P. 1
0_fisa_postului_ingrijitor

0_fisa_postului_ingrijitor

|Views: 2,577|Likes:

More info:

Published by: Marinescu Alex George on Oct 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

Îngrijitor
În temeiul Legii educaţiei naţionale (Legea nr. 1/ 2011), cu modificările şi completările
ulterioare şi al contractului individual de muncă, înregistrat în egistrul general de evidenţă a
salariaţilor cu nr. !!!!, se înc"eie astă#i !!!!/!!!!/!!!!!! pre#enta fişă a o!tului.

Numele şi renumele !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$enumirea postului% îngrijitor
$eci#ia de numire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&umărul de ore sarcini de serviciu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'ompartimentul% personal nedidactic

"erin#e
• studii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• studii specifice postului !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• vec"ime !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ela#ii rofe!ionale
• ierar"ice de su(ordonare% director, administrator financiar (responsabil compartiment),
• de cola(orare% cu personalul didactic, didactic au)iliar, nedidactic,
• de repre#entare a unităţii şcolare la activităţi la care participă ca delegat.
I% Sar&inile 'e !er(i&iu o)ligatorii* repre#ent*nd !!!!!! normă de (a#ă corespun#ătoare unei
părţi de !!!!!! din salariul de (a#ă, sta(ilite la data de !!!!/!!!!/!!!!!!!%
• Obiectiv general: asigurarea curăţeniei în şcoală şi în +urul acesteia.
• Obiectiv specific: gestionarea şi conservarea (unurilor, efectuarea lucrărilor de îngri+ire
şi igieni#area a spaţiului şcolar.
• Atribuţii specifice postului:
a) ,estionea#ă (unurile%
• preia su( inventar de la director (unurile din clase, "oluri, spaţii sanitare şi
răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale-
• preia materialele pentru curăţenie-
• răspunde de (unurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe
perioada c*t aceştia sunt la alte activităţi.
() .fectuea#ă lucrări de îngri+ire a sectorului%
• ştergerea prafului, măturat, spălat-
• scuturarea preşurilor (unde este ca#ul)-
• spălatul uşilor, geamurilor, c"iuvetelor, faianţei, mo#aicurilor-
• păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare-
• e)ecută lucrări de vopsitorie (c*nd este ca#ul)-
• curăţenia sălilor de clasă (#ilnic)% măturat, şters praful, de(arasarea (ăncilor,
spălat (dacă este ca#ul)-
• curăţenia "olurilor (#ilnic)% măturat, spălat-
• curăţenia direcţiunii, secretariatului, cancelariei (#ilnic).
c) 'onservă (unurile%
• controlea#ă #ilnic uşile, geamurile, mo(ilierul, duşurile, ro(inetele şi
semnalea#ă defecţiunile constatate muncitorului de întreţinere.
• Programul zilnic+ 10/10 cu 1 de oră de pau#ă de masă, după cum urmea#a
curăţenia în gradinita-
• % curăţenia în şcoală şi în +urul clădirii-
• % pau#ă de masă-
• % continuarea curăţeniei în restul spaţiilor-
• % curăţenie generală.
II% Alte atri)u#ii
2n funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţăm*nt, salariatul este o(ligat să
îndeplinească şi alte sarcini reparti#ate de anga+ator, precum şi să respecte normele, procedurile
de sănătate şi securitate a muncii, de 345 şi 546, în condiţiile legii%
• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ă!un'erea 'i!&ilinară
&eîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespun#ător atrage
după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform prevederilor
legii.
DI$,"TO$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(semnătura, ştampila)
Semnătura titularului 'e luare la &unoştin#ă*
--------------------
(semnătura)
DATA ----.----.------

Programul zilnic: 10-18 cu ½ de oră de pauză de masă. procedurile de sănătate şi securitate a muncii. precum şi să respecte normele. după cum urmeaza curăţenia în gradinita. conform prevederilor legii. c) Conservă bunurile: • controlează zilnic uşile. Alte atribuţii În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ. de PSI şi ISU.• • curăţenia direcţiunii. geamurile. • : continuarea curăţeniei în restul spaţiilor. ____________________ (semnătura) DATA ____/____/______ . mobilierul. secretariatului. duşurile. cancelariei (zilnic). • : curăţenie generală. salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator. în condiţiile legii: • ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Răspunderea disciplinară Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară. DIRECTOR ___________________ (semnătura. II. ştampila) Semnătura titularului de luare la cunoştinţă. • : curăţenia în şcoală şi în jurul clădirii. • : pauză de masă. robinetele şi semnalează defecţiunile constatate muncitorului de întreţinere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->