Sunteți pe pagina 1din 2

Interactiuni dipol dipol,London

Dimerizare
Orientarea aditiei electrofile a relativitatii relative a alchenelor(eliminarea
hidracizilor din alchene)
Structura benzenului.Stabilitate,energie de conjugare
Piroliza alcanilor
Dizolvarea substantelor (solvatarea ionilor si a moleculelor,solventi protici si
aprotici)
Reactiile alchenelor C2-C4cu H2SO4
Reactiile H+H2
CH3+CH4
-Delta H
-variatia energiei potentiale.Justificati raspunsul.
-entalpia
Stabilitatea relativa a cicloalcanilor,teoria tensiunii in cicluri(T. Bayer)
Polimerizarea cationica si anionica a alchenelor
1,3-butadiena+1mol H2/Ni
1,3-butadiena+1mol H2/Ni
+2moli H2/Ni
+1mol Br2
+ 2moli Br2
+1mol HCl
+ O3 urmata de tratarea cu apa/Zn
+solutie apoasa de KMn4 la fierbere
+incalzire in solutie benzenica sub presiune
Structura benzenului:stabilitate termodinamica,determinarea energiei de
conjugare si comparatia acestei energii cu cea a dienelor conjugate

Tipuri de radicali liberi ai C;structura si stabilitate radicalilor liberi


Calculati compozitia izomerilor la monobromurare la 120 grade celsius a
butanului,respectiv a izobutanului cunoscand reactivitatea relativa a H
primar:secundar:tertiar = 1:23:1600.De ce bromurarea alcanilor este mult mai
selectiva decat clorurarea?
Aditia halogenilor electrofila la diene(viteza de raectie,cationi alilici,exemple)
Poilaritatea legaturilor si polaritatea moleculelor organice
Comparati stabilitatea termodinamica a alchenelor din fiecare grupa:
a)1-butena si izobutena
b)cis si trans-2-hexena
c)1-metilciclohexena si 3-metilciclohexena
Scrieti produsii care rezulta la tratarea 1-metilciclohexenei
-cu HBr in prezenta R-O-O-R;
-O3urmata la tratarea cu H2O/Zn;
-KMnO4 solutie apoasa la rece.
Obtinerea industriala si laborator a alcanilor
Oxidarea alcanilor + mecanism
Homoliza si heteroliza
3-metil,2-pentena:
a)izomerie
b)cis,trans,optica activa,inactiva
Hibridizarea sp3

S-ar putea să vă placă și