Sunteți pe pagina 1din 257

ANEXA la Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2169/2009 I.

Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUII PUBLICE se modific i se completeaz astfel: 1. La clasa 4 CONTURI DE TERI, grupa 45 DECONTRI CU COMUNITATEA EUROPEAN PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, etc.), denumirea se modific astfel: DECONTRI CU COMISIA EUROPEAN PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI). 2. La contul 450 Sume de primit i de restituit Comunitii Europene PHARE, SAPARD, ISPA denumirea se modific astfel: Sume de primit i de restituit Comisiei Europene PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI. 3. La contul 4501 Sume de primit de la Comunitatea European PHARE, SAPARD, ISPA denumirea se modific astfel: Sume de primit de la Comisia European PHARE, SAPARD, ISPA. 4. La contul 4502 Sume de restituit Comunitii Europene PHARE, SAPARD, ISPA denumirea se modific astfel: Sume de restituit Comisiei Europene PHARE, SAPARD, ISPA. 5. La contul 450 Sume de primit i de restituit Comisiei Europene PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI dup contul sintetic de gradul II 4502 Sume de restituit Comisiei Europene PHARE, SAPARD, ISPA se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4503 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI, contul 4504 Sume de restituit Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI, contul 4505 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI, contul 4506 Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI i contul 4507 Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari-ONGuri, societi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI 6. La contul 451 Sume de primit i de restituit Fondului Naional PHARE, SAPARD, ISPA denumirea se modific astfel: Sume de primit i de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 7. La contul 4511 Sume de primit de la Fondul Naional PHARE, SAPARD, ISPA denumirea se modific astfel: Sume de primit de la Autoritile de Certificare PHARE, SAPARD, ISPA. 8. La contul 4512 Sume de restituit Fondului Naional PHARE, SAPARD, ISPA denumirea se modific astfel: Sume de restituit Autoritilor de Certificare PHARE, SAPARD, ISPA. 9. La contul 451Sume de primit i de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI dup contul sintetic de gradul II 4512 Sume de restituit Autoritilor de Certificare PHARE, SAPARD, ISPA se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4513 Sume de primit de la Autoritile de Certificare /Ministerul Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI, contul 4514 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI, contul 4515 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI i contul 4516 Sume avansate de Autoritile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 10. La contul 452 Sume datorate Ageniilor de Implementare PHARE, SAPARD, ISPA denumirea se modific astfel: Sume datorate Ageniilor de Implementare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli PHARE, SAPARD, ISPA, ISTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 11. La contul 452 Sume datorate Ageniilor de Implementare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4521 Sume datorate Ageniilor de Implementare

PHARE, SAPARD, ISPA i contul 4522 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 12. La contul 454 Sume de primit i de restituit beneficiarilor PHARE denumirea se modific astfel: Decontri cu beneficiarii debitori/creditori PHARE, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 13. La contul 454 Decontri cu beneficiarii debitori/creditori PHARE, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI dup contul sintetic de gradul II: 4542 Sume de restituit beneficiarilor PHARE se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4543 Sume de recuperat de la beneficiari INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI, contul 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI , contul 4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI i 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI . 14. La contul 455 Sume de primit i de restituit bugetului (cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European PHARE, SAPARD, ISPA denumirea se modific astfel: Sume de primit i de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 15. La contul 455 Sume de primit i de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI dup contul sintetic de gradul II: 4552 Sume de restituit bugetului (cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European PHARE, SAPARD, ISPA) se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI, contul 4554 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI i contul 4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI. 16. La contul 456 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile PHARE, SAPARD, ISPA denumirea se modific astfel: Sume de primit i de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 17. La contul 456 Sume de primit i de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4561 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile PHARE, SAPARD, ISPA, contul 4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI i contul 4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 18. La contul 457 Sume de recuperat de la Ageniile de Implementare PHARE, SAPARD, ISPA denumirea se modific astfel: Sume avansate i de recuperat de la Ageniile de Implementare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 19. La contul 457 Sume avansate i de recuperat de la Ageniile de Implementare/Autoritile de Management - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4571 Sume de recuperat de la Ageniile de Implementare - PHARE,

SAPARD, ISPA, contul 4572 Sume avansate Autoritilor de Management/ Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI i contul 4573 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 20. La contul 458 Sume de primit de la Ageniile/Autoritile de Implementare (la beneficiarii finali) denumirea se modific astfel: Sume de primit/de restituit Ageniilor/Autoritilor de Implementare/Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali). 21. La contul 458 Sume de primit/de restituit Ageniilor/Autoritilor de Implementare/Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli (la beneficiarii finali) - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4581 Sume de primit de la Ageniile/Autoritile de Implementare PHARE, ISPA, SAPARD - (la beneficiarii finali), contul 4583 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali), contul 4584 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) i contul 4585 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali). 22. La clasa 4 CONTURI DE TERI, grupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE I ASIMILATE, dup contul sintetic de gradul I 473 Decontri din operaii n curs de clarificare se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul I: 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI, 475 Sume n curs de declarare/certificare instituii publice finanate integral din buget INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI i 476 Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI. 23. La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI I INSTITUII DE CREDIT grupa 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL, denumirea contului sintetic de gradul I: 558 Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se modific astfel: Disponibil din contribuia naional aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. 24. Dup contul sintetic de gradul I: 558 Disponibil din contribuia naional aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II: 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile, 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile i 5583 Disponibil n valut din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. 25. Dup contul 5583 Disponibil n valut din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se introduce un nou cont sintetic de gradul I: 559 Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. 26. Dup contul sintetic de gradul I:559 Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se introduc urmtoarele conturi sintetice de gradul II: 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile i 5592 Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. 27. La contul 668 Dobnzi de transferat Comunitii Europene sau de alocat programului PHARE, SAPARD, ISPA - denumirea se modific astfel: Dobnzi de transferat Comisiei Europene

sau de alocat programului PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. 28. La clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELI, GRUPA 67 ALTE CHELTUIELI FINANATE DIN BUGET, dup contul sintetic de gradul I : 677 Ajutoare sociale se introduce un nou cont sintetic de gradul I: 678 Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de stat. 29. La clasa 7 CONTURI DE VENITURI I FINANRI, GRUPA 77 FINANRI, SUBVENII, TRANSFERURI, ALOCAII BUGETARE CU DESTINAIE SPECIAL, FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL, denumirea contului sintetic de gradul I : 774 Finanare din fonduri externe nerambursabile se modific astfel: Finanare din fonduri externe nerambursabile preaderare. 30. La contul 7741 Finanarea din fonduri externe nerambursabile n bani denumirea se modific astfel: Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare n bani. 31. La contul 7742 Finanarea din fonduri externe nerambursabile n natur denumirea se modific astfel: Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare n natur. 32. Dup contul: 7742 Finanare din fonduri externe nerambursabile preaderare n natur se introduce un nou cont sintetic de gradul I : 775 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare. 33. La contul 778 Venituri din cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile denumirea se modific astfel: Venituri din contribuia naional aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. 34. La clasa 8 CONTURI SPECIALE, GRUPA 80 CONTURI N AFARA BILANULUI, dup contul 8070 Garanii de returnare a avansului acordat se introduc urmtoarele conturi: 8071 Credite de angajament aprobate i 8072Credite de angajament angajate. 35. Dup contul 8074 Dobnzi i alte costuri aferente mprumuturilor interne i externe garantate de stat, se introduc urmtoarele conturi: 8077 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la buget 8078 Declaraia de cheltuieli transmis autoritilor de certificare aferente proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i buget de stat i 8079 Sume aflate n curs de certificare/declarare la Comisia European aferente Fondului European de Pescuit. II. CAPITOLUL VII: INSTRUCIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR se modific astfel: la clasa 8 Conturi speciale la paragraful al doilea se nlocuiete sintagma de Agenia Sapard cu sintagma pentru Programul SAPARD III. La Capitolul VII INSTRUCIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR, Clasa 8 CONTURI SPECIALE, Grupa 80 CONTURI N AFARA BILANULUI, dup contul 8070 Garanii de returnare a avansului acordat se introduc conturile: 8071 Credite de angajament aprobate i 8072 Credite de angajament angajate cu urmtorul coninut: Contul 8071 Credite de angajament aprobate Cu ajutorul acestui cont instituiile publice in evidena creditelor de angajament aprobate n anexa la bugetul ordonatorului de credite, pentru exerciiul bugetar respectiv. Contabilitatea analitic a creditelor de angajament aprobate se ine pe structura bugetului aprobat. n debitul contului se nregistreaz creditele de angajament aprobate, precum i suplimentrile efectuate n cursul exerciiului bugetar, care majoreaz creditele de angajament. n creditul contului se nregistreaz diminurile de credite de angajament aprobate i efectuate n cursul exerciiului bugetar. Soldul debitor al contului reprezint totalul creditelor de angajament aprobate la un moment dat. Contul 8072 Credite de angajament angajate Cu ajutorul acestui cont se ine evidena creditelor de angajament angajate n limita creditelor de angajament aprobate. Contabilitatea analitic a creditelor de angajament angajate se ine pe structura bugetului aprobat. n debitul contului se nregistreaz creditele de angajament aprobate, precum i modificrile efectuate n cursul exerciiului bugetar asupra creditelor de angajament aprobate. n creditul contului se nregistreaz creditele de angajament angajate precum i modificrile efectuate n cursul exerciiului bugetar asupra acestora. Soldul debitor al contului reprezint creditele de angajament neangajate, care vor fi angajate n anul urmtor.

IV. Capitolul XV Anexe devine capitolul XVI, iar capitolul XV se modific i va avea urmtorul cuprins: CAPITOLUL XV CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI 1. Instruciuni de utilizare a conturilor contabile Contul 4503 Sume declarate i solicitate Comisiei Europeane INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor declarate i solicitate, reprezentnd contribuia financiar nerambursabil a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultur i a altor fonduri. Contul 4503 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele declarate i solicitate Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultur i a altor fonduri, iar n credit se nregistreaz sumele primite de la Comisia European. Soldul debitor al contului exprim sumele declarate i solicitate Comisiei Europene. Contul 4503 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul contului: 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele certificate cuprinse n Declaraia de cheltuieli i solicitate Comisiei Europene. 765 Venituri din diferene de curs valutar - cu sumele reprezentnd diferene favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea creanelor. etc. Contul 4503 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul contului: 4506 Sume avansate de Comisia European INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele cuprinse n Declaraia de Cheltuieli reprezentnd justificarea prefinanrii de la Comisia European, la sfritul programului operaional. 4543 Sume de recuperat de la beneficiari INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile compensate de Comisia European cu plile din Instrumente structurale. 4573 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli, reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile i compensate de Comisia European cu plile din instrumente structurale, n baza notificrii acesteia. 461 Debitori - cu sumele provenite din debite aparinnd altor autoriti cu competene n gestionarea fondurilor comunitare i compensate de Comisia European cu plile din instrumente structurale, n baza notificrii acesteia. 5152 Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile - cu sumele ncasate n contul de disponibil n euro, reprezentnd pli intermediare/plat final primite de la Comisia European. 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar - cu sumele reprezentnd diferene de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea creanelor. etc.

Contul 4504 Sume de restituit Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor de restituit Comisiei Europene reprezentnd sume neutilizate, sume recuperate de la Autoritile de Management/beneficiari/Ageniile de Pli din debite provenind din nereguli i sume de la bugetul de stat pentru finanarea pierderilor ca urmare a coreciilor financiare i a debitelor nerecuperate/prescrise. Contul 4504 Sume de restituit Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele de restituit Comisiei Europene, iar n debit sumele restituite Comisiei Europene. Soldul creditor al contului exprim sumele de restituit Comisiei Europene. Contul 4504 Sume de restituit Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4506 Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele neutilizate din prefinanare datorate Comisiei Europene n cazul aplicrii prevederilor art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1083/2006. 4543 Sume de recuperat de la beneficiari INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, n baza notificrii acesteia. 4573 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli i datorate Comisiei Europene, n baza notificrii acesteia. 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar - cu sumele reprezentnd diferene de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea datoriilor. etc. Contul 4504 Sume de restituit Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 5152 Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile - cu sumele restituite Comisiei Europene reprezentnd debite i sume neutilizate din prefinanare. 765 Venituri din diferene de curs valutar - cu sumele reprezentnd diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor. etc. Contul 4505 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ministerul Agriculturii/Ageniile de Pli in evidena sumelor de primit aflate n curs de autorizare/certificare, reprezentnd contribuia financiar nerambursabil a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultur i a altor fonduri, nregistrate la momentul depunerii cererii de rambursare de ctre beneficiari instituii publice, la Autoritile de Management/Ministerul Agriculturii/Ageniile de Pli. Contul 4505 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de primit de la Comisia European sub forma instrumentelor structurale i a altor fonduri, iar n credit se nregistreaz sumele autorizate/certificate din Declaraiile de cheltuieli . Soldul debitor al contului exprim sumele de primit de la Comisia European, aflate n curs de autorizare/certificare. Contul 4505 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor:

4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare reprezentnd sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local, instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii; - cu sumele de primit de la Comisia European nscrise n Declaraiile de cheltuieli/Cereri de rambursare, reprezentnd sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local, instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, corectate urmare autorizrii de ctre Autoritile de Management - n rou; - cu sumele transmise Autoritiilor de Certificare cuprinse n Declaraiile de cheltuieli ale Autoritilor de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe, reprezentnd sume de primit de la Comisia European datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local; - cu sumele transmise Autoritilor de Certificare cuprinse n Declaraiile de cheltuieli ale Autoritilor de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe corectate urmare certificrii de Autoritatea de Certificare i Plat, reprezentnd sume de primit de la Comisia European datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local- n rou. 4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la Comisia European nscrise n Cererile de rambursare ale beneficiarilor instituii publice finanate integral din buget reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n contul plilor efectuate; cu sumele de primit de la Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n contul plilor efectuate, corectate urmare autorizrii/certificrii de ctre Autoritile de Management/Autoritile de certificare -n rou; - cu sumele transmise Autoritiilor de Certificare cuprinse n Declaraiile de Cheltuieli ale Autoritilor de Management care utilizeaz mecanismul pliilor directe, reprezentnd sume de primit de la Comisia European datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n rou. etc. Contul 4505 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul contului: 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele aflate n curs de certificare dup virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local) i stingerea creanei cu Comisia European; - cu sumele aflate n curs de declarare la Comisia European dup virarea sumelor n contul plilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale i stingerea creanei cu Comisia European. 475 Sume n curs de declarare/certificare instituii publice finanate integral din buget INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele certificate de Autoritiile de Certificare i virate de Autoritile de Management n contul plilor efectuate, la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale. 476 Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele n curs de declarare la Autoritile de Certificare, dup virarea sumelor de Autoritile de Management, ctre beneficiari - instituii finanate din venituri proprii

/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local i stingerea creanei cu Comisia European. etc. Contul 4506 Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor avansate de Comisia European sub form de prefinanare. Contul 4506 Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele avansate de Comisia European, iar n debit sumele justificate. Soldul creditor al contului exprim sumele avansate de Comisia European sub forma de prefinanare i nejustificate. Contul 4506 Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 5152 Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile - cu sumele ncasate n contul de disponibil n euro, reprezentnd prefinanare, primite de la Comisia European. 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar - cu sumele reprezentnd diferene de curs valutar nefavorabile, rezultate din reevaluarea datoriilor. etc. Contul 4506 Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4503 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele cuprinse n Declaraia de Cheltuieli, reprezentnd justificarea prefinanrii de la Comisia European, la sfritul programului operaional. 4504 Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele neutilizate din prefinanare datorate Comisiei Europene n cazul aplicrii prevederilor art.82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 765 Venituri din diferene de curs valutar - cu sumele din diferenele favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea datoriilor. etc. Contul 4507 Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari - ONGuri, societi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor de primit aflate n curs de autorizare/certificare, reprezentnd contribuia financiar nerambursabil a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultur i a altor fonduri, nregistrate la momentul depunerii cererii de rambursare la Autoritile de Management/ Ageniile de Pli/Ministerul Agriculturii de ctre beneficiari ONG-uri, societi comerciale,etc.. Contul 4507 Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de primit de la Comisia European sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultur i a altor fonduri, iar n credit se nregistreaz sumele autorizate/certificate din Declaraiile de cheltuieli . Soldul debitor al contului exprim sumele de primit de la Comisia European, aflate n curs de autorizare/certificare. Contul 4507 Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari ONG-uri, societi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4544 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare reprezentnd sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc. n contul plilor efectuate;

- cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare reprezentnd sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc., corectate urmare autorizrii de ctre Autoritile de Management n rou; - cu sumele transmise Autoritiilor de Certificare cuprinse n Declaraiile de Cheltuieli ale Autoritilor de Management, care utilizeaz mecanismul plii directe, reprezentnd sume de primit de la Comisia European datorate beneficiarilor ONGuri, societi comerciale, etc. - n rou. etc. Contul 4507 Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari ONG-uri, societi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele aflate n curs de certificare dup virarea sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. i stingerea creanei cu Comisia European. 476 Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele n curs de declarare la Autoritile de Certificare dup virarea sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. ctre Autoritile de Management i stingerea creanei cu Comisia Europen. etc. Contul 4513 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Management/Ageniile de pli in evidena sumelor aferente instrumentelor structurale, fondurilor pentru agricultur, fondurilor de la buget i a altor fonduri ce urmeaz a fi ncasate de la Autoritile de Certificare /Ministerul Agriculturii. Contul 4513 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de primit de la Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar n credit sumele primite. Soldul debitor exprim sumele de primit de la Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii. Contul 4513 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 117.01 Rezultatul reportat instituii finanate integral din buget - cu sumele de primit de ctre Autoritile de Management de la Autoritile de Certificare reprezentnd sume avansate din buget pentru plata creanelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene precum i a altor sume datorate Comisiei Europene. etc. Contul 4513 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 7701 Finanarea de la bugetul de stat - cu sumele ncasate de la Autoritile de Certificare dup efectuarea de ctre Comisia European a plii finale n cadrul programului operaional n situaia n care au fost aplicate prevederile art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1083/2006 n cazul mecanismului plilor directe; - cu sumele ncasate de la Autoritile de Certificare reprezentnd sume recuperate ulterior de la beneficiari n anii urmtori reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, n situaia mecanismului plilor directe. etc. Contul 4514 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Management/Ageniile de Pli in evidena sumelor din instrumente structurale, fonduri pentru agricultur, fonduri de la buget i alte fonduri care se restituie Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii.

Contul 4514 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar n debit se nregistreaz sumele restituite. Soldul creditor al contului exprim sumele de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii. Contul 4514 Sume de restituit Autoritailor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: Contul 4515 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI: - cu sumele de primit de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, aferente Fondului European Agricol de Dezvoltare Rural i datorate Ministerului Agriculturii. 4516 Sume avansate de Autoritile de Certificare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele neutilizate din prefinanare datorate Autoritilor de Certificare; - cu sumele neutilizate din pli intermediare i datorate Autoritilor de Certificare; - cu sumele datorate Autoritii de Certificare i Plat de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, n cazul aplicrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari, urmare a notificrii primite de la Autoritile de Certificare, reprezentnd debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorrilor de ntrziere. 678 Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de stat - cu sumele de primit de la bugetul de stat i datorate Autoritilor de Certificare i Plat de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe, reprezentnd creane bugetare ale bugetului Comisiei Europene i/sau bugetului de stat; - cu sumele necesare rentregirii conturilor Autoritii de Certificare i Plat de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe,n cazul aplicrii prevederilor art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006; - cu sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale suspendrii plilor de ctre Autoritile de Certificare sau de Comisia European i pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate. etc. Contul 4514 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile - cu sumele neutilizate din prefinanare i pli intermediare transferate de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, n conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale ale Autoritilor de Certificare; - cu sumele provenite din debitele recuperate, transferate Autoritilor de Certificare. 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele reprezentnd debite datorate Comisiei Europene transferate de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, n conturile de disponibil ale Autoritilor de Certificare; - cu sumele reprezentnd prefinanare restituit Autoritiilor de Certificare. 7701 Finanarea de la bugetul de stat - cu sumele reprezentnd creane bugetare ale bugetului Comisiei Europene i/sau bugetului de stat i a altor cheltuieli de la bugetul de stat transferate de Autoritile de Management n conturile Autoritiilor de Certificare .

10

etc. Contul 4515 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur ine evidena sumelor de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, reprezentnd pli efectuate ctre beneficiari, aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural. Contul 4515 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, iar n credit sumele ncasate. Soldul debitor exprim sumele de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit. Contul 4515 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul contului: 4514 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, aferente Fondului European Agricol de Dezvoltare Rural i datorate Ministerului Agriculturii. etc. Contul 4515 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor : 5151Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile: - cu sumele transferate de Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit n contul de disponibil al Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur, reprezentnd finanare extern nerambursabil din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural. 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele reprezentnd cofinanare aferent Fondului European Agricol de Dezvoltare Rural transferate de Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit n contul de disponibil al Ageniei de Pli i Intervenie pentre Agricultur. 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele transferate de Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit reprezentnd prefinanare aferent Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural, n contul de disponibil al Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur. etc. Contul 4516 Sume avansate de Autoritile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Management in evidena avansurilor din prefinanare i pli intermediare primite de la Autoritile de Certificare. Contul 4516 Sume avansate de Autoritile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz avansurile din prefinanare i pli intermediare primite de la Autoritile de Certificare, iar n debit justificarea sumelor avansate. Soldul creditor al contului exprim avansurile primite i nejustificate. Contul 4516 Sume avansate de Autoritile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, ONG-uri, societi comerciale, etc. urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile. 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile

11

- cu sumele ncasate de la Autoritile de Certificare de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, reprezentnd prefinanare din fonduri externe nerambursabile i de la buget; - cu sumele ncasate de la Autoritile de Certificare reprezentnd pli intermediare din fonduri externe nerambursabile. etc. Contul 4516 Sume avansate de Autoritile de Certificare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi: 4514 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele neutilizate din prefinanare datorate Autoritilor de Certificare; - cu sumele neutilizate din pli intermediare i datorate Autoritilor de Certificare; - cu sumele datorate Autoritii de Certificare i Plat, de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, n cazul aplicrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 475 Sume n curs de declarare/certificare instituii publice finanate integral din buget INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele autorizate, nscrise n Declaraia de cheltuieli i transmise Autoritilor de Certificare reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale; - cu sumele corectate urmare certificrii de ctre Autoritile de Certificare n rou. 476 Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele autorizate, nscrise n Declaraia de cheltuieli i transmise Autoritilor de Certificare, dup virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, ONG-uri, societi comerciale,etc.. etc. 452 Sume datorate Ageniilor de Implementare/Autoritilor de Management/ Ageniilor de Pli PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este cont de pasiv i se dezvolt astfel: 4521 Sume datorate Ageniilor de Implementare PHARE, SAPARD, ISPA 4522 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Contul 4522 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor din fonduri pentru agricultur, fonduri de la buget i alte fonduri, datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli pentru derularea proiectelor/programelor/msurilor de pia. Contul 4522 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele datorate Ageniilor de Pli, iar n debit se nregistreaz sumele pltite. Soldul creditor exprim sumele datorate Autoritilor de Management/ Ageniilor de Pli. Contul 4522 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibileINSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la buget necesare pentru acoperirea diferenelor nefavorabile de curs valutar aferente operaiunilor financiare efectuate de Autoritile de Certificare i datorate Autoritilor de Management.

12

4573 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. - cu sumele de recuperat de la Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe, reprezentnd sume provenite din prefinanare nejustificate Comisiei Europene n termen de 24 luni de la acordarea acestora. 668 Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele provenind din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Naional a Romniei, datorate Autoritilor de Management. etc. Contul 4522 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile - cu sumele pltite Autoritiilor de Management n cazul aplicrii prevederilor art.82, pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene dup efectuarea plii finale; - cu sumele pltite Autoritiilor de Management reprezentnd dobnzi ncasate. 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor / proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele transferate Autoritilor de Management dup certificarea cheltuielilor din fonduri transferate de la buget. etc. Contul 4543 Sume de recuperat de la beneficiari INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare, Autoritile de Management, Ministerul Agriculturii i Ageniile de Pli in evidena sumelor de recuperat de la beneficiari. Contul 4543 Sume de recuperat de la beneficiari INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de recuperat de la beneficiari, iar n credit se nregistreaz sumele recuperate. Soldul debitor al contului exprim sumele de recuperat de la beneficiari. Contul 4543 Sume de recuperat de la beneficiari INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4503 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile, compensate de Comisia European cu plile din Instrumente structurale. 4504 Sume de restituit Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, n baza notificrii acesteia. 4514 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari, urmare a notificrii primite de la Autoritile de Certificare, reprezentnd debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli, inclusiv a majorrilor de ntrziere. 4516 Sume avansate de Autoritile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, ONG-uri, societi comerciale, etc., urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile. 4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

13

cu sumele reprezentnd debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate n termenul prevzut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora. 4554 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European)- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite din cofinanare; - cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor pli efectuate eronat din cofinanare; - cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, ONG-uri, societi comerciale, etc. , reprezentnd sume pltite n plus din fonduri de la buget (cofinanare) urmare a plilor efectuate naintea certificrii cheltuielilor de ctre Autoritile de Certificare. 4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local, ONGuri, societi comerciale, etc., reprezentnd debite taxa pe valoarea adugat; - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local, ONGuri, societi comerciale, etc., reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-taxa pe valoarea adugat, urmare plilor efectuate eronat naintea certificrii cheltuielilor de Autoritile de Certificare. 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii/instituii finanate din bugetul local, ONG-uri, societi comerciale, etc. urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile. etc. Contul 4543 Sume de recuperat de la beneficiari INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale., etc.- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari ONG-uri, societi comerciale, etc, compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget : cofinanare i taxa pe valoarea adugat). 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, reprezentnd sume pltite n plus naintea certificrii de ctre Autoritile de Certificare aferente fondurilor externe nerambursabile i fonduri de la buget, compensate cu sumele datorate acestora; - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, provenite din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (cofinanare + taxa pe valoarea adugat) compensate cu sumele datorate acestora, n situaia n care debitele recuperate rmn n continuare pentru derularea programelor operaionale precum i n situaia n care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate n conturile Comisiei Europene. 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile -

14

cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentnd debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare; - cu sumele recuperate de la beneficiari (instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, ONG-uri, societi comerciale, etc.) urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile. 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele recuperate de la beneficiari aferente fondurilor de la buget reprezentnd pli efectuate n plus din cofinanarea de la buget naintea certificrii cheltuielilor. 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentnd pli efectuate n plus din contribuia naional taxa pe valoarea adugat, naintea certificrii cheltuielilor eligibile. 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentnd debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare, n situaia indisponibilitilor temporare de Fonduri extene nerambursabile postaderare de la Comisia European. etc. Contul 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli/Mnisterul Agriculturii in evidena sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc. Contul 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc.INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc., iar n debit se nregistreaz sumele pltite. Soldul creditor al contului exprim sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc.. Contul 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4507 Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari ONG-uri, societi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare reprezentnd sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc. n contul plilor efectuate; - cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare reprezentnd sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc., corectate urmare autorizrii de ctre Autoritile de Management n rou; - cu sumele transmise Autoritilor de Certificare cuprinse n Declaraiile de Cheltuieli ale Autoritilor de Management care utilizeaz mecanismul plii directe, reprezentnd sume de primit de la Comisia European datorate beneficiarilor ONGuri, societi comerciale, etc. - n rou. 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la buget i datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale,etc., reprezentnd cofinanare; - cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale,etc. din cofinanare de la buget, corectate urmare autorizrii acestora de ctre Autoritile de Management n rou.

15

4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. solicitate de la bugetul statului reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile Taxa pe valoarea adugat; - cu sumele datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. din contribuia naional - taxa pe valoarea adugat, corectate urmare autorizrii Cererilor de rambursare de ctre Autoritile de Management/Ageniile de Pli n rou; - cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program, instrumente structurale i din cofinanare public datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc.; - cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare acoperirii consecinelor financiare ale dezangajrii automate, datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc.. 668 Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele provenite din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Naional a Romniei, datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. de ctre Autoritile de Certificare. etc. Contul 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc., compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget : cofinanare i taxa pe valoarea adugat). 4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele deduse din valoarea prefinanrii acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente Fondurilor structurale i de coeziune, transmise de beneficiari ONG-uri, societi comerciale, etc., dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare. 5151Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management din instrumente structurale n conturile beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc., dup reinerea prefinanrii acordat acestora, urmare autorizrii; - cu sumele transferate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc., reprezentnd sume provenite din dobnzi. 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management, n conturile beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc., din disponibilul din cofinanarea de la buget. 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale,etc. reprezentnd fonduri de la bugetul de stat necesare diferenelor rezultate la ncheierea parial/final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional din instrumente structurale i din cofinanarea public prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare; - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. reprezentnd sume primite de la buget

16

necesare acoperirii consecinelor financiare ale suspendrii plilor de ctre Autoritile de Certificare sau Comisiei Europene i pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate; - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc., reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile Taxa pe valoarea adugat. 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele transferate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. din fonduri de la buget, n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European reprezentnd pli intermediare. etc. Contul 4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli/Ministerul Agriculturii in evidena avansurilor acordate beneficiarilor din prefinanare. Contul 4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz avansurile acordate beneficiarilor din prefinanare, iar n credit avansurile justificate. Soldul debitor al contului exprim avansurile acordate beneficiarilor i nejustificate. Contul 4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi: 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile - cu avansurile acordate beneficiarilor din prefinanarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European. 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentnd prefinanarea din fonduri de la buget n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European. . etc. Contul 4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele reprezentnd debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate n termenul prevzut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora. 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele deduse din valoarea prefinanrii acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente Fondurilor structurale i de coeziune, transmise de beneficiari ONG-uri, societi comerciale, etc., dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare. 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele deduse din valoarea prefinanrii acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente fondurilor structurale i de coeziune, transmise de beneficiari - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii

17

i subvenii, instituii publice finanate din buget local, dar nu mai trziu de penultima Cerere de rambursare. 4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele deduse din prefinanarea acordat beneficiarilor finanai integral din buget n cursul anului 2008. etc. Contul 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local. Contul 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local , iar n debit se nregistreaz sumele pltite. Soldul creditor al contului exprim sumele datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local. Contul 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor : 4505 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la Comisia European cuprinse n Cererile de rambursare reprezentnd sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local; - cu sumele de primit de la Comisia European nscrise n Declaraiile de cheltuieli/Cererile de rambursare, reprezentnd sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, corectate urmare autorizrii de ctre Autoritile de Management - n rou; - cu sumele transmise Autoritiilor de Certificare cuprinse n Declaraiile de cheltuieli ale Autoritilor de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe, reprezentnd sume de primit de la Comisia European, datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local; - cu sumele transmise Autoritilor de Certificare cuprinse n Declaraiile de cheltuieli ale Autoritilor de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe corectate urmare certificrii de Autoritatea de Certificare i Plat, reprezentnd sume de primit de la Comisia European datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local- n rou. 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European)INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la buget reprezentnd cofinanare datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local; - cu sumele reprezentnd cofinanare datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local, corectate urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre Autoritatea de Management n rou.

18

4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. - cu sumele de primit de la bugetul de stat reprezentnd taxa pe valoarea adugat datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local ; - cu sumele datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local, din contribuia naional taxa pe valoarea adugat, corectate urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre Autoritatea de Management n rou; - cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile i din cofinanare public datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local; - cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare acoperirii consecinelor financiare ale dezangajrii automate, datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local. 668 Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele provenite din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Naional a Romniei, datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, de ctre Autoritile de Certificare. etc. Contul 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor : 4543 Sume de recuperat de la beneficiari INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, reprezentnd sume pltite n plus naintea certificrii de ctre Autoritile de Certificare aferente fondurilor externe nerambursabile i fonduri de la buget, compensate cu sumele datorate acestora; - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, provenite din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (cofinanare + taxa pe valoarea adugat) compensate cu sumele datorate acestora, n situaia n care debitele recuperate rmn n continuare pentru derularea programelor operaionale precum i n situaia n care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate n conturile Comisiei Europene. 4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele deduse din valoarea prefinanrii acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente fondurilor structurale i de coeziune, transmise de beneficiari - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local, dar nu mai trziu de penultima Cerere de rambursare. 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local din instrumente structurale, dup reinerea prefinanrii acordate acestora, urmare autorizrii cheltuielilor; - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor- instituii publice finanate din venituri proprii, venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local reprezentnd sume provenite din dobnzi.

19

5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, dup reinerea prefinanrii acordate acestora din disponibilul din cofinanarea de la buget, urmare autorizrii cheltuielilor. 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile (taxa pe valoarea adugat), urmare autorizrii cheltuielilor; - cu sumele transferate de Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, reprezentnd finanarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional din Instrumente structurale i din cofinanarea public prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare. 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele transferate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, reprezentnd indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European, dup autorizarea cheltuielilor de Autoritile de Management. etc. Contul 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European)INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor de primit de la buget reprezentnd prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European. Contul 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de primit de la buget, iar n credit se nregistreaz sumele primite. Soldul debitor exprim sumele de primit de la buget. Contul 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la buget i datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale,etc., reprezentnd cofinanare; - cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc. din cofinanare de la buget, corectate urmare autorizrii acestora de ctre Autoritile de Management n rou. 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la buget reprezentnd cofinanare datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local; - cu sumele reprezentnd cofinanare datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local, corectate urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre Autoritatea de Management n rou.

20

4554 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la buget, reprezentnd prefinanare de la buget n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate altor beneficiari finanai integral de la buget de ctre Autoritile de Certificare - n cazul plilor directe (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului); - cu sumele de primit de la buget, reprezentnd prefinanare de la buget n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate Autoritilor de Management de ctre Autoritile de Certificare - n cazul plilor indirecte (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului); - cu sumele de primit de la buget, reprezentnd pli intermediare de la buget n cazul indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate altor beneficiari finanai integral de la buget de ctre Autoritile de Certificare - n cazul plilor directe (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului); - cu sumele de primit de la buget, reprezentnd pli intermediare de la buget n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate Autoritilor de Management de ctre Autoritile de Certificare - n cazul plilor indirecte (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului). etc. Contul 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4554Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget. 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele ncasate transferate de la buget pentru cofinanarea programelor operaionale. 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele ncasate transferate de la buget reprezentnd prefinanare n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European. etc. Contul 4554 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor de restituit bugetului, reprezentnd sume provenite din prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European rmase neutilizate sau recuperate de la beneficiari. Contul 4554 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de pasiv. n creditul contului se inregistreaz sumele de restituit bugetului, iar n debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprim sumele de restituit bugetului. Contul 4554 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentnd debite din cofinanare; - cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor pli efectuate eronat din cofinanare;

21

- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, ONG-uri, societi comerciale, etc. , reprezentnd sume pltite n plus din fonduri de la buget (cofinanare), urmare a plilor efectuate naintea certificrii cheltuielilor de ctre Autoritile de Certificare. 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la buget, reprezentnd prefinanare de la buget n cazul indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate altor beneficiari finanai integral de la buget de ctre Autoritile de Certificare - n cazul plilor directe ( sume ce urmeaz s fie restituite bugetului); - cu sumele de primit de la buget, reprezentnd prefinanare de la buget n cazul indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate Autoritilor de Management de ctre Autoritile de Certificare - n cazul plilor indirecte (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului) ; - cu sumele de primit de la buget, reprezentnd pli intermediare de la buget n cazul indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate altor beneficiari finanai integral de la buget de ctre Autoritile de Certificare - n cazul plilor directe (sume ce urmeaz s fie restituite bugetului); - cu sumele de primit de la buget, reprezentnd pli intermediare de la buget n cazul indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European i datorate Autoritilor de Management de ctre Autoritile de Certificare - n cazul plilor directe ( sume ce urmeaz s fie restituite bugetului). etc. Contul 4554 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget. 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele recuperate sau neutilizate din cofinanare, transferate la bugetul de stat de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management la sfritul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite. 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanare i pli intermediare n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European, transferate la bugetul de stat de Autoritile de Certificare la sfritul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite. etc. Contul 4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont se ine evidena sumelor datorate bugetului n contul plilor efectuate din rambursri de fonduri externe nerambursabile postaderare, nregistrate la momentul depunerii cererilor de rambursare/declaraiilor de cheltuieli de ctre beneficiari la Autoritile de Management/ Ministerul Agriculturii. Contul 4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI este un cont pasiv. n creditul contului se nregistreaz datoria fa de buget, iar n debit, sumele virate la buget. Soldul creditor al contului reprezint sume datorate bugetului la un moment dat. Contabilitatea analitic se ine pe tipuri de bugete din care s-a efectuat cheltuiala iniial ( plata).

22

Contul 4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4505 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la Comisia European nscrise n Cererile de rambursare ale beneficiarilor instituii publice finanate integral din buget reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n contul plilor efectuate; cu sumele de primit de la Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n contul plilor efectuate, corectate urmare autorizrii/certificrii de ctre Autoritile de Management/Autoritile de certificare -n rou; - cu sumele transmise Autoritilor de Certificare, cuprinse n Declaraiile de Cheltuieli ale Autoritilor de Management, care utilizeaz mecanismul plii directe, reprezentnd sume de primit de la Comisia European datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n rou. 668 Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele provenite din dobnzi aferente contului n euro de la Banca Naional a Romniei, datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, de ctre Autoritile de Certificare. etc. Contul 4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele deduse din prefinanarea acordat beneficiarilor finanai integral din buget n cursul anului 2008. 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile - cu sumele virate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale din instrumente structurale n contul plilor efectuate de beneficiarii finanai integral din buget, urmare a certificrii cheltuielilor de Autoritile de Certificare; - cu sumele virate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale n contul plilor efectuate de beneficiarii finanai integral din buget, urmare a certificrii cheltuielilor de Autoritile de Certificare, reprezentnd sume provenite din dobnzi. 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele virate beneficiarilor instituii publice finanate integral din buget, dup certificarea cheltuielilor de ctre Autoritile de Certificare/Agenii de Pli/Ministerul Agriculturii, n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European. Contul 456 Sume de primit i de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile i cheltuieli conexe PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este cont bifuncional i se dezvolt astfel: 4561 Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile PHARE, SAPARD, ISPA; 4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI;

23

4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. Contul 4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile, care sunt datorate beneficiarilor/Ageniilor de Pli. Contul 4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile, iar n credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprim sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile. Contul 4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4522 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la buget necesare pentru acoperirea diferenelor nefavorabile de curs valutar aferente operaiunilor financiare efectuate de Autoritile de Certificare i datorate Autoritilor de Management. 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc.- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. solicitate de la bugetul statului reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile Taxa pe valoarea adugat; - cu sumele datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. din contribuia naional - taxa pe valoarea adugat, corectate urmare autorizrii Cererilor de rambursare de ctre Autoritile de Management n rou; - cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional, din instrumente structurale i din cofinanare public datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc.; - cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare acoperirii consecinelor financiare ale dezangajrii automate, datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale,etc.. 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la bugetul de stat reprezentnd taxa pe valoarea adugat datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local ; - cu sumele datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local, din contribuia naional taxa pe valoarea adugat corectate urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre Autoritatea de Management n rou; - cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale, ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile i din cofinanare public datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local; - cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare acoperirii consecinelor financiare ale dezangajrii automate, datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local.

24

4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la buget necesare pentru plata creanelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recupereaz de la beneficiari de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte i se restituie bugetului; - cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare rentregirii conturilor Autoritii de Certificare i Plat urmare a notificrii, n cazul aplicrii prevederilor art.82, pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 sume necesare plii creanelor bugetare datorate bugetului Comisiei Europene. etc. Contul 4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. - cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din bugetul local, ONG-uri, societi comerciale, etc.. 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile taxa pe valoarea adugat pentru benefiarii instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din bugetul local, ONGuri, societi comerciale, etc.; - cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd sume pentru diferene de curs valutar i sume necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene; - cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd prefinanare restituit Autoritii de Certificare i Plat de ctre Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte n situaia aplicrii prevederilor art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1083/2006; - cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd sume necesare diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional din instrumente structurale i din cofinanarea public sumelor necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale suspendrii plilor i consecinelor financiare ale dezangajrii automate. etc. Contul 4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor de restituit bugetului, reprezentnd sume provenite din alte cheltuieli dect cele eligibile rmase neutilizate sau recuperate de la beneficiari. Contul 4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele de restituit bugetului, reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile rmase neutilizate, iar n debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprim sumele de restituit bugetului. Contul 4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

25

cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local, ONGuri, societi comerciale, etc., reprezentnd debite taxa pe valoarea adugat; - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local, ONGuri, societi comerciale, etc. reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-taxa pe valoarea adugat, urmare plilor efectuate eronat naintea certificrii cheltuielilor de Autoritile de Certificare. 4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la buget, necesare pentru plata creanelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recupereaz de la beneficiari de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte i se restituie bugetului ; - cu sumele de primit de la buget reprezentnd sume necesare rentregirii conturilor Autoritii de Certificare i Plat, urmare a notificrii n cazul aplicrii prevederilor art. 82, pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006, sume necesare plii creanelor bugetare datorate bugetului Comisiei Europene. etc. Contul 4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din bugetul local, ONG-uri, societi comerciale, etc.. 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile - cu sumele virate bugetului de stat reprezentnd prefinanare restituit bugetului n cazul aplicrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1083/2006. 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele recuperate de la beneficiari sau neutilizate aferente fondurilor de la buget, reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile virate la bugetul statului de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management; - cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentnd achitarea unor debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorrilor de ntrziere ca urmare a nerecuperrii la timp de la beneficiari, virate la buget de Autoritile de Management/Autoritile de Certificare. etc. Contul 457 Sume avansate i de recuperat de la Ageniile de Implementare/Autoritile de Management PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este cont bifuncional i se dezvolt astfel: 4571 Sume de recuperat de la Ageniile de Implementare PHARE, SAPARD, ISPA 4572 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI 4573 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Contul 4572 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI.

26

Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli din prefinanare i pli intermediare. Contul 4572 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli din prefinanare i pli intermediare, iar n credit sumele justificate. Soldul debitor al contului exprim sumele avansate i nejustificate. Contul 4572 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile - cu sumele avansate Autoritilor de Management din prefinanare i pli intermediare din fonduri externe nerambursabile. 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile - cu sumele avansate Autoritilor de Management din fonduri de la buget reprezentnd prefinanare pentru programele/proiectele operaionale n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European pli indirecte; - cu sumele avansate Autoritilor de Management din fonduri de la buget n cazul indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European pentru continuarea finanrii programelor/proiectelor. etc. Contul 4572 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4573 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu valoarea debitelor de recuperat de la Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, reprezentnd sume din prefinanare n cazul aplicrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1083/2006. 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele nscrise n Declaraiile de Cheltuieli primite de la Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, aferente instrumentelor structurale; - cu sumele corectate urmare necertificrii integrale a sumelor din Declaraiile de Cheltuieli ale Autoritilor de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, aferente instrumentelor structurale (n rou). 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile - cu sumele neutilizate de Autoritile de Management ncasate n conturile de disponibiliti ale Autoritiilor de Certificare. etc. Contul 4573 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli, reprezentnd sume pltite n plus, sume neutilizate, debite recuperate, dobnzi/penaliti la debite recuperate. Contul 4573 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de recuperat reprezentnd sume neutilizate, debite recuperate, dobnzi/penaliti la debite, iar n credit sumele recuperate. Soldul debitor al contului exprim sumele de recuperat.

27

Contul 4573 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4503 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli, reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile i compensate de Comisia European cu plile din Instrumente structurale, n baza notificrii acesteia. 4504 Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la Autoritile de Management i datorate Comisiei Europene, n baza notificrii acesteia. 4522 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe, reprezentnd sume provenite din prefinanare nejustificate Comisiei Europene n termen de 24 luni de la acordarea acestora. 4572 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu valoarea debitelor de recuperat de la Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, reprezentnd sume din prefinanare n cazul aplicrii prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1083/2006. etc. Contul 4573 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 5151 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile - cu sumele ncasate de la Autoritile de Management reprezentnd prefinanare nejustificat n termen de 24 luni de la acordarea acesteia, n cazul aplicrii prevederilor art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1083/2006; - cu sumele ncasate de la Autoritile de Management reprezentnd debite recuperate n situaia n care rmn n continuare n conturi pentru derularea programelor operaionale; - cu sumele ncasate de la Autoritile de Management n situaia n care debitele recuperate sunt virate n conturile Comisiei Europene. etc. Contul 458 Sume de primit/de restituit Ageniilor/Autoritilor de Implementare/Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli (la beneficiarii finali) PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI devine cont bifuncional i se dezvolt astfel: - contul 4581 Sume de primit de la Ageniile/Autoritile de Implementare PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali); - contul 4583 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali); - contul 4584 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali). Contul 4583 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) Cu ajutorul acestui cont, instituiile publice beneficiari finali in evidena sumelor de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli/Ministerul Agriculturii, reprezentnd instrumente structurale, fonduri pentru agricultur, fonduri de la buget i alte fonduri.

28

Contul 4583 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli/Ministerul Agriculturii, iar n credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprim sumele de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli/Ministerul Agriculturii. Contul 4583 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) se debiteaz prin creditul conturilor: 7721 Subvenii de la bugetul de stat - cu sumele solicitate Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local nscrise n Cererile de Rambursare ale acestora, aferente contribuiei naionale; - cu sumele corectate aferente contribuiei naionale, urmare autorizrii/ certificrii sumelor cuprinse n Cererile de Rambursare ale beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local - n rou. 775 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare - cu sumele solicitate Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local nscrise n Cererile de Rambursare ale acestora, aferente instrumentelor structurale; - cu sumele corectate aferente instrumentelor structurale, urmare autorizrii/ certificrii sumelor cuprinse n Cererile de Rambursare ale beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local - n rou. etc. Contul 4583 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) se crediteaz prin debitul conturilor: 4584 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) - cu sumele de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management compensate cu sumele de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (cofinanare i taxa pe valoarea adugat) urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare . 4585 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiari finali) - cu sumele reprezentnd prefinanare deduse din sumele de rambursat n contul plilor efectuate. 5211 Disponibil al bugetului local - cu sumele ncasate, rambursate de ctre Autoritile de Certificare/ Autoritile de Management din instrumente structurale, fonduri de la buget cofinanare + taxa pe valoarea adugat. 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii - cu sumele ncasate, rambursate de ctre Autoritile de Certificare/ Autoritile de Management din instrumente structurale i fonduri de la buget: cofinanare i taxa pe valoarea adugat. 561 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii i subvenii

29

cu sumele ncasate, rambursate de ctre Autoritile de Certificare/ Autoritile de Management din instrumente structurale i fonduri de la buget: cofinanare i taxa pe valoarea adugat.

etc. Contul 4584 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) Cu ajutorul acestui cont, instituiile publice beneficiari finali in evidena sumelor de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli/Ministerul Agriculturii, reprezentnd instrumente structurale, fonduri pentru agricultur, fonduri de la buget i alte fonduri. Contul 4584 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli, iar n debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprim sumele de restituit. Contul 4584 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi: 117.02 Rezultatul reportat-bugetul local - cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget (cofinanare i taxa pe valoarea adugat) datorate Autoritii de Certificare/Autoritii de Management n anul urmtor exerciiului financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru plile efectuate eronat naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare. 117.10 Rezultatul reportat instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii - cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget (cofinanare i taxa pe valoarea adugat) datorate Autoritii de Certificare/Autoritii de Management n anul urmtor exerciiului financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru plile efectuate eronat naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare. 4585 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) - cu sumele reprezentnd debite provenite din prefinanarea primit de beneficiari, nejustificat n termenul prevzut n contractul de finanare. 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale - cu sumele reprezentnd debite aferente instrumentelor structurale i fondurilor de la buget, notificate de Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Management, datorate de beneficiari instituii publice finanate integral din buget, instituii publice finanate din venituri proprii i subvenii/venituri proprii i instituii finanate din buget local. 7721 Subvenii de la bugetul de stat - cu sumele aferente fondurilor de la buget datorate Autoritii de Certificare/Autoritii de Management de ctre beneficiari - instituii publice finanate integral sau parial din venituri proprii, instituii finanate din buget local n cursul aceluiai exerciiu financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru debite datorate/ sume pltite n plus naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare. 775 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare - cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare datorate Autoritii de Certificare/Autoritii de Management de ctre beneficiari - instituii publice finanate integral sau parial din venituri proprii, instituii finanate din buget local n cursul aceluiai exerciiu financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume pltite n plus naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare. etc.

30

Contul 4584 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi: 4583 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) - cu sumele de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management compensate cu sumele de restituit Autoritiilor de Certificare/Autoritilor de Management fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (cofinanare i taxa pe valoarea adugat) urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare. 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii - cu sumele restituite Autoritiilor de Certificare/Autoritilor de Management de ctre beneficiarii finanai integral din venituri proprii reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget ; - cu sumele restituite Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de ctre beneficiarii finanai integral din venituri proprii reprezentnd sume pltite n plus urmare plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor nscrise n Declaraiile de cheltuieli. 561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii - cu sumele restituite Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de ctre beneficiarii finanai din venituri proprii i subvenii reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget ; - cu sumele restituite Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de ctre beneficiarii finanai din venituri proprii i subvenii reprezentnd sume pltite n plus urmare plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor nscrise n Declaraiile de cheltuieli. 7701 Finanarea de la bugetul de stat - cu sumele restituite Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de ctre beneficiarii finanai integral din buget reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget. 7702 Finanarea de la bugetele locale - cu sumele restituite Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de ctre beneficiarii finanai de la bugetele locale reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget ; - cu sumele restituite Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de ctre beneficiarii finanai de la bugetele locale reprezentnd sume pltite n plus urmare plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor nscrise n Declaraiile de cheltuieli . 7703 Finanarea de la bugetul asigurrilor sociale de stat - cu sumele restituite Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de ctre beneficiarii finanai de la bugetul asigurrilor sociale de stat reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget. 7704 Finanarea din bugetul asigurrilor pentru omaj - cu sumele restituite Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de ctre beneficiarii finanai din bugetul asigurrilor pentru somaj reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget . 7705 Finanarea din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate - cu sumele restituite Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de ctre beneficiarii finanai din bugetul fondului naional unic de asigurri sociale de sntate reprezentnd debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare i fondurilor de la buget. etc. Contul 4585 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) Cu ajutorul acestui cont beneficiarii finali in evidena sumelor avansate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management /Ageniile de Pli sub form de prefinanare .

31

Contul 4585 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiari finali) este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele avansate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli, iar n debit sumele justificate. Soldul creditor al contului exprim sumele avansate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management /Ageniile de Pli sub form de prefinanare i nejustificate. Contul 4585 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI(la beneficiari finali) se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi: 5211 Disponibil al bugetului local - cu sumele reprezentnd prefinanarea primit de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management. 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii - cu sumele primite de instituiile publice finanate integral din venituri proprii, reprezentnd prefinanare de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management. 561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii - cu sumele primite de instituii publice finanate parial din venituri proprii, reprezentnd prefinanare de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management. etc. Contul 4585 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiari finali) se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi: 4583 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) - cu sumele reprezentnd prefinanare deduse din sumele de rambursat n contul plilor efectuate. Contul 4584 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) - cu sumele reprezentnd debite provenite din prefinanarea primit de beneficiari, nejustificat n termenul prevzut n contractul de finanare. etc. Contul 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI. Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor declarate i/sau solicitate de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte/Ageniile de Pli n baza Declaraiei de cheltuieli/Solicitri de fonduri ale acestora, aflate n curs de declarare la Comisiea European. Contul 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele declarate i/sau solicitate de Autoritile de Management/Ageniile de Pli n baza Declaraiei de cheltuieli/Solicitri de fonduri ale acestora, aflate n curs de certificare la Autoritile de Certificare i n curs de declarare la Comisia European iar n credit se nregistreaz sumele certificate pentru care s-a ntocmit Declaraia de cheltuieli la Comisia European. Soldul debitor al contului exprim sumele aflate n curs de certificare i declarare la Comisia European. Contul 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4505 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI

32

- cu sumele aflate n curs de declarare la Comisia European dup virarea sumelor n contul plilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale i stingerea creanei cu Comisia European; - cu sumele aflate n curs de certificare dup virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local) i stingerea creanei cu Comisia European. 4507 Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele aflate n curs de certificare dup virarea sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. i stingerea creanei cu Comisia European. 4572 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele nscrise n Declaraiile de cheltuieli primite de la Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, aferente instrumentelor structurale; - cu sumele corectate urmare necertificrii integrale a sumelor din Declaraiile de Cheltuieli ale Autoritilor de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte, aferente instrumentelor structurale (n rou). etc. Contul 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4503 Sume declarate i solicitate Comisiei Europeane INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele certificate cuprinse n Declaraia de Cheltuieli i solicitate Comisiei Europeane. 4543 Sume de recuperat de la beneficiari INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii/instituii finanate din bugetul local, ONG-uri, societi comerciale, etc. urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile. etc. 475 Sume n curs de declarare/certificare instituii publice finanate integral din buget INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte i Ageniile de Pli/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor autorizate i declarate la Autoritile de Certificare/Ageniile de Pli n vederea certificrii acestora, reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale n contul plilor efectuate. Contul 475 Sume n curs de declarare/certificare instituii publice finanate integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele declarate la Autoritile de Certificare/Ageniile de Pli, iar n debit se nregistreaz sumele certificate de ctre Autoritile de Certificare/Organismul Coordonator al Ageniilor de Pli. Soldul creditor al contului exprim sumele declarate de ctre Autoritile de Management n vederea certificrii acestora de ctre Autoritile de Certificare, reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale n contul plilor efectuate. Contul 475 Sume n curs de declarare/certificare instituii publice finanate integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4516 Sume avansate de Autoritile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele autorizate, nscrise n Declaraia de cheltuieli i transmise Autoritii de Certificare reprezentnd sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale; - cu sumele corectate urmare certificrii de ctre Autoritile de Certificare n rou.

33

etc. 475 Sume n curs de declarare/certificare instituii publice finanate integral din buget INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4505 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele certificate de Autoritile de Certificare i virate de Autoritile de Management a sumelor n contul plilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale i stingerea creanei cu Comisia European. etc. 476 Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul pli indirecte i Ageniile de Pli/Ministerul Agriculturii in evidena sumelor aflate n curs de declarare la Autoritile de Certificare n vederea certificrii acestora, dup virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, ONGuri, societi comerciale, etc.. Contul 476 Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele aflate n curs de declarare la Autoritile de Certificare iar n credit se nregistreaz sumele declarate la Autoritile de Certificare. Soldul debitor al contului exprim sumele aflate n curs de declarare la Autoritile de Certificare, n vederea certificrii acestora. Contul 476 Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4505 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele n curs de declarare la Autoritile de Certificare, dup virarea sumelor de Autoritile de Management ctre beneficiari - instituii finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local i stingerea creanei cu Comisia European. 4507 Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele n curs de declarare la Autoritile de Certificare, dup virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc. ctre Autoritile de Management i stingerea creanei cu Comisia European. etc. 476 Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 4516 Sume avansate de Autoritile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele autorizate, nscrise n Declararaia de cheltuieli i transmise Autoritilor de Certificare, dup virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, ONGuri, societi comerciale, etc.. etc. 558 Disponibil din contribuia naional aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile este un cont de activ i se dezvolt astfel: Contul 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile; Contul 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente

34

programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile; Contul 5583 Disponibil n valut din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. Contul 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii/ Autoritile de Management in evidena sumelor primite din cofinanare de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. Contul 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate n lei, reprezentnd cofinanarea de la buget, iar n credit se nregistreaz plile efectuate. Soldul debitor al contului exprim disponibilul n lei din cofinanare existent n cont. Contul 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se debiteaz prin creditul conturilor: 4515 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele reprezentnd cofinanare aferent Fondului European Agricol de Dezvoltare Rural transferate de Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit n contul de disponibil al Ageniei de Pli i Intervenie pentre Agricultur. 4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele recuperate de la beneficiari aferente fondurilor de la buget, reprezentnd pli efectuate n plus din cofinanarea de la buget naintea certificrii cheltuielilor. 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele ncasate, transferate de la buget pentru cofinanarea programelor operaionale. 581 Viramente interne - cu sumele transferate ntre conturile de disponibiliti. etc. Contul 5581 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se crediteaz prin debitul conturilor: 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc.- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor-ONG-uri, societi comerciale, etc., din disponibilul din cofinanarea de la buget. 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, dup reinerea prefinanrii acordate acestora din disponibilul din cofinanarea de la buget, urmare autorizrii cheltuielilor. 4554 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele recuperate sau neutilizate din cofinanare, transferate la bugetul de stat de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management la sfritul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite. 581 Viramente interne - cu sumele transferate ntre conturile de disponibiliti. 627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate

35

- cu sumele reprezentnd comisioane bancare. etc. Contul 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii/ Autoritile de Management in evidena sumelor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile, primite de la buget pentru finanarea unor programe sau proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile. Contul 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile, iar n credit se nregistreaz sumele pltite pentru realizarea programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont. Contul 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se debiteaz prin creditul conturilor: 4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentnd pli efectuate n plus din contribuia naional taxa pe valoarea adugat, naintea certificrii cheltuielilor eligibile. 4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile taxa pe valoarea adugat pentru benefiarii instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din bugetul local, ONGuri, societi comerciale, etc.; - cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd sume pentru diferene de curs valutar i sume necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene; - cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd prefinanare restituit Autoritiilor de Certificare de ctre Autoritile de Management, n situaia aplicrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006; - cu sumele ncasate de la buget, reprezentnd sume necesare diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional din instrumente structurale i din cofinanarea public a sumelor necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale suspendrii plilor i consecinelor financiare ale dezangajrii automate. 581 Viramente interne - cu sumele transferate ntre conturile de disponibiliti. etc. Contul 5582 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se crediteaz prin debitul conturilor: 4514 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele reprezentnd debite datorate Comisiei Europene transferate de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor indirecte n conturile de disponibil ale Autoritilor de Certificare; - cu sumele reprezentnd prefinanare restituit Autoritiilor de Certificare, n cazul aplicrii prevederilor art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1083/2006. 4522 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

36

- cu sumele transferate Autoritilor de Management dup certificarea cheltuielilor din fonduri de la buget. 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc.- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale,etc. reprezentnd fonduri de la bugetul de stat necesare diferenelor rezultate la ncheierea parial/final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional din instrumente structurale i din cofinanarea public prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare; - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. reprezentnd sume primite de la buget necesare acoperirii consecinelor financiare ale suspendrii plilor de ctre Autoritile de Certificare sau Comisiei Europene i pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate; - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc., reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile Taxa pe valoarea adugat. 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele transferate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile (taxa pe valoarea adugat), urmare autorizrii cheltuielilor; - cu sumele transferate de Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management n conturile beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, reprezentnd finanarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferenelor rezultate la nchiderea parial/final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional din Instrumente structurale i din cofinanarea public prin ncheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare. 4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele recuperate de la beneficiari sau neutilizate aferente fondurilor de la buget, reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile virate la bugetul statului de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management; - cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentnd achitarea unor debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorrilor de ntrziere ca urmare a nerecuperrii la timp de la beneficiari, virate la buget de Autoritile de Management/Autoritile de Certificare. 581 Viramente interne - cu sumele transferate ntre conturile de disponibiliti. 627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate - cu sumele reprezentnd comisioane bancare. etc. Contul 5583 Disponibil n valut din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Autoritile de Management in evidena sumelor primite din cofinanare de la buget aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. Contul 5583 Disponibil n valut din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate n valut, reprezentnd cofinanarea de la buget, iar n credit se nregistreaz plile efectuate. Soldul debitor al contului exprim disponibilul n valut din cofinanare existent n cont.

37

Contul 5583 Disponibil n valut din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se debiteaz prin creditul conturilor: Contul 581 Viramente interne - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. etc. Contul 5583 Disponibil n valut din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se crediteaz prin debitul conturilor: Contul 462 Creditori - cu sumele pltite n valut creditorilor/partenerilor/beneficiarilor reprezentnd cofinanare. etc. Contul 559 Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile este un cont de activ i se dezvolt astfel: Contul 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile; Contul 5592 Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. Contul 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile; Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autoritile de Management in evidena disponibilului reprezentnd prefinanri i indisponibiliti temporare de fonduri primite de la buget pentru finanarea unor programe sau proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile n lei. Contul 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate reprezentnd prefinanare i indisponibiliti temporare de fonduri primite de la buget, iar n credit se nregistreaz sumele pltite pentru realizarea programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont n lei. Contul 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se debiteaz prin creditul conturilor: 4515 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele transferate de Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit reprezentnd prefinanare aferent Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural, n contul de disponibil al Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur. 4543 Sume de recuperat de la beneficiari INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentnd debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare, n situaia indisponibilitilor temporare de Fonduri externe nerambursabile postaderare de la Comisia European. 4553 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele ncasate, transferate de la buget, reprezentnd prefinanare n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European. 581 Viramente interne - cu sumele transferate ntre conturile de disponibiliti. etc.

38

Contul 5591 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se crediteaz prin debitul conturilor: 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele transferate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. din fonduri de la buget, n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European reprezentnd pli intermediare. 4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentnd prefinanarea din fonduri de la buget n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European. 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele transferate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local, reprezentnd indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European, dup autorizarea cheltuielilor de ctre Autoritile de Management. 4554 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanare i pli intermediare n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European transferate la bugetul de stat de Autoritile de Certificare la sfritul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite. 4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele virate beneficiarilor instituii publice finanate integral din buget, dup certificarea cheltuielilor de ctre Autoritile de Certificare, n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European. 4572 Sume avansate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele avansate Autoritilor de Management din fonduri de la buget reprezentnd prefinanare pentru programele/proiectele operaionale n situaia indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia Europene pli indirecte ; - cu sumele avansate Autoritilor de Management din fonduri de la buget, n cazul indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European, pentru continuarea finanrii programelor/proiectelor. 581 Viramente interne - cu sumele transferate ntre conturile de disponibiliti. 627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate - cu sumele reprezentnd comisioane bancare. etc. Contul 5592 Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Management in evidena disponibilului reprezentnd prefinanri i indisponibiliti temporare de fonduri primite de la buget pentru finanarea unor programe sau proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile n valut. Contul 5592 Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate reprezentnd prefinanare i indisponibiliti temporare de fonduri primite de la buget, iar n credit se

39

nregistreaz sumele pltite pentru realizarea programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont n valut. Contul 5592 Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se debiteaz prin creditul conturilor: Contul 581 Viramente interne - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. etc. Contul 5592 Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile se crediteaz prin debitul conturilor: Contul 462 Creditori - cu sumele pltite n valut partenerilor/beneficiarilor. etc. Contul 668 Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Cu ajutorul acestui cont Autoritile de Certificare/Ministerul Agriculturii in evidena dobnzilor ce urmeaz a fi alocate programelor/proiectelor. Contul 668 Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz dobnzile de alocat programelor operaionale, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere, reprezint totalul cheltuielilor cu dobnzile de alocat programelor operaionale efectuate n cursul perioadei. La sfritul perioadei, dupa efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare. Contul 668 Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se debiteaz prin creditul conturilor: 4522 Sume datorate Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele provenind din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Naional a Romniei, datorate Autoritilor de Management. 4544 Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele provenite din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Naional a Romniei, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc., de ctre Autoritile de Certificare. 4546 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele provenite din dobnzile aferente contului n euro de la Banca Naional a Romniei, datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, de ctre Autoritile de Certificare. 4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI - cu sumele provenite din dobnzi aferente contului n euro de la Banca Naional a Romniei, datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, de ctre Autoritile de Certificare. etc. Contul 668 Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat

40

Programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI se crediteaz prin debitul conturilor: 121 Rezultatul patrimonial - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului, n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 678 Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de stat Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de stat este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz cheltuielile privind transferurile de la bugetul de stat necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor privind transferurile efectuate n cursul perioadei. La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare. Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de stat se debiteaz prin creditul conturilor: 4514 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - cu sumele de primit de la bugetul de stat i datorate Autoritilor de Certificare i Plat de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe, reprezentnd creane bugetare ale bugetului Comisiei Europene i/sau bugetului de stat; - cu sumele necesare rentregirii conturilor Autoritii de Certificare i Plat de Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe, n cazul aplicrii prevederilor art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006; - cu sumele necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale suspendrii plilor de ctre Autoritile de Certificare sau de Comisia European i pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate. 7701 Finanarea de la bugetul de stat - cu plile efectuate din contul de finanare bugetar reprezentnd transferurile de la bugetul de stat necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare. etc. Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de stat se crediteaz prin debitul conturilor: 117.01 Rezultatul reportat instituii finanate integral din buget - cu cheltuielile regularizate privind transferurile efectuate iniial din bugetul Autoritilor de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe i care ulterior au fost recuperate de la Autoritile de Certificare. 121.01 Rezultatul patrimonial instituii publice finanate integral din buget - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. etc. Contul 7721 Subvenii de la bugetul statului Cu ajutorul acestui cont instituiile publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii din buget local beneficiari finali, in evidena subveniilor primite de la buget pentru susinerea derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget. Contul 7721 Subvenii de la bugetul statului este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz veniturile din subvenii primite de la bugetul de stat, iar n debit, la sfritul perioadei, veniturile ncorporate n contul de rezultat patrimonial.

41

La sfritul perioadei, contul nu prezint sold. Contul 7721 Subvenii de la bugetul statului se crediteaz prin debitul conturilor: 4583 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali) - cu sumele solicitate Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local nscrise n Cererile de Rambursare ale acestora, aferente contribuiei naionale; - cu sumele corectate aferente contribuiei naionale, urmare autorizrii/ certificrii sumelor cuprinse n Cererile de Rambursare ale beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local n rou. etc. Contul 7721 Subvenii de la bugetul statului se debiteaz prin creditul conturilor: 121 Rezultatul patrimonial - la sfritul perioadei, cu soldul creditor contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 4584 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) - cu sumele aferente fondurilor de la buget datorate Autoritii de Certificare/Autoritii de Management de ctre beneficiari - instituii publice finanate integral sau parial din venituri proprii, instituii finanate din buget local n cursul aceluiai exerciiu financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru debite datorate/ sume pltite n plus naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare. etc. Contul 775 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare Cu ajutorul acestui cont instituiile publice - beneficiari finali in evidena sumelor reprezentnd rambursri primite din fonduri externe nerambursabile postaderare. Contul 775 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz sumele rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare, iar n debit, la sfritul perioadei, totalul sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare se transfer n creditul contului de rezultat patrimonial, n vederea nchiderii acestora i stabilirii rezultatului patrimonial. Soldul creditor al contului naintea operaiunii de nchidere, reprezint sumele rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare. La sfritul perioadei, contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se conduce distinct pe fiecare program de finanare, pe structura clasificaiei bugetare. Contul 775 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare se crediteaz prin debitul conturilor: 4583 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali) - cu sumele solicitate Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management de beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local nscrise n Cererile de Rambursare ale acestora, aferente instrumentelor structurale; - cu sumele corectate aferente instrumentelor structurale, urmare autorizrii/ certificrii sumelor cuprinse n Cererile de Rambursare ale beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din buget local - n rou. 5201 Disponibil al bugetului de stat - cu sumele ncasate n contul de disponibil al bugetului de stat, reprezentnd rambursri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plile efectuate anterior de instituiile publice

42

finanate integral din bugetul de stat. 5251 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat - cu sumele ncasate n contul de disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat, reprezentnd rambursri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plile efectuate anterior de instituiile publice finanate integral din bugetul asigurrilor sociale de stat. 5711 Disponibil din veniturile curente ale Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate - cu sumele ncasate n contul de disponibil al Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, reprezentnd rambursri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plile efectuate anterior de instituiile publice finanate integral din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate. 5741 Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurrilor pentru omaj - cu sumele ncasate n contul de disponibil al bugetului asigurrilor pentru omaj, reprezentnd rambursri din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plile efectuate anterior de instituiile publice finanate integral din bugetul asigurrilor pentru omaj. etc. Contul 775 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare se debiteaz prin creditul conturilor: 121 Rezultatul patrimonial - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 4584 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) - cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare datorate Autoritii de Certificare/Autoritii de Management de ctre beneficiari - instituii publice finanate integral sau parial din venituri proprii, instituii finanate din buget local n cursul aceluiai exerciiu financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume pltite n plus naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare. etc. Contul 8077 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la buget Cu ajutorul acestui cont, instituiile publice beneficiari finali- finanate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale in evidena sumelor solicitate Autoritilor de Management reprezentnd cota parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare nscrise n cererile de rambursare, transmise Autoritailor de Management. n debitul contului se nregistreaz sumele solicitate Autoritilor de Management precum i ajustarea acestor sume urmare autorizrii i certificrii acestora pariale de ctre Autoritile de Management/Autoritile de Certificare, iar n credit se nregistreaz sumele virate la bugetul de stat n contul plilor efectuate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management. Soldul contului reprezint sumele solicitate Autoritilor de Management reprezentnd cota parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare nscrise n cererile de rambursare, transmise Autoritailor de Management, la un moment dat. Contul 8078 Declaraia de cheltuieli transmis autoritilor de certificare aferente proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget de stat Cu ajutorul acestui cont, Autoritile de Management care utilizeaz mecanismul plilor directe, in evidena sumelor autorizate nscrise n Declaraiile de Cheltuieli aferente proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget, transmise Autoritailor de Certificare. n debitul contului se nregistreaz sumele cuprinse n Declaraiile de Cheltuieli transmise Autoritilor de Certificare n vederea certificrii acestora precum i ajustrile acestor sume urmare

43

certificrii de ctre Autoritile de Certificare, iar n credit se nregistreaz sumele certificate de Autoritile de Certificare cuprinse n Declaraia de Cheltuieli. Soldul contului reprezint sumele autorizate nscrise n Declaraiile de Cheltuieli aferente proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget transmise Autoritilor de Certificare n vederea certificrii acestor sume, existente la un moment dat. Contul 8079 Sume n curs de certificare/declarare la Comisia European aferente Fondului European de Pescuit Cu ajutorul acestui cont, Autoritatea de Certificare i Plat din Ministerul Finanelor Publice ine evidena sumelor cuprinse n Declaraiile de cheltuieli ntocmite de Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur, aferente Fondului European de Pescuit, aflate n curs de certificare/declarare la Comisia European. n debitul contului se nregistreaz sumele cuprinse n Declaraiile de cheltuieli ntocmite de Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur aflate n curs de certificare la Autoritatea de Certificare i Plat precum i ajustrile acestor sume urmare certificrii acestora iar n credit se nregistreaz sumele certificate de Autoritatea de Certificare i Plat din Declaraiile de Cheltuieli i declarate Comisiei Europene. Soldul contului reprezint sumele cuprinse n Declaraiile de Cheltuieli aferente aferente Fondului European de Pescuit aflate n curs de certificare la Autoritatea de Certificare i Plat n vederea certificrii acestor sume, existente la un moment dat.

2. Planul de conturi i Monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice cu instrumente structurale, fonduri de la buget i alte fonduri. A. Planul de conturi i monografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor specifice cu instrumente structurale, alte fonduri i fonduri de la buget. A.1. Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare i Plat. A.2. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autoritii de Certificare i Plat a operaiunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul convergen. A.2.1. Plai directe A.2.2. Plai indirecte A3. Transpunerea soldurilor conturilor din balana de verificare a Autoritii de Certificare i Plat. A.4. Planul de conturi utilizat de Autoritile de Management Pli directe. A.5. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autoritilor de Management a operaiunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul convergen Pli directe. A.6. Planul de conturi utilizat de Autoritile de Management Pli indirecte. A.7. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autoritilor de Management a operaiunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul convergen Pli indirecte. A.8. Transpunerea soldurilor conturilor din balana de verificare a Autoritilor de Management Pli indirecte. A.9. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituii publice finanate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i din bugetele fondurilor speciale pentru proiectele finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget. A.10. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor - instituii publice finanate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i din bugetele fondurilor speciale a operaiunilor aferente derulrii proiectelor din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget. A.11. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituii publice finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la buget pentru operaiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget. A.12. Monografia privind nregistrarea n contabilitetea beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la buget pentru operaiunile cu fondurile externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget. A.13. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituii publice finanate integral din venituri proprii pentru operaiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget. A.14. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor - instituii publice finanate integral din venituri proprii pentru operaiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget.

44

A.15. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituii publice care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru fondurile externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget. A.16 Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget. A.17. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Direciei/Instituiei care nregistreaz veniturile bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor Fondurilor speciale din sumele primite de la Comisia European n contul plilor efectuate.

A.1 Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare i Plat

117.08 121.08

Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile Sume de primit i de restituit Comisiei Europene -INSTRUMENTE STRUCTURALE Sume declarate i solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE

450 4503

4504 4505

Sume de restituit Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE(PREFINANARE) Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari -ONG-uri, societi comerciale,etc. Sume datorate Autoritii de Management Decontri cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET

4505.1 4505.2 4505.3 4505.4

4505.5

4506 4507 4522 454

45

4543 4543.1 4543.1.1 4543.1.2 4543.1.3 4543.2 4543.2.1 4543.2.2 4543.2.3 4544 4545

Sume de recuperat de la beneficiari -INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume de recuperat de la beneficiari -INSTRUMENTE STRUCTURALE Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus IS Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS Sume de recuperat de la beneficiari -dobnzi /penaliti la debite IS Sume de recuperat de la beneficiari -FONDURI DE LA BUGET Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus FB Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanare, alte cheltuieli dect cele eligibile - TVA) Sume de recuperat de la beneficiari -dobnzi /penaliti la debite FB Sume datorate beneficiarilor -INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET ( ONG-uri, societi comerciale, etc.) Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate din bugetul local Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societi comerciale, etc. Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate integral din buget

4545.1 4545.2

4545.3 4545.4

4546

Sume datorate beneficiarilor (instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local);INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local; Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii;

4546.1 4546.2

455

Sume de primit i de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European Sume de primit de la buget - prefinanare Sume de primit de la buget - cofinanare

4553 4553.1 4553.2

46

4553.3

Sume de primit de la buget - indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European

4554 4554.1 4554.2

Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European) Sume de restituit bugetului - prefinanare Sume de restituit bugetului - cofinanare Sume de restituit bugetului - indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4554.3 4555

Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate- BUGET DE STAT 4555.1 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate- BUGETUL ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT

4555.2

4555.3

Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate- BUGETELE FONDURILOR SPECIALE

456 4563

Sume de primit i de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

4564

457

Sume avansate i de recuperat de la Autoritile de Management INSTRUMENTE STRUCTURALE i FONDURI DE LA BUGET Sume avansate Autoritilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume avansate Autoritilor de Management din prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume avansate Autoritilor de Management pentru continuarea finanrii programelor operaionale - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume de recuperat de la Autoritile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume de recuperat de la Autoritile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4572 4572.1

4572.2

4573 4573.1

47

4573.1.1

Sume de recuperat de la Autoritile de Management - sume pltite n plus IS Sume de recuperat de la Autoritile de Management - sume neutilizate IS Sume de recuperat de la Autoritile de Management - debite IS Sume de recuperat de la Autoritile de Management - dobnzi/penaliti la debite IS Sume de recuperat de la Autoritile de Management - FONDURI DE LA BUGET Sume de recuperat de la Autoritile de Management - sume pltite n plus FB Sume de recuperat de la Autoritile de Management - sume neutilizate FB Sume de recuperat de la Autoritile de Management - debite FB Sume de recuperat de la Autoritile de Management - dobnzi/penaliti la debite FB Debitori Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET

4573.1.2 4573.1.3 4573.1.4 4573.2 4573.2.1 4573.2.2 4573.2.3 4573.2.4 461 474 515 5151 5151.1

Disponibil din fonduri externe nerambursabile Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale

5151.1.01-05

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli indirecte

5151.1.06/07 5151.2

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli directe Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget

5151.2.01-05

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fonduri de la buget - pli indirecte

5151.2.06/07 5152 5187 558

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget - pli directe Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Dobnzi de ncasat Disponibil din contribuia naional aferent programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile

48

5581

Disponibil din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale pli indirecte Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale pli directe Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile

5581.01-05 5581.06/07

5582

5582.01-05

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionale- cheltuieli indirecte

5582.06/07

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionale- pli directe Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale - pli indirecte Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale - pli directe Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale

559

5591.1 5591.1.01-05 5591.1.06/07 5591.2

5591.2.01-05

Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale - pli indirecte Disponibil de la buget reprezentnd indisponibiliti temporare de fonduri pentru programele operaionale - pli directe Viramente interne Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate Cheltuieli din diferene de curs valutar Dobnzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului Venituri din diferene de curs valutar Venituri din dobnzi

5591.2.06/07 581 627 665 668 765 766

49

A.2. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autoritii de Certificare i Plat a operaiunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul convergen A.2.1. Pli directe

1.Fonduri externe nerambursabile de la Comisia European (CE) - Prefinanare

1.1 ncasarea sumelor reprezentnd prefinanare de la Comisia European, n contul euro deschis la BNR Document contabil

Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Sume avansate de CE prefinanare

Cont

Debit

Credit

5152

Extras de cont

4506

1.2 Virarea sumelor din contul n euro deschis la BNR n contul de disponibil n lei de la Trezorerie a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie Document contabil Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Cont 581 5152 Debit X X Credit

b. ncasare n contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00 Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1

581

1.3 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor operaionale de transport i mediu

50

a. Document contabil

virare din contul 54.01.01.00 Denumire cont Viramente interne Cont 581 Debit X Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale

5151.1

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale-pli directe Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1.06/07

581

1.4 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a prefinanrii acordate beneficiarilor Document contabil Denumire cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare-IS Extras de cont Cont Debit Credit

4545.1(4545.2,4545.3)

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale-pli directe

5151.1.06/07

1.5.Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari, reprezentnd sume provenite din prefinanare nejustificate n termenul prevzut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora

51

Document contabil

Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari-debite IS

Cont 4543.1.2

Debit X

Credit

Not contabil

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare-IS

4545.1(4545.2,4545.3,4545.4)

1.6. ncasarea debitelor de la beneficiari n contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07 Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget - pli directe Sume de recuperat de la beneficiari-debite IS Cont Debit Credit

5151.2.06/07

Extras de cont

4543.1.2

1.7 Virarea sumelor recuperate de la beneficiari n vederea continurii finanrii programelor operaionale a. Document contabil virare din contul 54.01.05.07 sau 54.01.05.06 Denumire cont Viramente interne Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget - pli directe Cont 581 Debit X Credit

Extras de cont

5151.2.06/07

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 Denumire cont Cont Debit Credit

52

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale-pli directe Viramente interne

5151.1.06/07

581

1.8 Virarea sumelor din contul unui program operaional pentru continuarea finanrii altui program operaional a. Document contabil virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 Denumire cont Viramente interne Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale -pli directe Cont 581 Debit X Credit

Extras de cont

5151.1.06/07

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.01.07 sau 54.01.01.06 Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale -pli directe Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1.06/07

581

2. Fonduri de la bugetul statului - Indisponibiliti de fonduri de la Comisia European reprezentnd prefinanare

53

2.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentnd indisponibiliti de fonduri de la Comisia European Document contabil Cerere de fonduri Denumire cont Sume de primit de la bugetprefinanare Sume de restituit bugetuluiprefinanare Cont 4553.1 4554.1 Debit X X Credit

2.2 ncasarea sumelor reprezentnd prefinanare de la bugetul statului n contul 54.01.03.00 Document contabil Denumire cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale Sume de primit de la bugetprefinanare Cont Debit Credit

5591.1

Extras de cont

4553.1

2.3 Virarea sumelor din prefinanarea de la bugetul statului n conturile programelor operaionale a. Document contabil virare din contul 54.01.03.00 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale Cont 581 Debit X Credit

5591.1

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 Denumire cont Cont Debit Credit

54

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale-pli directe Viramente interne

5591.1.06/07

581

2.4 Virarea sumelor din prefinanare ctre beneficiari din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 Document contabil

Denumire cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare-IS

Cont

Debit

Credit

4545.1(4545.2,4545.3)

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale - pli directe

5591.1.06/07

2.5 Virarea sumelor provenite din prefinanare de la bugetul statului din conturile operaionale pentru folosirea ulterioar a acestora a. Document contabil virare din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale-pli directe Cont 581

programelor

Debit X

Credit

5591.1.06/07

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.03.00 Denumire cont Cont Debit Credit

55

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale Viramente interne

5591.1

581

2.6.Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiar reprezentnd sumele provenite din prefinanarea nejustificat n termenul prevzut din contract/decizie/ordin de finanare de la acordarea acestora

Document contabil

Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB

Cont 4543.2.2

Debit X

Credit

Not contabil

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare -IS

4545.1(4545.2,4545.3)

2.7. ncasarea debitelor de la beneficiari n situaia n care sumele avansate de la bugetul de rentregite cu sumele primite de la Comisia European Document contabil

stat nu sunt

Denumire cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale-pli directe Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB

Cont

Debit

Credit

5591.1.06/07

Extras de cont

4543.2.2

2.8 Rentregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia European a. Document contabil virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 Denumire cont Cont Debit Credit

56

Viramente interne

581

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale-pli directe

5151.1.06/07

b. Document contabil

ncasarea n contul 54.01.03.00 Denumire cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5591.1

581

2.9 Virarea sumelor la bugetul de stat

Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetuluiprefinanare

Cont 4554.1

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale

5591.1

3. Pli intermediare reprezentnd fonduri structurale i de coeziune de la Comisia European

A. Operaii cu beneficiarii finanai integral din buget sau ali beneficiari a cror finanare pentru proiectele proprii este cuprins n bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat

57

3.1 nregistrarea creanei cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului de stat, pe baza declaraiei de cheltuieli transmis de autoritile de management

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Declaraia de cheltuieli AM Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat

4505.1

4555.1

3.2 nregistrarea creanei cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului asigurrilor sociale de stat, pe baza declaraiei de cheltuieli transmis de autoritile de management Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Declaraia de cheltuieli AM Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetul asigurrilor sociale de stat 4555.2 X Cont Debit Credit

4505.2

3.3 nregistrarea creanei cu Comisia European i a sumelor datorate bugetelor fondurilor baza declaraiei de cheltuieli transmis de autoritile de management

speciale, pe

58

Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetele fondurilor speciale

Cont

Debit

Credit

4505.3

Declaraia de cheltuieli AM

4555.3

3.4 n situaia n care beneficiarii finanai integral din buget au primit n cursul anului 2008 prefinanare, aceasta se deduce pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare.

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat ( bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale) Not contabil

4555.1(4555.2, 4555.3)

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate integral din buget

4545.4

3.5 Corectarea creanei cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului de stat, dup certificarea cheltuielilor de ctre ACP - n rou Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

59

Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Not contabil Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat

4505.1

4555.1

3.6 Corectarea creanei cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului asigurrilor sociale, dup certificarea cheltuielilor de ctre ACP - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat

Cont

Debit

Credit

4505.2

Not contabil Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetul asigurrilor sociale de stat

4555.2

3.7 Corectarea creanei cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetelor fondurilor speciale dup certificarea cheltuielilor de ctre ACP - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale

Cont

Debit

Credit

4505.3

Not contabil Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetele fondurilor speciale 4555.3 X

3.8 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale, urmare certificrii cheltuielilor de ctre ACP

60

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat (bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale) Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli directe

4555.1(4555.2, 4555.3)

5151.1.06/07

3.9 Stingerea creanei cu Comisia European, odat cu virarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale Document contabil

Denumire cont Sume n curs de certificare/declarare CE Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat

Cont 474

Debit X

Credit

4505.1

Not contabil

Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale

4505.2

4505.3

3.10 nregistrarea declaraiei de cheltuieli transmis Comisiei Europene reprezentnd venituri ale bugetului (bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale)

61

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Sume declarate i solicitate CE Declaraie de cheltuieli ACP + Cerere de fonduri

4503

Sume n curs de certificare/declarare CE

474

3.11 ncasarea sumelor reprezentnd pli intermediare primite de la Comisia European, n contul euro deschis la BNR Document contabil

Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile

Cont

Debit

Credit

5152

Extras de cont Sume declarate i solicitate CE 4503 X

3.12 Virarea sumelor reprezentnd pli intermediare primite de la Comisia European, din contul n euro deschis la BNR n contul de disponibil n lei de la Trezorerie a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie Document contabil Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile 5152 X Cont 581 Debit X Credit

b. ncasare n contul - 54.01.01.00 Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

62

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Viramente interne

5151.1

581

3.13 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor operaionale de transport i mediu a. Document contabil virare din contul 54.01.01.00 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Cont 581 Debit X Credit

5151.1

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale -pli directe

5151.1.06/07

Viramente interne

581

B. Operaii cu beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din bugetul local

63

3.14 nregistrarea creanei cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor instituii publice finanate din bugetul local, pe baza declaraiei de cheltuieli transmis de autoritile de management Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local

Cont

Debit

Credit

4505.4

Declaraia de cheltuieli AM

4546.1

3.15 nregistrarea creanei cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, pe baza declaraiei de cheltuieli transmis de autoritile de management Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Declaraia de cheltuieli AM

Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - instituii publice finanate din venituri proprii, venituri proprii i subvenii Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii

4505.5

4546.2

3.16 Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor / instituii publice finanate din buget local cu sumele acordate din prefinanare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare.

64

Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local

Cont

Debit

Credit

4546.1

Not contabil Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare-IS-instituii publice finanate din buget local 4545.1 X

3.17

Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor / instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii cu sumele acordate din prefinanare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilorcontractelor/ deciziilor/ ordinelor de finanare.

Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii

Cont

Debit

Credit

4546.2

Not contabil Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare-IS - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii 4545.2 X

3.18 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate beneficiarilor (instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii din buget local) Document contabil Denumire cont Cont Debit

finanate

Credit

65

Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli directe

4546.1

4546.2

5151.1.06/07

3.19 Stingerea creanei cu Comisia European, odat cu virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local)

Document contabil

Denumire cont Sume n curs de certificare/declarare CE Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local

Cont 474

Debit X

Credit

4505.4

Not contabil

Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - instituii publice finanate din venituri proprii, venituri proprii i subvenii

4505.5

3.20 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari -instituii publice finanate din venituri proprii i subvenii / instituii finanate din bugetul local, urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile

66

Document contabil

Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus IS Sume n curs de certificare/declarare CE

Cont

Debit

Credit

4543.1.1

Not contabil

474

3.21 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local, cu recuperat Document contabil

sumele de

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local

Cont

Debit

Credit

4546.1

Not contabil Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus IS 4543.1.1 X

3.22 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, cu sumele de recuperat Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus IS

Cont

Debit

Credit

4546.2

Not contabil

4543.1.1

3.23 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile, n situaia n care nu se efectueaz nregistrarea de la pct.3.21 i 3.22 Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

67

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli directe

5151.1.06/07

Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus IS

4543.1.1

3.24 Sume certificate din declaraia de cheltuieli i solicitate Comisiei Europene reprezentnd sume datorate beneficiarilor(instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local) Document contabil Declaraie de cheltuieli ACP + Cerere de fonduri

Denumire cont Sume declarate i solicitate CE Sume n curs de certificare/declarare CE

Cont 4503

Debit X

Credit

474

3.25 ncasarea sumelor reprezentnd pli intermediare primite de la Comisia European, n deschis la BNR Document contabil

contul euro

Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Sume declarate i solicitate CE

Cont

Debit

Credit

5152

Extras de cont

4503

3.26 Virarea sumelor reprezentnd pli intermediare primite de la Comisia European, din contul n euro deschis la BNR n contul de disponibil n lei de la Trezorerie a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie Document contabil Extras de cont Denumire cont Viramente interne Cont 581 Debit X Credit

68

Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile

5152

b. ncasare n contul - 54.01.01.00 Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1

581

3.27 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor operaionale de transport i mediu a. Document contabil virare din contul 54.01.01.00 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Cont 581 Debit X Credit

5151.1

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale -pli directe Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1.06/07

581

C. Operaii cu beneficiari (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

3.28 nregistrarea creanei cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc., pe baza declaraiei de cheltuieli transmis de autoritile de management

69

Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari -ONG-uri, societi comerciale,etc. Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

4507

Declaraia de cheltuieli AM

4544

3.29

Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor -ONG-uri, societi comerciale, etc. cu sumele acordate din prefinanare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare

Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

4544

Not contabil

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare-IS- ONG-uri, societi comerciale,etc.

4545.3

3.30 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate din fonduri externe nerambursabile, dup reinerea prefinanrii, beneficiarilor-ONG-uri, societi comerciale, etc., naintea certificrii de ACP

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

70

Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.) Extras de cont

4544

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli directe

5151.1.06/07

3.31 Stingerea creanei cu Comisia European, odat cu virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc. Document contabil

Denumire cont Sume n curs de certificare/declarare CE

Cont 474

Debit X

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari -ONG-uri, societi comerciale,etc.

4507

3.32 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societi comerciale,etc.) urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile Document contabil

Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus IS Sume n curs de certificare/declarare CE

Cont

Debit

Credit

4543.1.1

Not contabil

474

3.33 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.)cu sumele de recuperat

71

Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

4544

Not contabil Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus IS 4543.1.1 X

3.34 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile, n situaia n care nu s-a efectuat nregistrarea de la pct.3.33

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli directe

5151.1.06/07

Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus IS

4543.1.1

3.35 Sume certificate din declaraia de cheltuieli i solicitate Comisiei Europene reprezentnd sume datorate altor beneficiari dect cei finanai integral din buget

Document contabil Declaraie de cheltuieli ACP + Cerere de fonduri

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Sume declarate i solicitate CE Sume n curs de certificare/declarare CE

4503 474

X X

3.36 ncasarea sumelor reprezentnd pli intermediare primite de la Comisia European, n contul euro deschis la BNR

72

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile

5152

Sume declarate i solicitate CE

4503

3.37 Virarea sumelor reprezentnd pli intermediare primite de la Comisia European, din contul n euro deschis la BNR n contul de disponibil n lei de la Trezorerie a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Viramente interne Extras de cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile

581

5152

b. ncasare n contul - 54.01.01.00 Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Viramente interne

5151.1

581

3.38 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor operaionale de transport i mediu a. virare din contul 54.01.01.00

73

Document contabil

Denumire cont Viramente interne

Cont 581

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale

5151.1

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale -pli directe Viramente interne

5151.1.06/07

581

4. Fonduri de la bugetul statului - Cofinanare

A. Beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din bugetul local

4.1 nregistrarea sumelor de primit de la buget i datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local

74

Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la buget cofinanare Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local

Cont

Debit X

Credit

4553.2

X 4546.1

Declaraia AM Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii

4546.2

4.2 ncasarea sumelor reprezentnd cofinanare de la bugetul statului n conturile 54.01.02.01-05 Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale - pli directe Sume de primit de la bugetcofinanare

X 5581.06/07 X 4553.2

4.3 Plata din conturile 54.01.02.06/07 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanarea de la bugetul statului Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local 4546.1

75

Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Extras de cont Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale - pli directe

4546.2

X 5581.06/07

4.4 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, urmare certificrii cheltuielilor de ctre Autoritatea de Certificare i Plat Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de recuperat de la beneficiari -sume pltite n plus FB Sume de restituit bugetului cofinanare

4543.2.1

4554.2

4.5 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului Document contabil Denumire cont Sume de restituit bugetuluicofinanare Sume de primit de la bugetcofinanare Cont 4554.2 4553.2 Debit X X Credit

Not contabil

4.6 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local

Cont

Debit

Credit

X 4546.1

76

Not contabil

Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus FB

4546.2

4543.2.1

4.7 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale -pli directe Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus FB

5581.06/07

4543.2.1

4.8 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentnd cofinanare Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetuluicofinanare

Cont 4554.2

Debit X

Credit

Extras de cont Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale -pli directe 5581.06/07 X

B.Beneficiari (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

4.9 nregistrarea sumelor de primit de la buget i datorate beneficiarilor - ONG-uri , societi comerciale, etc. Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

77

Sume de primit de la buget cofinanare Declaraia AM Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

4553.2 4544

4.10 ncasarea sumelor reprezentnd cofinanare de la bugetul statului n conturile 54.01.02.01-05 Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale - pli directe Sume de primit de la bugetcofinanare

X 5581.06/07 4553.2 X

4.11 Plata din conturile 54.01.02.06/07 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanarea de la bugetul statului Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

4544

Extras de cont Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale - pli directe X 5581.06/07

4.12 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societi comerciale.etc., urmare certificrii cheltuielilor de ctre ACP Document contabil Not contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Sume de recuperat de la beneficiari -sume pltite n plus FB

4543.2.1

78

Sume de restituit bugetului cofinanare

4554.2

4.13 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului Document contabil Denumire cont Sume de restituit bugetuluicofinanare Sume de primit de la bugetcofinanare Cont 4554.2 4553.2 Debit X X Credit

Not contabil

4.14 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus FB

Cont

Debit

Credit

4544

Not contabil

4543.2.1

4.15 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale -pli directe Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus FB

5581.06/07

4543.2.1

4.16 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentnd cofinanare Document contabil Extras de cont

Denumire cont Sume de restituit bugetuluicofinanare

Cont 4554.2

Debit X

Credit

79

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale -pli directe

5581.06/07

5. Fonduri de la bugetul statului - Indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European 5.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la bugetindisponibiliti temporare de fonduri de la CE Sume de restituit bugetuluiindisponibiliti temporare de fonduri de la CE

Cont

Debit

Credit

4553.3

Cerere de fonduri

4554.3

5.2 ncasarea sumelor reprezentnd indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European de la bugetul statului n contul 54.01.03.00 Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale Sume de primit de la bugetindisponibiliti temporare de fonduri de la CE

5591.2

4553.3

5.3 Virarea sumelor de la bugetul statului n conturile programelor operaionale a. Document contabil Extras de cont virare din contul 54.01.03.00 Denumire cont Viramente interne Cont 581 Debit X Credit

80

Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale b. Document contabil ncasare n contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 Denumire cont

5591.2

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd indisponibiliti temporare de fonduri pentru programele operaionale -pli directe Viramente interne

5591.2.06/07

581

5.4 Virarea din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 a sumelor datorate beneficiarilor

a) Beneficiarii instituii publice finanate integral din buget (dup certificarea cheltuielilor) Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat ( bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale) Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd indisponibiliti temporare de fonduri pentru programele operaionale -pli directe

4555.1(4555.2, 4555.3)

5591.2.06/07

b) Beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din bugetul local (dup autorizarea de ctre AM a cheltuielilor) Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local Cont Debit Credit

4546.1

81

Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd indisponibiliti temporare de fonduri pentru programele operaionale -pli directe

4546.2

5591.2.06/07

c) Beneficiari (ONG-uri, societi comerciale, etc.) (dup autorizarea de ctre AM a cheltuielilor) Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

4544

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd indisponibiliti temporare de fonduri pentru programele operaionale -pli directe 5591.2.06/07 X

5.5 Rentregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia European a. Document contabil Extras de cont virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 Denumire cont Viramente interne Cont 581 Debit X Credit

82

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale-pli directe

5151.1.06/07

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.03.00 Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale Viramente interne

5591.2

581

5.6 Virarea sumelor la bugetul de stat

Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetuluiindisponibiliti temporare de fonduri de la CE

Cont

Debit

Credit

4554.3

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale 5591.2 X

6. Fonduri de la bugetul statului - taxa pe valoarea adugat

A. Beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii publice finanate din bugetul local

6.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentnd TVA datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local

83

Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

Cont

Debit

Credit

4563

Declaraia de cheltuieli AM

Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local 4546.1 Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii 4546.2

6.2 ncasarea sumelor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la bugetul statului n contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionalecheltuieli directe

5582.06/07

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

4563

6.3 Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentnd taxa pe valoare adugat Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local Cont Debit Credit

4546.1

84

Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Extras de cont Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionalecheltuieli directe

4546.2

5582.06/07

6.4 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii i instituii publice finanate din bugetul local, urmare certificrii cheltuielilor de ctre ACP Document contabil Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus FB Not contabil 4564 Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile X Cont Debit Credit

4543.2.1

6.5 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului Document contabil Explicaie Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

4564

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

4563

6.6 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

85

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionalecheltuieli directe Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus FB

5582.06/07

4543.2.1

6.7 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Extras de cont Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionalecheltuieli directe B.Beneficiari (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

4564

5582.06/07

6.8 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentnd TVA datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc. Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Declaraia de cheltuieli AM

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Sume datorate beneficiarilor - ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

4563

4544

6.9 ncasarea sumelor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la bugetul statului n contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

86

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionalecheltuieli directe

5582.06/07

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

4563

6.10 Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentnd taxa pe valoarea adugat Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

4544

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionalecheltuieli directe

5582.06/07

6.11 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc., urmare certificrii cheltuielilor de ctre ACP Document contabil Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus FB Not contabil Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile 4564 X Cont Debit Credit

X 4543.2.1

6.12 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

87

Not contabil

Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

4564

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

4563

6.13 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionalecheltuieli directe Sume de recuperat de la beneficiari - sume pltite n plus FB

5582.06/07

X 4543.2.1

6.14 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Extras de cont Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionalecheltuieli directe

4564

5582.06/07

7. Debite recuperate de la beneficiari

88

A. n situaia n care debitele recuperate rmn n continuare n conturi pentru derularea programelor operaionale (Comisia European a realizat deja o compensare n acest sens) 7.1 Notificare de la Comisia European pentru recuperarea debitelor de la beneficiari a Document contabil Debite de recuperat - Instrumente Structurale Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari -debite IS Sume declarate i solicitate CE Cont 4543.1.2 4503 Debit X X Credit

Not contabil

b. Document contabil

Debite de recuperat - Fonduri de la buget (cofinanare) Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari-debite (cofinanare) FB Cont Debit Credit

4543.2.2

Not contabil Sume de restituit bugetului (cofinanare) 4554.2 X

c. Debite de recuperat - Fonduri de la buget ( alte cheltuieli dect cele eligibile - TVA) Document contabil Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB ( alte cheltuieli dect cele eligibile -TVA) Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Cont Debit Credit

4543.2.2

Not contabil

4564

7.2 Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor

a) Beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local

89

1. Instrumente structurale Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii Sume de recuperat de la beneficiari -debite IS Cont Debit Credit

4546.1

4546.2

Not contabil

4543.1.2

2. Fonduri de la buget ( cofinanare+TVA) Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (cofinanare, TVA) b) Beneficiari - ONG-uri, societi comerciale Cont Debit Credit

4546.1

4546.2

Not contabil

4543.2.2

1. Instrumente structurale Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume de recuperat de la beneficiari -debite IS 2. Fonduri de la buget ( cofinanare+TVA) Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit Cont Debit Credit

4544

Not contabil

4543.1.2

90

Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.) Not contabil Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (cofinanare, TVA)

4544

4543.2.2

7.3 ncasarea debitelor recuperate de la beneficiari n contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07 Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget- pli directe Sume de recuperat de la beneficiari -debite IS Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (cofinanare, alte cheltuieli dect cele eligibileTVA)

5151.2.06/07

4543.1.2

4543.2.2

7.4 Virarea sumelor reprezentnd debite recuperate a. Document contabil virare din contul 54.01.05.06/07 Denumire cont Viramente interne Cont 581 Debit X Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget- pli directe

5151.2.06/07

b. Document contabil

ncasare n conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 i 54.01.04.06/07 Denumire cont Cont Debit Credit

91

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli directe

5151.1.06/07

Extras de cont

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale-pli directe

5581.06/07

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionale-pli directe

5582.06/07

Disponibil de la buget reprezentnd indisponibiliti temporare de fonduri pentru programele operaionale - pli directe Viramente interne

5591.2.06/07

581

B. n situaia n care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate n conturile Comisiei Europene

7.5 Notificare de la Comisia European pentru recuperarea debitelor de la beneficiari a. Document contabil debite de recuperat provenite din Instrumente Structurale Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari -debite IS Sume de restituit CE Cont 4543.1.2 4504 Debit X X Credit

Not contabil

b. Document contabil

debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget ( cofinanare) Denumire cont Cont Debit Credit

92

Not contabil

Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (cofinanare) Sume de restituit bugetului (cofinanare)

4543.2.2

4554.2

c. debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget (alte cheltuieli dect cele eligibileTVA) Document contabil Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (alte cheltuieli dect cele eligibile - TVA ) Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Cont Debit Credit

4543.2.2

Not contabil

4564

7.6 Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor a) Beneficiari instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local 1. Instrumente structurale Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii Sume de recuperat de la beneficiari -debite IS Cont Debit Credit

4546.1

4546.2

Not contabil

4543.1.2

2. Fonduri de la buget ( cofinanare+TVA) Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

93

Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (cofinanare, TVA) b) Beneficiari - ONG-uri, societi comerciale 1. Instrumente structurale Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume de recuperat de la beneficiari -debite IS

4546.1

4546.2

Not contabil

4543.2.2

Cont

Debit

Credit

4544

Not contabil

4543.1.2

2. Fonduri de la buget ( cofinanare+TVA) Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (cofinanare, TVA) Cont Debit Credit

4544

Not contabil

4543.2.2

7.7 ncasarea debitelor recuperate de la beneficiari n contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07 Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

94

Extras de cont

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget- pli directe Sume de recuperat de la beneficiari -debite IS Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (cofinanare, alte cheltuieli dect cele eligibileTVA)

5151.2.06/07

4543.1.2

4543.2.2

7.8 Virarea sumelor provenite din debite recuperate a. Document contabil virare din contul 54.01.05.06/07 Denumire cont Viramente interne Cont 581 Debit X Credit

Extras de cont Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget- pli directe 5151.2.06/07 X

b. Document contabil

ncasare n conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 i 54.01.04.06/07 Denumire cont Cont Debit Credit

95

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli directe

5151.1.06/07

Extras de cont

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale-pli directe

5581.06/07

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionale-pli directe Viramente interne

5582.06/07

581

7.9 Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din debite, la Comisia European ( la solicitarea CE) a. Document contabil virare din contul 54.01.01.06/07 Denumire cont Viramente interne Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli directe Cont 581 Debit X Credit

Extras de cont

5151.1.06/07

b. Document contabil

ncasare n contul euro deschis la BNR Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5152 581

X X

7.10 Virarea la Comisia European a sumelor provenite din debite

96

Document contabil Dispoziie de plat extern

Denumire cont Sume de restituit CE Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile

Cont 4504 5152

Debit X

Credit

C. Prefinanare restituit de Autoritile de Management - n cazul aplicrii prevederilor art. 82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 7.11 Evidenierea sumelor datorate Comisiei Europene reprezentnd prefinanarea Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume avansate de CE prefinanare Sume de restituit CE

Cont 4506 4504

Debit X

Credit

7.12.Constituirea debitelor de recuperat de la autoritile de management, reprezentnd sume provenite din prefinanare nejustificate n termen de 24 luni de la acordarea acestora Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume de recuperat de la AMdebite IS Sume datorate AM

Cont 4573.1.3 4522

Debit X

Credit

7.13 ncasarea sumelor provenite din prefinanare recuperate de la autoritile de management n contul 54.01.05.00 Document contabil

Denumire cont Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget Sume de recuperat de la AMdebite IS

Cont

Debit

Credit

5151.2

Extras de cont

4573.1.3

7.14 Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din prefinanare

97

Document contabil

Denumire cont Viramente interne Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget

Cont 581

Debit X

Credit

Extras de cont

5151.2

7.15 ncasarea n contul de euro deschis la BNR Document contabil

Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Viramente interne

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

5152 581

X X

7.16 Virarea sumelor provenite din prefinanarea restituit Comisiei Europeane Document contabil

Denumire cont Sume de restituit CE

Cont 4504 5152

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile

7.17 Virarea sumelor datorate Autoritilor de Management n cazul aplicrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene dup efectuarea plii finale Document contabil

Denumire cont Sume datorate AM Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli directe

Cont 4522

Debit X

Credit

Extras de cont

5151.1.06/07

D. n situaia n care Comisia European a diminuat plile din instrumentele structurale cu sumele provenite din debite apartinnd altor autoriti cu competene n gestionarea fondurilor comunitare

98

7.18 Constituirea sumelor de recuperat de la alte autoriti cu competene n gestionarea fondurilor comunitare Document contabil Not contabil

Denumire cont Debitori Sume declarate i solicitate Comisiei Europene

Cont 461 4503

Debit X

Credit

7.19 ncasarea sumelor recuperate de la alte autoriti cu competene n gestionarea fondurilor comunitare Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Debitori

5151.1

461

8. Stingerea avansului reprezentnd prefinanarea acordat de ctre Comisia European cu sumele cuprinse n Declaraia de cheltuieli, la ncheierea programului operaional, potrivit articolului 84 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006

Document contabil

Denumire cont Sume avansate de CE prefinanare Sume declarate i solicitate CE

Cont 4506 4503

Debit X

Credit

Not contabil

9. ncasarea sumelor reprezentnd plata final de la Comisia european n cadrul programelor operaionale Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

99

Extras de cont

Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Sume declarate i solicitate Comisiei Europene

5152

4503

10. Dobnzi 10.1 nregistrarea dobnzii de ncasat la contul n euro deschis la BNR Document contabil Not contabil

Denumire cont Dobnzi de ncasat Venituri din dobnzi

Cont 5187 766

Debit X

Credit

10.2 ncasarea dobnzii n contul de disponibil n euro deschis la BNR a. Document contabil cursul la data ncasrii este mai mare dect cursul la data nregistrrii Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Venituri din diferene de curs valutar Dobnzi de ncasat b. Document contabil Cont Debit Credit

5152

Extras de cont

765 5187

X X

cursul la data ncasrii este mai mic dect cursul la data nregistrrii Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Cheltuieli din diferene de curs valutar Dobnzi de ncasat Cont Debit Credit

5152

Extras de cont

665 5187

X X

10.3 Schimbul valutar al dobnzii bonificate Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

100

Viramente interne Ordin de cumparare valut Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile

581

5152

10.4 ncasarea n contul de trezorerie a c/val dobnzii bonificate Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1

581

10.5 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor operaionale a.virare din contul 54.01.01.00 Document contabil Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Cont 581 Debit X Credit

5151.1

b.ncasare n contul 54.01.01.01-05 Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale- pli directe Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1.06/07

581

10.6 nregistrarea sumelor datorate beneficiarilor-ONG-uri, societi comerciale, etc. reprezentnd dobnzi ncasate Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

101

Dobnzi de transferat CE sau de alocat programului Declaraie de cheltuieli AM Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

668

4544

10.7 nregistrarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de sntate i bugetelor fondurilor speciale reprezentnd dobnzi ncasate Document contabil

Denumire cont Dobnzi de transferat CE sau de alocat programului

Cont

Debit

Credit

668

Declaraie de cheltuieli AM

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat ( bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale)

4555.1(4555.2, 4555.3)

10.8 nregistrarea sumelor datorate beneficiarilor-instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii,instituii publice finanate din buget local, reprezentnd dobnzi ncasate Document contabil Denumire cont Dobnzi de transferat CE sau de alocat programului Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii Cont 668 Debit X Credit

Declaraie de cheltuieli AM

4546.1

4546.2

10.9 Virarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale n contul plilor efectuate, din sumele provenite din dobnzi

102

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat ( bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale) Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale- pli directe

4555.1(4555.2, 4555.3)

5151.1.06/07

10.10 Virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc., din sumele provenite din dobnzi

Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

4544

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale- pli directe

5151.1.06/07

10.11 Virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii , din sumele provenite din dobnzi

Document contabil Extras de cont

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local

Cont

Debit

Credit

4546.1

103

Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale- pli directe

4546.2

5151.1.06/07

11.nregistrarea comisioanelor bancare n situaia n care acestea vor fi percepute de ctre Trezorerie pentru conturile de disponibiliti

Document contabil Extras de cont

Denumire cont Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile

Cont 627 5151

Debit X

Credit

104

Disponibil din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile

5581

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile

5582

Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile

5591

12. Finanarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferenelor rezultate la nchiderea parial /final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional din instrumente structurale i din cofinanare public prin ncheierea contractelor/deciziilor/ /ordinelor de finanare

A) Beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local 12.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

105

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii

X 4563 4546.1 X

Not contabil

4546.2

12.2 ncasarea sumelor de la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionale - pli directe Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

5582.06/07 X 4563

12.3 Virarea sumelor beneficiarilor Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local Sume datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Cont Debit Credit

4546.1

Extras de cont

4546.2

106

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionale - pli directe

5582.06/07

B) Beneficiarii - ONG-uri, societi comerciale, etc. 12.4 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Not contabil Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.) 12.5 ncasarea sumelor de la bugetul de stat Document contabil Denumire cont

X 4563

X 4544

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionale - pli directe Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

5582.06/07 X 4563

12.6 Virarea sumelor beneficiarilor Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

X 4544

107

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionale - pli directe

5582.06/07

13. Reevaluarea elementelor monetare exprimate n euro: disponibilitilor, creanelor i datorilor la cursul INFO-euro 13.1 n situaia n care cursul INFO-euro scade a. reevaluarea datoriilor Document contabil Denumire cont Sume de restituit CE Not contabil Sume avansate de CE Venituri din diferene de curs valutar Cont 4504 4506 765 Debit X X X Credit

b. reevaluarea creanelor i disponibilitilor Document contabil Denumire cont Cheltuieli din diferene de curs valutar Not contabil Sume declarate i solicitate CE Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Cont 665 4503 Debit X X Credit

5152

13.2 n situaia n care cursul INFO-euro crete a. reevaluarea creanelor i disponibilitilor Document contabil Not contabil Denumire cont Sume declarate i solicitate CE Cont 4503 Debit X Credit

108

Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Venituri din diferene de curs valutar b. reevaluarea datoriilor Document contabil Denumire cont Cheltuieli din diferene de curs valutar Sume de restituit CE Sume avansate de CE

5152

765

Cont 665 4504 4506

Debit X

Credit

Not contabil

X X

14. nchiderea conturilor de cheltuieli i venituri la sfritul perioadei n vederea stabilirii rezultatului patrimonial Document contabil

Denumire cont Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate Cheltuieli din diferene de curs valutar Dobnzi de transferat CE sau de alocat programului

Cont

Debit

Credit

121.08

Not contabil

627 665 668

X X X

Document contabil

Denumire cont Venituri din diferene de curs valutar

Cont 765 766 121.08

Debit X X

Credit

Not contabil

Venituri din dobnzi Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile

109

15 . Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la nceputul exerciiului urmtor a. excedent patrimonial Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile Not contabil Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile

121.08

117.08

b. deficit patrimonial Document contabil Denumire cont Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile Not contabil Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X Cont Debit Credit

117.08

A.2. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autoritii de Certificare i Plat a operaiunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul convergen A.2.2. Pli indirecte

1.Fonduri externe nerambursabile de la Uniunea European- prefinanare

1.1 ncasarea sumelor reprezentnd prefinanare de la Comisia European, n contul euro deschis la BNR Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

110

Extras de cont

Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Sume avansate de CE - prefinanare

5152 4506

X X

1.2 Virarea sumelor din contul n euro deschis la BNR, n contul de disponibil n lei de la Trezorerie a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie Document contabil Extras de cont Denumire cont Viramente interne Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Cont 581 5152 Debit X X Credit

b. ncasare n contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00 Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1 581

X X

1.3 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor operaionale a.virare din contul 54.01.01.00 Document contabil Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Cont 581 5151.1 Debit X X Credit

b.ncasare n contul 54.01.01.01-05 Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

111

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale- pli indirecte Viramente interne

5151.1.01-05

581

1.4 Virarea din contul 54.01.01.01-05 a prefinanrii acordate autoritilor de management Document contabil

Denumire cont Sume avansate AM din prefinanare IS

Cont 4572.1

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale- pli indirecte

5151.1.01-05

2. Fonduri de la bugetul statului - indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European reprezentnd prefinanare 2.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentnd prefinanare Document contabil Cerere de fonduri Denumire cont Sume de primit de la buget-prefinanare Sume de restituit bugetului-prefinanare Cont 4553.1 4554.1 Debit X X Credit

2.2 ncasarea sumelor reprezentnd prefinanare de la bugetul statului n contul 54.01.03.00 Document contabil Denumire cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale Sume de primit de la buget-prefinanare Cont Debit Credit

5591.1

Extras de cont

4553.1

2.3 Virarea sumelor din prefinanarea de la bugetul statului n conturile programelor operaionale a. Document contabil virare din contul 54.01.03.00 Denumire cont Cont Debit Credit

112

Viramente interne Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale

581 5591.1

X X

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.03.01-05 Denumire cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionalepli indirecte Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5591.1.01-05 581

X X

2.4 Virarea sumelor din prefinanare autoritilor de management din contul 54.01.03.01-05 Document contabil Denumire cont Sume avansate AM din prefinanare Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionalepli indirecte Cont 4572.1 5591.1.01-05 Debit X X Credit

2.5 Virarea sumelor din prefinanare de la bugetul statului din conturile programelor operaionale pentru folosirea ulterioar a acestora a. Document contabil virare din contul 54.01.03.01-05 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionalepli indirecte b. Document contabil ncasare n contul 54.01.03.00 Denumire cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale Viramente interne Cont Debit Credit Cont 581 5591.1.01-05 Debit X X Credit

Extras de cont

5591.1 581

X X

113

2.6 Rentregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia European a. Document contabil virarea din contul 54.01.01.01-05 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale-pli indirecte Cont 581 Debit X Credit

5151.1.01-05

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.03.00 Denumire cont Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5591.1 581

X X

2.7 Virarea sumelor la bugetul de stat

Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetului-prefinanare

Cont 4554.1 5591.1

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri pentru programele operaionale

3. Pli intermediare reprezentnd fonduri structurale de la Comisia European 3.1 Virarea din contul 54.01.01.01-05 a sumelor datorate autoritilor de management din fonduri externe nerambursabile (pe baz de previziune a cash flow-ului) Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

114

Sume avansate AM pentru continuarea finanrii programelor operaionale Extras de cont Disponibil n din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaiunilor- pli indirecte

4572.2

5151.1.01-05

3.2. nregistrarea declaraiei de cheltuieli cuprinznd cheltuieli autorizate de Autoritile de Management Document contabil

Denumire cont Sume n curs de certificare/declarare CE

Cont 474 4572.1 4572.2

Debit X

Credit

Declaraia de cheltuieli AM

Sume avansate AM din prefinanare Sume avansate AM pentru continuarea finanrii programelor operaionale

X X

3.3 Corectarea sumelor din declaraia de cheltuieli a autoritilor de management, urmare a certificrii (n rou) Document contabil

Denumire cont Sume n curs de certificare/declarare CE

Cont 474 4572.1 4572.2

Debit X

Credit

Not contabil

Sume avansate AM din prefinanare Sume avansate AM pentru continuarea finanrii programelor operaionale

X X

3.4 Sume certificate din declaraia de cheltuieli i solicitate Comisiei Europene Document contabil Declaraie de cheltuieli ACP+Cerere de Denumire cont Sume declarate i solicitate Comisiei Europene Cont 4503 Debit X Credit

115

fonduri Sume n curs de certificare/declarare CE 474 X

3.5 ncasarea sumelor reprezentnd pli intermediare primite de la Comisia European, n contul euro deschis la BNR Document contabil Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Sume declarate i solicitate Comisiei Europene Cont 5152 4503 Debit X X Credit

Extras de cont

3.6 Virarea sumelor reprezentnd pli intermediare primite de la Comisia European din contul n euro deschis la BNR a. Document contabil Ordin de schimb valutar schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie Denumire cont Viramente interne Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Cont 581 5152 Debit X X Credit

b. Document contabil

ncasare n contul - 54.01.01.00 Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1 581

X X

3.7 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor operaionale a. virare din contul 54.01.01.00

116

Document contabil

Denumire cont Viramente interne

Cont 581 5151.1

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale b. ncasare n contul 54.01.01.01-05 Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale-pli indirecte Viramente interne

Document contabil

Cont

Debit

Credit

5151.1.01-05

Extras de cont

581

3.8.ncasarea sumelor neutilizate de ctre autoritile de management Document contabil

Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale-pli indirecte Sume avansate AM pentru continuarea finanrii programelor operaionale

Cont

Debit

Credit

5151.1.01-05

Extras de cont

4572.2

4. UtiIizarea fondurilor de la bugetul de stat n cazul indisponibilitilor temporare de fonduri de la Comisia European 4.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat Document contabil Cerere de fonduri Denumire cont Sume de primit de la buget-indisponibiliti temporare de fonduri de la CE Cont Debit Credit

4553.3

117

Sume de restituit bugetului-indisponibiliti temporare de fonduri de la CE

4554.3

4.2 ncasarea sumelor de la bugetul de stat n contul 54.01.03.00 reprezentnd indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale Sume de primit de la buget-indisponibiliti temporare de fonduri de la CE

5591.2

4553.3

4.3 Virarea sumelor de la bugetul statului n conturile programelor operaionale a. Document contabil virare din contul 54.01.03.00 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Cont 581 Debit X Credit

Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale b. ncasare n contul 54.01.03.01-05 Denumire cont

5591.2

Document contabil

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale-pli indirecte Viramente interne

5591.2.01-05

581

4.4 Virarea sumelor datorate Autoritilor de Management din contul 54.01.03.01-05 Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

118

Sume avansate AM pentru continuarea finanrii programelor operaionale Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale -pli indirecte

4572.2

5591.2.01-05

4.5.Rentregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia European a. Document contabil virare din contul 54.01.01.01-05 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale- pli indirecte Cont 581 Debit X Credit

5151.1.01-05

b. Document contabil

ncasare n contul 54.01.03.00 Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale Viramente interne

5591.2

581

4.6 Virarea sumelor la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetului -indisponibiliti temporare de fonduri de la CE

Cont

Debit

Credit

4554.3

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentnd fonduri n cazul indisponibilitilor temporare pentru programele operaionale 5591.2 X

119

5. Debite recuperate de la autoritile de management

A. n situaia n care debitele recuperate rmn n continuare n conturi pentru derularea programelor operaionale (CE a realizat deja o compensare n acest sens) 5.1 Notificare de la Comisia European pentru recuperarea debitelor de la autoritile de management Document contabil

Denumire cont Sume de recuperat de la AM -debite IS

Cont 4573.1.3 4503

Debit X

Credit

Not contabil

Sume declarate i solicitate Comisiei Europene

5.2 ncasarea debitelor recuperate de la autoritile de management n contul 54.01.05.01-05 Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget- pli indirecte Sume de recuperat de la AM -debite IS

5151.2.01-05

4573.1.3

5.3 Virarea sumelor recuperate din debite n conturile programelor operaionale a. Document contabil virare din contul 54.01.05.01-05 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Cont 581 Debit X Credit

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget- pli indirecte b. ncasare n conturile 54.01.01.01-05 Denumire cont

5151.2.01-05

Document contabil

Cont

Debit

Credit

120

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli indirecte Viramente interne

5151.1.01-05

581

B. n situaia n care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate n conturile Comisiei Europene 5.4 Notificare de la Comisia European pentru recuperarea debitelor de la autoritile de management Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de recuperat de la AM -debite IS Sume de restituit CE Cont 4573.1.3 4504 Debit X X Credit

5.5 ncasarea debitelor recuperate de la autoritile de management n contul 54.01.05.01-05 Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget- pli indirecte Sume de recuperat de la AM -debite IS

5151.2.01-05

4573.1.3

5.6 Virarea sumelor reprezentnd debite recuperate de la autoritile de management a. Document contabil virare din contul 54.01.05.01-05 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Cont 581 Debit X Credit

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget- pli indirecte b. ncasare n conturile 54.01.01.01-05 Denumire cont

5151.2.01-05

Document contabil

Cont

Debit

Credit

121

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli indirecte Viramente interne

5151.1.01-05

581

5.7 Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din debite la Comisia European (la solicitarea CE) a. Document contabil virare din contul 54.01.01.01-05 Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale - pli indirecte Cont 581 Debit X Credit

5151.1.01-05

b. ncasare n contul euro deschis la BNR Document contabil Extras de cont Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Viramente interne Cont 5152 581 Debit X X Credit

5.8 Virarea la Comisia European a sumelor provenite din debite Document contabil Dispoziie de plat extern

Denumire cont Sume de restituit CE Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile

Cont 4504 5152

Debit X

Credit

122

C. Prefinanare restituit de Autoritile de Management - n cazul aplicrii prevederilor art. 82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006

5.9. Evidenierea sumelor datorate Comisiei Europene reprezentnd prefinanarea Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume avansate de CE - prefinanare Sume de restituit CE

Cont 4506 4504

Debit X

Credit

5.10.Constituirea debitelor de recuperat de la autoritile de management, reprezentnd sume provenite din prefinanare nejustificate n termen de 24 luni de la acordarea acestora Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume de recuperat de la AM-debite IS Sume avansate AM din prefinanare

Cont 4573.1.3 4572.1

Debit X

Credit

5.11.ncasarea sumelor provenite din prefinanare recuperate de la autoritile de management n contul 54.01.05.00 Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget Sume de recuperat de la AM-debite IS Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.2

4573.1.3

5.12. Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din prefinanare Document contabil

Denumire cont Viramente interne

Cont 581

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget

5151.2

123

5.13. ncasarea n contul de euro deschis la BNR Document contabil Extras de cont

Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Viramente interne

Cont 5152 581

Debit X

Credit

5.14. Virarea sumelor reprezentnd prefinare restituit Comisiei Europene Document contabil Extras de cont

Denumire cont Sume de restituit CE Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile

Cont 4504 5152

Debit X

Credit

D. n situaia n care Comisia European a diminuat plile din instrumentele structurale cu sumele provenite din debite apartinnd altor autoriti cu competene n gestionarea fondurilor comunitare

5.15 Constituirea sumelor de recuperat de la alte autoriti cu competene n gestionarea fondurilor comunitare

Document contabil Not contabil

Denumire cont Debitori Sume declarate i solicitate Comisiei Europene

Cont 461 4503

Debit X

Credit

5.16 ncasarea sumelor recuperate de la alte autoriti cu competene n gestionarea fondurilor comunitare

Document contabil

Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Debitori

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

5151.1 461

X X

124

6. Stingerea avansului reprezentnd prefinanarea acordat de ctre Comisia European cu sumele cuprinse n Declaraia de cheltuieli, la ncheierea programului operaional, potrivit articolului 84 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006

Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume avansate de CE - prefinanare Sume declarate i solicitate Comisiei Europene

Cont 4506 4503

Debit X

Credit

7. ncasarea sumelor reprezentnd plata final de la Comisia European n cadrul programelor operaionale Document contabil

Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Sume declarate i solicitate Comisiei Europene

Cont 5152 4503

Debit X

Credit

Extras de cont

8. Finanarea de la buget a sumelor necesare pentru diferenele nefavorabile de curs valutar aferente operaiunilor financiare efectuate de Autoritatea de Certificare i Plat 8.1 nregistrarea sumelor de primit de la buget Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Sume datorate Autoritii de Management

Cont 4563 4522

Debit X

Credit

Not contabil

8.2 ncasarea sumelor de la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionale- pli indirecte

5582.01-05

125

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

4563

8.3 Virarea sumelor datorate Autoritii de Management dup certificare Document contabil

Denumire cont Sume datorate Autoritii de Management

Cont 4522

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor operaionale- pli indirecte

5582.01-05

9. Dobnzi 9.1 nregistrarea dobnzii de ncasat n contul n euro deschis la BNR Document contabil Not contabil

Denumire cont Dobnzi de ncasat Venituri din dobnzi

Cont 5187 766

Debit X

Credit

9.2 ncasarea dobnzii n contul de disponibil n euro deschis la BNR a. Document contabil Extras de cont cursul la data ncasrii este mai mare dect cursul la data nregistrrii Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Venituri din diferene de curs valutar Dobnzi de ncasat b. Document contabil Extras de cont Cont 5152 765 5187 Debit X X X Credit

cursul la data ncasrii este mai mic dect cursul la data nregistrrii Denumire cont Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Cont 5152 Debit X Credit

126

Cheltuieli din diferene de curs valutar Dobnzi de ncasat

665 5187

X X

9.3 Virarea sumelor din contul n euro deschis la BNR, n contul de disponibil n lei de la Trezorerie a. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie Document contabil Extras de cont Denumire cont Viramente interne Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Cont 581 5152 Debit X X Credit

b. ncasare n contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00 Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1 581

X X

9.4 Virarea sumelor din contul de disponibil n conturile programelor operaionale a.virare din contul 54.01.01.00 Document contabil Denumire cont Viramente interne Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale Cont 581 5151.1 Debit X X Credit

b.ncasare n contul 54.01.01.01-05 Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale- pli indirecte Viramente interne Cont Debit Credit

Extras de cont

5151.1.01-05

581

127

9.5 nregistrarea sumelor datorate autoritilor de management din sumele provenite din dobnzi ncasate Document contabil Declaraie de Cheltuieli-AM Denumire cont Dobnzi de transferat CE sau de alocat programului Sume datorate Autoritilor de Management Cont 668 4522 Debit X X Credit

9.6. Virarea sumelor Autoritilor de Management, provenite din dobnzi Document contabil

Denumire cont Sume datorate Autoritilor de Management

Cont 4522

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea programelor operaionale- pli indirecte

5151.1.01-05

128

10. nregistrarea comisioanelor bancare n situaia n care acestea vor fi percepute de ctre Trezorerie pentru conturile de disponibiliti

Document contabil

Denumire cont

Cont 627

Debit X

Credit

Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile

5581

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile

5582

5591

11.Reevaluarea elementelor monetare exprimate n euro: disponibilitile, creanele i datoriile la cursul INFO-euro 11.1 n situaia n care cursul INFO-euro scade a. reevaluarea datoriilor Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Sume de restituit CE Not contabil Sume avansate de CE Venituri din diferene de curs valutar

4504 4506 765

X X X

129

b. reevaluarea creanelor i disponibilitilor Document contabil Denumire cont Cheltuieli din diferene de curs valutar Not contabil Sume declarate i solicitate CE Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Cont 665 4503 5152 Debit X X X Credit

11.2 n situaia n care cursul INFO-euro crete a. reevaluarea creanelor i disponibilitilor Document contabil Denumire cont Sume declarate i solicitate CE Not contabil Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile Venituri din diferene de curs valutar Cont 4503 5152 765 Debit X X X Credit

b. reevaluarea datoriilor Document contabil Not contabil Denumire cont Cheltuieli din diferene de curs valutar Sume de restituit CE Sume avansate de CE Cont 665 4504 4506 Debit X X X Credit

12. nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli la sfritul perioadei n vederea stabilirii rezultatului patrimonial Document contabil

Denumire cont Venituri din diferene de curs valutar

Cont 765 766 121.08

Debit X X

Credit

Not contabil

Venituri din dobnzi Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

130

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile Not contabil Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate Cheltuieli din diferene de curs valutar Dobnzi de transferat CE sau de alocat programului

121.08 627 665 668

X X X X

13. Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la nceputul exerciiului urmtor a. excedent patrimonial Document contabil Denumire cont Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile Cont 121.08 117.08 Debit X X Credit

Not contabil

b. deficit patrimonial

Document contabil

Denumire cont Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile

Cont 117.08 121.08

Debit X

Credit

Not contabil

A3. Transpunerea soldurilor conturilor din balana de verificare a Autoritii de Certificare i Plat

131

CLASA

GRUPA

CONT NOU

DENUMIRE

CONT VECHI

DENUMIRE

CONTURI DE TERI DECONTRI CU COMISIA EUROPEAN PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET, I ALTE FONDURI.) 45 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Sume n curs de clarificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET, I ALTE FONDURI

474

4505

4507

4506

Sume avansate de Comisia European - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR

4506.1

Avansuri primite de la Comisia European sub form de prefinanare

4506.2

Pli intermediare primite de la Comisia European

4544

Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

4544

Sume datorate beneficiarilor INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

132

4546

Sume datorate beneficiarilor (instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local);- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE , FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI

4555

4545.1 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate din bugetul local

4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE

4545.2 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii

4545.3

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societi comerciale, etc.

4545.4

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate integral din buget

A.4. Planul de conturi utilizat de Autoritile de Management Pli directe

133

117.01 450 4505 4505.1 4505.2 4505.3 4505.4

Rezultatul reportat - instituii finanate integral din buget Sume de primit i de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - instituii publice finanate din venituri proprii sau venituri proprii i subvenii Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari -ONG-uri, societi comerciale,etc. Sume de primit i de restituit Autoritilor de Certificare -INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat Sume datorate Autoritii de Certificare i Plat - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Decontri cu beneficiarii debitori /creditori- INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume datorate beneficiarilor( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local) Sume avansate de Autoritile de Certificare sub form de prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume avansate de Autoritile de Certificare pentru pli intermediare INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET

4505.5 4507 451 4513 4514 454 4544

4546

4516.1 4516.2

455

Sume de primit i de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE

4555

134

4555.1

Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - BUGET DE STAT Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - BUGETUL ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - BUGETUL FONDURILOR SPECIALE Disponibil n lei la trezorerie Viramente interne Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile Finanarea de la bugetul de stat

4555.2

4555.3 5XX 581 678 7701

A.5. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autoritilor de Management a operaiunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul convergen Pli directe

1.Instrumente structurale de la Comisia European solicitate de beneficiari

1.1. nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului aferente instrumentelor structurale

A. Operaii cu beneficiarii finanai integral de la buget

a. nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului de stat, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor finanai integral din buget sau ali beneficiari a cror finanare pentru proiectele proprii este cuprins n bugetul ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat (facturi,etc.) Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

135

Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Cerere de rambursare Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat

4505.1

4555.1

b. nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului asigurrilor sociale de stat , pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor finanai integral din buget sau ali beneficiari a cror finanare pentru proiectele proprii este cuprins n bugetul ordonatorilor principali de credite ai bugetului asigurrilor sociale de stat (facturi,etc.) Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Cerere de rambursare Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetul asigurrilor sociale de stat Cont Debit Credit

4505.2

4555.2

c. nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetelor fondurilor speciale, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor finanai integral din buget sau ali beneficiari a cror finanare pentru proiectele proprii este cuprins n bugetul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor fondurilor speciale (facturi,etc.) Document contabil Cerere de rambursare Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale Cont Debit Credit

4505.3

136

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetele fondurilor speciale

4555.3

B. Operaii cu beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local

a. nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor instituii finanate din bugetul local Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local

Cont

Debit

Credit

Declaraia de cheltuieli AM

4505.4

4546.1

b. nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii

Cont

Debit

Credit

4505.5

Declaraia de cheltuieli AM

4546.2

c. nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc. aferente fondurilor structurale i de coeziune Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc. Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

Cerere de rambursare

4507

4544

1.2 Corectarea sumelor din cererile de rambusare urmare autorizrii acestora

137

A. Operaii cu beneficiarii finanai integral de la buget

a) Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului de stat, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM aferente fondurilor structurale i de coeziune - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat Cont Debit Credit

4505.1

Not contabil

4555.1

b) Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului asigurrilor sociale de stat, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM aferente fondurilor structurale i de coeziune - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Not contabil Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetul asigurrilor sociale de stat Cont Debit Credit

4505.2

4555.2

c) Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetelor fondurilor speciale, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM , aferente fondurilor structurale i de coeziune - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetele fondurilor speciale Cont Debit Credit

4505.3

Not contabil

4555.3

138

B. Operaii cu beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local

a) Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor instituii finanate din bugetul local, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local

Cont

Debit

Credit

Not contabil

4505.4

4546.1

b) Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii

Cont

Debit

Credit

4505.5

Not contabil

4546.2

C. Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, societi comerciale, etc., urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM , aferente fondurilor structurale i de coeziune - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc. Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

Not contabil

4507

4544

1.3 Transmiterea declaraiei de cheltuieli Autoritii de Certificare i Plat - aferente fondurilor structurale i de coeziune

139

A. Operaii cu beneficiarii finanai integral de la buget

a) Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declaraiei de cheltuieli reprezentnd creane cu Comisia European i sume datorate bugetului de stat Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat Cont

- n rou Debit Credit

4505.1

Declaraie de cheltuieli

4555.1

b) Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declaraiei de cheltuieli reprezentnd creane cu Comisia European i sume datorate bugetului sociale de stat - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Declaraie de cheltuieli Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetul asigurrilor sociale de stat Cont

asigurrilor

Debit

Credit

4505.2

4555.2

c) Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declaraiei de cheltuieli reprezentnd creane cu Comisia Eurpean i sume datorate bugetelor fondurilor speciale - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetele fondurilor speciale Cont Debit Credit

4505.3

Declaraie de cheltuieli

4555.3

B. Operaii cu beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local

140

a) Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declaraiei de cheltuieli reprezentnd creane cu Comisia European i sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local Cont Debit Credit

Declaraie de cheltuieli

4505.4

4546.1

b) Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declaraiei de cheltuieli reprezentnd creane cu Comisia European i sume datorate beneficiarilor finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii Cont

instituii publice

Debit

Credit

4505.5

Declaraie de cheltuieli

4546.2

C. Transmiterea la Autoritatea de Certificare i Plat a declaraiei de cheltuieli reprezentnd creane cu Comisia European i sume datorate altor beneficiari dect cei finanai integral din buget - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc. Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Cont Debit Credit

Declaraie de cheltuieli

4507

4544

141

1.4. nregistrarea declaraiei de cheltuieli transmis Autoritii de Certificare i Plat n debitului contului 8078 "Declaraia de cheltuieli transmis Autoritaii de Certificare i Plat aferent proiectelor finanate din Fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget" - cont n afara bilanului ( nregistrarea declaraiei de cheltuieli se efectueaz pentru total fonduri: fonduri structurale i de coeziune i fonduri de la buget cofinanare i TVA)

1.5 Corectarea sumelor cuprinse n Declaraia de Cheltuieli transmis Autoritii de Certificare i Plat, urmare certificrii acesteia, n debitul contului 8078 " Declaraia de cheltuieli transmis Autoritii de Certificare i Plat aferent proiectelor finanate din Fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget"

1.6 nregistrarea sumelor cuprinse n declaraia de cheltuieli transmis Autoritii de Certificare i Plat, urmare certificrii acesteia, n creditul contului 8078 "Declaraia de cheltuieli transmis Autoritaii de Certificare i Plat aferent proiectelor finanate din Fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget" - cont n afara bilanului

2. Sume de la bugetul de stat reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile

2.1.Creane bugetare ale bugetului Comisiei Europene i/sau bugetului de stat 2.1.1. nregistrarea sumelor datorate Autoritii de Certificare i Plat de la bugetul de stat Document contabil Not contabil Denumire cont Tranferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile Sume datorate ACP Cont 678 4514 Debit X X Credit

2.1.2. Virarea n conturile Autoritii de Certificare i Plat a sumelor reprezentnd creane bugetare ale bugetului Uniunii Europene i/sau bugetului de stat i a altor cheltuieli de la bugetul de stat Document contabil Extras de cont

Denumire cont Sume datorate ACP Finanarea de la bugetul de stat

Cont 4514 7701

Debit X

Credit

2.1.3. Constituirea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat

142

Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume de primit de la ACP Rezultatul reportat - instituii finanate integral din buget

Cont 4513 117.01

Debit X

Credit

2.1.4. ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd sume recuperate ulterior de la beneficiari n anul curent Document contabil Extras de cont

Denumire cont Finanarea de la bugetul de stat Sume de primit de la ACP

Cont 7701 4513

Debit X

Credit

2.1.5. Regularizarea cheltuielilor privind transferurile pentru proiectele finanate din fonduri externe nerambursabile odat cu ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat n anul curent

Document contabil Not contabil

Denumire cont Rezultatul reportat - instituii finanate integral din buget Tranferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile

Cont 117.01

Debit X

Credit

678

2.1.6. ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd sume recuperate ulterior de la beneficiari n anul urmtor Document contabil Extras de cont

Denumire cont Finanarea de la bugetul de stat Sume de primit de la ACP

Cont 7701 4513

Debit X

Credit

143

2.2. Sume necesare rentregirii conturilor Autoritii de Certificare i Plat, n cazul aplicrii prevederilor art. 82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006

2.2.1.nregistrarea sumelor de primit de la buget i datorate Autoritii de Certificare i Plat, urmare notificrii acesteia

Document contabil Not contabil

Denumire cont Tranferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile Sume datorate ACP

Cont

Debit X

Credit

678 4514

2.2.2.nregistrarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat i datorate bugetului Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de primit de la ACP Rezultatul reportat - instituii finanate integral din buget Cont 4513 117.01 Debit X X Credit

2.2.3. Virarea n conturile Autoritii de Certificare i Plat a sumelor necesare, n cazul aplicrii prevederilor art. 82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 Document contabil Extras de cont

Denumire cont Sume datorate ACP Finanarea de la bugetul de stat

Cont 4514 7701

Debit X

Credit

2.2.4. ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd sume recuperate ulterior de la beneficiari n anii urmtori Document contabil Extras de cont

Denumire cont Finanarea de la bugetul de stat Sume de primit de la ACP

Cont 7701 4513

Debit X

Credit

144

2.3. Sume necesare pentru acoperirea consecinelor financiare ale suspendrii plilor de ctre Autoritatea de Certificare i Plat sau de Comisia European i pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate n conformitate cu prevederile Regulamentelor comunitare

2.3.1. nregistrare sumelor de primit de la bugetul de stat i datorate Autoritii de Certificare i Plat Document contabil Not contabil

Denumire cont Tranferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile Sume datorate ACP

Cont 678 4514

Debit X

Credit

2.3.2. Virarea sumelor n conturile Autoritii de Certificare i Plat Document contabil Extras de cont Denumire cont Sume datorate ACP Finanarea de la bugetul de stat Cont 4514 7701 Debit X X Credit

A.6. Planul de conturi utilizat de Autoritile de Management Pli indirecte 121.01 117.01 117.08 121.08 450 4505 4505.1 4505.2 4505.3 Rezultatul patrimonial - instituii publice finanate integral din buget Rezultat reportat - instituii publice finanate integral din buget Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile Sume de primit i de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale

145

4505.4

Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii

4505.5 4507 Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari ONG-uri, societi comerciale, etc. Sume de primit i de restituit Autoritilor de Certificare -INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume datorate Autoritii de Certificare i Plat - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume avansate de Autoritile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume avansate de Autoritatea de Certificare i Plat sub form de prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume avansate de Autoritile de Certificare pentru pli intermediare INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Decontri cu beneficiarii debitori /creditori- INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume de recuperat de la beneficiari -INSTRUMENTE STRUCTURALE, I FONDURI DE LA BUGET Sume de recuperat de la beneficiari -INSTRUMENTE STRUCTURALE Sume de recuperat de la beneficiari -sume pltite n plus IS Sume de recuperat de la beneficiari -debite IS 4543.1.3 4543.2 4543.2.1 4543.2.2 4543.2.3 4544 Sume de recuperat de la beneficiari -dobnzi/penaliti la debite IS Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET Sume de recuperat de la beneficiari -sume pltite n plus FB Sume de recuperat de la beneficiari -debite FB Sume de recuperat de la beneficiari -dobnzi/penaliti la debite FB Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE i FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET-COFINANARE (ONG-uri, societi comerciale,etc.)

451 4514 4516

4516.1 4516.2

454 4543 4543.1 4543.1.1 4543.1.2

4544.1 4544.2 4544.2.1

146

4544.2.2 4545 4545.1 4545.2

Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET- ALTE CHELTUIELI DECT CELE ELIGIBILE (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate din bugetul local Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societi comerciale, etc. Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate integral din buget Sume datorate beneficiarilor ( instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET (instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET- COFINANARE (instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE CHELTUIELI DECT CELE ELIGIBILE (instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii) Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET (instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subveniil) Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - COFINANARE (instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subveniil) Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE CHELTUIELI DECT CELE ELIGIBILE (instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subveniil)

4545.3 4545.4 4546 4546.1 4546.1.1 4546.1.2 4546.1.2.1

4546.1.2.2 4546.2

4546.2.1 4546.2.2

4546.2.2.1

4546.2.2.2

455

Sume de primit i de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare, indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET

147

4553 4554 4555 4555.1

Sume de primit de la buget - cofinanare Sume de restituit bugetului -cofinanare Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - BUGET DE STAT Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - BUGETUL ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - BUGETELE FONDURILOR SPECIALE

4555.2 4555.3 456

Sume de primit i de restituit bugetului pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Sume de primit de la buget - alte cheltuieli dect cele eligibile Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene Sume de restituit bugetului - pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli dect cele eligibile Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene Sume n curs de declarare/certificare - instituii publice finanate integral din buget Sume n curs de declarare/certificare - alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti Disponibil din fonduri externe nerambursabile Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanarea i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale i fondurilor de la buget

4563 4563.1 4563.2 4564 4564.1 4564.2 475 476 515 5151 5151.1 5151.1.01-05

5151.2 5151.2.01-05

148

558

Disponibil din contribuia naional aferent programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile

5581

Disponibil din contribuia naional reprezentnd cofinanarea de la buget aferent programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibileTVA de la buget aferente programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile

5581.01-05

5582

5582.1

5582.1.1

5582.1.1.01-05

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibileTVA de la buget aferente programelor operaionale Disponibil din contribuia naional reprezentnd debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor /proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile

5582.1.2

5582.1.2.01-05

Disponibil din contribuia naional reprezentnd debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaionale

5582.1.3

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli primite de la buget

5582.1.3.01-05 581 627

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli Viramente interne Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate

A.7. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Autoritilor de Management a operaiunilor cu instrumente structurale i fonduri de la buget pentru Obiectivul convergen Pli indirecte 1.Prefinanare primit de la Autoritatea de Certificare i Plat

149

1.1 ncasarea sumelor reprezentnd prefinanare de la Autoritatea de Certificare i Plat, n conturile 54.01.06.01-05 Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Sume avansate de ACP - prefinanare

5151.1.01-05

4516.1

1.2 Plata sumelor reprezentnd prefinanarea acordat beneficiarilor din conturile 54.01.06.01-05 Document contabil

Denumire cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare -IS

Cont 4545.1 (4545.2,4545.3)

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale

5151.1.01-05

1.3.Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari reprezentnd sume provenite din prefinanare nejustificate n termenul prevzut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestuia

Document contabil

Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari debite-IS

Cont 4543.1.2 4545.1 (4545.2,4545.3,4545.4)

Debit X

Credit

Not contabil Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare -IS

1.4. ncasarea debitelor de la beneficiari n conturile 54.01.05.01-05

150

Document contabil

Denumire cont Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale i fondurilor de la buget Sume de recuperat de la beneficiari debite IS

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

5151.2.01-05

4543.1.2

1.5 Virarea sumelor recuperate de la beneficiari n vederea continurii finanrii programelor operaionale a. Document contabil Extras de cont virare din contul 54.01.05.01-05 Denumire cont Viramente interne Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale i fondurilor de la buget b. Document contabil ncasare n contul 54.01.06.01-05 Denumire cont Cont Debit Credit Cont 581 5151.2.01-05 Debit X X Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Viramente interne

5151.1.01-05

581

2. Pli intermediare reprezentnd instrumente structurale de la Comisia European

A. Operaii cu beneficiarii finanai integral de la buget

2.1. ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd finanarea n avans din instrumente structurale aferente programelor, proiectelor n conturile 54.0106.01-05 pe baza previziunilor de fluxuri n numerar Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

151

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Sume avansate de ACP-pli intermediare

5151.1.01-05

4516.2

2.2. nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului de stat pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi) Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate -buget de stat

Cont

Debit

Credit

4505.1

Cerere de rambursare

4555.1

2.3 nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului asigurrilor sociale de stat pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi) Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetul asigurrilor sociale de stat

Cont

Debit

Credit

4505.2

Cerere de rambursare

4555.2

2.4 nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetelor fondurilor speciale pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi) Document contabil Cerere de rambursare

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale

Cont

Debit

Credit

4505.3

152

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetele fondurilor speciale

4555.3

2.5 n situaia n care beneficiarii finanai integral din buget au primit n cursul anului 2008 prefinanare, aceasta se deduce pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare

Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat ( bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale)

Cont

Debit

Credit

4555.1(4555.2, 4555.3)

Not contabil

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate integral din buget

4545.4

2.6 Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului de stat , urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate -buget de stat

Cont

Debit

Credit

4505.1

Not contabil

4555.1

153

2.7 Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetului asigurrilor sociale de stat, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetul asigurrilor sociale de stat

Cont

Debit

Credit

4505.2

Not contabil

4555.2

2.8 Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate bugetelor fondurilor speciale, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetele fondurilor speciale

Cont

Debit

Credit

4505.3

Not contabil

4555.3

2.9 nregistrarea sumelor autorizate i transmiterea declaraiei de cheltuieli Autoritii de Certificare i Plat Document contabil

Denumire cont Sume avansate de ACP - prefinanare

Cont 4516.1 4516.2

Debit X X

Credit

Declaraia de cheltuieli

Sume avansate de ACP - pli intermediare Sume n curs de declarare/certificare instituii publice finanate integral din buget

475

154

2.10 Corectarea sumelor declarate ACP, dup certificare - n rou Document contabil

Denumire cont Sume avansate de ACP - prefinanare

Cont 4516.1 4516.2

Debit X X

Credit

Not contabil

Sume avansate de ACP - pli intermediare Sume n curs de declarare/certificare instituii publice finanate integral din buget

475

2.11 Corectarea creanelor cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului buget de stat, urmare certificrii Autoritii de Certificare i Plat - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate -buget de stat Cont Debit Credit

4505.1

Not contabil

4555.1

2.12 Corectarea creanelor cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului bugetul asigurrilor sociale de stat, urmare certificrii Autoritii de Certificare i Plat - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetul asigurrilor sociale de stat Cont Debit Credit

4505.2

Not contabil

4555.2

2.13 Corectarea creanelor cu Comisia European reprezentnd sume datorate bugetului bugetele fondurilor speciale, urmare certificrii Autoritii de Certificare i Plat - n rou

155

Document contabil

Explicaie Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - bugetele fondurilor speciale

Cont

Debit

Credit

4505.3

Not contabil

4555.3

2.14 Virarea sumelor datorate bugetului de stat , bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale, urmare certificrii cheltuielilor de ACP Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE n contul plilor efectuate - buget de stat ( bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale)

Cont

Debit

Credit

4555.1(4555.2, 4555.3)

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale

5151.1.01-05

2.15 Stingerea creanelor cu Comisia European, odat cu virarea de ctre Autoritatea de Management a sumelor la buget Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

156

Sume n curs de declarare/certificare instituii publice finanate integral din buget Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat Not contabil Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurrilor sociale de stat Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale

475

4505.1

4505.2

4505.3

B. Operaii cu beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local

2.16 ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd finanarea n avans din instrumente structurale aferente programelor, proiectelor n conturile 54.0106.01-05 pe baza previziunilor de flux de numerar Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Sume avansate de ACP-pli intermediare

5151.1.01-05

4516.2

2.17 nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi)

157

Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local Sume datorate beneficiarilor ISinstituii finanate din buget local

Cont

Debit

Credit

Cerere de rambursare

4505.4

4546.1.1

2.18 nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi) Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Sume datorate beneficiarilor ISinstituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii

Cont

Debit

Credit

4505.5

Cerere de rambursare

4546.2.1

2.19

Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local cu sumele acordate din prefinanare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare

Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ISinstituii finanate din buget local

Cont 4546.1.1

Debit X

Credit

158

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare-IS-instituii publice finanate din buget local

4545.1

2.20

Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii, cu sumele acordate din prefinanare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor cotractelor/deciziilor/ordinelor de finanare

Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor IS instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii

Cont

Debit

Credit

4546.2.1

Not contabil

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare-IS-instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii

4545.2

2.21 Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor instituii finanate din buget local, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local Sume datorate beneficiarilor IS instituii finanate din buget local

Cont

Debit

Credit

Not contabil

4505.4

4546.1.1

2.22 Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat -instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii

Cont

Debit

Credit

Not contabil

4505.5

159

Sume datorate beneficiarilor ISinstituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii

4546.2.1

2.23 Virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local), dup autorizarea cheltuielilor Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor ISinstituii finanate din buget local Sume datorate beneficiarilor IS instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii

Cont 4546.1.1

Debit X

Credit

4546.2.1

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale

5151.1.01-05

2.24 nregistrarea sumelor n curs de declarare la Autoritatea de Certificare i Plat i stingerea creanelor cu Comisia European dup virarea sumelor de Autoritatea de Management ctre beneficiari a) intituii finanate din buget local Document contabil Denumire cont Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti Not contabil Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat - buget local Cont Debit Credit

476

4505.4

b) instituii finanate din venituri proprii, venituri proprii i subvenii

160

Document contabil

Denumire cont Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti Sume de primit de la CE reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat -instituii publice finanate din venituri proprii / venituri proprii i subvenii

Cont

Debit

Credit

476

Not contabil

4505.5

2.25 Transmiterea Declaraiei de cheltuieli la Autoritatea de Certificare i Plat (n luna urmtoare efecturii plii datoriilor ctre beneficiari)

Document contabil

Denumire cont Sume avansate de ACP - prefinanare Sume avansate de ACP - pli intermediare Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti

Cont 4516.1 4516.2

Debit X X

Credit

Declaraia de cheltuieli

X 476

2.26 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local), urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

161

Not contabil

Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus IS Sume avansate de ACP - pli intermediare

4543.1.1 4516.2

X X

2.27 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local) cu sumele de recuperat

a) intituii finanate din buget local Document contabil Not contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor IS instituii finanate din buget local Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus IS Cont 4546.1.1 4543.1.1 Debit X X Credit

b) instituii finanate din venituri proprii, venituri proprii i subvenii Document contabil Not contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor IS instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus IS Cont Debit Credit

4546.2.1

4543.1.1

2.28 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile, n situaia n care nu se efectueaz nregistrrile de la pct. 2.27 a i b

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus IS

5151.1.01-05

4543.1.1

162

2.29 Evidenierea sumelor neutilizate din pli intermediare i care se restituie la Autoritatea de Certificare i Plat Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume avansate de ACP - pli intermediare Sume datorate ACP

Cont

Debit X

Credit

4516.2 4514

2.30 Virarea sumelor neutilizate din pli intermediare la Autoritatea de Certificare i Plat

Document contabil

Denumire cont Sume datorate ACP

Cont 4514

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale

X 5151.1.01-05

C. Operaii cu beneficiari (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

2.31 ncasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare i Plat reprezentnd finanarea n avans din instrumente structurale aferente programelor/proiectelor n conturile 54.0106.01-05 pe baza previziunilor de fluxuri n numerar Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Sume avansate de ACP-pli intermediare

5151.1.01-05

4516.2

163

2.32 nregistrarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc. Sume datorate beneficiarilor- IS (ONG-uri, societi comerciale,etc.)

Cont

Debit

Credit

Cerere de rambursare

4507

4544.1

2.33

Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.) cu sumele acordate din prefinanare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai trziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanare

Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor- IS (ONG-uri, societi comerciale,etc.)

Cont 4544.1

Debit X

Credit

Not contabil

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare- IS- ONG-uri, societi comerciale,etc.

4545.3

2.34 Corectarea creanelor cu Comisia European i a sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.), urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc. Sume datorate beneficiarilor-IS (ONG-uri, societi comerciale,etc.)

Cont

Debit

Credit

Cerere de rambursare

4507

4544.1

2.35 Virarea sumelor datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societi comerciale, etc.), dup reinerea prefinanrii acordate, urmare autorizrii de ctre AM

164

Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor-IS (ONG-uri, societi comerciale,etc.)

Cont 4544.1

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale

5151.1.01-05

2.36 nregistrarea sumelor n curs de declarare la Autoritatea de Certificare i Plat i stingerea creanelor cu Comisia European odat cu virarea sumelor de Autoritatea de Management ctre beneficiari

Document contabil

Denumire cont Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc.

Cont

Debit

Credit

476

Declaraie de cheltuieli AM

4507

2.37 Transmiterea Declaraiei de cheltuieli la Autoritatea de Certificare i Plat Document contabil

Denumire cont Sume avansate de ACP - prefinanare Sume avansate de ACP - pli intermediare Sume n curs de declarare/certificare alte instituii publice dect cele finanate integral din buget i alte entiti

Cont 4516.1 4516.2

Debit X X

Credit

Declaraia de cheltuieli

X 476

2.38 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societi comerciale, etc.), urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

165

Not contabil

Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus IS Sume avansate de ACP - pli intermediare

4543.1.1 4516.2

X X

2.39 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.) cu sumele de recuperat Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor-IS (ONG-uri, societi comerciale,etc.) Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus IS

Cont 4544.1 4543.1.1

Debit X

Credit

2.40 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile, n situia n care nu se efectueaz nregistrrile de la pct. 2.39 Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus IS

5151.1.01-05

4543.1.1

2.41 Evidenierea sumelor neutilizate din pli intermediare, de restituit Autoritii de Certificare i Plat Document contabil Not contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

X Sume avansate de Autoritii de Certificare i Plat - pli intermediare 4516.2

166

Sume datorate Autoritii de Certificare i Plat

4514

2.42 Virarea sumelor neutilizate din pli intermediare la Autoritatea de Certificare i Plat Document contabil

Denumire cont Sume datorate Autoritii de Certificare i Plat

Cont 4514

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale

X 5151.1.01-05

3. Finanarea de la bugetul statului -Cofinanare

A. Operaii cu beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local

3.1 nregistrarea sumelor de primit de la buget i datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la buget cofinanare Sume datorate beneficiarilor -FB cofinanare ( instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanare ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii)

Cont

Debit X

Credit

4553

Cerere de rambursare

X 4546.1.2.1 4546.2.2.1 X

167

3.2. Corectarea sumelor datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil Denumire cont Sume de primit de la buget cofinanare Sume datorate beneficiarilor -FB cofinanare ( instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanare ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii) Cont Debit X Credit

4553

Cerere de rambursare

X 4546.1.2.1 4546.2.2.1 X

3.3 ncasarea sumelor reprezentnd cofinanare de la bugetul statului n conturile 54.01.02.01-05 Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale Sume de primit de la buget-cofinanare

X 5581.01-05 4553 X

3.4 Plata din conturile 54.01.02.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanarea de la bugetul statului Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor -FB cofinanare ( instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanare ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii) Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale

Cont

Debit

Credit

X 4546.1.2.1 4546.2.2.1 X

Extras de cont

X 5581.01-05

168

3.5 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, urmare certificrii cheltuielilor de ctre ACP Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB Sume de restituit bugetului cofinanare Cont 4543.2.1 4554 Debit X X Credit

3.6 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de restituit bugetuluicofinanare Sume de primit de la bugetcofinanare Cont 4554 4553 Debit X X Credit

3.7 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - FB (instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor -FB( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii) Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB

Cont

Debit X

Credit

4546.1.2 4546.2.2

Not contabil

4543.2.1

3.8 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile

169

Document contabil

Denumire cont Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB

Cont

Debit X

Credit

Extras de cont

5581.01-05 4543.2.1 X

3.9 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetuluicofinanare Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale

Cont

Debit X

Credit

Extras de cont

4554

X 5581.01-05

B.Operaii cu beneficiarii (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

3.10 nregistrarea sumelor de primit de la buget i datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la buget cofinanare Sume datorate beneficiarilor-FB cofinanare ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit X

Credit

Cerere de rambursare

4553 4544.2.1

3.11 Corectarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.), urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

170

Cerere de rambursare

Sume de primit de la buget cofinanare Sume datorate beneficiarilor-FB cofinanare ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

4553 4544.2.1

3.12 ncasarea sumelor reprezentnd cofinanare de la bugetul statului n conturile 54.01.02.01-05 Document contabil Extras de cont

Denumire cont Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale Sume de primit de la buget-cofinanare

Cont

Debit X

Credit

5581.01-05 4553 X

3.13 Plata din conturile 54.01.02.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanarea de la bugetul statului Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor-FB cofinanare ( ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

4544.2.1

Extras de cont

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale

X 5581.01-05

3.14 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societi comerciale, etc.), urmare certificrii cheltuielilor de ctre ACP Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB Cont 4543.2.1 Debit X Credit

171

Sume de restituit bugetului cofinanare 3.15 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de restituit bugetuluicofinanare Sume de primit de la bugetcofinanare

4554

Cont 4554 4553

Debit X

Credit

3.16 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB

Cont

Debit

Credit

Not contabil

X 4544.2 4543.2.1 X

3.17 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile, n situia n care nu se efectueaz nregistrrile de la pct. 3.16

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB

X 5581.01-05 4543.2.1 X

3.18 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetuluicofinanare Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale

Cont

Debit X

Credit

Extras de cont

4554

X 5581.01-05

172

4. Finanare de la bugetul statului - Alte cheltuieli dect cele eligibile -Taxa pe valoarea adugat

A. Operaii cu beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local

4.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat -TVA Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la buget - TVA Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli dect cele eligibile ( instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuileli dect cele eligibile ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii)

Cont 4563.1

Debit X

Credit

X 4546.1.2.2

Cerere de rambursare

4546.2.2.2

4.2. Corectarea sumelor datorate reprezentnd TVA, beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou Document contabil Declaraie de cheltuieli Denumire cont Sume de primit de la buget - TVA Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli dect cele eligibile ( instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuileli dect cele eligibile ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii) Cont 4563.1 Debit X X 4546.1.2.2 4546.2.2.2 X Credit

173

4.3 ncasarea sumelor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile - TVA de la bugetul statului n conturile 54.01.04.01-05 Document contabil

Denumire cont Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale Sume de primit de la buget - TVA

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

X 5582.1.1.01-05 4563.1 X

4.4 Plata din conturile 54.01.04.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile- TVA Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli dect cele eligibile ( instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuileli dect cele eligibile ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii) Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale

Cont

Debit

Credit

X 4546.1.2.2 4546.2.2.2 X

Extras de cont

X 5582.1.1.01-05

4.5 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local, urmare certificrii cheltuielilor de ctre ACP

174

Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB Sume de restituit bugetului-TVA

Cont 4543.2.1 4564.1

Debit X

Credit

4.6 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului - TVA Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetului- TVA Sume de primit de la buget- TVA

Cont 4564.1 4563.1

Debit X

Credit

4.7 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - FB (instituii finanate din buget local) Sume datorate beneficiarilor - FB ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii) Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB Cont Debit X Credit

4546.1.2 4546.2.2

Not contabil

4543.2.1

4.8 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile, n situaia n care nu se efectueaz nregistrrile de la pct. 4.7 Document contabil

Denumire cont Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

X 5582.1.1.01-05 4543.2.1 X

175

4.9 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetului- TVA

Cont 4564.1

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale

X 5582.1.1.01-05

B.Operaii cu beneficiarii (ONG-uri, societi comerciale, etc.) 4.10 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat -TVA Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la buget - TVA

Cont 4563.1 4544.2.2

Debit X

Credit

Cerere de fonduri

Sume datorate beneficiarilor-FB alte cheltuieli dect cele eligibile (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

4.11 Corectarea sumelor reprezentnd TVA, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societi comerciale, etc., urmare autorizrii cererilor de rambursare de ctre AM - n rou

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit X

Credit

Sume de primit de la buget - TVA Declaraie de cheltuieli Sume datorate beneficiarilor-FB alte cheltuieli dect cele eligibile (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

4563.1 4544.2.2

4.12 ncasarea sumelor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile de la bugetul statului n conturile 54.01.04.01-05

176

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale Sume de primit de la buget - TVA

X 5582.1.1.01-05 4563.1 X

4.13 Plata din conturile 54.01.04.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile- TVA Document contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor-FB alte cheltuieli dect cele eligibile (ONG-uri, societi comerciale, etc.)

Cont

Debit

Credit

4544.2.2

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale

X 5582.1.1.01-05

4.14 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc., urmare certificrii cheltuielilor de ctre ACP Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB Sume de restituit bugetului-TVA

Cont 4543.2.1 4564.1

Debit X

Credit

4.15 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului - TVA Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetului- TVA Sume de primit de la buget- TVA

Cont 4564.1 4563.1

Debit X

Credit

4.16 Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

177

Not contabil

Sume datorate beneficiarilor FONDURI DE LA BUGET ( ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB

X 4544.2 4543.2.1 X

4.17 ncasarea sumelor de la beneficiari urmare a plilor efectuate eronat naintea certificrii sumelor eligibile, n situaia n care nu s-au efectuat nregistrrile de la pct. 4.16 Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale Sume de recuperat de la beneficiari sume pltite n plus FB

X 5582.1.1.01-05 4543.2.1 X

4.18 Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetului- TVA

Cont 4564.1

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale

X 5582.1.1.01-05

5. Debite recuperate de la beneficiari A . n situaia n care sunt alocate fonduri de la buget pentru sumele aferente achitrii unor debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorrilor de ntrziere ca urmare a nerecuperrii la timp de la beneficiari 5.1 nregistrarea notificrii de la Autoritatea de Certificare i Plat privind sumele provenite din debite de recuperat de la beneficiari a. debite de recuperat - instrumente structurale Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiaridebite IS Sume datorate ACP Cont 4543.1.2 4514 Debit X X Credit

178

b. debite de recuperat - fonduri de la buget Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiaridebite FB Sume de restituit bugetuluicofinanare Sume de restituit bugetului- alte cheltuieli dect cele eligibile Cont 4543.2.2 4554 4564.1 Debit X X X Credit

5.2 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat necesare plii creanelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recupereaz de la beneficiari i se restituie bugetului Document contabil Cerere de fonduri

Denumire cont Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene

Cont 4563.2

Debit X

Credit

4564.2

5.3 ncasarea sumelor de la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont Disponibil din contribuia naional reprezentnd debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaionale Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

X 5582.1.2.01-05 4563.2 X

5.4 Virarea n conturile Autoritii de Certificare i Plat a sumelor aferente achitrii unor debite datorate Comisiei Europene Document contabil

Denumire cont Sume datorate ACP

Cont 4514

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaionale

X 5582.1.2.01-05

179

5.5 Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor a) Beneficiarii instituii publice finanate din buget local 1. Instrumente structurale Document contabil Not contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - IS (instituii publice finanate din buget local) Sume de recuperat de la beneficiaridebite IS Cont Debit Credit

4546.1.1

4543.1.2

2. Fonduri de la buget Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - FB (instituii publice finanate din buget local) Not contabil Sume de recuperat de la beneficiari debite FB Cont 4546.1.2 Debit X X Credit

4543.2.2

b) Beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii 1. Instrumente structurale Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - IS ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii) Sume de recuperat de la beneficiaridebite IS 2. Fonduri de la buget Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - FB ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii) Sume de recuperat de la beneficiari debite FB Cont Debit Credit Cont Debit Credit

Not contabil

4546.2.1

4543.1.2

Not contabil

4546.2.2

4543.2.2

c) Beneficiarii - ONG-uri, societi comerciale, etc.

180

1. Instrumente structurale Document contabil Not contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - IS (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume de recuperat de la beneficiaridebite IS Cont 4544.1 Debit X X Credit

4543.1.2

2. Fonduri de la buget Document contabil Not contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor-FB ( ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume de recuperat de la beneficiari debite FB Cont 4544.2 Debit X X Credit

4543.2.2

5.6 ncasarea debitelor recuperate de la beneficiari n contul 54.01.05.01-05, n situaia n care nu se efectueaz nregistrarea de la punctul 5.5 Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale i fondurilor de la buget Sume de recuperat de la beneficiaridebite IS Sume de recuperat de la beneficiaridebite FB (cofinanare, alte cheltuieli dect cele eligibile) Cont Debit Credit

Extras de cont

X 5151.2.01-05 4543.1.2 X

4543.2.2

5.7 Repartizarea sumelor provenite din debite recuperate de la beneficiari a. Document contabil Extras de virare din contul 54.01.05.01-05 Denumire cont Viramente interne Cont 581 Debit X Credit

181

cont

Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale i fondurilor de la buget

X 5151.2.01-05

b. Document contabil

ncasare n conturile 54.01.04.01-05 i 54.01.02.01-05 Denumire cont Disponibil din contribuia naional reprezentnd debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaionale Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale Viramente interne Cont Debit Credit

X 5582.1.2.01-05

Extras de cont

X 5582.1.1.01-05 X X

5581.01-05 581

5.8 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului, urmare recuperrii/compensrii debitelor constituite de la beneficiari a) cofinanare Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de restituit bugetului cofinanare Sume de primit de la buget cofinanare Cont 4554 Debit X X Credit

4553

b) alte cheltuieli dect cele eligibile Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli dect cele eligibile Sume de primit de la buget - alte cheltuieli dect cele eligibile Cont 4564.1 Debit X X Credit

4563.1

182

5.9 Virarea sumelor la bugetul statului urmare a recuperrii acestora de la beneficiari aferente Instrumentelor structurale, ncasate anterior de la buget Document contabil Extras de cont

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene Disponibil din contribuia naional reprezentnd debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaionale

X 4564.2

X 5582.1.2.01-05

5.10 Virarea sumelor la bugetul statului urmare a recuperrii acestora de la beneficiari, reprezentnd cofinanare, n situaia n care nu se efectueaz nregistrarea de la punctul 5.8 lit.a Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetului cofinanare

Cont 4554

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale

X 5581.01-05

5.11 Virarea sumelor la bugetul statului urmare a recuperrii acestora de la beneficiari, reprezentnd taxa pe valoarea adugat, n situaia n care nu se efectueaz nregistrarea de la punctul 5.8 lit.b Document contabil Extras de cont

Denumire cont

Cont 4564.1

Debit X

Credit

Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli dect cele eligibile

183

Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale

X 5582.1.1.01-05

B. n situaia n care nu sunt alocate fonduri de la buget iar debitele sunt la beneficiari 5.12 nregistrarea notelor de debit emise ctre beneficiar a. debite de recuperat - instrumente structurale Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiaridebite IS Sume de datorate ACP Cont 4543.1.2 4514

recuperate de

Debit X

Credit

b. debite de recuperat - fonduri de la buget (cofinanare i TVA) Document contabil Denumire cont Sume de recuperat de la beneficiaridebite FB Not contabil Sume de restituit bugetului cofinanare Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli dect cele eligibile Cont 4543.2.2 4554 4564.1 Debit X X X Credit

5.13 Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor a) Beneficiarii instituii finanate din buget local 1. Instrumente structurale Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - IS (instituii publice finanate din buget local) Cont Debit Credit

Not contabil

4546.1.1

184

Sume de recuperat de la beneficiaridebite IS

4543.1.2

2. Fonduri de la buget Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - FB (instituii publice finanate din buget local) Sume de recuperat de la beneficiari debite FB Cont Debit Credit

Not contabil

4546.1.2

4543.2.2

b) Beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii 1. Instrumente structurale Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - IS ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii) Sume de recuperat de la beneficiaridebite IS Cont Debit Credit

Not contabil

4546.2.1

4543.1.2

2. Fonduri de la buget Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - FB ( instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii) Sume de recuperat de la beneficiari debite FB c) Beneficiarii - ONG-uri, societi comerciale, etc. 1. Instrumente structurale Cont Debit Credit

Not contabil

4546.2.2

4543.2.2

185

Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - IS (ONG-uri, societi comerciale,etc.) Sume de recuperat de la beneficiaridebite IS

Cont 4544.1

Debit X

Credit

4543.1.2

2. Fonduri de la buget Document contabil Not contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor-FB (ONG-uri, societi comerciale, etc.) Sume de recuperat de la beneficiari debite FB Cont 4544.2 Debit X X Credit

4543.2.2

5.14 ncasarea debitelor recuperate de la beneficiari n contul 54.01.05.01-05, n situaia n care nu se efectueaz nregistrrile de la pct. 5.11 Document contabil Denumire cont Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale i fondurilor de la buget Sume de recuperat de la beneficiaridebite IS Sume de recuperat de la beneficiaridebite FB (cofinanare, alte cheltuieli dect cele eligibile) Cont Debit Credit

X 5151.2.01-05 4543.1.2 X

Extras de cont

4543.2.2

5.15 Repartizarea sumelor provenite din debite recuperate de la beneficiari - virare din contul 54.01.05.01-05 Document contabil Extras de cont Denumire cont Viramente interne Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale i fondurilor de la buget Cont 581 Debit X X 5151.2.01-05 Credit

- ncasare n conturile 54.01.06.01-05, 54.01.02.01-05 i 54.01.04.01-05 Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

186

Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale Viramente interne

X 5151.1.01-05

X 5582.1.1.01-05 X 5581.01-05 581 X

5.16 Virarea sumelor provenite din debitele recuperate aferente instrumentelor structurale, Autoritii de Certificare i Plat din contul 54.01.05.01-05 Document contabil Extras de cont

Denumire cont Sume datorate ACP Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale i fondurilor de la buget

Cont 4514

Debit X

Credit

X 5151.2.01-05

5.17 Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului, urmare recuperrii/compensrii debitelor constituite de la beneficiari a) cofinanarea Document contabil

Denumire cont Sume de restituit bugetului cofinanare

Cont 4554

Debit X

Credit

Not contabil

Sume de primit de la buget cofinanare 4553

b) alte cheltuieli dect cele eligibile Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli dect cele eligibile Cont 4564.1 Debit X Credit

187

Sume de primit de la buget - alte cheltuieli dect cele eligibile

4563.1

6. Prefinanare restituit Autoritii de Certificare i Plat - n cazul aplicrii prevederilor art. 82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006

6.1. nregistrarea sumelor datorate Autoritii de Certificare i Plat n cazul aplicrii prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 Document contabil Not contabil Denumire cont Sume avansate de ACP - prefinanare Sume datorate ACP Cont 4516.1 4514 Debit X X Credit

6.2. nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentnd prefinanare ce urmeaz a fi restituit Autoritii de Certificare i Plat Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene

Cont 4563.2

Debit X

Credit

4564.2

6.3. ncasarea sumelor de la bugetul de stat Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaionale Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene

X 5582.1.2.01-05 4563.2 X

6.4. Virarea sumelor reprezentnd prefinanare restituit Autoritaii de Certificare i Plat Document contabil

Denumire cont Sume datorate ACP

Cont 4514

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil din contribuia naional reprezentnd debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaionale

X 5582.1.2.01-05

188

6.5. Virarea sumelor datorate bugetului de stat reprezentnd prefinanare restituit bugetului Document contabil Denumire cont Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene Extras de cont Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Cont Debit X Credit

4564.2

X 5151.1.01-05

7. Finanarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferenelor rezultate la nchiderea parial /final a programelor operaionale ca urmare a depirii sumelor alocate n euro la nivel de program operaional din instrumente structurale i din cofinanare public prin ncheierea contractelor/deciziilor/ /ordinelor de finanare, precum i a sumelor necesare acoperirii consecinelor financiare ale suspendrii plilor de ctre Autoritatea de Certificare i Plat sau Comisia European i pentru acoperirea consecinelor financiare ale dezangajrii automate

A) Beneficiarii instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local 7.1 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat Document contabil Not contabil

Denumire cont Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local- IS

Cont

Debit X

Credit

4563 4546.1.1

189

Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii- IS 7.2 ncasarea sumelor de la bugetul de stat Document contabil Denumire cont Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli primite de la buget Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile

4546.2.1

Cont

Debit

Credit

Extras de cont

X 5582.1.3 4563 X

7.3 Virarea sumelor beneficiarilor Document contabil Denumire cont Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget local-IS Sume datorate beneficiarilor - instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii-IS Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli primite de la buget Cont 4546.1.1 Debit X Credit

4546.2.1

Extras de cont

X 5582.1.3

B) Beneficiarii - ONG-uri, societi comerciale, etc. 7.4 nregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat Document contabil

Denumire cont Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.) -IS

Cont

Debit X

Credit

Not contabil

4563

X 4544.1

190

7.5 ncasarea sumelor de la bugetul de stat Document contabil Denumire cont Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli primite de la buget Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli dect cele eligibile Cont Debit Credit

Extras de cont

X 5582.1.3 4563 X

7.6 Virarea sumelor beneficiarilor Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.) -IS Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli primite de la buget

X 4544.1 X 5582.1.3

8 . nregistrarea comisioanelor bancare n situaia n care acestea vor fi percepute de ctre Trezorerie pentru conturile de disponibiliti

Document contabil Extras de cont

Denumire cont Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanare i fondul de indisponibiliti temporare de la bugetul de stat pentru finanarea programelor operaionale Disponibil n lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale i fondurilor de la buget

Cont 627

Debit X

Credit

X 5151.1.01-05

X 5151.2.01-05

191

Disponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor operaionale Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli dect cele eligibile-TVA de la buget aferente programelor operaionale Disponibil din contribuia naional reprezentnd debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaionale Disponibil din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli

X 5581.01-05 X 5582.1.1.01-05

X 5582.1.2.01-05 X 5582.1.3.01-05

9. nchiderea conturilor de cheltuieli la sfritul perioadei n vederea stabilirii rezultatului patrimonial, aferente disponibilitilor fondurilor externe nerambursabile i fondurilor de la buget Document contabil Denumire cont Rezultatul patrimonial - instituii publice finanate integral din buget(Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile) Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate Cont Debit Credit

Not contabil

121.01(121.08)

627

10 . Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la nceputul exerciiului urmtor

Document contabil Not contabil

Denumire cont Rezultatul patrimonial - instituii publice finanate integral din buget Rezultat reportat - instituii publice finanate integral din buget

Cont 121.01 117.01

Debit X

Credit

192

11 . Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la nceputul exerciiului urmtor

Document contabil Not contabil

Denumire cont Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile

Cont 121.08 117.08

Debit X

Credit

A.8. Transpunerea soldurilor conturilor din balana de verificare a Autoritilor de Management -pli indirecte

CLASA

GRUPA

CONT NOU

DENUMIRE

CONT VECHI

DENUMIRE

CONTURI DE TERI DECONTRI CU COMISIA EUROPEAN PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET, I ALTE FONDURI.) 45 Sume de primit de la Comisia European reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI 473 Sume de primit de la Comisia European datorate altor beneficiari - ONG-uri, societi comerciale, etc. INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI

Decontri din operaii n curs de clarificare

4505

4507

193

4544

Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societi comerciale, etc.) INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

4544

Sume datorate beneficiarilor INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

4546

Sume datorate beneficiarilor (instituii publice finanate din venituri proprii/ venituri proprii i subvenii, instituii finanate din buget local);- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia European n contul plilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate din bugetul local Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societi comerciale, etc. Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituii publice finanate integral din buget

4555

4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI 4545.1

4545.2

4545.3

4545.4

194

A.9. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituii publice finanate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i din bugetele fondurilor speciale pentru proiectele finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget 232 234 401 404 409 Avansuri acordate pentru active fixe corporale Avansuri acordate pentru active fixe necorporale Furnizori Furnizori de active fixe Furnizori - debitori

4584 629 770 7701 7703 7704 7705 8077

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/ Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE , FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Finanarea de la buget Finanarea de la bugetul de stat Finanarea de la bugetul asigurrilor sociale de stat Finanarea din bugetul asigurrilor pentru somaj Finanarea din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate Cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate pentru proiectele finanate din Fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget

A.10. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor - instituii publice finanate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i din bugetele fondurilor speciale a operaiunilor aferente derulrii proiectelor din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget

1. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii

195

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Furnizori - debitori (Avansuri acordate pentru active fixe corporale, Avansuri acordate pentru active fixe necorporale) Extras de cont Finanarea de la buget (Conturi la bnci)

409(232,234)

7701 (7703, 7704,7705,5xx) /proiect/ titlul 56.01-20.01-03)

2. Achiziii de bunuri i servicii n baza facturii emise de furnizori a. nregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale Document contabil Denumire cont Conturi de active fixe Not contabil Furnizori de active fixe 404 X Cont 2xx Debit X Credit

b. nregistrarea bunurilor achiziionate Document contabil Not contabil Furnizori Denumire cont Conturi de stocuri Cont 3xx 401 Debit X X Credit

c. nregistrarea serviciilor prestate Document contabil Not contabil Denumire cont Conturi de cheltuieli Furnizori Cont 6xx/proiect/ titlul 56.01-20.01-03 401 Debit X X Credit

3. Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrrilor, serviciilor

196

Document contabil Furnizori Not contabil

Denumire cont

Cont 401 409

Debit X

Credit

Furnizori - debitori

4. Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor de natura activelor fixe Document contabil

Denumire cont Furnizori de active fixe

Cont 404

Debit X

Credit

Not contabil

Avansuri acordate pentru active fixe corporale (Avansuri acordate pentru active fixe necorporale)

232(234)

5. Plata furnizorilor Document contabil Furnizori Denumire cont Cont 401 7701 (7703, 7704,7705,5xx) /proiect/ titlul 56.01-20.01-03) Debit X Credit

Extras de cont

Finanarea de la buget (Conturi la bnci)

Document contabil

Denumire cont Furnizori de active fixe

Cont 404 7701 (7703, 7704,7705,5xx) /proiect/ titlul 56.01-20.01-03)

Debit X

Credit

Extras de cont

Finanarea de la buget (Conturi la bnci)

197

6. nregistrarea sumelor solicitate autoritilor de management reprezentnd cota parte din cheltuieli eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile, n debitul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la buget" - cont n afara bilanului

7. Corectarea sumelor solicitate autoritilor de management urmare a autorizrii/certificrii pariale a cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, n debitul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la buget" - cont n afara bilanului -n rou

8. nregistrarea sumelor virate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management la buget reprezentnd cota parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, n contul plilor efectuate, n creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la buget" - cont n afara bilanului

9. nregistrarea notelor de debit aferente fondurilor externe postaderare primite de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management, dup virarea n conturile de venituri ale bugetelor de ctre Autoritile de Management/Autoritatea de Certificare i Plat Document contabil Denumire cont Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Not contabil Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Cont 629 Debit X Credit

X 4584

198

10. Virarea n conturile Autoritilor de Certificare i Plat/Autoritilor de Management a sumelor reprezentnd debite aferente fondurilor externe postaderare Document contabil Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Cont Debit Credit

X 4584

Extras de cont

Finanarea de la buget (Conturi la bnci)

7701 (7703, 7704,7705,5xx) /proiect/

A.11. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituii publice finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la buget pentru operaiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Rezultatul patrimonial - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Avansuri acordate pentru active fixe corporale Avansuri acordate pentru active fixe necorporale Furnizori Furnizori de active fixe Furnizori - debitori Alte datorii fa de buget Sume de primit i de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET

117.10 121.10 232 234 401 404 409 4481 458

4583

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

199

4583.1

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.2

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management - FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent - FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET

4583.2

4583.2.1

4583.2.2

4584 4584.1

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI" Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FONDURI DE LA BUGET Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Subvenii de la bugetul de stat Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4584.2 4585

561 629 7721 775

200

A.12. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor instituii publice finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la buget pentru operaiunile cu fondurile externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget

A. n situaia n care se primesc sume n avans sub form de prefinanare de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritatea de Management

1. Prefinanare primit de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management Document contabil Denumire cont Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii Avansuri primite de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Cont Debit Credit

561/proiect/45.10.yy.03

Extras de cont

4585

2.Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii

Document contabil Extras de cont

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Furnizori - debitori (Avansuri acordate pentru active fixe corporale, Avansuri acordate pentru active fixe necorporale)

409(232,234)

201

Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii

561/proiect/ titlul 56.01-20.01-03

3. Achiziii de bunuri i servicii n baza facturii emise de furnizori a. nregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale Document contabil Denumire cont Conturi de active fixe Furnizori de active fixe Cont 2xx 404 Debit X X Credit

Not contabil

b. nregistrarea bunurilor achiziionate Document contabil Not contabil Denumire cont Conturi de stocuri Furnizori Cont 3xx 401 Debit X X Credit

c. nregistrarea serviciilor prestate Document contabil Not contabil Denumire cont Conturi de cheltuieli Furnizori Cont 6xx/proiect/ titlul 56.01-20.01-03 401 Debit X X Credit

4. Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrrilor, serviciilor Document contabil Not contabil

Denumire cont Furnizori Furnizori- debitori

Cont 401 409

Debit X

Credit

5. Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor de natura activelor fixe Document contabil Not Denumire cont Furnizori de active fixe Cont 404 Debit X Credit

202

contabil Avansuri acordate pentru active fixe corporale (Avansuri acordate pentru active fixe necorporale) 6. Plata furnizorilor din sursele proprii Document contabil Denumire cont Furnizori Extras de cont Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii Cont 401 561/proiect/ titlul 56.01-20.01-03 Debit X X Credit 232(234) X

Document contabil

Denumire cont Furnizori de active fixe

Cont 404 561/proiect/ titlul 56.01-20.01-03

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii

7. nregistrarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, Autoritilor de Certificare/ Autoritilor de Management

7.1

nregistrarea cererii de rambursare, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anul curent a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583.1.1

775/ cap.45.10.yy.01

203

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.1

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

7.2

nregistrarea cererii de rambursare, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anii anteriori a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583.1.2

775/ cap.45.10.yy.02

204

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.2

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

8 . Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management cu sumele primite n avans sub form de prefinanare

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

205

Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management / Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI

4585

Not contabil Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE/ Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1(4583.1.2)

9. Corectarea sumelor de primit de la Autoritile de management/Autoritile de certificare i plat, urmare autorizrii cererilor de rambursare - n rou

9.1 Corectarea cererii de rambursare aferente sumelor de primit n contul plilor efectuate n anul curent a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

206

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583.1.1

775/ cap.45.10.yy.01

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.1

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

9.2

Corectarea cererii de rambursare aferente sumelor de primit n contul plilor efectuate n anii anteriori a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

207

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583.1.2

775/ cap.45.10.yy.02

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.2

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

10. ncasarea sumelor rambursate de ctre Autoritile de Certificare /Autoritile de Management

10.1

nregistrarea sumelor rambursate, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anul curent

208

a. sume rambursate din FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii Cont 561/ cap.45.10.yy.01 Debit Credit

Extras de cont

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1

b. sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii Extras de cont Cont 561/ cap.42.10 subcap.42.10.39 Debit Credit

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET

X 4583.2.1

10.2

nregistrarea sumelor rambursate, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anii anteriori a. sume rambursate din FEN POSTADERARE

Document contabil Extras de cont

Denumire cont Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii

Cont 561/ cap.45.10.yy.02

Debit

Credit

209

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.2

b. sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii Cont 561/ cap.42.10 subcap.42.10.39 Debit Credit

Extras de cont Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET X

4583.2.2

11. nregistarea obligaiei de plat la bugetul de stat a sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adugat dedus, a crei contravaloare a fost pltit de Autoritile de Management/Autoritatea de Certificare i Plat, (nregistarea se efectueaz de ctre beneficiarii care i exercit dreptul de deducere a taxei pe valoarea adugat aferente cheltuielilor eligibile ).

Document contabil Not contabil

Denumire cont Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Alte datorii fa de buget

Cont 629 4481

Debit X

Credit

210

12. Virarea sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adugat datorat bugetului de stat Document contabil Extras de cont

Denumire cont Alte datorii fa de buget Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii

Cont 4481 561

Debit X

Credit

13. nregistrarea sumelor datorate Autoritii de Certificare i Plat/Autoritile de Management n cursul aceluiai exerciiu financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru plile efectuate eronat naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare a. sume de rambursat aferente FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare

775/ cap.45.10.yy.01(45.10.yy.02)

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE

4584.1

b. sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget Document contabil Denumire cont Cont 7721/ cap.42.10 subcap.42.10.39 Debit Credit

Subvenii de la bugetul de stat Not contabil Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FONDURI DE LA BUGET

4584.2

211

14. nregistrarea sumelor datorate Autoritii de Certificare i Plat/Autoritile de Management n anul urmtor exerciiului financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru plile efectuate eronat naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare a. sume de rambursat aferente FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Cont Debit Credit

117.10

Not contabil

4584.1

b. sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget Document contabil Denumire cont Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Cont Debit Credit

117.10

Not contabil

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FONDURI DE LA BUGET

4584.2

15. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit Autoritii de Certificare i Plat/Autoritilor de Management a. FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE

4584.1

212

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE /Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1(4583.1.2)

b. fonduri de la buget Document contabil Not contabil Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB Cont Debit Credit

4584.2

213

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET/ Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET

4583.2.1(4583.2.2)

16. n situaia n care nu se efectueaz nregistrarea de la punctul 15, sumele se vireaz n conturile Autoritii de Certificare i Plat/Autoritilor de Management a. Sume aferente FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARARE Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii Cont Debit Credit

X 4584.1

Extras de cont

561

b. Sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat Document contabil Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii Cont Debit Credit

4584.2

Extras de cont

561

17. nregistrarea notelor de debit primite de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management a. debite aferente FEN POSTADERARE

214

Document contabil

Denumire cont Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale

Cont 629

Debit X

Credit

Not contabil

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE

X 4584.1

b. debite provenite din prefinanare nejustificat n termenul prevzut n contractul de finanare Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare FEN POSTADERARE Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE c. debite aferente Fondurilor de la buget

4585

X 4584.1

Document contabil

Denumire cont Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB

Cont 629

Debit X

Credit

Not contabil

4584.2

18. Virarea n conturile Autoritilor de Certificare i Plat/Autoritilor de Management a sumelor reprezentnd debite a. debite aferente FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

215

Extras de cont

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management -FEN POSTADERARE Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii b. debite aferente Fondurilor de la buget

X 4584.1

561

Document contabil

Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii

Cont

Debit

Credit

4584.2

Extras de cont

561

B. n situaia n care nu se primesc sume n avans sub form de prefinanare de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management, nregistrrile contabile de la litera A rmn valabile mai puin punctele: 1.Prefinanare primit de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management i 8. Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management cu sumele primite n avans sub form de prefinanare

C. nchiderea conturilor de cheltuieli i venituri la sfritul perioadei n vederea stabilirii rezultatului patrimonial Document contabil Not contabil

Denumire cont Rezultatul patrimonial -instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Conturi de cheltuieli

Cont

Debit

Credit

121.10

6xx

216

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale

629

Document contabil

Denumire cont

Cont 7721/ cap.42.10 subcap.42.10.39 775/ cap.45.10

Debit

Credit

Subvenii de la bugetul de stat

Not contabil

Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Rezultatul patrimonial -instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii

121.10

D . Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la nceputul exerciiului urmtor a. excedent patrimonial Document contabil Denumire cont Rezultatul patrimonial -instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Cont Debit Credit

121.10

Not contabil

117.10

b. deficit patrimonial Document contabil Not contabil Denumire cont Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Cont Debit Credit

117.10

217

Rezultatul patrimonial -instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii

121.10

NOT: YYreprezint codul proiectului cu finanare din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget

A.13. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituii publice finanate integral din venituri proprii pentru operaiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Rezultatul patrimonial - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Avansuri acordate pentru active fixe corporale Avansuri acordate pentru active fixe necorporale Furnizori Furnizori de active fixe Furnizori - debitori Alte datorii fa de buget

117.10 121.10 232 234 401 404 409 4481

458

Sume de primit i de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET

4583

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management /Ageniile de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

4583.1

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.2

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

218

4583.2

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management - FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent - FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET

4583.2.1

4583.2.2

4584

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management / Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4584.1

4584.2 4585

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FONDURI DE LA BUGET Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management / Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Subvenii de la bugetul de stat Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare

560 629 7721 775

A.14. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor instituii publice finanate integral din venituri proprii pentru operaiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget

A. n situaia n care se primesc sume n avans sub form de prefinanare de la Autoritile Certificare/Autoritile de Management 1. Prefinanare primit de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

219

Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanareINSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI

560/45.10.yy.03

Extras de cont

4585

2. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii

Document contabil

Denumire cont Furnizori - debitori (Avansuri acordate pentru active fixe corporale, Avansuri acordate pentru active fixe necorporale) Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii

Cont

Debit

Credit

409(232,234)

Extras de cont

560/titlul 56.01-20.01-03

3. Achiziii de bunuri i servicii n baza facturii emise de furnizori a. nregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale Document contabil Not contabil Denumire cont Conturi de active fixe Furnizori de active fixe b. nregistrarea bunurilor achiziionate Document contabil Not contabil Denumire cont Conturi de stocuri Furnizori c. nregistrarea serviciilor prestate Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit Cont 3xx 401 Debit X X Credit Cont 2xx 404 Debit X X Credit

220

Not contabil

Conturi de cheltuieli Furnizori

6xx/ titlul 56.01-20-01-03 401

X X

4. Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrrilor, serviciilor Document contabil Not contabil Denumire cont Furnizori Furnizori- debitori Cont 401 409 Debit X X Credit

5. Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor de natura activelor fixe Document contabil Not contabil Denumire cont Furnizori de active fixe Avansuri acordate pentru active fixe corporale (Avansuri acordate pentru active fixe necorporale) Cont 404 232(234) Debit X X Credit

6. Plata furnizorilor din sursele proprii Document contabil Extras de cont Denumire cont Furnizori Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii Cont 401 560/ titlul 56.01-20.01-03 Debit X X Credit

Document contabil Extras de cont

Denumire cont Furnizori de active fixe Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii

Cont 404 560/ titlul 56.01-20.01-03

Debit X

Credit

7. nregistrarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, Autoritilor de Certificare/ Autoritilor de Management

221

7.1

nregistrarea cererii de rambursare, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anul curent a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583.1.1

775/ cap.45.10.yy.01

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.1

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

7.2

nregistrarea cererii de rambursare, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anii anteriori a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

222

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583.1.2

775/ cap.45.10.yy.02

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.2

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

8 . Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management cu sumele primite n avans sub form de prefinanare

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management / Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI

4585

223

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE/ Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1(4583.1.2)

9. Corectarea sumelor de primit de la Autoritile de management/Autoritile de certificare i plat, urmare autorizrii cererilor de rambursare - n rou

9.1

Corectarea cererii de rambursare aferente sume de primit n contul plilor efectuate n anul curent a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1

224

Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

775/ cap.45.10.yy.01

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.1

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

9.2

Corectarea cererii de rambursare aferente sume de primit n contul plilor efectuate n anii anteriori a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583.1.2

775/ cap.45.10.yy.02

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

225

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.2

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

10. ncasarea sumelor rambursate de ctre Autoritile de Certificare /Autoritile de Management 10.1 nregistrarea sumelor rambursate, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anul curent a. sume rambursate din FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii Extras de cont Cont 561/ cap.45.10.yy.01 Debit Credit

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1

b. sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

226

Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii Extras de cont

561/ cap.42.10 subcap.42.10.39

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET

X 4583.2.1

10.2

nregistrarea sumelor rambursate, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anii anteriori a. sume rambursate din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii

Cont 561/ cap.45.10.yy.02

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.2

b. sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Extras de cont Denumire cont Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii Cont 561/ cap.42.10 subcap.42.10.39 Debit Credit

227

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET

X 4583.2.2

11. nregistarea obligaiei de plat la bugetul de stat a sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adugat dedus, a crei contravaloare a fost pltit de Autoritile de Management/Autoritile de Certificare, (nregistarea se efectueaz de ctre beneficiarii care i exercit dreptul de deducere a taxei pe valoarea adugat aferente cheltuielilor eligibile ).

Document contabil Not contabil

Denumire cont Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Alte datorii fa de buget

Cont 629 4481

Debit X

Credit

12. Virarea sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adugat datorat bugetului de stat

Document contabil Extras de cont

Denumire cont Alte datorii fa de buget Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii

Cont 4481 560

Debit X

Credit

13. nregistrarea sumelor datorate Autoritii de Certificare i Plat/Autoritile de Management n cursul aceluiai exerciiu financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru plile efectuate eronat naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare a. sume de rambursat aferente FEN Document contabil Not contabil Denumire cont Cont 775/ cap.45.10.yy.01(45.10.yy.02) Debit Credit

Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare

228

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE

4584.1

b. sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Subvenii de la bugetul de stat Not contabil Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB 4584.2 X Cont 7721/ cap.42.10 subcap.42.10.39 Debit Credit

14. nregistrarea sumelor datorate Autoritii de Certificare i Plat/Autoritile de Management n anul urmtor exerciiului financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru plile efectuate eronat naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare a. sume de rambursat aferente FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Cont Debit Credit

117.10

Not contabil

4584.1

b. sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Not contabil Denumire cont Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Cont Debit Credit

117.10

229

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB

4584.2

15. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit Autoritii de Certificare i Plat/Autoritilor de Management a. FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Cont Debit Credit

4584.1

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE /Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1(4583.1.2)

230

b. Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB Not contabil Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET /

4584.2

4583.2.1(4583.2.2) X

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET 16. n situaia n care nu se efectueaz nregistrarea de la punctul 15, sumele se vireaz n conturile Autoritile de Certificare /Autoritilor de Management

a. Sume aferente FEN POSTADERARE Document contabil Extras de cont Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Cont Debit Credit

X 4584.1

231

Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii

560

b. Sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat Document contabil Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii Cont Debit Credit

4584.2

Extras de cont

560

17. nregistrarea notelor de debit primite de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management a. debite aferente Instrumentelor Structurale Document contabil Denumire cont Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Not contabil Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Cont 629 Debit X Credit

X 4584.1

b. debite provenite din prefinanare nejustificat n termenul prevzut n contractul de finanare Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

232

Not contabil

Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare FEN POSTADERARE Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE

4585

X 4584.1

c. debite aferente Fondurilor de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB Cont 629 Debit X Credit

Not contabil

4584.2

18. Virarea n conturile Autoritilor de Certificare /Autoritilor de Management a sumelor reprezentnd debite a. debite aferente FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii Cont Debit Credit

X 4584.1

Extras de cont

560

233

b. debite aferente Fondurilor de la buget Document contabil Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii Cont Debit Credit

4584.2

Extras de cont

560

B. n situaia n care nu se primesc sume n avans sub form de prefinanare de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management, nregistrrile contabile de la litera A rmn valabile mai puin punctele: 1.Prefinanare primit de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management i 8 Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management cu sumele primite n avans sub form de prefinanare

C. nchiderea conturilor de cheltuieli i venituri la sfritul perioadei n vederea stabilirii rezultatului patrimonial Document contabil

Denumire cont Rezultatul patrimonial -instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Conturi de cheltuieli Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale

Cont

Debit

Credit

121.10

Not contabil

6xx 629

X X

Document contabil

Denumire cont Subvenii de la bugetul de stat

Cont 7721/ cap.42.10 subcap.42.10.39 775/ cap.45.10

Debit

Credit

Not contabil

Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Rezultatul patrimonial -instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii

121.10

234

D . Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la nceputul exerciiului urmtor a. excedent patrimonial Document contabil Denumire cont Rezultatul patrimonial -instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Cont Debit Credit

121.10

Not contabil

117.10

b. deficit patrimonial Document contabil Denumire cont Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Rezultatul patrimonial -instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Cont Debit Credit

117.10

Not contabil

121.10

NOT: YYreprezint codul proiectului cu finanare din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget

A.15. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituii publice care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru fondurile externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget

117.02 121.02 131 232 234

Rezultatul reportat - bugetul local Rezultatul patrimonial - bugetul local Fondul de rulment Avansuri acordate pentru active fixe corporale Avansuri acordate pentru active fixe necorporale

235

401 404 409 458

Furnizori Furnizori de active fixe Furnizori - debitori Sume de primit i de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET

4583

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management / Ageniile de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

4583.1

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.2

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.2

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management FONDURI DE LA BUGET

4583.2.1 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent - FONDURI DE LA BUGET

4583.2.2

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET

4584

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE , FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI

236

4584.1

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4584.2

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management FONDURI DE LA BUGET

4585 5151 516 5211 5212 5221 629 7702 7721 775

Avansuri primite de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale Disponibil al bugetului local Rezultatul execuiei bugetare din anul curent Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Finanarea de la bugetele locale Subvenii de la bugetul de stat Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare

A.16. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget

A. n situaia n care se primesc sume n avans sub form de prefinanare de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management

237

1. Prefinanare primit de la Autoritile de Certificare /Autoritile de management Document contabil Denumire cont Cont 5211/45.02.yy.03 Debit X Credit

Disponibil al bugetului local

Extras de cont

Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management /Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI

4585

2. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii, din contul de finanare sau din contul de disponibil n care s-a ncasat prefinanarea n anul 2008 Document contabil Denumire cont Furnizori - debitori (Avansuri acordate pentru active fixe corporale, Avansuri acordate pentru active fixe necorporale) Cont Debit Credit

409(232,234)

Extras de cont

Finanarea de la bugetele locale/Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile

7702/ titlul 56.01-20.01-03 (5151titlul 56.01-20.01-03)

3. Achiziii de bunuri i servicii n baza facturii emise de furnizori a. nregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale Document contabil Not contabil Denumire cont Conturi de active fixe Furnizori de active fixe b. nregistrarea bunurilor achiziionate Cont 2xx 404 Debit X X Credit

238

Document contabil Not contabil Furnizori

Denumire cont Conturi de stocuri

Cont 3xx 401

Debit X

Credit

c. nregistrarea serviciilor prestate Document contabil Not contabil Denumire cont Cont 6xx/ titlul 56.01-20.01-03 401 Debit Credit

Conturi de cheltuieli Furnizori

X X

4. Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrrilor, serviciilor Document contabil Not contabil Furnizori Furnizori- debitori Denumire cont Cont 401 409 Debit X X Credit

5. Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor de natura activelor fixe Document contabil Not contabil Denumire cont Furnizori de active fixe Avansuri acordate pentru active fixe corporale (Avansuri acordate pentru active fixe necorporale) Cont 404 232(234) Debit X X Credit

6. Plata furnizorilor din contul de finanare sau din contul de disponibil n care s-a ncasat prefinanarea n anul 2008

Document contabil

Denumire cont Furnizori (Furnizori de active fixe)

Cont 401(404) 7702/ titlul 56.01-20.01-03 (5151titlul 56.01-20.01-03)

Debit X

Credit

Extras de cont

Finanarea de la bugetele locale/Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile

239

7. n situaia n care pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare a proiectelor prevzute la alin.(1), unitile administrativ teritoriale pot contracta finanri rambursabile, potrivit alin.(5) art.8 din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/2009, plata furnizorilor se efectueaz din contul de disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale

Document contabil

Denumire cont Furnizori (Furnizori de active fixe)

Cont 401(404)

Debit X

Credit

Extras de cont

Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale

516

8. nregistrarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, Autoritilor de Certificare/ Autoritilor de Management

8.1

nregistrarea cererii de rambursare, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anul curent a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583.1.1

775/ cap.45.10.yy.01

240

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.1

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

8.2

nregistrarea cererii de rambursare, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anii anteriori a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583.1.2

775/ cap.45.10.yy.02

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

241

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.2

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

9 . Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management cu sumele primite n avans sub form de prefinanare

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management / Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI

4585

242

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE/ Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1(4583.1.2)

10. Corectarea sumelor de primit de la Autoritile de management/Autoritile de certificare i plat, urmare autorizrii cererilor de rambursare - n rou

10.1

Corectarea cererii de rambursare aferente sume de primit n contul plilor efectuate n anul curent a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1

243

Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

775/ cap.45.10.yy.01

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.1

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

10.2

Corectarea cererii de rambursare aferente sume de primit n contul plilor efectuate n anii anteriori a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont

Debit

Credit

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583.1.2

775/ cap.45.10.yy.02

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

244

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET Subvenii de la bugetul de stat

4583.2.2

7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.

11. ncasarea sumelor rambursate de ctre Autoritile de Certificare /Autoritile de Management 11.1 nregistrarea sumelor rambursate, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anul curent a. sume rambursate din FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Cont 5211/ cap.45.10.yy.01 Debit X Credit

Disponibil al bugetului local

Extras de cont

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1

b. sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

245

Disponibil al bugetului local Extras de cont

5211/ cap.42.10 subcap.42.10.39

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET

X 4583.2.1

11.2

nregistrarea sumelor rambursate, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anii anteriori a. sume rambursate din FEN POSTADERARE

Document contabil

Denumire cont

Cont 5211/ cap.45.10.yy.02

Debit X

Credit

Disponibil al bugetului local

Extras de cont

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.2

b. sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Extras de cont Disponibil al bugetului local Denumire cont Cont 5211/ cap.42.10 subcap.42.10.39 Debit Credit

246

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET

X 4583.2.2

12. nregistrarea sumelor datorate Autoritilor de Certificare/Autoritile de Management n cursul aceluiai exerciiu financiar n care s-au nregistrat veniturile, reprezentnd sume pltite n plus naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare

a. sume de rambursat aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare Document contabil Denumire cont Cont 775/ cap45.02.yy.01(45.02.yy.02) Debit Credit

Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Not contabil Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE

4584.1

b. sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget (cofinanare i TVA) Document contabil Not contabil Denumire cont Subvenii de la bugetul de stat Cont 7721/ cap.42.02 subcap.42.02.20 Debit Credit

247

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB

4584.2

13. nregistrarea sumelor datorate Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management n anul urmtor exerciiului financiar n care s-au nregistrat veniturile, reprezentnd sume pltite n plus naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare a. sume de rambursat aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare Document contabil Denumire cont Rezultatul reportat - bugetul local Not contabil Cont 117.02 Debit X Credit

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE

4584.1

b. sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget (cofinanare i TVA) Document contabil Denumire cont Rezultatul reportat - bugetul local Not contabil Cont 117.02 Debit X Credit

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB

4584.2

248

14. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit Autoritilor de Certificare/ Autoritilor de Management a. FEN POSTADERARE Document contabil Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Cont Debit Credit

4584.1

Not contabil

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE /Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

4583.1.1(4583.1.2)

249

b. Fonduri de la buget - cofinanare, TVA Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB Not contabil Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET /

4584.2

4583.2.1(4583.2.2) X

Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET

15. n situaia n care nu se efectueaz nregistrarea de la punctul 14, sumele se vireaz n conturile Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management

a. Sume aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare Document contabil Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Finanarea de la bugetele locale Cont Debit Credit

Extras de cont

X 4584.1 7702 X

250

b. Sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat (cofinanare i TVA) Document contabil Extras de cont Denumire cont Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB Finanarea de la bugetele locale Cont Debit Credit

4584.2 7702

X X

16. nregistrarea notelor de debit primite de la Autoritile de Certificare /Autoritile de Management a. debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare Document contabil Denumire cont Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Not contabil Cont 629 Debit X Credit

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE

X 4584.1

b. debite provenite din prefinanare nejustificat n termenul prevzut n contractul de finanare Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Not contabil

Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - FEN POSTADERARE Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE

4585

X 4584.1

c. debite aferente Fondurilor de la bugetul de stat (cofinanare i TVA)

251

Document contabil

Denumire cont Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB

Cont 629

Debit X

Credit

Not contabil

4584.2

17. Virarea n conturile Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management a sumelor reprezentnd debite a. debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE Finanarea de la bugetele locale

X 4584.1 7702 X

b. debite aferente Fondurilor de la bugetul de stat (cofinanare i TVA) Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit

Extras de cont

Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FB Finanarea de la bugetele locale

X 4584.2 7702 X

18. nchiderea conturilor de cheltuieli efective ale activitii proprii, aferente proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget, la sfritul perioadei - activitatea proprie

252

Document contabil

Denumire cont Rezultatul patrimonial - instituii publice finanate integral din bugetul local Conturi de cheltuieli

Cont

Debit

Credit

Not contabil

121.01.02 6xx

X X

19. nchiderea conturilor de finanare bugetar ale activitii proprii, la sfritul perioadei activitatea proprie

Document contabil

Denumire cont Finanarea de la bugetele locale

Cont

Debit X

Credit

Not contabil

7702 Rezultatul patrimonial - instituii publice finanate integral din bugetul local 121.01.02

20. Stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local - activitatea centralizat

20.1 Preluarea cheltuielilor efective (care au fost nchise de instituie prin contul 121.01.02) de la activitatea proprie i de la instituiile subordonate aferente proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare i fonduri de la buget, la sfritul perioadei Document contabil Not contabil Denumire cont Conturi de cheltuieli Disponibil al bugetului local Cont 6xx/titlul 56 5211 Debit X X Credit

20.2 Preluarea excedentului patrimonial nregistrat de activitatea proprie a unitii administrativ-teritoriale i de instituiile subordonate finanate din bugetul local (cheltuielilor<finanarea bugetar)

253

Document contabil Not contabil

Denumire cont Rezultatul patrimonial - instituii publice finanate integral din bugetul local Disponibil al bugetului local

Cont

Debit

Credit

121.01.02 5211

X X

20.3. Preluarea deficitului patrimonial nregistrat de activitatea proprie a unitii administrativ-teritoriale i de instituiile subordonate finanate din bugetul local (cheltuielilor > finanarea bugetar) - n rou Document contabil Not contabil Denumire cont Rezultatul patrimonial - instituii publice finanate integral din bugetul local Disponibil al bugetului local Cont Debit Credit

121.01.02 5211

X X

21. nchiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local Document contabil Not contabil Denumire cont Rezultatul patrimonial - bugetul local Conturi de cheltuieli Cont 121.02/titlul 56 6xx/titlul 56 Debit X X Credit

22. nchiderea conturilor de venituri aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Document contabil Not contabil Denumire cont Finanare extern nerambursabile postaderare Rezultatul patrimonial - bugetul local Cont 775/45.02 121.02 Debit X X Credit

23. nchiderea conturilor de venituri aferente fondurilor de la buget Document contabil Not contabil Denumire cont Subvenii de la bugetul de stat Cont 7721/ cap.42.02 subcap.42.02.20 Debit Credit

254

Rezultatul patrimonial - bugetul local

121.02

24. Stabilirea rezultatului excedentului bugetului local (cash) - la sfritul anului, ca diferen ntre veniturile ncasate la cap.42.02 subcap.42.02.20 "Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare i respectiv cap.45.02 "Sume primite de la UE n contul plilor efectuate" i cheltuielile pltite de la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN)" Document contabil Denumire cont Rezultatul execuiei bugetare din anul curent Disponibil al bugetului local Cont 5212/analitic distinct Debit X Credit

Not contabil

5211

25. Constituirea fondului de rulment din excedentul bugetului local aferent fondurilor externe nerambursabile postaderare Document contabil Not contabil Denumire cont Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local Rezultatul execuiei bugetare din anul curent Cont 5221/analitic distinct 5212/analitic distinct Debit X X Credit

Document contabil Not contabil

Denumire cont Rezultatul patrimonial - bugetul local Fondul de rulment

Cont 121.02 131

Debit X

Credit

26. n anul 2010, utilizarea disponibilului fondului de rulment pentru finanarea cheltuielilor aferente proiectelor Document contabil Extras de cont Furnizori Furnizori de active fixe Conturi de cheltuieli

Denumire cont

Cont 401 404 6xx

Debit X X X

Credit

255

Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local

5221/analitic distinct

27. nchiderea conturilor de cheltuieli finanate din fondul de rulment

Document contabil Not contabil

Denumire cont Fondul de rulment Conturi de cheltuieli

Cont 131 6xx

Debit X

Credit

B. n situaia n care nu se primesc sume n avans sub form de prefinanare de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management, nregistrrile contabile de la litera A rmn valabile mai puin punctele: 1.Prefinanare primit de la Autoritile de Certificare i Plat/Autoritile de Management i 9 Diminuarea sumelor de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management cu sumele primite n avans sub form de prefinanare NOT: YYreprezint codul proiectului cu finanare din fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget

A.17. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea Direciei/Instituiei care nregistreaz veniturile bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor Fondurilor speciale din sumele primite de la Comisia European n contul plilor efectuate

1.

ncasarea sumelor la buget, virate n contul plilor efectuate de la buget

reprezentnd

fonduri

externe

nerambursabile

a) bugetul de stat Document contabil Denumire cont Disponibil al bugetului de stat Extras de cont Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Cont 5201 775/ 45.01.xx.01 (45.01.xx.02) Debit X Credit

b) bugetul asigurrilor sociale de stat

256

Document contabil

Denumire cont Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat

Cont 5251 775/ 45.03.xx.01 (45.03.xx.02)

Debit X

Credit

Extras de cont

Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare

c) bugetele fondurilor speciale Document contabil Denumire cont Disponibil din veniturile curente ale Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate/ Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurrilor pentru somaj Extras de cont Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 775/45.04.xx.01(45.04.xx.02,45. 05.xx.01,45.05.xx.02) X Cont Debit Credit

5711,5741

257

S-ar putea să vă placă și