Sunteți pe pagina 1din 11

CONTABILITATE

FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE O NOU ABORDARE BUGETAR I CONTABIL NCEPND CU ANUL 2009. MONOGRAFII CONTABILE
ef serviciu Georgeta ALECU Consilier superior Liliana REPANOVICI

Direcia General de Metodologie Contabil Instituii Publice Ministerul Finanelor Publice


Rezumat Monografia contabil este bazat pe o nou abordare bugetar, astfel: - cheltuielile aferente proiectelor sunt finanate din propriul buget al instituiei; - fondurile rambursate de la Uniunea European sunt tratate ca venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale (sntate i omaj), bugetului local (n cazul instituiilor finanate integral din buget) i venituri ale bugetelor instituiilor (n cazul instituiilor finanate integral din venituri proprii i/sau venituri proprii i subvenii). Sumele primite ca prefinanare sunt tratate ca avansuri i sunt recunoscute ca o datorie n conturile romneti i ca o crean n conturile Uniunii Europene. Cuvinte cheie Rambursarea cheltuielilor, prefinanare, FEN postaderare, UE Abstract The accounting monography is based on a new budgetary approach, thus: - the expenditures related to the project are financed from the own budget of the institution; - the reimbursed funds from European Union are treated like revenue of the state budget, social security budget, special funds (health and unemployment), local budget (in case of institutions totally financed from these budgets) and revenue of institutions budget (in case of institutions totaly financed from own revenue and/or own revenue and subsidies). The amounts represent prefinancing are treated as prepayments and it are recognized as liability in romanian accounts and as a debt in European Union accounts. Key words Reimbursed expenditures, prefinancing, NREF post-accession, EU

I. Fondurile externe nerambursabile postaderare sunt: 1. INSTRUMENTE STRUCTURALE: - Fondul European de Dezvoltare Regional; - Fondul Social European; - Fondul de coeziune; 2. FONDURI PENTRU AGRICULTUR: - Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural; - Fondul European de Garantare Agricol; - Fondul European pentru Pescuit; 3. ALTE FONDURI: - Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat; - Fondul European pentru Refugiai; - Fondul European de Returnare; - Fondul European de integrare a Resortisanilor rilor Tere; - Fondul Frontierelor Externe etc. II. Legea bugetului de stat nr. 18/16.02.2009 o nou abordare bugetar Pentru anul 2009, finanarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care ntrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanare, funcioneaz pe principiul rambursrii integrale sau pariale a cheltuielilor ctre beneficiari; Fondurile se asigur de la: - bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale prin bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte; - de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale; RFPC nr. 10/2009 3

CONTABILITATE - de la bugetele instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii. Pentru plile efectuate din cheltuielile prevzute n buget, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita Autoritii de Management/gestiune a programului/instrumentului/facilitii rambursarea cheltuielilor efectuate; Autoritile de Management vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor i de alimentare a conturilor lor de disponibil ctre Autoritatea de Certificare i Plat i Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur i/sau ctre alte autoriti abilitate cu certificarea i plata n cadrul unor programe/faciliti sau instrumente postaderare; Sumele aferente rambursrilor de la Comisia European se fac venit la bugetele din care au fost finanate proiectele respective i se vireaz de ctre autoritile de management/gestiune a fondurilor/instrumentelor/facilitilor i de Autoritatea de Certificare i Plat la aceste bugete, dup certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare i naionale; Sumele alocate bugetelor locale reprezentnd contribuia Uniunii Europene, rmase neutilizate la finele exerciiului bugetar, se reflect n excedentul bugetului local i, respectiv, n fondul de rulment, i vor fi utilizate n anul 2010 cu aceeai destinaie pentru care acestea au fost acordate, pn la finalizarea proiectelor respective. III. Cuprinderea n buget a fondurilor externe nerambursabile (FEN) postaderare CHELTUIELI 1. Cheltuieli efectuate de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile-instituii publice: - Anexa I - Clasificaia economic, la Titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: - art. 01 - 20, pe programe i fonduri; - alin. 01 - Finanare naional, 02 - Finanare de la Uniunea European, 03 - Cheltuieli neeligibile; - cheltuielile efective (ct. 6xx dup natur) se dezvolt pe structura clasificaiei bugetare. 2. Contribuia public naional - n bugetul Ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management i Autoritate de Certificare i Plat: Titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: - art. 21 - 23, transferuri din bugetul de stat ctre bugetele locale, ONG, societi comerciale, instituii publice finanate din venituri proprii sau venituri proprii i subvenii (cofinanare, TVA etc.): 21 - Transferuri de fonduri din bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din FEN postaderare; 22 - Transferuri din bugetul de stat ctre ONG-uri, societi comerciale, instituii publice finanate parial sau integral din venituri proprii i ali beneficiari de drept public sau privat, necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din FEN postaderare; 23 - Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanare din FEN; - contul 678 Transferuri pentru proiecte finanate din FEN postaderare i fonduri de la bugetul de stat. VENITURI DIN RAMBURSRI FEN POSTADERARE (ct. 775 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare) - capitolul 45 Sume primite de la Uniunea European/ali donatori n contul plilor efectuate i prefinanri; - sursa de finanare 01-10, pe fiecare buget; - subcapitolul 01-18, cu detaliere pe fonduri; - paragrafele: 01 - Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent, 02 - Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori, 03 - Prefinanare/Sume primite n avans. VENITURI DIN COFINANARE I TVA (ct. 7721 Subvenii de la bugetul de stat) la bugete locale/instituii publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii: - Capitolul 42.02.20 Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din FEN postaderare; - Capitolul 42.10.39 Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate parial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanate din FEN postaderare. IV. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituii publice finanate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i din bugetele fondurilor speciale pentru proiectele finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare (instrumente structurale-obiectivul convergen) i fonduri de la buget (exemple de instituii finanate integral din buget: ministere, alte 4 RFPC nr. 10/2009

CONTABILITATE autoriti centrale i instituii subordonate finanate din bugetul de stat, Casa Naional de Pensii i alte Drepturi de Asigurri Sociale i instituiile subordonate finanate din bugetul asigurrilor sociale de stat, Casa Naional de Asigurri de Santate i instituiile subordonate finanate din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc i instituiile subordonate finanate din bugetul fondului asigurrilor de omaj) 232 234 401 404 409 4584 Avansuri acordate pentru active fixe corporale Avansuri acordate pentru active fixe necorporale Furnizori Furnizori de active fixe Furnizori - debitori Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Finanarea de la buget Finanarea de la bugetul de stat Finanarea de la bugetul asigurrilor sociale de stat Finanarea din bugetul asigurrilor pentru omaj Finanarea din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la buget

629 770 7701 7703 7704 7705 8077

V. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor - instituii publice finanate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i din bugetele fondurilor speciale a operaiunilor aferente derulrii proiectelor din fonduri externe nerambursabile postaderare (instrumente structurale-obiectivul convergen) i fonduri de la buget 1. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru executri de lucrri sau prestri de servicii. Documente: extras de cont, factur. 409 Furnizori - debitori = 7701 (7703, 7704, 7705)/proiect/titlul 56.01-03.01-03 Finanarea de la buget 9.000 lei

2. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrri de active fixe corporale. Documente: extras de cont, factur. 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 3. Achiziii de bunuri i servicii: a) nregistrarea activelor fixe corporale. Document: factur. 2xx Conturi de active fixe = 404 Furnizori de active fixe 60.000 lei = 7701 (7703, 7704, 7705)/proiect/titlul 56.01-03.01-03 Finanarea de la buget 18.000 lei

b) nregistrarea stocurilor achiziionate. Document: factur. 3xx Conturi de stocuri = 401 Furnizori 15.000 lei

c) nregistrarea lucrrilor i serviciilor prestate. Document: factur. 6xx/proiect/titlul 56.01-03.01-03 Conturi de cheltuieli = 401 Furnizori 30.000 lei

4. Decontarea avansurilor acordate pentru prestarea lucrrilor i serviciilor. Documente: not contabil, factur. RFPC nr. 10/2009 5

CONTABILITATE 401 Furnizori = 409 Furnizori - debitori 9.000 lei

5. Decontarea avansurilor acordate la primirea bunurilor de natura activelor fixe. Documente: not contabil, factur. 404 Furnizori de active fixe = 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 18.000 lei

6. Plata furnizorilor pentru lucrri executate i servicii prestate. Documente: extras de cont, factur. 401 Furnizori = 7701 (7703, 7704, 7705)/proiect/titlul 56.01-03.01-03 Finanarea de la buget 21.000 lei

7. Plata furnizorilor pentru stocurile livrate. Documente: extras de cont, factur. 401 Furnizori = 7701 (7703, 7704, 7705)/proiect/titlul 56.01-03.01-03 Finanarea de la buget 15.000 lei

8. Plata furnizorilor de active fixe corporale. Documente: extras de cont, factur. 404 Furnizori de active fixe = 7701 (7703, 7704, 7705)/proiect/titlul 56.01-03.01-03 Finanarea de la buget 42.000 lei

9. nregistrarea sumelor solicitate autoritilor de management reprezentnd cota-parte din cheltuieli eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile, n debitul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la buget" - cont n afara bilanului - 66.737 lei. 60.000 + 15.000 + 30.000 = 105.000 16.765 (TVA) = 88.235 x 75% (procent cofinanare UE) = 66.176 lei (suma aferent finanrii din FEN postaderare pentru cheltuieli eligibile). 10. Corectarea sumelor solicitate autoritilor de management urmare a autorizrii/certificrii pariale a cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, n debitul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la buget" - cont n afara bilanului - n rou - 4.000 lei. 11. nregistrarea sumelor virate de Autoritile de Certificare/Autoritile de Management la buget reprezentnd cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, n contul plilor efectuate, n creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare n curs de virare la buget" - cont n afara bilanului - 62.176 lei. VI. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituii publice finanate integral din venituri proprii pentru operaiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (instrumente structurale-obiectivul convergen) i fonduri de la buget (exemple de instituii publice finanate integral din venituri proprii: spitale, universiti etc.) 117.10 121.10 232 234 401 404 409 6 Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Rezultatul patrimonial - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii Avansuri acordate pentru active fixe corporale Avansuri acordate pentru active fixe necorporale Furnizori Furnizori de active fixe Furnizori - debitori RFPC nr. 10/2009

CONTABILITATE 4481 458 Alte datorii fa de buget Sume de primit i de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE I FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management - FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anul curent - FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor efectuate n anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA BUGET I ALTE FONDURI Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FONDURI DE LA BUGET Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale Subvenii de la bugetul de stat Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare

4583 4583.1

4583.1.1

4583.1.2 4583.2 4583.2.1 4583.2.2

4584 4584.1 4584.2

4585 560 629 7721 775

VII. Monografia privind nregistrarea n contabilitatea beneficiarilor - instituii publice finanate integral din venituri proprii pentru operaiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (instrumente structurale-obiectivul convergen) i fonduri de la buget 1. nregistrarea sumelor primite n anul n-1 de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management, reprezentnd prefinanare. Document: extras de cont.

RFPC nr. 10/2009

CONTABILITATE 560/45.10.01-03.03 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii = 4585 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI 5.000 lei

2. Acordarea de avansuri n anul n-1 furnizorilor pentru executri de lucrri sau prestri de servicii. Documente: extras de cont, factur. 409 Furnizori - debitori = 560/proiect/titlu 56.01-03.01-03 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii 5.000 lei

3. Achiziii de bunuri i servicii n baza facturii emise de furnizori n anul n-1 i n anul n. Document: not contabil. a) nregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale 2xx Conturi de active fixe = 404 Furnizori de active fixe 25.000 lei

b) nregistrarea bunurilor achiziionate n anul n-1 3xx Conturi de stocuri = 401 Furnizori 15.000 lei

c) nregistrarea bunurilor achiziionate n anul n 3xx Conturi de stocuri d) nregistrarea serviciilor prestate 6xx/proiect/titlul 56.01-03.01-03 Conturi de cheltuieli = 401 Furnizori 20.000 lei = 401 Furnizori 15.000 lei

4. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor. Document: not contabil. 401 Furnizori = 409 Furnizori - debitori 5.000 lei

5. Plata furnizorilor din sursele proprii. Document: extras de cont. 401 Furnizori = 560/proiect/titlu 56.01-03.01-03 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii 560/proiect/titlu 56.01-03.01-03 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii 45.000 lei

404 Furnizori de active fixe

25.000 lei

6. nregistrarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari Autoritilor de Management. Totalul cheltuielilor efectuate pentru derularea proiectului din care: - cheltuieli totale fr TVA din care: - cheltuieli eligibile - FEN POSTADERARE (instrumente structurale-obiectivul convergen 75%) - cofinanare 25% - alte cheltuieli dect cele eligibile 8 75.000 lei 63.025 lei 60.000 lei 45.000 lei 15.000 lei 3.025 lei RFPC nr. 10/2009

CONTABILITATE - total TVA din care: aferent cheltuielile eligibile aferent cheltuielile neeligibile 11.975 lei 11.400 lei 575 lei

6.1 nregistrarea cererii de rambursare, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anul n. Document: not contabil. Totalul cheltuielilor efectuate n anul curent pentru derularea proiectului 60.000 lei din care: - cheltuieli totale fr TVA din care: - cheltuieli eligibile - FEN POSTADERARE - cofinanare - alte cheltuieli dect cele eligibile - TVA din care: aferent cheltuielile eligibile aferent cheltuielile neeligibile 50.420 lei 48.000 lei 36.000 lei 12.000 lei 2.420 lei 9.580 lei 9.120 lei 460 lei

a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE (75% din totalul cheltuielilor eligibile, mai puin TVA) 4583.1.1 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE = 775/cap. 45.10.01-03.01 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare 36.000 lei

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare 12.000 lei, TVA 9.120 lei 4583.2.1 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anul curent - FONDURI DE LA BUGET = 7721/cap. 42.10 subcap. 42.10.39 Subvenii de la bugetul de stat 21.120 lei

6.2 nregistrarea cererii de rambursare, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anul n-1. Document: not contabil. Totalul cheltuielilor efectuate n anul anterior pentru derularea proiectului din care: - cheltuieli totale fr TVA din care: - cheltuieli eligibile - FEN POSTADERARE - cofinanare - alte cheltuieli dect cele eligibile - total TVA din care: aferent cheltuielile eligibile aferent cheltuielile neeligibile a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE 4583.1.2 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE RFPC nr. 10/2009 = 775/cap. 45.10.01-03.02 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare 9.000 lei 15.000 lei 12.605 lei 12.000 lei 9.000 lei 3.000 lei 605 lei 2.395 lei 2.280 lei 115 lei

CONTABILITATE b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare 3.000 lei, TVA 2.280 lei 4583.2.2 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET = 7721/cap. 42.10 subcap. 42.10.39 Subvenii de la bugetul de stat 5.280 lei

7. Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat/Autoritile de Management cu sumele primite n avans sub form de prefinanare prin aplicarea procentului de 10% din valoarea ncasat reprezentnd prefinanare stabilit n contractul/decizia/ordinul de finanare. Document: not contabil. 7.1 Diminuarea sumelor de primit pentru plile efectuate n anii anteriori. 4585 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI = 4583.1.2 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 500 lei

7.2 Diminuarea sumelor de primit pentru plile efectuate n anul curent. 4585 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management/Ageniile de Pli reprezentnd prefinanare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI = 4583.1.1 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 500 lei

8. Corectarea sumelor de primit de la Autoritile de Management/Autoritile de Certificare i Plat, urmare autorizrii pariale de ctre Autoritile de management a cererilor de rambursare n rou. 8.1 Corectarea cererii de rambursare aferent sumelor de primit n contul plilor efectuate n anul curent n rou. Document: not contabil. a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE 4583.1.1 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE = 775/cap. 45.10.01-03.01 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare 1.500 lei

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanare 500 lei, TVA 380 lei 4583.2.1 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anul curent - FONDURI DE LA BUGET = 7721/cap. 42.10 subcap. 42.10.39 Subvenii de la bugetul de stat 880 lei

8.2 Corectarea cererii de rambursare aferent sumelor de primit n contul plilor efectuate n anul anterior n rou. Document: not contabil. a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE 10 RFPC nr. 10/2009

CONTABILITATE 4583.1.2 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE = 775/cap. 45.10.01-03.02 Finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare 3.000 lei

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget cofinanare 1.000 lei, TVA 760 lei 4583.2.2 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anii anteriori FONDURI DE LA BUGET = 7721/cap. 42.10 subcap. 42.10.39 Subvenii de la bugetul de stat 1.760 lei

9. ncasarea sumelor rambursate de ctre Autoritile de Certificare/Autoritile de Management. 9.1 nregistrarea sumelor rambursate, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anul curent. Document: extras de cont. a) sume rambursate din FEN POSTADERARE (36.000 lei 500 lei 1.500 lei = 34.000 lei) 560/cap. 45.10.01-03.01 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii = 4583.1.1 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anul curent FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 34.000 lei

b) sume rambursate din Fonduri de la buget cofinanare (12.000 lei 500 lei = 11.500 lei), TVA (9.120 lei 380 lei = 8.740 lei) 560/cap. 45.10.01-03.01 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii = 4583.2.1 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anul curent FONDURI DE LA BUGET 20.240 lei

9.2 nregistrarea sumelor rambursate, reprezentnd sume de primit n contul plilor efectuate n anul anterior. Document: extras de cont. a) sume rambursate din FEN POSTADERARE (9.000 lei 500 lei 3.000 lei = 5.500 lei) 560/cap. 45.10.01-03.02 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii = 4583.1.2 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anii anteriori FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 5.500 lei

b) sume rambursate din Fonduri de la buget cofinanare (3.000 lei 1.000 lei = 2.000 lei), TVA (2.280 lei 760 lei = 1.520 lei) 560/cap. 42.10. subcap. 42.10.39 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii = 4583.2.2 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/Autoritile de Management n contul plilor, efectuate n anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET 3.520 lei

RFPC nr. 10/2009

11

CONTABILITATE 10. nregistrarea obligaiei de plat la bugetul de stat a sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adugat dedus, a crei contravaloare a fost pltit de Autoritile de Management/Autoritatea de Certificare i Plat (nregistarea se efectueaz de ctre beneficiarii care i exercit dreptul de deducere a taxei pe valoarea adugat aferente cheltuielilor eligibile) (8.740 lei + 1.520 lei = 10.260 lei). Document: not contabil. 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale = 4481 Alte datorii fa de buget 10.260 lei

11. Virarea sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adugat datorat bugetului de stat. Document: extras de cont. 4481 Alte datorii fa de buget = 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii 10.260 lei

12. nregistrarea sumelor datorate Autoritii de Certificare i Plat/Autoritile de Management n anul urmtor exerciiului financiar n care s-au nregistrat veniturile, pentru plile efectuate eronat naintea certificrii sumelor cuprinse n cererile de rambursare, de ctre Autoritatea de Certificare i Plat. Document: not contabil. a) sume de rambursat aferente FEN POSTADERARE 117.10 Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii = 4584.1 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE 4.500 lei

b) sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget cofinanare 1.500 lei, TVA 1.140 lei 117.10 Rezultatul reportat - instituii publice i activiti finanate integral sau parial din venituri proprii = 4584.2 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FONDURI DE LA BUGET 2.640 lei

13. Virarea sumelor n conturile Autoritii de Certificare i Plat/Autoritilor de Management. Document: extras de cont. a) sume aferente FEN POSTADERARE 4584.1 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FEN POSTADERARE = 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii 4.500 lei

b) sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat 4584.2 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/Autoritilor de Management - FONDURI DE LA BUGET = 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii 2.640 lei

12

RFPC nr. 10/2009

CONTABILITATE VIII. BIBLIOGRAFIE 1. Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanele publice (M.O. nr. 597/13.08.2002), cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanele publice locale (M.O. nr. 618/18.07.2006), cu modificrile i completrile ulterioare; 3. Legea nr. 18/26.02.2009 - legea bugetului de stat pe anul 2009 (M.O. nr. 121/27.02.2009), cu modificrile i completrile ulterioare; 4. Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune; 5. Hotrrea Guvernului nr. 457/21.04.2008 privind cadrul instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale (M.O. nr. 364/13.05.2008); 6. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen (M.O. nr. 413/17.06.2009); 7. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.548/25.08.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen (M.O. nr. 619/15.09.2009); 8. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificaiei indicatorilor privind finanele publice (M.O. nr. 1.176/27.12.2005); 9. Ordonana Guvernului nr. 79/28.08.2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor (M.O. nr. 622/30.08.2003), cu modificrile i completrile ulterioare; 10. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.169/26.06.2009 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. nr. 513/27.07.2009); 11. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/03.04.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2009 (M.O. nr. 242/10.04.2009), cu modificrile i completrile ulterioare.

(Continuare n numrul urmtor al revistei)

RFPC nr. 10/2009

13