Sunteți pe pagina 1din 106

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOBEICA

Raionul Hnceti, Republica Moldova

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate n comuna Bobeica, raionul Hnceti.

Studiu de fezabilitate
2011

CUVNT NAINTE Acest studiu a fost realizat pe baza structurii i coninutului documentelor definite prin cerinele Progamului Operaional Comun Romnia -Ucraina- Republica Moldova 2007 2013, Studiul de fezabilitate va fi predat pentru aprobare Consiliului local Bobeica. Studiul de fezabilitate poate fi utilizat numai n scopul, pentru care a fost elaborat.

CUPRINS
LISTA FIGURILOR............................................................................................................................ 5 LISTA TABELELOR.......................................................................................................................... 1 LISTA ANEXELOR............................................................................................................................ 2 Legislaia de baz a republicii moldova n domeniul apei.................................................................... 3 Date generale ........................................................................................................................................ 5 Justificarea necesitii investiiei ................................................................................................ 13 Analiz la nivel local .................................................................................................................. 17 Date tehnice ale investiiei .................................................................................................................. 22 Analiza i selecia alternativelor optime ..................................................................................... 23 Protecia mediului i sanitaia populaiei .................................................................................... 55 V. Costul estimativ al investiiei................................................................................................. 74 Analiza economico-financiar ............................................................................................................ 81 Valoarea investiiei ............................................................................................................................. 81 Ipoteze n evaluarea scenariilor .................................................................................................. 81 Evoluia tarifelor ......................................................................................................................... 82 Analiza cost beneficiu................................................................................................................. 83 Riscuri asumate........................................................................................................................... 88 Analiza de suportabilitate a tarifului........................................................................................... 88 Indicatori cantitativi .................................................................................................................... 91 Finanarea investiiei................................................................................................................... 92 Estimri privind fora de munc ................................................................................................. 92 Concluzii ..................................................................................................................................... 92 Recomandri Generale................................................................................................................ 93 TEMA DE PROIECTARE ..................................................................................................... 94 TEMA DE PROIECTARE ............................................................................................................. 98

COLECTIVUL DE ELABORARE Nume. Prenume, denumire firm Lilian Mustea SC Ingineria Apelor S.R.L. Pavel Panu Expert tehnic Colectare date, pri scrise, pri desenate. Elaborare capitol tehnic Colectare date, pri scrise Elaborare capitole: general i financiar Calcule hidraulice canalizare Calcule hidraulice apa Analiz economic Funcia Primar c. Bobeica Activiti preconizate Coordonare general, livrare date, acte, scheme, planuri

Mihail Cojocaru Natalia Ciobanu Mihaiela Anca Contael Ana Timu

Expert economico-financiar Inginer canalizare Inginer apa Economist

LISTA FIGURILOR Fig.1. Localizarea comunei Bobeica, raionul Hnceti, Moldova Fig.2. Biserica de la Cotul Morii Fig.3. Vedere mnstirea Hncu Fig.4. Castelul de vntoare, or.Hnceti Fig.5. Biserica din s.Ciuciuleni Fig.6 Harta administrativ a raionului Hnceti Fig.7. Harta zonei afectate de proiect, satele Bobeica, Drgueni, Dahnovici i Stolniceni Fig. 8. Ponderea surselor locale de ap, din cele examinate n ar (n=23903), care nu corespund normelor igienice conform indicatorilor chimici (prin nitrai) i contaminrii microbiene (prin E.coli), n %. Fig. 9. Dinamica incidenei prin boli diareice acute (la 100 mii populaie) Fig. 10. Raportul incidenei sumare prin boli diareice acute la populaia rii (%ooo) i numrul surselor locale de ap (abs.) non-conforme normelor sanitare. Fig. 11. Raportul ntre valorile incidenei prin boli ale aparatului digestiv (%0) i numrul surselor locale de ap (abs.), care nu corespund normelor sanitare n teritorii administrative Fig. 12. Ponderea surselor de ap (de profunzime) neconforme normelor sanitare la indicatorii chimici (%). Fig. 13 Imagini din staia de pompare existent Fig. 14 Staia de pompare. Instalaia de pompare. Fig.15. Puturile de dren. Izvoarele naturale din zona de captare a s.Bobeica Fig.16 Imagine a luncii unde este amplasat captarea de ap existent Fig.17 Bazinul de acumulare i staia de pompare ap potabil Fig.18 Liceul teoretic din s.Bobeica Fig. 19 Cldirea primriei com.Bobeica Fig. 20 Centru administrative i comercial Fig.21. Imagine a fintinii min amenajat din s.Bobeica Fig. 22 Poziia liniei piezometrice la Qmax Fig.23. schema de tratare a apei de tratare hidrogen sulfuros n reactorul cu oxidare biochimic ; Fig.24. Eliminarea fluorului cu sruri de magneziu i aluminiu Fig.25. Eliminarea amoniacului i hidrogenului sulfurat Fig. 26 Staie de tratare AQUAPUR Fig. 24 Instalaii AQUAPUR Fig. 26. Poziionarea terenului pentru construcia staiei de epurare n variantul 1 Fig. 27. Poziionarea terenului pentru construcia staiei de epurare n variantul 2a Fig. 28. .Schema tehnologic clasic a unei staii de epurare a apelor uzate Fig. 29.Schema tehnologic a procesului de epurare cu bioreactoare cu funcionare ciclic/intermitent (SBR) Fig. 30 Imaginea staiei de epurare Aquaclean - privire n ansamblu Fig.31 Imaginea staiei de epurare Aquaclean - privire a decantoarelor. Fig.32 Imaginea staiei de epurare Aquaclean - privire n ansamblu. Fig.33.Imaginea staiei de epurare Aquaclean - privire de sus. Fig.34. Schema fluxului tehnologic a staiei de epurare

LISTA TABELELOR Tabelul nr.1 Calitatea apelor subterane de adincime pentru zona bazinului rului Coglnic. Tabel nr.2 Calitatea apei subterane de suprafa ( de dren) din priza puurilor cu sifon Tabelul 3 Acesibilitatea populaiei la servicii de alimentare cu ap i de canalizare pentru regiunea Hnceti Tabelul 4 Calculul necesitzilor n surse de ap Tabelul 5 Calculul necesarului de ap pentru nevoi gospodreti, s.Bobeica Tabelul 6Calculul necesarului de ap pentru obiectivele sociale, s.Bobeica Tabelul 7 Graficul consumului de ap pentru s.Bobeica Tabelul 8 Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de alimentare cu ap pentru varianta1. Tabelul 9 Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de canalizare pentru variantul 2. Tabelul 10 Consumuri de ap pe grupe de consumatori Tabelul 11 Calculul necesarului de ap pentru nevoi gospodreti, s.Bobeica Tabelul 12 Calculul necesarului de ap pentru animale, s.Bobeica Tabelul 13Calculul necesarului de ap pentru obiectivele sociale, s.Bobeica Tabelul 14 Graficul consumului n 24 ore. Tabelul 15 Calculul necesarului de ap pentru nevoi gospodreti, s.Drgueni Tabelul 16 Calculul necesarului de ap pentru animale, s.Drgueni Tabelul 17 Calculul necesarului de ap pentru obiectivele sociale, s.Drgueni Tabelul 18 Graficul consumului de ap Tabelul 19 Calculul necesarului de ap pentru nevoi gospodreti, s.Dahnovici Tabelul 20 Calculul necesarului de ap pentru animale, s.Dahnovici Tabelul 21 Calculul necesarului de ap pentru obiectivele sociale, s.Dahnovici Tabelul 22 Grafigul consumului de ap s. Dahnovici Tabelul 23 Dimensiunile principale ale castelelor de ap (varianta 1) Tabelul 24 Dimensiunile principale ale castelelor de ap (varianta 2) Tabelul 25 Concentratiile Limit Admisibile a calitatii apei de la sursa existent. Tabelul 26 Analiza SWOT al surselor de ap Tabelul 27 Bilanul apei din sursele de ap a celor 2 captri Tabelul 28 Caracteristicile apei brute la intrarea in statia de tratare Tabelul 29 Caracteristicile apei potabile la eirea din Staia de tratare AQUAPUR Tabelul 30 Valori rezultate Tabelul 31 Caracteristecele tehnice a Staiei de tratare a apei brute AQUAPUR Tabelul 32. Indicatori pentru infrastructura de alimentare cu ap a com.Bobeica Tabelul 33 Caracteristicile tehnice a staiilor de pompare ap potabil Tabelul.34. Opiuni tehnice pentru diferite funciuni ale epurrii apei uzate Tabelul 35 Calcului dimensionrii cererii de canalizare Tabelul 36 Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de canalizare pentru varianta 1. Tabelul 37 Calculul debitelor de ap uzat evacuat din cldirile publice Tabelul 38 Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de canalizare pentru variantul 2a Tabelul 39.Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de canalizare pentru varianta 2b Tabelul 40. Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de canalizare pentru varianta 3 Tabelul 41 Caracteristicile staiilor de pompare a apelor uzate Tabelul 42 Determinatea indicatorilor fizici a investiiei privind sistemul de canalizare i epurare Tabelul 44 Graficul de implementare a investitiei Tabelul 45 Costurile estimative privind construcia fronturilor de captare nr.1 i 2 Tabelul 46 Costuri estimative privind construcia sistemului de tratare (capacitatea de 10m3/h) i nmagazinare a apei

Tabelul 47 Costuri estimative privind construcia sistemului de tratare (capacitatea de 20m3/h) i nmagazinare a apei Tabelul 48 Costuri estimative privind construcia relelor stradale de alimentare cu ap Tabelul 49 Costuri estimative privind construcia staiilor de pompare a apei Tabelul 50 Costuri estimative privind lucrrile de proiectare, verificare i expertizare pentru construcia sistemului de alimentare cu ap Tabelul 51 Volime i costuri estimative pentru construcia sistemului de canalizare i epurarea apelor uzate ,variantul 2a, platforma s.Stolniceni Tabelul 52 Volime i costuri estimative pentru construcia sistemului de canalizare i epurarea apelor uzate, varianta 3, platforma s.Stolniceni Tabelul 53 Costuri estimative privind construcia staiilor de pompare a apei Tabelul 54 Costuri estimative privind lucrrile de proiectare, verificare i expertizare pentru construcia sistemului de canalizare i epurare Tabelul 55 Coeficientii aplicati la costurile de regie Tabelul 56 Consumuri de energie electric pentru deservirea staiei de epurare cu 90m3 Tabelul 57 Consumuri de energie electric pentru deservirea staiei de epurare cu 90m3 Tabelul 58 Costuri cu materiale i chimicalii pentru epurarea apei in staie de 90 m3/zi Tabelul 59 Calculul tarifului pentru epurarea 1 m3 de ap uzat la o staie de epurare cu productivitatea de 90 m3 Tabelul 60 Indicatori tehnico economici ai sistemelor de alimentare cu ap i canalizare ale satului Bobeica pentru varianta propusa Tabelul 61 Analiza Cost-beneficiu Tabelul 62 Probleme legale i evaluarea riscului Tabelul 62 Calcule estimative de tarif Tabelul 63 Analiza gradului de suportabilitate pentru alimentarea cu ap i canalizare a populaiei n satul Bobeica LISTA ANEXELOR Anexa 1 Frontul de captare 1 i 2 Anexa 2 Plan general al com. Bobeica Anexa 3 Schema hidraulica de calcul Varianta 2 Anexa 4 Vedere de sus cabina de echipament staie de potabilizare Anexa 5 Vedere de sus cabina de echipament poziionare pe platform staie de potabilizare Anexa 6 Detaliu camine vane Anexa 7 Vedere de sus staia de tratare Anexa 8 Seciune staie de tratare Anexa 9 Schema reelei de canalizare varianta 1. Plan general al com. Bobeica Anexa 10 Schema reelei de canalizare varianta 2. Plan general al com. Bobeica Anexa 11 Schema reelei de canalizare varianta 2b. Plan general al com. Bobeica Anexa 12 Schema reelei de canalizare varianta 3. Plan general al com. Bobeica Anexa 13 MBBR 600.05 Vedere de sus Anexa 14 SBR 375,01 Vedere n plan Anexa 15 SBR 375,01 Plan amplasament staie de epurare Anexa 16 SBR 050,01 Vedere de sus Anexa 17 SBR 050,01 Plan structur i poziionare goluri bazine Anexa 18 MBBR 600.05 Plan structur i poziionare goluri bazine 2 A lim entarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate n .com .Bobeica, r.H nceti

Anexa 19 SBR 375. 01 Plan structur i poziionare goluri bazine Anexa 20 SBR 050.01 Flux tehnologic Anexa 21 MBBR 600.05 Flux tehnologic Anexa 22 SBR 375. 01 Flux tehnologic Anexa 23 Caracteristicile tehnice ale pompelor de ap Anexa 24 Caracteristicile tehnice ale pompelor de ap uzat

Legislaia de baz a Republicii Moldova n domeniul apei Legislaie referitoare la sectorul ap: Lege LM1532/1993 Codul apelor al Republicii Moldova Lege LM 272/1999 cu privire la apa potabil n vigoare: 07.12.2000. Lege LM 1402/2002 privind serviciile publice de gospodrie comunal, n vigoare din 23.07.2004. Lege LM 1515/1993 privind protecia mediului nconjurtor, n vigoare din 01.01.1995 HG nr. 656 din 27.05.2002 cu privire la adoptarea Regulamentului cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu ap i de canalizare. HG nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare i achitare a serviciilor locative, comunale i necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor i condiiile deconectrii acestora de la/raconectrii la sistemele de nclzire i alimentare cu ap. Hotrrea Consiliului de Administraie al ANRE nr. 164 din 29 noiembrie 2004 Metodologia determinrii, aprobrii i aplicrii tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu ap, de canalizare i epurarea a apelor uzate. HG nr. 934 din 15.08.2007 Cu privire la instituirea sistemului informaional automatizat Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile i buturilor nealcoolice mbuteliate.

Legislaie referitoare la proiectarea, construcia i exploatarea infrastructurii de ap: 1. 2. Lege LM 721/1996 privind calitatea n construcii. Normativ n construcii. Proiectarea construciilor. Instruciuni cu privire la procedura de

elaborare, avizare, aprobare i coninutul-cadru al documentaiei de proiect pentru construcii. NCM 3 A lim entarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate n .com .Bobeica, r.H nceti

A.07.02-99, ediie oficial. Elaborat de Ministerul Dezvoltrii Teritoriului, Construciilor i Gospodriei Comunale al Republicii Moldova. 3. 4. 5. 6. 7. SNIP 2.04.02.84 Aprovizionarea cu ap. Reele i instalaii exterioare. SNIP 2.04.03.84 Canalizarea. Reele i instalaii exterioare. Legislaie referitoare la administraia public Legea LM 436/2006 cu privire la administraia public local. Legea LM 397/2003 cu privire la finanele publice locale.

Legislaie referitoare la realizarea studiilor de fezabilitate i a devizului general

1.

Normativ n construcii. Economica construciilor. Regulamentul de elaborare a studiilor de

fezabilitate i proiectelor investiionale de construcie NCM L.07-2005. Elaborat de Departamentul Construcii i Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova. 2. 3. ntreprinderii. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Standard naional de contabilitate 5. Prezentarea rapoartelor financiare. Standard naional de contabilitate 7. Raportul privind fluxul mijloacelor bneti. Standard naional de contabilitate 11. Contractele de construcii. Standard naional de contabilitate 13. Contabilitatea activelor nemateriale. Standard naional de contabilitate 16. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung. Standard naional de contabilitate 18. Venitul. Standard naional de contabilitate 23. Cheltuielile privind mprumuturile. Standard naional de contabilitate 25. Contabilitatea investiiilor. Standard naional de contabilitate 2. Stocurile de mrfuri i materiale. Standard naional de contabilitate 3. Componena consumurilor i cheltuielilor

Autoritate Naional n domeniul apei Agenia Apele Moldovei, creat n anul 2007.

4 A lim entarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate n .com .Bobeica, r.H nceti

Date generale a) Denumirea investiiei Construirea infrastructurii de alimentare cu ap, colectare i epurare a apelor uzate n zona administrativ a comunei Bobeica, raionul Hnceti, Republica Moldova; b) Ordonator de grant Consiliul local Bobeica c) Beneficiar Final Consiliul local Bobeica. Cod potal MD 3413, c. Bobeica, raionul Hnceti, Republica Moldova. Primar: Lilian Mustea. Telefon/fax: (+373 269) 56236, Telefon mobil: (+373) 69306404. lfane Primrie: +373 269 56238.

Bobeica

Fig.1. Localizarea comunei Bobeica, raionul Hnceti, Moldova

A lim entarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

d) Date generale Descrierea zonei i potenialul de dezvoltare Raionul Hnceti este situat n partea central a Republicii Moldova, n zona Codrilor. Centrul rezidenial este or. Hnceti, situat la o distan de 35 km de capital i 120 km de Iai (Romnia). Se nvecineaz cu raioanele Ialoveni, Cimilia, Leova, Nisporeni i Romnia. Suprafaa raionului este de 1483,4 km2, ceea ce constituie 4,6% din teritoriul Republicii Moldova. Populaie: Numrul de locuitori este de 119,4 mii persoane, clasndu-se pe locul III n ar. Populaia urban constituie 11% din numrul total. Densitatea populaiei este de 95,74 locuitori/km2 Relieful este predominant colinar cu nalimi cuprinse ntre 100 i 350 m. Relieful raionului este difereniat pe trei zone: zona codru - pduri deluroase; zona pduri step deluroase; stepa Prutului. Zona codru - pduri, se caracterizeaz prin relief destul de complicat. De la nord la sud, teritoriul zonei este intersectat de rul Coglnic cu ruleul Galbena.Zona pduri - step, se caracterizeaz prin relief mai linitit. De la nord la sud teritoriul zonei este intersectat de rul Lpunia i rul Srata afluent al Prutului. Zona de step a Prutului este caracterizat prin relief mai linitit i puin mpdurit. Aceast zon este intersectat de rul Clmui, care din turc se traduce Albie uscat. Clima este continental-moderat, deosebindu-se printr-un caracter instabil. Temperatura medie a aerului este egala cu +90C. Temperatura minim absolut se nregistreaz n luna ianuarie (30, 320 C), iar cea maxim n luna iulie (+39, + 400C). Solul: Teritoriului raionului i corespunde o suprafa neomogen de cernoziom, parial degradat; unele pri conin soluri argiloase, altele snt ntretiate de vi i eroziuni. Hidrografie: Principalele ruri care trec pe teritoriul raionului sunt Prut, Lpunia i Coglnic. Raionul Hnceti are n total 63 localiti, inclusiv 1 ora Hnceti i 62 sate. n structura teritorial-administrativ snt 9 primrii. Atractii turisticeTeritoriul raionului Hnceti, cu cca 34 mii ha de pduri secular, este unul dintre cele mai mpdurite din ar, cca18,3% din suprafaa mpdurit este conservat sub diverse forme de arii naturale protejate. Cele mai mari ca suprafa sunt:

Rezervaia peisagistic Pdurea din Hnceti; Rezervaiile naturale de plante medicinale (Srata Galbena, Logneti).

Pe teritoriul raionului sunt 2 izvoare cu ap mineral (Nemeni, mnstirea Hncu) care n diferite perioade au fost captate i mbuteliate sub mrci cunoscute. A lim entarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti 6

Pn azi, n majoritatea localitilor rurale s-au pstrat vetre medievale. La Stolniceni se gsete una dintre cele mai mari ceti geto-dacice din pmnt (sec. IV-III i.e.n.). Cercetrile arheologice au descoperit mai multe elemente ale culturilor popoarelor autohtone, precum i ale celor migratoare. La Lpuna s-a conservat partea subteran a unei vechi reedine domneti de la vama de pe Marele drum ttresc. Astfel, n centrul satului s-au pstrat hrubele subterane ale fostei vmi din sec. al XV-lea. Pe teritoriul comunitilor rurale din Hnceti sunt nlate 39 de edificii de cult cretin ortodox,inclusiv cea mai sudic biseric din lemn din Moldova (s. Cotul Morii).

Fig. Vedere a conacului

Fig.2. Biserica de la Cotul Morii

Fig.3. Vedere mnstirea Hncu

Fig.4. Castelul de vntoare, or.Hnceti

Fig.5. Biserica din s.Ciuciuleni

A lim entarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

Comuna Bobeica administrativ unete trei localiti: s. Bobeica, s. Drgueni i s. Dahnovici. Numrul gospodriilor peste 1049, numrul populaiei este de 2978 persoane dintre care peste 700 sunt copii cu vrsta pn la 18 ani. Anual se construiesc 1-2 case noi. Localitile dispun de reea de gaze naturale, reea de televiziune prin cablu i telefonie fix i acoperire complet a zonei cu telefonie celular. Sunt repartizate 98 loturi pentru construcie, dintre care 44 sunt deja n construcie iar 54 fr construcie. Satul Bobeica, atestat la 1698 ca moie a boierului Bobeicu, este o localitate n raionul Hnceti situat la latitudinea Nord 465835" longitudinea Est 2846'22" i altitudinea de 196 metri fa de nivelul mrii. Conform datelor primriei n anul 2012 populaia este de 684 locuitori. Distana pna n or. Hnceti, centrul de reedin a raionului Hnceti, este de 21 km. Distana pna n or. Chiinu este de 44 km. Satul este amplasat pe malul stng al r. Coglnic. Satul Drgueni, atestat la 16 septembrie 1616, este situat la latitudinea Nord 4659'03", longitudinea Est 282736" i altitudinea de 187 metri fa de nivelul mrii. Localitatea se ntinde de-a lungul rului Coglnic. Conform datelor primriei n anul 2012 populaia este de 1 201 locuitori. Distana direct pna n or. Hnceti este de 22 km. Distana direct pna n or. Chiinu este de 46 km. Satul Dahnovici, atestat n 1812, situat la latitudinea Nord 465907" longitudinea Est 282740" si altitudinea de 218 metri fa de nivelul mrii. Conform datelor primriei n anul 2012 populaia este de 1 093locuitori. Distana pna n or. Hnceti este de 19 km. Distana pna n or. Chiinu este de 42 km. Pn la cea mai apropiat staie de cale ferat 46 km (Chiinu). Din punct de vedere climatologic zona supus studiului conform 22.01.01- 82 are caracteristicile moderat continental: o Zona climateric III B; o Sarcina normativ provocat de vnt 30kg/m; o Sarcina normativ provocat de zpad 50kg/m; o Cantitatea medie de precipitaii an 475 mm; o Temperatura medie anual a aerului +26C; o nlimea stratului de zpad in timp de o decad, cu o garanie de 5% 27 cm; Direcia preponderent a vnturilor este de la nord-sud.

o Adncimea de nghe. n conformitate cu normativele n vigoare adncimea limit de nghe din zon este de 0,8 m i condiioneaz adncimea de fundare a construciilor i adncimea de pozare a conductelor de ap, care vor fi mai mari dect aceste valori. Condiiile climaterice permit efectuarea lucrrilor de constrrucie pe perioada anului ntreg.

Zona seismic de calcul.

Conform prevederilor hrii zonrii seismice a R. Moldova zona s. se clasific n zona seismic de 7 baluri dup scara Richter.

A lim entarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

Fig.6 Harta administrativ a raionului Hnceti

Sursele de ap Zona afectat de proiect este amplasat n bazinul rului Coglnic. Apele subterane din aceast zon sunt concentrate n urmtoarele orizonduri acvifere : Sarmaian superior Meoian; (N S +m) Sarmaian mediu; ( N C ). Badenian Sarmaian inferior; ( N S +b). Calitatea apelor subterane de adincime din zon se caracterizeaz n conformitate cu prevederile stipulate n Anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 cu privire la instituirea Sistemului informaional automatizat Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile i buturilor nealcoolice mbuteliate Publicat : 24.08.2007 n Monitorul Oficial Nr. 131135 art Nr : 970 n felul urmtor :

A lim entarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

Denumirea parametrilor Mineralizarea total Duritatea Fer Azot amoniacal Azotii Azotai Fluor Hidrocabonat de calciu Cloruri Sulfai Calciu Magneziu Sodiu - Caliu

Tabelul nr.1 Calitatea apelor subterane de adincime pentru zona bazinului rului Coglnic. Concentraia Orizontul UM Valorile substanelor, mg/dm3 admisibile, acvifer CLA, mg/dm3 * ** NS NS NS NS NS NS NS mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 947 0,4 0,12 0,23 5,6 Abs 1,81 580 21 73,0 6,0 1,00 261 1743 1,1 0,07 2.7 < 0,003 < 0,1 1,18 1500 7,0 0,3 0,5 0,5 50 1,5

Fe NH4+ NO2NO3F HCO Cl SO Ca Mg Na-K

14 66,3 7,0 9,1 310,5

250 250

Denumirea parametrilor

Turbiditatea Rezidiu sec Indicile de hidrogen Cloruri Fer Azot amoniacal Nitrii Nitrai Sulfai Hidrogenul sulfurat Fluor Cloruri Calciu Mangan Bor Plumb Stroniu Cianuri Pesticide DDT mg/dm3 0,005 HCCH mg/dm3 0,001 Simazin mg/dm3 0,001 * datele lipsesc A lim entarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

Tabel nr.2 Calitatea apei subterane de suprafa ( de dren) din priza puurilor cu sifon Orizontul UM Concentraia Valorile acvifer substanelor, admisibile, mg/dm3 CLA, mg/dm3 6 1,4 mg/dm3 613 1500 ph mg/dm3 9,4 >/= 6,5; Cl mg/dm3 55,2 250 Fe mg/dm3 * 0,3 NH4+ mg/dm3 < 0,05 2,0 NO2mg/dm3 0,003 0,5 NO3mg/dm3 15,2 50 SO42mg/dm3 65,2 250 H2S mg/dm3 0 100 F mg/dm3 0,21 1,5 Cl mg/dm3 55,2 250 Ca mg/dm3 Mn mg/dm3 < 50 50 Br mg/dm3 0,4 0,5 Pl mg/dm3 < 0,01 10 Sr mg/dm3 0,7 7,0 mg/dm3 < 0,02 50 0,1 0,1 0,1 10

Suprafaa terenurilor aflate sub ape abia atinge un procent din suprafaa total a comunei, ceea ce constituie doar 20,66 ha. Teritoriul comunei este traversat de rul Coglnic care se vars n Golful Sasc al Mrii Negre. Apa rului este folosit pentru irigare minor, adpatul animalelor. Pe teritoriul comunei sunt circa 172 fntni, 20 de izvoare i iazurile din Bobeica i Drgueni. Apa din fntni este folosit n necesitile casnice i pentru irigaie n proporii mici a loturilor de pe lng case, dar n ultimii ani, din cauza nclzirii globale s-a manifestat o scdere considerabil a nivelului apelor n fntni, n deosebi, vara. n scopul stabilirii calitii apei s-au colectat probe din fntnile din teritoriu. Cercetrile efectuate de lucrtorii Centrului Raional de Medicin Preventiv au stabilit c apa din circa 60% din fntni nu corespunde indicilor sanitarochimici. Se constat depiri ale normelor de reziduu fix, n timp ce duritatea este sub limita acceptabil. Amplasarea fntnilor nu este uniform, densitatea lor fiind mai mare n regiunile cu altitudine mic. Cele mai rspndite soluri pe teritoriul comunei sunt cele cenuii de pdure. Ele ocup circa 50% din suprafaa total a comunei. Solul este principala resurs natural n dezvoltarea agriculturii localitii: n ultimele decenii se manifest o degradare acut a calitii solurilor. Procesul de eroziune a solului se manifest foarte variat i produce daune mari agriculturii. Pentru ameliorarea situaiei sunt necesare msuri de protecie a solului. n comuna Bobeica funcioneaz 4 instituii de nvmnt. Liceul Teoretic Bobeica amplasat ntr-o cldire cu o capacitate de 960 locuri, n care la finele anului de studiu 2010-2011 au fost nregistrai 413 elevi. n fiecare sat este cte o grdini, n total 3 grdinie. Numrul de copii n grdinie se repartizeaz n felul urmtor: Grdinia de copii din satul Bobeic 41 copii ; Grdinia de copii din satul Drgueni 41 copii ; Grdinia de copii din satul Dahnovici 40 copii ; n satul Bobeica activeaz Centrul de Sntate ce ofer asisten medical populaiei din sectoarele Bobeica, Dahnovici, Dragueni, ipoteni i Bobeica. Zona este deluroas, neinundabil. Populaia este ocupat de agricultur, parial n industria de prelucrare, servicii i n alte domenii. Fauna local este ordinar, ca i n alte raioane ale republicii. Ca atare, dezvoltarea economic a zonei se bazeaz pe resurse naturale, viticultura, trguri agro-zootehnice i meteugreti.

A lim entarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

11

Fig.7. Harta zonei afectate de proiect, satele Bobeica, Drgueni, Dahnovici i Stolniceni A limentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.B obeico, r.H nceti 12

Justificarea necesitii investiiei Analiz la nivel regional Rezultatele monitorizrii acestor indicatori pe parcursul ultimilor ani (a.a.2007-2009) ne indic la o poluare constant-nalt a surselor locale de ap (fig.9), iar msurile care se ntreprind pentru mbuntirea calitii apelor de but din sursele locale, nu confirm eficiena acestora. Astfel, rezultatele obinute ne indic la un grad nalt de poluare a pnzei de ape freatice n toate localitile din ar.12

Fig. 8. Ponderea surselor locale de ap, din cele examinate n ar (n=23903), care nu corespund normelor igienice conform indicatorilor chimici (prin nitrai) i contaminrii microbiene (prin E.coli), n %. Folosirea de lung durat a apei de but cu un nivel nalt de mineralizare poate contribui la apariia diferitor maladii13,14, inclusiv celor calculoase15. Astfel, n perioada de referin a fost identificat o inciden relativ nalt prin boli ale aparatului genito-urinar, inclusiv litiaza urinara, respectiv: 120,9%ooo cazuri (4328 abs., a.2007), 100,0%ooo (3602 abs., a.2008) i 139,8%ooo (4933 abs., 2009). O stare analogic poate fi observat i n raport cu poluarea microbian a apei de but, unde dinamica incidenei prin boli diareice acute (BDA)16 pe parcursul a.a. 1998-2009 este mereu n cretere (fig.11), marcnd n a.2009 valori ale incidenei de cca 465.1 %ooo.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

13

Fig. 9. Dinamica incidenei prin boli diareice acute (la 100 mii populaie) Este cunoscut, c apa potabil de calitate proast poate provoca nu numai infecii intestinale acute, dar la o expunere de lung durat, poate interveni ca factor de risc n apariia bolilor cronice de genez neinfecioas ale aparatului digestiv (cum ar fi: gastritele, duodenitele, ulcerele, colicistitele, hepatite de origine neinfecioas .a.), bolile sngelui i organelor hematopoietice, .a.

Fig. 10. Raportul incidenei sumare prin boli diareice acute la populaia rii (%ooo) i numrul surselor locale de ap (abs.) non-conforme normelor sanitare.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

14

Apa uzat de la obiectele bugetare este prevzut de a fi colectat n hazna i se se transporteze la staia de epurare. * Not - punct de plasare pe cadran a teritoriului administrativ
[A] - tefan-Vod, oldneti, Nisporeni, Ciadr-Lunga, mun. Bali; [B] - Glodeni, mun. Chisinau, Ialoveni, Sngerei, Floreti; [C] - Cahul, Edine, Anenii Noi, Cueni, Leova, Taraclia, Dondueni, Soroca, Vulcneti, Orhei, Criuleni, Drochia, Cimilia, Cantemir, Rezina, Hnceti, Basarabeasca; [D] - Clrai, Ocnia, Comrat, Ungheni, Rcani, Streni, Teleneti, Fleti, Briceni

Comparnd incidena din cele dou figuri (9 i 10), observm c n ambele cazuri unele teritorii administrative sunt prezente n zonele cu risc sporit pentru sntate.

Fig. 11. Raportul ntre valorile incidenei prin boli ale aparatului digestiv (%0) i numrul surselor locale de ap (abs.), care nu corespund normelor sanitare n teritorii administrative*. *) Nota - punct de plasare pe cadran a teritoriului administrativ; [A] - Basarabeasca, oldneti, Anenii Noi, tefan-Vod, Criuleni, Vulcneti, Cahul, Drochia, Cimilia,
Leova, mun. Bali; [B] - Clrai, Rcani, Ocnia, Ialoveni, Teleneti, Briceni, mun. Chisinau; [C] - Cueni, Taraclia, Rezina, Nisporeni, Ciadr-Lunga, Orhei, Soroca, Cantemir, Edine, Dondueni,

Hnceti; [D] - Floreti, Teleneti, Comrat, Singerei, Ungheni, Fleti, Glodeni.

Conform rezultatelor stabilite, din totalul surselor de ap din teritorii, doar 7 teritorii administrative (Cimilia, Ocnia, oldneti, Drochia, Rezina, tefan-Vod i Chiinu) dein surse Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti 15

de ap de profunzime (sonde arteziene) a crei calitate conform numrului de necorespunderi este sub 20%. n celelalte teritorii cota parte a surselor variaz de la 30-35% (Ialoveni, Criuleni) - pn la 94-100% (Sngerei, Ceadr-Lunga i Glodeni - fig.12).

Fig. 12. Ponderea surselor de ap (de profunzime) neconforme normelor sanitare la indicatorii chimici (%). Localitatea nu dispune de o reea de canalizare centralizat, apele uzate menagere scurgndu-se n sol. Conform datelor Centrului de Sntate Public privind starea de igien a localitilor din raionul Hnceti situaia privind accesibilitatea la serviciile de alimentare cu ap i de canalizare a populaiei din regiune este urmtoare i datele sunt redate n tabelul 3. Tabelul 3 Acesibilitatea populaiei la servicii de alimentare cu ap i de canalizare pentru regiunea Hnceti Rural, Urban Rural Indicii de studiu UM Urban, mii mii locuitori locuitori Numarul populatiei raionului 104,7 % % numr 16,9 Hinceti Total de localiti supuse numr 1 100% 62 100% supravegherii igienice Populaie asigurat cu acces numr 7250 42,89% 12246 11,69% durabil la surse sigure de ap potabil Populaie cu acces la siteme numr 6641 39,29% 1500 1,43% colective de canalizare

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

16

Analiz la nivel local Sistemul de alimentare cu ap Comuna Bobeica a fost alimentat cu ap din 2 surse de ap : Ap subteran de suprafa, i 1. Ap subteran de adincime. 2. n zon au fost proiectate i exploatate 4 puuri arteziene cu o capacitate total de 620m3/zi care au alimentat preponderent obiectele agroindustriale, fermele i altele. Potrivit datelor fielor puurilor de exploatare, debitul lor la momentul forrii constituieau : puul nr.1730 3m3/h, 72m3/zi; s. Bobeica. 1. 2. puul nr. 363 8,5m3/h , 204 m3/zi; s.Bobeica. puul nr.1729 4 m3/h, 96 m3/zi ; s. Drgueni. 3. 4. puul nr.70 10m3/h, 240m3/zi ; s.Dahnovici La sfritul anilor 80 al secolului trecut a fost proiectat o priz de ap subteran de suprafa la nord-vest de localitate. Priza constituie din 9 fntni de dren, care cu ajutorul unui colector aduna ap ntr-un rezervor cu capacitatea de 20m3. Prin intermediul unei staii de pompare cu presiune apa se nmagazina intr-un Castel de ap de tip Rojnovschi cu un volum de 25 m3. Din acest sistem apa se distribuie ctre instituiile bugetare ale satului Bobeica i pentru o parte din populaie care de sinestttor au construit reelele de strad i de branament. Aceast situaie a rmas actual i n prezent doar c sistemul este degradat la circa 65%.

Fig. 13 Imagini din staia de pompare existent

Reeaua de distribuie a apei potabile, are o lungime de 9 km. Alimentarea cu ap a populaiei se realizeaz din fntni individuale i un mic procent se alimenteaz din reeaua de distribuie prin cteva cimele. Calitatea apei al acestui front de captare este mai calitativ. Pentru a face concluzie general privind calitatea apei a acestei captri, este necesar de a face o analiz complet a tuturor fntnilor, dup curirea i dezcalmaltarea lor.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

17

Privind alimentarea din puurile cu nr.363 din s.Bobeica, cu nr.70 din s. Dahnovici , cu nr.1729 din s.Drgueni i cu nr.1730 din s.Bobeica, putem constata c la moment nu este eficient de a reabilita aceste puuri din motivul debitului mic i a calitii apei, care are depiri a Concentraiei Limit Admisibil pentru amoniac, natriu i rezidiu sec. Analizele la nivel regional au demonstrat c problema privind alimentarea cu ap calitativ a populaiei poart un caracter regional. Numrul de mbolnviri din pricina apei este destul de mare n comparaie cu media pe ar.

Fig. 14 Staia de pompare. Instalaia de pompare. Un alt front de captare al comunei Bobeica este situat la o cot de 200m, captare de lunc, care este alctuit din 9puuri cu sistem de colectare a apei prin sifon (dintre care lucreaz doar unul singur cu un debit 15m3/zi), care capteaz i transport apa la un pu colector, din care este pompat i transportat printr-o conduct de oel cu diametrul de 50 mm ntr-un castelul de ap cu un volum de 25 m3 amplasat la cota 215m (partea de nord a satului Bobeica) i alimenteaz Centrul de Sntate Bobeica i Liceul Teoretic Bobeica. Acest sistem de colectare nu se aplic atunci, cnd apa subteran conine Fe, Mn sau alte elemente chimice organice sau anorganice, care prin aerare se depun n form de crust pe pereii conductei, modificnd n timp rugozitatea i seciunea conductei. Sistemul de sifonare nu se automorseaz ce trebuie amorsat. n anul 2010 a fost ndeplinit un proiect de execuie Forarea i utilarea sondei arteziene din s.Bobeica r-l Hnceti, autor SRL Acvaprodar, n scopul aprovizionrii cu ap potabil a Liceului Teoretic Bobeica. Conform proiectului sonda trebuie s fie forat pe teritoriul Liceului, cu un debit proiectat de 2 -4 m3/h (50 m3/zi), Hpompare =130m, conform proiectului s-a ales pompa de tipul 6-4-130. Proiectul nu este realizat din motivul lipsei de finanare.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

18

Capacitatea total a surselor de ap din teritoriul comunei Bobeica este de 612 m3/zi. Sursele ar fi putut s asigure cu ap pentru alimentarea cu ap a sistemului centralizat, preconizat de construit. n sistemul de distribuie existent din comuna Bobeica, exist un castel de ap cu o capacitate de 25 m3 care necesit o reparaie capital sau nlocuirea acestuia cu unul nou. Sunt necesare msuri urgente pentru consolidarea fundaiei, vopsirea castelului, curarea cminelor de gunoaie i amenajarea zonelor de protecie sanitar obligatorii. Concluzie: 1. Sistemul existent din punct de vedere cantitativ ar pute fi propus spre reabilitare; 2. Din motivul calitii necorespunztoare a apei de adncime n conformitate cu cerinele de calitate stabilita prin Hotrrea Guvernului 934 din 15 august 2007 este interzis proiectare i exploatarea acestor surse de ap fr de a face tratare apei brute. 3. S-a luat n consideraie c aceste puuri sunt amplasate rzle la distane mari una fa de alta, cea ce nu este eficient pentru construcia staiilor de tratare a apei; 4. Necesit concentrarea tuturor apelor dobndite ntr-un singur loc pentru a organiza tratarea apei brute cu costuri eficiente ; 5. Pentru mrirea randamentului de tratare necesit nainte de tratare de deluat apa din priza cu concentraii normative cu apa din priza cu concentraii care depesc normativele. Raportul de deluare Rd 1 : 2, una parte ap de calitate i dou pri ap cu 6. concentraii sporite la unii indici.

Fig.15. Puturile de dren. Izvoarele naturale din zona de captare a s.Bobeica

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

19

Reeaua de distribuie a apei potabile Situaia existent Comuna Bobeica se ntinde pe o suprafa teritorial-administrativ de 5362 ha i este mprit n: 308 ha intravilan i 4758 ha extravilan. Conform datelor primriei populaia la zi constituie 2978 de locuitori. n comun funcioneaz 4 instituii de nvmnt - un Liceu i 3 grdinie de copii; la nceputul anului 2009 n comun activau 12 uniti comerciale, 4 ntreprinderi industriale, un Centru de Sntate. Prezent n satul Bobeica dispune de o reea de distribuie a apei potabile cu o lungimea de 9 km cu diametrul 32 mm din PE ce alimenteaz Centrul de Sntate i Liceul Teoretic din Bobeica i de asemenea la aceast reea sunt conectate doar cteva case din s.Bobeica, conform datelor furnizate de primria din localitate. Conform situaiei existente n continuare (tabelele 4.2 4.5) este prezentat graficul consumului de ap al satului Bobeica. Consumul de ap a fost estimat la urmtoarele valori: Pentru populaie Qzi med = 5,52 m3/zi i Qzi max = 7,73 m3/zi; Debitul Centrul de Sntate Bobeiba Q zi max = 0,72 m3/zi; Debitul Liceul Teoretic Bobeiba Qzi max = 8,27 m3/zi; Debitul total al localitii Qzi max = 16,73 m3/zi; Debitul orar maxim Qo max = 2,04 m3/h. Sistemul de canalizare Comuna Bobeica nu a dispus de un sistem de canalizare centralizat i de epurare a apelor menajere. Apele de la obiectele cu sistem interior de alimentare cu ap i de canalizare se stocau n haznale i apoi se transportau la staia de epurare.

Justificarea necesitii de a investi n sistem de alimentare cu ap i de canalizare Pentru aceast analiz Consultantul s-a condus de Programului de Dezvoltare EconomicoSocial a comunei Bobeica pentru anii 2009-2015, elaborat n parteneriat cu o localitate din Romnia. Una din prioritile acestui Program este Aprovizionarea cu ap potabil a localitilor cu previzionarea urmtoarelor aciuni: 1. Forarea prizelor de ap potabil; 2. Proiectarea i montarea sistemului centralizat de alimentare cu ap i canalizare pentru satele Bobeica, Drgueni, Dahnovici 3. Construirea i amenajarea unei fntni de ap potabil pe teritoriul Liceului Teoretic Bobeica Proiectul de construcie a reelei de alimentare cu ap potabil i a reelei de canalizare face parte din proiectele prioritare ale comunei n perioada 2009-2015. Acest studiu de fezabilitate se refer la investiii n ambele sisteme, de ap i de canalizare. Totui furnizarea apei potabile locuitorilor comunei este considerat de a avea o prioritate mai mare. Problema alimentrii cu ap devine critic, mai ales n perioada de var cnd cantitatea de ap n fntni scade esenial. Ca rezultat a lipsei sistemului centralizat de alimentare cu ap, situaia sanitar-igienic i ecologic din localitate este afectat, populaia sufer din cauza multor boli Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti 20

infecioase, mediul este poluat i dezvoltarea economic este stagnant. Astfel se nregistreaz un grad sporit al morbiditii n rndul populaiei. n medie adresrile locuitorilor la medicii de familie pe cauze de bolal este n cretere, dela 2,2 vizite pentru un locuitor n anul 2004, la 2,7 n anul 2007. Ca oportuniti sunt: interesul crescut al administraiei publice locale i a membrilor comunitii pentru dezvoltarea de proiecte de infrastructur i mediu, existena surselor de finanare de tipul, FISM 2, Fondul Naional de Mediu, Fondul Naional pentru Dezvoltare Regional, Programul Operaional Comun Romnia-Ucraina-Moldova 2007-2013, Oficiul Bncii Mondiale n Moldova, precum i ali donatori, aa ca: Agenia de Cooperare a Elveiei n Moldova(ApaSan), Agenia de Cooperare a Austriei n Moldova(ADA), TICA(Turcia) i alii Ca puncte slabe : la infrastructur i mediu sunt: inexistena surselor de ap potabil, lipsa unui sistem de alimentare cu ap i de canalizare, lipsa unei staii de epurare a apelor uzate.

Impactul asupra mediului Relieful sufer de efectul destructiv al apei provenit din viituri. Lipsa sistemului centralizat de colectare a apelor uzate face ca apele menjere s nimereasc n rul Coglnic, care traverseaz localitatea. (r. Coglnic, punct hidrologic or.Hnceti, normala 0,27 m3/s, maximul absolut 4,45 m3/s (23.12.1980), minimul absolut 0,001 m3/s (15-19.12.1963)). Populaia nu dispune de haznale sau fose septice i apele menajere nefiind colectate nu trec un proces de epurare, fiind deversate direct pe sol, de unde sunt splate de apele meteorice i poluiaz mediul ambiant. Datorit faptului c ruleele mici alimenteaz apele freatice, care la rndul lor alimenteaz puurile, se pstreaz un risc nalt de cretere a polurii apei din puuri, cu care se alimenteaz populaia. Lund n consideraie faptul c apele rului Coglnic nimeresc n limanul Sasc(Ukraina) Marea Neagr, poluarea afecteaz apele transfrontaliere. Cele mai acute probleme ale comunei sunt: lipsa sistemului centralizat de alimentare cu ap i lipsa sistemului de colectare i epurare a apelor menajere, fapt ce afecteaz dezvoltarea socialeconomic durabil n regiunea transfrontalier, cauznd o poluare intens a apelor subterane i de suprafa. Beneficiarii finali Beneficiari ai prezentului proiect sunt 2978 locuitori ai satului, dintre care circa 700 copii. Familii cu muli copii 70; Familii cu persoane cu disabiliti (invalizi) 126; gospodriile dislocate n sectorul nou construit, care sunt influenate grav de lipsa de surse de ap. Entitile economice -17. Alte aspecte Datorit lipsei resurselor financiare, Consiliul local Bobeica nu a putut aloca surse financiare pentru investiii n infrastructura de alimentare cu ap, de colectare i epurare a apelor uzate, aceste probleme devenind din ce n ce mai acute.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

21

Date tehnice ale investiiei a) Date generale Localizare i amplasare Investiia este amplasat n satele comunei Bobeica raionul Hnceti, Republica Moldova, pe domeniul public al Consiliului local. Lucrrile la reelele de alimentare cu ap i canalizare vor fi realizate pe toate strzile din sat, iar racordurile la sistemele de alimentare cu ap i canalizare vor fi fcute pn la limitele proprietii consumatorului, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Valoarea materialelor i lucrrilor pentru efectuarea branamentelor individuale, procurarea contoarelor va fi efectuat din contribuiile populaiei locale. Statutul legal al terenului Lucrrile investiionale vor fi realizate pe domeniul public al satelor comunei Bobeica. Terenul (drumurile) aparin domeniului public al Consiliului local al comunei. n prezent nu exist revendicri sau litigii care ar putea afecta implementarea investiiei. (n RM legislaia nu permite retrocedarea terenurilor).

Studii deja elaborate La nivel local, pn n prezent, a fost elaborat Strategia de dezvoltare local a comunei Bobeica pentru perioada 2009-2015 i prezentul Studiu de fezabilitate. Au fost efectuate cercetri geo-topo, necesare derulrii proiectului de gazificare a localitii. n prezentul studiu a fost evaluat doar necesarul de investiii pentru construirea sistemelor de alimentare cu ap, canalizare i epurare ape uzate. Activitatea Primriei a fost supus unui audit a evidenei contabile i financiar n anul 2011, efectuat de ctre Direcia Teritorial Control i Revizie Hnceti, care nu a depstat erori de inere a contabilitii i alte nclcri. n ultimi ani, pentru care s-a efectuat auditul financiar s-a constatat o mic cretere a acumulrilor la bugetul local. Situaia actual i analiza utilitilor Comuna Bobeica nu dispune de un sistem integru de alimentare cu ap. Alimentarea cu ap potabil a populaiei se realizeaz din fntni i un mic procent se alimenteaz din izvor. Exist reeaua de distribuie a apei potabile cu o lungime de 9 km n satele Bobeica i Dahnovici, ce alimenteaz Centrul de Sntate Bobeica i Liceul Teoretic Bobeica. n prezent, nici una din utilitile existente nu funcioneaz n regim normal, deoarece nu dispun de un regulament i nu dispun de specialiti pregtii. Registrele de contabilitate i ntreinere lipsesc, orice reparaii necesare sunt ndeplinite cu forele locuitorilor sau a primriei, dup caz. Consumul este contorizat, ns evidena i ntreinerea gopsodriei de contoare nu este monitorizat. Populaia care beneficiaz de servicii de alimentare cu ap efectueaz plata ctre primrie, la tariful 5 lei/m3. n comun exist Asociaia consumatorilor de gaze i ap, care are doar ef i contabil, ali speciliti lipsesc.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

22

Obiectivele i prioritile studiului de fezabilitate Obiectivul prezentului studiu este: - evaluarea fezabilitii unei investiii n infrastructura de alimentare cu ap potabil, colectarea-evacuarea i epurarea apelor uzate menajere, care va deservi populaia, agenii economici i instituiile bugetare din comuna Bobeica; - prevenirea polurii apelor transfrontaliere (rul Coglnic-Marea Neagr); - implementarea unui sistem eficient de guvernare a sistemelor centalizate de alimentare cu ap, canalizare i epurare a apelor uzate n localitate; - elaborarea unui plan de finanare a acestei investiii, n conformitate cu cerinele legislaiei n vigoare i la un pre suportabil pentru consumatorii finali (populaie). Analiza i selecia alternativelor optime a. Pentru apa potabil Studiul prevede analiz a dou alternative de alimentare cu ap a localitilor din comuna Bobeica. Din considerentele c calitatea apei nu corespunde normativelor i depesc concentraiile limit admisibile (CLA) pentru puurile de adncime i n mare msur corespun pentru priza de ap subteran de suprafa necesit de a lua n calcul lucrul combinat a ambelor captri: Frontul de captare subteran de mare adncime; Frontul de captare subteran de adncime mic ; Calculul cererii de ap pentru toate 3 localiti i previziunile pentru urmtorii 15 ani este stabilit pentru un volum de 652 m3/zi. Calculul necesarului de surse de ap : Tabelul 4 Calculul necesitzilor n surse de ap Denumirea captrii Capacitatea Numr de Productivitatea, total puturi m3/zi Frondul de captare subteran de m3/zi 135 9 15 adncime mic Frontal de captare subteran de m3/zi 604,8 4 151,2 mare adncime Total m3/zi 739,8 Analiza datelor din tabel permite sa facem concluzie c n dependen de trana de construcie selectat de Consiliul Local construcia fronturilor de captare necesit de fcut n urmtoarea ordine : Trana I Construcia frontului de captare subteran de adncime mic ; Trana II Construcia a 2 puuri (50%) din puurile previzionate pentru frontul d captare de adncime mare ; Trana III Construcia urmtoarelor 50% din puurile necesare de a fi construite pentru aceast captare. Concluzie : Conceptul formulat n cadrul studiului de fezabilitate permite de a executa investiia pe trane, cea ce nseamn c pstrnd idea general de dezvoltare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din com.Bobeica, este posibil realizarea proiectului pe etape. Aceasta permite de a nlesni procesul de cutare a sursei de finanare. Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti 23

Pentru reelele de alimentare cu ap de optat pentru varianta de selecie pentru construcie pe principiu de zone de consum, cea ce nseamn c prioritar se vor construi acele mahalli unde numrul de gospodrii branate la 1 km de reea va fi mai mare. b. Pentru apa uzat: Studiul prevede analiz a dou alternative de dezvoltare a sitemului de canalizare i epurarea apelor uzate a localitilor din comuna Bobeica. n acest sens se va studia oportunitatea construciei staiei de epurare n zona afectat de proiect sau n calitate de alternativ se va precuta transportarea apelor uzate spre tratare la staia de epurare din s.Stolniceni, care este limitrof cu com.Bobeica. Se opteaz mai mult pentru un proiect de canalizare regional. Motivul este acela c n intravilanul comunei Bobeica este complicat de a selecta un teren pentru construcia staiei de epurare, care s corespund standardelor i normativelor n construcii. Sistemul de canalizare se va proiecta respectind urmtoarele obiective: apele uzate menajere vor fi colectate ntr-un sistem de evacuare a apelor uzate separat; Staia de epurare, va dispune de o tehnologie care va asigura o epurare a apelor uzate, cu condiia c efluentul final evacuat n emisar s ndeplineasc condiiile de calitate cerute de legislaie ; Reelele de canalizare vor fi construite din tuburi PVC cu diametrul Dn 150- 200mmPentru transportarea apelor uzate dintr-un zon de canalizare n alta i pentru pomparea apelor uzate la staia de epurare din satul Stolniceni se va ztiliza conducte din PE 100 cu dn.90mm. c. Impactul de mediu i asupra consumatorului - reducerea impactului asupra mediului prin excluderea polurii cu ape menajere; - mbuntirea strii sntii populaiei locale prin diminuarea impactului apelor uzate asupra polurii surselor de ap, att de suprafa, ct i subterane; - educarea ecologic, sanitar i igienic a localnicilor; c. Alte efecte multiple Proiectul va garanta alimentarea cu ap, distribuirea, tratarea i evacuarea apelor uzate, concometent cu implementarea unui model de management regional al serviciului.Astfel, capacitatea de dezvoltare a managementului local, mpreun cu rezultatul implementrii proiectului creaz o cale unic de dezvoltare. n acest context, proiectul propus eventual, pentru capitolul : colectarea i epurarea apelor uzate menajere ntr-un sistem rural, poate fi considerat Proiect-pilot. Metodologia i experiena acumulat, aferent implementrii acestui proiect creaz unele posibiliti de replicare a ei n altele localiti rurale ale RM. Succesul implementrii prezentului proiect va contribui la dezvoltarea economic a aglomeraiei Bobeica Stolniceni i evident va conduce la creterea necesitilor de ap n localitate, datorit creterii activitii industriale. Lund n consideraie componenta transfrontalier a proiectului, acest lucru va servi ca model i metodologie pentru implementarea unui sistem de administrare a sistemelor de alimentare cu ap a localitii, va crea resursele fondurilor de ntreinere pentru unele localiti care se confrunt cu aceleiai probleme i n Romnia. Un important rezultat va fi oferirea unei oportuniti a dezvoltrii economice la nivel intercomunitar, pentru dezvoltarea entitilor existente, startarea activitii a noi companii, posibilitatea crerii a noi locuri de munc pentru localnici, fapt ce va contribui la reducerea fluxului de emigraie a populaiei din localitate. Implementarea cu succes a proiectului propus va oferi noi posibiliti pentru realizarea obiectivelor stipulate n planul de dezvoltare socio-economice a localitilor: darea n exploatare a unui ospiciu pentru btrni, construirea unei bi publice, iniierea traseelor turismului rural. Satul vecin Stolniceni are o istorie bogat i este locul de batin a mai Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti 24

multor oameni ilutri. Aici s-a nscut Antonie Plmdeal - Mitropolitul Transilvaniei, Crianei si Maramureului, n sat va fi construit casa-muzeu Antonie Plmdeal. La distana de trei km de sat, n pdure, n timpul spturilor arheologice a fost descoperite urme ale unei dintre cele mai vechi i mari ceti geto-dacice, cu o suprafa de circa 10 ha, care dateaz cu secolul IV- III pn la naterea lui Hristos, considerate unice pn n prezent pe teritoriul RM i n regiunea de Sud-Est a Europei. e. Impactul pe termen scurt i lung Pentru fundamentarea strategiei intercomunitare privind accelerarea dezvoltrii serviciilor de alimentare cu ap, canalizare i epurarea apelor uzate i pentru asigurarea unei dezvoltri durabile a acestora la nivelul clusterului Bobeica Stolniceni, se au n vedere urmtoarele principii generale: autonomia local - serviciile comunitare de utiliti publice sunt una din expresiile de autonomie ale colectivitilor locale i un mijloc puternic de care acestea dispun pentru a servi interesului general; ele contribuie la exerciiul competenelor colectivitilor locale, care n cadrul legislaiei naionale sau regionale aplicabile, i asum responsabilitatea pentru exerciiul acestor competene; descentralizarea n domeniul serviciilor comunitare de utiliti publice - trebuie s respecte principiile de coeren i unitate de aplicare a politicilor publice n beneficiul tuturor cetenilor, de coordonare i de solidaritate teritorial si depinde de factori ca : structura teritorial, dimensiunea colectivitilor locale i regionale, natura, importana i dimensiunea teritorial a serviciului, capacitatea efectiv a autoritilor administraiei publice locale i judeene de a-i asuma sarcinile corespunztoare; dezvoltarea durabil a comunitilor locale , condiionnd chiar dezvoltarea economicosocial a acestora , contribuind la repartizarea echilibrat, echitabil i raional a resurselor disponibile pe teritoriul colectivitii locale, avnd n vedere interdependena dintre urban i rural, dintre zonele cu activiti agricole i cele cu activiti industriale, precum i de spaiile/zonele libere care merit s fie prezervate; subsidiaritate i proporionalitate; responsabilitate i legalitate n domeniul serviciilor exist o delimitare clar a competenelor i responsabilitilor ntre autoritile administraiei publice centrale i cele locale , cu o definire echilibrat , coerent i acceptabil a drepturilor i obligaiilor ce revin diferiilor actori implicai n furnizarea /prestarea serviciilor : autoriti operator utilizatori; administrarea eficient a bunurilor din proprietate public i privat a unitilor administrativ teritoriale aplicarea principiilor economiei de pia , utilizarea i planificarea echilibrat a resurselor financiare n funcie de prioriti i meninerea unei balane echitabile ntre veniturile populaiei i tarifele practicate; participarea i consultarea activ a cetenilor , n luarea deciziilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor ; autoritile administraiei publice locale trebuie s ia n considerare mai nti populaia vizat , cnd stabilesc cea mai bun variant de a furniza serviciile de care sunt responsabile. liberul acces la informaii asigurarea dreptului la informare recunoscut utilizatorului , garantnd participarea la procesul de luare a deciziilor; asociere intercomunitar n vederea nfiinrii , organizrii ,gestionrii i exploatrii n interes comun a unor servicii , inclusiv pentru finanarea i realizarea obiectivelor de investiii specifice sistemelor de utiliti publice; protecia i conservarea mediului natural i construit; asigurarea igienei i sntii populaiei. Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti 25

Obiectivele strategice specifice serviciului de alimentare cu ap , canalizare i epurare a apelor uzate Principiile strategice necesare pentru desfurarea activitilor specifice de alimentare cu ap , canalizare i epurare a apelor uzate i care vor deveni parte integrant a intelor stabilita pentru o dezvoltare intercomunitar a serviciului : Organizarea ,gestionarea i exploatarea n interes comun a serviciilor de alimentare 1. cu ap, canalizare i epurarea apelor uzate, inclusiv finanarea i realizarea obiectivelor de investiii specifice sistemelor de utiliti publice ; 2. Aprobarea de ctre Consiliul Local a listei de prioritezare a investiiilor, prevznd c alimentarea cu ap i canalizarea localitilor sunt prioritare pentru locuitorii satelor Drgueni, Bobeica i Dahnovici; Cutarea i aprobarea unor finanri a proiectelor de infrastructur din: 3. Fondul Naional de Dezvoltare Regional; Fondul Ecologic Naional din Moldovei ; Fondul Investiiilor Sociale din Moldova ; Programul transfrontalier Romnia Ukraina Moldova. Altele 4. Aprobarea de ctre Consiliul Local Bobeica a necesarului de finanare a proiectului de execuie Alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea apelor uzate n com.Bobeica i dezvoltarea regional a serviciilor n aglomeraia Bobeica Stolniceni pe principiile interaciunii intercomunitare. Obiective specifice serviciului de alimentare cu ap , canalizare i epurare a apelor uzate Principiile specifice care stau la baza desfurrii activitilor specifice serviciului de alimentare cu ap, canalizare i epurare a apelor uzate i care sunt parte integrant a obiectivelor i intelor stabilite la nivel local i intercomunitar: securitatea serviciului; tarifarea echitabil; rentabilitatea, calitatea i eficiena serviciului; transparena i responsabilitatea public, incluznd consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii i cu asociaiile reprezentative ale acestora; continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ; adaptabilitatea la cerinele utilizatorilor; accesibilitatea egal a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale; respectarea reglementrilor specifice din domeniul gospodririi apelor, proteciei mediului i sntii populaiei.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

26

Fig.16 Imagine a luncii unde este amplasat captarea de ap existent

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

27

2.3. Ipoteze de lucru i evaluarea alternativelor optime

Cererea de ap 2.3.1. Cererea de ap pentru populaie Tabelul 5 Calculul necesarului de ap pentru nevoi gospodreti, s.Bobeica Q zi med K zi Q zi max K orar max m3/zi l/s m3/zi l/s 5,52 0,06 1,4 7,73 0,09 5,74 5,52 0,06 7,73 0,09

Nr. locuitori Bobeica 69 TOTAL 69

q specif l/pers zi 80

Tabelul 6 Calculul necesarului de ap pentru obiectivele sociale, s.Bobeica Denumirea Nr. q specif l/zi Q zi med m3/zi l/s 6,36 0,18 0,39 0,29 0,006 0,012 K zi max 1,3 1,3 1,3 Q zi max m3/zi l/s 8,27 0,23 0,51 0,38 0,007 0,016 Ko max 1 1 1 Q orar max m3/h l/s 1,38 0,03 0,06 0,38 0,007 0,016

liceu punct medical TOTAL

530 12 15 12 30 13

10,68 0,38 13,88 0,49 2,0 0,56 Consumurile de ap i volumul de ap repartizat n sistemul existent de distribuie a apei n 24 ore, s.Bobeica grafigul consumului consum minim Tabelul 7 Graficul consumului de ap pentru s.Bobeica Orele zilei debite populaie Liceul Teoretic Centrul de Sntate Total k = 1,95 m3/h m3/h m3/h m3/h 0-1 0,8 0,06 0,06 1-2 0,9 0,07 0,07 2-3 1,1 0,09 0,09 3-4 1,1 0,09 0,09 4-5 3,1 0,24 0,24 5-6 5,4 0,42 0,42 6-7 5,4 0,42 0,42 7-8 5,4 0,42 0,42 8-9 3,6 0,28 1,38 0,08 1,74 9-10 3,6 0,28 1,38 0,08 1,74 10-11 5,8 0,45 1,38 0,08 1,91 Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti 28

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 TOTAL

7,5 7,5 5,8 5,1 5,1 3,6 3,6 5,8 5,9 5,8 3,7 2,8 1,6 100

0,58 0,58 0,45 0,39 0.39 0,28 0,28 0,45 0,46 0,45 0,29 0,22 0,12 7,73

1,38 1,38 1,38

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

8,28

0,72

2,04 2,04 1,91 0,47 0,47 0,36 0,28 0,45 0,46 0,45 0,29 0,22 0,12 16,73

Situaia n perspectiv de dezvoltare n planul strategic prezentat mai sus, exist un ir de aciuni ce in de proiectarea, reabilitarea i montarea sistemului centralizat de alimentare cu ap i canalizare a celor 3 sate ce fac parte din com. Bobeica al comunei Bobeica. n cadrul proiectului dat se urmrete stabilirea unor scenarii pe termen scurt i lung care au drept obiectiv asigurarea permanent cu ap, 24 ore/zi, a ntregii comune. n studiu s-au analizat 2 variante de alimentare cu ap a comunei Bobeica.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

29

Fig.17 Bazinul de acumulare i staia de pompare ap potabil Varianta 1. Pentru asigurarea funcionrii permanente a sistemului de alimentare cu ap, sa propus o singur zon de alimentare i de presiune. Comuna este alimentat din cele 6 puuri de lunc cu tuburi sifon, apa colectndu-se ntr-un pu colector, dup care, apa cu ajutorul a dou pompe lucrtoare este transportat n 2 castele de ap amplasate la cota 215, (partea nordic a s.Bobeica, cota cea mai nalt) a cte 50 m3 fiecare. Plana 1 i Plana 2 calcul hidraulic. Sistemul de alimentare cu ap cuprinde urmtoarele elemente: sursa de ap 10 puuri cu sifon; sistemul de nmagazinare construcia a dou castele de ap, fiecare de 50 m3 (n locul celui vechi de 25 m3); sistemul de pompare 2 pompe n puul colector ( lng frontul de captare 1); staia de tratare amplasarea lng puul colector, captarea 1; reeaua de distribuie cea existent, cea proiectat cu posibilitatea extinderii pe viitor. Ca faz iniial putem aplica Varianta 1, dar ca perspectiv se propune varianta 2. Tabelul 8 Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de alimentare cu ap pentru varianta1. Locul amplasrii conductelor 1 m 1752 Reea de distribuie 2 m 9083 Reea de distribuie 3 m 474 Reea de distribuie 4 m 4356 Reea de distribuie 5 m 550 Reea de distribuie 6 m 50 Aduciuni de la castel 7 m 2016 Aduciuni de la captri m 18281 Reele + aduciuni 2 lucrtoare Cminul colector cota 1 Buc 1 rezerv 200,0m Varianta 2. Pentru asigurarea funcionrii permanente a sistemului de alimentare cu ap, sa propus mprirea reelei de distribuie n dou zone de alimentare i de presiune. Comuna poate fi alimentat din 2 puuri forate (captarea 2) amplasate la cota 215, apa s fie pompat n cele 2 castele a cte 50 m3 fiecare (un castel n locul celui vechi existent, cota 215, alimentnd Drgueni i o parte din Bobeica, al doilea castel la cota 230, alimentnd o parte din Bobeica i Dahnovici), i captarea 3 existent (la moment nu funcioneaz) poate fi considerat de rezerv. Plana 3 i Plana 4 calcul hidraulic. Sistemul de alimentare cu ap cuprinde urmtoarele elemente: sursa de ap captarea 2 (2 puuri) utilate cu pompe individuale, captarea 3 rezerv (1 pu); sistemul de nmagazinare 2 castele de ap de 50 m3 (lng captarea 2) la cota de 215m i 1 castel de ap (lng nodul 8) la cota de 230,0m. staie de tratare amplasarea lng captarea 2; sistemul de pompare 2 uniti pompe (la staia de tratare); reeaua de distribuie cea existent, cea propus spre proiectare i cu posibilitate de extindere pe viitor. Varianta propus are dou intrri n reea i ca rezerv putem folosi i a treia intrare din amonte s.Bobeica. nr UM Cantitatea Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti 30 Denumirea materialului i caracteristicile conductelor Conduct PE100 SDR17 PN10 DN110 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 90 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 75 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 63 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN50 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 160 Conduct DN 75 TOTAL Pompa Q=12,24 l/s; H=69 m Wilo

Tabelul 9 Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de canalizare pentru varianta 2. nr 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Denumirea materialului i caracteristicile conductelor Conduct PE100 SDR17 PN10 DN110 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 90 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 75 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 63 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN50 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 160 Conduct DN 75 TOTAL Wilo Pompa submersibil Q=4,0 l/s=14,4m3/h; H=120,3 m Wilo Pompa submersibil Q=4,09 l/s=14,72m3/h; H=132,6 m UM m m m m m m m m Buc Buc Cantitatea 1752 9083 474 4356 550 100 1857 18172 2 1 Locul amplasrii conductelor Reea de distribuie Reea de distribuie Reea de distribuie Reea de distribuie Reea de distribuie Aduciuni de la castel Aduciuni de la captri Captarea 2 Captarea 2

Conform studiului executat de SRL Acvaprodar , Forarea i utilarea sondei arteziene din s.Bobeica r-l Hnceti, fntnile arteziene vor fi spate cu un diametrul de 146 m i la adncimea de 160 m, straturile acvifere fiind dintr-un amestec de argil i nisip. Coloana filtrant a puului va fi de diametrul 168m cu lungimea de 20m. Nivelul hidrostatic va fi la 70 m, Nivelul hidrodinamic la 90m. Fiecare fntn va avea un debit proiectat de 6,3 m3/h (50 m3/zi). Se recomand ca pompele submersibile s fie amplasate la o adncime de 85-90 m. Fiecare fntn va avea 3 zone sanitare I zon 15m; II zon 30m; III zon 499x426m. Varianta 2 prezint avantaje i dezavantaje. Avantaje: - meninerea n mare parte a sistemului de alimentare cu ap; - posibilitatea funcionrii independente a celor 2 zone de alimentare. - dac apare o avarie la unul dintre castele de ap se poate asigura alimentarea unei zone mai mari dect din zona din regim normal de funcionare. - castelul amplasat la cota 230m funcie de volumul de ap acumulat poate asigura pentru o perioad limitat alimentarea cu ap a ntregii localiti. - alimentarea cu ap a localitii este mai sigur deoarece puurile sunt prevzute cu pompe individuale. Dezavantaje: - costuri mari de intervenii datorate amplasrii celor 2 fronturi de captare; Varianta 2 se poate transforma n varianta 1 n orice moment deschiznd cele 2 vane de pe reea. Necesarul de ap a fost estimat la urmtoarele valori: Pentru populaie Qzi med = 324,97 m3/zi i Qzi max = 441,14 m3/zi; Debitul total al localitii Qzi max = 516,32 m3/zi; Debitul orar maxim Qorar max = 41,88 m3/h. Conform trasrii reelelor pe planul de situaie al satelor, lungimea total a reelei de distribuie i aduciunilor este de 18281,8 m - varianta 1 i 18172,6 m varianta 2. Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti 31

Calculul consumurilor de ap i presiunile libere Calculul consumurilor de ap i al presiunilor libere, pentru alimentarea cu ap a comunei Bobeica, s-a efectuat n conformitate cu prevederile C 2.04.02-84 Alimentri cu ap. Reele exterioare i instalaii. Consumul mediu zilnic total de ap pentru nevoile menajere din localitate se determin cu relaia: qN Q zi med = 1000 , m3/d n care: q - necesarul de ap specific, l/om zi, pentru nevoi gospodreti i publice, conformtab.1C 2.04.02-84 ; N - numrul consumatorilor permaneni i flotani pe zone locuibile. Necesarul de ap specific pentru nevoile gospodreti ale populaiei s-a ales n funcie de gradul de dotare al locuinelor cu instalaii tehnico-sanitare. Debitele n zilele de consum maxim i minim de ap s-au calculat cu urmtoarele relaii:

Q zi max = K zi max Q zi med, m3/d m3/d Q zi min = K zi min Q zi med , Coeficientul de neuniformitate zilnic a consumului de ap, Kzi, care reflect modul de via alpopulaiei, regimul de lucru al ntreprinderilor i instituiilor social - culturale, gradul de dotare a cldirilor de locuit cu instalaii tehnico-sanitare, variaia consumurilor de ap n funcie de anotimpurile anului i zilele sptmnii, trebuie s fie egal cu: Kzi, max = 1,1 1,3; Kzi, min = 0,7 0,9; n centrele populate debitul de ap n timpul zilei este neuniform. Debitele orare de calcul Qh, m/h, se determin cu relaia: K h max Q zi max 24 Q h max = , m3/h K h min Qzi max 24 Q h min = , m3/h n care: Kh - coeficientul de neuniformitate orar. Coeficienii de neuniformitate orar a consumului de ap, Kh, se determin cu relaiile: Khmax = maxmax , Khmin = minmin , n care: coeficient ce ine seama de gradul de dotare a cldirilor de locuit cu instalaii tehnico- sanitare, de regimul de lucru al ntreprinderilor i alte condiii locale. Se adopt max = 1,21,4; min = 0,40,6 coeficient ce ine seama de numrul de locuitori din localitate . Date de baz a consumatorilor, comuna Bobeica

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

32

Nr. DENUMIREA ABONAILOR Case individuale Bobeica Dahnovici Drgueni Animale Bovine Porcine Psri Ovine, caprine Obiecte de menire social i cultural 3 Liceu Grdini Centrul de Sntate Ageni economici

Tabelul 10 Consumuri de ap pe grupe de consumatori Nr. um loc. loc loc loc cap cap cap. cap elevi copii loc. Nr.

675 1157 1286 95 460 12065 650 530 135 45 16

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

33

Fig.18 Liceul teoretic din s.Bobeica Determinarea debitelor pentru satul Bobeica Tabelul 11 Calculul necesarului de ap pentru nevoi gospodreti, s.Bobeica Q zi med K zi Q zi max K orar max m3/zi l/s m3/zi l/s 41,71 0,48 1,4 58,387 0,68 3,0 28,32 0,33 1,3 36,816 0,43 3,6 70,03 0,81 95,20 1,10

Nr. locuitori 439 236 TOTAL 675

q specif l/pers zi 95 120

Animale bovine porcine ovine psri TOTAL

Numr 37 184 259 4826

q specif l/zi 60 30 10 1,5

Tabelul 12 Calculul necesarului de ap pentru animale, s.Bobeica Q zi med K zi Q zi max Q h max max m3/zi m3/zi l/s l/s m3/h l/s 2,22 0,15 1,1 2,442 0,17 0,61 0,17 5,52 0,26 1,1 5,52 0,26 0,92 0,26 2,59 0,12 1,1 2,849 0,47 0,47 0,13 7,239 0,13 1,1 7,96 0,14 0,50 0,14 17,569 0,66 18,77 1,04 2,50 0,70 34

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

Denumirea

Nr.

q specif l/zi 12 75 12 13

Tabelul 13 Calculul necesarului de ap pentru obiectivele sociale, s.Bobeica Q zi med K zi Q zi max Ko Q orar max max max m3/h l/s m3/zi l/s m3/zi l/s 6,36 3,75 0,18 0,39 10,68 0,29 0,07 0,006 0,012 0,38 1,3 1,3 1,3 1,3 8,27 4,88 0,23 0,51 13,88 0,38 0,08 0,007 0,016 0,49 1 2,5 1 1 1,38 0,542 0,03 0,06 2,0 0,38 0,15 0,007 0,016 0,56

liceu grdinia punct medical TOTAL

530 50 15 30

Fig. 19 Cldirea primriei com.Bobeica

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

35

Fig. 20 Centru administrative i comercial

Fig.21. Imagine a fintinii min amenajat din s.Bobeica

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

36

Consumurile de ap i volumul de ap repartizat n sistemul centralizat n 24 ore, s.Bobeica Tabelul 14 Graficul consumului de apa n 24 ore
orele zilei debite menajere populaie k= 1,95 0,8 0,9 1,1 1,1 3,1 5,4 5,4 5,4 3,6 3,6 5,8 7,5 7,5 5,8 5,1 5,1 3,6 3,6 5,8 5,9 5,8 3,7 2,8 1,6 100 grdinia de copii Liceul punct medi cal Intreprin dere Bovi ne Porcine Ovine Pasari Total ora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Total m3/h 0,76 0,86 1,05 1,05 2,95 5,14 5,14 5,14 3,43 3,43 5,52 7,14 7,14 5,52 4,86 4,86 3,43 3,43 5,52 5,62 5,52 3,52 2,67 1,52 95,20 100 4,88 8,28 0,74 9,96 2,44 5,52 2,85 8,00 5 3 15 5,5 3,4 7,4 21 2,8 2,4 4,5 4 16 3 2 2 3 0,24 0,15 0,73 0,27 0,17 0,36 1,02 0,14 0,12 0,22 0,20 0,78 0,15 0,10 0,10 0,15 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 0,08 0,08 0,08 0,08 0,1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,61 0,61 16,8 16,8 0,93 0,93 16,8 16,8 0,48 0,48 16,7 16,7 0,92 0,92 16,7 16,7 0,48 0,48 0,61 0,61 16,5 16,5 0,91 0,91 16,5 16,5 0,47 0,47 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 korar m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h k m3/h k m3/h m3/h m3/h 0,76 0,86 1,05 1,05 4,33 7,63 6,49 5,79 6,95 6,49 8,48 11,69 12,37 8,45 6,38 6,48 5,03 5,54 9,01 9,06 6,95 3,67 2,67 1,52 138,70

A limentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.B obeico, r.H nceti

37

Determinarea debitelor pentru satul Drgueni

Nr. locuitori 835 451 TOTAL 1285

q specif l/pers zi 95 120

Tabelul 15 Calculul necesarului de ap pentru nevoi gospodreti, s.Drgueni Q zi med K zi Q zi max K orar max m3/zi l/s m3/zi l/s 79,33 0,92 1,4 111,06 1,29 2,8 54,12 0,63 1,3 70,356 0,81 3,25 133,45 1,54 181,41 2,10

Tabelul 16 Calculul necesarului de ap pentru animale, s.Drgueni Animale bovine porcine ovine psri TOTAL Numr 25 122 173 3217 q specif l/zi 60 30 10 1,5 Q zi med m3/zi l/s 1,5 0,10 3,66 0,17 1,73 0,08 4,825 0,08 11,72 0,44 K zi max 1,1 1,1 1,1 1,1 Q zi max m3/zi 1,65 3,66 1,903 5,31 12,52 Q h max m3/h 0,41 0,61 0,32 0,33 1,67

l/s 0,11 0,17 0,32 0,09 0,69

l/s 0,11 0,17 0,09 0,09 0,46

Denumirea grdinia TOTAL

Nr.

q specif l/zi 75

Tabelul 17 Calculul necesarului de ap pentru obiectivele sociale, s.Drgueni Q zi med K zi Q zi max Ko Q orar max max max m3/h l/s m3/zi l/s m3/zi l/s 3,68 3,68 0,06 0,06 1,3 4,78 4,78 0,08 0,08 2,5 0,53 0,53 0,15 0,15

49

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

38

Consumurile de ap i volumul de ap repartizat n sistemul centralizat n 24 ore, s.Drgueni Tabelul 18 Graficul consumului de ap debite menajere populaie grdinia de copii k= 1,95 m3/h korar m3/h 0,8 1,45 0,9 1,63 1,1 2,00 1,1 2,00 3,1 5,62 5,4 9,80 5,4 9,80 5 0,24 5,4 9,80 3 0,14 3,6 6,53 15 0,72 3,6 6,53 5,5 0,26 5,8 10,52 3,4 0,16 7,5 7,5 5,8 5,1 5,1 3,6 3,6 5,8 5,9 5,8 3,7 2,8 1,6 100 13,61 13,61 10,52 9,25 9,25 6,53 6,53 10,52 10,70 10,52 6,71 5,08 2,90 181,41 7,4 21 2,8 2,4 4,5 4 16 3 2 2 3 0,35 1,00 0,13 0,11 0,22 0,19 0,76 0,14 0,10 0,10 0,14 Bovine Porcine Ovine Pasari Total m3/h k m3/h k m3/h m3/h m3/h 1,45 1,63 2,00 2,00 6,54 11,45 10,54 10,13 6,86 6,86 10,85 14,86 14,86 10,85 9,58 9,58 6,86 6,86 12,21 12,40 10,85 6,71 5,08 2,90 193,92

orele zilei ora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 TOTAL

0,41 0,41

16,5 16,5

0,60 0,60

16,5 16,5

0,31 0,31

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,35 0,33

16,7 16,7

0,61 0,61

16,7 16,7

0,32 0,32

0,41 0,41

16,8 16,8

0,61 0,61

16,8 16,8

0,32 0,32

100

4,78

1,64

3,66

1,90

5,31

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

39

Determinarea debitelor pentru satul Dahnovici

Nr. locuitori 694 463 TOTAL 1157

q specif l/pers zi 95 120

Tabelul 19 Calculul necesarului de ap pentru nevoi gospodreti, s.Dahnovici Q zi med Q zi max K zi K orar max m3/zi l/s m3/zi l/s 65,93 0,76 1,4 92,302 1,07 3,08 55,56 0,64 1,3 72,23 0,84 3,25 121,49 1,41 164,53 1,90

Tabelul 20 Calculul necesarului de ap pentru animale, s.Dahnovici Animale bovine porcine ovine psri TOTAL Numr 32 153 217 4021 q specif l/zi 60 30 10 1,5 Q zi med m3/zi l/s 1,92 0,13 4,59 0,21 2,17 0,10 6,032 0,10 14,711 0,55 K zi max 1,1 1,1 1,1 1,1 Q zi max m3/zi 2,112 4,59 2,387 6,63 15,72 Q h max m3/h 0,53 0,77 0,40 0,41 2,11

l/s 0,15 0,21 0,40 0,12 0,87

l/s 0,15 0,21 0,11 0,12 0,58

Denumirea grdinia TOTAL

Nr.

q specif l/zi 75

Tabelul 21 Calculul necesarului de ap pentru obiectivele sociale, s.Dahnovici Q zi med K zi Q zi max Ko Q orar max max max m3/h l/s m3/zi l/s m3/zi l/s 2,70 2,70 0,05 0,05 1,3 3,51 3,51 0,06 0,06 2,5 0,39 0,39 0,11 0,11

36

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

40

Consumurile de ap i volumul de ap repartizat n sistemul centralizat n 24 ore, s.Dahnovici Tabelul 22 Grafigul consumului de ap s. Dahnovici Ovine Pasari Total Bovine Porcine

orele zilei

debite menajere grdinia de populaie copii

Intreprindere

ora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 TOTAL

k= 1,95 0,8 0,9 1,1 1,1 3,1 5,4 5,4 5,4 3,6 3,6 5,8 7,5 7,5 5,8 5,1 5,1 3,6 3,6 5,8 5,9 5,8 3,7 2,8 1,6 100

m3/h 1,32 1,48 1,81 1,81 5,10 8,88 8,88 8,88 5,92 5,92 9,54 12,34 12,34 9,54 8,39 8,39 5,92 5,92 9,54 9,71 9,54 6,09 4,61 2,63 164,53

korar

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h k

m3/h m3/h

5 3 15 5,5 3,4 7,4 21 2,8 2,4 4,5 4 16 3 2 2 3

0,18 0,11 0,53 0,19 0,12 0,26 0,74 0,10 0,08 0,16 0,14 0,56 0,11 0,07 0,07 0,11

0,53 0,53 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

16,5 0,76 16,5 0,76

16,5 0,39 16,5 0,39

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

m3/h 1,32 1,48 1,81 1,81 6,25 10,98 10,00 9,40 6,86 6,53 10,07 14,18 14,65 10,05 8,89 8,96 6,47 6,89 11,76 11,89 10,02 6,19 4,61 2,63 183,70

16,7 0,77 16,7 0,77

16,7 0,40 16,7 0,40

0,53 0,53

16,8 0,77 16,8 0,77

16,8 0,40 16,8 0,40

100

3,51

8,32

2,12

4,59

2,39

6,56

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

41

Rezervoare de ap

Castelul de ap existent de 25 m3 este vechi necesit nlocuirea acestuia, deoarece este de capacitate mic, care in perspectiva de dezvoltare a sistemului de alimentare cu ap nu poate asigura volumul de ap necesar. Pentru a asigura presiunile libere n reeaua de distribuie i stocare a volumelor de compensare, incendiu se prevd 2 castele de ap cu un volum de 50 m3fiecare. Pentru Varianta 1: Se prevd 2 castele de 50 m3 lng captarea nr.2 la cota terenului 215 m (lng nodul 21) cu nlimea de 15m. Cele 3 localiti vor fi alimentate cu ap gravitaional n proporie de 80 %. Tabelul 23 Dimensiunile principale ale castelelor de ap (varianta 1) Diametrul Diametrul Numrul turnului, cuvei, castelelor, buc mm mm 2000 3100 2

Capacitatea cuvei, m3 50

Material

nlimea castelului, Hc, m 15

Metal

Pentru Varianta 2: Se prevede 1 castel de ap de 50 m3 lng captarea nr.2 la cota terenului de 215m (lng nodul 21) cu nlimea de 15 m, un al 2 lea castel de ap se prevede n satul Dahnovici la cota terenului cea mai nalt, 230 m (lng nodul 8) i cu nlimea de 12m. Astfel reeaua de distribuie va fi zonat, primul castel de ap, va alimenta s.Drgueni i o parte din s.Bobeica, al 2 lea castel va alimenta s.Dahnovici i o parte din s.Bobeica. Tabelul 24 Dimensiunile principale ale castelelor de ap (varianta 2) Diametrul Diametrul Numrul turnului, cuvei, castelelor, buc mm mm 2000 2000 3100 3100 1 1 1

Capacitatea cuvei, m3 50 50 30

Material

nlimea castelului, Hc, m 12 15 subteran

Metal beton

Din punct de vedere al presiunilor se stabilete legtura dintre castelul de ap i reeaua de distribuie. Castelele de ap vor fi alimentate prin pomparea apei n regim mediu. Castelul are rolul de asigurare a debitului de ap n reea i a presiunii. Automatizarea pompelor din SP II la staia de tratare poate fi fcut astfel ncat acestea s funcioneze n zona randamentului maxim. Pompele vor fi automatizate n funcie de nivelul apei din cuva castelului, deci prin schimbarea nivelelor de pornire oprire se poate schimba curba de pompare funcie de curba de consum real. Pentru urmrirea nivelului apei din cuv se monteaz un dispozitiv alctuit dintr-un plutitor, cablu, indicator i mir (gradat n m3), sau un sistem de control pe baza unui releu electric, care transmite i nregistreaz nivelul la un tablou situat n staia de pompare i pe baza cruia se poate comanda automat pornirea i oprirea pompelor.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

42

Pentru a se evita producerea unor variaii mari de temperatur ale apei din castel n timpul anului, cuva se izoleaz la exterior. Conductele care deservesc castelul de ap trebuie s fie protejate contra ngheului printr-o izolaie termic. Cu ajutorul hrilor piezometrice se poate determina nlimea turnului castelului de ap: Hc = Hs + h ( zc z1 ), m (4.8)

Fig. 22 Poziia liniei piezometrice la Qmax n care : Hc nlimea turnului castelului; Hs sarcina de serviciu din nodul intrrii n reea; hvaloarea maxim a pierderilor de sarcin pe poriunea de la castelul de ap la nodul la intrare n reea (de pe conductele de aduciune); zc - cota terenului unde se amplaseaz castelul de ap; z1 - cota terenului corespunztoare nodului de intrare n reea. Pentru determinarea nlimea castelului se consider c n ora consumului maxim cuva castelului este goal i la cota piezometric a nodului de intrare se adaug pierderea de sarcin de pe conducta de aduciune i se scade cota terenului unde se amplaseaz castelul. S-au ales castel cu nlimea piciorului 12m respectiv 15 m innd cont de cotele terenului de amplasare a castelelor i echilibrarea reelei. Cu ct cota terenului este mai mare cu att nlimea piciorului castelului va rezulta mai mic, deci costurile castelului se diminueaz. Dupa calculul hidraulic propunem de a nlocui castelul de ap nr.1 de la 25 la 50 m3, i la cota 230 lnga nodul 8 nc un castel de ap nr.2 - de 50 m3. Castelul de la cota 215m va fi cu inlimea piciorului de 15m , iar de la nodul 8 la cota 230m va fi cu o nlime de picior de 12m. Diferena de nivel ntre cota maxim i cota minim din localitate este de 65m, Din aceast cauz, presiunile libere din reeaua de distribuie sunt de la 10,46m - 59,18 m col H2O (varianta 1), i 8,74m 59,90m col H2O (varianta 2). Pentru reducerea presiunii libere s-au prevzut 2 reductoare de presiune cu p =10 m col H2O, p =13 m col H2O i un numr de 2 vane nchise, care au rolul de mpari reeaua de distribuie n 2 zone. Pentru comuna Bobeica cu un numr de 2978 locuitori, n calculul hidraulic pentru verificarea reelei la apariia unui incendiu s-a adoptat un debit de 10 l/s. NOT: n satul Bobeica exist un rezervor subteran de ap cu capacitatea de 250 m3, construit n scopuri antiincendiare, dar care este n stare nefuncional.
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

43

Tratarea apei naturale Monitorizarea nivelului si calitii apelor de adncime de ctre Agenia de Stat pentru Geologie i Resurse Minerale AGeoM a artat ca schimbrile social - economice din ultimul deceniu au avut urmri asupra parametrilor apelor subterane. Pana n anul 1990 chimizarea excesiva a agriculturii a provocat poluarea apelor freatice si prin intermediul lor - a orizonturilor acvatice de baza cu nitrai, pesticide, substane organice, etc. Rezultatele supravegherii calitii apelor subterane de ctre AGeoM denota ca apele de adncime din raionul Hnceti din orizontul acvifer N S au o calitate care nu corepunde standardului Apa potabil.

a.

Date privind calitatea apei la surs

Tabelul 25 Concentratiile Limit Admisibile a calitatii apei de la sursa existent.


Data investigatiei 26.05.2009 Componente UM Marime CLA

Turbiditate Indicile de hidrogen Amoniu Nitrii Nitrai Reziduu uscat (110C) Sulfai Hidrogenul sulfurat Fluor Mangan Cloruri Clor rezidual Natriu Bor Plumb Stroniu E. Coli Enterococi

Ph NH4+ NO2 NO3 SO42 H2S F Mg Cl Cl2O Na B+2 Pb Sr

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

1,4 9,4 < 0,05 0,003 15,2 65,2 0 0,21 <50 55,2

UNT >/=6,5<9,5 0,5 0,5 50 250 0,1 1,5 50 250 0,5 0,5 10 7 0/250 0/250

0,4 <0,01 0,7 absent absent

Sursele de ap care pot asigura sistemul de alimentare cu ap din comuna Bobeica sunt surse de adncime. Potrivit datelor fielor de exploatare a sondelor, debitul acestora la momentul forrii constituie: 3m3/h i 8,5m3/h s.Bobeica, 4m3/h s.Drgueni i 10m3/h s.Dahnovici, conform scrisorii nr.748/06 din 22.12.2011 dat de Agenia pentru Geologie i Resurse Minerale, de asemenea, calitatea apei nu corespunde normelor admisibile prevzute de parametrii calitativi a apei potabile, dup coninutul : de natriu 608 680 mg/l, (norma 200 mg/l), amoniac 4,5 mg/l (norma 0,5 mg/l), reziduu fix 1600 1733 mg/l (norma 1500 mg/l). Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti 44

Deci n aria afectat de proiect avem 2 surse de ap: a) Priza de ap nr.1 orizontul acvifer de adncime cu ap, care nu corespinde normativelor de calitate la 3 indici ; b) Priza de ap nr. 2 orizontul acvifer al apelor subterane din startul superior. n cadrul analizei alternativelor utilizrii surselor de ap, putem constata ca n zona amplasamentului localitilor din com.Bobeica sunt cercetate 2 surse de ap. Analiza SWOT al surselor de ap valorificate i studiate este reprezentat n tabelul de mai jos.

Tabelul 26 Analiza SWOT al surselor de ap


Puncte tari Sursa nr.1 de ap Ap de calitate Priz valorificat Sistem lucrativ Costuri relevante de reabilitare a sistemului Sursa de ap nr.2 Debite de ap corespunztoare cererii de ap Puncte slabe

Necesit lucrri de reabilitare Debit insuficient cererii de ap

Ap ne conform cu standardele Necesitate de a trata apa la o staie de tratare Necesitate de investiii majore

Calculul cererii de ap pentru toate 3 localiti i previziunile pentru urmtorii 15 ani este stabilit pentru un volum de 652 m3/zi. Bilanul de ap a capacitilor prizelor de ap din com.Bobeica este redat n tabelul 27. Tabelul 27 Bilanul apei din sursele de ap a celor 2 captri Capacitatea Numr de Produc total puturi tivitatea, m3/zi 135 9 15 604,8 3 151,2 739,8

Denumirea captrii

Priza de captare nr.1 Priza de captare nr.2 (de adncime) Total

m3/zi m3/zi m3/zi

n cadrul studiului Consultantul a analizat mai multe scheme de tratare a apelor subterane, pentru a selecta cel mai optim i eficient variant.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

45

Eliminarea hidrogenului sulfuros prin oxidarea biochimic

Fig.23. schema de tratare a apei de tratare hidrogen sulfuros n reactorul cu oxidare biochimic ; 1. alimentarea cu ap brut; 2. reactor de oxidare biochimic; 3. Suflant de aer; 4. dozator de tripolifosfat de sodium; 5. dozator de sulfat de aluminiu ; 5. dozator de cloruri ; 7. Filtre rapide de limpezire; 8. instalaie de clorinare. Eliminarea fluorului cu sruri de magneziu i aluminiu

Fig.24. Eliminarea fluorului cu sruri de magneziu i aluminiu 1. puul artesian; 2. pomp dozator; 3. rezervor pentru acizi; 4. coagulator electric; 5. redresor; 6. filtru; 7. alimentare cu ap de splare ; 8.evacuarea apei defluorizate ; 9. pomp; 10. deversor n sistemul decanalizare.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

46

Eliminarea amoniacului i hidrogenului sulfurat


Statia de clor
Bioreactor
23.00 Apa bruta

aer

Fitru rapid
Incarcatura de masa plastica

Apa clorata

Decantor vertical

Apa tratata

RAP 250 m3

SP-II

In retea

Apa pentru spalarea filtrului

Instalatie de prelucrare a apei SP Platforme de namol

Fig.25. Eliminarea amoniacului i hidrogenului sulfurat n procesul studiului Consultantul a luat n seam urmtoarele oportuniti privind selectarea tehnologiilor de tratare a apei din orizontul acvifer: accesibilitate pe piaa R.Moldova; staii de tratare deja construite n R.Moldova ; costuri de investiie n raport calitate cost ; costurile de tratare i ntreinere pentru 1 m3/ap; organizarea servisului ; Pentru o selecie mai eficient s-a luat n consideraie c apa din orizontul acvifer de adncime va fi deluat cu apa din priza nr.1. Schema de alimentare cu ap prevede dobndirea apei din 2 prize , transportarea ei cu ajutorul pompelor n rezervor cu un volum de 50m3, tratarea ei n staia de tratare, nmagazinare n castel de ap i distribuirea n localitate prin conductele de magistral de distribuie. Pentru o zon a satului Dahnovici apa se va distribui cu ajutorul unei staii de pompare cu funcionare automatizat. Dintre tehnologiile accesibile pe piaa R.Moldova cel mai relevant, condiiilor de selecie, este Staia de tratare a apei brute AQUAPUR , furnizat de Valrom Industrie. Staiile de tratare AQUAPUR sunt destinate tratrii apelor brute cu proveniena freatica in vederea potabilizrii. Instalaiile si echipamentele staiilor de potabilizare AQUAPUR pot fi utilizate fr restricii in toate zonele climatic sau seismic ale R.Moldova cu condiia respectrii instruciunilor productorului referitoare la modul de punere in opera si ntreinere a acestora.
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

47

Pentru o funcionare corespunztoare a staiilor de tratare, cu eficienta ridicata, nu este permisa intrarea in staie a apelor cu concentraii ridicate in suspensii, organice sau anorganice, suspensii plutitoare, substane tensioactive (spumante), colorani, substane puternic acide sau bazice, cu grad mare de duritate sau cu valori cu mult peste valorile acceptate ale parametrilor chimici coninui. In cazul capacitailor ce depesc un debit de apa bruta procesata de 10 m3/h, echipamentele vor fi adpostite intr-o cldire tehnica betonata, conform proiectului propus. Unitatea de tratare fizico-chimica AQUAPUR este alctuita din unitile principale date mai jos: sistemul de tratare microbiologica sistem automat dozare soluie clor filtrul de nisip filtrul de carbon activ sistemul de dedurizare sistemul de neutralizare a ph-ului sistemul de osmoza inversa sistemul de sterilizare cu ultraviolete Apele brute din puurile de adncime mare sunt tratate parcurgnd etapele descrise mai jos. SISTEMUL DE TRATARE MICROBIOLOGICA cu unitate automata de dozare a soluiei de clor este utilizat pentru distrugerea microorganismelor existente in masa de apa si, in special, a agenilor patogeni bacterii, virui si parazii, inclusiv chistele. FILTRUL DE NISIP este format din trei seciuni de filtrare pe care apa le parcurge de sus in jos, la sfritul acestui proces rezultnd apa limpede. Filtrele de nisip necesita o splare inversa periodica pentru asigurarea eficientei maxime. FILTRUL DE CARBON ACTIV este complet automatizat si are rolul de a ndeprta in totalitate din compoziia apei toate substanele organice, si de asemenea gustul si mirosul apei. Automatizarea se face prin intermediul unor sisteme de control care monitorizeaz viteza si debitul apei care trece prin filtre; nu este necesara supravegherea sistemului. Carbonul activ purific apa prin absorbia substanelor duntoare n interiorul masei poroase de crbune. El reine acizii humici, hidrocarburile, compuii organici halogenai, pesticidele nepolare, plumbul particule etc. Filtrele sunt regenerabile i performante, iar procesul de adsorbie pe crbunele activ este foarte complex. SISTEMUL DE DEDURIZARE ndeprteaz compuii calciului si ai magneziului principalele elemente care caracterizeaz duritatea apei. Sistemul funcioneaz pe principiul schimbului de ioni(substane denumite Ionii), astfel, ionii de calciu si magneziu fiind nlocuii cu ioni de sodiu. Regenerarea rinei folosite se face utiliznd soluie de sare de buctrie n concentraie de 10%. Unitatea de dedurizare este complet automatizata, controlul si regenerarea fcndu-se prin intermediul unui sistem care suplinete prezena unui operator. UNITATEA DE NEUTRALIZARE a PH-ului realizeaz stabilizarea intr-un interval predefinit al pH-ului apei. Aici cu ajutorul phmetrului adugndu-se acid sau soda caustica ph-ul apei este adus la neutru. UNITATEA DE OSMOZA INVERSA este un sistem ultra-performant de purificare a apei prin trecerea forata prin membrane filtrante foarte fine. La fel ca in cazul filtrului de nisip, membranele sistemului de osmoza inversa trebuiesc splate periodic pentru ndeprtareaimpuritilor ramase pe filtre in urma trecerii apei. UNITATEA DE DEZINFECTIE CU RAZE ULTRAVIOLETE realizeaz dezinfectarea final a apei naintea evacurii apei tratate in reeaua de distribuie ctre consumatori.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

48

Fig. 26 Staie de tratare AQUAPUR

Caracteristicile apei brute la ntrarea n Staia de tratare AQUAPUR

Tabelul 28 Caracteristicile apei brute la intrarea in statia de tratare Indicatori fizici U.M. pH Indicatori chimici Calciu Potasiu Sodiu Amoniu Cloruri Sulfati Bicarbonat Valori determinate 8,3 6 31 251 5,7 40 80 631 49

Ppm Ppm Ppm Ppm Ppm Ppm Ppm

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

Caracteristicile apei potabile la iesire Parametri ap potabil: n urma tratrii apa potabil trebuie s se ncadreze n parametrii stabilii prin Legea 458/2002 i Legea 311/2004, privind potabilitatea apei;

Tabelul 29 Caracteristicile apei potabile la eirea din Staia de tratare AQUAPUR Indicatori fizici U.M. pH Indicatori chimici Calciu Potasiu Sodiu Amoniu Cloruri Sulfati Bicarbonat Valori determinate 6,4 0,014 0,44 2,85 0,08 0,275 0,14 7,8 Tabelul 30 Valori rezultate Valori rezultate 2 42 8,3 40 631 80 6 281 5,74 0,02 < 0,1 0,34 3,08 755 1048

Ppm Ppm Ppm Ppm Ppm Ppm Ppm

Parametrii Analizati Valoarea maxima admisa Miros Culoare pH 6,5 9,5 Cloruri (Cl) 250 Carbonati (HCO3) Sulfati (SO4-2) 250 Calciu (Ca+2) Sodiu+Potasiu (Na++Ka+) 200 Amoniac (NH4+) 0,5 Nitriti (NO2-) 0,5 Nitrati (NO3-) 50 Fier (Fe) 0,3 Fluoruri (F) 1,5 Reziduu fix 1000 Mineralizare Polifosfat (PO4-) Aluminiu (Al+3) 0,2 Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

50

Cupru (Cu+2) Hidrogen Sulfurat (H2S)

1 0,1

0,06

Fig. 24 Instalaii AQUAPUR Oportunitile principale oferite de productor: Responsabilitati ale furnizotului a) Asigurarea si aprovizionarea cu materiale si echipamente utilizate in cadrul sistemului. b) Asigurarea dupa livrare a lucrarilor de tevarie intre toate unitatile si nu numai (cele de suprafata) in aria sistemului. c) Montajul mecanic, electric si automat al tuturor unitatilor si echipamentelor. d) Efectuarea testelor necesare si punerea in functie a echipamentelor. e) Instruirea personalului operator. f) Pregatirea Manualelor de utilizare si intretinere. g) Asistenta tehnica timp de 2 ani ( exclusiv prin telefon si e-mail).
Responsabilitati beneficiar Daca este necesar lucrarile de tevarie subterana Contructia peretilor, pasajelor pentru tevarie Asigurarea capacitatii si conexiunii de energie adecvate pentru panoul principal al sistemului (sau sistemului) (50 kVA, 380 V, 50 Hz, 3P). Aprovizionarea cu substante chimice/ materiale consumabile. Asigurarea de piese de rezerva Concluzii : a) Instalaia de tratare a apei brute necesit de a fi procurat pentru volumul cererii de ap pentru trana I ; b) Calculul necesarului de tratare este pentru Qmax -25,2m3/h ; c) Staia de tratare AQUAPUR este construcie de tip container cea ce permite de a nu face construcii capitale; Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

51

Tabelul 31 Caracteristecele tehnice a Staiei de tratare a apei brute AQUAPUR Caracteristici tehnice ale instalatiei de tratare a apei din sursa de apa subterana Nr.pompe Debit maxim Presiune maxima Debit (3.5 bar la intrare) Putere consumata dozatoare pompa pompa Denumire produs buc. l/h bar W Nominal Maxim AQUAPUR 010 4,7 6,1 1 2 10 37 AQUAPUR 025 6,2 8,3 1 2 10 37 AQUAPUR 050 11,6 10,7 1 6 7 37 AQUAPUR 075 22 29 1 6 7 37 AQUAPUR 100 57 74 1 9 10 58 Caracteristici tehnice ale instalatiei de tratare a apei din sursa subterana - sterilizatoare cu UV Putere Debit Nr. Lampi consumata Denumire produs Tip stabilizator mc/h buc. W AQUAPUR 010 LIGHT 448 20 4 164 AQUAPUR 025 LIGHT 448 30 6 198 AQUAPUR 050 LIGHT 800 50 8 246 AQUAPUR 075 LIGHT 800 80 10 312 AQUAPUR 100 LIGHT 1012 100 12 382 Caracteristici tehnice ale instalatiei de tratare a apei prin osmoza inversa Presiune Presiune Debit intrare de lucru Denumire produs l/h min/max bar bar AQUAPUR 010 ROS240 45 - 100 2/6 10 - 14 bar AQUAPUR 025 ROS360 100 - 200 2/6 10 - 12 bar AQUAPUR 050 ROS620 200 - 350 2/6 10 - 16 bar AQUAPUR 075 ROS840 250 - 400 2/6 14 bar 11.5 - 12 AQUAPUR 100 ROS990 400 - 500 2/6 bar
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

Conductivitate
S 1 - 99 S 1 - 99 S 2 - 200 S 2 - 200 S

Randament/ rejectie saruri % 75 % / 97 % 75 % / 97 % 75 % / 97 % 75 % / 97 % 75 % / 97 % 52

2 - 200 S

Zonele de protecie sanitar

Zonele de protecie sanitar sunt elaborate n conformitate cu prevederile Ca 2.1.4.02795. Regulile i regimul de utilizare a ariilor care ntr n zonele de protecie Indicatorii de control al calitii apei potabile pentru sistemele centralizate de alimentri cu ap; n cazul acestui proiect se vor stabili urmtoarele zone: A prizelor de captare; A staiei de pompare treapta I i staia de tratare; A castelul de ap potabil; A aduciunilor; A reelei de distribuie a comunei Bobeica. Pentru zonele de protecie sanitar ale captrii, staiei de pompare, staiei de tratare i castelului de ap potabil se vor prevedea urmtoarele hotare i parametri: Zona I Pentru captare - nu mai puin de 15 m; Pentru castele de apa - nu mai puin de 15m; Pentru alte edificii - nu mai puin de 15 m; Limea fiei de protecie sanitar pentru aduciunea se stabilete de 10 m; Zona a-II-a pentru captare se stabilete de 200 m; Pentru zona de protecie sanitar de gradul I se stabilesc urmtoarele reguli i regime de activitate: teritoriul zonei I trebuie s permit evacuarea apelor pluviale n afara ariei stabilite, s fie nverzit i ngrdit. De asemenea necesit organizarea pazei. Trotuarele spre edificii trebuie s fie cu pavaj. Se interzice sdirea copacilor cu tulpina nalt. se interzic toate tipurile de construcii, care nu au legtur cu sistemul de alimentare cu ap, locuirea oamenilor, utilizarea produselor nocive i ngrmintelor. ca excepie se permite construcia WC-lui pentru personalul de exploatare n afara perimetrului zonei I cu o hazna, care va garanta neptrunderea apelor menajere n sol i va fi organizat evacuarea lor ntr-un loc coordonat cu Centrul de Medicin Preventiv raional. edificiile amplasate pe teritoriul dat necesit s fie dotate cu astfel de instalaii ca s nu permit infiltrarea elementelor nocive cminele de vizitare captarea i castelul de nmagazinare trebuie s fie dotate cu aparataj de msurare; Consiliul Local al com.Bobeica va ntreprinde necesarul de aciuni care va permite de a aproba zonele de protecie sanitar a puurilor arteziene, a castelurilor de ap a conductelor magistralice de aduciune i de distribuie.

Proiectarea schemei sistemului de alimentare cu ap

Satul Bobeica este aezat pe un deal cu panta spre rul Coglnic. Diferena de cote (altitudine) constituie 89 m. Schema de alimentare cu ap se propune ca reea ramificat. Dup numrul de locuitori (2978) deservii, gradul de fiabilitate a sistemului centralizat este de categoria trei. Sistemul de alimentare cu ap va satisface i necesitile anti incendiare. Lichidarea incendiilor se va efectua din hidranii anti incendiu care vor fi montai pe reele. Schema sistemului este transpus pe harta localitii s. Bobeica la scara 1:5000 i schematic n fig.2.
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

53

Schema sistemului de alimentare cu ap cuprinde:

Indicatori pentru infrastructura de ap proiectat

Populaie total Alimentare cu ap Locuitori conectai la sistemul de alimentare cu ap Populaie total racordat la servicii de alimentare cu ap, % Reabilitarea prizei cu puuri cu sifon Forarea puurilor de adncime Aduciune, m Staie de tratare a apei brute subterane, m3/h Rezervoare de ap brut Castel de ap de tip Rojnovschi Reea de distribuie, m Branamente individuale, total: Branamente contorizate Branamente necontorizate

Tabelul .32. Indicatori pentru infrastructura de alimentare cu ap a com.Bobeica 2012 2013 2014 - 2017 2018 - 2025 Termen scurt Termen mediu Termen lung 2978 2938 2885 1487 49,95% 100% 2 2066 10 1x30 50m3 2x50m3 8950 524 498 26 741 75,83% 650 96,6%

1 10

3650 262 249 13

3615 254 288 15

Staii de pompare apa potabil

Nr .d/ o

Amplasamentul pompelor

1 2 3 4

Statia de tratare - Castel de apa Frontul de captare nr.2 pompe submersibile Frontul de captare nr.1 Pompa submersibila Statia de pompare nr.3 din localitate

Tabelul .33. Caracteristicile tehnice a staiilor de pompare ap potabil Denumirea tipului de Caracteristicele tehnice pompe recomandate Debitul, Inaltimea Puetrea l/sec de motorului, pompare kW H,m HELIX EXCEL 1602- 3,25 24 2,2 1/16/E/KS TWI 4-1224 3~ 1,75 136 7,5 TWI 4.09-12-B 3~ COR-1 MVIE 403 EM-GE RBI 1,66 0,8 49.2 18,5 2.2 1,1

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

54

Protecia mediului i sanitaia populaiei Analiza metodelor de selectare a tehnologiilor de epurare a apelor uzate

Dup cum se arat n tabelul 4.23 exist mai multe tehnologii diferite pentru sanitaie i epurarea apei uzate. Dei epurarea apelor uzate, n staiile de epurare pare foarte diferit de metodele de epurare natural, toate acestea se bazeaz pe aceleai principii generale. Pentru a obine un sistem de sanitaie care s funcioneze corespunztor, sistemul tehnic trebuie s fie adaptat la condiiile i dezideratele locale. Sistemele naturale i sistemele de separare la surs sunt adesea potrivite pentru sistemele de sanitaie la scar mic i medie. Ele sunt robuste i fiabile, eficiente dac sunt proiectate corespunztor, au ,de asemenea, potenialul de a economisi energie, costuri i sunt adesea uor de operat i ntreinut. Tabelul.34. Opiuni tehnice pentru diferite funciuni ale epurrii apei uzate Tehnologie de epurare Separare la surs Tehnologie de natural (extensuva/de epurare clasic exterior) Filtre Iazuri de decantare (Unele dintre opiunile din Pre-epurare Gratare Fose septice indeprtarea coloanele din stnga) materiilor solide in Site Filtre de mulci (sol acti) suspensie Bazine de predecantare Iazuri de stabilizare ndeprtarea CBO Filtre percolatoare (Unele din obiunile din (treapta secundar de Biodiscuri/biorotoare Zone umede (uscate) coloanele din stnga) Filtre de sol epurare) Nmol activ verticale(infiltrare, filtre de nisip, irigaii) ndeprtarea Precipitare chimic n Iazuri de precipitare Separarea urinei fosforului (treapta staiile de epurare a Infiltrare Seprarea pe cale uscat a teriar) apei uzate urinei(EcoSan) Filtre reactive (filtre Bio-P Separarea apei negre orizontale) Filtre cu osmos Irigaii ngrotoare Managementul Paturi de drenare (Unele dintre opiunile din nmolului (separarea Site Paturi de drenare coloanele din stnga) apei, stabilizare, Centrifuge biologice(paturi de plante iegienizare) Fermentarea acvatice trestie) (compostarea, Stocare pe termen lung stabilizarea cu var) Compostare Stabilizare cu var Igienezare-azot

Soluia tehnic pentru sistemul de sanitaie este selectat pe baza performanelor tehnice dorite i a condiiilor locale. Astfel, tehnologia utilizat n diferite situaii va diferi de la caz la caz. Att tehnologiile convenionale i noile tehnologii ecologice pot fi relevante si trebuie luate n considerare i evaluate n situaia planificrii.
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

55

Sistemul convenional de management al apei uzate, unde apa menajer este colectat n canale i transportat la o staie de epurare avansat centralizat, este adesea considerat ca solutia/norma cu care toate celelalte soluii de sanitaie sunt comparate. O trecere n revist a sistemelor convenionale pe baza funciunilor primare i a considerentelor practice prezentate anterior, totui indic faptul c aceasta soluia are mai multe dezavantaje, precum i avantaje (rezumate dedesubt).

Funciuni primare a sistemului de sanitaie a populaiei Protecia Sntii - Transferul riscurilor (de nendeplinire a condiiilor de igien) ctre corpurile de ap receptoare (lacuri i ruri). - Risc ridicat de transmisie a bolilor n caz de eroare/defeciune de proces. Reciclarea nutrienilor - Nu face parte din concept. Nmolul bogat n nutrieni este adesea depozitat final. Nutrienii sunt amestecai cu compui toxici n nmol. Metodele de extragere a nutrienilor din nmol sunt n curs de dezvoltare, ns sunt costisitoare i nefiabile. Protecia mediului - Eficiena n condiiile proteciei lacurilor i mrilor mpotriva eutrofizrii. Considerente practice Economie - Investiii costisitoare, astfel fiind necesar o capacitate instituional bine dezvoltat pentru planificare i finanare; - Costuri care urmeaz s fie pltite de ctre utilizatorii slabi din punct de vedere economic (i n parte sraci); Socio-cultural - Eficiena n condiiile depozitrii finale a unor mari cantiti de deeuri/ reziduuri i protecia utilizatorilor de infecii i de alte pericole immediate; - Sanitaia prin splare sub jet de ap este acceptat de utilizatori pe scara larg. Se bucur de o nalt apreciere n multe prti ale lumii. - Tehnic sofisticat necesitnd capacitate special de planificare, implementare, operare i mentenan Funciune tehnic - Alimentarea precar i neregulat cu ap face ca sistemul toaletelor s nu fie fiabil. - Risc major de stopare i eec al procesului, necesit monitorizare i mentenan constante

Sistemul clasic de epurare a apei uzate n instalaii compacte este eficient pentru ceea ce a fost proiectat, aspecte care nseamn reducerea pericolelor si infeciilor n vecinattea imediat, i de a proteja receptorii de ap de eutrofizare. Totui, alte inte, cum ar fi reciclarea i robusteea tehnic, nu sunt ndeplinite.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

56

Situaia privind evacuarea si epurarea apelor uzate

Localitile nu dispun de reele de canalizare, apele uzate menajere de la Liceul Teoretic Bobeica i Centrul de Sntate sunt colectate i evacuate n cminele din ograda instituiilor dup care se infiltreaz n sol influennd asupra calitii apei din fntnile locuitorilor. Poluarea apelor de suprafa i celor subterane este cauzat, n cele mai multe cazuri, de sectorul gospodriei comunale (staiile de epurare, apele uzate, deversrile apelor neepurate din sistemul comunal, managementul neadecvat al deeurilor menajere solide n toate localitile), sectorul agrar (dejeciile animaliere acumulate n acumulatoare, depozitele de pesticide etc.) i sectorul energetic, cum ar fi bazele de produse petroliere, staiile de alimentare cu petrol, alte surse, care prezint focare de poluare continu. Apele meteorice rezultate n urma precipitaiilor vin n contact cu terenul i n procesul scurgerii, antreneaz att ape uzate de diferite tipuri, ct i deeuri, ngrminte chimice, pesticide i n momentul ajungerii n receptor conin un numr mare de poluani. O influen mare asupra calitii apelor naturale o au evacurile de ape uzate neepurate sau insuficient epurate de la staiile de epurare a oraelor n receptorii naturali. Cele mai mari volume de ape uzate neepurate provin de la sistemele de canalizare ale localitilor. Pe parcursul anilor 2000-2010 au fost nregistrate cazuri accidentale de poluare a apelor afluentului rului Coglnic n urma deversrilor fr epurare a apelor reziduale de la staia de epurare din or. Cimilia i sistemul de evacuare a apelor menajere din sectorul casnic. Pentru prevenirea i stoparea polurii apelor subterane i de suprafa este necesar: De lichidat, dup caz, sondele arteziene care nu se exploateaz i la moment prezint pericol de poluare; De reglementat relaiile de gospodrire a apelor; De modernizat i dezvoltat baza analitic a monitoringului i trecerea la standardele europene de control a calitii apei; De elaborat politici locale de alimentare cu ap i canalizare; De accelerat implementarea Programului de alimentare cu ap i de canalizare a localitilor din Republica Moldova pn n anul 2015; De promovat programe comune cu rile din bazinul fluviilor Dunrea i Nistru n vederea protejrii mediului; De promovat sisteme locale de canalizare pentru instituiile publice din comunitate; De colectat i de epurat apele meteorice de pe toate terenurile posibile; De elaborat la nivel naional un mecanism de instruire i perfecionare continu a cadrelor n domeniul serviciului de ap i canalizare; De instruit primarii i gestionarii serviciilor de ap n problemele ce in de aprovizionarea cu ap i canalizare a localitilor. Sistemul de canalizare cuprinde totalitatea construciilor i instalaiilor care, colecteaz, transport, epureaz i evacueaz n emisar apele de canalizare. n dependen de modul n care apele de canalizare de origini diferite sunt evacuate (prin una sau mai multe reele de canalizare), sistemul de canalizare poate fi: unitar, separativ sau mixt. n comuna Bobeica conform studiilor fcute se propune de a fi un sistem de canalizare separat care va colecta i va transport spre epurare numai apele de provene menajer.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

57

Cantiti de ape uzate


Pentru ca viaa oamenilor n centrele populate s se desfoare n condiii bune de igien i confort, iar dezvoltarea economic s fie asigurat, este strict necesar s fie rezolvat i problema canalizrii. Propunem cteva variante de colectare i evacuare a apelor uzate din localitate i totodat calculul reelelor de canalizare. Calculul reelei de canalizare prevede determinarea debitelor de calcul reieind din: - debitul normat de ape uzate evacuate pe cap de locuitor, care depinde de gradul de dotare al cldirilor; - numrul populaiei, sau densitatea populaiei, om/ha; - suprafaa de canalizare, stabilirea dimensiunilor seciunilor de curgere, panta i viteza de curgere, gradul de umplere. Varianta 1 Stabilirea debitelor de calcul de ape uzate din cldirile publice Debitele de calcul de ape uzate din cldirile publice , ce nu intr n normativul de scurgere a apelor uzate se calculeaz ca debite locale dup formula: Qc=N*quz,zi/1000, (m3/zi) = N*quz,or/1000, (m3/or)= N*quz,or/3,6, (l/s) n care: N numrul de locuri n Liceul teoretic i Casa de sntate Bobeic; quz,zi normativul apelor uzate n ziua cu ntrebuinare maxim pentru o persoan, l/om conform anexei 3 C 2.04.01-85 ; quz,zi idem, n ora cu debitul de scurgere maximal conform anexei 3 C 2.04.01-85; calculele sunt aratate in tabelul de mai jos. Tabelul 35 Calcului dimensionrii cererii de canalizare Timpul de Unitatea Cantitatea Normativul de Debitele de ap lucru msur Zi, Or, m3/zi m3/h l/s max max Elevi 413 12 3,1 6 4,96 1,28 0,35 Pacienti 45 13 2,6 10 0,59 0,117 0,03 Copii Copii 41 41 75 75 18 18 10 10 3,08 3,08 0,74 0,74 0,21 0,21 0,8

Nr. Denumirea cldirii

1 2 3 4

Liceul teoretic Bobeica Centrul de sntate, Bobeica Grdinia de copii s.Dragueni Grdinia de copii s.Bobeica Total

11,71 2,88

Stabilirea debitelor de calcul de ape uzate pentru populaie Au fost luate n calculul apelor uzate 24 de case, care vor fi conectate la canalizarea ce trece prin apropiere. Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

58

24 case, populaie 72 qN Q = , m3/zi (4.1) 1000 n care: q - necesarul de ap specific, l/om zi, pentru nevoi gospodreti i publice, 80 l/om; Q=5,78 m3/zi Total pe varianta 1 Cldiri publice 11,71 m3/zi Populaie 5,78 m3/zi Total: 17,49 m3/zi

Staia de epurare pentru variantul 1 poate fi selectat de 20 m3/zi pentru subvariantul racordrii numai pentru instituiile bugetare i de 30m3/zi pentru instituiile bugetare i populaia care locuiete n nemijlocita apropiere de conducta colector.

Sistemul integru de canalizare pentru variantul I. Varianta 1. Lum n calcul Liceul Teoretic Bobeica, Centrul de Sntate Bobeica, i grdiniele de copii din s.Dragueni i Bobeica, care sunt amplasate pe acelai traseu i va avea aproximativ un debit de 30 m3/zi cu lungimea reelelor de colectare de 3,27 km i o Staie de Epurare separat.

Tabel 36 Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de canalizare pentru varianta 1. nr 1 2 3 4 5 Denumirea materialului i caracteristicile conductelor Staia de epurare cu capacitatea de 30m3/zi Staia de pompare cu Q 0,21l/sec Conduct PVC multistrat cu muf DN160 Conduct PVC multistrat cu muf DN200 Conduct DN90 SP-1 PE 100 canalizare sub presiune UM buc buc m m m Cantitatea 1 1 2679 172 420 Locul amplasrii Platforma Bobeica Conform schemei Reea stradal Magistrala ce duce la SE Reea sub presiune

Staia de pompare nr.1, care transporta apa uzat de la cota 164m la cota 175m ntr-un cmin de vizitare i va avea urmtoarele caracteristici Q=0,21 l/s, H=12,39m.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

59

Varianta 2 Stabilirea debitelor de calcul de ape uzate din cldirile publice Tabelul 37 Calculul debitelor de ap uzat evacuat din cldirile publice Timp Unitatea Canti Normativul de Debitele tatea de ap de lucru msur Zi, Or, m3/zi m3/h l/s max max Elevi 413 12 3,1 6 4,96 1,28 0,35 Pacienti 45 13 2,6 10 0,59 0,117 0,03 Copii 41 75 18 10 3,08 0,74 0,21 Copii 41 75 18 10 3,08 0,74 0,21 Copii 40 75 18 10 3,0 0,72 0,2 14,71 3,59 1,0

Nr. Denumirea cldirii

1 2 3 4 5

Liceul teoretic Bobeica Centrul de sntate, Bobeica Grdinia de copii s.Dragueni Grdinia de copii s.Bobeica Grdinia de copii s.Dahnovici Total

Stabilirea debitelor de calcul de ape uzate pentru populaie 25% din populaia s.Bobeica, Drgueni i Dahnovici Populaie 56,64 m3/zi Total pe varianta 2 Total: 71,35 m3/zi Luat n calcul instituiile social-culturale i 25% din populaia satului Bobeica i Dahnovici ce merg pe traseul de transportare a apelor uzate, care va avea un debit de circa 51,35 m3/zi, cu lungimea reelelor de colectare de 8,131 km i o Staie de Epurare separat.

Tabel.38. Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de canalizare pentru variantul 2a nr 1 2 3 4 5 6 Denumirea materialului i caracteristicile conductelor Staia de epurare cu capacitatea de 90m3/zi Staia de pompare cu Q 0,31l/sec Conduct PVC multistrat cu muf DN160 Conduct PVC multistrat cu muf DN200 Conduct PVC multistrat cu muf DN200 Conduct PE 100 canalizare sub presiune DN90 UM buc buc m m m m Cantitatea 1 1 5221 2190 300 420 Locul amplasrii Platforma Bobeica Conform schemei Reea stradal Reea stradal Magistrala ce duce la SE Reea sub presiune

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

60

Tabel 39. Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de canalizare pentru varianta 2b nr 1 2 3 4 5 6 Denumirea materialului i caracteristicile conductelor Staia de epurare cu capacitate 90m3/zi Staia de pompare cu Q 0,31l/sec, H-12,39m Staia de pompare cu Q 0,59l/sec, H-8,1m ConductPVC multistrat cu muf DN160 Conduct PVC multistrat cu muf DN200 ConductPE 100 canalizare sub presiune DN90 UM buc buc buc m m m Cantitate a 1 1 1 5406 2005 1355 Locul amplasrii Platforma Stolniceni Conform schemei Conform schemei Reea stradal Reea stradal Reea sub presiune

Fig. 26. Poziionarea terenului pentru construcia staiei de epurare n varianta 1

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

61

Fig. 27. Poziionarea terenului pentru construcia staiei de epurare n varianta 2a

n cazul n care Administraia Local primete decizie de a implementa variantele 1sau 2, Consultantul propune Primriei com. Bobeica s investigheze mpreun cu Centrul de Sntate Public a raionului Hnceti, Inspecia Ecologic a raionului Hnceti i n comun acord cu Arhitectul sef a raionului terenul necesar pentru construcia staiei de pompare. n acestz scop n Studiul de Fezabilitate sunt studiate i sugerate ca opiuni 2 terenuri (Fig 26 i Fig. 27)care n mare msur respect cerinele normativelor pentru astfel de construcii.

Analiznd toate variantele studiate Consultantul n final face urmtoarea concluzie: Cel mai optim sistem de canalizare pentru satele Drgueni, Bobeica i Dahnovici este 1. colectarea apelor uzate i transportarea lor spre epurare n sistemul de canalizare i epurare din s.Stolniceni; 2. Transportarea apelor uzate spre tratare pe platforma staiei de epurare a apelor uzate din s.Stolniceni este mai eficient din punct de vedere economic i managerial; 3. Costurile investiionale (cot parte a Consiliului Local Bobeica) n proiectul Reele de ap i canalizare, staie de epurare a apelor reziduale n s.Stolniceni, r.Hnceti vor fi mai mici din motivul ca platforma pentru staia de epurare este selectat, infrastructura este proiectat i multe alte costuri aferente vor fi suportate n comun. 4. Debitul comun pentru etapa I se estimeaz la 190 m3 capacitatea de epurare a staiei cea ce va permite o operare mai profesional i un management mai eficient;
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

62

5. n etapele urmtoare, cnd volumele de ap uzat necesar de a fi epurat va depi cantitatea de 600 m3/zi, comunitile comunelor Bobeica i Stolniceni vor beneficia i la costuri prefereniate la achiziionarea echipamentului tehnologic. Descrierea sistemului de canalizare a com.Bobeica pentru varianata 3 (varianta de baz) Schema reelei de canalizare propus pentru varianta 3 este redat n anex. Aceast schem prevede colectarea apelor uzate menajere din localitile: s.Drgueni (cota amonte 200.000 cota aval 164.000), s. Bobeica (cota amonte 206.000 cota aval 172.600) i s.Dahnovici (cota amonte 210.000 cota aval 165.000) prin reeaua de evacuare cu diametrul 160mm. Tabel.40. Date cu privire la caracteristicile tehnice a sistemului de canalizare pentru varianta 3 nr 1 2 3 4 5 6 Denumirea materialului i caracteristicile conductelor Staia de epurare cu capacitate 350m3/zi Staia de pompare cu Q 0,36l/sec, H-12,99, Staia de pompare cu Q 3,61l/sec, H-8,1m Conduct PVC multistrat cu muf DN160 Conduct PVC multistrat cu muf DN200 Conduct PE 100 canalizare sub presiune DN90
Staii de pompare a apelor uzate

UM buc buc buc m m m

Cantitatea 1 1 1 14939 4350 1355

Locul amplasrii Platforma Stolniceni Conform schemei Conform schemei Reea stradal Reea stradal Reea sub presiune

n sistemul centralizat de colectare i evacuare a apelor uzate dup toate variantele examinate exist mai multe Staii de Pompare. Staia de pompare nr.1, care transporta apa uzat de la cota 165m la cota 170m ntr-un cmin de vizitare i va avea urmtoarele caracteristici Q=0,36 l/s, H=10,39m. Staia de pompare nr.2, care va transporta apele uzate din comun pn n primul cmin de vizitare din s.Stolniceni de la cota terenului 165,6m i va avea urmtoarele caracteristici Q=3,61 l/s, H=8,1m. Staia de pompare nr.3, care transporta apele uzate pn la Staia de Epurare s.Stolniceni i va avea urmtoarele caracteristici Q=3,61l/s, H=12,99m. Tabelul 41 Caracteristicile staiilor de pompare a apelor uzate Nr Amplasamentul Nr. Denumirea tipului de pompe Caracteristicele tehnice .d/ pompelor recomandate Debitul, Inaltimea Puetrea o l/sec de pompare motorului, H,m kW 1 Statia de canalizare nr.1 2 Instalatie: Submersible pump 0,36 12,39 2 Pompa submersibila MTC 32 F 17.16 /20 2 Statia de canalizare nr.2 2 MTC 32 F 22.17 /20 3,61 8,1 2 Pompa submersibila

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

63

Staie de epurare Majoritatea staiilor de epurare au procesul biologic, care pentru eliminarea substanelor organice biodegradabile este fcut cu ajutorul microorganismelor pentru care poluanii organici prezint sursa de hran. Dar cel mai important este ca acest proces sa fie continuu nentrerupt. Noi cunoatem c n sate debitele de ap uzat sunt mici, i pot varia ntr-o zi, i de asemenea procesul de epurare poate fi ntrerupt, i n rezultat staia va avea dificulti la exploatare. n funcie de componena apelor uzate pot fi alese diferite scheme tehnologice ale staiilor de epurare. Staiile de epurare, la modul general, se grupeaz, conform capacitii lor (debitului afluent de ape uzate) i soluiilor tehnologice adoptate, mai jos este artat o schem tehnologic clasic de SE.

Fluxul apelor uzate Staia principal de pompare Ap uzat din reeaua public de canalizare Camera de recepie / disipator de energie Treapta de epurare mecanic (primar) Grtare Deznisipatoare Decantoare Conducte de refulare Fluxul nmolurilor Nmoluri Stabilizare Mineralizare aerob Fermentare anaerob Treapta de epurare biologic (secundar) Filtre biologice/ bazine de aerare cu nmol activ Decantoare secundare Deshidratare Deversare n emisar sau utilizarea ulterioar Staie clor Camer de amestec Bazine de contact Utilizare (fertilizant)

Dezinfecia

nmol Sterilizare tratat Platforme de uscare Utilaj mecanic (centrifuge, filtre-vacuum, filtre-pres)

Fig. 28. .Schema tehnologic clasic a unei staii de epurare a apelor uzate

Analiza alternativelor privind epurarea apelor uzate din com.Bobeica prevede n final examenarea a 3 variante de dezvoltare a sistemului de evacuare i epurare a apelor menajere. 1. Variantul 1 prevede construcia unui sistem autonom de canalizare pentru fiecare sat din comuna Bobeica. Aceasta ar nsemna construcia a trei sisteme de canalizare i a 3 staii de epurare, deci cite un system pentru fiecare din cele 3 localiti din comun. 2. Variantul 2 prevede selectarea unui teren pentru construcia unei staii de epurare a apelor menajere i construcia sistemului de canalizare unic pentru evacuarea apelor menajere din toate 3 sate. 3. Variantul 3 prevede construcia sistemului de evacuare a apelor menajere i transportarea lor spre epurare la staia de epurare din s.Stolniceni. Acest sistem prevede de a construe reelel de canalizare colectoare i de strad, staiile de pompare a apelor menajere n numr de 2 buci. Concepzul construciei unui sistem regional de epurare a apelor menajere, este dictat de faptul c pentru comuna Bobeica este complicat selectare unui teren pentru amplasarea staiei de epurare. n acelai timp cotele piezometrice permit transportarea gravitaional a apelor menajere provenite din localitile Drgueni, Bobeica i Dahnovici. Terenul preconizat pentru Staia de Epurare din satul Stolniceni, care a fost proiectat la 100 m3 , permite de a construi n platforma dat nc capaciti de epurare..
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

64

Analiza variantului I construcia staiilor autonome pentru fiecare localitate a deczur din urmtoarele motive : 1. Lips de terenuri libere i care s respecte cerinele actelor normative ; 2. Satele Dahnovici i Drgueni nu dispun de obiecte sociale n afar de grdini ; Distanele dintre localiti este destul de mic, nu depete 0,5km ; 3. Costuri nalte de epurare la staiile de capacitate mic ; 4. 5. Lips de personal format profesional pentru deservirea acestor staii de epurare. Studiul de oportunitate a alternativelor s-a axat pe analiza variantului 2 i 3. Pentru variantul 3 sunt mai multe puncte tari, att din privirea dezvoltrii socio-economic a zonei respective ct i din privirea eficienei exploatrii unei staii de epurare. Este bine cunoscut c pentru a obine o calitate de epurare a apelor uzate corespunztoare normativelor n vigoare este necesar de a respecta cteva condiii: 1. Transportarea spre epurare a unui flux de ap uniform din punct de vedere cantitativ. Acest lucru se poate obine numai la sisteme de canalizare cu o capacitate ct mai mare de ape uzate caclculate ; 2. Concentraiile de impuriti n coninutul apelor menajere nu trbuie s depeasc cel normativ sau cel indicat de productorii sau furnizorii de instalaii de epurare. n acest context ar fi preferabil de construit o staie regional n satul Stolniceni, cea ce ar respecta ndeplinirea ambelor condiii. Necesit de menionat c Administraiile Publice Locale din ambele comune au convenit la rezolvarea n comun al problemei epurrii apelor uzate menajere. Majoritatea staiilor de epurare i, respectiv, instalaiile de epurare biologic (ca parte component ale staiilor) funcioneaz n flux continuu, iar afluxul neuniform al apelor uzate, mai ales n cazul localitilor mici afecteaz n mare msur eficiena epurrii, deoarece la variaii importante ale debitelor i concentraiilor de poluani este foarte dificil de meninut n limitele optime parametrii de operare ai epurrii. n ultimul timp au aprut staii de epurare cu funcionare n flux discontinuu/intermitent, iar epurarea biologic a apelor uzate se efectueaz n aa zisele bioreactoare SBR (sequencing batch reactors), ceea ce nseamn reactoare cu funcionare ciclic/intermitent, cu succesiunea operaiilor necesare n acelai bazin. Principalul avantaj al tehnologiei de epurare biologic n bioreactoarele SBR const n faptul c gradul de epurare al apelor uzate poate fi ajustat la gradul de epurare necesar indiferent de ncrcarea cu poluani i neuniformitatea debitelor i concentraiilor apelor uzate, ceea ce nseamn o fiabilitate i flexibilitate foarte nalt a epurrii. Schema tehnologic a procesului de epurare cu bioreactoare SBR este prezentat n figura 30.

Fig. 29.Schema tehnologic a procesului de epurare cu bioreactoare cu funcionare ciclic/intermitent (SBR) Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

65

Principalul obiectiv al unui sistem centralizat de canalizare l constituie realizarea unei Staii de epurare n comuna Bobeica, avnd n vedere faptul c, odat cu dezvoltarea localitii, problemele legate de protecia mediului sunt din ce n ce mai acute. Mai jos sunt fcute calculele preliminare referitor la debitele de calcul a apelor uzate comuna Bobeica: Debitele sunt repartizate pe variante. Varianta1. Luat n calcul Liceul Teoretic Bobeica, Centrul de Sntate Bobeica, i grdinia de copii, care sunt amplasate pe acelai traseu i va avea aproximativ un debit de: Qzi med=17,49 m3/zi; Qzi max=22,73 m3/zi Varianta 2. Luat n calcul instituiile social-culturale i 25% din populaia satului Bobeica ce merg pe traseul de transportare a apelor uzate, care va avea un debit de: Qzi med=51,35m3/zi; Qzi max=66,75 m3/zi Varianta 3. Luat n calcul toate instituiile social-culturale i 80% din populaia comunei Bobeica i ceva industrii ce vor activa pe viitor de peste 15 ani. Pentru ntreaga comun Bobeica Qzi med=311,8 m3/zi; Qzi max=374,16 m3/zi Schema de epurare adoptata urmrete n mod special reinerea materiilor in suspensie, a particulelor flotante, eliminarea substanelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) si eliminarea compuilor pe baza de azot si fosfor. Linia tehnologic va cuprinde: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Gratar manual (treapta grosiera) apa menajera Deznisipator - separator de grasimi Bazin de egalizare ,omogenizare si pompare apa menajera Debitmetru electromagnetic Unitate de epurare tip reactor biologic Unitate de dezinfectie cu UV Unitate de preparare si dozare coagulant Bazin de colectare si pompare nmol Unitate de deshidratare nmol inclusiv unitate de preparare si dozare polielectrolit

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

66

Staie de epurare pentru un debit de 25 90 m3/zi

Fig. 30 Imaginea staiei de epurare Aquaclean Valrom Industie - privire n ansamblu.

Fig.31 Imaginea staiei de epurare Aquaclean Valrom Industrie - privire a decantoarelor.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

67

Staie de epurare pentru un debit de 350 - 1400 m3/zi

Fig.32 Imaginea staiei de epurare Aquaclean Valrom Industrie - privire n ansamblu.

Fig.33.Imaginea staiei de epurare Aquaclean Valrom Industrie - privire de sus.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

68

Descrierea fluxului tehnologic pe linia apei, consta din: reinerea materiilor grosiere, a celor in suspensie si flotante, in grtarul manual, deznisipator si separator grsimi; egalizarea debitelor si omogenizarea compoziiei apelor uzate, operaiune ce se realizeaz in bazinul de egalizare, omogenizare si pompare alimentarea in mod programat cu apa uzata a unitatii compacte de epurare biologica cu ajutorul pompelor situate in bazinul de egalizare, omogenizare si pompare reducerea substantelor organice prin epurare biologica in unitatea compacta, instalatie in care se realizeaza nitrificarea-denitrificarea apelor uzate prin secvente de exploatare corespunzatoare, daca se constata cresteri ale concentratiilor compusilor pe baza de azot. Efluentul unitatii compacte a reactorului biologic, in urma proceselor de epurare mecano-biologica, indeplineste conditiile de calitate impuse de NTPA 001-2005 (normativ romnesc) pentru toti indicatorii; dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizeaza intr-o instalatie atasata reactorului biologic. Aceasta metoda de dezinfectie este preferata clorinarii, datorita formarii in cursul de apa receptor de compusi toxici pentru flora si fauna acvatica in situatia aplicarii celei din urma variante.

Fig.34. Schema fluxului tehnologic a staiei de epurare linia nmolului consta din: evacuarea nmolului din compartimentul de decantare aferent unitii compacte de epurare biologica intr-un Bazin de colectare si pompare nmol. Deshidratare cu filtru-presa a sedimentului pana la aducerea acestuia la consistenta unor turte de nmol lipsite de apa, uor de depozitat si transportat la groapa de deeuri. Staia de epurare este prevzuta cu by-pass/preaplin general, pentru situaia cderii alimentarii cu energie electrica. Prevederea de utilaje si echipamente performante este obligatorie in vederea realizarii eficientelor de epurare dorite. Astfel, solutia tehnologica propusa cuprinde instalatii performante, ce Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti 69

implica consum energetic redus, operatiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizari specifice procesului tehnologie. Aplicarea soluiei de epurare cu unitatea compacta de tip reactor biologic monocameral prezint urmtoarele avantaje: Soluia de epurare apa uzata este modulara permind o extindere ulterioara a capacitaii de epurare prin simpla adugare de noi module. asigura gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiiile de calitate impuse de Regulamentul privind condiiile de evacuare a apelor uzate urbane n receptori naturali, aprobat prin HG nr.1141 din 10.10.2008, publicat:21.10.2008 Monitorul Oficial, art.1163; consum energetic redus, att suflantele cat si electropompele si mixerele de proces fiind de nalta fiabilitate; realizarea dezinfeciei cu ultraviolete in instalaia de tip UV prezint avantaj fata de soluia clorinrii, cea din urma varianta conducnd la producerea de compui toxici in mediul acvatic receptor. Instalaia de dezinfecie asigura o eficienta de pana la 99% privind reducerea poliformilor totali; prin forma compacta se obine o suprafaa redusa a staiei de epurare; amorsare rapida a procesului de epurare biologica. Unitatea ajunge in cteva zile la condiii optime de funcionare chiar si in cazul unor ntreruperi mai ndelungate in ceea ce privete alimentarea cu apa uzata; automatizarea instalaiei conduce la sigurana in exploatare, personal de ntreinere redus, nefiind obligatorie supravegherea permanenta (o inspecie pe zi); costurile lunare de exploatare a unitii compacte se refera exclusiv la cele generate de consumul de energie electrica. Pentru realizarea gradului de epurare necesar, se propune ca electropompele din dotarea obiectelor tehnologice sa fie de tip submersibil datorita fiabilitii, randamentului energetic ridicat, precum si a duratei ndelungate de funcionare. Este necesar ca ntreg procesul tehnologie sa fie automatizat iar instalaiile sa dispun de aparatele de msura, control si reglaje corespunztoare. Indicatori pentru infrastructura de ap uzat proiectat Tabelul.42. Determinatea indicatorilor fizici a investiiei privind sistemul de canalizare i epurare Canalizarea i epurarea apelor uzate UM Transa I Transa II Trana I racordarea instituiilor bugetare i a populaiei Staie de epurare cu V-90m3 buc 1 Locuitori conectai la sistemul de canalizare, 25-30% pers 744 Numr de conexiuni Numar 262 Reea de canalizare , colector, m 5406 Reea de canalizare stradal, m 2005 Conduct canalizare sub presiune DN90 PE 100 m 1355 Staie de pompare raional nr.1 buc 1 Staie de pompare principal, canalizare buc 1 Trana II racordarea instituiilor bugetare i a populaiei Staie de epurare cu V-350 m3 buc 1 Locuitori conectai la sistemul de canalizare, 30 -50% pers 1489 Numr de conexiuni numar 524 Reea de canalizare , colector, m m 2300 Reea de canalizare stradal, m m 9532
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

70

Polipropilena (PP) este o alternativa mai sigura, non-toxica si ecologica comparativ cu policlorura de vinil ( PVC)

Exist diferene semnificative ntre policlorur de vinil (PVC) i polipropilen (PP). Polipropilena este una dintre cele mai neutre materiale plastice, care conine doar dou elemente: carbon (C) i hidrogen (H). In schimb PVC conine in structura sa de baza clor (Cl), aproximativ 30% din greutatea sa. Este bine documentat faptul c, clorul la fel ca toti halogenii, este o substan periculoas pentru mediul nconjurtor. Alte diferente apar si atunci cand materialul PVC este incinerat, sau n caz de incendii accidentale, deoarece degaja produse secundare toxice cum ar fi: dioxinele, compusii chimici cu clor si carbon, acid clorhidric. In comparatie, arderea complet a PP, genereaza doar dioxid de carbon i ap. Din punct de vedere al prelucrarii, PVC este instabil la temperaturi ridicate i poate descompune chiar i n momentul extrudarii, in timp ce PP este mult mai tolerant la aceste temperaturi. Chiar i n condiii extreme se va descompune numai la parafine cu greutate molecular mic, care sunt compatibile cu materialul de baza. Teava din polipropilen este fabricata din monomerul propena, un gaz relativ sigur, care este un produs secundar din industria de prelucrare a petrolului, care daca ar fi ars, ar mari emisiile de gaze cu efect de ser. Numai prin simplul fapt ca acest gaz este refolosit (si nu ars) la producerea polipropilenei, reducere emisile de gaze cu efect de ser in atmosfera. Polipropilena este 100% reciclabil in timp ce PVC nu este reciclabil n aceeai msur, n primul rnd din cauza compoziiei sale chimice i, de asemenea, din cauza aditivilor pe care produsul fabricat din PVC poate sa ii conina. Avantaje PP versus PVC 1. Rezistenta la socuri mecanice este mai mult decat DUBLA la PP multistrat fata de PVC Se poate constata acest lucru prin faptul ca elasticitatea polipropilenei este de 2,4 ori mai mare decat cea a PVC-ului. Ca parametru masurabil avem chiar modulul de elasticitate, acesta fiind invers proportional cu elasticitatea tevii. modul de elasticitate PP: 1.250 MPa; modul de elasticitate PVC: 3.000 MPa; Acest aspect este important si din punctul de vedere al zonei seismice in care este incadrat amplasamentul, dar si d.p.d.v. al sigurantei la montaj. Teava suporta mult mai usor socurile mecanice intalnite la: transport, descarcare, manevrare in santier si la montajul efectiv al conductei 2. Teava PP multistrat este mult mai rezistenta la abraziune decat cea din PVC Tot datorita elasticitatii materialului folosit (PP) conducta are o rezitenta mare la abraziune, de aici rezultand o durata de viata mai mare. 3. Teava PP se manevreaza mai usor pe santier decat cea din PVC Comparand densitatea materialului folosit, conducta PP are o greutate cu pana la 40% mai mica decat cea din PVC. Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti 71

densitate PP: 900 kg/m3 densitate PVC: 1.470 kg/m3 Aceasta nu implica folosirea pe santier a utilajelor grele pentru descarcare/ manevrare/ pozare conducta in an. 4. Teava PP are o rezistenta chimica foarte mare Pentru o plaja mare de substante chimice ce pot aparea in conducte, teava PP multistrat are o rezistanta chimica superioara celei din PVC. Aceasta diferenta creste, cu atat mai mult cu cat ne deplasam spre temperaturi peste 20C, care pot aparea in cazuri accidentale in conducte. 5. Siguranta maxima in exploatare. Protejarea mediului. Rezistenta la temperaturi de pana la 95C, in conditii de solicitari mecanice si chimice De obicei deversarea la canalizare (accidentala sau nu) a anumitor substante chimice, care interactioneaza chimic cu apa menajera, duce la reactii exoterme. Acest fapt poate produce perforarea tevilor si deversarea substantelor chimice in sol, pana la nivelul panzei freatice.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

72

3.4. Graficul de implementare a investiiei i etapele principale Tabelul 44 Graficul de implementare a investitiei Transa II (luni) 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr. Denumirea lucrrilor 1 1 2 3 4 5 6 Lucrri de proiectare Organizarea licitaiei publice pentru construirea obiectivelor Construcia drenului Construcia reelelor electrice Montarea turnurilor de ap Construcia reelelor de alimentare cu ap i lucrrile aferente Construcia reelelor de canalizare Construcia staiei de epurare a apei uzate Branarea individual a consumatorilor, cu toate lucrrile aferente (cmine de vizit, apometre, etc.) Lucrri de testare i ncercare a sistemelor n lucru Remedierea defefctelor depistate n urma ncercrilor Recepionarea obiectului 2

Transa I (luni) 3 4

7 8 9

10 12 13

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

73

Se recomand implementarea investiiei ntr-o perioad de un an i jumtate (18 luni), dup cum urmeaz: Trana I, se vor elabora avizrile necesare, se vor efectua licitaiile pentru proiectarea i construirea reelelelor, lucrri de organizare de antier, procurarea materialelor pentru construirea reelelor, construirea captrii, construirea reelelor electrice, vor ncepe lucrrile de construire-montaj a reelelor de alimentare cu ap i canalizare. Construirea staiei de pompare a apei. n al doilea an 2014, vor continua lucrrile prioritare: continuarea lucrrilor de construire a obiectivelor; construirea reelelor de alimentare cu ap; construirea sistemului de colectare i transportare a apelor uzate, stailor de pompare ape uzate; montarea turnurilor de ap, construirea colectoarelor principale spre Staia de epurare a apelor uzate; branarea consumatorilor; lucrri de testare i punere n funciune. V. Costul estimativ al investiiei 4.1. Volumul i costul lucrrilor sistemului de alimentare cu ap Tabelul 45 Costurile estimative privind construcia fronturilor de captare nr.1 i 2 Nr Denumirea . 1 2 3 Reabilitarea puurilor cu sifon i retehnologizarea (decolmatarea 9 puturi) Forarea puturilor de adincime, 3 buc Linia electric 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electric a puurilor cu sifon l= 0,8 km (conductoarele) Aduciunea de ap de la captare ctre rezervorul de acumulare, SDR17PN10PE100 Dn=63 75mm, L= 497m(cost 55 lei/M.L.) Aduciune de ap de la captare ctre castelul de ap SDR 17 PN 10P E100 Dn=160, L=672 m Aductiune de apa de la captarea nr.1 spre castelul de apa SDR 17PN10 PE100 Dn=63 75mm l=2600m (cost 55 lei/1m.l.) Aductiune de apa de la captarea nr.2 spre staia de tratare (ST),SDR17PN10PE100 Dn 90mm, L-240m, (cost 86,6 lei m.l) Aductiune de apa de la captarea nr.2 spre staia de tratare (ST), SDR17PN10PE100 Dn 90mm, L-900m, (cost 86,6 lei m.l) Total lei: Costul lucrrilor, lei Lucrri de Utilaje i instalare materiale 180 000,00 913 000,00 22 500,00 161 052 50 000,00

Total 180 000,00 1 074 052,00 72 500,00

16 401,00

27 335,00

43 736,00

5 6

91 486,08 85 800,00

152 476,80 243 962,88 143 000,00 228 800,00

12 470,40

20 784,00

33 254,40

35 088,00

77 973,00

113 061,00

1 356 745,48

471 568,80 1 989 366

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

74

Nr.

1 2 3 4 5 6

Tabelul 46 Costuri estimative privind construcia sistemului de tratare (capacitatea de 10m3/h) i nmagazinare a apei Denumirea Costul lucrrilor, lei Lucrri Utilaje i Total de materiale instalare Staia de transformatoare 15,0 kVA 48 000 80 000 128 000 Castel de apa Rojnovschi 50m3 73 889 158 400 232 289 Castel de apa Rojnovschi 50m3 73 889 158 400 232 289 Rezervor de apa de 30 50m3 105 000 157 500 262 500 Statie de tratare a apei brute, Q- 10m3/h 150 200 2 864 000 3 014 200 Lucrari de imprejmuire si amenajare 180 000 360 000 540 000 Total lei: 630 978 3 778 300 4 409 278

Tabelul 47 Costuri estimative privind construcia sistemului de tratare (capacitatea de 20m3/h) i nmagazinare a apei Nr. Denumirea Costul lucrrilor, lei Lucrri de Utilaje i instalare materiale 48 000 80 000 73 889 73 889 105 000 150 200 180 000 630 978 158 400 158 400 157 500 4 009 600 360 000 4 923 900

Total 128 000 232 289 232 289 262 500 4 159 800 540 000 5 554 878

1 2 3 4 5 6

Staia de transformatoare 15,0 kVA cu LEA Castel de apa Rojnovschi 50m3 Castel de apa Rojnovschi 50m3 Rezervor de apa de 30 50m3 Statie de tratare a apei brute, Q- 20m3/h Lucrari de imprejmuire si amenajare Total lei:

Nr.

1 2 3

Tabelul 48 Costuri estimative privind construcia relelor stradale de alimentare cu ap Denumirea Costul lucrrilor, lei Lucrri de Utilaje i Total instalare materiale Conduct PE100 SDR17 PN10 DN110, L289 080,0 1752m 96 360,0 192 720,0 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 90, L 1 089 960,0 9083m 363 320,0 726 640,0 Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 75, L 39 105,0 474m 13 035,0 26 070,0 75

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

4 5 6 7

Conduct PE100 SDR17 PN10 DN 63, L 4356,4m Conduct PE100 SDR17 PN10 DN50, L 550 m Cminele de vane 1.5m, 68 buc. Hidranti contraincendiu 29 buc. Suport pentru hidranti 29 buc Total lei:

53 325,0 17 775,0 89 271,5 100 368,0 65 685,0 745 814,5 35 550,0 267 814,5 178 543,0 234 192,0 109 475,0 1 310 470,0 334 560,0 175 160,0 2 249 004,5

Statia de tratare - Castel

Frontul de captare nr.2 pompe submersibile Frontul de captare nr.1 Pompa submersibila Statia de pompare nr.3 din localitate Total

Necesarul de pompe

Nr .d/ o

Amplasamentul pompelor

Tabelul 49 Costuri estimative privind construcia staiilor de pompare a apei Denumirea Caracteristicele cost cost cost cost tipului de tehnice pompe/ total constru total pompe c pompe Debi Inalti Puet per recomanda t, unitate tie mea rea, te statie kW l/sec de de pomp pompar are H e ,m HELIX 3,25 24 2,2 EXCEL 16021/16/E/KS 17 429 34 858 0 34 858 TWI 41,75 136 7,5 1224 3~ 161 53 684 052 0 161 052 TWI 4.09- 1,66 49.2 2,2 12-B 3~ 16 384 16 384 0 16 384

COR-1 MVIE 403 EMGE RBI

0,8

18,5

1,1

72 210

72 210

78500

150 710 363004

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

76

Tabelul 50 Costuri estimative privind lucrrile de proiectare, verificare i expertizare pentru construcia sistemului de alimentare cu ap Total nr Denumirea lucrrilor Reele, construc Infrastruc Total ii tur Gener mii lei al 1 Lucrri de proiectare, inclusiv 346,7 377,9 2 Proiectul de execuie 126,7 60,0 32,5 219,2 3 Ridicri topo 107,7 1,2 3,6 112,5 4 Ridicri geo 9,5 5,9 15,0 5 Expertiza ecologic 3,5 6 Verificarea i Expertizarea 27,7 Proiectului Recomandri: Se recomanda de aprobat la consiliul local executarea lucrrilor privind proiectul de 1. execuie; 2. Suma total necesar pentru finanarea investiiei n infrastructura de alimentare cu ap se estimeaz la 10 513 725 lei sau 657 107 EURO. 3. Pentru etapa 1 se poate de preconoza necesitatea de finanare n sum de 7 291mii lei sau 455,6 mii Euro. Volumul i costul lucrrilor sistemului de canalizare i epurare a apelor uzate Tabelul 51 Volime i costuri estimative pentru construcia sistemului de canalizare i epurarea apelor uzate ,variantul 2a, platforma s.Stolniceni Nr. Denumirea U Cant Costul lucrrilor, mii lei M i Lucrri Utilaje Total tatea de i constructi materia i si le montari 1 Retele de canalizare, gravitationala, PVC SN4 m 5406 358,1 596, 8 954, 9 dn-160mm 2 Retele de canalizare, gravitationala, PVC SN4 m 2005 229, 8 383, 1 613, 1 dn-200mm 3 Retele de canalizare, sub presiune dn 90 mm m 1355 37, 4 62, 3 99, 8 5 Cmine de vizit d=1m, h=2,5m buc 194 285, 1 680, 7 965, 9 6 Constructia statiei de pompare, Q-0,50 l/s, buc 1 84, 6 56, 0 140, 6 H=12,39 m 7 Constructia statiei de pompare, Q-3,61 l/s, buc 1 107, 3 145, 5 252, 8 H=8,1 m 8 Staia de epurare a apelor uzate cu capacitatea buc 1 760, 5 2 172,9 2 933, 4 de 90 m3/zi, plus infrastructura Total: 1 863, 1 4 097,5 5 960, 5

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

77

Tabelul 52 Volime i costuri estimative pentru construcia sistemului de canalizare i epurarea apelor uzate, varianta 3, platforma s.Stolniceni Costul lucrrilor, mii lei Utilaje Lucrri cantitate i Total de materia instalare le 14939 989, 5 1 649,3 2 638, 8 4350 1355 513 1 1 1 498, 5 37, 4 754, 1 84, 6 107, 3 2 442, 9 830, 8 62, 3 1 329, 3 99, 802

Nr.

Denumirea

UM

1 2 3 5 6 7 8

Retele de canalizare, gravitationala, PVC SN4 dn 160mm Retele de canalizare, gravitationala, PVC SN4 dn 200mm Retele de canalizare, sub presiune dn90 mm Cmine de vizit d=1m, h=2,5m Constructia statiei de pompare, Q-1,11 l/s, H=10,39 m Constructia statiei de pompare, Q-3,61 l/s, H=8,1 m Staia de epurare a apelor uzate cu capacitatea de 365 m3/zi, plus infrastructura(1Euro=16lei) Total:

m m m buc buc buc buc

1 800,1 2 554, 2 56, 0 140, 6 145, 5 252, 8

5 428,6 7 871, 5

1 676, 3

2 793,9 14 887, 1

Tabelul 53 Costuri estimative privind construcia staiilor de pompare a apei


Necesarul de pompe

Nr Amplasame .d/ ntpompe o

Denumirea tipului de pompe recomandate

Staia de pompare nr.1 Staia de pompare nr.2

MTC 40 F 16.15/7-A 1 MTC 40 F 16.15/7-A 1

Caracteristicele tehnice Debi Inalti Pute t, mea rea, l/sec de kW pomp are H ,m 0,74 12 0,7

cost pompe/ per unitate

cost constru c. statie de pompar e

cost total

14 167 1 3,61 8,1 2 29 399

13800

27967

13800

43199

Tabelul 54
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

78

nr 1 2 3 4 5 6

Costuri estimative privind lucrrile de proiectare, verificare i expertizare pentru construcia sistemului de canalizare i epurare Total Denumirea lucrrilor Reele, construc Infrastruc Total ii tur General mii lei Lucrri de proiectare, inclusiv 322,78 353,69 Proiectul de execuie 104,5 72 18,3 194,8 Ridicri topo 77,67 1,5 12,3 91,47 Ridicri geo 22,45 12,5 1,5 36,45 Expertiza ecologic 5,1 Verificarea i Expertizarea 25,81 Proiectului

Volumul i costul lucrrilor sistemului de tratare i aprovizionare cu ap potabil Bugetul investiiei etapa 1 constituie 427,2 mii. Bugetul investiiei total constituie 657,5 mii. Volumul i costul lucrrilor sistemului de canalizare i epurare Bugetul investiiei etapa 1 constituie 372,5 mii. Bugetul investiiei total constituie 930,4 mii. Costul lucrrilor i utilajelor pentru construirea infrastructurii de alimentare cu ap, canalizare i epurare ape uzate pentru Etapa I constituie 799,7 mii. Total bugetul investiiei constituie: 975,6 mii (include cheltuieli neprevzute i administrative, conform recomandrilor din tabelul 53) Tabelul 55 Coeficientii aplicati la costurile de regie Coeficieni Delegri Proiectare detaliat (proiect de executie) Supravegherea lucrrilor Pregtirea/mobilizarea antierului Taxe i impozite Situaii neprevzute Total Valoarea,% 1.0% 6% 3,5 % 1.0% 0.5% 10% 22%

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

79

Asistena tehnic i supervizare Se recomand ca, inainte de nceperea proiectrii i implementrii investiiilor, s se realizeze urmtoarele studii: modelarea reelei de alimentare cu ap, pentru asigurarea unei alimentri continue i n vederea optimizrii consumului de energie; modelarea reelei de canalizare, pentru a evita depirea capacitii n viitor; monitorizarea volumelor de ap potabil livrate; monitorizarea consumului menajer de ap potabil; monitorizarea influentului la intrarea n staia de epurare, pentru a stabili parametrii de proiectare/operare a statiei.

Publicitate Publicitatea este necesar pentru cteva scopuri: sondarea opiniei publice a locuitorilor satului cu scopul lmuririi iniiativei proiectului i pentru a beneficia de nelegerea i susinerea lor: pentru familiarizarea clienilor cu politica tarifar aplicat pentru serviciile de alimentare cu ap i canalizare i educarea lor ca consumatori i clieni contiincioi i binevoitori; diseminarea experienei proiectului pentru localitile cointeresate de aceasta; n scopul publicitii proiectului, odat cu nceperea lucrrilor de implementare la intrarea n sat, din partea drumului internaional Hnceti-Lozova va fi instalat un panou publicitar despre efectuarea investiiei pe sursele nerambursabile ale Uniunii Europene. Crearea ntreprinderii municipale de gospodrie comunal

Gestionarea sistemului de alimentare cu ap i canalizare, va fi efectuat de ctre ntreprinderea municipal de gospodrire comunal, care va activa n baz Regulamentului de organizare i funcionare care urmeaz a fi aprobat de Consiliul local Bobeica.

Premize i selectarea unor alternative optime printr-o analiz bazat pe mai multe criterii (ipoteze tehnice, economice i de mediu, aspecte legale i riscuri ) Premize Investiiile propuse in cont de urmtorii factori i premize sociale, legale i de mediu: Investiia recomandat pentru reelele de alimentare cu ap, sistemul de canalizare i staia de epurare are ca scop s asigure alinierea la standardele UE n ceea ce privete: - creterea nivelului calitii vieii localnicilor din comuna Bobeica prin crearea accesului la surs de ap potabil calitativ i sigur; - creterea atractivitii zonei pentru turizmul rural; - diminuarea polurii mediului ambiant i al apelor transfrontaliere prin implementarea tratamentului avansat al apei menajere.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

80

Analiza economico-financiar Valoarea investiiei

n partea tehnic au fost precutate: - construirea unei captri a apei, care vor asigura debitul necesar; - Construirea a 18281 m reele de aduciune i distribuie de alimentare cu ap pentru 1049 de gospodrii n perioada 2013-2014; - Construirea branamentelor individuale cu contorizarea consumului individual al gospodriilor casnice i al tuturor cldirilor socilae, agenilor economici. - Construirea reelei de canalizare cu lungimea de 8766m n etapa I i 20614,07m n etapa II; - Construirea staiilor de pompare a apei potabile i staiiilor de pompare a apelor uzate; - Montarea a dou castele de ap de tip Pojnovschi. Strategia de contractare n funcie de tipul de lucrri, se propun urmtoarele forme de contractare: a) contracte la cheie pentru reele de alimentare cu ap i canalizare, instalaii i staii, n conformitate cu FIDIC, Cartea Galbena, i b) contracte separate de asisten tehnic n conformitate cu FIDIC, Cartea Roie.

Managementul lucrrilor de antier va fi asigurat de Echipa de implementare. Se propune nfiinarea la nivelul Consiliului local a unei uniti de implementare a proiectului (PIU), care va include reprezentani ai Consiliului local i a Primariei Bobeica, experti tehnici i experi conomico/financiari. Rolul PIU va fi: a) atragerea experilor pentru informarea populaiei locale despre construirea sistemelor centralizate, explicarea situaiei la moment, necesitatea implementrii investiiei i despre avantajele existenei unui sistem de alimentare cu ap, canalizare i epurare a apelor uzate. Necesitatea proteciei mediului ambiant, mai ales a surselor de ap contra poulurii, necesitatea conservrii biodiversitii locale i eliminarea polurii apelor transfrontaliere. b) intocmirea documentatiilor pentru licitaiile prin care vor fi angajai consultantul(ii), care va(or)elabora proiectele tehnice i alte documentaii (Evaluarea impactului de mediu, studii geo-topo etc.), respectiv societile de construcii; b) evaluarea ofertelor, selectarea ctigtorilor, negocierea i semnarea contractelor cu consultanii i constructorii; c) urmrirea nceperii i desfurrii lucrrilor, inclusiv a testelor de punere n funciune; d) verificarea i aprobarea situaiilor de lucrri, nainte de a nainta facturile spre plat finanatorului.
Ipoteze n evaluarea scenariilor

Premizele principale utilizate n acest studiu in cont de dinamica populaiei, de variaia volumelor de ap i a pierderilor din sistem, dup cum urmeaz: 1. Indicele consumului anual de ap, conform pronosticului, va crete nensemnat, pe contul dezvoltrii sistemelor ctre zonele noi n construcie i lipsite de serviciile de alimentare cu ap i canalizare. Efectuarea contorizrii depline a consumului de ap. 2. 3. Pierderile n sistemul de alimentare, inclusiv n reeaua de distribuie vor constitui circa 5%, procent admisibil pentru sistemele nou construite. Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti 81

4. Volumul de ap preluat n reeaua de canalizare (restituia) pentru populaie este considerat de 90% din consumul total de ap. Numrul personalului ntreprinderii municipale recomandabil pentru exploatarea 5. obiectivelor (7). Analiza financiar a fost realizat pentru o perioad de 10 ani, fiind luate n considerare veniturile i costurile generale ale noilor investiii. Au fost estimate costuri de operare care vor apare dup implementarea noilor investiii pentru consumul de energie electric, reparaii, ntreinere, personal, deprecierea mijloacelor fixe i alte servicii, ncepnd cu anul 2014 anul drii n exploatare a obiectivelor noi. Operatorul serviciilor de alimentare cu ap i canalizare va trebui s-i mreasc capacitatea de realizare a reparaiilor i astfel costurile de reparaii vor fi internalizate. Tarifele pentru ap potabil, evacuarea apelor menajere i epurarea lor se efectueaz n baza Metodologiei de determinare, aprobare i aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu ap, evacuare i epurare a apelor uzate, aprobat prin Hotrrea Consiliului de Administraie al Ageniei Naionale pentru Reglementare n Energetic nr. 164 din 29.11.2004. Costurile pentru plata amortizrii obiectivelor au fost luate n considerare, din considerente: reelele de ap i canalizare, construite din polietilen au ciclul de via de 45 ani, betoanele au ciclul de via 35 ani, utilajele 15 ani. Not: * n calcule este efectuat actualizarea anual a costurilor la materiale i energie cu mrimea de 6%/an. ** Mrimea tarifelor i rentabilitii sunt considerate necesare pentru revizuire dup perioada primului an de exploatare, deoarece proiecia valorii tarifului este bazat pe unele premize ale consumului calculat. Perioada primului an de exploatare n condiii reale va deschide oprtunitatea unei evaluri n condiiile reale de exploatare i efectuarea corectrilor de rigoare, att n mrimea tarifelor, ct i n mrimea rentabilitii.
Evoluia tarifelor Ipotezele pe baza crora s-a estimat evoluia tarifelor sunt prezentate n tabelele Ipoteze la realizarea proieciilor tarifului pentru ap

Costuri variabile Apa brut: Pentru apa bruta plata se percepe 0,3 MDL/m3.( 0,06, cu ncepere din 01.01.2008) Energia electric: Preul pentru energia electric considerat n calcul este de 1,48 lei/kWh( 0,09). S-a considerat un consum energetic specific de 0,6 kWh/m3 de ap Costuri fixe Amortizarea: S-a luat n considerare amortizarea mijloacelor fixe existente. Valoarea amortizrii incluse n calculul proieciei tarifului este de 8600 an Reparaii interne: Operatorul va efectua lucrrile de reparaie i ntreinere necesare noii infrastructuri. Reparaii externe: Deoarece n mijloacele fixe ale ntreprinderii municipale nu sunt prevzute procurarea tehnicii de lucrri de teren, s-a considerat contractarea, ntr-o msur, a unor lucrri specifice, ctre teri. Evoluia acestui element de cost este de asemenea cresctoare, considernd i achiziionarea unor piese de schimb pentru instalaiile noi puse n funciune
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

82

Fora de munca: Doua aspecte difereniate apar n acest caz: Numrul de angajai: dei practica prezent demonstreaz c n structura tarifului este considerat un numr mare de angajai (chiar dac acetia sunt utilizai i pentru alte servicii), n prognoza din acest studiu se consider ca un numr de 7 de angajai dedicai supravegherii i operrii infrastructurii de ap este suficient, mergnd pe premizele eficientizrii muncii. Este necesar de pus accentul pe procesele de automatizare a proceselor tehnologice. ncepnd din 2011, salariul mediu pe angajat la nivel de operator, s-a considerat de circa 22002300 lei/lun ( 125-138) Numrul de angajai ai sistemului de ap va fi alimentare cu n conformitate cu cel recomandabil n proiect (7) pentru exploatarea obiectivelor.

Ipoteze la realizarea proieciilor pentru tariful de canalizare i tratare ap uzat Costuri variabile Energia electric: Preul pentru energia electrica considerat n calcul este de 1,48 lei/kWh( 0,092). S-a considerat un consum energetic specific de 0,52 kWh/m3 de ap menajer epurat Costuri fixe Amortizarea: S-a luat in considerare amortizarea mijloacelor fixe ale noii investiii. Reparaii interne: Operatorul i va asuma n cea mai mare proporie efectuarea lucrrilor de reparaie i ntreinere necesare noii infrastructuri. Reparaii externe: S-a considerat contractarea, ntr-o mai mic msur, a unor lucrri specifice, ctre teri. Evoluia acestui element de cost este de asemenea cresctoare, considernd i achiziionarea unor piese de schimb pentru instalaiile noi puse n funciune. Fora de munc: Numrul personalului Sistemului de canalizare i de epurare va fi n conformitate cu cel recomandabil n proiect (3) pentru exploatarea obiectivelor.

Analiza cost beneficiu

Ipotezele de baz pentru analiza cost-beneficiu i programul investiional sunt prezentate n Tabelele de mai jos. Au fost luate in consideraie venituri din tarifele de ap i ap uzat. Nu au fost luate n consideratie reparaiile i verificrile contoarelor, efectuarea branamentelor noi, deoarece branamentele noi se efectueaz complet pe seama locuitorilor, iar reparaia contoare, verificri vor aprea abia peste cinci ani la populaie i doi ani la agenii economici. Aceste lucrri in de serviciile comunale i urmeaz a fi efectuate contra unui tarif distinct, aprobat de Consiliul local. Ele urmeaz a fi evaluate la momentul apariiei. n calculele Cost-beneficu este utilizat metoda recomandat de Banca Mondial.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

83

DENUMIRE ECHIPAMENTE Pompa nisip Mixer Pompa ridicare ape Mixer 2 Suflanta Pompa evacuare Pompa amestec lichid Pompa transfer namol Cabina echipamente Sistem sterilizare uv Pompa fecl Total Putere instalata

Tabelul 56 Consumuri de energie electric pentru deservirea staiei de epurare cu 90m3 Energie Ore de UM Pcons buc. consumata / zi, functionare/zi kwh kw 0,60 1,00 1,00 0,60 kw 1,30 6,00 1,00 7,80 kw 0,55 4,00 1,00 2,20 kw 0,60 4,00 1,00 2,40 kw 1,10 22,00 1,00 24,20 kw 1,10 3,50 1,00 3,85 kw 0,75 4,00 1,00 3,00 kw 0,40 4,00 1,00 1,60 kw 0,10 6,00 1,00 0,60 kw 0,60 3,50 1,00 2,10 kw 0,09 4,00 1,00 0,36 kw 48,71 kw 7,19 Tabelul 57 Consumuri de energie electric pentru deservirea staiei de epurare cu 90m3 Ore de Energie Pcons UM functionare/ buc. consumata / luna kw luna kwh kwh/zi 0,55 1,10 3,00 1,82 kwh/luna 0,37 4,00 1,00 1,48 kwh/luna 1,10 kwh/luna 0,30 kwh/luna kw 2,32 4,00 4,00 1,00 1,00 4,40 1,20 8,895 0,3 kW/zi

DENUMIRE ECHIPAMENTE Pompa namol Mixer tanc namol

Pompa alimentare filtre pres Unitatea prepare k. Poli Total Putere instalata

DENUMIRE ECHIPAMENTE FeCl3 Polielectrolit Curs valutar

Tabel 58 Costuri cu materiale i chimicalii pentru epurarea apei in staie de 90 m3/zi Cost zilnic UM Cantitate Pret UM consumabile UM chimice lt/zi 4,20 0,30 euro/lt 1,26 euro kg/luna 3,00 2,90 euro/kg 0,29 euro 1 euro 16,0

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

84

Tabelul 59 Calculul tarifului pentru epurarea 1 m3 de ap uzat la o staie de epurare cu productivitatea de 90 m3


Tabel calcul cost m3 apa epurata numar U.M.

Consum zilnic energie electrica Cost energie electrica Cost cu amortismentul Consum FeCl3 Consum polielectrolit Cost FeCl3 Cost polielectrolit Cost consum chimic Numar de personal salariul mediu lunar salariul total inclusiv asigurari Intretinere si reparatie Altele Total cheltuieli Volum de canalizare facturat, Tarif mediu 1 m3 apa uzata epurata

49,01 72,53 123,17 4,2 3 0,3 2,9 51,2 0,3 109,5 41,6 12,5 18,1 3,55 90 3,55

kwh/zi lei/zi lei/zi lt/zi kg/luna Euro/lt Euro/kg lei/zi pers lei/zi lei /zi lei/zi lei/zi lei m3/zi lei

Indicatori tehnico economici preconizai pentru implementare n etapa I a sistemelor de alimentare cu ap, de canalizare i epurarea apelor uzate.

Tabelul 60 Indicatori tehnico economici ai sistemelor de alimentare cu ap i canalizare ale satului Bobeica pentru varianta propusa
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

85

nr. Crt. 1 1a 1b 2 2a 2b 3 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 4 5 5a 5b 5c 6 7 8 9

Indicatorii tehnico-economici Capacitatea staiei de epuare/ap zilnic anual Costul de deviz al construciilor, inclusiv : lucrri de construcie i montaj Utilaj i instalaii tehnologice Cheltuieli anuale de exploatare inclusiv energie electric gaze naturale retribuirea muncii/salarii contribuii pentru asigurri sociale cota de amortizare reparaii curente cheltuieli diverse costul al 1m3 de ap potabil /uzat Consumul anual energie electric energie termic gaze naturale Durata construirii obiectelor Cheltuieli exprimate, total Numrul de lucrtori Cheltuieli raportate la 1 m3 capacitate anual

Unitatea de Alimentar masur e cu ap m3/zi mii m3 mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii kWh Gkal mii m3 luni mii pers 516,3 188,45 8293,0 2732,7 5560,3 126,4 0 193,5 51,2 165,8 66,3

Canalizare i epurare ap uzat 90 32,8 5960,5 1863,1 4097,5 53,57 0 55,2 14,62 119,2 47,68

85,4 0 0 6 7

36,2 0 0 9 2

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com .Bobeico, r.H nceti

86

SATUL BOBEICA. ntreprinderea municipal de gospodrirea comunal. Sistemul de ap i canalizare Analiza Cost-beneficiu pentru perioada 2013-2024, Euro

Analiza Cost-beneficiu pentru perioada 2013-2023, lei

Tabelul 61 Analiza Cost-beneficiu Unitate de msur 1 Tarif mediu la inceputul anului Profit Vnzri, total: Exploatarea utilitilor,costul vnzrilor Investiii 19025500 Surse grant 19025500 Devierea fluxurilor de numerar Total. Masa bneasc Eur/2 m3 Mii Lei Mii Lei Mii Lei Mii Lei Mii Lei Mii Lei Mii Lei 0 0 0 0 9512,7 9512,7 -9512,7 9512,7

Articole de cheltuieli

2013 2

2014 3

2015 4

2016 5

2017

2018 6

2019 7

2020 8

2021 9

2022 10

2023 11

0,64 516,8 1547,7 1030,9 9512,7 9512,7 -8995,9 10029,5

0,64 1137,2 2342,7 1205,4

0,64 1237,1 2695,7 1458,6

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 1376122 1482,5 1487,8 1495,8 1501,9 1506,3 1510,6 2991,8 3214,9 3220,1 3228,1 3234,3 3238,7 3243,0 1615,6 1732,3 1732,3 1732,3 1732,3 1732,3 1732,3

1137,2 1137,2

1237,1 1237,1

1376,1 1376,1

1482,5 1487,8 1495,8 1501,9 1506,3 1510,6 1482,5 1487,8 1495,8 1501,9 1506,3 1510,6

A limentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.B obeico, r.H nceti

87

Riscuri asumate Evaluarea legal i de risc i msuri de control a riscului

Tabelul 62 Probleme legale i evaluarea riscului Problema Impact Cauze Soluie Implementare In urma evalurii Risc Diminuarea Lipsa unei proceduri Reducerea costurilor i financiar veniturilor de colectare a pierderilor tehnice i economice Nivel nalt al Consiliului veniturilor au fost alese arieratelor n local care Tarife prea ridicate ntreprinderea va elabora variantele cele mai colectarea rezult n o procedur de colectare eficiente. comparativ cu tarifelor de scderea nivelul de a veniturilor pe care o va La ntreprindere va fi ap i ap capacitii de creat Departamentul suportabilitate al include n contractul cu uzat finanare a populaiei beneficiarii serviciilor de de lucru cu clienii, mbuntirilor care se va ocupa de ap i canal citirea datelor contoarelor, facturarea consumului i colectarea plilor Avarii la noua Valoarea sczuta a Risc de Aplicarea procedurii Operatorul va aplica infrastructur. penalitilor mediu bazat pe principiul procedura legislativ Risc de Poluarea Poluatorul pltete Poluatorul pltete descrcare surselor de ap Slab capacitate a Creterea capacitii de n urma evalurii nesancionat de suprafa i operatorului de a monitorizare a tehnice i economice a apelor subterane monitoriza poluatorii operatorului, organizarea se vor alege uzate de procesului de colectare a variantele cele mai ctre agenii eficiente probelor de ap uzat industriali, Capacitate slab sau Obligarea poluatorilor Autoritile de mediu care lipsa de capacitate la industriali s se urmresc aceste deverseaz n poluatori de a aplica conformeze probleme canalizarea metode de prevenire municipal a polurii fr respectarea prevederilor standardelor

Analiza de suportabilitate a tarifului

Practica arat diminuarea consumului de ap odat cu ajustarea tarifelor la creterea costurilor de operare a sistemelor centralizate de alimentare cu ap, evacuare i epurare a apelor uzate. Am considerat n prezentul studiu: odat cu creterea tarifelor consumul zilnic va scdea pn la 90 lcd i chiar la 70 lcd, pentru a menine constant nivelul cheltuielilor aferente consumului de ap i canalizare.
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

88

Analiza de sensibilitate, efectuat n cele ce urmeaz, a demonstrat c datorit creterii tarifului pentru a acoperi costurile fixe, prin scderea consumului, tariful se situeaz sub limita de suportabilitate de 4%. Acest fapt dovedete c populaia poate plti un tarif mai mare, iar cu timpul, peste 5-6 ani se poate recurge la stabilirea tarifului unic la ap pentru toate categoriile de consumatori. Not: * este necesar de stabilit compensaii nominative familiilor cu muli copii i pturilor vulnerabile pentru achitarea consumului de ap i canalizare. ** Cel mai indicat este stabilirea tarifului unic la ap pentru toi clienii, deoarece variaiile consumului agenilor economici, la sigur vor influena colectrile i ntreprinderea nu va acumula din tariful donator mijloacele preconizate n calcule. Tariful pentru canalizare i epurare a apelor uzate urmeaz a fi difereniat pentru populaie i agenii economici cu tehnologii poluatoare.

Variante de tarif

Tarif pentru populatie Consum populatie Consum ageni economici Surse obtinute pentru servicii populatie Surse pentru servicii ageni economici Tarif pentru ageni economici Volum consum total/zi Surse obinute total Tarif mediu, inclusive: Rentabilitate 10% inclus Plata pentru cumprarea apei, 1 MDL/m3 * not: Tariful luat n calcul n Tabelul Variante de tarif este mai mare decit cel din caculul gradului de sensibilitate,
deoarece n comun se observ o discrepan mare n nivelul de venituri pe gospodrii.

Tabelul 62 Calcule estimative de tarif MDL M3/an 8,24 130436.4 10453.6 1335668.74 367917.56 35.2 386 1703586.3 10,24

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

89

Tabelul 63 Analiza gradului de suportabilitate pentru alimentarea cu ap i canalizare a populaiei n satul Bobeica Element/Anul Unitate de msur lei 2011 1012 1013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Venit mediu pe persoan (1070,2 MDL/lun) Numr mediu persoane familie. Venitul mediu pe gospodarie Consum lunar pe gospodrie Tarif Factura medie gospodarie Gradul de suportabilitate

1051

1 177 2,84 3 343 7,9

1 318 2,83 3 731 7,95

1 477 2,83 4 179 7,8

1 654 2,82 4 664 7,85

1 852 2,82 5 223 7,98

2 074 2,82 5 850 8,1

2 323 2,81 6 529 8,15 9,8 79,87 1,2%

2 602 2,81 7 312 7,8 10,2 79,56 1,1%

2 915 2,81 8 190 8 10,2 81,6 1,0%

persoane 2,84 lei/luna m3 lei/1m3 lei/luna % 2 985 7,8

8,24 8,24 8,24 8,24 9,5 65,508 64,272 64,684 65,7552 76,95 1,8% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3%

* Gradul de suportabilitate a tarifului pentru consumul de ap i canalizare - 4% ;

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

90

Indicatori calitativi accidentale; Creterea nivelului de trai prin asigurarea, n regim continuu, a serviciilor de ap i Conservarea resurselor de ap prin eliminarea pierderilor; Evitarea polurii apei freatice i a solului prin reducerea exfiltraiilor de la fosele septice; Eliminarea polurii bazinului r. Coglnic i al Mrii Negre, prin creterea randamentului de

epurare i scderea concentraiilor de poluani n efluentul final la limitele admisibile; Evitarea polurii transfrontaliere i a litigiilor internaionale; Reducerea deteriorrii terenurilor i cldirilor n cazul inundaiilor i/sau polurilor

canalizare, ntregii populaii; mbuntirea calitii apei potabile livrate populaiei; Creterea eficienei economice a operatorului de ap, prin reducerea penalitilor pltite

Ministerului Ecologiei pentru depirea concentraiilor admisibile n efluent; mbuntirea imaginii Consiliului local i operatorului de servicii de ap i canalizare.

Indicatori cantitativi

Tabelul de mai jos arat indicatorii cantitativi care vor fi obtinui dup implementarea investiiei.
Indicatori cantitativi Indicator 2014 Alimentarea cu ap Populaie 2978

mbuntiri Cretere nr. populaie conectat la sistemul de ap calitativ cu 2800 locuitori Creterea nr. de branamente contorizate cu 1066 Cresterea retelei de distributie cu 19736,4 m Pierderi minime de ap din reea Cretere populaie conectat la sistemul de canalizare cu 50%; Cretere nr. de locuine conectate la canalizare cu 50% Extindere reea de canalizare cu 10,69 km

Branamente individuale Branamente contorizate Reea de distribuie Pierderi din reea Colectare i tratare ape uzate Locuitori conectai la canalizare Locuine conectate la canalizare Reea de canalizare Ageni economici conectai la reea canalizare Capacitate staie de epurare

1066 1066 5% 1488 524 10,69 km 17 365 m3/diurn

Instalare staie i epurare corespunztoare 99%

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

91

Finanarea investiiei Finanarea invetiiei se preconozeaz a fi efectuat: co-finaare din surse nerambursabile ale Uniuni Europene 645145 Euro, n proporie de 75% i surse financiare 215048 Euro surse locale, sau 25%. n Studiul de fezabilitate a fost luat n consideraie o schem de finanare prin care n perioada 2008-2009 se va efectua atragerea surselor financiare ale populaiei, agenilor economici, Primriei Bobeica i ale Consiliului raional Hnceti. Aceasta schema se prezinta dup cum urmeaz:

Nr.

Finanator Populaia Consiliul raional Primria Bobeica Subtotal: Surse grant ale UE Total:

Suma, Euro 91100 90000 33948 215048 645145 860193

Not: * Primria nu va recurge la atragerea creditelor bncilor comerciale locale, fapt care a exclus necesitatea proiectrii bugetului local pentru perioada de rambursare i calcularea gradului de ndatorare.
Estimri privind fora de munc Fora de munc ocupat la realizarea investiiei

Deoarece lucrrile de construire-montaj vor fi efectuate de ctre organizaia de construcie n condiiile Fidic, Cartea Galben (vezi strategia de contractare) - la chee, n efectuarea lucrrilor secundare vor fi atrai circa 40 muncitori necalificai. (4 echipe a cte 10 persoane) Dintre acetea vor fi selectai 3 persoane-tehnicieni, care vor fi colarizai la lucrrile i utilajele de sudare a polietelinei, specialiti necesari pentru efectuarea lucrrilor de reparaii-ntreinere. Numr de locuri de munc create n baza de operare Numrul locurilor de munc create odat cu nceperea operrii sistemelor de alimentare cu ap, evacuare i epurare a apelor uzate, transportarea deeurilor solide, conform estimrilor va fi egal cu 13 persoane.
Concluzii Construirea i exploatarea rentabil a utilitilor de ap i canalizare, precum i a obiectivelor Staiei de epurare este posibil, cu spriginul tuturor prilor implicate n proiect i dac se vor respecta ntocmai recomandrile de mai jos.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

92

Recomandri Generale.

Consiliul local ar trebui s-i ntreasc posibilitile tehnice i financiare pentru a fi 1. capabil s supervizeze local lucrrile i s susin ntreprinderea de gospodrire comunal. 2. Fondatorul va contribui prin alocri financiare pentru dezvoltarea sistemului centralizat de alimentare cu ap n limitele prevzute de HG 1406/2005 Programul de alimentare cu ap i de canalizare a localitilor din RM pn n anul 2015. Va ntocmi contracte de furnizare a serviciilor de alimentare cu ap i canalizare cu toi 3. clienii, conform Regulamentului-cadru de funcionare a utilitilor. 4. Va introduce un sistem de facturare a consumurilor i de colectare a plilor. 5. ntreprinderea va efectua contorizarea comercial a captrii apei la surse, a zonelor de consum n proporie de 100% din contul propriu, a sectorului particular i industrial al consumului individual n proporie de 100% - din contul consumatorilor; ntreprinderea va elabora i aproba prin Consiliul local un Regulament de organizare i 6. funcionare propriu i contractul-model de livrare a serviciilor de alimentare cu ap i canalizare; Va elabora i aproba setul de acte necesare pentru perfectarea contractului de livrare a 7. serviciilor, att pentru persoane fizice, ct i pentru persoane juridice, ndrumarul pentru clienii noi, condiiile de branare-debranare la reele; 8. Pentru eliminarea neclaritii facturilor i al consumului, va elabora modele de facturi introducnd facturarea obligatorie a ambelor servicii: alimentare cu ap, canalizare i epurare a apelor uzate, salubrizare; 9. Va deschide fie personale sau conturi personale fiecrui consumator(n dou exemplare, dintre care unul la consumator), n care se introduce consumul lunar, care poate servi temei pentru naintarea facturilor de plat i pentru deferirea n instan i ncasarea forat a datoriilor; 10. Paralele cu construirea reelelor, ntreprinderea va colariza angajaii reelelor de alimentare cu ap pentru lucrul cu materialele noi, utilajele pentru materialele noi, cunoaterea efecturii reparaiilor curente a reelelor; 11. ntreprinderea va admite spre instalare i exploatare numai contoare agreate, incluse n Registrul echipamentelor de eviden i msurare, cu pragul de pornire a elicei de la 3 l/h i protecie antimagnetic cu montarea acestora n condiiile tehnice eliberate de furnizor. 12. Termenul normativ de exploatare a contoarelor ntre dou verificri metrologice este de 60 de luni pentru populaie i 24 de luni pentru agenii economici. 13. ntreprinderea va efectua calcularea dimensional a contoarelor agenilor economici. 14. ntreprinderea va recurge la servicii de consultan i audit: tehnic, financiar, managerial, dup necesitate.

Operarea noii infrastructuri Infrastructura de alimentare cu ap, canalizarea i epurarea apelor uzate va fi ncredinat n condiiile legii operatorului local pentru exploatare competent i durabil, contra unei redevene.Redevena poate fi utilizat pentru compensaii nominative, dezvoltare sistemelor de alimentare cu ap i canalizare, etc.

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

93

Aprobat: Primarul com.Bobeica ___________________L.Mustea ____ ______________ 2012 L.S.


TEMA DE PROIECTARE

Reabilitarea i extinderea reelelor de alimentare cu ap. Tratarea apei brute . com.Bobeica, raionul Hnceti pentru faza Fidecul Galben 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Date generale Proiectarea se iniiaz n baza Beneficiar (Autoritatea contractant) Ordonatorul principal de credite Modul de selectare a executorului Sursa de finanare

1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.4. 2.4.1

Decizia Consiliului com. Bobeica cu ; Primria com. Bobeica; Consiliul com. Bobeica; Concurs: Licitatie deschisa; Bugetul, Contribuia populaiei, Investitori ; Organizaia General de proiectare (licena) Dup caz Organizaii de proiectare specializate (licena) Dup caz Tipul construciei Reconstrucie, extidere i construcie nou; Antreprenorul General Selectare prin concurs; Faza de proiect Proiect de execuie Condiii privind rezisten n construcii Conform legii privind calitatea n construcii i normativelor aplicate pe teritoriul R.Moldova. Teren clasificat seismic 7 baluri; Fazele de construcie Pe etape Termenul de finisare a construciei nceputul : anul 2012 Finalizarea:anul 2014 Datele iniiale i avize necesare pentru lucrrile de proiectare Proces-verbal de selectare a terenului de Comisia de profil al raionului Hnceti construcie Certificatul de urbanizm Arhitectul ef al raionului Hnceti Condiii tehnice privind racordarea la reelele inginereti, sursele de energie : Alimentare cu ap Primria com.Bobeica Canalizare Primria com.Bobeica Alimentare cu termie Nu necesit ; Alimentare cu curent electric RED CENTRU, filiala Hnceti Alimentare cu gaze naturale Primria com.Bobeica Telefonizare Moldtelecom Signalizare contraincendiar i de paz n caz de transmitere a obiectului spre paz centralizat; Date i investigaii privind condiiile de construcie Investigaii geologice Raportul cu privire de cercetrile inginerogeologice;
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

94

2.4.2 2.4.3

Investigaii topografice Investigaii de expertiz

2.4.4 2.4.5 3 3.1

Investigaii de mediu Investigaii privind opinia public Caracteristica general a obiectului proiectat Destinaia obiectului proiectat

Raportul cu privire la cercetrile topografice; Raportul cu privire la expertiza de specialitate a construciilor existente cu scopul determinrii posibilitilor de utilizare n proiectul nou; Studiul de Impact Asupra Mediului Procese verbale privind consultarea populaiei. Audieri publice; Alimentarea cu ap potabil a satelor Drgueni, Bobeica i Dahnovici din com.Bobeica , raionul Hnceti Captarea puurilor cu sifon. Platforma nr.1 a) renovarea a 10 puuri cu sifon; b)renovarea conductelor colectoare i de aduciune; c) renovarea staiei de pompare existente ; d) construcia mprejmuirilor zonelor de protecie sanitar. Frontul puurilor de adncime. Platforma nr.2 a) forarea a 3 puturi de adncime; b) construcia a conductei de aduciune; c) construcia LEA pentru aprovizionarea cu curent electric a puurilor de adncime ; d) Construcia drumurilor de acces i a platformelor puurilor cu zone de protecie sanitar; e) construcia mprejmuirilor zonelor de protecie sanitar. Staia de tratare a apei brute. Platforma nr.3 a) Staia de tratare cu capacitatea de 20 m3/h ; b) rezervor de nmagazinare a apei brute cu volum de 30-50m3 ; c) Castel de ap potabil : 2x50m3 d) reele i comunicaii n interiorul platformei e) construcia mprejmuirilor zonelor de protecie sanitar. 4. Reele de ap stradale de distribuie n aria afectat de proiect Calitatea apei potabile dup tratare n conformitate cu cerinele Anexei 2 din HG cu nr.934 din 2007 95

3.2

Componena proiectului

3.3

Indicatori tehnico-economici de baz a proiectului

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

3.4

3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.8 4. 4.1

4.2

4.3

Costuri investiionale rezonabile din punct de vedere a relaiei cost-calitate; Costuri de exploatare la nivel mediu pentru R.Moldova; Asigurare garantat a materialelor i chimicaliilor pentru tratarea apei de ctre compania furnizoare de tehnologie; Tehnologia propus n proiect S dein Certificat de conformitate valabil pe teritoriul R.Moldova Sa dispun de termen de garanie cel puin de 1 an de zile Furnizorul garanteaz formarea profesional i instruirea personalului de operare selectat de Primria com.Bobeica. Descrierea reelelor ingineretin interiorul platformei Reele de ap Primria com.Bobeica Reele canalizare Primria com.Bobeica Reele gaz Condiii Tehnice Moldova Gaz Reele electrice Condiii tehnice I.C.S RED Union Fenosa SA Reele telefonie Condiii tehnice Moldtelecom Descrierea volumelor fizice n afara platformei Conduct PE 100 SDR 27,6 PN 6 dn 110mm, L 1752m* Conduct PE 100 SDR 27,6 PN 6 dn 90mm, L 9083m * Conduct PE 100 SDR 27,6 PN 6 dn 75mm, L 474m* Conduct PE 100 SDR 27,6 PN 6 dn 63mm, L 4356m* Conduct PE 100 SDR 27,6 PN 6 dn 50mm, L 1550m* Cmine cu vane Hidrani contraincendiari Condiii tehnice a serviciului de pompieri Volumul investigaiilor geologice Numrul de urfuri cu adncimea pn la 3,0m 3 buc la 1 km; Cerinele generale privind soluiile de proiect Planul general i amenajarea teritoriului Msuri de restabilire a drumurilor i terenurilor afectate, cu aducerea pn la starea real de naintea interveniei. Soluii tehnologice i utilaj (descriere succint) Trtarea apei brute cu coninut sporit de : de natriu 608 680 mg/l, (norma 200 mg/l), amoniac 4,5 mg/l (norma 0,5 mg/l), reziduu fix 1600 1733 mg/l (norma 1500 mg/l). pn la condiiile CLA Exigenele fa de dotarea tehnic, soluiile Se vor coordona cu beneficiarul i organele
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

96

constructive, materialele construciilor portante i de finisare incluse n proiect

de control. Inclusiv: S fie accesibile pe piaa naional; S corespund cerinelor de calitate privind exploatarea durabil a sistemului; Produsele s fie certificate n R.Moldova ; n conformitate cu legislaia i normativele ecologice n vigoare pe teritoriul r.Moldova Inspectoratul Ecologic al raionului Hnceti; Centrul de Sntate Public al raionului Hnceti; Arhitectul ef al raionului Hnceti;

4.4

Exigene privind protecia mediului

4.5

Cerine de coordonare preliminar a soluiilor cu organizaiile cointeresate

4.6

5 5.1

5.2

1.Rdicri geodezice n scara 1:500. 2.Ridicri geologice pe traseul conductelor de ap i a platformei nr.1 Staia de tratare a apei brute; Centrului de Sntate Public a raionului Hnceti; Inspecia Ecologic a raionului Hnceti; Expertiza Ecologic de Stat ; Serviciul de Verificare i Expertizare a Proiectelor i Construciilor ; * Datele privind lungimile de conducte de ap n interiorul localitii pot fi modificate

Cerine fa de oformarea documentaiei de proiect : Limba expunerii Numrul de exemplare Condiii speciale Indicaii priind executarea n cadrul proiectului de execuie a investigaiilor inginereti, materialelor i desenelor de execuie suplimentare Coordonarea Proiectului de execuie cu organele administraiei centrale i locale:

Limba romn; 4 (Patru)

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

97

Aprobat: Primarul com.Bobeica ___________________L.Mustea ____ ______________ 2012 L.S.


TEMA DE PROIECTARE

Reabilitarea i extinderea reelelor de canalizare. Epurarea apelor uzate . com.Bobeica, raionul Hnceti pentru faza Fidecul Galben 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Date generale Proiectarea se iniiaz n baza Beneficiar (Autoritatea contractant) Ordonatorul principal de credite Modul de selectare a executorului Sursa de finanare Organizaia General de proiectare (licena) Organizaii de proiectare specializate (licena) Tipul construciei Antreprenorul General Faza de proiect Condiii privind rezisten n construcii

Decizia Consiliului com. Bobeica cu ; Primria com. Bobeica ; Consiliul com. Bobeica; Concurs: Licitatie deschisa ; Bugetul, Contribuia populaiei, Investitori ; Dup caz Dup caz

1.10. 1.11.

2. 2.1. 2.2.

2.3

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

Reconstrucie, extidere i construcie nou; Selectare prin concurs; Proiect de execuie Conform legii privind calitatea n construcii i normativelor aplicate pe teritoriul R.Moldova. Teren clasificat seismic 7 baluri ; Fazele de construcie Pe etape Termenul de finisare a construciei Trana I nceputul : anul 2013 Finalizarea:anul 2015 Datele iniiale i avize necesare pentru lucrrile de proiectare Proces-verbal de selectare a Comisia de profil al raionului Hnceti, Primria terenului de construcie com. Stolniceni Certificatul de urbanizm Arhitectul ef al raionului Anenii Noi; Primria Stolniceni; Primria Bobeica. Condiii tehnice privind racordarea la reelele inginereti, sursele de energie : Alimentare cu ap Primria com.Stolniceni Canalizare Primria com.Stolniceni Alimentare cu termie Prevederile din proiectul deinut de primria com.Stolniceni Alimentare cu curent electric Prevederile din proiectul deinut de primria com.Stolniceni Alimentare cu gaze naturale Prevederile din proiectul deinut de primria
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

98

2.3.6 2.3.7 2.4. 2.4.1

2.4.2

2.4.3 2.4.4 2.4.5 3. 3.1

3.2

3.3

com.Stolniceni Prevederile din proiectul deinut de primria com.Stolniceni Prevederile din proiectul deinut de primria Signalizare contraincendiar i de paz com.Stolniceni Date i investigaii privind condiiile de construcie Raportul cu privire de cercetrile ingineroInvestigaii geologice pentru construcia staia de epurare geologice din proiectul platformei staiei de epurare din s.Stolniceni; Investigaii geologice pentru reele Raport de cercetrile inginero-geologice; de canalizare Raportul cu privire la cercetrile topografice din Investigaii topografice pentru construcia staia de epurare proiectul platformei staiei de epurare s.Stolniceni ; Investigaii de expertiz Nu necesit Investigaii de mediu Studiul de Impact Asupra Mediului Investigaii privind opinia public Procese verbale a Audierilor publice ; Caracteristica general a obiectului proiectat Destinaia obiectului proiectat Colectarea i transportarea apelor menajere provenite din satele Drgueni, Bobeica i Dahnovici spre epurare la staia de epurare din s.Stolniceni Componena proiectului Platforma nr.1 a) construcia staiei de epurare cu capacitatea de 90m3/zi n platforma staiei de epurare din s.Stolniceni b) modernizarea proiectului privind reelele inginereti din interiorul platformei (dup caz); In afara platformei a) retele de canalizare colectoare ; b) retele de canalizare stradale. Indicatori tehnico-economici de Volum de epurare 90m3/zi; Extindere baz a proiectului 400m3/zi; Telefonizare Costuri de exploatare la nivel mediu pentru R.Moldova; Platforma atribit pentru construcia staiei de epurare din s.Stolniceni Tehnologia propus n proiect S dein Certificat de conformitate valabil pe teritoriul R.Moldova Sa dispun de termen de garanie cel puin de 1 an de zile Furnizorul garanteaz formarea profesional i instruirea personalului de operare selectat de Primria com.Bobeica. Descrierea reelelor inginereti n interiorul platformei* Reele de canalizare Condiiile proiectului staiei de epurare
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.Bobeico, r.H nceti

3.4

3.5 3.5.1

99

3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5

Reele ap Reele gaz Reele electrice Reele telefonie

s.Stolniceni Condiiile proiectului staiei de epurare s.Stolniceni Condiiile proiectului staiei de epurare s.Stolniceni Condiiile proiectului staiei de epurare s.Stolniceni Condiiile proiectului staiei de epurare s.Stolniceni

3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8 3.6.9 3.6.10 3.6.11 3.7 3.8 4. 4.1

4.2 4.3

Descrierea volumelor fizice n interiorul platformei Reele canal n interiorul platformei Conform calculelor Camera de recepie i uniformizare a Conform calculelor apelor uzate Camera de grtare Conform calculelor Deznisiptoare Conform calculelor SBR-reactoare Conform calculelor Platforme de nmol Conform calculelor Lacuri (iazuri) biologice Conform calculelor Staie de dezinfectare Conform calculelor Transformator de tensiune Conform conditiilor tehnice RED CENTRU Reele de deversare a apelor epurate Se concretizeaza in proiectul de executie Deversor al apelor epurate n emisar Conform calculelor Volumul investigaiilor topografice Primria com.Bobeica Volumul investigaiilor geologice Numrul de urfuri cu adncimea pn la 3,0m 3 buc la 1 km; Cerinele generale privind soluiile de proiect Planul general i amenajarea Msuri de restabilire a drumurilor i terenurilor teritoriului afectate, cu aducerea pn la starea real de naintea interveniei. Soluii tehnologice i utilaj CMA la deversare : CBO5 - 25mg/l; MS 35 mg/l; Exigenele fa de dotarea tehnic, Se vor coordona cu beneficiarul i organele de soluiile constructive, materialele control. Inclusiv: construciilor portante i de finisare S fie accesibile pe piaa naional; incluse n proiect S corespund cerinelor de calitate privind exploatarea durabil a sistemului; Produsele s fie certificate n R.Moldova ; Exigene privind protecia mediului Cerine de coordonare preliminar a soluiilor cu organizaiile cointeresate n conformitate cu legislaia i normativele ecologice n vigoare pe teritoriul r.Moldova Inspectoratul Ecologic al raionului Hnceti; Centrul de Sntate Public al raionului Hnceti; Arhitectul ef al raionului Hnceti;

4.4 4.5

4.6 4.6.1 4.6.2

Cerine fa de oformarea documentaiei de proiect : Limba expunerii Limba romn; Numrul de exemplare 4 (Patru) .
Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.B obeico, r.H nceti

100

5 5.1

1.Rdicri geodezice n scara 1:500 pentru construcia reelelor de canalizare. 2.Ridicri geologice pe traseul conductelor de canalizare i a terenului de amplasare a staiei de epurare a apelor menajere; Centrului de Sntate Public a raionului 5.2 Hnceti; Inspecia Ecologic a raionului Hnceti; Expertiza Ecologic de Stat ; Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat ; Serviciul de Verificare i Expertizare a Proiectelor i Construciilor ; * n cazul necesitilor construciei a unor reele inginereti n platforma staiei de epurare s.Stolniceni, care nu sunt prevzute de proiect, atunci se execut lucrri de moodificare sau reproiectare.

Condiii speciale Indicaii priind executarea n cadrul proiectului de execuie a investigaiilor inginereti, materialelor i desenelor de execuie suplimentare Coordonarea Proiectului de execuie cu organele administraiei centrale i locale:

Alimentarea cu ap, evacuarea i epurarea apelor uzate.com.B obeico, r.H nceti

101