Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE AGRONOMIE

M.A.C.P.A.ANUL-II

REFERAT
ÎNFIINȚAREA UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE

PROFESOR.
CONFERENTIAR.DR. CALINA AUREL

MASTERAND.

IANCU(DUMITRESCU)NICULINA

CRAIOVA 2017

1
CUPRINS

1.Poziția geografică.....................................................pag.3

2.Accesibilitate.............................................................pag.4

3.Prezentarea proiectului agroturistic..........................pag.5

4.Dotări de care trebuie să dispună pensiunea...........pag.8

5.Aspecte tehnice(Memoriu tehnic)..............................pag.20

2
1.Pozitia geografica

Proiectul are ca scop realizarea de investiții în infrastructură de primire


turistică cu functiune de cazare și conditii de pregatire și de servire a
mesei, prin înfiintarea unei pensiuni turistice în mediul rural încadrată în
categoria 3 flori (margarete ).

Ca fază premergatoare proiectului de investitie, PUZ-ului, prin


propunerile prezentate, va constitui documentatia de urbanism ce va sta
la baza întocmirii DTAC (extras din PTh), care va prelua elementele din
reglementarile aprobate.

Terenul este situat într-o zona montana din sud-vestul judetului


Harghita, incanjurat de vaste zone împadurite. Amplasamentul are
acces din drumul satesc ce intersecteaza DN 13 B Gheorgheni - Praid
și este situat în apropierea partiei de schi, intr-o zona cu circulatie
intensa și cu vizibilitate maxima din drumul județean.

Situl se evidentiaza printr-o panta medie pe directia S-V, cu o


deschidere de cca. 53,60 m la drumul județean DN 13 B Gheorgheni -
Praid.

Amplasamentul este neconstruit, are stabilitatea generala si locala


asigurata in contextul actual si nu prezinta fenomene care produc
alunecari. Amplasamentul nu prezinta rise de inundatii sau alunecari de
teren.

In baza prevederilor STAS 1242/1- 89 s-a intocmit un studiu geotehnic,


necesar elaborarii proiectului sus mentionat.

Concluzii extrase din Studiul Geotehnic:

 Cf. STAS 11100/1-77 corelat cuP 100-1/2006 - valoarea de varf a


acceleratiei terenului - ag= 0,12g si perioada de colt Tc=0.7 s
 Cf. STAS 6054.- adincimea de inghet- 0,90 m de la suprafata
terenului.
 Cf. NP-082-4 - avand in vedere harta de zonare, amplasamentul
are valoarea caracteristica a vitezei vantului de 41 m/s . văntului.

3
 Cf. CR1-1-1-2005 (Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor)
amplasamentul are(avănd în vedere harta de zonare) .

Amplasamentul are stabilitatea generala si locala în ipoteza respectării


recomandărilor studiului geotehnic. Suprafata, avănd o panta de
aproximativ 5% nu este inundabila.

Concluzie - in amplasamentul studiat se pot amplasa constructii cu


regim de inaltime D+P+E+M, cu respectarea recomandarilor din studiul
geotehnic.

Pentru prezentul PUZ a mai fast necesar stabilirea urmatoarelor


aspecte:

 Reambularea planurilor de situatie si intocmirea de plan


topografic;
 Delimitarea clara a aliniamentelor existente;
 ldentificarea situatiei juridice a terenurilor;
 Identificarea problemelor de echipare tehnico-edilitara.

2.ACCESIBILITATE

Principalele cai de comunicatie din zona sunt drumul national13B-


segmentul Praid-Gheorghieni, in latime de cca 7 m in zona
amplasamentului, precum si un drum satesc din care se va face accesul
la functiunea propusa, pentru a nu se congestiona circulatia la drumul
national.

Din punct de vedere al circulatiei se constata urmatoarele


disfunctionalitati:

 Starea mediocra a drumurilor, asfalt deteriorat, profil


necorespunzator
 Lipsa trotuarelor pentru circulatia pietonala;
 Absenta iluminatului public duce la frustrari in fluxurile auto ce se
intersecteaza accidental ca directii, cum ar fi in zona de acces
studiata.
 Șanțurile de colectare a apelor adiacente drumurilor nu sunt
intretinute sau lipsesc.
 Drumurile de exploatare adiacente sunt de pamint,
subdimensionate si improprii circulatiei autovehicolelor .Datorita
4
faptului ca zona se va dezvolta, va fi absolut necesara
modernizarea actualelor drumuri.

3.PREZENTAREA PROIECTULUI AGROTURISTIC

Terenul studiat are în prezent functia de teren arabil. Zonele cu care se


invecineaza au pe de o parte functiuni agricole (teren arabil), si pe de
alta parte exista functiuni de locuire (case existente), aparținȃnd satului
Pasul Bucin.

În zonele învecinate întalnim:

 la nord- DN13B (segmentul Praid-Gheorgheni)


 la sud - est - drum satesc - din care se va face si accesul
 la sud-vest- proprietati particulare

Terenul are acces direct la drumul satesc, care la randullui se


intersecteaza cu DN13B ce se invecineaza cu amplasamentul pe latura
de N.

Atăt peste drumul sătesc, căt și peste cel național, exista pȃlcuri de
locuințe construite, cu arhitectura traditionala, in sistem izolat pe lot.

Din punct de vedere estetic, zona este afectata pozitiv de perspectivele


descendente spre zonele inconjuratoare. Un numar mic de locuinte
unifamiliale, precum si o pensiune reprezinta fondul construit din
imediata vecinatate. Cadrul natural este constituit din paduri si peisaje
alpine. Din punct de vedere urbanistic expresia actuala este in mare
parte ne-constituita, ne-existand suficiente constructii pentru a contura o
expresie urbanistica. Avand în vedere caracterul izolat al
amplasamentului, se poate estima ca aceasta caracteristica
predominant-natural-rurala se va pastra. Gradul de ocupare a zonei
studiate cu fond construit este 0, neexistand constructii pe
amplasament.

5
ECHIPAREA EDILITARA

Alimentarea cu apa

Zona studiata nu este echipata cu sistem centralizat de alimentare cu


apa. In zona studiata nu exista sistem centralizat de colectare și
evacuare a apelor uzate menajere si pluviale.

Alimentarea cu caldura

În zona nu exista retea centralizata de termoficare. Alimentarea cu


energie termica a cladirilor existente in apropierea zonei studiate este
realizata individual cu sobe cu lemne sau centrale termice.

Alimentarea cu energie electrica

În zona exista retele de alimentare cu energie electrica - retea aeriana


de distributie a energiei electrice de joasa tensiune (0,40 KV) de la care
sunt alimentate constructiile din apropiere.

Clima

Clima are un pronutat caracter temperat-continental de nuanta excesiva,


cu iemi moderat reci si veri secetoase. Altitudinea determina temperaturi
mai scazute decat in zona de podis.

Temperatura medie anuala este de +9,6° cu un maxim mediu in iulie de


+28,5° si un minim mediu in ianuarie de - 21 o. Umiditatea relativa medie
este de 78%. In ceea ce priveste directia vanturilor se constata ca
directia dominant ca frecventa este nord-vest (22,8%), celelalte directii
avand o participare procentuala mai redusa.

Acestea au o importanta deosebita in dispersarea si indepartarea


impuritatilor. La aceasta contribuie si viteza vanturilor, care pe directia
dominanta ating 6,4 m/s.

Aer

Prezenta vegetatiei atenueaza poluarea aerului din zona, a noxelor si


pulberilor provenite din traficul auto din zona - acesta fiind prezent
moderat la drumul national.

6
Apa

Apreciem ca agresivitatea sulfatica si magneziana asupra betoanelor,


respectiv a metalelor este slaba sau chiar absenta, deoarece pe
amplasamente si in vecinatatile zonei nu sunt surse generatoare de
reziduuri chimice.

Sol

În prezent, nu se inregistreaza poluari ale solului. Nu au fost depistate


depozitari necontrolate de deseuri care sa produca un impact negativ
asupra factorilor de mediu (apa, aer si sol) datorita efectului lor conjugat
ecologic si economic.

Nivel fonic

Ca si aerul, singurul poluator fonic din zona este traficul auto - iar acesta
este foarte redus, data fiind categoria drumului si gradul de construire a
zonei. Valorile inregistrate se inscriu in valorile admise (pana la 60 dB).

Concluzii

Din analiza factorilor de mediu si a cadrului natural rezulta ca:

 zona nu este poluata;


 microclimatul este foarte potrivit pentru activitatile ce se
preconizeaza a se desfasura.

Prin proiectarea atentă a fiecarui obiectiv si exploatarea la maximum a


potentialului natural, se pot crea spatii reprezentative, bine racordate la
cadrul natural existent. La acest lucru ajuta inclusiv relieful si vegetatia
existenta. În zona nu exista valori de patrimoniu ce necesita protectie.

Amplasamentul prezinta o varietate de elemente atractive naturale care


pot fi valorificate:

Deschiderea înverzită a pădurii, vederile spre dealurile înconjuratoare,


sunt elemente ce pot concura la o arhitectura organica, cu multe spatii
verzi si deschideri spre natura. Pentru o mai buna însorire si
compensare a deficitului termic, cladirile vor trebui orientate pe cat
posibil nord-est- sud-vest.

7
4.Aspecte tehnice (Memoriu tehnic)

Constructia propusa

Amplasamentul are acces din drumul sătesc ce intersecteaza DN 13 B


Gheorgheni - Praid și este situat in apropierea partiei de schi, intr-o zona
cu circulatie intensa și cu vizibilitate maxima din drumul judetean.

Suprafata de 1400 mp este suprafata totala studiata prin PUZ. Regimul


de înaltime va putea varia în conformitate cu studiul volumetric al
zonelor si va fi cuprins intre 6.00 si 12.00 m . Valoarea procentului de
ocupare a terenului- P.O.T. va fi de maxim 30%. Valoarile coeficientului
de utilizare teren - C. U. T. va fi maxim 1.0. Constructia propusa vor fi în
regim individual si vor avea o arie construita de cca 280 mp, cu o
suprafata desfasurata de cca. 700 mp, corespunzatoare unei constructii
D+P+E.

Exceptănd serviciile de cazare reprezentate printr-un numar de 8


camere cu grup sanitar propriu și posibilitatea servirii mesei puse la
dispozitia turiștilor, pensiunea beneficiaza de spatii de relaxare și
agrement ca de exemplu: sala de jocuri de societate (șah, table, remy,
caqi de joe, etc.), loc de joaca pentru copii, gratar In aer liber.
Suplimentar, pe amplasament exista doua terase neacoperite pentru
lunile calde, una adiacenta cladirii principale cu acces direct din aceasta
și alta pe platforma asfaltata din imediata vecinatate a drumului
judetean.

Pensiunea beneficiaza de parcare proprie cu posibilitatea gazduirii unui


numar de autovehicule egal cu cel al camerelor pentru cazare.

Functionalul este alcatuit din:

- casa scarii 10,07 mp

- hol central 24,05 mp

- oficiu personal 10,3 7 mp

- GS personal 5,49 mp

- spalatorie 8, 79 mp

- depozit subst. chimice 1,92 mp

8
- uscatorie 8,22 mp

- magazie rufe curate 5,18 mp

- ieșire de salvare din adapost 7,25 mp

- spatiu de joaca copii 29,07 mp

- sala recreere 120,45 mp

- GS barbati 4,22 mp

- GS femei 4,21 mp.

 la parter:(plansa 1)

-hoi primire clienti + receptie

- hol GS

- GS barbati

- GS femei

- GS pers. cu handicap

- sala de mese

- bucatarie

- zona preparare

- spalare vase

- hol

- depozit alimente

- vestiar haine de strada

- GS personal

- vestiar haine de lucru

- CT

- casa scarii

9
 la etaj:(plansa2)

- casa scarii

- hol + balcon

-camera+ baie

- camera + baie + balcon

- camera + baie + balcon

- camera + baie + balcon

- camera + baie + balcon

Alimentarea cu apa

Neexistand în zona studiata retea de alimentare cu apa, se propune


alimentarea cu apa de la un put forat. Acesta va avea o zona de
protectie conform legislatiei in vigoare si va fi amplasat în partea de
nord-vest a parcelei.

Instalatiile sanitare au rolul de a asigura utilizarea rationala a apei In


conditii de confort și gienico-sanitare și de evacuare a apelor uzate
respectand restrictiile din legislatia privind protectia mediului.

Solutiile tehnice și dimensionarea instalatiilor sunt conform STAS 14 78-


90, STAS 1795-86 și a Normativului 19-94.

Imobilul are caracteristicile prezentate In memoriul general din punct de


vedere contructiv și a conditiilor de exploatare.

Prezenta documentatie trateaza instalatiile sanitare pentru cladirea, ce


va fi echipata cu instalatii de alimentare cu apa rece, apa calda si de
canalizare a apelor uzate menajere si a apelor pluviale.

10
La alegerea solutiei tehnice s-au avut In vedere:

caracteristicile constructiei
destinatia constructiei
conditiile de mediu
destinatia lncaperilor
standardele In vigoare
Alimentarea cu apa rece

Se propune asigurarea alimentarii cu apa de la putul forat, racordul de


apa rece realizandu-se din teava din PEHD50mm.

Pe conducta de alimentare cu apa rece de consum se va monta o filtru


cu osmoza inversa 180l apa pura /zi pentru ca apa sa poata fi utilizata si
pentru baut. ( permeatul ) este depozitata într-un rezervor încorporat si
echipat cu hidrofor din inox pentru pomparea ei catre consumator.
(concentratul ), este evacuata la canalizare.

Alimentarea cu apa calda

Necesarul de apa calda se va prepara lntr-un boiler electric cu preparare


directa cu capacitatea de 500 l montat In centrala termica propusa.

Distributia apei calde la punctele de consum va fi realizata aparent.


Conductele vor fi protejate termic cu material izolator (manșoane
termoizolante) tip VIDOFLEX.

Canalizarea

Apele uzate menajere colectate de la cladire vor fi evacuate gravitational


la caminele de canalizare propuse, cu descărcare prin intermediul unui
racord de canalizare PVC Dn 110 mm spre statia de epurare mecano-
biologica propusa. Evacuarea apelor uzate menajere din cladire catre
ciiminele de canalizare se va realiza printr-o conducta din PVC 110mm.

Lucrarile de sapatura pentru santuri si camine vor fi executate manual,


din aval catre amonte. Astuparea santului cu pamant se va face lasand
Iibera zona imbinarii tuburilor. Dupa efectuarea probei de etansietate si
numai dupa remedierea eventualelor defectiuni, santul va fi astupat
integral pămȃntul fiind compactat cu maiul de mȃna, în straturi
succesive de 20 mm.

11
Căminele de vizitare vor fi executate din beton,cu sectiunea ciculara sau
rectangulara respectind conditiile tehnice precizate în STAS 2448/98 . În
interiorul caminelor se vor monta scari de acces din otel-beton 0.20 mm
protejat anticoroziv. Caminele de vizitare vor fi acoperite cu capac si
rama din fonta conform STAS 2308/91. Aducerea la cota a caminelor se
va face odata cu executia lucrarilor de sistematizare verticala..

RETELE EXTERIOARE AP A SI CANALIZARE

Conductele de canalizare de la obiectele sanitare, Dn 110-150, se vor


executa din PVC și se vor amplasa ingropat. Inainte de iesirea din
cHidire conductele vor fi prevazute cu piesa de curatiere dupa care se
vor ingropa pana sub adancimea de inghet . La min 1,5 m de fundatia
cladirii se realizeaza un camin de colectare și schimbare de sens cu
diametrul interior de 40 em si adancimea de 1 ,5 m necesara pentru
crearea unei inaltimi de decantare. De la caminul co lector , prin
intermediul unei tevi de PVC cu Dn 150 apa este dirijataspre fosa
ecologica, care se va amplasa la minim 1Om distanta fata de ferestrele
cladirilor. La toate schimbarile de sens ale conducte de canalizare se vor
amplasa camine cu caracteristicile prezentate anterior.

Reteaua de captare a apelor chimic impure

Retea de evacuare a apelor incarcate cu grasimi, provenite de la


spalatoarele din bucatarii.

Apele colectate de aceasta retea sunt trecute și procesate printr-un


separator de grasimi și apoi deversate intr-un bazin de colectare.
Separatorul de grasimi este o constructie de tip carosabil și are doua
compartimente de procesare.

Toate conductele se vor ingropa la minim 1,10 m adancime pe un pat de


nisip cu grosimea de 10 mm.

Proiectarea, executia și receptia instalatiilor sanitare se efectueaza in


conformitate cu normativele și standardele în vigoare.

12
Microstatia de epurare

Instalatia pentru tratarea apelor reziduale a fost conceputa si in scopul


epurarii apelor menajere si/sau a apelor usor biodegradabile provenite
de la cresterea animalelor sau de la prelucrarea carnii.

Instalatia este de tip monobloc alcatuita din mai multe compartimente


fiecare avand un rol specific. Viata unitatii, atunci cand este instalata si
folosita in conformitate cu instructiunile detinatorului certificatului, trebuie
sa fie de minim de 25 de ani. Totusi, componentele mecanice vor fi
supuse uzurii normale si vor necesita servisare in aceasta perioada.

Descriere

Sistemele pentru epurarea apelor reziduale cu substante usor


biodegradabile se bazeaza pe:

 fenomene fizice ale transferului de masa


 fenomene chimice (reactii de hidratare, hidroliza, modificari ale
pH-ului, etc.)
 fenomene biochimice (reactii catabolice, anabolice, inhibarea
reactiilor enzimatice)
 fenomele hidraulice (timpi de retentie, distributia apei uzate in
reactor)

Sistemul consta din mai multe compartimente de tratare avand roluri


diferite.

Flux tehnologic de tratare a apelor uzate de tip menajer:

La patrunderea apelor reziduale in primul compartiment care


functioneaza in regim deficitar de oxigen are loc o prima biodegradare a
substantelor organice si a anumitor substante anorganice, cu ajutorul
bacteriilor. Concomitent are loc si o separare a grasimilor care se
colecteaza intr-unj gheab separat.

Regimul de oxigen este de tip anoxic favorizand reducerea azotatilor si


eliminarea fosforului.

In continuare apele reziduale patrund in compartimentul destinat epurarii


biologice-aerobe care functioneaza pe principiul amestecului complet.

13
Cantitatea de namol biologic si timpii de stationare sunt calculati astfel
ca sa se realizeze parametrii de epurare ceruti de legislatia in vigoare.

Oxigenarea apelor se realizeaza prin barbotarea aerului cu ajutorul


ventilatoarelor adecvate.

Apele epurate biologic patrund in compartimentul decantor care este


astfel conceput incat asigura concomitent o filtrare a acestora, namolul
biologic recirculandu-se in interiorul sistemului. Dupa operatiunea de
decantare si filtrare apele sunt evacuate in emisar. Intregul sistem
functioneaza gravitational, energia electrica fiind consumata doar pentru
aerarea.

Putul forat

Necesarul de apa, se va asigura printr-un put de captare de medie


adancime, cu diametrul coloanei de filtrare de 400 mm și diametrul
coloanei definitive de 450 mm, forat In curte. Putul forat este alcatuit din
coloane tubulare (peretele putului și coloana filtranta).

Marimea zonei de protectie sanitara, conform Normativ NP028/98-


Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei", In cazul
captarii de apa potabila, va fi de minimum 50 m In amonte și de 20 m In
aval de captare. Zona de protectie sanitara nu ajuta decat la
biodegradarea unor substante care sunt transportate de apele
subterane.

Zona de protectie sanitara stricta cu un diametru de minim 3 m, In jurul


putului forat se va imprejmui, pentru oprirea accesului necontrolat al
populatiei, animalelor și utilajelor de orice fel, devenind astfel parte
componenta a captarii.

La partea superioara a putului se amenajeaza un camin vizitabil cu


adancimea de 1,20 m și diametrul de 1 m acoperit cu capac din fonta.

Hidroforul

Debitul și presiunea necesara in instalatia interioara va fi asigurata


printr-o statie hidrofor, amplasata In cabina putului , alcatuita dintr-un
vas de expansiune lnchis, cu membrana, cu capacitatea
corespunzatoarei fișei tehnice. Comanda functionarii hidroforului va fi

14
asigurata de prezenta presostatului precum și a sondei de siguranta
pentru nivel minim. Dupa montaj, lntreaga instalatie va functiona
automat.

Reteaua de apa rece, de la putul forat spre consumatori, va fi executata


din polietilena de lnalta densitate, cu Dn 25 mm pozata direct in pamant,
pe pat de nisip de 15 em, lacota -1,0 m de la CTA.

Conducta de distributie a apei reci va fi executata din teava de otel cu


diametrul de 11/2".

Alimentarea cu caldura

Date generale

Obiectivul: Documentatia de fata trateaza instalatiile de incalzire


interioare aferente cladirii.

La alegerea solutiei tehnice s-au avut in vedere:

caracteristicile constructiei
destinatia constructiei
conditiile de mediu
destinatia lncaperilor
standardele in vigoare

Clima și fenomenele naturale specifice zonei

o clima este de tip temperat


o temperatura minima- 210 C
o temperatura maxima + 3 80 C
o umiditatea minima = 60%
o umiditatea maxima = 85%

In scopul asigurarii conditiilor optime de confort termic se realizeaza o


instalatie de incalzire dimensionata pentru a asigura temperaturi
interioare conform SR 1907/2-91.

In scopul asigurarii conditiilor optime de confort termic se realizeaza o


instalatie de incalzire dimensionata pentru a asigura temperaturi
interioare conform SR 1907/2-97 .

15
Pentru cre~terea gradului de confort a spatiilor lncalzite ~i gestionarea
economica a energiei termice se propun urmatoarele:

montarea a doua cazane pentru incalzire centrala cu temperatura


agentului termic demaxim 950C, ce functioneaza pe
combustibillemnos.
distributia agentului termic de la centrala termica propusa la
corpurile de i'ncalzire se va realiza prin intermediul unui
distribuitor-colector ;
spatiul centralei termice va fi amenajat și echipat în așa fel sa
poata fi respectate, in totalitate, prevederille ,Normativului pentru
proiectarea și executia retelelor și instalatiilor de incalzire .

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a zonei se va realiza prin extinderea


retelei electrice aeriene de joasa tensiune (0,4KV).

Caracteristicile electrice ale obiectivului:

 Putere instalata: Pi= 49.000 kw;


 Putere maxima absorbita: Ps = 31.40 kw;
 Tensiunea de utilizare Un = 3 x 380 V.c.a. /1 x 220 V.c.a.;
 Frecventa retelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;
 Factor de putere cos cp = 0,92 (neutral);

Pentru alimentarea cu energie electrica se propune montarea pe


acoperis a mai multor panouri fotovoltaice.

Energia fotovoltaica reprezinta o solutie viabila pentru locatiile care nu


beneficiaza în prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate.
Aceste sisteme pot deveni rentabile și pentru consumatorii conectati la
reteaua nationala prin eliminarea necesitatii folosirii unor acumulatori și
livrarii energiei direct în reteaua nationala.

Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera


disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Valorificarea
surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise
importante conferite de acestea, si anume, accesibilitate, disponibilitate
si acceptabilitate.

16
Energia solara fotovoltaica se bazeaza pe producerea directa de
electricitate prin intermediul celulelor cu siliciu.

Atunci cand straluceste si atunci cand conditiile climatice sunt favorabile,


soarele fumizeaza o putere de 1 KWh/m2. Panourile fotovoltaice permit
Convertirea directa in electricitate a 1 0 - 15% din aceasta putere.
Productia de energie a unui astfel de panou variaza odata cu cresterea
sau scaderea intensitatii solare.

Celulele fotovoltaice sunt protejate impotriva intemperiilor, furtunilor sau


razelor ultraviolete de un strat protector de sticla speciala. Astfel
panourile fotovoltaice actuale sunt destinate unei utilizari de lunga
durata, ce poate depasi 20 de ani.

In conditiile meteo solare din Romania, un captator solar termic,


functioneaza în conditii normale de siguranta, pe perioada martie -
octombrie, cu un randament care variaza între 40% si 90%.

Este un termen care se refera la surse de energie regenerabila și


nepoluanta. Electricitatea generata din surse regenerabile devine din ce
în mai disponibila. Prin alegerea unor astfel de surse de energie
regenerabila consumatorii pot sustine dezvoltarea unor energii curate
care vor-reduce impactul asupra mediului asociat generarii energiei
conventionale și vor crește independenta energetica.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Amplasamentul studiat are o suprafata totala de 1400,mp.

In zona se mai intalnesc urmatoarele tipuri de proprietati:

 la nord - DN13B (segmentul Praid-Gheorgheni)


 la sud - est - drum satesc - din care se va face si accesul
 la sud-vest- proprietati particulare

Terenul are acces direct la drumul satesc, care la randul lui se


intersecteaza cu DN13B ce se invecineaza cu amplasamentul pe latura
de N. Nu se întalnesc cazuri de ocupare abuziva a terenurilor
apartinanddomeniului public de catre persoane fizice sau juridice.

In zona exista urmatoarele obiective de utilitate publica:

17
 drumul national 13B segmentul Praid-Gheorgheni.
 drumul satesc

Pentru a se asigura crearea unor incinte, parcaje, constructii, zone verzi


si accesul spre acestea pot avea loc schimburi de teren, vanzari si
concesionari intre detinatori.

b)Sistemul constructiv

1)Pensiunea P+1Et:

Suprafată teren=1400mp(conform măsuratorii cadastrale)

Suprafata construita = 288 mp

Suprafata desfasurata=700 mp

Regimul de înaltime este: parter+etaj+mansarda

Volumul cladirii este de circa 2600 mc.

Procent de ocupare a terenului 14,7%

2)Imprejmuirile:

Împrejmuirea spre strada de acces va avea înălţimea maximă de 2,00


metri din care un soclu opac de 0,60 şi o parte transparentă dublată cu
gard viu. Împrejmuirea va fi realizată din soclu şi stâlpişori de beton
armat sau metalici cu panouri metalice decorative. Soclul şi stâlpii se vor
placa cu piatră naturală. Poarta acces auto va fi din două bucați din fier
forjat cu închidere asistata electronic prin telecomanda , iar gardurile
spre limitele separative ale parcelei vor avea o înălţime minimă de 2,20
metri realizate din stâlpişori din beton armat şi panouri opace (din
zidărie) dublate de vegetaţie

c)Finisaje exterioare:

Finisajele exterioare ale construcţiei vor fi alcătuite din tencuieli texturate


de tip „Baumit” sau „Dufa” vopsite în culori beige. Se vor utiliza şi placaje
exterioare de caramida aparenta.

Faţadele termoizolate neventilate sunt compuse din:

18
1). zidărie exterioară de 25 cm grosime executată din cărămidă G.V.P.
marca C10 şi mortar M10.

2). sistem termoizolant din polistiren cu densitatea de minim 20 kg/m3


de 10 cm grosime, cu protecţie la radiaţii UV cu strat vizibil din tencuială
decorativă în strat subţire pe bază de răşini sintetice pentru exterior.
Culori (conform planşe de arhitectură).

d)Finisajele interioare

Finisajele interioare ale construcţiei propuse vor fi cele uzuale pentru


spaţiile de locuinţă, incluzând gleturi de ipsos şi pereţi de
compartimentare din gips-carton zugrăviţi cu vopsele lavabile, pardoseli
calde tip parchet sau mochetă şi placaje de gresie (materialele fiind
destinate traficului mediu). Grupurile sanitare vor primi de asemenea
finisajele uzuale pentru astfel de spaţii: gresie pentru pardoseli şi faianţă
pentru pereţi. Golurile interioare vor fi închise cu uşi din lemn placate cu
furnir natur şi tratate cu lac.Pardoseală din duşumeli lamele lemn la
camere, 8-12 mm. Pardoseală din gresie la baie 5 mm Pardoseala din
piatra la bucătărie şi hol, 5 mm.

e) Învelitoarea

Acoperirea se va realiza pe şarpantă de lemn acoperita cu învelitoare de


ţiglă metalica tip „LINDAB” de culoare cărămiziu închis. Pentru structura
şarpantei se va utiliza lemn de răşinoase bine uscat, tratat anticoroziv şi
ignifugat. Tratamentul lemnului se va face superficial (prin vopsire) cu
substanţe tip Tropitox, Evinit, Cotinex sau analogice. În construcţie se
vor utiliza căpriori 10x12 cm, cosoroabe şi grinzi de coamă 15x15 cm,
astereală d 2,5cm cu lăţime recomandată între 20 şi 30 cm.

f)Utilitati

 Alimentare cu apa – racordata la sursa proprie(puț forat)


 Alimentare cu energie electrica – prin bransamentul existent
la reteaua de joasa tensiune din zona.
 Instalatie canalizare de colectre ape menajere uzate în fosa
septica vidanjabila.

19
 Alimentare cu energie termica – de la centrala termica
proprie,cu functionare pe combustibil gazos.Instalatia de apa
racordata la sursa proprie (put forat).

5.Dotări de care trebuie sa dispuna pensiunea

a)Referitor la constructie

 Clădirea să fie în stare bună,perfect întreținută și cu arhitectură


proprie.
 Căi de acces perfect întreținute
 Holul de primire mobilat și decorat corespunzător
 Mijloace proprii de colectare și epurare a apei
 Racordarea la reteaua electrică
 Accesul la camerele de locuit și la grupurile sanitare direct fără
trecere prin alte camere.

b)Referitor la spatiile de preparare si servirea mesei

 Plita electrica-1 buc


 Vase pentru prepararea alimentelor si ustensile de bucatarie
 Echipamente pentru păstrarea la frig a alimentelor
 Instalatie de apa caldă si rece
 Livingul dotat cu mobilier adecvat de calitate superioară
 Spatiul de servire a mesei dotat cu mese,scaune și inventar de
servire.
 Vaze cu flori-10 buc

c)Referitor la spatiile de cazare

 Camere cu două locuri mai mari de 10m²


 Grup sanitar comun .
 Încălzire centrala proprie.
 Televizor si radio la dispozitia turistilor în fiecare cameră.
 Telefon la dispozitia turistilor .

20
d)Referitor la mobilier,lenjerie și alte obiecte

 Pat cu saltea Relaxa -16 buc


 Plapuma, 140 x 200 cm (cȃte două bucăti de persoană)-36
buc Perne mari-18 buc
 Cearsaf pentru pat și cearșaf plic pentru pled, patură sau plapumă-
40 buc
 Masă 1,20x0,80m-8buc
 Scaune -20 buc
 Cuier-10 buc
 Oglindă sau toaletă la dispozitia turistilor-10 buc
 Prosoape pentru față-40 buc
 Prosoape baie-40 buc
 Perii pentru haine sau pantofi-10 buc
 Scrumiere -10 buc
 Perdele obturante sau alte mijloace de obturare a luminii-30 buc
 Pahare -40 buc

21
6.BIBLIOGRAFIE

1.web

2.Clasificari pensiuni agroturistice

22