Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

ARCUL DE TRIUMF

Tematica pentru instructajul periodic de protectia muncii pe anul 2003 Meseria: instalator tehnico-sanitar si de incalzire

Nr. Crt. 1

Luna Ianuarie

Februarie

NSSM ; simbol NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor: 57/2002 NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire 28/2001 NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire 28/2001 NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire 28/2001 NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire 28/2001 NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire 28/2001

Tema Cap.2 Manipularea si transportul prin purtarea maselor.

Martie

Aprilie

Cap. 2 Prevederi comune pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire. Cap. 2.3 Dotarea cu echipamente individuale de protectie. Cap. 2.5 Organizarea locului de munca. Cap. 2.7 Accesul in spatii foarte periculoase. Cap 2.8 Manipularea, transportul si depozitarea materialelor. Cap 2.9 Sapaturi. Cap 3.1 Operatii de prelucrare. Cap 3.2 Utilizarea lampii de benzina. Cap 3.3 Montarea conductelor si armaturilor. Cap. 3.4 Montarea echipamentelor si utilajelor. Cap 3.5 Operatii cu plumb topit si masticuri izolante.

Mai

Iunie

Nr. Crt. 7 8

Luna Iulie

August

Septembrie

NSSM ; simbol NSSM pentru sudare si taierea metalelor 2/1998 NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire 28/2001 NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire 28/2001 NSSM pentru lucrul la inaltime 12/2000 NSSM pentru activitatea de vopsire 26/1996 NSSM pentru activitatea de vopsire 26/1996

Tema Cap 3.3 Sudarea si taierea cu gaze (oxiacetilenica). Cap 3.7 Operatii de curatare. Cap 3.8 Operatii de vopsire. Cap 3.9 Operatii de izolatie si protectie. Cap 3.10 Probe si operatii conexe pentru lucrarile de instalatii tehnicosanitare si de incalzire. Cap. 2 Prevederi comune pentru lucrul la inaltime. Cap. 2.4 Organizarea locului de munca. Cap. 4 Rampe de acces si scari rezemate. Cap. 4 Pregatirea suprafetelor in vederea vopsirii. Cap. 4.1 Procedee mecanice. Cap. 4.2 Procedee chimice. Cap. 5 Procedee de vopsire. Cap. 5.1 Prevederi comune tuturor procedeelor de vopsire. Cap. 5.5 Vopsirea cu pensula.

10

Octombrie

11

Noiembrie

12

Decembrie

Intocmit Ing. Stuparu Gh.

Aprobat Director General Ing. Alexandrescu Alexandru