Sunteți pe pagina 1din 2

SINDICATUL SCOALA PRAHOVEI

Ploiesti, Strada Spatari, Nr. 31


Telefon/Fax 0244 513976
Telefon 0244 - 571033

APROBATA DE***
.
NUME, PRENUME,
FUNCTIE, SEMNATURA, STAMPILA
SUMA

.
DATA APROBARII
..

CERERE
PENTRU ACORDAREA UNUI
AJUTOR*

(social/ pentru: deces parinti, membru al familiei/ membru de sindicat/ boala/


maternitate/ casatorie/ pensionare)

Domnule Presedinte,
Subsemnatul, ., salariat in
cadrul
Gradinitei/
Scolii/
S.A.M./
Liceului/
Colegiului
.
In
functia
de..
.. .., posesor al B.I./ C.I. seria .., nr.
.., membru cotizant al Sindicatului Scoala Prahovei, va rog sa-mi aprobati
cererea pentru ajutor*.
Precizez ca: **

..

..
Anexez prezentei urmatoarele documente:

.
Data
Semnatura

Avizata de liderul din unitatea scolara****

(numele si semnatura liderului)


*Se completeaza cu una dintre variantele cuprinse in paranteza, in functie de tipul ajutorului solicitat;
**Se arata motivele pentru care este solicitat ajutorul;
***Se completeaza de catre Presedintele Sindicatului;
****Cererea nu este aprobata daca nu are avizul liderului de sindicat din unitatea scolara de care
apartine solicitantul.