Sunteți pe pagina 1din 10

EXECUTAREA CIM -dr si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stab prin lg si sau prin negociere

in cadrul CCM si al CIM -salariatii nu por renunta la dr ce le sunt rec prin lege = interdictie expresa -orice intelegere conventie tranzactie prin care se urmareste renuntarea la dr rec de lg salaraiatilor sau limitarea acestor dr este lovita de nulitate -executarea CIM se dovedeste de catre parti prin orice mijloc de proba. DREPTUILE SALARIATILOR: PRINCIPALELE DR ALE SALARIATILOR art 39 CM: - salarizarea pt munca depusa - repaus zilnic si saptamanal - concediu de odihna anual - egalitatea de sanse si de tratament - demnitatea in munca - securitate si sanatate in munca - acces la formarea profesionala - informare si consultare - de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca a mediului de munca - protectie in caz de concediere - negociere colectiva si individuala - de a participa la actiuni colective - de a constitui sau de a adera a un sindicat Alte dr prev de lg speciale sau de CCM aplicabile: FUNCIONARII PUBLICI 188/99 republicata - dr la cariera - dr la opinie - -cel care potrivit statutului propriu sunt oblig sa poarte uniforma in timpului serviciului o primesc gratuit - pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica MAGISTRATII 303.2004 republicata: - dr la concediu de odihna platit de 35 de zile lucratoare - dr la incheierea locuintelor de serviciu - beneficiaza anual de 6 calatorii in tara dus-intors gratuitate la transportul pe calea ferata clasa I auto naval si aerian sau de decontarea 7,5 litri combustibil la suta de km pt 6 calatorii dus intors. OBLIGATIILE SALARIATILOR: IN PRINCIPAL: - de a realiza norma de munca sau de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului - de a respecta disciplina muncii - de a respecta prevederile cuprinse in RI CIM CCM - de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu - de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate - de a respecta secretul de srviciu CIM-contract de adeziune de multe ori nu se negociaza, sunt semnate in forma initiala ALTE OBLIG ALE LUCRATOILOR PREV IN CCM: FUNCTIONARI PUBLICI:

au oblig sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii pers fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici - le este interzis sa ocupe functii de conducere in structurile sau org de conducere alese sau numite ale partidelor politice - inaltilor funct publici le este interzis sa faca parte din partide politice - sunt obligatii sa urmeze cursuri de perfectionare profesionala MAGISTRATI: - sunt datori sa se abtina de la orice acte sua fapte de natura sa compromita demnitatea lor in profesie si societate - sunt oblig sa presteze secretul deliberarilor si al voturilor la care a participat inclusiv dupa incetarea exercitarii functiei - sa rez lucrarile in termenele stabilite si sa solutioneze cauzele in termen rezonabil in functie de ecomplexitatea acestora si sa respecte secretul profesional - sunt obligati sa prezinte declaratia de avere si de interese. DREPTURILE ANGAJATORULUI art40: - sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii - sa stab atributii corespunz fiecarui salariat in cond legii - sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pt salariat sub rezerva legalitatii lor - sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu - sa constate savarsisrea abaterilordisciplinare si sa aplice sanctiuni corespunzatoare potrivit legii CCM aplicabil si RI - sa stab obiectivele de performanta individuala precum si citeriile de evaluare a realizarii acestora OBLIGATIILE ANGAJATORULUI: - sa informeze salariati asupra cond de munca - sa asigure permanent cond tehnice coresp de munca - sa acorde salariatilor toate dr ce decurg din CCM si CIM - sa comunice periodic salariatilor situatia ec si fin a unitatii cu exceptia inform sensibile sau secrete care prin divulgare pot prejudicia activ unitatii - sa se consulte cu sindicatul sau cu reprez salariatilor in privinta deciziilor ce pot afecta substantial dr si onteresele acestora - sa plateasca toate contributiilesi impozitele aflate in sarcina sa si sa calculeaza retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati - sa infiiinteze registrul general de evidenta a salariatiilor si sa opereze inregistrarile obligatorii - sa elibereze la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat - sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatiilor. MODIFICAREA CIM se refera la: - durata contractului - locul muncii - felul muncii - conditiile de munca - salariul - timpul de munca si timpul de odihna - angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii fara consimtamantul salariului in cazul unor situatii de forta majora cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului si in conditiile prev de lege CIM si CCM - ca regula CIM poate fi modificat numai prin acordul partilor - anterior modificarii CIM angajatorul are oblig de a informa salariatul cu privire la caluzele esentiale pe care intentioneaza sa le modifice - orice modif a unuia dintre elem contractului in timpul executarii CIM impune incheierea unui act aditional la contract intrun termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii cu exceptia situatiilor in care o asemenea modif este prev in mod expres de lg - locul muncii poate fi modif unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului

DELEGAREA consta in exercitarea temporara din dispozitia angajatorului de catre salariat a unor lucrari sau sarcini coresp atrib de serv in afara locului sau de munca = este masura temporara -pe durata delegarii salariatul isi pastreaza functia si toate celealate dr prev in CIM -delegarea poate fi dispusa pt cel mult 60 zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pntru perioade succesive de maxim 60 zile calandaristice cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungirea delegarii nu poate constitui motiv pt sanctionarea disciplinara a acestuia -salariatul delegat are dr la plata ch de transport si cazare precum si la o indemnizatie de delegare in cond prev de lg sau CCCM aplicabil EX: CCM national pe anii 2011-2014 art 33(2): salariatele gravide indepand cu luna a V de sarcina precum si acela care alapteaza nu vor putea fi detasate decat cu acordul lor TRASATURI CARACTERISTICE ALE DETASARII - e o masura temporara poate fi dispusa pt cel mult un an si in mod exceptional poate fi prelungita pt motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea cu acordul ambelor parti din 6 in 6 luni - doar pt primul an poate fi dispusa unilateral fiind oblig pt salariat in baza consimt prealabil exprimat la incheierea CIM Prelungirile presupun acordul salariatului - implica plata oblig a ch de transport si cazare si o indemnizatie de detasare in con lg si CCM aplicabil in CCM aplicabil la nivel nat 2011-2014 art 46 in cazul in care detasarea depaseste 30 de zile conescutive in locul diurnei zilnice se plateste i indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic - inceteaza prin expirarea termenului prin revocarea detasarii prin acordul partilor sau prin incetarea CIM SUSPENDAREA CIM: - presupune incetarea temporara a prestarii muncii si implicit a remuneratiei si a unor dr salariale si conexe salariului - in cazul suspendarii cim se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea modificarea executarea sau incetarea CIM cu exceptia sit in care cim inceteaza de drept - oricand in timpul perioadei de suspendare cim intervine o clauza de incetare de dr a acestuia cauza de incetare de drept prevaleaza - supsendarea cim se porduce de drept prin acordul partilor sau prin actul unilateral la initiativa uneia dintre parti CIM se supsenda de drept: - concediu de materitate sau paternal - concediu pt incapaitatea temporara de munca - carantina - exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive legislative ori judecatoesti pe toata durata mandatului daca lg nu prevede astfel - indeplinirea unei functii de conducerere salarizate in sindicat - forta majora - in cazul in care salariatul este arestat prevenitv in cond CPP - de la data exprimarii perioadei p care au fost emise avizele autorizatiile de 6 luni salariatul nu si-a reinoit avizele autorizatiile ori atestarile necesare pt exercitarea profesiei contractulul individual de munca inceteaza de drept CIM Suspendarea de drept a CIM Alte cazuri expres prevzute de lege sau CCM aplicabil: -pe durata ntreruperii activitilor n construcii din cauza condiiilor meteo pn la 90 de zile; -pe perioada ntreruperii colective a lucrului ca urmare a unor temperaturi extreme. +37 grade i -20 -prin pornirea aciunilor judiciare n rspundere contra directorilor, pentru daune cauzate societii i de acetia prin nclcarea ndatoririlor lor fata de societate pn la ramanerea irevocabile a hotrrii. CIM poate fi suspendat din iniiativa salariatului, n urmtoarele situaii:

-concediul pentru creterea copilului n vrsta de pn la 2 ani sau n cazul copilului cu handicap pn la mplinirea vrstei de 3 ani; -concediul pentru ngrijirea copilului bolnav n varsta de pn la 7 ani sau n cazul copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente pn la implinirea varstei de 18 ani; -concediul paternal; -concediul pentru formare profesionala; -exercitarea unor funcii elective n cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local pe toat durata mandatului; -participarea la greva. CIM poate fi suspendat din iniiativa angajatorului n urmtoarele situaii:
a. Pe durata cercetarii disciplinare prealabile; b. n cazul n care angajatorul a formulat plngere penala mpotriva salariatului sau acesta a fost trimis n judecata pentru fapte penale incomplativile cu functoa detinuta, pn la ramanearea definitiva a hot jud c. n cazul ntreruperii sau reducerii temporare a activitii fr ncetarea raportului de munca pentru motive economice thenologice structurale sau similare d. Pe durata detasarii e. Pe durata suspendarii avizelor autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor. f. Ca sanctiune disciplinara numai potrivit legilor speciale. De exemplu,: art. 100 lit d) din legea 303/2004 Statutul magistrailor republ: suspendarea din funcie pe o perioada de pn la 6 luni; g. n cazurile prevaute la lit a) i b) dac se constata nevinovatia celui n cauza, salariatul i reia activitatea anterioara i i se plateste n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale, o despgubire egala cu salariul i celelalte drepturi care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului. Suspendarea din iniiativa angajatorului n cazul reducerii temporare a activitii pentru motive eco, tehno structurale sau similare pe perioade care depesc 30 de zile lucrtoare, angajatorul va putea reduce programul de lucru de la 5 z la 4 z pe sapt cu reducerea corespunztor a salariului pn la remedierea sit care a cazuat reducerea programul. Dup consultarea prealabile a sindicatului sau a reprezent salariailor, SAU - Pe durata reducerii i/ sau a ntreruperii temporare a activit salariailor. CIM poate fi suspendat prin acordul prilor, n cazul: -pentru interese personale; -concediilor fr plata pentru studii; -functionarilor publici, pentru un interes legitim, raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a acestuia pentru o perioada cuprinsa ntre o luna i 3 ani. NCETAREA CIM Cim poate inceta astfel: -de drept -ca urmare a acordului partilor la data convenita de acestea - ca ur,are a vointei unilaterala a uneia dintre pri n cazurile i n condiiile limitativ prevzute de lege. CIM nceteaz de drept: a. La data decesului salariatului sau al angajatorului pers fizica precum i n cazul dizolvarii angajatporului pers juridica de la data la care angajatorul i-a ncetat existenta;

b. La data rmnerii irevocabile a hot jud de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului pers fizica: c. La data ndeplinirii cumulative a cond de vrsta standard i a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la data comunicarii decizi de pensie n cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei aniticipate, pensiei pentru limita de vrsta cu reducerea vrstei standard de pensionarel d. Ca urmare a constatrii nulitatii absolute a CIM de la data la care nulitatea a fost constata prin acordul prilor sau prin hotrrea judectoreasca definitiva; e. Ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n funcia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeieate de la data rmnerii definitive a hot jud de reintegrare. f. Ca urmare a condamnarioi la executarea unei pedepse privative de libertate de la data rmnerii definitive a hot jud g. De la data retragerii avizelor autoriz ori atestarilor necesare pentru exercit prof h. Ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei funcii ca msura de sigurana ori pedeapsa complementara de la data rmnerii definitive a hot jud prin care s-a dispus interdictia i. La data expirarii termenului cIM ncheia pe durata determinata j. Retragerea acordului prinilor sau al reprezentanilor legali n cazul salariailor cu vrsta cuprinsa ntre 15 i 16 ani. De la c la j constatarea cazului de ncetare de drept a CIM se face n termen de 5 zile lucrtoare de la intervenirea acestuia n scris prin decizie a angajatorului i se comunica persoanelor aflate n situaiile respective n termen de 5 zile lucrtoare. Nerespectarea oricareia dintr e cond legale necesare pentru ncheierea valabila a CIM atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulitatii produce efecte pentru viitor. Nulitatea CIM poate fi acoperita prin ndeplinirea ulterioara a aconditiilor impuse de lege. Persoana care a p[restat munca n temeiul unui CIM nul are dreptul la remunerarea acetia, corespunztor modului de indeplin a atrib de serv Constatarea nulitatii i stabilirea efectelor acesteia se pot face prin acordul prilor iar dac prile nuse neleg nulitatea se va pronuna de ctre instanta judecatoareasca

ncetarea CIM din iniiativa angajatorului=CONCEDIEREA Concedierea poate fi dispusa pentru motive care in de persoana salariatului sau pentru motive care in de persoana salariatului. Este interzisa concedierea salariailor:
Pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vrsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, opiune politica, origine sociala, hadicap, situaie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala Pentru exercitarea, n condiiile legii, a dr la greva i a dr sindicale. Incapacitatea temporara de munca, stabilita prin certificat medical conform legii Suspendarii activ ca urmare a instituirii carantinei n care femeia salariata este gravida, dac angajatorul a luat la cunotina de ac fapt anterior emiterii deciziei de concediere Concediul de maternitate Concediul pentru creterea copilului n vrsta de pn la 2 ani sau n cazul copilului cu handicap, pn la mplinirea vrstei de 3 ani Concediul pentru ngrijirea copilului bolnav n vrsta de pn la 7 ani sau n cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pn la mplinirea vrstei de 18 ani

Concedierea salariailor nu poate fi dispusa pe durata:

Exercitarii unei funcii eligibile ntr-un organism sindical, dect dac se dispune concedierea pentru o abatere disciplnara grava sau pentru abateri disciplonare repetate ale acelui salariat Efectuarae concediului de odihna

Cele de mai sus sunt inaplicabile n cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reoorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului. Cazuri n care se poate dispune concedierea:
Concedierea ca urmare a unor motive care in de persoana salariatului Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului Concedierea colectiva (art. 58 i urm. Din Codul muncii).

Art 61 Concedierea pentru motive care in de eprsoana salariatului vizeaza una din urmtoarele situaii:
Salariatul a svrit o abatere grava sau abateri repretate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin CIM, CCM sau RI, ca sanctiune disciplinara n cazul n care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, n condiiile Codului de procedura penala n cazul n care prin decizie a organelor de competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica i/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite ac sa i ndeplineasc atribuiile corespunztoare locului de munca ocupat

n cazul n care salariatul nu corespunde preofesional locului de munca n care este ncadrat. CONCEDIEREA dispusa de angajator indiferent de motiv trebuie sa aiba o cauza serioasa, reala si efectiva. Totodata lipsa masurilor prealabile concedierii poate atrage in consecinta anularea deciziei de concediere. Masurilor prealabile au o natura preventiva i combativa a efectelor concedierii. Salariaii concediati colectiv n mod obligatoriu beneficiaza de msuri actve de protecie sociala: msuri ce pot fi de protecie sociala, omaj, recalificare, etc, dar ale cror posturi nu le suporta lucratorul ci fie angajatorul ori aut pub, agentii nat pentru ocuparea fortei de munca. Concedierea colectiva Art. 68 = incetarea CIM ntr-o perioada de 30 de zile calendaristice din motive neimputabile lucrtorilor a unui nr de:
Cel puin 10 salariai dac angajatorul are pn n 100, min 20; Cel puin 10% din salariai dac angajatorul are ntre 100 i mai puin de 300; Cel putin 30 dac are peste 300 inclusiv.

Anterior concedierilor colective, angajatorul este obligat ca n tp util sa ntiineze salariaii i sa propuna metode de combatere i prevenirea concedierii colective. Dac ulterior concedierii angajatorul se redreseaza i face noi angajari va fi obligat sa-i notifice mai nti pe cei concediati colectiv, iar salariatul n 15 zile trebuie sa-i exprime opiunea. Dac nu recurge la ac obligaii, salariatul poate cere anularea angajarilor fcute. Preaviz - Perioada scursa ntre momentul iniierii incetarii CIM i cel al incetarii efective n care prile notificate n prealabil de intenia incetarii i desf n mod normal activ avnd posibilitatea de a-i cauta un nlocuitor. Durata preavizului nu poate fi mai mica la concediere de 20 de zile lucrtoare. Dac n perioada preavizului intervine o cauza de suspendare sau de ntrerupere a CIM aceste cauze vor ntrerupe, suspenda preavizul. Dac n perioada preavizului intervine o cauza de ncetare de drept a CIM aceasta va prevala n aplicare. Decizia de concediere Iniiativa trebuie sa se ia n scris i trebuie sa cuprind n mod oblig art 76:
Motivele care au cauzat concedierea Durata preavizului Criteriile avute n vedere la stabilirea prioritii n cazul concedierii colective

Lista locurilor vacante, dac exista, tot n cazul C C.

Preavizul se acorda chiar dac concedierea este pentru abateri disciplinare. Decizia de concediere i produce efectele de la data comunicarii. Iniiativa lucratorului DEMISIA Act unilateral de voina prin care lucratorul, n scris cominica angajatorului iniiativa sa de inetare a CIM. Demisia nu trebuie motivata sau justificata. Angajatorul are obligatia de a nregistra demisia salariatului. De regula, demisia presupune un preaviz care nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrtoare pentru salariaii cu funcie de execuie i nu poate fi mai mare de 45 de zile pentru salariaii cu funcie de conducere. Dac angajatorul nclca o oblig esentiala a salariatului, acesta are dreptul de a demisiona fr preaviz. n perioada preavizului dr i oblig prilor sunt nescimbate, nu pot fi afectate i se deruleaza n mod natural, cu excepia solicitrii lucratorului cu acordul angajatorului se poate injumatati progr de lucru, scopul fiind de a-i gsi. CIM PE DURATA DETERMINATA prin derogare de la regula prev la art 12 alin 1 angajatorii au posibilitata de a angaja personal salariat cu CIM pe durata determinata -se poate incheia numai in forma scrisa cu precizarea expresa a duratei pr care se incheiei -poate i prelungit si dupa expirarea termenului initial, c acordul scris l partilor, pt perioada realizarii unui proiect program sau unei lucrari. -intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 2(3 inclusiv cu cim initial) CIM pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determ sau considerae contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare. CAZURI DE INCHEIERE: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva b) cresterea si sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului c) desfasurarea unir activitati cu caracter sezonier d) in situatia in care este incheiat in termenul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza anumite categorii de persoane fara loc de munca e) angajarea unei pers care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplineste cond de pensionare pt varsta de limita f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale patronale sau al organizatiilor neguv pe perioada mandatului g) angajarea pensionarilor care in cond lg pot cumula pensia cu salariul h) in alte cazuri prev expresp rin lg speciale ori prin desfasurarea unor lucrari proiecte sau programe. Angajatorii au posibilitatea de a angaja pe o perioada determ in sit in care pt a se efectua o lucrare sau programe de finantare europene pe perioada desfasurarii lor. CARACTERISTICI: -nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 luni -daca este incheiat pt a inlocui un salariat al carui CIM este suspendat durata contractului va expira la mom incetarii motivelor ce au determ suspendarea CIM al salariatului titular. -salariatul incadrat cu CIM pe durata determ poate fi supus unei perioade de proba ca nu va depasi: a) 5 zile lucratoare pt o durata a cim mai mica de 3 luni b) 15zile lucratoare pt o durata a cim intre 3-6luni c) 30 zile p o durata a cim mai mare de 6 luni d) 45 zile lucratoare in cazul in care salariatii incadrati in fct de conducere pe durata a cim mai mare CARACTERISTICI: -angajatorii sunt oblig sa informeze salariatii angajati cu CIM pe o durata determ despre locurile de munca vaqcante sau care vor deveni vacante corespunz pregatirii lor profesionale si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca in cond egale cu cele ale salariatilor angajati cu cim pe durata nedeterm. Aceasta

informare se face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului a carui copie se transmite de indata sindicatului sau preprez salariatilor. -fata de cond de angajare si de munca salariatii cu CIM DD nu vor fi tratati mai m=putin favorabil decat salariatii permanenti compatibili numao pe motivul duratei cim cu exceptia cazurilor in care tratamentul diferit es justificat din motive obiective. -salariatul permanent comparabil reprez salariatul al carui cim e incheiat pe durata nedeterm si care desf aceleasi acitv sau una similara in aceiasi unitate avandu-se in vedere calificare aptitudinile profesionale -cand nu exista salariat cu cim incheiat pe durata nedeterm comparabil in aceiasi unitate se au in vedere dispoz in ccm aplicabil sau in lipsa acestuia reglem legate in domeniu. MUNCA PRIN AGENT DE MUNCA TEMPORARA: -este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporata CMT cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatoruluui pt a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma -salariatul temporar e pers care a incheiat un CMT cu un agent de munca temporara in vederea punerii sala la dispozitia unui utilizator pt a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma -agentul de munca temporara e o pers juridica autorizata MM care incheie CMT cu salariatii temporari pt a-i pune la dispozitia utilizatorului pt a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la disp sub supravegherea si conducerea acestuia. -utilizatorul e pers fizica sua juridica pt care si sub supravgherea si conducerea careia munceste temporar un salariat temporar pus la dispozitie de agent de munca temporara. !!!-misiunea de munca temporara e perioada in care salariatul temporar este pus la dispozitia utilizatorului pt a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia pt executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar. CARACTERISTICI: CMT-e un CIM ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar pe durata misiunui. In CMT se precizeaza in afara elem prev in art 17 si 18 conditiile incare urmeaza sa se desfasoare misunea pe durata misiunii identitatea si sediul utilizatorului precum si cuantumul si midalitatile remuneratiei salaraiatului temporar. + obligatii suplimentare:informare de munca in afara tarii , detasarii etc CARACTERISTICII:-un utilizator poate apela la agenti de munca temporara pt executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar cu exceptia cazuului in care urmareste sa inlocuiasca un salariat al sau al carui CIM e suspendat ca urmarii a participarii la greca. -misiunea de munca temporara se stab pt un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni -durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care adauga la durata initiala a misiunii nu poate conduce depasirea unei perioade de 36 de luni -dupa terminarea contractului temporar poate opta pt un contract clasic de munca fara a incalca principiile sua concurenta agentului temporar de munca -cond in care durata mis poate fi prelung sunt prev in CMT sau pot face ob. Agentul de munca temporara pune la dispozitia utilizatorului un salariat angajat prin CMT in baza unui contract de punere la disp inchiat in forma scrisa Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda: a) durata misiunii b) caracterele specifice postului in special calificarea necesara locul executarii misiunii si programul de lucru c) conditiile concrete de munca d) echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utlizeze e) orice alte serv sifacilitati in fav salariatului temporar f) valoarea comisionului de care beneficiaza AMT precum si remuneratia la care are dr salariatul

g) cond in care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la disp de un AMT orice clauza prin care se interzice angajarea de catre un utilizator a salariatului temporar dupa indeplinirea misiunii e nula. -Salariatii temporari au acces la toate serv si facilitatile acordate de utilizator in aceleasi cond ca si ceilalti salariati ai acestuia. -Utilizatorul e obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie de munca cu exceptia situatiei in care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este in sarcina agentului de munca temporara. -pe toata durata misiunii salariatul temporar beneficiaza de salariul platit de AMT -pe parcursul misiunii utilizatorul raspunde pt asigurarea cond de munca a salariatului temporar in conform cu legislatia in vigoare -agenti de munca temporara nu percep nicio taxa salariatilor temporari in schimbul demersurilor in vederea recrutatii acestora de catre utilizator sau pr incheierea unui contract de munca temporara. -prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de porba pt realizarea misiunii a carei durata nu poate fi mai mare de: a) 2 zile lucratoare in cazul in care CMT e inch pe o perioada mai mica sau egala cu o luna b) 5 zile lucratoare --------1 luna-3luni c) 15zile ---------3-6luni d) 20 ----------mai mare de 6 luni e) 30 zile lucratoare in cazul salariatiolor incadrati in functii de conducere pe o durata a CMT mai mare de 6 luni. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA CU TIMP PARTIAL: -este CIM prin care prestarea muncii se diminueaza fata de norma de munca de baza - salariatul cu functie de norma e salariatul a carui numar de ore normale de lucru calculate saptamanal sau ca medie lunara este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intraga comparabil. - Angajatorul poate incadra salariati cu fractiune de norma prin CIM pe durata nedeterm sau pe o perioada determ denumte CIM cu timp partial - CIM cu timp partial se incheie nuami in froma scrisa - Salariatul comparabil e salariatul cu norma intreaga din aceiasi unitate care are acelasi timp de CIM presteaza aceeasi activ sau una similara cu cea a salariatului angajat cu CIM partial avandu-se in vedere si alte considerente cum ar fi vechimea - CIM cu timp partial cuprinde in afara elem prev art 17 alin 3 urmatoarele: a) durata muncii si repartizarea programului de lucru b) cind in care se poate modifica pr de lucru c) interdictia de a efectua ore suplimentare cu exceptia cazurilor de forta majora sau pt alte lucrari urgente destinate prevederii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora. d) In sit in care intr-un CIM partial se considera a fi incheiat cu norma intreaga e) ANGAJATORUL e oblig ca in masura in care e posibil sa ia in considerare cererile slariatilor de a se transfera fie de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu fractiune de norma fie de la un loc de munca cu fractiune MUNCA LA DOMICILIU:-sunt consideratii salariati cu munca la domiciliu acei salariati care indeplinesc la domiciliul lor atributiile specifice functiei pe care o detin -salariati cu munca la domiciliu isi stab sg programu de lucru angajatorul e in drept sa verifice activ salariatului de munca

SALARIATUL CU MUNCA la domiciliu se bucura de toate dr recunoscute prin lg si prin CCM aplicabile salariatilor al caror loc de munca ste sediul angajatorului Prin CCM si sau prin CIM se pot stabili si alte cond specifice prinvind munca la domciliu in conform cu legislatia speciala aplicabila.