Sunteți pe pagina 1din 8

Tema

Problema 1.
Enunt: Se cunoaste durata sejurului intr-o statiune montana in zile pentru 30 turisti: 12zile, 9, 10, 15, 6, 4, 9, 8, 12, 11, 16, 11, 9, 11, 10, 13, 3, 7, 16, 7, 5, 12, 10, 18, 6, 8, 6, 20, 12, 14. Se cere: a.) Sa se grupeze datele pe 6 intervale egale si sa se reprezinte grafic rezultatele sistematizarii; b.) Pt distributia de la punctual anterior, s se calculeze frecvenele relative; c.) Sa se reprezinte grafic structura colectivului de turisti dupa durata sejurului.

Rezolvare: a.) Sa se grupeze datele pe 6 intervale egale sis a se reprezinte grafic rezultatele sistematizarii; Colectivitatea statistica=colectivitate de selectie de timp n=30

- Turistul=Unitate simpla (unitatea statistica) - Durata sejurului variabila, de timp, exprimata numertic (cantitativ), primare si nealternative. Calculul amplitudinei variatiei:

Ax=xmax-xmin=20 - 3 = 17 - Gruparea se va face pe 6 intervale egale; K=6 Stabilirea marimii intervalelor;

h = Ax / k = 17 / 6 = 3 Stabilirea intervalelor de variatie k, pornind de la xmin. 4, 3, 5 6, 8, 7, 7, 6, 8, 6 9, 10, 9, 11, 11, 9, 11, 10, 10 12, 12, 13, 12, 12, 14 15, 16, 16 18, 20 3 7 9 6 3 2

3-6 6-9 9 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 21

Distributia turistilor dupa nr zile sejur. Gruparea Nr. Mijloc turistilor dupa nr turisti interval

Structura muncitorilor

zile sejur 3-6 6-9 9 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 21 Total

3 7 9 6 3 2 30

xi 4.5 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5

10% 23.3% 30% 20% 10% 6.7%

Grafic: Distributia turistilor dupa nr zile sejur. Nr zile sejur (zile)

10 8 6 4 2 0 3 6 9 12 15 18 21 Nr turisti (unitati)

Se ia pragul de 12 zile. Pentru caracteristica alternativa vom obtine urmatoarea distributie de frecvente. Durata sejurului (zile) Sub 12 zile >= 12 zile Total ni = ni / ni *100 n1(%) = 19/30*100 = 63.3 % n2(%) = 11/30*100 = 36.7 % Nr. turisti 19 11 30 Structura turistilor (%) 63.3 % 36.7 % 100 %

Media aritmetica:

- Simpla:

xa = ( ) / ni = (12+9+10+15+6+4+9+8+12+11+16+11+9+11+10+13+3+7+16+7+5+12+10+18+6+8+6+20+12+14) / 30 = 10.67 zile - ponderata: X a= = = 11zile

= = = = = = =

* 100 = 10 % = 23.3 % = 30 % = 20 % = 10 % = 6.7 %

X a=

= Mediana si locul medianei:

= 11zile

= 15.5

(limita minima) h = 3 (marimea intervalului) 15.5 (locul medianei) Gruparea turistilor dupa nr zile sejur 3-6 6-9 Nr. turisti 3 7 Mijloc interval xi 4.5 7.5 Structura muncitorilor 10% 23.3% Frecvente cumulate 3 10

9 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 21 Total

9 6 3 2 30

10.5 13.5 16.5 19.5

30% 20% 10% 6.7%

19

Stop 1915.5

= 7.166

Modulul Mo = xo + h *

9+3*

= 10.2

9<Mo<12 Dispersia

= 16.25

Coeficientul de variatie

* 100= 36.65 %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema 2.
Enunt: Studiu privind durata de viata in ore a unui produs electrocasnic pe 100 aparate a condus la urmatorul rezultat: Durata de viata (ore) 0 - 1000 1000 - 2000 2000 - 3000 3000 - 4000 4000 - 5000 5000 - 6000 Total Nr aparate electrocasnice 8 20 26 22 18 6 100

Se cere: 1. Durata medie de viata a unui produs electrocasnic 2. Indicatorii medii de pozitie (mediana, modulul) 3. Sa se calculeze indicatorul tendintei central 4. Precizati daca seria este omogena sau daca seria este reprezentativa.

Rezolvare:

Colectivitatea statistica=colectivitate de selectie de timp n=100

- Aparatul electrocasnic=Unitate simpla (unitatea statistica) - Durata de viata variabila, de timp, exprimata numertic (cantitativ), primare si nealternative. Calculul amplitudinei variatiei:

Ax=xmax-xmin=6000 - 0 = 6000 - Gruparea se va face pe 6 intervale egale; K=6 Stabilirea marimii intervalelor;

h = Ax / k = 6000 / 6 = 1000 Stabilirea intervalelor de variatie k, pornind de la xmin.

Distributia duratei de viata dupa nr ore de functionare. Durata de Nr. Mijloc Structura viata electrocasn interval aparatelor ice xi 0 - 1000 8 500 8% 1000 - 2000 20 1500 20% 2000 - 3000 26 2500 26% 3000 - 4000 22 3500 22% 4000 - 5000 18 4500 18% 5000 - 6000 6 5500 6% Total 30

Frecventa cumulata 8 28 54

Stop

Grafic: Distributia duratei de viata dupa nr ore de functionare.

* 100

* 100 =

= 8%

* 100 =

= 20%

* 100 =

= 26%

* 100 =

= 22%

* 100 =

= 18%

* 100 =

= 6%

Media ponderata:

X a=

= 2900 ore

X a= ore

= 2900

Mediana si locul medianei:

= 50.5

(limita minima) h = 1000 (marimea intervalului) 50.5 (locul medianei) npMe = suma frecventelor precedente intervalului medianei np = frecventa absoluta a intervalului median.

=>

= 3173.0769

Modulul Mo = xo + h *

+ 1000 *

= 2600 ore/aparat

Dispersia

= 1840000

Coeficientul de variatie

* 100= 46.77469 %