Sunteți pe pagina 1din 1

DATORIA PUBLICA -reprezinta totalitatea sumelor imprumutate de autoritatile publice central, de unitati administrative teritoriale si de alte entitati publice

de la persoane fizice si juridice pe piata interna si in strainatate si ramase de rambursat la un moment dat. -reprezinta un indicator care exprima totalitatea obligatiilor financiare asumate de stat fata de creditorii interni si externi. -gradul de indatorare a tarii arata in ce masura valoarea adaugata intr-un an este grevata de datoria publica sau cuantificarea indatorarii statului pe piata interna sau externa. -poate fi : nominala sau reala DATORIA NOMINALA-reprezinta totalitatea imprumuturilor angajate de stat si nerambursate la un moment dat exprimate in preturile anului de contractare. DATORIA REALA-este cea in preturile constante. -reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila a statului de rambursare a imprumuturilor contractate in valuta, de plata dobanzilor si altor costuri aferente. Notiunea de datorie externa nu se suprapune perfect aceleia de datorie publica externa. INDICATORI DE EVALUARE A DATORIEI PUBLICE: 1) Datoria publica interna (DPi) 2) Datoria publica externa (DPe) 3) Totalul datoriei publice Dpi+DPe 4) Serviciul datoriei publice exprimat in marime medie pe locuitor SDP=SDP/locuitor 5) Ponderea serviciului datoriei publice externe in totalul cheltuielilor publice PSDP=SDP/cheltuieli bugetare X 100 6) Ponderea datoriei publice in PIB : PSDP=SDP/PIB x 100 7) Ponderea dobanzilor aferente in PIB : PDB=DB/PIB X 100 8) Ponderea dobanzilor in totalul cheltuielilor publice PDB=DB/cheltuieli bugetare X100 9) Efortul valutar pe care il implica datoria publica Ef=SDP/export X 100 10) Gradul de indatorare al tarii GT=SDE/PIB X 100