P. 1
intemeierea moldovei

intemeierea moldovei

|Views: 17|Likes:
istorie
istorie

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Universitatea Dimitrie Cantemir on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

Întemeierea Moldovei.

Caracterul şi data întemeierii statului moldovean
Caracterul şi data întemeierii statului moldovean. Între întemeierea Munteniei şi aceea a Moldovei este o mare deosebire; cea dintâi se datorează reunirii diferitelor formaţiuni politice dintre Dunăre şi Carpaţi sub un conducător local, anume voievodul de la Câmpulung şi Argeş: este, prin urmare, un proces intern. Cea de-a doua este rezultatul unei cuceriri din afară, a unei ocupări a teritoriului dintre Carpaţi, Nistru şi mare de către un conducător venit de peste munţi. În Moldova a fost într-adevăr o descălecare, întâi a lui Dragoş, apoi a lui Bogdan, coborâţi amândoi din Maramureş, în timp ce, în Muntenia, întemeierea a plecat din însuşi cuprinsul viitorului stat. Deosebirea există şi în ce priveşte data: Moldova a luat fiinţă aproximativ cu o jumătate de secol mai târziu decât Ţara Românească. Data pe care o dau cronicile – toate cronicile noastre – este 1359. În acest an, povestesc ele, a ieşit Dragoş Vodă din Maramureş la vânat. Şi întâlnind un bour, l-a gonit cu câinii până pe malurile Moldovei, unde l-a ucis, sub o răchită. A făcut acolo Dragoş ospăţ cu boierii săi şi plăcându-i ţara şi locurile «desfătate», s-a hotărât să se aşeze aici. Şi aşa s-a întemeiat Moldova, Dragoş stând primul ei domn. În amintirea vânătorii, a hotărât el ca pecetea noului stat să fie un cap de bour; locul unde a căzut fiara s-a numit de atunci Boureni, iar apa pe malurile căreia s-a întâmplat această faptă a căpătat numele de Moldova după Molda, căţeaua cea iute care gonise fiara până aici şi murise apoi de oboseală. Aceasta-i legenda. Ea cuprinde totuşi un fond de adevăr: venirea lui Dragoş din Maramureş. Că întemeierea s-a făcut însă în urma unei vânători, că numele Moldovei – de origine slavă – s-ar trage din acela al legendarei Molda, precum şi explicarea pecetei statului, acestea nu le putem primi. Ele sunt explicaţii mai târzii ale unor fapte existente, au deci caracterul unor mituri etiologice. Mulţumită documentelor contemporane, cunoaştem mult mai bine procesul întemeierii Moldovei decât pe acela al Munteniei. Avem informaţii sigure atât asupra lui Bogdan, voievodul din Maramureş, cât şi asupra felului în care a reuşit acesta să constituie statul independent moldovean, izgonind pe urmaşii lui Dragoş, primul descălecător. Iată cum s-au petrecut faptele: de la retragerea lor din 1242 şi până pe la jumătatea veacului al XIV-lea, tătarii au făcut numeroase incursiuni în Ardeal şi Ungaria; drumul lor obişnuit era prin trecătorile Carpaţilor moldoveni. Regii ungari, pentru a împiedica asemenea năvăliri, întreprinseră o serie de expediţii împotriva lor. Îndată după suirea sa pe tron, Ludovic hotărî să curme aceste prădăciuni periodice ale tătarilor şi întreprinse în 1343 -după alţi cercetători în 1345 – o mare expediţie împotriva lor. La ea participară şi românii din Maramureş, sub comanda voievodului lor Dragoş, şi secuii, peste care era mai mare Andrei, fiul lui Laţco. Expediţia avu succes deplin; tătarii fură goniţi din ţinuturile de la răsărit de Carpaţi şi se retraseră spre şesurile din nordul Mării Negre. Experienţa arătase însă că Ardealul nu putea fi apărat eficace decât de pe versantul oriental al Carpaţilor. De aceea, regele ungar luă în stăpânirea sa ţinutul dintre Şiret şi munţi, cu văile Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi Trotuşului şi făcu aici – se pare în 1352 sau 1353 – o «marcă» de apărare a regatului. Cu ocărmuirea ei fu însărcinat Dragoş, voievodul românilor din Maramureş. Moldova este întemeiată, dar nu ca stat independent, ci depinzând, în această primă fază, de regele Ungariei.

Sursa: Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, volumul II, Editura ALL, Bucuresti, 2010

http://enciclopediauniversala.wordpress.com/2013/01/19/intemeierea-moldoveicaracterul-si-data-intemeierii-statului-moldovean/

îl alungă pe nepotul lui Drago ș. stabilind în calea tătarilor tabere de osta și secui. Bogdan de la Dolha a domnit până la 1363. în timp ce Balc s-a întors în Maramureș lângă vărul său Drag. azi Ciobruci). Moldova se găsea în zona de influen ță a regatului Gali ției și Volîniei. si îl lasă pe unul dintre participan ții la campanie. Tiverții și Ulicii ) și Iranici (dintre care cei mai cunoscuți sunt Iașii ) pe care i-a asimilat. o mul țime de popoare migratoare au trecut prin această regiune : hunii. Dunăre și mare. regele Ungariei. un alt cneaz din Maramureș.Istoria timpurie Machetă a aşezării întărite slavo-române timpurie de la Echimăuţi (sec XII). slavii. Bogdan de la Dolha. În secolul XIII. Balc de Bedeu. în timp ce statele sedentare creștinești se consolidau. Dobrogea șiBugeacul) a creat o nouă cultură prin romanizarea de către coloni știi romani a popula ției locale. pe măsură ce invaziile se răreau. Iașii (popor iranic înrudit cu actualii Oseți din Caucaz) stăpâneau centrul țării. Populația băștinașă a Moldovei se trage din triburile daco-getice romanizate. fiind numită în cronici Civitas iassiorum (azi Iași)[4]. cel al cetății Hansca (în ținutul Lăpușnei). de la care au rămas denumirile de Mikloshély (Miclăușeni). În secolul XIV. trece în Moldova. Kis-Jenö (Chișinău) și Csupor (Ciubărciu. sau cel al Bârladnicilor (cu capitala la Bârlad). în 1359. avarii. Valea Nistrului și Bugeacul erau stăpânite de tătari. refugiată în ținuturile muntoase sau păduroase cum ar fi Carpații. Nistru. ca voievod a unei mărci împotriva tătarilor : Moldova (în maghiară Moldva). și declară independența Moldovei. Mai târziu. În 1347. Dar popula ția romanizată. [modificare]Istoria medievală . a revenit treptat spre șesuri. goții. Dragoș de la Bedeu. fiind împăr țită în mici cnezatelocale ca cel de la Onutu (lîngă Hotin). Ludovic I. Ungaria și-a extins influen ța în această zonă și me șterii săi sa și au creat ni ște fortificații în apropierea râului Trotuș (în România de azi) și în zona Neamțului (Baia sau Mulda) din cauza deselor invazii tătare. După ce Imperiul Roman s-a retras din nordul Dunării în 271 d. Aski. Perioada de ocupație romană a Daciei și a litoralului pontic până la Olbia (în zilele noastre Transilvania. Astfel. capitala lor. pecinegii. Codrulsau Măcinul.[6]. maghiarii. bulgarii. care a domnit între 1272-1290). Vàrhély (Orhei). cumanii și tătarii.. trece îi invinge pe tătari la răsărit de Carpați (dupa Pavel Parasca si alti istorici [5] bătălia cu tătarii a avut loc în 1285 în timpul lui Vladislav al IV-lea zis Cumanul. Urmașii lui Bogdan de la Dolha au unificat sub stăpânirea lor tot teritoriul dintre Carpați. Oltenia. hazarii. cneaz în Maramureș.Hr. s-a amestecat cu migratorii Slavi (dintre care cei mai cunoscuți suntAnții. iașii.

ținutul Hotinului în1713 și n 1775. maghiare și poloneze. Lungăi și Tighinei între 1534 și 1538 (de atunci încoace numite Bugeac. Moldova nu depășea ținutul dintre Carpați. ce s-au aflat mai mult sau mai pu țin sub tutela boierimii. Astfel. pe măsură ce șerbia deposeda țăranii și-i lega de glie. din cauza pericolului turcesc. în evul mediu. la vest Mun ții Carpa ți. Urmându-i domni mai slabi. cât și împotriva celor tătare. [modificare]Expansiunea rusească Monumentul din Iași (1875) dedicat domnitorului Grigore al III-lea Ghica care a plătit cu viața pentru opoziția sa față de cedarea Bucovinei După ce. Pe lângă plata tributului către Imperiul Otoman. a luptat în 36 de bătălii majore. cu Lituania și cu tătarii. prin Tratatul de la București din 1812 Imperiul Rus anexă trei noi teritorii: ținuturile turcești Hotin și Bugeac. s-au evidențiat pozitiv doar patru: Petru Rareș. Alexandru Lăpușneanu.Ştefan cel Mare Pe vremea lui Dragoș din Bedeu. dar în schimb Țara Românească îi cedă Moldovei ținutul de la Dunăre la mare. Moldova a decăzut și a sărăcit: nu mai avea flotă. Ștefan. iar armata. Sub domnia lui Alexandru cel Bun Pocuția îi reveni Poloniei. devenind un stat tributar al Imperiului Otoman pentru următorii 300 de ani. Gotești. inițial compusă din moșneni și răze și capabili să lupte îndârjit pentru pământul lor. Moldova a căzut sub influența puterii otomane în 1512. hotar cu Polonia. Imperiul Otoman cedează partea de nord-vest a Moldovei (ce avea sa fie cunoscută sub numele de Bucovina). hotar cu Transilvania. de la "dubasele" rotunde cu care barcagii treceau fluviul. cu excep ția Chiliei. partea de nord-vest a Moldovei (ce avea sa fie cunoscută sub numele de Bucovina) a fost cedată Imperiului Habsburgic. iar la sud o linie legând Carpații de Marea Neagră. în 1792. pe care le va lua un nepot al lui Alexandru cel Bun dar și văr al lui Vlad Țepeș. biruind de 34 de ori și terminând doar două nedecis. a părții de dincolo de Trotuș și a ținutului Putnei. De altfel. Tighina fiind numită Bender). atunci când un domnitor pierdea o luptă în propria țară. Imperiul Rus a ajuns să aibă o frontieră comună cu Moldova. Pentru a poteja independența țării. Dintre domnii care i-au urmat lui Ștefan cel Mare. Urmașii săi și-au întins stăpânirea mai ales spre sud și est. prin Tratatul de la Iași. și ținutul moldovenesc dintre Prut și Nistru. care se intitula „Domn de la munte până la mare”. împreună cu armata sa de boieri și răzeși a luptat cu succes atât împotriva invaziilor turcești. Sărata și Codăești (la sud de Cetatea-Albă): hotar cu Țara Românească. comerțul era periclitat. precum și în toate hărțile europene. care a trebuit să sufere și numeroase invazii turcești. Ștefan a rămas pe tron în timp ce adversarii au părăsit țara cu pierderi foarte mari. independen ța Moldovei era nesigură. Moldova a mai pierdut și teritorii: ținuturile Țintului. și pleca în pribegie. Cetatea Albă (principalele porturi ale Moldovei) și Insula Șerpilor. tătăre ști și ruse ști. teritoriul Bugeacului figura sub numele de Basarabia (după numele . de o parte și de alta a râului Moldova. Bugeac era un nume turcesc: în românește. transportând persoane și mărfuri) [7]. trecând mai jos de Bacău. La sfâr șitul domniei sale. cel mai vestit domnitor moldovean. către Imperiul Rus. Vasile Lupu și Dimitrie Cantemir. anume : Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare. râurile Ceremuș și Siret. Bârlad. Pe deasupra. ori era alungat peste hotare. Ștefan a fost nevoit să le cedeze turcilor Chilia. Moldova se extinse spre nord (Pocuția) și peste Nistru (Dubăsari. Moldova a ajuns atunci la întinderea și puterea ei maximă. a fost treptat înlocuită prin trupe de mercenari albanezi sau maghiari. Sub domnia lui Roman I. Imperiul Otoman a fost forțat să cedeze și teritoriile deținute în regiunea care acum se nume ște Transnistria. astfel că la înscăunarea lui Bogdan I din Dolha. ori era ucis. După războiul ruso-turc din 1806. Moldova era cuprinsă între: la nord și est Nistrul. intervenția în alegerea conducătorilor Moldovei a autorită ților otomane a redus treptat independen ța voievodatului. În aceste condi ții. în 1775.

Akkerman sau Katorga. struguri. înlocuindu-i cu găgăuți și bulgari veni ți din sudul Dunării. Urmaşii săi. WIKIPEDIA http://ro. Meletie. Aşa s-au pus bazele Princiatului independent Moldova (Voievodatul Moldovei sau Ţara Moldovei). la ctitori şi Nicolae. iar românii moldoveni spre România. Sau dacă aveau vre-un preot.9 mai 1945 se compun din circa 50-80 de mii de evrei deceda ți ca urmare a holocaustului[12]. În 1859 Principatul Moldovei s-a unit cu Țara Românească. deceda ți ca osta și ai armatei române pe frontul de est. avea loc special pentru scaunul arhieresc. Existenţa unei ierarhii în Moldova. fusese un mic târg din ținutul Lăpușna)[8]. dar nu schimbate (Orgheiov și Kișiniov pentru Orhei și Chi șinău) [9]. mulțumită acțiunii deputaților moldoveni [11]. Ciubărciu. în Moldova. El nu a avut timpul necesar să se ocupe de problema bisericească. În 1365. Prin Tratatul de la Berlin din 1878. în faţa tătarilor. Lavrentie şi alţii. rudele şi apropiaţii săi. De notat că anumite legi democratice. ceea ce irita pe papa Urban V. Tighina. a trecut din Cuhea Maramureşului. și a clădit orașe rusești (populate și de mul ți Evrei și Armeni) pe lângă vechile târguri moldovenești ale Băl ților. votate încă din 1918 în Basarabia și Bucovina. care măreşte hotarele ţării şi are bune raporturi cu Polonia. Ştefan. Orheiului. ceea ce va duce la înfiinţarea unei episcopii catolice la Siret (1370).întemeierea (1381 . Nici Laţcu nu a avut condiţiile necesare abordării oficiale a înfiinţării unei mitropolii a Moldovei. de la Hotin la mare. au fost extinse ulterior (în 1923) la toată România. deceda ți pe frontul de vest antihitlerist mai ales în anii 1944-1945[13] și 5 mii de basarabeni (din circa 10000 de participan ți). Trebuie să mai menţionăm faptul că pînă în secolele XIII-XIV exista o numeroasă populaţie românească în părţile Haliciului. mai ales la orașe. Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat. însoţit de fiii. Expansiunea catolică. cu capitala la Chi șinău (care. Bender. prin unirea Basarabiei. Crișana și Maramureș au decis unirea cu România. Nu se putea să nu fi fost sfătuite de un ierarh de la curte. prin alegerea unui singur domn pentru ambele principate. Acesta a considerat gubernia Basarabiei ca un ținut agricol producător de cereale. pentru prima oară de la 1484 încoace. Puterile europene au acceptat-o în contextul afirmării interna ționale a principiului autodeterminării na ționalită ților. nu au reuşit să coaguleze forţele locale împotriva regelui maghiar. a crescut în acel an prin unirea celor două state vecine. Izmail. a fost rezultatul acțiunii românilor în conjunctura favorabilă datorată primului război mondial. cu nem ți veni ți din Șvabia și din Würtemberg. altar şi pomelnicul începe cu Bogdan.wikipedia. cu Elve țieni din Valais (la Șaba). tătăre ști sau ruse ști de Kagul. pentru a sublinia unitatea vechiului voievodat) [10]. În cadrul "marii Uniri" a României. Unirea acestor teritorii a fost posibilă mul țumită afirmării treptate a sentimentului românesc atât în împărățiile Austro-Ungariei și a Rusiei. cu o organizare politică şi bisericească independentă. când Sfatul Țării din Basarabia. El şi-a stabilit reşedinţa la Baia. Prin anul 1352. Ungaria şi Polonia. în această perioadă. [modificare]Marea Unire Realizarea Marii Uniri. unde se organizase o marcă de apărare a Transilvaniei şi Ungariei. Anastasia şi Ana. punând astfel baza statului modernRomânia. în anul 1372. Consiliul național al Bucovinei și cel al Românilor din Transilvania.org/wiki/Istoria_Moldovei Mitropolia Moldovei . Chi șinăului și Tighinei. vite și cai. Staroselie. deşi credem că va fi avut vreun ierarh la curtea sa. Banat. Sfatul Țării alesese numele de Moldova în locul celui de Basarabia. în fruntea acestei unităţi administrative era voievodul român. mai ales în jumatătatea a doua a anului 1941. alungând turcii și tătarii spre Imperiul otoman. care a dominat în Europa la sfârșitul primului război mondial. Bolgrad și Ismail. Bogdan a reunit toate formaţiunile politice preexistente pe acest teritoriu. Imperiul Rus a preluat numele de Basarabia pentru a desemna întreg teritoriul anexat în 1812. care bineînţeles dorea să-şi păstreze influenţa în zonă. 110 mii de români basarabeni. la est de Carpaţi. acesta fusese hirotonit de un ierarh local.domnitorului muntean Basarab I care îi biruise acolo pe tătari în 1328 și 1331). Cetatea Albă sau Codăe ști erau desemnate de preferință prin numirile lor turcești. a construit căi ferate care duceau aceste produc ții la Odesa. ctitorie a lui Bogdan I. sub acelaşi sceptru a lui Ludovic cel Mare al Ungariei (1342-1382). nu a afectat prea mult satele. tutun. în timp ce localități ca Frumoasa. în care s-a înfiinţat mitropolia Moldovei. Sas şi Balc sau Baliţă. Obluci ța. la ierarhi. în Sf. și Moldova și-a recăpătat unitatea. Dragoş. în persoana lui Alexandru Ioan Cuza. voievodul Bogdan. După înfrângerea rușilor din Războiul Crimeii (1853-1856). cât și în "principatele dunărene" (cum se spunea atunci) ale Moldovei și Țării Române ști. erau bune ortodoxe. El a reuşit să preia conducerea mărcii şi a respins atacurile regelui maghiar. Tratatul de la Paris stipula ca Moldova (și Țara Românească) să fie puse sub garan ția colectivă a celor șapte puteri străine care au semnat tratatul de retrocedare a Sudului Basarabiei către Moldova. cu ruși și ucraineni desigur. În anul 1359. este confirmată şi de faptul că fiica şi soţia lui Laţcu. dar existenţa unei ierarhii nu poate fi pusă la îndoială. adică a ocolurilor Cahul. Statul medieval Moldova s-a înfiinţat prin descălecatul voievozilor maramureşeni. Rusia a procedat la schimbări de popula ții și de denumiri. din Maramureş. Iosif. guvernul român a fost nevoit să cedeze din nou sudul Basarabiei către Imperiul Rus. mai ales în anii 1941-1944. la curte. a fost cu totul altul decît în Muntenia. Pierderile umane suportate de basarabeni în intervalul 22 iunie 1941 . Ciobruci. Bogdan este succedat la domnia Moldovei de fiul său Laţcu (1365-1375). organizat într-o nouă gubernie. cum ar fi reforma agrară sau dreptul de vot pentru femei. Mai la nord. colonizarea rusească.1401) Contextul istoric. În Bugeac. . de vreme ce biserica Sf. iar numirile au fost rusificate. domnind cîţiva implicit sub suzeranitate ungară. rămase compact moldovene. Nicolae din Rădăuţi. Zoreni. până atunci. prin alipirea Moldovei dintre Carpați și Prut cu Bucovina și cu Moldova dintre Prut și Nistru (proclamând independen ța fa ța de Rusia. de care depindea.

Aceste tendinţe se împletesc cu cele de emancipare de sub regalitatea maghiară. care a revenit de la Constantinopol cu un hrisov care recunoştea pe Iosif Mitropolit al Moldovei. Nicolae de la Rădăuţi. devenit în anul 1371 mitropolit. trecuţi în pomelnicul bisericii Sf. petrecută mai cu seamă în anii 1352-1353. amplificate în perioada următoare. Credem că el a cerut patriarhiei ecumenice două lucruri. Procesul istoric al întemeiereii statului moldovean a fost favorizat de unii factori externi printre care slăbirea dominaţiei tătare. reuşind să-i ridice puterea şi prestigiul. ci această cinste să fie rezervată exclusiv pentru clerul ridicat şi binecuvântat de Dumnezeu din slăvita cetate a Constantinopolului. de descălecarea lui Bogdan. de Patriarhia ecumenică. au fost hirotoniţi de episcopul de Halici. în urma insistentelor cereri. Dată fiind situaţia Bisericii Ortodoxe din Polonia învecinată. asistat de unul sau doi ierarhi. mitropolitul Antonie se simţea dator să dea curs favorabil cererii potenţialului său suveran. cu siguranţă. se crease o stăpânire care poate fi considerată Moldova mică. prietenia faţă de rege şi totodată se menţinea în limitele strictei canonicităţi faţă de Patriarhia ecumenică. care. cu aşezări orăşeneşti.În 1353 întîlnim un episcop cu numele Chiril Românul în oraşul Przemyzl. Cea dintîi cerere a fost satisfăcută. pe un şes întins cu multe sate. nu putea fi înainte de 1386 şi nici mai tîrziu de iulie 1391. Ea oglindedşte tendinţele locale de organizare statală. Istoricii au vorbit. care va dura mai bine de un deceniu. 1389 sau 1390”. Delegatul în această privinţă a domnitorului a fost Grigore Ţamblac. compus din 22 de state şi având reşedinţă fortificată la Cuhea. despre recenta înfiinţare a două mitropolii în Muntenia şi a doua cu următorul text: „ Εγενετο εφ’ ημον και μητροπολιτης Βιδυνης και Μαυροβλαχιας ετερος ”. ca unitate eclezială canonică. intitulat Ectesis nea –Εκθεσις νεα. Dar iată cum s-au petrecut lucrurile: Profitînd de raporturile de bună vecinătate cu Polonia. fapt ce a creat o nouă schismă între biserica moldovenească şi Patriarhia ecumenică (Patriarhia Constantinopolului). Aici se găsesc două ştiri care privesc biserica românească: prima. Ţara Românească. De aici deducem că cererea pentru înfiinţarea noii mitropolii nu putea să vină decît din partea lui Petru I Muşat. dintre care amintim numai mănăstirea Neamţ. dar cea de a doua contravenea uzanţelor patriarhiei ecumenice. care. Mitropolia Moldovei a luat fiinţă. Bogdan a fost stăpânul unui cnezat situat pe Valea Vişeului. a pr. deci în 1388. consemnează: „ potrivit ultimelor cercetări. în procesul de întemeiere deosebim trei etape. În ceea ce priveşte mitropolia Haliciului. în eparhiile nou înfiinţate. originar din Tîrnova în Bulgaria. în lumina izvoarelor documentare. ca urmare a luptei desfăşurate de Ungaria. dar şi ctitor de biserici şi mănăstiri. probabil Nicolae şi Ştefan. Un act patriarhal. Cum domnitorul Petru I Muşat nu a renunţat la dorinţa sa. Informaţiile istorice ne îngăduie să distingem o primă etapă a procesului de întemeiere a Moldovei. consideră pe Dragoş întemeietorul moldovean. ale regelui Cazimir. dar. ca zălog. cînd este atestată documentar pentru prima oară într-un Manual de cancelarie bizantin. A doua etapă a întemeierii Moldovei. cînd mitropolitul Antonie trecea la cele veşnice. adică „a fost făcut în timpul nostru un mitropolit la Vidin şi altul la Moldovlahia”. Nu se cunoaşte exact anul hirotoniei celor doi. pentru că este anul cel mai tîrziu cînd a fost recunoscută mitropolia Moldovei.md/articol/68 Întemeierea Moldovei Întemeierea Moldovei este asemănătoare în mare parte cu cea a Ţării Româneşti. voievodul românilor din Maramureş pe care l-au socotit întemeietorul statului feudal Moldova. în condiţii asemănătoare cu ceele petrecute în Ţara Românească. Prin trimiterea candidaţilor la Halici. din anul 1355. El îi trimitea la Halici şi pentru faptul că era de facto deţinătorul ca zălog al Pocuţiei. Prima etapă a întemeierii Moldovei. Polonia. ca hirotonia lui Iosif şi Meletie să fi avut loc după intrarea acestor teritorii. Ea îndedeplinea funcţia de apărare. aflaţi în afară. Dovadă că Letopiseţul de când s-a întemeiat Ţara Moldovei. care nu era un stat organizat deplin. Meritul lui Alexandru cel Bun a fost obţinerea acordul Patriarhului de recunoaştere a lui Iosif ca mitropolit canonic asupra întregii Moldove în anul 1401. doi călugări moldoveni pentru a fi hirotoniţi arhierei. Nu mai înainte de 1386. cu puţin timp înainte de moartea sa. în acelaşi timp: aprobarea înfiinţării unei mitropolii şi recunoaşterea unui mitropolit autohton. Aceştia erau Iosif. între Moldova şi Patriarhia ecumenică. Se presupune că acest eveniment s-a petrecut prin anii 1381-1386. în acest sens. rudă cu familia domnitoare şi Meletie. în cei 16 ani de domnie. prof. http://istoria. exploatînd această descoperire. către Constantinopol. fără însă să lipsească şi alte caracteristici ale viitorului stat. prevedea ca pe viitor să nu se mai numească ierarhi locali. Precizăm mai întâi că problema începuturilor mitropoliei Moldovei a frământat mulţi istorici şi certitudinea a venit abia în urma descoperirii unui Manual de cancelarie bizantin. Aici. înainte de septembrie 1386. Baia drept capitală. evenimentele petrecute în Moldova au loc la mijlocul sec. Organizarea Moldovei în timpul lui Dragoş a pornit şi de la formaţiunile politice anterioare. din eparhiile învecinate. de care depindea mitropolia Haliciului. politcă şi militară condusă de Dragoş. al XIV-lea. o unitate teritorială. în timpul luptelor împotriva tătarilor. atunci cînd aproba înfiinţarea unei unităţi ecleziale. în partea de nord est. arhiepiscopale şi episcopale în fiinţă. Mircea Păcurariu. cu statut canonic recunoscut de Patriarhia ecumenică. în anul 1969 . Cu acest prilej. mai ales după 1371. Petru I Muşat dovedea şi ataşamentul său faţă de Polonia. numirea lui Iosif ca Mitropolit în Moldova nu era primită de Patriarhul de la Constantinopol care vroia să impună un mitropolit grec. scris în vremea lui Ştefan cel Mare. s-a dovedit un priceput organizator al noului stat. La est de Carpaţi. „ Nu este exclus. Pînă la Alexandru cel Bun Voievod. intitulat Εκθεσις νεα – Expunere nouă. Slăbirea puterii tătarilor a însemnat şi înlăturarea unor piedici din calea comerţului răsăritean care putea străbate de acum nestingherit Moldova. Petru I Muşat a trimis la Halici. în anul 1370. şi nu mai tîrziu de iulie 1391. mitropolitane. ridicându-se la . Ultimul manual de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române. Dar cel care avea să se ocupe oficial de problema înfiinţării unei mitropolii autohtone a fost domnitorul Petru I Muşat (1375-1391).se organizează de către regalitatea maghiară o marcă de apărare împotriva tătarilor. unde păstorea mitropolitul Antonie.unde datele istorice aşează o formaţiune prestatlă românească . Menţionăm faptul că Manualul trebuia să ofere celor ce alcătuiau actele şi scrisorile patriarhale modele de adresare şi avea înşirate scaunele patriarhale. ea fusese ridicată la această treaptă. El făcea parte din feudalitatea românească maramureşeană. în valea râului Moldova . trebuie să admitem că primii ierarhi moldoveni. Sub aspect cronologic. A doua etapă începe cu 1359. în stăpânirea Moldovei. Cazimir dorise ca toţi ortodocşii din regatul său să fie obligaţi se supune unui mitropolit din lăuntrul şi nu mitropolitului de Kiev sau Moscova. tocmai de aceea. de unde făcea parte şi Haliciul şi. a izbucnit o schizmă. voievodul românilor maramureşeni. îşi trimitea propriul ierarh. deci în timpul domniei lui Petru I Muşat (1375-1391) şi a patriarhului ecumenic Nil (1379-1388) ”.

Ţara Românească şi Moldova. În timpul lui Roman voievod (1391-1394) . sincronizându-şi eforturile. desăvârşind începuturile de organizare statală a Moldovei. statul moldovean îşi consolidează poziţia politică în raport cu Ungaria şi Polonia. dispărând ultimele rămăşiţe ale stăpânirii tătare din Moldova. instituţie ce va contribui la întărirea puterii centrale. La ea participă şi Bogdan. În aceste împrejurări. Regalitatea maghiară. făcându-se o domnie " . reacţionează prin campanii militare. ceea ce nu s-a putut împlini în Maramureş se realizează în afara arcului. prin unificarea teritorială şi consolidarea ei politică internă şi externă. Creatorului statului moldovean independent îi urmează Laţcu (1365-1374) care. creşte prosperitatea ţării. voievodul Maramureşului.În vremea lui Petru Muşat (1374-1391). Moldova se afirmă ca stat de sine stătător. se opun ofensivei regalităţii maghiare. consolidându-şi independenţa. prin urmare. La întemeiere au participat cetele de vieji maramureşeni. Unificarea teritorială deplină. se înfiinţează Mitropolia.Bucureşti-1994 Legenda formării Moldovei Harta Moldovei la 1483 . în 1359. Roman se intitulează "voievod moldovean şi moştenitor a toată Ţara Românească de la munţi până la ţărmul mării". Astfel. are loc o răscoală împotriva Dragoşeştilor. ca şi în cazul Ţării româneşti. aspirând la dominaţia Moldovei. ea s-a mărit. O fac urmaşii.. în anii 1374-1375. Formarea statului feudal Moldova nu se încjeiase o dată cu Bogdan. mai ferite de inixtiunile politicii regatului ungar. semn al rezistenţei româneşti la politica de anulare a vechilor libertăţi. cu ajutorul valahilor dee acolo a trecut în taină în Ţara Moldovei. politice şi religioase. ale continuei presiuni politice şi religioase a regalităţii maghiare asupra românilor din interiorul arcului carpatic şi din exteriorul lu. care şi+au unit forţele cu cele din Moldova. partea de sud a Moldovei. Documentele regale îl pomenesc cu calificativul de necredinciosul nostru. prin eliminarea pretenţiilor de dominaţie ale statului ungar. vasalii voievodului. totuşi crescând numărul valahilor ce locuiau în această ţară. Înlăturând pe urmaşii lui Dragoş. urmaşul lui Laţcu. Bogdan se opune încercărilor de organizare a comitatului de către regalitatea maghiară şi înlăturării voievodatului maramureşan autohton românesc. Ca atare. fără ca ele să fie încununate de succes. este încorporată Ţara de jos. stabileşte raporturi cu papalitatea. Ascensiunea Dragoşeştilor şi atribuirea mărcii moldovene acestora împiedicau libertatea de mişcare şi comunicare cu teritoriile din afara Carpaţilor. se spune: "Bogdan.funcţia de voievod în rândul numeroşilor cnezi români. Editura Didactică şi pedagogică. fiind recunoscut ca ded sine stătător. având să facă faţă presiunii polono-maghiare. devine o nouă ţară românească. Întemeierea Mitropoliei a însemnat şi reccunoaşterea de către Polonia a autonomiei politice şi bisericeşti. care pleacă spre Moldova. cecl de-al doilea stat românesc câştigă o legitimitate pe plan internaţional. Bogdan a întemeiat o nouă stăpânire. în a doua jumătate a veacului. sub conducerea lui Bogdan. cu ajutorul boierimii lcoale moldovene răsculate împotriva dominaţiei maghiare.. Se manifestă preocupări pentru organizarea economică şi administrativă. Astfel. Statul întemeiat în partea de nord nu încorpora toate teritoriile Moldovei şi nici nu-şi desăvârşise organizarea statatlă. se bat primele monede moldoveneşti. Moldova. supusă coroanei ungureşti. Deşi a fost atacat în mai multe rânduri chiar de oştile regelui. care a dat statului o nouă orientare politică independentă. o cronică scrisă ded Ioan de Târnave. încecrcând s-o scoată de sub controlul coroanei maghiare. al XIV-lea. Spre mijlocul sec. Într-unul din izvoarele narative. voievodul valahilor (românilor) din Maramueş. În timpul lui. Surse: Istoria romnânilor din cele mai vechi timpuri până la revoluţia din 1821.

'Mulde' tradus „albie. Moldova se întindea de la munţi şi până la mare. Grecii o denumeau Rusovlahia. adică partea cea mai plăcută din vechea Dacie. sau Maurovlahia adică Vlahia neagră (de la pădurile de nepătruns). în timp ce pentru Muntenia. "Moldova n-a avut aceleaşi hotare în toate vremurile. scobitură”. adică Vlahia Moldovenească. după râul cu acelaşi nume. O altă teorie a lui Emil Vîrtosu considera că numele ar veni de la germanul 'Molde'. Astfel în actele cancelariei domneşti ţara era denumită Moldova. şi dregătorii mici care îndeplineau funcţii judecătoreşti. termen care vine de asemenea din latină de ladirigo care înseamnă “a conduce”. Sub atacurile imperiilor vecine i-au fost luate pentru anumite perioade unele teritorii pe care agresorii le-au redenumit în interes propriu. administrative. după starea de înălţare sau de cădere a ţării”. luate la un loc 23 de ţinuturi mai mici”. iar uneori apare şi numele de Moldovlahia. Este posibil ca numele să fi provenit de la o cetate dacică Moldava. vine de la râul cu acelaşi nume. adică Vlahia dinspre Ungaria. adică Davia moale. în care se numărau. adîncitură” şi de la cumanul 'uwe' = „vale. cuvânt care vine din latinescul dominus. Denumirea ţării în documente s-a făcut în funcţie de cum îşi spuneau locuitorii înşişi.. pe care tot ruşii o numesc Basarabia. Astfel că Bogdan Petriceicu Hasdeu dar şi A. Xenopol susţin că denumirea ar provine din termenul de origine gotică “Mulda” care înseamnă „praf”. în perioada care a urmat şi-a extins hotarele astfel încât în timpul lui Roman I. Şi există mai multe variante. Există teoria care spune că numele este de origine dacică. sau de la 'Mollior Davia'. Numele Denumirea de Moldova. pe valea căruia a fost întemeiat noul voievodat. dintre Prut şi Nistru. adică ţara lui Bogdan sau Cara-Bogdan însemnând Bogdania neagră (cu aceeaşi referire la pădurile de nepătruns). Domnul era ajutat în cârmuirea ţării de dregători. Dregătorii erau de trei categorii: dregători mari. În 1775 Austria ia nordul Moldovei pe care îl numeşte Bucovina în timp ce Rusia în 1812 ia partea de est a Moldovei. groapă.După cum ne spune Dimitrie Cantemir. şi după modul în care era percepută de stăini. a doua categorie era aceea de pârcălabi care conduceau judeţele. adică Vlahia de lângă Rusia.metapedia. Mai există unele teorii în care se presupune originea numelui Moldova. Turcii foloseau denumirile: Bogdanili.org/wiki/Moldova 23 martie 2011 4:29 Iacoban Ancuţa Gabriela . Dacă întemeierea Moldovei s-a făcut în perimetrul râurilor Moldova-Siret. când mai mică. El era cel care conducea ţara îndeplinind şi funcţiile de cel mai înalt judecător şi de comandant suprem al armatei. Istoricii Giurescu & Giurescu. În fruntea ţării se afla domnul. cea de sus şi Basarabia. Există mai multe teorii asupra originii numelui de Moldova. În “Descrierea Moldovei” se spune că numele râului ar veni de la Molda căţeluşa voievodului Dragoş. funcţie ce ar corespunde azi celei de ministru. dar şi Iorgu Iordan susţin că numele de Moldova ar veni de la molid. Sursă: http://ro. căci întinderea ei este când mai mare. D. fiscale şi militare. foloseau denumirea Ungrovlahia. Potrivit “Enciclopediei Cugetarea” numele se poate să fi rămas de la bastarni sau goţi. Tot Dimitrie Cantemir ne mai spune că “în vremurile de demult Moldova era împărţită în trei părţi: cea de jos. Se poate ca o parte a Daciei să se fi numit 'Molisdavia'. Iar potrivit lingvistului şi cercetătorului Ion Pachia Tatomirescu numele derivă de la cuvintele: 'moldă'=„albie/vale fortificată“ plus '-dava'=„cetate sacră“.

com/formarea+statelor+medievale+romanesti+moldova++4 .wikispaces.http://istoriauniversala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->