Întemeierea Moldovei.

Caracterul şi data întemeierii statului moldovean
Caracterul şi data întemeierii statului moldovean. Între întemeierea Munteniei şi aceea a Moldovei este o mare deosebire; cea dintâi se datorează reunirii diferitelor formaţiuni politice dintre Dunăre şi Carpaţi sub un conducător local, anume voievodul de la Câmpulung şi Argeş: este, prin urmare, un proces intern. Cea de-a doua este rezultatul unei cuceriri din afară, a unei ocupări a teritoriului dintre Carpaţi, Nistru şi mare de către un conducător venit de peste munţi. În Moldova a fost într-adevăr o descălecare, întâi a lui Dragoş, apoi a lui Bogdan, coborâţi amândoi din Maramureş, în timp ce, în Muntenia, întemeierea a plecat din însuşi cuprinsul viitorului stat. Deosebirea există şi în ce priveşte data: Moldova a luat fiinţă aproximativ cu o jumătate de secol mai târziu decât Ţara Românească. Data pe care o dau cronicile – toate cronicile noastre – este 1359. În acest an, povestesc ele, a ieşit Dragoş Vodă din Maramureş la vânat. Şi întâlnind un bour, l-a gonit cu câinii până pe malurile Moldovei, unde l-a ucis, sub o răchită. A făcut acolo Dragoş ospăţ cu boierii săi şi plăcându-i ţara şi locurile «desfătate», s-a hotărât să se aşeze aici. Şi aşa s-a întemeiat Moldova, Dragoş stând primul ei domn. În amintirea vânătorii, a hotărât el ca pecetea noului stat să fie un cap de bour; locul unde a căzut fiara s-a numit de atunci Boureni, iar apa pe malurile căreia s-a întâmplat această faptă a căpătat numele de Moldova după Molda, căţeaua cea iute care gonise fiara până aici şi murise apoi de oboseală. Aceasta-i legenda. Ea cuprinde totuşi un fond de adevăr: venirea lui Dragoş din Maramureş. Că întemeierea s-a făcut însă în urma unei vânători, că numele Moldovei – de origine slavă – s-ar trage din acela al legendarei Molda, precum şi explicarea pecetei statului, acestea nu le putem primi. Ele sunt explicaţii mai târzii ale unor fapte existente, au deci caracterul unor mituri etiologice. Mulţumită documentelor contemporane, cunoaştem mult mai bine procesul întemeierii Moldovei decât pe acela al Munteniei. Avem informaţii sigure atât asupra lui Bogdan, voievodul din Maramureş, cât şi asupra felului în care a reuşit acesta să constituie statul independent moldovean, izgonind pe urmaşii lui Dragoş, primul descălecător. Iată cum s-au petrecut faptele: de la retragerea lor din 1242 şi până pe la jumătatea veacului al XIV-lea, tătarii au făcut numeroase incursiuni în Ardeal şi Ungaria; drumul lor obişnuit era prin trecătorile Carpaţilor moldoveni. Regii ungari, pentru a împiedica asemenea năvăliri, întreprinseră o serie de expediţii împotriva lor. Îndată după suirea sa pe tron, Ludovic hotărî să curme aceste prădăciuni periodice ale tătarilor şi întreprinse în 1343 -după alţi cercetători în 1345 – o mare expediţie împotriva lor. La ea participară şi românii din Maramureş, sub comanda voievodului lor Dragoş, şi secuii, peste care era mai mare Andrei, fiul lui Laţco. Expediţia avu succes deplin; tătarii fură goniţi din ţinuturile de la răsărit de Carpaţi şi se retraseră spre şesurile din nordul Mării Negre. Experienţa arătase însă că Ardealul nu putea fi apărat eficace decât de pe versantul oriental al Carpaţilor. De aceea, regele ungar luă în stăpânirea sa ţinutul dintre Şiret şi munţi, cu văile Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi Trotuşului şi făcu aici – se pare în 1352 sau 1353 – o «marcă» de apărare a regatului. Cu ocărmuirea ei fu însărcinat Dragoş, voievodul românilor din Maramureş. Moldova este întemeiată, dar nu ca stat independent, ci depinzând, în această primă fază, de regele Ungariei.

Sursa: Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, volumul II, Editura ALL, Bucuresti, 2010

http://enciclopediauniversala.wordpress.com/2013/01/19/intemeierea-moldoveicaracterul-si-data-intemeierii-statului-moldovean/

trece în Moldova.Hr. goții. Bogdan de la Dolha a domnit până la 1363. azi Ciobruci). maghiarii. ca voievod a unei mărci împotriva tătarilor : Moldova (în maghiară Moldva). îl alungă pe nepotul lui Drago ș. pe măsură ce invaziile se răreau. si îl lasă pe unul dintre participan ții la campanie. iașii. pecinegii. un alt cneaz din Maramureș. capitala lor.Istoria timpurie Machetă a aşezării întărite slavo-române timpurie de la Echimăuţi (sec XII). Dar popula ția romanizată. cumanii și tătarii. Ungaria și-a extins influen ța în această zonă și me șterii săi sa și au creat ni ște fortificații în apropierea râului Trotuș (în România de azi) și în zona Neamțului (Baia sau Mulda) din cauza deselor invazii tătare. Iașii (popor iranic înrudit cu actualii Oseți din Caucaz) stăpâneau centrul țării. slavii. Mai târziu. care a domnit între 1272-1290). în timp ce statele sedentare creștinești se consolidau. În secolul XIV. Bogdan de la Dolha. Dobrogea șiBugeacul) a creat o nouă cultură prin romanizarea de către coloni știi romani a popula ției locale. în 1359. Urmașii lui Bogdan de la Dolha au unificat sub stăpânirea lor tot teritoriul dintre Carpați. În secolul XIII. fiind împăr țită în mici cnezatelocale ca cel de la Onutu (lîngă Hotin). Balc de Bedeu. Codrulsau Măcinul. trece îi invinge pe tătari la răsărit de Carpați (dupa Pavel Parasca si alti istorici [5] bătălia cu tătarii a avut loc în 1285 în timpul lui Vladislav al IV-lea zis Cumanul. Aski. Valea Nistrului și Bugeacul erau stăpânite de tătari.. regele Ungariei. Moldova se găsea în zona de influen ță a regatului Gali ției și Volîniei. a revenit treptat spre șesuri. s-a amestecat cu migratorii Slavi (dintre care cei mai cunoscuți suntAnții. în timp ce Balc s-a întors în Maramureș lângă vărul său Drag. sau cel al Bârladnicilor (cu capitala la Bârlad). Nistru. Vàrhély (Orhei). și declară independența Moldovei. de la care au rămas denumirile de Mikloshély (Miclăușeni). Dunăre și mare. refugiată în ținuturile muntoase sau păduroase cum ar fi Carpații. După ce Imperiul Roman s-a retras din nordul Dunării în 271 d. hazarii. Kis-Jenö (Chișinău) și Csupor (Ciubărciu. Populația băștinașă a Moldovei se trage din triburile daco-getice romanizate. [modificare]Istoria medievală . cneaz în Maramureș. Astfel. cel al cetății Hansca (în ținutul Lăpușnei). bulgarii.[6]. Oltenia. În 1347. stabilind în calea tătarilor tabere de osta și secui. avarii. fiind numită în cronici Civitas iassiorum (azi Iași)[4]. Tiverții și Ulicii ) și Iranici (dintre care cei mai cunoscuți sunt Iașii ) pe care i-a asimilat. Dragoș de la Bedeu. Ludovic I. o mul țime de popoare migratoare au trecut prin această regiune : hunii. Perioada de ocupație romană a Daciei și a litoralului pontic până la Olbia (în zilele noastre Transilvania.

râurile Ceremuș și Siret. Lungăi și Tighinei între 1534 și 1538 (de atunci încoace numite Bugeac. cu excep ția Chiliei. a fost treptat înlocuită prin trupe de mercenari albanezi sau maghiari. și pleca în pribegie. Urmându-i domni mai slabi. [modificare]Expansiunea rusească Monumentul din Iași (1875) dedicat domnitorului Grigore al III-lea Ghica care a plătit cu viața pentru opoziția sa față de cedarea Bucovinei După ce. Ștefan cel Mare. Moldova a ajuns atunci la întinderea și puterea ei maximă. Moldova a căzut sub influența puterii otomane în 1512. s-au evidențiat pozitiv doar patru: Petru Rareș. teritoriul Bugeacului figura sub numele de Basarabia (după numele . Moldova nu depășea ținutul dintre Carpați. Astfel. Pe deasupra. Bârlad. către Imperiul Rus. în evul mediu. atunci când un domnitor pierdea o luptă în propria țară. de o parte și de alta a râului Moldova. dar în schimb Țara Românească îi cedă Moldovei ținutul de la Dunăre la mare. ținutul Hotinului în1713 și n 1775. hotar cu Polonia. Pentru a poteja independența țării. prin Tratatul de la București din 1812 Imperiul Rus anexă trei noi teritorii: ținuturile turcești Hotin și Bugeac. tătăre ști și ruse ști. La sfâr șitul domniei sale. transportând persoane și mărfuri) [7]. pe care le va lua un nepot al lui Alexandru cel Bun dar și văr al lui Vlad Țepeș. în 1775. a luptat în 36 de bătălii majore. a părții de dincolo de Trotuș și a ținutului Putnei. Moldova a mai pierdut și teritorii: ținuturile Țintului. De altfel. partea de nord-vest a Moldovei (ce avea sa fie cunoscută sub numele de Bucovina) a fost cedată Imperiului Habsburgic. Moldova a decăzut și a sărăcit: nu mai avea flotă. hotar cu Transilvania. Tighina fiind numită Bender). comerțul era periclitat. Cetatea Albă (principalele porturi ale Moldovei) și Insula Șerpilor. împreună cu armata sa de boieri și răzeși a luptat cu succes atât împotriva invaziilor turcești. Sub domnia lui Roman I. Bugeac era un nume turcesc: în românește. devenind un stat tributar al Imperiului Otoman pentru următorii 300 de ani. iar la sud o linie legând Carpații de Marea Neagră. și ținutul moldovenesc dintre Prut și Nistru.Ştefan cel Mare Pe vremea lui Dragoș din Bedeu. trecând mai jos de Bacău. Moldova se extinse spre nord (Pocuția) și peste Nistru (Dubăsari. Gotești. Imperiul Otoman cedează partea de nord-vest a Moldovei (ce avea sa fie cunoscută sub numele de Bucovina). Urmașii săi și-au întins stăpânirea mai ales spre sud și est. ori era alungat peste hotare. precum și în toate hărțile europene. Vasile Lupu și Dimitrie Cantemir. care a trebuit să sufere și numeroase invazii turcești. ce s-au aflat mai mult sau mai pu țin sub tutela boierimii. iar armata. care se intitula „Domn de la munte până la mare”. Moldova era cuprinsă între: la nord și est Nistrul. Sărata și Codăești (la sud de Cetatea-Albă): hotar cu Țara Românească. astfel că la înscăunarea lui Bogdan I din Dolha. în 1792. cel mai vestit domnitor moldovean. Sub domnia lui Alexandru cel Bun Pocuția îi reveni Poloniei. cu Lituania și cu tătarii. biruind de 34 de ori și terminând doar două nedecis. Alexandru Lăpușneanu. cât și împotriva celor tătare. pe măsură ce șerbia deposeda țăranii și-i lega de glie. Ștefan. ori era ucis. la vest Mun ții Carpa ți. de la "dubasele" rotunde cu care barcagii treceau fluviul. intervenția în alegerea conducătorilor Moldovei a autorită ților otomane a redus treptat independen ța voievodatului. Ștefan a rămas pe tron în timp ce adversarii au părăsit țara cu pierderi foarte mari. Imperiul Otoman a fost forțat să cedeze și teritoriile deținute în regiunea care acum se nume ște Transnistria. independen ța Moldovei era nesigură. După războiul ruso-turc din 1806. maghiare și poloneze. inițial compusă din moșneni și răze și capabili să lupte îndârjit pentru pământul lor. din cauza pericolului turcesc. Dintre domnii care i-au urmat lui Ștefan cel Mare. prin Tratatul de la Iași. Pe lângă plata tributului către Imperiul Otoman. În aceste condi ții. Ștefan a fost nevoit să le cedeze turcilor Chilia. anume : Ștefan cel Mare. Imperiul Rus a ajuns să aibă o frontieră comună cu Moldova.

. Bolgrad și Ismail. deşi credem că va fi avut vreun ierarh la curtea sa.întemeierea (1381 . Rusia a procedat la schimbări de popula ții și de denumiri. Prin Tratatul de la Berlin din 1878. Banat. voievodul Bogdan. Izmail. După înfrângerea rușilor din Războiul Crimeii (1853-1856). sub acelaşi sceptru a lui Ludovic cel Mare al Ungariei (1342-1382). Mai la nord. Expansiunea catolică. [modificare]Marea Unire Realizarea Marii Uniri. adică a ocolurilor Cahul. până atunci. la curte. care bineînţeles dorea să-şi păstreze influenţa în zonă. El nu a avut timpul necesar să se ocupe de problema bisericească. Ungaria şi Polonia. mai ales la orașe. în faţa tătarilor. votate încă din 1918 în Basarabia și Bucovina. prin alipirea Moldovei dintre Carpați și Prut cu Bucovina și cu Moldova dintre Prut și Nistru (proclamând independen ța fa ța de Rusia. mai ales în jumatătatea a doua a anului 1941. în care s-a înfiinţat mitropolia Moldovei. în timp ce localități ca Frumoasa. deceda ți ca osta și ai armatei române pe frontul de est. a fost rezultatul acțiunii românilor în conjunctura favorabilă datorată primului război mondial. ceea ce irita pe papa Urban V. Existenţa unei ierarhii în Moldova. la est de Carpaţi. Lavrentie şi alţii. Puterile europene au acceptat-o în contextul afirmării interna ționale a principiului autodeterminării na ționalită ților. Cetatea Albă sau Codăe ști erau desemnate de preferință prin numirile lor turcești. în această perioadă. care măreşte hotarele ţării şi are bune raporturi cu Polonia. Ciobruci. la ierarhi. mulțumită acțiunii deputaților moldoveni [11]. Sas şi Balc sau Baliţă. 110 mii de români basarabeni. organizat într-o nouă gubernie. a trecut din Cuhea Maramureşului. în Moldova. la ctitori şi Nicolae. erau bune ortodoxe. unde se organizase o marcă de apărare a Transilvaniei şi Ungariei. din Maramureş. Meletie. și Moldova și-a recăpătat unitatea. cu ruși și ucraineni desigur. în anul 1372. De notat că anumite legi democratice. Consiliul național al Bucovinei și cel al Românilor din Transilvania. Nici Laţcu nu a avut condiţiile necesare abordării oficiale a înfiinţării unei mitropolii a Moldovei.domnitorului muntean Basarab I care îi biruise acolo pe tătari în 1328 și 1331). Iosif. Tighina. Orheiului. Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat. Bender. dar existenţa unei ierarhii nu poate fi pusă la îndoială. domnind cîţiva implicit sub suzeranitate ungară. Zoreni. El şi-a stabilit reşedinţa la Baia. Dragoş. ctitorie a lui Bogdan I. Urmaşii săi. Sau dacă aveau vre-un preot. Ciubărciu. Aşa s-au pus bazele Princiatului independent Moldova (Voievodatul Moldovei sau Ţara Moldovei). Unirea acestor teritorii a fost posibilă mul țumită afirmării treptate a sentimentului românesc atât în împărățiile Austro-Ungariei și a Rusiei. de care depindea.1401) Contextul istoric. Obluci ța. de la Hotin la mare. alungând turcii și tătarii spre Imperiul otoman. cu Elve țieni din Valais (la Șaba). altar şi pomelnicul începe cu Bogdan. a fost cu totul altul decît în Muntenia. prin unirea Basarabiei. Nu se putea să nu fi fost sfătuite de un ierarh de la curte. dar nu schimbate (Orgheiov și Kișiniov pentru Orhei și Chi șinău) [9]. pentru a sublinia unitatea vechiului voievodat) [10]. guvernul român a fost nevoit să cedeze din nou sudul Basarabiei către Imperiul Rus. tătăre ști sau ruse ști de Kagul. Trebuie să mai menţionăm faptul că pînă în secolele XIII-XIV exista o numeroasă populaţie românească în părţile Haliciului.org/wiki/Istoria_Moldovei Mitropolia Moldovei . nu au reuşit să coaguleze forţele locale împotriva regelui maghiar. de vreme ce biserica Sf. cum ar fi reforma agrară sau dreptul de vot pentru femei. a crescut în acel an prin unirea celor două state vecine.wikipedia. iar numirile au fost rusificate. struguri. Tratatul de la Paris stipula ca Moldova (și Țara Românească) să fie puse sub garan ția colectivă a celor șapte puteri străine care au semnat tratatul de retrocedare a Sudului Basarabiei către Moldova. au fost extinse ulterior (în 1923) la toată România. mai ales în anii 1941-1944. fusese un mic târg din ținutul Lăpușna)[8]. nu a afectat prea mult satele. În cadrul "marii Uniri" a României. cu nem ți veni ți din Șvabia și din Würtemberg. Chi șinăului și Tighinei. În Bugeac. Anastasia şi Ana. cu capitala la Chi șinău (care. cu o organizare politică şi bisericească independentă. În 1365. în persoana lui Alexandru Ioan Cuza. tutun. este confirmată şi de faptul că fiica şi soţia lui Laţcu. Nicolae din Rădăuţi. în Sf. El a reuşit să preia conducerea mărcii şi a respins atacurile regelui maghiar. ceea ce va duce la înfiinţarea unei episcopii catolice la Siret (1370). Prin anul 1352. Akkerman sau Katorga. WIKIPEDIA http://ro. Acesta a considerat gubernia Basarabiei ca un ținut agricol producător de cereale. În 1859 Principatul Moldovei s-a unit cu Țara Românească. înlocuindu-i cu găgăuți și bulgari veni ți din sudul Dunării. Pierderile umane suportate de basarabeni în intervalul 22 iunie 1941 . colonizarea rusească. Ştefan. însoţit de fiii. iar românii moldoveni spre România. rămase compact moldovene. Bogdan a reunit toate formaţiunile politice preexistente pe acest teritoriu. Bogdan este succedat la domnia Moldovei de fiul său Laţcu (1365-1375). și a clădit orașe rusești (populate și de mul ți Evrei și Armeni) pe lângă vechile târguri moldovenești ale Băl ților. prin alegerea unui singur domn pentru ambele principate. Crișana și Maramureș au decis unirea cu România. care a dominat în Europa la sfârșitul primului război mondial. vite și cai. avea loc special pentru scaunul arhieresc. când Sfatul Țării din Basarabia.9 mai 1945 se compun din circa 50-80 de mii de evrei deceda ți ca urmare a holocaustului[12]. punând astfel baza statului modernRomânia. În anul 1359. Statul medieval Moldova s-a înfiinţat prin descălecatul voievozilor maramureşeni. cât și în "principatele dunărene" (cum se spunea atunci) ale Moldovei și Țării Române ști. acesta fusese hirotonit de un ierarh local. în fruntea acestei unităţi administrative era voievodul român. rudele şi apropiaţii săi. Imperiul Rus a preluat numele de Basarabia pentru a desemna întreg teritoriul anexat în 1812. Staroselie. pentru prima oară de la 1484 încoace. a construit căi ferate care duceau aceste produc ții la Odesa. deceda ți pe frontul de vest antihitlerist mai ales în anii 1944-1945[13] și 5 mii de basarabeni (din circa 10000 de participan ți). Sfatul Țării alesese numele de Moldova în locul celui de Basarabia.

trecuţi în pomelnicul bisericii Sf. Informaţiile istorice ne îngăduie să distingem o primă etapă a procesului de întemeiere a Moldovei. de unde făcea parte şi Haliciul şi. De aici deducem că cererea pentru înfiinţarea noii mitropolii nu putea să vină decît din partea lui Petru I Muşat. compus din 22 de state şi având reşedinţă fortificată la Cuhea. ca hirotonia lui Iosif şi Meletie să fi avut loc după intrarea acestor teritorii. numirea lui Iosif ca Mitropolit în Moldova nu era primită de Patriarhul de la Constantinopol care vroia să impună un mitropolit grec. Nu mai înainte de 1386. El făcea parte din feudalitatea românească maramureşeană. Dovadă că Letopiseţul de când s-a întemeiat Ţara Moldovei. mitropolitul Antonie se simţea dator să dea curs favorabil cererii potenţialului său suveran. în acelaşi timp: aprobarea înfiinţării unei mitropolii şi recunoaşterea unui mitropolit autohton. Procesul istoric al întemeiereii statului moldovean a fost favorizat de unii factori externi printre care slăbirea dominaţiei tătare. fără însă să lipsească şi alte caracteristici ale viitorului stat. devenit în anul 1371 mitropolit. Dată fiind situaţia Bisericii Ortodoxe din Polonia învecinată. atunci cînd aproba înfiinţarea unei unităţi ecleziale. Ea îndedeplinea funcţia de apărare. Prin trimiterea candidaţilor la Halici. Cu acest prilej. cu puţin timp înainte de moartea sa. amplificate în perioada următoare. doi călugări moldoveni pentru a fi hirotoniţi arhierei. Polonia. o unitate teritorială. 1389 sau 1390”. nu putea fi înainte de 1386 şi nici mai tîrziu de iulie 1391. care. în lumina izvoarelor documentare. care nu era un stat organizat deplin. din anul 1355. care. Bogdan a fost stăpânul unui cnezat situat pe Valea Vişeului. în timpul luptelor împotriva tătarilor. în anul 1370. La est de Carpaţi. trebuie să admitem că primii ierarhi moldoveni. Baia drept capitală. Petru I Muşat a trimis la Halici. Dar iată cum s-au petrecut lucrurile: Profitînd de raporturile de bună vecinătate cu Polonia. şi nu mai tîrziu de iulie 1391. a pr.unde datele istorice aşează o formaţiune prestatlă românească . în condiţii asemănătoare cu ceele petrecute în Ţara Românească. consemnează: „ potrivit ultimelor cercetări. În ceea ce priveşte mitropolia Haliciului. intitulat Εκθεσις νεα – Expunere nouă. Organizarea Moldovei în timpul lui Dragoş a pornit şi de la formaţiunile politice anterioare. Cazimir dorise ca toţi ortodocşii din regatul său să fie obligaţi se supune unui mitropolit din lăuntrul şi nu mitropolitului de Kiev sau Moscova. din eparhiile învecinate. http://istoria. A doua etapă începe cu 1359. prof. deci în timpul domniei lui Petru I Muşat (1375-1391) şi a patriarhului ecumenic Nil (1379-1388) ”. prevedea ca pe viitor să nu se mai numească ierarhi locali. A doua etapă a întemeierii Moldovei. ale regelui Cazimir. Menţionăm faptul că Manualul trebuia să ofere celor ce alcătuiau actele şi scrisorile patriarhale modele de adresare şi avea înşirate scaunele patriarhale. se crease o stăpânire care poate fi considerată Moldova mică. Mircea Păcurariu. ci această cinste să fie rezervată exclusiv pentru clerul ridicat şi binecuvântat de Dumnezeu din slăvita cetate a Constantinopolului. Nu se cunoaşte exact anul hirotoniei celor doi. în valea râului Moldova . Cea dintîi cerere a fost satisfăcută. tocmai de aceea. Aceste tendinţe se împletesc cu cele de emancipare de sub regalitatea maghiară. adică „a fost făcut în timpul nostru un mitropolit la Vidin şi altul la Moldovlahia”. în anul 1969 . dintre care amintim numai mănăstirea Neamţ. mitropolitane. Cum domnitorul Petru I Muşat nu a renunţat la dorinţa sa. arhiepiscopale şi episcopale în fiinţă. rudă cu familia domnitoare şi Meletie. scris în vremea lui Ştefan cel Mare. consideră pe Dragoş întemeietorul moldovean. între Moldova şi Patriarhia ecumenică. de care depindea mitropolia Haliciului. a izbucnit o schizmă. Dar cel care avea să se ocupe oficial de problema înfiinţării unei mitropolii autohtone a fost domnitorul Petru I Muşat (1375-1391). s-a dovedit un priceput organizator al noului stat. Petru I Muşat dovedea şi ataşamentul său faţă de Polonia. ca unitate eclezială canonică. Credem că el a cerut patriarhiei ecumenice două lucruri. cînd mitropolitul Antonie trecea la cele veşnice. Un act patriarhal. voievodul românilor din Maramureş pe care l-au socotit întemeietorul statului feudal Moldova. cînd este atestată documentar pentru prima oară într-un Manual de cancelarie bizantin. Slăbirea puterii tătarilor a însemnat şi înlăturarea unor piedici din calea comerţului răsăritean care putea străbate de acum nestingherit Moldova. Pînă la Alexandru cel Bun Voievod. cu aşezări orăşeneşti. de Patriarhia ecumenică. Istoricii au vorbit. originar din Tîrnova în Bulgaria. despre recenta înfiinţare a două mitropolii în Muntenia şi a doua cu următorul text: „ Εγενετο εφ’ ημον και μητροπολιτης Βιδυνης και Μαυροβλαχιας ετερος ”. aflaţi în afară. fapt ce a creat o nouă schismă între biserica moldovenească şi Patriarhia ecumenică (Patriarhia Constantinopolului). Ultimul manual de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române. Aceştia erau Iosif. Ţara Românească. de descălecarea lui Bogdan. Sub aspect cronologic. în eparhiile nou înfiinţate. cu statut canonic recunoscut de Patriarhia ecumenică. care va dura mai bine de un deceniu. dar.În 1353 întîlnim un episcop cu numele Chiril Românul în oraşul Przemyzl. petrecută mai cu seamă în anii 1352-1353. unde păstorea mitropolitul Antonie. în urma insistentelor cereri. reuşind să-i ridice puterea şi prestigiul. care a revenit de la Constantinopol cu un hrisov care recunoştea pe Iosif Mitropolit al Moldovei. către Constantinopol. deci în 1388. în acest sens. în cei 16 ani de domnie. Se presupune că acest eveniment s-a petrecut prin anii 1381-1386. intitulat Ectesis nea –Εκθεσις νεα. mai ales după 1371. ca urmare a luptei desfăşurate de Ungaria. probabil Nicolae şi Ştefan. Aici. ea fusese ridicată la această treaptă. dar cea de a doua contravenea uzanţelor patriarhiei ecumenice. prietenia faţă de rege şi totodată se menţinea în limitele strictei canonicităţi faţă de Patriarhia ecumenică. îşi trimitea propriul ierarh. evenimentele petrecute în Moldova au loc la mijlocul sec. politcă şi militară condusă de Dragoş. dar şi ctitor de biserici şi mănăstiri. al XIV-lea. în stăpânirea Moldovei. Meritul lui Alexandru cel Bun a fost obţinerea acordul Patriarhului de recunoaştere a lui Iosif ca mitropolit canonic asupra întregii Moldove în anul 1401. ca zălog. voievodul românilor maramureşeni. Aici se găsesc două ştiri care privesc biserica românească: prima. pentru că este anul cel mai tîrziu cînd a fost recunoscută mitropolia Moldovei. au fost hirotoniţi de episcopul de Halici. înainte de septembrie 1386. El îi trimitea la Halici şi pentru faptul că era de facto deţinătorul ca zălog al Pocuţiei. Delegatul în această privinţă a domnitorului a fost Grigore Ţamblac. pe un şes întins cu multe sate. în partea de nord est. Nicolae de la Rădăuţi. asistat de unul sau doi ierarhi. Ea oglindedşte tendinţele locale de organizare statală.se organizează de către regalitatea maghiară o marcă de apărare împotriva tătarilor. „ Nu este exclus. exploatînd această descoperire. cu siguranţă. ridicându-se la . Prima etapă a întemeierii Moldovei.md/articol/68 Întemeierea Moldovei Întemeierea Moldovei este asemănătoare în mare parte cu cea a Ţării Româneşti. Precizăm mai întâi că problema începuturilor mitropoliei Moldovei a frământat mulţi istorici şi certitudinea a venit abia în urma descoperirii unui Manual de cancelarie bizantin. Mitropolia Moldovei a luat fiinţă. în procesul de întemeiere deosebim trei etape.

reacţionează prin campanii militare. prin unificarea teritorială şi consolidarea ei politică internă şi externă. statul moldovean îşi consolidează poziţia politică în raport cu Ungaria şi Polonia. mai ferite de inixtiunile politicii regatului ungar. are loc o răscoală împotriva Dragoşeştilor. Unificarea teritorială deplină. voievodul valahilor (românilor) din Maramueş. cu ajutorul valahilor dee acolo a trecut în taină în Ţara Moldovei. supusă coroanei ungureşti. Într-unul din izvoarele narative. În aceste împrejurări. vasalii voievodului. Roman se intitulează "voievod moldovean şi moştenitor a toată Ţara Românească de la munţi până la ţărmul mării". Astfel. voievodul Maramureşului.Bucureşti-1994 Legenda formării Moldovei Harta Moldovei la 1483 . fără ca ele să fie încununate de succes. cu ajutorul boierimii lcoale moldovene răsculate împotriva dominaţiei maghiare. Editura Didactică şi pedagogică. în a doua jumătate a veacului. sub conducerea lui Bogdan. sincronizându-şi eforturile. Înlăturând pe urmaşii lui Dragoş. care şi+au unit forţele cu cele din Moldova. fiind recunoscut ca ded sine stătător. Formarea statului feudal Moldova nu se încjeiase o dată cu Bogdan. Moldova. prin urmare. Documentele regale îl pomenesc cu calificativul de necredinciosul nostru. urmaşul lui Laţcu. se spune: "Bogdan. Bogdan se opune încercărilor de organizare a comitatului de către regalitatea maghiară şi înlăturării voievodatului maramureşan autohton românesc. partea de sud a Moldovei. Se manifestă preocupări pentru organizarea economică şi administrativă. La ea participă şi Bogdan. totuşi crescând numărul valahilor ce locuiau în această ţară. care pleacă spre Moldova. Bogdan a întemeiat o nouă stăpânire. ale continuei presiuni politice şi religioase a regalităţii maghiare asupra românilor din interiorul arcului carpatic şi din exteriorul lu. Surse: Istoria romnânilor din cele mai vechi timpuri până la revoluţia din 1821. desăvârşind începuturile de organizare statală a Moldovei. ceea ce nu s-a putut împlini în Maramureş se realizează în afara arcului. Întemeierea Mitropoliei a însemnat şi reccunoaşterea de către Polonia a autonomiei politice şi bisericeşti. cecl de-al doilea stat românesc câştigă o legitimitate pe plan internaţional.În vremea lui Petru Muşat (1374-1391). încecrcând s-o scoată de sub controlul coroanei maghiare. al XIV-lea. ea s-a mărit. Ca atare. este încorporată Ţara de jos. Statul întemeiat în partea de nord nu încorpora toate teritoriile Moldovei şi nici nu-şi desăvârşise organizarea statatlă. ca şi în cazul Ţării româneşti. prin eliminarea pretenţiilor de dominaţie ale statului ungar. Deşi a fost atacat în mai multe rânduri chiar de oştile regelui. se opun ofensivei regalităţii maghiare.funcţia de voievod în rândul numeroşilor cnezi români. în 1359. Spre mijlocul sec. o cronică scrisă ded Ioan de Târnave. stabileşte raporturi cu papalitatea. semn al rezistenţei româneşti la politica de anulare a vechilor libertăţi.. dispărând ultimele rămăşiţe ale stăpânirii tătare din Moldova. având să facă faţă presiunii polono-maghiare. se înfiinţează Mitropolia. Creatorului statului moldovean independent îi urmează Laţcu (1365-1374) care. devine o nouă ţară românească. creşte prosperitatea ţării. Ţara Românească şi Moldova. politice şi religioase. Regalitatea maghiară. Astfel.. se bat primele monede moldoveneşti. În timpul lui Roman voievod (1391-1394) . În timpul lui. consolidându-şi independenţa. făcându-se o domnie " . Moldova se afirmă ca stat de sine stătător. în anii 1374-1375. Ascensiunea Dragoşeştilor şi atribuirea mărcii moldovene acestora împiedicau libertatea de mişcare şi comunicare cu teritoriile din afara Carpaţilor. instituţie ce va contribui la întărirea puterii centrale. care a dat statului o nouă orientare politică independentă. aspirând la dominaţia Moldovei. O fac urmaşii. La întemeiere au participat cetele de vieji maramureşeni.

şi dregătorii mici care îndeplineau funcţii judecătoreşti. Potrivit “Enciclopediei Cugetarea” numele se poate să fi rămas de la bastarni sau goţi. Iar potrivit lingvistului şi cercetătorului Ion Pachia Tatomirescu numele derivă de la cuvintele: 'moldă'=„albie/vale fortificată“ plus '-dava'=„cetate sacră“. Denumirea ţării în documente s-a făcut în funcţie de cum îşi spuneau locuitorii înşişi. D. dintre Prut şi Nistru. Dacă întemeierea Moldovei s-a făcut în perimetrul râurilor Moldova-Siret. Domnul era ajutat în cârmuirea ţării de dregători. Şi există mai multe variante. Astfel că Bogdan Petriceicu Hasdeu dar şi A. termen care vine de asemenea din latină de ladirigo care înseamnă “a conduce”. a doua categorie era aceea de pârcălabi care conduceau judeţele. adică Vlahia Moldovenească. după râul cu acelaşi nume. dar şi Iorgu Iordan susţin că numele de Moldova ar veni de la molid. cuvânt care vine din latinescul dominus.După cum ne spune Dimitrie Cantemir.. Mai există unele teorii în care se presupune originea numelui Moldova. pe valea căruia a fost întemeiat noul voievodat. Tot Dimitrie Cantemir ne mai spune că “în vremurile de demult Moldova era împărţită în trei părţi: cea de jos. Astfel în actele cancelariei domneşti ţara era denumită Moldova. funcţie ce ar corespunde azi celei de ministru. adică ţara lui Bogdan sau Cara-Bogdan însemnând Bogdania neagră (cu aceeaşi referire la pădurile de nepătruns). pe care tot ruşii o numesc Basarabia. vine de la râul cu acelaşi nume. Se poate ca o parte a Daciei să se fi numit 'Molisdavia'. adică Davia moale.org/wiki/Moldova 23 martie 2011 4:29 Iacoban Ancuţa Gabriela . în timp ce pentru Muntenia. după starea de înălţare sau de cădere a ţării”. în care se numărau. În 1775 Austria ia nordul Moldovei pe care îl numeşte Bucovina în timp ce Rusia în 1812 ia partea de est a Moldovei. Grecii o denumeau Rusovlahia. căci întinderea ei este când mai mare. fiscale şi militare. adică Vlahia de lângă Rusia. sau de la 'Mollior Davia'. Moldova se întindea de la munţi şi până la mare. Numele Denumirea de Moldova. Sub atacurile imperiilor vecine i-au fost luate pentru anumite perioade unele teritorii pe care agresorii le-au redenumit în interes propriu. sau Maurovlahia adică Vlahia neagră (de la pădurile de nepătruns). adică partea cea mai plăcută din vechea Dacie. Turcii foloseau denumirile: Bogdanili. în perioada care a urmat şi-a extins hotarele astfel încât în timpul lui Roman I. adîncitură” şi de la cumanul 'uwe' = „vale. Există teoria care spune că numele este de origine dacică. iar uneori apare şi numele de Moldovlahia. luate la un loc 23 de ţinuturi mai mici”. În fruntea ţării se afla domnul. El era cel care conducea ţara îndeplinind şi funcţiile de cel mai înalt judecător şi de comandant suprem al armatei. foloseau denumirea Ungrovlahia. O altă teorie a lui Emil Vîrtosu considera că numele ar veni de la germanul 'Molde'. În “Descrierea Moldovei” se spune că numele râului ar veni de la Molda căţeluşa voievodului Dragoş. scobitură”. şi după modul în care era percepută de stăini. administrative. când mai mică. Xenopol susţin că denumirea ar provine din termenul de origine gotică “Mulda” care înseamnă „praf”. 'Mulde' tradus „albie. Este posibil ca numele să fi provenit de la o cetate dacică Moldava. Dregătorii erau de trei categorii: dregători mari.metapedia. adică Vlahia dinspre Ungaria. Sursă: http://ro. Istoricii Giurescu & Giurescu. Există mai multe teorii asupra originii numelui de Moldova. "Moldova n-a avut aceleaşi hotare în toate vremurile. groapă. cea de sus şi Basarabia.

wikispaces.com/formarea+statelor+medievale+romanesti+moldova++4 .http://istoriauniversala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful