Sunteți pe pagina 1din 1

Chimia (din egipteana keme (chem), nsemnnd pamnt ) este una din ?tiin?ele fundamentale , care studiaza substan?

ele cu structura ?i proprieta?ile lor, urmarind n acela?i timp modificarile produse asupra acestora de reac?iile chimice.[1] ntruct toate s ubstan?ele sunt compuse din atomi, capabili sa formeze molecule, studiul chimiei se axeaza n general pe interdependen?a dintre atomi ?i molecule. Chimia moderna a evoluat din alchimie, urmnd revolu?ia chimica (1973). Disciplinele cuprinse n chimie sunt grupate tradi?ional dupa tipul de materie stu diata sau tipul de studiu. Acestea includ chimia anorganica (studiul materiei an organice), chimia organica (studiul materiei organice, vii), biochimia (studiul substan?elor gasite n organismele biologice), chimie fizica (studiile legate de e nergie despre sistemele chimice la scala macro-, moleculara ?i submoleculara), e lectrochimie, chimia analitica (analiza mostrelor de material pentru a dobndi o n? elegere a compozi?iei chimice ?i structurii acestuia), etc. Multe alte disciplin e specializate au ie?it la suprafa?a n anii recen?i, ex. neurochimia - studiul si stemului nervos.Chimia este ?tiin?a care studiaza substan?ele chimice care sunt constituite din atomi sau particulele subatomice, precum protonii, electronii ?i neutronii. [2][3] Atomii se combina pentru producerea moleculelor ?i a cristale lor. Chimia mai este numita ?i ?tiin?a de mijloc sau ?tiin?a centrala, ntruct comb ina toate celelalte ?tiin?e ale naturii, precum astronomia, fizica, biologia ?i geologia.[4][5] Na?terea chimiei poate fi atribuita anumitor practici, numite alchimie, care sun t efectuate de mai multe milenii n multe par?i din lume, n mod special n Orientul M ijlociu.[6] Structura obiectelor pe care le folosim de zi cu zi ?i proprieta?ile materiei cu care interac?ionam sunt consecin?e ale proprieta?ilor substan?elor chimice ?i a le interac?iunilor lor. Spre exemplu, o?elul este mai dur dect fierul pentru ca a tomii din el sunt mai strns lega?i, formnd o structura cristalina mai rigida. Lemn ul arde sau este supus oxidarii rapide pentru ca poate reac?iona n mod spontan cu oxigenul n cadrul unei reac?ii chimice deasupra unei anumite temperaturi. Zaharu l ?i sarea se dizolva n apa deoarece proprieta?ile lor moleculare/ionice permit d izolvarea n condi?ii ambientale. Transformarile care sunt studiate n cadrul chimiei sunt rezultatul interac?iunii fie dintre substan?e chimice diferite fie dintre materie ?i energie. Chimia trad i?ionala implica studiile interac?iunilor dintre substan?e ntr-un laborator speci alizat folosind diverse vase de laborator.[7] O reac?ie chimica este transformarea unor substan?e n una sau mai multe alte subs tan?e. Poate fi reprezentata simbolic printr-o ecua?ie chimica. Numarul atomilor de pe partea stnga ?i dreapta a acestor ecua?ii chimice trebuie sa fie egal. Nat ura reac?iilor chimice pe care o substan?a le poate suferi ?i descarcarile de en ergie ce pot surveni sunt definite prin anumite legi de baza, numite ?i legi chi mice. Energia ?i entropia sunt la fel de importante n majoritatea studiilor chimiei. Su bstan?ele chimice sunt clasificate n func?ie de structura lor dar ?i de compozi?i a lor chimica. Ele pot fi analizate folosind instrumete de analiza chimica, prec um spectroscopia ?i cromatografia. Chimia e o parte integrata din studiul ?tiin?elor naturii att n ?coala gimnaziala ct ?i la liceu, de altfel n unele ?ari europene, printre care ?i Romnia, chimia are rezervate ore de curs separate, cu profesori specializa?i. La acest nivel, chim ia este adesea numita chimie generala care introduce o larga varietate de concep te fundamentale care permit elevului sa ob?ina ndemnarea ?i tehnica necesara la ni veluri mai avansate, acolo unde chimia este studiata la fel n toate disciplinele ei. Oamenii de ?tiin?a care se ocupa cu cercetarea n domeniul chimiei se numesc c himi?ti. Majoritatea se specializeza pe una sau cteva din disciplinele acestei ?t iin?e. Mai multe detalii aici