Drepturile şi responsabilităţile copilului

Motto: “Copilul nu datorează părintelui viaţa, ci creşterea ”, Nicolae Iorga

DREPTUL
- de a nu fi discriminat - de a-ţi exprima liber opinia - la un nume şi o cetăţenie - de a fi crescut, îngrijit, şi educat de părinţii tăi - de a-ţi fi respectată personalitatea şi individualitatea şi de a nu fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante - de a primi o educaţie care să-ţi permită dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii tale - de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării sau exploatării - la îngrijirea sănătăţii

RESPONSABILITATEA
- de a nu-i discrimina pe alţii - de a asculta punctul de vedere al celorlalţi - de a-ţi iubi şi cinsti ţara - de a-i asculta şi respecta pe aceştia - de a-i respecta şi de a nu-i umili pe ceilalţi

- la odihnă şi vacanţă şi de a participa la activităţi recreative potrivite pentru vârsta ta - de a fi protejat împotriva muncii care îţi afectează dezvoltarea ori dreptul la educaţie, odihnă, vacanţă - la un mediu înconjurător curat

- de a frecventa cursurile, de a învăţa pe măsura capacităţilor tale şi de a-ţi respecta dascălii - de a nu-i maltrata sau hărţui pe alţii - de a avea grijă de sănătatea ta hrănindu-te sănătos, evitând obiceiurile dăunătoare şi ferindu-te de accidente - de a nu utiliza în mod greşit timpul tău liber - de a-ţi ajuta părinţii în gospodărie - de a face tot ce-ţi stă în putinţă pentru a-l menţine curat