P. 1
Atanasiu Ovidiu - Managementul Institutiilor de Invatamint

Atanasiu Ovidiu - Managementul Institutiilor de Invatamint

|Views: 3|Likes:
Published by lexi4roo
educatie
educatie

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: lexi4roo on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2015

pdf

text

original

ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE

EDITURA ®

Agata
agata@email.ro

 AEC România 2001
Toate drepturile rezervate

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale: ATANASIU, OVIDIU Managementul instituţiilor de învăţământ / Ovidiu Atanasiu – Botoşani: Agata, 2001-09-30 (Ştiinţele educaţiei. Management şi administraţie.) Bibliogr. ISBN 973-85446-0-2

65: 37.1

Ovidiu Atanasiu

MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
- Modele manageriale adaptate pentru România -

Agata

2001

prioritate naţională. O altă observaţie care trebuie făcută este lipsa de cooperare între diversele domenii educaţionale. culturale şi politice actuale. am detaliat componentele şi funcţiile de management de la nivelul şcolilor speciale pentru o înţelegere adecvată a acestui concept în condiţiile economice. resursele alocate anual au fost total insuficiente. Generaţii întregi de manageri au fost educaţi să fie simpli executanţi. Aceste . Acest lucru a condus indirect la o pierdere a abilităţilor practice de conducere. au creat un tip de om cu o mentalitate căreia. odată cu instaurarea regimului comunist. Internetul este o resursă absolut necesară oricărei şcoli. prin prisma deficitelor bugetare. sociale. Analiza sistemelor de management din cadrul a două şcoli a condus la realizarea profilurilor instituţionale care cuprind principalele componente şi funcţii de management şi indicatorii cantitativi de performanţă. astăzi. sistemul de învăţământ a devenit oficial şi. directorilor de unităţi revenindu-le doar sarcina de a aplica "directivele" superioare. metodele de management. în cadrul unui posibil program comun al structurilor de învăţământ. De aceea. neasumarea responsabilităţii. Această politică a condus la alienarea managementului. decât să fie preluate de la cei specializaţi în acest domeniu. atât ca ştiinţă. deciziile nefondate. Criza cu care se confruntă sistemul românesc de învăţământ nu este singulară. Una dintre marile probleme cu care se confruntă învăţământul românesc este cea legată de conducerea unităţii de învăţământ. Este absolut necesară stabilirea unor raporturi de intercooperare internaţională în ceea ce priveşte rezolvarea acestora. Şi în alte state ale lumii au existat şi există probleme asemănătoare. Privit după decembrie 1989. Inacţiunea. Dar. Este mai uşor să fie "reinventate" principiile. În cadrul lucrării. îi vine foarte greu să se adapteze noilor condiţii sociale. solicitarea de consultanţă în domeniul managerial trebuie să devină o atitudine firească. în acelaşi timp printr-o puternică mediatizare. politice şi economice. conducerea tuturor organizaţiilor (fie ele publice sau comerciale) era asigurată de la nivelul central.Cuvânt înainte Multiplele şi contradictoriile transformări economice şi sociale ale perioadei de tranziţie au repercursiuni ample asupra sistemului educaţional din România. Deşi România este una dintre primele ţări care a studiat şi aplicat managementul ştiinţific. cât şi ca practică. Pentru mulţi dintre noi este greu de acceptat că o structură şcolară este o structură economică. modelele. El oferă o varietate largă de informaţii cu privire la sistemele de educaţie din alte state.

profiluri pot constitui baza de plecare pentru eventualele planuri de dezvoltare instituţională. necesar oricărui director care doreşte să cunoască nivelul de dezvoltare instituţională. De asemenea. ca premisă a elaborării planurilor de dezvoltare instituţională. Lucrarea realizează o adaptare a conceptelor managementului clasic la condiţiile unei instituţii educaţionale în scopul descoperirii problemelor manageriale cu care aceasta se confruntă. lucrarea a fost concepută şi ca un model de evaluare managerială. punctele slabe şi cele puternice ale organizaţiei pe care o conduce. .

Aplicarea teoriei generale a sistemelor la societatea umană a condus la o schimbare fundamentală a opticii cu care era interpretat până atunci mediul social. Diferenţa între un sistem social şi un sistem uman individual este participarea mai multor persoane la respectiva activitate. vii sau nevii. Viaţa socială prezintă caracteristica de sistem la toate nivelele sale de organizare: grupul de muncă. Dicţionar de Sociologie. familie. Sistemul social ca şi celelalte sisteme se caracterizează printr-o stare de echilibru intern care poate fi static sau dinamic.1. astfel organizat şi orientat încât să realizeze o anumită finalitate. ea reprezintă un sistem de comportamente. 1998 . localitatea. Vlăsceanu. umanitatea. Definiţii şi interpretări Teoria generală a sistemelor a fost dezvoltată de biologul Ludwig von Bertalanffy în ultimii ani ai celui de-al II-lea Război Mondial. Teoria a fost imediat adoptată şi aplicată în foarte multe ştiinţe. de acţiuni.C.. Societatea era un sistem cu mai multe componente sau subsisteme. sistemul social este definit ca fiind "mulţimea de obiecte care acţionează între ele atât de intens încât stările lor sunt interdependente. Fiecare dintre aceste subsisteme a fost studiat separat ca parte a întregului sistem folosind metoda feed-back-ului. modificarea unuia ducând la modificări determinate în toate celelalte prin natura sa". DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1. Sistemele dinamice sunt caracterizate prin 1 Zamfir. Legile pot fi formulate teoretic să descrie cum funcţionează sistemul. În Dicţionarul de Sociologie1. Editura Babel.1. Unitatea cea mai simplă ce prezintă caracteristicile de sistem ale vieţii social-umane este activitatea.. şcoala.CAPITOLUL 1. Echilibrul static reprezintă o configuraţie de stări a elementelor sistemului care sunt reciproc compatibile. societatea globală. prezentând deci o mare stabilitate. Aceste reguli pot fi conceptualizate în sisteme împreună cu componentele sale variate ce interacţionează între ele. Conceptul de sistem 1.L. Teoria ne relevă reguli care guvernează comportamentul unei mari varietăţi de entităţi. 1. Bucureşti.

concepţii. de fiecare dată când cercetăm un sistem el va fi integrat cu certitudine unui sistem superior. Deşi nu se vorbea despre sistem în termenii zilelor noastre. Obiectele sunt parametrii sistemelor. Paris. de la nivelul unei organizaţii foarte mici. Drăgănescu. un tot organizat de cunoştinţe. ca subsistem al sistemului global. atributele sunt proprietăţile obiectelor. deci. Un sistem este. el formează o unitate specifică împreună cu mediul. O contribuţie esenţială a avut asupra deschiderii căilor de cercetare a sistemelor complexe cum este societatea umană sau activitatea educativă. până la nivelul mult controversatei globalizări economice. Teoria sistemelor reprezintă un salt calitativ important în gândirea ştiinţifică contemporană datorită aplicabilităţii sale în orice sector de activitate. elementele oricărui sistem sunt de obicei sisteme de ordin inferior. fără a se atinge stări de echilibru înalte.S. 1976 . 2 3 Optner. Dunod. Sistem şi civilizaţie. Deşi sunt foarte multe definiţii şi interpretări ale sistemului. L'analyse des systèmes et les problemes de gestion. create de om şi sisteme complexe. L. mărimi.faptul că schimbările interne sunt continue. Ea reuşeşte să explice mecanismele sociale. un mod ordonat de acţiune". teoria sistemică este foarte actuală.2. Alţi autori consideră sistemele ca fiind de două feluri: controlate nemijlocit de om (o clasă de elevi) sau controlate mijlocit de om (o şcoală). omul şi-a depăşit cu mult sistemul său tradiţional. 1. deci. modalităţile de explicare a problematicilor specifice acelor timpuri foloseau elemente ale teoriei sistemice. iar relaţiile sunt legăturile dintre obiecte şi atribute în interiorul sistemului. tinzând să cuprindă în spaţiul său întregul ecosistem.3 Acelaşi autor realizează o clasificare a sistemelor considerându-le: naturale. Mihai. Astăzi. 1968. ca efect al gândirii sistemice din zilele noastre. Putem spune că civilizaţia de astăzi se datorează în mare măsură acestui sistem de gândire. un "ansamblu de obiecte şi un ansamblu de relaţii între aceste obiecte şi atributele lor"2. Sistemul reprezintă.1. Acest lucru a permis o reevaluare a tuturor concepţiilor de până atunci şi deschiderea unor noi perspective pentru viitor. un ansamblu unitar de elemente care se află în legătură reciprocă. Din punct de vedere antropologic. Noţiunea de sistem în filosofie Utilizarea conceptului de sistem este întâlnită încă din antichitate. Editura Politică. colecţia Idei contemporane. a deschis calea spre o comunicare nelimitată spaţial sau temporal.. există totuşi o definiţie unitară a acestuia. Un punct de vedere similar are şi Mihai Drăgănescu care consideră un sistem ca fiind un "set de obiecte interconectate. Progresul tehnic.

nedreptate sau lucru rău. folosind raportul cauzal "dacă produci cauza. Doi a creat pe trei. Determinismul a jucat un rol uriaş în filosofia modernă tocmai datorită tendinţei gânditorilor de a vedea lumea ca pe un "gigant mecanism". Încrederea oamenilor epocii moderne în existenţa şi rolul legilor este foarte mare. oamenii au început să creadă că orice există poate fi prevăzut deoarece toate fenomenele sunt în esenţa lor de tip ceasornic. Karl Popper spunea că gândirea este tentată să vadă într-un ceasornic simbolul sistemelor fizice sau biologice "regulate. când Heraclit formula conceptele sale cu privire la schimbare. încât se ajunsese să se creadă că şi divinitatea are legile ei. Marcus Aurelius. Unu a creat pe doi. Armonia este obţinută prin combinarea acestor forţe. considera că totul respectă legea dreptăţii atribuită unei fiinţe ce distribuie lucrurile după merite. Şi l-au exprimat pe Yang. accident. Seneca pune pentru prima dată problema existenţei legilor. oamenii fiind nişte rotiţe sau în cel mai bun caz sub-automate înăuntrul său. . În jurul anilor 300-500 îH. Tot ceea ce pare întâmplare. chinezii îşi formulau propriul lor sistem (în Tao Te Ching a lui Lao Tsu): "Tao a creat pe unu. Încă de la sfârşitul secolului XVIII apar interpretări filosofice care încep să zdruncine încrederea oamenilor în principiul cauzalităţii. Toate corpurile vii. ordonate şi având un comportament foarte previzibil". vei obţine efectul". Sub influenţa mecanicii newtoniene ce obţinuse succese în descrierea şi prevederea unor sisteme fizice. În timp ce unii filosofi erau entuziasmaţi de posibilităţile ce se deschid ca urmare unui determinism universal. alţi gânditori erau îngroziţi de consecinţele ce urmau să decurgă din această imagine a lumii ca mecanism implacabil. Unul dintre opozanţii determinismului fizicalist este Karl Popper.La filosofii clasici exista credinţa că lumea în care trăim este caracterizată prin ordine şi armonie (raţionalitatea lumii). corespunde unui plan bine gândit şi asigură desfăşurarea fenomenelor într-un anumit sens. omul poate controla natura. în Reflecţii. Cele zece mii de lucruri l-au îmbrăţişat pe Yin. sunt considerate ca fiind "încercări" trimise omului de către divinitate. Tot ce se petrece în univers are o logică. Acesta consideră un coşmar idea că întreaga lume se află într-un uriaş automat. fapt fără raţiune. la mii de kilometri depărtare." Francis Bacon exprimă şi el un mod de gândire foarte răspândit. El porneşte de la premisa că tot ce se întâmplă are o cauză şi că. sistemele planetare erau văzute ca nişte "ceasornice". Gândirea iudeo-creştină dezvoltă în mod original această schemă de gândire. El vorbeşte despre Legea eternă care controlează până şi mişcarea astrelor. Trei a creat zece mii de lucruri.

Este o interpretare dinamică a noţiunii de sistem. Nietzsche destramă imaginea universului ordonat şi armonios care evoluează într-un anumit scop. în sensul absenţei ordinii.1. Pornind de la aceste premise. sunt inventate de oameni cu scopul de a simplifica şi uşura vorbirea. Aceste noţiuni.3. scop sau şansă. Nu toate procesele din univers conduc la dezordine. în lumea muncii şi în cea profesională. în concepţiile contemporane imaginea se inversează: universul este conceput ca o mare dezordine pe care există mici insule (enclave) de ordine. ar fi un univers în care n-ar exista nici o înnoire. sunt convenţii utilizate de oameni. structurii şi formei. Cu toate că Hume a arătat că nu deţinem dovezi incontestabile privind existenţa reală a legăturilor cauzale. dar nu vom descoperi niciodată existenţa efectivă a unei legături necesare între ele. iar dacă le luăm în serios. Viziunea sistemică asupra educaţiei şi învăţământului este o condiţie elementară a legăturii dintre şcoală şi societatea actuală. compusă din forţe care se confruntă. tehnologice. Dacă în viziunea clasică lumea apărea ca un imperiu al ordinii (o mare ordine în care existau mici insule de dezordine). Morin construieşte "tetragrama" : ordine / dezordine / interacţiuni / organizare. Un secol mai târziu. au determinat apariţia unei viziuni sistemice. 1. în cultură şi în modul de viaţă al oamenilor. oameni care să comande sau să asculte de comenzi. cerinţele ce decurg din formarea pluridimensională a personalităţii umane. Friedrich Nietzsche ("Dincolo de bine şi rău". au produs mutaţii . Când spune "Dumnezeu a murit!" el vrea să redea imaginea unei lumi dezordonate. Aceste enclave nu sunt eterne dar ele există. Noţiunea de sistem în educaţie Complexitatea vieţii contemporane. nu facem altceva decât să le transformăm în mituri. "Ştiinţa voioasă") nu va ezita să contrazică fundamental teoria cauzalităţii. tehnică. E. care urmăreşte binele şi în general realizarea valorilor în lume.David Hume ("Cercetare asupra intelectului omenesc") va constata că ceea ce putem percepe este numai succesiunea regulată a fenomenelor pe care le numim cauză şi efect. a unei relaţii cauzale prin care un fenomen îl produce pe celălalt. el nu a respins principiul cauzalităţii. Caracteristica generală a lumii este haosul. ar fi inapt de dezvoltare şi inovare. El va nega existenţa în realitate a cauzei şi a efectului. multitudinea de factori implicaţi. ştiinţifice. social-culturale. Concluzia care se desprinde de aici este că gândirea contemporană consideră lumea în care trăim ca pe împletire a ordinii şi a dezordinii. Aceste două forţe se confruntă permanent. Izolarea lor le-ar face să devină două calamităţi. ne ajută să-i înţelegem jocul. Noile realităţi economice. necesitatea adaptării şi readaptării continue a indivizilor la schimburile rapide ce au loc în ştiinţă. În natură nu există legi. haotice. integratoare a procesului educaţional. De asemenea un univers care nu ar exista decât dezordine nu ar putea să se organizeze. Un univers în care nu ar fi decât ordine. Aceasta ne dă "cheia universului". din conflicte şi accidente. susţine el.

de conlucrare. social-politică. societatea este un sistem complex. trepte de învăţământ. spirituală şi social familială. culturale. Din punct de vedere sociologic. Analizând sistemul va trebui să surprindă într-o primă fază întregul ansamblu de relaţii care constituie structura sistemului pentru a putea interveni într-o a doua fază. Despre conducerea ştiinţifică şi conducerea societăţii ca sistem. 1968 . tehnologice etc. toate instituţiile de învăţământ fiind integrate unui sistem mai general reglementat prin legi (politice. În aceste condiţii. autoreglabil. Ea este produsul unui sistem de factori. de influenţe ce depăşesc nivelul particular al şcolilor privite ca instituţii specializate. Conlucrarea se realizează în diferitele zone ale activităţii instructiveducative şi are la bază: • corelarea obiectivelor educaţionale pe grupe de vârstă. întregul sistem educaţional trebuie să facă faţă tuturor acestor cerinţe ale societăţii pentru a putea dezvolta personalitatea umană în armonie cu mediul înconjurător.). treptele de învăţământ).G. Moscova. capabilă de performanţe superioare. 4 Afanasiev V. Aceste sfere sunt la rândul lor subsisteme ale sistemului social. Viziunea sistemică este prezentă şi la nivelul organizării şcolare.importante la nivelul idealului educaţional. atât pe verticală (între obiectele de studiu. dinamic.. Sistemul de învăţământ apare ca un subsistem al societăţii care ţine de sfera activităţii spirituale dar cu legături puternice cu toate celelalte sfere. sociale. Această personalitate nu poate fi produsul unei trepte de învăţământ sau al unei discipline studiate. şcoli de diferite grade şi profiluri • stabilirea adecvată a conţinuturilor obiectelor de învăţământ şi a activităţilor educative • abordare interdisciplinară a problemelor • evitarea eşecului şcolar şi facilitarea adaptării copiilor şi tinerilor în trecerea la o treaptă superioară de învăţământ • conceperea unitară a procesului de formare şi perfecţionare a personalului didactic • egalizarea condiţiilor de pregătire a elevilor • creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. Conducerea învăţământului la toate nivelurile trebuie să poată perfecţiona continuu structura sistemului. juridice. Ea cuprinde patru sfere principale4: economică. cât şi pe orizontală (între obiectele de învăţământ ale claselor de acelaşi nivel şi profil). Între elementele sistemului de învăţământ trebuie să existe legături strânse.

dar complementare: 5 Miller. sistemice. Problematica organizaţiilor se centrează pe trei aspecte: • analiza organizaţiei ca sistem social • relaţia dintre organizaţie şi societatea globală • analiza modalităţilor de organizare Privită ca sistem social. Descentralizarea sistemului de învăţământ. Delimitarea artificială a subsistemului educaţional de cel economic nu poate avea ca rezultat decât un eşec al gândirii integratoare.1. Sistemul educaţional al României trebuie privit şi sub aspectul său economic. o componentă deosebit de importantă este subsistemul economic.C. organizaţiile prezintă o orientare structurală spre realizarea cât mai eficientă a finalităţilor. New York. Există mai multe metode şi strategii implicate care trebuie adaptate continuu la schimbările societăţii pentru a oferi finalităţi în concordanţă cu cerinţele sociale.. Caracteristicile umane formate de sistemul educaţional trebuie raportate la cerinţele sociale ale momentului.2. a primului. de persoane abilitate să le ofere. Dicţionar de Sociologie. Vlăsceanu. 1. aceste servicii trebuie oferite de specialişti în educaţie. Din alt punct de vedere. mai ales în condiţiile actuale de cădere economică.4. 1998 .o abordare economică În condiţiile sistemului social despre care am vorbit anterior. Sistemul educaţional . Conceptul de organizaţie Organizaţiile sunt "grupuri de oameni care îşi organizează şi coordonează activitatea în vederea realizării unor finalităţi relativ clar formulate ca obiective"6 Secolul XX este secolul dezvoltării rapide a organizaţiilor. organizaţia poate fi abordată din două puncte distincte.Cine trebuie să beneficieze de aceste servicii? Încercând să răspundem la aceste patru întrebări putem spune că serviciile educaţionale au ca finalitate formarea omului şi a personalităţii sale. 1988 6 Zamfir. Scribner Educational Publishers.1.. La nivelul organizaţiei vorbim adesea despre conceptele de eficienţă şi performanţă.Cine trebuie să ofere aceste servicii? . Roger LeRoy.L. Editura Babel. Scribner Economics.Ce servicii şi în ce cantitate trebuie oferite (într-un anumit moment)? . Viziunea economică a sistemului educaţional trebuie să ţină cont de patru aspecte principale5 în raport cu resursele sale: . Beneficiarii acestor servicii sunt toţi membrii societăţii. Bucureşti. s-a lovit de lipsa de pregătire economică a conducătorilor instituţiilor de învăţământ. Prin ele însele.Care sunt metodele şi strategiile implicate? . deşi un fapt pozitiv.

indiferent de structura acestora"9. Dicţionar de Sociologie. Eficienţa poate fi calculată după formula: Zamfir. obiectivul şi modalitatea de realizare a acesteia (strategia..L. Bucureşti. Conceptul de eficienţă Eficienţa este măsura rezultatelor unei activităţi raportate la eforturile făcute. În limbajul comun eficienţa înseamnă maximizarea rezultatelor cu minimizarea costurilor. Conceptul de relaţie socială Relaţia socială este o componentă importantă a sistemului social obiectivată prin "legătura..5. relaţii interpersonale şi grupuri sociale Relaţia dintre organizaţie şi societatea globală şi analiza modalităţilor de organizare instituţională le vom dezbate pe larg în capitolele ce urmează. Activitatea este un "complex de acţiuni. conexiunea. Dicţionar de Sociologie.. întins pe o perioadă îndelungată de timp şi orientată spre realizarea unor finalităţi mai globale8". Editura Babel. situaţia (condiţiile fizice. 1. Bucureşti. raportul stabilit între diversele unităţi sociale. 1. metoda. Bucureşti. 1998 7 8 . 1998 9 Zamfir. sociale etc. Dicţionar de Sociologie.. 1998 Zamfir. Vl ă sceanu.C. Editura Babel..3.modalităţi specifice de organizare a activităţilor astfel încât să se obţină performanţe cât mai ridicate • sisteme socio-umane compuse din indivizi (cu motivaţiile lor). Vlăsceanu. individual sau colectiv. Acţiunea înglobează patru elemente: actorul. • 1.). de realizare a unui obiectiv suficient de clar formulat la nivelul conştiinţei autorului ei"7. Conceptul de acţiune şi activitate Acţiunea este un "proces delimitat în timp.L.. Vlăsceanu.4.C. tehnica). Editura Babel.C.L.

metode. O. p. 1981. Ch. Houghton Mifflin Company. Toronto.. J.8. 124 11 Longenecker. Conceptul de efectivitate Efectivitatea este gradul de adecvare al serviciilor (sau al instituţiei) la obiectivele propuse.1. p."procesul de coordonare a resurselor umane. de natură să asigure ridicarea eficienţei"14 Reece. tehnici şi modalităţi de conducere. Conceptul de eficacitate Eficacitatea este măsura în care o activitate satisface o necesitate. a conceperii de noi sisteme. fizice şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei"10 . Management.I. Geneva. Dallas. 1. Organiza ţiia u pravlenta proizvodstvo. Boston. Krasnopoiasa. efectivitatea se traduce în gradul de adecvare al serviciilor educaţionale la obiectivele propuse. Management.B şi O'Grady. Business.. C."ştiinţa care se ocupă de legile conducerii generale şi de legile sintetice ale componentelor sale"13 După opinia şcolii româneşti de economie. Sydney. Charles Merril Publishing Company. şi al ţii. 12 * * *Petit Larrouse. Pringle.6."ştiinţa tehnicilor de conducere şi gestiune a întreprinderii"12 . Pentru învăţământ. 1992 10 . Conceptul de management Există numeroase definiţii ale managementului."procesul de obţinere şi de combinare a resurselor umane. financiare şi fizice în vederea îndeplinirii scopului primar al organizaţiei . 1984 14 Nicolescu.260 13 Popova. Eficacitatea învăţământului reprezintă gradul în care el reuşeşte să transmită cunoştinţele necesare elevilor. cele mai răspândite definiţii sunt cele pragmatice.7. London. p. J. obiective care trebuie să ţină cont de cerinţele societăţii din momentul respectiv. Moscova. "ştiinţa managementului firmelor rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează. Paris.. 1. 1973. informaţionale. J.. Potrivit acestora.H. să îi formeze. 1984. În lucrările de management nord-americane..8. îndeplineşte o funcţie. managementul este: . Bucureşti. Izdalelostvo Moskovskovo Universitela. EDP. realizează un obiectiv.obţinerea de produse şi servicii dorite de un anumit segment al societăţii"11 Alte abordări tratează managementul ca ştiinţă: .

metode. ştiinţele juridice etc. în strânsă interdependenţă cu obiectivele. un rol major îl deţine conceperea unor noi sisteme. Deşi primele cristalizări ale ştiinţei managementului a avut în prim plan întreprinderea. nu mai este pentru nimeni o noutate că aceasta şi-a extins aria de aplicabilitate şi asupra educaţiei. care nu trebuie confundate cu relaţiile şi procesele economice. resursele şi mijloacele sistemului în care este integrat. matematica. OMUL. prin prisma obiectivelor ce-i revin. culturii etc.Elementele specifice ale managementului sunt procesele şi relaţiile de management. Cu toate acestea el a păstrat o puternică particularitate economică prin menirea sa: creşterea eficienţei economice. . ca subiect şi ca obiect al managementului. deşi este o ştiinţă economică. psihologia. sunt marcante influenţele altor discipline asupra ei: sociologia. Ţinând cont de faptul că este o ştiinţă aplicată. tehnici şi proceduri de management ale organizaţiei în ansamblul său şi ale componentelor sale majore. ştiinţei. Managementul este o ştiinţă umanistă pentru că situează în centrul investigaţiilor sale. Organizaţia este principalul generator de valori în care îşi desfăşoară omul activitatea. statistica. Dar.

De asemenea. O altă parte a acţionat instinctual la noile condiţii obţinând câteodată rezultate notabile. În aceste condiţii. cât şi cu cei interni. . O RADIOGRAFIE A SISTEMULUI ROMÂNESC DE ÎNVĂŢĂMÂNT Schimbarea sistemului politic anterior anului 1989 a condus la schimbări majore în toate celelalte sectoare ale vieţii sociale. Efectele sunt astăzi vizibile (la 11 ani de la momentul decembrie 1989). Descentralizarea sistemului de învăţământ din punct de vedere financiar este un instrument deosebit de valoros pentru cei care ştiu cum să-l folosească. a infrastructurii etc. în interiorul sistemului se ridică alte obstacole importante care sunt în strânsă legătură cu mentalitatea oamenilor. au condus la o criză acută a acestuia. Pregătirea managerială a profesorilor. a contextului socio-economic şi politic. Ultima categorie (marea majoritate a cadrelor din învăţământ) nu s-a implicat deloc continuând să aştepte rezolvări miraculoase "de la centru". pe imposibilitatea adaptării rapide la noile condiţii sociale. O parte dintre cadrele didactice. în contextul unei pieţe normale. a finanţărilor. ca o luptă surdă atât cu factorii externi. pe vidul legislativ şi pe căderea accentuată a economiei româneşti. descentralizarea şi separarea puterilor în stat. bazată pe inflexibilitatea sistemului.CAPITOLUL 2. precum şi noile perspective care se înfăţişau sistemului de învăţământ. aproape că nu există. conştiente de drumul fără întoarcere. a principalelor probleme ale personalului didactic. dar găsim şi şcoli în care acestea sunt exacerbate. În afara acestor aspecte de relaţie din cadrul sistemului social. Înţelegerea noilor mecanisme sociale de către personalul didactic ar putea restabili un echilibru pierdut. care a creat mentalitatea aşteptării continue ca "altcineva" să rezolve problemele şi a redus scopul învăţământului la transmiterea de informaţii este una dintre principalele cauze ale ritmului lent al reformei. Această umbră a "socialismului răsăritean". atragerea de resurse extrabugetare este la fel de posibilă. Găsim şcoli în care foarte multe dintre problemele cu care se confruntă întreg sistemul aproape că nu există. În cele ce urmează vom realiza o radiografie a reformei şi a sistemului de învăţământ. reforma învăţământului apare ca o utopie. Trecerea la economia de piaţă. au început să întreprindă eforturi pentru a se pregăti din punct de vedere managerial.

studentului. lipsa evaluării continue etc. Alternativele formulate în literatura de specialitate au în vedere fie accelerarea schimbărilor deja iniţiate. în anii de învăţământ 19981999 şi 1999-2000. În acest sens. reforma de tranziţie a învăţământului şi să se înceapă neîntârziat reforma sistemică a Educaţiei Naţionale. excesiva intelectualizare a şcolii. cadrului didactic. prin care învăţământul românesc să poată fi racordat în mod real la evoluţiile din învăţământul european. Reforma învăţământului Reforma educaţiei şi a învăţământului din România a fost (şi este) marcată de două atitudini contrare: • nevoia de schimbare. Toate aceste deficienţe ale şcolii româneşti pot fi ameliorate sau înlăturate definitiv printr-un sistem coerent de inovaţii şi invenţii bazate pe Legea Învăţământului. fie o reformă a sistemului în ansamblul său. excesiva teoretizare a disciplinelor de studiu. discriminarea apărută în raport cu învăţământul special. s-a arătat că. O astfel de reformă poate absorbi deopotrivă reforma de sistem şi accelerarea reformei. atât structurală cât şi funcţională: centrarea pe rolul şi importanţa profesorului. a crizei economice • constituirea conjuncturală a pieţei forţei de muncă şi lipsa unor repere privind evoluţia viitoare a acesteia. este raţional să se încheie. volumul imens al conţinuturilor. după 1989. de reformă. care asigură schimbări perceptibile începând cu statutul şi demnitatea elevului. Contextul politic. o reformă neîntârziată.2. Ministerul Educaţiei Naţionale a ales explicit o reformă a conţinuturilor şi reglementărilor. falsa imagine de şcoală elitistă. este aceea după care reforma ar trebui să se concentreze asupra rezolvării anumitor probleme legate de infrastructura sistemului de învăţământ.1.1. contextul reformei învăţământului poate fi caracterizat prin următoarele tendinţe: • accentuarea. În România ultimilor ani. cuprinzătoare şi coerentă.1. de asigurarea unei finanţări adecvate sau de modificarea planurilor de învăţământ. în condiţiile ţării noastre. resimţită prin tendinţa de preluare a unor modele externe • experienţa naţională care priveşte continuarea procesului educaţional cu negarea influenţelor externe. care a trebuit depăşita în 1998. orientarea pregătirii forţei de muncă conform cerinţelor imediate ale pieţei muncii • apariţia sectorului privat în economie . O prejudecată puternică. economic şi social al reformei în învăţământ În linii mari. reformă reală a învăţământului a fost cerută şi aşteptată continuu de către toţi actorii vieţii sociale. Şcoala românească prezintă o serie de trăsături care reclamă evident idea de schimbare. 2.

turism şcolar. • reforma finanţării unităţilor de învăţământ în direcţia finanţării globale. b) Protecţia socială a copiilor. liceal şi postliceal. intensificarea fenomenului migraţiei dinspre mediul urban spre rural. fiecare. şi.numărul de posturi finanţate de la buget. agenţii) care preiau. • unităţi speciale: case de copii şi case de copii de tip familial pentru copiii orfani sau proveniţi din familii sărace.• • • restrângerea activităţilor industriale şi restituirea proprietăţilor agricole deţinute înainte de colectivizare schimbări importante manifestate în structurile sociale consecinţe asupra fenomenelor demografice: diminuarea indicelui de natalitate. • reorganizarea sistemului de învăţământ corespunzător cererii din economie. precum şi în materie de dezvoltare instituţională proprie. oficii. tehnice. Elemente care pot conduce spre o relansare a învăţământului: a) Cofinanţarea • pentru salarizarea personalului didactic: unităţile de învăţământ îşi pot completa – în funcţie de nevoi . cultural-artistice. elevilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale Se doreşte înfiinţarea unui număr suplimentar de: • instituţii de învăţământ. în structura populaţiei pe medii rezidenţiale. familii de adopţie.2. în funcţie de performanţele pe . c) Completări.. curriculum. cultură. • organizarea de unităţi autonome (servicii. • pentru întreţinerea preşcolarilor şi a elevilor în internate. sport şcolar. plasament familial. burse în străinătate. administraţie. ameliorări şi amendamente ale legislaţiei în vigoare: • redefinirea învăţământului de stat ca învăţământ public şi derivarea explicită pentru autorităţi. • dezvoltarea şi organizarea şcolilor de ucenici. • promovarea autonomiei financiare a unităţilor de învăţământ în folosirea resurselor proprii. unităţile de învăţământ se profilează. cu personal angajat cu finanţare din resurse extrabugetare proprii. gimnazial.1. profesional. primar. standarde ocupaţionale etc. probleme de bază ale învăţământului: evaluare. cămine şi cantine. precum şi nevoilor de dezvoltare intelectuală a elevilor înşişi. a învăţământului profesional.. în raport cu nevoile comunitare. modificări în distribuţia teritorială a populaţiei. sportive şi de creaţie desfăşurate cu şi pentru elevii cu performante superioare. reportării sumelor neutilizate într-un an bugetar etc. clase şi grupe pentru populaţia şcolară cu cerinţe educative speciale. de nivel preşcolar. cu cererea agenţilor economici şi a instituţiilor interesate. într-o abordare specializată şi debirocratizată. 2. pentru activităţile extraşcolare: ştiinţifice. în general. comunităţi şi agenţi economici locali de participare la stabilirea reţelei şcolare şi susţinerea ei. folosirii autonome a resurselor extrabugetare.

5 1447.7 1375.colegii universitare .2 1397. studii academice postuniversitare.1 722.2 285.4 375.învăţământ universitar de scurtă durată (de 3 ani) .6 1237.4 300. B ă descu. Anuarul Statistic al României .3 1336. organizat în: .S.3 1164.5 1.5 2532.7 365.1.3 91/92 742.1 2730.9 1379..9 29.2..învăţământ secundar: ciclul I (gimnazial): clasele V-VIII Învăţământul secundar . doctorat.6 90/91 752. de resursele de care dispun şi de cooperările internaţionale pe care le realizează.2 45.0 54.4 778. pe niveluri17 (mii) Niveluri Preşcolar General primar gimnazial SPECIAL Liceal 89/90 835.2 1356.4 57.5 1201.7 995.0 333.învăţământ profesional (2-4 ani) şi de ucenici (1-3 ani) Învăţământul postsecundar: .9 92/93 752.8 1388.7 714.M.4 757.R. 1998 16 Comunicat al Direcţiei Resurse Umane din cadrul MEN 17 Comisia Na ţional ă pentru Statistică . în funcţie de profil) .3 304.1998 .2.7 1262.învăţământ primar: clasele I-IV .2 2559.2 623.8 765.4 95/96 697.3 54. Iosifescu.8 36.8 30. organizarea şi funcţionarea de Centre şi Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică şi de Orientare privind Cariera în fiecare judeţ 2.• care le obţin. Situaţia actuală a sistemului de învăţământ 2.C.M.9 35. Cartea alb ă a Reformei Învăţământului. Sistemul În conformitate cu Legea Învăţământului.7 94/95 715.2 1339. sistemul de învăţământ din România cuprinde15.4 50.8 36.învăţământ universitar de lungă durată (4-6 ani.4 787. Jig ă u.7 30. Brâncoveanu.2 2639.1 2533.6 2546.8 33.3 1211.4 1253.. cursuri de perfecţionare) Evoluţia efectivelor de elevi din învăţământul preuniversitar.9 2921.9 2540. care debutează la vârsta de 7 ani (6 ani la solicitarea părinţilor) este organizat în: .7 37.învăţământ postuniversitar cu o durată de 1-3 ani (studii aprofundate.0 792. organizat pe grupe pentru copii de 3-6 ani (ultima grupă pregăteşte copiii pentru şcoală) Învăţământul general obligatoriu.învăţământ liceal: clasele IX-XII (XIII) ..0 1512.0 1160.învăţământ postliceal şi tehnic de maiştri (1-3 ani) Învăţământul superior: .1 1121.1 1346.4 57. studii postuniversitare de specializare.6 31.16: Învăţământul preşcolar.ciclul II.6 262.2 2572..1 93/94 712.7 288.6 57.3 15 Novak.6 96/97 97/98 659.2 29.9 261.5 1128.

preşcolar . acestea asigurând şcolarizarea a 15% dintre elevii de vârsta respectivă. funcţionarea unui număr important de unităţi şcolare în regim de predare simultană.416 202 786 362 Contextul economic. cu excepţia învăţământului special. social şi fenomenele demografice din ultimul deceniu.1% Profesional -13. că în România sunt mai mulţi copii cu nevoi speciale decât cei pe care îi cuprinde învăţământul special şi că o creştere a efectivului de elevi în învăţământul special este necesară în România. deocamdată.4% Liceal -43. Creşterea este ţinută.2 4339.240 2. au avut drept consecinţă.8% În ceea ce priveşte învăţământul special.centre de pedagogie curativă şi terapie socială Număr elevi 3.2 4873. Date statistice ale învăţământului (sinteza) .Profesional Post-liceal TOTAL 5410. din raţiuni financiare18.2 4429. condiţii şi căi de acces. • analiza statistică a fluxurilor şcolare din învăţământul obligatoriu.profesional .4% Primar/Gimnazial -12. la o limită sub necesar.primar şi gimnazial . însă. Trebuie menţionat. peste 60% sunt cu predare simultană.2 4643. Comparativ cu 1989.centre de reeducare şi educaţie preventivă . 18 MEN.0 4365.0 Referitor la efectivele şcolare primul aspect care trebuie menţionat este diminuarea substanţială a efectivelor şcolare. dezvoltarea economică a zonei) condiţiile de transport şi scăderea populaţiei şcolare.407 35. printre altele.4 4317. unde se remarcă o creştere a efectivelor de elevi cu 7000 de elevi comparativ cu anul şcolar 1989/1990. a condus la evidenţierea unui abandon şcolar de peste 20% dintre elevii care parcurg acest nivel. dintre unităţile de învăţământ primar. la nivelul întregii ţări.centre de educaţie specială şi recuperare . numărul de copii este distribuit astfel: Nivel de învăţământ Învăţământ special . procentul de diminuare a efectivelor din 1998 este următorul: Procent diminuare de Preşcolar -25.2 4590. precum şi condiţiile geografice şi-au pus amprenta asupra dezvoltării reţelei de învăţământ şi a evoluţiei populaţiei şcolare: • factorii de mediu (relief.349 14.2 4319.cămine şcoala pentru minori cu deficienţe .

Nu a existat. Comunicarea şi participarea sunt îngreunate şi de lipsa infrastructurii necesare unei comunicări moderne şi eficiente şi de dificultăţile materiale. % . a fi profesor este o ocupaţie printre altele posibile. iar comunicarea "laterală" şi cea "diagonală" sunt descurajate. "Examene" .2% 100. completată şi modificată prin Ordonanţa Guvernamentală nr. cu rol de informare dar şi de dezbatere sunt extrem de puţine ("Tribuna Învăţământului". Finanţarea învăţământului public Conform Legii Învăţământului (nr.3 1117.5 1462.7 10470.84/1995). chiar dacă sunt cele fireşti. Ca urmare.2.0 20. În prezent. o serie de periodice şi culegeri tematice editate de Casele Corpului Didactic şi de Universităţi. statutul meseriei de educator este ocupaţional şi nu profesional: pentru absolvenţii învăţământului superior. nici un mijloc oficial de comunicare şi informare a sistemului şcolar în legătură cu deciziile luate la nivelul MEN. aplicarea lor este formală sau întâmpina opoziţie la punerea lor în aplicare din partea celor care nu au participat în nici un fel la elaborarea lor.7 189.2. apoi. toate cu circulaţie restrânsă.3.0% 1. Structura surselor de finanţare a cheltuielilor pentru învăţământ în 1997 (milioane lei): Surse de finanţare Bugetul de Stat Bugete locale Credite externe Venituri proprii Contribuţii sociale TOTAL milioane lei 7680.36/1997. Deficitul de comunicare şi de participare este a patra mare problemă a personalului didactic din România."Revista de Pedagogie") şi cu tiraje reduse.2. centralismul de tip birocratic este aversiv prin însăşi natura lui faţă de stilurile consultative şi participative de conducere.8% 10. până la începutul acestui an. indusă de persistenta organizării "raţionalbirocratice" (în accepţiunea consacrată de Max Weber) a sistemului şcolar care împiedică trasparentizarea şi fluidizarea fluxurilor de comunicare: informaţia este transmisă mai ales ascendent. deciziile se iau la vârf şi.2. cu excepţia învăţământului preşcolar şi primar. cheltuielile referitoare la majoritatea capitolelor învăţământului public sunt acoperite de la Bugetul de Stat.2 Structura 73. Deficitul de informare este a treia mare problemă a corpului profesoral. prin devalorizarea meseriei de educator şi prin lipsa de atractivitate a carierei didactice în rândul tinerilor şi nu numai a lor. A doua mare problema este deficitul de profesionalizare.4% 14. 2.7% 0. Publicaţiile periodice existente la nivel naţional. Mai există. Principalele probleme ale personalului didactic din România Principala problemă a corpului profesoral din România este deficitul de statut social tradus prin nivelul redus al remuneraţiei. Totodată. decizia descendent.

prin reglementări financiare adecvate. Cofinanţarea Descentralizarea sistemului financiar şi sprijinirea unităţilor de învăţământ.6 1160.0 57. medicamente. în regim "cu taxă" Acordarea unei autonomii.primar şi gimnazial . în funcţie de nevoi. totodată. investiţii) • la nivel local: Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Primăria (cheltuieli de întreţinere.4 37.5 466478.învăţământ special .superior Total instituţii de învăţământ .servicii educaţionale descentralizate Total servicii educaţionale TOTAL Cheltuieli (milioane) 456252.internate şi cantine .8 4592.3 1272889. pe niveluri de învăţământ.6 12607.9 148954.8 765.9 262.4 1507. subvenţii pentru internate şi cămine) Principalele destinaţii ale efortului financiar suportat de Bugetul de Stat: Salarizarea personalului didactic Cheltuieli materiale: manuale şi rechizite.4 În anul şcolar 1997-1998 s-a alocat de la Bugetul de Stat suma de 608 miliarde lei în vederea ajutorării elevilor cu condiţii materiale precare.8 Cost mediu/ 1000 elevi 731. 2.9 4592.3 1662. reparaţii curente şi capitale Subvenţii şi burse Cheltuieli de capital: investiţii.case de copii .2.8 7074609. în utilizarea resurselor extrabugetare.1 298041.preşcolar .4.4 54912.7 67358.2 Beneficiari (mii) 623. la nivelul unităţii de învăţământ. în acumularea unor resurse extrabugetare: • implicarea comunităţii locale şi a agenţilor economici în finanţarea unităţilor din zonă • admiterea cu taxă în învăţământul superior de stat • descentralizarea admiterii de elevi şi studenţi străini.postliceal şi tehnic de maiştri .5 8055.0 881. .Gestiunea resurselor bugetare destinate finanţării învăţământului preuniversitar: Responsabilităţi: • la nivelul naţional: Ministerului Educaţiei Naţionale (cheltuieli salariale. o pârghie importantă în reducerea abandonului şcolar. bunuri şi servicii. dotări.profesional .9 94041.5 4656.0 37. inclusiv angajarea de personal. cu finanţare din resurse extrabugetare proprii. contribuţii la hrana copiilor în grădiniţe şi costul hranei copiilor din casele de copii.6 6925654.4 2970138.7 231320.liceal .8 1540.3 249. măsură ce constituie.2 1175.6 2559. construcţii. cheltuieli de întreţinere. a cheltuielilor bugetare în anul 1997: .1 1163175. reparaţii curente şi capitale. Structura.

deteriorarea avansată a multor şcoli este evidentă. Până la sfârşitul anului 1999 nu exista nici o formă de control a calităţii procesului didactic. Infrastructura învăţământului Infrastructura învăţământului din România ridică probleme majore. pedagogie. . 12% din clădiri au fost construite înainte de începutul secolului (1% din ele chiar înainte de 1800). 2. rezultă că numai o mică parte din clădirile şcolare răspund acestor exigenţe. În general nivelul de pregătire al elevilor din aceste instituţii este mai slab decât cel al elevilor din liceele de stat. Sistemul privat de învăţământ Profitând de inflexibilitatea sistemului tradiţional de învăţământ. Astfel. unde copiii pot învăţa limba engleză.5. Şcolile postliceale în schimb au proliferat şi în oferă specializări solicitate de candidaţi: sănătate. 27% din clădiri sunt construite înainte de cel de-al 2-lea război mondial şi numai 18% din clădiri sunt construite după anul 1971. Infrastructura şcolilor este veche. în România au avut loc 8 cutremure cu magnitudinea mai mare de 6 grade pe scara Richter). Starea fizica precară a multor clădiri şcolare a fost accentuată de seria de cutremure ce au afectat ţara noastră (în ultimii 62 de ani. Chiar şi în aceste condiţii. şcolile particulare au proliferat nestingherite în ultimii ani. utilizarea calculatorului sau studierea unui instrument muzical. cu un nivel calitativ ridicat.000 de clădiri din învăţământul preuniversitar evaluate. Din cele peste 10. doar grădiniţele au reprezentat o alternativă viabilă a sistemului preşcolar clasic. Chiar pentru un ochi neavizat. au fost identificate 1.2.2. Adaptarea la cerinţele pieţii a făcut ca multe dintre acestea să ofere servicii care depăşeau cu mult posibilităţile grădiniţelor de stat.2. Foarte multe grădiniţe au evoluat în timp ca unităţi de elită. Un rol foarte important l-a avut (şi îl are) imaginea pe care aceste instituţii şi-o fac şi felul în care au înţeles că nu pot rămâne pe piaţa serviciilor de educaţie dacă nu oferă "altceva". Multe structuri sunt încă ocupate mult timp după ce soliditatea şi siguranţa lor devin îndoielnice.6. Adoptarea cadrului legislativ de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar privat va scoate din competiţie foarte multe unităţi.135 cu structura de rezistenţă sever avariată. germană sau franceză. Nici învăţământul liceal particular nu este o alternativă la cel public (7% din totalul şcolilor) deoarece nu aduce nimic nou prin programele sale sau prin forma de organizare sau management instituţional. economie. îndeosebi în zonele rurale. Învăţământul primar şi gimnazial este slab reprezentat (doar 6% din totalul şcolilor particulare din ţară) şi nu constituie o alternativă la sistemul de stat. Având în vedere că primele reglementări privind proiectarea antiseismică a clădirilor au fost introduse înainte de anul 1970 şi că numai după cutremurul din anul 1977 s-a impus o anumită stricteţe în prevederile seismice la întocmirea proiectelor.

cel puţin până în prezent.7. realizate de organismele financiare internaţionale. Deşi nu este vizibil. principiul "Ajută-te singur!" a început să fie aplicat.februarie 2000 Este evident că nu se poate vorbi despre o alternativă viabilă. Este nevoie de oameni de acţiune pentru a reuşi introducerea noilor concepte de management şi dezvoltarea locală a şcolilor cu resurse proprii.Fig.2. infrastructura este puternic afectată. umane şi materiale ale sistemului de învăţământ sunt insuficiente. Structura sistemului particular de învăţământ . sunt negative. 1. Singura posibilitate de relansare a învăţământului românesc şi de salvare de la o degradare foarte costisitoare în viitor a acestuia se află în mâna conducerii locale a şcolilor. procesul de reformă se află încă în faza de reformă curriculară. . iar previziunile pentru România următorilor ani. la sistemul de învăţământ de stat din România 2. interesul şi implicarea cadrelor didactice sunt deficitare. abandonul şcolar este în creştere. performanţele şcolare sunt în scădere. Concluzia: "Ajută-te singur!" Resursele financiare.

Privit din această ultimă perspectivă. Este aspectul esenţial în studiul societăţii. foarte generală şi care face abstracţie de structura de detaliu a societăţii. 1968 . Acest aspect este foarte important pentru managementul instituţiilor de învăţământ care.concepte. Moscova. Academicianul Mihai Drăgănescu. materiale energie. informaţii . dar care are legături indisolubile cu celelalte subsisteme. şi alta structurală care pune în evidenţă subsistemele societăţii împreună cu relaţiile dintre ele. Despre conducerea ştiinţifică şi conducerea societăţii ca sistem. societatea este un sistem complex care cuprinde patru mari sfere: economică. Societatea îşi fixează o serie de obiective majore pe care tinde să le îndeplinească. prin mentalităţile formate în ani "de glorie" comunistă. După opinia lui Mihai Drăgănescu. MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 3. Produsele ei sunt consumate pentru menţinerea şi dezvoltarea societăţii. V.subsistem al sistemului social Privită din perspectiva teoriei sistemelor. în lucrarea Sistem şi civilizaţie. tratează încă aceste subsisteme sociale separat. Educaţia şi învăţământul sunt determinate de evoluţia omului ca specie.. Sistemul de învăţământ .sunt autoservite. social-politică. există două căi principale de tratare a societăţii ca sistem: una globală.G. societatea se autoconduce. propune un model pentru înţelegerea societăţii ca sistem: După cum se vede din model. spirituală şi social familială19.CAPITOLUL 3. 19 Afanasiev. Toate intrările sale .1. sistemul de învăţământ este un subsistem al societăţii care este înglobat laturii spirituale.

. educaţia şi învăţământul exercită un rol activ asupra societăţii prin intermediul funcţiilor sale: cognitivă.2. 1973 20 21 . sistemul de învăţământ este elementul de bază al sistemului social şi al educaţiei permanente.m. mijloacele şi metodele de învăţare tehnicile de evaluare ş. a normelor de etică. şcoală şi societate. p. principii şi norme caracteristice societăţii respective. transferul de cunoştinţe şi formarea generaţiilor tinere au de suferit. 84 (Legea învăţământului) publicată în Monitorul Nicola. Editura Didactică şi Pedagogică.repere legislative În România. Conducerea învăţământului . academii. 84 din 24 iulie 1995).Privite din alt unghi. În România. Funcţia cognitivă a educaţiei şi învăţământului asigură transmiterea şi însuşirea de către tinerele generaţii a tezaurului de valori culturale. ştiinţei şi culturii. strategiile de învăţare. nefiind de facto considerat prioritate naţională. alte forme instituţionalizate ale activităţii educative societăţi ştiinţifice şi culturale. Pedagogie şcolară.21" Sistemul instituţional al educaţiei cuprinde învăţământul.d. sistemul de învăţământ asigură nu numai formarea tinerei generaţii. şi întreaga tehnologie educaţională incluzând obiectivele. economică. activitatea de conducere a învăţământului este reglementată în principal prin Legea Nr. Chiar analizând primar această funcţie ne dăm seama de importanţa ei. curriculum-ul. din această dublă perspectivă de fenomen şi produs social. Bucureşti. educaţia şi învăţământul poartă amprenta condiţiilor istorice ale societăţii care îi determină obiectul. Într-o societate în care sistemul de învăţământ. a experienţei sociale. organizare. 1980. structuri. a tradiţiilor.. Un alt rol este cel de integrare şi adaptare socială a tinerilor prin asimilarea de concepţii. educaţia şi învăţământul pregătesc forţa de muncă necesară societăţii pentru dezvoltarea economiei. Concluzionând. aşezămintele de cultură. de formare a conştiinţei. Educaţia permanentă şi curriculum-ul şcolar. el fiind şi un subsistem al sistemului educaţiei permanente care include un "complex de obiective.m. ipoteze. a conduitei morale etc. I. Hamburg. Prin funcţia economică. Prin amploare. management educaţional cuprinzând planificare. asociaţii profesionale etc. conţinutul şi funcţiile. modele formale şi informale de educaţie în familie. din diverse cauze. Institutul UNESCO pentru educaţie. Putem spune că educaţia şi învăţământul favorizează "dezvoltarea omului prin intermediul societăţii şi a societăţii prin intermediul omului20" Dar. a mentalităţii. 3. H. mass-media. sistemul de învăţământ este definit prin Legea Învăţământului (Legea Nr. ci şi perfecţionarea adulţilor.21 Dave.R. claselor şi grupurilor sociale. este tratat superficial. finanţe etc. cuprindere şi organizare. implicaţiile pe termen mediu sau lung fiind deosebit de grave.a.

mentale sau asociate. aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor din subordine. ele sunt direct subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale şi au următoarele atribuţii: urmăresc modul . Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) este organizat şi funcţionează potrivit legilor din România. Sistemul Naţional de învăţământ este condus de Ministerul Educaţiei Naţionale care exercită mai multe funcţii: coordonează şi controlează sistemul de învăţământ. Consiliul Naţional de Finanţare a învăţământului Superior. şcolilor postliceale. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora. perioadele de desfăşurare a concursurilor şi vacanţele şcolare. de execuţie bugetară şi de administrare a patrimoniului din sistemul naţional al învăţământului de stat. răspunde de perfecţionarea şi formarea personalului didactic. MEN poate să-şi constituie structuri de experţi şi este sprijinit de diverse organisme consultative (Consiliul Naţional pentru Reforma învăţământului. asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică pentru copiii şi tinerii cu deficienţe fizice. În ceea ce priveşte Inspectoratele şcolare. inspectoratele şcolare şi şcolile. senzoriale. transferarea. stabileşte pentru învăţământul preuniversitar structura anului şcolar. contribuie la elaborarea cadrului legislativ. propune Guvernului cifrele de şcolarizare pe baza studiilor de prognoză şi cu consultarea instituţiilor de învăţământ. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic. analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi administraţiei locale abilitate. elaborează studii de diagnoză şi prognoză pentru restructurarea şi modernizarea învăţământului. aprobă planurile de învăţământ. elaborează împreună cu Ministerul Afacerilor Externe strategia colaborării cu alte state pe linie de învăţământ. În cadrul Legii Învăţământului există un capitol special dedicat conducerii învăţământului. eliberarea şi evidenţa personalului didactic de conducere. asigură identificarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite. a colegiilor şi facultăţilor. Consiliul Naţional al Bibliotecilor. organizează reţeaua învăţământului naţional. elaborează metodologia cadru de admitere în învăţământ. coordonează numirea.Oficial din 24 iulie 1995 şi prin Legea Nr. aprobă înfiinţarea liceelor. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor. coordonează activitatea bibliotecilor universitare din subordine. elaborează şi aplică strategiile de reformă pe termen mediu şi lung. Consiliul Naţional al Rectorilor. sesiunile de examene. societăţile ştiinţifice naţionale ale cadrelor didactice. Diplomelor şi Certificatelor Universitare. răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ. controlează modul de respectare a normelor financiar contabile. comisiile naţionale de specialitate pe discipline etc. de îndrumare şi control şi a celui auxiliar. În exercitarea atribuţiilor sale. Conform acestuia învăţământul în România este structurat pe trei nivele: Ministerul Educaţiei Naţionale. coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în învăţământ. programele analitice şi manualele şcolare pentru învăţământul preuniversitar.

împreună cu autorităţile publice locale. şcoli primare. precum şi directorii adjuncţi din învăţământul liceal şi postliceal sunt numiţi de inspectorul şcolar general. cadre didactice alese de consiliul profesoral şi reprezentanţi ai părinţilor. după caz. de cercetare ştiinţifică şi alte acţiuni complementare din învăţământul preuniversitar. În consiliul de administraţie se includ şi reprezentanţi ai agenţilor economici care asigură baza materială pentru practică. Aceste consilii funcţionează după un regulament elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale. cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. înfiinţează.grădiniţe. între care directorul unităţii. gimnazial şi profesional. şcoli profesionale şi de ucenici. asociaţii. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale. este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă şi este prezidat de director. ajutaţi. cu rol de decizie în domeniul administrativ. asigură. asigură aplicarea legislaţiei în organizarea. directorii se bazează pe consiliul profesoral şi pe consiliul de administraţie. Structura inspectoratelor şcolare se stabileşte de către Guvern. Directorul şi directorii adjuncţi ai unităţilor din învăţământul preşcolar. Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt conduse de directori. asigură.de organizare şi de funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar şi realizează inspecţia şcolară. Directorul unităţii de învăţământ este preşedintele consiliului de administraţie. Numirea directorilor şi a directorilor adjuncţi ai unităţilor de învăţământ se face pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială. coordonează organizarea concursurilor de admitere şi a examenelor de absolvire din unităţile de învăţământ. gimnazii. constată eventualele încălcări ale prevederilor legale şi iau măsurile prevăzute de lege. primar. cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. în conformitate cu prevederile Statului personalului didactic. fundaţii. coordonează activitatea bibliotecilor din unităţile de învăţământ subordonate. În activitatea de conducere. precum şi a concursurilor şcolare. dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din unităţile de învăţământ. pe o perioadă de 4 ani. contabilul şef. utilizarea. directorul adjunct. propun Ministerului Educaţiei Naţionale reţeaua de şcolarizare din raza lor teritorială. unităţi ale învăţământului de stat . şcolarizarea elevilor. de directori adjuncţi. organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului didactic. Unitatea de învăţământ preşcolar sau primar afiliată altei unităţi de învăţământ îşi alege 1-2 cadre didactice în consiliul de administraţie al acesteia. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. asigură încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic necesar. coordonează şi controlează activitatea Casei corpului didactic. la propunerea consiliilor profesorale respective. pe durata învăţământului obligatoriu. culte şi alte persoane juridice sau fizice. . controlează toate activităţile şi serviciile de învăţământ preuniversitar organizate de agenţi economici. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. este format din cel puţin 5 membri. la propunerea Ministrului Educaţiei Naţionale. de pe raza lor teritorială. precum şi ai administraţiei publice locale. conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. dar nu mai mult de 11 membri. de regulă.

pentru directorii din învăţământul de stat preşcolar. institutor. asigură dezvoltarea şi modernizarea acesteia. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic. Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în învăţământul de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul şcolar. Directorul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul inspectoratului şcolar. pentru directorii adjuncţi din învăţământul de stat preuniversitar. primar. în faţa cărora prezintă rapoarte trimestriale şi anuale. prin măsuri ale Ministerului Educaţiei Naţionale. gimnazial şi profesional. precum şi a consiliului profesoral. deciziile directorului. Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie. după caz. Directorul proiectează şi coordonează activitatea de dezvoltare a resurselor umane din unitatea şcolară respectivă. învăţător sau educator. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului şi răspunde în faţa acestuia.În Legea Nr. pentru activitatea proprie. Directorul coordonează utilizarea raţională şi eficientă a bazei materiale şi financiare a unităţii. având cel puţin gradul didactic II şi vechime la catedră de cel puţin 5 ani şi care se disting prin calităţi profesionale. Directorul este conducătorul unităţii şcolare şi o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice. a consiliului de administraţie şi a organelor de control. a consiliului de administraţie şi a autorităţilor şcolare supraordonate. inclusiv cu administraţia şi comunitatea locală. după caz. 138/1999. precum şi rapoartele trimestriale şi anuale sunt publice. diferenţiat după nivelul unităţii. conform fişei postului. a Legii 154/1998. Numirea într-o funcţie de conducere în unităţile de învăţământ de stat după concurs se face pe baza de contract de management educaţional de către inspectorul şcolar general. Directorul coordonează şi răspunde de întreaga activitate de învăţământ şi. în anul financiar 2000 se trece la noul sistem de funcţionare şi finanţare a . precum şi pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile cu activitate extraşcolară şi din unităţile conexe subordonate inspectoratului. unul dintre directorii adjuncţi este. Contractul managerial. faţă de care este subordonat. Deciziile directorului se iau în concordanţă cu hotărârile consiliului profesoral şi cu cele ale consiliului de administraţie. în faţa consiliului profesoral. În unităţile de învăţământ în a căror structuri sunt incluse şi clase ale învăţământului primar sau grupe de învăţământ preşcolar. funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular. În baza Legii învăţământului. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate sau pe cele stabilite prin Regulamentul de Organizare şi de Funcţionare a unităţii respective. de activitatea unităţii subordonate. a Ordonanţei de urgenţă nr. unul dintre institutori sau învăţători îndeplineşte şi funcţia de director. În unităţile şcolare care funcţionează numai cu clasele I-IV. manageriale şi morale.

Direcţiunile şcolilor şi liceelor sunt autorizate să înfiinţeze clase de pregătire profesională. Fiecare direcţiune de unitate de învăţământ elaborează. Fiecare direcţiune de unitate de învăţământ. Direcţiunile unităţilor de învăţământ sunt autorizate să angajeze personal didactic auxiliar şi personal de administraţie . Resursele obţinute prin contract rămân la dispoziţia unităţilor de învăţământ respective şi se pot folosi pentru cheltuieli de personal. pe bază de taxe. în conformitate cu legislaţia în vigoare.învăţământului preuniversitar. până la 15 ianuarie 2000. folosirea acestui fond pentru finanţarea posturilor didactice. privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale sistemul învăţământului preuniversitar intră în ţara noastră într-o descentralizare menită să încurajeze preocuparea pentru buna gospodărire şi performanţe. deci de la 1 ianuarie 2000. comunităţii si autorităţilor locale. inspectoratele şcolare judeţene şi ale municipiului Bucureşti primesc fondul de salarii conform Legii bugetului şi stabilesc. în conformitate cu experienţa învăţământului din ţările europene de astăzi. elaborează. de către Ministerul Educaţiei Naţionale. să stimuleze competiţia şi să lărgească autonomia instituţionala a unităţilor de învăţământ. Acest proiect este de natura profesională şi semnifică oferta de discipline şi calificări pe care le asigură unitatea de învăţământ ca sistem de servicii pentru comunitatea în care este inserată. proiectul propriu al unităţii de învăţământ. a bugetului central (pentru articolul ”cheltuieli de personal”) şi a bugetului local (pentru articolele “cheltuieli de capital” şi “cheltuieli materiale”) şi se aprobă de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ respective. continuare a studiilor.. de către inspectorul şcolar general. contractele cu comunitatea şi autorităţile locale respective. în conformitate cu Noul Curriculum Naţional. conform machetei transmisă prin inspectorii şcolari generali. liceală şi postliceală la solicitarea agenţilor economici sau administrativi. proiectul de buget propriu unităţii de învăţământ respective. completare a studiilor. care va fi finanţat prin venituri proprii . 690/1997. cu susţinerea financiară a acestora şi în sensul profilului de pregătire solicitat şi stabilit printr-un contract. care le foloseşte autonom. Resursele obţinute rămân la dispoziţia unităţii de învăţământ respective. precum şi a posturilor nedidactice din reţeaua învăţământului preuniversitar. în care se prevăd angajamentele reciproce ale unităţii de învăţământ. cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital. Fiecare direcţiune de unitate de învăţământ elaborează. Începând cu Bugetul 2000. Direcţiunile unităţilor de învăţământ sunt autorizate să organizeze serii şi clase de reconversie profesională. care duce până la capăt crearea autonomiei instituţionale a şcolilor şi liceelor. învăţământ la distanţa etc. Proiectul de buget se încheie după comunicarea. până la 15 ianuarie 2000. În temeiul Hotărârii Guvernamentale Nr.în afara personalului finanţat de la bugetul de stat -.

p. 3. Management. în secolul al XX-lea. Bucureşti. Ştiinţa managementului s-a conturat mai târziu. London. În vederea corelării învăţământul special cu cel obişnuit. 1985.1999 V. şcoală postliceală) ca persoană juridică. apărând odată cu formarea primelor colectivităţi umane. şcolile de ucenici şi şcolile generale pentru deficienţi senzoriali şi motori utilizează curriculum-ul şi nomenclatorul de meserii al şcolii obişnuite. al structurii anului şcolar şi al sistemului de evaluare.435 26 *** Dicţionar de conducere şi organizare.3. la Ţesătoria Românească de Bumbac a avut loc prima aplicare în Europa a metodelor tayloriste de organizare. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 792-802 27 Longenecker. Menţionăm în acest sens că. Ch. iar la 25 ianuarie 1916 Virgil Madgearu23 a inaugurat la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale primul curs de conducere a întreprinderilor comerciale şi industriale din estul Europei. pentru eliminarea instituţionalizării unor elevi deficienţi. Operaţiunea reorganizării se efectuează sub autoritatea inspectorilor şcolari generali. 1984. Unităţile de învăţământ special se organizează ca şi cele din învăţământul obişnuit din punct de vedere al managementului. Reorganizarea implică trecerea la mijloacele moderne de efectuare a plăţilor (conturi bancare.Centrele bugetare constituite în 1986 se reorganizează în sensul identificării fiecărei unităţi de învăţământ (şcoală. cu un centru bugetar propriu. Scurt istoric al curentelor şi şcolilor de management Activitatea de management este foarte veche. Prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale22 sunt prevăzute şi măsurile de organizare ale învăţământului special din România. Învăţământul special va cuprinde forme şi structuri cât mai apropiate de cele ale învăţământului obişnuit. Charles Merril Publishing Company. p. şcolile profesionale speciale. Lecţia de deschidere a Cursului Studiul practic al întreprinderilor comerciale şi industriale. Editura politică. seral sau particular. Sydney. în Curs de economie politică.). şi Pringle. Madgearu. 4378 / 07. Toronto. în 1907. dezvoltarea şi proliferarea ştiinţei managementului.09. comasat. J. 1945. cu legislaţia în vigoare. Astfel: liceele speciale. în conformitate. Ministerul Educaţiei Naţionale facilitează organizarea de noi forme de şcolarizare a elevului deficient. Bucureşti. fără frecvenţă. grup şcolar. România este una dintre primele ţări europene în care s-au depus eforturi deosebite pentru constituirea. datorită complexităţii deosebite a acestui domeniu ce a implicat îndelungate şi ample eforturi cu caracter multidisciplinar. precum: învăţământul la distanţă.. 12-20 22 23 . carduri etc. p. liceu..

Concret se referă la comportamentul şi modul de acţiune al managerilor. rolul şi statutul. Gregoro. Woodward. este reprezentată de întemeietorii ştiinţei managementului . funcţiile conducerii şi funcţiunile organizaţiei. Astfel există patru şcoli sau curente principale: clasică sau tradiţională. Kozlova. C.M. Simon. clasică.În 1927 a fost înfiinţat. Mc. cea mai amplă şi reprezentativă organizaţie ştiinţifică internaţională în domeniu.). Kuzneţov. Arghiris.O. Contribuţia majoră a acestei şcoli este reprezentată de situarea pe primul plan în procesul managementului a resurselor umane. singurele creatoare de valoare. Deşi concepţia de bază care a condus la apariţia acestor clasificări este asemănătoare. investiţiile. cel mai adesea într-o manieră analitică. Meritul principal al acestei şcoli este contribuţia decisivă la constituirea ştiinţei managementului. reguli. Institutul Român de Organizare a Muncii (I. Alţi reprezentanţi ai acestei şcoli sunt H. se delimitează principalele şcoli de management: cantitativă. H. Gvîşiani etc. clasificarea are drept criteriu natura conceptelor şi metodelor utilizate. cheltuielile. Spre deosebire de abordarea românească. Bucher. printre primele din lume. rusul M. statusul. H. Ch. într-o binecunoscută lucrare de management25 sunt descrise patru şcoli sau curente principale: ştiinţifică. clasificările sunt sensibil diferite. la constituirea şi funcţionarea microcolectivităţilor. ruşii Lîşitin. testele de aptitudini etc. administrativă.). . Koontz. Crozier. de natură să asigure punerea în valoare la un nivel superior a potenţialului acestora. motivaţia. italianul Moreno. stabilind o serie de principii. corespunzătoare finalităţii economice a organizaţiei. În Dicţionarul de conducere şi organizare24 publicat în ţara noastră. Urwick şi J. metode etc. empirică. Relaţiile de management sunt examinate în ansamblul lor. Şcoala behavioristă sau corporatistă s-a conturat în special în ultimele patru decenii şi este reprezentată de reputaţi specialişti: nord-americanii D. Administrarea industrială şi generală.R. R. Gallenier. sociograma. precum şi la impregnarea unei optici economice de management. germanul R.O. Şcoala clasică. cu accent pe latura de organizare. ale căror lucrări.Frederic Taylor şi Henry Fayol -.I. Nicklish. Weber. Schaer. respectiv. cantitativă şi sistemică. a relaţiilor umane şi a contingenţei. beneficiul. dinamica de grup. Încercări de clasificare a principalelor şcoli de management sunt foarte multe. Caracteristica dominantă a studiilor corporatiste este utilizarea prioritară a conceptelor şi metodelor psihologice şi sociologice cum ar fi: sistemul de valori. O'Donnel. Lickert.S. E. englezii L. membru fondator al Consiliului Internaţional de Conducere Ştiinţifică (C. germanii K. În concepţia şcolii româneşti de management. a relaţiilor umane şi sistemelor sociale şi sistemice. francezul M. behavioristă sau corporatistă. francezul O. Specific acestei şcoli este utilizarea cu precădere a conceptelor şi instrumentelor economice cum ar fi profitul. Principiile managementului ştiinţific şi. tradiţionalistă. sunt cunoscute în toată lumea. Popova.

drept. Goronzy etc. Kaufman. în generale şi specifice diferitelor componente majore ale sistemului de management: structură organizatorică. Principiile managementului La baza conceperii şi exercitării managementului instituţiilor de învăţământ se află un ansamblu de principii26 care au o triplă determinare: socio-economică. fiind cea mai tânără. şcoala sistemică este "şcoala viitorului". F. integratoare. 3. informatică etc. nord-americanii P. Trăsătura definitorie a studiilor de management care se încadrează acestei şcoli este folosirea unui ansamblu cuprinzător de concepte şi metode provenind din numeroase ştiinţe: analiza economică. subsistemul informaţional.Şcoala cantitativă este reprezentată de francezul A. dar şi cea mai complexă şi aplicativă. situând pe primul plan procesul de management în ansamblul său. amplificându-i substanţial caracterul aplicativ. Afanasiev. Aportul major al acestei şcoli este abordarea organizaţiei într-o optică multidisciplinară. Meritele principale ale acestei şcoli constau în adaptarea instrumentarului matematico-statistic la cerinţele practicii sociale. sociologie. Popov şi Gutstein etc. programarea liniară etc. teoria firelor de aşteptare. analiza combinatorie. Malese şi J. Starr şi F. decizional etc. matematică. ruşii C. Şcoala sistemică reprezintă de fapt o sinteză a precedentelor şcoli. Acest ansamblu conceptual acordă o atenţie relativ egală celor cinci funcţii ale sale. Kast şi M. Kameniter şi C. alcătuind împreună un sistem a cărui cunoaştere şi aplicare este indispensabilă pentru toate cadrele de conducere. maturizarea sa marcând evoluţia ştiinţei managementului pe o treaptă superioară. simultan analitică şi sintetică. ruşii E.4. Drucker. în funcţie de sfera de cuprindere a proceselor de management şi a ansamblului activităţilor ce alcătuiesc profilul organizaţiei. tehnico-materială şi umană. R. Dintre reprezentanţii ei amintim francezii J. Porter. pentru întreg personalul implicat în managementul activităţilor instituţiei.). Aceste principii se divid. americanii J. pornind de la obiectivele fundamentale ce-i sunt atribuite. Principiile generale exprimă nivelul de dezvoltare al ştiinţei managementului şi fundamentele teoretice preconizate pentru modelarea de ansamblu a sistemelor de management ale instituţiilor de învăţământ. psihologie. Lobstein. finanţe. Johnson. Aflată încă în curs de cristalizare. 26 Unii autori abordează o parte dintre principii ca legi ale ştiinţei conducerii . statistică. Conceptele şi metodele folosite de şcoala cantitativă provin în special din domeniul matematicii şi statisticii (teoria grafelor.

adaptare a sistemului de management al fiecărei instituţii şcolare la situaţia efectiv existentă în cadrul lor şi în contextul social. cu un plus de intensitate la nivelul instituţiilor de învăţământ mari. Acesta poate îmbrăca diverse forme. Potrivit acestui principiu este necesară o permanentă corelare. economic. în special generate de rămânerea în urmă a parametrilor sistemului de management. până la cele de ordin moral cu scopul obţinerii unei împliniri armonioase a intereselor tuturor părţilor implicate. Ca urmare a dezvoltării economice. tehnologice. implicit. Această participare a personalului la procesele de management trebuie să se realizeze diferenţiat. anticipare. politic şi cultural în care acestea îşi desfăşoară activităţile. generează disfuncţionalităţi şi. şi caracteristicile instituţiei şi a contextului său. . implicit. culturale etc. Supra sau subevaluarea unei categorii de interese se va răsfrânge şi asupra satisfacerii celorlalte interese. Prevenirea acestor situaţii joacă un rol deosebit. ştiinţifice. ineficienţă. Aplicarea acestui principiu ridică două aspecte: • asigurarea unei concordanţe cât mai depline între parametrii sistemului de management. perfecţionare. variabilele de management îşi modifică parametrii foarte rapid. Principiul motivării tuturor factorilor implicaţi în activităţile organizaţiei Funcţionalitatea şi eficienţa activităţilor instituţiilor de învăţământ depind decisiv de factorul motivare. în domeniile de activitate cu o complexitate şi un dinamism ridicate şi pentru personalul cu un nivel de pregătire superior. pe de o parte. Principiul eficienţei Principiul eficienţei exprimă necesitatea modelării sistemelor de management ale instituţiilor de învăţământ. Principiul managementului participativ Acest principiu se referă la implicarea tuturor membrilor instituţiei şcolare în exercitarea celor mai importante şi complexe procese şi relaţii de management. de la stimulente materiale. determinând schimbări în relaţiile de management şi în conţinutul procesului de management.. Necorelările.Principiul asigurării concordanţei între parametrii sistemului de management al instituţiei. • realizarea acestei concordanţe la un nivel cât mai înalt de dezvoltare a ambelor aspecte. pe de altă parte. impunând un permanent efort de previzionare. astfel încât să se determine supravieţuirea şi competitivitatea sa. a instituţiei. caracteristicile sale esenţiale şi caracteristicile mediului înconjurător. nivel ce condiţionează în ultimă instanţă eficienţa procesului de management şi. concretizat în remodelarea şi adaptarea neconcordanţelor apărute.

antrenării şi control-evaluării activităţilor organizaţiei. Este vorba despre Ministerul Educaţiei Naţionale. tehnice. în procesele previzionării.. Oficiul de Stat pentru Handicapaţi. În afara relaţiilor generale de management prezente la nivelul oricărei organizaţii. 3. 3. de management.Concretizarea acestui principiu implică utilizarea unui ansamblu modern de concepte şi metode. organizării. inspectoratele şcolare.6. În cadrul instituţiilor de învăţământ special. Ministerul Afacerilor Externe. Succesul educaţiei şi integrării sociale a copilului deficient depinde covârşitor de suportul familial. Principiul parteneriatului social Acest principiu se referă la relaţiile de cooperare care se formează între instituţia şcolară şi diversele organisme implicare în acţiunile de recuperare şi reintegrare socială şi profesională a elevului cu cerinţe educative speciale. în sensul că desemnează ştiinţa conducerii instituţiilor de învăţământ şi stabileşte principiile şi metodele de acţiune ale acesteia. H.5. afectiv) face parte componentă din procesul instructiv . alte organisme internaţionale (Comisia Europeană. Paris. Un alt tip de relaţie de parteneriat social se formează între şcoală şi familia fiecărui copil cu cerinţe educative speciale. Banca Mondială etc. Complexitatea semantică a termenului de management este determinată de sensurile sale multiple: 27 Fayol.). diversele organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de susţinere a copiilor cu deficienţe. Administration industriélle et générale.educativ personalizat. psihologice etc. Ministerul Sănătăţii. cognitiv. Fundamentele managementului instituţiilor de învăţământ special Termenul de management în educaţie are o semantică deosebit de complexă. sociologice. Este poate cea mai importanţă relaţie de parteneriat datorită funcţiei sale de bază: sprijinul familial dat copilului de către familie (material. Dunod. în unităţile de învăţământ special se cristalizează şi câteva tipuri specifice care au în centrul atenţiei deficienţa elevului. relaţiile de management sunt mult mai complexe. coordonării. 1964 . Relaţiile de management Relaţiile de management27 pot fi definite ca fiind raporturi ce se stabilesc între componenţii unui sistem şi între aceştia şi componenţii altor sisteme. economice. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

organizarea.educative.prin care explică în mod sistematic fenomenele şi procesele care au loc la nivelul de conducere al instituţiilor de învăţământ. şi instructiv . întocmesc studii. • Fig. Dar conţinutul şi eficacitatea managementului instituţiilor de învăţământ sunt condiţionate decisiv de nivelul de dezvoltare a ştiinţei conducerii. Specific învăţământului special este existenţa în cadrul organizaţiei a două tipuri de activităţi: administrative.în cadrul căreia persoanele specializate în tehnicile manageriale sunt abilitate să ofere soluţii pentru problemele multiple şi complexe din domeniu. Pentru practica socială ceea ce interesează cu prioritate este. Abordarea ştiinţifică a managementului instituţiilor de învăţământ trebuie să ţină seama de cele două accepţiunii majore ale acestuia: ştiinţă şi activitate. în ultimă instanţă. 3 Managementul instituţiilor de învăţământ Complexitatea managementului instituţiei de învăţământ constă tocmai în această dublă natură a procesului de conducere: conducerea activităţilor administrative şi conducerea procesului de învăţământ. bineînţeles. coordonare. antrenarea şi controlul) sunt exercitate pe fiecare tip de activitate în parte. Managerii profesionişti fie oferă consultanţă. metode şi tehnici . Funcţiile managementului (previziunea. • managementul ca stare de spirit specifică ce se concretizează printr-un anumit fel de a vedea. • managementul ca profesie . fie ocupă funcţii manageriale. • managementul ca funcţie de conducere. a căuta. principii. Desfăşurarea celor .managementul ca ştiinţă. adică un ansamblu organizat şi coerent de cunoştinţe . antrenare şi control-evaluare a activităţilor altor persoane. cea de-a doua accepţiune. de a dori. a accepta progresul. coordonarea. soarta tuturor instituţiilor de învăţământ. rezultate din necesitatea funcţionării economice a instituţiei. ca activităţi de bază ale instituţiei de învăţământ. organizare. în condiţii de eficienţă.concepte. În activitatea de management sunt implicaţi mii de oameni şi de ea depinde. cu atribute de previziune. • managementul ca artă care constă în talentul managerului de a aplica metodele şi tehnicile de conducere în concordanţă cu cerinţele reale ale diferitelor situaţii. proiecte şi propun soluţii în cadrul echipelor manageriale.

privit prin prisma obiectivelor ce-i revin în strânsă interdependenţă cu obiectivele. Bucureşti. Ca urmare a progreselor înregistrate. în strânsă interdependenţă prin prisma scopului esenţial al instituţiei de învăţământ. resursele şi mijloacele sistemelor în care este integrat. proceduri. Nicolescu. Există multe puncte de vedere29 cu privire la numărul. 1993. Editura Tehnică. şi alţii. H. Caracterul procesual rezidă în faptul că orice activitate de management constă într-un ansamblu de faze prin care se determină obiectivele de îndeplinit şi procesele de muncă necesare realizării acestora. caracteristicile microgrupurilor din cadrul instituţiilor de învăţământ influenţează. Dunod. În esenţă. de concepere şi operaţionalizare a proceselor şi relaţiilor de management. etc. The scientific and Technological Revolution. reguli etc. însă. coordonarea. tipurile şi conţinutului funcţiilor de management. Afanasiev. Administration industrielle et générale. Caracteristica esenţială a ştiinţei managementului este că situează în centrul atenţiei sale OMUL. reguli etc. În ultimii ani tinde să fie acceptată abordarea prezentă în Dicţionarul de conducere şi organizare30. Efectul acestei abordări constă în caracterul multidisciplinar al cunoştinţelor de management (psihologice. p. La nivel instituţiilor de învăţământ ştiinţa managementului prezintă un dublu caracter . Bucureşti. Editura Politică . Procesul de management se divide în mai multe procese specializate care se deosebesc în funcţiei de natura lor şi de mijloacele de conducere utilizate cu precădere.procesual şi relaţional. munca acestora. proceduri.21 Fayol. Bucureşti. tehnici. Practica socială. O. Its Impact on Management and Education. V. Paris. Progress. denumite funcţii sau atribute ale managementului. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.G.. antrenarea şi controlul.. sociologice. ca şi cercetările specialiştilor au relevat că personalitatea conducătorilor şi executanţilor. ştiinţa managementului se ocupă cu studierea relaţiilor proceselor de management de la nivelul unei organizaţii în vederea descoperirii legităţilor care le guvernează şi a conceperii de metode. de management specifice care să contribuie la amplificarea eficienţei economico-sociale a organizaţiei28. în prezent ştiinţa managerială are un obiect de studiu bine conturat pe care îl investighează cu ajutorul unei game variate de metode şi instrumente ştiinţifice. Cu toate că s-au elaborat numeroase metode.324 30 31 . în toată complexitatea sa. Enciclopedia conducerii întreprinderii. Ghidul managerului eficient. 1976. Întrucât obiectul de studiu al managementului instituţiilor de învăţământ este reprezentat de relaţiile dintre oameni şi grupuri de oameni. acestea. 1966. conţinutul şi eficacitatea conducerii ştiinţifice depind de calităţile persoanelor şi grupurilor de muncă implicate. p. 1981. adesea decisiv. pedagogice). parametrii şi calitatea managementului chiar în condiţiile utilizării aceluiaşi arsenal de concepte şi metode. 32 Dicţionar de conducere şi organizare. Moscova. 1985. organizarea.două tipuri de activităţi se realizează. subordonat direct sporirii eficienţei instituţiilor de învăţământ. potrivit căruia funcţiile managementului sunt previziunea.

accentul căzând pe specificul organizaţiei. de colaborare -.procesual şi relaţional . caracterul său creator şi multiplu determinat. profesie). aspectul ştiinţific se reduce doar la o abordare aplicativă a legilor. întotdeauna şi integral toate aspectele umane implicate. care se reflectă sintetic în talentul de a conduce. Relaţiile de management reprezintă forma cea mai activă şi directă de manifestare a managementului.socio-economic. din activitatea de management. procesele de conducere îşi restrâng aria problematică. determinat de caracteristicile activităţilor desfăşurate.este foarte expresiv. Mai mult. activitatea de management are şi un pronunţat caracter relaţional. nu a fost dezvoltat suficient. caracterul dual al managementului . a celor implicaţi în derularea proceselor de muncă din cadrul organizaţiei. Încercările de abordare a managementului instituţiilor de învăţământ au privit până în prezent numai caracterul procesual al managementului care rezultă. ca rezultantă a activităţii în care sunt implicaţi oameni între care se stabilesc relaţii de management . stare de spirit. firesc. tehnico-material şi uman -. managementul instituţiilor de învăţământ special nu este încă o disciplină conturată. Din această cauză activitatea de management a organizaţiei depinde foarte mult de capacitatea cadrelor de conducere de a sesiza şi descifra elementele specifice naturii umane. metodelor şi instrumentelor generale de management. Caracterul relaţional.de subordonare. Această capacitate presupune. Concret. Concomitent. În acest sens specialiştii afirmă că activitatea de management este şi o artă ce necesită talent specific. şi existenţa unor calităţi înnăscute. Pentru şcoala specială. Conceptul de management în învăţământul special este un termen relativ nou. managementul instituţiilor de învăţământ special poate fi abordat din două perspective interdependente: • perspectiva ştiinţifică (teoretică) • perspectiva practică (activitate de management). nu reuşesc să ia în considerare. artă. Ca ştiinţă. abordarea subiectului pe specificul şcolilor de învăţământ special este încă deficitar. Studiile şi lucrările realizate (destul de puţine) privesc doar în mod general activitatea instructiv-educativă. pe lângă cunoştinţe dobândite prin îndelungate procese de formare profesională.date fiind complexitatea şi ineditul naturii umane. Păstrând accepţiunile semantice ale managementului general (ştiinţă. În ciuda faptului că se vorbeşte foarte mult de acest subiect. aceste relaţii constau în raporturile ce se stabilesc între membrii unei organizaţii şi între aceştia şi membrii altor organizaţii. Multiplu determinate . expresie a faptului că o mare parte a ei constă în relaţiile de management ce se stabilesc între cadrele de conducere şi personalul de execuţie. ca unitate de bază a învăţământului special din România. Chiar şi din acest punct de vedere. cu aspectele sale . relaţiile de management reprezintă elementul de subordonare sau de colaborare. absolut necesare.

procesul de management al instituţiilor de învăţământ special se divide în mai multe procese specializate. seminarii sau cursuri de perfecţionare la care accesul este relativ limitat. indiferent de forma lor. Aceste procese sunt: previziunea. cantinele sau a altor componente organizatorice asociate). iar încercările de aprofundare autodidactă a acestei discipline s-au lovit de abordarea strict economică şi într-un limbaj deosebit de tehnic specific instituţiilor de învăţământ economic. Privite din punct de vedere organizaţional. antrenarea şi control-evaluarea. După cum se observă şi din schema de mai sus. coordonarea. deosebite în funcţie de natura lor. cele mai eficiente până în prezent au fost diversele instructaje. ni se înfăţişează în mod . de recuperare medicală. de planificare etc. Activitatea de conducere presupune conducerea şcolii. dar şi o consecinţă a înfiinţării de prea puţin timp a învăţământului psihopedagogic. unităţile de învăţământ nu se deosebesc cu nimic de alte organizaţii existente în mediul social. dar aplicate pe fiecare dintre activităţile specifice instituţiilor de învăţământ: activităţi administrative şi instructiv-educative (Fig.3 Managementul instituţiilor de învăţământ). organizarea. ca organism social. principial şi mai puţin aspectele practice legate de modalităţile de organizare efectivă a muncii în şcoală. cel de publicare a ei. este aproape inexistent. Dintre modurile de transmitere a informaţiei elementare de management către cadrele didactice. Un alt mod de transmitere a informaţiei. Ca în orice organizaţie.de ordin teoretic. funcţional (împreună cu internatele. Acest fapt este o consecinţă a politicilor educaţionale de până în 1989. orientare şi inserţie profesională a copiilor cu cerinţe educative speciale. în cadrul sistemului social. Deşi activităţile şcolilor speciale sunt cu mult mai complexe decât în şcolile de ordin general. dar şi conducerea şcolii sub aspectul său instructiv educativ. toate organizaţiile. tratarea subiectului este inexistentă în România. readaptare socială.

Modurile cumulate de acţiune ale factorilor de mediu stabilesc mecanisme proprii de funcţionare. Interdependenţa dintre cele două forme de organizaţii constă în faptul că produsul instituţiei de învăţământ se constituie în resursa de bază a organizaţiei comerciale. având ca scop final dezvoltarea societăţii în ansamblul său. . decizională. În funcţie de obiectivele organizaţiei se creează o sumă de factori care acţionează într-un mod specific. puse la dispoziţie de ştiinţa managementului. Orice sistem managerial cuprinde patru subsisteme a căror funcţionalitate şi interdependenţă operaţională influenţează decisiv eficienţa de ansamblu a organizaţiei. reguli şi proceduri. Relaţia dintre cele două tipuri de instituţii se bazează pe un mecanism de simbioză socială. Ceea ce le face să fie diferite sunt factorii de mediu care acţionează constant asupra lor. un sistem de management cuprinde ansamblul elementelor de natură organizatorică. Specificităţile organizaţionale sunt integrate procesului general de management rezultând un proces specific fiecărei organizaţii în parte. Pe de altă parte. cât şi relaţiile de management pot fi identificate. Dar acest fapt nu are repercursiuni asupra managementului de bază al organizaţiei. Atât procesele. analizate şi perfecţionate pe baza unui complex de principii. Tratarea instituţiei de învăţământ special într-un mod diferit decât oricare organizaţie din mediul social este o greşeală managerială cu consecinţe deosebite pentru instituţia respectivă. a specificităţilor instituţiei de învăţământ special face ca eficienţa şi ceilalţi indicatori de performanţă să scadă. iar produsul organizaţiei comerciale devine resursă a instituţiei de învăţământ. voită sau nu. În esenţă. Esenţa conducerii instituţiilor de învăţământ special rezidă în orientarea şi dirijarea forţelor umane şi materiale de care dispune la nivel local şi la un moment dat pentru realizarea obiectivelor planificate în condiţiile unei calităţi şi eficienţe maxime. omiterea. delimitate.aproape identic. grupate. informaţională şi motivaţională din cadrul organizaţiei.

activităţile. . Principalele componente ale structurii organizatorice sunt postul. norma de conduită a grupei. relaţiile informale.) ce se deosebesc în funcţie de natura şi caracteristicile instrumentelor folosite: • subsistemul organizatoric • subsistemul informaţional • subsistemul decizional • subsistemul metodelor şi tehnicilor de management • alte elemente de management Subsistemul organizatoric este componenta cea mai concretă a sistemului de management. Organizarea informală este întotdeauna asociată organizării formale. Organizarea informală rezidă în totalitatea elementelor şi interacţiunilor umane cu caracter organizatoric care se manifestă în mod spontan şi natural între membrii organizaţiei.Oricare ar fi caracteristicile organizaţiei. Principalele sale componente sunt grupa informală. sistemul de management cuprinde mai multe componente (Fig. compartimentul. În cadrul oricărei organizaţii există 5 funcţiuni: • de realizare efectivă a produsului sau a serviciului care derivă din activitatea principală a organizaţiei. Sarcinile şi funcţiile membrilor instituţiei sunt de asemenea stipulate prin lege. organigrame. • cercetare-dezvoltare. Organizarea structurală a instituţiei de învăţământ special este reglementată prin lege şi lasă o arie foarte mică de acţiune managerului. stabilite de conducerea acesteia prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Conducerea ei este asigurată de directorul general ajutat de directorul adjunct. structura sa de rezistenţă. nivelul ierarhic şi relaţiile organizatorice. Conţinutul principal al organizării formale este dat de funcţiunile. descrieri şi posturi. rolul informal. 5. de Consiliul de Administraţie şi de Consiliul Profesoral. ceea ce explică de ce i s-au consacrat majoritatea primelor studii de management. atribuţiile şi sarcinile membrilor organizaţiei. Organizarea unităţii de învăţământ special trebuie privită sub dublu aspect: structural şi funcţional. funcţia.promovare .vânzare) Structural. liderul informal etc. ponderea ierarhică. La acest nivel sunt reunite două principale categorii de organizare: formală şi informală. • financiar-contabilă. Structura organizatorică este alcătuită din ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor organizatorice astfel constituite încât să asigure realizarea obiectivelor planificate. Organizarea formală este reprezentată de ansamblul elementelor organizatorice din cadrul organizaţiei. conţinutul funcţiunilor organizaţiei este modelat în structura organizatorică. • de resurse umane • MPS (marketing .

dar şi între şcoală şi mediul extern. . care este şi director al şcolii. contabilul şef.). Membrii Consiliilor de Administraţie şi Profesoral se aleg din rândul personalului didactic de predare. mai ales în relaţia cu administraţia locală. inclusiv preşedintele. reparaţii etc.Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ şi este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă.). Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are rol de decizie în domeniul administrativ şi este format din cel puţin 5 membri. Cabinetele medicale sunt obligatorii la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ special. Secretariatul este componenta organizatorică care asigură legătura între compartimentele instituţiei. sau ai agenţilor economici care asigură baza materiala pentru practică. de motricitate. Directorul general al unităţii de învăţământ special este în acelaşi timp şi preşedintele Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral. dar nu mai mult de 11 membri. încălzire. cabinete Braillé etc. Legătura între şcoală şi mediul extern este asigurată şi de directorul general. cadre didactice alese de consiliul profesoral şi reprezentanţi ai părinţilor. precum şi ai administraţiei publice locale. Personalul auxiliar este format din personalul de întreţinere al unităţii de învăţământ special (curăţenie. psihologice. între care directorul unităţii. cu agenţii economici implicaţi în procesul de învăţământ şi cu furnizorii de servicii şi produse ai şcolii. Cabinetele de specialitate sunt structurate în funcţie de nevoile copiilor din şcolile speciale (logopedice. directorul adjunct. Serviciul financiar contabil este responsabil de gestiunea finanţelor unităţii de învăţământ.

este cea care se formează între specialiştii echipei multidisciplinare de recuperare şi reintegrare socială şi profesională a elevului cu cerinţe educative speciale. Deşi nu sunt priviţi ca parteneri în cadrul organigramei unităţii de învăţământ special. pe acelaşi nivel ierarhic.medic. în diagonală (între compartimente care nu au o legătură directă între ele). elev . Ei sunt principalii beneficiari ai serviciilor de educaţie. vertical (de colaborare). îndeplineşte în cadrul unităţii de învăţământ special mai multe funcţii: • stabileşte componentele organizatorice în funcţie de obiectivele planificate şi de resursele disponibile. Regulamentul de organizare şi funcţionare. În afara acestor relaţii generale ale oricărei organizaţii.Elevii sunt cel mai important element al unităţii de învăţământ. deosebit de complexă. privită ca organizaţie. ca rezultat al interacţiunii elementelor organizatorice structurale cu cele funcţionale. Este total neadecvat momentului de faţă să considerăm copii cu cerinţe educaţionale speciale drept obiect al activităţii de învăţământ. ţinând cont de cerinţele educative speciale ale elevilor din instituţie • interconectează compartimentele organizatorice pe baza unor criterii speciale care să asigure funcţionarea eficientă a instituţiei • combină eficient resursele instituţiei . Temeiul instituţiei de învăţământ special constă tocmai în existenţa acestor copii cu deficienţe. Subsistemul organizatoric. de ea depinzând succesul recuperării şi integrării sociale a elevilor deficienţi. de colaborare. Aceste relaţii sunt dispuse orizontal (pe nivel ierarhic). Relaţia şcolii cu părinţii este de asemenea o relaţie specială. în cadrul instituţiilor de învăţământ special întâlnim şi relaţii interumane specifice de tipul elev profesor sau elev .psiholog. elev . Educaţia trebuie să continue şi acasă pentru succesul final.psihopedagog. drepturile şi îndatoririle membrilor unităţii de învăţământ special. recuperare şi reintegrare socială şi profesională. De asemenea. Organizarea funcţională se bazează în primul rând pe relaţiile interumane care se stabilesc între membrii instituţiei de învăţământ. o relaţie specială. organigramele şi descrierile posturilor (fişele postului) sunt cele care stabilesc structura organizatorică. ei trebuie reconsideraţi prin prisma funcţiei pe care o au şi anume aceea de funcţiune organizatorică de bază în stabilirea obiectivelor majore a instituţiei de învăţământ special.

tehnicile şi instrumentele educaţionale se pot lua la nivelul instituţiei de învăţământ special. fundamentarea şi adoptarea deciziilor de conducere. Funcţia decizională presupune asigurarea ansamblului informaţional pentru iniţierea. este cea mai dinamică şi flexibilă componentă a sistemului de management. care oferă concret informaţii deosebit de valoroase pentru oricare dintre activităţile instituţiei de învăţământ special. administrative etc. Aceasta priveşte totalitatea datelor. • . dar şi bibliotecile Braillé sau colecţiile de informaţie pe suport magnetic sau electronic. Funcţia operaţională asigură necesarul informaţional pentru realizarea mulţimii de acţiuni implicate în executarea sarcinilor ce revin personalului instituţiei de învăţământ. libertatea de decizie fiind limitată. libertatea este mult mai mare. Funcţia de documentare exprimă menirea gnoseologică a sistemului informaţional. În noua eră informaţională este absolut necesară apelarea la resursele Internet-ului. Director Adjunct. Deciziile cu privire la metodele. sistemul informaţional îndeplineşte mai multe funcţii care exprimă rolul şi contribuţia sa la desfăşurarea adecvată a activităţilor. informaţiilor. o pondere superioară având previziunea care este nelipsită de la orice proces decizional. Consiliul Profesoral. Subsistemul decizional este reprezentat de ansamblul deciziilor adoptate în cadrul instituţiei de învăţământ special. Dacă sub aspect funcţional deciziile care se iau trebuie să păstreze cadrele legislative. Deşi sunt aparent mai multe centre de decizie. bibliotecile sunt o altă sursă de informaţie.educativ al unităţii de educaţie specială. De asemenea. fluxurilor informaţionale. Prin intermediul acestui sistem se exercită toate funcţiile managementului. În cadrul unei organizaţii. de profesionalizare. între acestea este creat un climat de cooperare decizională cu scopul de a atinge obiectivele planificate de instituţia de învăţământ special. Director General. reintegrare socială. atât în ceea ce priveşte latura funcţională a instituţiei de învăţământ special.) Subsistemul informaţional. Este un adevărat sistem de comandă ce reglează eficient ansamblul activităţilor. ca rezultat direct al progresului din informatică.educativ. Rolurile de decizie în unităţile de învăţământ special sunt deţinute de Consiliul de Administraţie. vizând furnizarea de informaţii a căror valorificare are ca efect creşterea eficienţei pe termen lung.asigură cadrul organizatoric pentru desfăşurarea optimă a activităţilor instituţiei de învăţământ special (educative. Funcţia decizională se manifestă dual. în ceea ce priveşte procesul instructiv . procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor existente (sau potenţial existente) într-o organizaţie cu scopul de a asigura suportul informaţional necesar pentru stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor planificate de organizaţie. Funcţia de documentare vizează furnizarea de informaţii de valoare care au ca scop creşterea eficienţei instituţiei pe termen lung. de recuperare. circuitelor informaţionale. cât şi în ceea ce priveşte procesul instructiv .

O. control. 1985 . cu mai multe etape: • enunţarea scopului deciziei • culegerea informaţiilor • stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de decizie (analiza informaţiilor) • procesul de opţiune • formularea deciziei şi a măsurilor de aplicare. Bucureşti. influenţându-i acţiunile şi comportamentele.. analize. Procesul decizional este un ciclu permanent de culegere de informaţii. Subsistemul decizional îndeplineşte mai multe funcţii: • direcţionează dezvoltarea de ansamblu a organizaţiei şi a componentelor sale. deoarece procesul condus. Procesul decizional este unul de tip algoritmic. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. adoptări de decizii. activitatea instructiv .educativă. 31 Nicolescu. Arta de a decide singur.Prin decizie de conducere31 înţelegem cursul de acţiune ales în vederea îndeplinirii unui anumit obiectiv al organizaţiei ce are implicaţii directe asupra cel puţin unei alte persoane. • declanşează acţiunile membrilor organizaţiei. Decizia în învăţământ are un caracter mult mai complex decât în alte domenii sociale.

dezvoltare fizică. Selecţionarea. Personalitatea elevului este unică pentru fiecare individ în parte şi atitudinea acestuia faţă de decizia luată este una personală. Dar cele mai multe dintre deciziile care se iau la nivelul şcolii reclamă o doză mare de imprevizibil. tendinţa care se manifestă la nivelul conducerii instituţiei de învăţământ este de a-i da un sens aleatoriu. construcţia orarului.este o etapă care va stabili care sunt cauzele. organizarea şi prelucrarea informaţiilor obţinute Elaborarea variantelor de acţiune şi a măsurilor care pot fi adoptate . va trebui să se integreze într-o colectivitate. identificate eronat. modul de funcţionare al claselor în raport cu factorul timp etc. necesitând o analiză amănunţită a informaţiilor cu privire la situaţia problematică. De aceea răspunderile pentru deciziile greşite se manifestă în planul conştiinţei individuale. O atenţie foarte mare trebuie acordată deciziilor cu semnificaţie socială şi morală tocmai datorită faptului că aceasta are efecte asupra unei personalităţi în formare. ţinută morală etc.vizează omul în formare sub multiplele sale aspecte: pregătire profesională. De aceea. De aceea ele au fost clasificate în două mari categorii: decizii algoritmice. pentru a nu lua decizii greşite. O situaţie specifică asemănătoare este activitatea de orientare şcolară şi profesională în care sfatul dat de psihopedagog.deşi este o etapă deosebit de importantă. Problema este un enunţ care defineşte o neconcordanţă între obiectivele planificate şi rezultatele obţinute. este necesară cunoaşterea personalităţii fiecărui elev în parte. Procesul decizional are mai multe etape: Pregătirea deciziei este un proces complex care cuprinde la rândul său următoarele etape: Identificarea problemelor . o importanţă redusă. sau chiar deloc. Este foarte dificil să iei decizii în ceea ce priveşte elevul tocmai prin prisma incertitudinii asupra modului de reacţie la măsurile luate. sunt decizii algoritmice şi se bazează numai pe experienţa anterioară a directorului de şcoală. de rutină. creatoare. Una dintre caracteristicile specifice deciziei în învăţământ este imposibilitatea de a vedea cu certitudine care sunt efectele directe ale acesteia. mentală. şi decizii euristice. care ţin de talentul de conducător al directorului şcolii. Întregul proces decizional se construieşte pe aceste probleme care. el se va exterioriza prin satisfacţiile sau insatisfacţiile individului în activitatea pe care o va desfăşura. vor avea efecte negative imediate asupra organizaţiei şcolare. mai devreme sau mai târziu. Nu de puţine ori este necesară aplicarea unor decizii individualizate în raport cu personalitatea elevului. având la bază reguli şi principii pedagogice simple. asupra unui individ care. Modul de repartizare a profesorilor pe clase. Obţinerea informaţiilor necesare pentru stabilirea cauzei şi a caracteristicilor problemei identificate . odată interiorizat va avea efecte peste o perioadă mai mare de timp. Situaţiile decizionale specifice conducerii instituţiilor de învăţământ special sunt foarte variate ca problematică. se va identifica mărimea acesteia şi implicaţiile ce decurg din acţiunea problemei.

managementul prin obiective. raportul. asupra instituţiei. Subsistemul metodelor şi tehnicilor de management este alcătuit din ansamblul metodelor.Adoptarea deciziei şi a măsurilor de aplicare este strâns legată de claritatea cu care este formulat obiectivul care se doreşte a fi atins. pentru atingerea obiectivelor propuse. tabloul de bord etc. Funcţiile subsistemului metodelor şi tehnicilor de management sunt: • asigurarea suportului logistic şi metodologic pentru ansamblul procesului de management. simţ pedagogic etc. iar pentru ducerea acestora la îndeplinire trebuie alocate activităţi precise fiecărui membru al organizaţiei. Este evident că. cum ar fi diagnosticarea. • scientizarea muncii de management • dezvoltarea potenţialului personalului de conducere şi de execuţie din cadrul instituţiei. Puternic implicate şi în precedentele subsisteme. absenţa unuia producând dezechilibre majore asupra tuturor celorlalte şi. Cunoaşterea şi înţelegerea lor constituie o premisă majoră a descifrării . Componentele sale principale sunt reprezentate de metodele şi sistemele de management propriu-zise. inclusiv directorului general. intuiţie. 3. metodele şi tehnicile de management se caracterizează prin complexitate şi formalizare. tehnicilor şi procedurilor utilizate în managementul instituţiilor de învăţământ. secretar şi participanţi sunt bine configurate. managementul prin proiecte. participând activ la exercitarea oricărei dintre cele 5 funcţii de management. Alegerea dintre variantele de acţiune este o problemă care ţine de calităţile celui care ia deciziile: experienţă. planificarea. este necesar să fie luate deciziile cele mai bune. Funcţiile managementului Esenţa managementului este reprezentată de funcţiile acestuia. implicit. delegarea. sinteza. motivarea. analiza. Trebuie menţionat că toate aceste subsisteme ale procesului de management sunt în intercorelaţie. acestea se iau după o discuţie de grup în care rolurile de moderator.7. În cazul deciziilor colective. Aplicarea deciziei şi urmărirea implementării ei este ultima etapă a procesului decizional care constă în: • comunicarea deciziei • explicarea şi motivarea personalului • organizarea acţiunii practice • controlul îndeplinirii acţiunilor • reglarea acţiunilor • adoptarea unor decizii de corectare activă a deciziei iniţiale • evaluarea rezultatelor finale.

• obiectivele nu sunt desfăşurate până la nivelul acţiunilor simple. coordonarea şi controlul. • preluarea textuală din acte normative a unor paragrafe ce se referă la atribuţii şi sarcini şi prezentarea lor sub formă de obiective. În opinia şcolii româneşti. managementul are cinci funcţii principale: • planificarea (diagnoza şi previziunea) • organizarea • coordonarea • antrenarea resurselor • evaluarea şi controlul 3.conţinutului ştiinţei şi practicii managementului. • nu sunt formulate direcţiile de acţiune şi obiectivele prioritare în planificarea anuală. • formularea universal valabilă a sarcinilor şi obiectivelor. • se confundă adesea domeniul de activitate cu obiectivele activităţii. metodelor.1. în biblioteci sau în circuitul comercial. comanda. traduse prin: • inexistenţa unei analize exigente a muncii desfăşurate în anii precedenţi ca suport pentru planificarea viitoare a muncii din cadrul instituţiei. Henry Fayol este primul care a identificat şi analizat procesele de management. pentru însuşirea şi utilizarea corectă a sistemelor. În primul rând este vorba despre insuficienta preocupare a directorilor pentru studierea bibliografiei existente. • nu sunt precizate modalităţile de evaluare a activităţilor. deşi aceasta se află la îndemâna lor. Apoi. organizarea. iar în cadrul lor a definit cinci funcţii principale1: previziunea. . Funcţia de planificare Aruncând o privire de ansamblu asupra activităţii de planificare în cadrul instituţiilor de învăţământ special observăm cu uşurinţă câteva neajunsuri ale căror efecte sunt deja resimţite de organizaţie. observăm o tendinţă manifestă de tratare superficială a funcţiilor de planificare şi organizare în cadrul şcolii.7. tehnicilor şi procedurilor proprii.

de regulă. Programele sunt a treia modalitate de concretizare a previziunii. Rezultatele previziunii se împart în funcţie de orizont. Planurile. Diagnoza este primul proces parţial al managementului şi constă în analiza şi aprecierea activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ. Specific lor este orizontul redus. Previziunea continuă analiza stabilind perspectivele de dezvoltare. • cunoaşterea comportamentului cadrelor didactice este deficitar. neajunsurile şi problemele întâmpinate. În urma acesteia se redactează un raport în care sunt menţionate punctele slabe ale activităţii anterioare. Pentru buna desfăşurare a activităţii planurile trebuie să fie obligatorii. • climatul de muncă în şcoală este rareori obiect al preocupării directorilor. au un caracter aproximativ şi nu sunt obligatorii. grad de detaliere şi obligativitate în trei categorii principale: Prognozele acoperă un orizont de timp de minim 10 ani. precum şi resursele şi principalele mijloace necesare realizării lor. În mod normal. o săptămână. Planurile curente sunt detaliate. cel mai adesea o decadă. Ea este cea care furnizează informaţia de bază pentru întregul proces de management. o zi. componentele sale. • insuficienta motivare a cadrelor didactice de către directori şi a elevilor de către profesori. cele pe termen mai lung se rezumă doar la obiectivele fundamentale ale organizaţiei şi la principalele resurse. • la elaborarea planurilor nu sunt consultaţi toţi factorii de răspundere implicaţi. Gradul de detaliere variază în funcţie de orizont. condiţiile şi influenţele viitoare. În aceste condiţii este de la sine înţeles că planul nu constituie un instrument adecvat pentru orientarea activităţilor instituţiei de învăţământ. constă în ansamblul relaţiilor de muncă prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale firmei.valorificarea insuficientă a resurselor disponibile. • • . în care se finalizează cea mai mare parte a proceselor de previziune se referă. împrejurările. la baza procesului de planificare stau alte două procese: diagnoza şi prognoza. Previziunea răspunde la întrebarea: "Ce trebuie şi ce poate fi realizat în cadrul organizaţiei?". subaprecierea sau supraaprecierea capacităţilor şi competenţelor personalului didactic şi a elevilor. ca bază pentru dezvoltarea ulterioară a instituţiei de învăţământ. Previziunea ca funcţie a procesului de management. deciziile fiind de multe ori luate de o singură persoană sau un grup restrâns de persoane. Programele sunt foarte detaliate. o oră. elementele cuprinse în ele sunt obligatorii şi au un grad ridicat de certitudine. În funcţie de acestea se conturează ceea ce urmează a fi întreprins în perioada şcolară următoare. la o perioadă cuprinsă între 5 ani şi 1 lună.

sociale şi tehnice pentru realizarea în cele mai bune condiţii a obiectivelor propuse.contabilă.7. mişcări).promovare . MPS-ul (marketing . de motricitate. fără generalităţi sau ambiguităţi. metodică şi educativă a membrilor instituţiei de învăţământ: • la nivelul profesorilor . organizarea colectivelor de catedră. compartimente. Pentru a fi eficient. În general. organizarea presupune precizarea configuraţiei şi a modalităţilor de activitate profesională. este necesară desfăşurarea obiectivelor generale în obiective operaţionale. de realizare efectivă a produsului sau a serviciului care derivă din activitatea principală a organizaţiei. camere fonice. • la nivelul cabinetelor unităţilor de învăţământ special (logopedice. financiar .se va stabili aportul lor la procesul educativ şi acţiunile concrete de educaţie a părinţilor . Obiectivele sunt de două tipuri principale: generale şi operaţionale. Acestea din urmă trebuie să fie formulate clar şi precis. În distribuirea sarcinilor se va ţine seama şi de o serie de criterii economice.se vor stabili repartizarea cadrelor didactice pe obiecte şi clase. Braillé. alături de obiectiv va fi formulat şi termenul de realizare a acestuia. Pentru a fi de ajutor. departamente şi atribuirea lor membrilor organizaţiei. Obiectivele realizează legătura între activitatea de planificare şi cea de organizare efectivă a proceselor de muncă. medicale. Organizarea de ansamblu a organizaţiei este concretizată în stabilirea structurii organizatorice şi a sistemului informaţional. precum şi gruparea acestora pe posturi. a altor colective. a obiectivelor (principii organizatoare ale oricărei activităţi de conducere). acţiuni. resurse umane.se vor stabili repartizarea pe clase. camere de ludoterapie etc.vânzare). Funcţia de organizare Funcţia de organizare desemnează ansamblul proceselor de management prin intermediul cărora se stabilesc şi se delimitează procesele de muncă fizică şi intelectuală şi componentele lor (activităţi. numirea diriginţilor etc. 3. Această parte a funcţiei de organizare este exercitată de conducerea superioară a organizaţiei.) • la nivelul atelierelor profesionale specifice unităţilor de învăţământ special • la nivelul părinţilor . Organizarea principalelor componente ale organizaţiei: cercetaredezvoltare.În urma proceselor de diagnoză şi previziune se stabilesc direcţiile următoare de acţiune. • la nivelul elevilor . pe limbi străine etc.2.

bilaterală. Principalul dezavantaj îl reprezintă consumul mare de timp. . diversitatea şi. ineditul reacţiilor membrilor organizaţiei şi ale subsistemelor sal. Comunicare la nivel instituţiilor de învăţământ depinde de o serie de factori ce reflectă calitatea managementului . ca funcţie a managementului. organizarea activităţii de secretariat. . • complexitatea. Din cercetările efectuate. În ultimii ani.7.multilaterală. a curţii. tinde să devină o disciplină ştiinţifică de sine stătătoare. care se derulează între un şef şi un subordonat. Coordonarea este de fapt o "organizare în dinamică". recompensele şi sancţiunile. graficul Hyjmans. ce implică un proces de comunicare concomitentă între un cadru de conducere şi mai mulţi subordonaţi. a cărei necesitate rezultă din: • dinamismul organizaţiei şi a mediului înconjurător. organizarea. ponderea coordonării multilaterale . interesul faţă de soluţionarea problemelor implicate. drumul critic. Asigurarea unei coordonări adecvate la toate nivelurile implică asigurarea unei comunicări adecvate la toate nivelurile managementului. Prin comunicare se înţelege transmiterea de informaţii şi perceperea integrală a mesajelor conţinute de către receptorul acestuia. 3. analiza variabilelor instituţiilor de învăţământ. parţial.3. Organizarea înglobează un ansamblu de concepte specifice şi un bogat evantai operaţional. disciplina. economico-financiară.nivel de pregătire generală.Organizarea priveşte şi configurarea spaţiului şcolar (cu respectarea circuitelor specifice şcolilor cu internat şi cantină). permanent. Este folosită pe scară largă mai ales în cadrul şedinţelor. receptivitatea faţă de nou etc. coordonarea îmbracă două forme: . organigrama etc. ce asigură preîntâmpinarea filtrajului şi distorsiunii. stilul de management etc. administrativă etc. nivelul de pregătire al cadrelor de conducere. operagrama. în cadrul previziunilor şi a sistemului organizatoric stabilite anterior. ce reclamă un feed-back operativ. diagrama GANTT. Funcţia de coordonare Funcţia de coordonare constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se armonizează deciziile cu acţiunile membrilor organizaţiei şi ale subsistemelor sale. Dintre acestea putem enumera: analiza postului. de natură să asigure corelarea adecvată a deciziilor cu acţiunile acestora. În zilele noastre. imposibil de reflectat în totalitate în planuri şi în sistemul organizatoric. drepturile şi îndatoririle membrilor instituţiei: Regulamentul de ordine interioară.realismul obiectivelor. organizarea are nevoie şi de un instrument care să "legifereze" organizarea activităţii în instituţie.şi calitatea executanţilor . în special de partea cadrelor de conducere. Pentru a fi o activitate completă. diagrama ASME. obţinerea operativă a feed-back-ului.

Motivarea negativă se bazează pe un reducerea satisfacţiilor membrilor organizaţiei ca urmare a nerealizării obiectivelor şi sarcinilor atribuite. având cauze senzoriale la bază. adaptabilitate şi creativitate. ţinând cont de specificităţile fizice şi psihice ale elevului. Strategia educaţională trebuie să fie realizată individual. Acest tip de motivare este folosit din ce în ce mai puţin în cadrul instituţiilor de învăţământ actuale. Efectul este comparabil cu cel al situaţiei în care resursele nu ar fi existat de loc. Un copil cu vârstă mintală mai mică în raport cu cea cronologică. Motivarea. condiţii esenţiale în condiţiile sociale.este în creştere mai ales ca urmare a proliferării sistemelor de management de tip participativ. Şi la nivel administrativ funcţia de coordonare joacă un rol deosebit de important. poate fi pozitivă sau negativă. politice. Realizarea unei coordonări eficiente asigură organizaţiei caracterul de flexibilitate. ca urmare a realizării sarcinilor atribuite. care rezidă din armonizarea satisfacerii necesităţilor şi intereselor membrilor instituţiei de învăţământ cu realizarea obiectivelor şi sarcinilor atribuite fiecăruia. Necorelarea activităţilor educative la nivelul instituţiei de învăţământ special are efecte directe asupra elevului. Ţinând cont că planificarea are ca termen uzual perioada unui an. obiective extrase din obiectivele generale ale organizaţiei. în funcţie de modul de condiţionare a satisfacţiilor membrilor organizaţiei. Fundamentul antrenării îl constituie MOTIVAREA. 3. Coordonarea este funcţia managementului care depinde decisiv de natura umană a cadrelor de conducere şi care este dificil de evaluat. efectele nu vor fi pe măsura aşteptărilor. Mai mult toate activităţile echipei multidisciplinare trebuie să ţină cont de progresele realizate în fiecare dintre activităţile desfăşurate de elev şi. chiar să se reconstruiască strategia educaţională a respectivului elev. economice şi culturale de astăzi. Scopul esenţial al antrenării are un pronunţat caracter operaţional şi constă în implicarea cât mai profundă şi eficace a membrilor organizaţiei la realizarea obiectivelor ce le revin fiecăruia în parte.7. dacă este necesar. Funcţia de antrenare Funcţia de antrenare încorporează totalitatea proceselor de muncă prin care se determină membrii organizaţiei să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor planificate. S-a constatat că. nu va putea fi tratat în acelaşi mod cu un copil de aceeaşi vârstă cronologică cu a lui. o gestiune deficitară a respectivelor resurse. cu cea desfăşurată de logoped sau de psihopedagog. este absolut necesară recorelarea resurselor la noile condiţii care pot apărea în decursul anului respectiv. de rezultatele obţinute.4. Dacă nu se corelează activitatea de predare a profesorului sau a educatorului cu cea de învăţare a elevului. Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi neutilizarea lor datorită neincluderii acestora în planul iniţial este o greşeală managerială. Motivarea pozitivă se bazează pe amplificarea satisfacţiilor membrilor organizaţiei în cadrul participării la procesul de muncă. folosindu-se acelaşi volum .

practic. Cunoscând faptul că oamenii reacţionează sub impulsul unor complexe motivaţionale (fiziologice. ele sunt întrepătrunse. Trebuie remarcat că nu trebuie . A face abstracţie de aceste aspecte înseamnă. Argumentarea clarifică scopurile şi importanţa acţiunilor umane. poate determina dezinteres şi chiar stări conflictuale între conducătorii şcolii şi executanţi sau chiar între membrii colectivului de muncă. iar fundamentarea convingerii asupra respectivei decizii asigură adeziunea reală (şi nu formală) a membrilor instituţiei pentru activitatea practică de desfăşurare a ei. Fig. 10 Piramida lui Maslow Deşi aceste trebuinţe sunt reprezentate stratificat. sau chiar a fiecărei persoane. împrejurări etc. fără preocuparea de a o face înţeleasă şi de a-i convinge pe cei care urmează să o îndeplinească de importanţa şi valoarea ei. Una dintre acestea este piramida lui Maslow care cuprinde mai multe categorii de trebuinţe (nevoi): fiziologice. numărul membrilor organizaţiei care obţin satisfacţii prin participarea la procesul muncii este superior în condiţiile asigurării unui climat de muncă favorabil. de statut social şi de autorealizare. Cercetările din psihologie au condus spre definitivarea unor scale motivaţionale de care trebuie să se ţină cont în cadrul unei organizaţii pentru creşterea eficienţei acesteia. oamenii reacţionează diferit. Faţă de aceeaşi sarcină.de resurse. implicare şi responsabilitate. în funcţie de interese. stări afective. acceptarea mersului de la sine a instituţiei. încurajează şi mobilizează pentru o participare bazată pe competenţă. în sensul că satisfacerea trebuinţelor de nivel inferior este absolut necesară pentru apariţia nevoii de nivel superior. Conducătorii din învăţământ sunt datori să influenţeze comportamentul membrilor instituţiei spre a determina la fiecare în parte o participare conştientă şi motivată la realizarea obiectivelor şcolii. de securitate şi siguranţă. Simpla transmitere a unei sarcini. de afiliere. psihologice şi sociale). conducătorul şcolii îşi poate anticipa munca de argumentare în funcţie de situaţia particulară a fiecărui grup în parte. recurgând la acele aspecte care explică.

cu intensitate sporită asupra punctelor strategice şi în perioadele critice. preîntâmpinarea deficienţelor. Din cercetările întreprinse. adică să satisfacă progresiv necesităţile persoanei în strânsă corelare cu rezultatele obţinute. decisive pentru eficacitatea rezultatelor. inclusiv acţionarea pe măsura posibilităţilor asupra cauzelor care au generat abaterile negative. nelimitându-se la perioadele de încheiere a planului. Pentru a realiza o antrenare eficace este necesar ca procesul motivării să întrunească câteva condiţii: • • • să fie complex. Funcţia de control şi evaluare Funcţia de control şi evaluare poate fi definită ca ansamblul proceselor prin care performanţele organizaţiei. . 3.7. s-a constatat că procesul de evaluare şi control implică 4 faze: măsurarea rezultatelor obţinute compararea rezultatelor cu obiectivele şi standardele stabilite iniţial. este necesar ca procesul de evaluare şi control să fie unul permanent.satisfăcută în totalitate o trebuinţă de nivel inferior pentru apariţia celei superioare. O altă caracteristică a procesului de evaluare şi control este prevenţia. în vederea eliminării deficienţelor constatate şi integrării abaterilor pozitive. subsistemelor şi componentelor acesteia sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi standardele stabilite iniţial.5. evidenţiind abaterile produse determinarea cauzelor care au determinat abaterile constatate efectuarea corecturilor care se impun. O evaluare eficace se realizează de-a lungul perioadelor de îndeplinire a obiectivelor planificate. să fie diferenţial. Pentru a fi eficient. în sensul de a fi adaptate la fiecare persoană în parte ţinând cont de personalitatea acesteia să fie gradual. De aici rezultă caracterul corectiv al procesului. în sensul utilizării combinate a stimulentelor materiale şi a celor morale.

evaluarea este realizată de mai multe organisme competente şi abilitate să o facă. împreună cu activităţile lor specifice. Evaluarea în domeniul educaţiei şi învăţământului este un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii). analiza documentelor şcolare. observarea comportamentului general al elevilor. realizează un obiectiv. cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele anterior obţinute (evaluarea progresului). controlul trebuie să vizeze toate compartimentele activităţii desfăşurate în unitate. La nivelul instituţiei de învăţământ special. maiştrii-instructori. controlul exercitat la nivelul şcolii trebuie să răspundă unor exigenţe elementare: să aibă obiective clare. a indicaţiilor date şi a modului de soluţionare a acestora. Pentru a fi eficient. să se bazeze pe o pregătire prealabilă. să fie exigent. de inspectori şcolari. Există mai multe modalităţi de control şi îndrumare. concretizat în decizii şi acţiuni de conducere eficace. dar şi cu sancţionarea celor care nu îşi fac datoria. a problemelor constatate. fără a se neglija caracterul riguros al acesteia. . Prin lege. axată pe analiza relaţiilor cauză-efect. dintre care menţionăm: discuţiile individuale (cu profesorii. responsabilii comisiilor metodice. discuţiile colective. cu un control activ. psihopedagogii. pedagogii. Controlul este o activitate desfăşurată de către directori şi directori adjuncţi. elevii. Controlul trebuie să fie însoţit de îndrumarea corespunzătoare a membrilor instituţiei de învăţământ de către director. Evaluarea procesului instructiveducativ poate fi făcută de directorul şcolii. asistenţele la ore şi alte activităţi specifice instituţiei de învăţământ special. Exercitarea funcţiei de control-evaluare în condiţii actuale implică o flexibilitate şi o adaptabilitate sporite. aplicarea unor probe de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor acestora etc. de reprezentanţi ai Administraţiei locale. Evaluarea de ansamblu a unei instituţii de învăţământ special implică evaluarea fiecărui compartiment din structura organizatorică. cu sprijinul şi încurajarea acestuia. dar şi de şefii de catedre. părinţii etc.Evaluarea de tip constatativ a fost înlocuită în organizaţiile moderne de cea determinativă. îndeplineşte o funcţie). să fie notificat întrun registru de evidenţă a controalelor. să asigure o cuprindere adecvată a problemelor şi a personalului. reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. efectivitatea (gradul de adecvare al serviciilor sau al instituţiei la obiectivele propuse).). Evaluarea funcţiunii administrative şi a celei financiar-contabile pot fi făcute de experţi ai Direcţiei Finanţelor Publice. principial. de specialişti ai Curţii de Conturi etc. Există şi alţi indicatori de evaluare folosiţi în practică: eficacitatea (gradul în care o activitate satisface o necesitate. inginerii. chiar de reprezentanţi din Ministerul Educaţiei Naţionale sau de Ministrul Educaţiei. să fie concret şi sistematic. dacă li se deleagă atribuţii în acest scop.

educaţională şi ecologică ce marchează stabilirea obiectivelor ei. Academicianul Mihai Drăgănescu arată că "…dacă ne gândim la om. Organizaţia în ansamblul ei are în vedere satisfacerea unor anumite trebuinţe (nevoi) ale societăţii prin atragerea şi utilizarea de resurse. financiare şi informaţionale. Mediul social cuprinde două mari componente: un mediu tehnologic şi un . concepută ca sistem şi reflectat atât în planul "intrărilor" (eng. conţinutul şi eficacitatea sa condiţionând sensibil calitatea de ansamblu a procesului de conducere şi în special eficienţa muncii depuse de membrii organizaţiei pe termen scurt. cât şi în cel al "ieşirilor" (eng. Valorificarea acestora în cadrul instituţiei de învăţământ conduce la realizarea produsului educaţiei: omul şi personalitatea sa. de care organizaţia are nevoie pentru funcţionarea şi dezvoltarea sa eficace. 3. input).Controlul gestionării resurselor poate fi exercitat şi de agenţii economici care susţin activitatea instituţiei de învăţământ. La nivelul instituţiilor de învăţământ. iar output-urile sunt reprezentate de produsele şi serviciile organizaţiei prin care aceasta se integrează în mediul ambiant. materiale. culturală. cât şi pentru adoptarea şi aplicarea de decizii şi acţiuni care să reflecte necesităţile prezente ale mediului ambiant. organizatorică. adoptarea şi aplicare a deciziilor de realizare a lor. output). Expresia acestei evoluţii este reprezentată de accentuarea caracterului deschis al organizaţiei. Evoluţia factorilor de mediu constituie o importantă premisă pentru asigurarea unor subsisteme organizatorice şi informaţionale eficace. Input-urile sunt reprezentate de resursele şi factorii care acţionează din partea mediului ambiant asupra organizaţiei. psiho-sociologică. Funcţia de control-evaluare încheie ciclul de management.8. Dacă ar fi să definim mediul ambiant. Acest lucru nu este posibil fără luarea în considerare a factorilor de mediu. Pe baza acestor mutaţii survenite la nivelul mediului ambiant sunt realizate strategiile şi politicile organizaţiei. Mediul ambiant şi organizaţia Evoluţia instituţiilor de învăţământ moderne este marcată în prezent de amplificarea interdependenţelor cu mediul în care acestea îşi desfăşoară activitatea. tehnică. nu este greu de observat că pentru el principalul mediu ambiant este societatea. de natură economică. obţinerea resurselor necesare. politică. în limita aportului lor direct la resursele generale ale instituţiei de învăţământ. ştiinţifică. acesta ar fi reprezentat de toate elementele exogene organizaţiei. juridică. Un alt aspect care trebuie menţionat este necesitatea asigurării necesarului de resurse umane . mediu şi lung. cunoaşterea în detaliu a mutaţiilor survenite în mediul ambiant este o condiţie fundamentală pentru satisfacerea calitativă şi cantitativă a unor anumite categorii de trebuinţe provenite din mediul ambiant. demografică. De multe ori se face o confuzie conceptuală între mediul ambiant şi mediul înconjurător.

pentru societate. lacuri. După prevenienţa şi rolul lor în viaţa economico-socială. înţelegem şi societatea. … Prin mediu înconjurător. Factorii de influenţă ai mediului ambiant Mediul ambiant exercită. În aceeaşi concepţie se evidenţiază tendinţa de divizare mediului ambiant în mediu intern . A. toate acestea reprezentând suportul material primar al existenţei şi desfăşurării vieţii biologice şi economicosociale.mediu interuman. Iancu insistă pe necesitatea tratării mediului ambiant în strânsă corelare cu calitatea vieţii pe care o condiţionează decisiv.instituţiile şi indivizii care pot influenţa organizaţia. 37. 91 33/1985 33 34 . p. care influenţează într-un mod specific calitatea vieţii. prin mediu înconjurător. nr. Economie d'entreprise. Paris. o gamă variată de influenţe asupra organizaţiei.1.comportamentele indivizilor sau a grupurilor de indivizi care influenţează deciziile şi acţiunile celorlalţi membri ai organizaţiei şi extern . atmosferă.. numite factori de mediu.. M..8. reprezentaţi de condiţiile create de om în scopul ameliorării condiţiilor sale de viaţă şi dezvoltării sale multilaterale…"33 O concepţie deosebită este cea a specialiştilor francezi care consideră că mediul ambiant al organizaţiei "este constituit din ansamblul instituţiilor de învăţământ. La rândul său. a rolului şi locului organizaţiei în cadrul sistemului social. nr. A. O posibilă definire a mediului înconjurător. 1991. Cunoaşterea acestor factori facilitează înţelegerea mecanismului de funcţionare al organizaţiei. aceştia se pot clasifica în: • factori de mediu naturali. 38/1985 Marchesnay. aşa cum am arătat. Revista economică. • factori artificiali. Collection: Gestion. 32 Drăgănescu. reprezentaţi de condiţiile de sol. ape curgătoare. înţelegem numai mediul înconjurător natural. Revista economică. Iancu. la fel şi mediul ambiant trebuie definit prin multitudinea elementelor sale componente. în timp ce. actorilor şi factorilor a căror existenţă este susceptibilă de a influenţa comportamentul şi performanţele organizaţiei"34. deoarece tehnologicul este social"32. 3. subsol. M. Mediul ambiant şi calitatea vieţii. pentru om. păduri. "După cum calitatea vieţii este definită printr-o multitudine de componente.

Prima şi cea mai importantă categorie de factori. mentalitatea. 11. populaţia activă. Factorii de management. durata medie a vieţii .numărul populaţiei. sistemele de organizare ale societăţii. este cea a factorilor economici. învăţământul. cultura. au o influenţă considerabilă asupra acesteia. dar şi în ceea ce priveşte poziţia prioritară a resurselor umane în cadrul acesteia.).Fig. Factorii demografici includ totalitatea elementelor demografice ce acţionează asupra instituţiei de învăţământ. Factorii de management sunt reprezentaţi de totalitatea elementelor manageriale ce influenţează direct sau indirect organizaţia (planificarea. calitatea studiilor. metodelor şi tehnicilor manageriale etc. au o semnificaţie deosebită. cu o influenţă directă sau indirectă asupra organizaţiei. Factorii mediului ambiant Factorii economici . ponderea populaţiei ocupate. direct şi indirect. Factorii tehnici şi tehnologici sunt reprezentaţi de nivelul tehnic al aparaturii disponibile pentru cumpărare. Din simpla enumerare a principalilor factori de acest gen . de calitatea cercetărilor tehnice la care organizaţia are acces. Adaptarea instituţiilor de învăţământ la cerinţele pieţei necesită dezvoltarea corespunzătoare a activităţilor de marketing de la nivelul instituţiei de învăţământ. cu un impact semnificativ asupra instituţiei de învăţământ special. de capacitatea creativ-inovativă a sistemului de cercetare-dezvoltare etc.structura socială a populaţiei.ne dăm seama de maniera complexă în care este influenţată organizaţia. rata natalităţii şi mortalităţii. ocrotirea sănătăţii. exogeni organizaţiei. Factorii demografici sunt deosebit de importanţi pentru unitatea de învăţământ atât în ceea ce priveşte planificarea activităţilor şi a dezvoltării viitoare. Aceştia sunt reprezentaţi de ansamblul elementelor de natură economică din mediul ambiant cu acţiune directă asupra activităţilor desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. Factorii socio-culturali . de numărul şi nivelul licenţelor şi brevetelor înregistrate. ştiinţa. Un rol important al . modalităţile de coordonare. mecanismele motivaţionale. structura socio-profesională. mecanismele de control ale suprasistemului din care face parte instituţia de învăţământ.

cu influenţă în ceea ce priveşte sursele şi modalităţile de constituire ale unităţii de învăţământ.învăţământului este acela de a contribui la ameliorarea structurii socioprofesionale a populaţiei şi la amplificarea nivelului cultural al acesteia. cât şi în ceea ce priveşte obiectivele şi mijloacele de realizare a acestora pe termen mediu sau lung. Toate acestea cuprind o serie de norme de drept a căror respectare cade în sarcina organizaţiei. fie indirect asupra membrilor organizaţiei. deciziile prefecturilor şi primăriilor. apa. . la formarea unei mentalităţi specifice economiei de piaţă. a ştiinţei. a învăţământului. vegetaţia. Factorii politici acţionează de asemenea. hotărârile guvernamentale. solul. Factorii juridici sunt constituiţi din ansamblul reglementărilor juridice cu influenţă directă sau indirectă asupra organizaţiei şi a managementului acesteia. fauna etc. regăsindu-se în general în politica economică. Factorii ecologici sunt o categorie aparte de factori ai mediului ambiant din care fac parte resursele naturale. ordinele miniştrilor. Cei mai semnificativi factori juridici sunt legile. decretele. socială. Ei acţionează fie direct asupra necesarului de resurse al organizaţiei. externă. clima. direct sau indirect asupra instituţiilor de învăţământ.

Dificultatea majoră a acestei analize este multitudinea factorilor. internă. capacităţile sale organizatorice şi forţele mediului extern. Dar performanţa instituţională trebuie să ţină cont şi de modul de funcţionare al organizaţiei ca premisă a productivităţii membrilor ei. analiza instituţiei de învăţământ este una dintre modalităţile de analiză a managementului instituţional şi de elaborare a principiilor după care trebuie să se conducă în viitor. conceptele de "efectivitate" şi "eficienţă". În încercarea de a realiza un profil al instituţiei de învăţământ. Nu se poate concepe o organizaţie fără să vorbim de managementul ei. Prima componentă reflectă misiunea organizaţiei.CAPITOLUL 4. Dar. performanţa organizaţională trebuie să includă şi termenii clasici ai evaluării. cea de-a doua reflectă nivelul de organizare al instituţiei. ANALIZA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 4.1. iar cea de-a treia se referă la adaptabilitatea organizaţiei la forţele mediului social. Relaţia dintre instituţia de învăţământ special şi managementul său este una organică. În primul caz ne referim la capacitatea organizaţiei de a-şi atinge obiectivele (efectivitate). funcţiilor şi structurilor de management care trebuie cuprinse în analiza noastră. În ultimii 30 de ani au existat multe încercări de definire a performanţei organizaţionale şi de aplicare a conceptelor de performanţă la variate tipuri de organizaţii. precum şi a obiectivelor care trebuiesc atinse pentru dezvoltarea reală a instituţiei. componentelor. performanţa generală a acesteia este văzută ca o funcţie a intercorelării dintre motivaţia generală a instituţiei. Conduita managerială îşi pune decisiv amprenta asupra instituţiei de învăţământ la toate nivelurile ei. Consideraţii generale Analiza sistemului de management al unei instituţii de învăţământ special este un obiectiv îndrăzneţ. Cantitatea şi calitatea analizei realizate este fundamentală pentru realizarea misiunii instituţiei. iar în cel de-al . Au apărut astfel definiţii care priveau performanţa ca: • direct relaţionată la scopurile organizaţiei • reflectare a raportului dintre rezultatele obţinute şi resursele folosite de organizaţie • în legătură directă cu mediul în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea. De aceea. elemente deosebit de importante pentru funcţionarea de ansamblu a sistemului. Analiza instituţiei de învăţământ special ne oferă informaţii deosebit de importante cu privire la managementul ei.

1 Efectivitatea Performanţa unei instituţii de învăţământ special este dată de activităţile generate de aceasta cu scopul înfăptuirii misiunii sale.2. activităţile şi serviciile organizaţiei trebuie să fie realizabile şi să fie permanent conectate la cerinţele clientului său. Factorii de performanţă ai instituţiilor de învăţământ special 4. performanţa în relaţie cu resursele disponibile (eficienţă) şi performanţa în raport cu viabilitatea pe termen lung şi autosusţinerea instituţională. Astfel. Acestea trebuie să fie văzute ca rezultate tangibile ale investiţiilor în misiunea instituţiei de învăţământ special. La fel de importantă sunt şi autosusţinerea organizaţională.2. analiza performanţei instituţională trebuie să fie concepută pe trei arii apropiate: performanţa activităţilor ce asigură suportul misiunii organizaţiei (efectivitate). prea departe de a fi realizate şi costisitoare. capacitatea organizaţiei de a elabora şi implementa strategii cu scopul de a asigura eficienţa pentru o perioadă mai mare de timp. sociale. 4. Indicatorii efectivităţii în cazul unei instituţii de învăţământ special sunt: • numărul de copii cu CES deserviţi în prezent • aria de acoperire (administrativ. În cazul în care acestea sunt irelevante. sociale • rata relevanţei activităţilor • satisfacţia elevilor şi a persoanelor deservite anterior • număr de profesori implicaţi • calificarea membrilor organizaţiei • număr de cadre auxiliare implicate • legăturile cu alte instituţii • numărul de publicaţii ale instituţiei de învăţământ special • numărul de citări în presă • număr de patente sau alte proprietăţi intelectuale • gradul de recunoaştere a activităţilor întreprinse de către alte instituţii • numărul amendamentelor adresate factorilor politici • numărul de cereri de informare / implicare în iniţiative ale şcolii • fonduri externe / contracte realizate . supravieţuirea organizaţiei implică riscuri foarte mari.doilea ne referim la capacitatea organizaţiei de a atinge obiectivele cu o cantitate acceptabilă de resurse (eficienţă). instituţional) • număr de copii cu CES îndrumaţi până în prezent • beneficiile educaţionale. Concluzionând. Aceste output-uri şi efecte sunt cele mai vizibile aspecte ale performanţei instituţionale. medicale • efectele globale economice.

4. Indicatorii autosusţinerii în cazul instituţiilor de învăţământ special: • relevanţa muncii pentru dezvoltarea naţională • relevanţa muncii în domeniul educaţiei • relevanţa serviciilor oferite • sprijinul pentru dezvoltarea profesională • raportul dintre numărul contribuţiilor financiare vechi şi noi (risc de discontinuitate în atragerea fondurilor) • capacitatea de inovaţie şi adaptare (apropierea schimbării de nevoile clienţilor.2 Eficienţa În climatul actual. obiectivele. metodologii noi) • reputaţia instituţiei • numărul de servicii noi oferite • schimbările din cadrul serviciilor şi a programelor raportate la schimbarea nevoilor clientului . Supravieţuitorii acestor crize sunt cei care au reuşit să se adapteze la schimbările contextuale. la un nivel de calitate maxim. Dar nu este suficient. trecând de componenta timp.2. instituţiile de învăţământ special oferă servicii educaţionale. Indicatorii eficienţei în cazul instituţiilor de învăţământ special: • raportul fonduri proprii/fonduri atrase • raportul costurilor activităţilor instituţiei • raportul costuri globale/costuri per activitate • costul per persoană deservită • raportul costuri/beneficii 4. Toate serviciile enunţate trebuie să fie oferite cu o cunoaştere exactă a structurii costurilor. în orice societate. Este normal ca performanţa organizaţiei să fie interpretată în raport cu eficienţa organizaţiei (costul per serviciu. Toate organizaţiile se confruntă cu crize interne sau externe. organizaţiile trebuie să meargă pe anumite căi care să-i consolideze forţele. Acestea trebuie să fie cât mai mici.3. programele şi activităţile. de integrare socială. Autosusţinerea Oricărei instituţii. Performanţa organizaţională ne apare astfel ca fiind abilitatea organizaţiei de a-şi susţine în timp misiunea. materiale. valoarea medie per persoană etc.) Instituţiile performante de învăţământ sunt cele care oferă o valoare foarte bună a output-urilor educaţionale în raport cu resursele alocate (financiare.2. umane). îi ia timp să evolueze şi să se dezvolte. Dar. de orientare şcolară şi profesională sau de profesionalizare. numărul de output-uri educaţionale.

Costurile diferitelor metode de măsurare este o altă consideraţie crucială de care trebuie să se ţină seama. Indicatorii de performanţă pot şi trebuie să includă atât măsuri cantitative. În general ele sunt formulate prin "bine" sau "acceptabil". Trebuie să ştim care componente ale variatelor arii de performanţă vor fi măsurate. Dacă productivitatea.). formele standardelor de performanţă încep să apară. cât şi măsuri calitative. chiar amestecuri de date calitative şi cantitative. Este mai greu de decis care este nivelul "acceptabil" de . Când trebuie realizată analiza performanţei? Timpul este componentă foarte importantă pentru evaluarea instituţiilor de învăţământ. Referitor la output-urile efectivităţii. se consideră că mai multe surse de informaţii.: volumul de resurse financiare primite de organizaţie.4. Bineînţeles că se poate stabili cota maximă de performanţă. Identificarea ariilor de performanţă alocate fiecăruia dintre cele trei domenii este foarte importantă pentru procesul de evaluare. spre exemplu. Ariile de cercetare sunt diferite în ceea ce priveşte posibilitatea şi uşurinţa de a fi măsurate. Măsurarea factorilor de performanţă ai instituţiilor de învăţământ special Care arii ale performanţei pot fi măsurate? Ştim că performanţa unei organizaţii trebuie să fie evaluată în trei domenii: eficienţă. În noile viziuni asupra evaluării performanţei. numărul de copii instituţionalizaţi etc. Un element de îngrijorare este adoptarea exclusivă în evaluarea instituţiilor a măsurilor numerice (ex. Învăţământul special este prin natura sa un proces foarte laborios. ce tipuri de date sunt alocate procesului de evaluare şi cum trebuie realizate toate acestea. conceptele abstracte ale performanţei precum creativitatea sau adaptabilitatea exclud această manieră de evaluare. Ce standarde trebuie aplicate? În momentul în care datele sunt obţinute. Cum trebuie măsurată performanţa? Imediat ce cunoaştem ce trebuie măsurat trebuie să definim maniera în care se va realiza evaluarea. se vor elabora strategii de evaluare pe termen scurt. În consens. De aceea. judecăţile calitative ale conducătorilor instituţiei sunt considerate informaţii vitale. Sunt necesare de asemenea date cu privire la managementul instituţional. din considerente practice.3. obiectivele şi priorităţile instituţiei de învăţământ special ne oferă punctul de început al măsurării performanţei. care se desfăşoară gradual şi necesită timp foarte mult pentru obţinerea de rezultate. este foarte uşor de măsurat folosind numai date numerice. Nivelul de acceptabilitate pentru fiecare indicator de performanţă este o măsură relativă. mediu sau lung. trebuie folosite pentru a obţine o înţelegere adecvată şi validă a performanţei. efectivitate şi adaptabilitate.

Ca urmare a analizei. 90% în cazul eficienţei). Analiza în această situaţie previzibilă care poate ajuta instituţia să-şi definească necesităţile ce trebuie acoperite pentru a trece la următorul stadiu de dezvoltare. De asemenea.performanţă (ex. 4. Un model de evaluare a instituţiilor de învăţământ special Instituţiile pot fi împărţite în categorii. relaţii cu alte instituţii) Instituţiile de învăţământ special se pot situa în etape diferite de dezvoltare în cele 12 domenii funcţionale descrise.4. proiectelor) • Managementul informaţiei (administrarea sistemelor informaţionale) • Managementul procesului decizional. Domeniile funcţionale sunt: • Guvernare • Cadrul legal de funcţionare • Misiunea instituţiei • Structura organizaţională • Strategie şi planificare (managementul elaborării de strategiei instituţionale. instituţiile trebuie să încerce permanent să păstreze echilibrul între nivelul necesar de profesionalism şi împiedicarea apariţiei unui . Trebuie stabilite în acest sens. dar poate să nu fi depăşit stadiul de început în privinţa resurselor de care dispune. o instituţie poate fi încadrată în una dintre cele 4 stadii de dezvoltare. O instituţie poate fi în curs de dezvoltare în ceea ce priveşte guvernarea. la nivel naţional. planurilor. monitorizare • Managementul resurselor umane • Managementul resurselor financiare • Managementul serviciilor educaţionale • Managementul relaţiilor externe (relaţiile cu mediul social. Astfel. standarde de evaluare a instituţiilor de învăţământ. instrumentul de evaluare reprezintă o "fotografie-instantaneu" a organizaţiei la un moment dat. în funcţie de 4 etape distincte ale dezvoltării lor: De început În dezvoltare În consolidare / extindere Durabilă Instrumentul de evaluare instituţională are în vedere analiza domeniilor funcţionale ale acesteia. managementul promovării. al rezolvării conflictelor • Comunicarea instituţională • Controlul şi evaluarea instituţională. a programelor. dar se pot decela şi obiectivele prioritare care vor asigura dezvoltarea instituţională ulterioară.: 85% vs. strângerii de fonduri.

împreună cu starea sau gradul de funcţionare. Dacă scopul evaluării este determinarea viabilităţii organizaţiei sau a capacităţii acesteia de a primi fonduri suplimentare. care au lucrat cu instituţii de diferite tipuri şi dimensiuni. Ele încearcă în mod constant să păstreze echilibrul între profesionalism şi birocraţie. Organizaţiile pot avea diferite forme şi înfăţişări ce depind de scop. precum şi la fixarea unor obiective privind dezvoltarea instituţională ulterioară. Prin acest model se intenţionează sugerarea unei forme şi componenţe pe care o instituţie le-ar putea avea ţinându-se însă cont de cerinţele legislative.sistem prea birocratic. 4. Instrumentul de evaluare duce la o înţelegere a ceea ce înseamnă o instituţie viabilă. Informaţiile obţinute prin această formă de evaluare pot fi folosite la determinarea stării de "sănătate" a instituţiei şi la formularea recomandărilor în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării instituţiei.4. eficientă şi viabilă are anumite caracteristici descrise ca funcţii de management.repere metodologice Instrumentului este structurat conform următoarelor principii: O instituţie puternică. Este mult mai important pentru echipă să stabilească. de intenţiile membrilor ca şi de situaţia ei. din diferite colţuri ale lumii. Astfel. aşa cum face un expert sau un finanţator exterior organizaţiei. este mai puţin important ca organizaţia să se coteze faţă de un nivel absolut. dar ţine cont şi de rezultatul cunoştinţelor şi expertizei unui grup de oameni de naţionalităţi şi profesii diferite. un consens cu privire la calităţile şi slăbiciunile instituţiei şi să cadă de acord asupra nevoilor de dezvoltare instituţională şi asupra planului de acţiune în vederea acoperirii lor. politic. În cazul în care evaluarea se realizează din interiorul organizaţiei cu scopul autoeducării şi angajării pe calea schimbării. Evaluarea progresului unei instituţii presupune raportarea la o evaluare anterioară celei de faţă. legal şi economic în care acestea există. Acest instrument foloseşte astfel limbajul şi conceptele pe care sponsorii şi managerii instituţiilor din occident le consideră familiare. finanţatori sau membri ca si de mediul cultural. Prin acest instrument se măsoară valori relative şi nu absolute ale performanţei instituţionale. Unul dintre elementele de bază ale acestor componente este reprezentat de un set de valori care stau la baza misiunii instituţiei şi care motivează şi uneşte pe cei care constituie membrii organizaţiei. pot fi descrise sub forma unor linii directoare. Aceste componente. Instrumentului de evaluare instituţională . măsurile performanţelor sunt standarde de care finanţatorii sau donatorii vor ţine cont. în acest caz. Este necesar ca aceste valori să fie împărtăşite de asemenea şi de aceia care intenţionează să lucreze efectiv . definirea necesităţilor va trebui să se concentreze asupra paşilor necesari pentru dezvoltare şi nu asupra unei sofisticări inutile. Aceste linii directoare determină criteriile sau indicatorii ce caracterizează capacitatea (aptitudinile) şi performanţele organizaţiei şi pot servi ca un cadru de lucru pentru stabilirea unor standarde şi etaloane pe baza cărora orice instituţie poate fi evaluată.1.

Un exemplu de diferenţiere între sistemele formale şi informale este încercarea de a vedea care sunt scopurile formalizate ale instituţiei şi ce anume exprimă membrii instituţiei ca fiind scopurile ei. în aceeaşi măsură ea este dependentă şi se alcătuieşte ţinându-se cont de celelalte componente. Este un mod mult mai eficient de a clădi capacitatea . Trebuie făcută o diferenţiere între sistemele formale. dar şi învăţarea din experienţa altora. deşi de multe ori chiar aceste instituţii devin promotoarele valorilor respective în societate. Nici un sistem nu va fi preferat pentru că amândouă există şi sunt necesare şi. în care cei care identifică problema nu sunt întotdeauna aceeaşi cu cei care o rezolvă. adică între ceea ce se spune şi ceea ce se face. încât instituţia este nefuncţională? Acţiunea de analiză instituţională reprezintă şi o formă de identificare şi oferire de soluţii sistematice în cazul unei probleme. astfel încât să se treacă la modificarea şi îmbunătăţirea situaţiei. Aşa cum a fost descris anterior. sistemul de componente este parte a organizaţiei. Instituţiile de învăţământ sunt adeseori asimilate unor motoare ce pun în mişcare şi duc mai departe în societate justiţia socială. voluntariatul. încrederea şi sprijinirea pe forţele proprii etc. Este sistemul formal acela care se potriveşte mediului? Fac membrii instituţiei lucruri în mod informal. Termenul implică învăţarea din propria experienţă. de pe hârtie. câştigă aptitudini şi cunoştinţe deosebit de bogate care se pot pune în practică. instituţia există în. care sunt de fapt cele pe care le folosesc membrii acestora. folosind un cadru de lucru ce aparţine unei instituţii eficiente. idei.în cadrul instituţiei şi care vor influenţa la rândul lor natura şi forma componentelor. Componentele ei interacţionează în ceea ce uneori este numit un sistem de input/output (ceea ce se introduce şi ceea ce rezultă). De aceea fiecare componentă trebuie să fie supusă atenţiei echipei de management a instituţiei respective şi să fie monitorizată de către aceasta. moralitatea. De aceea echipa care îşi analizează propria instituţie. De asemenea. de asemenea. amândouă trebuie să fie cuprinse în evaluarea instituţională. Valorile se vor "îmbogăţi" cel mai mult atunci când vor fi secondate de norme şi comportamente existente în societatea civilă de care instituţiile aparţin. Interacţiunile dintre aceste componente afectează întreaga instituţie şi este de preferat ca aceasta să funcţioneze în mod egal şi adecvat pentru a produce acea sinergie care are ca rezultat o organizaţie performantă. o evaluare a stării de sănătate a unei organizaţii trebuie să ia în considerare în ce măsură aceasta a apărut şi este administrată în concordanţă cu aceste forţe şi evenimente externe. bani) în bunuri şi/sau servicii pentru societate. şi este afectată de mediul înconjurător şi de aceea trebuie să se adapteze forţelor şi schimbărilor ce caracterizează mediul prin schimbarea structurii sau a proceselor care au loc la nivelul componentelor interioare. Funcţia acestui sistem este aceea de a transforma resursele (ex. care nu contribuie la realizarea scopului instituţiei? Este atât de mare golul existent între formal şi informal. Aşa cum fiecare componentă este modelată conform valorilor care se află la baza ei. fiind inclus în limitele sale definite formal. în interiorul unei instituţii care există formal.: oameni. De aceea. ale instituţiilor şi sistemelor informale.

aplicării şi conţinutului IEI. Ca o consecinţă. resursele umane şi relaţiile externe sunt deja în funcţiune şi sprijinite efectiv de activităţile organizaţiei. Instituţiile de învăţământ special există pentru a satisface anumite nevoi ale membrilor comunităţii. Se descriu astfel 4 etape de dezvoltare instituţională . • financiar. În vederea utilizării lui. în care aceste aptitudini sunt puse în practică. formată din membri externi şi/sau interni ai organizaţiei. Pentru a fi eficientă. Crearea unei instituţii durabile. precum şi: distribuirea metodologiei evaluatorului .4. în curs de dezvoltare. 4.2.de început. în care baza de resurse este variată şi destul de solidă pentru a fi capabilă să susţină toate activităţile organizaţiei. reprezintă esenţa dezvoltării instituţionale în toate componentele sau funcţii sale organizaţionale. în curs de a deveni stabilă. Această participare este cea mai bună metodă pentru asigurarea durabilităţii şi continuării programului instituţiei. • programatic. o instituţie trebuie să deţină anumite componente sau funcţii de management care să funcţioneze la anumite standarde stabilite în conformitate cu mediul social. poate să fie avansată în ceea ce priveşte subsistemul său informaţional. este sugerat următorul program: Convocarea a doi evaluatori din cadrul organizaţiei şi explicare pe scurt a metodologiei. ca şi a instituţionalizării valorilor şi comportamentelor pe care aceasta le promovează în cadrul întregii comunităţi. Durabilitatea unei instituţii este definită sub 3 aspecte: • organizaţional. dar se admite că funcţiile de management pot atinge aceste standarde în intervale diferite de timp. O instituţie care nu ne spune prea multe în ceea ce priveşte resursele umane. Dezvoltarea reală a acestui tip de instituţie include activităţile pe care membrii instituţiei pot să le planifice.administrativă şi a atinge dezvoltarea instituţională decât cele folosite în sălile programelor de training. stabile. ori să facă parte din echipa de evaluare. în care constituenţii/comunitatea deservită preţuieşte beneficiile pe care le aduce instituţia şi există cereri pentru serviciile oferite. administreze şi să le controleze. pentru o mai bună punere în practică a cursurilor. când va fi cazul. Fiecare dintre aceste etape are propriile sale caracteristici şi indicatori care pot fi transpuse în standarde măsurabile. Aceste programe de instruire neglijează situaţiile şi problemele din lumea reală pe care cel instruit le confruntă. membrii interni ai organizaţiei ar trebui să fie primii care intervin prin conducerea evaluării instituţionale a organizaţiei. în care conducerea. sistemele. Proceduri de aplicare ale instrumentului de evaluare În mod ideal. în curs de consolidare/extindere. Trebuie ca toţi membrii instituţiei să fie implicaţi în determinarea obiectivelor şi politicii instituţiei şi în realizarea lor. Instrumentul de evaluare instituţională (IEI) ar fi de preferat să fie folosit de o echipă de evaluatori. Acestea tind să furnizeze programe generice care se concentrează adesea asupra dezvoltării aptitudinilor individuale în detrimentul contextului instituţional.

membri şi reprezentanţi ai personalului împărţiţi în grupuri de discutare a unor subiecte. conduse de un moderator care asigură păstrarea discuţiei în limitele subiectului sunt un mod foarte eficient în care se pot aduna informaţiile despre o instituţie. Acest proces trebuie să includă numai echipa de evaluatori (din interiorul şi din exteriorul instituţiei). întâlnirilor cu grupul programarea sesiunii de strângere a datelor Desfăşurarea interviurilor. *** organizarea de întâlniri cu grupuri mici formate din constituenţi. Toate recomandările făcute trebuie să aibă la bază o analiză profundă a aplicabilităţii şi valabilităţii lor din punct de vedere cultural şi practic. pentru fiecare componentă organizaţională sau domeniu de funcţionare şi va încerca să atingă un consens cu privire la stadiul de dezvoltare pentru fiecare funcţie. ţinându-se cont că aceştia sunt deţinătorii informaţiilor pentru conturarea unei imagini de ansamblu. Este important ca recomandările să fie făcute în ambele direcţii şi anume: dacă organizaţia are. de la un număr mare de oameni. . sau nu are. Fiecare sesiune de interviuri va trebui să înceapă cu o explicaţie a scopurilor evaluării şi a modului în care se vor folosi acele informaţii. atunci când informaţia este adunată sau când recomandările sunt prezentate. acestea trebuie făcute în aşa fel încât instituţia care este evaluată să înţeleagă că nu este judecată şi comparată cu nişte standarde ale unei forme unice instituţionale. Trebuie menţionat momentul în care cei chestionaţi vor afla rezultatele evaluării şi modul în care ei sunt implicaţi în folosirea informaţiilor. Evaluatorul va revizui toate datele importante la fiecare subcategorie. în urma chestionării şi ca urmare a observaţiei directe) în vederea ajungerii la o opinie comună asupra stării de dezvoltare pe care instituţia a atins-o în ceea ce priveşte fiecare funcţie a sa. Utilizarea informaţiilor obţinute în cadrul interviurilor trebuie făcută de către evaluator prin compararea datelor obţinute (la interviuri.identificarea persoanelor din interiorul şi exteriorul organizaţiei care vor fi intervievate programarea interviurilor individuale. atunci. *** este important de menţionat că. majoritatea opiniilor vor determina rezultatul. Trebuie de asemenea amintit continuu celor chestionaţi că funcţiile şi factorii care au fost prezentaţi în vederea unei comparaţii sunt de fapt nişte sugestii privind modurile de funcţionare care sunt derivate din experienţa bogată în administrarea instituţiilor în diferite medii şi sectoare. La acest proces vor trebui să participe membrii echipei de evaluare din interiorul şi din exteriorul instituţiei. nevoie de resurse externe. În cazul în care evaluatorul nu atinge consensul. printr-o simplă procedură de votare. În cadrul grupului de evaluare trebuie definite recomandările privind modul în care organizaţia ar putea rezolva cât mai eficient slăbiciunile şi problemele identificate de rezultatele evaluării construindu-se pe baza capacităţilor pe care deja le deţin. Chestionarul urmează aceeaşi ordine a itemilor ca şi interviul. întâlnirilor şi a sesiunilor de colectare a informaţiilor va avea loc conform programului care a fost prezentat în avans celor chestionaţi.

prospecte de prezentare. profesorii.Discutarea recomandărilor trebuie făcută şi cu cei din executivul instituţiei sau cei din grupul de donatori ce nu au fost implicaţi ca parte a echipei de evaluare şi apoi trebuie completat formularul de planificare a recomandărilor. Acest pas final va depinde de scopurile evaluării. reprezentanţi ai administraţiei locale . 4. cartea instituţiei Analize Publicaţii Interviuri cu diverse persoane ce deţin poziţii cheie în cadrul instituţiei Monitorizări ale imaginii organizaţiei CV . elevii.5. dar va trebui să fie întotdeauna un proces transparent în care toate părţile sunt conştiente de concluziile şi recomandările la care s-a ajuns.urile membrilor din conducerea instituţiei Discuţii cu administratorii.6. Surse de documentare: Documente ale organizaţiei: rapoarte financiare anuale. declaraţii financiare.6. Etapele analizei instituţionale Determinarea scopurilor evaluării Stabilirea relaţiilor de cooperare între evaluator şi instituţie Identificarea formelor de evaluare Identificarea subiecţilor implicaţi în evaluare Determinarea rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în procesul de evaluare Dezvoltarea şi definirea termenilor de referinţă Stabilirea costurilor evaluării Identificarea şi selecţia evaluatorilor Activitatea de evaluare propriu-zisă Redactarea Raportului Comunicarea concluziilor 4. Informare şi documentare În cadrul instituţiei există date necesare evaluării. calendare. în diverse forme de prezentare.1. Organizarea activităţii de cercetare a managementului instituţiilor de învăţământ special 4. cercetătorii. documente ale strategiei.

Observarea clădirilor, laboratoarelor, ariilor de predare, alte locuri de desfăşurare a activităţilor instituţiei Observarea dinamicii relaţiilor cu membrii instituţiei - cu cine ne întâlnim, cine participă la evaluare, cine prezidează evaluarea, dinamica proceselor de predare, natura relaţiilor cu elevii, cum este condusă relaţional instituţia, stil de conducere, caracteristici dominante. 4.6.2. Scopul analizei instituţiei de învăţământ special Evaluarea sistemului managerial al instituţiei de învăţământ cu scopul elaborării unui plan de dezvoltare care să asigure funcţionarea optimă a unităţii şcolare în viitor. 4.6.3. Obiectivele operaţionale Se vor analiza componentele managementului instituţional Se vor realiza profilurile manageriale instituţionale pentru descoperirea factorilor care influenţează managementul Se va aprecia performanţa instituţională în relaţie cu resursele disponibile, cu viabilitatea pe termen lung şi autosusţinerea instituţională Se vor elabora concluziile analizei ca bază de pornire pentru revizuirea sistemului managerial 4.6.4. Metode de cercetare Observaţia Observaţia trebuie să se constituie într-o funcţie activă şi continuă a evaluării. Ca durată, ea se desfăşoară pe tot parcursul etapelor de evaluare. Observaţia revine ca sarcină evaluatorului extern. Ea trebuie să cuprindă mai multe arii de observaţie: documentele organizaţiei, rapoartele financiare anuale, declaraţiile financiare, documentele strategiei, prospectele de prezentare, articolele apărute în presă cu privire la instituţie, interviurile cu diverse persoane ce deţin poziţii cheie în cadrul instituţiei, monitorizările imaginii organizaţiei, CV - urile membrilor din conducerea instituţiei, discuţii cu administratorii, cercetătorii, profesorii, elevii, reprezentanţi ai administraţiei locale, clădirile, laboratoarele, ariilor de predare, alte locuri de desfăşurare a activităţilor instituţiei, dinamica relaţiilor cu membrii instituţiei, dinamica proceselor de predare, natura relaţiilor cu elevii, cum este condusă relaţional instituţia, stil de conducere, caracteristici dominante. Interviul Interviul va fi de tip direcţionat şi va păstra drept criteriu de desfăşurare domeniile funcţionale ale managementului instituţional. Se vor purta discuţii cu directorii instituţiei de învăţământ special (Anexa 1 - Interviul).

INSTRUMENTUL DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ (IEI) Chestionarele vor fi aplicate membrilor din conducerea instituţiei de învăţământ special, dar şi altor membri, cu poziţii strategice în departamentele în care funcţionează. (Anexa 2 - IEI) CALCULAREA INDICATORILOR NUMERICI DE PERFORMANŢĂ Calcularea principalilor indicatori numerici ai efectivităţii, eficienţei şi autosusţinerii. Calcularea eficacităţii. La baza acestor calcule se vor afla documentele oficiale ale instituţiei de învăţământ special. 4.7. Rezultatele obţinute, prelucrarea şi interpretarea acestora În urma aplicării Instrumentului de evaluare instituţională, a interviurilor purtate cu membrii din conducerea instituţiilor de învăţământ special dar şi din datele direct culese, a rezultat un profil al instituţiei de învăţământ special analizate. În cele ce urmează voi prezenta rapoartele de analiză managerială întocmite la cele două şcoli speciale. PROFIL MANAGERIAL - 1 Prima şcoală analizată este o instituţie de învăţământ special pentru copii ambliopi, cu clase I-VIII. În acest moment ea deserveşte 335 de elevi cu diverse grade de pierdere a vederii. O treime dintre copii pot fi înscrişi în sistemul normal de învăţământ. Capacitatea potenţială de deservire a copiilor cu cerinţe educative speciale este de 335 de elevi. În ceea ce priveşte aria de acoperire teritorială a acestei instituţii, nu există date la nivelul conducerii instituţiei. În procesul instructiv educativ sunt implicate 90 de cadre didactice (profesori şi educatori). În ceea ce priveşte calificarea cadrelor din această şcoală se poate spune că nivelul este satisfăcător, în sensul că încadrarea se realizează obligatoriu pe baza studiilor cadrelor didactice. Este nesatisfăcător factorul educaţie continuă, participarea la cursuri de pregătire. În cadrul şcolii sunt angajate un număr de 103 cadre auxiliare, un număr peste necesarul real, chiar în condiţiile în care şcoala dispune de un internat propriu. În anul 1999, şcoala s-a evidenţiat printr-un număr de 5 amendamente prezentate factorilor de decizie politică. Tot în cursul anului 1999 au fost înregistrate 11 cereri de informare / implicare voluntară în iniţiativele şcolii. Şcoala a încercat atragerea de fonduri extrabugetare, acestea fiind în valoare de 64 de milioane lei la finele anului 1999. Raportul dintre fondurile bugetare şi cele extrabugetare este de ~ 1/10 (fondurile bugetare alocate la nivelul anului 1999 au fost de 651 milioane lei). Una dintre preocupările şcolii este dezvoltarea de noi servicii. În acest sens au fost oferite 2 noi servicii copiilor cu cerinţe educative speciale.

În ceea ce priveşte datele cu privire la costurile activităţilor desfăşurate în şcoală nu am putut primi detalii. Şcoala nu a încercat atragerea de voluntari care să se implice în activităţile ei, în acest moment (mai 2000) numărul voluntarilor fiind 0. Acestea sunt datele obţinute de la conducerea şcolii în urma aplicării formularului cu privire la indicatorii de performanţă. În urma aplicării Instrumentului de evaluare instituţională (4 persoane, 2 din conducerea executivă, 2 membri din Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie) şi a interviului purtat cu directorul general, datele culese au fost următoarele: Scopul, misiunea şi filosofia organizaţiei sunt redactate, sunt înţelese de către cadrele şcolii la un nivel acceptabil, există o preocupare de a schimba, în funcţie de factorii externi şi interni ai organizaţiei, componentele principale ale acestora, există o istorie redactată a instituţiei. Deşi sunt reprezentate bine, aceste componente se pot îmbunătăţi în sensul conceperii unei strategii de formare a unei culturi organizaţionale puternice, cu impact pozitiv asupra eficienţei organizaţionale. La capitolul destinat planificării activităţilor instituţiei de învăţământ special, rezultatele s-au situat la un nivel satisfăcător, conform opiniilor persoanelor chestionate. Astfel, un accent deosebit se pune pe planificarea anuală şi cea multianuală. Aceste planificări sunt comunicate eficient celorlalţi membri ai instituţiei. La un nivel acceptabil s-au situat metodele de revizuire şi evaluare a priorităţilor ce decurg din aceste planificări. Factorul de care se ţine seama în realizarea planificărilor este cel legat de atingerea nevoilor elevilor cu cerinţe educative speciale. Procesul instructiv educativ este adaptat nevoilor speciale ale copiilor deserviţi, iar timpul alocat acestor activităţi este adecvat. Se poate vorbi despre o implicare voluntară în conceperea şi realizarea acestor programe. Sistemul de calcul al costurilor per produs educaţional se situează la un nivel foarte bun. Comparând aceste date cu cele rezultate din observaţia directă trebuie menţionat caracterul formal al planificărilor, inexistenţa previziunilor pe termen mediu şi lung. La capitolul dedicat conducerii superioare, datele sunt foarte diferite. Astfel, persoanele direct implicate în conducerea şcolii au prezentat un punct de vedere apropiat de calificativul "excelent", în timp ce ceilalţi membri chestionaţi au apreciat, într-un procent de 90% dintre întrebările puse, ca fiind "inacceptabil". O cauză a acestor opinii diferite este cu certitudine comunicarea defectuoasă între nivelul de conducere şi cel de execuţie. Diferenţele majore de opinie la acest capitol m-au condus spre concluzia că există probleme reale care trebuie analizate mai profund. În urma discuţiei directe cu conducătorii propriu-zişi ai instituţiei de învăţământ special am reuşit să evaluez o serie dintre problemele rezultate la acest nivel de analiză. Datele culese în urma interviului:

O parte dintre deciziile luate (în special cele administrative) se situează sub nivelul minim acceptabil. Serviciile de educaţie specială sunt de asemenea conştientizate şi recunoscute ca valoare la nivelul şcolii speciale. Beneficiile membrilor conducerii executive sunt considerate acceptabile.Membrii din conducerea instituţiei nu sunt pe deplin conştienţi de responsabilităţile pe care le implică funcţiile de conducere. Participarea la planificarea activităţilor este sub nivelul minim acceptabil. Timpul de discuţie în cazul acestor întâlniri nu este valorificat eficient. Nu este înţeleasă. Între conducerea superioară şi cea executivă nu sunt create pârghiile unei cooperări eficiente. Nu există o rotaţie eficientă la conducerea şcolii a cadrelor abilitate să o facă. Nu există o politică de personal clar stabilită (şi datorită legislaţiei în vigoare). Când se întrunesc consiliile de conducere acestea nu sunt în prealabil pregătite şi nici nu se notează problemele discutate. Consiliile de conducere se întrunesc cu o frecvenţă redusă (o dată la 2-3 luni). necesitatea revizuirii anuale a activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiei ca premisă a contactului direct cu copiii cu cerinţe educative speciale. Au reieşi din nou probleme de înţelegere a responsabilităţilor şi a sarcinilor conducerii executive. Fişele de post pentru acest nivel de conducere sunt acceptabile. Conducerea nu are ca obiectiv prioritar atragerea de resurse financiare extrabugetare. nivelul superior de conducere şi ceilalţi membri ai organizaţiei nu este clar stabilită. Procedurile de evaluare a obiectivelor pe termen mediu şi lung sunt foarte bine conturate. Deşi o serie de probleme au fost recunoscute. Mecanismele de cercetare şi analiză a mediului serviciilor . În ceea ce priveşte conducerea executivă. acestea au fost considerate acceptabile. În cadrul oricărei organizaţii o componentă foarte importantă este reprezentată de departamentul de marketing. Este cunoscut şi înţeles cine este proprietarul de drept al instituţiei şcolare. Revizuirea anuală a performanţelor este deficitară. Există probleme grave de comunicare între toţi membrii instituţiei. În ceea ce priveşte posibilităţile de dezvoltare personală a membrilor conducerii executive. Modalităţile de evaluare a membrilor conducerii sunt inexistente sau se realizează pe baza unor principii formale. dificultăţi deosebite apar în momentul punerii în practică a noilor obiective rezultate în urma evaluării. însă. În procesul de conducere nu s-a făcut apel la consultanţi. Sarcinile de îndeplinit nu au termene bine stabilite. motivaţia acestora este "aşa ni se cere de sus". Chestiunile financiare nu sunt înţelese de toţi membrii participanţi la discuţie ceea ce are ca efect o neimplicare a acestora în acest tip de probleme. Gradul de reprezentare al comunităţii deservite în cadrul acestor întâlniri este inacceptabil. iar timpul alocat acestora este considerat "inacceptabil". În ciuda acestui aspect. relaţiile între aceasta.

educaţionale speciale sunt slab reprezentate. Există un plan de marketing şi promovare a instituţiei de învăţământ special, dar lipsesc resursele necesare aplicării lui. Există de asemenea materiale de prezentare a instituţiei şcolare. Există un buget de marketing planificat şi un departament extern organizaţiei special creat pentru aceste acţiuni. Trebuie menţionat că şcoala dispune de o organizaţie non-profit de sprijin a activităţilor ei. La capitolul destinat relaţiilor cu publicul extern organizaţiei, se consideră în general că imaginea instituţională este bună. Există un plan anual de relaţii publice. Instituţia de învăţământ nu publică nici un material cu apariţie constantă (revistă, newsletter). Persoanele implicate în procesul de relaţii publice sunt foarte puţine (2) şi experienţa acestora în specificul activităţilor de relaţii publice este limitată. Nu există un buget special dedicat relaţiilor publice, poate şi prin prisma neînţelegerii diferenţei dintre marketing şi relaţii publice. Fundraising-ul este slab reprezentat în practică. Deşi există un plan care prevede obiective pentru strângerea de fonduri, acesta nu este pus în aplicare. Nu sunt stipulate mecanismele de atragere a conducerii în activităţile de strângere de fonduri. În general, fondurile externe atrase nu au lipsit şi se constată că acestea se menţin la un nivel relativ constant de la an la an. În general, fondurile atrase sunt realizate prin evenimente speciale, considerate "foarte importante" pentru instituţie. În activităţile de fundraising sunt implicate în general persoane care voluntar doresc să realizeze acest lucru. Instruirea acestor persoane pentru a realiza o activitate profesionistă de strângere de fonduri este inexistentă. În general, membrii instituţiei sunt mulţumiţi de resursele atrase (64 milioane lei în 1999). Dotarea instituţiei pentru acest tip de activitate (computer, telefon, fax, baze de date, materiale consumabile) este satisfăcătoare. Managementul financiar al instituţiei de învăţământ special este considerat ca fiind cel mai performant. Acest lucru şi din cauza neînţelegerii chestiunilor financiare de către toţi membrii organizaţiei. Există un plan financiar anual. Evidenţa financiară este ţinută computerizat. Conducerea nu are mecanismele de revizuire a declaraţiilor financiare. Există un sistem de previzionare şi monitorizare a fluxurilor financiare. Plăţile datoriilor sunt realizate, în general, la termenele stabilite. Nu există linii de creditare pentru instituţie. În ultimii ani au fost realizate investiţii cu scopul dotării instituţiei, iar datoriile astfel acumulate sunt controlate foarte bine. Există o politică formală financiară. Angajaţii departamentului financiar sunt bine pregătiţi profesional, dar sunt insuficienţi raportat la volumul de lucru. Experienţa profesională a acestora este foarte mare. Sistemele financiare nu sunt înţelese la nivelul conducerii. În ceea ce priveşte facilităţile de care dispune şcoala, acestea sunt considerate în general ca fiind "excelente". Spaţiile necesare desfăşurării activităţilor, cele alocate actualei conduceri, pentru predare, de profesionalizare, cele alocate cabinetelor de specialitate sunt adecvate cerinţelor copiilor. Ambianţa generală este pozitivă. Şcoala nu plăteşte chirie pentru spaţiile utilizate.

La capitolul destinat comunicării, opiniile au fost unanime în sensul unui nivel inacceptabil al comunicării între toţi membrii instituţiei. Comunicarea nu este considerată a fi sinceră, deschisă şi mai ales la timp, ca necesitate a îndeplinirii obiectivelor propuse. În ceea ce priveşte procesul decizional, acesta nu este foarte bine susţinut informaţional, iar deciziile nu sunt luate în timp util. Mediul extern organizaţiei în sensul său economic nu este înţeles. Este recunoscută nevoia de informaţie economică. La nivelul instituţiei de învăţământ nu sunt înţelese mecanismele de relaţionare între mediul economic şi cel şcolar. Nivelul de înţelegere a climatului social, cultural şi politic local este sub nivelul minim acceptabil. În urma centralizării rezultatelor, nivelul de satisfacţie cu privire la principalele componente ale sistemului de management se prezintă după cum urmează:
superior 31 20.52% Excelent 39 25.82% satisfăcător 10 6.62% acceptabil 9 5.96% Sub minimul acceptabil 21 13.9% Inacceptabil 41 27.15%

Din totalul componentelor de management se observă că sunt considerate acceptabile în proporţie de 58.92%. Restul până la 100% (41.08%) este considerat ca fiind inacceptabil sau sub minimul acceptabil. În aceste condiţii, în planul de măsuri imediate se va pune accentul tocmai pe aceste componente, pentru a putea creşte eficienţa managerială. Se mai cunoaşte faptul că sistemul de management este unul organic, componentele inacceptabile influenţând decisiv şi pe cele acceptabile. De aceea eficienţa sistemului managerial este mult mai scăzută decât rezultă direct din cifrele prezentate. PROFIL MANAGERIAL - 2 A doua şcoală analizată este o instituţie de învăţământ special pentru copiii cu deficienţe mintale, cu clase I-VIII şi învăţământ preşcolar. În acest moment ea deserveşte 234 de elevi. Capacitatea potenţială de deservire a copiilor deficienţe mintale este de 234 de elevi. Aria de acoperire teritorială a acestei instituţii nu este cunoscută la nivelul conducerii instituţiei. În procesul instructiv educativ sunt implicate 81 de cadre didactice (profesori şi educatori). Calificarea cadrelor din această şcoală se este satisfăcătoare. Posibilităţile de educaţie continuă, participarea la cursuri de pregătire este nesatisfăcătoare. În cadrul şcolii sunt angajate 63 de cadre auxiliare. Şcoala nu a fost citată în presă şi nici nu s-au adresat amendamente legislative factorilor de decizie politică. Şcoala nu dispune de patente sau alte proprietăţi intelectuale.

La nivelul şcolii nu există fonduri extrabugetare atrase (nu există o preocupare constantă în acest sens). Costurile activităţilor instituţiei nu au putut fi furnizate datorită faptului că acestea diferă pe cicluri de învăţământ, pe perioadele anului şcolar. Nu s-au realizat până în prezent. În ceea ce priveşte activitatea de voluntariat, aceasta este slab reprezentată. În afara studenţilor care îşi desfăşoară practica în această şcoală, şcoala nu dispune de voluntari. Analizând principalele componente de management, acestea se prezintă după cum urmează: Scopul, filosofia şi misiunea organizaţiei este de a oferi suport instructiveducaţional copiilor cu cerinţe educative speciale. Deşi acest lucru este înţeles şi cunoscut, el nu este scris şi prezentat persoanelor externe organizaţiei. Nu există o preocupare în a revizui aceste componente. Planificarea activităţilor şi a programelor derulate în şcoală se realizează anual, formal. Acestea sunt comunicate nivelurilor manageriale inferioare. Metodele de revizuire şi evaluare a priorităţilor ce decurg din planificare este satisfăcătoare. Există o planificare scrisă multianuală. Procesul instructiv educativ, precum şi timpul alocat acestuia este adecvat cerinţelor speciale ale copiilor din şcoală. Deşi sunt foarte bine cunoscute, aceste planificări au un caracter formal, general, nu sunt detaliate. Datele cu privire la conducerea superioară a instituţiei de învăţământ special sunt prezentate diferenţiat. Aprecierile directorilor diferă substanţial de cele ale celorlalţi membri ai organizaţiei. Din nou avem de-a face cu o deficienţă de comunicare între structurile de conducere şi cele de execuţie. În afara acestui aspect, tipul de management practicat este unul centralizat şi mai puţin cooperativ. Acest ultim aspect este susţinut atât de atitudinea cadrelor de conducere, dar şi de neimplicarea şi lipsa de motivaţie a celorlalţi membri ai organizaţiei. Fişele de post ale conducătorilor sunt foarte bine făcute. La nivelul conducerii superioare există proceduri eficiente de evaluare a obiectivelor pe termen lung. Evaluarea este realizată global, la nivelul întregii instituţii şi aproape deloc la nivelul fiecărui copil în parte. Nu există o rotaţie a cadrelor şcolii la conducerea instituţiei (legea nu prevede acest lucru; obţinerea funcţiei de director se realizează prin concurs desfăşurat de inspectoratele şcolare). Structura consiliilor de conducere este considerată "nesatisfăcătoare" de către membrii instituţiei. Întâlnirile periodice ale consiliilor de conducere sunt insuficiente, timpul alocat acestora este folosit inadecvat. Reprezentarea comunităţii locale la procesul de conducere este inexistentă. Opiniile membrilor instituţiei cu privire la înţelegerea relaţiilor dintre conducerea superioară şi etajele de execuţie sunt negative. Fundraisingul este un concept despre care s-a auzit, dar există credinţa că acesta nu poate fi realizat în condiţiile actuale de către şcoală. Nivelul de informare cu privire la sursele de finanţare extrabugetare este nesatisfăcător (deficit de informare). Membrii din conducerea instituţiei nu au responsabilitatea totală în reprezentarea instituţiei la nivelul comunităţii. Donaţiile atrase de către conducerea şcolii sunt insuficiente şi întâmplătoare. Deşi şi-au asumat rolul de conducători ai unei

relaţiile cu celelalte persoane implicate în activităţile şcolii nu sunt bine stabilite. aceasta este deficitară. Nu se poate vorbi despre un sistem de recrutare şi utilizare a personalului. La nivelul conducerii executive. Anual se realizează o auditare a managementului financiar. cunoscută în termeni principiali. În ceea ce priveşte locul de desfăşurare a activităţilor instituţiei. Experienţa managerială în raport cu cerinţele postului este considerată inacceptabilă. bune. Nu există suport tehnic pentru aceste activităţi (computer. Evidenţa financiară se realizează computerizat. în limita resurselor disponibile. în general. Şcoala nu are resursele necesare de a edita materiale promoţionale. Salariile membrilor organizaţiei sunt nesatisfăcătoare. Necesitatea serviciilor de educaţie specială este de asemenea conştientizată. Cu toate acestea şcoala a realizat investiţii. baze de date. în dotare. Managementul financiar este considerat a fi realizat foarte bine. Dar nu există o planificare a activităţilor de strângere de fonduri. Nu există o relaţie bine stabilită cu comunitatea locală. spaţiile alocate fiecărei componente organizaţionale au fost bine calculate. Nu există un buget de marketing special alocat şi nici personal calificat să realizeze acţiunile de marketing. de prezentare a instituţiei. Fundraising-ul este o activitate conştientizată. Comunicarea între membrii organizaţiei este nesatisfăcătoare. Pachetele de beneficii pentru membrii organizaţiei este insuficient. Nu există un plan de marketing anual. Necesitatea revizuirii anuale a activităţilor nu are o importanţă foarte mare. Comunicarea în cadrul instituţiei este deficitară. Participarea la planificare este minimă. Şcoala nu a organizat evenimente speciale.instituţii de învăţământ special implicarea directă în rezolvarea problemelor instituţiei este "nesatisfăcătoare". bine realizate. Marketingul este o activitate care nu există la nivelul acestei şcoli. nu există personal care să facă acest lucru. întreţinere. Există credinţa că nu este o activitate care să se poată realiza în condiţiile actuale. telefon. know-how). Echipamentele de birou sunt insuficiente. Fişele de post sunt standardizate. În ceea ce priveşte posibilitatea perfecţionării personale. Procesul decizional nu este susţinut informaţional. Există probleme cu întreţinerea acestora. Există un sistem de monitorizare a fluxurilor financiare. cu presa. Nu există politici de personal stabilite la nivelul şcolii. fax. Şcoala nu plăteşte chirii pentru spaţiul de desfăşurare a activităţilor sale. Instituţia şcolară îşi plăteşte în termen util datoriile (cu excepţia perioadelor de criză când banii sunt blocaţi la nivel general). Deficitul de imagine este ridicat. Din observaţia directă se poate spune că şcoala este izolată de restul societăţii. Rezultatele obţinute sunt. Instituţia nu are abilitatea de a atrage resurse externe. . Conducerea administrativă este apreciată ca fiind foarte bună. Procesul de relaţii publice nu este planificat. Există un proces anual de planificare bugetară. sunt adecvate scopurilor lor. Se cunosc proprietarii de drept ai acestei instituţii. Instituţia şcolară nu dispune de linii de creditare cu scopul realizării de investiţii. Numărul angajaţilor care lucrează în departamentul financiar este adecvat necesităţilor instituţiei şcolare.

03%. nivelul de satisfacţie cu privire la principalele componente ale sistemului de management se prezintă după cum urmează: Superior 14 9. economic.Mediul extern instituţiei (climatul social.51% Inacceptabil 46 30. sociale. În aceste condiţii. politic.90% Sub minimul acceptabil 34 22. politice este deficitară.97%) este considerat ca fiind inacceptabil sau sub minimul acceptabil. pentru a putea creşte eficienţa managerială. în planul de măsuri imediate se va pune accentul tocmai pe aceste componente.63% acceptabil 24 15. cultural etc.46% Din totalul componentelor de management se observă că sunt considerate acceptabile în proporţie de 47. .) nu este bine înţeles la nivelul instituţiei.23% Satisfăcător 10 6. Restul până la 100% (52. Centralizând rezultatele.27% Excelent 23 15. Capacitatea de adaptare la noile condiţii economice.

cât şi în ceea ce priveşte educaţia managerială. La o analiză simplă a sistemului de învăţământ special. directorii se bazează pe consiliul profesoral şi pe consiliul de administraţie. este format din cel puţin 5 membri. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Dintre acestea putem enumera câteva categorii: • probleme financiare. este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă şi este prezidat de director. În activitatea de conducere. precum şi ai administraţiei publice locale. materiale • probleme educaţionale • probleme în ceea ce priveşte motivarea şi interesul personalului şcolii . putem vedea că la nivelul şcolii există numeroase probleme care afectează atingerea scopurilor propuse. Aceste consilii funcţionează în temeiul unui regulament elaborat de Ministerul Învăţământului. cu rol de decizie în domeniul administrativ. contabilul şef. cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. MODELE INSTITUŢIONALE APLICABILE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL Am văzut în capitolele anterioare că unităţile de învăţământ preuniversitar sunt conduse de directori. dar nu mai mult de 11 membri. Directorul unităţii de învăţământ este preşedintele consiliului de administraţie. directorul adjunct. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. între care directorul unităţii.CAPITOLUL 5. În consiliul de administraţie se includ şi reprezentanţi ai agenţilor economici care asigură baza materială pentru practică. atât în ceea ce priveşte funcţionarea efectivă a unei şcoli. ajutaţi. Dacă ar fi să reprezentăm grafic structura de conducere a unei şcoli speciale în conformitate cu legislaţia în vigoare. de directori adjuncţi. cadre didactice alese de consiliul profesoral şi reprezentanţi ai părinţilor. după caz. în sectorul educaţiei publice există grave disfuncţionalităţi manageriale. aceasta ar trebui să fie ca în schema de mai jos: Am văzut de asemenea că în România.

Orice şcoală trebuie condusă ca şi cum ţi-ar aparţine: cu suflet. costurile procesului instructiv-educativ şi de recuperare vor deveni mai mari decât beneficiile obţinute de societate ca urmare a educaţiei. Înainte de a începe este important să conştientizăm câteva aspecte care pot îmbrăca forma unor principii pentru design-ul şi funcţionarea viitoare a şcolii: Orice şcoală este o organizaţie economică.• probleme organizatorice • probleme legate de inovare. Imperfecţiunea promptă oferă rezultate mai bune decât perfecţiunea târzie. Dacă. nu contează motivele pentru care o acţiune nu a fost îndeplinită. Lumea vrea să cunoască activitatea şcolii tale. "putem". profesionalizării şi integrării sociale a copiilor. adaptabilitate pentru organizaţie. Mentalitatea birocratică. ne vom axa în explicaţii pe principalele sale funcţii şi subsisteme. mai ales. cu eficienţă. dar şi foarte multă flexibilitate. caută o soluţie. Foarte multe soluţii pentru problemele tale vor veni de la acestea. Ca modalitate de expunere a modelului managerial pentru şcoala specială. . cercetare • probleme legate de specializarea conducătorilor şcolii • probleme legate de autoritate • probleme legislative etc. "acum" sunt cele mai importante cuvinte din "arsenalul" conducerii unei instituţii. Motivele sunt importante doar pentru a nu fi repetate situaţii defavorabile atingerii obiectivelor. Noul trebuie să devină o componentă axiomatică. În principiu. care este termenul de realizare şi cine îşi va asuma responsabilitatea pentru realizarea acţiunii respective. Contează doar ceea ce s-a făcut. "vrem". Obişnuieşte-i pe membrii organizaţiei cu noul. cu răspundere pentru deciziile luate şi. Oferă mediului extern produse şi servicii noi şi din partea acestuia va veni recunoaşterea şi resursele necesare instituţiei tale. se va renunţa la şcoala respectivă. Toate acestea au tendinţa de a se constitui într-un lanţ vicios care cu greu poate fi întrerupt. face ca toate simptomele şcolii să se accentueze. "Facem". Oferă ceea ce este nou mediului intern şi vei obţine un nivel înalt de motivare şi interes. Arată ce este şi ceea ce poate să facă şcoala ta. ceea ce trebuie făcut în viitor. cu siguranţă. Când conduci o şcoală trebuie să priveşti tot timpul în jurul tău. Dacă ceva nu merge bine în cadrul instituţiei. atât pentru mediul intern al organizaţiei. din diverse cauze. atunci. Lucrurile nu se rezolvă de la sine. cât şi pentru cel extern. la toate celelalte organizaţii din mediul extern. cu grijă. cea de a aştepta soluţii de la "centru" şi de a refuza responsabilităţi.

Ne referim aici la următoarele componente: • compartiment de marketing şi relaţii publice • compartiment de voluntari implicaţi în toate activităţile şcolii • compartiment de fundraising • compartiment de cercetare-inovare Ca organizare. structura organizatorică stipulată legislativ nu ţine cont de specificităţile fiecărei şcoli în parte.1. ponderea ierarhică. Structura organizatorică este alcătuită din ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor organizatorice astfel constituite încât să asigure realizarea obiectivelor planificate. Principalele componente ale structurii organizatorice sunt postul. Este o etapă firească a procesului de descentralizare a sistemului de învăţământ. Deşi este deosebit de importantă pentru şcoală.5. de organizare. nu menţionează că trebuie să fie unicul mod. Ca formulare. funcţia. Acest aspect este foarte important pentru managerul şcolii speciale care are posibilitatea legală de a constitui alături de componentele obligatorii de organizare şi altele care sunt deosebit de importante. nivelul ierarhic şi relaţiile organizatorice. poate fi folosit următorul model. compartimentul. deşi obligă la acest tip de organizare. structura sa de rezistenţă. Structural. în condiţii perfect legale: . Principalele componente ale modelului managerial Subsistemul organizatoric este componenta sistemului de management care asigură funcţionarea de ansamblu a instituţiei de învăţământ special. conţinutul funcţiunilor organizaţiei este modelat în structura organizatorică. legea. reprodus fidel. În Legea învăţământului este prezentată structura obligatorie de funcţionare a unei şcoli. dar nu au fost menţionate în lege.

Se va ocupa de punerea ei în practică.Compartimentul de marketing şi relaţii publice va avea următoarele atribuţii: • va analiza mediul intern şi extern al instituţiei (analiza SWOT puncte slabe. Corpul de voluntari va fi responsabil de atragerea de resurse umane care se vor dedica voluntar scopurilor instituţiei de învăţământ special. Va stabili strategia de atragere a resurselor. puncte forte. va păstra legătura cu alte . Va realiza proiecte ale căror rezultate vor fi mediatizate. Voluntarii vor fi implicaţi organizat în toate acţiunile în care şcoala are nevoie de susţinere umană. mediu şi lung • va lansa acţiuni de promovare a intereselor şcolii • va construi imaginea publică a şcolii • va realiza şi întreţine relaţiile cu autorităţile. oportunităţi. Compartimentul de cercetare-inovare este responsabil de căutarea unor noi tehnici şi mijloace de educaţie pentru copiii cu cerinţe educative speciale. ameninţări) • va stabili strategia de dezvoltare pe termen scurt. cu publicul larg Compartimentul de "fundraising" va fi responsabil de atragerea de resurse financiare şi materiale către şcoală. cu presa.

Finanţarea acestor departamente se va asigura din resurse proprii extrabugetare. Acestea se vor crea pe rând în funcţie de importanţa lor în ceea ce priveşte posibilitatea de atragere a resurselor financiare şi materiale. Iniţial este nevoie de o investiţie pentru a asigura formarea compartimentelor şi funcţionarea propriu-zisă a lor. Aceste date vor putea fi strânse de la toate compartimentele instituţiei de învăţământ special şi vor fi prezentate oricând . • metoda publicităţii etc. Metodele de finanţare sunt de o mare diversitate şi sunt direct raportate la capacităţile creative ale conducerii şcolii în proiectarea şi implementarea unui proiect. Sistemele informatice computerizate sunt cele mai eficiente în acest moment. Schimbările la nivelul sistemului informaţional privesc în primul rând integrarea tuturor componentelor organizaţiei într-un sistem unitar. Principiul "în timp util" va guverna subsistemele informaţionale ale instituţiilor de învăţământ ale viitorului. Prin soluţiile oferite. circuitelor informaţionale. pentru a şti care sunt limitele în care trebuie să se încadreze în ceea ce priveşte resursele disponibile etc. Între departamentele şcolii trebuie să existe un circuit informaţional eficient. informaţiilor. Există mai multe metode legale de finanţare a acestor departamente: • metoda fundaţiei. iar celelalte departamente au nevoie de informaţiile departamentului de marketing pentru a putea aplica noi tehnologii educaţionale. procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor existente (sau potenţial existente) într-o organizaţie cu scopul de a asigura suportul informaţional necesar pentru stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor planificate de organizaţie. la nivelul căruia comunicarea să se desfăşoare eficient cu scopul atingerii obiectivelor propuse. Este foarte importantă asigurarea unui soft care să permită introducerea tuturor datelor referitoare la elevi. fluxurilor informaţionale.departamente similare sau cu alte institute de cercetare socio-umană. compact. În câteva secunde se poate realiza un raport care prin mijloacele clasice ar dura câteva zile şi ar costa de zeci de ori mai mult. Va susţine corpul profesoral în implementarea noilor metode. Subsistemul informaţional este un rezultat direct al progresului din informatică. ca sprijin pentru şcoală • metoda contractului cu companiile mari (agenţi economici) • metoda atragerii de fonduri prin diverse servicii prestate • metoda depunerii de cereri de finanţare pentru proiectele instituţiei la agenţiile guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare sau la diversele organizaţii care asigură aceste resurse pe proiecte (Anexa 4). Coordonarea şi controlul departamentelor şcolii nu pot avea loc fără un sistem informaţional adecvat. Departamentul de marketing şi relaţii publice are nevoie de informaţii din interiorul instituţiei de învăţământ pentru a le transmite în mediul extern acesteia. Aceasta priveşte totalitatea datelor. susţinerea tuturor compartimentelor este maximă.

De aici începe planificarea propriu-zisă. mediu ce poate influenţa prin factorii săi specifici derularea activităţilor propuse. un sistem organizat. Până în prezent. fără a ţine seama de celelalte componente ale instituţiei de învăţământ special nu are ca efect decât o dezvoltare haotică a anumitor sectoare în detrimentul altora. În prezent se lucrează cu fişe psihopedagogice. populaţia abordată. la fel de importante. Privită din altă perspectivă. 5. Planificarea va ţine cont de condiţiile generale stipulate în strategie şi de specificităţile fiecărui sector de activitate în parte. Dacă privim societatea ca pe un uriaş organism. reacţia aşteptată din partea acesteia şi un profil al personalităţii instituţiei de învăţământ special. aceasta poate fi detaliată pe tipuri mari de activităţi. planificarea la nivelul şcolilor de învăţământ special se realizează mai ales în ceea ce priveşte procesul educativinstructiv şi de recuperare. Primul pas pentru dezvoltarea instituţiei este stabilirea strategiei generale. Este cunoscut faptul că planificarea este o funcţie obligatorie a managementului unei şcoli. metodele de atingere a obiectivelor propuse şi descrierea mediului intern şi extern al instituţiei de învăţământ special. atunci şcoala specială trebuie privită identic. strategia generală trebuie să cuprindă scopurile esenţiale ale instituţiei. Rolul esenţial al acestui program este de a integra toate informaţiile care pot fi strânse despre un elev. strategia generală este compusă din următoarele elemente: scopul esenţial. autoreglabil. Este cunoscut faptul că foarte multe date despre elevul cu cerinţe educative speciale se pierd tocmai datorită cunoaşterii lor numai de anumite persoane care participă la procesul educativ. avantaje secundare. Nu se poate concepe o dezvoltare armonioasă a instituţiei de învăţământ special dacă planificarea activităţilor nu va respecta liniile directoare ale strategiei generale.sub forma unui raport. Importanţa unei strategii instituţionale constă tocmai în aspectul său integrator pentru toate componentele instituţionale. În mod normal. Ca şi concept. Planificarea pe sectoare de activitate. planificarea trebuie să ofere o perspectivă de ansamblu a tuturor activităţilor din respectiva instituţie de învăţământ special. prin ea putându-se stabili obiectivele şi activităţile pe o anumită perioadă de timp. Programul de stocare a datelor despre elevi va putea să integreze şi informaţii care la prima vedere par a fi mai puţin importante pentru dezvoltarea personalităţii elevului.2. avantaje esenţiale. Planificarea Planificarea este poate cea mai importantă funcţie de management. dar nici aici valoarea planificării nu este reală prin prisma generalităţii excesive a obiectivelor propuse şi a activităţilor planificate. . Odată stabilită strategia.

3. The Non-Profit Sector in Romania.1996-1998.785 35 Civil Society Development Foundation.952 10.39 milioane lei. sponsorizărilor. la finalul anului 1998. În aceeaşi ordine de idei. se ridicau la 627. iar 1426 în sectorul serviciilor sociale (18%).833. la finalul anului 1997. în România.34 milioane USD. adecvate unor necesităţi obiective. foarte multe programe de finanţare nu au epuizat complet resursele din cauza lipsei de proiecte viabile. peste 80% dintre resurse au fost alocate copiilor cu cerinţe educative speciale. situaţia învăţământului special se prezenta după cum urmează: Preşcolar Şcoli Elevi înscrişi Personal didactic 51 2519 786 Primar şi gimnazial 165 36953 8076 Liceal 4 758 78 Profesional şi de ucenici 56 14553 1828 Postliceal şi de maiştri 3 169 17 Total 279 54. Neimplicarea conducerilor şcolilor speciale în atragerea de resurse este evidentă. Resursele atrase de sectorul non-profit din România. Resursele atrase la finalul anului 1998 se prezentau sub forma donaţiilor. la sfârşitul anului 1998 (conform Anuarului Statistic al României36). Într-un studiu35 efectuat de Societatea pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Toate aceste organizaţii nonprofit funcţionează în special din resurse atrase prin forţe proprii. Am vorbit anterior despre înfiinţarea la nivelul instituţiei de învăţământ special a unor noi departamente. subvenţiilor şi plăţilor pentru servicii prestate. Este necesară atragerea de resurse extrabugetare care să permită desfăşurarea activităţilor propuse şi care să asigure o dezvoltare constantă a instituţiei şcolare. cotizaţiilor membrilor. Anuarul Statistic al României 1998. Aceste rezultate financiare sunt aproape incredibile ca valoare. Se ştie că în ceea ce priveşte educaţia şi serviciile sociale. 1999 36 CNS. exista un număr de 7924 de organizaţii non profit active dintre care 1267 funcţionau în sectorul educaţiei (16%). Finanţarea Este un adevăr economic că orice activitate are nevoie de resurse financiare pentru a putea fi desfăşurată. secţiunea Învăţământ. Mai mult. Este evident că problema financiară a şcolilor speciale este una falsă. adică 83. Acestea nu vor putea fi constituite din resursele oferite de bugetele alocate de către stat.5. 1999 . Changes and Trends. Acest lucru poate fi considerat o mare pierdere pentru tot sectorul neguvernamental din România.

În aceste condiţii este necesar să se creeze acum instrumentele care să permită rezolvarea principalei probleme cu care se confruntă sectorul special de învăţământ: problema financiară. Acest aspect are implicaţii imediate asupra procesului instructiv-educativ. Acestea sunt definitivate în special în primele luni ale anului calendaristic şi încep să fie aplicate după aprobarea lor în cadrul Consiliilor de administraţie odată cu începerea anului financiar. o parte va fi utilizată pentru menţinerea structurii (cheltuieli directe şi cheltuieli indirecte) urmând ca cea mai mare parte a resurselor să fie utilizate în scopul atingerii obiectivelor instituţiei de învăţământ special. Foarte multe companii profitabile doresc să se implice în sprijinirea instituţiilor de învăţământ. Ea va putea funcţiona chiar în cadrul unităţii de învăţământ şi îşi va asuma rolul departamentelor de marketing şi relaţii publice.3 milioane USD). rezultă că bugetul pentru învăţământul special a fost de 1573. O parte dintre cadrele instituţiei de învăţământ (sau chiar toate) vor putea fi implicate astfel şi în alte activităţi (în limita timpului disponibil) care vor aduce venituri suplimentare.547 miliarde lei din bugetul central şi 4022 miliarde lei din bugetele locale) pentru învăţământ.452 miliarde lei (~98. dar şi implicaţii de perspectivă.569 miliarde lei (10. Directorul şcolii speciale trebuie astfel să elaboreze până la începutul anului calendaristic o serie . În general. Este foarte importantă relaţia directă cu anumite persoane de influenţă din cadrul firmelor respective. rezolvându-se astfel şi problema salarizării personalului din învăţământ. de recuperare. persoana de legătură este Directorul de marketing. Ţinând cont de faptul că pentru învăţământul special a fost alocat un procent de 10. Din analizele instituţionale realizate. Scopul principal al fundaţiei va fi de sprijin necondiţionat a instituţiei şcolare. fundraising şi voluntariat. Metoda contractului cu agenţii economici . ca sprijin pentru şcoală • metoda contractului cu companiile mari (agenţi economici) • metoda atragerii de fonduri prin diverse servicii prestate • metoda depunerii de cereri de finanţare pentru proiectele instituţiei la agenţiile guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare sau la diversele organizaţii care asigură aceste resurse pe proiecte (Anexa 4). Trebuie menţionat că nici o şcoală specială.este o altă metodă care poate fi folosită. Din resursele atrase. în prezent nu are instrumentele specifice de atragere a resurselor extrabugetare.În 1999 au fost alocate 14. • metoda fundraising-ului cu ajutorul voluntarilor Metoda fundaţiei presupune crearea unei structuri non-profit de sprijin a instituţiei şcolare. buget comparabil cu volumul intrărilor financiare de la nivelul organizaţiilor non-profit. una dintre concluzii a fost inadecvarea resurselor financiare bugetare la nevoile şcolii speciale.8% din totalul bugetului. persoane care vor putea susţine în Consiliul de administraţie proiectele depuse. Faptul elementar care nu este cunoscut în general la nivelul şcolilor este că agenţii economici funcţionează după planuri foarte bine puse la punct. Există mai multe metode prin care se poate realiza acest lucru: • metoda fundaţiei.

În ceea ce priveşte transferul financiar către şcoală. Va trebui să întreţină relaţii strânse cu aceste organisme. Metoda atragerii de fonduri prin diverse servicii prestate. Pe de o parte facultatea are garanţia efectuării de câtre studenţi a practicii de specialitate. Va . Este cunoscut faptul că legea sponsorizării nu oferă avantaje agenţilor economici. în relaţie directă cu orarul studenţilor. alte organizaţii. administraţie locală. Aceasta poate asigura finanţarea unui proiect mai amplu pentru o perioadă de mai mulţi ani (3-4 ani). Directorul unităţii de învăţământ special va trebui să se ocupe intens de pregătirea în strângerea de fonduri a studenţilor. În acest fel toţi actorii implicaţi vor avea de câştigat.de proiecte care vor trebui depuse la Departamentele de marketing ale agenţilor economici. Toate aceste servicii trebuie să fie mediatizate. Necesarul de voluntari poate fi constituit din studenţi de la facultăţile de profil. Metoda depunerii de cereri de finanţare pentru proiectele instituţiei la agenţiile guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare sau la diversele organizaţii care asigură aceste resurse pe proiecte (Anexa 4). Astfel. Presa reacţionează pozitiv în astfel de cazuri. Foarte multe firme pierd timp şi bani pentru aceste informaţii. Directorul şcolii speciale trebuie să fie constant informat cu privire la programele de finanţare şi organizaţiile finanţatoare. Metoda fundraising-ului cu ajutorul voluntarilor este o altă metodă care poate fi deosebit de productivă. Şcoala specială poate dispune de structura necesară organizării unor activităţi care pot fi angajate contractual de către agenţi economici. Se poate negocia un contract cu administraţia locală pentru menţinerea curăţeniei pe o anumită arie a oraşului. minus impozitele aferente). sumele care pot fi câştigate se ridică până la 20% din volumul resurselor financiare atrase. atelierele din cadrul şcolilor speciale se pot reorganiza în mini ateliere de producţie afiliate unei întreprinderi. şcoala specială va putea utiliza forţa de muncă a studenţilor. Se încheie un acord cu decanatul facultăţii respective prin care instituţia de învăţământ special se obligă să ofere studenţilor sprijinul în ceea ce priveşte acumularea creditelor practicii de specialitate. fără a neglija practica propriu-zisă a acestora. Aceasta se va desfăşura după un program strict. Procesul instructiv-educativ nu are de suferit dacă şcoala va promova prin toate materialele tipărite o siglă sau dacă ea va fi renovată în exterior cu culorile companiei respective. De asemenea trebuie să fie informat cu privire la evoluţia mediului de afaceri şi să ducă o muncă susţinută de apropiere a intereselor structurilor implicate. Se pot crea laboratoare de programare informatică. Şcoala va presta serviciile respective urmând ca structurile solicitante să plătească serviciile furnizate. acesta va fi o cotă parte din impozitul care trebuie plătit statului de către agentul economic. studenţii vor acumula cunoştinţele practice necesare specializării lor şi în acelaşi timp vor putea fi răsplătiţi pentru efortul lor (prin contractele de sponsorizare. Proiectele depuse trebuie să cuprindă foarte explicit avantajele pe care le poate obţine agentul economic pentru sprijinul acordat şcolii. lucru care se poate realiza foarte uşor ţinând cont că ele sunt produse de elevi cu cerinţe educative speciale. Singurul câştig al acestora este cel de imagine. de căutare pe Internet a anumitor informaţii specifice sau de monitorizare a presei.

.coordona activitatea. Va trebui realizată o strategie de fundraising. sau va delega pe cineva din subordine să supervizeze aceste activităţi.

simpatizanţi. fie acesta social. sociale şi politice actuale? . politic sau economic? Structura de conducere sprijină principiile dreptăţii şi corectitudinii? Consideraţi că structura de conducere acţionează după criterii de efectivitate şi eficienţă ridicate? Este conducerea interesată de păstrarea şi investirea în infrastructura instituţiei? Înţelege conducerea rolul care îi revine în dezvoltarea infrastructurii? Misiunea instituţiei Ce documente definesc exact scopul instituţiei dumneavoastră? Care este scopul instituţiei dumneavoastră? În ce măsură credeţi că şi ceilalţi membri ai organizaţiei înţeleg la fel acest scop? În ce măsură instituţia dvs. strângere de fonduri şi activitatea de relaţii publice? În cazul în care structura de conducere nu se implică în supervizarea conducerii executive a instituţiei dvs. se implică în activităţi care conduc la atingerea altor scopuri decât cel declarat? Care sunt obiectivele instituţiei dvs.Interviul STRUCTURA INTERVIULUI Guvernarea Întrebări tipice cu privire la guvernare: Cum se numeşte structura de conducere şi cine anume o alcătuieşte? Sunt aceştia membri din interiorul sau din afara organizaţiei? Cum se alcătuieşte structura de conducere? Care este gradul lor de implicare în stabilirea politicii organizaţiei.. în condiţiile economice. beneficiari? Structura de conducere este implicată în clarificarea şi susţinerea direcţiilor de organizare ale instituţiei? Statul instituţiei oferă cadrul adecvat pentru realizarea misiunii organizaţiei? Este el adecvat relaţiilor cu forţele externe care acţionează asupra organizaţiei? Corpul de conducere realizează analize ale mediului extern pentru a înţelege forţele care afectează instituţia? Corpul de conducere are capacitatea de a reacţiona la schimbările şi influenţele mediului extern. cine asigură această funcţie? Cât de reprezentativi sunt membrii structurii din conducere pentru ceilalţi membri ai organizaţiei.ANEXA 1 . în planificare.

acestea sunt plătite la zi? Dacă instituţia dvs. fondul de pensii? Este cunoscută şi înţeleasă. participă la activităţi de lobby. este subiectul taxelor comerciale. pot fi acestea studiate? Este instituţia dvs. înregistrată şi are obligaţia de a completa un raport anual? Există în instituţia dumneavoastră un raport anual special redactat pentru informare publică? Instituţia dumneavoastră are obligaţia de a plăti impozite către stat? Care sunt acestea? Sunteţi la zi cu plata impozitelor la fondul de şomaj. descentralizat) este procesul de luare a deciziilor? Dacă este foarte centralizat. păstrează întotdeauna cadrul legal în vigoare? În cazul unor relaţii financiare cu o altă organizaţie. a regulilor morale? . acestea se iau în condiţii de quorum şi sunt notate într-un registru special? Dacă instituţia dvs.? Când conducerea ia decizii.Cadrul legal de funcţionare Întrebări tipice cu privire la cadrul legal de funcţionare a instituţiei: Există un cadru legal de funcţionare al instituţiei dvs.? Ce componente cuprinde acesta? Sunteţi în posesia documentelor de înregistrare. asigurări medicale. de grup sau instituţionale? Au membrii instituţiei autoritatea de a-şi alcătui programul care priveşte responsabilităţile din cadrul instituţiei? Există grupuri de muncă care funcţionează eficient? Cât de centralizat (vs. la nivelul structurii de conducere. există întotdeauna contracte ferme cu aceştia? Structura organizaţională Misiunea organizaţiei şi obiectivele sunt în relaţie directă cu posibilităţile de susţinere a structurilor instituţionale? Rolurile din cadrul organizaţiei sunt clar definite şi atât de flexibile încât să se poată adapta la schimbarea nevoilor? Delimitările între compartimentele instituţiei dvs. fondul special pentru handicapaţi. acest model organizaţional nu are efecte negative precum scăderea eficienţei. a productivităţii. legislaţia în vigoare care afectează şi instituţia dvs. sunt astfel trasate încât să permită o colaborare eficientă? Este autoritatea structurală (ierarhică) folosită să promoveze principiile dreptăţii şi corectitudinii? Structura de conducere are acces la toate componentele instituţiei? Poate conducerea să realizeze cu uşurinţă coordonarea acestor componente organizaţionale? Principiile eficienţei în cadrul coordonării sunt dezvoltate şi încurajate? Sunt trasate linii clare cu privire la responsabilităţile individuale.

de profesori şi ceilalţi membri ai instituţiei? Este această strategie acceptată şi sprijinită în general de către ceilalţi membri ai instituţiei? A ajutat strategia adoptată la clarificarea priorităţilor. dând instituţiei o cale de evaluare a performanţelor? Este ea folosită pentru a ajuta la luarea deciziilor? Este această strategie un impediment pentru creşterea performanţelor instituţionale? Este ea un proces continuu de clarificare şi revizuire a misiunii şi valorilor instituţiei. proceduri? De ce şi de ce nu? Managementul informaţiei (administrarea sistemelor informaţionale) Cum este organizat sistemul dvs. cine este familiarizat cu ele. de colectare. politicile sau procedurile de dezvoltare sunt adecvate instituţiei? Procesul planificării contribuie la atingerea direcţiilor strategice? Planificările oferă direcţii de acţiune adecvate pentru membrii instituţiei? Sunt în general folosite aceste planificări.? Care este procedura pentru a obţine materialele de care aveţi nevoie în conducerea instituţiei? Care este circuitul informaţiei în cadrul instituţiei? Există un sistem informatic de stocare a documentelor? Dispuneţi de modalităţi informatice de analiză şi sinteză a documentelor stocate? . programelor? Dacă da. analiză şi diseminare a informaţiei? Conducerea şi ceilalţi membri ai instituţiei cunosc toate documentele din cadrul instituţiei dvs. cine le cunoaşte? Cine este implicat în planificare şi luarea deciziilor vis-à-vis de proiecte şi programe? Există o strategie instituţională proprie? Este ea cunoscută de membrii conducerii. planurilor. a programelor. de directori.? Aveţi un sistem de înregistrare.? Există o acţiune similară pentru înţelegerea cerinţelor beneficiarilor şi a modificării acestora? Planificarea. proiectelor) Aveţi vreun document de planificare (implementare) a proiectelor. acţionând pentru atingerea scopurilor sale şi pentru înţelegerea nevoile beneficiarilor direcţi? Există o acţiune de monitorizare a aplicării strategiei în cadrul instituţiei dvs. îndosariere a documentelor? Există o arhivă care păstrează documentele instituţiei dvs. facilitează munca? Strategie şi planificare (managementul elaborării de strategiei instituţionale.Cât de mult este influenţată performanţa de către responsabilităţi? Are această formă de organizare un sens logic.

? Există alocate resurse pentru aceste componente? Controlul şi evaluarea sunt aplicate la toate nivelurile instituţionale ca modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor? . al rezolvării conflictelor Este implementarea muncii pe diversele niveluri organizaţionale încetinită sau blocată? Dacă este blocată. reţea Intranet etc. reţea Internet. funcţional în cadrul organizaţiei? Membrii din conducere primesc informaţii cu privire la misiunea instituţiei. progresele realizate? Dacă informaţia care circulă în instituţie este devine deformată. faxuri.? Sunt aici implicate mecanisme de luare a deciziilor? Toate deciziile sunt luate ţinându-se cont de factorul timp? Calităţile de luare a deciziilor şi de rezolvare a conflictelor ale membrilor conducerii şi ale directorilor sunt adecvate scopurilor instituţionale? Cât de adecvate sunt luarea deciziilor şi rezolvarea conflictelor în cadrul proiectelor importante? În procesul decizional sunt implicate şi persoane care deţin informaţii pertinente? Cum sunt rezolvate conflictele în organizaţie? Comunicarea instituţională Care sunt cele mai importante modalităţi de comunicare internă? Membrii instituţiei consideră că există un nivel de comunicare adecvat. în cadrul instituţiei? Care este numărul acestora? Accesul la informaţiile internaţionale este oferit tuturor componentelor organizaţiei? Managementul procesului decizional. un program care să fie consultate în prealabil de către toţi membrii organizaţiei? Au toţi membrii organizaţiei şansa de a-şi exprima liber părerile şi de a concluziona în cadrul întâlnirilor de lucru? Controlul şi evaluarea instituţională. ea are drept cauză un proces decizional şi de rezolvare a conflictelor inadecvat? Lipsa de performanţă sau oportunităţile de creştere a ei sunt identificate în timp util pentru a fi direcţionate spre beneficiul elevilor şi spre creşterea productivităţii instituţiei dvs.Dispuneţi de calculatoare. evaluarea şi monitorizarea acestora în cadrul instituţiei dvs. există mecanisme de corectare a acesteia? Care sunt ele? Membrii organizaţiei au acces uşor la informaţiile cu care ei lucrează? Comunicarea între membrii organizaţiei se realizează uşor? Există un scop clar. telefoane. o agendă de lucru. monitorizare Există politici şi proceduri care să ghideze controlul.

? Există un cod etic de standarde sau practici în cadrul instituţiei? Care sunt acestea? Există personal plătit? Cu câţi voluntari lucrează instituţia dvs. etnice. o strategie de atragere şi dezvoltare a unei "baze" de voluntari? . Ce stimulente şi recompense sunt oferite personalului? Ce stimulente şi recompense sunt oferite voluntarilor? Sunt acestea împărţite echitabil? Sunt aceste stimulente comparabile cu cele ale altor instituţii similare? Ce face organizaţia pentru a se asigura că personalul are într-adevăr abilităţile interpersonale şi de lucru în echipă necesare? Personalul de conducere şi voluntarii reflectă structura comunităţii pe care o deserveşte în termeni referitori la apartenenţa socială. în programe. sexuală etc.? Evaluarea individuală este realizată ţinându-se cont de fişa postului? Care sun măsurile care se iau în cadrul organizaţiei pentru a îmbunătăţi corespondenţa dintre nivelul abilităţilor personalului şi cerinţele postului? Ce cunoştinţe şi abilităţi lipsesc fiecărei categorii de personal pentru a-şi îndeplini responsabilităţile? Enumeraţi punctele slabe corespunzătoare fiecărei categorii.? Care este rolul şi activităţile lor? Voluntarii lucrează cu personalul? Există funcţii îndeplinite în instiotuţie de voluntari? Cum sunt integraţi voluntarii în activitatea organizaţiei? Există un mecanism. religioase? Există o politică integratoare bazată pe corectitudine? Sunt oferite membrilor organizaţiei posibilităţi de dezvoltare profesională? Sarcinile sunt atribuite conform cu calităţile personalului? Există fişe de post pentru fiecare membru al instituţiei dvs. religioasă. rasiale. politici şi documente bugetare? Managementul resurselor umane Angajaţii instituţiei dvs.Cum sunt colectate şi folosite datele pentru monitorizarea şi evaluarea departamentelor şi activităţilor? Sunt datele obţinute prin însăşi aceste procese? Există planuri de evaluare pentru monitorizarea performanţelor? Rezultatele evaluării sunt menţionate în strategia instituţiei. sunt cu toţii calificaţi pentru munca pe care o prestează? Există o planificare pentru resurse umane? Cum sunt selectaţi membrii instituţiei dvs.? Instituţia dumneavoastră are o evidenţă a personalului? Există un sistem de evaluare a performanţelor individuale? Locul de muncă reflectă discriminări sexuale. etnică.

strângere de fonduri.? Care sunt principalele activităţi instructiv-educative Managementul relaţiilor publice (relaţiile cu mediul social.? Bugetul este planificat raportat la componenta timp? Bugetul este revizuit din timp în timp pentru includerea informaţiilor financiare neprevăzute? Sunt rapoartele financiare oferite directorilor.? Această planificare este în relaţie cu strategia naţională. cu idealul educaţional? Care sunt principalele obiective ale prcesului instructiv-educativ? Fundamentul prcesului instructiv-educativ este susţinut adecvat de curriculum-ul naţional? Cum este condusă activitatea instructiv-educativă? Care sunt serviciile educaţionale oferite de instituţia dvs. conducerii instituţiei? Sunt toţi membrii din conducere implicaţi în planificarea şi monitorizarea financiară a instituţiei? Instituţia dvs.? Cum este organizată activitatea de cunoaştere a personalităţii elevului? Cum este controlată şi evaluată activitatea instructiv-educativă şi cine este abilitat să o realizeze? Care este gradul de eficienţă a acestui proces în cazul instituţiei dvs. promovare.? Cum caracterizaţi cererea de astfel de servicii comparativ cu anii anteriori? Care este nivelul de cercetare-inovare a serviciilor educaţionale oferite? Prin ce se diferenţiază serviciile oferite de dumneavoastă de cele ale altor şcoli speciale de profil? Care este maniera de tratare a elevului în cadrul activităţilor instructiveducative? Cine asigură proiectarea activităţilor instructiv educative? Care sunt principalele valori transmise elevilor din şcoala dvs. deţine tehnologia şi resursele umane necesare pentru asigurarea unui bun control financiar şi sistem de informare? Sunt auditorii financiali mulţumiţi de controlul banilor şi a bunurilor de către directorii financiari? Au fost resursele financiare anterioare bine administrate de către serviciul financiar? Managementul serviciilor educaţionale Există o planificare a activităţii educaţionale la nivelul instituţiei dvs. relaţii cu alte instituţii) .a') Care este nivelul de motivare şi de implicare a membrilor organizaţiei? b') Există un timp special alocat pentru motivarea personalului de către conducerea instituţiei? Managementul resurselor financiare Există o planificare bugetară adecvată instituţiei dvs.

Promovare şi Fundraising la nivelul instituţiei dvs.? Există un departament care să se ocupe de managementul relaţiilor publice? Care sunt relaţiile principalele relaţii externe ale instituţiei? Aceste relaţii sunt active? Aduc ele beneficii instituţiei? Aceste relaţii sunt susţinute financiar. tehnic? Răspund ele nevoilor. resurse Rezultatele muncii sunt comunicate de către instituţia dumneavoastră persoanelor externe ei? Care sunt modalităţile de promovare a imaginii instituţionale folosite? Care a fost nivelul de fonduri extrabugetare realizat în anul trecut financiar şi care este plafonul planificat pentru prezentul an financiar? Cine se ocupă de activitatea de fundraising? Care a fost raportul între fondurile bugetare şi cele extrabugetare în anul financiar trecut? . intereselor instituţiilor/persoanelor implicate? Care a fost efectul relaţiilor externe asupra funcţiunilor organizaţiei? idei.Există o strategie de Relaţii Publice.

vechi . Marcaţi cu "X" unul dintre spaţiile alocate fiecărui item. hotărârile conducerii executive: cele actuale. Vă mulţumim! COMPONENTE INSTITUŢIONALE Scopul organizaţiei Forma scrisă şi caracterul concis al misiunii instituţiei Forma scrisă şi caracterul concis al filosofiei instituţiei Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către conducerea superioară Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către conducerea executivă Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către ceilalţi membri Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către publicul extern Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către donatori Regularitatea revizuirii misiunii şi filosofiei instituţiei Forma scrisă şi caracterul concis al istoriei instituţiei Programe Imaginea şi continuitatea instituţiei. funcţionale. "acceptabil"(4). " excelent" (2). "sub minimul acceptabil"(5). "inacceptabil sau nu este aplicabil"(6). "satisfăcător" (3). în funcţie de opinia dumneavoastră. reflectate de conducători Procesul anual de planificare Forma scrisă a planificării anuale Comunicarea formală a planificărilor anuale către conducerea superioară Metoda de revizuire/evaluare a priorităţilor ce decurg din planificare Metoda de evaluare a programelor pe criteriul atingerii nevoilor elevilor Planificare scrisă multianuală Caracterul adecvat al procesului instructiv-educativ/timpului de instrucţie/echipamentelor necesare Sistemul de calcul al costurilor produsului educaţional Suportul voluntar al programelor Conducerea superioară Înţelegerea responsabilităţilor structurii de conducere a instituţiei Fişele de post ale conducătorilor Statutul. deciziile.ANEXA 2 – IEI INSTRUMENT DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ Sub fiecare categorie este enunţată o listă de itemi specifici care puteţi să-i caracterizaţi prin: " superior" (1).

Proceduri de evaluare a obiectivelor pe termen scurt/lung Proceduri de recrutare a noilor membri în conducerea instituţiei Proceduri de direcţionare a noilor membri ai conducerii Proceduri de evaluare a membrilor din conducere şi/sau a rotaţiei la conducere Structura consiliilor de conducere Frecvenţa întâlnirilor membrilor conducerii Participarea la întâlnirile conducerii Proceduri de pregătire a întâlnirilor şi de notare a discuţiilor Folosirea efectivă a timpului în cadrul întâlnirilor Participarea conducerii la performanţa instituţiei Resursele conducerii pentru procesul decizional Forma adecvată de prezentare a rapoartelor financiare către conducere Înţelegerea chestiunilor financiare de către conducere Metodele de revizuire a rapoartelor de auditare financiară Gradul de reprezentare a comunităţii deservite la nivelul conducerii (etnic. sex etc) Înţelegerea relaţiilor între conducerea superioară şi cea executivă Înţelegerea fundraising-ului la nivelul conducerii Donaţii anuale în bani din partea membrilor conducerii Tmpul alocat de conducere problemelor instituţiei Membrii din conducere reprezintă instituţia în cadrul comunităţii Membrii conducerii revizuiesc şi aprobă planurile pe termen lung Membrii conducerii atrag donaţii Raţiunea implicării membrilor din conducere în problematica instituţiei Conducerea executivă Claritatea relaţiilor stabilite Fişe de post corecte şi actuale Conducerea administrativă Comunicarea între membrii conducerii executive Comunicarea cu membrii conducerii superioare Comunicarea cu membrii instituţiei Înţelegerea funcţiilor şi a responsabilităţilor conducerii superioare de către cea executivă Participarea la planificare Experienţa conducerii în raport cu cerinţele posturilor Timpul necesar realizării sarcinilor Posibilităţi de instruire şi de dezvoltare personală a membrilor conducerii Sisteme de recrutare şi utilizare a resurselor umane la acest nivel Politici de personal scrise Sistemul revizuirii anuale a performanţelor Pachetul de beneficii pentru membrii instituţiei Pachetul de beneficii pentru ceilalţi membri ai organizaţiei Scala salariilor membrilor conducerii Scala salariilor celorlalţi membri ai instituţiei . religios.

scris Materiale promoţionale Buget de marketing Analiza costurilor per elev Mărimea departamentului de marketing Experienţa în marketingul educaţional Apelarea la consultanţi de marketing educaţional Abilitatea instituţiei de a atinge constant obiectivele de atragere a resurselor Procesul de evaluare a efectivităţii planului de marketing Relaţii Publice Consistenţa şi claritatea imaginii instituţionale communicate publicului larg Mecanisme de manevrare a neînţelegerilor şi nemulţumirilor publicului Plan anual de relaţii publice Efectivitatea ca modalitate de reprezentare a instituţiei către public Efectivitatea ca modalitate de reprezentare a instituţiei către presă Mecanisme de primire şi evaluare a feed-back-ului din diverse surse Publicaţii ale instituţiei Numărul de persoane implicate în relaţiile publice ale instituţiei Experienţa acestor persoane raportat la cerinţele postului Bugetul de relaţii publice Înţelegerea diferenţei între marketing şi relaţiile publice Fundraising Procesul anual de stabilire a obiectivelor strângerii de fonduri Mecanisme de dezvoltare a implicării conducerii executive în activităţi de fundraising Mecanisme de dezvoltare a implicării conducerii superioare în activităţi de fundraising Abilitatea instituţiei de a atinge constant obiectivele de fundraising Plan scris de dezvoltare a sprijinului anual operaţional Numărul celor care se ocupă de fundraising Experienţa acestora în raport cu cerinţele posturilor Evenimentele speciale reprezintă cel puţin 50% din resursele nete atrase de instituţie .Statutul de angajat al instituţiei Utilizarea de consultanţi/contractori Moralitatea conducerii executive Echipamentele de birou Marketing Gradul de cunoaştere şi înţelegere a proprietarilor de drept ai instituţiei Nivelul general de înţelegere a serviciilor de educaţie specială Nivelul de înţelegere a necesităţii revizuirilor anuale a activităţilor Mecanisme de cercetare şi analiză a mediului serviciilor educaţionale speciale Plan de marketing anual.

Impactul realizării acestor evenimente speciale pentru instituţie Leadership-ul conducerii în cadrul evenimentelor speciale Implicarea conducerii în identificarea posibililor sponsori Implicarea conducerii în relaţia directă cu sponsorii Voluntari implicaţi în fundraising Instruirea reprezentanţilor instituţiei pentru activitatea de fundraising Sume atrase Abilitatea instituţiei de a atrage donaţii individuale. de ţinere a evidenţei financiare şi de realizare a rapoartelor financiare Mecanismele conducerii de revizuire a declaraţiilor financiare Sistem de previzionare şi monitorizare a fluxurilor financiare (intrări şi ieşiri) Abilitatea instituţiei de a administra fluxurile financiare Controlul formal al costurilor Abilitatea instituţiei de a-şi plăti datoriile la termen Auditarea financiară anuală Sistemul conducerii de revizuire a auditului financiar Sistemul de control intern Linii de creditare pentru instituţie Investiţii şi datorii realizate pentru dotarea instituţiei Politici formale de menţinere a integrităţii rezervelor de bani şi a dotărilor Numărul de angajaţi în departamentul financiar Experienţa acestora raportat la cerinţele postului Înţelegerea sistemelor financiare la nivelul conducerii Alte facilităţi Spaţiile pentru desfăşurarea activităţii Spaţiile pentru actuala conducere administrativă Spaţiile pentru predare Spaţiile pentru profesionalizare Spaţiile pentru cabinete de specialitate Ambianţa generală a spaţiului utilizat Gradul de control instituţional al spaţiilor utilizate . cadouri Abilitatea instituţiei de a atrage donaţii din partea fundaţiilor Abilitatea instituţiei de a atrage donaţii din partea agenţilor economici Nivelul resurselor atrase din partea administraţiei publice locale Nivelul resurselor atrase din partea programelor guvernamentale Nivelul resurselor atrase din alte surse Suport computerizat pentru fundraising Informaţii sistematizate cu privire la sponsori Mecanisme de abordare sistematică a foştilor sponsorilor Plan de dezvoltare a bazei de date a sponsorilor Bugetul pentru activităţile de fundraising Managementul financiar Procesul anual de realizare a bugetului Sisteme computerizate de realizare a bugetului.

Mărimea chiriilor plătite pentru aceste spaţii Planificarea Forma scrisă a planificărilor multianuale în curs Planurile sunt revăzute anual de conducerea superioară şi de cea executivă Evaluarea planului din anul trecut raportată la actualul plan Comunicare/Proces decizional Comunicarea din cadrul instituţiei este deschisă. realizat la timp Mediul extern Înţelegerea climatului economic local/regional Înţelegerea în cadrul instituţiei a interconectărilor cu mediul economic Înţelegerea climatului social local/regional Înţelegerea climatului cultural local/regional Înţelegerea climatului politic local/regional . la timp Procesul decizional este bine susţinut informaţional. sinceră.

ANEXA 3 . instituţional) numărul total de copii cu CES din aria de acoperire număr de copii cu CES îndrumaţi până în prezent număr de profesori/educatori implicaţi în prezent în procesul educaţional nivelul de calificare a membrilor organizaţiei număr de cadre auxiliare implicate numărul de citări în presă a instituţiei număr de patente sau alte proprietăţi intelectuale numărul amendamentelor adresate factorilor politici numărul de cereri de informare/implicare în iniţiative ale şcolii volumul fondurilor externe/contracte realizate volumul fondurilor externe/contracte realizate raportul fonduri atrase / fonduri proprii costurile activităţilor instituţiei costurile activităţilor instituţiei (activităţile principale) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ raportul costuri globale/costuri per activitate _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ costul per persoană deservită raportul costuri/beneficii volumul fondurilor externe/contracte realizate numărul de servicii noi oferite numărul voluntarilor ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ .Indicatori de performanţă INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Şcoala _______________________________________ Data _______________________________________ Sursa datelor _______________________________________ (Costurile şi veniturile vor fi exprimate în USD şi vor fi calculate la nivelul anului 1999) numărul de copii cu CES deserviţi în prezent numărul de copii cu CES care ar putea fi deserviţi aria de acoperire (administrativ.

şcoli elementare.210. Polona nr.ANEXA 4 . i se alocă o sumă de aprox.07. suma de aproximativ 15 milioane yeni japonezi în anul fiscal 2000.4.28 / 210. Serviciul European de Voluntariat .90. Valoarea unui proiect poate depăşi această sumă. 50. Sect. Vasile Conta 16. administraţia locală.78 e-mail: eurot@kappa.Mihaela Corina Dumitru /Simona Doina Jianu Tel.89.Mariana Petrescu Actiunea 3. 01 . EUROTIN . Masuri de sprijin . 01 .04 Fax.Confidencebuilding measures programme .02. Tel. alte asociaţii non-profit.72 Adresa: Str. fiecărui proiect considerat potrivit. instituţii de cercetare.43.210. please contact: F-67075 Strasbourg Cedex Tel: +33 (0)3 88 41 24 70 . dar în acest caz Ambasada Japoniei trebuie să solicite aprobarea Ministerului de Externe Japonez. 01 . AMBASADA JAPONIEI ÎN ROMÂNIA Grant Assistance for Grassroots projects Guvernul Japoniei acordă pentru organizaţii non-guvernamentale. Bucureşti 3.Mariana Petrescu Actiunea 5.Viorica Sabina Brad Actiunea 2. astfel aprobarea în sine a proiectului poate necesita o perioadă mai lungă de timp. Tineret pentru Europa .90.310. 01 . Actiuni comune (operational din 2001) .ro Adresa: Str.211. spitale.000 USD.210.07. Bucureşti 2. DIRECTORATE GENERAL OF POLITICAL AFFAIRS .Agenţia pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului Coordonator Program TINERET: Mihaela Corina DUMITRU Coordonatorii de actiuni în Programul TINERET sunt: Actiunea 1. Initiative ale tinerilor .Sorin Mihai Mitulescu Actiunea 4.Programe finanţare PROGRAME ŞI INSTITUŢII DE FINANŢARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 1.2.91 Fax.Council of Europe For information.

Bucuresti-71728 Persoane de contact: Mariela Neagu. 01 . 71102 7.osf.336. USAID Tel. 01 . DELEGAŢIA COMISIEI EUROPENE Tel.77 Fax. CENTRUL EDUCATIA 2000+ / PROIECTUL EDUCATIA 2000+ Calea Victoriei nr.2200 e-mail: apo@etf. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A PERSONALULUI (SDP) Dl. 155.70. Carol Nr. 2. Alain Pol European Training Foundation Villa Gualino Viale.155. Settimio Severo 65.01. 01 – 312. FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE Tel. Sc.53 e-mail. Emil Pop . 01 .312. corina@fdsc.0508 .2222. Et.: 01-615.3636 Fax.52 Fax. 401-312 91 03 5. tel/fax: 401. 01 .310.230. Iulia Deutsch 9.8851 Fax. 3. FUNDAŢIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISĂ Tel.70.01. 6. 78. 7430. Grigore Mora. D1. 01 – 312. Et. Bucureşti 6. 11.650 63 25. nr.Fax: +33 (0)3 88 41 37 81 E-mail: catherine. fax: +39-11-630. Bl. 01 .ro Adresa: Calea Victoriei Nr. 01 – 223. Bucureşti. info@buc. 1-10133 Torino tel: +39-11-630.80 e-mail.310.2453 Adresa: str. 4753 Responsabilul acestui program este: Mr.Lider Grup National tel.it 8. Bucureşti. fax: 01-312.int 4.forne@coe.ro Adresa: Bdul.

et. sector 5. Carmen Tanase si Dl.8557 Adresa: B-dul Burebista nr. Costin Geambasu Departamentul de Formare Profesionala Valea Salciei bl. bl.7. Fundatia Pestalozzi Romania Departamentul de Inovatii si Aplicatii Sociopedagogice Aleea Istru nr. 01 . et. Bucuresti-79362 Persoană de contact: Valentin Alexandrescu 11.5677 Fax. et.USAID Representative 10. Bucuresti tel/fax: 01-778. Halmeu 12. sector 6.8855 Fax. 6-9. Bucuresti Persoană de contact: Peter Lapera . ap.6.1. ap. sc. PNUD (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare) Tel. sector 6. nr. 01 – 211.D15.1.55 Adresa: str. sc.72.322. Natiunile Unite. et. 0131 . 01 . ap. 01 – 322. Bucuresti Persoană de contact: Liliana Andronescu 13. 01 – 210. nr.reprezentant REC in Romania 12. REC ROMANIA Tel.9. bl. Aurel Vlaicu.7716 Dna.28 Persoană de contact: Ovidiu Oancea. 1.3.Adresa: bdul.23. 16. D7.210.3.3494 Adresa: str. sector 1. bl.1. D6.211. 108 A. sector 2. Bucuresti tel/fax: 01-781.8556 Fax. AIDRom Tel. 01 . sc.58.

Tincuta Baltag 14.2021 Reprezentant pentru Romania: Dna.1804. Dacia 83. fax: 01-210. World Bank . Arabela Negulescu .Dna. sector 3 tel: 01-210.Bucuresti bdul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->