ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE

EDITURA ®

Agata
agata@email.ro

 AEC România 2001
Toate drepturile rezervate

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale: ATANASIU, OVIDIU Managementul instituţiilor de învăţământ / Ovidiu Atanasiu – Botoşani: Agata, 2001-09-30 (Ştiinţele educaţiei. Management şi administraţie.) Bibliogr. ISBN 973-85446-0-2

65: 37.1

Ovidiu Atanasiu

MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
- Modele manageriale adaptate pentru România -

Agata

2001

Această politică a condus la alienarea managementului. conducerea tuturor organizaţiilor (fie ele publice sau comerciale) era asigurată de la nivelul central. Pentru mulţi dintre noi este greu de acceptat că o structură şcolară este o structură economică. cât şi ca practică. În cadrul lucrării. deciziile nefondate. prin prisma deficitelor bugetare. odată cu instaurarea regimului comunist. De aceea. îi vine foarte greu să se adapteze noilor condiţii sociale. metodele de management. solicitarea de consultanţă în domeniul managerial trebuie să devină o atitudine firească. Criza cu care se confruntă sistemul românesc de învăţământ nu este singulară. decât să fie preluate de la cei specializaţi în acest domeniu. Privit după decembrie 1989. Deşi România este una dintre primele ţări care a studiat şi aplicat managementul ştiinţific. sociale. în cadrul unui posibil program comun al structurilor de învăţământ. sistemul de învăţământ a devenit oficial şi. în acelaşi timp printr-o puternică mediatizare. Una dintre marile probleme cu care se confruntă învăţământul românesc este cea legată de conducerea unităţii de învăţământ. astăzi. O altă observaţie care trebuie făcută este lipsa de cooperare între diversele domenii educaţionale. Generaţii întregi de manageri au fost educaţi să fie simpli executanţi. Analiza sistemelor de management din cadrul a două şcoli a condus la realizarea profilurilor instituţionale care cuprind principalele componente şi funcţii de management şi indicatorii cantitativi de performanţă. Dar. politice şi economice. Acest lucru a condus indirect la o pierdere a abilităţilor practice de conducere.Cuvânt înainte Multiplele şi contradictoriile transformări economice şi sociale ale perioadei de tranziţie au repercursiuni ample asupra sistemului educaţional din România. Aceste . directorilor de unităţi revenindu-le doar sarcina de a aplica "directivele" superioare. au creat un tip de om cu o mentalitate căreia. Şi în alte state ale lumii au existat şi există probleme asemănătoare. Este mai uşor să fie "reinventate" principiile. am detaliat componentele şi funcţiile de management de la nivelul şcolilor speciale pentru o înţelegere adecvată a acestui concept în condiţiile economice. Inacţiunea. El oferă o varietate largă de informaţii cu privire la sistemele de educaţie din alte state. modelele. culturale şi politice actuale. prioritate naţională. atât ca ştiinţă. Este absolut necesară stabilirea unor raporturi de intercooperare internaţională în ceea ce priveşte rezolvarea acestora. Internetul este o resursă absolut necesară oricărei şcoli. resursele alocate anual au fost total insuficiente. neasumarea responsabilităţii.

De asemenea.profiluri pot constitui baza de plecare pentru eventualele planuri de dezvoltare instituţională. . ca premisă a elaborării planurilor de dezvoltare instituţională. Lucrarea realizează o adaptare a conceptelor managementului clasic la condiţiile unei instituţii educaţionale în scopul descoperirii problemelor manageriale cu care aceasta se confruntă. punctele slabe şi cele puternice ale organizaţiei pe care o conduce. necesar oricărui director care doreşte să cunoască nivelul de dezvoltare instituţională. lucrarea a fost concepută şi ca un model de evaluare managerială.

Dicţionar de Sociologie. În Dicţionarul de Sociologie1. Diferenţa între un sistem social şi un sistem uman individual este participarea mai multor persoane la respectiva activitate. Conceptul de sistem 1. de acţiuni. Unitatea cea mai simplă ce prezintă caracteristicile de sistem ale vieţii social-umane este activitatea.C.L. Vlăsceanu. Bucureşti. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1. 1. Definiţii şi interpretări Teoria generală a sistemelor a fost dezvoltată de biologul Ludwig von Bertalanffy în ultimii ani ai celui de-al II-lea Război Mondial. Echilibrul static reprezintă o configuraţie de stări a elementelor sistemului care sunt reciproc compatibile. Teoria a fost imediat adoptată şi aplicată în foarte multe ştiinţe.1. astfel organizat şi orientat încât să realizeze o anumită finalitate. familie. modificarea unuia ducând la modificări determinate în toate celelalte prin natura sa". vii sau nevii. localitatea. Aplicarea teoriei generale a sistemelor la societatea umană a condus la o schimbare fundamentală a opticii cu care era interpretat până atunci mediul social.1.CAPITOLUL 1. Viaţa socială prezintă caracteristica de sistem la toate nivelele sale de organizare: grupul de muncă. societatea globală.. Aceste reguli pot fi conceptualizate în sisteme împreună cu componentele sale variate ce interacţionează între ele. umanitatea. sistemul social este definit ca fiind "mulţimea de obiecte care acţionează între ele atât de intens încât stările lor sunt interdependente. Fiecare dintre aceste subsisteme a fost studiat separat ca parte a întregului sistem folosind metoda feed-back-ului.. Sistemul social ca şi celelalte sisteme se caracterizează printr-o stare de echilibru intern care poate fi static sau dinamic. Societatea era un sistem cu mai multe componente sau subsisteme. Sistemele dinamice sunt caracterizate prin 1 Zamfir. Teoria ne relevă reguli care guvernează comportamentul unei mari varietăţi de entităţi. Legile pot fi formulate teoretic să descrie cum funcţionează sistemul. ea reprezintă un sistem de comportamente. prezentând deci o mare stabilitate. Editura Babel. 1998 . şcoala.

iar relaţiile sunt legăturile dintre obiecte şi atribute în interiorul sistemului. Dunod. colecţia Idei contemporane. Obiectele sunt parametrii sistemelor. concepţii. Drăgănescu. Un sistem este. L'analyse des systèmes et les problemes de gestion. Teoria sistemelor reprezintă un salt calitativ important în gândirea ştiinţifică contemporană datorită aplicabilităţii sale în orice sector de activitate. Alţi autori consideră sistemele ca fiind de două feluri: controlate nemijlocit de om (o clasă de elevi) sau controlate mijlocit de om (o şcoală). Progresul tehnic. până la nivelul mult controversatei globalizări economice. omul şi-a depăşit cu mult sistemul său tradiţional. 2 3 Optner. Deşi sunt foarte multe definiţii şi interpretări ale sistemului. un ansamblu unitar de elemente care se află în legătură reciprocă. O contribuţie esenţială a avut asupra deschiderii căilor de cercetare a sistemelor complexe cum este societatea umană sau activitatea educativă. Deşi nu se vorbea despre sistem în termenii zilelor noastre. mărimi. 1968. 1976 . Putem spune că civilizaţia de astăzi se datorează în mare măsură acestui sistem de gândire. Ea reuşeşte să explice mecanismele sociale. L. fără a se atinge stări de echilibru înalte.1. de fiecare dată când cercetăm un sistem el va fi integrat cu certitudine unui sistem superior.2. Din punct de vedere antropologic. un "ansamblu de obiecte şi un ansamblu de relaţii între aceste obiecte şi atributele lor"2. Astăzi. tinzând să cuprindă în spaţiul său întregul ecosistem. Editura Politică. există totuşi o definiţie unitară a acestuia. de la nivelul unei organizaţii foarte mici. un tot organizat de cunoştinţe. el formează o unitate specifică împreună cu mediul. deci. Mihai. Acest lucru a permis o reevaluare a tuturor concepţiilor de până atunci şi deschiderea unor noi perspective pentru viitor. Sistem şi civilizaţie.. create de om şi sisteme complexe. modalităţile de explicare a problematicilor specifice acelor timpuri foloseau elemente ale teoriei sistemice. un mod ordonat de acţiune". Noţiunea de sistem în filosofie Utilizarea conceptului de sistem este întâlnită încă din antichitate. Sistemul reprezintă. a deschis calea spre o comunicare nelimitată spaţial sau temporal. atributele sunt proprietăţile obiectelor. ca efect al gândirii sistemice din zilele noastre.S. 1.3 Acelaşi autor realizează o clasificare a sistemelor considerându-le: naturale. Paris. deci.faptul că schimbările interne sunt continue. Un punct de vedere similar are şi Mihai Drăgănescu care consideră un sistem ca fiind un "set de obiecte interconectate. teoria sistemică este foarte actuală. ca subsistem al sistemului global. elementele oricărui sistem sunt de obicei sisteme de ordin inferior.

sistemele planetare erau văzute ca nişte "ceasornice". Încrederea oamenilor epocii moderne în existenţa şi rolul legilor este foarte mare. În jurul anilor 300-500 îH. vei obţine efectul". Determinismul a jucat un rol uriaş în filosofia modernă tocmai datorită tendinţei gânditorilor de a vedea lumea ca pe un "gigant mecanism". când Heraclit formula conceptele sale cu privire la schimbare. ordonate şi având un comportament foarte previzibil". în Reflecţii. nedreptate sau lucru rău. Toate corpurile vii." Francis Bacon exprimă şi el un mod de gândire foarte răspândit. Doi a creat pe trei. accident. sunt considerate ca fiind "încercări" trimise omului de către divinitate. Unul dintre opozanţii determinismului fizicalist este Karl Popper. fapt fără raţiune. oamenii fiind nişte rotiţe sau în cel mai bun caz sub-automate înăuntrul său. corespunde unui plan bine gândit şi asigură desfăşurarea fenomenelor într-un anumit sens. încât se ajunsese să se creadă că şi divinitatea are legile ei. El vorbeşte despre Legea eternă care controlează până şi mişcarea astrelor. Încă de la sfârşitul secolului XVIII apar interpretări filosofice care încep să zdruncine încrederea oamenilor în principiul cauzalităţii. Marcus Aurelius. Sub influenţa mecanicii newtoniene ce obţinuse succese în descrierea şi prevederea unor sisteme fizice. Unu a creat pe doi. Seneca pune pentru prima dată problema existenţei legilor.La filosofii clasici exista credinţa că lumea în care trăim este caracterizată prin ordine şi armonie (raţionalitatea lumii). la mii de kilometri depărtare. chinezii îşi formulau propriul lor sistem (în Tao Te Ching a lui Lao Tsu): "Tao a creat pe unu. El porneşte de la premisa că tot ce se întâmplă are o cauză şi că. folosind raportul cauzal "dacă produci cauza. . omul poate controla natura. Armonia este obţinută prin combinarea acestor forţe. Acesta consideră un coşmar idea că întreaga lume se află într-un uriaş automat. oamenii au început să creadă că orice există poate fi prevăzut deoarece toate fenomenele sunt în esenţa lor de tip ceasornic. Cele zece mii de lucruri l-au îmbrăţişat pe Yin. Şi l-au exprimat pe Yang. Tot ce se petrece în univers are o logică. Gândirea iudeo-creştină dezvoltă în mod original această schemă de gândire. considera că totul respectă legea dreptăţii atribuită unei fiinţe ce distribuie lucrurile după merite. Tot ceea ce pare întâmplare. alţi gânditori erau îngroziţi de consecinţele ce urmau să decurgă din această imagine a lumii ca mecanism implacabil. În timp ce unii filosofi erau entuziasmaţi de posibilităţile ce se deschid ca urmare unui determinism universal. Karl Popper spunea că gândirea este tentată să vadă într-un ceasornic simbolul sistemelor fizice sau biologice "regulate. Trei a creat zece mii de lucruri.

haotice. a unei relaţii cauzale prin care un fenomen îl produce pe celălalt. cerinţele ce decurg din formarea pluridimensională a personalităţii umane. Un secol mai târziu. în lumea muncii şi în cea profesională. care urmăreşte binele şi în general realizarea valorilor în lume. În natură nu există legi. ar fi inapt de dezvoltare şi inovare. Când spune "Dumnezeu a murit!" el vrea să redea imaginea unei lumi dezordonate. Un univers în care nu ar fi decât ordine. social-culturale. au determinat apariţia unei viziuni sistemice. compusă din forţe care se confruntă. tehnologice. tehnică. au produs mutaţii . Nietzsche destramă imaginea universului ordonat şi armonios care evoluează într-un anumit scop. Noile realităţi economice. susţine el. Este o interpretare dinamică a noţiunii de sistem. Viziunea sistemică asupra educaţiei şi învăţământului este o condiţie elementară a legăturii dintre şcoală şi societatea actuală. structurii şi formei. în sensul absenţei ordinii. Concluzia care se desprinde de aici este că gândirea contemporană consideră lumea în care trăim ca pe împletire a ordinii şi a dezordinii. ne ajută să-i înţelegem jocul. "Ştiinţa voioasă") nu va ezita să contrazică fundamental teoria cauzalităţii. sunt inventate de oameni cu scopul de a simplifica şi uşura vorbirea. scop sau şansă. ar fi un univers în care n-ar exista nici o înnoire. Aceste două forţe se confruntă permanent. El va nega existenţa în realitate a cauzei şi a efectului. el nu a respins principiul cauzalităţii. în cultură şi în modul de viaţă al oamenilor. Aceste noţiuni. Nu toate procesele din univers conduc la dezordine. multitudinea de factori implicaţi. Pornind de la aceste premise. Dacă în viziunea clasică lumea apărea ca un imperiu al ordinii (o mare ordine în care existau mici insule de dezordine). în concepţiile contemporane imaginea se inversează: universul este conceput ca o mare dezordine pe care există mici insule (enclave) de ordine. iar dacă le luăm în serios. Friedrich Nietzsche ("Dincolo de bine şi rău". nu facem altceva decât să le transformăm în mituri. Izolarea lor le-ar face să devină două calamităţi. Noţiunea de sistem în educaţie Complexitatea vieţii contemporane.3. Aceste enclave nu sunt eterne dar ele există.David Hume ("Cercetare asupra intelectului omenesc") va constata că ceea ce putem percepe este numai succesiunea regulată a fenomenelor pe care le numim cauză şi efect. integratoare a procesului educaţional. ştiinţifice. Morin construieşte "tetragrama" : ordine / dezordine / interacţiuni / organizare. sunt convenţii utilizate de oameni.1. necesitatea adaptării şi readaptării continue a indivizilor la schimburile rapide ce au loc în ştiinţă. E. din conflicte şi accidente. Aceasta ne dă "cheia universului". De asemenea un univers care nu ar exista decât dezordine nu ar putea să se organizeze. Cu toate că Hume a arătat că nu deţinem dovezi incontestabile privind existenţa reală a legăturilor cauzale. dar nu vom descoperi niciodată existenţa efectivă a unei legături necesare între ele. Caracteristica generală a lumii este haosul. 1. oameni care să comande sau să asculte de comenzi.

trepte de învăţământ. Ea este produsul unui sistem de factori. juridice. În aceste condiţii. autoreglabil. Aceste sfere sunt la rândul lor subsisteme ale sistemului social. Conducerea învăţământului la toate nivelurile trebuie să poată perfecţiona continuu structura sistemului. social-politică.G. întregul sistem educaţional trebuie să facă faţă tuturor acestor cerinţe ale societăţii pentru a putea dezvolta personalitatea umană în armonie cu mediul înconjurător. Despre conducerea ştiinţifică şi conducerea societăţii ca sistem. treptele de învăţământ). 4 Afanasiev V. culturale. Din punct de vedere sociologic. toate instituţiile de învăţământ fiind integrate unui sistem mai general reglementat prin legi (politice. Analizând sistemul va trebui să surprindă într-o primă fază întregul ansamblu de relaţii care constituie structura sistemului pentru a putea interveni într-o a doua fază. Sistemul de învăţământ apare ca un subsistem al societăţii care ţine de sfera activităţii spirituale dar cu legături puternice cu toate celelalte sfere. spirituală şi social familială. Ea cuprinde patru sfere principale4: economică. Conlucrarea se realizează în diferitele zone ale activităţii instructiveducative şi are la bază: • corelarea obiectivelor educaţionale pe grupe de vârstă.). tehnologice etc. Între elementele sistemului de învăţământ trebuie să existe legături strânse. dinamic. şcoli de diferite grade şi profiluri • stabilirea adecvată a conţinuturilor obiectelor de învăţământ şi a activităţilor educative • abordare interdisciplinară a problemelor • evitarea eşecului şcolar şi facilitarea adaptării copiilor şi tinerilor în trecerea la o treaptă superioară de învăţământ • conceperea unitară a procesului de formare şi perfecţionare a personalului didactic • egalizarea condiţiilor de pregătire a elevilor • creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. de influenţe ce depăşesc nivelul particular al şcolilor privite ca instituţii specializate. sociale. Această personalitate nu poate fi produsul unei trepte de învăţământ sau al unei discipline studiate. capabilă de performanţe superioare. atât pe verticală (între obiectele de studiu..importante la nivelul idealului educaţional. de conlucrare. societatea este un sistem complex. 1968 . Viziunea sistemică este prezentă şi la nivelul organizării şcolare. Moscova. cât şi pe orizontală (între obiectele de învăţământ ale claselor de acelaşi nivel şi profil).

Bucureşti. Vlăsceanu.Care sunt metodele şi strategiile implicate? . Scribner Economics.Cine trebuie să ofere aceste servicii? . Beneficiarii acestor servicii sunt toţi membrii societăţii. New York.2..C.Ce servicii şi în ce cantitate trebuie oferite (într-un anumit moment)? . Viziunea economică a sistemului educaţional trebuie să ţină cont de patru aspecte principale5 în raport cu resursele sale: . Sistemul educaţional . Prin ele însele.o abordare economică În condiţiile sistemului social despre care am vorbit anterior. Caracteristicile umane formate de sistemul educaţional trebuie raportate la cerinţele sociale ale momentului.. Roger LeRoy. Din alt punct de vedere. de persoane abilitate să le ofere. Sistemul educaţional al României trebuie privit şi sub aspectul său economic. La nivelul organizaţiei vorbim adesea despre conceptele de eficienţă şi performanţă. s-a lovit de lipsa de pregătire economică a conducătorilor instituţiilor de învăţământ. Există mai multe metode şi strategii implicate care trebuie adaptate continuu la schimbările societăţii pentru a oferi finalităţi în concordanţă cu cerinţele sociale. o componentă deosebit de importantă este subsistemul economic. aceste servicii trebuie oferite de specialişti în educaţie. 1998 . a primului. sistemice. Descentralizarea sistemului de învăţământ.1. dar complementare: 5 Miller.L. Problematica organizaţiilor se centrează pe trei aspecte: • analiza organizaţiei ca sistem social • relaţia dintre organizaţie şi societatea globală • analiza modalităţilor de organizare Privită ca sistem social.4. organizaţiile prezintă o orientare structurală spre realizarea cât mai eficientă a finalităţilor. Dicţionar de Sociologie. mai ales în condiţiile actuale de cădere economică.1. Conceptul de organizaţie Organizaţiile sunt "grupuri de oameni care îşi organizează şi coordonează activitatea în vederea realizării unor finalităţi relativ clar formulate ca obiective"6 Secolul XX este secolul dezvoltării rapide a organizaţiilor.Cine trebuie să beneficieze de aceste servicii? Încercând să răspundem la aceste patru întrebări putem spune că serviciile educaţionale au ca finalitate formarea omului şi a personalităţii sale. organizaţia poate fi abordată din două puncte distincte. Scribner Educational Publishers. Editura Babel. 1. deşi un fapt pozitiv. 1988 6 Zamfir. Delimitarea artificială a subsistemului educaţional de cel economic nu poate avea ca rezultat decât un eşec al gândirii integratoare.

5.3.. conexiunea.).modalităţi specifice de organizare a activităţilor astfel încât să se obţină performanţe cât mai ridicate • sisteme socio-umane compuse din indivizi (cu motivaţiile lor).C. sociale etc..L.L. Vlăsceanu.. indiferent de structura acestora"9. Bucureşti. metoda. Eficienţa poate fi calculată după formula: Zamfir. Editura Babel. Conceptul de acţiune şi activitate Acţiunea este un "proces delimitat în timp. individual sau colectiv. 1998 9 Zamfir. situaţia (condiţiile fizice. 1998 7 8 . Acţiunea înglobează patru elemente: actorul.C. În limbajul comun eficienţa înseamnă maximizarea rezultatelor cu minimizarea costurilor.L. Dicţionar de Sociologie. Bucureşti. 1. Conceptul de eficienţă Eficienţa este măsura rezultatelor unei activităţi raportate la eforturile făcute.4. 1.. Dicţionar de Sociologie. Vlăsceanu.. • 1.C. raportul stabilit între diversele unităţi sociale. 1998 Zamfir. Editura Babel. Bucureşti. obiectivul şi modalitatea de realizare a acesteia (strategia. Dicţionar de Sociologie. de realizare a unui obiectiv suficient de clar formulat la nivelul conştiinţei autorului ei"7. întins pe o perioadă îndelungată de timp şi orientată spre realizarea unor finalităţi mai globale8". tehnica).. Editura Babel. Activitatea este un "complex de acţiuni. relaţii interpersonale şi grupuri sociale Relaţia dintre organizaţie şi societatea globală şi analiza modalităţilor de organizare instituţională le vom dezbate pe larg în capitolele ce urmează. Conceptul de relaţie socială Relaţia socială este o componentă importantă a sistemului social obiectivată prin "legătura. Vl ă sceanu.

Ch. Geneva."procesul de coordonare a resurselor umane. 1981.B şi O'Grady. Boston. p. 1992 10 . Pentru învăţământ. Business.8.8. Management. Conceptul de management Există numeroase definiţii ale managementului. cele mai răspândite definiţii sunt cele pragmatice. Krasnopoiasa. efectivitatea se traduce în gradul de adecvare al serviciilor educaţionale la obiectivele propuse. "ştiinţa managementului firmelor rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează.. Management. tehnici şi modalităţi de conducere. Bucureşti. financiare şi fizice în vederea îndeplinirii scopului primar al organizaţiei . Sydney.. Toronto. obiective care trebuie să ţină cont de cerinţele societăţii din momentul respectiv. Eficacitatea învăţământului reprezintă gradul în care el reuşeşte să transmită cunoştinţele necesare elevilor. 1973.1.I. de natură să asigure ridicarea eficienţei"14 Reece. Conceptul de efectivitate Efectivitatea este gradul de adecvare al serviciilor (sau al instituţiei) la obiectivele propuse. Pringle. Izdalelostvo Moskovskovo Universitela. realizează un obiectiv. p. J. London. 124 11 Longenecker."procesul de obţinere şi de combinare a resurselor umane. fizice şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei"10 .. 1984 14 Nicolescu.obţinerea de produse şi servicii dorite de un anumit segment al societăţii"11 Alte abordări tratează managementul ca ştiinţă: . O. EDP.260 13 Popova. Paris. În lucrările de management nord-americane. îndeplineşte o funcţie. să îi formeze. Conceptul de eficacitate Eficacitatea este măsura în care o activitate satisface o necesitate. Charles Merril Publishing Company. Organiza ţiia u pravlenta proizvodstvo. Moscova. şi al ţii. Dallas. 1.. managementul este: . 12 * * *Petit Larrouse. 1984. 1.."ştiinţa care se ocupă de legile conducerii generale şi de legile sintetice ale componentelor sale"13 După opinia şcolii româneşti de economie. p. C.7. J. informaţionale. a conceperii de noi sisteme. Potrivit acestora.H. Houghton Mifflin Company. metode.6."ştiinţa tehnicilor de conducere şi gestiune a întreprinderii"12 . J.

culturii etc. Cu toate acestea el a păstrat o puternică particularitate economică prin menirea sa: creşterea eficienţei economice. ca subiect şi ca obiect al managementului. statistica. Dar. ştiinţele juridice etc. prin prisma obiectivelor ce-i revin. resursele şi mijloacele sistemului în care este integrat.Elementele specifice ale managementului sunt procesele şi relaţiile de management. tehnici şi proceduri de management ale organizaţiei în ansamblul său şi ale componentelor sale majore. sunt marcante influenţele altor discipline asupra ei: sociologia. în strânsă interdependenţă cu obiectivele. metode. deşi este o ştiinţă economică. ştiinţei. Deşi primele cristalizări ale ştiinţei managementului a avut în prim plan întreprinderea. matematica. OMUL. nu mai este pentru nimeni o noutate că aceasta şi-a extins aria de aplicabilitate şi asupra educaţiei. . psihologia. Managementul este o ştiinţă umanistă pentru că situează în centrul investigaţiilor sale. Ţinând cont de faptul că este o ştiinţă aplicată. care nu trebuie confundate cu relaţiile şi procesele economice. Organizaţia este principalul generator de valori în care îşi desfăşoară omul activitatea. un rol major îl deţine conceperea unor noi sisteme.

precum şi noile perspective care se înfăţişau sistemului de învăţământ.CAPITOLUL 2. dar găsim şi şcoli în care acestea sunt exacerbate. aproape că nu există. Această umbră a "socialismului răsăritean". Pregătirea managerială a profesorilor. Înţelegerea noilor mecanisme sociale de către personalul didactic ar putea restabili un echilibru pierdut. Găsim şcoli în care foarte multe dintre problemele cu care se confruntă întreg sistemul aproape că nu există. Efectele sunt astăzi vizibile (la 11 ani de la momentul decembrie 1989). O altă parte a acţionat instinctual la noile condiţii obţinând câteodată rezultate notabile. În cele ce urmează vom realiza o radiografie a reformei şi a sistemului de învăţământ. În afara acestor aspecte de relaţie din cadrul sistemului social. În aceste condiţii. Trecerea la economia de piaţă. a infrastructurii etc. ca o luptă surdă atât cu factorii externi. au început să întreprindă eforturi pentru a se pregăti din punct de vedere managerial. a contextului socio-economic şi politic. conştiente de drumul fără întoarcere. O parte dintre cadrele didactice. reforma învăţământului apare ca o utopie. pe vidul legislativ şi pe căderea accentuată a economiei româneşti. De asemenea. care a creat mentalitatea aşteptării continue ca "altcineva" să rezolve problemele şi a redus scopul învăţământului la transmiterea de informaţii este una dintre principalele cauze ale ritmului lent al reformei. a principalelor probleme ale personalului didactic. în contextul unei pieţe normale. bazată pe inflexibilitatea sistemului. pe imposibilitatea adaptării rapide la noile condiţii sociale. a finanţărilor. Descentralizarea sistemului de învăţământ din punct de vedere financiar este un instrument deosebit de valoros pentru cei care ştiu cum să-l folosească. atragerea de resurse extrabugetare este la fel de posibilă. . Ultima categorie (marea majoritate a cadrelor din învăţământ) nu s-a implicat deloc continuând să aştepte rezolvări miraculoase "de la centru". în interiorul sistemului se ridică alte obstacole importante care sunt în strânsă legătură cu mentalitatea oamenilor. au condus la o criză acută a acestuia. O RADIOGRAFIE A SISTEMULUI ROMÂNESC DE ÎNVĂŢĂMÂNT Schimbarea sistemului politic anterior anului 1989 a condus la schimbări majore în toate celelalte sectoare ale vieţii sociale. descentralizarea şi separarea puterilor în stat. cât şi cu cei interni.

orientarea pregătirii forţei de muncă conform cerinţelor imediate ale pieţei muncii • apariţia sectorului privat în economie . reforma de tranziţie a învăţământului şi să se înceapă neîntârziat reforma sistemică a Educaţiei Naţionale. Şcoala românească prezintă o serie de trăsături care reclamă evident idea de schimbare. resimţită prin tendinţa de preluare a unor modele externe • experienţa naţională care priveşte continuarea procesului educaţional cu negarea influenţelor externe.2.1. Alternativele formulate în literatura de specialitate au în vedere fie accelerarea schimbărilor deja iniţiate. excesiva intelectualizare a şcolii.1. care a trebuit depăşita în 1998. Toate aceste deficienţe ale şcolii româneşti pot fi ameliorate sau înlăturate definitiv printr-un sistem coerent de inovaţii şi invenţii bazate pe Legea Învăţământului. prin care învăţământul românesc să poată fi racordat în mod real la evoluţiile din învăţământul european. O prejudecată puternică. fie o reformă a sistemului în ansamblul său. cuprinzătoare şi coerentă. În România ultimilor ani. atât structurală cât şi funcţională: centrarea pe rolul şi importanţa profesorului. lipsa evaluării continue etc. este aceea după care reforma ar trebui să se concentreze asupra rezolvării anumitor probleme legate de infrastructura sistemului de învăţământ. studentului. falsa imagine de şcoală elitistă. de reformă. de asigurarea unei finanţări adecvate sau de modificarea planurilor de învăţământ. economic şi social al reformei în învăţământ În linii mari. este raţional să se încheie. Ministerul Educaţiei Naţionale a ales explicit o reformă a conţinuturilor şi reglementărilor. care asigură schimbări perceptibile începând cu statutul şi demnitatea elevului. a crizei economice • constituirea conjuncturală a pieţei forţei de muncă şi lipsa unor repere privind evoluţia viitoare a acesteia.1. după 1989. reformă reală a învăţământului a fost cerută şi aşteptată continuu de către toţi actorii vieţii sociale. volumul imens al conţinuturilor. Reforma învăţământului Reforma educaţiei şi a învăţământului din România a fost (şi este) marcată de două atitudini contrare: • nevoia de schimbare. discriminarea apărută în raport cu învăţământul special. s-a arătat că. contextul reformei învăţământului poate fi caracterizat prin următoarele tendinţe: • accentuarea. 2. în anii de învăţământ 19981999 şi 1999-2000. o reformă neîntârziată. cadrului didactic. în condiţiile ţării noastre. O astfel de reformă poate absorbi deopotrivă reforma de sistem şi accelerarea reformei. excesiva teoretizare a disciplinelor de studiu. În acest sens. Contextul politic.

burse în străinătate. elevilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale Se doreşte înfiinţarea unui număr suplimentar de: • instituţii de învăţământ. în structura populaţiei pe medii rezidenţiale. • dezvoltarea şi organizarea şcolilor de ucenici. oficii. unităţile de învăţământ se profilează. agenţii) care preiau.. în general. pentru activităţile extraşcolare: ştiinţifice. fiecare. folosirii autonome a resurselor extrabugetare. • unităţi speciale: case de copii şi case de copii de tip familial pentru copiii orfani sau proveniţi din familii sărace. sportive şi de creaţie desfăşurate cu şi pentru elevii cu performante superioare. turism şcolar. într-o abordare specializată şi debirocratizată. • promovarea autonomiei financiare a unităţilor de învăţământ în folosirea resurselor proprii. clase şi grupe pentru populaţia şcolară cu cerinţe educative speciale.. plasament familial. ameliorări şi amendamente ale legislaţiei în vigoare: • redefinirea învăţământului de stat ca învăţământ public şi derivarea explicită pentru autorităţi. şi. modificări în distribuţia teritorială a populaţiei.1. comunităţi şi agenţi economici locali de participare la stabilirea reţelei şcolare şi susţinerea ei. familii de adopţie.• • • restrângerea activităţilor industriale şi restituirea proprietăţilor agricole deţinute înainte de colectivizare schimbări importante manifestate în structurile sociale consecinţe asupra fenomenelor demografice: diminuarea indicelui de natalitate. gimnazial. liceal şi postliceal. de nivel preşcolar. • organizarea de unităţi autonome (servicii. curriculum. probleme de bază ale învăţământului: evaluare. administraţie. primar. cămine şi cantine. sport şcolar. 2. Elemente care pot conduce spre o relansare a învăţământului: a) Cofinanţarea • pentru salarizarea personalului didactic: unităţile de învăţământ îşi pot completa – în funcţie de nevoi . a învăţământului profesional.numărul de posturi finanţate de la buget.2. profesional. precum şi în materie de dezvoltare instituţională proprie. cultură. • pentru întreţinerea preşcolarilor şi a elevilor în internate. • reorganizarea sistemului de învăţământ corespunzător cererii din economie. standarde ocupaţionale etc. c) Completări. intensificarea fenomenului migraţiei dinspre mediul urban spre rural. în funcţie de performanţele pe . • reforma finanţării unităţilor de învăţământ în direcţia finanţării globale. cultural-artistice. reportării sumelor neutilizate într-un an bugetar etc. tehnice. cu cererea agenţilor economici şi a instituţiilor interesate. b) Protecţia socială a copiilor. cu personal angajat cu finanţare din resurse extrabugetare proprii. precum şi nevoilor de dezvoltare intelectuală a elevilor înşişi. în raport cu nevoile comunitare.

Cartea alb ă a Reformei Învăţământului.2.6 1237.2.învăţământ universitar de lungă durată (4-6 ani. Sistemul În conformitate cu Legea Învăţământului.4 50. de resursele de care dispun şi de cooperările internaţionale pe care le realizează.5 1128.3 54.4 95/96 697.3 91/92 742. Iosifescu.8 30. doctorat. organizat în: .5 1201..învăţământ secundar: ciclul I (gimnazial): clasele V-VIII Învăţământul secundar .6 90/91 752.2 1397.8 1388.4 757.învăţământ profesional (2-4 ani) şi de ucenici (1-3 ani) Învăţământul postsecundar: .7 30. 1998 16 Comunicat al Direcţiei Resurse Umane din cadrul MEN 17 Comisia Na ţional ă pentru Statistică .0 1160.4 778.7 714. Jig ă u.6 262.1.5 1.2 45. cursuri de perfecţionare) Evoluţia efectivelor de elevi din învăţământul preuniversitar.învăţământ universitar de scurtă durată (de 3 ani) .3 1336.C.ciclul II.M. Brâncoveanu.9 261.0 54.7 1375. B ă descu.7 288.învăţământ primar: clasele I-IV .M.0 792.învăţământ postliceal şi tehnic de maiştri (1-3 ani) Învăţământul superior: .S. organizarea şi funcţionarea de Centre şi Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică şi de Orientare privind Cariera în fiecare judeţ 2.1 93/94 712.8 36. în funcţie de profil) ..6 96/97 97/98 659. care debutează la vârsta de 7 ani (6 ani la solicitarea părinţilor) este organizat în: . Situaţia actuală a sistemului de învăţământ 2..9 35.3 304.1 722.4 375.2 2572.16: Învăţământul preşcolar.9 92/93 752.3 1164.2 1339.2 1356. organizat pe grupe pentru copii de 3-6 ani (ultima grupă pregăteşte copiii pentru şcoală) Învăţământul general obligatoriu.R.4 1253.8 36.8 765.1998 . Anuarul Statistic al României .6 57.7 1262.6 31..5 2532.7 995.6 2546.2 29.2 623.7 37.învăţământ postuniversitar cu o durată de 1-3 ani (studii aprofundate.9 1379.4 787.3 15 Novak.5 1447.4 57.9 2540.1 2533.4 300.2 285.9 29.2 2559..colegii universitare .2 2639. pe niveluri17 (mii) Niveluri Preşcolar General primar gimnazial SPECIAL Liceal 89/90 835.1 1121.1 1346. studii postuniversitare de specializare.0 333.• care le obţin. sistemul de învăţământ din România cuprinde15. studii academice postuniversitare.0 1512.8 33.3 1211.1 2730.7 94/95 715.învăţământ liceal: clasele IX-XII (XIII) .7 365.9 2921.4 57.

printre altele. precum şi condiţiile geografice şi-au pus amprenta asupra dezvoltării reţelei de învăţământ şi a evoluţiei populaţiei şcolare: • factorii de mediu (relief.2 4319. social şi fenomenele demografice din ultimul deceniu.profesional . dezvoltarea economică a zonei) condiţiile de transport şi scăderea populaţiei şcolare. cu excepţia învăţământului special.Profesional Post-liceal TOTAL 5410.8% În ceea ce priveşte învăţământul special.2 4339. din raţiuni financiare18. • analiza statistică a fluxurilor şcolare din învăţământul obligatoriu.0 Referitor la efectivele şcolare primul aspect care trebuie menţionat este diminuarea substanţială a efectivelor şcolare. deocamdată.2 4643. că în România sunt mai mulţi copii cu nevoi speciale decât cei pe care îi cuprinde învăţământul special şi că o creştere a efectivului de elevi în învăţământul special este necesară în România. Trebuie menţionat. acestea asigurând şcolarizarea a 15% dintre elevii de vârsta respectivă. au avut drept consecinţă.2 4429. dintre unităţile de învăţământ primar. funcţionarea unui număr important de unităţi şcolare în regim de predare simultană. peste 60% sunt cu predare simultană.4 4317.416 202 786 362 Contextul economic.1% Profesional -13. procentul de diminuare a efectivelor din 1998 este următorul: Procent diminuare de Preşcolar -25.2 4873.centre de educaţie specială şi recuperare .407 35.primar şi gimnazial . la nivelul întregii ţări. 18 MEN.4% Primar/Gimnazial -12.349 14. condiţii şi căi de acces.0 4365. numărul de copii este distribuit astfel: Nivel de învăţământ Învăţământ special .preşcolar . însă. Creşterea este ţinută. la o limită sub necesar.4% Liceal -43. Date statistice ale învăţământului (sinteza) . Comparativ cu 1989.centre de pedagogie curativă şi terapie socială Număr elevi 3.2 4590. unde se remarcă o creştere a efectivelor de elevi cu 7000 de elevi comparativ cu anul şcolar 1989/1990.centre de reeducare şi educaţie preventivă . a condus la evidenţierea unui abandon şcolar de peste 20% dintre elevii care parcurg acest nivel.240 2.cămine şcoala pentru minori cu deficienţe .

prin devalorizarea meseriei de educator şi prin lipsa de atractivitate a carierei didactice în rândul tinerilor şi nu numai a lor. Deficitul de comunicare şi de participare este a patra mare problemă a personalului didactic din România. aplicarea lor este formală sau întâmpina opoziţie la punerea lor în aplicare din partea celor care nu au participat în nici un fel la elaborarea lor. indusă de persistenta organizării "raţionalbirocratice" (în accepţiunea consacrată de Max Weber) a sistemului şcolar care împiedică trasparentizarea şi fluidizarea fluxurilor de comunicare: informaţia este transmisă mai ales ascendent.7 10470. Nu a existat."Revista de Pedagogie") şi cu tiraje reduse. deciziile se iau la vârf şi. decizia descendent.7% 0. Comunicarea şi participarea sunt îngreunate şi de lipsa infrastructurii necesare unei comunicări moderne şi eficiente şi de dificultăţile materiale. A doua mare problema este deficitul de profesionalizare. Finanţarea învăţământului public Conform Legii Învăţământului (nr. până la începutul acestui an.5 1462. cu rol de informare dar şi de dezbatere sunt extrem de puţine ("Tribuna Învăţământului". Publicaţiile periodice existente la nivel naţional.4% 14. statutul meseriei de educator este ocupaţional şi nu profesional: pentru absolvenţii învăţământului superior. o serie de periodice şi culegeri tematice editate de Casele Corpului Didactic şi de Universităţi. Mai există. iar comunicarea "laterală" şi cea "diagonală" sunt descurajate.0% 1. % . Ca urmare.2 Structura 73.2.2. toate cu circulaţie restrânsă. Deficitul de informare este a treia mare problemă a corpului profesoral.36/1997. cheltuielile referitoare la majoritatea capitolelor învăţământului public sunt acoperite de la Bugetul de Stat. a fi profesor este o ocupaţie printre altele posibile.2% 100.3 1117. 2.2. Structura surselor de finanţare a cheltuielilor pentru învăţământ în 1997 (milioane lei): Surse de finanţare Bugetul de Stat Bugete locale Credite externe Venituri proprii Contribuţii sociale TOTAL milioane lei 7680. cu excepţia învăţământului preşcolar şi primar. "Examene" . nici un mijloc oficial de comunicare şi informare a sistemului şcolar în legătură cu deciziile luate la nivelul MEN.2. Principalele probleme ale personalului didactic din România Principala problemă a corpului profesoral din România este deficitul de statut social tradus prin nivelul redus al remuneraţiei. Totodată.3.84/1995). chiar dacă sunt cele fireşti. completată şi modificată prin Ordonanţa Guvernamentală nr. În prezent. apoi.0 20.8% 10.7 189. centralismul de tip birocratic este aversiv prin însăşi natura lui faţă de stilurile consultative şi participative de conducere.

1 298041.7 67358.9 148954.6 6925654.2 1175. o pârghie importantă în reducerea abandonului şcolar.preşcolar .Gestiunea resurselor bugetare destinate finanţării învăţământului preuniversitar: Responsabilităţi: • la nivelul naţional: Ministerului Educaţiei Naţionale (cheltuieli salariale.3 249.superior Total instituţii de învăţământ .6 2559.2 Beneficiari (mii) 623.7 231320.8 Cost mediu/ 1000 elevi 731. cu finanţare din resurse extrabugetare proprii.8 4592. în regim "cu taxă" Acordarea unei autonomii.învăţământ special .6 1160.5 8055.3 1272889.8 7074609.4. reparaţii curente şi capitale Subvenţii şi burse Cheltuieli de capital: investiţii.4 1507. construcţii.9 94041.0 57. contribuţii la hrana copiilor în grădiniţe şi costul hranei copiilor din casele de copii. a cheltuielilor bugetare în anul 1997: . investiţii) • la nivel local: Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Primăria (cheltuieli de întreţinere.9 4592. la nivelul unităţii de învăţământ.3 1662. reparaţii curente şi capitale. 2. prin reglementări financiare adecvate. .8 765. medicamente. măsură ce constituie.4 2970138.8 1540.5 466478.1 1163175.postliceal şi tehnic de maiştri . pe niveluri de învăţământ.0 37. în funcţie de nevoi. bunuri şi servicii. Structura.case de copii .profesional .liceal . în acumularea unor resurse extrabugetare: • implicarea comunităţii locale şi a agenţilor economici în finanţarea unităţilor din zonă • admiterea cu taxă în învăţământul superior de stat • descentralizarea admiterii de elevi şi studenţi străini. Cofinanţarea Descentralizarea sistemului financiar şi sprijinirea unităţilor de învăţământ. în utilizarea resurselor extrabugetare.primar şi gimnazial .4 37. dotări. subvenţii pentru internate şi cămine) Principalele destinaţii ale efortului financiar suportat de Bugetul de Stat: Salarizarea personalului didactic Cheltuieli materiale: manuale şi rechizite.4 54912.9 262.0 881.servicii educaţionale descentralizate Total servicii educaţionale TOTAL Cheltuieli (milioane) 456252. inclusiv angajarea de personal.internate şi cantine .6 12607. cheltuieli de întreţinere.5 4656.4 În anul şcolar 1997-1998 s-a alocat de la Bugetul de Stat suma de 608 miliarde lei în vederea ajutorării elevilor cu condiţii materiale precare. totodată.2.

2. în România au avut loc 8 cutremure cu magnitudinea mai mare de 6 grade pe scara Richter). rezultă că numai o mică parte din clădirile şcolare răspund acestor exigenţe. Şcolile postliceale în schimb au proliferat şi în oferă specializări solicitate de candidaţi: sănătate.2. Un rol foarte important l-a avut (şi îl are) imaginea pe care aceste instituţii şi-o fac şi felul în care au înţeles că nu pot rămâne pe piaţa serviciilor de educaţie dacă nu oferă "altceva". 12% din clădiri au fost construite înainte de începutul secolului (1% din ele chiar înainte de 1800). În general nivelul de pregătire al elevilor din aceste instituţii este mai slab decât cel al elevilor din liceele de stat. deteriorarea avansată a multor şcoli este evidentă. Infrastructura învăţământului Infrastructura învăţământului din România ridică probleme majore. Adoptarea cadrului legislativ de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar privat va scoate din competiţie foarte multe unităţi. Sistemul privat de învăţământ Profitând de inflexibilitatea sistemului tradiţional de învăţământ. Învăţământul primar şi gimnazial este slab reprezentat (doar 6% din totalul şcolilor particulare din ţară) şi nu constituie o alternativă la sistemul de stat. Infrastructura şcolilor este veche. Starea fizica precară a multor clădiri şcolare a fost accentuată de seria de cutremure ce au afectat ţara noastră (în ultimii 62 de ani. Nici învăţământul liceal particular nu este o alternativă la cel public (7% din totalul şcolilor) deoarece nu aduce nimic nou prin programele sale sau prin forma de organizare sau management instituţional. Până la sfârşitul anului 1999 nu exista nici o formă de control a calităţii procesului didactic. Din cele peste 10. utilizarea calculatorului sau studierea unui instrument muzical. cu un nivel calitativ ridicat.6. Chiar şi în aceste condiţii. îndeosebi în zonele rurale. 27% din clădiri sunt construite înainte de cel de-al 2-lea război mondial şi numai 18% din clădiri sunt construite după anul 1971. unde copiii pot învăţa limba engleză. pedagogie. 2. Astfel. Foarte multe grădiniţe au evoluat în timp ca unităţi de elită. şcolile particulare au proliferat nestingherite în ultimii ani.000 de clădiri din învăţământul preuniversitar evaluate. Multe structuri sunt încă ocupate mult timp după ce soliditatea şi siguranţa lor devin îndoielnice. Având în vedere că primele reglementări privind proiectarea antiseismică a clădirilor au fost introduse înainte de anul 1970 şi că numai după cutremurul din anul 1977 s-a impus o anumită stricteţe în prevederile seismice la întocmirea proiectelor. economie. doar grădiniţele au reprezentat o alternativă viabilă a sistemului preşcolar clasic.5.135 cu structura de rezistenţă sever avariată. au fost identificate 1. germană sau franceză. Chiar pentru un ochi neavizat. Adaptarea la cerinţele pieţii a făcut ca multe dintre acestea să ofere servicii care depăşeau cu mult posibilităţile grădiniţelor de stat. .2.

Singura posibilitate de relansare a învăţământului românesc şi de salvare de la o degradare foarte costisitoare în viitor a acestuia se află în mâna conducerii locale a şcolilor. performanţele şcolare sunt în scădere. infrastructura este puternic afectată.7. sunt negative. Deşi nu este vizibil. iar previziunile pentru România următorilor ani. Structura sistemului particular de învăţământ . la sistemul de învăţământ de stat din România 2. abandonul şcolar este în creştere. 1. procesul de reformă se află încă în faza de reformă curriculară. Este nevoie de oameni de acţiune pentru a reuşi introducerea noilor concepte de management şi dezvoltarea locală a şcolilor cu resurse proprii.Fig. Concluzia: "Ajută-te singur!" Resursele financiare. interesul şi implicarea cadrelor didactice sunt deficitare. umane şi materiale ale sistemului de învăţământ sunt insuficiente. cel puţin până în prezent.2. realizate de organismele financiare internaţionale.februarie 2000 Este evident că nu se poate vorbi despre o alternativă viabilă. . principiul "Ajută-te singur!" a început să fie aplicat.

Produsele ei sunt consumate pentru menţinerea şi dezvoltarea societăţii. dar care are legături indisolubile cu celelalte subsisteme. Sistemul de învăţământ . 1968 .CAPITOLUL 3. Despre conducerea ştiinţifică şi conducerea societăţii ca sistem. Moscova. 19 Afanasiev. V. în lucrarea Sistem şi civilizaţie. prin mentalităţile formate în ani "de glorie" comunistă.concepte.1. societatea este un sistem complex care cuprinde patru mari sfere: economică.G. şi alta structurală care pune în evidenţă subsistemele societăţii împreună cu relaţiile dintre ele.subsistem al sistemului social Privită din perspectiva teoriei sistemelor. spirituală şi social familială19. Acest aspect este foarte important pentru managementul instituţiilor de învăţământ care. sistemul de învăţământ este un subsistem al societăţii care este înglobat laturii spirituale. societatea se autoconduce. tratează încă aceste subsisteme sociale separat. Educaţia şi învăţământul sunt determinate de evoluţia omului ca specie. foarte generală şi care face abstracţie de structura de detaliu a societăţii. Societatea îşi fixează o serie de obiective majore pe care tinde să le îndeplinească. Este aspectul esenţial în studiul societăţii. Academicianul Mihai Drăgănescu..sunt autoservite. Toate intrările sale . social-politică. propune un model pentru înţelegerea societăţii ca sistem: După cum se vede din model. După opinia lui Mihai Drăgănescu. MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 3. informaţii . materiale energie. Privit din această ultimă perspectivă. există două căi principale de tratare a societăţii ca sistem: una globală.

Hamburg. educaţia şi învăţământul exercită un rol activ asupra societăţii prin intermediul funcţiilor sale: cognitivă. aşezămintele de cultură. Concluzionând. organizare. ci şi perfecţionarea adulţilor.Privite din alt unghi. transferul de cunoştinţe şi formarea generaţiilor tinere au de suferit.d. alte forme instituţionalizate ale activităţii educative societăţi ştiinţifice şi culturale. conţinutul şi funcţiile. din această dublă perspectivă de fenomen şi produs social. H. sistemul de învăţământ asigură nu numai formarea tinerei generaţii. activitatea de conducere a învăţământului este reglementată în principal prin Legea Nr. Putem spune că educaţia şi învăţământul favorizează "dezvoltarea omului prin intermediul societăţii şi a societăţii prin intermediul omului20" Dar. Bucureşti. 3.21" Sistemul instituţional al educaţiei cuprinde învăţământul. este tratat superficial. În România. şi întreaga tehnologie educaţională incluzând obiectivele. Într-o societate în care sistemul de învăţământ. 84 (Legea învăţământului) publicată în Monitorul Nicola. finanţe etc. modele formale şi informale de educaţie în familie. nefiind de facto considerat prioritate naţională. Pedagogie şcolară. din diverse cauze. sistemul de învăţământ este definit prin Legea Învăţământului (Legea Nr. curriculum-ul. educaţia şi învăţământul poartă amprenta condiţiilor istorice ale societăţii care îi determină obiectul. management educaţional cuprinzând planificare. p. sistemul de învăţământ este elementul de bază al sistemului social şi al educaţiei permanente. el fiind şi un subsistem al sistemului educaţiei permanente care include un "complex de obiective.. structuri. mass-media. 1980. a conduitei morale etc. I. a experienţei sociale. de formare a conştiinţei. ştiinţei şi culturii. Institutul UNESCO pentru educaţie. a mentalităţii. a tradiţiilor.. implicaţiile pe termen mediu sau lung fiind deosebit de grave. claselor şi grupurilor sociale. Editura Didactică şi Pedagogică. Funcţia cognitivă a educaţiei şi învăţământului asigură transmiterea şi însuşirea de către tinerele generaţii a tezaurului de valori culturale.m. Educaţia permanentă şi curriculum-ul şcolar. academii. cuprindere şi organizare.a. mijloacele şi metodele de învăţare tehnicile de evaluare ş. a normelor de etică. strategiile de învăţare. 84 din 24 iulie 1995). Prin amploare.m. Chiar analizând primar această funcţie ne dăm seama de importanţa ei. educaţia şi învăţământul pregătesc forţa de muncă necesară societăţii pentru dezvoltarea economiei.repere legislative În România.2. şcoală şi societate. Conducerea învăţământului . 1973 20 21 . economică.21 Dave. Un alt rol este cel de integrare şi adaptare socială a tinerilor prin asimilarea de concepţii. Prin funcţia economică.R. asociaţii profesionale etc. principii şi norme caracteristice societăţii respective. ipoteze.

perioadele de desfăşurare a concursurilor şi vacanţele şcolare. aprobă planurile de învăţământ. asigură identificarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite. Sistemul Naţional de învăţământ este condus de Ministerul Educaţiei Naţionale care exercită mai multe funcţii: coordonează şi controlează sistemul de învăţământ. propune Guvernului cifrele de şcolarizare pe baza studiilor de prognoză şi cu consultarea instituţiilor de învăţământ. În exercitarea atribuţiilor sale. coordonează numirea. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor. coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în învăţământ. MEN poate să-şi constituie structuri de experţi şi este sprijinit de diverse organisme consultative (Consiliul Naţional pentru Reforma învăţământului. elaborează şi aplică strategiile de reformă pe termen mediu şi lung. programele analitice şi manualele şcolare pentru învăţământul preuniversitar. a colegiilor şi facultăţilor. de îndrumare şi control şi a celui auxiliar. coordonează activitatea bibliotecilor universitare din subordine. În ceea ce priveşte Inspectoratele şcolare. elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora. aprobă înfiinţarea liceelor. Consiliul Naţional al Bibliotecilor. asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică pentru copiii şi tinerii cu deficienţe fizice. În cadrul Legii Învăţământului există un capitol special dedicat conducerii învăţământului. Consiliul Naţional al Rectorilor. răspunde de perfecţionarea şi formarea personalului didactic. aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor din subordine. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. controlează modul de respectare a normelor financiar contabile. inspectoratele şcolare şi şcolile. eliberarea şi evidenţa personalului didactic de conducere. Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) este organizat şi funcţionează potrivit legilor din România.Oficial din 24 iulie 1995 şi prin Legea Nr. elaborează metodologia cadru de admitere în învăţământ. contribuie la elaborarea cadrului legislativ. transferarea. Conform acestuia învăţământul în România este structurat pe trei nivele: Ministerul Educaţiei Naţionale. şcolilor postliceale. mentale sau asociate. analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi administraţiei locale abilitate. elaborează împreună cu Ministerul Afacerilor Externe strategia colaborării cu alte state pe linie de învăţământ. Consiliul Naţional de Finanţare a învăţământului Superior. comisiile naţionale de specialitate pe discipline etc. senzoriale. răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ. organizează reţeaua învăţământului naţional. sesiunile de examene. de execuţie bugetară şi de administrare a patrimoniului din sistemul naţional al învăţământului de stat. stabileşte pentru învăţământul preuniversitar structura anului şcolar. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic. societăţile ştiinţifice naţionale ale cadrelor didactice. ele sunt direct subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale şi au următoarele atribuţii: urmăresc modul . Diplomelor şi Certificatelor Universitare. elaborează studii de diagnoză şi prognoză pentru restructurarea şi modernizarea învăţământului.

gimnazii. precum şi ai administraţiei publice locale. după caz. Unitatea de învăţământ preşcolar sau primar afiliată altei unităţi de învăţământ îşi alege 1-2 cadre didactice în consiliul de administraţie al acesteia. pe durata învăţământului obligatoriu. organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului didactic. şcoli primare. împreună cu autorităţile publice locale. asigură aplicarea legislaţiei în organizarea. Directorul şi directorii adjuncţi ai unităţilor din învăţământul preşcolar. precum şi a concursurilor şcolare. cu rol de decizie în domeniul administrativ. Numirea directorilor şi a directorilor adjuncţi ai unităţilor de învăţământ se face pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială. cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din unităţile de învăţământ. coordonează şi controlează activitatea Casei corpului didactic. culte şi alte persoane juridice sau fizice. de pe raza lor teritorială. de cercetare ştiinţifică şi alte acţiuni complementare din învăţământul preuniversitar. directorul adjunct. unităţi ale învăţământului de stat .de organizare şi de funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar şi realizează inspecţia şcolară. înfiinţează. . pe o perioadă de 4 ani. şcoli profesionale şi de ucenici. la propunerea Ministrului Educaţiei Naţionale. Aceste consilii funcţionează după un regulament elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale. între care directorul unităţii. în conformitate cu prevederile Statului personalului didactic. este format din cel puţin 5 membri. şcolarizarea elevilor. dar nu mai mult de 11 membri. propun Ministerului Educaţiei Naţionale reţeaua de şcolarizare din raza lor teritorială. coordonează organizarea concursurilor de admitere şi a examenelor de absolvire din unităţile de învăţământ. În consiliul de administraţie se includ şi reprezentanţi ai agenţilor economici care asigură baza materială pentru practică. conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. de regulă. primar. cadre didactice alese de consiliul profesoral şi reprezentanţi ai părinţilor. ajutaţi. asigură. asigură. asociaţii. la propunerea consiliilor profesorale respective. de directori adjuncţi. cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. utilizarea. Structura inspectoratelor şcolare se stabileşte de către Guvern. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. În activitatea de conducere. contabilul şef. coordonează activitatea bibliotecilor din unităţile de învăţământ subordonate.grădiniţe. controlează toate activităţile şi serviciile de învăţământ preuniversitar organizate de agenţi economici. Directorul unităţii de învăţământ este preşedintele consiliului de administraţie. directorii se bazează pe consiliul profesoral şi pe consiliul de administraţie. este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă şi este prezidat de director. fundaţii. asigură încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic necesar. gimnazial şi profesional. Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt conduse de directori. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale. precum şi directorii adjuncţi din învăţământul liceal şi postliceal sunt numiţi de inspectorul şcolar general. constată eventualele încălcări ale prevederilor legale şi iau măsurile prevăzute de lege.

a consiliului de administraţie şi a autorităţilor şcolare supraordonate. inclusiv cu administraţia şi comunitatea locală. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate sau pe cele stabilite prin Regulamentul de Organizare şi de Funcţionare a unităţii respective. învăţător sau educator. pentru activitatea proprie. Directorul coordonează utilizarea raţională şi eficientă a bazei materiale şi financiare a unităţii. Directorul coordonează şi răspunde de întreaga activitate de învăţământ şi. a Legii 154/1998. unul dintre institutori sau învăţători îndeplineşte şi funcţia de director. gimnazial şi profesional. după caz. precum şi rapoartele trimestriale şi anuale sunt publice. 138/1999. de activitatea unităţii subordonate. a consiliului de administraţie şi a organelor de control. în faţa consiliului profesoral. asigură dezvoltarea şi modernizarea acesteia. precum şi pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile cu activitate extraşcolară şi din unităţile conexe subordonate inspectoratului. Numirea într-o funcţie de conducere în unităţile de învăţământ de stat după concurs se face pe baza de contract de management educaţional de către inspectorul şcolar general. având cel puţin gradul didactic II şi vechime la catedră de cel puţin 5 ani şi care se disting prin calităţi profesionale. Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie. În unităţile de învăţământ în a căror structuri sunt incluse şi clase ale învăţământului primar sau grupe de învăţământ preşcolar. precum şi a consiliului profesoral. În baza Legii învăţământului. pentru directorii adjuncţi din învăţământul de stat preuniversitar. institutor. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului şi răspunde în faţa acestuia. pentru directorii din învăţământul de stat preşcolar. a Ordonanţei de urgenţă nr. diferenţiat după nivelul unităţii. primar. Directorul proiectează şi coordonează activitatea de dezvoltare a resurselor umane din unitatea şcolară respectivă. unul dintre directorii adjuncţi este. Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în învăţământul de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul şcolar. Deciziile directorului se iau în concordanţă cu hotărârile consiliului profesoral şi cu cele ale consiliului de administraţie. prin măsuri ale Ministerului Educaţiei Naţionale. conform fişei postului. Contractul managerial. În unităţile şcolare care funcţionează numai cu clasele I-IV. faţă de care este subordonat. Directorul este conducătorul unităţii şcolare şi o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice.În Legea Nr. deciziile directorului. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic. Directorul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul inspectoratului şcolar. funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular. în faţa cărora prezintă rapoarte trimestriale şi anuale. manageriale şi morale. în anul financiar 2000 se trece la noul sistem de funcţionare şi finanţare a . după caz.

completare a studiilor. Fiecare direcţiune de unitate de învăţământ elaborează. Acest proiect este de natura profesională şi semnifică oferta de discipline şi calificări pe care le asigură unitatea de învăţământ ca sistem de servicii pentru comunitatea în care este inserată. până la 15 ianuarie 2000. Fiecare direcţiune de unitate de învăţământ.în afara personalului finanţat de la bugetul de stat -. cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital. în conformitate cu Noul Curriculum Naţional. inspectoratele şcolare judeţene şi ale municipiului Bucureşti primesc fondul de salarii conform Legii bugetului şi stabilesc. pe bază de taxe. conform machetei transmisă prin inspectorii şcolari generali. a bugetului central (pentru articolul ”cheltuieli de personal”) şi a bugetului local (pentru articolele “cheltuieli de capital” şi “cheltuieli materiale”) şi se aprobă de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ respective. care va fi finanţat prin venituri proprii . Proiectul de buget se încheie după comunicarea. până la 15 ianuarie 2000. proiectul de buget propriu unităţii de învăţământ respective. Începând cu Bugetul 2000. Resursele obţinute rămân la dispoziţia unităţii de învăţământ respective. în care se prevăd angajamentele reciproce ale unităţii de învăţământ. Fiecare direcţiune de unitate de învăţământ elaborează. Direcţiunile unităţilor de învăţământ sunt autorizate să angajeze personal didactic auxiliar şi personal de administraţie .. deci de la 1 ianuarie 2000. contractele cu comunitatea şi autorităţile locale respective. privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale sistemul învăţământului preuniversitar intră în ţara noastră într-o descentralizare menită să încurajeze preocuparea pentru buna gospodărire şi performanţe. proiectul propriu al unităţii de învăţământ. care duce până la capăt crearea autonomiei instituţionale a şcolilor şi liceelor. care le foloseşte autonom. liceală şi postliceală la solicitarea agenţilor economici sau administrativi.învăţământului preuniversitar. Direcţiunile unităţilor de învăţământ sunt autorizate să organizeze serii şi clase de reconversie profesională. învăţământ la distanţa etc. continuare a studiilor. în conformitate cu experienţa învăţământului din ţările europene de astăzi. în conformitate cu legislaţia în vigoare. folosirea acestui fond pentru finanţarea posturilor didactice. Resursele obţinute prin contract rămân la dispoziţia unităţilor de învăţământ respective şi se pot folosi pentru cheltuieli de personal. să stimuleze competiţia şi să lărgească autonomia instituţionala a unităţilor de învăţământ. Direcţiunile şcolilor şi liceelor sunt autorizate să înfiinţeze clase de pregătire profesională. comunităţii si autorităţilor locale. 690/1997. elaborează. de către Ministerul Educaţiei Naţionale. precum şi a posturilor nedidactice din reţeaua învăţământului preuniversitar. cu susţinerea financiară a acestora şi în sensul profilului de pregătire solicitat şi stabilit printr-un contract. În temeiul Hotărârii Guvernamentale Nr. de către inspectorul şcolar general.

Toronto. Astfel: liceele speciale. Madgearu. p. Charles Merril Publishing Company. 12-20 22 23 . carduri etc. 792-802 27 Longenecker. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. Lecţia de deschidere a Cursului Studiul practic al întreprinderilor comerciale şi industriale. precum: învăţământul la distanţă.). p. În vederea corelării învăţământul special cu cel obişnuit. Unităţile de învăţământ special se organizează ca şi cele din învăţământul obişnuit din punct de vedere al managementului. Editura politică. în conformitate. şi Pringle. cu legislaţia în vigoare. fără frecvenţă. al structurii anului şcolar şi al sistemului de evaluare. 1945.Centrele bugetare constituite în 1986 se reorganizează în sensul identificării fiecărei unităţi de învăţământ (şcoală. Ch. pentru eliminarea instituţionalizării unor elevi deficienţi. Scurt istoric al curentelor şi şcolilor de management Activitatea de management este foarte veche. grup şcolar.. şcolile profesionale speciale. datorită complexităţii deosebite a acestui domeniu ce a implicat îndelungate şi ample eforturi cu caracter multidisciplinar. p. Operaţiunea reorganizării se efectuează sub autoritatea inspectorilor şcolari generali. România este una dintre primele ţări europene în care s-au depus eforturi deosebite pentru constituirea. London..1999 V. 1984. Bucureşti. în Curs de economie politică. Învăţământul special va cuprinde forme şi structuri cât mai apropiate de cele ale învăţământului obişnuit. comasat. iar la 25 ianuarie 1916 Virgil Madgearu23 a inaugurat la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale primul curs de conducere a întreprinderilor comerciale şi industriale din estul Europei. liceu. J. 3.09.435 26 *** Dicţionar de conducere şi organizare. Sydney. Prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale22 sunt prevăzute şi măsurile de organizare ale învăţământului special din România. cu un centru bugetar propriu. 1985.3. Bucureşti. seral sau particular. Menţionăm în acest sens că. la Ţesătoria Românească de Bumbac a avut loc prima aplicare în Europa a metodelor tayloriste de organizare. apărând odată cu formarea primelor colectivităţi umane. dezvoltarea şi proliferarea ştiinţei managementului. Management. în secolul al XX-lea. şcoală postliceală) ca persoană juridică. 4378 / 07. Ştiinţa managementului s-a conturat mai târziu. şcolile de ucenici şi şcolile generale pentru deficienţi senzoriali şi motori utilizează curriculum-ul şi nomenclatorul de meserii al şcolii obişnuite. în 1907. Reorganizarea implică trecerea la mijloacele moderne de efectuare a plăţilor (conturi bancare. Ministerul Educaţiei Naţionale facilitează organizarea de noi forme de şcolarizare a elevului deficient.

Mc. Deşi concepţia de bază care a condus la apariţia acestor clasificări este asemănătoare. corespunzătoare finalităţii economice a organizaţiei. H. Contribuţia majoră a acestei şcoli este reprezentată de situarea pe primul plan în procesul managementului a resurselor umane. germanul R. Arghiris. rusul M.I. Administrarea industrială şi generală. cel mai adesea într-o manieră analitică. empirică. Astfel există patru şcoli sau curente principale: clasică sau tradiţională. precum şi la impregnarea unei optici economice de management. Specific acestei şcoli este utilizarea cu precădere a conceptelor şi instrumentelor economice cum ar fi profitul. clasificările sunt sensibil diferite.O. H. Şcoala clasică. sunt cunoscute în toată lumea. . motivaţia. Simon. Alţi reprezentanţi ai acestei şcoli sunt H. Institutul Român de Organizare a Muncii (I.Frederic Taylor şi Henry Fayol -. singurele creatoare de valoare. Gvîşiani etc. francezul O. Concret se referă la comportamentul şi modul de acţiune al managerilor. tradiţionalistă. este reprezentată de întemeietorii ştiinţei managementului . Şcoala behavioristă sau corporatistă s-a conturat în special în ultimele patru decenii şi este reprezentată de reputaţi specialişti: nord-americanii D. cu accent pe latura de organizare. Spre deosebire de abordarea românească. francezul M. dinamica de grup. Gallenier.S. Principiile managementului ştiinţific şi.). rolul şi statutul. Relaţiile de management sunt examinate în ansamblul lor. Koontz. metode etc. Woodward. reguli. testele de aptitudini etc. cheltuielile.În 1927 a fost înfiinţat. behavioristă sau corporatistă. germanii K.M. Gregoro. se delimitează principalele şcoli de management: cantitativă. Kozlova. respectiv. administrativă. ruşii Lîşitin. Popova. Meritul principal al acestei şcoli este contribuţia decisivă la constituirea ştiinţei managementului. Urwick şi J. a relaţiilor umane şi sistemelor sociale şi sistemice. În Dicţionarul de conducere şi organizare24 publicat în ţara noastră. Crozier. beneficiul. Caracteristica dominantă a studiilor corporatiste este utilizarea prioritară a conceptelor şi metodelor psihologice şi sociologice cum ar fi: sistemul de valori. stabilind o serie de principii. Schaer.R. Nicklish. ale căror lucrări. cea mai amplă şi reprezentativă organizaţie ştiinţifică internaţională în domeniu. englezii L. funcţiile conducerii şi funcţiunile organizaţiei. de natură să asigure punerea în valoare la un nivel superior a potenţialului acestora.).O. membru fondator al Consiliului Internaţional de Conducere Ştiinţifică (C. E. clasificarea are drept criteriu natura conceptelor şi metodelor utilizate. C. sociograma. O'Donnel. clasică. a relaţiilor umane şi a contingenţei. cantitativă şi sistemică. italianul Moreno. Bucher. la constituirea şi funcţionarea microcolectivităţilor. Weber. printre primele din lume. R. Lickert. investiţiile. Kuzneţov. Încercări de clasificare a principalelor şcoli de management sunt foarte multe. Ch. În concepţia şcolii româneşti de management. într-o binecunoscută lucrare de management25 sunt descrise patru şcoli sau curente principale: ştiinţifică. statusul.

Principiile generale exprimă nivelul de dezvoltare al ştiinţei managementului şi fundamentele teoretice preconizate pentru modelarea de ansamblu a sistemelor de management ale instituţiilor de învăţământ. Johnson. Dintre reprezentanţii ei amintim francezii J. amplificându-i substanţial caracterul aplicativ. maturizarea sa marcând evoluţia ştiinţei managementului pe o treaptă superioară. finanţe. programarea liniară etc. dar şi cea mai complexă şi aplicativă. Acest ansamblu conceptual acordă o atenţie relativ egală celor cinci funcţii ale sale. matematică. tehnico-materială şi umană.Şcoala cantitativă este reprezentată de francezul A. pornind de la obiectivele fundamentale ce-i sunt atribuite. psihologie. în generale şi specifice diferitelor componente majore ale sistemului de management: structură organizatorică. teoria firelor de aşteptare. americanii J. informatică etc. subsistemul informaţional. Meritele principale ale acestei şcoli constau în adaptarea instrumentarului matematico-statistic la cerinţele practicii sociale. situând pe primul plan procesul de management în ansamblul său. 26 Unii autori abordează o parte dintre principii ca legi ale ştiinţei conducerii . Starr şi F. Afanasiev. alcătuind împreună un sistem a cărui cunoaştere şi aplicare este indispensabilă pentru toate cadrele de conducere. Drucker. statistică. analiza combinatorie. Popov şi Gutstein etc. Principiile managementului La baza conceperii şi exercitării managementului instituţiilor de învăţământ se află un ansamblu de principii26 care au o triplă determinare: socio-economică. Porter. Kameniter şi C. Kaufman. Malese şi J. F. în funcţie de sfera de cuprindere a proceselor de management şi a ansamblului activităţilor ce alcătuiesc profilul organizaţiei. drept. Aflată încă în curs de cristalizare. integratoare. Lobstein. Aceste principii se divid. Trăsătura definitorie a studiilor de management care se încadrează acestei şcoli este folosirea unui ansamblu cuprinzător de concepte şi metode provenind din numeroase ştiinţe: analiza economică. nord-americanii P. simultan analitică şi sintetică. pentru întreg personalul implicat în managementul activităţilor instituţiei. R. decizional etc.). ruşii C. şcoala sistemică este "şcoala viitorului". ruşii E. Goronzy etc. Şcoala sistemică reprezintă de fapt o sinteză a precedentelor şcoli. Conceptele şi metodele folosite de şcoala cantitativă provin în special din domeniul matematicii şi statisticii (teoria grafelor. 3. Kast şi M. Aportul major al acestei şcoli este abordarea organizaţiei într-o optică multidisciplinară. sociologie.4. fiind cea mai tânără.

Principiul motivării tuturor factorilor implicaţi în activităţile organizaţiei Funcţionalitatea şi eficienţa activităţilor instituţiilor de învăţământ depind decisiv de factorul motivare. nivel ce condiţionează în ultimă instanţă eficienţa procesului de management şi. pe de altă parte. implicit. tehnologice. . Acesta poate îmbrăca diverse forme. cu un plus de intensitate la nivelul instituţiilor de învăţământ mari. caracteristicile sale esenţiale şi caracteristicile mediului înconjurător. Prevenirea acestor situaţii joacă un rol deosebit. impunând un permanent efort de previzionare. Necorelările. Principiul eficienţei Principiul eficienţei exprimă necesitatea modelării sistemelor de management ale instituţiilor de învăţământ. variabilele de management îşi modifică parametrii foarte rapid.Principiul asigurării concordanţei între parametrii sistemului de management al instituţiei. de la stimulente materiale. politic şi cultural în care acestea îşi desfăşoară activităţile. astfel încât să se determine supravieţuirea şi competitivitatea sa. implicit. culturale etc. Supra sau subevaluarea unei categorii de interese se va răsfrânge şi asupra satisfacerii celorlalte interese. în special generate de rămânerea în urmă a parametrilor sistemului de management. generează disfuncţionalităţi şi. ştiinţifice. Aplicarea acestui principiu ridică două aspecte: • asigurarea unei concordanţe cât mai depline între parametrii sistemului de management. şi caracteristicile instituţiei şi a contextului său. Potrivit acestui principiu este necesară o permanentă corelare. Această participare a personalului la procesele de management trebuie să se realizeze diferenţiat.. determinând schimbări în relaţiile de management şi în conţinutul procesului de management. Ca urmare a dezvoltării economice. în domeniile de activitate cu o complexitate şi un dinamism ridicate şi pentru personalul cu un nivel de pregătire superior. perfecţionare. • realizarea acestei concordanţe la un nivel cât mai înalt de dezvoltare a ambelor aspecte. a instituţiei. anticipare. economic. până la cele de ordin moral cu scopul obţinerii unei împliniri armonioase a intereselor tuturor părţilor implicate. concretizat în remodelarea şi adaptarea neconcordanţelor apărute. Principiul managementului participativ Acest principiu se referă la implicarea tuturor membrilor instituţiei şcolare în exercitarea celor mai importante şi complexe procese şi relaţii de management. pe de o parte. ineficienţă. adaptare a sistemului de management al fiecărei instituţii şcolare la situaţia efectiv existentă în cadrul lor şi în contextul social.

Administration industriélle et générale. în procesele previzionării. inspectoratele şcolare. Principiul parteneriatului social Acest principiu se referă la relaţiile de cooperare care se formează între instituţia şcolară şi diversele organisme implicare în acţiunile de recuperare şi reintegrare socială şi profesională a elevului cu cerinţe educative speciale. Relaţiile de management Relaţiile de management27 pot fi definite ca fiind raporturi ce se stabilesc între componenţii unui sistem şi între aceştia şi componenţii altor sisteme. tehnice. Banca Mondială etc.5.Concretizarea acestui principiu implică utilizarea unui ansamblu modern de concepte şi metode. în unităţile de învăţământ special se cristalizează şi câteva tipuri specifice care au în centrul atenţiei deficienţa elevului. în sensul că desemnează ştiinţa conducerii instituţiilor de învăţământ şi stabileşte principiile şi metodele de acţiune ale acesteia.educativ personalizat. relaţiile de management sunt mult mai complexe. antrenării şi control-evaluării activităţilor organizaţiei. Un alt tip de relaţie de parteneriat social se formează între şcoală şi familia fiecărui copil cu cerinţe educative speciale.). coordonării. Ministerul Afacerilor Externe. Oficiul de Stat pentru Handicapaţi.. Succesul educaţiei şi integrării sociale a copilului deficient depinde covârşitor de suportul familial. psihologice etc. Este poate cea mai importanţă relaţie de parteneriat datorită funcţiei sale de bază: sprijinul familial dat copilului de către familie (material. alte organisme internaţionale (Comisia Europeană.6. cognitiv. Complexitatea semantică a termenului de management este determinată de sensurile sale multiple: 27 Fayol. afectiv) face parte componentă din procesul instructiv . H. 3. 3. Este vorba despre Ministerul Educaţiei Naţionale. 1964 . Ministerul Sănătăţii. În afara relaţiilor generale de management prezente la nivelul oricărei organizaţii. economice. sociologice. În cadrul instituţiilor de învăţământ special. de management. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Fundamentele managementului instituţiilor de învăţământ special Termenul de management în educaţie are o semantică deosebit de complexă. organizării. Paris. Dunod. diversele organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de susţinere a copiilor cu deficienţe.

• managementul ca stare de spirit specifică ce se concretizează printr-un anumit fel de a vedea. adică un ansamblu organizat şi coerent de cunoştinţe . Desfăşurarea celor . ca activităţi de bază ale instituţiei de învăţământ. principii.educative. proiecte şi propun soluţii în cadrul echipelor manageriale. cea de-a doua accepţiune. Funcţiile managementului (previziunea. • managementul ca funcţie de conducere. Abordarea ştiinţifică a managementului instituţiilor de învăţământ trebuie să ţină seama de cele două accepţiunii majore ale acestuia: ştiinţă şi activitate. cu atribute de previziune. 3 Managementul instituţiilor de învăţământ Complexitatea managementului instituţiei de învăţământ constă tocmai în această dublă natură a procesului de conducere: conducerea activităţilor administrative şi conducerea procesului de învăţământ.managementul ca ştiinţă. în ultimă instanţă. Dar conţinutul şi eficacitatea managementului instituţiilor de învăţământ sunt condiţionate decisiv de nivelul de dezvoltare a ştiinţei conducerii. întocmesc studii. bineînţeles. şi instructiv .în cadrul căreia persoanele specializate în tehnicile manageriale sunt abilitate să ofere soluţii pentru problemele multiple şi complexe din domeniu. Pentru practica socială ceea ce interesează cu prioritate este. • managementul ca profesie . metode şi tehnici . antrenarea şi controlul) sunt exercitate pe fiecare tip de activitate în parte. În activitatea de management sunt implicaţi mii de oameni şi de ea depinde.concepte. fie ocupă funcţii manageriale.prin care explică în mod sistematic fenomenele şi procesele care au loc la nivelul de conducere al instituţiilor de învăţământ. în condiţii de eficienţă. • Fig. a căuta. soarta tuturor instituţiilor de învăţământ. coordonarea. antrenare şi control-evaluare a activităţilor altor persoane. coordonare. organizarea. organizare. Managerii profesionişti fie oferă consultanţă. a accepta progresul. • managementul ca artă care constă în talentul managerului de a aplica metodele şi tehnicile de conducere în concordanţă cu cerinţele reale ale diferitelor situaţii. rezultate din necesitatea funcţionării economice a instituţiei. Specific învăţământului special este existenţa în cadrul organizaţiei a două tipuri de activităţi: administrative. de a dori.

Bucureşti. de management specifice care să contribuie la amplificarea eficienţei economico-sociale a organizaţiei28. parametrii şi calitatea managementului chiar în condiţiile utilizării aceluiaşi arsenal de concepte şi metode. privit prin prisma obiectivelor ce-i revin în strânsă interdependenţă cu obiectivele. coordonarea. denumite funcţii sau atribute ale managementului. resursele şi mijloacele sistemelor în care este integrat. Paris. Moscova. p. Dunod. adesea decisiv. munca acestora. tipurile şi conţinutului funcţiilor de management..324 30 31 . pedagogice).G. acestea. Cu toate că s-au elaborat numeroase metode. însă. proceduri. etc. 1981. Există multe puncte de vedere29 cu privire la numărul. reguli etc. sociologice. La nivel instituţiilor de învăţământ ştiinţa managementului prezintă un dublu caracter . 1985. Întrucât obiectul de studiu al managementului instituţiilor de învăţământ este reprezentat de relaţiile dintre oameni şi grupuri de oameni. organizarea. 32 Dicţionar de conducere şi organizare. p. şi alţii. tehnici. 1993. de concepere şi operaţionalizare a proceselor şi relaţiilor de management. în prezent ştiinţa managerială are un obiect de studiu bine conturat pe care îl investighează cu ajutorul unei game variate de metode şi instrumente ştiinţifice. Progress. ştiinţa managementului se ocupă cu studierea relaţiilor proceselor de management de la nivelul unei organizaţii în vederea descoperirii legităţilor care le guvernează şi a conceperii de metode. în strânsă interdependenţă prin prisma scopului esenţial al instituţiei de învăţământ. caracteristicile microgrupurilor din cadrul instituţiilor de învăţământ influenţează. Bucureşti. Efectul acestei abordări constă în caracterul multidisciplinar al cunoştinţelor de management (psihologice. conţinutul şi eficacitatea conducerii ştiinţifice depind de calităţile persoanelor şi grupurilor de muncă implicate. potrivit căruia funcţiile managementului sunt previziunea.. Ca urmare a progreselor înregistrate. În esenţă. Caracteristica esenţială a ştiinţei managementului este că situează în centrul atenţiei sale OMUL.21 Fayol. ca şi cercetările specialiştilor au relevat că personalitatea conducătorilor şi executanţilor. H. The scientific and Technological Revolution. în toată complexitatea sa.două tipuri de activităţi se realizează. proceduri. Editura Politică .procesual şi relaţional. Procesul de management se divide în mai multe procese specializate care se deosebesc în funcţiei de natura lor şi de mijloacele de conducere utilizate cu precădere. 1976. antrenarea şi controlul. În ultimii ani tinde să fie acceptată abordarea prezentă în Dicţionarul de conducere şi organizare30. Administration industrielle et générale. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1966. Enciclopedia conducerii întreprinderii. Afanasiev. reguli etc. Ghidul managerului eficient. Its Impact on Management and Education. Caracterul procesual rezidă în faptul că orice activitate de management constă într-un ansamblu de faze prin care se determină obiectivele de îndeplinit şi procesele de muncă necesare realizării acestora. Editura Tehnică. Bucureşti. O. subordonat direct sporirii eficienţei instituţiilor de învăţământ. V. Nicolescu. Practica socială.

de subordonare. tehnico-material şi uman -. artă.date fiind complexitatea şi ineditul naturii umane. cu aspectele sale . şi existenţa unor calităţi înnăscute. absolut necesare. firesc. Relaţiile de management reprezintă forma cea mai activă şi directă de manifestare a managementului. stare de spirit. din activitatea de management. Mai mult. managementul instituţiilor de învăţământ special poate fi abordat din două perspective interdependente: • perspectiva ştiinţifică (teoretică) • perspectiva practică (activitate de management). de colaborare -. Concomitent. aspectul ştiinţific se reduce doar la o abordare aplicativă a legilor. pe lângă cunoştinţe dobândite prin îndelungate procese de formare profesională. ca rezultantă a activităţii în care sunt implicaţi oameni între care se stabilesc relaţii de management . Din această cauză activitatea de management a organizaţiei depinde foarte mult de capacitatea cadrelor de conducere de a sesiza şi descifra elementele specifice naturii umane. Ca ştiinţă. nu reuşesc să ia în considerare. expresie a faptului că o mare parte a ei constă în relaţiile de management ce se stabilesc între cadrele de conducere şi personalul de execuţie. Multiplu determinate . procesele de conducere îşi restrâng aria problematică. Păstrând accepţiunile semantice ale managementului general (ştiinţă.socio-economic. Chiar şi din acest punct de vedere. abordarea subiectului pe specificul şcolilor de învăţământ special este încă deficitar. nu a fost dezvoltat suficient. care se reflectă sintetic în talentul de a conduce. În ciuda faptului că se vorbeşte foarte mult de acest subiect. Concret. ca unitate de bază a învăţământului special din România. profesie). Această capacitate presupune. metodelor şi instrumentelor generale de management. activitatea de management are şi un pronunţat caracter relaţional. Pentru şcoala specială. relaţiile de management reprezintă elementul de subordonare sau de colaborare. aceste relaţii constau în raporturile ce se stabilesc între membrii unei organizaţii şi între aceştia şi membrii altor organizaţii.procesual şi relaţional . caracterul său creator şi multiplu determinat. a celor implicaţi în derularea proceselor de muncă din cadrul organizaţiei.este foarte expresiv. Caracterul relaţional. Conceptul de management în învăţământul special este un termen relativ nou. accentul căzând pe specificul organizaţiei. Încercările de abordare a managementului instituţiilor de învăţământ au privit până în prezent numai caracterul procesual al managementului care rezultă. întotdeauna şi integral toate aspectele umane implicate. În acest sens specialiştii afirmă că activitatea de management este şi o artă ce necesită talent specific. determinat de caracteristicile activităţilor desfăşurate. caracterul dual al managementului . Studiile şi lucrările realizate (destul de puţine) privesc doar în mod general activitatea instructiv-educativă. managementul instituţiilor de învăţământ special nu este încă o disciplină conturată.

toate organizaţiile. Ca în orice organizaţie.de ordin teoretic. seminarii sau cursuri de perfecţionare la care accesul este relativ limitat. coordonarea. cel de publicare a ei. Acest fapt este o consecinţă a politicilor educaţionale de până în 1989. Aceste procese sunt: previziunea. dar aplicate pe fiecare dintre activităţile specifice instituţiilor de învăţământ: activităţi administrative şi instructiv-educative (Fig. indiferent de forma lor. După cum se observă şi din schema de mai sus. funcţional (împreună cu internatele. deosebite în funcţie de natura lor. Dintre modurile de transmitere a informaţiei elementare de management către cadrele didactice. organizarea. procesul de management al instituţiilor de învăţământ special se divide în mai multe procese specializate. iar încercările de aprofundare autodidactă a acestei discipline s-au lovit de abordarea strict economică şi într-un limbaj deosebit de tehnic specific instituţiilor de învăţământ economic. Un alt mod de transmitere a informaţiei. Privite din punct de vedere organizaţional. de recuperare medicală.3 Managementul instituţiilor de învăţământ). principial şi mai puţin aspectele practice legate de modalităţile de organizare efectivă a muncii în şcoală. cantinele sau a altor componente organizatorice asociate). ca organism social. în cadrul sistemului social. readaptare socială. tratarea subiectului este inexistentă în România. Deşi activităţile şcolilor speciale sunt cu mult mai complexe decât în şcolile de ordin general. unităţile de învăţământ nu se deosebesc cu nimic de alte organizaţii existente în mediul social. dar şi o consecinţă a înfiinţării de prea puţin timp a învăţământului psihopedagogic. de planificare etc. ni se înfăţişează în mod . Activitatea de conducere presupune conducerea şcolii. orientare şi inserţie profesională a copiilor cu cerinţe educative speciale. cele mai eficiente până în prezent au fost diversele instructaje. este aproape inexistent. antrenarea şi control-evaluarea. dar şi conducerea şcolii sub aspectul său instructiv educativ.

un sistem de management cuprinde ansamblul elementelor de natură organizatorică. Specificităţile organizaţionale sunt integrate procesului general de management rezultând un proces specific fiecărei organizaţii în parte. Tratarea instituţiei de învăţământ special într-un mod diferit decât oricare organizaţie din mediul social este o greşeală managerială cu consecinţe deosebite pentru instituţia respectivă. Dar acest fapt nu are repercursiuni asupra managementului de bază al organizaţiei. Interdependenţa dintre cele două forme de organizaţii constă în faptul că produsul instituţiei de învăţământ se constituie în resursa de bază a organizaţiei comerciale. Esenţa conducerii instituţiilor de învăţământ special rezidă în orientarea şi dirijarea forţelor umane şi materiale de care dispune la nivel local şi la un moment dat pentru realizarea obiectivelor planificate în condiţiile unei calităţi şi eficienţe maxime. delimitate. Ceea ce le face să fie diferite sunt factorii de mediu care acţionează constant asupra lor. grupate. Pe de altă parte. Orice sistem managerial cuprinde patru subsisteme a căror funcţionalitate şi interdependenţă operaţională influenţează decisiv eficienţa de ansamblu a organizaţiei. iar produsul organizaţiei comerciale devine resursă a instituţiei de învăţământ. informaţională şi motivaţională din cadrul organizaţiei. voită sau nu. . având ca scop final dezvoltarea societăţii în ansamblul său.aproape identic. decizională. reguli şi proceduri. În esenţă. Modurile cumulate de acţiune ale factorilor de mediu stabilesc mecanisme proprii de funcţionare. puse la dispoziţie de ştiinţa managementului. Atât procesele. Relaţia dintre cele două tipuri de instituţii se bazează pe un mecanism de simbioză socială. analizate şi perfecţionate pe baza unui complex de principii. În funcţie de obiectivele organizaţiei se creează o sumă de factori care acţionează într-un mod specific. a specificităţilor instituţiei de învăţământ special face ca eficienţa şi ceilalţi indicatori de performanţă să scadă. cât şi relaţiile de management pot fi identificate. omiterea.

organigrame. descrieri şi posturi. .) ce se deosebesc în funcţie de natura şi caracteristicile instrumentelor folosite: • subsistemul organizatoric • subsistemul informaţional • subsistemul decizional • subsistemul metodelor şi tehnicilor de management • alte elemente de management Subsistemul organizatoric este componenta cea mai concretă a sistemului de management. relaţiile informale. sistemul de management cuprinde mai multe componente (Fig. Organizarea informală este întotdeauna asociată organizării formale. Conducerea ei este asigurată de directorul general ajutat de directorul adjunct. Conţinutul principal al organizării formale este dat de funcţiunile. Organizarea structurală a instituţiei de învăţământ special este reglementată prin lege şi lasă o arie foarte mică de acţiune managerului. • financiar-contabilă. Organizarea unităţii de învăţământ special trebuie privită sub dublu aspect: structural şi funcţional. structura sa de rezistenţă. ponderea ierarhică.promovare . • de resurse umane • MPS (marketing . Principalele componente ale structurii organizatorice sunt postul. atribuţiile şi sarcinile membrilor organizaţiei. conţinutul funcţiunilor organizaţiei este modelat în structura organizatorică. Principalele sale componente sunt grupa informală. În cadrul oricărei organizaţii există 5 funcţiuni: • de realizare efectivă a produsului sau a serviciului care derivă din activitatea principală a organizaţiei. activităţile. de Consiliul de Administraţie şi de Consiliul Profesoral. 5. Organizarea informală rezidă în totalitatea elementelor şi interacţiunilor umane cu caracter organizatoric care se manifestă în mod spontan şi natural între membrii organizaţiei. compartimentul. stabilite de conducerea acesteia prin regulamentul de organizare şi funcţionare.Oricare ar fi caracteristicile organizaţiei. nivelul ierarhic şi relaţiile organizatorice. ceea ce explică de ce i s-au consacrat majoritatea primelor studii de management. norma de conduită a grupei. La acest nivel sunt reunite două principale categorii de organizare: formală şi informală. funcţia. rolul informal. Organizarea formală este reprezentată de ansamblul elementelor organizatorice din cadrul organizaţiei. Structura organizatorică este alcătuită din ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor organizatorice astfel constituite încât să asigure realizarea obiectivelor planificate. liderul informal etc. • cercetare-dezvoltare. Sarcinile şi funcţiile membrilor instituţiei sunt de asemenea stipulate prin lege.vânzare) Structural.

încălzire. contabilul şef. cadre didactice alese de consiliul profesoral şi reprezentanţi ai părinţilor.Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ şi este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă. psihologice. Serviciul financiar contabil este responsabil de gestiunea finanţelor unităţii de învăţământ. reparaţii etc.). Directorul general al unităţii de învăţământ special este în acelaşi timp şi preşedintele Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral. dar şi între şcoală şi mediul extern. cu agenţii economici implicaţi în procesul de învăţământ şi cu furnizorii de servicii şi produse ai şcolii. mai ales în relaţia cu administraţia locală. Cabinetele medicale sunt obligatorii la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ special.). directorul adjunct. cabinete Braillé etc. între care directorul unităţii. . Secretariatul este componenta organizatorică care asigură legătura între compartimentele instituţiei. Personalul auxiliar este format din personalul de întreţinere al unităţii de învăţământ special (curăţenie. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are rol de decizie în domeniul administrativ şi este format din cel puţin 5 membri. de motricitate. Cabinetele de specialitate sunt structurate în funcţie de nevoile copiilor din şcolile speciale (logopedice. sau ai agenţilor economici care asigură baza materiala pentru practică. care este şi director al şcolii. Legătura între şcoală şi mediul extern este asigurată şi de directorul general. Membrii Consiliilor de Administraţie şi Profesoral se aleg din rândul personalului didactic de predare. dar nu mai mult de 11 membri. inclusiv preşedintele. precum şi ai administraţiei publice locale.

o relaţie specială. recuperare şi reintegrare socială şi profesională. Subsistemul organizatoric. Relaţia şcolii cu părinţii este de asemenea o relaţie specială.psihopedagog. de ea depinzând succesul recuperării şi integrării sociale a elevilor deficienţi. de colaborare. Aceste relaţii sunt dispuse orizontal (pe nivel ierarhic). drepturile şi îndatoririle membrilor unităţii de învăţământ special. în diagonală (între compartimente care nu au o legătură directă între ele).Elevii sunt cel mai important element al unităţii de învăţământ. ţinând cont de cerinţele educative speciale ale elevilor din instituţie • interconectează compartimentele organizatorice pe baza unor criterii speciale care să asigure funcţionarea eficientă a instituţiei • combină eficient resursele instituţiei . Organizarea funcţională se bazează în primul rând pe relaţiile interumane care se stabilesc între membrii instituţiei de învăţământ. privită ca organizaţie.psiholog.medic. în cadrul instituţiilor de învăţământ special întâlnim şi relaţii interumane specifice de tipul elev profesor sau elev . elev . pe acelaşi nivel ierarhic. organigramele şi descrierile posturilor (fişele postului) sunt cele care stabilesc structura organizatorică. Ei sunt principalii beneficiari ai serviciilor de educaţie. În afara acestor relaţii generale ale oricărei organizaţii. vertical (de colaborare). Este total neadecvat momentului de faţă să considerăm copii cu cerinţe educaţionale speciale drept obiect al activităţii de învăţământ. deosebit de complexă. De asemenea. îndeplineşte în cadrul unităţii de învăţământ special mai multe funcţii: • stabileşte componentele organizatorice în funcţie de obiectivele planificate şi de resursele disponibile. Temeiul instituţiei de învăţământ special constă tocmai în existenţa acestor copii cu deficienţe. elev . Educaţia trebuie să continue şi acasă pentru succesul final. ca rezultat al interacţiunii elementelor organizatorice structurale cu cele funcţionale. Regulamentul de organizare şi funcţionare. este cea care se formează între specialiştii echipei multidisciplinare de recuperare şi reintegrare socială şi profesională a elevului cu cerinţe educative speciale. ei trebuie reconsideraţi prin prisma funcţiei pe care o au şi anume aceea de funcţiune organizatorică de bază în stabilirea obiectivelor majore a instituţiei de învăţământ special. Deşi nu sunt priviţi ca parteneri în cadrul organigramei unităţii de învăţământ special.

informaţiilor. Funcţia operaţională asigură necesarul informaţional pentru realizarea mulţimii de acţiuni implicate în executarea sarcinilor ce revin personalului instituţiei de învăţământ. circuitelor informaţionale. între acestea este creat un climat de cooperare decizională cu scopul de a atinge obiectivele planificate de instituţia de învăţământ special. Prin intermediul acestui sistem se exercită toate funcţiile managementului.educativ al unităţii de educaţie specială. bibliotecile sunt o altă sursă de informaţie. Subsistemul decizional este reprezentat de ansamblul deciziilor adoptate în cadrul instituţiei de învăţământ special. fundamentarea şi adoptarea deciziilor de conducere. cât şi în ceea ce priveşte procesul instructiv . libertatea este mult mai mare. În cadrul unei organizaţii. Dacă sub aspect funcţional deciziile care se iau trebuie să păstreze cadrele legislative. Funcţia decizională presupune asigurarea ansamblului informaţional pentru iniţierea. de recuperare. De asemenea. o pondere superioară având previziunea care este nelipsită de la orice proces decizional. atât în ceea ce priveşte latura funcţională a instituţiei de învăţământ special. Funcţia de documentare vizează furnizarea de informaţii de valoare care au ca scop creşterea eficienţei instituţiei pe termen lung.educativ.) Subsistemul informaţional. Aceasta priveşte totalitatea datelor. administrative etc. Funcţia de documentare exprimă menirea gnoseologică a sistemului informaţional. libertatea de decizie fiind limitată. fluxurilor informaţionale. • . Director Adjunct. sistemul informaţional îndeplineşte mai multe funcţii care exprimă rolul şi contribuţia sa la desfăşurarea adecvată a activităţilor. tehnicile şi instrumentele educaţionale se pot lua la nivelul instituţiei de învăţământ special. reintegrare socială. Deciziile cu privire la metodele. procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor existente (sau potenţial existente) într-o organizaţie cu scopul de a asigura suportul informaţional necesar pentru stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor planificate de organizaţie. ca rezultat direct al progresului din informatică. este cea mai dinamică şi flexibilă componentă a sistemului de management. de profesionalizare. Deşi sunt aparent mai multe centre de decizie. Director General. Consiliul Profesoral. în ceea ce priveşte procesul instructiv . dar şi bibliotecile Braillé sau colecţiile de informaţie pe suport magnetic sau electronic. Rolurile de decizie în unităţile de învăţământ special sunt deţinute de Consiliul de Administraţie. vizând furnizarea de informaţii a căror valorificare are ca efect creşterea eficienţei pe termen lung. Este un adevărat sistem de comandă ce reglează eficient ansamblul activităţilor. În noua eră informaţională este absolut necesară apelarea la resursele Internet-ului. care oferă concret informaţii deosebit de valoroase pentru oricare dintre activităţile instituţiei de învăţământ special. Funcţia decizională se manifestă dual.asigură cadrul organizatoric pentru desfăşurarea optimă a activităţilor instituţiei de învăţământ special (educative.

31 Nicolescu. 1985 . Subsistemul decizional îndeplineşte mai multe funcţii: • direcţionează dezvoltarea de ansamblu a organizaţiei şi a componentelor sale.Prin decizie de conducere31 înţelegem cursul de acţiune ales în vederea îndeplinirii unui anumit obiectiv al organizaţiei ce are implicaţii directe asupra cel puţin unei alte persoane.. cu mai multe etape: • enunţarea scopului deciziei • culegerea informaţiilor • stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de decizie (analiza informaţiilor) • procesul de opţiune • formularea deciziei şi a măsurilor de aplicare. O. influenţându-i acţiunile şi comportamentele. Procesul decizional este un ciclu permanent de culegere de informaţii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Procesul decizional este unul de tip algoritmic. Decizia în învăţământ are un caracter mult mai complex decât în alte domenii sociale. • declanşează acţiunile membrilor organizaţiei. Arta de a decide singur.educativă. control. Bucureşti. adoptări de decizii. activitatea instructiv . deoarece procesul condus. analize.

vizează omul în formare sub multiplele sale aspecte: pregătire profesională. şi decizii euristice. Procesul decizional are mai multe etape: Pregătirea deciziei este un proces complex care cuprinde la rândul său următoarele etape: Identificarea problemelor . Nu de puţine ori este necesară aplicarea unor decizii individualizate în raport cu personalitatea elevului. creatoare. Una dintre caracteristicile specifice deciziei în învăţământ este imposibilitatea de a vedea cu certitudine care sunt efectele directe ale acesteia. pentru a nu lua decizii greşite. modul de funcţionare al claselor în raport cu factorul timp etc. Este foarte dificil să iei decizii în ceea ce priveşte elevul tocmai prin prisma incertitudinii asupra modului de reacţie la măsurile luate. Problema este un enunţ care defineşte o neconcordanţă între obiectivele planificate şi rezultatele obţinute. mai devreme sau mai târziu. sau chiar deloc. va trebui să se integreze într-o colectivitate. el se va exterioriza prin satisfacţiile sau insatisfacţiile individului în activitatea pe care o va desfăşura. odată interiorizat va avea efecte peste o perioadă mai mare de timp. Selecţionarea. construcţia orarului. Modul de repartizare a profesorilor pe clase. sunt decizii algoritmice şi se bazează numai pe experienţa anterioară a directorului de şcoală. Situaţiile decizionale specifice conducerii instituţiilor de învăţământ special sunt foarte variate ca problematică. Dar cele mai multe dintre deciziile care se iau la nivelul şcolii reclamă o doză mare de imprevizibil. De aceea ele au fost clasificate în două mari categorii: decizii algoritmice. având la bază reguli şi principii pedagogice simple. organizarea şi prelucrarea informaţiilor obţinute Elaborarea variantelor de acţiune şi a măsurilor care pot fi adoptate .deşi este o etapă deosebit de importantă. care ţin de talentul de conducător al directorului şcolii. O atenţie foarte mare trebuie acordată deciziilor cu semnificaţie socială şi morală tocmai datorită faptului că aceasta are efecte asupra unei personalităţi în formare. tendinţa care se manifestă la nivelul conducerii instituţiei de învăţământ este de a-i da un sens aleatoriu. de rutină. De aceea răspunderile pentru deciziile greşite se manifestă în planul conştiinţei individuale. necesitând o analiză amănunţită a informaţiilor cu privire la situaţia problematică. mentală. O situaţie specifică asemănătoare este activitatea de orientare şcolară şi profesională în care sfatul dat de psihopedagog. identificate eronat.este o etapă care va stabili care sunt cauzele. ţinută morală etc. Obţinerea informaţiilor necesare pentru stabilirea cauzei şi a caracteristicilor problemei identificate . o importanţă redusă. Întregul proces decizional se construieşte pe aceste probleme care. este necesară cunoaşterea personalităţii fiecărui elev în parte. asupra unui individ care. dezvoltare fizică. vor avea efecte negative imediate asupra organizaţiei şcolare. De aceea. Personalitatea elevului este unică pentru fiecare individ în parte şi atitudinea acestuia faţă de decizia luată este una personală. se va identifica mărimea acesteia şi implicaţiile ce decurg din acţiunea problemei.

Puternic implicate şi în precedentele subsisteme. asupra instituţiei. acestea se iau după o discuţie de grup în care rolurile de moderator. absenţa unuia producând dezechilibre majore asupra tuturor celorlalte şi. Funcţiile managementului Esenţa managementului este reprezentată de funcţiile acestuia.Adoptarea deciziei şi a măsurilor de aplicare este strâns legată de claritatea cu care este formulat obiectivul care se doreşte a fi atins. simţ pedagogic etc. În cazul deciziilor colective. sinteza. Cunoaşterea şi înţelegerea lor constituie o premisă majoră a descifrării . • scientizarea muncii de management • dezvoltarea potenţialului personalului de conducere şi de execuţie din cadrul instituţiei. este necesar să fie luate deciziile cele mai bune. Este evident că. tabloul de bord etc. cum ar fi diagnosticarea. 3. analiza. delegarea. Alegerea dintre variantele de acţiune este o problemă care ţine de calităţile celui care ia deciziile: experienţă. participând activ la exercitarea oricărei dintre cele 5 funcţii de management. implicit. intuiţie. metodele şi tehnicile de management se caracterizează prin complexitate şi formalizare. managementul prin proiecte. inclusiv directorului general. raportul. Funcţiile subsistemului metodelor şi tehnicilor de management sunt: • asigurarea suportului logistic şi metodologic pentru ansamblul procesului de management. tehnicilor şi procedurilor utilizate în managementul instituţiilor de învăţământ. Aplicarea deciziei şi urmărirea implementării ei este ultima etapă a procesului decizional care constă în: • comunicarea deciziei • explicarea şi motivarea personalului • organizarea acţiunii practice • controlul îndeplinirii acţiunilor • reglarea acţiunilor • adoptarea unor decizii de corectare activă a deciziei iniţiale • evaluarea rezultatelor finale.7. secretar şi participanţi sunt bine configurate. managementul prin obiective. pentru atingerea obiectivelor propuse. iar pentru ducerea acestora la îndeplinire trebuie alocate activităţi precise fiecărui membru al organizaţiei. Componentele sale principale sunt reprezentate de metodele şi sistemele de management propriu-zise. Trebuie menţionat că toate aceste subsisteme ale procesului de management sunt în intercorelaţie. Subsistemul metodelor şi tehnicilor de management este alcătuit din ansamblul metodelor. planificarea. motivarea.

. comanda.7. traduse prin: • inexistenţa unei analize exigente a muncii desfăşurate în anii precedenţi ca suport pentru planificarea viitoare a muncii din cadrul instituţiei. pentru însuşirea şi utilizarea corectă a sistemelor. • formularea universal valabilă a sarcinilor şi obiectivelor. Funcţia de planificare Aruncând o privire de ansamblu asupra activităţii de planificare în cadrul instituţiilor de învăţământ special observăm cu uşurinţă câteva neajunsuri ale căror efecte sunt deja resimţite de organizaţie. deşi aceasta se află la îndemâna lor. • se confundă adesea domeniul de activitate cu obiectivele activităţii. • obiectivele nu sunt desfăşurate până la nivelul acţiunilor simple. coordonarea şi controlul.1. în biblioteci sau în circuitul comercial. În opinia şcolii româneşti. Apoi. • nu sunt precizate modalităţile de evaluare a activităţilor. managementul are cinci funcţii principale: • planificarea (diagnoza şi previziunea) • organizarea • coordonarea • antrenarea resurselor • evaluarea şi controlul 3. • nu sunt formulate direcţiile de acţiune şi obiectivele prioritare în planificarea anuală. iar în cadrul lor a definit cinci funcţii principale1: previziunea. organizarea. observăm o tendinţă manifestă de tratare superficială a funcţiilor de planificare şi organizare în cadrul şcolii. În primul rând este vorba despre insuficienta preocupare a directorilor pentru studierea bibliografiei existente. Henry Fayol este primul care a identificat şi analizat procesele de management.conţinutului ştiinţei şi practicii managementului. tehnicilor şi procedurilor proprii. • preluarea textuală din acte normative a unor paragrafe ce se referă la atribuţii şi sarcini şi prezentarea lor sub formă de obiective. metodelor.

Previziunea ca funcţie a procesului de management. • • . constă în ansamblul relaţiilor de muncă prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale firmei. elementele cuprinse în ele sunt obligatorii şi au un grad ridicat de certitudine. în care se finalizează cea mai mare parte a proceselor de previziune se referă. o zi. • climatul de muncă în şcoală este rareori obiect al preocupării directorilor. În aceste condiţii este de la sine înţeles că planul nu constituie un instrument adecvat pentru orientarea activităţilor instituţiei de învăţământ. Rezultatele previziunii se împart în funcţie de orizont. Diagnoza este primul proces parţial al managementului şi constă în analiza şi aprecierea activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ. Gradul de detaliere variază în funcţie de orizont. o oră. grad de detaliere şi obligativitate în trei categorii principale: Prognozele acoperă un orizont de timp de minim 10 ani. împrejurările. Planurile curente sunt detaliate. • la elaborarea planurilor nu sunt consultaţi toţi factorii de răspundere implicaţi. au un caracter aproximativ şi nu sunt obligatorii.valorificarea insuficientă a resurselor disponibile. În urma acesteia se redactează un raport în care sunt menţionate punctele slabe ale activităţii anterioare. Programele sunt foarte detaliate. de regulă. la o perioadă cuprinsă între 5 ani şi 1 lună. condiţiile şi influenţele viitoare. Previziunea răspunde la întrebarea: "Ce trebuie şi ce poate fi realizat în cadrul organizaţiei?". În funcţie de acestea se conturează ceea ce urmează a fi întreprins în perioada şcolară următoare. • insuficienta motivare a cadrelor didactice de către directori şi a elevilor de către profesori. Previziunea continuă analiza stabilind perspectivele de dezvoltare. deciziile fiind de multe ori luate de o singură persoană sau un grup restrâns de persoane. ca bază pentru dezvoltarea ulterioară a instituţiei de învăţământ. Planurile. cel mai adesea o decadă. o săptămână. componentele sale. Pentru buna desfăşurare a activităţii planurile trebuie să fie obligatorii. Specific lor este orizontul redus. la baza procesului de planificare stau alte două procese: diagnoza şi prognoza. subaprecierea sau supraaprecierea capacităţilor şi competenţelor personalului didactic şi a elevilor. Ea este cea care furnizează informaţia de bază pentru întregul proces de management. neajunsurile şi problemele întâmpinate. • cunoaşterea comportamentului cadrelor didactice este deficitar. În mod normal. cele pe termen mai lung se rezumă doar la obiectivele fundamentale ale organizaţiei şi la principalele resurse. precum şi resursele şi principalele mijloace necesare realizării lor. Programele sunt a treia modalitate de concretizare a previziunii.

precum şi gruparea acestora pe posturi. • la nivelul cabinetelor unităţilor de învăţământ special (logopedice. acţiuni.) • la nivelul atelierelor profesionale specifice unităţilor de învăţământ special • la nivelul părinţilor . Organizarea principalelor componente ale organizaţiei: cercetaredezvoltare. Pentru a fi de ajutor. Acestea din urmă trebuie să fie formulate clar şi precis.2. a obiectivelor (principii organizatoare ale oricărei activităţi de conducere). Funcţia de organizare Funcţia de organizare desemnează ansamblul proceselor de management prin intermediul cărora se stabilesc şi se delimitează procesele de muncă fizică şi intelectuală şi componentele lor (activităţi. metodică şi educativă a membrilor instituţiei de învăţământ: • la nivelul profesorilor . compartimente.vânzare).contabilă. camere fonice. Obiectivele realizează legătura între activitatea de planificare şi cea de organizare efectivă a proceselor de muncă. pe limbi străine etc. financiar . organizarea presupune precizarea configuraţiei şi a modalităţilor de activitate profesională. de motricitate. fără generalităţi sau ambiguităţi.În urma proceselor de diagnoză şi previziune se stabilesc direcţiile următoare de acţiune.se vor stabili repartizarea cadrelor didactice pe obiecte şi clase.se va stabili aportul lor la procesul educativ şi acţiunile concrete de educaţie a părinţilor . organizarea colectivelor de catedră. sociale şi tehnice pentru realizarea în cele mai bune condiţii a obiectivelor propuse. MPS-ul (marketing . mişcări). Pentru a fi eficient. Obiectivele sunt de două tipuri principale: generale şi operaţionale. Organizarea de ansamblu a organizaţiei este concretizată în stabilirea structurii organizatorice şi a sistemului informaţional.promovare . 3. În general. departamente şi atribuirea lor membrilor organizaţiei. resurse umane. medicale. este necesară desfăşurarea obiectivelor generale în obiective operaţionale.se vor stabili repartizarea pe clase. numirea diriginţilor etc. camere de ludoterapie etc. În distribuirea sarcinilor se va ţine seama şi de o serie de criterii economice.7. • la nivelul elevilor . Această parte a funcţiei de organizare este exercitată de conducerea superioară a organizaţiei. Braillé. alături de obiectiv va fi formulat şi termenul de realizare a acestuia. a altor colective. de realizare efectivă a produsului sau a serviciului care derivă din activitatea principală a organizaţiei.

organigrama etc.Organizarea priveşte şi configurarea spaţiului şcolar (cu respectarea circuitelor specifice şcolilor cu internat şi cantină). ce reclamă un feed-back operativ. operagrama.bilaterală. organizarea activităţii de secretariat. analiza variabilelor instituţiilor de învăţământ. Organizarea înglobează un ansamblu de concepte specifice şi un bogat evantai operaţional. care se derulează între un şef şi un subordonat.nivel de pregătire generală. organizarea. administrativă etc. În ultimii ani. obţinerea operativă a feed-back-ului. ineditul reacţiilor membrilor organizaţiei şi ale subsistemelor sal. recompensele şi sancţiunile. permanent. disciplina. ce asigură preîntâmpinarea filtrajului şi distorsiunii. Coordonarea este de fapt o "organizare în dinamică". tinde să devină o disciplină ştiinţifică de sine stătătoare. Pentru a fi o activitate completă. drumul critic. economico-financiară. organizarea are nevoie şi de un instrument care să "legifereze" organizarea activităţii în instituţie. nivelul de pregătire al cadrelor de conducere.7. a cărei necesitate rezultă din: • dinamismul organizaţiei şi a mediului înconjurător.realismul obiectivelor.multilaterală. Dintre acestea putem enumera: analiza postului. diagrama GANTT. ce implică un proces de comunicare concomitentă între un cadru de conducere şi mai mulţi subordonaţi. interesul faţă de soluţionarea problemelor implicate. în special de partea cadrelor de conducere. • complexitatea. . .şi calitatea executanţilor . Prin comunicare se înţelege transmiterea de informaţii şi perceperea integrală a mesajelor conţinute de către receptorul acestuia. diversitatea şi. Principalul dezavantaj îl reprezintă consumul mare de timp. Funcţia de coordonare Funcţia de coordonare constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se armonizează deciziile cu acţiunile membrilor organizaţiei şi ale subsistemelor sale. în cadrul previziunilor şi a sistemului organizatoric stabilite anterior. a curţii. receptivitatea faţă de nou etc.3. drepturile şi îndatoririle membrilor instituţiei: Regulamentul de ordine interioară. 3. graficul Hyjmans. imposibil de reflectat în totalitate în planuri şi în sistemul organizatoric. Din cercetările efectuate. coordonarea îmbracă două forme: . Asigurarea unei coordonări adecvate la toate nivelurile implică asigurarea unei comunicări adecvate la toate nivelurile managementului. stilul de management etc. În zilele noastre. de natură să asigure corelarea adecvată a deciziilor cu acţiunile acestora. Este folosită pe scară largă mai ales în cadrul şedinţelor. ponderea coordonării multilaterale . Comunicare la nivel instituţiilor de învăţământ depinde de o serie de factori ce reflectă calitatea managementului . diagrama ASME. parţial. ca funcţie a managementului.

3.4. ca urmare a realizării sarcinilor atribuite. o gestiune deficitară a respectivelor resurse. Efectul este comparabil cu cel al situaţiei în care resursele nu ar fi existat de loc. Acest tip de motivare este folosit din ce în ce mai puţin în cadrul instituţiilor de învăţământ actuale. efectele nu vor fi pe măsura aşteptărilor. cu cea desfăşurată de logoped sau de psihopedagog. poate fi pozitivă sau negativă. având cauze senzoriale la bază. S-a constatat că. Fundamentul antrenării îl constituie MOTIVAREA. folosindu-se acelaşi volum . obiective extrase din obiectivele generale ale organizaţiei. economice şi culturale de astăzi. condiţii esenţiale în condiţiile sociale. Funcţia de antrenare Funcţia de antrenare încorporează totalitatea proceselor de muncă prin care se determină membrii organizaţiei să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor planificate. Ţinând cont că planificarea are ca termen uzual perioada unui an. Motivarea. Motivarea negativă se bazează pe un reducerea satisfacţiilor membrilor organizaţiei ca urmare a nerealizării obiectivelor şi sarcinilor atribuite. care rezidă din armonizarea satisfacerii necesităţilor şi intereselor membrilor instituţiei de învăţământ cu realizarea obiectivelor şi sarcinilor atribuite fiecăruia. dacă este necesar. Motivarea pozitivă se bazează pe amplificarea satisfacţiilor membrilor organizaţiei în cadrul participării la procesul de muncă. chiar să se reconstruiască strategia educaţională a respectivului elev. Necorelarea activităţilor educative la nivelul instituţiei de învăţământ special are efecte directe asupra elevului. Dacă nu se corelează activitatea de predare a profesorului sau a educatorului cu cea de învăţare a elevului.este în creştere mai ales ca urmare a proliferării sistemelor de management de tip participativ. de rezultatele obţinute. Mai mult toate activităţile echipei multidisciplinare trebuie să ţină cont de progresele realizate în fiecare dintre activităţile desfăşurate de elev şi. Coordonarea este funcţia managementului care depinde decisiv de natura umană a cadrelor de conducere şi care este dificil de evaluat. Şi la nivel administrativ funcţia de coordonare joacă un rol deosebit de important. adaptabilitate şi creativitate. nu va putea fi tratat în acelaşi mod cu un copil de aceeaşi vârstă cronologică cu a lui. Un copil cu vârstă mintală mai mică în raport cu cea cronologică. este absolut necesară recorelarea resurselor la noile condiţii care pot apărea în decursul anului respectiv. Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi neutilizarea lor datorită neincluderii acestora în planul iniţial este o greşeală managerială. ţinând cont de specificităţile fizice şi psihice ale elevului. politice. Realizarea unei coordonări eficiente asigură organizaţiei caracterul de flexibilitate. Strategia educaţională trebuie să fie realizată individual.7. Scopul esenţial al antrenării are un pronunţat caracter operaţional şi constă în implicarea cât mai profundă şi eficace a membrilor organizaţiei la realizarea obiectivelor ce le revin fiecăruia în parte. în funcţie de modul de condiţionare a satisfacţiilor membrilor organizaţiei.

oamenii reacţionează diferit. practic. în sensul că satisfacerea trebuinţelor de nivel inferior este absolut necesară pentru apariţia nevoii de nivel superior. împrejurări etc. poate determina dezinteres şi chiar stări conflictuale între conducătorii şcolii şi executanţi sau chiar între membrii colectivului de muncă. conducătorul şcolii îşi poate anticipa munca de argumentare în funcţie de situaţia particulară a fiecărui grup în parte. în funcţie de interese. încurajează şi mobilizează pentru o participare bazată pe competenţă. acceptarea mersului de la sine a instituţiei. Cercetările din psihologie au condus spre definitivarea unor scale motivaţionale de care trebuie să se ţină cont în cadrul unei organizaţii pentru creşterea eficienţei acesteia. Argumentarea clarifică scopurile şi importanţa acţiunilor umane. de securitate şi siguranţă. Conducătorii din învăţământ sunt datori să influenţeze comportamentul membrilor instituţiei spre a determina la fiecare în parte o participare conştientă şi motivată la realizarea obiectivelor şcolii. Una dintre acestea este piramida lui Maslow care cuprinde mai multe categorii de trebuinţe (nevoi): fiziologice. Fig. Cunoscând faptul că oamenii reacţionează sub impulsul unor complexe motivaţionale (fiziologice. numărul membrilor organizaţiei care obţin satisfacţii prin participarea la procesul muncii este superior în condiţiile asigurării unui climat de muncă favorabil. recurgând la acele aspecte care explică. iar fundamentarea convingerii asupra respectivei decizii asigură adeziunea reală (şi nu formală) a membrilor instituţiei pentru activitatea practică de desfăşurare a ei.de resurse. 10 Piramida lui Maslow Deşi aceste trebuinţe sunt reprezentate stratificat. de statut social şi de autorealizare. Simpla transmitere a unei sarcini. de afiliere. fără preocuparea de a o face înţeleasă şi de a-i convinge pe cei care urmează să o îndeplinească de importanţa şi valoarea ei. ele sunt întrepătrunse. Trebuie remarcat că nu trebuie . Faţă de aceeaşi sarcină. psihologice şi sociale). implicare şi responsabilitate. A face abstracţie de aceste aspecte înseamnă. stări afective. sau chiar a fiecărei persoane.

satisfăcută în totalitate o trebuinţă de nivel inferior pentru apariţia celei superioare. adică să satisfacă progresiv necesităţile persoanei în strânsă corelare cu rezultatele obţinute. în sensul de a fi adaptate la fiecare persoană în parte ţinând cont de personalitatea acesteia să fie gradual. O altă caracteristică a procesului de evaluare şi control este prevenţia. să fie diferenţial.7. este necesar ca procesul de evaluare şi control să fie unul permanent. 3. s-a constatat că procesul de evaluare şi control implică 4 faze: măsurarea rezultatelor obţinute compararea rezultatelor cu obiectivele şi standardele stabilite iniţial. O evaluare eficace se realizează de-a lungul perioadelor de îndeplinire a obiectivelor planificate. Pentru a fi eficient. Pentru a realiza o antrenare eficace este necesar ca procesul motivării să întrunească câteva condiţii: • • • să fie complex. în sensul utilizării combinate a stimulentelor materiale şi a celor morale. Funcţia de control şi evaluare Funcţia de control şi evaluare poate fi definită ca ansamblul proceselor prin care performanţele organizaţiei. subsistemelor şi componentelor acesteia sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi standardele stabilite iniţial.5. Din cercetările întreprinse. inclusiv acţionarea pe măsura posibilităţilor asupra cauzelor care au generat abaterile negative. nelimitându-se la perioadele de încheiere a planului. De aici rezultă caracterul corectiv al procesului. în vederea eliminării deficienţelor constatate şi integrării abaterilor pozitive. cu intensitate sporită asupra punctelor strategice şi în perioadele critice. evidenţiind abaterile produse determinarea cauzelor care au determinat abaterile constatate efectuarea corecturilor care se impun. . preîntâmpinarea deficienţelor. decisive pentru eficacitatea rezultatelor.

Exercitarea funcţiei de control-evaluare în condiţii actuale implică o flexibilitate şi o adaptabilitate sporite. Evaluarea funcţiunii administrative şi a celei financiar-contabile pot fi făcute de experţi ai Direcţiei Finanţelor Publice. Există şi alţi indicatori de evaluare folosiţi în practică: eficacitatea (gradul în care o activitate satisface o necesitate. să fie notificat întrun registru de evidenţă a controalelor. să asigure o cuprindere adecvată a problemelor şi a personalului. principial. cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele anterior obţinute (evaluarea progresului). Pentru a fi eficient. concretizat în decizii şi acţiuni de conducere eficace. reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Controlul trebuie să fie însoţit de îndrumarea corespunzătoare a membrilor instituţiei de învăţământ de către director. cu sprijinul şi încurajarea acestuia. Evaluarea procesului instructiveducativ poate fi făcută de directorul şcolii. să fie concret şi sistematic. Evaluarea în domeniul educaţiei şi învăţământului este un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii). de inspectori şcolari. a problemelor constatate. discuţiile colective. elevii. Există mai multe modalităţi de control şi îndrumare. evaluarea este realizată de mai multe organisme competente şi abilitate să o facă.Evaluarea de tip constatativ a fost înlocuită în organizaţiile moderne de cea determinativă. controlul trebuie să vizeze toate compartimentele activităţii desfăşurate în unitate. aplicarea unor probe de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor acestora etc. dacă li se deleagă atribuţii în acest scop. Evaluarea de ansamblu a unei instituţii de învăţământ special implică evaluarea fiecărui compartiment din structura organizatorică. realizează un obiectiv. Prin lege. împreună cu activităţile lor specifice. Controlul este o activitate desfăşurată de către directori şi directori adjuncţi. controlul exercitat la nivelul şcolii trebuie să răspundă unor exigenţe elementare: să aibă obiective clare. analiza documentelor şcolare. asistenţele la ore şi alte activităţi specifice instituţiei de învăţământ special. dar şi de şefii de catedre. efectivitatea (gradul de adecvare al serviciilor sau al instituţiei la obiectivele propuse). cu un control activ. să se bazeze pe o pregătire prealabilă. responsabilii comisiilor metodice. dintre care menţionăm: discuţiile individuale (cu profesorii. La nivelul instituţiei de învăţământ special. părinţii etc. a indicaţiilor date şi a modului de soluţionare a acestora. maiştrii-instructori. axată pe analiza relaţiilor cauză-efect. de specialişti ai Curţii de Conturi etc. pedagogii. observarea comportamentului general al elevilor.). îndeplineşte o funcţie). să fie exigent. dar şi cu sancţionarea celor care nu îşi fac datoria. de reprezentanţi ai Administraţiei locale. . fără a se neglija caracterul riguros al acesteia. chiar de reprezentanţi din Ministerul Educaţiei Naţionale sau de Ministrul Educaţiei. inginerii. psihopedagogii.

ştiinţifică. de care organizaţia are nevoie pentru funcţionarea şi dezvoltarea sa eficace. materiale. cât şi pentru adoptarea şi aplicarea de decizii şi acţiuni care să reflecte necesităţile prezente ale mediului ambiant. în limita aportului lor direct la resursele generale ale instituţiei de învăţământ. Funcţia de control-evaluare încheie ciclul de management. organizatorică. Mediul social cuprinde două mari componente: un mediu tehnologic şi un . iar output-urile sunt reprezentate de produsele şi serviciile organizaţiei prin care aceasta se integrează în mediul ambiant. Un alt aspect care trebuie menţionat este necesitatea asigurării necesarului de resurse umane . educaţională şi ecologică ce marchează stabilirea obiectivelor ei. psiho-sociologică. Input-urile sunt reprezentate de resursele şi factorii care acţionează din partea mediului ambiant asupra organizaţiei. conţinutul şi eficacitatea sa condiţionând sensibil calitatea de ansamblu a procesului de conducere şi în special eficienţa muncii depuse de membrii organizaţiei pe termen scurt. de natură economică. nu este greu de observat că pentru el principalul mediu ambiant este societatea. politică. demografică. concepută ca sistem şi reflectat atât în planul "intrărilor" (eng. 3. Organizaţia în ansamblul ei are în vedere satisfacerea unor anumite trebuinţe (nevoi) ale societăţii prin atragerea şi utilizarea de resurse. adoptarea şi aplicare a deciziilor de realizare a lor. input). Evoluţia factorilor de mediu constituie o importantă premisă pentru asigurarea unor subsisteme organizatorice şi informaţionale eficace. Mediul ambiant şi organizaţia Evoluţia instituţiilor de învăţământ moderne este marcată în prezent de amplificarea interdependenţelor cu mediul în care acestea îşi desfăşoară activitatea. mediu şi lung. Dacă ar fi să definim mediul ambiant. Valorificarea acestora în cadrul instituţiei de învăţământ conduce la realizarea produsului educaţiei: omul şi personalitatea sa. Pe baza acestor mutaţii survenite la nivelul mediului ambiant sunt realizate strategiile şi politicile organizaţiei. culturală. cât şi în cel al "ieşirilor" (eng.Controlul gestionării resurselor poate fi exercitat şi de agenţii economici care susţin activitatea instituţiei de învăţământ. acesta ar fi reprezentat de toate elementele exogene organizaţiei. La nivelul instituţiilor de învăţământ. De multe ori se face o confuzie conceptuală între mediul ambiant şi mediul înconjurător. output). obţinerea resurselor necesare. cunoaşterea în detaliu a mutaţiilor survenite în mediul ambiant este o condiţie fundamentală pentru satisfacerea calitativă şi cantitativă a unor anumite categorii de trebuinţe provenite din mediul ambiant. Expresia acestei evoluţii este reprezentată de accentuarea caracterului deschis al organizaţiei. juridică. tehnică. Acest lucru nu este posibil fără luarea în considerare a factorilor de mediu. Academicianul Mihai Drăgănescu arată că "…dacă ne gândim la om. financiare şi informaţionale.8.

Paris. actorilor şi factorilor a căror existenţă este susceptibilă de a influenţa comportamentul şi performanţele organizaţiei"34. lacuri. toate acestea reprezentând suportul material primar al existenţei şi desfăşurării vieţii biologice şi economicosociale. 3. atmosferă. Factorii de influenţă ai mediului ambiant Mediul ambiant exercită. în timp ce. "După cum calitatea vieţii este definită printr-o multitudine de componente. pentru societate. M. deoarece tehnologicul este social"32. prin mediu înconjurător.8. Revista economică. A. Collection: Gestion. 1991. Revista economică. înţelegem şi societatea. M. 91 33/1985 33 34 . aceştia se pot clasifica în: • factori de mediu naturali.1. păduri. Cunoaşterea acestor factori facilitează înţelegerea mecanismului de funcţionare al organizaţiei. o gamă variată de influenţe asupra organizaţiei. 32 Drăgănescu. nr. reprezentaţi de condiţiile create de om în scopul ameliorării condiţiilor sale de viaţă şi dezvoltării sale multilaterale…"33 O concepţie deosebită este cea a specialiştilor francezi care consideră că mediul ambiant al organizaţiei "este constituit din ansamblul instituţiilor de învăţământ..comportamentele indivizilor sau a grupurilor de indivizi care influenţează deciziile şi acţiunile celorlalţi membri ai organizaţiei şi extern . Economie d'entreprise. După prevenienţa şi rolul lor în viaţa economico-socială. 38/1985 Marchesnay. • factori artificiali. numite factori de mediu. ape curgătoare.. aşa cum am arătat. reprezentaţi de condiţiile de sol. Iancu. Mediul ambiant şi calitatea vieţii. care influenţează într-un mod specific calitatea vieţii. … Prin mediu înconjurător. nr. În aceeaşi concepţie se evidenţiază tendinţa de divizare mediului ambiant în mediu intern . subsol.mediu interuman. Iancu insistă pe necesitatea tratării mediului ambiant în strânsă corelare cu calitatea vieţii pe care o condiţionează decisiv. a rolului şi locului organizaţiei în cadrul sistemului social. înţelegem numai mediul înconjurător natural.instituţiile şi indivizii care pot influenţa organizaţia. 37. La rândul său. O posibilă definire a mediului înconjurător. la fel şi mediul ambiant trebuie definit prin multitudinea elementelor sale componente. pentru om.. A. p.

Factorii de management. de capacitatea creativ-inovativă a sistemului de cercetare-dezvoltare etc. mentalitatea. de calitatea cercetărilor tehnice la care organizaţia are acces. ştiinţa. exogeni organizaţiei.ne dăm seama de maniera complexă în care este influenţată organizaţia. sistemele de organizare ale societăţii. durata medie a vieţii . 11.Fig. Factorii tehnici şi tehnologici sunt reprezentaţi de nivelul tehnic al aparaturii disponibile pentru cumpărare. mecanismele motivaţionale. învăţământul. Factorii mediului ambiant Factorii economici . cultura. Din simpla enumerare a principalilor factori de acest gen . populaţia activă. au o semnificaţie deosebită. modalităţile de coordonare. direct şi indirect. Factorii demografici sunt deosebit de importanţi pentru unitatea de învăţământ atât în ceea ce priveşte planificarea activităţilor şi a dezvoltării viitoare. cu un impact semnificativ asupra instituţiei de învăţământ special. ocrotirea sănătăţii. dar şi în ceea ce priveşte poziţia prioritară a resurselor umane în cadrul acesteia. este cea a factorilor economici. Factorii socio-culturali . rata natalităţii şi mortalităţii. de numărul şi nivelul licenţelor şi brevetelor înregistrate. au o influenţă considerabilă asupra acesteia. metodelor şi tehnicilor manageriale etc.structura socială a populaţiei. calitatea studiilor. structura socio-profesională. Aceştia sunt reprezentaţi de ansamblul elementelor de natură economică din mediul ambiant cu acţiune directă asupra activităţilor desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. Un rol important al . cu o influenţă directă sau indirectă asupra organizaţiei. mecanismele de control ale suprasistemului din care face parte instituţia de învăţământ.Prima şi cea mai importantă categorie de factori. Adaptarea instituţiilor de învăţământ la cerinţele pieţei necesită dezvoltarea corespunzătoare a activităţilor de marketing de la nivelul instituţiei de învăţământ. Factorii de management sunt reprezentaţi de totalitatea elementelor manageriale ce influenţează direct sau indirect organizaţia (planificarea. ponderea populaţiei ocupate.numărul populaţiei. Factorii demografici includ totalitatea elementelor demografice ce acţionează asupra instituţiei de învăţământ.).

. Factorii politici acţionează de asemenea. deciziile prefecturilor şi primăriilor. decretele. direct sau indirect asupra instituţiilor de învăţământ. socială. vegetaţia.învăţământului este acela de a contribui la ameliorarea structurii socioprofesionale a populaţiei şi la amplificarea nivelului cultural al acesteia. a ştiinţei. externă. Cei mai semnificativi factori juridici sunt legile. clima. cu influenţă în ceea ce priveşte sursele şi modalităţile de constituire ale unităţii de învăţământ. ordinele miniştrilor. Toate acestea cuprind o serie de norme de drept a căror respectare cade în sarcina organizaţiei. la formarea unei mentalităţi specifice economiei de piaţă. hotărârile guvernamentale. Ei acţionează fie direct asupra necesarului de resurse al organizaţiei. a învăţământului. cât şi în ceea ce priveşte obiectivele şi mijloacele de realizare a acestora pe termen mediu sau lung. Factorii ecologici sunt o categorie aparte de factori ai mediului ambiant din care fac parte resursele naturale. Factorii juridici sunt constituiţi din ansamblul reglementărilor juridice cu influenţă directă sau indirectă asupra organizaţiei şi a managementului acesteia. fie indirect asupra membrilor organizaţiei. solul. regăsindu-se în general în politica economică. apa. fauna etc.

CAPITOLUL 4. Prima componentă reflectă misiunea organizaţiei. Relaţia dintre instituţia de învăţământ special şi managementul său este una organică. Consideraţii generale Analiza sistemului de management al unei instituţii de învăţământ special este un obiectiv îndrăzneţ. capacităţile sale organizatorice şi forţele mediului extern. Analiza instituţiei de învăţământ special ne oferă informaţii deosebit de importante cu privire la managementul ei. cea de-a doua reflectă nivelul de organizare al instituţiei. componentelor. analiza instituţiei de învăţământ este una dintre modalităţile de analiză a managementului instituţional şi de elaborare a principiilor după care trebuie să se conducă în viitor. performanţa generală a acesteia este văzută ca o funcţie a intercorelării dintre motivaţia generală a instituţiei. Dar performanţa instituţională trebuie să ţină cont şi de modul de funcţionare al organizaţiei ca premisă a productivităţii membrilor ei. În încercarea de a realiza un profil al instituţiei de învăţământ. precum şi a obiectivelor care trebuiesc atinse pentru dezvoltarea reală a instituţiei. În ultimii 30 de ani au existat multe încercări de definire a performanţei organizaţionale şi de aplicare a conceptelor de performanţă la variate tipuri de organizaţii. Nu se poate concepe o organizaţie fără să vorbim de managementul ei. performanţa organizaţională trebuie să includă şi termenii clasici ai evaluării. De aceea. Dificultatea majoră a acestei analize este multitudinea factorilor. iar cea de-a treia se referă la adaptabilitatea organizaţiei la forţele mediului social. Dar. Au apărut astfel definiţii care priveau performanţa ca: • direct relaţionată la scopurile organizaţiei • reflectare a raportului dintre rezultatele obţinute şi resursele folosite de organizaţie • în legătură directă cu mediul în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea. internă. conceptele de "efectivitate" şi "eficienţă".1. În primul caz ne referim la capacitatea organizaţiei de a-şi atinge obiectivele (efectivitate). ANALIZA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 4. elemente deosebit de importante pentru funcţionarea de ansamblu a sistemului. iar în cel de-al . funcţiilor şi structurilor de management care trebuie cuprinse în analiza noastră. Conduita managerială îşi pune decisiv amprenta asupra instituţiei de învăţământ la toate nivelurile ei. Cantitatea şi calitatea analizei realizate este fundamentală pentru realizarea misiunii instituţiei.

Concluzionând. Aceste output-uri şi efecte sunt cele mai vizibile aspecte ale performanţei instituţionale.2.doilea ne referim la capacitatea organizaţiei de a atinge obiectivele cu o cantitate acceptabilă de resurse (eficienţă).2. Astfel. prea departe de a fi realizate şi costisitoare. analiza performanţei instituţională trebuie să fie concepută pe trei arii apropiate: performanţa activităţilor ce asigură suportul misiunii organizaţiei (efectivitate). medicale • efectele globale economice. instituţional) • număr de copii cu CES îndrumaţi până în prezent • beneficiile educaţionale. 4. supravieţuirea organizaţiei implică riscuri foarte mari. sociale • rata relevanţei activităţilor • satisfacţia elevilor şi a persoanelor deservite anterior • număr de profesori implicaţi • calificarea membrilor organizaţiei • număr de cadre auxiliare implicate • legăturile cu alte instituţii • numărul de publicaţii ale instituţiei de învăţământ special • numărul de citări în presă • număr de patente sau alte proprietăţi intelectuale • gradul de recunoaştere a activităţilor întreprinse de către alte instituţii • numărul amendamentelor adresate factorilor politici • numărul de cereri de informare / implicare în iniţiative ale şcolii • fonduri externe / contracte realizate .1 Efectivitatea Performanţa unei instituţii de învăţământ special este dată de activităţile generate de aceasta cu scopul înfăptuirii misiunii sale. În cazul în care acestea sunt irelevante. Factorii de performanţă ai instituţiilor de învăţământ special 4. Acestea trebuie să fie văzute ca rezultate tangibile ale investiţiilor în misiunea instituţiei de învăţământ special. performanţa în relaţie cu resursele disponibile (eficienţă) şi performanţa în raport cu viabilitatea pe termen lung şi autosusţinerea instituţională. La fel de importantă sunt şi autosusţinerea organizaţională. sociale. capacitatea organizaţiei de a elabora şi implementa strategii cu scopul de a asigura eficienţa pentru o perioadă mai mare de timp. Indicatorii efectivităţii în cazul unei instituţii de învăţământ special sunt: • numărul de copii cu CES deserviţi în prezent • aria de acoperire (administrativ. activităţile şi serviciile organizaţiei trebuie să fie realizabile şi să fie permanent conectate la cerinţele clientului său.

programele şi activităţile. metodologii noi) • reputaţia instituţiei • numărul de servicii noi oferite • schimbările din cadrul serviciilor şi a programelor raportate la schimbarea nevoilor clientului . materiale. Supravieţuitorii acestor crize sunt cei care au reuşit să se adapteze la schimbările contextuale. obiectivele.2. Performanţa organizaţională ne apare astfel ca fiind abilitatea organizaţiei de a-şi susţine în timp misiunea.3. Dar. instituţiile de învăţământ special oferă servicii educaţionale. organizaţiile trebuie să meargă pe anumite căi care să-i consolideze forţele. la un nivel de calitate maxim. de orientare şcolară şi profesională sau de profesionalizare.) Instituţiile performante de învăţământ sunt cele care oferă o valoare foarte bună a output-urilor educaţionale în raport cu resursele alocate (financiare. Dar nu este suficient.4. numărul de output-uri educaţionale. umane). trecând de componenta timp. Indicatorii autosusţinerii în cazul instituţiilor de învăţământ special: • relevanţa muncii pentru dezvoltarea naţională • relevanţa muncii în domeniul educaţiei • relevanţa serviciilor oferite • sprijinul pentru dezvoltarea profesională • raportul dintre numărul contribuţiilor financiare vechi şi noi (risc de discontinuitate în atragerea fondurilor) • capacitatea de inovaţie şi adaptare (apropierea schimbării de nevoile clienţilor. Este normal ca performanţa organizaţiei să fie interpretată în raport cu eficienţa organizaţiei (costul per serviciu. Toate organizaţiile se confruntă cu crize interne sau externe. Toate serviciile enunţate trebuie să fie oferite cu o cunoaştere exactă a structurii costurilor.2. valoarea medie per persoană etc. îi ia timp să evolueze şi să se dezvolte. Autosusţinerea Oricărei instituţii. Acestea trebuie să fie cât mai mici. de integrare socială.2 Eficienţa În climatul actual. Indicatorii eficienţei în cazul instituţiilor de învăţământ special: • raportul fonduri proprii/fonduri atrase • raportul costurilor activităţilor instituţiei • raportul costuri globale/costuri per activitate • costul per persoană deservită • raportul costuri/beneficii 4. în orice societate.

Costurile diferitelor metode de măsurare este o altă consideraţie crucială de care trebuie să se ţină seama. Sunt necesare de asemenea date cu privire la managementul instituţional. Învăţământul special este prin natura sa un proces foarte laborios. formele standardelor de performanţă încep să apară. mediu sau lung. Indicatorii de performanţă pot şi trebuie să includă atât măsuri cantitative. cât şi măsuri calitative.4. În noile viziuni asupra evaluării performanţei. obiectivele şi priorităţile instituţiei de învăţământ special ne oferă punctul de început al măsurării performanţei. se consideră că mai multe surse de informaţii. judecăţile calitative ale conducătorilor instituţiei sunt considerate informaţii vitale. Trebuie să ştim care componente ale variatelor arii de performanţă vor fi măsurate. Cum trebuie măsurată performanţa? Imediat ce cunoaştem ce trebuie măsurat trebuie să definim maniera în care se va realiza evaluarea. Un element de îngrijorare este adoptarea exclusivă în evaluarea instituţiilor a măsurilor numerice (ex.3. Ce standarde trebuie aplicate? În momentul în care datele sunt obţinute. Identificarea ariilor de performanţă alocate fiecăruia dintre cele trei domenii este foarte importantă pentru procesul de evaluare. conceptele abstracte ale performanţei precum creativitatea sau adaptabilitatea exclud această manieră de evaluare. Referitor la output-urile efectivităţii. Nivelul de acceptabilitate pentru fiecare indicator de performanţă este o măsură relativă. efectivitate şi adaptabilitate. se vor elabora strategii de evaluare pe termen scurt. Bineînţeles că se poate stabili cota maximă de performanţă. Dacă productivitatea. Ariile de cercetare sunt diferite în ceea ce priveşte posibilitatea şi uşurinţa de a fi măsurate. În general ele sunt formulate prin "bine" sau "acceptabil". spre exemplu. ce tipuri de date sunt alocate procesului de evaluare şi cum trebuie realizate toate acestea.: volumul de resurse financiare primite de organizaţie. chiar amestecuri de date calitative şi cantitative. trebuie folosite pentru a obţine o înţelegere adecvată şi validă a performanţei. În consens. numărul de copii instituţionalizaţi etc. Când trebuie realizată analiza performanţei? Timpul este componentă foarte importantă pentru evaluarea instituţiilor de învăţământ. De aceea. Este mai greu de decis care este nivelul "acceptabil" de . este foarte uşor de măsurat folosind numai date numerice. care se desfăşoară gradual şi necesită timp foarte mult pentru obţinerea de rezultate.). din considerente practice. Măsurarea factorilor de performanţă ai instituţiilor de învăţământ special Care arii ale performanţei pot fi măsurate? Ştim că performanţa unei organizaţii trebuie să fie evaluată în trei domenii: eficienţă.

90% în cazul eficienţei). strângerii de fonduri.performanţă (ex. Trebuie stabilite în acest sens. planurilor.4. al rezolvării conflictelor • Comunicarea instituţională • Controlul şi evaluarea instituţională. o instituţie poate fi încadrată în una dintre cele 4 stadii de dezvoltare. Astfel. Analiza în această situaţie previzibilă care poate ajuta instituţia să-şi definească necesităţile ce trebuie acoperite pentru a trece la următorul stadiu de dezvoltare. instituţiile trebuie să încerce permanent să păstreze echilibrul între nivelul necesar de profesionalism şi împiedicarea apariţiei unui . monitorizare • Managementul resurselor umane • Managementul resurselor financiare • Managementul serviciilor educaţionale • Managementul relaţiilor externe (relaţiile cu mediul social. a programelor. standarde de evaluare a instituţiilor de învăţământ. în funcţie de 4 etape distincte ale dezvoltării lor: De început În dezvoltare În consolidare / extindere Durabilă Instrumentul de evaluare instituţională are în vedere analiza domeniilor funcţionale ale acesteia. dar se pot decela şi obiectivele prioritare care vor asigura dezvoltarea instituţională ulterioară. dar poate să nu fi depăşit stadiul de început în privinţa resurselor de care dispune. 4. relaţii cu alte instituţii) Instituţiile de învăţământ special se pot situa în etape diferite de dezvoltare în cele 12 domenii funcţionale descrise. proiectelor) • Managementul informaţiei (administrarea sistemelor informaţionale) • Managementul procesului decizional. la nivel naţional. Domeniile funcţionale sunt: • Guvernare • Cadrul legal de funcţionare • Misiunea instituţiei • Structura organizaţională • Strategie şi planificare (managementul elaborării de strategiei instituţionale. Un model de evaluare a instituţiilor de învăţământ special Instituţiile pot fi împărţite în categorii. instrumentul de evaluare reprezintă o "fotografie-instantaneu" a organizaţiei la un moment dat. managementul promovării. De asemenea. O instituţie poate fi în curs de dezvoltare în ceea ce priveşte guvernarea. Ca urmare a analizei.: 85% vs.

finanţatori sau membri ca si de mediul cultural. care au lucrat cu instituţii de diferite tipuri şi dimensiuni. Instrumentului de evaluare instituţională . Prin acest instrument se măsoară valori relative şi nu absolute ale performanţei instituţionale. împreună cu starea sau gradul de funcţionare. un consens cu privire la calităţile şi slăbiciunile instituţiei şi să cadă de acord asupra nevoilor de dezvoltare instituţională şi asupra planului de acţiune în vederea acoperirii lor.repere metodologice Instrumentului este structurat conform următoarelor principii: O instituţie puternică.sistem prea birocratic. Informaţiile obţinute prin această formă de evaluare pot fi folosite la determinarea stării de "sănătate" a instituţiei şi la formularea recomandărilor în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării instituţiei. 4. definirea necesităţilor va trebui să se concentreze asupra paşilor necesari pentru dezvoltare şi nu asupra unei sofisticări inutile. Este mult mai important pentru echipă să stabilească. Aceste componente.1. Acest instrument foloseşte astfel limbajul şi conceptele pe care sponsorii şi managerii instituţiilor din occident le consideră familiare. aşa cum face un expert sau un finanţator exterior organizaţiei. pot fi descrise sub forma unor linii directoare. eficientă şi viabilă are anumite caracteristici descrise ca funcţii de management. legal şi economic în care acestea există. Instrumentul de evaluare duce la o înţelegere a ceea ce înseamnă o instituţie viabilă. Evaluarea progresului unei instituţii presupune raportarea la o evaluare anterioară celei de faţă. Organizaţiile pot avea diferite forme şi înfăţişări ce depind de scop. politic. dar ţine cont şi de rezultatul cunoştinţelor şi expertizei unui grup de oameni de naţionalităţi şi profesii diferite. Prin acest model se intenţionează sugerarea unei forme şi componenţe pe care o instituţie le-ar putea avea ţinându-se însă cont de cerinţele legislative.4. precum şi la fixarea unor obiective privind dezvoltarea instituţională ulterioară. Aceste linii directoare determină criteriile sau indicatorii ce caracterizează capacitatea (aptitudinile) şi performanţele organizaţiei şi pot servi ca un cadru de lucru pentru stabilirea unor standarde şi etaloane pe baza cărora orice instituţie poate fi evaluată. Este necesar ca aceste valori să fie împărtăşite de asemenea şi de aceia care intenţionează să lucreze efectiv . Unul dintre elementele de bază ale acestor componente este reprezentat de un set de valori care stau la baza misiunii instituţiei şi care motivează şi uneşte pe cei care constituie membrii organizaţiei. în acest caz. de intenţiile membrilor ca şi de situaţia ei. În cazul în care evaluarea se realizează din interiorul organizaţiei cu scopul autoeducării şi angajării pe calea schimbării. măsurile performanţelor sunt standarde de care finanţatorii sau donatorii vor ţine cont. Dacă scopul evaluării este determinarea viabilităţii organizaţiei sau a capacităţii acesteia de a primi fonduri suplimentare. din diferite colţuri ale lumii. Astfel. este mai puţin important ca organizaţia să se coteze faţă de un nivel absolut. Ele încearcă în mod constant să păstreze echilibrul între profesionalism şi birocraţie.

şi este afectată de mediul înconjurător şi de aceea trebuie să se adapteze forţelor şi schimbărilor ce caracterizează mediul prin schimbarea structurii sau a proceselor care au loc la nivelul componentelor interioare. Trebuie făcută o diferenţiere între sistemele formale. idei. Aşa cum a fost descris anterior. Instituţiile de învăţământ sunt adeseori asimilate unor motoare ce pun în mişcare şi duc mai departe în societate justiţia socială. Este un mod mult mai eficient de a clădi capacitatea . astfel încât să se treacă la modificarea şi îmbunătăţirea situaţiei. în care cei care identifică problema nu sunt întotdeauna aceeaşi cu cei care o rezolvă. fiind inclus în limitele sale definite formal. Valorile se vor "îmbogăţi" cel mai mult atunci când vor fi secondate de norme şi comportamente existente în societatea civilă de care instituţiile aparţin. De asemenea. care nu contribuie la realizarea scopului instituţiei? Este atât de mare golul existent între formal şi informal.: oameni. Funcţia acestui sistem este aceea de a transforma resursele (ex. Termenul implică învăţarea din propria experienţă. De aceea fiecare componentă trebuie să fie supusă atenţiei echipei de management a instituţiei respective şi să fie monitorizată de către aceasta. De aceea echipa care îşi analizează propria instituţie. încrederea şi sprijinirea pe forţele proprii etc. încât instituţia este nefuncţională? Acţiunea de analiză instituţională reprezintă şi o formă de identificare şi oferire de soluţii sistematice în cazul unei probleme.în cadrul instituţiei şi care vor influenţa la rândul lor natura şi forma componentelor. bani) în bunuri şi/sau servicii pentru societate. câştigă aptitudini şi cunoştinţe deosebit de bogate care se pot pune în practică. adică între ceea ce se spune şi ceea ce se face. amândouă trebuie să fie cuprinse în evaluarea instituţională. Nici un sistem nu va fi preferat pentru că amândouă există şi sunt necesare şi. de pe hârtie. instituţia există în. Aşa cum fiecare componentă este modelată conform valorilor care se află la baza ei. Este sistemul formal acela care se potriveşte mediului? Fac membrii instituţiei lucruri în mod informal. dar şi învăţarea din experienţa altora. Componentele ei interacţionează în ceea ce uneori este numit un sistem de input/output (ceea ce se introduce şi ceea ce rezultă). o evaluare a stării de sănătate a unei organizaţii trebuie să ia în considerare în ce măsură aceasta a apărut şi este administrată în concordanţă cu aceste forţe şi evenimente externe. moralitatea. care sunt de fapt cele pe care le folosesc membrii acestora. de asemenea. sistemul de componente este parte a organizaţiei. De aceea. Interacţiunile dintre aceste componente afectează întreaga instituţie şi este de preferat ca aceasta să funcţioneze în mod egal şi adecvat pentru a produce acea sinergie care are ca rezultat o organizaţie performantă. ale instituţiilor şi sistemelor informale. în aceeaşi măsură ea este dependentă şi se alcătuieşte ţinându-se cont de celelalte componente. voluntariatul. în interiorul unei instituţii care există formal. Un exemplu de diferenţiere între sistemele formale şi informale este încercarea de a vedea care sunt scopurile formalizate ale instituţiei şi ce anume exprimă membrii instituţiei ca fiind scopurile ei. deşi de multe ori chiar aceste instituţii devin promotoarele valorilor respective în societate. folosind un cadru de lucru ce aparţine unei instituţii eficiente.

4. sistemele. în care constituenţii/comunitatea deservită preţuieşte beneficiile pe care le aduce instituţia şi există cereri pentru serviciile oferite. ca şi a instituţionalizării valorilor şi comportamentelor pe care aceasta le promovează în cadrul întregii comunităţi. reprezintă esenţa dezvoltării instituţionale în toate componentele sau funcţii sale organizaţionale. În vederea utilizării lui. Ca o consecinţă. Proceduri de aplicare ale instrumentului de evaluare În mod ideal.administrativă şi a atinge dezvoltarea instituţională decât cele folosite în sălile programelor de training. membrii interni ai organizaţiei ar trebui să fie primii care intervin prin conducerea evaluării instituţionale a organizaţiei. • financiar. în care baza de resurse este variată şi destul de solidă pentru a fi capabilă să susţină toate activităţile organizaţiei. poate să fie avansată în ceea ce priveşte subsistemul său informaţional. în curs de dezvoltare. Instituţiile de învăţământ special există pentru a satisface anumite nevoi ale membrilor comunităţii. în curs de consolidare/extindere. Durabilitatea unei instituţii este definită sub 3 aspecte: • organizaţional. în care conducerea. ori să facă parte din echipa de evaluare. Pentru a fi eficientă. în curs de a deveni stabilă. administreze şi să le controleze. stabile. Dezvoltarea reală a acestui tip de instituţie include activităţile pe care membrii instituţiei pot să le planifice.de început. Aceste programe de instruire neglijează situaţiile şi problemele din lumea reală pe care cel instruit le confruntă. o instituţie trebuie să deţină anumite componente sau funcţii de management care să funcţioneze la anumite standarde stabilite în conformitate cu mediul social. resursele umane şi relaţiile externe sunt deja în funcţiune şi sprijinite efectiv de activităţile organizaţiei.2. este sugerat următorul program: Convocarea a doi evaluatori din cadrul organizaţiei şi explicare pe scurt a metodologiei. când va fi cazul. • programatic. aplicării şi conţinutului IEI. Se descriu astfel 4 etape de dezvoltare instituţională . pentru o mai bună punere în practică a cursurilor. Trebuie ca toţi membrii instituţiei să fie implicaţi în determinarea obiectivelor şi politicii instituţiei şi în realizarea lor. Instrumentul de evaluare instituţională (IEI) ar fi de preferat să fie folosit de o echipă de evaluatori. O instituţie care nu ne spune prea multe în ceea ce priveşte resursele umane. Fiecare dintre aceste etape are propriile sale caracteristici şi indicatori care pot fi transpuse în standarde măsurabile. formată din membri externi şi/sau interni ai organizaţiei. Această participare este cea mai bună metodă pentru asigurarea durabilităţii şi continuării programului instituţiei. 4. Crearea unei instituţii durabile. Acestea tind să furnizeze programe generice care se concentrează adesea asupra dezvoltării aptitudinilor individuale în detrimentul contextului instituţional. dar se admite că funcţiile de management pot atinge aceste standarde în intervale diferite de timp. în care aceste aptitudini sunt puse în practică. precum şi: distribuirea metodologiei evaluatorului .

pentru fiecare componentă organizaţională sau domeniu de funcţionare şi va încerca să atingă un consens cu privire la stadiul de dezvoltare pentru fiecare funcţie. în urma chestionării şi ca urmare a observaţiei directe) în vederea ajungerii la o opinie comună asupra stării de dezvoltare pe care instituţia a atins-o în ceea ce priveşte fiecare funcţie a sa. ţinându-se cont că aceştia sunt deţinătorii informaţiilor pentru conturarea unei imagini de ansamblu. întâlnirilor cu grupul programarea sesiunii de strângere a datelor Desfăşurarea interviurilor. întâlnirilor şi a sesiunilor de colectare a informaţiilor va avea loc conform programului care a fost prezentat în avans celor chestionaţi. atunci când informaţia este adunată sau când recomandările sunt prezentate. membri şi reprezentanţi ai personalului împărţiţi în grupuri de discutare a unor subiecte.identificarea persoanelor din interiorul şi exteriorul organizaţiei care vor fi intervievate programarea interviurilor individuale. Utilizarea informaţiilor obţinute în cadrul interviurilor trebuie făcută de către evaluator prin compararea datelor obţinute (la interviuri. de la un număr mare de oameni. acestea trebuie făcute în aşa fel încât instituţia care este evaluată să înţeleagă că nu este judecată şi comparată cu nişte standarde ale unei forme unice instituţionale. Trebuie menţionat momentul în care cei chestionaţi vor afla rezultatele evaluării şi modul în care ei sunt implicaţi în folosirea informaţiilor. . În cazul în care evaluatorul nu atinge consensul. majoritatea opiniilor vor determina rezultatul. Evaluatorul va revizui toate datele importante la fiecare subcategorie. atunci. Toate recomandările făcute trebuie să aibă la bază o analiză profundă a aplicabilităţii şi valabilităţii lor din punct de vedere cultural şi practic. sau nu are. nevoie de resurse externe. Fiecare sesiune de interviuri va trebui să înceapă cu o explicaţie a scopurilor evaluării şi a modului în care se vor folosi acele informaţii. *** este important de menţionat că. *** organizarea de întâlniri cu grupuri mici formate din constituenţi. conduse de un moderator care asigură păstrarea discuţiei în limitele subiectului sunt un mod foarte eficient în care se pot aduna informaţiile despre o instituţie. La acest proces vor trebui să participe membrii echipei de evaluare din interiorul şi din exteriorul instituţiei. Trebuie de asemenea amintit continuu celor chestionaţi că funcţiile şi factorii care au fost prezentaţi în vederea unei comparaţii sunt de fapt nişte sugestii privind modurile de funcţionare care sunt derivate din experienţa bogată în administrarea instituţiilor în diferite medii şi sectoare. printr-o simplă procedură de votare. Acest proces trebuie să includă numai echipa de evaluatori (din interiorul şi din exteriorul instituţiei). În cadrul grupului de evaluare trebuie definite recomandările privind modul în care organizaţia ar putea rezolva cât mai eficient slăbiciunile şi problemele identificate de rezultatele evaluării construindu-se pe baza capacităţilor pe care deja le deţin. Chestionarul urmează aceeaşi ordine a itemilor ca şi interviul. Este important ca recomandările să fie făcute în ambele direcţii şi anume: dacă organizaţia are.

dar va trebui să fie întotdeauna un proces transparent în care toate părţile sunt conştiente de concluziile şi recomandările la care s-a ajuns. prospecte de prezentare. 4. cartea instituţiei Analize Publicaţii Interviuri cu diverse persoane ce deţin poziţii cheie în cadrul instituţiei Monitorizări ale imaginii organizaţiei CV .urile membrilor din conducerea instituţiei Discuţii cu administratorii. Surse de documentare: Documente ale organizaţiei: rapoarte financiare anuale.6. Informare şi documentare În cadrul instituţiei există date necesare evaluării.6. Acest pas final va depinde de scopurile evaluării. reprezentanţi ai administraţiei locale .Discutarea recomandărilor trebuie făcută şi cu cei din executivul instituţiei sau cei din grupul de donatori ce nu au fost implicaţi ca parte a echipei de evaluare şi apoi trebuie completat formularul de planificare a recomandărilor. Organizarea activităţii de cercetare a managementului instituţiilor de învăţământ special 4.5. declaraţii financiare. documente ale strategiei.1. calendare. elevii. cercetătorii. profesorii. în diverse forme de prezentare. Etapele analizei instituţionale Determinarea scopurilor evaluării Stabilirea relaţiilor de cooperare între evaluator şi instituţie Identificarea formelor de evaluare Identificarea subiecţilor implicaţi în evaluare Determinarea rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în procesul de evaluare Dezvoltarea şi definirea termenilor de referinţă Stabilirea costurilor evaluării Identificarea şi selecţia evaluatorilor Activitatea de evaluare propriu-zisă Redactarea Raportului Comunicarea concluziilor 4.

Observarea clădirilor, laboratoarelor, ariilor de predare, alte locuri de desfăşurare a activităţilor instituţiei Observarea dinamicii relaţiilor cu membrii instituţiei - cu cine ne întâlnim, cine participă la evaluare, cine prezidează evaluarea, dinamica proceselor de predare, natura relaţiilor cu elevii, cum este condusă relaţional instituţia, stil de conducere, caracteristici dominante. 4.6.2. Scopul analizei instituţiei de învăţământ special Evaluarea sistemului managerial al instituţiei de învăţământ cu scopul elaborării unui plan de dezvoltare care să asigure funcţionarea optimă a unităţii şcolare în viitor. 4.6.3. Obiectivele operaţionale Se vor analiza componentele managementului instituţional Se vor realiza profilurile manageriale instituţionale pentru descoperirea factorilor care influenţează managementul Se va aprecia performanţa instituţională în relaţie cu resursele disponibile, cu viabilitatea pe termen lung şi autosusţinerea instituţională Se vor elabora concluziile analizei ca bază de pornire pentru revizuirea sistemului managerial 4.6.4. Metode de cercetare Observaţia Observaţia trebuie să se constituie într-o funcţie activă şi continuă a evaluării. Ca durată, ea se desfăşoară pe tot parcursul etapelor de evaluare. Observaţia revine ca sarcină evaluatorului extern. Ea trebuie să cuprindă mai multe arii de observaţie: documentele organizaţiei, rapoartele financiare anuale, declaraţiile financiare, documentele strategiei, prospectele de prezentare, articolele apărute în presă cu privire la instituţie, interviurile cu diverse persoane ce deţin poziţii cheie în cadrul instituţiei, monitorizările imaginii organizaţiei, CV - urile membrilor din conducerea instituţiei, discuţii cu administratorii, cercetătorii, profesorii, elevii, reprezentanţi ai administraţiei locale, clădirile, laboratoarele, ariilor de predare, alte locuri de desfăşurare a activităţilor instituţiei, dinamica relaţiilor cu membrii instituţiei, dinamica proceselor de predare, natura relaţiilor cu elevii, cum este condusă relaţional instituţia, stil de conducere, caracteristici dominante. Interviul Interviul va fi de tip direcţionat şi va păstra drept criteriu de desfăşurare domeniile funcţionale ale managementului instituţional. Se vor purta discuţii cu directorii instituţiei de învăţământ special (Anexa 1 - Interviul).

INSTRUMENTUL DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ (IEI) Chestionarele vor fi aplicate membrilor din conducerea instituţiei de învăţământ special, dar şi altor membri, cu poziţii strategice în departamentele în care funcţionează. (Anexa 2 - IEI) CALCULAREA INDICATORILOR NUMERICI DE PERFORMANŢĂ Calcularea principalilor indicatori numerici ai efectivităţii, eficienţei şi autosusţinerii. Calcularea eficacităţii. La baza acestor calcule se vor afla documentele oficiale ale instituţiei de învăţământ special. 4.7. Rezultatele obţinute, prelucrarea şi interpretarea acestora În urma aplicării Instrumentului de evaluare instituţională, a interviurilor purtate cu membrii din conducerea instituţiilor de învăţământ special dar şi din datele direct culese, a rezultat un profil al instituţiei de învăţământ special analizate. În cele ce urmează voi prezenta rapoartele de analiză managerială întocmite la cele două şcoli speciale. PROFIL MANAGERIAL - 1 Prima şcoală analizată este o instituţie de învăţământ special pentru copii ambliopi, cu clase I-VIII. În acest moment ea deserveşte 335 de elevi cu diverse grade de pierdere a vederii. O treime dintre copii pot fi înscrişi în sistemul normal de învăţământ. Capacitatea potenţială de deservire a copiilor cu cerinţe educative speciale este de 335 de elevi. În ceea ce priveşte aria de acoperire teritorială a acestei instituţii, nu există date la nivelul conducerii instituţiei. În procesul instructiv educativ sunt implicate 90 de cadre didactice (profesori şi educatori). În ceea ce priveşte calificarea cadrelor din această şcoală se poate spune că nivelul este satisfăcător, în sensul că încadrarea se realizează obligatoriu pe baza studiilor cadrelor didactice. Este nesatisfăcător factorul educaţie continuă, participarea la cursuri de pregătire. În cadrul şcolii sunt angajate un număr de 103 cadre auxiliare, un număr peste necesarul real, chiar în condiţiile în care şcoala dispune de un internat propriu. În anul 1999, şcoala s-a evidenţiat printr-un număr de 5 amendamente prezentate factorilor de decizie politică. Tot în cursul anului 1999 au fost înregistrate 11 cereri de informare / implicare voluntară în iniţiativele şcolii. Şcoala a încercat atragerea de fonduri extrabugetare, acestea fiind în valoare de 64 de milioane lei la finele anului 1999. Raportul dintre fondurile bugetare şi cele extrabugetare este de ~ 1/10 (fondurile bugetare alocate la nivelul anului 1999 au fost de 651 milioane lei). Una dintre preocupările şcolii este dezvoltarea de noi servicii. În acest sens au fost oferite 2 noi servicii copiilor cu cerinţe educative speciale.

În ceea ce priveşte datele cu privire la costurile activităţilor desfăşurate în şcoală nu am putut primi detalii. Şcoala nu a încercat atragerea de voluntari care să se implice în activităţile ei, în acest moment (mai 2000) numărul voluntarilor fiind 0. Acestea sunt datele obţinute de la conducerea şcolii în urma aplicării formularului cu privire la indicatorii de performanţă. În urma aplicării Instrumentului de evaluare instituţională (4 persoane, 2 din conducerea executivă, 2 membri din Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie) şi a interviului purtat cu directorul general, datele culese au fost următoarele: Scopul, misiunea şi filosofia organizaţiei sunt redactate, sunt înţelese de către cadrele şcolii la un nivel acceptabil, există o preocupare de a schimba, în funcţie de factorii externi şi interni ai organizaţiei, componentele principale ale acestora, există o istorie redactată a instituţiei. Deşi sunt reprezentate bine, aceste componente se pot îmbunătăţi în sensul conceperii unei strategii de formare a unei culturi organizaţionale puternice, cu impact pozitiv asupra eficienţei organizaţionale. La capitolul destinat planificării activităţilor instituţiei de învăţământ special, rezultatele s-au situat la un nivel satisfăcător, conform opiniilor persoanelor chestionate. Astfel, un accent deosebit se pune pe planificarea anuală şi cea multianuală. Aceste planificări sunt comunicate eficient celorlalţi membri ai instituţiei. La un nivel acceptabil s-au situat metodele de revizuire şi evaluare a priorităţilor ce decurg din aceste planificări. Factorul de care se ţine seama în realizarea planificărilor este cel legat de atingerea nevoilor elevilor cu cerinţe educative speciale. Procesul instructiv educativ este adaptat nevoilor speciale ale copiilor deserviţi, iar timpul alocat acestor activităţi este adecvat. Se poate vorbi despre o implicare voluntară în conceperea şi realizarea acestor programe. Sistemul de calcul al costurilor per produs educaţional se situează la un nivel foarte bun. Comparând aceste date cu cele rezultate din observaţia directă trebuie menţionat caracterul formal al planificărilor, inexistenţa previziunilor pe termen mediu şi lung. La capitolul dedicat conducerii superioare, datele sunt foarte diferite. Astfel, persoanele direct implicate în conducerea şcolii au prezentat un punct de vedere apropiat de calificativul "excelent", în timp ce ceilalţi membri chestionaţi au apreciat, într-un procent de 90% dintre întrebările puse, ca fiind "inacceptabil". O cauză a acestor opinii diferite este cu certitudine comunicarea defectuoasă între nivelul de conducere şi cel de execuţie. Diferenţele majore de opinie la acest capitol m-au condus spre concluzia că există probleme reale care trebuie analizate mai profund. În urma discuţiei directe cu conducătorii propriu-zişi ai instituţiei de învăţământ special am reuşit să evaluez o serie dintre problemele rezultate la acest nivel de analiză. Datele culese în urma interviului:

Procedurile de evaluare a obiectivelor pe termen mediu şi lung sunt foarte bine conturate. Între conducerea superioară şi cea executivă nu sunt create pârghiile unei cooperări eficiente. În cadrul oricărei organizaţii o componentă foarte importantă este reprezentată de departamentul de marketing. acestea au fost considerate acceptabile. nivelul superior de conducere şi ceilalţi membri ai organizaţiei nu este clar stabilită. În ciuda acestui aspect. Chestiunile financiare nu sunt înţelese de toţi membrii participanţi la discuţie ceea ce are ca efect o neimplicare a acestora în acest tip de probleme. dificultăţi deosebite apar în momentul punerii în practică a noilor obiective rezultate în urma evaluării. Beneficiile membrilor conducerii executive sunt considerate acceptabile. O parte dintre deciziile luate (în special cele administrative) se situează sub nivelul minim acceptabil. Fişele de post pentru acest nivel de conducere sunt acceptabile. Revizuirea anuală a performanţelor este deficitară. Au reieşi din nou probleme de înţelegere a responsabilităţilor şi a sarcinilor conducerii executive. Este cunoscut şi înţeles cine este proprietarul de drept al instituţiei şcolare. Serviciile de educaţie specială sunt de asemenea conştientizate şi recunoscute ca valoare la nivelul şcolii speciale. relaţiile între aceasta.Membrii din conducerea instituţiei nu sunt pe deplin conştienţi de responsabilităţile pe care le implică funcţiile de conducere. Sarcinile de îndeplinit nu au termene bine stabilite. În ceea ce priveşte posibilităţile de dezvoltare personală a membrilor conducerii executive. Există probleme grave de comunicare între toţi membrii instituţiei. Timpul de discuţie în cazul acestor întâlniri nu este valorificat eficient. Deşi o serie de probleme au fost recunoscute. Gradul de reprezentare al comunităţii deservite în cadrul acestor întâlniri este inacceptabil. Modalităţile de evaluare a membrilor conducerii sunt inexistente sau se realizează pe baza unor principii formale. motivaţia acestora este "aşa ni se cere de sus". necesitatea revizuirii anuale a activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiei ca premisă a contactului direct cu copiii cu cerinţe educative speciale. Nu există o rotaţie eficientă la conducerea şcolii a cadrelor abilitate să o facă. Conducerea nu are ca obiectiv prioritar atragerea de resurse financiare extrabugetare. În ceea ce priveşte conducerea executivă. Participarea la planificarea activităţilor este sub nivelul minim acceptabil. Nu este înţeleasă. Nu există o politică de personal clar stabilită (şi datorită legislaţiei în vigoare). Mecanismele de cercetare şi analiză a mediului serviciilor . Când se întrunesc consiliile de conducere acestea nu sunt în prealabil pregătite şi nici nu se notează problemele discutate. Consiliile de conducere se întrunesc cu o frecvenţă redusă (o dată la 2-3 luni). iar timpul alocat acestora este considerat "inacceptabil". În procesul de conducere nu s-a făcut apel la consultanţi. însă.

educaţionale speciale sunt slab reprezentate. Există un plan de marketing şi promovare a instituţiei de învăţământ special, dar lipsesc resursele necesare aplicării lui. Există de asemenea materiale de prezentare a instituţiei şcolare. Există un buget de marketing planificat şi un departament extern organizaţiei special creat pentru aceste acţiuni. Trebuie menţionat că şcoala dispune de o organizaţie non-profit de sprijin a activităţilor ei. La capitolul destinat relaţiilor cu publicul extern organizaţiei, se consideră în general că imaginea instituţională este bună. Există un plan anual de relaţii publice. Instituţia de învăţământ nu publică nici un material cu apariţie constantă (revistă, newsletter). Persoanele implicate în procesul de relaţii publice sunt foarte puţine (2) şi experienţa acestora în specificul activităţilor de relaţii publice este limitată. Nu există un buget special dedicat relaţiilor publice, poate şi prin prisma neînţelegerii diferenţei dintre marketing şi relaţii publice. Fundraising-ul este slab reprezentat în practică. Deşi există un plan care prevede obiective pentru strângerea de fonduri, acesta nu este pus în aplicare. Nu sunt stipulate mecanismele de atragere a conducerii în activităţile de strângere de fonduri. În general, fondurile externe atrase nu au lipsit şi se constată că acestea se menţin la un nivel relativ constant de la an la an. În general, fondurile atrase sunt realizate prin evenimente speciale, considerate "foarte importante" pentru instituţie. În activităţile de fundraising sunt implicate în general persoane care voluntar doresc să realizeze acest lucru. Instruirea acestor persoane pentru a realiza o activitate profesionistă de strângere de fonduri este inexistentă. În general, membrii instituţiei sunt mulţumiţi de resursele atrase (64 milioane lei în 1999). Dotarea instituţiei pentru acest tip de activitate (computer, telefon, fax, baze de date, materiale consumabile) este satisfăcătoare. Managementul financiar al instituţiei de învăţământ special este considerat ca fiind cel mai performant. Acest lucru şi din cauza neînţelegerii chestiunilor financiare de către toţi membrii organizaţiei. Există un plan financiar anual. Evidenţa financiară este ţinută computerizat. Conducerea nu are mecanismele de revizuire a declaraţiilor financiare. Există un sistem de previzionare şi monitorizare a fluxurilor financiare. Plăţile datoriilor sunt realizate, în general, la termenele stabilite. Nu există linii de creditare pentru instituţie. În ultimii ani au fost realizate investiţii cu scopul dotării instituţiei, iar datoriile astfel acumulate sunt controlate foarte bine. Există o politică formală financiară. Angajaţii departamentului financiar sunt bine pregătiţi profesional, dar sunt insuficienţi raportat la volumul de lucru. Experienţa profesională a acestora este foarte mare. Sistemele financiare nu sunt înţelese la nivelul conducerii. În ceea ce priveşte facilităţile de care dispune şcoala, acestea sunt considerate în general ca fiind "excelente". Spaţiile necesare desfăşurării activităţilor, cele alocate actualei conduceri, pentru predare, de profesionalizare, cele alocate cabinetelor de specialitate sunt adecvate cerinţelor copiilor. Ambianţa generală este pozitivă. Şcoala nu plăteşte chirie pentru spaţiile utilizate.

La capitolul destinat comunicării, opiniile au fost unanime în sensul unui nivel inacceptabil al comunicării între toţi membrii instituţiei. Comunicarea nu este considerată a fi sinceră, deschisă şi mai ales la timp, ca necesitate a îndeplinirii obiectivelor propuse. În ceea ce priveşte procesul decizional, acesta nu este foarte bine susţinut informaţional, iar deciziile nu sunt luate în timp util. Mediul extern organizaţiei în sensul său economic nu este înţeles. Este recunoscută nevoia de informaţie economică. La nivelul instituţiei de învăţământ nu sunt înţelese mecanismele de relaţionare între mediul economic şi cel şcolar. Nivelul de înţelegere a climatului social, cultural şi politic local este sub nivelul minim acceptabil. În urma centralizării rezultatelor, nivelul de satisfacţie cu privire la principalele componente ale sistemului de management se prezintă după cum urmează:
superior 31 20.52% Excelent 39 25.82% satisfăcător 10 6.62% acceptabil 9 5.96% Sub minimul acceptabil 21 13.9% Inacceptabil 41 27.15%

Din totalul componentelor de management se observă că sunt considerate acceptabile în proporţie de 58.92%. Restul până la 100% (41.08%) este considerat ca fiind inacceptabil sau sub minimul acceptabil. În aceste condiţii, în planul de măsuri imediate se va pune accentul tocmai pe aceste componente, pentru a putea creşte eficienţa managerială. Se mai cunoaşte faptul că sistemul de management este unul organic, componentele inacceptabile influenţând decisiv şi pe cele acceptabile. De aceea eficienţa sistemului managerial este mult mai scăzută decât rezultă direct din cifrele prezentate. PROFIL MANAGERIAL - 2 A doua şcoală analizată este o instituţie de învăţământ special pentru copiii cu deficienţe mintale, cu clase I-VIII şi învăţământ preşcolar. În acest moment ea deserveşte 234 de elevi. Capacitatea potenţială de deservire a copiilor deficienţe mintale este de 234 de elevi. Aria de acoperire teritorială a acestei instituţii nu este cunoscută la nivelul conducerii instituţiei. În procesul instructiv educativ sunt implicate 81 de cadre didactice (profesori şi educatori). Calificarea cadrelor din această şcoală se este satisfăcătoare. Posibilităţile de educaţie continuă, participarea la cursuri de pregătire este nesatisfăcătoare. În cadrul şcolii sunt angajate 63 de cadre auxiliare. Şcoala nu a fost citată în presă şi nici nu s-au adresat amendamente legislative factorilor de decizie politică. Şcoala nu dispune de patente sau alte proprietăţi intelectuale.

La nivelul şcolii nu există fonduri extrabugetare atrase (nu există o preocupare constantă în acest sens). Costurile activităţilor instituţiei nu au putut fi furnizate datorită faptului că acestea diferă pe cicluri de învăţământ, pe perioadele anului şcolar. Nu s-au realizat până în prezent. În ceea ce priveşte activitatea de voluntariat, aceasta este slab reprezentată. În afara studenţilor care îşi desfăşoară practica în această şcoală, şcoala nu dispune de voluntari. Analizând principalele componente de management, acestea se prezintă după cum urmează: Scopul, filosofia şi misiunea organizaţiei este de a oferi suport instructiveducaţional copiilor cu cerinţe educative speciale. Deşi acest lucru este înţeles şi cunoscut, el nu este scris şi prezentat persoanelor externe organizaţiei. Nu există o preocupare în a revizui aceste componente. Planificarea activităţilor şi a programelor derulate în şcoală se realizează anual, formal. Acestea sunt comunicate nivelurilor manageriale inferioare. Metodele de revizuire şi evaluare a priorităţilor ce decurg din planificare este satisfăcătoare. Există o planificare scrisă multianuală. Procesul instructiv educativ, precum şi timpul alocat acestuia este adecvat cerinţelor speciale ale copiilor din şcoală. Deşi sunt foarte bine cunoscute, aceste planificări au un caracter formal, general, nu sunt detaliate. Datele cu privire la conducerea superioară a instituţiei de învăţământ special sunt prezentate diferenţiat. Aprecierile directorilor diferă substanţial de cele ale celorlalţi membri ai organizaţiei. Din nou avem de-a face cu o deficienţă de comunicare între structurile de conducere şi cele de execuţie. În afara acestui aspect, tipul de management practicat este unul centralizat şi mai puţin cooperativ. Acest ultim aspect este susţinut atât de atitudinea cadrelor de conducere, dar şi de neimplicarea şi lipsa de motivaţie a celorlalţi membri ai organizaţiei. Fişele de post ale conducătorilor sunt foarte bine făcute. La nivelul conducerii superioare există proceduri eficiente de evaluare a obiectivelor pe termen lung. Evaluarea este realizată global, la nivelul întregii instituţii şi aproape deloc la nivelul fiecărui copil în parte. Nu există o rotaţie a cadrelor şcolii la conducerea instituţiei (legea nu prevede acest lucru; obţinerea funcţiei de director se realizează prin concurs desfăşurat de inspectoratele şcolare). Structura consiliilor de conducere este considerată "nesatisfăcătoare" de către membrii instituţiei. Întâlnirile periodice ale consiliilor de conducere sunt insuficiente, timpul alocat acestora este folosit inadecvat. Reprezentarea comunităţii locale la procesul de conducere este inexistentă. Opiniile membrilor instituţiei cu privire la înţelegerea relaţiilor dintre conducerea superioară şi etajele de execuţie sunt negative. Fundraisingul este un concept despre care s-a auzit, dar există credinţa că acesta nu poate fi realizat în condiţiile actuale de către şcoală. Nivelul de informare cu privire la sursele de finanţare extrabugetare este nesatisfăcător (deficit de informare). Membrii din conducerea instituţiei nu au responsabilitatea totală în reprezentarea instituţiei la nivelul comunităţii. Donaţiile atrase de către conducerea şcolii sunt insuficiente şi întâmplătoare. Deşi şi-au asumat rolul de conducători ai unei

Instituţia şcolară îşi plăteşte în termen util datoriile (cu excepţia perioadelor de criză când banii sunt blocaţi la nivel general). în general. Există un sistem de monitorizare a fluxurilor financiare. În ceea ce priveşte posibilitatea perfecţionării personale. spaţiile alocate fiecărei componente organizaţionale au fost bine calculate. Nu există suport tehnic pentru aceste activităţi (computer. întreţinere. în dotare. telefon. Nu se poate vorbi despre un sistem de recrutare şi utilizare a personalului. sunt adecvate scopurilor lor. Şcoala nu a organizat evenimente speciale. Instituţia nu are abilitatea de a atrage resurse externe. Nu există un buget de marketing special alocat şi nici personal calificat să realizeze acţiunile de marketing. Procesul decizional nu este susţinut informaţional. bune. bine realizate. de prezentare a instituţiei. Participarea la planificare este minimă. Există credinţa că nu este o activitate care să se poată realiza în condiţiile actuale. Anual se realizează o auditare a managementului financiar. Numărul angajaţilor care lucrează în departamentul financiar este adecvat necesităţilor instituţiei şcolare. relaţiile cu celelalte persoane implicate în activităţile şcolii nu sunt bine stabilite. Din observaţia directă se poate spune că şcoala este izolată de restul societăţii. Deficitul de imagine este ridicat. Pachetele de beneficii pentru membrii organizaţiei este insuficient. în limita resurselor disponibile. Managementul financiar este considerat a fi realizat foarte bine. Marketingul este o activitate care nu există la nivelul acestei şcoli.instituţii de învăţământ special implicarea directă în rezolvarea problemelor instituţiei este "nesatisfăcătoare". Există probleme cu întreţinerea acestora. Şcoala nu plăteşte chirii pentru spaţiul de desfăşurare a activităţilor sale. Necesitatea serviciilor de educaţie specială este de asemenea conştientizată. Nu există o relaţie bine stabilită cu comunitatea locală. Conducerea administrativă este apreciată ca fiind foarte bună. Şcoala nu are resursele necesare de a edita materiale promoţionale. aceasta este deficitară. cu presa. Salariile membrilor organizaţiei sunt nesatisfăcătoare. Se cunosc proprietarii de drept ai acestei instituţii. Fundraising-ul este o activitate conştientizată. La nivelul conducerii executive. Echipamentele de birou sunt insuficiente. cunoscută în termeni principiali. Cu toate acestea şcoala a realizat investiţii. În ceea ce priveşte locul de desfăşurare a activităţilor instituţiei. Comunicarea între membrii organizaţiei este nesatisfăcătoare. Procesul de relaţii publice nu este planificat. know-how). nu există personal care să facă acest lucru. . Fişele de post sunt standardizate. Nu există politici de personal stabilite la nivelul şcolii. Experienţa managerială în raport cu cerinţele postului este considerată inacceptabilă. Nu există un plan de marketing anual. Evidenţa financiară se realizează computerizat. Comunicarea în cadrul instituţiei este deficitară. baze de date. Instituţia şcolară nu dispune de linii de creditare cu scopul realizării de investiţii. fax. Rezultatele obţinute sunt. Necesitatea revizuirii anuale a activităţilor nu are o importanţă foarte mare. Dar nu există o planificare a activităţilor de strângere de fonduri. Există un proces anual de planificare bugetară.

Capacitatea de adaptare la noile condiţii economice.03%. nivelul de satisfacţie cu privire la principalele componente ale sistemului de management se prezintă după cum urmează: Superior 14 9. . Restul până la 100% (52.23% Satisfăcător 10 6. pentru a putea creşte eficienţa managerială.Mediul extern instituţiei (climatul social.63% acceptabil 24 15. politic.51% Inacceptabil 46 30. În aceste condiţii. sociale.46% Din totalul componentelor de management se observă că sunt considerate acceptabile în proporţie de 47. în planul de măsuri imediate se va pune accentul tocmai pe aceste componente. Centralizând rezultatele. cultural etc.) nu este bine înţeles la nivelul instituţiei. politice este deficitară. economic.27% Excelent 23 15.97%) este considerat ca fiind inacceptabil sau sub minimul acceptabil.90% Sub minimul acceptabil 34 22.

CAPITOLUL 5. directorul adjunct. MODELE INSTITUŢIONALE APLICABILE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL Am văzut în capitolele anterioare că unităţile de învăţământ preuniversitar sunt conduse de directori. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. contabilul şef. cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. cu rol de decizie în domeniul administrativ. de directori adjuncţi. între care directorul unităţii. atât în ceea ce priveşte funcţionarea efectivă a unei şcoli. este format din cel puţin 5 membri. în sectorul educaţiei publice există grave disfuncţionalităţi manageriale. precum şi ai administraţiei publice locale. cât şi în ceea ce priveşte educaţia managerială. după caz. cadre didactice alese de consiliul profesoral şi reprezentanţi ai părinţilor. Dacă ar fi să reprezentăm grafic structura de conducere a unei şcoli speciale în conformitate cu legislaţia în vigoare. ajutaţi. materiale • probleme educaţionale • probleme în ceea ce priveşte motivarea şi interesul personalului şcolii . este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă şi este prezidat de director. dar nu mai mult de 11 membri. aceasta ar trebui să fie ca în schema de mai jos: Am văzut de asemenea că în România. Dintre acestea putem enumera câteva categorii: • probleme financiare. Aceste consilii funcţionează în temeiul unui regulament elaborat de Ministerul Învăţământului. La o analiză simplă a sistemului de învăţământ special. În activitatea de conducere. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. directorii se bazează pe consiliul profesoral şi pe consiliul de administraţie. În consiliul de administraţie se includ şi reprezentanţi ai agenţilor economici care asigură baza materială pentru practică. Directorul unităţii de învăţământ este preşedintele consiliului de administraţie. putem vedea că la nivelul şcolii există numeroase probleme care afectează atingerea scopurilor propuse.

cu eficienţă. "vrem". profesionalizării şi integrării sociale a copiilor. cu siguranţă. caută o soluţie. Foarte multe soluţii pentru problemele tale vor veni de la acestea. Oferă ceea ce este nou mediului intern şi vei obţine un nivel înalt de motivare şi interes.• probleme organizatorice • probleme legate de inovare. Orice şcoală trebuie condusă ca şi cum ţi-ar aparţine: cu suflet. "acum" sunt cele mai importante cuvinte din "arsenalul" conducerii unei instituţii. face ca toate simptomele şcolii să se accentueze. Contează doar ceea ce s-a făcut. dar şi foarte multă flexibilitate. "putem". nu contează motivele pentru care o acţiune nu a fost îndeplinită. Înainte de a începe este important să conştientizăm câteva aspecte care pot îmbrăca forma unor principii pentru design-ul şi funcţionarea viitoare a şcolii: Orice şcoală este o organizaţie economică. se va renunţa la şcoala respectivă. Motivele sunt importante doar pentru a nu fi repetate situaţii defavorabile atingerii obiectivelor. Dacă ceva nu merge bine în cadrul instituţiei. Când conduci o şcoală trebuie să priveşti tot timpul în jurul tău. cea de a aştepta soluţii de la "centru" şi de a refuza responsabilităţi. care este termenul de realizare şi cine îşi va asuma responsabilitatea pentru realizarea acţiunii respective. ceea ce trebuie făcut în viitor. la toate celelalte organizaţii din mediul extern. Oferă mediului extern produse şi servicii noi şi din partea acestuia va veni recunoaşterea şi resursele necesare instituţiei tale. "Facem". Arată ce este şi ceea ce poate să facă şcoala ta. atunci. Imperfecţiunea promptă oferă rezultate mai bune decât perfecţiunea târzie. În principiu. Noul trebuie să devină o componentă axiomatică. Lumea vrea să cunoască activitatea şcolii tale. Lucrurile nu se rezolvă de la sine. cercetare • probleme legate de specializarea conducătorilor şcolii • probleme legate de autoritate • probleme legislative etc. Obişnuieşte-i pe membrii organizaţiei cu noul. Mentalitatea birocratică. cu răspundere pentru deciziile luate şi. ne vom axa în explicaţii pe principalele sale funcţii şi subsisteme. Toate acestea au tendinţa de a se constitui într-un lanţ vicios care cu greu poate fi întrerupt. Dacă. cât şi pentru cel extern. . mai ales. din diverse cauze. adaptabilitate pentru organizaţie. costurile procesului instructiv-educativ şi de recuperare vor deveni mai mari decât beneficiile obţinute de societate ca urmare a educaţiei. Ca modalitate de expunere a modelului managerial pentru şcoala specială. atât pentru mediul intern al organizaţiei. cu grijă.

În Legea învăţământului este prezentată structura obligatorie de funcţionare a unei şcoli. structura sa de rezistenţă. conţinutul funcţiunilor organizaţiei este modelat în structura organizatorică. funcţia. structura organizatorică stipulată legislativ nu ţine cont de specificităţile fiecărei şcoli în parte. legea. compartimentul. Este o etapă firească a procesului de descentralizare a sistemului de învăţământ. ponderea ierarhică. Principalele componente ale structurii organizatorice sunt postul. Deşi este deosebit de importantă pentru şcoală. Ca formulare.1. deşi obligă la acest tip de organizare.5. Ne referim aici la următoarele componente: • compartiment de marketing şi relaţii publice • compartiment de voluntari implicaţi în toate activităţile şcolii • compartiment de fundraising • compartiment de cercetare-inovare Ca organizare. Structura organizatorică este alcătuită din ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor organizatorice astfel constituite încât să asigure realizarea obiectivelor planificate. de organizare. Principalele componente ale modelului managerial Subsistemul organizatoric este componenta sistemului de management care asigură funcţionarea de ansamblu a instituţiei de învăţământ special. dar nu au fost menţionate în lege. Acest aspect este foarte important pentru managerul şcolii speciale care are posibilitatea legală de a constitui alături de componentele obligatorii de organizare şi altele care sunt deosebit de importante. reprodus fidel. nu menţionează că trebuie să fie unicul mod. Structural. în condiţii perfect legale: . poate fi folosit următorul model. nivelul ierarhic şi relaţiile organizatorice.

mediu şi lung • va lansa acţiuni de promovare a intereselor şcolii • va construi imaginea publică a şcolii • va realiza şi întreţine relaţiile cu autorităţile. Compartimentul de cercetare-inovare este responsabil de căutarea unor noi tehnici şi mijloace de educaţie pentru copiii cu cerinţe educative speciale. Voluntarii vor fi implicaţi organizat în toate acţiunile în care şcoala are nevoie de susţinere umană. Va stabili strategia de atragere a resurselor. va păstra legătura cu alte . ameninţări) • va stabili strategia de dezvoltare pe termen scurt. puncte forte. cu publicul larg Compartimentul de "fundraising" va fi responsabil de atragerea de resurse financiare şi materiale către şcoală. Se va ocupa de punerea ei în practică. oportunităţi. Corpul de voluntari va fi responsabil de atragerea de resurse umane care se vor dedica voluntar scopurilor instituţiei de învăţământ special. cu presa. Va realiza proiecte ale căror rezultate vor fi mediatizate.Compartimentul de marketing şi relaţii publice va avea următoarele atribuţii: • va analiza mediul intern şi extern al instituţiei (analiza SWOT puncte slabe.

ca sprijin pentru şcoală • metoda contractului cu companiile mari (agenţi economici) • metoda atragerii de fonduri prin diverse servicii prestate • metoda depunerii de cereri de finanţare pentru proiectele instituţiei la agenţiile guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare sau la diversele organizaţii care asigură aceste resurse pe proiecte (Anexa 4). circuitelor informaţionale. Prin soluţiile oferite. Este foarte importantă asigurarea unui soft care să permită introducerea tuturor datelor referitoare la elevi. Finanţarea acestor departamente se va asigura din resurse proprii extrabugetare. compact. susţinerea tuturor compartimentelor este maximă. Sistemele informatice computerizate sunt cele mai eficiente în acest moment. Aceasta priveşte totalitatea datelor. Aceste date vor putea fi strânse de la toate compartimentele instituţiei de învăţământ special şi vor fi prezentate oricând . Va susţine corpul profesoral în implementarea noilor metode.departamente similare sau cu alte institute de cercetare socio-umană. Departamentul de marketing şi relaţii publice are nevoie de informaţii din interiorul instituţiei de învăţământ pentru a le transmite în mediul extern acesteia. Iniţial este nevoie de o investiţie pentru a asigura formarea compartimentelor şi funcţionarea propriu-zisă a lor. Metodele de finanţare sunt de o mare diversitate şi sunt direct raportate la capacităţile creative ale conducerii şcolii în proiectarea şi implementarea unui proiect. iar celelalte departamente au nevoie de informaţiile departamentului de marketing pentru a putea aplica noi tehnologii educaţionale. Subsistemul informaţional este un rezultat direct al progresului din informatică. • metoda publicităţii etc. Principiul "în timp util" va guverna subsistemele informaţionale ale instituţiilor de învăţământ ale viitorului. la nivelul căruia comunicarea să se desfăşoare eficient cu scopul atingerii obiectivelor propuse. Schimbările la nivelul sistemului informaţional privesc în primul rând integrarea tuturor componentelor organizaţiei într-un sistem unitar. pentru a şti care sunt limitele în care trebuie să se încadreze în ceea ce priveşte resursele disponibile etc. Acestea se vor crea pe rând în funcţie de importanţa lor în ceea ce priveşte posibilitatea de atragere a resurselor financiare şi materiale. Între departamentele şcolii trebuie să existe un circuit informaţional eficient. Există mai multe metode legale de finanţare a acestor departamente: • metoda fundaţiei. fluxurilor informaţionale. informaţiilor. Coordonarea şi controlul departamentelor şcolii nu pot avea loc fără un sistem informaţional adecvat. În câteva secunde se poate realiza un raport care prin mijloacele clasice ar dura câteva zile şi ar costa de zeci de ori mai mult. procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor existente (sau potenţial existente) într-o organizaţie cu scopul de a asigura suportul informaţional necesar pentru stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor planificate de organizaţie.

aceasta poate fi detaliată pe tipuri mari de activităţi. fără a ţine seama de celelalte componente ale instituţiei de învăţământ special nu are ca efect decât o dezvoltare haotică a anumitor sectoare în detrimentul altora. De aici începe planificarea propriu-zisă. . Este cunoscut faptul că foarte multe date despre elevul cu cerinţe educative speciale se pierd tocmai datorită cunoaşterii lor numai de anumite persoane care participă la procesul educativ. Nu se poate concepe o dezvoltare armonioasă a instituţiei de învăţământ special dacă planificarea activităţilor nu va respecta liniile directoare ale strategiei generale. autoreglabil. avantaje esenţiale. Este cunoscut faptul că planificarea este o funcţie obligatorie a managementului unei şcoli. 5. Programul de stocare a datelor despre elevi va putea să integreze şi informaţii care la prima vedere par a fi mai puţin importante pentru dezvoltarea personalităţii elevului. reacţia aşteptată din partea acesteia şi un profil al personalităţii instituţiei de învăţământ special. prin ea putându-se stabili obiectivele şi activităţile pe o anumită perioadă de timp. Rolul esenţial al acestui program este de a integra toate informaţiile care pot fi strânse despre un elev. populaţia abordată. Ca şi concept. Până în prezent. planificarea trebuie să ofere o perspectivă de ansamblu a tuturor activităţilor din respectiva instituţie de învăţământ special. Planificarea Planificarea este poate cea mai importantă funcţie de management. Planificarea va ţine cont de condiţiile generale stipulate în strategie şi de specificităţile fiecărui sector de activitate în parte. avantaje secundare. metodele de atingere a obiectivelor propuse şi descrierea mediului intern şi extern al instituţiei de învăţământ special. Privită din altă perspectivă. Planificarea pe sectoare de activitate. dar nici aici valoarea planificării nu este reală prin prisma generalităţii excesive a obiectivelor propuse şi a activităţilor planificate. strategia generală este compusă din următoarele elemente: scopul esenţial.sub forma unui raport. Odată stabilită strategia. la fel de importante. Primul pas pentru dezvoltarea instituţiei este stabilirea strategiei generale. strategia generală trebuie să cuprindă scopurile esenţiale ale instituţiei. un sistem organizat. În mod normal. atunci şcoala specială trebuie privită identic. Importanţa unei strategii instituţionale constă tocmai în aspectul său integrator pentru toate componentele instituţionale. mediu ce poate influenţa prin factorii săi specifici derularea activităţilor propuse. planificarea la nivelul şcolilor de învăţământ special se realizează mai ales în ceea ce priveşte procesul educativinstructiv şi de recuperare. Dacă privim societatea ca pe un uriaş organism.2. În prezent se lucrează cu fişe psihopedagogice.

952 10. Mai mult. foarte multe programe de finanţare nu au epuizat complet resursele din cauza lipsei de proiecte viabile. secţiunea Învăţământ. sponsorizărilor. Resursele atrase de sectorul non-profit din România. la finalul anului 1998. 1999 . la finalul anului 1997. Se ştie că în ceea ce priveşte educaţia şi serviciile sociale. Am vorbit anterior despre înfiinţarea la nivelul instituţiei de învăţământ special a unor noi departamente. 1999 36 CNS. subvenţiilor şi plăţilor pentru servicii prestate. Resursele atrase la finalul anului 1998 se prezentau sub forma donaţiilor. se ridicau la 627. Aceste rezultate financiare sunt aproape incredibile ca valoare.34 milioane USD.5.39 milioane lei. Changes and Trends. adică 83. la sfârşitul anului 1998 (conform Anuarului Statistic al României36). Finanţarea Este un adevăr economic că orice activitate are nevoie de resurse financiare pentru a putea fi desfăşurată. Este necesară atragerea de resurse extrabugetare care să permită desfăşurarea activităţilor propuse şi care să asigure o dezvoltare constantă a instituţiei şcolare. Acestea nu vor putea fi constituite din resursele oferite de bugetele alocate de către stat. adecvate unor necesităţi obiective. Acest lucru poate fi considerat o mare pierdere pentru tot sectorul neguvernamental din România. Toate aceste organizaţii nonprofit funcţionează în special din resurse atrase prin forţe proprii.833. exista un număr de 7924 de organizaţii non profit active dintre care 1267 funcţionau în sectorul educaţiei (16%).3.785 35 Civil Society Development Foundation. în România. În aceeaşi ordine de idei.1996-1998. The Non-Profit Sector in Romania. cotizaţiilor membrilor. situaţia învăţământului special se prezenta după cum urmează: Preşcolar Şcoli Elevi înscrişi Personal didactic 51 2519 786 Primar şi gimnazial 165 36953 8076 Liceal 4 758 78 Profesional şi de ucenici 56 14553 1828 Postliceal şi de maiştri 3 169 17 Total 279 54. Este evident că problema financiară a şcolilor speciale este una falsă. peste 80% dintre resurse au fost alocate copiilor cu cerinţe educative speciale. Anuarul Statistic al României 1998. Neimplicarea conducerilor şcolilor speciale în atragerea de resurse este evidentă. iar 1426 în sectorul serviciilor sociale (18%). Într-un studiu35 efectuat de Societatea pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

• metoda fundraising-ului cu ajutorul voluntarilor Metoda fundaţiei presupune crearea unei structuri non-profit de sprijin a instituţiei şcolare. O parte dintre cadrele instituţiei de învăţământ (sau chiar toate) vor putea fi implicate astfel şi în alte activităţi (în limita timpului disponibil) care vor aduce venituri suplimentare.este o altă metodă care poate fi folosită. În aceste condiţii este necesar să se creeze acum instrumentele care să permită rezolvarea principalei probleme cu care se confruntă sectorul special de învăţământ: problema financiară.569 miliarde lei (10. În general.547 miliarde lei din bugetul central şi 4022 miliarde lei din bugetele locale) pentru învăţământ. persoana de legătură este Directorul de marketing. o parte va fi utilizată pentru menţinerea structurii (cheltuieli directe şi cheltuieli indirecte) urmând ca cea mai mare parte a resurselor să fie utilizate în scopul atingerii obiectivelor instituţiei de învăţământ special. Acest aspect are implicaţii imediate asupra procesului instructiv-educativ. Din resursele atrase. Ea va putea funcţiona chiar în cadrul unităţii de învăţământ şi îşi va asuma rolul departamentelor de marketing şi relaţii publice. în prezent nu are instrumentele specifice de atragere a resurselor extrabugetare. Există mai multe metode prin care se poate realiza acest lucru: • metoda fundaţiei. Faptul elementar care nu este cunoscut în general la nivelul şcolilor este că agenţii economici funcţionează după planuri foarte bine puse la punct. de recuperare. dar şi implicaţii de perspectivă. Metoda contractului cu agenţii economici . una dintre concluzii a fost inadecvarea resurselor financiare bugetare la nevoile şcolii speciale. Directorul şcolii speciale trebuie astfel să elaboreze până la începutul anului calendaristic o serie . rezultă că bugetul pentru învăţământul special a fost de 1573. Din analizele instituţionale realizate.3 milioane USD). ca sprijin pentru şcoală • metoda contractului cu companiile mari (agenţi economici) • metoda atragerii de fonduri prin diverse servicii prestate • metoda depunerii de cereri de finanţare pentru proiectele instituţiei la agenţiile guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare sau la diversele organizaţii care asigură aceste resurse pe proiecte (Anexa 4). Foarte multe companii profitabile doresc să se implice în sprijinirea instituţiilor de învăţământ. rezolvându-se astfel şi problema salarizării personalului din învăţământ. buget comparabil cu volumul intrărilor financiare de la nivelul organizaţiilor non-profit.8% din totalul bugetului.În 1999 au fost alocate 14. Scopul principal al fundaţiei va fi de sprijin necondiţionat a instituţiei şcolare. Ţinând cont de faptul că pentru învăţământul special a fost alocat un procent de 10. Trebuie menţionat că nici o şcoală specială. Este foarte importantă relaţia directă cu anumite persoane de influenţă din cadrul firmelor respective.452 miliarde lei (~98. Acestea sunt definitivate în special în primele luni ale anului calendaristic şi încep să fie aplicate după aprobarea lor în cadrul Consiliilor de administraţie odată cu începerea anului financiar. persoane care vor putea susţine în Consiliul de administraţie proiectele depuse. fundraising şi voluntariat.

Toate aceste servicii trebuie să fie mediatizate. Aceasta poate asigura finanţarea unui proiect mai amplu pentru o perioadă de mai mulţi ani (3-4 ani). Se încheie un acord cu decanatul facultăţii respective prin care instituţia de învăţământ special se obligă să ofere studenţilor sprijinul în ceea ce priveşte acumularea creditelor practicii de specialitate. Şcoala va presta serviciile respective urmând ca structurile solicitante să plătească serviciile furnizate. Şcoala specială poate dispune de structura necesară organizării unor activităţi care pot fi angajate contractual de către agenţi economici. Va . Proiectele depuse trebuie să cuprindă foarte explicit avantajele pe care le poate obţine agentul economic pentru sprijinul acordat şcolii. Se pot crea laboratoare de programare informatică. Pe de o parte facultatea are garanţia efectuării de câtre studenţi a practicii de specialitate. sumele care pot fi câştigate se ridică până la 20% din volumul resurselor financiare atrase. Aceasta se va desfăşura după un program strict. Metoda fundraising-ului cu ajutorul voluntarilor este o altă metodă care poate fi deosebit de productivă. În ceea ce priveşte transferul financiar către şcoală.de proiecte care vor trebui depuse la Departamentele de marketing ale agenţilor economici. lucru care se poate realiza foarte uşor ţinând cont că ele sunt produse de elevi cu cerinţe educative speciale. în relaţie directă cu orarul studenţilor. Metoda atragerii de fonduri prin diverse servicii prestate. Necesarul de voluntari poate fi constituit din studenţi de la facultăţile de profil. De asemenea trebuie să fie informat cu privire la evoluţia mediului de afaceri şi să ducă o muncă susţinută de apropiere a intereselor structurilor implicate. Procesul instructiv-educativ nu are de suferit dacă şcoala va promova prin toate materialele tipărite o siglă sau dacă ea va fi renovată în exterior cu culorile companiei respective. fără a neglija practica propriu-zisă a acestora. minus impozitele aferente). alte organizaţii. Este cunoscut faptul că legea sponsorizării nu oferă avantaje agenţilor economici. Metoda depunerii de cereri de finanţare pentru proiectele instituţiei la agenţiile guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare sau la diversele organizaţii care asigură aceste resurse pe proiecte (Anexa 4). Astfel. Foarte multe firme pierd timp şi bani pentru aceste informaţii. Directorul şcolii speciale trebuie să fie constant informat cu privire la programele de finanţare şi organizaţiile finanţatoare. atelierele din cadrul şcolilor speciale se pot reorganiza în mini ateliere de producţie afiliate unei întreprinderi. studenţii vor acumula cunoştinţele practice necesare specializării lor şi în acelaşi timp vor putea fi răsplătiţi pentru efortul lor (prin contractele de sponsorizare. Va trebui să întreţină relaţii strânse cu aceste organisme. şcoala specială va putea utiliza forţa de muncă a studenţilor. Se poate negocia un contract cu administraţia locală pentru menţinerea curăţeniei pe o anumită arie a oraşului. administraţie locală. Presa reacţionează pozitiv în astfel de cazuri. Directorul unităţii de învăţământ special va trebui să se ocupe intens de pregătirea în strângerea de fonduri a studenţilor. de căutare pe Internet a anumitor informaţii specifice sau de monitorizare a presei. acesta va fi o cotă parte din impozitul care trebuie plătit statului de către agentul economic. În acest fel toţi actorii implicaţi vor avea de câştigat. Singurul câştig al acestora este cel de imagine.

Va trebui realizată o strategie de fundraising. .coordona activitatea. sau va delega pe cineva din subordine să supervizeze aceste activităţi.

în condiţiile economice.Interviul STRUCTURA INTERVIULUI Guvernarea Întrebări tipice cu privire la guvernare: Cum se numeşte structura de conducere şi cine anume o alcătuieşte? Sunt aceştia membri din interiorul sau din afara organizaţiei? Cum se alcătuieşte structura de conducere? Care este gradul lor de implicare în stabilirea politicii organizaţiei. simpatizanţi. fie acesta social. sociale şi politice actuale? . se implică în activităţi care conduc la atingerea altor scopuri decât cel declarat? Care sunt obiectivele instituţiei dvs. politic sau economic? Structura de conducere sprijină principiile dreptăţii şi corectitudinii? Consideraţi că structura de conducere acţionează după criterii de efectivitate şi eficienţă ridicate? Este conducerea interesată de păstrarea şi investirea în infrastructura instituţiei? Înţelege conducerea rolul care îi revine în dezvoltarea infrastructurii? Misiunea instituţiei Ce documente definesc exact scopul instituţiei dumneavoastră? Care este scopul instituţiei dumneavoastră? În ce măsură credeţi că şi ceilalţi membri ai organizaţiei înţeleg la fel acest scop? În ce măsură instituţia dvs.. strângere de fonduri şi activitatea de relaţii publice? În cazul în care structura de conducere nu se implică în supervizarea conducerii executive a instituţiei dvs.ANEXA 1 . cine asigură această funcţie? Cât de reprezentativi sunt membrii structurii din conducere pentru ceilalţi membri ai organizaţiei. beneficiari? Structura de conducere este implicată în clarificarea şi susţinerea direcţiilor de organizare ale instituţiei? Statul instituţiei oferă cadrul adecvat pentru realizarea misiunii organizaţiei? Este el adecvat relaţiilor cu forţele externe care acţionează asupra organizaţiei? Corpul de conducere realizează analize ale mediului extern pentru a înţelege forţele care afectează instituţia? Corpul de conducere are capacitatea de a reacţiona la schimbările şi influenţele mediului extern. în planificare.

de grup sau instituţionale? Au membrii instituţiei autoritatea de a-şi alcătui programul care priveşte responsabilităţile din cadrul instituţiei? Există grupuri de muncă care funcţionează eficient? Cât de centralizat (vs.? Ce componente cuprinde acesta? Sunteţi în posesia documentelor de înregistrare. păstrează întotdeauna cadrul legal în vigoare? În cazul unor relaţii financiare cu o altă organizaţie. înregistrată şi are obligaţia de a completa un raport anual? Există în instituţia dumneavoastră un raport anual special redactat pentru informare publică? Instituţia dumneavoastră are obligaţia de a plăti impozite către stat? Care sunt acestea? Sunteţi la zi cu plata impozitelor la fondul de şomaj. există întotdeauna contracte ferme cu aceştia? Structura organizaţională Misiunea organizaţiei şi obiectivele sunt în relaţie directă cu posibilităţile de susţinere a structurilor instituţionale? Rolurile din cadrul organizaţiei sunt clar definite şi atât de flexibile încât să se poată adapta la schimbarea nevoilor? Delimitările între compartimentele instituţiei dvs. participă la activităţi de lobby. pot fi acestea studiate? Este instituţia dvs. a regulilor morale? . legislaţia în vigoare care afectează şi instituţia dvs. fondul de pensii? Este cunoscută şi înţeleasă. asigurări medicale. fondul special pentru handicapaţi. acestea sunt plătite la zi? Dacă instituţia dvs.Cadrul legal de funcţionare Întrebări tipice cu privire la cadrul legal de funcţionare a instituţiei: Există un cadru legal de funcţionare al instituţiei dvs. este subiectul taxelor comerciale.? Când conducerea ia decizii. acestea se iau în condiţii de quorum şi sunt notate într-un registru special? Dacă instituţia dvs. a productivităţii. la nivelul structurii de conducere. acest model organizaţional nu are efecte negative precum scăderea eficienţei. descentralizat) este procesul de luare a deciziilor? Dacă este foarte centralizat. sunt astfel trasate încât să permită o colaborare eficientă? Este autoritatea structurală (ierarhică) folosită să promoveze principiile dreptăţii şi corectitudinii? Structura de conducere are acces la toate componentele instituţiei? Poate conducerea să realizeze cu uşurinţă coordonarea acestor componente organizaţionale? Principiile eficienţei în cadrul coordonării sunt dezvoltate şi încurajate? Sunt trasate linii clare cu privire la responsabilităţile individuale.

planurilor. programelor? Dacă da.? Care este procedura pentru a obţine materialele de care aveţi nevoie în conducerea instituţiei? Care este circuitul informaţiei în cadrul instituţiei? Există un sistem informatic de stocare a documentelor? Dispuneţi de modalităţi informatice de analiză şi sinteză a documentelor stocate? . de directori.? Există o acţiune similară pentru înţelegerea cerinţelor beneficiarilor şi a modificării acestora? Planificarea. cine este familiarizat cu ele. politicile sau procedurile de dezvoltare sunt adecvate instituţiei? Procesul planificării contribuie la atingerea direcţiilor strategice? Planificările oferă direcţii de acţiune adecvate pentru membrii instituţiei? Sunt în general folosite aceste planificări. de colectare. dând instituţiei o cale de evaluare a performanţelor? Este ea folosită pentru a ajuta la luarea deciziilor? Este această strategie un impediment pentru creşterea performanţelor instituţionale? Este ea un proces continuu de clarificare şi revizuire a misiunii şi valorilor instituţiei. de profesori şi ceilalţi membri ai instituţiei? Este această strategie acceptată şi sprijinită în general de către ceilalţi membri ai instituţiei? A ajutat strategia adoptată la clarificarea priorităţilor. proiectelor) Aveţi vreun document de planificare (implementare) a proiectelor. proceduri? De ce şi de ce nu? Managementul informaţiei (administrarea sistemelor informaţionale) Cum este organizat sistemul dvs. facilitează munca? Strategie şi planificare (managementul elaborării de strategiei instituţionale.? Aveţi un sistem de înregistrare.Cât de mult este influenţată performanţa de către responsabilităţi? Are această formă de organizare un sens logic. îndosariere a documentelor? Există o arhivă care păstrează documentele instituţiei dvs. cine le cunoaşte? Cine este implicat în planificare şi luarea deciziilor vis-à-vis de proiecte şi programe? Există o strategie instituţională proprie? Este ea cunoscută de membrii conducerii. analiză şi diseminare a informaţiei? Conducerea şi ceilalţi membri ai instituţiei cunosc toate documentele din cadrul instituţiei dvs. acţionând pentru atingerea scopurilor sale şi pentru înţelegerea nevoile beneficiarilor direcţi? Există o acţiune de monitorizare a aplicării strategiei în cadrul instituţiei dvs. a programelor.

Dispuneţi de calculatoare. al rezolvării conflictelor Este implementarea muncii pe diversele niveluri organizaţionale încetinită sau blocată? Dacă este blocată. o agendă de lucru.? Există alocate resurse pentru aceste componente? Controlul şi evaluarea sunt aplicate la toate nivelurile instituţionale ca modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor? . reţea Internet. progresele realizate? Dacă informaţia care circulă în instituţie este devine deformată. faxuri. reţea Intranet etc. monitorizare Există politici şi proceduri care să ghideze controlul. funcţional în cadrul organizaţiei? Membrii din conducere primesc informaţii cu privire la misiunea instituţiei. un program care să fie consultate în prealabil de către toţi membrii organizaţiei? Au toţi membrii organizaţiei şansa de a-şi exprima liber părerile şi de a concluziona în cadrul întâlnirilor de lucru? Controlul şi evaluarea instituţională. evaluarea şi monitorizarea acestora în cadrul instituţiei dvs.? Sunt aici implicate mecanisme de luare a deciziilor? Toate deciziile sunt luate ţinându-se cont de factorul timp? Calităţile de luare a deciziilor şi de rezolvare a conflictelor ale membrilor conducerii şi ale directorilor sunt adecvate scopurilor instituţionale? Cât de adecvate sunt luarea deciziilor şi rezolvarea conflictelor în cadrul proiectelor importante? În procesul decizional sunt implicate şi persoane care deţin informaţii pertinente? Cum sunt rezolvate conflictele în organizaţie? Comunicarea instituţională Care sunt cele mai importante modalităţi de comunicare internă? Membrii instituţiei consideră că există un nivel de comunicare adecvat. în cadrul instituţiei? Care este numărul acestora? Accesul la informaţiile internaţionale este oferit tuturor componentelor organizaţiei? Managementul procesului decizional. telefoane. există mecanisme de corectare a acesteia? Care sunt ele? Membrii organizaţiei au acces uşor la informaţiile cu care ei lucrează? Comunicarea între membrii organizaţiei se realizează uşor? Există un scop clar. ea are drept cauză un proces decizional şi de rezolvare a conflictelor inadecvat? Lipsa de performanţă sau oportunităţile de creştere a ei sunt identificate în timp util pentru a fi direcţionate spre beneficiul elevilor şi spre creşterea productivităţii instituţiei dvs.

rasiale.? Care este rolul şi activităţile lor? Voluntarii lucrează cu personalul? Există funcţii îndeplinite în instiotuţie de voluntari? Cum sunt integraţi voluntarii în activitatea organizaţiei? Există un mecanism. sunt cu toţii calificaţi pentru munca pe care o prestează? Există o planificare pentru resurse umane? Cum sunt selectaţi membrii instituţiei dvs. religioase? Există o politică integratoare bazată pe corectitudine? Sunt oferite membrilor organizaţiei posibilităţi de dezvoltare profesională? Sarcinile sunt atribuite conform cu calităţile personalului? Există fişe de post pentru fiecare membru al instituţiei dvs. Ce stimulente şi recompense sunt oferite personalului? Ce stimulente şi recompense sunt oferite voluntarilor? Sunt acestea împărţite echitabil? Sunt aceste stimulente comparabile cu cele ale altor instituţii similare? Ce face organizaţia pentru a se asigura că personalul are într-adevăr abilităţile interpersonale şi de lucru în echipă necesare? Personalul de conducere şi voluntarii reflectă structura comunităţii pe care o deserveşte în termeni referitori la apartenenţa socială.? Instituţia dumneavoastră are o evidenţă a personalului? Există un sistem de evaluare a performanţelor individuale? Locul de muncă reflectă discriminări sexuale.? Există un cod etic de standarde sau practici în cadrul instituţiei? Care sunt acestea? Există personal plătit? Cu câţi voluntari lucrează instituţia dvs.Cum sunt colectate şi folosite datele pentru monitorizarea şi evaluarea departamentelor şi activităţilor? Sunt datele obţinute prin însăşi aceste procese? Există planuri de evaluare pentru monitorizarea performanţelor? Rezultatele evaluării sunt menţionate în strategia instituţiei. politici şi documente bugetare? Managementul resurselor umane Angajaţii instituţiei dvs. o strategie de atragere şi dezvoltare a unei "baze" de voluntari? . etnică. sexuală etc.? Evaluarea individuală este realizată ţinându-se cont de fişa postului? Care sun măsurile care se iau în cadrul organizaţiei pentru a îmbunătăţi corespondenţa dintre nivelul abilităţilor personalului şi cerinţele postului? Ce cunoştinţe şi abilităţi lipsesc fiecărei categorii de personal pentru a-şi îndeplini responsabilităţile? Enumeraţi punctele slabe corespunzătoare fiecărei categorii. în programe. etnice. religioasă.

a') Care este nivelul de motivare şi de implicare a membrilor organizaţiei? b') Există un timp special alocat pentru motivarea personalului de către conducerea instituţiei? Managementul resurselor financiare Există o planificare bugetară adecvată instituţiei dvs.? Cum caracterizaţi cererea de astfel de servicii comparativ cu anii anteriori? Care este nivelul de cercetare-inovare a serviciilor educaţionale oferite? Prin ce se diferenţiază serviciile oferite de dumneavoastă de cele ale altor şcoli speciale de profil? Care este maniera de tratare a elevului în cadrul activităţilor instructiveducative? Cine asigură proiectarea activităţilor instructiv educative? Care sunt principalele valori transmise elevilor din şcoala dvs. deţine tehnologia şi resursele umane necesare pentru asigurarea unui bun control financiar şi sistem de informare? Sunt auditorii financiali mulţumiţi de controlul banilor şi a bunurilor de către directorii financiari? Au fost resursele financiare anterioare bine administrate de către serviciul financiar? Managementul serviciilor educaţionale Există o planificare a activităţii educaţionale la nivelul instituţiei dvs. conducerii instituţiei? Sunt toţi membrii din conducere implicaţi în planificarea şi monitorizarea financiară a instituţiei? Instituţia dvs. promovare.? Această planificare este în relaţie cu strategia naţională.? Cum este organizată activitatea de cunoaştere a personalităţii elevului? Cum este controlată şi evaluată activitatea instructiv-educativă şi cine este abilitat să o realizeze? Care este gradul de eficienţă a acestui proces în cazul instituţiei dvs. strângere de fonduri.? Bugetul este planificat raportat la componenta timp? Bugetul este revizuit din timp în timp pentru includerea informaţiilor financiare neprevăzute? Sunt rapoartele financiare oferite directorilor. cu idealul educaţional? Care sunt principalele obiective ale prcesului instructiv-educativ? Fundamentul prcesului instructiv-educativ este susţinut adecvat de curriculum-ul naţional? Cum este condusă activitatea instructiv-educativă? Care sunt serviciile educaţionale oferite de instituţia dvs.? Care sunt principalele activităţi instructiv-educative Managementul relaţiilor publice (relaţiile cu mediul social. relaţii cu alte instituţii) .

resurse Rezultatele muncii sunt comunicate de către instituţia dumneavoastră persoanelor externe ei? Care sunt modalităţile de promovare a imaginii instituţionale folosite? Care a fost nivelul de fonduri extrabugetare realizat în anul trecut financiar şi care este plafonul planificat pentru prezentul an financiar? Cine se ocupă de activitatea de fundraising? Care a fost raportul între fondurile bugetare şi cele extrabugetare în anul financiar trecut? .Există o strategie de Relaţii Publice. tehnic? Răspund ele nevoilor. Promovare şi Fundraising la nivelul instituţiei dvs.? Există un departament care să se ocupe de managementul relaţiilor publice? Care sunt relaţiile principalele relaţii externe ale instituţiei? Aceste relaţii sunt active? Aduc ele beneficii instituţiei? Aceste relaţii sunt susţinute financiar. intereselor instituţiilor/persoanelor implicate? Care a fost efectul relaţiilor externe asupra funcţiunilor organizaţiei? idei.

reflectate de conducători Procesul anual de planificare Forma scrisă a planificării anuale Comunicarea formală a planificărilor anuale către conducerea superioară Metoda de revizuire/evaluare a priorităţilor ce decurg din planificare Metoda de evaluare a programelor pe criteriul atingerii nevoilor elevilor Planificare scrisă multianuală Caracterul adecvat al procesului instructiv-educativ/timpului de instrucţie/echipamentelor necesare Sistemul de calcul al costurilor produsului educaţional Suportul voluntar al programelor Conducerea superioară Înţelegerea responsabilităţilor structurii de conducere a instituţiei Fişele de post ale conducătorilor Statutul. deciziile. hotărârile conducerii executive: cele actuale. vechi . Vă mulţumim! COMPONENTE INSTITUŢIONALE Scopul organizaţiei Forma scrisă şi caracterul concis al misiunii instituţiei Forma scrisă şi caracterul concis al filosofiei instituţiei Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către conducerea superioară Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către conducerea executivă Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către ceilalţi membri Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către publicul extern Înţelegerea misiunii şi a filosofiei instituţiei de către donatori Regularitatea revizuirii misiunii şi filosofiei instituţiei Forma scrisă şi caracterul concis al istoriei instituţiei Programe Imaginea şi continuitatea instituţiei. "sub minimul acceptabil"(5). "inacceptabil sau nu este aplicabil"(6).ANEXA 2 – IEI INSTRUMENT DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ Sub fiecare categorie este enunţată o listă de itemi specifici care puteţi să-i caracterizaţi prin: " superior" (1). "acceptabil"(4). " excelent" (2). "satisfăcător" (3). Marcaţi cu "X" unul dintre spaţiile alocate fiecărui item. în funcţie de opinia dumneavoastră. funcţionale.

religios.Proceduri de evaluare a obiectivelor pe termen scurt/lung Proceduri de recrutare a noilor membri în conducerea instituţiei Proceduri de direcţionare a noilor membri ai conducerii Proceduri de evaluare a membrilor din conducere şi/sau a rotaţiei la conducere Structura consiliilor de conducere Frecvenţa întâlnirilor membrilor conducerii Participarea la întâlnirile conducerii Proceduri de pregătire a întâlnirilor şi de notare a discuţiilor Folosirea efectivă a timpului în cadrul întâlnirilor Participarea conducerii la performanţa instituţiei Resursele conducerii pentru procesul decizional Forma adecvată de prezentare a rapoartelor financiare către conducere Înţelegerea chestiunilor financiare de către conducere Metodele de revizuire a rapoartelor de auditare financiară Gradul de reprezentare a comunităţii deservite la nivelul conducerii (etnic. sex etc) Înţelegerea relaţiilor între conducerea superioară şi cea executivă Înţelegerea fundraising-ului la nivelul conducerii Donaţii anuale în bani din partea membrilor conducerii Tmpul alocat de conducere problemelor instituţiei Membrii din conducere reprezintă instituţia în cadrul comunităţii Membrii conducerii revizuiesc şi aprobă planurile pe termen lung Membrii conducerii atrag donaţii Raţiunea implicării membrilor din conducere în problematica instituţiei Conducerea executivă Claritatea relaţiilor stabilite Fişe de post corecte şi actuale Conducerea administrativă Comunicarea între membrii conducerii executive Comunicarea cu membrii conducerii superioare Comunicarea cu membrii instituţiei Înţelegerea funcţiilor şi a responsabilităţilor conducerii superioare de către cea executivă Participarea la planificare Experienţa conducerii în raport cu cerinţele posturilor Timpul necesar realizării sarcinilor Posibilităţi de instruire şi de dezvoltare personală a membrilor conducerii Sisteme de recrutare şi utilizare a resurselor umane la acest nivel Politici de personal scrise Sistemul revizuirii anuale a performanţelor Pachetul de beneficii pentru membrii instituţiei Pachetul de beneficii pentru ceilalţi membri ai organizaţiei Scala salariilor membrilor conducerii Scala salariilor celorlalţi membri ai instituţiei .

Statutul de angajat al instituţiei Utilizarea de consultanţi/contractori Moralitatea conducerii executive Echipamentele de birou Marketing Gradul de cunoaştere şi înţelegere a proprietarilor de drept ai instituţiei Nivelul general de înţelegere a serviciilor de educaţie specială Nivelul de înţelegere a necesităţii revizuirilor anuale a activităţilor Mecanisme de cercetare şi analiză a mediului serviciilor educaţionale speciale Plan de marketing anual. scris Materiale promoţionale Buget de marketing Analiza costurilor per elev Mărimea departamentului de marketing Experienţa în marketingul educaţional Apelarea la consultanţi de marketing educaţional Abilitatea instituţiei de a atinge constant obiectivele de atragere a resurselor Procesul de evaluare a efectivităţii planului de marketing Relaţii Publice Consistenţa şi claritatea imaginii instituţionale communicate publicului larg Mecanisme de manevrare a neînţelegerilor şi nemulţumirilor publicului Plan anual de relaţii publice Efectivitatea ca modalitate de reprezentare a instituţiei către public Efectivitatea ca modalitate de reprezentare a instituţiei către presă Mecanisme de primire şi evaluare a feed-back-ului din diverse surse Publicaţii ale instituţiei Numărul de persoane implicate în relaţiile publice ale instituţiei Experienţa acestor persoane raportat la cerinţele postului Bugetul de relaţii publice Înţelegerea diferenţei între marketing şi relaţiile publice Fundraising Procesul anual de stabilire a obiectivelor strângerii de fonduri Mecanisme de dezvoltare a implicării conducerii executive în activităţi de fundraising Mecanisme de dezvoltare a implicării conducerii superioare în activităţi de fundraising Abilitatea instituţiei de a atinge constant obiectivele de fundraising Plan scris de dezvoltare a sprijinului anual operaţional Numărul celor care se ocupă de fundraising Experienţa acestora în raport cu cerinţele posturilor Evenimentele speciale reprezintă cel puţin 50% din resursele nete atrase de instituţie .

de ţinere a evidenţei financiare şi de realizare a rapoartelor financiare Mecanismele conducerii de revizuire a declaraţiilor financiare Sistem de previzionare şi monitorizare a fluxurilor financiare (intrări şi ieşiri) Abilitatea instituţiei de a administra fluxurile financiare Controlul formal al costurilor Abilitatea instituţiei de a-şi plăti datoriile la termen Auditarea financiară anuală Sistemul conducerii de revizuire a auditului financiar Sistemul de control intern Linii de creditare pentru instituţie Investiţii şi datorii realizate pentru dotarea instituţiei Politici formale de menţinere a integrităţii rezervelor de bani şi a dotărilor Numărul de angajaţi în departamentul financiar Experienţa acestora raportat la cerinţele postului Înţelegerea sistemelor financiare la nivelul conducerii Alte facilităţi Spaţiile pentru desfăşurarea activităţii Spaţiile pentru actuala conducere administrativă Spaţiile pentru predare Spaţiile pentru profesionalizare Spaţiile pentru cabinete de specialitate Ambianţa generală a spaţiului utilizat Gradul de control instituţional al spaţiilor utilizate . cadouri Abilitatea instituţiei de a atrage donaţii din partea fundaţiilor Abilitatea instituţiei de a atrage donaţii din partea agenţilor economici Nivelul resurselor atrase din partea administraţiei publice locale Nivelul resurselor atrase din partea programelor guvernamentale Nivelul resurselor atrase din alte surse Suport computerizat pentru fundraising Informaţii sistematizate cu privire la sponsori Mecanisme de abordare sistematică a foştilor sponsorilor Plan de dezvoltare a bazei de date a sponsorilor Bugetul pentru activităţile de fundraising Managementul financiar Procesul anual de realizare a bugetului Sisteme computerizate de realizare a bugetului.Impactul realizării acestor evenimente speciale pentru instituţie Leadership-ul conducerii în cadrul evenimentelor speciale Implicarea conducerii în identificarea posibililor sponsori Implicarea conducerii în relaţia directă cu sponsorii Voluntari implicaţi în fundraising Instruirea reprezentanţilor instituţiei pentru activitatea de fundraising Sume atrase Abilitatea instituţiei de a atrage donaţii individuale.

sinceră.Mărimea chiriilor plătite pentru aceste spaţii Planificarea Forma scrisă a planificărilor multianuale în curs Planurile sunt revăzute anual de conducerea superioară şi de cea executivă Evaluarea planului din anul trecut raportată la actualul plan Comunicare/Proces decizional Comunicarea din cadrul instituţiei este deschisă. la timp Procesul decizional este bine susţinut informaţional. realizat la timp Mediul extern Înţelegerea climatului economic local/regional Înţelegerea în cadrul instituţiei a interconectărilor cu mediul economic Înţelegerea climatului social local/regional Înţelegerea climatului cultural local/regional Înţelegerea climatului politic local/regional .

instituţional) numărul total de copii cu CES din aria de acoperire număr de copii cu CES îndrumaţi până în prezent număr de profesori/educatori implicaţi în prezent în procesul educaţional nivelul de calificare a membrilor organizaţiei număr de cadre auxiliare implicate numărul de citări în presă a instituţiei număr de patente sau alte proprietăţi intelectuale numărul amendamentelor adresate factorilor politici numărul de cereri de informare/implicare în iniţiative ale şcolii volumul fondurilor externe/contracte realizate volumul fondurilor externe/contracte realizate raportul fonduri atrase / fonduri proprii costurile activităţilor instituţiei costurile activităţilor instituţiei (activităţile principale) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ raportul costuri globale/costuri per activitate _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ costul per persoană deservită raportul costuri/beneficii volumul fondurilor externe/contracte realizate numărul de servicii noi oferite numărul voluntarilor ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ .Indicatori de performanţă INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Şcoala _______________________________________ Data _______________________________________ Sursa datelor _______________________________________ (Costurile şi veniturile vor fi exprimate în USD şi vor fi calculate la nivelul anului 1999) numărul de copii cu CES deserviţi în prezent numărul de copii cu CES care ar putea fi deserviţi aria de acoperire (administrativ.ANEXA 3 .

administraţia locală.90.72 Adresa: Str. i se alocă o sumă de aprox. Bucureşti 3. Initiative ale tinerilor .211. 01 .210. 01 .Mariana Petrescu Actiunea 5.Council of Europe For information. Tineret pentru Europa .310. instituţii de cercetare. Serviciul European de Voluntariat .ANEXA 4 .2. please contact: F-67075 Strasbourg Cedex Tel: +33 (0)3 88 41 24 70 . suma de aproximativ 15 milioane yeni japonezi în anul fiscal 2000. EUROTIN .28 / 210. Polona nr.43.78 e-mail: eurot@kappa.4.000 USD.Confidencebuilding measures programme .91 Fax. Valoarea unui proiect poate depăşi această sumă.90. fiecărui proiect considerat potrivit. 01 .Mariana Petrescu Actiunea 3. Sect. Masuri de sprijin .04 Fax.Mihaela Corina Dumitru /Simona Doina Jianu Tel. şcoli elementare.Agenţia pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului Coordonator Program TINERET: Mihaela Corina DUMITRU Coordonatorii de actiuni în Programul TINERET sunt: Actiunea 1.07. 01 . Vasile Conta 16. dar în acest caz Ambasada Japoniei trebuie să solicite aprobarea Ministerului de Externe Japonez. Actiuni comune (operational din 2001) .210. AMBASADA JAPONIEI ÎN ROMÂNIA Grant Assistance for Grassroots projects Guvernul Japoniei acordă pentru organizaţii non-guvernamentale. Bucureşti 2.Programe finanţare PROGRAME ŞI INSTITUŢII DE FINANŢARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 1.210.07.ro Adresa: Str.Sorin Mihai Mitulescu Actiunea 4.89. DIRECTORATE GENERAL OF POLITICAL AFFAIRS . Tel. astfel aprobarea în sine a proiectului poate necesita o perioadă mai lungă de timp. alte asociaţii non-profit. spitale. 50.Viorica Sabina Brad Actiunea 2.02.

nr.336. 01 .650 63 25. 155. Bucureşti. Alain Pol European Training Foundation Villa Gualino Viale.230.ro Adresa: Calea Victoriei Nr.ro Adresa: Bdul. Bucureşti.70. Settimio Severo 65. Iulia Deutsch 9.osf. CENTRUL EDUCATIA 2000+ / PROIECTUL EDUCATIA 2000+ Calea Victoriei nr. FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE Tel.155. 6. USAID Tel. corina@fdsc.2200 e-mail: apo@etf. 01 . Bucuresti-71728 Persoane de contact: Mariela Neagu.70. Et. FUNDAŢIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISĂ Tel. 78. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A PERSONALULUI (SDP) Dl.forne@coe. 11. Sc. 01 – 312.01. 7430. Bl.80 e-mail.310. 01 – 312. 01 – 223.77 Fax.it 8. 1-10133 Torino tel: +39-11-630.Lider Grup National tel. Grigore Mora. 71102 7. 401-312 91 03 5. fax: +39-11-630. 2. 01 . Carol Nr. Emil Pop . Bucureşti 6. DELEGAŢIA COMISIEI EUROPENE Tel. 3.01.int 4.Fax: +33 (0)3 88 41 37 81 E-mail: catherine. 01 . D1.2453 Adresa: str. Et.3636 Fax. info@buc.52 Fax. fax: 01-312.312.310. 4753 Responsabilul acestui program este: Mr. tel/fax: 401.53 e-mail.0508 . 01 .8851 Fax.: 01-615.2222.

01 – 211.72. 01 – 210. sector 6. et. Bucuresti tel/fax: 01-778. et.55 Adresa: str. 6-9.Adresa: bdul. 108 A.3494 Adresa: str.23. sector 2.6.7716 Dna. PNUD (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare) Tel. nr.210. Costin Geambasu Departamentul de Formare Profesionala Valea Salciei bl. ap.7. Natiunile Unite.1.1. REC ROMANIA Tel. sector 1. Aurel Vlaicu. 1. Bucuresti tel/fax: 01-781.9. 01 . sc. ap.3.211.5677 Fax. bl. 16. AIDRom Tel. nr. et. sector 6.8855 Fax. ap. 01 .322. D7. 01 – 322.1. D6.28 Persoană de contact: Ovidiu Oancea. Halmeu 12. Fundatia Pestalozzi Romania Departamentul de Inovatii si Aplicatii Sociopedagogice Aleea Istru nr.8556 Fax. sc.USAID Representative 10. Bucuresti Persoană de contact: Liliana Andronescu 13.58.3. 01 . sc.reprezentant REC in Romania 12. sector 5. bl. bl.8557 Adresa: B-dul Burebista nr. Bucuresti-79362 Persoană de contact: Valentin Alexandrescu 11.D15. Bucuresti Persoană de contact: Peter Lapera . et. 0131 . Carmen Tanase si Dl.

2021 Reprezentant pentru Romania: Dna. Arabela Negulescu .Dna. World Bank . sector 3 tel: 01-210. Dacia 83. fax: 01-210.1804.Bucuresti bdul. Tincuta Baltag 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful