Sunteți pe pagina 1din 59

I STORI A ROMNI EI .

TRANSI LVANI A, Volumul I ,


Edit. George Bariiu, Cluj-Napoca, 1997, p.647-744.


Capitolul VI

TRANSILVANIA SUB STPNIRE HABSBURGIC

Dr. Avram Andea
Aurel R#du%iu
Dr. Nicolae Edroiu

1. Diplomele Leopoldine
2. Ioan Inochentie Micu-Clain
3. Populaie !i societate
4. Cameralism, economie !i schimb
5. Raionalizare !i modernizare administrativ$
6. Absolutism !i nregimentare militar$
7. Politica social$ a curii din Viena n secolul al XVIII-lea. R$scoala lui Horea (1784)
8. Supplex Libellus Valachorum
1. DIPLOMELE LEOPOLDINE

n condiiile ocup$rii $rii de c$tre armatele imperiale !i a succeselor pe care
acestea le repurtau pe cmpul de lupt$ n Ungaria central$ !i de sud, pentru st$rile
ardelene era foarte greu s$-!i impun$ propriile dorine !i interese n tratativele care se
purtau cu Viena, pentru a obine un act fundamental care s$ reglementeze pe viitor
raporturile principatului cu mp$ratul. Dificult$ile erau cu att mai mari cu ct, n
aceste momente de cump$n$ pentru soarta $rii, nu toate forele politice acionau
unitar, unii nobili, !i dintre ace!tia am aminti n primul rnd pe conduc$torul armatei
Mihail Teleki, nelegnd s$ colaboreze cu imperialii nepermis de mult, nct
perspectiva viitorului statutului politico-juridic al $rii p$rea destul de sumbr$. Exista
primejdia mare ca Transilvania s$ fie ncadrat$ n regatul Ungariei, fapt pe care st$rile
aproape n totalitate l respingeau, pentru aceast$ formul$ nclinnd mai cu seam$ acei
dintre nobilii de obr!ie din Ungaria care ntre timp se stabiliser$ n Transilvania !i
acum, n condiiile eliber$rii Ungariei de sub turci, sperau s$-!i redobndeasc$
domeniile de alt$dat$ !i de aici interesul str$in de altfel ardelenilor, de a vedea
principatul integrat !i practic desfiinat.
nst$pnirea militar$ a imperialilor n ar$ a fost !i ea ntmpinat$ cu ostilitate
a!a cum o dovedesc mpotrivirile or$!enilor din Bra!ov condu!i de aurarul Ga!par
Kreisch !i p$l$rierul 'tefan Steiner, la care am ad$uga !i rezistenele opuse de or$!enii
din Bistria !i Baia Mare. Erau mari nemulumiri !i n rndul $r$nimii contribuabile,
pentru care dieta din iunie 1689 de la Sighi!oara a votat o dare de poart$ ridicat$ la nu
mai puin de 250 de florini. Moartea principelui !i alegerea ca principe de c$tre st$ri a
fiului Mihail Apafi II, nerecunoscut ns$ de Viena, pare s$ complice lucrurile, cu att
mai mult cu ct Frana intr$ n r$zboi mpotriva Habsburgilor, iar turcii revin n faa
Belgradului, n timp ce o!tile generalului Heissler intrate n )ara Romneasc$ sunt
silite de Constantin Brncoveanu !i t$tari s$ se retrag$ n Transilvania, fiind urm$rite !i
zdrobite n august 1690 la Z$rne!ti, lng$ Bra!ov. n lupt$ !i g$se!te moartea nsu!i
Mihail Teleki, iar generalul Heissler este luat prizonier, Poarta ridicnd pe tronul
princiar, cu ajutorul lui Constantin Brncoveanu, pe Emeric Thkly. n aceast$
situaie critic$, cnd p$rea c$ soarta Transilvaniei era s$ scape de protecia imperial$,
Curtea din Viena se gr$be!te s$ dea curs demersurilor lui Nicolae Bethlen care reu!i
astfel s$ obin$, dup$ tratative interminabile, actul mult rvnit de garantare n cadrul
imperiului a statutului separat al principatului cu instituiile !i dreptul s$u.
S-a n$scut, astfel, mult a!teptata diplom$ din 16 octombrie 1690, a c$rei
promulgare solemn$ a fost ntrziat$ nc$ opt luni, urm$rindu-se ajustarea n funcie de


rezultatele de pe cmpul de lupt$. n sfr!it, dup$ multe intervenii !i insistene,
inclusiv ale legaiilor str$ine, a v$zut lumina zilei a!a-numita Diplom! leopoldin! din
4 decembrie 1691.
Diploma cu cele 18 puncte va constitui actul juridic fundamental, care va servi
de constituie Transilvaniei pn$ la dualism. Teama st$rilor de primejdia catolic$ !i de
consecinele rediscut$rii actului seculariz$rii princiare din vremea calvinismului a
determinat nscrierea, ca o garanie !i o lini!tire pentru st$ri, nc$ din primul punct a
p$str$rii neschimbate a raporturilor religioase, fiind nt$rite n drepturile lor cele patru
religii recepte. Al doilea punct venea cu asigur$ri pentru daniile !i privilegiile acordate
de regi !i principi, inclusiv n p$rile vestice. Se continua, n punctul urm$tor, cu
meninerea legilor $rii, adic$ cu p$strarea Tripartitului lui Werbczi, a Aprobatelor !i
a Compilatelor, exceptndu-se doar dreptul la rezisten$ a nobilimii. Erau meninute de
asemenea !i constituiile !i dreptul municipal al sa!ilor. Ace!tia ca !i secuii erau
p$strai n drepturile !i privilegiile lor din vechime. Sa!ii erau scutii de obligaia
g$zduirii pentru c$l$torii !i dreg$torii n trecere, urmnd ca aceast$ sarcin$ s$ cad$ pe
seama po!tei !i a hanurilor care vor fi nfiinate. Secuii urmau s$ fie scutii de d$ri, cu
excepia celor iob$gii, dar aveau obligaia ap$r$rii $rii pe cheltuial$ proprie. Ct
prive!te structura instituional$ a $rii, aceasta urma s$ r$mn$ neschimbat$, dieta,
consiliul princiar, unit$ile administrative !i organele judiciare ale $rii p$strndu-se cu
toate rnduielile lor. n funcii urmau s$ fie numii sau ale!i numai indigenii celor
trei naiuni politice, f$r$ deosebire de religie. Tot acestora urma s$ li se d$ruiasc$ !i
mo!iile care prin descenden$ !i necredin$ ar reveni fiscului.
Conduc$torul statului sau lociitorul acestuia urma s$ fie n$lat dintre nobilii
$rii f$r$ consideraie de confesiune, la fel s$ se urmeze !i pentru general comandantul
oastei $rii, a cancelarului suprem, a consilierilor intimi, comiilor supremi !i
c$pitanilor secuilor, cu toii doar confirmai de mp$rat. Ace!tia urmau s$ primeasc$
leaf$ din visteria statului. Era stipulat$ grija ca s$ nu li se acorde vreun avantaj n
funcii catolicilor, ace!tia neputnd s$ dep$!easc$ cota parte de o p$trime. Se mai
stipula ca din consiliul intim s$ fac$ parte neap$rat judele regesc al Sibiului, ca
reprezentant al naiunii s$se!ti. R$mnea ca doar comandantul armatei imperiale din
Transilvania s$ fie un german, dar care s$ colaboreze cu Guberniul, cu comandantul
oastei $rii.
n alt$ ordine se prevedea ca dijmele inute de nobilime prin arend$ s$ fie l$sate
n continuare la fel, arenda revenind fiscului. Comerul r$mnea liber ca nainte, iar
v$mile !i tricesimele urmau s$ fie neschimbate. Obligaia $rii faa de mp$rat era de
112.500 fl. n timp de pace !i 400.000 fl. n timp de r$zboi.


Acest pact ncheiat de Habsburgi cu st$rile ardelene, a!a cum apar condiiile
sale din Diploma leopoldin! (1691) era departe de a lini!ti p$rile contractante. Noii
st$pniri i lipsea reazemul credincios pe care l putea oferi o biseric$ catolic$
puternic$, n timp ce bisericile reformate, cu deosebire cea calvin$, erau acum st$pnite
de teama unor iniiative menite s$ consolideze poziiile catolicismului sl$bit. Dac$
fortificarea acestuia nu p$rea deocamdat$ realizabil$ prin c!tigarea reformailor, cel
puin exista o alternativ$, n aceast$ privin$, prin atragerea la unirea religioas$ cu
Roma a romnilor ortodoc!i.
Raportul de fore n plan confesional defavorabil catolicilor nu a sc$pat
mp$ratului Leopold nct acesta, sf$tuit de iezuii !i intuind avantajele politice proprii
ale atragerii romnilor la unirea religioas$ cu biserica catolic$, nu a ntrziat s$ dea
publicit$ii patenta imperial$ din 1692 prin care promitea clerului de rit grecesc unit
scutiri !i privilegii asem$n$toare credincio!ilor romano-catolici. Era o ofert$
ademenitoare pentru preoimea romn$, dar cu toate acestea, tratative pe tema unirii
religioase ncep mult mai trziu, reu!indu-se abia n 1697 s$ se obin$ semnarea de
c$tre mitropolitul Teofil !i 12 protopopi a actului de unire. Aceasta era neleas$ ca o
eliberare de sub biserica calvin$, sinodul condiionnd unirea de p$strarea
neschimbat$ a ritului !i calendarului, urmnd s$ fie acceptate numai cele patru puncte
de dogm$ considerate de Conciliul de la Florena (1439) deosebitoare ntre biserica
ortodox$ !i cea catolic$. n schimb se cerea ca uniii s$ nu mai fie socotii tolerai !i
admi!i, ci recunoscui ca fii ai $rii (sed ut partiae filii recepti), iar laicii s$ fie
promovai n toate slujbele ntocmai ca !i cei aparin$tori celor trei naiuni politice !i
religiilor recepte, tinerii greco-catolici urmnd s$ fie primii n !colile catolice. A!adar
lipse!te orice preocupare pentru vreo m$rturisire de credin$, insistndu-se dimpotriv$
pe p$strarea nealterat$ a ritului !i pe obinerea drepturilor !i privilegiilor bisericii
catolice. n acest spirit !i cu grija pentru acelea!i garanii unirea a fost acceptat$ !i de
noul mitropolit Atanasie Anghel care la 7 octombrie 1698 a semnat, mpreun$ cu 38 de
protopopi, nc$ o dat$ unirea.
Urmarea acestor tratative !i semn$ri de acte a fost promulgarea primei diplome
a unirii religioase din 16 februarie 1699, care se referea la toi uniii din cuprinsul
imperiului, prev$znd ns$ c$ se vor bucura de drepturi !i privilegii asem$n$toare
catolicilor doar feele biserice!ti !i bunurile acestora. Aceste prevederi restrictive att
prin faptul c$ l$sau posibilitatea unirii doar cu biserica catolic$, ct mai ales c$
excludeau de la orice drepturi !i avantaje pe mireni, au fost de natur$ s$ declan!eze
puternice reacii de ostilitate. Nobilimea protestant$ !i religiile recepte reformate
solicit$ ca unirea s$ poat$ fi f$cut$, a!a cum promisese nsu!i mp$ratul printr-un
decret din 1698, cu oricare din religiile recepte ale $rii, declan!nd o vast$ aciune de


atragere a romnilor la calvinism sau cel puin de convingere a acestora s$ r$mn$ la
vechea lor credin$. Pentru aceast$ din urm$ opiune nclin$ ns$!i acei dintre
ortodoc!i, marea mas$ a laicilor nobili !i $rani, care se v$d n!elai n a!tept$rile lor de
ns$!i diploma imperial$ care i ignor$ total.
Agitaiile strnite de nemulumirile proprii dar !i alimentate de nobilime !i de
oficialitatea principatului, care atac$ sensul politic al unirii, ajung s$ pun$ n primejdie
unirea, de unde noile eforturi ale lui Atanasie Anghel n vederea consolid$rii ei.
Chemat la Viena, nainte de plecare convoac$ un mare sinod pe 4 septembrie 1700 la
Alba Iulia de la care obine o larg$ mputernicire pentru a aciona n vederea obinerii
unei noi diplome a unirii religioase, care s$ extind$ prevederile ei !i asupra mirenilor.
Astfel s-a ajuns la a doua diplom$ a unirii religioase care poart$ data de 19 martie
1701, diplom$ n care, dup$ o lung$ introducere cu caracter religios, sunt cuprinse n
15 puncte condiiile unirii.
De la nceput, mp$ratul Leopold asigur$ biserica unit$ !i pe slujitorii acesteia
de toate drepturile, privilegiile !i scutirile de care se bucur$ bisericile !i preoii catolici.
Pe viitor, preoii unii urmau s$ fie scutii de orice dare dup$ averile proprii, fiind
exceptai de la plata v$milor la poduri !i n ora!e, ntocmai ca !i nobilimea, dup$ cum
nu pl$teau nici dijm$ dup$ p$mntul bisericesc. Aceea!i preoi, sub ameninarea
pedepsei mp$r$te!ti, nu mai puteau fi persecutai, ntemniai !i sco!i din parohii,
tratai ca iobagi !i supu!i diverselor prestaii. De o importan$ aparte era prevederea c$
!i mirenii !i cei de stare plebeie unii s$ fie num$rai ntre St$ri !i s$ se bucure de legile
!i toate drepturile $rii, urmnd s$ nu mai fie considerai doar tolerai. Aceste
promisiuni pentru laici deschideau perspectiva dobndirii unui statut egalitar pentru
unii de la stare la stare, dezv$luindu-ne totodat$ sensul politic n care putea fi
valorificat actul din 1701.
Diploma venea !i cu alte prevederi, precum nl$turarea catehismului eretic,
adic$ calvinesc, instituirea unui teolog canonist (causarum generalis auditor) pe lng$
episcop, menit s$ supravegheze activitatea acestuia, controlndu-i toat$ corespondena
privat$, ndeosebi cu domnii romni !i lumea ortodox$ !i cenzurndu-i c$rile nainte
de tip$rire. Mitropolia ortodox$ era acum degradat$ la rangul de episcopie
greco-catolic$, pus$ n atrnare ierarhic$ de arhiepiscopia primat$ de Strigoniu,
succesiunea episcopal$ fiind reglementat$ n sensul c$ sinodul avea dreptul s$ propun$
trei candidai dintre care mp$ratul alegea pe unul. Prerogativele episcopului !i ale
sinodului n materie disciplinar$ erau restrnse, protopopii !i preoii avnd drept de
recurs n cauze spirituale la primatele din Strigoniu.
2. IOAN INOCHENTIE MICU-CLAIN

Obinerea diplomei leopoldine din anul 1701 nu a nsemnat numaidect
extinderea drepturilor !i avantajelor pe care le cuprindea la toi acei dintre romni care
au mbr$i!at unirea religioas$ cu biserica Romei. Dimpotriv$, prevederile cuprinse n
actul imperial n-au fost puse niciodat$ n aplicare, cu excepia clauzelor referitoare la
cler, diploma fiind trecut$ sub t$cere !i f$cut$ pierdut$. Astfel, romnii att unii ct !i
ortodoc!i r$mneau pe mai departe n aceea!i situaie de tolerai !i admi!i, lipsii de
folosina oric$ror drepturi civile.
n primele decenii ale secolului al XVIII-lea, conduc$torii bisericii
greco-catolice, preocupai de reorganizarea !i consolidarea propriei instituii
episcopale, nu s-au angajat s$ valorifice pentru romni avantajele politice ale actului
promulgat de mp$rat n vederea dobndirii statutului egalitar de la stare la stare, statut
rvnit att de mult de cei trecui la unire.
Ajungerea n anul 1728 a lui Inochentie Micu ca episcop unit a prilejuit
declan!area din cadrele bisericii a luptei de emancipare naional$ a romnilor ardeleni.
Noul vl$dic$, nnobilat cu titlul de baron !i numit deputat regalist n diet$, a pus
tran!ant problema acord$rii pentru unii a drepturilor promise solemn prin diplomele
din anii 1699 !i 1701.
n condiiile luptei declan!ate de vl$dic$, care se sprijin$ pe unirea religioas$,
st$rile !i dieta n opoziia lor nver!unat$ au invocat pretinsul num$r mic, nensemnat al
romnilor unii, nesinceritatea !i ignorana acestora n materie de credin$, repulsia fa$
de catolici !i religia de rit latin, p$strarea c$rilor schismatice, oficierea slujbei f$r$
adaosul filioque, aderarea la unire strict din interese lume!ti, politice !i materiale etc.
n faa disputelor, a invoc$rii sl$biciunii unirii religioase, Curtea de la Viena
pentru a se edifica asupra num$rului real al uniilor a dispus, n 1733, realizarea unei
duble conscrieri confesionale a romnilor, una de c$tre oficialit$ile laice, comitatense
!i sc$unale, alta de c$tre episcopul unit. Rezultatul acestei iniiative a dat c!tig de
cauz$ episcopului unit, romnii greco-catolici, potrivit conscripiei, ntrecnd, prin
num$rul de 85857 de familii, pe oricare dintre comunit$ile religiilor recepte ale
principatului.
Avnd la ndemn$ datele statistice astfel obinute, Inochentie Micu se remarc$
cel dinti dintre ierarhii romni care neleg s$ valorifice plenar consecinele !i
avantajele politice, ce puteau fi trase din unirea religioas$. De activitatea lui se leag$
de acum, tot mai mult, naintarea c$tre mp$rat !i oficialit$ile $rii, Guberniu !i diet$, a
numeroase memorii alc$tuite n numele romnilor greco-catolici, precum !i a celor din
P$mntul S$sesc sau a!a-numitul Fundus regius.


Dac$ pentru revendic$rile uniilor !i ale ortodoc!ilor din P$mntul S$sesc,
vl$dicul Inochentie avea posibilitatea s$ invoce acte juridice fundamentale, precum
diplomele unirii religioase sau actul privilegial dat sa!ilor de regele Andrei al II-lea,
pentru solicitarea unor drepturi pe seama romnilor ortodoc!i din comitatele
transilvane !i din Secuime nu puteau fi invocate asemenea argumente.
Revendic$rile lui Inochentie Micu-Clain privesc, n primul rnd, punerea
romnilor n drepturile promise solemn prin cea dea a doua diplom$ a unirii religioase
din 1701. Astfel era solicitat$ egalitatea de la stare la stare - adic$ de la preot la preot,
de la nobil la nobil, de la or$!ean la or$!ean !i de la $ran la $ran - a uniilor cu cei
aparin$tori religiei catolice, acum la mare cinste !i avantajat$ de o st$pnire catolic$.
n plus, fa$ de aceast$ revendicare, episcopul Inochentie Micu reclama pentru clerul !i
nobilimea greco-catolic$ recunoa!terea ca a patra naiune politic$, egal$ n drepturi cu
celelalte trei din Transilvania.
Prin aceast$ din urm$ pretenie, Inochentie Micu dep$!ea cu mult prevederile
diplomei unirii religioase din 1701, fixnd termenii ridic$rii romnilor ntre st$rile
$rii. Episcopul de la Blaj mai solicit$ nnobil$ri din rndul acestora !i reprezentarea lor
n Guberniu, diet$, justiie, administraie !i n conducerea cet$ilor, cu un cuvnt n
toate dreg$toriile $rii, invocnd cunoscuta sa formul$: s$ nu se hot$rasc$ nimic de
noi, f$r$ de noi !i n absena noastr$.
Cu deosebire a insistat asupra dot$rii materiale a episcopiei sale, mutat$ de la
F$g$ra! la Blaj !i nzestrat$ cu o m$n$stire !i biseric$ catedral$, asupra dot$rii clerului
greco-catolic !i a respect$rii cu strictee de c$tre autorit$ile publice !i domnii de
p$mnt a statutului s$u juridic, ntruct de acum aparinea unei religii recepte. Se
intereseaz$ apoi de soarta supu!ilor iobagi, cernd u!urarea sarcinilor lor prin
reducerea robotelor.
Nu a fost ocolit$ nici problema posibilit$ii frecvent$rii !colilor de fii de iobagi
romni, ca !i practicarea meseriilor n scopul mobilit$ii sociale !i n rndul romnilor.
Pentru ridicarea prin cultur$ a acestora, Inochentie Micu se preocup$ de nv$$mntul
s$tesc, iniiaz$ !colile de la Blaj, pl$nuie!te un seminar la Cluj !i reu!e!te s$ trimit$
primii bursieri la Roma.
Episcopul, ca unul de obr!ie din Sadu, scaunul s$sesc al Sibiului, a ridicat,
ntr-unele din memoriile sale, !i problema concivilit$ii romnilor cu sa!ii, adic$ a
egalit$ii lor n drepturi. Ar$ta c$ aici sarcinile iob$ge!ti ale romnilor s-au n$scut din
prestaii sub form$ de cinste fa$ de dreg$torii sa!i, convertite ns$ prin abuz de ace!tia
n obligaii permanentizate, c$ dijmele !i p$trimile acestora, luate de la ortodoc!i de
pastorii luterani, se cuvin preoilor romni, dup$ cum l nemulumea !i exclusivismul
ora!elor s$se!ti, solicitnd pentru romni dreptul intr$rii n ora!e !i n bresle.


Pentru toate aceste revendic$ri Inochentie Micu-Clain a invocat diploma
privilegial$ a sa!ilor, Andreanum-ul din anul 1224. Potrivit acestui act, privilegiile !i
drepturile P$mntului S$sesc s-ar fi cuvenit, n interpretarea episcopului romn, n
egal$ m$sur$ tuturor locuitorilor acestui teritoriu indiferent c$ erau sa!i, romni sau
secui.
Seria de revendic$ri reluate st$ruitor n memoriile sale de Inochentie Micu !i
sintetizate n 1744 ntr-un a!a numit Supplex Libellus, au fost argumentate prin: a doua
diplom$ leopoldin$ a unirii religioase din 1701 !i Andreanum-ul sa!ilor din 1224;
justiia distributiv$ corelat$ cu utilitatea public$ a romnilor, ca elemente
contribuabile !i recrutabile, ei fiind cei mai numero!i, cei mai folositori statului prin
faptul c$ pl$teau d$rile !i suportau recrut$rile militare; dreptul istoric, invocnd
vechimea, nobleea de origine roman$ !i continuitatea nentrerupt$ a romnilor n
Transilvania.
Acestor argumente episcopul Inochentie Micu le-a asociat, n final, apelul la
autoritatea sinodal$, convocnd la Blaj, n 1744, nainte de plecarea la Viena, un sinod
l$rgit care i-a ncuviinat continuarea aciunii sale petiionare. Ajuns n ora!ul imperial,
vl$dica romn din acuzator s-a v$zut acuzat, fiind solicitat s$ r$spund$ la un
chestionar de numai puin de 82 de ntreb$ri. Confruntat cu ostilitatea Curii vieneze
!i a oficialit$ii, inclusiv a celei ecleziastice, Inochentie Micu a preferat s$ ia drumul
Romei n sperana obinerii unui sprijin din partea papei.
Exilul s-a dovedit ns$ la fel de am$gitor, episcopul fiind lipsit de ajutor !i silit
n 1751 s$ demisioneze de bun$ voie, nct aciunile sale au e!uat !i de aceast$ dat$.
A murit n septembrie 1768 la Roma, p$r$sit de cei pe care i dorea sprijinitori !i f$r$ a
putea vedea mplinite idealurile pentru care luptase ntreaga via$ cu atta d$ruire.
Toate acestea r$mneau drept mo!tenire a generaiilor viitoare, cu deosebire a celei
suplicante de la 1791.

3. POPULA&IE 'I SOCIETATE

n marea ei majoritate populaia Transilvaniei n secolul al XVIII-lea contiunu$
s$ fie o populaie agricol$, avnd la baz$ tradiiile sociale ale familismului conjugal. O
familie era alc$tuit$ n medie din cel puin cinci membri. n plan social-economic
structurile demografice sunt bine cunoscute, inclusiv cantitativ, datorit$ marilor !i
repetatelor conscripii ale epocii, care, nregistrnd - cu toate imperfeciunile !tiute -
categoriile fiscale n segmente distincte de populaie, ne las$ s$ ntrevedem relativ u!or
condiia !i apartenena social$ ($rani aservii - iobagi !i jeleri -, $rani liberi, nobilime -
mic$, mijlocie !i marea aristocraie -, or$!enimea - me!te!ugari, negustori, funcionari).


Aceste structuri ne apar suficient de bine conturate !i n plan etnic (de naionalitate,
limb$ !i cet$enie: romni, unguri, secui, sa!i etc.), n plan geografic !i administrativ
(predii, sate, trguri, ora!e - cu cet$eni de drept !i suburbani - grupate n comitate,
scaune, districte !i teritorii gr$nicere!ti). Mai puin clar$ !i indecis$ cantitativ ne apare
populaia epocii ca fenomen biologic. n acest domeniu al biodemografiei suntem
condamnai nc$ la estim$ri aproximative, la consideraii vagi, sau chiar la ignoran$.
Admitem cu certitudine, la modul general, doar fenomenul de cre!tere !i expansiune
demografic$, cu calificativul moderat$, cu procente ridicate, att la natalitate ct !i la
mortalitate, ultima fiind totu!i n sc$dere continu$, caracteristici tipice pentru
societ$ile rurale ntrziate, cum este !i cazul Transilvaniei.
Dificultatea unui calcul ct de ct riguros vine de la incertitudinea cu privire la
num$rul populaiei Transilvaniei la nceput de secol, respectiv la anii 1690-1720,
pentru care nu dispunem dect de estim$ri aproximative, f$cute la nivel minimal, ele
nsele variind ntre cifrele de 5/600.000 !i 970.000 de locuitori. Pot acestea fi luate n
calcul n raport cu cifra de cca 2.400.000 de locuitori ct num$ra populaia provinciei
la 1831? Un asemenea spor de populaie poate fi admis$ numai cu amendamentul c$ la
nceput de veac populaia Transilvaniei dep$!ea cifra de un milion de locuitori. n
aceste condiii este mai prudent s$ conchidem cu privire la sporul populaiei n acest
secol lung (pn$ la 1830) c$ el atinge un procent mai ridicat n $rile din estul
continentului comparativ cu cele occidentale, dar greu m$surabil. Explicaia cre!terii
populaiei n Transilvania n perioada de care ne ocup$m a pus n discuie mai muli
factori, unii cu caracter mai general cum sunt: ameliorarea tehnicilor agricole, cu
randamente superioare n mbun$t$irea cantitativ$ !i calitativ$ a mijloacelor de
subzisten$, anumite progrese ale medicinii !i igienei publice, alii cu un caracter
special, ndeosebi marea mobilitate n spaiu, cu deosebire migr$ri masive de populaie
din )ara Romneasc$ !i Moldova, estimate astfel de istoricii unguri.
La o analiz$ atent$ a fenomenelor de impact demografic s-a observat ns$ c$
nici unul din ace!ti factori, separat sau luai mpreun$, nu ofer$ explicaii
satisf$c$toare. A!a numita revoluie agricol$ a secolului include desigur progrese,
dar mai degrab$ la nivelul unui interes entuziast pentru agronomie dect n rezultate
generale hot$rtoare. Perioada alterneaz$ ani de producie agricol$ bun$ cu ani dificili,
de foamete. General e mai degrab$ fenomenul de minim$ nutriie dect bel!ugul. Un
bilan pozitiv nregistreaz$ nti extinderea suprafeelor agricole, cu accent pe cre!terea
p$mntului arabil. Se adaug$ apoi generalizarea culturii porumbului, introducerea
culturii cartofului, n Banat !i a orezului. Cre!terile r$mn ns$ preponderent la nivel
extensiv prin extinderi (defri!$ri, deseleniri, hidroamelioraii, desec$ri). Progresul
depind n aceste condiii n mare m$sur$ de factorii climatici.


nregistr$rile contemporane arat$ pe parcursul perioadei un num$r de cca. 60 de
ani r$i, marcai alternativ de ierni geroase !i prelungite, de ploi diluviene nsoite de
mari inundaii, de c$lduri excesive !i ar!i$, nsoite de secet$. Sunt tot attea reculuri
de producie agricol$ care genereaz$ penurie, foamete, sc$derea rezistenei la boli,
epidemii catastrofale de cium$. La calamit$ile naturale amintite se adaug$ apoi
vicisitudinile istorice. Luate n calcul, acestea sporesc la rndul lor gradul de dificultate
al analizei fenomenului demografic, l$snd adesea o amprent$ mai adnc$ dect
primele n evoluia populaiei.
Desigur, instaurarea regimului habsburgic n Transilvania, n comparaie cu
regimul anterior, al st$pnirii otomane, aduce un plus de stabilitate politic$ intern$.
Stabilitatea la nivelul instituiilor politice n-a putut ns$ asigura prin ea ns$!i aceea!i
stabilitate n plan social, nici de la nceput !i nici de-a lungul ntregii perioade.
Evenimentele secolului, cum au fost r$scoala lui Francisc Rkoczi II, tulbur$rile
strnite de unirea religioas$, culminnd cu largi mi!c$ri sociale ca acelea a lui Visarion
Sarai sau a c$lug$rului Sofronie, cele prilejuite de nfiinarea regimentelor de grani$,
r$scoala lui Horea, nsoit$ de desfiinarea !erbiei !i de dreptul de libertate personal$ a
iobagilor, s-au r$sfrnt n gradul ridicat de mobilitate a populaiei, sporind procentul ei
natural cu depopul$ri la scar$ social$ sau, invers, cu rea!ez$ri de populaie n funcie
de aceste conjuncturi.
Fenomenul este mai vizibil n m$rturiile contemporane cu referire la populaia
romneas$, nu neap$rat pentru c$ ei romnii ar fi cei mai mobili, ci pentru c$ ei
constituie masa, majoritatea absolut$ a populaiei, ndeosebi la nivelul populaiei
servile, a jelerilor n special, a categoriile s$race, dezavantajate economic, cele aflate n
mai mare mi!care dect alii.
La aceste nivele nici ungurii, nici secuii, proporional cu num$rul lor nu sunt
mai stabili. Nu e de ocolit nici faptul c$ mobilitatea romnilor se desf$!oar$ ntr-un
spaiu etnic propriu mai larg, cu o ndelungat$ tradiie istoric$ comun$, de o parte ca !i
de cealalt$ a Carpailor. Sensul n care ea este preponderent$? Pentru secolul al
XVIII-lea s-a dovedit c$ mai degrab$ cei din Transilvania emigreaz$ spre )ara
Romneasc$ !i Moldova, dect invers. Ceea ce nu nseamn$ c$ fenomenul se limiteaz$
la stabiliri definitive. Trebuie admis totu!i !i aspectul bejeniilor temporare !i ntr-un
sens !i n altul. 'i, iar$!i, de remarcat c$, statistic, n sens riguros, este greu de cuprins
un asemenea fenomen. Nu e romn de aici [=din Transilvania] care s$ nu fi fost cel
puin o dat$ n viaa sa n Moldova sau n )ara Romneasc$ noteaz$ un text
contemporan
1
, ilustrnd tocmai acest dus-ntors ce caracterizeaz$ epoca la scar$
social$, avnd la origine cauze multiple, n primul rnd !i determinant, asupririle


sociale !i religioase din Transilvania, sau regimul fiscal !i instabilitatea politic$
caracteristice pentru )ara Romneasc$ !i Moldova.
De!i Transilvania n-a cunoscut n aceast$ perioad$ r$zboaie desf$!urate pe
teritoriul propriu, cu excepia invaziei turco-t$tare din 1717, spre deosebire de
principatele vecine care r$mn n continuare expuse r$zboaielor, campaniilor !i
ocupaiilor militare ruse, turce!ti !i austriece (n intervalul 1711-1812 !ase r$zboaie cu
tot ceea ce incumb$, nsumnd 23 de ani), aceast$ provincie n-a fost scutit$ nici ea de
sarcinile militare ce i-au fost impuse n cadrul general de susinere a efortului de r$zboi
al imperiului, ntr-o Europ$ marcat$ de acute rivalit$i dinastice. Supusul se vede astfel
plasat continuu !i din ce n ce mai ap$s$tor ntr-o ipostaz$ dubl$, de militar !i de
contribuabil, obiect totodat$ al unei politici demofile la mod$ n practica despotismului
luminat al epocii.
Consecinele de ordin demografic sunt desigur preponderent negative; adncesc
gradul de pauperitate, contribuie la instabilitate social$; n acest sens ia proporii
fenomenul dezert$rilor, categorie aflat$ repetat n atenia autorit$ilor, !i, deosebit de
grav, faciliteaz$ epidemiile.
Toi ace!ti factori explic$ n evoluia demografic$ ritmuri diferite, cu salturi !i
c$deri, nota dominant$ r$mnnd, cum am ar$tat, un spor de populaie la sfr!itul
perioadei ce nu se poate explica n conjuncturile att de complexe ce o caracterizeaz$
dect pe seama unor mecanisme de autoreglare la nivelul comunit$ilor sociale. Nu
credem c$, exceptnd Banatul unde importana coloniz$rilor are o pondere notabil$,
sporul general n teritoriile Translivaniei s-ar datora pe seama unor segmente de
populaie aduse din afara provinciei.
S$ urm$rim ns$ mai ndeaproape cronologia conjuncturilor de impact
demografic, la scar$ general$, desigur, pentru c$ la nivel local sau regional mai
restrns, situaiile pot s$ difere.
1703-1711: - r$scoala antihabsburgic$ a lui Francisc Rkoczi II, mobiliznd un efectiv
militar de peste 8200 de oameni, de toate neamurile !i din toate clasele sociale,
pe un teatru larg de operaiuni militare, cu perturb$ri demografice, inclusiv
emigr$ri, jafuri, foamete;
1709-1711: - epidemie de cium$, soldat$ cu zeci de mii de victime !i declin
demografic;
1711-1719: - ani alternnd anotimpuri ploioase nsoite de mari inundaii, cu secet$,
genernd scumpete, foamete;
1717-1720: - epidemie de cium$, cea mai violent$ cunoscut$ n Transilvania, cu peste
100.000 de victime;


1730-1736: - ani alternnd anotimpuri predominant ploioase, cu ani de secet$, cu
recolte slabe, agravnd subnutriia;
1737-1739: - epidemie de cium$ cu r$bufniri !i n anii urm$tori 1740-1742, f$cnd
60.000 de mori din cele peste 71.000 de cazuri de mboln$vii; mortalitate
excesiv de mare !i n Banat !i n Partium;
1746-1749: - invazii pustiitoare de l$custe, recolte distruse, scumpete, foamete;
1755-1757: - epidemie de cium$, ultima mare epidemie de acest fel n Transilvania;
epidemiile ulterioare, din 1770-1771, 1786, 1813-1814, au fost limitate la
sud-estul provinciei;
1759-1761: - mi!carea lui Sofronie, cu o puternic$ motivaie religioas$, pentru
ortodoxie, dar !i cu accente sociale, antifeudale, a dat na!tere unei represiuni
brutale; a f$cut necesar$ o nregistrare mai riguroas$ a romnilor separat la cele
dou$ biserici: ortodox$ !i greco-catolic$;
1784-1785: - r$scoala lui Horea, strnind n ntreaga provincie mari convulsii sociale;
ntre consecine, decretul de desfiinare a !erbiei;
1785- 1787: - ani cu deregl$ri climatice, alternnd ploi, inundaii, c$deri de grindin$,
care au prejudiciat recoltele, declan!nd scumpete !i foamete;
1792-1795: - acelea!i fenomene, la care s-a mai asociat !i secet$ !i ger; ani de foamete,
subnutriia continu$, genernd bolile specifice, mai ales scorbutul; ani dificili,
ca !i urm$torii din acest punct de vedere, datorit$ sarcinilor militare sporite n
efortul de r$zboi mpotriva lui Napoleon: recrut$ri forate, d$ri, rechiziii,
agraveaz$ tensiunile sociale, sporesc instabilitatea social$, cauzeaz$ perturb$ri
demografice;
1813-1817: - ploi prelungite, recolte proaste, foamete, cu grad de calamitate,
s$r$cimea murea pe sub garduri !i al$turea drumurilor; n 1817 mp$ratul
nsu!i viziteaz$ provincia.
Un cumul, a!adar de factori ce influeneaz$ negativ o dezvoltare demografic$
liniar$. Un impact agravant pe fondul unor realit$i sociale !i altfel foarte dure ce
caracterizeaz$ regimul iob$gesc, n care supusul avea de cheltuit c$tre st$pn nu numai
un cortegiu ntreg de prest$ri de bunuri din produsele sale agricole ci !i mai mult de
200 de zile lucr$toare pe an cu titlu de robot$. Asupra lui se revars$ apoi sarcinile
publice, d$rile c$tre stat, c$tre armat$. O existen$ la limita suportabil$, ameninat$
repetabil de st$ri catastrofale ntreine !i explic$ fenomenul masiv al migraiei ce
caracterizeaz$ ntreaga perioad$. De aici nu se poate deduce ns$ nici teoria
depopul$rii unor spaii geografice ntinse, nici teoria popul$rii altor spaii, n
compensaie, pn$ la schimbarea n consecin$ (cazul Transilvaniei) a raportului


numeric ntre diferite etnii, respectiv a preponderenei romnilor care acum, mai ales n
a doua jum$tate a veacului, ar fi majorat n comparaie cu ungurii populaia $rii.
Nici un izvor nu probeaz$ o asemenea modificare, dimpotriv$, izvoarele
statistice ale perioadei pot fi mai degrab$ interpretate n sensul emigr$rii romnilor din
Transilvania n proporie mai mare dect a imigr$rilor. A!a numitul lor nomadism
este n realitate practica tradiional$ a unor ndeletniciri economice legate de oierit,
numit$ transhuman$, n sistemul c$reia se mi!c$ turmele, nu mase mari de oameni. O
statistic$ din anul 1831, care nscrie toate vitele p$storilor din Transilvania urcate la
v$rat n plaiurile judeelor muntene!ti n num$r de 846.207 specific$ !i num$rul de
4217 ciobani care le nsoesc, ceea ce nseamn$ c$ la o turm$ de cca. 400 de oi revin
trei ciobani.
Lund seama apoi c$ populaia )$rii Romne!ti era (la 1831) de 1.920.590 de
locuitori, o migraie masiv$ de populaie din aceast$ ar$ n Transilvania ntr-o faz$
precedent$ ar presupune o cifr$ neverosimul de mare a acestei populaii. n sfr!it,
fenomenul migraiei, a!a cum apare n izvoarele vremii, se dovede!te a fi caracteristic
nu n componenta sa de naturalizare, de stabilire definitiv$ n alt teritoriu, ci n
componenta sa de stabilire temporar$, doar ct este necesar, pna apar condiiile
propice de revenire la locurile de origine. n epoc$ termenul care define!te fenomenul
migraiei este b$jenie (cu derivatul b$jenar), or sensul cuvntului pune accentul tocmai
pe acest ultim aspect: b$jenia este un abandon vremelnic, b$jenarul este un fugar,
un refugiat temporar. C$ri s$racii bejenari ... o a!a nenorocire nici cum li-au trecut
prin gnd, c$ci a!teapt$ s$ se-ntoarc$ napoi ct de curnd, scria, referindu-se la
ntmpl$rile din 1821 n Moldova, prilejuite de Eteria, vornicul Alexandru Beldiman
2
.
Dac$ e s$ facem referiri, de aceast$ dat$ ntemeiai pe date mult mai riguroase,
referitoare la modific$ri n structura !i num$rul populaiei, acestea s-au petrecut nu prin
imigraie ci prin colonizare, !i ele au n vedere mai puin Transilvania propiu zis$ !i
mai mult Banatul !i, eventual, Partium. Coloniz$rile au fost rezultatul unei politici
oficiale, preocupare constant$ a Curii vieneze de sporire a populaiei n noile sale
provincii r$s$ritene. n Banat spre exemplu, dup$ ncorporarea provinciei la Imperiu n
1718 !i pn$ spre 1790, au fost a!ezai un num$r de peste 80.000 de coloni!ti,
majoritatea de origine german$, dar !i alii ca italieni, cehi, croai, francezi, ceea ce a
modificat sensibil structura etnic$ a populaiei, far$ ns$ a putea majora elementul
romnesc autohton, care r$mne precump$nitor. Colonizarea s-a f$cut nu numai cu
popularea n adaos pe seama a!ez$rilor existente ci !i prin nfiinarea ctorva zeci de
noi sate. Costurile sociale ale popul$rii Banatului s-au r$sfrnt ns$ mai mult pe seama
populaiei autohtone dect pe seama investiiilor oficiale.


n Principat colonizarea este mult mai redus$, limitndu-se la cei cca. 4000 de
austrieci (landleri) adu!i, mai mult cu fora, n prima jum$tate a secolului, dup$ anul
1734, !i a!ezai, cea mai mare parte n satele din jurul Sibiului.
Noul regim politic al Transilvaniei, ca provincie a Imperiului Habsburgic, n-a
adus modific$ri eseniale nici n ceea ce prive!te societatea n ansamblul alc$tuirilor
sale. Ea continu$ s$ r$mn$ o societate adnc divizat$, cu acelea!i componente de baz$
ale categoriilor privilegiate, nobilimea, clerul nalt !i or$!enimea bogat$, o p$tur$
relativ numeroas$ de $r$nime liber$ !i n sfr!it marea mas$ a $r$nimii aservite, de
iobagi !i jeleri. Distincii noi apar, e adev$rat, dar numai la nivelul !i n cadrul
categoriilor impozabile. De!i noul regim pe parcurs s-a str$duit s$ impozeze !i
nobilimea, aceasta a reu!it s$-!i salveze imunitatea fiscal$, prin tradiie prerogativa
fundamental$ a condiiei ei social-politice, sau cum o exprima un text dietal:
libertatea de c$petenie a naiunii (=nobilimii), ntreaga ei lumin$ a ochilor. Fa$ cu
politica de reforme a absolutismului luminat nobilinea p$streaz$ o atitudine
conservatoare. Eliminat$ sau redus$ ca for$ politic$ la nivelul organelor centrale de
guvern$mnt, ea rezist$ la nivelul autonomiilor locale, se folose!te de instrumentele
acestora pentru a-!i asigura privilegiile feudale. Dup$ pr$bu!irea sistemului iosefin
revine n for$, rec!tignd aproape integral vechile poziii predominante n viaa
politic$ a principatului, antireformismul epocii precedente, alimentnd de acum o
ideologie a rezistenei maghiare antihabsburgice cu o pronunat$ tent$ naional$.
Reticena la inovaie se v$de!te !i n modul ei de a cultiva un stil de via$
tradiional, domeniu n care p$trund cu greu elementele civilizaiei occidentale
cotidiene, altfel foarte costisitoare, pe care !i le pot permite puine familii din
aristocraia nalt$ de coni !i baroni. Mai puin solicitat$ militar, ndeletnicirile ost$!e!ti
trec n plan secund, impunndu-se treptat gustul pentru o educaie !i o instrucie de
nivel superior n !tiine, n nv$area limbilor str$ine, n interesul pentru lectur$. Este !i
perioada ntemeierii unor mari biblioteci. Tendinele de modernizare sunt ns$ mereu
frnate de proporia mare a nobilimii mijlocii, mult mai tradiionalist$.
Statistic, nobilimea scutit$ de impozit, nelegnd aici marea aristocraie !i
nobilimea mijlocie, cuprindea la 1767 un num$r de 4324 de familii, ca num$r de
persoane, peste 20.500, cte nscrie o statistic$ din anul 1772, cifr$ care, socotit$ a fi
sub num$rul real, a fost amendat$ la valoarea de 135.370, probabil de severul
guvernator al provinciei Auersperg, n materialele preg$tite pentru Iosif II, n ajunul
primei sale c$l$torii n Transilvania. n corpul social are o pondere de peste 6%, mult
peste media $rilor Europei Occidentale. n Frana, de pild$, proporia era de 1,3%.
Nobilimea de o sesie !i boierimea )$rii F$g$ra!ului, categorii impozabile
(nscrise distinct n tabelele de dare), care formeaz$ p$tura nobilimii mici, nsumeaz$


cifre care variaz$: 8317 + 800 de familii n 1765/1766; la 8449 + 737 n 1772 (sau
56.622 + 4.910 de persoane n statistica lui Auersperg); 10.843 + 530 n 1785; 9.752 +
484 n 1795; 11.770 + 638 n 1805 etc. (ani cu cifre relativ apropiate de cele ar$tate
mai sus).
Acestei categorii i aparin !i cca. 2000 de familii din inutul Chioar. n principat
repartizarea ei teritorial$ este disproporionat$. Mai numeroas$ n scaunele secuie!ti,
relativ redus$ n comitate, aproape inexistent$ n scaunele s$se!ti. Economic, mica
nobilime nu se deosebe!te de $r$nimea din snul c$reia s-a ridicat !i al c$rei stil de
via$ $r$neasc$ liber$ continu$ s$ o caracterizeze. P$strnd anumite drepturi politice,
n pofida impozabilit$ii la care e supus$, p$tura nobilimii mici r$mne !i n aceast$
perioad$ fidel$ mai degrab$ aspiraiilor unui regim nobiliar dect ale celui reformist
practicat de instrumentele puterii centrale.
O pondere important$ n ansamblul societ$ii o deine !i acum, la sfr!it de
epoc$ feudal$, ba chiar n cre!tere numeric$, p$tura $r$nimii libere. nscris$ n
statisticile fiscale ale vremii sub titlurile de libertini, romni liberi, sa!i !i germani
liberi, unguri liberi !i secui liberi, ea totaliza la 1765/1766 un num$r de 45.637 de
familii; la 1772: 50.697 de familii, sau, n statistica Auersperg, 333.508 suflete; la
1785: 64.083 de familii; la 1795: 71.043 de familii; la 1805: 81.540 de familii; la 1821:
81.965 de familii. Teritorial, redus$ n comitate, o g$sim concentrat$ n scaunele
s$se!ti !i secuie!ti, unde s-a putut menine la ad$postul unor prevederi legislative de
autonomie comunal$. De!i romnilor liberi le-a fost contestat$ cu o nver!unat$
gelozie concivilitatea pe P$mntul Cr$iesc, socotit a fi teritoriu s$sesc n
exclusivitate, de unde !i supunerea lor la dijme c$tre biserica luteran$, satele romne!ti
din aceast$ zon$ de libert$i $r$ne!ti s-au bucurat de o dezvoltare economic$
superioar$ comparativ cu satele de iobagi din comitate. A contat cu deosebire o
motivaie mai bine susinut$ a muncii, ei avnd !ansa unor posibilit$i sporite de
desfacere pe pia$ a produselor lor, n special n comerul cu ln$ !i piei de animale.
O categorie aparte a $r$nimii libere o formeaz$ familiile de gr$niceri, locuitori
ai satelor din regiunile carpatice ardelene la grania cu Moldova !i )ara Romneasc$,
militarizate n perioada anilor 1761-1766 !i puse sub comanda !i administraia
organelor militare. Dup$ 1766, pn$ la 1769, cu o structur$ asem$n$toare se
organizeaz$ !i grania b$n$ean$. Aici, la scurt timp dup$ nfiinare, n 1775, ea era
socotit$ la 63.000 de locuitori. n grania ardelean$ statisticile indic$ urm$toarele cifre:
la 1765/1766: 22.415 de familii; la 1772: 23.077 de familii (milites limitanei), n
statistica Auersperg 151.923 de suflete; la 1785: 27.435 de familii; la 1803: 131.942; la
1830: 169.061. La cifre apropiate de acestea urc$ !i populaia gr$nicereasc$ din Banat
de-a lungul anilor.


Dar clasa social$ cea mai numeroas$ din Transilvania o formeaz$ populaia de
iobagi !i jeleri.
Statisticile nscriu n Principat cele dou$ categorii astfel:

- la 1765/1766: iobagi 109.190 de familii
jeleri 50.126 de familii

- la 1772: iobagi 114.602 de familii
jeleri 50.267 de familii

- (Auersperg): iobagi 754.400 de persoane
jeleri 357.850 de persoane
= 1.112.250

- la 1795: iobagi 128.258 de familii
jeleri 68.106 de familii

- la 1805: iobagi 139.617 de familii
jeleri 76.678 de familii

- la 1821: iobagi 117.960 de familii
jeleri 56.710 de familii
Fluctuaiile de cre!tere, stagnare !i descre!tere numeric$ sunt dup$ cum se vede
nesemnificative dac$ lu$m cele dou$ categorii mpreun$. Cre!terile in pasul cu
cre!terea demografic$ general$. Se menine n mare !i proporia de 2/1 (iobagi/jeleri).
Socotind c$, mai ales dup$ desfiinarea !erbiei la 1785, distinciile dintre cele dou$
categorii se estompeaz$, se poate observa c$ n pofida meninerii acestor distincii, mai
ales n plan juridic !i fiscal, n plan economico-social asist$m la o mai pronunat$
ntrep$trundere !i ntr-un sens !i n altul, de jelerizare a iob$gimii pe de o parte, de
ncercare a jelerilor n a-!i apropia pentru urma!i drepturi de mo!tenire a sesiei.
Iobagii !i jelerii formeaz$ populaia satelor ce alc$tuiesc mai mult sau mai puin
compact domeniile feudale, mp$rind aici nu numai p$mntul ar$tor ci !i toate
celelalte componente ale unei geografii agricole (p$!uni, livezi, vii, fneuri, p$duri,
ape, muni) cu st$pnii feudali n sistemul tradiional al unor raporturi servile ndelung
!i meticulos formulate juridic. De!i p$streaz$ nc$ 2/3 din suprafaa agricol$, cu titlu de
sesie (iob$geasc$ sau jelereasc$), fa$ de 1/3 ct se socote!te a fi p$mntul alodial,
proporional cu num$rul de familii ($r$nime/nobilime), gospod$ria agricol$ $r$neasc$


continu$ s$ r$mn$ n condiiile date o capacitate economic$ redus$, att ct s$
satisfac$ la limita s$r$ciei necesit$ile de trai ale titularilor ei. Nici gospod$ria alodial$
nu se dovede!te, n regimul productivit$ii sc$zute al prestaiilor iob$ge!ti, respectiv al
robotei, a fi capabil$ de o real$ dezvoltare spre piaa agricol$. Ceea ce poate fi
disponibilizat dinspre gospod$ria supusului iobag se valorific$ b$ne!te pentru a acoperi
sarcini fiscale c$tre stat, ceea ce s-ar disponibiliza pe ansamblul domeniului n
beneficiul st$pnului, se cheltuie!te pentru a susine un lux anacronic, cu cota parte
destinat$ stocurilor domeniale de provizii, ca prevedere pentru anii ce ar putea antrena
riscuri de producie.
Lumea rural$ a domeniului feudal r$mne o lume nchis$, blocat$ n propriile
neputine de progres, din ce n ce mai evidente, aglomernd contradicii pe care
politica energic$ de reform$ social$ a regimului absolutismului luminat o ine nc$
ntr-un echilibru fragil !i precar. R$scoala lui Horea ncercnd o lichidare n for$ a
raporturilor feudale dezv$luie dramatic criza adnc$ n care se g$sea societatea din
Transilvania n ansamblu. Sub presiunea desf$!ur$rilor sale !i mai ales a imperativului
s$u major, ce viza desfiinarea regimului iob$gesc, r$scoala dezv$luie totodat$ limitele
politicii reformiste. n plan social, dup$ r$scoal$, cu toate ncerc$rile de revenire la
normalitatea tradiional$ a raporturilor feudale, acest lucru n-a mai fost posibil.
Declinul acestor raporturi con!tientizat de $r$nimea iobag$ va sfr!i prin desfiinarea
lor revoluionar$ la 1848.
Or$!enimea, nscris$ n tabelele de dare sub numele de taxali!ti, este la rndul ei
o categorie social$ compozit$ !i neuniform$. Juridic ea se difereniaz$ dup$ categoriile
de a!ez$ri urbane pe care le populeaz$. n ordinea importanei economice, !i ca num$r
de populaie, pe primul loc se situeaz$ ora!ele libere rege!ti, 11 la num$r n Principat
(Alba Iulia, Bistria, Bra!ov, Cluj, Media!, Sebe!, Sibiu, Sighi!oara, Trgu Mure!, !i
Gherla !i Dumbr$veni, c$rora li s-a atribuit acest statut n anul 1786), n Partium trei
(Baia Mare, Baia Sprie !i Satu Mare) !i Timi!oara, n Banat, cu statut de ora! liber din
anul 1781; o alt$ categorie o formeaz$ a!a numitele ora!e nobiliare !i trgurile
(oppida), peste 65 ca num$r.
Statistic sunt nscrise n Principat cu obligaii fiscale un num$r de familii, dup$
cum urmeaz$: la 1765/1766: 13.238 de familii; la 1772: 14.303 de familii, din care n
ora!ele libere rege!ti: 7.507 de familii; n acela!i an statistica Auersperg nscrie ca
num$r de persoane 48.980 de or$!eni n ora!ele libere rege!ti !i 44.740 de locuitori ai
ora!elor nobiliare !i trgurilor; la 1785: 10.791 de familii; la 1795: 10.864 de familii;
la 1805: 10.752 de familii; la 1821: 14.054 de familii.
n ordinea m$rimii ca num$r de populaie se situeaz$ ca ora!e mari, desigur la
scara Transilvaniei, avnd peste 10.000 de locuitori doar trei ora!e (n recens$mntul


populaiei din timpul lui Iosif II): Bra!ov cu 17.792 locuitori, Sibiu cu 14.066 locuitori
!i Cluj cu 13.928 locuitori; cu peste 5.000 de locuitori se nscriu: Timi!oara (9.479
locuitori), Satu Mare (8.378), Trgu Mure! (5.934), Sighi!oara (5.517). Celelalte au
sub 5.000 de locuitori. n cifrele notate se cuprind ns$ n num$r mare, al$turi de
cet$enii propriu zi!i ai ora!elor, domiciliai intra muros, locuitorii cartierelor din
afar$, din a!a numitele maiere, suburbii populate - cu excepia celei din 'cheii
Bra!ovului - de o populaie de zileri agricoli. A!a se face c$ aglomer$rile urbane
p$streaz$, dezvolt$ chiar, acel caracter de amestec ntre urban !i rural al ora!elor din
Translivania.
Tabloul reelei or$!ene!ti din Transilvania arat$ o slab$ dezvoltare urban$ n
secolul al XVIII-lea. 'ansele de progres r$mn reduse atta timp ct politica
economic$ a curii vieneze rezerv$ provinciei sale r$s$ritene un loc mai puin dect
modest n ansamblul relaiilor de diviziune a muncii ntre Est !i Vest. Activit$ile
me!te!ug$re!ti !i comerciale r$mn de aceea la nivelele impuse de relaiile tradiionale,
legate n principal de pieele de desfacere oferite n principatele de peste muni !i la
sudul Dun$rii. Sunt ns$ mereu stnjenite de nesiguran$, bulversate de prelungitele
campanii militare, aici pe teatrul disputelor !i rivalit$ilor austro-ruso-turce!ti.
Dezvoltarea unei burghezii or$!ene!ti n sens modern, capitalist, este apoi greu
de conceput n contextul unor raporturi predominant feudale de tip agrar. Me!te!ugari
!i negustori continu$ s$-!i exercite profesia n cadre tradiionale, de breasl$, pe baza
vechilor privilegii, rennoite. Progresul e mai mult tehnic, de specializare, de
superspecializare chiar. Meseriile de baz$ s-au diversificat ntr-o puzderie de
subspecialit$i, nomenclatorul lor nsumnd circa 120 de poziii. Iat$ cteva n sectorul
prelucr$rii pieilor: bl$nari, ciurari, cizmari, !elari, t$b$cari, tecari sau n domeniul
es$turilor, a p$nurilor: albitori, boiangii, ceaprazari, (g$it$nari, firetari), cior$pari,
filatori, funari, imprimeri, m$t$sari, panglicari, p$l$rieri, p$nurari, perpetari, pivari,
pnzari, post$vari, torc$tori, tunz$tori de postav. Ne g$sim cu ei n sectorul micii
producii me!te!ug$re!ti, de atelier redus, produc$torul fiind adesea !i negu$torul cu
am$nuntul al produciei proprii. n curs de constituire sunt, mai ales spre sfr!itul
veacului !i primele decenii ale secolului urm$tor, !i stabilimente de tip industrial
(manufacturi, mici fabrici), care au de nfruntat ns$ o slab$ susinere investiional$ ca
!i un cadru juridic inadecvat, ambiguu !i obstaculant. Instalarea unei fabrici de arnici
n hotarul satului H$ghig strne!te plngerea s$tenilor pe la 1809 care cer autorit$ilor
s$ transfere !i asupra fabricii obligaiile (n esen$ feudale) care apas$ asupra lor
(slujbele urbariale, erariale !i c$t$ne!ti) de vreme ce se mp$rt$!esc din beneficiile
locului
3
. Adnot$rile reprezentantului fabricii pe marginea punctelor cuprinse n cerere
contrapun dou$ mentalit$i diferite, contradictorii. Pe de o parte, mentalitatea celor care


tr$iesc dup$ iu!ul (=legea) neme!esc cu obligaii servile, pe de alta, mentalitatea
industria!ului punnd la baza ntreprinderii sale principiul muncii libere. E
cump$na celor dou$ lumi, la r$scrucea trecerii de la feudalism n lumea pieii
capitaliste.
Componenta mai dinamic$ a or$!enimii o formeaz$ negustorimea, mai ales
negustorimea antrenat$ n comerul internaional. Statistic, n tabelele de dare se
cuprinde, cel puin o parte din negustorime, sub titlu de taxali!ti. Ea poate fi reg$sit$
ns$ la rubricile speciale sub nume de evrei, greci, armeni, bulgari. nsumnd cifrele de
la aceste nominaliz$ri vom observa o cre!tere numeric$ de la o nregistrare la alta: la
1765/1766: 508 de familii; la 1772: 584 de familii, sau n statistica lui Auersperg 5.814
suflete; la 1785: 632 de familii; la 1795: 740 de familii; la 1805: 942 de familii; la
1821: 1220 de familii. Organizai n companii comerciale, nzestrate cu privilegii !i
statute proprii (la Alba Iulia, Bra!ov, Sebe!, Sibiu), negustorii numii generic greci,
ntre ei !i greci, dar !i aromni, bulgari, srbi, albanezi, !i desigur romni ardeleni sunt
purt$torii unui comer activ, acoperind o zon$ geografic$ larg$. Iat$ o biografie
ilustrativ$, cum este cea a lui Mihail Ioan )umbru. N$scut n Macedonia, !i ncepe
ucenicia n me!te!ugul comerului de timpuriu. Stabilit n 1782 la Bra!ov se
c$s$tore!te cu Paraschiva, fiica negustorului romn de acolo, Ioan Boghici, obinnd
cet$enia chesaro-cr$iasc$. Relaiile lui comerciale se distribuie ntre Timi!oara, Lugoj,
Ciarova, Belgrad, Vr!e, Panciova, Zemlin, Trnovo, Pesta, Lipsca, Bra!ov, F$g$ra!,
Sibiu, Gherla, Ia!i, Galai, Bucure!ti, Viena, Salonic, Constantinopol etc. Profesionist
al afacerilor s-a iniiat nu numai n practica schimburilor ci !i n teoria contabilit$ii,
studiind manualele de specialitate cump$rate de la Viena. El este organizatorul !i
contabilul acestei intrepide case de comer susinut$ cu capital de socrul s$u n
tov$r$!ie !i bogatul negustor craiovean Hagi Stan Jianu. Obiectul activit$ii este
comerul n toat$ gama formelor sale: export, import, tranzit, cu bumbac, ln$, cear$,
vopsele pentru textile, piei, m$tase, pnzeturi, vin, pe!te, gr$sime, untdelemn, zah$r,
cafea !.a. n centrele amintite are angajai proprii, un personal numeros, cu care
ntreine o bogat$ coresponden$, de obicei n limba greac$, limba de afaceri n aceast$
zona european$. Are ns$ !i pr$v$lii permanente pentru negoul cu am$nuntul la Sibiu,
Timi!oara, Pesta !i Viena. Foarte profitabil$ s-a dovedit tov$r$!ia cu t$b$carii din
S$cele, investind masiv n activitatea acestora. Le finaneaz$ achiziia de piei brute de
pe piaa )$rii Romne!ti, ca !i materialele necesare prelucr$rii lor, ndeosebi scumpie
din Bulgaria, pe care sub form$ de cordoane le livreaz$ fie me!terilor armeni la Gherla,
fie negustorilor la Viena. Din profitul afacerii casa )umbru ncaseaz$ 2/3, 1/3 fiind
partea secelenilor. Abilitatea lui se v$de!te apoi n speculaiile pe piaa valorilor
mobiliare, n a!a numitul zaraflc cu galbeni sau cu cambii. Pe ruta Viena - Bucure!ti -


Constantinopol, !i ntr-un sens !i n altul, n funcie de conjuncturi favorabile, ntlnite
!i sesizate prompt, aceste valori sunt vehiculate, sfidnd attea riscuri, cu profituri
substaniale. Mai ales n aceast$ ipostaz$ negustorul bra!ovean se dovede!te a fi un
remarcabil precursor al lumii financiare moderne.
n acest sens se mi!c$ !i alte ntreprinderi productive !i negustore!ti n
Transilvania, exercitnd o presiune spre liberalizarea activit$ilor economice, de
desfiinare a monopolurilor !i privilegiilor de tipul autonomiilor feudale. Tendina este
evident$ n numeroasele demersuri ce asalteaz$ autorit$ile dup$ 1820.
Un regim aparte l au n sistemul fiscal al epocii minerii, sp$l$torii de aur,
t$ietorii de sare !i pluta!ii, nscri!i ca atare fiecare n poziie distinct$. Statistic num$rul
lor laolalt$ apare astfel: la 1765/1766: 1.671 de familii (numai mineri !i pluta!i); la
1772: 4.080 de familii sau n statistica Auersperg, 26.860 de persoane; la 1785: 8.537
de familii; la 1795: 8.861 de familii; la 1805: 9.579 de familii; la 1821: 8.755 de
familii. Sub raport social aceste categorii pot avea condiii diferite: ntre ei unii sunt
proprietari, alii sunt iobagi sau jeleri, alii fiind simplii lucr$tori salariai (cazul
minerilor). Tendina este de sporire a angajailor liberi, salarizai.
n sfr!it, conscripiile fiscale mai nscriu sub numele de igani (domiciliai,
separat corturari !i nomazi) !i vagabonzi, ceea ce am numi categoria marginalilor n
societate. Statistic num$rul lor arat$ astfel: la 1765/1766: 12.053 de familii; la 1772:
10.932 de familii sau n statistica Auersperg, 71.950 de suflete; la 1785: 12.106 de
familii; la 1795: 12.439 de familii; la 1805:13.313 de familii; la 1821: 9.626 de familii,
cifr$ mai mic$ dect precedenta, probabil ca urmare a mortalit$ii ridicate la aceast$
categorie defavorizat$, cauzat$ de devastatoarea foamete din anii precedeni.
Sub numele de alii, f$r$ specificare, conscripiile mai adaug$ un num$r
nesemnificativ de familii: 81 de familii la 1765/1766 sau 121 de familii la 1805.
Recapitulnd, populaia impozabil$ din Principat distribuit$ dup$ categoriile
fiscale ar$tate cuprinde ca num$r de familii un total de:
- anul 1765/1766: 264.715, cu rectificarea din 1768/1769 la 303.831;
- anul 1772: 302.986;
- anul 1785: 326.191;
- anul 1795: 338.094;
- anul 1805: 344.950;
- anul 1821: 301.164.
Cifrele indic$ la modul general o evoluie plauzibil$. Ea se desf$!oar$ de-a
lungul secolului n acelea!i structuri nvechite, pe care ncerc$rile de reform$ nu le-au
putut modifica.


C$derea marcat$ de num$rul mai redus al populaiei impozabile la anul 1821, cu
peste 43.000 de familii fa$ de nregistrarea de la 1805 se nscrie n tendina de sc$dere
a num$rului $r$nimii aservite datorit$ unui proces istoric caracteristic amurgului
relaiilor feudale. La aceasta se adaug$ depopul$rile n urma foametei din anul 1817.
Iat$, mai n detaliu de cifre, acest proces.
1805: 216.295 de familii de iobagi !i jeleri;
1808: 214.255 de familii de iobagi !i jeleri;
1815: 193.218 de familii de iobagi !i jeleri;
1821: 174.670 de familii de iobagi !i jeleri.
Celelalte categorii impozabile, n lumina nregistr$rilor cantitative, nu denot$
modific$ri eseniale, cu excepia $r$nimii libere n u!oar$ !i continu$ cre!tere: 45.637
de familii n 1765/1766 - 81.965 de familii n 1821.
Mai puin cercetat$ r$mne nc$ problema categoriilor neimpozabile. Conform
reglement$rilor erau scutii de dare (exempti) !i nu apar de regul$ n tabelele fiscale
nobilimea, nobilimea mare !i nobilimea mijlocie, pn$ la st$pnul de mo!ie care avea
cel puin trei iobagi. Sunt scutii de dare !i categoria supu!ilor alodiali, a!a numiii
curiali!ti, argai, slugi, vizitii, alte persoane cu familiile lor aflai n slujba st$pnului
care nu au sesii iob$ge!ti sau jelere!ti. O parte a preoimii, n temeiul unor reglement$ri
speciale, este !i aceasta scutit$ de dare. Se mai adaug$ scutiri temporare, scutiri
speciale pentru neputincio!i, nou venii, calamitai.
Un corectiv puternic mai e de avut n vedere n aprecierile pe marginea cifrelor
populaiei impozabile, acela al nenregistr$rilor, fie din motive tehnice, fie mai ales din
fraud$, prin mituirea funcionarilor, prin acoperirea supu!ilor de st$pnul feudal al
mo!iei, prin sustrageri de la nscriere, prin abandonul locului n momentul
nregistr$rilor. Cu toate aceste rezerve, tabloul populaiei Transilvaniei n lumina
criteriului fiscal ne ofer$ o imagine veridic$ a unei dimensiuni fundamentale cu privire
la societatea epocii, adnc divizat$. Pe de o parte, o mas$ de supu!i platnici din
contribuia c$rora se asigur$ ntreinerea unui stufos aparat administrativ, dar mai ales
cheltuielile enorme ale structurilor !i funcion$rii armatei imperiale, pe de alt$ parte
nobilimea scutit$, !i ea n num$r mare, nc$rcnd, indirect, prin volumul scutirilor,
cuantumul contribuiei celorlali.
Noul regim aduce n Transilvania inovaii nu numai n domeniul politicii
fiscale. El intervine !i stabile!te propriile relaii !i cu biserica, difereniat, n funcie de
religia diferit$ a supu!ilor s$i. Iniiaz$ !i n acest domeniu cercet$ri proprii, pune n
lucru conscrierea clerului, a supu!ilor. Ne ofer$ !i aici o larg$ !i bogat$ imagine a
societ$ii ardelene n aceast$ nou$ ipostaz$, esenial$ pentru imaginea de ansamblu, cu
att mai mult cu ct apartenena la o religie sau la alta este revelatoare pentru


identificarea etnic$ a locuitorilor $rii. Pe confesiuni populaia Transilvaniei a fost
nregistrat$ de mai multe ori de-a lungul perioadei noastre. Reinem din numeroasele
statistici contemporane cifrele lui Auersperg, din anul 1772, iar$!i cu precizarea c$
sunt cele mai ridicate, nsumnd pe ansamblu o cifr$ global$ apropiat$ de aceea privind
suma categoriilor fiscale.
Conform nregistrarilor guvernatorului, confesional, populaia se prezenta
astfel:
- ortodoc!i: b$rbai 536.175
femei 506.942
1.043.117

- greco-catolici: b$rbai 113.318
femei 109.538
222.856
- calvini: b$rbai 133.246
femei 128.512
261.758
- luterani: b$rbai 118.009
femei 126.630
244.639
- catolici: b$rbai 87.118
femei 86.963
174.081
- unitarieni: 53.545.

Conscripia nu nregistreaz$ !i alte confesiuni. Din conscripii precedente afl$m
ns$ c$ la rubrica alii (dect confesiunile de mai sus) se nscrie cifra de cca. 10.000
de suflete.
n 1772 populaia Transilvaniei era a!adar de cca. 2.010.000 de locuitori, din
care populaie contribuabil$ peste 1.858.000. Din populaia total$ a $rii majoritatea
absolut$ o reprezenta populaia romneasc$ n proporie de 62,98%, cu 1.265.973 de
suflete, de religie ortodox$ !i greco-catolic$. Urmau ungurii !i secuii (calvini,
unitarieni !i greco-catolici), n num$r de 489.384, adic$ 24,35% !i sa!i luterani n
num$r de 244.639 de suflete, adic$ 12,17%.
n Partium, la o populaie estimat$ a fi fost n anul 1787 de cca. 692.000 de
locuitori (din care o parte n teritorii din fostele comitate Bihor !i Satu Mare care ast$zi
aparin Ungariei, iar alt$ parte din fostul comitat Maramure!, Ucrainei), populaia


romneasc$ (ortodoc!i 275.510 !i greco-catolici 98.948) reprezenta peste 54%, fa$ de
unguri (reformai 182.300, catolici 126.286) cu peste 44%, evrei 6.268, adic$ 0,9% !i
germani (luterani 2.250) cu 0,32%.
Pe categorii sociale proporiile sunt asem$n$toare cu cele din Principat.
n Banat estim$ri ale populaiei pentru acela!i an, 1787, indic$ o populaie de
peste 695.000 de locuitori, din care cca. 130.000 aflai n grania militar$.
O statistic$ din 1797 i nscrie etnic astfel: 394.228 de romni, adic$ 56,72%,
147.050 de srbi, adic$ 21,15% !i 126.634 de germani, adic$ 18,22%. A!adar, !i n
Partium !i n Banat, dar n proporie ceva mai redus$ dect n Principat, romnii
formeaz$ majoritatea absolut$ a populaiei.
n istoria veacului nu e de mirare c$ problema romneasc$ cade cu greutate, cu
o greutate specific$, att n politica Curii vieneze n Principat, ct !i n cercurile
administrativ-politice ale provinciei. Ea devine o problem$ central$, din ce n ce mai
acut$ pe m$sur$ ce esena !i dimensiunile ei se con!tientizeaz$ la nivel propriu. E
susinut$ de ns$!i ponderea romnilor n ansamblul corpului social.
O pondere masiv$ nti n masa $r$nimii aservite, de iobagi !i jeleri, aproape n
ntregimea lui poporul romn din Transilvania se confunda n iob$gime. R$scoala lui
Horea a fost cu prec$dere r$scoal$ de iobagi romni. Elementul romnesc e apoi mereu
n cre!tere n suburbiile ora!elor n acele maiere ale Bistriei, Media!ului, Sibiului,
Albei Iulii, !i ale altora, p$trunde treptat n structurile funcion$re!ti, anim$ n cadrul
companiilor grece!ti comerul. Aspir$ n Scheii Bra!ovului la statutul de c$t$eni
egali cu locuitorii cet$ii propriu zise. Accede n teritoriile graniei militare la funcii de
comand$, ofiere!ti, n$zuind dinspre toate categoriile sociale la instrucie !i educaie
cultural$, spre c$rtur$rie, spre !coli proprii. Este un efort general de edificare spiritual$
proprie. Nu le sunt str$ine nici sentimentul libert$ilor $r$ne!ti, de tradiie n teritoriile
sc$unale sau n districtele F$g$ra!ului, Haegului sau Chioarului, Maramure!ului, nici
chiar orgoliul nobleei de blazon. Nu ntmpl$tor ncepe s$ se afirme acum ideea unei
nobilimi proprii, care s$ fie reprezentativ naional$. Ne g$sim doar ntr-o societate
dominat$ de principiul privilegiilor aristocratice. O afirm$ Supplexul din 1791, o
g$sim la 'incai, o reclam$ n cele din urm$ necesitatea programului revoluiei. E de
recuperat pentru naiune - cere la 1848 B$rnuiu n Discurs !i acest ram nobil al
neamului, pentru c$ ramul numai fiind n leg$tur$ cu arborele nverze!te.
Societatea civil$ a Transilvaniei ia act de condiia proprie dezvolt$rii sale
ntr-un proces lent, e drept, dar ireversibil, inclusiv n mediul romnesc. Transpunerea
n plan politic, prin aspiraii cu caracter politic, spre o dezvoltare modern$ st$pne!te
deopotriv$ mediile responsabile ale ungurilor, sa!ilor !i romnilor. Convergente n
programele sociale, aceste aspiraii s-au dovedit n cele din urm$ puin preg$tite, dac$


nu chiar inapte s$ fuzioneze ntr-o doctrin$ comun$ a dezvolt$rii generale. O
experien$ istoric$ dur$ !i de lung$ durat$, anuleaz$ prin adncimea contradiciilor sale
de ordin social !ansa unei dezvolt$ri moderne, capabile s$ le dezlege echitabil.
nver!unarea de a le g$si o soluie naional$ diferit$ s-a dovedit a fi o formul$
ireconciliabil$.
O societate modern$, a ndrept$irilor egale pentru toi locuitorii Transilvaniei,
nu era posibil$ opernd doar substituiri n natura contradiciilor sociale. Transferul de
privilegii de la o clas$ social$ numai la una din naiuni, minoritar$ !i social !i etnic,
!i-au l$sat amprenta n dezvoltarea istoric$ ulterioar$ cu sechele vii pn$ ast$zi.


4. CAMERALISM, ECONOMIE 'I SCHIMB

Prin tratatul de pace ncheiat ntre Habsburgi !i turci n anul 1699 la Karlowitz
s-a ajuns la redimensionarea continentului european, realizndu-se trecerea de la Mica
la Marea Europ$, de la Europa clasic$ la Europa Luminilor. De acum s-a statornicit o
nou$ geografie politic$ european$ !i un nou echilibru politic ntre Imperiul Otoman !i
cel Habsburgic, acesta din urm$ devenit un veritabil I mperiu Dun!rean.
Schimb$rile teritoriale au atras dup$ sine din partea Habsburgilor reconsiderarea
conceptului de imperiu !i un efort susinut de creare a unei noi structuri etatice. Acestui
vast !i complex program politic de reorganizare intern$ i-a fost asociat$ preocuparea
pentru integrarea economic$ a noilor teritorii dobndite, inclusiv a principatului
Transilvaniei !i Banatului. Viena st$ruie pentru realizarea unei economii unitare bazat$
pe un comer intern convergent spre capital$ !i provinciile ereditare !i un altul extern
orientat spre Balcani !i Levant.
Aceast$ politic$ economic$ austriac$ !i-a g$sit suportul doctrinar n sistemele
mercantilist-cameraliste ale lui Johann Joachim Becher, Wilhelm von Schrder !i
Johann Wilhelm von Hrnigk iar cadrul juridic de realizare n tratatul comercial !i de
navigaie ncheiat cu Poarta Otoman$ la Passarowitz (27 iulie 1718) !i n statutul de
porto franco acordat ora!elor Triest !i Fiume (1719).
De la nceputul secolului al XVIII-lea, factorii politici au c$utat s$ serveasc$
noua concepie economic$, fiind treptat c!tigai de ideea mercantilist$ c$ armata,
justiia !i administraia nu mai puteau fi ntreinute doar din veniturile furnizate de
fiscalitate, de unde atenia ndreptat$ spre producia economic$ a supu!ilor. Astfel
statul a trecut la o politic$ economic$ de organizare, protejare !i dezvoltare a industriei
!i comerului. Au fost nfiinate manufacturi !i companii comerciale nzestrate cu largi
privilegii, au fost adoptate m$suri vamale protecioniste mpotriva concurenei str$ine


!i s-a promovat o politic$ de expansiune economic$ n vederea deschiderii de
debu!euri.
Produsele manufacturate n capital$ !i n provinciile ereditare, inferioare
calitativ celor engleze, franceze sau germane !i confruntate cu restriciile politicii
mercantiliste occidentale, au fost nevoite s$ ia drumul Sud-Estului European !i a
Orientului. Ora!ele Triest !i Fiume, prin posibilit$ile lor portuare la Adriatic$ !i
Mediteran$, urmau s$ devin$ treptat principalul instrument maritim al comerului
austriac, dup$ cum acela!i rol urmau s$-l ndeplineasc$ diferitele companii comerciale
ale negoului de uscat, cu deosebire cele grece!ti din Ungaria !i Tansilvania.
Pentru ca negustorii !i produsele manufacturate austriece s$ poat$ p$trunde cu
succes spre Balcani !i Levant, Austria avea nevoie de un tratat comercial avantajos cu
Turcia, care s$ asigure comerului s$u un statut egalitar celui francez !i englez. Un
asemenea tratat a fost semnat n 27 iulie 1718 la Passarowitz, prin el reglementndu-se
raporturile comerciale dintre Austria !i Turcia n spiritul, am spune, al clauzei naiunii
celei mai favorizate. Se asigura libertatea comerului !i a navigaiei pe mare !i Dun$re,
negustorii, supu!i austrieci (sudii) sau otomani (turcomerii), putnd face comer n
cuprinsul Imperiilor Romano-German !i Otoman att pe uscat, ct !i pe ap$, cu tot
felul de produse din ara lor exceptate prohibiiei. O singur$ dat$ la intrarea sau ie!irea
m$rfurilor dintr-un stat n altul urma s$ se pl$teasc$ o tax$ vamal$ de 3% ad valorem.
Pentru supravegherea bunei desf$!ur$ri !i a siguranei tranzaciilor comerciale Viena,
prin reprezentantul s$u la Constantinopol, avea dreptul de a numi consuli, viceconsuli
!i ageni n toate centrele comerciale din Imperiul Otoman.
Acest tratat comercial !i de navigaie, rennoit n anul 1739 !i recunoscut
perpetuu prin actul ncheiat de Habsburgi cu Poarta la 20 mai 1747, a avut consecine
pozitive att pentru dezvoltarea porturilor menionate, ct !i a companiilor mijlocitoare
ale comerului de uscat ntre Germania, Europa Sud-Estic$, Levant !i Italia. n privina
comerului pe ap$ un rol deosebit l-a avut Sinedul de comer din 24 ianuarie 1784,
care completa tratatul de la Passarowitz, acordnd drept de liber$ navigaie vaselor
comerciale sub pavilion austriac pe ntreg cursul Dun$rii, ca !i n apele M$rii Negre,
fiindu-le ng$duit$ trecerea prin toate strmtorile Imperiului Otoman. n acest context
comerul Transilvaniei, Moldovei !i )$rii Romne!ti, considerate p$ri ale celor dou$
puteri semnatare ale tratatului, a putut beneficia !i el, n secolul al XVIII-lea, de
avantajele cadrului juridic oferit de sistemul comercial austro-turc inaugurat la
Passarowitz.
De pe urma regimului de ocupaie militar$ prilejuit$ de r$zboaiele austro-turce
!i de nevoia consolid$rii noii st$pniri habsburgice n principatul Transilvaniei situaia
economic$ a $rii, cu deosebire cea a comerului, se prezenta dezastruos la nceputul


secolului al XVIII-lea. Astfel, o Specificatio universarum rerum et mercium
ntocmit$ pentru anul 1701, despre valoarea !i cuantumul importului, exportului !i
comerului de tranzit al principatului, dezv$luia un import de m$rfuri n valoare de
799,080 de florini, n timp ce exportul se ridica doar la 422,360 de florini iar tranzitul
se cifra la suma de 60000 de florini.
Pentru redresarea situaiei Curtea din Viena a intervenit cu o serie de m$suri
economice prohibitive, restrngnd libertatea comerului, fapt care a nemulumit
breslele ardelene !i a strnit protestele st$rilor ntrunite n diet$. Acestea considerau c$
m$surile servesc politicii vieneze de dezvoltare a produciei industriale din statele
ereditare !i c$ sunt potrivnice intereselor economice ale Transilvaniei. Din aceast$
confruntare cu politica mercantilist$ imperial$ !i pentru a veni n sprijinul integr$rii
comerului $rii n cel al imperiului s-a ajuns n anul 1703 ca Nicolae Bethlen s$ refac$,
n acord cu noile idei ale lui Ioachim Becher, mai vechiul s$u proiect privitor la o
Societate de comer ardelean.
Proiectul prezenta calea mbog$irii Transilvaniei printr-un comer activ,
valorificator al resursele naturale ale $rii, urmnd s$ fie exportate prisoasele !i
importate din str$in$tate materiile prime de lips$ care odat$ prelucrate !i reexportate
trebuiau s$ aduc$ un c!tig nsemnat. Exploatarea minereurilor !i a s$rii, precum !i
cre!terea vitelor, urmau s$ constituie, ca pe timpul lui Gabriel Bethlen, sursa
exportului, pentru nlesnirea c$ruia se impunea ameliorarea transportului navigabil pe
Some!, Mure!, Olt !i Tisa. Transilvania, prin poziia sa geografic$, putea deveni !i un
intermediar, un locus deponendis et permutationis, cu rosturi nsemnate n comerul
dintre Orient, Europa Apusean$ !i Nordic$. n circulaie trebuia p$strat$ numai moneda
bun$, a c$rei ie!ire din ar$ s$ fie pe ct posibil mpiedicat$ iar locuitorii, cu deosebire
me!te!ugarii, s$ practice mai multe ndeletniciri aduc$toare de venit.
Cum toate acestea nu puteau fi realizate dect de o companie de comer,
asem$n$toare Companiei I ndiilor Orientale din Belgia, se impunea nfiinarea
acesteia, urmnd ca ea s$ controleze, ncepnd cu arendarea v$milor, ntreaga activitate
comercial$ en gros a $rii, r$mnnd pe seama micilor negustori doar negoul cu
am$nuntul. Astfel, ex-cancelarul Nicolae Bethlen urm$rea s$ obin$ de la mp$rat o
reglementare avantajoas$ a comerului principatului !i privilegii n favoarea exclusiv$
a negustorilor ardeleni.
Dac$ acest proiect de organizare a comerului Transilvaniei a fost bine primit de
Viena, n schimb dieta $rii l-a g$sit inaplicabil din lips$ de capital !i de team$ fa$ de
concurena negustorilor str$ini, cu deosebire englezi, restrngnd totul la oferta unei
tov!r!$ii pentru exportul de vite n care s$ fie implicai !i domnii )$rilor Romne.
E!ecul acestei iniiative economice a ng$duit, pentru un timp, r$mnerea pe mai


departe a comerului ardelean att n mna sa!ilor, ct mai ales a companiilor de
negustori greci, armeni !i evrei, companii care intervin !i obin de la mp$ratul Leopold
rennoirea mai vechilor lor privilegii comerciale.
Faptul a strnit nemulumirea negustorilor sa!i, care se vedeau pe mai departe
concurai, nct ace!tia, la 2 ianuarie 1710, mpreun$ cu o parte a frunta!ilor politici ai
Universit$ii s$se!ti, se ntrunesc la Sibiu, hot$rnd nfiinarea unei Societas
mercatoria Cibiniensis ale c$rei statute excludeau pe negustorii greci, evrei, armeni,
bulgari !i romni. Solicitarea de c$tre sa!i, n 1712, pe baza statutelor acestei societ$i,
de privilegii comerciale de la mp$rat nu a dus la nici un rezultat, soluionarea
problemei fiind ncredinat$ !i mereu amnat$ de Guberniul ardelean.
Dac$ n Transilvania iniiativele de reorganizare pe baze noi a activit$ii
comerciale au e!uat, n schimb preocup$rile similare din Banat, cu statutul s$u de
domeniu al coroanei, au avut alte !anse, guvernatorul Mercy reu!ind, n 1723, s$
ntemeieze Societatea comercial! din Timi$oara. Aceasta urma s$ susin$ prin
negustorii proprii comerul oriental al monarhiei, s$ valorifice exportul Banatului,
Olteniei !i Transilvaniei, export constituit mai ales din produse miniere, animale !i
cear$. n acela!i timp, trebuia s$ promoveze, n detrimentul Veneiei !i Raguzei,
orientarea spre Viena !i porturile libere ale acesteia din Marea Adriatic$, Triest !i
Fiume, a comerului Turciei !i )$rilor Romne.
Exportul produselor metalurgice b$n$ene, cu deosebire a aramei, a ajuns
curnd s$ dobndeasc$ o mare importan$ n expansiunea economic$ austriac$. Astfel,
n anul 1733, comercializarea aramei din Banat, avnd drept client principal Imperiul
Otoman, aducea fiscului venituri de 146000 de florini, suma fiind dep$!it$ doar de cea
a exportului de vite, cifrat$ la 185000 de florini.
Pentru susinerea acestui comer a fost necesar$ dezvoltarea mineritului !i a
metalurgiei b$n$ene n care sens oficialit$ile au promovat o politic$ de colonizare de
speciali!ti adu!i din regiunile cu tradiii metalurgice ale monarhiei, precum Slovacia,
Boemia, Moravia, Stiria, Carintia, Tirol, Luxemburg, Saxonia, etc. Dezvoltarea
manufacturilor metalurgice din Banat a fost determinat$, n primul rnd, de bog$iile
subsolului !i favorizat$ de lipsa breslelor me!te!ug$re!ti cu aciunea lor prohibitiv$.
Fiscul a putut interveni aici n deplin$ libertate pentru a organiza buna funcionare a
mineritului, fiind nfiinate patru oficii montanistice (processus metallici) n timp ce
pentru sistemul arend$rii c$tre particulari au fost adoptate o serie de prevederi n
cunoscutele regulamente miniere, Bannatisches Bergsystema (1736) !i Ordonana
maximilian! (1741). Aceste preocup$ri au avut drept rezultat o cre!tere nsemnat$ a
produciei metalurgice b$n$ene, destinat$ att exportului, ct !i satisfacerii comenzilor
militare !i civile ale statului sau nevoilor proprii ale locuitorilor provinciei.


n eforturile sale de sporire a veniturilor tezaurariatului, noua st$pnire
habsburgic$, confruntat$ n prima jum$tate a secolului al XVIII-lea cu numeroase !i
costisitoare r$zboaie, a c$utat s$ ncurajeze exploat$rile miniere nu numai din Banat, ci
!i din Transilvania. n principat au fost reluate !i intensificate exploat$rile minelor de
aur !i de argint din regiunile Zlatnei !i B$ii de Arie!, Rodna, Baia Mare !i Baia Sprie.
S-a acordat atenie !i extragerii fierului de la Ghelar !i Rimetea, precum !i s$rii de la
Ocna Sibiului, Turda, Cojocna, Dej !i din alte p$ri.
Progresele realizate n aceast$ direcie nu au fost ns$ spectaculoase, producia
de minereu !i sare nregistrnd o cre!tere lent$, ca urmare a lipsei de investiii !i de
nnoiri tehnice, veniturile obinute fiind folosite nu n interesul principatului, ci al
imperiului.
De-abia dup$ mijlocul secolului, n condiiile pierderii Sileziei cu resursele sale
!i a demar$rii reformelor structurale ale absolutismului luminat, se face simit$
intervenia mai hot$rt$ n spirit mercantilist a statului pentru dezvoltarea mineritului !i
a industriei ardelene, aceasta din urm$ stnjenit$ de exclusivismul breslelor. mpotriva
monopolului exercitat de acestea asupra produciei au fost luate m$surile din 1769,
m$suri care, din cauza rezistenei me!terilor bresla!i, nu au putut fi puse n aplicare !i
asupra c$rora a trebuit s$ se revin$ n anii 1771 !i 1777. Acum sunt tot mai frecvente
interveniile tezaurariatului pentru luarea n regie proprie a exploat$rilor miniere,
pentru modernizarea !i tehnicizarea acestora, fiind sprijinite n acela!i timp
iniiativele manufacturiere, iar dieta este solicitat$ s$ dezbat$ !i s$ legifereze facilit$i
pentru aceste activit$i productive.
Rezultatele adopt$rii acestor m$suri nu au ntrziat prea mult, nregistrndu-se
curnd progrese nsemnate. Astfel, am aminti pe cele din domeniul extraciei aurifere,
al sporirii num$rului de topitorii !i de ateliere pentru prelucrarea fierului, al deschiderii
unor noi saline !i al nfiin$rii de manufacturi. Ca urmare, veniturile fiscului din
minerit au crescut considerabil, ajungnd n 1761 la suma de 285049 de florini pentru
exploat$rile din Transilvania !i Banat.
Pentru sporirea produciei extractive !i valorificarea superioar$ a acesteia au
fost adu!i speciali!ti str$ini !i instalaii perfecionate din alte regiuni ale imperiului,
fiind ncurajate totodat$ !i mbun$t$irile tehnicii miniere datorate unor inovatori
autohtoni, cu o ndelungat$ practic$, precum romnii Munteanu Urs !i Idu Cr$ciun,
constructori de !teampuri !i sp$l$torii de aur cu un randament sporit, apreciate chiar de
Curtea din Viena. Progrese tehnice remarcabile au fost realizate !i n domeniul
extraciei salinare, aici remarcndu-se inovatorii Aloisius Russbazki !i Mszros
Gyrgy.


Un aspect nou, semnificativ pentru afirmarea tendinelor capitaliste n industria
extractiv$ transilv$nean$ din a doua jum$tate a secolului al XVIII-lea, l-ar reprezenta
constituirea de societ$i pe aciuni. Astfel, negustorul Iacob Slavcovici din Zlatna era,
la 1784, acionar la mai multe mine cu un capital de 9292 de florini, n timp ce
investiiile sale n afaceri comerciale !i c$m$t$re!ti nu se ridicau dect la 5000 de
florini. Printre acionarii de la minele aurifere din Zlatna s-au num$rat !i ali negustori
ardeleni, al$turi de care actele vremii consemneaz$ chiar nume de preoi romni !i
$rani mai nst$rii.
M$sura dezvolt$rii elementelor noii economii pare a fi pus$ cel mai bine n
lumin$ de eforturile !i reu!itele nfiin$rii, peste voia breslelor, de manufacturi !i
fabrici. Susinerea acestora din urm$ era cu att mai necesar$ cu ct producia
bresla!$ era departe de a corespunde cantitativ !i calitativ cerinelor !i exigenelor
consumului local, a!a cum rezult$ !i din raportul anchetei ntreprinse din nalt ordin la
1755 de contele Haugwitz !i inspectorul Procop.
n dorina de a stimula dezvoltarea industriei principatului Maria Tereza
dispune, n martie 1766, Cancelariei aulice transilvane s$ caute mijloacele de
ameliorare a breslelor !i manufacturilor din ar$, iar Guberniul este solicitat s$
nainteze un raport despre situaia !i funcionarea acestora, despre mijloacele care le-ar
putea ajuta s$ progreseze !i s$-!i desfac$ mai u!or producia de postav spre Turcia !i
Polonia. Toate aceste ntreb$ri r$mn f$r$ r$spuns, Guberniul ardelean m$rginindu-se
doar la ncheierea unui contract cu Societatea comercial$ din Triest care s$ furnizeze
negustorilor ardeleni m$rfurile de lips$ !i s$ le asigure exportul propriilor produse.
mp$r$teasa nemulumit$ instituie, prin decretul din 11 februarie 1769, o
comisie special$ care s$ se ocupe de reorganizarea !i ncurajarea industriei !i
comerului ardelean. Datele culese de aceasta de la ora!ele s$se!ti Sibiu !i Cisn$die
erau descurajatoare !i preconizau drept m$suri o mai strict$ respectare a statutelor de
breasl$ !i o restrngere a activit$ii industriei casnice romne!ti din M$rginime. n
privina comercializ$rii produselor textile n afara $rii r$spunsul bresla!ilor din
Cisn$die era: exportul postavurilor noastre n )ara Romneasc$ !i Turcia nu poate fi
nici m$car n$d$jduit, deoarece n acele regiuni se ese abaua, care pentru
mbr$c$mintea de acolo e mult mai fin$ !i mai comod$, dect marfa noastr$. Polonia
nu o cunoa!tem. Evident, soluiile propuse !i r$spunsul dat erau departe de a
corespunde principiilor politicii mercantiliste, dezv$luind neputina breslelor n cauz$
de a se adapta cerinelor Curii vieneze.
Spre deosebire de bresla!ii din Sibiu !i Cisn$die cei din Bra!ov s-au adaptat
mult mai bine realit$ilor economice, renunnd la unele reglement$ri restrictive de
breasl$ n favoarea propriilor interese negustore!ti. Sa!ii bra!oveni au neles nu att s$


lupte mpotriva esutului $r$nesc romnesc, ct s$-i valorifice producia, fie !i prin
negustori str$ini breslelor, reu!ind astfel s$-!i p$streze mai vechea poziie pe piaa
Bucure!tilor !i s$ r$spund$ postulatelor mercantiliste vieneze. Numai a!a, la sfr!itul
secolului al XVIII-lea, Bra!ovul a putut realiza din comer un c!tig anual de aproape
un milion !i jum$tate de florini.
n cadrul industriei textile din Transilvania me!te!ugul post$v$ritului ocupa
locul principal, post$v$riile fiind deinute n cea mai mare parte, la mijlocul secolului
al XVIII-lea, de breslele tradiionale, precum cea din Sibiu care cuprindea nu mai puin
de 80 de membri, din Bra!ov cu 40 de me!teri sau din Cluj care dispunea de 20 de
ateliere pentru esutul lnii. O manufactur$ propriu-zis$ n acest domeniu nu a luat
fiin$ dect pe la 1800, iniiativa datorndu-se oculistului romn Ioan Piuariu Molnar.
ntreprinderea a fost ridicat$ la Sadu, n scaunul Sibiului, cu concursul unor speciali!ti
din Boemia, ajungnd s$ funcioneze numai ca torc$torie cu 44 de lucr$tori localnici.
Din cauza dificult$ilor create n desfacerea produciei de es$torii sa!i manufactura a
ajuns n stare falimentar$, fiind salvat$ doar cu preul arend$rii c$tre sibianul Carol
Albrich.
ntr-o vreme n care dezvoltarea industriei textile se lega de introducerea
torsului !i esutului mecanic, asemenea iniiative nu puteau lipsi nici n Transilvania.
Astfel, Wilhelm Zimmermann solicita !i obinea, n 1806, dreptul de a instala la
Bra!ov o ma!in$ de sc$rm$nat lna !i de tors firele de bumbac !i ln$. R$spndirea
unor asemenea ma!ini ncepe cu adev$rat abia n 1815, cnd post$varii bra!oveni aduc
din str$in$tate un ma!inist s$ le fac$ ma!ini de tors fire fine.
Aceea!i preocupare de l$rgire a produciei se ntlne!te !i la me!terii pnzari
care beneficiau acum att de abundena inului !i a cnepii, ct !i de bumbacul importat
de compani!tii greci. Ca urmare, pe lng$ mai vechea manufactur$ de pnz$ de la
Timi!oara, n 1755 a fost deschis$ la Sighi!oara es$toria de bumbac a lui Leonhard
Spindler care producea pnz$ !i muselin$, ajungnd curnd s$ acopere consumul intern
!i s$ ofere o parte din producie exportului.
Pentru acoperirea lipsei firelor !i pentru r$spndirea noii tehnici a toarcerii la
ma!in$ autorit$ile au preconizat, dar f$r$ rezultat, nfiinarea unui num$r de 50 de
!coli speciale, n care s$ fie instruite, pe parcursul a 10 ani, nu mai puin de 15000 de
femei.
Un loc aparte n peisajul industriei textile b$n$ene !i ardelene din secolul al
XVIII-lea l-au ocupat manufacturile de m$tase menite s$ suplineasc$ importul
es$turilor costisitoare aduse pn$ acum din str$in$tate. Industria m$t$sii la noi a
nceput din iniiativa regimului austriac cu mp$mntenirea procedeelor cultiv$rii
duzilor !i a cre!terii viermilor de m$tase, precum !i a toarcerii !i esutului firelor de


gogo!i, folosindu-se speciali!ti din Italia de Nord. Prin grija guvernatorului Francisc
Mercy a fost nfiinat$ o prim$ manufactur$ la Timi!oara, n cartierul Fabrica, preluat$
n adiministrare, din ianuarie 1735, de italianul Clemente Rossi. R$zboiul austro-turc
din anii 1735-1739 !i r$scoala antihabsburgic$ care l-a nsoit au pus cap$t acestei
manufacturi, edificiul s$u primind o destinaie militar$ iar instalaiile fiind str$mutate
mai trziu la Vr!e, ora!ul Timi!oara cunoscnd o reluare a acestei activit$i textile
doar la finele secolului.
n Transilvania, nceputurile produciei de m$tase se leag$ de numele italianului
Giovanni Gallarati, numit, prin ordinul imperial din 15 august 1785, inspector al
culturii m$t$sii din principat. Prin st$ruinele proprii !i a colaboratorilor s$i a contribuit
la r$spndirea plantaiilor de duzi !i a cre!terii viermilor de m$tase, ntocmind n acest
scop !i o lucrare n german$, tradus$ ulterior n romn$ !i maghiar$. Mai mult,
Gallarati !i-a investit ntreaga avere personal$ ntr-o manufactur$ nfiinat$ la Sibiu !i
nzestrat$ cu vopsitorie, ma!ini de tors, 24 r$zboaie de esut !i speciali!ti str$ini, adu!i
din Italia, Mnchen, Viena, Lemberg !i Bucure!ti. ntre anii 1790-1799, din cauza
concurenei !i a lipsei de capital producia de m$tase a acestei manufacturi a r$mas
relativ modest$, fapt care a dus la ntreruperea activit$ii sale.
O soart$ similar$ se cunoa!te c$ a mp$rt$!it, din acelea!i cauze economice !i
pe fondul devaloriz$rii monetare cauzate de r$zboaiele napoleoniene, !i fabrica de
m$tase de la Oradea, nfiinat$ n anul 1793 din iniiativa nobilului Ludovic Rhedey n
asociere cu conducerea comitatului Bihor.
Iniiativele nobiliare din domeniul manufacturier au avut preponderen$ n
secolul al XVIII-lea cu deosebire n industriile de potas$ !i de sticl$, mari
consumatoare de material lemnos ce putea fi oferit doar de mo!iile cu p$duri ntinse.
Apoi, procesele de fabricaie ale hutelor de potas$ !i sticl$riilor reclamau, pe lng$
speciali!ti, un mare volum de munc$ auxiliar$ necalificat$ de care dispunea doar
nobilimea st$pn$ de iobagi. Astfel se explic$ c$ aproape toate manufacturile de acest
fel au aparinut unor mari feudali, precum familiile conilor Krolyi, Klnoki, Kemny
!i Teleki, la care am ad$uga pe baronul Lwenthal, episcopia romano-catolic$ de la
Oradea, Universitatea s$seasc$ !i fiscul, acesta din urm$ cu renumita gl$j$rie de la
Porumbacu de Sus. ntreprinderile erau exploatate fie n regie, fie n arend$, negustorii
implicndu-se adesea n asemenea activit$i, a!a cum a fost cazul sticl$riei de la Z$lan
a contelui Klnoki luat$ n arend$, prin anii 1777-1781, de o tov$r$!ie de negustori
romni din Bra!ov.
Sporirea aparatului birocratic cu activitatea sa scripturistic$, l$rgirea reelei
!colare !i amplificarea preocup$rilor culturale deservite de tipar au dus n secolul al
XVIII-lea la cre!terea cerinelor de hrtie, de unde marele num$r al morilor de hrtie


care funcioneaz$. Me!te!ugul continu$ o mai veche tradiie, mbog$it$ acum cu
tehnica holenderului pentru prepararea pastei, iar manufacturile de acest fel sunt
cele mai numeroase, fiind nfiinate att de familii nobiliare !i stat, ct !i de instituii
ecleziastice !i comunit$i or$!ene!ti.
Tabloul produciei industriale din Transilvania, Banat !i Partium ar putea fi
completat !i cu alte activit$i me!te!ug$re!ti !i manufacturiere, cum ar fi cele din
domeniile boiangeriei !i piel$riei, al b$uturilor de fermentaie (ber!rii) !i distilaie
(rachiu), al s$punului !i materialelor de construcie etc. Toate acestea, ns$, nu ar face
dect s$ confirme concluziile care se pot desprinde din exemplific$rile deja enumerate.
Astfel se constat$ c$ intervenia statului s-a realizat n primul rnd n extracia !i
prelucrarea metalelor !i a s$rii, bunuri regaliene valorificabile f$r$ ntmpinarea
vreunei mpotriviri din partea st$rilor !i a breslelor. Practicile etatiste din industria
textil$ au fost mai puin hot$rte, statul reglementnd prea mult !i investind prea puin,
cu excepia poate a manufacturilor de m$tase, dar care lipsite de capital !i concurate de
m$tasea statelor ereditare au falimentat. Manufacturile de potas$ !i sticl$ au r$mas
precump$nitor nobiliare, fiind legate de resursele forestiere ale marilor domenii. La fel
s-a ntmplat !i n celelalte compartimente economice de mai mic$ importan$, nct
noua st$pnire habsburgic$, chiar n epoca absolutismului luminat, a e!uat n
ncercarea de a pune bazele trecerii de la o economie predominant agrar$ !i
me!te!ug$reasc$ la una manufacturier$ !i de mare productivitate, destinat$ comerului.
Dificult$ile etatismului cameralist au rezultat !i din p$strarea puterii economice de
c$tre nobilime, succesul politicii economice depinznd n mare parte de receptivitatea
acesteia.
Constatarea r$mne la fel de valabil$ !i pentru dezvoltarea agriculturii, singuri
st$pnii de mo!ii fiind n m$sur$ s$ investeasc$ pentru modernizarea inventarului
agricol !i restructurarea radical$ a sistemelor de culturi. Dar, Curtea din Viena,
con!tient$ de importana agriculturii de mijloc de procurare !i asigurare a hranei
oamenilor, a intervenit !i n acest domeniu al economiei spre a trezi interesul pentru
cultivarea raional$ a p$mntului, pentru aclimatizarea unor plante de cultur$ mai puin
sau deloc cunoscute !i pentru promovarea unor sisteme de cultur$ mai productive.
Etatismul impregnat de fiziocratismul vremii a ncercat s$ dep$!easc$ tradiionalele
instruciuni domeniale, care aveau mai mult un carater administrativ, pentru a r$spndi
un bogat material cu caracter agrotehnic tip$rit sub form$ volant$ !i de bro!uri sau
transmis n form$ manuscris$ comitatelor !i ora!elor.
Au ap$rut astfel numeroase c$ri de economie agrar$ t$lm$cite pe nelesul
$ranului romn, c$ri de popularizare a unor nv$$turi privitoare la mai buna
lucrare a p$mntului, pl$m$direa !i p$strarea vitelor !i p$s$rilor casnice, sporirea


stupilor, pr$sirea pomilor, s$direa bumbacului, cultura tabacului !i a cnepei,
cre!terea fr$garilor !i cultura viermilor de m$tase, agonisirea viei de vie sau
m$iestria de a face vin, vinars !i oet, facerea sirupului !i zah$rului etc. Intelectualii
ns$!i, precum Gheorghe 'incai, Ioan Piuariu Molnar, Petru Maior, Simeon Maghiar,
Nicolae Horga Popovici, Grigore Obradovici, Ioan Thomici !i alii, s-au l$sat tot mai
mult atra!i de acest efort de luminare al $ranului, contribuind la na!terea unei
literaturi izvort$ din principiile cameralismului !i agrotehnicii timpului.
Dac$ tehnica agricol$ s-a resimit prea puin n articulaiile sale de pe urma
acestor eforturi reformatoare, n schimb s-a realizat mp$mntenirea !i r$spndirea
unor noi plante de cultur$, precum cartoful, sfecla de zah$r, plantele furajere, la care
am ad$uga extinderea cultiv$rii legumelor, tutunului, pom$ritului !i viei de vie,
gospod$ria $r$neasc$ ajungnd s$ produc$ mai mult !i n mai mare m$sur$ pentru
pia$.
Dar, dincolo de aceste progrese limitate, eficiena etatismului !i rezultale sale
economice au r$mas, att n agricultur$ ct !i n domeniul produciei manufacturiere,
nc$ modeste, departe de a!tept$rile iniiale ale oficialit$ii. Aceasta a acionat, trebuie
s$ recunoa!tem, cu destul$ nehot$rre pentru dezvoltarea economic$ a Transilvaniei,
prefernd constant autarhiei principatului dependena sa strns$ fa$ de comerul !i
produsele manufacturate la Viena !i n statele ereditare.


5. RA&IONALIZARE 'I MODERNIZARE ADMINISTRATIV

Regimul politic habsburgic din Transilvania evolueaz$ n secolul al XVIII-lea n
direcia accentu$rii caracterului absolutist al puterii monarhice !i al sporirii interveniei
statului n aproape toate compartimentele societ$ii. Monarhul !i afirm$ absolutismul
n m$sura n care acioneaz$ f$r$ restricii !i control, f$r$ divizarea puterii cu st$rile !i
ordinele, cu nobilimea !i or$!enimea. Absolutismul apare astfel, dac$ nu social, cel
puin politic, ca o negare a feudalit$ii. Dar aceast$ putere absolutist$ nu nsemna
despotism, monarhul recunoscndu-!i anumite limite derivate din ns$!i concepia sa
despre stat inspirat$ din preceptele noii filozofii politice iluministe la care subscrie.
Astfel Maria Tereza, ct mai ales Iosif al II-lea consider$ c$ puterea absolut$ nu mai
trebuie exercitat$ n spiritul dreptului divin, ci n virtutea dreptului natural !i a
contractului social prin care poporul le-a delegat-o !i n slujba c$ruia trebuie pus$.
Primele caracteristici ale acestui absolutism luminat apar n Transilvania !i n
p$rile vestice odat$ cu diversele proiecte !i realiz$ri de reforme militare !i fiscale ale
lui Carol al VI-lea !i Maria Tereza. Acestora se cuvin a fi asociate soluiile oferite de


practicile reformiste mai vechi din )$rile de Jos !i de sugestiile venite dinspre !tiinele
camerale cu literatura lor mercantilist$ !i fiziocrat$, dinspre dreptul natural !i filozofia
politic$ a vremii. Astfel necesit$ti interne !i modele din afar$, cu deosebire din Prusia
lui Frederic al II-lea, practici !i lecturi, consilieri reformatori !i profesori din
universit$i !i conjug$ energiile !i eforturile pentru a reforma societatea existent$. Dar
cu toii, genero!i n crezul lor, v$d n stat principalul mijloc de realizare a schimb$rilor,
evident pe calea reformelor, de unde !i preocuparea de reformare nainte de toate a
administraiei sale ca prghie de realizare a politicii etatiste.
Transilvania secolului al XVIII-lea ne ofer$ astfel imaginea unei prefaceri a
administraiei sale care a devenit treptat, mai cu seam$ sub Iosif al II-lea (1780-1790),
servitorul devotat al monarhului luminat n efortul de constituionalizare, de
uniformizare a structurilor cu evoluii diferite, ncercndu-se impunerea provinciilor
separate alt$dat$ principiul omogenit$tii !i unit$ii lor politice. Sigur absolutismul
putea realiza acum n secolul al XVIII-lea, suprimarea distinciilor !i nvingerea
rezistenelor, dificult$i care ap$reau nu att n formularea edictelor, ordonanelor !i
instruciunilor, ct mai ales n aplicarea lor la particularit$ile locale ale provinciilor.
Deosebirile ntre acestea erau prea mari pentru a se putea aciona uniform !i
concomitent n toate, fapt pentru care reformele administrative au fost realizate pe
provincii, difereniat !i la date diferite; mai devreme !i radical in statele ereditare, mai
trziu !i n forme moderate n Transilvania !i n p$rile vestice.
Iosif al II-lea a neles c$ eforturile de centralizare a statului !i de modernizare a
instituiilor sale dup$ precepte raionale trebuiau s$ vizeze n primul rnd administraia
cu rosturile sale de preluare, transmitere !i executare a deciziilor centrale. Astfel c$ la
nivelul acesteia ni se dezv$luie de fapt gradul de realizare a politicii puterii centrale,
ct a preluat !i la ct a renunat aceasta din vechiul cadru instituional local, cum l-a
modificat !i l-a adaptat trebuinelor sale, cum st$rile locale reprezentate de cele trei
naiuni politice !i patru religii recepte au c$utat !i parial au reu!it s$ eludeze
dispoziiile, s$ amne, dac$ nu s$ mpiedice, punerea lor n practic$.
n politica de promovare a etatismului statul absolutist din timpul Mariei Tereza
!i a lui Iosif al II-lea trebuia nainte de toate s$ nving$ rezistenele nobilimii !i ale
patriciatului s$sesc care nu se voiau supuse puterii centrale, care pentru a nu ceda se
retran!au n organele reprezentative sau constituionale proprii. Astfel dieta !i
congregaiile comitatense !i sc$unale trebuiau sl$bite, reduse n competenele !i
atribuiile lor, pentru a le putea controla !i transforma n instrumente docile ale puterii
de stat absolutiste. Opoziia ndrjit$ a st$rilor, lupta acestora pentru conservarea
constituionalismului, efortul disperat de limitare a puterii statului !i n special al
prerogativelor mp$ratului au declan!at o politic$ de aversiune fa$ de libert$ile


regimului reprezentativ pe st$ri, fa$ de nobilimea neproductiv$ !i necontribuabil$. De
aici !i st$ruina cu care Maria Tereza !i Iosif al II-lea au regrupat instituiile centrale !i
le-au circumscris atribuiile, au desfiinat pe unele !i au creat altele, au stabilit prin
instruciuni !i regulamente obligaiile aparatului funcion$resc, totul din nevoia unei
funcion$ri ct mai raionale, mai moderne a ntregii structuri etatice.
Reforma administrativ$ a nceput odat$ cu nfiinarea Consiliului de Stat
(Staatsrat) n 1760 ale c$rui rosturi au fost de cea mai mare importan$ n promovarea
absolutismului !i a centralismului. Pentru Transilvania seria guvernatorilor de la Adolf
Buccow la Carol O'Donell, guvernatori care au fost totodat$ ntre 1762-1770 !i
generali-comandani, a inaugurat un guvern$mnt absolutist, dup$ cum !i cei mai muli
dintre membrii Consiliului gubernial !i ai Cancelariei aulice nu au f$cut dect s$
serveasc$ cu fidelitate politica absolutist$. S-a renunat din 1761 !i la convocarea
dietei, aceasta nemaig$sindu-!i locul n noile condiii ale guvern$rii prin decrete !i
ordonane.
Aciunea unificatoare !i centralizatoare a monarhului a dep$!it curnd cadrele
administraiei centrale, p$trunznd treptat n compartimentul celei provinciale. Prin
ordinul din 26 noiembrie 1783 a fost realizat$ remp$rirea administrativ$ a
Transilvaniei, lichidndu-se vechile teritorii ale naiunilor politice !i lovindu-se grav n
instituia comitatens$, instituie nobiliar$ prin excelen$. Atribuiile noilor comitate, n
num$r de 10 !i apoi sporite la 11 din iunie 1784, au fost mult restrnse, autonomiile
desfiinate, dreptul de a-!i ntocmi statute proprii suprimat, funcionarii comitaten!i
numii de stat !i pentru stat. Erau m$suri strict necesare pentru politica de centralizare
!i raionalizare a administraiei, ntruct comitatul ca !i scaunul trebuia s$ devin$ un
element constitutiv al forei publice pus$ n slujba politicii etatiste. Comiii nu mai
trebuiau ale!i de ob!tea comitatului din rndurile marii nobilimi ca reprezentani ai
acesteia, ci numii de mp$rat, n calitate de comisari imperiali, iar atribuiile lor largi
restrnse la cele pur administrative pentru a deveni executani fideli ai dispoziiilor
puterii centrale. Att ei, ct !i comitatul nu trebuiau s$ mai exprime tendinele unei
autonomii locale, puterea provincial$ trebuind s$ fie exercitat$ n numele mp$ratului !i
s$ corespund$ necesit$ilor guvern$rii absolutiste. Autoritatea congregaiilor
comitatense trebuia !i ea lichidat$, cu att mai mult cu ct, prin neconvocarea dietei,
aceste adun$ri ajunseser$ cadrul organizat al rezistenei st$rilor fa$ de politica
absolutist$ a monarhului. Prin ele, doar, nobilimea prezenta mp$ratului revendic$rile
!i doleanele sale, prin ele nelegea aceea!i nobilime s$ se apare mpotriva presiunilor
politicii etatiste, s$ opun$ autorit$ii monarhului pe cea a drepturilor istorice derivate
din statutele proprii. Acestei conceptii bazat$ pe tradiia nobiliar$, pe aristocraie n
conducere !i pe ordinea constituional$, monarhul i opune concepia sa despre


nevoile prezentului, ale utilit$ii generale a statului !i ale funcion$rii administraiei n
spiritul prerogativelor imperiale. De aici aciunile hot$rte ale lui Iosif al II-lea
mpotriva st$rilor pentru a elimina orice autorit$i locale interpuse ntre suveran !i
supu!i, ace!tia din urm$, prin utilitatea lor public$, considerai drept fundament al
statului. Astfel centralismul statului absolutist s-a substituit, n demersul s$u
reformator, autonomiei locale a comitatului !i scaunului, noul comitat devenind o
simpl$ circumscripie administrativ$ a statului raionalizat, adaptat treptat nevoilor
dezvolt$rii societ$ii.
n Transilvania reforma administrativ$ n teritoriu era cu att mai necesar$ cu
ct autonomiile comitatelor !i ale scaunelor s$se!ti !i secuie!ti erau dublate de cele
rezultate din sistemul constituional al celor trei naiuni politice !i patru religii recepte.
De aceea au fost luate m$suri speciale, precum instituirea, la 1781, pe P$mntul
Cr$iesc a concivilit$ii romnilor cu sa!ii, chestiune asupra c$reia mp$ratul a revenit
n 1782 cu un nou ordin pentru a repeta !i institui egalitatea n drepturi a celor dou$
etnii. Rezistenele au fost mari, dar mp$ratul, cu st$ruina care-l caracteriza, a reu!it
treptat s$ le inving$, s$ restrng$ vechile libert$i interpretate exclusivist !i s$
lichideze dependena unora dintre comunit$ile romne!ti (R$!inari, S$li!te, T$lmaciu
etc.) !i secuie!ti (din )ara Brsei) fa$ de municipalit$ile s$se!ti.
Administraia local$, or$!eneasc$ !i s$teasc$, nu a sc$pat nici ea practicilor
reformiste. La acest nivel reformele vizau extinderea controlului puterii politice asupra
ntregii structuri administrative a statului fie cu scopul de a sl$bi !i subordona
autonomiile municipale or$!ene!ti, fie, dimpotriv$, pentru a spori atribuiile
administraiei publice s$te!ti vizavi de cea seniorial$ sau nobiliar$.
Ora!ele libere rege!ti, nzestrate cu largi privilegii !i autonomii municipale,
trebuiau restrnse n libert$tile lor, supuse controlului riguros al politicii etatiste, pentru
ca instituiile lor s$ devin$ tot attea instrumente fidele !i utile voinei monarhului.
Exemplul unora, precum Clujul, este semnificativ, f$cnd dovada restructur$rii
organiz$rii !i schimb$rii functionalit$ii administratiei.
Aceea!i intervenie a puterii centrale absolutiste este prezent$ !i la nivelul
administraiei s$te!ti, ncercndu-se scoaterea juzilor s$te!ti de sub influena !i
controlul st$pnilor de sate nobili, sporindu-li-se autoritatea n ideea de a interveni n
conflictele dintre $ranii iobagi !i st$pnii feudali. Era o m$sur$ menit$ s$ consolideze
statutul social al supusului contribuabil n faa arbitrarului seniorial, dar s$ !i limiteze
puterea !i abuzurile st$pnilor de p$mnt.
Prin urmare se constat$ din partea monarhului luminat un efort de subordonare a
administraiei controlului politic la toate nivelele, de la guberniu !i comitat pn$ la ora!
!i sat, urm$rindu-se ca administraia s$ devin$ instrumentul de care puterea politic$ s$


se foloseasc$ pentru a face s$ prevaleze sistemul s$u !i s$ dea serviciilor publice
impulsul conform intereselor sale. Se poate spune c$ puterea politic$ trasa drumul !i se
str$duia s$ constrng$ administraia a-l urma n calitate de servitor fidel !i devotat
voinei monarhului luminat.
n alt plan, m$surile de reformare promovate de absolutismul luminat au vizat !i
separarea atribuiilor administrative de cele judec$tore!ti, delimitndu-se precis
competenele, a!a cum dovedesc categoriile de protocoale ale vremii n care
problemele economico-administrative (politica et cameralia) apar dezb$tute !i
soluionate separat de cele judiciare (judicialia). Prin aceast$ separare modern$ a
executivului de juridic practicile reformiste ale Mariei Tereza !i Iosif al II-lea au reu!it
s$ reduc$ n Transilvania posibilit$ile de abuz, sporind loialismul functionarului fa$
de stat !i asigurnd continuitatea instituiei n rezolvarea diferitelor probleme. Astfel
erau lovite !i sl$bite vechile instituii lipsite de separaia funciilor, impunndu-se !i pe
aceast$ cale voina puterii absolutiste de lichidare a particularismelor provinciale,
expresie a libert$ilor locale medievale. Prin ordonana din 11 mai 1784, se ad$uga
introducerea limbii germane, n locul latinei, n administraia de stat, ca element
complementar de unitate a imperiului !i de asigurare a unei mai bune funcion$ri a
executivului.
Aceea!i politic$ de modernizare prin reforme succesive, politic$ inspirat$ de
perceptele raionale ale Luminilor !i ndeosebi ale Aufklrung-ului, a f$cut ca
administraia Transilvaniei, Banatului !i Partium-ului s$ ajung$ a fi dominate structural
!i organizatoric de principiul unit$ii !i al ierarhiz$rii, iar funcional de sistemul
colegial sau dicasterial. Astfel vechile deosebiri dintre administraia central$ austriac$,
cea teritorial$ a principatului !i comitatului !i cea local$ a ora!ului !i satului dispar,
dobndindu-se un puternic cheag unificator, att de necesar procesului de modernizare.
Aceea!i semnificaie pozitiv$ a avut-o !i renunarea la caracterul personal al serviciilor
administrative prin transformarea lor n organe regnicolare, n dicasterii. Aceast$ nou$
administraie constituie expresia efortului centralizator, a mijloacelor !i modalit$ilor
prin care statul a acionat pentru a face din administraie !i funcionari un instrument
fidel !i devotat. n acela!i timp, administraia a devenit prin aceste prefaceri un mijloc
activ de difuzare a progreselor civilizaiei Luminilor, exercitnd asupra societ$ii o
supraveghere atent$ !i permanent$, observnd !i r$spunznd nevoilor sale, urmnd sau
ndreptnd tendinele sale n conformitate cu interesele raiunii de stat. De acum, noua
administraie este aceea prin care statul realizeaz$ ie!irea din sfera problemelor strict
politice, pentru a p$trunde progresiv n cele mai multe compartimente ale vieii sociale,
inclusiv pentru a se interpune n raporturile dintre st$pn !i supus, dintre nobil !i


$ranul dependent, deschizndu-i larg acestuia din urm$ drumul cu plngeri spre
administraia superioar$ !i spre forurile judiciare.
Urm$rirea acestei intervenii cuprinz$toare !i sistematice a statului n viaa
societ$ii secolului al XVIII-lea relev$ sporirea considerabil$ a sarcinilor
administraiei, proliferarea oficiilor !i a num$rului servitorilor s$i, la care se asocia
biruina principiului modern al angaj$rii !i salariz$rii funcionarilor, nl$turndu-se
astfel consecinele negative ale venalit$ii dreg$torilor !i asigurndu-se instituiei
administrative funcionarea cu personal permanentizat !i difereniat n atribuii. Toate
aceste prefaceri nnoitoare au fost rezultatul unei dezvolt$ri ndelungate !i sinuoase, n
care au trebuit nvinse puternice rezistente !i mentalit$i.
Fluxul de modernizare al administraiei s-a r$sfrnt puternic !i n activitatea
scris$, sporind num$rul actelor !i intensificndu-se circulaia lor, trecndu-se la
realizarea evidenei !i a leg$turii celor din administraia curent$ cu cele p$strate n
arhiv$. Au fost reconsiderate acum !i categoriile de acte, descoperindu-se valoarea
actului administrativ, care dac$ nu a dislocat, cel puin a neutralizat valoarea actului
juridic privilegial, legat mai mult de o noblee privat$ !i mai puin de raiunea public$ a
statului. Treptat administraia a devenit ea ns$!i o surs$ de noblee, statornicindu-se o
nou$ atitudine fa$ de cel care serve!te statul, fa$ de funcionarul adesea nnobilat fie
!i numai pentru priceperea !i meritele sale, nct nobleea de funcie a fost asociat$ !i
apoi s-a substituit celeia de snge. Astfel c$ noua categorie social$ a funcionarilor nu
numai c$ a ap$rut ca un produs al birocraiei secolului al XVIII-lea, dar a devenit !i un
element definitoriu al acestui secol, de acum ascensiunea social$ putndu-se realiza !i
mai puin nobil prin na!tere, dar nu mai puin nobil prin !coal$ !i merite personale.
Prin prefacerile sale nnoitoare se poate spune c$ administraia s-a resimit din
plin de pe urma politicii de raionalizare a statului promovat$ de monarhul luminat
plecnd de la necesit$i practice !i de la o concepie mai larg$ filozofic$ !i juridic$.

6. ABSOLUTISM 'I NREGIMENTARE MILITAR

La mijlocul secolului al XVIII-lea forma de absolutism monarhic realizat$ n
Frana era departe de a fi ntlnit$ n celelalte state europene, inclusiv n cel al
Habsburgilor. Astfel, att n Ungaria, ct !i n Transilvania puterea legislativ$ !i
juridic$ era practic mp$rit$ ntre suveran, diet$ !i nobilime.
Ct despre puterea financiar$ a mp$ratului, dreptul !i posibilitatea efectiv$ a
acestuia de a impune !i percepe noi d$ri, f$r$ aprobarea st$rilor, erau att de reduse,
nct precaritatea resurselor sale b$ne!ti era bine cunoscut$ la toate curile din Europa.
De acea ntre situaia financiar$ precar$ a mp$r$tesei Maria Tereza (1740-1780) !i


sl$biciunea politicii sale externe a existat o strns$ leg$tur$. Aceast$ sc$dere a
monarhiei austriece, angajat$ n numeroase conflicte militare pe care de regul$ le-a
pierdut, s-a datorat att conjuncturii economice !i politice defavorabile de la mijlocul
secolului, ct !i propriilor structuri etatice. Sporirea puterii financiare a monarhiei,
inclusiv a forei sale militare, era mpiedicat$ acum nu att de s$r$cia resurselor, ct
mai ales de lipsa unei administraii financiare coerente !i centralizate care s$ valorifice
superior potenialul economic !i demografic al $rii.
n situaia dat$, agravat$ prin pierderile p$cii cu turcii de la Belgrad (1739) !i,
mai cu seam$, dup$ nfrngerea suferit$ n r$zboiul de succesiune cu Prusia
(1740-1748), mp$r$teasa Maria Tereza mpreun$ cu consilierii s$i s-au decis pentru
reformarea structurilor instituionale ale statului, att la nivel central, ct !i provincial.
Cu deosebire se urm$rea ca fiscalitatea !i armata s$ fie puse n acord cu principiile !i
voina puterii centrale, la fel administraia provincial$ care prezenta caracteristici
proprii fiec$rei $ri intrate la date diferite !i cu tradiii specifice n cuprinsul monarhiei.
Perpetuarea particularismelor provinciale nsemna limitarea puterii centrale, iar
adun$rile de st$ri, dieta n cazul Transilvaniei, eluda orice politic$ absolutist$, inclusiv
n materie fiscal$ !i n probleme militare. Aceste dificult$i puteau fi dep$!ite doar
printr-o aciune ferm$ de restructurare !i modernizare a statului pentru a se asigura
exerciiul nestingherit al puterii suverane, fapt care va reclama din partea mp$r$tesei o
st$ruitoare !i ndelungat$ practic$ reformist$ de pe urma c$reia s-a n$scut monarhia
absolutist$.
nceputul reformelor se leag$ de numele lui Haugwitz, pre!edintele unei comisii
speciale (Hauptdeputation) ale c$rei lucr$ri au avut drept rezultat decretarea
ordonanei din 1 mai 1749 prin care n statele ereditare afacerile administrative !i
financiare, ncredinate unui Directorium in publicis et cameralibus, erau separate de
cele judiciare, atribuite unei Curi superioare de justiie (Oberste J ustizstelle). Prin
aceasta era consacrat !i realizat principiul modern al separ$rii puterilor n stat,
renunndu-se, de acum, la ntietatea tradiional$ a juridicului, mo!tenire de sorginte
feudal$ a structurilor statale. n plus, prin autoritatea l$rgit$ a Consiliului privat al
mp$r$tesei !i prin autonomia !i rolul sporit dobndit de administrativ era asigurat$
exercitarea drepturilor !i prerogativelor puterii centrale asupra celor provinciale !i
locale, condiie indispensabil$ afirm$rii absolutismului monarhic.
n acest context de reforme !i restructurare a statului austriac, realit$ile
constituionale ale principatului Transilvaniei nu se puteau sustrage fluxului reformator
iniiat de mp$r$teasa Maria Tereza !i continuat !i amplificat de fiul s$u, Iosif al II-lea.
n principat, reformele erau cu att mai necesare, cu ct existau numeroase condiii


specifice care permiteau reprezentanilor st$rilor s$ se opun$ !i s$ reziste, cu deosebire
prin instituia dietal$, exigenelor n cre!tere ale puterii centrale.
Astfel, principatul Transilvaniei mo!tenea !i perpetua o individualitate proprie
n cuprinsul monarhiei Habsburgice. n aparen$ guvernarea monarhului p$rea
puternic$, dar, n realitate - ntr-o ar$ unde lipsea o tradiie a absolutismului princiar !i
constituionalismul st$rilor a funcionat nentrerupt, bazndu-se pe sistemul celor trei
naiuni politice !i patru religii recepte - nu ntlnim un absolutism care s$-!i
subordoneze particularismul provincial efortului centralizator. Astfel, politica
imperial$ nu putea aciona dect prin intermediul instituiei reprezentative a st$rilor,
prin diet!, c$reia str$dania Vienei de a crea o administraie unitar$ ntregului imperiu i
ap$rea ca o ncercare disimilat$ de a spori autoritatea central$ !i de a promova o
guvernare autoritar$.
Dar, dincolo de atitudinea st$rilor din principat, Curtea din Viena nelegea s$
consolideze centralismul politic !i s$ fac$ eficient$ guvernarea, de unde !i continuarea
!i generalizarea aciunilor de reform$ n ntreg cuprinsul imperiului. Pentru
Transilvania asemenea m$suri de uniformizare administrativ$ erau cu att mai necesare
cu ct principatul se g$sea la marginea imperiului, n vecin$tatea teritoriilor romne!ti
vizate de expansiunea arist$, nct controlul politic, confesional !i militar se impunea
poate mai mult dect n alte p$ri. Ap$rarea Transilvaniei trebuia consolidat$ !i aceasta
se putea face, n condiiile crizei financiare existente, doar prin sporirea forelor sale
militare prin noi efective mai puin costisitoare. Soluia putea veni dinspre o practic$
mai veche a monarhiei, experimentat$ cu succes la grania cu turcii, n teritoriile
srbo-croate !i slovene, acolo unde existau nc$ din secolul al XVI-lea regimentele de
grani$ ilirice.
Politica de nregimentare militar$ a unor teritorii din Transilvania putea oferi
puterii un mijloc suplimentar de consolidare n principat !i de promovare a reformelor
fa$ de care opoziia st$rilor era att de mare. n primul rnd nobilimea !i patriciatul
or$!enesc puteau fi mai u!or constrnse s$ accepte reformele !i s$ renune la rezisten$,
prin sl$birea puterii lor economice !i sociale, ca urmare a sustragerii de sub dependena
lor a $ranilor !i altor categorii sociale vizate de nregimentare.
Gr$nicerii, categorie de $rani cu obligaii militare, n schimbul eliber$rii din
iob$gie !i a unor scutiri fiscale, deveneau nu numai un element de echilibru social, prin
statutul lor de oameni liberi, ci !i un exemplu pilduitor pentru ali iobagi !i, n acela!i
timp, amenin$tor pentru nobili. nregimentarea, ca m$sur$ politic$ cu consecine
sociale, se impunea cu att mai mult n Transilvania cu ct aici statisticile vremii
consemnau, n 1767, o proporie de 6,74% familii nobile, n timp ce familiile
contribuabile de iobagi !i jeleri reprezentau 59,39% din totalul populaiei, revenind


unei familii nobiliare un num$r de 9 familii de $rani dependeni, o proporie
asem$n$toare cu cea ntlnit$ doar n Polonia.
Aceast$ nobilime numeroas$, dar s$rac$ n mo!ii !i supu!i, a agravat peste
m$sur$ sarcinile iob$ge!ti !i prin atitudinea sa politic$ ostil$ reformelor a determinat,
printre altele, opiunea puterii pentru nregimentarea unei p$ri a $ranilor dependeni
din Transilvania. Ace!tia n general, cu deosebire iobagii romni, au mbr$i!at
iniiativa imperial$, nregistrndu-se refuz la militarizare doar n cazul unor categorii
libere sau privilegiate de mici nobili !i boieri din Secuime !i )ara F$g$ra!ului. n
schimb, marea mpotrivire la nregimentare era de a!teptat s$ vin$, !i nu a ntrzit, din
partea nobilimii !i a patriciatului or$!enesc, care, fie !i cu preul unor desp$gubiri !i
compensaii, !i vedeau pierdute domeniile !i supu!ii, de unde !i opoziia vehement$ a
dietei !i a Universit$ii s$se!ti la planurile !i aciunile generalului Adolf Buccow.
Dintre aceste mpotriviri am aminti n primul rnd pe cele ale districtului !i
ora!ului Bistria, multe naintate autorit$ilor superioare sub forma unor plngeri contra
milites confiniarias, precum cea general$, n 8 puncte, din 1765, prin care satele
s$se!ti bistriene i acuzau pe gr$nicerii romni de pagube n p$duri !i sem$n$turi, de
nc$lcarea jurisdiciei s$te!ti, de nerespectarea regulamentului la impuneri !i a
regimului negoului cu cereale etc.
Pe lng$ consolidarea bazei sociale a st$pnirii Habsburgice n Transilvania,
nregimentarea mai putea aduce, la nevoie, !i o refacere a poziiilor bisericii
greco-catolice din principat, un sprijin !i ea al noii st$pniri, dar greu ncercat$ !i mult
sl$bit$ n urma mi!c$rilor confesionale pricinuite de activitatea c$lug$rilor ortodoc!i
Visarion Sarai !i Sofronie din Cioara. Este !i motivul pentru care n aciunea de
nregimentare s-a ajuns la o conlucrare ntre generalii imperiali !i ierarhii din Blaj,
ncercndu-se la un moment dat condiionarea confesional$ a conscrierii militare, de
unde !i unele incidente !i rezistene din partea credincio!ilor ortodoc!i.
Aceea!i politic$ de nregimentare putea pune la dispoziia Curii din Viena
mijloace suplimentare pentru un control mai riguros a leg$turilor Transilvaniei cu
)$rile Romne de peste Carpai, att n plan economic, ct mai ales n cel
cultural-religios. Aceasta n condiiile n care tratatul comercial, ncheiat cu Poarta la
Passarowitz(1718) !i recunoscut ca ve!nic n 1747, avantaja prin noul sistem vamal
schimburile comerciale cu supu!ii Imperiului Otoman, n primul rnd cu )ara
Romneasc$ !i Moldova, de unde !i necesitatea pentru Habsburgi de a institui un
cordon sanitar !i, la nevoie, sistemul de carantin$ la trecerile peste Carpai. n
supravegherea fluxului uman !i comercial de aici, regimentele de grani$ puteau lua
locul vechilor pl!ie$i, dovedindu-se mai eficiente !i mai puin costisitoare.


n alt plan, politica de nregimentare inaugurat$ !i realizat$ n Transilvania prin
generalii Buccow !i Ziskovi permitea Curii vieneze s$ promoveze, e adev$rat ntr-o
form$ disimilat$, elemente ale centralismului politic !i ale reformismului terezian.
Chestiunea este doar tr$dat$, cu suficient$ transparen$, de ns$!i corespondena
generalului comandant Adolf Buccow, care ndat$ dup$ sosirea sa n Transilvania, n
aprilie 1761, scria despre dieta principatului c$ ar fi de peu d'utilit (de puin folos),
cernd mp$r$tesei: I l est temps, Madame, de faire voir, que Vtre Majest est
souveraine (Este vremea, Doamn$, s$ ar$tai c$ Maiestatea Voastr$ suntei suveran$).
Rezultatul a fost c$ pentru Transilvania guvernatorii Adolf Buccow, Andrei Hadik !i
Carol O'Donell au dobndit !i calitatea de general-comandani, inaugurnd un
guvern$mnt absolutist. Urma!ii lor, Maria Iosif Auersperg !i Samuel Brukenthal, de!i
guvernatori civili, au fost nu mai puin oameni de ncredere ai Curii din Viena !i
reprezentani politici ai mp$ratului, la fel cu cei mai muli dintre membrii Consiliului
gubernial !i ai Cancelariei aulice, instituii transformate treptat n tot attea instrumente
ale politicii absolutiste.
Dieta principatului, care n 1761 s-a ar$tat att de potrivnic$ planurilor !i
aciunilor de nregimentare ale generalului Adolf Buccow a ncetat s$ mai fie
convocat$, mp$r$teasa Maria Tereza dispensndu-se de rosturile legislative, fiscale !i
judiciare ale unei instituii reprezentative a st$rilor !i ordinelor privilegiate, f$cndu-se
loc guvern$rii absolutiste prin decrete !i ordonane.
La drept vorbind unii consilieri intimi ai mp$r$tesei, precum Trkheim !i
baronul Samuel Brukenthal, au descifrat corect, pe lng$ alte cauze, !i dedesubturile
politice ale nfiin$rii regimentelor de grani$ din principat. n acest sens, consilierul
Trkheim ar$ta c$ Prea nalta Curte s-a hot$rt s$ nfiineze grania militar$ din
Transilvania nu att din motivul sporirii forei sale militare, ci !i din alte cauze, !i
anume s$-!i deschid$ drumul pentru alte instituii utile...!i s$ pun$ Transilvania...pe
alte temelii.
Judecata se reg$se!te n epoc$, ntocmai, !i la baronul Samuel Brukenthal,
sfetnic al generalului Buccow, care scria: relev c$ primul !i principalul mobil pentru
nfiinarea graniei militare n-a fost paza munilor, nici cea a potecilor, aceasta putea fi
asigurat$ cu mult mai economic, ci cel al siguranei $rii !i al m$ririi puterii reale a
statului n general. Aceste interese ascunse ale puterii centrale explic$ de ce - constata
acela!i Brukenthal - Buccow nmnase rapoartele sale direct suveranei, primind tot
din partea ei instruciunile cuvenite; Consiliul aulic de r$zboi, organul militar superior,
era str$in de aceste proiecte, aflnd numai ntmpl$tor de planurile generalului.
A!adar, rezult$, cu eviden$, c$ politica de nregimentare urm$rea n Transilvania att
consolidarea ap$r$rii $rii, n eventualitatea unui atac arist, ct !i sporirea !anselor !i a


mijloacelor puterii centrale de a inaugura ct mai rapid !i mai eficient politica de
reforme ntr-un principat dominat de o numeroas$ nobilime refractar$ la orice nnoire.
Dar, indiferent de mobilurile care au stat la baza iniierii !i realiz$rii politicii de
nregimentare n Transilvania, cert este c$ prin aceast$ prghie militar$, mp$r$teasa
Maria Tereza !i consilierii s$i vor putea impune principatului, mai rapid !i cu mai
mult$ eficien$, programul absolutist de reforme. De pe urma nregiment$rii vor
beneficia att Curtea din Viena, ct mai ales $ranii militarizai, ace!tia din urm$
sc$pai de iob$gie !i constituii ntr-o larg$ categorie de oameni liberi.
Au rezultat astfel n cuprinsul principatului Transilvaniei, din Valea Rodnei
peste Secuime, )ara F$g$ra!ului, M$rginimea Sibiului !i pn$ n p$rile Hunedoarei,
nu mai puin de 6 regimente gr$nicere!ti, dintre care, iniial, 3 romne!ti !i tot attea
secuie!ti. La acestea se cuvine a fi ad$ugat batalionul I romnesc din Banat, devenit
mai trziu regimentul romno-iliric, nct, de la mijlocul secolului al XVIII-lea,
monarhia dispunea de o important$ for$ att militar$, capabil$ s$ apere aceste teritorii
de turci !i ru!i, ct !i social$, sprijin la nevoie al politicii reformatoare.
Dar, dincolo de aceast$ posibil$ instrumentalizare politic$, urm$rile, n primul
rnd sociale !i economice, ale nfiin$rii regimentelor de grani$, cu deosebire pentru
romni !i ntr-o oarecare m$sur$ pentru secui, nu sunt de neglijat. De pe urma
nregiment$rii a sporit considerabil num$rul romnilor liberi, ajungndu-se treptat la
constituirea unei adev$rate st$ri militare (militaris status) a c$rei con!tiin$ de sine a
dus, n perioada Supplex-ului, la punerea noii instituii n serviciul propriei ridic$ri
politice. Desigur, aceast$ mi!care a avut drept sprijin, pe lng$ statutul socio-politic, !i
progresele materiale !i !colare pe care le-a nregistrat miliia de grani$ romneasc$ n
a doua jum$tate a secolului al XVIII-lea !i la nceputul celui urm$tor.
Regimentele de grani$ departe de a fi reductibile doar la fapte de arme,
legislaie !i organizare militar$, ele au nsemnat !i un anume mod de via$ specific,
materializat, printre altele, ntr-o administraie, justiie !i economie proprie. Aceast$
din urm$ component$ a vieii gr$nicere!ti ne dezv$luie poate cel mai bine adev$rata
m$sur$ a progreselor materiale !i culturale nregistrate de satele militarizate.
Deosebirea acestora fa$ de cele iob$ge!ti punea n eviden$ virtuile libert$ii sociale,
fie ea chiar condiionat$ de multiple obligaii militare.
n ntreaga grani$ ocupaiile economice tradiionale ale locuitorilor s-au
perpetuat !i dezvoltat, mbog$indu-se n acela!i timp cu elemente noi impuse de
nevoia satisfacerii ndatoririlor militare. Pentru extinderea suprafeei p$mntului
cultivabil !i dezvoltarea agriculturii autorit$ile militare au ng$duit defri!$ri, au
ordonat regularizarea !i ndiguirea unor cursuri de ap$, desecarea mla!tinilor,
amenajarea de drumuri !i construirea de poduri.


Despre o asemenea munc$, desf$!urat$ pe parcursul a patru ani n Valea
Rodnei, colonelul Carol von Enzenberg, comandantul Regimentului 2 din N$s$ud,
putea s$ scrie n 1769: Prim$vara, timp de patru s$pt$mni, am dispus cu mari
greut$i !i trud$ s$ se l$zuiasc$; n urma acestui efort deosebit, acuma fiecare locuitor
din acele sate poate sem$na deja pentru sine un lot potrivit. S-au construit cu srguin$,
cu nespus$ trud$ !i pierdere de timp n comun 18 poduri stabile peste !anuri !i praie
de munte; s-au ndiguit ntr-o albie mai multe v$i de munte, s-au s$pat !anuri spre a
c!tiga teren !i spre a se mpiedica mpotmolirea cu nisip la ploi. S-au construit
drumuri solide, a!a c$ s-a mbun$t$it inutul s$lbatic.
n condiiile lipsei cerealelor suficiente pentru gr$niceri s-a acionat !i n
direcia cre!terii productivit$ii !i a veniturilor agrare, fiind constituit$ pe lng$ fiecare
regiment o Comisie economic!. Aceasta se preocupa !i c$uta soluii pentru rezolvarea
tuturor problemelor materiale ale vieii gr$nicere!ti, de la satisfacerea trebuinelor de
hran$ !i de mbr$c$minte pn$ la cele de locuit. Astfel, ntr-un cadru mai general de
etatism economic, susin$tor al cultiv$rii unor plante noi, precum cartoful, au fost
dispuse !i n grani$ m$suri pentru extinderea culturii acestuia, obinndu-se n anul
1769 o producie de 10143 de cble. Asupra acestei culturi s-a revenit !i prin ordonana
din 23 aprilie 1770, realizndu-se o cre!tere a recoltei de cartofi, care, n 1774, ajunge
numai pe teritoriul Regimentului de la Orlat la 2474 de cble. Potrivit datelor statistice
din 1820 despre situaia economic$ a graniei militare cultura cartofilor reu!ise s$
dep$!easc$ suprafeele ns$mnate cu gru (9662 iug$re) sau porumb (9112 iug$re),
totaliznd nu mai puin de 11371 de iug$re.
Nu a lipsit nici interesul pentru plantele textile !i ncurajarea me!te!ugurilor
casnice legate de acestea, gr$nicerii fiind ndrumai !i sprijinii n cultivarea !i
prelucrarea inului !i a cnepei. Acestora se cuvin asociate ajutoarele acordate
gospod$riilor gr$nicere!ti pentru procurarea uneltelor agricole, pentru construirea
anexelor gospod$re!ti, ndrum$rile din 1767 pentru plantarea pomilor roditori,
organizarea cursurilor de albin$rit etc.
Prin toate aceste facilit$i !i prin st$ruinele administraiei militare !i a unor
ofieri, precum colonelul Carol von Enzenberg, populaia gr$nicereasc$ a ajuns curnd
s$-!i dep$!easc$ prejudec$ile !i s$ devin$ receptiv$ la metodele raionale de cultivare
a p$mntului, de cre!tere a animalelor !i de exploatare a p$durilor !i minelor,
sporindu-!i veniturile !i ndeplinindu-!i mai bine obligaiile militare. Astfel, grania
militar$ se dovedea a fi nu numai un sprijin social n politica de reforme a
absolutismului luminat, ci !i un teren extrem de receptiv la etatismul economic
promovat !i stimulat de stat.


Pentru rosturile sale politice !i sprijinul militar acordat dinastiei, pentru
exemplul de via$ social$ umanizat$ !i rvnit$ de ceilali iobagi din principat, pentru
implicarea n mi!carea de emancipare naional$ a Supplex-ului (1791), st$rile !i
ordinele din Transilvania, n condiiile morii lui Iosif al II-lea !i a mi!c$rii nobiliare de
restituire a vechilor privilegii, solicit$ prin glasul gubernatorului Gheorghe Bnffy !i
a dietei desfiinarea graniei militare ca o instituie ilegal$.
Fa$ de aceast$ atitudine ostil$, n anul 1793, replica !i intervenia noului
mp$rat Francisc I a fost prompt$ !i dur$, ameninnd c$ dac$ st$rile ardelene ar
ndr$zni s$ transforme gr$nicerii n unelte ale lor sau s$ dizolve grania militar$ din
Transilvania, voi dispune de mijloace suficiente pentru a z$d$rnici asemenea ncerc$ri
ilegale. Cu toat$ adversitatea p$tima!$ a st$rilor ardelene grania militar$ a fost
p$strat$ !i n acela!i timp supus$ unor reforme de structur$, continund s$ aduc$ mari
servicii imperiului, mai cu seam$ n sngeroasele r$zboaie napoleoniene.
Se poate spune, n final, c$ regimentele romne!ti de grani$ din Transilvania !i
Banat au ndeplinit la sfr!itul secolului al XVIII-lea !i la nceputul celui de al XIX-lea
funcii multiple, constituind, printre altele, att un reazem politic !i social al reformelor
absolutismului luminat, ct !i o for$ militar$ care prin sacrificii de snge a ap$rat
prestigiul !i interesele statului pe care l-au servit sub jur$mnt. n acela!i timp,
gr$nicerii, prin statutul lor de oameni liberi !i ajun!i la con!tiina propriilor drepturi,
s-au afirmat !i manifestat, sub deviza Virtus romana rediviva, ca un factor activ n
lupta de emancipare social$ !i naional$ a romnilor ardeleni !i b$n$eni.


7. POLITICA SOCIAL A CUR&II DIN VIENA
N SECOLUL AL XVIII-LEA. RSCOALA LUI HOREA (1784)

Dep$!irea rezistenei opus$ de diferite p$turi sociale din Transilvania
extensiunii Imperiului Habsburgic !i consolidarea regimului austriac n teritoriul
intracarpatic dup$ Pacea de la Satu Mare (1711) n-au putut nl$tura dificult$ile cu care
o nou$ administraie se confrunt$ n regiuni recent cucerite. Acestea erau aici cu mult
mai mari dect n alte p$ri !i derivau din anacronismul unei legislaii de esen$
medieval$ instituit$ n secolele anterioare, din practicile nobilimii maghiare
conservatoare n cel mai nalt grad, din abuzurile s$vr!ite de aceasta n cuprinsul
propriilor domenii feudale. Nobilimea forma n Transilvania, potrivit unei statistici din
1767, ca urmare a p$str$rii vechilor privilegii !i cump$r$rii de titluri nobiliare vndute
cu generozitate interesat$ b$ne!te de Curtea din Viena, 6,7% din totalul populaiei,
fiind cea mai numeroas$ nobilime din Europa acelei vremi
4
. Cea mai mare parte a


$r$nimii transilv$nene se g$sea n stare de servitute, aproape 3/4 din totalul populaiei
Principatului fiind iob$git$; iar iob$gimea era alc$tuit$ n cea mai mare parte a ei din
romni. Aceasta se afla supus$ la doi st$pni, nobilimea maghiar$ !i statul austriac.
Reformele preconizate de Curtea vienez$ n Principatul Transilvaniei, odat$
cucerit, priveau !i agricultura cu resursele ei, raporturile dintre iobagi !i domnii lor de
p$mnt. Reformismul terezian (1740-1780) !i apoi cel iozefin (1780-1790) au urm$rit
fixarea obligaiilor $ranilor iobagi fa$ de st$pnii domeniali pentru ca produc$torul
direct s$ poat$ presta !i contribuia fa$ de statul austriac. Astfel, legea urbarial$ din
1769 (Certa puncta) fixa robota $ranului iobag la 4 zile pe s$pt$mn$ cu braele !i la 3
cu vitele, pentru ca jelerilor, categorie $r$neasc$ s$rac$, s$ li se scad$ obligaia la 2
zile pe s$pt$mn$. Din protestul adresat Curii din Viena de episcopul romn
greco-catolic de la Blaj, Inochentie Micu, rezult$ cu prisosin$ abuzurile nobilimii n
perioada anterioar$ reglement$rii urbariale menionate: Se afl$ !i de aceia, care pe
supu!ii s$i n 3-4, ba !i n toate zilele s$pt$mnii i silesc la lucru !i peste tot timpul cel
mai bun de lucru, mai amar i trateaz$ ca pe ni!te robi, de!i robie aici nu este, c$
robilor li se d$ cel puin de mncare, iar iobagilor nu
5
. Abuzurile nobilimii continu$
ns$ prin r$st$lm$cirea reglement$rii amintite, ngreunnd starea iobagului, a
gospod$riei lui, la care se ad$ugau condiiile oneroase n care st$pnii domeniali
obligau la prestarea robotei.
n timpul mp$ratului Iosif al II-lea reformismul austriac, politica social$ a
Curii din Viena intr$ ntr-o nou$ faz$. Dup$ dou$ c$l$torii ntreprinse n Marele
Principat al Transilvaniei (1773, 1783), cnd s-a convins personal de st$rile de lucruri
intolerabile de aici, mp$ratul hot$r$!te introducerea nentrziat$ a urbariului !i
extinderea desfiin$rii !erbiei !i n aceast$ provincie a Imperiului
6
. Nobilimea maghiar$
din Principat reacioneaz$ prompt mpotriva acestor intenii ale mp$ratului !i prin
intermediul Cancelariei aulice ungaro-transilv$nene se str$duie!te s$ demonstreze
inutilitatea reformei sociale n Transilvania !i Ungaria. Aici, protesteaz$ ea, legile
fundamentale ale $rii (Tripartitum) exclud de la dreptul de proprietate pe nenobili;
anularea leg$rii de glie, reacordarea deci a dreptului de liber$ str$mutare iobagilor ar
duce, susine ea, la p$r$sirea de c$tre iobagi a p$mnturilor domeniale. Mai mult,
desfiinarea iob$giei ereditare ar permite emigrarea masiv$ a $ranilor romnilor n
Principatele Romne, la sud !i est de Carpai
7
.
R$scoala lui Horea a izbucnit n toamna anului 1784 datorit$ agrav$rii
raporturilor sociale n Transilvania, cre!terii obligaiilor $r$nimii iobage fa$ de
st$pnii domeniali, pe fondul rezistenei nobilimii conservatoare din Principat fa$ de
reformele preconizate de Curtea din Viena
8
. R$scoala ca atare s-a declan!at pe fundalul
opoziiei ndrjite a nobilimii maghiare, refractar$ oric$rei schimb$ri !i m$suri


reformiste: nu politica social$ a Vienei e cauza ridic$rii $r$ne!ti din 1784, ci
neaplicarea ei ca urmare a refuzului domnilor de p$mnt retran!ai n curile feudale
ale c$ror vechi reguli le ap$rau cu cerbicie. Gnditorul francez J.-P. Brissot, st$ruind
asupra cauzelor r$scoalei, ar$ta c$ regimul feudal, ale c$rui caracteristici oribile au
fost !terse aproape pe ntregul p$mnt, p$streaz$ aici (n Transilvania) ns$ toate
rigorile sale n acest inut... Aici se reg$sesc acei vechi baroni englezi, acei coni
francezi care, a!ezai n micile lor castele, privesc pe iobagii lor ca pe ni!te mobile de
care dispun dup$ voina lor, !i cu a c$ror libertate, munc$ !i chiar viaa, ei pot s$ se
joace, s$ o vnd$, s$ o nstr$ineze
9
.
O situaie special$ ntlnim n Munii Apuseni. Aici, dup$ cucerirea
habsburgic$, regiunea -datorit$ bog$iilor subsolului- este organizat$ in domeniu fiscal,
depinznd direct de Curtea imperial$. Prin sistemul arend$rii mijloacelor de venituri
din Munii Apuseni se ajunge la restrngerea ultimelor libert$i ale locuitorilor moi,
prin care ei !i procurau de fapt subzistena. Nemulumirile moilor aveau s$ produc$
a!a numitul tumult din trgul de prim$var$ de la Cmpeni din mai 1782, semn
prevestitor al r$scoalei nse!i. n Muni, peste domeniul minier, peste aparatul fiscal, se
suprapunea autoritatea comitatans$ (de Alba) !i se s$vr!eau, mai ales, abuzurile
sc$pate oric$rui control, ale slujba!ilor domeniali !i de comitat. mpotriva acestora se
ntreprind c$l$toriile la Viena ale deput$iilor moe!ti n fruntea c$rora se contureaz$
personalitatea lui Horea, dup$ numele s$u adev$rat Nicula Ursu Vasilie, locuitor al
comunei Albac. Se cerea insistent intervenia imperial$ pentru ndreptarea situaiei,
pentru curmarea abuzurilor care ap$sau asupra locuitorilor din Muni, asupra
gospod$riilor acestora, implantate ntr-un cadru natural de condiie precar$.
n teritoriul comitatens, pe domeniile nobiliare, supu!ii ntrez$resc posibilitatea
ie!irii din ap$s$toarea iob$gie prin nscrierea lor ca voluntari n armata imperial$.
Conscripia militar$ hot$rt$ de mp$ratul Iosif al II-lea n ianuarie 1784 a strnit
printre $rani o larg$ mi!care n vara aceluia!i an. Autorit$ile intervin pentru lini!tirea
satelor, dar cnd din Zarand o grupare $r$neasc$ s-a hot$rt s$ plece spre cetatea Alba
Iulia, unde exista o puternic$ garnizoan$ militar$ austriac$, pentru a primi arme !i
deveni astfel militari, soldai ai mp$ratului, se produce incidentul de la Curechiu
provocat la sfr!itul lunii octombrie 1784 de slujba!i nobiliari care ncearc$ s$-i
opreasc$ pe $rani cu fora. Este ns$!i scnteia care declan!eaz$ r$scoala.
n situaia dat$, $ranii z$r$ndeni, iobagi domeniali, condu!i de Cri!an, originar
din Vaca, de lng$ Brad, mult$ vreme ntr-un regiment de linie din Transilvania, atac$
ncepnd din 2 noiembrie 1784 curile nobiliare din cercul Bradului. R$scoala se
extinde cu repeziciune n urm$toarele cinci zile n tot Z$randul !i trece n p$rile
Hunedoarei, cu care forma acum un singur comitat. Din sat n sat, prin contagiune


mental$ !i aciuni colective, avnd ca nucleu permanent o grupare $r$neasc$ originar$
din Z$rand, de pe Cri!, r$scoala traverseaz$ la sud de rul Mure! !i cuprinde Haegul,
urcnd simultan pe Mure! n sus spre Alba Iulia. Din Z$rand, dup$ luarea jur$mntului
primilor c$pitani, n hotarul satului Bl$jeni, la izvoarele Cri!ului Alb, n 4 noiembrie
1784 de c$tre nsu!i Horea, r$scoala se extinde deopotriv$ nspre nord, cuprinznd
Cmpenii, Abrudul, cucerit dup$ un atac $r$nesc. Aici, n triunghiul Cmpeni, Albac,
Abrud se stabile!te nucleul central al r$scoalei, conducerea ei, de unde Horea va dirija
cetele $r$ne!ti aflate n aciune.
Astfel, n Z$rand, r$sculaii, sub conducerea lui Cri!an, extind spre vest aria
r$scoalei, care cuprinde !i marginile r$s$ritene ale comitatului Arad !i pe cele ale
Bihorului. n Hunedoara-Haeg cetele r$sculailor acionau pe Mure! n sus, spre Alba
Iulia, n jos nspre Arad, iar la Sud, pn$ la Z$icani, conducerea avnd-o Petru
Muntean, originar din Tara Romneasc$. Pe Arie! n jos, n naintarea ei, o ceat$ de
r$sculai trece n comitatele Turda !i Cluj, atingnd zonele S$lciua-Iara-Trasc$u. sub
conducerea lui Clo!ca !i a lui Ion Horea, fiul c$pitanului principal al r$scoalei, o
puternic$ grupare $r$neasc$ se ndreapt$ spre Galda de Jos-Alba Iulia, intenionnd
eliberarea $ranilor nchi!i n temnia comitatului dup$ tumultul de la Cmpeni din mai
1782
10
.
R$scoala $r$neasc$ a ncorporat a!adar att teritoriu comitatens, cu domeniile
nobiliare, precum !i regiunea minier$ a Munilor Apuseni, asamblnd problematica
!erbiei nobiliare !i a celei fiscale. n p$rile Tr$sc$ului r$scoala a cuprins n iure!ul ei,
!i sate cu iobagi unguri. Fr$mnt$ri $r$ne!ti se nregistreaz$ !i n comitatele care nu au
fost efectiv cuprinse n aria r$scoalei, pn$ n nord, nspre Maramure! !i n r$s$rit pn$
n scaunele secuie!ti, peste tot iobagii afirmnd c$ abia a!teapt$ s$ soseasc$ Horea cu
cetele sale pentru a se r$scula
11
.
Actul cel mai important produs n aceast$ faz$, ofensiv$, a r$scoalei, l
constituie ultimatul $r$nesc dat n numele lui Horea nobilimii refugiate n ora!ul Deva
!i notificat n apropiere, pe malul Mure!ului, la 'oimu!, n 11 noiembrie 1784. El era
urmarea atacului ntreprins de r$sculai n dou$ rnduri asupra ora!ului Deva (6 !i 7
noiembrie), respins de nobilimea maghiar$ ajutat$ de un efectiv militar cobort din
cetatea de sus a Devei. )$ranii prin!i de nobili sunt uci!i cu o cruzime, rar ntlnit$, de
nobili !i aruncai n gropi comune n spatele cet$ii, strnind ndrjirea r$sculailor din
zon$, ncrez$tori n victoria asupra ora!ului de pe Mure!, unde se concentrase
nobilimea din comitat. Formularea ultimatului adresat nobilimii e actul cel mai radical
din r$scoal$, reprezentativ pentru sensurile mi!c$rii.
Condiiile iob$gimii r$sculate, n formularea unor reprezentani ai elitei rurale
romne!ti, erau: nobili mai mult s$ nu fie, fiecare s$ tr$iasc$ din slujba pe care o


ndepline!te, st$pnii nobili s$ p$r$seasc$ o dat$ pentru totdeauna mo!iile lor, s$
pl$teasc$ !i ei d$ri ca toi oamenii de rnd, p$mntul nobililor s$ se mpart$ aranilor
12
.
Ultimatul $r$nesc sintetizeaz$ cererile r$sculailor, ale $ranilor iobagi din
Transilvania, alte cereri, de interes zonal, fiind expuse de c$pitanii locali n cursul
tratativelor soldate cu ncheierea a patru armistiii ntre r$sculaii !i comandani
militari austrieci, respectiv un trimis al Guberniului Transilvaniei n zona mai fierbinte
!i periculoas$ pentru autorit$i din Z$rand. ncheiate ntre 12-18 noiembrie 1784 la
Tibru, Inuri, S$lciua !i Valea Bradului, aceste n!el$toare armistiii au oprit
naintarea r$scoalei pe direciile principale, permind organizarea nobilimii,
insurecionat$ din proprie iniiativ$ n aproape toate comitatele Transilvaniei.
Comandantul militar al Principatului prime!te !i el ordinul imperial de intrare n
aciune, efective militare din interior !i din Panonia fiind trimise de urgen$ nspre aria
r$scoalei pentru a o izola !i risipi cetele de r$sculai. n ciocnirile care au loc la
sfr!itul lunii noiembrie 1784 la Brad, Rmei !i Lup!a, aranii nving: La Mih$ileni n
7 decembrie 1784 ns$ efectivul militar comandat de vicecolonelul Kray a nfrnt
ultima grupare $r$neasc$ din Zarand, unde r$scoala a izbucnit !i totodat$ se ncheie.
Horea !i dizolv$ !i el, n asemenea mprejur$ri, gruparea din jurul s$u, afundndu-se
n p$durile de la nord de Albac, cu gndul de a reaprinde r$scoala n prim$vara
urm$toare.
Prinderea c$pitanilor principali ai r$scoalei era de acum o chestiune de timp, ea
realizndu-se la sfr!itul lunii decembrie 1784. Adu!i n fort$reaa de la Alba Iulia,
Horea, Clo!ca !i mai trziu Cri!an sunt anchetai pe rnd de o comisie numit$ de
mp$rat, avnd n frunte pe contele Anton von Jankocich. Dinainte condamnai la
moarte de Curtea imperial$, Horea !i Clo!ca vor fi executai la marginea cet$ii Alba
Iulia n 28 februarie 1785 prin frngerea cu roata, ultima asemenea barbar$ execuie
din Europa. Regimentele imperiale r$mn dislocate n Transilvania pn$ n vara anului
1785, n locuri strategice !i mprejurul regiunii Munilor Apuseni, pentru a
prentmpina reaprinderea r$scoalei odat$ cu venirea prim$verii.
Puternica r$scoal$ $r$neasc$ din Transilvania condus$ de Horea a inut treaz$
atenia opiniei europene, a cercurilor diplomatice !i mai ales a presei. Aproape c$ nu
exist$ periodic ce ap$rea n Europa la sfr!itul anului 1784 !i nceputul celui urm$tor
care s$ nu fi publicat !tiri referitoare la principalele aciuni din perimetrul r$scoalei. De
pe continentul european !tirile privind r$scoala $ranilor romni din Transilvania
str$bat peste ocean, fiind preluate de ziarele din statele nord-americane. Bro!uri, foi
volante, stampe reproducnd scene din r$scoal$ erau vndute n principalele ora!e ale
Europei. Unele comentarii de pres$ erau favorabile ntru totul cauzei r$scoalei, viitorul
!ef al girondinilor, J.P. Brissot, lund ap$rarea $ranilor r$sculai printr-o scrisoare


deschis$ (o bro!ur$ tip$rit$ la nceputul anului 1785 n Apusul Europei) adresat$
mp$ratului Iosif al II-lea.
Prin r$sunetul strnit de r$scoala lui Horea n str$in$tate problematica
$r$neasc$ !i romneasc$ din Transilvania intra n lumin$ european$, contribuind n
timp la edificarea cercurilor politice europene asupra chestiunii transilv$nene
13
.
n contextul desf$!ur$rii r$scoalei, Curtea din Viena se vede ea ns$!i obligat$
s$ reia aciunea de reform$ n Transilvania, s$ reglementeze raporturile dintre iobagi !i
nobili. Este publicat$, astfel, la 22 august 1785 patenta imperial$ prin care se desfiina
servitutea personal$, legarea de glie a $ranilor !erbi, care se puteau de acum c$s$tori !i
f$r$ consim$mntul domnului de p$mnt, muta pe alte domenii, n alt sat, puteau s$
nvee carte !i meserii, s$-!i testeze bunurile lor. Se extindea astfel, consecin$ a
r$scoalei ar$ne!ti, m$sura aplicat$ ntre anii 1781-1782 n celelalte provincii ale
Imperiului Habsburgic, m$sur$ ntrziat$ n Transilvania de opoziia nobilimii
maghiare. Aceea!i nobilime conservatoare va reu!i anularea celor mai multe dintre
reformele iozefine la moartea mp$ratului (1790), pentru ca dieta Transilvaniei din
1791-1792 s$ fac$ procesul reformismului austriac, reu!ind s$ amne vreme de nc$
trei decenii reglementarea urbarial$ propriu zis$, a raporturilor dintre $ranii aservii !i
nobili.


8. SUPPLEX LIBELLUS VALACHORUM

Sub acest titlu, care s-ar putea traduce cu jalba romnilor, istoricul sas Iosif
Carol Eder a tip$rit la Cluj n anul 1791 actul naintat mp$ratului Leopold de c$tre
credincio!ii s$i supu!i, clerul, nobilimea, starea militar$ !i cea or$!eneasc$ a ntregii
naiuni romne din Transilvania, nsoind textul petiiei de comentarii critice proprii,
ceea ce a prilejuit o susinut$ dezbatere polemic$ - cu prelungiri pn$ n zilele noastre -
avnd ca preocupare fundamental$ ndrept$irea romnilor la viaa politic$ a $rii, n
nume propriu !i proporional cu num$rul !i meritele lor istorice, al$turi de unguri, sa!i
!i secui. n fond, o cheie de bolt$ a istoriei Transilvaniei, grevat$ fatalmente de interese
politice divergente. Din acest punct de vedere, Supplex Libellus Valachorum, a!a cum
ne apare actul din 1791 n interpretarea lui David Prodan - de referin$ n istoriografia
problemei - nu constituie deci nici un nceput !i nici un sfr!it, el constituie doar un
moment ntr-o organic$ !i istoric$ lupt$ politic$, un act fundamental, intrat ca atare n
con!tiina istoric$ [...] Geneza lui este ns$!i lupta pentru ridicare politic$ a romnilor
din Transilvania, el reprezint$ sintetic aceast$ lupt$.
14
La 1791 Supplex-ul sintetiza
programul politic al naiunii romne astfel:


1. s$ fie revocate !i desfiinate n chip public, ca nedemne !i nedrepte, numirile
odioase !i pline de ocar$, la adresa romnilor, ca acelea de tolerai, admi$i, nesocotii
ntre St!ri, iar naiunea romn$, ren$scut$, s$ fie repus$ n toate drepturile civile !i
religioase;
2. s$ fie respectate drepturile naiunii romne ca naiune regnicolar$, la egalitate
cu ale naiunii ungare, a!a cum prevede un decret al sfntului rege 'tefan, n care !i
ungurii !i romnii se bucur$ de acelea!i imunit$i, fapt consemnat n scrisoarea
conventului din Cluj-M$n$!tur din anul 1437;
3. clerul, att cel care s-a unit ct !i cel care nu s-a unit, nobilimea !i plebea, att
cea or$!eneasc$ ct !i cea rural$, s$ fie socotite, !i n cazul romnilor, ca p$rta!e la
acelea!i beneficii de care se bucur$ acestea n cazul celorlalte naiuni care alc$tuiesc
sistemul uniunii constituionale a $rii;
4. n diet$, n comitate, n scaune, districte !i ora!e naiunea romn$ s$ fie
reprezentat$ proporional cu num$rul ei, !i tot a!a s$ se procedeze !i la numirile noi !i
naint$rile n slujbe fie la oficiile aulice, fie la cele provinciale;
5. unit$ile administrative cu majoritate romneasc$ s$ aib$ !i numire
romneasc$, celelalte s$ poarte nume mixte, ori s$-!i p$streze numele dup$ ruri !i
cet$i. S$ se declare c$ toi locuitorii Principatului f$r$ deosebire de naiune sau religie
trebuie s$ se bucure, dup$ starea !i condiia fiec$ruia, de acelea!i libert$i !i beneficii !i
s$ poarte pe m$sura puterii lor acelea!i sarcini.
Aceste postulate sunt precedate de o ampl$ argumentaie luat$ din trecutul
istoric:
- naiunea romn$ este cea mai veche dintre naiunile Transilvaniei, ea nu poate
fi socotit$ admis$, mai degrab$ ea este cea care le-a admis pe celelalte;
- cu ungurii, romnii convieuiesc pe baza unei nelegeri (pactum convectum),
ncheiat$ dup$ moartea lui Gelu, cnd mpreun$ !i-au ales ca duce pe Tuhutum, ducele
ungurilor; nelegerea aceasta asigura acelea!i drepturi cet$ene!ti tuturor locuitorilor
$rii, egalitate consemnat$ !i de diploma regelui 'tefan cel Sfnt; ba, mai mult,
drepturile regnicolare ale romnilor sunt recunoscute !i la 1437, chiar anul constituirii
lui unio trium nationum, n actul scrisorii de adeverire a conventului din Cluj-
M$n$!tur, care l menioneaz$ pe Pavel cel Mare stegar al ob!tii ungurilor !i
romnilor;
- unirea celor trei naiuni (unguri, sa!i !i secui) nu s-a f$cut cu eliminarea din
drepturi a romnilor, dovad$ c$ tocmai n acest secol (al XV-lea) naiunea romn$
ridic$ din snul ei n demnit$ile cele mai nalte ale regatului b$rbai ilu!tri ca Iancu de
Hunedoara Corvinul, M$tie!, fiul s$u !i rege al Ungariei, pe alii cum sunt Ioan Getzi,
'tefan Josika !i Nicolae Olahul;


- !i n ce prive!te biserica, romnii sunt primii care s-au ncre!tinat, nc$ de pe
vremea romanilor, sub forma cre!tinismului r$s$ritean, ortodox, f$r$ a li se contesta
liberul exerciiu al religiei; cnd s-a f$cut reforma religioas$ !i s-a scindat biserica
roman$ n romano-catolici, calvino-reformai, evanghelico-luterani !i socino-
unitarieni, declarndu-se acestea patru ca religii recepte, legile care i recunosc pe
ace!tia nu-i pomenesc !i pe romnii ortodoc!i pentru motivul simplu c$ ei nu formau
obiectul de referin$ a acestei scind$ri !i deci r$mn pe mai departe n exerciiul
drepturilor de mai nainte;
- abia n secolul al XVII-lea naiunea romn$ a fost r$sturnat$ din drepturile sale
prin articolele de legi ale coleciilor Approbatae !i Compilatae, care, n ce-i prive!te pe
romni, nu au la baz$ temeiuri pozitive n legislaia veche ci numai interpret$ri !i
ad$ugiri ale compilatorilor cu formul$ri tendenioase !i injurioase.
De atunci ncoace, lund de bune formul$rile la adresa naiunii romne, de
venetic$, admis$ !i tolerat$ n ar$ pentru folosul public, romnii au ajuns prin
vitregia timpurilor, la starea trist$ de azi (din anul 1791), cnd - n pofida recunoa!terii
drepturilor lor de c$tre principii luminai care au fost Leopold I, Maria Tereza, !i mai
cu seam$ Iosif II, !i a decretelor reparatorii ale acestora - ei au fost exclu!i din
drepturile cet$ene!ti.
Cererile de a fi repu!i n drepturi sunt apoi, dup$ formularea lor, susinute de o
nou$ serie de argumente, de aceast$ dat$ inspirate din realitatea prezentului.
Nu numai c$ naiunea romn$ este cea mai veche, cum o ar$tase analiza istoric$,
ea este !i cea mai numeroas$.
Din 1.700.000 de locuitori ct num$ra populaia Principatului nscris$ n
recens$mntul din 1787 ea num$r$ peste un milion. Ea ntrece n num$r pe toate
celelalte naiuni ale $rii luate mpreun$. Tot a!a le ntrece !i n cuantumul sarcinilor
publice, dovedindu-se !i cantitativ cea mai util$ binelui ob!tesc. n plan militar, de
asemenea, populeaz$ n cel mai mare num$r efectivele regimentelor de grani$ a
provinciei.
n consecin$ este ndrept$it$ la repunerea n drepturi, iar dac$ Dieta s-ar opune
la aceasta, memoriul cere mp$ratului s$ ng$duie romnilor o adunare naional$ care
s$-!i aleag$ deputaii proprii, mandatai s$ le apere interesele oriunde va fi nevoie, a!a
cum s-a ng$duit naiunii ilirice (srbe!ti).
n sfr!it, conchide memoriul, cele cinci puncte de revendic$ri se ntemeiaz$, n
esen$, pe echitatea natural$, pe principiile societ$ii civile !i pe pactele convenite
(Aequitati naturali principiisque societatis civilis pactisque conventis).
A!a cum s-a mai ar$tat, memoriul din 1791 nu este un act izolat. El a fost
precedat de alte aciuni petiionare, face parte dintr-o mi!care ca parte constitutiv$ a


luptei de emancipare naional$ a romnilor din Transilvania ce str$bate ntregul veac al
XVIII-lea. Ilustraz$ ceea ce s-a definit ca planul aciunilor politice iniiate !i purtate de
intelectualitate, n primul rnd de elita clerului, la care s-au asociat treptat !i alte
categorii, din funcion$rimea oficiilor administrative, din corpul ofierilor, din lumea
ora!elor.
Cel care a iniiat aceast$ lupt$ politic$, i-a fixat obiectivele !i a susinut-o cu
argumente specifice elurilor sale a fost Inochentie Micu. El iniiaz$ programul politic
al naiunii romne n calitatea sa de episcop, revendicnd n primul rnd drepturi
pentru biseric$ !i cler, dar treptat, printr-o impresionant$ serie de acte, ntre care cel
din 1743 se intituleaz$ chiar Supplex Libellus, extinde acest program la ansamblul
naiunii, al$turi de cler pledeaz$ !i pentru interesele nobilimii, meseria!ilor, $r$nimii
neamului s$u. Obiectivul central fixat de programul lui Inochentie Micu este
recunoa!terea naiunii sale ca naiune politic$. Argumentele, !i acestea, sunt preluate
apoi de urma!i: legile vechi, diplomele unirii, num$rul majoritar al romnilor,
importana neamului s$u ca tezaur viu al statului prin purtarea sarcinilor pentru
binele public, vechimea !i nobleea neamului. El a!eaz$ [astfel] temeliile pe care se va
cl$di ntreaga lupt$ politic$ romneasc$, inclusiv Supplex Libellus Valachorum.
15

n esen$, revendic$rile din 1791 sunt acelea!i cu cele pe care le formulase !i
pentru care cheltuise atta energie vajnicul episcop n urm$ cu 40-50 de ani. Tezele
sale sunt acum reunite, prezentate mai amplu, argumentate istoric mai fundamentat. 'i
totu!i, un salt calitativ n programul revendic$rilor de la 1791 prin cererea ca naiunea
romn$ s$ fie reprezentat$ proporional la viaa statului, la beneficiile publice, ceea ce
nsemna mai mult dect a fi egala celorlalte trei naiuni constituionale, nsemna, de
fapt, prin ponderea sa, s$ devin$ naiunea dominant$ a $rii.
F$r$ a fi exprimat$ explicit aceast$ tez$ e suficient de transparent ntrev$zut$
pentru ca impactul n opinia contemporanilor s$ dezl$nuie furtun$ iar ecourile sale s$
r$mn$ vii n con!tiina politic$ romneasc$ pn$ n pragul veacului nostru.
Eminena actului de la 1791, ca act fundamental al programului politic al
naiunii romne din secolul al XVIII-lea, rezid$ mai larg n mprejur$rile istorice ce
caracterizeaz$ evoluia societ$ii din Transilvania n deceniile care l-au precedat !i
nemijlocit n mprejur$rile legate de moartea n 1790 a lui Iosif al II-lea.
Dup$ abdicarea lui Inochentie Micu (1751) - fostul episcop a mai tr$it, n exil,
pn$ n anul 1768 - o alt$ personalitate de anvergura acestuia nu s-a mai putut ridica n
fruntea luptei naionale. Ideile programului s$u politic nu s-au stins, ns$, dimpotriv$,
de la n$limea aciunii purtate cu atta cutezan$ de ilustrul s$u fondator, ele au
diseminat la nivelul unei noi generaii, acea generaie de intelectuali n$scut$ n bun$
parte tocmai ca rezultat al aciunilor sale, purt$toare de idei politice. Crescui unii n


atmosfera de activism politic din chiar anturajul episcopului, cu deosebire protopopi
fideli ai ierarhului lor, alii ridicai !i !colai n centrele catolice, la Viena !i Roma, de
episcopul nsu!i, !i, de acum n !colile proprii, ale Blajului, se afirm$ - n pofida crizei
prin care a trecut naia cnd cu mi!c$rile masive de resurecie a ortodoxiei agitate de
Visarion sau Sofronie - la o scar$ mai redus$ ca amplitudine dar insistent !i continuu
pn$ la a deveni, n cele din urm$ o ampl$ mi!care cultural$, nume ca cele ale lui
Silvestru Caliani, Grigore Maior, George Pop, Nicolae Pop din Balomir, Gherontie
Cotore, Ignatie Darabant, Samuil Micu, Gheorghe 'incai, 'tefan Pop, Augustin
Krssy, Ioan Para, Petru Maior, Ioan Halmaghi, Chiril )opa, Mihail Timariu, Ioan
Piuariu-Molnar, Iosif Mehe!i, 'tefan Costa !.a. Sunt cei pe care i g$sim implicai n
purtarea mesajului politic naional n toi ace!ti ani, inclusiv n aciuni petiionare c$tre
episcopii succesori ai lui Inochentie Micu, c$tre guvern, c$tre cancelaria aulic$, c$tre
suveranul nsu!i. Unii sunt coautori n redactarea chiar a Supplexului din 1791.
Asist$m dup$ Inochentie Micu nu numai la o cre!tere numeric$ a intelectualit$ii
proprii ci !i la o v$dit$ cre!tere calitativ$, ca valoare intelectual$ a acestei generaii, la
nivelul epocii, de altfel n contextul unei efervescene spirituale !i c$rtur$re!ti bine
afirmat$ !i n mediile intelectualit$ii maghiare !i s$se!ti.
Recunoa!tem aici pecetea enciclopedismului iluminist al veacului sub semnul
c$ruia !i desf$!oar$ activitatea b$rbai erudii, instruii n teologie, dar !i n filozofia
dreptului natural, n !tiinele pozitive ale naturii, n dreptul constituional !i
administrativ, !i, nu n ultimul rnd, n istorie, filologie, lingvistic$ !i didactic$. Din
aceast$ ultim$ perspectiv$ i vedem animai de un nalt sentiment al responsabilit$ii
civice, preocupai s$ contribuie la ridicarea nivelului de educaie naional$ a poporului
de rnd, con!tieni de necesitatea !i !ansele realiz$rii !i pentru romni a unei
rena!teri al c$rui suflu str$bate agitatoric ntregul continent. Virtus romana
rediviva, inscripia pe steagul regimentului de grani$ de la N$s$ud, simbolizeaz$ mai
mult dect o referin$ la virtuile militare ale str$mo!ilor, la noua for$ militar$
romneasc$ pe cale s$ se afirme. Ea poate fi socotit$ sloganul acestei intelectualit$i !i
a mi!c$rii naionale n ansamblul desf$!ur$rilor sale, avnd ca int$ final$, una politic$:
o societate civil$ n care romnii s$ decid$ n nume propriu cu privire la propriul lor
statut politic.
Mi!carea naional$ s-a putut afirma desigur acum, n condiiile favorabile ale
reformismului imperial. Politica de reforme, iniiat$ dup$ 1740 de Maria Terezia, cu
marja ei de toleran$, amplificat$ printr-o implicare att de personal$ de fiul !i
succesorul ei, de Iosif al II-lea, n pofida caracterului s$u absolutist !i centralizator, ce
lovea n separatismul conservator !i exclusivist al naiunilor politice constituionale,
a f$cut posibil un cadru oficial !i legal de aciune romneasc$.


Paradoxal, n ce-i prive!te pe romni, aceast$ r$sturnare reformatoare de valori,
a putut fi invocat$ inclusiv ca punct de plecare al r$scoalei lui Horea, moment !i el
decisiv prin conotaiile sale naionale grevate n nc$rc$tura sa evident masiv social$ !i
antifeudal$.
Dup$ r$scoal$ problematica romneasc$ n con!tiina contemporanilor se
contureaz$ mai limpede n toate articulaiile sale: sociale, religioase, naionale !i
politice. Dac$ r$scoala a solidarizat $r$nimea n lupta pentru emancipare social$ peste
deosebiri confesionale de unii sau ortodoc!i, lupta politic$ la nivelul intelectualit$ii,
pentru emancipare naional$, dup$ r$scoal$ dep$!e!te !i ea acela!i prag. n cadrul
naional de ansamblu Supplex libellus este expresia de vrf pe acest plan al luptei,
planul emancip$rii politice.
Momentul redact$rii suplicii la 1791 !i aciunea petiionar$ ntreprins$ acum se
leag$ nemijlocit de mprejur$rile provocate de moartea lui Iosif al II-lea (n februarie
1790) !i pr$bu!irea sistemului reformist, care i-a urmat. Sub presiunea forelor
conservatoare, tradiionaliste, n special ale nobilimii, nemulumirile acesteia ndelung
mocnite la adresa absolutismului reformist imperial, izbucnesc f$i!. Cuvntul de
ordine n agitaia !i tensiunile momentului este acela al restituirilor, al revoc$rii
ordinelor prin ntoarcere la st$rile de la 1780, ba chiar mai de dinainte. Nobilimea, n
delirul unui entuziasm patriotic, naionalist, se !i vedea repus$ integral n vechile
libert$i !i imunit$i, visa o restitutio in integruma sistemului constituional al celor
trei naiuni.
Adun$rile de comitat din prim$vara lui 1791 jubileaz$ de revenirea n for$ la
vechile prerogative ale instituiei, se cere !i convocarea de urgen$ a dietei
Principatului, se reconstituie ordinea veche a comitatului, se trece la nlocuirea
funcionarilor regimului iosefin, se cere nlocuirea acestora din toate oficiile publice
ale $rii. Se cere desfiinarea tuturor nlesnirilor f$cute iobagilor, rencorporarea lor
discreionar$ n sistemul exclusiv al raporturilor senioriale, unde, chipurile, ar fi la
ad$post de ap$sarea lor public$, pe care o deplnge cu perfidie !i cinism. Adun$rile
desfid inclusiv reglement$rile urbariale tereziene, m$surile iosefine n acest sens,
inclusiv dreptul de liber$ mutare a iobagului. O nver!unare aparte se dezl$nuie fa$ de
m$sur$torile cadastrale, de conscripiile oficiale ale populaiei; actele acestor operate
sunt adunate !i arse public. Se cere eliminarea limbii germane din !coli, din
administraie; s$ se revin$ la vechiul sistem de educaie cu revenire la manualele vechi,
n limba matern$, adic$ maghiar$; aceasta s$ fie limba, al$turi de limba latin$, n care
s$ se desf$!oare activit$ile nu numai n !coli ci !i limba oficial$ administrativ$, n
acest sector n exclusivitate. Se nl$tur$, n general, punct cu punct toate hot$rrile
vechiului regim ca fiind inovaii d$un$toare $rii !i binelui public. Naiunea !i cuvntul


toleran$ sunt echivoce !i d$un$toare. S$ se revin$ la noiunile !i limbajul
caracterizat de regimul exclusiv al religiilor recepte" iar biserica romneasc$ s$ fie
recunoscut$ numai dac$ s-a unit cu una din aceste religii. S$ se admonesteze !i
supravegheze preoimea romneasc$, s$ i se retrag$ nlesnirile acordate ei, sau bisericii
romne!ti, bunurile dobndite n regimul toleranei s$-i fie retrase, s$ revin$
st$pnului de drept, adic$ nobilimii. Planeaz$ nc$ n atmosfera acestor adun$ri
nelini!tea exprimat$ n tonalit$i grave la gndul revenirii unei noi horiade, de unde
o nver!unat$ discriminare n bloc la adresa romnilor, cauz$ !i instrument principal n
dec$derea $rii, etc. etc. Se cere n consecin$ !i desfiinarea regimentelor de grani$,
revenirea la libert$ile de alt$dat$ ale secuilor.
O exaltare asem$n$toare !i n rndul naiunii s$se!ti, de restituire n drepturile
sale exclusive n P$mntul Cr$iesc, att de uzurpate de regimul concivilit$ii n care a
fost posibil$ !i integrarea romnilor.
A!adar, o solidarizare general$ a forelor conservatoare, o dezbatere pn$ la
elementele de detaliu ntr-un rechizitoriu sever la procesul f$cut regimului absolutist.
Hot$rrile adun$rilor de jurisdicii locale sunt apoi cuprinse n instruciuni
corespunz$toare de care s$ uzeze deputaii acestora la dieta $rii ce urmeaz$ a fi
nentrziat convocat$.
Fa$ cu toate acestea, romnii !i ei, !i strng rndurile, se in la curent cu
mersul evenimentelor, a!a cum o reflect$ susinuta coresponden$ schimbat$ ntre
frunta!ii intelectuali ai naiunii, cu aluzii abia mascate la lucrul de tain$ al neamului,
dezb$tut ntre ei !i la ntlniri de obicei restrnse. Iniiative din mai multe direcii se
concretizeaz$ n proiecte de memorii, n ncercarea de a concretiza un efort conjugat
care s$ polarizeze aciunea la nivelul celor doi episcopi ai bisericilor ortodox$ !i unit$,
Gherasim Adamovici !i Ioan Bob. ntr-o atmosfer$ nc$rcat$ de febra restituirilor, cu
trimitere la trecutul istoric, de la cel mai apropiat pn$ la secolele de nceput ale
raporturilor dintre popoarele diferite ale $rii, romnii r$spund n acest joc de referine,
cu aceea!i moned$. Cel mai activ se arat$ a fi Ioan Para, vicarul unit al N$s$udului. El
este autorul, sau coautorul mai multor memorii alc$tuite din lunile mai-decembrie
1790, prin care se cere reprezentare romneasc$ n diet$, prin deput$ii proprii, cu drept
de vot, se cere congres naional !i recunoa!terea romnilor ca a patra naiune
constituional$. Argumentele anticipeaz$ pe cele din Supplex. Cererile sunt redactate
fie n numele clerului, fie n numele regimentelor romne!ti de grani$. Asociaz$ la
semn$tura proprie !i semn$turile altora, a lui Petru Maior, respectiv a lui Ioan
Halmaghi, vicarul F$g$ra!ului, !i a lui Chiril )opa, protopopul Sibiului. Petiie dup$
petiie pleac$ spre episcopi, spre guvern, spre mp$rat, atr$gnd dezaprob$ri oficiale !i
chemarea la ordine. Refuzat de episcopul din Blaj se adreseaz$ lui Ignatie Darabant, la


Oradea. Eforturile converg n cele din urm$ spre Oradea unde, din elementele deja
prezente n suita memoriilor precedente a fost redactat ntr-o prim$ form$ n limba
german$, textul final al actului de baz$ al Supplex-ului care n varianta sa latin$ urma
s$ fie naintat suveranului. Memoriul n limba latin$ n-a fost ns$ preluat ad litteram.
Din analiza comparativ$ a celor dou$ variante se v$de!te ns$ c$ versiunea german$
(care formuleaz$ numai trei puncte de revendic$ri) este una preliminar$ !i c$ a putut fi
conceput$ !i redactat$ de Iosif Mehe!i concipist la Cancelaria aulic$.
Versiunea latin$, textul ultim, cel naintat mp$ratului, a fost definitivat tot la
Oradea, fiind preg$tit !i expediat la 28 martie 1791. El trebuie c$ a fost rezultatul unei
colabor$ri colective n care se reg$se!te contribuia direct$ sau cuno!tinele n materie
a unor juri!ti !i istorici printre care: Iosif Mehe!i, Ioan Para, Samuil Micu, Petru
Maior, Ignatie Darabant, Ioan Piuariu-Molnar, Gheorghe 'incai !i alii.
Ajuns n minile mp$ratului, acesta l-a trimis dietei cu rescriptul din 18 mai
1791, nu naite de a avea referatul cancelarului aulic al Transilvaniei. n esen$
referatul e total negativ. Cererile formulate n suplic$ n-au nici un temei, sunt
nejustificate, ba chiar primejdioase. Romnii s$ fie tratai n continuare dup$
prevederile articolului VI din legiuirile anului 1744 conform c$ruia ei se socotesc parte
a naiunii pe teritoriul c$reia locuiesc !i trebuie s$ se supuna jurisdiciilor respective.
Dieta, att de mult a!teptat$ de St$ri, ale c$rei lucr$ri ncepuser$ n 21
decembrie 1790 (au durat pn$ la 9 august 1791) ia act de memoriul romnilor n iunie,
cnd i-a fost citit n !edin$ plenar$. Din plecare dieta s-a ar$tat surprins$, apoi
consternat$, apoi indignat$ de cutezana actului. Nici nu e de mirare. Componena
dietei arat$ o proporie preponderent nobiliar$, de 85% sub raport social, naional fiind
absolut neromneasc$, cu 90% unguri !i secui !i 10% sa!i. Romnii? Unul singur,
episcopul Ioan Bob, !i acesta nu ca reprezentant al naiunii sale, ci ca regalist. n acest
fel memoriul este sortit unui e!ec total. ncredinat de diet$ spre examinare unei
deput$ii interne, aceasta refer$ negativ. Respinge mai cu seam$ fundamentul istoric al
memoriului: romnii nu sunt urma!ii originarilor la care trimite istoria ndep$rtat$, ci
venetici din $rile vecine; doar n inuturile F$g$ra!ului !i al Hunedoarei ar mai fi din
aceia, dar ei se bucur$, ca nobili, de toate libert$ile condiiei lor sociale, al$turi de
ceilali nobili ai $rii; la fel se bucur$ de toate libert$ile religioase acei romni care s-
au decis sau se vor decide s$ se uneasc$ cu una sau alta din religiile recepte. 'i ceea ce
ar putea fi luat cu titlu de concesie din referatul deput$iei ascunde de fapt aceea!i
poziie de marginalizare la adresa romnilor. Se admite, astfel, ideea de a se cultiva
acest popor, ncepnd cu preoimea, dar numai cu o instrucie minimal$, nicidecum
peste pragul de interes al ocupaiilor agricole la care s$ r$mn$ preoii dimpreun$ cu
credincio!ii lor.


Opiniile comisiei au fost desigur nsu!ite de diet$, primite ca atare att la
Consiliul de Stat ct !i la cancelaria aulic$. Cu aceasta, oficial, aciunea romnilor
putea fi considerat$ pe deplin nchis$.
ncerc$rile ulterioare de a reactualiza doleanele n-au avut nici ele mai mult
succes, ba chiar au fost respinse cu opinii !i mai tran!ant negative, iar la proiectul de
cultivare a neamului romnesc se mai adaug$ grija de a g$si pentru susinerea lui,
modalitatea de a se r$spndi ntre romni limba maghiar$.
n aceste condiii, ale unui regim politic de un conservatorism sever, avnd de
nfruntat primejdiile dezl$nuite de revoluia francez$ n expansiunea ei continental$,
mi!carea revendicativ$ !i pierde o vreme acuitatea. Problema romneasc$ trece astfel
din planul aciunilor politice f$i!e, prelungindu-se n polemicile erudite ale nv$ailor
vremii. Spiritul !i experiena Supplex-ului vor r$mne ns$ teren de referin$, firul
c$l$uzitor al luptei naionale pe mai departe.
Actul se va dovedi !i n posteritate unul fundamental pe drumul afirm$rii
poporului romn ca naiune, marcnd decisiv acest proces prin nc$rc$tura sa
doctrinar$. El a fost judecat astfel nu numai n con!tiina romneasc$, ca parte
constitutiv$ a acesteia, ci !i, indirect, n con!tiina ostil$ a str$inilor, prin vehemena cu
care a fost contestat.
De la notele critice ale lui Eder cu care acesta nsoise ediia actului din chiar
anul dezbaterii !i respingerii sale, cu r$spunsurile polemice ce nu au ntrziat s$ le
ntmpine, angajate de Samuil Micu, Gheorghe 'incai, Petru Maior !i Ioan Budai-
Deleanu, confruntarea continu$ neostoit !i cu aceea!i fervoare pn$ n zilele noastre.
Cnd aceast$ confruntare va avea de!tept$ciunea s$ se desprind$ de ceea ce un text
polemic de epoc$ numea amorul propriu intolerabil, lipsa de exigen$ fa$ de sine
de nesuferit caracteristic$ nd$tinat$ a acelor creaturi insuportabile, numite pseudo-
savani, o reconciliere folositoare p$rilor s-ar putea s$ fie !i adev$rat$.

NOTE


1. Histoire de la Transylvanie. Sous la direction de Bla Kpeczi, Budapesta, 1991, p. 400.
2. Ediia M. Kog*lniceanu, III, 1874, p. 379.
3. N. Iorga, Acte romne*ti *i cteva grece*ti din archivele Companiei de comer% oriental
din Bra*ov, V*lenii de Munte, 1932, p. 197-204.
4. Din istoria Transilvaniei, I, ediia a III-a, Editura Academiei, Bucure!ti, 1963, p. 237.
5. Traducerea memoriului lui Alexandru 'terca 'uluiu, Istoria Horii *i a poporului
romnesc din Mun%ii Apuseni *i Ardealului, n Izvoarele r*scoalei lui Horea. Seria B.
Izvoare narative, vol. II, Editura Academiei, Bucure!ti, 1983, 371-380.6. D. Prodan, Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Siebenbrgen, n Sdost-
Forchungen, XXIX, 1970, p. 3-42.
7. Eckhart Ferenc, A Bcsi udvar jobbgypolitikja 1761-1790-ig, n Sz*zadok, 90, 1956,
p. 110-112.
8. D. Prodan, Problema iob,giei n Transilvania 1700-1848, Editura 'tiinific* !i
Enciclopedic*, Bucure!ti, 1989, p. 106-186.
9. J.-P. Brissot, Seconde lettre d'un defenseur du people . l'empereur Joseph II, Dublin
(sic!), 1985, p. 67-68.
10. Pentru problematica r*coalei lui Horea n general vezi mai pe larg Nicolae Densu!ianu,
Revolu%iunea lui Horea n Transilvania *i Ungaria 1784-1785. Scris* pe baza
documentelor oficiale, Bucure!ti, 1884, VI + 523p.; D. Prodan, R,scoala lui Horea, Ediie
nou*, rev*zut*, vol. I-II, Bucure!ti, 1984, 623 + 775 p.
11. Magyari Andrs, A Horea vezette 1784. vi parasztfelkels a forrsok tkrben,
Editura Kriterion, Bucure!ti, 1984, 361 p.
12. D. Prodan, L'Ultimatum des paysans adress . la noblesse dans l'insurrection de
Horea, n Revue Roumanie d'histoire, 18, 1979, no. 4, p. 687-698.
13. Nicolae Edroiu, Horea's Uprising. European Echoes, Editura Academiei, Bucure!ti,
1984, p. 47-186.
14. D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria form'rii naiunii romne, Editura
'tiinific* !i Enciclopedic*, Bucure!ti, 1984, p. 9.
15. D. Prodan, op. cit., p. 188.