Sunteți pe pagina 1din 38

I STORI A ROMNI EI .

TRANSI LVANI A, Volumul I ,


Edit. George Bariiu, Cluj-Napoca, 1997, p.63-114.
Capitolul I

SOCIETATEA UMAN DIN TERITORIUL INTRACARPATIC
N EPOCA VECHE
Dr. Ioan Glodariu

1. nceputurile i culeg#torii
2. Cultivatorii
3. Indoeuropenii
4. Tracii
5. Dacii
Limba dacilor. A doua epoc# a fierului pe teritoriul Daciei. Emisiunea monedelor.
Istoria politic# din secolul II .e.n. pn# la sfritul secolului I e.n. Vecinii. Hotarele
Daciei. Statul dac n timpul lui Burebista. Civiliza&ia dacilor n a doua etap# a epocii La
T'ne (150 .e.n.-106 e.n.). Structura social# a Daciei. Via&a spiritual#. Scrisul i
cunotin&ele tiin&ifice. Statul dac n timpul lui Diurpaneus-Decebal. R#zboaiele daco-
romane de la sfritul sec.I e.n. i de la nceputul sec.II e.n.

1. NCEPUTURILE #I CULEGTORII

La nceputul pleistocenului se definitiveaz# consolidarea lan&ului muntos al Carpa&ilor
care a segmentat marele bazin de ap# ter&iar n enormele lacuri panonic i transilv#nean,
retrase treptat, odat# cu creionarea celor trei trepte de relief: mun&i, dealuri, cmpii. Clima este
aceea caracteristic# a epocii glacia&iunilor, cnd climatul rece alterna cu cel moderat.
Dup# descoperirile de unelte f#cute la Bugiuleti i n regiunea dintre rurile Olt i
Arge (toate n vestul Munteniei), primele analoge cu acelea de la Seneze (Fran&a), databile pe
la 2.000.000-1.800.000, i de la Vertessls (n Ungaria), unde s-au g#sit resturi de
pitecantrop asociate cu unelte apar&innd culturii de prund, teritoriul Transilvaniei poate fi
inclus n aria de evolu&ie a speciei umane, n aa-numitul protopaleolitic.
Cele mai vechi descoperiri de unelte de pe teritoriul transilv#nean (Ocna Sibiului i
Ios#el) apar&in paleoliticului inferior i pot fi datate nainte de 600.000. Paleoliticul n
general acoper# integral epoca glacia&iunilor (1.200.000-15.000).
n epoca urm#toare, n paleoliticul mijlociu (120.000-40/35.000) descoperirile din
spa&iul transilv#nean apar&in faciesurilor Europei Centrale i Europei R#s#ritene a culturii
musteriane. Au fost locuite att peterile, de felul celor de la Bordul Mare - datat cu
14 -2400
+1200
C 37.850
B.C., - Nandru, Gura Cheii, ct i locurile deschise, ca la Boineti - Bixad,
Remetea, Ios#el i Ocna Sibiului.
La sfritul pleistocenului superior n paleoliticul superior (40/35.000 - 18/15.000) se
constat# diferen&ierea zonal# a culturilor, n Transilvania fiind prezente att cultura
aurignacian! (la Ohaba Ponor, Cioclovina, Gura Cheii, Petera-Moeciu, toate n peteri, i la
Boineti, Remetea, C#lineti, Cremenea, Tincova, n aer liber), ct i cultura gravettian!
oriental# (Remetea, Boineti, Gura Cheii, Tincova, Coava). n a doua faz# a acestor culturi
este manifest# tendin&a de microlitizare a uneltelor.
Materia prim# pentru arme i pentru unelte este de provenien&# local#: cuar&uri,
silexuri, mai trziu obsidiana i osul. Locuirile comunit#&ilor omeneti sunt n general de
scurt# durat#, caracteristic# fiind pendularea dup# hran# ct# vreme omul tr#ia din ceea ce-i
oferea natura, prin vnat i cules.
Resturi osteologice umane s-au descoperit doar n petera de la Cioclovina (o calot#
cranian# cu tr#s#turi neanderthaloide apropiate de tipul Cro-Magnon), iar n petera Ciurului
Mare amprentele picioarelor unui b#rbat, a unei femei i a unui copil (cu caractere cro-
magnoide i unele neanderthaloide). Tot paleoliticului superior i apar&ine pictura rupestr# din
petera Cuciulat (pe care se disting un cal i o felin#) aflat# n apropierea a dou# aez#ri
gravettiene.
n epipaleolitic-mezolitic, care se ntinde pe durata tardiglaciarului (15.000-10.000
.e.n.) i la nceputul halocenului (de la 10.000 .e.n. ncoace), nc#lzirea treptat# a climei pn#

la cea de ast#zi a determinat retragerea spre nord a vnatului mare, pe loc r#mnnd doar cel
mijlociu (bovine, calul, mistre&ul, cerbul etc.). Ca urmare, grupurile omeneti se divizeaz#,
fenomen manifestat n civiliza&ia material# prin apari&ia faciesurilor locale, microlitizarea
uneltelor i folosirea pe scar# mare a arcului i a s#ge&ii. Comunit#&ile omeneti sunt att ale
epipaleoliticilor cu civilizaia gravettian! trzie ca n Banat, ct i ale mezoliticilor veni&i
diviza&i n mai multe grupuri: cu civilizaie tardenosian! din Europa Central# n Criana i n
zona intracarpatic# (la Ciumeti i Constanda-L#d#u&i) i azilian! (din petera Ho&ilor de la
B#ile Herculane) ncadrat# n civiliza&ia tardigravettian! de aspect romano-azilian! venit#
dinspre Italia spre Dun#re, semnalat la Por&ile de Fier (la Dubova - datat# cu C
14
10.650 120
i 8175 200 B.C.), c#reia i apar&ine i cultura Schela Cladovei (tot la Dubova i la
Ogradena), unde abund# uneltele de os. Mormintele acestei culturi, cu schelete chircite sau
ntinse, uneori duble, pres#rate cu ocru rou, dovedesc evolu&ia credin&elor religioase i
existen&a distinc&iei clare ntre via&# i moarte. Mediile de vrst# pentru b#rba&i sunt ntre 40-
44 i 55-59 ani, pentru femei de 30-39 ani, iar speran&a de via&# 27,8 ani, toate cifre foarte
ridicate pentru acea epoc#. Dar n aria aceleiai culturi s-au constatat mortalitatea infantil#
ridicat# i chiar practicarea infanticidului.

2. CULTIVATORII

Neoliticul (6500-2700 .e.n.) este aceea epoc# din istoria umanit#&ii cnd s-au petrecut
cele mai mari schimb#ri structurale ale modului de via&#, cnd s-a trecut de la faza de
culeg#tori, de la omul pr#dalnic al naturii, la faza de cultivatori, la omul capabil s#-i asigure
cele necesare subzisten&ei prin propria munc# f#cut# n acest scop, prin cultura p#mntului i
prin domesticirea i creterea animalelor, nct cu dreptate se vorbete despre revolu&ia
neolitic#, revolu&ie n mentalitatea omului, implicit n activitatea sa. Pe teritoriul
Transilvaniei, ca de altminteri n ntregul sud-estul i par&ial centrul Europei-pentru a r#mne
la o zon# restrns#-trecerea la neolitic este un fenomen de acultura&ie, noul mod de via&# fiind
adus de popula&ii nou venite din Asia Mic# prin sudul Peninsulei Balcanice, care i-au asimilat
pe aborigenii epipaleolitici i mezolitici.
Relieful era cel de ast#zi, adic# f#r# interven&iile antropogene ulterioare cunoscute. Pe
durata neoliticului s-a constatat existen&a unui optim climatic ntre 7000-5000 .e.n., dup# care
a urmat o clim# cald# i umed# pn# pe la 3000-2800 .e.n., urmat# de clim# cald# i uscat#.
Aceast# evolu&ie a climei i-a pus amprenta pe dezvoltarea societ#&ii umane nc# dependent#
de natur#. n faun# predomin# bovinele i ovi-caprinele, cele din urm# cu originea n Asia
Mic#, apoi bovinele de talie mai mic#, ovi-caprinele, suinele, domesticirea calului i de pe la
nceputul mileniului al III-lea ovinele cu talia mare n echilibru cu bovinele i binen&eles
calul.
Epoca neolitic#, a pietrei noi, n func&ie de aspectul civiliza&iei materiale, a fost
mp#r&it# n trei perioade: timpurie (6500-4800 .e.n.), cnd ariile culturale sunt foarte ntinse,
dezvoltat# (4800-3500 .e.n.) caracterizat# prin restrngerea ariilor civiliza&iilor, i eneolitic#


(3500-2700 .e.n.)
1
cnd ariile culturale se extind din nou, dar f#r# a ajunge la ntinderile din
perioada timpurie.
La unelte se constat# perpetuarea microlitelor, dar mai ales utilizarea noilor tehnici,
lefuirea i perforarea, care le-a sporit considerabil randamentul, folosirea mai accentuat# a
cornului i a osului mai ales pentru confec&ionarea s#p#ligilor, chiar a br#zdarelor de plug,
apari&ia i dezvoltarea uimitoare a ol#ritului i utilizarea cuprului, mai nti nativ, poate apoi a
celui din minereuri, i a aurului. Practicarea agriculturii, cultivarea grului, a orzului, a
meiului (plante aduse n teritoriile noastre) au determinat accentuarea stabilit#&ii comunit#&ilor
chiar dac# pendul#rile nu au disp#rut din pricina necesit#&ii schimb#rii periodice a terenurilor
cultivate epuizate. Se dezvolt# creterea animalelor i domesticirea lor (n afar# de bovine i
mistre&) i apar i se dezvolt# meteugurile: prelucrarea pietrei, a cuprului i a aurului, ca i
cele casnice, torsul i &esutul. n ol#rit se produceau dou# categorii de ceramic#, de uz comun
i fin#, ars# oxidant i inoxidant, n cuptoare simple sau cu reverbera&ie, ornamentat# prin
incizie, excizie, imprimare i pictat# cu motive geometrice i spiralo-meandrice, alerg#toare
sau n cadre, dispuse pe toat# sau aproape toat# suprafa&a vasului sau tectonic, n registre,
unele adev#rate capodopere. Fiin&eaz# chiar centre de produc&ie ca n ariile civiliza&iilor
Petreti i Ariud-Cucuteni. Tot n aceast# epoc# se nfirip# i se dezvolt# schimbul ntre
comunit#&i omeneti, din comunitate n comunitate, pn# la mari distan&e.
Locuin&ele sunt fie n mare parte sau par&ial s#pate n p#mnt, fie de suprafa&#, unele
cu platforme, altele pe piloni, adesea foarte mari (15 x 10 m), cu dou# - trei nc#peri, cu
acoperiul n dou# ape, cu deschiz#turi pentru ferestre i intr#ri, chiar portale decorate.
Aez#rile s-au fondat pe cursul apelor, uneori cu locuin&ele r#sfirate, dar mai ales compacte,
cu construc&iile n iruri, cu o pia&# unde domin# o cl#dire de mari dimensiuni, adesea de
lung# durat# ct# vreme nc# din neoliticul dezvoltat apar aez#rile de tip tell, adic# cu straturi
succesive de construc&ii care au dus la n#l&area, creterea pe vertical# a aez#rii. Nu lipsesc
nici acelea fondate pe forme de relief dominante i tot din neoliticul dezvoltat se cunoate cel
mai vechi an& de ap#rare de pe teritoriul Romniei.
n via&a social# este sigur# descenden&a matriliniar# dar nu se poate sus&ine existen&a
matriarhatului, la fel cum sunt certe existen&a propriet#&ii private i a diferen&ierii sociale.
Cultura spiritual# este dominat# de credin&ele religioase, de practici magico-religioase,
preponderent fiind cultul fecundit#&ii i fertilit#&ii personificat n statuete feminine (950 la mie
din totalul statuetelor). Al#turi apare adesea acolitul mascul, simbol al cultului virilit#&ii
reprezentat mai ales de statuetele de cornute, dar se practica i cultul soarelui i al mor&ilor. Se
cunosc chiar adev#rate sanctuare, cum este de pild# acela de la Par&a, n interiorul c#ruia, ntre
altele, se afla masa-altar cu busturile divinit#&ii feminine mpreun# cu acolitul s#u cornut.
Primii neolitici ajuni pe teritoriul Transilvaniei sunt purt#torii culturii Gura Baciului-
Crcea, care se remarc#, ntre altele, prin ceramica pictat# i prin capetele umane sumar
cioplite, descoperite n prima aezare eponim#, cu analogii la Lepenski Vir, la sud de Dun#re.
Neoliticii timpurii au fost de talie mic#-mijlocie, dolico sau mezocefali, mediteranoizi cu
caractere protoeuropoide accentuate. Ei au fost urma&i de creatorii culturii Starcevo-Cri$,
r#spndit# din Grecia pn# n vestul Ucrainei, cu ceramic# pictat# cu alb, rou, negru i cu

pintadere cu analogii n Orientul Apropiat i n Thesalia. Att unii, ct i ceilal&i apar&in
neoliticului timpuriu, adic# sunt cei care au neolitizat teritoriile unde au ajuns.
n neoliticul dezvoltat se accentueaz# sedentarismul i ncepe prelucrarea cuprului
folosit la nceput pentru unelte mici i podoabe. Comunit#&ile de pe teritoriul transilv#nean
sunt purt#torii culturilor Vin'a-Turda$ (n aria ei, la T#rt#ria s-au descoperit celebrele t#bli&e
de lut, dar care sunt mai trzii), de origine sud-balcanic#, Tisa, a Ceramicii liniare (r#spndit#
din Fran&a pn# la Bug) i Precucuteni.
Eneoliticul aduce nmul&irea uneltelor de cupru (topoare-dalt#, topoare-ciocan),
apari&ia cuptoarelor cu reverbera&ie i este reprezentat de purt#torii culturilor Petre$ti (n
centrul i par&ial vestul Transilvaniei, cu ceramic# pictat#), Ariu$d-Cucuteni-Tripolie (cu
locuin&e n iruri, cu ceramic# pictat# n aceleai culori, alb, rou, negru), Romne$ti-
Tiszapolgr (n Criana, Banat, interiorul arcului carpatic), Gorne$ti-Bodrogkerestur (n
Banat) i grupul Decea Mureului (cu originea n stepele nord-pontice).


3. INDOEUROPENII

n perioada de trecere de la eneolitic la epoca bronzului (2700-sfritul mileniului
III .e.n.) - numit# aa din pricina absen&ei totale a produselor de bronz i chiar a dec#derii
metalurgiei cuprului - p#trund masiv n teritoriul transilv#nean popula&ii din nordul M#rii
Negre, nrudite cu purt#torii culturii Decea Mureului, se nt#rete ginta patriarhal#, crete
rolul familiei pereche, iar pe plan spiritual cultul uranian, n spe&# a soarelui, cu nceputuri n
neolitic, care devine acum preponderent. Din punct de vedere antropologic se constat#
apartenen&a la fondul protoeuropean. n economie, ca urmare a noilor veni&i, ca i din pricina
accentu#rii climatului stepic, sporete ponderea creterii vitelor, de unde rezult# i pendularea
comunit#&ilor omeneti pe teritorii ntinse.
n Transilvania apar i se dezvolt# civiliza&iile Coofeni (pe fond local cu aport
Cernavod# I i III i cu impulsuri sudice) cu aria din nordul Bulgariei pn# n Maramure,
Baden, cu aria din Austria pn# n Transilvania, Kostolac, sporadic n Banat i Vu'edol, n
Banat i vestul Crianei, ambele intruse dinspre fosta Iugoslavie. Se practic# inhuma&ia dar
apare pentru prima oar# incinera&ia, indiciul unor profunde schimb#ri n via&a spiritual#,
implicit n conceperea mor&ii.
Pe durata acestei perioade n Transilvania - i n teritoriile nvecinate - s-a petrecut
unul dintre cele mai importante procese: p#trunderea masiv# a indoeuropenilor i asimilarea -
ultima din preistoria Romniei - de c#tre acetia a popula&iilor eneolitice. Ei sunt str#moii
popoarelor care se vor cristaliza mai trziu, ai tracilor, ilirilor i grecilor, pentru a r#mne doar
la zona carpato-balcanic#, creatorii civiliza&iilor din epoca bronzului i din epoca fierului.
nceputul epocii bronzului (circa 2000-1150 .e.n., cu trei faze: timpurie 2000-1500,
mijlocie 1500-1300 i trzie 1300-1150 .e.n.)
2
, a fost stabilit n jurul anului 2000 .e.n., n
func&ie de apari&ia primelor produse din noul metal, de fapt aliajul ob&inut din cupru cu
cositorul, antimoniul sau arsenicul. Civiliza&iile epocii s-au format pe fondul local cu aporturi


sudice, r#s#ritene i vestice, dar originea bronzului din Europa Central# este improbabil#
pentru c# primele piese din Transilvania con&in arseniu, ceea ce trimite spre aria est
mediteranean#. n schimb, avntul metalurgiei bronzului a avut ca suport mai ales leg#turile n
primul rnd cu Boemia, de unde se aducea cositorul care lipsete n teritoriile transilvane.
Ob&inerea noului metal presupune avansate cunotin&e tehnologice, de dozare a adaosului la
cupru n func&ie de duritatea dorit# a aliajului (n general pn# la 10% cositor), turnarea n
tipare i folosind procedeul cerii pierdute, chiar gravura, mai ales au repousse la pl#ci i foi.
Bog#&ia n cupru a Transilvaniei a transformat-o n unul dintre cele mai mari centre
metalurgice ale Europei. Dup# ultima statistic#, piesele de bronz descoperite se ridic# la circa
25.000 din care 2000 apar&in bronzului timpuriu i mijlociu, 4000 bronzului trziu, vreo 1400
Hallstatt-ului B i C, iar restul de aproape 18.000 Hallstatt-ului A, adic# din perioada de
trecere de la epoca bronzului la prima epoc# a fierului. Tocmai atari constat#ri au dus la
crearea acestei perioade de trecere n pofida apari&iei tot atunci a primelor obiecte de fier. S-
au produs topoare de diferite tipuri, inclusiv de lupt# cu disc sau cu disc i spin, s#bii, securi,
br#&#ri, ap#r#toare de bra&, fibule (inclusiv cele de tip passementerie, adev#rate virtuozit#&i de
meteug i art#), c#ld#rue etc. Gama produselor se diversific# n bronzul mijlociu de cnd
fiin&eaz# mari ateliere i se nmul&esc depozitele de obiecte de bronz (inventare de ateliere,
averi comunitare, ale unor efi, unele chiar rituale).
Se dezvolt#, de asemenea, prelucrarea aurului ob&inut prin sp#larea nisipului aurifer
din puzderia de ruri locale cu astfel de bog#&ie; din el se produc vase (ca n Bihor, la Biia),
br#&#ri (cele de la Trgu- Mure au protome de bovine i corpul cu perle n relief), discuri-
falere, arme (mai ales topoare, nsemne ale puterii, unele ornamentate), descoperite izolat sau
n tezaure ca la *ufal#u, Saras#u, +mig, Gr#niceri, Pecica, V#rand, S#cuieni, Sacou Mare,
Firiteaz, Sntana, majoritatea n ariile civiliza&iilor Sighioara-Wietenberg i Otomani.
Dar principalele ndeletniciri au r#mas agricultura i creterea vitelor aflate n firescul
echilibru - intensitatea primei fiind demonstrat# de miile de seceri descoperite - pn# la
sfritul epocii cnd p#trunderea unor popula&ii din est i schimb#rile climatice au determinat
o cretere a ponderii economiei pastorale.
Leg#turile de schimb se intensific# f#r# precedent fiind practicate pe distan&e
considerabile. Obiectele schimbului erau mai ales piesele de bronz, armele transilvane ajunse
pn# n zona Oderului i Elbei de unde se aduceau cositor i chihlimbar, dar i ajungerea aici a
s#biilor miceniene, a psaliilor din os i corn, ca i a carelor cu patru ro&i, care indic# leg#turi
cu sudul i Asia Mic#, la fel ca i revenirea spectacular# a spiralei n ornamentare, a perlelor
de faian&# sudice sau central-europene.
Aez#rile se nmul&esc corespunz#tor sporului demografic, sunt de lung# durat#, unele
nt#rite, cu locuin&e preten&ioase i cu arme multe n ele. Ne afl#m n plin# epoc# eroic#,
analog# celei din Grecia, cu numeroase conflicte.
Organizarea social# era de tip patriarhal, cnd se constituie marile uniuni de triburi.
Este epoca democra&iei militare i a sensibilelor diferen&e de avere ilustrate de locuin&e, de
inventarul lor i al mormintelor, de tezaure, uneori de marile averi de familie.

Via&a spiritual# este dominat# de neta predominare a cultului uranian, al soarelui i al
altor astre, pentru care s-au construit sanctuare de felul celui de la S#lacea din aria civiliza&iei
Otomani. n credin&e se consolideaz# schimb#rile petrecute dinainte, materializate n
r#spndirea incinera&iei, f#r# s# dispar# ns# inhuma&ia. +i cu toate c# nu dispunem de tiri
literare, dat fiind aportul de popula&ie din aceste zone c#tre sudul Peninsulei Balcanice, care
indic# un stadiu apropiat de dezvoltare, sunt de presupus existen&a legendelor, perpetuate i
amplificate genera&ie de genera&ie, ce cntau fapte de vitejie, eroi fictivi i reali. La fel se
poate presupune umanizarea n manifest#ri a zeit#&ilor chiar dac# ele nu au fost eternizate prin
produse de art# major# sau de toreutic#. n aceast# privin&# nu este exclus# func&ionarea unei
interdic&ii de materializare, de cioplire a chipului divinit#&ilor, cum s-a ntmplat i la alte
popoare n epoci diferite. Tot pe durata epocii n discu&ie a continuat procesul de separare
lingvistic#, ncheiat c#tre sfritul mileniului II, cnd se poate vorbi cu certitudine de
conturarea celor trei popoare din Peninsula Balcanic# i par&ial din centrul Europei: tracii,
ilirii i grecii.
Civiliza&iile bronzului timpuriu sunt Nir (r#spndit# i n Ungaria i sud-estul
Slovaciei), caracterizat# prin aez#ri pe dune de nisip, i Glina I I I - Schneckenberg (Dealul
Melcilor de la Braov) ale c#rei nceputuri sunt nc# din perioada de trecere, extins# din
Muntenia n sud-estul Transilvaniei i Oltenia, caracterizat# prin aez#ri pe toate formele de
relief, prin practicarea inhuma&iei i a incinera&iei n ciste. Ea va constitui fondul civiliza&iilor
bronzului mijlociu.
n a doua etap# a epocii bronzului paleta civiliza&iilor este mult mai bogat#: Periam
(Periam-Mokrin-Pan-evo), r#spndit# n sudul Crianei, Banat, nord-estul Serbiei i nord-
vestul Bulgariei, cu produse de bronz, mai ales podoabe, practicnd inhuma&ia; Pecica,
dezvoltat# din Periam i r#spndit# ntre Dun#rea Mijlocie, Tisa i Mureul Inferior, cu tipare
pentru turnat arme, tezaurele de aur de la Pecica i Rovine, i cu inhuma&ie chircit#; Otomani,
dezvoltat# pe fond Baden nc# din bronzul timpuriu i perpetuat# pn# la sfritul epocii,
r#spndit# ntre Mure, Mun&ii Apuseni i Tisa pn# n Slovacia, cu aez#ri fortificate i pe
insule, cu depozite de bronzuri la Apa, Valea Chioarului n Transilvania, Haidu Samson n
Ungaria, cu s#bii specifice cu mner plin, topoare cu disc, cu practicarea inhuma&iei, apoi a
incinera&iei, cu sanctuarul de la S#lacea; Sighi$oara-Wietenberg (Dealul Turcului), dezvoltat#
pe fond Co&ofeni n centrul i Cmpia Transilvaniei, extins# i n sud-estul Transilvaniei, n
bronzul mijlociu i trziu, cu aez#ri fortificate, cu multe arme, ceramic# cu motive spirale i
meandrice, cu depozite de bronzuri, s#bii de tip Boiu dar i cu apte s#bii miceniene de
import, piese de podoab# i topoare de aur (*ufal#u), cu practicarea incinera&iei i rar a
inhuma&iei; Vatina, n vestul Banatului, pe Tisa Inferioar# i n nordul Serbiei, cu obiecte de
bronz rare; Verbicioara, n Banat, de unde s-a r#spndit n Oltenia, estul Munteniei, Serbia i
nord-vestul Bulgariei n bronzul mijlociu i trziu, cu aez#ri fortificate i cu pu&ine bronzuri;
Monteoru i Tei, ambele r#spndite din exteriorul Carpa&ilor n sud-estul Transilvaniei;
Suciu, r#spndit# n nordul Transilvaniei, Criana, nord-estul Ungariei i n sud-estul
Slovaciei, cu practicarea incinera&iei i Cruceni-Belegi, care urmeaz# i nlocuiete civiliza&ia
Vatina n Serbia i vestul Banatului i face parte din civiliza&ia Complexului cmpurilor de


urne, naintat de la Dun#rea Mijlocie spre sud-est. Aceast# naintare a provocat mari disloc#ri
de popula&ii n Peninsula Balcanic#, soldat# cu migra&ia dorienilor spre sud, distrugerea
civiliza&iei miceniene i expedi&iile Popoarelor M#rii.
n bronzul trziu, pe lng# civiliza&iile care-i continu# existen&a, apar noi triburi de
p#stori din est, purt#torii civiliza&iei Sabatinovka-Noua (cartier al Braovului) - Coslogeni,
caracterizat# prin aez#ri cu aspect de cenuare. n aria ei se afl#, n secolul al XIII-lea .e.n.
depozitele de bronz de tipul Uriu-Dom#neti, care con&in i lupe de bronz, dovad# a
prelucr#rii locale a metalului.

4. TRACII

Perioada de trecere spre prima epoc& a fierului (1150-secolul IX .e.n.) (i prima
epoc& a fierului (secolele VIII-V .e.n.). Fierul este metalul a c#rui folosire pentru fabricarea
mai nti a armelor, apoi a uneltelor, a dat posibilitatea nentlnit# pn# atunci a dezvolt#rii i
progreselor n ritm accelerat a societ#&ii omeneti. Ob&inerea lui implic# cunotin&e deosebite
pentru c# metalul ca atare nu se g#sea nici unde n stare nativ#. Reducerea, adic# ob&inerea din
minereuri, se face dup# o procedur# complicat# i dificil# n instala&ii speciale - cuptoarele de
redus - i, dup# ob&inerea aa-zisului fier brut - de fapt a o&elului -, urmeaz# alte opera&ii, la fel
de complicate, pentru prelucrarea materiei brute i transformarea ei n produse de larg# i
ndelungat# ntrebuin&are. Pe plan european nceputul primei epoci a fierului (Hallstatt) se
dateaz# dup# 1200, n secolul al XII-lea, iar sfritul ei la apari&ia civiliza&iei de tip La Tene
(secolul V), caracteristic# celei de a doua epoci a fierului. Dar tocmai n primele secole ale
epocii hallstattiene (XII-IX .e.n.) se constat# o dezvoltare f#r# precedent a metalurgiei
bronzului, perioada maximei nfloriri a ei i totodat# raritatea pieselor de fier, care se vor
nmul&i abia din secolul al VIII-lea i se vor generaliza abia la sfritul primei epoci a fierului,
nct este preferabil# cel pu&in pentru teritoriul Romniei, implicit Transilvaniei, ncadrarea
secolelor XII-IX n perioada de trecere spre prima epoc# a fierului pentru c# atunci ceramica
are deja elementele de baz# ale epocii fierului. Dezvoltarea societ#&ii a fost ns# continu#, f#r#
cezuri, ntocmai ca i n epocile anterioare. Civiliza&iile primei epoci a fierului s-au dezvoltat
nc# din perioada de trecere avnd ca fond civiliza&iile de la sfritul epocii bronzului
(Otomani, Sighioara-Wietenberg, Vatina, Cruceni-Belegi, cu aporturi Noua). Sfritul
civiliza&iilor epocii bronzului este pus pe seama presiunii exercitate de purt#torii civiliza&iei
central europene a mormintelor tumulare, soldat# cu mari bulvers#ri n Peninsula Balcanic#.
Dezvoltarea metalurgiei bronzului, dup# perioada de apogeu din secolele XII-XI, s-a diminuat
pentru ca s# se sfreasc# ca importan&# n economie la finele secolului VII, proces involutiv
paralel cu intensificarea metalurgiei fierului.
Descoperirile de bronzuri au fost grupate cronologic purtnd numele depozitelor care
dau caracteristicile fiec#rui secol: n secolul XII grupa Cincu-Suseni unde se ncadreaz# i
marile ateliere - turn#torii de la Ocna Mure (fost# Uioara de Sus), +p#lnaca, Sibiu-Guteri&a;
n secolul XI grupa J upalnic-Turia (secolele cnd se nregistreaz# perioada de apogeu a
metalurgiei bronzului; se produceau centuri simple i ornamentate, z#bale, topoare cu disc i

spin, s#bii, br#&#ri, seceri cu mner i seceri cu crlig, cele din urm# specific ariei tracice,
apare pas#rea hallstattian# - capul de ra&#); n secolul X Moigrad-T!uteu (vase cu atae
cruciforme, ceti, vrfuri de lance, celturi cu plisc, multe br#&#ri); n secolul IX Sngeorgiu de
P!dure - Fize$ul Gherlei (vase cu atae cruciforme, ceti i cupe, farfurii, celturi mici, fibule-
ochelari); n secolul VIII *omartin-Veti$ (celturi cu nervuri, celturi foarte mici, z#bale, vase
cu cap de pas#re, mpreun# cu obiecte de fier); n secolul VII Vinul de J os-Vaidei (br#&#ri,
coloane, topoare bipene, fibule cu nodule, topoarele cu aripioare cimeriene i se nmul&esc
obiectele de fier i la sfritul secolului nceteaz# depozitele de bronzuri). Semnificativ este c#
n secolele X-VIII produsele de bronz reprezint# doar 11% n raport cu cele din secolele XII-
XI i c# n secolul VIII num#rul pieselor a fost de ase ori mai mic dect n secolele X-VIII.
Piesele din fier apar nc# din secolele XII-XI, posibil piesele de podoab# de la Bobda,
o limb# de fier la Rozavlea, un celt de fier n necropola de la L#pu, zgur# de fier la Suseni i
altele la Cernatu de Sus, Porumbenii Mari i Cold#u. Apari&ia metalurgiei fierului este
considerat# ca fenomen local, legat de centrul metalurgic central-european, independent de
centrul hitit, nicidecum adus# de cimerieni pe seama c#rora se pun topoarele cu aripioare de la
sfritul secolului VIII, r#spndite n Caucaz, Ucraina, Romnia, Europa Central#. n
Transilvania unele aplice de bronz i tezaurele de la Boarta, Firiteaz, i Biia le sunt atribuite
tot lor.
n perioada de trecere i la nceputul primei epoci a fierului se poate vorbi de o
perioad# ndelungat# de bun#stare, cu spor demografic considerabil. n via&a spiritual#
predomin# cultul soarelui, ilustrat de pas#rea hallstattian# purt#toare a b#rcii sau carului solar,
cercuri i ro&i cu patru spi&e. Ca rit de nmormntare se practica incinera&ia.
nc# din perioada din tranzi&ie se contureaz# dou# complexe culturale pe fondul
civiliza&iilor de la sfritul epocii bronzului: complexul nordic, cu ceramic# canelat# (Suciu-
L#pu) r#spndit n Transilvania i Banat, n Ungaria i Slovacia, unde poart# numele Gva, i
complexul sudic cu ceramic# imprimat#, r#spndit n sud-vestul Romniei, Moldova i
Dobrogea.
Din secolele X-IX apar marile aez#ri fortificate hallstattiene a c#ror maxim#
dezvoltare s-a petrecut mai ales n secolele VIII i VII .e.n., unele avnd arii de mari
dimensiuni: Sntana 78 ha, Corneti 67,5 ha, Ciceu-Corabia 30 ha. Straturile de locuire din
interior nu sunt prea consistente, ceea ce demonstreaz# c# ele au fost construite pentru a
ad#posti popula&ia dintr-o anumit# zon# i avutul ei, care consta mai ales din vite. Cum
reparti&ia lor geografic# este aproape uniform#, ele erau foarte probabil centrele unor mari
uniuni de triburi. Sfritul lor este pus pe seama p#trunderii sci&ilor n Transilvania.
n prima epoc# a fierului, n secolele VIII-VII .e.n. se intensific# metalurgia fierului,
piesele produse din noul metal fiind relativ frecvente i dispar armele de bronz, nlocuite de
cele din fier (vrfuri de lance, spade, cu&ite de lupt#, topoare de lupt#).
n secolul VIII .e.n. se constituie complexul de civiliza&ie Basarabi care s-a dezvoltat
pe fondul existent n perioada de tranzi&ie i a evoluat pn# spre nceputul secolului VI .e.n.,
caracterizat prin ceramic# neagr# cu decor canelat i imprimat i prin aez#ri pe toate formele
de relief, unele nt#rite.


n etapa final# a primei epoci a fierului (secolele VI-V .e.n.) dezvoltarea civiliza&iei de
pe teritoriul Transilvaniei a fost influen&at# favorabil de contactul cu sciii veni&i prin pasurile
Carpa&ilor Orientali i aeza&i aici, asimila&i n cele din urm# de autohtoni. Cei ajuni n
Transilvania i mai departe pn# n Cmpia Tisei au venit din zona de silvostep# din Nordul
M#rii Negre, iar venirea lor a determinat ncetarea aez#rilor fortificate i a depozitelor de
bronzuri, apari&ia, al#turi de incinera&ia caracteristic# secolului VII, a mormintelor de
inhuma&ie, specific# sci&ilor, r#spndirea stilului animalier n art# i generalizarea metalurgiei
fierului.
Prezen&a lor n Transilvania este afirmat# de Herodot (III, 48) cnd spune c# rul
Maris (Mure) izvor#te din &ara agatirsylor, ad#ugnd (IV, 104) c# purtau podoabe de aur,
aveau femeile de-a valma i c# n ce privete celelalte obiceiuri se apropie de traci i e
dovedit# de descoperirile arheologice, mai ales morminte, fie izolate, fie grupate n cimitire
mici (Ciumbrud -26, Cip#u - 19, Blaj - 17, Ozd -16, Aiud -14, B#i&a - 12) n care ritul
inhuma&iei este n propor&ie de 97%, cu inventarul specific n care doar ceramica este de
factur# local#, nescitic#. Morminte de incinera&ie s-au g#sit n apte puncte din Transilvania i
doar n cimitirul de la B#i&a propor&ia este n favoarea incinera&iei (apte de incinera&ie i cinci
de inhuma&ie). Necropola este cea mai trzie i tocmai propor&ia amintit#, mpreun# cu
celelalte morminte de incinera&ie din alte necropole sunt de pus n leg#tur# cu tracizarea
obiceiurilor la care se referea p#rintele istoriei. Iar adoptarea incinera&iei dovedete tocmai
avansul procesului de tracizare ct# vreme asimilarea se manifest# pn# i n ritul de
nmormntare, n general foarte conservator tocmai prin implica&iile sale n credin&ele
religioase. Contribu&ia lor cea mai important# n evolu&ia civiliza&iei locale const# n impulsul
dat metalurgiei fierului. Celelalte grupuri de sci&i ajunse prin nordul Carpa&ilor pn# n
Cmpia Tisei nu au nici o leg#tur# de filier# cu cei din Transilvania.

5. DACII

Originea poporului (i istoria politic& n secolele VI-II .e.n. Odat# cu apari&ia
primelor tiri scrise despre popula&ia din teritoriile carpato-dun#rene se ncheie preistoria
Daciei i ncepe protoistoria ei. Cu alte cuvinte se trece dintr-o epoc# pentru care
reconstituirea istoriei nu mai este limitat#, ca surs# de informa&ie, doar la izvoarele
arheologice. De-atunci ncoace lor li se adaug# - la nceput sporadic, apoi tot mai frecvent, dar
f#r# a ajunge vreodat# ndestul#toare - izvoarele scrise, fie contemporane evenimentelor din
Dacia, fie ulterioare, ns# cu referiri la evenimentele anterioare. Oricum, f#r# ele cunoaterea
evenimentelor politice, a vie&ii sociale i a culturii spirituale ar fi fost mult trunchiat#, adesea
imposibil#.
Cele mai vechi $tiri referitoare la popula&iile de pe teritoriul Daciei se afl# n opera,
p#strat# doar fragmentar, a lui Hecateu din Milet (aproximativ 550-470 .e.n.). Din opera sa
geografic# i istoric#, ntocmit# pe baza observa&iilor directe i a informa&iilor culese n
lungile sale c#l#torii, la Stephanos din Bizan& (prima jum#tate a secolului VI e.n.) se p#streaz#
dou# fragmente unde sunt amintite tot attea triburi pe teritoriul Dobrogei de ast#zi anume

crobizii i trizii. Aceleai triburi dar cu numele de crobizi i terizi, apar i la Hellanicos din
Mitilene (prima jum#tate a sec.V .e.n.). Apoi Sofocle (497-405 .e.n.), ntr-un fragment din
tragedia Triptolem, amintete pe Charnabon, care n timpurile de fa&# domnete peste ge&i.
Informa&ii mult mai ample n leg#tur# cu ge&ii sunt n Istoriile lui Herodot din Halicarnas (i-a
redactat opera pe la jum#tatea secolului V .e.n.), dar culese de la grecii din oraele de pe
coastele Pontului Euxin (Marea Neagr#). Relatnd expedi&ia lui Darius mpotriva sci&ilor
(petrecut# pe la 514-513 .e.n.) i men&ioneaz# pe ge&ii ca unii care s-au mpotrivit naint#rii lui
i au fost nfrn&i (IV, 93-96).
La Herodot apare, aadar, pentru prima oar# numele de gei, care va fi generalizat
pentru ntreaga popula&ie a Daciei. De atunci pentru popula&ia de la nord de Haemus (Mun&ii
Balcani) autorii greci au folosit n general termenul de gei (01456, Getae, doar la Arrian
01479:6), iar cei latini termenul de daci (<=>:6, <=>56, <=>2?, Daci). Primul termen provine
probabil de la i-e. *guet - a gr#i, a vorbi. Pentru originea celui de al doilea p#rerile sunt
diferite: ar proveni din i-e. dh,-k-, cu radicalul *dh.- a pune, a aeza sau c# dac ar
proveni de la *daca cu&it, pumnal
3
sau c# numele ar proveni de la un cuvnt asem#n#tor
lui daos care, n limba nrudit# a frigienilor, nseamn# lup. Oricum stindardul dac nu poate
fi invocat ca argument pentru lup.
Cea mai veche men&iune a ge&ilor apare la Herodot, iar a dacilor abia pe la mijlocul
secolului I .e.n., la Caesar (De bello Gallico, VI, 25,2). +i cu toate c# n general autorii care
au scris n limba greac# numesc poporul din Dacia ge&i, unii folosesc numele de daci (Strabo,
Appian, Cassius Dio), tot aa cum, de pild#, Pliniu cel B#trn (Nat Hist, IV, 12, 80) vorbete
de ge&i, numi&i de romani daci, iar Criton (Geticele, la Ioannes Lydus, Despre magistraturi,
II, 28) scriind n limba greac#, l pomenete pe Decebal, conduc#torul ge&ilor. De fapt este
vorba de acelai popor , ce i-a primit cele dou# nume de la tot attea triburi, probabil primele
cu care s-a venit n contact, extinse apoi asupra ntregii popula&ii a Daciei. Strabo tia chiar de
o aezare geografic# diferit# a ge&ilor i a dacilor (Geografia, VII, 3, 12): A existat i o alt#
mp#r&ire a teritoriului chiar din cele mai vechi timpuri: c#ci pe unii i denumete (autorii)
daci, iar pe al&ii ge&i. Ge&ii sunt cei care se ntind spre Pont i spre r#s#rit, iar dacii cei care
locuiesc n partea opus#, spre Germania i spre izvoarele Istrului, dar tot el afirm# r#spicat
(VII, 3, 13) Dacii au aceeai limb# ca i ge&ii. Trogus Pompeius (XXXII, 3, 16) nota +i
dacii sunt o ml#di&# a ge&ilor, iar acelai Strabo (VII, 3, 10) mai adaug# tot despre ge&i, neam
vorbind aceeai limb# cu tracii. Rezult# c# dacii i ge&ii sunt acelai popor i anume ramura
nordic# a tracilor, mai precis popula&ia din zona de la Haemus pn# n Carpa&ii nordici
4
.
Numele &#rii, Dacia, este posibil s# fi fost men&ionat pentru prima dat# n celebra
hart# al lui Agrippa (secolul I .e.n.), nep#strat#, nct l g#sim mai nti n secolul I e.n., la
Plinius cel B#trn (Nat Hist, I, 47), apoi la Tacitus (Agricola, 41,2), pe la sfritul secolului I
e.n.; Getia nu apare niciodat# n izvoarele scrise antice cu toate c# scriitorul mai trziu
Iordanes (Getica, 47) n&elegea prin Gothia fosta Getia.
Cnd s-a produs separarea ntre traci i daci, nregistrat# pentru prima oar# de Herodot
? Este sigur c# ea a existat atunci cnd a fost men&ionat# (mijlocul secolului V .e.n.), dar cu
ct nainte s-a conturat? Aici p#rerile nv#&a&ilor moderni sunt diferite: unii o admit i chiar


vorbesc de o lingua franca, adic# daco-geta, nc# de la nceputul primei epoci a fierului; al&ii,
mai pruden&i, o admit doar cu ceva nainte de vremea cnd scria Herodot. n aceast# privin&#,
f#r# a fi deplin l#muritoare, g#sim unele indicii la acelai Herodot i la Hellanicos din
Mitilene. Dup# ce a men&ionat credin&a n nemurire a ge&ilor (IV, 93) i f#cuse referiri la
Zamolxis i la Gebeleizis (IV, 94-96), c#tre sfritul relat#rii retragerii lui Darius din Europa,
Herodot adaug# urm#toarele (V, 3) ...Tracii au mai multe nume, dup# regiuni, dar obiceiurile
sunt cam aceleai la to&i, afar# de ge&i, trausi (popula&ie din Rhodope, n.n.) i de cei care
locuiesc la nord de chrestonai (popula&ie din Macedonia, n.n.), aducnd aminte cititorului (V,
4) c# despre obiceiurile pe care le au ge&ii, care i spun nemuritori, am vorbit. Hellanicos
(Obiceiuri barbare, Fr. Phot. Suid.) dup# ce a vorbit de Zamolxis, credin&a n nemurire i ritul
ini&ierii religioase adaug#: Cred n nemurire i terizii i crobizii (dou# triburi getice din
Dobrogea, n.n.). Rezult# c# ge&ii, inclusiv triburile de crobizi i terizi, aveau n parte alte
obiceiuri dect tracii i c# tot primii credeau n nemurire. Aadar, este de domeniul eviden&ei
c# pentru ca s# apar# o diferen&iere att de substan&ial# ntr-un domeniu conservator prin
excelen&# cum este cel al credin&elor religioase a fost necesar# o perioad# considerabil# de
timp. Ct nainte de constatarea ei i consemnarea ei de Herodot s-a produs nu se poate
preciza n stadiul documenta&iei actuale, dar n nici un caz nceputurile ei nu puteau fi
apropiate n timp de vremea cnd scria Herodot.

*

Limba dacilor este dup# unii lingviti un dialect al limbii trace, iar dup# al&ii o alt#
limb# dect traca n pofida afirma&iilor lui Strabo.
Limba traco-dacilor, la fel ca i illira, a fost nlocuit# n Peninsula Balcanic# i par&ial
n Europa Central# cu latina, greaca i slava, nct ea a disp#rut . S-au p#strat doar resturi
fragmentare, dar nu i texte mai lungi altele dect acela de pe placa inelului de la Ezerovo
(Bulgaria), descifrat n diferite variante, nici una acceptat# pn# acum f#r# serioase rezerve. Se
adaug# cteva microinscrip&ii pe ceramic#, ntre care cea de la Ocni&a (Vlcea) con&ine doar un
nume n traco-dac#: BACI@EOC AIAMAPKOC EBOEI [Regele Thiamarcos a f#cut
(vasul)] i alta de la Sarmizegetusa Regia (Gr#ditea de Munte), din trei cuvinte, din care dou#
sunt nume proprii: DECEBALVS PER SCORILO (Decebal fiul lui Scorilo
5
), tampilat# de
mai multe ori pe un vas de cult.
R#mnnd la resturile p#strate ale limbii, sunt de men&ionat cele peste 1100 de
antroponime, vreo 900 de toponime i unele (10 pn# la 15) din cele 57 nume dacice de plante
medicinale transmise de medicul Dioscoride
6
n limba greac# (Despre materia medical!, n
c#r&ile II-IV) i de Pseudo Apuleius n limba latin# majoritatea corupte. Valoroase sunt, pe
lng# numele de persoane i toponime, cele de triburi, zeit#&i, hidronimele pentru c# toate erau
elemente lexicale.
Prin studiul comparativ al elementelor de limb# cu cele din alte limbi indoeuropene s-a
stabilit sistemul fonetic, n general conservativ, al limbii traco-dace, asem#n#tor cu cel al altor
limbi de tip satem(illiro-mesapica, baltica, slava i iraniana). Ca dialect de la nord de Haemus

al limbii trace, daca avea elemente specifice, ca de pild# elementul dava sat, aezare, trg
(n Arcidava, Buridava, etc.), deosebit de para din componen&a localit#&ilor de la sud de
Haemus (n Brentopara, Gelupara) sau per n loc de por
7
.
Din limba traco-dac# s-au transmis n limba romn# ntre 140-180 de cuvinte de baz#,
dintre care peste 80 nu exist# nici n limba albanez#, ea ns#i cu un fond de cuvinte traco-
dace
8
. Din punct de vedere numeric cuvintele dace existente n limba romn# sunt aproape
echivalente cu acelea celtice n limba francez#, dar din punct de vedere calitativ i al puterii de
circula&ie cuvintele dace p#strate n limba romn# sunt net superioare celor celtice motenite
de francez#.
Pe lng# ele s-au transmis n limba romn# prin fonetism slav (a devenind o)
principalele nume de cursuri de ap#: Marisia-Mure, Alutus-Olt, Samus-Some, Tibisis-
Timi, Crisius-Cri. Alte nume de ruri cunoscute sunt Porata-Pyretus (Prutul), Hierasus
(Siretul), Naparis (Ialomi&a), Rhabon (Jiul), I ster, Histros, Hister (Dun#rea), Danubius
(celtic) i poate daco-moesicul Donaris (de unde Dun#re). Se cunosc, de asemenea, numele
unor triburi
9
, iar geograful Ptolemeus (Geografia, III, 8, 3), d# o list# cu 15 nume ale celor
care locuiesc n Dacia. Din ea doar patru sunt nume de triburi sau de semin&ii
10
, restul fiind
derivate de la nume de localit#&i sau de ruri
11
.
Drept localit#&i mai importante, la Ptolemeu i n alte izvoare sunt men&ionate
Sarmizegetusa (Gr#ditea de Munte), Porolissum (Moigrad), Napoca (Cluj-Napoca),
Potaissa-Patavissa (Turda), Apulum(Piatra Craivei), Germisara sau Germizera (Germisara),
Tibiscum (Jupa), Dierna-Tsierna (Orova), Drobeta (Drobeta-Turnu Severin), Buridava
(Ocni&a probabil), Comidava (Rnov), Piroboridava (poate mai degrab# Barboi dect
Poiana) - n func&ie de localizarea ei este posibil# i aceea a altora dou# Petrodava (Piatra
Neam& - Btca Doamnei), Tamasidava pe Siret - i Ranisstorum (probabil punctul Sub
Cununi de lng# Gr#ditea de Munte).

*

Continund relatarea istoriei politice a dacilor este de men&ionat c# pentru o perioad#
ndelungat# tirile autorilor antici, pe baza c#rora se reconstituie acest capitol al oric#rei istorii
vechi, se refer# mai ales, dac# nu aproape exclusiv, la evenimentele petrecute n zonele de la
Dun#rea de Jos i din nordul apropiat ei, inclusiv la teritoriul Dobrogei de ast#zi, adic# la
acele zone apropiate de oraele greceti i de la Dun#re unde se extindeau interesele
forma&iunilor politice din centrul i r#s#ritul Peninsulei Balcanice. Aa sunt tirile autorilor
antici, mai rar epigrafice, privitoare la participarea ge&ilor la expedi&iile militare ale regatului
odrisilor, la interesele n zona dobrogean# i a Dun#rii de Jos ale regatului macedonean, pe
timpul lui Filip II i al lui Alexandru cel Mare, mai trziu ale regatului Traciei al lui
Lysimach, la luptele lui Antioch II n Tracia, la rela&iile Histriei cu dinatii ge&i Zalmodogikos
i Rhemaxos, la naintarea roman# n Peninsula Balcanic# i la n&elegerea dintre o coali&ie
transdanubian# i Perseus al Macedoniei.


R#mnnd la teritoriul Transilvaniei, nc# de la mijlocul secolului IV .e.n. n vestul
Daciei apar cel&ii. Unii p#trund n Transilvania, al&ii ocolesc Carpa&ii pe la nord i coboar#
spre Marea Neagr# i o a treia ramur# se ndreapt# pe la sud de Dun#re spre Grecia, de unde
unii trec n Asia Mic#, cunoscu&i acolo cu numele de galati. P#trunderea lor n Transilvania, ca
i n celelalte teritorii, nu putea i nici nu a fost panic#. Dup# potolirea invaziilor celtice
semin&ii din acest neam s-au stabilit n preajma Daciei: n sud-vest scordiscii, cu centrul la
Singidunum (Belgrad), eraviscii n Ungaria, teuriscii n estul Slovaciei, poate i n Ucraina
subcarpatic#, anar&ii n sudul Poloniei i britogallii sau britolagii n nord-vestul M#rii Negre.
A doua epoc& a fierului (400/350 .e.n. - 106 e.n.). Mult# vreme s-a considerat c#
aceasta a doua epoc# a fierului (La T'ne) este sinonim# cu un anumit stadiu de dezvoltare al
civiliza&iei celtice. Treptat s-a constatat c# i alte popoare din Europa - sci&ii, traci - au creat o
civiliza&ie analog# celei celtice dar cu particularit#&i distincte, sub influen&a aceleiai lumi
greceti. Principala caracteristic# a epocii La T'ne const# n generalizarea ntrebuin&#rii
fierului i, n subsidiar, diseminarea producerii ceramicii la roata olarului, ambele meteuguri
preluate de semin&iile din Europa - cel&i, sci&i, traci etc. - din lumea greac#.
Periodizarea celei de a doua epoci a fierului implic# dou# aspecte: unul cronologic,
cel#lalt de con&inut. n func&ie de aspectele amintite epoca n discu&ie n Dacia, implicit pe
teritoriul Transilvaniei, se mparte n dou# etape: I de cristalizare a civiliza&iei de tip La T'ne
i II de uniformizare ca structur# de baz# n manifestare. Prima etap# ncepe de la 400/350
.e.n., dureaz# pn# la 150 .e.n. i se mparte n dou# faze: I A (400/350 - 250 .e.n.) i I B
(250 - 150 .e.n.). Prima faz# se caracterizeaz# prin p#trunderea produselor, implicit a
influen&elor greceti i sud-tracice n zona extracarpatic# a Daciei i n restul Daciei, apoi
numai n vestul i n zona intracarpatic# a cel&ilor. Faza a doua reprezint# cristalizarea
civiliza&iei de tip La T'ne dacice sub impulsul influen&elor greco-tracice n zona extra-
carpatic# i n cealalt# (Transilvania) sub impulsul prezen&ei efective a cel&ilor i tot ea
marcheaz# asimilarea etnic# a cel&ilor de daci. Ritul de nmormntare era incinera&ia n mod
obinuit n cimitire plane; tumulii erau rezerva&i personajelor importante. Etapa a II-a (150
.e.n. - 106 e.n.) acoper# civiliza&ia dacic# de tip superior, unitar# i original#, generalizat# n
ntreg spa&iul dacic. La rndul ei se mparte n faze: II A (150 - 80 .e.n.) de uniformizare a
civiliza&iei dacice i de dezvoltare a formelor caracteristice de manifestare a acestei civiliza&ii;
II B (80 .e.n. - 106 e.n.), de maxim# dezvoltare a civiliza&iei dacice care, n unele domenii, a
dep#it ca nivel civiliza&ia celtic#, dezvoltare curmat# brusc de cucerirea roman#. Aceast# faz#
i numai pentru o zon# a Daciei, anume sudul Daciei de la nord i par&ial de la vestul arcului
carpatic, are nc# o faz#, II C (50 - 106 e.n.), caracterizat# prin crearea i generalizarea
uneltelor de fier specializate pe opera&ii i prin realiz#ri - n economie, arhitectur#, etc. -
nentlnite n alte spa&ii geografice europene din afara Imperiului Roman. Ritul de
nmormntare continu# s# fie incinera&ia combinat# cu dispari&ia mormintelor, ceea ce implic#
o profund# schimbare a mentalit#&ii referitoare la partea p#mntean# a defunc&ilor.
Relativ recent, ntr-o zon# mult ndep#rtat# de zona greceasc#, n cmpia Tisei - sudul
Slovaciei - nord-vestul Transilvaniei, s-a descoperit ceramic# lucrat# la roat# datat# n secolul
V .e.n., deci nainte de venirea cel&ilor. Ea a fost pus# pe seama unui grup tracic sud-dun#rean

ajuns pn# n zona amintit#, creator al aspectului cultural marcat de necropolele de tip
Szentes-Vekerzug - Sanisl#u-Nir - Chotin. Dar nu produsele greceti i sud tracice n zona
extracarpatic# i tracice n nord-vestul Daciei definesc nceputul civiliza&iei de tip La T'ne, ci
abia generalizarea metalurgiei fierului i a producerii ceramicii locale la roat# n aceste
teritorii aduc dovezile trecerii acestor teritorii la o civiliza&ie de tip superior, La T'ne.
Revenind la prima etap# a celei de a doua epoci a fierului (400/350 - 150 .e.n.),
principalele ei caracteristici constau n: folosirea fierului pentru producerea uneltelor i
armelor, apari&ia i r#spndirea formelor de vase autohtone, dacice, lucrate la roat#, nceputul
i extinderea emisiunilor monetare autohtone i cristalizarea forma&iunilor politice de
anvergur# n spa&iul carpato-dun#rean.

*

nc# de la nceputul fazei I A (400/350 - 250 .e.n.) pe teritoriul Transilvaniei p#trund
cel&ii n acel val care, n migra&ia spre estul Europei, s-a ndreptat spre nordul Cmpiei
Pannoniei, a ocolit Carpa&ii P#duroi i a cobort spre nordul M#rii Negre. P#trunderea cel&ilor
s-a f#cut cu armele, mai nti n vestul Transilvaniei (cele mai vechi descoperiri dateaz# pe la
400 - 350 .e.n.), apoi pn# n inima ei
12
. Num#rul mare al descoperirilor (peste 80,
majoritatea izolate) indic# p#trunderea i r#spndirea unei popula&ii relativ numeroase, aezat#
pentru mult# vreme n masa autohtonilor. Aez#rile cunoscute sunt foarte pu&ine i au
ntotdeauna i materiale dacice, necropolele fiind mai numeroase: Ciumeti, Picolt, Sanisl#u,
Curtuiueni, Cepari, Fntnele, Gala&ii Bistri&ei, Moreti, Media, Braov.
R#zboinici de temut, cel&ii nu au reuit niciodat# s# se uneasc# ntr-o forma&ie politic#
de anvergur# i, n cele din urm#, au sfrit prin a fi asimila&i de popula&iile peste care s-au
aezat. n &inuturile Daciei au adus o avansat# tehnologie a fierului, confec&ionarea ceramicii
la roat# i n general civiliza&ia de tip La T'ne. La rndul lor au fost influen&a&i de daci pn# i
n acel domeniu conservator prin excelen&# care este religia. Aa se explic#, de pild#, trecerea
lor n Dacia de la ritul inhuma&iei la cel al incinera&iei. Prezen&a produselor dacice, n special
ceramic#, n aez#rile celtice i n necropole indic# convie&uirea cu dacii i inclusiv
particularitatea stilului r#s#ritean celtic n art# se explic# prin influen&a localnicilor. Aceeai
convie&uire i asimilarea cel&ilor au dat natere unor concordan&e lexicale ntre limba dacic# i
limba celtic# (de pild# Potaissa-Potavissa n Dacia i Pataviumn Gallia Cisalpin#).

*

n civiliza&ia material# dacic# se cristalizeaz# formele esen&iale, de baz# ale formelor
de manifestare n tot teritoriul ocupat de acest popor, care vor continua s# se dezvolte n faza
urm#toare, nct produsele dacice sunt evidente deosebite i lesne de distins fa&# de produsele
altor popula&ii europene din vecin#tate cu care au venit n contact. La aceast# cristalizare i
perenizare a manifest#rilor de baz# a contribuit n m#sur# considerabil# i apari&ia monet#riei


locale, ea ns#i dependent# i determinat# de progresele economiei teritoriilor carpato-
dun#rene.
Emisiunile de monede au emanat de la autorit#&ile politice ale epocii, de la uniunile
tribale. Monedele din emisiunile locale, dacice - pentru c# n Dacia au circulat simultan
monedele macedoneene i greceti - au fost copiate f#r# excep&ie dup# cele str#ine care
circulau n Dacia, n spe&# dup# tetradrahmele lui Filip II, Alexandru cel Mare i mai rar dup#
altele (Larissa de pild#). nceputul emisiunilor locale de monede se dateaz# n a II-a jum#tate a
secolului III .e.n. +tan&ele monetare s-au confec&ionat dup# altele vechi, nu dup# monede
originale, nct n timp a ap#rut fenomenul degener#rii imaginilor imprimate pe pastila
monedei.
n teritoriile acum n discu&ie cele mai vechi emisiuni de monede dacice se situeaz# n
zona Mureului Inferior i, spre finele etapei I-a, se contureaz# ariile de circula&ie a monedelor
autohtone pentru c# cele greceti circul# peste tot. Aceste arii sunt deocamdat# singurele n
m#sur# s# indice teritoriile aproximative ale marilor uniuni de triburi. Cele mai importante pe
teritoriul Transilvaniei erau cea din nord i aceea de pe Mureul Inferior. Peste tot se constat#,
n schimb, un spor demografic substan&ial.
Istoria politic& din secolul II .e.n. pn& la sfr(itul secolului I e.n. poate fi
reconstituit# abia par&ial, ntocmai ca n epoca anterioar#, numai pe baza informa&iilor scrise
antice, completate cu constat#rile arheologice.
Pe la sfritul secolului III .e.n., din zona dintre Oder i Elba au pornit spre sud
bastarnii, popula&ie germanic#, ce a naintat prin Moldova de nord i central# pn# la gurile
Dun#rii. Cu prilejul acestor evenimente este men&ionat (Pompeius - Trogus, XXXII, 3, 16)
regele Oroles care a purtat lupte cu sor&i schimb#tori, n cele din urm# cu succes mpotriva
lor pe la 200 .e.n. Teritoriul pe care st#pnea Oroles se ntindea n estul Transilvaniei i n
Moldova de vest, pe ambele versante ale segmentului sud-estic al Carpa&ilor R#s#riteni.
Mai trziu, cndva dup# domnia lui Filip V al Macedoniei, probabil dup# mijlocul
secolului II .e.n., n prologul c#r&ii 32 al aceluiai autor antic, apare o alt# men&iune lapidar#
referitoare la daci, anume incrementa Dacorum per Rubobostem regemadic# creterea
(puterii) dacilor sub regele Rubobostes care este altul dect ulteriorul Burebista, purtnd i el
tot nume specific dacic. Acea cretere a puterii dacilor este de pus n leg#tur# cu nceputul
luptei i cu primele succese notabile repurtate mpotriva cel&ilor instala&i n nord-vestul Daciei
n teritorii dacice, nct autoritatea lui Rubobostes se ntindea foarte probabil n teritoriile de
la vestul i nordul arcului carpatic.
Urm#toarea tire se refer# la anii 109 - 106 .e.n. cnd dacii mpreun# cu scordiscii
(cel&i aeza&i n zona confluen&ei Dravei cu Dun#rea) au n#v#lit n sudul Dun#rii unde au fost
nfrn&i i apoi alunga&i de acolo de guvernatorul Macedoniei, M. Minucius Rufus (Frontinus,
Strat., II, 4, 3). La astfel de alian&e, efemer ncheiate i tot aa desf#cute, n vederea unor
n#v#liri ce vizau teritoriile sud-dun#rene aflate sub st#pnirea roman#, probabil c# dacii au
participat i alteori, cnd nu au fost aminti&i n mod expres n izvoare.
Pericolul roman, privit prin perspectiva istoriei, se contura amenin&#tor, dar este dificil
de spus dac# el era la fel de clar pentru dinatii daci din Carpa&i i de la Dun#re i dac#, n fa&a

unui atare pericol interesele generale au prevalat sau nu n raport cu cele regionale pentru c#
destule exemple, unele chiar din timpul nfrunt#rilor decisive cu Imperiul Roman sub Decebal
i Traian demonstreaz# tr#inicia intereselor zonale. Pentru daci, pe lng# naintarea roman# n
Peninsula Balcanic#, mai exista o presiune, de ast# dat# direct#, anume prezen&a compact# a
unor semin&ii celtice n vecin#tate. Poate mpreun# i conjugate cu transform#rile intervenite
n dezvoltarea Daciei au dus la apari&ia ideii de unificare a triburilor dacice.

*

Vecinii. n nord-est vecinii dacilor erau slavii, care f#ceau parte din acelai grup cu
limbi satemde popoare indoeuropene. n nord i nord-vest se aflau cel&ii (boiii, tauriscii,
anar&ii) apoi, dup# nfrngerea lor de Burebista, germanii suevi, att unii ct i ceilal&i tot
popoare indoeuropene dar din grupul de limbi kentum.
n vest vecinii dacilor erau illiro-panonii i cel&ii, n sud-vest cel&ii scordisci, n sud
tracii, apoi Imperiul Roman i n est mai nti sci&ii, apoi sarma&ii i, desigur, oraele greceti
de pe &#rmul apusean al Pontului Euxin.
Modific#rile acestei situa&ii au survenit n urma p#trunderii cvazilor i marcomanilor
(ambele semin&ii germane) la nceputul erei noastre n Slovacia. Tot prin nord au p#truns
sarma&ii iazygi n Slovacia i Cmpia Tisei pe la 20 e.n. n aceste regiuni teritoriul deluros i
muntos din Slovacia a continuat s# fie locuit de daci, n cmpie fiind iazygii. De altminteri
venirea sarma&ilor iazygi n Cmpia Tisei s-a f#cut pare-se cu acordul i sprijinul Imperiului
Roman, care a dorit s#-i aeze n coasta Daciei. Cealalt# ramur# a sarma&ilor, roxolanii, s-a
aezat la gurile Dun#rii, n stepa getic#, iar mai n nord, pn# la Siret, bastarnii, iar Imperiul
Roman i-a stabilit frontiera pe Dun#rea de Jos.
Hotarele Daciei, n sensul antic al termenului, se cunosc tot din izvoarele scrise
antice. C. Iulius Caesar scria c# P#durea Hercinic#
13
ncepe n &ara helvetilor, nemetilor i
rauracilor i, mergnd paralel cu Dun#rea, ajunge la grani&ele dacilor i anar&ilor; de aici o ia
la stnga
14
, ndep#rtndu-se de fluviu (De bello Gallico, VI, 25). Strabo (VII, 3, 1) afirm# i
el c# &ara dacilor se m#rginete cu a suebilor pe rul Marus
15
. La vest hotarul a fost Dun#rea,
apoi, dup# venirea iazygilor, Tisa, cu o p#trundere dacic# pn# la Aquincum (Budapesta).
Plinius (Nat Hist, IV, 80-81) scria c# pe vremea lui ntre suebi i daci s-au aezat n cmpie
iazygii. Tot acolo, ntre Dun#re i Tisa i tiu pe iazygi Tacitus (Annales, XII, 29, 5, 30, 1) i
Seneca (Quaest Nat, I, prefa&a 9). Plinius i Ptolemaeus dau ca hotar sudic al Daciei Dun#rea
pentru c# n vremea cnd scriau ei Imperiul Roman i instalase fruntariile pe fluviu. n est i
nord-est Dionysius Periegetul (Descrierea p!mntului, 300-305) i tie pe ge&i amesteca&i cu
bastarni i sarma&i pe la nceputul sec. II e.n. Cam aceleai hotare men&iona geograful
alexandrin Ptolemaeus (III, 8, 1-2) n sec.II e.n.: n nord Carpa&ii, n vest Tisa, la sud Dun#rea
i la est (mai precis dect ceilal&i) por&iunea dobrogean# a Dun#rii i n amonte pe Siret pn#
la un punct de pe Siretul superior de unde o linie dreapt# (adic# vest-est) l leag# cu cotitura
spre sud a Nistrului.


Dincolo de aceste hotare dacii au penetrat n vestul Ucrainei de ast#zi, mai departe n
sud-est pn# la Olbia i nord-est pn# n Gali&ia. Num#rul dacilor din Dacia, f#r# men&ionatele
r#spndiri, era, dup# ultimele estim#ri, de circa 1.000.000.

*

La nceputul sec. I .e.n. s-au petrecut evenimente de cea mai mare importan&# pentru
istoria Peninsulei Balcanice i pentru istoria Daciei. n anul 82 .e.n. domnea Burebista
(Iordanes, Getica, 67) n Dacia i atunci a venit la el Deceneus (marele preot) ncepnd o
fructuoas# colaborare ntre cei doi. Ini&ial Burebista era probabil conduc#torul puternicei
uniuni de triburi dacice din sud-vestul Daciei intracarpatice al c#rei centru se afla n zona
muntelui sfnt al dacilor, Kogaionon, cu bogate minereuri de fier, autoritatea sa ntinzndu-se
i asupra fertilei v#i a Mureului i n Carpa&ii Occidentali cu z#c#mintele aurifere.
Antecedentele ac&iunilor de unificare a dacilor ntr-o forma&iune politic# nu sunt cunoscute
pentru c# autorul care o men&ioneaz#, geograful antic Strabo, las# voit la o parte evenimentele
mai vechi: L#snd la o parte trecutul ndep#rtat al ge&ilor
16
, ntmpl#rile din vremea noastr#
sunt urm#toarele: ajungnd n fruntea neamului s#u, care era istovit de r#zboaie dese, getul
Burebista l-a n#l&at att de mult prin exerci&ii, ab&inere de la vin i ascultare de porunci, nct,
n c&iva ani, a f#urit un stat
17
puternic i a supus ge&ilor cea mai mare parte din popula&iile
vecine. Ba nc# a ajuns s# fie temut i de romani. C#ci trecnd plin de ndr#zneal# Dun#rea i
jefuind Tracia - pn# n Macedonia i Illiria - a pustiit pe cel&ii care erau amesteca&i cu tracii i
cu illirii i a nimicit pe de-a ntregul pe boiii afla&i sub conducerea lui Critasiros
18
i pe
taurisci
19
.
n pu&ine cuvinte Strabo relateaz# de fapt o vast# activitate desf#urat# de Burebista pe
durata ntregii sale domnii i ne lipsete de detaliile ce nu puteau fi dect de cel mai mare
interes.
R#zboaiele dese care-i istoviser# neamul nu puteau fi dect continuele confrunt#ri ntre
uniunile de triburi dacice pentru suprema&ia uneia sau a unora n dauna altora. Felul cum s-a
f#cut unificarea r#mne necunoscut. Probabil unii au dat ascultare de bun# voie lui Burebista,
la fel cum al&ii i s-au mpotrivit i, judecnd dup# conduita general# a regelui, acesta nu a avut
re&ineri s#-i supun# prin for&a armelor. Incendierea unor fortifica&ii, chiar a unor aez#ri dace
poate fi pus# pe seama ac&iunii de unificare a lui Burebista, dar tot el a nglobat n forma&iunea
sa politic# fortifica&iile mai vechi i a construit altele.
mprejurarea c# Strabo nu pomenete Sarmizegetusa i c# ea apare doar la Ptolemaeus
cu epitetul regeasc# (III, 8, 4), dar tot Strabo (VII, 3,5) men&ioneaz# numele muntelui sfnt
al dacilor (Kogaionon), coroborat# cu rezultatele cercet#rilor arheologice conduc spre
concluzia c# reedin&a lui Burebista se afla la Costeti-Cet#&uie. Sarmizegetusa va deveni
capitala politic# abia dup# stingerea din via&# a lui Burebista.
Pentru politica intern# a lui Burebista informa&iile lui Strabo (VII, 3, 11) sunt tot
pu&ine: n#l&area neamului s#u prin exerci&ii, ab&inerea de la vin i ascultarea de porunci i,
n continuare Spre a &ine n ascultare poporul, el i-a luat ajutor pe Deceneus (marele preot,

n.n.)... care sus&inea c# t#lm#cete voin&a zeilor... Ca o dovad# despre ascultarea ce i-o
d#deau, este i faptul c# ei s-au l#sat ndupleca&i s# taie vi&a de vie i s# tr#iasc# f#r# vin....
L#snd la o parte t#ierea vi&ei de vie, contrazis# de arheologie, este de domeniul eviden&ei c#
ascultarea de porunci nsemna n primul rnd supunerea fa&# de rege inclusiv a celor din
&inuturile unificate i, n ochii lui Strabo, o ns#n#toire a moravurilor dacilor. Iar colaborarea
lui Burebista cu Deceneus, marele preot, c#ruia i-a dat o putere aproape regal# (Iordanes,
Getica, 67), a fost n folosul puterii regale i a forma&iunii politice cl#dit# de cei doi. Cu
ajutorul lui Deceneus, Burebista a putut s# impun# anumite reforme, poate chiar pe plan
religios, i s#-i fundamenteze - apelnd la sentimentele religioase - autoritatea care, n
condi&iile vremii, nu putea fi socotit# ca lipsit# de esen&# divin#. Tot pe plan intern autoritatea
regelui reiese i din ncetarea brusc# n deceniile II-III ale secolului I .e.n. a emisiunilor
monetare ale uniunilor de triburi i nceputul tot atunci a emisiunilor monedelor de tip roman.
Curnd Burebista a devenit att de puternic, nct a nceput o vast# politic# extern#
nf#ptuit# i cu ajutorul unei armate de 200.000 dup# aprecierea lui Strabo (VII, 3,13), cifr#
probabil exagerat#, dar semnificativ# pentru puterea militar# a regelui dac.
Prin anul 74 .e.n. C. Scribonius Curio urm#rete pe scordiscii i dacii ce atacaser#
posesiunile romane ajungnd pn# la Dun#re, dar s-a oprit pe malul drept al fluviului
nendr#znind s#-l treac# de teama codrilor ntunecoi (Florus, I, 39, 6). Burebista s# fi fost
str#in de aceast# invazie ct# vreme tim de la Strabo c# trecea plin de ndr#zneal# Dun#rea i
jefuia Tracia pn# n Illiria i Macedonia ? La fel s# nu fi avut nici un amestec n ncercarea
euat# a lui C. Antonius Hybrida (Cassius Dio, XXXVIII, 10, 1; L1, 26, 5) de a cuceri
teritoriul Dobrogei n anul 61 .e.n. ?
Prima mare ac&iune de politic# extern# a lui Burebista a fost ndreptat# mpotriva
cel&ilor din nord-vestul Daciei care ajunseser# acolo unii nc# din secolul IV .e.n., ceilal&i pe
la nceputul secolului I .e.n. Riposta lui Burebista a avut loc n jurul anului 60 .e.n., i
n#valnica sa naintare este dovedit# de ngroparea de-a lungul Dun#rii a mai multor tezaure
monetare. Boiii i tauriscii au fost disloca&i, primii nainte de 58 .e.n. lupt# cu cel&ii din
Noricum i apoi, mpreun# cu helve&ii se ndreapt# spre Fran&a de ast#zi, iar tauriscii ajung
pn# n Noricum. Burebista i-a ntins st#pnirea pn# la Dun#rea Mijlocie i pn# la Moravia,
dar dislocarea cel&ilor nu a fost total#. Pn# acolo, pe teritoriul Ungariei i Slovaciei,
materialele arheologice s-au g#sit n asociere cu cele celtice i chiar unele fortifica&ii - cum
este, de pild# oppidum-ul de la Zemplin - au fost ocupate i utilizate de daci.
Ca urmare, hotarele Daciei se nvecinau cu st#pnirea suebului Ariovistus i la Roma
se atepta cu speran&# o ciocnire ntre cei doi barbari puternici, desigur n folosul romanilor.
Cei doi nu s-au ciocnit i, spre uurarea Romei republicane, nici nu s-au aliat: Ariovistus s-a
ndreptat spre Gallia, unde a fost nvins de Caesar n 58 .e.n., iar Burebista i-a ndreptat
privirile spre Pontul Euxin.
Cu nfrngerea lui Hybrida lng# Histria presiunea roman# n Pontul Stng nu ncetase
i era pericolul ca oraele greceti s# treac# de partea Romei dndu-i acesteia prilejul de a
nv#lui Dacia pe la est. Situa&ia i impunea regelui dac o singur# solu&ie: aducerea oraelor


greceti sub ascultarea sa. O atare ac&iune ndep#rta pericolul roman i asigura lui Burebista
contribu&iile pe care urmau s# le dea acelorai orae greceti.
Pe la 55 .e.n. dup# informa&iile lui Dio Chrysostomus (XXXVI, 4), dar poate mai
trziu, Burebista s-a ndreptat cu armatele spre Pontul Euxin. Expedi&ia a fost fulger#toare i
necru&#toare fa&# de oraele ce ncercaser# s# i se mpotriveasc#. nti, Boristene sau
concomitent cu Olbia care a fost cucerit# i distrus# de aa manier# nct n 98 e.n., cnd a fost
vizitat# de Dio Chrysostomus, mai erau d#rm#turi vizibile n cetatea de la gura Bugului. I-a
urmat Tyras cu aceeai soart#. Dintr-un decret de la Histria i din datele arheologice reiese c#
oraul a fost asediat, i-au fost distruse zidurile i un cartier, iar teritoriul lui rural a fost ocupat
timp de trei ani. Numai dup# tratative ndelungate Histria ob&ine ridicarea asediului i
restituirea, contra unor mari sume de bani, a prizonierilor, recunoscnd autoritatea lui
Burebista. Tomis a suferit un lung asediu, Callatis a avut distrugeri, la Odessos se
nregistreaz# o pribegie n mas# a cet#&enilor, Mesembria suport# un lung asediu al c#rui
sfrit nu este cunoscut dar oraul, ca i Apollonia au recunoscut n cele din urm# autoritatea
regelui dac. Doar oraul Dionysopolis a fost cru&at gra&ie rela&iilor sale de prietenie cu dacii.
Oraele din Pontul Stng de la Boristene la Apollonia erau sub autoritatea lui Burebista.
Atunci st#pnirea lui Burebista se ntindea de la Morava i Dun#rea Mijlocie pn# la
gura Niprului i din Carpa&ii P#duroi pn# la Mun&ii Balcani. Nu ntmpl#tor regele dac este
numit n cunoscutul decret de la Dionysopolis, dat n cinstea lui Akornion, cel dinti i cel
mai mare dintre regii Traciei.
Cuceririle lui Burebista fuseser# posibile i pentru c# Roma era ocupat# cu luptele lui
Caesar n Gallia i din pricina tulbur#rilor sale interne. n 48 .e.n. izbucnete r#zboiul civil, i
la nceputul aceluiai an Caesar i Pompeius se nfruntau deja pe coastele apusene ale Greciei.
Al doilea p#rea mai puternic i era sprijinit de orientul elenistic. n aceste mprejur#ri
Burebista a apelat la mai vechiul prieten, Akornion din Dionysopolis, pentru tratativele cu
Pompeius. n&elegerea este perfectat# la Heracleia Lyncestis, unde Akornion a ob&inut,
probabil n schimbul ajutorului promis de Burebista lui Pompeius, recunoaterea cuceririlor
pontice ale regelui dac i, desigur, avantaje pentru oraul s#u. n lupta de la Pharsalus, a nvins
ns# Caesar, ceea ce nsemna pentru Dacia lui Burebista ctigarea unui duman necru&#tor
care, de altminteri, pl#nuia o expedi&ie mpotriva ei. Caesar a fost ns# ocupat de zdrobirea
partizanilor lui Pompeius, i Burebista, renun&nd la politica de cuceriri, s-a preocupat de
consolidarea autorit#&ii sale n zonele cucerite i de fortificarea Daciei. Conflictul dintre
Imperiul Roman i Dacia a fost amnat cu un secol i jum#tate de asasinarea lui Caesar n
senat n 44 .e.n. i de dispari&ia din via&# a lui Burebista cam n aceeai vreme. Vasta sa
st#pnire s-a mp#r&it ntre motenitori mai nti n patru, apoi n cinci (Strabo, VII, 3, 11).
Nucleul acestei st#pniri, cu centrul n Mun&ii Or#tiei a continuat ns# s# fiin&eze i, mai
trziu, tot de acolo va porni ultima mare unificare a dacilor.
Aadar, Burebista ini&ial conduc#torul unei uniuni de triburi, n relativ scurt timp i-a
ntins autoritatea asupra ntregului teritoriu locuit de daci, a recucerit teritorii pierdute de daci,
ocupate de cel&i n nord vest i n sud vest (ca de pild# oppidum-ul de la idovar), a cucerit
oraele greceti de pe &#rmul vestic al Pontului Euxin, a nceput i n cea mai mare parte a

nf#ptuit o vast# activitate de fortificare a &inuturilor st#pnite de el. Vastitatea st#pnirii sale
f#cea imposibil# guvernarea cu mijloacele i metodele conducerii unei uniuni de triburi chiar
puternic#. n pofida lipsei informa&iilor scrise sunt de presupus existen&a unor comandan&i ai
fortifica&iilor, mputernici&i i cu alte atribu&ii dect cele strict militare pentru c# multe dintre
ele erau centre economice ale unor zone variabile, probabil i administrative, existen&a
prghiilor capabile s# asigure recrutarea, ntre&inerea i comandarea marii sale armate, altele
pentru organizarea i impunerea construirii celor aproape 80 de fortifica&ii, care implicaser#
un efort considerabil, a prghiilor i a autorit#&ii pentru impunerea pe plan economic a
renun&#rii la monet#ria tradi&ional# i trecerea la monet#ria de tip roman. Toate acestea,
mpreun# cu ascultarea poruncilor sale, cu colaborarea strns# cu slujitorii religiei, n spe&# cu
marele preot Deceneus, cu fireasca presupunere a unei cancelarii regale, cu folosirea nu
ntmpl#toare a lui Akornion n tratativele diplomatice cu Pompeius sunt indiciile c#
forma&iunea politic# a lui Burebista avea tr#s#turile definitorii ale unui stat chiar dac# acesta
era la nceputurile existen&ei i evolu&iei sale. Se adaug# mprejurarea c# n decretul
dionysopolitan
20
Akornion poart# titlul de CDE4:? >5F G2HFI4:? JFK:? a lui Burebista adic# un
titlu pu&in amplificat fa&# de CDE4:? JFK:? obinuit la cur&ile elenistice i c# Deceneus
ndeplinea func&ia de vice-rege (Iordanes, Getica, 67). Dac# evolu&ia acestui stat abia creat ar
fi fost n direc&ia apari&iei n teritoriile carpato-dun#rene a unei monarhii de tip elenistic nu se
poate dovedi.
Dup# mp#r&irea st#pnirii lui Burebista, ntre erezii s#i au nceput luptele de
suprema&ie exact ntr-o vreme cnd puterea Romei cretea din nou vertiginos.
n &inuturile Daciei diveri autori antici men&ioneaz# cu prilejuri diferite dinati adesea
anevoie de localizat cu certitudine. Doar pentru o singur# zon# a ei, cea a fostei capitale a lui
Burebista seria dinatilor este aproape nentrerupt# i tot acolo se constat# arheologic nu
numai continuitatea de via&#, ci i extinderea aez#rilor, amplificarea fortifica&iilor existente i
construirea altora noi. Tot cercet#rile arheologice ndrept#&esc presupunerea c# reedin&a lui
Burebista pn# la sfritul domniei sale a fost n cetatea de la Costeti (Cet#&uie) i n acelai
timp marele preot Deceneus rezida pe Kogaionon (unde se fondase Sarmizegetusa), aflat la 20
km spre sud. Dup# dispari&ia lui Burebista, Deceneus a cumulat puterea regal# i a transferat
capitala la Sarmizegetusa. Cele dou# puteri supreme - politic# i religioas# -, mpreun# cu cea
judec#toreasc# au r#mas apanajul exclusiv al regilor daci pn# la cucerirea roman#. Dup#
Iordanes (Getica, 73-74) la tron au urmat Comosicus, apoi Coryllus sau Scorilo (Frontinus,
Strateg., I, 10, 4) care a domnit 40 de ani, Duras (Cassius Dio, LXVI, 6, 1) i Diurpaneus-
Decebalus (Iordanes, l.c.; Orosius, Hist. adv. pag., VII, 10, 4; Cassius Dio, LXVII, 6, 1).
Foarte probabil din lista lui Iordanes lipsete Coson, cunoscut dup# legendele unor monede de
aur, care este de inclus imediat dup# Comosicus. Tot n timpul lui Augustus dinastul Cotiso
(Florus, Epitome, II, 28, 18; Suetonius, Aug., LXIII, 4; Horatius, Ode, III, 8, 17-18) st#pnea
undeva n mun&ii Banatului.
Dup# Burebista rela&iile cu romanii nu s-au mbun#t#&it. n timpul lui Augustus tirile
despre conflictele cu dacii erau un subiect frecvent de conversa&ie la Roma (Horatius, Satire,
II, 6, 51-53). Appuli din estul Transilvaniei au f#cut n anul 15 .e.n. o incursiune pn# n


Dobrogea, iar n 13-11 .e.n. dacii au atacat Pannonia de unde au fost respini i urm#ri&i de
Marcus Vinicius pn# pe Mure, n inima Daciei. Acesta este primul atac roman care a p#truns
n Dacia intracarpatic#. Treptat politica roman# a avut n vedere din ce n ce mai mult zona
dun#rean#. Sub Tiberius se constituie provincia Moesia i iazygii se aeaz# n Cmpia Tisei.
n primele luni ale anului 69 e.n., cnd la Roma erau violente fr#mnt#ri, dacii au atacat
Moesia i abia cu greu au fost respini (Tacitus, Hist., I, 2,1). Sub domnia lui Vespasianus s-
au luat noi m#suri pentru nt#rirea frontierei dun#rene prin crearea flotei - classis Flavia
Moesica - i prin nt#rirea garnizoanelor de pe malul drept al fluviului. Mai mult, romanii au
procedat la dou# str#mut#ri masive de popula&ie nord-dun#rean# n sudul Dun#rii n anii 11-12
e.n. i 62-66 e.n. att pentru m#rirea num#rului contribuabililor ct i pentru a sl#bi
demografic teritoriile din nordul Dun#rii de Jos.
Atacurile dacilor - singuri sau n asociere cu alte semin&ii - ndreptate mpotriva
posesiunilor romane de la sud de Dun#re au avut dou# aspecte i tot attea &eluri: nainte de
toate pr#zile bogate i, n al doilea rnd, dar nu ca importan&#, mpiedicarea consolid#rii
st#pnirii romane n teritorii de curnd cucerite, populate de semin&ii de acelai neam cu ei.
Ct de contient era acest al doilea aspect i &el la dinatii daci este discutabil dar
evenimentele, apreciate prin perspectiva oferit# de istorie, demonstreaz# c# ele au avut i
consecin&a men&ionat#. Oricum de nici o parte nu se putea oferi ceva capabil s# asigure o pace
durabil#, nct aceste aproape permanente conflicte aveau s# fie tranate abia de r#zboaiele de
la sfritul secolului I e.n. i de la nceputul celui urm#tor.
Civiliza*ia dacilor n a doua etap& a epocii La T+ne (150 .e.n.-106 e.n.).
Principalele caracteristici ale etapei a II-a a epocii La T'ne constau din: uniformizarea
civiliza&iei dacice n sensul prezen&ei n toate zonele &inuturilor carpato-dun#rene a acelorai
forme de baz# de manifestare, evolu&ia unitar# a acelorai forme i ritmul de dezvoltare mult
mai alert, necunoscut n etapa anterioar#.
Unitatea de manifestare a civiliza&iei dacice, ca proces istoric, este ncheiat# nc# pe
durata fazei II A (150-80 .e.n.) i tot atunci s-au creat premisele care au asigurat dezvoltarea
f#r# precedent a acesteia n fazele II B i II C n toate ramurile economiei, inclusiv
intensificarea i generalizarea comer&ului pe baz# de moned# (n faza II A nc# tradi&ional#,
apoi de tip roman), cu sporirea continu# a schimburilor comerciale cu &#rile elenistice, apoi
mai ales cu lumea roman# i cu realiz#rile cele mai de seam# ale civiliza&iei dacice n toate
domeniile.
Nu n ultimul rnd o atare dezvoltare a fost asigurat# de progresele metalurgiei fierului
favorizat#, la rndul ei, de marea r#spndire a minereurilor de fier n toate formele de relief. n
Dacia ca i n alte p#r&i se practica reducerea minereurilor n apropierea locurilor de exploatare
tocmai pentru evitarea transportului pe drumurile neamenajate i cu atelajele modeste ale
epocii. n exploatarea minereurilor i n reducerea lor exceleaz# zona din estul Transilvaniei i
cea a capitalei, dar ele nu lipsesc nici n alte p#r&i, unde se exploatau lentile aluvionare cu
astfel de con&inut (+ercaia, +ura Mic# etc.). Pentru reducere se foloseau dou# tipuri de
cuptoare, cele monoarj#, general r#spndite n Europa, i pluriarj#, acestea din urm#
inventate nc# din faza II A, unele fiind gigante pentru acea vreme: unele de la sfritul

secolului I e.n. furnizau lupe de 40 kg, ct# vreme lupele obinuite nu dep#esc 9-11 kg. Att
la unele, ct i la celelalte puritatea atinge 99%, dar din con&inutul de fier al minereurilor se
ob&inea obinuit abia 50%.
Confec&ionarea produselor de fier se f#cea n ateliere (simple construc&ii de lemn,
uneori cu baza din piatr#) unde s-au descoperit vatra de forj# i uneltele specifice
meteugului (nicovale, cleti, baroase i ciocane, d#l&i, pile, dornuri, punctatoare etc., marea
majoritate fiind specializate pe anumite opera&ii). Astfel de ateliere func&ionau n marile
aez#ri, celelalte avnd n mod obinuit ateliere de repara&ii. Se adaug# procedee de tratare la
cald a produselor, cele mai multe necunoscute, dar cu rezultate cu totul remarcabile. O
men&iune aparte se cuvine f#cut# Sarmizegetusei. Fierul descoperit acolo fie brut (n lupe), fie
prelucrat n unelte, obiecte de ntrebuin&are curent#, material de construc&ie, arme etc.
cantitativ este mai mult dect tot fierul brut i prelucrat descoperit n Europa de la Viena pn#
la Sofia luat mpreun#, nct capitala Daciei se dovedete a fi fost cel mai mare centru
metalurgic cunoscut pn# acum n afara fruntariilor Imperiului Roman la sfritul secolului I
e.n. i n primii ani ai secolului urm#tor.
Metalurgia fierului a favorizat dezvoltarea tuturor celorlalte meteuguri care utilizau
unelte din acest metal, dar ocupa&ia de c#petenie a r#mas tot cultivarea p#mntului, cu cea
complementar# ei, creterea vitelor. Creterea demografic# substan&ial#, ilustrat# de
dezvoltarea aez#rilor fondate n veacurile anterioare i de apari&ia altora noi, a determinat
sporirea suprafe&elor cultivabile, perfec&ionarea tehnicilor de cultivare a p#mntului, i
folosirea unor plante de cultur# cu randament sporit.
Ct privete utilajul agricol, nc# din a doua jum#tate a secolului II .e.n. se dateaz#
cel mai vechi br#zdar de plug i cel mai vechi cu&it de plug, ambele din fier, primul de tip
traco-dacic, deosebit de br#zdarele celtic i roman. Ambele erau ataate plugului de lemn cu
talp#, cu precizarea c# br#zdarele sunt mult mai numeroase n descoperiri n raport cu cu&itele.
Tot n cultura p#mntului se utilizau secerile de tip dacic, coase - crea&ii ale faurilor de la
Sarmizegetusa - mai multe feluri de sape, s#p#ligi, cosoare pentru vi&a de vie, foarfeci pentru
tunsul oilor, rni&ele rotative (deosebite de cele celtice i romane) pentru m#cinarea
gr#un&elor, mbl#cie cu articula&ia metalic#. Se cultivau grul, mult orz, orzoaic#, secar#, mult
mei, bob, linte, mutar, mac, n#ut, plantele textile (inul i mai ales cnepa), iar descoperirea
semin&elor de plante furajere n aez#ri i n fortifica&ii constituie indiciul pentru existen&a
proviziilor de nutre&uri pentru animale. n consum predominau ovinele i caprinele, urmate de
bovine, suine i p#s#ri. Se cretea, de asemenea, calul pentru c#l#rie i trac&iune. Belugul de
produse agricole i animale reiese din mul&imea de gropi de bucate, de hambare din aez#ri,
unele con&innd tone de cereale, i de oasele aruncate n gropile menajere din aez#ri.
Celelalte meteuguri, altele dect metalurgia fierului i f#ur#ria, au cunoscut acelai
avnt: dulgheria-tmpl#ria (topoare, barde, tesle-topoare, fier#straie, compase, cu&itoaie,
sfredele, d#l&i, pile, toate de mai multe tipuri), exploatarea i fasonarea pietrei utilizat# la
fortifica&ii, ziduri de terase, edificii, drumuri pavate .a.m.d., uneori adus# de la zeci de
kilometri (topoare, ciocane, trn#coape, d#l&i, spi&uri, icuri), sticl#ria care producea vase i
podoabe (bulg#ri de sticl#, tuburi de suflat). Majoritatea uneltelor din fier sunt de tipuri


general r#spndite ca unele ce ajunseser# la formele adecvate opera&iilor unde se foloseau;
altele (unele tipuri de barde) au fost preluate, dar cu mbun#t#&iri substan&iale, din lumea
celtic# i direct din lumea greco-roman#, cele din urm# aproape imposibil de distins de
originale. Belugul de fier rezult# din mul&imea i varietatea obiectelor de ntrebuin&are
curent# de folosin&# casnic#, piese de harnaament i mai ales de imensele cantit#&i de
materiale de construc&ie, cu att mai mult cu ct confec&ionarea ultimelor nu era obligatorie s#
fie din fier.
Acelai metal a fost folosit pentru confec&ionarea armelor: umbo-uri pentru scuturi,
vrfuri i c#lcie de suli&e i de l#nci, pumnalul drept i mai ales curb (daca, sica), ca i
celebra sabie curb# (falx), cu&itul de lovit i a uneltelor de geniu: topoare bipene, topoare-
trn#coape. Se adaug# capetele berbecilor de asediu i mainile de r#zboi. Inexplicabil# par&ial
este nefolosirea de c#tre daci a coifului n lupt# cu toate c# utilitatea lui nu le era necunoscut#
cu att mai mult cu ct n Dacia au activat instructori militari romani cel pu&in dup# r#zboaiele
cu Domitianus. Nefolosirea lui poate fi pus#, dar deocamdat# nu i dovedit#, pe seama unor
considerente de ordin religios.
Ol#ria, mult# vreme produs casnic i apanaj al unor ateliere cu arii de desfacere relativ
reduse, ajunge un adev#rat meteug preten&ios, n care se mbinau tehnicile perfec&ionate de
preparare a materiei prime i de ardere cu elegan&a formelor, diversificate n func&ie de
destina&ia fiec#reia. Cu toate acestea ponderea ceramicii lucrat# cu mna r#mne considerabil#
mai ales n mediul rural i aproape exclusiv# pentru anumite forme (cetile tronconice, de
pild#). Roata olarului se r#spndete ns# peste tot, arderea se face n cuptoare cu reverbera&ie
i, n func&ie de felul ei - oxidant# sau inoxidant# -, paleta culorilor vaselor acoper# un spectru
larg, de la negru pn# la rou-g#lbui. Nu lipsesc produsele compatibile cu preten&iile tehnice
ale lumii elenistice i romane mai ales n ceramica pictat#, dar i n ornamentic# i finisare
chiar dac# gustul local este vizibil peste tot. n prima faz# (II A) continu# s# se manifeste
influen&ele elenistice att n privin&a formelor preluate din acea direc&ie (amfore, boluri, vase
krater, kantharoi), ct i n arderea inoxidant#. Din faza a doua (II B) ncep s# se manifeste tot
mai frecvent i treptat exclusiv influen&ele romane att n formele asimilate (kantharoi,
capace, strachini), ct i prin creterea ponderii arderii oxidante. Evolueaz# desigur formele
tradi&ionale dacice (ceaca, vasul borcan, fructiera, capacul), iar finisarea vaselor este tot mai
preten&ioas#. Tot n aceast# faz# apare ceramica pictat# pe angob#, cu motive geometrice,
ini&ial inspirat# (nu copiat#) din cea elenistic# trzie, iar n faza a treia (II C) numai n zona
capitalei se produceau vase pictate cu motive geometrice, fito- i zoomorfe, unele cu
simboluri religioase. Tot n ultimele dou# faze se definitiveaz# formele care se vor perpetua i
vor imprima particularitatea specific# a ceramicii provinciale a Daciei romane. Din lut s-au
confec&ionat i alte obiecte de ntrebuin&are curent#, &igle, olane, c#r#mizi, tuburi de conduct#
de ap#, cele din urm# montate n instala&ii lungi de sute de metri. Metalurgia bronzului i-a
pierdut, n schimb, aproape integral importan&a economic#, ea fiind restrns# la producerea
unor piese de harnaament, accesorii vestimentare, rar vase i unelte, podoabe modeste chiar
dac# astfel de piese s-au confec&ionat n aproape fiecare aezare ct de ct extins# fie de
meteri ambulan&i, fie n ateliere specializate. Adesea aceiai meteri i n aceleai ateliere

produceau obiectele din argint, fie podoabe, fie vase, cum indic# uneltele specifice
descoperite.
Pentru confec&ionarea bijuteriilor n Dacia s-a utilizat mai ales argintul, ob&inut fie din
mine, fie, mai rar, din topirea monedelor. Cunotin&ele foarte avansate ale orfevrarilor daci
sunt dovedite mai ales la piesele confec&ionate n faza II A cnd n Dacia se nregistreaz# o
criz# de argint. Atunci miezul bijuteriilor era dintr-un aliaj slab, nvelit ntr-o foi&# de zecimi
de milimetri din argint bun perfect sudat#, invizibil# cu ochiul liber nici n sec&iunea pieselor.
Extrem de rare sunt bijuteriile din aur cu toate c# acest metal a fost exploatat. Raritatea lui
este de pus pe seama unui monopol regal n acest domeniu sau, simplu, pe seama gustului
pentru metalul alb, str#lucitor ?
Arta argintului n etapa a III-a a epocii La T'ne, spre deosebire de cea din secolele IV-
III .e.n., se caracterizeaz# mai nti prin geometrismul mai accentuat. Reprezent#rile zoo- i
antropomorfe sunt aproape ntotdeauna legate de credin&ele religioase. Se nregistreaz# chiar o
decaden&# a meteugului ca atare n privin&a tehnicilor de ob&inere a motivelor decorative, cu
deosebire a celor n relief.
Cum bijuteriile erau obiecte supuse modei schimb#toare, n Dacia, al#turi de tipurile
mai vechi, perpetuate variabil, s-au confec&ionat aproape toate cele care circulau n Imperiul
Roman (mai ales fibule). O men&iune aparte se cuvine colanurilor, br#&#rilor simple i spirale
(acestea purtate pe bra&) cu capetele n protome de animal (mai ales de arpe) i vaselor
(boluri, kantharoi) pe care motivele ornamentale locale se mbin# cu acelea greco-romane. Cu
toate c# tezaurele de argint sunt numeroase, cele care au n compozi&ie piese ornamentate cu
motive zoo- i antropomorfe sunt rare (S#lite, Surcea, Lupu etc.).
Atare dezvoltare f#r# precedent n toate ramurile economice nu putea dect s#
determine o amplificare corespunz#toare a schimburilor comerciale. La rndul s#u,
intensificarea schimbului intern a contribuit n mod substan&ial la uniformizarea formelor de
manifestare a civiliza&iei dacice i aceleai schimburi comerciale au dus la r#spndirea n
Dacia nu att a produselor din lumea elenistic# trzie i roman#, ct mai ales a imita&iilor
acestora, adaptate posibilit#&ilor i gustului local. Tocmai n acest domeniu s-a manifestat
pregnant capacitatea de asimilare creatoare a civiliza&iei dacice care, de altminteri, i-a p#strat
originalitatea de-a lungul ntregii sale existen&e.
La sfritul fazei II A i la nceputul fazei II B, n deceniile al doilea i al treilea ale
secolului I .e.n., se nregistreaz# ultimele emisiuni de monede tradi&ionale i trecerea la
monet#ria de tip roman, adic# copierea mai mult sau mai pu&in fidel# a denarului roman
republican. +tan&ele monetare descoperite la Cristian (1), Ludeti (1), Tilica (14) i Gr#ditea
de Munte - Sarmizegetusa Regia (3) copiaz# denari romani republicani i un denar al lui
Tiberius. Pentru dispropor&ia substan&ial# ntre descoperirile de monede republicane romane
din Dacia preroman# i acelea din alte &inuturi europene situate n afara Imperiului Roman
sunt edificatoare concluziile unei statistici mai vechi: din totalul de 270 tezaure cu monede
republicane nregistrate n zonele europene din afara Imperiului Roman (Spania, Fran&a, fosta
Iugoslavie, Germania i Austria) 145 au fost descoperite n Dacia, ceea ce reprezint# aproape
54%. Nu ntmpl#tor la sfritul secolului II .e.n. i la nceputul secolului I .e.n. se constat#


schimbarea orient#rii comer&ului Daciei dinspre est, cu lumea elenistic#, spre vest, cu lumea
roman# i n spe&# cu Italia. Iar trecerea la monet#ria de tip roman n Dacia a integrat-o n
vastele leg#turi comerciale circummediteraneene desf#urate pe baza monedei romane
republicane, cu toate implica&iile pe care le-a avut n nlesnirea p#trunderii n teritoriile
carpato-dun#rene a produselor i a influen&elor romane. De altminteri, privit# n ansamblu,
economia Daciei, pe de o parte, i economia cet#&ilor greceti i a Imperiului Roman, pe de
alt# parte, erau complementare. Dacia furniza mai ales produse agricole (cereale), animaliere
(piei, vite), miere, cear#, lemn de construc&ie i sare, cea din urm# mult pre&uit# ct# vreme
lipsea din Pannonia i din Peninsula Balcanic#. Nu este exclus s# se fi exportat i aur. Din
lumea greco-roman# importa produse manufacturate (stofe, vase de bronz i de sticl#, obiecte
de podoab# etc.), specialit#&i agricole (mai ales vinuri i uleiuri), parfumuri, unguente, obiecte
de toalet# etc. +i, n pofida conflictelor militare cu Imperiul Roman, n Dacia produsele de
import romane sporesc progresiv pn# n anii conflictelor decisive n timpul lui Decebal
adeverind din nou, dac# mai era nevoie, c# nici o primejdie nu putea potoli setea de ctig a
negustorilor romani, care totdeauna au precedat armatele romane n teritoriile incluse apoi n
Imperiul Roman.
Locuin&ele dacilor au fost construite mai ales din lemn, piatr# i lut, acoperite cu
materiale la ndemn# (paie, indril#, &igle chiar, de tip elenistic trziu), iar evolu&ia lor a fost
de la acelea par&ial adncite n p#mnt la cele de suprafa&a i de la planul simplu la cel
complex, cu nc#peri grupate, poligonale (dispuse concentric) i cu etaj, inclusiv palate
ale vremii (turnuri - locuin&# cu etaj, cl#diri mari). La acelea poligonale, cu nc#perile dispuse
concentric se constat# orientarea solsti&ial# a nc#perii cu absid# i destina&ia absidei ca fiind
rezervat# cultului str#moilor i a divinit#&ilor protectoare. n apropierea locuin&elor se aflau
gropile pentru depozitarea cerealelor, hambare cu aceeai destina&ie, magazii, ateliere, gropi
menajere.
Aez#rile, n func&ie de formele de relief, sunt fie cu construc&iile dispuse n iruri -
f#r# s# se poat# vorbi de preocup#ri deosebite de sistematizare -, fie r#sfirate i n plcuri n
zona montan#, fortificate, analoge acelor oppida celte, cu func&iuni economice, comerciale, de
cult, desigur ap#rate de fortifica&ii i compacte, cu construc&iile ridicate pe terase antropogene
nzestrate cu drumuri pavate, sc#ri, conducte de ap#, canale de drenaj .a.m.d. Cel mai
elocvent exemplu l reprezint# Sarmizegetusa cu cele dou# cartiere civile, ntre care se aflau
cetatea i zona sacr#, cu ziduri de teras#, drumuri, instala&ii de captare, de transport i de
canalizare a apei, cu ateliere .a.m.d. Ea, prin sistematizare, func&iile economic#, politic#,
cultural# i religioas#, constituia un adev#rat ora.
O dezvoltare f#r# precedent a cunoscut arhitectura militar#. Cu rare excep&ii - i nu att
n zona intracarpatic# ct mai ales n cea extracarpatic# - toate celelalte fortifica&ii dacice
cunoscute pn# acum se dateaz# pe durata etapei a II-a a epocii La T'ne, marea majoritate
apar&innd fazelor II B i II C. Mai nti au construit fortifica&ii uniunile de triburi, incluse
apoi n forma&iunea politic# a lui Burebista. Burebista nsui a ini&iat i n bun# parte a realizat
o vast# oper# de fortificare a &inuturilor st#pnite de el. Toate aceste fortifica&ii reflect# stadiul
de dezvoltare a civiliza&iei acestui popor i concep&ia sa de lupt#, asem#n#toare cu a altor

popoare din vecin#tatea lumii greco-romane. Ca unele ce nu aveau armate permanente de felul
celor ale regatelor elenistice i mai ales a Imperiului Roman, ci doar un nucleu de militari de
profesie, chiar dac# au cunoscut, nu au folosit tehnica asediului, for&a lor militar# bazndu-se
pe surpriz#, pe atacuri fulger#toare. Ca urmare, toate fortifica&iile dacice nu au fost concepute
pentru a rezista unor asedii ndelungi i nici una dintre ele nu are n interior surse permanente
de ap#.
Fortifica&iile dacice apar&in la trei categorii distincte: aez#ri fortificate, cet#&i i
fortifica&ii liniare sau de baraj. Primele sunt aglomer#ri umane cu construc&ii civile i
religioase ap#rate integral sau doar par&ial de elementele de fortificare, cu precizarea c#
totdeauna partea mai veche a aez#rii se afl# n interiorul fortifica&iei. Formele de relief sunt
dominante: promotorii, capete de teras#, rar mameloane. Cet#&ile au fost construite mai ales pe
mameloane i sunt de dou# categorii: cele care au aez#ri civile la poalele n#l&imilor i altele,
mai pu&ine, care nu au aez#ri civile, fiind amplasate acolo din considerente pur strategice.
Att aez#rile fortificate, ct i cet#&ile au fost construite pe mari drumuri comerciale, n
puncte obligatorii de trecere i toate au spa&iul fortificat restrns, n general 3.000 pn# la
5.000 mp. Aadar, ele nu erau locuri de refugiu pentru popula&ia din zona apropiat#. Dac#
aez#rile fortificate erau capabile s# ad#posteasc# popula&ia lor i avutul acesteia, la cet#&i
situa&ia e diferit#: toate au construc&ii cu caracter permanent relativ restrnse, unele cte o
construc&ie mai mare, un fel de cazarm# pentru garnizoana permanent#, i bar#ci simple de
lemn pentru garnizoana sporit# n vreme de r#zboi, dar n nici un caz pentru popula&ia aez#rii
sau a aez#rilor din apropiere. Fortifica&ii liniare, de baraj sunt dou#, una la Tapae(cu valuri i
ziduri de lemn i p#mnt simple, duble, triple i mp#trite, desf#urate pe circa 2000 m), care
oprea trecerea din Banat n *ara Ha&egului, cealalt# la Cioclovina-Ponorici (cu ziduri din
piatr# i altele perpendiculare sau oblice, cu platforme de lupt#, nirate pe mai mult de
2.500m), care bloca naintarea din *ara Ha&egului spre Sarmizegetusa.
Elementele de fortificare sunt fie tradi&ionale, fie noi, adesea mbinate la aceeai
fortifica&ie. Cele tradi&ionale erau an&ul, valul, gardul, palisada i palisada complex#, de fapt
un zid cu partea lemnoas# construit# n casete, spa&iul din ele fiind umplut cu p#mnt i piatr#.
Nou ap#rute erau zidurile din piatr# fasonat# sumar, legat# cu p#mnt i ap#, zidurile cu dou#
paramente din piatr# sumar fasonate i emplecton, zidurile elenistice cu dou# paramente din
piatr# fasonat# i cu emplecton, zidurile dacice copiate dup# cele elenistice, turnurile-
locuin&# cu parterul din ziduri elenistice sau dacice, cu etaj din c#r#mid# i bastioane acoperite
cu &igle sau terminate n creneluri, platforme de lupt# pentru maini de r#zboi i turnuri
izolate.
Elementele amintite sunt plasate pe promontorii barate sau pe mameloane fortificate
circular. Acolo unde planurile sunt elenistice, fortifica&iile sunt patrulatere; la celelalte ele
urmeaz# forma terenului cu ajust#ri par&iale. n general piatra era local# i doar pentru
cet#&ile din zona larg# a capitalei s-a apelat la piatr# adus# cu mari eforturi de la distan&e
considerabile. Efortul constructiv a fost ieit din comun: n ceva mai mult de un secol i
jum#tate s-au construit i s-au ref#cut peste optzeci de fortifica&ii, iar lan&ul carpatic a fost
z#vort de fortifica&ii amplasate la intrarea i la ieirea din el al drumurilor care-l traversau,


nct pentru perioada ce ncepe de la Burebista i pn# inclusiv n timpul lui Decebal se poate
vorbi de un adev#rat sistem defensiv al Daciei, construit mai ales cu scopul de a ap#ra
&inuturile intracarpatice. Aproape toate aceste fortifica&ii au fost distruse fie n timpul
r#zboaielor de la nceputul secolului II e.n., fie imediat dup# ele; cele cteva excep&ii, sunt
numai fortifica&iile reutilizate de romani.
Influen&elor elenistice i particip#rii directe a tehnicienilor greci la lucr#rile din Dacia
li se datoreaz# planurile regulate ale unor fortifica&ii, zidurile elenistice, folosirea c#r#mizilor
slab arse i a &iglelor, turnurile-locuin&#, impozantele ziduri de teras#, sc#rile de piatr#
ecarisat#, conductele de ap#, cisterna de la Costeti-Blidaru, construit# dup# preceptele lui
Vitruvius i alte realiz#ri de amploare mai redus#. Ele au prins r#d#cini n Dacia pentru c#
stadiul de dezvoltare a civiliza&iei dacice ajunsese apt s# le asimileze, s# le integreze ntre
manifest#rile ei.

*

Pentru reconstituirea structurii sociale a Daciei sursele literare i epigrafice nu sunt
ndeajuns de detaliate pentru a putea desprinde din con&inutul lor nuan&ele att de necesare
ntr-un astfel de domeniu sensibil. Din ele rezult# existen&a a dou# p#turi: tarabostes-pileati i
capillati-comati, cei dinti constituind aristocra&ia, avnd chiar un nsemn exterior distinctiv,
acel pileus, iar a doua categorie nenobilii, adic# masa poporului. Preo&imea pare s# fi fost
recrutat# n primul rnd dintre cei de neam. Masa acelor capillati-comati nu putea fi dect
neomogen#, dup# cum rezult#, de pild#, din participarea unora la un sfat al dacilor pe o scen#
de pe Columna Traian# i din trimiterea la Traian a unei solii din comati. Diferen&ieri de avere
sensibile reflect# i descoperirile arheologice. Sclavii, n m#sura n care existau, nu aveau
dect un rol nesemnificativ n economie.
Formele de proprietate i propor&iile fiec#reia dintre ele sunt mai degrab# deduse dect
dovedite cert. Structura economiei Daciei se baza pe existen&a comunit#&ilor s#teti agricol-
pastorale, dar detaliile de organizare i de activitate ale acestora nu sunt cunoscute dect
par&ial pentru c# st#pnirea n comun a terenurilor a avut nenum#rate forme, ncepnd cu
dev#lm#ia absolut#, continund cu cea plafonat#, egalitar# sau numai pe cote p#r&i inegale.
Prin analogie cu realit#&ile din alte zone - ca de pild# Regatul Bosporan - se admite i
pentru Dacia proprietatea teoretic# a monarhului asupra p#mntului, care n fapt apar&inea
comunit#&ilor care-l lucrau. n virtutea acestei propriet#&i de principiu a monarhului
comunit#&ile erau obligate la plata unor contribu&ii sub forme diferite, nedefalcate pe familii,
ci pe obti. Strngerea contribu&iilor n produse era n sarcina unor mputernici&i ai puterii
centrale, la care face probabil aluzie Criton (Getica, 5, 2). Nu se dispune de date certe
privitoare la modalit#&ile de plat# a contribu&iilor i nici la cuantum-ul acestora. Singurele
indicii se refer# la acea parte prestat# sub form# de munc#. Ridicarea ntr-o perioad# relativ
scurt# de timp a celor peste optzeci de fortifica&ii, f#r# a mai socoti lucr#rile de terasare, de
exploatare i de transport a pietrei, de construire a marilor sanctuare nu puteau fi realizate f#r#
munca acelor comunit#&i agricole-pastorale i cuantum-ul contribu&iei n munc# a fost

considerabil. Nu sunt informa&ii nici privind propriet#&ile aristocra&iei i ale preo&imii dar se
tie, de pild#, c# un regior local, Thiamarcos, era proprietarul unui atelier de ceramic#.

Via*a spiritual&

La toate popoarele antice, pe o anumit# treapt# de dezvoltare, cultura spiritual# a fost
profund mpletit# cu credin&ele religioase i mult timp doar preo&ii erau de&in#torii nu numai ai
practicilor menite s#-i apropie pe p#mnteni de zeii lor, s# ob&in# ng#duin&a i binefacerilor
zeilor, ci i ai cunotin&elor legate de mersul timpului, de botanic# farmaceutic#, de medicin#
empiric#, inclusiv de matematic#.
Dacii, ca toate popoarele indoeuropene, au fost politeiti i n religie s-a impus de
timpuriu antropomorfismul, zeit#&ile personificnd elemente, fenomene i for&e ale naturii,
chiar unele concepte din traiul cotidian, p#mntul i cerul, soarele i ceilal&i atri .a.m.d. La
aceste popoare este cert c# exista un grup de divinit#&i centrale solidare, n jurul c#ruia erau
celelalte divinit#&i, cu atribu&ii dintre cele mai diferite. Dar func&ia sau func&iile unei divinit#&i
pot fi precizate totdeauna numai n raport cu ale celorlalte divinit#&i i, ntr-un domeniu att de
complex, doar sursele literare sunt capabile s# fac# lumin#; cele arheologice le pot completa n
detalii, le pot confirma, dar n nici un chip nu le pot nlocui. Chiar etimologia numelui
divinit#&ii nu acoper# valen&ele ei pentru c# cele din urm# au evoluat sau chiar transformat n
cursul evolu&iei istorice. n descifrarea religiei dacilor, pe lng# parcimonia surselor scrise i
ambiguitatea lor, intervin alte impedimente: caracterul esoteric al ei, practicarea zeific#rii i a
semizeific#rii unor personaje reale i, probabil, interdic&ia, de fapt imposibilitatea conceperii
de c#tre p#mnteni a imaginii i de redare a chipului zeului n arta major#, ntlnit#, de
altminteri, i la alte popoare (cel&i, germani).
Triada religiei dacice e constituit# de Zamolxis-Zalmoxis
21
, Zeul R#zboiului i
Gebeleizis
22
. Zamolxis-Zalmoxis era zeul suprem, cel ce genera i ntre&inea via&a
p#mntean#, zeul tuturor fiin&elor i totodat# cel care-i nv#&a pe p#mnteni s#-i ctige
nemurirea primindu-i apoi lng# el i oferindu-le toate bun#t#&ile (Herodot, IV, 94) celor
ini&ia&i i celor pieri&i n lupt# cu bravur#. Tocmai credin&a dacilor n posibilitatea dobndirii
nemuririi a dat natere n mintea autorilor greci i latini a legendelor privitoare la ucenicia
lui Zamolxis-Zalmoxis la Pithagoras, ca i identificarea lui Cronos.
Al doilea component al triadei era Zeul R#zboiului, corespondentul lui Ares-Mars din
religia greco-roman#, care nu era numai zeul crud, al distrugerii, ci i ocrotitorul ogoarelor
dacilor (Vergilius, Eneida, III, 24-35). Lui i se aduceau ofrande din primele pr#zi de r#zboi i,
posibil, chiar jertfe omeneti.
Al treilea component, Gebeleizis (*g'heib-, *g'hib- a str#luci, a lumina) era zeul
soarelui i al cerului senin d#t#tor de belug. El se afla n fiecare prim#var# n lupt# cu for&ele
malefice, pe care le nvingea pentru ca la rndul lui s# fie nfrnt de ele iarna, dar nu definitiv
ct# vreme lupta, urmnd acelai ciclu, rencepe n fiecare prim#var#. Cumplita lupt# din
ceruri dintre Gebeleizis i for&ele malefice, ntruchipate de norii grei ce ntunecau i ascundeau
fa&a zeului, era perceput# de p#mnteni prin tunete i fulgere. De aici decurge practica tragerii


cu s#ge&i n nori de p#mntenii ce veneau n ajutorul zeului, desigur nu f#r# a n#d#jdui n
recunotin&a celui ajutat.
Insuficient l#murit# este prezen&a n pantheonul dac a Marei Zei&e, cu nume
necunoscut, dar un personaj feminin, cu atributele Marei Zei&e, apare pe mai multe produse de
toreutic# n argint, pe una chiar o scen# de hierogamie, i c# acelai personaj este reprezentat
cu acolita sau cu acolitele sale pe trei falere din tezaurul de la Lupu care se dateaz# n etapa a
II-a a epocii La T'ne.
Se mai admite existen&a unei zei&e a focului, probabil cu numele Vasta, a altei zei&e,
Bendis, corespondenta Dianei, i a altor zei mai mici. Tot dacii socoteau sfnt# apa Dun#rii
din care beau nainte de a pleca la lupt# (Vergilius, Georgice, III, 407) i adorau zeit#&ile
surselor de ap#, inclusiv apele t#m#duitoare (Deusara-Izvorul Znei).
Pentru practicile religioase informa&iile sunt tot insuficiente: ini&ierea n tainele lui
Zamolxis, trimiterea tot la el a unui sol tot dup# patru ani printr-un ceremonial crud, s#getarea
norilor, sacrificii umane i de animale.
Principalele i marile ceremonii religioase se desf#urau n apropierea sanctuarelor
dedicate divinit#&ilor. Dac# pentru mul&imea de aez#ri obinuite practicile religioase se
desf#urau n locuri sacre i n construc&ii nemonumentale, n marile aez#ri i n apropierea
cet#&ilor se n#l&au sanctuarele. La daci, ca i la alte popoare antice, originea construc&iilor de
cult nu a fost alta dect construc&iile laice care, treptat, au suferit transform#ri radicale, nct
abia mai conserv# elemente din sorgintea profan#. Pe teritoriul Daciei se cunosc dou#
categorii de sanctuare: patrulatere i circulare ca plan general i aproape totdeauna cu detalii
de plan deosebite. Primele, fie numai din lemn, fie din lemn i piatr#, sunt patrulatere, formate
din iruri de plinte ce sus&ineau coloane din lemn sau piatr#: limitele exterioare erau delimitate
de pere&i sau de iruri de pilatri scunzi; ele delimitau de fapt, spa&iul sacru. nvelitoarea lor
era din indril#. La toate cele bine p#strate, num#rul coloanelor reprezint# un multiplu al cifrei
ase. (Dimensiunile sunt de la 9/10 metri x 12/15 metri pn# la 20x38 metri). Celelalte,
circulare, au fost construite din aceleai materiale i constau de la una pn# la trei nc#peri,
cea exterioar# fiind m#rginit# de pilatri. La toate locul depunerii ofrandelor e n nc#perea
central#; dac# cea din urm# are plan absidal, absida era locul rezervat zeit#&ii i orientarea ei
este solsti&ial#. nvelitoarea era din paie, indril# sau &igl#, iar diametrele lor sunt de la 7 metri
pn# la 30 metri. n nici un sanctuar nu se afla statuia divinit#&ii, nct zeilor c#rora erau
dedicate nu se cunosc. Indiferent de planul lor, sanctuarele se caracterizeaz# prin
monumentalitate i sobrietate, cu spa&iul util interior restrns. Num#rul lor era variabil, de la
unul pn# la ase (la Sarmizegetusa). Tocmai cifra ridicat# a sanctuarelor (10 n dou# faze) a
dus la supozi&ia c# acolo se afla muntele sfnt, Kogaionon, pomenit de Strabo. Toate
sanctuarele dacice au fost distruse n timpul r#zboaielor cu Traian, m#sur# de excep&ie ale
generalului-mp#rat victorios i care are o singur# analogie n practica roman#, n Palestina.
Tocmai ea constituie indiciul asupra profundelor implica&ii ale credin&elor religioase n via&a
dacilor, inclusiv n comportarea n lupte.
Direct derivat i materializare palpabil# a credin&elor religioase este ritul de
nmormntare. n prima etap# a epocii La T'ne se practica incinera&ia mai ales n morminte

plane, care con&ineau resturile incinerate ale defunc&ilor i ofrandele obinuite, inclusiv resturi
vestimentare, arme, mai rar unelte. Tumulii, rar cu construc&ii funerare, erau rezerva&i probabil
efilor militari. Incinera&ia i mormintele tumulare (foarte rar) se men&in i n etapa a doua, dar
chiar nainte de faza II A, se constat# dispari&ia mormintelor. Fenomenul ca atare se
ntlnete pe vaste spa&ii europene, ncepnd din teritoriile dacice pn# n Insulele Britanice,
denotnd modific#ri majore n concep&ia despre moarte.
Preo&ii se bucurau de mare pre&uire i autoritate n societate. Semnificativ# n acest
sens este colaborarea dintre Burebista i marele preot Deceneus (Iordanes, Getica, 71).
Tocmai autoritatea ieit# din comun a marilor preo&i i-a determinat pe urmaii lui Burebista s#
o preia, ad#ugnd-o celor politico-militar# i judec#toreasc#. Despre articula&iile ierarhiz#rii
tagmei preo&eti lipsesc tirile. n schimb, doi autori antici, Strabo (VII, 3, 3) i Iosephus
Flavius (Ant. I ud., XVIII, 1, 5)
23
, men&ioneaz# existen&a unor asce&i, vegetarieni, un fel de
pustnici, care se ab&ineau de la pl#cerile lumeti. Numele date de cei doi autori fie sunt
greceti i atunci sunt de luat n seam# pentru semnifica&ia lor, fie sunt coruptele ale unor
cuvinte din limba dac# i atunci orice specula&ie este inutil#.

Scrisul (i cuno(tin*ele (tiin*ifice

n dou# rnduri Cassius Dio face men&iune despre utilizarea scrisului la daci. Mai nti
(LXVII, 7) pomenete scrisoarea primit# de Domitianus de la Decebal, trimis# senatului
24
, iar
a doua oar# (LXVIII, 8) scrisoarea cu litere latine primit# de Traian nainte de r#zboi.
Arheologia confirm# i ea utilizarea scrisului prin cele dou# inscrip&ii de pe tot attea vase
25
,
prin microinscrip&iile (una-trei litere) de pe alte vase i prin cele incizate pe blocuri fasonate,
ncastrate n zidurile dacice inspirate din zid#ria elenistic# trzie. Ultimele, tot din una pn# la
trei litere greceti, rar monograme, sunt marcaje de carier# pe blocurile destinate anumitor
ziduri. Aceste descoperiri, care se nmul&esc continuu, coroborate cu afirma&iile autorului antic
men&ionat i cu constatarea potrivit c#reia orice calcule astronomice, calendaristice i utilizate
n anumite activit#&i practice (n arhitectur#, de pild#) aveau nevoie de ele, demonstreaz# c# n
lumea dacic# a fost utilizat scrisul. El nu putea s# fie r#spndit larg n societate, r#mnnd
apanajul doar ctorva categorii: preo&i, arhitec&i, meteri, cei care lucrau n cancelaria regal#
i, poate, vrfurile aristocra&iei, dac# nu cumva acetia din urm# dispre&uiau - ntocmai ca i la
alte popoare - astfel de cunotin&e nepractice.
Mult timp relat#rile lui Iordanes (Getica, 69-70) referitoare la preocup#rile tiin&ifice
din Dacia au fost considerate simple exager#ri, f#r# acoperire n realit#&ile societ#&ii din nordul
Dun#rii de Jos. Treptat, pe m#sura nmul&irii descoperirilor arheologice, spusele lui Iordanes
au fost reconsiderate.
Iordanes pune pe seama lui Deceneus, o activitate laborioas# prin care i-a nv#&at pe
cei doritori aproape toate ramurile filosofiei: etica, fizica, logica, astronomia, botanica etc.,
desigur toate cu sensurile antice ale termenilor. Ast#zi sunt n afara oric#rei ndoieli
preocup#rile astronomice, existen&a unui calendar i chiar a unui instrument de m#surat
timpul, materializat ntr-un monument din andezit, care func&iona la Sarmizegetusa, orientarea


sanctuarelor dup# punctele cardinale i a zonei sacre de la Sarmizegetusa, cunotin&ele
matematice, cunoaterea i utilizarea plantelor medicinale
26
, cunotin&ele de medicin#
empiric# (instrumente chirurgicale, minerale cu propriet#&i astringente, chiar o trepana&ie
cicatrizat# etc.) men&ionate, de altminteri, nc# de Platon (Charmides, 5), cunoaterea
propriet#&ilor apelor t#m#duitoare, preocup#rile de igien# public#.
F#r# a reveni asupra arhitecturii dacice, caracterizat# prin func&ionalitate i sobrietate,
celelalte domenii ale artei au fost cultivate diferit: sculptura n piatr# mai ales n motivistica
decorativ# pe cl#diri, coroplastica materializat# n protome zoomorfe (berbeci, tauri, cai, lupi),
mai rar imagini antropomorfe, toreutica n fier (&inte ornamentale, mnerele uneltelor, o plac#
oval# cu motive dacice i elenistice), toreutica n argint mai ales n domeniul podoabelor,
inclusiv motive zoo- i antropomorfe cu simboluri religioase, decorul ceramicii etc.

Statul dac n timpul lui Diurpaneus-Decebal

Opera de reunificare a dacilor sub sceptrul regilor de la Sarmizegetusa a nceput foarte
probabil nc# n timpul lungii domnii a lui Scorilo. Urmaul s#u, Duras (circa 68-86/87), a
cedat domnia lui Diurpaneus, ultimul rege dac, chiar la nceputul r#zboaielor cu Domitianus.
Judecnd dup# amplasarea fortifica&iilor dacice la sfritul secolului I e.n., autoritatea sa se
ntindea peste ntreaga zon# intracarpatic# (Transilvania n sensul larg al termenului) pn# la
Tisa Superioar#, Moldova pn# la Siret cu o prelungire pe malul stng al Dun#rii n apropierea
gurilor, Oltenia i asupra unei p#r&i din Muntenia.
Pentru domnia sa este semnificativ c# din cele 12 nume de triburi dacice, nirate de
Ptolemaeus (III, 8, 3), doar trei nu provin de la localit#&i, ceea ce poate s# nsemne spargerea
unit#&ii tribale i func&ionarea doar a celei strict teritoriale.
Puterea regal# nu apare cu nimic diminuat#, dimpotriv#. Mai mult, Diurpaneus a fost
semizeificat purtnd n continuare numele sub care este mai cunoscut, Decebalus
27
. Vezinas,
care venea ca demnitate, ndat# dup# Decebalus (Cassius Dio, LXVII, 10, 1), era vice-rege.
Surse antice diferite atest# func&ionarea unui sfat regal, a mputernici&ilor pentru adunarea
contribu&iilor agricole, a comandan&ilor de fortifica&ii, existen&a cancelariei regale, de unde
emanau acte, i a solilor trimii la neamurile vecine, la Roma i pn# n ndep#rtatul regat al
par&ilor.
Toate acestea, mpreun# cu continuarea operei de fortificare a Daciei trimit spre
concluzia c# statul lui Diurpaneus-Decebalus, mai restrns teritorial dect al lui Burebista, era,
n schimb, mai consolidat, mai bine organizat i nzestrat cu institu&iile trebuitoare. Curnd
t#ria sa avea s# nfrunte armatele celui mai puternic stat al antichit#&ii europene, conduse de
un general-mp#rat destoinic.

R&zboaiele daco-romane de la sfr(itul secolului I e.n.
(i de la nceputul secolului II e.n.

C#tre sfritul secolului I e.n. i la nceputul celui urm#tor s-au desf#urat patru mari
r#zboaie ntre regatul dac i Imperiul Roman. Spre atare nfrunt#ri decisive trebuia s# duc#
ntreaga serie anterioar# de conflicte daco-romane.
Cauzele esen&iale ale r#zboaielor constau n expansiunea constant# a Romei n
Peninsula Balcanic# n dauna popoarelor de aici care, rnd pe rnd, au fost supuse i incluse n
Imperiu. Acesta i instalase frontiera pe Dun#rea Inferioar# i ocupase inclusiv teritoriul dacic
dintre Dun#re i Pontul Euxin, controlnd nu numai v#rsarea fluviului n mare, ci i teritorii
nvecinate. n fa&a Imperiului Roman se afla Dacia, un stat tn#r, n plin# afirmare i
consolidare, cu bog#&iile sale proverbiale, seduc#toare pentru finan&ele sec#tuite ale statului
roman. Tot ea dispunea de o for&# militar# considerabil#. Cucerirea i transformarea ei n
provincie ar fi dus la desfiin&area for&ei sale militare, la redresarea finan&elor Romei i la
crearea unui intrnd adnc, nfipt n lumea barbar# central-est european#, de unde se puteau
supraveghea i anihila mic#rile popula&iilor din aceast# zon#. Din partea Daciei cauzele
r#zboaielor se rezumau la expansiunea Romei care, mai devreme sau mai trziu, avea s# o
vizeze direct. Cauza oficial# roman# a constituit-o atacul daco-bastarno-iazyg din iarna anilor
85-86 n Moesia. Invazia a fost fulger#toare i pustiitoare. nsui guvernatorul Moesiei, C.
Oppius Sabinus, i-a pierdut via&a n lupte. Erau puse n cump#n# taberele nt#rite ale
legiunilor i ns#i st#pnirea noastr# scria Tacitus (Agricola, 41).
n aceste condi&ii mp#ratul Domitianus a venit la Naissus n vara anului 86, a preparat
r#zboiul i a numit comandant al expedi&iei pe comandantul pretoriului, Cornelius Fuscus,
care avea la dispozi&ie cteva legiuni i trupele auxiliare din Moesia. Generalul roman i-a
alungat pe dacii ce n#v#liser# n Moesia i a trecut cu armata Dun#rea, probabil n Banat. n
aceste mprejur#ri Duras cedeaz# domnia lui Diurpaneus. Locul luptei nu este cunoscut dar
dezastrul pentru armata lui Fuscus a fost total: generalul a pierit n lupt#, dacii au capturat
stindardul legiunii V Aludae, numeroi captivi i material de r#zboi. Victoria r#sun#toare,
petrecut# probabil n 87 e.n., i-a adus lui Diurpaneus supranumele Decebalus.
n anul urm#tor romanii reiau ofensiva, comanda&i de generalul Tettius Iulianus, care a
naintat prin Banat i a ctigat lupta decisiv# de la Tapae(Por&ile de Fier ale Transilvaniei).
Pacea cerut# de Decebal a fost refuzat# de Domitianus, obligat s# o acorde ns# n 89 din
pricina dificult#&ilor sale pe frontul marcomanic. Tratativele de pace le-a purtat Diegis, fratele
lui Decebal, iar potrivit stipula&iilor ei regele dac devenea rege clientelar (adic# trebuia s#
renun&e la politica extern# proprie), primea din Imperiu subsidii anuale n bani, meteugari
de tot felul, i pentru pace i pentru timp de r#zboi (Cassius Dio, LXVII, 7), trebuia s#
permit# trecerea prin teritoriul lui a trupelor din Moesia care se ndreptau spre frontul
marcomanic dar nu i restituirea prizonierilor i a stindardului legiunii V Alaudae. Pacea nu a
rezolvat ci, de fapt, a amnat pentru un timp conflictele decisive, care au izbucnit sub Traian.


nc# de la urcarea pe tronul caesarilor, Traian a luat m#surile capabile s# traneze
definitiv conflictul cu Decebal: a supravegheat construirea drumului strategic pe malul drept
al Dun#rii, a concentrat trupe n Moesia i a urm#rit progresul preparativelor de r#zboi.
n pofida soartei vitrege a surselor scrise referitoare la r#zboaiele lui Traian cu
Decebal
28
, reconstituirea mersului lor poate fi realizat# n linii generale.
For&ele ce porneau s# se nfrunte sunt impresionante. De o parte cele romane: patru
legiuni ale Pannoniei, cinci ale Moesiilor, patru-cinci aduse din alte zone ale Imperiului i
proasp#t recrutate, cohortele pretoriene, trupele auxiliare i iregulare adic# un total de aproape
170.000 oameni, plus flota moesic#, comandate de un stat major i generali destoinici, nso&i&i
de ingineri etc. A fost cea mai mare armat# aruncat# n lupt# de Roma de la nceputul
existen&ei sale. De cealalt# parte, Decebal cu o armat# mai mic#, doar cu un nucleu de
profesioniti, restul fiind mai ales plugari, cu fortifica&ii numeroase dar incapabile s# reziste
unor asedii ndelungi, cu alia&i nesiguri ntre bastarni i roxolani. +i o sl#biciune de ordin
intern despre care nu se tie ct de realist a fost prev#zut# de Decebal, anume existen&a i
ponderea fruntailor - i nu numai - filoromani care, att n primul, ct i n al doilea r#zboi,
aveau s# se predea lui Traian n#d#jduind n cunoscuta clemen&# a mp#ratului. Urma ca acele
dou# for&e inegale s# se nfrunte i cu toate acestea ostilit#&ile s-au desf#urat de-a lungul a
patru campanii. Nici unul dintre potrivnici nu l-a menajat pe cel#lalt, tiind fiecare c#
r#zboaiele sunt decisive. n timpul lor mp#ratul a ac&ionat metodic, temeinic, ca unul care era
contient de superioritatea for&elor lui, ceea ce nu l-a scutit de surprize nepl#cute; Decebal, la
fel de contient c# lupt# pentru independen&a Daciei i realist n aprecierea for&elor sale, nu s-a
sfiit s# recurg# la toate mijloacele i metodele pentru ob&inerea &elului s#u, de la repetate cereri
de pace, de fapt de temporizare, la ncercarea de a for&a mna potrivnicului, chiar de a-l
lichida fizic, pn# la crncena rezisten&#. Rezultatul a fost ns#, atunci ca totdeauna, n
favoarea celui mai puternic.
La 25 martie 101 Traian a p#r#sit Roma mpreun# cu statul s#u major i, ajuns la
Dun#re, a trecut-o pe la Lederata (Ramna) i Dierna (Orova) cu dou# coloane care au f#cut
jonc&iunea la Tibiscum(Jupa). La Tapaearmata roman# era ateptat# de Decebal. Lupta a fost
cumplit#, iar victoria a revenit mp#ratului. Venirea iernii i-a dat prilejul lui Decebal s#
ncerce un atac de diversiune n Moesia, respins de nsui mp#ratul n urma victoriilor de la
Nicopolis ad I strumi Adamclisi. n 102 romanii au reluat naintarea spre Sarmizegetusa,
grosul armatei atacnd dinspre Mure spre sud sub comanda mp#ratului. Cteva cet#&i c#zute,
ca i atacul din spate al Sarmizegetusei dat de cavaleria maur#, comandat# de Lusius Quietus,
l-au determinat pe Decebal s# cear# din nou pace, care i-a fost acordat# pentru c# nu numai
armata sa era epuizat#.
Condi&iile impuse de mp#rat urmau s# fac# din Dacia o prad# uoar#. Conform ei,
Decebal se obliga s# predea armele i mainile de r#zboi, s#-i extr#deze pe inginerii i
dezertorii romani, s# d#rme fortifica&iile, s# cedeze teritoriile ocupate de romani i s# renun&e
la politica extern# proprie. n Dacia, inclusiv la Sarmizegetusa, au r#mas garnizoane romane
menite s# supravegheze ndeplinirea condi&iilor de pace. Lui Traian i s-a conferit titlul
Dacicus Maximus
29
.

Fiecare n parte a folosit intervalul de pace pentru preg#tirea ultimului r#zboi: Traian a
poruncit construirea podului peste Dun#re la Drobeta; Decebal a ref#cut fortifica&iile i a f#cut
apeluri de solidaritate la vecini, chiar la Pacorus II al par&ilor.
n aceste condi&ii, de febrile preg#tiri, a nceput al doilea r#zboi. mp#ratul a plecat de
la Roma n 4 iunie 105 i ajuns la Dun#re i-a trecut armata mai numeroas# dect nainte peste
acea superb# realizare a lui Apollodor care era podul de la Drobeta. De ast# dat# situa&ia a fost
net favorabil# romanilor: superioritatea n for&e, defec&iuni n tab#ra lui Decebal ale dacilor
care se supuneau mp#ratului, pornirea atacului din teritoriile ocupate n primul r#zboi i
familiarizarea mp#ratului cu posibilit#&ile de manevr# ale regelui dac, care l-au f#cut s# poarte
r#zboiul mai mult cu paz# dect cu nfocare (Cassius Dio, LXVIII, 4). Luptele s-au dat n
zona muntoas# a Sarmizegetusei, n cele din urm# romanii ajungnd s# o mpresoare. Ca
petrecndu-se n cetatea ei, pe Column# este nf#&iat# o scen# zguduitoare: doi nobili daci
mpart ultimele rezerve de ap# ap#r#torilor epuiza&i. Decebal, cu n#dejdea organiz#rii n alt loc
a unei rezisten&e, a reuit s# se strecoare prin mpresurare nso&it de c&iva dar, ajuns de un
escadron de cercetai romani, i-a ales singura moarte ce i se potrivea, lundu-i singur via&a
cu pumnalul s#u curb. Un rege alungat din reedin&a sa, izgonit chiar din via&#, f#r# s# fi
pierdut niciodat# n#dejdea, cum i scria Pliniu cel Tn#r (Epistolae, VIII, 4, 2) prietenului
s#u, poetul Caninius Rufus.
Dup# victorie, la Sarmizegetusa cetatea este ref#cut# pentru a fi cantonat# acolo o
trup# roman#, restul fiind distrus, ntocmai ca aproape toate cet#&ile dacice. Mai mult, romanii
procedeaz# la transferarea popula&iei din zona montan# a capitalei n zone mai uor de
supravegheat, ntocmai cum au procedat cu dacii dintre Oltul transilvan i mun&i, transfera&i la
nord de rul menit s# fie grani&a provinciei. Expedi&iile s-au ntins i n afara viitoarei
provincii, prad# distrugerii ajungnd n primul rnd fortifica&iile dacice, inclusiv din nordul
Moldovei i de pe Tisa Superioar#. La 11 august 106 provincia era un fapt mplinit dup#
m#rturia unei diplome militare de la Porolissum.
Pr#zile capturate de romani au fost fabuloase. Cifrele date de Ioannes Lydus (De
magistr., II, 28), dup# Criton, chiar dup# o ingenioas# corectur# modern#, sunt uriae: 165.000
kg de aur, 331.000 kg argint i 50.000 prizonieri. Pentru judecarea cifrelor sunt de v#zut
urm#rile pr#zilor n Imperiu: finan&ele sec#tuite nc# din timpul lui Domitianus i dup# efortul
din timpul r#zboaielor s-au redresat, pre&ul aurului scade n Imperiu, mp#ratul face d#rnicii
pentru oteni i pentru plebea Romei, procedeaz# la scutiri de impozite, i construiete forul
cu statuile aurite, basilica, Columna, construiete la Roma o conduct# de ap#, la fel ca i
canalul Nil-Marea Roie, ofer# jocuri i spectacole gratuite la Roma timp de cteva luni mai
mul&i ani consecutivi, construiete monumentul triumfal de la Adamclisi, fondeaz# oraul
Nicopolis ad I strumi finan&eaz# preg#tirile pentru r#zboiul mpotriva par&ilor. Concluzia
poate fi una singur#: pr#zile au fost, n adev#r, fabuloase, iar calculul mp#ratului pornit la
cucerirea Daciei, care sigur a pus n cump#n# greut#&ile i cheltuielile r#zboiului cu beneficiile
ce le-ar aduce victoria, s-a dovedit realist.
Victoria roman#, dup# dou# r#zboaie pe ct de lungi, pe att de crncene, privit# prin
perspectiva timpului scurs de atunci, nseamn# sfritul istoriei unui popor, dar i nceputul


istoriei altuia nou, nceputul istoriei poporului care avea s# se z#misleasc# din amestecul
nvinilor cu nving#torii.

Note

1. Date perceptibile de modific#ri pe baza ultimelor determin#ri cu radiocarbon (C
14
).
2. Date perceptibile de modific#ri pe baza ultimelor determin#ri cu radiocarbon (C
14
).
3. Pumnalul curb, specific dacilor.
4. n literatura istoric# modern# se folosesc termenii ge&i, daci, daco-ge&i sau geto-daci. Aici i n
continuare pentru c# se scrie mai ales despre ramura de vest a acestui popor, se va utiliza termenul de
daci pentru ntreaga popula&ie de acelai neam dintre Haemus i Carpa&ii nordici.
5. Aceast# a doua microinscrip&ie, mult discutat# n literatura istoric#, fiind socotit# fie ca redactat# n
limba latin#, adic# Decebalus per Scorilo(nem) [fecit] - Decebalus [a f#cut vasul] prin Scorilo,
ntocmai ca microinscrip&ia de la Ocni&a, redactat# n limba greac#, fie redactat# n limba dac# -
Decebalus fiul lui Scorilo. n leg#tur# cu cele dou# interpret#ri este de observat mai nti c#, n pofida
unor afirma&ii repetate, inscrip&ia nu-i g#sete o analogie perfect# ntre miile de inscrip&ii romane de pe
ceramic# i, n al doilea rnd, dar nu ca importan&#, c# pn# ast#zi n limba albanez# (motenitoare i ea
a unui lot de cuvinte traco-dace) se p#streaz# nume proprii de felul Pergega, Perdoda, care arat# filia&ia
(al lui Gega, al lui Doda) i c# per, cu sensul de fiu apare n nume proprii dace, dar numai postpus
(Ziper, Seiciper). Se adaug# mprejurarea c# la inscrip&ia citit# n limba dac#, nu mai e nevoie s# se
presupun# abrevierea lui Scorilo i absen&a verbului fecit, ci este perfect inteligibil# aa cum apare pe
vas, nemaivorbind c# ambele nume sunt a doi dintre cei mai cunoscu&i regi daci.
6. A tr#it n secolul I e.n.
7. Cteva cuvinte dacice dintre cele atestate direct sau deduse din numele cu etimologie sigur#: ak-mo-
piatr# (n Acmonia), *aig' capr# (n Aizis), balos (din *bel) puternic (n Decebalus), bostes
str#lucit (n tarabostes, Rubobostes), *dek' a lua, a ntmpina, a onora (n Decebalus, Deceneus),
*der pr#pastie, defileu (n Dierna), *der-p a vedea, luminos (n Diurpaneus), germ cald (n
Germisara), per copil, fiu (n Ziper), zeget palisad#, gard (n Sarmizegetusa).
8. Cuvinte comune cu albaneza: arbure, argea, baciu, balaur, baleg#, barz#, basc#, brad, bru, bucur,
buz#, c#pu#, c#put#, c#tun, copac, cru&a, curma, d#rma, f#rma, gard, gr#din#, g#lbeaz#, ghimpe,
ghionoaie, groap#, gresie, grap#, grumaz, gu#, mal, maz#re, m#gur#, m#tur#, mnz, mo, muc, mugure,
murg, pru, p#staie, rnz#, sarb#d, sc#p#ra, scrum, scula, smbure, spnz, strung#, ale, oprl#, &ap,
&arc, vatr#, viezure, zgard#, zgria. Nentlnite n albanez# sunt, de pild#: beregat#, bordei, burt#, crlig,
descurca, droaie, gorun, r#bda, rezem, strugure, sugruma, urcior, urd#, z#r, zestre.
9. Terizi, crobizi (n Dobrogea), appuli (n centrul Transilvaniei), buri (n zona dinspre munte a
Munteniei i Olteniei), suci (la gura Oltului), biephi (n vestul Daciei), carpi (n nordul M#rii Negre de
unde, mpini de bastarni i sarma&i, ajung n Moldova i vor avea un mare rol politic i militar mai ales
ncepnd cu secolul III e.n.).
10. Costoboci, biephi, ciagisi i piephigi.
11. Predavenses, Ratacenses, Caucoenses, Buridavenses, Cotenses, Albocenses, Potulatenses,
Saldenses i forma corupt# -senses, care ar putea fi ntregit# Ordesenses sau Argesenses. Se adaug#
Dacii Mari (M2H=K:6 <=>56), nume probabil tradus n grecete dup# unul dacic, n nordul Daciei, i
Serri din zona Carpa&ilor de curbur#.
12. Galli (nume dat de romani cel&ilor, n.n.) au supus pe pannoni i timp de mai mul&i ani au dus
r#zboaie, cu sor&i schimb#tori cu vecinii lor (Trogus Pompeius, XXXIV, 4, 5). Dintre vecini, nu n
ultimul rnd, au fost dacii.
13. P#durile de pe versantul de nord al Alpilor pn# n Slovacia.


14. Spre est-nord-est.
15. Morava, n Cehia. n aceast# zon# sunt de localizat localitatea Singone i triburile Racatae i
Racatriae, dup# cum, de altminteri, indic# descoperirile arheologice.
16. Strabo, VII, 3, 11.
17. Termenul lui Strabo este =D>7.
18. Semin&ii celtice, primii ajuni din Boemia n Slovacia pe la nceputul secolului I .e.n., ceilal&i din
Slovacia.
19. Supra, nota 18.
20. Din public#rile inscrip&iei trimitem doar la E. Kalinka, Antike Denkmler in Bulgarien, n Schriften
der Balkan-Kommission, Wien, 1906, nr.95, p.86-94; G. Mihailov, Inscriptiones grecae in Bulgaria
repertae
2
, I, Sofia, 1970, nr.13, p.31-56 i, mai ales pentru ntregirea rndurilor 5-7, N. Gostar, Sur le
rzidence du roi Burebista, n An. tiin#. Univ. Al.I. Cuza Ist., XVI, 1, 1970, p.57-66.
21. Metateza Zamolxis-Zalmoxis este perfect explicabil# n textele copitilor.
22. Cel mai cuprinz#tor text i apar&ine lui Herodot (IV, 94; IV, 96), urmat de al&i autori (Strabo,
Vergilius, Iordanes etc.).
23. La Strabo theosebi - adoratori ai zeilor, capnobati - care umbl# n fum (n sensul din comedia
greac# a termenului, adic# cei ce se hr#nesc cu aer), ctisti - sau sctisti - ntemeietori sau cei care se
ab&in de la pl#cerile lumeti; la Iosephus Flavius polistai, dac# nu pleistoi - cei mai mul&i.
24. Opozi&ia senatorial# a insinuat c# scrisoarea fusese pl#smuit# de nsui mp#ratul din pricina
con&inutului ei. Dar pentru subiectul aflat acum n discu&ie este important# constatarea c# opozi&ia
senatorial# nu a contestat posibilitatea ca Decebal, recte cancelaria lui, s# elaboreze scrisori.
25. Supra.
26. Supra.
27. *dek- a lua, a ntmpina, a onora, balos - puternic (supra, n.7).
28. Cu excep&ia ctorva cuvinte (p#strate la gramaticul Priscianus din sec.V), textul c#r&ii mp#ratului
despre r#zboaie s-a pierdut. La fel, s-au pierdut Getica medicului Criton care l-a nso&it pe Traian n
r#zboaie, scrierile lui Dio Chrysostomos nchinate lui Traian, c#r&ile scrise de Appianus i Arrianus
despre r#zboaie, partea I-a a Istoriilor lui Ammianus Marcellinus. Totodat#, Suetonius i-a ncheiat
biografiile mp#ra&ilor cu Domitianus, Tacitus nu a mai apucat s# scrie despre domniile lui Nerva i
Traian, iar Historia Augusta ncepe doar cu domnia lui Hadrianus, Caninius Rufus nu i-a mplinit
dorin&a s# scrie n versuri r#zboaiele dacice, iar versurile poetului P.Annius Florus (L. Annaeus Florus),
dedicate triumfului lui Traian mpotriva dacilor, s-au pierdut i ele.
Singurele izvoare p#strate, dac# se excepteaz# cteva referiri existente la Iordanes, sunt acele
jalnice excerpte bizantine din c#r&ile LXVII i LXVIII ale lui Cassius Dio, ntocmite de Xiphilinos
(sec.XI) i Zonaras (sec.XII), Panegiricul lui Plinius cel Tn#r - lipsit de orice valoare pentru cele dou#
r#zboaie - i cteva cuvinte n Excerpta Valesiana. Ct privete Columna lui Traian, ea trebuie privit#
aa cum este, adic# n primul rnd ca monument artistic, nu istoric, menit s# prosl#veasc# ispr#vile
mp#ratului i armatei romane n r#zboaie, s# ilustreze probabil textul Comentariilor mp#ratului.
Figurile de daci, mbr#c#mintea i armele lor sunt ilustrate fidel pentru c# sculptorii le-au v#zut la Roma
pe captivii de r#zboi. n schimb, relieful Daciei, podul lui Apollodor de la Dun#re, construc&iile dacice,
nu au nimic comun cu realit#&ile din Dacia, ca s# nu mai vorbim c# ns#i compozi&ia artistic#,
succesiunea evenimentelor i mai ales a acelora petrecute simultan pe fronturi de lupt# diferite nu
puteau fi redate dect n func&ie de textul lui Traian i de spa&iul real existent pe fusul coloanei, nct
toate ncerc#rile de a preciza n detalii cronologia, succesiunea i localizarea evenimentelor pe baza
reliefurilor ei au euat. Tot ca monumente artistice - cu certe calit#&i realiste n redarea personajelor i a
armamentului - sunt metopele monumentului triumfal - Tropaeum Traiani - de la Adamclisi, construitpentru a celebra victoria lui Traian din 102 pe frontul moesic mpotriva dacilor i a alia&ilor lor. Se
adaug# rezultatele cercet#rilor arheologice - mai ales a acelora din zona Sarmizegetusei - n m#sura n
care anumite constat#ri pot fi datate ntre limite cronologice restrnse.
29. Mare nving#tor al dacilor.