Sunteți pe pagina 1din 18

PRODUSE PROFESIONALE PENTRU ÎNTREłINEREA CHIMICĂ A INSTALAłIILOR TERMICE

PENTRU ÎNTREłINEREA CHIMICĂ A INSTALAłIILOR TERMICE - Mai 2010 - Comenzi la: 0244-518760; 0723-523552;
PENTRU ÎNTREłINEREA CHIMICĂ A INSTALAłIILOR TERMICE - Mai 2010 - Comenzi la: 0244-518760; 0723-523552;
PENTRU ÎNTREłINEREA CHIMICĂ A INSTALAłIILOR TERMICE - Mai 2010 - Comenzi la: 0244-518760; 0723-523552;

- Mai 2010 -

PENTRU ÎNTREłINEREA CHIMICĂ A INSTALAłIILOR TERMICE - Mai 2010 - Comenzi la: 0244-518760; 0723-523552; 0744-285004
PENTRU ÎNTREłINEREA CHIMICĂ A INSTALAłIILOR TERMICE - Mai 2010 - Comenzi la: 0244-518760; 0723-523552; 0744-285004

Comenzi la: 0244-518760; 0723-523552; 0744-285004

PESTE 15 ANI DE EXPERIENłĂ

PAG 2

TEL: 0723523552; 0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro

LABOREXLABOREXLABOREXLABOREX a fost infiinŃată în 1994, cu un capital integral românesc, experienŃa în domeniul producŃiei de substanŃe chimice permiŃând atât colaborarea cu firme prestigioase din domeniu, cât şi dezvoltarea unei game de produse proprii, dedicată diverselor industrii.

OrganizaŃia are implementat încă din 2005 sistemul de management al calităŃii conform condiŃiilor impuse prin standardul SR EN ISO 9001:2001, iar mai nou SR EN ISO 9001:2008.

O importanŃă deosebită a fost acordată întreŃinerii echipamentelor termice, LABOREXLABOREXLABOREXLABOREX fiind autorizată ISCIR, conform PT-C2, privind asigurarea regimului chimic al instalaŃiilor, pentru executarea operaŃiunilor de condiŃionare şi spălare chimică a cazanelor de apă caldă, abur şi apă fierbinte.

Activând de peste 15 ani în industria chimică, LABOREXLABOREXLABOLABOREXREX asigură operativ necesarul de reactivi, utilaj specific şi instalaŃii de spălare chimică, executând lucrări de calitate prin specialiştii săi pe tot cuprinsul Ńării.

prin speciali ş tii săi pe tot cuprinsul Ń ării. Datorită experienŃei acumulate în domeniul producŃiei
prin speciali ş tii săi pe tot cuprinsul Ń ării. Datorită experienŃei acumulate în domeniul producŃiei
prin speciali ş tii săi pe tot cuprinsul Ń ării. Datorită experienŃei acumulate în domeniul producŃiei

Datorită experienŃei acumulate în domeniul producŃiei de substanŃe chimice, LABOREXLABOREXLABOREXLABOREX a reuşit să dezvolte gama de produse CHEMSTALCHEMSTAL,CHEMSTALCHEMSTAL utilizate pentru întreŃinerea instalaŃiilor.

Antigelurile speciale, dezincrustanŃii şi pasivizatorii dedicaŃi aplicaŃiilor termotehnice sunt rezultatul obŃinut prin îmbinarea cunostinŃelor specialiştilor nostri cu informaŃiile provenite din practica inginerilor de instalaŃii.

LABOREXLABOREXLABOREXLABOREX şi-a ales întotdeauna furnizorii în funcŃie de calitatea produselor oferite. Pentru a asigura o gamă completă de echipamente speciale, necesare în lucrările de testare, monitorizare şi întreŃinere a regimului chimic din instalaŃiile termice, specialiştii noştri au ales doar produse care au eficienŃa, fiabilitatea şi uşurinŃa în exploatare dovedită. Astfel, LABOREXLABOREXLABOREXLABOREX asigură importul şi distribuŃia naŃională pentru o serie de brand-uri cu renume mondial.

E X L A B O R E X asigură importul şi distribuŃia naŃională pentru o
E X L A B O R E X asigură importul şi distribuŃia naŃională pentru o
E X L A B O R E X asigură importul şi distribuŃia naŃională pentru o
E X L A B O R E X asigură importul şi distribuŃia naŃională pentru o
E X L A B O R E X asigură importul şi distribuŃia naŃională pentru o

ÎNTREłINERE CHIMICĂ INSTALAłII TERMICE

STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA

PAG 3

CUPRINS:

DETERGENłI ŞI DEZINFECTANłI CLIMĂ

pag. 4-5

DEZINCRUSTANłI ŞI NEUTRALIZATORI

pag. 5-6

ANTIGELURI TERMOTEHNICE

pag. 8-9

INHIBITORI DE ZGOMOT ŞI COROZIUNE

pag. 10-11

TRUSE DE TESTARE FLUIDE TERMICE

pag. 12-13

POMPE ÎNCĂRCARE INSTALAłII

pag. 14-15

POMPE CURĂłARE INSTALAłII

pag. 16-17

DETERGENłI ŞI DEZINFECTANłI CLIMĂ

PAG 4

TEL: 0723523552; 0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro

0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro Detergent aparat aer condiŃionat CLIMANET SPRAY Spray

Detergent aparat aer condiŃionat CLIMANET SPRAY

Spray detergent spumogen pentru curăŃarea radiatoarelor lamelare ale aparatelor de aer conditionat sau altor echipamente. Elimină eficient depunerile de praf şi mizeria chiar şi de natură organică (musculiŃe,etc).

Mod de utilizare: pulverizaŃi direct pe zona de curăŃat. Spuma rezultată va penetra în locurile murdare şi nu necesită clătirea cu apă.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

CLINET0600

flacon 600 ml

49

RON

CLINET7200

cutie 12 flacoane

529

RON

Detergent aparat aer condiŃionat CLIMANET

529 RON Detergent aparat aer condiŃionat CLIMANET Detergent spumogen concentrat pentru curăŃarea

Detergent spumogen concentrat pentru curăŃarea radiatoarelor lamelare ale aparatelor de aer condiŃionat montate în unităŃile interioare sau exterioare. Elimină eficient depunerile de praf şi mizeria chiar şi de natura organică (musculiŃe,etc).

Mod de utilizare: DiluaŃi produsul în soluŃii apoase cu concentraŃia de 1-5%. FolosiŃi un pulverizator pentru a-l aplica direct pe zona de curăŃat. LăsaŃi spuma să acŃioneze câteva minute dupa care clătiŃi cu apă.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

CLINET1000

bidon 1 kg

49

RON

CLINET12000

cutie 12 bidoane

529

RON

49 RON CLINET12000 cutie 12 bidoane 529 RON Dezinfectant aparat aer condiŃionat CLIMASAN SPRAY Spray

Dezinfectant aparat aer condiŃionat CLIMASAN SPRAY

Spray detergent igienizant, deodorant, antibacteric, germicid plăcut parfumat, pentru filtrele aparatelor de aer condiŃionat casnice sau auto.

Mod de utilizare: înainte de folosirea produsului se recomandă spălarea aparatului cu CLIMANET. AcŃiunea puternică a CLIMASAN-ului garantează eliminarea viruşilor, bacterilor şi asigură un miros placut.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

CLISAN0400

flacon 400 ml

49

RON

CLISAN4800

cutie 12 flacoane

529

RON

DETERGENłI ŞI DEZINFECTANłI CLIMĂ

STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA

PAG 5

NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA PAG 5 Detergent dezinfectant filtre climatizare CLIMANET FILTRI

Detergent dezinfectant filtre climatizare CLIMANET FILTRI

Detergent igienizant şi bacteriostatic pentru filtre industriale. Produsul este dezvoltat special pentru curăŃirea filtrelor generatoarelor de aer cald, instalaŃiilor de climatizare, hotelor profesionale,etc.

Mod de utilizare: PulverizaŃi pe filtru produsul concentrat sau diluat în procent de 5-10% sau înmuiaŃi filtrul timp de câteva minute în soluŃie.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

CLINETFILK00

canistră 5 kg

199 RON

CLINETFILK20

cutie 4 canistre

719

RON

199 RON CLINETFILK20 cutie 4 canistre 719 RON Pastile igienizante condensat aer condiŃionat CLIMATAB

Pastile igienizante condensat aer condiŃionat CLIMATAB

Pastile igienizante pentru prevenirea fenomenelor de descompunere şi formarea de alge şi mucilaguri urât mirositoare şi dăunătoare sănătaŃii, care pot înfunda instalaŃia de evacuare a condensului.

Mod de utilizare: puneŃi pastila în canalul de preluare a condensului, cât mai departe de evacuare. Pentru aparatele de până la 12000 BTU, este recomandabil să folosiŃi o pastilă la 15-20 zile.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

CLITABLI8E

blister 8 pastile

49

RON

CLITABLI96E

cutie 12 blistere

529

RON

49 RON CLITABLI96E cutie 12 blistere 529 RON Tester pierderi agent refrigerare FUGAS CLIMA Spray

Tester pierderi agent refrigerare FUGAS CLIMA

Spray revelator pentru identificarea pierderilor de gaze specifice instalaŃiilor de aer condiŃionat. Eficient la cele mai mici pierderi.

Mod de utilizare: AgitaŃi bine înainte de utilizare. PulverizaŃi un strat fin pe zona din sistem pe care doriŃi să o testaŃi. Formarea imediată de bule persistente indică prezenŃa pierderilor.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

FUGCL400

flacon 400 ml

29

RON

FUGCL4800

cutie 12 flacoane

319

RON

DEZINCRUSTANłI ŞI NEUTRALIZATORI

PAG 6

TEL: 0723523552; 0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro

0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro Dezincrustant centrală termică CLEANEX (Fe, Cu) SoluŃie

Dezincrustant centrală termică CLEANEX (Fe, Cu)

SoluŃie acidă destinată curăŃării depunerilor de calcar din schimbatoarele de căldură ale centralelor termice şi de pe alte elemente colmatate din instalaŃie. Inhibitorii de coroziune cu care este aditivat CLEANEX (Fe, Cu) asigură protecŃia optimă a elementelor din fier şi cupru. Produsul conŃine antispumanŃi şi indicatori colorimetrici care permit o utilizare usoară a acestuia în operaŃiunile de întreŃinere, prin recircularea în circuitul cu depuneri. De asemenea conŃine substanŃe tensioactive care permit înlăturarea mizeriei din sistemul curăŃat. Produsul este recomandat uzului profesional.

Mod de utilizare: Se foloseşte în soluŃii cu concentraŃie de 10-25%, în funcŃie de depunerile calcaroase prezente. După utilizare este necesară neutralizarea resturilor acide din circuitele curăŃate prin clătire cu o soluŃie pe bază de NEUTRALYZER. Este interzisă deversarea la canal a produsului înainte de a fi neutralizat!

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

LBXCLFC05

canistră 5 kg

49

RON

LBXCLFC10

canistră 10 kg

89

RON

49 RON LBXCLFC10 canistră 10 kg 89 RON Dezincrustant centrală termică CLEANEX (Inox, Al) SoluŃie

Dezincrustant centrală termică CLEANEX (Inox, Al)

SoluŃie acidă destinată curăŃării depunerilor de calcar din schimbatoarele de căldură ale centralelor termice şi de pe alte elemente colmatate din instalaŃie. Inhibitorii de coroziune cu care este aditivat CLEANEX (Inox, Al) asigură protecŃia optimă a elementelor din fier, fontă, cupru, inox şi aluminiu. Produsul conŃine antispumanŃi şi indicatori colorimetrici care permit o utilizare uşoară a acestuia în operaŃiunile de întreŃinere, prin recircularea în circuitul cu depuneri. De asemenea conŃine substanŃe tensioactive care înlătura mizeria din sistemul curăŃat. Produsul este recomandat uzului profesional.

Mod de utilizare: Se foloseşte în solutii cu concentraŃie de 10-25%, în funcŃie de depunerile calcaroase prezente. După utilizare este necesară neutralizarea resturilor acide din circuitele curăŃate prin clătire cu o soluŃie pe bază de NEUTRALYZER. Este interzisă deversarea la canal a produsului înainte de a fi neutralizat!

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

LBXCLIA05

canistră 5 kg

79

RON

LBXCLIA10

canistră 10 kg

149

RON

79 RON LBXCLIA10 canistră 10 kg 149 RON Dezincrustant instalaŃie termică CLEANEX INSTAL AC Agent

Dezincrustant instalaŃie termică CLEANEX INSTAL AC

Agent acid sub formă de pulbere pentru curăŃarea instalaŃiei pentru eliminarea reziduurilor rezultate în urma operaŃiunilor de lipire, uleiuri, pastă izolatoare, etc. Asigură curăŃarea eficientă la punerea în funcŃiune sau în urma lucrărilor de modificare a instalaŃiilor care utilizează panouri solare sau centrale termice. Nu corodează elementele din instalaŃie (cupru, fier, inox, aluminiu, alamă, cauciuc, etc). Produsul este recomandat uzului profesional.

Mod de utilizare: Se foloseşte în concentraŃie de 0,3-0,5% în funcŃie de depunerile prezente. Dupa utilizare este necesară neutralizarea resturilor acide din circuitele curăŃate prin clătire cu o soluŃie pe bază de NEUTRALYZER. Este interzisă deversarea la canal a produsului înainte de a fi neutralizat!

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

LBXCLAC05

flacon 0,5 kg

49

RON

LBXCLAC15

flacon 1,5 kg

139

RON

DEZINCRUSTANłI ŞI NEUTRALIZATORI

STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA

PAG 7

NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA PAG 7 Pasivizator NEUTRALYZER Pulbere pe bază de carbonat

Pasivizator NEUTRALYZER

Pulbere pe bază de carbonat de sodiu anhidru care asigură neutralizarea reziduurilor acide rămase în instalaŃie în urma curăŃării depunerilor de calcar cu dezincrustanŃii CLEANEX. Utilizarea pasivizatorului NEUTRALYZER asigură protecŃia echipamentului împotriva posibilelor coroziuni generate de resturile soluŃiei acide.

Produsul este recomandat uzului profesional.

Mod de utilizare: Se foloseşte în soluŃii cu concentraŃie de 4-5%

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

LBXNTLY05

flacon 0,5 kg

19

RON

LBXNTLY15

flacon 1,5 kg

39

RON

kg 19 RON LBXNTLY15 flacon 1,5 kg 39 RON Agent curăŃare non-acid CLEANEX INSTAL AA Agent

Agent curăŃare non-acid CLEANEX INSTAL AA

Agent alcalin pentru înlăturarea rapidă a reziduurilor mecanice şi a depunerilor de mâl din instalaŃiile care conŃin elemente realizate din cupru, zinc sau aluminiu. De asemenea conŃine substanŃe tensioactive care permit înlăturarea mizeriei din sistemul curăŃat. ÎmbunătăŃeşte circulaŃia agentului termic prin circuit şi optimizează transferul energetic. Nu corodează elementele din instalaŃia termică. Produsul este recomandat uzului profesional.

Mod de utilizare: Se foloseşte în soluŃii cu concentraŃie de 5-15%, în funcŃie de depunerile prezente.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

LBXCLAA05

canistră 5 kg

329

RON

LBXCLAA10

canistră 10 kg

629

RON

329 RON LBXCLAA10 canistră 10 kg 629 RON Agent curăŃare cazane combustibil solid sau lichid

Agent curăŃare cazane combustibil solid sau lichid THERMONET

Baton cu pulbere pentru înlăturarea rapidă a mizeriei şi reziduurilor nearse existente pe pereŃii focarelor cazanelor cu combustibil solid (lemn, carbune, peleŃi, etc) sau lichid (motorină, ulei, etc) . AcŃionează şi în cele mai putin accesibile zone ale focarului de unde elimină depunerile corozive şi oxizii îmbunătăŃind calitatea arderii şi eficienŃa echipamentului. Rezistă sulfurilor şi agenŃilor corozivi existenŃi în cazanele cu combustibil solid sau lichid.

Mod de utilizare: În timpul funcŃionării cazanului introduceŃi produsul (pulberea cu tot cu ambalaj) în foc dozând după cum urmează: ziua 1 - introduceŃi în flacără 1-2 batoane (cazane pana la 35.000 kcal/h); ziua 2 - intoduceŃi jumătate din doza folosită anterior. Pentru o eficienŃa maximă repetaŃi procedura lunar.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

THERCAL0200

baton 200 g

49

RON

THERCAL1000

cutie 5 batoane

219

RON

ANTIGELURI TERMOTEHNICE

PAG 8

TEL: 0723523552; 0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro

0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro Antigel concentrat instalaŃii termice TERMO PROTECT Antigel

Antigel concentrat instalaŃii termice TERMO PROTECT

Antigel concentrat pe bază de glicoli ce asigură protecŃia crescută la îngheŃ a circuitelor termice. Produsul este adecvat utilizării în orice instalaŃie de încălzire care funcŃionează la temperatura maximă de 102°C, permiŃând un raport crescut de diluŃie

cu apa, în funcŃie de regimul de exploatare dorit. Inhibitorii de coroziune şi aditivii

stabilizatori de pH cu care este tratat TERMO PROTECT optimizează protejarea materialelor din care sunt realizate componentele circuitului (cupru, fier, inox, aluminiu, alamă, cauciuc, etc) şi asigură o bună funcŃionare a pompelor de circulaŃie din instalaŃie. Produsul este biodegradabil şi prezintă un risc scazut de toxicitate. Termen de valabilitate de 60 luni. Mod de utilizare:

ConcentraŃie (% vol)

Densitate la 20°C (g/cm 3 )

Punct de congelare (°C)

50% (1:1)

1,070

-36

33% (1:2)

1,050

-20

20% (1:4)

1,025

-10

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

ACLBXTP10

canistra 10 kg

139

RON

ACLBXTP20

canistra 20 kg

269

RON

ACLBXTP240

butoi 240 kg

2690

RON

269 RON ACLBXTP240 butoi 240 kg 2690 RON Antigel instalaŃii termice TERMO PROTECT T35 SoluŃie pe

Antigel instalaŃii termice TERMO PROTECT T35

SoluŃie pe bază de glicoli si apă demineralizată ce asigură protecŃia crescută la îngheŃ a circuitelor termice până la temperaturi de -25°C. Produsul este adecvat

utilizării în orice instalaŃie de încălzire care funcŃionează la temperatura maximă de 102°C. Produsul permite încărcarea rapidă a instalaŃiilor fiind gata preparat pentru utilizare. Inhibitorii de coroziune şi aditivii stabilizatori de pH cu care este tratat TERMO PROTECT T35 optimizează protejarea materialelor din care sunt realizate componentele circuitului (cupru, fier, inox, aluminiu, alamă, cauciuc, etc) şi asigură

o bună funcŃionare a pompelor de circulaŃie din instalaŃie. Produsul este

biodegradabil şi contine indicatori de toxicitate. Termen de valabilitate de 36 luni. Mod de utilizare: Se foloseşte ca atare, fără a mai fi diluat.

ConcentraŃie (% vol)

Densitate la 20°C (g/cm 3 )

Punct de congelare (°C)

100%

1,060

-25

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

LBXTP3510

canistră 10 kg

59

RON

LBXTP3520

canistră 20 kg

99

RON

LBXTP35220

butoi 220 kg

990

RON

kg 99 RON LBXTP35220 butoi 220 kg 990 RON Antigel concentrat instalaŃii solare SOLAR PROTECT Antigel

Antigel concentrat instalaŃii solare SOLAR PROTECT

Antigel concentrat pe bază de propilenglicol, compus deosebit de stabil, ce permite atât protecŃia la îngheŃ a circuitelor termice până la -36°C cât şi funcŃionarea sistemului la temperaturi de până la 180°C. Produsul este dedicat utilizarii in

instalaŃiile solare caracterizate prin temperaturile ridicate la care pot funcŃiona, astfel încât este necesară utilizarea unui agent termic special care sa garanteze un punct

de fierbere ridicat. Controlul acŃiunii corozive a produsului din instalaŃie, se face cu

ajutorul indicatorilor de pH prezenŃi in antigel, prin simpla modificare a culorii acestuia. Produsul este biodegradabil şi prezintă un risc scazut de toxicitate, glicolul folosit având calitate alimentară. Termen de valabilitate de 60 luni. Mod de utilizare:

ConcentraŃie (% vol)

Densitate la 20°C (g/cm 3 )

Punct de congelare (°C)

60% (3:2)

1,045

- 36

50% (1:1)

1,040

- 32

40% (2:3)

1,033

- 22

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

ACLBXSP10

canistră 10 kg

199

RON

ACLBXSP20

canistră 20 kg

389

RON

ACLBXSP220

butoi 220 kg

3490

RON

ANTIGELURI TERMOTEHNICE

STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA

PAG 9

NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA PAG 9 Antigel instalaŃii solare SOLAR PROTECT S45 SoluŃie

Antigel instalaŃii solare SOLAR PROTECT S45

SoluŃie pe bază de propilenglicol şi apă demineralizată ce asigură protecŃia la îngheŃ a circuitelor termice până la temperaturi de -28°C. Produsul permite încărcarea rapidă a instalaŃiilor fiind gata preparat pentru utilizarea in circuitele solare. Temperaturile ridicate de până la 170°C la care poate fi folosit îl recomandă în aplicaŃii precum sistemele solare. SOLAR PROTECT S45 conŃine un mix de aditivi, inhibitori de coroziune şi antispumanŃi care asigură protecŃia optimă a elementelor de instalaŃie, prelungind astfel durata medie de exploatare a acestora. Produsul este biodegradabil şi prezintă un risc scazut de toxicitate, glicolul folosit având calitate alimentară. Termen de valabilitate de 36 luni. Mod de utilizare:

ConcentraŃie (% vol)

Densitate la 20°C (g/cm 3 )

Punct de congelare (°C)

100%

1,035

-28

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

LBXSP4510

canistra 10 kg

119

RON

LBXSP4520

canistra 20 kg

229

RON

LBXSP45220

butoi 220 kg

2290 RON

kg 229 RON LBXSP45220 butoi 220 kg 2290 RON Antigel concentrat instalaŃii geotermale GEO PROTECT

Antigel concentrat instalaŃii geotermale GEO PROTECT

Antigel concentrat pe bază de propilenglicol, compus deosebit de stabil, ce permite protecŃia la îngheŃ a circuitelor termice până la -32°C. Produsul este dedicat utilizării

în instalaŃiile cu pompe de căldură. Acestea sunt caracterizate prin regimul scăzut al

temperaturilor de funcŃionare din circuitul primar, astfel încât este necesară utilizarea unui agent termic special. Controlul acŃiunii corozive a produsului din instalaŃie, se face cu ajutorul indicatorilor de pH prezenŃi in antigel, prin simpla modificare a culorii

acestuia. Produsul este biodegradabil şi prezintă un risc scazut de toxicitate, glicolul folosit având calitate alimentară. Termen de valabilitate de 60 luni. Mod de utilizare:

ConcentraŃie (% vol)

Densitate la 20°C (g/cm 3 )

Punct de congelare (°C)

40% (2:3)

1,033

- 22

30% (3:7)

1,027

- 17

20% (1:4)

1,015

- 10

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

ACLBXGP10

canistră 10 kg

179

RON

ACLBXGP20

canistră 20 kg

349

RON

ACLBXGP220

butoi 220 kg

3190

RON

349 RON ACLBXGP220 butoi 220 kg 3190 RON Antigel instalaŃii geotermale GEO PROTECT G25 SoluŃie pe

Antigel instalaŃii geotermale GEO PROTECT G25

SoluŃie pe bază de propilenglicol şi apă demineralizată ce asigură protecŃia la îngheŃ

a circuitelor termice până la temperaturi de -15°C. Produsul este gata preparat şi

permite încărcarea rapidă a instalaŃiilor care integrează pompe geotermale. GEO PROTECT G25 conŃine un mix de aditivi, inhibitori de coroziune şi antispumanŃi care asigură protecŃia optimă a elementelor de instalaŃie, prelungind astfel durata medie de exploatare a acestora. Produsul este biodegradabil şi prezintă un risc scazut de toxicitate, glicolul folosit având calitate alimentară. Termen de valabilitate de 36 luni. Mod de utilizare:

ConcentraŃie (% vol)

Densitate la 20°C (g/cm 3 )

Punct de congelare (°C)

100%

1,020

-

15

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

LBXGP2510

canistră 10 kg

69 RON

LBXGP2520

canistră 20 kg

119

RON

LBXGP25220

butoi 220 kg

1190

RON

INHIBITORI DE ZGOMOT ŞI COROZIUNE

PAG 10

TEL: 0723523552; 0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro

0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro Agent protecŃie instalaŃie termica INSTAL PROTECT

Agent protecŃie instalaŃie termica INSTAL PROTECT

Inhibitor coroziune, zgomot şi antibacterial pentru instalaŃii termice. Este bazat pe un mix special de aditivi anti-coroziune, atenuatori de zgomot şi biocid ce asigură protecŃia optimă a instalaŃiilor de climatizare (încălzire/răcire) care conŃin elemente realizate din cupru, zinc sau aluminiu şi împiedică formarea bacteriilor în circuite.

Mod de utilizare: Se încarcă în instalaŃie în concentraŃie de 5-10%,

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

ACLBXIP05

canistră 5 kg

99 RON

ACLBXIP10

canistră 10 kg

189

RON

kg 99 RON ACLBXIP10 canistră 10 kg 189 RON Agent protecŃie instalaŃie pardoseală INSTAL PAV PROTECT

Agent protecŃie instalaŃie pardoseală INSTAL PAV PROTECT

Inhibitor coroziune şi depuneri mizerie concentrat, bazat pe un mix special de aditivi anti-coroziune şi inhibitori ai depunerilor de nămol ce asigură exploatarea la randament crescut a instalaŃiilor de încălzire prin pardoseală prin crearea unei pelicule protectoare pe conducte.

Mod de utilizare: Se încarcă în instalaŃie în concentraŃie de 3-5%,

.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

ACLBXPP05

canistră 5 kg

129

RON

ACLBXPP10

canistră 10 kg

249

RON

129 RON ACLBXPP10 canistră 10 kg 249 RON Inhibitor depuneri calcar şi coroziune POLO SoluŃie pe

Inhibitor depuneri calcar şi coroziune POLO

SoluŃie pe bază de polifosfaŃi pentru tratarea apei în vederea prevenirii depunerilor de calcar şi a coroziunii elementelor de instalaŃie. Calitatea alimentară a produsului permite o utilizare sigură în sistemele termice mixte (încălzire şi apă caldă).

Mod de utilizare: Se încarcă în instalaŃie în concentraŃie de 10-15%,

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

ACLBXPL10

canistră 5 kg

159

RON

ACLBXPL20

canistră 10 kg

299

RON

INHIBITORI DE ZGOMOT ŞI COROZIUNE

STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA

PAG 11

NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA PAG 11 Set AQUAMAX SUPA pentru întreŃinerea chimică a
NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA PAG 11 Set AQUAMAX SUPA pentru întreŃinerea chimică a

Set AQUAMAX SUPA pentru întreŃinerea chimică a instalaŃiei

Pachetul conŃine un set de produse utilizate la întreŃinerea uzuală a instalaŃiei

termice. SoluŃiile facilitează executarea operaŃiillor care permit exploatarea optimă

a sistemelor de încălzire sau răcire asigurând: neutralizarea urmelor de acid

rămase în instalaŃie ca urmare a curăŃării cu agenŃi acizi (SUPA NEUTRALISER - 1doză 290ml), curăŃarea alcalină a tuturor elementelor de instalaŃie (SUPA BREAKER - 1 doză 290ml) şi protecŃia împotriva depunerilor de calcar, nămol sau rugină din sistem (SUPA PROTECTOR - 1 doză 290ml). Kit-ul cuprinde şi un dispozitiv de dozare care permite încărcarea rapidă şi uşoară a soluŃiilor în circuit.

Mod de utilizare: Produsele sunt livrate sub forma unor doze tip “tub silicon” şi pot fi introduse în instalaŃie prin racordarea dispozitivului de dozare (componentă a kit- ului) la ventilul de aerisire al unui calorifer.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

10.112.020

1 buc

229

RON

PreŃ (TVA inclus) 10.112.020 1 buc 229 RON Agent concentrat curăŃare instalaŃie SUPA BREAKER Agent

Agent concentrat curăŃare instalaŃie SUPA BREAKER

Agent alcalin concentrat pentru curăŃarea urmelor de mizerie şi lipituri din instalaŃiille termice noi sau a celor care au probleme de transfer termic datorate depunerilor de calcar, oxizi de fier şi nămol. AcŃiunea combinată de desfundare şi dispersie a depozitelor de mizerie din centrală, radiatoare sau alte elemente de instalaŃie permite eliminarea rapidă a acestora prin simpla golire a instalaŃiei. Mod de utilizare: Se încarcă în instalaŃie prin intermediul dispozitivului de dozare. Sistemul se lasă în funcŃiune pentru maxim 2 săptămâni, dupa care se goleşte şi se spală. ConŃinutul unui cartuş este suficient pentru un volum de până la 80 litri.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

10.112.005

290ml - cartuş tip “silicon”

79 RON

13.112.005

3 cartuşe

219

RON

79 RON 13.112.005 3 cartuşe 219 RON Agent concentrat protecŃie instalaŃie SUPA PROTECTOR Agent

Agent concentrat protecŃie instalaŃie SUPA PROTECTOR

Agent pentru protecŃia instalaŃiilor termice. Împiedică depunerea calcarului şi formează o peliculă protectoare împotriva formării ruginei. Împiedică formarea gazelor în caloriferele din aluminiu sau instalaŃiile din cupru şi asigură o circulaŃie lipsită de zgomote. ConŃine inhibitori de coroziune care prelungesc viaŃa elementelor din instalaŃie. Este compatibil cu antigelurile termotehnice. Se recomandă a se curăŃa instalaŃia cu SUPA BREAKER înainte de încărcare. Mod de utilizare: Se încarcă în instalaŃii prin intermediul dispozitivului de dozare. Sistemul se lasă în funcŃiune, produsul asigurând protecŃia până la 1 an. ConŃinutul unui cartuş este suficient pentru un volum de până la 100 litri.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

10.112.010

290ml - cartuş tip “silicon”

79

RON

13.112.010

3

cartuşe

219

RON

79 RON 13.112.010 3 cartuşe 219 RON Agent concentrat neutralizare instalaŃie SUPA NEUTRALISER

Agent concentrat neutralizare instalaŃie SUPA NEUTRALISER

Agent concentrat folosit la neutralizarea resturilor de soluŃie acidă rămase în centrala termică, radiatoare sau alte elemente de instalaŃie, în urma operaŃiunilor de spălare chimică cu compuşi de natură acidă. Prin utilizare asigură un nivel optim

al pH-ului necesar unei bune funcŃionări.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

10.112.015

290ml - cartuş tip “silicon”

69

RON

13.112.015

3

cartuşe

189

RON

TRUSE PENTRU TESTAREA FLUIDELOR TERMICE

PAG 12

TEL: 0723523552; 0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro

0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro Kit de testare a durităŃii apei MERK Cu ajutorul kit-ului

Kit de testare a durităŃii apei MERK

Cu ajutorul kit-ului de testare a durităŃii apei puteŃi verifica în mod rapid conŃinutul de săruri de calciu şi magneziu prezente în aceasta. Acestă analiză semicantitativă, printr-o simplă comparaŃie vizuală, vă permite să luaŃi hotărîrea corectă în privinŃa tratării apei pe care o folosiŃi în sistemul termic. Fiecare kit conŃine stripere speciale pentru un numar de 100 determinări.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

ACLBXKDT1

set 100 stripsuri

149

RON

ACLBXKDT5

cutie 3 seturi

389

RON

149 RON ACLBXKDT5 cutie 3 seturi 389 RON Kit titrare pentru determinarea durităŃii apei Pachetul

Kit titrare pentru determinarea durităŃii apei

Pachetul conŃine două sticlute cu indicator de duritate apa. Prin titrare puteŃi determina nivelul de duritate având astfel posibilitatea de a lua ulterior decizia care se impune privind tratarea respectivului sistem.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

45.010.110

1

set

99

RON

45.010.113

cutie 3 seturi

269

RON

99 RON 45.010.113 cutie 3 seturi 269 RON Kit de testare a nivelului de aciditate (pH)

Kit de testare a nivelului de aciditate (pH) MERK

Testarea nivelului de aciditate (pH) a soluŃiei utilizate în instalaŃie vă oferă informaŃia necesară pentru a determina caracteristicile corozive ale fluidului termic. Astfel, în funcŃie de pH-ul constatat, puteŃi afla cu certitudine daca agentul termic din sistem a devenit acid, proprietate ce poate conduce la deteriorarea echipamentelor. Pentru a evita coroziunile pH-ul trebuie sa fie neutru, adica sa aibă valoarea determinată apropiată de 6. Fiecare kit conŃine stripere speciale pentru un numar de 100 determinari.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

ACLBXKPH1

set 100 stripsuri

69

RON

ACLBXKPH5

cutie 3 seturi

149

RON

69 RON ACLBXKPH5 cutie 3 seturi 149 RON Kit de testare nivel de alcalinitate Testerul conŃine

Kit de testare nivel de alcalinitate

Testerul conŃine un indicator specific de alcalinitate. Prin titrare puteŃi determina nivelul de alcalinitate al fluidului verifcat putând să luaŃi ulterior decizia care se impune privind tratarea respectivului sistem.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

45.010.100

1

set

149

RON

45.010.103

cutie 3 seturi

419

RON

TRUSE PENTRU TESTAREA FLUIDELOR TERMICE

STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA

PAG 13

NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA PAG 13 Trusă testare caracteristici apă Trusa conŃine testere

Trusă testare caracteristici apă

Trusa conŃine testere pentru analiza următoarelor caracteristici ale apei: aciditate (pH), duritate, clor, nitriŃi, fier, clorhidraŃi, fosfaŃi, nitraŃi, amoniac. Fiecare tester este introdus intr-o cutie de plastic. Trusa permite o analiză completă a apei în vederea stabilirii nivelului în care se găsesc diverşii compuşi, datele culese permiŃând alegerea unui tratament potrivit.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

10.187.010

1

buc

1379 RON

PreŃ (TVA inclus) 10.187.010 1 buc 1379 RON Refractometru antigel Aparatul permite verificarea

Refractometru antigel

Aparatul permite verificarea temperaturii de congelare a soluŃiilor de antigel indiferent daca sunt pe bază de monoetilenglicol sau propilenglicol, a acidului de baterie sau a altor soluŃii mai mult sau mai puŃin concentrate. Instrumentul este deosebit de practic atât în lucrări de punere în funcŃiune cât şi pentru monitorizarea caracteristicilor soluŃiilor folosite.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

RIFRA0-50

1

buc

499

RON

PreŃ (TVA inclus) RIFRA0-50 1 buc 499 RON Glicomat antigel Aparatul permite verificarea temperaturii

Glicomat antigel

Aparatul permite verificarea temperaturii de congelare a soluŃiilor pe bază de SOLAR PROTECT şi GEO PROTECT. Rapiditatea şi usurinŃa analizei recomandă utilizarea glicomatului în orice operaŃiune de punere în funcŃiune sau verificare a caracteristicilor sistemelor termice încărcate cu antigeluri pe bază de propilenglicol.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

ACLBXGLC1

1

buc

229

RON

PreŃ (TVA inclus) ACLBXGLC1 1 buc 229 RON Densimetru antigel Setul de testare cu ajutorul

Densimetru antigel

Setul de testare cu ajutorul densimetrului oferă posibilitatea unei analize calitative a punctului de congelare caracteristic diverselor soluŃii pe bază de TERMO PROTECT, în urma verificării curbei de variaŃie a densităŃilor specifice diferitelor rapoarte de diluŃie. Aparatul este deosebit de util atât în cadrul operaŃiilor de punere în funcŃiune cât şi la verificările periodice ale sistemelor termice.

Cod

Ambalaj

PreŃ (TVA inclus)

ACLBXDSA1

1

buc

69 RON

POMPE ÎNCĂRCARE INSTALAłII

PAG 14

TEL: 0723523552; 0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro

0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro Pompă manuală pentru încărcare instalaŃie (5 litri)

Pompă manuală pentru încărcare instalaŃie (5 litri)

Pompă portabilă cu acŃionare manuală pentru introducerea substanŃelor chimice în instalaŃiile termice. Asigură încărcarea sistemului la presiuni de până la 2,5 bar. Este realizată din PVC special rezistent la compuşii chimici ai antigelurilor, pasivizatorilor

şi inhibitorilor de coroziune şi zgomot. Poate fi cuplată rapid la sistemul care necesită încarcare prin intermediul unui racord ½”. Echipamentul integrează un furtun armat cu lungimea de 80cm, robinet de încărcare şi supapă de sens. Capacitatea rezervorului este de 5 litri, iar forma compactă a echipamentului îl face foarte usor de manevrat. Caracteristici tehnice:

- Volum rezervor: 5 litri

- Material rezervor: PVC

- Presiune maximă: 2,5 bari

- Diametru conector: ½”

- Lungime racord dozare: 80 cm

Cod

PreŃ (TVA inclus)

BXPUMP01

189 RON

80 cm Cod PreŃ (TVA inclus) BXPUMP01 189 RON Dispozitiv încărcare instalaŃie ZUWA UNISTAR 2001-A
80 cm Cod PreŃ (TVA inclus) BXPUMP01 189 RON Dispozitiv încărcare instalaŃie ZUWA UNISTAR 2001-A

Dispozitiv încărcare instalaŃie ZUWA UNISTAR 2001-A (30l/min)

Dispozitiv compact de pompare folosit la transferul diverselor fluide. Pentru acŃionare poate fi conectat cu uşurinŃa la diverse unelte echipate cu motoare electrice:

şurubelniŃă electrică, bormaşină etc. ZUWA UNISTAR 2001-A fără motor propriu poate fi folosit în multiple aplicaŃii pentru pomparea diverselor substante lichide precum: apă, apă contaminată, apă de mare, diesel, biodiesel, ulei de încălzire, ulei

de motor, ulei hidraulic, ulei vegetal, ierbicide, insecticide, detergenŃi, antigeluri, diverse soluŃii utilizate in transferul termic. Producător: ZUWA - Germania. Caracteristici tehnice:

- Debit maxim: 30 litri/min

- ÎnălŃime maximă de pompare: 7 m (uscat pana la 3 m)

- Presiune maximă: 4 bari

- Corp pompă: Al Mg Si 1

- Rotor: cauciuc Perbunan (NBR) (înlocuibil)

- Garnituri: Perbunan (NBR)

- Temperatura lichidului pompat: maxim 60 °C

- Conectori (admisie/refulare): ¾” filet exterior

Cod

PreŃ (TVA inclus)

ZWSPUNAWD

499

RON

Cod PreŃ (TVA inclus) ZWSPUNAWD 499 RON Dispozitiv încărcare instalaŃie ZUWA UNISTAR 2001-B
Cod PreŃ (TVA inclus) ZWSPUNAWD 499 RON Dispozitiv încărcare instalaŃie ZUWA UNISTAR 2001-B

Dispozitiv încărcare instalaŃie ZUWA UNISTAR 2001-B (60l/min)

Dispozitiv compact de pompare folosit la transferul diverselor fluide. Pentru acŃionare poate fi conectat cu uşurinŃă la diverse unelte echipate cu motoare electrice:

şurubelniŃă electrică, bormaşină etc. ZUWA UNISTAR 2001-B fără motor propriu poate fi folosit în multiple aplicaŃii pentru pomparea diverselor substanŃe lichide precum: apă, apă contaminată, apă de mare, diesel, biodiesel, ulei de încălzire, ulei

de motor, ulei hidraulic, ulei vegetal, ierbicide, insecticide, detergenŃi, antigeluri, diverse soluŃii utilizate în transferul termic. Producător: ZUWA - Germania. Caracteristici tehnice:

- Debit maxim: 60 litri/min

- ÎnălŃime maximă de pompare: 7 m (uscat pana la 3 m)

- Presiune maximă: 4 bari

- Corp pompă: Al Mg Si 1

- Rotor: cauciuc Perbunan (NBR) (înlocuibil)

- Garnituri: Perbunan (NBR)

- Temperatura lichidului pompat: maxim 60 °C

Cod

PreŃ (TVA inclus)

ZWSPUNBWD

599

RON

- Conectori (admisie/refulare): 1” filet exterior

POMPE ÎNCĂRCARE INSTALAłII

STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA

PAG 15

NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA PAG 15 Pompă încărcare instalaŃie ZUWA P80 Sistem de

Pompă încărcare instalaŃie ZUWA P80

Sistem de pompare automat ZUWA P80 pentru aerisirea şi încărcarea instalaŃiilor

termice.

integrează sisteme solare, pompe de căldură, centrale termice etc. Este echipat cu

un

Fiabilitatea, eficienŃa şi caracteristicile speciale ale pompei de încărcare ZUWA P80

recomandă acest echipament atât utilizării în diverse aplicaŃii casnice cât şi echipelor de instalatori profesionişti. Producător: ZUWA - Germania. Caracteristici tehnice:

fin care permite reŃinerea impurităŃilor rămase în instalaŃie.

Asigură umplerea rapidă cu agent termic a circuitelor de încălzire care

filtru

mecanic

- Tip pompă: autoamorsare uscata (funcŃionare uscată max. 1 min)

- Corp pompă: fontă

- Debit maxim: 31 litri/min.

- Presiune maximă: 5,9 bari

- Temperatura lichidului pompat: maxim 60 °C

- Motor: 230V, protecŃie termică, 1,7m cablu alimentare cu întrerupator

- Putere motor: 0,59 kW

Cod

PreŃ (TVA inclus)

165010-SOL

1299 RON

- GaranŃie: 2 ani

Pompă încărcare instalaŃie ZUWA UNISTAR 2000-A

Sistem de pompare automat ZUWA UNISTAR 2000-A pentru curăŃarea, aerisirea şi încărcarea instalaŃiilor termice. Asigură umplerea rapidă cu agent termic a circuitelor de încălzire care integrează sisteme solare, pompe de căldură, centrale termice etc. Este echipat cu un filtru mecanic fin care permite reŃinerea impurităŃilor rămase în instalaŃie. PaleŃii pompei sunt realizaŃi din cauciuc şi pot fi înlocuiŃi cu uşurinŃă. Fiabilitatea, eficienŃa şi dimensiunile reduse ale pompei de încărcare ZUWA UNISTAR 2000-A recomandă acest echipament atat utilizării în diverse aplicaŃii casnice cât şi echipelor de instalatori profesionişti. Producător: ZUWA - Germania. Caracteristici tehnice:

Producător: ZUWA - Germania. Caracteristici tehnice: - Tip pompă: autoamorsare uscată (funcŃionare uscată

- Tip pompă: autoamorsare uscată (funcŃionare uscată max. 1 min)

- Rotor: cauciuc Perbunan (NBR) (înlocuibil)

- Corp pompă: Al Mg Si 1

- Debit maxim: 30 litri/min.

- Presiune maximă: 4 bari

- Temperatura lichidului pompat: maxim 170 °C

- Motor: 230V, protecŃie termică, 2m cablu alimentare, întrerupător

- Putere motor: 0,37 kW

- GaranŃie: 2 ani

Cod

PreŃ (TVA inclus)

ZWSPUNAPS

1899

RON

2 ani Cod PreŃ (TVA inclus) ZWSPUNAPS 1899 RON StaŃie mobilă încărcare instalaŃie ZUWA P80 StaŃie

StaŃie mobilă încărcare instalaŃie ZUWA P80

StaŃie mobilă de pompare ZUWA P80 pentru încărcarea rapidă a instalaŃiilor termice. Manevrabilitate crescută oferită de cadrul transportor din oŃel, echipat cu roŃi pneumatice, care susŃine grupul de pompare, rezervorul de lichid, furtunele de

operare şi instalaŃia de filtrare integrată. Tancul de stocare din PE stabilizată UV usurează prepararea soluŃiei necesare umplerii sistemului. CurăŃarea acestuia este facilitată de prezenta ventilelor de izolare şi a celui de golire care îi permit decuplarea rapidă de la grupul de pompare. Specialiştii în instalaŃii sunt beneficiarii principali ai ZUWA P80 datorită diversităŃii aplicaŃiilor în care poate fi utilizată. Producător: ZUWA - Germania. Caracteristici tehnice:

- Tip pompă: autoamorsare uscată (funcŃionare uscată max. 1 min)

- Corp pompă: fontă

- Debit maxim: 31 litri/min.

- Presiune maximă: 5,9 bari

- Temperatura lichidului pompat: maxim 60 °C

- Motor: 230V, protecŃie termică, 1,7m cablu alimentare cu întrerupator

- Putere motor: 0,59 kW

- Capacitate rezervor: 30 litri

- Dimensiuni: 1000 x 495 x 535 mm (fără furtun) - GaranŃie: 2 ani

Cod

PreŃ (TVA inclus)

ZWSPUNAMC

1999

RON

POMPE CURĂłARE INSTALAłII

PAG 16

TEL: 0723523552; 0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro

Pompă compactă curaŃare chimică EVOLUTION 10

Pompa dezincrustantă EVOLUTION 10 este un sistem compact care permite curăŃarea rapidă a schimbatoarelor de căldură din centralele termice murale. Capacul pentru protecŃia furtunelor uşurează transportul şi depozitarea echipamentului. Dotată cu noul schimbător de sens POWERFLUX, poate ataca crusta din ambele direcŃii de circulaŃie înlăturând eficient depunerile de calcar şi

mizerie. Corpul pompei este realizat dintr-un plastic rezistent la compuşii chimici folosiŃi şi este compus din doua părŃi, aspect ce inlesneşte operaŃiile de întreŃinere. Din dotare face parte o pâlnie specială care permite umplerea rezervorului în siguranŃă şi o supapă de aerisire care faciliteaza golirea. Producător: AQUAMAX - Italia. Caracteristici tehnice:

Producător: AQUAMAX - Italia. Caracteristici tehnice: - Capacitate rezervor: 10 litri - Dimensiuni:

- Capacitate rezervor: 10 litri

- Dimensiuni: înălŃime=46cm, diametru=30cm

- Greutate: 7 kg

- Debit maxim: 2200 litri/ora

- Presiune maximă: 1 bar

- Putere electrică: 0.18 kWh

- Grad protecŃie electrică: IP54

- GaranŃie: 2 ani

Cod

PreŃ (TVA inclus)

10.100.010

1099 RON

Pompă curăŃare chimică centrale termice PROMAX 20

Pompa dezincrustantă PROMAX 20 este fabricată din materiale de înaltă calitate, rezistente la acizi, fiind un sistem special dezvoltat pentru curăŃarea optimă a centralelor termice. Invertorul de flux integrat permite îndepărtarea depunerilor de

piatră în ambele sensuri de curgere. Sistemul de autoreglare a presiunii exercitate de pompă este în dependenŃă cu nivelul depunerilor, permiŃând curăŃirea eficientă şi rapidă chiar şi a conductelor aproape înfundate. Capacitatea marită a rezervorului oferă posibilitatea curăŃării echipamentelor termice care necesită un volum crescut de soluŃie. Producător: AQUAMAX - Italia. Caracteristici tehnice:

Producător: AQUAMAX - Italia. Caracteristici tehnice: - Capacitate rezervor: 17 litri - Dimensiuni (I,L,A): 43 x

- Capacitate rezervor: 17 litri

- Dimensiuni (I,L,A): 43 x 45 x 30 cm

- Greutate: 7 kg

- Debit maxim: 2600 litri/ora

- Presiune maximă: 1 bar

- Putere electrică: 0.18 kWh

- Grad protecŃie electrică: IP54

- GaranŃie: 2 ani

Cod

PreŃ (TVA inclus)

10.100.020

1199

2 ani Cod PreŃ (TVA inclus) 10.100.020 1199 Pompă compactă curăŃare chimică instalaŃii EVOLUTION

Pompă compactă curăŃare chimică instalaŃii EVOLUTION 20T

Pompa dezincrustantă EVOLUTION 20T este un sistem compact care permite

curăŃarea rapidă a instalaŃiilor termice de dimensiuni reduse. Capacul pentru protecŃia furtunelor uşurează transportul şi depozitarea echipamentului. Dotată cu noul schimbator de sens POWERFLUX, poate ataca crusta din ambele direcŃii de circulaŃie înlăturând eficient depunerile de calcar şi mizerie. Corpul pompei este realizat dintr-un plastic rezistent la compuşii chimici folosiŃi şi este compus din două parŃi, aspect ce inlesneşte operaŃiile de întreŃinere. Din dotare face parte o pâlnie specială care permite umplerea rezervorului în siguranŃă şi o supapă de aerisire care facilitează golirea. Producător: AQUAMAX - Italia. Caracteristici tehnice:

- Capacitate rezervor: 20 litri

- Dimensiuni (I,L,A): 55 x 44 x 32 cm

- Greutate: 9,5 kg

- Debit maxim: 5400 litri/ora

- Presiune maximă: 2 bari

Cod

PreŃ (TVA inclus)

10.100.025

1599 RON

- Putere electrică: 0.45 kWh

- Grad protecŃie electrică: IP54

- GaranŃie: 2 ani

POMPE CURĂłARE INSTALAłII

STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA

PAG 17

NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA PAG 17 StaŃie mobilă curăŃare instalaŃii PROMAX 30 SUPAFLUSH

StaŃie mobilă curăŃare instalaŃii PROMAX 30 SUPAFLUSH

Sistemul mobil PROMAX 30 SUPAFLUSH este dezvoltat pentru curăŃarea instalaŃiilor termice permiŃând spălarea rapidă şi eficientă a circuitelor de încălzire prin pardoseală sau cu până la 20 de radiatoare. Pompa este dotată cu un cadru transportor cu roŃi ce cresc mobilitatea deplasării. StaŃia integrează invertor de flux, ventile de separare şi filtrul SPUMAMEG COMPACT care permite curăŃarea sistemului atât de impurităŃile mecanice cât şi de oxidul de fier prin intermediul cartuşului magnetic inclus. Pachetul mai conŃine şi un set de furtune împreună cu

geanta pentru transportul acestora şi a altor fitinguri utile în intervenŃii. Producător:

AQUAMAX - Italia. Caracteristici tehnice:

- Capacitate rezervor: 27 litri

- Dimensiuni (I,L,A): 58 x 45 x 30 cm

- Greutate: 12 kg (fără cadrul transportor şi furtune)

- Debit maxim: 5400 litri/ora

- Presiune maximă: 2 bari

Cod

PreŃ (TVA inclus)

10.100.063

2899 RON

- Putere electrică: 0.45 kWh

- Grad protecŃie electrică: IP54

- GaranŃie: 2 ani

kWh - Grad protecŃie electrică: IP54 - GaranŃie: 2 ani Adaptor pentru schimbătoare în plăci Set

Adaptor pentru schimbătoare în plăci

Set de adaptoare pentru cuplarea pompelor de curăŃare PROMAX sau EVOLUTION la schimbatoarele de căldură în plăci. Permit fixarea rapidă şi asigură o spălare eficientă a circuitelor din interiorul schimbătorului.

Cod

PreŃ (TVA inclus)

10.112.035

169

RON

Cod PreŃ (TVA inclus) 10.112.035 169 RON Adaptor pentru pompe de circulaŃie Kit adaptor pentru

Adaptor pentru pompe de circulaŃie

Kit adaptor pentru cuplarea pompelor de curăŃare PROMAX sau EVOLUTION la corpul pompelor de circulaŃie montate în instalaŃia termică. Permit fixarea rapidă şi asigură o spălare eficientă a circuitului.

Cod

PreŃ (TVA inclus)

 

10.112.030

199

RON

Cod

PreŃ (TVA inclus)

Set conectoare (8 piese)

60.100.005

89

RON

1/2"M 3/4"M - 3/4"F 3/4"F - 1/2"M 3/8"F - 1/2"M 3/8"M

Cod

PreŃ (TVA inclus)

Set terminale (1 buc. drept, 1 buc. 90°)

60.100.010

49

RON

Conector 1/2" - Ø 16 mm

Cod

PreŃ (TVA inclus)

60.100.012

49

RON

Cod

PreŃ (TVA inclus)

60.100.015

89

RON

Cod

PreŃ (TVA inclus)

60.100.017

89

RON

Cod

PreŃ (TVA inclus)

60.100.020

39

RON

Cod

PreŃ (TVA inclus)

60.100.022

39

RON

Set terminale (1 buc. drept, 1 buc. 90°)

Conector 1/2" - Ø 12 mm (doar pentru EVOLUTION 10)

Set furtune (terminale incluse)

2 buc, lungime: 2,2 m, Ø 21 mm

Set furtune (terminale incluse)

2 buc, lungime: 2,2 m, Ø 16 mm (doar pentru EVOLUTION 10)

Curea pentru transport

Pâlnie încărcare rezervor

SOLUłII CHIMICE PENTRU INSTALAłII TERMICE STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA

SOLUłII CHIMICE PENTRU INSTALAłII TERMICE

SOLUłII CHIMICE PENTRU INSTALAłII TERMICE STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA TEL:

STR. MIHAI BRAVU NR. 206, PLOIEŞTI, 100410, JUD. PRAHOVA, ROMANIA

TEL: 0723523552; 0744285004 FAX: 0244518760 E-MAIL: comenzi@laborexromania.ro

www.laborexromania.ro