Sunteți pe pagina 1din 9

VALOAREA ADUGAT

Orice ntreprindere, pentru a-i putea desfura activitatea, trebuie s fac fa urmt are! r "c nstr#n$eri" e!ementare% pentru a pr duce, trebuie s uti!i&e&e fact ri de pr ducie' fact rii de pr ducie nu sunt inepui&abi!i i de aceea trebuie uti!i&ai c#t mai eficient' pentru a supravieui i a se de&v !ta, trebuie s fie rentabi!' activitatea ec n mic -financiar trebuie astfe! c ndus nc#t nive!u! perf rmane! r binute s fie c#t mai ridicat( )a urmare a ce! r pre&entate, re&u!t c activitatea ntreprinderii $enerea& d u cate$ rii de f!u*uri% intrri de fact ri de pr ducie, care pe masura c nsumrii ! r se $sesc n f!u*uri!e de c+e!tuie!i a!e ntreprinderii' ,eiri de bunuri materia!e care sunt pr duse de ntreprindere i puse !a disp &iia a!t r ntreprinderi, care $enerea&, !a r#ndu! ! r, un f!u* de venituri c mercia!i&arii acest ra( Va! area adau$at este unu! dintre cei mai imp rtani indicat ri de ref!ectare a perf rmane! r ec n mic -financiare a!e unei firme( -e ba&a va! rii adu$ate c nsideram c p ate fi apreciat adevarata dimensiune a activitii unei firme, ea fiind e*presia r !u!ui acesteia( .pre de sebire de cifra de afaceri, care inc!ude i va! area cumprri! r de materii prime, materia!e i servicii care se re$sesc n cifra de afaceri a firme! r furni& are, va! area adau$at cuprinde numai ec+iva!entu! activitii ntreprinderii n cau&( /ntr- definire $enera! va! area adu$at dimensi nea& ap rtu! firmei n pr cesu! de pr duc0ie, cre1terea de va! are 2b $0ia3 re&u!tat din uti!i&area fact ri! r de pr duc0ie 2resurse umane, te+nice, financiare3 peste va! area materii! r prime, materia!e! r 1i servicii! r cumprate de firm de !a ter0i 2c nsumuri intermediare3( Din aceste c nsiderente, ntr- prim accep0iune, va! area adu$at este c nsiderat a fi unu! dintre cei mai repre&entativi indicat ri de ref!ectare a perf rman0e! r ec n mic -financiare a!e firmei, pe ba&a !ui put#nd fi apreciat adevrata dimensiune a activit0ii unei firme( Dac cifra de afaceri a unei firme 2ca indicat r de perf rman03 cumu!ea& t ate cifre!e de afaceri din am nte 2prin pre0u! de ac+i&i0ie a! fact ri! r de pr duc0ie nc rp ra0i n pr prii!e pr duse4servicii3, va! area adu$at re!ev e*act c ntribu0ia firmei, ms ar puterea sa 5 binute n urma

ec n mic rea!, ref!ect#nd ap rtu! va! ric adus de ntreprindere prin activit0i!e sa!e asupra bunuri! r cumprate( Literatura de specia!itate face distinc0ia ntre va! are adu$at pr dus 1i va! area adu$at v#ndut 0in#nd c nt de faptu! c n va! area adu$at $! ba! se transmit caracteristici!e eter $enit0ii va! rice a n 0iunii de pr duc0ie $! ba! a ntreprinderii sau pr duc0ia e*erci0iu!ui 26e3( /n c nsecin0, parte din acest s !d de $estiune este va! are adu$at v#ndut, de arece va! are adu$at pr dus, c respunde pr duc0iei v#ndute 26v3, c nfirmat de pia0, n timp ce va! area adu$at aferent pr duc0iei st cate 26s3 1i pr duc0iei de im bi!i&ri26i3 este nec nfirmat de pia0( ) mpar#nd va! area adu$at cu cifra de afaceri, se p ate afirma c cifra de afaceri e*prim capacitatea ntreprinderii de a vinde, n timp ce va! area adu$at e*prim ap rtu! ec n mic a! ntreprinderii, surp!usu! de va! are pe care aceasta reu1e1te s-! $enere&e ca urmare a ef rtu!ui depus n pr cesu! de pr duc0ie( Dar va! area adu$at este un indicat r sintetic care e*prim b $0ia n u creat ca efect a! uti!i&rii eficiente a p ten0ia!u!ui de care dispune ntreprinderea de tipu! resurse! r te+nice, umane 1i financiare, 1i prin urmare, ntr- a!t accep0iune, va! area adu$at repre&int sursa de remunerare a tutur r participan0i! r direc0i sau indirec0i !a via0a ntreprinderii care-i asi$ur supravie0uirea 1i cre1terea% -ers na!u!, remunerat prin sa!arii, a7ut are materia!e, participare !a pr fit, c ntribuii!e an$a7at ru!ui !e$at de sa!arii, a!te dat rii s cia!e' .tatu!2infrastructura pub!ic3, remunerat prin imp &ite, ta*e, varsminte asimi!ate, imp &it pe pr fit' )redit rii2capita!u! mprumutat3, remuneraii prin d b#n&i' Aci narii2capita!u! pr priu3, remuneraii prin dividende' /ntreprinderea, remunerat prin aut finanare, pr fit net, c+e!tuie!i!e cu am rti&area i pr vi&i ane!e( Va! area adu$at 2Va3 e*prim crearea sau cre1terea de va! are adus de ntreprindere bunuri! r 1i servicii! r pr venite de !a ter0i( Acest s !d intermediar de $estiune este adu$at brut ce rea!i&ea& 7 nc0iunea dintre micr sect r de activitate( A$entu! ec n mic care nre$istrea& aduce imp!icit 1i c ntribu0ie mai imp rtant( va! are 1i macr ec n mic(Va! area adu$at mrime superi ar a va! rii adu$ate

permite c mpararea ntreprinderi! r pentru a msura mai bine c ntribu0ia ! r n cadru! ace!uia1i

La nive! micr ec n mic, va! area adu$at este un indicat r ce permite msurarea puterii ec n mice a ntreprinderii, ce se p ate determina prin d u pr cedee% )a diferen ntre pr ducia $! ba! a e*erciiu!ui2 binut prin rap rtarea mar7ei c mercia!e !a pr ducia e*erciiu!ui3 i c nsumuri!e de bunuri i servicii furni&ate !a teri pentru pr ducia respectiv' -rin adii narea diverse! r e!emente ce c mpun va! area adu$at respectiv remuneraii!e tutur r fact ri! r de pr ducie, inc!usiv a statu!ui, c#t i aut finanarea ntreprinderii, respectiv, c+e!tuie!i!e de pers na!, c+e!tuie!i financiare, imp &ite!e, ta*e!e i vrsminte!e asimi!ate, !e$ate de activitatea ntreprinderii, c+e!tuie!i cu am rtismente!e, imp &itu! pe pr fit, partea de re&u!tat trecut !a re&erve, a!te e!emente de va! area adu$at( 9ar7a de acumu!are bneasca 2Va3 pre&int un interes aparte n ana!i&a financiara pentru c % Rea!i&ea& !e$tura intre nive!u! micr 1i macr ec n mic( Repre&int un criteriu pentru aprecierea ap rtu!ui specific a! ntreprinderii !a rea!i&area pr duciei sa!e(Va! area adu$at este un indicat r mai sintetic dec#t cifra de afaceri, care evidenia& perf rmana c mercia!a a ntreprinderii, respectiv capacitatea sa de van&are i pr ducie(Va! area ad$at este indicat ru! care ms ar ap rtu! specific a! ntreprinderii !a rea!i&area pr duciei sa!e' 9s ara $radu! de inte$rare a! ntreprinderii, prin rap rtu! va! are

adu$at4pr ducie2)A3()u c#t re&u!tatu! rap rtu!ui este mai mare, cu at#t mai mu!t ntreprinderea este inte$rat, adic i p ate asi$ura ea nsi, un numr mare de fa&e de fabricaie, mer$#nd de !a materii!e prime !a e!ab rarea pr duse! r finite, fr a recur$e !a servicii!e a!t r ntreprinderi' Evidenia& structura e*p! atrii, prin intermediu! rate! r de reparti&are a va! rii adu$ate(Rap rt#nd remunerarea fiecrui participant !a va! area adu$at se p ate face eva!uare a distribuiei venituri! r $! ba!e ctre partenerii ntreprinderii' Ref!ect $radu! de uti!i&are a! fact ri! r de pr ducie( Va! area adau$at p ate fi determinat prin d u met de% a3 Metoda sintetic, c nf rm creia din v !umu! t ta! a! activitii de pr ducie i c mercia!i&are a firmei se scad c nsumuri!e intermediare de !a teri( Va = Mc +( Qe Ci) = (Vmf Chmf) + (Qv+Qs+Qi Ci) = Vac + Vap, n care% 9c : mar7a c mercia!' Vmf : va! area mrfuri! r' ;

)+mf : c+e!tuie!i de ac+i&i0ie a mrfuri! r' 6e : pr duc0ia e*erci0iu!ui' 6v : pr duc0ia v#ndut 6s :varia0ia st curi! r 6i : pr duc0ia im bi!i&at )i : c nsumuri intermediare 2c+e!tuie!i materia!e < !ucrri 1i servicii e*ecutate de ter0i3 Vac : va! area adu$at creat din activitatea c mercia!' Vap : va! area adu$at creat din activitatea pr ductiv( )re1terea c nsumuri! r intermediare are drept repercusiune diminuarea va! rii adu$ate()ifra de afaceri c#t 1i va! area adu$at, ca indicat ri de re&u!tate, au pre$nant tent

strate$ic( Reducerea c nsumuri! r intermediare p rne1te de !a cun a1terea temeinic a pie0ei de apr vi&i nare 1i c ntinu cu e*isten0a !a nive!u! ntreprinderii a un r c mpeten0e care s asi$ure transf rmarea c#t mai eficient a intrri! r n n i va! ri !a ie1irea din pr ces, ntemeiate pe te+n ! $ie 1i r$ani&are( /n acest c nte*t rap rtu! dintre c nsumuri!e intermediare 1i pr duc0ia e*erci0iu!ui sau c nsumuri!e intermediare 1i cifra de afaceri p ate fi un bun indicat r de apreciere a avanta7u!ui c mpetitiv !a nive!u! ntreprinderii p rnind de !a ce!e d u c rd nate% surse de apr vi&i nare, te+n ! $ie 1i r$ani&are( Determinat prin aceast met d va! area adu$at p ate fi c re!at cu cei!a!0i indicat ri de perf rman0 ai e*p! atrii determin#nd capacitatea ntreprinderii de a pr duce va! are adu$at( )apacitatea ntreprinderii de a pr duce va! are adu$at se ana!i&ea& cu a7ut ru! ratei va! rii adu$ate, rat ce se ca!cu!ea& astfe! % - -entru va! area adu$at v#ndut ca rap rt ntre va! area adu$at 1i pr duc0ia e*erci0iu!ui' - pentru firm ce d ar pr duce si nu c mercia!i&ea& ca rap rt ntre va! area adu$at v#ndut 1i pr duc0ia v#ndut' - ca rap rt ntre va! area adu$at pr dus 1i pr duc0ia e*erci0iu!ui, p!us venituri!e din v#n&area mrfuri! r, dac activitatea de c mercia!i&are a mrfuri! r nu p ate fi ne$!i7at 2rata va! rii adu$ate pr duse3 ' - pentru va! area adu$at v#ndut ca rap rt ntre va! area adu$at v#ndut 1i cifra de afaceri,( Aceast rat arat n pr cente cu c#t a c ntribuit ntreprinderea !a va! area pr duc0iei b0inute( )u c#t nive!u! acestei rate este mai ridicat, cu at#t 1i p!usu! de va! are adu$at este mai substan0ia!, ref!ect#nd capacitatea ntreprinderii de a transf rma c#t mai eficient intrri!e n n i va! ri !a ie1irea din pr ces, ceea ce c nstituie un avanta7 c mpetitiv(

Va! area adu$at de

ntreprindere in pr cesu! de pr duc0ie si c mercia!i&are nu este serie de c ncepte a!e va! rii adu$ate, a!e$erea

un c ncept tabu, ana!istu! put#nd pera cu

acest ra fc#ndu-se in func0ie de aspecte!e care se d resc a fi eviden0iate !a un m ment dat( /n ca&u! n care firma desf ar numai activitate de pr ducie, va! area adau$at se determin astfe!% VA > 6e : 9 n care% 9 - c nsumuri!e intermediare de !a teri aferente activittii de pr ducie( /n situaia n care ntreprinderea desf ar, pe !#n$a activitatea de pr ducie, i activitate de c mer, atunci va! area adau$at se stabi!ete astfe!% VA > 26e < 9c3 - 9? n care% 9c - mar7a c mercia!' 9? - c nsumuri!e intermediare de !a teri 2pentru firme!e cu activitate de pr ducie i c mercia!i&are3( 9ar7a c mercia! se determin ca diferen ntre va! area mrfuri! r v#ndute 2ct( @A@3 i c stu! ! r 2ct( BA@3( ) nsumuri!e intermediare de !a teri se preiau din c ntabi!itatea financiar, respectiv din c nturi!e BA5 !a B8C, e*c!usiv c ntu! BA@, care a f st !uat n ca!cu! !a stabi!irea mar7ei c mercia!e, i c ntu! B85 "c+e!tuie!i cu c !ab rat rii", care se re$sesc n c+e!tuie!i!e cu pers na!u!( b3 Metoda de repartiie(aditiv), c nf rm creia va! area adu$at este re&u!tatu! nsumrii urmt are! r e!emente% sa!arii i c ntribuii privind asi$urri!e i pr tecia s cia!, am rti&are, pr vi&i ane aferente e*p! atrii, d b#n&i, imp &ite i ta*e 2e*c!usiv imp &itu! pe pr fit3, re&u!tatu! e*p! atrii reca!cu!at 2re&u!tatu! aferent cifrei de afaceri din care se scad d b#n&i!e3( Ab rd#nd va! area adau$ata p trivit acestei met de, re&u!ta ca ea serveste !a remunerarea urmat ri! r subiecti 2parteneri s cia!i3% sa!ariati, acti nari, stat, institutii!e care ac rda credite ntreprinderii etc( Re!a0ia de ca!cu! este% Va = Cheltuieli cu personalul(Chp) + impozite i taxe(Iz) + dobnzi(Db) + dividende(Div) + amortizare, ajustri i provizioane(Aap) + pro it net (+!" elemente ce nu contribuie la valoarea adu#at)

5(Ana!i&a dinamicii i structurii va! rii adu$ate


/n ana!i&a dinamicii va! rii adu$ate se urmresc m dificri!e abs !ute 1i indicii de ev !u0ie pe t ta! 1i pe e!emente( Dinamica va! rii adu$ate trebuie s pre&inte pre0uri c mparabi!e de !a efectu! inf!a0i nist3 a averii create de firm( Ana!i&a structura! urmre1te rate!e de remunerare a!e va! rii adu$ate 2p nderi!e e!emente! r c mp nente3 1i re!ev m du! n care se asi$ur remunerarea participan0i! r direc0i 1i indirec0i !a activitatea ec n mic a firmei( .e c nsider c este bine ca ritmu! de cre1tere a e!emente! r s aib tendin0e bine determinate 1i anume% dividende!e s creasc apr *imativ n ace!a1i ritm cu aut finan0area 2dependent de p !itica de investi0ii3, iar pr fitu! net s creasc mai repede ca rice a!t e!ement' remunerarea statu!ui s se reduc ca p ndere, ref!ect#nd a!tfe! ar ref!ecta reducere a presiunii fisca!e 1i imp!icit cre1terea surse! r de de&v !tare' d b#n&i!e s aib p nderi sc&ute, $estiune financiar deficitar, etc( La nive!u! unei firme se c nsider c situa0ia este n rma! atunci c#nd scade p nderea e!emente! r de natura c+e!tuie!i! r n va! area adu$at 1i cre1te p nderea pr fitu!ui din e*p! atare( -rin c mpararea indici! r e!emente! r de natura c+e!tuie!i! r cu indice!e v !umu!ui t ta! de activitate, re&u!t aspecte !e$ate de eficiena activitii ntre prinderii( /n ca&u! n care indice!e c+e!tuie!i! r este mai mic dec#t indice!e v !umu!ui de activitate, atunci se nre$istrea& a eficienei ace! r c+e!tuie!i( Va! area adau$at p ate fi ana!i&at din punct de vedere met d ! $ic, at#t n mrimi abs !ute, pe ba&a met de! r mai sus pre&entate, c#t i n mrimi re!ative, sub f rma rate! r va! rii adu$ate( /n ca&u! ntreprinderi! r industria!e, p t fi c nsiderate ca perai na!e urmt are!e rate% $% &ata medie a valorii adu#ate a erent ci rei de a aceri sp rire tendin0 de cre1tere n peri ad !a a!ta pentru a asi$ura cre1terea rea! 20in#nd c nt de

Aceast rat ref!ect p nderea va! rii adu$ate n cifra de afaceri i ms ar $radu! de inte$rare pe vertica! a ntreprinderi! r cu activiti de pr ducie i c mercia!i&are( -e ba&a sa p ate fi apreciat strate$ia industria! a ntreprinderii, respectiv $radu! de uti!i&are a fact ri! r de pr ducie(

/n ca&u! n care $radu! de inte$rare se apr pie de 5, atunci n ntreprindere se rea!i&ea& un numr mare de etape pentru binerea pr dusu!ui finit( Aprecierea eficienei inte$rrii se impune a fi facut n c re!aie cu riscu! din e*p! atare, care depinde nde sebi de mrimea c+e!tuie!i! r fi*e i rentabi!itatea ntreprinderii( /n m d simi!ar p ate fi determinat i rata medie a va! rii adu$ate aferente pr duciei e*erciiu!ui(

Ea ref!ect, de asemenea, $radu! de inte$rare pe vertica! a ntreprinderi! r cu activitate specific de pr ducie( )u c#t nive!u! ratei este mai ridicat, cu at#t $radu! de va! rificare a resurse! r te+nice, umane i financiare a!e ntreprinderii este mai mare( E( &atele de structur sau ratele de remunerare ale valorii adu#ate se c nstruiesc pe ba&a e!emente! r c mp nente a!e va! rii adu$ate, determinat p trivit met dei aditive i servesc !a efectuarea de c mparaii sect ria!e i intere*erciii( Rate!e de structur 2remunerare3 a!e va! rii adu$ate repre&int p nderea deinut de fiecare e!ement c mp nent 2ca e*presie a remunerrii parteneri! r s cia!i3 n va! area adau$at( - nderea c+e!tuie!i! r cu pers na!u! n va! area adau$at p ate nre$istra variaii semnificative de !a peri ad !a a!ta( -r $resu! te+nic, aut mati&area i mecani&area pr duciei creea& premise!e creterii $radu!ui de n&estrare te+nic a muncii i a c+e!tuie!i! r cu am rti&area, c nc mitent cu rea!i&area unei ec n mii re!ative de pers na! ca efect a! creterii pr ductivitii muncii 2 3 i scderea p nderii c+e!tuie!i! r cu man pera(

/n aceste c ndiii, mbuntirea nive!u!ui ca!ificrii f rei de munc p ate c nstitui sup rtu! creterii rentabi!itii viit are a ntreprinderii( - nderea c+e!tuie!i! r cu am rti&area n va! area adau$at ref!ect, prin nive!u! sau, c nsecinte!e pr cesu!ui de renn ire a capita!u!ui fi*( Un nive! ridicat a! acestei rate este cu at#t mai mu!t apreciat, cu c#t creterea $radu!ui de te+nicitate se rea!i&ea& pe ba&a aut finanrii( )( &ata valorii adu#ate la '(( sau '((( lei active imobilizate , c nstituie n fapt un indicat r de eficien ec n mic( )reterea p tenia!u!ui te+nic a! muncii creea& premise!e binerii de efecte, care, prin nive!u! ! r, ref!ect uti!i&area eficient a acestuia( @

Five!u! rate! r de distribuire a va! rii adu$ate este imp rtant at#t pentru a se urmri ev !u0ia n timp 1i muta0ii!e care p t avea ! c ntre ce!e cinci cate$ rii, c#t 1i pentru a fi c mparate cu nive!uri!e medii pe ramur sau cu nive!uri!e rea!i&ate de a!te ntreprinderi din ramur(

8(Ana!i&a fact ria! a va! rii adu$ate


9 de!e!e fact ria!e ce p t fi f ! site !a ana!i&a va! rii adu$ate se mpart n d u cate$ rii% - m de!e de tip financiar, dat rit u1urin0ei cu care se b0in date!e necesare ana!i&ei( - m de!e care au !a ba& munca, av#nd n vedere c munca este c nsiderat ca fiind principa!u! creat r de va! are adu$at' (1) Va = Mc + Qe Ci (2) Va = Chp + Iz + Db + Div + Am + Pr

n care% 6e : pr duc0ia e*erci0iu!ui ' T : timpu! t ta! de munc' W- pr ductivitatea medie anua!' G - pr ductivitatea medie rar determinat pe ba&a pr duc0iei e*erci0iu!ui' Fs : numr mediu de pers na!' t - timpu! mediu pe sa!ariat' va- va! area adu$at medie !a 5 !eu pr duc0ie a e*erci0iu!ui' $i : structura pr duc0iei e*erci0iu!ui pe pr duse sau tipuri de activit0i' vai : va! area adu$at !a 5 !eu pr duc0ie a e*erci0iu!ui pe pr duse sau tipuri de activit0i( ,mp rtana va! rii adu$ate decur$e din faptu! c permite aprecierea structurii, met de! r de pr ducie, strate$ii! r ntreprinderii, ca e*presie a pr ductivitii $! ba!e, a b $iei create !a un anumit nive! de activitate( T t tdat, imp rtana acestui indicat r ca indicat r de perf rman ec n mic este sub!iniat i de faptu! c prin nsumarea va! ri! r adu$ate create !a nive!u! ramuri! r ec n mice se bine indicat ru! macr ec n mic -r dus ,ntern Erut2cu une!e a7ustri !a nive!u! ec n miei nai na!e3(

S-ar putea să vă placă și