Sunteți pe pagina 1din 15

AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

RAPORT DE AUDIT INTERN - PROIECT -

STRUCTURA AUDITAT: Serviciul Tehnici de Vamuire si Tarif Vamal

Misiunea de audit: PERFECTIONAREA PASIVA

2008

INTRODUCERE

E!"i#a de audita$e a fost format din: Georgescu Ion - auditor coordonator al misiunii Po!escu Emil - auditor din cadrul Com!artimentul "udit Pu#lic Intern al entit$ii !u#lice% O$dinu% de e&e!tua$e a 'isiunii de audit: Ordinul de serviciu nr%&'()*%'&%+'',% Ba(a %e)a%* a a!+iunii de audita$e: - Planul de audit intern !e anul +'', a!ro#at de conducerea institu$iei - -egea nr% .*+(+''+ !rivind auditul !u#lic intern - O%/%0%P% nr% &,()1%')%+''& !entru a!ro#area 2ormelor metodologice de e3ercitare a auditului !u#lic intern - 2ormele !ro!rii de e3ercitare a auditului !u#lic intern 4n cadrul entit$ii !u#lice% Du$ata a!+iunii de audita$e: '*%'5 - '+%'1%+'',% Pe$i,ada su#us* audit*$ii: ')%')%+''* - +,%'+%+'',% O-ie!ti.e%e 'isiunii de audit: Conducerea si organi6area regimului vamal sus!ensiv de !erfectionare !asiva Conditii generale ale regimului de !erfectionare !asiva "cordarea autori6atiei de !erfectionare !asiva 0unctionarea regimului de !erfectionare !asiva Res!ectarea conditiilor im!use de !erfectionarea !asiva cu utili6area sistemului de schim# de marfuri standard Incheierea regimului sus!ensiv de !erfectionare !asiva%

Ti#u% de audita$e: "udit de conformitate(regularitate% Te"ni!i uti%i(ate: a/ verificarea 4n vederea asigurrii validrii7 realit$ii 8i acurate$ei 4nregistrrilor 4n carnetele de munc 8i dosarele !rofesionale% In actiunea intre!rinsa s-au utili6at urmatoarele tehnici: sonda9ul : asu!ra unor o#iective si !erioade - verificarea : ce asigura validarea7 confirmarea7 acuratetea inregistrarilor7 documentelor7 declaratiilor7 concordanta cu legile si regulamentele7 !recum si eficacitatea controalelor interne - o#servarea fi6ica : !entru formarea unei !areri !ro!rii - interviul - anali6a% -/ interviul !entru lmurirea unor as!ecte legate de organi6area 8i desf8urarea activit$ilor !/ eantionarea !entru anali6a modului de 4ntocmire al documentelor d/ observarea fizic 4n vederea formrii unei !reri !ro!rii !rivind modul de 4ntocmire 8i emitere a documentelor% Instrumente de audit: - chestionarele; - liste de verificare !entru a sta#ili condi$iile !e care tre#uie sa le 4nde!lineasc fiecare o#iectiv audita#il% D,!u'ente 0i 'ate$ia%e e1a'inate 2n !ad$u% Se$.i!iu%ui Te"ni!i de Va'ui$e si Ta$i& Va'a% din !ad$u% Di$e!tiei Re)i,na%e #ent$u A!!i(e si O#e$atiuni Va'a%e: Verificarea la fa$a locului a vi6at : intervievarea !ersoanelor auditate(im!licate(interesate

urmtoarele documente 4ntocmite 8i com!letate !entru !erioada ')%')%+''* - +,%'+%+'',: - fisele !osturilor anga9atilor din cadrul Serviciului Tehnici de Vamuire si Tarif Vamal al ;irectiei Regionale !entru "cci6e si O!eratiuni Vamale Craiova - documente !rimite din teritoriu : directii 9udetene(#irouri vamale !rivind declansarea !rocedurii de cercetare - documentele cu !rivire la demersurile reali6ate in ca6ul !rocedurii de autori6are - alte documente% Mate$ia%e 2nt,!'ite #e ti'#u% audit*$ii: - foi de lucru !rivind descrierea activit$ilor auditate - liste de verificare !e o#iective <-V= - fi8e de identificare 8i anali6 a !ro#lemelor constatate <0I"P= - documente de lucru - Ta#el !uncte tari 8i !uncte sla#e7 Tematica 4n detaliu - !rogramul de audit7 !rogramul interven$iei la fa$a locului - Chestionarul de control intern <CCI= - ra!oarte !reliminare de audit7 minutele 8edin$elor de deschidere7 de 4nchidere etc% I CONSTATARI 33 O$)ani(a$ea Se$.i!iu%ui Te"ni!i de Va'ui$e si Ta$i& Va'a% Serviciul a func$ionat 4n !erioada su!us auditrii cu un numr de , salaria$i7 dintre care un !ost un 8ef de serviciu% Organi6area 8i func$ionarea direc$iei a fost 4n conformitate cu organigrama 8i Regulamentul de organi6are 8i func$ionare% Pentru to$i salaria$ii sunt 4ntocmite fi8e ale !osturilor !rin care sunt sta#ilite rela$iile ierarhice 8i sarcinile de serviciu%

a/ C,'# Re)i'u$i Va'a%e func$ionea6 4n cadrul Serviciului Tehnici de Vamuire si Tarif Vamal 8i are urmtoarele atri#u$ii: urmareste si asigura a!icarea uniforma a reglementarilor vamale comunitare in domeniul regimurilor vamale7 6onelor li#ere si antre!o6itelor li#ere7 ree3!ortul 7 a#andonul si distrugerea marfurilor% urmareste si asigura a!licarea uniforma a !revederilor cu!rinse in conventiile internationale ce sta#ilesc legislatia a!lica#ila in !rocesul de vamuire 7 la care Romania este !arte% >rmareste si verifica a!licarea uniforma a !revederilor !rivind utili6area documentului administrativ unic si altor documente echivalente 7 !recum si a declaratiei sumare% Emite autori6atii !entru utili6area regimurilor vamale economice% verific conditiile economice necesare autori6ariii regimurilor vamale economice 7 conform reglementarilor comunitare% 4nde!line8te orice alte atri#u$ii !rev?6ute de lege sau sta#ilite de 8efii ierarhici% -/ C,'#a$ti'entu% D$e#tu$i Va'a%e are urmtoarele atri#u$ii 8i sarcini : gestionea6a 7 !relucrea6a si transmite o!erativ 7 catre toate #irourile vamale din su#ordine7 informatiile !rimite de la @iroul ;re!turi Vamale din "2V @ucuresti% Gestionea6a7 !relucrea6a si transmite o!erativ catre toate #irourile vamale din su#ordine informatiile !rimite de la @iroul ;re!turi Vamale din cadrul "2V !rivind reglementarile comunitare cu !rivire la modul de acordare7 autori6are si

verificare a tratamentului tarifar favora#il !entru marfurile !use in li#era circulatie cu conditia atri#uirii unei destinatii finale admise% Gestionea6a !rocedura de emitere a autori6atiilor !entru !unerea in li#era circulatie a marfurilor care #eneficia6a de tratament tarifar favora#il conform destinatiei finale% Gestionea6a !rocedura de emitere a a!ro#arilor !rivind scutirea de la garantarea dre!turilor vamale conform reglementarilor in domeniu% Gestionea6a a!licatia nationala ARegimuri vamale economice si destinatie finalaB% Ras!unde cererilor scrise adresate de catre agentii economici si alte !ersoane interesate !e !ro#leme !rivind evaluarea in vama7 conform legislatiei in domeniu% Inde!line8te orice alte atri#u$ii !rev?6ute de lege sau sta#ilite de 8efii ierarhici% !/ C,'#a$ti'entu% N,'en!%atu$a Va'a%a si O$i)ine are

urmtoarele atri#u$ii: indruma #irourile vamale in vederea a!licarii corecte si uniforme a informatiilr cu!rinse in tariful vamal :T"RIC-RO% "nali6ea6a modul de a!licare a tarifului vamal de catre #irourile vamale din su#ordine% "corda informatii referitoare la incadrarea tarifara si originea marfurilor Ela#orea6a ras!unsuri la solicitarile scrise adresate !ersoanelor fi6ice si 9uridice care reali6ea6a o!eratiuni de comert e3terior 7 cu !rivire la reglementarile vamale% 4nde!line8te orice alte atri#u$ii !rev?6ute de lege sau sta#ilite de 8efii ierarhici%

d/ C,'#a$ti'entu% PAC are urmtoarele atri#u$ii: Indruma #irourile vamale in vederea a!licarii actelor normative care reglementea6a masurile de de !olitica agricola comuna% 4nde!line8te orice alte atri#u$ii !rev?6ute de lege sau sta#ilite de 8efii ierarhici% 3 2 C,nditii )ene$a%e de a!,$da$e a $e)i'u%ui de #e$&e!ti,na$e #asi.a Referitor la im!orturile tem!orare in regim de !erfectionare !asiva s-au verificat: -restrictia de !lasare su# regimul de !erfec$ionare !asiv a urmatoarelor mrfurile comunitare: - al cror e3!ort im!lic ram#ursarea sau remiterea dre!turilor de im!ort7 - care7 anterior e3!ortului7 au fost !use 4n li#er circula$ie cu e3onerare total de dre!turi de im!ort 4n temeiul destina$iei7 atCt tim! cCt condi$iile !entru acordarea unei astfel de scutiri continu s se a!lice7 - al cror e3!ort im!lic acordarea restituirilor la e3!ort sau !entru care se acord un alt avanta9 financiar decCt aceste restituiri 4n conformitate cu !olitica agricol comun !e #a6a e3!ortului mrfurilor res!ective% 3 4 A!,$da$ea aut,$i(atiei de #e$&e!ti,ana$e #asi.a S-a constatat fa!tul ca autori6a$ia de !erfec$ionare !asiv a fost emisa numai la cererea !ersoanei care se ocu! de 4nde!linirea o!era$iunilor de !erfec$ionare%

"utori6a$ia de utili6are a regimului de !erfec$ionare !asiv !oate fi acordat unei alte !ersoane !entru mrfurile de origine comunitar 4n sensul titlului II ca!itolul + sec$iunea )7 atunci cCnd o!era$iunea de !erfec$ionare const 4n incor!orarea acelor mrfuri 4n mrfuri o#$inute 4n afara Comunit$ii 8i im!ortate ca !roduse com!ensatoare7 cu condi$ia ca utili6area acestui regim s favori6e6e !romovarea vCn6rii mrfurilor de e3!ort fr a aduce atingere intereselor esen$iale ale !roductorilor comunitari de !roduse identice sau similare cu !rodusele com!ensatoare im!ortate ;e asemenea s-a constatat fa!tul ca autori6a$ia a fost acordata numai: <a=!ersoanelor sta#ilite 4n Comunitate <#=atunci cCnd se consider c este !osi#il s se sta#ileasc fa!tul c !rodusele com!ensatoare re6ult din !erfec$ionarea mrfurilor de e3!ort tem!orar% Situa$iile 4n care se a!lic derogri de la !re6enta liter 8i condi$iile 4n care se !ot a!lica astfel de derogri se sta#ilesc 4n conformitate cu !rocedura comitetului <c= atunci cCnd autori6a$ia de utili6are a regimului de !erfec$ionare !asiv nu este de natur a aduce atingere 4n mod serios intereselor esen$iale ale transformatorilor comunitari <condi$ii economice=% 3 5 Fun!+i,na$ea $e)i'u%ui de #e$&e!ti,na$e #asi.a In urma verificarilor au mai re6ultat urmatoarele as!ecte: a=% "utorit$ile vamale au sta#ilit corect termenul 4n care !rodusele com!ensatoare tre#uie s fie reim!ortate !e teritoriul vamal al Comunit$ii% ;e asemenea acestea au fost !relungite in urma de!unerii de ctre titularul autori6a$iei a unei cereri #ine argumentate%

#=% S-a constatat ca autorit$ile vamale sta#ilesc fie rata de randament a o!era$iunii fie7 atunci cCnd este necesar7 modalitatea de sta#ilire a ratei% c=% E3onerarea total sau !ar$ial de dre!turi de im!ort 4n conformitate cu art% )1) alin% <)= s-a acordat numai cCnd !rodusele com!ensatoare au fost declarate !entru !unerea 4n li#er circula$ie 4n numele sau 4n favoarea: titularului autori6a$iei sau oricrei alte !ersoane sta#ilite 4n Comunitate cu condi$ia ca acea !ersoan s fi o#$inut consim$mCntul titularului autori6a$iei7 iar condi$iile autori6rii s fie 4nde!linite% d=%E3onerarea total sau !ar$ial de dre!turi de im!ort !rev6ut la nu se acord atunci cCnd una dintre condi$iile sau o#liga$iile 4nde!linit7 referitoare la regimul de !erfec$ionare !asiv nu a fost 4n a!licarea regimului res!ectiv% e) E3onerarea total sau !ar$ial de dre!turi de im!ort s-a a!licat !rin deducerea din valoarea dre!turilor de im!ort a!lica#ile !roduselor com!ensatoare !use 4n li#er circula$ie a valorii dre!turilor de im!ort care ar fi a!lica#ile la aceea8i dat mrfurilor de e3!ort tem!orar dac acestea ar fi im!ortate !e teritoriul vamal al Comunit$ii din $ara 4n care au fost su!use o!era$iunii de !erfec$ionare sau a ultimei o!era$iuni de !erfec$ionare% f=% Suma de sc6ut s-a calculat !e #a6a cantit$ii 8i naturii

decCt dac s-a sta#ilit c neconcordan$ele nu au un efect semnificativ

mrfurilor 4n cau67 la data acce!trii declara$iei de !lasare su# regimul de !erfec$ionare !asiv sau !e #a6a altor elemente de ta3are a!lica#ile lor la data acce!trii declara$iei !rivind !unerea 4n li#er circula$ie a !roduselor com!ensatoare%

g=% "tunci cCnd mrfurile de e3!ort tem!orar au !utut #eneficia la !unerea 4n li#er circula$ie de o ta3 redus sau 6ero 4n virtutea utili6rii 4n sco!uri s!eciale7 aceast ta3 a fost luata 4n considerare cu condi$ia ca mrfurile s fi suferit acelea8i o!era$iuni ca o!era$iunile !rev6ute !entru o astfel de utili6are 4n $ara 4n care a avut loc o!era$iunea de !erfec$ionare sau ultima o!era$iune de !erfec$ionare% h=% "tunci cCnd !rodusele com!ensatoare #eneficia6 de o msur tarifar !referen$ial iar msura e3ist !entru mrfurile care se 4ncadrea6 4n aceea8i clasificare tarifar ca 8i mrfurile de e3!ort tem!orar7 rata dre!turilor de im!ort de luat 4n considerare la sta#ilirea sumei de sc6ut a fost cea care s-ar a!lica dac mrfurile de e3!ort tem!orar ar 4nde!lini condi$iile 4n care se a!lic msura !referen$ial% i=% "tunci cCnd sco!ul o!era$iunii de !erfec$ionare a fost re!ararea mrfurilor de e3!ort tem!orar7 acestea au fost !use 4n li#er circula$ie cu e3onerare total de dre!turi de im!ort atunci cand s-a sta#ilit 4ntr-o msur satisfctoare !entru autorit$ile vamale7 c mrfurile au fost re!arate gratis7 fie datorit unei o#liga$ii contractuale sau legale de garan$ie7 fie datorit e3isten$ei unui viciu de fa#rica$ie% 9=% "tunci cCnd sco!ul o!era$iunii de !erfec$ionare a fost re!ararea mrfurilor de e3!ort tem!orar 8i o astfel de re!arare a fost efectuat cu titlu oneros7 e3onerarea !ar$ial de dre!turi de im!ort s-a acordat !rin sta#ilirea valorii dre!turilor a!lica#ile !e #a6a elementelor de ta3are aferente !roduselor com!ensatoare la data acce!trii declara$iei de !unere 4n li#er circula$ie a !roduselor res!ective 8i luCnd 4n considerare ca valoare 4n vam o valoare egal cu costurile de re!arare7 cu condi$ia ca aceste costuri s re!re6inte singurul considerent oferit de titularul autori6a$iei 8i s nu fie influen$ate de nici o legtur 4ntre titular 8i comerciant%

36 standa$d

Res#e!ta$ea

!,nditii%,$

i'#use

de

siste'u%

de

#e$&e!ti,na$e #asi.a !u uti%i(a$ea siste'u%ui de s!"i'- de 'a$&u$i In urma verificarilor au mai re6ultat urmatoarele as!ecte: a= Sistemul de schim# de mrfuri standard !ermite ca !rodusul im!ortat7 denumit 4n continuare A!rodus de 4nlocuireB7 s 4nlocuiasc un !rodus com!ensator% #=% "utorit$ile vamale au !ermis utili6area sistemului de schim# de mrfuri standard atunci cCnd o!era$iunea de !erfec$ionare a im!licat re!ararea altor mrfuri comunitare decCt cele care au facut o#iectul !oliticii agrare comune sau regimurilor s!ecifice a!lica#ile anumitor mrfuri ce re6ult din transformarea !roduselor agricole% c=% "utorit$ile vamale au !ermis7 4n condi$iile !rev6ute7 ca !rodusele de 4nlocuire s fie im!ortate 4nainte ca mrfurile de e3!ort tem!orar s fie ree3!ortate <im!ort antici!at=% Dn ca6ul im!ortului antici!at al unui !rodus de 4nlocuire7 s-a constituit o garan$ie care s aco!ere valoarea dre!turilor de im!ort% d=% Produsele de 4nlocuire tre#uie au avut aceea8i 4ncadrare tarifar7 aceea8i calitate comercial 8i acelea8i caracteristici tehnice ca 8i mrfurile de e3!ort tem!orar dac acestea din urm au fost su!use o!era$iunii de re!arare men$ionate% e=% "tunci cCnd mrfurile de e3!ort tem!orar au fost folosite 4naintea e3!ortrii7 !rodusele de 4nlocuire au fost ne!utCnd fi !roduse noi% f=% Schim#ul de mrfuri standard !oate a fost autori6at numai cCnd s-a !utut verifica dac sunt 4nde!linite condi$iile !rev6ute %% 8i ele utili6ate7

g=% Dn ca6ul im!ortului antici!at7 mrfurile de e3!ort au fost e3!ortate tem!orar 4n termen de dou luni de la data acce!trii de ctre autorit$ile vamale a declara$iei de !unere 4n li#er circula$ie a !roduselor de 4nlocuire% h=% Dn ca6ul im!ortului antici!at7 valoarea deducti#il a fost sta#ilita !e #a6a elementelor de ta3are a!lica#ile mrfurilor de e3!ort tem!orar la data acce!trii declara$iei de !lasare su# acest regim% 3 7 In!"eie$ea $e)i'u%ui de #e$&e!ti,na$e #asi.a S-a constatat ca : -autori6atia de !erfectionare !asiva s!ecifica in toate ca6urile termenul de incheiere -se res!ecta termenul solicitat% II CONCLU8II +%)% Echi!a de auditori !e #a6a testrilor 8i anali6elor efectuate evaluea6 a!ti.itatea #$i.ind u$'a$i$ea si )esti,na$ea ,#e$atiunii sus#ensi.e de #e$&e!ti,na$e #asi.a din entitatea auditat conform grilei:
APRECIERE DE :MBUNT9IT

NR CRT

OBIECTIVUL

FUNC9IONAL

CRITIC

Conducerea si organi6area regimului vamal sus!ensiv de !erfectionare activa de catre Serv% Tehnici de Vamuire si Tarif Vamal% Conditii generale de acordare a regimului de !erfectionare !asiva "cordarea autori6atiei

2 4

E 3

NR CRT

OBIECTIVUL

FUNC9IONAL

APRECIERE DE :MBUNT9IT

CRITIC

5 6

de !erfectionare !asiva 0unc$ionarea regimului de !erfectionare !asiva Res!ectarea conditiilor im!use de sistemul de !erfectionare !asiva cu utili6area sistemului de schim# de marfuri standard Incheierea regimului de !erfectionare !asiva

+%+% In cadrul misiunilor de audit efectuate in teritoriu s-a constatat ca e3ista situatii cand autorit$ile vamale nu au sta#ilit corect termenul 4n care !rodusele com!ensatoare tre#uie s fie reim!ortate !e teritoriul vamal al Comunit$ii% ;e asemenea acestea nu au fost !relungite in urma de!unerii de ctre titularul autori6a$iei a unei cereri #ine argumentate% +%&% ;e asemenea7au fost constatate situatii in care autorit$ile vamale au sta#ilit eronat rata de randament a o!era$iunii sau modalitatea de sta#ilire a ratei% "u e3istat ca6uri in care e3onerarea total sau !ar$ial de dre!turi de im!ort nu s-a a!licat !rin deducerea din valoarea dre!turilor de im!ort a!lica#ile !roduselor com!ensatoare !use 4n li#er circula$ie a valorii dre!turilor de im!ort care ar fi a!lica#ile la aceea8i dat mrfurilor de e3!ort tem!orar dac acestea ar fi im!ortate !e teritoriul vamal al Comunit$ii din $ara 4n care au fost su!use o!era$iunii de !erfec$ionare sau a ultimei o!era$iuni de !erfec$ionare% +%5% Dn ca6ul im!ortului antici!at7 mrfurile de e3!ort au fost e3!ortate tem!orar 4n termen mai mare circula$ie a !roduselor de 4nlocuire% de dou luni de la data acce!trii de ctre autorit$ile vamale a declara$iei de !unere 4n li#er

III RECOMANDARI A.and in .ede$e !e%e #$e(entate; se #,t &a!e u$'at,a$e%e $e!,'anda$i: a=% manifestarea unei atentii deose#ite in sta#ilirea termenelor de incheiere si in acordarea !relungirilor acestora% "nali6area atenta a cererilor de !relungire a acestor termene% #=% ela#orarea unor norme !rocedurale s!ecifice fiecarui com!artiment functional si !ost de lucru !entru eficienti6area o!eratiunilor% c=% conducerile directiilor 9udetene si a #irourilor vamale vor asigura !rocedurile care se im!un !entru urmarirea !ermanenta a derularii si incheierii o!eratiunilor de !erfectionare !asiva% d=% asigurarea numarului de !ersonal necesar !entru urmarirea sii autori6area o!eratiunilor sus!ensive% Cu referire la aceste recomandari se va comunica stadiul im!lementarii masurilor care se im!un la Serviciul "udit Pu#lic Intern% Preci6m7 fa!tul c constatrile !re6entate au la #a6 !ro#e de audit o#$inute !e #a6a testelor efectuate consemnate 4n documentele de lucru 4ntocmite de ctre echi!a de auditori 8i 4nsu8ite de ctre factorii de management ai entit$ii% "ceste evaluri au la #a6 discu$iile care au avut loc cu !rivire la recomandrile auditorilor 4n 8edin$ele de 4nchidere 8i conciliere ale misiunii7 a!reciate de ctre !artici!an$ii la aceste 8edin$e7 ca fiind realiste 8i fe6a#ile7 8i materiali6ate 4n minutele 8edin$elor de 4nchidere 8i conciliere% Considerm c re6ultatele evalurii auditorilor interni !rivind a!ti.itatea de aut,$i(a$e si )esti,na$e a ,#e$atiuni%,$ de #e$&e!ti,na$e #asi.a se 4nscrie 4n !arametri normali !entru aceast !erioad de introducere a auditului intern 4n entit$i% ;e asemenea7 !rin im!lementarea recomandrilor echi!ei de auditori sistemul de

autori6are si gestionare a

o!eratiunilor de !erfectionare !asiva

cunoa8te o ameliorare semnificativ%

Audit,$ii; Georgescu Ion Po!escu Emil

S-ar putea să vă placă și