Sunteți pe pagina 1din 5

SINTEZA

RAPORTULUI DE AUDIT INTERN

I. INTRODUCERE Misiunea de audit intern privind regimul vamal de perfectionare activa din cadrul Serviciul Tehnici de Vamuire si Tarif Vamal Direcia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale s-a desfasurat conform prevederilor egii nr! "#$%$&&$ privind auditul pu'lic intern( cu modificarile si completarile ulterioare( )ormelor specifice apro'ate de conducere si a *lanului de audit intern pe anul $&&+( si a fost realizata de, -eorgescu .on - auditor coordonator al misiunii( *opescu /mil auditor( Vasilescu -eorge auditor!

II. CONCLUZII

NR. CRT. 1.

OBIECTIVUL 0onducerea organizarea vamal suspensiv si regimului de

FUNCION AL

APRECIERE DE MBUNT IT CRITIC

perfectionare activa de catre Serv! Tehnici de 2. Vamuire si Tarif Vamal! 0onditii generale de acordare a regimului de 3. 4. 5. perfectionare pasiva Acordarea autorizatiei de perfectionare pasiva 3uncionarea regimului de perfectionare pasiva Respectarea conditiilor impuse de sistemul de perfectionare pasiva cu utilizarea sistemului de schim' 6. de marfuri standard .ncheierea regimului de perfectionare pasiva III. CONSTATARI SI RECOMANDARI

2 1

*rezentam principalele constatari si recomandari reiesite din evaluare,

1.Con !"!"#$% /2ista situatii cand autorit4ile vamale nu au sta'ilit corect termenul 5n care produsele compensatoare tre'uie s4 fie reimportate pe teritoriul vamal al 0omunit4ii! De asemenea acestea nu au fost prelungite in urma depunerii de c4tre titularul autorizaiei a unei cereri 'ine argumentate! R$&o'"n("#$% Manifestarea unei atentii deose'ite in cererilor de prelungire a acestor termene! 2.Con !"!"#$% /2ista situatii in care autorit4ile vamale au sta'ilit eronat rata de randament a operaiunii sau modalitatea de sta'ilire a ratei! sta'ilirea termenelor de incheiere si in acordarea prelungirilor acestora! Analizarea atenta a

R$&o'"n("#$% /la'orarea unor norme procedurale specifice fiecarui compartiment functional si post de lucru pentru eficientizarea operatiunilor!

3.Con !"!"#$%

Au e2istat cazuri in care e2onerarea total4 sau parial4 de drepturi de import nu s-a aplicat prin deducerea din valoarea drepturilor de import aplica'ile produselor compensatoare puse 5n li'er4 circulaie a valorii drepturilor de import care ar fi aplica'ile la aceea6i dat4 m4rfurilor de e2port temporar dac4 acestea ar fi importate pe teritoriul vamal al 0omunit4ii din ara 5n care au fost supuse operaiunii de perfecionare sau a ultimei operaiuni de perfecionare! R$&o'"n("#$% 0onducerea directiilor 7udetene si a 'irourilor vamale vor asigura procedurile care se impun pentru urmarirea permanenta a derularii si incheierii operatiunilor de perfectionare pasiva! 4. Con !"!"#$% 8n cazul importului anticipat( m4rfurile de e2port au fost e2portate temporar 5n termen mai mare de dou4 luni de la data accept4rii de c4tre autorit4ile vamale a declaraiei de punere 5n li'er4 circulaie a produselor de 5nlocuire! R$&o'"n("#$% Asigurarea numarului de personal necesar pentru urmarirea sii autorizarea operatiunilor suspensive! .n incheiere( consideram necesara implicarea colectivului in analiza si implementarea recomandarilor propuse si a actiunilor discutate si informarea sistematica asupra evolutiei acestora( atat a managementului general( cat si a echipei de auditori interni!

Data:

Echipa de auditori interni: -eorgescu .on *opescu /mil

S-ar putea să vă placă și