Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE GAJ

*)

ncheiat astzi ................


la ....................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) .............................,
str. ..................................... nr. ....................., bloc ............., scara .............,
etaj ..........., apartament .........., jude/sector ................................, nregistrat la
Oficiul Registrului Comerului ........................................., sub nr. ..........................
din ................................., cod fiscal nr. ................................
din ............................., avnd contul nr. .............................., deschis
la ......................, reprezentat de .............................................., cu funcia
de ........................................., n calitate de creditor gajist, pe de o parte, i
1.2. S.C. .....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) ...............................,
str. .................................. nr. ......................., bloc ............., scara ............., etaj ...........,
apartament .........., jude/sector ................................., nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului .........................................., sub nr. ..........................
din ................................., cod fiscal nr. ................................
din ............................., avnd contul nr. .............................., deschis
la .........................., reprezentat de .........................................., cu funcia
de ........................................., n calitate de debitor gajist, pe de alt parte,
sau
1.2.
Asociaia/Fundaia ...................................................................................................
....................., cu sediul n (localitatea) ....................................................,
str. ................................ nr. .............., bloc ..........., scara .........., etaj ..........,
apartament .........., sector/jude ......................................, nregistrat n registrul
persoanelor juridice prin Sentina civil nr. ................. din ........................ a
Tribunalului ..............................., codul fiscal nr. ..............................
din ........................, avnd contul nr. ................., deschis la .......................,
reprezentat de ................................................, cu funcia
de .................................., n calitate de debitor gajist, pe de alt parte,
sau
1.2.
ntreprinderea/Asociaia ..........................................................................................
......................, cu sediul n (localitatea) ................................................,
str. ....................................... nr. ..........., bloc ........, scara ........, etaj ........,
apartament ..........., sector/jude ........................., posesoarea autorizaiei
nr. ...................... din .................., eliberat de Primria ........................., codul
fiscal nr. .......................... din ........................., avnd contul nr. ............., deschis
la ............................ reprezentat de ............, cu funcia de ................., n
calitate de debitor gajist, pe de alt parte,
sau
1.2. D ........................................................., domiciliat
n ...................................................................., str. ................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ................,
nscut la data de (ziua, luna, anul) ............ n (localitatea) .....................
sector/jude .............................., fiul lui ..................................... i
al .........................................., posesorul buletinului (crii) de identitate
seria ........ nr. ...................., eliberat de ...................... cod numeric

personal ......................................., n calitate de debitor gajist, pe de alt parte,


au convenit s ncheie prezentul contract de gaj, cu respectarea urmtoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Debitorul gajist garanteaz creana de ......................, cu o dobnd de ..............
% pe ............... din momentul scadenei, sum primit cu titlu
de ...............................................................
pentru .......................................................... potrivit cu ......................................
ncheiat ntre pri.
2.2. Garania const n bunurile care se dau n gaj de ctre debitorul gajist i s-au luat
n primire de creditorul gajist pe baza procesului-verbal-anex, semnat de pri,
care face parte integrant din prezentul contract.
2.3. Bunurile depuse n gaj sunt atestate cantitativ sau calitativ de expertul .............................,
posesor al carnetului de expert nr. ........................ din ........................................ eliberat
de ............................. .
2.4. Bunurile menionate n procesul-verbal anexat sunt proprietatea debitorului
gajist.
2.5. Bunurile predate-primite ca gaj vor fi pstrate n deplin siguran de creditorul
gajist n ............................... acesta neavnd nici un drept de dispoziie asupra
lor.
2.6. a) n caz de neplat, pn la scaden, adic pn la data de .........................
integral, a
creditului garantat acordat de creditorul gajist, acesta poate
cere instanei judectoreti
ncuviinarea vnzrii bunurilor gajate urmnd ca
din preul obinut s se acopere datoria.
b) Prile au convenit ca, n acest caz, vnzarea s fie coordonat de executorul
judectoresc,
publicndu-se anunuri publicitare n 3 ziare de circulaie, cu
termen de ateptare a virtuali-lor
cumprtori ................... zile libere de la
data apariiei anunurilor, dup care bunurile gajate vor fi vndute celui care a
oferit preul cel mai mare la licitaie.
III. FORA MAJOR
3.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen
sau/i de executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei
obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau
executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora
major, aa cum este definit de lege.
3.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n
termen de .................... (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate
msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
3.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv
nu nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a
prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese.
IV. LITIGII
4.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele
vor fi supuse spre soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de
procedur aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de
Comer i Industrie a Romniei.
V. CLAUZE FINALE
5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre
prile contractante.
5.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din
cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal
dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
5.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care
sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin
echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest

drept al su.
5.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de .............. exemplare, din
care ......................... astzi ........................., data semnrii lui.
CREDITOR GAJIST
.....................................
DEBITOR GAJIST
.........................................
_______________
*) Se autentific de notarul public i se transcrie n registrul de publicitate
mobiliar a judectoriei competente, n termen de 5 zile de la semnare.