Sunteți pe pagina 1din 11

1) Conceptul privind gestiunea si diferentierea fata de management

Gestiunea unitatii de alimentatie publica si agroturism reprezinta o succesiune de decizii, prin care managerul se asigura ca obiectivele stabilite vor fi realizate Gestiunea nu trebuie confundata cu managementul, care reprezinta un nivel superior, o stiinta si o arta de stabilirea, de fixare a obiectivelor. Gestiune= arta de a trai in realitatea cotidiana a proceselor economice 2) Caracteristicile activelor fixe Activele fixe sunt elemente patrimoniale care participa la mai multe cicluri de productie, au o durata de folosinta mai mare de 1 an, au o valoare de intrare in patrimoniu mai mare de 1800 lei, si care se amortizeaza treptat sub forma cotelor de amortizare, si care se include in costul de productie obtinut. Pe parcursul utilizarii lor, activele fixe sunt supuse: uzurii fixice, c imice, mecanice, iar pe de alta parte uzurii morale, determinate de progresul te nic in domeniu, care permite aparitia pe piata a unor actice fixe cu performante te nice si functionale, net superioare celor existente.

!" Criterii de clasificare ale activelor fixe : #upa performante te nico$ functionale: a" %ladiri$ sunt incluse toate cladirile& constructiile, indiferent de materialul din care sunt realizate b" 'c ipament te nologic$ masini, utila(e specific fiecarui domeniu de activitate c" Aparate si instalatii de masura, control si reglare d" )i(loace de transport e" Animale si plantatii f" Aparatura de birotica, mobilier, ec ipamente de protective a valorilor material si umane

#upa destinatia economica: a" Active fixe productive$ care participa direct in procesul de productie * animale" sau indirect* mi(loace de transport" b" Active fixe neproductive $ spatii de locuit, birouri, camine culturale, cafenele$ ce sunt destinate sa satisfaca trebuinte sociale, culturale, administrative

#upa apartenenta: a" Active fixe patrimoniale+ proprii$ apartin unitatii, li se calculeaza amortizmentul, pe care, ulterior il include in c eltuielile de productie b" )i(loace fixe extrapatrimoniale+ inc iriate$ active fixe care nu apartin societatii, dar care sunt inc iriate pe o perioada determinata de la alte societati, platindu$se conform unui contract, o c irie, insa proprietarul calculeaza amaortizmentul si il include in c eltuielile de productie

#upa starea de functionare : a" )i(loace fixe sau in functiune b" )i(loace fixe inactive+ scoase din uz, sau casate

4) Regimuri de amortizare

a" Amortizarea liniara presupune includerea in fiecare an in c eltuielile de productie a unor sume fixe, stabilite proportional, cu valoarea de intrare in patrimoniu si cu durata normate de exploatare. Aceasta durata normata de exploatare presupune recuperarea integral a valorii de intrare in patrimoniu a mi(locului fix, insa la expirarea acestuia, mi(locul fix utilizat in continuare in procesul de productie pana cand se constata ca el corespunde prin parametrii optimi, trebuintelor agentului economic.

b" Amortizarea degresiva presupune multiplicarea cotei de amortizare liniara, cu un coefficient diferntiat, in raport cu durata de fuctionare a mi(locului fix. %oefficient 1,- $. /$ - ani / $.-$10 ani /,- $. peste 10 ani 0nmultind cota amortizarii liniare cu unul dintre coeficienti, obtinem cota de amortizare degresiva * %ad" )etodologia amortizarii degresive

0n primul an valoare de intrare in partimoniu * 1ip" si inmulteste cu %ad, rezultand valoarea amortizata a primului an 0n anul / se scade din 1ip, valoarea amortizata din primul an =. valoarea ramasa de amortizat la inceputul anului / Aceasta valoare se inmulteste cu cad, si se obtine valoarea amortizata a anului /. 0n anul ! se scade din valoarea ramasa de amortizat la inceputul anului /, valoarea amortizata a anului / =. valoarea ramasa de amortizat in anul ! Procedeul se repeat pana cand valoarea amortizata in cursul unui an este = sau aproape egala cu valoarea amortizata dupa metoda liniara. 0n acel moment se aplica metoda liniara la valoarea ramasa de amortizat, si la numarul de ani de utilizare ramasi. c" )etoda accelerate presupune includerea in primul an in c eltuielile de productie a -02 din valoarea de intrate in patrimoniu 1ip x -02= valoarea amortizata in anul 1 Pentru exercitiile financiare urmatoare se aplica metoda liniara la valoarea ramasa de amortizat si la numarul de ani de utilizare ramasi 1ip$ 1A1 = 13A / 13A/ + n$ 1 = valoarea amortizata anul /, !4..n Aceasta metoda se aplica numai dupa ce #irectia Generala a 5inantelor Publice si$a dat acordul.

5) Evaluarea activelor fixe Prin evaluare se intelege operatiunea de stabilire a valorii mi(locului fix. )i(loacele fixe pot avea : 1aloare de intrare in partimoniu 6 valoare de ac izitie * pt mi(l. 5ixe cumparate" , cost de productie* pt mi(l, fixe construite sau produse de unitatea patromoniala", valoare actuala * pt mi(l fixe primate cu titlu gratuit" valoare de aport * pt mi(l fixe care constituie aport in natura la constituirea capitalului social al unei societati in momentul infiintarii acesteia" 1aloarea reala sau valoarea ramasa= valoarea de intrare in patrimoniu 6 valoarea amortizata 1aloarea reziduala 6 reprezinta valoarea pieselor si subansablurilor recuperate cu ocazia casarii unui mi(loc fix.

6) Cai de intrare si iesire din gestiune a activelor fixe Cai de intrare in gestiune a mijloacelor fixe: a" %umparare$ rep calea principal de intrare in gestiune , inregistrata prin facture fiscal b" 7ucrari de constructii , de investitii, realizate fie cu forta de munca proprie din interiorulul unitatii, fie se apeleaza la o societate specializata c" 7easing$ operatiune in baza careia un finantator este de acord sa inc irieze pe o anumita perioada de timp, un mi(loc fix, al carui proprietar este, unei alte parti, numita utilizator, pentru o anumita suma prevazuta in contractual de leasing. d" Plusurile constatate cu ocazia inventarierii. se inregistreaza atunci cand in urma inventarierii fapticul este mai mare decat scripticul. 0nventarierea este operatiunea care se efectueaza periodic , prile( cu care se stabileste prin numarare, mi(loacele fixe existente in gestiunea societatii, ulterior confruntandu$se cu ceea ce este inregistrat in documentele contabile. e" 0nc irierea presupune intocmirea unui contract, pe o anumita perioada, cu anumite clause, si implicit sa prevada o anumita c irie pe perioada derularii contractului f" #onatiile se fac cu titlu gratuit, valoare mi(loacelor fixe donate se stabileste tinand cont de valoarea mi(loacelor fixe cu caracteristici identice sau similare, existente pe piata .

Cai de iesire din gestiune a mijloacelor fixe : a" 1anzarea 6 principal modalitate de scoatere din gestiune, in baza facturii fiscal b" 0nc irierea la alte societati comerciale 6 modalitate de inregistrare a unor venituri , reprezentate prin c iria aferenta duratei inc irierii c" )inusuri la inventariere$ se inregistreaza atunci cand in urma inventarierii fapticul este mai mic decat scripticul d" 3etragerea aportului in natura 6 in momentul in care un asociat doreste sa se retraga din societate , societatea este obligata sa ii restituie aportul in natura, cu care a participat in momentul infiintarii acesteia. e" %asare 6 in momentul in care un mi(loc fix nu mai corespunde cerintelor activitatii, este scos din uz. f" #onatii g" Pierderi prin calamitati naturale$ cu ocazia producerii unor evenimente nedorite, prin care are loc deteriorarea mi(loacelor fixe " 8coaterea la licitatie a mi(loacelor girate

) !efinitia stocurilor " importanta constituirii 8tocurile fac parte din categoria activelor circulante. Activele circulante sunt bunuri care au o durata de folosinta mai mica de 1 an, participa la un singur ciclu de productie, au o valoare de intrare in patrimoniu 9 1800 lei , care se transfera integral in costul productiei obtinute. 8tocurile sunt bunuri care participa in procesul de productie, regasindu$se, sau nu in produsul finit, sau pot fi depozitate pana cand sunt vandute la diversi agenti economici, sau transferate la o alta sectie pentru a fi utilizate in procesul de productie.

#) Categorii de stocuri dupa forma de existenta in circuitul economic 0n categoria stocurilor intra : materii prime, materiale auxiliare, combustibili, piese de sc imb, semifabricate+ semipreparate, produse finite, produse reziduale+ secundare, productia in curs de executie, marfurile, animalele si pasarile, obiectele de inventar, ambala(ele .

$) Categorii de stocuri dupa perioada de constituire 8tocuri de siguranta 6 rep cantitatea de resurse material, ce trebuie sa existe in unitate atunci cand stocul curent se epuizeaza si apar desfunctionalitati in derularea activitatii 8tocuri curente 6 rep cantitatea de resurse material necesara pt asigurarea continuitatii procesului de productie, in conditii normale de activitate, intre / aprovizionari successive de la furnizor 8tocuri de pregatire$ 8tocuri sezoniere 8tocuri speculative

1%) Cai de intrare si iesire din gestiune a stocurilor Cai de intrare in gestiune a stocurilor : %umparare 6 principal cale de intrare in gestiune a stocurilor, reprezinta aprovizioanrea de la diversi furnizori in baza facturii fiscal Productie proprie$ o pensiune agroturistica trebuie sa dispuna atat de de o explatatie Agricola, cat si de o microferma, in baza carora de obtin produse proprii.

0n custodie de la alti agenti economici pentru prelucrae 6 cand societatea nu dispune de cele necesare pentru obtinerea produselor solicitate de turisti, apeleaza la agentii economici pentru procesarea si obtinerea produselor finite respective. Plusuri constatate la inventar 6 provin din neinregistrarea la timp in evidenta a resurselor material cumparate, motiv pentru care, in urma inventarului fapticul este mai mare decat scripticul. #onatii Prelucrarea de la alti agenti economici

Cai de iesire din gestiune a stocurilor : %onsum $ atunci cand pesiunea dispune de o exploatatie Agricola, sau de o microferma, iar produsele obtinute sunt date spre consum turistilor 1anzare 6 stocurile vandute agentilor economici sau persoanelor fizice in baza facturii fiscal, ies din gestiune prin livrari Prelucrare la alti agenti economici 6 cand soc nu dispune de cele necesare pentru obtinerea unor produse finite de calitate, sunt transferate unui agent economic. %ustodie 6 atunci cand societatea nu dispune de spatii suficiente pentru pastrarea in conditii corespunzatoare a stocurilor, apelam la agenti economici cu care inc eiem contracte de custodie )inusuri constatate cu ocazia inventarierii 6 in cazul in care fapticul este mai mic decat scripticul 8cazaminte si perisabilitati Pierderi prin calamitati naturale #onatii

11) Caracteristici ale gestiunii stocurilor Gestiunea stocurilor trebuie sa raspunda la intrebarile cand si cu cat trebuie sa ne aprovizionam astfel incat sa se asigure consumul de resurse material in conditiile minimizarii costurilor de ac izitie si de stocare. #imensiunea stocurilor trebuie sa tina seama de urmatoarele cerinte: :tilizarea unor fonduri cat mai mici in gestionarea stocurilor, Aprovizionarea ritmica a procesului de productie, cu diverse materii prime si materiale, 'fectuarea unor c eltuieli de aprovizionare, depozitare si distribuire la un plafon cat mai rational.

12) Relatiile unitatilor cu mediul din amonte si aval 0n relatiile cu mediul din amonte unitatea trebuie sa isi identifice furnizorii si prestatorii de servicii. 5urnizorii sunt agenti economici care in baza unor relatii de vanzare$cumparare, specificate in contracte inc eiate pe perioade determinate, livreaza materii prime, material, etc. Prestatorii de servicii sunt agentii economici care potrivit obiectului lor de activitate, ofera servicii necesare desfasurarii unitatii doritoare.0n categoria lor intra: furnizori de energie electrica, gaze, apa, furnizori de telefonie, internet, etc.

0n relatiile societatii cu mediul din aval se identifica relatiile cu clientii . %lientii sunt reprezentati de agenti economici, dar si de persoane fizice, carora le sunt vandute produsele obtinute+ prestate serviciile. Pentru persoanele (uridice , relatiile se stabilesc in baza unor contracte in care se specifica termenele de livrare, preturile, cantitatea livrata, dar si conditiile obligatorii ale clientului, prvind plata cantitatii cumparate+ serviciilor prestate.

1&) Elemente caracteristice programului de aprovizionare ;orma de consum specific reprezinta acea cantitate de resurse utilizata pentru a obtine o unitate de produs finit. ;orma de consum specific are in vedere urmatoarele elemente: 14) Etapa de pregatire a aprovizionarii Aprovizionarea este prima faza a circuitului economic la nivelul oricarei unitati. 'tapa de pregatire a aprovizionarii are in vedere urmatoarele subetape: 0dentificarea tipurilor de materii prime, material necesare in perioada pentru care se intocmeste programul consumul net sau util * cantitatea care se regaseste efectiv in produsul finit" Pierderile de material care apar in mod firesc ca urmare a desfasurarii procesului de fabricatie )ateriale recuperabile ce apar in mod firesc la anumite resurse , si trebuie utilizate in procesul de productie in mod corespunzator.

8tabilirea necesarului din aceste resurse materiale, tinand cont de clientela care urmeaza sa frecventeze unitatea, 8tabilirea metodelor de alegere a furnizorilor, in functie de pret, dimensiunea ofertei, rigurozitatea clauzelor din contract 8tabilirea metodelor de aprovizonare, 8tabilirea termenelor si ritmul de aprovizionare

15) Etapa de aprovizionare propriu' zisa Are in vedere: 8tabilirea necesarului de resurse material * caracterizata prin : necesarul propriu$ zis, stocul de la sfarsitul perioadei de program, necesaul total de resurse materiale" 8tabilirea surselor de acoperire a necesarului de resurse material* caracterizata prin: aprovizionarea de la furnizor, stocul de la inceputul perioadei de program, resursele interne ce pot fi recuperate in cursul anului"

16) (istemul de gestiune a stocurilor )* sc+ema " interpretare Poate fi reprezentat prin: s<stem informational, decisional, un flux de intrari, un flux de iesiri 7a nivelul societatii, compartimentul de analiza ofera factorilor de conducere , informatiile necesare pentru reglarea necesarului de aprovizionare. 5actorii de conducere, in urma deciziilor, identifica furnizorii pentru fiecare tip de resursa in parte, cu care inc eie contracte de aprovizionare. %antitatile cumparate se constituie in flux de intrari, care sunt stocate pe o perioada determinata. :lterior, aceste stocuri intra in procesul de productie, devenind produse finite, pe baza comenzilor emise de catre consumatori, client+ beneficiari.

Proces de 57:= #' 0;>3A30 STOC Produse finite P3?#:%>0'

cereri

Sistem informational

7013A30

comenzi catre furnizori

0nformatii Sistem decizional

#ecizii Reglare

%70';>0

1 ) ,estiunea platilor Are in vedere iesirile de numerar , ca urmare a activitatii desfasurate. #upa continutul economic, gestiunea platilor se clasifica astfel, -lati pt activitatea operationala* reprezentate prin: plata materiilor prime, a utilitatilor, plati aferente salariilor, a contributiilor la asigurarile sociale, a impozitului pe profit, plata primelor de asigurare, a c iriilor, plata aferenta rambursarii creditelor bancare" -lati pt activitatea investitionala$plati care au in vedere nivelul c eltuielilor care vor genera profit* cumpararea de obligatiuni, ac izitionarea de imobilizari corporale" -lati pt activitatea financiara 6 plati aferente dividendelor cuvenite actionarilor ca urmare a contributiei lor la constituirea capitalului social, restituirea aportului in natura+ numerar al actionarilor in momentul in care se retrag din societate

1#) ,estiunea incasarilor 3eflecta toate intrarile de numerar, rezultate din activitatea desfasurata. 0ntrarile de numerar sunt reprezentate prin: 0ncasari din vanzarea preparatelor culinare, influentate de cantitatea de produse vandute si pretul de vanzare afferent fiecarei categorii. 0ncasari din prestarea serviciilor de cazare , influentate de numarul de camere ocupate si de tariful aferent fiecarei categorii de camere

0ncasari din prestarea serviciilor de agrement , influentate de numarul de servicii de agremet prestate si de tariful aferent fiecarei categorii de serviciu 0ncasari din alte activitati , rezultate din vanzarea de suveniruri, si de alte produse.

1$) !eterminarea fluxului de numerar Cas+ flo.'ul / fluxul de numerar) este un instrument specific de lucru in analiza situatiilor financiare, putand inregistra valori positive sau negative, in functie de nivelul incasarilor, al platilor, si al disponibilului existent. Cas+ flo.) disponi0il existent" intrari de numerar 1 iesiri de numerar

2%) Etapele inventarierii 0nventarierea reprezinta un ansamblu de operatii successive, si interdependente prin care se constata existent cantitativa, calitativa si valorica a bunurilor existente in gestiunea unui compartiment+department, precum si la nivelul societatii in ansamblul sau. 'tapele inventarierii sunt urmatoarele: 1" -regatirea operatiunii de inventariere 6 se numeste de catre manager o comisie de inventariere, care este intruita cu privire la metodele de inventariere utilizate, data inceperii inventarierii , data terminarii, ordinea in care sunt inventariate depozitele.8e aprovizioneaza comisiile de inventariere cu documente necesare si mi(loace necesare pt efectuarea inventarierii. /" 2nventarierea propriu' zisa are loc prin deplasarea comisiei de inventariere la data, ora statilita, la fata locului. 0n functie de bunurile existente in gestiune, sunt inventariate prin : numarare, masurare, cantarire, apreciere valorica , si evidentierea lor in liste de inventariere la rubric : cantitati faptice. &) (ta0ilirea rezultatelor inventarierii 0n urma inventarierii se face o comparare a stocurilor faptice, cu stocurile care sunt inregistrate in documentele contabile, si care se evidentiaza in lista de invetariere. 0n urma acestei confruntari pot rezulta urmatoarele situatii: 5aptic = scriptic =. situatie normal 5aptic. scriptic =. plusuri la inventar, ce provin din negli(enta in inregistrare, sau din neinregistrarea la timp in documente a bunurilor respective. 8e solicita din partea gestionarului o declarative scrisa, din care sa reiasa cauza acestor plusuri 5aptic 9 scriptic=. minusuri la inventar, care provin din sustrageri din gestiune, sau ca urmare a unor fenomene normale.

%and se constata minusuri datorate sustragerilor, se indentifica vinovatii, si li se imputa acestora contravaloarea bunurilor sustrase, daca nu exista posibilitatea inlocuirii acestora. Pentru anumite produse, ca urmare a unor fenomene normale, in perioada depozitarii, a stocarii lor, se inregistreaza scazaminte si perisabilitati* faina, za ar$ prin uscare, oua$prin spargere , fructe$ alterare" #aca se inacdreaza minusul la inventar pentru aceste produse intre anumite limite minime si maxime, ele nu se imputa, ci se suporta de societate, inregistrandu$se la c eltuieli exceptionale. #aca se depasesc aceste limite maxime, atunci diferentele se imputa celor gasiti vinovati.

@" )asurile impuse in urma inventarierii$ aceste masuri sunt evidentiate in documente netipizate$ procese verbale de constatare, intocmite de comisia de inventariere , in care se precizeaza rezultatele inventarierii, plusuri sau minusuri rezultate in urma inventarierii, cauzele care le$au generat, propunandu$se totodata masuri de solutionare: Pentru plusuri =. se dispune intocmirea documentelor contabile* ;03" & sanctionarea gestionarului Pentru minusuri datorate sustragerii =. sanctionarea gestionarului& imputarea si recuperarea de la cei gasiti vinovati a pre(udiciului produs in gestiune