Sunteți pe pagina 1din 8

Fie ABCD un patrulater ...

Vasile Pop, Cluj, 2007


a) Din teorema bisectoarei avem:
AB
CD
=
BI
DI
si
BC
CD
=
BI
DI
: Rezulta
AB
CD
=
BC
CD
; de unde
AB CD = AD BC (1)
b) Fie E piciorul bisectoarei unghiului B; E AC: Din teorema bisectoarei, avem
AB
BC
=
AE
EC
:
Dar, din (1)
AB
BC
=
AD
CD
: Rezulta
AD
CD
=
AE
EC
si, din reciproca teoremei bisectoarei, DE este bisectoarea
unghiului D:
c) Cum distanta de la I la latura BC este egala cu distanta de la I la latura CD si distanta de la I la latura
AB este egala cu distanta de la I la latura AD; rezulta ca distantele de la I la laturile patrulaterului sunt egale,
deci patrulaterul este circumscriptibil. Rezulta ca
AB +CD = BC +AD
=(AB +CD)
2
= (BC +AD)
2
=AB
2
+CD
2
+ 2AB CD = BC
2
+AD
2
+ 2BC AD
(1)
=
=AB
2
+CD
2
= BC
2
+AD
2
=AB
2
+CD
2
2AB CD = BC
2
+AD
2
2BC AD =
=(AB CD)
2
= (BC AD)
2
=
AB CD = (BC AD)
I) AB CD = BC AD:
Tinand seama ca AB + CD = BC + AD, rezulta ca AD = BC si AD = BC; si prin urmare ABD =
CBD =DB este bisectoarea unghiului D. CUm triunghiul ABC este isoscel, rezulta ca BD l AC:
II) Se trateaza analog.
6. Determinati ... Lucian Dragomir, Otelu-Rosu, 2006
Din inegalitatea
(x
1
+x
2
+::: +x
n
)
_
1
x
1
+
1
x
2
+::: +
1
x
n
_
_ n
2
; x
i
> 0; i = 1; n
obtinem 3n
_
1 +
1
4n
_
_ n
2
=3n +
3
4
_ n
2
=
_
n
3
2
_
2
_ 3 =

n
3
2

_
_
3; de unde n 1; 2; 3 :
Cazul I: n = 1 =x
1
= 3;
1
x
1
= 1 +
1
4
; nu convine.
Cazul II: n = 2 =x
1
+x
2
= 6;
1
x
1
+
1
x
2
=
9
8
: Rezulta
x
1
+x
2
x
1
x
2
=
9
8
=x
1
x
2
=
68
9
= N:
Cazul II: n = 3: Obtinem x
1
+x
2
+x
3
= 9;
1
x
1
+
1
x
2
+
1
x
3
=
13
12
:
Din simetrie, putem presupune x
1
_ x
2
_ x
3
: Atunci
1
x
3
_
1
x
2
_
1
x
1
=
13
12
=
1
x
1
+
1
x
2
+
1
x
3
_
3
x
1
=x
1
_
36
13
; si
cum x N

; rezulta ca x
1
1; 2 :
(i) Pentru x
1
= 1 obtinem x
2
+x
3
= 8;
1
x
2
+
1
x
3
=
1
12
=
8
x
2
x
3
=
1
12
=x
2
x
3
= 96:
Sistemul nu are solutie deoarece pentru x
2
< 8 si x
3
< 8 ar trebui sa avem x
2
x
3
< 64:
(i) Pentru x
1
= 2 obtinem:
_
x
2
+x
3
= 7
1
x
2
+
1
x
3
=
7
12
=
_
x
2
+x
3
= 7
7
x
2
x
3
=
7
12
=
_
x
2
+x
3
= 7
x
1
x
2
= 12
; cu solutia x
2
= 3; x
3
= 4:
Deci, pentru n = 3 obtinem solutia (2; 3; 4) si toate permutarile acesteia.
Un trapez are diagonalele ... Florica Banu, 2008
Ducem inaltimea DE; E [AB] :
Presupunem ca BD = 5: Atunci DE = 4 si BE = 3:
Evident, EBD ~ ODC: Rezulta
OC
DE
=
OD
EB
=
DC
BD
= k =
OC
4
=
OD
3
=
DC
5
= k; de unde OC = 4k;
OD = 3k si DC = 5k:
DIn asemanarea triunghiurilor OAB si OCD rezulta
AB
CD
=
OB
OD
=
AB+CD
CD
=
BD
OD
: Rezulta AB + CD =
ABCD
OD
=
55k
3k
=
25
3
:
Rezulta
A
ABCD
=
DE (AB +CD)
2
=
50
3
:
Aratati ca inaltimea ... Florica Banu, 2008
Ducem MN l AB; N [AB] si MP l AC; P [AC] :
Din relatia S
ABC
= S
ABM
+S
AMC
rezulta
BC AD
2
=
AB MN
2
+
AC MP
2
<
BC MN
2
+
BC MP
2
;
de unde AD < MN +MP:
Daca a; b; c; d sunt ... Dan Nedeianu, 2006
Fie abcd = k
2
: Avem:
1
a
4
+b
4
+c
4
+d
4
4abcd = a
4
+b
4
+c
4
+d
4
2a
2
b
2
2c
2
d
2
+ 2a
2
b
2
+ 2c
2
d
2
4abcd =
=
_
a
2
b
2
_
2
+
_
c
2
d
2
_
2
+ 2 (ab cd)
2
; de unde:
a
4
+b
4
+c
4
+d
4
= (2k)
2
+
_
a
2
b
2
_
2
+
_
c
2
d
2
_
2
+ (ab cd)
2
+ (ab cd)
2
:
Stiind ca x
2
+y
2
_ ... ***, 2007
Folosind relatiile (x 2)
2
_ 0; (y 6)
2
_ 0 rezulta
x
2
+ 4 _ 4x si y
2
+ 36 _ 12y:
Deci
4x + 12y _ x
2
+y
2
+ 40 _ 2x + 6y + 40:
Rezulta
2x + 6y _ 40 =x + 3y _ 20;
astfel ca valoarea maxima a expresiei E = x + 3y este 20, cu egalitate pentru x = 2 si y = 6:
Fie a; b R ... Molea F. Gheorghe, 2008
Din relatiile a (a b) Q, b (b a) Q rezulta:
a (a b) +b (b a) = (a b)
2
Q; (1)
cat si
a (a b) b (b a) = ab (a b)
2
Q: (2)
Din relatiile (1) si (2) se obtine ab Q:
Aratati ca exista o innitatea ... Aurel Barsan, 2008
Numarul 22 are proprietatea ca
2 + 2 = 2 2:
Pornind de la aceasta, putem forma o innitate de numere cu proprietatea ceruta:
222:::2
. .
n cifre
11:::1
. .
k cifre
:
Determinam k in functie de n astfel incat sa e indeplinita cerinta.
Evident, produsul cifrelor este egal cu 2
n
iar suma cifrelor este egala cu 2n +k; deci:
2
n
= 2n +k =k = 2
n
2n:
Obtinem astfel sirul de numere naturale
a
n
= 222:::2
. .
n cifre
11:::1
. .
2
n
2n cifre
;
ai carui termeni verica cerinta problemei.
In trapezul ... Gheorghe Molea 2005
Pe latura (CD) luam punctul M astfel incat MC = NC si ducemAE inaltimea din A a trapezului, E (DC) :
Triunghiurile EAD si CNM sunt dreptunghice isoscele.
Notam CN = x: Atunci BC = 2x; CD = 5x; DM = 4x; AE = DE = 2x; EM = 2x: Rezulta ca ADM
este dreptunghic isoscel, adica m(]AMD) = 45
o
= m(]NMC) :
Din:
DM
AM
=
MN
MC
=
_
2 si m(]DNM) = m(]AMC) = 135
o
rezulta ca triunghiurile MND si MCA sunt asemenea, ceea ce implica ]MDF = ]MAF si astfel rezulta ca
patrulaterul ADMF este inscriptibil. Prin urmare,
m(]AMD) = m(]AFD) = 45
o
=m(]AFN) = 180
o
45
o
= 135
o
:
In triunghiul ABC, ... Ion Diaconu, 2008
MPF ~ MBA =
MF
MA
=
MP
MB
=MF =
MAMP
MB
MPE ~ MCA =
ME
MA
=
MP
MC
=ME =
MAMP
MC
(1)
2
Presupunem ca M este mijlocul lui [BC] : Atunci, din (1) rezulta MF = ME = BECF este paralelogram
=BF | CE:
Reciproc, presupunem ca BF | CE: Atunci
MFB ~ MEC =
MB
MC
=
MF
ME
(1)
=
MAMP
MB
MAMP
MC
=
MC
MB
:
Deci
MB
MC
=
MC
MB
=MA
2
= MC
2
=MA = MC:
In trapezul ABCD ... Aurel Barsan, 2008
Triunghiul MBD este dreptunghic si MN este mediana. Rezulta ca triunghiul MNB este isoscel, cu
]MNB = ]NBM:
Presupunem ca MN | AC: Atunci ]CAB = ]MNB = ]NBM = ]BDC; de unde ABCD este inscriptibil,
deci ABCD este trapez isoscel.
Reciproc, presupunem ca ABCD este trapez isoscel. Rezulta ca
]CAB = ]BDA = ]MNB =AC | MN:
19.56
In trapezul oarecare ... Dan Nedeianu, 2008
In ABD; ME este linie mijlocie =ME | AD si ME =
1
2
AD:
In ACD; FP este linie mijlocie =FP | AD si FP =
1
2
AD:
Ca urmare, MEPF este paralelogram si, cum EF = MP; acesta este dreptunghi.
Avem:
]ADC = ]MEF (ascutite, cu laturile paralele) si ]BCD = ]MFE:
Rezulta ca
m(]ADC) +m(]BCD) = m(]MEF) +m(]MFE) = 90
o
:
Fie triunghiul ... Romanta Ghita si Ioan Ghita, 2008
Daca H este ortocentrul triunghiului atunci patrulaterul ABDE este inscriptibil. Folosind puterea punctului
H rezulta:
HA HD = HB HE:
Analog, patrulaterul BCEF este inscriptibil, de unde HB HE = HC HF:
Reciproc, presupunem ca HA HD = HB HE = HC HF:
Din prima egalitatea rezulta
HA
HB
=
HE
HD
; si cum ]AHB = ]DHE; atunci
AHB ~ EHD;
de unde ]BAH = ]DEH; si astfel patrulaterul ABDE este inscriptibil.
Analog se demonstreaza ca patrulaterele BCEF si CAFD sunt inscriptibile. Avem:
]FDA = ]FCA = ]ABE = ]ADE si ]FDB = ]BAC = ]EDC:
Rezulta ca:
m(]BDA) = m(]BDF) +m(]FDA) = m(]CDE) +m(]EDA) =
180
o
2
= 90
o
;
deci AD l BC:
Analog se demonstreaza si BE l AC; CF l AB:
Se da un paralelogram... Aurel Barsan, 2008
Putem construi numai cu rigla negradata mijloacele laturilor paralelogramului, folosind teorema " Intr-un
trapez, mijloacele bazelor, punctul de intersectie a diagonalelor si punctul de intersectie a laturilor neparalele
sunt coliniare".
Fiind dat paralelogramul ABCD; prin C ducem o dreapta care intesecteaza prelungirile laturilor AB si AD
in M si N: Unind pe N cu punctul de intersectie a diagonalelor trapezului ABCD; obtinem o dreapta care trece
prin mijlocul lui CD: Analog obtinem si mijloacele celorlalte laturi.
Avand dat paralelogramul ABCD si construind cum s-a descris mai sus, mijloacele laturilor, vom construi
un paralelogram de arie
S
6
:
Notam mijloacele laturilor [AB] ; [BC] ; [CD] si [DA] cu E; F; G, respectiv H si e O punctul de intersectie
a diagonalelor.
Fie BG AC = G
1
: G
1
este centrul de greutate al triunghiului BCD; deci CG
1
= 2OG
1
:
3
Analog G
2
este centrul de greutate al triunghiului DAC; G
3
al triunghiului ABD si G
4
al triunghiului ABC:
Avem
AG
3
= 2OG
3
si AG
3
= CG
1
= G
1
G
3
;
deci punctele G
3
si G
1
impart diagonala AC in trei segmente congruente.
Analog G
2
si G
4
impart diagonala BD in trei segmente congruente.
Dreptele G
1
G
4
; G
2
G
3
si HF impart paralelogramul dat in 6 paralelograme congruente, ecare avand aria
S
6
:
Determinati numerele ... Lucian Dragomir, 2006
Din x
2
+y
2
+z
2
= t
2
rezulta t _ 0; iar din inegalitatea
3
_
x
2
+y
2
+z
2
_
_ (x +y +z)
2
;
valabila pentru orice x; y; z R; obtinem 3t
3
_ t
4
=t
3
(t 3) _ 0
t0
= t 0; 1; 2; 3 :
I) t = 0; Obtinem x = y = z = 0:
II) t = 1; Din x+y +z = 1; x
2
+y
2
+z
2
= 1; x; y; z Z rezulta ca x = 1; y = 0; z = 0 si permutarile circulare
ale ecesteia.
III) t = 2; Din x +y +z = 4 si x
2
+y
2
+z
2
= 8; folosind identitatea
(x +y +z)
2
= x
2
+y
2
+z
2
+ 2 (xy +yz +zx) ;
obtinem
xy +yz +zx = 4:
Din relatiile x +y = 4 z si xy +z (x +y) = 4 rezulta xy +z (4 z) = 4; de unde
xy = (z 2)
2
_ 0:
Analog yz _ 0; zx _ 0: Rezulta ca x; y; z au acelasi semn, si cum x +y +z = 4; acest semn este "+".
Din x
2
+y
2
+z
2
= 8; x; y; z Z rezulta z 0; 1; 2 :
1) z = 0; Folosind identitatea x
2
+y
2
= (x +y)
2
2xy; din relatiile x+y = 4 si x
2
+y
2
= 8 obtinem x+y = 4;
xy = 4; de unde x = y = 2:
Obtinem solutiile x = 2; y = 2; z = 0 si celelalte solutii obtinute prin permutari circulare.
2) z = 1; Avem x +y = 3; x
2
+y
2
= 7; de unde analog ca mai sus, obtinem xy = 1 si nu avem solutii.
3) z = 2; Din x +y = 2 si x
2
+y
2
= 6 nu se obtin solutii, deoarece 6 nu se poate scrie ca suma de patrate de
numere naturale.
IV) t = 3:
In acest caz avem x +y +z = 9 si x
2
+y
2
+z
2
= 27; de unde xy +yz +zx =
8127
2
= 27; deci
x
2
+y
2
+z
2
= xy +yz +zx
=
(x y)
2
+ (y z)
2
+ (z x)
2
= 0 =x = y = z:
In concluzie, avem solutia x = y = z = 3:
Fie ABCD un patrulater inscris ... Valentin Vornicu, 2008
Patrulaterul ENCP este inscriptibil =m(]ENP) = m(]ECP) =
m(ED)
2
:
Analog, patrulaterul EMBN este inscriptibil = m(]ENM) = m(]EBM) =
m(EA)
2
:
Deci:
m(]MNP) = m(]ENM) +m(]ENP) =
m(EA)
2
+
m(ED)
2
=
180
o
2
= 90
o
:
=
MNP este dreptunghic.
In dreptunghiul convex... Mihaly Bencze, 2008
In triunghiul dreptunghic OAB avem
OP =
OA OB
AB
si OP
2
= PA PB (teorema inaltimii)/
Deci
1
PA PB
=
1
OP
2
=
AB
2
OA
2
OB
2
=
OA
2
+OB
2
OA
2
OB
2
=
1
OA
2
+
1
OB
2
:
4
Analog:
1
RC RD
=
1
OC
2
+
1
OD
2
;
1
QB QC
=
1
OB
2
+
1
OC
2
;
1
SD SA
=
1
OA
2
+
1
OD
2
:
Concluzia problemei rezulta imediat.
Aratati ca pentri oricare ... Molea F. Gheorghe, 2008
Avem:
2
_
a
4
+b
4
_
_
_
a
2
+b
2
_
2
; caci
_
a
2
b
2
_
2
_ 0:
Din aceasta relatie obtinem succesiv:
a
2
+b
2
a
4
+b
4
_
2
a
2
+b
2
_
2
2ab
=
1
ab
=
abc
ab
= c;
si analoagele:
b
2
+c
2
b
4
+c
4
_ a;
c
2
+a
2
c
4
+a
4
_ b:
Prin insumarea acestora rezulta inegalitatea ceruta.
Sa se arate ca un paralelogram ... Lucian Dragomir, 2008
Daca ABCD este romb, atunci pentru orice punct M (AC) avem
m(]AMB) +m(]CMD) = 180
o
:
Intr-adevar, din congruenta triunghiurilor CDM si CBM (cazul LUL) rezulta ca m(]DMC) = m(]BMC) ;
si tinand seama ca m(]AMB) +m(]BMC) = 180
o
; obtinem concluzia.
Reciproc; Presupunem ca m(]AMB) +m(]CMD) = 180
o
:
Dar m(]AMB) +m(]BMC) = 180
o
; si de aici:
]DMC = ]BMC:
Fie O intersectia diagonalelor.
In triunghiul MBD; MO este bisectoare. Aplicand teorema bisectoarei avem
MD
MB
=
OD
OB
= 1 =MD = MB:
Rezulta ca MAD = MAB (LUL), de unde AB = AD; deci ABCD este romb.
In triunghiul ABC se considera ... Lucian Dragomir, 2008
Evident, D este mijlocul segmentului AB:
Din relatia 3EC = BC rezulta EB = 2EC; astfel ca din teorema bisectoarei obtinem
AC
AB
=
EC
EB
=
1
2
=AB = 2AC =AC = AD:
Aplicand teorema lui Menelaus pentru triunghiul CDB taiat de transversala EA, avem:
AD
AB

BE
EC

CF
FD
= 1 =
1
2

2
1

CF
FD
= 1 =CF = FD:
Rezulta
CD = 2CF =
AB
2
= AD = AC;
deci triunghiul ADC este echilateral. Asadar
m(]A) = 60
o
:
DIn DC = DA = DB rezulta ca D este centrul cercului circumscris triunghiului ABC; deci
m(]C) = 90
o
si m(]B) = 30
o
:
Fie ABC un triunghi isoscel ... V. Popa, 2008
Triunghiul A
0
CA este dreptunghic si m(]A
0
CA) = 30
o
; deci AC = 2AA
0
:
5
Din teorema bisectoarei avem
AD
AB
=
AC
BC
=
2AA
0
2BA
0
=
AA
0
BA
0
(1)
Din reciproca teoremei bisectoarei si din relatia (1) rezulta ca A
0
D este bisectoarea unghiului ]BA
0
A; asadar
m(]BA
0
D) = 45
o
:
Rezulta ca triunghiul D
0
A
0
D este dreptunghic isoscel, cu (DD
0
) = (D
0
A
0
) :
Fie triunghiul ABC; si ... ***, 2008
Cu notatia AB = c; AC = b; BC = a; din teorema bisectoarei avem:
AE
EB
=
b
a
=
AE
AE +EB
=
b
a +b
=AE =
bc
a +b
;
si analog AD =
bc
a+c
: Cu aceasta, avem:
1
AD

1
AE
=
a +c
bc

a +b
bc
=
c b
bc
=
1
b

1
c
=
1
AC

1
AB
:
Este numarul A = ..., Petre Batranetu, 2007
Vom demonstra ca numarul N = 44:::4355:::56; unde cifrele 4 si 5 apar de n ori, este patrat perfect.
Avem:
N = 44:::3 10
n+1
+ 55:::56 = (44:::44 1) 10
n+1
+ 55:::55 + 1
=
N =
_
4
9
99:::9 1
_
10
n+1
+
5
9
99:::9 + 1 =
=
_
4
9
_
10
n+1
1
_
1
_
10
n+1
+
5
9

_
10
n+1
1
_
+ 1 =
=
_
4
9
10
n+1

4
9
1
_
10
n+1
+
5
9
10
n+1

5
9
+ 1 =
=
4
9
10
2(n+1)

13
9
10
n+1
+
5
9
10
n+1
+
4
9
=
=
4
9
10
2(n+1)

8
9
10
n+1
+
4
9
=
=
4
9
_
10
n+1
1
_
2
=
N =
_
2
_
10
n+1
1
_
4
_
2
=
_
2 99:::9
3
_
3
= 66:::6
2
;
unde numarul contine (n + 1) cifre de 6.
Pentru n = 2007; rezulta ca A N:
Se considera a; b; c trei numere ... Cezar Lupu, 2006
Avem:
a +b
c
+
b +c
a
+
a +c
b
_ 3 +
_
a
2
+b
2
+c
2
_
(ab +bc +ac)
abc (a +b +c)
=
(a +b +c) (ab (a +b) +bc (b +c) +ac (a +c)) _ 3abc (a +b +c) +
_
a
2
+b
2
+c
2
_
(ab +bc +ac)
=
(a +b +c) (ab (a +b) +bc (b +c) +ac (a +c) + 3abc) _ 6abc (a +b +c) +
_
a
2
+b
2
+c
2
_
(ab +bc +ac)
=
(a +b +c)
2
(ab +bc +ac) _ 6abc (a +b +c) +
_
a
2
+b
2
+c
2
_
(ab +bc +ac)
=
_
a
2
+b
2
+c
2
_
(ab +bc +ac) + 2 (ab +bc +ac)
2
_ 6abc (a +b +c) +
_
a
2
+b
2
+c
2
_
(ab +bc +ac)
=
(ab +bc +ac)
2
_ 3 (ab bc +ab ac +bc ac) ;
inegalitate care este evidenta.
6
Fie a; b; c ... Mircea Lascu, 2006
Avem:

a
2
3a
2
+b
2
+ 2ac
=

a
2
a
2
+b
2
+ 2a
2
+ 2ac
_
_

a
2
2ab + 2a
2
+ 2ac
=
1
2

a
a +b +c
=
1
2
:
Fie numerele reale x; y; z ... Virgil Nicula, 2006
Avem:
0 =
x(y z)
y +z
+
y (z x)
z +x
+
z (x y)
x +y
=
0 =
[(x +y +z) (y +z)] (y z)
y +z
+
[(x +y +z) (z +x)] (z x)
z +x
+
[(x +y +z) (x +y)] (x y)
x +y
=
0 = (x +y +z)
_
y z
y +z
+
z x
z +x
+
x y
x +y
_
;
de unde, tinand seama ca x +y +z ,= 0; relatia este echivalenta cu
y z
y +z
+
z x
z +x
+
x y
x +y
= 0:
Deci
0 =
y z
y +z
+
z y +y x
z +x
+
x y
x +y
=
=
y z
y +z

y z
z +x
+
x y
x +y

x y
z +x
=
= (y z)
x y
(y +z) (z +x)
+ (x y)
z y
(x +y) (z +x)
=
=
(x y) (y z)
z +x

x +y y z
(y +z) (x +y)
=
0 =
(x y) (y z) (x z)
(x +y) (y +z) (z +x)
;
adica cel putin doua dintre numerele x; y; z sunt egale.
Rasturnatul unui numar ... Florica Banu, 2008
Fie
N = abcd:
R(N) = 4N + 3 =
dcba = 4 abcd + 3 =
1000d + 100c + 10b +a = 4000a + 400b + 40c + 4d + 3 =
332d + 20c = 1333a + 130b + 1:
Din ultima relatie deducem ca a este cifra impara si a nu poate sa e mai mare ca 3 deoarece 1333 3 >
329 9 + 20 9:
Rezulta ca
a = 1:
Cu aceasta, avem
332d + 20c = 1334 + 130b
=
165d + 10c +d + 3 = 670 + 65b; (1)
de unde rezulta ca d + 3
.
.
. 5 =
d 2; 7 :
Pentru d = 2 =2cb1 = 4 1bc2 + 3; imposibil, deci ramane
d = 7:
7
In ne, inlocuind aceasta in relatia (1) se obtine dupa simplicari
99 + 2c = 13b
Rezulta ca b este cifra impara, si de asemenea, se verica usor ca pentru b _ 7 se ajunge la o imposibilitate.
In concluzie,
b = 9 si apoi, imediat c = 9:
Asadar unica solutie a problemei este numarul N = 1997:
8