Sunteți pe pagina 1din 4

Titlu : Dezvoltarea unei platforme de Cloud Computing n scopul creterii

competitivitii bazate pe inovare a firmei TeamNet International S. !C"#$DS %Creterea "egturilor #nline ale $tilizatorilor De Servicii&
Proiect POS CCE- AXA 2 Beneficiar : S.C. TeamNet International S. . Operatiunea : O2. . '(romovarea inovarii in cadrul intreprinderilor )

Perioa!a !e !erulare proiect "#."$.2"$"-"%."&.2"$$ '( contract- #) *aloare proiect +E(, - $.". .$2%/ % lei *aloare 0uget national - %1$.#""/.1 lei Cofinantare eligi0ila-$.%&#.#1./#% lei *aloare totala eligi0ila proiect - .) 2.%$2/# lei O0iectivele proiectului: #biectivul general
O0iectivul general al proiectului vizeaz 2porirea co3petitivit4ii fir3ei Tea35et 'nternational S.A. prin creterea acce2ului ace2teia la activitatea !e cercetare-!ezvoltare-inovare 6ntr-un !o3eniu !e ni 7 Clou! Co3puting-ul 7 3enit 2 2u24in noile ten!in4e 6n lu3ea 2oft8are-ului.

#biectivele specifice
Ca o0iective 2pecifice/ proiectul i-a propu2: ". 2 !ezvolte/ 6n !ecur2ul a $1 luni/ activit4i !e cercetare tiin4ific 6ntr-un !o3eniu al te9nologiei infor3a4iei i co3unica4iilor - Clou! Co3puting - aflat 6ntr-o faz incipient !e !ezvoltare la nivel 3on!ial i 6nc ne!ezvoltat 6n ,o3:nia/ rezultatele tiin4ifice i te9nologice !e v:rf care au fo2t o04inute ur3:n! a contri0ui la !ezvoltarea 2tocului 3on!ial !e cunoatere i la creterea vizi0ilit4ii pe plan interna4ional i 3ai ale2 european a cercetrii tiin4ifice ro3:neti; $. 2 2ti3uleze activitatea !e cercetare tiin4ific !e 6nalt perfor3an4 6n !o3eniul te9nologiei infor3a4iei i co3unica4iilor !in ,egiunea Bucureti-'lfov/ 6ntr-o perioa! !e cel pu4in 2 ani; 2. 2 3o!ernizeze i 2 !ezvolte capacitatea !e cercetare-!ezvoltare-inovare a fir3ei Tea35et 'nternational S.A./ 6n !ecur2ul unei perioa!e !e $1 luni; . 2 crea2c calitatea 2erviciilor fir3ei Tea35et 'nternational S.A./ 6ntr-o perioa! !e cel pu4in$1 luni; ). 2 ofere '<<-urilor !in ,o3:nia un in2tru3ent !e 2alarizare co3petitiv !in punct !e ve!ere al calit4ii/ uurin4ei !e utilizare i co2turilor; .. 2 ofere a2ocia4iilor !e 0loc un pro!u2 util i ieftin care 2 faciliteze co3unicarea cu locatarii i !e2furarea activit4ilor 2pecifice ace2tora.

Indicatori realizati de proiect


*ezultatele implementrii proiectului %outputs&+ ,. Prin i3ple3entarea activit4ii !e =-anagement de (roiect> 2-au o04inut ur3toarele rezultate: - $" activit4i planificate; - $1 rapoarte lunare !e progre2 ela0orate; - $" activit4i !e i3ple3entare a proiectului planificate; .. Prin i3ple3entarea activit4ii = locarea ec/ipamentelor IT din gestiune proprie pentru proiect > 2-au o04inut ur3toarele rezultate: - 2 proce2e ver0ale !e pre!are-pri3ire; - $ raport !e in2talare ec9ipa3ente 'T; 0. Prin i3ple3entarea activit4ii = c/iziie ec/ipamente IT> 2-au o04inut ur3toarele rezultate: - $ 2tu!iu !e feza0ilitate realizate; - $ invita4ie !e participare pu0licat; - $ caiet !e 2arcini realizat; - $ contract !e ac9izi4ie 2e3nat; - $ proce2 ver0al !e acceptan4 2e3nat; - 2 rapoarte !e te2tare 6ntoc3ite; 1. Prin i3ple3entarea activit4ii =(romovare aplicaie 2age> 2-au o04inut ur3toarele rezultate: - $""" !e pliante ela0orate i !i2tri0uite; - 2ite cu pro!u2 !e3o realizat; - ."" !e '<<-uri infor3ate cu privire la avanta?ele utilizrii aplica4iei @age 6ntr-un 3e!iu !e Clou! Co3puting; 3. Prin i3ple3entarea activit4ii =(romovare aplicaie 4loc> 2-au o04inut ur3toarele rezultate: - c9e2tionare realizate i !i2tri0uite ctre $"" !e a!3ini2tratori !e 0loc; - $"" !e a!3ini2tratori !e 0loc infor3a4i cu privire la avanta?ele utilizrii aplica4iei Bloc 6ntr-un 3e!iu !e Clou! Co3puting; - 2ite cu pro!u2 !e3o realizat; 5. Prin i3ple3entarea activit4ii =(romovare produs final> 2-au o04inut ur3toarele rezultate: - $ 2e3inar !e prezentare a pro!u2ului final organizat; - $""" !e '<<-uri i a2ocia4ii !e locatari infor3ate cu privire la avanta?ele utilizrii aplica4iilor @age i Bloc 6ntr-un 3e!iu !e Clou! Co3puting; - $ articol pu0licat 6n pre2a !e 2pecialitate privin! avanta?ele utilizrii aplica4iilor @age i Bloc 6ntr-un 3e!iu !e Clou! Co3puting; 6. Prin i3ple3entarea activit4ii = *ealizare prototip platform Cloud Computing > 2-au o04inut ur3toarele rezultate: - 2pecifica4ii func4ionale; - 2pecifica4ii te9nice; - relea2e2 note2/ co! pe 2ource control/ pac9et !e in2talare; - rapoarte !e te2tare 6ntoc3ite; - $ raport !e in2talare 6ntoc3it; - 2 g9i!uri !e utilizare realizate; - 2 rapoarte !e 3apare a co3ponentelor; 7. Prin i3ple3entarea activit4ii =Desfurare activitate e8perimental pilot 2age > 2-au o04inut ur3toarele rezultate: - ." !e '<<-uri vor 2e3na un acor! !e utilizare a aplica4iei pilot @age; - $ 2e3inar !e prezentare a 3o!ului !e utilizare i a 0eneficiilor aplica4iei pilot @age; - $ raport !e in2truire a reprezentan4ilor celor ." !e '<<-uri ce for3eaz grupul 4int cu privire la 3o!ul !e utilizare a aplica4iei pilot @age; - $ raport lunar !e activitate 6ntoc3it; - $ raport lunar !e 3onitorizare 6ntoc3it;

- 2 rapoarte !e fee!0acA !in partea utilizatorilor aplica4iei pilot @age; - 2 pac9ete !e in2talare pentru actualizri aplica4ie pilot @age; - $ raport lunar !e a!3ini2trare aplica4ie pilot @age 6ntoc3it; 9. Prin i3ple3entarea activit4ii =Desfurare activitate e8perimental pilot 4loc > 2-au o04inut ur3toarele rezultate: - . a2ocia4ii !e locatari vor 2e3na un acor! !e utilizare a aplica4iei pilot Bloc; - $ 2e3inar !e prezentare a 3o!ului !e utilizare i a 0eneficiilor aplica4iei pilot Bloc; - $ raport !e in2truire a celor . a!3ini2tratori !e 0loc ce for3eaz grupul 4int cu privire la 3o!ul !e utilizare a aplica4iei pilot Bloc; - $ raport lunar !e activitate 6ntoc3it; - $ raport lunar !e 3onitorizare 6ntoc3it; - 2 rapoarte !e fee!0acA !in partea utilizatorilor aplica4iei pilot Bloc; - 2 pac9ete !e in2talare pentru actualizri aplica4ie pilot Bloc; - $ raport lunar !e a!3ini2trare aplica4ie pilot Bloc 6ntoc3it; ,:. Prin i3ple3entarea activit4ii =(romovare proiect> 2-au o04inut ur3toarele rezultate: - 2 co3unicate !e pre2 !ifuzate; - "" !e pliante e!itate i !i2tri0uite; - etic9ete realizate pentru ec9ipa3entele ac9izi4ionate 6n ca!rul proiectului; - 0anner infor3ativ realizat i po2tat pe 8e02ite-ul 2olicitantului; - $ eveni3ent organizat pentru pro3ovarea 2ta!iului !e i3ple3entare a proiectului; *ezultatele tiinifice ale proiectului au con2tat 6n: - prototip platfor3 Clou!2 realizat; - aplica4ie @age a!aptat pe 3o!el Clou!2; - aplica4ie Bloc a!aptat pe 3o!el Clou!2; *ezultate calitative+ Co3peten4e ale 3e30rilor ec9ipei !e proiect 630unt4ite 6n ur3toarele 2pecializri: - (ezvoltare platfor3 Clou!2; - A!aptare i te2tare aplica4ie @age pe 3o!el Clou!2; - A!aptare i te2tare aplica4ie Bloc pe 3o!el Clou!2; *ezultate de impact+ - Activitate !e cercetare tiin4ific !e 6nalt perfor3an4 !ezvoltat 6n ,o3:nia; - Capacitatea fir3ei Tea35et 'nternational S.A. !e cercetare 7 !ezvoltare 7 inovare 3o!ernizat i !ezvoltat; ,,. uditare proiect+ raport !e au!it

*ezultate ca urmare a realizrii proiectului ; ,: locuri !e 3unc 3en4inute 6n 6ntreprin!ere !atorit proiectului Bnu3rC - Contri0u4ia financiar privat total Bc9eltuieli eligi0ile i neeligi0ileC a 2olicitantului la proiect BleiC: .".). $ /)& - C9eltuielile eligi0ile efectuate !e ctre 6ntreprin!ere pentru proiect BleiC: $.%&#.#1./#%

Poza relevanta in proiect