Sunteți pe pagina 1din 10

Cursul 4

4. Eficacitatea receptorului
Citind acest curs ve!i nv"!a care sunt: 4.1. Caracteristicile receptorului 4.2. Caracteristicile mediului 4.3. Sentimentul apartenen!ei 4.4. Ansamblul comunit"!ii
n linii mari, pentru a avea loc o comunicare ideal!, calit!"ile receptorului nu pot fi esen"ialmente diferite de cele ale emi"!torului. O discu"ie pl!cut! nu poate avea loc dect ntre persoane apropiate ca mentalitate, concep"ie, interes, mediu cultural etc. Aceasta nu nseamn! c! nu avem ce nv!"a de la oamenii diferi"i de noi, dimpotriv!, dar comunicarea ideal! este cea dintredomni, doamne, domni#oare, prieteni #i iubi"i. Despre b!trne"e nu pot vorbi, cu adev!rat n"elegndu-se unul pe cel!lalt, dect doi b!trni, a#a cum despre necazurile pubert!"ii doar adolescen"ii se pot v!ieta #i n"elege reciproc. De altfel, pentru o comunicare ideal! nu este nevoie ca interlocutorii s! fie de acord, nici ca s! se contrazic!, este nevoie s! existe acela#i interes n abordarea subiectului #i c!utarea unei solu"ii, precum #i de convingerea c! amndoi folosesc aceea#i limb! a inimii #i a sufletului. Criticul #i istoricul literar $erban Cioculescu, 1 referindu-se la calit!"ile unui dialog, men"iona urm!toarele posibilit!"i reduse la esen"!. Prima: emi"!torul comunic! o informa"ie egal! cu afirmativul da, iar receptorul este de acord #i spune #i el da. n acest caz comunicarea s-a realizat, dar s-a redus la minimum, avnd de-a face cu o comunicare nchis!. A doua situa"ie: Emi"!torul transmite o informa"ie, comunic! un adev!r redus la un da, iar receptorul, primind-o, r!spunde nu. $i acum comunica"ia s-a nchis, mai departe dialogul devenind imposibil. R!mne cea de a treia #ans!, cea ideal!: emi"!torul comunic! da, receptorul r!spunde da, dar, #i argumenteaz! acceptarea par"ial! #i nega"ia par"ial! nuan"nd ce este pe placul lui #i ce ar avea de ad!ugat. I. L. Caragiale, cu umoru-i att de apreciat, a sesizat esen"a comunic!rii. Se poveste#te c! n timpul unei discu"ii cu prietenul s!u Eminescu a fost surprins de acesta c! face o afirma"ie contrar! celei sus"inut! cu o zi nainte. Dar ieri ai fost de acord cu mine, se zice c! ar fi spus exasperat Mihai Eminescu, acum de ce nu mai e#ti de acord, e vorba de aceea#i chestiune. - Ei, bravos, a r!spuns Iancu Caragiale, cum am putea sta de vorb! dac! am avea amndoi acelea#i p!reri? - obiectivele, atitudinea #i motiva!ia pentru primirea mesajului. Chiar dac! nu con#tientizeaz! de fiecare dat!, receptorul mesajului are un scop cnd intr! n dialog. Fie acest scop pornit din noble"e, fie doar din obi#nuin"!, receptorul urm!re#te ceva, are un scop, de#i nu ar putea, poate, s!-l explice la primul semnal. Cnd deschide aparatul de radio sau televizorul, cnd cump!r! ziarul preferat,
1

$erban Cioculescu ( 1902 - 1988 ) critic #i istoric literar, profesor la Universitatea Bucure#ti. Autor, printre altele, al urm!toarelor lucr!ri: Aspecte lirice contemporane - 1940, Introducere n poezia lui Tudor Arghezi - 1946, Via!a lui I.L. Caragiale -1940, Caragialiana - 1974, Portrete franceze - 1971, Amintiri etc.

orict ar face-o din rutin!, el dore#te s! se informeze, de#i uneori, chestionat, ar putea declara c! #tie ce o s! aud! sau ce va citi. Dac! atitudinea beneficiarului unui mesaj este pozitiv!, atunci va avea, n adev!r, ceva de c#tigat, #i invers: dac! deschide televizorul doar pentru zgomotul de fond, nu va re"ine prea multe. La fel stau lucrurile #i dac! cite#te o carte #i dac! viziteaz! o expozi"ie. Aceasta vrea s! spun! c! avem nevoie de o atitudine primitoare, educa"ional!, c! trebuie s! ne propunem un scop, iar acesta trebuie urm!rit cu perseveren"!. Este nevoie s! con#tientiz!m avantajele care decurg din primirea unui mesaj. Atitudinea similar! se impune #i atunci cnd ascult!m necazul cuiva. Dac! o facem doar din obliga"ie profesional! sau din polite"e, se va observa destul de u#or dezinteresul nostru. Dar dac! pornim de la premisa c! putem fi utili, c! mesajul odat! primit ne cere implicare, iar persoana care l-a transmis este ntr-o situa"ie special!, spusele ei nu ne mai sunt indiferente ci se transform! ntr-un veritabil s.o.s. Pentru pedagog, lucr!torul social, pastor, jurnalist aceast! atitudine de continu! leg!tur! cu receptorul este obligatorie. - diferen!a de preg"tire social", de educa!ie #i cultur" dintre emi!"tor #i receptor Nimic mai normal dect s! existe diferen"e ntre emi"!tor #i receptor, indiferent dinspre ce domeniu vin aceste diferen"e. Dac! nu ar fi diferen"e de nivel, circuitul valorilor nu ar func"iona. Asemenea principiului vaselor comunicante, dac! lichidul ar fi la acela#i nivel nu ar mai circula prin vase. Acela#i lucru se ntmpl! #i n natur!: f!r! diferen"e de nivel, apa nu ar curge la vale, aerul nu s-ar primeni, nu am mai avea briza m!rii, adierea zefirului, nori #i soare. Nici cel pu"in dealurile #i mun"ii cu v!i nu #i-ar justifica apari"ia #i existen"a. Diferen"ele culturale sau de temperament, de#i ini"ial sunt o piedic! n calea comunic!rii, pot fi transformate n cel mai bun liant de n"elegere. Culturile care-#i dovedesc receptivitatea sunt cele mai vii, n timp ce acelea care se nchid n ele, de team! sau de neputin"a de a primi, risc! s! dispar!. Interferen"ele culturale, multiculturalitatea, interesul pentru cel care nu este asemenea "ie ntru-totul, receptivitatea, r!spunsul la nevoile altuia sunt doar cteva din tr!s!turile care u#ureaz! mesajul oferindu-i ra"iune #i eficien"!. - rela!ia personal" cu emi!"torul Poate c! cel mai important n comunicare este evaluarea corect! a interlocutorului, #tiin"a cunoa#terii locului pe care el l ocup! n raport cu al"ii, dar #i cunoa#terea pozi"iei pe care ne situ!m noi n raport cu el. Ideal este ca s! avem de-a face doar cu prieteni, dar acest lucru, ca orice ideal nu poate fi atins, fiindc! nu ne putem mprieteni cu to"i oameni cu care am vorbit, vorbim sau urmeaz! s! comunic!m n viitor. $i poate nici nu ar fi bine s! avem att de mul"i prieteni, c!ci, este lucru #tiut, cine are mul"i prieteni nu are, n realitate, nici unul. Dar o rela"ie personal! poate exista ntre emi"!tor #i receptor. Iar pentru a fi o rela"ie de durat!, ei trebuie s! se cunoasc!. Acest lucru este valabil #i cnd este vorba de emi"!tor receptor persoane (doi oameni) dar #i cnd avem de-a face cu dou! institu"ii care colaboreaz! #i "i transmit reciproc mesaje. Este valabil, desigur, #i cnd ne referim la mass-media. Ascult!torul unui post de radio, abonamentul unui post de televiziune au sentimentul c! apar"in unui emi"!tor special: prefer! anumite posturi, anumite emisiuni, anumi"i realizatori de emisiuni. $i chiar anumite ore de transmisiune. O rela"ie personal! ideal! se cere #i din partea emi"!torului: el trebuie s!-#i gndeasc! destinatarul ca pe o fiin"! vie, prezent! #i activ!. Cu nevoi #i preten"ii, cu drepturi #i aproape f!r! nici o obliga"ie, fiindc! to"i dorim s! primim #i s! ni se

respecte cerin"ele, fie ele chiar neexprimate. Acest adev!r este cu att mai valabil mas-media, unde receptorul este cel mai exigent tocmai cu emi"!torul preferat. - atribute psiho-fizice Receptorul are atribute care fac din el o individualitate. Cu ct vom #ti mai bine s!-i ar!t!m c! vedem n el o persoan!, un individ, un caz special, cu att vom reu#i mai bine s!-l cunoa#tem, s! conlucr!m, s!-l ajut!m #i s!-l schimb!m, dac! acestea ne sunt obiectivele. Dac! are probleme cu vederea, este de la sine n"eles c! receptorul nu va sta ore n #ir n fa"a ecranului de televizor. Dac! are un defect locomotor, nu va fi bucuros s! st!m de vorb! plimbndu-ne pe o alee dintr-un parc #i cu att mai mult nu-l vom invita la o ascensiune pe munte. Dac! receptorul mesajului nostru a pierdut pe cineva drag din familie, nu-i vom vorbi despre fericirea c!minului nostru, ocolit de ani #i ani de nenorociri. Este necesar s! cunoa#tem n ce etap! a dezvolt!rii personalit!"ii se afl! interlocutorul nostru. Nu-i putem p!trunde n suflet dac! nu #tim nimic despre trecutul lui, despre fr!mnt!rile lui, dac! nu avem r!bdare s!-i ascult!m oful. n m!sura n care credem despre noi c! merit!m o aten"ie special! #i merit!m! n aceea#i m!sur! (cel pu"in!) trebuie s! #tim c! #i fiin"a de lng! noi se crede unic! #i nu are nimic mai de pre" dect propria ei existen"!, n care se cuprinde biografia ei #i a celor dragi, prezentul #i perspectivele zilei de mine. - experien!a anterioar" n situa!ii similare Receptorul va judeca orice mesaj raportndu-se la ce i s-a ntmplat cndva ntr-o situa"ie similar!. Este gre#it s! se cread! c! destinatarul are memorie scurt! #i poate fi n#elat sau doar captat ori de cte ori se apeleaz! la el. Preferin"a pe care cineva o arat! unei persoane nu este de fiecare dat! subiectiv!, ci invers, este rezultatul unei bune comunic!ri care a avut loc cndva. La fel stau lucrurile #i cu mijloacele de comunicare n mas!: receptorii #i aleg emisiunile #i posturile dup! satisfac"iile pe care le-au primit cndva #i nu datorit! hazardului. Experien"a anterioar! l ajut!, de asemenea, pe emi"!tor s! evite gre#elile. De pild!, dac! a folosit cndva un limbaj prea academic #i nu a fost n"eles, cu alt prilej va face eforturi s! se exprime simplu, preg!tind alte exemple; #i invers: nu te mai prezin"i n fa"a unui auditoriu elevat cu glume auzite la emisiunile de divertisment. - diferen!a de informa!ii dintre emi!"tor #i receptor Atunci cnd exist! diferen"e culturale #i de informa"ie ntre emi"!tor #i receptor #i ele exist! mai tot timpul, fiind normal s! fie astfel rolul activ trebuie s! #i-l asume emi"!torul. El tocmai pentru aceasta este emi"!tor: fiindc! are ceva de transmis, ofer! ceva care lipse#te, sau crede el c! lipse#te, destinatarului. Dar pe ct este normal ca emi"!torul s! aib! o bog!"ie de informa"ii #i de daruri, pe att este de gre#it ca el s! #i arate acest lucru receptorului. Acesta din urm! nu g!se#te nici o pl!cere n a fi umilit, n a i se ar!ta c! este mai s!rac, fie aceast! s!r!cie material!, intelectual! sau moral!. Receptorul vrea s! primeasc!, dar nu este un recipient indiferent la con"inutul care se toarn! n el. Este o fiin"! vie, sensibil!, suspicioas! #i a#tept!toare. De obicei a avut de-a face cu mul"i binevoitori care l-au dezam!git. Este mereu la pnd!, cucerirea unui receptor nu este o treab! u#oar! #i nici la ndemna oricui. Avem nevoie s! ne prezent!m cu modestie, cu o real! modestie, s! nu frap!m prin "inuta vestimentar!, s! nu fim fariseici declarnd c! suferim al!turi de al"ii n timp ce fa"a noastr! radiaz! de fericire. F!r! a c!dea n vulgar sau n banalitate, este necesar! coborrea la nivelul receptorului. Acestuia, ns!, i trebuie sugerat! cu discre"ie, concomitent, nevoia ca #i el s! fac! un efort de urcare, de dep!#ire a nivelului n care se afl!.

4.2. Caracteristicile mediului a) mediul politic #i socio-economic. Orice comunicare trebuie s! "in! seama de context. Contextul este cel care determin! utilitatea informa"iei, valoarea ei, #ansele eficien"ei. S! lu!m cel mai banal exemplu: unu plus unu fac doi. F!r! acest adev!r la ndemna oricui, #colit sau nu, sar produce cele mai mari catastrofe, ba chiar este greu de nchipuit c! ar func"iona ceva normal. Calculatoarele nu ar mai avea nici o utilitate, ceasornicele s-ar deregla, trenurile s-ar opri. $i toate celelalte. $i totu#i, ce c#tig am avea dac! ntlnindu-ne cu o persoan!, cunoscut! sau nu, am ncepe s-o convingem c! adev!rul unu #i cu unu fac doi este de o importan"! capital!? n cel mai bun caz receptorul ar da din cap #i ne-ar p!r!si. Mediul social este, la rndul s!u, catalizatorul comunic!rii. Vorbim, n general, ceea ce intereseaz! pe oameni, chestiuni la ordinea zilei: vremea, pre"urile, stabilitatea economic!, fr!mnt!rile politice, poluarea. Discut!m despre copii #i despre b!trni, despre elevi #i studen"i, despre #omeri. Despre celibatari #i orfani, despre sex #i despre dragoste. Cum ar spune un filozof, suntem oameni #i nimic din ce este omenesc nu ne poate l!sa indiferen"i. Iar omul este, nainte de orice, o individualitate prins! ntr-un context social. Pentru un lucr!tor social, pentru un educator mediul social este elementul principal n care-#i integreaz! mesajul. Nimeni nu este dispus s! asculte informa"ii care nu au leg!tur! cu interesul lui. Este n firea omului s! se ntrebe la ce-i folosesc un cuvnt, un obiect, o informa"ie, chiar un dar pentru care, evident, nu a f!cut nici un efort #i la care poate renun"a oricnd. b) unde se afl" emi!"torul #i unde receptorul Nu exist!, pentru individ, informa"ii generale utile, orict ar fi acestea de importante. Sunt, e adev!rat, cazuri n istorie, n care indivizi de excep"ie au murit pentru o idee, sau chiar pentru c! nu au vrut s! rosteasc! un singur cuvnt n care nu au crezut. Cazul Galileo Galilei este la ndemna oricui, dar nu singurul. Primii cre#tini s-au l!sat crucifica"i, arunca"i animalelor ucig!toare n amfiteatrele romane, al"ii, n evul mediu, au fost ar#i pe rug. Istoria nu doar le p!streaz! numele, i cinste#te ori de cte ori are prilejul. Sunt exemple la care se apeleaz! atunci cnd vrem s! oferim dimensiunea caracterelor speciei umane. Ace#ti oameni sunt p!rin"ii sau fra"ii no#tri virtuo#i, prin ei tr!im #i noi, sunt gloria umanit!"ii. $i totu#iEi nu pot fi rup"i de context. Ei au rostit adev!ruri zguduitoare ntr-un context dat. A spune acum autorit!"ii papale sau de orice alt! natur! c! p!mntul nu este centrul universului nu este un act de bravur!, ci, cel mult ar fi o naivitate. A spune c! Iisus Hristos a murit #i a nviat nu poate fi periculos dect ntr-un mediu musulman dominat de talibani. Pentru a putea comunica este nevoie s! renun"i la convingerea c! ar fi suficient s! vorbe#ti, precum #i la iluzia c! vorbind sau ascultnd ai #i p!truns n sufletul celuilalt. O real! comunicare nu poate avea loc dac! nu-l cuno#ti cu adev!rat pe interlocutor. Iar a-l cunoa#te nseamn! a #ti ceva mai mult dect cum arat! #i dect numele pe care-l poart!. Este necesar s! #tii, dac! nu totul, cel pu"in mediul cultural din care provine #i care i-a determinat sistemul de valori. n"elegerea vie"ii, s-a observat, deriv! n mare parte de la apartenen"a de un grup. A fi om nseamn! a fi conectat unei comunit!"i. Acest adev!r este prins #i n fraza Kiswahili, wa kwetu, care nsemnnd: cineva care este din casa, familia #i tribul meu. Tribul Dangomba din Gana, de pild!, folose#te termenul mabia copilul mamei mele, pentru a face cuno#tin"! cu al"ii, n societatea lor. Un proverb Igbo spune c! nrudirea este o for"!.

n Apus oamenii zic c! sngele este mai gros dect apa. La noi se zice sngele ap" nu se face, cu sugestia c! tot ce "ine de neam nu poate fi diminuat sau diluat. n cea mare parte a lumii, oamenii n-ar putea spune cogito ergo sum, eu cred, de aceea exist, ci cognatus ergo sum, eu apar"in, de aceea exist. ntr-o colectivitate normal constituit!, nici o soart! nenorocit! nu poate veni peste cineva astfel nct acesta s! fie ndep!rtat de comunitate sau tratat ca un str!in sau ca un nimic. Cum se reflect! aceast! unitate n limb! este, iat!, #i o problem! de comunicare. Unitatea de ras! nu poate fi, n ea ns!#i, dect un factor secundar #i nu reclam! n nici un fel o comunitate de limb!, dar exist! o alt! unitate, infinit mai important!, singura esen"ial!, cea care este constituit! din leg!tura social!: o vom numi etnism. Prin aceasta n"elegem o unitate ce se bazeaz! pe multiple leg!turi religioase, de civiliza"ie, de ap!rare comun! etc., care se pot stabili chiar ntre popoare #i rase diferite #i n lipsa oric!rei leg!turi politice2. Acest raport se stabile#te ntre etnie #i limb!. Este firesc ca orice individ s! se ntrebe, de ndat! ce ia act de personalitatea sa, de unde vine, ce este #i spre ce se ndreapt!. n acest caz, primele contacte sunt cu cei din jur: are p!rin"i, fra"i, bunici, pe scurt, o familie. Dar #i familia, la rndul ei, este integrat! ntr-o comunitate: sat, comun!, jude", provincie, "ar! continent. Cele mai pregnante tr!s!turi sunt ns! cele care "in de grupul imediat #i de sistemul de leg!turi directe pe care le stabile#te insul, dndu-i sentimentul apartenen"ei. n multe societ!"i oamenii nu se auto-percep ca izola"i individualit!"i autonome, ci ca ni#te noduri interconectate n mod intim n vastele "es!turi ale rudeniei. Acela#i snge (aceea#i via"!, fiindc! s! nu uit!m c! n viziunea semitic! #i de-a lungul ntregii Scripturi sngele nseamn! via"!) mo#tenit de ei de la primul str!mo# #i care curge prin venele tuturor. Indivizii sunt importan"i numai pentru c! ei sunt uni"i cu al"ii n familii, clanuri #i triburi. Bun!starea lor depinde de bun!starea grupului #i via"a lor are semnifica"ie numai n m!sura n care este mp!rt!#it! #i cu ceilal"i. Cele mai importante obliga"ii ale oamenilor, n special ale liderilor, sunt de a proteja #i de a hr!ni aceast! via"!. Sentimentul identit!"ii comune este prezent printre to"i membrii tribului Yoruba din Nigeria. Aceasta l ndrept!"e#te pe Lowery Palmer s! scrie: Omul nu este creat pentru a fi singur. El este creat pentru a fi n rela!ie. Un exemplu a acestui sim"!mnt rela"ional se reg!se#te n tribul Yoruba n Nigeria, de care am amintit mai sus, care crede c! toate persoanele #i lucrurile sunt o parte a unei imense re"ele de rela"ii care sunt manifest!rile unei puteri fundamentale ce unific! toat! crea"ia. O form! a acestei puteri este gndul omului. Despre gnd se crede c! prin dorin"ele #i emo"iile pe care le declan#eaz! poate s! influen"eze alte persoane. n consecin"!, indivizii sunt preocupa"i de ceea ce cred al"ii despre ei. Prosperitatea nu depinde doar de modul n care ceilal"i se raporteaz! la tine, ci, de asemenea, #i de ceea ce gndesc despre tine. Pe deasupra, pentru c! ntreaga via"! este o expresia a aceleia#i puteri, oamenii, plantele, animalele #i spiritele sunt privite ca o continuitate a fiin"elor, acestea deosebindu-se doar n raport cu valoarea pe care o d! puterea lor special!. n centrul acestui sistem comunitar al vie"ii este conceptul leg"turilor sau conexiunilor. Via"a nu este perceput! ca o mp!r"ire n mai multe unit!"i discrete. Ea este un curs de ap! f!r! sfr#it care curge de la p!rinte la copil #i de la o genera"ie la alta. Leg!tura dintre p!rinte #i copil este v!zut! dincolo de la nivelul strict biologic. n primul rnd, este o leg!tur! de natur! social! #i spiritual!. Copiii nu primesc de la p!rin"ii lor doar trupurile. Ei preiau #i personalit!"ile lor, identitatea lor social! #i spiritele care se transmit prin acest curs al vie"ii de la p!rinte la copil. n consecin"!,
2

Ferdinand de Saussure, Op. cit., pag. 227.

neprih!nirea p!rin"ilor aduce binecuvnt!ri asupra copiilor, iar p!catele lor aduc pedeapsa asupra copiilor lor #i copiilor copiilor lor, aidoma viziunii semite consemnat! n Cartea Exodului, la Capitolul 20: 5-6). Unora aceast! viziune li s-ar p!rea nu doar simpl!, ci #i fireasc! #i general!. Dar nu este a#a. n gndirea Iluminismului, cu accentul pus pe dreptul autonomiei individuale, fiecare persoan! #i genera"ie experimenteaz! un ciclu existen"ial #i fiecare persoan! ar putea fi judecat! de propriile ei fapte. Dar n cele mai multe societ!"i, mai ales n cele vechi sau care se raporteaz! la valorile patriarhale, nu se ntmpl! astfel, deoarece binele #i r!ul sunt atribuite ale vie"ii sau sngelui care curge prin toate familiile #i clanurile. 4.3. Sentimentul apartenen!ei Sistemul de leg!tur! apare n dreptul acelui grup de oameni care #i-au reg!sit descenden"a ntr-un str!mo# comun. Ei au credin"a c! prin to"i curge sngele sau via"a acestuia. Mul"i sunt convin#i c! via"a este transferat! de la p!rinte la copil. Rezultatul: genealogia patern! #i clanurile - oameni care #i deriv! descenden"a de la acela#i str!mo# pe linie b!rb!teasc!. Al"ii atribuie via"a mamei #i, implicit, clanurilor #i genealogiilor materne. Nici o deosebire esen"ial! din punct de vedere al discu"iilor noastre. Ambele viziuni v!d rul vie"ii ca fiind mai mare dect via"a conceput! la nivel de individ. S! ne imagin!m o clip! c! to"i oamenii pe care i cheam! Ionescu cred c! mp!rt!#esc aceea#i via"! #i c! ceea ce este important nu este via"a fiec!ruia dintre ei, ci importante sunt continuitatea #i cre#terea pe viitor a clanului Ionescu. n acest caz, fiecare Ionescu poate s! ntrebe pe un alt Ionescu n vederea unui ajutor pe care se a#teapt! s!-l primeasc! chiar dac! cei doi Ione#ti nu s-au ntlnit niciodat!. Pe deasupra, fiec!rui Ionescu i se poate cere s! moar! pentru prosperitatea comunit!"ii care ntruchipeaz! via"a la nivel de Ionescu. Este chintesen"a viziunii asupra colectivit!"ii, n care nimeni nu mai este singur #i nu se reprezint! doar pe sine. Sistemul de leg!turi ia na#tere ntre comunit!"i nrudite alc!tuite din str!mo#i, din cei vii, cei nc! nen!scu"i - uni"i prin leg!turi biologice, psihologice, sociale #i spirituale. Oamenii nu se pot separa de copiii lor, de nepo"ii #i str!nepo"ii lor, n via"! sau nen!scu"i, ori de p!rin"ii lor, de bunici #i str!bunici, n via"! sau deceda"i. Familia ntreag! trebuie s! r!mn! mereu mpreun!. Pe m!sur! ce copiii cresc, m!nnc!, tr!iesc #i se joac!, muncesc mpreun! cu p!rin"ii #i mamele, bunicii #i bunicile, nepo"ii #i nepoatele, vecinii #i prietenii. Ei au mul"i p!rin"i, deoarece to"i unchii #i toate m!tu#ile sunt p!rin"i. Ei au mul"i fra"i #i multe surori pentru c! printre ace#tia se includ #i veri#orii care au acela#i snge. Fiecare persoan! are o responsabilitate comun! n raport cu comportamentul fiec!rui alt membru. Nimeni nu poate concepe o via"! fericit! rupt! de familie. O femeie, Riana, din tribul Luo al Keniei a zis, via!a frumoas" este cu, #i printre oameni, oamenii t"i proprii.Includerea str!mo#ilor confer! un sim"!mnt al stabilit!"ii #i al continuit!"ii, iar con#tientizarea celor nen!scu"i confirm! c! familia - to"i membrii ei din trecut, prezent #i viitor - se va perpetua. f). schimb"ri previzibile ale mediului Emi"!torul are datoria de a privi la efectele prezente #i de viitor ale mesajului s!u. El vorbe#te nu ca s! ocupe un spa"iu (fie c! este profesor, jurnalist, fie c! este un simplu c!l!tor ntr-un compartiment de tren). Comunicnd, individul a#teapt! o reac"ie: de aprobare, de cunoa#tere #i recunoa#tere. Sper! s! stabileasc! o comunicare profund! #i de lung! durat!. O prietenie, un canal de leg!tur! pentru o viitoare afacere, o prietenie, o leg!tur! amoroas!. Dac! lucreaz! n mass-media el #i propune

ca receptorul s!-i re"in! vocea #i numele, s!-i "in! minte titlul emisiunii #i ora de transmisiune. Func"ionarul public care a dat o informa"ie competent! sper! s! fie apreciat, avocatul care #i-a f!cut bine meseria sper! s! fie recomandat #i altor prieteni sau cunoscu"i de-ai clientului s!u. Lucr!torul social emite #i prime#te informa"ii n speran"a ca va reveni n acela#i mediu #i va fi primit ci ncredere, c! va g!si u#a casei #i a inimii deschis! pentru alte proiecte. Dar oricare dintre ace#ti emi"!tori au nevoie de premoni"ie, de un mic dar al profetiz!rii: ei trebuie s! #tie cum va ar!ta ziua de mine, s-o simt!, s-o gndeasc! #i s-o planifice. Dac! suntem nemul"umi"i de ziua de azi, dac! realit!"ile ei nu ne mul"umesc, atunci ziua de mine trebuie construit! lund n calcul toate coordonatele mediului. Societatea contemporan! nu mai este la dispozi"ia intui"iei. Ea se las! cercetat!, #i-a format instrumente de studiu, iar dezvoltarea #i viitorul nu mai "in de hazard dect pentru cei neinstrui"i. Mesajele, att pentru emi"!tor ct #i pentru receptor, se filtreaz!, se raporteaz! la statistici, se cer verificate de practic!. Nimeni nu mai poate s!-#i creeze iluzia seniorului din Evul Mediu, al st!pnului care #i nconjoar! domeniu #i dup! ce constat! satisf!cut c! nu-i lipse#te nimic trage dup! sine podul castelului. Lumea contemporan! este o lume a comunic!rii, a specializ!rii #i a schimburilor. Toate acestea au nevoie de mesaje, de circula"ia informa"iilor. Comunicarea a devenit astfel pentru suficien"i de mul"i indivizi locul de munc!. $i nu ne referim acum la cei care lucreaz! la serviciile de telefonie sau n mass media. Bernard Miege, profesor de #tiin"ele comunic!rii la Universitatea Stendhal Grenoble 3, constat! c! o dat! cu telefonul #i noile re"ele de comunicare, consumul cultural "i informa"ional p!r!se#te c!ile pe care a mers mai nainte, vreme de decenii, #i care au dus la o restructurare profund!, de#i progresiv!: practicile culturale #i comunicarea sunt de acum legate; #i totu#i, a#a cum va ar!ta cu alt prilej este abuziv s! le confund!m #i cu att mai mult s! le includem pe primele n acest ansamblu vag pe care l formeaz! comunicarea.3 Ceva mai mult, remarc! Bernard Miege, datorit! noilor instrumente de comunicare, frontiere dintre munc! #i distrac"ie devin aproape invizibile, tinznd s! dispar!, fiindc! mul"i au nceput folosirea calculatorului pentru jocuri sau recreare, apoi acesta le-a devenit indispensabil n activitatea zilnic! legat! de obliga"iile de serviciu. $i orict de mult timp ar petrece cineva n fa"a calculatorului nu poate fi convins c! acesta nu-i u#ureaz! munca, fie aceasta ntocmirea unui tabel, fie consultarea unei bibliografii. Continuitatea percep!iei Percep"ia #i procesul percep"iei sunt dintre cele mai ciudate componente ale personalit!"ii umane, fiindc! se g!sesc cu greu elemente care pot demonstra de ce percepem astfel #i nu altcumva. Att filozofii ct #i psihologii au fost mult! vreme intriga"i de natura procesului perceptual uman. Una dintre explica"iile interesului lor este aceea c! omul este curios din fire n rela"ia lui cu lumea exterioar!, se ntreb! care sunt cauzele experien"ele sale #i n ce m!sur! acestea reflect! cu acurate"e lumea.4
3

Bernard Miege, Societatea cucerit" de comunicare, Traducere de Adrian Staii, prefa"! de Mihai Coman, Ia#i, Editura Polirom, 2000, pag. 27. 4 Albert H. Hastorf, David J. Schneider, and Judith Polefka, Communicate! A workbook for interpersonal communication, p. 83-84.

n afar! de curiozitatea general!, motivul interesului fa"! de procesul perceptual #i are sursa ntr-un aparent paradox, avnd ca baz! diferen"a dintre natura experien"elor #i a cuno#tin"elor noastre, rezultate din modul cum au fost cauzate acele experien"e. Lumea apare astfel ca fiindu-ne dat! prin experien"!. $i cu toate acestea o analiz! cauzal! a tuturor acestor evenimente indic! o cu totul alt! stare a lucrurilor. Iat! un exemplu oferit de studiul The issues in person perception: deschizi ochii #i vezi o vaz! albastr! de aproximativ 20 de cm, a#ezat! pe o mas!. Vaza apare la o anumit! distan"! - forma #i culoarea sunt clare. S! gndim pu"in la elementele cauzale implicate. Lumina, cu unde de o anumit! lungime, se reflect! pe suprafa"a vazei. Unele dintre aceste unde impresioneaz! retina ochiului t!u, #i dac! sunt iritate suficiente celule ale retinei, c"iva nervi vizuali vor transmite aparatului senzorial, inclusiv centrilor subcorticali, o serie de impulsuri electrice care vor ajunge n final la cortex. Aceast! descriere arat! imaginea unui contact mai mult dect indirect cu lumea: unde de lumin!, evenimente ale retinei, evenimente ale nervilor senzoriali, evenimente subcorticale, evenimente corticale dup! care, abia la final, rezult! experien"a vizual!. Aici important este faptul c! aceast! experien"! cauzal! ne arat! o imagine total diferit! de ceea ce, n mod naiv, noi am fi descris ca pe o experien"!. De aceea apar conflicte ntre experien"ele din via"a noastr! de zi cu zi legate de obiecte #i propriet!"ile lor #i analizele despre cum au ajuns aceste obiecte s! existe. Motiv pentru care s-a pus ntrebarea: Cum reu#e#te fiin"a uman! s! creeze o lume perceptual! coerent! din aceste invad!ri haotice ale psihicului? Lumea noastr! de experien"e are o structur!. Experien"ele noastre despre lume au o structur!. S! ncepem cu realitatea experien"ei #i s! explor!m cum poate fi ob"inut! structura. Mai nti de toate, noi #tim c! n cele din urm!, experien"ele noastre sunt dependente de aparatul nostru senzorial, care pentru experien"ele vizuale include att retina ct #i senzorii neuronali conectnd retina cu ariile vizuale ale cortexului. Acest aparat joac! rolul unui translator. Undele luminoase impresioneaz! ochiul iar noi experiment!m culoarea. Undele sonore impresioneaz! urechea #i noi experiment!m sunetul. F!r! aparatul senzorial nu am avea nici un contact cu lumea exterioar!. n ciuda acestei realit!"i demonstrat! de #tiin"!, r!mne ntrebarea legat! de natura acestei traduceri. Unii filozofi #i psihologi au c!zut de acord asupra faptului c! procesul de traducere este n esen"! unul pasiv, determinat de propriet!"ile psihologice ale stimulilor, de structura receptorilor #i a senzorilor sistemului nervos. ntr-un fel, ei au v!zut aparatul nostru senzorial lucrnd ca un dispozitiv de traducere cu mare vitez!Aceast! concep"ie a condus la dispute legate de ct de mult din acest dic"ionar este prezent la na#tere #i ct este produsul istoriei noastre de nv!"are. Un motiv al popularit!"ii nregistr!rii pasive a imaginilor percepute este apropierea de experien"ele noastre #i faptul c! n mod permanent, acestea ne ofer! ceva. Experien"ele noastre sunt imediate #i se simt direct. Ceea ce sim"im ne conduce la credin"a c! procesul de traducere trebuie s! fie automat #i construit n interior. Un prim argument mpotriva acestei pozi"ii este cel derivat din faptul c! experien"a noastr! despre lumea exterioar! este foarte selectiv!. Dac! am nregistra pasiv stimuli, lumea noastr! ar fi un haos de experien"e. De exemplu: atunci cnd cite#ti o carte, ai fi n acela#i timp con#tient de presiunea hainelor tale asupra propriului corp #i de toate sunetele din jurul t!u. De fapt, dintr-un infinit de stimuli care vin spre tine, suntem con#tien"i numai de anumite obiecte #i anumite atribute ale acestora. Oricine roag! dou! persoane diferite s! descrie aceea#i scen!, este surprins de faptul c! de cele mai multe ori vor descrie imaginea diferit; fiecare selecteaz! evenimente #i atribute diferite ale acestora. Avnd n vedere acest fenomen, ni se

recomand! s! fim ceva mai mult dect translatori pasivi. n realitate noi trebuie s! fim procesori activi ai informa"iei. Lumea nu ne este revelat! n mod fericit; mai degrab! juc!m un rol activ n crearea experien"elor noastre. Afirm!m din nou, experien"ele noastre despre lume sunt importante nu doar fiindc! ne ofer! cuno#tin"e, ci #i fiindc! ele formeaz! obiectivul cu care vom filma ulterior. Importan"a lor deriv! din credin"a c! evenimentele structurate #i stabile nu sunt izolate unul de altul, ci sunt legate ntr-un anumit mod n timp Este normal ca experien"ele noastre despre lume s! aib! sens, nct cea mai bun! cale de a releva importan"a fenomenului, este aceea de a ne imagina o lume care nu are sens, o lume n care ntmpl!rile se succed una dup! cealalt! f!r! nici o leg!tur! aparent!. O lume n care fiecare eveniment este o surpriz!. Nimic nu pare a fi familiar. Senza"ia general! este de haos. O asemenea stare a lucrurilor este att de str!in! de via"a de zi cu zi nct este foarte dificil! de imaginat. Experien"ele noastre sunt importante, de obicei, prin ceea ce au ele structurat #i stabil; prin faptul c! ne sunt familiare, dar ndeosebi prin existen"a unei leg!turi ntre ele n concluzie, experien"ele #i percep"iile noastre trecute joac! un rol absolut necesar n mbog!"irea cuno#tin"elor pe care le avem despre mediul nconjur!tor, despre lumea care are structur!, stabilitate #i importan"!. F!r! ele, ntmpl!rile nu au sens. Cu ele, percep"iile noastre definesc o lume previzibil!, o scen! ordonat! pe care putem ac"iona.5 Important este s" demont"m etapele unui anume proces #i s" citim sensurile din spatele unei ntmpl!ri. Recomandare Formeaz!-"i obiceiul de a rezerva cinci minute seara pentru una din cele mai importante ntlniri : ntlnirea cu tine ! S! ai la ndemn! o coal! de hrtie sau chiar un o agend!, un carne"el special n care si-"i notezi impresii. n ziua dinaintea unei activit!"i : Gnde#te-te la o persoan" pe care o admiri #i care !i inspir" o ncredere deosebit" #i pe care !i-ai dori s"-!i fie mentor sau s" i te asemeni (de la profesor la un erou dintr-o carte). Observ" felul n care vorbe#te, gesturile pe care le face, felul n care este mbr"cat, modul n care ncurajeaz" oamenii #i cum i ascult". Identific" dac" ncuraj"rile lui sunt formale sau specifice, are formule generale, magice, sau vorbe#te cu fiecare persoan" ntr-un fel anume. Descoper" gestul lui de ncurajare. Noteaz" ce diferente sunt ntre felul n care se comport" el #i felul n care te compor!i tu cu oamenii. Care sunt gesturile sau expresiile pe care le-ai prelua #i tu. Folose#te primul prilej ce !i se ofer" s" ntlne#ti o persoan" necunoscut". Elimin" orice gnd critic #i orice tenta!ie de a face evalu"ri. Observ" felul n care gnde#te #i vorbe#te. Arat"-i c" l accep!i a#a cum este. F" primul pas n a te dezv"lui #i observ"-i reac!ia. Cnd r"mi singur, con#tientizeaz" ce gust ti-a l"sat ntlnirea.
5

Albert H. Hastorf, David J. Schneider, and Judith Polefka, op. cit., p. 85.

Alege o ntlnire grea, care !i inspir" team". Vizualizeaz" scena. Prive#te u#a biroului pe care o vei deschide. ncearc" s" nu prive#ti scena imaginar" de undeva din exteriorul t"u. !i vezi hainele, !i sim!i corpul #i chiar auzi b"t"ile inimii. Deschide u#a, nainteaz", ntinde mna #i salut"-l. Aminte#te-!i de toate cheile de contact. Vizualizeaz"-te n timpul discu!iei. Preia atitudinea postural" n timp ce ascul!i cuvintele rostite de amndoi, ca #i cum ar apar!ine unei singure persoane. Ascult" cu toat" fiin!a ta. Relaxeaz"-te #i fii preocupat doar de n!elegerea mesajului. Nu pierzi nimic, dimpotriv", dac" socote#ti, cel pu!in o clip", c" persoana de lng" tine nseamn" mai mult dect tine. Accept" ideea c" valoarea ta st" n capacitatea de a te d"rui. Nu accepta ideea c" nu ai ce da : po!i d"rui un zmbet, un cuvnt, o mngiere.

ntreb!ri Care sunt calit!"ile receptorului? Cum influen"eaz! sentimentul apartenen"ei eficacitatea comunic!rii? Ce rol are percep"ia n procesul comunic!rii? Cum influen"eaz! mediul receptarea mesajelor?

Bibliografie Miege, Bernard , Societatea cucerit" de comunicare, Traducere de Adrian Staii, prefa"! de Mihai Coman, Ia#i, Editura Polirom, 2000, pag. 27. Hastorf, Albert H. , David J. Schneider, and Judith Polefka, Communicate! A workbook for interpersonal communication, p. 83-84. Rogers, Carl, R., Comunication, in Communicate! A workbook for interpersonal communication, p. 55-58.