Sunteți pe pagina 1din 210

[00 taotlt Stao[IS[U [orOIUU paruu .

[fiSliOO dOi(iO OUidiU OlUPUi [OJO[OfiU


QditUrn f n ~ t
bU[U Q ~ t ~ O O
o
A
)!.
+
-

[II
Cylinder
Cone
Wedge
Torus
--_._-----------------
EXTRUDE
REVOLVE
-----------_ .... ---
Slice
Section
Inlerphere
------_._------------_ ..
SOLDRAW
SOLVIEW
SOLPROF
Shade
Perpendiculara dintr-un punct A pe un plan P (Rag. 16)
(punctul A este exterior planului P)
Procedura este:
1/ UC5-u1 n planul P (axele XOY fie n plan)
2J dialogul:
Conmand: 1 ine
Specify fi rst poi nt: punctul A din
Specify next point or (Undo] : .xy
of ,
(need Z) : cu butonul-stnga..-use undeva in
Specify next poi nt or (Undo] : Enter (a perpendiculara)
Sisteme de coordonate (Rag. 5)
WCS = World Coordinate System (sistemul de coordonate universal)
UCS = User Coordinate System (sistemul de coordonate utilizator)
Regula minii drepte => Sensul
pozitiv trigonometric asociat
sensului pozitiv al axei X
Variabile de vizualizare (Rag. 8)
DISPSILH = silueta
(.DISPlay SILhuette"); valoare
1
FACETRES = va
loare
ISOLINES = Liniile izometrice; va
loare
20 => UCSICON 20
30 => UCSICON 30
Exprimarea coordonatelor n AutoCAD se
poate face att absolut (ex. 123 , 45 sau
123, 45, 67), ct relativ (ex. @123,45).
Coordonatele pot fi clasificate n carteziene (ex.
123,45), polare (123<45), cilindrice (1 23<45,67)
sau sferice (123<45<67) .
Hide
Flat Shaded
Gouraud Shaded
Punnd 123,45 ne referim la UCS, iar
punnd *123,45 ne referim la WCS.
Coordonate X,Y,Z
(F6 pe diferite sisteme de
iii Flat Shaded, Edges On
Q Gouraud Shaded, Edges On
/1 09.4934, 46.6926 , 0.0000
Calculator Geometric invocat cu I ca l (pag. 19)
mai importante:
III(P1,P2,P3,P4) => Intersectia dreptelor P1 P2 cu P3P4
ilp(P1,P2,P3,P4,P5) => dreptei P1P2 cu planul P3 P4P5
dpp(P,P1,P2,P3) => de la punctul P la planul P1 P2P3
nor(P1,P2,P3) => Versorul normalei la planul P1P2P3
(care nu mai impun introducerea argumentelor):
DEE = dist(end,end) => ntre ENDpoint-uri
ILLE = ill(end,end,end,end) => Intersectia dreptelor End12 cu End3-4
MEE = (end+end)/2 => Mijlocul dreptei End1 End2
NEE = nor(end,end) => Normala (versor) a dreptei End1End2
VEE = vec(end,end) => Vectorul definit de punctele End1End2
VEE1 = vec1 (end,end) => Versorul definit de punctele End1End2
- - ---
DEE MEE VEE
fl
. MEE
l I
/"

ENO
\ ENO
ENO ! '\
ENO --" -1
,
.....--- ENO
ENO J
- -- - -- -
ILLE NEE VEEl
f NEE
'\ / \
END4

-7\
ENO
END1 / \0,: .
EN02
VEE' \
EN03 ...., / . I

'e

'--. ENO ..... ---- ENO
Exemplu: construirea unui cerc al plan este paralel cu UCS-ul
curent (oarecare) iar centrul trebuie se afle la dreptei End1
End2 cu planul unui cerc dat prin trei Oua 10ua20ua3 este:
(Oirmand : CIRCLE
Specify cent er point for circle or (3P/ 2P/ Ttr (tan tan radiusl ]: 'col
Expression: ilp (end,end, quo,quo, qua)
Sel ect entity fo r ENO s nap: punctul Endl
Sel ect entity f or ENO s nap: punctul EndZ
Select entity fo r ENO snap: punctul Qual
Select entity f or ENO snap: punctul QuaZ
Selec t ent ity f or ENO s nap: punctul Qua3
Specify rad ius of ci re l e or (Oi amet er] : raza
Solids Editing
UNION
SUBTRACT
INTERSECT
Extrude Faces
Move Faces .
Offset Faces
Oelete Faces
Rolale Faces
Taper Faces
Copy Faces
Color Faces
Copy Edges
Color Edges
Imprint
Clean
Separate
Shell
Check
In
CI)
Grid F7 II Ortho F81 1 Polar F10 II Osnap F3 1

Prof. Dr. ing. ConsianUa
lucr. Dr. ing. Cemeliu piRvu
Cont. Dr. ing. Ee. Cristia. DOICIN
Cont. Dr. ing. OVIdiu MUPEI COJOCARIU
ALBUM DE PROIECTARE 3D
cu
AutoCAD
2004
Descrierea CIP a Bibliotecii a Romniei
Album de proiectare 3D cu AutoCAD I prof. dr. ing.
Constantin dr. ing. Corneliu Prvu,
conf. dr. ing. ee. Cristian Doicin, conf. dr. ing. Ovidiu
Alupei-Cojocariu - Fast, 2004
Bibliogr.
1. Constantin
II. Prvu, Corneliu
III. Doicin, Cristian Vasile
IV. Alupei-Cojocariu, Ovidiu
004.42 AUTOCAD
Tellnoredaclare Prof. Dr. ing. Constantin ST
Coperta ing. Bogdan
Editura FAST, 2004
Str. Popa Nan 161
- Sector 3
Telefon: 250-6906
Fax: 320-0545
E-mail: hcf@ew.ro
AutoCAD, AutoLlSP, MechanicalDesktop sunt ml1rci Tnregistrate ale firmei
Autodesk, Inc., din SUA
Editura, tipografia autorii nu nici o riJspundere juridiciJ, directl1 sau
indirectiJ, pentru eventualele pierderi pricinuite celor care folosesc
din aceastl1 carte datoritiJ interpretiJrii eronate, a superficiale, sau chiar
a unor de editare sau tipl1rire.
@ Copierea, multiplicarea utilizarea n scopuri comerciale a textelor
din aceastl1 carte sunt interzise acordul scris al Editurii FAST se pedepsesc
conform legilor Tn vigoare
____________________________ MEMO __________________________________
Modelare 30 (pag. 44)
ETAPE:
1/ Crearea volumelor interioare reunirea lor (volumul.cuprins")
2J Crearea volumelor exterioare reunirea lor
derea volumului anterior (.cuprins") din suma
3/ Aplicarea minore - canale, urechi, bosaje etc. -
sau lor la volumul principal realizat anterior.
STRATEGIE:
1/ cu la piesei de modelat - inclusiv cea -
ce pe deplin cum este Treceti apoi mai nti la crearea contururilor apoi
a volumelor pe care, cu respectarea etapelor de mai sus, le modelul.
Pe reuniune nu intersectarea volumelor.
2J O de lucru este aceea de a nota toate valorile numerice pe care
folosit efectiv la crearea modelului. Lista acestor valori va conduce la lista cotelor pe care le
de pus. Listele sunt 1 la 1, orice valoare la modelare trebuie se
pe desen sub forma unei cote, care poate fi sau Cnd
o este nu cote de la la margini, simetria este n mod
implicit. Atunci cnd o trebuie fie de la dect cel pe care-!
Ovs., cota este Pe ce pune cote pe desen (n layerul Cote - vezi
Desenul tehnic al piesei), bifa valoarea din lista pe care ntocmit-o la mode-
lare. astfel nu uitat vreo desenul este complet.
recomandate pentru culori/grosimi de linie la plotare (pag. 85)
nominalizat n caseta .Plot style table (pen assignments)" e bine
Culoarea
Red
Yellow (galben)
Green (verde)
Cyan (bleu)
Blue (albastru)
Magenta (violet)
Black (negru)
culorii
1
2
3
4
5
6
7
Grosimea (mm)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.5
Layerele din desen e bine culorile:
O - modelul 30 (White), nu apare n Layout
Axe - axele (DASHDOT, Reci)
Cote - cotele, textele, rupturile, traseele de (Yellow)
PH - liniile intrerupte (DASHED) din axonometrice (Yellow)
PV - liniile de contur din axonometrice (Green)
S1-D1M, S2-D1M etc. - nefolosite (Frozen), dar setate eventual pe Yellow
S1-HAT, S2-HAT etc. - (Reci)
S1-H1D, S2-H1D etc. - rar folosite, dar setate pe DASHED (Yellow)
S1-VIS, S2-VlS etc. - liniile de contur ale (Cyan)
V1-DIM, V2-D1M etc. - nefolosite (Frozen), dar setate eventual pe Yellow
V1-H1D, V2-H1D etc. - rar folosite, dar setate pe DASHED (Yellow)
V1-V/S, V2-VIS etc. - liniile de contur ale vederilor (Cyan)
VPORTS - conturul viewport-urilor (White) comutate pe OFF
Desenul tehnic al piesei (pag. ro
nainte de a trece n tab-ul Layout, UCS-ulul, sau numai memorati-o.
numele layerului n care se modelul 30 (de layerul O). Pe baza UC5-ului se va crea
prima care va fi o Aceasta este Parent View, urmnd ca se
bazeze pe aceasta, fie este vedere, fie
cunoscut UC8-uI, tab-ul Layout. n caseta .Plot style table (pen assignments)" care
apare automat alegeti prestabilit pentru grosimile liniilor. Cnd ati terminat
butonul .OK", pe foaia apare prima a piesei la o care umple foaia.
acest viewport, pentru a crea prima folosind comanda SOlVlEW cu optiunea U:
Command: solview
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: u
Enter an option [Named/World/?/Current] <Current>: Enter
Enter view scale <1>: Enter sau scara (de ex. 0.5 pentru scara 1:2)
Specify view center: centrul noii oriunde pe .foaia"
Specify view center <specify viewport>: eventual alt punct
.. tatonare pentru aranjare mai a
Specify view center <specify viewport>: Enter
Specify first corner of viewport: un al ferestrei
Specify opposite corner of viewport: al ferestrei
Enter view name: v1 (sau alt nume, preferabil alfabetic fnainte de .VPORTS")
UCSVIEW = 1 UCS will be saved with view
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: Enter
celelalte cu comanda SOLVIEW optiunea O, S sau A:
Command: solview
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: o, s sau a .. etc ..
de tip cu sunt create conturul zdrentuit al rupturii sub forma unei
polilinii nchise n layerul special RUPTURA, iar pe folosind comanda VPCLIP:
Command: vpcl ip
Select viewport to clip: viewport-ul dreptunghiular I
Select clipping object or [Polygonal] <Polygonal>: conturul
n final, layerul RUPTURA va fi comutat pe OFF (bec stins) n loc de a fi nghetat (fulg de nea).
ati pus valoarea variabilei de sistem HPNAME n ANSI31.
comanda SOLDRAW aplicati-o pe toate viewport-urile create acum. e necesar, la
schimbati valorile variabilelor HPSCALE HPANG.
tipul de linie allayerelor .-HIO" n OASHEO folositi apoi comanda LTSCALE pentru a
le aplica desimea (ex. LTSCALE 0.25). Faceti curent layerul VPORTS.
n layerul VPORTS, dati comanda MVIEW (alias MV) viewport-ul pentru ve-
derea Intrati n viewport (Model Space) folositi comanda 3DORBIT sau un
icon de vedere din Toolbar-ul View pentru a piesa n pozitia Dati coman-
da SOlPROF selectati solidul din viewport. nainte de a din Model Space schimbati pe Frozen
starea .Current VP Freeze" pentru layerele O PH. Reveniti n Paper Space.
Cote facetH curent, apoi nghetati layerul VPORTS (sau punetH pe OFF).
nghetati layerele .-HAT" pentru a trece la cotare. lucrati cu AutoCAO 2002,2004 (sau mai
nou), cotele n Paper Space, pe deasupra viewport-urilor (invizibile), folosind Osnap-uri
Polar. Tot n layerul Cote veti pune notatiile de sectiuni, textele cu note tehnice etc.
layerul Axe cu tipul de linie OASHOOT trasati toate axele folosind setarea Otrack (F11).
Capitolul 3. Modelarea ..................................... 29
create prin thickness .................................... 29
Comanda ELEV ............................................ 29
Caseta Properties .......................................... 30
Comanda MATCHPROP ..................................... 30
Un exemplu ............................................... 30
elementare (3DFACE. PFACE) ............................ 31
regulate (30) .......................................... 32
de tip regiune (REGION) ................................. 33
booleene aplicate pe regiuni ........................... 33
de tip relief ............................................ 33
generate .............................................. 34
rulate - RULESURF ................................ 34
tabulate - TABSURF ................................ 34
de - REVSURF ............................. 34
Cuprins
bazate pe curbe de contur - EOGESURF ............... 34
Capitolul 4. Modelarea solidelor ........................................ 35
Corpuri simple ................................................. 35
Generare de solide .............................................. 36
Cuprins ............................................................. 1
Introducere .......................................................... 3
vedem care e . ................................. 3
Cui se cartea .......................................... 4
De ce trebuie carte ............................. 4
autorilor .............................................. 4
Cu ce versiune de AutoCAD s-a lucrat? ............................. .4
Capitolul 1. Unelte .................................................... 5
Sisteme de coordonate ............................................ 5
Extrudare (EXTRUOE) ...................................... 36
(REVOLVE) ....................................... 36
Compunere/descompunere de solide ............................... 36
Reuniune (UN ION) ......................................... 36
(SUBTRACT) ...................................... 37
Intersecta re (INTERSECT) : .................................. 37
Interferare (INTERFERE) .................................... 37
(SUCE) ............................................. 37
Prelucrare de solide ............................................. 37
Exprimarea coordonatelor ......................................... 6
Vizuatizare ..................................................... 6
Comanda VPOINT ................ " ......................... 6
Comanda DVIEW ........................................... 6
Comenzile 3DORBIT 3DCORBIT ............................. 7
Comanda SHADEMODE ...................................... 8
Variabilele DISPSILH. FACETRES ISOLINES .................. 8
Comanda VPORTS .......................................... 8
Comanda VIEW ............................................ 10
pseudo-3D: axonometrie ................................ 11
Racordare (FILLET) ......................................... 37
(CHAMFER) ......................................... 38
speciale ................................................ 38
printr-un corp (SECTION) ............................ 38
.............................................. 38
Aliniere (ALlGN) ........................................... 38
Oglindire 30 (MIRROR30) .................................. .40
Rotire 3D (ROTATE3D) ..................................... .40
Tablou 3D (30ARRAY) ...................................... 40
Editarea a solidelor ...................................... 41
Acestea sunt toate uneltele din AutoCAO? ........................... 13
30 ......................................... 14
Capitolul 2. liniare ................................... 15
Utilizarea modurilor OSNAP ....................................... 15
Filtre de coordonate ............................................. 16
automate n AutoCAO ..................................... 17
Calculator geometric n AutoCAO .................................. 19
O 30 ......................................... 22
Un exemplu sugestiv - Montaigne Russe ............................. 25
Extrude (Face) ............................................. 41
Move (Face) .............................................. 42
Offset (Face) .............................................. 42
Delete (Face) .............................................. 42
Rotate (Face) ............................................. .42
Taper (Face) ............................................. .42
Copy (Face) .............................................. .42
Color (Face) ............................................... 43
Copy (Edge) .............................................. 43
- 1 -
Color (Edge) .............................................. 43
Imprint (Body) ............................................. 43
Clean (Body) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 43
Separate (Body) ........................................... 43
Shell (Body) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 44
Check (Body) .............................................. 44
Un exemplu complet de modelare 3D ............................... 44
Strategie ................................................. 44
Modelare .......................................... 44
Despre modelarea ansamblurilor ................................... 48
Modelare 3D pentru imagini 2D .................................... 48
Capitolul 5. Desenul tehnic al modelelor 3D ............................... 49
Fundalul de lucru ............................................... 49
Proiec!ii realizate manual ......................................... 52
.............................................. 55
Comanda SOLVIEW ........................................ 55
Comanda SOLDRAW ....................................... 57
Cota re pe viewport-uri ........................................... 63
Linii de .................................................... 63
Concluzii ............................................... 65
particulare .............................................. 66
n trepte .......................................... 67
............................................ 67
Sec!iune ...................................... 68
- .................................. 69
- .................................... 69
Sec!iuni suprapuse, intercalate deplasate ...................... 70
Cota rea 3D ........................................... 72
Cota rea cu AutoCAD 2004 ........................................ 74
Cote puse direct ........................................... 75
Un exemplu concludent ...................................... 76
Un bonus - cota rea diametrelor .................................... 86
Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Capitolul 6. Album de exemple ......................................... 91
Modelarea piesei 100 ..... " ..................................... 91
Anexa A - Programul DIMISO.LSP ..................................... 195
Anexa B - Programul DIM3D.LSP ...................................... 199
Bibliografie ........................................................ 203
-2-
Introducere
Motto
imaginatia Dvs. este
limita a ceea ce
face cu AutoCAD!
Capitolele de fie domeniile, fie etapele lucrului n tridi-
mensional (sau, cum i zice acum prin consens lumea, Abordarea prie-
pe lucrurile. Omul trebuie mereu pro-
blema: de ce trebuie chestia asta? O fi bat capul?
Pentru a motiva pe tot parcursul acestei se de la n loc
de a se spune sec: procedura asta face treaba asta, se ncepe de la o necesitate, iar
abia apoi se care e procedura care ne permite s-o Pe
aduce un ritm mai alert, o frazare mai mai incitan-
altfel spus, o
Pe a tuturor aspectelor privind modelarea 3D, o
a autorilor este suma de 100 exemple de piese - de la foarte simple la foarte
complicate - concepute verificate cu scrupulozitate, pentru a pune la ndem-
na cititorului nu numai teorii, ci materialul de lucru necesar.
vedem care e
Primul capitol uneltele cu care n 3D. Sunt prezentate
comenzile icon-urile care stau la pentru a lansa o
sau alta. Se aici pe mijloacele de vizualiza re a modelelor 3D,
fiind degeaba astfel de nu le putem vedea si nu putem
face pe le le
n capitolul al doilea sunt tratate problemele 3D referitoare la srme fire. Nimic
nu are grosime ci doar n Aici locul problemele
din Geometria n de tip punct, plan. Cum putem unei
drepte cu un plan? Care este perpendiculara a drepte disjuncte? Care
-3-
este de la vrful turnului Eiffel ia mijlocul primei trepte a esplanadei Palatului
Chaillot din Trocadero? Si altele ... Exemplul final o pro-
- proiectarea unui circuit Montaigne Russe - care se la
tematica acestui capitol.
Capitolul al treilea suprafetele. Dorim uneori nvelim un volum, astfel
nct sale plane sau curbe fie opace, ne pese de Este cazul
a obiectelor cu a acelor caracterizate
prin dimensiuni, cea de-a treia fiind
Atunci cnd toate cele trei dimensiuni sunt comparabile ne
abia atunci vorbim de modelare de volume. Este obiectul capitolului al
patrulea. Descoperim aici mijloacele de editare a volumelor mo-
delate, dar - cel mai adesea ignorate - prin care putem ne
facem mai Capitolul se ncheie cu prezentarea unei complete de
la A la Z pentru o din domeniul mecanice.
n capitolul al cincilea, foarte consistent, dar aproape inexistent n
care sunt de a realiza cu AutoCAD din desenul tehnic: vederile
Vom afla cu interes virtutea este de a nu redesena nimic din conturul
piesei si nici de a hasura de ci de a folosi exclusiv mijloacele oferite de AutoCAD
pentru a proiecta piesa a o corect pe desenului. Liniile pe care sun-
tem le noi sunt cotele, liniile de liniile speciale de la filete, ca
elementele de tip chenar, indicator, note tehnice etc. Sunt aplicate toate aceste taine pe
exemplul modelat la capitolul anterior, dar pe alte exemple, a autorilor
fiind de a transmite pertinente pentru a elucida orice aspect ct de ct obscur.
O parte este de reprezentarea cu AutoCAD a tuturor tipurilor de
particulare definite n standardele Nu numai acestea sunt ele n sine
dar parcurgerea lor ne va permite lejer orice
eventuaf n acest capitol, care ne-ar n practica de proiectare

Finalul capitolului un exemplu complet de realizare a pen-
tru o Sunt concentrate aici toate oarecum disparate disecate
prezentate de-a lungul capitolului, astfel nct cineva interesat de aceste proceduri le
la un loc le poate consulta integral spre a le folosi atunci cnd
efectiv la un caz real.
in ultimul capitol nu mai de 100 de exemple de piese modelate,
ordonate in principiu complexitate, pe care le singuri in
cazul n care cu n modelarea 3D. Capitolul ncepe cu
un alt exemplu de modelare tratat complet: este chiar piesa 100, cea mai din
cartea. s-o pe aceea atunci vom putea cu certitudine le
pe celelate 99' temeinic de lucru! Azi una, mine alta,
la n ntregime problematica Gata, din momen-
tul acela aici, dar n SUA sau Australia! Ce n nu
n ori Desenul tehnic este limbajul universal al inginerului!
Ca supliment, anexele programe scrise n AutoLlSP, care pot servi
att pentru uz curent, asigurnd n proiectare, ct si ca model pentru
utilizatori, spre a ncerca singuri unelte pentru executarea a
procedurilor de
Cui se cartea
observa repede lucrarea se n principal (implicit de la
de profil mecanic). absolvit facultatea, ori nici nceput-<> -
dar n domeniu - Nu ne n nume de
mici care se preponderent acestei categorii sociale (defavorizate
dar demne!). Ce ca
Venind la cestiune, este starea de veghe atunci cnd
asistate. Nu va fi suficient aceste chestii
mbrtigate seara, la culcare, cumva in candoarea de
visele ce vor urma vor de la sine ... mna pe mouse pe tas-
mai vreo carte n STAS-urile
responsabili! Industria are nevoie de voi! Vedem cum suntem
de (sub)produse din cu mai dect a
pasivi la importuri dezonorante. De acord, rahat cu fistic din Turcia, sunt
mai buni ca noi la asta... Dar ghilotine? Ori numai menghine sau extractoare de rul-
E drept, dar se sfarm in mini cnd incerci le
Aproape tot ce este disecat n carte se desigur, in manualele de
care pachetul AutoCAD. Ar fi cu totul lipsit de spirit comercial un pro-
de software - iar Autodesk este ultimul dintre - nu ar prezenta n
nunt tot ce poate face pachetul pe care l vinde. este dincolo de faptul
acolo limba este engleza, materialul este sec, succint impersonal. Omul
aceast are aceste Punct. Nu sunt prezentate va-
inedite, artificii, tocmai aspectul uman inventiv al
in proiectare a unei unelte att de puternice cum este calculatorul dublat cu programe.
Altfel spus, manualul de este un de calitate, dar nu o lucrare n Este
ntre o Carle de bucate de Sanda Marin o Gastronomie de ...
autorii sunt ingineri acolo ei, nu scriitori de romane.
ici colo sunt ncercate figuri de stil ori intortocheturi de cuvinte - limba
are savoarea ei de - asta nu ne apropiem de un Radu
Anton Roman, fie clar!
Cititorul este liber o carte sau alta, dar vrem credem n timp, se va
orienta mai spre ca aceasta, a constatnd cu
dea seama, comod materii consistente ...
De ce trebuie carte
ingineri mecanici cel motive principale ca
cartea de
1/ nici o carte de profil nu chestii att de subtile precum, ntre altele,
transpunerea in desene tehnice a - vederi - corespun-
modelelor 3D ale unor piese cu specific mecanic;
21 doar aici att de multe exemple de modele 3D din domeniul mecanic pe
care abilitatea de a le realiza.
- 4 -
autorilor
da curs noastre de a aprofunda ideile exemplele prezentate in
capitolele ce da seama s-a lucrat mult si responsabil la
carte. Autorii sunt cadre didactice la Catedra Tehnologia de Masini de la
Universitatea POLITEHNICA din sunt cu munca. Ei au introdus, de
fapt, disciplinele de Proiectare n Romnia din 1990. Ulterior acestea s-au
n toate centrele universitare unde tehnic sau de
Toate textele din carte au fost concepute scrise de Prof. Dr. ing. Constantin
STNCESCU. crearea a 100 de piese model a constituit tema lor
ALBU (specializarea TCM) Dorin BNDEA (specializarea ISP),
2000 a Ingineria Managementul Sistemelor Tehnologice din UPB, de
Prof. Dr. ing. Constantin STNCESCU. Ideile pentru cteva dintre aceste piese se
printre cele de la
Tema a fost apoi la alt nivel, modelarea pieselor fiind cu
autori: lucr. Dr. ing. Corneliu PRVU, Conf. Dr. ing. ec. Cristian DOICIN
Conf. Dr. ing. Ovidiu ALUPEI-GOJOCARIU. autorilor apar la fiecare desen de
din partea de Album. Ulterior, pentru a ne asigura s-a uniformizat tratarea si
s-au eliminat pe ct posibil erorile, toate cele 100 de piese au fost remodelate de
Prof. Dr. ing. Constantin
Suntem siguri tot se vor mai erori. Errare Humanum Est ... le
de veste la hcf@ew.ro ca le in viitoare. Vom
n acele pe cei care ne-au ajutat, deci ...
sugestii relativ la formatul grafica, densitatea, stilul,
(sau neintelegerea) a procedurilor, ntr-un cuvnt tot ceea ce
atunci cnd s efectiv dup carle.
Cu ce versiune de AutoCAD s-a lucrat?
mai spunem n aproape lucrarea a fost versiunea AutoCAD
2000 - cel mai popular pentru platforma Windows. Doar la capitolului 6 sunt
prezentate pe larg si de profil aduse de versiunea - AutoCAD 2004.
Altfel spus, tot ce este n carte poate fi cu AutoCAD 2000, dar sunt destule
care ne n AutoCAD 2004 nct fim pentru a folosi
versiune.
in timp ce se lucra la finalizarea pe data de 17 februarie 2004, Autodesk a
oficial noii versiuni AutoCAD 2005. Neavnd nici un fel de
privind versiune, nu am abordat-o in nici un fel.
Autorii, februarie 2004
Capitolul 1. Unelte
Se presupune cititorul este acomodat cu lucrul n 20 cu AutoCAO. Nu mai
n detalii, nu mai procedurile de lucru elementare.
ne reamintim care sunt uneltele de lucru de care dispunem, nu-i
ne la (cu aparat "ISIS"), uneltele sunt creionul guma, rigla, com-
pasul, raportorul, florarul, eventual ... gata! La calculator, n schimb, dis-
punem de enorm de multe "unelte", dintre care putem enumera:
Generarea de elemente grafice dintre cele mai diverse: texte n felurite
formate, grafice simple (dreptunghiuri, poligoane regulate, elipse etc.)
sau complexe (curbe spline, solide 30 etc.)
Copierea sau mutarea elementelor grafice n cadrul desenului
Multiplicarea a elementelor grafice n tablouri rectangulare sau circulare
(ARRAY)
Oeformarea a elementelor deja desenate (STRETCH, PEDIT -+ Spline)
Salvarea grupurilor de (BLOCK) refolosirea lor n desen sau n
altul (INSERT)
Salvarea desenului sub posibilitatea de transmitere alt
utilizator pe CD sau prin Internet
Crearea rularea de programe utilizator n diverse limbaje de programare
(AutollSP, ARX, YlSuai Baslc) pentru a genera desene ntregi sau a elimina munca

Posibilitatea de transfer a datelor un program (de calcule cu elemente finite,
de reprezentare sau de sau un utilaj unelte
de cu sau
sau de prototipare)
dovezi? n prezent, aproape toate institutele de din Romnia au
la au trecut la utilizarea a calculatoarelor. Acolo unde
nu s-a petrecut fie n curnd a se face, fie anga-
vrstnici care nu doresc (sau nu pot...) schimbe stilul de lucru -
este
Oricum, nu este nevoie aducem alte probe n favoarea calculatorului, din moment
ce chiar Ovs. investit bani carte!
revenim, la unelte vedem ce mijloace putem folosi la proiectarea
30. n primul rnd, trebuie ne asupra sistemelor de coordonate ce pot fi
utilizate pentru realizarea de att 20 ct mai ales, 30. Apoi trebuie
vedem cum se poate face exprimarea coordonate/e/or atunci cnd vrem
diverse puncte din 30. cunoscute aceste elemente, vom afla care sunt
de vizuslizare a pe care le vom crea. n fine, toate acestea ar
fi inutile nu am care sunt constructiile 3D pe care le putem crea.
Tematicile subliniate enumerate aici fac obiectul ce
ultima dintre ele este aici la modul general, pentru va fi pe
larg n restul capitole lor din lucrare ...
- 5 -
Sisteme de coordonate
n AutoCAO dispunem de sisteme de
WCS = World Coordinate Syatem (sistemul de coordonate universal)
UCS = Uaer Coordinate Syatem (sistemul de coordonate utilizator)
n timp ce primul sistem este nemodificabil, imuabil, al doilea poate fi orientat liber,
potrivit utilizatorului, fie raportat la WCS, fie la UCS-ul curent.
cnd AutoCAO, cele sisteme sunt suprapuse. Acest lucru este
sesizabil literei W care apare pe cunoscutul icon al UCS (vezi fig. 1-1). Putem
manipula amplasamentul icon-ului folosind comanda UCSICON. Aceasta

Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin] <ON>:
unde:
ON = impune ca icon-ul pe ecran (implicit)
OF = icon-ul
A :::: pe toate viewport-urile active nu doar pe viewport-ul curent
N = impune ca icon-ul se afle pe ecran n stnga jos, chiar atunci cnd ori-
ginea este n ecran (implicit)
OR = impune ca icon-ul fie plasat n origine atunci cnd acest lucru este posi-
bil (cnd originea este n ecran), altfel l n stnga jos
Faptul icon-ul se la un moment dat chiar n origine este sem-
I 11L2> I nalat de auciul;ra 1n el, cum se vede In fig. 1-1.
Faptul privim dinspre a axei Z este sem-
+ x nalat de dintre liniile care cruciulita (ele apar n cazul
- cnd Sigur orientarea axelor X Y este n
1-1 acest caz, cum se vede n fig. 1-2. Eliminarea celor linii ne sare

n ochi ne imediat seama ceva este schimbat (n ... ). cum
vom vedea, nu este recomandabil cu UCS-ul n
este derutant.
Revenind la a UCS-ului n dorite de noi, tre-
Fig. 1-2 buie vorbim despre chiar UCS. Dnd comanda UCS
putem face uz, cum se de mai multe La fiecare dintre ele,
n AutoCAO este suficient introducem unul sau caractere.
Printre altele, putem folosi
O = Cere noile coordonate ale originei de sistemul UCS curent)
3P = Cere trei puncte pentru a defini noul UCS: primul punct va fi noua origine, al
doilea va defini + a noii axe X, iar al treilea va indica n ce parte se
semiplanul +XOY al noului UCS
X, Y sau Z = Cere unghiurile (cu sensuri trigonometrice) cu care
UCS-ul in raport cu axele X, Y, respectiv Z (vezi fig. 1-4, mai jos)
P Readuce UCS-ul n imediat celei curente; sunt ma-
ximum 10 anterioare
S = Cere un nume UCS-ul curent sub acel nume
R Cere un nume UCS-ul salvat sub acel nume
O = Cere un nume UCS-ul salvat sub acel nume
v = UCS-ul potrivit actuale ale ecranului monitorului
ale curente)
.08 sau E = Cere selectarea unui obiect (entitate) care poate defini un UCS (cum
ar fi un cerc sau un arc de cerc, dar nu un solid 30)
lA = Cere capetele noii axe l; primul indicat va fi noua origine
? = UCS-urile salvate cu S
<World> ::: Ignorarea prin <Enter> a de mai sus, duce la revenirea
UCS-ului pe WCS
Din vom folosi foarte mult comanda UCS, cele mai folosite
3
iYI I
uCS/3P 1. I I

y 1
1 . __ .1'"
'. 2
UCS/V
/
0.
EC3>
initiallWCS)
ale sale in fig. 1-3. Am trasat un para-
lelipiped n raport cu WCS. Apoi am dat coman-
da VPOINT (despre care vom discuta imediat) ca
dintr-un unghi potrivit am folosit
unea 3P ca UCS-ul punctele 1, 2,
3 date n ordine. Efectul se
n final, ca scriu pe textele explica-
tive, am reorientat UCS-ul astfel:
1. Cu UCS I O am ales noua origine undeva
n dreapta paralelipipedului
2. Cu UCS I V am orientat UCS-ul potrivit
Fig. 1-3 ale comenzii UCS XV ale oarecare din care pri-
r------r----------, vim acum paralelipipedul.
Fig. 1-4 Sensul pozitiv trigonometric
asociat sens ului pozitiv al axei X ')
Pe de parte, ca o prin
care identifica rapid sensul trigono-
metric asociat unei axe, n fig. 1-4 apare cazul
axei X. mna ca n
orientnd degetul mare n sensul pozitiv al axei
X, atunci celelalte degete sensul
trigonometric pozitiv de rotire n jurul
axe. Evident pentru celelalte axe
identic. nu pentru asta
mna exact la
Exprimarea coordonatelor
cum se exprimarea coordonatelor n AutoCAD se poate face att abso-
lut (ex. 123,45 sau 123,45,67), ct relativ (ex. @123,45). Acestea pot fi clasificate n
carteziene (ex. 123,45), polare (123<45), cilindrice (123<45,67) sau sferice (123<45<67).
Pe de parte, ca coordonatele au ca UCS. Putem totusi le
oricnd la WCS prin includerea prefixului .,*" (asterisc). De
123,45 ne referim la UCS, iar punnd *123,45 ne referim la WCS. Sigur are rost
astfel doar UCS '" WCS.
") cum am realizat imagine? Am luat un creion n mAniJ am scanat mAna n pe care
o ApoI am Importat ImagInea n AutoCAD (cu comanda IMAGE) am desenat liniile!
- 6-
Vizualizare
Comanda VPOINT
Avnd acum n definirea manipularea UCS-urilor, vedem cum putem
face ca privim n 30 modelele la care
O de vizualiza re 30 este VPOINT. Aceasta permite alegerea unui
punct de vizualizare (View prin simpla indicare a coordonatelor sale, considernd
punctul vizat este originea, ca n fig. 1-5. Mai exact, este vorba de a introduce triple-
ta de valori Xv, Yv, Zv care coordonatele punctului V din care un observator
originea.
'y
comanda VPOINT primim lista de
Rotatej<View point> <0.0000,0_0000,1.0000>:
unde:
R = Cere unghiurile de n planul XY (sau
azimutul, trigonometric de la axa X) respec-
tiv, unghiul de ridicare de planul XY
<View Point> = Valorile ce compun tripleta
de coordonate ale lui V
Acuma, mai comod este altfel: n loc de a
'--__________ ....1 la aceste <Enter>. Ca efect, pe ecran
Fig. 1-5 Datele comenziiVPOINT apare o imagine n genul celei din fig. 1-6.
Fig. 1-6 Tnpodul dinamIC
triedrul tridreptunghic - sau tripodul - asociat cu un sis-
tem de cercuri. Plimbnd mouse-ul n zona cu cele
cercuri care se vede), tripodul se ideea
este cele cercuri o Mai
exact, centrul cercurilor este polul nord al acelei sfere,
cercul mic este ecuatorul, iar cercul mare este ... polul
sud. Este ca cnd o n felii, lua
coaja pe se o nu
poate fi n plan, dar aceasta poate fi o cale
de aproximare. Cert este n
interiorul cercului mic n emisfera
planul XoY dinspre partea a axei Oz. Cel mai bine - ca si in att ea alte
cazuri - este cele spuse aici singuri asupra li-
bertatea care axele dinamice dispar revine imaginea
din punctul de vedere astfel ales.
Comanda DVIEW
o cale de a alege o de vizualizare 30 este cea care se pe
comanda DVIEW. Practic, folosind in loc de a roti dinamic un tripod,
rotim chiar piesele modelate de noi. din acestea pot fi multe si com-
plexe, mai nti ni se cere alegem care dintre ele obiectul comenzii:
Sel eet objects: din desen
CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/ Hide/Off/Undo/ <eXit>:
unde:
CA = alegerea a camerei (foto) din care este

TA::: alegerea a punctului (target) care se
O ::: de la la prezentarea n
PO ::: alegere (prin coordonate) a camerei
PA::: "pan" de
Z ::: "zoom" de
TW ::: rotirea a figurii n jurul unei axe perpendiculare pe ecran
Cl ::: eliminarea elementelor din prim plan (Front) sau din fundal (Back)
H ::: ascunderea liniilor elementelor selectate n sesiunea
DVIEW
O ::: eliminarea n
U ::: anularea ultimei DVIEW
X ::: din DVIEW
Sunt necesare cteva legate n principal de reprezentarea n
Atunci cnd comanda VPOINT alege o de privire totul este OK.
Nimic din ceea ce compune desenul nu EI se va regenera n mod
tor. pentru a prezenta obiectele din unghiul dorit. Pe de parte, din moment ce
prezentarea este nu n nici un fel de la care privim obiectele;
totul este legat simplu de o
n schimb, atunci cnd dorim privim obiecte n problema care
se pune este de a stabili de la ce privim acele obiecte. De ce? Pentru
liniilor din desen se Acestea diverse, care le fac nu
mai fie paralele, chiar n realitate ele sunt paralele. Apare de "punct de
un punct aflat la orizont, spre care converg liniile tabloului. ntreaga pro-
mai mult de Arhitectura sub artei, ca domeniu,
n general, dar o parte a ei poate fi dintr-un punct de vedere ingineresc.
Deci, atunci cnd un aparat foto poze, n fotografie au
linii neparalele - ce - deoarece unghiul din care luat poza a dat aces-
te efecte. De altfel, nici nu putem privi lumea altfel dect n
ntre de cale n lungul lor, nu cu
nimic faptul ele par a se ntlni, bine sunt paralele.
Prin comanda DVIEW stabili simplu ori O) ori camerei
a punctului (evident dintre ele). De se face
pe seama camerei n lungul liniei deja fixate, deci nu a Rezultatul este
reprezentarea n
Liniile care compun imaginea sunt calculate astfel nct se respecte
reprezentarea n De aceea nu putem facem mai nimic cu atun-
I
ci cnd sunt astfel prezentate. Trebuie imaginea pe
care o este un tablou. Atta timp ct imaginea este n perspec-
n locul icon-ului controlat prin comanda UCSICON apare un marcaj
specific, cum se vede n fig. 1-7. Ca la prezentarea para-
pentru a putea desenul, da comanda DVIEW
Fig. 1-7Icon-ul Off (sau, mai simplu, comanda PLAN).
Perspective
- 7-
Acum vedem ce este cu Clip. n "to clip" "a
decupa". facem o prezentare n dorim anumite obiecte
care privelistea (deci sunt n prim plan), sau o inutil (unele din fundal),
putem alege CLip a lui DVIEW cu care vom face dorite cu Front
respectiv, Back. Acestea se vor evident comenzii DVIEW. Ca
de ele, vom da din nou comanda DVIEW cu F sau B apoi vom
introduce Off, sau direct comanda PLAN.
Comenzile 3DORBIT si 3DCORBIT
cu AutoCAD 2000 au noi unelte pentru vizualizare 30.
Acestea sunt introduse prin comenzile 3DORBIT I I 3DCORBIT I 1, ale
icon-uri sunt cele nainte de a da una dintre aceste comenzi selecta o
parte dintre din desen. Ca la DVIEW, numai acestea vor face obiectul comen-
zilor. nu nici o atunci toate obiectele din desen vor
participa la vizualizare. ntre 3DORBIT 3DCORBIT este a doua
obiectele n chiar ce dispare.
ncepem cu 3DORBIT. (sau icon-ul aso-
ciat), pe ecran apare un cerc verde cu patru plasate n iar cursorul
diverse locul unde se imagine n fig. 1-8 (am
umbrit exteriorul cercului mare ca se mai bine).
cursorul n interiorul cercului, atunci acesta este reprezentat printr-o
de arce cu (1). acum butonul stnga al
mouse-ului (click) deplasndu-I cu el (drag) vedem putem manevra liber
vizualizarea. pe care trebuie s-o avem ar fi cercul cel mare ar fi de fapt o
2
8
4
-E;-
1

3
3 I
0
I
(O)
I
I
4
Fig. 1-8 Efectul al comenzii 3DORBIT
modelului nostru, iar noi am roti cu mna
ducem cursorul in afara cercului mare, acesta forma 2, sugerndu-ne
facem o rotire n jurul unei axe normale la ecran. prin drag in afara
cercului mare rotim imaginea n jurul centrului cercului mare.
click & drag dintr-unul din aflate n din
stnga sau dreapta ai cercului mare, atunci cursorul forma 3, iar vizualizarea
poate fi pe n jurul unei axe X care trece prin centrul cercului mare.
n fine, c/ick & drag dintr-unul din aflate n cu a-
de sus sau de jos ai cercului mare, atunci cursorul forma 4, iar vizualizarea
poate fi pe n jurul unei axe Y care trece prin centrul cercului mare.
Pe timpul ct comanda 3DORBIT este nu edita desenul. Ca
oricnd tasta <ESC> sau butonul dreapta al mouse-ului Exit. n acest
ultim caz, efectul va fi aparijia menu-ului prezentat anterior n fig. 1-8, ale
produc adesea alte submenu-uri. Dintre acestea, cel mai important este cel ilustrat n
"Shading Modes" (moduri de umbrire). Variantele lui sunt:
Wireframe = cadru de transparent (ilustrarea a solidelor 3D)
Hidden = linii ascunse (modul ilustrat in fig. 1-8)
Flat Shaded = mod de umbrire n trepte, pentru corpuri poliedrale
Gouraud Shaded = mod de umbrire pentru corpuri rotunde
Flat Shaded, Edges an Gouraud Shaded, Edges an = ca precedentele, dar
cu includerea muchiilor
Comanda 3OCORBIT un ecran similar cu cel din fig. 1-8, dar efectul este
mult mai spectaculos. Alegnd orice punct de pornire pentru click & drag, "brnci"
la in sensul dorit, iar imaginea va ncepe efectiv se n acel sens,
starea de ce o Dvs. explicit, folosind fie tasta <ESC>,
fie c/ick oriunde n zona de desenare. Viteza depinde de "brnciu!" pe
care I la nceput. Exersarea acestei manevre rapid.
Z De notat ambele comenzi (300RBIT 3OCORBIT) un
X nou icon al axelor, colorat sugestiv ca n fig. 1-9. Acesta se supune
el comenzii UCSICON la nceput se cu
obiectele noastre. n origine comenzile 3DORBIT si
3DCORBIT ca
Comanda SHADEMODE
doriji, face ca acest icon permanent. Pentru asta folosi
comanda SHADEMODE care
20 wireframe/30 wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/gOuraud+edges
unde:
2D = icon-ul (fig. 1-1), iar modelele sunt cadre
3D = icon-ul 3D (fig. 1-9), iar modelele sunt tot cadre
H = icon-ul 3D (fig. 1-9), iar modelele au linii ascunse
F = icon-ul 3D (fig. 1-9), iar modelele sunt umbrite plan, n trepte
G = icon-ul 3D (fig. 1-9), iar modelele sunt umbrite plan au muchii
G = icon-ul 3D (fig. 1-9), iar modelele sunt umbrite gradat si au muchii
Acestea sunt pozitii de vizualizare oarecare. alege si pozitii fixe folosind bara
de unelte Viewpoint n fig. 1-10. Prima de icon-uri cele 6 po-
- 8 -
Fig. 1-10
aliniate cu axele (Top
= de sus, Bottom = de
jos,Left = din stnga etc.),
iar a doua reprezin-
4 izometrice.
cum se
izometrice axele echidistante (Ia 120
0
n plan). acomoda
cu acestea nct nu mai trebuie altceva ... Ca nu omit ceva, primul icon per-
mite salvati sub cte un nume propriile Dvs. (views), iar apoi le
pe baza numelui. Aceste nume sunt cu desenul, astfel nct
un view cu numele "balcon" sau "terasa2" creat anterior poate fi oricnd restaurat.
De notat orice de unelte (too/bar) poate fi ducnd cursorul pe ori-
care alta deja butonul din dreapta al mouse-ului, urmnd
bara de unelte Ulterior putem muta bara de unelte oriunde pe ecran, sau o putem
la una din laturile ecranului (docking). n loc de a bifa o putem alege
"Customize" iar apoi putem lua butoane (icon-uri) dintr-o de unelte
le putem duce n alta. De exemplu, n AutoCAD 2000 putem pune icon-ul 3DCORBIT
(implicit absent) icon-ul 300RBIT. n acest proces tasta CTRL,
atunci, n loc de mutare facem copiere.
Variabilele DISPSILH, FACETRES si ISOLINES
Tot de vizualizare o de variabile de sistem:
DISPSILH = silueta ("DISPlay SILhuette"); implicit este O, dar se reco-
s-o pe 1; efectul I dnd comanda HIDE: n loc de a se
acoperi corpul cu opace, se sunt prezentate - pe
muchii - generatoarele vizibile care, silueta acelui corp
FACETRES = implicit este 0.5, maxim este 10; recomandabil
este 4, dar poate fi de puterea calculatorului; efectul I dnd
comanda HIDE
ISOLINES = Liniile izometrice; implicit este 4; poate fi pentru a vedea mai
multe generatoare pentru reprezentarea wireframe
Cele trei variabile de sistem pot fi setate invocndu-Ie direct prin nume, fie
necesar folosim pentru asta comanda SETVAR. De ce? nici o nu e
cu ele. Cu alte cuvinte, considera comenzile DISPSILH, FACET-
RES ISOLINES. Folosiji-Ie!
Comanda VPORTS
o care poate fi de mare folos n proiectarea 3D este VPORTS. Aplicarea
ei ne permite mai multe ferestre de lucru (viewport-uri) pe ecranvl de mode-
lare De notat aceste ferestre sunt lipite ntre ele, a avea vreun spatiu sau
vreo Putem crea ferestre cu ntre ele flotante), dar asta
de spatiul hrtiei (Paper Space) va fi pe larg n capitolul 5.
nainte de a discuta despre comanda VPORTS am modelat un
obiect 3D ca n fig. 1-11, exact din unghiul si cu UCS-ul amplasat ca n

Fig. 1-11 model
De notat UCS-ul este identic cu WCS, iar
amplasamentul este cu originea n centrul cercului
de al cilindrice a piesei.
Acum comanda VPORTS, apare o
de dialog - n fig.
1-11. Imediat ce a caseta, nti tasta
Tab r:;J pentru a trece la al doilea din
(identificat prin numele "Standard Viewports'J, apoi
tasta cu n jos m de cteva ori
cum se amplasamentul fere-
strelor ce vor ocupa ecranul.
cum se vede, n este prezentat
cazul "Three: Right", semnificnd "Trei ferestre,
una pe dreapta". acum "butonul"
OK trei ferestre pe ecran
configurate potrivit alegerii
Mai selectarea n a 3D n "Setup" de jos. Efectul
comenzii in configurare a n fig. 1-13.
Above
TlYee: Below
TlYee: Vertical
Thlee: Horizanlal
Fel.l: Equal
Faur: RiQht
Feur: LeU
SE Isemetric
Fig. 1-12 de tip 30 a viewport-urilor cu comanda VPORTS
- 9-
Fig. 1-13 Rezultatul comenzii VPORTS
am fi optat pentru 2D n loc de 3D, atunci in toate cele trei ferestre ar fi
imagine - cea de la care am plecat "Current").
un pic despre "Preview" din dreapta casetei de dialog. Folosind
butonul stnga mouse putem selecta oricare dintre cele trei ferestre. Selectarea va fi
prin mutarea pe ea a chenarului dublu, care n fig. 1-12 apare pe zona
prin numele "Front". nume apare n zona "Change view to" de
dedesubt. pe cale o putem dezvolta lista din "Change
view to" putem alege acolo o vizualizare n locul celei implicite. Variantele din
corespund celor din fig. 1-10. n cazul nostru le-am pe cele implicite.
in fig. 1-13 aici cum sunt aplicate Fiecare are un
UCS propriu (chit cea de jos cea din dreapta folosesc pe moment UCS -
anume WCS-ul). Vom mai de numai una dintre ferestre este
acest lucru, plimbnd pur simplu mousEHJI pe deasupra lor a
vreun buton). La ferestrele inactive cursorul este o n timp ce la fereastra
acesta devine colimator cu fire reticulare (cum se vede n fig. 1-13 pe fereastra
din dreapta). Fereastra e toate celelalte sunt inactive. o
ducnd mouse-ul pe ea simplu c/ick (cu butonul stnga mouse) pe ea.
acum noi la model, constata cum
acestea apar simultan n toate ferestrele! n schimb, comanda HIDE, aceasta
se va aplica numai pe fereastra La fel se petrec lucrurile la alte
comenzi, dintre care foarte importante sunt 3DORBrT, ZOOM PAN.
de exemplu comanda HIDE, trecem n aceasta
Pentru a "reseta" ferestrelor folosind comanda REGEN
(alias "RE") pe una din ele sau REGENALL (alias "REA") pe toate La fel, putem
numai redesena una sau toate ferestrele cu REDRAW (alias "R") respectiv, REDRAWALL
(alias "RA"). n schimb, nu o "HIDEALL" ...
Folosind comanda VPORTS lucra foarte elegant eficient n 30, avnd
permanent reflectate n celelalte viewport-uri toate construite n una din ele.
Mai mult, ncepe o ntr-una din ferestre, pentru a o continua n alta sau
chiar n altele! o linie ncepnd-o ntr-o continund-o n
alta!
nu pentru reveni la starea (eliminnd view-
port-urile), da comanda VPORTS, iar apoi alege din lista Standard Viewports (v.
fig. 1-12) Single. Ecranul va avea o ca la nceput, iar
aceea va modelul cu UCS-ul, ZooM-ul unghiul de vizualiza re din fereastra
la momentul emiterii comenzii VPORTS.
Pe de parte, deja o configurare VPORTS, da din nou coman-
da VPORTS pentru a configura o fereastra pe
ea n alte sub-ferestre. Procesul poate continua voia Dvs., dar de la un moment
Fig. 1-14 Cazul tab-ului Named Viewports in comanda VPORTS
- 10-
dat, totul devine absurd, s-o cinstit... Folosirea ferestrelor, a barelor de
unelte a altor elemente care ecranul este - - numai n
cazul n care dispunem de un monitor mai pricopsit, cu ecran de la 17" n sus cu
de minimum 1152 x 864 pixeli (pentru
de vie wport-u ri cu comanda VPORTS poate fi sal-
sub un nume. Pentru asta, ce dat comanda VPORTS caseta de dia-
log din fig. 1-12, un nume particular n zona "New name". Ulterior, pe tab-ul
"Named viewports" din va caseta sub din fig.
1-14. Aici un nume salvat de ("sfc"). Acesta poate fi activat ca n fi-
urmnd pe ecran sub acel nume.
Comanda VIEW
n mod normal, unuia dintre viewpon-uri (sau a ntregului ecran,
nu avem dect un singur viewporf) poate fi salvat sub un nume. Pentru asta folosim
comanda VIEW (alias "V"), care ne va prezenta caseta de dialog din fig. 1-15.
Presupunnd aici am salvat mai demult o vedere sub numele particular "DIRECTIA
V", putem s-o selectnd-o ca n apoi butonul "Set Current"
din cum salva un View sub un nume (precum "DIRECTIA
V"), desigur trebuie butonul "New ... " din
cum se vede, n mai apare un tab numit "Orthografic & Isometric Views".
Folosindu-I putem ajunge la vederile standard (prezentate la fig. 1-10). Vom vorbi
despre ele imediat.
Fig. 1-15 Caseta de dialog prin comanda VIEW
n apar amplasamentul (Model Space sau Paper Space, cum vom
vedea n capitolul 5), UCS-ul salvat cu view-ul, ca modul de
Perspective (on sau off).
pus un nume unui Vlew, I putem restaura si ca parte a unei de tip
VPORTS, selectnd numele cu pricina pentru una dintre ferestre din lista "Change view
to" din fig. 1-12, pentru avnd nume, poate fi
Elementele prezentate nu sunt complicate, dar trebuie exersate.
ne vom bucura proceduri care ne
filozofie este bine fie n cazul altor similare.
un pic procedurile ce sunt prezentate, care o le
n efective, pe reale.
Ca mod de lucru efectiv, ce trecut pe o oarecare de view-
port-uri, anume cea care vi se pare cea mai mai nu
de la o la alta (cu butonul stnga mouse, nu-i ori de cte ori vi
se pare n lucra mai eficient. Mai mult, sunt relativ comen-
zile care nu permit chiar comanda ntr-un viewport, care s-<> conti-
n altul, sau chiar n altele ...
pseudo-3DI axonometrie
n practica nu este chiar ntotdeauna nevoie facem modelare 30
Uneori este suficient acest lucru, lucrnd n 20. Acest gen
de numele de 8xonometrice, iar domeniul asociat din
Geometrie se Axonometrie.
Cel mai adesea, n prezent, acesta este cazul conductelor, caracterizate mai
prin lungimi dect prin grosimi Este suficient cum
amplasamentul care sunt cetele de "pozare" a conductei ca corect insta-
larea ei pot fi nscrise ca pe desen.
Sigur sunt alte domenii n care putem folosi cu succes axonome-
trice. Oe exemplu, n fig. 1-14 un ansamblu "explodat" al unei pompe, foarte util n
ilustrarea pompei. n fig. 1-15 vedem mai de aproape desen, iar n fig.
1-16 acesta este dintr-<> parte, ca ne seama este 20, per-
fect plat. Pentru cei care se pricep, totul este realizat n Model Space.
vor afla despre asta n capitolul 5.
Acest desen face parte din de desene Autodesk din anul 1990. La acea
vreme proiectarea 30 nu luase amploarea de azi, deci oamenii se cu
mai de actualitate, posibilitatea de realizare a
axonometrice acolo unde o impun ca Oe aceea, n cele ce
un pic asupra mijloacelor pe care ni le AutoCAO n acest domeniu.
in primul rnd potrivit standardelor de desen, axono-
metrice pot fi de trei feluri:
- izometrice
- dimetrice
- trimetrice
Acestea prin unghiul din care este privit sistemul de axe triortogonal. La
- 11 -
179
Fig. 1-14 Ansamblu explodat realizat n reprezentare (e A utodesk)
47
46
Fig. 1-16 Vedere ...
reprezentarea sistemul de axe este privit n lungul bisectoarei
unghiului solid format de pozitive aie celor trei axe OX, OY Ol. Ca urmare,
amplasarea axelor este cum se vede n fig. 1-17. in acest fel si
pe cele trei axe sunt egale.
z
I
I
I
I
I
x
y
y
135
0 yl
I
Fig. 1-17 Axele in

Fig. 1-18 Axele in

Fig. 1-19 Axele in

La reprezentarea sistemul de axe are din fig.
1-18. Se pe axele OY Ol sunt egale.
n la reprezentarea sistemul de axe este cel din fig.
1-19, iar sunt diferite pe cele trei axe.
Venind acum la oile noastre, n AutoCAD nu este implementat dect sistemul
axonometric izometric. folosi oricare sistem, dar vedea acesta - pe care I
vom numi simplu sistem izometric - poate fi foarte folosit tocmai acestor
care vor fi descrise n cele ce
. , Focalizndu-ne pe sistemul izometric, vedem
lEFT
x
z de fapt, trebuie putem lucra n cele trei plane XOY,
YOl lOX. ne un cub aliniat cu aceste
plane, lui vor purta numele TOP, RIGHT LEFT,
ca n fig. 1-20. Putem face ca firele reticulare care com-
pun cursorul grafic n AutoCAD capete orientarea
RIGHT axelor ce definesc aceste plane. Pentru asta folosim
comanda SNAP cu Style. Aici, n loc de setarea
Standard, vom alege setarea Isometric.
y
Ca efect, vom una dintre aliniate TOP,
L--=:_,.--:-:-:::-:--;-.:--_;-:.:---' RIGHT sau LEFT, acest lucru devenind evident prin
Fig. 1-20 Cubullzometnc asezarea firelor reticulare. Ulterior, putem comuta pe altul
dintre aceste trei plane folosind tasta F5. Comutarea o putem face chiar n timp ce o
este la fel ca la Osnap (F3) sau Ortho (F8), de exemplu.
cu F5 sunt, n fapt, efecte ale comenzii ISOPLANE, pe care o da pentru a v-o
mai bine. Se cuvine aici variabila de sistem SNAPISOPAIR
prin valorile sale care plan izometric este activ:
0- LEFT
1 - TOP
2 - RIGHT
Sigur pentru a reveni la aranjamentul standard al firelor reticulare vom reseta pe
Standard n loc de Isometric prin comanda SNAP, cum se mai sus.
Una dintre problemele tipice n realizarea desenelor izometrice este de
reprezentarea cercurilor. Orice cerc dintr-o parte ca o asta e clar.
ne nchipuim cercurile nscrise pe ale cubului din fig. 1-20, ne
seama cele trei elipse de pe aceste sunt absolut identice, doar sunt rotite. O
- 12-
---, este o chiar n
AutoCAD o prin care o putem genera,
poate fi mai greu de n Din
metode de aproximare a elipsei
prin ovale.
Una dintre metode - de altfel - este n fig.
1-21. Aici se vede am trasat linii imaginare care
L-___ -::-..:...._-:-_-:-:--:-'I au unit mijloacele laturilor rombului care
Fig. 1-;:21 ovalului TOP, ca pe cele care care dau centru-
mlocuitor al eltpsel lui razei R1. Totul este simetric, nu sunt probleme, iar
I ceea ce aduce n cu o Ca
comanda ELUPSE
punctele extreme ale ovalului. vedea
sunt nesemnificative.
Sigur, este numai n
izometrie, dar nu n dimetrie cu att mai n
trimetrie.
y I Toate su.n! bune frumoase, dar o
I poate fi In acest caz cota rea. mereu ca
desenul e plat. ne propunem "cubul" din
Fig. 1-22 Cotarea fig. 1-20, folosind mijloacele de cotare
a cubului
,-------:--------" peste din fig. 1-22. place cum cotele?
I Vi se pare sunt corecte? ar fi corecte, dar sunt

1 urte, prost aliniate, nici nu prea s-ar lucra


30. Sigur, aici nu se n 30, dorim
impresia de 30.
n schimb, la cotele din fig. 1-23,
il
. avea realmente acestea sunt puse n 30. De
x y fapt, este doar o simulare ...
Simularea este att prin forma triunghiurilor
. care ct prin liniile
L-:Fr=ig- . (extension lines) , trasate aliniat cu laturile cotate. Pe de
a cubului parte, textul cotelor este $i el modificat, n sensul
li se o nclinare astfel nct su-
x
y
gereze alinierea. doar acest ultim aspect,
cotele vor ca n fig. 1-24. Aici, n mod
cele trei cote de pe stnga au stilul de text
nemodificat (care este ortogonal pe linia de Acest
fapt conduce la o reprezentare care iar nu ne place ...
ntrebarea care se pune este: cum facem ca ne
astfel de cote frumoase?
n cele ce aceste
lucruri. Ideea vine dintr-un articol publicat de Victor V.
JENSEN n prestigioasa de CAD
_C_A_D_E_N_C_E_)._=-:-:--=
text obisnuit pentru cotele de Victor V. JENSEN, nlsometric Dimensions Made Easy",
pe stnga... CADENCE, martie 1993, n revista HCF, nr. 21-1993.
\ , i
I Blocul ARROW30R
i 2 ; I
r---"! ;
i : ! !
i 1 ( Obtinut prin ':
oglindire! r--i
I I I I 1
12 13 !
ARROW30L Fig. 1-27 Blocul
Cota rea aici este
Fig. 1-25 Terminologie printr-un program AutoLlSP. Textul al programului
este prezentat n Anexa A (vezi). Cei care au la
utilizarea acestui limbaj de programare vor repede cum face el ca
(folosind cu care-I vor considera
acest program ca pe o cutie II vor vor rula, capul cum
de de simplu frumos problema.
nainte de a ncepe vorbim despre acest program, vom explica terminologia,
folosind ceea ce se vede n fig. 1-25. Practic, este vorba de sase tipuri de cote notate
L._ ..,. and Settings\Adrririsbalor\AppIica!ion
'--"* C:\DOClnlel1ts and Settf"9$\Aatirisbator\ Locai Setti'lgs\Application
'--- ..,. C:\Program RIes\Autode$k\MDT 2004\support
:._- .... C:\Program R\e.\Autodesk\MDT 2004\lont.
" -- 4 C:\f'rogram RIe.\Autodesk\MDT 2004\help
t-- C:\f'rogram RieslAutodesk\MDT 2004\e>qlfess
C:\Program Ries\Autodesk\MDT 2004\color

Working File Search Path
ffi-- Device Driver Fie Se<I"ch Path
Project Fiet Search PaUl
W
Fig. 1-28 de acces la aflat n subdirectorullZOMETRIE
- 13 -
prin: TOPL, TOPR, VERTL, VERTR, HORZL HORZR. Acestea variantele posi-
bile de cote izometrice aliniate cu axele de coordonate.
Pentru a rula programul trebuie spunem preliminarii: tre-
buie blocuri care fie inserate de program. Aceste blocuri sunt de
fapt cotelor. Desenele lor apar n fig. 1-26 1-27. Nu trebuie dect
solide 20 (cu comanda SOLID) folosind coordonatele date aici anume: 2,2;
0.9,2.2; 1.1,1.8). Este simplu, mai ales al doilea este reflectarea n a primului.
Dati comanda BLOCK aceste blocuri, punndu-Ie numele ARROW30L
ARROW30R. Drept punct de punctul cu coordonatele 2,2. Se
fiecare dintre cele capete de are lungimea un pic mai mare ca 1 sunt
foarte mici, nu Prin aceasta ne scara va fi tot de
unitate.
create cele blocuri, de pe desen nu cumva si
acest lucru prin chiar comanda BLOCK). Chiar nu se mai noi blocurile
definite n desen pot fi inserate. acest desen (aparent vid) sub un nume
particular: ISOARRWS.DWG. apoi comanda OPTIONS n taLr--ul File calea
de a fisierului ISOARRWS.DWG. Mai exact, trebuie subdirectorul n
care se acest Atunci cnd de blocuri care nu se n direc-
torul curent, AutoCAD va trebuie caute n subdirectorul indicat de Dvs.
in fig. 1-28 caseta de dialog OPTIONS cu acest director
Acum nu ne mai dect n AutoCAD programul
AutoLlSP DlMISO.LSP dat in anexa A. Sigur, este nevoie de pentru a intro-
duce textul al programului, dar fi avea la
a unui ... n anexa A sunt date de rulare a programului.
Practic, comanda DIMISO - ca cnd aceasta ar exista n AutoCAD - par-

Command: dimiso
DIMiso {TOPL, TOPR, VERTL, VERTR, HORZL, HORZR, DIMVAR, eXit} <>: topl
First extension line origin or RE TURN to select: un punct pe ecran
Second extension line origin: alt punct pe ecran
OIMension line locatien: liniei de
DIMensien text <88.602>: Enter
DIMiso {TOPL, TOPR, VERTL, VERTR, HORZL, HORZR, DIMVAR, eXit} <TOPL>: x
Gata, pus o de tip TOPL! la solicitarea "Fi rst extens ion 1 i ne ori-
gin or RETURN to select:" cu Enter, atunci vi se cere entitatea
(de tip linie, arc, cerc etc.), i se cota.
Acestea sunt toate uneltele din AutoCAD?
Nu la prea multe unelte. Ar insemna ne pierdem prin-
tre ele, nu mai stim la care pentru a rezolva o anume. Invers,
s-ar putea ca, folosind una putem rezolva toate nici atunci
n-ar fi bine. Ar fi cazul L-am avea,
dar nu l-am folosi de lui ...
De-a lungul capitolelor care vom mai prezenta alte unelte. Deci faptul
am ncheiat capitolul cu acest nume nu trebuie insemne am terminat de prezen-
tat uneltele. De exemplu, in capitolul (Ia subcapitolul Filtre de coordonate)
modul cum se poate crea un buton (icon) ntre cele din barele de unelte (tool-
bar) uzuale ale AutoCAO-ului, care execute de utilizator. Iar la
capitolului - mai pe larg dect n capitolul doi - un alt exemplu de creare
a unor astfel de "butoane".
3D
Avnd acum n minte toate aceste unelte, putem trece la realizarea de
30 Pentru asta, trebuie n categorii distincte variantele posibile
de astfel de Categoriile se pot defini pe baza nivelului de complexitate al
pe care le putem realiza:
liniare (fig. 1-29)
de (fig. 1-30)
de solide (fig. 1-31)
linisre sunt acele in care nu ne
grosimea componentelor, ci numai lungimea lor. Componentele pot fi linii, arce,
cercuri, elipse, polilinii etc. Sunt tratate n capitolul 2.
de se la realizarea de forme de tip ,,coji", care au
caracteristici de opacitate, ascunznd obiectele aflate in spatele lor (prin folosirea
comenzii H1DE. Aceste nu au grosime. Sunt tratate in capitolul 3.
de solide realizarea de volume. Solidele pot fi compuse prin
booleene, cum ar fi reuniunea sau intersecta rea , sau pot fi modificate prin ope-
de racordare, etc. Pentru un solid modelat putem afla volumul, centrul de
momentele de alte masice. Sunt tratate in capitolul 4.
Le pe rnd.
O
Fig. 1-29 Constructii liniare
Fig. 1-30 Suprafete - Opera din Sydney (e Autodesk)
Fig. 1-31 - Grup de rafinare din industria petroliera (e Autodesk)
- 14 -
Capitolul 2. liniare
liniare pot fi cadrelor de (wireframes).
Acestea nu au ci sunt ca un acvariu, sau ca un stlp pentru linii de ten-
siune - prin ele vedea peisajul.
Tot ce ne la astfel de se la ale
diferitelor puncte caracteristice, la dimensiunile caracteristice ale laturilor (indiferent
sunt linii, arce, cercuri, elipse etc.), sau la intre diferite puncte. Pentru a
face metrice este necesar ca mai inti iar apoi
le
Realizarea presupune utilizarea a UCS-ului. exempli-
Pentru a trasa un paralelipiped cu dimensiunile 50 x 80 x 170 din linii simple
putem folosi succesiunea de comenzi:
COtm1and: lin ..
LINE Specify first point: 0,0
Specify next poi"t ar [Unde]: 50,0
Specify nut poi"t or [Unde]: 50,80
Specify nut point ar [C10se/Undo]: 0,80
Specify next poi nt or [C1 ose/Unde]: O, O
Spec ify nut po i nt or [el ose/Undo]: 0,0,170
Specify next point ar [C10se/Undo]: 50,0,170
Specify next point or [Close/Undo): 50,80,170
Specify next point or [Close/Unde]: 0,80,170
Speci fy nut poi nt cr [Close/Undo]: 0,0,170
Specify next point er [C1ese/Undo]: Enter
Comando Enter
LINE Specify first point: sa, o
Specify next poi"t ar [Undo): 50,0,170
Specify next point ar [Undo]: Enter
Command: Enter
LINE Specify first point: 50,80
Specify next poi"t er [Unde): 50,80,170
Specify next poi nt ar [Unde): fnter
Command: Enter
LINE Specify first point: 0,80
Specify next point or [Unde]: 0,80,170
Specify nut point or [Unde): Enter
Command:

11TY1
Iii I 1
I I I
01 I l'
I I I
I
I I
i I I
k
Fig. 2-1
Se ori de cte ori am avut nevoie, am valori pentru cea
de-a treia (Z). Rezultatul apare n fig. 2-1.
celei de-a treia coordonate este pentru 30, iar linia
(Line) face parte din categorie. in schimb, cercul, arcul, elipsa, sau polilinia 20
sunt 20 si nu este a celei de-a treia coordonate. De
exemplu, vrem construim un cerc prin trei puncte, nu putem introduce aceste
trei puncte la vreunul dintre ele coordonata Z (primim mesajul "Invalid 20
- 15 -
point"). Poate ciudat acest lucru, din moment ce trei puncte definesc un plan, iar
cercul nostru, ca obiect 20, ar fi putut foarte bine se afle n acel plan. Singura liber-
tate pe care o avem este drept centru un punct al Z fie nenul, urmnd
ca cercul se afle n ntregime la altitudinea de acel Z. Altfel spus, putem
construi cercuri n plane paralele cu planul XOY al UCS-ului curent, nu numai n planul
XOY. La fel se petrec lucrurile si pentru celelalte 20 enumerate.
Utilizarea modurilor OSNAP
o facilitate extraordinar de este de utilizarea bine cunoscutelor
moduri OSNAP: ENOpoint, MIOpoint, CENter etc. Le scriem cu primele trei litere majus-
cule acestea sunt suficiente pentru a activa modul OSNAP respectiv. O astfel de
poate fi ori de cte ori ni se cere un punct grafic.
Putem seta ca permanente o serie de moduri OSNAP ("Automatic OSNAP"), sau
putem folosi ocazional unul sau altul dintre ele scriind cele trei litere, sau aplicnd com-
ShiftJButon dreapta Mouse (notat de aici "BdM'') si alegnd acel mod.
Modurile OSNAP permanente pot fi activate/dezactivate cu tasta F3.
avea modul permanent (cu F3) atunci cnd
puncte prin coordonate, ca, n loc de a fi luat in considerare punctul indi-
cat, fie luat drept valabil punctul din celui dorit, dar care unuia
dintre modurile active. Am subliniat cuvntul ca acea
,-_________ y-________ ----, se n pian-
ul hrtiei (sau al ecranului,
rog ... ). Pe asta,
este de
aperturii
selector (variabila de sistem
APERTURE).


\ f "'y li
\ I I I

1. I
. I I
I I /
i !
I /.t, i!

Fig. 2-2

,
\ 1
1
2
f=:t i 3/1
'.' I ! +-- I I
'
1
4
1;1
1 I I
I I I 1
I I I I 1
'A' I i i i I
,,-' i i
\ !1" I
..

Fig. 2-3
vedem acum cum putem
folosi modurile OSNAP n con-
30. de la wire-
frame-ul paralelipipedic de-
senat mai devreme, pe care am
trasat trei diagonale ale
asa cum se vede n fig. 2-2.
presupunem activat ca
permanent numai modul
PERpendicular.
comanda UNE, plecati din ENOpoint-u1 marcat cu 1, iar apoi
succesiv punctele 2, 3, 4 ca n fig. 2-3. o cu ale
componente sunt succesiv perpendiculare pe cte o Procesul poate continua ...
Din punct de vedere al lucrului cu AutoCAO, este important
punctele caracteristice ale pe care le putem atinge folosind modurile OS NAP
nu trebuie se afle n planul curent XOY, ci pot fi oriunde n Acest
lucru se vede foarte bine n imaginile de mai sus, observnd UCS-ului.
I i\
I
/-1'"\
/ l' \ L4
I I \
i I I \
I -f- '1
II
S'/

I Dispunnd de astfel de mijloace, vedem cum se
teorema celor trei perpendiculare. n fig. 2-4
I vedem patru linii (L1, L2, L3 L4). L1 este per-
I
, pendicular pe planul P, L2 se n planul P trece
prin piciorul perpendicularei L 1, iar L3 se de
I asemenea, in planul P este pe L2.
Cele sunt semnalate n
prin cu punct 1 2 Nu o
deranjeze faptul am o prezentare n perspec-
nu E mai
Teorema L4 este pe L3.
Folosind AutoCAD acest lucru.
Fig. 2--4
ce am dus L 1, L2 L3, L4 prin unirea
capetelor necoincidente ale liniilor L 1 L2. Punem
apoi UCS-ul pe liniile L3 L4 (cu UCS /3p) punem cota ntre aceste
linii. siguri unghiul este fix 90, indiferent de nivelul de precizie pe care
impune (folosind comanda UNITS).
Este important metoda de lucru: facem iar apoi
ce avem de vom face mereu.
Filtre de coordonate
ori de cte ori ni se cere indicarea unui punct geometric, putem intro-
duce unul dintre filtrele de coordonate:
.x .xy
.y .yz
.z .zx
observa prefixul "punct" din dintre cele filtre.
Aceste filtre pot fi foarte utile n contextul 30. Astfel, putem trasa foarte
comod linii perpendiculare pe plane, cum este linia L 1 n figura de mai sus.
Dar vedem mai exact cum stau lucrurile. n fig. 2-5 avem de cobort din punctul
A perpendiculara pe planul P. S-ar mai putea spune si "avem de punctul A',
piciorul perpendicularei din A pe planul P".
Pentru a realiza vom parcurge o de acum
n multe alte exemple, inclusiv pentru determinarea pe diverse plane, deci ar
fi foarte important o v-o
Procedura este A
1/ Punem UCS-ul n planul P
2/ Parcurgem dialogul:
Command: line
Specify first point: punctul A din
Specify next po1nt ar [Unda]: .xy
of @
Fig. 2-5
- 16-
(need Z): cu butonul-stnga-mouse undeva n
Specify next point ar (Unda]: Enter (am trasat dreapta AA ' )
ce am pus UCS-ul pe planul pe care trebuie coborm per-
pendiculara, am dat comanda LINE am selectat punctul A (care nu acestui
plan). Ni se cere altiniei (care va fi punctul A'), moment n
care am introdus filtrul .xy. Aceasta face ni se care sunt coordonatele x yale
punctului vizat. la solicitare prin ,,@" dorim ca aceste
prime coordonate vrem fie luate de la punctul anterior (adic punctul A din
nu-i Mai departe ni se cere spunem care este coordonata
Z. in loc de a da o valoare (cum ar fi 33), ori de a un punct de la care se ia
(cum ar fi 123,45,67), noi cu mouse-ul "prin aer", cum se
vede. Prin de fapt, un punct din planul XOY, un punct
a Z este O (zero). La fel de bine am fi putut scriem 0,
Cu asta normala M' este deja cu Enter din comanda LINE.
n fapt, totul decurge mult mai simplu dect n vorbe.
aici lucrurile sunt voit clare, n ne ntlnim cu mai obscure. De
exemplu, dintr-un al unui paralelipiped dorim coborm perpendiculara pe un plan
exprimat printr-un cerc care este orientat vizibil aiurea. Nici o comanda
UCS, alegem 08 (sau E) cercul: gata e, am pus planul XOY pe cerc!
De acum n-avem dect parcurgem al doilea pas al procedurii: dialogul. in final vom
da comanda UCS / P am revenit pe cu acum avem
perpendiculara n desen!
Pentru a automatiza crea un buton in oricare dintre
barele de unelte (toolbars) cu care curent. butonul dreapta mouse
pe oricare dintre aceste bare Customize, vi se fereastra
Toolbars care barele active (bifate). din nou Customize n fe-
reastra Customize Toolbars, Custom. icon-ul gol n bara de
unelte de unde nceput chestia, apoi mouse-ul pe el a fe-
reastra Customize Toolbars butonul dreapta mouse. Apare fereastra Button
Properties. un nume la Name, iar jos la Macro exact aceste caractere:
"C"CLINE;\. xy;@;O;; cu nu (sunt 19 caractere). Primele patru sunt de
fapt gata scrise. nu-i asa? apoi butonul Edit ceva per-
sonal, astfel nct icon-ul aceea. de exemplu "P rof' , de la
Projection. Save Close, apoi Apply, iesiti si Close la ferestrele deschise.
Gata e, un nou buton, n care veti desenul pe care
Acum, pentru a face o pe planul curent XOY, acest buton, selec-
punctul din imediat va perpendiculara din acel punct pe XOY.
caz este cel al unei drepte cu
un plan. imaginea din fig. 2-6. Dreapta L 1
undeva planul P. dreapta planul
sunt infinite, atunci doar n cazul n care acestea sunt
paralele nu se ntlnesc. Cum AutoCAD permite o foarte
de valori numerice (raportul numeric ntre va-
loarea este de cca. 30 de trilioane),
L.-----
F1
-
g
-. 2--6------' este clar acel punct de va fi
') n capitolul 6, la vi se prezinfij proceduri!, dar pentru AutoCAO 2004.
I [\<'? I Tot ceyebuie facem pen:
I i \ i \ tru a acel punct este sa
I
I \\ I \ mai nti dreptei

l--+------ I L 1 pe plan, se va
I K L-.J intlni cu dreapta L 1 chiar n
I ,,-<? \ ___ --------I punctul cele
I I drepte nu sunt concurente
1 \1 . doar sunt paralele.
_____ F._ig_._2_-_7..., Ca dreptei
<',? I L 1, vom alege puncte pe L 1
i vom picioarele perpendicularelor coborte din
I i aceste puncte pe plan. facem aceste lucruri. Putem
f:r I intlni distincte din punct de vedere al
I lucrului cu AutoCAO. Acestea sunt ilustrate n fig. 2-7.
L'r. 'I n stnga, punctele alese pe L 1 (aici capetele segmen-
<i? I tului de L 1), se de o parte de alta a plan-
Fig. 2-8 ului P, n timp ce in dreapta sunt de parte.
j Pentru cazul din stnga nu sunt probleme, nu-i
de ori procedura (vezi fig.
2-5), unim punctele avem punctul de
la acestor drepte (concurente!).
Pentru cazul din dreapta, mai avem ceva de
UCS-ul pe cele perpendiculare ca
n fig. apoi comanda FILLET, raza de
racordare pe O (zero) cele drepte (L 1
ei). Punctul in care acestea se ntlnesc
'--__ _______ ---.J este punctul
Folosind aceste putem acum
o determinarea perpendicularei comune a drepte dis-
juncte sau determinarea intre drepte disjuncte. Este lucru, spus n
feluri.
n fig. 2-9, prin L 1 L2 sunt notate cele drepte disjuncte. Cnd vi se pro-
blema nu nimic altceva dect aceste drepte. Ce este important este
c aceste drepte nu se ntlnesc.
Rezolvarea - tot - este
- se alege un punct A pe una dintre drepte (aici, pe L2)
- se duce prin A o la
- dreptele care se ntlnesc n punctul A sunt concurente, deci un plan P
- se alege un punct B pe dreapta care nu este n planul P (aici pe L 1)
- se o din B pe planul P si se B'
- prin punctul B' se duce o la dreapta din (aici L 1)
- paralela este cu (cu L2) n punctul C
- prin punctul C se duce o la BS' - aceasta este perpendlculara
folosind cu
metodele alegnd drepte disjuncte oarecare. Este de preferat
nti un paralelipiped ceva, pentru ca acele drepte oarecare
- 17-
automate n AutoCAD
Ne putem ntreba AutoCAD nu are vreo ceva, prin care putem
crea direct unei pe un plan. Ne punem ntrebare pentru am
observat - cei mai perspicace dintre noi - AutoCAO ceva despre
Astfel, avem un cerc pe desen punem UCS-ul undeva n parte, uti-
lizarea comenzii BHATCH cu selectarea a cercului ("Select Objects" n loc de
I "Pick Point") produce ha,urarea
! /l I cercului pe planul curent XOY.
I C / ) in fig. 2-10 se vede acest lucru, att pe
: '- .( / un cerc aflat ntr-un plan parale! cu planul
I
\.../ XOY curent ct a unuia aflat ntr-un plan
'1 nepar!ilel: ar fi umbrele cercurilor pe
. plan.
1 \\ I O n care AutoCAO pare
I ar ceva despre este n
I \-1 __ fig. un. dreptunghi ABCO aflat
I L...:::::' =v undeva In Incepem trasarea unei
! I polilinii (cu comanda PLINE sau alias-ul PL,
Fig. 2-10 la fel de bine) ncepnd din punctul 1
ducndu-ne apoi n punctul 2. Mai departe,
a trasarea poliliniei, facem ceva
nestandard: (cu ENOpoint) punc-
tul A de pe dreptunghiul din Vedem
. polilinia este tot n planul XOY
curent, ajungnd n punctul 3! Mai departe,
SCO ale
dreptunghiului din polilinia este
miraculos tot n planul UCS
curent, prin punctele 4, 5 respectiv, 6,
am de-a
dreptul punctele 3, 4, 5 6, care sunt
punctelor A, S, C, O din
tot ce se
n loc de a ncepe polilinia
L.......------:F:-:-ig-. -2--1-1--------' din punctul 1, o din punctul A!
spunem noi ce se polilinia
pe care o cu comanda PLINE este o polilinie 20. Ea se va continua n planul
paralel cu planul XOY curent, la fel cum s-ar petrece cu un cerc al centru ar fi
ales intr-un punct care nu se n planul XOY curent. Ambele sunt 20, asa
cum se la nceputul acestui capitol.
tot a venit vorba, poliliniile 30 se cu comanda 3DPOLY, pot fi for-
mate numai din segmente de prin editare cu PEDIT, pot fi convertite n curbe
spline Dar despre asta vom mai discuta n capitolele
O categorie de comenzi care are cu este TRIMlEXTEND.
ambele comenzi folosesc o muchie (edge) pentru a fi aplicate. La TRIM
aceasta se "muchie de (cutting edge), iar la EXTEND se "fron-
(boundary edge). ntr-o muchie (sau ansamblu de
muchii) iar apoi, ntr-o a doua capete de care sufere
la muchiile Utilizarea lor n context 20 este
nu are rost despre ea. faptul n cea de-a doua
ni se propun care sunt importante mai ales n 30,
in cea de-a doua n zona de comenzi avem:
Select object to trim (sau extend) or [Project/Edge/Undo]:
Putem introduce P, Esau U ca una dintre aceste
introducem P ni se variantele:
Enter a projection option [None/Ucs/View] <Ucs>:
introducem E, la ambele comenzi ni se variante:
Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>:
n fine, introducem U, sigur ultima de
prin comanda
Legat de modelarea 30, textual, manualul de AutoCAD spune: (TRIM)
sau extinde (EXTEND) o entitate la orice entitate din 30,
de faptul se n plan sau unul paralel cu muchia de
dere. Folosind variabilele de sistem PROJMODE EDGEMODE alege una dintre cele
trei variante de pentru sau extindere: planul XOY al UCS-ului curent,
planul curent de vizualizare, sau 30 ca atare, aceasta din nefiind o proiectie. in
cazul de sau extindere 30 real (ultimul dintre cele trei), trebuie se
intersecteze cu frontierele n 30. cele nu se
atunci cnd facem TRIM sau EXTENO n planul XO Y al UCS-ului curent, pot
nu se taie sau se precis la limita de 30."
Ce deducem noi din toate aceste n primul rnd
unea E. modul de extindere este "No extend" (implicit), atunci, pentru ca
TRIM sau EXTEND efect trebuie ca muchia de cu lungimea ei
se cu cea in cazul "Extend", n schimb, are loc
I!
EXTEND
I /
1
11
\
II
--
TRIM
/---- \",
\'ijo-
i 3
U
extinderea muchiei nu se
1 I cu cea
In fig. 2-12 aveti toate
I
cazurile. De notat aici,
linia este muchia de
iar arcul este cel "operat".
Starea este cu
1, iar 2 3 sunt efectele,
I
r*:spectiv, cu extindere.
In toate cazurile am
I
1/\ incercat ambele
(\\ I capete ale arcului, si se vede
1
,: '\ \\, 1 2 \\ '3 I n cazurile 2, de
: ' \ \ \ I sus nu a putut fi operat. din
/ nu se ntlnea cu
I _....... Edgo-No..-. Edgo.-.., I muchia. in cazurile 3
LI se corect si sus!
Fig, 2-12
- 18-
vedem acum care este efectul diverselor variante pentru optiunea Pin
30. n fig. 2-13 sunt puse toate cazului cel mai intere-
sant pentru noi, anume P = UCS. Muchiile (edges) sunt notate, iar ce vor suferi
de sunt linia arcul din planul cu margini triunghiulare.
Marginile planetor sunt desenate doar cu scop ilustrativ. intr-un caz real, tot ceea
ce sunt muchia de si entitatea care
Sigur, care este amplasarea UCS-ului. in rest, celelalte prezente n
desenul la care mai mult dect Ca
practic, ne la muchiei de pe planul curent XOV ne
.-_______________________ ---, inchipuim planul
perpendicular pe
XOV care
muchia
ei. Acesta este
planul imaginar
care va aplica
de
iere/extindere. n
Geometria Des-
acesta
Proiect" ucs
Stare
I
numele de
plan proiectant.
I
I Extinznd la cazul
i Prtlj8G1- ucs TRIM 1 n care muchia nu
! i
: '\ : \ :' .: " !: I plan proi.ectant

1. !. / i ,:. : // i 1. ) ! I / \';'" "N" I
i
.., vom avea In ve-
I '. I _ ,1 dere o
: I . I I
I
<J .. <.,/>
! Sta .. ",itial I atent la fig.
LI 2-14 acest
Projec! ucs
Fig. 2-13 lucru. Drept mu-
chie de
extindere este
ales arcul din pia-
nul cu margini tri-
unghiulare. Enti-
I tatea se extinde
I sau este de
I
curba din
I
proiectia muchiei
pe planul curent
XOV. enti-
Fig, 2-14 tatea nu se in
I
I
planul XOV (cum se in cazul studiat), ea va fi sau tot la
pnza din reprezentarea
ntrebare pe care ne-o punem este: dar P are valorile
View sau None? n aceste cazuri ce se Ei bine, atunci cnd este
View, lucrurile se petrec exact ca si cnd am lucra n 2D cu linii aflate pe ecranul moni-
torului! sau extinderile au loc a se lua n vreun fel n considerare adncimea
la care se pe la ecran.
TRIM
=V.ew
li
'1
EXTEND
Project = v_
Stare initiala
I '
, I
__ --.J i
FIg. 2-15
in fig. 2-15 se vede bine acest lucru. Muchia de linia se
in plane cu totul diferite, sunt disjuncte. Cu toate astea, indiferent de
UCS-ului, au loc strict la arcul pe care l vedem noi pe ecran
ca cnd acestea s-ar atinge. unghiul de privire, vedem aces-
tea, de fapt, nu sunt n contact.
n atunci cnd Peste None, nu vrem fie folosite
nici UCS-ul, nici ecranul pentru a face intreba, bun, cum se
este: se n 3D, asa cum ne dorim de atta vreme ...
n fig 2-16 un caz real. ce am trasat cele trei diagonale, am scurtat
dintre ele (cu BREAK) , ca fim siguri sunt concurente. Considernd una dintre ele
drept boundary edge facem extinderea celeilalte cu EXTEND.
EXTEND
project = Nene
- 19-
I
Ca o concluzie la tot ce s-a spus aici
despre TRil EXTEND, cazul in care
, sunt setate ca Project == UCS Edge == Extend
I este cel mai interesant pentru constructii liniare
1 (de fapt, aceste pot fi
! prin intermediul variabilelor asociate
'I! PROJIIODE EDGEIIODE, ale valori ar tre-
bui fie setate pe 1).
I cum s-ar rezolva problema perpendi-
I
cularei comune a drepte disjuncte
folosind comanda TRlII. in fig. 2-17 am reluat
cazul prezentat mai devreme n fig. 2-9. Tot ce
am a fost pun UCS-ul pe planul format
de dreapta L2 paralela la L 1, care am dat un TRlIl cu
pe care o avem este nodul (gordian) ...
Sunt multe n care astfel de se dovedesc salutare,
complicatii.
Calculator geometric n AutoCAD
o mai de lucru cu elemente geometrice este cea n care folosim
mijloace de calcul problemelor de geometrie. ncepnd cu AutoCAD Release
12, pachetUl indude un calculator geometric. Lumea acest lucru,
de calcul sunt destul de largi ne pot ajuta in multe cazuri, mai ales atunci cnd avem
de aflat sau de introdus puncte caracteristice pentru structuri
Pe calcule matematice etc.), acesta ne permite:
- calcularea unui vector intre puncte
- calcularea lungimii unui vector
- unui punct raportat la colimator
- ultimului punct specificat
- moduri OSNAP din AutoCAD
- conversie de puncte intre UCS WCS
- filtrarea componentelor X, V, Z ale unui vector
- rotirea unui punct in jurul unei axe
- unui punct de
- calcularea unei
- unei raze
- unui unghi
- calcularea unui vector normal
Calculatorul geometric poate fi invocat prin comanda CAL, direct pe prompterul
"Command:
u
, sau transparent, in timp ce este Se multe
comenzi pot fi folosite transparent (ZOOM, PAN, LAYER etc.), folosind prefixul apostrof.
Varianta este atunci cnd o a fost deja
trebuie unui punct care tocmai ni se cere.
Este chiar cazul din exemplul care
presupunem avem de trasat
cercul mic din fig. 2-18 respectnd anu-
mite Cercul de construit trebuie
centrul amplasat in raport cu
centrul cercului mare, iar raza lui
depinde de raza acestuia. Mai exact,
noul cerc trebuie centrul la
tatea dintre centrul cercului
Centrul cercului existent mare mijlocul liniei nclinate din partea
L __ =====---Fi-,g":'.:::2=_='8======::::...J de sus, iar raza trebuie fie cu
0.3 din raza cercului mare.
figura, parcurge cu dialog:
Conmand: CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 'CAL
Expression: (MID+CEN)/2
Select entity for MID snap: linia
Select entity for CEN snap: cercul mare
Specify radius of circle or [Diameter]: 'CAL
Expression: O.3*RAD
Select circle, arc or polyline segment for RAD function: cercul mare
Atunci cnd ni s-au cerut centrul respectiv, raza, prin ,,'CAL" (patru caractere) am
invocat calculatorul geometric. Expresia pentru centru a precizat trebuie fie iden-
tificate un MIDpoint un CENter, iar cea pentru a implicat o (RAD).
Aceasta face ni se din desen de la care se ia
MIDpoint-ul, CENTer-ul sau RADius-ul, cum se vede foarte bine n dialog.
Este suficient de cteva ori aceste mijloace acomoda cu ele
foarte bine.
Nu vom putea explica aici toate (n AutoCAD acestea
sunt descrise pe 29 de pagini!), dar vom face destul ca punctele de intrare n
domeniu. acces on-line la n AutoCAD folosind F1 (Help) si
comanda CAL.
Pentru calcule directe folosi expresii de genul:
Conmand: CAL
Expression: RAZA=25. 32*(113. 5-78. 64) Enter
882.6552
Acum variabila nou RAZA are valoarea 882.6552. De notat trebuie
expresia cu Enterdeoarece blancul nu poate avea rol de terminator, fiind el
admis n expresii.
o folosi astfel:
Conmand: CIReLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: un punct
Specify radius of circle or [Diameter]: !RAZA
indicat astfel AutoCAD-ului ia raza din memorie, din variabila cu nume
anterior (Ia fel ca n AutoLlSP, pentru .. ).
Operatorii n expresii aritmetice sunt: + - * I A ( ). Este constanta pre-
PI.
Un punct sau un vector este notat prin componentele sale puse ntre paranteze
drepte []. De exemplu, [10,20,1OO} este un punct cu coordonatele x=1 O, y=20, z=1 00. Pot
fi omise zerourile. De exemplu, [20,30] sau [,,100} sunt puncte (vectori) valabile reprezen-
tnd [20,30,0) [0,0,100]. Coordonatele folosite pot fj carteziene, cilindrice sau sferice.
Componentele unui vector (punct) pot fi expresii, ca n exemplul: [2*(1.0+3.3),0.4-1.1,2*1.4}.
Expresiile vectoriale pot fi construite prin combinarea punctelor geometrice, vecto-
rilor, numerelor cu operatori: +. *' &. cteva expresii vectoriale:
A+[10,2O,3O} punctul la [10,20,30) de punctul A exis-
tent.
[a,b,e]+[x,y,z] vectorul (punctul) [a+x,b+y,c+z)
a*[x,y,z) vectorul (punctul) [a*x,a*y,a*z)
[a,b,e]*[x,y,z} produsul scalar al vectorilor [a,b,e] [x,y,z),
real dat de expresia ax+by+cz
[a,b,e)&(x,y,z] produsul vectorial al vectorilor [a,b,e) [x,y,z}, vec-
torul [(b*z)-(e*y),(e*x)-(a*z),(a*y)-(b*x)]
Unghiurile sunt considerate ca grade sexagesimale cu parte
"grade zecima!e
U
). minute secunde, sufixele d pentru
grade, ' pentru minute " pentru secunde. De exemplu, introduce 12d30'45".
unghiul e mai mic de un grad, Od n la toate sunt convertite la
grade zecimale.
crea variabile pe care le folosi apoi n alte expresii, cum a fost variabi-
la RAZA din exemplul de mai sus.
n expresii pot fi folosite numerice precum:
sin(unghi) = sinus
eos(unghi} = cosinus
tang(unghi) = tangenta
asin(real) = aresin
aeos(real) = arccos
atan(real) = arctg
In(real) = logaritm natural (baza e)
log (real) = logaritm zecimal (baza 10)
exp(real) = de e
exp10(real) = de 10
sqr(real) =
sqrt(real) = radical
abs(real) = valoare
round(real) = valoare la ntreg
trunc(real) = parte
r2d(unghi) = conversie radiani n grade
d2r(unghi) = conversie grade n radiani
pi = constanta PI
Pentru calculul unui vector, atunci cnd se dau puncte P1 P2 folosim func-
VEC si VEC1. Astfel, VEC(P1,P2) vectorul cu capetele n P1 si P2, iar VEC1(P1,P2)
- 20-
vectorul unitar (versorul) pe diredie. Dar cum folosim vectori? n exem-
plul de mai jos se un cerc cu 30 de pe directia de la centrul lui la centrul altu-
ia, ambele existente pe desen:
Comnand: HOrE
Select objects: cercul de mutat
Select objects: Enter (nu mat altceva)
Specify base pcint or displacement: 'cal
Expression: JO*vecl(cen.cen)
Select entity for CEN snap: din nou cercul de mutat
Select entity for CEN snap: ce14lolt cerc
Specify second pcint of displacement or <use first point as displacement>: Enter
Pentru a calcula lungimea unui vector folosi functia ABS, sub forma ABS(V), unde
Veste un vector.
folosi un punct indicat cu mouse-ul (CURsorul). Pentru asta utiliza
CUR. De exemplu. pentru a un punct aflat la 10,-20 de punctul pe care
l vom indica folosind mouse-ul vom
Expression: cur+[lO.-20.0]
sau, la fel de bine.
Expression: cur+l0*[1.-2J
Cnd ultimul punct geometric (anterior unei comenzi) ntr-o expre-
sie, cum semnul @.
Modurile OSNAP pot fi folosite bine-mersi, ca n primul exemplu, pentru a
puncte particulare ale Mai exact, folosi cunoscutele cuvinte magice:
END, INS, INT, M1D, CEN, NEA, NOD, aUA, PER TAN. la o cerere de expresie
CAL prin mid+(,101 un punct cu Y-ul mai mare cu 10 dect mijlocul unei
care vi se va cere. .
Pentru a converti coordonatele (care n mod normal sunt luate din UCS-ul curent),
folosi W2U(P) U2W(P) care se pe puncte (P) fac conversie ntre
WCS UCS. De exemplu, W2U([O,O,OD ne coordonatele originei WCS exprimate n
UCS-ul curent.
Componentele X,Y,Z ale unui vector pot fi filtrate prin cele 6 filtre cunoscute, folosind
XYOF(P), XZOF(P), VZOF(P), XOF(P), YOF(P), ZOF(P). Toate acestea
puncte care au ooordonatele nominalizate luate de la punctul P dat ca argument, iar
celelalte zero. De exemplu, X-ul de la punctul P1 iar Y-ul
Z-ul de la punctul P2
Expression: xoj(pl)+yzoj(p2)
. coordonate ca valori reale, RXOF(P) , RYOF(P)
RZOF(P).
calcula puncte n lungul unei linii folosind functiile PLD PLT. Astfel,
PLD(P1,P2,DST) un punct aflat pe linia de la P1 la P2 la OST de P1, iar
PLT(P1,P2,T) un punct de pe linie, dar este de parametrul
T. Valoarea T=O punctul P1, T=1 punctul P2, T=0.5 mijlocul segmen-
tului P1,P2
Pentru a indica un punct rotit n jurul unei axe, veti folosi cu succes ROl.
- 21 -
Astfel, ROl(P,ORIG,UNGHQ punctul P rotit cu unghiul UNGHI n jurul unei axe
verticale care trece prin punctul ORIG.
Pentru a puncte de intersectie, cel mai comod este folosim tLL
ILP le minte ... ). Astfel, 1LL(P1,P2,P3,P4) punctul de intersectie a lini-
ilor P1,P2 P3,P4, iar IlP(P1,P2,P3,P4,P5) punctul de intersectie al dreptei P1,P2
cu planul dat de punctele P3,P4,P5. Toate punctele sunt considerate 30 iar liniile sunt
infinite. Evident nu este nevoie existe liniile sau planele, ci este suficient
puncte care le n mod virtual.
Rezultat
End4
End5
Uitndu-ne la cele de mai sus, nu
ne seama prea bine, dar utilizarea
acestor functii este cu totul impresionan-
n fig. 2-19 vedem un exemplu sim-
plu. Aici avem un dreptunghi care mate-
un plan o care
________ End2 undeva planul. Dorim cons-
---. truim un cerc al centru fie taman
acolo unde dreapta planul.
'--_____ asta direct, nici o
Fig. 2-19 toare, nici dnd n vreun fel
UCS-uluill!
Pentru a rezolva problema, ct este de simplu dialogul:
Ccmnand: CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 'cal
Expression: tlp(end.end,end.end.end)
Select entity for END snap: punctul EndJ
Select entity for END snap: punctul End2
Select entity for END snap: punctul EndJ
Select entity for END snap: punctul End4
Select entity for END snap: punctul End5
Specify radius of circle or [Diameter]: razo dortt4 a cerculut
tot ce am avut de a fost scriem expresia
ilp(end,end,end,end,end). n rest, ni s-au cerut pe rnd punctele le-am indicat cum
se vede n Sigur ne-am din vreme am setat OSNAP-ul automat pe
ENDpoint. ntr-un caz real sigur nu este desenat planul prin conturul lui, dar avem
ceva linii pe acolo care-I definesc. Acestea ne vor furniza comod punctele End3, End4
End5 care apar pe nu am nici un fel de setare pentru UCS!
pot fi calculate cu DIST, DPL DPP. Astfel, DIST(P1,P2)
ntre P1 P2 (exact ca expresia 8bs(p1-p2, apoi DPl(P,P1,P2) cea mai
ntre punctul P dreapta P1,P2, iar DPP(P,P1,P2,P3) ntre punc-
tul P planul definit de punctele P1,P2,P3. Sigur lucra interactiv. De exemplu:
Expression: dpp([30.20.100J.end.end.end)
va returna intre punctul [30,20,100] planul indicat prin trei ENDpoint-uri de
care-I definesc (acestea urmnd a fi cerute, cum am n ultimul
exemplu de mai sus).
Pentru a raza unui cerc, arc sau element arc de polilinie RAD,
ca n primul exemplu.
Pentru a un unghi, ANG. Astfel, cu ANG(V) unghiul for-
mat de vectorul V cu axa X, cu ANG(P1,P2) unghiul format de vectorul P1,P2 cu
,...-________ --,
Pentru a calcula un vector normal NOR.
Astfel, NOR vectorul unitar 3D (versorul) unei
de Dvs. (care fie arc, cerc sau polilinie 2D),
NOR(V) versorul 2D al vectorului V considerat n
2D, iar NOR(P1,P2,P3) versorul normal 3D al pia-
nului definit de punctele P1, P2 P3.
un exemplu de utilizare a vectorului normal.
cum se vede n fig. 2-20, n planul diagonal al unui para-
lelipiped cu dimensiunile 100,50,75 se un cerc cu raza
de 18. Dorim copiem cercul pe la planul
diagonal (triunghiular) la o de fix 10
'-----I=.-/-.g..;:. 2'---2-0----' Avnd OSNAP-ul automat, ca nu
avem surprize de a sau
parcurgem dialogul:
Conmand: COPY
Select objects: cercul
Select objects: Enter
Specify base point ar displacement, ar [MllltipleJ: 'col
Expression: lO*nor
Select cirele, arc or polyline for NOR fllnction: din nou cercul
(-3.84111 -7.68221 5.12148)
Specify second point of displacement ar <use first point as displacement>: Enter
Se UCS-ul se ntr-o Se mai a doua
selectare a cercului am primit vectorul (-3.84111 -7.68221 5.12148). Aceasta de
fapt valoarea rezultatului expresiei evaluate de calculatorul geometric.
ntre centrele cercurilor aplicarea procedurii vedea este
exact 10. ntreba n ce se face copierea, din moment ce nu o influ-
este: este cea a vectorului normal la entitatea
Vectorul normal are axei Z a selectate, deci copierea va depinde de
modul cum a fost creat cercul de UCS-ului n vremea cnd s-a
construit cercul Pentru o entitate afla care este
folosind comanda LIST. Pentru cercul considerat, ne poate da:
CIRCLE Layer: "O"
Space: Model space
Handle = 35
center pOint, X= 39.0945 Y= 15.3430 Z= 52.3354
radius 18.0000
Extrllsion direction relative ta UCS: X= -0.3841 -0.7682 Z= 0.5121
circumference 113.0973
area 1017.8760
- 22-
aici apare un vector, anume X= -0.3841 Y= -0.7682 Z= 0.5121.
EI de extrudare a cercului original (vom vorbi despre extrudare la mo-
delarea solidelor). Valoarea a lui Z ne orientarea n sens cu axa Z
a UCS-ului curent, n sus.
a este calculul X2+ Y
2
+Z
2
fix 1, pentru X, Y
Z sunt de fapt directori ai vectorului normal la calul aplicat
rezultatului expresiei CAL ne 100, dintre centrele cercurilor.
restul de conxiuni ntre toate aceste date.
n o serie de abrevieri ale mai des folosite:
DEE ILLE
_.-


END


ENOl
I
I
MEE NEE
---------------- f------- - -----.
MEE
NEE
VEE VEE1
VEE
7'


, '-
"- EN01

,

Fig. 2-21
DEE = dlst(end,end)
ILLE = lII(end,end,end,end)
MEE = (end+end)/2
NEE = nor(end,end)
VEE = vec(end,end)
VEE1 = vec1(end,end)
Ca n fig. 2-21
un tabel care
abreviate. La fiecare dintre ele vi se
cte un exemplu care se
ct mai sugestiv.
interpreta n fel chip
aceste exemple. de
exemplu, un cerc n
mijlocul unui dreptunghi, n loc
centrul (care nu apare materi-
alizat pe deci nici n-am
avea ceva de invoca
'CAL, apoi
introduce MEE pentru a invoca
Aceasta
va cere
opuse ale dreptunghiului, nu-i
Nimic mai simplu!
ntre VEE si VEE1
este ca cea ntre VEC
VEC1.
ne-am cam ntins cu privind cale de calcul geometric,
v-o bucura de foloasele ei. ni se par remarcabile!
o 3D
acum o 3D Problema are
se determine centrul $i raza sferei nscrise ntr-un tetraedru oarecare dat. Ca
mijloace de lucru se vor folosi exclusiv mijloacele AutoCAD-ului, a masura, a cal-
cula sau a nota ceva.
in cele ce
rezolvarea.
avem cu
imagine, vom trasa un tedraedru
wireframe ale vrf uri au
coordonatele:
A(51,131,o)
B(184,18,o)
C(223, 166,0)
V(161,81,123)
mai un
Fig. 2-22 Un tetraedru cu fete transparente
VPOINTI2.1,-3.95,1.D9 avea chiar
din tetraedrul linii LINE mari
late!).
ne gndim acum unde se centrul sferei nscrise. ne planul
bisector a oarecare ale tetraedrului (care nu pot fi dect ne
seama centrul sferei trebuie acestui plan. De ce? Pentru planul bisec-
tor a plane este locul geometric al punctelor egal de cele
plane, nu?
Continund mai un plan bisector a altor
este clar acesta cu primul plan bisector se nu s-ar inter-
secta, atunci ar fi paralele, or asta nu se poate). Ce este Este o evi-
dent. .. Ei bine, pe se centrul sferei punctele dreptei
sunt egal de trei Ca o aici, ne seama
planele bisectoare vor n mod necesar vrful tetraedrului prin care
trec cele trei care au determinat respectivele plane. atunci dreapta de inter-
a planelor bisectoare va trece prin acel vrf, nu-i
Ultimele au individualizat un vrf al tetraedrului. Vom presupune acum
definim un al treilea plan bisector, avnd ca ce-I se inter-
secteze o a tetraedrului care nu trece prin vrful cu pricina! Altfel spus, vom
defini planul bisector a alese astfel nct una nu fi participat la definirea
planelor bisectoare mai sus. Nu e mare lucru cum
treaba ... Buun, acum doar dreapta de mai devreme (pe
baza primelor plane bisectoare) cu planul bisector la Dreapta
planul, nu poate fi cu el.
Punctul rezultat astfel este centrul sferei nscrise, are calitatea de a fi egal
de toate cele patru ale tetraedrului. de la acest punct la oricare
dintre este chiar raza sferei deci problema este
Asta e o rezolvare in cele ce vom vedea cum folosim AutoCAD
ca facem rezolvarea
ce construim tetraedrul (folosind eventual datele de mai sus, ca putem
cu succesiunea de imagini de aici), alegem pe rnd vrfurile B
C (de exemplu), din care ducem perpendicularele pe muchia VA. Apare ceva n genul
din fig. 2-23.
acum una dintre perpendicularele astfel nct aflat pe
muchia VA exact la celeilalte perpendiculare cu muchia VA. Se
faptul prin comanda MOVE, pe care folosim aici, perpendiculara con-
- 23-
V
tetraedrului
n care se in fig. 2-24
am ales pentru asta perpendicu-
Iara din B.
Am n acest fel
drepte perpendiculare pe muchia
VA, duse printr-un punct
de pe VA. Ele un plan
perpendicular pe VA, nu-i
'--__ -=::--=-:::-::-.,....,...,...,-.".-.,.--:--:-:-:-::--:-:-:-:-::--__ -' Cum se poate observa din
Fig. 2-23lni1ltimile VAB VAC am pus UCS-ul n acest plan, cu
r-----------
V
---------, originea n punctul de
al perpendicularelor. Avem
'1 nevoie de asta pentru nu
putem duce planul bisector a
I
plane dect ducnd bisec-
toarea a drepte din aceste
I
plane, iar ele trebuie fie drepte

\ 18 de cea mai mare (cum se


zice n Geometria
perpendiculare pe dreapta
'-==---=--:-:--=:--.---:--:---:---:-:---:---:-----:---:-:-::-' de a planelor. Ca
Fig. 2-24 Obtinerea bisectoarei fn planul normal pe VA
ducem acum bisectoarea unghiu-
lui format de drepte, am ales varianta am dus un arc cu centrul n noua
origine cu capetele pe drepte NEArest pe aceste drepte). Prin origine
prin MIDpoint-ul arcului am dus o care este bisectoarea Toate
acestea se n poza de mai sus, deci dect le ..
Acum putem la toate elementele doar bisec-
toarea (lungimea ei nu Ea cu muchia VA primul plan
bisector
.--------------------------------------,
V Trecem acum la celui
de-al doilea plan bisector. n
/ i '" acest scop alegem VAC
I
Bisectoarea I li' VBC, iar poza este n fig.
I 2-25.
I Nu trebuie dect
\ -----1 I fie pentru
V A ,1 Va rezulta o
, -------- / bisectoare, i zicem "bisec-
___ toarea a II-a", iar celei de
'----:::----:-=-:-:----:--::--::--:-:-----:---::-----' dinainte, "bisectoarea l-a".
Fig. 2-25 Obtinerea a bisectoarei a I/-a
Trebuie acum
dreapta de a planelor bisectoare. Cele plane sunt definite de bisec-
toarea l-a muchia VA, pe de o parte, bisectoarea a II-a muchia VC, pe de
parte. Avantajul nostru este deja un punct al dreptei de este vrful V.
De ce? Pentru cum spuneam la nceput, planele bisectoare considerate trec prin
acest vrf, nu? Atunci nu trebuie dect locul unde una dintre
V
/1'"

811
/ I j' .- / ....

bisectoare (de exemplu a II-a)
planul bisector care o
contine pe Prin acest
punct prin vrful
trece dreapta de

Bine. bine. dar cum
punctul n care o (oare-
care) un plan (oarecare)?
am deja chiar n acest
'---F,--ig-.-2-,-2-6-P""'''-'OI-ec-ta-rea-B-'-1 p-e-p-n-m-u-'-p-'an-bi-sect--o-,----' capitol cum trebuie
r--------------------, (vezi fig. 2-7 2-8).
V cum se vede n fig. 2-26.
punem UCS-ul prin 3P
astfel nct planul curent XOV
cu primul pian bisector
pe care l-am Apoi
procedura
bisectoarei II pe planul
XOV curent.
Apoi. ca n fig. 2-27, facem o
'---=:-_--:-::-_-----, __ -::-__ -,-_____ -1 racordare cu R=O a acestei
Fig. 2-27 Punctul in care BI/ planul bisector I cu prima bisectoare.
I
Punctul astfel este punctul n
care bisectoarea II planul
XOV curent. nu-i
Din acest punct n
vrful V o linie ca in fig.
2-28. care este fapt linia de inter-
dintre cele plane
bisectoare. cum spuneam.
Doar linie ne mai intere-
asa le
pe toate celela Ite,
acum dreapta
V cu planul bisector al
/fi
VAB ABC (a nu
Bisectoarea III \ / I \ I
I \" Facem o constructie care de
/ \ li, 'II acum este cum se
I '7 vede in fig. 2-29.
V A"'- / Se vede am dus iar
r----- -- _ . " -- y/ I perpendiculare, de
i ------.J .. __ din V C pe muchia AB, am mutat
! --- perpendiculara din V astfel nct
Fig. 2-29 celei de-a treia bisectoare opus lui V cu
- 24-
piciorul celeilalte perpendiculare
am pus UCS-ul n planul definit
Dreapta de V de aceste drepte. Am du!:
Il\. apoi arcul cu centrul n noua ori-
/1\ "\ l' gine i-am unit printr-o

. pe p anu mijlocul cu originea. Dreapta

. II BIII ar trebui s-o numim .,bisec-


, I toarea a III-a" am
rea a I j/ '" terminologia de mai nainte.
I /' ''',,- Trebuie acum punc-
r "- tul de al dreptei care
cu planul format de bisectoarea a
______ .. III-a muchia AB. Punem mai

\ trece prin V (cea anterior).
I
nti UCS-ul pe planul bisector III.
'---::-c----:-::-:------:---:---:----:---::-=---', Relund proced ura
Fig. 2-30 Intersectarea dreptei din V cu planul BI/I dreapta pe planul XOV
.------------V----------, curent ca n fig. 2-30.
Centrul
sferei"
/
asupra liniilor (care apar
cam nghesuite) aplicnd coman-
da 3DORBrr privind cu la
liniile observa
dreapta care din V cu
ei sunt concurente. nu-i
Folosind cu
ea (TRIM) de jos al dreptei
'-----=--=--::-:-::-:--cc=------:--:----:-----' de care din V.
Fig. 2-31/dentificarea razei sferei Noul al dreptei
din Veste chiar centrul sferei
nscrise, nu-i Ca
sfera cu pricina. reveniti la WCS
perpendiculara din acest
punct n planul XOV al WCS.
materializarea razei sferei
ca n fig. 2-31. Acum coman-
da SPHERE o cu
centrul n dreptei de inter-
cu raza Pe ecran
apare ceea ce se vede n fig.
2-32. Folosind comanda 3DORBrr
suciti si
este la toate
'-------::F::-"Ig-. ------' tetraedrului.
Sau normale din
centrul sferei pe cele patru fete dati comanda LIST ce selectat pe toate)
ca vedeti sunt egale ...
Un exemplu sugestiv Montaigne Russe
Autorii acestei au elaborat ncepnd cu anul 1993 mai multe proiecte avnd
traseul al unui Montaigne Russe. n limba o astfel de con-
se Roller Coaster. n limba ar trebui se Tren
Oricum s-ar numi, de fapt este vorba de un tren pe o
n parcuri de pentru amatorii de legate de
viraje, coborre etc. Mai recent, am cu la Discovery astfel de
care de care mai ... Unele aveau deasupra, ca fie mai
Ba site-uri dedicate acestui domeniu.
Ideea de este "pasagerii" se ntr-un fel de vagoane deschise
ale unui tren sunt pe la punctul de plecare. acolo, li se dru-
mulla vale au de parcurs mai multe curbe, "dealuri", ce revin la de
plecare. Circuitul este inchis. de urcarea pe panta restul se petrece numai
Cu ct urcarea este mai duce la o mai mare, cu att
viteza sunt mai accentuate.
Ceea ce au n vedere unui astfel de circuit este, pe
asigurarea ct mai a pasagerilor (folosind de mult peste 1),
treceri ct mai line intre pasajele liniare cele curbe. n plus
inclinarea a de rulare, astfel inct, cu viteza trenului, rezul-
tanta dintre cea de greutate la care este supus fiecare pasager fie
pe ct se poate spre podeaua vagonului. Ideal, ar trebui ca pasageri lor le
fie a vitezei, ori laterale care tind
arunce din scaun centurile de
in ceea ce proiectarea problema se desparte n o parte
de designul circuitului este prin angrenarea unor oameni cu
talent cum sunt designeri, peisagisti etc., iar alta de inginerie se
la dimensionarea a componentelor metalice, fie este vorba de fie de
vagoanele n care stau pasagerii. Primii au de stabilit care sunt caracteristi-
cile principale ale circuitului, care este de nivel ntre punctul de plecare cel
de sosire, cte curbe, cte dealuri cte etc. acel circuit. Mai exact, treaba
lor este se precizeze componente ideale: n plan a
traseului pe n fig. 2-33 sunt prezentate aceste
componente pentru proiectul care va fi analizat n continuare. Este clar lungimea
a circuitului n plan orizontal trebuie fie cu lungimea pe
linia de a n plan vertical.
Se pot imagina circuite cu looping, cum este cel din fig. 2-34.
Revenim la circuitul din fig. 2-33. Lungimea n plan la acest
circuit este de cea. 400 m, iar de nivel este de cea. 12 m. mai
acest circuit trebuia instalat pe unei de 11 etaje (din
Bangkok) prima se petrecea n afara (1), ne seama si aces-
ta era destul de ...
Viteza a ajungea la aproape 60 km/h chiar n prima
producnd destule nivelul de al pasagerilor.
') impreunA cu ing. Nicolae Contractul a fost fncheiat intre Catedra TCM din UPB SC ICOM SA din
cunoscut produciltDr de Roller Coaster (Fn striliniltate).
- 25-
I
Circuit in plan vertical
Punct de start
IIm:
1 .... 4111
Fig. 2-33 Tema de proiectare
Fig. 2-34 Circuit cu looping
Treaba designerului se la nivelul planurilor cotate din aceste
imagini. Sigur acesta trebuie calcule. nu le-ar lace, ar risca
un traseu pe care trenul s-ar opri, eventual, ntr-o vale, neavnd
ca la terminus. De de nivel se ia ntr-o
acoperitoare, astfel nct fie sigur frnarea la terminus.
Restul trebuie de inginer. n primul rnd, acesta trebuie calculeze unghiurile
,------------------, de nclinare a de rulare. Nu e mare
lucru, se mai nti densitatea
punctelor de calculat de-a lungul traseului
real. n cazul considerat
a fost de 700 mm. Pentru fiecare
punct se apoi
(n planul normal la traseu, desigur).
se compune cu cea de greu-
tate o care face un anumit
unghi cu verticala punctului respectiv. De
aici deducem unghiul de nclinare
momentan al de rulare. in fig. 2-35
este forta cen-
Fc se compune cu de greutate
G rezultanta R. Unghiul de nclinare
L-_______________ ..J este egal cu unghiul a. din
Fig. 2-35 Calculul rezultantei Au fost notate de rulare stnga
dreapta prin "CR Stg" respectiv, "CR
Dr". Acestea sunt n realitate cu
diametrul exterior de 133 mm. Cum dis-
ntre acestea este de 800
mm, a fost nevoie de a
unei de chesonare cu
diametrul exterior de 168 mm, pe
prin "Cheson", a se la
i i de 650 mm de centrul A al de
rulare. Sigur aceste valori au rezultat
./ ", ) I din considerente de calculate
cu totul acoperitor, asa cum se spunea
'--__ -:::--:--=-::-=-=---:-...,..._,--____ ...11 anterior. Omul care se n tre-
Fig. 2-36 Piesa n de Y" buie fie de soliditatea con-
structiei. Nu e de ajuns ca noi fim siguri
e ci trebuie "respire" o altfel nu vine nimeni
dea bani ...
Apare n acest fel o n de "Y" ca n fig. 2-36. Aceasta va lega ntre ele
de rulare de chesonare. Pentru a plasa corect o astfel de nu este
suficient care este pozitia punctului A care este unghiul a. de nclinare. Mai tre-
buie unghiul n plan, zicem 13. Acesta se lund n con-
siderare amplasarea la traseu a piesei "Y" atunci cnd privim de sus acest
traseu. AI treilea unghi, y, este dat de nclinarea de a traseului (urcare -
coborre), la care orice "Y" trebuie fie normal.
- 26-
Pentru a o putea monta demonta, se face din Se
de rulare cu piesele n de "Z" astfel nct formeze
componente de cea. 8-10 m lungime, care fi transportate pe calea
Acestea se la montaj prin "morcovi": piese cu coni-
citate de o parte de alta, care centrarea a celor trei de la
componente
Bine, care e problema? usor! ne nchipuim acum
din fig. 2-33 pe a circuitului, o
Aceasta va de fapt nsiruirea punctelor centrale A ale "Y"-Ior
(vezi fig. 2-35). arce de cerc (curbe de gradul II), iar
ea arce de cerc (tot curbe de gradul II), rezultatul va fi o
de gradul IV. Mergnd mai departe, curbele definite de axele
de rulare, la 400 mm de o parte si alta a curbei de gradul IV, se
lund n considerare unghiurile a. de piesele "Y". Ce grad mai au aceste
curbe bunul Dumnezeu ... n de atelier, seama de con-
metalice (de vreo 60 pe 120 m), nu e cazul ne batem capul cu asemenea
nu se va seama de ele! Practic, tehnologia de realizare a
presupunea
- Plasarea n n a pieselor "Y". Pentru asta se mai
nti pe podeaua halei se punctele n care se vor insera
de tip "Y". Apoi se pune o de se pe
ea prin puncte de fiecare "Y" avnd ca un fir cu plumb ce din
punctul A al "Y"-ului pice pe n iar piesa "Y" unghiu-
rile corecte 0., Jj y cu traseul considerat ca fiind punctelor A.
- Curbarea aducerea la a celor trei care calea de rulare
respectiv, chesonul. Pentru se prevedea folosirea unor cricuri
hidraulice portabile cu care se ndoiau cu macaraua ce atingeau
corect piesele "Y". n se sudau de piesele "Y" con-

- la lungimi a componentelor sudate pentru a forma seg-
mentele transportabile la beneficiar.
Pentru de rulare cu diametrul de 50-60 mm, tehnologie era - si contin-
fie - Cum, n cazul dat, ce de rulare au 0133 mm
iar la ele se mai si chesonul de 0168 mm, curbarea lor la folosind cricuri
hidraulice portabile nu mai merge. Asta e problema! Cele trei trebuie fie curbate
"off line" cum s-ar zice, n afara traseului, care fie ridicate cu macaraua
la iar acolo trebuie se pupe" cu "Y"-ii deja acest lucru nu mai
este Ar trebui fie determinate analitic toate curbele despre care
spuneam numai Dumnezeu stie ce grad au. Sigur, o de matematicieni
destoinici ar da de cap acestor (frumoase) probleme. Dificultatea - n bani -
este ar trebui dispunem aceea de o de indoit (tevi de asemenea
diametre, fim care asigure respectarea cu a acelor curbe
spatiale. Fabrica dispunea de o de curbat tevi cu trei role, mare dar
cu care se puteau (prin arce de cerc de
numai "relaxarea" curbare nsemna variatii de ordinul milimetrilor.
Ei bine, pentru asta am fost noi de la facultatea de Tehnologie din
o pentru rezolvarea acestor probleme.
Noi cu AutoCAD. Prin sa, AutoCAD este o extraor-
dinar de realizarea de programe (Ia vremea aceea numai n
AutoLlSP), cu care puteam facem calcule orict de laborioase. Atunci
ne trebuia doar o strategie
Avnd n vedere practic, n puteam realiza curbarea strict n arc de cerc
- nu nu spline, nicidecum vreo - ne-am gndit
traseul prin segmente de arc de cerc conectate cap la cap. Conectarea a
arce (cu raze egale sau neegale) se poate face aliniindu-Ie astfel nct tangentele
n punctul de fie suprapuse. Putem spune arcele sunt reciproc tangente.
se rotim un arc de altul n jurul tangentei comune din
punctul de nu-i
Pentru a face acest lucru era necesar stabilim care este succesiunea n a
punctelor pe fiecare din cele trei trasee separat. Folosind AutoCAD-ul am
n plan vertical pe a circuitului, cele curbe din fig.
2-33. a fost concepnd un set de rutine AutoLlSP.
Fig. 2-37 InT:,-,w,r:>r.',,
n fig. 2-37 se vede rezultatul. Detaliul cum am procedat: am plasat piese-
le "Y" astfel nct fie respectate liniare unghiulare impuse. a fost
prin rularea programului AutoLlSP; am fi de acest lucru pen-
tru attea distincte (mai exact, 504 am fi cu Pe acu-
avantajul folosirii unui program n posibilitatea de a repeta rularea, att
pe acest exemplu, ct pe oricare altul, deci este perfect extinderea metodei
la alte cazuri.
observa pe n linie nu a fost nevoie punem piese "Y"
dect la capete, n timp ce pe curbe am respectat pasul de 700 mm (n lungul
curbei a punctelor A din fig. 2-35).
Ca rezultat am trei succesiuni de puncte, pe cele trei trasee "CR Stg", "CR
Dr" "Cheson", cum le nominalizam mai devreme. Asta nu este, suficient.
Trebuie acum vedem cum facem aproximarea curbelor prin arce de cerc.
Pentru a rezolva asta am folosit metoda celor mai mici n linii mari, metoda
presupune mai nti determinarea pe cale a ntre punctele de pe
curba respectiv, de pe curba de aproximare arcul de cerc), iar apoi
minimizarea sumei acestor Le la pentru a ignora valo-
rile negative. O n care acea de este mai dect
la alta, este o mai Altfel spus, vrem ca ansamblul punctelarde pe arc
fie ct mai aproape de punctele similare de pe curba
-21-
ntrebarea este: cum apar variantele? De unde putem noi mai mult de o
n primul rnd arcul de cerc la care ne gndim trebuie fie
tangent la segmentul anterior, fie este segment de fie este arc. Un arc de
cerc poate fi perfect determinat n trei puncte de pe el: capetele un
punct intermediar. impunem respectarea la un
un singur punct suplimentsrva defini complet arcul, ia
Pe de parte, n un arc este reprezentat printr-o Acea nu
este Ea se la lungimi standard: 6 m, 8 m, .. 12 m. n cazul nostru era
12 m. Ideal ar fi de 12 m, n-o s-o la raza nece-
(care-o fi aia?) s-o la nu-i Asta nu se poate! Este prea
probabil ca arcul lungimea de fix 12 m se mai
...
Ei bine, de aici am plecat. Am zis nti un arc dintr-o
ct mai astfel nct primul fie tangent n punctul de plecare, iar
prin cel mai punct de pe traseu ("CR Stg", "CR Dr" sau
"Cheson"), iar lungimea fie mai dect 12 m ar fi fie chiar
12 m, cu att mai bine!). Arcul maxim este perfect determinat, nu-i
de unde la ce e tangent unde ajunge, atunci putem ducem cu AutoCAD
probleme.
n fig. 2-38 am dus un arc n aceste am considerat ca fiind date
diagonala paralelipipedului de jos pe post de opus al paralelipipedului
r----------------, de sus drept al arcului. Pentru a face
acest lucru, am pus mai nti UCS-ul pe trei
Punct final arc
Tangenta
puncte: capetele tangentei punctul De ce?
Pe de o parte, pentru arcul este o
nu poate fi desenat oriunde n ci numai n
planul curent XOY. Pe de parte, planul
acestui arc trebuie prin capetele lui
tangenta, al tangen-
tei (din moment ce primul este arcului).
'-----=---:-.,----..,...,-------' Pentru comoditate, cele trei puncte de
Fig. 2-38 Arcul
a UCS-ului n ordinea: de jos al
tangentei, de sus al tangentei punctul de start al arcului) n final
tul al arcului. Apoi comanda ARC (alias a) parcurgem dialogul:
Command: a
ARC Specify start point of arc or [Center]: de start al arculut
Specify second point of arc or [Center/End]: e
Specify end point of arc: al arculut
Specify center point of arc or [Angl e/Di recti on/Radi us]: d
Specify tangent direction for the start point of arc: @123.0
Se la am pus un punct arbitrar, dar aflat pe a axei
OX. Am precizat n acest fel vrem ca tangentei la arc n punctul de start
fie n prelungirea axei curente OX, a diagonalei paralelipipedului.
Putem afla usor care sunt datele acestui arc, raza lungimea lui
Aceste date ne vor trebui mai incolo.
Foarte bine: avem un prim arc. Acum ce facem? ne amintim, n am
peste mai multe prin care ar fi trebuit arcul care trebuie
aproximeze curba Putem considera aceste ca un nor de puncte, de o
parte de alta a planului arcului nostru. acum de la fiecare dintre
aceste puncte la arc. "La arc", cum "Ia arc"? Cel mai simplu este ne inchipuim
un plan perpendicular pe planul arcului care trece prin acel punct. Arcul undeva
acel plan (infinit). de la punct la este pe care o
nu-i
pentru fiecare din punctele peste care am tot attea dis-
Le la le rezultatul. Mai care este
valoarea maxime dintre toate aceste Putem spune dis-
este caracteristica sau marca primului pas.
cu o valoare cum ar fj 1 sau 2 mm. stabilim drept criteriu de optim
coborrea maxime sub acea valoare prestabilite, atunci am incheiat complet
algoritmul. Vom spune am ales arcul de lungime care curba
la mai de acei 1 sau 2 mm ct am fixat drept barem.
AI doilea pas al algoritmului procedura de mai sus, dar pentru un nou arc al
este mai apropiat cu o de de start dect arcul anterior.
Cu alte cuvinte, pentru a face un nou arc. pentru
acesta suma lor ca la fel ca adineauri. Putem
acum alegem drept mai cu suma mai dintre acestea
ori ne putem iar opri astfel este mai dect cea

Mai departe, similar cu alte alte arce, tot mai scurte, ce ajungem
la arcul minim: cel care punctul de start de punct de pe curba
Nu mai peste nici un punct!
Un algoritm trebuie finitudine, se termine. AI nostru se Da,
se - nu am ales varianta cu sub o valoare presta-
. am ajuns acum la ultimul punct posibil primul...).
Este clar la acest din arc cel mai scurt suma este
ntre primul ultimul punct nu mai e nici un alt punct, deci nu mai avem nici
de calculat vreo Cele puncte sunt chiar capetele arcului. S-ar putea
spune acesta este optim, ce nu prea este optim din moment ce a ajuns
fie asa de scurt de cea. 700 mm). Cine s-ar bucura toace la
asemenea scurtime?
Atunci varianta este prima venind dinspre lungimile mari
. care ca fie mai dect valoarea

arcul optim, pentru acesta raza lungimea asa
cum ziceam mai sus.
n acest moment punctul curent drept de start pentru un nou
arc si procedura in stil la epuizarea punctelor.
Facem acelasi lucru pentru toate cele trei curbe pe care dorim le apro
prin arce. Drept rezultate datele arcelor succesive: raza lungimea
pentru fiecare. un tabel cu coloane. De fapt, un tabel cu trei
grupe a cte coloane, corespunznd celor trei curbe spatiale.
- 28-
Avnd acest tabel, n-avem dect prima la lungimea s-o
la raza apoi mai departe. Exact am procedatI
Am venit cu tabelul n le-am spus la oameni: dati
seama s-au uitat la noi destul de ... Acuma cu macaraua
la pe "Y"ii deja Au pus-o si au merge. Ei, s-a nimer-
it, zis ei. Puneti-o pe a doua, pe a treia etc. Atunci cnd au se
potrivesc toate, una alta, s-au crucit! Li s-a ceva magic faci calcule
piese care se
Fig. 2-39 din circuit spre finalul modelli,;i (doar cliile de rulare, chesonul si. Y"ii)
De-a lungul lucrului la au mai alte probleme. Am avut, de
exemplu, de stabilit care sunt lungimile unor console orizontale fixate pe
stlpi, care chesonul pe dedesubt. Pare simplu, dar nu e chiar ...
Toate problemele au fost de genul celor cuprinse n acest capitol. Nu am avut de
modelat corpuri n volum, nici de dimensionat obiecte tridimensionale. Totul s-a rezu
mat la linii, cercuri, puncte, lungimi etc.
Poate istorie vi s-a cam am disecat-o ca vedem
cum se pot rezolva probleme pas cu pas, folosindu-ne de unelte exacte pre-
cum AutoCAD. Ideea este singur, calculatorul nu face nimica. nu am ajuns la
i foaia cu problema si primim ...
O
Capitolul 3. Modelarea
in AutoCAD sunt ca n Geometrie: nu au grosime.
folosind elemente liniare putem iluzii
de (sau chiar volume), sub de wire-
frames, cum am n capitolul anterior, dorim
ca o fie ascunznd elementele
care se n spatele ei. Pentru a aplica efectiv ascun-
derea trebuie comanda HIDE.
n fig. 3-1 vedem o astfel de iluzie de
De fapt, aici sunt 64 de linii prin ARRAY polar
dintr--una n planul orizontal).
Centrul array--ului este n plan, ntr-un punct care nu
se pe dreptei pe plan.
Se comanda HIDE,
nu este - pentru
'--__ ..::,...--::--_..L.. ___ --.-J de fapt nici nu este o
Fig.
create prin fhickness
o cale de a crea este atributul thickness unor
liniare. Prin thickness se grosime dar, din folosim de width
(Ia polilinii), care poate ar fi mai potrivit zicem adncime. n fapt,
acest atribut o n genul pe axei curente Z. Ea
fi att ct
In fig. 3-2 se pot observa cteva
li s-a aplicat atributul thickness
nenul. Generatoarele se numesc
"tesseJlation lines". Se vede raportat la
planul XOY curent, cele cu thickness pozitiv
au sensul identic cu cel al axei Z.
I
Pentru a aplica acest atribut dispunem
de trei
- folosirea comenzii ELEV
I -modificare n caseta Properties
I
-folosirea comenzii MATCHPROP
'--______________ --.-J pe rnd aceste trei variante,
Fig. 3-2 notnd n principiu, ele pot fi folosite la
aplicarea altor cum ar fi culoare,
tip de linie etc. n faptul atributul thickness nu poate fi aplicat unui
tayer, deci nu putem conferim unei prin transferarea ei ntr-un fayer care ar
avea (cum putem face cu culoarea, de exemplu).
- 29-
Comanda ELEV
Este vorba de o mai Ca comenzile COLOR sau LINE-
TYPE, aceasta permite aplicarea unor tuturor lor care vor fi create ulterior.
Pentru a de efectul acestor comenzi trebuie le mai si revenim
la setarea Practic, prin aplicarea lor, aceste comenzi stabilirea
curente pentru care se vor crea n continuare. De exemplu,
comanda COLOR culoarea Green, atunci toate care se vor crea de
acum ncolo vor avea culoare. Mai mult de att, culoarea se va indiferent
de layerul n care vom pune o astfel de entitate. Culoarea acelei
este o Pentru a reveni la starea va trebui
comanda COLOR din nou pseudo--culoarea By/ayer care
atribuie culoarea Iayerului n care se '
La fel se n cazul comenzii ELEV, cu deosebirea pentru a reveni, nu
putem alege varianta Bytayer, n nu se poate atribui unui layer,
ci trebuie comanda din nou repunem caracteristicile modificate pe valorile

Dar cum se
de dialog:
Ccmnand: elev
Specify new default elevation <0.0000>:
Specify new default thickness <0.0000>: -55
Prin aceasta am fixat thickness-ul pe valoarea -55. De acum, tot ce va
avea acest thickness.
I
Elevation = -12
",,-
I Elevation = o _ .. ++t+l""'--
o ce elevation
(altitudine). Setnd cu o
valoare pentru elevation
sau n loc ca desenele se afle
implicit n planul curent XOY, acestea vor
intr-un plan aflat la altitudinea pozi-
sau pe cale.
Altfel, spus, UCS-ul nu se
ceea ce fie folosind mouse-ul, fie
dnd coordonate (dar Z), va n
planul
= 33 n fig. 3-3 sunt exact
ca n cea dar cu
modificate. diferentele!
Fig. 3--3
Recomandarea este de a elevation pe O, destule mijloace
pentru a desena la altitudine (mutnd UCS-ul la acea altitudine), sau de a muta
la altitudini dorite, ce au fost create. Lucrnd cu elevation riscati
n n care va fi greu ce se n te;-
minologia AutoCAD, planul n care se plan de Deci, impli-
cit, planul de se suprapune peste planul XOY, iar cu e/evation nenul facem
ca acestea nu mai fie coincidente si
Caseta Properties
Pentru orice entitate toate folosind comanda llST, cum
se n capitolul anterior. O mai este caseta
Properties. Nu dect selectati o entitate din desen, iar apoi ,
Butonul-dreapta-Mouse (notat BdU), din menu-ul de context care apare,
ultima anume Properties (sau, mai simplu dublu dick pe entitate, cu
ca variabila PICKFlRST valoarea 1) .
n fig. 3-4 casetei pentru enti-
tatea care apare ca un cilindru nalt n figura ante-
Pe alte numeroase
entitatea este, de fapt, un cerc (CIR-
--=----..;) ClE), acesta are Thickness = SS iar centrul lui se
F"-----t;;""...::.<.::=---il. la Z = -12.
Mai vedem n josul casetei normala la entitate
1-:---'-"-:-'----+,--,.-------;:1 are componentele 0,0,1, vectorul normalei se
F:..::.:.c..:;-,----F'-==--;:-:,__---:'il descompune aceste valori pe cele trei
ale axelor de coordonate ale UCS-ului curent
UCS-ul, veti vedea
multe dintre datele de mai sus se inclusiv
normala.
Valorile din pot fi modificate, iar aceste
f-.-,------+-,-------,'lf se vor reflecta n schimbarea caracteristi-
cilor (cum ar fi Thickness sau Color), sau a
(cum ar fi Center X etc.) selectate. Nu pot fi
b-----.,.".----j7c:.::.:..c:.:..::.:-------"1 modificate caracteristicile prezentate estompat (cum
c-:'=.:-;------t.:c-----';J sunt cele privind normala - care n poza de
aici nu apar estompate pentru a fi mai lizibile).
Fig. 3-4
De notat modificarea thickness-ului face ca
entitatea ca o cum
am dar de extrudare
nu se UCS-ul. Cu alte cuvinte, o entitate are o
de extrudare (pe care nu o modifica, dar o vedea cu coman-
da llST, am avut un astfel de exemplu n capitolul anterior). de extrudare este
de UCS-ul curent din momentul avnd sensul axei +Z a acestui
UCS. Aceste au cea mai mare n cazul unei linii (LINE). de
un cerc sau un arc, o astfel de entitate ar trebui nu nicicum de planul n care
a fost creat. +Z a UCS-ului curent din momentul liniei este
de extrudare a acesteia. o linie,
UCS-ul rotindu-I in jurul unei axe, apoi thickness-ul n caseta Properties.
.vedea "extrudarea" se face pe n sensul +Z al UCS-ului originar.
In fie spus, selecta mai multe n vi se vor prezenta
caracteristicile comune. face apoi colective, cum ar fi aplicarea unui anumit
thickness pentru toate selectate indiferent de tipul lor. Tot n
spunem folosind butonul cu plnia din dreapta sus a casetei Properties,
face selective, pe baza tipului a unei anumite caracteristici (cum ar fi
layerul etc.), pentru a modifica apoi la toate una sau alta dintre caracteristici.

- 30-
Comanda MATCHPROP
in fine, o a treia cale de a schimba atributul thickness, este aceea prin care acest
atribut este preluat de la alte Folosim n acest scop comanda MATCHPROP direct,
sau, mai simplu, prin activarea icon-ului specific ":!, numit popular sau
"pensula". Este simplu: icon-ul, entitatea iar apoi pro-
ei pe alte vedea cum acestea din se instantaneu,
pe ce sunt selectate. De notat pe vizibile, se pot produce
invizibile. De exemplu, pe schimbarea a thickness-ului, se
poate schimba la layer care, layerul cel au
culoare 8ylayer, nu va fi Trebuie bine
ce efecte va avea abia aceea o Un alt exemplu
poate fi legat de texte. Aplicnd de la un text la altul, tot ce dorit a
fost layerul, constata s-au modificat textului: style,
height etc. o
Un exemplu
Folosim thickness-ul numai atunci cnd modelate au caracteristici de
gen extrudare: laturile sunt normale la entitate, iar opus se ntr-un
plan paralel cu entitatea. O astfel de nu poate fi sau
de
Latura
Un exemplu sugestiv este cel din fig.
3-5. Aici, din punct de vedere al
AutoCAD-ului, nu este altceva dect o
polilinie cu lungimea de 100 (cm)
din arce de cerc, al thickness este tot
de 100 (cm). Din punct de vedere practic
este o foaie de azbociment ondulat...
Se UCS-ul pe baza a
fost Este clar
acum ce se prin caracteristicile gen
extrudare: laturile sunt normale la planul n
care se afla entitatea la crearea ei, iar repli-
ca (care la
" se ntr-un plan paralel cu
Erititalea: polilinie planul vrem acum schim-
'--_____ de extrudare, nu avem cum
Fig. 3-5 facem dect rotim intreaga entitate n
jurul axei OX din Pentru asta vom roti
UCS-ul n jurul axei OY cu 90
0
, iar apoi vom aplica comanda ROTATE.
Un desen al unui ansamblu de format din cu thickness n loc de
de propriu-zise (cum vom vedea n continuare) este foarte eficient,
ocupnd pe disc. Totul este ca respective se ncadreze n
caracteristicile proprii acestui gen.
Nu mai alege singuri cazurile concrete n care este potrivit folosim
acest gen de modelare a suprafetelor.
elementare (3DFACE, PFACE)
elementare sunt 3DFACE. Pot fi create multiple (PFACE).
2
4
1
Comanda 3DFACE permite crearea de
elementare n de patrulater
- eventual strmb - oriunde n
Patrulaterul strmb este acel patrulater ale
colturi nu sunt coplanare. La o
astfel de' poate fi n
acest caz, sigur cele trei nu pot fi
altfel dect coplanare.
3DFACE REGION sunt sin-
gurele obiecte de tip n AutoCAD.
n afara regiunilor, toate celelalte se reduc la
3DFACE prin aplicarea comenzii EXPLODE.
Gndindu-ne n alt fel la entitatea 3DFACE,
n cazul cel mai general aceasta poate fi de
forma unui patrulater oarecare, frnt
una dintre diagonale.
Fig. 3-6
comanda 3DFACE crea
o entitate cum este cea n fig. 3-6 parcurgnd dialog
(UCS-ul poate fi oriunde):
Comnand: 3dface
Specify first point ar [Invisible]: Punctul 1
Specify second point or [Invisible]: Punctul 2
Specify third point or [Invisible] <exit>: Punctul 3
Specify fourth point ar [Invisible] <create three-sided face>: Punctul 4
Specify third point ar [Invisible] <exit>: Enter
n apar n plus un paralelipiped
o linie necesare pentru a
mai bine forma create. Linia ntre-
este cea care patrulaterul se
frnge, dar la fel de bine poate fi conside-
de ce nu?
Dialogul este parcurs n mod standard. O
este de a introduce un Enter atunci
cnd ni se cere punctul 4, caz n care cel
de-al patrulea punct se va considera supra-
pus peste punctul 3, iar va avea
un contur triunghiular. O este
de a nu ncheia cu Enter atunci cnd, n
final, ni se cere punctul Third point. n acest
L-_______ -,-______ ---.JI caz, un punct, vom avea ocazia de
Fig. 3-7
- 31 -
a continua generarea suprafetei cu una cum se vede n fig. 3-7. Aici
au fost att un punct 3 ct un punct 4. Am fi putut ncheia a introduce
ultimul punct 4, caz n care a doua 3DFACE ar fi fost triunghiul fiind
de punctele 3 4 de dinainte punctul 3 dat la n mod natural se
vrem facem mai multe 3DFACE numai una de aceea ncheiem dialogul cu
un Enter suplimentar, la fel cum la comanda LINE. Ca la comanda LINE,
rezultatul este un de 3DFACE disparate.
n fine, o este de a introduce oricnd ,,1" (de la "Invisible"), prin
care vom crea o O astfel de este atunci cnd,
mai multe 3DFACE dorim nu se dintre ele. n cazul prezentat
n figura am fi putut face linia 3-4 a primei 3DFACE.
nu se vede vreo a patrulaterului 3DFACE, chiar este strmb.
coordonate Z diferite pentru cele trei sau patru ale
unei 3DFACE, atunci aceasta nu va putea fi pentru a forma un solid.
cu un "solid" 2D, care se prin comanda SOLID din proiectarea
2D, un 3DFACE net de acesta din Un "solid" 2D nu poate avea coordonate
Z diferite pentru cele trei sau patru ale sale. n schimb, o entitate 3DFACE nu poate
fi (setarea se face cu comanda FILL). Nu mai vorbim de eventualitatea
pe Invisible a uneia sau mai multor laturi, proprie doar 3DFACE.
Legat de proprietatea Invisible a uneia sau mai multor laturi, n loc de a ne chinui
s-o de la crearea 3DFACE, mai bine o aceea, prin
alegerea laturii. De notat putem face invizibile chiar toate cele trei sau patru laturi,
caz n care entitatea nici nu mai poate fi Pentru a putea, s-o mai selec-
r------------------, avem la variabila de sistem
3
2
1
_---, 1
SPLFRAME prin care se
I
sau nu (in)vizibilitate (vizibil:
7 SPLFRAME = 1, invizibil: SPLFRAME = O).
O prin care putem crea
izolate este PFACE (care vine de
la "polyface
U
). Comanda este
definirii de pe cale
printr-un program AutoLlSP, Vis ual Basic,
ARX etc. Crearea de cu
I pe cale este destul de
dar nu putem cum s-o
folosim nu vedem un mic exemplu.
n fig. 3-8 apare o astfel de
Comanda are etape: una n care se
L _____ --:::::---=--=-______ I definesc vertex-urile, nodurile
Fig. 3-8 (aici n de 9), alta n care se pre-
vertex-urile care compun fiecare
cum se dialogul:
Comma nd: pf ace
Specify location for vertex 1: coordonatele pentru vertex-ul 1 din
Specify locatian for vertex 2 ar <define faces>: coordonatele pentru vertex-ul 2
Specify location for vertex 9 or <define faces>: coordonatele pentru vertex-ul 9
Specify location for vertex 10 01' <derine faces>: Enter (ca trecem la definirea
Face 1, vertex 1: Enter a vertex number OI' (Color/Layer]: 1
Face 1, vertex 2: Enter a vertex number OI' (Color/Layer] <next face>: 2
Face 1, vertex 3: Enter a vertex number or [Color/Layer] <next face>: 4
Face 1, vertex 4: Enter a vertex number 01' [Color/Layer] <next face>: 3
Face 1, vertex 5: Enter a vertex number 01' [Color!Layer] <next face> : Enter (gata cu 1)
Face 2, vertex 1: Enter a vertex number OI' [Color/Layer]: 3
Face 2, vertex 2: Enter a vertex number or (Color/Layer] <next face>: 4
Face 2, vertex 3: Enter a vertex number ar (Color/Layer] <next face>: 6
Face 2, vertex 4: Enter a vertex number 01' (Color/Layer] <next face>: 5
Face 2, vertex 5: Enter a vertex number 01' [Color/Layer] <next face>: Enter (gata cu 2)
Face 3, vertex 1: Enter a vertex number OI' [Color/Layer]: 5
Face 3, vertex 2: Enter a vertex number 01' [Color/Layer] <next face>: 6
Face 3, vertex 3: Enter a vertex number OI' [Color/Layer] <next face>: 9
Face 3, vertex 4: Enter a vertex number OI' [Color/Layer] <next face>: 8
Face 3, vertex 5: Enter a vertex number or [Color/Layer] <ne xt face>: 7
Face 3, vertex 6: Enter a vertex number OI' [Color/Layer] <next face>: Enter (gata cu 3)
Face 4, vertex 1: Enter a vertex number or (Color/Layer]: Enter (am termina t PFACE)
Se ordinea n care au fost introduse nodurile n etapa a doua, dar faptul
o poate fi din oricte noduri. Se mai opacitatea n
n prin comanda HIDE).
De notat toate o entitate. la perechea de
comenzi 3DFACElPFACE oarecum similar cu perechea LlNElPLlNE: prima
o de separate, n timp ce a doua o entitate.
Similitudinea se extinde mai departe: comanda EXPLODE pe o entitate PFACE
mai multe 3DFACE-uri!
Prin comenzile de acum nu putem crea cu margini curbe. Un 3DFACE
este un patrulater, deci nu are cum marginile arcuite. Nici n cazul n care am
folosit thickness, atunci cnd entitatea este de tip (cerc, arc etc.), nu
margine a ci numai prin linii ale acestor curbe.
Nu-i nimic, mergem mai departe ...
regulate (3D)
Putem crea regulate, cum ar fi cilindri, conuri, sfere etc. folosind coman-
da 3D. observa din nou explodnd aceste (cu comanda EXPLODE) ,
tot 3DFACE.
comanda 3D o serie de
Comnand: 3d
Enter an option [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]:
unde:
Box == cutie sau cub
- 32-
Cone == con sau trunchi de con
Dish = cu gura n sus
Dome (dom) = cu gura n jos
Mesh = de dreptunghiulare (fig. 3-10)
Pyramid ==
Sphere ==
I
I BOX
I


1
, Iii
I : !
\ i ! I
i
W
Fig. 3-9
Torus = tor
MESH Wedge == de Box)
Mesh cere de
noduri pe cele topologic orto-
gonale. Vom vedea mai departe
comanda mai de sine
toare 3DMESH. n rest nu sunt probleme,
exersa toate
n fig. 3-9 exemple ale acestor
genuri de cu aplicarea HIDE.
Aceste obiecte sunt, de fapt, create cu
Fig. 3-10 programul AutoLlSP 3D.LSP pe care l
n directorul \SUPPORT al sistemu-
lui AutoCAD. Fiind create prin intermediul unui program AutoLlSP, pe timpul ct coman-
da este ntmpina o serie de legate att de lansarea unor comenzi
transparente (setare moduri OSNAP), ct de lansarea altor (CAL). Fiecare din-
tre generate pe cale sunt rezultatul uneia dintre comenzile
3DMESH, RULESURF sau REVSURF, de care ne vom ocupa n cele ce
Prin comanda EXPLODE descompune fiecare dintre n 3DFACE-uri.
de tip regiune (REGION)
o categorie aparte de este de regiuni. Regiunile sunt zone
plane nconjurate de care un contur inchis care nu se autointer-
care conturul inchis pot fj fie curbe gata nchise (cerc, elip-
poli linie 20 spline 3DFACE, TRACE sau solid 20), fie arce
conectate cap la cap de tip linie, arc de cerc, arc de sau curbe spline deschise.
La combinarea de arce pentru a forma o regiune, toate acestea trebuie fie coplanare.
o polilinie are (width), la convertirea n regiune nu se ia n con-
siderare acea ci se linia drept contur inchis. La un TRACE se
drept fiecare segment cu lui, cum se vede n fig. 3-11.
Nu se pot forma regiuni din curbe care se n loc de a fi cap la cap,
chiar prin intersecta re zone nchise. in aceste cazuri folosi cu suc-
ces comanda BOUNDARY pentru a crea polilinia care acea
care pe ea n regiune. O regiune nu poate fi prin grip-uri.
Arce de Curba SPLINE Segmente
cerc inchisa de TRACE
/7
(I( "'\ /

Fig. 3-11
O regiune, poate fi
(cu comanda BHATCH) sau i se
pot analiza cum sunt aria,
perimetrul, centrul de momentele de
etc. (cu LIST sau MASSPROP).
Pentru a crea o regiune, coman-
da REGION, entitatea sau
care un con-
tur nchis am terminat. Ni se
de regiuni create: O, 1 sau mai
multe. Mai multe regiuni pot
am selectat mai multe contururi
nchise, chiar n cazul n care sunt cuprinse unele n altele sau sunt curbe care se
(!). n fine, folosind regiunile putem acum
ale margini fie curbe.
Operatii booleene aplicate pe regiuni
Regiunile pot fi combinate prin booleene numele matematicianului
irlandez George Boole, ntemeietor al Logicii Matematice, domeniu n care un reprezen-
tant de este matematicianul romn Grigore C. Moisif). Cele trei sunt UNION
(reuniune), SUBTRACT INTERSECT (intersecta re). in fig. 3-12 vedem un
Doua
regiuni
UNION SUBTRACT

, \
\
, ./

exemplu de aplicare a
INTERSECT celor trei pe
\
regiuni. Sigur operanzii
(regiunile) pot fi mai mult
de la fiecare ope-
singuri care
sunt efectele com-
de operatii pe
L-________ --::_..."..-_________ ---l diverse regiuni.
Fig. 3-12
- 33 -
de tip relief
Atunci cnd doriti un relief cu o n
AutoLlSP, Visual Basic, ARX etc., fie relieful este preluat din fie este ge-
nerat pe baza unor matematice. n toate aceste cazuri cea mai
este 3DMESH.
in fig. 3-13
vedem un relief rea-
lizat de n stn-
ga sunt ridicate
verticale din nodurile
unei rectangu-
Iare. n dreapta s-a
dat comanda 3DMESH
'--------=::::::.----F'::Jg:- -. s-au indicat
capetele de sus ale
verticale lor, ordine.
pentru a realiza relieful din de parcurs dia-
logul:
Ccmnand: 3dmesh
Enter size of mesh in M direction: 5
Enter size of mesh in N direction: 6
Specify location for vertex (O, O): primul capOt din stnga
Specify location for vertex (O, 1): dupO sOgeata N
Specify location for vertex (O, 5): ultimul punct din primul rnd
Specify locatien for vertex (1, O): la rndul 2 pe H
Specify 1 ocat; on fer vertex O, 5): fnchetat rndul 2
Specify location for vertex (4, 5): ultimul punct, diagonal opus primului
Este greu nepotrivit manual toate aceste date (vezi fig. 3-14), de aceea
se folosesc programe. o carte de AutoLlSP afla cum se pot genera
folosind Un prim exemplu poate fi programul 3D.LSP din directorul
\SUPPORT al pache-
tului AutoCAD insta-
lat.
aici
putem edita relieful fie
folosind grip-urile, fie
comanda PEDIT (exact
cea pe care o folosim
si la polilinii).
generate
Putem genera de patru tipuri distincte, folosind anumite reguli. Tipurile de
care se pot crea comenzile asociate sunt
rulate - RULESURF
tabulate - TABSURF
de - REVSURF
bazate pe curbe de contur - EDGESURF
Vom vedea ce se prin fiecare n cele ce spunem
densitatea lor generate de vertex-uri) este de
variabile de sistem - SURFTAB1 SURFTAB2 - asociate celor topologic
ortogonale (cum au fost M N la generate cu comanda 3DMESH).
La primele tipuri de de mai sus este doar variabila SURFTAB1. Pe
directie sunt considerate ntotdeauna vertex-uri.
Setarea este pe 6 pentru ambele variabile. n figurile care vom
preciza folosite.
Pentru generarea de sunt folosite diferite de start: linii, puncte, cer-
curi etc. generare acestea nu se pierd, in originale. dorim,
putem le dar trebuie facem acest lucru individual, pentru fiecare.
Suprafete rulate RULESURF
rulate folosesc de start. Acestea sunt deschise (linii,
polilinii deschise etc.), sau inchise (cercuri, elipse, polilinii nchise etc.), dar trebuie fie
folosite ca perechi din categorie. La oricare dintre ele poate fi un punct.
de start pot fi 20 sau 30, plasate oriunde n .
In fig. 3-15 apar cte-
I va generate cu
I comanda RULESURF, pen-
I tru SURFTAB1 = 32. Se
pot fi att plate
deschise (aleile), ct
deschise (acope-
I
sau nchise
(tubul care cer-
curi aflate n plane reciproc
perpendiculare ).
De notat "racor-
I
darea" aleilor din prim plan
I
este prin apli-
. carea RULESURF pe sfertul
L----------;::::c--;::-:-;:----------' de cerc, pe de o parte un
punct POINT, pe de
parte. Aleea este din cele semicercuri etc. face orice
dar aveti spre ca o

- 34 -
Suprafete tabu.ate TABSURF
o
cum ar fi o de cale comanda
, TABSURF pe un profil de-a lungul unei drepte.
n fig. 3-16 este o astfel de
cu comanda TABSURF, pentru
SURFTAB1 = 6.
Tot ce am avut de a fost pro-
filul, iar apoi linia.
Se vede este o o
fiind pe am dori
un volum ar trebui profilul, cum o
I vedem in alt capitol.
L....----
F
-ig:-.-3--t-::'6----- n loc de linie o polilinie, traseul
de extrudare considerat va fi linia dreapta care
capetele poliliniei.
Suprafete de revolutie REVSURF
de se prin
I
rotirea unui contur n jurul unei axe oare-
care, pe 360 sau mai Conturul
poate fi deschis sau nchis. axa
,1
' este o polilinie, se va considera
drept dreapta care capetele
\
poliliniei. Axa poate nu fie copia cu
conturul. Variabilele SURFTAB1
SURFTAB2 pe cerc,
L....------
Fi
:=;g:-.--:3;;"_-::t-:::7--------' respectiv pe n fig. 3-17 variante
de REVSURF pe 270 360.
Aici SURFTAB1 = 32 SURFTAB2 = 16.
Suprafete bazate pe curbe de contur - EDGESURF
Cele mai generale sunt cele bazate pe patru curbe de contur. Curbele pot
fi oricum n cu de a fi conectate cap la cap.
In fig. 3-18
l
cum cteva
generate cu
EDGESURF. Variabilele
, sunt SURFTAB1 = 32
SURFTAB2 = 16 con-
d de-a
lungul curbelor n ordinea
, \ (se par-
i
i '2 I curgerea n ordine circu-
a curbelor). O
Fig. 3-18
Capitolul 4. Modelarea solidelor
Cu AutoCAO putem solide 3U
I
pe mai m uite (n sunt date
comenzile asociate).
Cele mai simple solide 30 sunt corpurile regulate, tipice:
Paralelipiped (BOX)
Cilindru (CYLlNDER)
Con sau trunchi de con (CONE)
(SPHERE)
Tor (TORUS)
(WEDGE)
O cale de a solidelor 30 este generarea
Extrudare (EXTRUDE)
(REVOLVE)
create, solidele 30 pot fi compuse/descompuse prin:
booleene (UNION = u, SUBTRACT = \, INTERSECT = n)
(INTERFERE), cu INTERSECT, dar originalele
cu plane (SLlCE) cu unuia sau a solide 30
Asupra solide lor 30 putem aplica
Rotunjirea muchiilor (FILLET)
muchiilor (CHAMFER)
O este cea prin care unei
plane n obiecte 30 (SECTION) cu
obtinerea unei regiuni (contur plan)
n alte se la mijloace

Aliniere (ALlGN)
Oglindire 30 (MIRROR3D)
Rotire 30 (ROTATE3D)
Tablou 30 (3DARRAY)
Ca la vizualizarea 30 (vezi comenzile 3DORBIT
3DCORBIT), cu AutoCAO 2000 au
alte Acestea sunt n fig. 4-1. De
fapt, n afara primelor trei (Union, Subtract, Intersect),
celelalte sunt ale noii comenzi SOL/DEDIT. Toate
apar n Toolbar-ul Solids Editing (vezi coperta 2).
n AutoCAO sunt limite ale prelu-
30. De exemplu, nu putem crea o
oarecare iar apoi cerem ca ea
un solid. Pentru asta putem folosi
pachete software mai avansate, precum Mechanical
Oesktop".
pe rnd comenzile enumerate mai sus.
') Spunem (pleonastic) .Solid 30" deoarece n AutDGAO .Solid
generat cu comanda .SOLlO" - de fapt o
Fig. 4-1 Menu-u/ Modify din
AutoCAD 2000
- 35 .
Corpuri simple
((---1\
tj)
BOX CYliNOER CONE
solide 30 regulate de felul
celor din fig. 4-2 folosind comenzile indi-
cate pe la fiecare dintre ele. de
comenzile similare de la (vezi fig.
3-9), la con nu avem varianta trunchi de
con. sunt volume nu ne

@
putem rapid, dnd comanda
MASSPROP selectndu-I pe oricare dintre
.. ele. Vom vedea ne sunt prezentate o
serie de date, ntre care volumul. De notat
SPHERE TORUS WEOGE densitatea solidului este uni-
'---_____ --=::--.,----:-_____ -------' cu unitatea (ca cea a apei ... ).
Fig. 4-2 Oin masa apare cu
volumul. cum se aceste date
pentru un cub cu latura de 100 un plasat n origine:
Command: mussprop
Select objects: eubul
Select objects: Enter
---------------- SOLIDS
Mass:
Volume:
Soundi ng box:
Centroid:
1000000.0000
1000000.0000
X: 0.0000 -- 100.0000
Y: 0.0000
Z: 0.0000
X: 50.0000
Y: 50.0000
Z: 50.0000
100.0000
100.0000
Moments of i nerti a: X: 6566655555.5667
Y: 6666666666.6667
z: 6666666666.6667
Products of inertia: XV: 2500000000.0000
YZ: 2500000000.0000
ZX: 2500000000.0000
Radii of gyration: X: 81.6497
Y: 81. 6497
z: 81. 6497
Principal moments and X-Y-Z directions about centroid:
1: 1666666566.6667 along [l.OOOO 0.0000 O.OOOOJ
J: 1666666666.6667 along [0.0000 1.0000 0.0000]
K: 1666666666.6667 along [0.0000 0.0000 1.0000J
Press ENTER to continue: Enter
Write analysis to a file? [Yes/NoJ <N>: Enter
Generare de solide
Extrudare (EXTRUDEJ
Cea mai de generare a unui solid se pe translatarea unei
Generatoare pe o Directoare. Generatoarea trebuie fie o (cerc,
polilinie 2D). Directoarea este o la planul Generatoarei.
Putem specifica o directoare oarecare, care poate fi att o pe
planul Generatoarei, ct o polilinie. Acea directoare oarecare, explicit de noi,
numele de "traseu" (path).
dnd comanda EXTRUDE ni se cere mai nti conturul plan
de extrudat, iar apoi apare prompterul:
Path/<Height of Extrusion>:
O valoare acum (cu semn pozitiv sau negativ) va exprima
corpului prismatic/cilindric ce se va crea n sensul pozitiv/negativ al axei OZ.
Dar asta nu e tot. Mai suntem dorim ca extrudarea se cu unghi
de tesire prin mesajul: "Extrusian taper angle <O>:"
in fapt, este vorba de a un fel de trunchi de unghiul cerut fiind
ca al unei muchii laterale cu verticala. Implicit acest unghi e nul, cum se vede,
muchiile laterale sunt perpendiculare pe planul bazei.
in fig. 4-3 sunt date cteva exemple.
n rndul de sus apar contururi extru-
.. date cu unghi de tesire (taper angle) nul, iar
. n al doilea cu unghi de 10.
i\ 1) Dac la prima ntrebare cu
/ / P (de la Path) , atunci a doua ntrebare ne
cere Directoarea:
Select extrusion path:
/:/\ Alegem cele curbe ca n fig. 4-4 si
.\/ ...\. \,/\ Il rezultatul care se vede
L planul Generatoarei se
\) \ ./ \,\,V permanent normal la Directoare pe
'-.......-/ tot timpul
____ ______ ____ -J
Fig. 4-3 Extrudare planul Generatoarei nu este nor-
I
mal la Directoarei n punctul ei de
start, atunci Generatoarea se
pe un plan normal la Directoare n acel
I punct.
punctul de start la Generatoarei
nu coincide cu punctul de start al
Directoarei, atunci extrudarea se face con-
sidernd o copie a Directoarei n punctul de
start al Generatoare. Faceti probe si
L-__ ::-__ :::-_________ ---l bine cum stau lucrurile nainte da
Fig. 4-4 Extrudare .Path" ncepe folositi
- 36-
Revolutie (REVOLVEJ
Ca si la extrudare, Generatoarea este o (cerc, etc.). n
schimb, Directoarea este intotdeauna o care, n plus, nu ntretaie conturul nchis
al Generatoarei. Un exemplu este dat n fig. 4-5.
Directoare
("Axis') \J
Directoarea poate nu se afle n planul
1
Generatoarei, caz n care drept de gene-
rare va fi Directoarei pe
I planul Generatoarei.
l
' ce am selectat Generatoarea apare
. prompterul:
Axis of revolution - Object/X/Y/<Start
r-=::-:-:==------------, poi nt ofaxi s>:
Directoare \1 unde:
t::Jr'-
Fig. 4-5 (360)
I Generatoare
rr=+==r
yr-. O = Cere o entitate care va fi
Directoare
i! I XIY = drept directoare axa OX,
[ , respectiv OY
L..I __ _________ -'1 <Start point ofaxis> = n succe-
Fig. (+220) siune puncte ce vor fi considerate
capetele Directoarei
Ni se cere apoi unghiul pe care acopere de
Angle of revolutian <full circle>:
Putem cu o valoare de sub 360, caz in care - considernd semnul
acesteia - se va construi doar o din corpul de ca in fig. 4-6.
Compunere/descompunere de solide
de compunere/descompunere sunt fie cunoscutele booleene pe
care le-am ntlnit la regiuni (vezi), fie sau
Reuniune (UNIONJ
sau mai multe solide 3D pot fi compuse ntr-unul singur prin comanda UNION.
Aceasta exact ca de reuniune a multimi din
De notat nu este necesar ca cele solide se ba nici
r---------------, se in acest caz vom un singur
u
solid cu aer intre componentele sale! De exemplu,
din sfere ntre ele, o
bara de La un
obiect se complet cuprins n interiorul altuia,
atunci rezultatul va fi obiectul
n fig. 4-7 un exemplu din care se vede
sfera complet n celelalte corpuri se
n acestea n urma reunirii.
Fig. 4-7 Reuniunea a trei corpuri
(SUBTRACTI
Fig. 4-8 Scilderea corpurilor
Dintr-o de obiecte ca putem
o de obiecte, ca
comanda SUBTRACT. n fig. 4-8, este format
din cei doi cilindri - drept obiecte separate,
nereunite ntr-unul singur - n timp ce este
ansamblul celor sfere. Rezultatul se vede.
nu prea ne acesta este acum un singur corp!
Este similar cu reuniunea de mai sus prin care am fi
haltera de
Intersectare (INTERSECTI
sau mai multe solide pot fi intersectate, iar rezultatul este partea tutu-
ror. obiectele nu au nici o parte tuturor, atunci rezultatul este
,..-_____ --:::-_________ -, sunt corpurile inijiale
totul s-a ... fsit!
n fig. 4-9 avem un exemplu foarte
sugestiv de intersectare a solide pen-
tru a forma un al treilea, final. Clema rezul-
ar fi destul greu de
ce facem un profil
zicem longitudinal) l pe o
mai facem unul - transversal -
pe acesta. Intersectnd cele
1.-_______________ --' volume astfel direct
Fig. 4-9 Intersectarea corpurilor clema, cum se vede.
De notat exact comenzi
pentru booleene (UNION, SUBTRACT INTERSECT) servesc la regiuni, cum
am n capitolul anterior. ntr-o sunt selectate att solide ct regiu-
ni, atunci se separat, combinnd regiunile cu regiuni solidele cu solide.
Interferare (lNTERFEREI
Comanda INTERFERE este cu INTERSECT, dar se numai solidelor, nu
regiunilor. este n urma comenzii, volumele nu dis-
par. Mai sunt alte desigur. acestei comenzi este de a ne per-
mite de ale $Olidelor care pot intra n coliziune. De
exemplu, la proiectarea unei cutii de viteze se la minim a volumului
ocupat. n interiorul acesteia, pe trenurile de arborii pe care stau, se
furcile care deplasarea baladoarelor pentru comutarea vitezelor. Atunci
cnd sunt n toate acestea pot se interfereze reciproc, sau cu cutiei.
Dnd comanda INTERFERE, ni se cere un prim set de solide, iar apoi un
al doilea set. nu dect primul set de solide, atunci sunt cercetate inter-
tuturor acestora, luate cte un al doilea set, atun-
ci sunt cercetate intre primul al doilea set. Sunt create toate
solidele de
(SLlCE)
Un corp sau mai multe pot fi simultan
I
cu un plan de intindere prin comanda
SUCE. Putem opta una sau ambele
ale n prima cor-
pul/corpurile de apoi care este
planul, iar n final una sau
ambele rezultante.
n fig. 4-10 am selectat partea
(desired) ca fiind partea de jos a corpului
Mai exact, dnd comanda SUCE, n
momentul cnd vi se cere planul de linia de
o
z
Specify first po;.t OD sHc;'g pl4De by [Object/Zuh/Yiew/XY/Yl/ZX/3points] <3poiftts>:
Prin aceasta vi se cere indicarea planului de folosind:
= selectarea unei care planul (cerc, arc etc.)
= indicarea prin puncte a axei Z a planului de ncepnd cu un
V
XY!YZfZX
3P
punct afiat n acest pian (pentru a-i defini pozijia n lungul axei Z)
= alegerea planului hrtiei (ecranul monitorului) drept plan de
= alegerea unui plan de coordonate al UCS-ului curent drept plan de
= indicarea a trei puncte pentru definirea planului de
Se vede este <3points>.
Prelucrare de solide
specifice sunt racordarea (FILLET) (CHAMFER).
Racordare (FILLET)
Cnd comanda FILLET, AutoCAD prima entitate este
o entitate 20 sau un solid 30. este o entitate 20 lucrurile se petrec cum
de la desenarea 20. entitatea este un solid 30, atunci acea enti-
tate este fie o muchie (edge) a acelui solid, fie o generatoare (cum ar fi generatoarea
unui cilindru). este o muchie, atunci aceasta este (fiind cu
linie se cere n mod expres raza de racordare printr-un mesaj de genul:
Enter fillet radius <4.0000>:
unde valoarea intre parantezele <> este valoarea a razei.
introducerea unei noi valori a razei, sau celei curente (cu Enter),
primim linia de
Select an edge or [Chain/Radius):
acum Enter, atunci este muchia si am ncheiat.
Putem, face uz de
Prima optiune este de a mai selecta pe rnd alte muchii (edges). Toate acestea
vor face obiectul simultane, printr-o aceeasi FILLET tuturor.
- 37-
comenzi FILLET separate asupra
muchiilor unui solid 30, putem ajunge la rezul-
tate d ife rite.
n fig. 4-11 un exemplu. n stnga,
cele trei muchii care converg n au
fost selectate n sesiuni FlllET diferite, n timp
ce n dreapta toate au fost selectate n cadrul
comenzi FlllET. n primul caz
de racordare muchii. In
cazul al doilea rezultatul este o optime de
Sigur n acest al doilea caz, razele de
.--_____ F._i
9
_._4-_'_' _____ -. racordare alese ar fi fost diferite, ar fi rezultat
I
altceva n loc de dar ar fi fost tot o
nu una cu muchii.
I A doua este Chain (Chain =

I Prin aceasta putem selecta mai multe muchii
I CJ I pentru !l face obiectul
I
'" de racordare. In fig. 4-12 se cum,
__ I aplicnd putem face racor-
I {.::::C::::O=t===:.-_--- I darea ntregii superioare a de
I I dintr-o
LI______________ n fine, ultima (Radius) permite
Fig. 4-12
comanda este
Tesire (CHAMFER)
alegerea de raze de racordare diferite pentru
diferitele muchii selectate separat n timp ce
Ca la FILlET, aici AutoCAD cazurile de a unor 20 sau
a unor solide 30 prima entitate n cazul solidelor 30, am selectat
solidul printr-o muchie, ni se cere n primul moment o de
prin mesajul:
Base surface selection ...
Enter surface selection option [NextjOK (current)] <OK>:
Acea va fi drept baza pentru primei de
(n cazul n care cele
este (prin linie ntre-
c=:::d una dintre care converg spre
muchia Cu Next

alege care converge spre
CJ i muchie. solidul
printr-o generatoare nu o muchie, atunci
de va fi cea care gene-
I ratoarea si dialogul de mai sus nu mai are loc.
I n fig. 4-13 se tesirea cu
L-_____ =-_--, _____ --ll diferite a muchiei de sus a piesei din cazul tratat
Fig. 4-13 anterior la racordare.
- 38-
speciale
Sectiune printr-un corp (SECTION)
n cazul n care dorim obtinem con-
I turul plan al unei printr-un

II solid 30 comanda SECTION. De
fapt, ceea ce este o regiune.

I n fig. 4-14 se vede cum s-a aplicat
. I pe piesa la
I
(SUCE). Planul ales a fost XOV, iar
rezultatul a fost mutat Pentru a fi
mai sugestiv, regiunea a fost
I
De notat se
L-______________ -----' pe toate solidele 30 selectate la nceputul
Fig. 4-14 comenzII, Iar planul de este
cerut prin pe care le-am
ntlnit la comanda SllCE (vezi).

Solidele 30 pot fi aliniate (AlIGN), oglindite (MIRROR3D), rotite (ROTATE3D), multipli-
cate (3DARRAY).
Aliniere (ALIGN)
Folosind comanda AlIGN, putem aduce corect sau mai multe solide 30 unul n
raport cu altul, de exemplu n vederea Pentru a face acest lucru trebuie
obiectul sau obiectele de mutat, apoi alegem un prim punct urmat de
punctul pereche. Mai departe ni se cere un al doilea punct
Enter introducerea acestui nou punct de aliniat se face o
mutare - caz banal, demn de tot nostru ... un al doilea
punct urmat de perchea sa - punctul - atunci ni se va cere cel de-al
treilea, ultimul, punct acum din nou Enter introducerea
acestui nou punct de aliniat vor fi folosite pentru aliniere doar punctele date
acum. Primul dintre ele va fi folosit pentru a se noua a obiectu-
lui/obiectelor selectate, iar cel de-al doilea pentru a se stabili unghiul de rotire al alinierii.
Acest caz este util n situatia n care cea de-a treia rotire este - cum e cazul
unui rulment pe 'un arbore. n a treia pereche de
puncte, atunci dorim impunem ultimul grad de libertate - cum este cazul
unei cu canal de pe un arbore cu
exemple bine alese ne vor edifica pe deplin. Trebuie pentru a
face o aliniere, sunt implicate trei perechi de puncte Sunt multe situ-
n care este chiar n proiectarea 20
Fig. 4-15
Un prim exemplu se la
2D din fig. 4-15.
vi se cere rotiji levierul
astfel nct n
cu linie
cum Problema este
comanda ROTATE,
"dintr-un foc"
care este unghiul de rotire.
n schimb, coman-
da ALJGN, tot ce de
ce trasat cercul
reprezentat cu linie
este drept puncte 1
l' de ori centrul iar apoi punctele 2 2'. Cnd vi se cere
al treilea punct Enter. Prin precizat ca centrul
acolo unde este, n timp ce punctul 2 n 2',
nu ce se cu vreun al treilea punct (prin care, eventual, fi putut roti
levierul n jurul unei axe din planul hrtiei). drept obiect al comenzii ALJGN,
am selectat conturul levierului cercul notat "A". n-am fi dect cercul, iar
n rest am fi parcurs exact acest cerc ar fi ajuns n pozijia "A'''.
Uneori, doar att dori ..
Trecnd la
din
30, n
fig. 4-16 apar
un arbore o
de revo-
Piesa tre-
buie pe
arbore. Vom
da comanda
\. ALlGN, vom
piesa,
Fig. 4-16 Fig. 4-17 apoi perechile
de puncte
1, l' 2, 2'. Din nou nu ne un punct 3. Efectul se poate
vedea n fig. 4-17. Aici de sus al piesei de se suprapune exact peste
de sus al arborelui din primul punct un transfer exact,
n timp ce al doilea doar o plecnd din primul punct.
Aici nu ne-a interesat al treilea punct deoarece piesa de nu avea nimic
care o particularizeze pe de cum ar fi un canal de o
sau alt accident.
n schimb, n cazul din n fig. 4-18 avem de plasat un inel cu exact peste
unei piese. Alegem punctele 1, 2, 3 cu astfel nct se afle pe aceeasi
si nu fie colineare. Alternativa ar fi facem suplimentare, cum
ar fi axele etc.
- 39-
Rezultatul
se vede n fig.
4-19.
Se impu-
ne ca cele trei
I puncte
(sau, respec-
tiv,
nu fie coli-
neare din
nu
s-ar putea
determina orientarea piesei n jurul dreptei astfel definite de cele trei puncte.
n o a comenzii ALJGN ne permite si obiectele
,------------------------.,r------------------., cu alinierea.

I I
U

CA
Q\
:11
, I
I
n fig.
4-20 apar o
un
de ar-
bore pe care
I
dorim pla-

(facem abs-
de fap-
tul acestea
Fig. 4-20 Fig. 4-21 nu a fi
filetate). Se
ntre diametrul interior al si diametrul exterior al arborelui,
n sensul arborele este mult mai mare nu ar avea cum n
ce primele perechi de puncte un Enter. Apare linia de
uni:
Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: y
cu "y" ntre cele perechi de puncte (1-2, respectiv
l' -2') vor da scara care obiectul selectat inijial se va Aici am dat
punctele care razele cercurilor Cu efect am fi putut
diametrele.
n la fig. 4-15, am fi putut aplica si acolo scalarea,
acolo am folosit doar perechi de puncte nu trei, dar ar fi fost inutil. De ce?
ntre punctele 1-2, respectiv l' -2' sunt identice, nu-i
n concluzie, comanda ALJGN o cale foarte pentru a aduce
obiectele n dorite. Sunt cazuri n care prefera elementele
componente ale unei piese n standard, comode, pentru ca apoi le
corect unele n raport cu altele abia pe booleene de com-
punere a piesei.
Oglindire 30 (MIRROR30'
Aplicarea a comenzii MIRROR se face n planul curent XOY, n
raport cu o de simetrie n acest plan, chiar obiectul oglindirii este un solid
3D. atunci cnd n 3D ne gndim la un plan de simetrie n loc de
o de simetrie, iar faptul n 3D ne conduce n mod natural la necesitatea
ca acest plan fie amplasat oriunde, nu normal la planul curent XOY.
Aplicarea comenzi ne-ar obliga mai nti UCS-ul n
la planul de simetrie dorit), or acest lucru ar fi contraproductiv. motivul pen-
tru care ne-ar fi de mare folos o lui MIRROR, dar care
corect n indiferent de amplasarea a UCS-ului. Aceasta este MIRR0R3D.
Fig. 4-22
I
I
!
I i, Hg. 4-22 apa'."' imobil 3D. Dorim
mai unul simetric cu acesta n raport cu
axa aleii, cu linie
ne batem capul ncercnd vedem unde este
UCS-ul curent cum ar trebui ca
oglindirea, direct comanda MIR
ROR3D. mai nti "imobilul", apoi primim
linia de
SpKify first polnt of .irror pl_ (]
[Objoc:t/Lastn .. is/Yi ... /lY /YUTl/lpoints] <]points>:
paints) or
aici de la comanda
SUCE (vezi), unde aveam, tot de definit un
r--------------------, plan, care acolo era planul de
Singura noutate este
de optiunea Last.
Prin aceasta un plan
de simetrie dat anterior, la coman-
da MIRROR3D
n mod implicit ni se cer trei
puncte care planul
de simetrie. n cazul nostru
puncte sunt capetele liniei ntre-
rupte, iar al treilea este un punct
'---__________________ -1 aflat pe verticala unuia dintre
Fig. 4-23 aceste capete. Rezultatul se vede
n fig. 4-23 (nu ne fap-
tul totul este prezentat n Se am "o pereche de ...
Rotire 30 (ROTATE30'
Ca la oglindire, lucrnd n spatiul 3D, putem fi folosim pentru rotirea
unui obiect (sau a mai multora) o oarecare, nu una care fie
la planul XOY al UCS-ului curent, cum s-ar ntmpla am folosi comanda ROTATE

n astfel de cazuri folosim comanda ROTATE3D.
n fig. 4-24 se cazul unei manivele asezate pe un ax aflat la un unghi
- 40-
Fig. 4-24 Fig. 4-25
greu de intuit, prin linia Facem rotirea manivelei folosind
comanda ROTATE3D. Aplicarea acestei comenzi conduce la linia de
S,edfy first poht 011 uis or defiwe uis by [Object/last/View/luis/Yuis/ZUls!Zpoinh]:
din nou ca fiind similare cu cele de la comanda MIRROR3D,
dar, de ele se la o nu la un plan. Altceva nu mai este de spus.
Tablou 30 (30ARRAY,
o pentru comanda ARRA Y
este 3DARRAY. in loc de a lucra pe

coordonate, aceasta pe toate/' cele trei coordonate, att n cazul rectan-
/d gular ct polar.
/ / /) I in fig. 4-26 apare o
/Vy:;/ I ca un tablou rectangular cu 2 rnduri
)/i/;/1') I (rows) pe OX, 5 coloane (columns) pe OY
I 4 nivele (Ievels) pe OZ. Elementele multi-
// I plicate sunt cele
aflate n apropierea originei. Dimensiunile
'1 unei sunt 6, 12, 24, iar dialogul
specific pentru acest caz decurge astfel
I (observati si orientarea axelor):

Select objech: cele dDu6 c6r611rl.zt
Select objech: Enter
Eater the type of lIrrllY [Rectllwgul.tr/Pol.tr] <11>: R
Eate .. the aUllber of rows (---) <1.: 2
Enter the aUllber of co l_s (III) <1>: 5
hter the ....... r af le.eh ( ... ) <1>: 4
Specify the dishnce .... twe. rows (---): 50
Specify the di.tAnce .... tw .. col .. as (III>: 24
Specify the distAnce .... twe. levels ( ... ): 12
n de tablou polar, ni
-----------------, se posibilitatea de a alege o
liber n
Relund cazul prezentat la comanda
ROTATE3D (vezi), 3DARRAY ca n
fig. 4-27, plasnd 6 pe 180
0
n
jurul unei axe oarecare,
pe Se amplasarea
UCS-ului, o cu
axei tabloului.
De notat unghiul se pozi
tiv n sens trigonometric. n cazul nostru,
pentru ca unghiul de 180
0
se
L _______________ ...J corect, conform trebuie ca axa
Fig. 4-27
fie prin cele puncte, n ordinea
P1-P2.
Editarea a solidelor
",,:::i cu versiunii AutoCAD 2000 a noua
SOLIDEDIT. Aceasta permite un de
,' . remarcabile asupra solidelor. cum se n fig. 4-1,
Intersect unile comenzii pot fi activate prin de menu
Extrude (face) bil Menu Modify So/ids Editing. O este de a
Move (face) duce mouse-ul pe oricare de unelte (too/box) de pe ecran,
:I:;;il l Offset (face) de a butonul dreapta mouse a selecta bara Solids
Delete (face) Editing. Asa cum se vede n fig. 4-28, de unelte
Rotate (face) 18 icon-uri. Ca la menu, primele trei corespund ope-
Taper (face) booleene (Union, Subtract, Intersect). Celelalte sunt
Copy (face) uni ale comenzii SOLIDEDIT. Ele pot fi n categorii,
Color (face) cum se vede, prin elementele asupra se (face =
irtfi! Copy (edge) ale solidului, edge = muchii ale solidului, body = corp).
Ultimele cinci se la ntregul solid 3D. In con-
Color (edge) text, solidul se body (corp). Prin Imprint se
i! Imprint (body) aplicarea unui contur de pe unui corp.
:i ,j Clean (body) Separate se la separarea unui solid n corpuri,
Separate (body) atunci cnd "solidul" este format clar din sau mai multe cor-
Shell (body) puri (vezi fig. 4-8). She/l permite transfor-
Check (body) marea unui corp ntr-o de grosime
'-""''''''-______ ....J Deoarece de editare multiple incorect apli-
Fig. 4-28
- 41 -
cate pot conduce la pierderea corpului, se impune verificarea
Aceasta se face fie explicit prin Check (ultima din figura
fie implicit, prin setarea pe 1 a variabilei de sistem SOLlDCHECK. aceasta este
pe 1, ceea ce verificarea ori de cte ori se comanda
SOLIDEDIT (recomandabil).
manual comanda SOUDEDIT linia de
Command: soltdedtt
Solds edting automatic checking: SOLIDCHECK=l
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>:
n primul rnd se vede setarea a variabilei de sistem SOLlDCHECK pe 1.
n al doilea rnd se cele trei majore: Face, Edge, Body.
Aplicnd Face apar
Entu a face edi ti n9 opt ion [Eltrudo/Move/Ratato/Offset/TAper/Delete/Copy Icolor /Unda/elU] .. Xi
Aplicnd Edge apar
Enter an odge odihng optiOl1 [Copy/coLor/Unda/eXit]
Aplicnd Body apar
Entor a body edUi n, aption [Iliprint/se'arate salids/Shll/cLean/CbecklUndo/eXit] <eli
desigur toate prezentate n figura
libertatea de a alege oricare dintre cele trei de a lucra cu prin
Menu, prin Bara de unelte sau direct prin Comanda SOLIDEDIT.
Vom lua pe rnd fiecare dintre aceste
Extrude (Face'
Prin aplicarea Extrude asupra unei plane a unui corp, ca acea
fie pe la ea cu libertatea de a stabili un unghi
de nclinare a laterale (taper ang/e) ca la comanda EXTRUDE (vezi) pe
,-----------------, un contur nchis.

ti
n fig. 4-29 se vede cum se
Sunt variante,
ambele aplicate a
reprezentate n stnga.
Prima este impunnd doar
precizarea de extrudare even-
tual un taper angle n mijloc,
cu acest unghi de 1
0
).
A doua presupune existenta unui
I
traseu de extrudare (path) , care va fi ales
prin drept traseu de
extrudare (reprezentarea din dreapta).
L-____________
Fig. 4-29
Move (Face)
Prin aplicarea optiunii Mov. asupra uneia sau mai multor ale unui corp ca
acestea fie deplasate n alt loc pe corp. n fig. 4-30 se vede un caz n care a
.-------------------, fost un canal cu fund circular. La fel
se poate muta o de orice
Condijia este ca prin acea mutare
nu se schimbe corpului. De
exemplu, la mutarea canalului nu trebuie
atingem gaura sau la marginea
corpului.
Fig. 4-30
Cu alte cuvinte, la
ca si la altele pe care le vom preciza, nu
este permis se schimbe de
muchii sau topologia obiectului. n astfel de cazuri este pur simplu.
Offset (Face)
Prin aplicarea Offset asupra uneia sau mai multor ale unui corp
deplasarea a acelor cu valoarea care vi se cere. Valoarea
.-----------------.., poate fi (implicit), sau
Cnd este modificarea se face n
sensul volumului corpului: un
contur exterior iar un gol interior
scade.
n fig. 4-31 s-a aplicat Offset cu va-
loare strict pe conturul exterior. Se
volumul corpului
'--------,=,=-ig-.-4--3-1-------' a crescut. Ca efect, se vede cum contu-
rul interior n de "U" s-a
Ca a acestei la fel ca la comanda OFFSET, alege un punct
(Through) prin care noul Offset (n loc de o valoare).
De'ele (Face)
Prin aplicarea Deleta asupra uneia sau mai multor ale unui corp obtineti
,-----------------.., eliminarea acestora. de eliminat tre-
buie fie alese astfel nct eliminarea lor
nu deranjeze integritatea corpului.
n fig. 4-32 se vede cum au fost elimi-
nate canalul cu fund circular
una dintre (trei dar racor-
darea (o Nici una
dintre nu a deranjat integritatea
'--------Fi-lg-.-4--32---------l corpului. intrn-
dul n de "U" de pe contur, veti con-
stata nu vi se permite. Cauza este acesta o neregularitate (gap) reali-
de la generarea prin extrudare a conturului (si nu prin
- 42-
Rolale (Face)
Prin aplicarea Rotata asupra uneia sau mai multor ale unui corp
;----------------.., rotirea ansamblului format de aceste
n raport cu corpul, n jurul unei
axe oarecare pe care o de
rotit trebuie fie alese astfel nct rotirea
lor nu deranjeze integritatea corpului.
in fig. 4-33 se rotirea canalu-
lui cu fund circular n jurul unei axe verti-
cale. Nu vi s-ar permite o rotire
'--------,=,-ig-.-4--33----------- care ar fi scos o parte a canalului n afara
piesei.
Taper (Face)
Prin aplicarea Taper asupra uneia sau mai multor ale unui corp
nclinarea ansamblului format de aceste n raport cu o pe care vi se cere
s-o indicnd puncte. Unghiul de nclinare - care vi se cere - este
de considernd punctele n ordinea n care au fost date. de
nclinat trebuie fie alese astfel nct rotirea lor nu deranjeze integritatea corpului .
n fig. 4-34 au fost nclinate cele
care converg iar aceasta
din este fiind
una dintre muchiile corpului.
Punctele care au definit axa au fost alese
de jos n sus iar unghiul a fost pozitiv (10).
Efectul se vede, respective
devenind inclinate spre interiorul corpului.
'--------,=,-ig-.-4--34-------..J unghiul ar fi fost negativ, nclinarea
s-ar fi nspre afara corpului.
Copv (Face)
Prin aplicarea Copy asupra
uneia sau mai multor ale unui corp
o copie a acelor sub de
regiuni sau de de tip body.
in fig. 4-35 a fost
s-a creat o regiune - copie a
superioare a corpului.
Regiunile se atunci cnd
sunt plane. sunt curbe,
se de tip body. De notat
body este unul dintre cele 32 tipuri de
cu care AutoCAD, fiind
diferit de ceea ce cuvntul body
'--------------------" n contextul comenzii SOLlOEOIT.
Fig. 4-35
Color (Face'
Prin aplicarea Color asupra
uneia sau mai multor ale unui corp
schimba culoarea acelor
in fig. 4-36 a fost culoarea
superioare a piesei din figurile ante-
rioare. Pentru a fi modificarea - n
n care de este
alb/negru - s-a aplicat comanda SHADE.
La reprezentarea de tip wireframe se
L ____ _________ _1 culoarea muchiilor care
Fig. 4-36 nesc nu s-a schimbat
culoarea muchiilor ci a
Cu aceasta am epuizat comenzii SOLIDEDIT care se (faces).
n continuare aplicate muchiilor (edges).
Copy (Edge)
Prin aplicarea Copy asupra
uneia sau mai multor muchii ale unui corp
copii ale acestora, sub forma unor
liniare.
fig. 4-37 s-au copiat muchiile care
canalul cu fund circular. Se
aplicarea comenzii HIDE a avut
efect asupra corpului, dar nu
muchiile copiate. Oe ce? Pentru aces-
L-_______________ -'I tea un cadru de (wire-
Fig. 4-37
Color (Edge)
frame) , iar acesta nu are
Prin aplicarea Color asupra
uneia sau mai multor muchii ale unui corp
schimba culoarea acelor muchii.
n fig. 4-38 se schimbarea
culorii muchiilor care canalul cu
fund circular de adineauri se
vede ... ).
De notat prin comanda HIDE nu se
vede schimbarea culorii muchiilor ci numai
prin SHADE. Aici am preferat cor-
pului sub forma wireframe.
Liniile de pe fundul canalului sunt iza/ini;
(generatoarele suprafetei cilindrice), nu
muchii, deci culoarea lor nu poate fi schim-
L-_______________ ..J dect schimbnd culoarea
Fig. 4-38
- 43-
Cu aceasta am epuizat comenzii SOLIDEDIT care se muchiilor
(edges). n continuare aplicate corpului n sine (body).
Imprint (Body)
Prin aplicarea Imprint asupra unui solid 30 imprima pe acestuia
contururi rezultate din suprapunerea sau intersectarea cu solidul a unor


I "1/ II i li!

1. I I LI!
l( t li
n fig. 4-39 s-a aplicat
une pe un cub n momente separate.
ntr-unul a fost curba spline
chiar n planul frontal al cubului. Se
numai partea cu cubul
i a fost n alt moment a
fost pentru a imprima un alt cub
care se intersecta cu primul. Aici se
imprimarea a rezultat sub forma contu-
L-______________ ----' rului de dintre cele solide.
Fig. 4-39 Din al doilea cub avea diagonala
pe iar aceasta era
fix la este un exagon.
n cadrul dialogului Imprint ni se cere alegem vrem entitatea care
se sau nu, aplicarea
care pot fi imprimate pe un solid 30 sunt: arcuri, cercuri, linii, polilinii 20
30, elipse, curbe spline, regiuni, corpuri (bodies) solide 30.
imprimarea, liniile care apar pe corpului se permanent
"lipite" pe acesta, chiar de exemplu un FILLET care dintr-o ast-
fel de impresiune. n schimb, o acestea dispar.
Impresiunile pot fi voluntar folosind Clear care
Clean (Body)
Prin aplicarea Clean asupra unui solid 30 pe care au fost aplicate
cu Imprint, acestea vor fi eliminate n totalitate.
Separate (Body)
Prin aplicarea Separate asupra unui solid 30 care e format de fapt din
r-------------------, sau mai multe solide distincte (separate cu
O
"aer"), atunci acesta se va separa n
solidele componente. a fost expli-
oarecum la comenzile UNION SUB-
TRACT (vezi).
n fig. 4-40 dintr-un cilindru a fost
sC
I
cu emsate
i
mdaerse,. cna
u
a CI In ru UI. eea ce rezu '.
t! d i: s-ar crede, un singur solid 30! Aplicnd
L ____ "--_J _________ --l
1
acum Separate, va intra n
normal, rezultnd solide 30. Fig. 4-40
Shell (Body,
cum se shell (sau cochilie). vrem scoatem
,..-_______________ , miezul dintr-un solid 3D, astfel
o cochilie atunci folosim
Shell.
n fig. 4-41 s-a plecat de la un cub din
care fusese extas un cilindru, cum se
vede n stnga. Aplicnd Sheli
asupra solidului astfel ni se cere o
grosime a peretelui cochiliei ceea
ce se vede n dreapta. De notat
ce obiectul care face obiectul ope-
L-------F,-ig-.-4-4--t------...J putem selecta anumite
care nu participe la n cazul de
am eliminat (remove) de fund a cilindrului a sa.
Restul au fost luate in considerare.
Check (Body'
cum s-a spus la nceput, Check permite verificarea con-
unui solid. aplica atunci cnd avea dubii asupra unui
solid 3D, eventual primit ca atare de la un partener.
De obicei, verificarea se face implicit, setnd pe 1 variabila de sistem SOlIDCHECK.
Un exemplu complet de modelare 3D
Ca ne mai bine asupra procedeelor pe care le putem aplica pentru mo-
delare 3D vom parcurge un exemplu de la cap la cap. Este bine timp
personal modelare.
Piesa care face obiectul este n pagina (vezi).
Strategie
Pentru a ncepe, ntotdeauna este recomandabil facem o
succes nu degeaba, nu la realizarea unui model!
un pic cu la ceea ce de o
strategie de modelare, proprie piese. Pe faptul economisi timp,
ajunge la un rezultat ct mai aproape de optim, relativ la timpul consumat, la ocu-
pat pe disc, dar la eventualele inutile. ntotdeauna avem mai multe pen-
tru a un model. Cu ct un model este mai simplu, cu att va fi mai
ulterioare ori numai cotati, pur simplu.
O de lucru este aceea de a nota undeva, pe o hrtie, toate valo-
rile numerice pe care folosit efectiv la crearea modelului. Ulterior, lista acestor va-
lori va conduce la lista cotelor pe care le aveti de pus. Listele sunt 1 la 1: orice va-
loare la modelare trebuie se pe desen sub forma unei cote, chiar
- 44 -
aceea va fi o valoare sau una Astfel, atunci cnd o
este nu punem cote de la la margini, simetria este n mod
implicit. Atunci cnd, din motive tehnologice sau o trebuie fie
de la spunem e vorba de o
Pe ce pune cote pe desen, bifa valoarea din lista pe care
ntocmit-o la modelare. astfel nu uitat vreo desenul este
complet.
Referindu-ne la analiza de care vorbeam, vom observa piesa este de tip
cu axe avnd o serie de goluri interioare. in astfel de cazuri, cea mai
strategie este aceea de a constitui un prim volum, zicem apoi un al
doilea - "cuprins" - care de pentru a defi-
nitiva modelul. Abia n final vom executa minore: etc.
la procedura aduce cu de prelucrare (prin necesare pen-
tru piesei; acolo facem la minore, pentru a nu irosi bani, n
cazul n care importante ulterior ar duce la rebutarea piesei ...
ne facem modelul pe ne trezim nu le putem combina, sau
,-----------------, trebuie facem suplimentare.
la exemplul din fig. 4-42. Aici
sunt cinci cilindri trei avnd
axa (2, 3 4), iar doi - ori-
. \'- _-1 " i '\ (1 5). Dintre trei repre-
I ' A volume (1, 2 3), iar
, r! doi - volume cuprinse (4 5).
" l_:::=:--;r '1 ,In primul moment folosim comanda
I r \ I UNION ca compunem cele volume
_ J J I A 8, respectiv, cuprins.
-..rr>---c:..---- I Apoi folosim comanda SUBTRACT pen-
I tru a face A \ B, prin care
I volumul final.
'--------F,-ig-.-4--42---------' alte UNJONISUB-
TRACT ce
Modelare
Dar trecem la piesa pe care o avem de modelat.
Fig. 4-43
Vl
i ! I
i
j 1
Observnd n desenul de
I n care este piesa in
i rotim mai nti
I UCS-ul n jurul axei OX cu 90. Avem n
I
vedere ne mai nti pe
. realizarea unor elemente plane cate apar
I n stnga sus, cum se n
! fig. 4-43. Se o
I de 13 ntre planele paralele n care sunt
i realizate cele grupuri de linii.
ne gndim la ce avem de
mai departe, grupul de elemente circulare
c-c
II
o
II C")
A-A
0,5
31
- 45 -
B-B
1_ 032
1
0.:

I


1
023

I
8?
1
I

I

045
1


I

f;l1
I
""'"
1\11 1

Li)
ci
o
037 ..-
040
075
co
N
Li)
<D
......
ai
I
o
I .....
I
3 x 05,5
Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CS O O
r
din stnga va servi la aplicarea comenzii
EXTRUDE, iar cel oarecum rectangular din
dreapta la REVOLVE. n plus, ambele
grupuri cte contururi
nchise.
Cote le pentru realizarea acestor
grupuri de linii sunt date n fig. 4-44. Sunt
plasate pe icon-urile UCS, pentru
a fi mai clar cum
De fapt, cotele sunt luate din desen.
doar unele dintre ele au fost adaptate
ca elementele desenate,
cum este cota 3 n loc de 19.
Profilul circular trebuie extrudat pe o
de 30, nu-i n spiritul celor
spuse anterior (vezi fig. 4-42), vom face
'--________________ -' separate pentru contururile exte-
rior interior. La cel exterior nu sunt pro-
bleme. comanda EXTRUDE,
cercul 072, apoi valoarea 30 am obtinut cilindrul exterior. n schimb, la cel interior pot
fi probleme din toate cele 10 trebuie fie combinate
ntr-una cum vi se pare mai fie o polilinie (comanda PEOIT) ,
fie o regiune (REGION). Ambele sunt extrudabile.
Trecem la contururile din dreapta. Aici comanda REVOLVE separat, att pen-
tru dreptunghiul interior ct si pentru conturul exterior, folosind latura din
stnga a dreptunghiului. Din nou, obiectul pentru REVOLVE trebuie fie unic. Ca
urmare, dreptunghiul interior a fost cu comanda RECTANGLE, nu mai trebuie
facem nimic. a fost din linii separate, atunci trebuie le pe
toate, fie cu PEDIT, fie cu REGION, ca si mai sus. La fel trebuie pentru con-
turul exterior. aceste contururi, comanda REVOLVE folosind
axa optnd, desigur, pentru cerc ntreg (360).
Rezultatul este am patru obiecte distincte cum se vede n fig. 4-45
n stnga jos. La fel cum am n fig. 4-42, facem UNION separat pentru obiectele
B
;
Fig. 4-45
pentru cele cuprinse. Obtinem A, B.
apoi (SUBTRACT) din A pe B si
ceea ce se vede n dreapta sus.
Aici obiectele sunt prezentate separat
pentru lizibilitate, dar ele sunt suprapuse,
nu-i
n contiuare un profil n pia-
nul axial al circulare extrudate.
Acesta va servi drept fund pentru
parte a piesei. cotele din desenul
principal si le un pic. asa cum se
vede n fig. 4-46. Din nou, pentru a aplica
procedura REVOLVE trebuie
toate ntr-o poli linie sau regiune,
- 46-
;'
!
, ,
/ "
!! /
Fig. 4-46 Fig. 4-47
gust.. Prin aplicarea REVOLVE n
jurul axei orizontale, se un capac
circular cum se vede n planul doi al figurii.
acest capac astfel nct
n contact cu partea din spate a piesei
si aplicm UNION. Privind acum din spate
(reversed angle, cum s-ar zice ... ), piesa
va ca n fig. 4-47.
Revenind la partea din si aici
avem de creat un volum de pe
L--_______________ .-J care de data aceasta I vom din
Fig. 4-48
Fig. 4-49
,
,
\
Fig. 4-50
Construim acest volum plecnd de la un contur nchis (ca polilinie sau regiune)
aflat tot n planul axial al circulare cu ca n fig. 4-48.
REVOLVE n jurul axei si il punem n contact cu piesa astfel nct cota X efec-
tiv O. acum din (SUBTRACT), obtinem ceea ce se vede n fig. 4-49.
Construim mai departe bosajul cilindric 012 cu de 2. Acesta trebuie fie
ceva mai nalt de 2, astfel ca, aplicndu-i UNION cu piesa, nu lipsuri.
o facem de 3 n loc de 2 este suficient. Punem UCS-ul cum se vede n fig.
4-50 (onginea la 38 mm de centru si la 13 mm de - atentie la orientarei),
comanda CYLlNDER si introducem raza de 6 si de 3, apoi UNION cu piesa.
De acum, tot ce mai avem de sunt
Prima ar fi chiar gaura de M6 din
bosaj. Interiorul filetului de M6 este de 4.8
(oricum nu se va cota, fiind ceva orienta-
tiv), deci UCS-ul acolo unde se
facem un cilindru cu 04.8 lungimea
de vreo 8, pe care I din
gaura cum se vede n fig.
4-51.
Trecem acum la cele patru M4
nfundate. Aici diametrul interior este 03.2,
iar adncimea de 20. nu ne punem
'------------------' problema adncimii filetului. Vom face o
Fig. 4-51 apoi o vom multiplica cu

I
ARRAY Polar, vom cele patru
din Cum se fundul
este conic cu unghiul la vrf de 118.
I Punem UCS-ul n centrul uneia dintre
(Ia 063 unghi de 45), apoi o rotim
astfel ca axa Y n lungul axei
o polilinie
cotele din fig. 4-52.
comanda REVOLVE pentru
conturul n jurul axei OY
gaura. Apoi o n astfel nct
'------------------' din dreapta "Ia
Fig. 4-52
Fig. 4-53 Fig. 4-54
Rezultatul se vede n fig. 4-53.
Acum, folosind orientarea din fig. 4-54 a UCS-ului, comanda ARRAY multi-
de 4 ori n jurul axei orizontale a cilindrice. Nu este cazul
folosim comanda 3DARRAY, din axa de multiplicare este,
la UCS, ba este chiar axa OZ a UCS-ului.
n final (SUBTRACT) toate cele patru din ceea ce se
vede n
- 47-
I
Ultima este de
obtinerea celor trei din
I
Punem UCS-ul pe cu originea
jos, ca n fig. 4-55, construim un CYLlNDER
cu 05.5 de 10, apoi l multi-
ntr-un ARRAY Polar cu axa n cen-
trul de 3 ori pe 180. n final
(SUBTRACT) toate cele trei din
ceea ce se vede n
Cu asta am terminat modelarea pie-
sei. in capitolul vom folosi chiar
acest exemplu pentru a vedea cum se
'---------=F,::::"ig-.-4---=55-=--------' cum se de
desen tehnic - vederi, - deci este
foarte util pas
cu pas modelarea cum a fost aici.
Pentru a ne asigura totul este realizat corect, o este de a compara volu-
mul sau orice alte date legate de model. cum acestea se cu comanda
MASSPROP pe model. UCS-ul se n din ultima de mai
sus (centrat pe de jos a cu axa OX spre dreapta), atunci datele oferite de
sunt:
Mass:
VoI .... :
C .. ntroid:
....... ts of inerti4:
SOLI os
83731.11948
83731.8948
X: -69.0000 -- 37.5000
Y: -37.5000 -- 37.5000
z: 0.0000 -- 74.0000
X: -15.1482
Y: 3.5285
z: 27.0455
X: 127291559.558'
Y: 188622174.2832
z: 103117591. 4726
Products of inertia: XY: -8763950.3992
Radii of gyration:
YZ : 10052345.8448
IX: -54042401. 6461
X: 38.9901
Y: 47.4625
Z: 35.0930
Principal __ nh ud X-V-Z dh'ectio8S aIIout ceDtroid:
1: 51871903.3540 4108g [0.8380 -0.0836 -0.5393]
J: 108584593.2664 4108g [0.0947 0.9955 -0.0071]
K: 95569023.3234 410llg [0.5374 -0.0452 0.84211
volumul modelului pe care realizat este posibil fi vreo
fie fie de
Despre modelarea ansamblurilor
Modelnd mai multe piese cu ele ansambluri 30. La ce ar
putea fi util un ansamblu modelat? sunt multe in care imaginea ansamblului
ne-ar putea aduce beneficii.
n primul rnd, am putea da ideea de a produsului, mai ales am dis-
pune de mijloacele necesare pentru a elimina anumite din anumite piese (cum ar fi
carcasa), astfel nct se vedea
n al doilea rnd, am putea realiza imagini "explodate", a
utilitate s-ar remarca n sfera montajului. Un exemplu de acest gen a fost prezentat n
fig. 1-14 (vezi).
O utilitate ar putea fi descoperirea coliziunilor dintre diferitele componente, atun-
ci cnd unele dintre ele ar putea ocupa distincte n S-a vorbit despre ast-
fel de probleme la prezentarea comenzii INTERPHERE (vezi).
n s-ar putea realiza prin care se prezinte cinematica unui
ansamblu - cum ar fi un mecanism. n anumite astfel de ar fi suficiente
la nivel 20, dar sunt destule cazuri n care doar 30 poate
n fig. 4-56 este prezentat un robot. Realizarea de care vorbeam s-ar
putea realiza folosind comenzi stocate n de tip script, ntr-o rudimenta-
Pentru asta ar trebui stabilim care ar fi unghiurile cu care ar trebui se
subansamblele numite n Levier, Corp Tendon (Ia acesta o
pentru ca se cu un unghi dat. O mai ar
Tendon
Brst\
Fig. 4--66
Corp
Cilindru
hidraulic
Postament
- 48-
fi crearea unui program AutollSP care rezolve toate aceste probleme, de la calculele
la comenzile Rotate Move necesare. Sunt programe care ele
singure pentru animatie (prin introducerea asa numitelor ntre suban-
samblele componente). Unul dintre aceste programe este Mechanical Oesktop.
Modelare 3D pentru imagini 2D
Sunt n care facem 30 numai pentru a imaginea 20
a unei Mai exact, dorim un tablou care prezinte un
peisaj, ceva, n care se obiecte 30. n astfel de cazuri fie la un pictor
care, prin talentul pe care i l-a dat Dumnezeu, reuseste o astfel de transpunere.
Cum talentul are el grade de rezultatul poate fi mai bun sau mai nu-i
Noi, fiind ingineri, se presupune nu dispunem de talente de acest gen. Atunci
la programe precum AutoCAO. Facem modelarea 30, apoi privi, obiectele din
unghiul care ne convine totul pe hrtie.
Fig. 4-57
n fig. 4-57 este imaginea unei
I reclame care putea fi prin
I prin anul 2002. Ideea era folosim un
de viteze cu care
reduceri la tip de
automobil. Ar fi greu
imagine modelare 30.
n fig. 4-58 apare o din recla-
I ma care se azi pe autobuzele din
I
pentru centru comer-
cial. Cum cei care au acea
I nu s-au priceput la 30, ceea ce
I le-a iesit a fost ceva ca n fig. 4-59. se
I cele imagini?
I O
I
I
i
COMERCIAL
,t\\\\\' i
I
I
,
, i
I
Fig. 4--68 Fig. 4-59
Capitolul 5. Desenul tehnic al modelelor 3D
Nu este suficient facem modelarea. Trebuie fim capabili ntocmim desenul
tehnic al acelui model, respectnd din Romnia: STAS-uP.
Romnia este alin de vreme la sistemul de standardizare (150
- International Standard Organization). Ca urmare, vom observa cu variantele de
standardizare oferite de AutoCAD.
Prima pe care o avem de este chiar la inceperea de la zero a desenu-
lui (Start from Scratch). Alegem varianta Metric, cum se vede n fig. 5-1. Pe
fixarea tuturor valorilor numerice potrivit cu n milimetri, asi-
alte mult mai subtile. Astfel, ntre altele, se sistemul european pen-
Fig. 5-1


front right side
Ir-= g=--<II R I
tap front right side
tru de desen, nu cel american
(ANSI). Acest sistem pune
cum ce vezi te din stnga, pui
n dreapta etc. , nu invers, ca la americani.
n terminologia AutoCAD aceasta
adoptarea sistemului de "Third
Angle" nu "First Angle".
Pentru a ne da seama de modul cum se
se poate folosi
"cutie de (glassbox) . n
fig. 5-2 este cutie pen-
tru "First Angle", pentru americani. n
numele sunt tap
view (vedere de sus), front view (vedere
side view (vedere
Trebuie cum cutia de
pentru STAS.
O categorie de elemente care se
supun cu rigurozitate standardelor este
de cota re. Aici este vorba att
de grafica diverselor cote linii
toare, grosimi de linii etc.), ct de
nutul efectiv al textului cotelor, al
ilor de de sau
de
1 .
V' I avea n vedere toate aceste ucruri,
pentru altfel obtine rezultate
I
tate deconcertante, tocmai atunci cnd
front) '-side I mai la ntocmirea
L-. --,,,,..--,-___,,...-,--.,-----------l. de desen tehnic, terminarea
Fig. 5-2 americane First Angle"
., s-a ajuns ca prin cuvntul STAS (STAndard de Stat) se impropriu fel fel de
lucruri, un inginer trebuie ceea ce la noi se STAS, la se DIN,
la GOST, la englezi BS, iar la americani ANSI
- 49-
Fundalul de lucru
Atunci cnd ne reprezentarea din de desen ne seama
de fapt, fiecare cte o imagine a piesei din alt unghi, cu sau
Prima pe care am avea-o ni s-ar cere
ceva ar fi trebuie piesa, fiecare astfel n
ei, apoi s-o rotim la unghiul tragem ascundem lini-
ile care nu se etc. Sigur nu trebuie ne att de mult... Ar fi fost mult
prea neproductiv ar fi produs respingere de proiectarea cu calculatorul.
Atunci cum facem?
n istoria AutoCAD-ului , o pentru a fost cea n care
s-a introdus de Paper Space, care a atras introducerea de Model
Space. Tot atunci s-au creat numitele viewport-uri. Ulterior, pentru a se
mai mult comoditatea de lucru, s-a introdus de layout. Ce sunt toate acestea?
Ne putem imagina foaia de hrtie pe care trebuie facem desenul ca un dis-
tinct de cel in care am modelarea. Ca cele acestea
au denumirile de Paper Space Model Space. Acestea sunt complementare:
nu putem lucra simultan n ambele, ci numai ntr-unul din ele la un moment dat. Folosind
mai departe am putea ne nchipuim foaia de hrtie este n
dreptul unde se fiecare Prin decupaje vedem piesa - folosind probabil un
sistem de oglinzi (!) - din unghiul dorit. n acest fel piesa ar fi iar noi am vedea-<>
din unghiurile alese de noi. Ei bine, decupajele cu pricina se numesc viewport-uri.
un viewport n el vedem piesa dintr-un anumit unghi.
Pe de parte, pentru a
folosi un n care sunt
--- -------I!!-------- ---1 tratate numai aceste obiecte
a fost adoptat
numitul layout. Acesta poate
fi activat direct din AutoCAD,
folosind tab-ul din josul
ecranului, ca n fig. 5-3. Cum
se vede, avem la
ii layout-uri, dar putem
crea sau elimina oricte
dorim. unul
Fig. 5-3 Tab-urile Model Layout dintre aceste layout-uri, ni se
o de dialog
Page Setup, cum se vede n fig. 5-4. Ea apare pentru este
chiar n ea n partea din stnga jos (Display when creating a new layout).
Folosind din putem face toate care de formatul
de desen de sau plotter. Teoretic, acestea se fac o dar, prac-
tic, adesea avem de modificat cte ceva la anterioare. Oricum,
aceste le putem salva sub cte un nume, att pentru format (Page setup name),
ct pentru perifericul de imprimare (Plat style table). Ulterior, putem preciza aceste
nume pentru a readuce n trecut, pe care - le-am modificat - le vom
Fig. 5-4 Caseta de dialog Page Setup cu tab-ul Plot Oevice activat
salva sub nume. n felul acesta vom rafina ncet, incet, toate conexiunile cu pe-
rifericele disponibile, ajungnd la un moment dat le folosim ct mai aproape de optim.
in inginerie numele de Operare
n cazul n care cu o laser sau cu un plotter la care
folosim doar culoarea negru, o de tot interesul este asociem fiecare culoare
dintre cele atribuite liniilor din desen cte unei grosimi de imprimare. De exemplu, o va-
este
Culoarea
Red
Yellow (galben)
Green (verde)
Cyan (bleu)
Blue (albastru)
Magenta (violet)
Black (negru)
culorii
1
2
3
4
5
6
7
Grosimea
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.5
Grosimile sunt considerate n mm sistemul metric).
pentru culoarea negru (care apare ca alb pe un ecran negru), am ales grosimea 0.5, la
fel ca si pentru albastru. Facem asta din valoarea 0.5 este pentru
Fig. 5-5 Wizard pentru setarea culorilor - prima
Fig. 5--f; Wizard pentru setarea culorilor - a doua
Fig. 5-7 Wizard pentru setarea culorilor - a treia
- 50-
liniile de contur, iar setarea
este cu linii negre,
deci chiar nu mai
la altceva, liniile de
contur vor bine
reprezentate. Vom folosi
culoarea rosu pentru liniile de
sau culoarea
galben pentru cote. La cote
putem alege culoarea verde
sau chiar bleu (eyan) pentru
texte (umblnd la stilul de
cotare), astfel nct acestea
ct mai vizibile
mai clare. Sigur totul
de gust, mai ales
grosimile bine alese dau o
impresie foarte pentru
un desen. de mai sus
sunt folosite la desenele din
finalul acestei deci
vedea iute cum
Ca aceste
setri, vom butonul
New... aflat cam n mijlocul
casetei. Acesta un
Wizard care ne conduce pas
cu pas pentru a face
Primul ecran este prezentat
n fig. 5-5. Aici alegem Start
from seratch (pornire de la
zero). Next> apare
al doilea ecran, aflat n fig.
S-B; aici un nume pen-
tru setarea (cum ar fj
Monoerom exemplu) .
snd din nou Next> apare al
treilea ecran, aflat n fig. 5-7;
aici, pe de o parte, putem
alege grasimile, iar pe de alta
putem fixa ca nu numai
desenul curent, ci toate cele
care de acum nco-
lo aceleasi
Alegem grasimile
butonul Plot Style Table
Editor ... aflat in mijloc.
Fig. 5-8 Setarea grosimilor
Acesta face caseta
tabel din fig. 5-8. Aici se vede
setarea pentru culoarea 1
(red): la culoare am pus Black
(negru), iar la grosime
am pus 0.1 mm. la fel
pentru toate culorile dorite (ce pot fi
de la 1 la 255!), care
Wtzard-ul folosind butonul Finish.
n continuare vom face cteva
aprecieri legate de talr-ul Layout
Settings aflat n
I caseta va avea
din fig. 5-9.
Se aici unele utile: for-
matul A4 al foii, orientarea
Landscape (peisaj, dreptun-
ghiul culcat nu n picioare - Por-
a acestei foi scara 1: 1 etc.
ce le de cteva ori,
familiariza cu aceste
o mai mare.
Fig. 5-9 Caseta de dialog Page Setup cu tab-ul Layout Settings activat
- 51 -
------...,
I
I
I
I
I -
I
L _____________________________
Fig. 5-10 Prima imagine a piesei n Paper Space
OK, ncheiem paginii. Ca efect, apare un dreptunghi mare, alb,
numit viewport, n interiorul vedem piesa. piesa este cea din exemplul de la
capitolul anterior, atunci imaginea care apare poate fi cea din fig. 5-10 (depinznd de
unghiul din care este n Model Space).
Foaia (aici A4) are o ca se mai bine. Chenarul trasat cu linie ntre-
zona (de imprimanta nu la marginea
hrtiei). toate acestea sunt reprezentate cu mare exactitate.
Mai colimatorul cu firele reticulare. Acesta se extinde peste tot pe foaie,
deci ne putem desena orice pe ntinderea ecranului (chiar n afara hr-
tiei!). Mai mult, putem face un zoom de (punnd 0.3x, de exemplu) vom
vedea foaia foarte De fapt, acest lucru este posibil din ne n Paper
Space avem ca n Model Space (chiar acum unele ni se par
caraghioase ... ).
ne gndim acum putem selecta muta piesa ne Fiind n Paper
Space nu putem dect ntregul viewport (cu piesa n el). De fapt, vie wport-u I
este singura entitate din acest Mai putem acest viewport a da
vreo iar apoi putem folosi grip-urile pentru a-l sau extinde. Sigur,
putem da comanda Erase ca ...
Putem crea un nou viewportfolosind comanda MVIEW. Ni se vor cere aces-
tuia, iar apoi va piesa n el, unghiul de vizualizare din Model Space. Ca
sterge vie wport-u I iar apoi de cteva ori comanda MVIEW si
cteva vie wport-u ri ca n imaginea din fig. 5-11.
r--- ---,

I i

Fig. 5-11 Diverse viewport-uri amplasate in Paper Space
altele. Se putem le suprapunem.
folosim comanda LIST, iar apoi pe cel mai mare cel mai mic dintre
viewport-uri, vom remarca, de exemplu, valorile "Scale relative to Paper space:
O.8515xp" respectiv, "Scale relative to Paper space: O.3090xp'. Acestea
ferestrei la Paper Space pot fi foarte importante. Folosindu-le, am putea
scala piesa astfel nct n toate viewport-urile, indiferent de
lor. ntrebarea este cum am putea face acest lucru, din moment ce noi nu
putem umbla dect la ntregul viewport, dar nu la ceea ce se reprezentat n el..
Ei bine, putem facem comutarea din Paper Space n Model Space! Cea mai sim-
cale este ne ducem pe viewport-ul dorit, iar acolo facem dublu clickcu butonul
stnga al mouse-ului. O este butonul PAPER de pe linia cea
mai de jos a ecranului din fig. 5-3 (acolo valoarea lui era MODEL nu tre-
cusem n Paper Space). n acest caz va trebui mai facem apoi un click simplu pe fe-
reastra Ceea ce apare foarte evident atunci cnd trecem n Model Space este ori-
entarea colimatorului, care se va limita la viewport-ul ales. in plus, acolo va
si icon-ul de UCS ca care este orientarea UCS-ului. De fapt, aceste
icon-uri vor in toate viewport-urile Trecem la alt viewport selectn-
du-I, pur si simplu. Invers, putem trece de la Model Space la Paper Space dublu
click intr-un punct aflat n afara viewport (eventual n afara hrtiei). vrem
revenim la modelarea piesei, atunci vom alege tab-ul Model din fig. 5-3.
in fereastra cu scara O.8515xp acum comanda ZOOM si
prin valoarea O.3090xp. Piesa se va micsora. scara ajungnd cu
52 -
realizate manual
nu ne-am cum se fac vederi
Cum facem ca acestea respecte de vederi, fie aliniate?
Pentru a realiza aceste in mod (semi-) automat vom folosi comenzi:
SOLVEW SOLDRAW. Prima ne permite viewport-urile corect, iar a doua aran-
imaginile din viewport-uri astfel Cele co-
menzi de fapt comenzi elementare, manuale. Vorbim acum tocmai despre
acestea, urmnd ca abia la subcapitolul SOLVIEW SOLDRAW.
Comanda SOLVEW comenzile MVIEW MVSETUP iar
SOLDRAW o acum, anume SOLPROF.
in plus, SOlDRAW o serie de layere cu nume speciale.
vedem ce e cu comenzile SOLPROF MVSETUP, nu-i Pentru asta, consi-
dernd din fig. 5-10 (vezi), vom face mai nti dublu click pe viewport, astfel
nct vedem n interiorul acestuia firele reticulare. Apoi vom da efectiv comanda SOL
PROF de la vom parcurge dialogul:
Command: solprof
Select objects: 1 found
Select objects: Enter
Display hidden profile lines on separate layer? [Yes/No] <V>: Enter
Project profile lines onto a plane? [Yes/No] <V>: Enter
Delete tangential edges? [Yes/No] <V>: Enter
One solid selected.
Coomand:
imaginea pare
vom avea curiozitatea ne la
layere vom observa au noi
layere: PH-64 PV-64 (presupunem de
comun acord singurul layer anterior
acestui moment era layerul O n el se
afla piesa; 64 poate difere).
facem acum curent layerul
PV-64 le pe celelalte
vom rezultatul remarcabil din fig.
5-12.
Ce s-a ntmplat?
Comanda SOlPROF a analizat obiectul
30 seama de din care era
L ___ privit, apoi a creat plane ale
Fig. 5-12 Efectul comenzii SOLPROF acestuia pe planul normal la a
pus cele n layerele nou cre-
ate. liniile vizibile n layerul PV (Paper Visible) si pe cele invizibile n
layeru! PH (Paper Hidden). acum layerul PH-64 i tipul de
linie DASHED, imaginea din fig. 5-13.
Este interesant de ce s-a produs
ntre timp n Model Space.
tab-ul din fig. 5-3 (vezi)
ce layerul O (n care
se modelul 30), comanda
3DORBIT rotiti un pic imaginea. con-
stata noile linii drepte curbe introduse
de comanda SOLPROF se ntr-un sin-
gur plan nu sunt deloc Doar
modelul creat de noi este Deci este
clar SOLPROF vine de la PROFilul
SOLid ului, nu-i
Pe parcurs am mai avut o am
L-_____________ .,--_..J fost "Delete tangential edges?
Fig. 5-13 layerului [Yes/No] <Y>:" am Enter
Yes). Aici era vorba de liniile de
ntre cilindrice sau conice plane tangente la ele. o
No la ntrebare repede despre ce e vorba.
Sigur de acum nu prea mai avem ce n Model Space, din moment ce s-a
creat o ... vom afla mai putem face cte ceva.
Acum vedem ce este cu coman-
da MVSETUP. Pentru asta, aran-
un pic vederile piesei noastre - pe cale
Facem asta deoarece, nu
vedem care sunt problemele n cazul ma-
nual, nu ne seama de avantajele uti-
comenzilor automate. Este la fel cu
dilema folosirii din a
calculatorului (de buzunar) pentru a face
a afla
cum se calculator ...
Presupunem orientarea UCS-ului
curent n Model Space este celei a
WCS-ului, anume cea din fig. 5-14. n
aceste trecem n tab-ul layout,
Fig. 5-14 a UeS-ului (WeS) parcurgem eventual procedura Page
Setup, fereastra cea mare
apoi o Avnd acum pagina absolut comanda MVIEW
trei viewport-uri amplasate cam ca n fig. 5-15 - destul de aproximativ, nu
e nevoie de nu ce precizie. apoi care este zoom-ul xp n fiecare dintre ele
dnd comanda LIST selectndu-le pe toate trei. Rotunjim ct de ct valoarea pe
cale la una medie ct mai - la noi este 0.75. Aceasta va fi, de fapt,
scara la care se va reprezenta piesa n nu-i Sigur, n STAS nu scara
0,75:1 3:4), dar nu ne batem capul acum cu ceva ...
Aplicnd dublu c/ick pe una dintre cele trei ferestre, cum am
pe Model Space n acea acum comanda ZOOM introducem valoarea
- 53-
r --,
Vedere (VFA)
VPOINT 0,-1,0
VPOINT 0,0,1
L ______________________________
Fig. 5-15 Trei viewport-uri pentru trei de desen tehnic
cu sufixul xp (0.75xp sau doar .75xp). Cu butonul stnga mouse facem click sim-
plu pe iar ZOOM Enter sau Space ... ) introducem iar
0.75xp (sau tasta cu n sus ca readucem valoarea anteri-
or Enter - chestii de ndemnare cu AutoCAD, noi ... ). Facem la fel pen-
tru a treia De acum, nu mai avem voie facem nici un fel de
zoom ln viewport-uri vom deranja scara a
Mai departe, comanda VPOINT introducem valorile n fig. 5-15 pentru
fiecare dintre cele trei ferestre. mai la fiecare dintre ele comanda HIDE,
cam ce se vede n (am dat nume vederilor - VFR, VSUS, VLA T
- pentru uz ulterior).
Deja ncepem ne apropiem de aranjamentul dintr-un desen tehnic, nu? n acest
moment avem nevoie de comanda MVSETUP ca facem alinierea a
comanda MVSETUP parcurgem dialogul:
Command: mvsetup
Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]: a
Enter an option [Angled/Horizontal/vertical alignment/Rotate view/Undo]: h
Specify basepoint: qua of punctul 1
Specify point in viewport to be panned: qua of punctul 2
Enter an option [Angled/Horizontal/vertical alignment/Rotate view!Undo]: Enter
Cum se vede, am ales Align, apoi Horizontal, iar apoi am
puncte din viewport-uri diferite, folosind la ambele osnap-ul QUAdrant. Punctele
r------------------------------(
Vedere (VLA T)
@
Yvedere de sus (VSUS) r

Fig. 5-16 Alinierea pe a VFR VLA T
sunt QUAdrant 1 respectiv, 2 date n fig. 5-16. Am ales osnap-ul QUAdrant
piesa are contur cilindric n acea deci n-am fi putut folosi ENDpoint. De
notat primul punct este punct de iar al doilea este cel care
va suferi deplasarea.
Trebuie mai facem precizarea MVSETUP atunci cnd suntem n Paper
Space. suntem n Model Space, comanda ne trece automat n Paper
Space.
rezultate: unul bun unul Cel bun este s-au aliniat
pe (de fapt s-a un PAN pe n sus al din view-
port-ul al doilea, ce s-o mai lungim ... ), iar alinierea este absolut Cel este
imaginea a n sus din viewport, fiind trunchiat. acest
defect trecnd n Paper Space (cu dublu click n afara viewport - nu sun-
tem deja n Paper Space) , apoi viewport-ul fi dat vreo
folosind grip-urile de sus, tragem de ele n sus pentru a suficient de mult fereastra
n astfel nct imaginea De notat cii de acum nu
voie sii sii aceasm feresstrii pe verticalii fiindciJ
alinierea pe care abia n schimb, s-o pe ...
din nou comanda MVSETUP folosind punctele QUAdrant 1 respectiv 3,
aliniem pe V) VFR VSUS. Dnd comanda HIDE,
lucrurile se vor prezenta ca n fig. 5-17.
de n ambele cazuri proiectia VFR a fost cea din care am ales
basepoint-ul. Asta face ca proiectie fi (Parent View).
- 54 -
----------
Vedere (VLA T)
r
,--------11 Vedere (VFR)
Vedere de sus (VSUS)
L ______________________________
Fig. 5-17 a ferestrelor
de ea sunt aliniate celelalte
Acum vom mai face o Am tot spus comanda HIDE ca prezen-
cu linii ascunse. comanda REGENALL (alias REA), cons-
toate liniile. Ca pe hrtie ascunderea liniilor,
ar trebui Hide objects din Plot Options aflat n dreapta jos n
caseta de dialog Page Setup n fig. 5-9 (vezi). Dar am vrea vedem
(cu linie liniile care nu se Aha, stai asta se cu coman-
da SOLPROF, nu? Si cum ar trebui Ei bine, lucrurile se trebuie
folosim layere cu vizibilitate la vie wport-uri etc. Din dar din
pricina de acum, crearea prelucrarea a nu este
deloc De asta comenzile SOLVIEW SOlDRAW ...
Trebuia trecem n de aranjare pe cale a view-
port-urilor a imaginilor de acestea, trebuie dedesub-
turile comenzilor automate. Numai putem - ori
- modul cum sunt n desenul tehnic al modelului.
Pe asta, in afara tipice, ortogonale sau izometrice, putem dori
imagini "artistice" ale piesei, fie alegnd unghiuri inedite din care o privim,
fie n locul celei paralele, fie chiar umbrirea piesei (sha-
ding). In astfel de cazuri tot ce am avea de ar fi trecem n Model Space,
comanda 3DORBIT pentru a alege unghiul sau modul de reprezentare dorit, apoi
revenim n Paper Space si, folosind comanda MVIEW, un viewport n po-
zi1ia si de dorite, eventual printre celelalte viewport-uri deja create.

acum corect! cum spuneam, pentru a realiza ade-
folosim comenzi: SOLVIEW SOLDRAW. Cum spuneam, prima ne permite
viewport-urile corect, iar a doua imaginile din viewport-uri astfel nct
degeaba o folosim pe prima nu o folosim
pe a doua!
Comanda SOLVIEW
Presupunem abia am terminat modelarea, am parcurs procedura Page Setup
ne n n fig. 5-10 (vezi). imaginea care umple lay-
out-ul, cum am mai devreme, care comanda SOLVIEW (sau
folosim icon-ul asociat, aflat n bara de unelte Solids).
Cunoscnd care este UCS-ului curent, parcurgem dialogul:
COBRand: solview
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: u
Enter an option [Named/World/?/Current] <Current>: fnter
Enter v;ew scale <1>: 0.75
Spec;fy view center: Buton stg. MOuse ptr. indicare centru
Specify view center <specify viewport>:
Specify view center <specify viewport>: fnter
Specify first corner of viewport: Buton stg. MOuse ptr. indicare viewport
Specify opposite corner of v;ewport: Buton stg. MOuse ptr. indicare opus
Enter view naDe: vsus
UCSVIEW 1 UCS will be saved with view
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: fnter
Folosim special nestandard (3:4 = 0.75), ca vedem se
ca pe cale
n zona cu ..... " din dialog facem o tatonare a noii alegnd pe cale
prin click cu butonul stnga mouse cel mai bun amplasament. Cnd veti aplica
efectiv vedea lucrurile se petrec simplu natural. Cum se
vede, ncheiem tatonarea cu Enter, moment n care ni se cer opuse ale ferestrei
rectangulare ce va constitui Mai departe introducem numele
viewport-ului (VSUS). Ei bine, aceasta este o chestie care n varianta nu ni se
cerea nu era n cazul folosirii comenzii SOLVIEW, nominalizarea view-
port-urilor este obligatorie, din aceste nume vor fi folosite prefix pentru numele
layerelor automate care vor fi de asemenea create. ncheiem procedura cu un Enter,
am fi putut s-o cu plasarea altor De fapt, pentru
ntrerupere din motive didactice, ca studiem layerele create.
o imagine ca n fig. 5-18. Se vede nu deloc special, ba chiar are
o de linii suprapuse neinteligibile. nu ne tragem concluzii: deo-
- 55-
r-------------- --------------,
L _____________________________ J
Fig. Fr18 Plasarea primei cu comanda SOL VIEW
apreciem lor, uitndu-ne mai
la ne la layere, vedem au vsus-DIM, vsus-HID vsus-VIS.
Acestea corespund, respectiv, cotelor, liniilor ascunse liniilor de contur (vizibile). Care
cote? Cotele pe care o le punem noi,
n plus, a mai layerul VfiORTS. Acesta conturul rectangular al fe-
restrelor din Paper Space. pe moment oricare dintre aceste layere ca
ce atribui de asemenea tipul de linie DASHED layerului vsus-HID.
Pentru a continua cu restul procedurii, trebuie ca nici unul dintre aceste lavere
nu cumva nghetat, mare!
dnd iar comanda SOLVIEW:
Coaaand: solview
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: o
Specify side of viewport to project: Selectare latura de jos a ferestrei vsus
Specify view center: Buton stg .ause ptr. indicare centru
Specify view center <specify viewport>: ide.
Specify view center <specify viewport>: fnter
Specify first corner of v;ewport: Buton stg . .ouse ptr. indicare viewport
Specify opposite corner of viewport: Buton stg .ause ptr. indicare opus
Enter view naae: vfr
UCSYIEW 1 UCS will be saved with view
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: Enter
cum se de alegem Ortho, dorind o
cu prima, anume a piesei. Ni se cere
una dintre laturile primei latura de jos observa AutoCAD
pe moment pe modul Osnap MIDpoint). acum mouse-ul n sus n jos
vedem apare o linie foarte ncepnd de la mijlocul laturii de jos a
primei Alegem cu butonul stnga mouse un prim punct deasupra primei
evident, apoi mai sus sau mai jos ce ni se pare am
plasat corect
De notat acum face efectul adoptarea sistemului metric de care se vorbea la
nceput. Vom observa este de tip "Third Angle" nu "First Angle",
cum vrem noi fie. la nceput fi ales sistemul n n schimb, aici
fereastra ar fi fost la fel, dar n ea piesa ar fi fost din
partea
n fine, ni se cer apoi opuse ale noii ferestre numele ei: vfr. avem
iar curiozitatea ne la layere, vom observa au vfr-DIM, vfr-HID vfr-VIS,
similare cu cele de la prima
mai un lucru: n finalul ni se sec:
UCSYIEW 1 UCS will be saved with view
Ce asta? ar putea imagineze despre ce este vorba:
AutoCAD pozijia a UCS-ului astfel nct atunci cnd vom activa acest
viewport (prin dublu click, de exemplu) din momentul view-
port-ului. Vedem n fig. 5-19, unde apar cele ferestre cu
UCS-urile lor n proprii ce am noi acum este un lucru pe-
riculos. acum, n - n Model Space ntr-una din
ferestre - un Zoom sau un Pan, ati compromis corespondenta de Nu
un U (de la Undo)
Uitndu-ne o la fig. 5-19, de de
am plasat cam sus pe foaie ... ar trebui le ceva mai
jos, nu ia ne gndim: ansamblul celor de-
cu ceva de Nu, nu! Ba chiar putem le
pe
Pentru a face mutarea facem mai nti dublu click pe din afara lor
revenim la Paper Space. Apoi comanda MOVE, le pe le
ducem ntr-o pozijie bine ca n fig. 5-20. Sigur am putea
numai una dintre ele s-o dar numai n sus n jos, nu pe lateral,
nu-i
Trecem mai departe. Acum avem mai mari dect la realizarea lor pe
cale vrem nu o vedere ci sectiune Comanda
SOLVIEW permite acest lucru:
Conaand: solriew
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: s
Specify first point of cutting plane: cen of Selectare centru cerc sup PI
r--------------
.,
_________________ J
Fig. 5-19 Plasarea celei de-a doua dublu click in ea UCS-urilor proprii
1
'-----------------------------'
! I
1: l' :
, I
l I
t'- --
____________________ J
Fig. 5-20 Mutarea ansamblului celor proiectii mai jos si ceva mai la stnga
- 56-
r---------------
----...,
L _____________________________
Fig. 5-21 Crearea laterale: o
Specify second point of cutting <Ortho on> Un punct in jos, P2
Specify side to v;ev fro.: Un punct in stngo liniei de P3
Enter v;ev sca1e <0.75>: fnter
Spec;fy v;ev center: Buton stg .ause ptr. indicare centru
Spec;fy v;ew center <specify viewport>: ide.
Spec;fy view center <spec;fy viewport>: fnter
Specify first corner of viewport: Buton stg . ouse ptr. indicare viewport
Spec;fy opposite corner of viewport: Buton stg .ause ptr. indicare opus
Enter viev name: sect
UCSVIEW 1 UCS v;11 be saved vith v;ew
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxil;ary/Sect;on]: Enter
Se am ales Section; ni s-a cerut care este linia de
Vom observa am fost automat n Model Space, avnd acces la
punctele caracteristice ale modelului. Folosim pe moment modul Osnap GENter (se
vede n dialog), punctul notat cu P1 n fig. 5-21, apoi n tasta
F8 (ortho) punctul P2. Punctele P1 P2 definesc linia de care apare
ca linie Ni se cere apoi din ce parte dorim privim: punc-
tul P3, n stnga liniei de dorim cu n
dreapta. Totul decurge foarte natural,
- 57-
Ni se cere scara la care fie (uneori facem sec-
la - nu e cazul la vederi). Prin Enter ca
acum, 3:4!
Ce apoi sunt le-am parcurs la celelalte Vedem
rezultatul n fig. 5-21.
acum ne la layere ceea ce ne dar ceva n plus,
anume layerul sect-HAT. EI va ce va n acest viewport de
Datele caracteristicile ale se n trei variabile de sistem -
HPNAME, HPSCALE HPANG - corespunznd numelui, unghiului de reprezentare
a acelei (prefixul HP vine de la Hatch Pattern). le corect:
Command: hpname
Enter new value for HPNAME <"ANGLE">: ansi31
Command: hpscale
Enter new value for HPSCALE <1.0000>: 0.5
Command: hpang
Enter new val ue for HPANG <O>: Enter
Am ales ANSI31 si scara de 0.5. Am considerat nu este schim-
barea unghiului. Pentru hasura ANSI31 (Ia unghiul propriu de 45) schimbarea
ar fi fost dnd aici unghiul de 90.
O bine, bine, dar unde este cnd facem vedem ceva
mai ca lumea n aceste viewport-uri? Chiar
Comanda SOLDRAW
A venit timpul facem ca se corect. Pentru asta - aflndu-ne n
Paper Space - comanda SOLDRAW cele trei ferestre. Att! Efectul se
vede n fig 5-22. Chiar nu suntem n Paper Space, comanda face mutarea.
,
I
. I
" I
Rg. 5-22 Efectul comenzii SOLDRAW
r---------
-----------------,
11
L _____________________________
Fig. 5-23 Efectul tipului de linie DASHED pe layerele cu sufixul HID
Efectul major se vede n cu Ca facem se corect
celelalte proiectii, trebuie la layerele cu sufixul HID. Alegnd pentru acestea
tipul de linie DASHED folosind LTSCALE de 0.2 ceea ce se vede n fig. 5-23.
Se cuvine spunem aici cteva cuvinte despre comanda LTSCALE. apli-
carea acestei comenzi ne permite scara de reprezentare a liniilor discon-
tinui, a aflate n cuprinsul acestor linii: cu ct valoarea pe care o
este mai cu att ntreruperile apar mai mici, linia este mai -
si reciproc.
Acest lucru este valabil n Model Space. Ce ne facem n Paper Space?
dat seama de fapt, n cu aceste ne putem gndi la trei si-
distincte:
1/ Modelare n Model Space (atunci cnd este activ tab-ul Model din fig. 5-3)
2/ Comutare pe tab-ul Layout (v. fig. 5-3) care ne n Paper Space
3/ Dublu c/ick pe una dintre ferestre, care ne n Model Space n acea fe-
Aplicarea unui dublu click n afara ferestrelor ne readuce n Paper
Space - de fapt la 21
la terminologii etimologii, paragraful ce nu, nu ...
n terminologia AutoCAD se spune acest gen de ferestre din Paper Space cu
ntre ele sunt ferestre flotante. Cei care au aprofundat domeniul
ferestrele ntre ele. Acestea strict de Model Space se cu comanda
VPORTS. n istoria AutoCAD-ului acestea erau folosite atunci cnd nu fusese intro-
de Paper Space (nainte de AutoCAD Release 11). Controlul asupra
curente Model Space/Paper Space l variabila de sistem TILEMODE. Cuvntul
tile din dale, sau de in AutoCAD el corespunde ideii
de viewport. Cnd viewport-urile sunt lipite unul de altul (cazul comenzii VPORTS), va-
loarea variabilei TILEMODE este 1, pentru ferestrele nu sunt flotante, ci ca
de pauze). Cnd viewport-urile sunt plasate la liber alese
ntre ele (cazul comenzii MVIEW), valoarea variabilei TILEMODE este 0, pentru fe-
restrele sunt flotante ca dale (eventual inegale ca plasate liber pe
un cmp. vedea cum se de la sine valoarea variabilei TILEMODE
comutnd tab-urile din fig. 5-3.
Putem face desene n Model Space-ul (atunci cnd este activ tab-ul Model
din fig. 5-3), dar n Paper Space, n jurul sau chiar pe deasupra viewport-urilor. n
acest ultim caz, dublu c/ick n interiorul unei ferestre trecem iar n Model Space,
dar valoarea variabilei TILEMODE fie 0, per total ne tot n situ-
cu ferestre flotante. Abia la utilizarea tab-ului Model Space din fig. 5-3 suntem tre-
n original de modelare, iar variabila TILEMODE revine la valoarea ei "origi-
1.
cum am n capitolul 1, n Model Space (cu TILEMODE = 1) putem folosi
cu succes viewport-urile ne-flotante.
Viewport-urile imagini care pot avea diferite de reprezentare (n exem-
plul de mai sus au fost identice, si anume 3:4). in astfel de cazuri liniile ar
mai dense n unele viewport-uri mai rare n altele, ceea ce ar produce un efect
cut. Pentru a rezolva autorii AutoCAD-ului au introdus o
anume PSLTSCALE, PaperSpaceLTSCALE. Aceasta are valoarea
1, dar poate fi pe O. Cele valori complementare au efecte:
O - Scara tipului de linie liniilor cu ntreruperi este
(Model Space sau Paper Space) n care acele linii au fost create. Nu are
loc vreo schimbare a acestei caracteristici.
1 - Scara din viewport-uri scara tipului de linie. variabila TILEMODE
este pe 0, atunci pauzele sunt legate de din Paper Space. Aici,
viewport-urile pot avea de prezentare diferite, pauzele vor
uniforme pentru toate liniile cu ntreruperi, att din viewport-uri ct din Paper
Space. Aplicarea comenzii LTSCALE n aceste va face se schimbe
pauzelor n mod identic la toate liniile cu ntreruperi.
mai schimbarea PSLTSCALE sau folosirea unei comenzi ca
ZOOM atunci cnd PSLTSCALE :: 1 nu face se schimbe liniilor cu ntreruperi.
Va fi folosirea comenzilor REGEN sau REGENALL pentru ca aceasta loc.
......
Dar revenim la "cestiune".
Putem face de tot liniile cu intreruperi (ascunse), ca contururile fere-
strelor, prin pur simplu, a layerelor care le ca n fig. 5-24. Ceea ce
apare este un desen minunat de sugestiv, ba chiar sublim, S-<l
Totusi, cum se mai devreme, nu este
n cazul n care dorim mai folosim comanda SOLDRAW - iar n cazul de dorim
acest lucru. Ca urmare, vom dezgheta la loc revenind la imaginea din fig. 5-23,
pentru final de a ajunge la o astfel de prezentare.
Pe de parte, putem deduce de aici si o cale de urmat n cazul n care primim un
desen de la un alt coleg. vrem mai comanda SOLDRAW pe acel desen,
- 58-

Jl
L _____________________________ J
Fig. 5-24 Efectul layerelor cu sufixul HID a layerului VPORTS
ce eventual am la model vrem ca ele fie reflectate n lay-
out, va trebui mai nti layerele similare ale acelui desen.
Identificarea poate fi vom apela la o vom salva
starea a layerelor, vom ce vrem noi (eventual toate layerele), vom
folosi comanda SOLDRAW, iar apoi vom restaura starea a layerelor. O
cum facem chestia asta, care e noua de folosit?
Ei bine, folosim in acest scop una dintre menu-ului Express.
Mai exact, este vorba parcurgem
succesiunea Menu --) Express --)
Layers --) Layer Manager ... care va
produce caseta de dialog din fig.
5-25. Aici butonul Save ...
care ne cere un nume sub care
a la-
yerelor. apoi butonul Close
din josul casetei trecem la
layerelor: schim-
layerul curent,
voie ce layer dorim etc. ce
comanda SOLDRAW,
din nou caseta de dialog din fig.
Fig. 5-25 Caseta de dialog Layer Manager 5-25, numele
- 59-
salvate butonul Restore. Ca efect, se revine exact la
avem din nou imaginea, cum ne fusese din partea colegului. Nu
nimic.
Mergem mai departe?
seama o poate fi nclinat. modelul de nu
impune acest lucru, facem o astfel de tot facem .. . Revenim la
layerelor din fig. 5-23, comanda SOLVIEW cu Seclion alegem
cele trei puncte P1, P2, P3, P4, P5 P6 cum se vede n fig. 5-26.
unea undeva in dreapta-jos. Informativ, dialogul parcurs a fost
Conmand: solview
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Sect;on): s
Specify first point of cutting plane: _cen of Pl
Specify second point of cutting plane: _cen of P2
Specify side to view fro.: P3
Enter view scale <0.75>: Enter
Specify view center: P4
Specify first corner of viewport: P5
Specify opposite (orner of viewport: P6
Enter view na.e: saux
UCSVIEW 1 UCS wil1 be saved with view
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section] : Enter
,------------------ - ------,
L _________________________
Fig. 5-26 unei sectiuni fnclinate folosind punctele P1, P2, P3, P4, P5 si P6
,-------------------------,
: il 11
L _________________________
Fig. 5-27 Realizarea finale: o vedere trei
Pentru a vedea cea cum apare n fig. 5-26, vom da desigur
comanda SOLDRAW.
ne la desenul din capitolul anterior, acesta o
une (C-G) , n timp ce de jos este tot o (A-A), ca cea din dreapta
(8-8). Fiind acum n domeniu, refacem atunci desenul nostru ca n

Practic, la tot ce lucrarea de la nceput, prima
(singura vedere') din desen) va fi cea Pornim, pur simplu, de la mo-
delul piesei (din Model Space) pe care l-am generat n capitolul anterior. Primul lucru pe
care l facem este orientarea UCS-ului, rotindu-I cu 90 n sens trigono-
metric in jurul axei Ox vrem folosim acest UCS ca pentru realizarea ve-
derii frontale din prima tab-ul Layout ca n fig. 5-3 cu
Page Setup, iar apoi vederea folosind acest nou UCS. Tn fig. 5-27
rezultatul.
mai din dreapta jos. Spunem ,,pseudo"
izometrice se la unghiuri egale (ca cum privi un
cub n lungul unei diagonale de-a sa), pe cnd aici este ales un unghi "artistic". De fapt,
e vorba de o Tot ce dorim este executantului cum
piesa privire, a-i cere stea interpreteze
Din aici nu vom pune cote ori alte elemente care legarea de
') V-ati /murit c folosim terminologia standard din desenul tehnic: un desen are iar
proiectiile pot fi vederi sau
- 60 -
,----------
---,
L ____ "------------' ___________
Fig. 5-28 Adugarea unei axonometrice oarecare
celelalte o vom realiza pe cale cum am la nceputul aces-
tui capitol.
Asigurndu-ne suntem n Paper Space, curent layerul VPORTS,
comanda MVIEW opuse ale unei noi ferestre plasate ct mai conve-
nabil n dreapta jos. Fereastra n sine va layerului VPORTS ca toate celelalte.
n ea piesa apare ca n Model Space. Pentru a o orienta "artistic", facem
dublu click n noua suntem n Model Space, colimatorul cu
fire reticulare. aici comanda 300RBIT alegem unghiul cel mai potrivit din care
se piesa, eventual ca din figura Oricum, aici e chestie de gust...
Problema este se toate liniile nu doar cele vizibile. Pentru a o
rezolva trebuie folosim comanda SOLPROF, nu-i Aha, cum facem:
noua ca mai sus nu e deja apoi comanda SOL-
PROF (cu Enter) toate implicite. Efectul este cum
apar noi layere n care sunt puse liniile vizibile respectiv, liniile invizibile. Numele
acestor !avere sunt ermetice (rezultnd numerotare proprie a AutoCAO-ului n
sistem hexazecimal), n cazul nostru fiind PV-2D9 PK-2D9. Oricum, PV este cel cu linii
vizibile PH este cel cu liniile invizibile, cum am aflat noi mai demult. Layerul curent
este tot VPORTS, cum l alesesem mai devreme.
Nici asa nu ne place: toate liniile, inclusiv cele ale modelului, se amestecate
suprapuse (nu ca n fig. 5-2B!). Ce e de Ei, aici e ceva nou: trebuie la
"talente" legate de folosirea layerelor. Aceste "talente" sunt folosite automat de coman-
da SOLDRAW, dar nu se poate aplica dect pe vie wport-u ri create cu
SOLVIEW, ori noi am folosit MVIEW n acest scop. Nu-i nimic, ne noi ...
fereastra cea (n Model Space, a;;a cum o
acum comanda LAYER apare caseta din fig. 5-29. Aici detaliile nu sunt
cumva deja activate
(folosind butonul De-
tails, care aici este
nlocuit de Hide de-
tails, tocmai a
fost acum
varianta com-

Apoi
layerul PH-2D9
jos "Freeze in
active viewport'. Prin
asta impunem ca
acest layer fie
n viewport-ul
curent. Care e view-
port-ul curent? e
cel pe care tocmai
spuneam adineauri
trebuie noi
activat.
Ca efect , liniile
Fig. 5-29 Setarea layerului PH-2D9 pe .Freeze in current viewport" ascunse ce
n profilul piesei creat
cu comanda SOLPROF nu se vor mai vedea de loc. a caseta de dialog din
exact la fel cu layerul n care se liniile modelului (probabillayerul
"O"). Dnd OK - cu bucurie - exact imaginea din fig. 5-28.
Ce mai putem face? Putem scala voie imaginea care se vede in fereastra cea
pentru nu este de SOLDRAW ci de Fiind n Model Space,
ZOOM voie pozei din vrem facem
chestii exacte, cunoscnd scara din celelalte ferestre este 3:4 0.75), putem da
comanda ZOOM care introducem O.75xp , raportnd astfel scara, cum
la Paper Space n loc de Model Space. La noi n este folosit O.5xp, ca Ca
n plus, n Paper Space, comanda LIST orice
viewport: valoarea xp pe care setat-o, direct (cu ZOOM) sau indirect (cu
SOLVIEW). Oricum, este ceva calitativ nu cantitativ, deci putem alege varianta
care ne place.
Pe de parte, aflndu- ne n Paper Space, putem muta unde vrem fe-
ba o putem ajusta folosind grip-urile. O facilitate mai cu
AutoCAD 2000, ne permite viewport-uri non-rectangulare!
la noi ultimul viewport din varianta ntr-un
viewport circular! Pentru asta, aflndu-ne n Paper Space, pur simplu un
cerc peste dreptunghiul acelei ferestre, avem n vedere dect crearea de
oarecum egale n jurul piesei . apoi noua VPCLlP parcurgem dialogul:
- 61 -

I
11
I
I
I
L ____ "----_-_-_-_--_-_-_-_--' ______________ -.1
Fig. 5-30 Ceva nou: inlocuirea ferestrei rectangulare cu una folosind comanda VPCLIP
Command: vpclip
Select viewpart ta clip: rectangular actual
Select clipping abject ar [Palyganal] <Palyganal>: cercul
Cum se vede, dreptunghiul s-a transformat n cerc. Ca tot, n loc de entitatea
CIRCLE, drept viewport folosi alte contururi inchise, cum ar fi o polilinie 20, o
o regiune etc. nu o entitate n acest scop, alege
<Polygonal>, care va cere succesiv unui poligon nlocuitor
al viewport-ului rectangular. De notat viewport-urile non-rectangulare pot fi editate
prin utilizarea grip-urilor.
ne gndim, probabil astfel de ferestre sunt foarte utile n
unde se pot crea efecte interesante, cu n care sunt prezentate detalii
etc. n desenul nostru tehnic sunt n care vrem detalii puse n
cerc. La piesa de vom face acest lucru pentru mica din stnga sus. Din
dorim fie vizibil conturul circular al viewport-ului, vom avea
ntr-un alt layer dect VPORTS (acesta din avnd fie n fig. 5-31 avem
varianta a ferestrelor - n-om mai umbla cumva la ele .. .
dorim o vom folosi o polilinie care delimiteze
Din dorim se din tot conturul doar partea din
zona piesei, vom pune polilinia cu pricina n alt layer, cum ar fi unul numit RUP-
,----- ------------------1
Jl
___________ ..1
Fig. 5-31 Viewport-urile n varianta (aproape)
TURA, de exemplu, dndu-i o culoare aparte (ex. green) , ca ce e cu ea. Pentru
a efectul scontat, va trebui ca acest layer fie n final comutat pe OFF (nu
nainte, de a comuta conturul pe OFF, vom avea n
Paper Space de polilinie care rupe efectiv piesa - aceasta urmnd
Ca fie mai clar, avem o imagine n fig. 5-32. seama: din
moment ce conturul nchis se ntr-un layer care va fi invizibil, n final vom
numai cu linia de De notat aici, din motive de claritate, linia de rup-
apare mai dar o putem face cum vrem. ca nimerim exact peste
conturul nchis, atunci cnd rup-
tu ra, tasta [] care
Osnap-ul (avnd fie setat pe
ENDpoint). Unii mai vor dori
editeze ambele polilinii ca le aplice
nile Fit sau Spline (de curbare). Nu-i
nimeni ...
mai spunem aici care e motivul
layerul RUPTURA trebuie comutat pe OFF
nu Spre deosebire de
viewport-urile rectangulare, la cele
___ -:--:--:--:----J non-rectangulare, facem
atunci nu se mai face clip-area imaginii!
- 62-
Prin "clipping", n se ajustarea conturului unei imagini (cum ai
o cu foarfeca), exact ce face comanda VPCLlP.
Vom adopta de reprezentare (cu n loc de cerc) a desenu-
lui nostru n cele ce
acum, o provocare: la model cum se asta n
layoutl Ca avem ce vedea, presupunem facem o n model. Ca
ca aici, gaura are 023 este la altitudinea de 40 de
tab-ul Model (v. fig. 5-3), un cilindru n cu pricina, apoi l
(comanda SUBTRACT) din model. ne liniile generate de SOLDRAW,
tehnica relativ la fig. 5-25 a layerelor
(sub numele BEFORE RUPTURA, de exemplu ... ), apoi toate layerele cu
lui "O" (care este curent, nu-i asa?), facem pe model, iar la
La comanda SOLDRAW imaginile din
viewport-uri potrivit cu noua situatie.
n fig. 5-33 apare (am layerul VPORTS pentru efect artis-
tic ... ). Problema este vederea este "de nu folosind
perechea de comenzi SOLVIEW /SOLDRAW, deci ea nu va fj automat. N-avem
ce face, trecem facem actualizarea ei tot "de ... De fapt, vom face noi ce face
SOLDRAW, ne gndim Ia
Facem dublu click pe viewport, comanda LA VER de
noi (v. fig. 5-29). OK, apoi comanda ERASE stergem cu tot ce se
n viewport, mai modelul. Nu e greu facem asta, efectiv totul
r----------------------------,
11
L ___________________________
Fig. 5-33 Cum se n layout modificarea modelului
cu o de tip Crossing, apoi R (de la Remove) doar modelul
folosind o generatoare o izolinie - care nu poate unei
Acum comanda SOlPROF cu toate implicite, ca prima La
refacem starea layerelor, astfel nct viewport-ul prezinte numai
layerului PV ne gndim mai bine, putem chiar reface starea BEFORE RUPTURA sal-
ceva mai devreme ... ).
Gata, am terminat cu viewporl-urile! Trecem la cotare! Din piesa nu are
nicidecum vreo vom reconsidera varianta
Cotare pe viewport-uri
Ne seama nu vrem ca o la una dintre se "pe cant"
n Pentru asta au fost create (automat) layerele "nume-DIM', unde "nume"
este viewporl-ul nominalizat de noi la comanda SOlVIEW.
nainte de a folosi aceste layere, un pic ce avem pentru a
pune cote chiar direct din Paper Space. activat Osnap-ul pe ENDpoint
si MIDpoint, iar layerul curent este unul nou, numit zicem, COTE, putem incepe
de-a dreptul. suntem n Paper Space.
Alegem din dreapta (cu
unea) punem cote liniare, asa cum
se vede n fig. 5-34. Vom observa desi
ne n alt dect cel n care sunt
liniile din viewport, totusi liniile sunt
din moment ce ni se la mare fix
capetele si mijloacele de linii. Tot asa ni se
mai si CENtrele si
o entitate
ntre capete, Enter pentru a o
selecta (cota re sau diametru), vom
constata nu putem nimica.
Ne seama totusi, suntem n alt
l
' 48 I ...
1'" .. i Mai mult de att, ne la va-
Fig. 5-34 Putem cota direct in Paper Space... Ioa rea cotelor vedem ce am
cota 48 n realitate este 64 (mai exact
064). de unde vine atunci 48? Vine din lui 64 cu 0.75 cu scara de
3:4), de unde vine! E normal ca, aflndu-ne n Paper Space se ia valorile aces-
tui pentru a se aplica pe cote, nu-i Am tot insistat asupra n care
ne ca ne seama mai bine de modul cum se petrec lucrurile.
Atunci ceea ce apare in fig. 5-34 este gresit, relativ la valorile cotelor.
ghicit, asa estel acum nu e recomandabil punem
cote n Paper Space, chiar scara e 1:1 I Nu se
0) Totulii, in versiunile mai noi de AutoCAD (ex. AutoCAD 2004) se poate proceda Iii asa, ba chiar
este mai simplu! Procedura este la acestui capitol.
- 63 -
Si ce e de
vom folosi layerele "nume-DIM",
asta e calea de urmat... Altfel de ce ar fi fost
ele create?
Pentru din dreapta
ntre timp i-am dat numele SECDRP) vom
folosi layerul SECDRP-DIM. Facem curent
acest layer, trecem in Model Space (cu
dublu dick n viewporl-ul cu pricina) si ne
de cota re. Toate ne stau la dispo-
si pot fi selectate corect,
putem pune si diametre etc.
Putem pentru moment
'--_:_------..,.---..,---,-----' layerul SECDRP-HAT ca nu ne ncurce
Fig. 5-35 ... dar mai corect e n viewport hasurile. Vom constata valorile
cotelor sunt scalate corect, chit suntem
n Layout si nu n Model. va ca n fig. 5-35.
textul cotelor apare pe dos, veti suci UCS-ul cu 180
0
n jurul lui Oy. Sigur,
vedea nu cu cotele din limitele viewport-ului, cum face fi
lucrat n Paper Space, dar putem oricnd orice viewport, chiar se supra-
pune peste altul. de ce trebuie ca viewporl-urile fie "bogate" de la
nceput: ca se acomodeze cotele n ele ...
un dezavantaj: din n Model Space, trebuie extrem
de nu vreun ZOOM sau PAN, mare! mouse cu
fi la ea, or asta e (aproape) totuna cu aplicarea acestor comenzi,
deci bine de ce Deranjnd sau unei imagini, stri-
de a desenului! Pentru a o reface, in cazul mouse-ului cu
nu prea U (de la Undo). Trebuie n viewport, ZOOM
O.75xp, apoi MVSETUP, din nou pe "Horizontaf' imagine cu cea din stn-
ga, iar in final iar SOlDRAW, ca toate reintre n normal.
imaginea de pe ecran este totusi, un ZOOM ca
cote, atunci n Paper Space, ZOOM-ul cu pricina, apoi la Model
Space si cota rea. Pentru comutarea Paper Space Model Space
butonul din josul ecranului pe care scrie fie PAPER, fie MODEL, caz
n ce spatiu aflati, si nu n ce comuta!).
Linii de
o de interes este cea a liniilor de in proiectare
si la fig. 5-35 sare n ochi lipsa acestor linii (si displace).
nainte de a ncepe le ne le punem n Paper Space sau n
Model Space? le punem nti n Paper Space. Nu-i asa e
cel mai instructiv? n fond, este mai comod n Paper Space. Nu mai avem nici
o cu ZOOM si PAN, tragem desenul "pe sub ecran" nici o ...
aceste ne nu avem probleme n Paper Space, atunci asa
De ce cte un layer pentru fiecare pentru a nu
se vedea n alte vie wport-u ri, tot pe alt layer la fiecare etc.
un singur layer cu numele Axe, ii atribuim tipul de linie DASHDOT si I facem
curent. comanda LINE axa din
ca mai sus. suntem n Paper Space, avem acces prin Osnap, cum se
mai devreme, la unele dintre punctele caracteristice ale (MIDpoint,
CENter, I NTersection , ENDpoint, PERpendicular etc.).
Folosind MIDpoint tasta (pentru
OATHO), linia de pe care
ne-am propus-o, nu e nici o Le
tragem pe celelalte mai un
. pic cotele (trecnd iar n Model Space
.. : folosind grip-uri) vederea va
"'II I ca n fig. 5-36.
llJ
l Neavnd valori care implice scara
_.'!' I I desenului - cum era la cote - se pare nu
avem probleme n a lucra n Paper Space,
I n loc de n Model Space, nu-i Sigur,
, : 3l<1I!I5,5 I uitat comentariul legat de comanda
1----..JftJ.ij'---------I1 LTSCALE variabila de sistem PSLTSCALE
mai demult...

Fig. 5-36 Liniile de se trag mai comod atunci punem tot toate axele
n Paper Space... Ia toate La din stnga
(vederea n-avem nici un fel de
scrupule ca, suntem n Paper Space, comanda UCS, Z valoarea
45, ca rotim UCS-ul din Paper Space n jurul unei axe Z care de fapt nu (!) ast-
fel nct se alinieze la axele inclinate la 45, nu-i
Sunt probleme ici colo, care de identificarea unor puncte, dar ele ar fi fost
n Model Space, este sigur. Singurul semn de ntrebare privind
de lucru ar fi legat de cazul n care, umblnd la model, suntem actu
viewport-urile din layoutfolosind comanda SOLDRAW.
modelul apoi comanda SOLDRAW, nici scara de repre
zentare, nici imaginilor din viewport-uri nu se Altfel spus, nu se schim-
nici ZooM-ul, nici PAN-ul. atunci nu avem de ce ne temem!
n schimb, sigur prin introduse la model dispar elemente de
geometrie care sunt de axe de simetrie, atunci trebuie axele, deci
vom fi ca pe acestea le pe cale Cum tot trebuie
cote le care acea geometrie, nu sunt probleme noi,
legate n mod expres de maniera de lucru ...
Pentru a avea o imagine mai ne nchipuim viewport-urile ca pe
ferestre acoperite cu prin care vedem piesa, cotele se sub
intim piesa, pe cnd axele sunt trasate chiar pe ferestrei! Cum nu avem de
gnd nici noi (cu ZOOM sau PAN) , nici AutoCAD-ul (cu SOLDRAW), piesa pe
sub - caz n care cotele ar urma-o, n timp ce axele ar (ca
- nu nimica ... Suntem sau eli
minarea de geometrie la model nu piesa pe sub
- 64 -
Problema care poate n cazul axelor n Paper Space este
de ordinea n care acestea sunt create n raport cu cotele. axele sunt
trasate nainte de cota re scara de reprezentare ntr-un viewport (sau n toate)
nu este 1:1 , atunci nu putem folosi axele drept repere pentru a pune cote n acel view-
port se vor considera valori din Paper Space n loc de Model Space. n astfel de
ori punem cote le nainte de axe, ori nu folosim axele (existente) pentru cotare,
ori, n fine, punem axe n Model Space pe care le ce am
pus cote le care le folosesc.
O de cota re pentru cazurile viewport-urilor care nu piesa la
scara 1:1 este axele n Model Space. Legnd axele de generate de
AutoCAD, se iau din Model Space se prin raportul dintre scara
din Model Space Paper Space. n schimb, n astfel de cazuri vom fi
cte un layer pentru fiecare viewport de acest fel (pe care n raport cu
celelalte, la fel ca la cote), pentru altfel axele dintr-o vor n cele-
lalte deranjnd desenul. n plus, la cotare avem nevoie de axe, iar acestea
sunt trasate n Paper Space (n timp ce cotele sunt n Model Space) , nu vom avea acces
la ele. n astfel de cazuri trasa linii false n Model Space (suprapuse - subpuse,
rog - peste cele din Paper Space), pune cota apoi acele linii (Ia noi,
apare la cota de 45). Oricum, chenarul indicatorul (dar alte chestii)
se direct pe Paper Space, deci asta nu se aprioric.
Am teorie, dar am - - aspectele legate de
vie wport-u ri de layere, ca avantajele dezavantajele diverselor Aceste
aspecte nu sunt n nici un loc de autorii AutoCAD-ului,
n care software-ul. Probabil asta s-a
la latitudinea utilizatorilor, mai ales n diferite, ba chiar n
companii diferite, sunt adoptate diferite standarde, mai mult sau mai apropiate de
cele Cum noi, aici, problemele mai mult din unghi didactic dect din cel
tehnic, suntem argumentele pro contra pentru
toate alternative le. Altfel omul nu care sunt dintre care are de ales ...
Acestea fiind spuse, punem celelalte cote ca ajungem la prezen-
tat n capitolul anterior. Lucrnd la plasarea cotelor se mai ntlnesc diferite probleme,
dintre care unele sunt tratate mai jos.
Uneori trebuie mai viewport-ul ca cotele, ca n
fig. 5-38 pentru viewport-ul SECTSTG (al contur se n layerul RUPTURA, nu-i
Cel mai elegant este folosim grip-urile n acest scop. seama
pentru vedere am dori punem cote n partea de jos ar trebui view-
port-ul n jos, ceea ce va atrage modificarea liniei de Sigur, nu vom putea
pune cote acolo a avea imaginea piesei!
O apare la filete. Filetele au de reprezentare. Ele nu
pot fi create 30 n AutoCAD ca atare (ci doar n Mechanical Desktop). n aceste
cum la vederi de sus filetele apar ca un arc de cerc de peste 270, iar ia
uni (pentru filetate) apar att cele linii paralele cu gaura ct linia de fund
(Ia filet mai scurt dect gaura, cum e n fig. 5-38). De data asta nu prea mai avem ce
face va trebui layere cu numele "nume-FIL", de exemplu, parcurgnd pro-
ceduri similare cu cea 1 .. 5 mai sus. Suntem facem asta din
liniile specifice ale filetelor nu sunt linii de contur (ci mai nici linii ascunse,
deci nu pot fi puse n layerele existente "nume-VIS" sau "nume-HID". Sigur pentru
Fig. 5-37 Cofarea a piesei
linia de fund - care este nu-i putem folosi cu succes layerul "nume-VIS",
dar aici este vorba despre peste desenul realizat automat de
AutoCAD cu SOLDRAW, deci asta vom mai da comanda SOLDRAW ne
vor liniile noastre din layerul lui ... Despre asta ni se clar
n nu n layerele generate automat de comada SOL-
...-----___________ ..., DRAW acestea vor fi pierdute la o
8
reluare a comenzii! n
cazul nostru vom crea layere noi cu
culoarea sau 1 sau 2,
ca linii pentru VFR
SEC1STG (sau ce nume am dat
de detaliu din stnga). De notat la
crearea unui layer putem prelua
altuia n caseta de dialog cu
comanda LAYER mai nti layerul
de la care vrem
O precizare este cea care a mai
fost la punerea cotelor,
UCS-ul este (fiind pus automat
de SOLDRAW), mai nti comanda UCS
m=c.-aJ-- cu View avea UCS-ul n
viewport-urile ca cotele O aplicare a
- 65-
comenzii SOLDRAW va readuce UCS-ul n cea rea, dar cotele nu se vor mai
schimba.
Cu toate cotele puse cu layerul VPORTS iar RUPTURA numai dezactivat
(pus pe Off), desenul nostru va ca n fig. 5-37.
Se pentru ca marcajele acestora (A.A etc.). Toate sunt
puse n layerul "PS Notatii" se n Paper Space, desigur.
Tot n Paper Space vom plasa chenarul indicatorul desenului. Vom avea
un de layere n acest scop, fiecare dintre ele avnd cte o culoare care
va realiza conversia la grosimile necesare. n mod normal, ar fi suficient doar
layere, ca de exemplu: "PS Linii Groase" "PS Linii Subtiri". Folosindu-le,
o a desenului.
Concluzii
citit cu cele de mai sus, dedus o de lucru
pentru de corecte de desen tehnic. n cuvinte

1. realizarea modelului 3D trecem n layout; aici pagina pentru
sau plotter. Modelul (piesa) apare automat ntr-un viewport pe foaia
exact n 3D n care se afla anterior. dac-a dreptul acest viewport.
2. Folosind comanda SOLVIEW viewport-uri cu (vederi
la dorite, le nume voie. Cel la nceput, avea n
vedere le pe rnd, de fiecare din comanda SOLVIEW, ca da
Undo (comanda U) vreuna nu place. am creat viewport-uri care se supra-
pun complet peste altele, putem comuta ntre ele folosind comanda CTRUR.
3. desenul vor fi setate variabilele HPNAME, HPSCALE,
HPANG pe valorile dorite (de ex. HPNAME pe ,,ANS131'l
4. Folosind comanda SOLDRAW pe viewport-urile create cu SOLVIEW apar imagini
apropiate de final. Layerelor de tip ,,-HID" nou cu ocazie li se
tipul de linie DASHED. Se LTSCALE pe o valoare (ex. 0.3).
5. dorim avem pe desen o imagine 3D a piesei un nou viewport
folosind comanda MVIEW (alias MV). creat acest viewport, pe el comanda
SOLPROF, care layerului "PH" nou i tipul de linie DASHED (sau este
iar layerul cu modelul (de obicei "O") va fi ascuns in acest viewport.
6. scara tuturor viewport--urilor este 1:1 se un singur layer cu numele
,,AXE", se face curent se toate axele de simetrie n Paper Space.
sunt viewport--uri cu scara de 1 :1, atunci se cte un layer cu numele
de tip ,,-AXE" pentru fiecare dintre acestea (ascuns de celelalte), n care se
axele, avnd le n Model Space (dublu click pe acel viewport). n acest fel
valorile cotelor ce a fi puse n pasul 7 nu vor fi afectate de iar axele vor
doar n viewport-urile dorite, efecte laterale prin celelalte.
7. Se pe rnd pe layerele de tip ,,-DIM" (ale culori sunt diferite de negru,
de yellow) pentru fiecare viewport se pun cotele n Paper Space.
8. n final sunt puse direct n Paper Space note tehnice, chenar, indicator etc.
particulare
n afara plane, prezentate aici, mai sunt altele, le
zicem particulare.
AutoCAD nu variantele de particulare din standardele
acestea (standardele) sunt aliniate de vreme la ISO (de prin 1960).
unele dintre ele, cum sunt n trepte sau cele frnte, sunt bine recunoscute de
Mechanical Desktop (care include, de fapt, AutoCAD, dar I extinde foarte mult). Din
chiar am dispune de Mechanical Desktop, n afara acestora mai sunt
altele. N-avem ce face, trebuie le oricum ...
n standardele aceste sunt de mai multe feluri:
- '1 trepte (fig. 5-39)
- (fig. 5-40)
- inclinate (normale rotite) (fig. 5-41 5-42)
- partiale sau (fig. 5-43 5-44)
- (fig. 5-45)
- (fig. 5-45)
- (fig. 5-45)
- (fig. 5-46)
n toate exemplele necesare. Acestea sunt n majoritate pre-
luate din manuale de desen tehnic", unele fiind scanate de-a dreptul (cine nu le
sau nu le este lase din carte-album
s-o dea cuiva care are nevoie de ea ... ).
Unele dintre sunt de fapt plane pot fi create nici un fel de
probleme folosind ceea ce am aici, cum este
(fig. 5-41). Altele pun probleme mai sau mai grele, dar nu fac uz de mari taine,
ci sunt reductibile la cele plane, cu celei mai de pe (fig. 5-46).
n cele ce le vom lua pe rnd pe fiecare, ncercnd toate
aspectele care de AutoCAD.
A-A
1GI:9
A-A
A
Fig. n trepte Fig. 5-40 Sectiune
') Jean MONCEA, Alexandru Tacor TACORIAN, Alexandru Geometrie Descriptiv si
Desen Tehnic, Editura Didactici!. si 1970
- 66-
Fig. 5-41 normala
Fig. 5-43 (jumi!itate)
...,
"-
\


\\' T
'" --- "
-- ---
.,-"--
,
Fig. 5-45 Sectiuni suprapuse, intercalate si
deplasate
A-A
A!

rotita
Fig. 5-42 inclinata rotita
Fig. 5-44 partiala


4 " ! ! .4
-@
Fig. 5-46 Sectiune cilindrici!i (desfasurata)
Sectiune n trepte
--

Presupunem avem chiar cazul ilus-
trat n fig. 5-39.
Ceea ce avem de este banal:
viewport-uri de (cu
comanda SOlVIEW) n loc de unul, iar apoi
le n liniei de
aliniem imaginile din ele.
comanda SOLVIEW cu
unea Section folosind pe rnd traseele
de 1-1 2-2, view-
port-urile 1 respectiv, 2 din fig. 5-47.
n nu ne batem capul cu
celor viewport-uri, ci avem
doar ca acestea nu fie complet
suprapuse (ca le putem selecta;
le-am suprapus complet, putem
folosi CTRLlR pentru a comuta printre ele).
Abia pe le (folosind
grip-urile) , punndu-Ie cum se
vede. Linia de (aici va fi
ct mai cu treapta
L _______________ ....l trasnd eventual o linie tempo-
Fig. 5-47 Stadiu intermediar de creare
a in trepte n Paper Space pentru asta.
apoi comanda SOLDRAW ca
vedem noi ce este acolo (nu mai spunem va trebui vari-
abilele de sistem HPNAME HPSCALE).
n final comanda MVSETUP aliniem pe imaginile (pe linia
din lund ca un punct de pe linia de jos a din oricare
viewport dintre cele La ascundem desigur contururile viewport-urilor. E clar?
Chiar nu ne prea o astfel de se n Mechanical
Desktop OFFSET".
Sectiune
o astfel de se n Mechanical Desktop ALIGNED". Restul
de particulare care nu mai nici n Mechanical Desktop.
Pentru a o realiza, trebuie facem, pe o la
unghiul dorit. Avnd piesa comanda SOlVIEW viewport-urile din
fig. 5-48: unul o linia de 1-1, iar al doilea o
linia de 2-2 (aici a fost comanda SOlDRAW
ca vedem cum real Practic, constata pentru a preciza liniile
de la toate Osnap-urile dorite.
n momentul trebuie rotim imaginea din viewport-ul de jos astfel nct
ca cea de deasupra ei, cum se vede n fig. 5-49. Pentru asta nu
putem folosi comanda ROTATE, seama ... ce folosim? Ei bine, folosim
comanda MVSETUP cu Align Rotate view. Despre asta n-am
- 67-
Fig. 5-48 Viewport-urile
mai vorbit acum! Putem folosi
ori de cte ori dorim
rotim imaginea dintr-un viewport. De notat
efectul este limitat la imaginea din acel
viewport; nu se rotesc nici chenarul view-
port-ului, nici din Model Space, ci
numai poza din
un fapt interesant este unghiul
pe care l unghiul absolut
nu relativ) sub care fie
imaginea, n cazul nostru -90.
Fig. 5-49 Aplicarea MVSETUP/AlignlRotate view
n fig. 5-50 este prezentat pasul
tor: aplicarea comenzii MVSETUP cu, de
acum cunoscutele Align/Vertical, pentru a
alinia imaginile pe verticala
punctat. L _______
Tot acum facem reducerea v;ew- Fig. 5-60 Aplicarea MVSETUP/AlignNertical pe
un viewport si celuilalt viewport
port-ului de sus astfel nct marginea de
jos cu axa. Vom observa
n plus selectnd mai nti viewport-ul ca grip-urile, putem apoi ducem
un pe linia de folosind Osnap-ul MIDpoint ca s-o exact! In cadrul
procedurii putem folosi tasta Fa pentru comutare pe Ortho.
n Paper Space, facem acum deplasarea n sus a ferestrei de jos, astfel
nct axele alezajului central al piesei suprapuse. comanda MOVE, selec-
viewport-ul, apoi MIDpointde ori, ca puncte de start respectiv, des-
selectndu-le probleme pe rnd din cele viewport-uri.
n sus viewport-ul de jos, putea un Pan n
Model Space pe acest viewportl ncerca blasfemie, de ce nu? Nu
nici un control al ci face totul din ochi, ptiu! orori ca
aceasta - ce acum lucrat exact - atunci bocancii
pe cum zicea ..
Extinznd vom de cu uimire putem muta (cu
MOVE) ferestre n Paper Space folosind drept puncte de reper punct alese cu Osnap pe
imaginile din interiorul ferestrelor! asta e ceva! Putem suplini comanda
MVSETUP n domeniul alinierilor sau probleme
exact. Folosind putem muta ansambluri de mai multe fere-
stre pentru a ajusta mici deranjamente de aliniere, de noi sau de cei care
ne-au dat un desen AutoCAD pe care l-au neglijent. Vom ajunge ne respec-
singuri, dar fim de pentru cu care
ceea ce se bucuria lucrului bine ... alege singuri varianta care
cel mai bine, dar la ororile
Revenind la problema ce mutarea pe a ferestrei de
jos, tot ce mai de este o (folosind grip-urile) astfel nct
pe linia de care este de fapt linia de jos a chenarului ferestrei de
sus. Nu mai axele, liniile de necesare pentru a
ceea ce se vedea n fig. 5--40.
pentru veni vorba, ia cum linia de care trece prin
centrele celor cercuri? o ce mare lucru, suntem n Paper Space (n
layerul Axe), comanda LINE unim centrele cercurilor. E corect, nimic de zis, dar
cum acum ca linie astfel nct
cercurilor, cum trebuie arate o care se comanda EXTEND
nu selecta hotarele (borders) acestea se n Model Space. ncer-
grip-urile, nu merge UCS-ul nu este aliniat. O este
comanda LENGTHEN eventual de BREAK pentru a capetele
excedentare. Alta, mai este grip-urile, dar ce aliniat
UCS-ul. numai cnd ne gndim la asta, ni se pare ceva laborios,
dar mai UCS I Z I un centru (cu CENter) /
centru (tot cu CENter). A fost greu? Gata, UCS-ul e aliniat! ce
de voie folosindu-i grip-urile, UCS I P la UCS-ul anteri-
or. Nici usturoi mncat, nici gura nu miroase ... Nu mai spunem atunci cnd
UCS-ul era sucit de ocazie mai (cu Ortho activ) alte
axe care au sau una pe acestea.
Sectiune
Privind la imaginea din fig. 5--42, ne seama tocmai am explicat mai sus cum
se face, dar hai mai spunem Repetarea e mama
Avnd piesa comanda SOLVIEW o Section folosind linia de
1-1 din fig. 5-51 (aici am dat comanda SOLDRAW ca vedem elementele
cu care Acum trebuie rotim imaginea din interiorul noului viewport. Cum
comanda MVSETUP I Align I Rotate view. Din nou, unghiul care trebuie dat este -90
0
(acest unghi depinde de ordinea punctelor 1-1 alese mai sus; face unele
cu Undo n interiorul comenzii MVSETUP ca Tot pe valoarea de
-90
0
a unghiului, pentru este mare credem ar fi, aici, -45. Este un
unghi absolut nu relativ, cum spuneam mai sus.
a o de vedere din spate pe Aceasta
- 68-
'--_________ , din spate I
nu este va trebui s-o n
final.
Ceea ce se vede n fig. 5-52.
Sigur s-a rotit de vedere
(cea din spate).
Mai avem de aliniat imaginea din
cu cea din prima
folosi MVSETUP I
Align I Horizontal ce mai nti
n jos viewport-ul. O cale - pe care
tocmai o expuneam mai sus - este
comanda MOVE (n Paper Space)
I
viewport-ul mai jos, folosind de
filtrele de coordonate. Mai
exact, folosi .y pentru a alinia punctul 1
'--_______________ -'. cu 2 pe verticala
Fig. 5-51 Crearea viewport-ului Section
modul Ortho activ, cnd vi se cere
apoi punctul (need XZ)
,-----------------, orice punct de pe
MVSETUPiAfign!
Rotate viewi-90
n fig. 5-53 se vede rezultatul alinierii. Este
numit rezultat tot mai avem
de ceva: trebuie ascundem
unea de vedere Tot ce avem de
este (folosind grip-urile)
li viewport-ul n care aceasta apare. Pur
II, simplu, vom obtura partea de jos a acestei
i L-\ imagini, ducnd mai sus latura de jos a
1: chenarului, dar cu ca nu ascundem
I 1-- 2 linia de pe imagine!
1 L-______ Nu este recomandabil facem
i uni rotite, acestea nu sunt naturale
'II LI _________ -' I trebuie interpretate. Celui care
. un desen trebuie oferim imagini ct
LI _--::::---,-_-::-_-,-_-,-::-:----:-___ ---' mai intuitive - pe ct se poate.
Fig. 5-52 Rotirea imaginii n viewport Sigur, STAS-ul prevede astfel de
variante ne-naturale, dar depinde de noi
r:=====================:;-----i le folosim sau nu. Din moment ce
I, legea le am fost datori
Il J\! explicm cum se aceste
I n partea de album de piese de la
l
i acestei vedea foarte
I -- 1 I uni de acest fel (poate nici una!).
1 II
Fig. 5-53 Rezultatul
Sectiune -
Acest gen de se ntlnesc adesea pe desene nici nu li se mai pun
de genul ,,A-A", fiind acceptate ca
o
Acum suntem n domeniu,
privind la fig. 5--43 este de prisos
spunem uz de comanda
SOLVIEW, crea viewport-uri: cel
de sus va fi vedere, iar cel de jos va fi sec-
La final le "cupla", alegnd linia
de pe axa
a piesei.
viewport-urile ca n fig.
5-54. Se imaginile din ele nu
L ________ sunt aliniate. Nu este traseul de
Fig. 5-54 Viewport-urile initiale este cunoscut: este un
plan axial al piesei de
sunt aici cu SOL-
DRAW. este de creare a
liniei de cum spuneam mai
devreme, folosim editarea cu grip-uri a
uneia dintre cele ferestre,
cu Osnap-ul CENter cu care cen-
trul piesei. fereastra n acest
scop este cea de sus gri),
atunci n primul moment poate
L ________ -=======:::'.J arate ca n fig. 5-55. Se grip-urile
Fig. 5-55 Extinderea viewport-ului de sus
care fereastra. Acum
r;=========:;-;:=====;l pe modul Ortho (cu tasta F8)

grip-ul din stnga-jos al acestei ferestre


fi
pe cnd fereastra o

Sigur am comutat
(
' (( ((O n \, \ pe Ortho ca nu cumva mai
O j)' JJ O J pe a acestui ...
J apoi tot cu grip-uri fereastra de jos ast-
\ / fel nct ei n
fig. 5-56 se vede rezultatul.
este de aliniere cu
'---________ --======..1 MVSETUP I Align / Vertical a imaginilor din
Fig. 5-56 Mutarea ferestrei de jos spre dreapta ferestre. Spuneam putem realiza
lucru prin mutarea unei ferestre
n raport cu folosind Osnap-urile pentru aliniere Nu
din moment ce efectul este identic! Aplicnd apoi SOLDRAW pe feres-
trele mutate vedea aceste sunt perfect acceptate. n fig. 5-56 se
punctele de start (1) (2) folosite pentru deplasarea ferestrei de jos. Pentru
ambele folosi Osnap-ul nu se vede, n imaginea se
n sus dincolo de chenarul reprezentat, deci punctele de mijoc
- 69-
Sectiune -
Facem aceste nici nu ne mai seama ele o categorie
aparte. la fig. 5--44: nu vi se pare foarte
Ca ceva trebuie facem apel la ferestrele cu margini -
la c/ipping! aminte: ziceam se n layere aparte (le numisem
RUPTURA), pe care nu le (Freeze), ci le pe Off.
I
I
I I
lLJJ
Dar trecem la
avnd piesa
coman-
da SOLVIEW facem
mai multe ferestre ca n
fig. 5-57. Aici folosim un
artificiu: o vedere
doar cu
scopul de a putea face
apoi o Ulterior,
vederea va fi
probleme,
iar SOLDRAW va vedea
corect care a
de fapt,
acestei fantome ...
___!!!!_-!!'!!. __ !!!!:-!!'!!_!!!!-:-!!!'!_!!!!-:-!!!!_!!'!!-:-!!!'!_!!!! ___ ... !
Fig. 5-57 Etapa 1: crearea viewport-urilor de plecare
vedem cu ce avem
de-a face. s-au creat
ferestre aproape suprapuse detaliate n
fig. 5-58. Se vede de ce am spus
"aproape" suprapuse: nu un
pic de a unei ferestre n afara
celeilalte ne e greu s-o mai (tre-
buie folosim CTRUR). este
prin umbrire pe Folosim
apoi cu ncredere mijloacele de aliniere
(avem de ales: ori MVSETUP, ori MOVE, cum
place, nu mai teoria ... )
aducem la pe ambele
cele viewport-uri imaginile din
ele, rog ... ).
Vedem cu ferestrele una
e vedere, e a
__ ______ --J
Fig. 5-58 Viewport-urile aproape suprapuse provenit din viewport-ul temporar care
doar la asta a servit, nu-i asa?
Mai vedem liniile care apar suprapuse peste acestea provin din vederea
care se dedesubt ea liniile ei. Doar restrngnd-o putem face ca
acestea ...
Ftg. 5-59 Linia de ...
n continuare trecem la crearea rup- 1-----------------,
turii. Fiind bine ne seama
de fapt este vorba de a face astfel nct
linia de dintre aceste fere-
stre nu fie o linie ci
fie o linie n zigzag. Asta ne duce cu gn-
dul la ferestrele non-rectangulare.
privim mai primul
lucru demn de este chiar
o polininie care fix
marginile pozei (cu NEArest) ca n fig.
5-59.
Copiem apoi, peste ea,
polilinie de ori! Vom
dispune astfel de TREI polilinii identice
suprapuse. dintre ele vor servi drept
margini ale celor ferestre non-rec-
tangulare pe care le avem de vor
prin Freeze) , iar a treia va

n Paper Space ca ilustreze efectiv rup- Fig. 5-61 Crearea celeilalte
tura. facem asta: de
ori polilinia (cu COPY, folosind drept punct de start 0,0 iar la punct
Enter, sau, altfel, orice punct de pe ecranul grafic drept punct de start, iar la
punct punem @, noi ... ).
Folosind capetele poliliniei create drept puncte de nceput apoi o
polilinie pentru viitoarea de jos ca n fig. 5-B0. Apoi
comanda PEDIT polilinie (cu Join) cu una dintre cele trei polilinii
suprapuse. Trebuie musai o polilinie Cum acest lucru?
ce am dat Join, a din comanda PEDIT, ne la prima ei
este Open e OK, polilinia e ni se posibilitatea s-o
deschidem. e Close am festelit-o, trebuie mai ...
- 70-
Trecem la fereastra pro-
similar, ca n fig. 5-B1.
ferestrelor nu
le-am nimic; am trasat noi
polilinii n Paper Space ...
apoi comanda VPCLlP de
ori, cte o pentru fiecare fereas-

COllllland: vpc lip
Select viewport to clip:
original
Select clipping object:
polilinia
Efectul este imediat: vedem cum view-
port-ul rectangular se ntr-unul
ca n fig. S-B2.
Pentru ca apoi vedem linia de jonc-
Fig. 5-62 Aplicarea comenzii VPCLlP real piesa, trebuie ca. cum
spuneam mai sus, un nou layer
(cu numele RUPTURA, de exemplu) n care punem aceste contururi non-rectangulare
pe care pe Off nu uitat?
Sectiuni suprapuse, intercalate si deplasate
Acum, ce am devenit guru n viewport-uri minuni, mai sunt probleme ca
acest gen de Se pare tot mai sunt...
I [Viewport, I I I
'Viewport 3 I
Fig. 5-63 Crearea celor trei in trei viewport-uri
Vedem n fig. 5-45 care ne este tema. Ce avem aici? Un arbore cu fusuri cu
canale de Considernd avem piesa trntim repede trei sectiuni n
trei viewport-uri ca n fig. 5-B3. La fiecare dintre ele am folosit o linie de ver-
Polilinii care vor fi copiate
suprapus de
ori fiecare pentru a fi
folosite ca margni ale
rupturilor
Linie n Paper
Space pentru a plasa
sectiunea cu centrul
arborelui la ei
de jos
Fig. 5-64 Etape din aranjarea
Vederea care va fi
exact in
pentru
a crea vederile cu
capetele arborelui
am pus viewport-ul n dreapta liniei (privind de la stnga la dreapta). Este clar
cele trei viewport-uri sunt aliniate pe n raport cu vederea Aici
de

pentru a I
contururi I
nchise (prin apli-
carea a
__ Join cu
rupturile multipli-
cate
lungimii
celor view-
port-uri supapuse
Fig. 5-65 Crearea viewport-urilor non-rectangu/are duplicarea vederii principale
- 71 -
am dat un SOLDRAW ca vedem cu ce dar nu era obligatoriu
Trecem apoi la deplasarea n lor finale. De notat din
stnga cea din mijloc pot nu mai fie deplasate am le direct
pe mijloacele zonelor, n timp ce cea din dreapta va fi n jos.
cum se vede n fig. 5-64, pentru a plasa corect sectiunea din dreapta,
mai nti o linie n Paper Space din mijlocul canalului de n jos, pentru ca apoi
viewport-ul folosind centrul arborelui drept punct de start de jos al
dreptei drept punct De notat cu cu Osnap-urile, att
din Paper Space ct din Model Space. Toate sunt ne n Paper
Space.
Tot acum cele polilinii de o parte de alta a din mijloc,
care le copiem suprapus de ori pe fiecare. Acestea vor rupturile. Vom
avea le ncepem le pe liniile de contur ale arborelui (cu NEArest) ,
chit suntem tot n Paper Space ...
Copiem vederea exact peste ea (cum am cu rupturile).
Facem asta va trebui cumva din mijloc a arborelui, or
metoda cea mai este trunchiem vederile suprapuse. Toate acestea pot fi
observate n fig. 5-65.
Mai departe, comanda VPCLlP ceea ce se poate vedea n fig.
5-66. Chiar poate nu e prea vizibil, din mijloc nu are un canal de
ci o aplatisare. cum contururile de viewport non-rectangular vor fi puse ntr-un
layer ce va fi comutat pe Of( nu
Tot ce mai avem de ca imaginea din fig. 5-45 este ascundem
layerele cu contururi de viewport-uri liniile de
n desenul tehnic vor observa nu sunt
propriu-zise, ci cu vedere, n timp ce STAS-ul impune fie propriu-zise.
Pentru a rezolva la mai multe mijloace. Pentru
unea din stnga o este o privind din dreapta n loc de stn-
ga, care comanda MVSETUP imaginea n interiorul
viewport-ului. ar fi tot un viewport non-rectangular, dar circular,
Contururi de
aflate
\...L_------in layerul RUP-
-""--- TURA, care va fi
comutat pe Off
care mascheze cercul exterior. La fel se poate face la din dreapta.
Oricum, acum toate cunostintele necesare ca astfel de teme ..
Cotarea 3D
Sunt si cazuri n care cote direct pe modelul 30 nu pe proiectiile
din Paper Space din Layout, rog ... ). n cele ce sunt prezentate o
serie de aspecte privind de cotare, folosind programarea n
AutoLlSP. O n ceea ce folosirea de programe AutoLlSP pentru
cotare a fost la capitolului 1. Subcapitolul de se cu
certitudine programatorilor n AutoLlSP. Cardiacii persoanele cu
psiho-motrice sunt ruga te nu mai departe ...
Utilitarul de cotare pe care l vom mai jos permite crearea de cote aliniate n
lungul liniilor 30'). Aliniamentele pot fi desenate automat ntr-un plan perpendicular pe
planul XOY sau ntr-un plan definit printr-un unghi de o din acest plan.
Listingul al utilitarului este dat in anexa 8 (vezi).
Rutina este un exemplu foarte bun de implementare a vectorilor
matematici, include un exemplu de cum se pot citi schimba) elementele din lista de
a cotei, operatorului posibilitatea de a introduce datele pe comenzile
AutoCAO in mod succesiv impune o a comenzilor UCS
DII. Ea poate servi ca model pentru dezvoltarea avansate.
Chiar a plasa o alin de-a lungul unei linii n 30 poate
o n realitate aceasta cere ceva gndire. in primul rnd, trebuie explo-
rate cu comenzilor UCS DlM pentru a le face lucreze in modul cel
mai eficient. Obiectele de tip sunt obiecte 20, doar sunt prezentate ntr-un plan
diferit. Poate fi necesar ca sau blocul nlocuitor fie create in 30 (vezi si pro-
gramul de la capitolul 1 ), pentru respectarea scopului propus. Din cauza multitudinii
unilor, utilizatorul poate alege acea utilitate care nu dect variabilele de cota re.
Se impune doar ca utilizatorul execute setarea lor inaintea rutinei.
Considernd numai o entitate linie, uneori este greu de stabilit un UCS care "arate
bine" pentru alinierea cotelor, utilizatorul nu este cu manipularea coordo-
natelor 30. Lucrul cu UCS-ul se deprinde cel mai bine prin proprie, conceptele
fiind destul de simple. cum stim, comanda UCS o pentru lucrul n
plan, indiferent unde ne in 3D. Obiectele pot astfel fie desenate si
manipulate relativ la acest plan. Matematic, un plan este definit prin stabilirea unui punct
de origine relativ la sistemul global de coordonate (WCS) de un vector normal la pia-
nul n Ca un derivat al acestui mod, vectorii, ca punctele, sunt usor de prelu-
crat in AutoUSP, deoarece o de trei numere reale. Comanda UCS cuprinde
o varietate de n care punctul de origine vectorul axelor poate fi definit in progra-
mul AutoLlSP, din cele mai frecvente fiind definirea prin trei puncte sau
prin origine plus vectorul de definitie.
programatorilor de a gndi n WCS cnd si scriu aplicatii.
Chiar se un timp putin mai lung utiliznd de fiecare comanda UCS
') Traducere adaptare dupi!i articolul .Not as Easy as It Looks" de Bill KRAMER din revista
CADENCE", nov. 1993, tradusi!i publicati!i in revista Hello CAD Fans, nr. 37/feb'1995
- 72-
W, operatie poate utilizatorul de dureri de cap cnd aran-
un program ce foloseste frecvent comenzii UCS. ce algoritmii au
fost lucreze, ei pot fi optimizati asigurnd si iesiri pentru comanda UCS.
AutoLlSP in panoplia sa o TRANS, care trans-
formarea coordonatelor in multiple sisteme de coordonate. TRANS converteste
punctele (sau vectorii) n sau din WCS, din sau in diverse UCS-uri, programelor
lucreze cu date exprimate n sisteme de coordonate diferite. cere
trei parametri: primul este lista punctului ce va fi transformat, al doilea este codul
care sistemul de coordonate de intrare, iar al treilea este un alt cod ce speci-
sistemul de coordonate de Codurile sunt numere intregi, astfel zero semnific
WCS, iar 1 UCS-ul curent. Totusi, codurile pot fi si nume de aceasta fiind
calea prin care TRANS presupune accesul la ECS (sistemul de coordonate al
si transformarea punctului de acest sistem de coordonate. Codul poate fi,
de asemenea, un vector de extruziune. AI patrulea parametru este si
transformarea se asupra unui vector nu asupra unui punct.
este cnd se cu mai multe sisteme de coordonate simultan.
Manipularea datelor legate de UCS poate fi de asemenea folositoare. De exemplu,
ANGLE sau POLAR din AutoLlSP, care sunt frecvent utilizate in cadrul pro-
gramelor, numai raportate la UCS-ul curent. punctele furnizate
ANGlE nu sunt n planul XOY al UCS-ului curent, atunci ele vor fi proiectate pe acesta.
Un avantaj al acestui aspect este calcularea coordonatelor sferice ale unui punct in
ANGlE unghiul dintre sepmentului ce cele
puncte pe planul XOY si axa Ox din UCS-ul curent. In utilitarul prezentat mai
departe ANGlE este de ori pentru a calcula unghiuri diferite
pentru acelasi punct. Acest mod de lucru poate fi adesea este cauza unei
lungi de erori programatorul nu este atent. ct putem
utilizarea ANGLE si POLAR atunci cnd activitatea UCS-ului este foarte impor-
sau, invers, setarea UCS-ului n cadrul aceste sunt
folosite.
ntorcndu-ne la utilizarea comenzii UCS, in mod normal un punct de
origine si un vector al axei OZ. cel mai bine atunci cnd sunt
cunoscute trei puncte din planul XOY pe care se asezarea UCS-ului. La drept
vorbind, prin produsul vectorial al celor trei puncte este definit vectorul de extruziune.
Dar ce este de numai puncte sunt cunoscute, sau cele trei puncte sunt
coliniare? Sigur, in aceste cazuri nu se poate defini un plan. n acest caz metoda pro-
dusului vectorial nu mai merge. 3Point a comenzii UCS cere operatorului
trei puncte ca sensul pozitiv al axelor OX si OY din noul UCS.
n ne cnd problema liniare. n loc de a cunoaste
trei puncte pe un plan, sunt stiute numai puncte pe o linie si avem doar o idee gen-
despre locul aproximativ unde se va amplasa cota. De exemplu, atunci cnd cota
este pe un pian perpendicular pe planul XOY (mai sus de linia 3D) atunci axa
OY poate fi matematic. n in exemplul de mai jos se
unea 3Point a comenzii UCS.
Un ochi de programator vede repede programul utilitar functii de
C:DIM3D C:DIMTEXTFIX si rutine apelate de prima dintre acestea.
numite DIM_UCS DIM_GETOBJ.
ce le pe toate n AutoCAD, pentru a le folosi veti da comanda DIM3D .
n cazul n care textul vreunei cote apare inversat
unghiului aleator din care priv-
folosi comanda DIMTEXTFIX
prin care inversa textul cu pricina.
pe rnd fiecare folosind tot
ce s-a spus aici.
LIstingul1 DIM_UCS.
Aceasta este o care UCS-ul curent
pentru cota rea obiectului propus n cadrul
de cotare 30. Dnd un nume
de entitate-linie (sau puncte ntr-o
un cod pentru a specifica forma de cotare
DIM_UCS UCS-ul curent pentru utilizarea
Cote cod O a comenzii DIM. Pentru
DIM_UCS pot fi date valori de coduri valide.
Codul O (zero) spune DIM_UCS ca
UCS-ul fie pus pe un plan care linia
face un unghi cu planul XOY. n aceste axa OX a noului UCS este chiar linia n
iar axa OY este o linie din planul XOY pe prima. Acum cotele apar
n planul liniei, ca n fig. 5-67.
Cotele avnd codul 1 sunt plasate deasupra sau dedesubtul liniei primare. n acest
caz, axa OX a noului UCS este tot de capetele liniei primare, dar axa OY este
ca o linie pe linia n plan perpendicular (Ia
planul XOY) ca linia Aceste coduri sunt arbitrare utilizatorul le poate schim-
ba cum Exemplul ntr-o schema pentru n
30 este o idee pentru privind manipularea obiectelor 30.
DIM_UCS prin a cere introducerea parametrului EN. EN este un nume
de entitate, AutoLlSP TYPE va returna ENAME. n acest caz, lista de date a
este de ENTGET entitatea este pentru a vedea este
o linie. entitatea este o linie, sunt extrase punctele de nceput de ale ei
stocate n variabilele P1 P2. Altfel, este transmis un mesaj de eroare utilizator
informndu-I entitatea nu este o linie. AI doilea test al parametrului de intrare
EN o cercetare spre a vedea el nu este o ce ca elemente
liste de puncte. da, cele puncte sunt stocate n P1 P2. parametrul EN
nu se n nici unul din cele teste este lansat un mesaj de
eroare utilizator.
P1 P2 au valori, atunci vor fi furnizate cele liste de tip punct. Pentru
P1 va fi ntotdeauna stabilit ca punctul avnd coordonata Z cea mai
Valorile coordonatei Z a punctelor P1 P2 sunt comparate Z al lui P2 este mai
mic dect cel al lui P1 atunci valorile P1 P2 sunt schimbate ntre ele. ope-
este de a vectorial pe P1 din P2 pentru a un vector care descrie
linia. AutoLlSP este foarte succint aici. Linia (mapcar '- P2 Pl) scade fiecare element
al lui P1 din elementul corespondent al lui P2. Astfel, este stabilit V ca
(sau deplasament), ntre P1 P2.
stilul dorit al UCS-ului de cotare are codul zero, atunci este nevoie ca vectorul
fie calculat naintea comenzii UCS. AI doilea parametru din DIM_UCS este
UCSTYP. Acesta este testat pentru a se determina ce stil a fost stabilit nainte.
- 73-
UCSTYP este zero sau nil, este utilizat codul zero. n acest caz, comanda UCS
cu 3Point. Primul punct furnizat este originea noului UCS este stabilit ca fiind
Pl, ce a fost transformat din WCS n UCS-ul curent folosind TRANS. De
nut pentru majoritatea lor desenate ntr-un UCS oarecare, aceste puncte recu-
perate sunt definite relativ la sistemul de coordonate al (ECS). n cazul unor
obiecte 30 cum sunt liniile, ECS coincide cu WCS. Astfel, punctele P1 P2 trebuie trans-
formate n UCS-ul curent n timp ce se comanda UCS, din moment ce nu se
care este setarea a UCS-ului.
punctul de origine, punct n 3Point a comenzii UCS
sensul pozitiv al axei OX. P2 este al liniei de cotat este folosit
pentru stabilirea axei OX. Pentru calculul noii a axei OY poate fi folosit
vectorul dintre P1 P2. Cu ajutorul lui se poate defini un nou punct relativ la P1 care
fie exact la 90(perpendicular) pe linia Figura 5-68 cum acest
truc simplu. Triunghiurile definite de linie de au dimensiuni n
lungul axelor. Y-ullui V, sau (cadr V) este extras din X-ullui P1, din (car Pl),
n timp ce X-ul lui V, sau (car V),
,.--------------------, este la Y-ul lui P1, sau
1
" D'X" Y (cadr Pl), pentru a forma noile
coordonate X Y. Valoarea coordo-
I natei Z este de la cea a punc-
r--r
I DX tului P1. De punctul calcu-
I 1 lat este transmis direct n TRANS
.-1
1
I
_ _ _ _ -"11_-
1
naintea Y pentru
"1 noul UCS. particu-
, w UCS
' > comanda .
DX' :-DY
DY'=DX
"X n cazul cnd tipul UCS-ului este
1, UCS-ul cotei este stabilit perpendi-
I cular pe planul XOY atunci cnd
I
punctele liniei sunt pe pozi-
L-_________________ -------'. a axei OX. Sensul pozitiv al axei
Fig. 5-88 Observatii privind reciprocitatea cotelor X- Y OY este stabilit ntr-un mod similar
I
cu cazul zero, folosind vectorul dife-
Figura 5-69 vectorul
Y I pentru cazul 1. Pe ramura
I 1 a COND, sim-
...

1: \
NI '
Oi i
DXY' = -DZ
DZ'= DXY
DXy
X
--
bolul DXYeste setat ca pe
planul XOY a punctelor
P1 P2. Lund a
sumei pe x
pe y efectuate n 30 se
rezultatul dorit.
Un vector unitar este un vector a
sau lungime are val-
oarea unu. Vectorul unitar este uti-
Ilizat combinat cu un scalar
L-____________ ,.--____ -------' real) pentru a determina noul vector
Fig. 5-69 Alte ...
al bazat pe o lungime. n este nevoie valo-
rile x yale noului DXY determinat ca DZ cu semn negativ (vezi figura 5-69).
Multiplicnd vectorul unitar cu valoarea DXY vom produce un vector de deplasare n
planul XOY. Aceste valori pot fie apoi la valorile x yale lui P1 pentru a
defini noul punct (P3). Comanda UCS este n acelasi mod ca si n cazul zero. iar
al treilea punct (pe sensul pozitiv al axei y) este calculat n mod descris anterior.
Valoarea Z a lui V (DZin figura 5-69) este cu -1, iar valoarea deplasamen-
tului pe X n vectorul unitar UV. valoare este la valoarea X a lui P1 pen-
tru a forma coordonata X. Procesul se pentru coordonata Y. Noua valoare a lui Z
este prin valorii DXY la valoarea Z a lui P1. Punctul rezultat este tre-
cut prin TRANS pentru a-I converti din WCS in UC5-u1 curent. La sfrsitui expresiei
COND este returnat TRUE ca rezultat. Altfel este returnat NIL, la test
aceasta.
Listingu/ 2 comanda C:DIM30 care OIU_UCS.
C:DIM3D incepe prin a cere codul stilului de cotare utilizat (zero sau 1).
Variabila UCSTYP este pe valoarea de utilizator. Se o WHILE
care va lucra cnd OIU_GETOBJ va returna o valoare de nil.
este n /istingu/3. Ea cere utilizatorului selecteze fie puncte,
fie o entitate. Ca rezultat, ori numele ori cele puncte
selectate.
n interiorul buclei WHILE din C:OIM3D este OIU_UCS cu valoarea retur-
de OIU_GETOBJ variabila UCSTYP. Cnd se revine din OIU_UCS, este
comanda OIU cu ALigned. Variabila TMP valoarea de
OIU_GETOBJ ea un nume de entitate, atunci este transmis
comenzii OIU un Enter (sau Retum, cum .. ) urmat de un punct al liniei, plus numele
comanda OIU cere o de de tip ENTSEL pentru
alegerea obiectelor din interiorul AutoLlSP. Punctul este utilizat pentru a ajuta la sta-
bilirea necesare). variabila TMP nu un nume de entitate,
este de a transmite puncte direct comenzii OIU pe ALI. ce
sunt transmise punctele, este utilizat simbolul PAUSE n cadrul AutoUSP COM-
MAND pentru o oprire a comenzii DIU, o intrare de la uti-
lizator, care va preciza unde fie cota. un Enter simbolul
PAUSE care incheie comanda OIU ALI. Bucla WHILE reincepe, cernd din nou utilizatoru-
lui selecteze o entitate. La comenzii C:OIU30, UCS-ui este comutat pe WCS.
Alte alternative ar putea fi readucerea UCS-ului pe setarea programu-
lui, sau lui pe ultima C:OIM30 este numai inceputul unei
familii de de cota re pentru 3D si poate fi de programatorii
AutoLlSP proprii.
Listingu/4 o C:DIMTEXTFIX care
textul cotei pentru diverse unghiuri de privire, prin modificarea flagului de la codul
71 in blocul text al cotei respective. Cmpul 71 este setat pe zero pentru text normal si
pe 2 pentru text inversat. entitatea text, cte una
si zero n 2 2 n zero. Pentru localizarea blocului de al cotei
este AutoLlSP TBLSEARCH, iar apoi este o WHILE pentru a
parcurge toate blocului de n text. Cnd aceasta este
este setarea din cmpul 71 folosind SUBST urmat de ENTUOO.
ce ultima entitate a blocului de a fost este executat un ENTUPD pen-
tru refacerea complexului de ntre n baza de date, apoi functia con-
trolul AutoCAD-ului.
Aceste functii sunt concepute ca o de plecare pentru crearea unei biblioteci de
pentru cotare n 30. De asemenea, ele cteva trucuri simple pentru uti-
lizarea comenzii UCS.
mijloacele expuse aici, suntem siguri reusi rezolvati
singuri alte probleme. dintre ele:
1/ n desenul tehnic romnesc ca o n plan lon-
gitudinal nu fie la fel o Cum facem asta cu AutoCAD atun-
c cnd trece, prin ele?
21 O prghie, o un levier etc. pot avea dintre care una se repre-
cu linie iar se cu Cum
facem asta cu AutoCAD a redesena ceva?
Mai sunt alte de desen tehnic pe care le descoperi pe ce veti
lucra. pe acestea ca pentru a demonstra singuri sun-
teti n stare n ceea ce tocmai deprins.
Cotarea CU AutoCAD 2004
Tot ce s-a spus aici corespunde de lucru cu versiunea AutoCAO
2000. De la aceasta au mai in prezent nu mai de 3 (trei) versiuni noi
de AutoCAD. Acestea sunt AutoCAO 2000i, AutoCAO 2002 AuioCAO 2004. Fiecare dintre
ele aduce notabile pe mai multe planuri. Unele dintre se la
realizarea de n layout, la cota re pe viewport--uri etc., exact la ce ne inte-
pe noi n acest capitol. Sigur, n cele ce ne vom referi la ultima versi-
une (2004); nu are rost acum care este istoria AutoCAD-ului, nu-i
O categorie de - cea mai - se la utilizarea
(wheef) pe mouse extrem de n realizarea zoom-ului (prin rotirea
pan-ului (prin a n timp ce mouse-ul). n
AutoCAD 2000 ne trezim cte ne n
Paper Space, imaginea din viewport-uri din Model Space) este nefiresc,
uneori irecuperabil. Cu AutoCAO 2004 totul este robust n nu mai
nimic. Acuma, nu ne degeaba, vom avea mereu facem
chestii corecte. ntr-un viewport facem zoom cu scara ima-
ginii iar am fie clar. Este ca si cnd, aflndu-ne n viewport am
da comanda ZOOU, nu-i asta de "cum face omul cu mna lui" nu
de ce bube ar avea AutoCAD-ul. ..
O categorie este cea privind de cota re. Acum putem cota pro-
bleme n Paper Space! Practic, nici nu mai avem nevoie de layerele cu sufixul ,,-DIU". Iar
ca asta, trebuie majoritatea desenelor de la finalul acestei
sunt realizate prin cotare n Paper Space!
Sigur, sunt necesare o de explicatii si deslusiri pentru a aborda
ntrebarea pe care pune-o fiecare ar fi: oare? Cu cele spuse
la acest subcapitol stim deja Are rost ne mai cu alte minuni?
- 74 -
Care ar fi avantajele ca citim aceste noi mai ales le punem n prac-
nu e grozav nu mai fie nevoie tot dintr-un layer n altul
atunci cnd treci de la cota rea unei la alta? n practica adesea ne
seama am uitat punem o pe o proiectie, ori ar fi mai avantajos s-o
punem pe dect cea la care acum. Iar ca s-o punem trebuie mai
nti trecem n alt layer, fir-ar fie! Pur simplu, ajunge ca comutare
ne agaseze, ne privim cu necaz acest sistem. La te duci
pui cota pe proiectie gata! Nici trece prin minte ar fi nevoie de vreo
ca treci la proiectie, ori spuneam mai demult interesul celor care au
creat AutoCAD-ul (sau alte pachete software de proiectare este de a ne oferi
mijloace care ne munca nu ne-o Altfel le mai
produsele tot cu ... n cele ce diferite
tehnici pentru a face cota rea direct n Paper Space.
Cote puse direct
64
N
<D
Majoritatea cotelor se pun direct,
nici o cazul
din fig. 5-34, lucrnd de cu
AutoCAD 2004 n loc de AutoCAD 2000.
Procednd exact cum se spunea acolo,
acum valorile cotelor
corecte!
Aaaa ... asta ne oarece curaj!
Ascundem (treeze) punem
cteva cote liniare selectnd Mai
exact, ce am lansat cota rea
Enter ni se cere o enti-
tate. suntem n Paper Space avem
o entitate din Model
'----=F/::-g-. -=5-""70::::-A':"c-u-m-p-ut-e-m-c-o-ta--:-k""'u-m-e-a----l Space!
in PaperSpace... n fig. 5-71 am selectat latura din
,..-----------------, dreapta a de se
poate vedea selector de pe
ni s-a pus cota 10, care
este chiar
tragem acum axa de simetrie verti-
vedem cum putem punem
cote legate de ea putem!). Axa o
tragem n Paper Space, fie clar! n
fig. 5-72 figura cu axa
acum punem o de la
de sus al axei la centrul din
dreapta. Se n fig. 5-73
o cu valoarea de 24, care nu e
'-:::----::-=:-:---:--------:--:-::-:--:----,.---' tatea lui 64. n loc de 32 e 24, sau 3:4
Fig. 5-71 ... ba putem cota o entitate
din Model Space! din 32. De ce? asta este scara
- 75-


I
I
!
ilJ
\
1.
64
.1
Fig. 5-72 o de simetrie ... Fig. 5-73 Cota pe lui 64 e
desenului din viewport. AutoCAD are de
rezolvat problema de a afla ce vrem noi
atunci cnd punem o ntre o entitate
din Paper Space (axa) una din Model
Space (MIDpoint-ul care centrul
din dreapta). Face el ce poate: prio-
ritate n care ne - Paper
Space - pune cota ca pentru acest
la scara 1 :1.
Noi vrem n vedere
dar punem cota n Paper
Space! Ca asta facem un arti-
ficiu: punem o ca 64 iar apoi tragem
,-----------------, de un al ei de grip-ul cores-
32
: ..
u ...____VP1
I

I
LO@I:T
. I j
Fig. 5-75 O ntre din
Model Space aflate in viewport""Uri diferite
punem pe axei! n
fig. 5-74 am tras chiar de cota 64 am
dus din stnga pe de jos al
axei: a rezultat 32! Valoarea aceasta -
- nu se nici folosim
SOLDRAW pe viewport-ul implicat.
De aici ...
Regula: atunci cnd avem de pus o
an Paper $pace. desigur) ntre o enti-
tate din Model Space si una din Paper
Space, punem mai nti cota pe yna sau
din Model $pace (n acest fel
valoarea cotei este prin la
Paper Space) , iar apoi tragem unul din
capete (sau ambele!) pe entitatea din
Paper Space.
O apare
atunci cnd vrem punem o ntre
I
I
I
64
-.l
I I I

!
--
I
i
64
I
I
@
I

I
I
I
I
I
Lo@
IT
. ..
Fig. 5-76 Cota mtre dm
Model Space aflate n viewport-uri diferite
din Model Space, dar aflate n
viewport-uri diferite. Ei na, o dar
cnd ne-am putea confrunta noi cu o
chestie? nu este chiar de
o astfel de la la poza din
fig. 5-75. Aici n vie wport-u I VP1 am pus
cota ntre A rezultat va-
loarea de 64 Apoi am pus
ntre din
aflate n viewport-urile distincte VP2
VP3. A rezultat valoarea de 32!
scara desenului este 1:2, nu-i Cum
dregem acum busuiocul?
punem o de
(aici pe
dintr-un viewport, iar apoi tragem
de unul sau chiar de ambele sale capete
le punem pe aflate n view-
port-urile dorite, ca n fig. 5-76,
O mai des este
n fig. 5-77, Aici avem
,------------------, vie wport-u ri (cel din stnga este "colorat"
de noi n gri), care cele
ale unei piese - una n vedere
n Ei bine, cote le 78, 54,
38 28 care apar n trebuie fie
toate create cum s-a mai sus:
se pune o pe unul dintre viewport-uri,
iar apoi se trage de unul dintre capetele ei
ca pe din
viewport. n felul acesta, indiferent de
scara la care este piesa pe
vreunul dintre viewport-uri, valoarea cotei

- 76 -
Un exemplu concludent
Desi am mai parcurgem un exemplu de la un la altul,
respectnd genul care sunt prezentate n partea de album. nu e de
ajuns! Cum aproape toate piesele au fost create cu AutoCAD 2004 n acest stil,
avea prin asta un exemplu de lucru ct se poate de sugestiv.
o care ar putea fi "Belciug de remorcare". Este !a
spatele unei de tip "Jeep" la remorcarea prin cablu a altei In
desenul nostru am o prelucrare care nu ar prea avea ce caute la piesa
freza rea cu R25 din Ea ne aici ca piesei.
Modelarea nu e grea: facem conturul apoi l pe de 12.
rotirea la 90 a UCS-ului desenarea axei n de "U" ntors. Folosind un
cerc centrat pe un al "U"-Iui facem apoi pe Path a cercului astte.1 nct
"U"-ul solid cu In continuare, UCS
un cilindru cu avnd R25 de 8 pe care I din
Mai tot cele patru iar apoi facem Union ntre "U".
Gata!
,---+ -
018
Sectiunea A-A
Fig. 5-78 Un exemplu tipic de realizat cu AutoCAD 2004
Trecem apoi la crearea viewport-urilor care Cte sunt? cu
toate sunt 5, dintre care una piesa n vedere (cea din dreapta).
E posibil ca unul dintre viewport-uri nu fie de evident: este ruptura cu
pe care apare cota de R25. Are conturul I o
imediat.
Mai nti, aflndu-ne n tab-ul
Model (vezi fig. 5-3),
UCS-ului ca n fig. 5-79. la
date mai demult, facem acest
lucru pentru a putea controla modul cum
dorim arate prima la trecerea
n layout. S-a mai spus prima
este Parent View, urmnd ca
se bazeze pe aceasta, fie este
vedere, fie De notat nu este
obligatoriu ca UCS-ul se afle n
ci mai important este fim
foarte clar n ce este aces-
I
ta la trecerea n layout.
UCS-ul n po-
I tab-ul Layout (vezi fig. 5-3).
I Ca efect apare caseta de dialog

mai demult n fig. 5-4 (vezi). Acum, fie par-


Ia trecerea n Layout curgem n fig. 5-5 ... 5-8
pentru a crea o setare a grosimii lini-
ilor din desen, fie punem direct numele "Monocrom exemplu" n caseta "Plot style table
(pen assignments)" n locul lui "None", am parcurs deja am salvat sub
acest nume cum se spunea acolo, atunci cnd ne-am conturat un
stil de lucru, putem face ca acest nume nu mai fie cerut prin de-bifarea casetei din
stnga jos "Display when creating a new layout". trecem la tab-ul "Layout
Settings" ca n fig. 5-9.
Cnd am terminat butonul "OK" pe foaia apare prima a
piesei la o care umple foaia. acest viewport, nu-i
pentru a crea noi una folosind
SolId. f3
comanda SOLVIEW. n continuare
ttlI O ti $ : a : ,. iti : lII j destul de mult cu comenzile SOLVIEW,
Selup Drawing-..SOLDRAW __ --"
Setup View-.. SOLVIEW
Setup Profile-..SOLPROF ____ ----.-J
Fig. 5-80Icon:--urile
SOLVIEW, SOLDRAW
SOLDRAW SOLPROF, astfel nct este util
caseta de unelte (toolbox)
care icon-urile acestor comenzi.
Punem cursorul pe orice de dialog
de pe ecran, Butonul dreapta
Mouse (BdM) linia Solids. Apare
imediat undeva pe ecran toolbox-ul
sinonim ca n fig. 5-80. Sigur, linia Solids este deja atunci toolbox-ul cu pri-
cina se deja pe ecran trebuie doar Este bine acest
toolboxpe una din lateralele ecranului, astfel ca nu mai titlul Solids (economie
de dar exact unde se
- 77-
aceste preparative icon-ul SOLVIEW parcurgem dialogul:
Command: solview
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: u
Enter an option [Named/World/?/Current] <Current>: Enter
Enter view scale <1>: 0.5
Specify view center: centrul noii
Specify view center <specify viewport>: eventual alt punct
Specify view center <specify viewport>: Enter
Specify first corner of viewport: un al ferestrei
Specify opposite corner of viewport: al ferestrei
Enter view name: vI
UCSVIEW = 1 UCS will be saved with view
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: Enter
Prin aceasta precizat mai nti prin "u" apoi "Enter" ca prima
tie cu UCS-ul curent, iar scara fie 1:2 (prin ,,0.5"). Vi se cere
pe foaia unde se afle centrul un punct cu mOlJse-ul
butonul stnga. Acesta va fi centrul noii mai succesiv alte
puncte, de fiecare pe punctul Cnd vi se pare
este cam ca cea din fig. 5-81 Enter acest proces. Vi se cer
apoi punctele 2 3 drept ale viewport-ului, iar n final numele acestui viewport
(Ia noi "V1 "). n final, putea continua dialogul cu introducerea
r----------------------------j
____________________________ J
Fig. 5-81 Planta rea primei pe foaie
ncheiati-I cu Enter. astfel pentru a crea un final al privind crearea
primei a ne crea posibilitatea de a da un "U" (Undo) in cazul n care
proiectie nu ne convine. Sigur, putem ncheia oricnd un astfel de dialog (cu "Ese") , iar
apoi facem Undo, trebuie in vedere prin comanda SOLVIEW (ca prin
celelalte AutoCAD ntr-o stare aparte, salvnd actuale comutn-
du-le pe altele (una dintre ele este modul Osnap), urmnd ca la ncheierea ntregii pro-
ceduri restaureze aceste procesul ntr-un punct oarecare
nu-I se deruleze la final, cu aceste de moment,
ceea ce poate deruta. procedura la final cu Enter pe
linia:
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: Enter
asta da un Undo reveni la momentul anterior comenzii SOLVIEW
nedorite ale curente. O de ce ar trebui
asupra primei Un motiv ar putea fie scara. Aici noi am
care este scara am pus valoarea ,,0.5", dar n general nu prea seama de la
nceput care ar fi scara cea mai pentru un desen. una (de
preferat 1:1, nu-i iar nu nimerit-<l, nu Esc, ci
la final, cum s-a spus aici. La Undo la inceput. Nici
usturoi mncat, nici gura nu miroase ...
Relativ la n primul moment nu probleme. fe-
reastra o muta n parte alte efecte. Atunci cnd mai crea
una, sigur cele vor fi aliniate de deci o mutare va tre-
bui cont de alinierea n sensul fie le pe fie
'numai una, dar n lungul alinierii deja create, nu-i
mai spunem numele "V1" pe care l-am dat acestei prime (de fapt
viewport-ului) nu poate fi dat altfel dect prin comanda SOLVIEW,
creati o cu comanda MVIEW (cum o facem mai ncolo), acesteia nu-i
atasa un nume. Reamintim ferestrele nume nu pot fi procesate prin comanda
SOLDRAW, n rest, nu sunt n ceea ce putem face cu o (viewport) cu
nume una nume. alege orice nume pentru dar nu le
veti tine minte ... Ca urmare, V1, V2 etc. pentru vederi respectiv, S1, S2
etc. pentru este suficient de sugestiv, nu capul cu asta, Din experienta
este bine alegeti nume care la alfabet se naintea lui "VPORTS". De ce?
Din folosind aceste nume AutoCAD layere, cum cu layerele
destul de mult, procednd astfel ntotdeauna layerul VPORTS pe ultima
ceea ce un mod natural uniform de lucru.
Buun, acum avem o de (Parent View, n terminologie CAD), Merge!TI
mai departe folosind din nou comanda SOLVIEW pentru a crea In
cazul nostru, este tot o vedere, anume vederea
deasupra primei vederi.
Pentru a crea a doua din nou la comanda SOLVIEW:
Commanc: solview
Ente
r
an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section): o
- 78-
Specify side of viewport to project: mtjlocul laturii de jos o prtnrt
5pecify v1ew center: un punct deasupra primei
Specify view center <specify viewport>: pe verticalIJ
Specify view center <specify viewport>: pe verticollJ
Specify view center <specify viewport>: Enter
Specify first corner of viewport: un prim al noului vle.port
Specify opposite corner of viewport: celIJlalt al noului vie.port
Enter view name: v2
UC$VIEW = 1 UCS will be saved with view
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: Enter
P2
P1
O O
.,..-::--+--,.---.
Acum trebuie aveti pe ecran ceea
ce se vede n fig. 5-82, unde sunt prezen-
tate MIDpoint-u1 ferestrei existente
n care se face ortogo-
Cum se din dialog, cea de-a
doua se va numi V2,
Ei bine, atent la
din nu
sunt aliniate corect pe Aceasta
este o a AutoCAD-ului, ce
facem ... Se de
noi strict vertical de jos corect,
trecnd fix prin centrul iar sus
trece un pic la dreapta centrului
: de sus. Altfel spus, punctele P1 P2 nu se
pe Uneori nu apar
astfel de deranjamente, dar e bine ne-a
tocmai acum, cnd facem demon-
ca vedem cum putem le
Una dintre metode ar fi facem
I O apel la comanda MVSETUP, mai
I
\Q-- 1 I demult n acest capitol. Cum acum
cu AutoCAD 2004, nu mai e nevoie
Fig. 5-82 Cea de-a doua folosim Din moment ce
sunt pot fi accesate toate
punctele Osnap ale lor din interiorul viewport-urilor, putem muta (Move) fereastra
de sus la dreapta astfel nct se alinieze cu cea de jos. Ca facem asta folosim fil-
trele de coordonate. Mai exact, parcurgem dialogul:
Command: MOVE
Select objects: fereastra de sus
Select objects: Enter
Specify base point or displacement: endp
of punctul P2
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: .y
of lJ
(need XZ): punctul P1
-l-
I?
PS:
r-
,
II I III
!()--

" r-r-
...,..,
...L.J

cum se vede, am cerut ca punc-
tul P2 y-ul actual (prin @),
iar x-ul (si z-ul) fie luate de la punctul
P1. Tn S-83 se poate observa exacti-
tatea alinierii la firul
reticular vertical al colimatorului.
facem nu e
vorba de a alinia laturile (arbitrare) ale
viewport-urilor, ci de a alinia
acestora!
Va trebui de astfel de
Imediat ce o
aliniere, iar
nu ca mai sus
n linie.
acest lucru, alinierea nu se mai pierde,
Probabil n versiunile viitoare
ale AutoCAD-ului se va rezolva acest
bug. La data de 17 feb 2004 a fost
noua versiune "AutoCAD 200S".
Cine poate aceasta va aduce
pe linie ...
trecem mai departe.
..
FIg. 5-83 Almlere acum din
stnga, A-A". Pentru
asta din nou comanda SOLVIEW parcurgem dialogul:
Command: solview
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: s
Specify first point of cutting plane: _mid
of punctul P1
Specify second point of cutting plane: F10 <Polar on> punctul P2
Specify side to view from: punctul P3
Enter view scale <0.5>: Enter
Specify view center: la stnga octuale
Specify view center <specify viewport>:
Specify first corner of viewport: un al
Specify opposite corner of viewport: alt al
Enter view name: sI
UCSVIEW ; 1 UCS will be saved with view
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: Enter
- 79-
,----------, am ales S
I
(Section) a fost nevoie
aceeasi (O.S). Pentru
II primul punct am ales Osnap-ul MIDpoint,
I am. cu mouse-ul n interiorul
P2
I
.Fl>
P1
o O
( ) E$3 ()
O O
frontale (ceea ce a dus la
colimatorului n
am selectat punctul P1 - mijlocul liniei de
a piesei. Apoi am punctele P2
(pe verticala din P1 - butonul F10
pe modul Polar), P3 n dreapta liniei
P1-P2, iar n final centrului noii
n stnga vederii frontale.
Numele noii este S1, iar rezul-
tatul se vede n fig. 5-84.
De ies aliniate,
nu mai avem probleme (dar trebuie ve-

cum nu vedem vreo
ori alte detalii. De ce? nu
am aplicat SOLDRAW, acesta e
Fig. 5-84 A treia este o Suntem abia la partea a
preliminare a Acum
avem de (generos) dintre de alinieri.
Mai avem de creat o de tip - ruptura din mijlocul
frontale. comanda SOLVIEW iar dialogul este similar cu cel anterior:
Command: solview
Enter an option (Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: s
Specify first point of cutting plane: _mid
of Pl
Specify second point of cutting plane: <Polar on> P2
Specify side to view from: P3
Enter view scale <0.5>: [nter
Specify view center: n sus
Specify view center <specify viewport>: fnter
Specify first corner of viewport: ...
Specify opposite corner of viewport: ...
Enter view name: s2
UCSVIEW ; 1 UCS will be saved with view
Enter an opti on [Ucs/Ortho/Auxi 1 i ary /Secti on]: Enter
fereastra cu raster gri n fig.
S-8S. Sigur, aceasta nu este
cu fereastra (vorbim de L_-'=========::::J
evident). acum fereastra cea astfel nct Fig. 5-85 A patra
ei se exact peste celei frontale. Dialogul e simplu:
Comnand: MOVE
Select objects: fereastra noub
Select objects: Enter
Specify base pOint or displacement: un punct de ptesa dtn fereastra nou6
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:
punct dar aflat fn fereastra fnontalb
ceea ce se vede n fig. 5-86 -
o suprapunere a
din cele ferestre.
pe care o
avem de este nlocuim fereastra
nou cu una cu mar-
gini care drept
Pentru asta facem mai nti curent
layerul VPORTS, iar apoi n el o
polilinie de forma celei din fig.
5-87, comanda VPCUP n
ordine fereastra apoi pe
cea
Comnand: rpcltp
Select viewport to clip: fereastra dreptunghiularb
Select clipping object or [Polygonal] <Polygonal>: pe cea
n este starea n care fereastra a Practic,
rr----r-,.--.,.---------,,.---,,.---,---.,.., ferestrei este cel
umplut cu raster gri.
Trebuie cele patru
puncte marcate pe se exact pe
laturile piesei nu doar n apropiere. Cnd
polilinia aceste puncte prin
Osnap-ul NEArest.
Fig. 5-87 Fereastra tot avem polilinia la
rr--.,.--,--.,.-------,-,-,---.,-,r tragem acum cele mici polilinii
I I
IL:.
1
I
I ' -'-_--'-
'-----
->._------
Fig. 5-88 Marginile rupturii
care vor delimita ruptura pe desen. Le
unind cte punctele
marcate. Facem acest lucru ce am
creat un nou layer cu numele "Cote", pe
care l facem curent si n care vom pune
mai trziu toate cotele. Ca fie vizibile,
cele polilinii sunt trasate
Avem fie setat ca permanent
Osnap-ul ENDpoint pentru a exact pe nodurile
- 80 -
tot suntem acum ntr-o n care o este complet
n alta, ne punem problema cum facem ca pe Model Space n
fereastra faceti dublu click n fereastra mare vedea intrat n ea:
colimatorul apare numai n limitele ei, apare icon-ul specific de UCS al ferestrei, iar jos
butonul Paper se pe Model. La fel se petrec lucrurile cu celelalte ferestre.
Orice am face nu putem deloc lucru pentru fereastra cea
nu nici un punct n care avem acces la ea numai la ea (ncer-
Pentru a face acest lucru, fereastra mare apoi "comanda"
CTRLIR. Aceasta ne succesiv pe toate ferestrele vedem clar printre ele este
cea
Acum putem folosi comanda SOLDRAW pentru a vedea cum de fapt
ferestrelor. pentru ca fie cea valoarea variabilei de
sistem HPNAME pe ANSI31 parcurgnd dialogul:
Comnand: set var
Enter variable name or [?]: HPNAHE
Enter new value for HPNAME <"ANGLE">: ANSI31
Abia acum comanda SOLDRAW (aflndu-ne n Paper Space) toate
cele patru ferestre create:
Comnand: soldraw
Select viewports to draw ..
Select objects: fereastra cea mtcb 2 found
Select objects: fereastra mare 1 found. 3 total
Select objects: fereastra de jos 1 found. 4 total
Select objects: fereastra din stnga 1 found. 5 total
Select objects: Enter
One solid selected.
One solid selected.
One solid selected.
One solid selected.
Non-viewport entity ignored.
Se vede la selectarea ferestrei mici I
au fost obiecte nu unul sin-
gur - asta se din cauza folosirii
comenzii VPCUP.
Efectul se vede n fig. 5-89. Au I
hasurile nu se mai generatoarele
caracteristice modelelor 3D. Ne deran- I
'apl"' ha$O,II. pe cele sectl-
uni au inverse. Pentru a rezolva I ()C5() I
problema valoarea variabilei O O I
HPANG din O n 90 iar comanda SOl- LI
DRAW indicnd numai una dintre ferestre. Fig. 5-89 Rezultatul SOLDRAW
1------;:::::=======:;-1 n acea va fi n
sens invers, devenind celei din
avea n vedere
acest lucru atunci cnd, n viitor, mai
folosi, eventual, comanda SOLORAW pentru
actualizarea ferestrelor. Noi
am aplicat schimbarea pe fereastra din
stnga cum se va vedea imediat.
schimbare trebuie
la tipul de linie n layerele cu sufixul "oHIO".
Vrem ca liniile de acestea fie
ntrerupte nu continui.
tipul de linie OASHEO pentru aceste layere.
scara tipului de linie
(comanda LTSCALE) din 1 n 0.25, pentru
ca ntreruperile liniilor se adapteze la
micimea desenului. ceea ce se
vede n fig. 5-90. Se vede au
Fig. 5--90 Aplicarea tipului de linie DASHED orientare, cum se spunea mai sus.
pe layerele cu sufixul-HID acum facem nu se mai
,.-_______________ --, layerul VPORTS, am ajuns la o stare remar-
o O
() L_::J ':)
O O
Fig. 5-91 Comutarea pe OFF
a layerului VPORTS (dezactivare)
Pentru asta nu acest
layer ci I pe OFF. De ce?
cum am tot precizat de mai
multe ori, prin asta un c1ipping
pentru rupturile din desen.
layerului (freeze), I
n stare frozen, c/ipping-ul nu se
face, ci se o dreptunghiu-
acoperitoare. pe
din nu e frumos, ca n fig.
5-92.
Fig. 5--92 Comutarea pe FROZEN
a layerului VPORTS
Mai prin comutarea VPORTS OFF din stnga este
n sus, aici linia de (avnd s-o punem n layerul Cote, ca
pe celelalte). De notat n acest caz, neavnd care ne putem
trasa de-a dreptul acea linie a mai crea o a folosi
comanda VPCLlP. face, acest lucru ...
- 81 -
o O
() ( )
-
C:::J
.--1-- :;:: .. ;...
O O
-' -'
Fig. 5-92 Comutarea pe FROZEN a layerului VPORTS
Mai departe trecem la crearea axonometrice.
mai nti layerul VPORTS comutndu-I pe ON, apoi I facem curent fiind-
vrem ca toate viewport-urile acestui layer. pe comanda MVIEW
(alias MV) construim un viewport undeva n dreapta. Imediat vedem n
apare piesa
ntr-o oarecare.
ntreba de ce nu apar
aHe linii, pentru
tab-ul Model (vezi
fig. 5-3) constata
modelul o
de linii, etc. Ei bine,
n statutul
layerelor asociate view-
port-ului curent... Afln-
n fereastra cea
comanda LAYER
la coloanele
o.os><:D
'""""'"
ww. c-.uus - OelbLtl
Dl\St4ED ,':' ''3
."""* - o",,,,,,
. \IoItIa - Ol!l..lw.k " --
W'hte DASHEO - 0'"'-* *'.'

r..........."., '''','
. Whie DASHEO - Oel6IM '" .:..J
. 'Whtr. - OelMII .:.. J
. WhU c.w....o.... - 0l1&l:.I:
1 Current VP Freeze New VP
L Freeze. n
Fig. 5--94 layerelor la activarea noii ferestre
afara layerelor "O". "Cote" "VPORTS". n toate celelalte apare fulgul de
in locul soarelui acestea sunt layerele create automat de
comanda SOLVIEW. nu-i Sigur. VPORTS a fost creat automat de
dar acest layer destinate strict pentru Paper Space (contururile
viewport-urilor) . pe cnd celelalte contin din Model Space. Cum acestea din
trebuie prezentate selectiv. Ia activarea ferestre

!>ropcrti .. Mdnoger " . -
-Oi N... Il 0_
.1 CtMenI II 5 hooi JjeIaio
VPOAIS -_ . _ .... -- ----- -- I s.-e ...... . 11 5_101....--_ I
-...;.. ...
. N_ Pn , ftffiU,alVFT, \.i. ' :o.o. : .. PIo<
j) ... , . ';:" ... ' ef Oei"" i!l
,;eote ;; O 'jJ . 'WhOc Contnuow Oei.... ::..,;, _
,
ii!;, ' c:J B
';.1.oIM <;; Q I'g . \\Ihie eoru..o... - 001"" ::"',' il! "!J
. :MiII! '; Q "" . 'WhOc C<rIn.o.Jt - Oei.... ....,... _ ; a. "!J
'., .1.HfD '. O DASHED - Oei"" illI
:' ,1.v1S O
1
9 . 'WhOc Contnuow - Oei.... :.,.... i!!J
,.2DIM ... O "tI . \\Ihie Con!>uJ.n - Oei"" .. '''',', i!!J
' t2flA! ... O 'lJ . 'WhOc C<rIn.o.Jt - Oei"" '''', ta
t2-1iIO ... '.-1 'WhOc OASH[D - Oei.... ., ta
'. 9 'w'IIIe C<rIn.o.Jt - Oei.... ", y ;
. 1.QIM '...l Contruout - Oelaul .. C!iIJ .:e:J
', .1-1'10 '" O ""* DASHED - Oelaul! fu i!J
.. 1.v1S , ... , ii:! . \\Ihie C<rIn.o.Jt - Oei"" : "., -fu ib
I "y2.OIM. e \oIhiIe eo.tn.c... - Oelaul ::':." 'i:l
.; Q 'TI . 1oIhOe - Oe!.... : .-.,
y ...,5 ''; Q loIhOe eo.tn.c... - De!.... :.-, 'il
'\'PoRT 5 Q 'O . \VIile C<rIn.o.Jt - o.... _.' .' _ ' ii! 'il
.-
..
....
,:,:',,' :;

II
CarceI
1 I
l!ep
Fig. 5-95 Configuratia layerelor la activarea ferestrei V2
Pentru a fereastra cea mare, cu proiectia care
din nou comanda LAYER. numele acestei ferestre este "V2". ia
acum in fig. 5-95: pentru toate cele trei layere cu prefixul "V2", in coloana
C .. rent VP FrMD apare soarele, n timp ce n coloana New VP Freeze apare fulgul de
Asta ne pe de o parte, atunci cnd facem ca acest viewport
curent (Current VP), din cele trei layere vor fi vizibile. iar pe de parte. in noile
viewport-uri create "V2" (New VP). aceste nu vor mai fi vizibile!
nu Noi bine care a fost ordinea de creare a viewport-urilor:
V1-V2-S1-S2. nu-i Deci V1 a fost creat inainte de V2. Atunci cum de nu vedem n
V2 ce lui V1? Ei bine. aici e o de limbaj. Atunci cnd spunem
New VP trebuie ne gndim la alte viewport-uri. si nu la noi viewport-uri! o
viewport-ul V1 veti vedea o configuratie cu cea de la V2. Ideea este
indiferent de ordinea n care viewport-uri . dintr-unul nu trebuie fie
in celelalte. in schimb. modelul 3D care se in layerul "O" se vede in orice
nou viewport. asta e chiar evident. Acest model a fost creat inainte de orice viewpoftl:
,82,
Pe de parte, vom simpla creare a unui nou viewport nu duce la crearea
vreunui layer! Este de probat asta: adineauri am creat un nou viewport cu coman,
da MVIEW nu vedem in listele de layere din ultimele figuri vreun layer care
vreo cu acesta. in schimb, atunci cnd noi explicit un nou layer.
putem face ca de acesta fie vizibile sau nu n orice viewportdorim,
activnd acel manipulnd in mod din coloanele Current
VP Freea New VP Freeze.
Concluzia este layerele create automat de AutoCAD au
impuse de acesta. pe cnd layerele create de noi au orice setAri vor ...
Atunci cnd, uz de comenzile SOLVIEW. SOLDRAW si SOLPROF ' sunt create
automat noi viewport-uri, este logic ca acestea potrivite pentru a ca
fie selectiv. Astfel , dorim ca. de exemplu. liniile din layerul V1-HID
nu fie n fereastra V2, S1 sau S2. nu-i Ca verificare, curent view-
port-ul Vl. comanda LAYER. pe layerul V2-HID pe
icon-ul din coloana Current VP Freez . Cnd da OK din caseta de dialog
vedea linii DASHED parazite pe viewport-ul Vl. tot acolo n
Model Space) comanda 3DORBIT de unde vin acele linii . ce
aceste orori Undo-urile de rigoare tare: piei
tot suntem aici.
_ _ . *' AutoCAD 2004 un icon foarte
1-"----------------1:""1 interesant. EI se numeste "Layer Previous
Layer LAYERP ____ ..J
se in bara de unelte Layers
n fig. 5-96. Acesta corespunde noii
L-_______________ ..J comenzi LAYERP. Activarea lui reface
Fig. 5-96 TooIbox-ul.Layers starea imediat a layerelor.
cu icon-ul .iayer Previous' (AutoCAD 2004) Lucrurile se petrec similar cu Zooll
Previous. Utilizarea lui "Layer Previous
poate fi foarte uneori. De exemplu. ce culori layerelor
nu mai prea bine in caseta cu toate layerele, pe toate
(CTRUA) culoarea in White negru ... ). cu ele
negre vizibile, iar la comanda LAYERP culorile atribuite anteri-
or. Totul este nu ntre timp din AutoCAD ...
Am insistat un pic pe aceste aspecte imediat vom opera cu ele trebuie
fim in de
Starea este cea din fig. 5-92 (vezi). Aflndu-ne in noua
comanda 3DORBIT si imaginea ce ajunge in pentru a fi imorta-
in desenul Dvs. O cale este izometrice standard folosind tool-
bar-ul View din fig. 5-97 (care se numea Viewpoint n AutoCAO 2000 - v. fig. 1-10).
un pic cu ele ca aco-
.. 1 modati. Veti vedea sunt destul de multe
fj tJ j! ; tii 1t cazurile n care cele patru variante de ve-
deri izometrice sunt suficiente. Avan-
--__ __
FrontaJe
t
tajullor este liniile verticale ale modelu-
lui 30 sunt tot verticale, or acest
gen de prezentare este cea mai Izometrice
'-------------------' Si atunci cnd folositi comanda 3D0R81T
Fig. 5-97 Toolbar-ul. View" din AutoCAD 2004 aceste linii.
Mergnd mai departe, dorim ca n viewport-ul creat de noi linii de contur
vizibile invizibile, iar nu generatoare de model 3D cum sunt acum. Pentru asta se
n fine, comanda SOLPROF.
comanda SOLPROF, modelul din noua dialogul:
Command: _solprof
Select objects: modelul 3D dtn
Select objects: Enter
Display hidden profile lines on separate layer? [Yes/No] <V>: Enter
Project profile lines onto a plane? [Yes/No] <V>: Enter
Delete tangential edges? [Yes/No] <V>: Enter
Dne solid selected.
Am cu Enter la ultimele trei da, dorim ca:
- liniile ascunse fie puse ntr-un layer separat
- liniile de contur fie proiectate ntr-un plan nu
- fie eliminate liniile de n zonele de
nu una sau mai multe dintre aceste uz de
uni ce iese. ntr-o ...
n fig. 5-98 este noului viewport. Sunt cam multe linii
nu prea ne place ce vedem, nu-i
Mai interesant este ne la layere acum, ct ne n noua
la n fig. 5-99. au noi layere cu nume cam ermetice:
PH-40B PV-40B (Ia Dvs. sufixe le pot difere). ar fi numere de inmatriculare!
De fapt, "PH" vine de la "Paper Hidden" iar "PV" de la "Paper Visible". Ambele sunt
n coloana Current VP Freeze, sunt vizibile n vie wport-u I
curent. prins? vrem ca liniile din layerul PH fie invizibile ,i n acest v;ew-
port, nu numai n celelate, atunci pe icon-ul din coloana Current VP
Freeze. Mai putem tipul de linie al acestui layer (din CONTINUOUS n
DASHED) vizibil Vom prefera prima n schimb, ne
de nu mai putem generatoarele modelului 3D, nu Cum am face ca
nu le mai vedem? putea singur la ntrebare pri-

mai devreme ... Pur
Fig. 5-98 noii ferestre
dup aplicarea comenzii SOLPROF
simplu, ne
ducem
layerul "O" n view-
port-ul curent!
Combinnd cele

ceea ce se
vede n fig. 5-100.
da!
Trebuie
Fig. 5-98 Continutul noii ferestre n vedere
dup layers/or .0" .PH" pentru a comuta
- 83-

. Wh<.
. Wh<. -- De/d c::t:;.; 7

.. . WM. UntftJW$
-- De/aut ".;: 7

'. W'hit.
Contir<Jo.J, -- De/d C:';':-i_

'" W'hite

--
De/oUt ... .::: 1:
-
7

':.1-
W'hite
contruo.a -- De/aUt :.1::
..

W'hite
C""tir .,o." --
De/aUt
"
) W'hite
-- Oe/...A _:..:-: ... 7

Q
W'hite
OASI1EO
--
Oe/....
- -.-"
-
.. O
. Whit. Ca1<inucu,
--
Oe/d

!
{) =!:;
. Wlite Contruo.a -- De/aUI
W'hite
DASHED -- De/oUt
X
'g . Wh<e Contir<Jo.Js -- De/...A -.:.:,;. i
&!;
", a .Wh<. Cootirluo.J<
--
De/....
-
-. ""1: 7

".
. wt>t. DASHEO -- De/oUt ': :-'::'L
.Whit. --
De/d
-
.Whit.
Fig. 5-99 layerelor dup aplicarea comenzii SOLPROF
de layere, nu este nevoie comanda LAYER buchisind n
marea de dialog care este la Acolo atunci cnd schim-
chestii mai ample: nume de layere, culori, tipuri de linie etc. Este mai comod
pentru asta caseta care lista layerelor n toolbar-ul "Layers" din
fig. 5-96. dect lista cele icon-uri. n fig. 5-101
5-102 nainte comutare.
Fig. 5-101 Starea layerelor . 0' . PH"
inainte de comutare
Fig. 5-102 Starea layerelor . 0' . PH"
comutare
Ceea ce ne mai acum de este Pentru asta, folosind
de adineauri, mai nti layerul "Cote" facem curent. Apoi
trecem la layerul "VPORTS" stingem becul. l pe OFF. De ce nu I
pe acesta singuri...
n prezent pe foaie trebuie ceea ce se vede n fig. 5-103.
f),o
100
Am spus facem cota rea n Paper
Space nu folosim de loc layerele
,,-DIM". ncepem prin a cota de
jos. mai nti comanda STVLE
alegem pentru stilul implicit "STANDARD"
fontul ARIAL, care e mult mai dect
TXT. Acest stil de text va fi folosit automat
pentru cote. Avem activat toolbar-ul
"Dimension" folosim icon-urile de acolo
pentru a pune cote a ajunge la
120 din fig. 5-104. nu
'--__ -=-----:::-:-::-:--:=-.,..-__ :---:----:::-__ .....J am trasat nici o
Fig. 5-104 Cotarea Sigur avea activate moduri
Osnap precum ENDpoint, MIDpoint.
INTersection. CENter, QUAdrant etc. n acest fel veti putea identifica punctele ca-
racteristice ale lor. mai activa butonul "POLAR" din josul ecranului (sau
tasta F10), ce setat pe 15 unghiul de salt (ca fie ca la cu aparat
- 84 -
ISIS). Unii comutarea pe modul de lucru "ORTHOgonal" (tasta F8).
Am special cota 010 acum folosim comanda DDEDrT
textul acestei cote, punnd.,4 gauri" nainte de ,,<>". Legat de cota R1 00, spunem
vom aplica frngerea care a n imaginea din fig. 5-78 abia ce vom
pune axele.
018
o

I
iA
Fig. 5-105 Cotarea frontale
Trecem la care
include cu ruperea, nu

nainte de a pune vreo
layerele ,,-HAl". n acest fel
cauzate de identificarea
a capetelor liniilor n loc de
liniile care acea
in fig. 5-105 se cotele pentru
Aici am un artificiu.
Am intrat n viewport (dublu click) am
trasat un cerc cu R35. Din layerul
"Cote" n care acum nu are vreo
la vizibilitate n alte viewport-uri,
vedea cercul se vede aiurea
peste celelalte Nu ne
o
Apoi am am cotat acest cerc ca
cnd ar fi parte din desenul piesei.
l-am pus raza care a rezultat (R35)
suntem n Paper Space ne-am fi
tat, poate, fie R17,5. de asta l-am
n interiorul ferestrei: ca se comporte ca celelate din Model Space.
putea ntreba de ce nu cu ca s-o punem ce
axa a belciugului. este vrem ca acea fie tot n Paper
Space, or aplicnd cota pe ea, chiar valoarea va R17,5! ci. am mai pus
marcajele de A-A. acum din nou n cercul, apoi
n decor - pardon, n Paper Space. Cota R35 desigur.
n trecem la Aici punem cota de 8. Ca arate fru-
mos. n dreptul facem mici ntreruperi ale liniilor de contur. Cum facem
,-_______________ -., asta? dati seama: n fereas-
I
(dublu click), de ori
comanda BREAK, apoi revenim n Paper
Space. "Scopul mijloacele" a spus
Sectiunea A-A
n
s
mr
1
0
1
I
marele Gambetta! Sunt situatii cnd aces-
te mici mult IIzlblh-
tatea desenului. Singura pe care tre-
buie s-o avem este
modelul 30 folosim din nou pe acel
viewport comanda SOLDRAW, va trebui
refacem ntreruperile. Big deal!
Fig. 5-106 Cotarea laterale Acum axele. Cum acestea
Sectiunea A-A
018
Q
uit
tt-


O
C=:J ()
100
120
Fig. 5-107
vor fi desenate tot n Paper Space, un nou layer cu numele "axe", i atribuim tipul
de linie "DASHDOT", facem curent, ne batem capul cu Din
moment ce ce de el se pe deasupra, peste ferestre, nu avem de
ce ne gndim la cum se acestea ntr-o sau alta, nu-i
Pentru trasarea avea fie setat modul Tracking prin
folosirea butonului "OTRACK" din josul ecranului. n acest fel trasa o linie de
ncepnd din afara unui contur. Mai exact, comanda LINE, apoi deasupra
unui MIDpoint sau CENter o vreun buton la mouse ori
n parte) ce apare marcajul specific. acum cu mouse-ul n
de-a lungul unei linii punctate temporare care apare
POLAR - F10 sau ORTHO - F8), tocmai pentru a ghida n acest proces.
butonul stnga al mouse-ului atunci cnd o (acolo
unde apare un mic pe linia nceput o linie de
Exersnd un pic foarte mult. aceea nu mai dori
altfel, pe noi! 8a o folosi la desenarea nu numai
la axe.
Cu liniile de trasate desenul trebuie arate ca n fig. 5-108. Pe axe aici
mai sunt mici Au fost cele layere cu "S1-HAT"
- 85-
Sectlunea A-A
l
I
l

120
018
Fig. 5-108
"S2-HAT". A mai fost frngerea de la R100. Aici s-a lucrat cu Osnap-ul
PARailel of course, cu Tracking-ul.
Tot ce mai de este atribuim culorile care, asociate cu grosimile de
linii, ne dea aspectul al desenelor din partea de album. Toate desenele de
acolo au care
Presupunem tabela de pentru grosimile liniilor la plotare,
"Monocrom exemplu" din caseta ,,Plot style table (pen assignments)"

Culoarea
Red
Yellow (galben)
Green (verde)
Cyan (bleu)
81ue (albastru)
Magenta (violet)
81ack (negru)
culorii
1
2
3
4
5
8
7
Grosimea (mm)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.5
Acum, culorile pe care le atribuim sunt Rad (1) pentru axe Yellow (2)
pentru cote, texte rupturi (aflate toate n layerul "Cote
U
), ca pentru liniile intrerupte
(aflate n layerele ,,-HIDU), Green (3) pentru liniile de contur ale desenelor axonometrice
(aflate n layerul "PH-") eyan (4) pentru liniile groase de contur (aflate n layerele
,,-VISU). Se mai atribuie culoarea Magenta (6) liniilor foarte groase incluse n
marcajul pentru indicarea traseului de de la marcaje este
o polilinie care ncepe cu Width = O, se pe primul segment cu Width = 1
aici a fost vrful iar apoi are din nou Width = O. litera, ca traseul
de se n layerul "Cote". S-a Magenta este acelei linii
foarte groase n mod direct, asociindu-i culoarea proprie. Sigur, pentru acest marcaj
crea un bloc l salva pe disc (comanda WBLOCK) astfel nct folosi la
orice alt desen. Este mai comod patru blocuri de acest fel, orientate pe cele
patru (stnga, dreapta, sus, jos), astfel nct la inserare direct pe cel
care trebuie (avnd litera n mod semn).
n concluzie, desenele din partea de album au layerele organizate astfel:
o - modelul 30 (White) , nu apare n Layout
Axe - axele (DASHDOT, Reci)
Cote - cotele, textele, rupturile, traseele de (Yellow)
PH - liniile intrerupte (DASHED) din axonometrice (Yellow)
PV - liniile de contur din axonometrice (Green)
S1-DIM, S2-DIM etc. - nefolosite (Frozen), dar setate eventual pe Yellow
S1-HAT, S2-HAT etc. - (Reci)
S1-HID, S2-HID etc. - rar folosite, dar setate pe DASHED (Yellow)
S1-VIS, S2-VIS etc. - liniile de contur ale (Cyan)
V1-DIM, V2-DIM etc. - nefolosite (Frozen) , dar setate eventual pe Yellow
V1-HID, V2-HID etc. - rar folosite, dar setate pe DASHED (Yellow)
V1-VIS, V2-VIS etc. - liniile de contur ale vederilor (Cyan)
VPORTS - conturul viewporl--urilor (White) comutate pe OFF
Priviti desenele din partea de album nu sunt altfel de linii dect aces-
tea. Cum s-a cotele au textul cu font "Arial" de 2.5 mm, iar cuvntul
"Sectiunea" are de 3 mm. mai spunem n textul ,,Album de
proiectare 30 cu AutoCAD" are fontul "Switzer!and Inserat" si de 3 mm, iar
mare de jos-dreapta are fontul "Tahoma" de 9
mm.
de aici sunt foarte potrivite pentru desenele A4. libertatea le
n in care un stil personal. arfi recomandabil
ca o companie un stil unic, cum ar fi bine sigla pe indicatorul
tuturor desenelor sale. Oricum, elementele de stil nu trebuie o prea mare va-
rietate, totul se la standardele in vigoare (STAS, ISO).
contururile viewport-urilor vizibile, dar nu
ca aceste contururi fie plotate, n loc sau layerul VPORTS,
pe non-plot n coloana Plot (vezi fig. 5-95). din layerele
neplotabile pot fi selectate, mutate, editate etc., doar nu apar la imprimare. n astfel
de layere pune note personale (nume de desen, numele Dvs. etc.), aces-
tea nu vor fi plotate.
- 86-
Un bonus cotarea diametrelor
Pe desene apare adesea necesitatea introducerii "de a simbolului Diametru
(0). Este cazul de la 018 n desenul exemplu prezentat mai sus. AutoCAD nu
acolo trebuie folosit acest semn (spre deosebire de Mechanical Desktop) suntem
punem noi explicit.
O nu e mare lucru: folosim comanda DDEDIT pe punem acest
semn. E drept se poate face acest lucru, dar atunci cnd avem multe cote cu
la albumul de desene vedea destule astfel de cazuri) devine
facem att ea n-ar fi mai dispunem de un
icon creat de noi pe care apoi cota vedem cum i s-a pus
automat prefixul 0? Ce nu v-ar place? Exact adaptare v-o propunem
n cele ce
Crearea unui icon a mai fost n capitolul 2, la subcapitolul "Filtre de coor-
donate", pentru automatizarea perpendicularei pe un plan (vezi). Acolo se
folosea AutoCAD 2000. Ne gndim ar fi util un exemplu pentru platforma
AutoCAD 2004, nu
Pentru a face trebuie musai folosim programarea n
AutoLiSP. Numai putem intra n baza de date a AutoCAD-ului ca intervenim pe
o entitate (cota
Micul program AutoLiSP care face acest lucru este listat aici:
(setq ed (entget (car (entsel))))
(if (= (cdr (assoc O ed "DIMENSION")
(progn
{setq ed (subst (cons 1 "%%c<>") (assoc 1 edl edl)
(entmod edl
(princl
Pentru cei care se pricep ct de ct la programarea n AutoLiSP vom explica
modul de
AutoLiSP este un dialect al limbajului LiSP, unul dintre primele limbaje de progra-
mare, in 1958, imediat FORTRAN (1957).
Spus dintr-o prima linie atribuie prin setq variabilei nou create ed va-
loarea din extragerea cu entget a primei cu car din lista de
a care se cere a fi cu entsel. Toate
AutoLlSP are ca nti numele apoi argumentul Altfel spus, prin
linie valoare variabila ed setq. Valoarea se dintr-o
entitate (de tip care se cere a fi prin entsel. entsel
o din n mod tipic, la selectarea unei din
desenul la care lucrati, are forma:
Entity name: 7ef54b30> (80.763 170.038 0.0
Prima parte este adresa n baza de date a AutoCAD-ului, i se zice
"Numele
<Entity name: 7ef54b30>
Nu tot ce entsel este necesar ci numai acest prim element. car
exact asta face: numai prima parte. Apoi, entget ca argu-
ment parte a listei si se duce efectiv n baza de date extrage lista de la
acea Pentru o poate
-1 . <Entity name: 7ef54b30 (O . "DIMENSION") (5 . "836")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ef54b58 (102 . "1") (I02 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <Entity name: 7ef54ba8 (102 . "1") (330 . <Entity
name: 7ef50ce8 (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "Layout1") (8 . "Cote")
(100 . "AcDbDimension") (2 . "*039") (l0 160.644 170.451 0.0) (11 87.6438
172.353 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0)
(42 . 146.0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3
"lSO-25") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 14.6438 144.952 0.0) (14 160.644
144.952 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0) (100 .
"AcDbRotatedDimension"
Aceasta este de fapt lista care numele ed.
Nu nu e de complicat pe ct parei
Toate componentele limbajului LlSP sunt liste. Listele sunt formate din elemente
incluse ntre paranteze. Cea mai doi atomi. O poate
subliste, deci se pot agrega liste imbricate una n alta la orice nivel.
structura a listei noastre. ntre parantezele se
mai multe subliste organizate identic: componente separate printr-un punct.
Acestea sunt "perechi-cu-punct", faimoase n LlSP. Prima este:
(-1 . <Entity name: 7ef54b30
A doua este:
(O . "DIMENSION")
Si mai departe, la ultima:
(100 . "AcDbRotatedDimension")
cum primul element ar fi un cod de identificare, iar al doilea ar fi
o valoare acelui cod. Bravo! este! assoc din LlSP asta face:
valoarea codului care de prim argument din
perechea-cu-punct care celui de-al doilea argument. Ia la lista:
(assoc O ed)
Aici avem aplicarea assoc, nu-i Ea va returna acea din lista ed
care codul de identificare "O".
lista ed este cea mai sus, nu? ne la ea, sublista cu pri-
cina este (O . "DIMENSION"). Asta ni se folosim expresia (assoc O ed).
Prin tehnici ca aceasta putem afla care sunt datele asociate dintr-un
desen dwg. ntotdeauna, de exemplu, codul "O" conduce la numele ,;6" la tipul
de linie al acelei ,,8" la numele layerului n care se aceasta etc. Pentru o enti-
tate de tip "LINE" codurile" 1 O" si ,,11" dau punctul de start respectiv, de final
Venind la obiect, este evident pentru o numele este "DIMENSION".
- 87-
Codul ,,3" stilul de cotare, codul ,,12" coordonatele centrului textului
cotei, iar codul" 1" corespunde prefixului care trebuie fie pus n textului cotei.
Hopa! acest prefix ne Pe acesta vrem introducem noi!
la vedem cum stau lucrurile n nostru. Linia este:
(if (= (cdr (assoc O ed)) "D1MENS10N")
Aici este numai if. Sintaxa acestei este:
(if
Partea ntre paranteze drepte [ 1 este Ceea ce avem noi n linia
a doua a programului este numai partea (if nu-i este o expre-
sie care conduce la una dintre valorile logice TRUE sau FALSE. De fapt, n LlSP aces-
tor valori le corespund nil pentru FALSE non-nil pentru TRUE, unde non-nil este
orice de nil. Stai dar ce nil? n nil corespunde scorului
nul la sportive. Cum LlSP este un limbaj simbolic, valoarea pentru "nimic" nu
poate fi zero, ca la un limbaj axat de exemplu pe Din acest motiv, pentru
nimic n LlSP s-a ales cuvntul ni 1.
la noi este:
(= (cdr (as soc O ed "DIMENSION")
Aici semnul ,,=" este chiar numele Se partea a doua a rezul-
tatului returnat de (assoc O ed) este "DIMENSION". Partea a doua? Dar cine spune asta?
asta o spune cdr. La fel cum car extrage partea ntia ... Bun, care
este partea a doua a rezultatului acela returnat? Este tot ce se punctul din
perechea-cu-punct, asta este! La lista ed parte a doua este chiar "DIMENSION".
La o ar fi posibil ca aici se afle altceva. De exemplu la o entitate de tip cerc,
aici ar fi "CI ReLE", nu credeti?
Ei bine, acesta este scopul acestui test: vedem entitatea de uti-
lizator este o sau nu. este ce iar nu e nu
facem nimic.
Bine, ce expresiei it:
(pragn
(setq ed (subst (cons 1 "%%c<>") (assoc 1 ed) ed
(entmod ed)
Paranteza este perechea celei de dinaintea lui if, fim
Prima de aici cu penultima o expresie pragn. progn
nu face nimic altceva dect evaluatorul LlSP tot ce este o
de expresii. Noi dorim punem drept TRUE expresii nu
una nu am fi folosit progn, prima expresie ar fi fost
tru-TRUE, iar a doua ar fi fost nu ne convenea. Altfel spus,
TRUE este expresia progn.
Prima expresie din progn este:
(setq ed (subst (cons 1 "%%c<>" ) (assoc 1 ed) ed
Aici este subst . Cu putem schimba unei
liste (facem o Ea are trei argumente: "cu ce substituim", "ce substituim"
"numele listei n care se face
ncepem cu "ce substituim" ca fie mai logic mai legat de ceea ce
acuma. Substituim rezultatul returnat de expresia: (assoc 1 ed). n lista ed,
la codul ,,1 " corespunde perechea de ghilimele "", nimic.
ntr-o apare acest vid de caractere atunci cnd noi am cu Enfer la ce-
rerea valorii cotei (valoarea zicem). Mai exact, noi AutoCAD-ul
cota, nu o noi, dnd o valoare "din
Trecem acum la partea "cu ce substituim". Asta este de (cons 1 ""c<>"),
cum se vede. cons are un rol activ ntr-o pereche-cu-punct: ea ele-
mentul de punct cu valoarea celui de- al doilea argument al (primul argument
este codul de identificare). este cu assoc, doar nu se
la cercetarea perechii-cu-punct ci chiar o cum o n locul a ce
se acolo pune ,,%%c<>". Mai exact, pune semnul de diametru de care vorbeam la
nceput (0).
n cazul n care am introduce noi o valoare "din n loc de a Enter cnd
ni se cere cota, seama acea valoare va fi cu valoarea pre-
de semnul de diametru. am vrea ca fie acea valoare
doar i se prefixul cu semnul de diametru ce ar trebui facem? putea
singuri la ntrebare, dar spunem noi: n loc de "%%c<>" ar trebui
punem (streat "%%e" (assoe 1 ed . strcat de caractere
rezultant.
Mai departe, a doua expresie din progn este:
(entmod ed)
Aceasta este care efectiv lista ed n baza de date a
AutoCAD-ului . Ca la orice program pentru baze de date, aici una este nlocuirea pre-
alta aplicarea a nlocuirii . entmod entitatea nu se

La mai apare linia
(princ)
Aceasta face ca pe linia de nu nimic, ca nu ne deruteze prea
tare ...
vedem acum cum punem programul n spatele unui icon.
Am spus cu AutoCAD 2004. Ca n versiunile anterioare, ca n multe
Windows, ducem cursorul pe orice de unelte (too/bar)
butonul dreapta al mouse-ului , apare lista tuturor barelor de unelte asociate
- 88-
Uintre acestea unele sunt bifate: cele
vizibile pe ecran n acel moment.
n AutoCAD ultimul element al
listei este "Customize .. .". acti-
apare caseta de dialog din fig.
5-109.
Din tab- ul "Command"
linia "User defined", dorim
definim un "buton utilizator". in
dreapta casetei apare lista
butoanelor disponibile:
User Defined Bufton
User Defined Flyout
Pe noi ne primul (al
doilea definirea mai multor
butoane care se plecnd
de la unul).
Ducem mouse-ul pe prima linie, butonul
stnga al mouse-ului tinnd permanent
acest buton, duceti butonul ntre butoanele de la una
din barele de unelte existente pe ecran. n acel loc va
un buton vid, numai bun de umplut cu sarcini
date de noi! acest buton n josul
butoanelor SOLDRAW, SOLVIEW, SOlPROF, ar
putea ca n fig. 5-110.
Acum, a nchide (Close) caseta de dialog din
f igura pur simplu, pe noul buton.
Imediat apare caseta de dialog din fig. 5-111. Aici
avem cadrul complet pentru a defini ce noul
buton, ca posibilitatea de a desena
noi cum arate icon-ul acestuia.
S-o Mai nti
vedem ce care ne stau
la
La "Name" este locul unde vom
scrie ce face butonul nostru cel nou.
Putem scrie, de exemplu, "Prefix
DIA". ce scris asta,
butonul Apply din josul casetei, dar
nu Close. Ducnd acum mouse-ul
pe butonul cel nou, a face altce-
va, vedea textul respectiv
apare ca a noului buton.
n linia a doua "Selectati o
cota LINIARA si obtineti prefixul DIA"
'----"''''---'--'-:: F' ''" g-. iar Apply. vedea
pentru definirea noului bufon acest text apare pe linia Status din
josul ecranului, ca (sau Help) pentru a ce face acest buton.
efectiv treaba asta nu nimica!
Mai departe, n zona unde scrie "Macro associated with this button" trebuie
punem programul nostru.
inainte de asta, pune aici orice sau de comenzi
valabile AutoCAD: cnd butonul cel nou, acestea se vor executa ca cnd
fi dat de la fi la la blancurile separatoare etc. Toate
vor fi interpretate cum ar fi da Dvs. de la caracter cu caracter.
De exemplu, aici ZOOM E atta, efectul va fi se va da comanda ZOOM
Extents.
Trebuie mai ce e cu caracterele ,,"C"C" care apar ca un prefix n
Se de fapt, acolo este ,,"C" pus de ori la rnd. Ei bine, acestea
au rolul de CTRUC, de abandon al eventualei comenzi aflate la un moment dat n
curs. E drept acuma, n Windows, CTRUC "Copy" n Clipboard (pentru
dar de abandon de pe vremea DOS-ului s-a De fapt,
n noul context, CTRUC este echivalent cu tastei Esc.
n timp ce o este constata acea este abando-
comanda LINE apoi Esc. E clar?
Bine, dar de ce e nevoie de doi de CTRUC unul altul? sunt unele comen-
zi care au subcomenzi, iar ca le trebuie tasta Esc de
ori a ajunge !a prompterul "Command:". intre noi fie vorba, ar fi
numai o astfel de pentru ca totul incidente tot ar trebui
de ori tasta Esc. Un exemplu este cunoscutul prompter "Dim:".
"comanda" DIM apare prompterul "Dim:" care (sub) comenzi de cotare
(cum ar fi DIA). Ia comanda DIM (care aduce prompterul "Dim:") apoi comanda DIA.
Vi se cere acum "Select arc or circle:" ca fie o de tip diametru. in loc de a
selecta un cerc ori un arc, acum tasta Esc. Este comanda DIA se
revine la prompterul "Dim:". Mai o tasta Esc. Abia acum revenit la starea
cu prompter "Command:".
n concluzie, orice de comenzi am pune noi n "Macro associated with this
button" va trebui ca mai nti punem ,,"C"C".
Referindu-ne acum la cazul nostru particular, trebuie facem unele la pro-
gram. n primul rnd trebuie scriem totul pe o linie. n al doilea rnd
atunci cnd se cere utilizatorului pentru a selecta cota care trebuie
trebuie facem cumva ca oprim programul contrulul AutoCAD-ului pen-
tru a permite acea
Toate acestea se rearanjnd programul astfel:
"C"C(setq ed (entget (car (entsel;\(it (- (cdr (assoc O ed "DIMENSION") (progn
(setq ed (subst (cons 1 "%%c<>") (assoc 1 ed) ed (entmod ed) (princ)
mai nti totul se pe o linie.
La textul introdus n primul rnd prefixul "C"C. apoi ,,;\"
de dinaintea lui it. Prin semnul ,,; " Enter. Oriunde pune un semn
intr-un macro ca acesta, efectul lui ar fi echivalent cu tastei
Enter. Pe de parte, semnul ,,\" (backslash) i spune AutoCAD-ului se
lase operatorul ceva de la ori de la mouse. ncheiat acea
- 89-
Fig. 5-112 Caseta de dialog
pentru definirea noului buton
ntrerupere, se va relua totul exact
imediat semnul ,,\".
Atunci cnd rula acest pro-
gram noul nostru buton),
vedea vi se conducerea
procesului n mijlocul n
scopul de a alege cota pe care
fie pus prefixul cu semnul de
diametru.
Cam asta e tot, relativ la pro-
gram. n fig. 5-112 caseta de
dialog la acest
moment. constata nu se
vede, AutoCAD a pus un blank n
urma ntregului program. Acesta are
rolul de a impune progra-
mului. Altfel ar fi trebuit
noi un Enter (sau blank ... ) pentru a
finaliza Totul nu e nici o butonul, cota
apare prefixul diametru OK.
Chestia - sau - este butonul nu are el un marcaj, ceva,
ca ne sugereze ce face. Pentru a facilitate trebuie recurgem la
la talentul nostru artistic.
in figura de mai sus caseta cu titlul "Button Image", iar dedesubt butonul
"Edit... ". Acolo ar trebui se afle imaginea de noi pentru a sugera ce
e cu acest buton. Pentru a o realiza, fie o de la zero de-a dreptul butonul
"Edit. .. ", fie alegem de dedesubtul acestuia un icon existent mai noi
s-o de la zero!
butonul "Edit ... " va ceea ce n fig. 5-113. Aici o
pentru crearea imaginii icon-ului
serie de unelte pentru a realiza ima-
ginea celula Grid
va de pixeli pe
care Sus patru mici
imagini , dintre care e cea
cu creionul.
colora pixel cu pixel imaginea.
Celelalte permit o
linie, un cerc sau pixelii
care nu plac. Mai
imaginea la un
moment dat folosind butonul Clear,
ori deschide o imagine existen-
cu butonul Open.
ceva n
genul prezentat n fig. 5-114.
face ceva mai grozav, nimic de zis.
Intervine aici Dvs.
in acest moment terminat.
Imaginea pe care o n
stnga sus n de dia-
log este exact ceea ce va
n toolbar.
dispune de
destul de atunci cnd
oote.
Plecnd de la ea putea
att noi
comenzi, ct macro-uri de tip
..!!!=;::::....,.,J'. ] AutoLlSp, modificnd voie
grafice din desenul Dvs.
ulterior dori elimi-
............ de butoane realizate ca
Fig. 5-114 Caseta de dialog mai sus, nu dect
cu imaginea icon-ului mouse-ul pe orice toolbar,
butonul dreapta
"Customize ... ". asta "apuca" butonul nedorit readuce n caseta
"Customize .. . ", sau din nou butonul dreapta alege "Delete".
Concluzii
Realiznd desene prin procedurile n acest capitol beneficiem de cel
avantaje:
1/ Liniile de oontur ce apar n sunt generate de calculator - avem
n acest fel nu am trasat noi linii fie din cauza eronate a con-
piesei, fie modului n care am legat ntre ele, fie, pur
simplu, din ...
21 Atunci cnd intervenim voluntar asupra piesei, putem
modelul 3D, dar trebuie din nou fie oomanda SOLDRAW pe gene-
rate cu SOLVIEW, fie comanda SOLPROF pe axonometrice introduse "de
Evident, va trebui manual cotele implicate n modificare. Trebuie
avem n vedere programul AutoCAD nu modificarea cotelor la modificarea
modelului 3D, necum modificarea modelului 3D la modificarea cotelor! Astfel de posibi-
sunt oferite programe mult mai avansate, cum este Mechanical Desktop).
'/ Tot facem comparatii ;;u Uechllnlcal Oesktop. Dar oare, cat o fi de mare, cel
de A utoCA O? n Romania, in februarie 2004, pretul de pentru AutoCAD full este 4440 euro +
TVA (mai varianta AutoCAD L T 2004 la pretul de 1210 euro + TVA, dar aceea nu permite
lucrul 30 decAt foarte, foarte limitat - ceva sub nivelul capitolului 2 din carte). Conform
politicii comerciale a firmei Autodesk, Mechanical Desktop se vinde impreuni!! cu AutoCAD
Mechanical $i Autodesk Inventor ntr-un pachet numit ,.Autodesk Inventor Series 8'la de
de 5850 euro + TVA, deci cu cea 30% mai scump dect AutoCAD de fapt patru produse
in loc de unul, fiindc este inclus $i AutoCAD 2004, desigur). Si!! mai spunem ci!! toate produsele
Autodesk vi!! sunt oferite de FAST Impex (e-mail hcfOew.ro) la preturi mai mici decat cele de
- 90-
Primul avantaj se la desenelor. la cele 100 de
desene din partea de album si, orict nu vreo de con-
tur! Suntem siguri de asta pentru nu le-am noi, ci calculatorul! in schimb, la cote
nu mai suntem de siguri ...
Ce prin "contur"? liniile care piesa n oricare
fie ea vedere, sau proiectie/vedere cum am
aceste linii - cu - apar de la sine, automat, n urma comen-
zilor SOLDRAW sau SOLPROF. Nu le noi. Sigur, avea n vedere nu le
linii, modificndu-Ie pe cele existente etc. ast-
fel de "imaginea numai aici trebuie privim totul
din unghiul profesionistului. Este suficient nchipuiji numai ce va zice un un
american ori un neozeelandez dintr-o de proiectare pe Internet n care am fost
noi, romnii ... la aici e vorba chiar de patriotism!
Singura este ntreruperea unei linii de contur de
o sau de o Nimeni nu va o astfel de strict n
scOpul desenului. Sigur, atunci cnd, n urma modelului 3D,
aplica fie comanda SOLDRAW, fie SOLPROF, va trebui acea ntrerupere pe
noile linii de contur ntreruperi) generate automat.
AI doilea avantaj se la corectitudinii n proiectare.
Umblnd la modelul3D corpul piesei . Este firesc se schimbe ceva la lini-
ile de oontur din desenului. Tot ce trebuie n atunci cnd apli-
comenzile SOLDRAW SOLPROF este ca layerele pe care acestea le
layerele ,,-DIM", ,,-HAT", ,,-HID", ,,-VIS" sau, respectiv, "PH-" "PV-", fie
Altfel AutoCAD se vede nevoit creeze altele, folosind prefixul "PH-" sau
"PV-", fapt ce poate deruteze. Mai trebuie layerul
VPORTS ca selecta viewport-urile pe care comanda SOLDRAW.
ce aplicat SOLDRAW SOLPROF reface starea layerelor cum era anteri-
or, folosind eventual comanda LAYERP (n AutoCAD 2004).
intr-un cuvnt, numai cu folosi maximum de suport efi-
din partea AutoCAD-ului. Altfel, lucrnd ureche sau n virtutea pe
baza sumare a vechilor versiuni de AutoCAD, veti fi de
pierznd proprie economiei de asta?
O
Capitolul 6. Album de exemple
n paginile ce sunt prezentate nu mai de 100 exemple de modelare
30. de desen tehnic, dar modelul 30 n axono-
Ordinea n care au fost inserate aceste exemple oarecum complexi-
tatea de a modelelor. Spunem "oarecum" i este greu cuiva pre-
cizeze exact care model e mai greu dect altul - ntre limite, - fiecare apreci-
ind complexitatea n felul Oricum, grupele de zeci
n zece clase aceste modele.
modelarea 30, din capitolele anterioare
pentru a realiza fiecare model. noi am Le-am modelat remodelat
pe fiecare dintre ele. autorilor la fiecare (CS, CP, OA CD).
n prodigioasa activitate pe care o ntreprinde dnd curs ndemnurilor noastre,
opri la realizarea modelului gata, lucrarea care va aduce
bucuria cea mai mare, va fi atunci cnd veti trece n Paper Space plasa corect
(vederi pune cotele etc., cum vi se
n capitolul 5.
pentru cum mai spuneam undeva, exemplele nu sunt de ajuns
de multe, n cele ce modelarea pas cu pas a uneia din-
tre piesele din album. Nu o vom alege pentru asta chiar piesa care
ni se pare cea mai ... piesa 100!
Modelarea piesei 100
Vom ncepe prin a realiza contururile nchise pe baza se construiesc vo-
,..-------------------, lumele componente ale piesei. La
sunt nu mai de 15 astfel de
contururi (fig. 6-1). Unele servesc la
generarea prin altele prin extru-
dare. Chiar nu le acum prea
bine, putea le mai ncolo,
cnd vedea rolul
cele volume simetrice
extrudate n fig. 6-2, este creat volumul de
din fig. 6-3, care este apoi
din primele (fig. 6-4). n fig. 6-5
6-6 sunt create volume prin extru-
dare, respectiv care apoi sunt
intersectate n fig. 6-7. cum
intersectarea partea

Fig. 6-1 Cele 15 contururi nchise a celor volume.
Fig. 6-2 Fig. 6-3
Fig. 6-4 Fig. 6-5
Fig. 6-6 Fig. 6-7
- 91 -
n fig. 6-8 este generat golul de re-
care este n fig. 6-9 din cor-
pul prin intersectare. n fig. 6-10
este generat un corp prismatic iar n fig
6-11 unul de care apoi, n fig.
6-12 este din cel prismatic.
n mod similar, n fig. 6-13 este creat
alt volum de extrudare, nfig. 6-14 unul de
care este n fig. 6-15 din
cel extrudat.
in fig. 6-16 este generat principalul gol
de cu n fig. 6-17
sunt combinate prin reuniune toate golurile
(miezul piesei turnate). in fig. 6-18 este
L-_____ --=:---=-=_--===-__ ---l talpa prin extrudare.
Fig. 6-8
Fig. 6-9 Fig. 6-10
Fig. 6-11 Fig. 6-12
Fig. 6-13 Fig. 6-14
Fig. 6-15 Fig. 6-16
Fig. 6-17 Fig. 6-18
- 92-
n fig. 6-19 este generat volumul exte-
rior extrudat pe lungime de 55, n fig. 6-20
volumul exterior principal de cu
iar n fig. 6-21 cel exterior
principal de cu
n fig. 6-22 este reuniunea
(nsumarea a tuturor vol-
umelor exterioare, iar n fig. 6-23 este
ansamblul volumelor interioare din
reuniunea volumelor exterioare.
Corpul piesei este gata. in continuare
se face piesei ca
un volum unic.
in fig. 6-24 sunt generate prin extru-
dare cele ferestre sime-
Fig. 6-19
Fig. 6-20 Fig. 6-21
Fig. 6-22 Fig. 6-23
- 93-
trice n de boabe de fasole. n fig.
6-25 sunt create prin extrudare
gate urechile cu de pe de
a piesei.
in fig. 6-26 sunt create alte
din Tot n fig. 6-27
sunt create din
cu ax orizontal. Din
sunt n fig. 6-28 cele trei
echidistante.
uitat cu contururile
nchise de la nceput s-au "consumat"
unul cte unul, pe ce au servit la
generarea de volume componente. Reve-
'--------:----0---------' imaginile mai bine!
Fig. 6-24
Fig. 6-27 Fig. 6-28
n in fig. 6-29 este construit
micul orificiu cu diametre din
mijlocul geometric al piesei.
Pentru a vedea mai bine
piesei am Prima este
in fig. 6-30 este
prin cu planul determinat de cele
axe principale concurente ale piesei:
cea cea
in fig. 6-31 este la
care a fost un fel de ruptu-
n partea de jos pentru a fi mai
bine gemene din

Cu asta, piesa 100 e gata!
Fig. 6-30
Fig. 6-29
Fig. 6-31
n continuare nu ne dect succes la realizarea celorlalte 99 de
teme 30 ...
Pentru cine a avut o putere mai mare de s-a din exemplul par-
curs se disting trei etape n modelarea 30 a unei piese:
1/ Crearea volumelor interioare reunirea lor
2J Crearea volumelor exterioare , reunirea lor din suma
a celor interioare
3/ Crearea volumelor minore - canale, urechi, bosaje etc. -
sau lor la volumul principal realizat anterior.
Ca strategie, cum se mai spunea undeva, trebuie mai nti uitati cu atentie
la piesei de modelat - inclusiv cea - ce pe depiin
cum este Practic trebuie ca, inchiznd ochii fiecare parte,
fiecare volum component, fie este un plin sau un gol.
in fie spus, celor care pot reprezenta modelul n minte le
se apuce de alte lucruri dect de piese 3D!
- 94 -
Atunci cnd bine reprezentarea mai inti la crearea contu-
rurilor apoi a volumelor pe care, cu respectarea regulilor cunoscute, le
modelul. Pe reuniune nu inter-
sectarea! 8a uneori folosi cu succes volumelor (care
sursele).
Etapa a doua a este din realizarea desenului tehnic cu vederi
cotate. cu tehnice, cu indicator chenare. Cartea de v-a oferit
in toate scrise nescrise de cei care au
conceput pentru AutoCAO. toate
aspectele, exersnd pe piesele date in continuare. Fiecare dintre ele poate aduce
ceva nou. Abia ce le realizat pe toate spune un bagaj de
necesar (dar nu suficient...) pentru a face unor teme oarecare din prac-
tica de proiectare
Succes!
O
80
~ t ;
Le)
,....
o
./
f"- '" '" '" "-
1
.
- - - - - - - - - - - - - -
I
......... "",,,,,,,,,,,y
115.71525132 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CS 1
Sectiunea A-A
o ('t)
('t) .....
2 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CS
32329.64080374
0125 ,
I
~
Y
jt
r
~
I
\
I
/
I
~
C
1
I 1.0
1
I
I
I
349.78567537 Album de proiectare 3D cu AuIoCAD CI 3
195 ,
.1 4So
25
\

I
3x45

.::::,. .......
'"

C")
..;
10

. 16
- - - - - f- - - - - - -- - -
10
- f-- - - ,- -
C") N

,
V
8
18'
L-
I
149,2
155.5
30,5

__ _. - - - -
4 Album depraiectare 3D cu AulaCAD - CS 160493.6579615
1913.28269708
18
- - - - - - __ 1- ______ _
"'
I
Sectiunea A-A
o 5x45"
N
....
o 5x45
12
05
6 Album de ..... re 3D cu luIIeAD . ca
o
o

Sectiunea A-A
145
292123.13272207
065
Detaliul A
co
.....
~
0,5x45
049,6
050
64637.86445962 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CS 7
o
N
N
1.
1
.
045

I
I
I
041
.1
050
..
8 Alb. de JI'Oleetare 3D cu AldaCAD - CI 7875.29857178
Sectiunea A-A
T 1
I
o
N
l_1
Lt),
co
I
-
.0-
L
4 gauri 08
72861.88115809
-, 1
I
I
I
I
I
I
040
I
I
I
1
-
I
-
L

Aul8CAD-CP Ain. de IlraleClare 3D CII 9
#
I
040
0-
I
68
1 O Album de proiectare 30 cu AuIoCAD CS 88329.91215594

..-
!.OS
I
tSlS
"o
015
"2 I
o
1.
e
028
15118.30145831
CIO
.....
.1
.1
..q,
..-
C"')
Nota: Conf. ST AS 2285-88, conicitatea K este
raportul dintre diferenta diametrelor a
transversale ale unui con distanta
dintre
Album de proieCl8re 3D cu AutoCAD ca 11
28

I
I
I
40
80
100
12 Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CP 170169.13186824
Sectiunea A-A
~ I
.....
..... .,....
tO tO
I
L
I
I
L
1.
~
172
130
~ ( ( )
+
o
+
N
,....
C")
12
+-
I
~ 6
306855.95164416 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CS 13
48
30
r-
I
1,5x45
I
I
- - -

I
I


I
2x45 /
I
I
I
I
c:o
i
1 5x45
"'-
I
036
I
1
065
.1
022 I
045
------=':0:"":":::-55----l-' J
14 Album de proleClare 30 cu AuIoCAD - CS 90108.49434191
38
/
"
4x4S"/ 1 ""'-4x4S"
-
I
- I -
W
26
31
SO
"1
I
",+-+-----,1-1-13
28
3S,S
23310.1239849 Albuli d8 pl'818C11ra 3D cu _CAD CI 15
8 34

1,5
c:: l-Vl
CIO o
- - - .- - r-
N -
/
lV
(SI (SI
/
\
"1-

o
05
conicitate 1 :50
$>
16 Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CS

155
"1-
1'-

"( -+-./
II

o I I I CIO
- - - -N - -
TII

& &
(SI
I I
I
18
35,7 35 21
A
106
10

f -1- 3 - - -
Nota: Conf. ST AS 2285-88, conicitatea K este
raportul dintre diferenta diametrelor a
sectiuni transversale ale unui con distanta
dintre sectiuni.
48191.37272473
Il)
Il)
10517.1268773
Il)
N
AlbuRI de proiectare 30 cu AUtoCAD - CS 17
80
38
80
18 l1li1. dllll'lliectare 3D CI AaIICID . CP 20460.93070911
307781.51734161
QO
QO
N
N
120
96
Album de proiectare 30 cu AuIoCAD CS 19
Sectiunea A-A
010
O,5x45
N
0.Sx4So
1x4S0
I.C) N
I.C) a:;" o ..-
Q Q N Q
0.5x45
2 9
18
25
2 O Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CS
2186.S973394
36
4
1,5
I
I
I
~ ~ -
r-
T -
-
I
I
"-
~
I
I
x....,x
6>6' I
I
i-
I
I
,
I
~
:-Y
1
56
L!---I-__
1 . 48 .1
49419.24861649
Album de proleclare 3D cu AuIoCAD - CS 21
N
(O
L

-
2 2 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CO
50
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
70
86
/

'},

(O
..-
o
(O
ca
C'?
109840.67130149
Sectiunea A-A
188
C
'Ot
o
C")
o
C")
W'
ce
ca
~ C
....
....
N
6'
C")
~
130
311144.92172103 Album de proiectare 30 cu Aut8CAD CP 23
01
00

0
70
070
-----;------
____ ______
Sectiunea A-A
NI
iSi I
I
i
!-
150
180
24 Album de 30 cu AutoCAD CO
o
(O
ce
(O
,...,
2 gauri 010
=;l
1 I
I I
01
'
Oi
O)
1
Sectiunea B-B
1.018
o -=--... .. ->-I-+-) .::-+, -+-=8


ii

I
36
..-!
!Si I

4 gauri 015 I 1.
020
937824.39588946
47519.3871932
o o
1.0 "IiI'
Sectiunea A-A
57
50
40
Alba. de llralectare 3D cu _CAD - CP 25
DetaliulB
= =
25
Sectiunea A-A
60
0,576
30 caneluri
26 Alb ... de .raleetare 3D ca AuIoCAD CI 20401.35677365
70
40
5 (17 palete)
10 24
333675.07166293
Album de proiectare 30 cu AutoCAD CP 27
30

I
I
20
--- -- -----------
28 Album de _rolectare 3D cu Aut8CAD CS
\
\
Vedere din A
o
N
17
1,5
2902.19053466
~ ]
U=
UJ
I
If-----=-=---64 --l.1
. 124
<?-:,'b
/1
.1
22
f;:t f/J-,\ Q
-
6 --'\ e )- -~
...
<?-:,'b
1.
102
156556.54307189
CIO
<O
L()
N L()
N N
..-- ..--
~
~
~
~
-
l-
I
I
~
I
I
~
I
I
I
I
I
,
I
I
I
I
I
28
Album de proieclare 3D cu Aul8CAD CP 29
c:o
c.o
o
N
CI
N
..-
c:o
I
I
I
"Z
~
I G ~
I
2x45
Sectiunea A-A
91
""
80
I
I
I
I
I
I
o
I
~
!
I
o
I I
f'-..
~
I
I
~ I
I
~
I
I
045
I
.1
216857.16008195
Ll)
C")
i 220
a
9
032

-f
56485.47858984
.1
Detaliul C
Ll)
cO
ce
N
22
Vedere din B
IB
Ll)
C")
Sectiunea A-A
Album de proiectare 30 cu AutoCAD CS 31
~
51
~
38
N
7
3 2 Album de proiectare 3D cu AutoCAD CS 118839.5380978
Sectiunea A-A
032
I I ~ I }
40
1 ..
71
226189.17117418 Albull de proiectare 3D ca lIdICAD - cs 33
Sectiunea A-A
34 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CI 59183.8599951
La
.,....
o
La
181488.38320448
3
27
I ~
Sectiunea A-A
110
~ , , ____ --l..
I
.\
o
,...
Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CD 3 5
78
54
1-
40
I
38
I
I
4b
o
'rI/
~ c P
~
o
.J
o
(")
,....
!S)
I
I
J:
I
&6' I
I
co
1-
128
~ o
- - - - - - -
- - - - - -
o
~
3 6 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CO 185967.57114208
533065.00624568
LO
.....
1x45
Sectiunea A-A
58
25 25
20
=nI
I
1,5 I
1x4S0
Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CS 3 7
0104
085
..
072
I
050
. . . . . ~ I
/ ~
14
/ V%
l-
Z
'/;
ca I c=Jt")
~
LO o
W ~
I
LO"
t")
~ l
('II
('II
I
('II
.-
16
I
(2 canale rectilinii)
7
084 .1
16
(4 canale echidistante)
38 Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CP 414923.69341746
52
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1.
24,5
30206.0263656
80
66
40
I
-1
030
Albuil de proieellre 3D CII AlllDCAD - OI 39
o
C) -
74
80
~ @ ~ ~ @ 1
1-- ~ =
r--
I I
1--
--------
-
I
-
+
- - - -
I
I
1--------------
1-- __ -.l ______ L ___
r--W---W-=
1- ~ ~ . I-
i
38
4 O AlIJIII de proiectare 3D cu AulDCID . CI
90
38
o
.-
4 gauri 011
40
,
r-
o
tOi
I
111702.6366784
97
64
138
4 gauri 010
'1 1" 2 gauri 06,5
Sectiunea A-A
{J
lmJ
333939.29593724
014
-\--+ c;!j U')
('1')
"""""',.---\-_---L-
4,5
, 67
24

t\: "- "-

- - - - - -
"
- -,
"
ca r--
U')
- - -'Of 'Of ('1')1-

I-
1"-
-f-

-1-
-t"
369
72
75
80
Detaliul B

'Of U')

-.l
"
B
}
V&.q
U') ca
N ('1') U')
N


I
Album de proiectare 3D cu AutoCAD CS 41
Sectiunea B-B
I
I
I
I
"-
I
"-
I "-
I "-
I
"- I "-
"-
I
"-
"- "-
I
42
4 2 Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CS 13081.65839173
Sectiunea A-A
18
164497.59863358
Album de proiectare 30 cu AuIoCAD - CS 43
o
ce
Sectiunea A-A
30
I
I
I
elot A i
,
44 Album de proiectare 30 cu Au10CAD CS
Sectiunea BB
70
30
~
331376.95841928
I
1-
49278.38720992
37
41
.1.
45
o
N
44
4 gauri 4
Albuil de llroleetare 3D cu AlltDCAD - CI 45
Sectiunea A-A
64
r
I
2x45'
46 Album de proiectare 3D cu AutoCAD - CP
o
N
.....
38
291568.86996321
Sectiunea A-A ___ 0100
8 gauri 018
086
250
67
~
"-1
I
.1
1680913.88495801 Album de . proiectare 30 cu Au luCAD - CP 47
I C Sectiunea A-A 060
,
,---,,0:;....:4,6 . I "
__ __ __
I ! 02q, I i co
Sectiunea O-O rotita
-,
I
1. 052 I

0,
0)\
" i E
1
I 86_1
,
I

I
I
Vedere din E
I


I
Vedere din C
I

,
I
8
I
I
lA
gi lA
116 : A
Vedere din B
978316.39891805
~
o
20
r
1.
96445.20431593
~
---I...-..IJ...' ]N
I I I
:-1 - -' - ---1 -1
49 12
o
o
Album de proiectare 30 cu AuIoCAD - CS 49
070
I
I
r
j
'"\
I I
I
,
066
I
I
I ,
I
I
(O
IX)
-
-e-
-
I
074
090
, !
, 53 I
5 O Album de proiectarei cu AuloCAD ~ ~ p
IX)
1.0
1.0,
I
I
----1
J
!
Sectiunea A-A
050
066
070
~ IX)
1.0
N
N
189644.2973011
Vedere din A
142
72 31,5
58,5
coC c:o
Gtl r-:
~ - - - - - - - - - - - - ~ -
~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l = = - , ~
.....
A
15,5 54
Sectiunea B-B
43,5
N
.....
N
29451.66287689 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CS 51
o
O'J
Sectiunea A-A
6 gauri 010
10 25
5 2 Album de proiectare 30 cu AutoCAO CS
75
610569.13446332
92
046
2 gauri 05
4
32
0142
443668.81 031379
2 gauri 010
CIO
.....
6 gauri 011
echidistante
050
Album de proiectare 30 cu AutoCAO CP 5 3
~
'-1
I
I
~
I
180
72
162
228
1-
160
I 1. 180
5 4 t 3D cu AlltUCA1J - ca Album de prolecbire 833308.73641853
125
1034968.78759826
4 gauri 012
o
o ""
~ ~ ~ , ~ ~ ~ - - L ~
Sectiunea A-A
Album de proiectare 30 cu AmoCAD - ca 5 5
Vedere din A
\
\
\
I
LO
~
N
I
I
LO
\.
060
I
090
I
o I o
i
o
o I o
5 6 AlbulD de proiectare 3D cu AutoCAD - CS
340019.14220855
268764.! 99"6016
N
L()I
c61
~ I
032
Sectiunea A-A
i 048
: I
60 _ ~ -
Album de proiectare 30 cu Au10CAD - CD 5 7
I
I
<P;
I
II
I I
I

=:r=r::= I
t
I I
ce
.,...
5 8 Albull de proiectare 30 cu AutoCAD - CS
- - -
36
0-
84
1-
35
"1
, 11
14X45!

I I
I
-
110
.1
L
46
11
I

202104.35239323
Sectiunea A-A
I
95 205
lA
i
~ ~
as ~ I
I
160 ~ < o
! 200
!
2999380.07264008 Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CU 59
o
LO
40 96
Sectiunea B-B
~ __________ 5 = 3 ~ _________
I
I
I 180
i'
6 O Album de proiectare 3D cu AutoCAD - CP
.'
N
o
.....
415310.16161628
o
.....
287300.6958078
Sectiunea B-B
Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CS 61

(V')
I
al
col
I
Sectiunea A-A
120'
043
Vedere din e
"II. :
6 2 Album: 30 cu AutoCAD - CO

I
1.

I
-l-

N
1.0
I
I
(V')
I
...-
te
76
./

Sectiunea B-B
27,5
132215.07461036
062
Sectiunea A-A
i I
056
II
r--
..-
r--
co
N
....
40
t
B
70
I
130
148
415971.35117621
LOt
NI
!
.. 1
L
.. t
ro
c:
ro
o
IX)
....
-IX)
IX)
N
.....
Vedere din B

- - --
Album de proiectare 30 cu AutoCAD - DA 63
o
r--
2 gauri 07
4 gauri 04
41amaja 029
Le
Le
12
Sectiunea A-A
59
64 Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CS
1,5x45'
/
c:o

N

'---

I
062 i
i
1,5x45,/
I
i
!
,
:
I
I

I
1 Sx4S
,

055
Detaliul B
60'
2,06
45 canal uri
IU.
n""
.....
.. 1
748330.54270617
Sectiunea A-A
ce N N
~ 2
/
..,. L() N
N ..- ..-
!SI i !SI !SI
I
; j - - - -
'('S
,<s
1695979.9419279 Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CS 6 5
125 12,5
425
1"
350
"1
L.C')
N-
..-
I
L.C')
~
"-
L.C')
1>{:l
N
..-
,,s
6 6 Album de proieClare 30 cu AutoCAD CO 1066580.64713623
Sectiunea A-A
Sectiunea B-B
.
i J I:j

0,

I
'0
ID
(O
080
2,15
21
2,15
1. 34'
295158.49752884 Album de proiectare 3D cu AuIOCAD CS 6 7
o
C")
68 Album de proiectare 3D cu AUIoCAD CP
67
40
Sectiunea A-A
120
88
46482.9265745
Vedere din C
117134.0509998
Sectiunea B-B
N
N
Sectiunea A-A
~
84
Album de proiectare 30 cu AutoCAD CP 69
N
;:1
I
O'
<O
60
164
CIO ....
-CIO _o
~ ~
I
7 O Album de proiectare 30 cu Au1DCAD CS
1
6
I
I
I
o oI
....
~ ~
i I
I I
I
I
,
Vedere din A
1214143.56392453
1"
0=1
le
<O
....
......
I
I
1.
1046240.44798127
~
I
~
(\)
1.
212
1
164
174 I
102
I
116
~
190
.1
Sectiunea A-A
~ o
150
Album de proiectare 3D cu AutoCAD - CP 71
300 lO! 15
.
-
55
I
80
'1
80
'1'
55
, I
15
.-,
1
I 1
. ct>"'>
-6-


oi
;:1
t ,
,
I
1
I
col I

t
I
o
....

e- --O
oi
075
o
1'--1 CJ)

C")
I

1
l
I
I
. (/JfO I
I

O\ ...
,....1 fJ\'"


C")
o
N .-
16
14
o
-@

o


lOl
1.
40
.1
-r-: 220
7 2 Album de proiectare 30 cu AIdoCAD DA 2709748.82616853
Sectiunea A-A
o

ce
.....
<
o
gaurita
ce
t TT
!20
M o
G
CI)
o't

ce LO ..,.
J
GGG
I
i M
3
066
...-, 148
-r;
I
504468.50374782 Album de proiectare 3D cu IutoCAD CP 7 3
Sectiunea A-A
Vedere din B
83
L
I
150
.. 1
7 4 Album de proiectare 3D cu AutoCAD - CS 43372.13673914
LO
c:o
a[
---1 --LI.L----
- 1-


1
1. 82 .1
144944.80699243
1. 30 .1
]
40
68
1- -i
Album de proleclare 30 cu AutoCAD CP 7 5
48.5
8
I
r e ~ ~ ~ ~
7 6 Album de proiectare 3D cu AutoCAD CS 61981.96205091
1"
180
1
Sectiunea A-A
....-
cn
o
ce
1
158
_i_
N
"<t

156
ca
"<t
N
Detaliul C
2 gauri 012 C
1 I
Sectiunea B-B 4 gauri 011


042,5
L

564750.98886656
045,6
1 "
Album de proiectare 30 cu AutoCAD - cs 7 7
"1 Sectiunea A-A 7
~
~ qp,O
o
-1
C")
C")
~
!Sl
x45
2
~ 6
125
10
39,5
170
32,5
020
3 gauri II ~ ~ ~ ~
014 ~
78 Album de proiectare 3D cu AIItOCAD CS 3586625.13459007
C')
~
Sectiunea A-A
1
61863.15120471 Alllu. de .ra .. CIare 30 cu AIdoCAD - CP 79
Sectiunea A-A COl
10 gauri 06.5
80
I
Album de proiectare 30 cu 3753696.47018417
1
1.
326739.23892349
Sectiunea A-A
143
I
.1
~
Sectiunea B-B
Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CP 81
043
035
, III-
J-+....,ii---+_-
o
... NI
"""i t
028
7
7
2
25
50
8 2 Album de proiectare 3D cu AutoCAD CP
199539.41513648
CI:)
LO
.-
Sectiunea A-A
JA
092


232,5
.1
2690525.72503941 272,5
Sectiunea B-B
Album de proiectare 30 cu AutoCAD CP 83
I -
I
I
-
NI I 032 ~ 1x45
055
060
061
1.
064
-1
078
54
'1
54
- -
- - - -
,...
84 Album de proieelare 30 ! AutoCAD ~
t
I
I
-1
Vedere din A
'\
al
1
- - -- - --
,
NI
1x45
V
I
""
t
~ 1x45
~
"'-------
/
"'"
4x45 / \
.( 1 ~
v ~
,
~ )
~ t
~ ~ - -1- -
,
~
12
42
155840.75130552
46 Sectiunea C-C
5
Vedere din B
~
~
1x45
76
Sectiunea A-A
i
L!)'
col
510216.23050293 Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CS 85
18 64
I
1. 100
.1
86 Album de proiectare 30 cu AutoCAO - CO
100
Sectiunea A-A
150
N
N
I
Lt')1
~
282516.3548043
Sectiunea A-A
146
30097.99025514
~
Vedere din B
~
Album de proiectare 30 cu AutoCAD CP 87
~
Sectiunea A-A
"1 I .
5
, I
il(
..r C")
ei:) ~
i
5
50
O)
I
~ \ O
N
..r C")
LO
~
O)
038
88 Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CS 97462.91387138
45
631901.0647178
Sectiunea A-A
080
068
064 I
1086
0126
12'110
0120
Sectiunea B-B
8
--1 1-
c:o
Album de proiectare 3D cu AutoCAD - CP 89
90
Sectiunea C-C
1
.;
Sectiunea A-A f----=--:=-=---------J
8 gauri 08
echidistante
0164
10130
080
0150
3x45
_f+l-oi,-+----:.t 6 gauri 6,5
f - - = ~ - - - - - l echidistante
Album de proiectare 30 cu AutoCAD - CO
I
~ I
LO
LOCO
co
Sectiunea B-B
0100
I
2324815.21248549
B
o
~ I
162553.05209025
~
50
Sectiunea C-C
47
58
73
4
cn
..-
42
37
. t?lE)
4 gauri ""
J:
2
N
..-
Sectiunea A-A
1"
113
47
65
45
c:o
..-
1
Q
(")
(")
D
Vedere din B
t - - - - r ~
Vedere din D
7
Album de proiectare 30 cu AutoCAD - ca 91
Sectiunea A-A
35 Sectiunea B-B
05
2x45


I
I 1\
J
il \
\ I \
1\ I \

r\! \
I
\1 \
5
LO
I
III
I
I
I
N
II il. I
I
I
N C")
C")
N lSI
o
-=t

I 32
I
I
I
1Y

1
I 32.5
1.
45
pl
65
9 2 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CP
116851.4311269
I-
I
I
i
10
374437.39972797
~ t
~
,
I
1-
74
104
5
o
(")
Sectiunea B-B
Album de proiectare 3D cu AutoCAD - CD 93
!
I
01 col
N 0>1
LO
2
c:o
_1
Sectiunea A-A
0115
0110

030
65
116
125
94 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CS
o
1'-

4
o
.....
.....

86
c:o
N
o
c:o
108
110


060
074 I
c:ol
-0

I

.....
L-__ ____ ______ __
.1
072
1.
60
44
o
CD
I

I
,
1'-1


0 6
, Detaliul C


I
\7-tf

N
658339.0976756
Sectiunea B-B
1x45
A
44
Vedere din C
8
82
259195.32764823
I C
Ta ~
Sectiunea A-A
N
,....
o
N
N
,....
Album de proiectare 30 cu AUlOCAD - CS 9 5
l'
060
C)
LO
'<t
o
....-
I
I

LO
N
M
N
050
Sectiunea B-B
I
1. 36 .1
9 6 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CS
N
N
050 _1
046 I 1x45
1----=-:.-=----1

o
....-

o
....-
CX)
032
Sectiunea A-A
1-
45
1-
85
150214.19195384
co
1.0
Vedere din C
64
270927.2937872
24
co
11x45
Sectiunea A-A
31 .

: 12

.-
o
..-
o
(")
48
94

N (")
N ..-

l"-
N

Detaliul D
2,3
N
ro

Sectiunea B-B
25
N
N

27,5
Album de proiectare 30 cu AuIOCAD CS 9 7
Sectiunea D-D
0. ....
9 8 Album de proiectare 30 cu AutDCAD - CS
70
106
I Sectiunea B-B
Q-
Sectiunea c-c
-8
443396.11721632
Vedere din C
611680.95964666
207
130
30
'''='====; __ lJ
o
ro
lSlt-
I
o
ro
o '-1
~ I I
I I
82
M
N
Sectiunea B-B
I
~ f L ~ -+-===:=:IJ
120
Album de prOiectare 30 cu AU10CAD - CP 99
Vedere din C
Sectiunea C-C
4 gauri 014
echidistante
Sectiunea A-A
110
50
080
066
063
058
~ \ b
~ 120
0
100 Album de proiectare 30 cu AutoCAD CS
7
1 --U---2
~
C
r
Vedere din D
~
'<":
25 I
ILO
1f-----..:
5
=..:3'----<.-i11 eri
55
724477.67558908
Anexa A Programul DIMISO.LSP
Programul DIMISO.LSP a fost prezentat n capitolul 1 la cotarea
desenelor izometrice. Folosind un editor de text - cum este Notepad - (cu
mare rigurozitate) textul dat mai jos. Ca mai mai
ne un mesaj pe adresa de a-mail hcf@ew.ro vi-I trimitem noi
cu ISOARRWS.DWG, asta n mod expres). n felul
acesta vom noi cam dintre cititori sunt de acest sistem de lucru.
Programul n forma mai jos cu pe un PC pe care este
instalat AutoCAD de la versiunea R14 n sus (oricum, sub Windows), este instalat
fontul ARIAL.TTF.
apoi n AutoCAD pe un desen nou sau pe cel pe care izo-
metric linia:
Command: (load "dimiso")
totul e OK primi mesajul:
C:DIMiso
nu, ceva la introducerea textului trebuie
mai
Am presupus text DIMISO.LSP se n directorul n care se
desenul. nu este Menu Tools Load Application ...
n directorul n care se pe calculatorul Dvs. Tot atunci face ca
el se ncarce automat la orice sesiune AutoCAD.
Pentru ca programul trebuie ca existe care
blocurile cu capetele cum se n capitolul 1, trebuie
comanda OPTIONS din AutoCAD pentru a preciza (sub)directorul unde se acest

De acum da oricnd comanda DIMISO. Se implementat-o ...
Sigur face asta atunci cnd desenul izometric pe care
realizat, dar pentru probe face cota re chiar pe desenul gol.
comanda DIMISO apare prompterul "DIMiso:" de cele variante
simbolice: TOPL, TOPR, VERTL, VERTR, HORZL HORZR, la care mai sunt
DIMVAR eXit. DIMVAR permite o de cotare
valoarea. De exemplu, scara a cotei este prea intro-
numele variabilei de sistem DIMSCALE n loc de 1, 1.5 sau 2
o mai mare.
Ca se mecanismul de cota re al AutoCAD-ului. De exemplu,
repeta dnd un Enter.
- 195 -
De se iese fie cu X (de la fie pur simplu tasta ESC.
Cota rea se face fie indicnd originile liniilor ale cotei (extension lines) , fie
Enter cu selector entitatea (line, arc, circle) de cotat.
Se pot introduce comenzi transparente precum 'ZooM sau PAN.
Singura poate atunci cnd, din diferite motive, schim-
fontul ARIAL care este folosit n program pe la ultimele sale linii pentru declararea
stilurilor de text DIM30L DIM30R. E clar pentru a face asta, trebuie n
program pentru a schimba numele ARIAL cu altul dorit de Dvs. n acest caz, trebuie
"Nota" de la programului curs.
Dar programul
* Rutina restaurare variabile
(defun RESVAR O
(setvar "ORTHCH:>DE" o#m)
(setvar "DIMI'IE" d#t)
;; Restaurare variabile DIM
(corrmand flDIMtT flDIMBLK" d#b "STY" t#s "EXIT" "SNA,P!t liS" "S" III!)
;; Fixare plan desen pe standard
(setvar "SNA:AfXlE" s#m)
(setq *error* olderr
o#m nil
d#b nil
tits nil
d#t nil
s#m nil
'" * Rutina preluare erori
(defun DIMERR (s)
(if (/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nEroa.re: " s
(setq s nil)
(resvar)
(princ)
restaurare variabile de sistem
;;; * PROGRAM PRINCIPA!.====================
(defun C:DIMISO
(/ cii sl s2 u p1 p2 p3 b c q h i p4 p5 p6 p7 pa p9 d1 d2)
(setvar "OIDEaiQ" O)
;; Fixare rutina erori pe functie program
(setq olderr *error*
*error* DIMerr
d#b (getvar "DIMBLK")
t#s (getvar " TEX'!'STYLE " )
o#m (getvar " ClRTHQO)E" )
d#t (getvar "DIMI'IE")
s#m (getvar Il SNA:AfXlEfl )
(setq cii "")
(oct'l'Il\a.nd li Snapl! II $'f " In t Tf)
;valoare de start
;trece pe izometrie
(setvar "SNAPMCI)E" O)
(setvar "CR1'HOlCOB" O)
(while (/= u "X")
(setq (li
(strca.se
(getstri.ng
(strcat
; elimina "topaia.l.a"
; fereste de abandon
;start cic.lu =tare
"\nDIN1so ['l'OPL, TOPR, VERTL, VERTR, BCRZL, iIC5IZR, DnNAR, eXit] <"
(li
(wh1l.e (or (a (li "U") (= (li "UN!)O"
(oamnand "tJNI)O" "1") ;undo ultima actiune
(setq di
(strcase
(getstrtnq
(strcat
"\nDIMiso [TOPI., TOPR, VERTL, VERTR, BCRZL, iIC5IZR, DnNAR, eXitl <"
di
">: H
)
(if (= di un)
(setq di "un)
; asigura rel.uare cu RETURN
(while (- "DnNAR" di) ; start cic.lu variabile DIM
(setq di (getstri.ng "\nInt:rcc!u.oeti DIMIrar: "
(setvar "QI)BCHO" 1) ;pune pralpter DIM: ptr.intra.re
(oamnand "DIM" di pause "EXIT")
(setvar "Q(t[)EQl;O" O)
(setq di
(strcase
(getstrinq
(strcat
; ascunde comenzile
"\nDIN1so [TOPI., TOPR, VERTL, VERTR, BCRZL, HORZR, DnNAR, eXit] <"
di
)
(if (- di "" )
(setq di "DnNAR")
(if (= di "")
(setq di d#c)
; asigura repetare la Enter
;fina.l. cic.lu variabil.e DIN
- 196-
(setq d#c di)
)
(cond
f- di "X")
(setq s1 (getvar "DIMSE1")
s2 (getvar "DIMSE2")
(cond
= di "BCRZL")
(setq b 90
c150
)
)
g "ARRaf30L"
h "DIK30L"
i O
a di "HORZR")
(setq b 90
c 30
)
)
g
h "DIK30R"
i 2
= di "VER'l'L")
(setq b 150
c 90
)
)
9' n ARRCI5f3ORn
h "DIM3OR"
i O
- di "VERTR")
(setq b 30
c 90
)
)
g "ARROIOOL"
h "DIM30L"
i 2
== cii. "'l'OPL")
<setq b 150
)
)
c 30
g ".ARACIf3OL
f
!
h "DIK30L"
1 1
- di "TOPR")
(setq b 30
c 150
g .. ARROIil3OR"
h "DIM3OR"
;nilIIic daca s-a int:rcc!u.s X
;LBFl'
;RIGHT
;LBFl'
;RIGHT
;TOP
)
)
(T
i 1 ;TOP
(prcmpt "\nDIM:l.so: EROARE: cuvnt che:ie necunoscut. H )
(setq d:i. "X" )
) ; intrerupere tratare m:oa.re
) cond
(cond
/= d:i. "X") ; nu lUCl:eaza daca ElaT e setat pe eroare
;; F:i.xa.re sageata si stil
(CX'IIIIDalld "DIM" "DIMBLK" g "STY" h "ElaT")
;; F:i.xa.re p1an desenare izatetr:1c
(setvar "SN1t.PlSOPAIR" 1)
(setq
p1 (getpo1nt
"\nF1rst extension line oriqin or RETt.lRN ta select: "
(cond
= nil p1) ; daca nu e introdusa originea ...
; ... selecteaza linia de cotat (setq p2 (entsel
(while (= nil p2)
)
(pr1nc "\nN1mic qasit!")
(setq p2 (entsel
(setq p2 (osnap (cadr p2) "MID") ;mijloc linie
p1 (osnap p2 "ENO") ;capat start linie
)
)
p2 (polar p1 (angle p1 p2) (* 2. O (d:i.stance p1 p2)
; celalalt capat
(boundp 'p1) ;daca prima origine a fost data
(initget 1)
(setq p2 (get:point "\nsecond exterlsion line oriqin: "
)
cond
(initget 1)
(setq p3 (geqx,int "\nDIMension line location: "
(setq p4 (inters pl
(polar pl (* (/ PI 180.0) B) 1)
;; Gaseste puncte ...
p3
(polar p3 (* (/ PI 180.0) C) 1)
onseg
; ... pentru p3, cota ...
p5 (inters p2
(polar p2 (* (/ PI 180. O) B) 1)
; ... si linie extensie
p3
(polar p3 (* (/ PI 180. O) C) 1)
onseg
- 197-
)
)
p3 (polar p5 (angle p5 p4) (/ (d:i.stance p5 p4) 2
p6 (polar pl
(angle pl p4)
(* (getvar "DIMEXO") (getvar "DIMSCALB"
p7 (polar p4
(angle pl p4)
(* (getvar "DIMEXE") (getvar "DIMSCALB"
)
pa (polar p2
(angle p2 p5)
(* (getvar "DIMEXO") (getvar "DIMSCALB"
p9 (polar p5
(angle p2 p5)
(* (getvar "DIMEXE") (getvar "DIMSCALB"
dl (rtos (d:i.stance p4 p5)
(getvar "lllNITS")
(getvar "LUPREC")
)
d2 (getstring (strcat "\nDIMension text <" dl ">: "
(if (= d2 "")
(setq d2 dl)
(if (= (getvar "DIMSE1") O)
(CCIIIIIIand "LINE" p6 p7 "")
(if (= (getvar "DIMSE2") O)
(CX'IIIIDalld "LINE" pa p9 "")
;permite intrare inplicita text DIM
;desen da/nu
;desen da/nu
(setvar "DIMSE1" 1) ;prev:ine desenare cota ALIgned
(setvar "DIMSE2" 1) ;linie extensie incorecta
(CCIIIIIIand "DIMl" "ALIGNED" "NON" p4 "NON" p5 "NON" p5 d2)
(if (= d:i. "VERTL") ;Nota al
(CCIIIIIIand "R.OTATE
If
Il L!1 II fi p3 fi laO!?)
(setvar "DIMSEl" sI)
<setvar "DIMSE2" 52)
)
; resetare ptr. urmatoarea cota
;final cond
;final cond
;final cond
(T (setq U "X" ;daca d:i. e setat pe ElaT
; final cond
; final ciclu cotare
(resvar)
(princ)
; restaurare variabile sistem
; fara nil la iesire
;FINAL PROGRAM PRINCIPAL===
, " * Linii program pentru setari la incarcare (:t.c:IN)
<setvar O)
(if
)
(mUl (tblsearch "m.cx:::K" "ISOARRN'S" ;daca nu-s ;i,.ncareate sageti izaDetrie
(progn
(00IIIIliI..'1d "INSERT" "ISOARRN'S" nil) ;i.nserare bloc
; ;dec.lar stil DIH30R (vezi Nob. b/)
(c:x:a'II'DCUld "ST!'L.E" I1DIM3ORfl ftARIALf! no" uO.8" '30
fl
ffNff !tN")
; ;dec.lar stil DIM30L (vezi Nota b/)
(c:x:a'II'DCUld "OIM3OL" "ARIAL" "on "'0.8
ff
_3Qtt HN
H
"lr)
,. Nota: In acest progr.iIIIl fcmt:ul ales este ARIAL.TTF. Daca alegeti alt
font, iar acesta. aD:i.te setare verticala (ea de exeuplu
t:Itt. shx sau siJlplex. shx) atunci. t:I::eI:Iuie:
al sa (X)recta.ti orientarea textului punand aici. "VER'l'R" in
loc de "VERl'L"
bl sa mal. adaugati eate un "N" la finalul acestor CXlIIIE!nZi
pentl:u a iJIpune sa nu fie aleasa cptiunea "Vertical"
(pri.nc fi \nC: DIMiso")
(pri.nc)
; final setari. LOAD
;pralpter
; fara nil la LOADl
O
- 798-
Anexa B Programul DIM3D.LSP
Programul DIM3D.LSP a fost prezentat n capitolul 5 la cotarea 3D
direct pe model nu n Paper Space. Folosind un editor de text - cum este Notepad -
(cu mare rigurozitate) textul dat mai jos. Ca mai
mai ne un mesaj pe adresa de e-mail hcf@ew.ro vi-! tri-
mitem noi. n felul acesta vom cam dintre cititori sunt de acest sistem
de lucru.
Programul n forma mai jos cu pe un PC pe care este
instalat AutoCAD de la versiunea R14 n sus (oricum, sub Windows).
n AutoCAD pe un desen nou sau pe cel pe care izometric
linia:
Command: (load "dim3d")
totul e OK primi mesajul:
C:DIM30
nu, ceva la introducerea textului trebuie
mai
Am presupus text DIM3D.LSP se n directorul n care se desenul.
nu este Menu Tools Load Application ...
n directorul n care se pe calculatorul Dvs. Tot atunci face ca el se
ncarce automat la orice sesiune AutoCAD.
De acum da oricnd comanda DIM3D. Se implementat-o ...
Sigur face asta atunci cnd modelul 3D creat anterior.
Ca se mecanismul de cota re al AutoCAD-ului.
Cotarea se face fie indicnd originile liniilor ale cotei (extension lines), fie
Enter cu selector entitatea (line, arc, circle) de cotat.
Se pot introduce comenzi transparente precum 'ZOOM sau 'PAN.
Dar programul
;;********Listing 1 Functia OIM_UCS********
;; OIM_UCS seteaza UCS-ul pentru
;; cotare aliniata in 30
(defun OIM_UCS (EN UCSTYP / EL Pl P2 TMP V)
(cond
= (type EN) 'ENAME)
(setq EL (entget EN
- 199-
(if (= (cdr (assoc O EL "LINE") 1 inie
(setq Pl(cdr (assoc 10 EL
P2 (cdr (assoc 11 EL
(prompt "\n(DIM_UCS) Entitate non-LINE! ")
)
)
and (listp (car EN (listp (cadr EN)))
(setq Pl (car EN)
)
)
(t
P2 (cadr EN)
(prompt "\n(OIM_UCS) Parametru invalid")
)
(if (and Pl P2)
(progn
;; Pl va fi cel cu Z min
(i f (caddr P2) (caddr Pl
(setq TMP Pl
)
)
Pl P2
P2 TMP
;; Veste vectorul de baza
(setq V (mapcar '- P2 Pl
;; Selectare stil UCS
(cond
or (nu11 UCSTYP)
(= UCSTYP O)
.. Unghiul fata de
(command
" UCS"
" 3P"
(trans Pl O 1)
(trans P2 O 1)
(trans
(1 i st
planul XOY
o
1
(- (car P1) (cadr V
(+ (cadr Pl) (car v
(caddr P1)
;; End cOlIIIland
;; End caz zero
= UCSTYP 1)
;; Perp. pe planul XOY
(setq
DXY
UV
(sqrt
(+
)
)
(* (car V) (car V))
(* (cadr V) (cadr V
(1 i st
(j (car V) DXY)
(j (cadr V) DXY)
(cOllll1and
" UCS"
3P"
(trans PlOI)
(trans P2 O 1)
(trans
(l i st
(+ (car Pl)
(* (car UV) (caddr V) -1.0)
(+ (cadr Pl)
(* (cadr UV) (caddr V) -1.0)
-200 -
o
1
(+ (caddr P1) OXY)
;; End conanand
;; End caz 1
(t (prol1pt "'nValoare necunoscuta UCSTYPl "
)
End COND
T
" End PROGN
;; End IF
;;**Listing 2 Functia comanda C:DIM3D****
(defun C:DIM3D ()
(setq CE (getvar "CMDECHO"
(setvar "CMDECHO" O)
(initget O "O 1")
(setq TMP
(getkword
"'nSelectati sti 1 cotare O sau 1 <O>:
(i f (null TMP)
(setq TMP O)
(setq TMP (atoi TMP
(setq UCSTYP TMP)
(while (setq TMP (dim_getobj
(dim_ucs TMP UCSTYP)
;; stabileste UCS pentru entitatea cota
(colIIIland
II DIM"
" AU"
;; cote aliniate
(if (= (type TMP) 'ENAME)
(command ;; daca e entitate asociaza pct select
IU.
(l i st TMP
(cdr (assoc 10 (entget TMP)
(command " altfel, furnizeaza punctele
(car TMP)
(cadr TMP)
;; End IF
(prompt "\nIndicati locul de plasare a cotei")
(command PAUSE 1111)
;; operatorul indica locul de asezare
(command "EXIT")
;; End comanda DIM
;; End WHILE
(command "_UCS "_W")
(setvar "CMDECHO" CE)
(princ)
comuta UCS pe WCS
;;********Listing 3 Functia DIM_GETOBJ******
(defun DIM_GETOBJ (1 Pl P2 EN)
(setq P1
(getpoint
"\nPrimul punct [Enter daca sel ectati o entitate]: U
(if (null P1)
(setq EN
(car (entsel U\nSelectati entitatea LINE (Enter = HIT): "
(setq P2
- 201-
;; End IF
(cond
(EN EN)
(getpoint P1 " urmatorul punct: ")
and P1 P2) (1 i st P1 P2
(t ni 1)
;; End COND
;;Listing 4 Functia comanda C:DIMTEXTFIX*******
(defun C:DIMTEXTFIX ()
(setq EL
(entget
(car
(entsel "\nSelectati entitatea cota: ")
(if (and EL (= (cdr (assoc O EL "DIMENSION"
(progn
(setq E2 (tbl search "BLOCK"
(cdr (assoc 2 EL
El (cdr (assoc -2 (2
(whil e El
(setq E2 (entget El
(if (= (cdr (assoc O (2 "TEXT
U
)
(progn
(setq FI (cdr (assoc 71 (2
FI (if (= F1 O)
2
O
E2 (subst
(cons 71 Fl)
(assoc 71 (2)
E2
(entmod E2)
;; End PROGN
;; End 1 F
(setq El (entnext El
}
;; End WHllE
(entupd (cdr (assoc -1 El)
;; End PROGN
(prompt "\nNu ati selectat o cota!")
;; End IF
(pri ne)
o
-202 -
Bibliografie
MONCEA, Jean, Alexandru, TACORIAN, Tacor, Alexandru Geometrie Descrlpt1v6
.. Desen Tehnic, Desen Industrial, Editura 1970
NITULESCU, Theodor, Paul Album de repruanIIrI axOllOlMlrlee in ctesenullncfus.
triaI. Editura 1978
Constantin AutoCAD, Manual de initiere, Editura FAST, 1993
Constantin AutoLISP, Manual de programare, Editura FAST, 1996
Helio CAD Fana, Revista de Proiectare de Calculator, Editura FAST, (nr. 1. iunie
1991 ... nr. 61, iulie 1999)
.. Tehnologie. Revista de Informare Editura Tehnic Media,
2003
O
-203
"Q)
.....l
o
o
o
o
o
N