Sunteți pe pagina 1din 6

Sinte$e i De$bateri de Politic% Extern%

Studiu APE, 18.10.2011

Boian Victoria Coordonator de Programe Asociaia pentru Politic Extern

Deficienele cadrului legal i instituional destinat susinerii Diasporei Republicii Moldova


Contextul general n ultimii douzeci de ani, n Republicii Moldova s-au produs o serie de schimbri majore la nivel politic, economic i socio-cultural. Colapsul Uniunii ovietice a dat natere unui proces de tranzi!ie continuu n toate s"erele vie!ii umane care a dus la apari!ia unor noi "enomene de ordin social sau apro"undarea unora deja e#istente, mi$ra!ia popula!iei apte de munc "iind una din ele. Mi$ra!ia este determinat n special de lipsa locurilor de munc i salariile mici, situa!ia politic instabil, ine#isten!a unei si$uran!e sociale i economice. Con"orm datelor statistice o"erite de %iroul &a!ional de tatistic, n anul '()( apro#imativ *)),((( mii de oameni) s-au a"lat peste hotarele !rii la lucru sau n cutare de lucru. n acelai timp, se presupune c neo"icial numrul real al mi$ran!ilor este de circa +(( mii de cet!eni. ,dat stabili!i n !rile $azd, mi$ran!ii moldoveni au nceput s se or$anizeze n or$aniza!ii obteti cu statut de asociaii obteti ale cetenilor strini, av-nd ca scop pstrarea identit!ii na!ionale i culturale, precum i asi$urarea drepturilor "undamentale. n prezent, autorit!ile Republicii Moldova au stabilite le$turi cu +( de asocia!ii obteti ale .iasporei moldoveneti din ') de !ri. Cele mai multe asocia!ii obteti sunt nre$istrate n /talia 0'(1, Ucraina 0)21, 3edera!ia Rus 0))1, Republica 3rancez 0+1, Republica 4ortu$hez 021 Canada 0*1 i U5 0*1. 5socia!iile obteti ale .iasporei moldoveneti sunt, n mare parte, nite or$aniza!ii rudimentare care necesit a "i "orti"icate i sus!inute de ctre autorit!ile de la Chiinu pentru a avea un impact real i vizibil n !rile $azd. 4-n n prezent acestea au "ost n"iin!ate haotic, iar le$turile i re!elele de comunicare i cooperare ntre ele sunt "oarte slabe sau chiar ine#istente. Ca rezultat, impactul activit!ii lor este neconcludent i, de multe ori, imperceptibil. .e asemenea, aceast realitate mpiedic .iaspora noastr s joace un rol important n promovarea obiectivelor de politic e#tern a Republicii Moldova. &umrul mi$ran!ilor moldoveni este unul semni"icativ, iar e"ectele a"lrii lor peste hotare se rs"r-n$ at-t asupra situa!iei politice, c-t i a celei economice din !ara noastr. 3iind absen!i din via!a politic moldoveneasc, cet!enii Republicii Moldova a"la!i peste hotare, care n mod cert reprezint o "or! politic, nu i pot e#ercita ntru totul drepturile cet!eneti precum i apra drepturile sale "undamentale cu toate c au o contribu!ie major la dezvoltarea economic a statului. ' Remiten!ele reprezint unul dintre elementele cheie ale creterii economice dei acestea sunt ndreptate mai mult spre consum dec-t spre dezvoltarea businessului mic i mijlociu.
1 2

%iroul &a!ional de tatistic, http677statban8.statistica.md7p#9eb7.ialo$7 avesho9.asp, accesat pe '(.(:.'()). .in *)) ((( de cet!eni ai Republicii Moldova a"la!i peste hotare i-au e#primat votul l ale$erile parlamentare anticipate din '; noiembrie '()( < +2 '() persoane Studiu APE, 1 !1"!#"11
+2, ciusev str. M.-'()', Chisinau, Republic o" Moldova, =el6 >*:* '' '' 22 *(, 3a#6 >*:* '' ') (? ;+ @ebsite6 999.ape.md A-mail6 o""iceBape.md

-)-

Sinte$e i De$bateri de Politic% Extern%


Studiu APE, 18.10.2011

Mi$ra!ia cet!enilor Republicii Moldova peste hotare n scopul $sirii locurilor de munc a condus la apari!ia unor probleme de ordin social i economic cum ar "i6 creterea numrului de copii abandona!i, distru$erea "amiliilor, depopularea satelor moldoveneti, insu"icien!a "or!ei de munc cali"icate, de$radarea socio-economic a localit!ilor rurale, dar i la apari!ia unui set nou de probleme cu care se con"runt nemijlocit mi$ran!ii odat ajuni n !ara $azd 0nclcarea drepturilor "undamentale, lipsa protec!iei sociale, servicii consulare de"iciente, lipsa consultan!ei juridice adecvate, estomparea tradi!iilor culturale, dena!ionalizarea etc..1. &nstituionali$area Diasporei 'oldoveneti 4-n n prezent, autorit!ile Republicii Moldova au ntreprins o serie de ac!iuni av-nd ca scop crearea cadrului juridico-institu!ional pentru promovarea i protejarea drepturilor cet!enilor notri a"la!i peste hotare, ns procesul s-a dovedit a "i lent i anevoios. n anul )??2, n cadrul .epartamentului Rela!ii &a!ionale, astzi %iroul Rela!ii /nteretnice *, a "ost creat .irec!ia Rela!ii /nterna!ionale, /nte$rare Auropean i .iaspora. /ni!ial, activitatea direc!iei s-a a#at pe sus!inerea .iasporei moldoveneti prin intermediul promovrii tradi!iilor na!ional < culturale, stabilirii le$turilor de cooperare ntre or$aniza!iile obteti ale .iasporei i autorit!ile de la Chiinu. 4rin Cotr-rea Duvernului RM nr. )*'' din '?.)'.'((( cu privire la unele msuri de sus!inere a persoanelor ori$inare din Republica Moldova domiciliate peste hotare, a "ost constituit, pe baze obteti, Consiliul Coordonator pentru susinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare 0n continuare numit Consiliu1 din componen!a sa nominal "c-nd parte reprezentan!i ai di"eritelor structuri de resort2 la nivel de vice-minitri, preedin!i i directori $enerali. .irec!iile principale de activitate ale Consiliului au "ost clasi"icate n baza a patru domenii6 drepturile omului, cultur, educa!ie i nv!m-nt, protec!ie social. .ei domeniile men!ionate sunt de ma#im importan! pentru mbunt!irea vie!ii de zi cu zi a reprezentan!ilor .iasporei noastre, ac!iunile reale ntreprinse de autorit!i s-au dovedit a "i mai pu!in e"iciente, ele a#-ndu-se mai mult pe ini!iative de supra"a! precumE6 social( FSprijinirea persoanelor originare din Republicii oldo!a, do"iciliate peste #otare, $n !ederea obinerii !i%ei de intrare $n Republica oldo!a, re$ntoarcerii i stabilirii $n ar, $n"atriculrii $n instituiile de $n!"&nt sau $ncadrrii $n c&"pul "uncii'G educaie i )nv%%'*nt6 FAcordarea ajutorului necesar persoanelor originare din Republicii oldo!a, do"iciliate peste #otare, i organi%aiilor lor etnoculturale $n reali%area dreptului de a studia li"ba "atern, literatura, istoria, geogra(ia patriei istorice, $n con(or"itate cu nor"ele

n con"ormitate cu Cotr-rea Duvernului Republicii Moldova nr. EE2 din ': iulie )??2 Ministerul 5"acerilor A#terne i /nte$rrii Auropene, Ministerul Aconomiei i Comer!ului, Ministerul nt!ii i 4rotec!iei ociale, Ministerul .ezvoltrii /n"orma!ionale, Ministerul Culturii i =urismului, Ministerul Aduca!iei, =ineretului i portului, %iroul Rela!ii /nteretnice i institu!ia public na!ional a audiovizualului Compania H=eleradio-Moldova 5 Cotr-rea Duvernului Republicii Moldova cu privire la unele msuri de sus!inere a persoanelor ori$inare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare nr. )*'' din '?.)'.'(((
2

Studiu APE, 1 !1"!#"11


+2, ciusev str. M.-'()', Chisinau, Republic o" Moldova, =el6 >*:* '' '' 22 *(, 3a#6 >*:* '' ') (? ;+ @ebsite6 999.ape.md A-mail6 o""iceBape.md

-)-

Sinte$e i De$bateri de Politic% Extern%


Studiu APE, 18.10.2011

dreptului internaional, cu legislaia statelor, ai cror ceteni sunt, i cu acordurile interstatale la care este parte Republica oldo!aIG drepturile o'ului6 F). Susinerea de%!oltrii libere a persoanelor originare din Republicii oldo!a, do"iciliate peste #otare, $n con(or"itate cu principiile dreptului internaional i cu legislaia rilor lor de reedin. Stabilirea de contacte cu persoanele originare din Republicii oldo!a, do"iciliate peste #otare, i cu organi%aiile obteti ale acestora, 2. Acordarea de ctre "isiunile diplo"atice a unei asistene organi%atorice, "etodologice i juridice persoanelor originare din Republicii oldo!a, do"iciliate peste #otare'.

n anul '((E, a "ost instituit pe l-n$ Duvern Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare n componen!a crora au intrat liderii unor or$aniza!ii obteti moldoveneti de peste hotare i reprezentan!i ai Duvernului. Consiliul coordonator al persoanelor ori$inare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare urma s "unc!ioneze n calitate de or$an consultativ orientat spre e#primarea i prezentarea intereselor .iasporei moldoveneti or$anelor de stat ale Republicii Moldova. Crearea unui nou Consiliu nu a "avorizat schimbri calitative, activit!ile sale sau rezumat doar la reuniuni sporadice, de obicei n cadrul Con$reselor .iasporei moldoveneti.+ =rans"ormrile politice din '((?, au determinat autorit!ile s acorde o mai mare importan! cet!enilor si a"la!i peste hotare n!ele$-nd c acetia reprezint o "or! politic i economic considerabil. ubiectul .iasporei moldoveneti a "ost pus n discu!ie n termeni calitativ noi, acesta "iind inclus ulterior n 4ro$ramul de 5ctivitate al Duvernului Republicii Moldova '()) < '()2. .e aceast dat au "ost luate n considerare mai multe dimensiuni ale problematicii .iasporei moldoveneti ce !in at-t de politici la nivel de stat, c-t i de activit!i curente printre care cele mai importante sunt:6 ). F/ntensi"icarea dialo$ului bilateral cu statele n care e#ist comunit!i importante de cet!eni ai Republicii Moldova i semnarea acordurilor de protec!ie social a acestoraG '. Alaborarea unei ample politici de stat pentru sus!inerea persoanelor ori$inare din Republica Moldova a"late peste hotare, inclusiv crearea cadrului institu!ional necesar i elaborarea unui plan de ac!iuni pentru sus!inerea acestora. *. 5si$urarea portabilit!ii drepturilor sociale ale lucrtorilor mi$ran!i prin ne$ocierea i ncheierea acordurilor bilaterale n domeniul securit!ii sociale cu statele-$azdG 2. A#tinderea oportunit!ilor le$ale de an$ajare a cet!enilor Republicii Moldova peste hotare prin ncheierea acordurilor bilaterale n domeniul mi$ra!iei de munc cu statele de destina!ieG E. Realizarea ini!iativelor comune cu statele de destina!ie, preconizate pentru "acilitarea rentoarcerii lucrtorilor mi$ran!i i reinte$rrii lor pe pia!a muncii din Republica Moldova, inclusiv n cadrul 4arteneriatului de Mobilitate Republica Moldova - Uniunea AuropeanG +. 4romovarea reinte$rrii lucrtorilor mi$ran!i ntori de peste hotare prin consilierea i sus-!inerea n recunoaterea cali"icrilor ob!inute i ini!ierea propriilor a"aceriG
6 7

n total au "ost des"urate 2 Con$rese ale diasporei moldoveneti. n con"ormitate cu 4ro$ramul de al 5ctivitate al Duvernului Republicii Moldova '()) < '()2 Studiu APE, 1 !1"!#"11
+2, ciusev str. M.-'()', Chisinau, Republic o" Moldova, =el6 >*:* '' '' 22 *(, 3a#6 >*:* '' ') (? ;+ @ebsite6 999.ape.md A-mail6 o""iceBape.md

-)-

Sinte$e i De$bateri de Politic% Extern%


Studiu APE, 18.10.2011

:. Crearea condi!iilor stimulatorii n vederea atra$erii remiten!elor n proiecte investi!ionale pentru dezvoltare durabil.I Deficienele cadrului legal i instituional destinat susinerii Diasporei n urma analizei actualului cadrul le$al i institu!ional destinat sus!inerii .iasporei au "ost depistate urmtoarele de"icien!e6 ! "ipsa unei vi#iuni strategice cuprin#toare de susinere a $iasporei! 4-n n prezent, autorit!ile centrale au pus accentul, n mare msur, pe activit!i de pstrare a identit!ii na!ionale i culturale a persoanelor ori$inare din Republica Moldova domiciliate peste hotare temporar sau permanent. 5ceste activit!i s-au rezumat, n special, la dotarea asocia!ilor obteti ale .iasporei cu simboluri de stat 0drapel, stem, imn1 nre$istrri audio i video, achizi!ionarea costumelor na!ionale, abonarea la di"erite edi!ii periodice, or$anizarea unor activit!i cu ocazia srbtorilor na!ionale, acoperirea cheltuielilor pentru participarea liderilor or$aniza!iilor obteti la con$rese, etc..1. ns, problemele cu care se con"runt cet!enii notri n !rile $azd sunt mult mai vaste. .e asemenea, mi$ra!ia lor peste hotare are pro"unde implica!ii asupra dezvoltrii socio-economice a Republicii Moldova. 5st"el, sus!inerea .iasporei trebuie s porneasc de la abordarea comple# i inte$rat a problemelor cu care se con"runt cet!enii notri n statele $azd, dar i n propria lor !ar. 5nume pe o ast"el de abordare ar trebui s se ntemeieze elaborarea unei trate$ii de stat de sus!inere a .iasporei, care ar trasa principiile, obiectivele i direc!iile principale de activitate. %! "ipsa unei instituii guvernamentale capabile s &ormule#e, coordone#e, implemente#e 'i monitori#e#e politicile statului ce au ca scop susinerea $iasporei! .e e#emplu, este evident c actualul cadrul institu!ional, reprezentat, n particular, de .irec!ia Rela!ii /nterna!ionale, /nte$rare Auropean i .iaspora din cadrul %iroului Rela!ii /nteretnice, nu are autoritatea cuvenit i nici resursele necesare pentru a "ace "a! volumului de activit!i e#istente, at-t din punct de vedere a personalului 0un sta"" de E persoane dintre care * sunt active1, c-t i din punctul de vedere al activit!ilor de baz ale %iroului Rela!ii /nteretnice. 4e parcursul anilor au "ost propuse mai multe ini!iative re"eritor la structura institu!ional ce ar trebui s administreze acest subiect, iar recent Duvernul RM a decis crearea unei 5$en!ii pentru .iaspor, care va dezvolta le$turile cu moldovenii pleca!i peste hotare i, totodat, va coordona aplicarea politicilor statului n domeniul mi$ra!iei. 5$en!ia va "i sus!inut de mai multe ministere6 Ministerul Aduca!iei, Ministerul 3inan!elor, Ministerul 5"acerilor A#terne i /nte$rrii Auropene i Ministerul Muncii, 4rotec!iei ociale i 3amiliei.; .ecizia crerii unei 5$en!ii pentru .iaspor, precum i includerea unui numr mai mare de probleme ale .iasporei n pro$ramul de activitate al Duvernului pentru '())'()2, reprezint un pas major n schimbarea percep!iei necesit!ilor cet!enilor notri a"la!i peste hotarele !rii. ns, p-n n prezent nu a "ost prezentat o descriere clar a atribu!iilor i modului de or$anizare al respectivei 5$en!ii, care ar trebui s constituie o institu!ie viabil, capabil de a

Radio Auropa Jiber6 Duvernul de la Chiinu a decis crearea unei 5$en!ii pentru .iaspor, +ttp(,,---!europalibera!org,content,ne-s,#./.0. 1!+t'l Studiu APE, 1 !1"!#"11
+2, ciusev str. M.-'()', Chisinau, Republic o" Moldova, =el6 >*:* '' '' 22 *(, 3a#6 >*:* '' ') (? ;+ @ebsite6 999.ape.md A-mail6 o""iceBape.md

-)-

Sinte$e i De$bateri de Politic% Extern%


Studiu APE, 18.10.2011

$estiona subiectul .iasporei moldoveneti i a"lat n contact direct cu ministerele i institu!iile a"erente. (! Resursele &inanciare deri#orii alocate pentru susinerea $iasporei . 5v-nd n vedere vasta $am de activit!i, resursele "inanciare alocate de Duvern nu se mai pot limita doar la )E( ((( lei, sum ce a constituit bu$etul pentru anul '()). .e asemenea, trebuie e#cluse din .ispozi!ii i Cotr-ri de Duvern e#presii va$i precum F)sus*nu"itul progra" se !a e(ectua din contul i $n li"ita disponibilitilor (inanciare ale organelor responsabile de reali%are)I, care permit institu!iilor s decid la latitudinea lor, dac au sau nu au bani pentru ac!iuni de sus!inere a .iasporei. 4entru a avea un e"ect vizibil este nevoie de a include n bu$et o rubric separat destinat clar activit!ilor ntreprinse de viitoarea 5$en!ie pentru $estionarea subiectului .iasporei. )! Pregtirea insu&icient a repre#entanilor misiunilor noastre diplomatice *n domeniul comunicrii 'i cooperrii cu $iaspora! 5mbasadele Republicii Moldova n !rile $azd trebuie s reprezinte institu!ii accesibile, pro"esioniste, promotoare de asisten! consular, in"orma!ional i juridic. n prezent, din cauza lipsei resurselor "inanciare, activit!ile ambasadelor, n ceia ce privete rela!iile cu .iaspora, se limiteaz la nt-lniri sporadice cu ocazia srbtorilor na!ionale i o"erirea de asisten! consular. Cu re$ret, deocamdat, misiunile noastre diplomatice nu au reuit s devin "actori coa$ulan!i ai .iasporei. Recent, Ministerul 5"acerilor A#terne i /nte$rrii Auropene a lansat o ini!iativ cu denumirea FA"basada !ine "ai aproape de tineI care urmrete "acilitarea accesului la serviciile consulare. 5ceasta ini!iativ este ludabil, ns este la "el de important ca ambasadele Republicii Moldova s-i asume rolul, nu doar de puncte de contact, dar, mai ales de nuclee catalizatoare de activit!i7interac!iuni permanente n cadrul .iasporei. Mai mult dec-t at-t, ele ar trebui s se implice mai activ n sus!inerea i ncurajarea proceselor de institu!ionalizare a .iasporei, ast"el multiplic-nd capacit!ile lor de a-i apara interesele i drepturile n statele $azd. 4entru aceasta este necesar o implicare activ ntr-un spectru mai vast de activit!i ce presupune6 resurse "inanciare suplimentare, viziune strate$ic, un plan de ac!iuni convenit cu asocia!iile .iasporei, personal diplomatic bine instruit, responsabil nemijlocit de rela!iile cu .iaspora?. Reco'and%ri( 5v-nd n vedere de"icien!ele cadrului le$al i institu!ional destinat sus!inerii .iasporei, considerm oportun s "acem urmtoarele recomandri6 ). Alaborarea unei trate$ii de sus!inere a .iasporei, care ar trasa principiile, obiectivele i direc!iile principale de activitate, care ar o"eri o abordare comple# i inte$rat a problemelor cu care se con"runt cet!enii notri n statele $azd, dar i n propria lor !arG
9

n prezent, rela!iile cu .iaspora reprezint o atribu!ie suplimentar a "unc!ionarilor ambasadei. .e e#emplu, .iaspora se a"l pe locul : n lista responsabilit!ilor reprezentantului diplomatic din cadrul ambasadei Republicii Moldova n /talia. Studiu APE, 1 !1"!#"11
+2, ciusev str. M.-'()', Chisinau, Republic o" Moldova, =el6 >*:* '' '' 22 *(, 3a#6 >*:* '' ') (? ;+ @ebsite6 999.ape.md A-mail6 o""iceBape.md

-)-

Sinte$e i De$bateri de Politic% Extern%


Studiu APE, 18.10.2011

'. /mplicarea societ!ii civile i, mai ales, a reprezentan!ilor .iasporei n elaborarea re$ulamentului de activitate a viitoarei 5$en!ii pentru .iaspor. *. tabilirea unei rubrici separate n cadrul %u$etului Republicii Moldova privind alocarea de resurse "inanciare pentru ini!iative de sus!inere a persoanelor ori$inare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare)(G

2. Constituirea unei 3unda!ii na!ionale pentru sus!inerea .iasporei, care ar atra$e resurse "inanciare din partea sectorului privat, or$aniza!iilor interna!ionale, "unda!ii caritabile, etc..1G E. /ni!ierea unor cursuri de instruire a diploma!ilor notri n domeniul comunicrii i cooperrii cu .iasporaG +. .otarea misiunilor diplomatice cu resursele umane i "inanciare necesare pentru a dezvolta o cooperare constant i coerent cu asocia!iile .iasporei.

10

%u$etul destinat .iasporei moldoveneti pentru anul '()) constituie )E(.((( de lei, bani care in mare parte sunt destina!i activit!ilor culturale i de lo$istic 0or$anizarea srbtorilor na!ionale, cumprarea emblemelor statului i a elementelor culturale tradi!ionale, or$anizarea con$reselor1.

Studiu APE, 1 !1"!#"11


+2, ciusev str. M.-'()', Chisinau, Republic o" Moldova, =el6 >*:* '' '' 22 *(, 3a#6 >*:* '' ') (? ;+ @ebsite6 999.ape.md A-mail6 o""iceBape.md

-)-