Sunteți pe pagina 1din 4

HOTRRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariai crora li se stabilete durata redus

a timpului de munc nr. 12 ! din 1 .11.2""!


Monitorul Oficial al R.Moldova nr.208-211/1439 din 19.11.2004

### n conformitate cu prevederile Codului muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, Guvernul HOTR$TE% 1. e apro!" #e$ulamentul privind retri!uirea muncii pentru anumite cate$orii de %alaria&i c"rora li %e %ta!ile'te durata redu%" a timpului de munc" (%e ane)ea*"+. 2. ,revederile %u%-numitului re$ulament %-nt e)ecutorii pentru toate -ntreprinderile, in%titu&iile 'i or$ani*a&iile, indiferent de tipul lor de proprietate 'i forma de or$ani*are .uridic".
&R'()('*'+TR, 0ontrasemnea1% -iceprim)ministru (inistrul muncii i proteciei sociale (inistrul 2inanelor 06iinu7 1 noiembrie 2""!. *r.12 !. -asile T.R/E-

-alerian 0ristea -alerian Revenco 3inaida 4recian5i

/pro!at prin 0ot"r-rea Guvernului nr.1254 din 15 noiem!rie 2004 RE4,/.(E*T privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariai crora li se stabilete durata redus a timpului de munc 0apitolul ' &RE-E8ER' 4E*ER./E 1. #e$ulamentul privind retri!uirea muncii pentru anumite cate$orii de %alaria&i c"rora li %e %ta!ile'te durata redu%" a timpului de munc" (-n continuare - #e$ulament+ re$lementea*" condi&iile %pecifice de retri!uire a muncii cate$oriilor de an$a.a&i c"rora, conform art.12 al Codului muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, -n func&ie de v-r%t", de %tarea %"n"t"&ii, de condi&iile de munc" %au efortul intelectual 'i p%i3oemo&ional, li %e %ta!ile'te durata redu%" a timpului de munc". 2. 4urata %"pt"m-nal" redu%" a timpului de munc" %e %ta!ile'te5 %alaria&ilor -n v-r%t" de la 15 la 12 ani - 24 ore6 %alaria&ilor -n v-r%t" de la 12 la 18 ani - 35 ore6

%alaria&ilor care activea*" -n condi&ii de munc" v"t"m"toare, la lucr"rile 'i locurile de munc" inclu%e -n nomenclatorul apro!at de Guvern - 35 ore6 invali*ilor de $radul 7 'i 77 - 30 ore6 cadrelor didactice - de la 18 p-n" la 35 ore6 per%onalului medical - de la 30 p-n" la 35 ore6 %alaria&ilor care -m!in" munca cu %tudiile -n in%titu&iile de -nv"&"m-nt %uperior 'i mediu de %pecialitate 8 35 ore.
[Pct.2 completat prin ot.!uv. nr.1001 din 20.10.2010" #n vi$oare 29.10.2010%

9. 4urata %"pt"m"nal" redu%" a timpului de munc" repre*int", pentru cate$oriile %u%numite de %alaria&i, durata deplin" a muncii 'i urmea*" a fi retri!uit" -n acela'i cuantum ca 'i munca %alaria&ilor al c"ror timp de munc" con%tituie 40 de ore pe %"pt"m-n". 0apitolul '' RETR':,'RE. (,*0'' +./.R'.;'/OR * -R+T 8E &* /. 1< .*' !. alaria&ilor -n v-r%t" de p-n" la 18 ani %alariul de !a*" li %e determin" dup" cum urmea*"5 -n ca*ul %alari*"rii pe unitate de timp - prin -nmul&irea %alariului tarifar (de func&ie+ pe or", %ta!ilit pentru adul&i, cu num"rul de ore, conform duratei redu%e a muncii *ilnice6 -n ca*ul %alari*"rii -n acord - -n !a*a tarifelor pentru munca -n acord, %ta!ilite pentru %alaria&ii adul&i. . ,entru timpul cu care durata muncii *ilnice a %alaria&ilor minori %e mic'orea*" -n compara&ie cu durata muncii *ilnice a %alaria&ilor adul&i, an$a.atorul poate %" %ta!ilea%c" un %por la %alariul tarifar. alaria&ilor minori din -ntreprinderile de %tat 'i din in%titu&iile 'i or$ani*a&iile !u$etare %porul la %alariu pentru timpul cu care durata muncii %e reduce %e pl"te'te -n mod o!li$atoriu. =. porul la %alariul tarifar pentru timpul de munc" redu% %e pl"te'te at-t an$a.a&ilor %alari*a&i pe unitate de timp, c-t 'i celor %alari*a&i -n acord. >. n ca*ul %"pt"m-nii de lucru de 5 *ile, durata *ilnic" redu%" a timpului de munc" pentru %alaria&ii -n v-r%t" de la 12 p-n" la 18 ani va con%titui 9 ore, diferen&a %"pt"m-nal" fiind de 5 ore (40-35+ 'i, re%pectiv, %porul la %alariul tarifar %e va pl"ti -n m"rimea unui %alariu tarifar orar pentru fiecare din cele 5 *ile lucr"toare ale %"pt"m-nii. n ca*ul %"pt"m-nii de 2 *ile, durata *ilei de munc" %e va reduce cu o or" pentru primele 5 *ile lucr"toare 'i va con%titui 2 ore, iar %-m!"t" *iua de munc" nu %e va reduce, durata ei con%tituind 5 ore. #e%pectiv, %porul la %alariul tarifar %e va pl"ti -n m"rimea unui %alariu tarifar orar pentru fiecare din primele 5 *ile lucr"toare ale %"pt"m-nii. <. ,entru %alaria&ii -n v-r%t" de la 15 p-n" la 12 ani %porul la %alariul tarifar %e va pl"ti -n m"rimea %alariului tarifar pentru 3 ore -n fiecare din primele 4 *ile lucr"toare ale %"pt"m-nii 'i pentru 4 ore - -n *iua a cincea - -n ca*ul %"pt"m-nii de munc" de 5 *ile, iar -n ca*ul %"pt"m-nii de munc" de 2 *ile - -n m"rimea %alariului tarifar pentru 3 ore -n fiecare din primele 5 *ile lucr"toare 'i -n m"rimea %alariului tarifar - pentru o or" lucrat" %-m!"ta. 0apitolul ''' RETR':,'RE. +./.R'.;'/OR 8,R.T. T'(&,/,' 8E (,*0 ./ 0ROR. +E RE8,0E * ?,*0;'E 8E 0O*8';''/E 8E (,*0 @. alaria&ilor c"rora, -n le$"tur" cu condi&iile de munc" v"t"m"toare, li %-a %ta!ilit durata %"pt"m-nal" redu%" a timpului de munc" de 35 ore, %alariul de !a*" li %e %ta!ile'te -n func&ie de forma de %alari*are aplicat" la -ntreprindere. 1". ,entru %alaria&ii, a c"ror munc" e%te retri!uit" pe unitate de timp, %alariul tarifar orar %e determin" prin -nmul&irea %alariului tarifar orar, %ta!ilit pentru muncitorii cu cate$oria re%pectiv" de calificare, cu durata normal" a timpului de munc", cu coeficientul e$al cu raportul dintre durata normal" a %"pt"m-nii de munc" (40 ore+ 'i durata redu%" a %"pt"m-nii de munc" (35 ore+.

11. ,entru %alaria&ii, a c"ror munc" e%te retri!uit" -n acord, %alari*area %e efectuea*" conform normelor de produc&ie %au normelor de timp, %ta!ilite cu calcularea tarifelor pentru munca -n acord, reie'ind din %alariile tarifare recalculate, cu aplicarea coeficientului %pecificat la punctul 10 al pre*entului #e$ulament. 12. ,entru %alaria&ii, a c"ror munc" e%te retri!uit" cu %alarii lunare, %alariile tarifare (de func&ie+ lunare %e %ta!ile%c -n m"rimea prev"*ut" pentru func&iile re%pective -n condi&ii normale de munc", iar %alariul orar %e determin" prin -mp"r&irea %alariului tarifar (de func&ie+ lunar la 148 ore - num"rul mediu de ore lucr"toare pe lun" - la durata %"pt"m-nal" redu%" a timpului de munc" de 35 ore. 0apitolul 'RETR':,'RE. +./.R'.;'/OR . 0ROR (,*0 '(&/'0 ,* E?ORT '*TE/E0T,./ $' &+'HOE(O;'O*./ +&OR'T 19. :a cate$oriile de %alaria&i, a c"ror munc" implic" un efort intelectual 'i p%i3oemo&ional %porit, %e raport" per%oanele din corpul profe%oral al in%titu&iilor de -nv"&"m-nt univer%itar, a c"ror durat" %"pt"m-nal" a timpului de munc" con%tituie 35 ore, cadrele didactice din in%titu&iile de -nv"&"m-nt preuniver%itar, %ecundar profe%ional 'i mediu de %pecialitate, a c"ror %arcin" peda$o$ic" %"pt"m-nal" con%tituie de la 18 p-n" la 35 ore, medicii 'i per%onalul medical mediu de %pecialitate, a c"ror %"pt"m-na de munc" con%tituie de la 30 p-n" la 35 ore. 1!. ,entru cadrele didactice din -nv"&"m-ntul preuniver%itar %alariul de !a*" lunar %e %ta!ile'te pentru %arcina peda$o$ic" core%pun*"toare func&iei de&inute. /%tfel, un profe%or de liceu, cu cate$oria 15 de %alari*are, conform condi&iilor -n vi$oare, va di%pune de un %alariu lunar de !a*" de 444 lei, %ta!ilit pentru %arcina peda$o$ic" %"pt"m-nal" de 18 ore (3 ore pe *i+, iar un educator dintr-o in%titu&ie pre'colar", cu aceea'i cate$orie de %alari*are, va !eneficia de acela'i %alariu de !a*" lunar de 444 lei, av-nd %"pt"m-na de munc" de 35 ore (2 ore pe *i+. n ca*ul -n care cadrelor didactice li %e %ta!ile'te o %arcin" peda$o$ic" mai mare %au mai mic" dec-t cea core%pun*"toare func&iei de&inute, %alariul lunar de !a*" pentru %alariatul re%pectiv %e determin" cu aplicarea formulei5 +b A +t B n2Cnt7 -n care5 ! - repre*int" %alariul de !a*" lunar conform %arcinii peda$o$ice %"pt"m-nale real %ta!ilite6 t - %alariul de !a*" lunar conform %arcinii peda$o$ice %"pt"m-nale core%pun*"toare func&iei de&inute6 nf - %arcina peda$o$ic" %"pt"m-nal" real %ta!ilit" (ore+6 nt - %arcina peda$o$ic" %"pt"m-nal" core%pun*"toare func&iei de&inute. 1 . ,entru per%oanele din corpul profe%oral al in%titu&iilor de -nv"&"m-nt univer%itar, precum 'i pentru medici 'i per%onalul medical mediu de %pecialitate, %alariul de func&ie pe or" %e determin" prin -mp"r&irea %alariului de func&ie lunar, cuvenit pentru 121 ore, la 148 ore - -n ca*ul %"pt"m-nii de munc" de 35 ore 'i la 122,8 ore - -n ca*ul %"pt"m-nii de munc" de 30 ore. 0apitolul RETR':,'RE. +./.R'.;'/OR 8,R.T. T'(&,/,' 8E (,*0 ./ 0ROR. +E RE8,0E * ?,*0;'E 8E +T.RE. +*T;'' 1=. 4urata *ilnic" a timpului de munc" pentru invali*ii de $radul 7 'i 77 %e %ta!ile'te de 2 ore - -n ca*ul %"pt"m-nii de munc" de 5 *ile 'i de 5 ore - -n ca*ul %"pt"m-nii de munc" de 2 *ile. ,entru %alaria&ii nominali*a&i, -n limitele duratei *ilnice normale a timpului de munc", poate fi %ta!ilit" 'i o alt" durat" *ilnic" a timpului de munc", dar cu condi&ia ca durata %"pt"m-nal" a timpului de munc" %" nu dep"'ea%c" 30 de ore.

1>. n ca*ul retri!uirii invali*ilor de $radul 7 'i 77 pe unitate de timp, %alariul tarifar orar %e determin" prin -nmul&irea %alariului tarifar orar, %ta!ilit pentru muncitorii cu cate$oria re%pectiv" de calificare cu durata normal" a timpului de munc", cu coeficientul e$al cu raportul dintre durata normal" a %"pt"m-nii de munc" (40 ore+ 'i durata redu%" a %"pt"m-nii de munc" (30 ore+. 1<. ,entru invali*ii de $radul 7 'i 77, a c"ror munc" e%te retri!uit" -n acord, %alari*area %e efectuea*" conform normelor de produc&ie %au normelor de timp %ta!ilite, cu calcularea tarifelor pentru munca -n acord, reie'ind din %alariile tarifare, recalculate, cu aplicarea coeficientului %pecificat la punctul 19 al pre*entului #e$ulament.
&ot'( )e*i +rata din Monitorul Oficial nr.212-21, din 2-.11.2004 pa$.114 .cifra /14/ 0e 0u10tituie cu cifra /1,/2

1@.
__________ Hotrrile Guvernului 1254/15.11.2004 Hotrre cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salaria i crora li se stabile!te durata redus a timpului de munc //Monitorul Oficial 208-211/1439, 19.11.2004