Sunteți pe pagina 1din 11

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

23 Aprilie 1962 (Svres) Conferin improvizat ntrebare: '"( ) aestre! ne p"tei sp"ne #e reprezint! $n Sf%nta &reime! Sf%nt"l

A#east $ntrebare este foarte interesant! pentr" # ea atin*e "n s"bie#t important! #are n+a fost ni#io,at e-pli#at #"m treb"ie ,e #tre teolo*i. "li /niiai ,in toate timp"rile pre#"m 0i 1rinii 2iseri#ii 3 #a Sf%nt"l Clement ,in Ale-an,ria sa" Sf%nt"l At(anasie 3 a" vorbit ,e Sf%nt"l '"(! ,ar e-pli#aiile lor n" s"nt $ntot,ea"na foarte limpezi. Ce sp"n ei ,espre &atl este $ntot,ea"na #ore#t! ,ar $n #eea #e prive0te 4i"l 0i Sf%nt"l '"(! l"#r"rile rm%n #"mva #" semn"l $ntrebrii. 5i i,entifi# Sf%nt"l '"( #%n, #" i"birea! #%n, #" l"mina! iar 6ristos este 0i el #%n, i"bire! #%n, l"min. 7r! /is"s n+a sp"s ni#io,at: 85" s"nt i"bire9: el a sp"s: 85" s"nt l"mina l"mii9. 'ar Sf%nt"l '"( poate fi 0i el #onsi,erat l"min! ,e vreme #e #onfer ,ar"l ,e a vorbi $n limbi! ,e a tlma#i taine! et#; C" toate a#estea! "nii sp"n # Sf%nt"l '"( e i"bire! a,i# prin#ipi"l feminin! pentr" # $n Arborele Sefiroti# Sf%nta &reime e reprezentat prin <et(er! 6o=ma( 0i 2ina(! Sf%nt"l '"( fiin, le*at to#mai ,e 2ina(! ama 'ivin. Alii mai sp"n # omenirea a trit mai $nt%i era &atl"i (a#easta fiin, epo#a l"i oise 0i a preoilor)! #a apoi! o,at #" #re0tinism"l! a ,evenit era 4i"l"i 0i # a#"m se apropie era Sf%nt"l"i '"(. A0a,ar! pre#"m ve,ei! e foarte *re" s+i fa#i o i,ee ,espre Sf%nt"l '"(. Sf%nt"l '"( e a treia persoan ,in Sf%nta &reime! ,ar pe l%n* a#east $mprire $n 3! mai e-ist 0i o $mprire $n >. S l"m! ,e pil,! familia. 4amilia $nseamn "n tat! o mam! "n fi" 0i o fii#. 4amilia este o #el"l f"n,amentat pe n"mar"l >. n <abbal! n"mele l"i '"mneze" este format ,in > litere 0i a#este > litere #oresp"n, ,ivizi"nii #"aternare! #are se re*se0te $ntr+o serie ,e manifestri ale e-istenei omene0ti 0i ale nat"rii. 1entr" 1ita*ora! #"aternar"l! pe #are $l n"mea &etratis! era fi*"ra #ea mai sf%nt! #ea mai prof"n, 0i e-pli#a tot"l prin ea. 'e#i pe l%n* ,ivizi"nea ternar e-ist ,ivizi"nea #"aternar. 'e #e ) /at "n l"#r" #are n+a fost $neles. ntre 3 0i > se pro,"#e o mi0#are! o l"#rare: 3 ,evine >! > se re,"#e la 3! iar 3 0i > $mpre"n ,a" ?! n"mr"l #omplet. "li /niiai s+a" folosit 0i ,e > pentr" a e-pli#a tot"l 0i #a 1ita*ora! =abbali0tii
1

a" i,entifi#at pe > #" 1@! pentr" # 1A2A3A>B1@. 'e#i >A1@ este s"ma $ntre*"l"i "nivers! a tot #e e-ist: este n"mr"l #omplet pentr" # e #onstit"it ,in 1! prin#ipi"l mas#"lin 0i ,in @! materia inform! prin#ipi"l feminin. /ar a#est n"mr! 1@! #are #onine ambele prin#ipii! este ,"p prerea <abbali0tilor n"mr"l primei litere a n"mel"i l"i '"mneze"! CD,! #are reprezint prin#ipi"l a#tiv prin e-#elen! 1+"l. A0a,ar 1@B1. Ee,ei ) > B1@! 1@ B1: 0i #"aternar"l se $ntoar#e la "nitate. 'e#i >! 1@! 1 s"nt a#ela0i l"#r"; ,ar ,"p <abbal! n" ,"p aritmeti#a obi0n"it. 'e altfel! pentr" =abbali0ti aritmeti#a obi0n"it este o 0tiin moart! iar *eometria la fel. n *eometria e"#li,ian! ,e e-empl"! ,a# se , "n p"n#t! #are e l"at ,rept #entr" 0i o raz ,e o an"mit ,imensi"ne! se traseaz "n #er# 0i a#est #er# este absol"t ,eterminat. A0a,ar! $n matemati#a obi0n"it tot"l este ms"rat 0i stabilit o ,at pentr" tot,ea"na. n timp #e $n matemati#a vie! "n #er# este #" tot"l alt#eva! este o e-pansi"ne vie! o for #are iese ,in *ermen"l #entral! #are se e-tin,e! se ,ezvolt 0i pe #are este imposibil s+ o ,elimitezi $n spai"; Ca at"n#i #%n, ar"n#i o piatr $n ap: ,in p"n#t"l $n #are a #z"t piatra se ives# 0i se propa* #er#"ri vii. atemati#a obi0n"it n+are ni#i o le*t"r #" viaa! ,e0i #ara#ter"l lor im"abil e-prim mari a,evr"ri #osmi#e! ea rm%ne stati#! nes#(imbat! moart. n timp #e $n matemati#a vie ,e #are v vorbes#! n"mr"l > le #onine 0i le rez"m pe #ele ,inainte. 1 este *ermen"l: 2 este #(intesena mamei: 3 este rez"ltat"l "nirii lor! realizarea! #opil"l #are s+a ns#"t: > este rez"mat"l! sinteza a#estei treimi #are va p"tea s+o re#onstit"ie. ntr+a,evr! pentr" #a o familie s fie #omplet! "n tat! o mam 0i "n fi" n" s"nt ,e aF"ns! mai treb"ie 0i o fii#! $ntr"#%t fi"l reprezint 0i+l e-prim pe tat! iar fii#a o e-prim 0i o reprezint pe mam. 'a# n" e-ist ,e#%t fi"l! el n" o va reprezenta pe mama sa! fiin,# n" poate! #a ea! s ,ea na0tere "n"i #opil. 4ii#a este #ea #are preia rol"l mamei! ##i ea este! la r%n,"l ei *ata s formeze o familie. /at ,e #e treimea se tope0te $n ptrime. 'ar tre#erea ,e la "na la alta rm%ne misterioas 0i n+a fost ni#io,at e-pli#at limpe,e. 'e a#eea n" se 0tie "n,e treb"ie sit"at Sf%nt"l '"(. 5ste el fii#a! fi"l sa" mama ) S+a omis $n mo, voit "n amn"nt 0i toat l"mea $0i sfarm #ap"l pentr" a *si taina a#estei tre#eri ,e la 3 la >. ntr"#%t $n reli*ia #re0tin mama! Soaa l"i '"mneze"! n" este menionat! &reimea n" este $n# o familie #omplet 0i ,e ai#i vine nelm"rirea. Gi tot"0i! toate tra,iiile reli*ioase 3 sa" aproape toate 3 menioneaz e-istena amei 'ivine! a Soaei l"i '"mneze". n Ho(ar! ,e e-empl"! ea este S(e=ina(! iar la e*ipteni 3 /sis. 1entr" a $nele*e #e se petre#e s"s! treb"ie s observm #e se petre#e Fos. 6ermes &risme*ist"s a sp"s: 8#e e Fos este la fel #" #e e s"s! iar #e e s"s este la
2

fel #" #e e Fos9. 5l ne+a ,at $n fel"l a#esta o #(eie #a s ne aF"te s obinem! prin le*ea analo*iei ,ate ,espre l"mea invizibil. /at #(eia. <abbala ne $nva # nimi# n+a fost #reat fr n"mere! # n"mr"l este spirit"l fie#r"i l"#r" 0i # 0tiin, n"mr"l fie#r"i l"#r" p"tem aF"n*e la realizari e-traor,inare. &reb"ie ,e#i s aflm #"m se refle#t 3 0i > ai#i! pe pm%nt. At%ta vreme #%t n" avem a#east #(eie! at%ta vreme #%t n" 0tim s interpretm #e se petre#e pe pm%nt! n" p"tem *si a,evr"rile #" a,evrat a,evrate 0i matemati#e. 'e a#eea v sft"ies# s st",iai familia. 4amilia este o refle#tare a t"t"ror prin#ipiilor! a tot #e se petre#e $n Cer 0i ,a# n+o l"ai #a p"n#t ,e ple#are! n" vei izb"ti s $nele*ei mare l"#r". &reb"ie s ai #(eile: #(eile ne s"nt ,ate ,eFa! ,ar n" 0tim s le folosim. Spre e-empl"! #%n, al#(imi0tii sp"nea"! vorbin, ,e piatra filozofal: 85 l"#r" ,e femeie 0i Fo# ,e #opil9! ei voia" s $i fa# pe ,is#ipoli s observe fenomenele #are se petre# pe pm%nt pentr" a *(i#i le*ile 0i prin#ipiile #are l"#reaz $n,rt"l a#estor fenomene. Gi sp"n%n, 8l"#r" ,e femeie 0i Fo# ,e #opil9! ei a" inversat ,e altfel! or,inea! #are ar fi treb"it s fie 8Fo# ,e #opil 0i l"#r" ,e femeie9. 'ar #e $nseamn #"vintele 8Fo# ,e #opil9 ) Ie $n#(ip"im # e vorba ,e bile sa" titireze iar pentr" 8l"#r" ,e femeie9 ,e tri#otat sa" ,e #ro0etat. Ca 0i #%n, ar p"tea fi vorba ,e bile sa" tri#otat $n 7pera al#(imi# J I"! e vorba ,e "n Fo# 0i ,e "n l"#r" foarte pre#is. 'a# vrei s $nele*ei #"m se obine piatra filozofal! l"ai #a p"n#t ,e ple#are #on#epia! ,a! $n #e fel brbat"l 0i femeia fa# "n #opil. /at 8Fo# ,e #opil9. /ar 8l"#r" ,e femeie9 este *estaia. 'a# n" l"ai #on#epia 0i *estaia #a p"n#te ,e ple#are! n" vei p"tea ni#i#%n, s *sii piatra filozofal! # le*ile 0i pro#esele s"nt a#elea0i. 5ste foarte prof"n, 0i #(iar m $ntreb ,a# fa# bine revel%n,"+v a#este l"#r"ri #are n+a" fost ni#io,at revelate $n ni#i o #arte. 7 s sp"nei: 8'ar at"n#i! #"m ,e le 0tii )...9 Ke+am aflat ,e la S"rs. Sf%nta &reime n" va fi bine $neleas ,e#%t #%n, va fi $neleas familia! ##i Sf%nta &reime este $n a#ela0i timp ptrime. '"mneze" este 3! '"mneze" este > 0i tot 5l este 1. 5l este 1 0i 3 0i tot 5l este >. 5l este 3 a#olo s"s 0i > ai#i Fos. 5ste 3 s"s! pentr" # 3 este n"mr"l prin#ipiilor. 5-ist trei prin#ipii! ,ar #%n, ele treb"ie s se realizeze $n materie! 3 ,evine >! pentr" # > este n"mr"l materiei! al #elor > elemente: pm%nt"l! apa! aer"l 0i fo#"l. 3 este 3 at%ta timp #%t n" s+a realizat $n# $n materie! ,ar #%n, se realizeaz! ,evine > 0i este tot 3 #are ,evine >. /ar 3 0i #" > fa# ?: 3 este a#operi0"l: > s"nt #ei > perei. /at #asa J Gi voi s"ntei ni0te ?: #ap"l vostr" este 3! #ele 2 m%ini 0i #ele 2 pi#ioare s"nt >! iar 3 este a0ezat ,eas"pra l"i >. C%n, vrei s ,esenezi o #as! fa#i "n tri"n*(i
3

(a#operi0"l) a0ezat pe > lat"ri. 5i bine! 0i voi s"ntei o #as $n #are '"mneze" poate sl0l"i. Ee,ei! e simpl": Fo# ,e #opil 0i l"#r" ,e femeie: 3 se "ne0te #" > pentr" a forma o fiin vie. n timp #e at"n#i #%n, 3 e sin*"r! zboar $n vaz,"(. Ai av"t #" toii 3+"ri zb"r%n, $n tablo"rile l"i Lap(ael! ,e e-empl". 'a! $n*era0ii; 5i n+a" tr"p! n+a" ,e#%t #ap! ei s"nt 3! a,i# spirit"l #are zboar. C%n, 3 n" este $n# realizat $n materie s"b forma l"i >! el pl"te0te a#olo s"s! e o i,ee. Avei o i,ee ) 5 3. Lealizai+o ai#i! $n materie! 0i ea ,evine >: #ele ,o" laolalt sa" ?! iar ? s"ntei voi. I"+i a0a! e "n Fo# ,e #opil ) 'ar ,a# v mai vorbes# m"lt a0a o s a,ormii. 1%n a#"m n" v+am mai vorbit ,e n"mere! am pstrat a#east problem pentr" mai t%rzi". 'e altfel #rile #are s+a" s#ris ,espre n"mere va*i 0i #ontra,i#torii! ,e0i e-ist #%teva p"n#te $n privina #rora a"torii s"nt ,e a#or,. 'ar n" vei *si ni#io,at $n #ri a#east simplitate pe #are o $nt%lnim ai#i pe pm%nt! "n,e ve,em n"merele "mbl%n,! plimb%n,"+se! m%n#%n, 0i l"#r%n,. I"merele ) Mite+le ai#i! le v, ai#i! $n sal! pret"tin,eni. At%ta timp #%t n" ve,em! n"merele astfel! n" 0tim nimi# ,espre ele! pentr" # rm%n prea abstra#te 0i ire,"#tibile "nele la altele. Gi $ntr"#%t! ,"p #(eia pe #are ne+a ,at+o 6ermes &risme*ist"s! tot #e e s"s este la fel #" #e e Fos! $nseamn # 0i a#olo s"s n"merele s"nt $mbr#ate! "mbl! #%nt! l"#reaz. '"p <abbal! n"mele l"i '"mneze" NOPO + CD, (N)! 6Q (O)! ERv (SaT) (P)! 6Q (O) 3 #onine o 0tiin imens. 1rima liter! CD, (N)! #oresp"n,e n"mr"l"i 1@! ,ar 0i l"i 1! este &atl. &atl se ,ivizeaz! se polarizeaz pentr" a o pro,"#e pe ama: el se ,e,"bleaz! eman o s"bstan ,in 5l+$ns"0i 0i formeaz ama! a,i# 4emeia Cosmi#! Iat"ra! ,ar n" nat"ra pe #are o ve,em noi n"! Iat"ra nevz"t! Iat"ra ,ivin! /sis! a#eea n"mit $n filozofie nat"ra nat"rat! #are este o emanaie! o #(intesen ie0it ,in '"mneze"! o o*lin,ire. /at+l pe 2: este ama! este a ,o"a liter! 6Q (O)! #are #oresp"n,e n"mr"l"i U! F"mtatea l"i 1@. 'a# a,"nm a#"m 1@ 0i #" U! obinem 1U: 0i ,a# l"m pe 1 0i pe U ,in 1U! obinem 6. '"p <abbal 6 este n"mr"l l"i ERv (P)! n"mr"l 4i"l"i ns#"t ,in "nirea &atl"i #" ama. /at treimea! ,ra*i mei frai 0i ,ra*ele mele s"rori: &atl! ama 0i 4i"l. /ar a patra liter! 6Q (O)! este o repetare a amei! U: este fii#a! fii#a+nat"r! nat"ra nat"rat! a#eea pe #are o ve,em. A0a,ar! n"mr"l > este o repetare a &reimii $n materie! ,ar #" "n element $n pl"s! #are $i permite s s"bziste! #are o $nve0m%nteaz. > este ve0m%nt"l l"i 3. Gi a#"m! "n,e sit"m Sf%nt"l '"( ) 'a# am s v e-pli#! am s provo# m"lt t"lb"rare $n mintea voastr! pentr" # #eea #e am s v sp"n n" va #oresp"n,e #" $mprirea &atl"i! 4i"l 0i Sf%nt"l '"( ,in reli*ia #re0tin! "n,e n" este lo# pentr" ama. 'e #e a fost e-#l"s ama ) 1e pm%nt n" poate
4

e-ista fi" fr mam 0i ,"p le*ea #orespon,enelor a l"i 6ermes &risme*ist"s! treb"ie s fie la fel 0i s"s. 5-ist 3 0i e-ist 0i > Fos. At%ta timp #%t 3 n" este $nvl"it! materializat! rmane 3! ,ar #%n, se manifest pe pm%nt! el ,evine >. /at se#ret"l. 'e #e s+a oprit biseri#a n"mai as"pra l"i 3 ) &reimea e-ista $n realitate! e ,rept! ,ar n"mai $n l"mea abstra#t 0i ,e a#eea ea n" este real ai#i! pe pm%nt. Iimeni n" o #a"t 0i nimeni n" o *se0te. &reimea pl"te0te s"s! $n #apetele oamenilor! $n timp #e pentr" /niiai! ea este o realitate: ei v, $n fie#are zi! $n fie#are zi ei se #ontopes# #" ea 0i ea ,evine > $n ei. Mn,e este ea at"n#i ) At%ta vreme #%t o inem ,eparte ,e noi! f#%n,"+i lo# printre abstra#i"ni! at%ta vreme #%t n" o *sim $n viaa ,e toate zilele! $n #eea #e m%n#m 0i #eea #e bem! n" profitm ,e nimi# ,e pe "rma a#estei Sfinte &reimi! n" #%0ti*m nimi# ,in fapt"l #a ea e-ist. I"mai #%n, ,evine o realitate tan*ibil! ea pro,"#e efe#te e-traor,inare. Gi iat a#"m ,ova,a. &atl este viaa! p"terea #reatoare! izvor"l #are %0ne0te 0i ,in #are s+a" ivit toate. 4i"l p"tem s+l $nele*em #a i"bire sa" #a l"min: ai#i variaia este posibil! n+are ni#i o importan! ori#"m este a,evrat. I"mai &atl! 5l ,oar este im"abil! nes#(imbtor! 4i"l poate fi #%n, i"bire! #%n, $nelep#i"ne! iar Sf%nt"l '"( poate fi #%n, $nelep#i"ne! #%n, i"bire! n" e ni#i o #ontra,i#ie $n asta 0i $n a#est #onte-t ni#i n+are ni#i o importan ,a# $i #onf"n,m. I"mai &atl este im"abil! #a n"mr"l 1. 1 n" variaz ni#io,at! el este in,ivizibil. C(iar #%n, i+a ,at na0tere l"i 2! n" s+a ,ivizat! ##i 1 rm%ne $ntot,ea"na 1! 0i at"n#i #%n, #reaz. 2 n" este 1 #are s+a ,ivizat! este o proie#ie l"i 1! o o*lin,ire! o emanaie ,in 1. Celelalte pot s varieze! n+are ni#i o importan! ,ar 1! &atl! n" variaz! el este $ntot,ea"na viaa. Gi a#"m "n,e s *sim &reimea! ,e vreme #e! ,"p reli*ie! ea este at%t ,e ina##esibil ) 'e fapt! &reimea se *se0te pret"ti,eni! pret"tin,eni... #(iar pe m%inile noastre: fie#are ,e*et este o treime 0i tot"l este treime: #ap"l! plm%nii 0i p%nte#"l: *%n,"l! sentiment"l 0i a#i"nea... n familie: tatl! mama 0i #opil"l: iar $n #(imie: "n a#i,! o baz 0i o sare! et#... ,ar Sf%nta &reime! &reimea ,ivin! "n,e o p"tem afla! $n sf%r0it! pentr" a o #ontempla! a o simi! a o inspira! a o absorbi! a o tri ) 5i bine! treb"ie s+o aflm $n fiina #are se apropie #el mai m"lt ,e ,ivinitate: soarele ( a se #iti #onferina VKe soleil est W lXima*e et W la ressemblan #e ,e 'ie"Y 3 Soarele este ,"p #(ip"l 0i asemnarea l"i '"mneze"). Gi #%n, mer*em #tre soare! ,eFa Sf%nta &reime este ai#i! prezent: a#east via #are %0ne0te este &atl: #l,"ra #are ne $n#lze0te este 4i"l! 6ristos: l"mina #are ne l"mineaz este Sf%nt"l '"(. /at Sf%nta &reime J
5

'ar a#east Sf%nt &reime treb"ie s #apete tr"p! s se $n#arneze. 'e a#eea! treb"ie s+i ,es#(i,em "0a 0i s+i sp"nem: 8Sf%nt &reime! intr! intr! in"n,+ m! l"#reaz as"pra mea9. Gi at"n#i ,evenim >. 7 s sp"nei: 82a n"! soarele 0i #" mine! asta fa#e ,oar 2. Ii#i,e#"m! soarele 0i #" tine n" fa#e 2! #i >. 'a! e o matemati# mai spe#ial 0i ,a# n" mer*ei #tre soare! el va rm%ne o treime! ,ar n" va e-ista ni#io,at ptrimea! pentr" # ptrimea treb"ie s+o o al#t"ii voi. 2iseri#a ine Sf%nta &reime $n ,"lap"ri 0i n" te las s prive0ti soarele! pentr" # se pare # e o ofens la a,resa ,ivinitii! ,ar $i , brelo#"ri 0i #re,e # asta o s te salveze J Ii0te preoi mi+a" artat me,alioane 0i mtnii! iar e"! p"in *%n,itor! le rsp"n,eam: 8Sfinia ta! mtniile 0i me,alioanele astea pot s fa# *r%"l 0i fr"#tele s #reas# sa" s in $n via animalele! oamenii 0i tot #e e-ist pe pm%nt )9 + I". 3 5i bine! soarele poate! a0a # e" m ,"# #tre soare9. 'e #e se $n#p%neaz oamenii s lase ,e+o parte izvor"l "ni#! izvor"l #are (rne0te l"mile! #are fa#e s se mi0te! #are le s"sine )... 'a! soarele este mere" neso#otit! ,ispre"it! #%n, ,e el avem #ea mai mare nevoie. C%n, s+a as#"ns! e0ti mole0it 0i toropit! ,ar ime,iat #e se ive0te iar! z%mbe0ti! $nflore0ti! tot"l mer*e mai bine. S"ntem ,e#i #onvin0i ,e importana l"i $n via ,e toate zilele! ,ar $n ,omeni" intele#t"al! filozofi#! $l lsm $n "rm. A#est fel in#ore#t ,e a *%n,i este foarte primeF,ios pentr" # falsifi# F",e#ata 0i #ea mai mi# *re0eal ,e F",e#at atra*e ,"p sine o $ntrea* serie ,e F",e#ai 0i ele eronate #are $l $n,eprteaz pe om ,e la $nelep#i"ne. At%t timp #%t n" am #ore#tat p"n#t"l ,e ple#are! a,i# atit",inea fa ,e #entr"! toate relaiile noastre #" periferia se vor falsifi#a. E pot ,ove,i # toate *re0elile! toate evenimentele nepl#"te provin ,in a#eea # om"l n" 0i+a #ore#tat relaiile #" #entr"l! #" '"mneze" $ns"0i. Gi #(iar #ei #are $l #a"t pe '"mneze" n" 0ti" s+K #a"te! l #a"t $n mo, abstra#t! ,ezor,onat. 1e '"mneze" treb"ie s+K #a"i $n #ele trei l"mi! treb"ie #a #ele trei l"mi s fie p"se $n armonie. n plan"l fizi#! #entr"l este soarele! $n plan"l spirit"al! este 6ristos sa" S"flet"l "niversal! iar $n plan"l ,ivin este '"mneze" $ns"0i. &reb"ie s #"tm #entr"l $n toate re*i"nile 0i s ne le*m ,e el. ntr+o familie! #entr"l este tatl: ,ar tatl n" este #entr"l #om"nitii! ,e e-empl"! #entr"l #om"nitii e "n alt"l: iar a#esta ,in "rm n" este #entr"l nai"nii! #entr"l nai"nii este "n alt"l... Gi a0a mai ,eparte. A0a,ar! fie#are re*i"ne are #entr"l ei 0i treb"ie s #"tm a#este #entre pentr" a le le*a $ntre ele. Ke*ai+v inima! #are este #entr"l vieii! ,e #ellalt #entr"! #are e aestr"l vostr": prin aestr"l vostr" v le*ai ,e soare! prin soare ,e 6ristos 0i prin 6ristos v le*ai ,e '"mneze". /at #"m treb"ie s pro#e,ai. Mnii sp"n: 85" $l #a"t pe '"mneze"... 3 Gi ,e #e
6

n" K+ai *sit ) &reb"ie s+K *sii J 3 'a! ,ar e" l #a"t 0i s"nt m%n,r" # l #a"t. 5i bine! #"tai+K mai ,eparte! ,ar sp"nei+v tot"0i # m"li K+a" *sit ,eFa9. Ce talme0+balme0 e $n #ap"l oamenilor J &ot"l se petre#e limpe,e $n o#(ii lor. 'ar ei n" vor s va, 0i ,e a#eea n" vor $nele*e ni#io,at nimi#. 1entr" #a tot"l s fie limpe,e! treb"ie s "rmezi ni0te re*"li! o ,is#iplin! o 0tiin. l #a"t mere" pe '"mneze" $n teorie! $n abstra#t: 0i tot"0i e simpl" ,e $neles # pentr" a+l *si pe '"mneze"! treb"ie mai $nt%i s avem relaii #ore#te #" #entr"l. 4ie#are re*i"ne are "n #entr"! iar #entrele t"t"ror re*i"nilor s"nt le*ate $ntre ele: treb"ie ,e#%t s "r#m ,e la "n"l la alt"l pentr" a aF"n*e p%n la '"mneze". 'a# vrei s a##e,ei ,ire#t la '"mneze"! n" vei re"0i. &reb"ie s $n#epei prin a v le*a ,e tatl vostr"! apoi ,e aestr"l vostr"! apoi ,e soare 0i a0a mai ,eparte! p%n la 'ivinitate. 6ristos a sp"s: 8Iimeni n" poate mer*e la &atl ,e#%t prin mine9. Erei s v "r#ai pe a#operi0 ) E treb"ie o s#ar. Erei s aF"n*ei la re*e ) &reb"ie s tre#ei pe la mini0trii l"i... Gi ,a# vrei s vorbii #" '"mneze"! treb"ie! ,e asemenea! s tre#ei printr+o $ntrea* ierar(ie. 5-ist o or,ine! ,ra*ii mei frai 0i ,ra*ele mele s"rori 0i treb"ie s #"noa0tei a#east or,ine. nele*ei+m bine: 0i e" #a"t l"mina 0i fr"m"seea! ,ar #%n, fa# ,es#operiri! le verifi# 0i m $ntreb: 8S"nt ele oare veri,i#e $n toate ,omeniile )... Eor fa#e oare ele bine t"t"ror )9 Gi n"mai #%n, v, # s"nt a"r 0i pietre preioase! le $mpart #" #eilali. 'e altfel! to#mai a#east ,orin ,e a $mprta0i toate ,es#operirile pe #are le+am f#"t m obli* s le e-p"n $n faa voastr. A0a,ar! aflai # e" *ses# Sf%nta &reime $n soare. 5a m l"mineaz! $mi , #l,"r! $mi , via 0i at"n#i! $n mine ,evine >! a,i# se realizeaz. 5a este tot 3! ,ar $n mine ,evine >. At%ta timp #%t n+ai $neles ptrimea #are reprezint realizarea! vei rm%ne $n teorie 0i inefi#a#itate. Ka #e folose0te a#east Sf%nt &reime! ,a# n" ne #ontopim $n fie#are zi #" ea ) 6ristos a sp"s: 84ii perfe#i9! #eea #e $nseamn: ,evenii 0i voi l"mina! #l,"ra 0i viaa. C"m ) 1i mer*em #tre soare! #are este el $ns"0i l"min! #l,"r 0i via. Se va pro,"#e at"n#i "n s#(imb! o f"zi"ne 0i #e e re#e va ,eveni #al,! #e e mort va $nvia! iar #e e $nt"ne#at va ,eveni l"minos. Soarele este o #ale ,e a atin*e Sf%nta &reime. 5" sp"n # soarele este Sf%nta &reime! ,ar el este o ima*ine! o reprezentare a a#esteia! el este pe pm%nt a#ela #are ne apropie #el mai m"lt ,e Sf%nta &reime. C"m ,e n+a" vz"t oamenii biseri#ii a#east #orespon,en $ntre soare 0i Sf%nta &reime... $ntre via! l"min 0i #l,"r! 0i $ntre &at! 4i" 0i Sf%nt"l '"( ) Gi ,e #e $i $mpie,i# 0i pe #eilali s o va, ) i stimez! $i respe#t! ,ar sp"n # ei
7

treb"ie a#"m s mear* mai ,eparte 0i s ias ,in *re0elile 0i ,in limitrile lor! pentr" a ri,i#a o#(ii #tre real! #tre mre! #tre "niversal. 4eri#ii #ei #e a" $neles! ##i Sf%nta &reime va veni ,in #e $n #e mai m"lt s se manifeste $n ei 0i ei vor fi ptrimea ,ivin! a,i# realizarea #omplet a ,ivinitii pe pm%nt. /at simbol"l ptrat"l"i! al #"b"l"i. Gi ,e #e toate stat"ile e*iptene reprezent%n, re*i 0i ,iviniti s"nt a0ezate pe "n Fil #"bi# ) 4iin,# #"b"l este simbol"l rezistenei! al stabilitii! al realizrii #on#rete. n 5van*(elii se sp"ne: 81iatra pe #are a" lep,at+o zi,arii a fost p"s la temelie9. A#east piatr #"bi# era "n simbol #are+l reprezinta pe /is"s! 6ristos"l. /niiaii a" #"nos#"t ,intot,ea"na a#este #orespon,ene... Gi #e este om"l ) Gi el este o piatr #"bi#. 'eo#am,at este ,esf0"rat $n form ,e #r"#e! ,ar ,a# transp"nem a#east #r"#e $n spai"l #" trei ,imensi"ni! ea ,evine o piatr #"bi#. Cr"#ea este o proie#ie a #"b"l"i $n a ,o"a ,imensi"ne. A0a,ar! #r"#ea 0i #"b"l s"nt a#ela0i l"#r"! ,ar $ntr+o alt ,imensi"ne. '"mneze" este n"mit Zeometr"l! Ar(ite#t"l ,ivin! pentr" # a l"#rat #" elementele 0i n"merele pentr" a #onstr"i "nivers"l! iar om"l este #l,it 0i el ,"p #(ip"l "nivers"l"i. A#"m m opres# pentr" a lsa s l"#reze $n voi toate a#este i,ei 0i e r%n,"l vostr" a#"m s *sii rol"l Sf%nt"l"i '"(... Erei s vi+l sp"n e" ) 2ine! vi+l sp"n. 5-ist ,e#i &atl 0i ama! iar 4i"l apare #a rez"ltat al "nirii lor. 'ar pentr" #a a#east "nire a &atl"i 0i amei s se realizeze! treb"ie #a "n element s+i fi apropiat! s+i fi le*at. 5i bine! to#mai a#est element #are i+a apropiat! a#est elan ,e i"bire este Sf%nt"l '"(. '"p #on#epiile reli*ioase tra,iionale! ama n" e-ist! ea n" este menionat. 'e fapt! mama este ,eFa #"prins $n &reime! este 4e#ioara #" pr"n#"l $n brae. A0a # ve,ei ) &atl! ama #" pr"n#"l 0i Sf%nt"l '"(! iat Sf%nta &reime. Sf%nt"l '"( n" poate fi #opil"l &atl"i 0i al amei! ,ar este prezent! $n i"birea #are $i "ne0te. 4i"l! la r%n,"l l"i! n" poate fi i"bire! ,ar este fr"#t"l i"birii &atl"i 0i amei. Ee,ei! ,a# raionm inteli*ent! tot"l se limpeze0te. /ar 4ii#a o repet pe am! a0a #"m 4i"l $l repet pe &at. C#i $n via tot"l se repet. Zr"na "nei plante se repet etern prin fr"#tele a#esteia 0i tot"l treb"ie s se repete 0i s se repro,"#! altfel ,ispare: ,a! p%n la fiinele #ele mai min"s#"le! tot"l se repet! e normal! e nat"ral! '"mneze" a ,at a#east le*e. 'e#i 4i"l este o repetare a &atl"i! o refle#tare a l"i! ,ar (0i treb"ie iar s ne referim la plan"l fizi# pentr" a $nele*e plan"l spirit"al) #" #on,iia #a ama s+0i Foa#e rol"l! a,i# #a prin#ipi"l feminin s intervin pentr" a+i ,a na0tere. 5limin%n, prin#ipi"l feminin! mer*i $mpotriva rai"nii! a lo*i#ii. n &reime n" poate s e-iste "n &at! "n 4i" 0i s n" e-iste am! ##i n" poate e-ista 4i" fr am. I" sp"n asta pentr" # a0 fi $mpotriva Sfintei &reimi!
8

,impotriv! ,ar e" s"nt pentr" restabilirea or,inii a0a #"m era ea #%n,va! $n a,evr"l ei ori*inal. Ceea #e a fost a,"*at "lterior n" m intereseaz! pentr" # n" #oresp"n,e realitii 0i n" vrea" s a##ept inveniile oamenilor. n &reime! a0a #"m este ea reprezentat #eva 0#(iopteaz 0i $ntr+o zi va treb"i s ne $ntoar#em la a,evr a,i# s rea,"#em ama la lo#"l ei pentr" a $nele*e # Sf%nta &reime $nseamn &atl! ama 0i 4i"l. /ar Sf%nt"l '"( ) 5i bine! Sf%nt"l '"(! #a spirit! este prezent ori"n,e se manifest i"birea. K"#r"l a#esta v rstoarn #on#epiile! n"+i a0a ) 'a! e normal! ,ar p"tei s v pstrai ve#(ile #on#epii! ,a# vrei... ,a# #re,ei # ele v vor revela toate tainele! pstrai+le. 5" am alte preri ,espre &reime: ele $mi $n*,"ie s v, l"#r"rile mai limpe,e 0i #(iar m fa# s pro*resez. &o#mai! # m fa# s pro*resez! n" m $n,eprteaz ,e Sf%nta &reime! ,impotriv. n timp #e ve#(ea #on#epie n" este limpe,e 0i ne las s pl"tim $n in#ertit",ine. Mnii vor sp"ne: 8Ce revol"ie J9 'a! 0i treb"ie s ne a0teptm la mari revol"ii pentr" a *si a,evr"l. 'e #e ) A" fost ,eFa f#"te at%tea revol"ii $n 0tiine! art! et#... C%n, s"nt f#"te #" rost 0i fr vrsare ,e s%n*e! revol"iile s"nt $ntot,ea"na binevenite. 'ra*ii mei frai 0i ,ra*ele mele s"rori! ,a# simii # #"vintele mele v $mpie,i# s mer*ei #tre Sf%nta &reime! rm%nei la ve#(ile #on#epii: ,ar ,a# simii! ,impotriv! # v apropiai ,in #e $n #e mai m"lt ,e ea 0i # ea ,evine pentr" voi o realitate ,e zi #" zi! at"n#i (rnii+v #" ea 0i bine#"v%ntai! Cer"l! ##i a#easta este #(eia #" #are vei p"tea s ,es#(i,ei toate "0ile. Gi #e e o #(eie ) Ai refle#tat la forma #are se ,,ea #(eilor $n ,esenele iniiati#e ) 5ra o #r"#e #" "n tri"n*(i $n v%rf... /ar $n fres#ele mon"mentelor e*iptene! /niiaii! re*ii! faraonii avea" a,esea $n m%n a#est simbol al #(eii. Mneori tri"n*(i"l era $nlo#"it #" "n #er# 0i a#esta era semn"l # ei se afla" $n posesia #(eii #are ,es#(i,e absol"t toate "0ile. A#east #(eie n" era alt#eva ,e#%t $nele*erea treimii. 'a! ##i at"n#i #%n, $nele*ei bine treimea! $nele*i tot rest"l! pentr" # treimea se refle#t pret"tin,eni! ,evenim ptrime. 'e a#eea #(eia era al#t"it ,intr+"n tri"n*(i (3) 0i o #r"#e (>)! pentr" a arta # om"l treb"ie s ,evin > pentr" a+l folosi pe 3 ,rept #(eie. n# n" s+a vz"t o #(eie #are s ,es#(i, o "0 fr a fi m%n"it ,e #ineva. Gi #e mai treb"ie $n pl"s! este o broas# la #are #(eia s se potriveas# bine! ,a# n"! "0a n" se va ,es#(i,e. A#east #(eie este treimea: broas#a e nat"ra $ns0i! prin#ipi"l feminin: iar om"l este #el #are folose0te treimea pentr" a ,es#(i,e "0a $n,rt"l #reia se *ses# toate #omorile 0i toate bo*aiile. Gi vrei s v vorbes# a#"m $n termeni mai #lari! pentr" a v arta # =abbala mea e o =abbal vie #are se plimb pe pm%nt)... S pres"p"nem # "n brbat
9

vrea s aib "n #opil: el e #el #are are #(eia 0i #are o folose0te! iar femeia este #ea #are are broas#a. C" a#east #(eie 0i a#east broas#! "0a se ,es#(i,e 0i vine #opil"l. Ee,ei ) I"mai # n" am observat toate a#estea pentr" # n+am realizat ptrimea. Sp"nem mere": 8C(eile... #(eile...9 ,ar n" ne folosim ,e ele. Gi at%ta timp #%t n" ne folosim ,e a#este #(ei! n" realizm nimi#. Ie m"l"mim s #re,em! # *%n,im! # #itim! ,ar n" trim 0i at"n#i n" p"tem ,eveni o realizare vie a ptrimii! tot"l rm%ne $n teorie. Gi e-ist #(iar s#riitori! filozofi! pi#tori! m"zi#ieni 0i oameni #%t se poate ,e remar#abili #are #onsi,er #"noa0terea $n fel"l a#esta: a 0ti! a fi er",it! a p"tea s e-p"i tot"l ,ar fr s apli#i nimi#! fr s trie0ti! fr s realizezi. Gi at"n#i la #e folose0te ptrimea ) Avem #(ei! ,e a#or,! ,ar "n,e s+a mai vz"t o #(eie #are s ,es#(i, sin*"r "0ile 0i #are s intre sin*"r $n broa0te... Astfel! o #(eie n" poate ,es#(i,e fr o m%n #are s o intro,"#. A,evrata <abbal e a#eea ,e a l"#ra #" ptrimea. 'a# $nele*ei treimea! vei avea posibiliti! #(ei! pentr" a ,es#(i,e m"lte "0i! ,ar #(eile n" pot fi folosite ,e#%t ,e #tre o fiin vie 0i a#east fiin vie este ,eFa ptrimea! pentr" # materia! a0a #"m v+am sp"s! este #onstit"it ,in > elemente: pm%nt! ap! aer! fo#. A0a # ve,ei! e #lar! e simpl". 5" n" #a"t alt#eva ,e#%t #laritatea 0i simplitatea... 5" n" vrea" ,e#%t s simplifi#! s simplifi# ne$n#etat! s rez"m toate l"#r"rile $ntr+"n r%n, sa" ,o"! #a nat"ra #are #on,enseaz "n $ntre* #opa# *i*anti# $ntr+o *r"n at%t ,e mi#! $n#%t o poi ine $n #"0"l palmei. Gi e" vrea" s rez"m toate #"no0tinele $n mi#i *r"ne pe #are s le ia" #" mine peste tot 0i #" "na sin*"r ,in a#este *r"ne voi p"tea rst"rna pm%nt"l. Am #rez"t $ntot,ea"na # s"ntei #apabili s m $nele*ei! ,ar a#"m a0tept realizarea! a,i# a0tept #a treimea s se transforme $n ptrime. 5 #ea mai mare tain a 0tiinei o#"lte. &oi a" l"#rat pentr" a ,es#operi $n #e fel 3 se poate transforma $n >. E+o sp"n azi: ,atorit a#estei i"biri! ,atorit a#estei ,orine ,e apropiere! ,e "nire 3 0i a#esta este Sf%nt"l '"( 3 3 se $ntr"peaz 0i ,evine >. 'a! ,ar treb"ie s te n"meri la r%n, #" soarele 0i s sp"i: 8Soarele 0i #" mine! asta fa#e ,oi sori9. I" s"ntei 85" s"nt e" iar soarele este soarele...9. I"! #ontopii+ v #" soarele 0i ,evenii 0i voi "n soare J 1a#ea 0i l"mina s v $nsoeas# J

10

11

S-ar putea să vă placă și