Sunteți pe pagina 1din 1

1 CAP. 1. STRUCTURA COMPUSILOR ORGANICI 1. Cele patru elemente organogene de baza sunt: A. carbonB. hidrogenC. oxigenD. sulf E.

azot 2. Compozitia cantitativa a unui compus organic se poate exprima prin: A. analiza elementala calitativa B. raport masicC. raport atomic D. procente de masa E. procente de volum 3. n functie de numarul atomilor de hidrogen care se pot substitui n molecula unei hidrocarburi, grupele functionale se clasifica n: A. monovalenteB. divalenteC. trivalenteD. pentavalenteE. hexavalente 4. Sunt adevarate afirmatiile: A. atomul de carbon este tetravalentB. atomul de oxigen este divalentC. atomul d e hidrogen este monovalentD. atomul de azot este pentavalentE. atomul de halogen este tetravalent 5. Atomul de carbon dintr-o c atena poate fi: A. primarB. secundar C. tertiar D. cuaternarE. aciclic 6. Legaturile covalente din structura compusilor organici pot fi: A. nulareB. simpleC. dubleD. tripleE. cuaternare