Sunteți pe pagina 1din 40

GHIDUL CONSTRUCTORULUI DE PISCINE

ADEZIVI {I PRODUSE CHIMICE PENTRU CONSTRUC}IE

PISCINA PUBLIC~: o construc]ie CORECT~


CONSTRUIREA UNEI NOI PISCINE PUBLICE PASUL 1: pentru a evita scurgerea apei prin \mbin`rile dintre perete [i placa de baz` din beton: PASUL 2: solu]ii pentru \mbinarea unui nou strat de beton cu betonul deja uscat: PASUL 3: solu]ii de evitare a scurgerilor prin fitingurile de PVC: PASUL 4: efectuarea PROBEI DE ETAN{EITATE: umple]i piscina cu ap` timp de 3 s`pt`mni [i repara]i toate eventualele fisuri care pot ap`rea: PASUL 5: solu]ii pentru tencuirea pere]ilor: PASUL 6: solu]ii pentru realizarea radierului (fundului) piscinei: 1. aplica]i un strat de aderen]`: 2. aplica]i mortarul: PASUL 7: solu]ii pentru etan[area cuvei piscinei: PASUL 8: lipirea pl`cilor ceramice pe stratul HIDROFIX de etan[are: PASUL 9: solu]ii pentru o etan[are adecvat` a rosturilor: op]iunea 1. rostuire economic`: op]iunea 2. rostuire cu produse hidrofuge, flexibile [i rezistente la acizi slabi: PASUL 10: l`sa]i \ntreg ansamblul s` se usuce 57 zile dup` care v` pute]i bucura \n siguran]` de noua dvs. piscin`. FUGASTOP EPOXIPRIM SELLADOR S10 Pag. 26 32 28

SELLADOR S10 FIX REVOCO PRIMFIX portland RECRECEM PRE MIX HIDROFIX TECNOCOL FLEX FIXCOLOR 0/4 sau 4/16 JUNTATEC

28 22 30 24 16 18 810 12

PISCINA PRIVAT~: cum putem evita PROBLEMELE


CONSTRUIREA UNEI NOI PISCINE PRIVATE PASUL 1: solu]ii pentru a evita scurgerea apei prin \mbin`rile dintre perete [i placa de baz` din beton (sau Beton torcretat): PASUL 2: solu]ii pentru \mbinarea unui nou strat de beton (sau Beton torcretat) cu betonul deja uscat: PASUL 3: solu]ii pentru a evita scurgerile prin fitingurile PVC: PASUL 4: solu]ii pentru tencuirea pere]ilor [i realizarea radierului piscinei: 1. aplica]i un strat de aderen]`: 2. aplica]i mortarul: PASUL 5: solu]ii pentru etan[eizarea vasului piscinei: a. piscine pe terenuri stabile: b. piscine pe terasele cl`dirilor sau pe terenuri instabile PASUL 6: cum s` lipi]i pl`cile ceramice sau mozaicul din sticl` a. ... peste stratul de etan[are: b. ...direct peste mortar sau betonul torcretat: PASUL 7: solu]ii pentru o etan[are adecvat` a rosturilor: op]iunea 1. rostuire economic`: op]iunea 2. rostuire cu produse hidrofuge, flexibile [i rezistente la acizii gra[i: PASUL 8: l`sa]i \ntregul ansamblu s` se usuce 57 zile, dup` care v` pute]i bucura \n siguran]` de noua dvs. piscin`. FUGASTOP EPOXIPRIM SELLADOR S10 Pag. 26 32 28 GHID DE SOLU}II 3

PRIMFIX portland FIXREVOCO HIDROFIX


(de uz personal [i economic)

30 22 16 34

FIXAQUA FILM
(de uz profesional presupune costuri mari)

TECNOCOL FLEX FIXSET FIXSET sau

18 14 14

FIXCOLOR 0/4 sau 4/16 810 JUNTATEC 12

REPARAREA PISCINELOR cu PIERDERI de AP~:


REETAN{ARE F~R~ SCOATEREA FOSTELOR PL~CI DE CERAMIC~ PASUL 1: efectua]i o cur`]are acid` cu: o parte de GRESNET 5 p`r]i de ap`: GRESNET PASUL 2: efectua]i o cur`]are alcalin` cu: o parte de FIXSABO 20 p`r]i de ap`: FIXSABO PASUL 3: cl`ti]i pere]ii [i baza cu ap` curat`. PASUL 4: L~SA}I S~ SE USUCE COMPLET PASUL 5: tencui]i cu FIXMAX S2 utiliz=nd o gletier` fin`. Interpune]i (obligatoriu) plasa de consolidare FIXMALLA REVOCOS. Grosimea maxim` final` a ansamblului cimentplas`ciment nu trebuie s` dep`[easc` 1 mm. FIXMAX S2 PASUL 6: l`sa]i tencuiala s` se usuce timp de 24 de ore PASUL 7: solu]ii pentru etan[area cuvei piscinei: a. piscine pe terenuri stabile: b. piscine pe terasele cl`dirilor sau pe terenuri instabile PASUL 8: lipi]i noul mozaic din sticl` sau noile pl`ci ceramice cu TECNOCOL FLEX. Utiliza]i o gletier` cu din]i de 10 mm. Utiliza]i tehnica lipirii duble: HIDROFIX
(de uz profesional sau economic)

Pag. 38 36

20 16 34

FIXAQUA FILM

(de uz profesional presupune costuri mari)

TECNOCOL FLEX

18

PASUL 9: \n continuare, rostui]i piscina cu un produs hidrofug, flexibil [i rezistent la acizii slabi: JUNTATEC PASUL 10: l`sa]i \ntreg ansamblul s` se usuce 57 zile, dup` care v` pute]i bucura din nou de piscina dvs.

12

RENOVAREA pl`cilor ceramice ale unei PISCINE VECHI:


LIPIREA PL~CILOR CERAMICE F~R~ A LE SCOATE PE CELE VECHI PASUL 1: efectua]i o cur`]are acid` cu: o parte de GRESNET 5 p`r]i de ap`: PASUL 2: efectua]i o cur`]are alcalin` cu: o parte de FIXSABO 20 p`r]i de ap`: PASUL 3: cl`ti]i pere]ii [i baza cu ap` curat`. PASUL 4: L~SA}I S~ SE USUCE COMPLET PASUL 5: tencui]i cu FIXMAX S2 utiliz=nd o gletier` fin`. Interpune]i (obligatoriu) plasa de consolidare FIXMALLA REVOCOS. Grosimea maxim` final` a ansamblului cimentplas`ciment nu trebuie s` dep`[easc` 1 mm. PASUL 6: l`sa]i tencuiala s` se usuce: 24 de ore PASUL 7: lipi]i noul mozaic din sticl` sau noile pl`ci ceramice cu TECNOCOL FLEX. Utiliza]i o gletier` cu din]i de 10 mm. Utiliza]i tehnica lipirii duble: PASUL 8: \n continuare, rostui]i piscina cu un produs hidrofug, flexibil [i rezistent la acizii slabi: PASUL 9: l`sa]i \ntreg ansamblul s` se usuce 57 zile dup` care v` pute]i bucura din nou de piscina dvs. GRESNET FIXSABO Pag. 38 36 GHID DE SOLU}II 5

(care nu are PIERDERI de AP~)

FIXMAX S2

20

TECNOCOL FLEX

18

JUNTATEC

12

PRODUSE de |NTRE}INERE:
SOLU}II PENTRU CUR~}AREA PISCINEI DUP~ TERMINAREA SEZONULUI RECE PASUL 1: cur`]area marginilor piscinei: PASUL 2: cur`]area interiorului piscinei: FIXRESTAURA GRESNET PLUS Pag. 37 39

INDEX
ETAN{AREA ROSTURILOR
FIXCOLOR 0/4 FIXCOLOR 4/16 JUNTATEC

Pag.
8 10 12

CIMENT ADEZIV
FIXSET HIDROFIX TECNOCOL FLEX FIXMAX S2

Pag.
14 16 18 20

{APE DE MORTAR
FIX- REVOCO RECRECEM PRE- MIX

Pag.
22 24

ROSTURI DE DILATARE {I ETAN{ARE HIDROEXPANDABIL~


FUGASTOP SELLADOR S10

Pag.
26 28

LATEX ADEZIV
PRIMFIX

Pag.
30

ADEZIVI SPECIALI
EPOXIPRIM

Pag.
32

VOPSELE IMPERMEABILE
FIXAQUA FILM

Pag.
34

PRODUSE DE CUR~}ARE {I ACIZI


FIXSABO FIXRESTAURA GRESNET GRESNET plus

Pag.
36 37 38 39

INDEX 7

FIXCOLOR 0/4
Mortar de ciment colorat, pentru etan[area rosturilor de la 0 p=n` la 4 mm.
Preg`tirea rosturilor: uRosturile trebuie s` fie curate [i s` nu con]in` praf. uTemperatura mediului de lucru trebuie s` fie \ntre 5C [i 35C. uL`sa]i 24 de ore \ntre lipirea pl`cilor ceramice [i rostuire. u|n timpul verii, la temperaturi ridicate, este necesar` uda rea rosturilor cu ap`, \nainte de a \ncepe rostuirea propriuzis` Prepararea amestecului: uAmesteca]i 7,0 litri de ap` cu 25 Kg de FIXCOLOR 0/4, sau amesteca]i 1,4 litri de ap` cu 5 Kg de FIXCOLOR 0/4. u Amesteca]i cu un dispozitiv de malaxare conectat la o borma[in`. u|n cazul \n care amesteca]i prea repede, pot ap`rea bule pe suprafa]a rosturilor. u|n cazul \n care amesteca]i prea \ncet, sau manual, pigmentul care coloreaz` pasta nu se va distribui bine [i pe viitor, rostul se poate decolora. uAmesteca]i bine [i l`sa]i amestecul s` stea timp de 2 minute. uMai amesteca]i \nc` o dat` cu dispozitivul de malaxare electric. uPasta este gata pentru a fi aplicat` ATEN}IE A nu se utiliza FIXCOLOR 0/4: uPentru rosturile rezistente la acid (folosi]i CERPOXI). uPentru rosturile de dilatare (folosi]i SELLALASTIC). u|n combina]ie cu ap` murdar` sau var (vor ap`rea dife ren]e de culoare \n rosturi).

Rostuirea mozaicului de sticl`.

Aplicarea amestecului uUmple]i rosturile cu FIXESPTULA. uRealiza]i mi[c`ri pe diagonala rosturilor, astfel \nc=t spatula FIXESPTULA s` nu se opreasc` \n marginile pl`cilor ceramice. uPe m`sur` ce rostuim, adun`m [i toate surplusurile cu aceea[i spatul` FIXESPTULA.
Utiliza]i spatula FIXESPTULA din cauciuc.

Utiliza]i g`leata FIXBUCKET [i buretele FIXESPONJA

Cur`]area final`: u A doua zi, \ndep`rta]i pelicula de vopsea cu o c=rp` uscat`. u Nu este necesar s` utiliza]i nimic altceva: nici ap`, nici mop, ... doar o c=rp` sau un burete uscat.
Realiza]i o cur`]are uscat`

Cur`]area final` a pl`cilor ceramice rugoase: u La 7 zile de la rostuire, \ndep`rta]i rezidurile cu o parte de acid GRESNET [i 10 p`r]i de ap`.

Dac` este necesar, cur`]a]i cu GRESNET.

CONSUM: Dimensiune (mm.) 25x25 100x100 150x150 200x200 Grosime (mm.) 4 6 6 8 Rost (mm.) 2 2 3 4 Randament (Kg/m2) 1,10 0,40 0,40 0,50

Rostuire economic` [i de durat`

ETAN{AREA ROSTURILOR 9

Cur`]are: u Dup` 30 minute, [terge]i pl`cile ceramice cu buretele FIXESPONJA sau cu gletiera pentru cur`]are FIXLLANA PARA LIMPIAR, u[or umezit` \n ap`. u |n cazul utiliz`rii buretelui FIXESPONJA, acesta NU trebuie s` fie \mbibat \n ap`: ci doar u[or umezit. u Pute]i cur`]a instrumentele de lucru cu g`leata special` FIXBUCKET. u Cur`]a]i o singur` dat`. Mai multe sp`l`ri nu fac dec=t s` sl`beasc` at=t culoarea, c=t [i rezisten]a rosturilor.

FIXCOLOR 4/16
Mortar de ciment colorat, pentru etan[area rosturilor de la 0 p=n` la 4 mm.
Preg`tirea rosturilor: uRosturile trebuie s` fie curate [i s` nu con]in` praf. uTemperatura mediului de lucru trebuie s` fie \ntre 5C [i 35C. uL`sa]i 24 de ore \ntre lipirea pl`cilor ceramice [i rostuire. u |n timpul verii, la temperaturi \nalte, este necesar` udarea rosturilor cu ap`, \nainte de a \ncepe rostuirea propriuzis`. ATENN}IE A nu se utiliza FIXCOLOR 4/16: uPentru rosturile rezistente la acid (utiliza]i CERPOXI). uPentru rosturile de dilatare (utiliza]i SELLALASTIC). u|n combina]ie cu ap` murdar` sau var (vor ap`rea dife ren]e de culoare \n rosturi).

Prepararea amestecului uAmesteca]i 5,3 litri de ap` cu 25 Kg de FIXCOLOR 4/16, sau amesteca]i 1,0 litri de ap` cu 5 Kg de FIXCOLOR 4/16. uAmesteca]i cu un dispozitiv de malaxare conectat la o borma[in`. u|n cazul \n care amesteca]i prea repede, pot ap`rea bule pe suprafa]a rosturilor. u|n cazul \n care amesteca]i prea \ncet, sau manual, pigmentul care coloreaz` pasta nu se va distribui bine [i pe viitor, rostul se poate decolora uAmesteca]i bine [i l`sa]i amestecul s` stea timp de 2 min. uMai amesteca]i \nc` o dat` cu dispozitivul de malaxare electric. uPasta este gata pentru a fi aplicat`

Etan[area rosturilor din suprafa]a piscinelor.

Aplicarea amestecului: uUmple]i rosturile cu spatula FIXESPTULA. uRealiza]i mi[c`ri pe diagonala rosturilor, astfel \nc=t spatula FIXESPTULA s` nu se opreasc` \n marginile pl`cilor ceramice. uPe m`sur` ce rostuim, adun`m [i toate surplusurile cu aceea[i spatul` FIXESPATULA.
Utiliza]i spatula FIXESPTULA din cauciuc.

10

Utiliza]i g`leata FIXBUCKET [i buretele FIXESPONJA

Cur`]area final`: u A doua zi, \ndep`rta]i pelicula de vopsea cu o c=rp` curat`. u Nu este necesar s` utiliza]i nimic altceva, nici ap`, nici mop, ... doar o c=rp` sau un burete uscat.
Realiza]i o cur`]are uscat`

Cur`]area final` a pl`cilor ceramice rugoase: uLa 7 zile de la rostuire, \ndep`rta]i reziduurile cu o parte de acid GRESNET [i 10 p`r]i de ap`.

Dac` este necesar, utiliza]i GRESNET.

CONSUM: putem calcula consumul aplic=nd urm`toarea formul`


G B J A

A B x J x G x 1,6 Kg./m2 AxB A, B, J, G \n mm.

Rostuire economic` [i de durat`.

ETAN{AREA ROSTURILOR 11

Cur`]are: u Dup` 30 minute, [terge]i pl`cile ceramice cu buretele FIXESPONJA sau cu gletiera pentru cur`]are FIXLLANA PARA LIMPIAR, u[or umezit` cu ap`. u|n cazul utiliz`rii buretelui FIXESPONJA, acesta NU trebuie s` fie \mbibat cu ap`: ci doar u[or umezit. uPute]i cur`]a sculele \n g`leata special` FIXBUCKET. uCur`]a]i o singur` dat`: mai multe sp`l`ri nu fac dec=t s` sl`beasc` at=t culoarea, c=t [i rezisten]a rosturilor.

JUNTATEC
Mortar pentru etan[area rosturilor de la 0 la 16 mm resistent la atacuri chimice [i foarte rezistent la temperaturi ridicate. Ideal pentru PISCINE.
Preg`tirea rosturilor: uRosturile trebuie s` fie curate [i s` nu con]in` praf. uTemperatura mediului de lucru trebuie s` fie \ntre 5C [i 30C. uL`sa]i 24 de ore \ntre lipirea pl`cilor ceramice [i rostuire. u |n timpul verii, la temperaturi ridicate, este necesar` udarea rosturilor cu ap`, \nainte de a \ncepe rostuirea propriuzis`. ATEN}IE JUNTATEC nu se va utiliza: uAtunci c=nd este necesar` rezisten]` MAXIM~ la acizi (Utiliza]i CER POXI). uPentru rosturile de dilatare antiacide: utiliza]i SELAFIX u|n combina]ie cu ap` murdar` sau var (vor ap`rea dife ren]e de culoare \n rosturi).

Prepararea amestecului: uAmesteca]i 5,75 litri de ap` cu 25 Kg de JUNTATEC, sau amesteca]i 2,3 litri de ap` cu10 Kg de JUNTATEC. uAmesteca]i cu un dispozitiv de malaxare conectat la o borma[in`. u|n cazul \n care amesteca]i prea repede, pot ap`rea bule pe suprafa]a rosturilor. u|n cazul \n care amesteca]i prea \ncet, sau manual, pigmentul care coloreaz` pasta nu se va distribui bine [i pe viitor, rostul se poate decolora. uAmesteca]i bine [i l`sa]i amestecul s` stea timp de 2 min. uMai amesteca]i \nc` o dat` cu dispozitivul de malaxare electric. uPasta este gata pentru a fi aplicat`.

Cea mai bun` solu]ie de etan[are a marginilor [i cuvei piscinei

Aplicarea amestecului: uUmple]i rosturile cu spatula FIXESPTULA. uRealiza]i mi[c`ri pe diagonala rosturilor, astfel \nc=t spatula FIXESPTULA s` nu se opreasc` \n marginile pl`cilor ceramice. uPe m`sur` ce rostuim, adun`m [i toate surplusurile cu aceea[i spatul` FIXESPTULA.
Utiliza]i spatula FIXESPTULA din cauciuc.

12

Utiliza]i FIXBUCKET [i FIXESPONJA.

Cur`]area final`: u A doua zi, \ndep`rta]i pelicula de vopsea cu o c=rp` uscat`. u Nu este necesar s` utiliza]i nimic altceva: nici ap`, nici mop, ... doar o c=rp` sau un burete uscat.
Utiliza]i gletiera pentru cur`]are FIXLLANA PARA LIMPIAR.

Cur`]area final` a pl`cilor ceramice: u La 7 zile de la rostuire, \ndep`rta]i reziduurile cu o parte de acid GRESNET [i 10 p`r]i de ap`.

Dac` este necesar, utiliza]i GRESNET.

CONSUM: Dimnensiune (mm.) 120x240 200x200 250x250 300x300 Grosime (mm.) 12 8 10 8 Rost (mm.) 8 6 20 6 Randament (Kg/m2) 2,40 0,96 3,2 0,64

Rostuirea piscinei cu produse hidrofuge.

ETAN{AREA ROSTURILOR 13

Cur`]are: u Dup` 30 de minute, [terge]i pl`cile ceramice cu buretele FIXESPONJA sau cu gletiera pentru cur`]are FIXLLANA PARA LIMPIAR, u[or umezit` \n ap`. u |n cazul utiliz`rii buretelui FIXESPONJA, acesta NU trebuie \mbibat cu ap`: ci doar u[or umezit. u Pute]i cur`]a sculele \n g`leata special` FIXBUCKET. u Cur`]a]i o singur` dat`: mai multe sp`l`ri nu fac dec=t s` sl`beasc` at=t culoarea, c=t [i rezisten]a rosturilor.

FIXSET
Ciment adeziv foarte flexibil pentru lipirea [i rostuirea mozaicului de sticl` din piscine
Preg`tirea stratului suport: uStratul suport pe care urmeaz` s` fie lipite pl`cile ceramice va fi mortar sau beton torcretat. uStratul suport trebuie s` fie curat, rezistent [i s` nu se descompun`. uTemperatura mediului de lucru trebuie s` fie \ntre 5C [i 35C. uPe timpul verii, la temperaturi foarte mari, trebuie s` ud`m cu ap` stratul suport de mortar, \nainte de a \ncepe lipirea pl`cilor ceramice. ATEN}IE FIXSET nu se va utiliza: uPrin aplicarea de tu[e: va fi aplicat cu ajutorul unei gletiere cu din]i. uPe lemn,metal sau P.V.C.(a se utiliza ELASTICER). uPe suporturi care sunt supuse la vibra]ii puternice. Prepararea amestecului: uAmesteca]i 5,8 litri de ap` cu 25 Kg de FIXSET GRIS, sau amesteca]i 6,1 litri de ap` cu 25 Kg de FIXSET BLANCO. uAmesteca]i u[or cu un dispozitiv de malaxare conectat la o borma[in`. u|n cazul \n care amesteca]i prea repede, pot ap`rea bule \n mortarul de ciment u|n cazul amestec`rii manuale, aditivii nu se vor dispersa \n mod corespunz`tor, iar cimentul adeziv nu va avea calitatea adecvat`. uAmesteca]i bine [i l`sa]i amestecul s` stea timp de 2 min. uMai amesteca]i \nc` o dat` cu dispozitivul de malaxare electric. uPasta este gata pentru a fi aplicat`. u Pe HIDROFIX (a se utiliza TEC NOCOL FLEX).

FIXSET: recomandat pentru pavarea [i acoperirea suprafe]elor

Aplicarea amestecului: u Utiliza]i \ntotdeauna o GLETIER~ CU DIN}I. u Pentru o plac` ceramic` de 30x30cm, utiliza]i o gletier` cu din]i de 10x10mm; iar pentru a lipi mozaic de sticl` de 2,5x2,5cm, de exemplu, utiliza]i o gletier` cu din]i de 6x6cm. u Nu uda]i niciodat` pl`cile
Utiliza]i o gletier` cu din]i

14

INSTRUC}IUNI DE UTILIZARE: LIPIREA MOZAICULUI DE STICL~ |N PISCINE

2
\n continuare

Cu ajutorul unei gletiere cu din]i de 6 mm, \ntinde]i FIXSET pe suportul de mortar [i a[eza]i mozaicul.

|n continuare, bate]i cu putere mo zaicul, utiliz=nd spatula FIXESPATU LA. Astfel...

...surplusul de FIXSET va ie[i prin rosturi, fiind ulterior utilizat pentru rostuirea mozaicului.

5
l`sa]i s` se usuce 15-20 minute

6
l`sa]i s` se usuce minim 7 zile

Utiliza]i din nou spatula FIXESPTU LA, efectu=nd mi[c`ri \n diagonala rosturilor.

Dup` 1520 minute, pute]i cur`]a pelicula albicioas` cu pu]in` ap` [i un burete.

Iat` cum, \ntrun timp foarte scurt, am lipit [i am rostuit mozaicul utiliz=nd un singur produs: FIXSET.

CONSUM: Pentru lipirea [i rostuirea mozaicului de sticl`: Mozaic de sticl` de p=n` la 5x5 cm: Gletier` cu din]i de 6 mm. aprox. 3,4 Kg./m2

CIMENT ADEZIV 15

HIDROFIX
Mortar pentru etan[area piscinelor, rezervoarelor, bazinelor,... Flexibilitate [i siguran]` sporite.
Preg`tirea stratului suport: uTemperatura mediului de lucru trebuie s` fie \ntre 5C [i 35C. u|n general toate straturile suport trebuie s` fie curate, s` nu con]in` praf, cear`, gr`simi, oxizi, etc. u Umezi]i \nainte stratul suport de mortar sau beton cu ap`, \ndep`rt=nd surplusurile [i evit=nd acumularea de ap`. Prepararea amestecului: u Amesteca]i 6,0 litri de ap` cu 25 Kg de HIDROFIX. u Amesteca]i u[or cu un dispozitiv de malaxare conectat la o borma[in`. u|n cazul \n care amesteca]i prea repede, pot ap`rea bule \n mortar. u|n cazul amestec`rii manuale, aditivii nu se vor dispersa \n mod corespunz`tor, iar cimentul adeziv nu va avea calitatea adecvat`. uAmesteca]i bine [i l`sa]i amestecul s` stea timp de 2 min. uMai amesteca]i \nc` o dat` cu dispozitivul de malaxare electric. uPasta este gata pentru a fi aplicat`. GARAN}IA ETAN{EIT~}II PISCINELOR {I BAZINELOR Etan[eitatea unei piscine, a unui bazin etc DEPINDE |N EXCLUSIVITATE de cuva de beton din care este alc`tuit`, de vreme ce construc]ia, stabilitatea, dimensionarea sa, calitatea betonului, stabilitatea terenului, formarea de fisuri etc. nu depind de etan[area cu HIDROFIX. Produsul HIDROFIX etan[eaz` structuri stabile [i suport` perfect mici fisuri ale structurii care se pot produce, \ns` \n cazul apari]iei de cr`p`turi \n beton, acestea vor rupe [i HIDROFIXUL. Din acest motiv, recomand`m efectuarea |NTOTDEAUNA a probei de etan[eitate pentru a asigura stabilitatea structurii cuvei de beton, \nainte de a aplica HIDROFIX. ATEN}IE HIDROFIX nu se va utiliza: u|n cazul structurilor instabile. u |n straturi mai groase de 1 mm pe strat uLa temperaturi mai mici de 5C. uAlter=nd formula cu nisip, var, ciment...

Ideal pentru etan[area cuvei piscinelor.

Poate fi aplicat cu pensula, trafaletul sau cu o gletier` fin`

16

INSTRUC}IUNI DE UTILIZARE: PA{I DE URMAT

|n cazul piscinelor, vom face \n prim` faz` proba de etan[eitate: umple]i piscina timp de 3 s`pt`m=ni.

Odat` verificat` etan[eitatea structurii [i, dac` este cazul, odat` reparate eventualele fisuri...

...putem demara procesul de protejare FIXBANDA.

Apoi amesteca]i praful de HIDROFIX cu ap`, utiliz=nd un dispozitiv de malaxare electric.

Rezultatul trebuie s` fie un produs lichi dp`stos, care poate fi aplicat cu pensula sau trafaletul.

Aplica]i un prim strat cu pensula sau trafaletul. Asigura]iv` c` acest prim strat nu are mai mult de 1mm grosime.

8
l`sa]i s` se usuce minim 4 ore

9
l`sa]i s` se usuce \ntre 24 [i 36 de ore

C=t timp acest prim strat este \nc` umed, aplica]i o plas` din fibr` de sticl` de 5x5 mm.

4 ore mai t=rziu, aplica]i [i al doilea strat \ncruci[at, p=n` la acoperirea complet` a plasei de fibr`.

Putem acoperi HIDROFIX cu pl`ci cera mice prin folosirea de TECNOCOL FLEX.

CONSUM: 1,25 Kg./m2 pentru un strat de 1 mm. (aplica]i cel pu]in 2 straturi)

CIMENT ADEZIV 17

TECNOCOL FLEX
Ciment adeziv cu ADEREN}~ MAXIM~ pentru lipirea mozaicului de sticl` sau gresiei por]elanate pe stratul de etan[are.
Preg`tirea stratului suport: uStratul suport pe care vom lipi pl`cile ceramice va fi din mortar, HIDROFIX, sau FIXAQUA FILM. uStratul suport trebuie s` fie curat, rezistent [i s` nu se descompun` uTemperatura mediului de lucru trebuie s` fie \ntre 5C [i 35C. u Nu este recomandat` lipirea pl`cilor ceramice \n timpul verii [i \n plin` expunere la soare. Este recomandat` lipirea la prima or` a dimine]ii sau protejarea stratului suport de razele soarelui. ATEN}IE A nu se utiliza TECNOCOL FLEX: u Pentru lipirea pl`cilor ceramice pe alt tip de straturi de etan[are, f`r` con sultarea \n prealabil a Departa mentului Tehnic. u |n timpul verii [i la exterior, f`r` a utiliza tehnica dublei lipiri.

Prepararea amestecului u Amesteca]i 5,2 litri de ap` cu 25 Kg de TECNOCOL FLEX GRIS, sau amesteca]i 5,7 litri de ap` cu 25 Kg de TECNOCOL FLEX BLANCO. u Amesteca]i u[or cu un dispozitiv de malaxare conectat la o borma[in`. u|n cazul \n care amesteca]i prea repede, pot ap`rea bule de aer \n mortarul de ciment u|n cazul amestec`rii manuale, aditivii nu se vor dispersa \n mod corespunz`tor, iar cimentul adeziv nu va avea calitatea adecvat`. uAmesteca]i bine [i l`sa]i amestecul s` stea timp de 2 min. uMai amesteca]i \nc` o dat` cu dispozitivul de malaxare electric. uPasta este gata pentru a fi aplicat`. u Not`: NU ad`uga]i ap` acestui amestec. Doar reamesteca]i.

Ideal pentru lipirea pl`cilor ceramice \n piscine.

Aplicarea amestecului: uUtiliza]i \ntotdeauna o GLETIER~ CU DIN}I. Nu lipi]i petice. uPentru o plac` ceramic` de 30x30 cm, de exemplu, utiliza]i o gletier` cu din]i de 10x10mm. uNu uda]i niciodat` pl`cile.
Utiliza]i o gletier` cu din]i.

18

Cum putem evita formarea stratului superficial? u|n cazul \ntinderii de ciment adeziv pe suprafe]e mari, stratul superior al cimentului se va usca \nainte de a putea a[eza pl`cile ceramice. u Pentru a evita astfel de situa]ii, \ntinde]i suprafe]e de aprox. 2 m2 [i verifica]i constant cu degetul, pentru a v` asigura c` cimentul este \nc` moale. uDac` sa format deja un strat: rearanja]i cimentul cu gletiera cu din]i. Cum realizez priza dintre ciment [i piesa ceramic`? uAp`sa]i constant asupra pl`cii, pentru a asigura priza cimentului cu placa, realiz=nd astfel o aderen]` corespunz`toare. u Pentru aceasta, este ideal s` bate]i pl`cile cu un ciocan de cauciuc.

Asigura]iv` c` cimentul este \nc` proasp`t

Utiliza]i un ciocan de cauciuc.

Rostuirea pl`cilor ceramice: u Dup` ce au trecut \ntre 4 [i 12 ore, putem demara procesul de rostuire. u |n cazul piscinelor este recomandat` utilizarea de FIXCOLOR 0/4 sau 4/16, ca produs pentru rostuire, iar pentru etan[are: JUNTATEC, un mortar hidrofug, flexibil [i rezistent la acizii slabi din piscine.
Rostui]i la 412 ore de la aplicare.

CONSUM: Mozaic de p=n` la 5x5 cm: Plac` de p=n` la 15x15 cm: Plac` ceramic` mare: gletier` cu din]i de 3 mm. gletier` cu din]i de 6 mm. gletier` cu din]i de 10 mm. aprox. 2,4 Kg./m2 aprox. 2,53,0 Kg./m2 aprox. 4,0 Kg./m2
Lipirea peste stratul de etan[are.

CIMENT ADEZIV 19

FIXMAX S2
Ciment adeziv FLEXIBIL [i cu ADEREN}~ MAXIM~: ideal pentru repararea piscinelor vechi sau piscinelor cu pierderi de ap`, cu realizarea urm`torului proces.
Preg`tirea stratului suport: u FIXMAX S2 particip` \n acest caz la un proces constructiv av=nd ca scop repararea piscinelor vechi sau a celor cu pierderi de ap`. |n consecin]`, este necesar s` urm`m TO}I pa[ii acestui proces. uStratul suport va fi constituit din pl`ci ceramice vechi, pe care le vom cur`]a perfect: w PASUL 1: efectua]i o cur`]are acid` cu: o parte de GRESNET 5 p`r]i de ap`. w PASUL 2: efectua]i o cur`]are alcalin` cu: o parte de FIXSABO 20 p`r]i de ap`. w PASUL 3: cl`ti]i pere]ii [i baza cu ap` curat`. w PASUL 4: L~SA}I S~ SE USUCE COMPLET Prepararea amestecului: u Amesteca]i 6,0 litri de ap` cu 20 Kg de FIXMAX S2 GRIS. uAmesteca]i u[or cu un dispozitiv de malaxare conectat la o borma[in`. u|n cazul amestec`rii manuale aditivii nu se vor dispersa corespunz`tor, iar cimentul adeziv nu va avea calitatea adecvat`. uAmesteca]i bine [i l`sa]i amestecul s` stea timp de 2 min.
Utiliza]i partea fin` a gletierei metalice.

ATEN}IE A nu se utiliza FIXMAX S2: u Pentru a lipi pl`ci ceramice noi DIRECT pe pl`ci ceramice vechi, \n cazul piscine lor. uPe timpul verii, \n plin` expunere la soare: este recomandat` apli carea sa la primele ore ale dimi ne]ii, la temperaturi mai bl=nde.

INSTRUC}IUNI DE UTILIZARE: PA{I DE URMAT

Realiza]i o cur`]are acid` cu: o (1) parte de GRESNET 5 p`r]i de ap`.

Realiza]i o cur`]are acid` cu: o parte de FIXSABO 20 p`r]i de ap`.

Apoi, cl`ti]i pere]ii [i baza cu mult` ap` curat`.

20

L~SA}I S~ SE USUCE COMPLET AT+TA TIMP C+T ESTE NECESAR

|ntinde]i un strat fin de FIXMAX S2 peste pl`cile ceramice vechi. Utiliza]i gletiera fin`...

...[i c=t timp stratul este \nc` proas p`t, este obligatorie interpunerea plasei de consolidare FIXMALLA REVOCOS de 10x10mm...

Plasa de consolidare se aplic` pe toat` suprafa]a piscinei (pere]i [i fund) [i...

... se \ntinde imediat un alt strat fin de FIXMAX S2 p=n` la acoperirea complet` a plasei.

L~SA}I ANSAMBLUL CI MENTPLAS~CIMENT S~ SE USUCE TIMP DE APROXIMATIV 24 DE ORE.

10

Op]iunea 1: HIDROFIX

11
l`sa]i s` se usuce att timp ct este necesar \n func]ie de produsul utilizat

12
l`sa]i s` se usuce \ntre 4 [i 12 ore

Op]iunea 2: FIXAQUA FILM

ETAN{ARE: alege]i varianta optim` \n func]ie de stabilitatea terenului: HIDROFIX: teren stabil FIXAQUA FILM: terenuri instabile

Este obligatorie utilizarea cimentului TECNOCOL FLEX pentru lipirea noilor pl`ci ceramice peste stratul de etan[are. Este obligatorie de asemenea utilizarea tehnicii de lipire dubl`.

|n cele din urm` rostui]i cu JUNTATEC, [i l`sa]i |NTREG ANSAMBLUL s` se usuce \ntre 5 [i 7 zile \nainte de a umple din nou piscina.

CONSUM de FIXMAX S2: 1,8 2,0 Kg./m2 pentru un singur strat maxim 1 mm.

CIMENT ADEZIV 21

FIXREVOCO
Mortar preamestecat pentru tencuirea PERE}ILOR [i RADIERULUI piscinelor. Este un mortar de o CALITATE CONSTANT~, atunci c=nd aplicarea necesit` siguran]`, durabilitate [i rapiditate.
Straturi suport incompatibile cu FIXREVOCO: u Putem tencui pere]ii sau radierul piscinei cu FIXREVOCO pe straturi de beton sau beton torcretat cu grosime de p=n` la 25 mm. u Aceste straturi suport trebuie s` fie curate, rezistente, nu trebuie s` se descompun`, nu trebuie s` fie fisurate, etc. u Temperatura mediului de lucru: \ntre 5C [i 35C. Preg`tirea stratului suport: |n cazul piscinelor este esen]ial` aplicarea anterioar` a unui strat de aderen]`: u Acest strat de aderen]` aplicat anterior se prepar` prin amestecarea a o parte de lichid adeziv PRIMFIX cu o parte de ciment Portland. uDe preferat, amesteca]i cu un dispozitiv de malaxare electric. uStratul de aderen]` se aplic` \n mod continuu [i uniform, utiliz=nd o pensul`, un trafalet, etc. u C=t stratul de aderen]` este \nc` umed, prepara]i [apa cu FIXREVOCO. ATEN}IE uF I X R E V O C O s e v a amesteca doar cu ap`. NU ad`uga]i nisip. uNu utiliza]i FIXREVOCO \n alte scopuri dec=t cele prev`zute. u FIXREVOCO nu este un mortar pentru lipirea pl`cilor de ceramic`.

Stratul de aderen]`: PRIMFIX portland pur

Prepararea mortarului cu FIXREVOCO: u Amesteca]i 2,5 litri de ap` cu 25 Kg de FIXREVOCO. u Amesteca]i utiliz=nd o betonier` sau un malaxor. u Amesteca]i p=n` c=nd mortarul cap`t` o consisten]` plastic` [i p=n` c=nd devine pl`cut la atingere. Dac` este necesar, ad`uga]i pu]in` ap`, \ns` nu \n exces.
Mortar cu o consisten]` plastic`

22

Stratul de aderen]`: PRIMFIX portland.

PASUL 2: |ntinderea mortarului u Aplica]i o prim` m=n` de FIXREVOCO utiliz=nd partea fin` a gletierei. u Odat` aplicat stratul fin anterior, mai r`m=ne doar s` umple]i spa]iul dintre doi martori de ghidare [i s` nivela]i...
Aplica]i mai \nt=i un strat fin.

PASUL 3: Nivelare u Nivela]i suprafa]a folosind metodele tra di]ionale, ca [i cum ar fi un mortar normal.

Utiliza]i acelea[i unelte ca [i \n procesele anterioare

Nivela]i \ntre martorii de ghidare.

PASUL 4 (op]ional): Netezire u Dac` dori]i ca stratul de FIXREVOCO s` fie c=t mai fin, \l pute]i netezi u[or cu o gletier` fin`.

Dac` este necesar, pute]i chiar netezi.

CONSUM: Strat de aderen]` (acolo unde este necesar) FIXREVOCO Portland: 0,2 Kg./m2 PRIMFIX: 0,2 lt./m2 1518 Kg./m2 pe cm de grosime (\ntotdeauna \n func]ie de gradul de compactare)
Tencuieli omogene.

{APE DE MORTAR 23

PASUL 1: ESEN}IAL u Aplica]i stratul de aderen]` cu o pensul`, trafalet sau instrumente similare [i, c=t timp acesta este \nc` umed, efectua]i pasul urm`tor:

RECRECEM PREMIX
Mortar preamestecat cu priz` normal` [i uscare rapid` pentru realizarea de RADIERE, pe care pl`cile de ceramic` pot fi lipite dup` 24 de ore. Ideal pentru PISCINE.
Straturi suport compatibile cu RECRECEM PREMIX: u Putem realiza radiere cu RECRECEM PREMIX aplicat pe structuri de beton, mortar... u Aceste straturi suport trebuie s` fie curate, rezistente, nu trebuie s` se descompun`, nu trebuie s` fie fisurate, etc. u Temperatura mediului de lucru: \ntre 5C [i 35C. Preg`tirea stratului suport: u Realizarea RADIERULUI PISCINEI nu este un proces dificil, \ns` implic` aplicarea anterioar` a unui strat de aderen]` peste betonul piscinei: uacest strat se realizeaz` prin amestecarea unei p`r]i de lichid PRIMFIX cu o parte de ciment portland pur. uaplica]i acest strat cu o pensul`, un mop, etc... u NU L~SA}I S~ SE USUCE. uv`rsa]i RECRECEM PREMIX deja amestecat cu apa necesar` peste stratul de aderen]` proasp`t. u nivela]i [i crea]i pantele necesare. ATEN}IE u RECRECEM PREMIX se va amesteca doar cu ap`. NU ad`uga]i nisip. u Nu construi]i radiere cu RECRECEM PREMIX f`r` a fi apli cat un strat de aderen]` anterior. u RECRECEM PREMIX nu este un mortar pentru lipirea pl`cilor de ceramic`.

Stratul de aderen]`: PRIMFIX portland pur.

Prepararea mortarului cu RECRECEM PREMIX: u Amesteca]i 2,5 litri de ap` cu 25 Kg de Recrecem PreMix. u Amesteca]i \ntro betonier` sau cu un utilaj automat de pompare transport.. u Amesteca]i p=n` ce mortarul cap`t` un aspect asem`n`tor nisipului ud. Dac` este necesar, ad`uga]i pu]in` ap`, \ns` nu \n exces.
Mortar cu aspect de nisip ud.

24

V`rsa]i amestecul direct pe stratul de aderen]`

PASUL 2: |ntinderea mortarului u Mortarul cu RECRECEM PREMIX se aplic` ca orice alt mortar: \n acest punct trebuie s` \l distribuim uniform.

Radiere omogen`.

PASUL 3: Nivelare u Nivela]i suprafa]a folosind metodele tra di]ionale, ca [i cum ar fi un mortar normal.

Utiliza]i acelea[i unelte ca [i \n procesele anterioare.

Nivela]i \ntre martorii de ghidare.

PASUL 4 (op]ional): Netezire u Dac` dori]i s` ob]ine]i o suprafa]` mai fin`, pute]i netezi u[or cu o gletier` fin`.

Dac` este necesar, pute]i chiar netezi.

CONSUM: Strat de aderen]` RECRECEM PREMIX Portland: 0,2 Kg./m2 PRIMFIX: 0,2 lt./m2 1820 Kg./m2 pe cm de grosime (\ntotdeauna \n func]ie de compactare)
Distribui]i amestecul uniform \ntre martorii de ghidare.

{APE DE MORTAR 25

PASUL 1: Aplicarea pe stratul de aderen]` PROASP~T u Este necesar` aplicarea mortarului cu RECRECEM PREMIX direct pe stratul de aderen]` c=t acesta este \nc` proasp`t.

FUGA STOP
Cordon hidroexpandabil pentru etan[area rosturilor de construc]ie a piscinelor.
Unde putem aplica FUGASTOP?: u FUGA STOP poate fi aplicat \n structurile de beton. u Structurile de beton au rosturi de lucru, rosturi de construc]ie, rosturi reci, rosturi de betonare, etc. Toate acestea reprezint` c`i posibile pe unde apa se poate infiltra. uDac` introducem FUGA STOP \n beton, apa care se va infiltra printrunul va ajunge la FUGA STOP , iar acesta o va absorbi [i se va expanda, \nchiz=nd astfel fisura [i \mpiedic=nd avansarea apei. u FUGASTOP este un produs utilizat ca mijloc de preven]ie. NU este un produs de reparare. ATEN}IE Nu utiliza]i FUGASTOP: u|n fisurile betonului: nu este un chit de reparare. Este un produs de etan[are uti lizat ca mijloc de preven]ie. u |n mortarele slabe. u F`r` \ndeplinirea tuturor con di]iilor tehnice descrise \n cele ce urmeaz`.

Condi]ii \n momentul aplic`rii FUGASTOP: u Aplic`m FUGASTOP pe orizontal` sau vertical`, fix=ndul cu ajutorul cuielor. u V`rs`m betonul nou \n cofraj astfel \nc=t FUGASTOP s` fie \nconjurat de minim 7 cm. de beton. uBetonul con]ine mult` ap`. Aceast` ap` vine \n contact cu FUGASTOP , \ns` \n primele 48 de ore de contact, produsul nu se va expanda deoarece expandarea sa este \nt=rziat` inten]ionat.
Introduce]i FUGASTOP [i turna]i betonul \ntre cofraje.

FUGASTOP reprezint` garan]ia etan[eit`]ii.

Cum func]ioneaz` FUGASTOP? u FUGASTOP se expandeaz` doar \n locurile unde intr` \n contact cu apa. Restul de FUGASTOP nu reac]ioneaz`, \ns` se p`streaz` pentru alte eventuale fisuri care sar putea forma \n viitor, pe unde ar putea p`trunde ap`. u Produsele de etan[are hidroexpandabile din portofoliul nostru, sunt diferite: se expandeaz` total [i o singur` dat`: la formarea altei fisuri aceste produse nu o vor putea \nchide.

26

INSTRUC}IUNI DE APLICARE FUGASTOP PRODUS DE ETAN{ARE HIDROEXPANDABIL 27

FUGASTOP este livrat \n role de 5 ml: este necesar` doar desfacerea acestora.

Introduce]i FUGASTOP \n interiorul rostului de lucru care urmeaz` a fi etan[at.

Stratul suport trebuie s` fie cur`]at de praf. M`tura]i \nainte de introdu cerea produsului.

Acesta va fi fixat cu produse simple. Scopul este ca produsul s` nu se depla seze \n timpul beton`rii.

La finalizarea unei role, pute]i \ncepe urm`toarea rol`, suprapun=nd primii 3 cm.

Odat` finalizat` turnarea betonului, FUGASTOP trebuie s` aib` minim 7 cm de beton \mprejur.

Cum ac]ioneaz` FUGASTOP spre deosebire de produsele din portofoliul nostru?

din use stru prod oliul no of port

Odat` aplicat FUGASTOP r`m=ne \n stare latent`.


CONSUM:

La deschiderea rosturilor dintre betoane FUGASTOP se expandeaz` doar \n sensul scurgerii apei.

Celelalte produse de etan[are se expan deaz` \n toate direc]iile, gener=nd tensiuni \n beton

Este direct propor]ional cu num`rul de metri liniari care urmeaz` a fi etan[a]i. V` recomand`m ad`ugarea unui metru \n plus, pentru situa]iile \n care opta]i pentru suprapuneri la \mbinarea a dou` role.

SELLADOR S10
Chit poliuretanic cu ELASTICITATE FOARTE MARE: mai mult de 800%. Ideal pentru etan[area fitingurilor de PVC.
Unde [i cum putem utiliza SELLADOR S10? uPutem utiliza rosturi de dilatare cu SELLADOR S10. u Putem etan[a fisuri active \n beton. u Putem sigila fitingurile de PVC beton. u Temperatura mediului de lucru: \ntre 5C [i 40C. Preg`tirea \mbin`rii PVCului cu betonul: Este necesar s` respecta]i 4 pa[i de baz`: uPasul 1: deschide]i cu un ciocan [i un ra[pel toat` zona din jurul ]evii PVC. Realiza]i un V c`tre interior. uPasul 2: \n \mbinarea dintre PVCbeton, exist` un element foarte absorbant: betonul. Pentru a \mpiedica aceast` absorb]ie, vom imprima betonul cu IMPRIMACION SELLADOR S10. Aplica]i produsul cu o palet` fin`, satur=nd betonul 100%. uPasul 3: l`sa]i produsul IMPRIMAT s` se usuce minim 1 or` [i maxim 4 ore. uPasul 4: aplica]i chitul SELLADOR S10, ap`s=nd cu o spatul`, pentru ca acesta s` penetreze p=n` la ad=ncime. ATEN}IE u Nu utiliza]i SELLADOR S10 pe straturi suport ude, murdare sau cu gr`simi sau uleiuri. u Nu utiliza]i SELLADOR S10 pe panourile de ipsos. u Nu utiliza]i SELLADOR S10 atunci c=nd dori]i s` ob]ine]i elasticitate [i rezisten]` la acizi (utiliza]i SE LLAFIX).

Este ESEN}IAL~ realizarea unei grunduiri corespunz`toare.

Sub ce form` este comercializat SELLADOR S10? u SELLADOR S10 este un produs comercializat gata de utilizare. Este de culoare gri. u SELLADOR S10 se vinde la batoane de 600 ml. u SELLADOR S10 se aplic` prin utilizarea unui pistol special pentru acest tip de recipient.
Utiliza]i un piston special cu cap`t rotund.

28

Impregna]i betonul cu IMPRIMACIN.

PASUL DOI: u L`sa]i IMPRIMACION SELLADOR S10 s` se usuce timp de minim 1 or` [i maxim 4 ore, \nainte de aplicarea SELLADOR S10. u T`ia]i v=rful batonului de SELLADOR S10 cu foarfecele. PASUL TREI: u Introduce]i batonul \n pistol cu t`ietura la v=rf. u |nchide]i pistolul cu inelul filetat [i cu canula de plastic, iar apoi t`ia]i canula pe diagonal`. PASUL PATRU: u Chitui]i cu SELLADOR S10 de jur \mprejurul tubului de PVC asigur=nduv` c` produsul p`trunde p=n` \n profunzime.

T`ia]i batonul cu foarfecele.

Introduce]i batonul \n pistol.

Asigura]iv` c` p`trunde \n profunzime.

PASUL CINCI: u Presa]i SELLADOR S10 cu o spatul` pentru ca aceast` s` fac` priz` perfect` cu PVCul [i cu betonul. u |n cele din urm` netezi]i toat` suprafa]a.

Netezi]i toat` suprafa]a.

CONSUM: Pentru un tub cu diametrul de: 63 mm. 90 mm. 110 mm. IMPRIMACION SELLADOR S10: SELLADOR S10: nr. de batoane 0,04 litri 0,4 uts. 0,05 litri 0,5 uts. 0,06 litri 0,6 uts. 200 mm. 0,09 litri 0,9 uts.
Rezultatul final este sigur, flexibil, etan[.

CHIT PENTRU FITINGURI PVCBETON 29

PASUL UNU: u Odat` deschis` cu ajutorul unui ciocan [i al unui ra[pel zona din jurul tubului \n form` de V, impregna]i p=n` la satura]ie 100% IMPRIMACIN SELLADOR S10, utiliz=nd o pensul`.

PRIMFIX
Latex pentru realizarea de straturi de aderen]`, mortare [i grunduiri.
|n ce scop [i c=nd utiliz`m PRIMFIX? u PRIMFIX prezint` multe posibilit`]i de utilizare: \l putem utiliza pentru a realiza STRATURI DE ADEREN}~ \ntre mortare diferite. \n amestec cu nisip [i portland, putem ob]ine MORTAR pentru {APE. u Cu PRIMFIX putem cre[te aderen]a, flexibilitatea, rezisten]a la compresie [i rezisten]a la flexare a mortarelor sau a straturilor de aderen]` pe care le realiz`m. ATEN}IE PRIMFIX nu se va utiliza: uLa temperaturi mai mici de 5C. u|n amestec cu ciment adeziv (utiliza]i ADIFLEX). uPentru alte utiliz`ri dec=t cele prezentate \n cele ce urmeaz`. uDiluat mai mult dec=t este recomandat \ n c e l e c e urmeaz`. Prepararea amestecului: uCantitatea de PRIMFIX utilizat` depinde de scopul pentru care \l utiliz`m. V` recomand`m s` consulta]i tabelul de consum. u Amesteca]i u[or cu un dispozitiv de malaxare conectat la o borma[in`. u |n cazul \n care amesteca]i prea repede, pot ap`rea bule \n mortarul de ciment. u Amestecarea manual` va \mpiedica distribuirea uniform` a latexului, iar calitatea cimentului adeziv nu va fi corespunz`toare
Cu PRIMFIX grunduim suprafe]ele absorbante.

CONSUM:

(aprox. pe fiecare mm. de grosime a mortarului). PRIMFIX (lt./m2) Ap` (lt./m2) 0,18 portland (Kg./m2) 0,20 0,43 0,36 Nisip (Kg./m2) 1,30 1,45

Este disponibil la 25 litri [i 5 litri.

Grunduire Strat de aderen]` {ape de la 1 mm. la 3 mm. {ape de la 3 mm. la 30 mm.

0,05 0,20 0,27 0,09

30

Instruc]iuni de utilizare: utilizat ca STRAT DE ADEREN}~ LATEX ADEZIV sau IMPERMEABILE 31

2
beton de minim 28 de zile

3
NU L~SA}I S~ SE USUCE

La turnarea unei [ape de mortar pe beton, este necesar` o \mbinare ADECVAT~.

Pentru aceasta amesteca]i o parte de PRIMFIX cu o parte de portland [i aplica]il cu o pensul`.

V`rsa]i imediat mortarul de [ap` peste stratul de aderen]` [i nivela]i.

Instruc]iuni de utilizare: pentru a ob]ine MORTAR PENTRU {APE de \nalt` calitate

Alege]i propor]iile de ciment [i nisip conform tabelului de consum [i \n func]ie de mortarul pe care urmeaz` s` \l realiza]i.

Urm`rind tabelul de consumuri, turna]i cantitatea de PRIMFIX necesar` [i amesteca]i \ntro betonier`.

Turna]i mortarul peste stratul suport, nivela]i [i netezi]i ca de obicei.

EPOXIPRIM
Adeziv epoxi cu aderen]` MARE pentru a \mbina betonul sau betonul torcretat proasp`t cu beton torcretat uscat; ideal pentru sigilarea fisurilor inactive.
C=nd este necesar s` utiliz`m EPOXIPRIM? u Este necesar s` utiliz`m EPOXIPRIM \ntrunul din urm`toarele cazuri: pentru a \mbina beton proasp`t din ziua respectiv` cu beton deja \nt`rit din ziua aterioar`, sau cu beton foarte vechi. pentru a sigila prin turnare mici fisuri ale betonului, care deja nu se mai deplaseaz`. ATEN}IE EPOXIPRIM nu se va utiliza: u La temperaturi care nu se \nca dreaz` \n intervalul 10C 30C. uPe suprafe]e cu acumul`ri de ap`. u Ca mortar pentru repara]ii. u Pentru lipirea pl`cilor de cera mic`.

Prepararea amestecului: u EPOXIPRIM este foarte u[or de preparat, deoarece este un produs predozat, alc`tuit dintro past` [i o sticl` de lichid. u Amesteca]i u[or cele dou` componente cu un dispozitiv de malaxare conectat la o borma[in`. u |n cazul \n care amesteca]i prea repede, pot ap`rea bule \n mortar. uAmestecarea manual` va \mpiedica dispersarea corspunz`toare a lichidului, iar mortarul care rezult` nu va avea calitatea adecvat`.

EPOXIPRIM: ideal pentru \mbinarea betonului nou cu cel uscat.

CONSUM: Pentru \mbinarea straturilor de beton Pentru a sigila fisuri


Este disponibil la 2 Kg [i 6 Kg.

se va ]ine cont de porozitatea aprox. 0,51,0 Kg./m2 stratului suport [i de c=t de regulat este acesta prin turnare simpl` aprox. 1,4 Kg./l.

32

3
la +20C avem 2 ore de via]`

Betonul nou [i proasp`t nu se lipe[te de betonul uscat: de aceea este necesar` folosirea EPOXIPRIM.

Odat` amestecat, aplica]i EPOXIPRIM pe betonul uscat cu o pensul`...

... [i turna]i betonul proasp`t \n acest interval de via]` de 2 ore. Aderen]a este perfect`.

Instruc]iuni de utilizare: pentru etan[area de mici fisuri, f`r` deplasare \n beton

Dac` deschiderea fisurii care urmeaz` a fi etan[at` este prea mic`, aceasta poate fi \n prim` faz` l`rgit` \n form` de V.

Amesteca]i EPOXIPRIM [i realiza]i o turnare simpl` direct \n fisura care urmeaz` a fi etan[at`.

Dup` 24 de ore produsul se va usca cre=nd o uniune de monolit care nu se va rupe.

ADEZIVI SPECIALI 33

Instruc]iuni de utilizare: pentru a \mbina suprafe]e de BETON NOU cu suprafe]e de BETON USCAT

FIXAQUA FILM
Membran` lichid` de poliuretan pentru etan[area superelastic`, la fa]a locului [i f`r` suprapunere a piscinelor, teraselor. Ideal pentru structurile instabile.
Preg`tirea stratului suport: u Straturile suport trebuie cur`]ate de praf, rugin`, vopsea, cear`... u La etan[area bazinelor de ap` sau piscinelor aplica]i |NTOTDEAUNA mai \nt=i un strat de FIXAQUA PRIMER \nainte de aplicarea FIXAQUA FILM. u |n cazul rosturilor de dilatare ale piscinei, lipi]i mai \nt=i pe margini banda autoadeziv` FIXBANDA. ATEN}IE Nu utiliza]i FIXAQUA FILM: u |n saune sau b`i de abur (utiliza]i HIDROFIX). u |n parc`ri sau \n locuri unde cir c u l ` c ` r u ] e , autoturisme... u |n depozite cu acizi sau baze puternice. Prepararea amestecului: u FIXAQUA FILM este o bicomponent`. Este necesar` amestecarea con]inutului sticlei mici cu cutia mare de vopsea. u Amesteca]i \ncet cu un agitator electric timp de 23 minute. u Dac` dori]i s` aplica]i produsul cu airless, va fi necesar s` ad`uga]i amestecului maxim 5% de FIXAQUA DISOLVENTE. Aplicarea amestecului: u |n cazul aplic`ri cu airless, da]i 2 sau 3 m=ini, l`s=nd s` treac` 6 ore \ntre o m=n` [i cealalt`. u |n cazul aplic`rii manuale: pe perete: aplica]i 2 sau 3 m=ini utiliz=nd un trafalet de l=n`. pe pardoseal`: aplica]i o m=n` cu o gletier` cu din]i de 3 mm.
Etan[are pe terenuri instabile.

u |n piscine f`r` aplicarea anterio ar` a FIXAQUA PRIMER.

CONSUM:
|n cazul pardoselilor, utiliza]i o gletier` de 3 mm.

FIXAQUA PRIMER FIXAQUA FILM

300 gr./m2 aplicat cu trafalet cu peri lungi 1,5 Kg/m2 pentru a ob]ine o grosime de 1,5 mm.

34

Instruc]iuni de utilizare:
1 2 3
VOPSELE IMPERMEABILE Aplica]i un strat de FIXAQUA PRIMER. Amesteca]i cele dou` componente [i aplica]i cu un trafalet de l=n`. L`sa]i se se usuce 24 de ore. FIXAQUA FILM: amesteca]i poliuretanul cu acceleratorul [i agita]i timp de 3 minute. Acum ave]i 30 de minute ca s` \l folosi]i. Turnare: este realizat` \n continuarea [i \n paralel cu ultima zon` etan[at`.

Distribuire: efectua]i o mi[care continu` din interior c`tre exterior. Utiliza]i o gletier` de 3 mm.

Dezaerisire: c=t timp este proasp`t, trece]i cu un trafalet cu ace peste suprafa]`, pentru a evita formarea de bule de aer.

|n final, lipi]i noile pl`ci de ceramic` exclusiv cu TECNOCOL FLEX. Este obligatorie utilizarea tehnicii lipirii duble.

35

FIXSABO
Degresant bactericid cu multiple utiliz`ri, ideal pentru cur`]area alcalin`. Elimin` petele de ulei [i gr`simi.
La ce ne putem a[tepta din partea lui FIXSABO? u FIXSABO este un produs trei \n unu: este un detergent este un degresant este un bactericid puternic u Cu aceste caracteristici, este ideal pentru cur`]area gr`similor umane, resturilor organice, etc. lipite pe pl`cile ceramice care urmeaz` a fi cur`]ate. u Cu FIXSABO beneficiem de eficacitatea unui detergent [i puterea le[iei \ntrun singur produs.

ATEN}IE u FIXSABO nu va fi folosit pentru cur`]area veselei. u FIXSABO este un detergentdezinfectant pentru tencuieli [i pardoseli.

CONSUM: De FIXSABO: 0,2 lt./m2 (\n func]ie de gradul de murd`rie [i de num`rul de aplic`ri)

INSTRUC}IUNI DE UTILIZARE:

Amesteca]i FIXSABO cu 20 p`r]i de ap` p=n` la ob]inerea unei spume co respunz`toare.

Cur`]a]i pl`cile ceramice cu Scotch Brite sau cu perii din p`r de animal [i cl`ti]i cu ap`.

L`sa]i s` se usuce complet, \nainte de a trece la urm`torul pas.

36

FIXRESTAURA
Produs FOARTE EFICACE pentru cur`]area murd`riei [i ruginei acumulate \n piesele de CORONAMENT ale piscinelor pe timpul sezonului rece.
La ce ne putem a[tepta de la FIXRESTAURA? u FIXRESTAURA are un aspect de gel de du[. Aceasta permite aplicarea sa at=t pe orizontal`, c=t [i pe vertical`, f`r` a se scurge. u NU este agresiv, prin urmare poate fi aplicat [i pe piatr` natural` sau artificial`. u Cu FIXRESTAURA putem elimina cu eficacitate toat` murd`ria [i rugin` acumulate \n general \n coronament. u Cu FIXRESTAURA putem recupera aspectul piesei originale F~R~ A D~UNA |N NICIUN FEL suprafe]ei piesei.

ATEN}IE u Nu dilua]i produsul. u Nu utiliza]i pe aluminiu, lemn sau vopsele care nu urmeaz` a fi \ndep`rtate. u F`r` a v` lua toate m`surile de protec]ie personal` necesar`: ochelari, m`nu[i, etc.

CONSUM: De FIXRESTAURA: 0,2 lt./m2 (\n func]ie de gradul de murd`rie [i de num`rul de aplic`ri)

INSTRUC}IUNI DE UTILIZARE:

Produs ideal pentru cur`]area pietrelor albe din coronamentul piscinelor sau pietrelor naturale din coronament.

Aplica]i cu pensula [i l`sa]i s` ac]ioneze \ntre 15 minute [i 2 ore.

Dup` maxim 2 ore, cl`ti]i coronamentul cu ap` curat` [i l`sa]i s` se usuce.

37

GRESNET
Acid concentrat pentru eliminarea resturilor de ciment, oxizi, murd`rie... este ideal pentru deschiderea porilor.
La ce ne putem a[tepta de la GRESNET? u GRESNET elimin` u[or resturile de produse de ciment, cum sunt FIXCOLOR, EUROCOLOR FLEX, EUROCOLOR FLEX PLUS, JUNTATEC, etc. u GRESNET poate fi utilizat pentru cur`]area piscinelor; petelor de oxizi; resturilor de ipsos, portland, var, cimentvar... u |nainte de a utiliza GRESNET, este necesar` protejarea tuturor suprafe]elor sau obiectelor care ar putea fi afectate de stropii sau vaporii de acid.

ATEN}IE GRESNET nu va fi utilizat: u Pe suprafe]e de marmur`, piatr` calcaroas` sau derivatele acesteia. u F`r` a v` lua toate m`surile de protec]ie personal` necesar`: ochelari, m`nu[i, etc.

CONSUM: De GRESNET: 0,05 lt./m2 (\n func]ie de gradul de murd`rie [i de num`rul de aplic`ri)

INSTRUC}IUNI DE UTILIZARE:

Pentru cur`]area acid` a piscinei, ames teca]i o (1) parte de GRESNET cu 5 p`r]i de ap`.

Aplica]i amestecul cu un mop, sau prin pulverizare. |n orice caz freca]i insistent. Apoi cl`ti]i totul cu ap`.

{terge]i pl`cile ceramice cu un burete [i l`sa]i s` se usuce complet \nainte de a trece la urm`torul pas.

38

GRESNET PLUS
Acid foarte concentrat pentru cur`]area piscinelor dup` trecerea sezonului rece.
La ce ne putem a[tepta din partea GRESNET PLUS? u GRESNET PLUS este un acid foarte puternic ideal pentru cur`]area eflores cen]elor albicioase formate pe partea exterioar` a c`r`mizii aparente. uGRESNET PLUS este mai puternic dec=t GRESNET. GRESNET PLUS ac]ioneaz` acolo unde GRESNET nu reu[e[te. u |nainte de utilizarea GRESNET PLUS, este necesar` protejarea tuturor suprafe]elor sau obiectelor care ar putea fi afectate de stropii sau vaporii de acid.

ATEN}IE GRESNET PLUS nu se va utiliza: u Pe suprafe]e din marmur`, pia tr` calcaroas` sau derivatele acesteia. u F`r` a v` lua toate m`surile de protec]ie personal` ne cesar`: ochelari, m`nu[i, etc.

CONSUM: De GRESNET PLUS: 0,05 lt./m2 (\n func]ie de gradul de murd`rie [i de num`rul de aplic`ri)

INSTRUC}IUNI DE UTILIZARE:

Este recomandat` amestecarea GRESNET PLUS cu ap` pentru acest tip de aplicare. |n caz contrar efectul va fi foarte agresiv.

Aplica]i GRESNET PLUS gata diluat direct pe verdea]a piscinei [i freca]i cu ScotchBrite sau un produs similar.

Odat` cur`]at` suprafa]a, cl`ti]i cu ap` din abunden]`, trec=nd cu un bu rete peste suprafa]a cur`]at`.

39

(Barcelona) F I X C E R P R O D U C T S S . A . Ctra. Sant Cugat Km. 3 Ap. correos 109 08290 Cerdanyola del Valles Tel. 93 580 20 00 Fax. 93 580 15 51 www. fixcer.com Email: fixcer@fixcer.com