PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ŞI PE CONŢINUTURI DE ÎNVĂŢARE LA CLASA A II-A

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ,,IOAN SLAVICI,, ORADEA

ANUL ŞCOLAR 2009-2010
VIZAT, Director,______________________________ Responsabil Comisie metodica,____________

Institutor, MONICA GASPAR

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2009-2010
SEPTEMBRIE 2009 1 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 21 22 23 24 25 26 27 3 28 29 30 1 2 3 4 3 OCTOMBRIE 2009 4 5 6 7 8 9 10 11 5 12 13 14 15 16 17 18 6 19 20 21 22 23 24 25 7 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 NOIEMBRIE 2009 8 9 10 11 12 13 14 15 9 16 17 18 19 20 21 22 10 23 24 25 26 27 28 29 11 30 1 2 3 4 5 6 11 7 8 9 10 11 12 13 DECEMBRIE 2009 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

IANUARIE 2010 14 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 11 12 13 14 15 16 17 MAI 2010 28 L M M J V S D 1 29 3 4 5 6 7 8 2 9 Legendă: 30 10 11 12 13 14 15 16 31 17 18 19 20 21 22 32 24 25 26 27 28 29 33 31 1 2 3 4 5 6 Vacanţă 16 18 19 20 21 22 23 24 17 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

FEBRUARIE 2010 18 8 9 10 11 12 13 14 19 15 16 17 18 19 20 21 IUNIE 2010 34 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 20 22 23 24 25 26 27 28 21 1 2 3 4 5 6 7 22 8 9 10 11 12 13 14

MARTIE 2010 23 15 16 17 18 19 20 21 24 22 23 24 25 26 27 28 25 29 30 31 1 2 3 4 25 5 6 7 8 9 10 11

APRILIE 2010 26 12 13 14 15 16 17 18 27 19 20 21 22 23 24 25 28 26 27 28 29 30

IULIE 2010 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

AUGUST 2010 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

23 30 Cursuri şcolare

20 27 4 11 Zile libere (sâmbătă, duminică & 1 Decembrie)

PLANUL CADRU
Nr. crt. I 1 II 1 2 III 1 IV 1 2 V 1 VI 1 VII 1 1 Aria curriculară/Disciplina Număr de ore din planul cadru 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 0-1 1-3 1 18 20 Numărul de ore la clasă Tipul de curriculum CN Limbă şi comunicare Limba şi literatura română Matematică şi Ştiinţe ale naturii Matematică Cunoaşterea mediului Om şi societate Religie Arte Educatie muzicală Educatie plastică Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică Tehnologii Abilităţi practice Consiliere şi orientare Consiliere şi orientare Opţional. Curriculum la decizia şcolii Caligrafie Număr minim de ore pe săptămână Număr maxim de ore pe săptămână TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ 7 3 1 1 1 1 2 1 1 7 3 1 1 1 1 2 1 CA -

18

18

-

CARACTERIZAREA CLASEI a-II- a ,,C,,
Clasa a II-a este alcătuită în anul şcolar 2009 / 2010 din 12 elevi (5 fete şi 7 băieţi), colectivul clasei putând fi caracterizat drept unul omogen. Colectivul este alcătuit din copii de 8 ani,9 ani ,avînd un copil de 10 ani ,respectiv un copil venit ,de 11ani, iar debutul şcolarităţii s-a făcut în condiţii normale, sub conducerea d-nei invăţătoare Gaspar Monica.

Elevii sunt disciplinaţi, nu creează probleme în timpul orelor, sunt comunicativi şi sociabili. Nivelul de dezvoltare intelectuală este normal pentru majoritatea elevilor, dar s-au remarcat 3 elevi cu rămâneri în urmă la învăţătură: -Rostaş Codruţ, elev de zece ani ,provine dintr-un mediu familial mai precar, prezentînd probleme social –economice.Familia este numeroasă ,de naţionalitate rromă. Copilul nu recunoaşte literele ,se mişcă mai încet dar prezintă interes faţă de informaţiile care sunt comunicate în cadrul lecţiilor. -Rostaş Codruţ, elev de 11 ani provenit din repetenţie.nu cunoaşte nici literele alfabetului romîn ,dar nici cifrele.însă după cele observate nu prezintă dezinteres faţă de învăţătură.Provine dintr-un mediu social similar cu cel al verişorului său ,cel prezentat înainte.Familia copiluluzi nu s-a prezentat deocamdată la şcoală . -Rostaş Luminiţa este o fetiţă harnică şi deschisă spre nou ,carte ,dar nu cunoaşte ăncă literele alfabetului sau cifrele. Cu cei trei elevi pomeniţi în cele de mai sus îmi propun să lucrez diferenţiat .Obiectivul ,general propus dee atins la sfîrşitul clasei a II-a este cunoaşterea literelor alfabetului şi a cifrelor. Ceilalţi elevi sunt la nivelul optim al programei şcolare, lucrând în ritm propriu. Motivaţia pentru învăţare a colectivului este constituită (fără ca elevii să conştientizeze) din activităţi interesante, atractive, materiale intuitive deosebite, fişe de lucru şi metode de predare moderne. Ambianţa în care se desfăşoară activitatea didactică este una deosebită, bazată pe cooperare, pe munca în echipă şi pe exprimarea liberă a părerilor fiecărui copil, precum şi pe încurajarea dezvoltării personalităţii fiecăruia. De aceea, comunicarea dintre învăţător şi elevi se face în ambele sensuri. În calitate de conducător al colectivului clasei a II-a C, îmi propun pentru anul şcolar în curs să stimulez lectura particulară a copiilor, să le cresc interesul faţă de lumea înconjurătoare, iar elevii cu rămâneri în urmă la învăţătură să înveţe să scrie după dictare şi să citească în ritm propriu, mai bine .

SCHEMA ORARĂ
NR. CRT. ARIA CURRICULARA SI DISCIPLINA NR. ORE TIP CURRICULUM

1

LIMBA SI COMUNICARE 1. Limba si literatura română 2.Opţional -Caligrafie MATEMATICA SI STIINTE 1. Matematică 2. Cunoaşterea mediului OM SI SOCIETATE Religie ARTE 1. Educaţie plastică 2. Educaţie muzicală EDUCATIE FIZICA SI SPORT 1. Educaţie fizică TEHNOLOGII 1. Abilităti practice TOTAL

8 8 1 5 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 20

extins nucleu extins nucleu nucleu nucleu nucleu

2

3

4

5 6 7

nucleu nucleu

ORARUL CLASEI A II-A ,,C,,

MANUALE ŞI MATERIALE AUXILIARE UTILIZATE
1. LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ – manual pentru clasa a II-a, autor LUNI RELIGIE MARTI MATEMATICA MIERCURI LB. SI LIT . ROMANA JOI CALIGRAFIE SCRISUL FRUMOS VINERI CUNOASTEREA MEDIULUI

LB. SI LIT . ROMANA

LB. SI LIT . ROMANA

LB. SI LIT . ROMANA

LB. SI LIT . ROMANA

LB. SI LIT . ROMANA

LB. SI LIT . ROMANA

LB. SI LIT . ROMANA

MATEMATICA

MATEMATICA

EDUCATIE PLASTICA

MATEMATICA

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

ED. FIZICA

EDUCATIE MUZICALA

ED. FIZICA

Tudor Piţilă,Cleopatra Mihăilescu, Editura aramis, 2004. 2. MATEMATICA – manual pentru clasa a II-a, autori Ştefan Pacearcă ,Mariana Mogoş, Editura Aramis – 2004. 3. CUNOAŞTEREA MEDIULUI – manual pentru clasa a II-a, autori Tudora Piţilă şi Cleopatra Mihăilescu, Editura Aramis, 2004 MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: Limba şi literatura română – – „Să aprofundam textele literare”, autor Marcela Peneş, Editura Ana 2000, în conformitate cu noul Curriculum şcolar aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale; ‘’Elemente de constructie a comunicarii‘’ – Gramatica –cls –I-IV-, autor Marcela Penes, Editura Ana 2000

- Dicţionarul elevului Matematică - Culegere de exercitii si probleme- pentru clasa a II-a, autori Ştefan Pacearcă şi Mariana Mogoş, editura Ana, Bucureşti 2004;

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
Nr. crt Locul desfasurarii/ Responsabil Activitatea Data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

GRAFICUL CONSULTAŢIILOR ŞI A ŞEDINŢELOR
OBIECTIVE: 1. Perfecţionarea formelor de colaborare cu familia in vederea realizarii unei participari active a parintilor in rezolvarea tuturor problemelor clasei.

NR. CRT.

1

2

3

4

SEMESTRUL I TEMA ACTIVITATILOR Sedinta cu parintii clasei a- II-a : a) Stabilirea comitetului de parinti al clasei : - Presedinte – - Casier- Membru b) Regulamentul de ordine interioara : - structura anului scolar; orarul clasei, activitatile obligatorii,prelucrarea normelor P.S.I. b) Probleme organizatorice: - necesarul de rechizite, achizitionarea de manuale auxiliare , uniforma scolara, continutul instructiv- educativ ce va fi urmarit in clasa a-II-a ,etc. Comunicarea relationala: - discutarea discreta a problemelor de ordin social si de sanatate ale elevilor- posibilitati de sprijinire ale acestora; - discutii despre situatia la invatatura si purtare; - alte probleme aparute pe parcurs sau ridicate de parinti. Programul de munca al scolarului mic - readaptarea elevilor la programul / regimul de scoala- discutii libere; - efectul unui program de viata dezorganizat - analiza rezultatelor initiale obtinute la invatatura: succese si semnale de alarma- stabilirea unui program eficient de odihna si de invatare; Scoala si familia : Dezbatere pe tema rolului parintilor in obtinerea succesului scolar de catre copiii lor. Referat- “ Cum si cat trebuie sa ne ajutam copiii la teme?”, Copilul cu ADHD – prezentarea profilului psihologic si comportamental. Propuneri de activitati extrascolare. Tendinte gresite in educarea copiilor de catre parinti : - dragostea excesiva si asprimea excesiva- doua extreme periculoase in formarea personalitatii copilului- activitate de consiliere. - “ Mai vine Mos Craciun ?” - stabilirea modului de desfasurare a serbarii inchinate sarbatorilor de iarna – desfasurarea acesteia

DATA

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

5

Succesul si insuccesul scolar: - analiza situatiei la invatatura pe semestrul I ; cauze, remedii- stabilirea unui program de recuperare si remediere pentru semestrul al –II-lea ; - derularea proiectelor educationale – prezentarea rezultatelor si discutarea efectelor benefice asupra formarii personalitatii copiilor, importanta participarii si a sustinerii acestora de catre parinti.

Ianuarie

LIMBA ŞI LITERATURA ROMANĂ
ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ An şcolar : 2009 – 2010 Clasa : a II-a A

Manualul utilizat: „Limba şi literatura româna” – Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu;Editura „Aramis”,2004 Nr. de ore pe săptămână: 8ore Nr. total de ore: ore Tipul de curriculum abordat:CNA

OBIECTIVE CADRU: 1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 4.Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat să distingă sensul cuvintelor într-un enunţ să sesizeze intuitiv structurile gramaticale corecte sau incorecte dintr-un enunţ oral să semnaleze prin replici adecvate înţelegerea mesajului interlocutorului să manifeste interes faţă de mesajul partenerului de dialog să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu să pronunţe clar şi corect enunţuri să redea prin cuvinte proprii, cu sprijin, un paragraf/fragment dintr-un text citit să-şi adapteze vorbirea în funcţie de partenerul de dialog să identifice elemente de bază ale organizării textului în pagină să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere să manifeste interes pentru lectură să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri să redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual şi a unui şir de întrebări să utilizeze sensul cuvintelor noi într-un enunţuri proprii să scrie corect, lizibil şi îngrijit texte

4.5. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (semnul de exclamare, linia de dialog, virgula, două puncte) 4.5. să manifeste interes pentru redactarea corectă şi îngrijită a textului.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II
8 ore săptămânal – 272 ore anual Manual – Tudora Piţilă , Cleoparta Mihăilescu,- Ed. Aramis

SEMESTRUL I
Unităţi de învăţare 1.Cartea – Alfabet Grupuri de litere ( actualizare) Ob.ref. 2.2. 4.1. 4.3. 4.4. 4.5. Conţinuturi Cartea.Cărţile mele. Alfabetul. Grupurile de litere ce,ci,ge,gi,che,chi,ghe,ghi. Evaluarea unităţii de învăţare. Nr.ore Săpt. Obs.

24

I - III

2.Şcoala Comunicare orală

1.1. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.4. 2.5.

Despre comunicarea orală. Comunicarea ăntre două sau mai multe persoane. Mesajul oral. Dialogul. Evaluarea unităţii de învăţare. Textul narativ.Titlul.Autorul. Textul liric.Strofa. Versul. Evaluarea unităţii de învăţare.

24

IV - VI

3.Toamna –Textul

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.6.

18

VII - IX

4. Familia Comunicare scrisă

2.3. 3.1. 4.1. 4.2. 4.4. 4.6.

Aşezarea corectă în pagina de caiet. Biletul. Evaluarea unităţii de învăţare.

18

X –XII

5.Scriere imaginativă Tradiţii,obiceiuri,sărbători

3.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

Scrierea imaginativă(după imagini , după un şir de întrebări). Evaluarea unităţii de învăţare. 18 X - XII

6.Iarna
Propoziţia

1.1. 1.5. 2.1. 2.2.

Punctul.Semnul întrebării.Semnul exclamării. Evaluarea unităţii de învăţare. 24 XII - XVI

1.1. 1.3. 7.Cartea , prietena mea 1.4. 1.5. Să comunicăm corect şi plăcut! (consolidare,sistematizare,evaluare) 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 4.1. 4.2. 4.4.

Cartea Alfabetul Grupurile de litere Comunicare orală Comunicare scrisă Evaluare simestrială

10

XVI XVII

SEMESTRUL II
1.Ţara Dialogul 1.1 1.3. 1.4. 1.5. 2.4. 2.5. 3.1. 4.1. 4.2. 4.4. Linia de dialog. Două puncte. Virgula. Evaluarea unităţii de învăţare.

22

XVIII -XX

2. Prietenia Cuvântul

1.2. 1.3. 2.2. 4.1. 4.2. 4.3.

Cuvântul. Scrierea cu m înainte de b şi p. Cuvinte cu înţeles asemănător. Cuvinte cu înţeles opus. Evaluarea unităţii de învăţare.

20

XXI -XXIII

3.Primăvara Sunet. Literă. Silab

2.2. 4.1. 4.4. 4.3.

Despărţirea cuvintelor în silabe. Sunet şi literă.Vocale şi consoane. Evaluarea unităţii de ănvăţare. 20 XXIII XXV

4.Copilăria Grupuri de sunete

2.2. 4.1. 4.4. 4.5.

Grupurile de sunete: ea ,ie, ia , oa, ua, uă. Evaluarea unităţii de învăţare. 18 XXV XXVII

5.Lumea necuvântătoarelor
Ortograme

1.3. 1.3. 2.1. 2.2. 3.3. 4.1. 4.3. 4.5.

Scrierea corectă a cuvintelor cu â şi î. Scrierea cuvintelor care conţin litera x . Scrierea corectă a cuvintelor . într-un/ întro ;dintr-o / dintr-un. Evaluarea unităţii de învăţare.

22

XXVIII XXX

6.Vara Cuvânt.Propoziţie.Text.

1.2. 2.1. 2.2. 3.2. 3.3. 3.5.

Cuvântul.Propoziţia. Textul narativ. Textul liric. Evaluarea unităţii de învăţare.

16

XXXI XXXII

7. Limba română ,prietena mea! 1.1. 1.2. (consolidare,sistematizare,evaluare) 1.3. 2.2. 2.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.

Recapitulare finală
16 XXXIII XXXIV

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ŞI COMUNICARE An şcolar : 2009 – 2010 DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa : a II-a A Manualul utilizat: „Limba şi literatura româna” – Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu;Editura „Aramis”,2005 Nr. de ore pe săptămână: 8 ore Nr. total de ore: ore Tipul de curriculum abordat:CNA

Unitatea de învăţare: Cartea

Nr. crt. 1.

Ob. de ref. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 1.1; 1.4; 1.6; 1.7

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nr. ore

Data

Exemple de activităţi de învăţare

Resurse

Obs.

A inceput scoala! 8 Recapitularea cunostintelor dobandite in clasa I Comunicarea orala.Comunicarea scrisa. Test de evaluare initiala. Desteapta-te ,romane!A.Muresanu 4 Cartea Din nou la şcoală – p. 4 – 5 ; Cartea (actualizare) – p. 6 ; Cărţile mele – p. 7 ; Pinocchio, după Carlo Collodi – p. 8 ; 4

15.09 18.09

21,22 09 23,24 09

2

*exerciţii de citire conştientă a unor texte date prin formulări de răspunsuri la întrebările puse *exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor enunţiative şi interogative *exerciţii de citire „la prima vedere”, în gând şi cu voce tare *observarea aşezării titlului textului *exerciţii de sesizare a folosirii alineatelor întrun text *transcrierea caligrafică a unor fragmente *exerciţii de identificare a literelor mari şi mici , a silabelor şi a cuvintelor *exerciţii de scriere a literelor, a cuvintelor în

Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe

25,28 Alfabetul (actualizare)– p. 9 ; Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci, che, chi (actualizare)-p.10; 2 29.09 2 30.09

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ge, gi, ghe, ghi (actualizare)-p.11; Recapitulare. Peripeţiile lui Pinocchio – 12 ; Probă de evaluare – p. 13

2 1.10 1 2.10

ordine alfabetică *joc de rol pe teme sugerate : „Eu spun una, tu spui multe !” *exerciţii de iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii *exerciţii de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de întrebări şi de răspunsuri referitoare la mesajul ascultat *exerciţii de identificare a cuvintelor cunoscute şi a celor necunoscute într-un context dat *exerciţii de dialog : învăţător – elev; elev – elev; elev – elevi *joc de rol „emiţător – receptor”, vizând formarea comportamentului de ascultător

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi Evaluare: -observarea sistematică -probe scrise -probe orale

Unitatea de învăţare : Şcoala

Nr. Ob. de Unitatea de învăţare crt. ref. Conţinuturi 2. 1. Şcoala 1; 1. Colega cea nouă – p. 14 – 15 ; 4; Text literar 1. Propoziţia .Intonarea propoziţiei. 5; Punctul. Semnul întrebării. 2. 4; 2. Comunicare orală (actualizare) – p. 5; 16 ; 3. 4; 4. 4; Cum putem comunica? – p. 17 ; Textul literar narativ. Autorul. 4.5 Personajul. Linia de dialog. Învăţătorul nostru,după Edmondo de Amicis - p. 18 – 19 • Textul literar narativ. Linia de dialog.

Nr Data ore 4 5.10 6.10

Exemple de activităţi de învăţare * exerciţii de citire „la prima vedere ” * exerciţii de citire în lanţ * exerciţii de citire selectivă * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute *exerciţii de sesizare a aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia * exerciţii de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de întrebări şi de răspunsuri referitoare la mesajul ascultat *exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor enunţiative şi interogative *exerciţii de sesizare a formelor de iniţiere a dialogului; conversaţii în grup pe teme cunoscute *exerciţii de identificare a ascultătorului şi a informaţiei emise – receptate *exerciţii de dialog : învăţător – elev; elev – elev; elev – elevi *joc de rol „emiţător – receptor”, vizând formarea comportamentului de ascultător * exerciţii de identificare şi relatare, într-o succesiune logică , a întâmplărilor prezentate într-un text narativ *schimbarea finalului textului dat * exerciţii de recunoaştere a titlului şi autorului şi aşezarea lor corespunzătoare în pagina caietului în transcrierea unui alineat * exerciţii de observare a scrierii liniei de dialog * exerciţii de scriere corectă după dictare *exerciţii de citire selectivă, după cerinţă *exerciţii de citire dialogată *exerciţii de transcriere a enunţurilor precizate *exerciţii de selectare din text a propoziţiilor ce au punct la sfârşit *exerciţii de comunicare orală

Resurse Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic

Obs

2

7.10

2 1

8.10 9.10

Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe

4

12.10 13.10

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi

Nr. Ob. de crt. ref.

Unitatea de învăţare Conţinuturi Mesajul oral (actualizare) – p. 20

Nr Data ore 4 14.10 15.10

Exemple de activităţi de învăţare

Resurse

Obs

Dialogul (actualizare) – p. 21 ;

3

16.10 19.10 20.10 21.10

Recapitulare.În drum p. 22 ;

spre casă -

4

Evaluare

3

22.10 23.10

* exerciţii de identificare a cuvintelor , a sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului textului citit *exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date Evaluare: * exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare -observarea *exerciţii de realizare a dialogurilor potrivite unor situaţii sistematică date -probe scrise *precizarea autorului textului -probe orale *exerciţii de scriere după dictare a unui fragment ce conţine semnele de punctuaţie învăţate *citire pe roluri a dialogului *exerciţii de semnalare a greşelilor de exprimare ale partenerului de dialog * exerciţii de utilizare a unor formule de adresare , iniţiere, menţinere, încheiere a unui dialog * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date * exerciţii de autodictare cu autocorectare * exerciţii de imaginaţie : dialog între un copil şi un animal *joc de rol : recitare dialogată *exprimarea propriei păreri în legătură cu un text citit * exerciţii de transcriere a unor enunţuri * exerciţii de citire corectă a unui text , respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie

Unitatea de învăţare : Toamna

Nr. Ob. crt. de ref 3. 1. 2; 1. 5; 2. 2; 2. 5; 3. 1; 3. 2; 3. 4; 4.3

Unitatea de învăţare Conţinuturi Toamna • Piatra piţigoiului, după T. Arghezi (Textul narativ. Titlul. Autorul) – p. 24 – 25 ;

Nr Data ore

Exemple de activităţi de învăţare *exerciţii de citire explicativă a textului; *exerciţii de identificare a cuvintelor noi şi introducerea lor în enunţuri proprii *exerciţii de formulare a răspunsurilor la întrebări * exerciţii de adaptare a intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie în citirea textului *exerciţii de observare a fragmentelor logice din text * exerciţii de transcriere a unui alineat * exerciţii de citire corectă a unui text * exerciţii de stabilire a numărului de cuvinte din fiecare propoziţie * exerciţii de stabilire a diferenţei dintre cuvânt şi grup de litere * exerciţii de ordonare a cuvintelor pentru obţinerea unor propoziţii * exerciţii de formare de propoziţii dintr-un număr dat de cuvinte * exerciţii de citire „la prima vedere ” * exerciţii de citire în lanţ * exerciţii de citire selectivă * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute * exerciţii de citire pe roluri * exerciţii de citire a dialogului dintre personaje * exerciţii de transcriere a dialogului * exerciţii de imaginare a continuării povestirii *exerciţii de sesizare a înlocuirii unor cuvinte cu altele cu sens asemănător

Resurse Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic

Obs

4

26.10 27.10

Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe

• •

Ciuboţelele ogarului, după Călin 6 Gruia ( Personajele. Povestirea orală) – p. 26 – 27 2 Receptarea textului narativ

28.10 29.10 30.10 9.11

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup

6 • Toamna, de Octavian Goga ( Strofa . Versul) – p. 28 – 29 5 • Recapitulare. Călătorie în lumea minunată a cărţilor – p.30 ;

10.11 11.11 12.11 13.11 16.11 17.11

5 • Evaluare

18.11 19.11 20.11

* exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la context * exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor sinonimice găsite pentru cuvintele noi * exerciţii de memorare activă a textului * exerciţii de recitare selectivă a textului * exerciţii de transcriere a unei strofe * exerciţii de sesizare a înlocuirii unor cuvinte cu altele cu sens opus * exerciţii de găsire a antonimelor *completare de rebusuri cu antonimele unor cuvinte * exerciţii joc de tipul „Eu spun una , tu spui alta!” * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de recunoaştere a titlului şi autorului unor poveşti *exerciţii de identificare a personajelor * exerciţii de realizare a dialogurilor potrivite unor situaţii date

-activitate în perechi

Evaluare: -observarea sistematică -probe scrise -probe orale

Unitatea de învăţare : Familia Nr. Ob. de crt. ref 4. 1.2; 1. 5 2. 2; 2. 5; 3. 2; 3. 3; 4. 2; 4.5; • Prezentarea textului. Aşezarea textului in pagină – p. 34 ; 3 26.11 27.11 Unitatea de învăţare Conţinuturi Familia Nr Data ore Exemple de activităţi de învăţare *exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului *exerciţii de identificare globală al textului *exerciţii de precizarea autorului textului şi rolului acestuia * exerciţii de citire în lanţ *exerciţii de identificare a personajelor *exerciţii de precizare a ceea ce spune fiecare personaj şi cui se adresează *exerciţii de precizare şi relatare a unor întămplări proprii asemănătoare * dramatizare : „Recunoaşte personajul” *exerciţii de descriere a personajului îndrăgit *exerciţii de citire „la prima vedere ” * exerciţii de citire în lanţ * exerciţii de citire selectivă * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute * exerciţii de citire pe roluri * exerciţii de citire a dialogului dintre personaje *exerciţii de identificare a ascultătorului şi a informaţiei emise – receptate *exerciţii de dialog : învăţător – elev; elev – elev; elev – elevi *observarea aşezării titlului textului * exerciţii de scriere a unui bilet *oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau a persoanelor cunoscute *extagerea semnificaţiei mesajului textului Resurse Obs

• •

Amintiri din copilărie, după I.Creangă p.32 – 33 ; Textul narativ . Personajul.

6

23.11 24.11 25.11

Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic

Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe

Comunicarea scrisă. Biletul – p. 35 ;

2

30.11

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală

5 • Cheile, după Tudor Arghezi – p. 36 – 37 ;

2.12 3.12 4.12

6 • Lectura suplimentară. Bine e la noi acasă, de E. Căldăraru – p. 38 ;

7.12 8.12 9.12

3 • Evaluare

10.12 11.12

* exerciţii de rebus tematic *exerciţii de citire explicativă a textului; *exerciţii de identificare a cuvintelor noi şi introducerea lor în enunţuri proprii * exerciţii de sesizare a folosirii alineatelor într-un text *exerciţii de identificare şi de relatare într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text * exprimarea propriei păreri în legătură cu purtarea copiilor *exerciţii de recitare de poezii *exerciţii de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de întrebări şi de răspunsuri referitoare la mesajul ascultat *exerciţii de realizare a acordului dintre predicat şi subiect, dintre adjectiv şi substantivul pe care-l determină ( fără a se menţiona terminologia gramaticală ) *exerciţii de sesizare a formelor de iniţiere a dialogului; conversaţii în grup pe teme cunoscute *exerciţii de identificare a ascultătorului şi a informaţiei emise – receptate * exerciţii de scriere după dictare a unui fragment din textul citit * exerciţii de memorare activă a textului * exerciţii de recitare selectivă a textului * exerciţii de transcriere a unei strofe * exerciţii de realizare a dialogurilor potrivite unor situaţii date * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date *exerciţii de citire şi scriere a unor bilete

-activitate în grup -activitate în perechi

Evaluare: -observarea sistematică -probe scrise -probe orale

Unitatea de învăţare : Tradiţii, obiceiuri, sărbători Nr. Ob. de Unitatea de învăţare crt. ref Conţinuturi 5. 1. 2; Tradiţii, obiceiuri, sărbători 2. 1; 2. Vreau să trăiesc printre stele, după 2; Victor Eftimiu – p. 40 – 41 ; 2. 3; 3. 2; 3. Scrierea imaginativă. Alcătuirea unor 3; texte după imagini şi benzi desenate – p. 4. 42 ; 2; 4. 4; Nr Data ore Exemple de activităţi de învăţare *exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor enunţiative, exclamative şi interogative *exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative *exerciţii de citire „la prima vedere”, în gând şi cu voce tare *exerciţii de sesizare a formelor de iniţiere a dialogului *jocuri de rol „emiţător – receptor”, vizând formarea comportamentului de ascultător *exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului *exerciţii de identificare globală al textului *exerciţii de precizarea autorului textului şi rolului acestuia * exerciţii de citire în lanţ *exerciţii de identificare a personajelor *exerciţii de precizare a ceea ce spune fiecare personaj şi cui se adresează * exerciţii de scriere după dictare a unui fragment din textul citit * exerciţii de memorare activă a textului * exerciţii de recitare selectivă a textului * exerciţii de transcriere a unei strofe * exerciţii de realizare a dialogurilor potrivite unor situaţii date * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date *exerciţii de recitare de poezii * exerciţii de memorare a pluguşorului Resurse Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic -concurs Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe Obss

2

14.12

2

15.12

Alcătuirea unor texte după un şir de întrebări

2

16.12

Colindătorii, după G. Coşbuc – p. 44 – 45 ;

2

17.12

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi Evaluare:

Lectura suplimentară. Obiceiuri de Crăciun şi de Anul Nou – p. 46 ; • Evaluare – p. 47 .

1

18.12

* exerciţii de alegere a altor poezii potrivite pentru umblatul cu pluguşorul * exerciţii de creaţie – poezii pentru Moş Crăciun * exerciţii de memorare a sorcove * exerciţii de autodictare *concurs de recitare a unor poezii şi colinde

-observarea sistematică -probe scrise -probe orale -concurs

Unitatea de învăţare : Iarna Nr. Ob. de crt. ref 6 1.5; 2. 5; 3. 2; • 3. • 3; • 3. 4; 4. 2; 4. 4; 4.5; Intonarea propoziţiilor. Punctul. Semnul întrebării (actualizare) – p. 50 ; 2 11.01 Unitatea de învăţare Conţinuturi Iarna La săniuş, după Ion Agârbiceanu Receptarea textului narativ ( Propoziţia – actualizare) – p. 48 – 49 8 4.01 5.01 6.01 7.01 8.01 Nr Data ore Exemple de activităţi de învăţare *exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente textului scris ; exerciţii de recunoaştere a alineatelor *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ *exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie *exerciţii de construire a unor texte orale scurte, pe baza unui şir de ilustraţii *exerciţii şi jocuri de dicţie *exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie *exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor enunţiative, exclamative şi interogative *exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date * exerciţii de transcriere caligrafică a unui alineat * exerciţii de scriere după dictare a unui fragment din text *exerciţii de citire selectivă *exerciţii de citire dialogată * exerciţii de transcriere a enunţurilor precizate * exerciţii de recitire expresivă , cu respectarea punctuaţiei * exerciţii de selectare a propoziţiilor ce au punct la sfârşit *exerciţii de citire corespunzătoare a acestor propoziţii Resurse Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic -concurs Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe Obss

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup

Intonarea propoziţiilor. exclamării p. – 51

Semnul

4

12.01 13.01

Crăiasa Zăpezii, după H. Ch. Andersen - p. 52 – 53;

8

14.01 15.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01

Recapitulare. Atelier – p. 54 ;

6

Evaluare.

4

*exerciţii de comparare a enunţurilor citite , enunţiative şi, respectiv, interogative * exerciţii de definire a punctului ţi a semnului întrebării *exerciţii de definire a semnului exclamării *exerciţii de realizare a dialogurilor în care să se introducă propoziţii enunţiative şi propoziţii interogative * exerciţii de reţinere a situaţiilor în care se folosesc punctul , semnul întrebării şi semnul exclamării *exerciţii de citire „la prima vedere ” * exerciţii de citire în lanţ * exerciţii de citire selectivă * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute * exerciţii de citire pe roluri * exerciţii de citire a dialogului dintre băieţaş şi bătrână * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului * exerciţii de transcriere a dialogului * exerciţii de imaginare a continuării poveştii * exerciţii de desenare a personajului Crăiasa Zăpezii * exerciţii de realizare a dialogurilor pe tema „Iarna” * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date * exerciţii de realizare a dialogurilor potrivite unor situaţii date

-activitate în perechi

Evaluare: -observarea sistematică -probe scrise -probe orale -concurs

Unitatea de învăţare : Ţara SEMESTRUL AL II LEA Nr. Ob. de Unitatea de învăţare Nr Data Exemple de activităţi de învăţare crt. ref Conţinuturi ore 7 1.2; *exerciţii de citire „la prima vedere ” 2. Ţara * exerciţii de citire în lanţ 2; * exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : 2. 8.02 alineatul, linia de dialog Moştenirea urmaşilor, după Petru 4 4; 9.02 * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor Dumitru Popescu – p. 56 – 57 ; 3. necunoscute 2; *exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului 3. propriu-zis 3; *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune 3. logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ 5; *exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea 4. intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie 2; *exerciţii de despărţire a cuvintelor la capăt de rând, de 4. despărţire în silabe 3; 3 10.02 *exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină Linia de dialog – p. 58 ; 4. 11.02 *exerciţii de dictare 5; 3 12.02 * exerciţii de explicare a folosirii liniei de dialog, virgulei Două puncte – p. 59 ; 15.02 în vocativ , două puncte * exerciţii de povestire , orală , pe fragmente * exerciţii de explicare a înţelesului unei idei *discuţii în grup sau în perechi pe teme cunoscute cu argumentarea punctului de vedere susţinut 4 16.02 *exerciţii de utilizarea semnelor de punctuaţie Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia, 17.02 * exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite după Dumitru Almaş – p. 60 - 61 ; texte narative * exerciţii de povestire a textelor citite * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date * exerciţii de citire variate ; joc : „ Găseşte şi citeşte” * completarea de enunţuri în legătură cu textul citit

Resurse Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic -concurs Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe

Obs

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi

Virgula – p. 62 ;

2

18.02 19.02

Ţara mea , de Gheorghe Tomozei – p. 63 ;

4

22.02 23.02

Recapitualre. Atelier –p. 64 ;

3

24.02 25.02

Evaluare

1

26.02

* exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit *redactarea de enunţuri , texte scurte care să conţină semnele de punctuaţie * exerciţii de completare a enunţurilor * exerciţii de explicare a folosirii a unor convenţii grafice (fără terminologie) linia de dialog, virgulei în vocativ , două puncte * exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor * exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text Evaluare: * exerciţii de memorare a textului -observarea * exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare sistematică *exerciţii de joc de tipul :,, La ce foloseşte ”, „Ce poţi face -probe scrise cu …?” -probe orale * exerciţii de scriere după dictare -concurs *şezători, ghicitori *exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit * exerciţii de realizare a dialogurilor pe tema „Suntem români” * exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate

Unitatea de învăţare : Prietenia Nr. Ob. de Unitatea de învăţare Nr Data Exemple de activităţi de învăţare crt. ref Conţinuturi ore 8 1.2; Prietenia * exerciţii de citire în lanţ 2. * exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : 2; alineatul, linia de dialog 2. Cele patru piersici (după o 4 1.03 * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor 3; povestire populară)- p. 66 – 67 ; 2.03 necunoscute 3. *exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului 2; propriu-zis 3. 3 3.03 *exerciţii de citire „la prima vedere”, în gând şi cu voce Cuvântul (actualizare)- p. 68 ; 3; 4.03 tare 3. *exerciţii de iniţiere în scopul citirii unor cărţi din 5; 3 5.03 literatura pentru copii Scrierea lui „m” înainte de „p” sau 4. „b”-p. 69 ; 8.03 * exerciţii de scriere a silabelor, cuvintelor ce conţin mp 2; sau mb 4. * exerciţii de completare a cuvintelor cu m înainte de p 5; sau b * exerciţii de descriere a acestei reguli 4.6; * exerciţii de explicare a ortografiei unor cuvinte ce conţin aceste grupuri consonantice 4 9.03 * exerciţii de dictare Furnica şi porumbiţa, după Lev 10.03 *exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor enunţiative, Tolstoi p. 70 -71; exclamative şi interogative * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute *joc de rol : „ Dialog între furnică şi porumbiţă” *exerciţii de memorare 2 11.03 exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului Cuvinte cu înţeles asemănător – p. 12.03 propriu-zis 72 ; * exerciţii de recitare selectivă a textului * exerciţii de transcriere a unei strofe

Resurse Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic -concurs Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe

Obs

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi

* exerciţii de găsire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text Cuvinte cu înţeles opus – p. 73 ; Mărul, după Mircea Sântimbreanu -p. 74 – 75; 2 4 15.03 16.03 17.03 * exerciţii de antonimie * exerciţii de redactare a unui text scurt * exerciţii de citire a unui text, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie * exerciţii de povestire a textelor citite * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date *exerciţii de identificare a fragmentelor *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ *exerciţii de despărţire a cuvintelor la capăt de rând, de despărţire în silabe * exerciţii de construire a unor enunţuri, texte orale pe baza suportului vizual *joc : Recunoaşte personajul, recunoaşte autorul * exerciţii de scriere după dictare *şezători, ghicitori *exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit * exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate

Recapitulare. La sezatoare – p. 76 ;

1

18.03

Evaluare.

1

19.03

Evaluare: -observarea sistematică -probe scrise -probe orale -concurs

Nr. Ob. de crt. ref 9 1. 2; 2. Primăvara 1; 2. 2; Cuibul de păsărele, după Cezar 3. Petrescu- p.78 – 79 ; 2; 3. 3; 3. 4; 3. 5; 4. Despărţirea cuvintelor în silabe 1; (actualizare) - p. 80 ; 4. 2; 4. 4;

Unitatea de învăţare : Primăvara Unitatea de învăţare Nr Data Conţinuturi ore

Exemple de activităţi de învăţare *exerciţii de citire „la prima vedere ” * exerciţii de citire în lanţ * exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : alineatul, linia de dialog * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute *exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ *exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie * exerciţii de povestire , orală , pe fragmente *exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină *exerciţii de dictare * exerciţii de definire a silabei * exerciţii de despărţire a cuvintelor la capăt de rând, de despărţire în silabe *discuţii în grup sau în perechi pe teme cunoscute cu argumentarea punctului de vedere susţinut *exerciţii de utilizarea semnelor de punctuaţie * exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative

Resurse

Obs

4

22.03 23.03

Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic -concurs -interdisciplinaritate

2

24.03

Mijloace: -manualul -caiete -fişe

Sunetul şi litera (actualizare). Vocale şi consoane – p. 81 ;

1

25.03

Buburuza, după Eugen Jianu – p. 82 – 83 ;

3

26.03 29.03

* exerciţii de recunoaşterea vocalelor şi a consoanelor * exerciţii de copiere/ transcriere/dictare a unor vocale / consoane * exerciţii de găsire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text exerciţii de scriere a cuvintelor care conţin aglomerări de consoane, grupuri de litere, grupuri de sunete *exerciţii de scriere caligrafică *exerciţii de copiere a unor texte scurte * exerciţii de povestire a textelor citite * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date * exerciţii de citire variate ; joc : „ Găseşte şi citeşte” * completarea de enunţuri în legătură cu textul citit * exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit *redactarea de enunţuri , texte scurte care să conţină semnele de punctuaţie * exerciţii de completare a enunţurilor * exerciţii de explicare a folosirii a unor convenţii grafice (fără terminologie) linia de dialog, virgulei în vocativ , două puncte * exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor * exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text * exerciţii de memorare a textului * exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare *exerciţii de joc de tipul :,,La pădure” * exerciţii de scriere după dictare *şezători, ghicitori *exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit * exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate *întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful/fragmentul citit

-planşe

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi

• •

Lectura suplimentară. În ziua de Paşte, de Elena Farago – p. 84 ; Alcătuirea unui text după imagini şi întrebări

4 1

30.03 31.03 1.04

Evaluare: -observarea sistematică -probe scrise -probe orale -concurs

Evaluare

1

2.04

* exerciţii de reprezentare a mesajului unui text prin desene *exerciţii de scriere pentru folosirea semnelor de punctuaţie *exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente textului scris * exerciţii de corespondenţă desen -întrebare - răspuns * exerciţii de reprezentare a textului pe tablouri Unitatea de învăţare : Copilăria Nr. Ob. de Unitatea de învăţare crt. ref Conţinuturi 10 1. 2; Copilăria 2. 1; Cel mai bun prieten, după Victor 2. Sivetidis p. 86 – 87 ; 2; 3. 2; 3. 3; Grupul de sunete ea, ie, ia – p. 88 ; 3. 4; 4. 1; Grupul de sunete oa, ua, uă – p. 89 ; 4. 2; 4. 3; 4. 4; • După faptă şi răsplată, după Ion Pas - p. 90 - 91; Nr Data ore Exemple de activităţi de învăţare *exerciţii de citire „la prima vedere ” * exerciţii de citire în lanţ * exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : alineatul, linia de dialog * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute *exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ * exerciţii de identificare a diftongilor ea, ia, ie în cuvinte din text *exerciţii de citire corectă a cuvintelor ce conţin aceşti diftongi * exerciţii de descriere a acestor grupuri vocalice * exerciţii de identificare a diftongilor oa, ua, uă în cuvinte din text * exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor ce conţin aceşti diftongi * exerciţii de completare a unor cuvinte cu unul din grupurile de diftongi * exerciţii de grupare a cuvintelor după grupul de sunete pe care îl conţin Resurse Obs

4

12.04 13.04

2

14.04

Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic -interdisciplinaritate

2

15.04 16.04

Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe

4

19.04 20.04

Recapitulare. Personaje preferatep. 92 ;

2

21.04

Evaluare

2

22.04 23.04

* exerciţii de povestire , orală , pe fragmente *exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină *exerciţii de utilizarea semnelor de punctuaţie * exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative * exerciţii de găsire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text *exerciţii de scriere caligrafică *exerciţii de copiere a unor texte scurte * exerciţii de povestire a textelor citite * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date * completarea de enunţuri în legătură cu textul citit * exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit *redactarea de enunţuri , texte scurte care să conţină semnele de punctuaţie * exerciţii de completare a enunţurilor * exerciţii de explicare a folosirii a unor convenţii grafice (fără terminologie) linia de dialog, virgulei în vocativ , două puncte * exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor * exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare *exerciţii de realizare a dialogurilor pe tema „Personaje preferate” * exerciţii de scriere după dictare *şezători, ghicitori *exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit * exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate *întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful / fragmentul citit * exerciţii de reprezentare a mesajului unui text prin desene *exerciţii de scriere pentru folosirea semnelor de

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi

Evaluare: -observarea sistematică -probe scrise -probe orale -concurs

punctuaţie *exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente textului scris * exerciţii de reprezentare prin desen a elementelor reprezentative din text *exerciţii de scriere pentru folosirea majusculei *explicarea necesităţii scrierii îngrijite şi corecte Unitatea de învăţare : Lumea necuvântătoarelor Nr. Ob. de Unitatea de învăţare crt. ref Conţinuturi 11 1. Lumea necuvântătoarelor 2; 2. 1; 2. Dumbrava minunată, după Mihail 2; Sadoveanu p. 94 – 95 ; 2. 3; 3. 2; 3. 3; 3. Scrierea corectă a cuvintelor care 4; conţin literele „â” si „î” (actualizare) 4. p. 96 ; 2; Scrierea corectă a cuvintelor care 4. conţin litera x 3; 4. 4; Nr Data ore Exemple de activităţi de învăţare *exerciţii de citire „la prima vedere ” * exerciţii de citire în lanţ * exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : alineatul, linia de dialog * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute *exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ * cuvinte din text * exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor * exerciţii de completare a unor cuvinte cu una din literele î sau â * exerciţii de explicare orală a unor reguli de scrierea literei î/â în funcţie de situaţie * exerciţii de scriere corectă a cuvintelor ce conţin î/â * exerciţii de scriere corectă a cuvintelor ce conţin x * exerciţii de povestire , orală , pe fragmente *exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină *exerciţii de utilizarea semnelor de punctuaţie * exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative * exerciţii de găsire a unor sinonime pentru cuvintele Resurse Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic -interdisciplinaritate Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în Obs

6

26.04 27.04 28.04

2 2

29.04 30.04 3.05

Spicul de grâu şi pleava, după A. Mitru p. 98 – 99 ;

5

4.05 5.05 6.05

Scrierea corectă a cuvintelor într-o 1 / într-un / dintr-o / dintr-un – p. 100 ;

7.05

Puişorul şi vulpea, după Ion Pas – p. 101 ;

4

10.05 11.05

Recapitulare. La drum cu Patrocle şi Lizuca - p. 102 ;

2

12.05

Evaluare

2

13.05 14.05

noi din text *exerciţii de scriere caligrafică *exerciţii de copiere a unor texte scurte * exerciţii de povestire a textelor citite * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date * completarea de enunţuri în legătură cu textul citit * exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit *redactarea de enunţuri , texte scurte care să conţină semnele de punctuaţie * exerciţii de completare a enunţurilor cu într-o / într-un / dintr-o / dintr-un * exerciţii de observare a scrierii cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un în enunţuri simple * exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor ce conţin într-o / într-un / dintr-o / dintr-un * exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare *exerciţii de realizare a dialogurilor pe tema „La drum cu Patrocle şi Lizuca” * exerciţii de scriere după dictare *jocul silabelor *exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit * exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate *întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful / fragmentul citit * exerciţii de reprezentare a mesajului unui text prin desene *exerciţii de scriere pentru folosirea semnelor de punctuaţie *exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente textului scris * exerciţii de reprezentare prin desen a elementelor reprezentative din text

perechi Evaluare: -observarea sistematică -probe scrise -probe orale -concurs

*exerciţii de scriere pentru folosirea majusculei *explicarea necesităţii scrierii îngrijite şi corecte * exerciţii de transcriere a dialogului * exerciţii de imaginare a continuării poveştii * exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale

Unitatea de învăţare : Vara

Nr. Ob. de Unitatea de învăţare crt. ref Conţinuturi 12 1.2; 3. 2; 3. Vara 3; 3. 5; 4. 2; Miţă Fărămiţă, după Gica Iuteş- p. 4. 104 ; 3

Nr Data ore

Exemple de activităţi de învăţare *exerciţii de evaluare a propriului scris *exerciţii de citire „la prima vedere ” * exerciţii de citire în lanţ * exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : alineatul, linia de dialog * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute *exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ * cuvinte din text * exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor * exerciţii de completare a unor cuvinte cu una din literele î sau â * exerciţii de explicare orală a unor reguli de scrierea literei î/â în funcţie de situaţie * exerciţii de scriere corectă a cuvintelor ce conţin î/â * exerciţii de scriere corectă a cuvintelor ce conţin x * exerciţii de povestire , orală , pe fragmente *exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină *exerciţii de utilizarea semnelor de punctuaţie * exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative

Resurse

Obs

6

17.05 18.05 19.05

Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic -interdisciplinaritate

Vara, de Vladimir Pop Mărcanu – p. 105 ;

6

20.05 21.05 24.05 25.05

Recapitulare finală – p. 106 – 107 ; - Lexicul; Textul - Noţiuni de fonetică

10

26.05 27.05 28.05

Mijloace: -manualul -caiete -fişe -planşe

-

Textul narativ Textul literar Propoziţia Dialogul Ortografia Punctuaţia Scrierea imaginativă

31.06 2.06 3.06 4.06

 scrierea caligrafică  despărţirea cuvintelor în silabe şi la capăt de rând  aşezarea corectă în pagină  cuvinte cu sens asemănător  cuvinte cu sens opus  grupurile de litere  scrierea corectă a cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un  scrierea corectă a cuvintelor care conţine litera x  scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele „â” si „î”  scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupul de sunete ea, ie, ia  scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupul de sunete oa, ua, uă  Scrierea lui „m” înainte de „p” sau „b”  construirea de texte după imagini  povestirea unor fapte şi întâmplări după ilustraţii sau benzi desenatei

* exerciţii de găsire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text *exerciţii de scriere caligrafică *exerciţii de copiere a unor texte scurte * exerciţii de povestire a textelor citite * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date * completarea de enunţuri în legătură cu textul citit * exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit *redactarea de enunţuri , texte scurte care să conţină semnele de punctuaţie * exerciţii de completare a enunţurilor cu într-o / într-un / dintr-o / dintr-un * exerciţii de observare a scrierii cuvintelor într-o / într-un Forme de / dintr-o / dintr-un în enunţuri simple organizare: * exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor ce -activitate conţin într-o / într-un / dintr-o / dintr-un individuală * exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare -activitate frontală *exerciţii de realizare a dialogurilor pe tema „” -activitate în grup * exerciţii de scriere după dictare -activitate în *jocul silabelor perechi *exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit * exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate *întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful / fragmentul citit * exerciţii de reprezentare a mesajului unui text prin desene *exerciţii de scriere pentru folosirea semnelor de punctuaţie *exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente textului scris * exerciţii de reprezentare prin desen a elementelor reprezentative din text

 exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt  recitări

2 • Prietena mea,cartea – p. 110

7.06

6 • Evaluare

8.06 9.06 10.06 11.06

* exerciţii de transcriere a dialogului * exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale * exerciţii de identificare a diftongilor ea, ia, ie în cuvinte din text *exerciţii de citire corectă a cuvintelor ce conţin aceşti diftongi * exerciţii de descriere a acestor grupuri vocalice * exerciţii de identificare a diftongilor oa, ua, uă în cuvinte din text * exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor ce conţin aceşti diftongi * exerciţii de completare a unor cuvinte cu unul din grupurile de diftongi * exerciţii de completare a enunţurilor cu într-o / într-un / dintr-o / dintr-un * exerciţii de observare a scrierii cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un în enunţuri simple * exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor ce conţin într-o / într-un / dintr-o / dintr-un Evaluare: * exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare -observarea * exerciţii de scriere a silabelor, cuvintelor ce conţin mp sistematică sau mb -probe scrise * exerciţii de completare a cuvintelor cu m înainte de p -probe orale sau b -concurs *exerciţii de scriere pentru folosirea majusculei *explicarea necesităţii scrierii îngrijite şi corecte *exerciţii de iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii *exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie

MATEMATICĂ
ARIA CURRICULARĂ : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII DISCIPLINA: MATEMATICĂ Manualul utilizat: „Ştefan Pacearca ,Mariana Mogoş,Ed. Aramis 2004 Nr. de ore pe săptămână:4 ore Nr. total de ore:138 ore Tipul de curriculum abordat:CNA I. OBIECTIVE CADRU 1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme 3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea 1.1. să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute, zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări 1.2. să scrie, să citească numerele naturale de la 0 la 1000; să compare şi să ordoneze numerele naturale mai mici decât 1000, utilizând simbolurile: <, >, = 1.3. să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: - cu numere naturale de la 0 la 100 fără şi cu trecere peste ordin - cu numere naturale de la 0 la 1000 fără şi cu trecere peste ordin 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 2.1. să stabilească poziţii relative ale obiectelor în spaţiu 2.2. să recunoască forme plane şi spaţiale; să clasifice figuri geometrice sau obiecte după criterii variate 2.3. să utilizeze unităţi de măsură pentru timp şi unităţi monetare 2.4. să exploreze modalităţi variate de compunere şi descompunere a numerelor 2.5. să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unei operaţii pentru a limita erorile de calcul 2.6. să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate *să rezolve probleme care presupun cel puţin două operaţii de adunare sau scădere 2.7. să formuleze, oral şi în scris, exerciţii şi probleme cu numere, care se rezolvă printr-o singură operaţie 2.8. să sesizeze asocierea dintre elementele a două categorii de obiecte (şiruri, numere mai mici ca 1000) pe baza unor reguli date; 2.9. să continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere An şcolar : 2009– 2010 Clasa : a II-a A

2.10. să extragă informaţii din tabele şi liste, să colecteze datele obţinute prin observare directă, să reprezinte datele în tabele 2.11. să măsoare şi să compare lungimea, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard adecvate, precum şi următoarele unităţi de măsură standard: metrul, litrul 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 3.1. să exprime oral, în cuvinte proprii, etape ale rezolvării unor probleme 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 4.1. să manifeste o atitudine pozitivă pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi probleme; 4.2. să manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor si a calculelor în viaţa cotidiană CONŢINUTURlLE ÎNVATARII · Numerele naturale de la 0 la 100: formare, scriere, citire, comparare, ordonare. · de la 0-30 · de la 30-100 · Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0-100. · terminologia specifica: termen, suma, “cu atât mai mult”, “cu atât mai putin”; · în concentrul 0-30, fara si cu trecere peste ordin; · în concentrul 0-100, fara si cu trecere peste ordin; · evidentierea unor proprietati ale adunarii (comutativitatea, *asociativitatea, element neutru), fara terminologie si paranteze rotunde; · Numerele naturale mai mari decât 100 si mai mici decât 1000: formare, scriere, citire, comparare, ordonare. · Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0-1000. · Probleme care se rezolva printr-o operatie *Probleme care se rezolva prin cel putin doua operatii. · Aflarea unui numar necunoscut în cadrul unei relatii de tipul ?±a=b sau a±?=b , (prin încercari, utilizarea de obiecte sau desene, folosind modelul balantei etc., în functie de situatie) unde a si b sunt numere în concentrul 0-1000. · Elemente intuitive de geometrie: - forme plane: patrat, triunghi, dreptunghi, cerc; - interiorul si exteriorul unei figuri geometrice; - forme spatiale: cub, sfera, cilindru, con *cuboid (paralelipiped dreptunghic), fara terminologie. · Masurari folosind etaloane neconventionale. · Unitati de masura: - unitati de masurat lungimea: metrul; - unitati de masurat capacitatea: litrul; - unitati de masurat masa: kilogramul;

- unitati de masura pentru timp: ora, minutul, ziua, saptamâna, luna; - monede. · Utilizarea instrumentelor de masura adecvate: metrul, rigla gradata, cântar, balanta.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II
Nr crt. 1. Unităţi de învăţare De la clasa I la clasa a II a – reactualizarea cunoştinţelor din cl.I Numerele naturale de la 0 la 100 O. R. 1.1. 1.2. 2.4. 2.8. 2.9. 4.1. 1.1. 1.2. 2.4. 2.8. 2.9. 4.1. Conţinuturi Nr. ore 7 ● Numerele naturale de la 0 la 100 1 ● Adunări şi scăderi cu numerele naturale de la 0 la 2 30 ● Probleme 2 ● Evaluare iniţială–analiza evaluării 2 12 ● Citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 30 2 ● Compararea şi ordonarea numerelor naturale de 2 la 0 la 30 ● Citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 2 100 ● Compararea şi ordonarea numerelor naturale de 2 la 0 la 100 ● Matematica prin joc 2 ● Evaluare–analiza evaluării 2 16 ● Adunarea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 2 0 la 30 ● Scăderea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 2 la 30 ● Adunarea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 3 la 30 ● Scăderea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 3 la 30 Perioada Data 15-24.09 I-II Ob.

2.

28.09-15.10 III-V

Operaţii cu numere de la 0– 100

1.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.10 4.1

19.10-19.11 VI-VIII

● Probleme de adunare şi scădere cu nr. nat. de la 0 la 30 ● Aflarea termenului necunoscut ● Evaluare –analiza evaluării ● Adunarea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 100 ● Scăderea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 100 ● Adunarea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 100 ● Scăderea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 100 ● Probleme de adunare şi scădere cu nr. nat. de la 0 la 100 ● Aflarea termenului necunoscut ● Recapitulare ● Evaluare –analiza evaluării 3. Numerele naturale de la 100 la 1 000 1.1. 1.2. 2.4. 2.8. 2.9. 4.1. 1.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.1. 4.1 ● Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 100 la 1 000 ● Compararea, ordonarea nr. nat. de la 100 la 1 000 ● Rotunjirea nr. nat. de la 100 la 1 000 ● Recapitulare ● Evaluare –analiza evaluării ● Adunarea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 1 000 ● Scăderea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 1 000 ● Adunarea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 1 000 ● Scăderea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 1 000 ● Probleme de adunare şi scădere cu nr. nat. de la 0

2 2 2 18 2 2 3 3 2 2 2 2 16 4 4 3 3 2 22 3 3 3 3 3 19.11-07.01 IX-XIV

07.01-11.02 XV-XVIII

Operaţii cu numere de la 0 –1 000

11.02-22.03 XIX-XXIII

la 1 000 ● Aflarea termenului necunoscut ● Recapitulare ● Evaluare–analiza evaluării 4. Elemente intuitive de geometrie 2.1. 2.2. 2.9. 2.1. 4.1 2.3. 2.10 2.11 4.1. ● Figuri geometrice ● Corpuri geometrice ● Interior şi exterior. Alcătuirea şi citirea tabelelor ● Recapitulare ● Evaluare-–analiza evaluării ● Măsurări folosind etaloane neconvenţionale. ● Unităţi de măsură : - Măsurarea lungimilor. Metrul - Măsurarea capacităţii vaselor. Litrul - Măsurarea masei corpurilor. Kilogramul - Măsurarea timpului. Ceasul.Calendarul - Utilizarea banilor -Aplicaţii în viaţa cotidiana ● Recapitulare ● Evaluare –analiza evaluării ● Numerele naturale de la 0 – 1 000 ● Operaţii cu numere naturale ● Noţiuni de geometrie. ● Unităţi de măsură Evaluare finală ● Matematica prin joc ● Aprofundare

5.

Unităţi de măsură - etaloane neconvenţiona le - unităţi de măsură - instrumente de măsură Recapitulare finală

3 2 2 14 3 3 2 2 2 2 18 1 2 2 2 3 2 2 2 2 8 1 2 1 1 1 1 1

22.03-22.04 XXIV-XXVII

22.04-27.05 XXVIIIXXXII

6.

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.4. 2.6.

27.05-10.06 XXXIIIXXXIV

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare :De la clasa I la clasa a II-a Nr. crt. Detalieri de conţinut De la clasa I la clasa a II a – reactualizarea cunoştinţelor din cl.I Ob. ref. 1.1. 1.2. 2.4. 2.8. 2.9. 4.1. Activităţi de învăţare Resurse Data 15.0924.09 Obs.

1.

● Numerele naturale de la 0 la 100 -fişe de evaluare ● Adunări şi scăderi cu numerele naturale de la 0 iniţială la 30 ● Probleme ● Evaluare iniţială–analiza evaluării

Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 la 100 Număr de ore alocat: Perioada: Nr. crt. 1. Detalieri de conţinut Θ Numerele naturale de la 0 la 30 Ob. ref. 1.1 1.2 1.3 2.4 2.5 3.1 4.1 1.1 1.2 1.3 2.4 2.5 Activităţi de învăţare ► numirea citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 30; ► formarea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 30; ► numărarea crescătoare şi descrescătoare , cu şi fără sprijin în desene; ► continuarea unor şiruri numerice; ► numere pare (cu soţ) şi numere impare (fără soţ); ► numirea citirea şi scrierea numerelor de la 30 la 100 ► formarea şi scrierea numerelor naturale de la 30 la 100; ► numărarea crescătoare şi descrescătoare , cu şi Resurse - fişe - numărătoare - abac - beţişoare - 2 ore Data 28.09 29.09 30.09 Obs.

2.

Θ Numerele naturale de la 30 la 100

- fişe - numărătoare - abac - beţişoare - 2 ore

1.10 5.10 6.10

3.1

3.

Θ Compararea numerelor naturale de la 0 la 100

1.1 1.2 1.3 2.4 2.5 3.1

4.

Θ Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Θ Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin

1.2

fără sprijin în desene; ► continuarea unor şiruri numerice; ► reprezentarea numerelor cu ajutorul beţişoarelor; ► scrierea cu cifre şi cu litere a numerelor; ► vecinii numerelor; ► numere consecutive; ► aflarea succesorului şi a predecesorului unor numere date; ► numere pare sau impare. ► semnele “<” (mai mic) , “>” (mai mare) sau “=” (egal); ► compararea a două numere când unul dintre ele este format din zeci şi unităţi iar celălalt doar din unităţi; ► compararea a două numere când cifrele zecilor au aceeaşi valoare; ► alegerea numărului cel mai mare sau cel mai mic din grupe de numere date; ► scrierea de numere mai mari sau mai mici decât un număr dat păstrând aceeaşi cifră a zecilor sau aceeaşi cifră a unităţilor. ► ordonarea numerelor crescător şi descrescător;

- beţişoare - fişe - 1 oră

7.10 8.10 12.10

5.

1.1 1.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1

- axa numerelor - manual - fişe - 1 oră ► exerciţii de adunare şi scădere cu numere de la 0 - manual la 30 fără trecere peste ordin; - numărătoare ► verificarea rezultatelor cu ajutorul - tablă magnetică reprezentărilor; - beţişoare ► utilizarea terminologiei: “cu … mai mult”, “cu - 2 ore …. mai puţin”. “termini, sumă, diferenţă, descăzut, scăzător”; ► completarea unor tabele de valori; ► compunerea unor probleme;

13.10 14.10 15.10 19.10 20.10 21.10

6.

Θ Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordin

1.3 2.4 2.5 2.7

► exerciţii de adunare cu numere formate din unităţi cu trecere peste ordin (pe bază de desene, beţişoare, riglete); ► verfificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilot;utilizarea terminologiei specifice; ► completarea unor tabele de valori; ► exerciţii de scădere cu numere formate din unităţi cu trecere peste ordin (pe bază de desene, beţişoare, riglete); ► verfificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilot;utilizarea terminologiei specifice; ► completarea unor tabele de valori; ► aflarea termenului necunoscut prin încercări; ► găsirea raţionamentului de aflare a termenului necunoscut; ► rezolvarea unor probleme prin completarea unor date în tabele; ► formularea de probleme după operaţia dată sau după datele din tabelele date; ► exerciţii cu numere naturale de la 0 la 30 : numărare, ordine crescătoare, descrescătoare, numere pare, impare; compararea numerelor; rezolvarea unor exercţii de adunare şi scădere în concentrul 0-30; rezolvarea unor probleme. ► exerciţii de adunare şi de scădere cu numere formate numai din zeci în concentrul 0-100; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor; ► utilizarea terminologiei specifice; ► completarea unor tabele de valori;

7.

Θ Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordin

1.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1 1.1 1.3 1.1 1.2 1.3 2.6 2.7 1.1 1.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1 1.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1

8. 9.

Θ Aflarea numărului necunoscut Θ Probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie matematică Θ Evaluare

- numărătoare - tablă magnetică - riglete - beţişoare - caiete speciale - fişe - 3 ore - numărătoare - tablă magnetică - riglete - beţişoare - caiete speciale - fişe - 7 ore - fişe de lucru - 2 ore - manual - fişe - 2 ore - activitate individuală - fişe - 2 ore

22.10 26.10 27.10

28.10 29.10

9.11 10.11 11.11 12.11 16.11

10.

17.11

11.

Θ Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100 fără trecere peste ordin a) Adunarea şi scăderea numerelor naturale

- numărători - activitate frontală şi individuală - fişe - 2 ore

18.11 19.11

formate din zeci b) Adunarea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi

► rezolvarea unor probleme ► adunarea unui număr format din zeci cu un număr format din unităţi (60+ 8); ► adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu un număr format din unităţi (53+ 4); ► adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu un număr format din zeci (25+50); ► adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi (24+35); ► utilizarea terminologiei specifice; ► rezolvarea de exerciţii şi probleme. ► scăderea numărului de zeci sau a numărului de unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi (69-60, 69- 9); ► scăderea unui număr format din unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi (58- 6) ► scăderea unui număr format din zeci dintr-un număr format din zeci şi unităţi (55-20); ► scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi; ► utilizarea terminologiei specifice; ► rezolvarea de probleme ► raţionamentul de calcul: se descompun numerele în zeci şi unităţi; se adună zecile cu zecile şi unităţile cu unităţi; zecea obţinută din adunarea unităţilor se adună la zeci; ► utilizarea terminologiei specifice; ► rezolvarea de probleme; ► completarea unor tabele de valori. ► raţionamentul de calcul: se descompun numerele în zeci şi unităţi; se adună zecile cu zecile şi unităţile cu unităţi; zecea obţinută din adunarea unităţilor se adună la zeci; ► utilizarea terminologiei specifice; ► rezolvarea de probleme; - fişe - caiete speciale - manual - culegeri - 2 ore 23.11 24.11

c) Scăderea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi

- fişe - caiete speciale - manual - culegeri - 3 ore

25.11 26.11

12.

Θ Adunarea numerelor naturale de la 30 la 100 cu trecere peste ordin a) Adunarea a două numere când suma unităţilor este 10 b) Adunarea a două numere când suma unităţilor este mai mare decât 10

1.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1

- manual - fişe - 1 oră 30.11 2.12 3.12 - manual - fişe - 2 ore 7.12 8.12 9.12 10.12

13.

Θ Scăderea numerelor naturale de la 30 la 100 cu trecere peste ordin

1.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1 1.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1 2.6 2.7 3.1 4.1 1.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1 2.6 2.7 3.1 4.1

14.

Θ Aflarea numărului necunoscut

► completarea unor tabele de valori ►scăderea unui număr de unităţi dintr-un număr format din zeci (50- 7); ► scăderea unui număr de unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi (35- 9); ► scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (46-29); ► utilizarea terminologiei specifice; ► rezolvarea de probleme. ► rezolvarea de exerciţii şi probleme care presupun aflarea termenului necunoscut cu numere din concentrul 30-100 cu şi fără trecere peste ordin.

- fişe - activitate frontală - activitate individuală - 5 ore

4.01 5.01

- manual - culegere - 2 ore

6.01 7.01

15.

Θ Probleme care se rezolvă prin operaţia de adunare sau scădere Θ Evaluare

16.

► rezolvarea unor probleme prin operaţia de adunare sau de scădere, respectând etapele: scrierea datelor, redactarea rezolvării, răspunsul. ► compunerea unor probleme după date din tabele. ► probă de evaluare: numeraţia 0-100; calcule în concentrul 0-100 cu şi fără trecere peste ordin; aflarea temenului necunoscut; compararea rezultatelor exerciţiilor; rezolvarea de probleme. ► rezolvarea unor probleme prin cel puţin două operaţii, respectând etapele: scrierea datelor, redactarea rezolvării, răspunsul. ► compunerea unor probleme după date din tabele.

- manual - caiete speciale - 2 ore - activitate individuală - fişe - 2 ore - manual - activitate frontală - 5 ore

11.01 12.01

13.01

17.

Θ Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii

14.01 18.01

Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 100 la 1000. Adunarea şi scăderea Număr de ore alocat: Perioada: Nr. Detalieri de conţinut Ob. Activităţi de învăţare crt. ref. 1. Θ Formarea, scrierea şi 1.1 ► înţelegerea sistemului poziţional de formare a citirea numerelor 1.2 numerelor naturale mai mici ca 1000; naturale de la 100 la ► formarea şi scrierea numerelor naturale mai 1000 mici ca 1000; ► numărarea crescătoare şi descrescătoare, cu şi fără sprijin în desene, în anumite intervale date; ► continuarea unor şiruri de numere; ► succesorul şi predecesorul unui număr; ► jocuri de numărare; ► rotunjirea numerelor naturale: utilizarea axei numerelor pentru a preciza dacă un număr este “mai îndepărtat” sau “mai apropiat” de un altul; rotunjirea prin lipsă sau prin adaos; ► scrierea a cât mai multor numere folosind cifre date; ► determinarea unor numere ce îndeplinesc anumite condiţii date; ► numere consecutive; ► numere pare şi impare; ► crearea unor şiruri de numere după anumite reguli stabilite de elevi. 2. Θ Compararea şi 1.2 ► identificarea ordinelor pentru un număr dat şi de ordonarea numerelor precizare a valorii fiecărei cifre în scrierea naturale numărului; ► compararea numerelor utilizând modele semnificative (figuri geometrice, numărătoare poziţională); ►stabilirea algoritmului de comparare a două

Resurse - fişe - numărătoare poziţională - abac - activitate frontală - activitate independentă - 3 ore

Data 19.01 20.01 21.01

Obs.

- numărătoare poziţională - figuri geometrice - activitate frontală - fişe - 5 ore

25.01 26.01 27.01 28.01

3.

Θ Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 fără trecere peste ordin a) Adunarea numerelor naturale fără trecere peste ordin b) Scăderea numerelor naturale fără trecere peste ordin

1.3 2.4

numere naturale; ► ordonarea crescătoare şi descrescătoare a unor numere date. ► exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 fără trecere peste ordin; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor; ► completarea unor tabele de valori; ► utilizarea terminologiei specifice.

- manual - caiete speciale - fişe - 4 ore 8.02 9.02

4.

Θ Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin a) Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor

1.3 2.4 2.5

b) Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor

► exerciţii de scădere cu numere naturale de la 0 la 1000 fără trecere peste ordin; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor; ► completarea unor tabele de valori; ► utilizarea terminologiei specifice.; ► rezolvarea de probleme în care numerele sunt figurate prin desene simple: puncte, cerculeţe etc. ► exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor; ► completarea unor tabele de valori; ► utilizarea terminologiei specifice.; ► rezolvarea de probleme în care numerele sunt figurate prin desene simple: puncte, cerculeţe ► estimarea rezultatului unei operaţii folosind rotunjiri ( la sute sau zeci) ale termenilor. ► exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor; ► completarea unor tabele de valori;

- fişe - activitate frontală - activitate individuală - 2 ore

10.02 11.02

- manual - caiete speciale - fişe - activitate frontală - activitate individuală - 4 ore

15.02 16.02

- manual - caiete speciale - fişe - activitate frontală - activitate

17.02 18.02

c) Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor şi al unităţilor

5.

Θ Scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin a) Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor b) Scăderea cu împrumut la ordinul sutelor

1.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1

► utilizarea terminologiei specifice.; ► rezolvarea de probleme în care numerele sunt figurate prin desene simple: puncte, cerculeţe ► estimarea rezultatului unei operaţii folosind rotunjiri ( la sute sau zeci) ale termenilor ► exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor; ► completarea unor tabele de valori; ► utilizarea terminologiei specifice.; ► rezolvarea de probleme în care numerele sunt figurate prin desene simple: puncte, cerculeţe ► estimarea rezultatului unei operaţii folosind rotunjiri ( la sute sau zeci) ale termenilor ► exerciţii de scădere cu numere din concentrul 01000 cu împrumut la ordinul zecilor; ► rezolvarea şi compunerea unor probleme; ► utilizarea terminologiei specifice.

individuală - 4 ore

- manual - caiete speciale - fişe - activitate frontală - activitate individuală - 4 ore

22.02 23.02

- activitate frontală - activitate independentă - fişe de lucru - 4 ore - independentă - fişe de lucru - 4 ore

24.02 25.02

c) Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor şi sutelor. 6. Θ Aflarea numărului necunoscut 1.3 2.4 2.5 2.7

► exerciţii de scădere cu numere din concentrul 01000 cu împrumut la ordinul sutelor; ► rezolvarea şi compunerea unor probleme; ► utilizarea terminologiei specifice ► exerciţii de scădere cu numere din concentrul 01000 cu împrumut la ordinul zecilor şi al sutelor; ► rezolvarea şi compunerea unor probleme; ► utilizarea terminologiei specifice

1.03 2.03

- activitate frontală - activitate independentă - fişe de lucru - 4 ore ► rezolvarea de exerciţii şi probleme care - manual presupun aflarea termenului necunoscut cu numere - activitate frontală din concentrul 0-1000 cu şi fără trecere peste ordin. - activitate individuală

3.03 4.03

8.03 9.03 10.03 11.03

7.

Θ Evaluare

8.

Θ Probleme care se rezolvă prin cel piţin două operaţii

3.1 4.1 1.3 2.4 2.5 2.7 3.1 4.1 2.6 2.7 3.1 4.1

- 4ore ► probă de evaluare: numeraţia 0-1000; comparare, ordonare; calcule în concentrul 0-1000; aflarea termenului necunoscut; rezolvarea unor probleme. ► rezolvarea unor probleme prin cel puţin două operaţii, respectând etapele: scrierea datelor, redactarea rezolvării, răspunsul. ► compunerea unor probleme după date din tabele. - activitate individuală - fişe - 4ore - activitate frontală - manual - culegere - 9 ore 15.03 16.03 17.03 18.03 22.032.04

Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie Număr de ore alocat: Perioada: Nr. crt. 1. Detalieri de conţinut Θ Figuri geometrice: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc Ob. ref. 2.1 2.6 Activităţi de învăţare ► decuparea unor figuri geometrice desenate; ► recunoaşterea şi descrierea verbală a formei obiectelor din mediul înconjurător; ► exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiua (stânga, dreapta, deasupra, sub, interior, exterior); ► colectarea datelor dintr-un desen; ► continuarea unor şiruri de figuri geometrice. ► identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri geometrice; ► desenarea unor semne în interiorul sau exteriorul unei figuri geometrice. ►recunoaşterea şi descrierea verbală a formei obiectelor din mediul înconjurător (cubul, sfera, Resurse - fişe - activitate frontală - activitate independentă - figure geometrice - hârtie glace - 2 ore - manual - 1 oră - planşe - fişe Data 12.04 13.04 14.04 15.04 Obs.

2.

Θ Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice Θ Corpuri geometrice: cub, sferă, cilindru,

2.2

19.04 20.04 21.04 22.04

3.

con, cuboid 4. Evaluare 2.1 2.2 2.6

conul, cilindrul, cuboidul) ► recunoaşterea corpurilor geometrice cu care se aseamănăobiectele din mediul înconjurător. ► probă de evaluare: să recunoască cu ce figuri geometice seamănă semnele de circulaţie; denumirea corpurilor geometrice; completarea unor tabele; scrierea numerelor din interiorul şi exteriorul unor figure geometrice; numărarea figurilor geometrice şi trecerea datelor într-un table.

- corpuri geometrice - 3 ore - activitate individuală - fişe -2 oră

26.04 27.04 28.04 29.04

Unitatea de învăţare: Măsurare. Unităţi de măsură Număr de ore alocat: Perioada: Nr. Detalieri de conţinut Ob. Activităţi de învăţare crt. ref. 1. Θ Măsurări folosind 2.11 ► exerciţii-joc de măsurare cu palma, creionul etc etaloane a lungimii unor obiecte; măsurarea cu paharul bile, neconvenţionale cuburi a masei sau capacităţii unor obiecte; ► comparări de lungimi de obiecte având aceeaşi lungime sau lungimi diferite; ► efectuarea unor măsurări folosind etaloane neconvenţionale date; ► ordonarea unor obiecte date în funcţie de forma lor. 2. Θ Unităţi de măsurat 2.11 ► identificarea şi utilizarea instrumentelor de lungimea: metrul măsură potrivite (linia gradată, metrul) pentru efectuarea unor măsurători; ► comparări de lungimi de obiecte având aceeaşi lungime sau lungimi diferite; ► comparări de lungimi de obiecte dintre care lungimea unui se cuprinde de un număr de ori în lungimea celuilalt. 3. Θ Unităţi de măsurat 2.3 ► identificarea şi utilizarea instrumentelor de

Resurse - etaloane neconvenţionale - planşe - activitate individuală - activitate pe grupe - 1 oră - metrul de croitorie - ruleta - rigla gradată - metrul de tâmplărie - 2 ore - sticle

Data 3.05

Obs.

4.05 5.05

6.05

capacitatea: litrul

2.11 4.1

4.

Θ Unităţi de măsurat masa: Kilogramul

2.6 2.11 4.1

5.

Θ Unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, ziua, săptămâna, luna

2.3

6.

Θ Monede şi bancnote

2.3

7.

Θ Evaluare

2.3 2.11

măsură potrivite (litrul, recipientul care are capacitatea de un litru) pentru efectuarea unor măsurători; ► colectarea datelor dintr-un desen, din mediul clasei ca urmare a unui proces de observare derulat în timp. ► identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite (kilogramul) pentru efectuarea unor măsurători; ► colectarea datelor dintr-un desen, din mediul clasei ca urmare a unui proces de observare derulat în timp. ► identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite (ora) pentru efectuarea unor măsurători; ► plasarea în timp a unor evenimente în funcţie de un reper; ► exerciţii de ordonare cronologică a unor imagini; ► compararea duratelor unor activităţi; ► citirea ceasului, reprezentarea pe un ceas model a diverselor ore; ► înregistrarea activităţilor desfăşurate într-o săptămână. ► identificarea monedelor şi a bancnotelor din sistemul monetar românesc actual; ► schimburi echivalente cu bani; ► compararea unor sume de bani. ► probă de evaluare: realizarea corespondenţei dintre unităţi de măsură şi mărimile pe care le măsoară; indicarea orelor; rezolvarea unor probleme utilizând unităţile de măsură învăţate.

- cană gradată - 2 ore

10.05

- cântar - greutăţi - balanţă - 2 ore - cronometrul - clepsidra - ceasuri mecanice, electromagnetice - tipuri de calendar - fişe de lucru - 3 ore

11.05 12.05

13.05 17.05 18.05

- monede, bancnote - carduri - fişe de lucru - 1 oră - fişe de lucru - 1 oră

19.05

20.05

Unitatea de învăţare: Recapitulare finală Număr de ore alocat: 12 Perioada: 25.05-11.06.2009 Nr. crt. 1. Detalieri de conţinut Θ Numerele naturale în concentrul 0-1000 Ob. ref. 1.1 1.2 1.3 2.4 2.5 3.1 4.1 1.2 1.3 3.1 1.4 2.6 Activităţi de învăţare ► numeraţia 0-1000; ► ordonare; ► comparare; ► succesor, predecesor; ► numere pare, impare; ► vecinii numerelor, ► continuarea unor şiruri numerice; ► exerciţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 0 la 100 cu şi fără trecere peste ordin; ► rezolvarea şi compunerea de probleme; ► aflarea termenului necunoscut. ► exerciţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 100 la 1000 cu şi fără trecere peste ordin; ► rezolvarea şi compunerea de probleme; ► aflarea termenului necunoscut. ► recunoaşterea şi descrierea verbală a formei obiectelor din mediul înconjurător; ► exerciţii cu figuri şi corpuri geometrice; ► identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivită; ► exerciţii; ► rezolvarea de probleme cu date numerice; ► găsirea soluţiilor unor probleme, ► compunerea unor probleme după un plan dat. Resurse - culegeri - fişe de lucru - 1 oră Data 24.05 Obs.

2.

Θ Operaţii cu numere naturale din concentrul 0-100 Θ Operaţii cu numere naturale din concentrul 100-1000 Θ Elemente intuitive de geometrie Θ Măsurare. Unităţi de măsură Θ Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii

- culegeri - fişă de lucru - 3 ore - culegeri - fişă de lucru - 3 ore - corpuri şi figuri geometrice - fişă de lucru - 1 oră - instrumente - fişă de lucru - 1 oră - culegeri - fişă de lucru - 3 ore

25.05 26.05 27.05 31.05 2.06 3.06 7.06

3.

4.

2.2

5. 6.

2.3 2.11 1.3 2.6 4.1

8.06 9.06 10.06

CUNOAŞTEREA MEDIULUI
ARIA CURRICULARĂ : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII DISIPLINA: CUNOAŞTEREA MEDIULUI Manualul utilizat: CUNOAŞTEREA MEDIULUI, TUDORA PIŢILĂ,CLEOPATRA MIHĂILESCU, ED. ARAMIS 2004 Tipul de curriculum abordat – CN Nr. de ore pe săptămână:1 ore Nr. total de ore: ore Obiective cadru şi de referinţă : 1. Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător 1.1. să descrie caracteristici ale mediului natural 1.2. să identifice caracteristici ale corpurilor din mediul fizic 1.3. să enumere caracteristici specifice ale unor vieţuitoare din mediul apropiat 1.4. să observe şi să denumească fenomene din mediul înconjurător 1.5. să indice unele fenomene din mediul înconjurător 2. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător 2.1 să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene din mediul înconjurător 2.2 să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate 2.3 să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător 3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia 3.1 să identifice căi prin care poate contribui la menţinerea unei vieţi sănătoase a plantelor şi a animalelor 3.2 să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a vieţuitoarelor 3.3 să precizeze câteva reguli de igienă a corpului şi a alimentaţiei pe baza informaţiilor primite An şcolar : 2009 – 2010 Clasa : a II-a A

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II
Nr. crt. 1 Unitati de invatare Elemente ale mediului natural Continuturi -Unde ti-ai petrecut vacanta mare? -La munte -La campie Recapitulare. Evaluare -Alcatuirea unei plante -In gradina de legume -Cereale -In livada -In padure -Plante din alte zone ale lumii -De ce au nevoie plantele? Recapitulare. Evaluare -Alcatuirea unui animal -Animale domestice Semestrul al II-lea -Animale salbatice -Animale din alte zone ale lumii -De ce au nevoie animalele? Recapitulare. Evaluare -Cum sunt influentate vietuitoarele de anotimpuri -Anotimpurile si vietuitoarele Recapitulare. Evaluare -Igiena locuintei -Igiena casei Recapitulare. Evaluare -Actiuni care dauneaza mediului inconj. -Protejarea mediului inconjurator de catre copii Recapitulare. Evaluare Ob. Ref. 1.1 3.1. Nr. ore 5 Per Sapt I-V …….. Obs

2

Plante

1.2. 2.1. 2.2.

8

VI-XIII ..........

3

Animale

1.2. 2.1. 2.2. 1.3. 2.2. 2.3. 3.3. 2.2. 3.1. 3.2.

9

XIV-XVIII .......... S. II I-VI ......…

4 5 6

Efectele unor fenomene ale naturii asupra vietuitoarelor Educatie pentru sanatate Mediul inconjurator si protejarea lui

4 3 3

VII-X ……... XI-XIII ……... XIV-XVI ……...

7

Recapitulare finală

Recapitulare .Evaluare

3.1 3.2

2

XVI-XVII ……...

PLANIFICAREA PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare : Elemente ale mediului natural Nr. Ob. de crt. ref 1 Unitatea de învăţare Nr Data Conţinuturi ore Elemente ale mediului natural 1 18.0 9 Unde ai fost în vacanţa mare ? La munte La câmpie 1 25.0 9 1 2.10 1 9.10 Recapitulare 1 Evaluare 16.1 0 Exemple de activităţi de învăţare *recunoaşterea în desene, machete, imagini a unor forme de relief (munţi, câmpii); *efectuarea unor excursii, drumeţii pentru cunoaşterea cartierului, localităţii natale; identificarea asemănărilor şi deosebirilor între vieţuitoare din mediul apropiat; *efectuarea unor excursii sau drumeţii în scopul observării efectelor unor activităţi ale omului asupra mediului apropiat; *selectarea de imagini, desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurător . Resurse Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic Mijloace: -fişe -planşe Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi Evaluare: -observarea sistematică activitate individuală şi pe grupe Obs

Unitatea de învăţare : Plantele Nr. Ob. de Unitatea de învăţare crt. ref Conţinuturi 2 1.2. 1.3. Plantele şi animalele 2.1. Alcătuirea unei plante 2.2. În grădina de legume Cereale În livadă În pădure Plante din alte zone ale lumii De ce au nevoie plantele? Recapitulare . Evaluare ANIMALELE Alcătuirea unui animal Animale domestice Animale sălbatice Animale din alte zone ale lumii De ce au nevoie animalele ? Recapitulare . Evaluare Nr Data ore 1 1 1 1 1 1 1 1 4.12 1 1 1 1 8.01 1 1 15.0 1 18.1 2 11.1 2 20.1 1 27.1 1 30.1 0 13.1 1 23.1 0 Exemple de activităţi de învăţare *observarea unor plante/animale din mediul apropiat; *descrierea verbală a unor vieţuitoare din mediul apropiat; *recunoaşterea părţilor componente ale unor plante animale/ale unui animal, pe baza unor materiale din natură, planşe, machete, desene; *exerciţii-joc de stabilire a unor asemănări şi deosebiri între vieţuitoare din mediul apropiat; *compararea animalului adult cu puiul acestuia; efectuarea unor experimente simple; *comunicarea orală a observaţiilor proprii făcute în timpul unor experimente; *efectuarea unor excursii sau drumeţii în scopul observării efectelor unor activităţi ale omului asupra mediului apropiat; *selectarea de imagini, desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurător; *jocuri de rol, jocuri, concursuri Resurse Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic Mijloace: fişe planşe plante din mediul apropiat vieţuitoare din mediul apropiat machete desene reviste Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi Evaluare: observarea sistematică activitate individuală şi pe grupe probă orală Obs

22.0 1 29.0 1 12.0 2 19.0 2

Unitatea de învăţare : Fenomene ale naturii Nr. Ob. de Unitatea de învăţare crt. ref Conţinuturi 3 1.3. 2.1. Fenomene ale naturii 2.2. 2.3. Nr Data ore Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

Efectele unor fenomene ale naturii 1 asupra vieţuitoarelor

26.0 2

Anotimpuri şi vieţuitoare Recapitulare

1 5.03 1

Metode: -observaţia -comparaţia *comunicarea (prin desene sau verbală) a unor -conversaţia efecte pe care le au fenomenele naturii asupra -explicaţia mediului înconjurător; -exerciţiul -jocul didactic *observarea în situaţii concrete sau pe baza unor planşe, imagini etc., a modificărilor din viaţa Mijloace: plantelor, animalelor, omului, determinate de fişe succesiunea anotimpurilor; planşe desene *observarea unor reacţii ale plantelor, animalelor, reviste omului la influenţele factorilor de mediu;

12.0 3 Evaluare 1 19.0 3

Forme de organizare: *comunicarea orală a observaţiilor proprii făcute -activitate individuală în timpul unor experimente ; -activitate frontală -activitate în grup *completarea calendarului naturii (prin desene şi -activitate în perechi simboluri interpretate oral); Evaluare: *descrierea verbală a unor caracteristici ale observarea sistematică anotimpurilor, redate prin simboluri. activitate individuală şi pe grupe probă orală

Unitatea de învăţare : Educaţie pentru sănătate Nr. Ob. Unitatea de învăţare crt. de Conţinuturi ref 4 3.1 . Educaţie pentru sănătate 3.2 . Igiena locuinţei 3.3 . Igiena clasei Recapitulare 1 Evaluare 16.0 4 joc de rol : „Iubeşte curăţenia” concurs : „ Clasa mea cea mai curată” Nr Data ore Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

1 1

26.0 3 2.04

Metode: alcătuirea unor reguli de igienă individuală şi -observaţia colectivă; -comparaţia -conversaţia -explicaţia realizarea de desene, lucrări practice cu tematică -exerciţiul de educaţie sanitară; -jocul didactic activităţi practice de îngrijire a clasei Mijloace: fişe planşe desene reviste Forme de organizare: -activitate individuală

-activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi Evaluare: observarea sistematică activitate individuală şi pe grupe probă orală

Unitatea de învăţare : Protejarea mediului înconjurător Nr. Ob. crt. de ref 5 Unitatea de învăţare Conţinuturi Protejarea mediului înconjurător Poluarea mediului înconjurător 1 23.0 4 30.0 4 *efectuarea unor excursii sau drumeţii în scopul observării efectelor unor activităţi ale omului asupra mediului apropiat; *descrierea (verbală, prin desene, lucrări practice) a efectelor benefice sau nocive ale activităţii copilului asupra mediului apropiat; *selectarea de imagini, desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurător; *identificarea în mediul înconjurător sau /şi în imagini a unor zone afectate; *jocuri de rol, expoziţii de desene, concursuri; *expoziţii cu lucrări / jucării realizate din deşeuri; *utilizarea unor unelte şi materiale necesare activităţii de curăţare a mediului . Nr Data ore Exemple de activităţi de învăţare Resurse Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -exerciţiul -jocul didactic Mijloace: fişe planşe desene reviste Forme de organizare: -activitate individuală Obs

Protejarea mediului înconjurător de 1 către copii Recapitulare 1 Evaluare

7.05

-activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi Evaluare: observarea sistematică activitate individuală şi pe grupe probă orală

Unitatea de învăţare : Recapitulare finală Nr. Ob. de Unitatea de învăţare crt. ref Conţinuturi

Nr Data ore

Exemple de activităţi de învăţare

Resurse

Obs

6

2.1. 3.1. 3.2. Activităţi practice Experimente Drumeţii Evaluare 1 1 1 2 21.0 5 28.0 5 4.06 11.0 6 14.0 5

*activităţi practice *experimente *concurs: „Cine ştie mai multe…!” *drumeţie în care să se evidenţieze comportamentul civilizat al copiilor faţă de mediu Mijloace: fişe planşe desene reviste

Metode: -observaţia -comparaţia -conversaţia -explicaţia -jocul didactic

Forme de organizare: -activitate individuală -activitate frontală -activitate în grup -activitate în perechi Evaluare: observarea sistematică activitate individuală şi pe grupe probă orală

EDUCAŢIE MUZICALĂ
ARIA CURRICULARĂ :ARTE DISIPLINA: EDUCAŢIE MUZICALĂ An şcolar : 2009– 2010 Clasa : a II-a A

Tipul de curriculum abordat – CN Nr. de ore pe săptămână:1 ore Nr. total de ore: ore Obiective cadru şi de referinţă : 1. Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate 1.1. să diferenţieze auditiv sunete diverse din natură şi din mediul înconjurător 1.2. să diferenţieze sunetele cântate de cele vorbite 1.3. să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz, respectând intonaţia corectă 1.4. să evidenţieze prin mişcarea corpului conţinutul de idei al textului 1.5. să diferenţieze auditiv calităţile sunetului muzical (intensitatea, durata, înălţimea) 1.6. să recunoască auditiv, după structura ritmică, cântecele învăţate 2. Exprimarea prin muzică 2.1. să interpreteze cântecele din repertoriu în nuanţă medie 2.2. să cânte în aranjamente armonico-polifonice simple 2.3. să cânte în grup sau individual, cu acompaniamentul instrumentului muzical mânuit de cadrul didactic 2.4. să acompanieze liber şi spontan cântecele 2.5. să îşi exprime impresia faţă de muzica audiată prin crearea de jocuri colective 2.6. să improvizeze spontan combinaţii ritmice, de tipul celor din folclorul copiilor

Nr ore Semestrul I Semestrul al II-lea TOTAL 17+ 17= 34 17 17 34

Nr. săpt. 17 17 34

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II
SAPT. Nr. Unitatea de învăţare crt. Deprinderi de 1. cântare vocalǎ Deprinderi de 2. cântare instrumentalǎ Elemente de limbaj muzical 3. a)timbrul Ob. de referinţă 1.1.; 1.2;1.3. 2.1.;2.2 1.1.;1.2;1.3; 1.7;2.1 2.2;2.4.;2.6 1.1.;1.2;1.3; 2.1; 2.6 Nr. ore 5 22.10-17.12 8 7.01-28.01 4 SEMESTRUL Elemente de limbaj muzical b)ritmul c)melodia d)interpretarea 1.4; 1.6; 1.7; 2.2;2.6. 1.3;1.6; 1.7; 2.1; 2.2; 2.6. 1.1,1.3, 1.4, 1.6, 2.2, 2.6. 7 1.04-6.05 5 13.05-10.06 5 XXX-XXXIV XXV-XXIX AL–II- LEA 11.02-25.03 XVIII-XXIV XIV-XVII VI-XIII Perioada 17.09-15.10 Obs I-V

4. 5. 6.

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
UNITATEA DE INVATARE: DEPRINDERI DE CANTARE VOCALA NR. ORE :5 ore Nr. crt. 1 Detalieri de continut  Deprinderi specifice de cânt Nr. ore 3 Data 17.09 24.09 Activitati de invatare  exercitii de ţinută corporală; Resurse  conversaţia, explicaţia,exerciţiul; Evaluare  probă practică; Obs.

1.10

2

Deprinderi de cântare 2 în colectiv

8.10 15.10

 exercitii de verificare a deprinderilor muzicale pe care elevii le-au dobândit în clasa I;  exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor;  audierea comparata (prin jocuri) şi intuirea sunetelor cântate şi vorbite, emise vocal şi instrumental;  recunoaşterea acestor sunete în cadrul jocurilor;  cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog)  exercitii-joc pentru atacul sunetului cu care se începe cântarea, sincronizarea;  exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată (poziţie, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, emisie naturală, dicţie, sincronizare);  cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei;  aprecierea contribuţiei proprii la interpretarea colectivă;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

 individual,frontal, în colectiv;  „Noul an de şcoală”, I.Potolea  „Rândunica”, I.Vicol

 observarea sistematică

 conversaţia, explicaţia,exerciţiul;  individual,frontal, în colectiv;  „La pădure”  „Culesul viilor”, I.Potolea  „Povestea unui ciobănaş”

 probă practică;  observarea sistematică

UNITATEA DE INVATARE: DEPRINDERI DE CANTARE INSTRUMENTALA

NR. ORE :8 ore Nr. Detalieri de continut crt. 1  Jucării muzicale

Nr. ore 3

Data 22.10 29.10 12.11

Activitati de invatare  jocuri de producere a sunetelor cu diferite obiecte şi instrumente sonore;  exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor;  improvizaţii muzicale;  marcarea cu ajutorul jucăriilor muzicale a structurii ritmice a cântecului;  cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei;  aprecierea contribuţiei proprii la interpretarea colectivă;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul; acompanierea cu jucării muzicale;  exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor;  audierea comparata (prin jocuri) şi intuirea sunetelor cântate şi vorbite, emise vocal şi instrumental;  recunoaşterea acestor sunete în cadrul jocurilor;  marcarea, prin bătăi din palme, prin mişcări corporale a structurii ritmice a cântecului;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

Resurse  jucării muzicale;  diferite obiecte sonore;  „Dacă vesel se trăieşte”  „Mişcă vântul frunzele”

Evaluare  probă practică;

Obs.

 observarea sistematică

2

 Percuţie corporală

3

19.11 26.11 3.12

 jucării muzicale;  diferite obiecte sonore;  „Broscuţele”  „Vine ploaia”  „Castelul”

 probă practică;  observarea sistematică

3

 Cântarea cu acompaniament

2

10.12 17.12

acompanierea cu propriul corp (bătăi din palme, pe genunchi, pe masă, pe piept)  cântare vocală cu acompaniament  „Iarna veselă” ritmic de jucării sonore;  improvizaţii muzicale;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;  audierea unor creaţii folclorice legate de obiceiurile de iarnă; mişcarea pe muzică;

 probă practică;  observarea sistematică

UNITATEA DE INVATARE: ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL-Timbrul NR.ORE :4 ore Nr. Detalieri de continut Nr. Data Activitati de invatare crt. ore 1 2 7.01  jocuri de recunoaştere a unor 14.01 sunete din natură şi din mediul  Sunete din natură şi din mediul înconjurător ; înconjurător  exerciţii de ţinută corporală pentru dezvoltarea tehnicii vocale;  exercitii–jocuri de omogenizare a emisiei vocale şi de respiraţie;  imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător;  jocuri muzicale; 2 1 21.01  exercitii-jocuri de ascultare şi  Sunete cântate – recunoaştere a sunetelor cântate şi vorbite; vorbite,diferenţierea lor după criterii proprii;  exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor;  redarea fragmentară şi integrală

Resurse  culegere de cântece pentru şcolari;  jucării muzicale;  „Cucule pasare sură”

Evaluare  probă practică;  observarea sistematică

Obs.

 CD-uri cu cântece pentru copii ;  „Ghicitoare ”, A. Ivascanu

 probă practică;  observarea sistematică

3  Sunete vocal – instrumentale;

1

28.01

în colectiv, în grupuri mici şi individual a cântecelor din repertoriul propus, respectând intonaţia corectă;  exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată (poziţie, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, emisie naturală, dicţie, sincronizare);  cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei;  aprecierea contribuţiei proprii la interpret colectivă;  dialog spontan (personaje, animale);  audierea comparată şi intuirea  jucarii sunetelor cântate şi vorbite , emise muzicale, instrumente; vocal şi instrumental ;  exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a  „Ecoul” sunetelor;  cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei;  aprecierea contribuţiei proprii la interpretarea colectivă;  mişcarea pe muzică;  povestirea orală imaginară, inspirată de muzică;

 probă practică;  observarea sistematică

UNITATEA DE INVATARE: ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL-Ritmul Nr. ore: 7 ore Nr. Detalieri de continut Nr. Data Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Obs.

crt. 1  Sunete lungi şi scurte

ore 1

11.02

2  Marcarea structurilor ritmice - pătrimea, pauza de pătrime

1

18.02

3  Marcarea timpilor egali ai măsurii – optimea

1

25.02

 exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritm;  audierea unor lucrări de factură diferită;  asocierea cu mişcări diferenţiate a nuanţelor contrastante şi a timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental;  audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungiscurte);  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul;  jocuri de recunoaştere şi marcare a structurilor ritmice pe cântec;  audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungiscurte);  familiarizarea vizuală cu semnele duratelor de pătrime şi pauza de pătrime (exerciţii percuţie);  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;  detaşarea structurii ritmice a primului vers al cântecului sau a altui vers reprezentativ şi marcarea acestuia;  asocierea cu mişcări diferenţiate a nuanţelor contrastante şi a timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental;

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  individual, frontal, în colectiv, pe grupe;  „Sosirea rândunicii” , G. Ucenescu

 probă practică;  observarea sistematică

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  individual, frontal, în colectiv, pe grupe;  „Albina mea”, Delcasso

 probă practică;  observarea sistematică

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  individual, frontal, în colectiv,pe grupe;  „E pe lume un băiat” , M. Petrov

 probă practică;  observarea sistematică

4  Audiţie interioară – doimea

1

4.03

5

 Recunoaşterea auditivă a structurilor ritmice din cântece

1

11.03

 familiarizarea vizuală cu semnele duratelor de optime;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;  audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungiscurte);  familiarizarea vizuală cu semnele duratelor de doime;  marcarea, prin bătăi din palme, prin mişcări corporale, cu ajutorul jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;  asocierea cu mişcări diferenţiate a nuanţelor contrastante şi a timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental;  audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungiscurte);  audiţie muzicală;  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul;  jocuri de improvizare spontană a unor structuri ritmice cu ajutorul silabelor onomatopeice;  familiarizarea vizuală cu semnele duratelor de pătrime, optime, doime şi pauza de pătrime (exerciţii percuţie); marcarea, prin bătăi din palme, prin

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  individual, frontal, în colectiv, pe grupe; „Anotimpurile” Vivaldi

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  individual, frontal, în colectiv, pe grupe;  „Păsărică aurie” , C. Romaşcanu  conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  individual, frontal, în colectiv, pe grupe;

6

 Improvizaţie spontană colectivă

1

18.03

7  Recapitulare -ritmul-

1

25.03

mişcări corporale, cu ajutorul jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului; exercitii şi jocuri de interpretare şi recunoaştere a unor cântece pe baza unor structuri ritmice;  marcarea, prin bătăi din palme, prin mişcări corporale, cu ajutorul jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului;  improvizare spontană a unor combinaţii ritmice însoţite de mişcare;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  individual, frontal, în colectiv, pe grupe;  cântece învăţate;

UNITATEA DE INVATARE : ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL-Melodia NR. ORE: 5 ore Nr. Detalieri de continut Nr. Data Activitati de invatare crt. ore 1 1 1.04  audierea comparată, prin jocuri, a  Sunete înalte şi unor sunete de înălţimi diferite sunete joase (înalte-joase);  cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei;  jocuri şi exerciţii de tehnică vocală;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul; 2 1 15.04  audierea comparată, prin jocuri, a  Mersul melodiei unor sunete de durate diferite (lungiscurte);  audierea comparată, prin jocuri, a

Resurse  conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  „Prietenii cântăreţi”

Evaluare  probă practică;  observarea sistematică

Obs.

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;

 probă practică;  observarea sistematică

3  Legătura dintre text şi melodie

1

22.04

4  Structuri melodice din cântece

1

29.04

5

 Genuri muzicale:

1

6.05

unor sunete de înălţimi diferite (înalte-joase);  identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului vers;  cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;  să intoneze melodia corespunzătoare unui vers dintr-un cântec învăţat;  exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată;  marcarea, prin bătăi din palme, prin mişcări corporale, cu ajutorul jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului;  identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului vers;  audiţie muzicală;  identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului vers;  studierea unor structuri melodice alese din diferite cântece învăţate;  exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată;  improvizarea unor fragmente melodice utilizând instrumente/jucării muzicale;  jocuri de creare spontană a unor

 „Tot ce e pe lume”, D.D.Stancu

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  audiţie-o poveste muzicală

 probă practică;  observarea sistematică

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  jucării muzicale

 probă practică;  observarea sistematică 

 conversaţia,

 probă practică;

combinaţii ritmice de silabe onomatopeice;  audierea unor creaţii din folclorul copiilor;  jocuri cu cântec din folclorul copiilor;  cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul; UNITATEA DE INVATARE: ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL-Interpretarea NR. ORE :5 ore Nr. Detalieri de continut Nr. Data Activitati de invatare crt. ore 1 2 13.05  exersarea acuităţii auditive de  Procedee 20.05 diferenţiere timbrală şi spaţială a armonico-polifonice: grupe alternative, sunetelor; solist-cor, lanţ,  redarea fragmentară şi integrală dialog în colectiv, în grupuri mici şi individual a cântecelor , respectând intonaţia corectă;  emiterea vocală , prin jocuri;  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul;  cântarea pe grupe, de la un vers la altul; 2 1 27.05  exersarea acuităţii auditive de  Nuanţe (tare, diferenţiere timbrală şi spaţială a încet, mediu) sunetelor;  redarea fragmentară şi integrală în colectiv, în grupuri mici şi individual a cântecelor, respectând nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterul melodiei;;  exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată;

folclorul copiilor

explicaţia, exerciţiul;  cântece din folclorul copiilor  „Hora”,

 observarea sistematică

Resurse  conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  activitate individuală, frontală în colectiv, pe grupe;  Cântece învăţate

Evaluare  probă practică;  observarea sistematică

Obs.

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  activitate individuală, frontală în colectiv, pe grupe;  „Cântec de leagăn”

 probă practică;  observarea sistematică

3  Mişcare pe muzică (liberă / ritmică)

1

3.06

 audierea comparată, prin jocuri, a sunetelor de intensităţi diferite (tareîncet);  recunoaşterea auditivă, prin jocuri, a sunetelor de intensităţi diferite (tare-încet);  cântarea pe grupe;  exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor;  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul;  cântarea pe grupe, de la un vers la altul;  mişcarea pe muzică;  exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor;  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul;  cântarea pe grupe, de la un vers la altul;  mişcarea pe muzică;

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul;  activitate individuală, frontală în colectiv, pe grupe;  „Hora”-George Breazul  conversaţia,  explicaţia, exerciţiul;  activitate individuală, frontală în colectiv, pe grupe;  „ Sunt român ”

 probă practică;  observarea sistematică

4  Mişcare pe muzică

1

10.06

 probă practică;  observarea sistematică 

EDUCAŢIE PLASTICĂ
ARIA CURRICULARĂ :ARTE DISIPLINA: EDUCAŢIE PLASTICĂ Tipul de curriculum abordat – CN Nr. de ore pe săptămână:1 ore Nr. total de ore: 34 ore Obiective cadru şi de referinţă : 1. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice 1.1. să se familiarizeze cu materialele de colorat şi *de modelat 1.2. să mânuiască materialele şi instrumentele de lucru 1.3. să folosească tehnica suprapunerii culorilor, a colajului şi *a modelării formelor în spaţiu 1.4. să utilizeze materialele, instrumentele de lucru şi tehnicile învăţate, pentru a exprima liber idei şi sentimente 2. Recunoaşterea tipurilor de culori, a nonculorilor şi a formelor spaţiale, în mediul înconjurător şi pe imagini 1.1. să se familiarizeze cu grupele de culori şi nonculori în natură, pe planşe didactice şi pe imagini (reproduceri de artă) 1.2. să discute despre culorile calde şi reci, în funcţie de propriile reacţii 3.Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic 3.1să obţină forme spontane folosind culorile şi nonculorile 3.2să obţină forme elaborate pe baza prelucrării formelor spontane, valorificând diferenţele dintre acestea şi folosind culorile şi amestecurile 4.Realizarea unor compoziţii 4.1 să obţină culorile binare prin amestecul celor primare An şcolar : 2009 – 2010 Clasa : a II-a A

4.2să obţină tonuri prin amestecul unei culori cu o nonculoare, în cantităţi diferite 4.4să compună suprafeţe cu grupele de culori cunoscute, cu nonculori şi cu tonuri.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II
Nr crt 1. Unitatea de învăţare Materiale, instrumente şi tehnici de lucru Ob. ref. 1.1; 4.1 Conţinuturi ● Materialele de lucru şi folosirea lor: creioane colorate, carioca, markere, tuburi de culori, pensule, soluţie de decolorat, suport de lucru ● Tehnici de lucru: acuarelă, tempera, lucru cu ceară, colaj ● Culori primare ● Culori binare ● Steaua culorilor ● Culori calde ● Culori reci ● Analiza si aprecierea lucrărilor ● Nonculori ● Nuanţele ( amestecul unei culori cu o alta din steaua culorilor) ● Analiza si aprecierea lucrărilor ● Compunerea spaţiului plastic -forma spontană -forma elaborată -suprafeţe decorative ● Compozitii figurative ● Analiza si aprecierea lucrărilor ● Compozitii non-figurative urmarind echilibrarea elementelor de limbaj plastic, folosind amestecurile de culori si nonculori, Nr. ore 2 1 1 17 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 2 2 2 2 1 5 2.10-29.01 III-XIV Perioada Data 18.09-25.09 I-III Obs.

2.

Grupe de culori si nonculori

2.1; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2

3.

Compunerea suprafetei plastice 3.1; 3.2; 4.1; 4.2

12.02-11.06 XIV-XXXIV

in tehnici diferite ● Expoziţie:Analiza si aprecierea lucrărilor

3

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare 1: Materiale, instrumente şi tehnici de lucru Nr. crt. 1. Data 18.09 Conţinuturi ( detalieri ) ● Materialele de lucru şi folosirea lor: creioane colorate, carioca, markere, tuburi de culori, pensule, soluţie de decolorat, suport de lucru ● Tehnici de lucru: acuarelă, tempera, lucru cu ceară, colaj Ob. de ref. 1.1 4.1 2 ore Evaluare Activităţi de învăţare - identificarea materialelor ; -familiarizarea cu pensule, acuarele şi suport (planşa) - demonstrarea modelului de utilizare a acestora ; - exerciţii de folosire a pensulei şi a acuarelelor ; - ex. de fluidizare a culorilor; -suprapunerea culorilor pe pata uscată şi umedă - realizarea unei compoziţii folosind tehnica fuzionării . - realizarea unei compoziţii cu subiect ales . -ex-joc,,Ne jucam de-a pictorii ’’ Subiecte sugerate : “Baloane colorate” “ Strat cu flori” - “Câmp cu flori” Resurse M.-foi -pensule -acuarele -pahar apă -planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor P. -exerciţiul demonstraţia -explicaţia ; act.frontală ; -individuală; pe grupe -observarea sistematica -autoevalua rea -proba practică

2.

25.09

- notarea lucrărilor

Unitatea de învăţare 2: Grupe de culori si nonculori Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Data 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 8.01 15.01 22.01 Conţinuturi ( detalieri ) ● Culori primare ● Culori binare ● Steaua culorilor ● Culori calde ● Culori reci ● Nonculori ● Analiza si aprecierea lucrărilor ● Nuanţele ( amestecul unei culori cu o alta din steaua culorilor) O.R. 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2

17 ore Activităţi de învăţare - Recunoaşterea culorilor primare - Realizarea unei compoziţii cu tema dată :Steagul României - Recunoaşterea culorilor binare ; -Obţinerea culorilor binare ; -Realizarea temei propuse, folosind tehnica fuzionării :Curcubeul, Covoraş popular -recunoaşterea culorilor calde; reci -realizarea unor compoziţii folosind culorile calde, reci: Toamna aurie , Furtuna pe mare -Recunoaşterea nonculorilor ; -Realizarea unei compoziţii folosind nonculorile: Noapte de iarnă Resurse M.-foi -pensule -acuarele -pahar apă -planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor P. -exerciţiul demonstraţi a -explicaţia ; -act.frontală individuală; pe grupe Evaluare -observarea sistematica -autoevalua rea -proba practică

-Exerciţii de identificare a nuanţelor şi amestecurilor acestora cu alb sau negru, pe imagini sau în natură; -Exerciţii de obţinere a nuanţelor şi a tonurilor acestora -Realizarea de compoziţii figurative şi nonfigurative, folosind nuanţele şi tonurile acestora: Apus de soare, Peisaj subacvatic, Păunul, Vapoare şi valuri

- notarea lucrărilor

9.

29.01

● Analiza si aprecierea lucrărilor

Unitatea de învăţare 3: Compunerea suprafeţei plastice Nr.ore: 15 Nr. Data Conţinuturi O.R. crt. ( detalieri ) 1. 12.02 ● Compunerea spaţiului 3.1 19.02 plastic 2. 26.02 -forma spontană 3.2 3. 5.03 -forma elaborată 4.1 12.03 -suprafeţe decorative 19.03 4.2 4. 26.03 ● Compoziţii figurative 2.04 5. 16.04 ● Analiza si aprecierea lucrărilor 6. 23.04 30.04 7.05 14.05 21.05 ● Compoziţii nonfigurative urmărind echilibrarea elementelor de limbaj plastic, folosind amestecurile de culori şi nonculori, în tehnici diferite

Activităţi de învăţare -Exerciţii intuire şi recunoaştere a formei spontane pe planşe şi în operele de artă ; -Exerciţii de descoperire a unor corespondenţe între forma spontană şi diferite forme întâlnite în natură ; -Exerciţii de identificare a diferitelor forme din natură pe imagini ca: forme de obiecte, forme geometrice , forme plastice -Exerciţii de obţinere a unor forme spontane prin plierea hârtiei peste 2 – 3 picături de culoare sau nonculoare ; -Exerciţii de obţinere a unor forme spontane prin presarea altei planşe care se suprapune peste cea pe care s-au pus 2 – 3 picături de culoare sau nonculoare - Exerciţii de prelucrare a unor forme spontane obţinute prin tehnica plierii prin adăugarea unor elemente ; -Exerciţii de prelucrare a unor forme spontane obţinute prin tehnica presării prin adăugarea unor elemente ; -Dialog privind interpretarea formelor obţinute ; -Exerciţii de integrare a formelor obţinute într-un tablou din natură -Exerciţii de aşezare a formelor în planşă ; -Exerciţii de interpretare pe plan afectiv a semnificaţiei culorilor ; -Exerciţii de folosire a culorilor, nonculorilor şi amestecurilor lor pentru redare căldură sau răceală bucurie sau tristeţe, gingăşie sau violenţă, frumuseţe sau urâţenie :- , Buchetul de flori -Ex. de compunere a unui singur personaj în pagină: Fetiţa ;Omul de zăpadă -Exerciţii de compunere a unui spaţiu plastic cu mai multe personaje : Jocuri de iarnă -Compoziţii care să redea elemente reale şi fantastice, folosind grupele de culori şi amestecul lor cu alb şi negru : Copiii şi soarele, Fata babei şi fata Moşneagului, Zmeul – zmeilor . -Organizarea unor expoziţii cu lucrările realizate, la nivelul clasei .

Resurse M.-foi -pensule -acuarele -pahar apă -planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor - planşe didactice

Evaluare -observarea sistematica autoevaluarea -proba practică

P. -exerciţiul demonstraţi a -explicaţia ; -act.frontală individuală; pe grupe - notarea lucrărilor

7.

28.05 4.06 11.06

● Analiza si aprecierea lucrărilor

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
ARIA CURRICULARĂ :TEHNOLOGII DISIPLINA: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ Tipul de curriculum abordat – CN Nr. de ore pe săptămână:1 ore Nr. total de ore: 34 ore Obiective cadru şi de referinţă: 1. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 1.1. să observe caracteristici ale unor materiale din natură şi ale celor sintetice (forme, culori, dimensiuni) 1.2. să recunoască şi să utilizeze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice 1.3. să recunoască instrumente specifice prelucrării materialelor din natură şi a materialelor sintetice 2. Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple 2.1. să observe caracteristici ale unor modele date 2.2. să descopere etapele realizării unor produse simple din diferite materiale 2.3. *să aplice tehnicile de lucru învăţate, în realizarea unor compoziţii combinate 3. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs 3.1. să participe, în grupuri de lucru, la realizarea componentelor unui produs simplu 3.2. să verbalizeze acţiunile desfăşurate în timpul jocului 4. Dezvoltarea simţului practic-gospodăresc şi estetic 4.1. să identifice modalităţi de folosire a produselor executate 4.2. să dovedească achiziţionarea unor competenţe şi atitudini igienice corecte şi a unor deprinderi practic-gospodăreşti. An şcolar : 2009 – 2010 Clasa : a II-a A

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II
Disciplina :EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ Nr. Unitatea de crt învăţare . 1 Activităţi cu materiale din natură Ob. ref. 1.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.3. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 4.3 1.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.3; 4.4. Conţinuturi  Colectarea materialelor din natură,grupare după diferite criterii (formă, mărime, culoare)  Tehnici de lucru: decupare, lipire, vopsire, asamblare  Stabilirea caracteristicilor hârtiei (intuitiv)  Trasarea după şablon, decuparea după conturul trasat şi lipirea  Stabilirea caracteristicilor firelor (intuitiv)  Însuşiri, tehnici de lucru: răsucire, împletire în 3, 4 sau 8, tăiere, lipire, înnodare, şnuruire  Teserea cu benzi de hârtie  Ruperea şi mototolirea hârtiei creponate  Confecţionarea unor jucării  Pregătirea micului dejun Nr. ore 7 Saptamana I-VII Obs. Clasa a II-a Nr. ore/saptamana : 1

2

Activităţi cu materiale sintetice: hârtia Activităţi cu materiale sintetice: fire

5

VIII-XII

3

4

XIII-XVI

4

Activităţi cu materiale sintetice: hârtia Gospodari şi gospodine

5.

1.1; 1.2; 2.1;2.2; 2.3;3.1; 3.2;4.1; 4.3;.4.4 1.2;1.3 3.2;4.1 4.3; 4.4. 1.2;1.3 3.2;4.1 4.3; 4.4.

15

XXXIIIXXXIV

2

XXXIXXXII

6.

Micii gospodari

2  Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei

XVII-XXX

PROIECTAREA UNTĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Disciplina :ABILITATI PRACTICE Clasa a II-a UNITATEA DE INVATARE: Activitati cu materiale din natura Nr.ore alocate :7 Perioada : 15.IX - 7.XI Nr. Continuturi Ob. Activitati de invatare crt -detalieriref. . 1 1.1;  obs. dirijate în cadrul drumeţiei organizate în apropierea  Colectarea materialelor din 2.2; şcolii; natură,grupare după 2.3;  colectarea materialelor (drumeţie); diferite criterii 3.1;  observaţii privind caracteristicile materialelor (formă, mărime, 3.2; identificate:flori, petale, seminţe, frunze, conuri, crenguţe, 4.1; pietre, etc.); culoare) 4.3.  exerciţi de sortare şi grupare a materialelor după anumite caracteristici (formă, mărime, culoare, etc.) 2  Tehnici de lucru: decupare, lipire, vopsire, asamblare  observarea dirijată a unor lucrări;  exerciţiul – joc de descoperire a etapelor de lucru;  exerciţii de ordonare a operaţiilor necesare obţinerii unor lucrări;  exerciţii de decupare, lipire, vopsire şi asamblare a materialelor din natură;  activităţi practice de realizare a unor produse simple;  exerciţii de umplere a unor contururi trasate cu seminţe, boabe, puf, rumeguş,  realizarea unor produse în cadrul unei echipe;  exprimarea orală a unor opinii relative la produsele proprii sau ale altora;  activităţi practice de realizare a produselor, combinând materialele şi tehnicile în funcţie de caracteristicile lor;  conversaţii despre posibilele utilizări ale obiectelor 95

Resurse  petale de flori frunze, seminţe crenguţe subţiri şi groase - 1 ora  pastă de lipit ,foarfece hârtie glasată ,fire acuarele, mălai, griş, talaş  exerciţiul, explicaţia demonstraţia,conversaţia , - 6 ore  act.frontală,.pe grupe individuală Subiecte orientative: -legume şi fructe; -animale din coji de nuci; -crizanteme (paste făinoase); -balerina(frunze); -coşuleţe cu flori; -covoraş din frunze; -tablouri diverse

Evaluare  observare sistematică  probă practică;  evaluare reciprocă

Data 15.09 22.09 29.09

610 13.10 20.10 27.10

confecţionate;  realizarea unor expoziţii cu lucrările proprii;  conversaţii, explicaţii privind respectarea normelor igienico sanitare UNITATEA DE INVATARE: Activitati cu materiale sintetice :hartia Nr.ore alocate :5 Perioada :10.XI – 12.XII Nr. Continuturi Ob. Activitati de invatare crt -detalieriref. . 1 1.1;  observaţii privind caracteristicile materialelor identificate;  Stabilirea 1.2;  exerciţii de decupare după contur, lipire, rupere; caracteristicilor 2.1;  discuţii prin care se urmăreşte educaţia ecologică hârtiei (intuitiv) 2.2; (reciclarea hârtiei) 2.3;  observare dirijată şi explicaţii pe marginea unor compoziţii 3.1; decorative simetrice; 3.2;  activităţi practice de realizare a unor produse simple; 4.3  exprimarea orală, în cuvinte simple, a unor opinii relative la produsele proprii sau ale altora;  realizarea unor produse în cadrul unei echipe; 2  Trasarea şablon, decuparea conturul trasat şi lipirea după după  exerciţii de decupare după contur, lipire;  observare dirijată şi explicaţii pe marginea unor compoziţii decorative simetrice;  activităţi practice de realizare a unor produse simple;  exprimarea orală, în cuvinte simple, a unor opinii relative la produsele proprii sau ale altora;  activităţi de îmbogăţire a mediului înconjurător apropiat (clasa, camera personală) cu lucrările proprii;

Resurse  hârtie creponată hârtie glasată foarfece,lipici - 1 ora  activitate frontală activitate independentă  Subiecte orientative: -ornamente pentru pomul de Crăciun (ghirlande,îngeraşi, lanţuri, brăduţi, felicitări,fulgi de zăpadă)  măşti - 4 ore

Evaluare

Data

10.11  observare 17.11 sistematică 24.11  probă practică;  autoevaluare  evaluare reciprocă

18.12 15.12

96

UNITATEA DE INVATARE: Activitati cu materiale sintetice :fire Nr.ore alocate :4 Perioada : 15.XII – 23.I Nr. Continuturi Ob. Activitati de invatare crt. -detalieriref. 1 1.1;  ex.-joc de alegere a firelor;  Stabilirea 2.2;  observaţii privind caracteristicile materialelor identificate; caracteristicilor 2.3;  exerciţii de alegere a mostrelor de fire dintr-un grup de firelor (intuitiv) 3.1; materiale date; 3.2;  activităţi practice de realizare a unor compoziţii şi jucării 4.1; simple din fire; 4.3;  exprimarea orală, în cuvinte simple, a unor opinii relative la 4.4. produsele proprii sau ale altora;  activităţi de îmbogăţire a mediului înconjurător apropiat (clasa, camera personală) cu lucrările proprii; 2  Însuşiri, tehnici de  identificarea firelor dintr-un grup de materiale; lucru: răsucire,  gruparea firelor după diferite criterii date: culoare, grosime, împletire în 3, 4 sau 8, materialul din care sunt obţinute tăiere, lipire,  ex. de tăiere a firelor înnodare, şnuruire  ex. de înnodare a firelor  ex. de împletire a firelor în două, trei sau patru  activităţi practice de realizare a unor produse simple;  exprimarea orală, în cuvinte simple, a unor opinii relative la produsele proprii sau ale altora;  activităţi de îmbogăţire a mediului înconjurător apropiat (clasa, camera personală) cu lucrările proprii;  ex. de analizare a lucrărilor

Resurse  fire de lână, bumbac, sfori, mătase, lipici, carton, foarfece;  „Tablouri cu fire colorate”  „Ciucuri” - 2 ore

Evaluare  observare sistematică  probă practică;  autoevaluare  evaluare reciprocă

Data 5.01 12.01

 „Codiţa păpuşii”  „Snurul” - 2 ore

19.01 26.01

97

UNITATEA DE INVATARE: gospodari si gospodine Nr.ore alocate :2 Perioada : 18 -29.V Nr. Continuturi Ob. Activitati de invatare crt -detalieriref. . 1 1.2  exerciţii de folosire şi identificare a ustensilelor folosite în  Pregătirea micului 1.4 bucătărie; dejun  exciţiu-joc de aranjare a mesei pentru micul dejun;  conversaţii, explicaţii privind respectarea normelor igienicosanitare în situaţiile impuse de activităţile rutinei zilnice;

Resurse

Evaluare

Data

 faţă de masă,  observare 9.02 tacâmuri, sistematică 16.02 căni, farfurii, pahare, şerveţele;  „Pregătirea micului dejun” - 2 ore

UNITATEA DE INVATARE: micii gospodari Nr.ore alocate :2 Perioada : 1 – 12.VI N Continuturi Ob. Activitati de invatare r -detalieriref. cr t 1  Igiena 1.  discuţii privind necesitatea utilizării obiectelor de îmbrăcăminte 3.2 şi încălţăminte îmbrăcămintei şi a încălţămintei  în condiţii de igienă;  exemple de respectare/ nerespectare a regulilor de igienă amintite,  joc de rol: „ Îmbracă copilul cu lucruri potrivite”.

Resurse

Evaluare

Data

 imagini, planşe  jetoane - 3 ore

 observare sistematică

23.2 2.03

98

UNITATEA DE INVATARE: Activitati cu materiale sintetice :hartia Nr.ore alocate :14 Perioada : Nr. Continuturi crt -detalieri. 1  Teserea cu benzi de hârtie Ob. ref. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3 ;3.1; 3.2; 4.1; 4.3; .4.4 Activitati de invatare  realizarea unor ţesături cu benzi din hârtie ;  observarea dirijată a unor compoziţii;  conversaţii despre posibile utilizări ale obiectelor confecţionate;  realizarea unor expoziţii cu lucrările proprii;  conversaţii, explicaţii privind respectarea normelor igienico – sanitare;  ex. de rupere şi mototolire a hârtiei  ex de trasare a conturului după şablon  ex. de umplere a conturului cu hârtie în scopul realizării lucrărilor propuse  activităţi practice de realizare a unor produse simple;  ex. de lipire a hârtiei pe suport de hârtie  ex. de ordonare a operaţiilor necesare obţinerii unor jucării;  confecţionarea unor jucării din hârtie;  utilizarea şabloanelor şi activităţi de decupare după contur, lipire,asamblare, ornare;  conversaţii despre posibile utilizări ale obiectelor confecţionate;  realizarea unei mini-expoziţii; 99 Resurse - 5 ore  hârtie glasată foarfece lipici Iepuraşul’ „Felicitare - 4 ore  activitate frontală activitate independentă -Strugure -Copac  carton,diferite sortimente de hârtie colorată,vată - 5 ore  frontal, individual, pe grupe „Puişorul” „Broscuţa” „Ursuleţul” Evaluare Data

2

 Ruperea şi mototolirea hârtiei creponate

9.03  observare 16 sistematică 23  probă 30.03 practică;  autoevaluare evaluare reciprocă 13.04 20.04 27.04

3

 Confecţionare a unor Jucării

4.05  observare 11.05 sistematică 18.05  probă 25.05 practică;  autoevaluare 8.06 evaluare reciprocă

OPŢIONAL Caligrafie
ArgumentAvând în vedere că în ultimii ani a fost scos din programa şcolară obiectul CALIGRAFIE, am considerat că este necesar să consolidăm activitatea de scriere prin alegerea acestui opţional. Alegerea acestui opţional este acceptată şi de către părinţi, conştienţi fiind că acest opţional formează la elevi deprinderi de scriere caligrafică. Scrisul reprezintă un instrument de muncă intelectuală, iar pentru psihologi un element de bază în cunoaşterea indivizilor, în depistarea trăsăturilor lor de caracter. Modul în care vor scrie elevii va fi o oglindă a muncii noastre de dascăli, o dovadă că am format tineri bine pregătiţi, hotărâţi, cu atitudini pozitive faţă de muncă, faţă de artă. Ca material suport am ales „ Caietul de Caligrafie ”, pus la dispoziţie de Editura Aramis. Scrierea frumoasă, cu litere în „duct continuu ”, egale ca mărime şi cu aspect îngrijit, este dezideratul acestui opţional din motive tehnice, care ţin de lizibilitate, dar şi din considerente educative, formative, care ţin de aderarea copilului la disciplină, de cultivarea perseverenţei şi a gustului estetic. La această vârstă, elevii primesc numeroase informaţii pe care vor să le stocheze prin scris. Acest fapt determină creşterea vitezei scrierii.Preocuparea noastră, a învăţătorilor este ca viteza de scriere să devină direct proporţională cu calitatea.

100

PROGRAMA OPŢIONALULUI
CLASA : a II- a TEMA : Caligrafie ARIA CURRICULARĂ: Arte TIPUL: la nivel de disciplină PROPUNĂTOR : înv. GASPAR EVA MONICA OBIECTIVE CADRU I. Adoptarea unei poziţii corecte de scris; II. Scrierea lizibilă,estetică şi corectă; III. Scrierea artistică OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.1. să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului ; 1.2. să utilizeze corect stiloul; 2.1. să scrie literele grupate în funcţie de grafismele care le compun; 2.2. să respecte spaţiul grafic specific fiecărui element; 2.3. să respecte înclinaţia, distanţa şi legătura dintre elementele grafice 2.4. să transcrie pe foaie fără liniatură, diferite propoziţii şi texte 101

2.5. să practice scrierea în fir continuu; 2.6. să realizeze încadrarea corectă în pagina caietului tip II, de matematică, dictando; 2.7. să transcrie scurte texte din respectând aşezarea în pagină; 2.8. să scrie literele mari şi mici de mână şi de tipar în ordine alfabetică. 3.1. să scrie litere „împodobite”, de mână şi de tipar

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: • • • • • • • • • • Exerciţii de menţinere corectă a poziţiei corpului în timpul scrisului; Exerciţii de utilizare corespunzătoare a instrumentelor de scris, a caietului; Exerciţii de trasare a elementelor grafice; Exerciţii de scriere a trăsăturilor cu fir continuu; Exerciţii de scriere a literelor mari şi mici de mână în ordine alfabetică Exerciţii de scriere cu fir continuu a unor cuvinte simple; Exerciţii de scriere pe diferite tipuri de liniatură; Exerciţii de scriere pe foi fără liniatură; Exerciţii de folosire a ortogramelor şi a semnelor de punctuaţie cunoscute Exerciţii de copiere, transcriere, dictare;

ACTIVITĂŢI DE EVALUARE: • Exerciţii de control şi autocontrol al caietelor; • Observarea progresului/ regresului în activitatea de comunicare scrisă; • Observarea corectitudinii scrisului în clasă, în caietele de teme; • Analiza caietelor, promovarea exemplelor pozitive CONTINUTURILE INVATARII: - Elemente grafice pregătitoare pentru scriere - Literele mici si mari ale alfabetului limbii române - Cifrele 102

-

Cuvinte, propozitii, texte – copieri,transcrieri, dictari

MODALITĂŢI DE EVALUARE • Observarea sistematică • Autoevaluarea • Evaluare reciprocă

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Nr. crt. 1 Unităţi de învăţare Elemente grafice pregătitoare pentru scriere Obiective de referinţă 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3. Conţinuturi • Bastonaşe pe unul şi pe două spaţii • Zaua • Semiovalul şi ovalul • Trăsături buclate pe rând, subrând şi suprarând • Trăsătura şerpuită cu noduleţ; trăsătura arcuită cu noduleţ • Literele m, n p; legarea lor în cuvinte • Literele i, î, u, t, ; legarea lor în cuvinte • Literele a, ă, â, d; legarea lor în cuvinte • Literele c, e, o, x; legarea lor în cuvinte • Literele l, b, f, h, k; legarea lor în cuvinte • Literele j, y, g, q; legarea lor în cuvinte • Literele r, s, ş; legarea lor în cuvinte • Literele v, w, z; legarea lor în cuvinte 103 Nr. ore 3 Săptămâna I-III Obs.

2

Literele mici de mână Scrierea cuvintelor

1.1; 1.2; 3.1; 4.1; 5.1.

7

IV-VII

• Cuvinte. Propoziţii 3 Literele mari de mână. Scriera propoziţiilor 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; . • • • • • • • • • • Literele A, N, M; propoziţii Literele I, K, H; propoziţii Literele T, Ţ, F; propoziţii Literele P, B, R; propoziţii Literele O, Q, X; propoziţii Literele C, E, G; propoziţii Literele U, V, W; propoziţii Literele S, Ş, L, D; propoziţii Literele J, Y, Z; propoziţii Literele mari de mână; propoziţii 7 XIXVII

4

Alfabetul Scrierea textelor

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; .

• Alfabetul – scrierea cu litere mici de mână • Alfabetul – scrierea cu litere mari de mână • „Poveste” de Ion Creangă – transcriere „Bunicul” de B. Şt. Delavrancea – Transcriere (fragment) • „Povestea codrului” de M. Eminescu - transcriere • „Miezul iernei” de V. Alecsandri transcriere • Grupurile de litere ce, Ce, ci, Ci, ge, Ge, gi, Gi; • Grupurile de litere che, Che, chi, Chi, ghe, Ghe, ghi, Ghi; scrierea unor cuvinte ce conţin grupurile de litere. • „Bunicul” de B. Şt. Delavrancea – transcriere (fragment)

7

XVIIIXXIV

5

Grupurile de litere

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1;

7

XXVXXXI

104

6.

Scrierea cifrelor

1.1; 1.2;

• Scrierea cifrelor; scrirea problemelor şi a planului de rezolvare

3

XXXIIXXXIV

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ELEMENTE GRAFICE PREGĂTITOARE PENTRU SCRIERE Nr. ore alocate: 3 Perioada: 17.24.SEPT;1.OCT Detalieri de Obiective de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare conţinut referinţă Bastonaşe pe 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de scriere a bastonaşelor pe rând şi -activitate Observarea sistematică unul şi pe două 2.2; 2.3; suprarând; independentă Autoevaluarea spaţii - exerciţii de scriere alternativă a bastonaşelor. - stilou Evaluare reciprocă - caiet Zala 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de scriere a zalei pe rând şi suprarând; -activitate Observarea sistematică 2.2; 2.3; - exerciţii de scriere alternativă a grupurilor de zale pe independentă Autoevaluarea rând cu grupuri de zale pe suprarând. - stilou Evaluare reciprocă - caiet Semiovalul şi 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de scriere a semiovalului şi ovalului pe rând -activitate Observarea sistematică ovalul 2.2; 2.3; şi suprarând; independentă Autoevaluarea - exerciţii de scriere alternativă a ovalelor şi - stilou Evaluare reciprocă semiovalelor. - caiet Trăsături buclate pe rând, subrând şi suprarând 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; - exerciţii de scriere a trăsăturilor buclate pe rând şi suprarând; - exerciţii de scriere a trăsăturilor buclate pe rând şi subrând; - exerciţii de scriere alternativă a trăsăturilor buclate pe rândşi suprarând cu trăsături buclate subrănd. -activitate independentă - stilou - caiet Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă

105

Trăsătura şerpuită cu noduleţ; trăsătura arcuită cu noduleţ Evaluare

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3;

- exerciţii de scriere a trăsăturilor şerpuite cu noduleţ pe rând şi suprarând; - exerciţii de scriere a trăsăturii arcuite suprarând; - exerciţii de scriere alternativă a trăsăturilor şerpuite cu trăsături arcuite. - exerciţii de screre în ordine şi alternativă a elementelor grafice învăţate.

-activitate independentă - stilou - caiet -activitate independentă - stilou - caiet

Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3;

Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LITERELE MICI DE MÂNĂ. SCRIEREA CUVINTELOR Nr. ore alocate: 7 Detalieri de conţinut Literele n, m, p; legarea lor în cuvinte Literele i, î, u, t; legarea lor în cuvinte Literele a, ă, â, d legarea lor în cuvinte Literele c, e, o, x; legarea lor în cuvinte Literele l, b, f, h, k; legarea lor în cuvinte Obiective de referinţă 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1 Perioada: 8.15.22.29.OCT;12.19.26.NOIEMBRIE Resurse -activitate independentă - caiet - stilou -activitate independentă - caiet - stilou -activitate independentă - caiet - stilou -activitate independentă - caiet - stilou -activitate independentă - caiet - stilou Evaluare Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă

Activităţi de învăţare - exerciţii de scriere a literelor n, m, p. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: noapte, mapă, poartă, împărat ; - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; - exerciţii de scriere a literelor i, î, u, t. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: iute, iată, uitat, întâi; - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; - exerciţii de scriere a literelor a, ă, â, d. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: român, totdeauna, datorie, oră; - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; - exerciţii de scriere a literelor c, e, o, x. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: cocă, cetină, examen, carte; - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; - exerciţii de scriere a literelor l, b, f, h, k. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: lalea, balon, floare, halat, horă, kilogram; - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; 106

Literele j, y, g, q ; legarea lor în cuvinte

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor j, y, g, q. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: joc, quartet, galben; - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă - caiet - stilou

Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă

Literele r, s, ş; legarea lor în cuvinte Literele v, w, z; legarea lor în cuvinte Cuvinte. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor r, s, ş. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: ramură, rotund, şapte, seara; - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; - exerciţii de scriere a literelor v, w, z. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: vară, zarzăr, watt, zăvoi; - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: corn, copertă, poezie, tablă, popor, plin, împac; - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă - caiet - stilou -activitate independentă - caiet - stilou -activitate independentă - caiet - stilou

Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LITERELE MARI DE MÂNĂ. SCRIEREA PROPOZIŢIILOR Nr. ore alocate: 7 Perioada: 3.10.17DEC;7.14.2128IANUARIE 107

Detalieri de conţinut Literele A, N, M. Propoziţii Literele I, K, H. Propoziţii Literele T, Ţ, F. Propoziţii

Obiective de referinţă 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1;

Activităţi de învăţare - exerciţii de scriere a literelor A, N, M. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; - exerciţii de scriere a literelor I, K, H. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; - exerciţii de scriere a literelor T, Ţ, F. - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

Resurse -activitate independentă - stilou - caiet -activitate independentă - stilou - caiet -activitate independentă - stilou - caiet

Evaluare Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă

Literele P, B, R. Propoziţii

Literele O, Q, X. Propoziţii

Literele C, E, G. Propoziţii

-activitate 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de scriere a literelor P, B, R. independentă 2.5; 2.6; 2.7; - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele - stilou 2.8; 3.1; scrise - caiet - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; -activitate 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de scriere a literelor O, Q, X. independentă 2.5; 2.6; 2.7; - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele - stilou 2.8; 3.1 scrise - caiet - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; -activitate 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de scriere a literelor C, E, G. independentă 2.5; 2.6; 2.7; - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele - stilou 2.8; 3.1; scrise - caiet - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; -activitate 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de scriere a literelor U, V, W. independentă 2.5; 2.6; 2.7; - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele - stilou 2.8; 3.1; scrise - caiet - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

Literele U, V, W. Propoziţii

Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă

108

Literele S, Ş, L, D. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; 1.1; 1.2; 2.1; 3.1;

Literele J, Z, Y. Propoziţii Evaluare

-activitate - exerciţii de scriere a literelor S, Ş, L, D. independentă - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele - stilou scrise - caiet - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; - exerciţii de scriere a literelor J, Z, Y. -activitate - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele independentă scrise - stilou - scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise; - caiet - ex de scriere a literelor mari învăţate ; -activitate - ex de scriere a cuvintelor şi propoziţiilor independentă - stilou - caiet

Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ALFABETUL. SCRIEREA TEXTELOR Nr. ore alocate: 7 Perioada: 4.11.18.25FEBR.;4.11.18MARTIE Detalieri de Obiective de Activităţi de învăţare Resurse conţinut referinţă Alfabetul – 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de scriere a literelor mici şi mari de mână în -activitate scrierea cu litere 2.5; 2.6; 2.7; ordine alfabetică. independentă mici şi mari de 2.8; 3.1; - caiet mână - stilou „Poveste” – de Ion Creangă „Bunicul” – B.Şt.Delavrancea - transcriere – Evaluare 1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; - exerciţii de transcriere a unor texte: „Poveste” – de -activitate Ion Creangă; „Bunicul” – B.Şt.Delavrancea independentă - ex. de încadrare a textelor în pagină; - caiet - stilou - ex. de trascrierea corectă a unor texte: „Povestea codrului” – M. Eminescu; „Miezul iernei” – VAlecsandri; - ex. de încadrare a textelor în pagină; 109 -activitate independentă - caiet - stilou

Evaluare Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă

1.1; 1.2; 2.1; 3.1;

Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: GRUPURILE DE LITERE Nr. ore alocate: 7 PERIOADA:25MARTIE;15.22.29APRILIE;6.13.20 MAI Detalieri de Obiective de Activităţi de învăţare Resurse conţinut referinţă Grupurile de 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de scrierea grupurilor de litere; -activitate litere ce, Ce, ci, 2.2; 3.1 - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin independentă Ci, ge, Ge, gi, Gi. grupurile de litere - caiet - stilou Grupurile de 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de scrierea grupurilor de litere; -activitate litere che, Che, 2.2; 2.5; 2.6; - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin independentă chi, Chi, ghe, 2.7; 2.8; 3.1; grupurile de litere - caiet Ghe, ghi, Ghi. - stilou - exerciţii de scrierea grupurilor de litere; -activitate - exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin independentă grupurile de litere - caiet - stilou UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SCRIEREA CIFRELOR Nr. ore alocate: 3 Perioada: 27 MAI,;3.10IUNIE Detalieri de Obiective de Activităţi de învăţare Resurse conţinut referinţă Scrierea cifrelor, a problemelor şi a planului de rezolvare Evaluare 1.1; 1.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; - exerciţii de scriere a cifrelor; -activitate - exerciţii de scriere a problemelor şi a planului de independentă rezolvare; - caiet - stilou -activitate - exerciţii de scriere a cifrelor; independentă - exerciţii de scriere a problemelor şi a planului de - caiet rezolvare - stilou Evaluare 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1;

Evaluare Observarea sistematică Evaluare reciprocă Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă Evaluare sumativă

Evaluare Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă

1.1; 1.2; 2.4

Evaluare sumativă

110

OBIECTIV TRANSCURRICULAR: formarea deprinderii de scriere caligrafică pentru receptarea corectă a mesajului scris şi pentru dezvoltarea gustului pentru frumos

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. să traseze elemente grafice premergătoare scrierii literelor şi cifrelor

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de desenare a unor scene schematice pentru desprinderea elementelor grafice premergătoare scrierii -exerciţii de trasare a elementelor grafice -exerciţii de scriere cu fir continuu în aer , pe bancă, pe caiet cu stiloul -exerciţii de scriere caligrafică a literelor şi cuvintelor -exerciţii de analiză a lucrărilor -exerciţii de legare a literelor în cuvinte -exerciţii de aşezare în pagină a unui text literar sau nonliterar -exerciţii de respectare a alineatelor -exerciţii de copiere, dictare, creaţie

2. să scrie caligrafic litere, cuvinte , propoziţii , cifre, folosind scrierea cu fir continuu

3. să aşeze corect în pagină un text -respectarea ortografiei 111

-exerciţii de copiere, transcriere şi dictare 4. să respecte ortografia cuvintelor şi punctuaţia propoziţiilor 5. să realizeze controlul şi aprecierea lucrărilor -exerciţii de desenare a literelor de tipar -exersarea mai multor modele de scriere 6. să exerseze diferite moduri de scriere a literelor 7. să manifeste interes şi plăcere pentru scrierea caligrafică -exerciţii de redactare a unei scrisori, a unei invitaţii -exerciţii de realizare a unor afişe, panouri publicitare etc. -exerciţii de practicare a autocontrolului -exerciţii de exprimare a părerilor personale

CONŢINUTURI 1. ELEMENTE GRAFICE PREMERGĂTOARE SCRIERII LITERELOR ŞI CIFRELOR -trăsătura bastonată -zala -ovalul -trăsătura buclată -noduleţul -linia şerpuită 2. SCRIEREA PE GRUPE A LITERELOR ALFABETULUI MIC ŞI MARE 3. SCRIEREA CIFRELOR ŞI LITERELOR PE REŢEA DE PĂTRĂŢELE 4. COPIERI, TRANSCRIERI, REDACTAREA UNEI SCRISORI, A UNEI INVITAŢII, A UNOR AFIŞE.

METODE DE EVALUARE 1. Verificarea pe baza unui suport vizual ( planşe de analiză , caietele elevilor) -analiza lucrărilor realizate -autoevaluarea 112

2. Probe practice 3. Proiectul „Gazeta de perete a clasei”

BIBLIOGRAFIE 1.*** „Metodica predării limbii române la clasele I-IV” – Ed. Aramis – 2004 2. M. Diaconu – „Îndrumător pentru artele plastice” –Ed. Petrion -2001 3. A. Manolache, M. Stângă , Z. Stăiculescu – „Povestea literelor din Ţara grafismelor” – Ed. V&I Integral- Bucureşti- 20

EDUCAŢIE FIZICĂ
ARIA CURRICULARĂ :EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DISIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ Tipul de curriculum abordat – CN Nr. de ore pe săptămână:2 ore Nr. total de ore: 68 ore Obiective cadru: I. Menţinerea stării optime de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediu să aplice metode adecvate pentru menţinerea stării de sănătate să respecte regulile de igienă personală şi colectivă şi pe cele specifice efortului să evite principalele accidente care pot să apară pe parcursul desfăşurării diferitelor tipuri de activităţi sportive II. Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta 2.1 să identifice principalele cauze care pot genera abateri de la postura corectă 2.2 să adopte poziţii corecte ale coloanei vertebrale şi ale segmentelor corpului în raport cu aceasta, în situaţii statice şi dinamice 2.3 să execute un complex de dezvoltare fizică predat , alcătuit din patru exerciţii 2.4să îşi aprecieze evoluţia principalilor indicatori de dezvoltare fizică ( talie, greutate, perimetre, diametre) 113 An şcolar : 2009 – 2010 Clasa : a II-a A

III. Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente 3.1 să aplice în activităţile practice deprinderile motrice de bază şi pe cele utilitar aplicative 3.2 să aplice deprinderile motrice sportive însuşite 3.3 să execute exerciţiile fizice însuşite, potrivit posibilităţilor individuale în condiţii complexe IV. Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor sporturi 4.1 să selecteze diferite exerciţii fizice, pentru practicarea lor independentă V. Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli acceptate 5.1 să recunoască regulile simple stabilite pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor practice 5.2 să manifeste iniţiativă în colaborarea cu colegii, pe parcursul activităţilor practice

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

114

PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II
Nr. ore / săptămână: 2 ore Semestrul I

115

Unitatea 1.

de invatare Dezvoltarea vitezii si indeman arii

Ob. 1.4 1.5 2.2 2.1 2.3 3.1 3.3

Continuturi Viteza de reactie la stimuli vizuali si auditivi Viteza de executie cu obiecte portative Viteza de deplasare Indemanarea in actiuni motrice desfasurate individual si in perechi.Stafete sub forma de intrecere Aruncarea azvarlita cu o mana pe deasupra umarului la tinta si la distanta Prinderea cu doua maini din autoaruncari- in sus, la podea, la perete Jocuri dinamice si stafete Alergare de viteza cu start din picioare, startul de sus Alergare accelerata Pasul lansat de viteza Intreceri Proba de cintrol-Intreceri pe 25 m Pasarea si prinderea mingii cu doua maini de pe loc Pasarea cu o mana si prinderea cu doua maini de pe loc Dribling simplu si multiplu de pe loc Stafete si jocuri cuprinzand procedeele invatate Aruncarea mingii de oina de pe loc, la distanta Priza si pozitia initiala : -elanul -aruncarea azvarlita Intreceri de aruncare la distanta Proba de control- Aruncarea mingii de oina

Nr. Ore 4

Sapt I-II

Obs.

2. Deprinderea de aruncare – prindere 3.

4

I-II

Alergare de 1.3 viteza 2.2

8

III-VI

4.Minijoc sportiv

1.3 2.2

12

III-VIII

5.Aruncarea mingii 1.3 de oina 2.2 de pe loc, la distanta 6. Dezvoltarea fizica armonio asa Deprinderea motrica de bazasaritura 1.2 2.1 3.1 3.4

6

VIIIX

7.

Pozitiile stand departat, pe genunchi, sezand, culcat 6 Miscari specifice segmentelor corpului- complex de exercitii libere Postura corecta in pozitii si actiuni motrice variate- exercitii si jocuri Proba de control- complex de dezvoltare fizica Sarituri pe loc si cu deplasare, cu desprindere de pe unul si ambele 4 picioare Saritura in lungime de pe loc Sarituri din ghemuit in ghemuit Jocuri dinamice si stafete 116

IX-XI

X-XI

8. Deprinderea de 1.2 echilibru 9 Deprinderea de 1.2 escalada 2.1 re 2.2

Deplasari in echilibru pe suprafete inguste si inaltate Stafete sub forma de intrecere Escaladare cu apucarea si incalecarea obstacolului Stafeta, parcurs aplicativ

4 4

XII XIII XII XIII

SEMESTRUL al II-lea
1. Deprinderi de 2.2 tarare 3.1 2. deprinderea de 2.2 catarare- 2.3 coborare 3.3 5.3 3.Deprinderi de tractiune si impinger e 4. Deprinderea de transport 5. 2.4 2.5 5.1 2.1 3.3 Tarare pe genunchi si antebrate Stafete si parcursuri aplicative cuprinzand tararea Catararea-coborarea pe scara fixa Catarare- coborare pe banca inclinata Intreceri in perechi/ grupe/ echipe folosind criteriul corectitudinii executiei catararilor si coborarilor 6 6 XIVXVI XIV XVI

Deprinderi 2.1 sportive 3.3 cu specific de gimnasti ca

Deplasarea unui obiect/ partener prin tractare cu bratele realizata 8 individual/ perechi Intreceri individuale sip e perechi care include tractiunea Deplasarea unui obiect/ partener prin impingere Intreceri individuale sip e perechi care include impingerea Transport de obiecte usoare apucate cu ambele maini, sprijinite de 8 umar, individual Parcursuri aplicative care includ actiuni de transport Cumpana pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol 16 Semisfoara si podul de jos Stand pe omoplati, rulare pe abdomen si piept Rulare si rostogolire inainte din ghemuit in ghemuit Rostogolire inainte departat in ghemuit Rostogolire inapoi din ghemuit in departat Proba de control- elemente de gimnastica acrobatica

XVII XX

XXI XXIV XVII XXIV

117

6.

Calitatea 2.1 motrica 2.4 de baza- 2.5 forta

7.

Calitatea motrica de baza –re zistenta 8.Deprinderi sportive elementa re specifice jocurilor sportive

2.6 4.1 5.3 2.2 2.6 3.3 5.1 5.2 5.3

Forta dinamica generala si segmentara-exercitii localizate la nivelul 6 unui segment sau a unei regiuni ale corpului (abdomen, brate, spate, picioare) Parcursuri aplicative si jocuri dinamice ce cuprind actiuni motrice de forta Proba de control- extensii ale trunchiului/ ridicari de trunchi si de picioare/ structura complexa de forta Rezistenta generala la eforturi aerobe 8 Alergare de durata in tempo moderat Jocuri si parcursuri aplicative extinse ca durata, repetate de mai multe ori Proba de control- Alergare de durata Pasarea si prinderea mingii cu doua maini de pe loc 14 Pasarea mingii cu o mana si prinderea ei cu doua maini, de pe loc Pasarea mingii cu piciorul (baieti)- dribling simplu si multiplu. Conducerea mingii cu piciorul Stafete si jocuri cuprinzand procedeele invatate

XXV XXVII

XXV XXVIII

XXVIII XXXIV

118

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Nr. Ob. Unitatea de învăţare crt. de ref Conţinuturi 1 1.1 Capacitatea de organizare 1.2 1.3 4.1 5.3 Nr ore 1 Data 16.0 9 Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs *Protecţia muncii la orele de educaţie fizică Materiale : *Recomandări privind desfăşurarea orelor, Teren de sport echipamentul necesar, anunţarea scutirilor medicale; Mingi reorganizarea colectivului de elevi Jaloane *Exerciţii de front si formaţii Marcaje *Jocuri dinamice Sală de sport Bănci *Exerciţii de front si formaţii (adunare, aliniere, salut, întoarceri prin saritură la stânga / dreapta ). Mers pe vârfuri, călcâie, pe partea interioara şi exterioara a labei piciorului * Trecere din coloana câte unul în coloana câte doi *Joc :”Mingea în presă”. Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

1.4; 2.1; 2.2; 5.2

Dezvoltarea fizică armonioasă

1

18.0 9

2.1; 2.7; 5.3

Dezvoltarea fizică armonioasă

1

23.0 9

*Exerciţii de front şi formaţii (formele de mers şi Materiale : alergare) Teren de sport * Pregatirea fizică generală – complex de exerciţii Mingi * Joc :”Provocarea cu trei lovituri” Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

119

2.3; 2.5; 2.6; 3.4

Dezvoltarea îndemânării

1

25.0 9

*Complex de exerciţii – repetare (F) *Mişcări de front şi exerciţii de deplasare (formele de mers : pe vârfuri, pe călcâie, ghemuit, alergare cu călcâiele la şezut, cu genunchii sus, porniri şi opriri pe loc şi din mers ).(V) *Alergare de viteză pe distanţa 15-20 m (V) *Joc :”Al treilea fuge” *Mişcări de front şi exerciţii de deplasare (Î) *Alergare de viteză pe distanţa de 25 m (V) *Ştafetă : alergarede durată ® *Joc :”Leapşa”.

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.3; 2.4; 3.2

Dezvoltarea îndemânării

1

30.0 9

2.2; 2.3; 3.4; 5.3

Dezvoltarea fizică armonioasă

1

2.10

*Plecări prin pierderea echilibrului, startul din picioare şi lansarea de la start pe distanţa de 15-20 m(V) *Joc :”Podul umblător” *Alergare de durata pe teren variat ®

2.1; 2.4; 2.5; 3.1; 5.1

Dezvoltarea fizică armonioasă

1

7.10

*Formaţii şi schimbări de formaţii . Treceri din linie pe un rând în formaţii de lucru semicerc şi cerc; trecerea din coloană câte unul în formaţiile de semicerc şi cerc *Complex de exerciţii cu bastoanele (F) *Alergare de viteză pe distanţa de 25 m (V) *Joc:”Ocupă locul!”

120

2.4; 2.5; 3.1; 5.2

Dezvoltarea fizică armonioasă

1

14.1 0

*Exerciţii de front şi formaţii *Complex de exerciţii cu bastoanele (spate, abdomen, membre) (F) *Alergare de viteză pe distanţa de 25 m Repetare (V) *Joc :”Sări peste baston !”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.4; 3.1; 3.3; 5.1

Dezvoltarea vitezei

1

16.1 0

*Exercitii de front şi formaţii . Variante de mers (pe vârfuri, pe călcâie, ghemuit ) şi alergare (cu călcâiele la şezut şi cu genunchii sus) *Complex de exrciţii .Repetare (F) *Alergare de viteză pe distanţa de 25 m (V) *Ştafete *Joc :”Cloşca şi puii”

5.3

Dezvoltarea vitezei

1

21.1 0

*Probă de control : alergare de viteză pe distanţa de 25 Evaluare m Observare sistematică *Joc :”Cursa prin tunel” Aprecieri individuale şi colective

2.6; 5.3

Dezvoltarea vitezei

1

23.1 0

*Proba de control cu elevii neverificaţi *Parcurs aplicativ cu alergare *Joc :”Al treilea fuge”

Evaluare Observare sistematică Aprecieri individuale şi colective

121

3.4; 1.4; 2.6; 5.2

Dezvoltarea motrică de bază - 1 săritura

28.1 0

*Alergare în linie dreaptă pe distanţa de 15-20 m Materiale : Repetare (V) Teren de sport *Parcurs aplicativ cu deplasare, cu ocolire de Mingi obstacole, păşire peste obstacole Jaloane *Joc :”Provocarea cu trei lovituri” Marcaje *Alergare în tempo uniform pe teren stabilit ® Sală de sport Bănci *Săritura pe loc şi cu deplasare, cu desprinderea de pe Evaluare ambele picioare (F) Observare sistematică *Prinderea cu două mâini din autoaruncări (Î) Aprecieri individuale şi colective

2.4; 3.1; 5.1

Dezvoltarea motrică de bază - 1 săritura

30.1 0

2.6; 3.4; 3.3

Dezvoltarea motrică de bază - 1 săritura

11.1 1

*Săritura pe loc şi cu deplasare, cu desprinderea de pe Materiale : ambele picioare (F) Teren de sport *Prinderea cu doua mâini din autoaruncări (Î) Mingi *Joc :”Mingea călătoare” Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci *Alergare accelerată cu start din picioare (V) Materiale : *Săritura de pe loc şi cu deplasare, cu desprindere de Teren de sport pe ambele picioare (F) Mingi *Săritura la coardă alternative pe loc (Î) Jaloane *Joc :”Fereşte-ţi picioarele !” Marcaje Sală de sport Bănci

2.4; 2.5; 3.2; 5.2

Dezvoltarea motrică de bază – 1 săritura

13.1 1

122

2.4; 3.1; 3.4

Dezvoltarea motrică de bază - 1 săritura

18.1 1

*Alergare cu genunchii sus pe distanţa de 15-20 m, Materiale : întoarceri în viteză (V) Teren de sport *Săritura din ghemuit în ghemuit (F) Mingi *Joc :”Cursa broscuţelor” Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci *Ruperi de rânduri, reveniri, treceri din mers în alergare şi invers, alergare accelerată pe distanţe progresive (10, 15, 20 m) . Repetare (V) *Săritura în lungime de pe loc (F) *Joc :”Al treilea fuge!” Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.4; 2.3; 3.1; 5.3

Dezvoltarea motrică de bază - 1 săritura

20.1 1

Dezvoltarea motrică de bază – 1 săritura

25.1 1

Repetarea lecţiei anterioare

3.1; 3.4; 5.2

Dezvoltarea motrică de bază - 1 săritura

27.1 1

*Săritura in lungime de pe loc (F) Materiale : *Culegerea unor obiecte de la sol şi aşezarea lor în alt Teren de sport loc – alergare rapidă (V) Mingi *Joc :”Transportul mingilor” Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

123

3.1

Dezvoltarea motrică de bază – 1 săritura

2.12

*Probă de control : săritura în lungime de pe loc Ştafetă – joc : specifică însuşirii săriturii

Evaluare Observare sistematică Aprecieri individuale şi colective

3.1

Dezvoltarea motrică de bază - 1 săritura

4.12

*Probă de control cu elevii neverificaţi *Ştafetă specifică însuşirii săriturilor

Evaluare Observare sistematică Aprecieri individuale şi colective

2.4; 2.5; 3.4; 5.1

Dezvoltarea motrică de bază - 1 săritura

9.12

*Exerciţii de dezvoltare fizică generală – abdomen : din culcat dorsal, gleznele fixate, ridicări de trunchi, palmele laceafă (F) *Mers în echilibru pe o linie trasată pe sol (Î) *Joc :”Cursa pe numere(2)”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.4; 2.5; 3.4; 5.3

Deprinderea de împingere

1

11.1 2

*Exerciţii de dezvoltare fizică generală – abdomen .Repetare (F) *Mers în echilibru pe partea lată a băncii de gimnastică (Î) *Joc :”Trecem puntea”

124

2.5; 2.7; 3.4; 3.1

Deprinderea de împingere

1

16.1 2

*Abdomen . Repetare complexul de exerciţii (F) *Mers în echilibru pe banca de gimnastică cu sarcini suplimentare (întoarceri la capătul băncii, opriri, ghemuiri, transport de greutăţi (Î) *Ştafete combinate

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.5; 3.4; 5.3

Deprinderea de echilibru

1

18.1 2

*Mers în echilibru pe partea lata a băncii de gimnastică (Î) *Tracţiune la banca de gimnastică (F) *Târârea pe genunchi şi antebraţe *Joc :”Pisica la pândă”

1

6.01

*Mers în echilibru pe partea lata a băncii de Materiale : gimnastică (Î) Teren de sport *Tracţiune la banca de gimnastică (F) Mingi *Târârea pe genunchi şi antebraţe Jaloane *Joc :”Pisica la pândă” Marcaje Sală de sport Bănci *Jocuri de mişcare Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

1

8.01

125

1

13.0 1

*Jocuri de mişcare

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.7 3.2 3.4 5.1

Dezvoltarea fizică armonioasă

1

15.0 1 *Exerciţii de braţe – flotări *Tracţiuni la banca de gimnastica (F) *Escaladare cu apucare şi încălecare a obstacolului (Î) *Joc :”Cel mai puternic”

2.5 2.6 3.2 3.4

Dezvoltarea fizică armonioasă

1

20.0 1

*Escaladare cu apucare şi încălecare a obstacolului (Î) *Căţărare – coborâre pe scare fixă şi banca înclinată (braţe) (F) *Joc :”Plicul veveriţei”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

126

2.7 3.3 3.4 5.3

Deprinderea coborâre

de

căţărare- 1

22.0 1

*Extensii ale trunchiului din culcat facial, cu gleznele fixate (exerciţii de spate)(F) *Aruncarea mingii cu o mână şi prinderea cu două mâini de pe loc (Î) *Joc :”Mingea la căpitan”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.7 3.3 3.4 5.2

Deprinderea de escaladare

1

27.0 1

*Extensii ale trunchiului din poziţia aşezat (exerciţii spate)(F) *Culegerea unor obiecte de pe sol şi aşezarea lor în alt loc – alergare rapidă (V) *Joc :”Transportul mingilor”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

3.3

Deprinderea de transport

1

29.0 1

*Probă de control :complex de exerciţii – forţă abdomen (F) *Parcurs aplicativ : sărituri din cerc în cerc, caţărare, târâre, echilibru (Î) *Ştafetă cu aruncarea şi prinderea mingii (Î)

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

127

1

29.0 1

* Încheierea situaţiei şcolare *Recomandări pentru vacanţă

Evaluare Observare sistematică Aprecieri individuale şi colective

3.1 2.5 2.6 5.1

10.0 2 Dezvoltarea forţei 1

Semestrul al II-lea * Rulare laterală’ rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit (Î) *Joc : „Fuga prin tunel” *Alergare de la un reper la altul (tempouri diferite ) ® Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

3.1 2.5 2.6 5.1

Dezvoltarea forţei

1

12.0 2

*Rulare laterală’ rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit (Î) *Joc : „Fuga prin tunel” *Alergare de la un reper la altul (tempouri diferite ) ®

128

2.5 2.7 3.2 3.4

Dezvoltarea forţei

1

17.0 2

*Deplasarea unui obiect sau partener prin tractare cu braţele realizată îndividual şi pe perechi (tracţiuni)(F) *Rostogolire laterală, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit . Repetare *Cumpăna pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol (Î) *Joc :”Tracţiuni în cerc”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

3.1 3.4 2.5 5.3

Gimnasticã acrobaticã

1

19.0 2

*Tracţiuni şi împingeri în perechi (F) *Rostogolire înainte din depărtat în ghemuit *Cumpăna pe un genunchi . Repetare *Semisfoara . (Învăţare) (Î) *Joc :”Lupta cu bastonul”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

3.1 3.2 2.6 5.1

Deprinderea de escaladare

1

24.0 2

*Elemente de gimnastică acrobatică învăţate. Repetare *Târâre pe un genunchi şi antebraţe (F) *Podul de jos . Învăţare (Î) *Joc : „Nu dărâma podul !”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

129

2.4 2.5 3.2

Gimnasticã acrobaticã

1

26.0 2

*Căţărare la banca înclinată (F) Materiale : *Rostogoliri, cumpăna pe un genunchi, semisfoara, Teren de sport podul de jos .Repetare .(Î) Mingi *Joc : „Urcăm nucile în pod” Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.7 3.1 3.4 5.1

Gimnasticã acrobaticã

1

3.03

*Complex de exerciţii de forţă : abdomen, spate, membre (F) *elemente de gimnastică acrobatică :stând pe omoplaţi )Î) *Joc :”Caută steguleţul”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.5 3.1 3.2

Gimnasticã acrobaticã

1

5.03

*Căţărare pe scara fixă (F) Materiale : *Elemente de gimnastică acrobatică : rulare pe Teren de sport abdomen şi piept (Î) Mingi *Joc :”Caută cuiburi” Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

130

3.2; 3.4; 3.1

Gimnasticã acrobaticã

1

10.0 3

*Escaladare prin încălecarea obstacolului(F) *Elemente de gimnastică acrobatică : rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat (Î) *Joc :”Labirintul”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

Gimnasticã acrobaticã

1

12.0 3

Repetarea lecţiei anterioare

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.5 2.7 5.1

Gimnasticã acrobaticã

1

17.0 3

*Complex de exerciţii (spate, abdomen, membre) (F) *Elemente de gimnastică acrobatică izolate (Î) *Joc :”Mingea la bancă”

131

5.2

Deprinderea motrică de bază - 1 săritura

19.0 3

*Probă de control : elemente de gimnastică acrobatică Materiale : izolate Teren de sport *Joc : „Mingea în presă” Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

5.2

Deprinderea motrică de bază - 1 săritura

24.0 3

*Proba de control cu elevii neverificaţi *Joc :”Podul umblător”

2.3 2.4 3.1 5.1

Deprinderea motrică de bază - 1 săritura

26.0 3

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci Evaluare Observare sistematică Aprecieri individuale şi colective *Alergare de viteză pe distanţa de 25 m sub formă de Materiale : concurs (V) Teren de sport *Aruncarea azvârlită cu o mână pe deasupra umărului, Mingi la distanţă (F) Jaloane *Joc :”Mingea călătoare” Marcaje Sală de sport Bănci

132

2.4 2.6 3.1 5.3

Minijoc sportiv

1

31.0 3

*Alergare în tempo maxim din diferite poziţii (Ghemuit, cu spatele )(V) *Aruncarea azvqrlită cu o mână pe deasupra umărului la distanţă . Repetare (F) *Joc : „Mingea în presă”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

3.2 3.3 5.2

Minijoc sportiv

1

2.04

*Tracţiune şi împingere pe banca de gimnastică (F) Materiale : *Prinderi cu două mâini din autoaruncări : în sus, în Teren de sport podea, la perete (Î) Mingi *Joc : „Tracţiune în cerc” Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

Deprinderea motrică de bază - 1 săritura

14.0 4

Repetarea lecţiei 1 anterioare

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

133

3.1 2.6 3.4

Deprinderea motrică de bază - 1 săritura

16.0 4

*Aruncarea azvârlită peste zone marcate, de pe loc (F) *Joc : „ Pasă la căpitan” *Alergare pe teren variat ®

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.5 3.1 3.3 2.6

Deprinderea motrică de bază - 1 săritura

21.0 4

*Complex de exerciţii : spate, abdomen, membre (F) *Aruncarea azvârlită la distanţă de pe loc sub forma de concurs (F) *Dribling simplu şi multiplu pe loc şi din mers (Î) *Joc : „Cursa după minge”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

3.1

Deprinderea motrică de bază - 1 săritura

23.0 4

*Probă de control : aruncarea azvârlită cu o mână pe deasupra umarului la distan umarului la distanţă (aruncarea mingii de oină) *Joc : „Pasă la căpitan”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

134

3.3

Deprinderea motrică de bază - 1 săritura

28.0 4

*Probă de control cu elevii neverificaţi *Ştafetă cu aruncarea si prinderea mingii la perete

Evaluare Observare sistematică Aprecieri individuale şi colective

3.1 3.3 2.6 5.1

Deprinderea prindere

de

aruncare- 1

30.0 4

*Pasarea cu o mână şi prinderea cu două mâini de pe Materiale : loc (Î) Teren de sport * Ştafetă cuprinzând elemente de handbal Mingi * Joc : „Mingea lup” Jaloane * Alergare pe teren variat ® Marcaje Sală de sport Bănci

2.4; 3.1; 3.3; 5.2

Deprinderea prindere

de

aruncare- 1

5.05

*Tracţiuni şi împingeri în perechi (F) Materiale : *exerciţii de pasare, prindere a mingii şi aruncare la Teren de sport poartă (Î) Mingi *Ştafetă cuprinzând procedeele învăţate Jaloane *Joc : „Roaba” Marcaje Sală de sport Bănci

135

3.1 3.2 2.6 5.3

Dezvoltarea fizică armonioasă

1

7.05

*Minihandbal : elemente izolate (pasă, prindere, dribling ) (Î) *Joc : „Fuga prin tunel” *Alergări pe distanţe mai mari, în grupe de 6-8 elevi ®

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

2.5 2.7 3.3 2.6

Minijoc sportiv

1

12.0 5

*Complex de exerciţii de dezvoltare fizică generală (F) *Minibaschet : elemente izolate (pasă, prindere, dribling) (Î) *Joc : „Leapşa”

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

3.1 2.6 5.2

Deprinderea prindere

de

aruncare- 1

14.0 5

*Pasarea mingii cu piciorul de pe loc şi conducerea mingii (Î) *Joc : „Mingea prin tunel” *Alergare în tempo uniform pe traseu stabilit ®

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

136

2.5 2.7 3.3 5.3

Minijoc sportiv

1

19.0 5

*Structură complexă de forţă (spate, abdomen, Materiale : membre) (F) Teren de sport *Minifotbal : elemente izolate (pasă, conducerea Mingi mingii cu piciorul ) (Î) Jaloane * Joc : „Transportă mingea” Marcaje Sală de sport Bănci

3.1 2.4 2.6

Minijoc sportiv

1

21.0 5

*Pase în doi de pe loc, în viteză maximă (viteză de execuţie) *Joc : „Cursa dupa minge” *Exerciţii specifice însuşirii pasului lansat pentru alergarea de durată ®

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

3.1 2.6 5.1

Dezvoltarea îndemânării

1

26.0 5

*Aruncarea la ţintă orizontală cu două mâini de jos (Î) *Joc : „Provocarea cu trei lovituri” *Alergare de durată ®

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

137

Dezvoltarea prindere

de

aruncare- 1

28.0 5

Repetarea lecţiei anterioare

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

5.3

1

2.06

*Probă de control : alergare de durată *Joc : „Podul umblător”

Evaluare Observare sistematică Aprecieri individuale şi colective

3.1

1

4.06

*Probă de control cu elevii neverificaţi *Ştafetă cu aruncarea şi prinderea mingii

Evaluare Observare sistematică Aprecieri individuale şi colective

138

5.2 5.3

1

9.06

*Drumeţie *Jocuri în aer liber

Materiale : Teren de sport Mingi Jaloane Marcaje Sală de sport Bănci

1

11.0 6

*Încheierea situaţiei şcolare *Recomandări pentru vacanţă

Evaluare Observare sistematică Aprecieri individuale şi colective

139