Sunteți pe pagina 1din 10

STATUTUL CURTII INTERNATIONALE DE 1USTITIE

Articolul 1
Curtea Internationala de Justitie instituita prin Carta Natiunilor Unite ca organ judiciar principal al
Organizatiei va Ii constituita si va Iunctiona n conIormitate cu dispozitiile prezentului Statut.
Capitolul I Organizarea Curtii
Articolul 2
Curtea va Ii compusa dintr-un corp de judecatori independenti, alesi indiIerent de cetatenia lor dintre
persoane cu nalte calitati morale care ndeplinesc conditiile cerute n tara lor pentru numirea n cele mai
nalte Iunctii judiciare sau care sunt juristi cu o competenta recunoscuta n materie de drept
international.
Articolul 3
1. Curtea va Ii alcatuita din cincisprezece membri, printre care nu pot Ii doi cetateni ai aceluiasi stat.
2. Persoana care, n legatura cu alcatuirea Curtii, ar putea Ii considerata ca cetatean al mai mult dect
unui singur stat va Ii socotita ca cetatean al statului n care si exercita n mod obisnuit drepturile civile
si politice.
Articolul 4
1. Membrii Curtii vor Ii alesi de Adunarea Generala si de Consiliul de Securitate dintr-o lista de
candidati propusi de grupurile nationale ale Curtii Permanente de Arbitraj, n conIormitate cu
dispozitiile de mai jos.
2. n cazul Membrilor Natiunilor Unite care nu sunt reprezentati n Curtea Permanenta de Arbitraj,
candidatii vor Ii propusi de grupuri nationale, desemnate n acest scop de guvernele lor n conditiile
stipulate pentru membrii Curtii Permanente de Arbitraj prin Articolul 44 al Conventiei de la Haga din
1907 privind solutionarea pasnica a diIerendelor internationale.
3. n lipsa unui acord special, conditiile n care un stat parte la prezentul Statut, dar nu si Membru al
Natiunilor Unite, poate sa participe la alegerea membrilor Curtii vor Ii stabilite de Adunarea Generala,
la recomandarea Consiliului de Securitate.
Articolul 5
1. Cu cel putin trei luni naintea datei alegerilor, Secretarul General al Natiunilor Unite se va adresa n
scris membrilor Curtii Permanente de Arbitraj apartinnd statelor care sunt parti la prezentul Statut,
precum si membrilor grupurilor nationale desemnate conIorm Articolului 4, paragraIul 2, cu invitatia ca,
ntr-un anumit termen, Iiecare grup national sa procedeze la propunerea drept candidati a unor persoane
care au capacitatea de a ndeplini Iunctia de membru al Curtii.
2. Nici un grup nu poate propune mai mult de patru candidati, dintre care cel mult doi pot Ii cetateni ai
statului caruia i apartine grupul. n nici un caz numarul candidatilor propusi de un grup nu poate depasi
dublul locurilor ce urmeaza a Ii completate.
Articolul 6
nainte de a propune aceste candidaturi, se recomanda ca Iiecare grup national sa consulte cea mai nalta
curte de justitie, Iacultatile si scolile de drept din tara sa, academiile nationale si sectiile nationale ale
academiilor internationale dedicate studierii dreptului.
Articolul 7
1. Secretarul General va ntocmi o lista n ordine alIabetica a tuturor candidatilor astIel propusi.
Aceste persoane vor Ii singurele eligibile, n aIara cazului prevazut n Articolul 12, paragraIul 2.
2. Secretarul General va supune aceasta lista Adunarii Generale si Consiliului de Securitate.
Articolul 8
Adunarea Generala si Consiliul de Securitate vor proceda, independent unul de altul, la alegerea
membrilor Curtii.
Articolul 9
La Iiecare alegere, alegatorii vor avea n vedere nu numai ca persoanele care urmeaza a alcatui Curtea sa
ndeplineasca individual conditiile cerute, ci si ca n ansamblul lor sa Iie asigurata reprezentarea marilor
Iorme de civilizatie si a principalelor sisteme juridice ale lumii.
Articolul 10
1. Vor Ii considerati alesi candidatii care au obtinut majoritatea absoluta a voturilor n Adunarea
Generala si n Consiliul de Securitate.
2. La votarea n Consiliul de Securitate, Iie pentru alegerea judecatorilor, Iie pentru desemnarea
membrilor comisiei prevazute n Articolul 12, nu se va Iace nici o distinctie ntre membrii permanenti si
membrii nepermanenti ai Consiliului de Securitate.
3. n cazul n care mai multi cetateni ai aceluiasi stat ar obtine o majoritate absoluta de voturi att n
Adunarea Generala, ct si n Consiliul de Securitate, numai cel mai vrstnic dintre ei va Ii considerat
ales.
Articolul 11
Daca dupa prima sedinta de alegeri unul sau mai multe locuri ramn necompletate, se va tine o a doua
si, daca va Ii necesar, o a treia sedinta.
Articolul 12
1. Daca dupa a treia sedinta mai ramn necompletate unul sau mai multe locuri, se poate oricnd
Iorma, Iie la cererea Adunarii Generale, Iie la cea a Consiliului de Securitate, o Comisie de mediere
alcatuita din sase membri, dintre care trei numiti de Adunarea Generala si trei de Consiliul de Securitate,
avnd scopul de a desemna, cu majoritatea absoluta a voturilor, cte o persoana pentru Iiecare loc nca
vacant, a carei candidatura sa Iie supusa acceptarii separate a Adunarii Generale si a Consiliului de
Securitate.
2. Daca este de acord n unanimitate asupra oricarei persoane care ndeplineste conditiile cerute,
Comisia de mediere o poate include pe lista sa chiar daca persoana nu Iigura pe lista de candidaturi
mentionata n Articolul 7.
3. Atunci cnd Comisia de mediere constata ca nu poate reusi sa asigure o alegere, membrii Curtii deja
alesi vor proceda, ntr-un termen care urmeaza a Ii Iixat de Consiliul de Securitate, la completarea
locurilor vacante, alegnd dintre candidatii care au obtinut voturi Iie n Adunarea Generala, Iie n
Consiliul de Securitate.
4. Daca voturile judecatorilor sunt mpartite n mod egal, va precumpani votul judecatorului cel mai
vrstnic.
Articolul 13
1. Membrii Curtii vor Ii alesi pe noua ani si vor Ii reeligibili; totusi, n ceea ce priveste judecatorii
alesi la prima alegere, Iunctia a cinci dintre ei va nceta dupa trei ani, iar Iunctia altor cinci judecatori va
nceta dupa sase ani.
2. Judecatorii ale caror Iunctii urmeaza sa nceteze la sIrsitul mai sus-mentionatelor perioade initiale
de trei ani si de sase ani vor Ii desemnati prin tragere la sorti, eIectuata de Secretarul General imediat
dupa terminarea primei alegeri.
3. Membrii Curtii vor ramne n Iunctie pna cnd locurile lor vor Ii completate. Chiar dupa
completare, ei vor solutiona cauzele cu care sunt deja sesizati.
4. n cazul n care un membru al Curtii demisioneaza, demisia va Ii adresata Presedintelui Curtii spre a
Ii transmisa Secretarului General. n urma acestei notiIicari, locul devine vacant.
Articolul 14
Locurile vacante vor Ii completate prin metoda prevazuta pentru prima alegere, cu respectarea
urmatoarei dispozitii: n rastimp de o luna de la ivirea locului vacant, Secretarul General va proceda la
trimiterea invitatiilor prevazute n Articolul 5, iar data alegerilor va Ii Iixata de Consiliul de Securitate.
Articolul 15
Un membru al Curtii ales spre a nlocui un membru al carui mandat nu a expirat va ramne n Iunctie pe
restul duratei mandatului predecesorului sau.
Articolul 16
1. Nici un membru al Curtii nu poate exercita vreo Iunctie politica sau administrativa si nici nu se
poate dedica vreunei alte ocupatii cu caracter proIesional.
2. n caz de dubiu n aceasta privinta, Curtea va decide.
Articolul 17
1. Nici un membru al Curtii nu poate exercita n nici o cauza Iunctia de reprezentant, consilier sau
avocat.
2. Nici un membru al Curtii nu poate participa la solutionarea vreunei cauze la care a luat parte
anterior ca reprezentant, consilier sau avocat al uneia din parti, ca membru al unui tribunal national sau
international, al unei comisii de ancheta sau n orice alta calitate.
3. n caz de dubliu n aceasta privinta, Curtea va decide.
Articolul 18
1. Nici un membru al Curtii nu poate Ii ndepartat din Iunctie dect daca, dupa parerea unanima a
celorlalti membri, el a ncetat de a mai ndeplini conditiile cerute.
2. GreIierul va nstiinta n mod oIicial despre aceasta pe Secretarul General.
3. n urma acestei notiIicari, locul devine vacant.
Articolul 19
Membrii Curtii se vor bucura n exercitiul Iunctiei lor de privilegiile si imunitatile diplomatice.
Articolul 20
nainte de intrarea n Iunctie, Iiecare membru al Curtii va Iace n sedinta publica a Curtii o declaratie
solemna ca si va exercita atributiile n mod impartial si constiincios.
Articolul 21
1. Curtea si va alege Presedintele si Vicepresedintele pe trei ani; ei vor putea Ii realesi.
2. Curtea si va numi GreIierul si va putea proceda la numirea altor Iunctionari care ar Ii necesari.
Articolul 22
1. Sediul Curtii va Ii stabilit la Haga. Curtea va putea totusi sa tina sedinte si sa-si exercite Iunctiile n
alt loc, ori de cte ori considera ca este de dorit.
2. Presedintele si GreIierul si vor avea resedinta la sediul Curtii.
Articolul 23
1. Curtea va Iunctiona permanent, cu exceptia vacantelor judiciare, a caror data si durata le va Iixa
Curtea.
2. Membrii Curtii au dreptul la concedii periodice, a caror data si durata le va Iixa Curtea, tinnd
seama de distanta dintre Haga si domiciliul Iiecarui judecator.
3. Membrii Curtii sunt obligati sa Iie permanent la dispozitia Curtii, daca nu sunt n concediu sau
mpiedicati de o boala sau de alt motiv grav, justiIicat n modul cuvenit Iata de Presedinte.
Articolul 24
1. Daca, pentru un motiv special, unul din membrii Curtii considera ca nu trebuie sa participe la
solutionarea unei anumite cauze, el va inIorma despre aceasta pe Presedinte.
2. Daca Presedintele considera ca pentru un motiv special unul din membrii Curtii nu trebuie sa
participe la examinarea unei anumite cauze, l va nstiinta despre aceasta.
3. Daca ntr-un astIel de caz membrul Curtii si Presedintele sunt n dezacord, Curtea va decide.
Articolul 25
1. Curtea si va exercita atributiile n sedinta plenara, n aIara exceptiilor prevazute expres n prezentul
Statut.
2. Regulamentul Curtii va putea sa prevada ca, dupa mprejurari si prin rotatie, unul sau mai multi
judecatori sa poata Ii scutiti de a participa la exmainarea cauzelor, cu conditia ca prin aceasta numarul
judecatorilor disponibili pentru a constitui Curtea sa nu Iie redus sub unsprezece.
3. Un quorum de noua judecatori va Ii suIicient pentru a constitui Curtea.
Articolul 26
1. Curtea poate oricnd sa Iormeze una sau mai multe camere, compuse dupa cum va decide Curtea
din trei sau mai multi judecatori, pentru examinarea anumitor categorii de cauze, de exemplu cauze de
munca si cauze privind tranzitul si comunicatiile.
2. Curtea poate oricnd sa Iormeze o camera pentru examinarea unei anumite cauze. Numarul
judecatorilor acestei camere va Ii Iixat de Curte cu asentimentul partilor.
3. Cauzele vor Ii dezbatute si solutionate de camerele prevazute n prezentul Articol, daca partile cer
aceasta.
Articolul 27
O hotarre pronuntata de una din camerele prevazute n Articolele 26 si 29 va Ii considerata ca Iiind data
de Curte.
Articolul 28
Camerele prevazute n Articolele 26 si 29 pot, cu consimtamntul partilor, sa-si tina sedintele si sa-si
exercite Iunctiile n alta parte dect la Haga.
Articolul 29
n vederea unei prompte rezolvari a aIacerilor, Curtea va Iorma anual o camera compusa din cinci
judecatori care, la cererea partilor, va putea sa dezbata si sa solutioneze cauzele dupa o procedura
sumara. n plus, se vor desemna doi judecatori pentru nlocuirea judecatorilor care s-ar gasi n
imposibilitate de a participa la sedinte.
Articolul 30
1. Curtea va ntocmi un regulament privind modul de exercitare a Iunctiilor sale. n special ea si va
stabili regulile de procedura.
2. Regulamentul Curtii va putea sa prevada participarea la sedintele Curtii sau ale oricareia dintre
camerele ei a unor asesori Iara drept de vot.
Articolul 31
1. Judecatorii care au cetatenia Iiecareia dintre parti si vor pastra dreptul de a Iace parte din complet
n cauza cu care este realizata Curtea.
2. Daca n completul Curtii este inclus un judecator care are cetatenia unei din parti, orice alta parte
poate desemna o persoana la alegerea sa care sa intre n complet ca judecator. Aceasta va Ii aleasa de
preIerinta dintre persoanele care au Iost propuse drept candidati n conIormitate cu Articolele 4 si 5.
3. Daca n completul Curtii nu este inclus nici un judecator avnd cetatenia partilor, Iiecare dintre parti
poate sa procedeze la desemnarea unui judecator n modul prevazut n paragraIul 2 al prezentului
Articol.
4. Dispozitiile prezentului Articol se vor aplica n cazurile prevazute n Articolele 26 si 29. In
asemenea cazuri, Presedintele va cere ca unul sau, daca este necesar, doi dintre membrii Curtii care
alcatuiesc camera sa-si cedeze locul membrilor Curtii care au cetatenia partilor interesate, iar n lipsa de
asemenea judecatori sau daca ei sunt n imposibilitate de a Ii prezenti, judecatorilor special desemnati de
catre parti.
5. Daca mai multe parti au interese comune, ele vor Ii considerate, n ce priveste aplicarea dispozitiilor
precedente, drept o singura parte. n caz de dubiu, Curtea va decide.
6. Judecatorii alesi potrivit dispozitiilor din paragraIele 2, 3 si 4 ale prezentului Articol trebuie sa
ndeplineasca conditiile cerute de Articolele 2, 7 (paragraIul 2), 20 si 24 din prezentul Statut. Ei vor lua
parte la adoptarea deciziilor n deplina egalitate cu colegii lor.
Articolul 32
1. Eiecare membru al Curtii va primi un salariu anual.
2. Presedintele va primi o alocatie anuala speciala.
3. Vicepresedintele va primi o alocatie speciala pentru Iiecare zi n care ndeplineste Iunctiile de
Presedinte.
4. Judecatorii desemnati conIorm Articolului 31, altii dect membrii Curtii, vor primi o indemnizatie
pentru Iiecare zi n care si exercita Iunctiile.
5. Aceste salarii, alocatii si indemnizatii vor Ii Iixate de Adunarea Generala. Ele nu pot Ii micsorate pe
durata exercitarii Iunctiilor.
6. Salariul GreIierului va Ii Iixat de Adunarea Generala la propunerea Curtii.
7. Adunarea Generala va Iixa printr-un regulament conditiile n care se pot acorda pensii membrilor
Curtii si GreIierului, precum si conditiile n care membrilor Curtii si GreIierului li se vor rambursa
cheltuielile de calatorie.
8. Salariile, alocatiile si indemnizatiile prevazute mai sus vor Ii scutite de orice impozit.
Articolul 33
Cheltuielile Curtii vor Ii suportate de Natiunile Unite n modul n care va Ii stabilit de Adunarea
Generala.
Capitolul II Competenta Curtii
Articolul 34
1. Numai statele pot Ii parti n cauzele supuse Curtii.
2. Curtea va putea, n conditiile prevazute de Regulamentul sau, sa ceara organizatiilor internationale
publice inIormatii reIeritoare la cauzele supuse ei si, totodata, va primi asemenea inIormatii prezentate
de aceste organizatii din proprie initiativa.
3. Ori de cte ori ntr-o cauza supusa Curtii se ia n discutie interpretarea actului constitutiv al unei
organizatii internationale publice sau interpretarea unei conventii internationale interpretate n virtutea
acestui act, GreIierul va nstiinta organizatia respectiva si i va comunica n copie ntreaga procedura
scrisa.
Articolul 35
1. Curtea va Ii deschisa statelor parti la prezentul Statut.
2. Conditiile n care Curtea va Ii deschisa altor state vor Ii stabilite de Consiliul de Securitate, sub
rezerva dispozitiilor speciale cuprinse n tratatele n vigoare, dar n nici un caz aceste conditii nu vor
pune partile ntr-o pozitie de inegalitate n Iata Curtii.
3. Cnd un stat care nu este Membru al Natiunilor Unite este parte ntr-o cauza, Curtea va Iixa
contributia la cheltuielile Curtii pe care acea parte trebuie sa o suporte. Aceasta dispozitie nu se va
aplica daca statul participa la cheltuielile Curtii.
Articolul 36
1. n competenta Curtii intra toate cauzele pe care i le supun partile, precum si toate chestiunile
prevazute n mod special n Carta Natiunilor Unite sau n tratatele si conventiile n vigoare.
2. Statele parti la prezentul Statut vor putea oricnd sa declare ca recunosc ca obligatorie ipso Iacto si
Iara o conventie speciala, n raport cu orice alt stat care accepta aceeasi obligatie, jurisdictia Curtii
pentru toate diIerendele de ordin juridic avnd ca obiect:
a. interpretarea unui tratat;
b. orice problema de drept international;
c. existenta oricarui Iapt care, daca ar Ii stabilit, ar constitui ncalcarea unei obligatii internationale;
d. natura sau ntinderea reparatiei datorate pentru ncalcarea unei obligatii internationale.
3. Declaratiile sus-mentionate se vor putea Iace neconditionat sau sub conditia de reciprocitate din
partea mai multor ori a anumitor state sau pentru un rastimp determinat.
4. Aceste declaratii vor Ii depuse Secretarului General al Natiunilor Unite, care le va transmite n
copie partilor la prezentul Statut si GreIierului Curtii.
5. Declaratiile Iacute potrivit Articolului 36 al Statutului Curtii Permanente de Justitie Internationala si
care sunt nca n vigoare vor Ii considerate, n raporturile dintre partile la prezentul Statut, drept
acceptari ale jurisdictiei obligatorii a Curtii Internationale de Justitie pentru perioada ramasa pna la
expirare si conIorm conditiilor prevazute de ele.
6. n caz de diIerend asupra chestiunii daca Curtea este competenta, Curtea va decide.
Articolul 37
Cnd un tratat sau o conventie n vigoare prevede ca o chestiune sa Iie deIerita unui tribunal pe care
trebuia sa-l instituie Liga Natiunilor sau Curtii Permanente de Justitie Internationala, chestiunea va Ii
deIerita Curtii Internationale de Justitie, daca priveste state parti la prezentul Statut.
Articolul 38
1. Curtea, a carei misiune este de a solutiona conIorm dreptului international diIerendele care i sunt
supuse, va aplica:
a. conventiile internationale, Iie generale, Iie speciale, care stabilesc reguli recunoscute n mod expres
de statele n litigiu;
b. cutuma internationala, ca dovada a unei practici generale, acceptata ca drept;
c. principiile generale de drept recunoscute de natiunile civilizate;
d. sub rezerva dispozitiilor Articolului 59, hotarrile judecatoresti si doctrina celor mai calilIicati
specialisti n drept public al diIeritelor natiuni, ca mijloace auxiliare de determinare a regulilor de drept.
2. Prezenta dispozitie nu aduce atingere dreptului Curtii de a solutiona o cauza ex aequo et bono, daca
partile sunt de acord cu aceasta.
Capitolul III Procedura
Articolul 39
1. Limbile oIiciale ale Curtii vor Ii Iranceza si engleza. Daca partile sunt de acord ca ntreaga
procedura sa se desIatoare n limba Iranceza, hotarrea se va pronunta n limba Iranceza. Daca partile
sunt de acord ca ntreaga procedura sa se desIatoare n limba engleza, hotarrea se va pronunta n limba
engleza.
2. n lipsa unui acord asupra limbii care sa Iie Iolosita, Iiecare parte va putea ntrebuinta n pledoarii
limba pe care o preIera, iar hotarrea Curtii va Ii data n Iranceza si engleza. n acest caz, Curtea va
stabili totodata care dintre cele doua texte va Ii considerat ca autentic.
3. La cererea oricareia dintre parti, Curtea o va autoriza sa Ioloseasca alta limba dect Iranceza sau
engleza.
Articolul 40
1. Cauzele sunt aduse n Iata Curtii, dupa caz, Iie prin notiIicarea conventiei speciale, Iie printr-o
cerere adresata GreIierului. n ambele cazuri trebuie sa se indice obiectul diIerendului si partile.
2. GreIierul va comunica cererea imediat tuturor celor interesati.
3. De asemenea, el o va notiIica Membrilor Natiunilor Unite, prin intermediul Secretarului General,
precum si oricaror alte state care au dreptul de a sta n justitie n Iata Curtii.
Articolul 41
1. Curtea va avea dreptul sa indice, daca socoteste ca mprejurarile cer aceasta, ce masuri provizorii
trebuie luate pentru conservarea drepturilor Iiecarei parti.
2. Pna la hotarrea deIinitiva, masurile indicate vor Ii notiIicate imediat partilor si Consiliului de
Securitate.
Articolul 42
1. Partile se vor nIatisa prin reprezentanti.
2. Ele pot Ii asistate n Iata Curtii de consilieri sau avocati.
3. Reprezentantii, consilierii si avocatii partilor n Iata Curtii, se vor bucura de privilegiile si
imunitatile necesare exercitarii independente a Iunctiilor lor.
Articolul 43
1. Procedura va Ii alcatuita din doua parti: cea scrisa si cea orala.
2. Procedura scrisa va consta din comunicarea catre Curte si catre parti a memoriilor,
contramemoriilor si, daca este necesar, a replicilor, precum si a tuturor pieselor si documentelor n
sprijinul lor.
3. Aceste comunicari se vor Iace prin GreIier, n ordinea si n termenele Iixate de Curte.
4. Orice document prezentat de una din parti va Ii comunicat n copie certiIicata celeilalte parti.
5. Procedura orala va consta din audierea de catre Curte a martorilor, expertilor, reprezentantilor,
consilierilor si avocatilor.
Articolul 44
1. Pentru orice notiIicari catre alte persoane dect catre reprezentanti, consilieri sau avocati, Curtea se
va adresa direct guvernului statului pe al carui teritoriu trebuie transmisa notiIicarea.
2. Aceeasi dispozitie se va aplica ori de cte ori trebuie luate masuri pentru obtinerea de probe la Iata
locului.
Articolul 45
Dezbaterile vor Ii conduse de Presedinte, iar n lipsa acestuia de Vicepresedinte; daca nici unul dintre ei
nu poate prezida, va prezida cel care se aIla in Iunctie de cel mai mult timp dintre judecatorii prezenti.
Articolul 46
Dezbaterile vor Ii publice, aIara de cazul n care Curtea ar decide altIel sau partile ar cere ca publicul sa
nu Iie admis.
Articolul 47
1. Pentru Iiecare sedinta de dezbateri se va ncheia un proces-verbal semnat de GreIier si de
Presedinte.
2. Acest proces-verbal este singurul autentic.
Articolul 48
Curtea va da ordonante privind desIasurarea procesului, va hotar Iorma si termenele n care Iiecare
parte trebuie sa puna ultimele concluzii si va lua toate masurile legate de administrarea probelor.
Articolul 49
Curtea poate cere reprezentantilor, chiar nainte de nceperea dezbaterilor, sa prezinte orice document
sau sa dea orice explicatii. n caz de reIuz, ea va lua act.
Articolul 50
Curtea poate oricnd sa ncredinteze sarcina de a eIectua o ancheta sau o expertiza oricarei persoane,
colegiu, birou, comisii sau oricarei alte organizatii la alegerea sa.
Articolul 51
n cursul dezbaterilor, orice ntrebari pertinente trebuie sa Iie puse martorilor si expertilor n conditiile
stabilite de Curte prin regulamentul de procedura mentionat n Articolul 30.
Articolul 52
Dupa primirea probelor n termenele Iixate de ea n acest scop, Curtea va putea respinge orice noi probe
orale sau scrise pe care una din parti ar voi sa le prezinte Iara asentimentul celeilalte parti.
Articolul 53
1. Daca una din parti nu se nIatiseaza sau nu si prezinta sustinerile, cealalta parte poate cere Curtii sa
dea o solutie n Iavoarea sa.
2. nainte de a da aceasta solutie, Curtea trebuie sa se ncredinteze nu numai ca este competenta, n
conIormitate cu Articolele 36 si 37, ci si ca actiunea este ntemeiata n Iapt si n drept.
Articolul 54
1. Dupa ce reprezentantii partilor, consilierii si avocatii, vor Ii prezentat, sub controlul Curtii, toate
sustinerile lor, Presedintele va delcara nchise dezbaterile.
2. Curtea se va retrage pentru deliberare.
3. Deliberarile Curtii vor decurge n secret si vor ramne secrete.
Articolul 55
1. Toate deciziile Curtii se vor lua cu majoritatea de voturi a judecatorilor prezenti.
2. n caz de paritate de voturi, va precumpani votul Presedintelui sau al judecatorului care i tine locul.
Articolul 56
1. Hotarrea va Ii motivata.
2. Ea va curpinde numele judecatorilor care au participat la luarea hotarrii.
Articolul 57
Daca hotarrea, n ntregime sau n parte, nu exprima opinia unanima a judecatorilor, oricare judecator
va avea dreptul sa alature opinia sa separata.
Articolul 58
Hotarrea va Ii semnata de Presedinte si de GreIier. Ea va Ii citita n sedinta publica, dupa ce
reprezentantii partilor vor Ii Iost nstiintati n modul cuvenit.
Articolul 59
Decizia Curtii nu are Iorta obligatorie dect ntre partile n litigiu si numai pentru cauza pe care o
solutioneaza.
Articolul 60
Hotarrea este deIinitiva si nu poate Ii atacata. n caz de diIerend asupra ntelesului sau a ntinderii
dispozitiilor hotarrii, Curtea o va interpreta la cererea oricareia dintre parti.
Articolul 61
1. O cerere de revizuire a hotarrii poate Ii naintata Curtii numai daca se ntemeiaza pe descoperirea
unui Iapt de natura sa exercite o inIluenta decisiva si care pna la pronuntarea hotarrii era necunoscut
att Curtii, ct si partii care cere revizuirea, Iara ca aceasta necunoastere sa se Ii datorat neglijentei
partii.
2. Procedura de revizuire se va deschide printr-o hotarre a Curtii care sa constate expres existenta
noului Iapt, recunoscnd ca prin caracterul sau acesta deschide calea revizuirii si declarnd cererea
admisibila pentru acest motiv.
3. Curtea poate sa conditioneze deschiderea procedurii de revizuire de executare n prealabil a
hotarrii.
4. Cererea de revizuire trebuie Iacuta n termen de sase luni de la descoperirea noului Iapt.
5. Nici o cerere de revizuire nu va putea Ii Iacuta dupa expirarea unui termen de zece ani de la data
hotarrii.
Articolul 62
1. Daca un stat considera ca are un interes de ordin juridic care poate Ii aIectat de solutia data unei
cauze, el poate adresa Curtii cererea de a Ii autorizat sa intervina n acea cauza.
2. Curtea va decide asupra acestei cereri.
Articolul 63
1. Ori de cte ori se ridica problema interpretarii unei conventii la care sunt parti si alte state dect cele
n litigiu, GreIierul le va nstiinta nentrziat.
2. Eiecare stat astIel nstiintat are dreptul de a interveni n proces, iar daca si exercita acest drept,
interpretarea data prin hotarre va Ii deopotriva obligatorie si pentru el.
Articolul 64
Daca Curtea nu decide altIel, Iiecare parte va suporta propriile sale cheltuieli de judecata.
Capitolul IV Avize consultative
Articolul 65
1. Curtea poate da un aviz consultativ asupra oricarei chestiuni juridice, la cererea oricarei institutii
autorizate prin Carta Natiunilor Unite sau n conIormitate cu dispozitiile Cartei sa Iaca o asemenea
cerere.
2. Chestiunile asupra carora se solicita avizul consultativ al Curtii vor Ii expuse Curtii ntr-o cerere
scrisa cuprinznd o Iormulare precisa a chestiunii asupra careia se cere avizul, nsotita de toate
documentele care ar putea sluji la elucidarea chestiunii.
Articolul 66
1. GreIierul va notiIica imediat cererea de aviz consultativ tuturor statelor care au dreptul de a sta n
justitie n Iata Curtii.
2. n aIara de aceasta, orice stat care are dreptul de a sta n justitie n Iata Curtii si orice organizatie
internationala pe care Curtea sau, daca ea nu este ntrunita, Presedintele le considera n masura a da
inIormatii asupra chestiunii, vor Ii de asemenea nstiintate de GreIier, printr-o comunicare speciala si
directa, ca, Curtea este dispusa sa primeasca expuneri scrise, ntr-un termen care va Ii Iixat de
Presedinte, sau sa asculte expuneri orale, ntr-o sedinta publica ce urmeaza a Ii tinuta n acest scop.
3. Daca unul din statele care au dreptul de a sta n justitie n Iata Curtii nu a primit comunicarea
speciala mentionata n paragraIul 2 din prezentul Articol, el si poate exprima dorinta de a prezenta o
expunere scrisa sau de a Ii ascultat, iar Curtea va decide.
4. Statele si organizatiile care au prezentat expuneri scrise sau orale vor Ii admise a discuta expunerile
Iacute de alte state sau organizatii n Iorma, n masura si n termenele Iixate, pentru Iiecare caz n parte,
de Curte sau, daca ea nu este ntrunita, de Presedinte. n acest scop, GreIierul va comunica n timp util
expunerile scrise statelor si organizatiilor care au prezentat ele nsele asemenea expuneri.
Articolul 67
Curtea va pronunta avizele sale consultative n sedinta publica, dupa ce va Ii nstiintat Secretarul
General si reprezentantii Membrilor Natiunilor Unite, ai altor state si ai organizatiilor internationale care
sunt direct interesati.
Articolul 68
n exercitarea Iunctiilor sale consultative, Curtea se va calauzi si dupa dispozitiile prezentului Statut care
se aplica n materie contencioasa, n masura n care le va considera aplicabile.
Capitolul V Amendamente
Articolul 69
Amendamentele la prezentul Statut vor Ii eIectuate prin procedura prevazuta de Carta Natiunilor Unite
pentru amendamentele la acea Carta, dar sub rezerva dispozitiilor pe care le-ar putea adopta Adunarea
Generala, la recomandarea Consiliului de Securitate, n privinta participarii la aceasta procedura a
statelor care sunt parti la prezentul Statut Iara a Ii Membri ai Natiunilor Unite.
Articolul 70
Curtea va avea dreptul sa propuna amendamentele la prezentul Statut pe care le va socoti necesare
comunicndu-le n scris Secretarului General spre a Ii examinate n conIormitate cu dispozitiile
Articolului 69.