Sunteți pe pagina 1din 15

I Date de identificare

1. Numele firmei : SC PARADISE SA 2. Codul unic de inregistrare : J 44 !!4" 2##$ %ficiul National al registrulu Comertului Cod &iscal: R ''4()4$ ). &orma *uridical de constituire : S%CIE+A+E PE AC+I,NI 4. Acti-itate .rinci.ala a societatii si codul CAEN al acti-itatiilor .rinci.ale : Acti-itate /oteluri cu fara restaurant (. Natura ca.italului social Natura ca.italului social 012 Roman Strain Pu3lic (#.### R%N 2#.### E,R% Cod CAEN ((11 ((12

$. 4aloarea ca.italului 2#.### E,R% si (#.### R%N !. Adresa: 1) Se.tem3rie5 Nr. $5 SINAIA5 )##5 Cod Postal: 1#$1## '. +elefon fa6: 74# 244.)1)22" E8mail: office9.aradise.ro :e3: ;;;..aradise.ro ". Persoane de contact : <=ita >aura ? manager =otel : laura.g=ita9.aradise.ro <orsc=i Irina ? manager financiar conta3il: irina.gorsc=i9.aradise.ro <radinariu %ana ? manager imagine si ser-icii : oana.gradinariu9.aradise.ro <usita Ro6ana ? manager restaurant : ro6ana.gusita9.aradise.ro Ic=im Ana8/aria ? manager relatii cu clientii : ana.ic=im9.aradise.ro

1#. Conturi 3ancare desc=ise la : @RD8sucursala Sinaia I@AN:R%#!@RDE('!S4!$(")$('$'4! @RD8@ucuresti I@AN:R%'"@RDE4($S4$4$'!4'2$)!$

11. Asociati5 actionarii .rinci.ali: Nume <orsc=i Irina <=ita >aura <radinariu %ana <usita Ro6ana Ic=im Ana8/aria Adresa 0Sediul2 1) Se.tem3rie5 Nr. $ 1) Se.tem3rie5 Nr. $ 1) Se.tem3rie5 Nr. $ 1) Se.tem3rie5 Nr. $ 1) Se.tem3rie5 Nr. $ Pondere in ca.ital social 012 (1 1 12.2(1 12.2(1 12.2(1 12.2(1

A. Viziuni, strategie
Pentru a defini afacerea noastra tre3uie sa a-em in -edere maniera s.ecifica in care a.ar si se confrunta cererea si oferta. %ferta se im.arte in trei ramuri: Ser-icii de 3aAa: caAare si masaB Ser-icii com.lementare: reAer-ari5 trans.ort 3aga*e5 curatenie in camere si =olB Ser-icii su.limentare: acces la Internet5 li-ing .entru oas.eti5 e6cursii in AonaB Cererea de ser-icii =oteliere e6.rima ne-oia in cadrul .ietii: Ne-oie .rimara: =rana5 dormit5 igiena si intretinere camereB Ne-oie de ordin su.erior: +45 mini3arB Princi.alele lucruri care -or genera 3ani si .rofit sunt: Pentru motel Reducere de 2#1 .entru gru.uri mai mari de 1# .ersoane Asigurarea meselor la restaurant in caA de cerere PriAe .entru Internet in fiecare camera 2 la.to.uri dis.oni3ile .entru inc=iriere la cerere la rece.tie @aie in fiecare camera Pentru restaurant Restaurant cu s.ecific -anatoresc foarte cautat in Aona si o -arietate de .re.arate s.eciale 4inuri si asocierea lor cu .re.aratele alese ,n 3un ra.ort calitate .ret al .roduselor In general : Personal instruit sa ras.unda la ne-oile clientilor: sa ia intiati-a5 sa .una intre3ari des.re gusturile si .referintele acestora5 sa asculte clientul5 sa8i ofere informatii necesare5 sa asigure clientului satisfactieB Pentru a atrage clientii se -or oferi: C3onuri de reducereD 0oferte .romotionale .entru masa de .ranA5 desertul din .artea casei2B cecuri de reducere care -or fi distri3uite cu a*utorul .resei localeB

Nr. Clienti gru.e de client Anul 2##$ Crt. /ii 1 E,R% 1 SC InfinitEPro SR> 4'## 2#.1! 2 ) 4 ( $ SC FidroSer- SR> )$##

Anul2##!

Anul2##'

Anul2##"

Anul 2#1#

SC E,R%@RAND (## SR> SC S/I>E SA ((## SC DEN+ADR,G 4)## SR> SC IA/SA+ SR> (1## +otal cifra de afaceri 2)'##

/ii 1 /ii 1 E,R% E,R% (1## 1"."$ ((## 1".' $ 1(.1) )'## 14.'! 4### 14.4 4 2.1# ((# 2.1( $## 2.1! 2).11 $### 1'.#! 4(## 21.4) ($## 2).4' $'## 1!.$1 4'## 21."2 $### 24.( ( 1!.) ) 21.$ $ 1##

/ii 1 /ii 1 E,R% E,R% (!## 1".)" $### 1".#' 4)## !## !(## (### $2## 2"4## 14.$) 4((# 2.)' '## 2(.(1 '1## 1!.#1 ((## 21.#" $(## 1 # # )14(# 14.4! 2.(4 2(.!$ 1!.4" 2#.$! 1# #

1 # # 2(((# 1 # # 2!!##

Nr crt 1 2 )

%3iecti-e tinta2

0indicatori ,/ /ii E,R% E,R% Nr

Anul 2##$ 2)'## 24" (#

Anul 2##! 2(((# $.4"$ $(

Anul 2##' 2!!## !.2!$ '#

Anul 2##" 2"4## ".4$# "(

Anul 2#1# )14(# 1#(## 1(#

Cifra de afaceri Profit Nr. de salariati

Punctele tari care ne determina sa credem ca afacerea noastra -a a-ea success sunt urmatoarele: PoAitia naturala de e6ce.tie intr8un .eisa* de8a dre.tul magnificB @ucatarie deose3ita destul de solicitata in AonaB % ec=i.a 3ine .regatita sa faca fata oricarei situatiiB RealiAarea unui studiu de .iata care a aratat ca afacerea -a 3eneficia de succesB Relatii cu cate-a firme din tara care .ot de-eni in mod sigur clienti ai SC PARADISE SAB Ca.acitate de munca suficienta .entru a duce la ca.at toate .roiecteleB E6istenta unei .agini ;e3 .ro.rii cu oferte si reAer-ari onlineB

B. Istoric, management, resurse umane activitate curenta.


B1 Istoric Ideea de afacere a a.arut din dorinta asociatiilor de a infiinta in su.er3a Aona Sinaia un motel cu restaurant cu totul deose3it care sa furniAeAe ser-icii de calitate la .returi acce.ta3ile. /otelul se adreseaAa in s.ecial gru.urilor de tineri care -or sa8si .etreaca -acanta intr8o am3ianta .lacuta. ,na dintre actionare detinea o casa de -acanta in Aona Sinaia .e care s8a =otarat im.reuna cu ceilalti actionari sa o transforme in motel. /ai tarAiu a a.arut si ideea restaurantului cu s.ecific -anatoresc care in tim.ul -erii -a 3eneficia si de o terasa in aer li3er. Princi.alele eta.e in deA-oltarea .roiectului au fost construirea unei ari.i care -a fi sediul restaurantului5 remo3ilarea cores.unAatore a restaurantului si a camerelor de motel5 construirea unei rece.tii in =olul casei .entru .rimirea oas.etilor si construirea de locuri de .arcare. Princi.alele acti-itati care genereaAa astaAi .rofitul firmei sunt inc=irierea de camere si restaurantul cu s.ecific -anatoresc. Sursele de deA-oltare sunt .rofitul firmei si fonduri neram3ursa3ile PFARE. Managementul resurse umane. /anagement Nume si Prenume <=ita >aura <orsc=i Irina <radinariu %ana <usita Ro6ana Ic=im Ana8/aria Personal Detaliere .e acti-itati Acti-itate Rece.tioneri &emeie de ser-iciu PaAnic C=elnerita @ucatareasa @arman Personal ocu.at cu e6cursiile Numar de salariati necesari 2 1 2 4 2 1 1 Functia manager motel manager financiar conta3il manager imagine si ser-icii manager restaurant manager relatii cu clientii Studii Specializare +urism8Ser-icii +urism8Ser-icii +urism8Ser-icii +urism8Ser-icii +urism8Ser-icii

Activitate curenta 1.Serviciile actuale: Ser-iciu Ser-icii caAare Ser-icii culinare Ser-iciu de agrement Pondere in -anAariile totale $(1 )#1 (1

2. Principalii furnizori actuali de materii prime si materiale: /aterie .rima ser-iciu Produse alimentare &urniAori &orma de .ro.rietate SC Carrefour SR> Pri-ata SC CocaCola SR> Pri-ate SC Euro.ean Pri-ate DrinHs SR> SC /urfatlar SR> Pri-ate SC Cora SA Pri-ate SC &erfe >is SR> Pri-ata SC FenHle SA Pri-ate %rganiAatia Pu3lica -anatorilor SC A>+EG SR> Pri-ate Pri-ate 4aloarea anuala a ac=iAitiilor 0mii R%N2 1"## 1### )## '## 12## (## (## 1### 1!## 21##

&urnituri Foteliere Detergenti 4anat

A.aratura electrocasnica Produse alimentare si SC /E+R% di-erse furnituri CASF I CARRJ SR>

Ponderea materiei .rime im.ortate din total este de 4(15 costurile materiilor .rime fiind de 2(## de E,R% medie lunara. 3. Descrierea sumara a procesului tehnologic actual: Actualmente SC Paradise SA se ocu.a cu oferirea de locuri de caAare si de ser-icii culinare .rin restaurantul cu s.ecific -anatoresc.

4. Date tehnice cu privire la principalele masini utila!e si mi!ioace de transport aflate in proprietatea firmei. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK /i*loc fi6 Caracteristici te=nice An fa3ricatie 4aloare de .iata estimata Dacia >%<AN 1.$ /PI 2##( '(## E,R% Cu.tor A.rindere automata 2##$ )### E,R% Plita 2##$ 2(## E,R% ". Imo#ile e$istente: Denumire Destinatie Pro.rietate 4aloare 1##.### Euro Inc=iriate 4al. c=irie 8

I.oteci 8

Casa de Sinaia -acanta

Perioada Inc=iriere 8

de

&irma isi are sediul in Sinaia .e strada 1) Se.tem3rie5 Nr $. Princi.alii furniAori de utilitati necesare sunt: &.D.&.E.E. E>EC+RICA /,N+ENIA SA 0energie electrica25 SC A.aNo-a SA 0a.a curenta si canal2 si SC Distri<aA SR> 0<aA metan2.

C.Analiza pietei
C1.Piata actuala 1.Principalii clienti Clienti interni Vanzari pe &rupe de! produse'servicii, +otal principalii! clienti mii "#$% Mii "#$% Ser-icii Ser-icii Ser-iciu /ii E,R% caAare culinare de agrement InfinitEPro 4'## 1!(# "(# )## )### 4)## 1)## (## 2## 2###

1 )#.1! 2'.#(

SC SR> SC

DEN+ADR,G SR> SC S/I>E SR> (2## )### (otal piata interna $#(# Clienti e6terni SC IA/SA+ (1## SR> (otal e)terna +otal .iata 1#)## !## piata !## $!(#

(## 1"(# 2## 2## 21(#

2(# !(# 1## 1## '(#

)!(# '!(# 1### 1### "!(#

41.!' 1## 1## 1## 8

2.Principalii concurenti: Produs ser-iciu .ietei CaAare CaAare CaAare Restaurant Restaurant Restaurant oferit &irma concurenta Denumirea firmei firmelor FolidaE Inn Sinaia /ontana @ucegi Caraiman Sinaia

1 2 ) 4 ( $

Ponderea .e .iata0 12 44 ' " 1' " 12

3. Pozitia serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei: Princi.alele avanta!e ale societatii SC PARADISE SA sunt : ,n motel cu restaurant intr8un mediu am3iant .lacut cu o ser-ire ire.rosa3ila si cu ser-icii de calitate la .returi acce.ta3ile Reduceri de seAon .entru gru.uri mai mari de 1# .ersoane Restaurant cu s.ecific -anatoresc cu un meniu di-ersificat si la .returi foarte a-anta*oase care -or face in-idioasa concurenta. Retete cu totul s.eciale -or atrage clienti din toata tara. PreconiAam ca restaurantul -a fi un real succes iar cine -a lua masa o data aici -a dori sa se intoarca. % .agina ;e3 unde sunt .reAentate ofertele motelului5 meniul restaurantului5 ofertele .entru e6cursii cat si .retul acestora. E6ista un catalog cu oferte .entru anul 2##$ iar firma si8a facut simtita .reAenta la targurile de turism interne si internationale. Princi.alele dezavanta!e ale societatii SC PARADISE SA sunt:

Destinat in .rinci.al .entru gru.uri de tineri5 motelul are o ca.acitate mica de caAare de doar 4# de locuri 0 $ camere cu $ .aturi camera si 2 camere cu cate doua .aturi5 li-ing .entru oas.eti 2 Numar mic de locuri de .arcare 0doar 1#2 >a ser-iciile de 3aAa: caAarea nu se ridica la standardul de clasificare Di-ertismentul este a.roa.e li.sit. Se stie ca turistul aloca un tim. .entru distractie .e tim. de Ai 0e6cursii5 filme5 s.orturi de iarna5 al.inism5 etcL2 si de asemenea doreste sa se distreAe seara 0s.ectacole mese festi-e concursuri discoteci etcL2 &irma nostra ofera deocamdata decat un g=id .entru -iAitarea .unctelor de atractie ale Aonei 0e6: la castelele Peles si Pelisor5 la cotele 14## si 2### etcL2 Deocamdata firma noastra nu confera un caracter de unicitate a ser-iciilor. &irma este la ince.ut si nu detine o e6.erienta 3ogata in domeniul atragerii clientelei. Ea tre3uie sa8 si construiasca renumele in tim..

Proiecte .entru -iitor : &irma isi .ro.une e6tinderea anumitor ser-icii cum ar fi : o Construirea unui magaAin de inc=iriere a ec=i.amentelor s.orti-e. 0sHi8uri5 sno;3oard5 saniute5 A+48uri2 o Construirea unui loc de *oaca .entru co.ii 0care -a 3eneficia in .ermanenta de un su.ra-eg=etor2 o Construirea unui 3aAin care se -a e6tinde .e o su.rafata de 12# metri .atrat5 care -ara se -a folosi .e .ost de .iscina iar iarna se -a folosi .e .ost de .atinuar. o Ac=iAitionarea unui micro3uA care -a folosi turistilor in sco.ul de.lasarii s.re .rinci.alele o3iecti-e turistice din Aona. C*. +ate privind piata si promovarea noului serviciu Ca strategii de marHeting firma SC PARADISE SA5 s8a gandit la urmatoarele: %rganiAarea unei .uternice cam.anii .u3licitare cu a*utorul .resei locale Cola3orarea cu agentii de turism Atragerea clientilor .rin intermediul restaurantului cu s.ecific -anatoresc Preturi reduse cu 2#1 .entru gru.uri mai mari de 1# de .ersoane &irma SC PARADISE SA are ca o3iecti- atragerea clientilor din categoria tinerilor cu -arste cu.rinse intre 1( si )# de ani care isi doresc sa8si .etreaca -acantele in gru.uri. Ca .otentiali clienti firma isi .ro.une sa con-inga scolile unde au studiat si cu care au ramas in relatii 3une sa aduca gru.uri de ele-i in -acante de recreere. 1. 2. ). 4. (. $. >iceul CDomnul +udorD din Dro3eta +urnu Se-erin >iceu +eoretic CCallatisD /angalia >iceul International de Informatica @ucuresti Colegiul Economic C4irgil /adgearuD @ucuresti Colegiul Economic C4irgil /adgearuD Constanta Colegiul National C&erdinand ID @acau

'

1. %lienti potentiali: Anul curent 2##$ 4anAari .reconiAate .e 0.rinci.alii2 clienti E,R% 1 )## 2 4## ) (## 4 ((# ( $## $ !## <ru.e de ser-icii5 E,R% Ser-iciu Ser-iciu Ser-iciu caAare culinar agrement 2## 1## 8 2'# 12# 8 )(# 1(# 8 4## 1(# 8 4(# 1(# 8 (## 2## 8 +otal E,R% )## 4## (## ((# $## !## )#(#

1 ".') 1).11 1$.)" 1'.#) 1".$! 22."( 1##

Clienti interni

+otal intern

In anul 2##! firma SC PARADISE SA doreste sa introduca si ser-iciul de inc=iriere a ec=i.amentelor s.orti-e. &irma s.era ca in anul 2##! sa .oata face o cam.anie in randul studentilor din cadrul facultatilor din @ucuresti 0in s.ecial in cadrul ASE5 P%>I+EFNICA 2. Cam.ania se -a desfasura .rin im.artirea de .liante cu ofertele .romotionala su3 sloganul: D % -acanta de -is alaturi de gasca taD 1. 2. ). 4. (. Studenti ASE Studenti P%>I+EFNICA Alti studenti . . . . . Ele-ii din liceele mentionate mai sus. Agentii de turism

Anul curent 2##! 4anAari .reconiAate .e <ru.e de ser-icii 0 E,R%2 0.rinci.alii2 clienti E,R% Ser-iciu Ser-iciu Ser-iciu caAare culinar agrement 1 1$(# '(# 2## !# 2 ) 4 1((# 14## 1)## !)# $(# $'# 1'# 1"# 1!( $( $# (# +otal Ser-iciu de E,R% , inc=iriere . . ()# 1$(# 21.'( $)4 (## )"( 1((# 14## 1)## 2#.(2 1'.(4 1!.21

Client interni

"

( 1$(# +otal clienti intern

((#

2#(

((

'4#

1$(# !((#

21.'( 1##

In anul 2##' firma SC PARADISE SA doreste sa construiasca .iscina .e care o -a face .u3lica .ro3a3il in anul 2##". Cei care sunt caAati la motel 3eneficiaAa de acces gratuit la .iscina5 iar cei care .reAinta ) facturi care sa do-edeasca ca s8au infru.tat din delicatesele restaurantului cu s.ecific -anatoresc -or intra de asemenea tot .e gratis. +ot in acest an firma -a incerca sa8si mentina clientii castigati .ana in momentul de fata si sa8si construiasca o 3una imagine .e .iata de .rofil. Anul 2##' 4anAari 0<ru.e de2 .roduse ser-icii5 mii E,R% .reconiAate .e 0.rinci.alii2 clienti E,R% Ser-iciu Ser-iciu Ser-iciu Ser-iciu de caAare culinar agrement inc=iriere . . 1 2### 11## 22# '# ((# 2 ) 4 ( +otal intern 1"(( 1!(( 1((# 22## "(# ''# !2# "(# 1"# 1"( 1"# 2(# !( !# $# $( $!# ((# 4(# ''# +otal

Clienti interni

Ser-iciu de E,R% , rela6are (# 2### 21.14 !# $# 1)# (( 1"(( 1!(( 1((# 22## "4$# 2#.$$ 1'.(( 1$.)' 2).2( 1##

2. %oncurenti potentiali Produs ser-iciu oferit .ietei 1 2 ) 4 ( $ CaAare CaAare CaAare Restaurant Restaurant Restaurant &irma concurenta Denumirea firmei firmelor FolidaE Inn Sinaia /ontana @ucegi Caraiman Sinaia

Ponderea .e .iata0 12 44 ' " 1' " 12

1#

3. Principalele avanta!e ale noilor servicii oferite Princi.alele a-anta*e ale ser-iciilor oferite de SC PARADISE SA : Confort si rela6are intr8o am3ianta .lacuta de munte5 cu aer curat si un .eisa* magnific care te face sa re-ii. Ser-icii ire.rosa3ile cum ar fi: curatenie Ailnica5 atentie la cerintele si dorintele clientilor5 .returi mici la inc=irierea camerelor5 e6istenta accesului la internet in fiecare camera. In ceea ce .ri-estre restaurantul ser-irea -a fi ire.rosa3ila si mancarea 3ine .re.arata. 4. &eactia previzi#ila a concurentei la aparitiei de noi oferte pe piata Concurenta -a fi foarte in-idioasa in ceea ce .ri-este reclama motelului si restaurantului5 reducerile .entru gru.uri5 am3ianta .lacuta si ser-irea ire.rosa3ila a acestuia5 cat si 3unul am.lasament al firmei. Acestia -or incerca sa8si di-ersifice meniul5 sa8si scada .returile si .ro3a3il multi dintre ei sa8si reconstruiasca imaginea. ". 'ctivitati de promovare a vanzarilor : &irma SC PARADISE SA a lansat un site .e internet cu ofertele saleB Reclama cu a*utorul mass8media 0in general Aiare locale2B Pliante si 3rosuri care -or fi im.artite in Aona Sinaia si la diferite agentii de turismB Reclama cu a*utorul statiilor de radio localeB Emiterea de cu.oane de reducere .entru restaurant care -or fi im.artite .rin statiune si in .u3licatiile locale.

C=eltuieli .entru .romo-area ser-iciilor .e categorii de c=eltuieli 0E,R%2 Site .e internet /ass8media Pliante si 3rosuri Radiouri Cu.oane de reducere +otal c=eltuieli

Anul 2##$ E,R% (## (# 2## 1## 1## "(#

Anul 2##! E,R% 1## )# )## 1(# (# $)#

Anul 2##' E,R% (# 2# 1## 1(# 2# 44#

11

+. Analiza costurilor de operare


1.Produse noi Ser-icii Ser-icii de caAare Ser-icii culinar Ser-icii agreement Ser-icii de inc=iriere . . Ser-icii de rela6are Pondere In -anAarile totale (#1 2#1 1#1 1(1 (1

2.Principali furnizori de materii prime : /aterie &umiAori .rima ser-ici u Produse SC Carefour SR> alimentare SC CocaCola SR> SC Euro.ean DrinHS SR> SC /urfatlar SR> SC Cora SA &urnituri SC &erfe >is SR> Foteliere Detergenti SC FenHel SA 4anat %rganiAatia -anatorilor A.aratura SC Alte6 SR> electrocasnic a Produse SC /E+R% alimentare si CASF I CARRJ di-erse SR> furnituri Amena*are SC Sim @arter .iscina SR> Constructie SC S/I>E SA &orma de .ro.rietate Pri-ata Pri-ata Pri-ata Pri-ata Pri-ata Pri-ata Pri-ata Pu3lica Pri-ata Pri-ata 4aloarea anuala a ac=iAitiilor 0mii lei2 2"## 2### 1)## 1'## 22## 1(## 1(## 2### 2!## )1##

Pri-ata Pri-ata

1#### 2#### 12

cor. restaurant

+rans.ortul si a.ro-iAionarea -or fii asigurate de firmele furniAore.Iar mai tarAiu -om a-em in .lan sa anga*am o firma s.ecialiAata in distri3utie. 3.Descriere pe scurt a procesului tehnologic . &irma si8a .ro.us sa remo3ileAe motelul si sa construiasca cu a*utorul firmei SC S/I>E SA o ane6a a casei care sa foloseasca ca restaurant. In -iitor firma doreste sa construiasca o .iscina si a negociat cu firma SC Sim @arter SR> construirea si amena*area acesteia. 3.1 Impactul asupra mediului Acest .roiect nu influenteaAa in nici un fel mediu natural. 4.%heltuieli anuale de productie. C-eltuieli de productie directe /aterii .rime /ateriale au6iliare /ano.era directa 0salarii 7 ta6e si contri3utii sociale2 Energie5 alte utilitati Ser-icii sau lucrari su3contractate Alte c=eltuieli directe C-eltuieli de productie indirecte Administrate /anagement C=eltuieli de @irou Secretariat C=eltuieli de +rans.ort C=eltuieli de PaAa C=eltuieli de .rotectia muncii si a mediului Alte c=etuieli indirecte (%(A. Suma '### 1(## (### $### 4### 1(## (### 1(## 1### 2## 2### 12## )!1## 1 21.($ 4.#4 1).4! 1$.1! 1#.!'

1).4! 4.#4 2.$" #.() (.)" ).2) 1##

/. Venituri anuale preconizate 0 Vanzari la capacitatea ma)ima Ser-iciu de caAare Ser-iciu culinar Ser-iciu agreement Suma mil lei! "#### 4#### "###

1)

(%(A.

1)"###

". Investitii necesare


1. Descrierea investitiei propuse in conte$tul procesului tehnologic descris anterior %1iectul investi2iei Furnizor 4aloarea estimata 11### E,R% 2#### Ron !### Ron Durata de amortiAare 0ani2 ( ) 4

Construirea unei ane6e SC S/I>E SA Remo3ilarea camerelor SC &erfe >is SR> Ac=iAitionarea de SC Alte6 SR> electrocasnice +%+A>:

2. (odul de asigurare cu utilitati : Proiectul -a fi im.lementat .e strada1) Se.tem3rie5 Nr. $5 din localitatea SINAIA./otelul -a 3eneficia de o su.rafata de )## metri .atrati si un teren afferent de $## metri .atrati.Restaurantul -a fii contruit .e o su.rafata de 1## metri .atrati. /o3ilerul -a fii distri3uit de firma SC &erfe >is Srl iar constructia restaurantului de catre firma SC Smile SA 3. )raficul de realizare a investitiei : KKKKKKKKKKKKK Acti-itate Durata de im.lementare >una 18 >una28 >una)8 >una48 >una18 >una28 >una18 >una28 #$ #$ #$ #$ #! #! #' #' Construirea restaurantului 8 8 8 Ac=iAitie electronice si 8 8 electrocasnice 01 tele-iAor5 2 cu.toare5 2 .lite5 2 frigidere 2 Ac=iAitia de mo3ilier .entru 8 motel Ac=iAitia de mo3ilier .entru 8 8 restaurant Centru inc=iriere ec=i.amente s.orti-e Constructie Piscina M semnul082 semnifica im.lementare in-estitiei in luna res.ecti-a >una182##$ se considera a.rilie 2##$ >una282##$ se considera mai 2##$ >una)82##$ se considera iunie 2##$ 8 8 8 8

>una182##! se considera octom3rie 2##! >una182##! se considera noie3rie 2##! >una182##$ se considera a.rilie 2##' >una182##$ se considera mai 2##'

14

>una482##$ se considera iulie 2##$ 3.Modi2icarile necesare a 2i e2ectuate la cladirile e)istente0 Construirea unei ane6e 0care -a fii folosita .entru restaurant2 Reno-area cladiri in anul 2#1# Instalatie de aer conditionat <amuri termo.ane

".(odificarile necesare a fi operate in structura si numarul personalului anga!at0 +i.ul .ostului Rece.tinier &emeie ser-iciu Pasnic C=elnarita @ucatareasa Barman <=id +uristic 1 1 de 1 2 4 2 Nr .ersoane 2 de Calificare necesara A3so-ent >iceu teoretic A3sol-ent liceu .rofesional A3sol-ent liceu Cursuri .rofesionale Cursuri Profesionale Cursuri Profesionale A3sol-ent liceu Salariu lunar Costuri de im.oAitare si contri3ute sociale 4## Ron $# Ron )(# Ron (2.( Ron )(# Ron (2.( )(# Ron (2.( )(# R#n (2.( )(# Ron (2.( 1## Ron (2.(

Personalul necesr -a fii recrutacu a*utorul site8urilor .rofesionaliste in recrutarea de .ersone .entru *o3uri. Ele -or fii su.us unui inter-iu in urma caruia se -a decide cine inde.lineste conditile de anga*are.

1(