Sunteți pe pagina 1din 1

Recuperare restante

PROCEDURA DE RECUPERARE A RESTANTELOR DE LA PROPRIETARII RESTANTIERI ACTIUNEA IN JUSTITIE Inaintea actiunii in justitie recomandam conducerii asociatiei de proprietari sa transmita restantierului, prin posta cu con irmare de primire, o NOTI!ICARE"SO#ATIE $con orm model tipi%ate si e&trase de la #anualul Asociatiei de Proprietari'( Actiunea propriu-zisa: Con orm pre)ederilor le*ale in materie asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar $pri)at sau de stat, persoana i%ica sau juridica, roman sau strain' pentru sumele datorate cu titlu de contri+utie la c,eltuielile comune ale cladirii daca suma repre%inta o restanta de cel putin luni( Cererea de c,emare in judecata $pre%entata ca model mai jos' )a i ormulata catre judecatoria competenta teritorial $in ra%a careia isi are domiciliul paratul"restantierul' de catre asociatia de proprietari repre%entata de catre presedinte sau de catre o alta persoana imputernicita in mod e&pres de catre acesta( La cerere se atasea%a urmatoarele acte in copie, in . $doua' e&emplare/ 0( Inc,eierea judecatoreasca si codul iscal al asociatiei de proprietari1 .( Listele de plata din care sa reiasa suma datorata1 -( Centrali%ator pe apartamentul respecti) semnat de presedinte si administrator care sa cuprinda cotele restante a erente iecarei luni in parte, cu calcularea separata a penalitatilor aplicate iecarei cote si numarul de %ile pentru care au ost percepute1 2( Procesul")er+al al adunarii *enerale prin care s"a ,otarat sistemul de penali%ari si procentul de penali%are aplicat pentru iecare %i de intar%iere1 3( !acturile de la urni%ori cu penali%ari si modul de reparti%are a acestora $in situatia in care asociatia de proprietari nu are un sistem propriu de penali%ari'( I#PORTANT/ Actiunea este scutita de plata ta&ei de tim+ru(