Sunteți pe pagina 1din 4

MASTER CIBERNETICA SI ECONOMIE CANTITATIVA

CRIVAT MADALINA ANAMARIA,GRUPA 1049,AN ITEMA 1 MACROECONOMIE AVANSATA: 25.02.2014
a)Determinati echilibrul static si valoarea venitului la echilibrului.
Ecuatia generala IS este urmatoarea:
= C +I + 0 + I
C = C
0
+ c(1 t) +0 + I + I
(1 c(1 t)) = C
0
+ 0 +I + I
=
1
1-c(1-t)
|C
0
+0 +I + I]

u
= k
u
=
1
1-c(1-t)

A=C
0
+0 +I + I

Voi calcula mai intai
u
:

u
= k
u
=
1
1-c(1-t)
=
1
1-0.78(1-0.18)
=2.775 (1)
Valoarea lui I
0
nu se specifica ,asadar vom lua in considerare valoarea literara la
modul general.
I
R
= u.46 C
0
= u.46 1S2 = 6u.72
Iar A=C
0
+ 0 + I +I = C
0
+u + I + c
y
T
R

A = 1S2 + 44u +78u + u.78 6u.72
A = 1S99.S6 (2)
Din relatiile (1) si (2) rezulta ca valoarea lui Y este urmatoarea:
= k
u
A = 2.77S 1S99.S6 = S88S.2S

b)Analizati influenta consumului,investitiilor,taxelor si cheltuielilor
guvernamentale asupra traiectoriei venitului.
Avand in vedere ca a studia traiectoria de evolutie a venitului presupune a
realize dependent dinamica intre variabilele macroeconomice,ecuatia este
urmatoarea:

(t) = ( ) = |C
0
+ c

(1 t

) +c

I
R
+ I +0 ]

(t) = |C
0
+|c

(1 t

) 1] +c

I
R
+ I +0]

(t) = 2.77S|1S2 +|u.78(1 u.u18) 1] +u.78 6u.72 + 78u +44u]

(t) = 1.uuu11 + S88S.224

(t) + 1.uuu11(t) = S88S.224


Aceasta e o ecuatie diferentiala liniara si neomogena.Rezolvarea acestei ecuatii
presupune determinarea solutiei generale si a solutiei particulare.

(t)+1.00011Y(t)=0 (*)

i
+1.uuu11 = u

Ecuatia caracteristica:
zc
-xt
+1.uuu11 c
-xt
= u |: c
-xt

+1.uuu11=u
= - 1.00011
Solutia generala a ecuatiei diferentiale este:

u
(t) = A c
-xt
= A c
1.00011t

Solutia particulara:

P
= B = ct

P
(t) +1.uuu11
P
(t) = S88S.224
Pentru a determina Solutia particulara a ecuatiei diferentiale trebuie sa egalam
pe

P
(t) = u,si ecuatia devine 0+1.00011*B=3883.24.
B=3882.81

c)Determinati surplusul bugetar sau deficitul bugetar stiind ca taxele se
maresc cu 3%.
G=T-I
R
, dar cum taxele cresc cu 3% rezulta
G=0.03*T+T-I
R
=1.03T+I
R
(3)
Dat T=t

(4)
Inlocuind (4) in (3) rezulta:
G=1.03t

-I
R

G= 0.18*1.03*Y-60.72
G=0.1854*Y-60.72
Revenind la ecuatia generala obtinem:
Y*[1-c

(1 t

)]= c

I
R
+C
0
+ I +0.1854*Y-60.72)
Y*[1-c

(1 t

)]-0.1854*Y=c

I
R
+C
0
+ I 6u.72
Y=
1
1-c
j
(1-t
j
)-0.1854
[C
0
+c

I
R
+ I + I
R
]
Y=
1
0.3604-0.1854
[1S2 +u.78 6u.72 + 78u 6u.72]
Y=5.714*898.64=5134.844

dY=


nt
= S1S4.84 S88S.2S = 12S1.61
d
du
= k
u
=> dG=
d
k
G

=
1251.61
2.775

dG=451.0299
Avem deficit bugetar.

d)Determinati valoarea cheltuielilor guvernamentale ce asigura
echilibrarea bugetului de stat.
Y=
1
1-c
j
(1-t
j
)-t
j
[C
0
+ c

I
R
+I + I
R
]
Y =
1
0.3604-0.18
|1S2 +u.78 6u.7 +78u 6u.72]
Y=4978.465
d
du
= k
u
=> dG=
J
k
0

=
1095.2256
2.775
= S94.68
dY=


nt
=4978.465-3883.24=1095.2256
0

= 0
nt
+ J0 = 44u +S94.68 = 8S4.68

e)Daca rata marginala de taxare va scadea cu 3.35% determinate efectele
asupra venitului la echilibru.
J = -c

k
u

nt
Jt


dY= - 0.78*2.755*S88S.2S (u.SSS)
dY= 2815.759

=
nt
+J = S88S.2S + 281S.7S9 = 6698.9891