Sunteți pe pagina 1din 316

D E

1 6 , S t r a d a P a r i s ( f o c i D u m a s ; 1 , 1 6
1 .

I ' t
f

r r i t
t ,
r t

A
1 7 ' +
- 4

, L L
r r
R a a i d e s c uc a ,

T U R B U R A R I * IS a r b i i ,


1 s t . S t a t e l o r b a l c a n i c e ,
v a
a j u n g e n e a p o r a t , c a u r m a r e a I n d e p e n d e n f e i , l a u n r i t e r b o i u c u U n -
g a r i a . U n g a r i a a r e i n d o s u l e i A u s t r i a , c a r e a r e i n d o s u l e i G e r -
m a n i a . U n d e s u n t a l i a g i n o f t r i ? B i a t a S e r b i e . . . S i p e


2 C f . l e a n C . B r d t i a n u , e t c . , 1 . c . , p . 6 4 2 : l a 2 9 A p r i l t i r i I n a c e s t
s e n s d e l a g e n e r a l u l G h i c a .


1 Q u i n e z u , L e t t r e d ' u n p a y s a n d u D a n u b e , p p . 4 9 - 5 o .

1 V . i i b i d . , p . 1 7 4 .I n

S-ar putea să vă placă și