Sunteți pe pagina 1din 23

ETICA POLITIC~

NOT~ EDITORIAL~

Cartea de fa]` a fost scris` n limba francez` n perioada 1946-1947, ntre dou` arest`ri ale autorului. So]ia [i colaboratoarea acestuia, Elena Vellan-Manoilescu (1895-1967), a tradus-o n limba romn`. Cum manuscrisul original s-a pierdut, prezenta edi]ie princeps reproduce traducerea respectiv`, realizat` n anii 1950. Ortografia a fost actualizat` n conformitate cu normele academice actuale. Mihai Dinu

ETICA POLITIC~

CUPRINS
PREFA}~ (Vasile Morar) ...................................................................... 7 MIHAIL MANOILESCU repere biografice (Mihai Dinu) ............... 21 CUVNT NAINTE (Mihail Manoilescu) .............................................. 55 PARTEA I: Haosul etic al vie]ii publice............................................... Starea primitiv` a [tiin]ei morale n general................................... Incertitudinile eticii politice.............................................................. Criza actual` a eticii politice........................................................... 59 61 67 74

PARTEA A II-A: Prolegomene pentru etica politic`. Problematica. ... 83 Ce este omul politic ? ...................................................................... 85 Sursele actuale ale eticii politice .................................................... 93 a) Dreptul pozitiv [i insuficien]ele sale ...................................... 94 b) Morala particular` [i nepotrivirile sale .................................. 96 c) Morala opiniei publice [i fluctua]iile sale............................... 99 d) Morala cre[tin` [i imposibilit`]ile sale..................................101 e) Recurgerea la con[tiin]` [i incertitudinile ei.........................104 f) Morala metafizic` [i impasurile sale ....................................105 Etica scopurilor [i etica mijloacelor politice ...................................110 Cele dou` categorii de valori politice (finale [i instrumentale) [i ierarhia lor etic` .........................................................................112 a) Statul ....................................................................................115 b) Patria....................................................................................120 c) Na]iunea ...............................................................................122 d) Clasa ....................................................................................124 e) Comunitatea confesional`....................................................128 f) Omenirea .............................................................................130 g) Partidul politic.......................................................................132 h) Doctrina politic`....................................................................135 i) Mica patrie: provincia ...........................................................139 j) Suveranul sau [eful politic ...................................................140 k) Comunitatea profesional`, genera]ia, clubul monden......... 144 l) Familia..................................................................................146 Concluzii asupra ierarhiei etice a valorilor politice ........................148
5

MIHAIL MANOILESCU

PARTEA A III-A: Dramele de con[tiin]` ale omului politic ................151 Pozi]ia eului n fa]a obliga]iilor politice ..........................................154 Conflictul dintre diferitele sfere de obliga]ii ale omului politic....... 166 I. Conflictele valorilor finale ntre ele ....................................... 169 a) Conflictul na]iune patrie ............................................. 169 b) Conflictul na]iune clas` social` .................................. 177 c) Conflictul na]iune comunitate confesional` ................ 180 d) Conflictul na]iune omenire .......................................... 186 e) Conflictul na]iune provincie......................................... 190 f) Conflictul na]iune comunitate profesional`.................. 191 g) Celelalte conflicte ntre diferitele valori finale ................ 192 II. Conflictele diferitelor valori instrumentale ntre ele ............. 193 a) Conflictul stat doctrin` politic` sau stat partid ......... 194 b) Conflictul suveran stat ................................................ 199 c) Conflictele dintre doctrin`, partid [i [eful politic............. 204 III. Conflictele dintre valorile finale [i valorile instrumentale ... 207 O controvers` etic` milenar`: dreptul la insurec]ie............ 208 PARTEA A IV-A: Regulile morale ale luptei politice......................... 219 Scopurile sfin]esc oare mijloacele ?................................................229 Etica luptelor de partid...................................................................232 Calomnia n politic` .......................................................................233 ncercare de a reglementa lupta politic` .......................................240 Etica opozi]iei n raporturile sale cu guvernul ...............................250 Etica guvernului n raporturile sale cu opozi]ia .............................255 Etica opozi]iei n raporturile sale cu opinia public` ...................... 269 Etica guvernului n raporturile sale cu opinia public`................... 272 O parantez` asupra eticii celor care conduc politica extern` ...... 282 Nivelul moralit`]ii politice n func]ie de regimuri ........................... 285 Virtu]ile cardinale ale omului public.............................................. 290 P`catele majore ale omului public ............................................... 306 POSTFA}~: Cine [i cum a fost Mihail Manoilescu (Mihai Dinu) ......317

ETICA POLITIC~

PREFA}~
Vasile Morar Citind [i recitind aceast` carte l`sat` n manuscris de Mihail Manoilescu, am parcurs, eu nsumi, ca lector privilegiat, o gam` larg` de impresii, sentimente [i judec`]i. i sunt extrem de recunosc`tor pentru toate acestea celui care este nepotul marelui om politic Profesorul Mihai Dinu. Cu emo]ie am primit de la Domnia sa paginile acestei scrieri necunoscute [i de neb`nuit c` ar exista. nti de toate, am constatat c`, n momentul redact`rii, probabil anii 1946-47, acest text era la noi cea mai complet` scriere dedicat` eticii n politic`. Eseuri, studii, articole subsumabile acestei problematici au ap`rut desigur prin autori precum Mihail Ralea, Dimitrie Gusti, {tefan Zeletin, Tudor Vianu, Petre Andrei [.a., dar o carte precis articulat` acestui domeniu, nu. n fapt, situa]ia nu este cu totul diferit` n produc]ia spiritual` european` de la sfr[it de secol XIX [i nceput de secol XX. n chip destul de curios, etica s-a afirmat n acest timp n cadrele ei tradi]ionale ca filosofie moral`, la care s-au ad`ugat cercet`ri adncite de sociologie, psihologie sau biologie asupra vie]ii [i experien]ei morale individuale sau colective. Politica, la rndul ei, interesa prin raporturile sale cu dreptul, economia [i psihologia mul]imilor. Evident c` n pres`, dar [i n universit`]i, unele exemplific`ri de moralitate-imoralitate erau luate din sfera vie]ii [i a comportamentului politic. Se continua astfel o veche tradi]ie care separa etica de politic`, avndu-l, cel mai adesea, pe Machiavelli ca autoritate n aceast` paradigm` de gndire. Prin urmare, nucleul acestei argumenta]ii suna,
7

MIHAIL MANOILESCU

simplificat, astfel: ntre morala privat` [i morala public` exist` o complet` eterogenitate, de unde [i concluzia c`, doar ntmpl`tor, cele dou` sfere valorice [i normative se ntlnesc. Oricum, ideea dominant` care s-a p`strat n tot acest r`stimp era aceea c` etica n politic` reprezint`, cel mai adesea, mai mult o excep]ie fericit` dect o regul` n curs de a se generaliza. n al doilea rnd, aceast` absen]` a unei preocup`ri totodat` academice, dar [i aplicate pentru a pune n conjunc]ie etica [i politica ]ine n mod paradoxal, evident, de istoria tragic` a Europei, n care n numai treizeci de ani (1914-1945) au avut loc dou` r`zboaie devenite mondiale. Din p`cate, n anarhia moral` a rela]iilor dintre state din acel timp istoric foarte dens n evenimente a te interoga asupra posibilit`]ii unei etici politice era catalogat, adesea cinic, drept un semn de idealism naiv sau de sl`biciune. Evenimentele catastrofice s-au rostogolit asupra a sute de milioane de oameni care au murit din cauza persecu]iilor (etnice, rasiale sau de clas`), a r`zboiului declan[at de nazism n 1939, a Holocaustului mpotriva poporului evreu. n fapt, atacate [i periclitate atunci au fost valorile morale fundamentale a[a cum au fost acestea statuate n tradi]ia greco-latin` [i iudeo-cre[tin`, tradi]ie prelungit` apoi n epoca modern` prin filosofia drepturilor universale ale omului: via]a, libertatea, demnitatea, egalitatea [i fraternitatea tuturor oamenilor. Distan]a dintre, de pild`, ideea kantian` a omului ca obiect moral avnd o valoare infinit` [i unic` sau dintre ideea de moral` deschis` formulat` de Henri Bergson n 1932, n care iubirea pentru umanitate este un postulat absolut al con[tiin]ei, [i realitatea politic`, social` [i ideologic` a acestor decenii sngeroase, tragice [i absurde este imens`, cople[itoare, descurajant`. De altfel, chiar Mihail Manoilescu, prin pozi]iile [i demnit`]ile publice ocupate, ca [i prin spiritul s`u teoretic
8

ETICA POLITIC~

constructiv, n-a fost niciun moment departe de ceea ce el nsu[i nume[te ace[ti ani de mare densitate istoric` [i care produc vid [i confuzie moral`. El scrie o Etic` politic` pentru c` n-a r`mas insensibil la derapajele morale generate de decizii politice arbitrare [i nedrepte, att n planul rela]iilor interna]ionale, ct [i n cuprinsul politicii autohtone. A fost martor neputincios n Diktatul de la Viena din 30 August 1940, creznd pn` n ultimul moment c` se poate evita o m`sur` bazat` pe for]`, [i nu pe drept, una impus` cinic de Hitler [i Mussolini prin Ribentropp [i Ciano; a fost unul dintre personajele importante pentru revenirea (1930) lui Carol al II-lea n ]ar`, dar a avut [i puterea moral` de a nu ceda n calitate de Guvernator al B`ncii Na]ionale regelui interesat n afacerea Marmorosch Blank, din care statul [i contribuabilul romn ar fi pierdut o sum` enorm`. Cuno[tea ca pu]ini al]ii ]es`tura toxic` de rela]ii din spa]iul politic, vedea cu ngrijorare drumurile moralmente periculoase n care mul]i s-au pr`bu[it [i era atent la erorile [i nenorocirile ivite din acest elementar motiv: omul contemporan [i-a pierdut controlul mi[c`rilor sale individuale n via]a public`, pierznd sensul gravit`]ii n spa]iul etic. Tocmai de aceea, ca un adev`rat om de [tiin]`, pe ct de obiectiv, pe att de responsabil, Mihail Manoilescu stabile[te nc` de la nceput scopul eticii politice: s` deceleze problematica moralei individuale n via]a public` contemporan` [i s` extrag` pe aceast` baz` principii etice incontestabile, n fapt, s` scoat` la lumin` reguli [i interdic]ii, limite [i obliga]ii ce trebuie s` fie respectate chiar [i n politic`. Convingerea sa ferm` este c` nu exist` nc` un cod etic considerat unanim ca fiind valabil [i aplicabil n via]a politic`. Un atare cod ar consemna certitudinile adev`rurilor morale (inevitabil diferite de cele [tiin]ifice) [i el ar fi un reper etic, un standard fix
9

MIHAIL MANOILESCU

pentru ac]iunea omului politic. Ct timp nu avem acest reper, ne avertizeaz` Mihail Manoilescu, risc`m doar judec`]i marcate de cel mai pur subiectivism [i de cea mai comun` atitudine partizan`. Ceea ce descump`ne[te ns`, n prim` analiz`, este faptul c` autorul Eticii politice, cercetnd posibilele temeiuri de valabilitate ale unui cod etic pentru via]a public` [i pentru omul politic, nu g`se[te aceste temeiuri nici n doctrina moral` a cre[tinismului, nici n socialism sau comunism, nici n na]ionalism, nici n morala particular` burghez` [i nici n umanitarism. Explicit, Manoilescu consider` c` morala cre[tinismului nu poate servi ca baz` solid` [i credibil` pentru politica practic` pentru simplul motiv c` n-a condamnat r`zboaiele, deci n-a fost consistent` n judec`]ile sale etice de-a lungul timpului. Pentru el, de altfel, ntreaga moral` contemporan` pare a fi un produs hibrid al cre[tinismului [i al materialismului, un fel de corcitur` ie[it` din dou` metafizici contradictorii. De asemenea, n acest context, morala particular` burghez` este apreciat` ca fiind prea strmt` pentru omul politic ghidat de considerente etice, n timp ce morala cre[tin` ar p`c`tui prin aceea c` ar formula exigen]e prea nalte fa]` de omul politic obligat s` ia decizii curente, partizane. Aflat n acest punct al demonstra]iei sale, Manoilescu extrage o concluzie ce se afl` n disens declarat fa]` de paradigma modernit`]ii, ncrez`toare n ra]iune [i ntr-o etic` ntemeiat` pe principiul valabilit`]ii universale [i necesare a judec`]ilor con[tiin]ei. Prin urmare, de[i Kant este amintit n diverse contexte (de pild`, pentru celebra distinc]ie legalitate moralitate din ntemeierea metafizicii moravurilor sau pentru importan]a bun`voin]ei), autorul nostru nu merge pe urmele eticianului de la Knigsberg pentru a extrage fundamentele eticii politice. Totu[i,
10

ETICA POLITIC~

de[i pentru Manoilescu con[tiin]a nu este un punct de plecare pentru o etic` politic`, de[i nici valoarea vital` nu poate sus]ine pn` la cap`t principii morale pentru omul public (maximum de via]` nseamn` minimum de moral`), dup` cum nici ra]iunea nu fundeaz` singur` reguli [i un cod moral pentru cel ce ia decizii politice (putem s` contest`m c` ra]iunea constituie n ea ns`[i un criteriu moral), el g`se[te de cuviin]`, cu toate acestea, s` vorbeasc` de valori finale [i valori instrumentale [i de ve[nica problem` etic` a mijloacelor pentru a realiza scopul final salvgardarea umanit`]ii. Or, aceste distinc]ii ]in de tradi]ia etic` de gndire, dar Mihail Manoilescu schimb` o parte din semnifica]ia unor asemenea concepte. El afirm` mereu c` etica politic` trebuie s` fie o etic` func]ional`, una aplicat` pentru toate cazurile concrete ivite n exercitarea unei func]ii publice. Kantianismul i se pare inaplicabil n totalitate acestui domeniu din cauza naturii interne a vie]ii politice: politica este o lupt` [i trebuie, ca atare, regizat` dup` morala lupt`torilor. Or, exigen]a kantian` n moral`, inclusiv n orice form` de activitate politic`, este dat` de acordul universal al con[tiin]elor, cel care nu legitimeaz` lupta [i utilizarea ei pentru scopuri politice particulare. Ce ne propune Mihail Manoilescu? Pentru c` etica politic` sus]ine el trebuie s` ]in` seama de faptul c` rela]ia amic-inamic (deloc ntmpl`tor face trimitere n acest sens la Karl Schmidt) este una fundamental`, cea mai curent` apropiere a acesteia este cea fa]` de etica lupt`torului: dup` cum r`zboiul reclam` o etic` ce i este proprie, politica, care e un r`zboi civil virtual [i uneori chiar real , are [i ea dreptul s`-[i dea propriile legi. Putem afirma, credem, n acest context, c` Mihail Manoilescu adopt`, cel pu]in ca punct de plecare, o perspectiv` nietzsche-ean` n etica sa politic`. Mai departe, aceast` viziune este ntregit` cu propria
11

MIHAIL MANOILESCU

sa concep]ie corporatist` unde reg`sim, ns`, [i influen]e vitaliste (Henri Bergson), existen]ialiste (Berdiaev), dar [i integr`ri eclectice din tradi]ia etic` iudeo-cre[tin`, inclusiv din etica lui Kant [i a unor esei[ti francezi, precum Alain. Ra]ionamentul autorului romn pleac` de la aceast` constatare: omul, oricare fiin]` uman`, apar]ine n acela[i timp [i umanit`]ii (sfera cea mai nalt`) [i statului, [i na]iunii, [i partidului, [i unei confesiuni [i, n sfr[it, unei clase sociale. Toate aceste apartenen]e sunt legitime; toate nasc datorii, obliga]ii [i responsabilit`]i; omul politic trebuie s` solu]ioneze, pe ct posibil f`r` mari conflicte [i pierderi ireparabile, toate tensiunile [i dilemele generate de aceste apartenen]e. ntrebarea este: de unde [i de la ce entitate ncepe statutul moral al omului politic? R`spunsul lui Manoilescu este deosebit de clar, lipsit de orice echivoc: cine zice om politic, zice nti [i nainte de orice: mandat. Mandatul presupune un act voluntar, implic` o voca]ie personal` [i sentiment misionar. Dup` el, cine accept` mandatul trebuie s` accepte pu]ine drepturi [i multe datorii. Mai precis: cine accept` ca fiin]` liber` ns`rcin`ri publice trebuie s` aib` permanent con[tiin]a c`-[i asum` responsabilit`]i nelimitate, c` se sacrific` voluntar pentru interesul public, renun]nd la sine [i chiar la unele obliga]ii de ordin familial (familia reprezint` pentru omul politic o surs` de obliga]ii morale, dar ea n-ar putea constitui o valoare politic`, nici final`, nici instrumental`). n fapt, conceptul cheie (formularea i apar]ine lui Manoilescu [i, prin aceasta, el este extrem de actual dac` ne gndim la Hans Jonas cu al s`u Principiu al responsabilit`]ii 1995) pentru morala n politic` este responsabilitatea. Pentru autorul romn, adev`ratul om de stat [i om politic trebuie s` dea dovezi indubitabile [i repetate de curaj al responsabilit`]ii, aceasta [i pentru c` acest lucru nu este u[or [i
12

ETICA POLITIC~

nu st` la ndemna oricui. De altfel, afirm` el, onestitatea politic` const` n a nu ac]iona niciodat` f`r` responsabilitate, iar, oricum, iresponsabilitatea reprezint` forma cea mai josnic` a la[it`]ii. n aceea[i ordine de idei, atunci cnd Manoilescu analizeaz` conflictul dintre stat [i partid, consider` c` cel mai josnic p`cat al omului politic este sacrificarea intereselor statului pentru acelea ale partidului. Dac` omul politic este ntr-adev`r responsabil, [i asimileaz` n mod firesc obliga]ia sacrificiului personal [i nu se cramponeaz` de func]ie, iar dac` este cu adev`rat prob, se va retrage, [i va prezenta demisia ca act elementar al demnit`]ii personale. Dac` se comport` n alt fel, atunci este un vulgar politician, avid sau vanitos, care prefer` onorurile onoarei. Responsabilitatea [i multiplele sfere de datorii, uneori greu de conciliat, genereaz` dramele de con[tiin]` ale omului politic, sinonime, n fond, cu sf[ietoarele dileme pe care Manoilescu le nume[te de tip corneillean. El nsu[i arat` ct de dificile sunt, n cazul romnesc unde stabilitatea dinastic` este aproape singura stabilitate politic`, care rezist` tuturor ncerc`rilor , alegerile, de pild`, ntre Stat [i interesul regelui ca persoan` privat`. Oricum, tensiunile morale apar n luarea deciziilor [i n momentul n care apar consecin]e, uneori dure, pline de suferin]e pentru grupuri mari de oameni. Tocmai de aceea se aduce n discu]ie mereu un cod al onoarei care s` func]ioneze reglnd, prin intermediul unor persoane aflate dincolo de orice dubiu sau suspiciune, comportamentul omului politic n situa]ii clar determinate. Sunt luate n seam` astfel elementele: a) unei etici a opozi]iei n raporturile sale cu guvernul; b) unei etici a guvernului n rela]iile sale cu opozi]ia; c) unei etici a guvernului n raporturile sale cu opinia public`; d) unei etici a opozi]iei n rela]iile sale cu sfera opiniei [i a spa]iului public; e) unei etici
13

MIHAIL MANOILESCU

inerente comportamentului diplomatului [i omului de stat care coordoneaz` [i conduce politica extern` a unui stat na]ional. n toate aceste cazuri, omul politic responsabil pleac` n judecata sa etic` de la urm`toarea ordine: stat, suveran, partid. Pe urmele lui Aristotel, Machiavelli sau Montesquieu, Manoilescu nu ezit` s` aduc` n prim plan tema tipologiei comportamentale a regimurilor politice: democratic, absolutist [i dictatorial. Astfel, de[i pare, la prima vedere, c` depreciaz` democra]ia, asociat`, n termenii curen]i ai criticii de dreapta din epoc`, cu demagogia [i minciuna (sesiznd n aceea[i ordine de idei [i apropierea tare dintre absolutism [i servilism, dintre dictatur` [i cruzime), totu[i, argumenteaz` c` democra]ia prezint`, cel pu]in n actele publice, superioritatea transparen]ei, iar sinceritatea solicitat` [i ncurajat` n Statele Unite, de pild`, face s` i se ierte democra]iei multe dintre p`catele ei. n acest context, Manoilescu consider` c` pre[edin]ii americani Abraham Lincoln [i George Washington au dat dovad` de n`l]ime moral` excep]ional` [i au conferit un prestigiu remarcabil idealului de om politic democratic. Tocmai de aceea, biografiile lor merit` s` fie prezentate ca modele de via]` n c`r]ile de [coal` din toate ]`rile lumii. Virtutea calm` a unui Washington [i a unui Lincoln [i nobila atmosfer` a tradi]iei puritane, socotite printre cele mai nalte valori etice pe care omul le-a atins vreodat`, dovedesc c` nu este utopic s` se spere c` ntr-o zi domeniul politicii se va putea mpodobi n toate ]`rile (s.a.) cu o str`lucire asem`n`toare cu aceea realizat` n acest mediu excep]ional, de c`tre oameni excep]ionali. Totodat` ns`, autorul nostru nu pare c` a n]eles ndeajuns natura dictaturilor contemporane ct timp le calific` pe acestea prin voinicie [i eroism [i deplnge nmuierea lor printr-un proces psihic de mburghezire. Oricum ns`, cnd
14

ETICA POLITIC~

stabile[te virtu]ile cardinale ale omului politic, preeminente sunt tr`s`turile compatibile mai degrab` cu modelul democratic, dect cu cel autoritar [i, cu att mai pu]in, cu cel dictatorial. n fapt, doar Salazar pe care l-a cunoscut personal pare a fi fost, dintre contemporani, pentru Manoilescu un personaj acceptabil [i oarecum ndrept`]it moralmente n actele sale politice. Tabloul virtu]ilor ncepe cu idealismul definit drept cultul unui ideal superior care te mpinge s`-]i pui via]a n serviciul s`u. Con]inutul idealului moral al omului politic este pentru Manoilescu sinonimul kantian al bun`voin]ei: numai aceasta singur` valoreaz` prin ea ns`[i, nu prin rezultatele ei, numai bun`voin]a [i inten]iile bune sf`rm` leg`tura absurd` [i revolt`toare dintre moral` [i succes. n opinia sa, idealismul se situeaz` n orizontul scopurilor, n timp ce realismul este legat nemijlocit de planul mijloacelor. ntre visul romantic al unei lumi mai bune [i mai drepte [i tinere]e, leg`tura este, cel mai adesea, cel pu]in n ultimele dou` secole, puternic`. Sunt enumerate ca idealiste mi[carea carbonarilor de la 1821, cea a revolu]iei franceze de la 1848, a narodnicismului rus de la 1880, a marxismului german de la 1900 ori a comunismului sovietic de la 1917. Inevitabil, n via]` apare o coliziune ntre aspira]iile ideale [i lupta politic` partizan`, dar importante, n prim` [i ultim` instan]`, sunt prezen]a entuziasmului altruist, dezinteresat, pentru destinul celorlal]i [i capacitatea de sacrificiu. Cine reu[e[te s` ]in` treaz` n con[tiin]a sa motiva]ia idealist` [i s` nu o perverteasc` prin apel la mijloace realiste ignobile va satisface, crede Manoilescu, cea de-a doua virtute obligatorie, abnega]ia personal` (n numele c`reia cineva se poate chiar [i sinucide politic), dar [i pe cea de-a treia, probitatea, virtute echivalent` caracterului de gentleman, cu precizarea: nu oricine poate fi n acela[i timp [i gentleman [i om
15

MIHAIL MANOILESCU

politic (s.a.). Cea de-a patra virtute este bun`tatea, iar notele de con]inut ale acesteia asambleaz` idei din etica iudeo-cre[tin` [i din umanismul revolu]iilor moderne: orice om politic adev`rat trebuie s` aib` n permanen]` n fa]a ochilor imaginea suferin]elor zilnice ale poporului, c`ci dragostea pentru mul]imile anonime este cea mai sublim` dintre virtu]ile politice. Pentru acest caz, n care bun`tatea [i blnde]ea sunt considerate mari virtu]i, Manoilescu se ntlne[te peste timp cu eticianul francez Andr Comte-Sponville, care n Petit trait des grandes vertus (1995), [i el, aidoma autorului romn, nu ezit` s` valorizeze aceast` virtute feminin` (de altfel, amndoi folosesc chiar aceea[i expresie). n fine, tabloul virtu]ilor se ncheie cu puritatea de moravuri, n]eleas` ca neprih`nire a vie]ii particulare. Orice form` de imoralitate n via]a personal` a omului public este corup`toare att n sfera vie]ii publice, ct [i a celei private, mai ales din familie; ca model etic negativ, el exercit` o influen]` cu att mai nociv`, cu ct succesul carierei sale este mai r`sun`tor. Ceea ce este interesant este faptul c`, de[i Manoilescu developeaz` virtu]ile necesare demnit`]ii publice, el nu-[i intituleaz` ultimul paragraf al manualului s`u Viciile omului politic, ci p`catele majore ale omului public. Probabil, termenul de viciu i se p`rea [i mai nepotrivit dect antonimul s`u (a vorbi despre moral` este ceva destul de desuet, dar s` vorbe[ti despre virtute nseamn` s` devii direct ridicol totu[i, va trebui s` avem acest curaj [i s` numim virtutea, virtute, [i nu altfel), drept care recurge la termenul moral-religios de p`cat. Evident c` r`sturnarea virtu]ilor ne va da tabloul p`catelor: lipsa de ideal, egoismul sub infinitele sale forme, necinstea, r`utatea [i dec`derea moral`. n privin]a egoismului, simte nevoia s` adauge dou` defecte ale lui homo politicus: vanitatea [i rangofilia. Primul defect este
16

ETICA POLITIC~

augmentat [i de publicitate, iar, n opinia sa, oricum ziarele amplific` excesele de orgoliu [i vanitate, astfel nct dac` oamenii politici au febr`, presa delireaz`; dac` oamenii politici insult`, presa suduie birj`re[te. n acest context, nu este sc`pat prilejul de a-l invoca pe Caragiale, care ar avea mult de lucru pentru a biciui cu spiritul s`u caustic pe noii Ca]avenci, care [i las` filmat` [i megafonizat` vanitatea n toate blciurile na]ionale [i interna]ionale. Vanitatea exhibi]ionist` acel prive[te-m`! comun starului de cinema, parveni]ilor, dar [i nenum`ra]ilor oameni politici [i obsesia rangului atins f`r` merit specific afecteaz` grav credibilitatea [i onorabilitatea omului politic. Cnd acestea se nfr`]esc toxic cu ipocrizia, cu minciuna n variatele-i forme, cu dispre]ul suveran pentru cuvntul dat, cu lipsa de mil`, de generozitate sau de iertare, [i se nso]esc, totodat`, cu aprecierea r`ut`]ii [i cruzimii, atunci numai invidia mai lipse[te pentru a completa acest tablou repugnabil al p`catelor, viciilor [i defectelor omului politic dintotdeauna. ntr-un fel, toate aceste valori [i norme morale negative sunt ast`zi trecute, n orice lucrare de etic` n politic`, n categoria regulilor prohibitive de ordin deontologic, dup` cum ele sunt recognoscibile [i n orice etic` a virtu]ii din tradi]ia aristotelian` [i din cea iudeo-cre[tin`. Din acest punct de vedere, Manoilescu se nscrie perfect n cuprinsul marilor teorii etice standard (deontologismul, etica virtu]ii [i a binelui, consecin]ialismul). Lipse[te doar utilitarismul din aceast` enumerare (n variantele Bentham [i Mill), ceea ce nu poate fi explicat dect prin faptul c`, n genere, n epoc`, este o eclips` a interesului pentru politica practic` din perspectiva principiului utilit`]ii, a principiului celei mai mari fericiri pentru cel mai mare num`r de oameni. Conceptele func]ionale atunci erau cele ideologizate de stat,
17

MIHAIL MANOILESCU

na]iune, patrie, partid, etnicitate, profesie, apartenen]` religioas` (confesional`), clas` social`, [i nu cele de calcul ra]ional [i de utilitate moral` a ac]iunilor individuale sau colective. Probabil c`, n calitatea lui de economist de talie mondial`, interesat prin for]a lucrurilor de utilitate [i valoare economic`, nainte de toate, Manoilescu era, totodat`, exasperat de faptul c` el nsu[i constata mereu c` poate acorda treburilor publice doar o zecime din timp, restul fiind consumat pentru parvenirea la putere [i pentru men]inerea prin lupt` a pozi]iei politice c[tigate. Este simptomatic` n acest sens formula sa: Randamentul omului public n serviciul patriei este mult mai slab dect n orice alt` profesie. Am putea lansa ipoteza c` substan]a eticii politice a lui Mihail Manoilescu este compus` dintr-un nucleu de sus]inere compatibil att cu teoremele realismului politic, ct [i cu idealismul deontologic, dar care nu-[i refuz`, totodat`, nici perspectiva teleologic` a eticii virtu]ii. Nu-i putem pretinde sub niciun chip lui Mihail Manoilescu s` fi gndit n al]i termeni dect n cei propu[i de el. De fapt, ntr-o lucrare cu certitudine asumat` personal sub raportul depunerii unei m`rturii pentru drama (atunci nu b`nuia c` [i tragedia) vie]ii de om politic n vremuri tulburi [i brutale, aceast` carte, care acum vede lumina tiparului, dup` peste [ase decenii de cnd a fost scris`, reprezint` un eveniment. Inclusiv, unul de repara]ie moral`. Se vede clar acum cum acest om deosebit de nzestrat pentru via]a public` s-a str`duit s` respecte standarde etice n situa]ii de anarhie moral` n rela]iile interna]ionale. Faptul c` [i-a pierdut cuno[tin]a la Viena, pe 30 August 1940, la aflarea verdictului mediatorilor Ribentropp [i Ciano, spune foarte mult [i despre sensibilitatea lui moral` de excep]ie. Din p`cate, a avut nenorocul de a tr`i n vltoarea unor evenimente dezastruoase,
18

ETICA POLITIC~

de grea cump`n` pentru soarta civiliza]iei [i chiar a omenirii. A crezut c` buna-credin]` poate fi salvatoare. A crezut c` via]a politic`, de[i este, nu arareori, o jungl` de interese, poate fi, de asemenea, [i un t`rm al consensului [i cooper`rii. Era lucid [i combativ, [i tocmai de aceea g`sea mereu for]a s` spere c` r`ul poate fi diminuat, c` formele cruzimii (sangofiliei) [i invidiei (plaga moral` cea mai nefast` a vie]ii politice) pot fi redirec]ionate spre scopuri benefice, c` necinstea [i dezonoarea pot fi neutralizate prin educa]ie [i team` de ridicol. N-a fost s` fie a[a nici pentru mul]i al]ii, nici pentru el. De acum ncolo, memoria recuperatoare se cuvine s`-l includ` n analize [i interpret`ri, cu fermitate [i onestitate, [i pe autorul Eticii politice. Este, nendoios, o datorie de gratitudine, de recuno[tin]` o datorie prima facie n sensul dat de David Ross acestui concept moral pe care i-o purt`m acestei personalit`]i politice de prim rang a istoriei na]ionale. Numai astfel devin comprehensibile intersec]iile vie]ii istorice cu destinele individuale de excep]ie. Numai astfel putem n]elege [i tragicul existen]ei acestei personalit`]i [i, mai ales, unitatea de sens [i de con]inut moral a vie]ii celui care a fost Mihail Manoilescu.

19

MIHAIL MANOILESCU

20

ETICA POLITIC~

CUVNT NAINTE Aceast` carte va p`rea bizar`, c`ci n zilele noastre sunt, dup` ct se pare, attea alte probleme aparent mai urgente, mai vitale [i mai concret dureroase pentru umanitate dect problema de a [ti dac` cutare sau cutare act politic individual este justificat sau nu de c`tre moral`. Etica [i controversele ei subtile par s` apar]in` mai mult preocup`rilor c`rora li se dedau oamenii n epocile fericite [i lini[tite, n care ideile morale nfloresc mai mult ca un nobil lux sufletesc [i ca un sport elegant al min]ii. Anticii socoteau c` r`zboaiele gonesc muzele; contemporanii ar putea s` constate c` revolu]iile alung` morala. Anii de mare densitate istoric` produc vid [i confuzie moral`. A crea o tabl` de valori stabile, a elabora [i a lua n considerare un cod etic este o oper` nceat` pe care orice societate istoric` o poate nf`ptui numai ntr-un calm perfect, extr`gnd sarea pre]ioas` din adncul sufletului s`u [i depunnd-o ncet ntr-o sedimentare centenar`, care va m`rturisi pentru aceast` societate n eternitate, ntocmai cum stratific`rile geologice m`rturisesc pentru fazele disp`rute ale p`mntului. n schimb, valurile furtunoase ale r`zboiului [i ale revolu]iei amestec` [i r`scolesc vechile sediment`ri morale, f`r` s` ng`duie formarea altora noi. Haosul evenimentelor este urmat atunci de haosul ideilor. Omul pierde controlul mi[c`rilor sale individuale n via]a public`, pierznd sensul gravita]iei n spa]iul etic. El nu mai reu[e[te s` se orienteze [i s` aleag`. Nu mai reu[e[te s` deosebeasc`
55

MIHAIL MANOILESCU

scopurile de mijloace, nici s` clasifice idealurile politice [i imperativele pe care acestea le fac s` se nasc`, nu le mai poate deosebi de criteriile certe. H`r]uit de diferitele sale ndatoriri, care adesea sunt contradictorii, r`pit de obliga]iile c`tre umanitate, c`tre ]ara sa, c`tre comunitatea sa religioas`, f`r` s` mai vorbim de datoriile fa]` de familia sa, care nu sunt recunoscute dect n ultim` instan]`, omul politic contemporan nu poate g`si ndemn [i sprijin nici chiar n con[tiin]a sa, care nu a fost cl`dit` de lungul [ir al str`mo[ilor s`i nadins ca s` rezolve acele controverse subtile pe care numai politica le face s` apar`. Omul politic devine atunci prada celor mai dramatice lupte interioare. El nu simte ca Goethe dou` suflete care [i mpart fiin]a sa, ci mai multe, deoarece el apar]ine n acela[i timp unor multiple colectivit`]i de naturi diferite [i se men]ine la intersec]ia unor multiple sfere de datorii, uneori ireconciliabile. Vrnd s` r`mn` drept [i hot`rt n acest cmp de atrac]ie al for]elor morale, n care niciun principiu nu dicteaz` legea, el arunc` priviri dezn`d`jduite n jur, f`r` s` g`seasc` punctul arhimedic de sprijin care ar putea s`-l salveze. n acest caz nu este surprinz`tor dac` se clatin` [i dac` se pr`bu[e[te. Poate fi el ajutat n dezn`dejdea sa, oferindu-i-se unele criterii etice n stare, dac` nu s`-i arate singura cale adev`rat` n aceste tragice conflicte, s`-i mic[oreze m`car riscurile de a apuca un drum moralmente periculos care s`-l conduc` n eroare [i n nenorocire ? Iat` ]inta foarte modest` pe care [i propune s` o ating` aceast` mic` lucrare. Ea nu are ambi]ia, ridicol` n zilele noastre, de a lansa, asemenea scrierilor vechilor profe]i [i inspira]i, un cod etic infailibil [i aprioric ! De altfel, n vremurile de azi, Confucius [i
56

ETICA POLITIC~

Sfntul Toma1 nu ar mai putea dect s` ]in` conferin]e f`r` auditori n Hyde Park ... Ceea ce urm`re[te acest volum este s` formuleze ct mai corect posibil problematica moralei individuale n via]a public` contemporan`, pornind de la examenul sincer al lacunelor [i al inconsecven]elor din etica politic` actual`, dac` exist` vreuna ... El [i propune s` schematizeze [i s` sistematizeze problemele ntr-un spirit pe care l vom numi cu toate riscurile [tiin]ific [i s` stabileasc` n consecin]`, pornind de la unele principii care nu ar putea fi contestate, cteva reguli [i interdic]ii, precum [i unele limite [i obliga]ii care vor trebui s` fie respectate chiar [i n politic`. ntr-un cuvnt, aceast` carte [i-ar atinge scopul dac` ar reu[i s` restrng`, de acord cu cititorii s`i, cmpul libert`]ii de ac]iune, al arbitrariului [i al anarhiei morale la oamenii politici, cmp pe care Machiavelli l-a l`rgit infinit de mult [i pe care nu a izbutit s`-l reduc` pn` acum nicio doctrin` coerent` [i recunoscut`. n cadrul astfel definit, lucrarea de fa]` nu va trebui s` se ocupe de problema prea dezb`tut` a rela]iilor de drept dintre un stat [i altul [i de fondul etic al raporturilor interna]ionale. Ea nu va trebui s` examineze controversa att de banalizat` prin discursuri oficiale dintre For]` [i Drept, controvers` care are de altminteri defectul de a opune dou` no]iuni, dintre care una singur`, For]a, este precis` [i palpabil`, n timp ce cealalt`, Dreptul, nu are n rela]iile interstatale nimic absolut, definitiv [i universal. Deoarece nu trebuie s` se confunde, a[a cum o fac cei mai mul]i autori, dreptul cu respectul sacrosanct al raporturilor de
1

Este vorba, evident, de Toma dAquino (1225-1274), clugr dominican, filosof, doctor al Bisericii romano-catolice, autor al monumentalei Summa theologica (nota M. D.) 57

MIHAIL MANOILESCU

for]e existente, reie[ite din nedrept`]ile istorice [i s` se adopte astfel teoria status-quo-ului n favoarea unor beati possidentes! Preocuparea noastr` nu va fi a[adar ce trebuie s` fac` un stat fa]` de alte state, ci cum trebuie s` se comporte omul public individual n stat. n acela[i timp, nu ne propunem s` calific`m [i s` clasific`m din punct de vedere etic diferitele idealuri politice desf`[urate n fa]a maselor: socialism, na]ionalism, cre[tinism etc. O asemenea oper` ar nsemna s` ntreprindem critica ntregii culturi [i a ntregii civiliza]ii contemporane; ea ar dep`[i att scopul, ct [i mijloacele noastre... Ne vom limita, deci, s` examin`m etica comport`rii individuale a omului public n cadrul diferitelor entit`]i sociale [i spirituale care-l nconjoar` [i care-l st`pnesc prin imponderabila lor autoritate. Vom ncerca s` formul`m cteva principii [i norme care s` poat` orienta [i conduce pe omul public n labirintul numeroaselor imperative care l servesc, l tortureaz` [i l sf[ie. C`ci avem ferma convingere, care ar putea servi de moto lucr`rii noastre, c` p`catele pe care unii oameni publici le-au putut comite n cariera lor nu se datoreaz`, n cele mai multe cazuri, imoralit`]ii lor personale, ci lipsei unui cod etic valabil [i practic aplicabil n via]a politic`. Cartea noastr` este o ncercare cinstit` [i sincer dramatic` de a semnala marele r`u de care sufer` adesea oamenii pe care i cople[esc responsabilit`]ile politice. Este un strig`t patetic, n`scut n parte dintr-o dureroas` experien]` personal`, ndreptat c`tre lumin` [i c`tre certitudinea moral`, care reconforteaz` [i consoleaz`. MIHAIL MANOILESCU

58