Sunteți pe pagina 1din 2

gfi1.

Concepte fundamentale privind gestiunea financiara a intreprinderii GFI cuprinde un ansamblu de activitati, structuri de organizare si decizii prin care este asigurata administrarea si controlul resurselor financiare ale intreprinderii respectiv procurarea si utilizarea fondurilor financiare in vederea obtinerii de profit. Continutul GFI poate fi abordat intr.un mod riguros facand referire la obiectul sau, la sarcinile fundamentale care ii revin in cadrul intreprinderii si la raspunderile operationale incredintate diferitilor specialisti in domeniul financiar contabil. I. Obiectul GFI se poate defini prin raportarea intreprinderii la oportunitatile sinconstrangerile determinate de mediul sau financiar. Mediul financiar al intreprinderii reprezinta ansamblul de procese privind crearea, conservarea si circulatia monedei si a altor active financiare. Mediul financiar al intreprinderii antreneaza urmatoarele 5 componente majore 1. instrunentele de plata, de finantare si de acoperire a riscurilor !activele financiare propiu"zise# $. institutiile financiare specializate !bancile, companiile de asigurari, societatile de incestitii, societatile de intermediere financiara, bursele de valori# %. pietele de active financiare formate din ansamblul vanzatorilor, cumparatorilor si tranzactiilor avand ca obiect activele financiare. &. reglementarile si dispozitiile juritice si te'nice privind desfasurarea activitatii financiar" contabile si tranzactiilor cu active financiare. 5. variabilele financiare de reglare a activitatii intreprinderii !inflatii, cursurile de sc'imb valutar, cursul de referinta al ()*, ratele dobanzii, preturile curente, indicii bursieri, cotatiile internationale pt diverse produse, impozite si ta+e etc.# GFI trebuie sa asigure ordonarea instrumentelor sau a activelor financiare, a variabilelor de reglare si a procedurilor privind activitatea financiar contabila si tranzactiile financiare in vederea realizarii unor relatii optime cu partenerii financiari publici si privati intalniti pe pietele financiare. In concluzie, GFI reprezinta un ansamblu de metode de analiza si te'nici operative care ii permit intreprinderii patrunderea in conditii cat mai sigure si profitabile in mediul lor financiar II. ,arcinile fundamentale ale GFI Obiectivul international al GFI este reprezentat de ma+imizarea valorii intreprinderii respectiv ma+imizarea avutiei propietarilor acestora. -tingerea acestui obiectiv fundamental presupune ca patrimoniul economic al intreprinderii sa fie angajat in proiecte de investitii care il valorifica la o rentabilitate sperata superioara in conditiile unui nivel dat al riscurilor. -vand in vedere acestea, GFI trebuie sa identifice investitiile creatoare de bogatie si sa retina acele investitii si modalitati de finantare care permit obtinerea celei mai ridicate valori a intreprinderii. .aloarea intreprinderii poate fi apreciata din mai multe perspective, doua dintre acestea fiind cele mai importante 1. abordarea patrimoniala sau contabila a valorii intreprinderii. Conform acesteia, valoarea afacerii este data de valoarea totala a activelor care formeaza patrimoniul economic al intreprinderii. $. abordarea valorii intreprinderii din perspectiva capacitatii beneficiare III... 1. analiza financiara pe baza informatiei financiar"contabila... -nali+a financiara cuprinde urmatoarele aspecte " analiza ec'ilibrului financiar " analiza performantelor financiare

" analiza flu+urilor financiare " diagnosticul rentabilitatii si riscurilor $. adoptarea deciziilor financiare a. decizii prvind gestiunea financiara pe termen mediu si lung " decizii de investitii " decizii de finantare " decizii de repartizare a profitului b. decizii privind gestiunea financiara pe termen scurt " gestiunea trezoreriei " gestiunea financiara a ciclului de e+ploatare a intreprinderii c. controlul de gestiune.