Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECIE

Data: 13.12.2010. Unitatea colar: Colegiul National Economic Gh. Chitu Craiova Clasa: a XI-a Profesor: Bu uloiu !oina Aria curricular: "ehnologii Disciplina: Conta#ilitatea evenimentelor $i tran actiilor Unitatea de n !are: Conturi %e tre orerie Con!inutul n !rii: Conta#ilitatea %i$&oni#ilitatilor a'late (n #anci $i ca$ierie) Tipul lec!iei: *chi i+ii %e noi cuno,tin+e Ti"pul alocat- .0 min. Co"peten!e specifice: C1: /tili area &lanului general %e conturi &entru (nregi$trarea evenimentelor ,i tran actiilorC2: 0nregi$trarea evenimentelor ,i tran ac+iilor (n conta#ilitateC3: Com&letarea regi$trelor conta#ile ,i a #alan+ei %e veri'icare. Co"peten!e deri ate: C!1: I%enti'icarea conturilor &e categorii %e evenimente ,i tran ac+iiC!2: 1olo$irea conturilor core$&on%ente &entru categoriile %e evenimente ,i tran ac+ii %i$cutateC!3: I%enti'icarea evenimentelor ,i tran ac+iilor legate %e tre orerieC!2: /tili area anali ei conta#ile &entru (nregi$trarea (n conta#ilitate a tran actiilor $&eci'ice tre orerieiC!.: 3ta#ilirea articolelor conta#ile &e categorii %e evenimente ,i tran ac+ii a'erente tre orerieiC!4: 0nregi$trarea articolelor conta#ile (n %ocumenteC!5: 0nregi$trarea evenimentelor ,i tran ac+iilor (n regi$trele conta#ileC!6: 0ntocmirea #alan+ei %e veri'icareC!7: *nali a corela+iei %intre regi$trul 8urnal ,i #alan+a %e veri'icare. #trate$ia didactic: Resurse procedurale: &ro#lemati area9 8ocul %e rol9 $tu%iul %e ca 9 re'eratul9 &orto'oliul. Resurse "ateriale: &lanul %e conturi general9 %ocumente conta#ile :nota conta#ila9 'i$a %e cont &entru o&eratii %iver$e9 $o't e%ucational 1irma %e e;ercitiu).< - %or"e de or$ani&are: 'rontal9 &e gru&e %e elevi $i in%ivi%ual. - %or"a de e aluare: che$tionarea 'rontala9 o#$ervarea $i$tematica9 in$trumente %e evaluare9 &orto'oliul9 $ecvente %e %econtari &rin 1irma %e e;ercitiu). Durata: 40 minute Locul desfurrii: Ca#inet 1irma %e e;ercitiu). 'i(lio$rafie: Iaco# =etru =>ntea9 Conta#ilitatea 'inanciara9 E%itura Intelcre%o9 !eva9 2011. *na *. ?atei9 Conta#ilitatea evenimentelor $i tran actiilor ?anual %e conta#ilitate &entru cl$. a XI-a9 Bucure$ti9 2004.

TIPUL LECIEI: AC)I*III DE +OI CU+O,TI+E - ETAPE DE#%.,URAREA LECIEI Etapele lec!iei 1.?oment organi atoric@=regAtir ea cla$ei &entru activitate :%urata< 2. Beri'icarea temei :%urata< 3.Ceactuali area cuno,tin+elor :%urata< Acti itatea profesorului 3ta#ile,te or%inea (n cla$A ,i veri'icA &re en+a elevilor 2 min Acti itatea ele ilor 3e con'ormea a cerintelor. O(ser a!ii -

Beri'icA mo%ul cum elevii au reali at tema - . min *%re$ea A (nte#Ari 'rontal ,i in%ivi%ual &rivitor la temele $tu%iate anterior ,i care au legAturA %irectA cu lec+ia %e i 5 min

2. Ca&tarea aten+iei@!i$cu+ie intro%uctivA :&regAtitoare< %urata. .. *nun+area con+inutului ,i a o#iectivelor :%urata< 4. !iri8area (nvA+Arii :%urata<

=une (ntre#Ari cu &rivire la %ocumentele utili ate (n %econtarea (nca$arilor $i a &latilor9 $tu%iate la evi%enta tehnico&erativa (n anii anteriori : 3 min<. 3crie titlul ,i o#iectivele lec+iei &e ta#lA : 3 min<. 4.1. !i$cu+ii %e$&re con!inutul econo"ic/ func!ia conta(il i coresponden!ele conturilor cla$ei .1 Conturi la #Anci)9 (n 'unctie %e tran actiile economico-'inanciare &e care le &oate e'ectua o 'irma9 (n %iver$e circum$tante ilnice %e activitate :'olo$in%u-$e CEC-uri %e (nca$at9 e'ecte %e (nca$at9 e'ecte remi$e $&re $contare9 conturile la #anci (n valuta9 etc <9 (n$criin%u-$e &e ta#la 'ormulele conta#ile a'erente ace$tora- 15 min. *rgumentea A nece$itatea re olvArii unei 'i,e %e lucru care e$te in$o+itA %e o 'i,A %e %ocumentare. In urma re olvArii 'ace a&recieri ver#ale (n legAturA cu nivelul %e re olvare ,i 'ee%-#acEul lec+iei. 1i$ele $e vor a%auga la &orto'oliul &er$onal al elevului alcatuit la %i$ci&lina. 10 min

=re intA ,i 8u$ti'icA mo%ul %e re olvare CA$&un% ,i &un (ntre#Ari legate %e regulile %e 'unctionarea conturilor %e activ ,i mo%ul %e %econtare a %re&turilor $i o#ligatiilor 'irmei. 0ncearcA $A rA$&un%A a,a cum con$i%erA ei Notea A (n caiete *ctivitate in%e&en%entA: notea A9 rA$&un% ,i &un (ntre#Ari

3e &oate 'olo$i o &roiectare &oDer &oint9 care e$te tot%eauna 'oarte atractiva &entru ei.

5. *$igurarea 'ee%#acEului :%urata<

3unt aten+i9 a$cultA in%ica+iile ,i re olvA 'i,a %e lucru. Ce+in a&recierile9 in'orma+iile ,i recoman%Arile.

3au $e &ot reali a c>teva tran actii virtuale cu numerar $i &rin virament (n ca%rul 'irmei %e e;ercitiu la com&uter.

6. "ema &entru aca$A@E;&lica+ii &entru continuarea activitA+ii aca$A :%urata<.

6. "ema &entru aca$A@E;&lica+ii &entru continuarea activitA+ii aca$A :3 min<.

E;&licA nece$itatea continuArii $tu%ierii con+inuturilor lec+iei9 &rin re'erate cu tema : :&e gru&e< Gru&a 1. %econtari cu numerar (n valuta Gru&a 2. %econtari &rin virament (n valuta.

Note A ,i cer lAmuriri.

Con+inut in'ormativ

%I,. DE DOCU0E+TARE
/nitatea %i%acticA: Conta#ilitatea %i$&oni#ilitatilor a'late in #anci $i ca$ierie) F&eratiile %e (nca$ari $i &lati $e &ot 'ace cu lic1iditati: - numerarul %in ca$ieria unitatii- %i$&oni#ilitati #ane$ti %in conturile #ancare- avan$uri %e tre orerie. cu ec1i alente de nu"erar: -valori %e (nca$at- e'ecte comerciale9 CEC-uri9 etc. -titluri %e &la$ament: actiuni9 o#ligatiuni9 etc. - alte valori: tm#re 'i$cale.9 &o$tale9 #onuri valorice %e com#u$ti#il9 tichete %e ma$a. !ocumentele %e evi%enta 'olo$ie $unt: - &entru numerar Re$istrul de casa9 &e #a a documentelor justificative: %i$&o itie %e &lata(nca$are catre ca$ierie9 chitanta9 monetar9 #on %e coman%a-chitanta9 #on %e van are9 CEC &entru numerar9 $tatul %e $alarii99 'oaie %e var$am>nt-chitanta. - &entru %econtarile 'ara numerar E2tras de cont9 &e #a a documentelor justificative: CEC-ul9 or%inul %e &lata9 #iletul la or%in9 cam#ia. Conturile %in cla$a a .-a9 cu&rin% gru&ele .0-.79 care $e vor urmari concret (n &lanul %e conturi general a'lat &e #anca 'iecarui elev. 3e e;em&li'ica o&ratii %e (nca$ari-&lati (ntre &artenerii %e a'aceri $criin%u-$e 'ormula conta#ila $i &reci an%u-$e %ocumentul utili at &entru tran actionare9 &ornin% %e la cuno$tintele %o#>n%ite (n cla$a a - X- a &rivin% o&eratiile %e #a a (ntre 'irme..

%I,. DE LUCRU
/nitatea %i%acticA: Conta#ilitatea %i$&oni#ilitatilor a'late in #anci $i ca$ierie) 3tu%ia+i cu aten+ie 'i,a %e %ocumentare. Cerin+e: 1. 0ncercui+i rA$&un$urile corecte :2 &< a< conturile la #Anci au 'unc+ie conta#ilA %e activ#< conturile la #Anci au 'unc+ie conta#ilA %e &a$ivc< conturile la #Anci $unt #i'unc+ionale-

%in

a'irma+iile

%e

mai

8o$:

2. 0nregi$tra+i (n conta#ilitate &lata unui 'urni or cu or%inul %e &latA nr. .110@20.01.2005 (n $umA %e 10.000 lei. :3 &< 3. I%enti'ica+i %ocumentul (n #a a cAruia $-au e'ectuat o&era+iile economico-'inanciare %e mai 8o$9 &rintr-o $AgeatA care $A-l in%ice (n coloana %in %rea&ta. :3 &< a< (nregi$trarea CEC-urilor &rimite %e la clien+i#< (nca$area CEC-urilorc< &lata unui 'urni orSe acorda 2 puncte din oficiu. 1< e;tra$ %e cont2< or%in %e &latA3< 'ila %e CEC2< nota conta#ilA.< chitan+a.

Re&ol area fiei de lucru


1. a 2 10.000 201 G .121 10.000 3. a 3 # 1 c 2 Se acorda 2 puncte din oficiu. . 2& 3& 3&

TIPUL LECIEI: E3ER#ARE DE CAPACIT.I - ETAPE DE#%.,URAREA LECIEI Etapele lec!iei 1.?oment organi atoric@=regAtir ea cla$ei &entru activitate :%urata< 2. Beri'icarea temei :%urata< 3.Ceactuali area cuno,tin+elor :%urata< 2. !i$cu+ie intro%uctivA :&regAtitoare<@Ca&tare a aten+iei :%urata< .. *nun+area con+inutului ,i a o#iectivelor :%urata< 4. !iri8area e;er$Arii :%urata< Acti itatea profesorului Acti itatea ele ilor O(ser a!ii

Obs: Opional, dar recomandabil

5. *$igurarea 'ee%#acEului :%urata< 6. "ema &entru aca$A@E;&lica+ii &entru continuarea activitA+ii aca$A :%urata<

Obs.: Este indicat ca, dup fiecare sarcin de lucru, s se realizeze verificarea ei n scopul identificrii lacunelor/dificultilor i a propunerii unor activiti de recuperatorii Opional, n funcie de activitile realizate.

Con!inut infor"ati
E!erciiile propuse, fi ele de lucru, alte materiale folosite n lecie.

TIPUL LECIEI: RECAPITULARE ,I #I#TE0ATI*ARE - ETAPE DE#%.,URAREA LECIEI Etapele lec!iei 1.?oment organi atoric@=regAtir ea cla$ei &entru activitate :%urata< 2. Beri'icarea temei :%urata< 3.=reci area materiei Acti itatea profesorului Acti itatea ele ilor O(ser a! ii

$u&u$A reca&itulArii@&lan %e reca&itulare :%urata< 2. Ceca&itularea con+inuturilor :%urata< .. E;&lica+ii $u&limentare :%urata< 4. *$igurarea 'ee%#acEului :%urata< 5. "ema &entru aca$A@E;&lica+ii &entru continuarea activitA+ii aca$A :%urata<

Obs.:"n conformitate cu planul tematic stabilit i, concomitent, realizarea unor sc#eme sau sinteze, cuprinz$nd datele eseniale F#$.: =entru com&letarea unor lacune9 clari'icarea unor lucruri in$u'icient (n+ele$e $au &entru $ta#iirea unor noi corela+ii (ntre cuno,tin+e Obs.: Efectuarea de ctre elevi a unor lucrri solicit$nd folosirea cuno tinelor recapitulate, capacitilor formate

Con!inut infor"ati
%lanul de recapitulare, e!erciiile propuse, fi ele de lucru, alte materiale folosite n lecie.

TIPUL LECIEI: 4ERI%ICARE ,I APRECIERE A RE*ULTATELOR ,COLARE - ETAPE DE#%.,URAREA LECIEI Etapele lec!iei 1.?oment organi atoric@=regAtir ea cla$ei &entru activitate :%urata< 2. Beri'icarea temei :%urata< 3.3ta#ilirea con+inutului tematic ce urmea A a 'i veri'icat :%urata< 2. Beri'icarea &regAtirii elevilor :%urata< .. *&recierea re ultatelor :%urata< Acti itatea profesorului Acti itatea ele ilor O(ser a! ii

Obs: &u precizarea elementelor eseniale i cunoa terea acestei tematici de ctre elevi Obs.: "n cazul e!aminrilor orale aceasta urmeaz s fie astfel realizat nc$t s prilejuiasc i sistematizarea materialului verificat F#$.: 3e vor $u#linia elementele mai &u+in cuno$cute %e elevi :(n ca ul evaluArilor orale< $au a gre,elilor ,i li&$urilor caracteri$tice :(n ca ul lucrArilor $cri$e ,i al veri'icArilor &ractice< o#$ervate la elevi (n tim&ul re olvArii $arcinilor %ate Opional ' pentru completarea lacunelor i corectarea erorilor sv$r ite de elevi Opional ' pentru completarea lacunelor i corectarea erorilor sv$r ite de elevi

4. E;&lica+ii $u&limentare :%urata< 5. "ema &entru aca$A@E;&lica+ii &entru continuarea activitA+ii aca$A :%urata<

Con!inut infor"ati
&O()*+(+,+- %.O/E* 0E E12-+2.E

TIPUL LECIEI: %OR0AREA ,I CO+#OLIDAREA PRICEPERILOR ,I DEPRI+DERILOR ETAPE Pentru acti it!ile practice DE#%.,URAREA LECIEI Etapele lec!iei 1.?oment organi atoric@=regAtir ea cla$ei &entru activitate :%urata< 2. Ca&tarea aten+iei :%urata< 3.*nun+area con+inutului ,i a o#iectivelor :%urata< 2. Ceca&itularea ,i actuali area cuno,tin+elor ce vor 'i utili ate :%urata< .. !e$crierea 'a elor lucrArii :%urata< 4. !emon$trarea :%urata< Acti itatea profesorului Acti itatea ele ilor O(ser a!i i

E!plicarea scopului activitilor de urmeaz s fie realizate de elevi

0e ctre profesor sau prin intermediul unui elev a modului n care urmeaz s fie efectuat lucrarea

5. =re entarea unui mo%el al lucrArii 6. E'ectuarea &ro&riu- Sub ndrumarea profesorului, cu 3rad de i$A a lucrArii %e cAtre independen n lucru a elevilor n elevii continu cre tere :%urata< 7. *nali a mo%ului (n 2precierea acesteia prin raportarea la o care a 'o$t e'ectuatA lucrare reu it 4 autoevaluare, evaluare lucrarea reciproc 10. Ce'acerea lucrArilor nereu,ite :%acA e$te ca ul< Con!inut infor"ati E!erciiile propuse, fi ele de lucru alte materiale folosite n lecie.

0ATERIAL REALI*AT DE: prof56666666666666666666666666666666666666 - tutore de sta$iatur

BIBLIOGRAFIE: - I. Cerghit, I.T. Radu, E, Popescu, L. V !scea"u, #idactica-$a"ua pe"tru c asa a %-a & 'co i "or(a e, Editura #idactic! 'i Pedagogic!, Bucure'ti, )**+