Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRNCUI DIN TRGU JIU FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR SPECIALIZAREA: MARKETING

CAIET DE PRACTIC

Coor o!"#or $r"%#&%': (((((() Student....

Trgu Jiu 2012

STAGIUL DE PRACTIC

P*r&o" " * *+,'-.r"r* : De la 01.05.2012 pn la 21.05.2012 Program de lucru zilnic, ntre orele .

T.#or* *+*/!"# * .!&#"#*" .! * +* *+,'-o"r' $r"%#&%": umele !i prenumele "unc#ia. Tele$on, e%mail...

U!&#"#*" 0"1' * $r"%#&%': Denumire Sediul &ocial. .. Domeniul de acti'itate. (se va meniona codul CAEN) (ompartiment) ... (ex: birou contabilitate, serviciul financiar, serviciul marketing)

D*+%r&*r* *#"2&"#' Nr) %r#) D"#" I!#*r3"2 or"r A%#&3&#"#* *+,'-.r"#' O0+*r3"4&&

S*/!'#.r" #.#or*2.& * $r"%#&%'

PROIECT DE PRACTIC Co!4&!.#.2 $ro&*%#.2.& * $r"%#&%' 5$ro&*%#.2 *+#* *2"0or"# 6! ,.!%4&* .!&#'4&& 6! %"r* +* *+,'-o"r' "%#&3&#"#*" * $r"%#&%'7: * #&$.2

A) A8*!# *%o!o/&% $ro .%'#or * 0.!.r& /"#*r&"2* 1. *(T+,+T*T-* *.- T/0/+ -(1 12+( Prezentarea generala a agentului economic 13iectul de acti'itate al &ocietatii Scopul $irmei 2. 2-D+/0 D- *"*(-4+ 1$erta $irmei (lienti 4e&ur&e, locatii, per&onal Proce&ul de management in cadrul agentului economic) proce&e de munca, re&ur&e umane 1rganizarea proce&uala 5. *(T+,+T*T-* D- 2*46-T+ . 1rganizarea acti'itatii de mar7eting *tri3utiile compartimentului de mar7eting Politica de produ& a agentului economic8 gama &ortimentala, alternati'e &trategice in politica de produ&. Politica de pret, &trategii de preturi adoptate de agentii economici, agentul economic, logi&tica mar$urilor, 'ariante de &trategii de di&tri3utie. Politica promotionala8 &tructura &i modalitatile de realizare a acti'itatii promotionale8 e'aluarea ace&teia. 9. (1 (0/:++ B) A8*!# *%o!o/&% $r*+#"#or * +*r3&%&& 9) Pr*1*!#"r*" 8*!*r"2' " or8"!&1"4&*& 1.1. Date de identi$icare ;denumire, adre&<8 1.2. Scurt i&toric al organiza#iei8 1.5. 1rganigrama !i managementul ;dac e&te o $irm pre&tatoare de &er'icii &au organiza#ie de &er'icii pu3lice<8 &tructura !i conducerea ;dac e&te 1 .<8 1.9. Ser'iciile% imaterialitatea acti'itatilor $urnizate de o organiza#ie. 1.5. 4e&ur&ele umane. ;e'olu#ia per&onalului total !i pe categorii pro$e&ionale &au ocupa#ii, &tructura pe ni'eluri de &tudii !i dinamica pe categorii pro$e&ionale &au ocupa#ii principale<. 1.=. 4e&ur&ele materiale. Structura !i &tarea rer&ur&elor materiale pot $i prezentate &implu, $olo&ind mrimi a3&olute ;$izice !i 'alorice< !i mrimi relati'e, pe 3aza po&turilor 3ilan#iere a$erente. 2. A%#&3&#"#*" 8*!*r"2' " or8"!&1"4&*&) >n $unc#ie de natura organiza#iei, acea&t &ec#iune urmre!te e'olu#ia cantitati' !i 'aloric, n ultimii 2 ani, a o$ertei de &er'icii. Pentru organiza#iile de a$aceri, n general, &unt urmrite) 'eniturile totale, c?eltuielile totale, ci$ra de a$aceri, producti'itatea muncii etc.. >n cazul 3ncilor, inter'in particularit#i legate de 'olumul !i 'aloarea opera#iunilor acti'e !i pa&i'e. >n cazul organiza#iilor admini&tra#iei pu3lice, acti'itatea general e&te reprezentat de 3uget, 'eniturile proprii, tran&$erurile !i de$alcrile de la 3ugetul central, 3ugetul de 'enituri !i c?eltuieli al regiilor etc. Pentru organiza#iile culturale !i organiza#iile de &er'icii &ociale, &e 'or urmri, n &pecial, numrul proiectelor !i al ac#iunilor derulate, numrul participan#ilor, 'izi3ilitatea pu3lic, etc. 5. M* &.2 "$ro$&"# * ","%*r&) Doar pentru organiza#iile de a$aceri ;ntreprinderi, 3nci !i companii de a&igurri< 'or $i de&cri&e)

% pia#a !i competi#ia8 % $urnizorii !i intermediarii $inanciari8 % rela#iile cu organiza#iile $acilitatoare !i admini&tra#ia. 5. *(T+,+T*T-* D- 2*46-T+ . 1rganizarea acti'itatii de mar7eting *tri3utiile compartimentului de mar7eting Speci$icitatea mar7etingului in domeniul &er'iciilor analizate (omponentele mi@ului de mar7etind in &er'icii ;cei &apte P< Co!%2.1&& Pr*%&1'r& +.$2&/*!#"r*: Proiectul de practic 'a cuprinde 20%50 pagini ;documentele ane@ate completate de &tudent, 'or reprezenta pn la 50A din lucrare< !i 'a $i prezentat la &u&#inerea coloc'iului. Pr"%#&%" +* ,&!"2&1*"1' %. +.+4&!*r*" COLOCVIULUI DE PRACTIC , la care &tuden#ii 'or prezenta) a<A *3*r&!4" eli3erat de unitatea la care au e$ectuat practic8 3<C"&*#.2 * $r"%#&%' % completat pe parcur&ul perioadei de practic8 c<Pro&*%#.2 * $r"%#&%', ntocmit n con$ormitate cu precizrile anterioare. (omponentele 3 !i c 'or $i &piralate &au inclu&e ntr%o map de pla&tic.

S-ar putea să vă placă și