Sunteți pe pagina 1din 7

FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA PERSONAL TESA

Nr.
crt
FACTOR DE RISC NIVEL
DE
RISC
MASURI PROPUSE (Nominalizarea masrii!
1 F1. Executarea de operatii si lucrari din
proprieinitiativa neprevzute n sarcina
de munc sau de o alt manier dect
prevederile procedurale sau cele
cuprinse in instructiunile specifice
postului din care sa rezulte stari
periculoase sau nocive;
3
Masri or"anizatorice# - Se interzice
executarea de operatii si lucrari din proprie initiativa neprevzute n
sarcina de munc sau de o alt manier dect prevederile procedurale sau
cele cuprinse in instructiunile specifice postului
2 F2. dere la acelasi nivel! prin
dezec"ili#rare$ prin alunecare$ prin
mpiedicare % la parcur&erea pedestr a
traseelor n incinta sau n perimetrul
exterior ;
2
Masri or"anizatorice# - 'entinerea suprafetelor cailor de deplasare in
perfecta stare de curatenie si marcarea denivelarilor$ o#stacolelor;
- (urtarea de incaltaminte cu talpa antiderapanta
3 F3. )tilizarea si pre&atirea
necorespunzatoare a ec"ipamentelor
te"nice din dotare
2 Masri or"anizatorice# - *nstruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate referitoare la neutilizarea sau
utilizarea necorespunzatoare a ec"ipamentelor te"nice din dotare
+ F+. 'inimalizarea pericolului prin
nerespectarea instructiunilor de lucru si
de securitate si sanatate in munca;
3
Masri or"anizatorice# - ,ccentuarea in cadrul instruirii de ssm a
aspectelor privind cunoasterea si respectarea instructiunilor$ procedurilor
de lucru si a pro&ramului de lucru
- F-. (arasirea locului de munca fara
acordul conducatorului locului de
munca;
3 Masri or"anizatorice# - ,ccentuarea in cadrul instruirii de ssm a
aspectelor privind cunoasterea si respectarea instructiunilor$ procedurilor
de lucru si a pro&ramului de lucru
. F.. ,precierea necorespunzatoare a
riscurilor existente;
3 Masri or"anizatorice# - *nformarea lucratorilor cu privire la riscurile
existente
/ F/. *nterventii (.S.*. periculoase$ 3 Masri or"anizatorice# - *nstruirea lucratorilor privind consecintele
1
necorespunzatoare nerespectarii restrictiilor de (S*
0 F0. 1esfasurarea activitatii su# influenta
#uturilor alcoolice$ ntr-un stadiu
avansat de o#oseala sau dup
administrarea unor medicamente
2sedative "alucino&ene si narcotice3 ;
2
Masri or"anizatorice# - Se interzice prezentarea la serviciu su#
influenta #uturilor alcoolice$ ntr-un stadiu avansat de o#oseala sau dup
administrarea unor medicamente 2sedative "alucino&ene si narcotice3 ;
4 F4. irculatia fr nc"iderea centurii de
si&urant 2in calitate de pasa&er3
3 Masri or"anizatorice# -5espectarea le&islatiei care re&lementeaza
circulatia pe drumurile pu#lice in calitate de pasa&er
16 F16. Expunerea in afara sarcinii de
munca la factori periculosi$ prind
deplasari7 stationari in locuri sau zone
cu pericol temporar sau permanent.
*ntrari sau stationari in zone periculoase
in timpul activitatii;
3
Masri te$nice!- Delimitarea cailor de acces
Masri or"anizatorice# - *nstalatiile su# tensiune si zonele periculoase
vor fi delimitate si marcate corespunzator
11 F11. 8erespectarea instructiunilor
specifice de electrosecuritate;
3 Masri or"anizatorice# - ,ccentuarea in cadrul instruirii de ssm a
aspectelor privind cunoasterea si respectarea instructiunilor privind
electrosecuritatea
12 F12. )tilizarea ec"ipamentelor te"nice
defecte$ cu sisteme improvizate sau fara
mi9loacele de protectie cu care a fost
prevazut ec"ipamentul din fa#ricatie;
2
Masri te$nice!- remedierea defectiunilor care apar la ec"ipamentele
te"nice de catre persoane autorizate
Masri or"anizatorice# - Se interzice utilizarea de ec"ipamente te"nice
defecte$ cu sisteme improvizate sau fara mi9loacele de protectie cu care a
fost prevazut ec"ipamentul din fa#ricatie;
13 F13. )tilizarea de foc desc"is
2c"i#rituri$ ti&ari aprinse3 n locuri n
care acest lucru nu este permis
2 Masri or"anizatorice# - Instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate si sanatate in munca si a normelor PSI
- Se interzice lucratorilor utilizarea de foc deschis (chibrituri, tigari
aprinse) n locuri n care acest lucru nu este permis
1+ F1+. :ipsa ordinii si a curateniei la locul
de munca;
1 Masri or"anizatorice# - (astrarea in ordine si in stare de curatenie a
locului de munca
1- F1-. dere$ pasire in &ol$ alunecare in
canale$ santuri$ etc.$ c"iar si n
3 Masri or"anizatorice# - control medical periodic conform
re&lementarilor in vi&oare
2
perimetrul exterior; - in timpul urcarii si co#orarii de la inaltime executantul tre#uie sa se
asi&ure permanent impotriva caderii de la inaltime tinand cont de suportul
pe care urca si caracteristicile acestuia
1. F1.. 5epartizare executant cu pre&atire
profesionala necorespunzatoare pe
locurile de munca$ cu instruire
incompleta n domeniul securitatii si
sanatatii n munca sau cu
incompati#ilitati psi"o-fiziolo&ice fata
de cerintele locului de munca;
3
Masri or"anizatorice# - Se interzice repartizare executant cu pre&atire
profesionala necorespunzatoare pe locurile de munca$ cu instruire
incompleta n domeniul securitatii si sanatatii n munca sau cu
incompati#ilitati psi"o-fiziolo&ice fata de cerintele locului de munca;
1/ F1/. (ozitionarea incorecta a
elementelor sistemului de calcul fara
respectarea re&ulilor er&onomice;
2 Masri te$nice!- pozitionarea corecta a elementelor sistemului de calcul
cu respectarea re&ulilor er&onomice;
Masri or"anizatorice# - control medical periodic conform
re&lementarilor in vi&oare
10 F10. 5e&larea incorecta a
caracteristicilor de displa;
1 Masri te$nice!- reglarea corecta a caracteristicilor de display
Masri or"anizatorice# control medical periodic conform reglementarilor in
vigoare
14 F14. 8eefectuarea in timp util a unor
opratii indispensa#ile securitatii si
sanatatii in munca
3 Masri or"anizatorice# Instruirea lucratorilor cu privire la normele de
securitate si sanatate in munca
26 F26. 8ecomunicarea in timp util$
celorlalti utilizatori ai ec"ipamentului
te"nic asupra defectiunilor aparute in
timpul lucrului
2
Masri te$nice- remedierea defectiunilor care apar la echipamentele tehnice
din dotare de catre personalul autorizat
Masri or"anizatorice# - comunicarea in timp util celorlalti utilizatori ai
echipamentului tehnic asupra defectiunilor aparute in timpul lucrului, care nu au
fost remediate
21 F21. :ucrul n conditii de
neconformitate cu re&lementrile
specifice! nemarcarea tensiunii de lucru
pe unele prize de curent electric$ lipsa
3
Masri te$nice - 'arcarea tensiunii pe prizele de curent
- 1otarea ma&azinelor cu truse medicale omolo&ate
3
truselor medicale omolo&ate;
22 F22. Suprasolicitari ale articulatiilor
dorso-lom#are 2efort static3- lucrul
preponderent in pozitia asezat;
2 Masri or"anizatorice# - ontrol medical periodic conform prevederilor
le&ale
- ,lternarea pozitiei verticale cu pozitia sezanda
- 5espectarea pro&ramarilor la examinarea medicala
23 F23. Suprasolicitarea analizatorului
vizual la expunere indelun&ata in fata
videoterminalelor
2 Masri or"anizatorice# - !ontrol medical periodic conform prevederilor
legale
- "lternarea e#punerii in fata videoterminalelor cu alte activitati specifice postului
- $espectarea programarilor la e#aminarea medicala
2+ F2+. Suprasolicitarea articulatiilor
mem#relor superioare in special
articulatia scapulo-"umerala si
articulatia pumnului
2 Masri or"anizatorice# - !ontrol medical periodic conform prevederilor
legale
- Pozitionarea corecta in fata calculatorului
- $espectarea programarilor la e#aminarea medicala
2- F2-. 'iscari reptitive- suprasolicitarea
articulatiilor interfalan&iene
1 Masri or"anizatorice# - !ontrol medical periodic conform prevederilor
legale
- "lternarea operarii pe calculator cu alte operatii specifice postului
- $espectarea programarilor la e#aminarea medicala
2. F2.. Suprasolicitare larin&iana datorita
discutiilor prelun&ite;
1 Masri or"anizatorice# - ontrol medical periodic conform prevederilor
le&ale
- 5espectarea pro&ramarilor la examinarea medicala
2/ F2/. 5itm mare de munca; 1 Masri or"anizatorice# - Suprave&"erea starii de sanatate a lucratorilor
prin controale medicale periodice
20 F20. Efectuare de operatii cu &rad de
raspundere mare;
1 Masri or"anizatorice# - Suprave&"erea starii de sanatate a lucratorilor
prin controale medicale periodice
24 F24. limat psi"osocial necorespunzator
2relatii neprincipiale intre sefi si
su#ordonati$ relatii neprincipiale intre
mem#rii colectivului3;
3 Masri or"anizatorice# - Se interzic relatiile neprincipiale intre mem#rii
colectivului sau fata de alti an&a9ati
- ontrol medical periodic conform prevederilor le&ale
36 F36. 5eactii spontane inadecvate in
situatii de pericol;
3 Masri or"anizatorice# -*nstruirea lucratorilor cu privire la normele de
securitate si sanatate in munca si cu privire la situatiile de pericol
31 F31. 'onotonia muncii 1
+
32 F32. :eziuni mem#re 2lovire$ strivire$
prindere$ etc.3 la utilizarea usilor de
acces sau a ec"ipamentelor te"nice din
dotare;
2
Masri or"anizatorice# - ontrol medical periodic conform prevederilor
le&ale
- 'anipularea ec"ipamentelor te"nice din dotare tre#uie facuta potrivit
instruirii
- 5espectarea pro&ramarilor la examinarea medicala
33 F33. dere li#er de o#iecte$ materiale
pozitionate incorect sau la manipularea
manual;
1 Masri te$nice!- "sezarea obiectelor in pozitie corecta, fara risc de cadere
Masri or"anizatorice# Instruirea lucratorilor cu privire la normele de
securitate si sanatate in munca
3+ F3+. ontact direct al pielii cu suprafete
sau contururi periculoase 2nteptoare$
tioase$ alunecoase$ a#razive$ adezive3
in timpul desfasurarii activitatii;
2
Masri or"anizatorice# *nstruirea lucratorilor cu privire la modul de
lucru cu o#iecte cu suprafete sau contururi periculoase 2nteptoare$
tioase$ alunecoase$ a#razive$ adezive3
3- F3-. :ovire de ctre mi9loacele de
transport auto la deplasarea pe traseul
normal dintre domiciliu si sediul ,mel;
% accidente de circulatie de traseu;
3
Masri or"anizatorice# *nstruirea periodica a personalului cu privire la
respectarea le&islatiei rutiere pentru soferi si pentru circulatia pietonilor
3. F3.. ,ccidente rutiere datorate!
auto#locarii functionarii mecanismului
de directie sau a sistemului de frnare a
autoturismului n mers$ exploziei
pneurilor$ proiectarii de corpuri
2copaci$tevi3 prin par#rizul
autoturismului$ etc.$ executantul avand
calitatea de pasa&er;
3
Masri or"anizatorice# -*nstruirea periodica a personalului cu privire la
respectarea le&islatiei rutiere pentru soferi$ respctarea restrictiilor de
viteza si necesitatea verificarii starii te"nnice a masinii inainte de plecare
in cursa
3/ F3/. 1eterioararea accidentala a
ec"ipamentului individual de protectie
cat si a mi9loacelor de protectie cu care
este prevazut ec"ipamentul te"nic;
2
Masri te$nice#% 5emedierea mi9loacelor de protectie cu care este
prevazut ec"ipamentul te"nic de personalul autorizat
30 F30. 1eteriorarea accidentala a
ec"ipamentelor te"nice din dotare sau a
2 Masri te$nice#% - $emedierea defectiunilor echipamentelor tehnice si a
aparaturii electrocasnice din dotare de persoane autorizate sau inlocuirea
-
aparaturii electrocasnice;
acestora
Masri or"anizatorice# -Instruirea periodica a personalului cu privire la
normele ssm
34 34. ,rdere$ oparire cauzate de caderea
2rasturnarea3 unor recipienti in care sunt
preparate fier#inti;
2 Masri or"anizatorice# - Se interzice atingerea recipientilor fierbinti o
perioada suficienta pentru racirea acestora
- Instruirea periodica a personalului cu privire la normele ssm
+6 +6. *ncendii iz#ucnite in statiile de
car#uranti in timpul alimentarii
autoturismului sau in trafic in timpul
coliziunilor dintre autoturisme;
3 Masri or"anizatorice# *nstruirea periodica a personalului cu privire la
normele (S*
+1 +1. *ncendii provocate de izolatii
electrice necorespunzatoare;
3 Masri te$nice# - <erificarea si remedierea izolatiilor electrice
necorespunzatoare
Masri or"anizatorice# *nstruirea periodica a personalului cu privire la
normele (S*
+2 +2. Electrocutare la aparitia tensiunii de
pas;
3 Masri or"anizatorice# - *ntroducerea in tematica de instruire si a
respectarii masurilor de electrosecuritate
+3 +3. Electrocutare prin atin&ere direct %
la atin&erea accidental a unor ci de
curent neprote9ate sau aflate accidental
su# tensiune ;
3
Masri te$nice# - rezolvarea defectiunilor se va face numai de catre
personal calificat conform procedurilor autorizate
Masri or"anizatorice# - *ntroducerea in tematica de instruire si a
respectarii masurilor de electrosecuritate
++ ++. Electrocutare prin atin&ere indirect
deteriorarea accidentala a le&aturilor la
instalatia de mpmntare a unor
ec"ipamente te"nice electrice;
3
Masri te$nice!- rezolvarea defectiunilor se va face numai de catre
personal calificat conform procedurilor autorizate
- verificarea prizelor
Masri or"anizatorice! - *ntroducerea in tematica de instruire si a
respectarii masurilor de electrosecuritate
+- +-. :ucrul cu su#stante iritante$ toxice %
toner$ lipici$ diluant$ pasta corectoare;
1 Masri or"anizatorice! instruirea periodic= pe linie de sanatate si
securitate in munca
- 5espectarea re&imului de manipulare a su#stan>elor toxice$ iritante
+. +.. alamitti naturale 2surprinderea n
incint de ctre seism3;
3 Masri or"anizatorice! *nstruirea salariatilor privind situatiile de ur&enta
.
- *nterzicerea deplasarii in timpul calamitatilor naturale$ cu exceptia
situatiilor de ur&enta si cu luarea tuturor masurilor de securitate
+/ +/.,par pul#eri de praf la utilizarea
documentelor din ar"iva unitatii ;
1 Masri or"anizatorice! ontrol medical periodic
+0 +0. ,par curenti de aer favorizati de
amplasamentul defectuos a scaunelor
executantilor in dreptul casetelor de
evacuare a aerului sau de desc"iderea
&eamurilor si a usilor;
1
Masri or"anizatorice! ontrol medical periodic
+4 +4. (rezenta in zone cu potential pericol
de explozie 2statie car#uranti3;
3 Masri or"anizatorice! *nstruirea salariatilor privind situatiile de
ur&enta- explozie 2(S* si SS'3
-6 -6. ,nimale si insecte periculoase
2caini$ viespi$ etc.3 prezente pe traseele
exterioare de deplasare
2 Masri or"anizatorice! 1eplasarea salariatilor pe trasee pu#lice
circulate$ evitarea zonelor periculoase
/

S-ar putea să vă placă și