Sunteți pe pagina 1din 30

GHID

PENTRU NTOCMIREA DISERTATIEIPrezentul ghid se adreseaz tuturor masteranzilor nscrisi att la Programul de
studii postuniversitare de masterat, cu durata de 3 semestre, ct si la Programul de
studii universitare de masterat cu durata de 4 semestre (ciclul II Bologna).
!. Selectarea temei de disertaie i a profesorului coordonator
Programul de masterat are un puternic caracter aplicativ si de cercetare
stiintific. Prin urmare, la baza activittii de selectare a temei de disertatie st
Programul de cercetare stiintific al seriei de masteranzi, anexat prezentului ghid, n
care se regsesc att teme orientative de cercetare, precum si conductorii directiilor
de cercetare, care sunt si coordonatori ai masteranzilor n elaborarea disertatiei.
Masterandul se orienteaz asupra unei teme, contacteaz conductorul directiei
de cercetare si se pune de acord cu acesta asupra temei alese si a activittii de
coordonare. Sub ndrumarea coordonatorului, masterandul elaboreaz planul
disertatiei, selecteaz bibliografia ce urmeaz a fi consultat si stabileste datele de baz
ale cercetrii specifice temei (tem, obiective, ipoteze de lucru, metode si mijloace de
cercetare, populatia cercetat, valorificarea cercetrii).
Activitatea de alegere a temei si a coordonatorului stiintific poate ncepe
oricnd, pe parcursul Programului de masterat si trebuie finalizat pn la si pn la 1
aprilie 2012 pentru masteranzii care finalizeaz studiile n iulie 2012.
Masterandul transmite, apoi, la secretariatul faculttii o cerere pentru nscrierea
la examenul de masterat, (dup modelul anexat) n care precizeaz denumirea temei de
disertatie si coordonatorul stiintific.
Atenie!
Nici un masterand nu va fi primit la examenul de disertaie dac nu
respect termenele stabilite i dac nu face dovada comunicrii cu coordonatorul
tiinific pe timpul elaborrii lucrrii de disertaie.
2. Elaborarea disertaiei
Disertatia se elaboreaz sub directa ndrumare a coordonatorului stiintific, care
rspunde direct de calitatea si nivelul stiintific al lucrrii. Modalittile concrete de
mentinere a contactului cu acesta pe timpul elaborrii lucrrii se stabilesc de comun
acord.
n mod obligatoriu, masterandul se prezint PERSONAL n faa
coordonatorului tiinific cel putin DE DOU ORI, pe timpul elaborrii
disertaiei: imediat dup alegerea temei, pentru stabilirea planului lucrrii i a
programului de cercetare tiinific i dup finalizarea lucrrii, pentru validarea
i acceptarea lucrrii n examenul de disertaie.
Disertatia, n forma final, se trimite, legat, ntr-un singur exemplar, la sediul
faculttii. Masteranzii predau Disertatiile la sectretariatul faculttii pn cu cel putin
10 zile nainte de data examenului.
3. Structura Disertaiei
Disertatia trebuie structurat n asa fel nct s reflecte existenta unei
documentatii teoretice pertinente, de actualitate, ca suport al investigatiilor practic-
aplicative realizate. Sursele de documentare nu sunt doar cele indicate de
coordonatorul lucrrii, ci si mai ales cele pe care masterandul le alege ca sprijin
teoretic al propriului demers practic, precum si cercetri similare pe care masterandul
le-a consultat, la care se raporteaz si de care se diferentiaz n demersurile sale.
Ca pondere, prezentarea teoretic trebuie s cuprind aproximativ o treime din
ntreaga disertatie, dou treimi reprezentnd latura aplicativ a disertatiei, contributiile
personale legate de investigatie, consiliere, programe individualizate de lucru, n
functie de tema aleas.
Disertatia este deschis cu o scurt introducere (maxim 3 pagini), n care
masterandul justific alegerea temei, prezentnd aria tematic n care este
circumscris, autori care au abordat n lucrrile lor teme similare pe plan national si
international precum si finalitatea prezumat a dosertatiei.
n partea teoretic, acolo unde exist mai multe orientri, scoli, puncte de
vedere se vor face precizri cu privire la acele teorii sau scoli pe care masterandul si
fundamenteaz teoretic disertatia. Se fac referiri la studii cunoscute si recunoscute,
reprezentanti, studii teoretice si practic-aplicative, subliniind importanta lor n
contextul temei abordate de masterand. Masterandul va folosi obligatoriu una dintre
tehnicile academice valide de citare a surselor bibliografice utilizate n textul
disertatiei.
n partea practic-aplicativ se vor formula:
- Tema specific a cercetrii (aplicatiei)
- Obiectivele si ipotezele de lucru (generale si specifice)
- Metodologia de lucru, justificnd metodele utilizate
- Lotul de subiecti, cu caracteristicile lui
- Analiza si interpretarea datelor obtinute, ilustrate prin cteva studii de caz
sau alte tipuri de instrumente de cercetare
- Plan de consiliere, cu un program realizat de cercettor sau proiectat a fi
realizat
Acolo unde este cazul, datele obtinute pot fi prelucrate si interpretate statistic
cu programul specializat SPSS, prezentndu-se teste, diagrame, grafice ilustrative sau
protocoale de observatie, de consiliere etc.
Laturii aplicative a disertatiei i se acord credite, iar posibilittile de extindere,
generalizare a unor procedee constituie un merit suplimentar.
Disertatia se ncheie cu un capitol de concluzii, n care se evidentiaz
principalele aspecte relevante reiesite din cercetare, propuneri de exploatare a
disertatiei, precum si intentiile autorului privind utilizarea informatiilor si a experientei
dobndite prin elaborarea ei.
La sfrsitul disertatiei se adaug anexele (care pot prezenta instrumentele de
lucru ghiduri de interviu, chestionare, protocoale de lucru etc).
Disertatia se prezint cu o copert interioar, o pagin alb pentru referatul
coordonatorului stiintific si un cuprins si se ncheie cu o list bibliografic, n care se
trec, n ordinea alfabetic a numelui autorilor, lucrrile studiate, inclusiv adresele de
INTERNET consultate.
Disertatia, n form final, se prezint fa-n fa coordonatorului stiintific,
care si d acordul pentru sustinerea ei n fata comisiei de examen. Pe baza acestui
acord, masterandul poate completa cererea de nscriere la examenul de masterat si
poate face toate demersurile organizatorice pentru sustinerea acestuia (plata taxelor,
prezentarea dosarului etc.)
Not: Se interzice cu desvrire preluarea, copierea, reproducerea, n
parte sau n tot a unor lucrri elaborate de teri, a unor texte sau a unor aplicaii
validate, deja, f citarea surselor sau a autorilor. Nerespectarea acestei
interdicii poate duce la pierderea examenului, iar n cazuri mai grave, chiar la
anularea studiilor. Rspunztori de aceasta se fac masteranzii nscrii la examen.
4. Formatul lucrrii de disertaie
Lucrarea de disertatie se redacteaz n format A4, cu margini de 25 (la cotor)
/20/20 mm, font Times New Roman, corp de liter 12, spatiere la 1,5 rnduri, paginat
dreapta jos, pe o singur fat a hrtiei. ntinderea lucrrii trebuie s se ncadreze n 60-
80 de pagini, fr anexe. Dup obtinerea acordului coordonatorului stiintific, Disertatia
se leag n coperte de pnz. nscrisurile de pe coperta exterioar si de pe cea
interioar sunt prezentate n anexe.

Se recomand masteranzilor s respecte ntru totul tematica anexat.
Eventualele abateri de la aceasta sunt permise numai cu acordul coordonatorului
tiinific, care cere, n prealabil, avizul Directorului Programului de masterat.

GRAFICUL
ACTIVITTILOR DE PREGTIRE SI SUSTINERE A DISERTATIEI DE
MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2011-2012
Nr.
crt.
Activiti Termen Observaii
1 Alegerea temei de disertatie si obtinerea aprobrii
coordonatorului stiintific. Legtura cu
coordonatorul stiintific se poate face direct,
telefonic sau prin e-mail
Pn la
15
noiembrie
2011

2 Stabilirea planului disertatiei si a programului de
cercetare stiintific. Cu aceast ocazie se depune
la secretariat cererea pentru alegerea temei de
disertatie, avizat de coordonatorul stiintific
Pn la
1 decembrie
2011
Activitate
OBLIGATORIU
fa-n fa cu
coordonatorul
stiintific
3 Elaborarea disertatiei, sub ndrumarea
coordonatorului stiintific. Activitatea de
ndrumare se poate desfsura fat-n fat
(recomandabil), prin e-mail sau prin telefon
Pn la
1 iunie
2012

4 Validarea disertatiei de ctre coordonatorul
stiintific si avizarea sustinerii acesteia n fata
comisiei de disertatie. Cu aceast ocazie se achit
taxele legale pentru examenul de disertatie (taxa
de coordonare de 175 lei si taxa de sustinere a
disertatiei de 350 lei) si se depune la secretariat
Dosarul de nscriere la examenul de disertatie,
nsotit de cererea avizat de coordonatorul
stiintific
Pn la
10 iunie
2012
Activitate
OBLIGATORIU
fa-n fa cu
coordonatorul
stiintific
5 Depunerea (trimiterea) disertatiei redactat si
legat, ntr-un singur exemplar, la secretariatul
Faculttii de Psihologie si Pedagogie
Pn la
20 iunie
2012

6 Sustinerea disertatiei de masterat, numai la sediul
Faculttii de Psihologie si Pedagogie din Brasov,
Strada Turnului, nr. 7. Planificarea pe zile si ore
se va publica la sediul Faculttii si pe internet
1-10 iulie
2012
Planificarea
zilelor de
disertatie se va
face pe baza
aprobrii
Senatului USH
Not: Termenele din grafic sunt termene-limit, dincolo de care
masteranzii nu mai pot participa la pregtirea i susinerea disertaiei.
Se recomand masteranzilor s nceap activitatea de elaborare a
disertaiei ct mai devreme, odat cu nceperea anului universitar 2011-2012.
(Model, coperta exterioar)

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI PEDAGOGIE
Masterat: Consiliere psihologic si educational
DISERTATIE


Coordonator stiintific
Conf. univ. dr. CORNEL LAZR Masterand,
IONESCU (VOICU) CAMELIA2012


(Model, coperta interioar)

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI PEDAGOGIE
Masterat: Consiliere psihologic si educational

DISERTATIE

Studiu privind rolul i funciile psihoterapiei de grup

Coordonator stiintific
Conf. univ. dr. CORNEL LAZR Masterand,
IONESCU (VOICU) CAMELIA2012


UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE PEDAGOGIE, BRAOV
STUDII DE MASTERAT


DE ACORD,
Coordonator stiintific,
CERERE
PENTRU ALEGEREA TEMEI de DISERTAIE,
sesiunea ..

Subsemnatul (a) _________________________________________________, CNP
_______________________, telefon ____________________, absolvent al
Programului de masterat _________________________________, cu durata de ____
semestre, promotia _____________.
V rog s-mi aprobati nscrierea la examenul de disertatie din sesiunea ______.
Cu tema ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Coordonator stiintific _______________________________________________
Mentionez c am acordul coordonatorului stiintific asupra temei si a planului
disertatiei, obtinut prin consultare direct la data de ____________.


Data ________ Semntura
______________UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE PEDAGOGIE, BRAOV
STUDII DE MASTERAT


DE ACORD
Coordonator stiintific,


CERERE DE NSCRIERE
la examenul de DISERTAIE, sesiunea
Subsemnatul (a)
__________________________________________________________, nscut() la
data de _______________, fiul(fiica) lui _____________________ si al (a)
________________, nationalitatea ___________, cettenia _____________
CNP _______________________, domiciliat () n _______________________,
judetul (sectorul) ______________, str. _________________________________, nr.
____, bloc ____, sc. ____, etaj ____, ap. ___, telefon ____________________,
absolvent al Programului de masterat _________________________________, cu
durata de ____ semestre, promotia _____________.
V rog s-mi aprobati nscrierea la examenul de disertatie din sesiunea ________.
Tema lucrrii de disertatie: ____________________________________________
_________________________________________________________________ ____
______________________________________________________________
Coordonator stiintific _______________________________________________
Mentionez c am achitat taxa de sustinere a examenului de disertatie, n sum de
______, cu chitanta nr. ___________ din ____________.

Data ________ Semntura _________________________Anexa nr. 1
Masterat : CONSILIERE PSIHOLOGIC I PSIHOTERAPIE DE GRUP

LISTA
COORDONATORILOR STIINTIFICI
PENTRU DISERTATIILE DE MASTERAT

Nr.
crt.
Grad didactic, numele
si prenumele
Telefon e-mail Obs.
1 Conf. univ. dr.
CORNELIA TATU
0722 728 578 corneliatatu@yahoo.com
2 Conf. univ. dr.
CORNEL LAZR
0744 435 466 lazarspiru@gmail.com
3 Conf. univ. dr.
EUGEN DAVID
0723 236 777 davidevaluare@gmail.com
4 Lector univ. dr.
MARILENA
TICUSAN
0724 743 443 marilenatic_bv@yahoo.com
5 Lector univ. dr
IOANA LEPDATU
0723 321 774 ioanalepadatu@yahoo.com
6 Lector univ. dr
CIPRIAN RULEA
0722 720 091 psihomedia@yahoo.com
7 Lector univ. drd.
FLORIN VANCEA

8 Lector univ. dr.
OTILIA TODOR
otiliatodor@yahoo.com

PLANUL
CERCETRII STIINTIFICE UNIVERSITARE
PENTRU SERIA DE MASTERANZI 2011- 2012

(extras din Planul cercetrii tiinifice a Facultii de Psihologie i Pedagogie)
Masterat: Consiliere psihologic si psihoterapie de grup

TEMATICA PLANULUI:
Studii i cercetri privind influena activitii de consiliere psihologic
i psihoterapie de grup asupra integrrii sociale a persoanelor i
grupurilor umane
OBIECTIVE:
- Integrarea activittii stiintifice a masteranzilor n cadrul cercetrii stiintifice
a Faculttii de Psihologie si Pedagogie si a Universittii Spiru Haret
- Dezvoltarea la masteranzi a deprinderilor de cercetare stiintific aplicativ
pe domeniul studiilor universitare de masterat si pregtirea acestora pentru
perfectionarea pregtirii n cadrul studiilor universitare de doctorat
- Pregtirea si sustinerea cu succes a examenelor de finalizare a studiilor si a
disertatiilor de masterat

PROIECTUL-CADRU DE CERCETARE TIINIFIC:

I. Domenii ale cercetrii tiinifice

1. Tematica general: analiza structurilor, fenomenelor si proceselor ce iau nastere
in cadrul grupului uman - Conf. univ. dr. Eugen David

Teme prioritare:
1. Influenta grupurilor asupra comportamentului individual
2. Analiza structural-sistemic a grupului social.
3. Activitatea de conducere si viata de grup.
4. Rolul structurilor preferentiale n performanta de grup.
5. Factorii generatori si favorizanti ai conducerii n grupul de munc.
6. Modalitti de interventie psihosociologic.
7. Interviul non-directiv continut si mod de utilizare.
8. Metoda focus grup avantaje, dezavantaje si mod de aplicare
9. Studiul de caz continut si mod de utilizare n investigatia grupului
scolar (de munc).
10. Tehnici de influent interpersonal continut si mod de utilizare.

2. Tematica general: Valoarea i experiena participrii la grupuri de consiliere sau
psihoterapie Lector univ. dr. Gabriela Dima

Teme prioritare:
1. Studiul factorilor terapeutici n grupurile de terapie.
2. Studiu asupra rolul terapeutului n consilierea sau psihoterapia de grup.
3. Studiul relatiei / aliantei terapeutice n consilierea sau psihoterapia de
grup.
4. Studiul dinamicii si coeziunii de grup.
5. Valoarea si eficienta interventiei de grup n consiliere / psihoterapie.
6. Studiu asupra experientei participrii la un grup de dezvoltare personal.
7. nvtarea interpersonal n grupurile de consiliere / psihoterapie.
8. Experienta subiectiv a relationrii n cadrul unui grup de terapie.
9. Studiu asupra momentelor cu impact terapeutic crescut n consilierea/
psihoterapia de grup.
10. Studiu asupra schimbrii terapeutice n urma participrii la un grup de
consiliere / psihoterapie.

2. Tematica general: Valoarea i experiena participrii la grupuri de consiliere sau
psihoterapie Lector univ. dr. Gabriela Dima

Teme prioritare:
1. Studiul factorilor terapeutici n grupurile de terapie.
2. Studiu asupra rolul terapeutului n consilierea sau psihoterapia de grup.
3. Studiul relatiei / aliantei terapeutice n consilierea sau psihoterapia de
grup.
4. Studiul dinamicii si coeziunii de grup.
5. Valoarea si eficienta interventiei de grup n consiliere / psihoterapie.
6. Studiu asupra experientei participrii la un grup de dezvoltare personal.
7. nvtarea interpersonal n grupurile de consiliere / psihoterapie.
8. Experienta subiectiv a relationrii n cadrul unui grup de terapie.
9. Studiu asupra momentelor cu impact terapeutic crescut n consilierea/
psihoterapia de grup.
10. Studiu asupra schimbrii terapeutice n urma participrii la un grup de
consiliere / psihoterapie.

3. Tematica general: Influena tehnicilor de comunicare asupra calitii i eficienei
activitii de consiliere psihologic i psihoterapie de grup Conf. Univ. dr. Cornel
Lazr

Teme prioritare:
1. Studiu privind valentele limbii vorbite si scrise n consilierea psihologic si
psihoterapia de grup
2. Studiu privind rolul si functiile interpretrii n consilierea psihologic si
psihoterapia de grup
3. Studiu privind folosirea gestului si mimicii n comunicarea cu grupurile
care solicit consilierea psihologic si psihoterapia de grup
4. Relevanta practic a punctului de vedere psihanalitic n comunicarea din
cadrul consilierea psihologic si psihoterapia de grup
5. Agresiune vs. Aprare n comunicarea din cadrul consilierii psihologice si
psihoterapiei de grup
6. Comunicarea figurativ n consilierea psihologic si psihoterapia de grup
7. Aspecte referitoare la consilierea psihologic si psihoterapia de grup pentru
mbunttirea comunicrii n cuplu
8. Aspecte referitoare la consilierea psihologic si psihoterapia de grup pentru
mbunttirea comunicrii n cadrul grupurilor marginale
9. Aspecte referitoare la consilierea psihologic si psihoterapa de grup pentru
mbunttirea comunicrii n cadrul grupului de munc
10. Studiu privind influenta consilierii psihologice si psihoterapiei de grup
asupra conditiilor de viat a persoanelor vrstnice
11. Studiu privind influenta prejudectilor si stereotipiilor asupra comunicrii n
cadrul consilierii psihologice si psihoterapiei de grup
12. Comunicarea cu transcendenta si influenta ei asupra consilierii psihologice
si psihoterapiei de grup. Cazul grupurilor cu zel religios (dominate de
prejudecti religioase, sectare etc.)
13. Comunicarea de aprare n cadrul consilierii psihologice si psihoterapiei de
grup. Msuri de contracarare.
14. Studiu privind comunicarea paradoxal n cadrul consilierii psihologice si
psihoterapiei de grup

4. Tematica general: Analiz statistic a unei cercetri proprii, utiliznd una dintre
urmtoarele metode: corelaia bivariat/multivariat, regresia liniar multipl,
regresia logistic binomial, analiza de varian ANOVA, analiza multivariat a
varianei MANOVA, analiza factorial, analiza cluster etc. - Prof. univ. dr. Grigorie
Nicola

Teme prioritare:
1. Analiz statistic a unei cercetri proprii utiliznd corelatia bivariat.
2. Analiz statistic a unei cercetri proprii utiliznd corelatia multivariat.
3. Analiz statistic a unei cercetri proprii utiliznd regresia liniar multipl.
4. Analiz statistic a unei cercetri proprii utiliznd regresia logistic
binomial.
5. Analiz statistic a unei cercetri proprii utiliznd analiza de variant
ANOVA.
6. Analiz statistic a unei cercetri proprii utiliznd analiza multivariat a
variantei MANOVA.
7. Analiz statistic a unei cercetri proprii utiliznd analiza factorial.
8. Analiz statistic a unei cercetri proprii utiliznd analiza cluster.

5. Tematica general: Comportamentul deviant i psihoterapia de grup Conf. Univ .
dr. Eugen David

Teme prioritare:
1. Normal si patologic n comportamentul deviant.
2. Relatia dintre controlul social si si devianta comportamental.
3. Rolul grupului informal n etiologia deviantei comportamentale.
4. Rolul consilierului n prevenirea si diminuarea conduitelor deviante n
rndul adolescentilor.
5. Etiopatologia comportamentului deviant antisocial.
6. Grupul- punct de referint n conduita social.
7. Relatia consilier-adolescent si inadaptarea social.
8. Abuzul emotional al copiilor si conduita deviant..
9. Suicidul la adolescenti cauze si modalitti de prevenire.
10. Rolul consilierului n prevenirea consumului de droguri .
11. Delicventa juvenil si reintegrarea n comunitate..
12. Integrarea n comunitate prin mentorat.
13. Importanta coordonrii scoal-familie pentru prevenirea si diminuarea
comportamentului deviant al adolescentilor.

6. Tematica general: . Studii i cercetri privind rolul consilierii i terapiei
familiale n asigurarea armoniei grupurilor sociale Conf. univ. dr. Cornelia Tatu

Teme prioritare
1. Familia mixt si caracteristicile ei contemporane
2. Traditional si modern n familie
3. Familia de carier
4. V.I.P. urile si familiile lor
5. Decalajul de vrst n familie
6. Decalajul de nivel de instructie n familie
7. Decalajul de culturi n familie
8. Studiile divortialittii n mediul rural /urban al zonei Brasovului
9. Studiile nuptialittii n mediul rural /urban al zonei Brasovului
10. Avortul si cauzele lui psiho - sociale
11. Imaginile stereotipe ale familiei n mentalul individual si colectiv
12. Autostereotip masculin feminin si heterostereotip masculin
13. feminin
14. Celibatul si noile valori care guverneaz viata personal
15. Cuplul fr descendenti sau familia axat pe adulti o alternativ
16. contemporan
17. Familia monoparental si patternurile interactionale
18. Parentalitatea adolescentilor
19. Familiile reconstituite si problemele reale cu care se confrunt
20. Uniunea liber
21. Sexualitatea extraconjugal (adulterul), receptarea si acceptarea ei
22. Modele culturale ale structurii familiale raportate la nivelurile de participare
n munca domestic
23. Modernitate traditionalitate stil de viat
24. Intimitate sexualitate familiaritate
25. Factorii externi ai conflictelor conjugale
26. Disfunctii psihosexuale feminine si rolul consilierului
27. Disfunctii psihosexuale masculine si rolul consilierului
28. Planificarea familiei si nevoia de consiliere
29. Sexualitatea premarital si demolarea unor tabu uri
30. Prostitutia real si mascat
31. Componente noi ale pietei maritale
32. Componentele de risc n investitia pentru educatia copiilor

7. Tematica general: Studii i cercetri privind etica i deontologia consilierii
psihologice i psihoterapiei de grup - Conf. univ. dr. Cornel Lazr

Teme prioritare:
1. Aspecte deontologice ale implicrii psihologului n comunicarea cu clientul.
Proiectii de cazuri posibile
2. Aspecte deontologice ale evalurii n comunicarea din cadrul consilierii
psihologice si psihoterapiei de grup. Proiectii de cazuri posibile
3. Aspecte deontologice ale respectrii secretului profesional n cadrul consilierii
psihologice si psihoterapiei de grup. Proiectii de cazuri posibile
4. Aspecte deontologice ale competentei profesionale a psihologului. Proiectii
de cazuri posibile
5. Esecul moral al psihologului. Cauze, consecinte, modalitti de depsire.
6. Cerinte morale ale selectiei clientilor n consilierea psihologic si psihoterapia
de grup.
8. Tematica general: Valoarea i experiena participrii la grupul de psihodram
lector unuiv. Dr. Gabriela Dima

Teme prioritare:
1. Studiul factorilor terapeutici n grupul de psihodram.
2. Studiu asupra rolul terapeutului n psihodram.
3. Studiu asupra rolului de protagonist si Eul auxiliar n psihodram.
4. Sharingul n psihodram.
5. Studiul dinamicii si coeziunii n grupul de psihodram.
6. Simbol si metafor n psihodram.
7. Studiu asupra tehnicilor si momentelor cu impact terapeutic n psihodram.
8. Studiu asupra experientei participrii la un grup de dezvoltare personal prin
metoda psihodramei.
9. Studiu asupra schimbrii terapeutice n urma participrii la un grup de
psihodram.
10. Studiu asupra valorii si eficientei participrii la un grup de psihodram.

9. Tematica general: Influena metodelor i tehnicilor psihoterapiilor experieniale
asupra schimbrii, transformrii i evoluiei umane Lector univ. dr. Marilena
Ticuan

Teme prioritare:
1. Studiu privind utilizarea metodelor si tehnicilor psihoterapiei experientiale de
grup la copii si adolescenti
2. Studiu privind utilizarea metodelor si tehnicilor psihoterapiei experientiale de
grup n terapia familiei
3. Studiu privind utilizarea metodelor si tehnicilor psihoterapiei experientiale de
grup n terapia de cuplu
4. Studiu privind utilizarea metodelor si tehnicilor psihoterapiei experientiale de
grup la vrstnici
5. Studiu privind utilizarea metodelor si tehnicilor psihoterapiei experientiale de
grup n organizatii
6. Studiu privind utilizarea metodelor si tehnicilor psihoterapiei experientiale de
grup n dezvoltarea uman
7. Studiu privind utilizarea metodelor si tehnicilor psihoterapiei experientiale de
grup n grupuri de sprijin (dependent de alcool, dependent de droguri, alte
dependente, boli somatice etc.)
8. Studiu privind utilizarea metodelor si tehnicilor psihoterapiei experientiale de
grup la viitoarele mame
9. Studiu privind utilizarea metodelor si tehnicilor psihoterapiei experientiale de
grup la copii hiperactivi si cu deviante comportamentale.

10. Tematica general: Locul i rolul terapiei comportamentale i de relaxare n viaa
cotidian: Lector univ. dr. Marilena Ticuan

Teme prioritare:
1. Dezvoltarea tehnicilor de socializare
2. Strategii comportamentale n terapia comportamental si de relaxare
3. Combaterea gndurilor negative
4. Psihodiagnosticul si evaluarea clinic
5. Transfer si contratransfer n terapia comportamental
6. Terapia individual versus terapia de grup
7. Schemele emotionale si rezistentele
8. Fenomenul transei- butonul de control al experientei
9. Forme indirecte de sugestie
10. Acceptare si utilizare a comportamentului manifest al clientului
11. Reactivarea memoriei
12. Relatia terapeutic
13. Studii de caz n terapia comportamental si de relaxare
14. Blocaje si erori n terapie
15. Psihoterapia comportamental si de relaxare n diferite tulburri
16. Eficienta sarcinilor pentru acas n terapie
17. Abordri comportamentale ale atacurilor de panic si agorafobiei
18. Rezolvarea de probleme prin terapia comportamental si de relaxare
19. Managementul crizelor

11. Tematica general: Influena artele vizual-plastice, muzicii, dansului i mirii
asupra schimbrii, transformrii i evoluiei umane Lector univ. dr. Ioana Lepdatu

Teme prioritare:
1. Studiu privind utilizarea artelor vizual-plastice, muzicii, dansului si
miscrii n gupuri de copii si adolescenti
2. Studiu privind utilizarea artelor vizual-plastice, muzicii, dansului si
miscrii n terapia cuplului si a familiei
3. Studiu privind utilizarea artelor vizual-plastice, muzicii, dansului si
miscrii n grupuri de vrstnici
4. Studiu privind utilizarea artelor vizual-plastice, muzicii, dansului si
miscrii n organizatii
5. Studiu privind utilizarea artelor vizual-plastice, muzicii, dansului si
miscrii n dezvoltarea uman
6. Studiu privind utilizarea artelor vizual-plastice, muzicii, dansului si
miscrii n grupuri de sprijin (dependent de alcool, dependent de
droguri, alte dependente, boli somatice etc.)
7. Studiu privind utilizarea metodelor si tehnicilor psihoterapiei experientiale
de grup la viitoarele mame
8. Studiu privind utilizarea artelor vizual-plastice, muzicii, dansului si
miscrii la copii hiperactivi si cu deviante comportamentale.

12. Tematica general: Valoarea i experiena participrii la grupuri de psihodram
pentru copii sau adolesceni lector univ. dr. Gabriela Dima

Teme prioritare:
1. Studiul factorilor terapeutici n grupul de psihodram cu copii sau
adolescenti.
2. Studiu asupra rolul terapeutului n psihodrama cu copii sau adolescenti.
3. Studiul dinamicii si coeziunii n grupul de psihodram cu copii sau
adolescenti.
4. J ocul de rol n grupul de psihodram cu copii.
5. J ocul de rol n grupul de psihodram cu adolesceni.
6. Studiu asupra experientei participrii la un grup de psihodram pentru
copii.
7. Studiu asupra experientei participrii la un grup de psihodram pentru
adolescenti.
8. Studiu asupra schimbrii terapeutice n urma participrii la un grup de
psihodram pentru copii.
9. Studiu asupra schimbrii terapeutice n urma participrii la un grup de
psihodram pentru adolescenti.
10. Studiu asupra valorii si eficientei participrii la un grup de psihodram
pentru copii sau adolescenti.


13. Tematica general: Rolul coaching-ului n derzvoltarea personalitii Lector
univ. dr. Ioana Lepdatu

Teme prioritare
1. Modele puternice ale limbajului.
2. Influenta limbajului n viata de zi cu zi.
3. Influenta pattern-urilor de nvtare

II. Aspecte metodologice privind derularea cercetrii tiinifice
Fiecare masterand se va nscrie, optional, pentru desfsurarea activittii de
cercetare stiintific pe una din temele propuse de titularii domeniilor de cercetare, sub
ndrumarea acestora. Alegerea unei teme de cercetare este obligatorie. Se pot constitui
colective de cercetare, caz n care colectivul si asum attea teme, cti masteranzi
cuprinde colectivul de cercetare.
n cadrul activittii de cercetare, masteranzii vor prezenta rapoarte de cercetare
care se vor supune atentiei n cadrul seminariilor, precum si al unei sesiuni anuale de
comunicri stiintifice a masteranzilor, inclus sau nu n sesiunea de comunicri
stiintifice a centrului universitar, dup caz.
Disertatia de masterat poate fi elaborat pe baza activittii de cercetare
stiintific la care s-a angajat studentul, cu respectarea instructiunilor privind elaborarea
si sustinerea disertatiilor de masterat, elaborate de Consiliul Faculttii de Psihologie si
Pedagogie.
Programul cercetrii stiintifice se actualizeaz anual, pe baza propunerilor
titularilor de curs si a masteranzilor.
Anexa nr. 2:
Masterat: CONSILIERE EDUCAIONAL


LISTA
COORDONATORILOR STIINTIFICI
PENTRU DISERTATIILE DE MASTERAT

Nr.
crt.
Grad didactic, numele
si prenumele
Telefon e-mail Obs.
1 Conf. univ. dr.
CORNELIA TATU
0722 728 578 corneliatatu@yahoo.com
2 Conf. univ. dr.
CORNEL LAZR
0744 435 466 lazarspiru@gmail.com
3 Conf. univ. dr.
EUGEN DAVID
0723 236 777 davidevaluare@gmail.com
4 Lector univ. dr.
MARILENA
TICUSAN
0724 743 443 marilenatic_bv@yahoo.com
5 Lector univ. dr
IOANA LEPDATU
0723 321 774 ioanalepadatu@yahoo.com
6 Lector univ. dr
CIPRIAN RULEA
0722 720 091 psihomedia@yahoo.com
7 Lector univ. dr
RZVAN LUCIAN
ANDRONIC
0743 044 300 psihologiacomunitatii@yaho
o.com

8 Lector univ. dr
ANCA OLGA
ANDRONIC
0742 050 300 ancandronic@yahoo.com
9. Lector univ. dr.
OTILIA TODOR
0746 323 039 otiliatodor@yahoo.comPLANUL
CERCETRII STIINTIFICE UNIVERSITARE
PENTRU SERIA DE MASTERANZI 2011- 2012
(extras din Planul cercetrii tiinifice a Facultii de Psihologie i Pedagogie)
Masterat: Consiliere educaional

TEMATICA PLANULUI:
Studii i cercetri privind influena activitii de consiliere psihologic
i educaional asupra integrrii sociale a persoanelor i grupurilor
umane
OBIECTIVE:
- Integrarea activittii stiintifice a masteranzilor n cadrul cercetrii stiintifice
a Faculttii de Psihologie si Pedagogie si a Universittii Spiru Haret
- Dezvoltarea la masteranzi a deprinderilor de cercetare stiintific aplicativ
pe domeniul studiilor universitare de masterat si pregtirea acestora pentru
perfectionarea pregtirii n cadrul studiilor universitare de doctorat
- Pregtirea si sustinerea cu succes a examenelor de finalizare a studiilor si a
disertatiilor de masterat

PROIECTUL-CADRU DE CERCETARE TIINIFIC:

I. Domenii ale cercetrii tiinifice:
1. Influena tehnicilor de comunicare asupra calitii i eficienei activitii de
consiliere educaional Conf. univ. dr. Cornel Lazr
Studiu privind valentele limbii vorbite si scrise n consilierea psihologic si
educational
Studiu privind rolul si functiile interpretrii n consilierea psihologic si
educational
Studiu privind folosirea gestului si mimicii n comunicarea cu persoanele care
solicit consilierea psihologic si educational
Relevanta practic a punctului de vedere psihanalitic n comunicarea din cadrul
consilierii psihologice si educationale
Agresiune vs. Aprare n comunicarea din cadrul consilierii psihologice si
educationale
Comunicarea figurativ n consilierea psihologic si educational
Aspecte referitoare la consilierea psihologic si educational pentru mbunttirea
comunicrii n cuplu
Aspecte referitoare la consilierea psihologic si educational pentru mbunttirea
comunicrii n cadrul clasei de elevi
Aspecte referitoare la consilierea psihologic si educational pentru mbunttirea
comunicrii n cadrul grupului de munc
Studiu privind influenta ambientului asupra comunicrii n cadrul consilierii
psihologice si educationale
Studiu privind influenta prejudectilor si stereotipiilor asupra comunicrii n cadrul
consilierii psihologice si educationale
Comunicarea cu transcendenta si influenta ei asupra consilierii psihologice si
educationale. Cazul clientului cu zel religios (dominat de prejudecti religioase;
religios obscur)
Comunicarea de aprare n cadrul consilierii psihologice si educationale. Msuri de
contracarare.
Studiu privind comunicarea paradoxal n cadrul comunicrii psihologice si
educationale

2. Studii i cercetri privind etica i deontologia consilierii educaionale -
Conf. univ. dr. Cornel Lazr
Aspecte deontologice ale implicrii consilierului n comunicarea cu clientul.
Proiectii de cazuri posibile
Aspecte deontologice ale evalurii n comunicarea din cadrul consilierii
psihologice si educationale. Proiectii de cazuri posibile
Aspecte deontologice ale respectrii secretului profesional n cadrul comunicrii
psihologice si educationale. Proiectii de cazuri posibile
Aspecte deontologice ale competentei profesionale a consilierului. Proiectii de
cazuri posibile
Esecul moral al consilierului. Cauze, consecinte, modalitti de depsire.
Cerinte morale ale selectiei clientilor n consilierea psihologic si educational
3. Studii i cercetri privind influena consilierii educaionale asupra
performanei psiho-sociale a grupurilor umane Conf. univ. dr. Eugen David
3.1. Conflictul intragrupal surse si modalitti de solutionare.
3.2. Rolul structurilor preferentiale n performanta de grup.
3.3. Tehnici de activare a creativittii n grup.
3.4. Dezvoltarea gndirii critice premis a dezvoltrii creativittii n grup.
3.5. Tehnici de influent interpersonal continut si mod de utilizare.
3.6. Sociodrama rol, continut si mod de realizare.
3.7. Analiza structurii preferentiale a grupului prin intermediul tehnicilor
sociometrice.
3.8. Analiza situatiei de grup prin metoda studiului de caz.
3.9. Metoda focus grup avantaje, dezavantaje si mod de aplicare.
3.10. Interviul non-directiv continut si mod de utilizare.
3.11. Managementul conflictului socio-cognitiv n cadrul grupului de munc.
3.12. Modalitti de optimizare a climatului psihosocial n grupurile studentesti.
3.13. Factorii generatori si favorizanti ai conducerii n grupul de munc.
3.14. Modalitti de evaluare si optimizare a stilurilor de conducere n cadrul
organizatiei.

4. Studii i cercetri privind rolul consilierii educaionale n prevenirea i
combaterea devianei colare - Conf. univ. dr. Eugen David
4.1. Relatia dintre controlul parental si devianta scolar
4.2. Rolul grupului informal n etiologia deviantei scolare
4.3. Rolul consilierului/psihologului scolar n prevenirea si diminuarea
abandonului scolar.
4.4. Motivatia nvtrii si devianta scolar.
4.5. Relatia profesor-elev si inadaptarea scolar.
4.6. Abuzul emotional al copiilor si devianta scolar.
4.7. Suicidul la elevi cauze si modalitti de prevenire.
4.8. Rolul consilierului/psihologului scolar n prevenirea consumului de
droguri n scoal.
4.9. Toxicomania n scoal specific si modalitti de prevenire.
4.10 .Devianta scolar si adolescenta.
4.11. Importanta coordonrii scoal-familie pentru prevenirea si diminuarea
deviantei scolare.

5. Studii i cercetri privind rolul consilierii familiale n asigurarea armoniei
grupurilor sociale Conf. univ. dr. Cornelia Tatu
5.1. Familia mixt si caracteristicile ei contemporane
5.2. Traditional si modern n familie
5.3. Familia de carier
5.3. V.I.P. urile si familiile lor
5.4. Decalajul de vrst n familie
5.5. Decalajul de nivel de instructie n familie
5.6. Decalajul de culturi n familie
5.7. Studiile divortialittii n mediul rural /urban al zonei Brasovului
5.8. Studiile nuptialittii n mediul rural /urban al zonei Brasovului
5.10. Avortul si cauzele lui psiho - sociale
5.11. Imaginile stereotipe ale familiei n mentalul individual si colectiv
Autostereotip masculin feminin si heterostereotip masculin
feminin
5.13. Celibatul si noile valori care guverneaz viata personal
5.14. Cuplul fr descendenti sau familia axat pe adulti o alternativ
contemporan
5.15. Familia monoparental si patternurile interactionale
5.16. Parentalitatea adolescentilor
5.17. Familiile reconstituite si problemele reale cu care se confrunt
5.18. Uniunea liber
5.19. Sexualitatea extraconjugal (adulterul), receptarea si acceptarea ei
5.20. Modele culturale ale structurii familiale raportate la nivelurile de
participare n munca domestic
5.21. Modernitate traditionalitate stil de viat
5.22. Intimitate sexualitate familiaritate
5.23. Factorii externi ai conflictelor conjugale
5.24. Disfunctii psihosexuale feminine si rolul consilierului
5.25. Disfunctii psihosexuale masculine si rolul consilierului
5.25. Planificarea familiei si nevoia de consiliere
5.26. Sexualitatea premarital si demolarea unor tabu uri
5.27. Prostitutia real si mascat
5.28. Componente noi ale pietei maritale
5.29. Componentele de risc n investitia pentru educatia copiilor

6. Consilierea colar- factori de optimizare a calitii si eficienei activitii de
consiliere.- Lector univ. dr. Ioana Lepdatu
6.1 Aspecte referitoare la consilierea conflictelor elev - elev
6.2. Aspecte referitoare la consilierea conflictelor elev - familie
6.3. Aspecte referitoare la consilierea conflictelor elev - profesor (scoala)
6.4. Consilierea de prim nivel
6.5. Stabilirea scopurilor consilierii prin interventia printilor
6.6. Stabilirea scopurilor consilierii prin interventia clientului
6.7. Modele grupale de organizare a consilierii
6.8. Consilierea- ca scimbare de atitudine a profesorului si consilierului
6.9. Consilierea- ca scimbare de atitudine a consiliatului
6.10. Bariere de comunicare n activitatea consilierului scolar

7. Bazele psihoterapeutice ale consilierii copilului i adolescentului Lector. univ. dr.
Ioana Lepdatu
7.1. Miscarea si dansul mijloace de interventie asupra copilului hiperkinetic.
7.2. Dezvoltarea personal a copiilor asistat de calculator.
7.3. Analiza transgenerational a comportamentului deviant.
7.4. Rolul tatlui n psihopatologia copilului.
7.5. Copilul parentalizat.
7.6. Desenul serial si tulburrile emotionale ale copilului.
7.7. Mijloace terapeutice de diferentiere a Eului la adolescenti.
7.8. Fratele mai mare program de modelare comportamental a copilului si
adolescentului.
7.9. J urnalul creativ si criza de identitate.
7.10. Efecte terapeutice obtinute prin Scoala printilor.
7.11. Desenul familiei ca interventie tip gestalt-terapeutic n tulburrile
emotionale ale copiilor si adolescentilor.
7.12. Grupul terapeutic pentru copii.
7.13. Identitate si consum de substante toxice.
7.14. Oprirea din crestere ca strategie parental

8. Dimensiunea european a consilierii i orientrii carierei Lector univ. dr.
Andronic Anca Olga
8.1. Contemporaneitate si consilierea carierei
8.2. Furnizorii si beneficiarii consilierii carierei
8.3. Cerintele pietii fortei de munc si cerintele carierei
8.4. Factorii semnificativi n alegerea carierei
8.5. Consilierea si orientarea persoanelor supradotate
8.6. Consilierea si orientarea carierei la persoanelor cu CES
8.7. Elemente de control pentru o consiliere de carier corect
8.8. Motivatia si satisfactia ntr-o consiliere corecta
8.9. Factorii de influent negativ n consilierea carierei
8.10. Nivelele de aspiratie si orientarea de carier
8.11. Modern si traditional n orientarea carierei
Mentoratul si cariera

10. Adaptarea activitii de evaluare psihologic la specificul i problematica
clienilor consiliai Lector Univ. Dr. Marilena Ticuan

10.1. Evaluarea psihologic n consilierea copiilor / adolescentilor cu
dificultti scolare (ex. absenteism, probleme comportamentale, abandon
scolar etc.)
10.2. Evaluarea psihologic n consilierea copiilor / adolescentilor cu
probleme emotionale (ex. depresie, anxietate, singurtate)
10.3. Evaluarea psihologic consilierea adolescentilor cu probleme de
dependent (ex. alcool, droguri)
10.4. Evaluarea psihologic a copiilor / adolescentilor cu cerinte educationale
speciale
10.5. Evaluarea psihologic n scop de orientare si consiliere vocational a
asolescentilor / adultilor
10.6. Evaluarea psihologic n consilierea de cuplu
10.7. Evaluarea psihologic n consilierea adultului n domeniul clinic
10.8. Evaluarea psihologic n consilierea adultului n domeniul muncii

12. Contribuia selfmanagementului la optimizarea vieii personale a consilierului
i a clienilor si Lector univ. dr. Andronic Anca Olga
12.1. Strategii n managementul timpului
12.2. Strategii n managementul stresului.
12.3. Dezvoltarea relatiilor n grup.
12.4. Stilurile de nvtare.
12.5. Inteligentele multiple.
12.6. Strategii de implicare a printilor n optimizarea dezvoltrii copiilor si
adolescentilor.
12.7. Tehnici de egomarketing.Anexa nr. 3

Masterat: STRATEGII AVANSATE N EDUCAIA COPILULUILISTA
COORDONATORILOR STIINTIFICI
PENTRU DISERTATIILE DE MASTERAT

Nr.
crt.
Grad didactic, numele
si prenumele
Telefon e-mail Obs.
1 Conf. univ. dr.
CORNELIA TATU
0722 728 578 corneliatatu@yahoo.com
2 Conf. univ. dr.
CORNEL LAZR
0744 435 466 lazarspiru@gmail.com
3 Conf. univ. dr.
EUGEN DAVID
0723 236 777 davidevaluare@gmail.com
4 Lector univ. dr.
MARILENA
TICUSAN
0724 743 443 marilenatic_bv@yahoo.com
5 Lector univ. dr
IOANA LEPDATU
0723 321 774 ioanalepadatu@yahoo.com
6 Lector univ. dr
CIPRIAN RULEA
0722 720 091 psihomedia@yahoo.com
7 Lector univ. dr.
OTILIA TODOR
0746 323 039 otiliatodor@yahoo.com
8 Lector univ. dr.
RZVAN LUCIAN
ANDRONIC
0743 044 300 psihologiacomunitatii@yaho
o.com

9 Lector univ. dr.
ANCA OLGA
ANDRONIC
0742 050 300 ancandronic@yahoo.comPLANUL CERCETRII TIINIFICE UNIVERSITARE
PENTRU SERIA DE MASTERANZI 2010- 2011
(extras din Planul cercetrii tiinifice a Facultii de Psihologie i Pedagogie)
Masterat: Strategii avansate n educaia copilului

TEMATICA PLANULUI:
Studii si cercetri privind dezvoltarea si perfectionarea activittii educative a copilului
OBIECTIVE:
- Integrarea activittii stiintifice a masteranzilor n cadrul cercetrii
stiintifice a Faculttii de Psihologie si Pedagogie si a Universittii
Spiru Haret
- Dezvoltarea la masteranzi a deprinderilor de cercetare stiintific
aplicativ pe domeniul studiilor universitare de masterat si pregtirea
acestora pentru perfectionarea pregtirii n cadrul studiilor
universitare de doctorat
- Pregtirea si sustinerea cu succes a examenelor de finalizare a
studiilor si a disertatiilor de masterat

PROIECTUL-CADRU DE CERCETARE TIINIFIC:

1. Tematica general Optimizarea educaiei copilului prin corelarea acesteia cu
elementele valoroase din experiena educaional european Conf. Univ. dr. David
Eugen
Teme prioritare:
1. Studii despre dezvoltarea copilului prescolar si impactul acestora asupra
abordrilor pedagogice;
2. Accesul la educatie si ngrijire timpurie n trile Uniunii Europene;
3. Cresterea accesului la educatie a copiilor din grupele de risc din Comunitatea
European;
4. Modalitti de organizare a activittilor de furnizare a serviciilor educationale n
trile Uniunii Europene si eficienta acestora;
5. Studiu asupra optiunilor curriculare pentru nvtmntul primar n tarile
Uniunii Europene ;
6. Parteneriatul cu familia- conditie esential a unei educatii de calitate a
prescolarului si a scolarului mic n trile europene;
7. Compatibilizarea ntre modalittile de formare a personalittii prescolarului si
a scolarului mic n sistemul de educatie romnesc si cele specifice majorittii
statelor europene;

2. Tematica general: Studii privind dezvoltarea proiectelor educaionale i influena
lor asupra educaiei copilului Lector univ. dr Andronic Rzvan-Lucian
Teme prioritare:
1. Modalitti de pregtire a organizatiilor scolare pentru dezvoltarea de proiecte
educationale;
2. Studierea exemplelor de bune practici n dezvoltarea proiectelor educationale
3. Dificultti n implementarea proiectelor educationale europene
4. Parteneriatele transnationale din cadrul proiectelor - experiente de nvtare
5. Cresterea gradului de participare al actorilor educatiei la dezvoltarea scolar
6. Participare si consultare public n elaborarea politicilor educationale
7. EVALUAREA SI MONITORIZAREA IMPLEMENTRII PLANURILOR DE
DEZVOLTARE SCOLAR.

3. Tematica general: Studii privind instituiile i politicile educaionale aplicabile n
nvmntul general obligatoriu Lector univ. dr. Florea Nadia Mirela
Teme prioritare:
1. Studiu privind sistemul national de nvtmnt prescolar si primar
2. Evolutia institutiilor de nvtmnt prescolar si primar n zona Brasovului
3. Strategii privind asigurarea calittii nvtmntului preuniversitar
4. Prioritti si directii de dezvoltare a nvtmntului n perioada 2010-2015
5. Msuri si efecte estimate prin transformarea educatiei timpurii n bun public
6. Fundamentarea curriculumului din nvtmntul general obligatoriu pe cele opt
domenii de competente-cheie agreate la nivel european
7. Strategii privind descentralizarea nvtmntului preuniversitar si cresterea
autonomiei scolilor

4. Tematica general: Studii privind influena contribuiei managementului calitii
la educaia copilului Conf. Univ. dr. Mihail Szabo
Teme prioritare:
1. Modalitti de implementare a schimbrilor n domeniul educatiei prescolarului
si a scolarului mic prin accentuarea laturii creative a managementului;
2. Cresterea eficientei si calittii activittilor din cadrul institutiei scolare prin
implicarea personalului cu potential creativ n procesul schimbrii;
3. Analiza si administrarea calitativ a resurselor umane ale institutiei scolare din
nvtmntul prescolar si primar;
4. Abordarea comportamental a managementului educational si al resurselor
umane ale educatiei;
5. Proiectarea, implementarea si evaluarea curriculumului n nvtmntul
prescolar si primar;
6. Managementul calittii procesului de nvtmnt - directii concrete de actiune;
7. Modalitti alternative si complementare de motivare a personalului didactic din
institutia scolar;
8. Domenii, criterii si standarde de evaluare a calittii educatiei prescolarului si
scolarului mic;
9. Evaluarea performantelor n organizatia scolar;
10. Managementul proiectelor de cercetare pedagogic n domeniul educatiei
prescolarului si a scolarului mic.

5.Tematica general: Proiectarea i managementul programelor educaionale -
Lector univ. dr. Florea Nadia Mirela
Teme prioritare:
1. Analiza de nevoi (analiza SWOT) la nivelul unei organizatii (scoal, firm etc.).
Analiza trebuie s cuprind cel putin 4 pagini.
2. Elaborarea unui proiect educaional i a programelor sale derivate. Proiectul
trebuie s valorifice situatiile constatate n practica formrii-dezvoltrii
complexe a copiilor aflati pe diferite paliere de dezvoltare. De asemenea,
proiectul trebuie s aduc argumente care s sustin conceperea si aplicarea sa.

6. Tematica general: Studii privind rolul sistemelor pedagogice alternative n
educaia copilului conf. Univ. dr. Eugen David
Teme prioritare:
1. Modalitti de implementare a schimbrilor n domeniul educatiei prescolarului
si a scolarului mic prin accentuarea caracterului activ-participativ al nvtrii
2. Rudolf Steiner - fondator al pedagogiei Waldorf
3. Euritmia si semnificatia ei didactico-terapeutic
4. Autoadministrarea si autoorganizarea institutiei scolare n pedagogia Waldorf
5. Proiectarea, implementarea si evaluarea curriculumului n nvtmntul
prescolar si primar la clasele de tip Step by Step
6. Responsabilizarea si implicarea familiei si comunittii n educatia copiilor
prescolari prin aplicarea programului Step by Step
7. Individualizarea educatiei copiilor din nvtmntul primar prin aplicarea
programului Step by Step
8. Textul liber si Cartea de viat tehnici Freinet adaptabile nvtmntului
primar
9. Constituirea ansamblurilor de interes si documentarea - tehnici Freinet
adaptabile nvtmntului primar
10. Constructivismul- o alternativ necesar la instruirea traditional;
11. Tipuri de constructivism utilizabile n nvtare
12. Constructivismul cognitiv si aplicarea sa n domeniul educatiei prescolarului si a
scolarului mic
13. Evaluarea nvtrii constructiviste - indicator al modului de structurare si obtinere a
cunostintelor n nvtmntul primar
14. Rolul nvttorului/educatorului n proiectarea secventelor rezolvabile constructivist.

7. Tematica general: Studii i cercetri privind etica i deontologia personalului
didactic din nvmntul precolar i primar - Conf. univ. dr. Lazr Cornel
Teme prioritare:
1. Educatia moral component a formrii personalittii copilului
2. Relatia scoal-familie n educatia moral a copilului
3. Rolul religiei n educatia moral a copilului. Disputa asupra secularizrii
educatiei formale.
4. Aspecte deontologice ale relatiilor dintre cadrele didactice si printi.
5. Aspecte deontologice ale competentei profesionale a personalului care se ocup
de educatia copilului.
6. Esecul moral al personalului care se ocup de educatia copilului. Cauze si
consecinte
7. Aspecte deontologice ale comportamentului public al personalului care se
ocup de educatia copilului
8. Proiect de cod deontologic al personalului care se ocup de educatia copilului

8. Tematica general:
Adaptarea activitii psihopedagogice la personalitatea fiecrui copil i cooptarea
cadrelor didactice i prinilor n devzoltarea armonioas a acestora lector univ. dr.
Ticuan Marilena
Teme prioritare:
1. Desenul ca metoda in cunoasterea personalitatii
2. Nevoi speciale, tendinte actuale la copiii institutionalizati ; adolescenti ; parinti-
copii ; parinti-educatori ; educatori-elevi
3. Personalitati dificile si stiluri de abordare
4. Personalitati puternice -personalitati puternice,- impactul acestora asupra celor
din jur
5. Copilul si calculatorul (influente asupra comportamentului, asupra dezvoltarii
personalitatii, consecinte etc)
6. Copilul si filmul, impact psihoafectiv
7. J ocul didactic, mijloc eficient de dezvoltare a limbajului si a comunicrii orale.
8. Contributia basmului la dezvoltarea personalittii copilului prescolar.
9. Povestirea si convorbirea, mijloace de dezvoltare a limbajului si de formare a
trsturilor pozitive de caracter.
10. Modalitti de valorificare maxim a rolului formativ al activittilor de povestire
din grdinit.
11. Rolul lecturii literare n mbogtirea cunostintelor si activizarea limbajului la
elevii din ciclul primar. Formarea personalittilor elevilor prin lectura
suplimentar.
12. Formarea deprinderilor de activitate creatoare prin munc independent n
cadrul lectiilor de citire, compunere si cunostinte despre limb
13. Modalitti de mbogtire si activizare a vocabularului prescolarilor n vederea
pregtirii lor pentru scoal.
14. Metoda proiectelor n nvtmntul prescolar/primar.
15. Scrisul, gest controlat. Dimensiune psihologic, emotional, cognitiv,
strategic, lingvistic, semantic, ergonomic, tehnologic.
16. Dominanta grafic propriu-zis n ciclul prescolar: jocuri de linii, culori si
forme.

9. Tematica general: Studii privind rolul familiei i a comunitii n educaia
copilului / Conf. Univ. dr. Tatu Cornelia
Teme prioritare
1. Studii privind rolurile familiale n epoca contemporan
2. Studii privind rolurile si statusurile comunittii brasovene

10. Tematica general: Importana selectrii i utilizrii adecvate a metodelor,
strategiilor, tehnicilor specifice, eficientizarea demersului didactic i creterea
calitii procesului instructiv-educativ / Lector univ. dr. Rzvan Lucian Andronic
Teme prioritare:
1. Tehnici de mbunttire a climatului familial si al rezultatelor prescolarului si a
scolarului mic, prin puterea de a vedea lucrurile bune pe care acesta le face.
2. Construirea unor strategii de stimulare a cititului
3. Importanta sistemului fratriilor n dezvoltarea limbajului si al comunicrii
4.Comunicarea didactic. Formele comunicrii si rolul ei n optimizarea relatiilor
interpersonale.

11. Tematica general: Studii privind modernizarea predrii-nvrii n educaia
copilului Lector univ. dr. Anca Olga Andronic
Teme prioritare:
1. Reguli de conduit programe de ntrire a comportamentelor pozitive.
2. Copilul si drepturile sale.
3. Consilierea copiilor din nvtmntul prescolar si scolar.
4. Strategii de modelare comportamental la copii.
5. J ocul si educatia civic.
6. Dezvoltarea abilittilor de comunicare la copil.
7. Optimizarea comunicrii la copii.
8. Rolul si importanta comunicrii asertive.
9. Comportament asertiv versus comportament agresiv.
10. Importanta cunoasterii si dezvoltrii stimei de sine la copii.
11. Dezvoltarea abilittilor sociale la copil.
12. Strategii n managementul nvtrii.
13. Importanta cunoasterii stilurilor de nvtare ale elevilor.
14. Modalitti de facilitare a procesului de autocunoastere si dezvoltare personal la
elevi.
15. Particularitti ale predrii disciplinei Consiliere si orientare.
16. Metode de planificare a carierei la prescolari/ scolarii mici.
17. Stil de viat sanogen programe de preventie a comportamentelor de risc
pentru sntate.
18. Violent si agresivitate n mass-media programe pentru prevenirea
consumului excesiv de programe TV la copii.

12. Tematica general: Studii i cercetri integrarea copiilor cu CES integrai n
nvmntul precolar i primar Lector univ. Dr. Otilia Todor
Teme prioritare:
1. Stimularea dezvoltrii cognitive la copiii cu CES integrati n nvtmntul
obligatoriu.
2. Integrare si incluziune. Delimitari conceptuale. Principii ale educatiei
integrate.
3. Studiu asupra cresterii stimei de sine la copiii cu deficient psihomtorie din
nvtmntul de mas .
4. Aspecte ale integrrii n scoal a elevilor cu deficient mintal.
5. Studiu privind relatia dintre randamentul scolar si tulburrile de limbaj la
deficientul mintal.
6. Agresivitatea ca forma de adaptare si contra - reactie la frustrare n cazul
copiilor institutionalizati .
7. Studiu aspra copilului prescolar si scolar privind dinamica transformrilor
cognitive.

13. Tematica general: Influena experienei mentorale asupra dezvoltrii carierei
didactice Prof. univ. dr. Grigorie Nicola
Teme prioritare:
1. Mentoratul n devenirea si reprezentarea cadrelor didactice
2. Frecventa relatiei mentorale n cariera didactic
3. Calittile mentorului
4. Imaginea discipolului
5. Inventarul mostenirii obtinute din relatia mentoral
6. Mentoratul n cariera inginereasc.
7. Frecventa relatiei mentorale n domeniul ingineresc
8. Calittile mentorului n acceptiune inginereasc
9. Mentoratul n viata si reprezentarea studentilor
11. Cutnd mentoratul printre factorii nvtrii umane
12. Institutia mentoratului n cultura arab
13. Relatia mentor discipol n cultura indian
14. Mentoratul n istoria educatiei spaniole

14. Tematica general:
Adaptarea activitatii psihopedagogice n funcie de personalitatea fiecrui copili
cooptarea prinilor i consilierului colii n meninerea unui climat favorabil destinat
dezvoltrii creativitii Lector univ. dr. Marilena Ticuan
Teme prioritare:
1. Desenul ca exprimare a personalitatii
2. Modalitti alternative n rezolvarea de probleme
3. Acceptarea individualittii fiecrui copil
4. Metode de stimulare a creativittii
5. Predarea noilor notiuni n maniere ct mai variate
6. Acceptarea propunerilor venite din partea copiilor n vederea nsusirii unor
notiuni noi
7. Integrarea n munca colectiv a tuturor copiilor indiferent de apartenent
cultural

15. Tematica general: Metode clasice i complementare, tehnici i instrumente
utilizate n evaluarea educaional Lector univ. dr. Nadia Mirela Florea
Teme prioritare:
1. Perfectionarea metodelor si tehnicilor de evaluare a rezultatelor
2. Modalitti de aplicare n practica educational a unor experiente practice
inovative europene/internationale
3. Dezvoltarea/valorificarea potentialului biopsihosociopedagogic si cultural al
prescolarului si scolarului mic prin bune practici de evaluare
4. Rolul activittilor de monitorizare n ameliorarea rezultatelor obtinute
5. Politici si strategii de evaluare n sisteme educationale europene. Cadrul
reglator al evalurii educationale n trile UE (metodologii, standarde
curriculare de performant, evaluri finale); exemple de bune practici la nivel
prescolar si primar.
6. Evaluarea educational n context nonformal (familie, club de copii, tabere
scolare etc.)
7. E-evaluarea sau evaluarea asistat de calculator

Prodecan,
Conf. Univ. dr. CORNEL LAZR

S-ar putea să vă placă și