Sunteți pe pagina 1din 1

Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP)

Este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului


Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, ce face parte din sistemul institutional de aparare, ordine
publica si siguranta nationala al statului. Actiitatea ANP se desfasoara in conformitate cu
preederile Constitutiei !omaniei, "eclaratiei #niersale a "repturilor $mului, cu
!ecomandarile Consiliului Europei priind tratamentul detinutilor, cu dispo%itiile Legii nr.
&'()&**+ priind statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. ,-)-''- priind siguranta nationala a !omaniei,
legislatiei e.ecutional/penale si ale 0otararilor 1uernului.
2n anul &**3 a intrat in igoare Legea nr. &4,)&**3 priind e.ecutarea pedepselor si a masurilor
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si !egulamentul de aplicare al acesteia,
acte normatie care creea%a premisele unei de%oltari moderne, in consens cu recomandarile
europene, aliniind astfel practica penitenciara romaneasca la cea europeana si introducand
elemente noi, precum institutia judecatorului delegat pentru e.ecutarea pedepselor si
indiiduali%area pedepselor priatie de libertate.
Prin 5trategia pentru "e%oltarea 5istemului Penitenciar !omanesc in perioada &**'/&*-( sunt
stabilite obiectiele strategice6
/ de%oltarea functiei educatie si de asistenta psi0osociala adaptata neoilor persoanelor
custodiate7
/ garantarea sigurantei sistemului de detentie7
/ managementul institutional performant7
/ asistenta medicala de calitate pentru persoanele priate de libertate, protejarea si pomoarea
sanatatii, precum si preenirea imbolnairilor7
/ transparenta si imagine reala a sistemului penitenciar, la nielul societatii.
2n pre%ent, sistemul penitenciar dispune de6 (& de penitenciare, dintre care - penitenciar pentru
femei, & penitenciare de minori si tineri, 3 penitenciare/spital, ( centre de reeducare si & unitati
de inatamant. La mijlocul anului &**', efectiul persoanelor priate de libertate care e.ecuta o
pedeapsa priatia de libertate cu inc0isoarea in unitatile sistemului penitenciar este de &4.-,-,
raportat la o capacitate de ca%are de (+.-,* locuri.

S-ar putea să vă placă și