Sunteți pe pagina 1din 246

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA RELAII INTERNAIONALE, TIINE POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL RELAII INTERNAIONALE

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 327(470+4)(043.3)

Cebotari Svetlana

Interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul


est-european n contextul formrii noii arhitecturi
geopolitice (1991-2016)
Specialitatea 562. 01 Teoria i metodologia relaiilor internaionale i a
diplomaiei

Tez de doctor habilitat n tiine politice

Consultant tiinific:
Saca Victor,
dr.hab. n tiine politice, prof. univ.
Autor:
Cebotari Svetlana, dr. n tiine
politice, conf. univ.

Chiinu
2017
CEBOTARI, Svetlana, 2017

2
CUPRINS:

ADNOTARE (n romn, rus, englez) .................................................................................. 5


LISTA ABREVIERILOR ........................................................................................................ 8
INTRODUCERE ...................................................................................................................... 9

1. ISTORIOGRAFIA CERCETRII INTERESELOR GEOSTRATEGICE


ALE FEDERAIEI RUSE I A NOII ARHITECTURI GEOPOLITICE ..................... 20
1.1 Repere istoriografice ale intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n literatura
occidental de specialitate ................................................................................................. 20
1.2. Cercetarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse i a noii arhitecturi
geopolitice n literatura tiinific postsovietic ................................................................ 39
1.3. Concluzii la capitolul 1 ...................................................................................................... 59

1. INTERESUL GEOSTRATEGIC N CONTEXTUL FORMRII NOII


ARHITECTURI GEOPOLITICE: ASPECTE TEORETICO METODOLGICE ....... 61
2.1. Identificri conceptuale ale relaiei ,,interes geostrategic -,,arhitectur geopolitic .... 62
2.2. Metodologia cercetrii interesului geostrategic al Federaiei Ruse i a arhitecturii
geopolitice n spaiul est-european ................................................................................... 85
2. 3. Concluzii la capitolul 2 ..................................................................................................... 99

3. EVOLUIA INTERESELOR GEOSTRATEGICE ALE FEDERAIEI RUSE I A


FORMRII ARHITECTURII GEOPOLITICE N SPAIUL EST-EUROPEAN ..... 102
3.1. Spaiuiul est-european n contextul constituirii ,,noii arhitecturi geopolitice .............. 102
3. 2. Interesul geostrategic al Federaiei Ruse n procesul realizrii politicii externe ........... 119
3. 3. Concluzii la capitolul 3 .................................................................................................. 138

4. REDIMENSIONAREA INTERESULUI GEOSTRATEGIC AL FEDERAIEI


RUSE N SPAIUL EST-EUROPEAN ..............................................................................140
4.1.Dimensiunile corelative dintre interesele geostrategice ale Federaiei Ruse i
transformrile geopolitice actuale n spaiul est-european ......................................................141
4.2. Strategiile Federaiei Ruse de realizare a intereselor geostrategice n spaiul
est-european ............................................................................................................................ 159
4.3. Concluzii la capitolul 4 .................................................................................................... 173

5. IMPACTUL INTERESELOR GEOSTRATEGICE ALE FEDERAIEI


RUSE ASUPRA REPUBLICII MOLDOVA ................................................................... 175
5. 1. Specificul intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n Republica Moldova n
contextul noilor transformri geopolitice ............................................................................... 175
5. 2. Strategiile Federaiei Ruse de meninere a influenei n Republica Moldova ............... 193
5.3. Concluzii la capitolul 5 ................................................................................................... 207

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI ............................................................ 209


BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................. 215

3
ANEXE .................................................................................................................................. 236
Anexa 1. Corelaia ,,noua ordine mondial- arhitectur geopolitic ................................. 136
Anexa 2. Evoluia arhitecturii geopolitice (perioada 1990-prezent) ..................................... 237
Anexa 3. Arhitectura geopolitic ........................................................................................... 238
Anexa 4. Corelaia ,,interes geostrategic - arhitectur geopolitic .................................... 239
Anexa 1. Evoluia politicii externe i a interesului naional/ geostrategic al
Federaiei Ruse (perioada 1990-2016) .................................................................................. 240
Anexa 5. Spaiul est-european n contextul constituirii ,,noii arhitecturi geopolitice ....... 241
Anexa 6. Interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european .................... 242
Anexa 7. Amplasarea Scutului Antirachet in Europa de Est ............................................... 243
Anexa 8. Amplasarea bazelor militare ruse pe teritoriul Transnistriei ................................. 244
DECLARAIA PRIVIND RESPONSABILITATEA ASUMAT ................................ 245
CURRICULUM VITAE ...................................................................................................... 246

4
ADNOTARE
la teza de doctor habilitat n tiine politice ,,Interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-
european n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice (1991-2016), autor Svetlana Cebotari,
Specialitatea 562. 01 Teoria i metodologia relaiilor internaionale i a diplomaiei, Chisinau, 2017.

Structura tezei: introducere, cinci compartimente, concluzii generale i recomandri, bibliografie din 511 titluri,
214 pagini de text de baz, anexe. Rezultatele obinute sunt publicate n 76 de lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: Arhitectur geopolitic, interes geostrategic, relaii internaionale, ordine mondial, sistem
internaional, centru de putere, suveranitate, interes naional, spaiu geopolitic, Republica Moldova.
Domeniu de studiu: Teoria i metodologia relaiilor internaionale i a diplomaiei
Scopul lucrrii rezid n cercetarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european n
contextul formrii noii arhitecturi geopolitice. Scopul cercetrii presupune realizarea urmtoarelor obiective: analiza
istoriografiei cercetrii intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n literatura occidental de specialitate i din
spaiul postsovietic, inclusiv cea din Republica Moldova; analiza aspectelor teoretico-metodologice ale fenomenului
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice; reliefarea relaiei
,,interes geostrategic-arhitectur geopolitic; determinarea ,,noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european;
reliefarea interesului geostrategic al Federaiei Ruse n procesul realizrii politicii externe n spaiul est-european;
identificarea dimensiunilor corelative ale intereselor Federaiei Ruse n spaiul est-european n contextul
transformrilor geopolitice; determinarea dimensiunilor strategiilor de realizare a intereselor geostrategice ale
Federaiei Ruse n spaiul est-european, inclusiv n Republica Moldova.
Noutatea i originalitatea tiinific: caracterul inovator al rezultatelor obinute rezid n elaborarea definiiilor de
sintez ale conceptelor arhitectur geopolitic i interes geostrategic, iar n aspect aplicativ ele contribuie la
soluionarea unei probleme de importan major: definirea noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european n
perioada postrzboi rece, abordat la nivelul nsuirilor structurale propriu-zise ale spaiului, ct i al actorilor
geopolitici (n cazul dat, Federaia Rus, SUA, UE).
Rezultatele principial noi care au fost obinute n urma investigaiilor intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse
n spaiul est-european n contextul noii arhitecturi geopolitice n perioada anilor 1991-2016, ne-au permis s
exprimm suficiente concluzii i argumente pentru a constata crearea n Republica Moldova a unei direcii
tiinifice noi n cercetarea relaiilor internaionale. Caracterul inovator al rezultatelor const n elaborarea
definiiilor de sintez ale conceptelor interes geostrategic i arhitectur geopolitic, care n aspect aplicativ,
contribuie la soluionarea unei probleme de importan major: identificarea intereselor geostrategice ale Federaiei
Ruse n spaiul est-european. De asemenea, o realizarea n premier n literatura tiinific de specialitate a fost
identificarea corelaiei ,,interes geostrategic-arhitectur geopolitic, ct i analiza evoluieii noii arhitecturi
geopolitice a spaiului est-european n perioada 1991-2016.
Noua direcie tiinific n domeniu rezid n aprofundarea investigaiilor, studiilor n domeniul teoriei relaiilor
internaionale cu referire la cercetarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european n
contextul noii arhitecturi geopolitice n perioada anilor 1991-2016. Avnd ca suport analiza instituiilor i
proceselor, structurii i contextului care n totalitatea lor au determinat remodelarea configuraiei arhitecturii
geopolitice a spaiului est-european i a structurii sistemului internaional, caracterul inovator al rezultatelor const
n elaborarea definiiilor de sintez ale conceptelor interes geostrategic i arhitectur geopolitic, care n aspect
aplicativ, contribuie la soluionarea unei probleme de importan major: identificarea intereselor geostrategice ale
Federaiei Ruse n spaiul est-european, prin utilizarea strategiilor hard i soft powr. De asemenea, o realizarea n
premier n literatura tiinific de specialitate a fost identificarea corelaiei ,,interes geostrategic-arhitectur
geopolitic, ct i analiza evoluieii noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european.
Semnificaia teoretic: deriv din contribuia autorului n a elaborara i prezenta un cadru teoretico-metodologic
complex i bine fundamentat de caracter interdisciplinar. Cadrul conceptual elaborat reflect interesele geostrategice
i strategiile Federaiei Ruse de meninere n sfera de influen spaiul est-european, inclusiv Republica Moldova.
Sunt propuse definiii de sintez ale conceptelor arhitectur geopolitic i interes geostrategic , este
argumentat interaciunea ,,interes geostrategic-noua arhitectur geopolitic pentru a determina interesele
Federaiei Ruse n spaiul est-european.
Valoarea aplicativ a lucrrii rezid din definirea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-
european, care sunt realizate att prin intermediul strategiilor hard ct i soft pawer n scopul meninerii influenei n
statele din vecintatea apropiat.
Implementarea rezultatelor tiinifice: lucrarea este elaborat n cadrul Departamentului Relaii Internaionale,
Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative a Universitii de Stat din Moldova i a fost
examinat i susinut n edina Departamentului Relaii Internaionale din cadrul Universitii de Stat a Moldovei
i n edinele Seminarelor tiinifice de Profil de la Institutul tiine Juridice i Politice al Academiei de tiine a
Moldovei. Rezultatele care au fost obinute pot fi folosite de ctre structurile de stat responsabile pentru identificarea
soluiilor conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova i pentru realizarea integrrii europene a
Republicii Moldova.


-
(1991-2016), e, 562. 01
, , 2017.

: , , , 511
, 214 , . 76
.
: , , ,
, , , , ,
, .
:

- .
- .
:
,
; -

; ,, -
", ,, - ";

- ;
- ,
-
, .
:
, ,

-
, (
, , ).
,
-
1991-2016 ,

.
,
:
- .
-
, -
1991-2016 .

, , -
-
, . ,
.

- .

- ,
.
.
, ,

,
.
,

.
6
ANNOTATION

f the thesis The Russian Federation 's Geostrategic Interests in the East-European Space in the
context of the formation of the New Geopolitical Architecture (1991-2016), author Svetlana Cebotari,
Specialization 562. 01 Theory and methodology of international relations and diplomacy,
Chisinau, 2017.

PhD Dissertation Structure: introduction, five chapters, general conclusions and recommendations, bibliography
that consists of 511 works, 214 pages of the main text, annexes. The obtained results are published in 76 scientific
works.
Keywords: geopolitical architecture, geostrategic interest, international relations, international relations,
international system, center of power, sovereignty, national interest, geopolitical space, Republic of Moldova.
Field of study: Theory and methodology of international relations and diplomacy
The purpose of the thesis consists in investigation of the geostrategic interests of the Russian Federation in the
East- European space in the new geopolitical architecture, the research being conducted both in the East-European
states and in the Republic of Moldova. The purpose of the study involves the following objectives: historiographical
analysis of the geostrategic interests of the Russian Federation in Western literature, and in the scientific literature of
post-soviet space, including the Republic of Moldova; analysis of the theoretical and methodological aspects of the
phenomenon geostrategic interests of the Russian Federation in the context of the formation of a new geopolitical
architecture; consideration of the correlation ,,geostrategic interests - geopolitical architecture"; definition of a ,,new
geopolitical architecture of the East-European space"; analyzes of geostrategic interests of Russian Federation in the
East-European space in the context of implementation of its foreign policy; identification of the relationship of
interests of the Russian Federation in the East-European space in the context of geopolitical transformations; the
identification of strategies for the implementation of geo-strategic interests of the Russian Federation in the East-
European space, including the Republic of Moldova.
Scientific novelty and originality of thesis: the innovative character of the achieved results by synthesis lies in
developing the definition of concepts: ,,geopolitical architecture, ,,geostrategic interest, and in the practical
aspect they contribute to solving one of the major problem: the defining of new geopolitical architecture of East-
European space in the Post-Cold War era, taking into consideration the actual structure attributes of the space as
well as the geopolitical actors (in this case Russian Federation, USA, EU) with multidimensional and complex
relations that are carried out vertically and horizontally.
The fundamentally new results obtained in the process of analyzing the geostrategic interests of the Russian
Federation in the East-European Space in the context of the formation of a new geopolitical architecture for the
period 1991-2016, allowed to present sufficient conclusions and arguments in favor of creating a new scientific
direction of the study of international relations in the Republic of Moldova. he scientific novelty of the results
consists in development of generalized definition of terms "geo-strategic interests" and "geopolitical architecture"
that in the applied value contribute to the solution of important problems: identification of geostrategic interests of
the Russian Federation in the East-European Space. Also for the first time in the scientific literature was determined
the relationship between "geostrategic interest-geopolitical architecture", and conducted the analysis of the evolution
of a new geopolitical architecture in the East-European Space during the 1991-2016.
The theoretical value of the dissertation lies in the author elaboration and presentation of a complex
methodological and theoretical framework and well-founded by interdisciplinary and multidisciplinary
methodological issues in analytic epistemology plan to geostrategic interests and strategies of Russian Federation in
Eastern European states, inclusively the Republic of Moldova. There are proposed the concepts definitions:
,,geopolitical architectureand ,,geostrategic interest, also the interaction between ,,geostrategic interest- new
geopolitical architecture is argued in order to determine the Russian Federations interests in the East-European
space.
Applied value of the work: the geostrategic interests of Russian Federation in the East European space that are
achieved by hard and soft power in order to maintain influence in the neighboring states.
The implementation of scientific results: the work is elaborated at the Department of International Relations, the
Faculty of International Relations, Political Sciences and Public Administration from Moldova State University, and
was examined and debated at the Department of International Relations and at the Scientific Seminars at the
Institute of Judicial and Political Sciences of Academy of Sciences and at Moldova State University. The results that
have been obtained can be used by state agencies which are responsible for finding solutions to the conflict in the
eastern districts of the Republic of Moldova and to achieve the European Integration of the Republic of Moldova.

7
LISTA ABREVIERILOR

ADM -Arme de Distrugere n Mas


ALS - Acordul de Liber Schimb
APC - Acordul de Parteneriat i Cooperare
ASEAN - Asociaia de Liber Schimb din Asia de Sud - Est
BIRD - Banca Internaional pentru Reconstrucii i Dezvoltare
BRIGS - Brazilia, Rusia, India, China Africa de Sud
BSEC - Cooperarea Economic n Bazinul Mrii Negre
BTC - Oleoductul ,,Baku-Tbilisi- Ceyhan
CARICOM Comunitatea Caraibilor
CE - Consiliul Europei
CCG - Consiliul de Cooperare din Golf
CCNA - Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic
CGB - Comitetul Securitii de Stat
CIVIS - Centrul de Analize i Investigaii Sociologice
CMN - Organizaia de Cooperare Economic a Mrii Negre
CSAC - Comunitatea Economic a Statelor Africane
CSI - Comunitatea Statelor Independente
CUC - Comisia Unificat de Control
FACE - Forele Armate Convenionale
FMJ - Fondul Internaional Monetar
GRECO - Grupul de State din cadrul Consiliului Europei
GUAM - Acronim, de la Georgia, Ucraina, Azerbaidjan i Moldova
MCCA - Piaa Comun a Americii Centrale
MERCOSUR - Piaa Comun a Conului de Sud
NATO - Organizaia Tratatului Atlanticului de Nord
NOM - Noua Ordine Mondial
OC - Organizaia de Cooperare de la anhai
OMC - Organizaia Mondial a Comerului
ONU - Organizaia Naiunilor Unite
OPEP - Organizaia rilor Exportatoare de Petrol
OSCE - Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa
PCRM - Partidul Comunitilor din Republica Moldova
PESC - Politica European de Securitate i Aprare Comun
PEV - Politica European de Vecintate
PHARE - Programul Comisiei Europene pentru statele din Europa Central i de Sud-Est
PIB - Produs Intern Brut
PDAM - Partidul Democrat Agrar din Moldova
PNC - Partidul Naional Cretin
PNUD - Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare
PpP - Programul Parteneriat pentru Pace
PR - Partidul Reformei
PSDM - Partidul Social Democrat din Moldova
SELA - Sistemul Economic Latino-American
SUA - Statele Unite ale Americii
TAB - Transportator Auto Blindat
TRACECA - Coridorul de Transport. Europa - Caucaz,- Asia
TSCE - Tratatul de Securitate Colectiv
TV - Televiziune
UE - Uniunea European
UCM - Uniunea Centrist din Moldova
UIT - Uniunea Internaional a Telecomunicaiilor
UMA - Uniunea Magrebului Arab
URSS - Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

8
INTRODUCERE

Actualitatea i importana problemei cercetate. Urmrind cu atenie transformrile n


curs de desfurare n spaiul est-european, observm c s-a modificat ntr-un ritm rapid
coninutul geopoliticii centrate pe capacitatea statelor de a compartimenta spaiul geografic.
Schimbrile profunde n spaiul central i est-european, cu ncepere din 1989, au condiionat
apariia unei noi arhitecturi a mapamondului. Procesele integraioniste, care se desfoar
practic pe toate continentele, au ajuns ntr-un stadiu al evoluiei n care dezvoltarea i sigurana
statelor nu mai pot fi tratate unilateral. Din acest considerent se impune obiectiv necesitatea
coordonrii eforturilor tuturor statelor pentru atingerea intereselor supreme ale comunitii
internaionale: asigurarea pcii i securitii internaionale, prevenirea i combaterea
terorismului, aprarea drepturilor i libertilor omului, eradicarea srciei, lichidarea traficului
de droguri i fiine umane.
La nceputul sec. al XXI-lea, cnd ordinea mondial se contureaz n jurul unor poli de
putere, este evident faptul c Federaia Rus nu poate rmnea n afara comunitilor formate de
alte state. n acest sens, impactul proceselor integraioniste occidentale i celor
integraioniste/dezintegraioniste din spaiul CSI-ist asupra intereselor geostrategice i a politicii
externe ale Federaiei Ruse nu este ntmpltor. n calitate de succesoare a fostei Uniuni
Sovietice, lipsit de unele ci de acces la spaiul maritim-Marea Baltic i Marea Neagr (pn
n 2014), prin pierderea principalelor puncte strategice-porturile, Caucazul cu ieirea la Marea
Caspic bogat n resurse naturale, Federaia Rus este influenat tot mai mult de procesele
care se desfoar n Occident i de extinderea (pn n 2009) i fortificarea prezenei NATO
spre est, prin aderarea la aceast structur a statelor foste membre ale Tratatului de la Varovia.
Dei cel de-al aselea val de extindere NATO n Est are loc n 2009 prin aderarea Ungariei i a
Albaniei la Alian, procesul are un impact direct asupra manifestrii intereselor geopolitice ale
Federaiei Ruse i asupra procesului de constituire a noiii arhitecturi geopolitice a spaiului est-
european. Nu mai puin importan n manifestarea intereselor Rusiei n arealul est european o
are i tendina proeuropean a noilor state foste republici unionale - Republica Moldova,
Ucraina, precum i tendina euroatlantist a Georgiei. Fiind un actor geopolitic care pe parcursul
ultimilor 25 de ani i-a pierdut din fosta influen pe arena internaional, Federaia Rus,
aflndu - se la jonciunea a mai multor centre de putere Uniunea European, SUA, NATO i
China, ncearc s-i restabileasc din fosta influen pe mapamond.
Astfel, actualitatea cercetrii de fa este condiionat de o serie de factori, n primul rnd,
de procesele din arealul european i din cel postsovietic, care, dup natura i caracterul lor, sunt

9
complexe i dinamice, contradictorii i nefinalizate, i care n mod direct acioneaz asupra
intereselor geostrategice i politicii externe a Federaiei Ruse, dar i asupra statelor din
vecintatea apropiat, inclusiv asupra Republicii Moldova. n noua conjunctur geopolitica
actual, cnd Uniunea European (pn n 2013, prin aderarea Croaiei) i Aliana Nord -
Atlantic (pn n 2009) s-au extins tot mai mult spre Est, iar Comunitatea Statelor Independente
se transform ntr-o organizaie nonfuncional i ineficient, studierea intereselor geostrategice
ale Federaiei Ruse i a noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european este o necesitate i un
deziderat al timpului.
n al doilea rnd, astzi sunt necesare noi viziuni tiinifice asupra interesului geostrategic i
noii arhitecturi geopolitice, inclusiv a celei a spaiului est-european, ntruct multitudinea de
abordri i cercetri efectuate pn n prezent de ctre savaniii din Occident, din Federaia Rus,
dar i cei din Republica Moldova nc nu ne ofer un ansamblu integral al politicii externe i ale
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse. Acest fapt i gsete rezonan n necesitatea
lrgirii arealului problematic de investigare a intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse i,
inclusiv, a procesului de constituire a noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european.
n al treilea rnd, orientarea spre o cercetare de sintez, mai puin ntlnit n literatura de
specialitate din spaiul att occidental, dar i cel ex-sovietic, vacuum resimit i n Republica
Moldova, favorizeaz studiul intereselor geostrategice la interinfluena i interferena proceselor
de extindere a Uniunii Europene i a NATO spre est i a intereselor geostrategice ale Federaiei
Ruse n spaiul est-european n contextul noii arhitecturi geopolitice. Privit sub acest unghi de
vedere, problema dat a canalizat orientrile noastre tiinifice spre formula interes
geostrategicarhitectur geopolitic sub aspect teoretic i practic, ceea ce ne permite o mai
bun comprehensiune a influenei factorilor externi, dar i interni asupra reafirmrii Federaiei
Ruse ca actor geopolitic cu tendine i aspiraii de revenire ca putere pe arena internaional.
Analiza situaiei n domeniul intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-
european n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice
Interesele geostrategice ale Federaiei Ruse, ct i locul pe care l ocup pe arena
internaional, rezultat al destrmrii fostei URSS, la fel ca muli ali actori geopolitici mondiali
sau regionali, a fost i este subiectul a numeroase discuii. Astfel, printre autorii de referin
preocupai de geopolitica Rusiei pe arena internaional merit atenie H. J. Mackinder [154,
155], A. Mahen [157], N. J. Spykman [243, 244]. n contextul analizelor din perspectiva
geopoliticii se nscrie i cercetarea lui C. Race viznd strategiile de impunere a influenei fostei
URSS n spaiul est-european [204]. Repere importante privind relaiile ruso-americane n
perioada postcolaps URSS sunt oferite de ctre S. Khoen [375, 376]. Teoreticienii occidentali ca

10
Zb. Brzezinski [28, 29, 30], H. Kissinger [140, 141], H. Morgenthau [177, 178], A. E.
Kellermann [139] acord o atenie deosebit intereselor geopolitice i geostrategice ale
Federaiei Ruse. n contextul studiilor geopolitice viznd interesele geostrategice i ale vectorilor
politicii externe a Federaiei Ruse pe arena internaional, inclusiv n spaiul est-european, se
nscriu cercetrile elaborate de ctre: A. Hutsenreuter [127, 128], I. Malova [159], J. M.
Hernndez [124], G. Mafodda [156], M. De Bonis [65], F. Petroni [192], O. Oliker, K. Crane, L.
H. Schwartz i C. Yusupov [188], J. Weisensee [280]. Strategiile de realizare a intereselor i de
meninere n sfera de influen a statelor foste republici unionale prin intermediul susinerii
zonelor separatiste Abhazia i Osetia de Sud n Georgia, zona estic a Republicii Moldova, iar
ncepnd cu 2014 i n estul Ucrainei, de ctre Federaia Rus sunt reliefate de ctre G.
Friedman [93, 94, 95], S. Stefan [249], C. Tosi [265], E. Greco, R. Alcaro i V. Fabbri [111].
Interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul caucazian, studiate prin prisma
confruntrilor cu interesele Occidentului reprezentat de SUA, NATO i UE, sunt aria
cercetrilor lui D. Gullo i J. Tun [114], A. Monaghan [174], I. Ibos-Herv [129].
Trebuie s observm c problema intereselor geopolitice i geostrategice ale Federaiei Ruse
ca actor geopolitic pe arena internaional este domeniul de interes i pentru cercettorii din
Romnia. n acest context, merit atenie cercetrile elaborate de ctre I. Chifu [55, 56, 57],
dedicate intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n bazinul Mrii Negre, ct i celor de
meninere n sfera sa de influen a Republicii Moldova i a Ucrainei. Nu mai puin interes
pentru comunitatea tiinific prezint analiza strategiilor Rusiei n spaiul est-european a lui T.
Frunzetti [97, 98], M. Rdulescu [207], S. Matie [164]. Relevante sunt cercetrile dedicate
geopoliticii Federaiei Ruse elaborate de G. M. Carpinschi [34]. n acest context se nscriu i
cercetrile viznd relaiile moldo-ruse analizate prin prisma conflictului transnistrean ale lui E.
Strauiu [247].
Studiul intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse pe arena internaional, n special n
spaiul est-european, prezint interes nu doar pentru comunitatea tiinific occidental, dar i
pentru comunitatea tiinific din Federaia Rus. Astfel, printre principalii cercettori rui
preocupai de interesele geostrategice i de politica extern a Federaiei Ruse pot fi menionai A.
I. Utkin [469, 470] i V. F. Li [388]. Analiza intereselor i a poziiei Federaiei Ruse pe arena
internaional n perioada postcolaps al URSS-ului sunt oferite de ctre D. Trenin [463].
Interesul Federaiei Ruse de a nu admite crearea unui sistem al relaiilor internaionale axat pe
monocentrizm, n care rolul dominant ar reveni SUA ca unic putere mondial, este supus
cercetrii de ctre . . Srokin [454], S. I. Ilarionov [346]. Interesele i poltica extern a
Federaiei Ruse n relaiile cu SUA i statele europene, ct i principalii vectori ai interesului i ai
politicii externe a Federaiei Ruse n spaiul post-sovietic constituie aria cercetrilor lui A. I.
11
Vladimirov [311]. De asemenea, cercetri viznd interesele Rusiei n spaiul postsovietic, axate
pe ideea euroasiatismului sunt oferite de ctre M. Deleaghin [333], . S. Gadjiev [320, 321,
322]. Idei privind etapizarea dezvoltrii vectorilor intereselor geostrategice i a politicii externe
sunt naintate de ctre A. gankov [485], P. A. gankov [486, 487], A. Bogaturov [299].
Reliefarea intereselor Rusiei n cooperarea cu statele CSI, statele din Europa de Sud-Est este
prezent n lucrrile lui: I. N. Kravcenko [377], I. Ivanov [344], F. D. Bogaturova [300], O. A.
Arin [288], . Dnkin [337], V. G. Baranovski [291], M. M. Lebedeva [385, 386, 387], O. N.
Barabanov [290]. Tematica relaiilor Federaiei Ruse cu SUA, NATO, UE, statele CSI prezint
interes i pentru S. A. Lanov i V. A. Akciasov [384], P. Ivanov i B. Haloa [345], . Moes
[404]. Dimensiunea intereselor Federaiei Ruse n spaiul est-european este oferit de ctre N.V.
Kulikovo, I. I. Orlika i N. V. Feit [381], D. Fin [475], N. Arbatova [287], G. Dilighenski
[334], P. Setov [445], . . onteva [371], A. Gromko [330], R. Grinberg [328]. n contextul
cercetrilor viznd confruntarea intereselor dintre Federaia Rus i Occident, n special n
spaiul caucazian, se nscriu i cercetrile elaborate de ctre V. Tretiakov [464, 465], I.
Kobrinskaia [350, 351], . Reabov [438]. Analiza conflictelor din spaiul postsovietic, n special
a celor din Caucaz, spaiu n care are loc confruntarea intereselor geopolitice, geoeconomice i
geostrategice ale Federaiei Ruse i ale SUA, sunt oferite de ctre N. Fedulova [474], D.
Maleva [392], . Valiev [305], N. Zagladin [341]. Interesele Rusiei n Ucraina, analizate prin
prisma strategiilor de meninere a influenei, sunt aria cercetrilor lui . Harani i P. Burkovski
[478], M. V. Braterskii [302], I. V. Andronova [285]. Interesul energetic, n special cel de
deinere a monopolului asupra carburanilor din spaiul caspic i caucazian de ctre Federaia
Rus, ct i confruntarea cu interesele occidentale, sunt supuse cercetrii de ctre A. Aleksishvili
[5], T. Gochitashvili [104], K. Gogolashvili [97], R. Giragosian i Z. Shiriyev [101, 102], K.
Kakachia [136, 137] . a.
ncercri de a face studii asupra unor aspecte ale intereselor i polticii Federaiei Ruse se
realizeaz i n Republica Moldova. O prim cercetare n istoria tiinei din Republica Moldova
privind politica extern a Federaiei Ruse sub aspet multivectorial, n care este reliefat rolul
Rusiei n sistemul relaiilor internaionale la intersecia seolelor XX- XXI, este oferit de ctre S.
Nazaria n lucrarea ,,Federaia Rus n contextul proceselor politice internaionale
contemporane [181].
Studii privind evoluia relaiilor Republicii Moldova n raport cu Rusia, axate pe problema
transnistrean, sunt realizate de ctre Gh. Cojocaru [58], M. Gribincea [113], M. Grecu i A.
ranu [112], O. Serebrian [229, 230, 231, 232, 233, 234]. Problema conflictului transnistrean
este obiectul cercetrilor unui grup de experi autohtoni i internaionali din cadrul instituiei
nonguvernamentale IDIS Viitorul. n acest context se nscriu i cercetrile privind conflictul
12
transnistrean efectuate n cadrul Institutului de Politici Publice. Aspecte ale relaiilor moldo-ruse
sunt analizate de ctre D. Bencheci [19, 20]. Analiza evoluiei intereselor i politicii externe a
Rusiei [38, 39, 43] din perspectiva intereselor geopolitice i geostrategice a acestui actor n
spaiul est-european [40; 41], inclusiv n Republica Moldova [42, 45, 46], este aria cercetrilor
pentru S. Cebotari. Pe lng interesele geopolitice i geostrategice, sunt examinate strategiile
,,hard i ,,soft power ale Rusiei de a menine n sfera sa de influen statele din spaiul est-
european [44, 45].
Evoluia relaiilor externe ale Republicii Moldova, inclusiv cu Federaia Rus, este supus
analizei de ctre I. Leanc [150], C. Solomon i A. Gumeniuc [241], V. cu [271], A. Burian
[31, 32], A. Lavric [148, 149], A. Baltag [16], Gh. Cldare [36], Iu. Fruntau [96] .a.
Totui, problematica intereselor geostrategiceale Federaiei Ruse n contextul constituirii noii
arhitecturi geopolitice a spaiului est-european nu este suficient analizat, fapt ce las loc pentru
cercetrile ulterioare. Dei n literatura de specialitate din Republica Moldova se acord o atenie
sporit relaiilor moldo-ruse, n special acestea fiind studiate prin prisma dimensiunii politico-
militare, comercial-economice i sociale, n literatura autohton nu sunt efectuate studii
integrale, care ar cuprinde ntreg arealul de probleme existente n relaiile moldo-ruse.
Problemele principale naintate spre cercetare cu titlul de ipoteze de lucru sunt
urmtoarele:
- Ca rezultat al colapsului fostei URSS i proceselor integraioniste din arealul european,
spaiul est-european este supus procesului de constituire a noii arhitecturi geopolitice.
- Pornind de la prezena intereselor marilor puteri ntr-un anumit spaiu geopolitic pe care l
partajeaz n sfere de influen, are loc constituirea ,,noii arhitecturi geopolitice.
- Formarea noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european este condiionat de
confruntarea intereselor geopolitice i geostrategice dintre centrele de putere reprezentate de
ctre SUA, NATO, UE, pe de o parte, i Federaia Rus, pe de alt parte.
- n scopul realizrii intereselor geostrategice i al meninerii influenei n spaiul est-european,
inclusiv n Republica Moldova, Federaia Rus recurge la utilizarea unui set de strategii -
hard i soft power.
Scopul i obiectivele investigaiei. n conformitate cu actualitatea i gradul de investigare a
temei, ne propunem drept scop analiza substanei, evoluiei i finalitii intereselor geostrategice
ale Federaiei Ruse n spaiul est-european n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice.
Studiind lucrrile tiinifice internaionale, dar i cele autohtone am constatat un areal restrns
de cercetare a problematicii date, inclusiv i cea de cercetare a fenomenelor ,,interes
geostrategic, ,,arhitectur geopolitic i ,,noua arhitectur geopolitic a spaiului est-
european, fapt care ne-a oferit suficiente premise pentru a extinde aria cercetrilor. Plecnd de
13
la aceste raionamente, n scopul extinderii ariei de cercetare, ne-am propus drept obiectiv
analiza manifestrii intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european ct i
impactul acestora asupra procesului de formare a ,, noii arhitecturi geopolitice n perioada
anilor 1991-2016.
n vederea realizrii scopului propus, au fost formulate urmtoarele obiective:
- de a supune analizei istoriografia cercetrii intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n
literatura occidental de specialitate;
- de a investiga cercetrile viznd interesele geostrategice ale Federaiei Ruse i noua
arhitectur geopolitic n literatura de specialitate din spaiul postsovietic;
- de a defini i analiza aspectele teoretico-metodologice ale fenomenului intereselor
geostrategice ale Federaiei Ruse n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice;
- de a scoate n relevan relaia ,,interes geostrategic-arhitectur geopolitic;
- de a determina ,, noua arhitectur geopolitic a spaiului est-european;
- de a reliefa interesul geostrategic al Federaiei Ruse n procesul realizrii politicii externe n
spaiul est-european;
- de a identifica dimensiunile corelative ale intereselor Federaiei Ruse n spaiul est-european
n contextul transformrilor geopolitice;
- de a determina dimensiunea strategiilor de realizare a intereselor geostrategice ale Federaiei
Ruse n spaiul est-european;
- de a evidenia impactul intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n Republica Moldova n
contextul noilor transformri geopolitice;
- de a determina dimensiunea strategiilor hard i soft power ale Federaiei Ruse de meninere a
influenei n Republica Moldova.
Metodologia cercetrii tiinifice. Raiunile examinrii intereselor geostrategice ale Federaiei
Ruse n spaiul est-european n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice au cunoscut forma
unui cmp de studiu format prin recombinarea a mai multor metode i tehnici de cercetare i
empirice, care, nsumnd uzaje diferite, poart un caracter interdisciplinar. Astfel, plecnd de la
cele mai larg acceptate metode de cercetare, recunoscute n comunitile academice, utilizarea
acestora a permis autorului cercetarea problematicii viznd interesele geostrategice ale Federaiei
Ruse n spaiul est-european n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice.
Drept baz teoretico-metodologic pentru realizarea prezentei lucrri ne-au servit cercetrile
teoretice ale specialitilor n domeniu din SUA, Marea Britanie, Frana, Spania, Italia, Argentina,
Romnia, Rusia i Republica Moldova. n cadrul investigaiei au fost aplicate i mbinate un set
complex de metode teoretice i empirice, care poart un caracter interdisciplinar i care au
permis cercetarea interesului geostrategic al Federaiei Ruse n spaiul est-european n contextul
14
formrii noii arhitecturi geopolitice. Astfel, autorul a recurs la utilizarea metodelor ca: realist-
empirica, dialectidc, inductiv, deductiv, analitic, fenomenologic, istoric, comparativ,
statistic, a convorbirii. Nu mai puin importan n procesul de elaborare a cercetrii a avut
utilizarea setului de metode particulare ca analiza documentelor, documentarea, inclusiv
documentarea webografic, metoda nregistrrii datelor. Pentru a reliefa specificul intereselor
geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european i, respectiv, specificul constituirii
fenomenului ,,noii arhitecturi geopolitice la general, ct i cel al noii arhitecturi geopolitice a
spaiului est-european, autorul a apelat la utilizarea metodelor specifice cum ar fi medoda
behaviorist i metoda cartografic.
Noutatea i originalitatea tiinific. Caracterul inovator al investigaiei Interesele
geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european n contextul formrii noii arhitecturi
geopolitice (1991-2016) rezid n faptul c pentru prima dat n literatura de specialitate s-a
ntreprins o ncercare de a construi un tablou integral al principalelor aspecte ale intereselor
geostrategice ale Federaiei Ruse i a noii arhitecturi geopolitice n spaiul vecintii apropiate
(aa - numita ,,blijnee zarubejie). De asemenea, neexperimentat este tratarea multilateral a
relaiei ,,interes geostrategic - arhitectur geopolitic. Pornind de aici, caracterul original al
investigaiei const n:
- realizarea unei sinteze de ansamblu a principalelor aspecte ale intereselor geostrategice
ale Federaiei Ruse n spaiul est-european n contextul formrii noii arhitecturi
geopolitice;
- elaborarea n premier, ntr-o lucrare de acest gen, a analizei sistemice a relaiei ,,interes
geostrategic - arhitectur geopolitic n contextul evoluiilor specifice din arealul est-
european;
- efectuarea unui studiu interdisciplinar, unic n felul su, la confluena politicii externe i a
interesului geostrategic, ce nglobeaz noile metamorfoze geopolitice, care condiioneaz
crearea noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european;
- determinarea dimensiunii intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-
european, inclusiv n Republica Moldova.
Utilizarea acestui studiu este bine-venit la cercetarea noilor aspecte i direcii ale intereselor
geostrategice ale Federaiei Ruse n condiiile transformrilor geopolitice i formrii unei noi
arhitecturi n spaiul est-european.
Noua direcie tiinific rezid n aprofundarea investigaiilor, studiilor n domeniul teoriei
relaiilor internaionale cu referire la cercetarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n
spaiul est-european n contextul noii arhitecturi geopolitice n perioada anilor 1991-2016.

15
Avnd ca suport analiza instituiilor i proceselor, structurii i contextului care n totalitatea
lor au determinat remodelarea configuraiei arhitecturii geopolitice a spaiului est-european i a
structurii sistemului internaional, caracterul inovator al rezultatelor const n elaborarea
definiiilor de sintez ale conceptelor interes geostrategic i arhitectur geopolitic, care n
aspect aplicativ, contribuie la soluionarea unei probleme de importan major: identificarea
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european, prin utilizarea strategiilor
hard i soft powr. De asemenea, o realizarea n premier n literatura tiinific de specialitate a
fost identificarea corelaiei ,,interes geostrategic-arhitectur geopolitic, ct i analiza evoluieii
noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european.
Rezultatele principial noi care au fost obinute n urma investigaiilor intereselor geostrategice
ale Federaiei Ruse n spaiul est-european n contextul noii arhitecturi geopolitice n perioada
anilor 1991-2016, ne-au permis s exprimm suficiente concluzii i argumente pentru a constata
crearea n Republica Moldova a unei direcii tiinifice noi n cercetarea relaiilor
internaionale.
Avnd ca suport analiza instituiilor i proceselor, structurii i contextului care n totalitatea
lor au determinat remodelarea configuraiei arhitecturii geopolitice a spaiului est-european i a
structurii sistemului internaional, caracterul inovator al rezultatelor const n elaborarea
definiiilor de sintez ale conceptelor interes geostrategic i arhitectur geopolitic, care n
aspect aplicativ, contribuie la soluionarea unei probleme de importan major: identificarea
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european, prin utilizarea strategiilor
hard i soft power. De asemenea, o realizare n premier n literatura tiinific de specialitate a
fost identificarea corelaiei ,,interes geostrategic-arhitectur geopolitic, ct i analiza evoluieii
noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european n perioada 1991-2016.
Semnificaia teoretic a investigaiei rezid n elaborarea i prezentarea cadrului teoretico-
metodologic, fundamentat i argumentat tiinific, de caracter interdisciplinar sub aspect
metodologic i pluridisciplinar n plan analitico-epistemologic de studiere a relaiilor
internaionale. Cadrul conceptual elaborat reflect tendinele demersului tiinific viznd
interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european n contextul formrii noii
arhitecturi geopolitice. n particular, importana teoretic a cercetrii se exprim prin elaborarea
definiiilor de sintez ale conceptelor ,,interes geostrategic, ,, arhitectur geopolitic, fiind
argumentat tiinific relaia dintre aceste concepte. De asemenea, este naintat conceptualizarea
,,arhitecturii geopolitice a spaiului est-european.
Tezele expuse n articolele tiinifice la subiectul cercetat sunt utilizate de cercettorii din
spaiul american (Russia and the Future Expansion of NATO. Strategy research project.
Corporate Author: Army war Coll Carlisle Barracks Pa. US Army War College. 24 Mar, 2011.
16
http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA553117),
(Small States and International Security. Europe and beyond. Edited by Clive Arache, Alyson J.
K. Bailes and Anders Wiviel, 2014, New-York.
https://books.google.ro/books?hl=en&lr&id=K8ATAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA149&ots=uB7
QYCbhvD&sig=KC0-GWcORm_wQDWnnArSpBFLbI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
n acest context se nscriu i tezele expuse de ctre autor n cadrul interviurilor oferite
Equilibrum Global n scopul famialiarizrii publicului argentinian cu unele aspecte ale relaiilor
moldo-ruse n contextul integrrii Republicii Moldova la UE (Moldavia, a la sobre al efecto
poltico de Ucrania, diciembre 27, 2013, Buenos Aires, Argentina. n:
http://equilibriumglobal.com/moldavia-a-la-sobre-al-efecto-politico-de-ucrania/; La neutralidad
de Moldavia, enero 3, 2014 Buenos Aires, Argentina. n: http://equilibriumglobal.com/la-
neutralidad-de-moldavia/; Acuerdo de Asociacin UE-Moldavia desde la perspectiva de
Chisinu, junio 29, 2014, Buenos Aires, Argentina. n: http://equilibriumglobal.com/acuerdo-
asociacion-ue-moldavia-perspectiva-chisanau/).
De asemenea, unele teze privind relaiile moldo-ruse analizate prin prisma integrrii
Republicii Moldova la spaiul european au fost familiarizate publicului european, ca de exemplu
cel italian prin acordarea interviului revistei de geopolitic ,,Limes- La Moldavia ha fatto la
sua scelta: Europa. Cronache Internazionali, Limes Club, Bologna & iMerica. La Russia di Soci
2014. Giochi Olimpici, Caucaso e geopolitica, gennaio, 2014 / progettosochi2014.it.
Valoarea aplicativ a lucrrii rezid n faptul c:
- Studiul dat, dup caracter i substan, prezint n sine un suport att teoretic, ct i practic
pentru studenii, masteranzii i doctoranzii care frecventeaz cursurile Politica extern a
Federaiei Ruse, Politica extern a Republicii Moldova, Geopolitic, Teoria
conflictelor internaionale, ,,Studii de securitate i aprare, ,,Securitate internaional.
- Concepiile prezentate pot completa arsenalul teoretic i factologic al cercetrilor n
domeniu.
- Lucrarea reprezint o surs bibliografic i metodologico-didactic n procesul pregtirii
profesionale a doctoranzilor, masteranzilor i studenilor de la Facultaile de Relaii
Internaionale, tiine Politice i Administrative; Istorie i Psihologie, Militrie .a.
- Materialul cercetrii ar putea fi un punct de pornire pentru elaborarea coninutului tematic al
unor cursuri speciale din instituiile de nvmnt superior.
- Servete drept baz pentru instituiile spezializate: MAE ale statelor ex-unionale, inclusiv cel
al Republicii Moldova.
Rezultate tiinifice principale naintate spre susinere sunt:

17
1. ,,Interesul geostrategic presupune realizarea de ctre actorii geopolitici a intereselor fie de
ordin politic, economic, militar sau social, direcionate ntr-un spaiu / areal prin intermediul
anumitor strategii, contribuind, astfel, la crearea unei noi arhitecturi geopolitice a relaiilor
internaionale.
2. Considerentele c ,, noua arhitectur geopolitic este rezultatul partajrii sferei de influen
a statelor/centre de putere care dispun de interese ntr-un anumit spaiu.
3. ,,Noua arhitectur geopolitic a spaiului est-european este n process de constituire i
reprezint rezultatul partajrii sferei de influen dintre SUA, NATO, UE pe de o parte i a
Federaia Ruse, pe de alt parte.
4. ntre fenomenul ,,interes geostrategic i procesul de constituire a noii arhitecturi geopolitice
exist o corelaie direct.
5. n scopul realizrii intereselor sale de meninere n sfera sa de influen a statelor din spaiul
est-european, Federaia Rus recurge la utilizarea strategiilor hard power i soft power.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Unele propuneri naintate sunt reflectate n definirea
conceptelor de ,,noua arhitectur geopolitic, ,,interes geostrategic, n reliefarea corelaiei
,,interes geostrategic arhitectur geopolitic.
Aprobarea rezultatelor tiinifice. Teza este elaborat n cadrul Departamentului Relaii
Internaionale al Facultii Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative a Universitii
de Stat din Moldova i a fost examinat i susinut n edina Seminarului tiinific de Profil din
cadrul Institutului de Cercetri Juridice i Politice al Academieide tiine a Moldovei i al
Departamentului Relaii Internaionale al Facultii Relaii Internaionale, tiine Politice i
Administrative a Universitii de Stat din Moldova.
Tezele i concepiile principale formulate n lucrare reprezint rezultatul cercetrilor
efectuate de autor, care au fost prezentate n cadrul a 20 de conferine tiinifice universitare,
naionale i internaionale: Conferina tiinific cu participare internaional ,,Interferine
universitare- integrare prin cercetare i inovare din 25-26 septembrie, 2012, Chiinu;
Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitaii de inovare. Conferina tiinific cu
participare internaional, consacrata aniversrii a 65-a a USM, din 21-22 septembrie, 2011,
Chiinu; Conferina tiinifico-practic cu participare internaional ,,Republica Moldova n
condiiile noii arhitecturi de securitate regional. Academia Militar ,,Alexandru cel Bun,
Centrul de Studii Strategice, de Aprare i Securitate a Ministerului Aprrii al Republicii
Moldova din 17 mai, 2012; Conferina tiinific Internaional ,,Logos, Universalitate,
Mentalitate, Educaie, Noutate, Iai, Romania, 26 ianuarie, 2012; Conferina tiinific cu
participare interntional ,,Interferene interuniversitare prin cercetare i inovare, 25-26
septembrie, 2012; Conferina tiinific ,,Integrare prin inovare, Universitatea de Stat din
18
Moldova, 26-28 septembrie, 2013; Conferina tiinific ,,Integrare prin cercetare i inovare,
Universitatea de Stat din Moldova, 10-11 noiembrie, 2014; Conferin Naional. Parteneriatul
Estic i Republica Moldova: obiective-practici-provocari. Universitatea de Stat din Moldova, 27
septembrie, 2013; International Scientific Conference dedicated to David Aghmashenebeli
(David the Builder), 22 february, 2014, Gori, Georgia; Conferina international ,, tiine
politice, relaii internaionalei studii de securitate, (Romnia, Sibiu), 27-29 mai, 2011;
Conferina international ,, tiine politice, relaii internaionalei studii de securitate, (Romnia,
Sibiu), 23-25 mai, 2014; Conferina international ,, tiine politice, relaii internaionalei studii
de securitate, (Romania, Sibiu), 23-25 mai, 2015; Conferina naionala (n cadrul proiectului
The geopolitical dilemmas. Poland and Germany in the light of processes and challengers of
Europenization in Eastern Europe and the Caucasus), ,,Republica Moldova: determinante i
perspective ale integrrii europene din 5 martie 2015; Conferina tiinifico-practic
internaional Teoria i practica Administrrii Publice (TPAP -2014)i respectiv cea din 2015;
Conferina tiinifico-practic cu participare internaional ,, Rpublica Moldova n condiiile noii
arhitecturi de securitate regional, Academia Militar a Forelor Armate ,,Alexandru cel Bun,
30 mai, 2014 i 15 mai 2015; Conferina tiinific Internaional ,,Regional Working Meeting
South East Europe, Southern Caucasus, Moldova and Ukraine, Tbilisi, Georgia, 18 februarie
2014; Conferina tiinific internaional dedicat celei de-a 20-a aniversri a Facultii Relaii
Internaionale, tiine Politice i Administrative, Chiinu, 13 noiemb, 2015.
Volumul i structura lucrrii: Teza include rezumate, lista abrevierilor, introducere,
cinci compartimente a cte trei subcompartimente, concluzii i recomandri, fiind finalizat cu
bibliografie i anexe. Lucrarea are un volum de 214 pagini text de baz.
Cuvinte-cheie: Arhitectur geopolitic, interes geostrategic, relaii internaionale, ordine mondial,
sistem internaional, centru de putere, suveranitate, globalizare, interes naional, spaiu, Republica
Moldova.

19
1. ISTORIOGRAFIA CERCETRII INTERESELOR GEOSTRATEGICE ALE
FEDERAIEI RUSE I A NOII ARHITECTURI GEOPOLITICE

Existena a mai multor tendine i procese pe mapamond, dezbaterile privind natura noii
arhitecturi a sistemului securitii internaionale contemporane, ct i poziia pe care o ocup pe
,,marea tabl de ah, Federaia Rus formeaz o sfer aparte n discursurile marelor cancelarii
occidentale i a liderilor politici. Cu toate c nu exist o opinie comun printre savani, interesele
geopolitice i geostrategice, ct i rolul i locul pe care-l ocup Federaia Rus n ultimii ani, tot
mai des sunt prezente n discursul politicienilor, polemologilor, ale analitilor i savanilor. Tot
mai des apare ntrebarea privind interesele geostrategice ale Federaiei Ruse pe mapamond n
contextul dinamismului relaiilor internaionale i al noii arhitecturi geopolitice .
Interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european se afl n centrul ateniei
i dezbaterilor existente att n mediul academic, ct i n cadrul disputelor liderilor politici ai
puterilor SUA, NATO i UE. Toate aceste dispute sunt condiionate de interesul pentru
evenimentele n proces de desfurare n spaiul est-european, n special n statele caucaziene,
evenimentele din estul Ucrainei i, respectiv, situaia social-politic din Republica Moldova.
ncercarea de explicare pe care o propunem nu este lipsit de dificulti, avnd n vedere lipsa
cercetrilor speciale i chiar a criteriilor necesare investigrii. Cu toate acestea, o examinare a
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse relev un adevrat set de reflecii care atest
atitudini critice ce au constituit premise ale cercetrii istoriografiei. Astfel, multitudinea de
reflecii coninute n cercetrile occidentale sau cele din Rusia i Republica Moldova
marturisete despre preocuparea mediului academic, dar i celui al practicienilor, pentru locul
Federaiei Ruse pe arena internaional.

1.1. Repere istoriografice ale intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n literatura
occidental de specialitate

Interesele geostrategice ale Federaiei Ruse, ct i locul pe care l ocup pe arena


internaional, rezultat al destramrii URSS, la fel ca muli ali actori geopolitici mondiali sau
regionali, au fost i sunt subiectul a numeroase discuii i cercetri. Pentru o mai bun
comprehensiune a intereselor geopolitice realizate prin intermediul politicii externe, dar i a
comportamentului i a aciunilor Federaiei Ruse pe arena politic, vom relua n sintez o serie

20
de studii i reflecii asupra rolului i locului Rusiei n sistemul relaiilor internaionale la
nceputul sec. al XXI-lea. Ca multe alte domenii de cercetare, problematica intereselor
geostrategice, a locului i rolului Rusiei ca actor geopolitic pe arena internaional, i gsete
mediul prielnic n contextul cercetrilor occidentale. Aceste cercetri, dei au nsumat uzaje
diferite, scot n relievan interesele Federaiei Ruse pe mapamond, inclusiv n spaiul est-
european.
Astfel, autorii de referin, preocupai de interesele geostrategice, dar i de locul i rolul
Rusiei pe arena internaional, ca de exemplu H. J. Mackinder, se disting n primul rnd ca
apartenen la cercetrile teoretice. n lucrarea ,,The Geographical Pivot of History (Pivotul
geografic al istoriei) [154], Mackinder considera geostrategia drept fundament al geopoliticii,
dar precizez c sfera acestui concept nu se identific cu totalitatea elementelor care intr n
componena geopoliticii, ofer bazele teoriei continentaliste, n care Asia Central reprezint
aria pivot a istoriei, dominarea acesteia determinnd controlul lumii.
Mackinder i aduce contribuia la dezvoltarea geopoliticii prin introducerea a dou elemente
noi n componena obiectivului urmrit de geopolitic: alctuirea unei noi configuraii
geostrategice i geopolitice a planetei, realizat n conformitate cu criteriul distanei
geografice i n termeni de bipolaritate, precum i crearea unor noiuni specifice geopoliticii, n
,,World Island, Heartland, Pivot Area [155]. De asemenea, Mackinder efectueaz o prim
ncercare de a supune analizei rolul i perspectivele Rusiei pe arena internaional. Conform
opiniei sale, amplasarea geografic a statului reprezint poziia cea de mijloc sau cea din centrul
lumii. Centrul lumii este un concept subiectiv, i dac e s nelegem prin conceptul ,, lume
ntreaga planet, atunci n centrul lumii se afl continentul euroasiatic, iar n centrul acestuia -
Hertlandul. Hertlandul reprezint zona de influen a lumii, care semnific noul centru al lumii i
care nsumeaz caracteristicile puterii continentale. Astfel, n concepia lui H. J. Mackinder,
Hertlandul se identific cu Rusia i cuprinde cea mai larg suprafa, incluznd un concept mai
larg - ,,insula mondial, care formeaz dou continente - Eurasia i Africa. Pornind de la teza
,,Cine conduce cu Europa de Est, domin Hertlandul, cine domin Hertlandul, domin asupra
Insulei Mondiale, domin lumea, astfel, conform opiniei lui Mackinder, rolul de Hertland
revine Rusiei n plan strategic. Referindu-se la Rusia, Mackinder consider c Hertlandul rus,
prin barierele sale naturale, prin ntinderi, adncimi, prin dificultatea de acces, are o net
superioritate [154, p. 59].
Expansiunea spre periferia Eurasiei ar permite utilizarea resurselor continentale n scopul
crerii unei flote puternice, chiar i a unui imperiu mondial. De aceea, scopul principal al
geopoliticii anglo-saxone rezid n neadmiterea formrii unei aliane strategice n jurul ,,axei
geografice a istoriei, adic a Rusiei, lund la maximum din cantitatea spaiilor de coast, i de
21
impus asupra acestora propria influen. O alt preocupare expus de ctre Mackinder n lucrarea
,,nceputul democratic i realitatea se refer la ntrebarea privind evoluia puterilor n cazul
unei eventuale unificri politice a continentului. Astfel, n teoriile sale, Mackinder se pronun
pentru mpiedicarea sub orice form i prin orice mijloace a fortificrii Hertlandului. n viziunea
sa, cheia problemei n dominarea asupra lumii rezid n corelaia forelor asupra periferiilor
Hertladului. Aceast idee se afl la baza geopoliticii SUA i a Alianei Nord Atlantice, odat cu
formarea Noilor State Indeprndente, cnd periferii ale Hertlandului au devenit ex-republicile
unionale din spaiul postsovietic i fostele state socialiste [154, pp. 44-45].
Idei similare sunt expuse n lucrarea ,,The influience of Sea Power upon History (Influena
puterii maritime asupra istoriei) [157], publicat n 1890 de ctre amiralul marinei americane A.
Mahen. Astfel, conform opiniei lui Mahen, pricipala ameninare la adresa puterii maritime sunt
statele continentale, n primul rnd, Rusia i China. Lupta cu masa continental a Imperiului
Rus, care se extinde de la ,,Asia Mijlocie Occidental pn la meridianul japonez n Orient,
este scopul pe termen lung pe care trebuie s-l exercite America. Acest scop poate fi realizat
utiliznd sistematic mpotriva Eurasiei aa - numita strategie a ,,Anacondei. Esena acestei
teorii rezid n fortificarea propriilor poziii i slbirea poziiei adversarului, conform
urmtoarelor strategii:
1. Fortificarea controlului asupra mrii, dezvoltarea comunicaiilor maritime. Fortificarea flotei
politico-militare n scopul de a obine posibilitatea de a amenina teritoriile adversarului.
2. Mrirea numrului de porturi, de care depinde dezvoltarea comerului i aprarea strategic a
statului.
3. nbuntirea indicilor demografici, ca condiie necesar a posibilitii statului de a construi i
deservi corbiile.
4. Remunerarea prin toate posibilitile a comerului internaional i pregtirea cadrelor, aa cum
pe acest factor se axeaz puterea maritim a statului.
5. Reorientarea resurselor naturale i umane n scopul crerii forei maritime.
6. Deinerea sub control a regiunilor de coast i depunerea maximului efort, ca prin mijloace
diverse de a lua regiunile corespunztoare ale teritoriilor continentale de la adversar.
7. Crearea unui numr ct mai mare de obstacole n calea formaiunilor integraioniste ale
adversarului, folosind scoaterea de sub control a zonelor de coast i limitnd accesul spre
spaiile acvatice [157, p. 45].
Astfel, drep rezultat al folosirii principiului strategic al ,,Anacondei, teritoriile adversarului
vor fi blocate din partea coastelor maritime i fluviale, ceea ce va duce la slbirea treptat a
inamicului.

22
Teoria ,,Anacondei a lui A. Mahen este dezvoltat de ctre profesorul Institutului de Relaii
Internaionale ale Universitii din Yelz, N. J. Spykman, care, n studiile geopolitice ,,Americas
Strategy in World Politics [244] i ,,The Geography of the Peace[243], expune o nou viziune
prin introducerea n analiza geopolitic a conceptul de securitate de stat - unul dintre cele mai
importante obiective pe care le urmrete geopolitica. n componena securitii de stat, afirm
Spykman, exist trei mari categorii de factori: factori geografici (mrimea teritoriului, poziia
geografic), factori economici (resurse agricole, industriale i demografice), factori politici
stabilitatea politic, gradul de integrare social etc.); rolul politic major revine de fapt inelului de
state cu ieire la mare, aa-numita bordur maritim ce inconjoar Heartland-ul. Acest inel de
state este numit de ctre Spykman Rimland, fiind considerat ca o zon intermediar ntre forele
continentale i cele maritime, iar pstrarea sub control a acestui inel asigur supremaia
mondial.
De asemenea, parafrazndu-l pe Mackinder, Spykman subliniaz: ,,Cine deine controlul
asupra Rimlandului, acela controlaz Eurasia, iar cine controleaz Eurasia, controleaz destinele
lumii ntregi [244, p. 48-49]. Spykman este de acord cu viziunea lui Mackinder potrivit, creia
Eurasia reprezint o poziie - cheie pentru cucerirea i dominarea lumii. Spre deosebire de
Makinder, Spykman consider decisiv n controlul lumii (Hertlandului) controlul deinut asupra
rmurilor. Controlul zonei de coast, care ncercuiete zona pivot, neutralizeaz fora acestuia.
n favoarea acestei teorii, autorul nainteaz urmtoarele argumente:
- masa compact de pmnt eurasiatic este prea extins i, n ultim instan, foarte greu de
controlat;
- zona de coast are numeroase ci de comunicie nspre regiunea eurasiatic propriu-zis,
inclusiv albiile rurilor;
- aproximativ dou treimi din populaia lumii locuiete n zonele de coat ale Eurasiei;
- fia de pmnt care ncercuiete Eurasia este mult mai ospitalier, comparativ cu alte regiuni
din interiorul continentului, greu accesibile i cu o clim aspr [244, p. 67].
Pentru analiza intereselor geostrategice ale Rusiei n sistemul relaiilor internaionale,
deosebit de importante sunt contribuiile lui Zb. Brzezinski [29, 30], care ne ofer, un model
global al lumii. mprind lumea n regiuni geostrategice (dou regiuni geostrategice, fiecare
dominat de ctre o superputere) i regiuni geopolitice, Brzezinski insist asupra distinciei
existente ntre cele dou tipuri. Zb. Brzezinski explic c primele regiuni au o extindere global
i un rol strategic, iar celelalte - o extindere regional i un rol tactic. Regiunile geostrategice
sunt expresia interconexiunilor mai multor pri ale globului n ceea ce privete localizarea i
micarea actorilor geopolitici. La nceputul anului 2001, prim-ministrul Suediei G. Persson, n
ciuda tendinelor i influenelor existente pe arena internaional, respinge ideea unei eventuale
23
aderri a Federaiei Ruse la UE, argumentndu-i poziia prin faptul c Rusia nu este un stat
european, dar continental, care ocup o dimensiune mare a Europei i a Asiei. n opinia liderilor
occidentali, UE este capabil s susin proiecte economice la un nivel extins cu Federaia Rus,
deoarece ambele pri sunt interesate ntr-o cooperare axat pe pragmatism, dar nu i s accepte
Rusia n calitate de membru al UE. Acest lucru ar semnifica schimbarea fundamental a
caracterului UE [28, p. 172].
Repere importante sunt expuse de ctre H. Kissinger n lucrarea ,,Diplomaia [141], n care
sunt supuse analizei politica american fa de Rusia n perioada urmtoare Rzboiului Rece,
politica care a mizat pe un fel de inginerie social, adaptat liderilor individuali. Relaiile ruso-
americane, n opinia lui Kissinger, au nevoie de un dialog serios privind unele aspecte de politic
extern. Rusiei nu i se face nici o favoare de a fi tratat ca imun fa de considerentele normale
ale politicii externe, deoarece aceasta ar avea rezultatul practic de a o fora s plteasc mai
trziu un pre mai greu, dac este ademenit n cursuri de aciuni din care nu exist ntoarcere.
Liderilor americani nu trebuie s le fie fric de discuii deschise despre punctele n care
interesele americane i ruseti converg i n care difer.
Analiznd procesul de integrare a Rusiei n sistemul internaional, H. Kissinger este de
prerea c suntem prezeni la crearea unei noi ordini internaionale. Noua ordine internaional
are dou componente care trebuie pstrate n echilibru: influena atitudinii ruseti i afectarea
calculelor ruseti. Pentru a alina procesul tranziiei, este nevoie de asisten economic generoas
i de consiliere tehnic, iar Rusia trebuie s fie fcut s se simt binevenit n instituii care
ntresc cooperarea economic, cultural, i politic - precum Conferina European pentru
Securitate. Reforma ruseasc va fi ns mpedicat, nu ajutat, dac se va neglija reapariia
preteniilor imperiale ruseti istorice. Independena noilor republici, recunoscute definitiv de
Naiunile Unite, nu trebuie njosit prin consimirea ptrunderii militare ruseti pe solul lor. n
acest context, H. Kissinger consider c politica american fa de Rusia trebuie s fie gndit
inndu-se cont de interesele lor permanente, nu de fluctuaiile politicii interne ruseti. Dac
politica extern american i face din politica intern ruseasc o prioritate de vrf, ea va deveni
victima unor fore aflate, n esen, n afara controlului su i va pierde toate criteriile de
judecat. De aceea, consider Kissinger, politica extern a SUA fa de Rusia trebuie s fie una
echilibrat, potrivit oricrei oscilaii. Noua conducere ruseasc este creditat cu nelegere fa de
procesul anevoios prin care se ncearc nvingerea a dou generaii de proast conducere
comunist. Ea nu este creditat pentru a i se transmite sfera de influen pe care arii i comisarii
au rvnit-o de jur - mprejur vastelor frontiere ale Rusiei timp de 300 de ani. Dac Rusia tinde s
devin un partener serios la constituirea unei noi ordini mondiale, ea trebuie s fie pregtit att
pentru disciplina stabilitii, ct i pentru beneficiile acesteia [141, pp. 711-712].
24
n cercetrile sale, H. Kissinger consider c viitorul statelor Europei de Est i a statelor
succesoare Uniunii Sovietice nu este unul unic, nu reprezint una i aceea problem. Acest
lucru este adevrat, n special n cazul statelor foste membre ale Tratatului de la Varovia -
Polonia, Republica Ceh, Ungaria i Slovacia. Principala motivaie invocat de ctre Kissinger
este centrat asupra tezei conform creia statele ex-socialiste, fr legturi cu instituiile Europei
Occidentale i cele atlantice, ar deveni un teritoriu al nimnui ntre Germania i Rusia. Iar ca
aceste legturi s aib sens, statele foste membre ale Tratatului de la Varovia vor trebui s
aparin att Uniunii Europene, ct i Alianei Nord - Atlantice. Pentru a deveni economic i
politic viabile, ele au nevoie de Uniunea European, iar pentru asigurarea securitii naionale,
statele trebuie s adere la Aliana Nord - Atlantic. Calitatea de membru ntr-o instituie
presupune i calitatea de membru n cealalt instituie [141, p.716]. Preedintele Clinton invit
toate statele succesoare ale Uniunii Sovietice i toate fostele ri satelii ai Moscovei n Europa
de Sud Est s participe la ceea ce reprezint un sistem de securitate colectiv [141, p. 717]. n
ultimele cercetri efectuate asupra intereselor Federaiei Ruse, H. Kissinger consider c politica
preedintelui rus V. Putin, n special cea din ultimii ani, este una ,,lucid ( ,,zdravogo smsla)
[349], axat pe pragmatism i pe dezideratul de a readuce Federaiei Ruse statutul de altdat, cel
de putere mondial.
n acest context se nscriu i cercetrile lui D. Saims, care supune analizei att interesele
geostrategice, ct i politica extern din ultimii ani a Federaiei Ruse sub conducerea
preedintelui V. Putin. UE consider c Federaia Rus trebuie s se supun politicii sale i
standardelor europene. Rusia ns, conform opiniei oferite de ctre Saims, are propriile interese
i tradiii, propriul vector de dezvoltare, iar Occidentul nu trebuie s impun Rusiei anumite
standarte, iar de aici rezult i politica preedintelui Putin [439].
Interesele i inteniile de afirmare ale Federaiei Ruse ca putere pe arena internaional dup
colapsul fostei URSS sunt aria cercetrilor lui S. Kohen [475]. n cercetrile sale S. Kohen
scoate n relievan cauza colapsului fostei URSS, inclusiv rolul politicii SUA, al politicienilor,
economitilor, ziaritilor, politologilor i istoricilor n dispariia URSS ca actor geopolitic, ct i
manifestarea SUA ca unic supraputere mondial. Rzboiul Rece, n opinia cercettorului, va fi
succedat de ,,politica rececare se va instaura pe arena internaional ntre actorii geopolitici. De
asemenea, S. Kohen nainteaz propria opinie cu referire la politica SUA n raport cu Federaia
Rus, oferind ipoteza precum c SUA sunt cu adevrat interesate n transformarea Rusiei dup
propriul model.
Nu mai puin interes prezint i cercetarea relaiilor dintre SUA i URSS de ctre H.
Morgenthau n ,,Politica ntre naiuni. Lupta pentru putere i lupta pentru pace [177, p. 370].
Pentru H. Morgenthau, relaiile dintre aceti doi actori geopolitici au fost, pentru perioade
25
ndelungate de timp, absorbite de misiunea extinderii granielor ctre teritoriile aflate pe
continentele lor, dar care nu erau supuse unui control politic. De asemenea, Morgenthau
analizeaz relaiile dintre Statele Unite i fosta Uniune Sovietic din perspectiva balanei de
putere existente n perioada postbelic. inndu-se cont de particularitile sistemului relaiilor
internaionale, Morgenthau consider c SUA trebuie s urmreasc un compromis mai degrab
cu China dect cu Uniunea Sovietic, iar acest compromis ar facilita realizarea intereselor SUA
pe arena internaional [178, p. 387].
Pentru o mai bun comprehensiune a intereselor Federaiei Ruse pe arena internaional, este
necesar analiza cercetrilor efectuate de ctre J. S. Goldstein i J. C. Pevehouse. Astfel, n
studiul ,,Rlaii internaionale, J. S. Goldstein i J. C. Pevehouse [106] consider c rile din
Europa de Sud - Est i-au administrat economiile mai eficient dect au fcut-o fostele republici
sovieice. Rusia s-a descurcat mai bine dect alte state din spaiul postsovietic. Ea a motenit o
mare parte din infrastructura economic i din resursele naturale ale Uniunii Sovietice i a fost
suficient de mare pentru a ctiga atenia Occidentului. Luptele pentru puterea intern au creat
instabilitate politic n Rusia, descurajnd investiiile strine. Rzboiul din Cecenia a cauzat
nrutirea lucrurilor. Crima organizat a devenit problema major n anii 90. Haosul tranziiei
a furnizat, de asemenea, teren fertil pentru corupie printre oficialii guvernamentali. Problemele
economice i financiare ale regiunii s-au mpletit cu probleme de securitate - prezena
conflictelor etnice i naionale de-a lungul graniei de sud a fostei Uniuni Sovietice care au
schimbat relaiile comerciale i monetare. n urmtorii ani, Rusia va ncerca s obin stabilitate
economic i politic pentru a se integra n economia capitalist mondial. Pn atunci, pentru
J.S. Goldstein i J.C. Pevehouse, Rusia i vecinii si rmn, n mare parte, izolai de posibilele
beneficii care ar putea rezulta din monede convertibile stabile, comer dezvoltat i investiii
strine crescute [106, p. 470-472].
Lista cercettorilor preocupai de interesele geostrategice ale Rusiei pe arena internaional
este completat de ctre D. Chaudet, F. Parmentier i B. Pelopidas cu lucrarea ,,Imperiul n
oglind. Strategii de mare putere n Statele Unite i n Rusia [51]. Astfel, conform opiniei
cercettorilor, Rusia este o lume aparte, care nu ine nici de Asia, nici de Europa. ncepnd cu
sec. al XIX-lea, intelectualii rui au cutat n imaginea Occidentului (n primul rnd, cea a
Europei) propria lor identitate. n acest context, dezbaterea major se centreaz att pe interesele
manifestate de ctre Europa n Rusia, ct i de interesele Rusiei n spaiul Europei.
Euroasiatismul, n opinia cercettorilor, conduce Rusia la a-i nelege, ntr-o nou manier,
alteritatea att fa de Europa, ct i fa de Asia. n calitate de punte ntre Europa i Asia, Rusia
se situeaz ntr-o poziie geografic unic de putere n contextul noii ordini pluricentriste [51, pp.
74-79].
26
Preedintele V. Putin a obinut sufragiile electoratului susinnd tema ,,ntoarcerii la ordine,
care se axeaz pe restartarea valorilor tradiionale, n jurul noiunilor de stabilitate, patriotism, de
stat puternic i de solidaritate social. Euroasiatismul lui Putin corespunde unei anumite evoluii
n raport cu perioada elian care o preced. Acesta dispune de reele solide, dar nu este singurul
pol n dezbaterile asupra intereselor i politicii externe a rii, deoarece, la fel ca i
neoconservatorismul american, euroasiatismul trebuie s negocieze cu realismul. n ansamblu,
conform opiniei cercettorilor, euroasiatismul este una dintre componentele ,,celei de a treia
ci, n baza careia V. Putin ncearc s elaboreze o nou sintez ntre elementele occidentale i
cele euroasiatice [51, p. 109-111].
De asemenea, facnd o retrospectiv a evoluiei intereselor Rusiei, autorii consider c,
pornind de la modestul teritoriu al cnezatului Moscovei, Rusia a procedat la o expansiune
teritorial continu i fr precedent n epoca modern. n cele trei secole de dominare continu,
Moscova a exercitat o dominaie centralizat asupra periferiei, s-a strduit cu ajutorul regimurilor
autoritare s menin ,,ordinea n acest spaiu [51, p.167].
O prezentare mai concis a strategiilor Federaiei Ruse n primii ani care au urmat imediat
dup destrmarea URSS este oferit de ctre A. E. Kellermann n studiul ,,Uniunea European.
Un proces de integrare continu [139]. Dup destrmarea fostei Uniuni Sovietice, Rusia a
experimentat un capitalism agresiv, de natur criminal i oligarhic. n ciuda scopurilor
naintate, Rusia nu a reuit s creeze o societate civil i nc nu s-a consolidat ca un stat
democratic, juridic i social stabil. Natura actual a participrii Rusiei la diviziunea muncii i n
relaiile comercial-economice internaionale nu se potrivete cu caracterul actual al noilor
cerine. ara, n opinia lui A. E. Kellermann, n principal, este un exportator de materii prime.
Statutul su de mare debitor internaional, care timp de muli ani nu a fost capabil s dein sub
control scurgerea capitalului naional n afar, submineaz serios poziia Rusiei pe arena
internaional. Mai mult dect att, Rusia nu se poate folosi de avatajele participrii la integrarea
regional. n acest context, autorul nainteaz unele sugestii prin care recomand Rusiei s-i
pun n ordine afacerile sale interne.
Motivele, consider Kellermann, pentru majoritatea problemelor Federaiei Ruse, legate de
economia global, se regsesc n interiorul propriilor sale granie i ar trebui rezolvate prin
mijloacele politicii interne. Aceast politic ar trebui s fie clar direcionat spre reorganizarea
structural a economiei Rusiei, pentru a crete competitivitatea produselor sale i pentru a reduce
cota materiilor prime n totalul de exporturi. Procesul de ,,stabilire a ordinii n toate domeniile
vieii ruseti ar trebui s se desfoare n cadrul instituiei unui stat democratic, juridic, cu o
economie orientat spre populaie, adic spre sistemul sociopolitic existent n majoritatea statelor
europene i care a fost adoptat drept exemplu, la nivel declarativ, de ctre liderii Rusiei. Toate
27
aceste sarcini complicate, dar totui vitale, pot fi realizate de ctre Rusia doar n contextul unei
cooperri internaionale constructive i eficiente. Aceast cooperare ar trebui s se desfoare, n
primul rnd, pe continentul european, deoarece Rusia are legturi istorice, spirituale i culturale
profunde cu statele n cauz, fr a meniona faptul c membrii Uniunii Europene sunt principalii
parteneri comerciali i economici ai Rusiei. n ceea ce privete legtura direct a Rusiei cu
procesul integrrii europene, care este inseparabil legat de cooperarea pan-european, apare
necesitatea n distincia, dar nu acut, ntre dou direcii: Uniunea European i CSI. Dei
guvernul rus declar c ambele direcii sunt prioritare n politica sa extern, Federaia Rus ar
trebui s aib o conduit calculat i consistent fa de membrii att ai Uniunii Europene, ct i
cei ai CSI-ului.
Analiznd interesele i relaiile externe ale Federaiei Ruse, Kellermann consider c exist
multe motive pentru care Rusia nu se afl n poziia de a se altura Uniiunii Europene, cel puin
n viitorul apropiat. Rusia este o ar prea mare i problematic. Aderarea la Uniunea European
ar limita libertatea i aciunile Rusiei pe mapamond, n special n spaiul CSI. De fapt, nu exist
garanii c extinderea nu va implica integrarea ulterioar i nu va slbi puterea combinat a
Uniunii pentru o perioad de timp. Ar fi mai rezonabil pentru Rusia s fie mai activ i mai
consecvent n politica sa n vederea realizrii unui parteneriat strategic cu Uniunea European,
s dezvolte i s consolideze legturi cu Uniunea European n alte domenii, n care are
competen real, i s fac pai concrei, practici, pe calea unei apropieri internaionale, dar
prudente a dreptului rusesc la dreptul UE. Alturarea la spaiile europene comune economic i
social, probabil mpreun cu alte state CSI, dar nu neaprat cu toate dintre ele, ar trebui s fie un
scop strategic, dar totui distanat pentru Rusia [139, pp. 367-370].
n contextul analizelor intereselor i relaiilor Federaiei Ruse cu SUA i UE, merit atenie
cercetrile efectuate de F. Petroni [192]. Petroni analizeaz relaiile politice dintre Federaia
Rus i SUA din perspectiva amplasrii scutului antirachet pe teritoriul Europei, ct i a
strategiilor utilizate de ctre Rusia n condiiile extinderii NATO n est. Interesele geostrategice
i politica Federaiei Ruse n perioada tandemului Putin-Medvedev sunt supuse cercetrii de
ctre O. Oliker, K. Crane, L. H. Schwartz i C. Yusupov [188]. Spre deosebire de strategiile i
politica dus de preedintele B. Elin i minitrii de externe din perioada anilor 1990-1996, noua
strategie i politic dus de Federaia Rus s-a modificat. Dup evenimentele din 11 septembrie
2001, Rusia a susinut SUA n lupta contra terorismului i a meninerii securitii pe arena
internaional, dar, n acelai timp, intresele Federaiei Ruse i cele ale SUA se confrunt n alte
domenii. Nu mai puin interes prezint i cercetarea atitudinii negative fa de Rusia a statelor
postsovietice, n special cea a Georgiei i a Ucrainei, ca rezultat al revoluiilor colorate. Pe lng
analiza atitudinii statelor postsovetice, autorii supun criticii sistemul autocratic al preedintelui
28
V. Putin, politica axat pe pragmatism n relaiile comerciale cu SUA, statele UE, politica
Gazprom-ului n Ucraina i Republica Moldova, relaiile politico-economice cu Armenia i
Azerbaidjan. Merit atenie analiza politicii Federaiei Ruse fa de orientarea proeuropean a
Republicii Moldova, Ucrainei i Georgiei. Autorii consider c orientarea versus UE a statelor
ex-sovietice, face ca Fedraia Rus s-i impun politica de monopol i influien n spaiul
postsovietic.
O panoram triadic a relaiilor politice i de securitate dintre Rusia SUA - UE este oferit
de ctre E. Greco, R. Alcaro i V. Fabbri [111]. Astfel, analiza dat reconstruiete contextul
politic n care, actualmente, opereaz cei trei actori, inndu-se cont de interesele geopolitice i
geostrategice reciproce, de tendinele politicii externe a Federaiei Ruse n perioada preedintelui
Putin, ct i cadrul instituional prin intermediul cruia are loc cooperarea ruso-occidental.
De asemenea, autorii supun ateniei nu doar aspectele de cooperare dintre Federaia Rus i
SUA i NATO, dar i contradiciile existente - de la amplasarea scutului antirachet al SUA n
Europa de Sud-Est i definitivarea viitorului statut al Kosovo, pn la rezoluia complicat a
conflictelor ngheate n Caucazul Meridional. n acest context, poate fi menionat i analiza
aspectului energetic - de la aparenta folosire politic a exporturilor de energie de ctre Moscova,
pn la preocuparea felului de respectare a drepturilor omului i a procesului de democratizare.
Astfel, n perioada politicii duse de ctre V. Putin, autorii observ contraste n relaiile Rusiei cu
Occidentul. Politica autoritar i metodele de conducere a statului de ctre preedintele V. Putin
sunt supuse criticii. Odat cu venirea lui Putin, interesele i politica extern al Federaiei Ruse se
axeaz pe o politic defensiv, axat pe pragmatism n relaiile cu ali actori geopolitici, spre
deosebire de politica filooccidental a lui B. Elin. n opinia autorilor, atitudinea negativ a
Rusiei fa de Occident este cauzat de:
- expansiunea NATO i a UE n spaiul estic, inclusiv aderarea celor trei republici baltice foste
republici ale URSS, actualmente membre ale NATO;
- noile acorduri de securitate semnate ntre SUA i unele state din Europa de Est (sistemul anti-
rachet n Polonia i Republica Ceh, bazele militare din Romnia i Polonia);
- susinerea din partea europenilor i americanilor a aa - numitor revoluii colorate, care au adus
la putere micrile politice cu tentative antiruse (Georgia i Ucraina);
- rolul Organizaiei pentru Cooperare i Securitate n Europa (OSCE) n gestionarea crizelor din
spaiul postsovietic, n special Georgia, Rpublica Moldova;
- instalarea bazelor americane n Asia Central n contextul interveniei militare n Avghanistan.
Att SUA, ct i UE, conform opiniei autorilor, se pronun pentru o cooperare constructiv
cu Rusia. Spre deosebire de UE, care se pronun pentru cooperarea n domeniul economic cu
Federaia Rus, interesul SUA se axeaz asupra aspectului securitii, ncercnd s gseasc
29
iniiative comune cu Moscova privind neproliferarea armelor de distrugere n mas i lupta
contra terorismului.
Specificul intereselor i al relaiilor Rusiei cu NATO n scopul asigurrii i meninerii
securitii pe arena internaional este scos n relievan de ctre A. Monaghan [174]. Monaghan
analizeaz relaiile sub dou aspecte, cel de coincidere a intereselor, cum ar fi lupta contra
terorismului, aprarea atirachet, proliferarea armelor nucleare, reforma forelor militare,
aprarea civililor, situaii de urgent, i un larg spectru de probleme, ct i sub aspectul
confruntrilor intereselor, n special cel ce vizeaz procesul de extindere a NATO spre est,
considerat de Rusia drept o ameninare la adresa propriei securiti, confruntrile care vizeaz
conflictele din spaiul Orientului Apropiat i, inclusiv, confruntrile cauzate de anexarea Crimeei
de ctre Federaia Rus i de ultimele evenimente din estul Ucrainei. Nu mai puin interes
prezint analiza efectuat de ctre Monaghan a relaiilor trilaterale Federaia Rus - NATO,
NATO - UE i Federaia Rus - UE.
O critic a intereselor Federaiei Ruse fa de relaiile cu UE este efectuat i de ctre C. Ibos-
Herv [129]. Astfel, n opinia autorului, relaiile cu Uniunea European pot fi analizate prin
prisma a dou aspecte. Analiza din perspectiva primului aspect presupune prezena cooperrii
dintre Federaia Rus i UE n cazul coinciderii de interese. Aceste interese, de obicei, sunt
reprezentate de politica energetic att a Rusiei, ct i cea a Comunitii Europene. Analiza
relaiilor ruso-europene din perspectiva celei de a doua viziuni presupune existena confruntrilor
i divergenelor de opinii, cauzate n mod special de evenimente cum ar fi anexarea Crimeii i
evenimentele din estul Ucrainei, ncepnd cu anul 2014.
Analiznd interesele geostrategice i politica extern a Federaiei Ruse, A. Hutsenreuter
[127] distinge patru etape de dezvoltare a interesului i a politicii externe a Federaiei Ruse.
Astfel, conform periodizrii intereselor i a politicii externe a Federaiei Ruse oferite de ctre
Hutsenreuter, prima etap coincide cu perioada anilor 1992-1994, perioad n care Rusia are o
politic de adaptare la noile realiti internaionale. Anii 1994-1996 constituie cea de a doua
perioad de formare a intereselor i a politicii externe. Caracteristic pentru aceast perioad,
subliniaz cercettorul, este faptul c Rusia duce o politic de impunere a puterii n spaiul su de
influen, n special n spaiul postsovietic. Cea de a treia etap, conform periodizrii lui
Hutsenreuter, este perioada anilor 1996-1999. Aceast etap coincide cu numirea lui Primakov n
funcia de ministru de externe i este perioada n care se simte o nviorare a intereselor i a
politicii externe ruse pe arena internaional. O nou etap n politica Federaiei Ruse, axat pe
pragmatism i interesul naional al statului, revine anilor 2000-2012. Prin stilul de conducere
autoritar-centralizator, V. Putin ncearc s readuc Federaia Rus ca putere pe arena
internaional. Dup operaiunile militare din Afghanistan, din 1997, Rusia din nou acioneaz
30
prin intermediul aciunilor i forei militare, n special n spaiul postsovietic: Republica Moldova
-1992, Georgia - 2008, Ucraina - 2014. A. Hutsenreuter consider c revenirea Federaiei Ruse
pe arena internaional n calitate de putere are loc odat cu venirea la conducerea Rusiei a
liderului V. Putin, ncepnd cu anii 2000.
Spre deosebire de Hutsenreuter, I. Malova [159] consider c Rusia, pe parcursul deceniului
1989-1999, a trecut prin mai multe perioade de formare, att la nivel politic, ct i ideologic.
Astfel, Malova consider drept etape de formare a intereselor i politicii externe a Federaiei
Ruse: 1) epoca lui Gorbaciov i a succesorilor acestuia; 2) epoca Elin - perioada de tranziie a
politicii externe; 3) perioada cutrilor Rusiei - Putin i noua doctrin; 4) perioada noilor cutri
de echilibru.
Evoluia intereselor i a politicii externe ale Federaiei Ruse, n special celei din perioada de
aflare la conducerea statului a tandemului Putin - Medvedev, este supus cercetrii de ctre J.
M. Hernndez [124]. De asemenea, pentru a analiza relaiile externe, autorul supune examinrii
unele aspecte ale intereselor i ale politicii externe a Federaiei Ruse. Astfel, Hernndez
analizeaz relaiile ruso-europene prin prisma principalelor avantaje pe care le au, ct i a
interesului reciproc, att ale UE fa de Federaia Rus, ct i al Federaiei Ruse fa de UE. Un
loc aparte l ocup analiza interesului Federaiei Ruse pentru relaiile cu statele europene n
probleme de securitate. Analiznd relaiile cu UE, autorul subliniaz faptul c, n cadrul UE,
exist state care au o atitudine i disponibilitate de cooperare cu Federaia Rus diferit. Astfel,
analiznd relaiile Federaiei Ruse cu Polonia, acestea, practic, pot fi caracterizate ca fiind nule.
De asemenea, n spaiul european statele, ca de exemplu Republica Ceh, statele baltice, nu
manifest ncredere n cooperarea cu Federaia Rus. Pe lng statele cu un nivel sczut de
ncredere, n special fostele republici unionale i statele membre ale Tratatului de la Varovia, n
UE exist i state disponibile de a ntreine relaii de cooperare cu Rusia, ca de exemplu Frana,
Germania, Italia, Spania. Autorul, pe lng interesele comune existente n relaiile Rusiei cu
statele europene, n special cele din sfera energetic, analizeaz i contradiciile dintre acestea.
Interesele geostrategice i politica extern a Federaiei Ruse promovate de ctre preedintele
V. Putin sunt supuse analizei de ctre G. Mafodda [156]. Anul 2000, odat cu venirea lui V.
Putin la conducerea statului, semnific, n opinia autorului, revenirea Federaiei Ruse pe arena
internaional. De asemenea, cercettorul supune analizei aspectul economic, n special cel
energetic, interesul privind comerul cu gaz natural i petrol i expunerea acestor mrfuri pe
pieele europene. Aceeai opinie este susinut i de ctre G. Mettan [397] i D. Smit [447].
n acelai context, pot fi menionate i cercetrile efectuate de ctre M. De Bonis [65].
Pragmatismul intereselor i al politicii externe duse de ctre preedintele V. Putin n perioada
celui de al treilea mandat din anul 2012 i pn n prezent constituie aria cercetrilor lui De
31
Bonis. Autorul scoate n relievan principalele obiective ale intereselor i politicii externe ruse -
intenia geopolitic a Rusiei de a crea un spaiu economic comun ntre Europa i Asia i proiectul
de a readuce pe arena internaional Federaia Rus, prin crearea Uniunii Economice
Euroasiatice. Pentru De Bonis, crearea sau restabilirea fostului spaiu sovietic, practic, este
imposibil. Statele foste republici unionale sunt deja de o alt orientare att politic, ct i
economic, ndreptat spre alte spaii (de exemplu, Georgia, care din august 2008, odat cu
pierderea Osetiei de Sud i a Abhaziei, are o orientare antimoscovit, vectorul politicii externe
fiind direcionat spre o cooperare, dar i o eventual aderare proatlantist).
Federaia Rus, n cazul n care va continua s promoveze actualele strategii de realizare a
intereselor i politicii externe, consider R. Papes [416], are ansa s dispar de pe arena
internaional. Tendina de a se afirma ca putere mondial este o iluzie. Din punct de vedere
economic, politic, militar, demographic, Federaia Rus nu prezint caracteristicile unei puteri
mondiale. Pierderea teritoriilor, ca rezultat al colapsului fostei URSS, Ucraina, Caucazul de Sud,
Asia Central face ca acestea s fie considerate n continuare de ctre Federaia Rus ca parte
component sau drept zon de interes. n relaiile cu Federaia Rus, marile puteri, inclusiv SUA,
trebuie s in cont de aceste partiulariti. Astfel, n opinia preedintelui B. Obama, statele noi
independente foste republici unionale sunt n drept s-i decid de sine stttor soarta, sunt n
drept s decid spaiul la care s adere. Procesul de extindere a NATO n Est reprezint o
ameninare direct la adresa securitii sale naionale. NATO a fost creat ca un oponent
Tratatului de la Varovia, dar aa cum URSS s-a dezintegrat, NATO ar trebui s nu mai
promoveze politica sa de extindere. n cazul n care Ucraina va adera la NATO, Rusia va apela
la strategii de meninere i neadmitere a aderrii Ucrainei la Alian. n relaiile cu Federaia
Rus, SUA trebuie s duc o politic dubl. Aa cum SUA a reacionat la aderarea Cubei la
Tratat, la fel i Federaia Rus nu admite aderarea Ucrainei la NATO. De asemenea, conform
opiniei lui Papes, SUA nu trebuie s admit o apropiere a Federaiei Ruse de statele foste
republici unionale sau fotii satelii.
Strategiile Federaiei Ruse utilizate n scopul meninerii n sfera sa de influen a Ucrainei
sunt aria cercetrilor lui S. Adrianopoli [2]. Conflictul ruso-ucrainean, inclusiv aspectele ce
vizeaz anexarea peninsulei Crimeea de ctre Federaia Rus, i confruntarea intereselor dintre
marile puteri SUA i Federaia Rus [142] prezint interes i pentru cercettorii din cadrul
Institutului de Cercetri Strategice a, colii Militare de pe lng Ministerul Aprrii al Franei
[184].
Contrar ideilor lui R. Papes este opinia expus n cercetrile lui I. amir. Interesele
geostrategice i politica extern, relaiile Rusiei cu Occidentul rezultate din anexarea Crimeii de
ctre Federaia Rus prezint interes i pentru I. amir. n opinia lui amir, n condiiile
32
evenimentelor din estul Ucrainei, ct i n urma anexrii peninsulei Crimeea, preedintele V.
Putin s-a manifestat ca un adept al ,,reaciei asimetrice. n timp ce Occidentul analizeaz
aciunile ntreprinse de ctre Federaia Rus, Rusia acioneaz strategic, semnnd tratate cu
partenerii estici, ca de exemplu cu China, iar prin strategiile sale Rusia se manifest ca un centru
de putere pe arena internaional. Dei UE consider c Ucraina, n calitate de subiect al
dreptului internaional, are dreptul de a adera la structurile euroatlantice, preedintele V. Putin
ns nu va admite un nou val de extindere a Alianei n Est. Prin discursul rostit n cadrul
desfurrii lucrrilor Summitului de la Munchen din 2012, V. Putin a demonstrat comunitii
internaionale locul Federaiei Rusie pe mapamond. Astfel, conform discursului preedintelui
Putin, Rusia a devenit un juctor important pe arena internaional, care nu admite instaurarea
unei ordini mondiale unipolare, ghidate de un singur actor geopolitic - SUA [488]. n contextul
cercetrilor privind confruntarea intereselor dintre Occident i Federaia Rus se nscriu i
cercetrile elaborate de ctre J. A. De Yturriaga Barbern [69 ] i F-J. Ruiz - Gonzlez [109],
care, la fel ca i I. amir, consider c Rusia este nu doar ntr-un proces de devenire, dar deja se
manifest ca un centru de putere pe arena internaional.
nteresele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul postsovietic, n special n spaiul
caucazian, sunt aria cercetrilor lui J. Weisensee [280]. Astfel, autorul supune analizei interesele
i geostrategiile Federaiei Ruse de meninere n sfera sa de influen a Caucazului, n special a
Georgiei. Prin recunoaterea independenei teritoriilor Abhazia i Osetia de Sud, ct i prin
impunerea influenei sale n zon ca rezultat al rzboiului din 7 august 2008, Federaia Rus
ncearc s menin n sfera sa de influen Georgia. n acest context, merit atenie i cercetrile
efectuate de A. P. Imaev. Interesele SUA n zona caucazian sunt interese pe care Federaia
Rus le consider drept o ameninare la adresa securitii naionale. Pentru Imaev prezint
interes cile i strategiile de realizare a obiectivelor Federaiei Ruse n Caucaz [135]. Nu mai
puin interes prezint i cercetrile elaborate de ctre T. De Waal [71], prin care este reliefat rolul
geostrategic al zonei caucaziene i, respectiv, interesele Federaiei Ruse i cele ale Occidentului
n acest areal.
n contextul analizei intereselor geostrategice ale Rusiei n spaiul postsovietic, n special n
statele caucaziene, n Ucraina i Republica Moldova se nscriu i cercetrile lui G. Friedman
[95], care consider c n scopul meninerii n sfera sa de influen fostele republici unionale,
Federaia Rus recurge la susinerea zonelor separatiste. Spre deosebire de relaiile dintre
Federaia Rus i Occident dup colapsul URSS, considerate a fi favorabile, actualele relaii,
rezultate din anexarea peninsulei Crimeea au devenit tensionate, condider A. Rar. Spaiul est-
european a devenit arena confruntrilor intereselor dintre Occident i Federaia Rus. Aceast

33
confruntare, conform opiniei lui Rar, duce la apariia unei noi concurene geopolitice, care
contribuie la remodelarea sferei de influen a marilor puteri n spaiul est-european [431].
Interesele Federaiei Ruse n raport cu statele postsovietice, n special cu cele din arealul
caucazian, sunt analizate i de ctre C. Tosi [265]. n studiile sale, Tosi supune cercetrii
independena Abhaziei, stat ,, parial independent, recunoscut de ctre Federaia Rus dup
2008, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu, Vanuatu, dar nu i de ctre comunitatea
internaional. Strategiile de meninere n sfera de influen a Federaiei Ruse prin crearea
zonelor conflictogene n spaiul postsovietic, n special cel transnistrean, din zona estic a
Republicii Moldova, Carabahul de Munte, Osetia de Sud, sunt supuse analizei de ctre M. de la
Cmara [67].
Nu mai puin relevante sunt cercetrile lui D. Gullo i J. Tun privind analiza dimensiunii
energetice a interesului rusesc [114]. ncepnd cu anii 80, problema interesului pentru resursele
energetice a ocupat o poziie important i decisiv n spaiul european. Multe state europene au
acceptat importarea gazului din Federaia Rus pentru a diminua dependena de carburani din
Orientul Mijlociu. Criza gazului rusesc din 2008-2009, atenia sporit acordat Ucrainei, din
cauza dezacordurilor diplomatice dintre Ucraina i Federaia Rus, au demonstrat Europei
dependena energetic fa de Federaia Rus. De asemenea, autorul supune analizei interesele
Federaiei Ruse n bazinul Mrii Caspice, inclusiv analizeaz i prezena intereselor Uniunii
Europene i SUA n zon. Astfel, Caucazul devine o zon important din dou motive: n primul
rnd, este zona n care Federaia Rus tot timpul a ntlnit dificulti de a-i recupera poziia i
influena sa geopolitic. De asemenea, Caucazul este spaiul n care, n ultimii ani, are loc
confruntarea intereselor geoeconomice i geostrategice ale SUA, UE i ale Federaiei Ruse. n al
doilea rnd, Caucazul este principala cale prin care oleoductele i gazoductele din regiunea
caspic i a Asiei Centrale pot traversa spre pieele europene, fr a fi supuse monopolului rusesc
[144]. Astfel, problema interesului energetic, n general, devine una destul de important pentru
statele europene. Gazprom ul, fiind unicul furnizor de carburani n aa state cum ar fi : Bosnia
i Heregovina, Estonia, Finlanda, Macedonia, Letonia, Lituania, Moldova i Slovacia i impune
monopolul. Dependena energetic a statelor europene fa de Federaia Rus: 97% dependent
de gazul rusesc este Bulgaria, 89% - Ungaria, 86% - Polonia, aproximativ trei ptrimi -
Republica Ceh - este reliefat cu subtilitate de ctre autori.
O abordare diferit a prezenei intereselor Federaiei Ruse pe mapamond este oferit de ctre
S. Stefan [249]. Autorul analizeaz aspectul problemelor de ordin lingvistic, n special utilizarea
de ctre Rusia a motivului de aprare a cetenilor vorbitori de limb rus n spaiul post-
sovietic, inclusiv n Ucraina i Republica Moldova.

34
Trebuie s observm c problema intereselor geostrategice i a politicii externe a Federaiei
Ruse ca actor geopolitic pe arena internaional este obiect al cercetrilor i disputelor savanilor
din Romnia. n acest context, merit atenie cercetrile lui P. Dobrescu, n care autorul
analizeaz situaia internaional de pe mapamond [75]. Sfritul Rzboiului Rece a fost marcat
de dou evenimente geopolitice majore, care contrasteaz prin modul de desfurare - unificarea
Germaniei i prbuirea simultan a sistemului politic i economic, nsoit de temeri i derut, de
o delegitimare a fostei URSS. Astfel, statul construit pe parcursul a 300 de ani, a crui ultim
denumire a fost Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, a disprut. Descendentul legal al fostei
URSS, constat Dobrescu, este Rusia. Destrmarea fostei URSS poate fi considerat un adevrat
cutremur politic, care a modificat contururile statale din regiune, plasnd Rusia ntr-o poziie
particular, nevoit s-i revad prioritile geopolitice. Transformarea intern a Rusiei reprezint
procesul cu cele mai mari semnificaii geopolitice. Rusia, care a reprezentat pivotul unui imperiu,
mai continu s fie puternic [75, p. 281].
Rusia, susine P. Dobrescu, poate fi privit ca un adevrat poligon de ncercare pentru
principalele teorii ale geopoliticii, ca un laborator n care acestea sunt supuse testrii. Din
perspectiv geopolitic, Rusia reprezint un teritoriu instructiv. Pentru geopoliticianul romn,
situaia geografic a Rusiei este paradoxal. O ar, care prin fora militar s-a extins mult n
secolele precedente, actualmente a pierdut principalele puncte strategice la spaiul acvatic. Rusia a
pierdut practic ieirea la Marea Neagr i importante ci de acces la Marea Baltic. Totodat,
Rusia compenseaz acest dezavantaj prin poziia privilegiat, ocupnd zona cea mai imens a
Eurasiei, situndu-se la intersecia nu doar a unor zone politice, dar i a unor mari spaii culturale.
Astfel, Federaia Rus este mai mult o ar de dimensiuni continentale. Fcnd o analiz n
retrospectiv, autorul scoate n relevan principalele particulariti ale apariiei i dezvoltrii
primei Rusii Rusia Kievean, Rusia Moscovit. De asemenea, sunt examinate direciile de
expansiune ale Rusiei sec. XVIII, Rusiei i a vecintii apropiate, relaiile Rusiei cu Ucraina. Prin
prisma geopoliticii petrolului, autorul supune analizei interesele Federaiei Ruse n spaiul Asiei
Centrale. Prezint interes i analiza relaiilor Federaiei Ruse cu puterile occidentale - SUA,
Uniunea European, dar i intenia de a integra spaiul postsovietic, un areal considerat dobndit
istoric, care este o adevrat plac de turnur ntre Occident i Orient [75, p.320], prevenirea
orientrilor strategice ale prilor desprinse din URSS, ct i tendinele din partea unor puteri de a
institui sfere de influen pe teritoriul fostei Uniuni. n acelai context, merit atenie cercetarea
conflictelor geoeconomice i geostrategice dintre Federaia Rus i Occident de ctre M-C.
Neacu. Astfel, n cercetrile sale, Neacu consider c Federaia Rus n gestiunea dinamicii
frontierei geopolitice cu Occidentul, a recurs la utilizarea a dou tipuri de conflicte, cele

35
geoeconomice i cele geopolitice, iar utilizarea unui set de strategii a permis Rusiei, odat cu
reanexarea peninsulei Crimeea n 2014 ieirea din reculul geopolitic n care se afla dup implozia
URSS i trecerea de la o strategie pasivodefensiv, la una activo-defensiv [182].
Alte repere importante sunt reflectate de ctre T. P. Simion [237]. Pe lng marii actori
geopolitici cum sunt China, Brazilia, Uniunea European, cercettorul analizat i Federaia Rus.
Dezideratul de expansiune teritorial (practic spre toate punctele cardinale) a marcat politica
intern, dar i cea extern a Federaiei Ruse. Astfel, autorul supune analizei tendina imperial
rus, nceputul creia poate fi considerat anul 1552, ca rezultat al cuceririi Hanatului Kazan.
Teritoriile anexate de ctre Rusia n 1689, direciile orientate spre diferite spaii, att spre Europa,
dar i spre Caucaz, Asia Central i Extremul Orient pn la Pacific, este considerat drept
nceputul expansiunii Rusiei. De asemenea, Simion examineaz poziia Rusiei dup cderea
comunismului n perioada anilor 1989-1990. Politica extern, interesele geopolitice i
geostrategice ale Federaiei Ruse, direcionate practic n toate zonele fostului spaiu postsovietic,
n opinia autorului, apar drept o nostalgie imperial. Dincolo de particularitile intereselor
Federaiei Ruse, autorul invoc trsturi definitorii ale relaiilor Putin - Obama. T. P. Simion
susine prezena consensului n relaiile Washington-Moscova n cazul coinciderii intereselor i,
pe de alt parte, prezena contradiciilor n situaiile divergenei de opinii, ca de exemplu
problema Irakului, Siriei i, nu n ultimul rnd, cea din estul Ucrainei. Idei similare sunt susinute
i de ctre I. Racheru, S. Secrieru, A. Grmad [205].
Gh. C. Maior i S. Konoplyov supun analizei inresele geostrategice ale Federaiei Ruse n
bazinul Mrii Negre [158]. De asemenea, aspectul intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n
bazinul Mrii Negre sunt aria cercetrilor lui T. Frunzeti [98], C. Bogozeanu [24], C. L. Dorca
[76], A. Stoica [246]. Acest spaiu este supus analizei i de ctre I. Chifu [55]. Problematica
securitii bazinului Mrii Negre [56] devine cu att mai important, cu ct Federaia Rus, dup
cum sugereaz autorul, dispune de interese n aceast zon. De asemenea, autorul scoate n
relevan principalele particulariti ale relaiei Federaiei Ruse cu NATO. n acest context, sunt
analizate lucrrile summitului de la Lisabona, care au generat elaborarea a trei documente
importante privind relaiile Federaiei Ruse cu Occidentul, i anume - Noul Concept Strategic al
NATO, Declaraia Final a summitului de la Lisabona i Declaraia comun a Consiliului NATO
- Rusia. Prin prisma analizei acestor trei documente, Chifu supune examinrii relaiile Federaia
Rus - NATO. De asemenea, autorul analizeaz interesele Federaiei Ruse n Caucaz. Nu mai
puin interes prezint studiul axat pe aspectele securitii din bazinul Mrii Negre, dedicat
ultimilor evenimente din estul Ucrainei, efectuat de ctre I. Chifu, O. Nantoi, A. Getmanchuk
[57]. Analiznd criza ruso-ucrainean, autorii supun unei evaluri prospective scenariile viznd

36
soluionarea conflictului din estul Ucrainei. n acest context, merit atenie cele 90 de scenarii
posibile, naintate de ctre autori, privind soluionarea crizei din estul Ucrainei. Contextul
intereselor geostrategice actuale ale Federaiei Ruse n bazinul Mrii Negre, n special n
peninsula Crimeea, este supus analizei de ctre M. Iliescu [132]. Hibriditatea conflictului din
Ucraina constituie aria cercetrilor lui V. Bua [33], M. Atanasiu i Gh. Calopreanu [15], I.
Popescu [197], D. N. Bnic [18], A. Popescu [198].
Aspecte interesante ale relaiilor ruso-romne sunt analizate de ctre D. Dungaciu, directorul
Institutului de tiine Politice i Relaii Internaionale al Academiei Romne i preedintele
Fundaiei Universitare a Mrii Negre [77]. Conflictul din Transnistria face parte din irul de
aciuni, fapte, declaraii care sugereaz c ntre Bucureti i Moscova exist divergene politice.
Prezint inters i analizele lui D. Dungaciu cu privire la impactul crizei din Siria asupra
politicii externe a Federaiei Ruse, ct i consecinele acesteia pentru spaiul euroatlantic. Rusia
nu mai este de mult o putere global. n ciuda retoricii de supraputere, convingtoare pentru
publicul intern, relevana Rusiei, n opinia autorului, conteaz mai degrab la nivel regional, n
aa - numita vecintate apropiat, dup cum arat i recenta adeziune a Armeniei la Uniunea
Vamal Rusia Kazahstan - Belarus. n cel mai bun caz, consider Dungaciu, n anumite
circumstane, Rusia poate deveni putere regional cu inciden global. Oportunitatea ideal
pentru asemenea joc strategic este criza sirian. n acest tablou, Rusia a ncercat s i gseasc
locul pe arena internaional. Prezent pe teren i relativ influent n instituiile de for sau
gruprile de putere de la Damasc, Rusia i realizeaz interesele n regiune. n acest context, D.
Dungaciu consider c Federaia Rus, pe de-o parte, este interesat n prezervarea influenei n
regiune i, ntr-o form sau alta, i a obinerii avantajaleor sale pe teren (baza de la Tartus,
contracte economice etc.). Pe de alt parte, n cazul pierderii Siriei, Moscova i va lua revana
prin compensarea cu avantaje n vecintatea apropiat (piee energetice din Europa, griparea
Parteneriatului Estic, oprirea frontierei euroatlantice pe Prut etc.). Imaginea public a regimului
Putin, menioneaz autorul, va suferi o lovitur fr precedent. Dac pe dimensiunea relaiei
SUA - Rusia se aduga i nfrngerea pe relaia UE - Rusia, reflectat prin semnarea la Vilnius
de ctre Ucraina a Acordului de Asociere cu UE i parafarea documentelor de ctre Georgia i
Republica Moldova, lucrurile se complic pentru rui. Autorul supune analizei felul cum
acioneaz o putere. n cazul n care Rusia i va pierde influena n Orientul Mijlociu, consider
autorul, atenia acesteia se va focaliza pe spaiul vecintii sale apropriate. Indiferent de
contextul mediului internaional, Federaia Rus singur i va realiza interesele att n Orientul
Mijlociu, ct i n vecintatea apropiat, iar acest lucru, i ntr-un caz, i n altul, prin
consecinele sale, poate s contribuie la modificarea situaiei pe arena internaional.

37
Relaiile romno-ruse pe multiple planuri sunt supuse analizei i de ctre M. Rdulescu
[207]. Ca i D. Dungaciu, autorul consider c relaiile romno-ruse pe toate planurile sunt
,,ngheate, iar aceast rcire este cauzat de problema tezaurului romnesc deinut ilegal de
Moscova i a conflictului transnistrean din Republica Moldova [262]. n opinia autorului, o
singur ipotez este valid n cazul statului rus: niciodat acesta nu va renuna la mentalitatea
imperial i la abordarea unor politici care s derive i s exprime obsesiv vechile fixaii
imperialiste. Pentru Rusia, majoritatea statelor clientelare, foste i actuale, reprezint kukli
(ppui). Ridiculiznd istoria altor popoare, dispreuind etnii, rase, religii, discreditnd istoria i
cultura acestora, achiziionand instituii strategice economice, sabotnd iniiativele n plan
extern, Rusia acioneaza ca o matrioca care nu se dezice de trecut. Ruii nu se dezmint i n
privina chestiunii tezaurului romanesc care nu poate fi reactualizat.
Nu putem s nu remarcm studiile efectuate de ctre E. Strauiu i V. Tabr. Analiza
intereselor geostrategice ale Rusiei reprezint una dintre cele mai controversate i discutate
probleme. n cercetrile elaborate, care sunt rezultatul lucrrilor n cadrul proiectului
,,Dezvoltarea i reglementarea conflictului transnistrean, autorii reprezint o analiz a
conflictului transnistrean, n special atenia este acordat aspectului social, politic i economic
de pe ambele maluri ale Nistrului [247, p. 245].
n mod firesc, reconsiderarea poziiei Rusiei a produs dezbateri n literatura de specialitate, n
care gsim o gam larg de poziii. Astfel, M. Postevka i V. Zodian consider c Federaia Rus
se strduie s refac statutul de putere regional i mondial. i-a activat politica n vecintatea
apropiat, spaiu definit ca ,,sfer proprie de influen. Opunndu-se ,,unilateralismului
american, Federaia Rus i-a modificat strategiile de securitate, asumndu-i dreptul de a
interveni n vecintatea apropiat. n asigurarea acestui scop, din 2005, Rusia i-a activat
diplomaia energetic, care vizeaz furnizarea de energie ieftin ,,statelor aliate i de energie
scump ,,adversarilor, ct i controlul asupra rutelor energetice spre UE [97].
S. Mtie [164] consider c multiplele probleme care exist n relaiile ruso-americane sunt
condiionate de lipsa progreselor n discuiile legate de scutul antirachet, de soluionarea
conflictului din Siria i de respectarea drepturilor omului n Rusia. Exist ns i subiecte n care
Federaia Rus este de ajutor Occidentului - Iranul i Coreea de Nord i permisiunea de acces a
forelor SUA i NATO pe teritoriul su n Afghanistan.
De asemenea, prezint interes cercetrile elaborate de ctre G. M. Carpinschi [34]. n studiul
efectuat, autorul analizeaz efectele produse de destrmarea Uniunii Sovietice. Supunnd ateniei
politica internaional, autorul analizeaz noua politic economic, n special cea energetic, a
Federaiei Ruse din perspectiva oscilaiei dintre ,,seducia imperial i euroasiatism. Pe lng
analiza retrospectiv a evoluiei politicii externe ruse, Carpinschi scoate n relevan i politica
38
statelor din spaiul postimperial, care, din punct de vedere politic, nu au dorit subordonarea fa
de Moscova, iar pe de alt parte, din punct de vedere economic i militar, nu pot face abstracie
de resursele naturale i prezena militar a Federaiei Ruse.
Astfel, supunnd analizei istoriografia cercetrii intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse,
a prezenei i rolului Rusiei pe arena internaional, observm c teoreticienii occidentali acord
o atenie deosebit Federaiei Ruse. Rusia, din considerentele ocuprii unui spaiu geografic, ct
i ale extinderii sale, a ocupat i va ocupa un deosebit loc n lucrrile cercettorilor i
geopoliticienilor occidentali. Reieind din hotarele pe care le deine actualmente Rusia, am
putea constata c aceasta poate pretinde i depune eforturi de a ocupa un loc deosebit n politica
i economia mondial. Statul poate s-i modifice potenialul pe dou ci-naintnd i fortificnd
sfera de influen la hotarele sale, sau va avea loc o slbire a statului, care va rezulta prin
dezintegrarea i formarea pe teritoriul su a mai multot state mici, greu de inut sub control.
Federaia Rus, ca actor geopolitic, care n ultimul timp se manifest tot mai activ pe arena
internaional, va fi subiectul multiplelor discuii i cercetri att n Occident, ct i n spaiul ex-
sovietic.

1.2. Cercetarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse i a noii arhitecturi geopolitice
n literatura tiinific postsovietic

Studiul intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse pe arena internaional, n special n


spaiul est-european, prezint interes nu doar pentru comunitatea tiinific occidental, a crei
istoriografie a fost supus analizei n compartimentul anterior, dar i pentru comunitatea
tiinific din spaiul postsovetic, n special cea din Federaia Rus i Republica Moldova. O
ncercare de a efectua etapizarea dezvoltrii vectorilor intereselor geostrategice i politicii
externe a Federaiei Ruse este efectuat de A. gankov [485]. Autorul distinge cinci etape de
dezvoltatre i formare a interesului i politicii externe a Federaiei Ruse. Astfel, analiznd
politica extern din perioada 1990- 2008, gankov determin urmtoarele etape de formare a
interesului i politicii externe ruse: anii 1990-1992, anii 1993-1996 , anii 1996-1999 i, respectiv,
perioada anilor 2000-2008.
O alt etapizare a evoluiei intereselor geostrategice i a politicii externe a Federaiei Rusei
este oferit de ctre A. Bogaturov. Spre deosebire de A.gankov, A. Bogaturov, n funcie de
perindarea liderilor politici la conducerea Rusiei, distinge trei generaii de formare a interesului
i a politicii externe ale Federaiei Ruse. Aceste generaii ale interesului i politicii externe ruse,
39
conform opiniei lui Bogaturov, pot fi etapizate n urmtoarele perioade: anii 1991-1999, anii
2000-2008 i, respectiv, anii 2008-2012 [299].
Manifestarea intereselor geostrategice i a politicii externe a Federaiei Ruse n primii ani
dup destrmarea Uniunii Sovietice sunt cercetate de ctre . Deleaghin. Astfel, Deleaghin
supune analizei att situaia intern din Rusia aniolr 90, ct i interesele i poltica extern a
Federaiei Ruse n relaiile cu SUA i statele europene. De asemenea, cercettorul schieaz
principalii vectori ai interesului i ai politicii Federaiei Ruse n spaiul postsovietic [333],
considernd c relaiile cu republicile ex-unionale constituie principala prioritate.
n acelai context pot fi menionate i cercetrile lui D. Trenin [463]. La baza cercetrilor lui
Trenin se afl analiza perioadei postimperial, care coincide cu destrmarea fostei Uniuni
Sovietice i dezvoltarea Rusei n primii ani postcolaps al URSS-ului. De asemenea, autorul, pe
lng critica adus situaiei interne, supune analizei interesele i politica extern a Federaiei
Ruse viznd spaiul postsovietic. Prin cercetrile sale, autorul ne ofer un tablou integral al
intereselor Federaiei Ruse: aspectul integraionist al spaiului postsovietic, conflictele ngheate,
rzboiul de cinci zile din Georgia, aspectele demografice, culturale, ideologice, economice,
geopolitice ale Rusiei postsovietice. n plus, dei Federaia Rus se pretinde a fi un stat
democrat, care se axeaz pe valorile social-umane, aciunile ntreprinse n scopul realizrii
intereselor sale att geopolitice, ct i geostrategice contravin principiilor democratice. Pe lng
aceste aspecte, autorul mai analizeaz relaiile Federaiei Ruse cu statele Europei de Sud -Est, cu
statele CSI, inclusiv interesele manifestate n Caucazul de Sud. Un alt aspect cercetat n lucrare
este procesul extinderii NATO spre est, care, n opinia Kremlinului este o ameninare direct la
adresa securitii Rusiei. Merit atenie i cercetarea intereselor Federaiei Ruse n staele fostului
bloc socialist - Romnia, Bulgaria, Slovacia, statele fostei Iugoslavii (Croaia, Serbia, Slovenia).
Principalul aspect al relaiilor Rusiei cu aceste state este activitatea sau, mai bine zis, monopolul
gigantului economic ,,Gazprom n regiune. renin supune analizei interesele Rusiei n spaiul
Asiiei Centrale, n special cel din bazinul Mrii Caspice.
n condiiile noilor transformri geopolitice, I. N. Kravcenko n studiile efectuate [377]
analizeaz interesele i principalele direcii de politic extern ale Federaiei Ruse. Procesul
cutrii i determinrii locului i rolului Rusiei pe arena internaional, n relaiile cu alte state, a
fost unul destul de complicat. n condiiile transformrilor social-economicede de la nceputul
anilor 90, Federaia Rus ncearc s-i contureze principalii vectori ai intereselor geostrategice
i ai politicii externe pe arena internaional. Autorul, analiznd interesele i politica extern a
Federaiei Ruse, se centreaz mai mult pe perioada conducerii statului de ctre V. Putin. Pentru o
mai bun conturare a direciilor intereselor i a politicii externe, Kravcenko supune analizei
Concepiile politicii externe a Federaiei Ruse, ct i Concepiile privind securitatea naional,
40
principalele documente n care sunt reflectate elementele inovatoare ale intereselor geostrategice
i ale politiciii externe. Analiznd aceste documente, autorul observ c, prioritile interesului
naional al Federaiei Ruse, spre deosebire de perioadele precedente, este axat pe pragmatism.
Concepia politicii externe a Federaiei Ruse, consider Kravcenko, nu este o dogm, aceasta
poate fi supus modificrilor i corectrilor, n funcie de transformrile din sfera relaiilor
internaionale i de perspectivele pe care le are Rusia n sistemul relaiilor internaionale. De
asemenea, autorul analizeaz direciile politicii externe ghidate de ctre ministrul de externe I.
Ivanov. Caracteristic acestei perioade, conform opiniei lui Kravcenko, este faptul c interesele
geostrategice i politica extern a Rusiei se manifest n cteva direcii.
O prim direcie a interesului geostrategic al Federaiei Ruse este cea de fortificare a statului.
Pe prim plan, n calitate de surse ale puterii naionale a Federaiei Ruse accentul este pus att pe
aspectele informaionale, intelectuale, ale comunicaiilor i resurselor tiinifice, ct i pe nivelul
de colarizare a societii, concentrarea capitalului financiar, diversificarea relaiilor economice
cu statele lumii.
n opinia lui I. N. Kravcenko, merit atenie i un alt aspect al intereselor i al politicii
externe a Federaiei Ruse - tendina i eforturile Rusie de a contribui la formarea unui sistem
internaional multipolar, care s reflecte toate aspectele lumii contemporane prin diversitatea
intereselor sale. Sistemul multipolar al secolului XXI trebuie s se bazeze pe mecanismele de
rezolvare a celor mai stringente probleme axate pe soluionarea colectiv i parteneriat a
situaiilor de conflict i pe democratizarea relaiilor internaionale.
Un alt aspect al intereselor geostrategice i ale politicii externe a Federaiei Ruse, conform
opiniei lui I. N. Kravcenko este rolul diplomaiei ruse dea crea un cordon al bunei vecinti,
axat pe stabilitate i securitate n jurul Federaiei Ruse. Interesele naionale ale Rusiei sunt
determinate ca fiind totalitatea intereselor personale echilibrate ale ceteanului, societii i
statului n sfera economic, a politicii interne, n sfera social, internaional, informaional,
militar, de frontier, ecologic etc. ... Interesele naionale ale Rusiei, conform opiniei autorului,
au un caracter de lung durat i determin principalele obiective strategice ale statului i ale
politicii externe. Prezint interes i relaia Federaiei Ruse cu statele postsovietice, care sunt
partenerii tradiionali ai Federaiei Ruse, ct i tendina Rusiei dea le integra ntr-un spaiu
comun euroasiatic [377, pp. 3-13].
Principala prioritate a intereselor i a politicii externe a Federaiei Ruse n sfera relaiilor
economice este implicarea Rusiei n economia internaional. n atingerea acestui scop, Federaia
Rus trebuie s creeze condiii favorabile pentru formarea n stat a unei economii de pia, s
contribuie la extinderea relaiilor comerciale i s creeze un climat favorabil investiiilor strine,
prioritare economiei ruse. Federaia Rus, conform opinieii lui I. N. Kravcenko, este interesat
41
n cooperarea cu statele CSI, statele din Europa de Sud-Est, statele baltice [377]. Reieind din
ultimele evenimente din estul Ucrainei, dar i din relaiile contradictorii dintre SUA, NATO i
Federaia Rus, ultimele afirmaii ale lui Kravcenko contravin realitii, n special dac facem
referin la ultimele evenimente din estul Ucrainei.
Alte repere importante n analiza procesului de formare a intereselor geostrategice i a
politicii externe a Federaiei Ruse, n contextul noilor transformri geopolitice, survenite odat
cu sfritul Rzboiului Rece, sunt oferite de ctre I. Ivanov. Ivanov supune analizei att
interesele geostrategice, ct i politica extern a Rusiei n perioada aflrii lui V. Putin la
conducerea statului. Apelnd la prevederele ,,Concepiei politicii externe a Federaiei Ruse din
2000, I. Ivanov supune cercetrii interesele Federaiei Ruse pentru statele CSI. n acest context,
prezint interes i analiza att a proceselor integraioniste/dezintegraioniste din spaiul CSI, a
conflictelor ngheate prezente n spaiul postsovietic - Republica Moldova, Georgia,
Azerbaidjian, ct i relaiile cu statele Europei de Sud-Est, politica Rusiei cu SUA axat pe relaii
pragmatice n sferele de interes comun (combaterea terorismului), dar i confruntrile dintre cei
doi actori geopolitici [344].
Pentru muli cercettori a devenit clar c, Federaia Rus, ca succesoare a ex-URSS, a
motenit nu o nou statalitate, dar ruinele unui stat cu probleme att la nivel intern, ct i extern.
Un rol aparte, printre lucrrile autorilor care-i concentreaz cercetrile asupra principalelor
interese social-economice i politico-militare ale Federaiei Ruse, l ocup cercetrile lui N. I.
Haritonova i V. Vovk [315]. Formulnd punctul de vedere i polemiznd asupra lucrrii lui Z.
Brzezinski ,,Marea tabl de ah, la fel ca i oponentul lor, n limitile evoluiei conceptului ,,mari
puteri, autorii ncearc s determine interesele Federaiei Ruse pe arena internaional, atrgnd
atenia asupra conceptului de ,,euroasiatism. Astfel, conform opiniei lui Haritonova i Vovk,
,,euroasiatismul va deveni un cmp de lupt n care va fi stabilit interesul i viitorul Rusiei. n
acest context, Rusia ar putea juca un rol important n calea crerii i instaurrii ,,Pax Americana,
n care, conform opiniei lui S. I. Ilarionov [346], n epicentrul tuturor proceselor se afl Federaia
Rus, iar n funcie de manifestarea intereselor, depinde i crearea ,,comunitii euroasiatice sub
formatul dezvoltrii parteneriatului Federaia Rus - UE.
Repere nu mai puin importante sunt oferite de ctre . . rin [288]. Autorul analizeaz
sistemul relaiilor internaionale din perspectiva prezenei a mai multor centre de putere pe arena
internaional. Ideile lui rin sunt susinute i de ctre cercettorii . Dnkin i V. G.
Baranovskii [337]. Acetia supun analizei interesele Federaiei Ruse n statele CSI, locul i rolul
SUA pe arena internaional, relaiile ruso-americane, ct i relaiile Rusiei cu statele CSI. Pentru
. . rin, viitorul Uniunii Europene depinde de felul cum i n ce direcie se vor dezvolta

42
relaiile dintre UE i Federaia Rus, dintre Federaia Rus i SUA i, respectiv, relaia UE -
SUA, precum i felul n care vor interaciona aceti poli de putere pe mapamond.
Opernd cu conceptul ,,spaii mari, A. I. Vladimirov [311] nainteaz un scenariu mai amplu
privind dezvoltarea lumii i a relaiilor sec. I. n cercetrile sale, A. I. Vladimirov scoate n
relievan factorii care duc la slbirea Federaiei Ruse, considernd c unica cale de realizare a
,,proiectului euroasiaticeste transformarea Rusiei ntr-un stat lider n zon, iar a Eurasiei ntr-
un ,,nou spaiu civilizaional. Baza structural-organizatoric a acestui spaiu este o eventual
alian a Rusiei cu China, India i Iran. n acest nou context, Rusia, apelnd la un set de strategii,
ar putea deine controlul asupra fostului spaiu al URSS, ct i asupra lumii slave.
Nu mai puin interes prezint conceptul lui V. V. Hiin ,,calea spre viitor - o versiune
geopolitic a ,,occidentalizrii Federaiei Ruse. Hiin consider c optim pentru Federaia Rus
ar fi vectorul care duce spre o colaborare cu Occidentul. Necesitatea acestei colaborri reiese din
tendina de-a aparine ,,Nordului mondial, iar Rusia ar trebui s se integreze mai mult n acest
spaiu cu scopul de a rezista tendinelor mondiale i dea supraveui. Cerina actual este
consolidarea Nordului mpotriva naintrii Sudului, care d un impuls colaborrii Europei cu
SUA. Astfel, dezvoltarea Rusiei ar fi posibil n limitele ,,restaurrii bipolaritii - unificarea
centrului mpotriva periferiei. Conform opiniei lui V. V. Hiin, geostrategia ,,construirea
imperiului i dreptul exclusiv asupra segmentelor imperiale reprezint reintegrarea spaiului ex-
URSS sub patronatul Rusiei. n relaiile cu statele din afara CSI-ului, pentru Federaia Rus este
necesar tendina spre blocul antiatlantist, ceea ce ar presupune manifestarea pe arena
internaional ,,la egal cu SUA i Europa Occidental, iar n direcia sud-est s se impun linia
galben, prin crearea blocului rasial al albilor - fortificarea Europei Unite SUA - Rusia. De
asemenea, conform opiniei autorului, Federaia Rus, pentru ai realiza interesele sale, trebuie s
apeleze la utilizarea metodelor dure sau ,,hard power mpotriva concurenilor de la frontiere, n
special celor din ,,vecintatea apropiat [445].
Interesele Federaiei Ruse n spaiul postsovietic, intenia de a consolida n jurul su statele
foste republici unionale i neadmiterea unui nou val de extindere a NATO n Est, inclusiv
confruntarea cu ,, neoimperialismul dur al SUA i ,,neoimperialismul loial al UE, reprezint
tema cercetrilor lui V. Tretiakov [465]. n opinia cercettorului, Ucraina este scena
confruntrilor intereselor dintre Federaia Rus, pe de o parte, i Occidentul reprezentat de UE,
SUA i NATO, pe de alt parte. De asemenea, prin politica sa, Federaia Rus poate diviza sau,
dimpotriv, consolida integritatea teritorial a Ucrainei [465, p. 141-142]. Evenimentele din
Ucraina demonstreaz confruntarea intereselor geopolitice ale Federaiei Ruse, cel de neadmitere
a extinderii influenei Occidentului n estul Europei, i, respectiv, interesul Occidentului, n
special cel al SUA, de diminuare a influenei Rusiei n spaiul est-european. Aceast idee este
43
susinut de ctre I. A. Smuleanskii [449]. Confruntarea intereselor Federaiei Ruse cu cele ale
Occidentului n spaiul bazinului Mrii Negre i al Mrii Caspice sunt supuse analizei de ctre B.
Parahonski [417].
O caracterizare mai concis a confruntrii intereselor geopolitice ale Federaiei Ruse cu
Occidentul este oferit de ctre G. Dilighenski. n opinia lui Dilighenski, anul 2001, odat cu
venirea lui V. Putin la putere, semnific o nou cotitur n politica extern i revenirea Federaiei
Ruse pe arena internaional [334, pp. 29-39], revenire care este contrar intereselor SUA.
Analiza intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse cu ali actori geopolitici pe arena
internaional, n special n spaiul postsovietic, este prezent n cercetrile elaborate de ctre O.
N. Bkov [304]. De asemenea, Bkov supune analizei manifestarea intereselor i strategiile de
realizare a politicii Federaiei Ruse n contextul confruntrii cu Occidentul.
Interesele Rusiei n spaiul postsovietic, n special cel al CSI, ct i strategiile de meninere
sub control a acestui spaiu prin crearea zonelor conflictogene sunt supuse cercetrii de ctre N.
Zagladin [341]. Astfel, conform opiniei lui Zagladin, prioritare n politica extern a Federaiei
Ruse devin relaiile cu statele CSI. Meninerea conflictelor ngheate denot un caracter
contradictoriu n relaiile Federaiei Ruse cu statele CSI. Fiecare stat din spaiul CSI i are
interesele sale, vectorii politicii fiind orientai spre structurile euroatlantice [341, pp.14-26].
Crearea Uniunii Vamale, n care rolul de lider revine Federaiei Ruse, consider D.
Mironicenko, este benefic i necesar economiei statului [399].
Dezideratul i posibilitatea statelor de a face alegerea spre spaiul UE, n special ale Ucrainei
i Republicii Moldova practic sunt considerate de ctre Moscova o pierdere a zonei de influen.
Expansiunea Federaiei Ruse, n opinia lui . Harani i P. Burkovski, reprezint o ameninare la
adresa securitii Ucrainei i ar duce la instaurarea unui regim autoritar n acest stat [478, pp.
153-161].
Meninerea influenei Federaiei Ruse n spaiul postsovietic, n special cel caucazian, este
supus analizei de ctre N. Fedulova. Fedulova analizeaz conflictele din spaiul postsovietic, n
special cele din Caucaz, spaiu n care are loc confruntarea intereselor geopolitice, geoeconomice
i geostrategice ale Federaiei Ruse i ale Occidentului. De asemenea, pe lng conflictele din
spaiul caucazian, N. Fedulova analizeaz i conflictul transnistrean, cel din estul Republicii
Moldova [474, pp.57-67].
Spaiul caucazian devine obiect al cercetrilor i pentru D. Maleva. Astfel, leva scoate
n relevan interesele Federaiei Ruse n spaiul caucazian - Armenia, Azerbaidjan, Georgia
[392, p. 97-133]. n acelai context, analiznd interesele Federaiei Ruse n Caucaz, . Valiiev
reflect situaia creat n relaiile Rusiei cu statele caucaziene, n special cele cu Azerbaidjan. De
asemenea, . Valiiev supune ateniei opinia azerilor fa de Federaia Rus, menionnd c
44
majoritatea populaiei consider Rusia ca fiind un stat nici prieten, dar nici duman [305,
pp.162-171]. Spaiul caspic i caucazian, n opinia lui S. V. Novoselov, este spaiul confruntrii
intereselor dintre Federaia Rus i Occident [409, p.8-18]. Pentru Occident, Georgia i
Azerbaidjanul sunt un platou de meninere a influenei asupra Federaiei Ruse i de destabilizare
a Caucazului de Nord- Cecenia.
Opinii similare referitoare la interesele Federaiei Ruse n Caucaz sunt invocate i de ctre .
. vanesean [282] i T. Sharashenidze [238]. Confruntarea intereselor geopolitice i
geostrategice ale marilor puteri reies din prezena resurselor de petrol i gaz natural n regiunea
Mrii Caspice, n special n Azerbaidjian. Astfel, I. Aliev analizeaz situaia Azerbagianului din
perspectiva ciocnirii intereselor geostrategice i geoeconomice ale Federaiei Ruse, UE i SUA
n regiunea Mrii Caspice. Datorit bogiilor sale, n prezent Azerbaidjanul deine un nou rol i
o nou poziie geostrategic n regiune. De asemenea, Caucazul este spaiul n care are loc
intersectarea intereselor geopolitice ale Federaiei Ruse cu Occidentul, Iranul i Turcia [283]. n
acest context pot fi incluse i cercetrile elaborate de ctre . D. Sobianin [434, 451], V. A.
Beldei [295], S. E. Borovikov, S. E. Pereseleaghin, K. K. Rahimova [294], M. I. Cernov [482,
483, 484].
Nu mai puin atenie merit cercetarea intereselor geopolitice i geostrategice ale Federaiei
Ruse, n special cele care vizeaz aspectul energetic, care sunt analizate de ctre autorii K.
Kakachia [136, 137] i R. Ibrahimov [130]. Interesele Rusiei n Armenia sunt supuse cercetrii
de ctre R. Giragosian [102], L. Barkhudaryan [17], A. Manvelyan [160]. Noul rol geopolitic i
geostrategic pe care l ocup actualmente Georgia n spaiul caucazian este supus analizei de
ctre A. Aleksishvili [5], T. Gochitashvili [104]. R. Giragosian, Z. Shiriyev, K. Kakachia [102] i
K. Gogolashvili [105] care analizeaz perspectivele de colaborae ale Georgiei cu puterile
occidentale, n special cu NATO, SUA i UE.
O critic a realitii dure din Federaia Rus este efectuat de ctre . . Lebedeva [385,
386]. Conform opiniei lui Lebedeva, situaia din Federaia Rus se complic, deoarece, pe
parcursul unui deceniu, transformrile politice, economice i sociale sunt nsoite de alte
tendine negative, care duc la apariia conflictelor, la prezena omajului n ar. Toate aceste
procese deruleaz pe fundalul slbirii verticalitii i a puterii politice ruse i condiioneaz
transformri obiective - trecerea la economia de pia, democratizarea societii, ct i
subiective - reformele care se soldeaz cu insuccese.
n aceast ordine de ideii, pot fi invocate i analizele efectuate de ctre O. N. Barabanov,
care se axeaz pe cercetarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse, determinate de
transformrile i procesele din spaiul postsovietic, survenite odat cu destrmrea fostei Uniuni
Sovietice [290]. Procesul de democratizare i de transformri cardinale pe arena internaional
45
este nsoit de conflicte i criz (Iugoslavia, Republica Moldova, revoluia de catifea din
Cehoslovacia). Paralel cu procesul de dezintegrare, autorul scoate n relevan i un alt fenomen
- procesele integraioniste din arealul european. n acest context, autorul evedeniaz c, pe
fundal neutru, Rusia, n anul 2012, devine membru cu drepturi depline al Organizaiei Mondiale
a Comerului (OMC), ns, paralel, n activitatea Federaiei Ruse pe arena internaional se
observ i micarea n direcia i integrarea n spaiul Uniunii Vammale (UV) i Spaiului Unic
Economic (SUE). Cu toate c politicienii i experii din Occident nu au depistat schimbri
eseniale n cursul politicii externe a Federaiei Ruse, ca rezultat ale alegerilor prezideniale din
2012, totui, conform pronosticurilor efectuate n 2011, Federaia Rus i fortific prezena pe
area internaional. Pe de alt parte, Barabanov consider c puini sunt n Occident din cei ce
neag c fr implicarea Rusiei nu s-ar fi rezolvat anumite probleme strategice i de securitate -
nerspndirea armei nucleare, reglementarea problemelor n Iran i Coreea de Nord, probleme ce
vizeaz securitatea energetic, opunerea la ameninrile din partea terorismului i a comerului
cu droguri, a pirateriei, a micrilor islamiste. Astfel, conform opiniei lui O. N. Barabanov, deja
n anii 2013-2014, Rusia poate s se poziioneze ca putere nu doar regional, dar mondial.
Aceste tendine, susine autorul, coincid cu principalele prioriti ale intereselor i politicii
externe a Federaiei Ruse - crearea condiiilor pentru ,,modernizarea economic i ,,fortificarea
poziiei Rusiei ca partener cu drepturi egale pe pieele internaionale. De asemenea, pentru
Barabanov prezint interes i dialogul Federaiei Ruse purtat cu puterile mari, n format - bi sau
multilateral, n scopul soluionrii situaiilor de criz i conflict. Dac e s ne referim la situaia
actual, n special cea din estul Republicii Moldova, a Ucrainei i cea din Caucaz atunci, am
putea meniona c relaiile Federaiei Ruse cu aceste state sunt tensionate. Principala cauz a
relaiilor internaionale dintre Federaia Rus i statele ,,vecintii apropiate este determinat
de neadmiterea de ctre Rusia a aderrii acestor state la structurile euroatlantice.
Conform teoriilor lui V. F. Li [388], examinarea scenariilor evoluiilor intereselor actorilor
geopolitici/ centre de putere poate fi reprezentat sub forma unei piramide geopolitice, iar locul pe
care l va ocupa n figura schematic interesul Federaiei Ruse va fi poziia statelor ,,periferei
apropiate- condiie obligatorie ntr-o astfel de piramid. n vrful acestei figuri, V. F. Li
poziioneaz interesele SUA, care vor conduce grupul statelor ,,transatlantice la care va adera
Japonia. Astfel, n opinia lui Li, nu este exclus i formarea unui ,,nou centru bipolar de putere -
americano-chinez, cel mai probabil vector al dezvoltrii sistemului relaiilor internaionale.
Actualmente, n pronosticurile scenariilor geostrategice viznd noua arhitectur geopolitic-
micarea treptat de la sistemul stabil, care nu mai prezint o ameninare cu rzboiul, la o nou
arhitectur, iar rolul dominant va fi deinut de interesele SUA i cele ale statelor Occidentale.
Sistemul instabil i conflictogen al relaiilor internaionale va fi condiionat treptat de
46
diversifivarea intereselor celor mai importani actori geopolitici: SUA, NATO, UE, China,
Federaia Rus.
Interesele geopolitice i geostrategice, dar i locul i rolul Federaiei Ruse n noul context
internaional, au devenit parte a cercetrilor tiinifice i a discursurilor politice. Astfel, n 1996, .
E. Sorokin [454] afirma c vectorul dezvoltrii mondiale este micarea spre policentrism, iar
multipolarismul reprezint un nou model geopolitic al lumii. n aceste condiii, pentru Rusia este
optim, consider, Sorokin, de a adopta o strategie balansat, care ar exclude orientarea spre un
anumit centru de putere (Europa, SUA, China), dar de sine stttor s-i realizeze interesele att la
nivel intern, ct i la nivel extern.
Analiznd sistemul politico-economic i principalele instrumente de realizare a intereselor
geostrategice ale Federaiei Ruse, . V. Braterski ajunge la concluzia c Rusia nu poate fi
considerat drept o putere global, o for dominant n lume. Federaia Rus dispune de un
potenial politic, economic i militar de a juca rolul unei puteri regionale. O atenie aparte acord
autorul unor probleme care vizeaz procesele integraioniste din spaiul postsovietic - Uniunea
Vamal. Folosind companiile energetice naionale, n special gigantul ,,Gazprom, Federaia
Rus ncearc s-i realizeze interesele att n spaiul ,,vecintii apropiate, ct i n unele
state din Europa de Sud-Est [302].
Nu mai puin interes prezint cercetrile lui . . Knteva [360]. Pe lng retrospectiva
istoric a relaiilor Rusiei cu statele lumii, autorul analizeaz interesele i politica extern a
Federaiei Ruse n primii ani de manifestare a acesteia ca subiect de drept internaional pe
mapamond. O. E. Knteva supune unei analize critice interesele i politica extern a Federaiei
Ruse cu Occidentul din perioada cnd la conducerea Kremlinului se afla primul preedinte - B.
Elin. n cercetrile sale, onteva ncearc s scoat n eviden primele intenii ale Rusiei de
creare a unei societi democratice. Autorul scoate n relevan intenia Federaiei Ruse de a
demonstra SUA, UE i NATO c este un stat care i dorete reforme democratice i bunstarea
societii. Pe lng analiza particularitilor relaiilor Federaiei Ruse cu statele occidentale SUA
i statele UE din perioada anilor 90, autorul analizeaz interesele Rusiei privind procesul de
constituire a spaiului CSI.
n aeeai ordine de idei, merit atenie cercetrile lui A. Gromko. O prioritate a interesului
strategic i a politicii externe a Federaiei Ruse, conform opiniei lui A. Gromko, este cooperarea
cu Occidentul. Rusia este un pod de legtur ntre Occident i Orient. n cercetrile sale,
Grom consider c, n condiiile noii ordini pluricentriste, pentru Federaia Rus ar fi benefic
orientarea economic, dar i politic spre spaiul estic. O astfel de reorientare a politicii externe
ruse, n contextul lumii multipolare, ar duce la crearea noii balane de putere n spaiul estic [330,
pp. 84-89].
47
R. Grinberg vine s completeze lista cercettorilor interesai detendinele geostrategice i
politica extern a Federaiei Ruse pe arena internaional. Astfel, conform opiniei lui Grinberg,
n dinamizmul relaiilor internaionale, Federaia Rus, care se afl n proces de transformare,
ncerc s-i realizeze interesele politicii externe axate pe pragmatism, iar extinderea NATO spre
Est este considerat de ctre autor drept o ameninare la adresa securitii Rusiei. De asemenea,
autorul supune analizei confruntrile existente ntre Occident i Federaia Rus, n special cele
care vizeaz spaiul caucazian, iar rzboiul ruso-georgian, n opinia lui Grinberg reprezint direct
confruntarea intereselor Rusiei cu Occidentul - SUA i UE - n acest spaiu [328, pp. 72-89 ].
Federaia Rus, spre deosebire de SUA, care au interese pe ntreg mapamondul, are i ea
zonele sale de interes. Astfel, V. Tretiakov [464] consider c zona intereselor Federaiei Ruse o
constituie spaiile care prezint interes din punct de vedere geostrategic. Acestea sunt statele din
vecintatea apropiat, ct i statele foste membre ale tratatului de la Varovia, pe teritoriul crora
locuiesc rui. Pentru ca Federaia Rus Rusia s-i menin influena n aceste state, trebuie s
apeleze nu la mijloacele militare, dar la altele, mai loiale [464, pp. 90-101]. Ideile lui Tretiakov
sunt susinute de ctre B. G. Baranovskii [291] i la I. Kobrinskaia [350, pp. 79-96]. Autorii
supun ateniei dezvoltarea relaiilor Rusiei cu statele Europei Centrale i de Est, statele CSI,
statele baltice din perspectiva prezenei populaiei ruse n aceste state. Modul n care actualmente
Federaia Rus este evaluat i acceptat de statele din Europa Central i de Est, statele baltice,
state care se afl la un nivel diferit de dezvoltare i de transformri sociale din spaiul CSI,
atrage atenia a mai multor cercettori.
n ultimii ani s-a format prerea viznd diversificarea ,,noii ordini mondiale i formarea celor
ase centre de putere i atracie politic. Astfel, A. I Utkin [469] consider c Rusia, n cel mai
apropiat timp, se va dezvolta dup modelul ,,imperiului moscovit, care presupune pstrarea
suveranitii statului i asigurarea securitii. n scopul evitrii izolaionismului, Federaia Rus va
ncerca de a menine relaii bune cu SUA, pstrnd n acelai timp i dezvoltnd cooperarea cu
China i Europa Occidental. ntr-o perspectiv mai ndeprtat, conform opiniei lui A. I. Utkin ,
se poate de presupus c Rusia se va implica n dezvoltarea unei zone asiatice (Asia Central i de
Est), crend astfel un nou centru de putere. n aceast zon, lider va deveni China, Rusiei
revenindu-i rolul de ,,observator [469].
n acest context, merit atenie i cercetrile lui P. Setov. Astfel, P. Setov supune analizei
interesele i politica extern a Federaiei Ruse din perspectiva manifestrii puterii n relaiile
internaionale. Motenind un spaiu n care pierde din principalele poziii geostrategice, teritoriu
i populaie, Federaia Rus ncearc s ocupe locul i rolul deinut anterior n sistemul relaiilor
internaionale, n special n relaiile diplomatice, politice i economice cu mari puteri ca SUA,
Uniunea European, China, Japonia [445]. Aceeai ideie o ntlnim i la V. G. Baranovski, care
48
supune ateniei dezvoltarea relaiilor Rusiei cu Statele Europei Centrale i de Est, cu statele CSI
i statele baltice [291].
Interesul Federaiei Ruse pentru o colaborare cu SUA dup destrmarea Uniunii Sovietice
este supus cercetrii i de ctre F. D. Bogaturova. Autorul analizeaz relaiile din perspectiva
liderismului american pe arena internaional i a Rusiei slabite, prietenoas cu SUA. ncepnd
cu anii 2000, odat cu venirea preedintelui V. Putin la conducerea rii, Rusia nu mai este
considerat a fi un actor geopolitic slab, iar relaiile ruso-americane se dezvolt pe o nou
dimensiune. Revenirea Rusiei pe arena internaional, consider Bogaturova, semnific o nou
etap a dezvoltrii sistemului relaiilor internaionale a sec. XXI. De asemenea, autorul
evideniaz i confruntrile existente n relaiile ruso-americane cauzate de evenimentele din Irak
[300, p.154], iar n ultimul timp - i de cele din Siria i Ucraina.
Tematica relaiilor Federaiei Ruse cu SUA, NATO, UE, statele CSI prezint interes i pentru
S. A. Lanov i V. . kcikasov. Destrmarea URSS-ului a cauzat o nou situaie pe arena
internaional. n opinia cercettorilor, Federaia Rus, ca descendent a fostei Uniuni, depune
eforturi pentru a se manifesta pe arena internaional ca un nou actor geopolitic. innd cont de
procesele i evenimentele internaionale, autorii supun analizei interesele i politica extern a
Federaiei Ruse [384] n raport cu statele CSI, inclusiv cu statele est-europene.
Interesul geostrategic privind asigurarea securitii naionale a Federaiei Ruse, ct i
ameninrile la adresa securitii, rolul armei nucleare n strategia naional a securitii Rusiei,
precum i rolul cooperrii internaionale n domeniul asigurrii securitii sunt cercetate de ctre
N. N. Efimov [340]. O ameninare la adresa securitii Federaiei Ruse, conform opiniei
cercettorilor P. Ivanov i B. Haloa, o prezint extinderea NATO spre est [345, p. 3-13].
Cooperarea cu Occidentul, n special cu statele UE, pentru Federaia Rus este o perspectiv
de dezvoltare, susine A. Moes [404, p. 134-140 ]. Aceeai opinie este susinut de ctre N. V.
Kulikovo, I. I. Orlika i N. F. Feit [381] care supun analizei interesele cooperrii Federaiei Ruse
cu statele din Europa Central i de Est. Autorii reflect principalele particulariti ale relaiilor
Rusiei cu statele europene ncepnd cu anii 90, perioad care coincide cu dispariia URSS-ului
de pe arena internaional. n prezent, aceste relaii, conform opiniei cercettorilor, trebuie s fie
axate pe pragmatism, care ar aduce beneficii economiei Federaiei Ruse. Aspectul
pragmatismului dominant n relaiile Federaiei Ruse cu Occidentul este susinut i de ctre D.
Fin [475] i . Luchin [390]. Cercettorii consider c msurile de realizare a intereselor
geostrategice i a cursului politicii externe a Federaiei Ruse n perioada anilor 2012, perioad
care coincide cu venirea la conducere a lui V. Putin, trebuie s se axeze pe pragmatism. Acest
pragmatism, n opinia cercettorilor, ar duce la realizarea intereselor i fortificarea poziiei
Rusiei pe arena internaional [390, pp.62-73].
49
Analiza itereselor geostrategice ale Federaiei Ruse din perspectiva amplasrii geopolitice,
ct i a rolului Rusiei pe arena internaional, este efectuat de ctre K. S. Gadjiev. De asemenea,
autorul supune analizei prioritile intereselor i ale politicii interne i externe a Federaiei Ruse
n relaie cu Occidentul, n spacial cu SUA i UE. n acest context, merit atenie analiza
relaiilor Federaiei Ruse cu NATO din perspectiva extinderii Alianei spre Est [320]. O atenie
aparte Gadjiev o acord spaiului postsovietic, inclusive celui caucazian n perioada
postcolapsului URSS. Pe lng interesele geopolitice i cele geostrategice ale Federaiei Ruse,
sunt supuse analizei i interesele manifestate de ctre Occident n zon, n special interesele
economice ale UE i SUA privind resursele de gaz, inclusiv interesele geopolitice - neadmiterea
extinderii influenei Federaiei Ruse n zon [321]. Gadjiev analizeaz situaia prin prisma
confruntrii intereselor dintre marii actori geopolitici - Federaia Rus i Ocident [322].
n contextul cercetrilor viznd confruntarea intereselor dintre Federaia Rus i Occident,
n special n spaiul caucazian, se nscriu i cercetrile elaborate de ctre A. Krlov [378, p. 25
28; 379, p. 157-179]. Interesele geostrategice ale Federaiei Ruse, ct i strategiile de meninere
n sfera sa de influen a Caucazului reprezint aria cercetrilor elaborate de ctre M. I. Cernov
[481]. Pe lng interesele Federaiei Ruse n Caucaz, Cernov scoate n relevan cauzele pierderii
teritoriilor de ctre Georgia. Principala cauz, conform opiniei cercettorului, este politica
proocidental a Georgiei, ct i interesul Occidentului, n special cel al SUA i NATO de a
diminua influena Federaiei Ruse n Caucaz. Confruntarea intereselor dintre Occident i
Federaia Rus, reprezentate prin extinderea blocului NATO, este supus cercetrii de ctre S.
Grineev [329]. Un nou val de extindere a Alianei Nord-Atlantice, conform opiniei lui Grineev,
reprezint o ameninare direct la securitatea Federaiei Ruse. n acest context, autorul supune
cercetrii interesele i relaiile Alianei cu statele post-sovietice, ct i reacia Federaiei Ruse la
procesul de extindere a Alianei. Accentul pe analiza confruntrii intreselor dintre cei doi actori
geopolitici, SUA i Federaia Rus, n Caucaz este pus de ctre A. Ruseki i O. Dorohina [436,
p.164].
La un interval de peste 27 de ani de la destrmarea fostei Uniuni, n cazul n care a crescut i
s-a format o nou generaie, aceste aspecte ar trebui s treac pe plan secundar. ns reflexul i
atitudinea negativ de la nceputul anilor 90 fa de Rusia, practic, rmne prezent i la un
interval de mai bine de dou decenii n rndurile cetenilor acestor state. Politica extern a
statelor Europei Centrale i de Est, a statelor baltice i CSI se orienteaz spre valorificarea i
fortificarea suveranitii, cednd o serie din atribute instituiilor europene i euroatlantice. Statele
CSI ns, n scopul asigurrii i dezvoltrii intereselor naionale, menin relaii de cooperare cu
Federaia Rus. I. Kobrinskaia [351] este de prerea c Federaia Rus, prin intermediul
,,politicii blnde, sau aa-numita ,,soft power, ncearc s limiteze extinderea Uniunii
50
Europene n Est, iar Uniunea European, la rndul su, promoveaz o politic integraionist, n
scopul diminurii influenei Federaiei Ruse n acest spaiu. Utilizarea forei, ar nsemna
confruntarea direct a intereselor i nu o cooperare a Occidentului cu Federaia Rus, axat pe
parteneriat i pragmatism. Federaia Rus este interesat n cooperarea cu Occidentul, care este
principalul partener n sfera modernizrii statului, dar i principalul importator de carburani.
Totui, atitudinea de nencredere a Occidentului fa de Rusia este prezent [351, pp. 5-38], iar
evenimentele din spaiul est-european fac ca UE s aib o atitudine mai mult dect conservatoare
fa de Federaia Rus. n acela context, I. Kobrinskaia consider c Republica Moldova,
Ucraina i Belarus sunt cele mai importante state n care Federaia Rus are interese. Chiar i la o
distan de peste 27 de ani de la destrmarea fostei Uniuni, inteniile de a iniia procesele de
integrare n spaiul postsovietic ale Federaiei Ruse au un progres nesemnificativ. Actualmente,
relaiile Federaiei Ruse cu Republica Moldova i Belarus se axeaz pe pragmatism.
Analiznd interesele prezente n dialogul ruso-european, n special cercetnd principalul
document - Acordul de Parteneriat i Cooperare (APCUE), M. D. Kirizliev evideniaz att
aspectele pozitive, ct i cele negative ale relaiilor Federaiei Ruse cu Uniunea European. M.
D. Kirizliev n cercetrile efectuate atrage atenia asupra atitudinii statelor europene. Autorul
subliniaz prezena unei atitudini negative a fostelor state membre ale Tratatului de la Varovia
de a da acordul i de a semna APCUE cu Federaia Rus. De asemenea, autorul analizeaz
strategiile de cooperare ale Federaiei Ruse cu statele est-europene n sfera comercial-
economic, n special cea energetic [54].
Controversele n dialogul Federaia Rus UE, n special cele ce vizeaz aspectul economic
i energetic, ct i dependena reciproc existent ntre aceti doi actori, sunt analizate de ctre
N. Arbatova [287]. Totui, pe lng relaiile de cooperare economic, n relaiile Rusia - UE,
observ rbatova, este prezent i un grad de nencredere, cauzat de trecutul nu prea ndeprtat,
ct i de dezvoltarea actual a relaiilor interstatale. Astfel, innd cont de ultimele evenimente de
pe arena internaional, n special cele ce vizeaz implicarea Federaiei Ruse n estul Ucrainei,
UE, n scopul diminurii dependenei energetice, ncearc se diversifice cile i sursele
energetice oferite de Rusia. Aceste aciuni din partea Comunitii Europene deranjeaz Federaia
Rus i condiioneaz contradicii n relaiile ruso-europene.
Relaiile statelor Europei Centrale i de Est fa de Rusia, consider . Reabov, sunt
determinate de existena mai multor factori. Unul din principalii factori, conform opiniei lui
Reabov, este dezvoltarea identitii n contextul proceselor dinamice din mediiul internaional i,
inclusiv, cel european. Astefel, statele din Europa Central, aflate la o distan mai ndeprtat de
vecintatea cu Federaia Rus, spre deosebire de statele din Europa de Sud-Est, au o atitudine
neutr fa de Rusia, ceea ce le permite meninerea unor relaii bilaterale satisfctoare n
51
domeniul comercial-economic. Identitatea balcanic este determinat i de ali factori. n primul
rd, dorina statelor de a se identifica i autoafirma ca parte component a spaiului european, i,
n al doilea rnd, contientizarea faptului c Rusia, care pe parcursul anilor, fiind un important
actor geopolitic n regiune, a prsit acest spaiu din perspectiva politico-militar [438, pp.66-
78]. n acest context, statele balcanice, mai mult tind spre spaiul european, spre deosebire de
trecut, cnd deineau funcia de zon de tranzit dintre Europa i Asia, Europa i Rusia. Astfel, n
prezent, n relaiile i atitudinea statelor balcanice fa de Federaia Rus se observ dou
tendine. Statele care tradiional au avut relaii bune cu Federaia Rus i au avut i o simpatie
fa de Rusia (Bulgaria, Serbia, Muntenegru) tind s se distaneze, chiar i sub aspect
economico-comercial, dezvotnd i meninnd relaii cu Rusia doar n sferele care corespund
intereselor statelor est-europene. Drept cel mai bun exemplu ne servete Bulgaria [438, pp.37-
43]. Aspectul intereselor Federaiei Ruse n statele est-europene, n special Bulgaria, Romnia,
Polonia, Republica Ceh, Ungaria, este supus cercetrii de ctre N.V. Kulikovo, I. I. Orlika i N.
V. Feit [381].
Ideiile privind interesele statelor europene vizavi de Federaia Rus este susinut i de B.
Frumkin [476]. Frumkin scoate n relevan o alt categorie de state care au relaii complicate cu
Federaia Rus. Astfel, reieind din trecutul istoric, Romnia, Croaia, Slovenia vor tinde s
menin relaii cu Federaia Rus la un nivel minim. O poziie special o deine Polonia, care este
considerat statul lider n spaiul Europei de Est. De asemenea, autorul examineaz relaiile
Federaiei Ruse cu statele foste republici unionale. Astfel, analiznd relaiile Rusiei cu Belarus,
autorul este de prerea c acestea vor depinde de poziionarea relaiilor Bruxelles - Moscova, iar
o eventual apropiere a Minskului de Bruxelles este minimal deoarece Rusia nu o va admite.
Opoziia prooccidental a guvernrii Lukaenko este slab, neavnd anse de a veni la putere
i de-a schimba regimul autoritar de la Minsk. Bruxeless, la rndul su, este disponibil s
ntrein relaii comercial-economice, n pofida regimului autoritar al lui Lukaenko. n acest caz,
consider Frumkin, relaiile Minscului cu Bruxelles vor depinde i de alt factor - n ce msur
Moscova va reui s dein sub control economia i activele Bielorusiei i intenia de a
transforma vechea nomenclatur ntr-o nou clas de proprietari. n acest caz, autorul consider
c este evident o strns cooperare cu Federaia Rus. Relaiile dintre Moldova i Rusia, n
mare parte, vor depinde de balana de fore dintre juctorii/ actorii politici internaionali, n
special UE - Federaia Rus. Spre deosebire de alte state postsovietice, inclusiv i din Europa de
Est, marea majoritate a populaiei contientizeaz faptul c Republica Moldova nu va reui s se
dezvolte din punct de vedere socioeconomic de una singur, far ajutor i susinere din exterior.
Simpatia cetenilor va fi de partea acelui actor care i va asuma rspunderea pentru dezvoltarea
socioeconomic a statului, dar care va respecta tradiiile i cultura rii. Totodat, Moldova va
52
demonstra Rusiei c ea are i alte posibiliti, c dispune de o alegere civilizat, iar integrarea n
UE este doar o chestie de timp. Acelai lucru se refer i la Ucraina, conform opiniei lui
Frumkin. Ucraina va demonstra Federaiei Ruse c este disponibil i are posibilitatea de a face
alegerea vectorului european n politica extern [476, pp.44-65]. Interesele Federaiei Ruse n
Ucraina (pn la declanarea crizei ruso-ucrainene), n special cele n peninsula Crimeea,
reprezentate prin semnarea acordurilor ruso-ucrainene privind arendarea teritoriului ucrainean de
ctre Federaia Rus (peninsula Crimeea i oraul Sevastopol) n scopul amplasrii flotei
maritime sunt reflectate n cercetrile lui S. Sibireakov. Pe lng interesele Rusiei n Ucraina,
Sibireakov soate n relevan cauzele divizrii societii civile, considernd c situaia creat este
condiionat de vectorii interesului proeuropean al politicii externe a Ucrainei [446].
ncercri de a face studii asupra unor aspecte ale intereselor geostrategice i a polticii externe
a Federaiei Ruse se realizeaz i n literatura de speialitate din Republica Moldova. O prim
cercetare a politicii externe a Federaiei Ruse realizat n Republica Moldova, n 2004, la
specialitatea 23.00.04 - Teoria i istoria relaiilor internaionale i dezvoltrii globale n cadrul
Institutului de Filosofie, Sociologie i Drept al Academiei de tiine a Moldovei este teza de
doctor habilitat ,,Federaia Rus n contextul proceselor politice internaionale contemporane
elaborat de ctre S. Nazaria. Astfel, S. Nazaria supune n premier cercetarea politicii externe a
Federaiei Ruse sub aspet multivectorial, reliefnd rolul Rusiei n sistemul relaiilor
internaionale la intersecia secolelor XX- XXI [181, p. 8].
De asemenea, S. Nazaria, prin prisma analizei dimensiunii tiinifico-analitice, scoate n
relevan prioritile politicii externe ale Rusiei dup colapsul fostei URSS. Nu mai puin interes
prezint cercetarea factorului de influen geopolitic a Federaiei Ruse n spaiul CSI, inclusiv
n Republica Moldova. S. Nazaria ofer o analiz axat pe evidenierea principalelor interese
ale Federaiei Ruse n Belarus, Ucraina, Republica Moldova. Un prim interes al Federaiei Ruse
manifestat n aceste state este cel ce se refer la aspectul calittii de state tranzitorii. Pe lng
rolul de stat tranzitoriu, Republica Moldova, conform opiniei lui S. Nazaria a servit att n
perioada sovetic, ct i n prezent drept o platform pentru Federaia Rus de a menine n sfera
sa de influien statele balcanice. Nu mai puin importan pentru Rusia o are Caucazul, n
special zona bazinului caspic, din perspectiva prezenei resurselor de carburani. Pe lng analiza
relaiilor cu statele foste republici unionale, sunt analizate i relaiile Federaiei Ruse cu statele
europene, n special relaiile bilaterale ale Rusiei cu principalii actori europeni - Germania i
Frana. De asemenea, S. Nazaria reliefeaz rolul UE pentru Federaia Rus, considernd UE
drept unul din principalii parteneri economici. Nu mai puin interes prezint i analiza vectorului
politicii externe a Federaiei Ruse versus spaiul asiatico-pacific. Analiznd raporturile Rusiei cu
statele din Extremul Orient, accentul este pus asupra relaiilor bilaterale cu Japonia i China. O
53
alt direcie a politicii externe a Federaiei Ruse supuse cercetrii este cea dedicat relaiilor
ruso-americane i relaiilor Rusiei cu NATO n perioada postbipolar. Impactul procesului de
extindere a NATO asupra politicii externe a Federaiei Ruse de asemenea constituie un aspect
important al cercetrilor efectuate de ctre S. Nazaria [181, p.10-11]. Idei similare sun expuse de
ctre S. Nazaria i V. Beniuc n monografia ,,Rossia v sisteme mejdunarodnh otnoenii na
rubeje XX-XXI vekov [407]. Pe lng aspectul politicii externe a Federaiei Ruse n sistemul
relaiilor internaionale, S. Nazaria supune ateniei i factorii care condiioneaz procesele
integraioniste/ dezintegraioniste din arealul CSI. Nu mai puin atenie merit i analiza
relaiilor Republicii Moldova cu statele CSI [181].
n literatura de specialitate din Republica Moldova, o atenie deosebit se acord lucrrii
,,Politica extern a Republicii Moldova elaborat de care Gh. Cojocaru, lucrare n care se
examineaz procesul de formare i realizare a politicii externe a trii. n cadrul acestor cercetri,
autorul realizeaz o prim intenie de a elucida problema ieirii Republicii Moldova pe arena
internaional dup proclamarea suveranitii i independenei. n condiiile trecerii de la un
sistem totalitar, bazat pe centralism, unipartidism i dictatur la un sistem politic bazat pe valori
democratice, cercettorul evideniaz direciile de politic extern urmate de Republica Moldova
n primii ani de existen ca stat independent, cum ar fi de exemplu relaiile bilaterale ale
Republicii Moldova cu SUA, Romnia i, desigur, Federaia Rus [58].
Un studiu al evoluiei relaiilor Republicii Moldova n raport cu Rusia, axat pe problema
transnistrean, este realizat de M. Gribincea n lucrarea ,,Politica rus a bazelor militare.
Moldova i Georgia [113]. n contextul analizei problemei transnistrene se nscrie i lucrarea
lui M. Grecu i A. ranu ,,Trupele ruse n Republica Moldova [112]. Problema conflictului
transnistrean, care a generat un interes din partea Occidentului, este examinat de ctre O.
Serebrian n articolul ,,Conflictul transnistrean: geopolitic si geoistorie. n cercetrile sale, O.
Serebrian evideniaz adevrata valoare geopolitic a Transnistriei [229], iar n lucrarea ,,Rusia
la rspntie. Geoistorie, geocultur, geopolitic [234], autorul, din retrospectiv istoric,
analizeaz evoluia apariiei Rusiei ca actor geopolitic pe arena internaional. De asemenea,
innd cont de particularitile lumii contemporane, de multiplele instabiliti la nivel
internaional, regional i naional, O. Serebrian supune analizei nu doar problemele cu care se
confrunt n etapa contemporan Federaia Rus, dar scoate n relievan tendina Rusiei de a se
manifesta ca putere internaional pe mapamond. Prezena trupelor ruseti n Republica Moldova
a fost unul din cele mai mari impedimente n procesul de integrare a statului n UE. Rusia, de
facto, este nu doar o parte n conflict, dar, de asemenea, instrumentalizeaz conflictul pentru
scopurile sale strategice mai vaste n regiune. Aspectele geopoliticii contemporane, ca de
exemplu cele ce vizeaz Europa de Sud-Est, sunt reliefate ntr-un ir de lucrri. Astfel, n
54
lucrarea ,,Politosfera sunt reliefate aspecte ale intereselor geopolitice ale Rusiei n bazinul
Mrii Negre. De asemenea, prin prisma polemologiei este analizat situaia politico-militar a
Europei de Sud-Est, dar i geopolitica conflictului transnistrean din Republica Moldova [230].
Implicaiile geopolitice ale noului val de extindere a NATO n spaiul est-european, ct i
repercursiunile acestui proces asupra integritii i securitii Republicii Moldova, constituie aria
preocuprilor lui O. Serebrian expuse n lucrarea ,,Politic i geopolitic[231]. n ,,Geopolitica
spaiului pontic, O. Serebrian analizeaz dimensiunea factorului rus n geopolitica pontic
postsovietic, scond n eviden avantajele i dezavantajele din perspectiva configuraiei, sau a
structurii morfopolitice a Federaiei Ruse, a Ucrainei, statelor caucaziene. Sciziunile
morfopolitice ale Federaiei Ruse, n opinia autorului, sunt secondate de pierderile economice,
teritoriale, demografice ca rezultat al colapsului fostei URSS, iar pentru a-i menine influen n
spaiul postsovietic, creaz situaii conflictogene n zona estic a Republicii Moldova, n
Georgia, prin susinerea micrilor separatiste din Abhazia i Osetia de Sud. De asemenea,
prezint interes i preocuprile lui O. Serebrian viznd polemologia spaiului caucazian [232].
Repere importante ale geopoliticii contemporane sunt relevate n ,,Dicionar de geopolitic
[233].
Vectorii politicii externe a Republicii Moldova n contextul relaiei Federaia Rus -
NATO sunt aria de interes pentru V. Moraru. n acest context, V. Moraru supune analizei
aspectul securitii Republicii Moldova n contextul relaiilor cu NATO i Federaia Rus [175].
Unele aspecte ale geopoliticii statului moldovenesc sunt analizate de ctre A. Burian [31]. De
asemenea, din perspectiva geopoliticii, A. Burian supune analizei politica Federaiei Ruse ca
actor al relaiilor internaionale [32].
Pentru literatura tiinific autohton sunt importante cercetrile lui Iu. Fruntau [96]. Iu.
Fruntau, pe lng faptul c analizeaz relaiile moldo-ruse prin prisma conflictului din zona
estic a rii, supune analizei i cadrul politico-juridic al relaiilor dintre Federaia Rus i
Republica Moldova. n acest context apare necesitatea de a sublinia analiza efectuat de ctre Iu.
Fruntau a documentelor Federaiei Ruse, ca de exemplu Doctrina Kozrev, n care sunt scoase n
relevan principalele ameninri la adresa securitii Rusiei.
Soluionarea conflictului transnistrean este domeniul de cercetare pentru E. Ciobu [50] i
C. Eanu [84]. Soluionarea conflictului transnistrean, dar i relaiile moldo-ruse constituie
domeniul de preocupare al lui V. cu, care supune analizei situaia din zona transnistrean
din perspectiva intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse [271]. Cercetarea relaiilor moldo-
ruse prin prisma procesului de negocieri n formatul ,, 5+2 privind soluionarea conflictului
transnistrean este realizat de ctre C. Solomon i A. Gumeniuc [241, pp. 174-185]. Evoluia

55
relaiilor externe ale Republicii Moldova, inclusiv cu Federaia Rus, este supus analizei de
ctre I. Leanc [150, pp. 361-389].
Cercetrile autohtone sunt completate i de lucrrile lui A. Roman, care supune analizei
evoluia relaiilor Republicii Moldova cu statele i instituiile europene i analizeaz prin prizma
programelor partidelor de guvernmnt relaiile Republicii Moldova cu statele CSI. Autorii
ncearc s evidenieze att avantajele cooperrii Republicii Moldova cu UE, dar i cele cu
Federaia Rus [215, pp. 52-75].
Analiza evoluiei intereselor i a politicii externe a Federaiei Ruse [38, pp.64-78] din
perspectiva intereselor geopolitice i geostrategice a acestui actor n spaiul est-european [39, pp.
142-158; 40, pp. 53-69], inclusiv n Republica Moldova [44, p.177-180; 45, pp. 126-144 ] este
efectuat de ctre S. Cebotari. Pe lng interesele geopolitice i geostrategice, sunt examinate
strategiile politicii ,,hard i ,,soft power ale Rusiei de meninere n sfera sa de influen statele
din spaiul est-european [42, 137-153.]. Astfel, autorul analizeaz interesele geopolitice ale
Federaiei Ruse n spaiul Europei de Est (cazul statelor membre ale Tratatului de la Varovia),
interesele geostrategice ale Rusiei n statele membre ale Parteneriatului Estic, baza juridic a
relaiilor Federaia Rus - Uniunea European [41, pp. 53-69]. Prezint interes i studiul relaiilor
Federaia Rus - SUA n contextul noilor metamorfoze geopolitice [43, pp.20-37; 208], studiu
realizat att prin prisma confruntrilor, ct i prin prisma cooperrii n cazul coinciderii
intereselor ambilor actori. Astfel, S. Cebotari ncearc s fac o analiz a relaiilor Federaiei
Ruse cu puterile occidentale, dar i cu statele din vecintatea apropiat, din perspectiv
geopolitic, geostrategic i geoeconomic a intereselor Federaiei Ruse n spaiul est-european.
Autorul, n cercetrile sale, supune analizei i dimensiunea politico-militar a relaiilor moldo-
ruse, analiznd cauza principal a conflictului din zona transnistrean.
n aest context se nscrie i analiza dimensiunii hard i soft power a pliticii xtrne a Rusii
stsvitic realizat ce ctre R. Pana [191]. n contextul analizelor intereselor Federaiei
Ruse, a strategiilor Rusiei de a-i menine influena n Republica Moldova, merit atenie
cercetrile efectuate de ctre A. Baltag [16]. Aspectul cheie analizat de ctre A. Baltag este cel
al strategiilor de meninere a influenei Rusiei n Republica Moldova, n special aspectul
energetic. Nu mai puin interes prezint i cercetrile viznd problema securitii Republicii
Moldova efectuate de ctre N. Afanas [4]. De asemenea, prezint interes i aspectul social al
relaiilor moldo-ruse realizate de ctre Gh. Cldare [36] prin prisma analizei problemei proteciei
migranilor moldoveni n statele CSI, n special n Federaia Rus. Merit atenie i cercetrile
privind relaiile moldo-ruse din perspectiv geopolitic, dar i din perspectiv istoric, efectuate
de A. Lavric [148, 149]. Impactul i daunele cauzate de conflictul din zona estica a Republicii
Moldova asupra securitii europene este evaluat de ctre D. Bencheci [19, 20].
56
Pentru literatura tiinific autohton sunt importante cercetrile lui Iu. Fruntau [96]. Iu.
Fruntau, pe lng faptul c analizeaz relaiile moldo-ruse prin prisma conflictului din zona
estic a rii, supune analizei i cadrul politico-juridic al relaiilor dintre Federaia Rus i
Republica Moldova. n acest context apare necesitatea de a sublinia analiza efectuat de ctre Iu.
Fruntau a documentelor Federaiei Ruse, ca de exemplu Doctrina Kozrev n care sunt scoase n
relevan principalele ameninri la adresa securitii Rusiei.
Parteneriatul strategic, ct i ncercrile de fortificare a dialogului politic moldo-rus sunt
supuse cercetrii de ctre N. Stercul [455]. Relaiile ruso-ucrainene n contextul evenimentelor
din estul Ucrainei, ct i repercusiunile acestora asupra securitii Republicii Moldova sunt
analizate de ctre . Vardanean [306].
Aspecte ale relaiilor bilaterale Republica Moldova-Federaia Rus sunt elucidate n lucrrile
elaborate de ctre experii AP [85, 196], este analizat dimensiunea soft-power a politicii externe
a Federaiei Ruse n Republica Moldova, perspectivele dezvoltrii relaiilor Republicii Moldova
cu Rusia, Romnia i Ucraina. Cercetri importante viznd noua arhitectur a securitii sunt
elaborate de ctre Centrul Pro Marshall din Republica Moldova [49]. Problema conflictului
transnistrean este obiectul cercetrii unui grup de experi autohtoni i internaionali din cadrul
instituiei nonguvernamentale IDIS Viitorul [61], ct i cele elaborate n cadrul Institutului de
Politici Publice [12].
n acest context, merit atenie i cercetrile efectuate n cadrul centrelor de studii
strategice, ca de exemplu Centrul de Studii Strategice, Securitate i Aprare din cadrul
Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun i Centrul de Studii Strategice al Academiei de tiine
a Moldovei. Cercetrile efectuate n cadrul centrelor de studii strategice se axeaz pe aspectele
geopolitice i geostrategice ale intereselor Federaiei Ruse i, respectiv, pe relaiile bilaterale
politice, economice moldo-ruse. Evenimentele din Ucraina, ct i impactul acestora asupra
securitii Republicii Moldova constituie obiectul cercetrilor din cadrul acestor instituii.
Dei sunt efectuate studii privind evoluia politicii externe a Federaiei Ruse, a locului Rusiei
pe arena internaional, n ultimul timp este analizat locul Rusiei prin prisma evenimentelor din
Ucraina, cauzate de anexarea Crimeii de ctre Federaia Rus n 2014, relaiilor ruso-osetine, ct
i a relaiilor ruso-armene. Nu mai puin atenie este acordat de ctre comunitatea
internaional implicrii Rusiei n evenimentele din Orientul Apropiat, n special evenimentele
ce vizeaz implicarea Federaiei Rusie n rzboiul sirian. Rzboiul sirian, n literatura de
specialitate occidental, este redat mai mult ca fiind o confruntare geopolitic a dou mari puteri-
pe de o parte SUA i NATO, iar pe de alt parte Federaia Rus.
Interesele Federaiei Ruse n spaiul est-european, dar i cele ale Occidentului condiioneaz
crearea unei noi arhitecturi geopolitice a acestui areal. Dei fenomenul arhitecturii geopolitice
57
este prezent odat cu apariia actorilor geopolitici, n literatura de specialitate nu exist cercetri
care s defineasc acest fenomen. Actualmente, majoritatea cercetrilor existente sunt dedicate
analizei arhitecturii securitii internaionale. n acest context, pot fi enumerate cercetrile
elaborate de I. Iu. Iurghens, A. A. Dnkin, A. A. Baranovski [495], I. V. Radikov [430], S. V.
Utkin [470].
Dei n ultimul timp tot mai mult se vorbeste de transformrile cauzate de colapsul fostei
URSS sau de extinderea UE i NATO n Est, n literatura de spacialitate din Republica Moldova,
fenomenului arhitecturii geopolitice i se acord o atenie insuficient. O prim ncercare de a
supune analizei ,, arhitectura geopolitic ca fenomen al relaiilor internaionale este realizat de
ctre V. Ungureanu [275]. Provocrile la adresa securitii internaionale, precum procesele de
globalizare, focarele de tensiune n diferite zone ale mapamondului, decalajele de dezvoltare
diferite ale actorilor geopolitici, creterea numrului statelor fragile, gradul nalt de instabilitate a
mediului geopolitic, ct i redefinirea relaiilor dintre marile puteri - sunt factori care
condiioneaz, n opinia autorului, crearea unei noi arhitecturi geopolitice a sistemului
internaional de securitate.
Aflat la intersecia centrelor de putere UE, NATO i Federaia Rus, Republia Moldova se
confrunt cu o serie de ameninri la adresa propriei securiti. n funcie de asigurarea securitii
naionale se afl i asigurarea securitii regionale. Aspecte ale arhitecturii securitii n
vecintatea estic a UE, provocrile i realitile existente n aceast zon constituie aria
cercetrilor Centrului Pro Marshall din Republica Moldova [228].
Dei n literatura de specialitate din spaiul postsovetic, n special n cea din Federaia Rus
i Republica Moldova, sunt supuse cercetrii interesele geostrategice ale Federaiei Ruse, exist
unele arii care las loc pentru cercetrile ulterioare. n acest context, merit o atenie mai mare s
fie acordat nu doar manifestrii intereselor geostrategice i a vectorilor politicii externe a
Federaiei Ruse n spaiul est-european, dar necesit atenie s fie examinate prin prisma
cercetrilor futurologice efectele i consecinele rezultate din manifestarea intereselor Rusiei n
acest areal. De asemenea, n literatura de specialitate din Republica Moldova se acord o atenie
sporit relaiilor moldo-ruse, n special acestea fiind studiate prin prisma dimensiunii politico-
militare, comercial-economice i sociale. n literatura autohton sunt prezente lacune, nu sunt
efectuate studii integrale, care ar cuprinde ntreg arealul de probleme existente n relaiile moldo-
ruse, fapt ce las loc pentru noi studii n domeniu.

58
1. 3. Concluzii la capitolul 1

Supunnd analizei mai multe lucrri tiinifice elaborate de ctre cercettorii att din spaiul
vestic, ct i din cel postsovetic, viznd problematica intereselor geostrategice ale Federaiei
Ruse pe arena internaional, inclusiv n spaiul est-european, pot fi scoase n relevan dou
mari imperative geopolitice, i anume: tendina Rusiei de a-i pstra interesele geopolitice i
geostrategice n spaiul est-european, dar i cea de impunere ca putere mondial. Literatura de
specialitate apreciaz faptul c aceast strategie de geopolitic urmrete ca Rusia s i
recupereze poziia de lider pe arena internaional, pierdut ca rezultat al colapsului Uniunii
Socvietice n 1991, eveniment ce a fost apreciat de preedintele Vladimir Putin ca fiind cea mai
mare catastrof geopolitic a secolului XX.
Dei problematica viznd interesele geopolitice i geostrategice ale Federaiei Ruse realizate
prin intermediul politicii externe devine subiectul a numeroase discuii tiinifice i diplomatice,
fiind prezent n discursul politicienilor, polemologilor, a analitilor i savanilor, totui, nu
exist un studiu complex dedicat intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse pe arena
internaional n general, dar i un studiu al intereselor geostrategice ale Rusiei n spaiul est-
european n particular.
Ca multe alte domenii de cercetare, problematica intereselor geostrategice, a locului i rolului
Rusiei ca actor geopolitic pe arena internaional i gsete mediul prielnic n contextul
cercetrilor occidentale. Federaia Rus, ca actor geopolitic, care n ultimul timp se manifest tot
mai activ pe arena internaional, devine subiectul multiplelor discuii i cercetri. n acest
context, o atenie deosebit o merit cercetrile savanilor din Romnia. Romnia, fiind stat din
spaiul est-european, vecin direct cu Republica Moldova i Ucraina, se confrunt direct cu
probleme care vizeaz interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n aceast zon. Astfel,
cercettorii romni, n lucrrile tiinifice, scot n relevan nu doar tendina Federaiei Ruse de a
reveni ca putere pe arena internaional, dar i strategiile de meninere n sfera sa de influen
statele est-europene.
Dei sunt efectuate studii privind evoluia intereselor i a politicii externe a Federaiei Ruse,
a locului Rusiei pe arena internaional, n ultimul timp, aciunile Rusiei sunt analizate prin
prisma evenimentelor din Ucraina, rezultate de anexarea Crimeii n 2014. Problema constituirii
noii arhitecturi geopolitice n general, ct i a noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european
n particular, reprezint un domeniu pentru cercetrile ulterioare. De asemenea, dei n literatura
de specialitate din Republica Moldova se acord o atenie sporit relaiilor moldo-ruse, n special
acestea fiind studiate prin prisma dimensiunii politico-militare, comercial-economice i sociale,
totui rmne loc pentru cercetrile ulterioare n domeniul geostrategiei, i mai precis, cercetri
59
centrate asupra studiilor intereselor i strategiilor Federaiei Ruse nu doar n spaiul est-european,
n particular, dar i pe arena internaional, n ansamblu.
Pentru ulterioarele cercetri n domeniul relaiilor internaionale, al geopoliticii i
geostrategiei din Republica Moldova ar fi binevenite cercetrile futurologice, de pronosticare,
efectuate de comunitatea academic n scopul gsirii unor soluii care ar viza diminuarea
influenei pericolelor la adresa securitii spaiului est-european, dar i a securitii Republicii
Moldova. De asemenea, un deziderat adresat savanilor ar fi cel de-a pstra imparialitatea n
efectuarea cercetrilor tiinifice care vizeaz interesele geostrategice i politica extern a
Federaiei Ruse att n spaiul est-european la particular, dar i politica internaional n general.
Att cercettorii din Vestt, ct i cei din Est, inclusiv comunitatea tiinific din Republica
Moldova, ar trebui s ofere cercetri axate pe obiectivitate i imparialitate, evitnd
sentimentalismul.
Pornind de la aceste raionamente, prezentul studiu urmrete reliefarea principalelor interese
geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european. Prezena intereselor marilor puteri
SUA, NATO, UE i, respectiv, Federaia Rus n spaiul est-european pe care l partajeaz n
sfere de influen, condiioneaz constituirea ,,noii arhitecturi geopolitice a acestui areal. De
asemenea, lipsa unor studii cu referire la analiza fenomenelor ,,interes geostrategic,
,,arhitectur geopolitic, ct i identificarea corelaiei dintre acestea, devine un obiectiv al
realizrii prezentei cercetri.

60
2. INTERESUL GEOSTRATEGIC N CONTEXTUL FORMRII NOII
ARHITECTURI GEOPOLITICE: ASPECTE TEORETICO - METODOLOGICE

Numeroasele mutaii politice, economice i sociale din ultimele decenii ale sec. XX,
nceputul celui de-al XXI-lea au schimbat esenial tabloul lumii i au stat la baza unor
transformri evidente ale relaiilor internaionale. Urmrind cu atenie transformrile pe plan
global, asistm la o modificare rapid a coninutului geopoliticii. Dac n trecut statele i
popoarele erau izolate, atomizate, astzi ele se afl n condiiile contactelor reciproce, n relaii
de interdependen. n lumea contemporan, n care s-a pus sfritul Rzboiului Rece, odat cu
ubrezirea i cderea sistemelor i subsistemelor totalitare, cu stimularea tendinelor de
descentralizare i destrmarea acestora (URSS, Iugoslavia), s-a creat un nou stereotip de gndire
politic. Pn la acest moment, securitatea internaonal se baza pe principiul narmrii i
concurenei ntre cele dou blocuri militaro-politice, astzi relaiile internaionale contemporane
se afl n situaia trecerii de la confruntare i opunere spre o nou ordine internaional.
Interdependena economic i comercial ntr-o epoc dominat de expansiunea tiinei i
tehnologiei au fcut ca relaiile internaionale, politica extern a statelor s fie mai complexe i
mai dinamice.
Politica extern a devenit mai moderat. Competiia ntre state se desfoar deja pe alte
table de ah; n afara celor tradiionale, militare i diplomatice, se desfoar pe table de ah
ale comerului i finanelor internaionale, ale ajutorului reciproc i tehnologiei militare, ale
extinderii internaionale, care a accelerat viteza de micare a ideilor, imaginilor, valorilor,
informaiilor i evenimentelor. Aceste noi table de ah nu reclam recurgerea la for.
Competiia dintre state nu se bazeaz pe tipul tradiional de interaciune strategico-diplomatic
n care fiecare juctor sau actor politic rmne o unitate separat, dar pe o interdependen care
se realizeaz n baza dialogului politic. Schimbrile majore din ierarhia sistemului internaional
rezult mai mult din eecurile interne dect dintre contradiciile interstatale. De asemenea,
schimbarea relaiilor internaionale este produs i de diferite procese integraioniste care se
dezvolt att n interiorul, ct i n exteriorul statelor. Are loc apariia noilor grupri
integraioniste, diversificarea formelor organizaionale, evoluia de la modelele simple spre cele
compuse.

61
2.1. Identificri conceptual-teoretice ale relaiei ,,interes geostrategic - arhitectur
geopolitic

Astzi, la nceputul sec. al XXI-lea, cnd ordinea mondial se contureaz n jurul unor poli
de putere, este de observat faptul c ambiiile actorilor internaionali s-au modificat. Noua
Ordine Mondial (N O M) (n engl. New World Order (N W O)), concept introdus n uzul politic
de ctre preedintele american George Bush senior n 1991, face referin la o nou etap n
dezvoltarea relaiilor internaionale [78, p.4], axat pe schimbarea i afirmarea tiparelor de
interaciune dintre entitile politice pe arena mondial. Pe parcursul istoriei, indivizii i statele
au manifestat o preocupare constant pentru dezvoltarea unui model care ar oferi stabilitatea i
predictibilitatea n raporturile cu ceilali. Dac e s examinm ordinea mondial prin prisma
dimensiunii orizontale, adic cea a interaciunii interstatale, atunci relaiile internaionale pot
ceda n faa privilegiilor marilor puteri, care se lupt, impun i modific tipare de interaciune i
norme de conduit ale sistemului internaional [170, p. 313]. Pe parcursul decadelor, dup
sfritul celui de-al Doilea Rzboi Mondial, SUA a devenit liderul internaional care i axeaz
politica pe valorile democratice. Ordinea impus de Occident actualmente sufer modificri.
Astfel, aceste modificri sunt condiionate, n primul rnd, de:
1. Natura statului, care este supus unor transformri. Europa a decis c statutul de stat cu
drepturi suverane ncearc s duc o ,,politic loial. Pn n prezent, Europa nu deine toate
atributele statale, crend un vacuum n interiorul Uniunii i destabiliznd puterea de-a lungul
frontierelor sale. n acelai timp, n unele state din Orientul Apropiat se observ o descentralizare
cauzat de conflictele religioase i etnice, ceea ce duce la nesupunerea controlului pe ntreg
teritoriul statului. n Asia se oserv fenomene contradictorii celor existente n spaiul european-
se creeaz i este prezent principiul balanei de putere. Indiferent de legitimitatea aciunilor,
aceste fenomene pot cauza contradicii care ar duce la confruntri deschise.
2. Contradiciile dintre economia mondial i instituiile politice, care le i realizeaz, pierd
din influen - fenomen caracteristic pentru ordinea mondial. De asemenea, se observ
contradicii ntre tendina de globalizare a economiei i sistemul politic care se axeaz pe statul
naional. n esen, globalizarea economiei ignor frontierele de stat. Politica extern le
confirm, cu toate c ncearc s rezolve unele probleme, s unifice scopurile statelor cu
scopurile ordinii mondiale, care deseori sunt contradictorii. Aceast dinamic, pe parcursul a mai
multor decade, a asigurat creterea economic, n pofida nclcrilor periodice de crizele
financiare - criza din America Latin din 1980, criza financiar asiatic din 1997, cea din Rusia
din 1998, SUA - 2001 i 2007, Europa - 2010, Rusia - 2014.

62
3. Cea de-a treia slbiciune a noii ordini mondiale rezid n lipsa unui mecanism de corelare,
consultare privind posibila cooperare ntre marile puteri n domeniile n care sunt prezente
stringente probleme mondiale. Deseori, caracterul ntrunirilor liderilor politici i periodicitatea,
frecvena acestora nu contribuie la elaborarea unei strategii pe termen lung. Astfel, procesul
respectiv nu permite realizarea unor obiective concrete, doar se axeaz pe unele ntruniri, al cror
caracter se transform n unul formal, axat pe discuiile tactice [479].
Transformrile profunde din ultimele decade de pe arena internaional au contribuit la
modificarea NOM. Printre consecinele schimbrii NOM se afl apariia noilor centre de putere
care dispun de interese proprii, capabile s le realizeze att de sine stttor, ca de exemplu SUA,
ct i prin cooperare - BRICS, prin crearea alianelor - NATO, sau prin uniuni- UE (vezi
Anexele nr. 1 i 2). Urmrind cu atenie transformrile n curs de desfurare pe plan global,
observm c s-a modificat ntr-un ritm rapid coninutul geopoliticii centrate pe capacitatea
statelor de a compartimenta spaiul geografic prin intermediul forei sau influenei condiionate
de interesele manifestate n anumite zone.
Pe parcursul ultimelor trei decenii ale sec. al XX-ea, gradul nalt de complexitate a
intereselor i relaiilor sociale a dat natere unor dezbateri teoretice active vis-a-vis de esena
acestor forme. Dei se contureaz tot mai mult n relaiile internaionale, n mare parte se
vorbete despre aceast realitate: n construciile teoretice termenul de ,, interes geostrategic
nu a fost formulat n mod explicit. Actualmente se fac primele ncercri de a fi exprimat i de a i
se da o definiie. Tocmai din acest motiv i pentru c acest fenomen a cunoscut o evoluie n
timp, a fost necesar o prezentare a lui dincolo de definiie. n literatura de analiz este prezent
noiunea de interes naional, introdus n circulaie n 1935, prin includerea n Enciclopedia
tiinelor politice, editat la Oxford [120, p.71]. Multitudinea de definiii, mai mult sau mai puin
desfurate, mai precise sau mai confuze, a dus la conturarea ctorva poziii cu privire la
definirea dimensiunii de interes naional n contextul politicii externe.
Prima poziie, cea a curentului obiectivist sau a realismului politic, este reprezentat de H.
Morgenthau, A.Wolfers, W. Hippman, H.Thompson, R. Tucher i de savanii actuali W.
Lippman, K.Thompson, H. Kissinger, W. Rostov, D. Bolles . a. Conform acestei doctrine,
interesul naional este definit fie ca un complex ideal i normativ de scopuri, fie ca un fenomen
central al relaiilor internaionale, perceput prin termenii forei sau ca un factor fundamental n
identificarea unor ci necesare prin labirinturile politicii internaionale [219, p.120].
Astfel, n viziunea lui H. Morgenthau, interesul naional este un smbure tare, prezent n
orice mprejurare, i un nveli format din elemente variabile ce se modific n funcie de
mprejurrile istorice concrete. Smburele tare al interesului naional const n pstrarea

63
identitii politice i culturale a unei naiuni i se racordeaz la asigurarea independenei
naionale, la conservarea integritii teritoriale i la pstrarea ordinii i echilibrului intern.
Reinterpretarea interesului naional n fiecare etap a dezvoltrii unui stat este inevitabil
datorit mobilitii relaiilor internaionale i modificrii balanei de fore. Doar situarea pe
poziiile realismului politic este cea mai eficace cale spre comprehensiunea interesului unui stat
[281, p.103]. Piatra edificatoare care ajut realismul politic s-i gseasc drumul n peisajul
politicii internaionale, afirm H. Morgenthau, este concepia interesului definit n termenii
forei. Puterea sau fora cuprind ntreg ansamblul de fenomene care stau la baza controlului
omului asupra omului i sunt capabile s-l menin. Puterea, fora este ceea ce distinge politica
ca sfer independent a aciunii i cunoaterii, deosebit de alte sfere precum: economia, estetica.
Factorul forei, dimensionat de Morgenthau n aspect militar, industrial, demografic, politic,
determin interesele statelor pe arena internaional i se impune drept arbitru final n lupta
dintre puteri. Prin prisma acestui factor, n opinia lui Morgenthau, noiunea interes naional
este nsoit de numeroase precizri: vitale, principale i secundare, stabile i schimbtoare,
comune i specifice, identice i conflictuale. Totodat, autorul consider necesar de a conforma
noiunea de interes resurselor de care dispune societatea, scopurilor realizabile. De aici, el
ierarhizeaz interesele i scopurile politicii externe americane n: a) interesul care trebuie realizat
cu orice pre; b) interesul care se realizeaz n condiii favorabile; c) interese i scopuri dorite,
dar care pot fi realizate [220, p.69, 74].
Referindu-se la interesul naional, cercettorul rus A. Pozdneakov l clasific n funcie de
gradul funcionalitii n dou niveluri: nivelul intereselor principale i nivelul intereselor
specifice. Pentru primul nivel, A. Pozdneakov include interesele pentru politica extern a statului
care sunt legate de asigurarea securitii i integritii sale n comunitatea social-economic,
politic, naional-istoric i cultural. De asemenea, aici mai sunt incluse i interesele ce in de
aprarea independenei economice i politice, a locului i rolului statului n sistemul relaiilor
internaionale. Aceste interese sunt asigurate prin toate mijloacele: militare, economice,
diplomatice i ideologice. Astfel de interese determin funcia politicii externe a statului. Ct
timp statul rmne a fi o comunitate social-economic i politic, att timp interesele sale rmn
neschimbate. n funcie de schimbrile din sistemul internaional se modific i coninutul
concret al activitii externe, direcionate spre asigurarea intereselor.
Cel de-al doilea nivel - nivelul intereselor specifice - include interesele individuale, care au o
semnificaie aparte n sfera relaiilor externe. Aici autorul include interesele politicii externe
legate de procese i evenimente concrete ale sistemului naional i, n particular, de relaiile
internaionale, situaiile de conflict, de crize. De asemenea, aici sunt incluse interesele de politic
extern cauzate de relaiile externe economice, comerciale ale statelor, de relaiile n sfera
64
colaborrii culturale, tiinifice i de alt natur. Interesele specifice depind de cele principale i
sunt limitate de acestea; n acelai timp, ele sunt parial autonome i determin coninutul
funcionalitii activitii politice a statului n direcii anumite i n aciuni practice [425, p.45-
49]. Hotarul dintre interesele principale i cele specifice este convenional i mobil. n situaii
concrete, interesele specifice pot deveni principale.
O al poziie, cea a curentului subiectivist (R. Snyuder, E. Furnes, N. Forward), consider
interesul naional un fenomen al relaiilor internaionale, al cror purttor principal este grupul
restrns de lideri politici i funcionari care se afl la putere, adic acei ce iau decizii politice.
Aceti savani interpreteaz interesul naional prin prisma unor criterii, i anume: 1) al meninerii
integritii naionale; 2) al asigurrii securitii naionale; 3) al pstrrii rolului naional; 4)
al precedenei ca model al viitorului; 5) al meninerii reputaiei; 6) al standardului
internaional. Aceste criterii au exercitat o influen deosebit asupra dimensiunilor
politologice, n general, i asupra conceptului de interes naional, n particular [220, p.120-121].
Cercetnd fenomenul interesului naional, A.Wolfers are o predispoziie spre noiunea de
scopuri naionale. El descrie interdependena intereselor de stat i a intereselor individuale prin
raportul scopurilor naionale directe sau indirecte. Prin scopuri naionale directe el
nelege asigurarea securitii i independenei naionale. Aceste scopuri pot avea importan
pentru indivizi doar n cazul identitii acestora cu statul lor naional [219, pp.73-74]. Pentru J.
Rosenau, interesul naional nu poate servt ca instrument analitic. Dup el, este imposibil a
nelege pe deplin natura naiunii. De aceea, consider criterii bine definite de determinare a
interesului naional, iar cauzele ar fi urmtoarele: natura nedefinit a naiunii i dificultile de a
determina ale cui interese include; imposibilitatea de a gsi criterii pentru a determina existena
intereselor i a urmri prezena acestora n manifestrile independente ale politicii; lipsa unei
proceduri de acumulare a intereselor ce sunt imediat identificate [216, p. 243-244].
Cu totul alt concepie despre interesele naionale are G. Modelski [171]. Dup Modelski,
interesele naionale prezint nite cerine referitoare la comportamentul altor state, iar rolul
principal n exprimarea intereselor comunitare i n transformarea acestora n scopuri ale politicii
aparine liderului politic. Modelski consider noiunea interes naional nefondat tiinific. El
subliniaz c interesele pe care le exprim omul politic nu sunt nici interesele naiunii, nici ale
statului, dar ale comunitii.
Pentru M. Wight, interesele vitale ale unui stat sunt ceea ce el crede c sunt i nu ceea ce o
alt putere spune c trebuie s fie. El coreleaz n sistemul relaiilor internaionale interesul vital
cu onoarea. La rndul su, ideea de onoare este strns legat de ideea de prestigiu, care este unul
din elementele importante ale politicii internaionale. Onoarea este aureola care nconjoar
interesele, iar prestigiul este aureola din jurul puterii [281, p.105]. Spre deosebire de Wight, S.
65
Brucan afirm c interesul naional cuprinde dorinele care sunt stimulii fundamentali ai
activitii unei naiuni n politica internaional, iar coninutul su poate fi aflat mai uor prin
studierea relaiilor sociale i naionale care au generat aceste dorine [27, p.133].
Schimbrile din arealul URSS, de la sfritul anilor 90, au contribuit la modificarea
viziunilor asupra interesului naional al statelor nou- aprute. n asemenea condiii, noiunea
interes naional se definete nu doar prin coninutul valoric, ci prin factorul pragmatismului, al
capacitii statului de a-i propune i de a atinge anumite scopuri. Actualmente, n literatura de
specialitate urmrim noi poziii n abordarea interesului naional, dintre care principalele sunt
acele cu caracter naional-conservator i naional-liberal. Pentru adepii primei poziii (D.
Rogozin), interesul naional este identic cu interesul statal. Acetia examineaz statul n
calitate de factor principal de exprimare a intereselor naionale. Poziia naional-liberal se
distinge printr-o delimitare terminologic strict a categoriilor interes naional i interes
statal. Adepii acestui curent (E. Sorokin ) opteaz pentru o societate civil care s devin
subiect al intereselor naionale, creia trebuie s-i aparin dreptul privitor la formarea i
formularea acestor interese [339, 395]. Multitudinea de definiii, mai mult sau mai puin
complete, mai mult sau mai puin precise sau confuze, ne permite s facem principalele diferene
dintre acestea:
1. n unele definiii, interesele naionale sunt considerate ca fiind obiectivul fundamental i
ultimul determinant care ghideaz factorii de decizie politic a unui stat, n exclusivitate n
implementarea politicii externe. Altele mai constat i influena reciproc sau determinant
dintre interesele naionale i politica intern.
2. Alte definiii abordeaz interesele naionale ca elemente distincte, iar altele - numai ca
pri componente i constitutive ale unui concept nalt generalizat al acelor elemente care
constituie cele mai vitale nevoi [193, p.33].
Aceste interpretri, luate n ansamblu, dei sunt diferite, se completeaz unele pe altele,
permit a concepe interesul n sens larg - ca noiune sociologic i politologic fundamental.
Actualmente, conceptul de interes, inclusiv de interes naional, capt noi semnificaii, generate
de procesele integraioniste i dezintegraioniste ce au loc pe continentul european.
Dac e s analizm dimensiunea extern a interesului naional al unui stat (n cazul dat,
apare necesitatea de a preciza - un stat putere/ centru de putere) manifestat n afara spaiului de
suveranitate, aceasta poate genera interes geopolitic, termen deseori utilizat n literatura de
specialitate. Interesul geopolitic este utilizat n scopul analizei poziiei actorilor geopolitici n
sistemul relaiilor internaionale. Un aspect important n cercetarea intereselor geopolitice este
analiza sub aspect economic, politic, militar-strategiic, a resurselor - factori care au un rol
important n meninerea sau modificarea balanei de putere, a securitii internaionale, regionale
66
i naionale. Deseori, interesele geopolitice reprezint un set complex de interese cu mai multe
nivele, care se formeaz ca rezultat al anumitor procese directe, dar i al unor factori secundari:
condiiile geografice, climaterice, demografice, social-politice, economice, politico-militare,
etnice, morale, culturale, naionale, religioase.
Coneptul de interes geopolitic poate fi relaionat cu noiuni precum cea de expansiune i de
putere. Aceste coordonate nu sunt separate n contextul geopoliticii sau cel al cercetrilor
contemporane din domeniul tiinei relaiilor internaionale. Dimpotriv, interconexsiunile dintre
interesul geopolitic i fenomenul expansiunii sau al puterii sunt evidente. Aceast realitate se
datoreaz, n principal, faptului c, prin termenul de expansiune, n geopolitic se subnelege, n
primul rnd, acaparrile teritoriale i instaurarea sferei de influen, de dominare, ct i
activitatea n aceast sfer (politica expansionist). Expansiunea genereaz cel mai puternic
impact asupra statului ca actor geopolitic. Acest fenomen, realizat de state-puteri/ centre de
putere, acioneaz pe urmtoarele coordonate: achiziionarea teritoriilor, a materiei prime, a
resurselor naturale, umane, militar-strategice i economice. n prezent, expansiunea poate s ia
alte dimensiuni - informaional, cultural-civilizaional, religioas, politic (pot fi incluse i
sanciunile internaionale) i n special economice (financiare, comerciale, tehnologice). Dac
expansiunea din trecut are un caracter treptat, direcionat ntr-un anumit spaiu, actualmente,
acest fenomen este continuu, multi-vectorial, care, ca rezultat al confruntrii intereselor mai
multor puteri, poate cauza conflicte [293].
Astfel, termenul de interes geopolitic reprezint interesele care vizeaz tendina de dominare,
influen (fie mondial, fie n unele zone ale lumii), sau interesele care vizeaz tendina de
impunere a puterii din contul neputinei/ slbirii adversarului/prii opuse. Reieind din
complexul resurselor politice, economice, militar-strategice, care au o importan considerabil
n schimbarea sau pstrarea balanei de putere, interesele geopolitice sunt utilizate cu scopul de a
determina poziia politic a statului - putere, a locului i rolului acestuia n sistemul relaiilor
internaionale. Interesul geopolitic reprezint interesele militar- strategice, politice, economice a
unui stat-putere/ centru de putere n raport cu alt stat/ centru de putere. Interesele geopolitice sunt
acele interese care vizeaz scopul dominrii fie la nivel mondial, fie la nivel regional al statului-
putere/ centrului de putere de a-i confirma propria dominare pe arena internaional din contul
statelor sau al puterilor care au pierdut din for, influen. n cazul statelor care au pierdut din
influen, interesul acestora este cel de a-i pstra spaiul de suveranitate i cel economic, iar
securitatea naional poate fi asigurat de eforturile comune ale statelor-puteri pe arena
internaional, care au capacitatea de a se opune oricrei expansiuni [510].
n literatura de specialitate, deseori, pe lng termenul de expansiune sau influen, este
utilizat i termenul de putere. Actorii geopolitici (state, organizaii internaionale, corporaii
67
transnaionale etc...), prin intermediul puterii, care presupune utilizarea anumitor strategii, i
realizeaz interesele viznd anumite spaii de pe arena internaional. Puterea reprezint un
concept fundamental pentru studiul relaiilor internaionale. Termenul de putere vine din
latinescul potestas, care presupune abilitatea de a face ceva. P. Verluise consider c n
geopolitic, ca i n relaiile internaionale, noiunea de putere face referin la state, dar i la ali
actori dotai cu putere, cum ar fi instituiile financiare, companiile transnaionale, organizaii
non-guvernamentale. Puterea este un concept multiform, evolutiv i complex. Astfel, prin
caracterul su multiform, n literatura de specialitate pot fi distinse puteri regionale i mondiale.
Caracteristic puterii este faptul c ea implic o ierarhie a actorilor - hiperputeri, supraputeri,
puteri mijlocii, puteri n declin, puteri re - emergente, puteri emergente. Sistemul internaional
evolueaz n funcie de micarea ierarhic a acestor puteri [44]. Puterea, de obicei, se manifest
prin coerciie. Rzboiul, imperialismul, invazia teritoriilor - reprezint o form de dominare prin
for. De asemenea, puterea, fiind un concept complex, cuprinde o multitudine de parametrii. n
primul rnd, puterea este genarl localizat n spaiu. Sistemul internaional este axat pe dualitatea
centru/periferie i permite manifestarea puterii. Fr a avea pretenii exhaustive, puterea depinde
de teritoriu, populaie, dorin [44].
J. S. Nye se numr printre autorii care au ncercat s formuleze un cadru teoretic prin care s
putem nelege rolul puterii n politica internaional. n sfera relaiilor internaionale, conceptul
de putere este deseori prezentat ca fiind un element central ce deschide calea spre nelegerea
comportamentului statelor i a celorlali actori din politica mondial. Autorul mprtete teza
potrivit creia caracterul unui stat de a fi puternic nu const n resursele pe care le deine, ci n
abilitatea acestuia de a schimba comportamentul celorlali. Spre deosebire de perspectivele
realiste, Nye sugereaz c un actor poate obine ceea ce dorete de la ali actori nu doar prin
coerciie sau recompense, ci i prin exercitarea atraciei fundamentat pe valori mprtite.
Cultura, politicile externe sau idealurile politice pe care un stat le promoveaz pe scena
internaional reprezint astfel de surse de atracie [185].
Dac un actor reuete s determine ca ceilali s-i admire valorile, atunci nu mai trebuie s
fie utilizate n mod uzual capabilitile militare sau alte instrumente precum sanciunile
economice pentru a obine ceea ce dorete. Nye argumenteaz c seducia este mult mai eficient
dect coerciia, iar promovarea unor valori seductoare precum democraia sau drepturile omului
reprezint instrumente eficiente i puin costisitoare. Exercitarea puterii depinde ntotdeauna de
context. Astzi trim n era informaiei globale, fapt ce are numeroase implicaii i pentru
modalitile de exercitare a puterii. Nye afirm c n acest secol au loc dou mari transformri
ale puterii: tranziia puterii ntre state i difuzia puterii dinspre toate statele spre actorii nonstatali.
Conform autorului, acesta este contextul n care trebuie s situm discuia conceptual despre
68
putere n secolul XXI. Iar pentru a converti resurse de putere n strategii de succes vom avea
nevoie de abilitatea de a nelege mediul n curs de evoluie i de a profita de tendine. n acest
sens, Nye dezvolt conceptul de smart power pe care l definete drept capacitatea de a combina
resursele puterii soft i ale celei hard n strategii eficiente. Vechile naraiuni despre hegemonie
sau proeminen n sistemul internaional nu i mai au rostul n contextul secolului XXI [186].
n literatur, deseori conceptul interes geopolitic este abordat n conexiune cu strategia
statului, considerndu-se c statele-puteri/centre de putere i materializeaz interesele naionale
prin aplicarea anumitor strategii. Actorii geopolitici (state, organizaii internaionale, corporaii
transnaionale etc...), prin intermediul anumitor strategii, i realizeaz interesele viznd anumite
spaii de pe arena internaional.
Conceptul de strategie n vocabularul uzual a devenit prezent, traversnd o multitudine de
sfere ale vieii sociale, politice, economice i organizaionale, depind cu mult graniele unei
utilizri rezervate, inclusiv domeniului militar. n limbajul contidian, termenul ,,strategie nu
mai este o calitate circumscris exclusiv interaciunii dintre state la nivel global i, cu att mai
mult, interaciunii militare, ci este folosit pentru a exprima ideea de organizare, plan sau
planificare. Aceasta poate fi utilizat n domeniul afacerilor sau n cel politic, la nivel local,
naional sau internaional. ,,Strategia i are etimonul n grecescul stratos, care presupune
armata i agein, component care semnific a conduce. Astfel, conform Websters New
Encyclopedic Dictionary, strategia desemneaz tiina i arta de a utiliza forele politice,
economice, psihologice, militare [279, p. 1021]. n Dicionarul politic, Instituiile democraiei i
cultura civic, S.Tma, analiznd acest termen, consider c este termenul provenit din practica
militar, dar folosit i n alte domenii, cum ar fi cel politic, economic, managment, pentru a
denumi modul de aciune, astfel, nct s se obin reuita ntr-o competiie n care se nfrunt
dou sau mai multe voine, fiecare urmrind acelai scop n condiiile n care nu pot s ctige
toate prile implicate [261 p. 240].
n acest sens, strategia este tiina i arta utilizrii forelor politice, economice, psihologice i
militare ale unui stat sau grup de state pentru a oferi suportul maxim n asigurarea reuit a
politicilor adoptate pe timp de pace sau de rzboi. n literatura de specialitate este utilizat
termenul ,,strategie militar, care presupune tiina i arta de a folosi forele unei naiuni
(economice, demografice), inclusiv forele armate, pentru a realiza scopurile fixate de politic n
vederea promovrii efective a intereselor vitale mpotriva inamicilor actuali sau poteniali. Orice
strategie presupune un duel de voine ntre adversarii care folosesc fora pentru a rezolva
conflictele existente ntre ei, fiecare urmrind s-l fac pe adversar s accepte condiiile pe care
vrea s i le impun.

69
De asemenea, strategia reprezint mijlocul, al crui scop este definit de domeniul politicii,
operaie ce pune n eviden forele ce dein puterea. Astfel, strategia politic reprezint planul
de aciune elaborat pentru reuita n competiie cu forele de opoziie pe calea obinerii
maximului posibil de suporturi n campaniile electorale sau n alt gen de campanii politice. n
plan strategic, se refer la urmtoarele aspecte: modul de aciune, scopurile i obiectivele ce
trebuie realizate, timpul de execuie, mijloacele i resursele ce vor utiliza principalele direcii de
aciune pe plan economic, tehnologic, social, legislativ [261, p.240]. Astfel, conform Noului
dicionar universal al limbii romne, ,,strategia este: 1) partea cea mai important a artei
militare ce se ocup de pregtirea, planificarea i purtarea rzboiului; 2) disciplina militar care
studiaz marile operaii de rzboi, pregtirea planurilor marilor btlii [183, p.1400].
La nivel general, strategia se refer n prezent la procesul de atingire a obiectivelor prin
transformarea aciunilor militare n rezultate politice. Pe de o parte, conform susintorilor lui K.
Clauzewitz, strategia a fost definit n numeroase formulri ca avnd drept obiectiv concentrarea
puterii militare unui scop politic, situndu-se dincolo de aceste dimensiuni. Prin strategie, O.
Gray subnelege utilizarea forei n vederea atingerii obiectivelor guvernrii. De aici deriv i
cea de-a doua consecin n definirea strategiei, i anume: natura sa raional-liniar. Strategia
include procesul de stabilire a obiectivelor, elaborarea conceptelor i calcularea riscurilor i
beneficiilor angrenrii resurselor disponibile (existente sau create) n aciuni direcionate ctre
crearea unui mediu mai favorabil. n literatura de specialitate mai este prezent astzi definirea
tripartit a strategiei ca o combinare ntre scopuri finale sau obiective, modaliti de atingere a
acestor obiective i mijloace sau resurse ce pot fi mobilizate pentru atingerea acestor obiective
selecionate prin prisma metodelor de anganjare [103, p.124-125]. Strategiile de putere
reprezint planuri pe care actorii le utilizeaz pentru a dezvolta i a obine capaciti de putere
spre a-i atinge obiectivele. Strategiile includ i msura n care un stat este dispus s-i utilizeze
capacitile de putere.
Strategia, conform opiniei expuse de Z. Brzezinski, este administrarea intereselor
geostrategice. De asemenea, pentru Brzezinski, geostrategia nu este echivalent cu geopolitica.
Conceptele de geostrategie i geopolitic pot fi considerate drept un tot unitar i ca parte. Autorul
susine c geostrategia este parte a geopoliticii.
n al doilea rnd, ar fi bine dac nu s-ar limita la analiza geostrategia doar de pe poziiile
condiiilor i posibilitilor utilizrii forei militare ntr-un anumit spaiu, deoarece n perioada
postbelic se observ un proces al diversificrii metodelor i a formelor de control asupra
spaiului. Astfel, fora militar poate fi considerat drept un factor important, dar nu unica
component a geostrategiei.

70
n al treilea rnd, geostrategia presupune caracterul ndelungat al planificrii i aciunii,
condiionat de calitatea spaiului, care i este baza elaborrii concepiei geostrategice. De
asemenea, geostrategia presupune activitatea statului pe arena internaional n raport cu anumite
uniti, spaii. n funcie de calitatea i particularitile spaiului, geostrategia poate fi
clasificat/divizat n terestr, maritim, aerian i cosmic. Impactul geostrategiei poate fi la
nivel global, macroregional, asupra statelor. La baza strategiei se afl aspecte cum ar fi: alegerea
teritoriului ca spaiu de expansiune sau extindere, impunerea sub o anumit form a controlului
asupra spaiului (construirea bazelor militare, anexiuni, impunerea sferei de influen, dominare
economic, dominare cultural), determinarea ameninrilor din partea adversarilor sau aliailor
reali i poteniali prin crearea alianelor, uniunilor, coaliiilor.
n acest context, geostrategia poate fi considerat drept o parte important a geopoliticii, care
caracterizeaz activitatea statului pe arena internaional, ndreptat /direcionat spre crearea,
meninerea i extinderea puterii prin intermediul deinerii unui spaiu ct mai larg, scop atins prin
mijloace att militare, ct i nonmilitare. Geostrategia este baza politicii externe a statului care
determin direcia i prioritile sale ntr-un anumit spaiu [338, p. 5-7].
A. Marincenko afirm c prin strategie militar se subnelege modalitatea, scopul pregtirii
i folosirea forei militare n lupt. Pentru modalitile, metodele de lupt i rezultatul utilizrii
forelor armate i maritime n lupt poart rspundere generalii i amiralii, pentru pregtirea de
rzboi a naiunilor, industriei (inclusiv militar), infrastructur (ci de comunicaie i legtur),
scopul rzboiului este determinat de conducerea politic de vrf. Astfel, strategia militar devine
parte component a politicii, la fel ca i geostrategia element al geopoliticii. n opinia lui A.
Marincenco, geostrategia statelor contemporne dezvoltate este structurat n trei niveluri. Cel
mai nalt nivel al geostrategiei este strategia naional, care include niveluri mai inferioare ale
strategiilor n sfere i direcii de dezvoltare a naiunilor. Ea determin scopurile dezvoltrii
naiunii, asigur utilizarea eficient a resurselor spirituale i materiale, dirijeaz naiunea n
direcia atingerii scopurilor propuse. Cel de-al doilea nivel al geostrategiei este strategia
securitii naionale, deseori definit prin ,,strategie mare, ,, strategie de aprare, ,,doctrin
strategic. Strategia securitii naionale include n sine strategiile acelor sfere i direcii,
necesare securitii naionale n scopul dezvoltrii. De obicei, strategia securitii naionale este
formulat ntr-un document oficial - Concepia securitii naionale. Cel de-al treilea nivel
strategia militar, coordoneaz problemele militare ale securitii naionale- dezvoltarea
industriei militare, asigurarea forelor militare cu tehnic militar, armament, mijloace de
comunicare, muniii... De regul, strategia militar este formulat n doctrina militar a statelor.
Implicnd att obiective principale, ct i obiective secundare, J. L. Thompson prezint strategia

71
ca pe un mijloc prin care se atinge un scop [263]. G. Steiner, n Strategic Planning, include
cteva puncte referitoare la startegie:
- strategia se refer la decizii de baz, direcionale, scopuri i misiuni;
- startegia e alctuit din aciunile necesare pentru a alctui acele direcii;
- startegia rspunde la ntrebarea: care sunt scopurile pe care le cutm i cum le atingem? [250].
Strategia este folosit n diverse moduri, ns cteva sunt evideniate de ctre H. Mintzberg,
care a enumerat cinci utilizri principale ale cuvntului strategie: 1. Un plan n sensul de
aciune contient, intenionat, mijloc de a ajunge de aici acolo, adic distana dintre punctul A
i punctul B, n care A reprezint punctul de pornire, iar B - punctul de destinaie; 2. O tactic
ca manevr specific avnd drept scop surclasarea oponenilor sau competitorilor; 3. Un pattern
reprezentat printr-o succesiune de aciuni; 4. O poziie instrument de localizare, ntr-un
anumit mediu; 5. O perspectiv n sensul de modalitate integrat de percepere a lumii, viziune
i directive [193]. Aceste tipare ale deciziilor i aciunilor definesc strategia emergent sau,
conform lui Mintzberg, realizat.
Un aspect-cheie al strategiei l reprezint alegerea tipurilor de capaciti ce urmeaz a fi
dezvoltate pentru maximizarea influenei internaionale. Strategiile includ, de asemenea, alegeri
cu privire la modul n care sunt utilizate capacitile n diverse situaii - secvene de aciuni
construite pentru un efect maxim, crearea de aliane, utilizarea planurilor de rezerv. n funcie
de situaie, cele mai multe strategii de putere combin instrumente economice (comer, ajutoare,
mprumuturi, investiii, boicoturi) cu cele militare (pe termen scurt, aceste planuri, n cadrul unei
situaii se numesc tactici). Strategiile includ i msura n care un stat este dispus s i utilizeze
capacitile de putere [7, p. 105].
Astfel, n literatura de specialitate exist urmtoarele modaliti de realizare a strategiilor.
Conform opiniei lui C. Sorokin, n literatura de specialitate exist trei tipuri de geostrategii:
1) expansioniste - care presupun ptrunderea n vecintatea apropiat sau ndeprtat, deseori
fiind utilizat fora sau ameninarea cu fora;
2) de cedare - care admit restrngerea fizic a teritoriului statului;
3) de amplasare sau poziionare - orientate spre pstrarea statu-quoului sau a poziiei de baz
[ 454, p.72].
Analiznd fenomenul puterii, K. J. Holsti enumer urmtoarele tactici prin care un stat poate
s-i impun influena - utilizarea forei, utilizarea sanciunilor de tip nonviolent, ameninarea cu
sanciuni (bastonul), promisiunea cu recompensare, oferta recompenselor, persuasiunea care
rezid n a face ca comportamentul altui actor s se conformeze propriilor deziderate fr a
recurge la ameninri sau promisiuni [39, p. 142-158].

72
n opinia realitilor, strategia este deseori asociat viziunii neoconservatoare, susintoare a
cauzei suveranitii naionale exclusive i concentrat pe dezvoltarea capacitii militare ca
principal dispozitiv de organizare a balanei de putere mpotriva adversarilor. Pe de alt parte,
conform curentului liberal, strategia reprezint dezvoltarea instituional a mecanismelor
internaionale de cooperare [112, p. 117-118]. Astfel, termenul ,,strategie este departe de a fi
un concept static, afldu-se ntr-o constant transformare ca urmare nu doar a evoluiei
tehnologiilor rzboiului, dar mai curnd a gradului de complexitate a societilor.
Toate aceste variabile au i o dimensiune internaional, care se reflect, n mod necesar, n
felul n care actorii geopolitici, n special statele mari puteri, i vd rolul n politica mondial.
ncepnd cu mrimea teritoriului, aezarea geografic i resursele ei, care au toate o valoare
relativ n raport cu celelalte ri i ajung la criteriul general al dezvoltrii, care i el trebuie
raportat la indicii internaionali toate variabilele dobndesc valoare n formarea i realizarea
intereselor. Fiecare stat are ca suport potenialul economic, demografic, militar, tehnico-tiinific,
cultural. Amplasarea geopolitic a statului pe parcursul evoluiei istorice a dominat n alegerea
de ctre stat a partenerilor i dezvoltrii relaiilor cu adversarii si. Condiiile spaiului geografic
sunt considerate nite cauze de baz, a cror prezen implic o anumit orientare politic a
statului. Corelaia strns spaiu geografic-politic, sub imperativul principiului cauzalitii,
permite, n concepia cercettorilor, posibilitatea unor generalizri, formularea de legi i principii
cu caracter de valabilitate universal, care s ajute la fondarea teoretic a geopoliticii.
n cercetrile dedicate analizei spaiului, F. Ratzel consider c spaiul nu este echivalent cu
teritoriul unui stat, nu dispune de o accecpiune fizico-geografic. Spaiul desemneaz limitele
naturale ntre care se produce expansiunea popoarelor, arealul pe care acestea tind s-l ocupe,
considernd c le revine n mod natural, modelnd existena popoarelor care l locuiesc [92,
p.74-75]. De asemenea, n cercetrile sale, F. Ratzel folosete termenul ,,geospaiu, prin care
subnelege extinderea forei civilizatoare a unei civilizaii la nivelul unui continent (geospaiul
american) [92, p.76].
O alt noiune-cheie utilizat de F. Ratzel este cea de poziie, noiune care nu este strict
geografic, cu toate c dispune i de aceast dimensiune - situare strict topografic, vecintile
naturale, localizarea ntr-o emisfer sau alta, formele de relief. Aezarea geografic, conform
opiniei lui Z. Brzezinski, nc mai rmne a fi punctul de plecare n definirea prioritilor externe
ale uniu stat, iar mrimea teritoriului rmne a fi, de asemenea, unul dintre criteriile majore de
stabilitate a statului i puterii. n ultimul timp ns, pentru majoritatea statelor, stpnirea
teritoriilor pierde din importan. Elitele conductoare au ajuns la concluzia c nu teritoriul, ci
ali factori sunt cei mai importani n determinarea statutului internaional al unei ri sau a
gradului ei de influen pe arena internaional (dezvoltarea economic, inovaiile tehnologice
73
pot fi de asemenea un criteriu-cheie de putere). Cu toate acestea, poziia geografic tinde s
determine prioritile imediate ale unui stat i cu ct mai mare este puterea sa politic, economic
i militar, cu att mai extins este dincolo de vecinii si imediai sfera de interese geopolitice
vitale, de influen i de implicare a acestui stat [92].
Astfel, spaiul este o noiune polisemantic i polivalent. Din punct de vedere filosofic,
spaiul poate fi interpretat ca o form obiectiv i universal a existenei materiei, avnd aspectul
unui ntreg cu trei dimensiuni, exprimnd ordinea coexistenei obiectelor lumii reale. n sens
curent, noiunea de spaiu exprim ordonarea corpurilor materiale n raporturile lor reciproce,
folosind ca suport real i concret omului i activitilor sale. Geopolitica, disciplin ce analizeaz
raporturile complexe, biunivoce, ntre activitatea uman politic i spaiu, vizeaz ca principal
demers tiinific organizarea politic a spaiului. n acest sens, se poate vorbi despre un spaiu
geopolitic, n care subspaiile reprezint uniti integrate din punct de vedere sistemic, ntre care
exist multiple relaii de interaciune. Spaiul geopolitic reprezint expresia superioar de
integrare sistemic a spaiului geografic i a celui social-economic, ntr-o configurare ordonat
politic. Introducerea acestei noiuni se impune, pe de o parte, din necesitatea abordrii cantitative
a realitilor teritoriale cu care opereaz geopolitica, iar, pe de alt parte, din inadecvarea unor
noiuni, ca regiune, zon sau areal, de a rspunde tuturor cerinelor de ordin practic. n ceea ce
privete raportul dintre spaiul geopolitic i noiunile de regiune, zon i areal, deseori folosite n
analiza geopolitic, el trebuie foarte bine definit, plecnd de la raionamentul conform cruia
orice regiune geopolitic (zon sau areal) poate fi considerat un spaiu geopolitic, relaia invers
nefiind ns valabil. Att regiunea, ct i zona i arealul sunt definite de anumite principii, ntre
care omogenitatea ocup locul central. Noiunea de spaiu geopolitic poate fi atribuit oricrui
teritoriu, cu condiia analizei complexe i integrale a tuturor relaiilor dintre componentele
geografice, social-economice i politice [92].
Proprietile specifice spaiului geopolitic decurg din variabilitatea cantitativ i calitativ a
relaiilor locale, regionale sau globale dintre componentele mediului natural, social, economic i
activitatea politic. Rezultatele cercetrilor formale multidimensionale asupra spaiului
geopolitic trebuie confruntate permanent cu realitatea obiectiv, pentru c, pe de o parte, n
calculele teoretice se omit numeroase variabile, iar, pe de alt parte, un spaiu geopolitic dat nu
este identic dect cu el nsui. Exist posibilitatea, n anumite mprejurri, ca un anumit spaiu
geopolitic s se suprapun unui spaiu geografic sau social-economic, ns n permanen trebuie
de inut seama de faptul c spaiul geopolitic implic o geometrie variabil, ce cunoate
modificri conjuncturale continue. Orice spaiu geopolitic se caracterizeaz att prin
particulariti cantitative, ct i prin aspecte calitative, rezultate ale interaciunii difereniate

74
dintre componentele mediului geopolitic. Se disting, aadar, proprieti cantitative i proprieti
calitative [92].
Proprietile cantitative se refer exclusiv la caracteristicile msurabile ale spaiului,
exprimndu-se prin suprafee, distane, volum etc. Proprietile calitative vizeaz
multidimensionalitatea, continuitatea, coerena, organizarea, toate exprimnd aspecte topologice
i morfologice ce asigur funcionalitatea spaiului geopolitic. Pe baza acestor consideraii
generale se poate admite c noiunea de spaiu geopolitic este atribuit unor entiti teritoriale de
mrime variabil, de la cele mai mici uniti geopolitice (spaii geopolitice substatale) pn la
spaiul geopolitic planetar. Spaiul geopolitic, ca o realitate teritorial-politic structurat sistemic,
se caracterizeaz printr-o serie de trsturi distincte.
Complexitatea reprezint principala caracteristic a spaiului geopolitic. Spaiul geopolitic
este o realitate sistemic n care coexist i interacioneaz numeroase subsisteme, compuse, la
rndul lor, din elemente cu comportament specific. n acest sens, putem identifica la nivel de
macroscar un sistem global ce integreaz subsistemele regionale, alctuite, la rndul lor, din
sisteme naionale. ntreaga sa organizare intern, structural i funcional indic o puternic
asemnare cu un sistem termodinamic i informaional deschis, n care variabilitatea fluxurilor
de intrare produce modificri i impune reconfigurri ale sistemului cauzate de prezena
intereselor marilor puteri ntr-un anumit spaiu. Caracterul deschis explic posibilitile sale
interne de autoreglare. Dispariia unuia dintre blocurile organizrii bipolare a sistemului global a
demonstrat posibilitatea de autoreglare printr-o reconfigurare structural i funcional.
Organizarea sistemic a spaiului geopolitic face ca acesta s reacioneze la orice schimbare, pe
baza unor procese de difuziune n lan (principiul dominoului). Astfel, impulsul iniial generat de
reformistul Gorbaciov n Uniunea Sovietic a antrenat, n procesul de decomunizare, ntregul
sistem spaial regional [75].
Polaritatea reprezint o alt caracteristic a spaiului geopolitic. Funcional, spaiul geopolitic
prezint numeroase centre de putere, de ranguri diferite, care dinamizeaz ntregul sistem.
Dezvoltarea acestor centre de putere depinde de natura relaiilor dintre ele i de proprietile
ariilor adiacente. Spaiul geopolitic poate fi conceput ca un tot unitar, rezultat al unei incidene
de factori naturali, istorici, economici, demografici, sociali i politici. Aceast caracteristic se
aplic cu precdere centrelor de putere, care, prin genez i natura relaiilor generate n spaiul de
influen i n mediul internaional, se individualizeaz.
Spaiul geopolitic are un caracter dinamic generat att de mutaii interne, ct i de intervenia
unor factori externi, ca de exemplu prezena intereselor de natur politic, economic, social,
cultural etc. Aciunile externe ale actorilor geopolitici-mari puteri, impun o dinamic
permanent n plan vertical a spaiului geopolitic, determinnd permanente modificri ale
75
ierarhiei, reorientri ale fluxurilor de materie, energie i informaie, conturarea a noi subsisteme
spaiale generate de restructurarea reelei anterioare. Toate aceste schimbri se reflect i n plan
orizontal, unde sistemele i subsistemele geopolitice se pot restrnge. Procesele de restrngere i
de extindere a sistemelor spaiale reprezint elemente de continuitate i discontinuitate
funcional, dar care, prin caracterul lor compensatoriu i prin situarea de fiecare dat la un nivel
superior celui precedent, asigur specificul funcional al sistemului respectiv. Un exemplu
elocvent al manifestrii tuturor acestor caracteristici l ofer analiza lrgirii NATO i extinderea
UE, care, prin interesele sale, produc o nou reconfigurare a regiunii balcanice, dar i a spaiului
estic [75].
Pentru O. Serebrian, spaiul politic reprezint zonele de proliferare i manifestare a politicii
n spaiu. Spre deosebire de sec. XIX, perioada formrii geopoliticii ca tiin, cnd spaiul
politic dispunea de dou dimensiuni: maritim (talosocratic) i terestr (telurosocratic), n
ajunul Primului Rzboi Mondial se adaug cea de-a treia dimensiune - aerian (aerocratic), iar
din 1957 - momentul lansrii primului satelit artificial al Pmntului, cuprinde i spaiul cosmic
[233, p. 260]. n acest context, spaiul terestru, acvatic, aierian, cosmic reprezint aria de
manifestare a intereselor actorilor geopolitici. Noile puteri, reprezentate prin statele influente pe
arena internaional (SUA, UE, NATO, China, India, BRICS, Federaia Rus) dispun de interese
fie de ordin economic, fie politico-militar, social. n scopul realizrii intereselor analizate n
capitolul anterior, centrele de putere ncearc s compartimenteze sfera de influen pe arena
internaional, diviznd spaiul geopolitic i dndu-i o anumit form, o anumit arhitectur
geopolitic.
n circuitul tiinific, termenul de ,,arhitectur geopolitic este introdus pentru prima dat
la 28-29 octombrie 2006, n cadrul seminarului internaional ,,Noua arhitectur a politicii
mondiale, desfurat la Piemonte, Italia, sub preedinia ex-liderului de la Kremlin - M.
Gorbaciov, n cadrul creia au fost supuse examinrii subiecte ca : ,,Lumea n criz - provocri,
conflicte, noi actori, probleme viznd noua arhitectur i reformarea relaiilor internaionale
asigurarea securitii statelor i a cetenilor. n discursurile participanilor, n scopul de-a stopa
rivalitatea absurd a confruntrii militare, s-au reflectate nu doar problemele ce trebuie de
modificat, dar i modul n care urmeaz s fie efectuat noua arhitectur a lumii, cu implicarea
mai multor actori-state, organizaii internaionale, fore politice, reprezentani ai societii civile,
organizaii social-religioase [503].
n discursul privind securitatea internaional din 10 februarie 2007 din cadrul conferinei
de la Munchen, discurs considerat a fi de o importan istoric ( dar, conform opiniei unor critici
occidentali, ca de exemplu cea a ministrului de externe al Cehiei, K. varenberg, este discursul
cel mai dur, direct i pragmatic dup finalizarea Rzboiului Rece), V. Putin, preedintele
76
Federaiei Ruse, readuce Rusia pe arena internaional. n discursul su, preedintele rus se
pronuna npotriva ordinii unipolare, considernd benefic pentru relaiile internaionale actuale
prezena a mai multe centre de putere. De asemenea, pentru relaiile internaionale, lumea
unipolar este imposibil i inacceptabil. n opinia sa, sistemul unipolar este lipsit de baz
moral i, n practica relaiilor internaionale, aceasta semnific existena unui singur centru de
putere, a unui singur centru de luare a deciziilor. Lumea unipolar este lumea unui singur stpn,
a unui singur suveran, care nu are nimic comun cu democraia, deoarece nsi democraia
presupune existena majoritii care ine cont de interesele i opinia minoritilor. Pronunndu-
se npotriva extinderii NATO spre est, preedintele V. Putin opta n discursul su pentru relaii
de cooperare cu Occidentul, inclusiv cu SUA [319]. Astfel, n opinia unor experi occidentali,
anul 2007 poate fi considerat anul n care s-a pus baza crerii unei noi arhitecturi globale [405].
Actualmente, relaiile internaionale sunt caracterizate prin trecera de la o lume unipolar, la
o lume multipolara, iar, conform opiniei lui F. Gerbai, factorii care au cauzat aceste schimbri
sunt:
1. SUA, ca supraputere, pierd din influen n spaiul eiuropean, dar i pe arena mondial, fiind
confruntate pe scena politic de ali actori - noi centre de putere.
2. Restabilirea puterii pe arena internaional a Federaiei Ruse, odat cu venirea lui Putin.
3. Preurile nalte la carburani au dus la majorarea importanei statelor deintoare de petrol,
cum ar fi cele din Caucaz - Azerbaidjan; Asia Central - Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Krgizstan, Tadjikistan; statelor din Orientul Apropiat i Mijlociu - Israel, Turcia, Iran, Pakistan,
Afghanistan.
4. Pe arena internaional apar noi actori geopolitici ca BRICS (Brazilia, Rusia, India, China) i
Africa de Sud), actori care dein influien pe arena internaional, ALC-ul (America Latin i
Caraibele) - regiune bogat n resurse naturale, dar care mai este caracterizat prin probleme ca
sarcia, inegalitatea, fragmentarea politic.
5. Stabilirea unei guvernri pe arena internaional axat pe cooperare i colaborare n cele mai
diverse sfere - lupta contra terorismului, combaterea crimei transnaionale organizate, trafic de
persoane, comerul cu droguri, ameliorarea sistemului internaional financiar, lupta npotriva
polurii mediului nconjurtor [100].
Iniiativa Rusiei nu a fost respins, tot mai multe state au considerat necesar renovarea noii
arhitecturi geopolitice. Astfel, Rusiei pn la declanarea evenimentelor din estul Ucrainei ia
revenit rolul de a neutraliza primul val de nencredere a partenerilor si i de a-i implica n
dialog. n acest context, Rusiei i revine rolul, n pofida la crizei relaiilor internaionale de la
nceputul sec. al XXI-lea, de a nainta propuneri constructive n domeniul securitii [382].

77
n contextul noului joc, Rusia este de prerea c Tratatul de Securitate Colectiv European
(TSCE) trebuie s se axeze pe cinci principii, conform crora, primele dou se axeaz pe faptul
c nici un stat nu dispune de dreptul exclusiv de-a susine pacea n Europa, dea stabili parametrii
de baz i de control asupra narmrii i asupra necesitii rezonabile a construciei militare. De
o importan semnificativ sunt urmtoarele trei principii, care au intrat n lexicul politic ca
principiul celor trei de ,,nu - s nu asiguri propria securitate pe seama altor state; neadmiterea
aciunilor care ar slbi i destabiliza spaiul comun de securitate, i, principalul, neadmiterea de
a aduce prejudicii alianelor militare care se extind i se dezvolt ct i statelor membre ale
tratatului. Rusia consider arhitectura securitii colective din Europa ca fiind una fragmentar,
iar ,,fragmentele, prin care se subneleg organizaiile existente n domeniul securitii, au
demonstrat incapacitatea de a exercita funcia de baz - asigurarea securittii. Odat cu revenirea
Federaiei Ruse i impunerea influenei sale pe arena internaional alturi de ali actori, ct i
implicarea acestora n probleme ce vizeaz securitatea, se impune interdicia asupra extinderii
uniunilor i blocurilor militare, se contureaz o nou linie de demarcaie n Europa, necunoscut
dup ncheierea Rzboiului Rece. Aceast linie presupune hotarul NATO i cel al statelor CSI i
al OTSC. Celelalte state care nu aparin la nici o uniune sau bloc se vor conduce de principiul
,,cine nu a ajuns, a ntrziat. Drept exemplu poate servi Ucraina, care se afl n centrul acestui
joc geopolitic, ba chiar i poate fi considerat drept cauz a acestuia (poziia n noua arhitectur
geopolitic european, evideniat n special n urma Summitului de la Vilnius din 28-29
noiembrie 2013), anexarea Crimeei de ctre Federaia Rus, ct i a evenimentelor din Donbass
i Lugansk.
Un pas important n reevaluarea noii arhitecturi geopolitice a avut loc n cadrul Summitului
franco-german-rus din 18-19 octombrie 2010, de la Deauville, Normandia (Frana), cu
participarea lui N. Sarkosy, A. Merkel i D. Medvedev. Acest eveniment este considerat a fi
important prin faptul, dup cum consider unii istorici, c liderii europeni au recunoscut
existena unei noi Europe multipolare, o Europ flancat de NATO, care se extinde spre est.
Aceast Europ este una tripolar, n care Rusia, Turcia i UE i dezvolt propria politic
extern i concurenial. Prin nsui Summitul de la Deauville se marcheaz sfritul izolrii
Uniunii Europene i reliefarea unei Europe multipolare. n acest context, N. Ferguson afirm c
UE i transfer puterea de la vest, n spaiul estic [99].
n scopul studierii noii arhitecturi geopolitice prezint interes lucrrile Summitului NATO
din 19-20 noiembrie 2010 de la Lisabona. Principalele subiecte abordate de catre aliai au fost:
adoptarea Noului Concept de Securitate, aprarea antirachet, viitorul misiunii din Afghanistan
i cooperarea cu Rusia. Aliana a adoptat un Nou Concept Strategic, pentru viitorii zece ani, care
a pus bazele unui NATO revitalizat, pregtit s fac fa ncercrilor secolului XXI. Reforma din
78
structura de comand a NATO va duce la o organizare mai agil i eficient. Scopul Alianei
rezid n aprarea colectiv, gestiunea crizelor, iar securitatea cooperativ devine esenial n
faa noilor ameninri. Acestea includ: o capacitate de aprare antirachet pentru protejarea
teritoriilor, populaiei i forele statelor membre ale NATO, cooperarea n domeniul securitii
cibernetice, pentru detectarea, prevenirea i recuperarea post atacuri cibernetice, precum i
cooperarea civil-militar pentru o aplanare a crizelor i conflictelor [253, p.19-22]. Noul concept
strategic al NATO reflect aspiraia statelor memre ale Alianei de-a stabili relaii constructive
cu Rusia i de-a coopera n domeniul n care interesele comune coincid [493]. Spre deosebire de
Summitul de la Washington din 1999, n materie de securitate, cel din 2010 scoate n eviden
importana cooperrii cu statele din exterior, i nu mai consider Federaia Rus drept inamic
[99].
Summit-ul NATO de la Chicago din 20-21 mai 2012 este evenimentul care accentueaz
formarea noii arhitecturi geopolitice. Dei, iniial, summit-ul avea menirea s evalueze
progresele nregistrate dup Summit-ul de la Lisabona din 2010, agenda oficial a acestuia a
cuprins 6 subiecte de importan major. Subiectul central al Summit-ului s-a centrat asupra
analizei situaiei din Afganistan. Acest subiect a marcat att termenele de retragere a trupelor
statelor aliate, ct i strategia post-2014, care actualmente este decisiv pentru succesul
operaiunii n Afghanistan [254].
n acest context, merit atenie i lucrrile Summitului din ara Galilor din 4-5 septembrie
2014. Analiznd Declaraia efilor de stat i de guvern participani la reuniunea Consiliului Nord
- Atlantic din ara Galilor, este vdit interesul strategic al Alianei privind asigurarea securittii
internaionale. Aciunile Rusiei n Ucraina au reprezentat o provocare fundamental pentru
viziunea Alianei privind securitatea unei Europe ntregi, libere i n pace. Creterea instabilitii
n vecintatea sudic a Alianei, din Orientul Mijlociu pn n Nordul Africii, precum i
ameninrile transnaionale i multi - dimensionale constituie, de asemenea, provocri la adresa
securitii, care pot avea consecine pe termen lung pentru pacea i securitatea regiunii euro-
atlantice i stabilitatea n ntreaga lume (art.1). n ara Galilor au fost adoptate decizii
importante de ctre Alian pentru a face fa provocrilor internaionale (art.1). Un pas
important a fost aprobarea Planului de aciune al NATO pentru creterea nivelului de reacie,
care furnizeaz un pachet coerent i cuprinztor de msuri necesare pentru a rspunde
schimbrilor mediului de securitate att de la graniele NATO, ct i mai ndeprtate, care
reprezint o preocupare pentru aliai. El rspunde provocrilor Rusiei ... (art. 5) [254].
Astfel, n cadrul Summitului, Federaia Rus este recunoscut drept principalul pericol la
adresa securitii. Ocuparea nelegitim de ctre Rusia a Crimeii i intervenia militar n estul
Ucrainei au generat preocupri legitime multor parteneri ai NATO din Europa de Est. Conform
79
deciziilor luate, aliaii vor continua s sprijine dreptul partenerilor de a face alegeri independente
i suverane de politic extern i de securitate, fr presiune sau coerciie extern. De asemenea,
aliaii rmn, totodat, angajai n sprijinul lor pentru integritatea teritorial, independena i
suveranitatea Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei i Republicii Moldova (art. 30) [254].
Aliana i asum responsabilitatea de a continua s sprijine eforturile pentru soluionarea
panic a conflictelor din Caucazul de Sud, precum i din Republica Moldova, pe baza
principiilor i normelor de drept internaional, ale Cartei ONU i ale Actului Final de la Helsinki.
Persistena acestor conflicte prelungite continu s fie o chestiune de preocupare deosebit, care
submineaz oportunitile cetenilor din regiune de a-i atinge potenialul deplin ca membri ai
comunitii euroatlantice i cere tuturor prilor s se angajeze constructiv i cu voin politic
ntrit n soluionarea panic a conflictelor, n cadrul formatelor de negociere stabilite (art. 31)
[66 ].
n contextul formrii ,,noii arhitecturi geopolitice merit atenie lucrrile Summiitului
NATO din 8-9 iulie 2016 de la de la Varovia, considerat a fi cel mai de amploare i una dintre
cele mai mari fortificri ale Alianei n estul Europei dup ncheierea Rzboiului Rece. Anexarea
Crimeii de ctre Federaia Rus a i cauzat relansarea politicii NATO de a se fortifica n Europa
de Est, n directa vecintate a Rusiei, lucru considerat de Moscova drept o ameninare direct la
adresa propriei securiti [471].
De asemenea, n procesul definirii noii arhitecturi geopolitice, merit atenie i lucrrile
Conferinei ,,Geopolitica lumii multipolare din 2010. n contextul noii arhitecturi geopolitice,
D. Vidal stabilete rolul Fondului Monetar Internaional (FMI), al Bncii Mondiale (BM),
pronunndu-se pentru reformarea acestor instituii [504]. n acest context, nu mai puin interes
pentru studierea noii arhitecturi geopolitice prezint cercetrile efectuate de V. Puledda.
Rezultatele publicate pe siet-ul ziarului ,,La republica denot rolul amplasrii pe arena
internaional a actorilor geopolitici. Astfel, conform opiniei lui V. Puledda, China, n urmtorii
douzeci de ani va deveni liderul economic mondial, SUA se va poziiona pe cel de-al doilea
loc, iar Rusiei i va reveni cea de a cincea poziie din clasamentul marilor puteri, cednd n faa
Indiei. Analiznd procesele integraioniste, ct i tendinele expansioniste ale unor actori
geopolitici pe arena internaional, M. Lebedeva consider c viitoarea arhitectur a lumii va fi
policentric [387].
Pe lng analiza summitelor NATO i a lucrrilor Conferinei ,,Geopolitica lumii
multipolare, care contribuie la crearea noii arhitecturi geopolitice n domeniul securitii,
merit atenie i analiza summitelor grupurilor G20, G 8, G7+1. n acest context, nu poate fi
neglijat rolul acestor organizaii n procesul de formare a ,,noii arhitecturi geopolitice. Dac e
s analizm summitele anterioare ale G20, G 8 ( din 17 noiembrie 2014, nu a fost invitat
80
Federaia Rus, iar G8 se transform n G7+1), este de menionat faptul c lucrrile acestora
aveau un character mai mult economic, fiind axate pe probleme cum ar fi de exemplu cele cu
caracter financiar. Spre deosebire de summitele anterioare ale G20, n cadrul crora erau supuse
discuiei probleme viznd criza din 2008 i, respectiv, discutarea planurilor privind depirea
crizei financiare i creterea accesului mrfurilor statelor mici pe pieele G20 (11 noiembrie
2009, Seul, Coreea de Sud ) [440] , (Pitsburg 2009 i Toronto 2010), politica financiar a SUA i
Chinei ( Seul, 2010), controlul rigid asupra bncilor (Los Caboze, Mexic, 2012; Cannas, 2011),
deja ncepnd cu anii 2010, n cadrul lucrrilor summitelor sunt supuse ateniei aspecte de ordin
politico-militar. Summitul G 20 (liderii celor 20 de economii - Argentina, Australia, Marea
Britanie, Germania, India, Indonezia, Italia, Canada, China, Mexic, Federaia Rus, Arabia
Saudit, SUA, Turcia, Frana, RSA, Coreea de Sud i Japonia) din Sankt-Petersburg 2013, pe
lng problemele care vizeaz crearea locurilor de munc i lichidarea/diminuarea omajului i
stimularea investiiilor, a fost supus discuiei criza syrian, iar n cadrul Summitul-ui G 20 din
Brisben, Australia, din 2014, n centrul disputelor s-a aflat criza ucrainean [301].
Deja n cadrul summitului de la Haga din 24 martie 2014 prile G7 iau decizia de a nu
invita Rusia la lucrrile Sumitului de la Bruxeless din iunie 2014, planificndu-se desfurarea
lucrrilor n formatul G7, fr Federaia Rus. Apelnd la valorile comune, statele membre ale
G7 au luat decizia de a nu accepta participarea Federaiei Ruse, impunndu-i condiia de a
soluiona situaia crizei ruso-ucrainene. La rndul su, ministrul de externe rus S. Lavrov anun
c Federaia Rus nu are intenia s se ,, impun G7, cu att mai mult, n cazul n care liderii
occidentali consider c formatul G 8 s-a epuizat. Lavrov menioneaz c ,,Federaia Rus nu
consider neparticiparea sa n cadrul Summitului o pierdere. Drept rspuns, liderii G7 anun
boicotarea sumutului G 8 prevzut s se desfoare n 2014 la Soci i se pronun pentru
desfurarea acestuia la Bruxelles. De asemenea, liderii occidentali (Frana, Canada, SUA,
Marea Britanie) iau decizia de a nspri embargoul mpotriva Rusiei ca rezultat ale deciziei
preedintelui rus V. Putin cu aprobarea Consiliului Federal, de a introduce la 1 martie 2014
forele armate n Ucraina [331].
De asemenea, n cadrul lucrrilor summitul-ui G7+1, se discut intervenia Federaiei Ruse n
Syria, intervenie considerat de ctre V. Putin ca fiind legal, conform normelor i principiilor
iternaionale, la chemarea guvernului Assad. Ca rezultat al crizei ruso-ucrainene, pentru liderii
G8 (considerat deja G7+1), Federaia Rus devine un oponent al G7 i declar c nu accept
regulile Occidentului. Astfel, examinnd lucrrile Summitului G7+1, liderii de la Washington i
Kremlin intr ntr-o confruntare deschis, nvinuindu-se reciproc de situaiile create pe arena
internaional. Preedintele rus V. Putin aduce nvinuiri preedintelui american B. Obama pentru

81
intervenia n Siria, iar Obama l nvinuiete pe Putin de intervenia n Ucraina i de anexarea
peninsulei Crimeea [342].
Dac anterior Federaia Rus era nvinuit de aciunile n Ucraina, deja n cadrul sumitului G
7 se pune accent pe preluarea dialogului cu Rusia privind soluionarea problemelor
internaionale. Dei Washingtonul se pronuna anterior pentru nsprirea sanciunilor mpotriva
Rusiei, ceilali membri ai G7 nu au susinut inteniile liderului american B. Obama, iar criza
ruso-ucrainean poate fi soluionat pe cale diplomatic, consider cancelarul german A.
Merchel, opinie susinut i de ctre liderul francez F. Olland. Pe lng probleme cum ar fi lupta
contra terorismului, nclzirea global, lupta mpotriva virusului Ebola, respectarea drepturilor
omului, n cadrul lucrrilor summitului subiectul de discuie a fost criza ruso-ucrainean. La
intrebrile ziaritilor privind revenirea G7 la G8, cancelarul german, dei cu eschivri, a
recunoscut faptul c, fr implicarea Federaiei Ruse, soluionarea unor probleme mondiale cum
ar fi programul iranian privind arma nuclear, soluionarea crizei siriene practic este imposibil
[284].
Summitul G20 din Turcia readuce rolul Federaiei Ruse pe arena internaional. innd cont
de evenimentele de pe mapamond, Federaia Rus nu a fost izolat, nelundu-se n seam opinia
unor lideri occidentali referitor la situaia din Ucraina i Siria [303]. n contextul evenimentelor
din Siria, luptei mpotriva gruprii teroriste ,,Statul Islamic i al atentatelor teroriste din Frana,
n cadrul Summitului G20 din Turcia, Federaia Rus este chemat s se implice n soluionarea
acestor probleme. n cadrul lucrrilor Summitului G 20, Federaia Rus s-a pronunat pentru
crearea unei coaliii antiteroriste i implicarea sa n soluionarea problemei viznd datoria
Ucrainei, cu condiia ca SUA i UE sau vreo alt instituie financiar mondial s devin garant.
Rusia permite Ucrainei s achite datoriile pe parcursul anilor 2016-2018 ( anual fiind achitate
cte un 1 mlrd. $ SUA). De asemenea, n cadrul summitului, Rusia a evideniat faptul c
gruprile teroriste sunt finanate de ctre persoane fizice din 40 de state, inclusiv din statele G20
[437].
n calitate de gazd a Forului G20 de la Sankt- Petersburg din 2015, Federaia Rus, pe
lng cele dou scopuri ambiioase naintate - s activeze tempoul creterii economice i s
soluioneze problema omajului - se pronun pentru creterea economic i a rolului statelor
asiatice n economia mondial. Statele asiatice, n opinia liderului de la Kremlin, influeneaz cu
mult mai mult economia mondial dect Lumea Veche sau SUA. De aceea, SUA trebuie s
permit manifestarea statelor asiatico-pacifice pe arena internaional [316].
Un moment important n evoluia formrii ,,noii arhitectui geopolitice pot fi considerate i
lucrrile celei de a 70-a Sesiuni a Adunrii Generale a ONU din 15 -20 septembrie. n cadrul
sesiunii i-au expus discursurile liderii Barac Obama, Vladimir Putin, Si zinpin (China), Hasan
82
Ruhani (Iran) [427]. Astfel, Siria s-a impus drept subiectul primordial al Adunrii Generale a
ONU, iar V. Putin a mai criticat exportul ,,aa-numitelor revoluii democratice care au condus
la violent, srcie i dezastru social. Preedintele Putin a supus criticii extinderea NATO, modul
n care s-a ajuns la criza din Ucraina prin o lovitur de stat militar care a dus la razboiul civil.
De la tribuna ONU, presedintele rus a cerut s fie ,,trai la raspundere cei care au creat situaia
conflictual n Orientul Mijlociu i au permis propagarea terorismului [74].
De asemenea, Putin a criticat politica extern a Statelor Unite i a cerut formarea unei
coaliii mpotriva terorismului. Preedintele Rusiei a criticat politicile Statelor Unite n Orientul
Mijlociu i n Africa, subliniind c efectele implicrii au fost amplificarea srciei i
islamismului, iar n condiiile create, ar fi necesar o coaliie internaional contra terorismului
[443]. Prin discursul preedintelui Putin, Federaia Rus demonstreaz poziia sa pe arena
internaional, se pronun pentru fortificarea ordinii mondiale i pentru crearea ordinii
pluricentriste, deoarece prezena unei singure puteri ar contribui la instaurarea dominaiei n
lume [310].
Practic, prin dicursul preedintelui SUA i cel al preedintelui Federaiei Ruse, rostit de la
tribuna ONU, se poate de menionat c asistm la crearea unei noi arhitecturi geopolitice a
mapamondului. Pe lng discursul preedintelui Putin, merit atenie i discursul liderului
american B. Obama, care a cerut nlturarea regimului din Siria i a denunat aciunile Rusiei n
Syria i Ucraina. Obama a cerut nlturarea regimului Assad, idee respins de ctre preedintele
V. Putin, care s-a pronunat pentru stabilitate n Orientul Mijlociu i n nordul Africii [3].
Astfel, analiznd noua situaie creat, D. Kuleba consider ca noua arhitectur rezid n
amplasarea actorilor geopolitici pe arena internaional. Acetia, la rndul lor, dau start unui nou
joc de poziii [382], crend o nou arhitectur geopolitic ntr-o anumit zon a mapamondului.
Din analiza retrospectiv a evoluiei formrii ,,noii arhitecturi geopolitice, apare necesitatea de
a defini acest fenomen. Dei, n fiecare perioad istoric, este prezent fenomenul ,,arhitecturii
geopolitice, pn n prezent acestui fenomen nu i s-a dat un concept bine definit.
Arhitectura geopolitic a fost i este subiectul a numeroase interpretri sub aspectul definirii
obiectului de studiu. Astzi, termenul ,,arhitectur geopolitic desemneaz relaia dintre
politic i geografie, demografie i economie, fcnd referire n special la incidenele acestor
domenii asupra relaiilor internaionale ale unui stat. Astfel, ,,arhitectura geopolitica devine un
domeniu de studiu al combinaiilor dintre factorul geographic i cel politic n determinrea
poziionrii unei ri fa de vecinii si, fa de regiune sau fa de ceilali actori internaionali.
Dac prima parte a termenului - ,,geo - face trimitere la o coordonat concret (spaiul, locul,
poziia, coordonatele zonale, regionale, de evoluie, istorice), cel de-al doilea constituent -
,,politica - introduce echivocul, ntruct domeniul politicii este unul nedefinit n mod unitar.
83
De comun acord, comunitatea academic utilizeaz aceast parte a termenului, n sensul relaiilor
de putere (cauze i efecte, influiene i reacii, jocuri de putere, sfere de influen, hegemonie
etc.) ale unui actor internaional n raport cu ceilali actori [270, p. 214-215].
Pornind de la premisa c limbajul politic i, inclusiv, cel al relaiilor internaionale, reprezint
un complex de termeni speciali, folosii n contextul noilor fenomene politice de pe mapamond,
vom ncerca de a defini ,, noua arhitectur geopolitic. Vocaia de deschidere pentru mprumut,
caracteristic terminologiei politice, face ca n limbajul politic s ptrund termeni din alte
domenii, cum ar fi cel economic, lingvistic, matematic, juridic, biologie, geografie, fizic,
militrie, medicin etc. [47]. n acest context, dac e s analizm termenul de ,,arhitectur
geopolitic, este de menionat faptul c acesta este recent aprut n circuitul tiinific i c i
are etimonul n latinescul ,,architectura [153, p.458] i desemneaz: 1) tiina i arta de a
proiecta i a construi, 2) caracterul distinctiv al unei construcii, 3) aspectul compoziional,
structura unei lucrri [73] sau, conform Le Robert. Dictionaire daujourdhui, desemneaz: 1)
stilul, caracterul distinctiv al unei construcii, al unei epoci, 2) presupune alctuirea intern a
ceva [151, p.51]. Conform ,,Diccionario de la lengua espanola, arhitectura este: tiina i arta
de organizare i construire a spaiilor necesare vieii i activitii umane, iar folosit n domeniul
militar, reprezint arta de a fortifica [72, p.121]. Elementele de baz ale arhitecturii sunt
volumul, suprafaa i planul organizate dup un anumit ritm... este mprit n: civil,
religioas, militar, industrial etc. curent aprut dup al Doilea Rzboi Mondial, ca reacie la
cubismul interbelic, care urmrete integrarea n peisaj prin apropierea aspectului ei exterior de
forma sculptural [270].
Astfel, termenului de arhitectur geopolitic, n literatura de specialitate, i se fac primele
ncercri de a fi exprimat i de a i se da o definiie. Aceasta indic faptul c arhitectura
geopolitic a fost i rmne a fi un domeniu activ. Atractivitatea sa se datoreaz, n principal,
legturii pe care o are cu politica i, prin aceasta, cu puterea. n acest context, arhitectura
geopolitic, poate fi definit n termeni foarte abstraci. n acest sens, spaiul, suprafaa, terenul,
poziia, compoziia solului, resursele naturale coninute etc.., respectiv tot ceea ce este corelat cu
arealul geografic deinut, sunt principalii constitueni ai arhitecturii geopolitice. Din acest punct
de vedere, tot ce este corelat unui spaiu, de la geografie, la demografie i economie, constituie
posibile variabile ale arhitecturii geopoliticie [25].
Revenind la analiza conceptului de ,,arhitectur geopolitic, putem considera c este unul
dintre cele mai recente concepte. Apariia sa este, poate, unul dintre puinele evenimente
revoluionare din sfera relaiilor internaionale. Conceptul de ,,arhitectur geopolitic a devenit,
astfel, inevitabil: este una din categoriile organizatoare ale relaiilor internaionale contemporane.

84
Ca rezultat, conceptul de ,,arhitectur geopolitic, n opinia autorului, poate fi definit i
neles ca practica localizrii puterii (economic, politic, demografic...) i a dominaiei, a
colaborrii, a consensului, a soluiilor i a conflictelor care sunt amplasate ntr-o poriune
determinat de teritoriu, care, la rndul su, poate fi o aren, intersecie n care se ntlnesc
strategiile, interesele, retorica diferitor actori (state, organizaii internaionale, organizaii
regionale). n aceast interpretare, apreciem ,,arhitectura geopolitica drept relaiile
internaionale trecute, prezente i viitoare, din perspectiva influenei i a intereselor actorilor
geopolitici ntr-un anumit spaiu.
Revenind la problema interesului geostrategic ca parte component a interesului geopolitic,
este de menionat faptul c, nici un interes nu poate fi realizat n afara i fr implicarea statelor,
care dispun de un anumit potenial sau putere sau au interese ntr-un anumit spaiu n afara celui
de suveranitate, pe care-l realizeaz prin intermediul unei strategii. Din afirmaiile expuse
anterior, autorul nainteaz urmtoarea definiie conceptului de interes geostrategic. Interesul
geostrategic este interesul actorului geopolitic- mare putere (fie c este statul, organizaia
internaional...) realizat prin intermediul unui set de strategii ntr-un anumit spaiu.
Recurgerea statelor/centrelor de putere la utilizarea unui set de strategii de impunere a
influenei n anumite zone ale mapamondului contribuie la compartimentarea spaiului
geopolitic, iar rezultat al acestei compartimentri spaiale este crearea noii arhitecturi geopolitice
a sistemului relaiilor internaionale (vezi Anexa nr.3).

2. 2. Metodologia cercetrii interesului geostrategic al Federaiei Ruse n spaiul est-


european

Raiunile examinrii intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european, n


contextul noii arhitecturi geopolitice au cunoscut forma unui cmp de studiu format prin
recombinarea a mai multor metode i tehnici de cercetare, care, nsumnd uzaje diferite, poart
un caracter interdisciplinar. Astfel, plecnd de la cele mai larg acceptate metode de cercetare,
recunoscute n comunitile academice, intersele Rusiei n spaiul est-european reprezint astzi
provocri nu doar pentru comunitatea tiinific din Vest, din Est, dar i pentru cea din Republica
Moldova. Astfel, utilizarea unui set de metode a permis autorului cercetarea problematicii viznd
interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european n contextul noilor
transformri geopolitice.
85
Apelnd la metodele general-logice utilizate n scopul elaborrii cercetrii, a fost posibil
studierea problematicii viznd interesele geostrategice ale Federaiei Ruse, inclusiv a procesului
de constituire a noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european.
Recurgnd la clasificarea metodelor tiinifice naintat de ctre V. apoc [272, p.167],
conform cruia din categoria metodelor generale fac parte metoda realist-empirica, metoda
dialectic, metoda inductiv, metoda deductiv, metoda analitic, metoda fenomenologic, a
fost posibil studierea problematicii viznd interesele geostrategice ale Federaiei Ruse, inclusiv
procesul de constituire a noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european.
Metoda inductiv-deductiv, naintat de ctre R. Aron, const n cunoaterea realitii
geopolitice de la singular la general, pe calea deduciilor logice, ca i descoperirea ulterioar a
singularului pornind de la general. Aceast metod reprezint, de fapt, o mbinare dialectic ntre
dou metode, metoda inductiv i metoda deductiv. Legtura dintre cele dou metode se
definete prin faptul c metoda deductiv se bazeaz pe generalitile efectuate prin inducie.
Metoda inductiv reprezint cunoaterea realitii geopolitice prin studiul singularului de la care
se pleac, la recompunerea pe baza deduciilor logice ale generalului. Metoda deductiv pleac
de la generalizrile realizate prin inducie i pe baza unor deducii logice pornite de la premise ce
conin generalul, n final ajungndu-se la cunoaterea singularului, ca urmare a subordonrii
acestuia genului din care face parte. Importana acestei metode cu larg aplicabilitate rezult din
posibilitile oferite, pe de o parte, de a clasifica, ordona i abstractiza un material faptic n
vederea generalizrii, iar pe de alt parte, de a putea trage concluzii, pe baza generalizrii, asupra
unor fapte particulare. Astfel, inducia reprezint modul de a raiona trecnd de la fapte la teorie
de la particular la general. Inducia presupune orientarea raionamentului dinspre particular
ctre general, de la fapte spre concepte [ 487].
Astfel, analizndu-se n capitolul 2 ,,Interesul geostrategic n contextul formrii noii
arhitecturi geopolitice: aspecte teoretico-metodologice evoluia, cauzele, mediul apariiei i
dezvoltrii noii arhitecturi geopolitice, autorul, cu ajutorul acestei metode i a modului de a face
raionamente n baza faptelor care au dus la elaborarea unui nou concept, a reuit s deduc
abordarea conceptului de ,,arhitecur geopolitic n comportamentul 2.1. ,,Identificri
conceptuale ale relaiei ,,interes geostrategic - ,,arhitectur geopolitic i, respectiv, cel de
,,interes geostrategic. Analiza faptelor i eveimentelor din spaiul est-european a dat
posibilitate autorului de a deduce principalele interese geopolitice i geostrategice ale Federaiei
Ruse n spaiul est-european, cu referire la capitolul 4 i, inclusiv, cu referire la capitolul 5
privind interesele Rusiei n Republica Moldova. De asemenea, analiznd interesele Rusiei n
acest spaiu geopolitic, autorul a putut releva princialele strategii ale Federaiei Ruse de

86
meninere n sfera sa de influen statele din vecintatea apropiat. Inducia presupune orientarea
raionamentului dinspre particular ctre general, de la fapte spre concepte.
n acest context, deducia este o procedur de trecere de la general la particular. Se folosete
de obicei, pentru a determina concluzii concrete, urmri din trimiteri. Deducia presupune modul
de raionalizare n direcie invers: de la teorie la fapte de la general la particular. Este
nrudit cu teoria general de construire a concluziilor corecte. Deducia definete raionamentul
orientat dinspre general ctre particular, de la abstract ctre concret [272, p.172-173]. Astfel,
apelnd la metoda deduciei, autorul a elaborat concluziile expuse la sfritul paragrafelor,
capitolelor, dar i la sfritul lucrrii.
Un aport la elaborarea cercetrii, pe lng metoda inductiv-deductiv, o are metoda logic
fenomenul este reprodus doar prin ceea ce acesta are mai important, mai esenial. De obicei,
autorul a utilizat metoda logicii n cadrul tuturor compartimentelor i capitolelor lucrrii i
respectiv, prin efectuarea concluziilor la sfritul lucrrii n general [272], metoda logic -
reprezentnd o totalitate de procedee sau operaii metodologice i gnoseologice prin care se
creeaz posibilitatea surprinderii structurii i dinamicii interne a formei obiective a dezvoltrii
sociale. Logica este aplicabil unei sfere largi de probleme care vizeaz tiina relaiilor
internaionale cum ar fi: definitii, concepte, sistematizarea informaiei, elementele structurale ale
unei institutii sau ale unor concepte [165].
Complementar metodelor anterioare, vine s completeze studiul intereselor geostrategice ale
Federaiei Ruse metoda analizei i sintezei. Metoda analizei i sintezei, care reprezint o
metod complex dialectic, are la baz analiza i sinteza ce se ntreptrund i se completeaz
reciproc, a oferit autorului posibilitatea examinrii intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse
n spaiul est-european. Metoda analizei materiale, funcionale sau mentale const n
descompunerea obiectelor, fenomenelor i proceselor studiate n prile lor componente pentru
observarea i cunoaterea n detaliu a caracteristicilor i funciilor pe care le au. n acest context,
se nscrie analiza intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european, cu referire
la paragraful 4.1 i 5.1, ct i analiza strategiilor hard i soft power ale Rusiei n sopul de a
menine n sfera sa de influen statele est-europene foste republii unionale i, mai puin, statele
est-europene membre ale UE. Ca rezultat al analizei unei probleme, metoda sintezei const n
integrarea mental a prilor obiectului descompus iniial, prin analiz, n pri componente, n
contextul sistemului din care fac parte. n acest context, concluziile elaborate la sfritul fiecrui
paragraf, al fiecrui capitol i, respectiv, concluziile finale permit o mai bun comprehensiune a
problemelor ce vizeaz interesele geostrategice ale Federaiei Ruse, inclusiv strategiile statului
de realizare a intereselor n spaiul est-european.

87
n strns complementarietate cu metoda analizei i sintezei vine s completeze cercetarea
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice
metoda fenomenologiei [272, p. 190]. Utilizarea metodei fenomenologiei n paragraful 2.1.
,,Identificri conceptuale ale relaiei ,,interes geostrategic- ,,arhitectur geopolitic al
capitolului 2 i paragraful 3.1. ,,Spaiuiul est-european n contextul constituirii noii arhitecturi
geopolitice a capitolului 3 a oferit autorului posibilitatea de a scoate n relevan specificul i
comprehensiunea intereselor geostrategice ca o continuitate a manifestrii intereselor
geopolitice ale actorilor - state centre de putere pe arena internaional. Dei acest fenomen este
prezent din antichitate, puine cercetri ofer o prezentare integral a acestuia. Recurgerea la
utilizarea de ctre autor a metodei fenomenologice ofer posibilitatea de a nainta n teoria
relaiilor internaionale o prim conceptualizare a fenomenului ,,interes geostrategic. n acest
context, nu mai puin relevant este utilizarea acestei metote i la cercetarea procesului de
constituire a noii arhitecturi geopolitice, inclusiv a noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-
european cu referire la paragrafele anterior numite.
Pe lng setul metodelor general-logice, n scopul cercetrii intereselor geostrategice ale
Federaiei Ruse n spaiul est-european, dar i ale cercetrii noii arhitecturi a acestui areal,
autorul a apelat la utilizarea clasificrii oferite de V. apoc a metodelor general-tiinifice.
Astfel, utilizarea metodei istorice la elaborarea capitolului 3, paragrafele 3.1. ,,Spaiuiul est-
european n contextul constituirii ,,noii arhitecturi geopolitice i 3.2. ,,Interesul geostrategic
al Federaiei Ruse n procesul realizrii politicii externe, capitolului 2 ,,Interesul geostrategic
n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice: aspecte teoretico-metodologice ne ofer
posibilitatea completrii cercetrii fenomenelor i proceselor specifice nu numai n desfurarea
lor spaial, ci i n cea temporal. nregistrarea apariiei, etapele evoluiei i desfurarea
prezent fac ca aceast metod s reprezinte o necesitate n studierea interesului geostrategic i a
politicii externe a Federaiei Ruse n perioada anilor 1991 pn n prezent. Astfel, datorit
metodei istorice, n compartimentul 3.2. ,,Interesul geostrategic al Federaiei Ruse n procesul
realizrii politicii externe autorul a supus analizei, n funcie de perindarea liderilor de la
Kremlin, vectorii politicii externe i ai interesului geostrategic al Federaiei Ruse. Analiznd
abordrile teoretico-conceptuale ale fenomenului ,,arhitectura geopolitic n capitolul nti,
paragraful 2.1. ,,Identificri conceptuale ale relaiei ,,interes geostrategic- ,,arhitectur
geopolitic, metoda istoric a fcut posibil formarea unui tablou constructiv al evoluiei i
formrii ,, arhitecturii geopolitice i ,,interesului geostrategic. De asemenea, metoda istoric
ne-a permis studierea n plan retrospectiv a relaiilor Federaiei Ruse cu actori geopolitici cum
sunt SUA, Uniunea European, NATO i statele CSI ex-republici unionale, care n prezent, n
calitate de subieci ai dreptului internaional, ncearc s ocupe o poziie n sistemul relaiilor
88
internaionale, promovnd o politic extern n funcie de dezideratele de a adera la instituiile
europene i euroatlantice.
Analiza comparativ n compartimentul 4.1. ,,Dimensiunile corelative dintre interesele
geostrategice ale Federaiei Ruse i transformrile geopolitice actuale n spaiul est-european
a strategiilor hard i soft power utilizate de ctre Federaia Rus a oferit autorului posibilitatea
de a cerceta utilizarea acestor forme de putere de ctre Rusia n scopul realizrii intereselor de
meninere a influenei n spaiul est-european. n acest context se nscriu i cercetrile expuse n
capitolul 5 ,,Impactul intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse asupra Republicii Moldova,
care au fcut posibil analiza intereselor i strategiilor utilizate de ctre Rusia n scopul
meninerii n sfera sa de influen a Republicii Moldova. Dei statele est-europene au o poziie
geografic diferit, acestea au rolul i specificul lor n setul de interese ale Federaiei Ruse. De
asemenea, analiza n plan comparativ a principalelor documente n care sunt expuse direciile de
baz ale interesului i ale politiciii extene a Federaiei Ruse a fost posibil datorit utilizrii de
ctre autor a metodei comparative. Din punct de vedere al logicii, comparaia este o operaiune
realizat de cercettor sau analist, care are ca scop constatarea unor elemente identice sau diferite
la dou fenomene. Scopurile specifice ale metodei comparative sunt determinate de raporturile
existente ntre proprietile obiective ale categoriilor comparate [272, p.194-195].
Astfel, utilizarea metodei comparative n capitolul 3, compartimentul 3. 2. cu titulatura
,,Interesul geostrategic al Federaiei Ruse n procesul realizrii politicii externe a fcut posibil
studiul comparativ al documentelor de baz, n care sunt reflectate principalele direcii i
principii ale politicii externe a Federaiei Ruse - Concepia politicii extene a Federaiei Rue din
1993 [358], primul document care reflect direciile principale ale interesului i politicii externe
a Federaiei Ruse n anii 90. De asemenea, autorul analizeaz i celelale concepii - din 1996
[363], 1998 [356], 2000 [361], 2008 [360], 2010 [365], 2012 [359], 2013 [357], 2014 [362] i,
respectiv, Concepia politicii externe a Federaiei Ruse din 2015 [366] i cea din 2016 [367].
Analiznd n plan comparativ documentele de baz, autorul scoate n relevan nu doar
principalele aspecte distinctive ale acestora, dar i specificul relaiilor Rusiei cu actorii
geopolitici SUA, UE, NATO. n acest context, prezint interes evoluia relaiilor Federaiei Ruse,
n funcie de perendarea liderilor politici de la Kremlin, n special a relaiilor viznd statele din
spaiul postsovietic. De asemenea, metoda comparativ este utilizat de ctre autor i n
capitolul 4 ,,Redimensionarea interesului geostrategic al Federaiei Ruse n spaiul est-
european, care a permis analiza intereselor geostrategice i geopolitice ale Ruiei n spaiul
Europei de Est, n statele ex-republici unionale membre ale Parteneriatului Estic. Utilizarea
metodei comparative de ctre autor n capitolul trei a fcut posibil scoaterea n eviden a
principalelor interese a marilor puteri - SUA, UE, NATO i respectiv, Federaia Rus n statele
89
din spaiul est-european, statele caucaziene - Armenia, Azerbaidjan i Georgia, n Ucraina,
Belarus i, respectiv, Republica Moldova. Astfel, n compartimentul 4.1. ,,Dimensiunile
corelative dintre interesele geostrategice ale Federaiei Ruse i transformrile geopolitice
actuale n spaiul est-european, autorul a reuit s sesizeze specificul intereselor puterilor care
i condiioneaz confruntarea intereselor n acest spaiu geopolitic. Compararea strategiilor
Federaiei Ruse n compartimentul 4. 2. ,,Strategiile Federaiei Ruse de realizare a interesulor
geostrategice n spaiul est-european a fcut posibil comprehensiunea tendinei expansioniste
i de meninere a influenei de ctre Rusia n statele din spaiul est-european.
Una dintre metodele cu cea mai larg aplicabilitate n domeniul tiinelor este metoda
statistic. Pornindu-se de la rapida evoluie material i informaional pe care o nregistreaz
umanitatea la nceputul secolului al XXI-lea, se deduce necesitatea aprofundrii acestei metode,
oferind posibilitatea cunoaterii fenomenelor prin analize cantitative de detaliu. Aceast metod
a permis autorului nregistrarea, prelucrarea i generalizarea unui volum imens de date specifice
diferitor etape ale desfurrii fenomenului interesului geostrategic al Federaiei Ruse.
Dezvoltarea actual a geopoliticii nu se poate concepe fr utilizarea pe scar larg a indicilor
statistici, care permit evidenierea anumitor aspecte ale fenomenelor cercetate [258]. Metoda
statistico-matematic cu referire la capitolul 4 ,,Redimensionarea interesului geostrategic al
Federaiei Ruse n spaiul est-european i capitolul 5 ,,Impactul intereselor geostrategice ale
Federaiei Ruse asupra Republicii Moldova a permis utilizarea datelor statistice privind
relaiile comerciale ale Federaiei Ruse cu statele din spaiul est-european - Georgia, Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Ucraina i, respectiv, Republica Moldova. De asemenea, studiind anumite
documente, a fost posibil depistarea arsenalului militar rus n zone conflictogene, ca de exemplu
zona estic a Republicii Moldova. Metoda statistic a oferit posibilitatea de a analiza opinia
public din statele est-europene vizavi de Federaia Rus, ct i UE, n special ca rezultat al
ultimelor evenimente din Ucraina.
Renunnd la principiul independenei metodelor de cercetare, autorul i-a propus
examinarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european prin intermediul
combinrii unui set de metode practice. Aceast triangulare a metodelor a oferit autorului
posibilitatea de a excerpta date privind subiectul interesat din mai multe perspective. Autorul a
adunat date din mai multe surse cu privire la acelai subiect, n cazul dat relaiile Georgiei,
Armeniei i Republicii Moldova cu Federaia Rus, UE, NATO i SUA.
n strns corelare cu metodele anterioare vine i utilizarea metodei convorbirii. Metoda
convorbirii permite sondarea vieii interne, a inteniilor, opiniilor, atitudinilor, intereselor,
convingerilor, aspiraiilor, conflictelor, prejudecilor, mentalitilor, sentimentelor, valorilor,
statutului profesional, dorinelor, ateptrilor, idealurilor etc. Convorbirea este o discuie
90
premeditat, angajat ntre cercettor/autor i subiectul investigat. Convorbirea este o metod
mai complicat deoarece, n cadrul ei, influena reciproc dintre autor i subiect este mai mare
dect n oricare alt metod i presupune o selecie a relatrilor fcute de subiect. De asemenea,
se bazeaz pe capacitatea subiectului de introspecie, de autoanaliz, necesitnd o motivare
corespunztoare a subiecilor. Astfel, n scopul cercetrii intereselor Federaiei Ruse n Georgia,
a relaiilor ruso-georgiene i americano-georgiene, sau a relaiilor Georgiei cu NATO, autorul, n
cadrul vizitei de studii din Georgia din perioada lunilor ianuarie- aprilie 2014, din cadrul
proiectului ,, FP7, Marie Curie Aciuni, Schema de Schimb Internaional pentru Cercettori
(IRSES) ,,Posibiliti i limite, provocri i obstacole de transfer al celor mai bune practici i
experiene de pre-aderare a statelor Europene Centrale i de Est n UE pentru procesul de pre-
aderare a Republicii Moldova i Georgiei, Acord de Granturi nr. 318911, a deinut convorbiri
cu cadrele didactice i cu studenii de la Facultatea de Relaii Internaionale, Universitatea
Suhivili, Tbilisi, Georgia: A. Cacachia, doctor, confereniar n cadrul Universitii de Stat din
Tbilisi ,,Ivane Javakhishvili, P. Asanishvili, dr., conf. univ., V. Maisaia, dr., conf. univ., vice-
director al Centrului de Cercetri Geopolitice din cadrul Universitii Internaionale a Mrii
Negre, V. Kakabadze, dr., conf. univ., Gh. Gogsadze, dr., conf. univ. n acest context, nu au
putut fi evitate nici discuiile privind aceste subiecte cu ex-deputatul n Parlamentul Georgiei n
perioada 1996-2000, A. Tavliavili. n scopul unei discuii mai interesante i eficace, autorul din
timp a pregatit subiectele i ntrebrile care urmau s fie supuse discuiilor. De asemenea, n
scopul evitrii unor situaii neprevzute, autorul a inut cont de anumite condiii privind
realizarea unei discuii - desfurarea convorbirii dup o structur anterior schiat (selectarea
subiectelor privind relaiile Georgiei i Armeniei cu Federaia Rus, atitudinea cetenilor vizavi
de interesele i politica extern rus n Caucaz).
Aa cum exist mai multe tipuri de convorbire, n funcie de situaie, autorul s-a axat pe
convorbiri standardizate, dirijate, structurate, care se bazeaz pe formularea acelorai ntrebri, n
aceeai form i aceeai ordine pentru toi subiecii. De asemenea, autorul a utilizat convorbirea
liber, spontan care nu presupune folosirea unor ntrebri prestabilite, acestea fiind formulate n
funcie de situaia particular n care se desfoar. Eficiena acestei metode este dat de
respectarea unor condiii: necesitatea desfurrii dup o structurare anterioar a ntrebrilor de
ctre experimentator; ntrebrile au vizat culegerea cu anticipaie a unor informaii despre
subiect, n cazul dat - politica extern a Federaiei Ruse, prin folosirea altor metode - observaia
dus de ctre autor asupra unor teritorii georgiene, aflate n proximitate cu Federaia Rus, sau
unele aspecte ce vizeaz prezena factorului rusesc n Armenia; preocuparea pentru anticiparea
rspunsurilor subiectului de ctre experimentator, pentru a ti cum s se comporte n eventualele
situaii neprevzute; motivarea adecvat a subiecilor pentru a obine din partea acestora
91
rspunsuri sincere. Avantajele metodei sunt date de posibilitatea obinerii unor informaii
numeroase i variate, direct de la surs, obinute ntr-un timp relativ scurt, precum i faptul c nu
necesit aparatur sofisticat ori instalaii speciale [131].
Nu mai puin importan n procesul de elaborare a cercetrii a avut utilizarea setului de
metode particulare ca analiza documentelor, documentarea, inclusiv documentarea
webografic. Metoda nregistrrii datelor, metoda analizei i sintezei, content analizei.
Apelnd la metoda analizei documentelor, a fost posibil cercetarea surselor bogate n
informaii de diferit gen, acumulate din mass-media, studierea documentelor organizaiilor
politice, hotrrilor organelor puterii centrale, alocuiunile i memoriile liderilor de stat i
politici, datele statistice etc. Cercetarea documentelor prinipale precum Concepia politicii
externe a Federaiei Ruse [367], Doctrina Militar [313], Doctrina Maritim a Federaiei Ruse
[403], Strategia Securitii Naionale a Federaiei Ruse [459], ct i a unui set de acorduri ca:
Tratatul de prietenie i cooperare ntre Republica Moldova i Federaia Rus [268], Tratatul de
aderare a Romniei la Uniunea European [269], Acordul semnat ntre Federaia Rus i
Republica Crimeea privind crearea noilor subieci n componena Federaiei Ruse [335], Acordul
semnat ntre Ucraina i Federaia Rus privind aflarea flotei maritime a Mrii Negre a Federaiei
Ruse pe teritoriul Ucrainei [453], Declaraia privind independena Republicii Crimeea i a
oraului Sevastopol [467], prevederile Actului Final de la Helsinki [123], Carta Naiunilor
Unite din 26 iunie 1945 [35], Rezoluia Parlamentului European privind Crimeea [433],
Constituia Ucrainei [354], Constituia Federaiei Ruse [353] au fcut posibil o mai bun
comprehensiune a intereselor Federaiei Ruse, a strategiilor Rusiei privind realizarea intereselor
sale, dar i relaiile dintre Rusia i comunitatea internaional, inclusiv cu statele est-europene.
Analiza unor decrete prezideniale, ca de exemplu Decretul Preedintelui Federaiei Ruse din 31
decembrie 2015, nr. 683 privind "Strategia securitii naionale a Federaiei Ruse" [458], i
legile federale ca de exemplu Legea federal din 28 iunie 2014, nr. 172-F. Despre planificarea
strategic n Federaia Rus din 28.12.2010 nr. 390-F [472], documente analizate n cadrul
paragrafului 3.1 ,,Spaiul est-european n contextul constituirii ,,noii arhitecturi geopolitice,
capitolul 4 ,,Redimensionarea interesului geostrategic al Federaiei Ruse n spaiul est-
european i, respectiv, capitolul 5 ,,Impactul intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse
asupra Republicii Moldova, au permis autorului de a se apropia mai mult de crearea unei
viziuni hermeneutice asupra realitii politice. n direct concordan cu analiza textului
documentelor, autorul i asum o presupoziie realist, va considera cunoaterea posibil i
realitatea msurabil [258, p. 147-152] a intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n
contextul formrii noii arhitecturi geopolitice.

92
Astfel, documentarea a oferit cercetatorului posibilitatea de a descoperi si formula
probleme noi. n scopul analizei intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-
european, a fost necesar o documentare general, pe fundalul careia s-a realizat o documentare
special n direct corelaie cu problema cercetat. Identificarea surselor de informare (cari,
studii, articole, recenzii, prezentri de materiale etc.) reprezint un moment important i continuu
n cercetarea autorului. Sursele de informare au fost descoperite n diferite moduri: parcurgand
cataloagele sistematice de articole i crti ale bibliotecilor; din indicii bibliografici anuali ai
revistelor de specialitate; din publicaiile informative editate, de ex. Biblioteca Naional a
Republicii Moldova. Evident, excerptarea informaiei la nivelul bibliotecilor este o condiie necesar,
dar nu i suficient. Informaia bogat i variat oferit de literatura de specialialitate, pe de o
parte, i necesitatea de a dispune de o form operativ de organizare a informaiei, pe de alt
parte, au fcut ca cercettorul s nu se limiteze doar de organizarea informaiei la nivelul
bibliotecilor. n sopul eficientizrii cercetrilor, autorul a recurs la elaborarea unui fiier propriu,
care cuprinde fie bibliografice (signaletice), referinele lucrrilor de specialitate, conform unui
STAS: autor, titlul lucrrii, editur, anul de apariie, numrul de pagini. Pe aceste fie au fost
consemnate i scurte meniuni relative la importana materialului, locul unde ar putea fi folosit,
indicarea paginilor de unde ar putea fi luate anumite citate etc. Astfel, metoda documentrii a
fcut posibil cercetarea problemelor viznd interesele geostrategice, locul i rolul Federaiei
Ruse n capitolul 1 ,,Istoriografia cercetrii intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse i a
noii arhhitecturi geopolitice cu referire la compartimentul 1.1. ,,Repere istoriografice ale
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n literatura occidental de specialitate i,
respectiv, compartimentul 1.2. ,,Cercetarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse i a
noii arhitecturi geopolitice n literatura tiinific postsovietic. Pentru o mai bun i eficient
elaborare a lucrrii este necesar utilizarea cercetrii calitative care presupune interpretarea unor
texte scrise ori a unor conversaii nregistrate audio sau video.
Analiza istoriografiei intereselor Federaiei Ruse pe arena internaional este utilizat n
primul capitol ,,Istoriografia cercetrii intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse i a noii
arhhitecturi geopolitice. Ca oricare sistem care este constituit din elemente, spaiul est-
european este constituit i el din mai multe elemente, n cazul dat, din actori geopolitici sau state
independente, cinci la numr- Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, Belarus. Ca
i n oricare sistem, n cazul dat, exist relaii de interdependen compatibile i complementare
economic, cultural, social. Cunoaterea doar a unui element nu poate fi realizat doar de la el
nsui, n cazul dat Federaia Rus, ci n cadrul celorlalte elemente, innd cont de structura,
sistemul de relaii dintre Federaia Rus i statele est-europene [272, p.196].

93
Pentru o mai bun comprehensiune a fenomenelor ,,interes geostrategic, ,,arhitectur
geopolitic, dar i a relaiei dintre aceste fenomene, a intereselor i strategiilor Federaiei Ruse
de meninere a influenei n spaiul est-european, autorul a apelat la utilizarea tehnicii de
investigare care reconstruiete trecutul, l analizeaz i l explic tehnica istoriografiei, sau
cercetarea istoriografic, cu referire la paragrafele 1.1. ,,Repere istoriografice ale intereselor
geostrategice ale Federaiei Ruse n literatura occidental de specialitate i 1. 2 ,,Cercetarea
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse i a noii arhitecturi geopolitice n literatura
tiinific postsovietic ale primului capitol.
Utiliznd metoda documentrii, autorul a recurs i la documentarea webografic
reprezentat de un ir de publicaii WWW [172, p.8]. La nceput de secol XXI, ne confruntm
cu o dinamic accelerat a noilor tehnologii informaionale, care reprezint un factor
determinant n dezvoltarea tiinei. n acest sens, utilizarea noilor tehnologii informaionale
devine un imperativ i o condiie primordial n procesul de elaborare a lucrrilor tiinifice. Ca
n orice domeniu de activitate, deinerea i obinerea informaiilor relevante i de ultim or prin
intermediul internetului influeneaz n mod pozitiv asupra cercetrilor i elaborrii lucrrilor
tiinifice- deciziile adoptate la orice nivel instituional, informaia fiind considerat o resurs
foarte important alturi de cele clasice: cri, ziare, reviste tiinifice de profil. Documentarea
webografic impus de societatea informaional reprezint utilizarea calculatorului n sopul
acumulrii informaiei necesare n procesul de elaborare a lucrrii tiinifice. n ultima perioad,
utilizatorii sunt obligai s fac fa unei producii de informaii n continu cretere, mai ales din
cauza faptului c n privina cutrilor pe internet filtrarea informaiei utile solicit abiliti
specifice. Informaia, lucrrile accumulate n bibliotecile universitare joac un rol de baz n
elaborarea unor lucrri cu caracter tiinific.
Ptrunderea tehnologiilor informaionale i de comunicaie n domeniul cercetrilor tiinifice
urmrete adaptarea la cerinele societii actuale, iar pe de alt parte, la creterea calitii i
eficienei cercetrilor tiinifice. Tehnologiile informaionale i de comunicaie sunt folosite n
mediul tiinific pentru facilitarea procesului de cercetare, prin mrirea gradului de asimilare a
informaiei. Pentru comunitatea tiinific, s-ar putea descrie internetul ca pe un instrument de
cercetare esenial i indispensabil. Prin internet se poate obtine acces la cele mai avansate
faciliti de cercetare din lume, se poate discuta despre cercetarea i necesitile fiecruia, cu alte
persoane care lucreaz asupra acelorai probleme, n aceleai scopuri, ct i o modalitate de
acces la documente oficiale.
De asemenea, universitile i organismele guvernamentale creeaz servere Web.
Universitile, colile, centrele de cercetare public o mare cantitate de informaie (cursuri,
documente de cercetare, publicaii proprii etc.). n acest context, se nsrie i site-ul Universitii
94
de Stat din Moldova, pe pagina cruia sunt publicate reviste tiinifice de specialitate, ca de
exemplu Studia Securitatis Moldavie, la care a apelat autorul. Majoritatea marilor biblioteci sunt
i ele prezente pe internet. Astfel, pot fi menionate i syturile bibliotecilor la care a apelat
autorul ca: Biblioteca Naional a Republicii Moldova - http://www.bnrm.md [22], Biblioteca
Academiei Romne -http://www.biblacad.ro/catonline.html [23].
Organismele internaionale public, de asemenea, informaii prin reea. Astfel, NATO i
public informaia pe site-ul http://www.nato.int/ [257], iar Centrul de Documentare NATO n
Republica Moldova - pe reeaua de socializare https://www.facebook.com/cidnato/?fref=nf [48],
ONU-http://www.un.org/en/index.html [256]. n acest context, autorul a apelat la site-ul
respectiv pentru a supune analizei lucrrile summitelor NATO n sopul cercetrii procesului de
constituire a arhitecturi securitii internaionale n paragraful 2. 2. Mai multe ministere ale
afacerilor externe sunt prezente pe Web, inclusiv Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii
Europene al Republicii Moldova este prezent pe siet-ul http://www.mfa.gov.md/[105 [166],
Ministerul Afacerilor Externe al Federaiei Ruse -http://www.mid.ru/ru/home [167]. Pretutindeni
sunt create noduri WWW. i Guvernul Republicii Moldova are pagina Web, adresa fiind
http://www.gov.md [115], cel al Romniei este prezent pe pagina www.gov.ro [116], al
Federaiei Ruse - pe pagina http://government.ru/ [117]. n acest context, se nscrie presa on-
line i revistele specializate care, pe lng versiunea printat, publicat informaia sub form
eletronic. Pe internet autorul a consultat numerele ultimelor publicatii, revistele de speialitate
americane, ca Foreign Policy Journal [90], revistelor ruse MEMO-
http://www.imemo.ru/jour/meimo [189], POLIS- http://old.politstudies.ru/ [195], publicaiile din
Republica Moldova, ca Studia Universitatis Moldaviae- http://usm.md/?p=11999&lang=ru
[252], Revista de Sociologie, tiine Politice a Academiei de tiine a Moldovei-
http://iiesp.asm.md[212], Revista Militar- http://www.academy.army.md/informatii-
publice/revista-militara/ [213].
Supunnd observaiei diferite evenimente, ca de exemplu desfurarea lucrrilor
Summitului NATO din 8-9 iulie 2016 de la Varovia, a vizitelor i declaraiilor liderilor politici
(preedintele rus V. Putin, preedintele SUA B. Obama n cadrul forurilor internaionale -
Adunarea General a ONU din septembrie 2015), inclusiv declaraiile liderilor politici din
Republica Moldova n cadrul diferitor vizite n afara rii (vizita lui A. Galbur la Moscova),
autorul a recurs la metoda nregistrrii datelor. n acest context, recurgnd la metoda
nregistrrii datelor, autorul, n baza observrilor unuia sau altui fapt, fenomen sau proces social
a reuit s reconstruiasc un tablou integral ale intereselor Federaiei Ruse n spaiul est-european
n contextul formrii ,,noii arhitecturi geopolitice. Dei au un areal limitat, observrile autorului
au fcut posibil completarea cercetrilor efectuate [486, . 50-51]. n ansamblu cu metoda
95
observaiei, metoda nregistrrii datelor a fost utilizat de ctre autor cu referire la capitolul 3
,,Evoluia intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse i a formrii noii arhitecturi geopolitice
n spaiul est-european, capitolul 4 ,,Redimensionarea interesului geostrategic al Federaiei
Ruse n spaiul est-european i, respectiv, capitolul 5 ,,Impactul intereselor geostrategice ale
Federaiei Ruse asupra Republicii Moldova.
Recurgnd la metoda content analizei ( din engl. Contens) - metoda analizei calitativ-
cantitativ a documentelor [272], autorul a avut scopul de a scote n relevan faptele,
evenimentele, tendinele actorilor principali - Federaia Rus i statele est-europene, ct i
impactul unor fenomene, ca de exemplu criza ucrainean, extinderea blocului NATO n Est
asupra procesului de constituire a noii arhitecturi geopolitice supus analizei n paragrafele 2.1
i 3.1. Utilizarea acestei metode n capitolul 2, paragraful 2.2. ,,Metodologia cercetrii
interesului geostrategic al Federaiei Ruse i a noii arhitecturi geopolitice n spaiul est-
european a oferit autorului posibilitatea de a supune analizei textul documentelor principale,
cum ar fi Concepia politicii externe a Federaiei Ruse, programele partidelor de guvernmnt
care s-au perindat la conducere pe parcursul perioadei 1990-2015. n calitate de texte supuse
cercetrii prin intermediul content analizei au servit i comunicatele de pres, radio i telivizate,
culegerile de acorduri, hotrrile i ordinele emise de ctre autoritile att ale Federaiei Ruse,
ct i cele emise de ctre autoritile statelor din spaiul est-european, inclusiv cele din Republica
Moldova. n acest context, n calitate de suport pentru efectuarea analizei cantitativ-calitative au
mai servit ordinele, ct i datele interviurilor oferite i rspunsurile deschise ale anchetelor,
sondajelor opiniei publice cu privire la atitudinea cetenilor din statele est-europene vizavi de
ncrederea, rolul i locul Federaiei Ruse n acest spaiu. Principala particularitate a content
analizei este faptul c a oferit autorului posibilitatea de a reliefa situaia sau fenomenul reieind
din coninutul documentului [272]. n acest context, ne servesc textele declaraiilor principalilor
lideri occidentali cu referire la aciunile Federaiei Ruse n Ucraina, declaraii supuse analizei n
paragraful 3.1. ,,Spaiuiul est-european n contextul constituirii ,,noii arhitecturi geopolitice.
De asemenea, nu pot fi neglijate nici declaraiile preedintelui Federaiei Ruse V. Putin cu
referire la crearea unei noi ordini mondiale pluricentriste (paragraful 2.1 ,,Identificri
conceptuale ale relaiei ,,interes geostrategic - ,,arhitectur geopolitic, ale ministrului rus
de externe S. Lavrov privind relaiile moldo-ruse examinate n paragraful 5.1. ,,Specificul
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n Republica Moldova n contextul noilor
transformri geopolitice .
Prelucrarea informaiei privind desfurarea intensitii anumitor evenimente cu scopul de a
determina principalele tendine n evoluia situaiei este efectuat prin intermediul event analizei
(din engl. event eveniment, adic metoda analizei evenimentelor). Utilizat n capitolul 2
96
,,Interesul geostrategic n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice: aspecte teoretico-
metodologice, paragraful 2.1. ,,Identificri conceptuale ale relaiei ,,interes geostrategic -
,,arhitectur geopolitic, metoda event analizei a fcut posibil reliefarea procesului de
formare a noii arhitecturi geopolitice pe arena internaional, inclusiv a ,, noii arhitecturi
geopolitice a spaiului est-european, supus analizei n paragraful 3.1. ,,Spaiuiul est-european
n contextul constituirii ,,noii arhitecturi geopolitice. n cazul cercetrii intereselor
geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est - european, autorul este interesat n evoluia i
desfurarea situaiei din regiunea estic a Ucrainei i Republica Moldova, ct i a situaiei din
statele caucaziene. Metoda event analizei a dat autorului posibilitatea de-a examina negocierile
duse dintre Federaia Rus cu statele din regiune - frecvena negocierilor dintre pri, dinamica
cedrilor. Astfel, autorul a utilizat event analiza n capitolul 3, compartimentele 3.1. i 3. 2,
ct i n capitolul 4, compartimentele 4.1 i 4. 2. Spectrul event-analizei a oferit autorului
posibila examinare a desfurrii anumitor situaii i procese politice din regiune. De asemenea,
utilizarea aestei metode a servit n calitate de instrument al verificrii empirice a ipotezelor
tiinifice [272]. Event analiza are o arie larg de utilizare - studierea conflictelor militare. n
acest context, n spaiul est-european sunt prezente conflictele din Abhazia, Carabahul de Munte,
conflictul din estul Ucrainei i, respectiv, din estul Republicii Moldova. Utilizarea acestei
metode a oferit autorului posibilitatea evalurii situaiei i a relaiilor existente ntre Federaia
Rus i statele est-europene - n compartimentul 4. 2 al capitolul 4 i, respectiv, compartimentul
5. 2. al capitolului 5 al lucrrii. Aa cum aceast metod se axeaz pe sistematizarea i
prelucrarea anumitor date conform urmtoarelor caracteristici - 1) subiectul iniiator (cine), n
cazul dat Federaia Rus; 2) subiectul sau issue-area (ce)- interesele geostrategice; 3) subiectul
int (cu referire la ce sau cine) - statele din spaiul est-european 4) data evenimentulul (cnd) -
perioada anilor 1990-2016, autorul a determinat specificul intereselor geostrategice ale Federaiei
Ruse n spaiul est-european, ct i procesul constituirii ,,noii arhitecturi geopolitice a acestui
areal [272].
n strns corelare cu metoda observaiei vine i utilizarea metodei convorbirii. Metoda
convorbirii permite sondarea vieii interne, a inteniilor, opiniilor, atitudinilor, intereselor,
convingerilor, aspiraiilor, conflictelor, prejudecilor, mentalitilor, sentimentelor, valorilor,
statutului profesional, dorinelor, ateptrilor, idealurilor etc. Convorbirea este o discuie
premeditat, angajat ntre cercettor/autor i subiectul investigat. Convorbirea este o metod
mai complicat deoarece, n cadrul ei, influena reciproc dintre autor i subiect este mai mare
dect n oricare alt metod i presupune o selecie a relatrilor fcute de subiect. De asemenea,
se bazeaz pe capacitatea subiectului de introspecie, de autoanaliz, necesitnd o motivare
corespunztoare a subiecilor [131].
97
Pentru a reliefa specificul intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european
i, respectiv, specificul constituirii fenomenului ,,noii arhitecturi geopolitice la general, ct i
cel al noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european, autorul a apelat la utilizarea metodelor
specifice cum ar fi medoda behaviorist i metoda cartografic.
Studierea comportamentului Federaiei Riuse n spaiul est-european n raport cu diferite
state cum ar fi Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan i Belarus a fost
posibil datorit utilizrii de ctre autor a metodei behavioriste. Metoda behaviorist a fost
utilizat n capitolul III ,,Evoluia interesrlor geostrategice ale Federaiei Ruse i a formrii
arhitecturii geopolitice n spaiul est-european, precum comportamentul i atitudinea Rusiei la
nceputul anilor 90 fa de SUA i UE, NATO, comportamentul statului pe arena internaional
n anii 2012-2016, caracterizat, pe de o parte, de neimplicarea i neadmiterea declanrii
conflictelor n spaiul Orientului Apropiat, dar i de comportarea Rusiei n anul 2014, prin
anexarea Crimeei i, respectiv, susinerea conflictului n zona estic a Ucrainei, n Republica
Moldova, decizia de a susine liderii de la Tiraspol n condiiile constrngerii de ctre Kiev de a
se apra teritoriul de un eventual atac din partea separatitilor prezeni n zona transnistrean. De
asemenea, autorul a sesizat politica dubl a Federaiei Ruse i comportamentul acesteia n spaiul
est-european, tendina de a susine separatismul, iar pe de alt parte, de a fi parte garant la
soluionarea situaiilor conflictogene. Comportamentul Rusiei este studiat i n capitolul IV, n
care autorul, pe lng interesele Federaiei Ruse n spaiul est-european, supune cercetrii i
comportamentul Rusiei ca rezultat al semnrii de ctre Republica Moldova, Ucraina i Georgia a
Acordului de Asociere n cadrul Summitului de la Vilnus din noiembrie 2013. Frica de a pierde
monopolul i influena n aceste state au determinat Federaia Rus s apeleze la o serie de
mecanisme specifice rzboiului hibrid. Astfel, autorul a reuit s evidenieze acest comportament
n capitolele 4 ,,Redimensionarea interesului geostrategic al Federaiei Ruse n spaiul est-
european i 5 ,,Impactul intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse asupra Republicii
Moldova, prin analiza politicii hard i soft power a Federaiei Ruse n vecintatea apropiat,
inclusiv n Republica Moldova.
Utilizarea metodei behavioriste naintat de ctre P. Lazarsfeld i G. Lassuel a fcut posibil
i analiza comportamentului [258] statelor est-europene n raport cu Federaia Rus, a
comportamentului Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei la constrngerile survenite din partea
Federaiei Ruse. Metoda behaviorist, de asemenea, a dat posibilitatea analizei
comportamentului SUA i ale UE n relaiile cu Federaia Rus, n special acestea fiind reliefate
ca consecin a evenimentelor din estul Ucrainei i, respectiv, reacia Occidentului la diferite
declaraii ale liderilor de la Kremlin cu privire la Republica Moldova i Ucraina. Analiza
comportamentului Federaiei Ruse a fost posibil i datorit utilizrii metodei observaiei.
98
Metoda observaiei utilizat n capitolele 4 i 5 a dus la meninerea sub observare a
comportamentului Federaiei Ruse n cazul desfurrii conflictelor din Ucraina, regiunea
Donek, a evenimentelor din Republica Moldova - zona transnistrean.
Un aspect important n elaborarea lucrrii il constituie utilizarea de ctre autor a metodei
cartografice, ce const n cartarea fenomenelor urmrite i ntocmirea pe aceast baz a hrilor
necesare. Harta constituie reprezentarea n plan orizontal a suprafeei terestre sau a unei pri din
ea, generalizat i micorat conform unei anumite scri de proporie. Harta reprezint un mijloc
de informare de nenlocuit, un instrument de reprezentare evolutiv a fenomenelor i proceselor
studiate, a corelaiilor dintre acestea sau dintre caracteristicile lor, dintre acestea i teritoriul dat.
Analiza fenomenelor nscrise pe hart, n special a intereselor geopolitice i geostrategice ale
Federaiei Ruse n spaiul est-european, permite obinerea imaginii raporturilor spaiale, privirea
sintetic a corelaiei fenomenelor geopolitice. Geopolitica apeleaz la aceast metod ca la un
instrument de cunoatere i expresie ce red localizarea fenomenelor n corelaia lor spaial,
surprinse n diferite etape, i relaiile de cauzalitate reliefate de ctre autor prin studiile sale.
Astfel, metoda cartografic a fost utilizat n capitolul 2, paragraful 2.1, prin elaborarea anexelor
nr.1 i 2, dnd poibilitatea determinrii locului, direciilor principale de manifestare a intereselor
geotrategice ale Federaiei Ruse n spaiul postsovietic, inclusiv n Republica Moldova, prin
amplasarea forelor militare n zona transnistrean, reflectat n anexa nr. 8. Metoda cartrii
cognitive face posibil rezolvarea manifestrii principalelor concepte, cu care opereaz autorul,
n cazul dat ,,arhitectura geopolitic[486]. De asemenea, cartografarea cognitiv ne permite
comprehensiunea modului comportamental al liderilor politici i acceptarea realitii.
Astfel, utilizarea unui set de metode i tehnici a permis autorului elaborarea unui tablou
integral ale intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse, ct i studierea principalelor strategii de
meninere n sfera sa de influen a statelor din vecintatea apropiat, inclusiv a Republicii
Moldova, contribuind astfel la redimensionarea noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-
european.

2.3. Concluzii la capitolul 2

Examinarea corelaiei dintre noiunile interes naional- ,, interes geopolitic - ,,interes


geostrategic, care, dei sunt diferite ca sens, ne permite s constatm c acestea se afl ntr-un
raport de complementaritate, noiunile completndu-se una pe alta. Statele-puteri/ centre de
putere, dispunnd de un anumit potenial, i extind aria intereselor n afara spaiului de
99
suveranitate. Interesele naionale ale statelor, manifestate pe dimensiunea extern i caracterizate
prin tendine expansioniste n afara spaiului de suveranitate, cauzeaz apariia i manifestarea
intereselor geopolitice. Nici un interes nu poate fi realizat n afara i fr implicarea statelor, care
dispun de un anumit potenial sau putere sau au interese intr-un anumit spaiu n afara celui de
suveranitate, pe care-l realizeaz prin intermediul unei strategii. Dei n construciile teoretice nu
a fost formulat n mod explicit termenul de ,,interes geostrategic, apare i necesitatea de a
nainta o conceptualizare pentru termenul de interes geostrategic. Astfel, prin interesul
geostrategic poate fi neles interesul actorului geopolitic - mare putere (fie c este statul,
organizaia internaional...) n afara spaiului de suveranitate, realizat prin intermediul unui set
de strategii ( militare, economice, politice).
Introducerea conceptului de interes geostrategic, dar i impactul pe care l-a avut i-l are
asupra relaiilor internaionale, va face posibil evaluarea corect a situaiei i tendinelor
actorilor geopolitici pe mapamond. De asemenea, conceptualizarea interesului geostrategic n
literatura de specialitate, va duce la apariia n viitor a unor abordri mai complexe viznd acest
fenomen.
Un alt concept recent aprut n teoria relaiilor internaionale este conceptul de ,, arhitectur
geopolitic. Dei ,,noua arhitectur geopolitic a aprut n contextul destrmrii fostei Uniuni
Sovietice, ale extinderii NATO i UE n Est, aceasta devine obiectul unor preocupri i cercetri
complexe, descriind i problematiznd aspecte legate de activitatea actorilor geopolitici, a
marilor puteri pe arena internaional.
Astfel, termenului de arhitectur geopolitic, n literatura de specialitate i se fac primele
ncercri de a fi exprimat i de a i se da o definiie. Aceast indic faptul c arhitectura
geopolitic a fost i rmne a fi un domeniu activ. Atractivitatea sa se datoreaz, n principal,
legturii pe care o are cu politica i, prin aceasta , cu puterea.
Ca rezultat, conceptul de ,, arhitectur geopolitic poate fi definit i neles ca practica
localizrii puterii (economic, politic, demografic...) i dominaiei, a colaborrii, consensului,
soluiilor i conflictelor care sunt amplasate ntr-o poriune determinat de teritoriu, care, la
rndul lor pot fi o aren, o intersecie n care se ntlnesc strategiile, interesele, retorica diferitor
actori (state, organizaiile internaionale, organizaiile regionale...).
Reconfigurrile geopolitice la care asistm n prezent sunt provocri ale actoriior
geopolitici care au un impact asupra relaiilor internaionale, a tendinelor actoriilor geopolitici,
a rolui pe care acetea -l pot deine ntr-un anumit spaiu, dar i va duce la apariia n viitor a
unor abordri mai complexe, viznd acest fenomen.
n acest context, relaia ,,interes geostrategic - arhitectur geopolitic devine de fapt
relaia de putere. n aceast interpretare, interesul geostrategic ajunge s fie privit din perspectiva
100
puterilor care i realizeaz interesele ntr-un anumit spaiu, compartimentndu-l i contribuind
astfel la crearea unei noi arhitecturi geopolitice a mapamondului.
Examinarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european n contextul
formrii noii arhitecturi geopolitice a cunoscut forma unui cmp de studiu format prin
recombinarea mai multor metode i tehnici de cercetare i empirice, care, nsumnd uzaje
diferite, poart un caracter interdisciplinar. Astfel, plecnd de la cele mai larg acceptate metode
de cercetare, recunoscute n comunitile academice, interesele Rusiei n spaiul est-european
reprezint astzi provocri nu doar pentru comunitatea tiinific din Vest, din Est, dar i pentru
comunitatea tiinific din Republica Moldova.
Utilizarea unui set de metode i tehnici a permis autorului elaborarea unui tablou integral al
intereselor geostrategice i al politicii externe a Federaiei Ruse, ct i studierea principalelor
strategii de meninere n sfera sa de influen a statelor din vecintatea apropiat, inclusiv a
Republicii Moldova, contribuind astfel la redimensionarea noii arhitecturi geopolitice a spaiului
est-european.

101
3. EVOLUIA INTERESELOR GEOSTRATEGICE ALE FEDERAIEI RUSE I A
FORMRII ARHITECTURII GEOPOLITICE N SPAIUL EST-EUROPEAN

Dinamismul proceselor integraioniste/dezintegraioniste i ale relaiilor interstatale din


arealul est-european, condiionate de manifestarea intereselor marilor puteri, pe de o parte cele
ale SUA, NATO, UE i Federaia Rus, de cealalt parte, contribuie la compartimentarea
acestuia n sfere de influen. Noua compartimentare a spaiului est-european de ctre marile
puteri/ centre de putere condiioneaz procesul de formare a ,,noii arhitecturi geopolitice a
acestei zone.
Dac e s facem referin la ,,noua arhitectur geopolitic a spaiului est-european, atunci
acest fenomen este prezent din momentul apariiei actorilor geopolitici. Actualmente, fenomenul
formrii ,,noii arhitecturi geopolitice este n proces de reconstituire, reconfigurarea cruia vine
n corelare cu manifestarea intereselor puterilor/ centrelor de putere prezente n acest spaiu. n
cazul n care ne referim la procesul formrii ,,noii arhitecturi geopolitice a arealului est-
european, merit atenie nivelul sau gradul de implementare a strategiilor de meninere n sfera
de influien de ctre statele puteri/ centre de putere a actorilor est-europeni.
Astfel, examinnd evoluia interesului geostrategic al Federaiei Ruse pe parcursul a mai bine
de 26 de ani de la destrmarea Uniunii Sovietice, Rusia a depus eforturi de restabilire a statutului
de altdat, cel de supraputere. Indiferent de perioad, de orientrile politicii externe i de
viziunile liderilor politici, Rusia a avut drept scop prioritar manifestarea sa nu doar ca mare
putere la nivel regional prin restabilirea influenei n spaiul vecintii apropiate, dar i prin
restabilirea statutului i imaginii de putere mondial.

3.1. Spaiul est-european n contextul constituirii ,,noii arhitecturi geopolitice

Analiznd arhitectura geopolitic a spaiului est-european, este de menionat faptul c aceast


zon a mapamondului s-a constituit ca rezultat ale relaiilor actorilor geopolitici - centre de
putere. Astfel, dup cum s-a menionat n paragraful 2. 2. ,,Identificri conceptuale ale relaiei
,,interes geostrategic - ,,arhitectur geopolitic al celui de-al doilea capitol ,,Interesul
geostrategic n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice: aspecte teoretico-metodologice,
arhitectura geopolitic depinde de partajarea influnei ntr-un anumit spaiu din perspectiva
intereselor actorilor geopolitici. Spaiul geopolitic, reieind din situaia i condiiile formate ca
rezultat al politicii unor actori ntr-un anumit sistem de coordonate geografice, este abordat drept
102
mediul de manifestare a formelor politice, economice, militare ale statelor-centre de putere.
Deci, ntr-un spaiu fizic (geografic) are loc manifestarea intereselor politice, economice,
militare ale actorilor geopolitici. Spaiul geopolitic este tratat drept ,,teritoriul real asupra cruia
i manifest influena din punct de vedere istoric, politic anumii actori. Odat cu creterea
rolului geostrategic, geoeconomic al spaiului geopolitic, interesul fa de acesta este determinat
de interaciunea anumitor actori. De asemenea, tendina configurrii spaiului geopolitic este
caracterizat de specificul proceselor politice, de natura i manifestarea intereselor actorilor
geopolici [428, p. 166-168], care i determin formarea unei noi arhitecturi geopolitice ntr-o
anumit zon, iar n cazul dat, a spaiului est-european.
Urmrind cu atenie transformrile n curs de desfurare din spaiul est-european, observm
c s-a modificat ntr-un ritm rapid coninutul geopoliticii centrat pe capacitatea statelor de a
compartimenta spaiul geografic. Dac e s analizm procesul de constituire a ,,noii arhitecturi
geopolitice a spaiului est-european, apare necesitatea de a determina frontierele, dar i
condiiile, factorii care au contribuit la formarea acestui fenomen geopolitic. Noua arhitectur a
spaiului est european reprezint procesul de configurare a intereselor actorilor geopolitici, a
formelor de manifestare i de realizare a intereselor geopolitice i geostrategice ale acestora.
Apelnd la categoria de spaiu est-european, este de menionat faptul c, pn n present, nu
exist o definiie privind delimitarea exact din punct de vedere geografic a frontierelor acestei
zone. n literatura de specialitate exist multiple viziuni asupra delimitrii spaiului est-european.
Astfel, geopoliticianul ceh O. Kreici ne demonstreaz c regiunea nu dispune de frontiere
naturale, iar denumirea spaiului are mai mult o conotaie politic. Cu toate acestea, unii autori
consider c, totui, exist o delimitare a spaiului est-european, iar caracteristic pentru acest
spaiu este unitatea istoric, a mentalitii i tradiiilor, a specificului geopolitic, a dorinei
statelor de a se autodetermina. Politologul belarus I. I. Leavi propune pentru spaiul est-
european denumirea de ,,Europa Mijlocie. Conform opiniei sale, spaiul ,,Europa Mijlocie s-a
format ca rezultat al transformrilor istorico - geopolitice. Nu Estul i nici Vestul, dar realitatea
istoric, geostrategic i socio-cultural a popoarelor din zon a contribuit la formarea spaiului
est-european [298, p. 49-58]. Dac e s facem referin la anexa nr. II a clasificatorului statelor
dup amplasarea pe macroregiuni, elaborat la data de 20 septembrie 2016 de ctre ONU [8],
atunci n spaiul est-european sunt incluse statele: Belarus, Bulgaria, Republica Ceh, Republica
Moldova, Polonia, Federaia Rus (partea vestic), Romnia, Slovacia, Ucraina, Ungaria.
Pornind de la premiza c spaiul geografic sau cel de suveranitate al unui stat/ centru de
putere nu coincide cu spaiul geopolitic, arealul de influen se extinde n afara spaiului de
suveranitate sau cel geografic, merit atenie manifestarea statelor caucaziene n contextul
proceselor integraioniste din arealul european, dar i cel euro - asiatic, contribuind ntr-un mod
103
unic la formarea ,,noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european. Dei nu ntreg Caucazul
face parte din spaiul est-european ( n acest caz, merit atenie faptul c frontiera oficial dintre
Asia i Europa, reprezentat n majoritatea atlaselor geografice, inclusiv recunoscut i de ctre
Comunitatea Naional Geografic, trece prin munii Caucaz. Georgia i Azerbaidjanul sunt
amplasate n Asia, dar partea nordic a acestor state se afl pe continentul european conform
ultimilor delimitri ale frontierei politice dintre cele dou continente - Europa i Asia. ONU
consider Georgia i Azerbaidjanul drept state transcontinentale. Inclusiv Consiliul Europei
consider Georgia i Azerbaidjanul state transcontinentale, iar Armenia, care din punct de vedere
geografic este amplasat n spaiul asiatic, din punct de vedere politic este inclus n sfera de
influen european) [327], iar rul Rioni din Georgia este frontiera natural care desparte
continentul Europa de Asia. Conform Clasificatorului elaborat de ctre Federaia Rus din 2015,
statele Azerbaidjan, Armenia i Georgia sunt considerate state asiatice [393]. Merit atenie
analiza intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n acest spaiu. Acest interes este
condiionat, n primul rnd, de faptul c, dei aceste state sunt amplasate pe dou continente, din
punct de vedere al valorilor i aspiraiilor europene, acestea pot fi atribuite spaiului est-
european.
n ceea ce privete Caucazul (mai exact Transcaucazia sau Caucazul de sud, regiunea care
include Georgia, Armenia i Azerbaidjanul), trebuie de plecat de la constatarea c aceast zon
este una a ntlnirii unor identiti culturale diferite (unele mai apropiate de Europa, altele de
Eurasia), precum i a unor interese strategice diferite (europene, euro - asiatice i euro -
atlantice). Aceast combinaie cultural i geopolitic va fi determinant pentru rolul rilor din
regiune i al regiunii n ntregul su, n cadrul ordinii globale. De asemenea, statele caucaziene
pot fi incluse n spaiul est-european din considerentele c Georgia, Armenia i Azerbaidjanul au
fost incluse n Politica European de Vecintate (PEV). Un alt argument care ne permite
includerea statelor caucaziene n spaiul est-european este faptul c acestea, ca i Republica
Moldova, Ucraina i Belarus, fac parte din sfera de influen a Federaiei Ruse (sau din
vecintatea apropiat). O alt premis care ne-ar permite includerea statelor caucaziene n arealul
est-european este i participarea acestora n campionatele sportive europene, concursuri,
festivaluri culturale.
Fcnd o analiz retrospectiv a proceselor i evenimentelor din spaiul est-european, din
perioada postcolaps al URSS, este de menionat faptul c acestea sunt ntr-un proces de
constituire, nefinalizate la moment. Referindu-ne la perioada postcolaps al URSS, n procesul de
formare a ,,noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european pot fi evideniate cteva etape
(vezi anexa nr.4). Astfel :
- O prim etap a procesului de formare a acestui fenomen o constituie anii 1989-1996.
104
Secolul al XX-lea s-a ncheiat prin dispariia unui actor geopolitic, a crui importan va fi
stabilit doar pe parcursul istoriei. Incredibil, statul care s-a format pe parcursul unui secol i-a
ncetat existena. Colapsul Uniunii Sovietice, a celui mai imens actor geopolitic cu o suprafa de
22,402 mil. kilometri ptrai, care a avut ieire direct la spaiile acvatice a trei oceane - Oceanul
Atlantic, Oceanul Pacific i Oceanul Arctic, stat care a deinut ci terestre i acces direct la
spaiul Uniunii Europene, Chinei i Indiei, cu colosale resurse naturale (sunt prezente pe
teritoriul Federaiei Ruse toate elementele tabelului periodic al lui Mendeleev), a produs o
confuzie geopolitic pe arena internaional, contribuind la formarea unei ,,guri negre n
centrul Eurasiei [373, p.107-110]. Teritoriul Federaiei Ruse n prezent cuprinde o suprafa de
17 milioane kilometri ptrai i s-a micorat considerabil, cuprinznd nu 1/6 din uscat, dar deja
1/8. Hotarele simbolice dintre Est i Vest nu sunt eliminate, dar sunt transferate de la vest spre
est. Dac pn la destrmarea lagrului socialist aceast frontier coincidea practic cu cursul
rului Elba, atunci, dup destrmarea acestuia, frontiera poate fi trasat pe rul Narva. Faptul c
oraul St. Petersburg, se afla la circa 1609 km deprtare de trupele NATO n 1989, iar din 2008
distana se reduce la aproximativ 113 km, face ca Federaia Rus s devin mai vulnerabil din
punct de vedere strategic pe arena internaional. De asemenea, n 1989 Moscova se afla la 1930
km deprtare de hotarele NATO, pe cnd n prezent distana ese de doar 322 km [95, P. 69-70].
Premisele care au stat la baza formrii principalelor direcii ale intereselor i politicii externe
a Federaiei Ruse coincid cu procesul de destrmare a URSS-ului n perioada 1989-1990.
Concepa noii gndiri a lui M. Gorbaciov se axa pe nlocuirea sistemului sovietic cu un sistem
similar celui occidental. Noua gndire presupunea crearea i necesitatea formulrii unor noi
interese i scopuri ale politicii externe. De asemenea, concepia noii gndiri presupunea crearea
unei societi globale, n care diferite sisteme social-economice vor interaciona n baza
ncrederii i spiritului de bunvoin. Dup anul 1988, situaia n ar se nrutete, fiind
caracterizat prin decderea economic i a condiiilor de trai, prin apariia separatismului. Cu
toate acestea, Rusia rmne a fi statul cu cea mai mare ntindere teritorial. Actualmente, Rusia
deine 60% din potenialul economic i 75 % din suprafaa fostului spaiu sovietic. Cu toate c
ocup zona cea mai ntins din Eurasia, este o ar preponderent continental i mai puin
oceanic [34, p.17]. De asemenea, in urma colapsului URSS, din 289 milioane de locuitori,
Federaia Rus rmne cu 141 378 000 locuitori (ceea ce constituie 2,5% din populatia planetei)
[163, p.540].
Spre deosebire de spaiul fostei URSS, spaiu n care fostele republici unionale ncearc
s-i determine locul pe arena internaional, procesele din arealul european, care, dup natura i
caracterul lor, sunt complexe i dinamice, contradictorii i nefinalizate, n mod direct acioneaz
asupra intereselor naionale i a politicii externe a statelor foste membre ale Tratatului de la
105
Varovia. Dup cderea zidului Berlinului la 11 noiembrie 1989, ansamblul blocului comunist
din Est se prbuete. Acest eveniment constituie punctul de plecare al procesului de reunificare
a continentului european. n perioada 1987-1996, treisprezece ri au depus cerere de integrare n
UE: Cipru, Estonia, Ungaria, Polonia, Republica Ceh, Slovenia, Bulgaria, Letonia, Lituania,
Malta, Romnia, Slovacia i Turcia [87].
Ca rezultat al retragerii forelor convenionale ale URSS din statele Europei de Est i
Mongolia, practic are loc distrugerea sistemului de aprare al fostei URSS. Astfel, n
conformitate cu multitudinea obligaiilor asumate de ctre URSS, din 1991 se realizeaz
retragerea n mas a forelor convenionale din Europa de Est. n acest context, din Germania au
fost retrase 370 mii soldai, 100 mii ofieri, 1842 de locoteneni cu familii, 3 armate generale i
dou de tancuri (8 motorizate, 8 divizii de tancuri i o brigad separat motorizat), grupurile
Forelor Armate erau compuse din a 16-a armat aerian (cinci divizii aeriene). n scopul
meninerii acestei armate erau 5000 tancuri de tip -64B i -80, 9500 maini de lupt pentru
infanterie (BMP) i transportatoare blindate (BR), 4400 muniii al artileriei terestre, 1700
complexe de rachete antiaeriene (ZR), 620 avioane de lupt, 790 elicoptere, ct i 1600 de
muniii i alt echipament. Majoritatea acestui armament era retras n Rusia, unele uniti n
Belarus - divizia 11 de tancuri, Ucraina - divizia 17. Astfel, retragerea armamentului
convenional s-a ncheiat n iunie 1994. Din Cehoslovacia, Ungaria i Mongolia au fost retrase
fore n numr de 186 mii persoane (43 mii ofieri i sublocoteneni), 77 instalaii de lansare (PU)
PTR, 3200 tancuri, 5150 BMP i BR, 2350 arme ale artileriei terestre, 350 avioane de lupt,
364 elicoptere (dintre care din fosta Republic Socialist Federativ Cehoslovacia 75 mii
militari, 1220 tancuri, 2505 BMP i BR, 121 armament destinat artileriei terestre, 77 avioane
de lupt, 146 de elicoptere - aceste fore formau Grupul Central ). Din Polonia (Efectivul Militar
de Nord) au fost retrase 73 mii militari, inclusiv a 4 -a armat aerian. Din statele baltice care au
obinut independena au fost retrase forele Armatei Nord - Occidentale - 250 mii de militari, (95
mii ofieri), 32 de divizii, inclusiv 1 armat de elit, regimentul 56 de avioane i elicoptere. O
parte din armamentul retras din statele baltice a fost dus n Kaliningrad - a 3-a divizie a aprrii
litoralului, divizia motorizat 107 a fost retras din Vilnius i dislocat n circumscripia militar
din Moscova [14]. n acest context, se poate constata c, dup cderea cortinei de fier, din partea
comunitii occidentale, apare o nou frontier, att la nivel practic, ct i simbolic. Arealul lumii
ruseti se restrnge semnificativ att din punct de vedere teritorial, ct i n plan cultural.
Astfel, conform declaraiei lui T. Pichering, ambasadorul SUA la Moscova, ,,din punct de
vedere geopolitic, destrmarea Uniunii Sovietice este sfritul naintrilor strategice pe parcursul
a 300 de ani a Sankt Petrsburgului i a Moscovei. Rusia actual se retrage la nord i est,
ndeprtndu-se tot mai mult de Europa de Est i Orientul Apropiat, spre deosebire de situaia
106
din sec. XVII. De asemenea, pai reali n crearea noii frontiere constituie implicarea activ a
noilor state ex-socialiste i a republicilor ex-unionale n structurile euroatlantice [259].
- Cea de a doua etap de constituire a ,, noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european o
constituie anii 1996- 2007.
Caracteristic pentru a doua etap sunt metamorfozele din spaiul european, rezultate din
colapsul fostei URSS, extinderea NATO i a UE spre Est - factori ce determin procesul de
constituire a ,,noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european. Susinerea de ctre Occident
a aa-numitelor ,,revoluii colorate a dat natere micrilor politice cu tendine antiruse
(Ucraina, Georgia). Atitudinea destul de rezervata fa de Federaia Rusa din partea statelor est -
europene este condiionat de trecutul nu prea ndeprtat, viitorul nedeterminat, precum i de
suspiciunile viznd tendinele expansioniste ale Rusiei. Astfel, atitudinile statelor ex-republici
unionale fa de Federaia Rus au evoluat diferit. Unele au rmas apropiate de Federaia Rus
(Belarus, Armenia, Azerbaidjanul deine o poziie dubl n relaiile cu UE i Rusia), alte state fac
mari eforturi pentru a-i asigura independena i graviteaz spre structurile de securitate
europeane i euroatlantice (Georgia, Ucraina, Republica Moldova) [401]. Conteaz, de
asemenea, i diferena de atitudine a statelor din estul Europei vizavi de Federaia Rus. n
arealul est- european, Rusia se confrunt cu o atitudine negativ n special din partea statelor noi,
ex-membre ale blocului socialist, pentru care experiena sovietic mai rmne a fi istoria recent.
Relaiile tensionate dintre Rusia i aceste state, n special cu Polonia i Romnia, practic au
blocat semnarea acordului care ar substitui Acordul de Parteneriat i Cooperare (APC)-ul dintre
Rusia i UE.
Revoluiile democratice din statele Europei de Est au dus la transformri radicale att n
cadrul acestora (n special Polonia, Cehia, Ungaria), ct i n relaiile cu statele europene, dar i
cu Federaia Rus. Aderarea statelor din Europa de Est la UE a cauzat deranj, dar i a contribuit
la diminuarea sferei de influen a Federaiei Rusie n acest spaiu. Un pretext substanial pentru
iniierea valului de extindere din 2004 a fost cderea regimurilor comuniste din Europa de Est,
precum i procesele de transformare demarate n aceste ri. n acelai timp, nu au putut fi trecute
cu vederea problemele economico-sociale destul de ngrijortoare din aceast zon, probleme
care au rezultat n dorina de a obine ajutorul i susinerea statelor occidentale.
Cel de-al 5-lea val de extindere a UE i are originile n dorina de stabilire a pcii,
stabilitii i prosperitii economice pe continentul european reunificat. UE a cunoscut un proces
de extindere, nglobnd n structura sa, la 1 mai 2004, o parte din sateliii fostei URSS.
Extinderea de la 15 la 25 de membri a permis lrgirea zonei de stabilitate i de pace pe ntregul
continent european, pentru a evita apariia unor noi conflicte, precum cel din fosta Iugoslavie;
stimularea creterii economice i comerciale prin extinderea pieei unice de la 378 la 453 de
107
milioane de consumatori n 2004 i la peste 480 de milioane pn la termenul din 2007; ntrirea
poziiei Europei n lume [269]. Prin semnarea la 25 aprilie 2005 la Luxembourg a Tratatului de
aderare de ctre Romnia i Bulgaria [415], Uniunea European i extinde numrul de membri
pn la 27, i extinde spaiul nu doar cel geografic, dar inclusiv cel geopolitic.
Un moment important care a marcat procesul de constituire a ,, noii arhitecturi geopolitice a
spaiului est-european a fost accederea, n martie 1999, a primului val de state la NATO,
cuprinznd Polonia, Republica Ceh i Ungaria. De asemenea, cel de-al doilea val de extindere
NATO, din aprilie 2004, a cuprins state ca Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Slovacia,
Romnia i Bulgaria, care contribuie esenial la formarea ,,noii arhitecturi geopolitice a
spaiului est-european [17, p. 46]. ncheierea unor acorduri de securitate ntre SUA i statele
Europei de Est (sistemul antirachet n Polonia i Cehoslovacia, bazele militare n Romnia i
Bulgaria) de asemenea are impact direct la formarea ,, noii arhitecturi geopolitice a spaiului
est-european.
Nu mai puin importan n procesul de constituire a ,,noii arhitecturi geopolitice a
spaiului est-european o are politica propus la 11 martie 2003 de ctre Uniunea European care
a fcut ca statele est-europene, inclusiv Republica Moldova, s devin o dat n plus protagoniste
a unei noi politici europene cea a noii vecinti. Politica lansat de Uniunea European
Europa extins Noua vecintate n relaiile cu statele cu care, dup extinderea din 2004, urma
s aib frontier comun, prevedea aprofundarea cooperrii prin oferirea unui acces mai mare pe
piaa intern european, oferea noi perspective de integrare politic i economic rilor ce nu
pot fi acceptate, deocamdat, ca membre ale Uniunii Europene [218], cu scopul de a crea un
spaiu de securitate, prosperitate, dezvoltare durabil i bun vecintate, un cerc de prieteni la
frontierele externe ale Uniunii, caracterizat de relaii strnse i pacifiste, fondate pe cooperare.
Noul ansamblu de msuri de politic extern a fost ulterior grupat sub denumirea de Politica
Extern de Vecintate (PEV), prin Comunicarea Comisiei din iunie 2004 [59], i constituie
documentul - cadru al PEV, alturi de comunicarea privind crearea Noului Instrument pentru
Vecintate din iulie 2003. Anul 2004 a nsemnat i debutul aplicrii PEV pentru statele est-
europene.
Caracteristic perioadei 2007-2014 este faptul c, n acest interval de timp practic are loc o
stagnare a proceselor din spaiul est-european. Federaia Rus i fortific prezena, devenind nu
doar o putere regional, dar are tendina de a se manifesta deja ca o putere mondial -
nesusinerea politicii NATO i a SUA n Orientul Mijlociu, dar i n Africa de Nord (2010-
evenimentele din Libia, 2012 - evenimentele din Siria).
- Cea de a treia etap n formarea ,, noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european
o constituie anii 2014 -2016.
108
Evenimentele din februarie 2014 de la Kiev au contrbuit la schimbarea ,,arhitecturii
geopolitice a spaiului est-european. Criza politic din Ucraina ncepe n noiembrie 2013, n
condiiile n care Cabinetul de Minitri al Ucrainei a anunat stoparea procesului de eurointegrare
a statului, soldat cu rsturnarea acestuia la 22 februarie 2014. Criza ruso-ucrainean este
consecina parafrii Acordului de Asociere a Ucrainei cu UE, care a avut un caracter problematic
privind relaiile cu Federia Rus [88, p. 167]. n perioada guvernrii preedintelui L. Kravciuk
n politica extern a Ucraiei are loc orientarea vectorului versus Occident. De asemenea, venirea
la conducerea statului a preedintelui V. Iuscenko n 2004 a fortificat vectorul occidental al
politicii externe a Ucrainei, iar relaiile ruso-ucrainene trec de la parteneriat la o confruntare.
O alt premiz care st la baza declanrii crizei ruso-ucrainene este susinerea de ctre
Ucraina a regimului Saakavili n Georgia, mpreun cu care a ncearcat s formeze n spaiul
CSI ,,Comunitatea alegerii democratice - sau un cordon prooccidental n jurul Federaiei Ruse.
De asemenea, apropierea Ucrainei de NATO, susinerea amplasrii scutului antirachet n
Europa de Est au condiionat reacia negativ din partea Federaiei Ruse. Analiznd
evenimentele din Ucraina prin prisma intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse i celor ale
Occidentului, putem constata c Ucraina a devenit scena disputelor i confruntrilor acestor
actori geopolitici. UE este interesat s includ Ucrina n sfera sa de influen. Pentru Europa,
Ucraina este nu doar un teritoriu imens cu o populaiei de 46 mln. locuitori, dar poate servi drept
un scut n asigurarea securitii statelor din vecintate la frontiera sa. Statele care vor forma
cordonul sanitar, potrivit intereselor UE, trebuie s devin susintoare ale valorilor democratice
i respectiv s devin piee de desfacere pentru m[rfurile europene. Dei liberalizarea pieelor
ucraineti este n favoarea politicii comerciale a UE, poate servi drept o lovitur pentru
promovarea mrfurilor autohtone ucraineti pe propriile piee de desfacere [347, p.39].
Dei Acordul de Asociere cu UE este parafat, implementarea acestuia este de durat. Drept
rezultat strategic a servit anexarea Crimeei la Federaia Rus, ceea ce fortific spaiul rus n
spaiul religios, cultural i istoric, contribuind la fortificarea poziiei Rusiei n bazinul Mrii
Negre. De asemenea, anexarea peninsulei Crimeea la Rusia semnific formarea unei imagini a
victoriei contemporane, realizat dup 1945, ct i la demonstrarea c teritoriile ruse pot fi
rentoarse pe cale panic, la creterea contiinei naionale, iar confruntarea dintre Vest i Est
continu. Anexarea teritorial a Crimeei are i unele procese negative, care au modificat
arhitectura spaiului est-european. Ruperea relaiilor comercial-economice cu Occidentul,
distrugerea sistemului valutar, creterea preurilor i destabilizarea situaiei financiare a
cetenilor, au cauzat trecerea la noi standarde, schimbarea statutului unor obiecte [415, p. 167].
Analiznd aciunile Federaiei Ruse n Ucraina, acestea sunt dur criticate de ctre statele
occidentale. Astfel, la data de 18 martie 2014, prin aprobarea Legii federale nr. 36 F-3, cu
109
aprobarea a 443 voturi i 1 mpotriv [325], are loc semnarea Tratatului internaional ntre
Federaia Rus i Republica Crimeea [335] privind acceptarea n componena Federaiei Ruse a
Republicii Crimeea i formarea n componena Rusiei a unui nou subiect. Conform Tratatului
care a intrat n vigoare la 21 martie 2014, Crimeea este considerat ca parte component a
Federaiei Ruse, n componena creia este format un nou subiect - Republica Crimeea i oraul
de importan federal Sevastopol, iar cetenii care locuiau la acel moment pe teritoriul noilor
subieci, sunt recunoscui ca ceteni ai Federaiei Ruse, avnd dreptul ca pe parcursul unei luni
de la semnarea Tratatului s-i decid cetenia. Devenind subiect al Federaiei Ruse, pe
teritoriul Crimeei intr n vigoare i legislaia Federaiei Ruse. Ca rezultat al anexrii peninsulei
Crimeea i a oraului Sevastopol are loc demarcarea frontierelor de stat dintre Federaia Rus i
Ucraina. Hotarul terestru dintre Crimeea i Ucraina este declrat ca hotarul dintre Federaia Rus
i Ucraina, iar hotarele n spaiul acvatic al Mrii Negre i Mrii Azov sunt supuse delimitrii
conform principiilor dreptului internaional. Un alt reper prin care Federaia Rus i justific
aciunile sale n Ucraina este decizia privind validarea Tratatului, axat pe rezultatele liberei
alegeri a referendumului desfurat n Republica Autonom Crimeea i oraul Sevastopol la data
de 16 martie 2014, ca rezultat al cruia cetenii Crimeei au luat decizia de a se uni Federaiei
Ruse cu drepturile subiecilor Federaiei Ruse i mpotriva ,,stabilirii aciunii Constituiei
Republicii Crimeea din 1992 i a statutului Crimeei ca parte component a Ucrainei. n acest
context, la 17 martie 2014, preedintele V. Putin prin Decretul prezidenial nr. 147 ,,Privind
recunoaterea Republicii Crimeea[467], innd cont de dreptul statelor de a-i determina soarta,
recunoate Republica Crimeea n calitate de stat suveran - subiect de drept internaional [402, p.
54-55].
Astfel, conform Constituiei Federaiei Ruse, aprobate prin vot unanim la 12 decembrie 1993
[353], este stipulat faptul c acceptrea n componena Federiei Ruse a unui nou subiect se
realizeaz n conformitate cu legislaia federal i legea constituional (art 65, punctul 2).
Conform art. 4 punctul 2, acceptarea n componena Federaiei Ruse a unui ,,stat strin sau a
unei pri a acestuia se realizeaz n baza acordului reciproc dintre Federaia Rus i statul
respectiv, n conformitate cu principiile dreptului internaional, cu att mai mult c iniiatorul
propunerii de ncorporare n componena Rusiei este statul strin (art. 6, punctul 1), adic
Republica Crimeea.
n conformitate cu legislaia internaional i principiile dreptului internaional, au devenit
parte component a Federaiei Ruse doi subieci noi - Republica Crimeea i oraul de importan
federal Sevastopol (art. 2 al tratatului) [335]. De asemenea, conform principiului dreptului
internaional, oricare stat are dreptul de a ncheia tratate internaionale, iar semnarea Tratatului
internaional ntre Federaia Rus i Republica Crimeea are importan istoric [402, p.54].
110
Documentul care, conform poziiei Federaiei Ruse, legifereaz aciunile sale n Crimeea este
Declaraia privind independena Republicii Autonome Crimeea i a oraului Sevastopol, care a
fost aprobat de ctre Consiliul Suprem al Republicii Autonome Crimeea i al oraului
Sevastopol la 11 martie 2014 [332]. Astfel, conform textului Declaraiei, este stipulat dreptul
popoarelor la autodeterminare, ct i la recunoaterea i susinerea de ctre Curtea Internaional
de Justiie a ONU cu referire la Kosovo din 22 iunie 2010, prin care declaraia unilateral a unei
pri a statului nu ncalc normele dreptului internaional. Conform deciziei Curii Internaionale,
,,nu exist interdicii privind declraiile unilaterale de independen care nu reies din practica
Consiliului de Securitate. Dreptul internaional nu conine vreo interdicie privind declararea
unilateral a independenei unui stat sau teritoriu. Aceast idee a fost declarat la data de 18
martie 2014 de ctre preedintele V. Putin [317]. De asemenea, este de menionat faptul c,
conform capitolului 10 al Constituiei Ucrainei [354], dreptul populaieii la autodeterminare se
rsfrnge i asupra Crimeei, conform poziiei Rusiei [402, p.54-55]. Un argument privind
justificarea aciunilor Federaiei Ruse n Ucraina este i organizarea referendumului n Crimeea.
Referendumul, conform poziiei Rusiei, ar fi fost ilegal dac ar fi existat un guvern
constituional. n cazul unui guvern ajuns la putere pe ci ilegale, acesta nu poate interzice
dreptul la autodeterminare al populaiei din peninsul [489].
Un alt argument adus de ctre Rusia n scopul justificrii aciunilor sale n Crimeea sunt
tratatele semnate ntre Federaia Rus i Ucraina. Conform poziiei ruse, nu a existat o
intervenie ilegal n Crimeea. Tratatele semnate ntre Federaia Rus i Ucraina permiteau la
acel moment aflarea armatei ruse n Crimeea. Astfel, conform Acordului de prietenie, cooperare
i parteneriat dintre Federaia Rus i Ucraina din 31 mai 1997 [336] i Acordului de la Harkov
din 21 aprilie 2010 [453], aflarea forelor militare ruse pe teritoriul Crimeei este legal.
Unii cercettori, ca de exemolu G. Miramaier consider c criza ruso-ucrainean este
condiionat de implicarea Occidentului n aceast zon. Intenionnd s scoat Ucraina din sfera
de influen a Federaiei Ruse [412, p.55] care, fiind orientat spre integrarea n structurile
euroatlantice, Occidentul a cauzat declanarea crizei ruso-ucrainene. Federaia Rus din anii 90
se pronun mpotriv extinderii NATO n Est, iar apropierea organizaiei de frontierele Rusiei
prin aderarea n 2004 a Romniei i Bulgariei, face ca aceasta s nu rmn indiferent la ce se
ntmpl n spaiul est-european [410, p.89-90]. Politica SUA, cea de extindere a NATO i a UE
(prin aderarea Croaiei n 2013) n spaiul est-european este n detrimentul intereselor i
securitii Federaiei Ruse [413].
Astfel, Federaia Rus revine n cercul puterilor mondiale, dar revenirea sa nu este salutat de
statele occidentale. Dei Federaia Rus aduce argumente n favoarea i justificarea aciunilor
sale n Ucraina, SUA i statele europene le consider ca fiind ilegale, contravenind principiilor
111
dreptului internaional [422, p, 64]. Prin Rezoluia din 4 februarie 2015, Parlamentul European
cheam Federaia Rus la masa de negocieri cu Ucraina privind soluionarea problemei Crimeei.
De asemenea, innd cont de punctul A al Rezoluiei Parlamentului European din 4 februarie
2015 [433], Federaia Rus a nclcat dreptul internaional, inclusiv statutul ONU [35], Actul
Final de la Helsinki [123].
n acest context se nscriu i prevederile Memorandumului privind garantarea securitii i
aderarea Ucrainei la Tratatul cu privire la neproliferarea armei nucleare de la Budapesta, semnat
ntre liderii Federaiei Ruse, SUA, Ucrainei i Marii Britanii la 5 decembrie 1994. Analiznd
prevederile art. 1 al Memorndumului, Federaia Rus, alturi de Regatul Unit, SUA confirm
respectarea independenei, suveranitii i a inviolabilitii frontierelor existente ale Ucrainei. De
asemenea, conform art. 2 al Memorandumului, Federaia Rus -i asum responsabilitatea de a
se abine de la ameninri sau ameninarea cu fora care ar viola integritatea teritorial i
independena politic a Ucrainei [414, p. 59].
Aciunile Federaiei Ruse n Ucraina, soldate cu anexarea Crimeei i a oraului Sevastopol,
sunt criticate de liderii occidentali. n acest context, se nscrie i atitudinea Marii Britanii,
reprezentat de ctre prim-ministrul D. Kemeron, care, mpreun cu partenerii G-7 au criticat
aciunile Federaiei Ruse n Crimeea, nerecunoscnd referendumul i considerndu-l ca fiind
drept anexare a teritoriilor strine, care contravene dreptului internaional [286, p. 39]. Aceeai
prere este susinut de ctre ex-preedintele SUA B. Obama, preedintele francez F. Hollande
[190] i de ctre cancelarul german A. Merkel. Poziia liderilor occidentali este susinut i de
ctre organizaii internaionale precum Consiliul de Securitate al ONU, OSCE i Consiliul
Europeian [1].
Atitudine fa de aciunile Federaiei Ruse n estul Ucrainei, au luat i statele est-europene
membre ale UE. Dac e s analizm poziia Ungariei fa de Rusia, atunci poziia acestui stat
este neutr. Pe fundalul agitaiei antiruse cauzate de evenimentele din estul Ucrainei, n discursul
din 10 mai 2014 preedintele ungar N. Orban a subliniat c Ungaria, dei este membru al UE i
NATO, ea nu este prizonierul acestor organizaii i are dreptul de a avea relaii de prietenie cu
statele vecine, inclusiv cu Federaia Rus [457, p.10].
O poziie dubl fa de Federaia Rus o are Slovacia. Spre deosebire de preedintele A.
Kiski, care are o poziie antirus, prim-ministrul slovac R. Fio consider c ,,criza ruso-
ucrainean nu s-ar fi declanat, dac UE nu ar fi dat sperane irealizabile de aderare a Ucrainei la
comunitatea european [457, p.11]. n politica bulgar vizavi de sanciunile SUA impuse
Federaiei Ruse ca rezultat al crizei ruso-ucrainene pot fi distinse 2 etape. Pn n august 2014,
ntre instituia preedintelui i cea a guvernului sunt divergene. Guvernul lui P. Orearski i
parlamentul bulgar se pronun pentru o poziie echilibrat n relaiile cu Federaia Rus, iar
112
dupa nlturarea de la putere a lui Orearski, noul prim-ministru B. Borisov ocup o poziie
solidar cu cea a preedintelui P. Plevneliev, care este una dur fa de Rusia [457, p. 17-18].
Spre deosebire de poziia neutr a Ungariei sau cea dubl a Slovaciei, n relaiile cu Federaia
Rus, Republica Ceh ocup o poziie axat pe pragmatism. n opinia preedintelui ceh M.
Zeman, sanciunile Occidentului asupra Federaiei Ruse au cauzat diminuarea relaiilor
interstatale dintre Republica Ceh i Rusia, lucru care se rsfrnge asupra situaiei economice a
rii. O poziie opus celei a preedintelui ceh o are ministrul de externe L. Zaoralek, care se
pronun pentru nsprirea sanciunilor occidentale mpotriva Federaiei Ruse [457, p, 14]. De
aceeai opinie sunt i liderii politici polonezi. Forele politice poloneze apreciaz aciunile
Federaiei Ruse ca fiind agresive n relaiile cu Ucraina. Prim-ministrul polonez D. Tusk
consider c UE nu trebuie s capituleze n faa aciunilor Rusiei, iar deputatul europarlamentar,
ex-premierul E. Buzek, este de prerea c Federaia Rus este una din principalele ameninri la
adresa securitii Poloniei. n acest context, poate fi inclus i interviul preedintelui polonez B.
Komorovski, oferit la 18 septembrie 2014 ziarului ,,New-York Times, prin care anun despre
intenia sa de a cere Adunrii Generale a ONU de a reforma Consiliul de Securitate i de a
retrage calitatea de membru ale Federaiei Ruse [457, p.16]. Poziia Romniei fa de aciunile
Rusiei n estul Ucrainei este similar cu cea a Poloniei cea de susinere n totalitate a
saniunilor Occidentului impuse Federaiei Ruse [457, p.19].
Plasndu-ne pe o poziie imparial i analiznd consecinele anexrii peninsulei Crimeea i a
oraului Sevastopol la Federaia Rus, suntem prezeni la schimbrile geopolitice ale hrii lumii.
Astfel, supunnd ateniei ultimele evenimente dintre Federaia Rus i Ucraina, pot fi scoase n
relevan cteva consecine care au condiionat modificarea ,,noii arhitecturi geopolitice a
spaiului est-european:
1. Rusia a cptat controlul strategic asupra ntregii regiuni a Mrii Negre, prin aceea c
peninsula Crimeea este plasat n centrul bazinului Mrii Negre i al Mrii Azov. S-au mrit
considerabil posibilitile Rusiei de a controla spaiul maritim i aerian n regiunea Mrii Negre.
De asemenea, Rusia i-a obinut controlul nelimitat asupra bazei flotei maritime din Sevastopol,
ceea ce i permite de a o moderniza, iar pe lng acestea, a obinut toate porturile i bazele
militare din Crimeea.
2. Odat cu anexarea peninsulei Crimeea, practic s-au distrus n totalitate Forele Navale ale
Ucrainei, s-a distrus sistemul de dispunere a acestora, dar i sistemul de pregtire a cadrelor
militare. Bazinul Mrii Azov, prin controlul strmtorii Kerch, actualmente se afl sub jurisdicia
Federaiei Ruse. Cardinal s-au modificat i zonele economice ale rilor din bazinul Mrii Negre.
Observm ca schimbrile petrecute sunt total n defavoarea Ucrainei, care a pierdut nu doar
aproximativ 70% din zona economic exclusiv deinut anterior dar, odat cu pierderea
113
controlului asupra strmtorii Kerch, pierde controlul total asupra Mrii Azov [289, p.34]. Dou
regiuni ucraineti din cele 27 trec sub jurisdicia Federaiei Ruse, iar altele dou i declar
independena [415, p.101]. Pierderea Donbassului i colapsul unei pri considerabile a industriei
din zona estic face ca Ucraina s piard nu doar din calitatea sa de lider regional, dar i din
importana sa industrial i inclusiv energetic. Dependena statelor europene de gazul rusesc
contribuie din nou la apropierea UE de Federaia Rus.
3. Un alt impact negativ al crizei ruso-ucrainene asupra teritoriului ucrainean este riscul i
posibilitatea acestuia de a fi supus unei divizri teritoriale. inndu-se cont de particularitile
lingvistice i etnice ale populaiei din zonele de frontier dintre Ucraina i statele vecine,
Ucraina mai poate fi divizat i n zone de responsabilitate ale Federaiei Ruse, Poloniei,
Romniei [415, p73].
4. Dac Rusia pn la anexare pltea o tax anual pentru traversarea strmtorii att pentru
flota militar ct i pentru flota comercial, n prezent situaia este total diferit. Ca rezultat al
anexrii peninsulei Crimeea i a oraului Sevastopol, Federaia Rus obine un statut de egalitate
cu Turcia n zona exclusiv, revenindu-i aproximativ 40% din bazinul Mrii Negre, mai mult ca
att, obine de facto i controlul asupra Mrii Negre, deoarece zona ei este dispus geografic n
centrul subregiunii [289, p.34].
5. De asemenea, criza ruso-ucrainean a dat Belorusului un nou rol geopolitic n regiune. n
Belorus deja are loc transferul parial al industriei tehnologice ucraineti. Cel mai elocvent
exemplu este iniierea construciei de elicoptere militare la uzina constructoare de aprate de zbor
din Oransk, compania ,,otorSici. Un alt moment care fortific rolul geopolitic al Republicii
Belarus este transferul industriei militare ucraineti. Actualmente, Belarus a nceput s ocupe
poziia pe care a deinut-o Ucraina. A primit comand din partea Rusiei de a fabrica anual 1,5
mii de elicoptere militare, iar pe viitor se preconizeaz modernizarea i construcia tehnicii
blindate, a avioanelor militare, a rachetelor i, inclusiv, a sistemului anti-rachet. Belarus are
beneficii i din tranzitul teritoriului su de ctre mainile de tonaj mare ruseti spre spaiul
european. Aceasta duce la modernizarea i construcia cilor de comunicaii terestre.
Actualmente, Belarus i modific statutul dintr-un stat de importan geostrategic
nesemnificativ, obinnd statutul unui lider regional. Situaia creat n estul Ucrainei transform
Belrus ntru-un nod energetic dintre spaiul estic i cel vestic, devinind un partener cu mult mai
important pentru Federaia Rus, n comparaie cu perioada de pn la declanarea crizei ruso-
ucrainene. De asemenea, criza ruso-ucrainean a dat Belarusului un nou impuls n dezvoltarea
relaiilor cu Federaia Rus, construirea n Belarus a CAE (centrala atomo electric) cu suportul
companiei ,,Rostam i a investiiilor ruseti, ca rezultat al vizitei din 2014 a lui D. Rogozin n
Belarus. Oficialul rus a subliniat noua calitate a Belarusului pentru Federaia Rus [415].
114
6. Criza ruso-ucrainean are impact i asupra relaiilor statelor balcanice cu Federaia Rus.
A contribuit la stimularea procesului privind realizarea proectului SAE (Staia Atomo Electric)
n Ungaria, iar evitndu-se teritoriul Ucrainei, s-a tensionat construcia oleoductului ,,Iujni
Potok.
Ca rezultat al anexrii Crimeei de ctre Federaia Rus, practic are loc schimbarea
,,arhitecturii geopolitice a spaiului est-european, iar de aici i a rolului bazinului Mrii Negre.
Anexarea Crimeei de ctre Federaia Rus este considerat de ctre Occident drept o ameninare
la adresa securitii europene. Ca rezultat, reacia NATO, sub pretextul asigurrii securitii
statelor europene membre ale Alianei, dar i a ntreg spaiului european, este de a-i fortifica
prezena n zon. Evenimentele din Ucraina au atras atenia SUA, aceasta, la rndul su,
elabornd o nou strategie a dezvoltrii forelor maritime ale SUA. Modernizarea Forelor
Armate ale Federaiei Ruse, anexarea ilegal a Crimeei, necesit implicarea NATO n scopul
asigurrii securitii europene. Aceea opinie este susinut de ctre fostul comandant al Forelor
Armate NATO n Europa, amiralul G. Stavridis, ct i de comandantul exerciiilor NATO n
bazinul Mrii Negre, amiralul B. Wiliams [423]. Opinii similare are i adjunctul directorului
Centrului Internaional de Securitate al Consiliului Atlantic, R. Greimer, care consider necesar
fortificarea prezenei NATO n bazinul Mrii Negre. Bazinul Mrii Negre este un nod strategic,
este intersecia cilor energetice i comerciale dintre Europa, Asia Central, Turcia i Federaia
Rus [89].
Pentru Parlamentul European (PE), schimbarea geostrategic a landaftului, dezvoltarea
infrastructurii militare n bazinul Mrii Negre denot ,,grave problme dup sfritul Rzboiului
Rece. Statele europene, n opinia parlamentarilor, trebuie s dispun de un rspuns la toate
aciunile Federaiei Ruse, trebuie s actualizeze politica extern, dar i politica securitii militare
n Strategia UE pentru Marea Neagre, cu att mai mult, n cazul n care are loc fortificarea
prezenei Rusiei n spaiul est-european, n imediata apropiere de hotarele UE, inclusiv Romnia,
Polonia, statele baltice. Astfel, conform estimrilor efectuate de ctre agenia american Stratfor
a situaiei din bazinul Mrii Negre, dup anexarea Crimeei de ctre Federaia Rus, balana
forelor n regiune s-a modificat, ceea ce a dus la reacia corespunztoare a NATO [426].
NATO i sporete prezena n Europa pentru a descuraja eventuale operaiuni militare ale
Rusiei. Strategia NATO ,,Anaconda 2016 a nsumat 31000 de militari din Polonia, Statele
Unite i alte 17 state membre ale Alianei Nord-Atlantice (respectiv, din cinci ri partenere),
dotate cu 3000 de vehicule militare, 105 avioane i elicoptere, plus 12 nave militare,
echipamente desfurate de la Marea Baltic pn la Marea Neagr [6]. Exerciiul NATO
,,Anaconda, prevzut n Polonia, a fost cel mai important eveniment militar din istoria modern
a rii, la care au participat peste 27000 de militari din 22 de ri [180]. De asemenea, din 30 mai
115
pana n 9 iunie 2016, n orasul estonian Tapa s-au desfurat exerciciile NATO din cadrul
operatiunii Saber Knight, la care au participat aproximativ 10000 de militari NATO din 13 state
membre [86].
n timpul desfurrii exerciiilor militare ale NATO i ale Ucrainei n bazinul Mrii Negre,
comandantul flotei a 6-a a Forelor Maritime ale SUA, G. Foggo, la 31 august 2015 a promis
utilizarea ,,dreptului la deplasarea liber n bazinul Mrii Negre a forelor maritime, ct i
prezena permanent a flotei americane n bazinul Mrii Negre i acordarea asistenei financiare
din partea SUA Ucrainei n scopul modernizrii forelor armate. Exerciiile din bazinul Mri
Negre pot fi considerate ca fiind cele mai extinse i de amploare din istoria NATO, la care au
participat 2, 5 mii militari (dintre care 1000 reprezentani ai Forelor Armate SUA). De
asemenea, n cadrul exerciiilor au participat 4 nave militare de lupt (NML), 2 submarine,
avioane, 6 elicoptere, 40 uniti de tehnic mobil sub egida Pentagonului. n scopul desfurrii
exerciiilor, partea ucrainean a implicat 1000 de militari, 9 nave NML, zeci de vedete de
patrulare ale serviciului de frontier, 8 avioane, 8 elicoptere i, inclusiv, 80 uniti de tehnic
mobil. n coaliia de arie de desfurare a exerciiilor militare a servit spaiul acvatic al Mrii
Negere, poligonul Forelor Armate ale Ucrainei, aerodromurile militare ,,kolinii din Odesa,
,,Kulibakino din Nikolaev, ,,Cernobaevka din Herson, terenurile de aterizare din Ociakovo,
ct i insulele Pervomaisk, aeroportul internaional ,,Odesa, portul comercial-maritim ,, Iujni
din Odesa, portul militar Ociakovo (regiunea Nikolaev).
Dorina SUA de a ,,fi permanent prezent n bazinul Mrii Negre contravine Conveniei
Montreux din 1936 privind statutul juridic al strmtorilor din bazinul Mrii Negre, care limiteaz
prezena navelor maritime militare ale statelor care nu sunt riverane la spaiul acvatic al Mrii
Negre. SUA, conform poziiei Federaiei Ruse, practic ncalc prevederile Conveniei [460].
n acest context, merit atenie i lucrrile Summitului din 8-9 iulie 2016 de la Varovia.
Paradoxal, este o coinciden, sau ba, oraul n care a fost semnat pactul de la Varovia n 1955
prin care avea loc unirea statelor foste membre al lagrului socialist, creat de fosta URSS, a
devenit din nou n centrul ateniei, iar deciziile luate n cadrul Summitului au un impact direct,
exact ca i acum jumate de secol, asupra formrii ,,noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-
european [307]. Liderii statelor membre ale NATO, n cadrul Summitului din 8-9 iulie, au luat
decizia de a disloca cte un batalion, care s cuprind cte 1000 militari, pe teritoriul statelor
baltice i al Poloniei, formate din forele SUA, Germaniei, Marii Britanii i Canadei.
Formaiunile multinaionale se vor afla n aceste state pe baz de rotaie deja din 2017. n
Lituania - formaiunile germane, n Letonia - cele canadiene, n Estonia - cele ale Marii Britanii
i n Polonia - cele ale Canadei [442]. Conform declaraiilor Secretarului General al NATO I.
Stolenberg, termenul de aflare a batalioanelor nu este stabilit. NATO nu dorete o confruntare cu
116
Federaia Rus i nici nu dorete o goan a narmrii. Conceptul crerii democraiilor libere ale
UE i NATO nu este un proces finalizat [308].
Astfel, n Turcia este instalat radarul sistemului antirachet al SUA, n Romnia, la Deveselu
- complexul american Aegis Ashore, n Germania, la baza aerian Ramtain se afl centrul de
planificare a atacurilor asupra rachetelor, iar de la 13 mai 2016, n Polonia, la Redzikovo, s-a
nceput construcia complexului Aegis Ashore, care se va finaliza n 2018 [442]. n acest context,
merit atenie i publicarea declaraiei preedintelui Poroenco n The Wall Street Journal, prin
care se afirm c Ucraina i NATO vor face o alian pentru a se opune Rusiei. Lociitorul
consilierului pe probleme de securitate al SUA, B. Rods, a afirmat c NATO va reaciona la
comportamentul Rusiei n Ucraina prin mrirea efectivului militar la hotarele sale [471]. Drept
reacie la declaraiile survenite din partea occidentalilor, n luna mai 2016, ministrul aprrii rus
S. oigu a declarat c pe viitor se preconizeaz fortificarea Alianei la frontiera cu Rusia, se
impune fortificarea prezenei militare a Federaiei Ruse n zon prin crearea a trei divizii noi, 2 la
vest i una la sud. Federaia Rus poate s instaleze complexul de rachete ,,Iskander n
Kaliningrad [442].
Problema fortificrii Federaiei Ruse n spaiul est-european a fost declarat i de ctre
preedintele rus V. Putin la 27 mai 2016 la Atena. Prin discursul su, preedintele Putin a
subliniat c Federaia Rus va reaciona la aciunile de instalare a scutului antirachet NATO n
Romnia. Dac pn recent Romnia nu cunotea semnificaia ,,a fi sub int, n prezent ea se
ciocnete cu faptul c Federaia Rus va reaciona la politica NATO. Rusia nu are o politic
ofensiv, dar una defensiv i, n acest scop, va depune tot efortul pentru a-i apra interesele n
zon [380].
Astfel, supunnd analizei consecinele crizei ruso-ucrainene, suntem din nou prezei la
confruntarea Occident- Federaia Rus, iar dinamismul lumii contemporane, aflat n permanent
transformare, a modificat arhitectura spaiului est-european. Realitatea politic se axeaz tot mai
mult pe ,,instabilitatea politic global, care ne demonstreaz eroziunea sistemului de la
Westfalia. Relaiile internaionale, axate pe principiul pluricentrismului, contribuie la formarea
unei ,,noi arhitecturi geopolitice n general, dar i a celei a spaiului est-european, n particular.
Pe de alt parte, are loc distrugerea sistemului mondial axat pe principiul de la Ialta - Potsdam.
Supunnd analizei procesul de constituire a ,,noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-
european, apare necesitatea de-a reliefa capacitatea Republicii Moldova de a influena asupra
formrii acesteea. Dei din punct de vedere al extinderii teritoriale Republica Moldova este un
stat mic, lipsit de bogii naturale, lucru care o face vulnerabil pe arena internaional, s-ar
prea c impactul acesteea asupra procesului de constituire a ,,noii arhitecturi geopolitice a
arealului est-european, este nesemnificativ. Lipsa unui teritoriu imens i a resurselor naturale
117
diminueaz, aa dar, n mod semnificativ, rolul internaional, dar i regional al Republicii
Moldova.
Totui, trebuie s acceptm un adevr ireversibil-vechea cartografie (cu referire la perioada
Rzboiului Rece) a spaiului est-european nu mai exist. Ca rezultat al colapsului URSS i a
apariiei pe mapamond a celor 15 subieci de drept internaional, fostele republici unionale,
inclusiv Republica Moldova, deja putem afirma prezena modificrii noii arhitecturi geopolitice
a spaiului est-european. Prin nsui obinerea statutului de subiect de drept internaional n 1991,
Republica Moldova devine participant la procesul de constituire a ,,noii arhitecturi geopolitice
a spaiului est-european, iar o analiz mai detaliat a influenei Republicii Moldova asupra
formrii acesteea se refer mai mult la unele scenarii futurologice de comportament al statului.
Astfel, prin nsui vectorul politicii externe de a se integra la spaiul UE, Republica Moldova
(n cazul unei aderri la spaiul UE), ar condiiona modificarea ,,noii arhitecturii geopolitice a
acestuia. Dei Republica Moldova este nesemnificativ ca teritoriu, ar avea loc o extindere de
33851 kilometri ptrai [163, p.447] a UE n Est. Modificarea ,,noii arhitecturi geopolitice a
spaiului est-european ar mai fi condiionat i de o eventual aderare a statului la Aliana Nord-
Atlantic. Actualmente, conform prevederilor art. 11 al Constituiei, Republica Moldova este un
stat neutru, lucru care presupune neadmiterea dislocrii de trupe militare ale altor state pe
teritoriul su [62]. Totui, n cazul unui eventual scenariu de aderare a Republicii Moldova la
NATO, ar avea loc i o nou extindere a Alianei n Est care ar contribui la diminuarea influenei
Federaiei Ruse n zon, fapt neadmis de Rusia. Neadmiterea de ctre Rusia a diminurii
influenei n spaiul est-european este oficial declarat i stipulat n documentele de baz -
concepiile politicii externe a Federaiei Ruse din 2014 i 2016. Astfel, conform prevederilor art.
57 i 58 ale concepiei politicii externe a Federaiei Ruse din 2016 [367], Rusia recunoate
statele din vecintatea apropiat ca Belarus, Ucraina, Georgia, inclusiv Republica Moldova ca
zon de interes geopolitic i sfer de influen. n cazul unei eventuale deziceri a Republicii
Moldova de la statutul de neutralitate i a unei aderri la NATO, consecinele unor astfel de
aciuni ar fi semnificative- posibilitatea nceperii unei confruntri directe geopolitice dintre
SUA, NATO pe de o parte i Federaia Rus, pe de alt parte.
Astfel, analznd procesul de constituire a ,,noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-
european, dar i al partajrii sferei de influen dintre centrele de putere (n cazul dat, dintre
UE, SUA i NATO, pe de o parte, i Federaia Rus, pe de alt parte), am putea nainta o prim
ncercare de a defeni acest fenomen. ,,Noua arhitectur geopolitic a spaiului est-european
reprezint arealul constituit ca rezultat al dispariiei (cazul URSS) i fortificrii noilor actori
geopolitici (UE), dar i consecinele partajrii sferei de influen n aceast zon. ,,Noua

118
arhitectur geopolitic a spaiului est-european reprezint spaiul creat ca rezultat al partajrii
sferei de influen dintre centrele de putere.
Dei din punct de vedere geografic n spaiul est-european, dup cum s-a menionat anterior,
sunt incluse statele Belarus, Bulgaria, Republica Ceh, Republica Moldova, Polonia, Federaia
Rus, Romnia, Slovacia, Ucraina, Ungaria, din punct de vedere geopolitic, spaiul est-european
poate s-i extind aria incluznd i zona caucazian. Pornind de la manifestarea ambiiilor de
extindere a influenei de ctre centrele de putere, ,,noua arhitectur geopolitic a spaiului est-
european rmne a fi un proces dinamic, nefinalizat, cu tendine de permanent schimbare.

3.2.Interesul geostrategic al Federaiei Ruse n procesul realizrii politicii externe

,,Noua arhitectur geopolitic a spaiului est-european a fost i continu s fie determinat de


evoluia intereselor, dar i de comportamentul Federaiei Ruse n zon. Astfel, inndu-se cont de
contextul internaional, n funcie de influena factorilor externi, dar i a celor interni, are loc
conturarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european. Pentru o mai
bun comprehensiune a evoluiei i formrii vectorilor interesului geostrategic al Federaiei
Ruse, este necesar analiza retrospectiv a acestui fenomen. Dac e s analizm interesele
geostrategice ca parte component a politicii externe a Federaiei Ruse, atunci este de menionat
faptul c, n anii 90, se observ conturarea a trei curente politice: curentul ,,occidentalitilor,
curentul ,,statalitilor i, respectiv, cel al ,,civilizaionitilor.
Astfel, curentul ,,occidentalitilor scoate n eviden elementele comune ale Federaiei
Ruse cu Occidentul, considernd civilizaia occidental cea mai dezvoltat i viabil din lume.
Liberalii occidentaliti din Rusia i axeaz ideile pe modelul de dezvoltare al statelor
occidentale, considernd c, pe parcursul a 2-3 ani, Federaia Rus va atinge acelai nivel. De
asemenea, reprezentanii curentului ,,occidentalitilor se pronun pentru desfurarea uni
parteneriat cu Occidentul, n special cu Frana, Germania i SUA. n spiritul liberalismului, A.
Kozrev formuleaz i principalele interese naionale, care constau n transformarea Rusiei ntr-
un stat democrat, liber, independent, cu instituii statale democratice, cu o economie eficient,
asigurarea i respectarea drepturilor i libertilor cetenilor. Aderarea la principalele organizaii
internaionale este elementul principal al strategiei integrarii cu Occidentul. Aa cum SUA i
statele europene erau considerate drept ,, aliai, Rusia ncearc s obin statutul de membru cu
drepturi depline n instituiile economice transatlantice, FMI, G-7. Noul concept privind
119
integrarea Federaiei Ruse n structurile occidentale va deveni prioritate n politica extern a rii
[462, p.76-77].
Cel de-al doilea curent, este curentul ,,statalitilor, sau aa-numiilor ,,derjavnichi. n
politica extern a Federaiei Ruse, acest curent este cel mai influent. Reprezentanii stataliti, n
comparaie cu valorile liberale i democratice ale ,,occidentalitilor, acord o mare atenie
fortificrii puterii, stabilitii i suveranitii statului. Pentru reprezentanii acestui curent,
important este securitatea naional a satului. Conform ideologiei, statalitii sunt antioccidentali.
Ei ncearc s obin recunoaterea Rusiei din partea Occidentului pe o alt cale, punnd n
eviden rolul i importana puterii economice i militare a Federaiei Ruse. Statalitii liberali ai
perioadei postsovietice nu mai sunt adepii statului monopartidist. Conform opiniei acestora,
valorile liberale trebuie s contribuie la fortificarea, dar nu la slbirea statului. Reprezentanii
acestui curent (Primakov, mai trziu i V. Putin) se pronun pentru stabilitatea politic i
rentoarcerea statutului de putere i al supremaiei de altdat a Federaiei Ruse pe arena
internaional.
Pentru cel de-al treilea curent, aa - numitul ,,civilizaionist, valorile ruse sunt considerate
ca principiala caracteristic i deosebire de cele occidentale. ,,Civilizaionitii se pronun
pentru o larg rspndire a valorilor ruse n lume. Acest curent, la rndul su, ntrunete
reprezentanii a dou grupuri politice: naional-comuniti, unii prin ideile comuniste ( liderul
Gh. Ziuganov) i cel de-al doilea grup - euroasiaticii. Pentru reprezentanii ambelor grupuri,
lumea este o divizare geopolitic a luptei puterilor maritime i terestre. Reprezentanii ambelor
grupri se pronun pentru expansiunea geopolitic a Federaiei Ruse. n timp ce naional-
comunitii pledeaz pentru restabilirea URSS-ului, euroasiaticii, cu scopul de a se opune
influenei americane, tind spre crearea unei axe mai largi a Federaiei Ruse cu aliai ca
Germania, Japonia, Iran. Acetia atrag de partea lor reprezentanii micrilor naionaliste, de
exemplu Partidul Liberal-Democrat al lui V. Jirinovskii. n acest context, este de menionat
faptul c ambele grupuri supun criticii cursul politicii externe a lui Kozrev, nvinuindu-l de
susinerea i slujirea intereselor Occidentului. Interesul naional al Rusiei, conform ideologiei
,,civilizaionistilor, este antioccidental [462, p.81]. Politica prooccidental dus de B. Elin i
A. Kozrev, care presupunea continuarea demersului nceput de M. Gorbaciov, cel de apropiere a
Rusiei de Occident, este supus criticii de ctre consilierul preedintelui S. Stankevici.
Stankevici consider c Rusia trebuie s uneasc Europa cu Asia, s devin un pod cultural, care
va apra drepturile i interesele ruilor aflai n fostele republici unionale [462, p.85]. Deja la
sfritul anilor 92, cursul prooccidental al politicii externe a Rusiei pierde din influena sa. Lipsa
rezultatelor practice, ct i critica opoziiei i au rolul lor. Preedintele B. Elin i exprima
opinia precum c SUA sunt actorul care dicteaz condiiile jocului pe arena internaional.
120
Reflectnd dispoziia statalitilor, Elin menioneaz c relaiile Rusiei cu Occidentul trebuie s
fie echilibrate.
n acest context, programul statalitilor devine tot mai popular. Sperana lui B. Elin i a lui
Kozrev c Occidentul va susine Rusia, acordndu-i sprijin, i va accepta integrarea acesteia n
structurile occidentale a euat. Eecul se observ i n sfera securitii, aceasta fiind caracterizat
prin lipsa susinerii Rusiei de ctre OSCE, ct i relaiile rezervate ntre Rusia i NATO [336,
p. 85].
Supunnd analizei procesul de formare a intereselor geostrategige, ct i a vectorilor politicii
externe a Federaiei Ruse din perspectiva perindrii liderilor politici la conducerea Rusiei (vezi
anexa nr. 5), a proceselor electorale, ct i din perspectiva analizei principalelor documente
,,Konepia vnenei politike Rossiskoi Federaii Concepia politicii externe a Federaiei Ruse,
n care sunt stipulate principalele direcii de poltic extern, pot fi distinse cinci etape.
Prima etap de a formare principalelor direcii a intereselor geostrategice i a politicii externe
coincide cu procesul de destrmare a URSS-ului anii 1990-1993. Imediat dup destrmarea
Uniunii Sovietice, diplomaia rus ndoctrinat de trecutul nu prea ndeprtat, nu poate s
dispun de o bun pregtire. Primele ncercri de a elabora o concepie a politicii externe sunt
efectuate la sfrirul anilor 1980, fiind caracterizate prin prezena excesului de ideologie.
Diplomaiei anilor 90 i revine unul din principalele roluri - de a construi o nou Rusie n
condiiile mediului internaional care se afl n permanent dinamic. Confruntndu-se cu o
problem politico - psihologic, URSS se manifesta pe arena internaional ca o supraputere,
care se opunea capitalismului, pe cnd Rusiei noi i revine rolul de a se manifesta drept o nou
democraie. n litereatura de specialitate, perioada 1992-1993 este caracterizat ca una a
schimbrilor i transformrilor n spaiul postsovietic. Administraia Federaiei Ruse evit s
indice direciile, vectorii interesului naional n sfera politicii externe. Identificndu-se cu
interesele comunitii democraiilor occidentale, Rusia depune eforturi de a convinge partenerii
occidentali, nelund n seam prezena nencrederii din partea acestora, precum c intenioneaz
s restructureze i s democratizeze fostul spaiu unional. La acea etap, rolul principal n
formarea vectorilor intereselor geostrategice, dar i a politicii externe a Rusiei i revine
ministrului de externe A. Kozrev. Logica solidaritii cu statele occidentale se vede n susinerea
Rusiei a tuturor aciunilor Occidentului pe arena internaional: destrmarea Iugoslaviei (1991-
1992) i susinerea formrii noilor state pe teritoriul fostei federaii (la nceput Slovenia i
Croaia, apoi Bosnia i Macedonia). Moscova, alturi de Comunitatea European, recunoate
formarea noilor state.
Important este faptul c, la acel moment, SUA nu se grbesc s recunoasc independena
acestor state [429, pp. 19-23]. Refuzul Rusiei de a susine Belgradul mpotriva separatitilor din
121
Serbia i Croaia este o surpriz pentru diplomaia occidental. Logica noii administraii a
Federaiei Ruse rezid n ,,determinarea poziiei statului n procesul de democratizare.
Preedintele B. Elin depune eforturi de a convinge Comunitatea European i SUA n inteniile
sale de democratizare i occidentalizare a Federaiei Ruse. Activitatea diplomaiei ruse la
nceputul anilor 90 consta n intenia de a demonstra respectarea principiului Moscovei -
,,dreptul fiecrei naiuni la autodetermiare, att n interiorul fostei URSS, ct i n exteriorul
acesteia.
Politica descentralizrii era considerat drept principiul ,,naiunilor la autodetermiare. n
interior, guvernul Rusiei duce un joc riscant. Naionalitii locali din Cecenia, republicile
Caucazului de Nord, Povolgia cer dreptul la autodeterminare. Datorit acestei politici, elitele
republicilor autonome i ale regiunilor economic dezvoltate au acordat sprijin preedintelui Elin
la alegerile din 1996. n aceast perioad, politica extern a Rusiei este caracterizat ca fiind o
continuare a politicii interne. Distrugnd sistemul sovietic n interiorul statului, guvernul rus
distrugea rmiele ordinii mondiale anterioare, cea a bipolarismului, i contribuie la crearea
unei noi ordini mondiale unipolare prin fortificarea prezenei SUA pe mapamond ca unic
supraputere. Fiecare pas efectuat de Federaia Rus era considerat drept o dovad a
ataamentului fa de valorile occidentale. n SUA i UE se duc discuii viznd noua ordine
mondial i crearea societii globale democratice.
Caracteristic anilor 90 este faptul c Rusia nu poate s-i manifeste activ interesele sale
geostrategice, dar i politica extern pe arena internaional. Ea nici nu depunea efortul de a le
manifesta. Creterea prezenei SUA n spaiul Europei Centrale i de Est, ct i n statele ex-
republici unionale, nu a cauzat proteste din partea Rusiei. Rusia nu numai c nu se opune
concepiei americane cu privire la ,,promovarea valorilor democratice, declarat n septembrie
1993, ba dimpotriv, salut aceast politic, considernd-o drept o program care poate s-i
aduc beneficii. Concepia promova valorile i reformele democratice n statele fostului lagr
socialist, n special n statele membre ale Tratatului de la Varovia, scopul principal al cruia se
axa pe ndeprtarea statelor din Europa de Est de Moscova. Statele din regiune se reorienteaz
din perspectiva economic la spaiul european, iar din perspectiva politic i militar- la
colaborarea cu SUA. Astfel, n contextul nou creat, SUA devine cel mai influent actor politic n
acest spaiu, prelud rolul de la statele vechi - lideri europeni Germania i Frana.
Rusia, n urma extinderii concepiei i valorilor democratice occidentale, nu obine nici un
avantaj. Dimpotriv, atitudinea pasiv i loialitatea Rusiei fa de acest procese duc la
fortificarea prezenei SUA n Europa. La rndul lor, SUA i UE accept cererea Rusiei de a
adera la cele mai importante organisme financiare iternaionale - Fondul Monetar Internaional
(FMI) , Banca Mondial (BM) [454]. Cooperarea Rusiei cu aceste instituii, ca rezultat al terapiei
122
de ,,oc a guvernului lui E. T. Gaidar, era principala condiie de a rezista crizei economice.
Important este faptul c facilitile acordate de ctre instituiile financiare internaionale statelor
din Europa de Sud Est, nu se refer i la cazul Risiei. Referitor la Rusia, Occidentul are motivele
sale:
1. n primul rnd, era important de a finaliza reformele n statele ex-socialiste cu ajutorul
Occidentului;
2. n interesul creditorilor internaionali era de a impune Rusiei obligaiuni financiare, achitarea
procentelor mpreun cu suma de baz a datoriilor trebuia s depeasc suma iniial creditat;
3. n al treilea rnd, obligaiile asumate de ctre Rusia privind politica creditar ofereau
instituiilor financiare internaionale posibiliti de a influena asupra politicii economice a
guvernului rus. Creditele erau acordate n baza unor condiii dure, care permiteau controlul
organizaiilor internaionale asupra statului debitor [352].
Prima jumtate a anilor este caracterizat nu doar prin ruperea relaiilor cu statele ex-
socialiste, dar i cu statele Orientului Apropiat, Asiei de Sud, ale Americii Latine. Rusia se
retrage din regiunile lumii, n primul rnd, din acele state cu care n trecutul nu prea ndeprtat
fosta Uniune Sovietic a avut o colaborare politico-militar. De asemenea, pierde i poziiile
geostrategice pe arena internaional, inclusiv n spaiul est-european. Aceast retragere
diplomatic de pe arena internaional se explic prin faptul utilizrii raionale a resurselor
naturale n interiorul rii. n exterior, acest proces este apreciat drept o retragere contient de pe
arena iternaional petru a evita concurena cu SUA.
n aceast perioad, pentru prima dat n istorie, elementul prezent n discuiile politice
occidentale devine politica intern a Rusiei. Fosta URSS tot timpul s-a condus de principiul de a
nu supune discuiilor situaia intern a statului. Acest principiu a fost fixat i n Actul de la
Helsinki din 1975 privind dreptul statului la alegerea propriului regim politic. n anul 1992, n
timpul vizitei lui B. Elin la Washington, este semnat Carta parteneriatului ruso-american
privind relaiile de prietenie. n preambul, dar i n cteva articole, sunt stipulate principiile pe
care urma s le respecte Federaia Rus n promovarea politicii iterne cu susinerea SUA:
principiile democraizrii societii, respectarea drepturilor i libertilor omului, respectarea
drepturilor minoritilor, inclusiv ale celor naionale. Astfel, este primul caz n istoria Rusiei
cnd, ntr-un document semnat cu un stat strin, este supus analizei i reglementrii situaia
intern, att politic, ct i economic a rii. Prin acest document, practic Rusia i asum
responsabilitatea de a recunoate dreptul SUA n calitate de arbitru neformal n aprecierea
reformelor interne. n literatura de specialitate figureaz termenul ,,tema pentru acas naintat
Rusiei - un set de obligaii moral-politice pe care i le-a asumat Kremlinul n scopul reformrii i
democratizrii statului, dar i al apropierii fa de SUA. n acelai document este stipulat
123
problema securitii comune a Americii de Nord i a Eurasiei, conform creia ,, Securitatea
devine de nedesprit de la Vancouver (portul din Oceanul Pacific de la frontierea americano-
canadian) - pn la Vladivostok. Semnnd acest document, Rusia oficial leag securitatea sa
naional de securitatea statelor membre ale NATO. n concepia administaraiei ruse, asigurarea
securitii Rusiei se va realiza n contextul cooperrii cu Aliana Nord - Atlantic. Astfel, ncepe
formarea relaiilor ,,cvasialiate,, dintre Rusia i SUA [299].
De la mijlocul anului 92, conform opiniei lui A. Pikaev, Rusia are patru scopuri specifice-
retragerea armatei ct mai urgen din fostele republici unionale, susinerea ascuns a trecerii
forelor armate sub jurisdicia fostelor republici unionale, ignorarea tendinelor separatiste,
sancionarea participrii forelor din exterior n soluionarea conflictelor din spatiul postsovietic.
Iniial, preedintele B. Elin nu se opune deciziei Ucrainei de a trece sub jurisdicia statului o
parte considerabil a armatei fostei URSS. Crend n 1992 Ministerul Aprrii, preedintele Eln
semneaz Acordul privind Securitatea Colectiv a CSI. Pn n 93, guvernul rus susine politica
identitii naionale, formulate de ministrul pentru afaceri naionale V. Tikov, care se pronu
pentru anularea principiilor etnice i a autonomiilor. Impunnd primordialitate prioritilor
individuale i nu colective, n 1991 se adopt legea privind cetenia, conform creia sunt
recunoscui ceteni ai Rusiei toi locuitorii aflai pe teritoriul Federaiei Ruse. Astfel, este anulat
principiul identitii etnice [12, p.104]. Referitor la cetenii aflai pe teritoriul statelor strine,
guvernul rus refuz orice rspundere, n pofida afirmaiei lui B. Elin de a apra interesele i
drepturile cetenilor care locuiesc n afara Rusiei. Pn n toamna anului 92, A. Kozrev afirma
c ruii din afara Rusiei nu prezint pericol.
Deja n primii ani de la colapsul fostei URSS, Federaia Rus manifest interes fa de statele
est-europene, n special f de fostele republici unionale. Astfel, la 23 aprilie 1993, preedintele
Federaiei Ruse, B. Eln aprob ,,Concepia politicii externe a Federaiei Ruse [363],
principalul obiectiv fiind ,,stabilirea relaiilor pozitive cu statele din vecintatea apropiat n
scopul depirii situaiei destabilizate i a proceselor dezintegraioniste din spaiul fostei URSS.
O alt prioritate a interesului i a politicii externe este atribuirea i asigurarea rolului Rusiei n
balana mondial de influen, inclusiv statutul de mare putere [493]. n proiectul Eln
Kozrev, Rusia trebuia s coopereze cu Occidentul, devenind parte a acestuia prin pierderea
propriei identiti. Ca rezultat al alegerilor parlamentare din 93, tendina integrrii n spaiul
occidental este nlocuit cu cea antioccidental. Victoria partidului naionalist al lui V.
Jirinovskii este un rspuns la neglijarea statului forelor armate. Drept consecin, A. Kozrev
ncearc s corecteze vectorul politicii externe a Rusiei, conform dorinelor i preferinelor
alegtorilor. Ministrul de externe Kozrev anun c teritoriile fostei URSS vor deveni sfera

124
intereselor primordiale ale Federaiei Ruse, prin impunerea prezenei militare n regiunile n care
Rusia tradiional a dominat.
n acest context, Rusia a elaborat fundamentul teoretic pentru interveniile sale armate, care,
la rndul lor, consolidau comportamentul politico-militar al elitei ruse din Moscova i al
minoritilor ruse din noile state independente. Astfel, la 2 noiembrie 1993, a fost adoptat noua
Doctrin militar rus, care stabilete zece surse de pericol militar extern, printre care ase ofer
posibilitatea interveniei militare n aa numita strintate imediat:
a) zone de conflicte locale existente sau poteniale, n special lng hotarele Rusiei;
b) violarea drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale cetenilor rui n strintate;
c) atacarea obiectivelor militare ruse n strintate;
d) pregtirea grupurilor militare de a intra pe teritoriul Rusiei sau al aliailor si;
e) extinderea blocurilor militare n detrimentul Rusiei;
f) provocri armate la frontierele Rusiei sau ale aliailor si [96, p. 310] .
De asemenea, Rusia iniiaz semnarea Acordului privind crearea uniunii economice a CSI-
ului. Ciocnindu-se de opoziia din interiorul statului, conducerea Federaiei Ruse refuz
cooperarea cu NATO i, respectiv, participarea la ,,Parteneriatul pentru Pace, elaborat n scopul
cooperrii militare cu NATO. Schimbarea vectorului intereselor i a politicii externe a Federaiei
Ruse, mai curnd este o cedare tactic. Ca rezultat, statalitii, sau aa - numiii ,,derjavniki
formuleaz o alternativ cursului occidental, cea ,,euroasiatic, reorientnd vectorul intereselor,
dar i al politicii externe a Federaiei Ruse versus spaiul asiatic i cel al Orientului Mijlociu.
Opoziia se pronun pentru o cooperare mai activ cu Asia i Orientul Apropiat. n acest
context, ministrul de externe rus A. Kozrev se pronun pentru intensificarea relaiilor Federaiei
Ruse cu China i India [299].
Cooperarea cu statele foste republici unionale devine principala direcie strategic a
interesului i a politicii externe a Federaiei Ruse. Liderii politici pornesc de la retorica privind
marea rspundere a Federaiei Ruse pentru statele postsovietice. Sub presiunea politic, B. Elin
anun c Rusia trebuie s-i intensifice prezena militar n Georgia, Republica Moldova,
Armenia i Asia Central. n acest context, Kozrev subliniaz importana teritoriilor fostei
URSS drept ,,zone cu caracter special pentru interesul Rusiei, iar ideea implicrii forelor
NATO i OSCE n scopul soluionrii conflictelor nu mai este valabil [485, p. 97-107].
Primele alegeri n Duma de Stat din 12 decembrie 1993 denot o scdere brusc a
popularitii forei prezideniale i o cretere a dispoziiei naionaliste. Entuziasmul privind
cooperarea cu Occidentul, de la care societatea liberal atepta susinere i ajutor, se
decepioneaz n ,,solidaritatea democratic, iar SUA sunt nvinuite de implicare n treburile
statului. n rezultatul alegerilor parlamentare, ideea privind identitatea naional pierde din
125
actualitate, iar ideia integrrii cu Occidentul sufer eec, fiind respins de coaliia de opoziie a
statalitilor. De asemenea, un ir de evenimente au contribuit la victoria statalitilor asupra
occidentalitilor: Occidentul nu a manifestat interes fa de Rusia ca pentru un stat independent.
n al doilea rnd, contextul politic intern a dus la victoria statalitilor asupra occidentalitilor
[485, p.108]. De asemenea, pe teritoriul fostei URSS apar zone conflictogene. Opoziia de stnga
aduce preedintelui Eln nvinuiri de neglijare a intereselor naionale i de promovare a unei
politici proocidentale.

n acest context, n 1994, ministrul de externe A. Kozrev numete interesele Rusiei


manifestate n spaiul fostelor republici unionale ,,interese speciale. Cu toate c activarea
politicii ruse n spaiul CSI simboliza o nou tendin, realitatea de la mijlocul anilor 90 devine
tot mai contradictorie. Rzboiul din Bosnia din septembrie 1995, cu intervenia trupelor NATO
n aceast ar, este supus unei critici dure n Federaia Rus, nu doar la adresa puterilor
occidentale, dar i la adresa preedintelui i ministrului de externe Kozrev de a nu evita aceast
intervenie. De asemenea, se observ o diminuare a popularitii preedintelui B.Eln i,
dimpotriv, are loc o cretere a popularitii forelor antioccidentale n Federaia Rus. n
Occident ns sunt puse n discuii perspectivile extinderii NATO spre est, procese considerate
drept o ameninare i presiune asupra Rusie [299].

Anii 1996-2000 constituie cea de a doua etap de manifestare a interesului geostrategic i a


politicii extene a Federaiei Ruse n spaiul est-european. Odat cu alegerile prezideniale din
1996 i numirearea lui E. Primakov n calitate de ministru al afacerilor externe al Federaiei
Ruse, politica extern ia un nou curs. Noul ministru, folosind activ diplomaia, ncearc s
readuc Rusiei statutul de putere deinut anterior, ns, politica lui E. Primakov nu aduce reforme
i succese n dezvoltarea economic a Rusiei. Intenia de a integra fostele republici unionale ntr-
un spaiu comun este dictat de logica geopolitic, dar nu de cea economic. Economia Rusiei se
afla intr-o situaie de regres, care nu atrgea investitorii din Occident [485, p. 43-44]. Numirea
lui E. Primakov n calitate de ministru al afacerilor externe ale Rusiei, oficial poate fi considerat
ca sfritul cursului prooccidental al Federaiei Ruse. Dei ideea central a noului ministru de
externe se axa pe acordarea Rusiei a statutului de supraputere n interioril statului, Rusia se
ciocnete cu fenomenul separatismului i instabilitii (n special aceast instabilitate este
prezent n una dintre cele mai sudice regiuni - Cecenia). E. Primakov i adepii si nu
considerau c caracterul politicii internaionale este format sub influena tendinelor de
cooperare. Ei considerau Rusia, din perspectiv istoric drept putere capabil s-i apere iteresele
sale cu propriile fore, iar scopul principal consta n meninera acestui statut [485, p.115].

126
Statalitii (o bun parte ex-occidentaliti) se pronunau pentru meninerea de ctre Federaia
Rus a statutului de supraputere, care ncearc s-i asigure i s-i realizeze interesele reieind
din sfera de influen n relaiile internaionale. n discursurile politice, deseori sunt folosii
termenii de idee naional, mare putere, eurasia-termeni care intr n lexicul statalitilor. E.
Primakov, n programul de guvernare, se concentreaz asupra a dou elemente: 1) ideea de a
readuce Rusia pe arena internaional i de a reine ambiiile unipolare ale SUA n coaliie cu
alte state n contextul lumii multipolare, i 2) integrarea statelor n spaiul postsovietic, sub
controlul Moscovei. Reieind din aceste principii, Primakov considera c Federaia Rus trebuie
s duc o politic extern activ. n relaiile cu Occidentul, E. Primakov considera c Rusia
trebuie s se conduc reieind din propriile interese. De asemenea, i expune prerea privind
sistemul multipolar. Conform opiniei noului ministru de exerne rus, Rusia n scurt timp ar putea
deveni dependent de alte state mai puternice, iar pentru a pstra importana sa geopolitic pe
arena internaional, Rusia trebuia s devin un pol de putere independent.
Logica statalitilor este simpl - fora dicteaz for, iar n condiiile unipolare, Federaia
Rus nu dispune de suficiente atuuri, nu dispune de voce pe arena internaional. De aceea,
conform opiniei curentului ,,statalitilor, Rusia, n relaiile cu Occidentul, trebuie s se abin
de la cooperarea cu cel mai puternic actor geopolitic, adic SUA. Federaia Rus trebuie s se
conduc de principiile de a influena crearea alianelor, iar din prezena potenialelor conflicte i
contradicii, existente n politica mondial, ca de exemplu ntre Occident i lumea musulman,
sau statele asiatice i musulmani, Rusia trebuie doar s aib foloase i avantaje. Conform noii
concepii, Rusia trebuia s duc o politic multilateral n lume i s tind s dezvolte relaii
balansate att cu statele occidentale, ct i cu cele orientale i asiatice.
Reieind din amplasarea geografic, conform opiniei lui E. Primakov, Federaia Rus este un
stat i occidental, dar i asiatic. Ea este i Europa i Asia, iar aceast amplasare geopolitic joac
un rol important n formarea politicii externe a Federaiei Ruse, ct i n procesul de formare a
interesuli su naional. Astfel, interesele geostrategice ale Federaiei Ruse, conform Concepiei
politicii externe din 1998 [356], includ nu doar SUA sau Europa, dar i China, India, Japonia. n
afara acestui cadru geopolitic, Rusia ar nceta s fie o putere care s dein rolul pe care l deine
pe arena internaional. n procesul crerii relaiilor cu toate aceste state, Federaia Rus trebuie
s in cont de valorile geopolitice i istorice. De asemenea, statalitii se pronun pentru crearea
n spaiul postsovietic a unei zone bine integrate, n care Rusiei i-ar reveni rolul principal de a
crea relaiile dintre statele foste republici unionale. Interesele geopolitice ale Rusiei se extind n
afara hotarelor, spaiului de suveranitate, iar cursul politicii externe are un caracter mai
pragmatic [485, p. 118-122].

127
Noul ministru duce o politic extern moderat, consolidnd astfel poziia Federaiei Ruse pe
arena internaional, coopernd cu Occidentul acolo unde este posibil i evitnd conflictele, unde
ar putea s apar. n relaiile cu Occidentul, starategia lui E. Primakov iclude dou aspecte: 1)
susinerea ONU ca instituie de baz, care impune regulile de conduit internaional statelor, i
2) dezvoltarea relaiilor strnse cu statele influente din afara sferei occidentale, cum ar fi China
i India [421].
Un rol important al politicii lui Primakov, n condiiile extinderii NATO spre est, este cel de
adaptare a Rusiei la noile realiti. Extinderea NATO era considerat drept ameninare direct
la adresa securitii Federaiei Ruse. Ca reacie i strategie a lui Primakov este semnarea n 1997
a documentului care vizeaz relaiile i cooperarea n domeniul securitii dintre Federaia Rus
i NATO. Conform documentului ns, Federaia Rus nu dispune de dreptul de veto, iar
intervenia NATO n Balcani a demonstrat acest fapt. n Rusia, documentul este supus critici, n
special de ctre Ziuganov. n calitate de statalist, Primakov depune eforturi de a mri potenialul
economic i militar al Rusiei. n sfera economic Primacov nu continu politica lui Kozrev de
aderare la organizaiile occidentale, dar creeaz independena Rusiei de aceste instituii,
intenionnd de a readuce Rusia pe arena internaional prin oferta de materii prime pe pieele
din Occident.
n pofida eforturilor lui Primakov de-a restabili indipendena economic a Rusiei, totui, n
acel moment, ara deinea o datorie de 17, 5 miliarde $ SUA, n timp ce bugetul intern constituia
20 miliarde $ SUA. Dificitul bugetului, ca rezultat al incapacitii guvernului de a cere credite,
este n cretere, ncepnd cu reformele lui Elin. FMI, la rndul su, cere executarea exact a
condiiilor de creditare [452].
n relaiile cu SUA, E. Primakov i exprim dezacordul n cazul impunerii de ctre SUA a
sanciunilor Iugoslaviei i Iracului. Conform opiniei ministrului Primakov, existau trei cauze
pentru care Rusia nu susinea intervenia american n aceste state: 1) atitudinea negativ a
Federaiei Ruse fa de ,,unipolaritate, nedorind s urmeze SUA; 2) datoriile impuntoare de 7
miliarde a Iracului fa de Rusia, care nu puteau fi ntoarse fr anularea sanciunilor; 3)
creterea agenilor economici ca ,,Lukoil care tindeau s ncheie acorduri cu Iranul, ct i cu
piaa arab n general. Intervenia NATO n Belgrad, n martie 1999, a modificat structura
relaiilor Federaia Rus - NATO. Aciunile NATO erau considerate de ctre Rusia drept
nclcarea normelor Actului de la Helsinki privind respectarea suveranitii statelor. Rusia
nceteaz activitatea sa n ,,Actul de baz, rechemndu-i misiunea de la Bruxelles i cernd
reprezentanilor NATO de a prsi Rusia [485, p.127-131]. Imposibilitatea Rusiei de-a se opune
interveniei NATO n Irak i Iugoslavia, ct i dependena financiar de organizaiile financiare
occidentale, fac ca Rusia s se izoleze pe arena internaional.
128
Considerd extinderea NATO spre est drept principala ameninre la adresa securitii
Rusiei, muli stataliti, n condiiile noi create, considerau oportun integrarea spaiului ex-
sovietic, n scopul autoaprrii. De asemenea, politica activ a lui Primakov presupunea
cooperarea geostrategic n sfera economic cu China i cu Orientul Apropiat.
Reeind din prezena zonelor conflictogene pe teritoriul statelor ex-republici unionale, ct i
sub pretextul aprrii intereselor etnicilor rui, aflai n afara teritoriului Rusiei, Moscova
considera necesar de a pstra prezena militar n aceste spaii. Primakov considera necesar de a
apra interesele celor a peste 25 de milioane de rui din afara Rusiei. Pe teritoriul Federaiei Ruse
locuiau 140 de etnii. Problema consta n gsirea unei modaliti de a restabili identitatea
transnaional a comunitii pe teritoriile statelor fostei Uniuni. n 1996, prin Ordinul nr. 909 este
aprobat Concepia privind politica naional a Federaiei Ruse, n care sunt formulate
principalele aspecte multietnice i garantarea ,, pstrrii culturale, ct i dezvoltarea tradiiilor
naionale, cooperarea popoarelor slave, turcice, caucaziene, ugro-finice, mongoloide i altor
popoare ale Federaiei Ruse care locuiesc n spaiul euroasiatic. Acest proiect ns nu a fost
realizat aa cum i doreau Elin i Primakov [368] .
De asemenea, Rusia este interesat n ntoarcerea patrimoniului economic de valoare din
spaiul postsovietic. Concepia integrrii devine clar formulat la 14 septembrie 1995, cnd
preedintele B. Elin semneaz Ordinul nr. 940 privind ,,cursul strategic al Federaiei Ruse i
statelor CSI [458]. ,,Pentru prima dat de la destrmarea URSS-ului, Federaia Rus declar
oficial prioritare relaiile cu statele CSI n scopul realizrii intereselor naionale ale Federaiei
Ruse, ct i cu scopul de a crea o uniue economic i politic a statelor integrate, capabil s
ocupe un loc pe arena internaional. Pentru Primakov, integrarea spaiului postsovietic este
dictat de necesitatea asigurrii securitii statului. Politica lui Primacov a fost nsoit de
schimbri n realizarea interesului geostrategic al Rusiei i readucerea statutului de putere pe
arena internaional. Acest curs, cu toate c era diferit, avea unele trsturi comune cu cel al
politicii sovietice. Chiar i n codiiile cooperrii cu statele occidentale, toate ncercrile de a
obine recunoaterea de mare putere s-au soldat cu insucces, avnd doar un efect limitat.
Majoritatea acordurilor semnate de ctre statele CSI-ste practic nu funcioneaz, iar statele i
realizeaz interesele naionale de sine stttor.
Noua Doctrin militar a Federaiei Ruse, aprobat de ctre Dmitrii Medvedev, reprezint un
document ce susine n ntregime eforturile liderilor de la Kemlin pentru asigurarea intereselor
naionale ale Federaiei Ruse. Prevederi similare au fost incluse n Strategia de securitate
naional [370] i Doctrina maritim [403], ambele documente rmnnd valabile pn n anul
2020. Caracteristic pentru aceste documente este faptul c accentul principal nu se axeaz pe
confruntarea ideologic, ci mai mult pe capacitatea actorilor participani la viaa internaional de
129
a-i asigura propria securitate prin utilizarea armelor nucleare. Inegalitatea rezultat din
capabilitile militare pe care le dein diferii participani la procesele i fenomenele politice
internaionale le ofer posibilitatea marilor puteri nu doar de a adopta poziii de protectori, dar i
s utilizeze n acest scop toate mijloacele i instrumentele care reies din acest statut.
Noua doctrin militar, aprobat prin Decretul preedintelui rus la 21 aprilie 2000,
depisteaz, spre deosebire de Doctrina Kozrev din 1993, 13 surse de pericol (n urma evoluiilor
postiugoslave i cecene) i reconfirm, n mare parte, atitudinea militant fa de protecia
cetenilor rui peste hotare, i, n general, fa de tentativele de subminare a consolidrii Rusiei
fa de un ,,centru influent al lumii multipolarre. Experii rui consider c Rusia are
posibilitatea s-i menin statutul de putere influent i chiar de mare putere, unul din
argumente fiind existena motenirii istorice, potenialul politic de influien n lume, acumulat
de Imperiul Rus i de ctre fosta URSS. Un pericol grav, n opinia Moscovei, este tendina
crescnd de asociere a membrilor comunitii (CSI) pentru a exercita presiuni n comun asupra
Rusiei, adic o integrare politic mpotriva Rusiei (este semnificativ atitudinea negativ a
Rusiei fa de grupul GUAM, insignificant sub raport politic sau militar). n viziunea Moscovei,
accentul, n raport cu statele fostei URSS, trebuie s fie pus pe relaii bilaterale, aprnd cu
fermitate interesele economice naionale [96. p.310]. De asemenea, unul din obiectivele politicii
externe rmne a fi aprarea drepturilor populaiei rusofone i a limbii ruse n noile state
independente.
Perioada anilor 2000-2012 constituie cea de a treia etap a formrii interesului geostrategic al
Federaiei Ruse. Venirea preedintelui V. Putin i a echipei sale fac ca abordrile Federaiei Ruse
s deven mai explicite i mai pragmatice, iar naional-ovinismul rus este orientat tranant spre
gestionarea unor relaii ce presupun subordonarea complet a fostelor republici sovietice fa de
Rusia [196, p. 311]. Odat cu venirea noului lider V. Putin, interesul geostrategic i politica
extern a Federaiei Ruse iau un curs axat pe pragmatism, care este o continuare a politicii
anterioare, dar care, totodat, i are specificul su [493], axat pe pragmatism, principala valoare
ale statului fiind patriotismul.
Preedintele Putin, n realizarea intereselor i a politicii externe, se axeaz nu doar pe ideile
occidentalitilor, dar i ale statalitilor, intenionnd s creeze din Rusia o mare putere [485, p.
157]. n spiritul statalitilor i ale politicii lui Primakov, V. Putin se pronun pentru relaiile
Federaiei Ruse cu statele Asiei, China, India, Mongolia, Coreea de Nord i Brunei. Spre
deosebire de predecesorul su B. Elin, V. Putin vede posibilitile i perspectivele care se
deschid Rusiei, considernd necesar pentru Federaia Rus de a obine succes i n sfera
economic, nu doar n cea militar. Astfel, conform declaraiilor lui Putin, ,,n relaiile
internaionale contemporane principala caracteristic este concurena - pentru piee de desfacere,
130
investiii, influen politic i economic... i nimeni nu va ajuta Rusia, doar singuri trebuie s ne
luptm pentru a obine un loc pe arena internaional. Referitor la ameninrile la adresa
securitii, pentru Putin principala ameninare sunt aciunile teroriste din exterior. Afirmarea
,,nimeni nu intenioneaz s lupte cu Rusia, se referea la state, dar nu i la teroriti. De aceea,
susinerea Occidentului n lupta contra terorismului este unul din principiile intereselor i ale
politicii externe ale Federaiei Ruse.
Politica lui Putin se axa pe ideologia liberalilor gata s suin cursul prooccidental, dar i a
statalitilor, care se pronun pentru readucerea Federaiei Ruse pe arena internaional ca mare
putere [323]. Dup ce s-a realizat i lansat Concepia politicii externe, n luna august 2008, Rusia
elaboreaz un nou document, oferindu-i un stimulent suplimentar n ceea ce privete rolul i
misiunea Federaiei Rusie de a fi i un actor pro-activ, de prim rang, pe scena internaional.
Rusia, prin Strategia de securitate naional, reconfirm dorina de a edifica o lume multipolar,
n care ordinea internaional va fi asigurat de 5-6 actori. De asemenea, din punct de vedere al
Strategiei naionale de securitate, Federaia Rus consider c Organizaia Naiunilor Unite
reprezint elementul central al sistemului stabilitii relaiilor internaionale, astfel nct exist o
egalitate de anse pentru statele care se bazeaz pe instrumente civilizaionale de rezolvare a
situaiilor de criz global i regional.
Din punct de vedere al noii viziuni de securitate a Rusiei, un accent sporit al statului rus se va
exprima prin creterea interaciunii n formate multilaterale, precum G-8 (7+1), G-20, RIC
(Rusia, India, China), BRIC (Brazilia, Rusia, India, China), dar i prin folosirea unor alte
institute nonformale, internaionale. Pentru strategia de securitate naional a Rusiei, referina
cheie n abordarea mediului de securitate este edificarea pe picior de egalitate a unui parteneriat
strategic cu SUA n baza intereselor care coincid. n plan european, Federaia Rus se pronun
pentru o consolidare cuantificat a mecanismelor de interaciune cu Uniunea European,
incluznd formarea consecvent a spaiilor comune n sferele economiei, securitii interne i
internaionale, a nvmntului, tiinei, culturii. Interesele naionale ale Rusiei, pe termen
scurt, revendic formarea unui sistem transparent de securitate colectiv n spaiul euroatlantic ce
ar avea o baz de drept contractual. Federaia Rus este n cutarea unui nou rol, astfel nct,
pn n anul 2020, i dorete s fie propulsat ca una dintre cele mai mari puteri. Drept urmare,
am putea spune c ajustarea tuturor actelor sale strategice i are un termen bine stabilit, anul
2020, i, totodat, sunt vizibile tendinele de emancipare eurasiatic, completate de eforturile de
apropiere de spaiul european [225].
Principalele ameninri externe la adresa securitii Federaiei Ruse, conform Doctrinei
militare din 21 aprilie 2000, compartimentul ,,Voenno-politiceskie osnov, punctul 5, sunt :
preteniile teritoriale fa de Federaia Rus; implicarea n treburile interne ale Federaiei Ruse;
131
inteniile de a ignora interesele Federaiei Ruse n soluionarea problemelor care vizeaz
asigurarea securitii internaionale, opunerea de a contribui la fortificarea Federaiei Ruse pe
arena internaional ca centru de putere ntr-o lume pluricentrist; pezena punctelor
conflictogene, n primul rnd, n apropierea hotarelor Federaiei Ruse i ale aliailor si;
creterea i formarea gruprilor/forelor care duc la destabilizarea balanei de putere n
apropierea hotarelor Federaiei Ruse i a hotarelor aliailor si, ct i asupra teritoriilor sale
maritime; extinderea blocurilor i alianelor militare n defavoarea securitii Federaiei Ruse;
introducerea forelor militare strine i nclcarea Statutului ONU pe teritoriul statelor din
apropierea sau a statelor prietene Federaiei Ruse; crearea i pregtirea pe teritoriul altor state a
formaiunilor i gruprilor narmate cu scopul de a fi dislocate pe teritoriul Federaiei Ruse i a
aliailor ei; atacul (provocrile armate) asupra obiectelor militare ale Federaiei Ruse amplasate
pe teritoriile statelor strine, ct i asupra obiectelor i construciilor amplasate n apropierea
hotarelor Federaiei Ruse sau a hotarelor aliailor ei, precum i n Oceanul Planetar; aciunile,
direciile ndreptate spre nclcarea stabilitii globale i regionale, inclusiv pe calea impunerii
obstacolelor activitii sistemului de administrare statal i militar, asupra nclcrii funcionrii
forelor strategice nucleare, a sistemelor de prentmpinare a atacurilor rachetelor, a sistemului
de aprare antirachet, controlul spaiului cosmic, obiectele de pstrare a armamentului nuclear,
energeticii nucleare, a industriei nucleare i chimice, ct i a altor obiecte care prezint pericol.
De asemenea, conform Doctrinei, drept ameninri la adresa securitii Federaiei Ruse mai pot fi
enumerate: discriminarea, nclcarea drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale cetenilor
Federaiei Ruse n statele strine, ct i terorismul internaional [313].
Sub forma noiunilor precum pericol militar, conflict militar, ameninare militar, conflict
armat, rzboi local sau rzboi regional, acestea contribuie n mod eficient la atingerea precum i
la meninerea unei anumite regiuni sub influen politic. Rusia ncearc totui s se adapteze pe
parcurs la noile condiii de securitate internaional, unde ali actori, i aici nu m refer la cei din
perioada Rzbiului Rece, lupt pentru supremaia politic, economic, precum i militar.
n conformitate cu textul noii Doctrine militare a Federaiei Ruse, Aliana Nord-Atlantic,
prin activitile sale pe care le deruleaz n diferite regiuni, ncalc anumite principii i norme de
drept internaional. n acest context, se menioneaz faptul c, exist tendine de separare a unor
fore militare strine n aproprierea frontierelor aliailor Rusiei sau poate chiar a propriilor
hotare. Din aceste considerente, liderii de la Kremlin nu vor accepta sub nici o form amestecul
n treburile interne ale Federaiei Ruse, dar i n cele ale partenerilor si. n acest caz, cel mai
mare pericol la adresa securitii militare a Federaiei Ruse il reprezint extinderea NATO i
aproprierea infrastructurii militare a acestei origanizaii de frontierele Rusiei, deoarece procesul

132
de extindere a Alianei Nord-Atlantice contravine intereselor politice i de securitate ale
Moscovei.
Recurgnd la analiza Doctrinei Militare a Federaiei Ruse, este de observat faptul c, din
textul acestei doctrine nu au fost excluse nici pericolele interne, care in n special de construcia
instituional a organelor statului. Autorii documentului nu exclud posibilitatea unor tentative de
nclcare a unitii i integritii teritoriale a Federaiei Ruse, fapt ce conduce la posibilitatea de a
exista anumii subieci ai Federaiei Ruse care ar putea s i doreasc un statut superior celul pe
care l ofer autonomia teritorial, lucru pe care conducerea de la Moscova nu l accept sub nici
o form.
Potrivit noii doctrine, tezele conceptuale n domeniul asigurrii securitii naionale a Rusiei
se bazeaz pe o interrelaie i o interdependen fundamental ntre Strategia de securitate
naional a Federaiei Ruse din 2000 pn n 2020 [370] i Concepia de dezvoltare social-
economic a Federaiei Ruse pentru perioada pn n anul 2020 [369]. Realizarea Strategiei de
securitate naional a Federaiei Ruse pn n anul 2020 urmeaz s fie un factor mobilizator
pentru dezvoltarea economiei naionale, mbuntirea calitii vieii populaiei, asigurarea unei
stabiliti politice n societate, ntrirea aprrii naionale, a securitii statale i a ordinii publice,
sporirea capacitilor concureniale i a prestigiului internaional pentru Federaia Rus [224].
Astfel, conform Concepiei politicii externe a Federaiei Ruse, aprobat de ctre preedintele
V. Putin la 28 iunie 2000, prioriti ale intereselor i ale politicii externe, conform capitolului IV
,,Reghionaline prioritet, revin relaiilor cu statele membre ale CSI, n baza relaiilor de
vecintate i a parteneriatului strategic cu fiecare stat aparte i reieind din interesele Federaiei
Ruse. De asemenea, Federaia Rus se pronun pentru integrarea spaiului postsovietic, n
primul rnd, prin Uniunea Vamal, Tratatul securitii colective, Uniunea Rusia Belarus.
Prioritare vor fi eforturile comune n soluionarea conflictelor n statele membre ale CSI, lupta
mpotriva ameninrilor la adresa securitii, cum ar fi terorismul internaional. De o importan
major rmn a fi relaiile cu UE, ca principal partener economic. n acest context, Federaia
Rus dezvolt relaii de prietenie i cooperare cu state ale Europei Occidentale cum ar fi:
Germania, Frana, Italia, Marea Britanie, dar i cu statele baltice i cele ale Europei Centrale i
de Sud-Est. Din anumite motive, politica NATO nu intr n sfera de interese a securitii
Federaiei Ruse, deseori devenind contradictorie. Dialogul constructiv i cooperarea dintre
NATO i Rusia sunt posibile doar n cazul coinciderii intereselor Federaiei Ruse cu SUA i
NATO. Federaia Rus este dispus s depeasc momentele de criz n relaiile cu cele ale
SUA, pstreze i s dezvolte infrastructura care s-a dezvoltat n ultimii 10 ani. Importante pentru
Rusia sunt relaiile cu statele Asiei i Orientului, ct i relaiile cu China, India, Japonia, Iran
[361].
133
Examinnd evoluia interesului geostrategic al Federaiei Ruse, putem considera c perioada
anilor 2012-2014 este cea de a patra etap. La 12 iulie 2008, preedintele D. Medvedev aprob
,,Concepia politicii externe a Federaiei Ruse n redacie nou. Astfel, analiznd textul
Documentului, este de menionat faptul c, n locul termenului de ,,mare putere, Federaia
Rus pentru prima dat este numit (fapt important) i cea mai mare putere euroasiatic. n
document se vorbete despre perspectivele i pierderea monopolului Occidentului asupra
proceselor globale. Crearea statului unional cu Belarus dispare din lista prioritilor politicii
Federaiei Ruse. Aceast prioritate este nlocuit cu crearea Uniunii Economice Euroasiatice,
OTSC, OC. n document pentru prima dat este indicat politica securitii energetice i se
subliniaz c Federaia Rus utilizeaz toate resursele pe care le are la dispoziie n scopul
realizrii intereselor sale geostrategice [360].
Astfel, n conformitate cu Concepia politicii externe a Federaiei Ruse, aprobat de ctre
preedintele Federaiei Ruse V. Putin la 12 februarie 2013, capitolul II ,, Sovremenni mir i
vneneaia politika Rossiskoi Federaii, capitolul IV ,,Reghionaline prioritet, art. 42,
Federaia Rus consider drept prioritare dezvoltarea relaiilor bi- i multilaterale cu statele
membre ale CSI, se pronun pentru o viitoare aprofundare a acestora la nivel regional, care au
nu doar un trecut istoric comun, dar i un potenial comun de integrare n diferite sfere cu
Federaia Rus. Conform art. 43 al Concepiei, Rusia deine relaii de prietenie cu fiecare stat
membru al CSI, n baza egalitii, interesului reciproc, tinde spre intensificarea proceselor
integraioniste n spaiul postsovietic, iar cu statele disponibile spre aceste procese, Rusia va
dezvolta relaii strategice de parteneriat i colaborare [357].
De asemenea, Rusia va depune eforturi pentru consolidarea cooperrii i integrrii n spaiul
Uniunii Economice Euroasiatice (art. 44), va coopera activ cu statele CSI n sfera umanitar,
pstrnd tradiiile i patrimoniul naional (art. 45), va coopera n sfera asigurrii securitii
reciproce, acionnd de comun acord mpotriva ameninrilor la adresa securitii, n primul rnd
a terorismului internaional, a extremismului, a comerului ilegal cu substane narcotice, va
combate criminalitatea internaional, migraia ilegal. n acest context, Federaia Rus, conform
Concepiei, nu va admite destabilizarea siuaiei n Caucaz. n calitate de garant al asigurrii
securiitii n spaiul postsovietic este Organizaia Tratatului privind securitatea colectiv
(OTSC), ct i transformarea acesteia ntr-o organizaie universal (art. 47). n acest scop, Rusia
(art. 48, pc. a.) va depune eforturi i va lucra asupra realizrii potenialului CSI, ntririi acestei
organizaii la nivel regional, ntr-un forum al dialogului politic multilateral, i un mecanism de
cooperare n sfera economic, umanitar, lupta mpotriva ameninrilor tradiionale i celor noi.
Rusia, pe lng toate activitile de cooperare cu statele CSI, va depune eforturi n soluionarea
conflictelor din spaiul postsovietic, va cuta mijloace de rezolvare a conflictului transnistrean, n
134
baza respectrii suveranitii i integritii teritoriale a Republicii Moldova, acordnd un statut
special zonei transnistrene, va contribui la soluionarea conflictului din Carabahul de Munte
(art.49). Drept prioritate n politica Rusiei este stabilirea i dezvoltarea relaiilor cu Georgia, n
acele sfere n care partea georgian este disponibil s coopereze (art. 52) [357].
Reieind din realitile politicii internaionale, Federaia Rus va deine relaii de parteneriat
cu SUA i UE (art. 54). Conform art. 55, politica extern rus n direcia euroatlantic este
orientat spre formarea unui spaiu unic al pcii, securitii i stabilitii, axat pe principiile
egalitii i ncrederii reciproce. Rusia are ns o atitudine negativ fa de extinderea NATO
spre est (art. 79, 82) [357].
Restartarea n relaiile ruso-americane, odat cu venirea la putere a lui B. Obama n SUA i a
lui D. Medvedev n Rusia, a fost stopat de revenirea lui V. Putin la conducere n 2012. Astfel, n
relaiile dintre Federaia Rus i SUA apare din nou o rcire. Exist obstacole care sunt un
impediment n relaiile Federaiei Ruse cu SUA. Principalul impediment este tendina SUA de-a
limita aciunile geostrategice i geopolitice, inclusiv poziia Rusiei pe arena internaional din
contul extinderii NATO i al amplasrii scutului antirachet n Europa de Est, ceea ce contravine
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse pe arena internaional. Evenimentele din Orientul
Apropiat, din spaiul ex-sovietic, asupra caruia SUA ncearc s-i impun controlul, face ca
Federaia Rus s fie limitat n aciunile sale.
Cea de-a cincea etap de formare a interesului geostrategic al Federaiei Ruse poate fi
considerat perioada anului 2014 pn n prezent. Supunnd comparaiei aceast etap cu
etapele precedente, aceasta poate fi caracterizat prin manifestarea unei politici i a aciunilor
agresive ale Rusiei pe arena internaional, n special n spaiul CSI. Anexarea Crimeei n 2014
de ctre Federaia Rus i a aciunile de susinere a forelor separatiste din regiunile Lugansk i
Donek ale Ucrainei, prin impunerea embargourilor la produsele vinicole i fructele provenite din
Republica Moldova, ct i prin reacia la sanciunile internaionale, practic poate fi considerat
ca un al Doilea Rzboi Rece dintre Rusia i Occident. De asemenea, aceast etap este
caracterizat prin rcirea relaiilor Federaiei Ruse cu Occidentul, rcire cauzat de disputele
contradictorii privind extinderea NATO n Est. Criza ruso-ucrainean din 2014 a contribuit la
izolarea Federaiei Ruse, inclusiv la rcirea relaiilor cu SUA i statele europene. n contextul
embargourilor impuse de ctre SUA i UE Federaiei Ruse n urma anexrii Crimeei,
preedintele V. Putin aduce o serie de nvinuiri puterilor occidentale privind extinderea NATO
spre Est. Drept pretext, sunt invocate nelegerile dintre liderii marilor puteri (n formatul 2+4) -
Republica Democrat Germania i Republica Federativ Germania, Frana, SUA, URSS i
Marea Britanie din 12 septembrie 1990 de la Moscova cu privire la semnarea Tratatului de
suveranitate [267] prevedea neadmiterea extinderii NATO n Europa Central i de Est, ct i
135
neadmiterea dezvoltrii unei infrastructuri militare n apropierea hotarelor Federaiei Ruse (vezi
anexa nr.5).
Subiectul extinderii NATO a devenit unul destul de contoversat. n cercurile politicienilor
marilor puteri, dar i n literatura de specialitate, acestui subiect i se acord o atenie sporit.
NATO afirm c o astfel de promisiune nu a existat [312]. Exist ns i opinii conform crora
SUA i UE, n scopul acordrii unui sprijin Federaiei Ruse n anii 90, au dat garania
neextinderii NATO n Est. Partea sovietic fie din neatenie, fie din cauza ncrederii pe care o
avea fa de puterile occidentale, nu a semnat aceste decizii. Extinderea NATO spre est,
consider unii specialiti, a fost posibil datorit greelei protocolare a liderului URSS, M.
Gorbaciov. n 1990 n cadrul discuiilor liderilor SUA, Germaniei i URSS privind unificarea
Germaniei, M. Gorbaciov a fost convins, aducndui-se garanii i promisiuni c NATO nu se va
extinde n Est ,,nici cu un pas, dar n-au semnat nici un acord. Neextinderea NATO spre Est a
fost condiia naintat de ctre URSS la acordul privind unificarea Germaniei [494]. Chiar dac
Occidentul a promis neextinderea NATO, din 1990 pn n prezent, 10 state europene foste
membre ale Tratatului de la Varovia au aderat la Alian.
Dac e s analizm valurile de extindere ale Alianei n Est, atunci acest proces poate fi
justificat prin art. 6 al capitolului 2 ,,ncheierea i intrarea n vigoare a tratatelor al Conveniei
de la Viena din 1969 privind dreptul statelor de a ncheia tratate [63], ct i prin art. 3 al
Conveniei de la Viena din 1986 privind dreptul statelor de a adera la organizaii internaionale
[309].
Actualmente, politica de fortificare a NATO n Est este considerat de ctre Federaia Rus
drept nerespectarea promisiunilor din 1990 de ctre SUA i reprezint un pericol la adresa
securitii sale. Conform oficialilor rui, modificrile fcute n doctrin au fost necesare datorit
unor ameninri reale cu care se confrunt Rusia. Modificarea doctrinei militare a Federaiei
Ruse s-a fcut n acord cu decizia Consiliului de Securitate al Federaiei Ruse din 5 iulie 2013.
Versiunea final a documentului a fost aprobat n cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al
Federaiei Ruse din 19 decembrie 2014 i semnat de ctre preedintele V. Putin pe 26
decembrie 2014. Contextul geopolitic al adoptrii doctrinei a fost reprezentat de criza politic
din Ucraina, un conflict armat prelungit n regiunea estic, ce a determinat o deteriorare a
relaiilor cu SUA, UE, precum i cu NATO, dar i a schimbrilor survenite n cadrul relaiilor
internaionale i a mediului internaional de securitate [ 225].
Contextul global al adoptrii documentului se refer la cursa pentru exploatarea
principalelelor categorii de resurse, n special petrol i gaze, mbinat cu unele erori strategice ale
SUA, a condus la re-crearea unor falii geopolitice, ce a condiionat sfritul perioadei de
expansiune economic, integrare i partenerait european, care a nceput odat cu finalul
136
regimurilor comuniste din estul Europei i cderea Zidului Berlinului n 1989. Instabilitatea
social s-a instalat datorit unui stsem politic care s-a dovedit a fi incapabil de a se adapta noilor
schimbri. Drept urmare, instabilitatea si contagiunea social se completeaz reciproc, lucru pe
care au mizat i cei care s-au ocupuat cu organizarea primverii arabe. Astfel, instabilitatea a
pornit din nordul Africii pn n Orientul Mijlociu, cauznd noul val de terorism islamic, de data
aceasta mai violent dect ar fi Conflictul din Siria fa de care opinia Moscovei a fost inc de la
nceput diametral opus celei a SUA. Date fiind relaiile bilaterale ruso-siriene, dar i posibila
dorin de revan din partea Rusiei pentru a compensa votul din Consiliul de Securitate al ONU
privind Libia, a adus Federaiei Ruse ascensiunea mult rvnit pe mapamond.
O alt ameninare la adresa securitii, conform Doctrinei militare, este ascensiunea Statului
Islamic, principala ameninare de securitate nu doar pentru Orientul Mijlociu i Apropiat, pentru
Uniunea European, dar i regiunea Caucazului aflat n sfera de influen a Rusiei.
Contextul regional, pe fondul unei UE slabite din punt de vedere economic de politicile de
austeritate care nu au avut un efect scontat, din contr, a agravat discrepanele economice dintre
state. De exemplu, estul Europei este perceput ca o important pia de desfacere i un furnizor
de fore ieftine, care vine ns la pachet cu problemele numrului mare de emigrani. Putem
remarca faptul c aspiraiile europene ale unor ri precum Republica Moldova, Ucraina,
Georgia, sunt destul de complicat de pus n practic i sunt un generator de disensiuni chiar n
rndul liderilor Uniunii Europene, iar acest aspect nu poate fi n avantajul Federaiei Ruse, care
i dorete meninerea acestora n propria sfer de influen. Un alt moment, pe care il putem
remarca, este amplasarea scutului antiracheta n Romnia i Polonia, care a produs o mare
nemulumire Rusiei. Din 2012, prin vocea vicepremierului D. Rogozin, Kremlinul anun c
NATO este la un pas de a atinge limita ce va provoca un raspuns ferm din partea Rusiei. Un alt
moment care a accentuat rcirea relaiilor Rusia - UE sunt sanciunile impuse Federaiei Rusiei
de ctre Occident [225].
n acest context, poate fi analizat i Strategia scuritii naionale a Federaiei Ruse din 31
decembrie 2015, nr. 683 [468], aprobat n conformitate cu legile federale din 28 decembrie
2010, nr. 390- F3 ,,Securitatea [472] i din 28 iunie 2014, nr. 172 F-3 ,,Planificarea strategic a
Federaiei Ruse [473], are drept scop, conform punctului 3 al compartimentului I ,,Obcee
polojenie, crearea condiiilor interne i externe privind realizarea intereselor naionale i a
prioritilor geostrategice ale Federaiei Ruse. Astfel, n conformitate cu punctual 8 al
compartimentului II ,,Rossia v sovremennom mire, ,,a crescut rolul Federaiei Ruse pe arena
internaional, a crescut rolul n soluionarea conflictelor militare, asigurarea stabilitii
strategice i a supremaiei dreptului internaional n relaiile interstatale. n conformitate cu
punctul 12 al aceluiai compartiment, fortificarea Federaiei Ruse are loc pe fonul noilor
137
ameninri la adresa securitii, ameninri care au un caracter complex. Cursul politicii interne i
externe a Federaiei Ruse este criticat de ctre SUA i aliaii si, care tind s-i menin
dominarea pe arena internaional. Conform punctului 13, compartimentul II, procesul de
formare a sistemului pluricentrist este condiionat de procesele globale i instabilitatea regional.
Pe arena internaional nu diminueaz rolul factorului puterii (punctul 14), ,, n apropierea
frontierelor Federaiei Ruse are loc procesul de militarizare i narmare, are loc creterea
potenialului NATO, dar i nclcarea principiilor dreptului internaional, are loc intensificarea
aciunilor statelor membre ale blocului NATO n apropierea frontierelor Federaiei Ruse,
amplasarea sistemului antirachet al SUA n Europa, regiunea Asia - Pacific i Orientul Apropiat
sunt considerate, conform Strategiei, adevrate ameninri la adresa securitii Federaiei Ruse.
Conform punctului 27, n scopul realizrii intereselor naionale, Federaia Rus i va axa cursul
politicii externe pe raiune i pragmatism. Aceleai idei sunt expuse i n Concepia politicii
externe a Federaiei Ruse din 12 decembrie 2016 [367].
Astfel, examinnd evoluia interesului geostrategic i a politicii externe a Rusiei, am putea
concluziona c Federaia Rus, pe parcursul a mai bine de 25 de ani de la destrmarea Uniunii
Sovietice, a depus eforturi de restabilire a statutului de altdat, cel de supraputere. Indiferent de
perioad, de orientrile politicii externe i de viziunile liderilor politici de la Kremlin, Rusia a
avut drept scop prioritar manifestarea sa nu doar ca mare putere la nivel regional prin restabilirea
influenei n spaiul vecintii apropiate, dar i prin restabilirea statutului i imaginii de putere
mondial. Federaia Rus i-a structurat politica extern pe cinci mari linii directoare de aciune,
i anume: dou dintre acestea vizeaz relaia cu Statele Unite ale Americii i UE, iar celelalte trei
vizeaz Asia de Est/Orientul ndeprtat i n principal China, Orientul Apropiat i, nu n ultimul
rnd, fostele state ex-sovietice.

3.3. Concluzii la capitolul 3

,,Noua arhitectur geopolitic a spaiului est-european care, dei ca fenomen este prezent
din momentul apariiei actorilor geopolitici pe arena internaional, pn n prezent nu i s-a dat o
conceptualizare bine definit. Procesul de constituire a ,,noii arhitecturi geopolitice a spaiului
est-european, este rezultat al partajrii zonei sub influena actorilor geopolitici-centrele de
putere ca UE, SUA, NATO i Federaia Rus. Analiza ,,noii arhitecturi geopolitice a spaiului
est-european a trecut prin cteva etape de constituire, cauzate de colapsul fostei URSS, de
138
valurile de extindere a UE i NATO n Est, ct i de reaciile Federaiei Ruse la aceste procese.
Dac pn la destrmarea fostei URSS republicile ex-unionale Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Ucraina i, respective, Republica Moldova, dar i statele foste membre ale Tratatului de
la Varovia Bulgaria, Polonia, Republica Ceh, Romnia, Slovacia se aflau n zona de
influen a Rusiei, actualmente acestea, odat cu obinerea independenei, au propria poziie
viznd vectorii politicii externe i ai orientrii geopolitice. Reieind din noua conjunctur
geopolitic n process de creare am putea nainta o prim ncercare de a defeni fenomenul ,, noii
arhitecturi geopolitice a spaiului est-european. Astfel, ,,noua arhitectur geopolitic a spaiului
est-european reprezint arealul constituit ca rezultat al dispariiei (cazul URSS) i fortificrii
noilor actori geopolitici (UE), dar i al consecinelor partajrii sferei de influien n acest zon.
Examinnd evoluia interesului geostrategic i a politicii externe a Federaiei Ruse prin
prisma procesului de constituire a ,, noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european am
putea concluziona c Rusia, pe parcursul a mai bine de 25 de ani de la colapsul fostei Uniunii
Sovietice, a depus eforturi de restabilire a statutului de altdat, cel de supraputere, avnd drept
scop prioritar manifestarea sa nu doar ca putere regional prin restabilirea influenei n spaiul
est-european n care deine interese, dar i prin restabilirea statutului i imaginii de putere
mondial. Avnd interese n statele est-europene, Federaia Rus devine unul din principalii
actori implicai n crearea ,, noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european.

139
4. REDIMENSIONAREA INTERESULUI GEOSTRATEGIC AL FEDERAIEI RUSE
N SPAIUL EST-EUROPEAN

Dup colapsul URSS-ului la sfritul secolului XX, puterile occidentale ncearc s-i
stabileasc influena n spaiul est-european, intenionnd s-l aduc n sfera sa de influen -
Europa de Est a fost cooptat n NATO i UE, iar statele baltice au fost primite, la rndul lor, n
NATO. Federaia Rus este o regiune vast. Este mult mai srac dect restul Europei, dar
dispune de dou mari bogii: teritoriul i resursele naturale. Ambele sunt oatracie permanent
pentru puterile occidentale, care vd o tentaie de a-i spori att dimensiunile ctre est, ct i
bogia. Nesigur din punct de vedere geografic, Federaia Rus va folosi o parte din acestea n
scopul de a crea o for militar cu scopul de a-i proteja interesele. Rusia va ncerca s-i creeze
zone tampon pentru a se apra de restul lumii.
Strategia militar a Federaiei Ruse cuprinde crearea zonelor tampon pe suprafee ntinse de-
a lungul Cmpiei Nord-Europene, diviznd i manipulnd statele din vecintatea apropiat,
crend un nou echilibru de putere regional n Europa. Ceea ce nu poate tolera Federaia Rus
este lipsa granielor stricte, fr zone tampon, i rile nvecinate unite mpotriva sa. De aceea,
aciunile Federaiei Ruse, pe de o parte, pot fi considerate agresive, iar n acelai timp, analizate
din perspectiva confruntrilor intereselor cu SUA i NATO, pot fi considerate defensive.
Statele Unite au consolidat relaii cu Georgia i, respectiv, cu Ucraina. Rusia a privit
Revoluia Portocalie din Ucraina din decembrie 2004 - ianuarie 2005 drept o tentativ a SUA de
a atrage Ucraina n NATO i de a pregti scena pentru a dezintegra Rusia. Dac SUA i NATO
ar fi reuit s domine Ucraina, Federaia Rus ar fi rmas fr aprare. Grania de sud cu Belarus,
ca i frontiera de sud-vest a Rusiei, ar fi rmas larg deschise. n plus, distana dintre Ucraina i
vestul Kazahstanului este de aproape 650 km, ntocmai regiunea prin intermediul creia Rusia a
reuit s exercite putere asupra Caucazului. Am putea presupune c, date fiind aceste
circumstane, Rusia ar fi pierdut Caucazul i ar fi trebuit s se retrag i mai mult la nord de
Cecenia, iar nsui sudul Rusiei ar fi devenit vulnerabil, Rusia continund s se fragmenteze pn
la frontierele ei medievale. Rusia, la rndul ei, are toate motivele s mpiedice aceste procese.
Influena rus crete n prezent n trei direcii - spre Asia Central, spre Caucaz i spre Vest,
respectiv spre statele baltice i Europa de Est. Pn n 2020, conform opiniei lui G. Friedman,
prioritar pentru strategia Rusiei va fi reconstruirea statului rus i reimpunerea puterii ruse pe
arena internaional. Aceasta este dinamica de care Federaia Rus se va folosi pentru a-i
reimpune sfera de influen.

140
4. 1. Dimensiunile corelative dintre interesele geostrategice ale Federaiei Ruse i
transformrile geopolitice actuale n spaiul est-european

Dei fosta URSS s-a destrmat, unii cercettori atrag atenia c nu este oportun s
subestimm Federaia Rus, n calitate de descendent a URSS, care are o poziie geografic
important, iar datorit acestui lucru, destule atuuri strategice. Prin urmare, n contextul actual al
procesului de formare a ,,noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european este necesar s
cunoatem principiile de geopolitic i interesele gaostrategice ale Federaiei Ruse. Pentru o mai
bun comprehensiune a intereselor geostrategice ale Rusiei n spaiul est-european, apare
necesitatea de a le examina din perspectiva formrii ,,noii arhitecturi geopolitice a acestui areal.
n funcie de apartenena statelor la unul sau alt areal geopolitic, fie c e cel european, fie cel al
fostei URSS, interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european i au specificul
su. Pornind de la raionamentele c o parte din statele est-europene sunt membre ale UE i
NATO, ca de exemplu Bulgaria, Romnia, Polonia, Republica Ceh i Ungaria, iar alte state, ex-
republicile unionale, state care pn n prezent rmn a fi n raza de influen a Federaiei Ruse,
sau aa - numita ,,blijnee zarubejie - Belarus, Ucraina, statele caucaziene i, inclusiv, Republica
Moldova, care sunt n cutarea propriului vector de dezvoltare politic, manifestarea intereselor
Rusiei este diferit.
Astfel, supund cercetrii interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european,
aria de extindere geopolitic a cruia a fost specificat n paragraful 3.1 al capitolului precedent,
acestea pot fi examinate din cteva perspective (vezi anexa nr. 7):
a) zon tampon
Dup destrmarea URSS-ului n 1991, statele nou create se afl n orbita diferitor centre de
putere. Acest fapt se refer i la Ucraina, Belarus, statele caucaziene i, inclusiv, Republica
Moldova, state pentru care att Federaia Rus, ct i SUA i UE manifest interes. La nceputul
anilor 2000, ntre Occident i Rusia ncepe o concuren geopolitic pentru controlul asupra
statelor est-europene foste republici unionale. n acest context se nscrie i concurena
geopolitic asupra Ucrainei, care ia forme destul de dramatice la sfritul anului 2004, n timpul
alegerilor parlamentare, finisalizate cu ,,revoluia oranj i direcionarea vectorului politicii
externe versus structurile europene i euroatlantice [429, pp.75-83], asupra Caucazului de Sud,
asupra Belarusiei, rolul geostrategic al creea n ultimul timp este n ascensiune.
Analiznd din perspectiv geopolitic i geostrategic poziia Ucrainei, am putea determina
care sunt cauzele declanrii concurenei geopolitice, geostrategice i geoeconomice a intereselor
Federaiei Ruse i ale SUA, UE i NATO pentru Ucraina i care este rolul i influena Ucrainei
pe arena internaional. Care sunt interesele SUA, NATO i UE fa de Ucraina? Interesele
141
acestor actori n spaiul ucrainean coincid, dar, n acelai timp, exist i multe contradicii [494,
p.75]. Dac e s analizm interesul manifestat de SUA, NATO i UE pentru Ucraina, atunci am
putea constata c Ucraina servete drept instrument de constrngere i de stopare a intereselor i
ambiiilor expansioniste ale Rusiei - independena Ucrainei fa de Rusia i includerea acesteia n
sfera de influen a SUA i NATO. Dup cum afirma n 1997 Z. Brzezinski, scopul SUA rezid
n aceea de ,,a nu admite crearea unui imperiu euroasiatic care ar fi capabil s stopeze tendinele
i scopurile geostrategice americane. Chiar i fr statele baltice i Polonia, Rusia, meninndu-
i controlul asupra Ucrainei, ar putea pstra locul de lider, ar putea crea imperiul euroasiatic... iar
fr Ucraina ,,restaurarea imperiului, fie sub forma CSI sau cea a Uniunii Euroasitice, ar deveni
un factor nevital... de nerealizat. Scopurile SUA n Ucraina se axeaz pe asigurarea
pluralismului geopolitic n spaiul postsovietic. n acest context, administraia Clinton, la
mijlocul i sfritul anilor 90, a depus eforturi de a nu admite procesele integraioniste din
spaiul CSI. Scopul parteneriatului strategic americano-ucrainean, n care Ucraina este
considerat a fi principalul figurant, rezid n faptul c Washingtonul mizeaz pe Ucraina i ca
pe un instrument important de neutralizare a influenei politice i militare a Federaiei Ruse n
spaiul est -european.
Scopuri i interese n Ucraina are i NATO, cu toate c, n principiu, acestea coincid cu
interesele SUA. n primul rnd, aceasta vizeaz extinderea Alianei spre Est. n cazul aderrii la
NATO, Ucrainei, mai curnd, i va reveni rolul de a ,,reine Federaia Rus n tendinele sale
expansioniste i de a participa, dup necesitate, la formarea unui nou ,,cordon sanitar, care ar
permite divizarea, ndeprtarea Rusiei de statele Uniunii Europene.
La rndul su, Uniunea European tinde s integreze n sfera sa de influen Ucraina.
Bruxelles este cointeresat, n primul rnd, de formarea unei zone economice i politice stabile,
care s se concentreze asupra valorilor comune europene. Comisia European public n martie
2003 comunicatul Vecintatea Europei extinse. Un nou cadru pentru relaiile cu rile vecine
din est i sud, care creiona principiile de baz ale viitoarei Politici Europene de Vecintate,
adresat Rusiei, Ucrainei, Belarusului i Republicii Moldova, ct i statelor caucaziene. n acest
document a fost expus strategia UE privind relaiile cu statele vecine. Scopul acestei strategii
rezid n ,, crearea unei zone prospere i prietenti de vecintate - ,,inelul prietenilor, cu care
UE deine relaii apropiate de prietenie, pace i cooperare. Comunicatul i Concepia au avut o
reacie negativ din partea administraiei Rusiei. Pentru Moscova, acest comunicat semnifica
intenia UE de a-i fortifica poziiile economice n sfera de influen a Rusiei n CSI - zona
intereselor prioritare. n acelai timp, interesul UE mai este i problema carburanilor expui pe
pieele europene din Rusia, care tranziteaz teritoriul ucrainean. De aceea, UE nu este interesat

142
n declanarea unui conflict cu Rusia din cauza Ucrainei, nici n nrutirea relaiilor ruso-
ucrainene, n urma cruea are de suferit sistemul energetic de securitate [494, p.75].
Un aspect important al intereselor Ucrainei fa de Occident este, n primul rnd, calitatea de
membru NATO, ceea ce ar permite i ar facilita calea de acces a Ucrainei n UE. n al doilea
rnd, aderarea la NATO ar fi un garant al suveranitii i securitii Ucrainei, ar apra de
influena i tensiunile din partea Federaiei Ruse. n al treilea rnd, odat cu aderarea la NATO,
investiiile i capitalul european n economia Ucrainei vor crete. La nceputul anilor 2008
administraia de la Kiev face ncercarea de a accelera procesul de integrare a Ucrainei n
structurile euroatlantice. ns, una din condiiile de aderare la NATO este neprezena bazelor
militare strine pe teritoriul Ucrainei. De aceea autoritile de la Kiev s-au pronunat activ pentru
scoaterea flotei maritime ruse din Crimeea, fapt care nu a convenit Federaiei Ruse, anexnd n
2014 acest teritoriu.
Vorbind despre interesele statelor membre ale NATO, este de menionat faptul c Asia
Central i Caucazul deseori sunt considerate ca un tot ntrg, ca o regiune unic. Astfel, conform
opiniei lui F. Cune, exist cinci motive de manifestare a interesului NATO n aceast zon:
1. amplasarea geografic i geostrategic a regiunii;
2. rolul Caucazului Central pentru securitatea euroasiatic;
3. neexplorarea total a rezervelor de gaze din bazinul caspic;
4. prezena problemelor cu privire la ameninarea i rspndirea armei de distrugere n mas;
5. neadmiterea hegemoniei unei puteri n zon [383, pp. 13-14].
Amplasarea geoeconomic i geopolitic a statelor Caucazului Central nu are o importan
att de mare pentru statele membre ale NATO, dar servete drept un punct de legtur pentru
toate celelalte interese. Regiunea este hotarul spaiului comun european, un centru economic i
un coridor de transport. Caucazul este puntea dintre Europa i Asia, un element important n
relaiile comerciale dintre Orient, SUA i NATO, ct i dintre Nord i Sud. Joac un rol strategic
n renaterea drumului mtsii, deoarece este o cale terestr de transportare a mrfurilor i
materiei prime din Asia Central n spaiul Mrii Mediterane i Europa. Datorit potenialului
economic i colaborrii comerciale, regiunea poate s devin un centru economic important.
Civilizaia Caucazului nu-i european, dar nu poate fi considerat nici asiatic. Este un nod de
legtur a civilizaiei europene i asiatice (musulmane). Astfel, conform opiniei lui S. Hadington,
acest tip de cultur crete considerabil, n special dup evenimentele din 11 septembrie 2001,
fiind ca un pod ntre cretinism i islamism. Existena conflictelor n zon prezint un interes
pentru securitatea european. Pe parcursul istoriei, Caucazul de Sud a fost o zon tampon, sau o
zon de influen a marilor puteri-Rusia, Turcia i Iran - fiecare din ele avnd interesele sale.

143
Diferena const n aceea c statutul fostelor imperii se transform n unul de puteri regionale
[383, p.15].
De aceea, interesul primordial ale SUA i NATO n zon este de a ine Rusia la periferia
acestor interese i de a nu admite fortificarea prezenei Rusiei n zona caucazian. Membrii
NATO urmaresc rolul crescnd al Turciei i Iranului n regiune. Astfel, estimnd toate aceste
interese, se poate de menionat faptul c, cooperarea, cu statele membre ale NATO reiese doar
din interesele prioritare. Regiunea este o ,,periferie important. Este o regiune n care cu greu
se poate de ajuns la un consens [383, p. 22]. Rusia i NATO au n spaiul Caucazului de Sud
practic interese comune. Principala preocupare a Rusiei este asigurarea securitii cetenilor si.
Moscova dorete s pstreze relaiile cu toate trei state sud caucaziene, considernd c astfel va
putea menine stabilitatea n regiunea Caucazului de Nord. Cu toate c Federaia Rus dispune de
mari rezerve de petrol i gaz, este atras i de resursele naturale caspice. De aceea, Rusia este
cointeresat de a nu admite prezena NATO n spaiul caucazian, care, conform prerii
Moscovei, este zona intereselor sale excepionale. Prezena strin n zon, n special amplasarea
contingentului occidental militar n regiune, va slbi, iar ntr-un final va neutraliza influena rus
n aceste state. Retragerea bazelor militare ruse din Georgia, ct i micorarea efectivului militar
n zon, pierderea staiei de radiodifuziune din Azerbaidjan au cauzat o pierdere considerabil
intereselor politice ruse n regiune.
Rusia poate fi considerat principalul concurent al SUA i NATO n aceast zon. Politica i
aciunile sale n regiune pot fi calificate drept principalul factor de influen asupra politicii
NATO. Att NATO, ct i Federaia Rus, avnd interese comune n regiune, acetia sunt doi
concureni. Pentru intensificarea influienei n regiune, ambii actori utilizeaz metode de
exercitare a influenei, metodele ns fiind diferite. SUA intenioneaz s-i intensifice influena
prin metoda cooperrii i principiilor economice, spernd la lrgirea aspectului comercial i celui
al extinderii securitii n regiune. La rndul su, Federaia Rus nu admite dezvoltarea de sine
stttoare a statelor caucaziene. Rusia continu s investeasc sume enorme n scopul de a nu
pierde controlul n regiune. n acest context, n relaiile cu fiecare stat din Caucazul de Sud sunt
utilizate diferite abordri. Armenia menine relaii bune cu Federaia Rus, principala cauz fiind
disputele teritoriale cu Turcia i Azerbaidjan. Politica destul de dur a Rusiei fa de Azerbaidjan
din ultimii ani a devenit mai loial, ceea ce intensific dialogul viznd regiunea Mrii Caspice.
Relaiile ruso-georgiene nu pot fi considerate satisfctoare, Rusia continund s exercite
presiune asupra statului (pn n 2008), nerespectnd integritatea teritorial a rii. SUA deseori
nvinovete Federaia Rus de politica i tendinele sale imperialiste. Pe de alt parte, Rusia
afirm c SUA utilizeaz NATO drept instrument de camuflare a propriilor intenii imperialiste.
Acest aspect merit o analiz cu mult mai detaliat. Rusia, de sigur, ncearc s-i extind
144
influena n regiune, sub pretextul de a crea o zon, un cordon sanitar mpotriva
fundamentalismului islamist, a terorismului internaional i mpotriva comerului cu substane
narcotice, dar, n acelai timp, nu dispune de o politic real. Rusia continua s-i determine
locul i interesele sale pe arena internaional. De asemenea, se observ i tendinele Rusiei de
impunere a sferei sale de influen n regiune, manipulnd cu conflictele i pstrnd prezena
militar n regiune prin amplasarea nu doar a forelor de pacificare, dar i o parte considerabil a
forelor armate ruse n spaiul transcaucazian, dislocate n Georgia i Armenia.
Dei exist o situaie conflictogen, precum i o ciocnire de interese cu Rusia, totui NATO
intenioneaz de a menine o politic balansat, de a nu irita concurentul i de a nu deteriora
relaiile. Cu regret, abordarea diplomatic deseori rmne neobservat de ctre Federaia Rus.
Statele menbre ale NATO sunt contiente de faptul c, fr implicarea i participarea Rusiei,
soluionarea conflictelor din regiune practic este imposibil [383, 23-27].
Reieind din strategiile occidentale, o zon tampon ntre Uniunea European i Federaia
Rus poate fi considerat i Belarusul. n opinia unor experi occidentali, aceast zon ar trebui
s fie eliberat de relaiile economice cu Federaia Rus, ceea ce ar avea repercusiuni dure asupra
economiei Rusiei. Avnd un potenial mare de tranzit datorit poziiei geostrategice, aflndu-se
la intersecia cilor ferate i a automagistralelor, a conductelor petroliere i de gaze, a cilor
aeriene dintre Europa dezvoltat i Asia bogat n resurse naturale, Belarus prezint un interes
deosebit pentru Federaia Rus.
b) interes politico-militar
Spaiul est-european pentru Federaia Rus prezint interes i din perspectiva politico-
militar. Astfel, analiznd interesele politico-militare ale Federaiei Ruse n spaiul est-european,
acestea, n funcie de poziia geografic a statelor, au gradul su de manifestare.
Independena Ucrainei a deposedat Rusia de poziia sa dominant n Marea Neagr, n care
Odesa era drept poart vital pentru comerul cu Mediterana i cu lumea de dincolo de ea.
Pierderea Ucrainei este o pierdere de pivot geopolitic, deoarece a limitat opiunile geostrategice
ale Rusiei n bazinul Mrii Negre. Pstrndu-i controlul asupra Ucrainei, Rusia ar fi putut nc
s ncerce s fie liderul unui imperiu euroasiatic, n care Moscova ar fi dominat non-slavii din
sudul i sud-estul fostei URSS.
Pierderea poziiei dominante la Marea Baltic se repet i la Marea Neagr nu doar din
cauza independenei Ucrainei, dar i din cauza obinerii independenei statelor caucaziene -
Georgia, Armenia, Azerbaidjian. nainte de 1991, Marea Neagr era punctul de plecare a puterii
navale ruseti n Mediteran. n urma rzboaielor ruso-turce, Rusia obine accesul la Marea
Neagr n 1783. La nceputul secolului al XX-lea, dar i n perioada celui de-al Doilea Rzboi
Mondial, 1941-1945, flota Mrii Negre este una dintre principalele fore militare. Imediat dup
145
destrmarea URSS-ului, flota maritim devine patrimoniu al CSI, iar la 5 aprilie, prin semnarea
de ctre preedintele Ucrainei a Decretului viznd Mijloacele de constituire a forelor maritime
ale Ucrainei, conform cruia ,,flota maritim din Marea Neagr trece sub jurisdicia Ucrainei i
n baza acestora se constituie forele armate ale Ucrainei.
Reacia Rusiei a fost imediat. Deja la 7 aprilie acelai an, preedintele Federaiei Ruse
emite decretul prin care flota maritim din Marea Neagr trece sub jurisdicia Federaiei Ruse.
Pe parcursul a 7 ani s-au dus dispute viznd rezolvarea acestei probleme. Doar la 28 mai 1997,
ntre state are loc semnarea Acordului cu privire la parametrii de divizare a flotei din Marea
Neagr - Statutul i condiiile aflrii flotei Federaiei Ruse n teritoriul Ucrainei, Calcule
reciproce viznd divizarea flotei maritime din Marea Neagr aflate pe teritoriul Ucrainei.
Toate aceste acorduri au fost ncheiate pe o perioad de 20 de ani, avnd posibilitatea de-a fi
prelungite automat pe o perioad de 5 ani, n cazul dac una dintre pri nu va cere ncetarea
acestora. Aceste acorduri au permis semnarea Acordului de prietenie i cooperare dintre
Federaia Rus i Ucraina la 31 mai 1997, conform cruia, flota maritim nu va deine n
arsenalul su arme nucleare. Scopul aflrii acestor fore n teritoriile acvatice ale Mrii Negre
este asigurarea securitii i explorrii cii maritime.
Astfel, pn la evenimentele din 2014 din Ucraina, soldate cu anexarea Crimeei la Federaia
Rus, n apele Mrii Negre se aflau 388 de uniti. Practic 70% din infrastructura flotei maritime
a Federaiei Ruse din Marea Neagr se afl n zona Crimeii. De asemenea, flota maritim mai
dispunea de dislocaie n Sevastopol (Sevostopolskaia, Iujnaia, Karantinnaia, Kazacia), Feodosia
i Nikolaev - destinate reparaiei vaselor maritime. Directorul Institutului Statelor CSI
menioneaz c, n august 1992, n componena flotei maritime din Marea Neagr se aflau 894 de
vase, aviaia maritim numra 400 de aparate de zbor, forele terestre deineau 28 de scuturi
antirachet, 258 de tancuri mijlocii, 826 de maini blindate, 457 sisteme de artilerie. Acoperirea
aerian a flotei era efectuat de ctre forele FAA (Forele Anti-Aieriene). n acele condiii, flota
era amplasat pe litoralul Mrii Negre din delta Dunrii pn la Batumi. Bazele acesteia erau
amplasate pe o lungime de 1750 kilometri, la o distan de 200 kilometri de litoral. De asemenea,
n sistemul de aprare mai intrau i bazele din Bulgaria, Siria, Egipt i alte state din Marea
Mediteran, ceea ce constituia un raport de 2,5:1 n favoarea URSS [494].
Deja n 1997, arsenalul flotei maritime se micoreaz considerabil (pn n 2014 se afla doar
un submarin), este reformat diviziunea de pe litoral i sunt pierdute bazele din oraele
Simferopol, Eupatoria, orelele Perevalinoe i Mejgorie. S-a micorat brigada forelor maritime,
rmnnd 31 de tancuri (s-au redus de 8 ori), 211 maini blindate (s-au redus de 4 ori), 54 de
arme i lansatoare de mine (reduse de 6 ori), iar aviaia maritim a fost lichidat n ntregime
[494, p.108]. O parte din forele aeriene au fost transferate n regiunea Novorossiisk. Toate
146
aceste reduceri denot slbirea considerabil a puterii maritime i militare a Federaiei Ruse n
spaiul Mrii Negre.
n acest context, mai poate fi menionat i cererea prii ucrainene de-a i se transmite sub
jurisdicia sa toate obiectele navale i hidrografice, motivnd responsabilitatea pentru securitatea
notului pe teritoriile acvatice care aparin Ucrainei. Ca rezultat al cerinelor naintate, are loc
procedura de lichidare i retragere a obiectelor ruseti. Pretenii fa de Rusia au avut i Fondul
Proprietii Crimeei, conform crora, flota maritim din Marea Neagr a Federaiei Ruse
folosete ilegal 96 de obiecte din Crimeea. O alt cerin survenit din partea Ucrainei se refer
la revizuirea costului pentru arendarea bazelor pe teritoriul crora sunt dislocate forele navale
ruse. Cu toate c n acorduri este fixat suma de 97 mln. US $ anual [494, p. 108], Kievul destul
de des a ridicat aceast problem, manifestnd o poziie ferm.
O problem nu mai puin important n relaiile ruso-ucrainene vizeaz delimitarea
frontierelor maritime ntre statele din strmtoarea Kerch i din Marea Azov. Pn la destrmarea
URSS, Marea Azov era mare intern, i, conform principiilor dreptului internaional, strimtoarea
Kerch era o cale a apelor interne avnd statut de strmtoare. Hotarele dintre regiunea Crimeei
i cea a Krasnodarului, ca pri componente ale unui stat, erau pur nominal. Odat cu dispariia
Uniunii Sovietice de pe arena internaional, aceast frontier devine interstatal, strmtoarea
Kerch mpreun cu insula Tuzla trec sub jurisdicia Ucrainei. n aceste condiii, vasele maritime
militare, dar i civile, pentru a trece n Marea Azov spre Rostov, Taganrog, Eisk, Temriuk, Portul
Caucaz, trebuie s achite taxa pentru tranzitarea i exploatarea strmtorii (anual trec peste 2000
de vase). Ucrainei, n acest caz, i revin 70% din spaiul acvatic al Mrii Azov, bogat n diverse
specii de peti, de nmulirea crora se ocup doar Rusia, avnd ntetate la explorarea resurselor
minerale de pe coast, ct i aproximativ 120 de iei de gaz i petrol. Din 1992 s-au dus
negocieri, dar pn n 2014, problema rmne a fi nesoluionat, ce a dus la apariia disputelor i
situaiilor conflictuale [494, pp. 109-111 ].
De asemenea, Federaia Rus este limitat de manevrele militare comune navale i pe uscat
ale NATO i Ucrainei, inclusiv i rolul crescnd al Turciei n regiunea Mrii Negre. n noul stat
au rmas 39 de ntreprinderi constructoare de aparate de zbor, construite pe timpul URSS-ului,
dintre care 28 de ntreprinderi fabric piese iar 11 dintre acestea se specializeaz n repararea
tuturor tipurilor de avioane. Dac n perioada sovetic se fabricau 350 de avioane anual, n
prezent numrul acestora s-a micorat la 300 de avioane de tipul An-24, An-26, An-32 i
aproximativ 1500 de elicoptere de modelul Mi-8, Mi-24, Ka-25 [372]. Industria constructoare
de tancuri este important pentru economia Ucrainei. Tancurile T-80 UD fabricate la uzina
Malev pot concura cu succes pe pieele internaionale. Un potenial mare l are i industria
constructoare de corbii. Dac n perioada sovietic la uzinele ucrainene se produceau 30% din
147
toate vasele, n prezent aceste uzine s-au specializat n construcia diferitor vase - de la vedete de
patrulare, pn la submarine i portavioane. Astfel, se poate de constatat c, Ucraina a primit
drept motenire o puternic industrie constructoare de masini aeriene i maritime, care are
potenial concurenial i se plaseaz pe locul 6 n lume n exportul armelor (dup SUA, Rusia,
Frana, Marea Britanie i Germania) [494, p.105].
Interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul ucrainean sunt destul de vizibile n
ultimul timp, iar evenimentele de la Kiev, privind politica de integrare a Ucrainei n Uniunea
European, ne demonstreaz odat n plus tendinele de meninere n sfera sa de influen fostele
republici unionale. n acest context, poate fi menionat i lupta dus pentru Crimeea, punct
geostrategic al Federaiei Ruse n bazinul Mrii Negre, implicarea forelor armate n zona
Donbas, Lugansk [506]. De asemenea, ruii au privit Revoluia Portocalie din Ucraina din
decembrie 2004-ianuarie 2005 drept o tentativ a SUA de a atrage Ucraina n NATO i de-a
pregti scena pentru a dezintegra Rusia [94, p. 69].
Aspectul politico-militar al intereselor Federaiei Ruse este prezent i n Armenia. Astfel, n
1995 este semnat acordul ruso-armean privind amplasarea Bazei militare ruse 102 n Armenia.
Amplasarea acestui obiect strategic servete drept pretext pentru Federaia Rus de a proteja
Armenia de o eventual intervenie din partea Turciei i Azerbaidjanului. La 20 august 2010,
Rusia i Armenia au semnat, la Erevan, un Protocol (numrul 15) privind prelungirea pn n
anul 2044 a termenului de aplicare a Acordului interstatal din 1995 despre Baza militar rus nr.
102 din Gyumri, localitate din nordul Armeniei. Protocolul a fost semnat de minitrii aprrii ai
celor dou ri, Seiran Oganian i Anatoli Serdiukov, n prezena preedinilor Dmitri Medvedev
i Serje Sargsian. Acordul ruso-armean despre Baza militar de la Gyumri prevedea iniial c
trupele militare ruse vor staiona n Armenia 25 de ani (adic pn n 2020). Protocolul nr. 15,
semnat la 20 august, prevede un termen de 49 de ani, care se vor calcula din momentul intrrii n
vigoare a Acordului interstatal. Un element nou adus de Protocolul nr. 15 este posibilitatea
prelungirii automate, dup 2044, a termenului Acordului ruso-armean la fiecare 5 ani, dac nici
una dintre pri nu-i exprim o voin contrar [13].
Prezena militar este necesar s fie examinat n complex cu alte aspecte ale politicii
externe i economiei statului. n componena Bazei militare amplasate n Gyiumri intr
subdiviziuni motorizate, de tancuri i artilerie. Efectivul e de 3,5 mii soldai, la care mai poate fi
inclus i o parte a ofierilor transferai n Armenia ca rezultat al retragerii forelor militare ruse
din Batumi i Ahalkalaki (Georgia) n 2007 i actualmente amplasai n Ghiumri, Erbuni i
Erevan. Baza militar rus nr. 102 de la Ghyumri are un efectiv de 5 000 de soldai, dispune de
instalaii antirachet S-300, precum i de bombardiere MIG-29. De asemenea, n cadrul bazei
militare mai intr divizia motorizat 42 SKVO. Principala particularitate a bazei din Armenia,
148
spre deosebire de alte baze militare ruse, este prezena grupului de aviatori i 18 avioane de
vntoare MiG-29, a sistemului de rachete Zenit S-300 V, amplasat n Armenia n 2002, n
cadrul Sistemului Antirachet din CSI. Baza este deseori numit avanpostul rus n Caucaz i are
misiunea de a asigura securitatea n bazinul Mrii Negre. n acest context, sistemul de rachete
Zenit S-300 V are drept scop blocarea rachetelor i avioanelor DRLO ,,Avacs, iar sistemul
,,TR-1 are drept scop de a lichida rachetele balistice ale adversarului. Astfel, analiznd din
perspectiv geografic amplasarea bazei militare, este de menionat faptul c aceasta este la 180
km distan de bazele militare ale NATO din Indjerlic, Turcia, i la 7 km distan de frontiera
turc. Actuala baz este doar o parte din fostul efectiv militar sovietic amplasat la frontiera cu
Iran i Turcia. n prezent, baza are drept obiectiv blocarea conflictelor regionale. Calea de
comunicare aerian dintre Armenia i Federaia Rus este efectuat prin intermediul coridorului
aerian care traverseaz spaiul Georgiei i ale Azerbaidjanului. Capacitatea Georgiei este n stare
de a lichida avioanele ruse Su-25, Su-24 i Tu-22M3.
Astfel, n cazul lipsei unui sistem integral de securitate rus, Baza de la Gyiumri este doar un
punct, care mai curnd servete intereselor Armeniei, dar care, n perspectiv, poate fi privit ca
un potenial de fortificare a influenei Federaiei Ruse n regiune. Pragmatismul Rusiei rezid n
prelungirea prezenei militare i asigurarea prezenei sale n cazul unei eventuale confruntri cu
interesele SUA, Turcia, Iran. De asemenea, Federaia Rus i-a asumat responsabilitatea de a
proteja frontiera dintre Armenia i Turcia pe o lungime de 345 km i segmentul de frontier
armeano-iranian pe o lungime de 45 km [314]. n cazul retragerii Federaiei Ruse din regiune,
alte puteri ar pretinde s-i impun prezena n Armenia. Astfel, retrgndu-se din Armenia,
Federaia Rus este contient de faptul c gradul de pericol la adresa securitii Rusiei ar crete
considerabil, fiindu-i limitate i interesele economice n Azerbaidjian. Pe fundalul evenimentelor
din Ucraina, Armenia pare a fi un partener stabil al Federaiei Ruse [348] .
n perioada sovietic, regiunea a motenit un potenial i o structur nuclear destul de
puternic. Statele Caucazului, n special Georgia, dispun de zcminte cum ar fi uranul. Institutul
de Fizic i Tehnologii din Suhumi poate fi considerat unul dintre obiectele periculoase ale
URSS. Din cauza conflictului cu Abhazia nu poate fi supus unui control. De asemenea centrala
nuclear Medzamore (Armenia) poate duce la o catastrof similar cu cea a Cernoblului cu
impact i asupra pieelor din Turcia. Aliaii NATO de asemenea au ngrijorarea c statele precum
Iranul, Iracul i Pakistanul pot s pretind la explorarea acestui zcmnt n regiune. Astfel,
Caucazul deine un rol important n politica SUA, NATO i UE. Impunerea monopolului unei
puteri n regiune ar putea priva SUA i statele europene de venit.
Nu mai puin interes din punct de vedere geostrategic pentru Federaia Rus prezint aflarea
pe teritoriul Bielorusiei a dou obiecte militare ruse. Din 1 octombrie 2003 funcioneaz staia
149
radio Volga, care intr n sistemul antirachet, amplasat n Ganevici (zona Brest). Aceasta
deine acoperirea prii nord-vestice i are potenialul de a urmri lansarea rachetelor balistice pe
teritoriul Europei. Cel de-al doilea obiect strategic, este nodul de comunicaii al Federaiei Ruse
aflat la Vileiki (regiunea Minsk), care retransleaz semnale radio, destinate flotei maritime i
subacvatice aflate n Oceania i Mediteranean. Staii similare au fost construite n perioada
sovietic i pe teritoriile Letoniei, Ucrainei, Caucazului, regiunii Krasnoiarsk, care aveau
destinaia de a fi unite n aa - numita centur de aprare, care, n urma colapsului Unuinii
Sovietice, revin statelor respective pe al cror teritoriu se afl, ulterior distruse sau lichidate. n
acest context, Belorus este unicul stat care a permis Rusiei construcia staiei cosmice, dar care,
n prezent este considerat proprietatea Belorusiei. n cazul unei turnuri n politica Belorusiei
versus NATO, aceste staii pot deveni parte a Alianei Nord - Atlantice, iar construcia unor
asemenea staii pe tritoriul Rusiei ar necesita timp, dar i investiii enorme (conform unor
estimri, sunt necesare 20-25 miliarde dolari SUA). De asemenea, complexul militar de aprare
rus colaboreaz cu 120 ntreprinderi belaruse n scopul producerii 1,6 mii tipuri de produse cu
destinaie special [270, p.87].
c) interes energetic
Importana strategic a Georgiei rezid i n faptul c pe teritoriul su trece una dintre cele
dou rute care traverseaz Caucazul de Nord i ajung la Marea Neagr. Semnificaia Abhaziei e
i mai mare, pentru c ea se afl pe litoralul Mrii Negre, iar pe teritoriul ei se afl portul
Suhumi. Pe de alt parte, pe teritoriul Georgiei au fost proiectate s treac oleoductele Baku
Tbilisi - Ceyhan i Baku Soupsa, precum i gazoductul NABUCCO (Baku - Erzerum). Georgia
posed, de asemenea, mai multe porturi la Marea Neagr (Suhumi, Poti, Soupsa, Koulevi i
Batumi), care au devenit foarte active n exportarea petrolului spre UE. Rusia nu supune
controlului cile de aprovizionare, aa cum se ntmpl cu rutele din nordul Caucazului (Bacu -
Novorossisk). Importana acestei zone vine din considerente ale strategiilor de geopolitic ale
marilor puteri care i disput sferele de influen.
Construcia oleoductului Baku Tbilisi - Ceyhan (BTC), a gazoductului Baku Tbilisi
Erzerum i a autostrzii Karas - Akhalkalai fac parte dintr-un plan de capitalizare a poziiei
geostrategice a Georgiei ntre Europa i Asia. n termeni geoeconomici, Georgia este situat pe
cea mai scurt rut care leag Europa de Asia, sens n care aceast proximitate teritorial a fost
transpus i n alte proiecte precum TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia) i
INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) - proiecte n care sunt vizibile funciile
i interesele economice occidentale n dezvoltarea economic a statului. Potenialul energetic al
bazinului caspic impune ca aceste resurse s fie transportate printr-un sistem ramificat de
conducte, unele trebuind s traverseze teritoriul georgian. n prezent, Georgia are dou terminale
150
maritime prin care petrolul caspic este transportat pe alte spaii. Unul este situat la Supsa, cu o
capacitate de 200.000 de barili pe zi, iar cellalt n portul Batumi, cu aceiai capacitate.
Georgia reprezint un coridor energetic esenial spre Occident i alturi de alte state de
tranzit are obligaia de a garanta sigurana conductelor de petrol i gaze, care pornesc din zona
azer a Mrii Caspice. Conductele au o mare importan pentru Uniunea European, deoarece
reduc dependena de livrrile ruse i nu traverseaz teritoriul rus. Oleoductul Baku Tbilisi -
Ceyhan are o lungime total de 1768 kilometri, dintre care 443 kilometri traverseaz
Azerbaidjanul, 249 - Georgia i 1076 kilometri traverseaz Turcia. Traverseaz numeroi muni,
care ating nlimi de pn la 2830 metri i intersecteaz 3000 de drumuri, ci ferate, linii utile i
1500 de ci navigabile cu limi de pn la 500 metri (ca de exemplu rul Ceyhan n Turcia).
Oleoductul ocup un coridor de 8 metri i este ngropat de-a lungul ntregului su parcurs la o
adncime de cel puin un metru. n paralel cu BTC, se afl gazoductul din Caucazul de Sud, care
transport gaze naturale de la Terminalul Sanganchal pn la Erzerum, Turcia. Are o via util
proiectat pe o perioad de 40 de ani i, ncepnd cu 2009, transport un milion de barili
(160 000 metri cubi) de petrol pe zi. Are o capacitate de 10 milioane de barili de petrol, care vor
curge prin oleoduct cu 2 metri pe secund. Exist 8 staii de pompare de-a lungul oleoductului (2
n Azerbaidjan, 2 n Georgia i 4 n Turcia). Proiectul a costat 3,9 miliarde dolari SUA, 70% din
costuri au fost finanate de tere pri - Banca Mondial, Banca European pentru Reconstrucie
i Dezvoltare, agenii de credit de exploatare din apte ri i un sindicat din 15 bnci comerciale
[270, p.128].
Fiind vecin direct cu Iranul, importana strategic a Azerbaidjanului a crescut odat cu
descoperirea rezervelor de petrol n Marea Caspic. Azerbaidjanul dezvolt legturi cu
Occidentul, n special cu SUA. n acest context, i statele occidentale sunt interesate n relaiile
cu Azerbaidjanul [396, p.303-304].
Regiunea Caucazului de sud deine un rol important, ceea ce face ca UE s fie interesat de
aceast regiune. Principalul atu al noilor state independente din Caucazul de Sud, dup
destrmarea Uniunii Sovietice, este posibilitatea, fr implicarea Federaiei Ruse, de a explorara
resursele energetice, ct i de a construi pe teritoriul acestor state ci de trasportare a surselor
energetice spre spaiul european din regiunea Caucazului de Sud i Asia Central. Rolul
geopolitic al statelor din regiune a crescut ca rezultat al interesului statelor occidentale pentru
diminuarea influenei i dependenei fa de Federaia Rus. n ultimii 13 ani au fost construite
oleoductele din Azerbaidjan n Turcia - ,,Baku - Supsa i ,,Baku Tbilisi - Geyhan, ct i
oleoductul din Azerbaidjan n Turcia ,,Baku-Tbilisi-Ezrum [420, pp. 59-63]. Georgia este un
stat de tranzit pentru pieele internaionale, care contravine intereselor Federaiei Ruse, care
intenioneaz s dein sub control tranzitarea carburaniolor exportai spre Europa. De
151
asemenea, Georgia mai dispune i de un potenial turistic, dar care nu-i explorat la maximum
[372, pp. 4-5].
Spre deosebire de interesul n statele est-europene foste republici unionale, n special cel de
meninere a monopolului asupra resurselor energetice, interesul Federaiei Ruse n statele est-
europene membre ale UE este unul pragmatic, axat pe livrrile produselor petroliere i a gazului
natural n zon. Factorul determinant n relaiile dintre Federaia Rus i statele est-europene
rmne a fi exportul gazelor naturale i al petrolului. Federaia Rus export n regiune
aproximativ 44 milioane tone de petrol, jumtate dintre care revine Poloniei. ncepnd cu anul
2014, ca rezultat al crizei ruso-ucrainene, n relaiile dintre Federaia Rus i statele est-europene
(membre ale UE) se observ o turnur cu caracter mai mult politic. Criza ruso-ucrainean
afecteaz i relaiile comerciale dintre Federaia Rus i partenerii est-europeni. Deficitul
comerului al statelor est- europene cu Federaia Rus scade pn la 32, 5 miliarde $ SUA ( 36,4
miliarde $ SUA n 2013). Dac n 2008 importul Rusiei n statele est-europene n comparaie cu
2014 era de 2, 6 ori mai mare, atunci, n 2014, acesta scade de 2,2 ori.
O alt problem n relaiile Federaiei Ruse cu statele est-europene este diminuarea poziiei
concureniale a Rusiei n zon. Concuren fac nu productorii autohtoni, dar corporaiile
transnaionale, care i determin situaia i preurile pe piaa european la produsele i utilajul
energetic, la tehnica electronic i la mijloacele de transport. De asemenea, devine problematic
i transportarea casetelor cu combustibil nuclear din Federaia Rus pentru Staia Atomo
Energetic (SAE) ungar ,,Pak- obiect al cooperrii energetice. Astfel, analiznd specificul
relaiilor dintre Federaia Rus i statele est-europene, membre UE, este de observat faptul c
acestea sunt orientate mai mult spre exportul materiei prime ruse, n special al gazului natural
i ale produselor petroliere. Astfel, n 2014, importul statelor est-europene din Rusia a constituit
85%. De asemenea, se observ o scdere a cererii fa de produsele energetice ruseti (14, 3%- n
2012, 12, 5% -2013, 11, 3% -2014). Are loc o scdere pn la 50, 4 miliarde $ SUA la produsele
petroliere ruse ( spre deosebire de 56 miliarde $ SUA n 2013). Diminuarea cererii pentru gaz se
observ n relaiile Federaiei Ruse cu Ungaria, Slovenia, Romnia. Expunerea produsellor
energetice n Ungaria, ceea ce revenea 90 % din exportul rus s-a redus cu 14, 5% [372, p. 156].
De asemenea, se observ o scadere a rolului Federaiei Ruse n asigurarea Romniei cu gaz
natural. Prelucrarea propriilor resurse (n parteneriat cu compania american EXXON Mobil)
face cal n 2015 importul gazului naturl a Romniei s scad cu 10% [372, p. 231].
d) coridor de acces spre Iran i Siria
Un alt interes al Federaiei Ruse manifestat n special pentru statele caucaziene este cel al
accesului spre Iran i Siria. ntruct Marea Caspic (unul dintre cele mai mari cmpuri petroliere
i de gaze din lume) este un lac mare nchis, transportul petrolului spre piaa occidental este
152
dificil. n perioada sovietic toate rutele au fost construite prin Rusia. Un oleoduct care s treac
prin Iran dinspre Marea Caspic spre Golful Persic ar fi ruta cea mai scurt, dar Iranul a fost
considerat membru nedorit din mai multe motive (guvern teocratic, program nuclear, sanciunile
SUA care restrng investiiile occidentale n aceast ar). Prin urmare, dincolo de semnificaia
energetic a poziiei Georgiei, trebuie menionat importana acestei ri din perspectiva
accesului marilor puteri la Iran i Siria, ri cu o greutate geopolitic major n lumea arab, cu
parteneriate strnse n domeniile militar i nuclear cu Federaia Rus i cu un potenial economic,
uman i militar semnificativ. De altfel, experii rui au admis c partenerii strategici cu care
Federaia Rus reuete s se opun planurilor geopolitice occidentale n Asia sunt Armenia i
Iranul. n ciuda coincidenei planurilor ruse i iraniene cu privire la resursele caspice de energie,
Iranul menine relaii bilaterale de echilibru cu Georgia, manifestnd acela interes pentru
poziionarea Georgiei ca plac turnant de transport energetic. De asemenea, SUA au un interes
vdit n diversificarea rutelor de acces la zona persan att pentru situaii de urgen (intervenii
militare), ct i pentru stabilirea unui cap de pod pentru controlul relaiilor Federaiei Ruse cu
Iranul i Siria [270, p. 129].
e) zon de control al unor importante conflicte ngheate
n sens geopolitic, poziia Georgiei este cheia importanei sale pentru ntreg Caucazul de Sud,
n special dac este luat n considerare i conflictul dintre dou ri din regiune - Armenia i
Azerbaidjan. Datorit locaiei sale n mijlocul unor naiuni cu factori de risc sistemici, precum i
un grad de corupie foarte ridicat, a lsat liber calea pentru dezvoltarea acestei ri. Revoluia
Trandafirilor a avut cel mai important rezultat - creterea ncrederii internaionale n aceast ar
care i-a proclamat adeziunea la valorile democratice. Meninerea conflictelor ngheate
reprezint o prioritate geopolitic pentru Federaia Rus, ntruct acestea constituie prghii de
control regional foarte important, monitorizarea sau implicarea inclusiv armat a acestei puteri n
respectivele conflicte fiind asigurat prin ncheierea unor acorduri bilaterale. Per ansamblu,
Georgia poate fi considerat un cap de pod geopolitic pentru dezvoltarea unor afaceri regionale
i promovarea de interese economice viznd pieele de desfacere din zon, exploatarea resurselor
minerale din zon, utilizarea forei de lucru etc... [270, pp. 129-130].
f) interes economico-comercial
Deocamdat, Belarus rmne a fi pricipalul partener strategic al Federaiei Ruse n spaiul
vestic. Rusia depune toate eforturile pentru a menine acest parteneriat i a nu admite apariia
unui nou membru NATO la frontiera vestic. Actualmente, conform opiniei lui Godin, Belarus
este cetatea Brest a Federaiei Ruse n partea occidental a frontierilor sale. Ocupnd 0,9%
din teritoriul ex-Uniunii Sovietice, Belarus se pronun deschis i insistent pentru cooperarea cu
Federaia Rus. Deja la 21 februarie 1995, la Minsk are loc semnarea acordului de prietenie,
153
bun vecintate i cooperare ntre Federaia Rus i Belarus pe o perioad de zece ani, iar la 2
aprilie 1996 se semneaz Acordul de formare a Uniunii Rusia Belarus, iar la 2 aprilie 1997, la
Moscova, preedinii celor dou state semneaz Acordul Uniunea Federaia Rus Belarus,
iar la 23 mai Statutul Uniunii [374].
Astfel, conform art. 3 al Statutului, se menioneaz c perspectivele de cooperare ale
Uniunii se axeaz pe unirea benevol a statelor participante i principiile comune ale dreptului
internaional, att Statutul, ct i Uniunea n special, au mai mult un caracter declarativ, dup
form i coninut, i nu corespunde cerinelor i necesitilor reale ale Federaiei Ruse i
Belarusului. Rolul primordial al Uniunii l constituie asigurarea unei dezvoltri dinamice,
crerii unui spaiu economic comun i a condiiilor favorabile pentru sectorul agrar, a crerii
unei infrastructuri comune (asigurarea sistemului de transport i energetic, crearea unui spaiu
comun informaional). n sfera financiar se prevedea crearea unei monede unice, a unui sistem
unic de impozitare, ct i crearea condiiilor pentru implementarea unei valute unice.
n sfera comercial, accentul se pune pe relaiile comerciale reciproce, formarea unui sistem
unic vamal, folosit n relaiile cu statele tere, crearea unui regim unic comercial, ct i
introducerea unor tarife unice. n acest context, n cadrul Uniunii se prevedea crearea unei
aliane ntre dou state. De asemenea, se mai declara necesitatea elaborrii i implementrii
unui program de realizare a reformelor pieei, inndu-se cont de particularitile i nivelul de
dezvoltare a fiecrui stat-participant. Cu toate c noua strategie enumera direciile de cooperare,
nu sunt indicate termenele i mecanismele de realizare a obiectivelor propuse. De aceea,
majoritatea iniiativelor au rmas mai mult la nivel declarativ, fr a fi implementate n practic.
Dac e s analizm relaiile ruso-belaruse, atunci, Federaia Rus rmne principalul
partener economic al Belarusului. Conform datelor Camerelor de Comer a Rusiei i Belarus,
aproximativ 8000 de agenii ruse i belaruse depind de producerea reciproc, fiind create
aproximativ 3 mln. locuri de munc n Rusia. Comerul rmne a fi punctul forte al relaiilor
dintre Rusia i Belarus. Astfel, exportului Rusiei n Belarus i revin 36,5% n 2007, de la 45,5%
n 1995. Cota importului n 1995 era de 53,29%, actualmente este de 59,94%, iar n relaiile cu
statele CSI se majoreaz de ase ori, adic 17,4% din totalul exportului i constituie 10,7
miliarde dolari SUA, dintre care Rusiei i revin 36,5%, iar 46,1% - statelor CSI [511].
Principalele produse de import rus sunt camioanele, tractoare, frigidere, produse din carne i
lactate, piese pentru automobile, mobil, produse din metal, transformatoare, nclminte,
aragaze, tehnic pentru drumuri, televizoare. La baza exportului rusesc n Belarus se afl
produsele de petrol i gazul natural, energia electric, resturile i metalele negre .
n 2014, relaiile comerciale ruso-belaruse au nsumat cifra de 38,7 mlrd. $ SUA. Cifra este
cu 1, 7 mlrd. $ SUA mai mic, comparativ cu anul 2013. Astfel, din totalul relaiilor comercial-
154
economice ale Bielorusiei, Federaiei Ruse i-au revenit 48,7 %. Din totalul de 64,74 mlrd. $
SUA al relaiilor comercial-economice, 42,4% revin exportului (ceea ce constituie 31,14 mlrd.
$ SUA) i 54,5% revine importului (ceea ce constituie 33,6 mlrd.$ SUA). Baza exportului
Bielorusiei din Federaia Rus o constituie produsele petroliere (n perioada ianuarie- octombrie
2014 acestea au constituit 902,4 mln$ SUA), produse lactate- 747,7 mln.$ SUA, brnzeturi-
637,9 mln$ SUA, automobile de mare tonaj-551,2 mln.$ SUA, carne bovine-465,6 mln.$ SUA,
tractoare i utilaj tehnic- 406,9 mln. $, mobil- 324,4 mln.$ SUA, . a. n importul din Federaia
Rus domin produsele petroliere i gazul lichefiat (6774,8 mln. $ SUA), gaz natural (n
valoarre de 2686,4 mln.$ SUA), automobile-470,3 mln. $ SUA, metale grele- 297,9 mln.$
SUA, evi de oel- 186,4 mln. $ SUA, produse petroliere-165,3 mln.$ SUA, gaz de ist-152,7
mln.$ SUA [511].
O astfel de structur a comerului exterior permite Bielorusiei s-i pstreze economia
format din timpurile URSS-ului. Actualmente, pe teritoriul Bielorusiei activeaz 579 companii
cu capital rusesc, inclusiv 54 ntreprinderi cu capital mixt, amplasate n ase zone economice
libere - Brest, Minsk, Gomeli-Raton, Vitebsk, Moghilev, Grodnoinvest [285, pp. 93-98] .
Totui, nelundu-se n seam relaiile divergente dintre Federaia Rus i Ucraina, Rusia
a fost principalul partener economic al Ucrainei pn la declanarea evenimentelor din anul
2014, intrnd n lista celor zece parteneri principali ai Federaiei Ruse. n relaiile ruso-ucrainene
este de menionat faptul ca micorarea prii ruse n importul ucrainean de la 37,6% la 27,8% se
caracterizeaz prin mrirea cotei europene de la 23,0% la 28,2% i a statelor Asiei de la 3,8%
pn la 14%. Cu att mai mult c, n relaiile comerciale cu Ucraina, cota Rusiei are tendina de
a se micora la 26,8%. Dac e s analizm cota UE n relaiile comerciale cu Ucraina, n anul
2007 aceasta constituia 32,9%, spre deosebire de 24,4% din 1996 [494]. n prezent, ntre
Uniunea European i Ucraina se duce un dialog privind crearea zonei de liber schimb.
Chiar i n condiiile unei cooperri economice, Rusia i Ucraina rmn a fi concurente nu
doar la nivel internaional, dar i regional. Astfel, sectorul metalurgic, industria constructoare de
maini i cea alimentar, inclusiv sectorul agrar, rmn a fi ntr-o concuren. Contradicii exist
i n sectorul energetic, de care, n mare parte, depinde bugetul Federaiei Ruse, iar pentru
Ucraina Federaia Rus reprezint un concurent, att pe pieele externe, ct i pe cele interne. De
aceea, semnarea Acordului ntre pri privind comerul liber a ntlnit mari dificulti. Cu att
mai mult, rcirea relaiilor dintre Ucraina i Federaia Rus a fost condiionat i de dorina
Ucrainei de a adera la blocul militar NATO, prin dispoziia prooccidental i pronunarea celei
antiruse, prin crearea zonei economice GUAM. Toate acestea contribuie la meninerea unei
situaii tensionate intre pri - impunerea din partea Rusiei a impozitelor i a taxelor vamale, ct
i embargourile asupra produselor ucrainene (caramele, fructe, produse lactate margarina i
155
untul). La rndul su, Ucraina ia msuri similare - impunerea accizelor destul de nalte la
automobilele ruse, prin susinerea i creterea produciei productorilor autohtoni, n special la
producerea automobilelor Avto ZAZ-Daewoo. n ultimul timp, prezena VAZ-ului rusesc se
micoreaz pe pieele ucraineti, fapt ce se rsfrnge negativ asupra economiei ruse,
diminundu-se de la 54% la 37% [480].
Dac e s examinm structura exportului rusesc n Ucraina, atunci 58% reveneau exportului
produselor minerale, Rusia asigurnd regulat economia ucrainean cu resurse energetice, ceea ce
permitea funcionarea ntreprinderilor ucraineti, dar i funcionarea sectorului agrar. De
asemenea, Rusia pentru Ucraina a fost nu doar principalul furnizor de resurse energetice, dar i
unicul coridor de tranzit pentru transportarea crbunelui din spatiul Asiei Centrale. Industria
constructoare de maini se plaseaz pe al doilea loc n aceast ar, i aici pot fi livrate maini i
utilaj electric, mijloace de transport i aparate de zbor, care sunt de o importan incontestabil.
Structura exportului ucrainean n Federaia Rus a fost caracterizat prin prezena unei piee
mai balansate i stabile, Rusia a fost pn n 2014 principalul partener economic. Este de
menionat faptul c, dei evile cu diametru mare, industria constructoare de maini ucrainean
prezint un rol n economia rus, atunci multe din produsele alimentare sunt dur criticate pe
pieele ruseti, Rusia nainteaz pretenii (interzicerea exportrii produselor lactate, n 2006 i
2007, i a produselor animaliere, n 2013 embargoul impus la produsele din ciocolat). Merit
atenie i situaia din sectorul investiional, Rusia ocupnd locul al aptele. Pe tritoriul Ucrainei
activau 1633 ntreprinderi cu capital rus. Celelalte investiii sunt destinate sectorului sntii,
industriei de prelucrare a metalelor, sectorului agrar i construciilor [5, pp. 118-133] .
n contextul crizei ruso-ucrainene i al sanciunilor occidentale, este afectat sectorul agrar
bulgar. Astfel, exportul produselor bulgare (n special a celor lactate) n Rusia, care, dei pentru
piaa rus sunt nesemnificative, au afectat economia bulgar. Pierderile Bulgariei n 2015 din
cauza embargoului impus de ctre SUA i statele UE Federaiei Ruse au constituit suma de 200
milioane euro. Pierderi de aproximativ 160 milioane euro are Bulgaria i din cauza micorrii
numrului de turiti rui. n condiiile confruntrii geopolitice, se observ o diminuare i a
relaiilor comerciale. Astfel, exportul Rusiei n Bulgaria scade cu 1/5 fa de anul 2012. n
ianuarie 2014 este semnat Acordul privind exploatarea porturilor Varna i Burgas, n scopul
depozitrii evilor pentru construcia oleoductului ,, Iujni Potok . De asemenea, prin semnarea
Acordului dintre ,,Gazpromexport i ,, Bulgargaz privind livrarea pe pieele bulgare a gazului
natural pn n 2020 n volum de 2, 9 miliarde metri cubi, se mai prevedea reducerea cu 20 % a
preului la carburani, ct i unele scderi de pre dup 6 ani...n cazul creterii cererii din partea
bulgar.

156
Sanciunile impuse de ctre SUA i UE Federaiei Ruse nu sunt un impediment n procurarea
de ctre Ungaria a 3 elicoptere ,,Mi-8T, n sum de 2 miliarde forini ( ceea ce constituie 8, 5
milioane $ SUA) n scopul i pentru necesitile Ministerului Aprrii ungar [381, p.3]. Relaiile
comerciale ruso-ungare n 2014 diminueaz cu 14% ( de la 11, 9 miliarde $ SUA la 7, 3 miliarde
$ SUA) , iar importul cu - 15, 1 % (de la 3, 4 miliarde dolari SUA la 2, 9 miliarde dolari SUA)
[381, p.128]. De asemenea scade i exportul ungar n Rusia cu 18, 5 % a produselor industriale,
12%- utilaj tehnic, cu scade importul produselor chimce i farmaceutice. Exportul ungar al
produselor agrare scade cu 8,8%, a crnii de 3 ori. De asemenea, spre deosebire de relaiile
comerciale pn la declanarea crizei ruso-ucrainene, exportul Federaiei Ruse n Ungaria n
2014 scade cu 39,6 %, iar importul de 43, 3% [381 p. 156].
Aceeai situaie de diminuare a relaiilor comerciale se oserv i n raporturile ruso-poloneze.
Are loc o diminuare a exportului polonez n Federaia Rus cu 14, 0% i, respectiv, a importului
- cu 8,6% n comparaie cu anul 2013. Analiznd situaia din sfera comercial-economic, este de
menionat c, exportul rus n Polonia n comparaie cu anul 2013 scade cu 1,5, ceea ce constituie
4, 3% la export i 1, 6% la import. Printre partenerii Poloniei, Rusia ocup locul 6 [381, p.173].
Cota parte n exportul cu Romnia n 2014 a constituit 2, 8%, importul -3,9 %, n descretere cu
4, 3 % fa de 2013. Tendina descreterii continu s se observe i pe parcursul anilor 2015-
2016. Relaiile limitate cu Federaia Rus sunt compensate cu cele cu Occidentul. n 2014,
importul mrfurilor din Romnia a sczut de pe locul 6 pe locul 7. Federaia Rus a ocupat a 8-a
poziie. Cu toate problemele existente, cota - parte n relaiile comerciale a constituit 0,5% n
2014. n conformitate cu datele Montly Statistic Bulletin International Trade din 2014, comerul
ruso-romn a constituit 3998,3 milioane $ SUA (micorate cu 3, 1%) importul-1949,5 milioane $
SUA. n 2014, relaiile comerciale au fost la cel mai jos nivel dup 2009 i au constituit 0, 2 %.
Exportul Federaiei Ruse a sczut cu 9, 6% conform statisticii vamale ruse, iar conform statisticii
Romniei-cu 3,1 % [381, p.231]. O diminuare a relaiilor comerciale se observ i n relaiile
ruso-cehe. Astfel, n anul 2014 relaiile comercial economice ruso-cehe au nsumat cifra de 11,8
miliarde $ SUA sau 86,1% , iar a exportului ceh n Rusia -5,47 miliarde $ SUA (92,1% spre
deosebire de anul 2013). De asemenea, se observ i o diminuare a preurilor la carburanii
ruseti. Exportul Federaiei Ruse scade de la 4, 5% n 2013 la 3, 6% n 2014, inclusiv exportul -
de la 3, 7 % n 2013 la 3, 1 % n 2014, i importul - de la 5,4 % n 2013 la 4,2 % n 2014. Printre
partenerii economici ai Republicii Cehe, Federaia Rus coboar de pe poziia a cincea n 2013 la
poziia a noua n 2014, iar relaiile comerciale au constituit 89, 8%, inclusiv exportul - 87,9%, iar
importul 92,0% [381, p.364].
Dezintegrarea URSS i apariia pe teritoriul ei a 15 noi state independente a generat pentru
Rusia o situaie geopolitic i geostrategic absolut nou. Astfel, Rusia s-a pomenit mpins n
157
adncul Eurasiei, fapt perceput ca ceva inadmisibil pentru ara care timp de secole a jucat un rol
de importan major n politica internaional, dar i cea european. Frontierele Rusiei se
restrng la ceea ce au fost la nceputul sec. XIX n Caucaz, la jumtatea aceluiai secol, n Asia
Central, i cam ceea ce a fost prin 1600 spre Vest, imediat dup domnia lui Ivan cel Groaznic.
Totodat, Federaia Rus aspir la redobndirea statutului de altdat, cel de supraputere.
Dac SUA i NATO ar fi reuit s domine Ucraina, Federaia Rus ar fi rmas fr aprare.
Grania de sud cu Belarus, ca i frontiera de sud-vest a Rusiei, ar fi rmas larg deschise. n plus,
distana dintre Ucraina i vestul Kazahstanului este de aproape 650 km, ntocmai regiunea prin
intermediul creia Rusia a reuit s exercite putere asupra Caucazului. Am putea presupune c,
date fiind aceste circumstane, Rusia ar fi pierdut Caucazul, i ar fi trebuit s se retrag i mai
mult la nord de Cecenia, continund s se fragmenteze pn la frontierele ei medievale. Rusia la
rndul ei, are toate motivele s mpiedice aceste procese.
Influena rus crete n prezent n trei direcii - spre Asia Central, spre Caucaz i spre Vest,
respectiv spre statele baltice i Europa de Est. Pn n 2020, conform opiniei lui G. Friedman,
prioritar pentru strategia Rusiei va fi reconstruirea statului rus i reimpunerea puterii ruse pe
arena internaional [95, p.70]. Pentru a-i atinge scopul, Rusia a folosit n relaiile sale cu fostele
republici unionale diverse presiuni cu caracter politic, economic i militar. Din aceast
perspectiv, Republica Moldova, Ucraina, statele caucaziene sunt cheia spre regiunile cele mai
sensibile pentru aspiraiile de securitate ale Rusiei. Astfel, Federaia Rus exercit presiune peste
graniele sale din motive geostrategice, geopolitice i geoeconomice.
Rusia, prin meninerea sub control a zonei estice a Ucrainei, prin anexarea peninsulei
Crimeea, ct i pri meninerea controlului asupra spaiului caucazian, este interesat de a nu
admite prezena NATO n spaiul care, conform prerii Moscovei, este zona intereselor sale
excepionale. Prezena strin n zon, n special amplasarea contingentului occidental militar n
Ucraina i Georgia, va slbi, iar ntr-un final, va neutraliza influena rus n aceste state.
Interesului manifestat de SUA, NATO i UE pentru Ucraina i statele caucaziene rezid n
faptul c aceste state servesc drept instrument de constrngere i de stopare a intereselor i
ambiiilor expansioniste ale Rusiei. Att UE, ct i SUA i NATO mizeaz pe fostele republici
unionale ca pe un instrument important de neutralizare a influenei politice i militare a
Federaiei Ruse n spaiul est-european i de a participa la formarea unui nou ,,cordon sanitar,
care ar permite ndeprtarea Rusiei de statele Uniunii Europene. De asemenea, aderarea la
structurile europene a statelor foste republici unionale ar permite controlul frontierelor Rusiei i
stvilirea inteniei SUA i NATO de a o transforma dintr-o putere euroasiatic n una asiatic.
Intenia Uniunii Europene de a integra n sfera sa de influen Republica Moldova i Ucraina
este determinat, n primul rnd, de formarea unei zone economice i politice stabile, care ar
158
asigura stabilitatea la frontierele estice ale UE. Aderarea la structurile europene a Republicii
Moldova i la cele euroatlantice a Ucrainei i Georgiei ar fi un garant al suveranitii i
securitii, aprndu-le de influena i tensiunile din partea Federaiei Ruse. De asemenea,
aderarea la UE ar majora investiiile i capitalul european n economia statelor foste republici
unionale.

4.2. Strategiile Federaiei Ruse de realizare a intereselor geostrategice n spaiul est-


european

Ca rezultat al metamorfozelor geopolitice din anii 90 ai secolului trecut, Federaia Rus


ncearc s-i rectige poziiile pierdute. Una dintre cele mai dezbtute teme a fost, n mod
nendoielnic, problematica noului rol pe care l deine Rusia pe arena internaional. La nceputul
anilor 90 dominant este ideea, care pornea de la existena unei singure superputeri, dar care nu
evalua n mod realist consecinele multiple ale promovrii noii ordini bazate pe aceast realitate
politic indiscutabil. ntr-o situaie mult mai complicat se afl Federaia Rus, care pretinde c
SUA o asigurase c, dup colapsul URSS, fostele republici sovietice, precum i statele foti
satelii ai URSS, urmau s rmn n sfera sa de influen sau, cel mult, s adopte statutul de
neutralitate. Este cunoscut faptul c statele care au fcut parte din Tratatul de la Varovia au
aderat la NATO i/sau la UE. Chiar i cele trei state baltice Estonia, Letonia i Lituania, foste
republici unionale, au procedat la fel. Rusia a perceput aderarea la NATO, n 2004 a acestor state
drept o mare pierdere i o ameninare direct la adresa integritii i securitii sale [15, p.133].
Geopolitic, spaiul CSI nu reprezint un monolit. Factorul Rusiei este cel care determin
divizarea geopolitic a CSI. Statele CSI, n relaie cu Federaia Rus, pot fi divizate n dou
categorii-1) statele orientate n politica lor extern n mare msur spre cooperare cu Rusia
Belarus, Armenia i statele Asiei Centrale, i 2) statele care tind spre autonomie n politica lor
extern i independen fa de Federaia Rus - Georgia (pn n 2008, cnd fcea parte din
CSI), Ucraina, Azerbaidjian i Republica Moldova. Prima categorie de state au creat, la
iniiativa Rusiei, diferite organizaii n cadrul CSI - Comunitatea Economic Euro-Asiatic,
Uniunea statelor Asiei Centrale, Spaiul Economic European, Organizaia Tratatului de
Securitate Colectiv sau Organizaia de Colaborare de la Shanghai. Statele celei de-a doua
categorii s-au organizat n GUAM [259, p.13].
ncepnd cu anii 2000, la un interval de o decad de la sfritul Rzboiului Rece i colapsul
fostei URSS, Federaia Rus ncearc s-i restabileasc statutul de mare putere, relansnd o
politic de restaurare a zonei de influen n spaiul postsovietic [141]. n relaiile cu statele din

159
vecintatea apropiat, n scopul asigurrii unui viitor i pe arena internaional, Rusia are
propriul modus operandi [454].
Analiznd principalele obiective i direcii ale politicii externe a Federaiei Ruse expuse n
Strategia de securitate a Federaiei Ruse pn n 2020, aprobat prin Decret prezidenial la 12
mai 2009, putem deduce c interesul strategic de lung durat ale Rusiei este de a transforma
Federaia Rus ntr-o putere global, iar sistemul internaional - n unul multipolar. Vecintatea
apropiat (blijnee zarubejie), care de fapt este spaiul postsovietic, este vzut de Moscova drept
o zon de influen exclusiv, n care Federaia Rus manifest interese geostrategice [186].
Pentru o mai bun comprehensiune a politicii externe, dar i a interesului geostrategic al
Federaiei Ruse este necesar analiz acestor fenomene prin prisma utilizrii hard power-ului sau
aa-numita politica dur, exercitat prin intermediul mijloacelor militare, economice, dar i prin
itermediul soft power-ului sau a politicii loiale exercitat prin intermediul mijloacelor
nonmilitare mass- media, televiziune... cu scopul de a exercita presiune [93]. Astfel, pentru a-i
realiza obiectivele propuse, Federaia Rus utilizeaz o serie de msuri tradiionale sau hard
power, cum ar fi aciunile militare ca de exemplu conflictul ruso-georgian din 2008; sanciuni
economice (Ucraina, Georgia, Belarus).
Vladimir Putin, ajuns preedinte al Federaiei Ruse n 2000, prin aciunile ntreprinse,
demonstreaz faptul c dorete s reconstituie ct mai mult teritoriu din fosta Uniune Sovietic.
Evident, un pas n acest sens l reprezenta reintegrarea Ucrainei n aria de influen a Federaiei
Ruse. Aadar, prin politicile sale, preedintele Rusiei ncearc s reconstruiasc influena rus, n
spaiul geopolitic, spaiul fost al URSS, s readuc Rusia la statutul de mare putere global i s
promoveze aceast identitate civilizaional rus nou recreat pe agenda internaional. n acest
scop, preedintele V. Putin folosete tot instrumentarul politic, economic, diplomatic, imagologic
i militar de care dispune, pentru a-i atinge scopul numit de muli specialiti ca fiind
imperialist. Astfel, Rusia a renceput s i promoveze mai activ interesele pe mapamond,
ceea ce a dus la confruntri directe cu puteri influente ale comunitii internaionale. n acest
context, al revitalizrii economice a Rusiei, elitele politice i economice au nceput s susin
politica expansiv a preedintelui Putin. Rusia a demonstrat c nu ezit s foloseasc fora
armat cnd consider c interesele sale sunt n joc [4, p.30].
Astfel, la 8 august 2008, forele armate ruse au intrat n Osetia de Sud, utiliznd tancuri,
precum i infanterie mecanizat sprijinit de aviaie. Osetia de Sud era neoficial aliat cu Rusia,
iar Rusia a acionat pentru a preveni absorbia regiunii de ctre Georgia. Contraatacul a fost
planificat riguros i a fost executat competent, iar n decurs de numai 48 de ore ruii au reuit s
nving for principal georgian pe care a obligat-o la retragere. La 10 august, ruii i
consolidaser poziia n Osetia de Sud, iar la 11 august i-au extins ofensiva pe teritoriul
160
Georgiei, atacnd pe dou direcii. O direcie a fost ctre sudul Osetiei de Sud spre oraul
georgian Gori. O alt direcie a pornit din Abhazia, o alt regiune secesionist a Georgiei, aliat
cu Federaia Rus. Acest atac a fost proiectat c s taie drumul dintre capital Tbilisi i porturile
georgiene. n acest moment, ruii au bombardat aeroporturile militare din Marmeuil i Vaziani i
se pare c au incapacitat radarele din aeroportul internaional din Tbilisi. Aceste micri au adus
forele ruseti la numai 40 de mile de capitala Georgiei, n timp ce au fcut foarte dificil
aprovizionarea material i afluirea de fore de rezerv georgiene de ntrire n caz c ar fi dorit
cineva s fac acest lucru.
Ca s nelegem modul de gndire rusesc, trebuie s apelm la dou evenimente. Primul este
Revoluia Portocalie din Ucraina. Din punctul de vedere al Statelor Unite i al europenilor,
Revoluia Portocalie a reprezentat un triumf al democraiei i al influenei occidentale. Din
punctul de vedere al Federaiei Ruse, Revoluia Portocalie a fost o tulburare a afacerilor interne
ale Ucrainei, finanat de CIA, ce a fost menit s atrag Ucraina n NATO i s o adauge la
ncercuirea Rusiei. Preedinii Statelor Unite, George H.W. Bush i Bill Clinton au promis Rusiei
c NATO nu se va extinde n cadrul fostului imperiu sovietic. Aceast promisiune a fost deja
nclcat n 1998 prin expansiunea NATO n Polonia, Ungaria i Cehia, iar n 2004, prin
expansiunea nu numai n restul fostilor aliai ai sovieticilor n ceea ce este acum Europa
Central, dar i n cele trei state baltice, care au fcut parte din Uniunea Sovietic [93].
Dei Federaia Rus a tolerat valurile de extindere a NATO spre Est, discuiile privind
includerea Ucrainei n NATO a reprezentat o ameninare fundamental pentru securitatea
naional a Rusiei, ceea ce ar fi fcut ca Rusia s devin de neaprat i ar fi provocat chiar o
destabilizare a Federaiei Ruse. Intenia SUA de a merge att de departe, nct s sugereze ca s
fie inclus i Georgia, ceea ce ar fi adus NATO n mijlocul Caucazului, concluzia ruseasc,
fcut public, a fost c Statele Unite, n particular, au intenia s ncercuiasc i s sfrme
Rusia. Al doilea eveniment, nu mai puin important, a fost decizia Uniunii Europene i a Statelor
Unite de a susine separarea Kosovo de Serbia. Ruii sunt amicii Serbiei, dar intenia adnc a
Rusiei a fost aceasta: de la al Doilea Rzboi Mondial, principiul Europei a fost c, pentru a se
preveni conflictele, frontierele naionale nu trebuiesc schimbate. Dac acest principiu a fost
violat n Kosovo, alte micri de granie inclusiv cereri ale unor regiuni separatiste din Rusia
ar putea s urmeze. Ruii au cerut, att public, ct i n discuii private, de a nu acorda Kosovo
statutul de independen, ci s se continue cu autonomia sa, care era cam acelai lucru n termeni
practici. Cererile Rusiei ns au fost ignorate.
Federaia Rus a fost convins c Statele Unite s-au angajat ntr-un plan de ncercuire
strategic a Rusiei. Avnd experiena Kosovo, ruii au ajuns la concluzia c SUA i UE nu erau
pregtite s ia n considerarie dorinele Federaiei Ruse, chiar n cele mai mici aspecte, lucru care
161
poate fi considerat drept punctul de cotitur n relaiile Federaia Rus - Occident. n cazul n
care Occidentul nu ine cont de interesele Federaiei Ruse, chiar i n situaii minore, ignorndu-
le, putem considera c ntre aceti doi actori geopolitici apare o situaie de confruntare. Pentru
Federaia Rus principala problem era felul n care urma s reacioneze. Nerspunznd n cazul
Kosovo, Rusia a decis s atace acolo unde deine toate atuurile - n Osetia de Sud. Reieind din
acest context, Moscova poate s-i justifice aciunile prin dou motive, cel mai puin important a
fost s se fac egal cu Occidentul dup episodul Kosovo. Dac independena provinciei Kosovo
a fost declarat drept sfer de interes occidental, atunci Osetia de Sud i Abhazia, cele dou
regiuni separatiste ale Georgiei, pot fi declarate independente sub protecia Federaiei Ruse [93].
Analizd aciunile preedintelui Putin, se observ dorina nu de restabilire a Uniunii
Sovietice, dar cea de restabilire a sferei de influen a Rusiei n spaiul postsovietic. Pentru a
realiza acest obiectiv, Rusia a reacionat reieind din dou raiuni: prima, cea de restabilire a
credibilitii Forelor Armate ale Federaiei Ruse ca for de lupt, cel puin la nivel regional, i,
cea de a doua raiune, de a asigura c garaniile SUA incluznd apartenena de membru al
NATO, nu reprezint nimic n faa puterii Federaiei Ruse. De asemenea, preedintele rus,
evitnd o confruntare direct cu forele NATO, prin intermediul unui alt actor geopolitic-
Georgia, aliniat al SUA, a ncercat s se confrunte cu aceste dou centre de putere. n acest
context, Georgia era alegerea perfect.
Astfel, prin invadarea din august 2008 de ctre Federaia Rus a Georgiei, aa cum a fost
fcut (competent, dac nu chiar exemplar), V. Putin a restabilit credibilitatea armatei ruseti. De
aceea, rzboiul din Georgia poate fi considerat rentoarcerea public a Rusiei la statutul de mare
putere. Evenimentele din Georgia reprezint nu doar ce s-a ntmplat n ultimul moment, dar este
un proces care s-a dezvoltat din momentul n care V. Putin a venit la putere. Scopul Rusiei este
de a utiliza instrumentele hard power pentru a-i afirma interesele geostrategice n noua realitate,
n spaiul caucazian [186].
Anexarea Crimeei de ctre Federaia Rus n 2014 s-a demonstrat a fi cel mai periculos
eveniment geopolitic din perioada post-rzboi rece i poate chiar de dup criza rachetelor din
Cuba. Anexarea putea determina dou tipuri de aciuni, ambele fiind duntoare stabilitii
Europei pe termen lung. Prima variant era aceea a rectigrii de ctre Rusia a influenei n
regiune i a dreptului de a retrasa granie i de a-i exercita puterea de veto asupra guvernelor
statelor vecine. Cea de-a doua posibilitate era de a provoca guvernul ucrainean la o ripost,
susinut de vestici. Aceast rispost ar putea duce ctre un rzboi civil n stil iugoslav, practic
demonstrat de ctre evenimentele din zona estic a Ucrainei - Donek i Lugansk. O operaiune
antiterorist a fost lansat de oficialii de la Kiev n luna aprilie 2014 cu scopul de a nbui
insurecia armat prorus n regiunile Donek i Lugansk. Petro Poroenko, preedintele
162
Ucrainei, n discursul de nvestire, declara c va refuza orice compromis cu Rusia n privina
orientrii europene a rii sale i asupra apartenenei Crimeei la Ucraina. Oficialii NATO
declarau c sunt preocupi de faptul c trupele ruseti de la grania cu Ucraina pot reprezenta
o ameninare la adresa sud-estului Ucrainei. Mai mult, dup ce a concentrat masiv trupe
ruseti la grania cu Ucraina, Vladimir Putin declara c Rusia mizeaz de acum nainte pe
relaii egale cu statele occidentale, dup ce i-a aprat interesele geopolitice n criza
ucrainean, i va continua s apere interesele etnicilor rui din alte state. Aceast declaraie a
preedintelui rus nu face dect s confirme planul de rectigare a influenei ruse n fostele state
sovietice [14, p.128].
Dac e s analizm evenimentele din Ucraina, n strategia militar a Federaiei Ruse pot fi
identificate trei niveluri interrelaionate:
Nivelul 1 unilateralismul doctrinar. Rusia a mizat pe principiul conform cruia folosirea
cu succes a forei genereaz legitimarea aciunilor ntreprinse. Reacia slab a SUA i a UE a
validat acest principiu.
Nivelul 2 aderarea puternic (aparent) la legalism. Dincolo de aspectele reale ale
legalitii aciunilor Federaiei Ruse n Ucraina, acestea au fost permanent sprijinite pe anumite
acte juridice valide, crend aparena legalitii, astfel:
- preedintele Putin a solicitat Consiliului Federaiei Ruse, camera superioar a
parlamentului rus, s autorizeze folosirea, n caz de necesitate, a puterii militare n Ucraina.
La 1 martie 2014, n mod natural, utilizarea armatei ruse n Ucraina a fost autorizat. Ulterior,
din considerente ce in de promovarea unei imagini legalist-pacifiste, la solicitarea lui V. Putin,
Consiliul Federaiei Ruse a revocat rezoluia ce autoriza folosirea armatei ruse n Ucraina.
Decizia a fost luat cu 153 de voturi din 154 posibile i a intrat n vigoare din ziua aprobrii;
- nefolosirea puterii militare n Crimeea, alturi de autorizarea dat de ctre Consiliul
Federaiei Ruse, este folosit de ctre V. Putin ca semn al inteniilor sale pacifiste;
- faptul c trupele ruse existente n Crimeea nu au depit plafoanele agreate prin acordul de
staionare n Crimeea a flotei Federaiei Ruse din Marea Neagr, chiar dac numrul lor a
crescut, este prezentat de Federaia Rus ca argument la afirmaia c aceasta nu a ocupat
Crimeea prin fora militar.
Nivelul 3 sprijinirea referendumului promovat de forele politice proruse din Crimeea.
Federaia Rus i susine intervenia, prezentnd ca argument dreptul la autodeterminare al
populaiei Crimeei, similar cazului din Kosovo. Campania recent a Rusiei n Crimeea a fost o
impresionant demonstraie de comunicare strategic, una care, dei are multe aspecte similare
celor din Osetia de Sud i din Abhazia, prezint totui o serie de trsturi de specificitat, ca
urmare a reflectrii operaionalizrii noilor directive militare ale Rusiei ce se doresc
163
implementate pn n anul 2020. Succesul acestei campanii este dat de faptul c, n doar trei
sptmni, moralul militarilor ucraineni a fost ntr-att de afectat, nct toate cele 190 de uniti
au capitulat. n loc s se bazeze pe dislocarea masiv de tancuri i artilerie, n aceast campanie
Rusia a folosit fore de asalt a cror valoare nsumat a fost mai mic de 10 000 de militari deja
staionai n Crimeea, n majoritate infanterie marin, sprijinit de cteva batalioane de trupe
aeropurtate i comandouri de fore speciale Spetsnaz. n plus, cele mai grele vehicule utilizate
au fost transportoarele blindate TAB-80 ( Transportatoare Auto Blindate). Acestea au combtut
o for de aproximativ 16 000 de militari ucraineni [14, p.133].
n contextul geopolitic nou creat, este posibil ca un nou tip de rzboi - rzboiul hibrid- s
satisfac oarecum aspiraiile Moscovei, din perspectiva c o eventual tensiune n relaia cu
Occidentul se consider c i va readuce Rusiei importana politic, i statutul de supraputere,
pierdut la dezmembrarea URSS, oferindu-i i posibilitatea de a discuta de la egal la egal cu SUA.
Toate aceste confruntri vor dura pn la stabilirea unei noi balane de putere pe arena
internaional.
Federaia Rus nu va ceda Ucraina Occidentului, nu va fi dispus s plece din Crimeea i
Sevastopol. Ucraina, n formatul ei teritorial actual, nu are nici o ans s adere la UE sau la
NATO, indiferent de entuziasmul discursului noilor lideri de la Kiev sau chiar de voina
majoritii populaiei din vestul rii. n aceeai situaie se afl i Georgia cu Abhazia i Osetia de
Sud, unde perspectiva de aderare la structurile euroatlantice a statelor care le dein formal este
limitat. Restabilirea sferei de influen n Europa de Est, Caucaz i Asia Central, n statele
foste sovietice este obiectivul primordial al politicii Rusiei, obiectiv care poate fi realizat prin
sprjinirea etnicilor rui, prezeni n acele teritorii [14, p.159].
Un alt instrument hard power rusesc este cel economic, foarte des folosit de ctre Federaia
Rus n scopul realizrii intereselor geostrategice n spaiul est-european. Petrolul i gazul sunt
resursele cele mai preioase ale Rusiei. Dup instalarea la putere, preedintele Putin a folosit
dependena energetic a Ucrainei, a Republicii Moldova i a multor state europene ca instrument
politic de negociere i antaj. Astfel, n 2006, ca i n iarna 2008-2009, ca rezultat al unor
nenelegeri, Federaia Rus a sistat alimentarea cu gaz a Ucrainei pentru o perioad. Hotrrea
de a prelua Crimeea considerm c a fost rezultanta unui cumul de factori, unul dintre ei fiind i
acela c, n septembrie 2013, Ucraina a semnat acorduri de concesionare pentru explorarea i
exploatarea zcmintelor de gaze din Marea Neagr, un pas care i-ar reduce din dependena
energetic fa de Rusia. Acordurile priveau exploatarea unui perimetru gazifer din nord-vestul
Mrii Negre, un zcmnt de gaze estimat la aproape 8-10 miliarde metri cubi.
n acelai timp, Rusia a demarat proiectul economic de construire a Uniuni Economice
Euroasiatice care s cuprind ct mai muli din fotii sateli ai URSS. n prezent, n uniunea
164
prefigurat a se lansa n 2015, au fost atrase de ctre Rusia doar Belarus i Kazahstan. Aducerea
Ucrainei n acest cerc economic euroasiatic ar fi urmat planul preedintelui V. Putin de readucere
a Rusiei n stadiul de actor esenial al scenei internaionale globale [285].
Economia este una din forele relaiilor internaionale i unul din principalele atuuri ale
Rusiei. Bogat n materie prim, Federaia Rus este o putere energetic, pe prim plan (dotat cu
mai mult de 18 % din rezervele mondiale de gaz, se plaseaz pe a doua poziie n lume, i 5% din
rezervele mondiale de petrol). n spaiul postsovietic, strategia Rusiei se articuleaz asupra unui
proiect care vizeaz meninerea sub influen a statelor ex-republici unionale cu care se afl n
conflict (Republica Moldova, Georgia, din 2014 Ucraina, care are o orientare euroatlantic)
[147]. Analiznd aspectul energetic, este de remarcat faptul c comportamentul dur al Gazprom-
ului fa de Ucraina are o conotaie de ordin (geo)politic i (geo)economic, avnd tangen cu
orientarea prooccidental a autoritilor oficiale de la Kiev. La nivel de declaraii oficiale i
aciuni, Moscova d de neles ntr-o manier expres c nu va accepta niciodat apropierea
structurilor militare prooccidentale n vecintatea apropiat. Astfel, antajul energetic fa de
Kiev i Chiinu reprezint doar un instrument de presiune n scopul asigurrii securitii
naionale ruse. Pe de o parte, este un semnal pentru Occident n ceea ce privete extinderea
influenei sale spre est (n special de ordin politic i militar), care submineaz interesul
geostrategic al Rusiei n regiune. Pe de alt parte, aceste aciuni reprezint atenionri
permanente pentru Ucraina i, inclusiv, Republica Moldova, determinndu-le s-i revad
propria poziie vizavi de aderarea sa la structurile occidentale. Intenia Moscovei este cea de a
influena situaia politic intern din Ucraina, dar i din statele caucaziene, care este instabil din
cauza unor diferene de poziii i disensiuni dintre diferite fore politice [264].
Poziia geografic a Ucrainei i reeaua de gazoduct construit n timpul Uniunii Sovietice
au determinat ca acest stat s joace un rol destul de important n sectorul energetic continental. n
consecin, n prezent Ucraina se poziioneaz ca un actor important n ceea ce privete
securitatea european energetic, astfel c disputele energetice ruso-ucrainene reprezint nu doar
o problem ucrainean sau rus, dar obin un caracter geopolitic. Menionm faptul ca via
teritoriul ucrainean tranziteaz cca 80% de resurse de gaz natural importat din Rusia de ctre UE,
ceea ce reprezint 25% din volumul total importat de statele comunitii. La fel, regiunea
ucrainean tranziteaz coridorul vest-est, constituind o ax de conexiune ntre Europa
continental i Asia Central i regiunea caspic. Totodat, acest spaiu formeaz coridorul nord-
sud, o demonstrare n acest sens fiind gazoductul Blue Stream, care unete Rusia i Turcia.
Evident este faptul c exist o competiie ntre aceste dou axe, caracterizndu-se nu doar prin
aspecte geopolitice, dar i tehnice.

165
n prezent se duce o lupt diplomatic ntre Occident i Rusia pentru aceast regiune, dat
fiind faptul c, Ucraina asigur acces spre o zon bogat cu resurse energetice. n plus, dac
lum n consideraie ruta turc, atunci observm c ea nu reduce din importana Ucrainei n ceea
ce privete tranzitul hidrocarburilor. Cartea ucrainean ar putea servi ca i alternativ n cazul
eventualelor evoluii negative n regiunea turc, de exemplu escaladarea conflictului n jurul
minoritilor kurde.
Politica dur a Gazprom-ului, ce a avut impact negativ att asupra Kievului, ct i asupra
Bruxellasului, scoate la suprafa n mod expres conotaii politice i geopolitice, la baz fiind
interesele geopolitice ale Rusiei n vecintatea apropiat. Moscova oficial d de neles n
repetate rnduri c nu va accepta niciodat apropierea structurilor militare panoccidentale n
imediata vecintate, i pentru a preveni o astfel de conjunctur, Rusia este capabil s acioneze
n modul cel mai drastic. Astfel, antajul energetic fa de Kiev este doar un prim pas al Rusiei n
scopul asigurrii securitii naionale i semnalrii SUA i NATO de a se dezice de politicile
sale, care ating interesul Rusiei, n cazul Ucrainei fiind unul vital. Totodat, reprezint i o
atenionare pentru Ucraina, determinnd-o s-i revad propria poziie vizavi de aderarea sa la
structurile occidentale. Evident este faptul c Kremlinul urmrete la fel anumite interese
comerciale i energetice. n acest context, ar fi bine s mai atragem atenie la o nuan. Cauza
oficial a conflictului gazelor ntre Ucraina i Rusia nu a fost neachitarea din partea Kievului a
datoriei pentru gaz. ns, dac nu uitm de faptul c datoria Transnistriei este cu mult mai mare,
atunci ne convingem o dat n plus c motivul real al conflictului dintre Kiev i Moscova nu a
avut conotaie financiar, ci una geopolitic i geo-energetic [16].
Un alt stat dependent de resursele energetice ale Federaiei Ruse este Republica Belarus. Ca
i Republica Moldova i Ucraina, Belarus este dependent de resursele energetice ale Federaiei
Ruse. Gazprom-ul a achiziionat cele 50% aciuni deinute de Belarus n Beltransgaz. Ca reacie
la aceast pas, Minskul cere respectarea a dou condiii: prima este ca conductele folosite pentru
tranzitul gazului rusesc s fie mereu pline i, cea de a doua condiie este ca preul gazului pentru
Belarus s fie la fel ca cel pentru Rusia. Belarusul achita 150 de dolari pentru 1000 de metri cubi
de gaz rusesc ( pretul pentru regiunea rus n vecinat la frontier, Smolensk, este cu mult mai
mic). ncepand din anul 2011, Minskul cumpr gaz la preul mediu european, din care se scad
taxele de tranzit i de export. n ceea ce priveste petrolul, preedintele Lukaenko este gata s
vnd activele deinute la rafinriile de petrol pentru a cumpra carburani far impunerea de
taxe. n prezent, numai 6,3 milioane de tone din petrolul rus importat de Belarus sunt scutite de
taxele vamale, autoritatile ruse ameninnd periodic cu anularea tuturor facilitatilor fiscale.
Autoritatile ruse au intrerupt frecvent aprovizionarea cu petrol a principalelor rafinrii din
Belarus, ca urmare a refuzului repetat al regimului de la Minsk de a accepta condiiile impuse de
166
Moscova privind taxarea petrolului livrat, precum i vnzarea principalelor rafinrii de petrol
belaruse ctre companiile ruseti. Conform ageniei de pres ,,Karadeniz Press, conflictul
energetic a fost declanat de intenia gigantului petrolier Lukoil de a achiziiona rafinria Naftan
din Belarus [108].
Dac e s examinm relaiile ruso-belaruse prin prisma ultimelor evenimente din estul
Ucrainei, a reaciei comunitii internaionale la aciunile i politica Federaiei Ruse privind
anexarea peninsulei Crimeea, este de menionat faptul c acestea, n ultimul timp, au devenit
contradictorii. n contextul crizei ruso-ucrainene, preedintele belarus A. Lukaenko duce o
politic de susinere a integritii teritoriale a Ucrainei, politic c nu convine Kremlinului.
Reacia Federaiei Ruse la declaraiile lui Lukaenko nu rmne a fi neobservat, Rusia apelnd
din nou la utilizarea strategiei hard power fa de Belarus- impunerea embargourilor la produsele
provenite din Belarus. Reieind din situaia creat, cauzat de impunerea embargourilor
Federaiei Ruse de ctre SUA i statele europene, Belarusul ar fi putut servi drept un nod de
legtur ntre Federaia Rus i UE. Belarusul este dispus s procure produse de la alte state, ca
mai apoi s le expun pe pieele Rusiei, iar aceast schem de aciuni nu contravine sanciunilor
impuse de ctre SUA i UE Federaiei Ruse i nici acordurilor internaionale, iar din aceste
tranzacii, Belarusul ar avea doar de ctigat [389].
Summitul de la Minsk, cu participarea liderilor occidentali A. Merchel - cancelarul
Germaniei, F. Olland- preedintele Franei, B. Obama ex-preedintele SUA, P. Poroenko-
preedintele Ucrainei, i, respectiv, V. Putin- preedintele Federaiei Ruse, aduce Belarusul n
vizorul comunitii internaionale. n contextul crizei ruso-ucrainene, Belarusul servete drept
partea pacificatoare ntre prile aflate n conflict - Federaia Rus i Ucraina. Forumul de la
Minsk a devenit arena confruntrilor dintre Est i Vest, dintre Federaia Rus i Occident, iar
autoritile belaruse ncearc s profite din situaia creat pentru a-i intensifica relaiile cu
Occidentul, care, dup Summitul de la Minsk, a devenit mai deschis fa de Belarus. n spaiul
european, imaginea de pacificator a Belarusului n relaiile ruso-ucrainene crete. Forele NATO
aflate la frontiera Belarusului prezint o ameninare la adresa securitii Federaiei Ruse, iar
aceast situaie va duce la intensificarea prezenei Rusiei n regiune, iar fr suportul Belarusului,
acest plan este mai greu de realizat [411].
Un alt instrument al hard power-ului Rusiei de realizare a intereselor geostrategice, prin
intermediul armei economice, este impunerea embargourilor la diferite produse. Incepand cu
martie 2006, Rusia a introdus diverse sanctiuni mpotriva exportatorilor din Georgia, Ucraina,
Belarus, inclusiv din Republica Moldova. Dac e s analizm cauzele acestor sanciuni, atunci
fiecare are unul i acelai motiv - nesupunerea sau intenia de ieire din sfera de influen a
Federaiei Ruse. Astfel, embargoul impus de ctre Rusia la 1000 produse lactate belaruse din
167
2008 ar fi cauzat de nerecunoaterea de ctre autoritile de la Minsk a independenei celor dou
regiuni separatiste ale Georgiei- Abhazia si Osetia de Sud [107].
Prin sanciuni similare au trecut o mare parte din rile postsovietice. n 2004, odat cu
venirea lui Saakashvili la putere, Georgia i reorienteaz vectorul politicii externe spre un curs
pro-european i proatlantist. n acest context, Rusia ncepe s aplice instrumentele sale de
influn. n 2004, forele de ordine din Osetia de Sud, regiunea separatist a Georgiei, aresteaz
civa soldai georgieni. n 2005, principala conduct ce duce gazul rusesc n Georgia explodeaz
n toiul iernii, n regiunea Caucazului de Nord. n 2006, zeci de mii de emigrani georgieni care
munceau n Rusia au fost expulzai, i tot n acelai an, Rusia interzice importul produselor
georgiene [79]. Interzicerea importului rusesc de vinuri georgiene i moldoveneti a nceput la
sfritul lunii martie 2006 i a creat un conflict diplomatic major ntre Republica Moldova i
Georgia , pe de o parte, i Rusia, pe de alt parte. Comerul de vin cu Rusia ocupa n acel
moment 80-90% din totalul exporturilor de vinuri dintre cele dou ri. Inspectorul-ef sanitar
din Rusia Gh. Onicenko a afirmat c n vinurile georgiene i moldoveneti au fost gsite metale
grle i pesticide i c acestea au falsificat produse alcoolice etichetate ca vinuri [80]. Agenia
rus pentru protecia consumatorilor a susinut c a examinat 21 de sortimente de vin georgian
vndut la Moscova i a concluzionat c 85,7 % nu au respectat cerinele sanitare. Interdicia
privind importurile de vinuri a parvenit ntr-un moment de agravare a relaiilor diplomatice
dintre state pe fondul schimbrilor aduse de Revoluia Trandafirilor i trecerea la vectorul pro-
NATO i pro-UE n Georgia [81].
n acest context, pot fi menionate i embargourile impuse de ctre Federaia Rus din
toamna 2013 impuse Ucrainei la produsele din ciocolat. Fcnd o analiz atent a condiiilor n
care sunt impuse aceste sanciuni de ctre Rusia, este evident faptul c toate aceste manifestaii
au un caracter geopolitic i geostrategic. Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, din 28-29
noiembrie 2013, la care state ex-sovietice Republica Moldova, Ucraina, Georgia erau ateptate s
semneze/parafeze Acordul de Asociere la Uniunea European, precipit geopolitica spaiului
postsovietic. Rusia a recurs la toate instrumentele disponibile pentru a obstruciona parcursul
european asumat de ctre aceste state. Presiunile Rusiei au crescut odat cu dinamizarea relaiilor
acestor state cu Uniunea European i finalizarea negocierilor privind Acordul de Asociere,
implicit Acordul privind Zona de Comer Liber Aprofundat i Cuprinztor.
Supunnd analizei strategiile hard power, este de menionat faptul c Federaia Rus n
statele est-europene membre ale UE, spre deosebire de fostele republici unionale, nu dispune de
suficiente prghii de a realiza interesele sale. Analiznd n retrospectiv relaiile Federaiei Ruse
cu statele foste membre ale Tratatului de la Varovia, pot fi relevate unele aciuni hard power al
Rusiei. n acest context poate fi supus analizei i impunerea embargoului de ctre Federaia
168
Rus asupra produselor din carne de origine polonez n 2005. n opinia ministrului agriculturii
polonez A. Lepper, relaiile ruso-poloneze aveau un caracter mai mult politic, aciunile Rusiei
fiind condiionate de amplasarea scutului antirachet al SUA n Polonia. n opinia N. Volcikova,
economistul principal n cadrul Centrului de Studii Economice i Financiare, Federaia Rus nu-
i dorete rcirea relaiilor cu Polonia, aciunile sale sunt dictate de faptul c prin intermediul
Poloniei este importat carne de origine indian. De asemenea, Volcikova consider c reacia
Rusiei la produsele de origine polonez este condiionat de ctre amplasarea scutului anti
rachet n Polonia [418]. n acest context, se ncadreaz i decizia Federaiei Ruse de la 1
ianuarie 2007 de a impune embargo asupra produselor din carne din statele UE, n special a celor
din Bulgaria i Romnia, sub pretextul c animalele sunt crescute n condiii antisanitare. Totui,
cauza prinipal a embargoului este mai mult o decizie politi, deoarece din aceast perioad
Romnia i Bulgaria devin membre ale UE [435].
Contient de riscul marginalizrii Rusiei pe mapamond, conducerea statului caut ci de a
readuce Federaia Rus, de a impune influena pe arena interaional. n ultimul timp, Rusia a
sesizat c utilizarea mijloacelor tradiionale nu este suficient pentru realizarea intereselor
geostrategice. Astfel, pe lng puterea dur - hard power, caracterizat prin utilizarea mijloacelor
militare i economice, Federaia Rus, pentru a menine n sfera sa de influen statele ex-
republici unionale, apeleaz i la capacitatea de a influena pe alii prin intermediul soft power.
Conceptul soft este antonimul celui de hard, care reprezint fora coercitiv, militar i
economic. Stricto sensu soft power, n opinia lui J. Nay, este capacitatea unui stat de a obine
ceea ce dorete din partea altui stat. Astfel, un stat, prin intermediul soft power, se dezvolt, fr
a utiliza capacitatea sa de aprare militar [240]. Soft power-ul Federaiei Ruse se axeaz pe o
mbinare de mijloace care includ ideologia naionalist, manipularea cu simboluri i nostalgia
pentru trecut, un gen atractiv economic i politic pentru emigranii din statele ex-republici
unionale [93]. Dac hard power este capacitatea unui actor de a-i atinge scopurile prin mijloace
militare, atunci soft power poate fi definit drept capacitatea de a atinge scopurile prin
intermediul atraciei, persuasiunii sau seducerii [255]. Soft power se axeaz pe atragerea valorilor
culturale, ideologice, politica extern a statului [152].
Rzboaiele din Georgia i Ucraina au relansat chestiunea privind poziia Rusiei pe arena
internaional, utiliznd, pe lng hard power, noi instrumente ale soft power cum ar fi rzboiul
electronic, intimidarea, mituirea, propaganda prin internet, mass media, urmrind subminarea
rezistenei Ucrainei i evitarea folosirii puterii militare [201]. Rezultatul a fost victoria militar
clar, prin operaionalizarea unei bine orchestrate campanii de comunicare strategic, folosind
instrumente din domeniul politic, psihologic i al informaiilor ceea ce este denumit de
gnditorii militari rzboiul din noua generaie. Pentru a evita inducerea impresiei eronate c
169
discutm de o nou generaie de rzboaie, care ar fi fost inaugurat de Rusia cu ocazia aciunilor
din Crimeea, evideniem faptul c aciunile militare subsumate acestei categorii sunt, de fapt,
cunoscute sub categoria generic rzboi din generaia a 4-a. n documentele americane sunt
cunoscute ca rzboi neregulat (irregular warfare) i acoper, fr a fi limitate la acestea,
aciunile teroriste/antiteroriste i insurgenele / contrainsurgenele. Aadar, viziunea Rusiei
asupra rzboiului modern se bazeaz pe ideea c spaiul principal de ducere a luptei este mintea
uman. Ca urmare, rzboiul din noua generaie va fi dominat de confruntri n domeniul
informaional i psihologic. Superioritatea fa de trupele i sistemele de arme ale adversarului se
va realiza prin afectarea psihicului i moralului forelor armate i al populaiei civile ale acestuia,
obiectivul principal fiind reducerea la minimum a necesitii de a disloca putere militar (hard
power), prin determinarea militarilor i a populaiei civile ale adversarului s sprijine aciunile
atacatorului, n detrimentul propriilor guverne i ri. n acest context, este interesant de observat
noiunea de rzboi permanent, ntruct presupune un adversar permanent. n structura
geopolitic actual, adversarul clar al Federaiei Ruse este civilizaia occidental valorile,
cultura, sistemul politic i ideologia occidental [14, p.132].
Pentru cazul specific al Crimeei, n centrul planificrii operaionale, ruii au plasat ideea
influenrii. Pentru operaionalizarea acestei idei, au folosit toate instrumentele de care au
dispus: metode ingenioase de comunicare intern, operaii de inducere n eroare, operaii
psihologice, comunicare extern bine construit. Operaiile de inducere n eroare s-au executat
pe teritoriul Federaiei Ruse, sub forma desfurrii unor exerciii militare, inclusiv n regiunea
Kaliningrad, pentru a spori gradul de insecuritate al statelor baltice foste republici sovietice i a
Poloniei. n planul comunicrii strategice, mass-media ucrainean a devenit inaccesibil, iar
canalele ruseti au promovat intens versiunea Federaiei Ruse, construind o realitate paralel
care, n percepia public, legitima aciunile Rusiei. De o importan crucial a fost nelegerea
nnscut a trei audiene int, n mod deosebit a comportamentului probabil al acestora:
populaia majoritar vorbitoare de limb rus din Crimeea, conducerea guvernamental
ucrainean i comunitatea internaional n mod specific NATO i UE. narmat cu aceste
mijloace, Federaia Rus a demonstrat astfel c vechea art sovietic privind controlul reflexiv
este prezent. Prin expresia control reflexiv dorim s se neleag controlul asupra adversarului
prin influenarea relaiei pe care acesta o are cu sine nsui: determinarea acestuia ca, n mod
voluntar, s ia deciziile predeterminate i dorite de iniiatorul aciunii [14, p.133].
n acest scop, ncepnd cu anii 2003-2004, Rusia caut noi mijloace de aciune, care au ca
obiectiv de a influena, de a obine aderarea la ideile i tezele sale: restructureaz RIA Novosti,
principala agenie de informare rus, modernizeaz audiovizualul extern, crend o reea de
programe ca Russia Today (RT), cu o emitere 24 din 24 ore (se emite n englez ncepnd cu anul
170
2005, n arab din 2007, n spaniol din 2009), se creeaz Clubul de discuii Valdai, ONG-uri
i fundaii care au misiunea de a fortifica prezena Rusiei pe arena internaional. De asemenea,
un rol important il deine i Runet internetul rusesc. Pentru a-i fortifica prezena n domeniul
inovaiilor, iniiaz o politic de branding prin proiectul Skolkovo [203].
Pentru a-i atinge scopurile n politica extern, Rusia trebuie s nbunteasc percepia sa
pe arena internaional. V. Putin utilizeaz n jocul su o nou tactic, cea a smart power
(puterea inteligent), care include n statele din vecintatea apropiat influen prin intermediul
mijloacelor populare controlate de Federaia Rus, incluznd canale de televiziune n limba rus
difuzate n strintate, care sunt cu mult mai faimoase dect cele locale [147].
Dezvoltnd un soft power, Rusia se confrunt cu o serie de probleme. Trecerea de la
propaganda omniprezent din timpurile fostei URSS la informaia privind aspectele ce vizeaz
imaginea Federaiei Ruse, aceasta este monopolizat de imaginea preedintelui V. Putin [264].
Parteneriatele n domeniul cultural i tiinific reprezint un alt aspect al direciei umanitare i
are drept scop principal stoparea proceselor de modificare a istoriei n spaiul postsovietic.
Astfel, fiind create centre ale Fundaiei Ruskii Mir, n rile vizate se aduce literatur rus,
cri de istorie i alte materiale menite s nu permit o alt interpretare.
Mass-media este i ea una din sursele principale de informare pentru majoritatea populaiei
din spaiul CSI. Presa rus este utilizat ca unul din instrumentele cu ajutorul crora Federaia
Rus i promoveaz politica sa n regiune. O dovad n acest sens este i cazul Armeniei,
Azerbaijianului, Bielorusiei, unde, pe parcursul anilor, s-au putut observa mai multe atitudini ale
mass-mediei ruseti, care aveau loc n acelai timp cu discursul oficial rusesc fa de aceast ar.
Pe lng instrumentele propagandistice tradiionale, prin intermediul buletinelor de tiri,
emisiunilor analitice i talk-show-urilor sunt utilizate i instrumente indirecte cum ar fi filmele,
concertele, sportul i alte emisiuni nepolitice, populare n afara hotarelor Federaiei Ruse, care
deseori sunt cu mult mai eficace dect cele cu caracter politic.
Evenimente provocate de Federaia Rus n Ucraina, soldate cu anexarea Crimeei i a
oraului cu statut special Sevastopol, precum i cu destabilizarea serioas a situaiei de securitate
din regiunile de est i sud ale Ucrainei, au avut un impact deosebit asupra statelor din
proximitatea Rusiei [318, p.127].
La un interval de aproximativ 25 de ani de la sfritul Rzboiului Rece i a colapsului
URSS, Federaia Rus ncearc s-i restbileasc statutul de mare putere. ncepnd cu cea de a
doua jumtate a anilor 2000, Rusia relanseanz o politic ofensiv pentru a-i restabili statutul
de putere. Obiectivul principal al Rusiei este cel de a deine influen n spaiul postsovietic,
spaiu care rmne a fi o zon n care Federaia Rus manifest interese geostrategice. n scopul

171
realizrii intereselor geopolitice i geostrategice, Federaia Rus recurge la o gam larg de
putere: de la utilizarea hard pn la soft power.
Dac e s analizm din punct de vedere al utilizrii soft power-ului, oraul Soci n calitate de
aren a desfurrii Jocurilor Olimpice poate servi drept exemplu. Prin organizarea Jocurilor
Olimpice de iarn, Federaia Rus din nou a ncearcat s se manifeste drept un important actor
geopolitic pe arena internaional. Cheltuielile destinate pentru pregtirile competiiilor de iarn
din 2014 au depit cifra de 53 mlrd.$ SUA, fiind cele mai impuntoare din istoria organizrii
Jocuirilor Olimpice. Pentru prima dat n istoria Jocurilor Olimpice a fost creat un parc olimpic
unic, avnd capacitatea de gazduire a 75 000 oaspei. De asemenea, deservirea participanilor a
fost asigurat de 25000 voluntari, pregtii n 26 de instituii de nvmnt. n timpul
competiiilor au fost acreditai 2800 reprezentani ai mass-media; 3 mlrd. telespectatori din
ntreaga lume au avut posibilitatea s urmreasc translarea Jocurilor Olimpice, care au fost cele
mai inovatoare din istoria desfurrii competiiilor olimpice [398].
n prezent, Rusia ncearc s-i rectige prestigiul i influen internaional, pe care a
pierdut-o n anii de dup colapsul URSS-ului prin intermediul unor politici hotrte n relaiile cu
Occidentul. Iar drept obiectiv al strategiei ruse, este ambiia de a cuceri nu doar prin intermediul
influienei economice i politice vecintatea apropiat i o parte a Europei de Est, dar i prin
intermediul aspectului social-cultural. Jocurile Olimpice au devenit nu doar cel mai important
eveniment social din ultimele decenii, dar i o bun modalitate de manifestare a Rusiei pe arena
internaional.
Pe lng pregtirea competiiilor, un aspect important a fost i asigurarea securitii
desfurrii Jocurilor i respectrii ordinii publice. n scopul desfurrii jocurilor, a intrat i
asigurarea securitii hotarelor oraului Soci, controlul de la distan - televizoare, puncte de
control modern la aeroport, porturi, permis de intrare pe teritoriul oraului, n special controlul
punctului de trecere pe rul Mzmta, control la punctelor de trecere de pe calea ferat Soci-
Abhazia [119].
n scopul asigurrii Jocurilor Olimpice au fost implicai peste 20000 de salvatori [292],
inclusiv forele Ministerului Afacerilor Interne ale Federaiei Ruse. De asemenea, la operaiunile
de meninere a ordinii publice i de asigurare a securitii pentru pregtirile i derularea Jocurilor
Olimpice de iarn de la Soci, desfurate n februarie 2014, au fost implicate forele armate.
Astfel, conform opiniei comandantului - ef al forelor terestre ruse, generalul Vladimir Cirkin,
potrivit Mediafax, ,,Garania securitii pregtirilor i derulrii Jocurilor Olimpice (7-23
februarie 2014) i paraolimpice de la Soci (7-16 martie 2014) a fcut parte din misiunile
armatei terestre n cadrul unor operaiuni care vizeaz "noile ameninri la adresa securitii
interne".
172
Supunnd analizei interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european, este de
menionat faptul c acestea rmn a fi prezente. n condiiile prezenei i manifestrii intereselor
SUA i NATO fa de arealul est-european, Federaia Rus depune eforturi de a menine n sfera
sa de influen fostele republici unionale. Evenimentele de la Kiev, soldate cu escaladarea crizei
ruso-ucrainene i anexarea peninsulei Crimeea, punct geostrategic prin care Federaia Rus i-a
extins prezena n bazinul Mrii Negre reprezint tendinele Rusiei de meninere n sfera sa de
influen spaiul est-european. Recurgerea la utilizarea strategiilor hard i soft power de ctre
Federaia Rus n scopul meninerii n sfera sa de influen spaiul est-european ne denot
tendina Rusiei de a diminua impactul SUA, NATO i UE n zon, considerndu-l drept o
ameninare la adresa securitii naionale. Interesul Federaiei Ruse fa de statele est-europene,
n special cel fa de fostele republici unionale, este de a crea la frontiera sa o zon buffer n
scopul neadmiterii directei vecinti cu UE i NATO.

4.3. Concluzii la capitolul 4

Destrmarea fostei URSS i apariia noilor state independente, interesul manifestat de


Occident pentru statele est-europene inclusiv Ucraina i statele caucaziene, rezid n faptul c
aceste state servesc drept instrument de constrngere i de stopare a intereselor i ambiiilor
expansioniste ale Rusiei i se mizeaz pe fostele republici unionale ca pe un instrument
important de neutralizare a influenei politice i militare a Federaiei Ruse, participnd la
formarea unui nou ,,cordon sanitar, care ar permite ndeprtarea Rusiei de statele Uniunii
Europene. De asemenea, aderarea la structurile europene a statelor foste republici unionale ar
permite controlul frontierilor Rusiei i intenia SUA de a o transforma dintr-o putere euro-
asiatic n una asiatic. Intenia Uniunii Europene de a integra n sfera sa de influen statele est-
europene, este determinat, n primul rnd, de formarea unei zone economice i politice stabile,
care ar asigura stabilitatea la frontierele estice ale UE. Aderarea la structurile europene i
euroatlantice a statelor est-europene ar fi un garant al suveranitii i securitii, aprndu-le de
influena i tensiunile din partea Federaiei Ruse.
Tendina de occidentalizare i traseul proeuropean de evoluie geopolitic a statelor est-
europene, n special a statelor ex-republici unionale, de-a se integra n spaiul european, ar fi dus
la pierderea influenei Federaiei Ruse n bazinul Mrii Negre, iar de aici i asupra cilor
maritime spre spaiul acvatic mediteraneean. Astfel, poziia Federaiei Ruse este una de caracter
geopolitic i geostrategic. Din punct de vedere geopolitic, se urmrete recuperarea fostului
173
spaiu de influen, n mod special statele ex-republici unionale, poziionate n proximitatea
frontierelor ruseti, evitarea occidentalizrii Ucrainei i ndeprtarea inteniei de aderare a
acesteea la NATO. Din punct de veder geostrategic, Federaia Rus recurge la utilizarea unui
larg set de strategii: de la utilizarea hard power manifestat prin meninerea zonelor separatiste
n statele est-europene, recurgerea la mijloacele economice prin impunerea embargourilor, pn
la utilizarea soft power- utilizarea mijloacelor de informare n mas.
Pornind de la analiza n particular a intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul
est-european, am putea distinge urmtoarele direcii:
- Statele est-europene, inclusiv statele caucazine, care fac parte din vecintatea apropiat a
Federaiei Ruse, au specificul su.
- Statele est-europene (Republica Moldova, Ucraina, Belarus), inclusiv cele din spaiul caucazian
(Georgia, Armenia i Azerbadjan), servesc drept zon buffer dintre dou centre de putere, ale
cror intrese se confrunt: pe de o parte, Federaia Rus care nu admite o extinderea NATO n
Est, n directa vecintate a sa, i Occident, reprezentate de SUA, NATO i UE, care nu admite o
nou extindere a influienei ruse n statele ex-unionale. n acest scop, Federaia Rus, n scopul
aprrii frontierelor i neadmiterea unui nou val de extindere a NATO n Est, se pronun pentru
crearea zonelor bufer.
- Interese geostrategice - interesele n spaii sau puncte geostrategice. n acest context Ucraina
(pn n 2014) i Georgia servesc drept sfer de influen n bazinul Marii Negre. Armenia, n
calitate de aliat al Federaiei Ruse, servete drept platform pentru influena Rusiei nu doar n
bazinul Mrii Negre i Mrii Caspice, dar i asupra ntregului Caucaz, inclusiv prin amplasarea
bazelor militare n vecintatea Alianei Nord - Atlantice (Turcia, membru NATO din 1963).
- Interes energetic- Azerbaidjan, stat deintor de resurse de gaz natural. Federaia Rus nu
admite diminuarea monopolului su asupra carburanilor n zona caspic.
- prin prezena bazelor militare n statele est-europene-Republica Moldova (zona transnistrean),
Ucraina (din 2014, zona estic- Lugansk i Donek), Belarus i, respectiv, statele caucaziene -
Armenia, teritoriul crora servete drept platforme pentru Federaia Rus de a-i menine
controlul n Bazinul Mrii Negre, Peninsula Balcanic.
- zone de tranzit pentru oleoductele Federaiei Ruse spre spaiul european (Belarus, Ucraina i,
ntr-un grad mai mic, Republica Moldova).

174
5. IMPACTUL INTERESELOR GEOSTRATEGICE ALE FEDERAIEI RUSE
ASUPRA REPUBLICII MOLDOVA

La un interval de aproximativ 27 de ani de la sfritul Rzboiului Rece i colapsul fostei


URSS, Federaia Rus ncearc s-i restbileasc statutul de mare putere. ncepnd cu cea de a
doua jumtate a anilor 2000, Rusia relanseaz o politic ofensiv pentru a-i restabili statutul de
mare putere pe arena internaional. Obiectivul principal al Rusiei este cel de a deine influen
n spaiul postsovietic, inclusiv n Republica Moldova, spaiu care rmne a fi o zon pentru care
Federaia Rus manifest interese att geopolitice, ct i geostrategice.
Declarnd teritoriile ex-sovietice, inclusiv Republica Moldova, drept zon de influen a
Rusiei, Moscova utilizeaz diverse prghii pentru a-i pstra i consolida influiena n spaiul est-
european. Din multitudinea prghiilor, un loc aparte l ocup cele militare i economice. n linii
mari, aciunile Moscovei sunt canalizate spre permanentizarea prezenei sale n Republica
Moldova.
n scopul realizrii intereselor geopolitice i geostrategice, Federaia Rus recurge la o gam
larg de putere: de la utilizarea hard pn la soft power, care, conform specialitilor, sunt
elementele principale ale rzboiului din noua generaie- rzboiului hibrid, care , n termenii cei
mai simpli, este acel rzboi dus de una dintre prile beligerante att cu mijloace convenionale
militare, ct i cu mijloace nonconvenionale ori nonmilitare, n mod simultan. Rzboiul hibrid
nu este o nou abordare a rzboiului, n sens de strategie militar, ci doar o reafirmare a unor
tactici de rzboi preexistente n doctrina militar sovietic.

5.1. Specificul intereselor Federaiei Ruse n Republica Moldova n contextul noilor


transformri geopolitice

Dezintegrarea URSS a generat pentru Rusia o situaie geopolitic i geostrategic nou.


Rusia s-a pomenit mpins n adncul Eurasiei, fapt perceput ca ceva inadmisibil pentru ara
care, timp de secole, a jucat un rol de importan major n politica internaional, dar i cea
european. Frontierele Rusiei se restrng la cele ce au fost la nceputul sec. XIX n Caucaz, la
jumtatea aceluia secol n Asia Central i cam cele ce au fost prin 1600 spre vest, imediat dup
domnia lui Ivan cel Groaznic. Totodat, pretinznd a fi calificat i n continuare drept o mare
putere, Rusia aspir la redobndirea statutului de altdat, cel de supraputere. Extinderile
175
succesive ale NATO i UE spre est au scos n relevan inconsistena politicii ruseti.
mbriarea vectorului euro-atlantic de ctre Georgia i Ucraina, sau a celui european de ctre
Republica Moldova au relevat c interesele Rusiei deriv din principalele obiective (neoficiale)
ale intereselor geostrategice i ale politicii externe, acelea de a menine controlul asupra fostelor
republici sovietice. Pentru a-i pstra statutul de mare putere, Rusia are nevoie de meninerea
influenei sale, inclusiv de prezena militar n Moldova, ca instrument de exercitare a presiunii
politice.
Dezintegrarea URSS i independena Ucrainei au diminuat importana strategic a noului stat
moldovenesc. Ieind din forma de organizare sovietic, ara s-a proclamat - Republica Moldova
(05.VI.1990, nr.70-XII), iar nsemnele adoptate au constituit un pas spre consolidarea identitii
naionale. S-a ajuns la recuperarea atributelor de suveranitate cum ar fi limba de stat
(31.VIII.1989), Tricolorul (27.IV.1990, nr.5-XII) de ctre o provincie de la marginea
occidental a Imperiului Sovietic, iar Declaraia de independen din 1991 semnific nu doar
separarea de Moscova, ci i recunoaterea Republicii Moldova ca subiect al realizrii externe pe
arena internaional. Recunoaterea i afirmarea Republicii Moldova ca stat, integrarea sa n
circuitul internaional n calitate de actor cu drepturi depline sunt rezultatul unor eforturi reale pe
plan extern ale rii noastre. Republica Moldova a fost recunoscut de peste 180 de state ale
lumii i ntreine relaii diplomatice cu mai mult de 150 dintre ele [38].
Pentru prima dat n istoria rapoartelor moldo-ruse din aproximativ ultimii 200 de ani,
Moldova nu mai are o frontier comun cu marele su vecin de odinioar, ceea ce creeaz o
situaie geopolitic nou. Pentru Republica Moldova, conform Concepiei cu privire la politica
extern din 1995 (document care, dei este depit, pn n prezent nu a fost aprobat o nou
concepie), relaiile bilaterale cu Federaia Rus sunt apreciate ca prioritare, de al cror caracter
depinde stabilitatea politic i succesul reformelor economice [60]. Totui, pentru o mai bun
comprehensiune a relaiilor moldo-ruse, ar fi cazul s lum n considerare rolul factorului rus n
domeniul politicii externe, al securitii i aprrii, ct i capacitatea prilor de a-i acomoda
poziiile n interesele proprii. Totodat, evoluia oscilant a raporturilor moldo-ruse ne ofer o
imagine revelatoare asupra cursului de politic extern, dar i intern, promovat de Republica
Moldova.
Raporturile oficiale dintre Republica Moldova i Federaia Rus au nceput cu mult timp
nainte de dispariia URSS, prin semnarea la 22 septembrie 1990, la Moscova, de ctre
preedintele Republicii Moldova Mircea Snegur i Boris Elin, preedintele Sovietului Suprem al
Rusiei, a Tratatului cu privire la principiile relaiilor interstatale dintre Republica Sovietic
Federativ Socialist Rus (RSFSR) i Republica Sovietic Socialist Moldova (RSSM). Acest
document coninea un preambul i 23 de articole de o importan epocal, care prin valoarea i
176
semnificaia sa este al doilea tratat dintre Moldova i Rusia ce s-a produs la 279 ani dup cel din
1711, semnat de Dimitrie Cantemir i Petru I la Luk [11]. Semnarea acestui Tratat a constituit
un act de curaj pentru ambele pri, dac e s inem cont de faptul c centrul unional dispunea de
suficiente prghii de intimidare, prin denumirea sa, prin cuprinderea unor aspecte ale relaiilor
bilaterale, cum ar fi cel politic, militar, de coordonare pe plan extern, prin prevederea de a face
schimb de reprezentani oficiali permaneni, avnd caracterul unui tratat interstatal.
Pentru Rusia, Tratatul ncheiat cu Republica Sovietic Socialist Moldova era al doilea
acord interstatal ncheiat cu o republic unional ce-i decretase suveranitatea, primul fiind
ncheiat cu Georgia. Spre deosebire de Tratatul ruso-georgian, care se referea doar la o
colaborare economic i cultural, cel semnat cu RSSM era mai valoros, deoarece cuprindea
mai multe aspecte ale relaiilor bilaterale, inclusiv politice i militare pe plan extern [10].
Valoarea acestui tratat era cu att mai important cu ct se nscria n strategia administraiei de
la Kremlin de a diminua rolul centrului unional prin promovarea relaiilor bilaterale directe,
neglijnd existena conducerii de la Moscova n frunte cu M. Gorbaciov. Preedintele rus B.
Elin declara deschis aceste scopuri, artnd c pentru a distruge acea vertical, bazat pe
supramonopolizare i supracentralizare n toate domeniile- politic, economic, sfera social - s-a
decis s se iniieze relaii pe orizontal republic cu republic, regiune cu regiune,
ntreprindere cu ntreprindere. Preedintele rus era convins c suveranitatea republicilor era un
lucru serios i ireversibil, fapt care nu putea fi ignorat, ci, dimpotriv, respectat. n opinia
liderului rus, soluia consta n iniierea unor relaii bilaterale care s duc treptat la apariia unui
sistem economic concurenial i competitiv. Semnnd nc un tratat cu republica declarat
suveran, Federaia Rus i ntrea poziiile n raport cu centrul unional.
Punndu-i semntura sub Tratatul privind principiile relaiilor interstatale dintre RSS
Moldova i Federaia Rus, ratificat la 1 octombrie 1990, Republica Moldova a obinut
recunoaterea declarativ a suveranitii sale din partea Federaiei Ruse, la 18 decembrie 1991, i
o condamnare indirect a secesionismului local care lua amploare, ncurajat de Centru [134].
Federaia Rus ns nu i-a onorat angajamentul de a valida acest tratat. n opinia observatorilor,
Rusia nu s-a grbit s ratifice tratatul interstatal, din cel puin trei considerente: n primul rnd,
Tratatul stipula respectarea integritii teritoriale i inviolabilitatea frontierelor prilor; n al
doilea rnd, Moscova mai spera la refacerea unui nou imperiu; n al treilea rnd, Rusia a folosit
Tratatul pe parcursul mai multor ani ca o prghie de influen i antaj asupra Moldovei pentru
ca aceasta s fac cedri n folosul autoritilor aa- numitei republici transnistrene n procesul de
reglementare a conflictului din aceast zon, precum i pentru a impune Republicii Moldova
prezena sa militar.

177
Pe parcursul mai multor ani, Rusia a declarat c nu va ratifica Tratatul interstatal pn cnd
nu va fi soluionat problema statutului juridic special a pretinsei ca stat Republici
Moldoveneti Transnistrene i pn nu vor fi clar determinate drepturile populaiei rusofone,
problemele limbii i culturii lor. Autoritile de la Moscova considerau, c ratificnd Tratatul,
vor recunoate automat integritatea teritorial a Moldovei, ceea ce era un pas foarte important i
ateptat n Occident. Mai mult dect att, n cazul ratificrii, problema Transnistriei se va
transforma ntr-o chestiune intern a Moldovei i Rusia va pierde posibilitatea de a influena
asupra rezolvrii ei, de a apra interesele populaiei rusofone [68, pp.19-21].
Totui, prin semnarea din 19 noiembrie 2001, la Moscova, problema Tratatului de prietenie
i cooperare ntre Republica Moldova i Federaia Rus este soluionat. Astfel, conform textului
Tratatului, Republica Moldova i Federaia Rus, pornind de la tradiiile de prietenie, colaborare
i bun comunicare, sunt convinse c dezvoltarea i consolidarea n continuare a relaiilor de
prietenie i parteneriat strategic corespunde intereselor popoarelor ambelor state i contribuie la
bunstarea i prosperarea lor. Tratatul moldo-rus servete cauzei ntririi pcii i securitii
internaionale, confirmnd ataamentul statelor fa de valorile general umane: pacea, libertatea,
democraia i echitatea social, respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.
Lund n considerare transformrile politice i economice importante care au avut loc n ultima
perioad n ambele state i n Europa, n ansamblu, devine posibil dezvoltarea relaiilor la un
nivel calitativ nou, precum i nfiinarea unor mecanisme capabile s garanteze pe plan european
securitatea tuturor statelor i extinderea colaborrii interstatale n diverse domenii.
Reafirmnd ataamentul ambelor state fa de scopurile i principiile Cartei ONU, fa de
principiile i normele general recunoscute ale dreptului internaional, i respectnd
angajamentele asumate n conformitate cu prevederile Actului final al Conferinei pentru
Securitate i Cooperare n Europa, a Cartei de la Paris pentru o Nou Europ, a Cartei pentru
Securitate European i ale altor documente fundamentale ale Organizaiei pentru Securitate i
Cooperare n Europa, ct i recunoscnd principiul supremaiei dreptului internaional n relaiile
dintre state, procesul de reglementare politic a problemei transnistrene n care Federaia Rus
particip n calitatea unuia dintre mediatori i garani, n baza respectrii suveranitii i
integritii teritoriale a Republicii Moldova, este ferm hotrt s promoveze relaiile bilaterale
n diferite domenii [268].
Un moment important, stipulat n art. 1 al Tratatului, este faptul c statele i vor dezvolta
relaiile pe baza respectului reciproc, ncrederii i colaborrii. Republica Moldova i Federaia
Rus vor respecta principiile i normele general recunoscute ale dreptului internaional:
egalitatea suveran, nerecurgerea la for sau la ameninarea cu fora, inviolabilitatea
frontierelor, integritatea teritorial, independena politic, reglementarea panic a diferendelor,
178
neamestecul n treburile interne, respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului,
egalitatea n drepturi i dreptul popoarelor la autodeterminare, colaborarea dintre state i
ndeplinirea cu bun credin a angajamentelor asumate n conformitate cu dreptul internaional
[268].
Astfel, n conformitate cu art. 2 al documentului, prile vor contribui la dezvoltarea
colaborrii internaionale n scopul ntreinerii pcii i stabilitii n Europa, considernd aceasta
drept un aport important la cauza aprrii pcii i securitii generale. n acest scop, Republica
Moldova i Federaia Rus vor contribui pe toate cile la reglementarea ct mai grabnic a
conflictelor locale i regionale n baza respectrii Cartei ONU, scopurilor i principiilor stipulate
n documentele Organizaiei pentru Securitate i Cooperare n Europa, precum i a actelor
internaionale n domeniul proteciei drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.
Merit atenie i prevederile Tratatului conform crora pile contractante vor sprijini i pe
viitor eforturile internaionale viznd dezarmarea, controlul asupra armamentelor, precum i
ntrirea ncrederii i securitii n domeniul militar. n acest context, pot fi incluse i prevederile
art. 3, prin care prile, fiind profund interesate n asigurarea pcii i securitii, vor efectua n
mod regulat consultri n probleme internaionale importante, precum i n probleme ce in de
relaiile bilaterale. Aceste consultri i schimbul de opinii vor cuprinde:
- probleme internaionale, inclusiv situaii generatoare de tensiune n diverse zone ale lumii,
ndeosebi n zona est-european, n scopul de a contribui la promovarea colaborrii
internaionale i consolidarea securitii internaionale i regionale;
- probleme privind colaborarea n cadrul Organizaiei pentru Securitate i Cooperare n Europa,
Consiliului Europei i altor structuri europene;
- probleme care constituie obiectul unor negocieri multilaterale, inclusiv cele examinate n
organizaiile internaionale i la conferinele internaionale;
- probleme privind extinderea i aprofundarea colaborrii bilaterale n domeniile politic,
economic, juridic, tehnico-tiinific, ecologic, cultural i umanitar.
Aceste consultri se vor desfura la diferite niveluri, inclusiv n cadrul ntlnirilor nalilor
demnitari de stat ai statelor contractante, precum i n cadrul vizitelor delegaiilor oficiale i ale
reprezentanilor speciali.
Conform art. 5, fiecare dintre state se va abine de la orice aciuni care ar cauza prejudiciu
celuilalt stat, suveranitii, independenei i integritii teritoriale. n acest context, conform
prevederilor Tratatului, prile condamn separatismul sub toate formele lui de manifestare i se
angajeaz s nu sprijine micrile separatiste [268].
Att Federaia Rus, ct i Republica Moldova vor promova colaborarea egal i reciproc
avantajoas n domeniul politicii, economiei, comerului, aprrii, energeticii, proteciei mediului
179
nconjurtor, tiinei, tehnicii, culturii, sntii, n sfera umanitar i n alte domenii. Prile vor
ncheia acorduri separate n aceste i n alte domenii de interes reciproc ( art.6) i vor promova i
vor extinde relaiile economice bilaterale n baza principiului egalitii, avantajului reciproc i a
parteneriatului bazat pe ncredere. Direciile principale ale colaborrii interstatale n sfera
economic vor constitui dezvoltarea i funcionarea pieei mrfurilor, serviciilor, capitalului i
muncii, promovarea unei politici coordonate n domeniul fiscal, financiar-creditar, valutar-
financiar, comercial, vamal i tarifar, dezvoltarea reelelor de transport, energetice i
informaionale ( art.7).
Un aspect important, stipulat n art. 8 al Tratatului, este faptul c statele, cluzindu-se de
legislaia naional i pornind de la angajamentele internaionale asumate, vor asigura agenilor
economici condiii economice, financiare i juridice favorabile pentru activitatea de
antreprenoriat i de alt natur, inclusiv stimularea i protejarea reciproc a investiiilor, evitarea
dublei impuneri, crearea i funcionarea de ntreprinderi i grupuri financiar-industriale mixte,
elaborarea de programe economice reciproc avantajoase. Prile nu vor aplica msuri
discriminatorii una fa de alta n relaiile economice reciproce i i vor dezvolt raporturile, n
baza unor acorduri separate, n sfera colaborrii militare i tehnico-militare, realizri de
schimburi pe linie militar, asigurarea securitii de stat, colaborrii n probleme de frontier (art.
13) [268]. Dei a fost semnat Tratatul, relaiile moldo-ruse rmn a fi n continuare problematice,
multe din prevederile i angajamentele asumate de Federaia Rus pn n prezent rmn a fi
doar la nivel declarativ.
n prezent, exist motive care ar putea explica efortul asiduu al Federaiei Ruse de a menine
Republica Moldova, ca i restul statelor din spaiul est-european, n raza sa de influen. n
timpul URSS-ului, Republica Sovietic Socialist Moldoveneasc (RSSM) deinea o importan
militaro-strategic. Importana Republicii Moldova pentru interesele Federaiei Ruse poate fi
vzut i n coninutul dezbaterilor, la 17 decembrie 1993, la Moscova, n cadrul seminarului
,,Perspectivele reglementrii conflictului transnistrean, seminar organizat de ctre Asociaia
rus de teorie i modelare a relaiilor internaionale i care a avut un character restrns. Astfel,
s-a constatat c interesele Rusiei n Transnistria sunt determinate de urmtoarele necesiti:
a) a pstra poziiile strategice ale Rusiei n sud-estul Europei;
b) a apra n Republica Moldova interesele populaiei ruse i ale reprezentanilor altor
naionaliti ce consider Rusia drept patria lor istoric;
c) a pstra legturi cooperaioniste cu ntreprinderile din Transnistria, unele dintre ele fiind unice
n cadrul complexului industrial-militar;
d) a reglementa conflictul n interesul stabilitii interne proprii i al consolidrii relaiilor Rusiei
cu rile din vecintatea apropiat n care exist o minoritate rus;
180
e) a stabili relaii mai previzibile i mai stabile cu Romnia i a nu admite creterea influenei ei
naionaliste asupra Republicii Moldova [112, p.6-7].
Valoarea strategic a Republicii Moldova este atestat de prezena unei infrastructuri militare
n zona estic a Moldovei, care ar putea fi folosit n cazul unui eventual conflict dintre Rusia i
NATO. n plus, accesul Rusiei la zona transnistrean este blocat de Ucraina, care adopt deseori
o politic diferit de cea a Rusiei. n acest caz, Republica Moldova ar mai putea fi folosit de
ctre Rusia pentru controlarea Romniei i Ucrainei. ns politica Romniei din ultimul deceniu,
cea de aderare la structurile de securitate euroatlantice (aderarea n 2004 la blocul NATO) i
economice (aderarea n 2007 la UE), nu las loc pentru diferite speculaii privind modificarea
vectorului politic extern [285, p. 300-320].
Pn la desfurarea evenimentelor din 2014 din estul Ucrainei, soldate cu anexarea
peninsulei Crimeia la Federaia Rus, fa de zona transnistrean se manifesta o atenie deosebit
de intens. Aceasta se explic, n primul rnd, prin naintarea frontierei Uniunii Europene
nemijlocit spre Republica Moldova. Europa descoper astfel, inopinat, c la frontiera ei de est
exist o ar cu un conflict ngheat, ca rezultat al cruia pe teritoriul ei a aprut o formaiune
statal numit Transnistria (Republica Moldoveneasc Nistrean RMN), nerecunoscut de
comunitatea internaional, dar care, de fapt, timp de 23 de ani exist ca stat autonom n
componena Republicii Moldova, avnd propria constituie i legislaie.
n perioada sovietic, pe teritoriul din stnga Nistrului al RSSM se producea mai mult de o
treime din toat producia industrial a republicii. Complexul industrial cuprindea urmtoarele
ramuri: electroenergetica, siderurgia, industria constructoare de maini i prelucrarea metalelor,
industria electrotehnic, chimic, de prelucrare a lemnului, industria mobilei, industria
poligrafic, a sticlei, industria uoar i cea a materialelor de construcii. n Transnistria sunt
localizate centralele electrice de la Cuciurgan i Dubsari. Centrala electric de la Cuciurgan nu
numai c furniza energie electric pentru toat RSSM (n cazul unei industrii funcionale), dar i
exporta energie electric n Ucraina i n cteva ri membre ale Consiliului de Ajutor Economic
Reciproc (CAER). Tot oelul i laminatul, 90% din energia electric a fostei RSSM se produceau
n zona estic a rii. Dezintegrarea URSS a provocat i distrugerea sistemului de relaii
economice, fapt care a destabilizat considerabil economia regiunii. Unele ramuri industriale au
deczut total. Aceste procese erau comune pentru ntreg spaiul postsovietic. n zona
transnistrean, situaia social-economic se complica i din cauza statutului ei nedeterminat i a
conflictului permanent dintre oficialii de la Chiinu i cei din Tiraspol. ntreprinderile
transnistrene au parcurs o cale destul de lung - de la proprietatea de stat de 100% (nceputul
anului 1990) pn la privatizarea general (20022003). Pn la demararea procesului de

181
privatizare, industria includea 144 de ntreprinderi cu diverse forme de proprietate: 113 din
acestea erau ntreprinderi de stat, 11 societi pe aciuni i 6 ntreprinderi colective [500].
Fosta Republic Sovietic Socialist Moldoveneasc a avut o importan aparte n planurile
geopolitice i geostrategice ale Uniunii Sovietice n perioada Rzboiului Rece. Pe teritoriul
RSSM aveau s fie dislocate uniti militare din compunerea forelor terestre ale Districtului
Militar Odesa, precum i o parte important a forelor terestre i aeriene subordonate direct
Marelui Stat-Major al Armatei Sovietice de la Moscova. Celebra de-acum Armat 14 sovietic a
fost creat n noiembrie 1956 ca urmare a comasrii corpurilor de armat sovietic 10 i 24, care
fceau parte din Districtul Militar Odesa. Misiunea ei principal era de a asigura supremaia
militar a Uniunii Sovietice asupra Europei de Sud-Est (Romnia, Iugoslavia, Grecia i Italia) n
cazul unui conflict militar cu NATO i de a efectua o ofensiv strategic pe teatrul de operaiuni
militare din Balcani, intitulat Frontul de Sud-Vest n planurile de operaii sovietice. Canalul Suez
i coasta de nord a Africii constituiau, totodat, un al doilea obiectiv strategic al acestei armate
care se constituia ntr-un vrf de lance al ofensivei Armatei Roii n cadrul unui rzboi mpotriva
NATO i a Europei. n actuala cldire a Ministerului Aprrii din Chiinu s-au aflat
Comandamentele de Arme i Punctul de Comand al Marelui Stat-Major sovietic pentru direcia
Operativ Sud-Vest. Cldirea era nzestrat cu cele mai moderne i sofisticate sisteme tehnice i
radio de spionaj i contraspionaj. n Republica Moldova, pe partea dreapt a Nistrului, au
staionat, pn n 1998, dou divizii motorizate de tancuri i o divizie de desant aerian, deservite
de dou aerodromuri militare pentru elicoptere i avioane de lupt de tip MIG-29. Pe teritoriul
RSS Moldoveneti se mai aflau subuniti de rachete, baze de rachete cu raz medie de aciune
(rachete sol-aer i aer-sol), iar n zona Bli i Ungheni erau amplasate uniti militare de artilerie
grea, uniti genistice i de pionieri. n toate oraele mari (Chiinu, Bli, Tiraspol, Tighina,
Rbnia, Dubsari, Cahul, Floreti etc.), precum i n localitile mai mici, de-a lungul rurilor
Prut i Nistru, se aflau uniti i subuniti militare de infanterie motorizat dotate cu cele mai
moderne maini de lupt, de tip BTR i BMP-80. Aceste fore terestre erau sprijinite de ctre
uniti din compunerea Armatei a 5-a Aviaiei sovietice, subordonate nemijlocit Districtului
Militar Odesa, precum i uniti cu caracter de infrastructur ale Flotei Mrii Negre care se aflau
dislocate pe teritoriul RSSM. Forele militare sovietice erau dublate de detaamentele ALFA,
DELFIN i DNESTR ale KGB i GRU [91].
Americanii i europenii manifestau interes, dar acest interes era generat nu de conflictul n
sine, ci de stocurile de armament i de cile pe care armamentul respectiv ajungea n mod
surprinztor prin cele mai nedorite zone ale mapamondului. Supunnd unei analize obiective
relaiile moldo-ruse prin prisma corelaiei Uniunea European - Rusia i SUA - Rusia, vom putea
afirma c complexitatea interaciunilor rezultate se datoreaz impactului exercitat de fiecare
182
dintre aceti actori, precum i de interesele lor n aceast regiune. Drept rezultat ale concurenei
ruso-americane n diverse regiuni ale lumii, Moscova a salutat lansarea Politicii Europene de
Securitate i Aprare Comun (PESC), vznd n aceasta un nou mijloc de diminuare a
influenei SUA i NATO n Europa. Totodat, datorit disparitilor euroatlantice n ceea ce
privete politica de securitate a Alianei Nord-Atlantice, ca urmare a influenei SUA n diverse
conflicte regionale, UE a fost tentat pn n anul 2014 s-i intensifice cooperarea cu Rusia, n
special n cadrul politicii de vecintate. Evenimentele din Republica Moldova, Georgia i
Ucraina au adus o nou turnur strategic n relaiile UE-Rusia.
Lipsa unei poziii ferme i a unor interese clar definite n cadrul UE din partea Republicii
Moldova ar putea plasa Rusia pe o poziie managerial la frontier, Transnistria devenind n
asemenea caz o zon strategic dintre SUA, UE i Rusia, cu toate c, odat cu acceptarea SUA i
a UE n mecanismul de negocieri privind conflictul transnistrean, rolul acestor doi actori n
regiune crete. Totodat, innd cont de dificultile cooperrii dintre aceti actori, att n cadrul
mecanismului de consultri oferit de OSCE, ct i al noului format de negocieri 5+2, eficiena
unei misiuni internaionale de stabilizare n Transnistria este ndoielnic. Datorit mecanismului
imperfect de suprareprezentare, pe care l presupune formatul 5+2, este de ateptat ca Rusia s
utilizeze toate avantajele care rezult din prezena sa militar, economic i politic n regiune,
pentru a submina procesul de negocieri.
n condiiile unor astfel de amplasri politice a intereselor SUA i UE n zona transnistrean,
devine evident rolul pe care-l va avea Rusia. n timp ce interesul primordial al SUA const n
retragerea arsenalului militar ale Armatei a 14-a i n consolidarea securitii n regiune, Uniunea
European este interesat n determinarea liderilor de la Tiraspol s accepte normele democratice
i dreptul internaional, n cadrul unui proces de stabilizare, democratizare, contracarare a
tranzitului ilicit de mrfuri, a traficului de persoane, armament, droguri. Din moment ce aceste
obiective vor fi atinse, este posibil ca rolul SUA i UE n zona transnistrean s diminueze, ceea
ce convine pe deplin intereselor Rusiei i ale liderilor de la Tiraspol [173].
Dac e s facem abstracie de naintarea spre est a NATO i a UE, este fireasc ntrebarea
dac exist i alte motive care ar putea explica efortul asiduu al Federaiei Ruse de a menine
Republica Moldova n raza sa de influen. n timpul URSS-ului, Republica Sovietic Socialist
Moldoveneasc mai deinea o importan militaro-strategic. Reprezentnd hotarul de sud-vest al
URSS, Moldovei sovietice i se atribuia, n cadrul Districtului Militar Odesa, rolul de bastion
principal n cazul unei agresiuni din sud-vest. n plus, teritoriul Moldovei mai servea drept cap
de pod pentru viitoarele operaiuni ofensive n direcia Balcani, Grecia, Turcia, canalul Suez i
coasta Africii de Nord, n calitate de obiectiv strategic secundar. Dezintegrarea URSS i
independena Ucrainei au diminuat importana strategic a noului stat moldovenesc. Republica
183
Moldova a ncetat s fie cap de pod spre Balcani. Aceasta a devenit clar ndeosebi dup
instaurarea unui regim democratic n Serbia, ultimul presupus aliat al Rusiei n regiune, i
orientarea Serbiei spre UE. Teritoriul mic al Moldovei nu-i permite acesteia nici s se declare
intersecie a cilor comerciale dintre Est i Vest. Republica Moldova nu deine resurse naturale
de natur strategic. Produsele alimentare pe care le export Moldova n Rusia nu sunt de
importan major pentru piaa alimentar rus. Un anumit interes economic l reprezint doar
unele ntreprinderi din ramurile de vinificare i de prelucrare a tutunului. De asemenea, putem
presupune c existena gurii negre transnistrene, precum i coruptibilitatea funcionarilor
publici, ar putea fi interesul capitalului rusesc, care de mai multe ori are o origine dubioas,
Republica Moldova ndeplinind multe dintre caracteristicile unei zone off-shore [173].
Un aspect important al interesului manifestat de ctre Federaia Rus prezint activitatea
unor ntreprinderi din zona estic a rii. Cele mai renumite sunt ntreprinderile ,,Pribor,
,,Metalorucav, ,,Kirov Electrical Appliances, complexul industrial ,,Electroma amplasat la
Tiraspol i complexul industrial metalurgic i hidraulic din Rbnia, care, sub acoperirea oficial
de producere a aparatelor electrice i a obiectelor de uz casnic, s-au ocupat de producerea ilegal
a armamentului ( pn la instaurarea Misiunii Uniunii Europene de Asisten la Frontier n
Moldova i Ucraina - EUBAM). Gama armelor ilegal fabricate n aceste complexuri industriale
este variat. Astfel, printre modelele de armament fabricat ilegal n zona transnistrean pot fi
menionate: multi-lansatoarede 20 tub, amplasate pe vehicule ,, Zil 131 i ,,Ural 365 (au fost
exportate n zone conflictuale, ca de exemplu n Abhazia). De asemenea, sunt produse i alte
modele de armament: lansatoare de grenade antitanc de modelul ,,Spig -7 i ,,Spig-9, mine
de 82 i 120 mm, lansatoare de mine portabile de 50 mm, modelul Katran. De asemenea, sunt
fabricate ilegal revolvere de modelul Pm de 9 mm, Tt de 7,62 mm, Psm de 5,45 mm, arme de
asalt Ak 47 Kalanikov de 7, 62 i de 5, 45mm, mitraliere compacte de 9 mm, lansatoare de
grenade Pcela i Gnom, lansatoare de mine de model Vasiliok (unele dintre acestea au fost
comercializate rebelilor ceceni), lansatore de arme mobile de modelul Duga, lansatoare de
grenade de modelul Npgm-40 destinate aplicrii pe mitraliere de modelul Ask 74, lansatoare de
mine de modelul 82 mm, mine antipersonal Pnd n nveli din lemn, lansatoare de grenade de 40
mm model Gp-15 [ 223, p.75].
n acest context, prezint interes i depozitul militar de la Cobasna, n apropierea oraului
Rbni, aflat n nordul Transnistriei. Amplasat pe o suprafa de circa 132 ha, la depozitul
militar de la Cobasna erau stocate circa 42 mii tone de armament convenional, muniii i
material de rzboi din perioada ex-sovietic. Actualmente, Moscova menine pe teritoriul
regiunii transnistrene circa 20 mii tone de muniii. Aceste muniii i trupe militare urmau s fie
retrase necondiionat i complet de pe teritoriul Republicii Moldova pn n 2002, n
184
conformitate cu Tratatul cu privire la Forele Armate Convenionale n Europa (FACE) i
Declaraia Summitului OSCE de la Istanbul din 1999. n 2007, Rusia i-a suspendat participarea
la Tratatul FACE, iar acum condiioneaz retragerea complet a muniiilor i trupelor sale din
Republica Moldova, tergiversnd soluionarea conflictului transnistrean, poziie care nu coincide
cu cea a Chiinului, axat pe retragerea complet i necondiionat a muniiilor i trupelor
militare. O parte a armamentului convenional a fost retras de ctre Rusia, sau a fost traficat i
comercializat ilegal n diferite pri ale lumii. n componena forelor militare i celor
paramilitare din Transnistria se afl 16 mii efective, subdivizate n 4 brigzi de infanterie
motorizat dislocate la Tiraspol, Rbnia i Dubsari, dotate cu aparatur i tehnic avansat.
Complexul dispune de 18 tancuri, 107 blindate, 73 tunuri, 46 instalaii antiaeriene i 173 uniti
anticar. Flota aerian este compus din 9 elicoptere Mi-8T, 6 elicoptere Mi-24, elicoptere Mi-2 i
avioane An-2, An-26 i Yak-18 [223, p.78]. Oficial, n zon ar fi n jur de 1200 de militari rui.
n contextul conflictului din Ucraina, presa de la Kiev a scris c n Transnistria ar fi prezeni cel
puin 5 mii de militari [214].
Odat cu instaurarea EUBAM-ului la 1 decembrie 2005, n conformitate cu prevederile
Memorandumului de nelegere ntre Guvernul Republicii Moldova, Comisia European i
Guvernul Ucrainei, la frontiera dintre Republica Moldova i zona transnistrean, ct i la
frontiera dintre Ucraina i Transnistria nu au fost depistate nclcri ale trecerii hotarelor i, n
special, ale comercializrii ilegale a armamentului de provenien transnistrean. Totui, la
moment mai continu s existe pericolul i potenialul pentru o rencepere a producerii i
comercializrii ilegale a armamentului. Astfel, obiectivul de baz al Misiunii EUBAM este
dezvoltarea capacitilor n domeniul controlului de frontier i consolidarea securitii n
regiune. Din decembrie 2005, 120 de experi n poliie vamal i de frontier din 22 de state
membre ale UE asist colegii moldoveni i ucraineni s gestioneze frontiera [169]. Cooperarea
cu EUBAM constituie o prioritate pentru autoritatea de frontier a Republicii Moldova,
activitile fiind realizate n corespundere cu prevederile Planului de aciuni EUBAM pentru anul
2013 (Phase Action Plan) n urmtoarele domenii relevante: dezvoltarea cadrului legal de
management al frontierei; consolidarea capacitilor instituionale ale Poliiei de Frontier, prin
organizarea de instruiri i schimb de experien; acordarea expertizei i consultanei de profil n
procesul de reform a instituiei; dezvoltarea patrulrii comune i a controlului comun la
frontiera moldo-ucrainean; combaterea criminalitii transfrontaliere [499]. Iniiativa constituirii
acestei misiuni a fost lansat la adresa Bruxellesului de ctre preedinii Republicii Moldovei i
al Ucrainei, care au solicitat Uniunii Europene asisten ntr-o astfel de problem delicat cum ar
fi controlul aa-zisului sector verde de frontier, necontrolat de Chiinu, pentru c acesta, pe de
o parte, este administrat de Ucraina, iar pe de alt parte de autoritile Transnistriei [82].
185
Un alt pas important n scopul securizrii frontierei moldo-ucrainene a fost adoptarea de ctre
Rada Suprem de la Kiev, la 19 decembrie 2014, a documentului privind sporirea securizrii
zonei de frontier cu Republica Moldova, n special cu regiunea separatist a Moldovei [210]. n
acest scop, autoritile de la Kiev au iniiat sparea unor tranee cu limea de 3,5 metri i o
adncime de 2-3 metri, pe o distan de 450 km lungime. Frontiera dintre Ucraina i Republica
Moldova are o lungime total de 1018 km, dintre care 450 km se afl n zona controlat de
regimul separatist de la Tiraspol [266]. n acest context, Ucraina va nchide punctele de trecere a
frontierei pe segmentul transnistrean, necontrolat de autoritile de la Chiinu i unde sunt fore
ruseti. Rada Suprem de la Kiev recomand Guvernului de la Chiinu s sporeasc securitatea
zonei de frontier cu regiunea separatist [274]. Dup cum ne demonstreaz evenimentele de
ultim or, Ucraina, cel de-al doilea stat vecin imediat la est de Republica Moldova, se consider
unul dintre statele-garant n soluionarea problemei transnistrene. Pn n 1996, Kievul s-a
implicat ntr-o manier pasiv n procesul de soluionare a problemei transnistrene, dei n 1992
fcea parte, alturi de Rusia, Romnia i Moldova, din Comisia cvadripartit pentru
soluionarea conflictului transnistrean. La rndul su, nici Republica Moldova pe parcursul
acestor ani nu a dat dovad de eforturi semnificative n direcia intensificrii i consolidrii
relaiilor bilaterale, cu excepia problemelor legate de delimitarea hotarelor i de cele ale
problemei transnistrene [26, pp.28-29].
Nici atitudinea negativ (interesul pe care l-ar putea prezenta spaiul respectiv n strategiile
adversarului) fa de Moldova nu are un suport ntemeiat. Valoarea strategic redus a
Republicii Moldova este atestat de lipsa unei infrastructuri militare care ar putea fi folosit n
cazul unui eventual conflict dintre Rusia i NATO. n plus, accesul Rusiei la Transnistria este
blocat de Ucraina, care, n ultimul timp, a adoptat o politic diferit de cea a Rusiei viznd
Republica Moldova. Nici prezena pe teritoriului Moldovei a trupelor ruse nu mai pare a fi un
argument destul de convingtor pentru a explica interesul rus fa de Republica Moldova. n
acest caz, Republica Moldova ar mai putea fi folosit de ctre Rusia pentru controlarea Romniei
i Ucrainei. ns politica Romniei din ultimul deceniu, cea de aderare la structurile de securitate
euroatlantice i economice, nu las loc pentru diferite speculaii privind modificarea vectorului
politic extern [84].
Un motiv care a fcut ca Federaia Rus s manifeste interes fa de Republica Moldova a
fost extinderea NATO spre est, care a ajuns n Constana, la 200 de kilometri de hotarele
Moldovei [501]. Extinderea NATO din perioada post-rzboi rece, n special cea din anul 2004, a
dus la schimbarea arhitecturii securitii europene, implicnd i Republica Moldova ntr-un nou
sistem de securitate [4]. Valurile de extindere din 1999 i 2004 au poziionat Republica Moldova
n vecintatea imediat a organizaiei euroatlantice, ceea ce nu a putut s treac fr efect pentru
186
complexul de securitate naional. Regiunea trasnistrean are un rol primordial n confruntarea
dintre Rusia i NATO pe dimensiunea sud-est european. Controlnd aceast regiune, Federaia
Rus a avut posibilitatea de a manipula conducerea Republicii Moldova, iar aceasta este o cale
de a influena Ucraina, care, la rndul su, deschide posibilitatea dominrii Europei de Est de
ctre Rusia. SUA, conform declaraiilor preedintelui V. Putin, creeaza ameninri pentru Rusia
prin amplasarea unor elemente ale sistemului global american de aparare antirachet n Polonia
i Romnia [277]. n acest context, Rusia nu are nici o problem cu instalaiile de la Deveselu,
care nu constituie o ameninare pentru ea. Prezint pericol pentru Federaia Rus fazele finale ale
proiectului, adic faza a treia - amplasarea unui radar n Cehia i a unor interceptori n Polonia i
faza a patra - desfurarea unor interceptori care s poat anihila nu numai rachetele cu raz
medie de aciune, ca Shahab-3 iranian, dar i rachete intercontinentale i, eventual, ar putea
lansa desfurarea unor elemente ale scutului pe orbit. n opinia conducerii Federaiei Ruse,
aceste sisteme ar amenina echilibrul strategic global i, prin urmare, Rusia contest ntregul
program, inclusiv fazele unu i doi. Dei i s-au dat asigurri c nu este ndreptat mpotriva ei,
Rusia continu c susin c scutul i va afecta capacitatea de descurajare nuclear i a promis n
repetate rnduri o ripost pe msur [37].
Sistemul antirachet de la Deveselu reprezint o preocupare pentru Rusia, ntruct acesta
este o garanie c Romnia nu se va ntoarce sub o alt sfer de influen ruseasc [70]. Iniial,
sub administraia lui George W. Bush, scutul antirachet trebuia s fie amplasat n Polonia i
Cehia. Romnia mpreun cu alte state i-au manifestat atunci nemulumirea c aceast
arhitectur nu protejeaz toate membrele NATO. Doar nord-vestul Romniei ar fi fost protejat de
un atac cu rachet, iar statele membre ale NATO precum Bulgaria, Grecia sau Turcia ar fi rmas
descoperite. Aceast formul avea i dezavantajul diplomatic c irita Rusia. Sub administraia lui
Barack Obama, ecuaia s-a schimbat brusc. Polonia i Cehia au ieit din schem, dei existau
deja semnate tratate strategice de cooperare cu SUA. Arhitectura scutului a fost schimbat, fiind
regndit ca un sistem care s cuprind elemente navale i terestre (sistemul AEGIS pe
crucitoare n Marea Mediteran i interceptoare i radare n Romnia, Turcia i eventual
Bulgaria sau Grecia, conform unei telegrame Wikileaks de la Bucureti [498].
Preedintele V. Putin percepe elementele scutului de aprare antirachet din Romnia i
Polonia drept ameninri la adresa securitii statului. Scutul american antirachet reprezint unul
din subiectele criticate de ctre Federaia Rus, de la iniierea proiectului. La baza militar de la
Deveselu vor fi amplasate rachete de tip SM-3, care pot intercepta rachete balistice cu raz
medie de aciune (inclusiv rachetele intercontinentale iraniene Shahab-4 i Shahab-5 cu raze de
2800 km i 4300 km). n fazele 3 i 4 ale proiectului, elementele scutului urmeaz s fie
substituite cu o rachet cu o capacitate mai mare. Sistemul de aprare a fost conceput mpotriva
187
unor posibile atacuri cu rachete de mare capacitate din Iran sau din alte zone ale Orientului
Mijlociu. De asemenea, n baza militar de la Deveselu va funciona un radar Aegis SPY-1 i 24
de interceptoare SM-3 (Standart Missile-3) de tipul Blok IB. Sistemul Aegis, instalat pe nave
militare sau pe platforme maritime, are rolul de a intercepta rachete cu raz scurt i medie de
aciune. n prezent, exist cel puin 24 de sisteme Aegis instalate pe nave militare americane,
patrulnd n Oceanul Pacific i Marea Mediteran. Sistemul antirachet NATO din Europa are
obiectivul de a contracara ameninri reprezentate de ri precum Iranul. O alt component a
sistemului antibalistic este sistemul terestru mobil de mare altitudine THAAD, instalat pe
camioane militare [277].
n acest context, interesele Rusiei constau n a ine n sfera de influen Republica Moldova,
nu doar Transnistria. Rusia are nevoie de un platou mai mare pentru prezena geopolitic n
aceast regiune a Europei, pentru c vrea s stopeze apropierea NATO de graniele ei i s
previn formarea unui lan de state dumane din regiunea baltic pn la Marea Neagr. La
rndul su, NATO prin amplasarea scutului antirachet pe teritoriul Romniei, stabilirea
relaiilor speciale cu Republica Moldova i Ucraina capt posibilitatea de a controla frontiera de
est a Rusiei i de a o transforma dintr-o putere euroasiatic n una asiatic [4].
De asemenea, Republica Moldova este important pentru Rusia prin localizarea sa
geografic. Moldova este o ar n care se ntlnesc puterile occidentale, iar Moscova, cel mai
probabil, va rmne paralizat din punct de vedere politic pe termen scurt sau chiar mediu,
susine agenia american Stratfor. Localizarea geografic a Moldovei o face important pentru
Rusia, fiind o rut tradiional de invazie dinspre Sud-Vest i statele balcanice. Aceasta este
situat n apropiere de portul strategic Odesa i peninsula Crimeea, unde Rusia, pn n 2014, i
staioneaz flota la Marea Neagr i face parte din reeaua de tranzit de energie care leag Rusia
de Europa i Turcia [133]. Odat cu anexarea Crimeei de ctre Federaia Rus, are loc
schimbarea accentelor, are loc creterea rolului geostrategic al peninsulei, iar rolul geostrategic
al Republicii Moldova pentru Rusia scade. Pornind de la considerentele c n peninsula Crimeea
sunt amplasate forele navale ruse, are loc diminuarea importanei geostrategice a zonei
transnistrene a Republicii Moldova. Dei are loc diminuarea importanei geostrategice a
Republicii Moldova pentru Federaia Rus, totui, Rusia, conform prevederilor Concepiei
politicii externe din 12 decembrie 2016, consider Moldova, conform articolului 58 din
Concepie drept zon pentru care Federaia Rus manifest interes i se pronun pentru pstrarea
statutului special al zonei transnistrene [367].
Un alt pretext al intereselor Federaiei Ruse, conform Doctrinei militare din 30 decembrie
2014, este cel de a apra i de a protejarea cetenii rui aflai n afara teritoriului de suveranitate

188
al Rusiei [408]. Astfel, n Republica Moldova 6 la sut din populaie este de etnie rus, iar n
Transnistria procentul este de 30 la sut (ali 30 la sut sunt ucraineni).
Revenind la analiza Tratatului de prietenie i cooperare ntre Republica Moldova i Federaia
Rus din 2001, n conformitate cu prevederile art. 16, prile garanteaz cetenilor celuilalt stat
aceleai drepturi i liberti de care beneficiaz cetenii si, n conformitate cu legislaia
naional a prilor i tratatele bilaterale dintre ele. De asemenea, prile protejeaz n modul
stabilit drepturile cetenilor lor care locuiesc pe teritoriul celuilalt stat, n conformitate cu
principiile i normele general recunoscute ale dreptului internaional i angajamentele coninute
n documentele Organizaiei pentru Securitate i Cooperare n Europa. Problemele ceteniei
duble vor fi reglementate n baza unui acord separat dintre state. n conformitate cu principiile
dreptului internaional i innd cont de interesele lor naionale, statele vor coordona politica lor
n domeniul migraiei, inclusiv msurile viznd prevenirea i neadmiterea migraiei ilegale din
tere state, i n aceste scopuri vor ncheia un acord separat (art. 17). Un aspect important,
stipulat n art. 18 al Tratatului, este faptul c prile semnatare garanteaz i protejeaz drepturile
persoanelor aparinnd minoritilor naionale la libera exprimare, meninerea i dezvoltarea
identitii lor etnice, culturale, lingvistice i religioase i creeaz condiiile necesare pentru
pstrarea acestei identiti. Prile vor ntreprinde msuri necesare pentru prevenirea i curmarea
oricror aciuni care reprezint discriminri sau violene mpotriva unor persoane aparte sau
grupuri de persoane, bazate pe intoleran naional, rasial, etnic sau religioas [268].
n acest context, prevederile stipulate n art. 19 al Tratatului completeaz relaiile moldo-
ruse. Astfel, prile semnatare vor ntri relaiile n diferite domenii ale culturii, vor contribui pe
toate cile la dezvoltarea colaborrii n domeniul umanitar. De asemenea, prile ncurajeaz
extinderea schimburilor i interaciunea dintre colectivele de creaie, organizaiile i asociaiile
literailor, oamenilor de art, cineatilor, lucrtorilor din sfera editorial i domeniul artistic,
organizarea de zile ale culturilor naionale, festivaluri i expoziii artistice, turnee ale colectivelor
de creaie i solitilor, schimburi de delegaii ale oamenilor de cultur i specialitilor la nivel de
stat, regional i local. n interesul extinderii reciproce a cunotinelor despre popoarele ambelor
state, prile semnatare vor contribui la crearea de centre culturale i la colaborarea n domeniul
mijloacelor de informare n mas.
Un moment important, stipulat n art. 20, este faptul c prile semnatare reafirm dreptul
cetenilor lor la folosirea limbii materne, la libera alegere a limbii de comunicare, educare,
instruire i creaie, n conformitate cu standardele europene i internaionale. Avnd n vedere
rolul i importana limbii ruse, partea moldoveneasc va asigura, n conformitate cu legislaia
naional, condiiile cuvenite pentru satisfacerea necesitilor de instruire n limba rus n cadrul

189
sistemului de nvmnt al Republicii Moldova. Partea rus va crea condiiile cuvenite pentru
satisfacerea necesitilor de instruire n limba moldoveneasc n Federaia Rus [268].
Aprarea cetenilor aflai n afara hotarelor este unul din pretextele des utilizate de marile
puteri atunci cnd acestea ncearc s-i extind influenta asupra altor state. De fiecare dat cnd
relaia cu Rusia se rcete, n presa rus apar discuii despre situaia comunitii ruseti din
Moldova, pe care o prezint drept una destul de precar. Cu toate acestea, situaia minoritilor
ruse din Republica Moldova este una deosebit fa de rile Baltice, cu care adeseori este
comparat Republica Moldova la acest capitol. n opinia mai multor experi care se ocup de
problema minoritilor naionale, legislaia moldoveneasc este una dintre cele mai bune care
exist n aceast regiune. La momentul adoptrii Legii despre minoritile naionale, aceasta a
fost ludat chiar de ctre Valeri Klimenko, liderul Congresului Comunitilor Ruse din
Moldova, care a spus c n sfrit puterea a nceput s se intereseze de situaia minoritilor.
Chiar n primul articol al acestei legi se menioneaz c prin persoane aparinnd minoritilor
naionale se neleg persoanele care domiciliaz pe teritoriul Republicii Moldova, sunt ceteni
ai ei, au particulariti etnice, culturale, lingvistice i religioase prin care se deosebesc de
majoritatea populaiei - moldoveni - i se consider de alt origine etnic. Dintre toate
minoritile naionale din Republica Moldova, cea mai activ pare a fi cea rus. n primul rnd,
datorit statutului de limb de circulaie interetnic i datorit influenei pe care o are limba
rus; i la nivel oficial, i la nivel neoficial, limba rus este folosit la acelai nivel cu limba de
stat, iar n unele sectoare chiar este practic dominant. Conform legislaiei moldoveneti, toate
documentele oficiale sunt emise n ambele limbi, funcionarii publici sunt obligai s le cunoasc
i s rspund la cererile cetenilor n limba n care le-a fost solicitat cererea. n Guvernul i
Parlamentul Republicii Moldova exist funcionari, chiar minitri i deputai, care vorbesc doar
limba rus. De aceea, la multe dintre ntlnirile la nivel nalt, cum ar fi edinele de Guvern sau la
Preedinie, discuiile au loc n limba rus, iar edinele plenare ale Parlamentului se traduc
simultan pentru deputaii care nu vorbesc limba oficial de stat. Actualmente, conform ultimului
recensmnt din 2004, ruii din Republica Moldova constituie 20 1212 locuitori, ceea ce
reprezint aproximativ 5,9 % din populaia ntreag a rii [226].
Dac e s analizm situaia din ar, conform datelor recensmntului din 2004, slavii
formeaz majoritatea - 30,4 % rui, 28,8 % ucraineni, 2 % bulgari, 2 % polonezi, formnd un
total de 63,2 % . Deci, moldovenii reprezint 31,8 % i gguzii 2 %, formnd majoritatea n trei
raioane : Camenca - 63 %, Dubsari - 89% i Grigoriopol - 76%. Mai mult ca att, este interesant
faptul c, pentru o parte din alte naionaliti, limba rus este considerat limba matern, ceea ce
face ca de facto populaia vorbitoare de rus s fie ceva mai mare. Majoritatea polpulaiei
vorbitoare de limb rus locuiete n orae, dintre care aproape jumtate din numrul total sunt
190
concentrai la Chiinu. De asemenea, un numr mare se afl n al doilea ora ca mrime- Blti
i, n special, n raioanele de nord ale rii. n Moldova exist un numr mare de organizaii ale
etnicilor rui, care sunt finanate de ctre autoritile centrale sau locale din Rusia. Printre cele
mai mari putem meniona Comunitatea Rus din Moldova i Congresul Comunitilor Ruseti.
Chiar dac acum organizaiile etnicilor rui nu sunt att de active precum alte organizaii din
Ucraina sau din rile Baltice, totui acestea rmn a fi grupuri de presiune utilizate de ctre
Federaia Rus n cazul n care aceasta are nevoie pentru a mediatiza anumite evenimente [226].
Spre deosebire de Republica Moldova, care respect Tratatul de prietenie i cooperare, Federaia
Rus, care, dei i-a asumat anumite obligaiuni fa de cetenii moldoveni aflai pe teritoriul
Rusiei, nu ntreprinde aciuni reciproce.
n contextul analizei relaiilor moldo-ruse, este necesar de fcut referin i la relaiile
Republica Moldova-UE. Moldova primete un sprijin puternic n cretere din partea Uniunii
Europene, devenind cel mai mare beneficiar al suportului financiar european pe cap de locuitor.
Dac e s examinm care ar fi interesele geopolitice ale UE n Republica Moldova, atunci nu
sunt convingtoare nici afirmaiile precum c UE, n Moldova, este ghidat de raionamente
geopolitice. Evident, n Europa de Est a aprut o competiie ntre vectorul de integrare european
i cel de integrare euroasiatic. Conflictele, precum cele din Ucraina sau Moldova, afecteaz
securitatea european, iar instabilitatea n Europa de Est poate genera alte ameninri pentru
rile UE, cum ar fi crima organizat, traficul de droguri. n acest sens, integrarea european este,
pentru UE, i un mijloc de a depi instabilitile cronice din Europa de Est. n cazul Republicii
Moldova, integrarea european nu funcioneaz doar ca o modalitate de a asigura stabilitatea rii
prin apartenena la o uniune mai mare. Mai curnd, aici integrarea european este un furnizor
extern pentru reformele i condiiile interne de care Moldova are nevoie pentru a-i mbunti
dezvoltarea. Timp de o jumtate de secol, Uniunea European a nsuit experiena care spune c
punerea n aplicare a valorilor fundamentale ale UE - drepturile omului, statul de drept, buna
guvernare, democraia i economia de pia cu anse egale - e cea mai bun garanie pentru a
asigura prosperitatea i stabilitatea [236].
Scopurile Federaiei Ruse sunt cele de a-si mbunti poziia n Republica Moldova prin
consolidarea Partidului Comunitilor din Republica Moldova (PCRM) i dezvoltarea unei relaii
independente cu liderii i membrii AIE. Dac Rusia nu poate ajuta comunitii s recapete
puterea, ea poate cel puin s se asigure c Republica Moldova rmne divizat i incapabil s
aleag un curs al politicii externe prooccidental. Acest lucru, alturi de dimensiunile reduse i
poziia sa strategic, reprezint un factor principal al slbiciunii statului i al abilitii sale de a
balansa ntre puteri externe. Republica Moldova este divizat att din punct de vedere teritorial,
ct i politic. Guvernul de la Chiinu nu dispune de suveranitate teritorial asupra zonei
191
trasnistrene, iar din punct de vedere politic, ara este divizat ntre dou mari grupuri, i anume
Partidul Comunitilor, orientat ctre Rusia, i AIE, care susine legturile cu Romnia i NATO
[251].
Dup alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, trei partide care se pretind proeuropene
obin o majoritate minim n legislativul de la Chiinu. ns Partidul Liberal a ieit din coaliie
dup ce i-au fost respinse cerinele de reformare a sistemului judiciar, dar i de combatere a
corupiei. n acelai timp, cele trei partide susin ideea c un procuror general independent,
susinut de UE, trebuie s fac ordine n cercurile cvasi mafiote i financiare. Cu toate acestea,
deja atunci am avut presimirea c oligarhii moldoveni nu doresc acest lucru. Rusia controleaz
i finaneaz cteva dintre partidele politice de la Chiinu. Cel mai cunoscut n prezent este
PSRM, o ramificaie a comunitilor, care la alegerile din toamna anului 2016 a devenit cel mai
puternic partid parlamentar i care cere aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamal Euro-
Asiatic. n prezent, PCRM i PSDM pledeaz pentru crearea unui spaiu vamal i economic
comun cu Rusia, prin aderarea Republicii Moldova la Uninea Vamal Rusia-Belarus-Kazahstan
i Uniunea Euroasiatic propus de preedintele V. Putin, ceea ce este n contradicie cu
obiectivul strategic de integrare european. Prin discursurile promoscovite i relaiile ascunse cu
Moscova, membrii acestor partide nu sunt interesai de procesul de integrare european. Dei
Guvernul Gaburici pledeaz pentru vectorul proeuropean, de fapt, guvernul condus de acesta
tinde, nainte de toate, s coordoneze toate aciunile cu Rusia [242]. Federaia Rus vrea, de
asemenea, s i menin prezena militar i influena politic n Transnistria, punnd bazele
unei noi includeri a Republicii Moldova n Uniunea Euroasiatic. Ca i Ucraina, Republica
Moldova este slab i divizat, dar, spre deosebire de aceasta, ea nu are legturi tradiionale sau
etnice cu Rusia, ci mai curnd cu Romnia, relaii care au un caracter privilegiat, special,
decurgnd din comunitatea de neam, cultur, limb i istorie naional.
Astfel, analiznd interesele geopolitice i geostrategice ale Federaiei Ruse n Transnistria,
putem constata c acestea sunt determinate de urmtoarele necesiti ale Rusiei: 1) pstrarea
poziiilor strategice ale Rusiei n estul Europei; 2) aprarea n Republica Moldova a intereselor
populaiei ruse i ale reprezentanilor altor naionaliti care consider Rusia drept patria lor
istoric; 3) pstrarea legturii cu complexul militaro-industrial din Transnistria, unele dintre
ntreprinderile acestui complex fiind unice n cadrul fostului complex militar industrial sovietic;
4) reglementarea conflictului n interesul stabilitii interne proprii i al consolidrii relaiilor
Rusiei cu rile din vecintatea imediat n care exist o minoritate rus; 5) stabilirea unor relaii
previzibile i stabile cu Romnia i mpiedicarea, totodat, a creterii influenei naionaliste a
Romniei asupra Republicii Moldova [91].

192
5.2. Strategiile Federaiei Ruse de meninere a influenei n Republica Moldova

Problema prezenei militare ruse a aprut din punct de vedere politic i juridic atunci cnd
Preedintele Republicii Moldova, prin Decretul nr. 234 din 14 noiembrie 1992, conform cruia
armele, muniiile, mijloacele de transport, tehnica militar, bazele militare i alt avere
aparinnd unitilor militare ale Armatei Sovietice, dislocate pe teritoriul republicii, au fost
declarate proprietate a Republicii Moldova. La 18 martie 1992, Decretul nr.73 emis de
preedintele Snegur stipula c n scopul crerii bazei pentru constituirea Forelor Armate ale
Republicii Moldova, unitile militare ex-sovietice dislocate n Moldova au fost trecute sub
jurisdicia Republicii Moldova i transmise Ministerului Aprrii al Republicii Moldova cu
toat tehnica, armamentul, cldirile i alt avere aflat la balana unitilor militare.
Ignornd decretele Preedintelui Mircea Snegur, la 1 aprilie 1992, Boris Elin, preedintele
Federaiei Ruse, a emis decretul nr. 220 Cu privire la trecerea sub jurisdicia Federaiei Ruse a
unitilor militare ale Forelor Armate ale fostei URSS aflate temporar pe teritoriul Republicii
Moldova ( a se vedea anexa nr. 8). n conformitate cu acest decret, Armata a 14a de Gard,
formaiunile, unitile militare i instituiile Forelor Armate ale ex-URSS, aflate pe teritoriul
Republicii Moldova i care nu au intrat n componena forelor ei armate, au fost trecute sub
jurisdicia Federaiei Ruse i n subordonarea comandamentului suprem al Forelor Armate
Unificate ale CSI. Trecerea trupelor sub jurisdicia Federaie Ruse se explic prin urmtoarele
motive: de a menine o conducere stabil i de a asigura funcionarea trupelor, de a nu admite
implicarea trupelor n conflicte interetnice; de a proteja din punct de vedere social militarii i
membrii familiilor lor.
Dei decretul din 1 aprilie 1992 a fost un act ilegal i neprietenenesc din partea Rusiei,
conducerea Moldovei nu l-a contestat. Aceasta se explic, probabil, prin faptul c decretul a fost
emis ntr-o perioad foarte tensionat a relaiilor moldo-ruse, unul din scopurile emiterii lui fiind
de a nu admite implicarea trupelor n conflict. Exist un ir de motive pentru a considera decretul
Preedintelui Elin drept ilegal. Este unanim acceptat c pe teritoriul unui stat acioneaz legile
interne i normele de drept internaional pe care le-a acceptat statul respectiv, adernd la
anumite convenii, tratate internaionale. Decretul preedintelui Elin ns, n pofida acestei
reguli unanim acceptate, s-a extins asupra unui teritoriu care nu fcea parte din componena
Federaiei Ruse, asupra unor organizaii i asupra unei averi care nu aparineau Rusiei. Deci,
lund n consideraie cele menionate, decretul din 1 aprilie 1992 nu poate fi considerat legal i,
totodat, tehnica militar, armamentele, muniiile i alt avere a trupelor ex-sovietice dislocate pe

193
teritoriul Republicii Moldova la data emiterii acestui decret aparineau Moldovei, iar Rusia i-a
nsuit o avere care nu-i aparinea [113, pp.124-125].
Conflictul transnistrean reprezint un conflict doar geopolitic. Vorbind despre valoarea
geopolitica i geostrategica a conflictului, Transnistria reprezint un ,,cuit rusesc infipt n spatele
Ucrainei, ct i a reprezentat o baz a Rusiei pentru ,,direcia balcanic. Astazi, Rusia intra in
Balcani mai curnd prin Ucraina, or sudul Basarabiei nu mai este in componena Republicii
Moldova. Conflictul transnistrean constituie una din problemele de baz ale Republicii Moldova.
Chiar dac, conform sondajelor de opinie, acest diferend ocup doar locul opt n ierarhia celor
mai stringente probleme cu care se confrunt societatea moldoveneasc, nici o for politic, nici
un guvern al Republica Moldova nu poate s-i permit s-l trateze ca pe o chestiune de planul
doi. Acest lucru este neles i de Federaia Rus, care, fiind implicat nc din fazele iniiale ale
acestui conflict, manevreaz foarte iscusit, susinnd cnd Chiinul oficial, cnd administraia
de la Tiraspol, reuind astfel prin intermediul zonei estice a rii s in sub control ntreaga
Moldov [83].
Totui, n relaiile dintre Chiinu i Tiraspol s-a nregistrat o rcire, Igor Smirnov a nvinuit
conducerea moldoveneasc de nerespectarea prevederilor Memorandumului Primakov din
1997. n realitate ns, liderii transnistreni, odat ce au primit din partea Guvernului
moldovenesc anumite avantaje, n special specimene vamale, ceea ce ddea posibilitate acestora
s exporte bunuri fr acordul autoritilor centrale, au renunat s-i mai respecte i obligaiile
din acest memorandum. La 25 februarie 2001, dup alegerile parlamentare, la conducerea
Republicii Moldova vine PCRM, iar preedinte Vladimir Voronin. Platforma electoral de
atunci a acestui partid coninea mai multe puncte prin care se pleda pentru apropierea de Rusia,
printre care intrarea n Uniunea Rusia-Belarus, acordarea limbii ruse a statutului de a doua limb
de stat i alte promisiuni care au atras sprijinul Rusiei. Una din prioritile noului ef al statului
era rentregirea Republicii Moldova prin soluionarea conflictului transnistrean [277].
Un alt factor de risc semnalat de analiti sunt alegerile din regiunea Unitii Teritoriale
Autonome Gguzia (UTAG) din Republica Moldova, unde micarea separatist devine tot mai
puternic. n acest context, NATO i UE trebuie s menin sanciunile economice aplicate
Rusiei, n caz contrar exist posibilitatea ca Moscova s ncerce s destabilizeze Republica
Moldova, a atras atenia D. Cameron, premierul Marii Britanii. n cadrul acelorai audieri din
Congresul de la Washington, mai muli oficiali din cadrul Departamentului pentru Aprare al
SUA au atras atenia c pericolul destabilizrii este ridicat mai ales n statele est-europene care
nu fac parte din NATO, dnd drept exemplu Republica Moldova. Moldova ar putea fi
urmtoarea victim a Kremlinului [83]. Vestul nu are nici un motiv pentru a considera c
preedintele rus i limiteaz planurile pentru Europa de Est la Ucraina, iar Republica Moldova
194
este urmtorul punct pe lista Moscovei, au avertizat mai muli oficiali din cadrul Pentagonului i
NATO. Trebuie supravegheate locurile unde o campanie mediatic puternic, susinut de
Rusia urmeaz, sa fie pus n aplicare. Este ceea ce se ntmpl n Republica Moldova, a
subliniat generalul Breedlove, ef al Comandamentului european al armatei SUA, n faa
Congresului American [83]. n Transnistria se afl trupe ruseti tocmai pentru a mpiedica
Republica Moldova s se orienteze spre Vest, a reamintit comandantul NATO [167]. Un astfel
de focar separatist se poate nchega oricnd i n regiunea Bugeac, parte a Basarabiei istorice,
care acum apartine Ucrainei, scriu ziarele Moscow Times. Pentru Rusia, zona dintre Bugeac si
Odesa este de importan strategica, asigurnd un coridor ntre separatitii din Transnistria, cei
din Crimeea i, eventual, ctre Donek si Lugansk [236].
n Moldova exist dou zone de risc. Prima este Gguzia, format din enclave etnice, elitele
ei coopernd strns cu Rusia i susinnd ideea de independen. A doua zon de risc este
Transnistria, ce nu este controlat de autoritaile de la Chisinu i unde Rusia are instalat o
prezen militar constant. Activarea conflictului ngheat din zon reprezint ameninarea cea
mai serioas asupra Moldovei i a intregii regiuni. Potrivit informaiilor oferite de Transnistria,
n august 2014 existau n mod oficial 402 militari rui in Transnistria n cadrul misiunii
insrcinate formal cu meninerea pcii. Acetia coopereaz activ cu forele aflate sub conducerea
Tiraspolului 492 de angajai. Ministerul de Externe al Federaiei Ruse a declarat la nceputul
lui august c Moscova interpreteaz ncercrile de a ndeparta forele ruseti de meninere a pcii
din Transnistria drept aciuni neprietenoase. Merit amintit c aceast declaraie a fost fcut fr
a rspunde la vreo provocare, ci pentru a marca public o poziionare ferm a Federaiei Ruse n
zon. De asemenea, n acest timp, a putut fi observat activarea militar i politic a forelor
transnistrene i ruse din regiune. Rusia a organizat exerciii antiteroriste n Transnistria in martie
2014, provocnd astfel preocuparea din partea SUA. Este notabil c, simultan, Federaia Rus a
organizat, de asemenea, exerciii militare n estul Ucrainei, unde trupe ruseti neidentificate au
fost implicate. Totodat, n Transnistria au fost recrutai lupttori pentru a participa la aciuni
militare pe teritoriul Ucrainei. innd cont de standardul sczut de viaa n republica
nerecunoscut oficial, procesul de recrutare a oferit fore de lupt ieftine (400 500 de dolari pe
o lun de campanie militar alocaie complet pe combatant, dup cum declar sursele).
Lupttorii recrutai erau apoi dui n estul Ucrainei pentru a se altura mercenarilor [266].
Transnistria a oferit ajutor republicilor separatiste din estul Ucrainei nu doar prin brae de
lupt, ci i prin specialiti de nivel nalt foti angajai ai organelor de securitate. n luna iulie,
de exemplu, V. Antiufeev, fost ministru al securitii statului n Transnistria, a fost numit
vicepremier pentru securitatea statului n republica separatist Donek, fiind transferat acolo la
ordinul direct al Moscovei ca urmare a disfuncionalitii autoritilor locale. Pe langa aceasta,
195
Rusia a folosit ceteni transnistreni drept combatani pe timpul aciunilor provocatoare produse
la Odesa n luna mai 2014. n luna iunie s-a anunat crearea organizaiei de tineret ,,Zvezda
(Steaua) n Transnistria, scopul ei principal fiind pregtirea tinerilor pentru serviciul militar i
participarea la aciuni militare. De fapt, este vorba de crearea unor uniti paramilitare, ce i-au
dovedit eficiena n timpul aciunilor din estul Ucrainei. Este de menionat c aceast organizaie
coopereaz activ cu Institutul de Cercetri Strategice din Rusia. ntre timp, Transnistria continua
s fac pai ce ar putea fi considerai pregtitori pentru aciuni militare. De exemplu, n luna
august 2014, forele speciale ale KGB din zona separatist au desfurat exerciii de parautism
neplanificate anterior. Pe 20 august 2014 a avut loc un apel de pregtire special pentru rezerviti
destinat funcionarilor oficiali. Mai mult, pe 5 septembrie preedintele Transnistriei, O. Sevciuk,
a declarat c Transnistria dispune de ample mijloace de a respinge o eventual agresiune
militar, artnd c riscurile majore vin din partea Moldovei i a Ucrainei [4]. Un lucru
remarcabil este c astzi aceast declaraie nu are nici o baz. Ucraina nsi se teme de o
eventual invazie rus a regiunii Odesa pornit din Transnistria, ameninare care exist cu
adevrat. La sfritul lui 2013 a fost declarat ncetarea meninerii funcionalitii aeroportului
militar din Tiraspol, ce a aparinut Armatei a XIV-a. Dei aeroportul nu este folosit n prezent,
pista acestuia poate fi folosit pentru asigurarea transportului aerian militar. n plus, regiunea ar
mai putea fi folosit pentru recrutarea de combatani i crearea de uniti paramilitare pentru
purtarea unui rzboi hibrid pe teritoriul Ucrainei [7].
De asemenea, un alt instrument hard power este cel economic, foarte des folosit de ctre
Federaia Rus n scopul realizrii intereselor sale n spaiul est-european. Energia, precum i
resursele de energie reprezint un punct central al oricrei activiti din cadrul societii umane
de astzi. Cu ct o societate este mai industrializat i drept urmare mai productiv, cu att are
mai mult nevoie de resurse energetice, fie c este vorba de petrol, gaz natural, energie solar sau
electricitate. Securitatea energetic poate avea i un alt sens, n special pentru statele dependente
de un singur furnizor i care sunt plasate ntr-o poziie inferioar de negociere i sunt vulnerabile
unor presiuni politice, cum putem vedea cazul statelor din fostul spaiu sovietic precum Ucraina,
Belarus, Georgia sau rile Baltice [225, p.314].
Petrolul i gazul sunt resursele cele mai preioase ale Rusiei. Dup instalarea la putere,
preedintele Putin a folosit dependena energetic a Ucrainei, Republicii Moldova i a multor
state europene ca instrument politic de negociere i antaj. Astfel s-a ntmplat n 2006, ca i n
iarna 2008-2009, n urma unor nenelegeri, Federaia Rus a sistat alimentarea cu gaz a Ucrainei
pentru o perioad. Hotrrea de a prelua Crimeea considerm c a fost rezultanta unui cumul de
factori, unul dintre ei fiind i acela c, n septembrie 2013, Ucraina a semnat acorduri de
concesionare pentru explorarea i exploatarea zcmintelor de gaze din Marea Neagr, un pas
196
care i-ar reduce din dependena energetic fa de Rusia. Acordurile priveau exploatarea unui
perimetru gazefer din nord-vestul Mrii Negre, un zcmnt de gaze estimat la aproape 8-10
miliarde metri cubi. n acelai timp, Rusia a demarat un proiect economic de construire a unei
uniuni economice euroasiatice care s cuprind ct mai muli din fotii satelii ai URSS. n
prezent, n uniunea prefigurat a se lansa n 2015 au fost atrase doar Rusia, Belarus i Kazahstan.
Aducerea Ucrainei n acest cerc economic euroasiatic ar fi urmat planul ambiios al preedintelui
Putin de readucere a Rusiei n stadiul de actor esenial al scenei internaionale globale. Prin
semnarea acordului economic de cooperare cu fostul preedinte V. Yanukovich se prea c
Ucraina a renunat la vectorul su proieuropean. Preedintele ucrainean Yanukovych fiind
nlturat de la putere de ctre popor, n viitorul imediat apropiat este imposibil pentru Rusia s-i
rectige influena n Ucraina ca ntreg, fapt ce considerm c a dus la invazia din Crimeea,
pentru a controla mcar o parte din teritoriul rii [16].
Economia este una din forele relaiilor internaionale i unul din principalele atuuri ale
Rusiei. Bogat n materie prim, Federaia Rus este o putere energetic, pe prim plan (dotat cu
mai mult de 18 % din rezervele mondiale de gaz, se plaseaz pe a doua poziie n lume i 5% din
rezervele mondiale de petrol). n spaiul postsovietic, strategia Rusiei se articuleaz asupra unui
proiect care vizeaz meninerea sub influen a statelor ex-republici unionale cu care se afl n
conflict (Moldova, Georgia, din 2014 Ucraina, care are o orientare euroatlantic) [147].
Analiznd aspectul energetic, este de remarcat faptul c comportamentul dur al Gazprom-ului
fa de Ucraina i Moldova are conotaie de ordin (geo)politic i (geo)economic, avnd tangen
cu orientarea prooccidental a autoritilor oficiale de la Kiev i Chiinu. La nivel de declaraii
oficiale i aciuni, Moscova d de neles, ntr-o manier expres, c nu va accepta niciodat
apropierea structurilor militare panoccidentale n imediata vecintate. Astfel, antajul energetic
fa de Kiev i Chiinu reprezint doar un instrument de presiune n scopul asigurrii securitii
naionale ruse. Pe de o parte, este un semnal pentru NATO i UE n ceea ce privete extinderea
influenei sale spre est (n special, de ordin politic i militar), care submineaz interesul naional
al Rusiei n regiune. Pe de alt parte, aceste aciuni reprezint atenionri permanente pentru
Ucraina i Moldova, determinndu-le s-i revad propria poziie vizavi de aderarea sa la
structurile occidentale. n acest context, urmeaz a fi menionat intenia Moscovei de a influena
situaia politic intern din aceste dou state, care este instabil din cauza unor diferene de
poziii i disensiuni dintre diferite fore politice [273].
n pofida unui sol fertil, Moldova totui nu ocup o poziie geografic foarte bun i nici nu
dispune de resurse minerale. Procesul de reforme de dup obinerea independenei a decurs
dureros, iar guvernele de atunci nu dispuneau de suport politic n implementarea acestora.
Aceast stare de lucruri a fcut ca, de fapt, economia moldoveneasc s rmn dependent de
197
piaa ruseasc. Dup tensionarea relaiilor cu Rusia, Republica Moldova a nceput cutrile
pentru a-i diversifica exporturile i n acest sens piaa european a devenit una atractiv, mai
ales dat fiind faptul c ea este o pia previzibil mult mai puin dependent de factorul politic,
spre deosebire de piaa ruseasc. n scurt timp, UE a devenit principalul partener economic al
Chiinului i chiar regiunea transnistrean, care este tradiional apropiat de Rusia, export mai
mult n rile europene dect n Est. La capitolul energetic, totui, Moldova este dependent n
totalitate de gazul rusesc, care este utilizat de ctre Rusia drept un alt instrument n vederea
impunerii voinei ei n anumite teritorii. O alta problem pentru Moldova este c, datorit
corupiei i anumitor decizii ale guvernului, muli investitori strini evit s investeasc n
Republica Moldova astfel, de cele mai multe ori, singurii investitori sunt companiile ruseti, ceea
ce poate duce la o situaie asemntoare cu cea a Belarusului [226].
De fapt, Rusia particip deja de un sfert de veac la scrierea destinului pentru Republica
Moldova: Republica Moldova, o ar ndependent din 1991, a devenit practic n totalitate
dependent de livrrile de carburani din Rusia. Jumtate din compania de stat Moldovagaz
aparine gigantului rus Gazprom. Rusia este principala pia de desfacere pentru mrfurile
agricole moldoveneti. n afar de asta, sute de mii de gastarbeiteri din Moldova lucreaz n
Rusia. Transferurile efectuate de moldovenii care muncesc n Rusia constituie o bun parte din
Produsul Intern Brut. n republica separatist din Transnistria, Rusia a plasat circa 2 mii de
militari i un mare arsenal de armament, care nu este retras, n pofida acordului semnat n 1999.
De fiecare dat cnd Republica Moldova a ncercat s ias din raza de influen a Rusiei,
Moscova face presiuni, n general, fcnd uz de problema livrrii gazelor i, tot mai des, la
embargouri. n septembrie 2013, cnd a devenit posibil un parteneriat cu UE, Rusia a ntrerupt
importurile de vin i divin din Moldova, invocnd motivul calitii necorespunztoare.
Sanciunile au devenit mai dure n vara lui 2014, ca rezultat al semnrii Acordului de Asociere
cu Uniunea European, Rusia nu mai import fructe din Republica Moldova [242].
Dup destrmarea URSS-ului, Republica Moldova, ca stat independent, recunoscut pe plan
internaional, a motenit legal ntregul sistem de transportare, tranzitare i distribuire a gazului
natural aflat pe teritoriul su. n anul 1992, dup conflictul transnistrean, cnd Chiinul pierde
controlul asupra teritoriului din stnga rului Nistru, o parte din acest patrimoniu trece sub
controlul administrativ al autoritilor separatiste (susinute politic i financiar de ctre Federaia
Rus), deoarece localizarea nodului de compresiune a gazoductelor magistrale se afl n oraul
Tiraspol.
n prezent, industria gazului n Republica Moldova este dirijat din afar, fiind dependent
100% de o singur pia de export Federaia Rus, mai precis de un singur furnizor S. A. R.
Gazprom. Mai mult, toat industria gazului din ar este sub monopolul Gazpromului,
198
Republica Moldova pierznd controlul acestei ramuri de o importan strategic. Problema
aprovizionrii cu gaze naturale a consumatorilor casnici i industriali din Republica Moldova a
devenit o chestiune deosebit de sensibil, fapt ce afecteaz direct securitatea energetic a
Moldovei. Situaia din sectorul energetic moldovenesc reprezint un factor grav, deoarece este
deseori utilizat n diverse scenarii politice sau militare. Politica tarifar sau blocarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale creeaz numeroase dependene periculoase pentru cursul
modernizator al rii, lund n consideraree situaia economic i financiar a rii i capacitatea
redus de plat pentru resursa energetic importat.
Pn n prezent, problema preului pentru gazul importat din Federaia Rus rmne una
sensibil pentru Republica Moldova n urma revizuirii relaiilor companiei ruse Gazprom cu
fostele republici sovietice. Aceste schimbri cel mai dur au fost simite de rile cu orientare pro-
occidental. n acest sens, atragem atenie la faptul c Gazprom-ul nu are semnate contracte de
lung durat care s stabileasc preul fix pentru resurse energetice cu multe state ex-sovietice
[114].
Un alt factor, care are repercusiuni politice i nu numai, sunt datoriile Republicii Moldova
fa de Federaia Rus pentru resursele de gaz natural importate. n prezent, S A Moldovagaz
are o datorie de aproximativ 2,4 miliarde USD pentru gazul importat din Rusia. Din aceast
sum, cca 2 miliarde sunt datoriile Transnistriei. Datoria Tiraspolului revine ntreprinderii
,,Tiraspoltransgaz SRL, care administreaz reeaua de gaze din Transnistria, aceasta ns nu este
parte la contractul de baz de cumprare-vnzare a gazelor naturale ncheiat ntre Gazprom i
Moldovagaz. n consecin, Gazprom-ul are dreptul legal de a cere de la noi achitarea tuturor
datoriilor, att a celor acumulate de Chiinu, ct i a celor acumulate de Tiraspol. inem s
subliniem faptul c datoriile sunt principalul canal de exercitare a presiunilor economice i/sau
politice. Astfel, datoriile Tiraspolului acumulate pe parcursul ultimilor 18 ani devin datoriile
Chiinului, care nici nu controleaz teritoriul respectiv.
Astfel, administraia de la Tiraspol negociaz condiiile de transmitere ctre Gazprom a cotei
sale n Moldovagaz. Tiraspolul vrea s obin i posibilitatea de a ncheia contracte directe cu
Gazprom privind livrarea de gaze n regiunea transnistrean. Totodat, este negociat i o
reealonare a plii datoriilotr pe care le are Tiraspolul fa de Gazprom. Ne vine greu s credem
c un astfel de aranjament i-ar conveni Moscovei, deoarece Federaia Rus nu are nevoie de o
Transnistrie independent. Federaia Rus are nevoie de o Moldov manevrabil prin intermediul
Transnistriei. n aceast ordine de idei, se explic votul de respingere al Dumei de Stat privind
independena RMN dup declararea independenei Kosovo sau dup rzboiul din Georgia din
vara anului 2008. n plus, ruilor le convine ca aceast datorie aflat n cretere a Tiraspolului
(cca 2 mlrd. USD) s fie atribuit Moldovei [16]. Pn n anul 2008 autoritile separatiste
199
plteau pentru gazul rusesc tarife de 4-5 ori mai mici dect n restul Moldovei. ns, ncepnd cu
2008, Gazprom-ul i reorienteaz politica energetic, impunnd zonei transnistrene aceleai
tarife pe care le practic i n cazul Republicii Moldova. Deci, datoriile Tiraspolului vor crete n
progresie geometric, care, n prezent, devin automat datoriile Chiinului. n aceste condiii
ne putem atepta la aceea c Moscova va deine toate prghiile n sectorul energetic
moldovenesc. Remarcm faptul c tarifele mici din Transnistria fceau s creasc datoriile
acesteia pentru gazele livrate de Gazprom. Acum, cnd tarifele au crescut, datoriile i
dependena energetic a statului n ansamblu cresc. Datoriile (aproximativ de 2,4 miliarde USD),
calificate drept ale Republicii Moldova, pot s se rsfrng negativ asupra statului privind
achitarea datoriilor pentru gazul importat [16].
n acest context, putem afirma c Moscova folosete Gazprom-ul drept un instrument de
politic extern, ncercnd s valorifice lacunele cu care se confrunt Republica Moldova, n
special vulnerabilitile enorme n faa riscurilor energetice. Astfel, Republica Moldova ar trebui
s fac fa dependenei complete a rii de importul de resurse energetice printr-o abordare
integrat, constnd n diversificarea mixtului de energie i diversificarea surselor i rutelor de
alimentare cu energie importat: conservarea energiei, construcia propriilor rezervoare de gaz,
asigurarea legturii cu sistemul de gaze din Romnia n direcia vest-est etc. n plus, exemplul
rilor baltice, care depind n mare parte de un singur furnizor, este ct se poate de concludent
pentru Chiinu. Or, este necesar o nou abordare n strategia de asigurare a securitii
energetice, care ar determina creterea capacitii de plat pentru resursa energetic importat. n
acest fel, relaiile moldo-ruse pe segmentul energetic ar cpta o nou abordare, bazat doar pe
obligaiunile asumate [16].
Destabilizarea monetar-financiar a Republicii Moldova prin sistemul ei bancar, preluat i
controlat de Federaia Rus, este, la fel, un procedeu extrem de eficient n calitate de strategie
hard power de risipire a ncrederii populaiei n vectorul european de dezvoltare. Misiunea
coloanei a cincea n acest caz concret a fcut-o Guvernul Republicii Moldova n persoan, pe de
o parte i Banca Naional, pe de alt parte. Degringolada leului, explozia preurilor, adncirea i
extinderea srciei, cultivarea strilor de disperare i nencredere n ziua de mine, stimularea
exodului tinerilor i a forei calificate de munc toate sunt aciuni coordonate ale unui rzboi
hibrid care se poart mpotriva Republicii Moldova [221].
Un alt instrument a hard power-ului Rusiei de realizare a intereselor geopolitice, prin
intermediul armei economice, este impunerea embargourilor la diferite produse. ncepand cu
martie 2006, Rusia a introdus diverese sanctiuni impotriva exportatorilor din Republica
Moldova, Georgia, Ucraina, Belarus. Dac e s analizm cauzele acestor sanciuni, atunci fiecare
din acestea are unul i acelai motiv- nesupunerea sau intenia de ieire din sfera de influen a
200
Federaiei Ruse [107]. Federaia Rus este unul dintre partenerii economici i politici ai
Republicii Moldova. n ultimii 24 de ani relaiile moldo-ruse au avut o evoluie sinusoidal,
marcat de incertitudine i incoeren. Nemulumirea Moscovei a atins apogeul n perioada
anilor 2005-2006. Produsele agricole i vinicole moldoveneti au fost boicotate, iar negocierile
politice n formatul ,,5+2 au fost trecute pe linie moart pn n 2011. Dup refuzul de a semna
Memorandumul Kozak, relaiile dintre Republica Moldova i Federaia Rus au devenit
tensionate, ambele ri aducndu-i nvinuiri reciproce la euarea semnrii documentului. Mai
mult, dup 2004, n condiiile susinerii directe a regimului de la Tiraspol de ctre Rusia, cursul
politicii externe a Moldovei se schimb, orientndu-se, cel puin formal, ctre Uniunea
European. Punctul culminant al acestei perioade s-a consumat prin introducerea noului regim la
frontiera moldo-ucrainean n martie 2006, msur ce a fost interpretat la Tiraspol i Moscova
drept blocad economic. Ca rspuns, Rusia a impus embargo la exportul de vinuri
moldoveneti, ceea ce a afectat grav economia moldoveneasc. Aceasta l-a fcut pe preedintele
Voronin s devin mai receptiv la propunerile ruseti [502].
i n plan oficial, i n plan mediatic, Rusia a luat atitudine, declarnd aciunea ca blocad
economic, nvinuind Moldova de crearea unei catastrofe umanitare n Transnistria, sistnd
importul de vinuri moldoveneti, una din ramurile importante ale economiei moldoveneti. n
acest context, retorica Republicii Moldova fa de Federaia Rus s-a schimbat. Ministrul de
externe A. Stratan i nsui preedintele V. Voronin au declarat c Transnistria este parte a rii
ocupat de ctre Rusia. n aceast perioad, la 22 iulie 2005, a fost adoptat unanim Legea
privind statutul de autonomie a raioanelor din stnga Nistrului (Transnistria), de asemenea
mpreun cu Ucraina, s-a reuit aducerea Misiunii de Monitorizare i Asisten la Frontier a UE
(EUBAM) la hotarul moldo-ucrainean. Totui, neavnd un suport extern i avnd probleme
economice datorit sanciunilor ruseti, au forat conducerea de la Chiinu s fie mai receptiv
la propunerile ruseti. Astfel c n aa-numitul pachet propus de Republica Moldova Rusiei se
gsesc o serie de prevederi, precum oferirea unei autonomii largi Transnistriei, recunoaterea
proprietilor de acolo, statut special pentru limba rus, neutralitatea permanent, prezena
militar rus n Moldova reunificat. Pn acum ns nici Putin, nici noul Preedinte Medvedev
nu au rspuns oficial la aceast propunere, ns din aciunile conducerii de la Moscova duc la
gndul c aceste propuneri nu sunt de ajuns, Rusia dorind mai multe prevederi, n special n
privina neutralitii, cernd semnarea unui document internaional care s consfineasc acest
lucru. n general, se pare c Rusia ar renuna la statu- quo doar n cazul n care schimbarea lui ar
face ca influena Rusiei s creasc n ntreaga Moldov [82].
Interzicerea importului rusesc de vinuri moldoveneti i georgiene a nceput la sfritul lunii
martie 2006 i a creat un conflict diplomatic major ntre Republica Moldova, pe de o parte, i
201
Rusia, pe de alt parte. Comerul cu vin cu Rusia ocupa n acel moment 80-90% din totalul
exporturilor de vinuri dintre cele dou ri. Inspectorul-ef sanitar din Rusia Ghenadi Onicenko
a afirmat c n vinurile georgiene i moldoveneti au fost gsite metale grele i pesticide i c
acestea au falsificat produse alcoolice etichetate ca vinuri [226]. Agenia rus pentru protecia
consumatorilor a susinut c a examinat 21 de sortimente de vin moldovenesc vndut la
Moscova i a concluzionat c 60% nu corespund cerinelor sanitare, fiind descoperite pesticide.
Cu toate acestea, autoritile moldoveneti au susinut c exist dovezi furnizate de nsii rui i
din alte zeci de ri din ntreaga lume care import vinuri moldoveneti, fr problemele
raportate. Republica Moldova a susinut c interdicia este de fapt un antaj economic. Interdicia
privind importurile de vinuri a parvenit ntr-un moment de agravare a relaiilor diplomatice
dintre state pe fondul schimbrilor precum i al divergenei de poziii ntre Rusia i Republica
Moldova privind viitorul zone transnistrene. Un an mai devreme, Duma rus a cerut o interdicie
asupra importurilor de vinuri moldoveneti, deoarece Republica Moldova a fost considerat c
ar promova politici antiruseti. [81].
n acest context, pot fi menionate i embargourile din toamna 2013 impuse Republicii
Moldova la produsele vinicole i carne, ct i cel din 2014, la fructe. De asemenea, n 2013
Federaia Rus impune embargo la produsele din ciocolat de provenien ucrainean. Fcnd o
analiz atent a condiiilor n care sunt impuse aceste sanciuni de ctre Rusia, este evident faptul
c toate aceste aciuni au caracter politic. Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, 28-29
noiembrie 2013, la care statele ex-sovietice Republica Moldova, Ucraina, Georgia erau ateptate
s parafeze Acordul de Asociere la Uniunea European, precipit geopolitica spaiului post-
sovietic. n condiiile n care Republica Moldova primete un sprijin din partea Uniunii Europene,
Moldova a devenit cel mai mare beneficiar al suportului financiar european pe cap de locuitor.
Dac e s examinm care ar fi interesele geopolitice ale UE n Republica Moldova, atunci nu sunt
convingtoare nici afirmaiile precum c UE, n Moldova, e ghidat de raionamente geopolitice.
Evident, n Europa de Est a aprut o competiie ntre vectorul de integrare european i cel de
integrare euroasiatic. Conflictele precum cele din Ucraina sau Moldova afecteaz securitatea
european, iar instabilitatea n Europa de Est poate genera alte ameninri pentru rile UE, cum ar
fi crima organizat. n acest sens, integrarea european este, pentru UE, i un mijloc de a depi
instabilitile cronice din Europa de Est. n cazul Republicii Moldova, integrarea european nu
este operant doar ca o modalitate de a asigura stabilitatea rii prin apartenena la o uniune mai
mare. Mai curnd, aici integrarea european este un furnizor extern pentru reformele i condiiile
interne de care Moldova are nevoie pentru a-i mbunti dezvoltarea. Timp de o jumtate de
secol de Europ unit, Uniunea European a nsuit experiena care spune c punerea n aplicare a

202
valorilor fundamentale ale UE - drepturile omului, statul de drept, buna guvernare, democraia i
economia de pia cu anse egale - e cea mai bun garanie pentru a asigura prosperitatea i
stabilitatea [236]. Astfel, Rusia a recurs la toate instrumentele disponibile pentru a obstruciona
parcursul european asumat de ctre aceste state. Presiunile Rusiei au crescut odat cu dinamizarea
relaiilor acestor state cu Uniunea European i finalizarea negocierilor privind Acordul de
Asociere, implicit Acordul privind Zona de Comer Liber Aprofundat i Cuprinztor.
Analiznd strategiile Federaiei Ruse de meninere n sfera sa de influen a Republicii
Moldova, pe lng strategia hard power, care include utilizarea mijloacelor militare i economice,
actualmente Rusia apeleaz i la strategia lejer, cea a soft power-ului. Fiind una din sursele
principale de informare pentru majoritatea populaiei din spaiul CSI, presa rus este utilizat ca
unul din instrumentele cu ajutorul cruia Rusia i promoveaz politica sa n regiune. O dovad n
acest sens o constituie i cazul Republicii Moldova unde pe parcursul ultimilor opt ani s-au putut
observa mai multe schimbri de atitudine ale mass mediei ruseti, care aveau loc n acelai timp
cu schimbarea discursului oficial rusesc fa de Moldova. Pe lng instrumentele propagandistice
tradiionale, prin intermediul buletinelor de tiri, emisiunilor analitice i talk-showurilor, sunt
utilizate i instrumente indirecte cum ar fi filmele, concertele, sportul si alte emisiuni nepolitice,
ns care sunt extrem de populare n afara hotarelor Federaiei Ruse i care de multe ori sunt mai
eficiente dect cele cu caracter vdit politic [19]. Multitudinea de canale ruseti, printre care
Pervi Kanal, RTR, RTR Planeta, Rossia 1, Rossia 2, Rossia 24, Peatyi Kanal, Kanal 3, Sarafan,
Kinoliux, Ren, Nostalgia, STS, SET, TNT Bravo, TV 1000, TV 1000 Action, TV 1000 Russkoe
Kino, Detskoe kino, TV Tentr, Karusel, MIR, MUZ TV, Nashe Kino, Domasnii, Iliuzion +, Draiv,
Ohotnik i rbolov, Mnogo TV, Domasnie jivotne, RBK TV, 24 Tehno, Usadiba, NTV + Nae
novoe kino, NTV + Sport, NTV + Kino Klub, Russkii ekstrim, Avto plius, India, Boets, Mati i
ditea, Kuhnea, Komedia, Detski Klub, Detski, Retro, Dom kino, Russkaia noci etc. denot
prezena soft power-ul Federaiei Ruse. Mai mult, Euronews, History, Animal Planet, National
Geografic i alte canale de cultur general sunt n limba rus. Asta n timp ce consumatorii de
programe au acces doar la TVR mixt i la Pro TV dintre televiziunile romneti. Pentru a viziona
un fotbal, dezbateri publice, dar n primul rnd informaii, reportaje despre nctuarea i
condamnarea marilor corupi la televiziunile romne este imposibil. Asta se ntmpl la SUN TV,
cel mai mare distribuitor de servicii din Chiinu. Dintre canalele ucraineti, exist un singur post
TV, Inter [200].
Astfel, dup cum ne arat rezultatele ultimelor sondaje de opinie public, societatea din
Republica Moldova este dependent de televiziune, care este sursa de informare principal,
devansnd alte medii de informare precum presa scris, radioul sau internetul. Conform acelorai,

203
sondaje, televiziunea este sursa de informare principal pentru circa 90 la sut din populaie. n
acest context postul public de televiziune rusesc Pervi Kanal este pentru circa 50 la sut cel mai
credibil post TV, i n general programele TV ruseti sunt cele mai vizionate, ntrecndu-le net pe
cele romneti i cele locale, moldoveneti [179]. Aceast influent a presei ruseti (n primul
rnd, al televiziunilor) a fcut ca, pe parcursul anilor, n harta mental a moldovenilor, Rusia s
devin unul dintre vecinii apropiai ai Moldovei, excluznd vecinul natural - Ucraina, dei distana
geografic pn la hotarul rusesc este de mai mult de 500 de km. Tot datorit acestei influene,
moldovenii cunosc mult mai bine situaia din Rusia dect chiar n Republica Moldova, iar pentru
muli dintre ei, programul informativ de tiri Vremea de la Pervi Canal, care apare la Chiinu
la ora 20.00 (ora local), reprezint fereastra prin care neleg i vd ce se ntmpl n lume, iar
Mesagerul de la Postul Public de Televiziune, care apare la ora 21.00, reprezint un fel de tiri
locale prin care se informeaz despre viaa din republic. Rezultatul se poate vedea iari n
Barometru de Opinie Public care spune c circa 60 la sut din populaie vede Rusia ca partener
strategic al Republicii Moldova i tot Federaia Rus trebuie s fie partenerul care s ne ajute s
ne integrm n Uniunea European. Un alt paradox se poate observa atunci cnd, la credibilitatea
liderilor politici din lume pentru populaia din Moldova, primul loc este deinut de Vladimir Putin
care este urmat de ctre Dmitri Medvedev, i numai apoi la mare distan de acetia vine Vladimir
Voronin, preedintele Republicii Moldova (2001-2009), care de altfel, deinea titlul de cel mai
credibil politician din Moldova. efii de state i de guverne din statele occidentale ocup un loc
infim n preferinele moldovenilor. n partea sting a Nistrului n Transnistria, situaia este i mai
interesant, popularitatea i influena mass-mediei ruseti este chiar mai mare dect pe malul
drept. Acest lucru se datoreaz n mare parte faptului c populaia de acolo, n pofida componentei
etnice ( 30% - de moldoveni), este rusofon, dar i datorit faptului c regimul de la Tiraspol a
fost susinut ntotdeauna de ctre Rusia, inclusiv prin intermediul presei [179].
Rusia a lansat o ofensiv propagandistic nemaintlnit din perioada Rzboiului Rece
ndreptat mpotriva Occidentului prin extinderea rolului televiziunii de tiri ruse, RT, i prin
lansarea unui serviciu de radio i de website-uri de tiri, Sputnik, care este emis nu doar n spaiul
CSI, dar i n ntreaga lume. intele prioritare sunt spaiul postsovietic i, respectiv, statele foste
membre ale Tratatului de la Varovia [200].
Astzi Republica Moldova este inta mai multor forme hibride de atac din partea structurilor
Federaiei Ruse. Cel mai important este atacul ce vizeaz teritoriul de sud, dat n 1994 minoritii
gguze, fornd legislaia internaional, ca s i dezvolte limba i cultura. Rusia a preluat
iniiativa strategic i folosete autonomia ca parte a rzboiului hibrid n aceast regiune din sud-
estul Europei [221]. Tentativele Federaiei Ruse din ultimii doi ani de a crea o coaliie pro-
ruseasc n Moldova au fost multiple. Rusia spera c Moldova va avea rezultate modeste n
204
procesul de integrare european. Toate acestea ar fi trebuit s readuc, n viziunea administraiei
Federaiei Ruse, comunitii la putere.
Biserica Ortodox Rus se consider a fi unul dintre instrumentele eficiente de propagare a
intereselor ruseti n spaiile pe care Moscova le consider zone de influent. Republica Moldova
face parte din acest grup de ri, datorit faptului c majoritatea populaiei este cretin-ortodox,
iar nsi instituia Bisericii este una cu cel mai nalt grad de ncredere din partea moldovenilor.
Dei oficial, n Republica Moldova, Biserica este separat de stat, ea joac un rol important n
viaa cotidian. De obicei, feele bisericeti sunt influente n sate, ceea ce face ca de prerea lor s
se in cont. Folosirea Bisericii n scopuri politice a fost i continu s fie un lucru des utilizat de
ctre politicienii de la Chiinu. Acest lucru a fost contientizat de ctre Partidul Comunitilor,
care dei au venit la conducere n 2001 pe o platform n care nu se regseau valori religioase, iar
liderul PCRM Voronin n documentele prezentate la Comisia Electoral Central a menionat c
este ateu, n scurt timp PCRM a nceput a acorda o atenie deosebit Bisericii. n acest context
sub patronajul preedintelui Voronin, pe parcursul mandatului su au fost restaurate mai multe
biserici i mnstiri, printre care i nite monumente cum ar fi Mnstirea Cpriana, Mnstirea
Curchi, aciuni prin care au atras simpatii din partea cetenilor, n special din partea celor de
vrsta a treia, care constituie, de fapt, electoratul principal al acestui partid. Totodat, PCRM
acord o atenie deosebit i celebrrii srbtorilor religioase. i n cadrul disputei dintre
Mitropolia Moldovei, subordonat Patriarhiei de la Moscova i Mitropolia Basarabiei,
subordonat Patriarhiei Romne, este susinut cea dinti, mult timp nerecunoscnd Mitropolia
Basarabiei, chiar dac legislaia stipuleaz c pe teritoriul Republicii Moldova fiecare persoan are
dreptul s i aleag cultul religios care i-l dorete, fiind nevoit s o fac doar dup ce Curtea
European pentru Drepturile Omului a obligat Republica Moldova s legifereze statutul acesteea.
Drept rspuns la aceast atenie din partea statului, Mitropolia Moldovei, care este subordonat
Patriarhiei de la Moscova, susine i ea PCRM-ul, fiind nregistrate cazuri n care, n timpul
campaniilor electorale, preoii au fcut agitaie ncurajnd oamenii s voteze acest partid i, cum
menioneaz experi n domeniul alegerilor, acest lucru are un impact important; societatea
moldoveneasca, mai ales cea rural de cele mai multe ori cred n ceea ce spun liderii spirituali
[226].
Aprarea cetenilor aflai n afara hotarelor este unul din pretextele des utilizate de marile
puteri atunci cnd acestea ncearc s-i extind influenta asupra altor state. Aceeai practic este
utilizat i de ctre Federaia Rus n raport cu alte ri din spaiul ex-sovietic, inclusiv Moldova.
De fiecare dat cnd relaia cu Rusia se rcete, n presa rus apar discuii despre situaia
comunitii ruseti din Moldova, pe care o prezint drept una destul de precar. Cu toate acestea,
situaia minoritilor ruse din Republica Moldova este una deosebit fa de rile baltice, cu care
205
adeseori este comparat Republica Moldova la acest capitol. n opinia mai multor experi care se
ocup de problema minoritilor naionale, legislaia moldoveneasc este una dintre cele mai bune
care exist n aceast regiune. La momentul adoptrii Legii despre minoritile naionale,
aceasta a fost ludat chiar i de ctre Valeri Klimenko, liderul Congresului Comunitilor Ruse
din Moldova, care a spus c n sfrit, puterea a nceput s se intereseze de situaia minoritilor.
Chiar n primul articol al acestei legi se menioneaz c .. prin persoane aparinnd minoritilor
naionale se neleg persoanele care domiciliaz pe teritoriul Republicii Moldova, sunt ceteni ai
ei, au particulariti etnice, culturale, lingvistice i religioase prin care se deosebesc de majoritatea
populaiei - moldoveni - i se consider de alt origine etnic ....
Dintre toate minoritile naionale din Republica Moldova, cea mai activ este cea rus, n
primul rnd, datorit statutului limbii de circulaie interetnic i datorit influenei pe care o are
limba rus. i la nivel oficial, i la nivel neoficial, limba rus este folosit la acelai nivel cu limba
de stat, iar n unele sectoare chiar este practic dominant. Conform legislaiei moldoveneti, toate
documentele oficiale sunt emise n ambele limbi, funcionarii publici sunt obligai s le cunoasc
i s rspund la cererile cetenilor n limba n care le-a fost solicitat cererea. n Guvernul i
Parlamentul Republicii Moldova exist funcionari, chiar minitri i deputai, care vorbesc doar
limba rus. De aceea, la multe dintre ntlnirile la nivel nalt, cum ar fi edine de guvern sau la
Preedinie, discuiile au loc n limba rus, iar edinele plenare ale Parlamentului se traduc
simultan pentru deputaii care nu vorbesc limba oficial. Actualmente, conform ultimului
recensmnt din 2004, ruii din Republica Moldova constituie 201212 locuitori, ceea ce reprezint
aproximativ 5,9 % din populaia ntreag a rii: majoritatea din ei, mai mult de 2/3, locuiesc n
spaiul urban. Mai mult ca att, este interesant faptul c, pentru o parte din alte naionaliti, limba
rus este considerat limb matern, ceea ce face ca de facto populaia vorbitoare de rus s fie
ceva mai mare. Majoritatea locuitorilor vorbitori de limb rus locuiesc n orae, dintre care
aproape jumtate din numrul total sunt concentrai la Chiinu. De asemenea, un numr mare se
gsete n al doilea ora ca mrime, Bli, i n special n raioanele de nord ale Republicii
Moldova. De asemenea, n Moldova activeaz un numr mare de organizaii ale etnicilor rui,
care sunt finanate de ctre autoritile centrale sau locale din Rusia. Printre cele mai mari putem
meniona Comunitatea Rus din Moldova i Congresul Comunitilor Ruseti. Chiar dac acum
organizaiile etnicilor rui nu sunt att de active precum alte organizaii din Ucraina sau din rile
baltice, totui ele rmn nite grupuri de presiune care sunt utilizate de ctre Federaia Rus atunci
cnd aceasta are nevoie pentru a mediatiza anumite evenimente [200].
Astfel, Federaia Rus a demonstrat i continu s demonstreze Republicii Moldova politica sa
represiv. Hard i soft power-ul Federaiei Ruse, ca strategii ale rzboiului hibrid, se axeaz pe o
mbiare de mijloace ale Moscovei asupra Chiinului, care includ att utilizarea forei prin
206
meninerea separatismului transnistrean n estul Republicii Moldova, prin utilizarea mijloacelor
economice, cum ar fi antajul energetic; embargourile impuse asupra produselor autohtone, n
special asupra produselor vinicole i celor agrare, asupra fructelor i legumelor, ct i aprarea
intereselor etnicilor rui prin intermediul mijloacelor de comunicare, mai mult par a fi strategii
geopolitice i geostrategicec, cu subcontext geopolitic la decizia Chiinului de a se apropia de
UE. De asemenea, ameninarea cu separatismul a fost utilizat avnd o dubl conotaie- integrarea
european va duce la pierderea zonei transnistrene de ctre Republica Moldova i va contribui la
reanimarea separatismului gguz, prin desfurarea referendumului antieuropean din 2014
organizat n Unitatea Teritorial Autonom Gguz [39, p.1-5]. n contextul unei escaladari i
chiar a unei posible proliferri a conflictelor hibride precum cel din estul Ucrainei, dar nu numai, o
reconsiderare a politicilor, strategiilor, programelor si capabilitatilor de mentinere a ordinii sociale
si prevenire a infractiunilor este mai mult decat necesar, n special pentru Republica Moldova.

5. 3. Concluzii la capitolul 5

Dei Republica Moldova, din perspectiv geografic, este un teritoriu mic, ea prezint un
interes geostrategic i geopolitic pentru Federaia Rus. Astfel, analiznd interesele geopolitice i
geostrategice ale Federaiei Ruse n Republica Moldova, putem constata c acestea sunt
determinate de urmtoarele necesiti ale Rusiei: 1) pstrarea poziiilor strategice ale Rusiei n
sud-estul Europei; 2) aprarea n Republica Moldova a intereselor populaiei ruse i ale
reprezentanilor altor naionaliti care consider Rusia drept patria lor istoric; 3) pstrarea
legturii cu complexul militaro-industrial din Transnistria, unele dintre ele - ntreprinderile
acestui complex fiind unice n cadrul fostului complex militar-industrial sovietic; 4)
reglementarea conflictului n interesul stabilitii interne proprii i al consolidrii relaiilor Rusiei
cu rile din vecintatea imediat n care exist o minoritate rus; 5) stabilirea unor relaii
previzibile i stabile cu Romnia i mpiedicarea, totodat, a creterii influenei naionaliste a
Romniei asupra Republicii Moldova.
Pe parcursul a 27 de ani de la destrmarea fostei Uniuni Sovietice, Federaia Rus, n
calitatea sa de descendent a acesteia, a demonstrat i continu s demonstreze Republicii
Moldova politica sa represiv. Astfel, n scopul meninerii n raza sa de influen a Republicii
Moldova, Federaia Rus utilizeaz un set de strategii hard power care, includ utilizarea forei
prin meninerea separatismului transnistrean n estul Republicii Moldova i utilizarea
207
mijloacelor economice cum ar fi: antajul energetic; embargourile impuse asupra produselor
autohtone vinicole i celor agrare - fructe i legume. De asemenea, n scopul meninerii n raza
sa de influien Republica Moldova, Federaia Rus recurge i la utilizarea soft power-ului -
aprarea intereselor etnicilor rui prin intermediul mijloacelor de comunicare, care mai mult par
a fi strategii geopolitice i geostrategicec, cu subcontext geopolitic. n contextul utilizrii soft
power-ului rusesc mai poate fi inclus i ameninarea din partea Federaiei Ruse cu separatismul,
care, avnd o dubl conotaie - integrarea european, va duce la pierderea zonei transnistrene de
ctre Republica Moldova i va contribui la reanimarea separatismului gguz. Astfel, n
contextul noilor transformri geopolitice ale spaiului est-european, Federaia Rus depune
eforturi nu doar de a menine n zona sa de influen Republica Moldova, dar i de a diminua
tendina proieuropean a statului, neadmind o nou extindere a UE n Est.

208
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

Problema tiinific important soluionat n domeniul tiinelor politice rezid n


elaborarea cadrului teoretico-conceptual al intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul
est-european n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice.
n baza cercetrii intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european, n
contextul noii arhitecturi geopolitice, am realizat urmtoarele concluzii:
1. n condiiile apariiei a mai multor centre de putere pe arena internaional, cauzat de
dispariia URSS-ului, a proceselor integraioniste/dezintegraioniste din arealul postsovietic, n
condiiile extinderii Uniunii Europene spre Est, implicrii SUA n soluionarea conflictelor de pe
arena internaional, a tendinelor Federaiei Ruse de a menine n sfera sa de influen statele
ex-republici unionale, are loc apariia unei noi arhitecturi geopolitice. Dei este un fenomen
recent, care nc nu a fost definitivat i conceptualizat n literatura de specialitate, arhitectura
geopolitic este unul dintre puinele evenimente revoluionare, este una dintre categoriile
organizatoare ale relaiilor internaionale contemporane. Astfel, prin termenul de ,,arhitectura
geopolitica considerm localizarea puterii (fie c este economic, politic, demografic...) i a
dominaiei, a colaborrii, a consensului, soluiilor i conflictelor care sunt amplasate ntr-o
poriune determinat de teritoriu, care, la rndul su, poate fi o aren, intersecie n care se
ntlnesc strategiile, interesele, retorica diferitor actori (state, organizaii internaionale,
organizaii regionale..). n aceast interpretare, apreciem ,,arhitectur geopolitic drept relaii
internaionale trecute, prezente i viitoare, din perspectiva influenei actorilor geopolitici ntr-un
anumit spaiu. (Unele concluzii vizavi de acest aspect au fost expuse n: Interesele geostrategice
ale Federaiei Ruse n spaiul est-european. Academia Militar a Forelor Armate ,,Alexandru cel
Bun, Centrul de Studii Strategice de Securitate i Aprare. Chiinu, 2016, 264 p. 15 c.a. ).
2. Introducerea conceptului de interes geostrategic, dar i impactul pe care aceasta l-a avut
i-l are asupra relaiilor internaionale, vor face posibil evaluarea corect a situaiei de pe
mapamond, a tendinelor actorilor geopolitici, a rolului pe care acetia l pot deine la crearea
unei noi arhitecturi geopolitice a unui anumit spaiu i vor duce la apariia n viitor a unor
abordri mai complexe viznd acest fenomen - interesul geostrategic. Interesul geostrategic
presupune realizarea de ctre actorii geopolitici a intereselor de ordin politic, economic, militar
sau social direcionate ntr-un spaiu / areal prin intermediul anumitor strategii, contribuind astfel
la crearea unei noi arhitecturi geopolitice a relaiilor internaionale. (Concluzii expuse n:
Abordri teoretico-conceptuale ale fenomenului ,,interes geostrategic. Studia Universitatis
Moldaviae . Seria ,,tiine sociale, nr.3 (73), Chiinu, CEP USM, 2014, p.50-58.

209
3. La nivel interacional, dei conceptele interes, ,,putere i ,,strategie sunt diferite ca
sens, exist un raport de complementaritate, noiunile completndu-se una pe alta. n contextul
relaiilor internaionale contemporane, nici un interes nu poate fi realizat n afara i fr
implicarea statelor care dispun de un anumit potenial sau putere, sau dispun de scopuri ntr-un
anumit spaiu pe care le realizeaz prin intermediul unei strategii. (Idee reliefat n: Unele
consideraiuni privind interesul geostrategic. Integrare prin cercetare i inovare. Conferina tiinific
naional cu participare internaional din 10-11 noiembrie 2015, Rezumate ale comunicrilor. tiine
sociale. USM, Chiinu, 2015, p. 203-206)
4. Pornind de la raionamentele c spaiul geopolitic are tendina de reconfigurare,
caracterizat de specificul proceselor politice, de natura i manifestarea intereselor actorilor
geopolici/ centrelor de putere, care i determin formarea unei noi arhitecturi geopolitice, spaiul
est-european poate s-i extind aria i s includ statele caucaziene-Armenia, Azerbaidjan i
Georgia. Actualmente, ,,noua arhitectur geopolitic a spaiului est-european este n proces de
constituire, nefinalizat la moment. Dei literatura de specialitate nu ne ofer o definiie a ,,noii
arhitecturi geopolitice a spaiului est-european, am putea nainta o prim ncercare de a defini
acest fenomen. Astfel, ,,noua arhitectur geopolitic a spaiului est-european reprezint arealul
geopolitic aflat n proces de constituire la moment ca rezultat al partajrii sferei de influen
dintre UE, SUA i NATO pe de o parte, i Federaia Rus pe de alt parte. (Concluzie expus n:
The evolution of geopolitikal architecture of Eastern European space. Some considerations. n:
ii , U. A. Foreign Affaires, nr. 11, 2016, Chiev, Ucraina, c. 28-32.
http://uaforeignaffairs.com/ua/zs/arkhiv/2016/no11-2016/zmist/).
5. n contextul noii ordini mondiale, caracterizate prin prezena a mai multor centre de
putere, Federaia Rus, n calitate de descendent a fostei URSS, ncearc s-i restabileasc
statutul deinut altdat, cel de supraputere, depunnd eforturi de a reveni pe arena
internaional, cernd SUA o atitudine de ,,egal la egal. Revenirea Federaiei Ruse pe arena
internaional ncepe odat cu anii 2000, prin impunerea preurilor la gazul natural i la petrol
conform standardelor internaionale. Dei un alt pas de manifestare i de revenire a Rusiei ca
putere nu doar regional, dar i putere care se manifest la nivel internaional a servit rzboiul
ruso-georgian din august 2008, rzboi care a fost mai mult o confruntare dintre SUA i Federaia
Rus. Aciunile din estul Ucrainei din 2013, soldate cu anexarea Crimeii n 2014, precum i
implicarea direct, la cererea guvernului sirian, n conflictul din Siria, acestea constituind oficial
revenirea Federaiei Ruse drept actor -putere mondial. (Concluzie reliefat n: Corelaia ,,noua
ordine mondial-arhitectura geopolitic. Integrare prin cercetare i inovare. Conferina tiinific
naional cu participare internaional. 10-11 noiembrie 2014, Rezumate ale comunicrilor. tiine
sociale. USM, Chiinu, 2014, p. 169).

210
6. Interesele zonale ale SUA i UE n spaiul est-european prin susinerea fostelor republici
unionale, prin acordarea suportului financiar consecvent destinat creterii economice, a
procesului de democratizare a societii, a designului instituional i implementrii unui cadru
legal, coerent, sunt considerate de ctre Federaia Rus drept ameninare direct la adresa
propriei securiti, o intenie din partea SUA, NATO i UE dea diminua prezena Rusiei n
spaiul est-european. (Concluziile i gsesc reflectarea n: US Interests in the post-Soviet Space. n:
Revista Romneasc pentru Educaie Multidimensional (Iai, Romnia), ed. LUMEN, 2011, an.3, nr. 8,
decembrie, p.31-39; Relaiile Federaia Rus - SUA n contextul noilor metamorfoze geopolitice. n:
Revista Militara. Studii de Securitate si Aparare, Academia Militara a Fortelor Armate ,,Alexandru cel
Bun, Chiinu, nr.2, 2014, p.20-37).
7. Pierznd unele puncte strategice - ieirea la spaiul acvatic n Marea Baltic i Marea
Neagr, teritorii considerabile, populaie, influen n statele foste membre ale Tratatului de la
Varovia, ct i ca rezultat al extinderii NATO spre Est, Federaia Rus depune eforturi n
meninerea spaiului est-european n zona sa de influen. Chiar dac statele foste republici
unionale Republica Moldova, Ucraina, Belarus, statele caucaziene - au obinut independena,
acestea rmn n zona de interese a Federaiei Ruse. (Idee expus n: Strategiile Federaiei Ruse
de meninere a sferei de influen n spaiul est- european. n: Moldoscopie (probleme de
analiz politic ), nr. 3(LXII), Chiinu, CEP USM, 2015, p. 142-158).
8. Pentru a-i realiza interesele de meninere n sfera de influen statele din spaiul est-
european - Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, inclusiv Republica Moldova -
Federaia Rus recurge la utilizarea strategiilor hard power ca de exemplu meninerea situaiilor
conflictogene n teritoriile separatiste, prezente n toate statele foste republici unionale din spaiul
est-european (excepie Belarus). Situaia conflictelor ngheate convine Rusiei, ntruct, pe lng
avantajele de gestionare a unor puncte fierbini cu resurse subdimensionate pot permite o variat
palet a utilizrii strategiei hard power. n acest context, Federaia Rus recurge la utilizarea
strategiilor economice, cum ar fi impunerea embargourilor la produsele de provenien fie
ucrainean, belarus, georgian sau din Republica Moldova. De asemenea, drept instrument de
constrngere hard power ale Federaiei Ruse este utilizarea dependenei Ucrainei i a Republicii
Moldova de resursele energetice ruseti, impunerea acestor state de a nu accepta un vector
proeuropean sau proatlantic (n special, Ucraina i Georgia). (Politica hard-power a Federaiei
Ruse n Republica Moldova. Teoria i practica administrrii publice. Materiale ale conferinei
tiinifico-practice cu participare internaional, 22 mai, 2015. Chiinu 2015, Acadimia de
Administrare Public. p.176-180. ).
9. n scopul meninerii influenei n spaiul est-european, Federaia Rus, pe lng strategiile
hard power, recurge i la utilizarea strategiei soft power, prin utilizarea la maximum a surselor

211
de informare n mas, n special canalele TV, reelele internet, prin promovarea unei imagini
favorabile a Federaiei Ruse, dar i prin susinerea populaiei filoruse. (Expus n: Rzboiul
hibrid. Unele consideraiuni. n: Revista Militar. Studii de Securitate i Aparare, Academia
Militar a Forelor Armate ,,Alexandru cel Bun, Chiinu, nr. 1, 2015, p. 23-34.)
10. La baza strategiei Federaiei Ruse n spaiul est-european (vecintatea apropiat) se afl
voina Rusiei de a-i conserva sfera de influen proprie i de a-i exercita dreptul de a decide
evoluia politicii externe a vecinilor si - Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaidjan i,
respectiv, Republica Moldova. (Reflectat n: Politica de vecintate a Federaiei Ruse. Cteva
repere. Studia Securitatis, nr. 1, Sibiu, Romnia, 2015, p.53-69.).
11. Perspectivele Federaiei Ruse se anun a fi din ce n ce mai hotrte pe arena internaional,
n special n raport cu SUA, NATO i UE. Din analiza intereselor i strategiilor utilizate de ctre
Federaia Rus n scopul meninerii influenei n vecintatea apropiat, cel mai important aspect
la adresa propriei securiti este faptul de a bloca lrgirea blocului NATO, dar i o nou
extindere a UE spre Est. La o scar mai mare, aciunile Rusiei contribuie la constituirea unei noi
arhitecturi geopolitice a spaiului est-european. (Idee expus n: Evoluia politicii externe i a
interesului naional al Federaiei Ruse n contextul noilor metamorfoze geopolitice. Studias Securitatis.
nr. 3, Sibiu, Romnia, 2014, p.64-78.).
n baza studiului efectuat i a concluziilor deduse, autorul formuleaz unele recomandri
privind interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european n contextul noii
arhitecturi geopolitice:
1. Fiind amplasate n vecintatea imediat cu Federaia Rus, statele din spaiul est-european ar
trebui s-i promoveze politica extern axat pe pragmatismul intereselor naionale. Aflat la
intersecia intereselor marilor puteri - SUA, UE i NATO, pe de o parte, i Federaiei Ruse pe de
alt parte, Republica Moldova, clasa politic moldoveneasc de la guvernare, n scopul evitrii
unor confruntri geopolitice care ar putea s se declaneze, trebuie s se consolideze i s
promoveze o politic echilibrat n relaiile cu Occidentul, dar i cu Rusia. n acest context,
sarcina principal a clasei politice din Republica Moldova este de a depune eforturi susinute n
scopul consolidrii societii divizate n tabere fie filoruse, fie filooccidentale. Doar avnd o
clas politic i o societate consolidat, ar fi posibil crearea unui mediu favorabil dezvoltrii
relaiilor de parteneriat i cooperare pragmatic att cu statele occidentale, ct i cu Federaia
Rus.
2. n condiiile n care Aliana Nord-Atlantic s-a extins spre Est, iar spaiul est-european
rmne a fi zon de influen a Federaiei Ruse, n scopul evitrii unei confruntri geopolitice
dintre Occident i Rusia, recomandm pentru Republica Moldova, n relaia triadic Republica
Moldova - Occident, Republica Moldova - Federaia Rus i Federaia Rus - Occident, pstrarea
212
n continuare (dei nu este recunoscut internaional) a statutului de neutralitate, care s fie
garantul unor relaii axate pe pragmatism cu Federaia Rus.
3. Reieind din amplasarea sa geopolitic, aflat la intersecia marilor puteri, pentru Republica
Moldova, n scopul meninerii unor relaii axate pe pragmatism cu Federaia Rus, recomandm:
atribuirea de sens real politicii de neutralitate. n condiiile n care Aliana Nord-Atlantic s-a
extins pn la hotarele rii, iar prezena contingentului militar rusesc din zona estic a
Republicii Moldova atenteaz la integritatea teritorial, este necesar ca Republica Moldova s nu
adere la blocuri militare, s-i consolideze statutul de neutralitate prin:
a) urgentarea i dinamizarea negocierilor Republicii Moldova cu Federaia Rus privind
retragerea contingentului militar din zona estic a trii, cu implicarea actorilor internaionali-
SUA i UE, ct i prin implicarea statelor vecine Romnia i Ucraina, state direct cointeresate
n soluionarea problemei transnistrene n scopul fortificrii securitii naionale i regionale;
b) n schimbul retragerii contingentului militar rusesc, Republica Moldova s dea garanii
oficiale Federaiei Ruse de neaderare la Aliana Nord-Atlantic;
c) obinerea recunoaterii internaionale a statutului de neutralitate a Republicii Moldova
4. n condiiile constituirii noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european, condiionat de
procesele integraioniste ce se desfoar n arealul european i a celor integraioniste
/dezintegraioniste din arealul CSI-st, Republica Moldova, n scopul promovrii intereselor i
politicii sale externe, necesit o Concepie clar a politicii externe, ntemeiat din punct de
vedere tiinific. Concepia politicii externe a Republicii Moldova (direcii principale de
activitate) din 8 februarie 1995 Nr. 368-XVI, n contextul formrii noii arhitecturi geopolitice i
a proceselor integraioniste din arealul european i cel al Comunitii Statelor Independente, nu
corespunde realitilor. De aceia, innd cont de modificrile din sistemul internaional, ar fi
cazul de adus concepia politicii externe n corespundere cu interesul naional al statului, cu
perspectiva proceselor eurointegraioniste, iar momentele ce prezint confuzie, s fie lichidate.
Noua direcie tiinific n domeniu rezid n aprofundarea investigaiilor n domeniul teoriei
relaiilor internaionale cu referire la cercetarea intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n
spaiul est-european n contextul noii arhitecturi geopolitice.
Avnd ca suport analiza instituiilor i proceselor, structurii i contextului care n totalitatea
lor au determinat remodelarea configuraiei arhitecturii geopolitice a spaiului est-european i a
structurii sistemului internaional, caracterul inovator al rezultatelor const n elaborarea
definiiilor de sintez ale conceptelor interes geostrategic i arhitectur geopolitic, care n
aspect aplicativ, contribuie la soluionarea unei probleme de importan major: identificarea
intereselor geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european, prin utilizarea strategiilor
hard i soft powr. De asemenea, o realizare n premier n literatura tiinific de specialitate a
213
fost identificarea corelaiei ,,interes geostrategic-arhitectur geopolitic, ct i analiza evoluieii
noii arhitecturi geopolitice a spaiului est-european.

214
BIBLIOGRAFIE
n limba romn, englez, francez, spaniol i italian

1. Acordul n vederea anexrii peninsulei contravine dreptului internaional. Moldova Suveran, 20


martie, 2014, p.1.
2. Adrianopoli, S. Aspetti strategici del conflitto ucraino Periodico Mensile dellIRIAD, Instituti di
Ricerche Internazionale, SIS, Luglio, nr. 7, 2015, 44 p.
3. Adunarea General ONU: Principalele declaraii ale lui Barack Obama i Vladimir Putin. n:
http://www.mediafax.ro/externe/adunarea-generala-onu-principalele-declaratii-ale-lui-barack-obama-si-
vladimir-putin-14764963 (accesat: 20.04.2015).
4. Afanas, N. Consecinele confruntrii geostrategice Rusia-NATO pentru securitatea Republicii
Moldova. n: http://realismpolitik.wordpress.com/2014/02/13/consecintele-confruntarii-geostrategice-
nato-rusia-pentru-securitatea-republicii-moldova/ (accesat: 20.04.2015).
5. Aleksishvili, A. Challenges and Economic Policy Directions of Georgia The South Caucazus 2018.
Facts, Trends, Future Scenarios,Tbilisi: Konrad Adenauer Stiftung, 2013, 370 p.
6. Anaconda 2016 - unul dintre cele mai mari exerciii militare NATO.
actualitati.ro/anaconda_2016_unul_dintre_cele_mai_mari_exercitii_militare_nato-
90777#sthash.RAVsYOaz.dpuf. n: http://www.romania-
actualitati.ro/anaconda_2016_unul_dintre_cele_mai_mari_exercitii_militare_nato-90777
7. Analiza CESI: Rusia pregtete rzboiul hibrid pe frontul Moldovei. Comandantul fortelor NATO
vrea cadrul legal pentru protejarea aliailor non-membri. Ne apropie acest lucru de un rzboi
nuclear? http://www.evzmd.md/presa-externa/351-presa-internationala/16043-un-razboi-hibrid-in-
imediata-vecinatate-despre-vulnerabilitatile-republicii-moldova.html (accesat: 20.04.2015).
8. Annex II. Classification major areas and regions.
http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/96annexii.pdf(accesat:
20.02.2017).
9. Anton, S. Crimeea 2014-between strategic shock and strategic surprise. Proceding International
scientific Conference Strategies XXI, 12-th edition. The complex and dynamic nature of the security
environement. V. I, Nov. 25-26, Bucarest, 2014, p. 97-104.
10. Apelurile Parlamentului Republicii Moldova cu privire la criteriile de democratizare a zonei
transnistrene i cu privire la principiile i condiiile demilitarizrii zonei transnistrene. n: Moldova
Suveran, 14 iunie, 2005, p.1.
11. Apostol, S. Republica Moldova i Romnia: dou entiti politice romneti sau state strine. n:
Revista istoric. Tom. VI, Bucureti, 1995, nr.56, p.471-476.
12. Aspecte ale conflictului transnistrean, Chiinu: IPP, 2001, 140 p.
13. Armata rus rmne n Armenia pn n anul 2044 . n:
http://archiva.flux.md/articole/10207/(accesat: 20.04.2015).
14. Atanasiu, M. Rolul Ucrainei n politica expansionist a Federaiei Ruse. Gndirea militar
romneasc. Revista de teorie i tiin militar editat de Statul Major General al Armatei Romne,
Bucureti, nr. iulie-august, 2014.
15. Atanasiu, M., Calopreanu, M. Capacitatea combativ a forelor militare ale Federaiei Ruse. Mit sau
realitate. Revista de tiine Militare. Secia de tiine Militare a Academiei Oamenilor de tiin din
Romnia, nr. 2 (43), anul XVI, 2016, p.68-80.
16. Baltag, A. Arma energetic a Rusiei ca instrument de presiune i de influen n spaiul ex-sovietic
(cazul Republicii Moldova i al Ucrainei). Asociaia pentru Politic Extern. n:
http://www.ape.md/doc.php?l=ro&idc=156&id=1139 (accesat: 02.02.2015).
17. Barkhudaryan, L. Economic Development Chalenges of Armenia The South Caucazus 2018. Facts,
Trends, Future Scenarios. Tbilisi: Konrad Adenauer Stiftung, 2013, 370 p.
18. Bnic, D-N. Summitul NATO 2014-implicaii viitoare. Impact Strategic, Universitatea Naional de
Aprare ,, Carol I , Centrul Studii Strategice de Aprare I Securitate, nr.4, 2014, p.36-44.
19. Bencheci, D. Tabla de ah politic transnistrean - factor de risc al ordinii naionale. Studia Securitatis.
An. V, nr.1, Sibiu, Romnia, 2001, pp. 110-117.
20. Bencheci, D. The donger of the transnistrian conflict toward the european security. Moldoscopie
(probleme de analiza politica ), nr.4 (LI), Chisinau: CEP USM, 2010, pp. 188-193.

215
21. Berbeca, V. Consecinele extinderii UE asupra securitii Europei de Est. Unificarea European.
Filosofia viitorului. Chiinu: Institutul de Studii Politice i Relaii Internaionale, 2005, p. 46.
22. Biblioteca Naional a Republicii Moldova. n: http://www.bnrm.md (accesat: 02.02.2015).
23. Biblioteca Academiei Romne. n: http://www.biblacad.ro/catonline.html (accesat: 02.02.2015).
24. Bogozeanu, C. Crizele politico-militare din zona extins a Mrii Negre: de la cronicizare la acutizare.
Impact Strategic, Universitatea Naional de Aprare ,, Carol I , Centrul Studii Strategice de Aprare i
Securitate, nr.4, 2014, p.9-18.
25. Bouclier antimissile en Europe: Moscou prne l'quit. n:
http://fr.ria.ru/world/20101121/187921117.html(accesat: 02.02.2015).
26. Bor, I. Relaiile valutar-financiare ale Republicii Moldova. Chiinu: Arc, 1999. p. 96.
27. Brucan, S. Dialectica politicii mondiale. Bucureti: Nemira, 1997, p. 182.
28. Brzezinski, Zb. Marea tabl de ah. Supremaia american i imperativele sale geostrategice.
Bucureti: Univers Enciclopedic,1999, 240 p.
29. Brzezinski, Zb. Out of Control. n: https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-
review/1993-06-01/out-control-global-turmoil-eve-21st-century15. 05. 2015) ;
https://www.commentarymagazine.com/article/out-of-control-by-zbigniew-brzezinski/ (accesat:
15. 05. 2015).
30. Brzezinski, Zb. Game Plan. n:
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1986-
09-01/game-plan-geostrategic-framework-conduct-us-soviet-contest (accesat: 15. 05. 2015).
31. Burian, A. Unele consideraii privind aspectul geopolitic al statalitii moldoveneti. Statul
moldovenesc: continuitatea devenirii i consolidrii. Materialele Conferinei tiinifico-practice
internaionale, consacrat aniversrii a 90 de ani de la proclamarea RDM i 15 ani de la recunoaterea
internaional a Republicii Moldova, 19 noiembrie 2007, Chiinu: Institutul de Relaii Internaionale din
Moldova, 2008, pp.11-16.
32. Burian, A. Geopolitica lumii contemporane, Chiinu: Tipografia Central, 2003, p. 456.
33. Bua, V. Hibriditatea conflictului din Ucraina. Revista de tiine Militare. Secia de tiine Militare a
Academiei Oamenilor de tiin din Romnia, nr. 2 (43), anul XVI, 2016, p. 55-67.
34. Carpinschi, G. M. Politica extern i diplomaie. Iai: Sf. Mina, 2007, 129 p.
35. Carta Naiunilor Unite din 26 iunie 1945. n:
http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Carta_Organizatiei_Natiunilor_Unite_ONU_.pdf
(accesat: 15. 05. 2015).
36. Cldare, Gh. Protecia social a lucrtorilor moldoveni n rile CSI: realiti i perspective.
Moldoscopie (probleme de analiz politic), nr.3 (LXVI), Chiinu, CEP USM, 2014, p. 120-128.
37. Cmpianu, C. Avem scut antirachet! Urmeaz reacia Rusiei. n:
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/avem-scut-antiracheta--urmeaza-reactia-
rusiei-264780 (accesat: 02.03.2015).
38. Cebotari S., Saca V., Coropcian I. Politica extern a Republicii Moldova n contextul proceselor
integraioniste. Chiin: Institutul Militar al Forelor Armate, 2008, 180 p.
39. Cebotari S. Strategiile Federaiei Ruse de meninere a sferei de influen n spaiul est -european. n:
Moldoscopie (probleme de analiza politica ), nr. 3(LXII), Chiinu: CEP USM, 2015, p. 142-158.
40. Cebotari, S. Politica de vecintate a Federaiei Ruse. Cteva repere. n: Studia Securitatis, nr.1, Sibiu,
Romnia, 2015, pp.53-69.
41. Cebotari, S. Evoluia politicii externe i a interesului naional al Federaiei Ruse n contextul noilor
metamorfoze geopolitice. n: Studia Securitatis. nr.3, Sibiu, Romnia, 2014, pp.64-78.
42. Cebotari, S . Relaiile Uniunea European-Federaia Rus n contextul noilor transformri geopolitice.
n: Moldoscopie (probleme de analiz politic), nr.3 (LXII), Chiinu, CEP USM, 2013, p. 137-153.
43. Cebotari, S. Relaiile Federaia Rus SUA n contextul noilor metamorfoze geopolitice. n: Revista
Militara. Studii de Securitate i Aprare, Chiinu: Academia Militara a Forelor Armate ,,Alexandru cel
Bun, nr.2, 2014, pp.20-37.
44. Cebotari, S. Dimensiunea strategiilor hard i soft power ale Federaiei Ruse de meninere n sfera de
influen Republica Moldova. n: Moldoscopie (probleme de analiz politic ), nr. 3(LXII), Chiinu:
CEP USM, 2015, pp. 126-144.
45. Cebotari S. Interesele geopolitice i geostrategice ale Federaiei Ruse n Republica Moldova. Political
Science, International relations and Security studies. International Conference, 23-25 may, Sibiu,
Romnia, 2015.

216
46. Cebotari, S. Politica hard-pawer a Federaiei Ruse n Republica Moldova. Teoria i practica
administrrii publice. Materiale ale conferinei tiinifico-practice cu participare internaional, 22 mai,
2015. Chiinu: Acadimia de Administrare Public, 2015, pp. 177-180.
47. Cebotari, Sv. Internaionalizarea limbajului politic. n: Analele tiinifice ale Universitii de Stat din
Moldova. Seria ,,tiine socioumanistice, V.II, Chiinu: CE USM, 2003.
48. Centrul de Documentare NATO n Republica Moldova. n:
https://www.facebook.com/cidnato/?fref=nf (accesat: 02.03.2015).
49. Centrul Pro Marshall din Republica Moldova ,, Security architecture in the EU Eastern Neighborhood:
challenges and realities. Pro Marshall Center of the Republic of Moldova, Chiinu: Cuvntul ABC ,
2011, 235 p.
50. Ciobu, E. Identitatea naional-statal n activitatea instituiilor publice ale Republicii Moldova:
influene externe. Conferina tiinific internaional Alipirea Basarabiei la Rusia n contextul relaiilor
multiseculare moldo-ruso-ucrainene, 1-2 aprilie 2012, Chiinu, 2012.
51. Chaudet, D., Parmentier F., Pelopidas, B. Imperiul n oglind. Strategii de mare putere n Statele
Unite i n Rusia. Chiinu: Cartier, 2008, 336 p.
52. Chelcea, L, Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i calitative. Editura Economic.
Bucureti, 2001. n: http://ru.scribd.com/doc/109464264/Septimiu-Chelcea-Metodologia-
Cercetarii-Sociologice#scribd (accesat: 02.03.2015).
53. NATO: The Chicago Summit Declaration Parlament. n:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjU167
Kr9fOAhXIEywKHX52AcIQFgg8MAU&
54. Chirizliev, . La Russie et lUnionne europeene-istoiare, etat et perspectives du partenariat. n:
http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/memoires-masters/map/CIL-2005/kirizliev (accesat: 21.
07.2014).
55. Chifu, I. Gndire strategic. Bucureti: Institutul de tiine Politice i Relaii Internaionale, 2013,
335p.
56. Chifu, I. ,,The East-West Black Sea-Caspian Sea Strategic Corridor. Bucureti : Institutul de tiine
Politice i Relaii Internaionale, 2014, 252 p.
57. Chifu, I., Nantoi, O., Getmanchuk, A. ,,Prospective on Ulraine crisis. A trilateral approache.
Bucureti, Editura Institutului de tiine Politice i Relaii Internaionale ,, Ion I.C. Brtianu, 2015, 488
p.
58. Cojocaru, Gh. Politica extern a Republicii Moldova. Chiinu: CIVITAS, 2001, 205 p.
59. COM (2004) 373 final, Bruxelles, 2004, 12 mai.
60. Concepia politicii externe a Republicii Mmoldova (direcii principale de activitate) din 8 februarie
1995, nr. 368-VI. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, martie, nr. 4,1995; n:
http://mfa.md/Ro/policy Key Elements/politica Ext Conceptia.
61. Conflictul transnistrean dup 20 de ani. Raport al unui grup de experi internaionali IDIS
Viitorul Chiinu, 2011.
62. Constituia Republicii Moldova. Chiinu, Moldpres, 1997, 102 p.
63. Convenia de la Viena din 1969 privind dreptul statelor de a ncheia tratate n:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (accesat: 15. 09. 2015).
64. Costea (Ghimi), A. M. The EU and Russia: an impossible twoas one? Proceding International
scientific Conference Strategies XXI, 12-th edition. The complex and dynamic nature of the security
environement. V. I, Nov. 25-26, Bucarest, 2014, p. 123-129.
65. De Bonis, M. Urss? No grazie, Putin sogna lUnione Euroasiatica. n:
http://temi.repubblica.it/limes/urss-no-grazie-putin-sogna-lunione-euroasiatica/35550 (accesat: 15.
08. 2014).
66. Declaraia Summitului din ara Galilor adoptat de efii de stat i de guvern participani la reuniunea
Consiliului Nord-Atlantic din ara Galilor. 4-5 septembrie 2014. n:
http://www.mae.ro/node/28465 (accesat: 15. 09. 2015).
67. De la Cmara, M. La poltica exterior de Rusia. Documento de Trabajo 33/2010 , 22/10/2010, Real
Instituto Elcano, Madrid Espaa. n: www.realinstitutoelcano.org (accesat: 15. 09. 2015).
68. Deutsch, K. W. Analiza relaiilor internaionale. Chiinu: Tehnica-Info, 2006, 219 p.
69. De Yturriaga Barbern, J. A. Relaciones entre Rusia y la OTAN: Cumbre de Lisboa. Documento
Marco, 15, 2013. Instituto Espanol de Estudios Estrategicos, 21 p.

217
70. Deveselu i scutul antirachet, prioritate pentru Moscova. http://www.ziuaveche.ro/exclusiv-
zv/dosare-ultrasecrete-exclusiv-zv/deveselu-si-scutul-antiracheta-prioritate-pentru-moscova-
255894.htm (accesat: 02.03.2015).
71. De Waal, T. Broken Region: The Persistent Failure of Integration Projects in the South Caucasus,
Europe-Asia Studies. Vol. 64, nr. 9, November 2012, p. 1710-1724.
72. Diccionario de la lengua espanola. Real Academia Espanola. Madrid, 1956.
73. Dicionar explicativ al limbii romane. n: http://dexonline.ro/definitie/arhitectura (accesat: 15.
09. 2015).
74. Discursul lui Vladimir Putin la Adunarea Generala a ONU. Presedintele rus l vede pe Assad ca pe ,,
solutia crizei din Siria". n: http://stirileprotv.ro/stiri/international/vladimir-putin-prezent-la-
adunarea-generala-a-onu-de-la-new-york-dupa-10-ani-de-absenta). (accesat: 02.03.2015).
75. Dobrescu, P. Geopolitica. Bucureti: Comunicare.ro., 2008, 422 p.
76. Dorca, C. L. The ucrainian euromaidan and its effects. Strategic Impact, Universitatea Naional de
Aprare ,, Carol I , Centrul Studii Strategice de Aprare i Securitate, nr.1, 2015, p. 160-170.
77. Dungaciu, D. Romania - Rusia: epoca noua. n:
78. http://www.moldovanova.md/ro/publications/show/539/(accesat: 15. 05. 2015).
79. 78. El nuevo orden mundial. Principales conflictos a fines del XX y principios del XXI. n:
https://prezi.com/.../unidad-15-el-nuevo-orden- (accesat: 15. 05. 2015).
79.Embargoul rusesc sau un ut n fund este ntotdeauna un pas nainte. n:
http://bloguvern.md/2013/09/12/embargoul-rusesc-sau-un-sut-in-fund-este-intotdeauna-un-pas-inainte/
(accesat: 02.02.2015).
80. Embargoul rusesc nu sperie productorii de vin din Republica Moldova. n:
http://www.timpul.md/articol/embargoul-rusesc-nu-sperie-producatorii-de-vin-din-republica-moldova-
48235.html (accesat: 2.02.2015).
81. Embargoul rus asupra vinurilor din Republica Moldova i Georgia (2006). n:
http://www.culiuc.com/archives/2008/03/agriculture4.phtml (accesat: 22.12.2014).
82. EUBAM cel mai eficient proiect al Uniunii Europene Profit, conductorul acesteia, generalul
Ferenc BANFI Profit Nr.1_2_2015 (226), ianuarie-februarie 2015. n:
http://www.profit.md/articles-ro/number-03-09-ro/547098/ (accesat: 02.02.2015).
83. Europa Rzboiul hibrid al lui Putin amenin Moldova, avertizeaz Pentagonul i NATO. n:
http://adevarul.ro/international/europa/razboiul-hibrid-putin-ameninta-moldova-avertizeaza-pentagonul-
nato-1_54ef49d5448e03c0fd03da (accesat: 22.04.2015).
84. Eanu, C., oldu, C. Rolul organismelor internaionale n gestionarea conflictelor din zona Mrii
Negre. n Analele tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova, seria Lucrri studeneti. tiine
socioumanistice, Chiinu: CE EEP, 2011, p. 271-275.
85. Evoluia politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008). Chiinu: Cartdidact. 2009, 192 p.
86. Exercitii NATO de amploare n rile baltice. Particip peste 10000 de soldai.
http://www.aktual24.ro/exercitii-nato-de-amploare-tarile-baltice-participa-peste-10-000-de-soldati/
87. Extinderea din 2004: provocarea ridicat de o Uniune European cu 25 de membri. n: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Ae50017(accesat: 02.02.2015).
88. Extinderea din 2004. Cauze i urmri politice. n: http://doclecture.net/1-25639.html. (accesat:
02.02.2015).
89. Foreign Affairs: . n:
https://openrussia.org/post/view/12704/(accesat: 02.02.2015).
90. Foreign Policy Journal http://www.foreignpolicyjournal.com/
91. Forele armate transnistrene, avangarda noului dispozitiv militar rus. n:
http://www.interlic.md/2007-11-26/3163-3163.html (accesat: 02.02.2015).
92. Frsineanu, D. Geopolitica. Ediia a II-a, revzut i adugit. Bucureti: Fundaia Romnia de Mine,
2007, 332 p.
93. Friedman, G. Rzboiul ruso-georgian i echilibrul puterii. n: http://inliniedreapta.net/razboiul-
ruso-georgian-si-echilibrul-puterii/ (accesat: 08.02.2015).
94. Friedman, G. Urmtorii 100 de ani. Previziuni pentru secolul XXI. Bucureti: Litera, 2009, 213 p.
95. Friedman, G. Flash points. The emerging crisis in Europe. USA : Copyright, 2015, p. 258 p.
96. Fruntau, I. O istorie etnopolitic a Basarabiei 1812-2002. Chiinu: Cartier istoric, 2002, 624 p.

218
97. Frunzetti, T., Zodian, V. Lumea 2009. Enciclopedie politic i militar (studii strategice i de
securitate). Bucureti: Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009, p. 1104.
98. Frunzetti, T. Securitatea n regiunea Mrii Negre. Revista de tiine Militare.Secia de tiine Militare
a Academiei Oamenilor de tiin din Romnia, nr. 2 (43), anul XVI, 2016, p. 5-11.
99. Gopolitique : Les rgles du jeu ont chang . n: http://www.presseurop.eu/fr/content/article/369311-
les-regles-du-jeu-ont-change (accesat: 08.02.2015).
100. Gerbasi, F. El nuevo multilateralismo regional, Venezuela y los conflictos geopolticos en Amrica
Latina, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sosiales. Caracas, mayo, 2012, p. 2-4. n:
www.ildis.org.ve accesat: 08.02.2015).
101. Giragosian, R. Dimension: Armenian Perspective. The South Caucazus 2018. Facts, Trends, Future
Scenarios, Tbilisi: Konrad Adenauer Stiftung, 2013, 370 p.
102. Giragosian, R., Shiriyev, Z., Kakachia, K. Security Perceptions: The Views from Armenia,
Azerbaijan & Georgia. The South Caucazus 2018. Facts, Trends, Future Scenarios . Tbilisi: Konrad
Adenauer Stiftung, Tbilisi 2013, 370 p.
103. Ghica, L., Zulean, M. Politica de securitate naional. Concepte, instituii, procese. Iai: Polirom,
2007, p.117-118.
104. Gochitashvili, T. Georgian Energgy Sector: Trends and Prospects for Development. The South
Caucazus 2018. Facts, Trends, Future Scenarios. Tbilisi: Konrad Adenauer Stiftung, 2013, 370 p.
105. Gogolashvili, K. The South Caucazus: The Europian Future The South Caucazus 2018. Facts,
Trends, Future Scenarios. Tbilisi: Konrad Adenauer Stiftung, 2013, 370 p.
106. Goldstein, J. S., Pevehouse, J.C. Rlaii internaionale. Iai: Polirom, 2008, 779 p.
107. Goncearov, V. Embargo comercial extins al Rusiei asupra unor produse lactate din Belarus. n:
http://www.europalibera.org/archive/news/20090610/445/445.html?id=1750739 (accesat: 02.02.2015).
108. Goncearov, V. Preedintele belarus Lukaenko, ngenuncheat de Gazprom. n: http://karadeniz-
press.ro/kara/belarus-sclava-gazprom/ (accesat: 02.02.2015).
109. Gonzales F. J. Ruiz. El concepto de la politica exterior de Rusia: un studio comparativo. Instituto
Espanol de Estudios Estrategicos. Documento Marco, 06, 2011, 22 p.
110. Gorceac, S., Dumitra T., Rusandu, I. Conceptul interes naional n geopolitic. n: Economica.
Supliment. - Chiinu: Academia de Studii Economice, 1997, p.24.
111. Greco, E., Alcaro, R., Fabbri, V. Le relazioni della Russia con Europa e Stati Uniti sviluppi recenti
e scenari futuri. nr. 76, Settembre, 2007, 35 p.
112. Grecu, M., ranu, A. Trupele ruse n Republica Moldova. Chiinu: Litera Internaional, 2004, 872
p.
113. Gribincea, M. Politica rus a bazelor militare. Moldova i Georgia. Chiinu: CIVITAS, 1999, p. 3.
114. Gullo, D., Tun, J. El gas ruso y la seguridad energetica europea. Interdependencia tras las crisis
con Georgia y Ucrania. Revista Cidob dAfers Internationales , nr. 88, p. 177-199.
115. Guvernul Republicii Moldova. n: http://www.gov.md (accesat: 02.02.2015).
116. Guvernul Romniei. n: www.gov.ro (accesat: 02.02.2015).
117. Guvernul Federaiei Ruse . n: http://government.ru/. (accesat: 02.02.2015).
118. Guvernul SUA. n: http://www.theusgov.com/(accesat: 02.02.2015).
119. Jocurile Olimpice de Iarn 2014 de la Soci, ameninate deschis cu atentate teroriste n:
http://stiri.tvr.ro/jocurile-olimpice-de-iarna-2014-de-la-soci-amenintate-deschis-cu-atentate-
teroriste_32413.html (accesat: 14.03.2015).
120. Juc, V., Spinei, T., Stan, V., Andrie, V. Interesul naional al Republicii Moldova. n:
Moldoscopie(probleme de analiz politic), nr. XIII, Chiinu, 2000, p.71-86.
121. Juc, V. Securitatea naional i politica extern ale Republicii Moldova n contextul transformrilor
structurale de sistem postRzboi Rece. Chiinu: Institutul de Cercetri Juridie i Politice al Academiei de
tiine a Moldovei, 2015, 200 p.
122. Juc, V., Ungureanu, V. Interesele geopolitice ale marilor puteri i impactul lor asupra securitii
naionale a Republicii Moldova. Institutul de Cercetri Juridie i Politice al Academiei de tiine a
Moldovei, 2016, 168 p.
123. Helsinki Final Act. n: http://www.osce.org/helsinki-final-act (accesat: 14.03.2015).
124. Hernndez J. M. Las relaciones de Rusia con la Unin Europea: desafos y propuestas . Documento
de Trabajo 39/2009. Fundacion Alternativas.Observatorio de politica exterior Espaol. 2009, 44 p.
125. Holsti, K. J. The Problem of Change in International Relations Theory. Institute of International
Relations .The University of British Columbia. n:
http://www.ligi.ubc.ca/sites/liu/files/Publications/webwp26.pdf (accesat: 02.02.2015).
219
126. Hovhannisyan, M. Armenia Before and After Vilnius. Caucazus Analytical Digest. 18 dicember, nr,
58, 2013 p. 2-5.
127.Hutschenreuter, H. El regreso de Rusia al orden interestatal. n:
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/107857-rusia-siria-putin-obama-nobel (accesat: 12. 08. 2014).
128. Hutschenreuter, A. De la Rusia de nunca a la de siempre: poltica exterior entre 1992 y 2012. Jurnal
de Ciencias Sociales/Ao 1,nr. 2. n: https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/article/view/253/77
(accesat 04. 07. 2014).
129. Ibos-Herv, C. Les diplomates russes et la politique trangre. L e s t u d e s d u C E R I , nr. 32
octobre, 1997.
130. Ibrahimov, R. The Influience Level of External Factors on the Political Transformations in
Azerbaijan since Independence. n:
http://www.academia.edu/8046558/The_Influence_Level_of_External_Factors_on_the_Political_Transfo
rmations_in_Azerbaijan_since_Independen(accesat: 15. 05. 2015)
131. Ilie, S. Strategii i metode de cercetare psihologic. http://www.actrus.ro/reviste/2_2004/r7.pdf
(accesat: 02.02.2015).
132. Iliescu, M. Marea Neagr n contextul geostrategic actual. Revista de tiine Militare. Secia de
tiine Militare a Academiei Oamenilor de tiin din Romnia, nrr. 2 (43), anul XVI, 2016, p.133-140.
133. Interesele Rusiei pentru Moldova, mai mari dect posibilitatea Romniei de a le ine piept n:
http://www.moldova.org/interesele-rusiei-pentru-moldova-mai-mari-decat-posibilitatea-rom (accesat:
02.02.2015).
134. Interviul lui Boris Elin acordat televiziunii naionale a Moldovei ndat dup semnarea Tratatului
dintre RSSM i RSFSR. n: Moldova Suveran, 29 septembrie, 1990.
135. Imaev, A. P./ Sharashenidze T. Interpreting the Tension in Georgian-Russian Relations. Caucazus
Analitical Digest. nr.41. 17 september 2012, p. 2-4. n: http://www.laender-
analysen.de/cad/pdf/CaucasusAnalyticalDigest41.pdf (accesat: 22.12.2014).
136. Kakachia, K. Georgian Politics in transition: Trends and Obstacles for Potential transformation. The
South Caucasus 2018. Facts, trends, future scenarios. Tbilisi: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013. n:
http://www.kas.de/wf/doc/kas_35353-1522-1-30.pdf?130910140824.
137. Kakachia, K. & Cecire M. Georgian Foreign Policy. The quest for Sustanaible Security. Tbilisi:
Konrad Adenauer Stiftung, 2013, 219 p.
138. Karcz ,J. La visin de Vladimir Putin. n: http://revistabcm.com/home/2014/07/15/la-vision-de-
vladimir-putin/ (accesat: 22.12.2014).
139. Kellermann, A. E. Uniunea European. Un proces de integrare continu. Cluj-Napoca: Publishing,
2010, 437 p.
140. Kissinger, H. On the Assembly of a New World Order. n: http://www.wsj.com/articles/henry-
kissinger-on-the-assembly-of-a-new-world-order-1409328075 (accesat: 22.12.2014).
141. Kissinger, H. Diplomaia. Bucureti: ALL, 2008, 780 p.
142. La lutte pour la domination de l'Ukraine. n: http://lepcf.fr/La-lutte-pour-la-domination-de-l
143. La Russie a-t-elle mis fin au "Nouvel Ordre mondial" ?/ n:
http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-Russie-a-t-elle-mis-fin-au-Nouvel-Ordre-mondial-24970.html (
accesat 19.06 14).
144. Las implicaciones de la geopolitica energetic de rusia en la zona dek Caucaso: impacto de
posicionamiento estrategico de Estados Unidos 2000-2006. 115 p.
145. Las potencias emergentes hoy: hacia un nuevo orden mundial. Cuadernos de estrategia. Ministerio
de Defensa. Instituto Espaol de Estudios Estrategicos. Centro de Estudios y Documentacion
Internacionales de Barcelona, marzo, 2011,318 p. n: http://www.publicacionesoficiales.boe.es (accesat:
22.12.2014).
146. La Syrie sonnera la fin du Nouvel Ordre Mondial. n: http://stopmensonges.com/la-syrie-sonnera-
la-fin-du-nouvel-ordre-mondial/ (accesat: 19.06.2015).
147. La stratgie russe dans lespace post-sovitique: entre soft et hard power. Le cas de lUkraine n:
http://www.justicepaix.be/?article591) (accesat: 22.12.2014).
148. Lavric, A. Factorul politicii ruseti n evoluia Republicii Moldova. n: Alipirea Basarabiei la Rusia
n contextul relaiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene, Conferina tiinific internaional (Chiinu,
1-5 aprilie 2012), Chiinu, 2012. p. 181-186.
149. Lavric, A. Orientarea geopolitic a Republicii Moldova i importana factorului extern. n:
Geopolitica, Anul X nr. 44-45 (1/2012). Bucureti: 2012. p. 208-214.

220
150. Leanc, Iu. Evoluia relaiilor externe. n: Tranziia. Retrospective i perspective. Chiinu:
Adept, 2002. p. 361-389.
151. Le Robert. Dictionaire daujourdhui. Monreal.Canada, 1992.
152. Logiques et ressources lmentaires du soft power http://www.inaglobal.fr/idees/note-de-
lecture/joseph-s-nye-jr/soft-power/culture-et-soft-power (accesat: 22.12.2014).
153. Lungu, M. Dicionar romn latin, latin-romn.Constana, ediia Steaua Nordului, 2003.
154. Mackinder, A. ,,The Geographical Pivot of History The geographical Journal vol. 23, nr. 4, Apr.
1904, p. 421-434 (accesat: 15. 05. 2015).
155. Mackinder, A. Eurasia, the World Island: Geopolitics, and Policymaking in the 21st Century. n:
http://www.globalresearch.ca/eurasia-the-world-island-geopolitics-and-policymaking-in-the-21st-
century/2095 (accesat: 15. 05. 2015).
156. Mafodda, G. Alla Russia serve unalternativa a gas e petrolio. n: http://temi.repubblica.it/limes/alla-
russia-serve-unalternativa-a-gas-e-petrolio/38817 (accesat: 12. 08. 2014).
157. Mahen, A. The influience of Sea Power upon History. n: http://www.gutenberg.org/ebooks/13529
(accesat: 15. 05. 2015).
158. Maior, Gh. C., Konoplyov S. Cunoatere strategic n zona extins a Mrii Negre. Bucureti: RAO,
2011, 251 p.
159. Malova, I. Latteggiamento della Russia rispetto allallargamento dellUnione Europea
(Universit di Hannover), Ottobre 2003. n http://www.puntoeuropa.it/pe/ricerche/RussiaUE.pdf(accesat:
12. 08. 2014).
160. Manvelyan, A. Energy Securitty in Armenia: Chalenges and Opportunities. The South Caucazus
2018. Facts, Trends, Future Scenarios, Tbilisi: Konrad Adenauer Stiftung, 2013, 370 p.
161. Martens, S. La chute du Mur de Berlin et la nouvelle gopolitique europenne.
http://www.cceae.umontreal.ca/IMG/pdf/Martens-
162.La_chute_du_Mur_de_Berlin_et_la_nouvelle_geopolitique_europeenne.pdf (accesat: 12. 08. 2014).
163. Matei, H., Neggu, S., Nicolae, I. Enciclopedia Statelor lumii. Bucureti: Meronia, 2016, 447 p.
164. Mtie, S. Tensiune la cote nalte n relaiile ruso-americane. n:
http://www.evz.ro/detalii/stiri/tensiune-la-cote-inalte-in-relatiile-ruso-americane-1051504.html (accesat:
12. 08. 2014).
165. Metodele cercetrii tiinifice a fenomenului juridic (metodologia juridic).
http://www.stiucum.com/drept/drept-general/Metodele-cercetrii-stiintific22565.php
166. Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene al Republicii Moldova. n:
http://www.mfa.gov.md/ (accesat: 12. 08. 2014).
167. Ministerul Afacerilor Externe al Federaiei Ruse. n: http://www.mid.ru/ru/home(accesat: 12. 08.
2014).
168. Ministerio de Defensa. Instituto Espaol de Estudios Estrategicos. Centro de Estudios y 145.
Documentacion Internacionales de Barcelona, marzo, 2011, p. 10-11. n:
http://www.publicacionesoficiales.boe.es (accesat: 19.06.2015).
169. Misiunea Uniunii Europene de Asisten la Frontier EUBAM. n:
http://www.timpul.md/articol/misiunea-uniunii-europene-de-asistenta-la-frontiera---eubam-7775.html
(accesat: 02.02.2015).
170. Miroiu, A., Ungureanu, R. Manual de Relaii Internaionale. Iai: POLIROM, 2006, 350 p.
171. Modelsky, G.A. Theory of Foreing Policy. London: 1962. p. 8-10.
172. Mogonea, F. R., Mogonea, F., Popescu, A. M., tefan, M.A. Ghid metodologic de elaborare a
lucrrii metodico-tiinifice pentru elaborarea lucrrii metodico-tiinifice pentru obinerea gradului
didactic I. Craiova: Universitatea din Craiova, 2013. 37 p.
173. Moldova pe calea democraiei i stabilitii din spaiul postsovietic n lumea valorilor democratice,
p.226-227, Prohnichi E. Vectorul european al Republicii Moldova la confluena intereselor externe ale
Romniei, Ucrainei i Rusiei. n: ipp.md/biblioteca.php?/=ro&ppage=2&idc=25-37k-suplimentalRezult
174. Monaghan, A. La Russie, lOtan et lUE : un triangle pour la scurit europenne ou une nouvelle
Entente ? Mai 2006. Programme de recherche Russie/NEI Ifri, 2006. n: www.ifri.org (accesat: 12. 08.
2014).
175. Moraru, V. La Republique de Moldova a la recherche des voies vers la stabilite et la securite de la
region dans le contexte des relations entre l'OTAN et la Russie. n: http://www.nato.int/acad/fellow/99-
01/Moraru.pdf (accesat: 12. 08. 2014).
176. Moraru, V., Tacu, M. Activitatea mediatic: oportunitatea abordrii strategice. Moldoscopie , nr. 4
(LIX), Chiinu: USM, USPEE, AMSP, nr.4, 2012, p. 88-99.
221
177. Morgenthau, H. Politica ntre naiuni. Lupta pentru putere i lupta pentru pace. Iai: Polirom, 2007.
735 p.
178. Morgenthau, H. Politics among Nations. The Strungle for Power and Peace. New-York: 1955, p. 3-
12.
179. NATO: Rusia pregtete o campanie mediatic puternic n Moldova. n:
http://independent.md/comandant-nato-trupele-rusesti-din-transnistria-impiedica-moldova-sa-se-
orienteze-spre-vest/#.VO8ZfI7_HIU (accesat: 22.04.2015).
180. NATO pregtete ANACONDA, un amplu exerciiu militar! Vor participa 22 de ri, inclusiv
Romnia. n: http://www.realitatea.net/nato-pregate-te-anaconda-un-amplu-exerci-iu-militar-vor-
participa-22-de-ari-inclusiv-romania_1894706.html (accesat: 22.04.2015).
181. Nazaria, S. Autoreferatul tezei de doctor habilitat n tiine politice ,,Federaia Rus n contextul
proceselor politice internaionale contemporane. Chiinu: Institutul de Filosofie, Sociologie i Drept,
Academia de tiine a Moldovei, 2004, 28 p.
182. Neacu, M-C. Conflictele geoeconomice vs. conflicte geostrategice. Studiu de caz: Rusia-Occident.
Impact strategic. nr. 1/58. Bucureti: Universitatea Naional de Aprare ,, Carol I. Centrul de Studii
Strategice de Aprare i Securitate, 2016, p. 13-22.
183. Noul Dicionar universal al limbii romne. Bucureti: Litera Internaional, 2006.
184. Note de recherche stratgique 8 Analyse de la crise ukrainienne. Regards universitaires (vol. 2).
Dossier rassembl par Frdric Charillon. Institut de Recherche Strategique de LEcole Militaire.
Ministere de la Defense. 20 p.
185. Nye, J. Relations Internationales. The Future of Power. diteur: Public Affairs. n:
http://www.nonfiction.fr/article-7095-
soft_power_hard_power_et_smart_power__le_pouvoir_selon_joseph_nye.htm (accesat: 22.12.2014).
186. Nye, J., Kagan, R. Le Smart power amricain au XXI sicle I. n:
http://lebulletindamerique.com/2011/03/14/joseph-nye-et-robert-kagan-le-smart-power-americain-au-
xxie-siecle-i/ (accesat: 22.12.2014).
187. Oaspeii Jocurilor Olimpice Soci 2014 sunt speriai cu fantoma KGB. n:
http://romanian.ruvr.ru/2013_10_08/Oaspetii-Jocurilor-Olimpice-Soci-2014-sunt-speriati-cu-fantoma-
KGB-5213/(accesat: 22.12.2014).
188. Oliker, O., Crane, K., Schwartz, L. H., Yusupov, C. Russian Foreign Policy. Sources and
Implications. United States Air Force . RAND Corporation, 2009, 248 p.
189. Olimpiada-2014: obratni sciot. n: http://www.rg.ru/sujet/2655/ (accesat: 22.12.2014).
190. O sptmn de foc Summitul G7, ceremoniile din Normandia; nvestirea preedintelui Ucrainei i
confruntrile militare cu fore secesioniste proruseti n:. Moldova Suveran, 10 iunie, 2014, p.3.
191. ana, R. litica xtrn a Rusii stsvitic ntr hard wr i sft wr. n: tiin litic,
rlaii intrnainal, studii d scuritat, a VII-a Conferin internaional, 24-26 mai, Sibiu, Rmnia,
2013, p. 321-332.
192. Petroni, F. Tra Usa e Russia ancora guerra fredda sullo scudo. n:
http://temi.repubblica.it/limes/tra-usa-e-russia-guerra-fredda-scudo-antimissile/37043(accesat: 12. 08.
2014).
193. Pntea, I. Identitatea pericolelor existente i probabile pentru interesele naionale de baz ale
Moldovei. Chiinu: Institutul de Politici Publice, 2001, p.33.
194. Plan dur de meninere a Moldovei n sfera de influen a Rusiei. n: http://www.dw.de/plan-dur-de-
men%C5%A3inere-a-moldovei-%C3%AEn-sfera-de-influen%C5%A3%C4%83-a-rusiei/a-15840473
(accesat: 22.04.2015).
195. POLIS. n: http://old.politstudies.ru/ (accesat: 23. 09. 2015).
196. Politica extern a Republicii Moldova 2009-2011 : n sinteze i dezbateri red. Chiinu: : MS Logo
SRL, 2011, 320 p.
197. Popescu, I. C.Observaii privind actualitatea rzboiului hybrid. Studiu de caz: Ucraina. Impact
Strategic, Universitatea Naional de Aprare ,, Carol I , Centrul Studii Strategice de Aprare I
Securitate, nr. 4, 2014, p.124- 137.
198. Popescu, A. I. C. Russias strategy in sub-saharan security in the wake of the Ukrainian crisis.
Proceding International scientific Conference Strategies XXI, 12-th edition. The complex and dynamic
nature of the security environement. V. I, Nov. 25-26, Bucarest, 2014. p. 106-112.
199. Posner, E. Lo siento EE.UU., pero el nuevo orden mundial est muerto. n:
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/127480-eeuu-nuevo-orden-mundial-morir ( accesat 19.06 15).
200. Propaganda, arma Rusiei n rzboiul hibrid mpotriva Occidentului i a Romniei. n:
222
http://www.timpul.md/articol/propaganda-arma-rusiei-in-razboiul-hibrid-impotriva-occidentului-i-a-
romaniei-70059.html (accesat: 22.04.2015).
201. Putin y el soft power. n: http://ar.bastiondigital.com/notas/putin-y-el-%E2%80%9Csoft-
power%E2%80%9D (accesat: 22.12.2014).
202. Quelles rformes pour larchitecture internationale ? n:
http://www.cartografareilpresente.org/article526.html (accesat: 22.12.2014).
203. Quand la Russie montre sa puissance douce. n: http://fortune.fdesouche.com/296173-quand-la-
russie-montre-sa-puissance-douce (accesat: 22.12.2014).
204. Race, C. The Soviet Union and the Czechoslovak Army 1948-1983.Princeton University Press,
1984. 304 p. n: https://www.amazon.com/Soviet-Union-Czechoslovak-Army-1948-
1983/dp/069161203X#reader_069161203X (accesat: 22.12.2014).
205. Racheru, I., Secrieru, S., Grmad, A. Caucazul de Sud dup 20 de ani. Regimuri politice, securitate
i energie. Bucureti, 2012, 254 p.
206. Rada Suprem a Ucrainei a dispus nchiderea punctelor de trecere a frontierei cu regiunea
transnistrean. n: http://www.publika.md/ultima-ora-rada-suprema-a-ucrainei-a-dispus-inchiderea-
punctelor-de-trecere-a-frontierei-cu-regiunea-transnistreana_1973961.html (accesat: 28.02.2015).
207. Rdulescu M. Imaginea Rusiei pentru Ropmni- un ,,puzzle nc nerezolvat.
http://romanian.ruvr.ru/2012_07_31/83465037/ (accesat: 12. 06. 2015).
208. Rilean V., Bor, V., Studianov, C. Integrarea Economic European. /Proiectul Implementarea
Acordului de Parteneriat i Cooperare RM UE.Chiinu: Institutul Internaional de Managment, 2001.
p. 20.
209. Rzboiul hibrid al lui Putin amenin Moldova, avertizeaza Pentagonul i NATO. n:
http://portal.tfm.ro/razboiul-hibrid-al-lui-putin-ameninta-moldova-avertizeaza-pentagonul-si-nato/
(accesat: 22.04.2015).
210. Reacia Rusiei la acuzaiile NATO c se folosete de conflictul transnistrean pentru a controla
Moldova. n: http://independent.md/reactia-rusiei-la-acuzatiile-nato-ca-se-foloseste-de-conflictul-
transnistrean-pentru-controla-moldova/#.VPG2-Y7_HIU (accesat: 28.02.2015).
211. Republica Moldova ntre Est i Vest. Studii i analize de politic extern. Chiinu: Cartdidact.
2012, 79 p.
212. Revista de Sociologie, tiine Politice a Academiei de tiine a Moldovei. n: http://iiesp.asm.md
213. Revista Militar. n: http://www.academy.army.md/informatii-publice/revista-militara/(accesat:
28.02.2015).
214. R. Moldova i Federaia Rus: Parteneriat strategic versus Parteneriat realist, previzibil i viabil. n:
http://www.timpul.md/articol/r-moldova-i-federatia-rusa-parteneriat-strategic-versus-parteneriat-realist-
previzibil-si-viabil-32858.html (accesat: 28.02.2015).
215. Roman, A., Nazaria, S.
. , nr.1, (26), 2008, pp. 52-57. . n:
ww.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=0CCAQFjABOBQ&url=http%3
A%2F%2Fpu.by%2Fiss%2Fn26%2FA.%2520ROMAN%252026.pdf&ei=RxheVaTMA-
f7gaV0YDADg&usg=AFQjCNHSCQytYSg2grQg8azEbRLY2i7O5A&bvm=bv.93990622,bs.1,d.bGQ
(accesat 21.05.2015).
216. Rosenau, I. The Scientific Study of Foreing Policy. New-York: 1971. p. 243-244.
217. Rusia mobilizeaz armata pentru securitatea Jocurilor Olimpice de la Soci 2014. n:
http://www.romanialibera.ro/actualitate/sport/rusia-mobilizeaza-armata-pentru-securitatea-jocurilor-
olimpice-de-la-soci-2014-314015.html (accesat: 22.03.2014).
218. Rusia i grupul de noi state independente occidentale (Ucraina, Moldova, Belarus); Caucazul de Sud
(Armenia, Azerbaidjan i Georgia) i statele din sudul Mediteranei /Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban,
Libia, Maroc, Autoritatea Palestinei, Serbia i Tunisia).
219. Saca, V. Evoluia conceptului de interes naional n condiiile globalizrii. Interaciuni n contextul
globalizrii. Materialele Conferinei tiinifice internaionale din 20-21 noiembrie 2004. Iai: PAN
EUROPE, 2005, p. 120.
220. Saca, V. Interese politice i relaii politice. Dimensiuni tranzitorii. Chiinu: CE USM, 2001. p.
69,74.
221. Saharneanu, V. Rzboiul hibrid al Rusiei, de unde vine i cum a ajuns n Republica Moldova. n:
http://valeriusaharneanu.com/?p=1050 (accesat: 22.04.2015).
222.Sandina, I. Strategii i metode de cercetare psihologic. n:
http://www.armyacademy.ro/reviste/2_2004/r7.pdf (accesat: 22.04.2015).
223
223. Sartori, P. La Transnistria chiave del Caucazo? LIMES. Rivista italiana di Geopolitica. nr.6. Roma:
LEspresso, 2006.
224. Savu, A., Tnase ,T. Schimbri n strategiile de securitate ale unor state ale UE datorit aplicrii
unor noi documente strategice de ctre Federaia Rus. Strategii de aprare i securitate la frontiera
rsritean a NATO i UE. Lucrri prezentate n cadrul Sesiunii internaionale de comunicri tiinifice
organizate de Centrul de Studii Strategice de Aprare i Securitate , 23-24 noiembrie 2006. Universitatea
Naional de Aprare ,, Carol I, Bucureti, 2006. n: http://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/nov2006-vol1.pdf
(accesat: 22.04.2015).
225. Savu, A., Tnase,T. Schimbri n strategiile de securitate ale unor state ale UE datorit aplicrii unor
noi documente strategice de ctre Federaia Rus. Strategii de aprare i securitate la frontiera rsritean
a NATO i UE. Lucrri prezentate n cadrul Sesiunii internaionale de comunicri tiinifice organizate
de Centrul de Studii Strategice de Aprare i Securitate, 23-24 noiembrie 2006. Universitatea Naional
de Aprare ,,Carol I, Bucureti, 2006. n: http://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/nov2006-vol1.pdf(accesat:
22.04.2015).
226. Scurt istoric al evoluiei relaiilor Republicii Moldova cu Rusia. n:
http://www.ape.md/libview.php?l=ro&idc=152&id=855 (accesat: 22.04.2015).
227. Securitatea naional a Republicii Moldova n contextul evoluiilor geopolitice regionale. Chiinu:
Institutul de Cercetri Juridice i Politice al Academiei de tiine a Moldovei, ,,Tipografia Central,
2016, 180 p.
228. Security architecture in the Eastern Neighorhood: challenges and realities. Arhitectura securitii n
vecintatea estic a UE: provocri i realiti. Centrului Pro Marshal din Republica Moldova. Friedrich
Ebert Stiftung. Chiinu: Cuvntul ABC 2011, 235 p.
229.Serebrian, O. Conflictul transnistrean: geopolitic i geoistorie. n:
http://www.transnistria.md/ro/articles/0/542/ (accesat: 22.04.2015).
230. Serebrian, O. Politosfera. Chiinu: Cartier, 2001, 272. p.
231. Serebrian, O. Politic i geopolitic. Chiinu: Cartier, 2004, 160 p.
232. Serebrian, O. Geopolitica spaiului pontic. Chiinu: Cartier, 2006, 2008 p.
233. Serebrian, O. Dicionar de geopolitic. Iai: Polirom, 2006.
234. Serebrian ,O. Rusia la rspntie. Geoistorie, geocultur, geopolitic. Chiinu: Cartier, 2014, 251 p.
235. Sharashenidze, T. Interpreting the Tension in Georgian-Russian Relations. Caucazus Analitical
Digest. nr.41,17 september, 2012, p. 2-4.
236. Sieg, M. Care sunt interesele Uniunii Europene n Moldova? n: http://www.ipn.md/ro/integrare-
europeana/63899 (accesat: 03.02.2015).
237. Simion, T. P. Noua (dez)ordine geopolitic mondial. Trgovite: Valahia. University Press, 2011,
367 p.
238. Sharashenidze, T. Interpreting the Tension in Georgian-Russian Relations. Caucazus Analitical
Digest. nr.41. 17 september, 2012, p.2-4.
239. Sharashenidze, T. Georgia and the Vilnius SummitBefore and After, Caucazus Analytical Digest.
18 dicember, 2013, nr. 58, p. 5-7.
240. Soft power, hard power et smart power: le pouvoir selon Joseph Nye. n:
http://www.slate.fr/story/88487/soft-power-hard-power-smart-power-pouvoir-joseph-nye (accesat
22.12.2014).
241. Solomon, C., Gumeniuc, A. Conflictul transnistrean i procesul de negocieri n formatul ,, 5+2.
Moldoscopie (probleme de analiz politic ), nr. 3 (LXII), Chiinu: CEP USM, 2008, p. 174-185.
242. Soltan, R. n: Der Spiegel: Putin i-a concentrat atenia pe Republica Moldova.
http://deschide.md/ro/news/externe/11391/Der-Spiegel-Putin-%C8%99i-a-concentrat-aten%C8%9Bia-pe-
Republica-Moldova.htm (accesat: 28.02.2015).
243. Spykman, N. J. The Geography of the Peace edited by Helen R. Nicholl, Institute of International
Studies, Yale University, New York, Harcourt, Brace & Company, 1944. n:
http://www.worldcat.org/title/geography-of-the-peace/oclc/958900(accesat: 12. 06. 2015),
244.Spykman, N. J. Americas Strategy in World Politics. n:
https://books.google.ru/books?id=rsIwxKfuHwIC&pg=PR30&lpg=PR30&dq=Spykman+N.+J.++Americ
a%CE%84s+Strategy+in+World+Politics&source=bl&ots=if183ZAheP&sig=GwxpqrJ1DgYp_SY7AN4
N-
OD0LE&hl=ru&sa=X&ved=0CB4Q6AEwAGoVChMIu8SczoeYyQIVg9YUCh3TKwDW#v=onepage&
q=Spykman%20N.%20J.%20%20America%CE%84s%20Strategy%20in%20World%20Politics&f=false

224
245. Stan, Liviu G. Comandantul NATO n Europa: Republica Moldova, n plin ofensiv
propagandistic a Rusiei. n: http://infoprut.ro/36865-comandantul-nato-europa-rep-moldova-plina-
ofensiva-propagandistica-rusiei.html (accesat: 22.04.2015).
246. Stoica, A. The geopolitical and geostrategical environement in the area of interest, in the current
international context. Strategic Impact, Universitatea Naional de Aprare ,, Carol I , Centrul Studii
Strategice de Aprare I Securitate, nr.1, 2015, p.51-62.
247. Strauiu, E., Tabr, V. A comparative analysis of the development on the two banks of the Dniestr.
Implemented policies, desirable policies. Sibiu: Techno Media 2015, p. 245.
248. Statul lui Timofti sau Ghetoul splrilor de creier. n: http://independent.md/statul-lui-timofti-
sau-ghetoul-spalarilor-de-creier/#.VO9R4I7_HIU (accesat: 22.04.2015).
249. Stefan, S. La difficile partita della lingua russa in Ucraina. n:
http://temi.repubblica.it/limes/la-partita-lingue-in-ucraina-russo/36280 (accesat: 12. 08. 2014).
250. Steiner, G. Startegic Planning: What every manager must know. n:
http://ia700400.us.archive.org//load_djvu_applet.php?file=30/items/StrategicPlanning/StrategicPlanning.
djvu, p.4-6, (accesat: 19.11.2013).
251. Stratfor: Rusia are interese n a menine R. Moldova, iar Romnia nu poate rivaliza cu ea. n:
http://www.gindul.md/archives/21650aniei-de-a-le-tine-piept-228321-rom (accesat: 28.02.2015).
252. Studia Universitatis Moldaviae. n: http://usm.md/?p=11999&lang=ru (accesat: 28.02.2015).
253. Summitul NATO de la Lisabona, noul concept strategic i noile evoluii n politica de securitate
NATO. Jurnal academic, decembrie, 2010, ediia 13.
254. Summitul NATO de la Chicago: repere pentru Republica Moldova. Jurnal academic. n:
https://jurnalacademic.wordpress.com/2012/06/15/summit-ul-nato-de-la-chicago-repere-pentru-republica-
moldova/ (accesat: 28.02.2015).
255. Sur le Soft (et Hard) Power: les deux faces de la mdaille. n:
http://terrealalune.blogspot.com/2011/07/sur-le-soft-et-hard-power-les-deux.html (accesat 22.12.2014).
256. Sytul ONU. n: http://www.un.org/en/index.html (accesat: 28.02.2015).
257. Sytul NATO. n: http://www.nato.int/ (accesat: 28.02.2015).
258. andor, S. D. Metode i tehnici de cercetare n tiinele sociale. n: http://www.apubb.ro/wp-
content/uploads/2011/02/Suport-MTCS-Ro.pdf (accesat: 28.02.2015).
259. Tbr, I., Berbeca, V. Proiectul CSI: anatomia unui eec. Politici Publice, Institutul pentru
Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) Viitorul. nr.7, 2009.
260. Tma S. Dicionar politic. Instituiile democraiei i cultura civic. Bucureti: Casa de Editur i
Pres, 1996, 415 p.
261. Tmas, S. Geopolitica, o abordare prospectiv. Bucureti: Noua Alternativ, 1995, p. 201.
262. Tezaurul romanesc discutat cu inteles. n: http://www.clujtoday.ro/2011/04/13/relatiile-ruso-
romane-o-mostenire-otravita.html (accesat: 23. 05. 2015).
263. Thompson, J. L. Strategy in Action. London, New York: Chapman & Hall, 1995.
264. Tinguy, A. Russie: le syndrome de la puissance. n: http://ceriscope.sciences-
po.fr/puissance/content/part4/russie-le-syndrome-de-la-puissance?page=3 (accesat 22.12.2014).
265. Tosi, C. LAbkhazia il Kosovo del Caucaso. n: http://temi.repubblica.it/limes/labkhazia-e-il-
kosovo-del-caucaso/36206 (accesat: 23. 05. 2015).
266. Transnistrie. Pridnestrovskaa Moldavskaa Respublica. n:
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/EtatsNsouverains/Transnistrie.htm (accesat: 28.02.2015).
267. Tratatul a intrat n vigoare la 15 martie 1991. n:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D
0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%
BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%
BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5
%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 (accesat: 28.02.2015).
268. Tratat de prietenie i cooperare ntre Republica Moldova i Federaia Rus. n:
http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.html?type=html&serial=1020435604807 (accesat: 28.02.2015).
269. Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea European. n:
http://www.mdlpl.ro/_documente/negocieri/prezentare_tratat_aderare.pdf (accesat: 28.02.2015).
270. ranu, M. Geopolitica. Concepte i teorii social-politice. Iai: Instiutul European, 2011.
271. cu, V. Dniestr region in the geostrategy of Russian Federation . Studia Securitatis, Sibiu, nr. 3,
2014, pp. 55-64.
225
272. apoc, V. Teoria i metodologia tiinei contemporane-concepte i interpretri. Chiinu: CEP USM,
2005, 212 p.
273. Ucraina sap 450 km de tranee, pentru a securiza frontiera cu Transnistria. n:
http://www.ziare.com/international/ucraina/ucraina-sapa-450-de-km-de-transee-pentru-a-securiza-
frontiera-cu-transnistria-1313249 (accesat: 28.02.2015).
274. Ucraina a inchis granita cu Transnistria. n: http://point.md/ro/noutati/obschestvo/ucraina-a-
inchis-granita-cu-transnistria (accesat: 28.02.2015).
275. Ungureanu, V. Arhitectura geopolitic a sistemului internaional de securitate postrzboi rece.
Rvista de Filosofie, Sociologie i tiine Politice. Chiinu: Academia de tiine a Moldovei. Institutul
Integrare European i tiine Politice, nr. 2 (162), 2013, p. 105-117.
276. Valiyev, A. Azerbaijan after the Vilnius Summit: What Next? Caucazus Analytical Digest. 18
dicember 2013, nr, 58, p. 8 -10.
277. Vladimir Putin: Scutul antirachet din Romnia i Polonia, ameninri americane pentru Rusia. n:
http://www.revista22.ro/vladimir-putin-scutul-antiracheta-din-romania-si-polonia-amenintari-
americane-pentru-rusia-51566.html (accesat: 28.02.2015).
278. Vladimir Putin: SUA creeaz ameninri la adresa Rusiei prin amplasarea scutului antirachet n
Romnia i n Polonia. n: http://www.hotnews.ro/stiri-international-18866059-vladimir-putin-
sua-creeaza-amenintari-adresa-rusiei-prin-amplasarea-scutului-antirac (accesat: 28.02.2015).
279. Websters New Encyclopedic Dictionary. Germany: Koneman, 1994.
280. Weisensee ,J. Measuring European Foreign Policy Impact: The EU and the Georgia Crisis of 2008,
2010. n: www.coleurope.eu/ire. (accesat: 28.02.2015).
281. Wight, M. Politica de putere. Chiinu: ARC, 1988, p.103.

n limba rus

282. , . . P. n:
http://cyberleninka.ru/article/n/abhaziya-i-yuzhnaya-osetiya-v-sfere-geostrategicheskih-interesov-
rossii (accesat: 15. 05. 2015).
283. , . . : , 2003, 712 .
284. , . " ". n:
http://www.1tv.ru/news/world/285408 (accesat: 15. 05. 2015).
285. A, . .
. : , 2010, 383 c.
286. , . .
n: . 9, 2015.
287. , . :
. , 3 (86), 2008, p. 63-65. n:
www. http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2293 (accesat: 21. 07.2014)
288. , O. : ( ). : -,
, 2002, 480. p. n:
http://olegarin.com/olegarin/XXI__Mir_bez_Rossii_%28vtoroe_izdanie%29.html (accesat: 21. 07.2014)
289. , . ., , . ., , . . . : , 2001, 300
290. , . . . n:
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/regioniz.html (accesat: 21. 07.2014).
291. . . -2020 - ,
. : , 2011, 171 .
292. -2014. n: http://sochi2013.com/zimnie-olimpijskie-
igry-sochi-2014/organizaciya-igr-v-sochi/bezopasnost-olimpijskix-igr-sochi-2014/ (accesat: 21. 07.2014).
293. , . . : . n:
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2794(accesat: 21. 07.2014).
294. , . ., , . ., , . ., , . ., . .
. n:
. : , , 2015,
574 .

226
295. , . . :
. n:
. : ,
, 2015, 574 .
296. , . . . : ,
2010, . 264
297. , . . : , 2015, . 240.
298. , ., , . :
. n: , 8, 2012, . 49-58.
299. , .
n: http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm (accesat 01.07.2014).
300. , . . . : , 2010, 592 p.
301. . n:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0
%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0(accesat
01.07.2014).
302. , . . :
.. : , 2012, 284 .
303. A. G20. n:
http://www.gazeta.ru/politics/2015/11/15_a_7894037.shtml# (accesat 01.07.2014).
304. , . . . : , 2010, .
284.
305. , . , : -2020
- . : , 2011, 171 .
306. , . :
. Dialoguri de pace n Moldova: integrare social, politici i
strategii de acomodare din perspectiva academic. Chiinu: CEP USM, 2015, p. 133-138.
307. . n:
http://www.bbc.com/russian/features-36746525( accesat 01.07.2014).
308. , . .
n: https://lenta.ru/news/2016/07/09/ukraineinnato/ (accesat 01.07.2014).
309.
(
) ( 21.03. 86). n:
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_673/doc673a825x878.htm. (accesat 01.07.2014).
310. :
! n: http://www.kp.ru/daily/26438.5/3309643/).(accesat 01.07.2014).
311. , A. . . .: , 2004, 712 p.
312. , . n :
http://www.unian.net/world/907556-v-nato-zayavili-chto-ne-davali-rossii-nikakih-garantiy-o-
nerasshirenii-na-vostok.html (accesat 01.07.2014).
313. 2000. n : http://www.ng.ru/politics/2000-04-
22/5_doktrina.html(accesat 01.07.2014).
314. - . . n :
http://tass.ru/info/803760 ( accesat 20.09 15).
315. ., . . n :
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1159163640 ( accesat: 20.05.2015)
316. - . n :
http://www.1tv.ru/news/world/241197 (accesat 01.07.2014).
317. 18 2014
. n: http://center-aspekt.ru/news/news_post/18-
marta-2014-prezident-rf-vladimir-putin-podpisal-deklaraci (accesat 01.07.2014).
318. ,
, . n :
http://point.md/ru/novosti/politika/kogda-rossiya-sozdayot-moldove-problemi-es-otkrivaet-svoi-granici
(accesat 01.07.2014).
227
319. .
n : http://www.newsru.com/world/12feb2007/putin.html) ( accesat 19.06 14).
320. , . . . . : , 2011, 479 .
321. , K. . . : ,
2010, 532 c.
322. , . . . , , . n :
, 2010, 344 .
323. - ,
, . n :
.http://vz.ru/news/2013/1/23/617113.html ( accesat 01.07. 2014).
324. , . ? n :
, 11, 2005.
325. . n:
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/03/20/gosduma ( accesat 01.07. 2014).
326. . . ? ,
, 2006 ,107 p .
327. . n : http://trans-continental.ru/granica-evropa-azija/. ( accesat
01.07. 2014).
328. , . .
, 2012, . 72-89.
329. , . . 2013: , , .
. : , 2014, c. 330 .
330. , . . n: . 2012,
pp.84-89.
331. G7 . n: http://lenta.ru/news/2014/03/24/g7/
332. . . n:
http://www.qrim.ru/about/docs/Independence_Declaration(accesat: 28.08.2014).
333. , . . , , , ? n:
http://www.litmir.info/br/?b=130930 (accesat: 28.08.2014).
334. , . . n:
, 4, 2004, pp. 29-39.
335.
.
n: http://kremlin.ru/events/president/news/20605(accesat: 28.08.2014).
336. ,
. n: http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1997god.htm (accesat: 28.08.2014).
337. , . . , , . . : 2015. .
. : , 2014, 166 . n:
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2746 (accesat: 28.08.2014).
338. E, . . n:
, , 2014.
339. , . ,
. n: M , nr.
2, 1995.
340. , . . - . :
, 2006, 240 p.
341. , . . n:
, 1, 2000, pp. 14-26.
342."" "" "G7 1". n:
http://www.inopressa.ru/article/18jun2013/inotheme/g8_Syria.html ( accesat: 10. 07. 2016).
343. , . (
, . K, 2004.
344. , . . . :
- -2001, 382 c.
345. , ., , . : . n:
, 2001, 4, pp. 3-13.

228
346. , . . . : -
, 2003.
347. , . . . n:
. nr. 3, 2014, p.39.
348. , A. :
? n: http://ia-centr.ru/expert/8821/ (accesat: 16.10. 2015).
349. , . . . : 2014 , 208 c.
350. , . .
- , , -2020
- , . : , 2011, 171 .
351. , . : ,
, . -2020 -
. : , 2011, 171 .
352.
http://ria.ru/spravka/20140224/996722123.html (accesat: 16.10. 2015).
353. . http://constitution.kremlin.ru/
354. . ( ( ), 1996. n:
http://rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf (accesat: 16.10. 2015).
355. , . . ., , 2011, 137 p.
356. 98. n:
http://www.alppp.ru/law/mezhdunarodnye-otnoshenija--mezhdunarodnoe-pravo/1/koncepcija-vneshnej-
politiki-rossijskoj-federacii.html (accesat 01.07.2014).
357. 12 2013 . conceptia-12 --
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf) (accesat 01.07.2014).
358. . n:
http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html (accesat 01.07.2014).
359. 7 2012 . 605. n:
http://www.ng.ru/dipkurer/2013-03-04/9_concept.html (accesat 01.07.2014).
360. 15 2008 . n:
http://kremlin.ru/acts/news/785(accesat 01.07.2014).
361. 10 2000 . 24. n:
http://archive.mid.ru//Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3 (accesat 01.07.2014).
362. 1998 . n:
http://www.alppp.ru/law/mezhdunarodnye-otnoshenija--mezhdunarodnoe-pravo/1/koncepcija-vneshnej-
politiki-rossijskoj-federacii.html (accesat 01.07.2014).
363. 1996 . n:
http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/up/909/2051/ (accesat 01.07.2014).
364. 2008 . n:
http://kremlin.ru/acts/news/785 (accesat 01.07.2014).
365. 2010 . n:
http://old.nasledie.ru/politvne/18_3/article.php?art=9 (accesat 01.07.2014).
366. 2015 . n:
http://www.kremlin.ru/acts/news/785 (accesat 01.07.2014).
367. 2016 . n:
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (accesat
03.01.2017).
368. 15.06.1996 N
909. n: http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/up/909/2051/ (accesat 01.07.2014).
369. -
2020 . ( ). n:
http://www.intelros.ru/subject/ross_rasput/2026-koncepcija-dolgosrochnogo-socialno.html
370. 2000 . n:
http://nvo.ng.ru/concepts/2000-01-14/6_concept.html . ( accesat 01.07.2014).
371. , . . ., , 2011, 137 p.
372. K, . - ? n: www.oligarh.net. ( accesat 01.07.2014).
373. . . , .
http://www.globalaffairs.ru/number/Tcennosti-radi-obedineniya-14855( accesat 11.08.2016).
229
374. Koco, . ., , .. . ,
, . : , 2009, 224..
375. , . . . .:
: -, 2011, . 310.
376. , . . . :, . 216.
377. , . .
: I . , 2012
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3
A%2F%2Fwww.zmne.hu%2Ftanszekek%2FMarshall%2Fpublikaciok%2FKVPsokr18.pdf&ei=qgVeVZ
SjLYnU7AbA9oCIDQ&usg=AFQjCNGrUuPM39f4xg5mMev0MwC-nYqLfg (accesat: 20.05.2015).
378. , . . . n: , 8, 2013, . 25 28.
379. , . . .
. ,
, 2008, 182 .
380. , : . n:
http://ria.ru/world/20160528/1440166059.html (accesat: 20.05.2015).
381. , . ., , . ., , . . - :
XXI . : , 2012, 350 .
382. , . . n:
http://geopolitics.ru/common/publics/123.htm (accesat: 20.05.2015).
383. K, . . , .
, 2003, . 342.
384. , . ., , . . . :
, 2009.448 c.
385. , . . . : , 2007. 365 .
386. , . .
. , , 2000, 156 .
387. , M. 100. n:
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1712#top(accesat: 20.05.2015).
388. , . - , , 2002, p. n:
http://www.globalaffairs.ru/book/n_1596 (accesat: 20.05.2015).
389. . n:
http://www.tvc.ru/news/show/id/56052. (accesat: 20.05.2015).
390. , . : . n:
. 2012, pp. 62-73.
391. , . . (I- I
). : , 2014, 228 p.
392. , . - 2020 .
-2020 - , . :
, 2011, 171 .
393.
( ). (). , 2015. n:
http://www.cisstat.com/class/razdel/kcm_cisstat.pdf(accesat: 20.05.2015).
394. M . n:
http://www.imemo.ru/jour/meimo (accesat: 20.05.2015).
395. , . -
. n: , .1, 1997.
396. , . . . : ,
2007.
397. , . - : . : , 2016, 464 c.
398. . n:
http://www.versia.am/minoborony-rf-budet-obespechivat-bezopasnost-zimnix-olimpijskix-igr-v-sochi/
(accesat: 20.05.2015).
399. , . :
, Russie.Nei.Visions, 66, , 2012.
400. , . . n: , 1, 1997.

230
401. , . c : ? n: M
, .10, 1997.
402. , . - .
n: . . 5, 2014 . 54-55.
403. 2020 27 2001 . n:
http://www.scrf.gov.ru/documents/34.html (accesat: 20.05.2015).
404. , . : . -2020
- . : , 2011, 171
.
405. . n: http://www.ng.ru/politics/2007-12-28/1_munhen.html.
(accesat: 20.05.2015).
406. , .
.: . - . ; - , .
; . . , 2007, 687 .
407. , ., , . . -I
. : Nestor-Historia, 2002, 596 p.
408. ,
. n: http://www.newsru.com/russia/30dec2014/doktr.html (accesat: 01.03.2015).
409. , . . -
.8-18 , , , . n: , 1 (6),
2005.
410. , . : . n: . . 10, 2014.
411. , . :
. n: http://www.geopolitika.lt/?artc=7212 (accesat: 01.03.2015).
412. , . . n:
. . 6, 2014.
413. , . . n: . . 10,
2014.
414. , . . n:
. 3, 2014.
415. .
- . n: . 1, 2015, p.167
416. , P. . : , 2015, 224 c.
417. , . - :
. . -
, 2 (26),2003, .167-175.
418. . . http://www.strana.ru/print/311497.html
419. , . -
2020 . n: http://russian.rt.com/article/89838 (accesat: 01.03.2015).
420. , . . n:
, 5, 2009.
421. , . .
. : n:
http://science.crimea.edu/zapiski/2011/philos_kulturol/fil_24_1/24_pash.pdf (accesat: 01.03.2015).
422. , . . . . 3, 2014, . 64.
423. M . n:
http://ru.krymr.com/a/26911877.html (accesat: 01.03.2015).
424. 22.05.92 N 2815-1
,
22 1992 . N 2815-1. n:
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_178/doc17a690x642.htm (accesat: 01.03.2015).
425. , . . :
, 1986, c. 45-49.
426. M - . n:
http://news.wikilex.com.ua/2016/07/06/protivostoyanie-v-chernom-more-chego-dobilas-rossiya-posle-
anneksii-kryma-2/ (accesat: 01.03.2015).

231
427. . n: http://svpressa.ru/politic/news/128244/
(accesat: 01.03.2015).
428. , . . : . n:
. . 2, 2012.
429. , . : . n:
, 9, 2008.
430. , . . :
. n: . .
http://www.politex.info/content/view/771/30/ (accesat: 01.03.2015).
431. , A. . . , - , 2014 ., c. 224
432. P . n: http://www.militaryparitet.com/vp/90/ (accesat:
01.03.2015).
433. . . n:
http://www.blackseanews.net/read/111972 (accesat: 01.03.2015).
434. :
( 2001 ) / . . .. . : c
, 2013, 104 .
435.
http://www.km.ru/biznes-i-finansy/2006/12/18/glavnye-biznes-temy/rossiya-povyshaet-standarty-
kachestva-importiruemykh
436. , ., , . . .
2009, 278 .
437. G20: ,
http://ria.ru/world/20151116/1322315330.html (accesat: 01.03.2015).
438. , .
(). -2020 - , ,
, 2011, 171 .
439. , . . . , - , 2015 , 240 c.
440. G20 " " . n:
http://ria.ru/economy/20101112/295558477.html#ixzz3xuLQ8diM (accesat: 01.03.2015).
441. . n:
http://ria.ru/world/20160708/1461827811.html (accesat: 01.03.2015).
442. .
http://ria.ru/world/20160708/1461827811.html
443. 70- . n: http://kremlin.ru/events/president/news/50385)
(accesat: 01.03.2015).
444., . . . II. : , 2000, . 156.
445. , P. A. ,, . :
, 2010, 368 c.
446. , . . -
. : :
, 2014. 60 .
447. , . . : , 2015, 320 c.
448. , .. .
n: http://www.ru-90.ru/node/1215 (accesat: 01.03.2015).
449. , . .
. : , , 2014, 144
.
450. , A. . :
( 2001 ). : : c ,
2013, 104 .
451. , . . .
.145-160. : . : ,
, 2015, 574 .
452. 1991-2006 .: . n: http://lektsii.net/3-
53071.html (accesat: 01.03.2015).

232
453.
. n:
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/2010sogl.htm(accesat: 01.03.2015).
454. , .. . : , 2009.
170 .
455. , . :
. n: Moldoscopie (probleme de analiz
politic ), nr. 2 (LXI). Chiinu: CEP USM, 2013, pp. 189-195
456. , . : . n:
, , 2012 .
457. - :
: : , 2015. 49
. n: http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Knyazev_paper_2015.pdf (accesat: 01.03.2015).
458.
n: http://archive.mid.ru//ns-
osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/4e3d23b880479224c325707a00310fad (accesat:
01.03.2015).
459. 2020 12 2009 .
537. n: http://www.scrf.gov.ru/news/437.html (accesat: 01.03.2015).
460. . n:
http://www.vz.ru/politics/2015/9/3/764780.html (accesat: 01.12 .2015).
461. , . ., :
? -
: 4 .
462. To, A. . . :
, 2004, c. 668.
463. , . . . . ,
, 2012 , 326p. n: http://www.carnegie.ru/publications (accesat: 18.07. 2014).
464. , . :
. 2012, pp. 90-101.
465. , . . : .
: i i, 2007, 768 .
466. , ., , . 2013 -
. .
Viitorul, 74, , 2014, c 1-5.
467. 17 2014 . 147 ,, . n:
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/531533/ (accesat: 01.02 .2016).
468. 31 2015 683 ,,
. n: https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-
site-dok.html (accesat: 10. 07. 2016).
469. , . . . : -, 2006. 534 .
470. , .. :
. : , 2010, 107.
471. . n:
https://lenta.ru/news/2016/07/08/natosum/(accesat: 10. 07. 2016).
472. 28.12.2010 390- (. 05.10.2015) " ". n:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/(accesat: 10. 07. 2016).
473. 28 2014 . 172- "
" ( ). n: http://base.garant.ru/70684666/
(accesat: 10. 07. 2016).
474. , . ,, . n:
, 2008, 1, pp. 57-67.
475. , . , ?, Russie.Nei.Visions, 64,
2011.
476. , . -2020 -2020
- , . : , 2011,
171 .
233
477. , . : . n:
http://archvestnik.ru/node/3122 (accesat: 10. 07. 2016).
478. , ., , . :
-2020 -
, . : , 2011, 171 .
479. , . . n: htpp://www. Globalaffairs.ru/global-
processes/Kak-skonstruirovat-Novyi-mirovoi-poryadok-16911 (accesat: 10. 07. 2016).
480. , . :
. ? , 19 , 2007. n:
http://rus.newsru.ua/arch/press/19oct2007/full.html (accesat: 10. 07. 2016).
481. , . . : .
. : , 2013, 136 .
482. , . . .
. ,
, .166-174. : .
. .. . : , , 2015, 574 .
483. , . .
- . .189-196.
: . . .. . : ,
, 2015, 574 .
484. , . . . . . 196 :
. . .. . : :
, 2015, 574 .
485. , A. .
. : . 2008, 272 .
486. , . . , : ? 2003, 590 .
487. , . . : . : ,
1998, 352 .
488. , . . : , 2014 ., 224 c.
489. , . :
. n: . . 4, 2014.
490. , . . -2020
- , , : , 2011, 171 .
491. , . . ( , ).
: . ., 2015. 108 .
492. , . : .
n: , . 11, 1999. C.72 73.
493. : ?
: 4
. 10 . https://publications.hse.ru/books/80283609( accesat: 10. 07. 2016).
494. : - . n:
http://www.regnum.ru/news/polit/1010280.html ( accesat: 10. 07. 2016).
495. , . ., . ., , . .
. , -, 2009, 124 .
496. , . (
) . : , 2001.c?

Surse WEB

497. http://euroblog.wordpress.com/2006/05/02/embargoul-rus-impotriva-georgiei-moldovei-si-ucrainei/
(accesat 22.12.14).
498. http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/la-ce-i-foloseste-romaniei-scut-antiracheta-langa-
caracal-224216 (accesat: 28.02.2015).
499. http://www.border.gov.md/index.php/ro/cooperare?id=35 (accesat: 28.02.2015).

234
500. http://www.e-democracy.md/monitoring/economy/comments/200712162/ (accesat: 28.02.2015).
501. http://www.publika.md/situatia-se-tensioneaza-in-tara-deoarece-moldova-se-afla-la-intersectia-de-
interese-geopolitice-ale-occidentului (accesat: 28.02.2015).
502. http://www.referatmd.com/relatii-internationale/relatiile-republicii-moldova-cu-federatia-
rusa(accesat: 22.04.2015).
503. http://www.gorby.ru/presscenter/news/show_25388/( accesat 19.06 14)
504. http://www.db.niss.gov.ua/docs/polmil/eura.htm
505.http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82
634_118097.shtml
506. http://lci.tf1.fr/monde/institutions/2010-10/ca-chauffe-entre-le-couple-merkel-sarkozy-et-l-ue-
6115921.html.
507. http://www.ramnic.ro/articole/metoda-comparativa-n-cercetarea-juridica-45444/2012-05-15
508. http://best.fan-5.ru/best-18376.php.
509. http://www.fpri.org/articles/2014/03/russian-invasion-ukraine
510. https://vk.com/topic-16470106_26539352
511. http://www.evzmd.md/presa-externa/351-presa-internationala/16043-un-razboi-hibrid-in-imediata-
vecinatate-despre-vulnerabilitatile-republicii-moldova.html (accesat: 20.04.2015).

235
236
237
Arhitectura geopolitic

Surs: n baza cercetrilor efectuate de autor

238
ANEXA 3

Corelaia ,, interes geostrategic -arhitectur geopolitic

Surs: n baza cercetrilor efectuate de autor

239
ANEXA 4

Evoluia politicii externe i a interesului naional/ geostrategic al Federaiei Ruse (perioada


1990-2016)

Perioada Preedinte Ministrul MAE al FR


1990-1993 B. Elin A. Cozrev
1993-1996 B. Elin A. Cozrev/ E.Primakov
1996-1998 B. Elin E.Primakov
1998-2000 B. Elin/ V. Putin E.Primakov
2000-2008 V. Putin Ivanov/S.Lavrov
2008-2012 A. Medvediev S.Lavrov
2012-2013 V. Putin S.Lavrov
2014- prezent V. Putin S.Lavrov

Surs: n baza cercetrilor efectuate de autor i a datelor MAE al Federaiei Ruse.

240
ANEXA 5

Spaiuiul est-european n contextul constituirii ,,noii arhitecturi geopolitice

Perioada Evenimente
1989-1996 - dispariia URSS
- prbuirea blocului comunist din est.
Acest eveniment constituie punctul de
plecare al procesului de reunificare a
continentului european.
- n perioada 1987-1996, treisprezece
ri au depus cerere de integrare n UE:
Cipru, Estonia, Ungaria, Polonia,
Republica Ceh, Slovenia, Bulgaria,
Letonia, Lituania, Malta, Romnia,
Slovacia i Turcia
- retragerii forelor convenionale ale
URSS din statele Europei de est

1996- 2007 - Extinderea NATO i a UE spre est.


- accederea n martie 1999 a primului val de
state la NATO ( Polonia, Republica Ceh i
Ungaria).
- cel de-al doilea val de extindere NATO din
aprilie 2004 (Lituania, Letonia, Estonia,
Slovenia, Slovacia, Romnia i Bulgaria).
- ncheierea unor acorduri de securitate ntre
SUA i statele Europei de est (sistemul
antirachet n Polonia i Cehoslovacia,
bazele militare n Romnia i Bulgaria)

2014-pn n present - Rusia a cptat controlul strategic


asupra ntregii regiuni a Mrii Negre,
controlul nelimitat asupra bazei flotei
maritime, a obinut toate porturile i
bazele militare din Crimeea.
- Odat cu anexarea peninsulei Crimeia
practic s-au distrus n totalitate Forele
Navale ale Ucrainei,
- Criza ruso-ucrainean a dat Belarusiei
un nou rol geopolitic n regiune
- Criza ruso-ucrainean are impact i
asupra relaiilor statelor balcanice cu
Federaia Rus. A contribuit la
stimularea procesului privind
construcia proiectului SAE (Staia
Atomo Energetic) n Ungaria.
- NATO i sporeste prezenta in Europa

Surs: n baza cercetrilor elaborate de autor.

241
ANEXA 6

Interesele geostrategice ale Federaiei Ruse n spaiul est-european

Nr. de Tipul interesului Statul n care se realizeaz


ordine
1. zon tampon Belarus, Ucraina, Republica Moldova,
Spaiul Caucazian-Georgia, Armenia,
Azerbaidjan
2. interes politico-militar Belarus, Ucraina, Republica Moldova,
Spaiul Caucazian- Armenia
3. interes energetic Belarus, Ucraina, Republica Moldova,
Spaiul Caucazian-Georgia, Armenia,
Azerbaidjan, Romnia, Ungaria...
4. coridor de acces spre Iran i Siria Georgia, Armenia, Azerbaidgean

5. zon de control a unor importante conflicte Ucraina, Republica Moldova, Spaiul


ngheate Caucazian-Georgia, Armenia,
Azerbaidjan
6. interes economico-comercial Belarus, Ucraina, Republica Moldova,
Spaiul Caucazian-Georgia, Armenia,
Azerbaidjan, Romnia, Ungaria

Surs: Realizat n baza cercetrilor elaborate de autor

242
ANEXA 7
Amplasarea Scutului Antirachet in Europa de Est

Sursa:
https://www.google.md/search?q=harta+scut+antiracheta+in+europa&biw=1334&bih=626&tbm
=isch&imgil=4BHrNFEH8iupCM%253A%253BntTcgF2O9pToTM%253Bhttp%25253A%252
52F%25252Fwww.hotnews.ro%25252Fstiri-esential-10115463-infografic-scutul-antiracheta-
cum-functioneaza-unde-amplasat-care-sunt-
costurile.htm&source=iu&pf=m&fir=4BHrNFEH8iupCM%253A%252CntTcgF2O9pToTM%2
52C_&dpr=1&usg=__3OflzxQBDakyUWvC_vSgMaDDl9Q%3D&ved=0CFAQyjdqFQoTCOf
VgMr83cgCFYROFAodWFYN4w&ei=-
PksVuf5HoSdUdistZgO#imgrc=7MFN_rDAKnM6jM%3A&usg=__3OflzxQBDakyUWvC_vSg
MaDDl9Q%3D

243
ANEXA 8
Amplasarea bazelor militare ruse pe teritoriul Transnistriei

Sursa: Observator economic, 2001, nr.9, p.10

244
DECLARAIE PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnata, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza de doctor


habilitat sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz contrar,
urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.
Numele de familie, prenumele: Cebotari Svetlana

Semntura:

Data: 15.02.2017

245
CV-ul AUTORULUI

CEBOTARI Svetlana.
11.11.1973, s. Mndc, r. Drochia
Cetenia: Republica Moldova

Studii- superioare
USM 1991-1996, Facultatea Limbi i Literaturi Srine, limba i literatura spaniol, limba
italian; filolog, specialist n limba i literatura spaniol, limba italian, translator;
USM 1997-2001, Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative, tiine
Politice, specialist n politologie i instruire juridic;
Masterat USM 2001-2002, Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative,
tiine Politice, specialist n politologie;
Doctorat USM 2002-2006, Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative,
poitologie, doctor n tiine politice.

Domeniile de interes tiinific: geopolitic, politica extern a Republicii Moldova, politica


extern a Federaiei Ruse, cooperare regional, securitate internaional.

Activitatea profesional: Liceul ,,Miguel de Cervantes profesor de limb spaniol i italian,


1995-1997;
Universitatea Pedagogic ,, Ion Creang, lector, 1996-1997;
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i
Administrative, Catedra Limbi Strine Aplicate, lector, 2000-2007;
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i
Administrative, Catedra Relaii Internaionale, lector, 2007-2008;
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i
Administrative, Catedra Relaii Internaionale, lector superior, 2008-2010;
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i
Administrative, Departamentul Relaii Internaionale, secretar tiinific, 2010-prezent;
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i
Administrative, Departamentul Relaii Internaionale, confereniar universitar, 2010-prezent.

Participri la proiecte tiinifice naionale: 3 participri la proiectele realizate de


Departamentul Relaii Internaionale, Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i
Administrative, 2 proiecte realizate de AM.
Participri la foruri tiinifice (naionale i internaionale): peste 40, cu rapoarte i
comunicri. La tema tezei - participarea la peste 20 de foruri tiinifice.
Lucrri tiinifice: n total 140, inclusiv la tema tezei de doctorat 2 monografii, 76 de articole,
22 articole publicate n reviste din strintate.
Apartenena la societi tiinifice naionale: secretar tiinific al Seminarului tiinific de
profil 2010-2016, vice-preedinte al Seminarului tiinific de profil- 2016-prezent, membru a
Seminarului tiinific de Profil 2016-prezent
Activiti n cadrul colegiilor de redacie ale revistelor tiinifice: din strintate - revista ,,
Postmodern Openigs i ,, Romanian Journal for Multidimensional Education Iasi (Romnia);
naionale-Revista Militar.
Cunoaterea limbilor strine: franceza avansat; italiana avansat; spaniola avansat; rusa
avansat; engleza slab.
Date de contact: str-la. Protoiereu M. Berezovschi 14; tel. 068977695 ;
e-mail: svetlana.cebotari@mail.ru.
246

S-ar putea să vă placă și