Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea de Stat din Moldova

Secia Managementul Calitii, Dezvoltare Curricular i Evaluare


Liliana ROTRU, Maria !"MURRU
#!$D METOD$C %E&TRU %ER'ECTRE
TE(ELOR DE L$CE&)"*MSTER
C!$+$&"U, ,-.,
C(U
/ro0at de Consiliul Calitii al Universitii de Stat din Moldova
Recenzent1
Otilia Dandara, doctor 2n /edagogie, /ro3esor universitar
2
CU%R$&S
/ag4
$4 #eneraliti5555555555555555555555555555555446
$$4 Structura i /rinci/iile de realizare a tezei de licen*master5555555555547
a4 Alegerea temei
04 Conductorul tiinific al tezei de licen/master
c. Coninutul tezei de licen/master
d4 Exigene privind tehnoredactarea tezei de licen/master
$$$4 dmiterea i susinerea tezei de licen*master 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444.,
a4 Procedura de admitere la susinerea public
04 Recomandri privind susinerea tezei
c4 Evaluarea tezei
$84 ne9e55555555555555555555555555555555544.7
84 :i0liogra3ie55555555555555555555555555555554,;

#E&ERL$T")$
3
Prezentul Ghid este elaborat n baza Regulamentului de organizare a studiilor n
nvmntul superior n baza istemului !aional de "redite de tudiu# $ordinul %inisterului
&ducaiei nr. '2( din 2).)*.2)+), Planului-cadru pentru studii superioare# $"iclul ./ "iclul ../
tudii integrate, ordinul %inisterului &ducaiei nr. 011 din 3 iunie 2)++2 Regulamentului-cadru
privind organizarea e3amenului de 4inalizare a studiilor superioare de licen# $5rdinul
%inisterului &ducaiei 6i 7ineretului nr. 80 din +1 4ebruarie 2))8,2
copul de baz al ghidului const n stabilirea regulilor generale privind elaborarea 6i
susinerea tezelor de licen 6i master n cadrul 9niversitii de tat din %oldova.
Studiile la Ciclul $, Licen se 4inalizeaz cu susinerea e3amenului de licen/ cuanti4icat
pentru programele de +8) credite cu 1 credite &"7 6i pentru programele de 20) credite cu (
credite &"7. 7eza de licen este una dintre componentele principale ale e3amenului de licen.
Studiile la Ciclul $$ Master se ncheie cu susinerea public a tezei de master/ cuanti4icat
cu 3) credite &"7/ att pentru programele de master de *) credite/ ct 6i pentru cele de +2)
credite.
7eza licen:master este un raport o4icial prezentat n 4orm scris/ elaborat prin activitate
de cercetare independent/ care reprezint condiie obligatorie pentru acordarea unei cali4icri.
Teza de licen reprezint o lucrare de sintez e3ecutat n baza cuno6tinelor 6i
capacitilor acumulate de student n perioada studiilor/ cuno6tinelor teoretice precum 6i a
abilitilor practice obinute la disciplinele 4undamentale 6i cele de specialitate/ a activitii de
cercetare 6tiini4ic e4ectuat n cadrul cercurilor 6tiini4ice etc.
Teza de master este o lucrare original/ 4undamentat 6tiini4ic/ care conine rezultate
teoretice 6i:sau e3perimentale n domeniul de 4ormare pro4esional respectiv.
"on4orm planului de nvmnt elaborarea tezei de licen:master este precedat de un
stagiu de practic/ care are drept scop consolidarea competenelor obinute pe parcursul studiilor
de licen:master 6i selectarea bazei in4ormaionale/ e3perimentarea ipotezelor 6tiini4ice
necesare pentru elaborarea tezei de licen:master.
7eza de licen:master contribuie la 4ormarea 6i dezvoltarea urmtoarelor competene
generale
comunicarea 6tiini4ic scris 6i oral n limba matern n elaborarea 6i prezentarea tezei
0
de licen:master2
utilizarea instrumentelor cu aciune digital/ crearea documentelor 6i uzitarea serviciilor
electronice de baz n cercetare2
aplicarea cel puin a unei limbi strine pentru utilizarea te3telor de specialitate n limba
strin n elaborarea tezei2
e3ecutarea unor sarcini pro4esionale comple3e/ n condiii de autonomie 6i independen
pro4esional2
autocontrolul procesului de nvare/ diagnoza nevoilor de 4ormare/ analiza re4le3iv a
propriei activiti de cercetare2
asumarea responsabilitii etice pentru rezultatele cercetrii nscrise n teza de
licen:master2
s/eci3ice
analizarea/ sintetizarea 6i aplicarea cuno6tinelor 6i abilitilor obinute la disciplinele
programului de studiu2
identi4icarea problemei de cercetare2
plani4icarea timpului 6i a mi;loacelor pentru realizarea cercetrii2
4ormularea ipotezei de cercetare2
identi4icarea/ procesarea 6i analiza in4ormaiei din di4erite surse n scopul realizrii
cercetrii2
proiectarea activitii de cercetare2
utilizarea integrat a instrumentarului conceptual 6i metodologic pentru e3plicarea/
interpretarea 6i soluionarea unor probleme teoretice 6i practice noi/ n conte3te mai largi
asociate domeniului2
utilizarea nuanat 6i pertinent a criteriilor 6i metodelor de evaluare pentru a 4ormula
;udeci de valoare 6i a 4undamenta decizii constructive2
7ezele se scriu n limba programului de studiu pe care l-a urmat studentul.
$$4 STRUCTUR +$ %R$&C$%$$LE DE REL$(RE TE(E$ DE L$CE&)"*MSTER
1
a Alegerea temei
7ematica tezelor de licen:master se elaboreaz de catedrele de pro4il 6i se aprob de "onsiliul
<acultii. 7ematica aprobat se comunic studenilor cel trziu la 4inele penultimului an de
studii 6i/ concomitent/ se plaseaz pe pagina =eb a 4acultii. 7ematica tezelor se reactualizeaz
anual. 7emele tezelor de licen:master trebuie s acopere integral aria domeniului general de
studiu/ s vizeze domenii interdisciplinare cu un grad avansat de noutate/ s conin probleme de
cercetare la nivel instituional/ naional 6i internaional.
"andidaii selecteaz tema pentru teza de licen:master din lista propus de catedra de pro4il/
de regul/ la 4inele anului de studiu precedent/ dar nu mai trziu de prima lun a anului terminal
de studii. >n dependen de interesul 6tiini4ic al studentului/ tema concret a tezei de
licen:master poate 4i redactat cu acordul conductorului 6tiini4ic de tez/ 4iind aprobat de
ctre catedra de pro4il 6i consiliul 4acultii. ?up aprobare/ tematica tezelor se va plasa pe
paginile @&A ale catedrei:4acultii:instituiei.
tudentul poate solicita sc<im0area temei tezei o singur dat n timpul studiilor de
licen:master/ dar nu mai trziu dect cu 3 luni pn la susinerea tezei. chimbarea temei se
aprob de ctre catedra de pro4il/ n cadrul aceluia6i domeniu n care a 4ost nmatriculat
studentul/ 6i nu implic modi4icarea duratei studiilor.
Cerinele s/eci3ice pentru elaborarea 6i susinerea tezei de licen:master se stabilesc de ctre
catedra de pro4il. .n 4uncie de domeniul:programul de studiu/ teza de licen:master poate 4i
prezentat sub alte 4orme acceptate.
b Conductorul tiinific al tezei de licen/master
Pentru diri;area activitilor de elaborare a tezei de licen:master catedra con4irm un
conductor de tez. "onductor al tezei de licen:master poate 4i un cadru didactic care deine
titlu 6tiini4ic 6i 6tiini4ico-didactic/ sau cercettori 6tiini4ici de nalt cali4icare din instituiile de
cercetare-proiectare 6i speciali6ti practicieni din economia naional. "onductorul 6tiini4ic al
tezei de licen:de master are urmtoarele obligaiiB
coordoneaz elaborarea planului tezei de licen:master2
consult studentul ori de cate ori acesta solicit/ n orele de serviciu2
(
apreciaz calitatea coninutului capitolelor elaborate 6i 4ace observaii 6i sugestii de
completare sau de reconsiderare/ dac este cazul2
evalueaz periodic stadiul ndeplinirii obiectivelor de etap2
analizeaz coninutul integral 6i 4orma 4inal a tezei/ ntocmind n baza variantei 4inale a
tezei Cvizul asupra tezei de licen:de master#.
>n caz de plagiat/ conductorul 6tiini4ic va consemna acest 4apt n avizul su 6i va propune
neadmiterea tezei de licen la susinere.
c4 Coninutul tezei de licen/master
Teza de licen conine urmtoarele elementeB
Denumirea elementului
8olum, /agini,
3ormat =, 3ont .,,
interval .,7
>tiine reale?
8olum, /agini,
3ormat =, 3ont .,,
interval .,7
>tiine socio@
umanistice?
a. +. 'oaie de titlu $Cne3a +, + pag. + pag.
b. 2. Cu/rins $Cne3a 2, + pag. + pag.
c. 3. Lista a0revierilor + pag. + pag.
d. 0. $ntroducere 3-0 (-+2
a. actualitatea 6i importana temei2
b
.
scopul 6i obiectivele propuse n
tez2
c. gradul de investigaie a
temei$e3punerea autorilor 6i a
literaturii din domeniu,
d
.
suportul metodologic 6i teoretico-
6tiini4ic al lucrrii $metode de
cercetare,
e. cuvintele-cheie ale tezei2
;. 1. "oninutul propriu-zis al lucrrii $teza
conine 2 sau 3 capitole,
D. (. ! "itlul (fundamentare teoretic,
analiz, sinteze, etc.)
1.1
1.2
1.3
++ -+1 +)-2)
'
!! "itlul (aplicare, rezultate cercetri,
studii de caz, etc.)
2.1.
2.2
2.3
+2 - +1 +)-22
m. '. Concluzii i recomandri +-3 +-3
n. 8. 7otal pagini 3)-0) 3)-()
o. *. :i0liogra3ie pn la 1 pagini pn la ' pagini
p. +). ne9e nu mai mult de 2:3
din coninutul lucrrii
nu mai mult de 2:3
din coninutul lucrrii
Teza de master conine urmtoarele elementeB
Denumirea elementului 8olum, /agini,
3ormat =, 3ont .,,
interval .,7
>tiine reale?
8olum, /agini,
3ormat =, 3ont .,,
interval .,7
>tiine socio@
umanistice?
E. +. 'oaie de titlu $Cne3a +, + pag. + pag.
r. 2. Cu/rins $Cne3a 2, + pag. + pag.
s. 3. Lista a0revierilor + pag. + pag.
t. dnotare $n romn 6i
rus:englez:4rancez,
2 pag. 2 pag.
u. 0. $ntroducere 2-1 pag. '-+2 pag
a. actualitatea 6i importana temei2
b
.
scopul 6i obiectivele propuse n
tez2
c. suportul metodologic 6i teoretico-
6tiini4ic al lucrrii $metode de
cercetare,
d
.
noutatea temei investigate
e. cuvintele-cheie ale tezei2
aa. 1. "oninutul propriu-zis al lucrrii $teza
conine 3 capitole,
bb. (. ! "itlul (analiza situaiei n domeniul
tezei.)
1.1
1.2
1.3
+0 -2) pag. +1-21pag.
!! "itlul (fundamentare teoretic,
analiz, sinteze, etc.)

2.1.
2.2
2.3
+0 -2+ pag. +1-21pag.
dd. '. !! "itlul (aplicare, rezultate cercetri,
studii de caz, etc.)
3.1
3.2
3.3
+0 -2+ pag. +1-21pag.
8
ee. 8. Concluzii i recomandri +-3pag. +-3pag.
44. *. 7otal pagini 1)-'1 pag. 1)-*) pag.
gg. +). :i0liogra3ie pn la 1 pagini pn la ' pagini
hh. ++. ne9e nu mai mult de 2:3
din coninutul lucrrii
nu mai mult de 2:3
din coninutul lucrrii
ii. +2. Declaraia /rivind asumarea
rs/underii $Cne3a 3.,
+ pag. + pag.
# $oaia de titlu
<oaia de titlu se per4ecteaz con4orm Aneei 1. >n caz dac teza este scris n alt limb dect
limba romn/ se vor per4ecta dou 4oi de titlu/ prima 4iind n limba romn.
% Adnotare
>n adnotare se prezint numele de 4amilie/ prenumele autorului/ titlul tezei/ localitatea/ anul
per4ectrii tezei/ structura tezei $de e3emplu/ introducere/ trei capitole/ concluzii generale 6i
recomandri/ bibliogra4ie din 1) titluri/ 0 ane3e/ *) pagini de te3t de baz $pn la Aibliogra4ie,/
' 4iguri/ + tabel,/ cuvintele-cheie $pn la +) cuvinte/ ntr-un rnd separat,. e descriu
urmtoarele compartimenteB scopul 6i obiectivele cercetrii/ valoarea teoretic 6i valoarea
aplicativ a cercetrii. Cdnotarea se prezint n 2 limbiB una romn 6i cealalt n una din limbile
de circulaie internaional $rus:englez:4rancez, 4iecare 4iind prezentat pe o singur pagin a
4oii.
& !ntroducere
e descrie actualitatea 6i importana problemei abordate/ se argumenteaz motivul alegerii temei
de cercetare $ca premise obiective si:sau subiective prin care studentul ;usti4ic tema aleas,2 se
indic scopul/ ipoteza 6i obiectivele cercetrii/ metodele de cercetare/ se de4inesc conceptele
eseniale 6i mai puin uzuale/ se menioneaz importana teoretic 6i valoarea aplicativ a
cercetrii/ baza e3perimental a cercetrii/ noutatea 6tiini4ic $pentru teza de master, 6i se
realizeaz un sumar al compartimentelor tezei.
d4 Compartimentele de baz ale tezei
'icen
"orpul lucrrii reprezint partea cea mai important a tezei 6i este riguros structurat pe uniti
de te3tB compartimente/ paragra4e/ n 4uncie de speci4icul acesteia. 7eza de licen poate 4i
divizat n dou $trei, compartimente/ n care autorul trateaz problema de cercetare/ descrie
ipoteza de lucru n raport cu metodologiile aplicate/ polemica 6tiini4ic cu privire la problema de
*
cercetare/ prezint 6i analizeaz datele/ studiul e3perimental:bibliogra4ic/ e3pune rezultatele
obinute/ poziiile personale 6i 4ormuleaz concluzii/ recomandri 6i opinii proprii.
<iecare capitol al tezei se 4inalizeaz cu concluzii.
(aster
>n compartimentul . Analiza situaiei )n domeniul tezei (!storio"rafia problemei cercetate) se
analizeaz lucrrile 6tiini4ice la tema tezeiB articole/ monogra4ii/ etc./ publicate n ar 6i peste
hotare. 5 atenie deosebit se acord publicaiilor din ultimii ani. >n baza studierii literaturii de
specialitate/ se analizeaz comparativ situaia e3istent n domeniu/ se 4ormuleaz problema de
cercetare 6i direciile de soluionare a ei. e vor identi4ica clar contribuiile proprii/ care includ
att analiza 6i interpretarea literaturii de specialitate consultate/ ct 6i elementele de noutate.
>n compartimentele .. 6i ... se cerceteaz:investigheaz:analizeaz ipoteza:ipotezele propriu-zise
4ormulate/ se argumenteaz elaborrile noi propuse de ctre autor $algoritmi/ metode/
dispozitive/ sisteme/ paradigme/ modele etc.,/ precum 6i rezultatele obinute.
e4 Concluzii
>n compartimentul se prezint rezumatul rezultatelor obinute 6i valoarea elaborrilor propuse/ se
menioneaz modalitile de realizare a obiectivelor 4ormulate n introducere 6i se e3pun opiniile 6i
contribuia personal n studierea 6i elucidarea problemei abordate.
34 *ibliografie
Aibliogra4ia este un compartiment obligatoriu al tezei 6i se per4ecteaz n con4ormitate cu standardele n
vigoare. >n lista bibliogra4ic se insereaz doar lucrrile consultate. !u se admite indicarea
titlurilor care nu au 4ost consultate. ?e asemenea/ toate sursele citate n te3tul lucrrii trebuie s
se regseasc n lista bibliogra4iei. Aibliogra4ia trebuie s conin ntre 2)-3) titluri $pentru o
tez de licen, 6i 3)-1) $pentru o tez de master,. Aibliogra4ia se redacteaz n ordinea
al4abetic a numelor autorilor/ iar n lipsa menionrii lor/ n ordinea al4abetic a titlurilor.
ursele bibliogra4ice se divizeaz con4orm limbii n care a 4ost redactat lucrarea $romn/ rus/
englez etc.,/ cu pstrarea numerotrii unice. Per4ectarea bibliogra4iei se realizeaz con4orm
standardelor acceptate $Cne3a 0,
Referine bibliografice
+)
Cutorul tezei este obligat s 4ac n te3tul lucrrii re4erine la sursele utilizate n elaborarea
lucrrii. Re4erinele se numeroteaz prin ci4re 6i se prezint 4ie n subsolul 4iecrei pagini/ 4ie se
indic numrul de ordine al lucrrii din bibliogra4ie 6i pagina respectiv $con4orm standardului/
n paranteze ptrate,.
>n cazul n care re4erinele se prezint n subsolul 4iecrei pagini/ se redacteaz dup cum
urmeazB
#ourtois $. #artea nea"ra a comunismului. %ucure&ti' (umanitas, 1))*, p.*1+*2.
?ac se repet imediatB !bidem, p.*,.
?ac se repet pe alt pagin din lucrareB #ourtois $. #artea nea"ra-, p.)1.
>n cazul n care re4erinele se prezint n corpul te3tului n paranteze ptrate se redacteaz dup
cum urmeazB F30/ p. 222G - n care prima ci4ra/ n e3emplul dat 30/ indic numrul sursei la care
se 4ace re4erin din lista bibliogra4ic/ iar a doua $p. 222, H indic pagina.
g4 ne9e4
>n 4uncie de speci4ic o tez de licen:master poate conine ane3e/ n care se cuprind probele
aplicate/ tabele cu date individuale/ diagrame/ hri/ plan6e/ 4iguri/ liste/ desene/ 4otogra4ii care
nu sunt obligatorii n te3t 6i care dep6esc ;umtate din pagin. >n te3tul tezei se vor 4ace n mod
obligatoriu re4erine la ane3ele incluse. Cne3ele se per4ecteaz n corespundere cu rigorile.
$Cne3a 1,.Cne3ele nu se includ n volumul lucrrii.
d E9igene privind tehnoredactarea tezei de licen/master
Redactarea tezei de licen:master trebuie s corespund urmtoarelor cerineB
7eza se editeaz computerizat pe hrtie alb/ 4ormat C0/ pe o singur parte a 4oii.
7eza de licen se per4ecteaz 4olosindu-se 4ontul Times &eA Roman cu dimensiunea de +2 pt.
paiul ntre rnduri este de +/1 intervale. 7e3tul se niveleaz dup ambele cmpuri laterale.
Paginile tezei au urmtorul cmpB n stnga - 3) mm/ sus - 21 mm/ n dreapta H +1 mm/ ;os - 21
mm.
++
Titlul ca/itolelor sunt scrise cu litere maBuscule >3ont ., /t4, 0old, centrat?, a /aragra3elor
C cu litere mici, 2n a3ar de /rima liter >3ont .= /t4, 0old, centrat?4 Du/ denumirea
ca/itolului sau a /aragra3ului nu se /une /unct4 Ca/itolele se numeroteaz /rin ci3re
romane, iar /aragra3ele cu cele ara0e4
'iecare ca/itol 2nce/e din /agin nou, /aragra3ele urmeaz succesiv4 Su0linierea titlurilor
nu se admite4
Toate ta0elele, 3ormulele, 3igurile >desene, diagrame etc4? se numeroteaz, indicDndu@se
numrul ca/itolului i numrul de ordine a acestuia4 De e9em/lu, Ta0elul .4, >ta0elul doi
din ca/itolul 2ntDi?4 Denumirea ta0elului se am/laseaz de asu/ra ta0elului, iar a 3igurii @
su0 3igur4
Toate /aginile tezei se numeroteaz, 2nce/Dnd cu /agina de titlu i terminDnd cu ultima
/agina, 3r a admite li/sa acestora sau re/etarea lor4 %e /agina de titlu nu se /une
numrul /aginii4 &umrul /aginii se indic /e cDm/ul din drea/ta /aginii Bos4
En mod obligatoriu+ se utilizeaz literele cu diacritice specifice limbii romane ,+ -+ )+ + i
ma.usculele lor/
0emnele de punctuaie ,11+ 121+ 131/ sunt urmate )n mod obligatoriu de un spaiu
4u sunt acceptate prescurtri ale cuvintelor
5n tez nu se admit )nsemnri+ corecii+ conturri de litere+ tersturi+ pete+ adugri la pagin
etc
Se /ot utiliza note de su0sol /entru a o3eri e9/licaii /entru di3erii termeni, 3iguri,
clasi3icri, ane9e care nu a/ar 2n te9tul lucrrii4
Caracterul literelor1 cursivul*italic se 3olosete /entru cuvintele de origine strin, titluri de
cri sau /eriodice, un cuvDnt sau un /asaB care merit a 3i /us 2n eviden, aldinul*0old se
3olosete /entru titlurile ca/itolelor i su0ca/itolelor, evidenierea /ro/oziiilor sau 3razelor
ce tre0uiesc memorate4
$m/rimarea tezei /e h-rtie trebuie s fie calitativ 'iterele+ semnele+ formulele+ figurile
trebuie s aib aceeai intensitate pe parcursul r-ndului+ paginii+ lucrrii )n ansamblu+ iar
indicii formulelor trebuie s fie lizibili 0e recomanda a tipri teza la imprimant laser
+2
Teza se leag /rin co/ertare >co/ert euro/ i se prezint la catedra de profil
.... Admiterea tezei de licen/master spre susinere
a Procedura de admitere la susinerea public
.resusinerea tezelor En termenele indicate 2n calendarul academic al USM i con3orm
orarului ela0orat de catedra de /ro3il, studentul /rezint teza de licen:master/ 4inisat n
proporie de minimum ') la sut pentru presusinere. ?ac proiectul tezei prezentat de student la
presusinere corespunde rigorilor/ "atedra de pro4il recomand teza 6i admite studentul la
susinerea public/ innd cont de obieciile 6i recomandrile speciali6tilor n domeniu.
>n cazul n care proiectul de tez nu corespunde rigorilor/ "atedra stabile6te un termen nou
pentru presusinere repetat. ?ac studentul nu de4initivat proiectul de tez de licen:master nici
pentru a doua presusinere/ teza nu este admis spre susinerea public.
7eza n 4orm de4initiv/ semnat de student/ cu avizul pozitiv al conductorului 6tiini4ic 6i al
6e4ului de catedr se prezint la catedra pentru admiterea la e3amenul de licen cu cel puin o
lun nainte de nceperea e3amenului de licen:susinerea public a tezei de master.
Pentru susinerea public la teza de licen:master se ane3eaz avizul conductorului tezei
$Cne3a (,/ iar teza de master este nsoit 6i de o recenzie a unui specialist notoriu n domeniul
respectiv. Recenzenii se aprob la 6edina catedrei dintre speciali6tii care activeaz n cadrul
altor catedre sau n cadrul altor instituii de nvmnt 6i de cercetri 6tiini4ice.
b Recomandri privind susinerea tezei
7ezele admise spre susinere se susin public n 4aa "omisiei pentru e3amenul de licen/
aprobat prin ordinul rectorului 9%/ a conductorului 6tiini4ic/ colegilor 6i a altor persoane.
5rarul susinerii tezelor se va da publicitii pe paginile @&A ale catedrei:9%.
tudentului i se o4er +) - +1 min. pentru prezentarea tezei $se pot utiliza 6i mi;loace tehnice,.
Pentru e4icientizarea procedurii de susinere a tezei/ studentului se recomand s elaboreze un
raport care s conin date cu privire laB
I tema tezei 6i actualitatea ei2
I scopul 6i obiectivele2
I baza 6tiini4ico-metodologic2
I rezultatele cercetrii $date concrete,2
+3
I contribuia proprie2
I ncheiere.
?up prezentarea raportului/ studentul rspunde la ntrebrile membrilor "omisiei pentru
e3amenul de licen:de susinere a tezei de master 6i a altor asisteni. Procedura de susinere
include/ de asemenea/ lurile de cuvnt ale conductorului 6tiini4ic/ ale recenzentului $n lipsa
acestora/ se admite citirea avizelor respective de ctre un membru al "omisiei pentru e3amenul
de licen:de susinere a tezei de master,/ ntrebri ctre autor/ discuie/ la care pot participa toi
cei prezeni.
Rezultatele susinerii lucrrii se comunic studenilor n aceea6i zi/ dup 6edina "omisiei pentru
e3amenul de licen:de susinere a tezei de master.
?ecizia asupra notei de la susinerea tezei de licen:master se ia la 6edina nchis a "omisiei
pentru e3amenul de licen::de susinere a tezei de master prin vot deschis sau secret/ cu o simpl
ma;oritate de voturi. >n cazurile cnd voturile se mpart egal/ votul Pre6edintelui "omisiei este
decisiv.
Jotrrea "omisiei pentru e3amenul de licen:de susinere a tezei de master este de4initiv 6i nu
poate 4i revzut.
"omisia pentru e3amenul de licen:de susinere a tezei de master are dreptul de a recomanda
pentru publicare cele mai valoroase lucrri/ n primul rnd/ cele originale/ bazate pe un material
e3perimental 6i surse inedite/ care conin recomandri 6i propuneri importante de ordin teoretic 6i
practic.
c Evaluarea tezei
7eza de licen:master evalueaz competenele absolvenilor de a e4ectua cercetri/ de a aplica
cuno6tinele teoretice n procesul de elaborare a unor soluii practice speci4ice domeniului de
4ormare pro4esional sau de realizare a studiilor de caz.
>n procesul evalurii 6i susinerii/ tezele de licen:master vor 4i apreciate dup urmtoarele
criteriiB
+. Gradul corespunderii tezei specialitii solicitate
2. "orespunderea temei tezei esenei materialului lucrrii
3. Cctualitatea temei
0. Proporionarea coninuturilor tezei
+0
1. %etodologia cercetrii
(. Crgumentarea 6i demonstrarea ipotezei:ipotezelor
'. Procesarea 6i analiza teoretic/ implicarea critic/ interpretativ a autorului
8. !outatea teoretic $doar pentru tezele de master,
*. &3punerea 6i argumentarea concluziilor
+). "ompletitudinea surselor 6i a re4erinelor bibliogra4ice
++. "orectitudinea stilistic 6i gramatical a te3tului
+2. "orectitudinea tehnoredactrii
+3. Per4ectarea general a tezei
+0. alte criterii stabilite de catedra de pro4il.
Ponderea 4iecrui criteriu n calcularea notei 4inale va 4i stabilit de catedra de pro4il/ innd cont
de Grila de evaluare a tezei de licen:master $Cne3a ',
!ota 4inal se calculeaz ca medie aritmetic a notelor atribuite de ctre 4iecare dintre membrii
comisiei. Rezultatele evalurii tezei se e3prim prin note de la +# la +)#/ con4orm scalei de
notare/ cali4icativul de promovare 4iind nota 1#. $Cne3a 8,
tudentul are dreptul s conteste rezultatele evalurii tezei. &ventualele contestaii se depun/ n
scris/ la secretariatul 4acultii/ n termen de ma3imum 20 ore de la comunicarea:a4i6area
rezultatelor. "ontestaiile se rezolv/ n termen de 20 de ore de la depunere/ de ctre comisiile de
evaluare a tezelor de licen:master.
>n cazul n care studentul nu a susinut teza de licen:master n sesiunea stabilit sau nu s-a
prezentat la susinerea tezei/ acesta are dreptul s o susin repetat/ de cel mult dou ori n
urmtorii ani/ cu suportarea de ctre candidat a cheltuielilor de e3aminare/ stabilite de instituie.
Ka a doua susinere/ studentul va solicita recon4irmarea sau modi4icarea temei tezei de
licen:master.
+1
ne9a .4 'oaia de titlu a tezei
U&$8ERS$TTE DE STT D$& MOLDO8 >3ont .=, :old, centered?
'CULTTE >3ont .=, :old, centered?
CTEDR

&UMELE DE 'M$L$E, %RE&UMELE UTORULU$ >3ont .=, :old, centered?
T$TLUL TE(E$ >3ont .;, :old, centered?
C$'RUL +$ DE&UM$RE S%EC$L$T")$$ >3ont .=, :old, centered?
Tez de licen*master
e4 "atedr FFFFFFFFFFFFFF
$semntura,
"onductor 6tiini4icB FFFFFFFFFFFFF &umele, /renumele, gradul tiini3ic
$semntura,
CutorulB LLLLLLLLLLLLLL
$semntura,
C!$+$&"U@,-.,
ne9a ,
CU%R$&S
+(
Lista a0revierilor
dnotare >2n lim0ile romDn i rus*englez*3rancez?.............................................. 1
$ntroducere............................................................................................................... +)
$4 Titlul Com/artimentului $..................................................................................................
+.+ denumirile paragra4uluiMMMMMMMMMMMMM................................................
+.2 denumirile paragra4ului....................................................................................................
+.3 denumirile paragra4uluiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM....
$$4 Situaia actual /rivind nivelul 3ormrii com/etenelor
investigaionale la studeni....................................................................
2.+ denumirile paragra4ului..................................................................................................
2.2 denumirile paragra4ului...................................................................................................
2.3 denumirile paragra4uluiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Com/artiment $$$4 Strategii /edagogice de 3ormare a com/etenei investigaionale
la studeni..................................................................................................
3.+ denumirile paragra4ului........................................... .........................................................
3.2 denumirile paragra4ului.......................................................................................................
3.3 denumirile paragra4ului......................................................... .............................................
Concluzii i recomandri...................................................................................................
:i0liogra3ie.........................................................................................................................................
ne9e...............................................................................................................................................4
ne9a 64 %entru teza de master
+'
Declaraia /rivind asumarea rs/underii
.entru tezele elaborate n limba rom/n
ubsemnatul/ declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza de master
sunt rezultatul propriilor cercetri 6i realizri 6tiini4ice. "on6tientizez c/ n caz contrar/ urmeaz
s suport consecinele n con4ormitate cu legislaia n vigoare.
!umele de 4amilie/ prenumele
emntura
?ata
GHIJKLKMNO PQ PRSHRTRSHUUPTRN
.entru tezele elaborate n limba rus
NOPQRSTROUVWXOYUZ/ [VZW\Z] RST \O^_`] SaWQaUaWQ__SUab/ ^aS cVaQdOV\e/
RdQTUaVW\Q__eQ W TSfaSdUfSY TOUUQdaVgOO/ ZW\Z]aUZ dQ[`\baVaSc \O^_eh _V`^_eh
OUU\QTSWV_OY O dV[dViSaSf. jUS[_V]/ ^aS W RdSaOW_Sc U\`^VQ/ i`T` _QUaO
SaWQaUaWQ__SUab W USSaWQaUaWOO U TQYUaW`]kOc [VfS_STVaQ\bUaWSc.
lVcO\OZ/ OcZ
mSTROUb
nOU\S
ne9a =4 Redactarea 0i0liogra3iei
+8
>n bibliogra4ie se includ lucrrile utilizate n tez cu re4erinele respective n te3t.
&3emple de publicaii tipriteB
Carte cu un autor
+. oulet oH<. .storia comparat a statelor comuniste/ Aucure6tiB Polirom/ +**8.
2. pOhScOdSW q.r. sSdQYUfVZ RdSi\QcV O cQPT`_VdST_eQ tVfaSde $+*01 - _V^V\S 8)-h
uSTSW,. vSUfWVB qSUa. wOaQdVa`de. +**8.
3. Permin C./ Jansen .. &pidemiologx/ diagnosis and control o4 poultrx parasites. RomeB <C5/
+**8.
Carte cu mai mult de trei autori
+. tan !. 6. a. 7ratat de legumicultur. Aucure6tiB 7impul/ 2))0.
rticole, studii
+. "histruga %. Cccesul la 4inane H constrngere la cre6terea economic din Republica
%oldova, >nB Revista teoretico-6tiini4ic &conomie 6i ociologie#/ "hi6inuB .nstitutul de
&conomie/ <inane 6i tatistic/ 2)+2/ nr. 2/ p. *)-*8.
2. y\O[VWQaO_/ z./ mQdQuSWSde z.N. sSUeuO_V O nPS` {_b\VZ W mQfO_UfSc
z|dSRSda`. >nB mdSi\Qce rV\b_QuS qSUaSfV/ +**2/ }1/ pp. 00-(2.
3. Rurac %. .n4luena prelucrrii de baz a solului asupra unor nsu6iri 4izice. >nB "ulegere de
lucrri 6tiini4ice a 9niversitii Cgrare de tat din %oldova/ 2))+/ vol. */ p. *1-**.
lte surse
+. "odul cu privire la 6tiin 6i inovare al Republicii %oldova. nr. 21*-3v din +1 iulie 2))0. nB
%onitorul 54icial al Republicii %oldova/ 3).)'.2))0/ nr.+21-+2* $+0'*-+083,.
2. Cnuarul statistic al Republicii %oldova. "hi6inu/ 2))1.
3. "hairman %ao 7alDs to the PeopleB 7alDs and Ketters. +*1(-+*'+. !e= ~orDB Pantheon
AooDs/ +*'0.
Resurse internet
+. uboD ladislav %. 7he hrushchev - %ao "onversations/ 3+ oulx - 3 Cugust +*18 and 2
5ctober +*1*. .nB "@.JP Aulletin +2:+3/ <all:@inter 2))+/ p. 200-2'2.
httpB::===.=ilsoncenter.org:topics:pubs:!e=L&vL"@Csia.pd4 $vizitat +1.)3.2))8?
ne9a 74 Model de ane9
Ta9onomia lui :loom
+*
&ivelul $n3initivul Com/lementul direct
?omeniul cognitiv
#unoa&terea
+. "unoa6terea datelor particulare
+.+. "unoa6terea
terminologiei
a de4ini/ a distinge/ a identi4ica/ a
recunoa6te
ocabular/ termeni/ terminologie/ semni4icaie $-
ii,/ de4iniie/ re4erine/ elemente
+.2. "unoa6terea
4aptelor particulare
a recunoa6te/ a dobndi/ a identi4ica <apte/ in4ormaii 4aptice/ surse/ nume/ date/
evenimente/ persoane/ locuri/ perioade de timp/
proprieti/ e3emple/ 4enomene
2. "unoa6terea cilor:mi;loacelor care permit utilizarea : prelucrarea datelor particulare
2.+. "unoa6terea
regulilor $conveniilor,
a identi4ica/ a recunoa6te/ a dobndi <orm $-e,/ convenii/ uzane/ utilizri/ reguli/
modaliti/ mi;loace/ simboluri/ stil $-uri,/ 4ormat
$-e,/ reprezentri
+.2.2. "unoa6terea
tendinelor 6i
secvenelor
a recunoa6te/ a dobndi/ a identi4ica Cciune$-i,/ proces/ mi6care $-ri,/ continuitate/
dezvoltare $-ri,/ tendin $-e,/ secven $-e,/
cauze/ relaie $-ii,/ 4ore/ in4luene
+.2.3. "unoa6terea
clasi4icrii
a recunoa6te/ a dobndi/ a identi4ica Crie $-i,/ tip $-uri,/ caracteristic $-i,/ clas $-e,/
ansamblu $-ri,/ diviziune $-i,/ aran;are
$-ri,/ clasi4icare $-ri,/ categorie $-ii,
+.2.0. "unoa6terea
criteriilor
a recunoa6te/ a dobndi/ a identi4ica "riterii/ baze/ elemente
+.2.1. "unoa6terea
metodelor
a recunoa6te/ a dobndi/ a identi4ica %etode/ tehnici/ abordri/ utilizri/ procedee/
tratamente
+.3. "unoa6terea elementelor generale aparinnd unui domeniu de activitate
+.3.+. "unoa6terea
principiilor 6i legilor
a recunoa6te/ a dobndi/ a identi4ica Principiu $-ii,/ lege $-i,/ propoziie $-ii,/ pri
eseniale/ generalizri/ elemente principale/
implicaie $-ii,
+.3.2. "unoa6terea
teoriilor 6i structurilor
a recunoa6te/ a dobndi/ a identi4ica 7eorii/ baze/ interrelaii/ structur $-i,/ organizare
$-ri,/ 4ormulare $-ri,
2. >nelegerea
2.+. 7ranspoziia
$trans4ormarea,
a traduce/ a trans4orma/ a e3prima
prin propriile cuvinte/ a ilustra/ a
pregti/ a citi/ a reprezenta/ a
schimba/ a scrie din nou/ a rede4ini
emni4icaie $-ii,/ simplu $-e,/ de4iniii/ abstracii/
reprezentri/ cuvinte/ 4raze
2.2. .nterpretarea a interpreta/ a reorganiza/ a
rearan;a/ a di4erenia/ a distinge/ a
4ace/ a stabili/ a e3plica/ a
demonstra
Pertinen/ relaii/ 4apte eseniale/ aspecte/ punct
$-e, de vedere nou $noi,/ caracterizri/ concluzii/
metode/ teorii/ abstracii
2.3. &3trapolarea a aprecia/ a induce/ a conchide/ a
prevedea/ a di4erenia/ a determina/
a e3tinde/ a interpola/ a e3trapola/ a
completa/ a stabili
"onsecine/ implicaii/ concluzii/ 4actori/
rami4icaii/ e4ecte/ probabiliti
3. Cplicarea
a aplica/ a generaliza/ a stabili
legturi/ a alege/ a dezvolta/ a
organiza/ a utiliza/ a se servi de/ a
trans4era/ a restructura/ a clasi4ica
Principii/ legi/ concluzii/ e4ecte/ metode/ teorii/
abstracii/ situaii/ generalizri/ procese/
4enomene/ procedee
0. Cnaliz
0.+. "utarea $analiza,
elementelor
a distinge/ a detecta/ a identi4ica/ a
clasi4ica/ a discrimina/ a recunoa6te/
a categorisi/ a deduce
&lemente/ ipotez $-e,/ concluzii/ supoziii/
enunuri de 4apte/ enunuri de intenii/ argumente/
particulariti
0.2. "utarea $analiza,
relaiilor
a analiza/ a contrasta/ a compara/ a
distinge/ a deduce
Relaii/ interrelaii/ pertinen/ teme/ eviden/
erori/ argumente/ cauz
$-e,/ e4ect$-e,/ consisten $-e,/ pri/ idei/ ci
indirecte
2)
0.3. "utarea $analiza,
principiilor de
organizare
a analiza/ a distinge/ a detecta/ a
deduce/ a depista
<orm $-e,/ e3emple/ scop$-uri,/ tehnici/ punct
$-e, de vedere/ mi;loc indirect/ aran;ament $-e,/
tem $-e,/ structur $-i,/ organizare $-ri,
1. inteza
1.+. ?e4inirea unui
concept
a scrie/ a povesti/ a relata/ a
produce/ a constitui/ a transmite/ a
crea/ a modi4ica/ a documenta
tructur $-i,/ model $-e,/ produs $-e,/ per4orman
$-e,/ proiect $-e,/ comunicri/ lucrare $-ri,/ e4ort
$-uri,/ compunere
$-i,/ 4apte speci4ice
1.2. &laborarea unui
plan de aciune
a propune/ a plani4ica/ a produce/ a
proiecta/ a modi4ica/ a speci4ica
Plan$-uri,/ obiective/ speci4icare $-ri,/ 4apte
schematice/ operaii/ mi;loace/ modalitate $-i,/
soluie $-ii,
1.3. ?erivarea unor
relaii abstracte dintr-un
ansamblu
a produce/ a deriva/ a dezvolta/ a
combina/ a organiza/ a sintetiza/ a
clasi4ica/ a deduce/ a 4ormula/ a
modi4ica
<enomene/ ta3onomii/ concept $-e,/ teorii/ schem
$-e,/ relaii/ abstracii/ generalizri/ ipotez $-e,/
percepii/ modaliti/ descoperiri
(. &valuarea
(.+. &valuarea n baza
criteriilor interne
a ;udeca/ a argumenta/ a valida/ a
evalua/ a estima/ a decide
&3actitate $-i,/ pertinen/ erori/ veracitate
$veridicitate,/ lacune/ so4isme/ precizie/ grad de
e3actitate
(.2. &valuarea n baza
criteriilor e3terne
a ;udeca/ a argumenta/ a considera/
a compara/ a contrasta/ a
standardiza/ a evalua
copuri/ mi;loace/ e4icien/ economie $-ii,/
utilitate/ alternative/ planuri de aciune/ standarde/
teorii/ generalizri
Model de sc<em4 Sistemul de com/etene ale /ro3esorului
Pro4esorul
"
o
m
p
e
t
e
n

a

g
n
o
s
e
o
l
o
g
i
c

"
o
m
p
e
t
e
n

a

d
e

c
o m u
n
i
c
a
r
e

d
i
d
a
c
t
i
c

"
o
m
p
e
t
e
n

a

d e
c
e
r
c
e
t
a
r
e
"
o
m
p
e
t
e
n
a
p
r
e
d
i
c
t
i
v

"
o
m
p
e
t
e
n

a
d e
p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
"
o
m
p
e
t
e
n

a
d e
o
r
g
a
n
i
z
a
r
e
"
o
m
p
e
t
e
n

a

d e
e
v
a
l
u
a
r
e
"
o
m
p
e
t
e
n
a m
a n
a
g
e
r
i
a
l

2+
ne9a ;4 vizul conductorului tiini3ic la teza de licen*master
'acultatea, domeniul de 3ormare /ro3esional, s/ecialitatea i gru/a academic
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
8$(
la teza de licen*master cu tema
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ela0orat de studentul*a FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
conductor de tez de licen*masterFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
$4 'orma lucrrii
.4 Res/ectarea rigorilor /rivind as/ectul gra3ic, normele gramaticale 2n vigoare i
re3erinele
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
,4 Corectitudinea structurii tezei > introducere, coninut, 2nc<eiere, 0i0liogra3ie,
ane9eV simetria coninutului?
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
$$4 Coninutul lucrrii
.4 #radul de argumentare a actualitii temei
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
,4 Demonstrarea com/etenelor de cercetare >ela0orarea i/otezei, selectarea metodelor
de cercetare, colectarea i inter/retarea datelor, sintetizarea /rii teoretice etc4?
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
22
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
64 Calitatea cercetrii e3ectuate
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
=4 8aloarea tiini3ic i*sau a/licativ a tezei
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
$$$4 #radul de res/onsa0ilitate i atitudinea studentului
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
$84 Concluzii FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
84 Decizia
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Semntura FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Data FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
!A. Ka necesitate se vor aduga pagini
23
ne9a W Grila de evaluare a tezei de licen:master
Criterii de evaluare 'oarte 0ine
>.-@X?
:ine
>Y@W?
Satis3ctor
>;@7?
&esatis3ctor
>=@.?
Gradul corespunderii
tezei specialitii
solicitate
7eza corespunde
completamente
specialitii solicitate
7eza corespunde n
mare parte
specialitii solicitate
7eza corespunde
parial specialitii
solicitate
7eza nu corespunde
specialitii solicitate
"orespunderea temei
tezei esenei
materialului lucrrii
7ema tezei
corespunde esenei
materialului lucrrii
completamente
7ema tezei
corespunde esenei
materialului lucrrii
n mare parte
7ema corespunde
esenei materialului
lucrrii parial
7ema nu corespunde
esenei materialului
lucrrii
Cctualitatea temei 7ema tezei coreleaz
totalmente cu
cerinele 6i
necesitile societii
7ema tezei coreleaz
n temei cu cerinele
6i necesitile
societii
7ema tezei coreleaz
parial cu cerinele 6i
necesitile societii
7ema tezei nu
coreleaz cu
cerinele 6i
necesitile societii
Proporionarea
coninuturilor tezei
%aterialul prezentat
n capitole este total
echilibrat
%aterialul prezentat
n capitole este
su4icient de
echilibrat
%aterialul prezentat
n capitole este
parial dezechilibrat
%aterialul prezentat
n capitole este total
dezechilibrat
%etodologia
cercetrii
%etodologia
cercetrii este
relevant
%etodologia
cercetrii este
adecvat scopului
%etodologia
cercetrii este
general/ 4r
aspecte concrete
%etodologia
cercetrii este
neadecvat
Crgumentarea 6i
demonstrarea
ipotezei:ipotezelor
Crgumentare 4oarte
bun
Crgumentare bun Crgumentare
parial
Crgumentare
insu4icient
Procesarea 6i analiza
teoretic/ implicarea
critic/ interpretativ
a autorului
Procesarea 6i analiza
teoretic/ implicarea
critic/ interpretativ
a autorului este bun
Procesarea 6i analiza
teoretic/ implicarea
critic/ interpretativ
a autorului su4icient
de bun
Procesarea 6i analiza
teoretic/ implicarea
critic/ interpretativ
a autorului la
general/ 4r aspecte
concrete
Procesarea 6i analiza
teoretic/ implicarea
critic/ interpretativ
a autorului
insu4icient
!outatea teoretic !outatea teoretic
este relevant
!outatea teoretic
este e3pus su4icient
de bine
!outatea teoretic
este e3pus la
general/ 4r aspecte
concrete
!outatea teoretic
este e3pus
insu4icient
&3punerea 6i
argumentarea
concluziilor
"oncluziile sunt
e3puse bine
"oncluziile sunt
e3puse su4icient de
bine
"oncluziile sunt
e3puse la general/
4r aspecte concrete
"oncluziile sunt
e3puse insu4icient
"ompletitudinea
surselor 6i a
re4erinelor
bibliogra4ice
"ompletitudinea
surselor 6i a
re4erinelor
bibliogra4ice este
destul de consistent
"ompletitudinea
surselor 6i a
re4erinelor
bibliogra4ice este
su4icient
"ompletitudinea
surselor 6i a
re4erinelor
bibliogra4ice este
parial/ lipsesc
unele surse :
re4erine de valoare
"ompletitudinea
surselor 6i a
re4erinelor
bibliogra4ice este
insu4icient/ lipsa
multor surse:
re4erine de valoare
"orectitudinea
stilistic 6i
gramatical a
te3tului
Cbsolut corect "orect n temei .ncorectitudini
pariale
!umr mare de
incorectitudini
"orectitudinea
tehnoredactrii
Cbsolut corect "orect n temei .ncorectitudini
pariale
!umr mare de
incorectitudini
Per4ectarea general
a tezei
"on4orm cerinelor
regulamentare
"u abateri
nesubstaniale de la
cerinele
regulamentare
"u abateri
substaniale de la
cerinele
regulamentare
!u sunt respectate
cerinele
regulamentare
doar pentru tezele de master
20
ne9a Y
Scala de evaluare >Regulamentul de organizare a studiilor 2n 2nvmDntul su/erior 2n
0aza Sistemului &aional de Credite de Studiu?
&valuarea cuno6tinelor se apreciaz cu note de la +) la +/ de regul/ 4r zecimale.
+. !ota +) sau e3celent# $echivalent &"7 H C, este acordat pentru demonstrarea
pro4und 6i remarcabil a competenelor teoretice 6i practice dezvoltate de unitatea de
curs:modul/ creativitate 6i aptitudini n aplicarea competenelor dobndite/ lucrul independent
considerabil 6i cunoa6tere versat a literaturii din domeniul respectiv. tudentul a nsu6it *+ H
+)) din materialul inclus n curriculum:programa analitic a unitii de cursul:modulului.
2. !ota * sau 4oarte bine# $echivalent &"7 H A, este acordat pentru o demonstrarea
4oarte bun a competenelor teoretice 6i practice dezvoltate de unitatea de curs:modul/ abiliti
4oarte bune n aplicarea competenelor dobndite cu cteva erori nesemni4icative:neeseniale.
tudentul a nsu6it 8+ H *) din materialul inclus n curriculum-ul $programa analitic, a unitii
de curs:modulului.
3. !ota 8 sau bine# $echivalent &"7 H ", este acordat pentru demonstrarea bun a
competenelor teoretice 6i practice dezvoltate de unitatea de curs:modul/ abiliti bune n
aplicarea 4inalitilor de studiu cu o anumit lips de ncredere 6i imprecizie ce in de
pro4unzimea 6i detaliile cursului:modulului/ dar pe care studentul poate s le corecteze prin
rspunsuri la ntrebri suplimentare. tudentul a nsu6it '+ H 8) din materialul inclus n
curriculum-ul $programa analitic, a unitii de cursul:modulului.
0. !otele ( 6i ' sau satis4ctor# $echivalent &"7 H ? , sunt acordate pentru
demonstrarea competenelor de baz dezvoltate de unitatea de curs:modul 6i abilitatea de aplicare
a acestora n situaii tipice. Rspunsul studentului este lipsit de ncredere 6i se constat lacune
considerabile n cunoa6terea unitii de curs:modulului. tudentul a nsu6it (+ H (1 6i respectiv
(( H ') din material.
1. !ota 1 sau slab# $ echivalent &"7 - & , este acordat pentru demonstrarea
competenelor minime din domeniul unitii de curs:modulului/ punerea n aplicare a crora
ntmpin numeroase di4iculti. tudentul a nsu6it 1+ H () din material.
(. !otele 3 6i 0 $ echivalent &"7 H < , sunt acordate n momentul n care studentul nu
demonstreaz competenele minime/ iar pentru a promova unitatea de curs se cere lucru
suplimentar. tudentul a nsu6it 3+ H 0) 6i respectiv 0+ H 1) din material.
'. 80. !otele + 6i 2 sau nesatis4ctor# $ echivalent &"7& H < , sunt acordate studentului
care a copiat sau a demonstrat o cunoa6tere minim a materiei de ) H 3). Pentru a promova
unitatea de curs mai trebuie de lucrat nc 4oarte mult.
21
:i0liogra3ie
Regulamente
+. Plan-cadru pentru studii superioare $ciclul ./ ciclul ../ studii integrate, ordinul
%inisterului &ducaiei nr. 011 din 3...2)++ httpB::nou.edu.md:4iles:unsorted:5rdinul
2)nr2)0112)din2))32)iunie2)2)++.pd4 $vizitat 2)....2)+2,
2. Regulament-cadru privind organizarea e3amenului de 4inalizare a studiilor superioare de
licen/ $ordinul %inistrului &ducaiei 6i 7ineretului nr. 80 din +1.)2.2))8.,.
httpB::usm.md:universitate:in4ormatii-publice:$vizitat 2)....2)+2,
3. Regulamentul de organizare a studiilor n nvmntul superior n baza istemului
!aional de "redite de tudiu $ordinul %inisterului &ducaiei nr. '2( din 2)...2)+),.
httpB::usm.md:universitate:in4ormatii-publice: $vizitat 2)....2)+2,
Surse
+. Aondrea C. 6. a. Ghid privind metodologia de elaborare 6i susinere a lucrrilor de
licen n domeniul economic. Aucure6tiB<undaia Romnia de %ine/ +**'.
2. "ondrea .. .ntroducere n tehnica cercetriiB7ezele de an 6i de licen. "hi6inuB "&P
9%/ +**'.
3. &co 9. "um se 4ace o tez de licen. ?isciplinele umaniste. .a6iB Polirom/ 2))(.
0. <eura6 &. %etodologia "ercetrii &conomice. "hi6inuB C&%/ 2))8.
1. Gherasim C./ urcan !. Ghid metodologic pentru elaborarea tezelor de licen 6i de
masterat. "hi6inuB "&P 9%/ 2))1.
(. apoc ./ "apcelea . "ercetarea tiini4ic. "hi6inuB CR"/ 2))8.
2(