Sunteți pe pagina 1din 1

b.

REZOLUTIA PROCEDURII DE DEFICIT EXCESIV


Dupa 6 luni se realizeaza evaluarea ei!a!i"a"ii #asuril$r lua"e
%e s"a"ul #e#bru pen"ru a re#e%ia si"ua"ia& ECOFI' %e!i%e(
S"a"ul #e#bru nu a lua" ni!i $
#asura& ECOFI' ia in !al!ul
re!$#an%are publi!a
S"a"ul #e#bru a%$p"a #asurile !e
pr$v$a!a ee!"e p$zi"ive& pr$!e%ura
es"e suspen%a"a %ar ra#ane sub
suprave)*ere
Dupa + luni& E!$in p$a"e lua #asuri
!$re!"ive, %a!a in s"a"ul #e#bru
i#p$"riva !aruia se iau #asurile se
!$ns"a"a eveni#en"e e!$n$#i!e
%er$)a"ive& %eav$rabile FP& C$nsiliul
p$a"e %e!i%e& la re!$#an%area C$#isiei
sa a%$p"e re!$#an%ari revizui"e.
A!es"ea v$" "ine !$n" %e a!"$rii
per"inen"i& pu"an% prelun)i !u - an
supli#en"ar peri$a%a %e !$re!"are a
%ei!i"ului e.!esiv.
/asurile anun"a"e sun"
ina%e!va"e(
0 %e!izie i#e%ia"a
privin% punerea in
ur#arire %a!a nu se
respe!"a re!$#an%area&
0 san!"iuni& %a!a nu se
respe!"a re!$#an%arile
a!u"e
'u #ai "arziu %e 1 luni %e la
i#ple#en"are si -6 luni %upa
n$"ii!area %a"el$r bu)e"are &
ECOFI' p$a"e %e!i%e i#punerea
san!"iunil$r %a!a %ei!i"ul e.!esiv
persis"a& san!"iunea va i sub $r#a
%e %ep$zi" ara %$ban%a( 2&+3 PI4
5-6-2 %in e!ar"ul %ei!i"ului a"a %e
pra)ul s"abili"& pla$na" la 2&73 %in
PI4
In ie!are an ur#a"$r& !a" e.is"a
%ei!i"ul e.!esiv si %upa 1 luni %e la
n$"ii!area bu)e"ara& ECOFI' p$a"e
%e!i%e in"ensii!area san!"iunil$r& se
!ere un %ep$zi" supli#en"ar %e -6-2
%in e!ar"ul %ei!" an pre!e%en" si
pra)ul s"abili"& pla$na" la 2&73 %in
PI4
Dei!i"ul es"e !$re!"a"&
se abr$)a %e!izia
ECOFI'
Da!a %ei!i"ul e.!esiv se #en"ine
pe $ peri$a%a #ai #are %e + ani&
%ep$zi"ul se !$nver"es"e in a#en%a.