Sunteți pe pagina 1din 34

Tradus i revizuit de IER

Secia a treia
CAUZA CARABULEA MPOTRIVA ROMNIEI
(Cererea nr. 45661/99)
Hotrre
Strasbourg
13 iulie 2010
Dei!itiv
13/10/2010
Hotrrea a devenit definitiv n condiiile rev!"te la art. 44 # 2 din convenie.
$cea%ta oate %"feri &odificri de for&.
n cauza "arabulea #$%otriva Ro$!iei,
"urtea Euro%ea! a Dre%turilor &$ului 'Secia a treia() reu!it #!tr*o ca$er co$%us
di! +ose% "asadevall) re'edinte( Elisabet ,ura) "or!eliu -#rsa!) .lvi!a /0ulu$0a!) Egbert
102er) I!eta 3ie$ele) .!! 4o5er) )"dectori( i Sa!tiago 6uesada) *refier de %ecie)
d% ce a deliberat #! ca$era de co!siliu la 22 iu!ie 2010)
%ro!u! %reze!ta 7otrre) ado%tat la aceeai dat8
4rocedura
19 :a origi!ea cauzei se al cererea !r9 ;<==1>?? #!dre%tat #$%otriva Ro$!iei) %ri!
care u! resortisa!t al acestui stat) @iorel "arabulea 'Arecla$a!tulB() a sesizat "urtea la 2
se%te$brie 1??C) #! te$eiul ostului art9 2< di! "o!ve!ia %e!tru a%rarea dre%turilor o$ului
i a libertilor u!da$e!tale 'Aco!ve!iaB(9
29 Recla$a!tul) care a be!eiciat de asiste! 2udiciar) a ost re%reze!tat de Euro%ea!
Ro$a Rig7ts "e!tre '"e!trul Euro%ea! %e!tru Dre%turile Ro$ilor() o asociaie cu sediul #!
-uda%esta) i) ulterior) de 19 1acovei) .9 Dgli i D9 4o%escu) avocai #! -ucureti9
/uver!ul ro$! 'A/uver!ulB( a ost re%reze!tat de ctre age!tul guver!a$e!tal) R9 Rizoiu)
i) ulterior) de ctre R9*H9 Radu) di! cadrul 1i!isterului .acerilor EEter!e9
39 Recla$a!tul susi!e c ratele su usese victi$a u!or rele trata$e!te a%licate de
age!ii de %oliie c!d se ala #! arestul %oliiei) di! cauza crora a decedat) c %oliia !u i*a
asigurat u! trata$e!t adecvat ratelui su) c autoritile !u au eectuat o a!c7et eicie!t) c
!u a be!eiciat de o cale de atac eicie!t i c ratele su a ost discri$i!at di! cauza
a%arte!e!ei sale la et!ia ro$9
.cesta a cut reerire la art9 2) art9 3) art9 =) art9 13 i art9 1; di! co!ve!ie9
;9 "auza a ost re%artizat Seciei a doua 'art9 <2 F 1 di! Regula$e!tul "urii(9 4ri!
7otrrea di! 21 se%te$brie 200;) "urtea a declarat cererea ad$isibil9 :a 1 !oie$brie 200;)
"urtea a $odiicat co$%o!e!a seciilor sale 'art9 2< F1(9 "auza a ost re%artizat Seciei a
treia) !ou co!stituit 'art9 <2 F 1(9
<9 .tt recla$a!tul) ct i /uver!ul) au %reze!tat observaii scrise 'art9 <? F 1(9
G! a%t
I. Circumstan! cauzi
=9 Recla$a!tul) @iorel "arabulea) este cetea! ro$!) !scut #! 1?=39 .cesta
locuiete #! -ucureti9
H9 :a 3 $ai 1??=) ratele su) /abiel "arabulea) de 2H de a!i) a decedat #! arestul
%oliiei di! -ucureti) #! ur$a arestrii sale sub sus%iciu!ea de tl7rie9 "ercetrile ulterioare
desurate de orga!ele de ur$rire %e!al au co!dus la co!cluzia c /abriel "arabulea a
decedat di! cauze !aturale) av!d #! vedere a!tecede!tele sale $edicale9
C9 Recla$a!tul co!test aceast co!cluzie9 G! declaraia scris %reze!tat avocatului
su la 2H se%te$brie 1??C) acesta %reciza c) #!ai!te de arestarea ratelui su) locuise cu
acesta i cu a$ilia lui I soia ratelui su Dela i iica lor9 ,ratele su era s!tos9 Soia sa
Dela suerea de tuberculoz) ceea ce l*a cut %e /abriel s #i ac o radiograie) al crei
rezultat co!ir$a a%tul c era s!tos9
A. Arstara !ui "a#ri! Cara#u!a $i %csu! s&u u!tri'r
?9 :a 21 $artie 1??=) Secia de 4oliie !r9 ? di! -ucureti a e$is u! ordi! ctre toate
seciile de %oliie di! -ucureti %e!tru arestarea lui /abrel "arabulea) cu!oscut de %oliie)
descrii!du*l ca Aautor al $ai $ultor tl7riiB9 &rdi!ul i!cludea %orecla do$!ului "arabulea)
adresa sa de do$iciliu i toate datele sale) i!clusiv !u$ele %ri!ilor9 :a $o$e!tul res%ectiv)
!u eEista !icio acuzaie oicial la adresa sa9
109 :a 13 a%rilie 1??=) do$!ul "arabulea a ost %ri!s de trei age!i de %oliie di!
cadrul Seciei de 4oliie !r9 1; di! -ucureti9 .cetia au %reti!s c) #! ti$% ce %atrulau #!
$ai!a de %oliie) l*au vzut %e do$!ul "arabulea la vola!ul u!ei $ai!i i l*au ur$rit9 Du%
cteva $i!ute) acetia susi! c au ost $artorii u!ui accide!t $i!or #!tre $ai!a acestuia i o
alt $ai!9 .cetia susi! c do$!ul "arabulea a srit di! $ai! i a ugit ctre u! i$obil
cu a%arta$e!te di! a%ro%iere i c ei l*au ur$rit i arestat9 :*au dus la Secia de 4oliie !r9
1;) u!de a de$arat a!c7eta %e!tru i!raciu!ea de co!ducere %e dru$urile %ublice a u!ui
autove7icul !e#!$atriculat9 "o!or$ ra%ortului %oliiei cu %rivire la i!cide!t i declaraiilor
celuilalt oer #! calitate de $artor) !i$e!i !u a ost r!it i !u au ost #!registrate %agube #!
ur$a accide!tului9
119 Recla$a!tul a susi!ut c) la 13 a%rilie 1??=) Dela a %ri$it u! teleo! di! %artea
Seciei de 4oliie !r9 1;) %ri! care era i!or$at c soul su usese arestat i c #i %utea duce
7ai!e i $!care9 G! 2urul %r!zului) recla$a!tul i Dela au $ers s #l vad %e /abriel9 .cesta
era s!tos) !u s*a %l!s de rele trata$e!te) iar 7ai!ele sale erau #! stare bu!) !eii!d !ici
ru%te) !ici io!ate9 /abriel le*a s%us c ur$a s ie tra!serat la Secia de 4olii !r9 ? i i*a
cerut recla$a!tului s aib gri2 de soia i iica sa9 Recla$a!tul a %lecat acas) #! ti$% ce
Dela a r$as cu /abriel %! #! 2urul orei ; du%*a$iaza) c!d a ost tra!serat la Secia de
4oliie !r9 ?9
129 "o!or$ ra%ortului %oliiei di! 13 a%rilie 1??=) do$!ul "arabulea a ost dus la
Secia de 4oliie !r9 ? %e!tru a i i!terogat #! legtur cu o %reti!s tl7rie %e care ar i co$is*
o la 20 $artie 1??=9 .colo) a ost i!or$at c era Avi!ovat de co$%licitate la svrirea
i!raciu!ii de tl7rie i de dei!ere de $o!ed alsB i c ur$a s ie Arei!ut %e!tru
ur$toarele 2; de oreB9 Ra%ortul a ost se$!at de u! age!t de %oliie i de avocatul !u$it di!
oiciu) .919) dar !u de do$!ul "arabulea9
139 G! aceeai zi) la 13 a%rilie 1??=) do$!ul "arabulea a ost acuzat oicial de
i!raciu!ea de tl7rie sus*$e!io!at9 G! declaraia scris cut #! aa %rocurorului) se
%reti!de c acesta ar i recu!oscut i!raciu!ea atu!ci c!d a ost i!terogat cu %rivire la
acuzaie9 /uver!ul a %reze!tat aceast declaraie9
1;9 J! $a!dat de arestare valabil %e!tru 2; de ore a ost e$is de I949) age!tul de
%oliie #!srci!at cu arestarea9 1a!datul !u $e!io!a ora la care a i!trat #! vigoare $a!datul
de 2; de ore) co!trar ceri!elor legale9
1<9 :a $o$e!tul arestrii la Secia de 4oliie !r9 ?) do$!ul "arabulea a ost
%erc7eziio!at9 Du a ost eEa$i!at de u! $edic9 .rgu$e!tul /uver!ului este c do$!ul
"arabulea era s!tos la $o$e!tul arestrii sale9
1=9 :a 1; a%rili 1??=) acesta a ost adus #!ai!tea %rocurorului @9:9) care a e$is u!
$a!dat de arestare %e!tru ci!ci zile9
1H9 "o!or$ recla$a!tului) la 1< a%rilie 1??=) soia do$!ului "arabulea a $ers la
Secia de 4oliie !r9 ? %e!tru a #i duce $!care9 .ceasta susi!e c l*a $ituit %e c%ita!ul J9
cu cteva igri %e!tru a*i %er$ite s #i duc $!carea soului ei i %e!tru a discuta cu acesta
%e!tru cteva $i!ute #! %reze!a c%ita!ului J9 .ceasta a observat c /abriel era a2utat de doi
age!i de %oliie s a2u!g #! biroul c%ita!ului J9) abia $erg!d9 Du% aceast scurt vizit)
Dela i*a s%us recla$a!tului c /abriel Aarta ruB) dar c !u #!drz!ise s #i #!trebe soul ce
se #!t$%lase) di! cauza %reze!ei c%ita!ului J9
1C9 4oziia /uver!ului) care se baza %e dou declaraii) u!a di! %artea colegilor de
celul ai do$!ului "arabulea i cealalt a%ari!!du*i age!tului de %oliie I949) era c) #!
di$i!eaa zilei de 1= a%rilie 1??=) #! ti$% ce #i cea du) do$!ului "arabulea i s*a cut ru9
.cesta a ost dus la buctrie s ia aer i i s*a cut $asa29 Du% o 2u$tate de or) do$!ul
"arabulea s*a %l!s di! !ou c !u se si$ea bi!e i a ost dus la dis%e!sarul seciei de %oliie)
u!de o asiste!t a co!se$!at Ao stare ge!eral %roast) cu dureri #! ti$%ul res%iraiei i stare
de slbiciu!eB9
1?9 :a o dat !e%recizat) do$!ul "arabulea a ost dus la s%italul 1i!isterului de
I!ter!e) u!de u! $edic a co!statat c acesta avea te!siu!ea arterial de < $$H/ i u! %uls de
100 b%$9 I s*a %us diag!osticul de Ai!ecie res%iratorie viral cu alterarea strii ge!erale de
s!tateB i) o %reti!s Ai$agi!e toracic !or$alB9 S*a dis%us i!ter!area #! %e!ite!ciarul*
s%ital +ilava9
209 Do$!ul "arabulea a ost dus #!a%oi #! arestul %oliiei) u!de a r$as %! la 1920
du%*a$iaza9 .%oi) acesta a ost dus #! aa %rocurorului i s*a e$is u! $ou $a!dat de
arestare %e!tru 2< de zile9
219 :a ora < du%*a$iaza) do$!ul "arabulea a ost ad$is la %e!ite!ciarul*s%ital
+ilava) u!de) co!o$ iei $edicale) i s*a %us diag!osticul Astare ge!eral %roast) cu dureri
ascuie #! torace) dureri e%igastrice i dis%!ee la eort $i!i$B9 .v!d #! vedere c a ost
diag!osticat i cu ta7icardie %aroEistic 'accelerarea brusc a recve!ei btilor i!i$ii() s*a
decis tra!serul su la S%italul cli!ic de urge! AS9 Io!B9
229 G! 2urul orei C seara) acesta a ost tra!serat la S%italul cli!ic de urge! AS9 Ioa!B)
u!de i s*a %us diag!osticul de 7e$oragie digestiv su%erioar $asiv9 "o!or$ iei
$edicale) do$!ul "arabulea era #! AocB) cu te!siu!ea < i %ulsul 1009 Recla$a!tul a ost
i!ter!at la J!itatea 4ri$ire Jrge!e a Seciei de "ardiologie #! oc) cu eEtre$iti cia!otice i
reci) e%isoade re%etate de vo$ cu %icturi de s!ge 'de ti%ul Aza de caeaB( i dureri
%uter!ice #! zo!a e%igastric9 . ost !evoie de co!sultaie c7irurgical9 1edicii au descris
evoluia bolii du% cu$ ur$eaz9 AG! ur$a ana&ne!ei %acie!tului) reiese c acesta a suerit
ocul #! cursul di$i!eii) r a se %reciza vreo cauz %robabil I i!gerarea de substa!e
toEice) droguri) cor%uri stri!e sau trau$atis$B9 EEa$i!rile ulterioare bazate %e
Ai!or$aiile cli!ice i %aracli!ice oerite de eEa$e!ul cardiologicB au i!ir$at diag!osticul
i!iial de 7e$oragie digestiv su%erioar $asiv) i s*a co!statat c %acie!tul suerea de
tro$boe$bolie %ul$o!ar9 4ri! ur$are) acesta a ost tra!serat la S%italul ,u!de!i)
s%ecializat #! cardiologie) la o or !es%eciicat #! cursul !o%ii de 1= s%re 1H a%rilie9
239 . doua zi di$i!eaa devre$e '1H a%rilie() la S%italul ,u!de!i) diag!osticul i!iial a
ost Asi!co% de cauz !edeter$i!at) tro$boe$bolie %ul$o!ar i ta7icardie %aroEisticB
'i!suicie! a 2u$tii dre%te a i!i$ii( i Au! 7e$ato$ sub ca%sula lui /lisso!B9 S*a
co!se$!at a%tul c acesta era #! oc i) i!!d sea$a de gravitatea strii sale) s*a reco$a!dat
su%raveg7ere $edical co!sta!t9
2;9 Do$!ul "arabulea a r$as #! s%ital) sub su%raveg7erea co!sta!t a %oliiei) #!tr*u!
salo! #! care era si!gur9 Toate eEa$e!ele $edicale au avut loc #! %reze!a u!ui age!t de
%oliie9
2<9 Recla$a!tul air$ c) la 1= a%rilie) #! 2urul orei 10 di$i!eaa) #$%reu! cu
veriorul su) "o!sta!ti! /7eorg7e) i cu Dela) au ost s #l vad %e /abriel la secia de
%oliie) dar li s*a s%us c !u $ai era acolo) ii!d tra!serat la %e!ite!ciarul*s%ital +ilava9
.cetia au $ers la res%ectivul s%ital) u!de li s*a s%us c /abriel !u era !ici acolo9 .%oi)
acetia s*au #!tors la Secia de 4oliie !r9 ?) dar oierul de serviciu !u le*a dat !icio
i!or$aie) astel #!ct au %lecat acas9 G! acea sear) veci!ii lor) Tudor i 1aria!a) le*au s%us
c o verioar de*a lor) 1ara) care lucra ca e$eie de serviciu la S%italul ,u!de!i) le*a
teleo!at %e!tru c #l vzuse %e /abriel) care usese adus la s%ital i i!ter!at la tera%ie
i!te!siv9 Recla$a!tul) "o!sta!ti! /7eorg7e i Dela au $ers la ,u!de!i9 :a rece%ia
s%italului li s*a s%us c /abriel era acolo) dar c !u #l %uteau vedea) ii!d sub su%raveg7erea
%oliiei9
2=9 G!tr*o i de observaie !ese$!at di! dosarul $edical) %resu%us redactat la 1=
sau 1H a%rilie 1??=) era !otat a%tul c do$!ul "arabulea Aa eE%licat #!tr*u! $o$e!t de
luciditateB c) %e 13 a%rilie 1??=) usese i$%licat #!tr*u! accide!t de $ai!9 De ase$e!ea)
ia co!se$!eaz Atrau$atis$ cra!ia!) toracic %e care l*a !egli2atB i c A#!ce%!d cu 1;
a%rilie a avut dureri uoare #! zo!a su%erioar a abdo$e!ului) tuse seac i dis%!eeB9
& to$ograie co$%uterizat eectuat #! aceeai zi a evide!iat o 7e$oragie sub
ca%sula lui /lisso!9
2H9 :a 1H a%rilie 1??=) #! ti$% ce era la tera%ie i!tersiv) do$!ul "arabulea a ost
i!terogat de %rocurorul 1949 "o!or$ docu$e!telor %reze!tate de /uver!) do$!ul "arabulea
i*a retras declaraia a!terioar) dat la 13 a%rilie 1??=) #! care acesta %reti!dea c
recu!oscuse svrirea i!raciu!ii9
2C9 Do$!ul "arabulea a r$as la S%italul ,u!de!i9
2?9 Recla$a!tul %reti!de c) du% i!ter!area lui /abriel la S%italul ,u!de!i) soia
acestuia) recla$a!tul) veriorul su) "o!sta!ti! /7eorg7e i %riete!ul su) Du$itru Di!u) au
#!cercat s #l viziteze #! iecare zi9 De iecare dat) autoritile le*au reuzat accesul) %e $otiv
c do$!ul "arabulea era #! arest9 "u toate acestea) ei au reuit s #l vad ra%id) u!eori) i au
reuit s obi! a!u$ite i!or$aii de la el9
309 De eEe$%lu) la 1H a%rilie 1??=) au #!cercat s #l vad %e /abriel) dar age!tul de
%oliie di! salo! !u i*a lsat s i!tre) %acie!tul ii!d #! arest) i i*a %reve!it c) %e!tru bi!ele
lui) ar i bi!e s !u $ai vi!9 Diciu! $edic !u le*a oerit i!or$aii cu %rivire la starea lui
/abriel) dar u!ele asiste!te $edicale le*au s%us c era AgravB9 .bia #! ziua ur$toare) du%
lu!gi !egocieri cu age!tul de %oliie de serviciu) Delei i s*a %er$is) #! cele di! ur$) s #i
vad soul %e!tru cteva $i!ute9 Du% vizit) Dela a ieit %l!g!d di! salo! i i*a s%us
recla$a!tului) lui "o!sta!ti! /7eorg7e i lui Du$itru Di!u) c starea lui /abriel !u %rea
deloc bu!) dar c !u reuise s obi! !icio i!or$aie de la acesta di! cauz c age!tul de
%oliie era %reze!t9 Du% cteva zile) Dela i Du$itru Di!u au reuit s i!tre #! salo!ul lui
/abriel %e!tru cteva $i!ute9 "!d au ieit) le*au s%us recla$a!tului i lui "o!sta!ti!
/7eorg7e c /abriel le*a s%us c age!ii de %oliie #l sus%e!daser de u! dula% olosi!d ctue
i c #l elicitaser %e!tru de%irea recordului $o!dial la rezistat agat9 De ase$e!ea) acetia
#l #!veliser #!tr*u! covor ud i #l btuser9 "u alt ocazie) Du$itru Di!u a reuit s #l vad %e
/abriel %ri! ua salo!ului) ii!d #!tredesc7is9 Recla$a!tul i "o!sta!ti! /7eorg7e) care erau
la civa $etri) l*au auzit %e /abriel strig!du*i lui Du$itru Di!u8 A1*au o$ort) $*au
!e!orocitKB Recla$a!tul) Dela) "o!sta!ti! /7eorg7e i Du$itru Di!u au $ers zil!ic la s%ital
%e!tru a #l vedea %e /abriel9 4e %arcursul #!tregii %erioade) %erso!alul $edical a reuzat s
vorbeasc cu ei9 & si!gur dat) #!trebat cu %rivire la diag!ostic) u! $edic le*a s%us c
$edicii !u tiau ce diag!ostic s %u!9
319 Do$!ul "arabulea a decedat #! s%ital) #! di$i!eaa zilei de 3 $ai 1??=9
329 S%italul a !otiicat %arc7etul cu %rivire la decesul acestuia) ra%ort!d c decesul a
surve!it #! ur$a Atro$boe$bolis$ului %ul$o!ar recure!t '%e 1H a%rilie) 2; a%rilie i 3 $ai()
7i%erte!siu!ii %ul$o!are grave) trau$atis$elor toracice i abdo$i!ale cauzate de accide!tul
de $ai! di! 13 a%rilie 1??=) i!suicie!ei cardiace #! %artea drea%t) tro$bolebitei la
%iciorul st!g i u!ui sto% cardio*res%irator ireversibilB9
339 Recla$a!tul susi!ea c a$ilia do$!ului "arabulea !u a ost !otiicat oicial de
decesul acestuia) al!d vestea %e 3 $ai 1??=) c!d au $ers la s%ital s #l viziteze9 :i s*a s%us
la rece%ie c do$!ul "arabulea $urise i au ost tri$ii la $orga s%italului9
.colo) au vzut cor%ul lui /abriel i au observat c %reze!ta !u$eroase v!ti #!
diverse zo!e) i!clusiv la coaste i sto$ac) %e o coa%s i #! zo!a ge!ital9 .cetia au vrut s ia
cor%ul acas) dar li s*a s%us c era i$%osibil i s revi! lu!i) < $ai9
3;9 "o!or$ u!ui ra%ort la aa locului al lui I9"9) %rocuror $ilitar) di! 3 $ai 1??=)
decesul do$!ului "arabulea a ost rezultatul u!ui accide!t de $ai! surve!it %e 13 a%rilie
1??=9 Ra%ortul %reciza c cadavrul !u %reze!ta se$!e eEter!e de leziu!i i !ici si$%to$ele
u!or leziu!i i!ter!e i c) %e durata s%italizrii) %acie!tul !u a cut reerire la !iciu! %reti!s
abuz di! %artea age!ilor de %oliie #! ti$%ul arestului9 Ra%ortul $e!io!a a%tul c o serie de
$edici useser i!tervievai) c !icio rud a victi$ei !u era %reze!t la $o$e!tul res%ectiv i
c alte i!or$aii !u erau dis%o!ibile9 G! ciuda ceri!elor legale) !iciu!ul di!tre $edicii %reti!s
i!tervievai !u a se$!at ra%ortul9
3<9 4e certiicatul de deces e$is #! aceeai zi se $e!io!eaz Ai!suicie! cardio*
res%iratorie acutB ca o cauz %ri!ci%al a decesului i Abro!7o%!eu$o!ieB ca o cauz
secu!dar9
3=9 .uto%sia dis%us de %rocuror la $o$e!tul decesului a ost eectuat la ; $ai 1??=
de dr9 4949 de la I!stitutul de 1edici! :egal di! -ucureti9 ,a$ilia victi$ei !u a ost
i!or$at cu %rivire la auto%sie9
3H9 :u!i) < $ai 1??=) a$ilia do$!ului "arabulea a reve!it la S%italul ,u!de!i) dar li
s*a s%us c cadavrul usese tra!serat la $orga I!stitutului de 1edici! :egal) u!de usese
de2a eectuat o auto%sie9 ,a$iliei i s*a %er$is s ridice cor%ul s%re #!7u$are9 G!ai!te de
#!$or$!tare) acetia au otograiat %artea drea%t i!erioar a cor%ului9
3C9 Dou co%ii ale %ozelor au ost %reze!tate i!sta!ei %e!tru a arta v!tile i
7e$ato$ul de %e $!a drea%t a victi$ei) coa%sa drea%t) oldul dre%t i %artea drea%t a
zo!ei ge!itale9
3?9 :a H $ai 1??=) I!stitutul de 4!eu$otiziologie di! -ucureti a eliberat u!
certiicat $edical co!or$ cruia do$!ul "arabulea usese eEa$i!at la acest i!stitut cu u! a!
#!ai!te) #! $ai 1??<) i c !u eEistase !ici u! se$! al vreu!ei %atologii asociate cu aeciu!ea
sa %ul$o!ar9
;09 Ra%ortul %rovizoriu al auto%siei di! 10 $ai 1??=) se$!at de dr9 4949) %reciza c
decesul do$!ului "arabulea !u usese Aviole!t i era rezultatul u!ei i!suicie!e cardio*
res%iratorii acute) cauzate de tro$boe$bolis$ %ul$o!ar) cu zo!e eEti!se aectate de i!arct
%ul$o!ar %e o!dul u!or aeciu!i cro!ice %reeEiste!te) scleroz $iocardic i 7e%atit
cro!ic agresiv cu #!ce%ut de ciroz9 @!taia observat dateaz de 3I; zile i %utea i
%rodus de i$%actul cu u! obiect dur) dar !u a cauzat decesul9B
Dicio radiograie a toracelui !u usese realizat #! cursul auto%siei9
;19 Ra%ortul i!al al auto%siei a ost #!toc$it de dr9 4949 la 30 iulie 1??=9
"o!i!utul acestuia) bazat %e o eEa$i!are a cadavrului) $e!io!a o ec7i$oz Aca
rezultat al u!ei lovituri la oldul dre%tB) care !u avea vreo legtur cauzal cu decesul) trei
coaste racturate AR3IR< de*a lu!gul li!iei claviculare $edii) 100 $l de lic7id seros sa!gui!
#! cavitatea %leuralB i As!ge !egruB #! %l$!i9 Ra%ortul !u $e!io!a !i$ic #! legtur cu
sursa s!gerrii9 &rga!ele ge!itale i ve!ele erau $e!io!ate ca A!or$aleB9
"o!cluzia sa era redactat #! aceiai ter$e!i ca i cei olosii #! ra%ortul %rovizoriu di!
10 $ai 1??=9
B. Crctara (na!& a m'rii %'mnu!ui Cara#u!a
;29 :a C $ai 1??=) soia do$!ului "arabulea a de%us o %l!gere la 4arc7etul 1ilitar
-ucureti) susi!!d c soul ei) care era %erect s!tos la $o$e!tul arestrii sale) a decedat
#! ur$a btilor %ri$ite de la age!ii de %oliie J9 i -9 'Secia de 4oliie !r9 ?(9 .ceasta a
solicitat desc7iderea u!ei a!c7ete cu %rivire la deces i a ataat cererii sale u! certiicat
$edical e$is #! $ai 1??<) care atesta a%tul c soul su era s!tos di! %u!ct de vedere
%ul$o!ar i %leural9
;39 G! aceeai zi) c%ita!ul J9 a u!it dou ra%oarte se%arate %rivi!d circu$sta!ele
arestrii i dete!iei do$!ului "arabulea9 .cesta a air$at c) atu!ci c!d do$!ul "arabulea a
ost dezbrcat %e!tru %rocedura %erc7eziiei cor%orale la $o$e!tul arestrii sale) !u eEistau
ur$e de lovituri %e cor%ul su9 .cesta a !egat c s*ar i recurs la viole! izic #! ti$%ul
i!terogatoriului do$!ului "arabulea9 De ase$e!ea) acesta a $e!io!at c) la 1= a%rilie 1??=)
Dela "arabulea a sosit la secia de %oliie cu u! %ac7et %e!tru soul su i a solicitat s #l vad)
dar a ost reuzat9
;;9 Tot #! aceeai zi) age!tul de %oliie .1919 di! cadrul Seciei de 4oliie !r9 ? a
de%us u! ra%ort #! care %reciza c usese de serviciu #! ziua #! care do$!ul "arabulea usese
adus la secie i c !u auzise zgo$ote sau i%ete di! celula #! care era dei!ut do$!ul
"arabulea9
;<9 :a C $ai 1??=) oierul de serviciu) I949) a %reze!tat u! ra%ort scris su%eriorilor si)
#! care %reciza a%tul c) %e 13 a%rilie 1??=) do$!ul "arabulea usese adus #! arestul seciei
de %oliie i c) #! $o$e!tul %erc7eziiei cor%orale di!ai!tea arestrii) !u eEistau ur$e de
lovituri %e cor%9 "o!or$ acestuia) la 1= a%rilie 1??=) do$!ul "arabulea i ali doi sus%eci au
ost eEa$i!ai de o asiste!t $edical) care a reco$a!dat eectuarea u!ei radiograii
do$!ului "arabulea9 .cesta a air$at c radiograia a ost eectuat la s%italul 1i!isterului
de I!ter!e i c $edicul de acolo a dis%us ca do$!ul "arabulea s ie tratat ca %acie!t dei!ut
la %e!ite!ciarul*s%ital +ilava9
;=9 :a ? $ai 1??=) S9S9) u! avocat a!ga2at de a$ilia do$!ului "arabulea) a de%us o
!ou %l!gere la 4arc7etul 1ilitar) %ri! care solicita a!c7etarea c%ita!ului J9 %e!tru loviri
sau vt$ri cauzatoare de $oarte9 4l!gerea susi!ea a%tul c trata$e!tul i!u$a! la care a
ost su%us victi$a i*a ost a%licat #! vederea obi!erii u!ei $rturisiri a i!raciu!ii de care
usese acuzat i c) %e durata s%italizrii victi$ei) att a$ilia sa) ct i avocatul) au ost
#$%iedicai s ia legtura cu el9 De ase$e!ea) avocatul s*a %l!s de a%tul c toate
docu$e!tele $edicale care #l vizau %e do$!ul "arabulea useser sigilate i tri$ise
I!stitutului de 1edici! :egal) r ca a$ilia s aib acces la ele9
;H9 4rocurorul $ilitar S9"9 a ost !u$it s se ocu%e de a!c7et9
;C9 :a ? $ai 1??=) age!tul de %oliie /9-9) care era subalter!ul c%ita!ului J9) le*a
luat declaraii lui D9-9 i lui E9-9) care useser %lasai #! aceeai celul a %oliiei ca do$!ul
"arabulea9 .cetia erau arestai la $o$e!tul lurii declaraiilor9 Ei au declarat #! ter$e!i
a%roa%e ide!tici c !u l*au auzit %e do$!ul "arabulea %l!g!du*se de rele trata$e!te di!
%artea %oliiei9
;?9 :a 1H $ai 1??=) %rocurorul $ilitar le*a luat declaraii lui ,9,9 i lui 19T9) doi age!i
de %oliie care lucrau la %e!ite!ciarul*s%ital +ilava i care asiguraser %aza #! ti$%ul
tra!serului do$!ului "arabulea la S%italul cli!ic de urge! AS9 Ioa!B i a%oi la S%italul
,u!de!i9 .cetia au declarat #! ter$e!i ide!tici c) #! cursul tra!serului) victi$a) care
avusese dureri de sto$ac) s*a #!ti!s) dar !u le*a vorbit9 .cetia useser %reze!i la toate
eEa$e!ele $edicale ale do$!ului "arabulea i !u l*au auzit %l!g!du*se $edicilor c ar i
ost lovit #! arestul %oliiei9
<09 :a 1; august 1??=) age!ii de %oliie J9) I949 i /9-9 au dat declaraii %rocurorului
cu %rivire la dete!ia i decesul do$!ului "arabulea9
Declaraia c%ita!ului J9 cores%u!dea #! $are %arte ra%oartelor sale di! C $ai 1??=
'su%ra) %ct9 ;3(9
I949 a declarat c a %artici%at la %erc7eziia cor%oral a do$!ului "arabulea i c !u
observase ur$e de viole! %e cor%ul acestuia9 De ase$e!ea) acesta a eE%licat c) av!d #!
vedere c #! di$i!eaa zilei de 1= a%rilie 1??= do$!ul "arabulea s*a si$it ru) l*a dus la
asiste!ta $edical di! cadrul seciei de %oliie i a%oi la s%italul 1i!isterului de I!ter!e) u!de
a ost eEa$i!at i tri$is la %e!ite!ciarul*s%ital +ilava9 G!ai!te de a*l duce la %e!ite!ciarul*
s%ital +ilava) I949 a $ers la 4arc7etul Sectorului 2) u!de a ost e$is u! $a!dat de arestare
%e!tru treizeci de zile9
/9-9 a declarat c) #! %erioada 13*1< a%rilie 1??=) usese #! co!cediu9
<19 :a 20 august 1??=) %rocurorul $ilitar a decis !e#!ce%erea ur$ririi %e!ale #! ceea
ce #i %rivea %e age!ii de %oliie I949 i /9-9 .cesta a stabilit c decesul do$!ului "arabulea !u
usese viole!t i c usese cauzat de aeciu!i care se dezvoltaser %rogresiv i care au dus la o
deteriorare a strii sale ge!erale de s!tate #! ur$a accide!tului di! 13 a%rilie 1??=) c!d
acesta suerise co!tuzii toracice) abdo$i!ale i cra!ie!e9
<29 :a 21 ia!uarie 1??H) "o$itetul Helsi!Li Ro$! a tri$is o scrisoare Seciei
1ilitare a 4arc7etului /e!eral) solicit!d o !ou a!c7et9 .cesta a evide!iat) #! s%ecial)
a%tul c do$!ul "arabulea !u s*a %l!s !iciodat de !icio durere #!ai!te de a i arestat) c
v!tile di! zo!a ge!ital !u %uteau i %roduse de u! accide!t de $ai! i c 19I9)
%resu%usul co$%lice al do$!ului "arabulea la svrirea i!raciu!ii de tl7rie) i oerul
$ai!ii cu care se %reti!dea c ar i ost i$%licat #! accide!tul di! 13 a%rilie !u au ost
!iciodat i!terogai9
<39 :a 12 ebruarie 1??H) %rocurorul e D9@9) di! cadrul Seciei 1ilitare a 4arc7etului
/e!eral) a a!ulat rezoluia di! 20 august 1??=) ca i!suicie!t $otivat9 .cesta a retri$is
dosarul %rocurorului #!srci!at cu a!c7eta %reli$i!ar #! ceea ce %rivete %reti!sa agresiu!e
di! %artea age!ilor de %oliie) cu ur$toarele i!struciu!i8 o declaraie trebuia s #i ie luat
soiei victi$eiM ra%ortul reeritor la %reti!sul accide!t de $ai! di! 13 a%rilie 1??= trebuia
eEa$i!atM toi age!ii de %oliie care %artici%aser la arestarea victi$ei la 13 a%rilie 1??= i
toi cei %reze!i la i!terogatoriu) i!clusiv %rocurorul @9:9 i avocatul !u$it di! oiciu) .919)
trebuiau i!terogaiM diversele i!or$aii reeritoare la i!terogatoriul do$!ului "arabulea) dar
i al co$%licelui su) trebuiau eEa$i!ate i evaluateM %rocurorul 1949 i avocatul !u$it di!
oiciu) 4949 trebuiau i!terogai %e!tru a eE%lica de ce) la 1H a%rilie 1??=) do$!ul "arabulea i*
a retras declaraiile cute a!terior i dac acesta a ost su%us u!or %resiu!i #! cursul %ri$ului
i!terogatoriu9 De ase$e!ea) acesta a cerut ca u! ra%ort su%li$e!tar de eE%ertiz $edical
legal s ie #!toc$it %e!tru a se stabili dac coastele racturate i v!tile di! zo!a ge!ital
erau rezultatul vreu!ei agresiu!i9
<;9 :a 1? ebruarie 1??H) cazul a ost #!registrat la Secia 1ilitar a 4arc7etului
/e!eral i u! !ou %rocuror) I9I9) a ost !u$it9
G! ra%ortul di! 3 $artie 1??H) I9I9 a %recizat c) #! ur$a u!ui articol %ublicat #!
Cotidian"l la 2; ebruarie 1??H) acesta i*a solicitat doa$!ei Dela "arabulea) soia victi$ei) s
vi! la %arc7et9 G! cursul edi!ei) s*a co!ve!it ca aceasta s se #!toarc la o dat ulterioar) cu
avocatul ei) %e!tru a co!sulta dosarul reeritor la decesul soului su %e!tru a %utea de%u!e
obiecii cu %rivire la $odul de eectuare a a!c7etei9
<<9 /uver!ul susi!e c) du% acea audie!) doa$!a "arabulea a reuzat s $earg la
%arc7et9 .cesta a %reze!tat dou citaii) di! = $ai 1??H i 30 iu!ie 1??H) %ri! care doa$!a
"arabulea era i!or$at c) %ri! !e%reze!tarea sa #! aa %arc7etului) avea s #!cetaze
ur$rirea %e!al) i la care se %reti!dea c doa$!a "arabulea !u a rs%u!s9 De ase$e!ea)
acesta a %reze!tat %atru %reti!se co!ir$ri de %ri$ire a dieritelor citaii tri$ise doa$!ei
"arabulea) !iciu!a %reze!t!d se$!tura sa9
<=9 G! re%lic) recla$a!tul a susi!ut c doa$!a "arabulea !u a %ri$it !icio citaie9
.cesta a declarat c doa$!a "arabulea a co$%rut #! aa %rocurorului la 3 $artie 1??H) dar
c !u i se %useser #!trebri9
<H9 :a 2< august 1??H) %rocurorul e D9@9 a solicitat %ri!tr*o adres ctre 4oliia
1u!ici%iului -ucureti o co%ie a dosarului reeritor la %reti!sul accide!t de $ai! di! 13
a%rilie 1??= i i!or$aii reeritoare la ra%ortul $edical #!toc$it la $o$e!tul arestrii
do$!ului "arabulea9
<C9 :a < se%te$brie 1??H) 4oliia -ucureti a rs%u!s c dosarul reeritor la accide!tul
de $ai! se ala la 4arc7etul de %e l!g +udectoria Sectorului ;9 De ase$e!ea) acesta
%reciza a%tul c) #! co!or$itate cu I!struciu!ile 1i!isterului de I!ter!e !r9 ;10>1?H;) orice
ur$ de viole! izic observat #! $o$e!tul %erc7eziiei cor%orale trebuia !otiicat
$edicului res%o!sabil di! arest) care trebuia s se %ro!u!e dac dei!utul trebuia %ri$it #!
arest i s ac %regtiri %e!tru u! eEa$e! $edical a$!u!it i c) #! orice caz) toi dei!uii
trebuie eEa$i!ai $edical #! ter$e! de 2; de ore de la arestare9
<?9 :a 12 se%te$brie 1??H) %rocurorul $ilitar a solicitat di! !ou ra%ortul $edical
#!toc$it la $o$e!tul arestrii do$!ului "arabulea9
:a 13 !oie$brie 1??H) Secia de 4oliie !r9 ? a %recizat c dosarul $edical usese
tri$is la %e!ite!ciarul*s%ital +ilava9 Di! acest dosar $edical reieea c %ri$ele observaii
useser cute la 1= a%rilie 1??=) cu %ui! ti$% #!ai!te de tra!serul do$!ului "arabulea la
%e!ite!ciarul*s%ital +ilava9 Dosarul !u i!cludea !icio reerire la vreo radiograie eectuat9
=09 S%re sritul a!ului 1??H) %rocurorul $ilitar a %ri$it dosarul de a!c7et reeritor
la accide!tul auto di! 13 a%rilie 1??=9 Di! dosar reieea c) la data res%ectiv) do$!ul
"arabulea usese acuzat doar de co!ducerea u!ui autove7icul !e#!$atriculat9 Dosarul !u
$e!io!a !icio coliziu!e sau avarierea vreu!ui alt autove7icul sau r!irea vreu!ei %ersoa!e9
=19 :a H ia!uarie 1??C) %rocurorul $ilitar I9I9 a dis%us #!toc$irea u!ui ra%ort de
eE%ertiz $edico legal du% eEa$i!area cor%ului %ersoa!ei decedate de ctre eE%eri di!
cadrul I!stitutului de 1edici! :egal di! -ucureti9 De ase$e!ea) eE%erilor li s*a cerut s
#i eE%ri$e o%i!iile cu %rivire la cauza decesului i dac) #! o%i!ia lor) $surile luate de
%erso!alul $edical care l*a #!gri2it %e /abriel "arabulea au ost corecte i adecvate av!d #!
vedere starea acestuia9 G! %lus) li s*a cerut s se %ro!u!e dac eEistau ur$e evide!te de
leziu!i #! zo!a ge!ital a decedatului i) #! caz air$ativ) care era !atura acestora i ti$%ul
!ecesar vi!decrii lor9 & otograie color) care arta v!tile di! zo!a ge!ital a victi$ei)
care usese %reze!tat de a$ilie) a ost ataat ordi!ului9
=29 :a 1H ebruarie 1??C) ca rs%u!s la cererea %rocurorului) dr9 4949) care eectuase
auto%sia di! ; $ai 1??= 'su%ra) %ct9 3=() a %reze!tat al doilea ra%ort de eE%ertiz $edico*
legal) #! care reitera co!statrile a!terioare9 G! %lus) acesta a declarat c coastele ru%te A!u
erau de !atur vitalB i c ractura li!iei claviculare $edii A%uteau i %roduse o%t &orte&+)
#! cursul resuscitrii cardiace eectuate) se %are) la S%italul ,u!de!i9 G! %lus) #! o%i!ia sa)
v!tile di! zo!a ge!ital) evide!iate #! otograie) useser %roduse tot o%t &orte&(
acestea ii!d oarte co$u!e di! eE%erie!a sa9
=39 :a ; $artie 1??C) #! ur$a ra%ortului de eE%ertiz $edico*legal su%li$e!tar)
%rocurorul $ilitar a decis !e#!ce%erea ur$ririi %e!ale #! ceea ce %rivete acuzaiile de loviri
cauzatoare de $oarte i de a!c7et !ecores%u!ztoare la adresa c%ita!ului J9 i lui /9-9
Rezoluia sa) care a ost $ult $ai %ui! $otivat dect rezoluia di! 20 august 1??= 'a se
vedea %ct9 <1() a stabilit c decesul do$!ului "arabulea s*a datorat Au!ei cardio%atii cu
%atologie visceral %reeEiste!tB i c !u a ost vorba de o cri$9
C. O(inii! m%ici!'r cu (ri)ir !a %csu! %'mnu!ui Cara#u!a, (rzntat %
(&ri
1. ,aoartele de e-erti! re!entate de ."vern
=;9 /uver!ul a %reze!tat dou o%i!ii ale eE%erilor) e$ise de eE%eri legiti) %ri$ul
ii!d %ro9 dr9 Da! Der$e!giu) di! cadrul I!stitutului Daio!al de 1edici! :egal A1i!a
1i!oviciB di! -ucureti) di! 20 iu!ie 2001) i al doilea ii!d %ro9 dr9 DerricL 4ou!der) u!
eE%ert brita!ic #! $edici! legal) di! 1? !oie$brie 200;9
=<9 G! ra%ortul su) %ro9 Der$e!giu eE%lica a%tul c tro$boe$bolis$ul %ul$o!ar era
u! eve!i$e!t biologic care a%rea brusc r alte si$%to$e9 .cesta a rei!ut c do$!ul
"arabulea avusese u! co%il care $urise la vrsta de 1 a! i C lu!i di! cauza u!ei tro$boze a
ve!ei cave i!erioare) ca ur$are a u!ei $alor$aii co!ge!itale a siste$ului ve!os) i a
co!cluzio!at c) %ri! ur$are) era logic s %resu%u! c do$!ul "arabulea %reze!ta
$alor$aii si$ilare ale siste$ului ve!os) care #l %redis%u!eau la tro$boz9 Ra%ortul subli!ia
a%tul c %resu%usul accide!t de $ai! !u cauzase leziu!i eEter!e sau i!ter!e i c !u eEista
!icio legtur de cauzalitate #!tre %reti!sul accide!t rutier i a%ariia tro$boe$bolis$ului
%ul$o!ar i a tro$bolebitei la %iciorul st!g) %ri$ele $a!iestri a%r!d %e 3 $ai 1??=9
==9 Ra%ortul %roesorului 4ou!der descria istoria trata$e!tului do$!ului "arabulea i
decesul su ulterior) astel cu$ s*a !otat #! ia $edical care #i usese %reze!tat) %e care o
descria ca A%recar %stratB9 .cesta a luat act de a%tul c) la $o$e!tul sosirii do$!ului
"arabulea la %olicli!ica 1i!isterului de I!ter!e) acesta se si$ea oarte ru i vo$ase s!ge i
c) %! la $o$e!tul tra!serului su la S%italul AS9 Ioa!B) #! 2urul orei C seara) starea lui
ge!eral de s!tate se #!rutise i #i %u!ea #! %ericol viaa) !ecesit!d i!ter!are la secia de
tera%ie i!te!siv #! vederea salvrii i$ediate a vieii sale9 Du% ce au ost luate $suri de
salvare a vieii acestuia) do$!ul "arabulea a ost a%oi tra!serat la S%italul ,u!de!i) la 1H
a%rilie) cu diag!osticul de tro$boe$bolis$ %ul$o!ar9 & to$ograie co$%uterizat eectuat
acolo a evide!iat o leziu!e la !ivelul icatului) #! ti$% ce o ecograie a evide!iat e$boli #!
$icile artere %erierice ale %l$!ului9 G! ur$a acestor desco%eriri) $edicii se co!ru!tau cu
ur$toarea dile$8 dac trata$e!tul $edical !ecesar %e!tru li$itarea $eca!is$ului !or$al
de coagulare a s!gelui 'e$boli( trebuia ad$i!istrat) aceasta ar i dus la i!te!siicarea
7e$oragiei la icat care) #! co!seci!) i*ar i %utut %u!e viaa #! %ericol9 4ri! ur$are) $edicii
i*au ad$i!istrat a!ticoagula!tul cu %recauie %e!tru a %reve!i o 7e$oragie i $ai $are #!
2urul icatului9 :a 2; a%rilie) do$!ul "arabulea a suerit u! al doilea e%isod grav de
tro$boe$bolis$ %ul$o!ar %e!tru care a !ecesitat trata$e!t de urge! i a ost resuscitat cu
succes9 Recu%erarea sa a ost le!t) iar $edicii %rogra$aser o lebograie) #!s) #!ai!te de
eectuarea acesteia) do$!ul "arabulea a suerit u! al treilea e%isod de tro$boe$bolis$
%ul$o!ar i a decedat %e 3 $ai) la ora H92< di$i!eaa9
=H9 Dr9 4ou!der a co!siderat dre%t cauz r ec7ivoc a decesului tro$boe$bolis$ul
%ul$o!ar) co!seci! a u!ei lovituri %uter!ice9 "o!sider!d c do$!ul "arabulea usese
i$%licat #! %reti!sul accide!t rutier %e 13 a%rilie) dr9 4ou!der a stabilit c era i$%robabil ca
leziu!ea la !ivelul icatului suerit cu acea ocazie s i dus la deces9 De ase$e!ea) dr9
4ou!der a co!siderat c do$!ul "arabulea %reze!ta risc $are de deces di! cauza
tro$boe$bolis$ului %ul$o!ar) c7iar i cu cel $ai bu! trata$e!t $edical) Aav!d #! vedere
aducerea lui #! oc i re%etatele e%isoade ulterioare de tro$boe$bolis$ %ul$o!arB9
=C9 Dr9 4ou!der a declarat c v!taia galbe! de %e oldul dre%t) $e!io!at #!
ra%ortul auto%siei) %utea i cauzat de o serie de actori) i!clusiv de %urtarea ce!turii de
sigura! #! $o$e!tul u!ui accide!t de $ai!9 .v!d #! vedere ia $edical care $e!io!a
#!cercarea de resuscitare) dr9 4ou!der a co!siderat c cele trei coaste racturate ide!tiicate la
auto%sie au ost cu sigura! racturate #! cursul #!cercrilor de resuscitare de la $o$e!tul
decesului9
=?9 G! ceea ce %rivete ra%ortul auto%siei %er a!sa$blu) dr9 4ou!der a recu!oscut c au
eEistat grave o$isiu!i i i!adverte!e #! auto%sia o%t &orte&) ide!tiicate i de dr9
Sze!t$aria0 #! ra%ortul su 'i!ra) %ct9 H0*H;(9 G! o%i!ia dr9 4ou!der) ra%ortul auto%siei era
%roble$atic #! $ai $ulte as%ecte) att ge!erale) ct i s%eciice9 .cesta !u cores%u!dea
Asta!dardelor ge!eral acce%tate #! Euro%aBM usese #!toc$it la u! i!stitut de statM ar i trebuit
s ie realizat cu %ro$%titudi!eM !u era a$!u!it i era %rea scurtM i!cludea o serie de
o$isiu!i grave) %recu$ li%sa u!ei a!alize a strii ve!elor la !ivelul $e$brelor i!erioare)
%reze!a sau abse!a tro$belor la !ivelul lor i !e%recizarea greutii u!or orga!e9 Ra%ortul
auto%siei %reciza cauza decesului ca ii!d !atural) #! ciuda %osibilitii ca trau$atis$ul la
!ivelul icatului s i %rovocat tro$boe$bolis$ul %ul$o!ar9 De ase$e!ea) dr9 4ou!der a
de%l!s a%tul c o%i!iile su%li$e!tare obi!ute di! %artea I!stitutului de 1edici! :egal A!u
au %roitat %e!tru a recu!oate i corecta erorileB i!cluse #! ra%ortul a!terior al auto%siei9
2. ,aoartele de e-erti! re!entate de recla&ant
H09 Recla$a!tul a %reze!tat dou o%i!ii ale eE%erilor) u!ul di! 2? august 2001) e$is
de dr9 I9 Sze!t$aria0) u! eE%ert #! $edici! legal di! cadrul I!stitutului de 1edici! :egal
di! cadrul J!iversitii Se$$el5eis di! -uda%esta 'J!garia() i cellalt di! 10 $artie 200<)
e$is de %ro9 Sidsel Rogde) di! cadrul I!stitutului de $edici! :egal di! &slo 'Dorvegia(9
&%i!iile lor se bazau %e dosarul autoritilor ro$!e des%re do$!ul "arabulea) i!clusiv toate
docu$e!tele $edicale) ra%ortul auto%siei i cteva decizii ale %rocurorilor9
H19 "o!or$ dr9 Sze!t$aria0) di! dosarul $edical %reze!tat li%seau i!or$aii
s%eciice i adecvate) %recu$ i!or$aii de laborator) de ruti!a $edical) i!clusiv
circu$sta!ele decesului do$!ului "arabulea) $edica$e!tele ad$i!istrate %e %erioada
s%italizrii) dozele i a%licarea lor9 Ni!!d sea$a de %robabilitatea sczut '1 la <0 000( ca u!
%acie!t de vrsta do$!ului "arabulea s dezvolte u! tro$boe$bolis$ %ul$o!ar atal) c7iar i
du% o o%eraie c7irurgical !eco$%licat) a%ariia u!ui astel de e$bolis$ !ecesita o a!aliz
cli!ic oarte a$!u!it a $ultor teste de laborator i altor i!or$aii9 Totui) i!or$aii
cruciale li%seau di! dosarul $edical) #$%iedic!d astel o evaluare real a cazului9
H29 De ase$e!ea) do$!ul Sze!t$aria0 a co$e!tat i!co!secve!ele ide!tiicate #!
docu$e!tele $edicale de la dosar9 G! %ri$ul r!d) acesta a luat act de $odiicarea
diag!osticului di! i!ecie res%iratorie '%ul$o!ar( viral) stabilit la s%italul +ilava) #!
A7e$oragie digestiv su%erioarB) stabilit la S%italul AS9 Io!B) i ulterior #! tro$boe$bolis$
%ul$o!ar) dei !u au ost oerite eE%licaii %e!tru aceste $odiicri9 G! %lus) diag!osticul de
tro$boe$bolie %ul$o!ar stabilit la S%italul AS9 Io!B) la S%italul ,u!de!i i $e!io!at
ulterior #! ra%ortul auto%siei !u %revedea !icio eE%licaie care s 2ustiice stabilirea
diag!osticului) av!d #! vedere c !u s*a $e!io!at gsirea de c7eaguri de s!ge 'e$boli(9 De
ase$e!ea) el a luat act de a%tul c) %! %e 23 a%rilie) !u i*a ost ad$i!istrat /earin)
Atrata$e!tul de urge! al tro$boe$bolis$ului %ul$o!arB) #! ciuda stabilirii diag!osticului
de tro$boe$bolis$ %ul$o!ar cu o s%t$! #!ai!te9 G! ceea ce %rivete Atro$bolebita
$e$brelor i!erioareB) $e!io!at ca u!a di!tre cauzele decesului #! "o$u!icatul e$is de
S%italul ,u!de!i la 3 $ai 1??=) dr9 Sze!t$aria0 a air$at c Atro$bolebita $e$brelor
i!erioareB !u era o aeciu!e atal i !u ar i dus la o %redis%oziie a %acie!tului la
tro$boe$bolis$9 .cesta !u a gsit cire care s cua!tiice gravitatea 7i%erte!siu!ii
%ul$o!are $e!io!ate #! res%ectivul co$u!icat i) #! o%i!ia sa) Atrau$atis$ul toracic i
abdo$i!al cauzat de accide!tul de $ai!B !u re%reze!ta o eE%licaie suicie!t a cauzei
decesului) av!d #! vedere c !u s*a stabilit u! a!u$it diag!ostic i c !u se %recizau
eve!tuale orga!e aectate sau alte leziu!i suerite #! %reti!sul accide!t9
De ase$e!ea) acesta a luat act de a%tul c) la S%italul ,u!de!i) s*a stabilit
diag!osticul de 7e$oragie #! 2urul icatului9 .v!d #! vedere a%tul c u! astel de diag!ostic
Ai!dic adesea %osibilitatea u!ui trau$atis$ abdo$i!al %uter!ic oarte rece!tB) dr9
Sze!t$aria0 a ost ui$it de a%tul c !u s*au cut alte tri$iteri sau observaii cu %rivire la
diag!ostic9 G! o%i!ia sa) u! astel de diag!ostic este) #! $od !or$al) $o!itorizat #!dea%roa%e
Adi! cauza u!ei %osibile s!gerri brute) ru%turi 7e%atice i $ultor altor co$%licaii care %ot
%u!e #! %ericol viaaB9 .cesta a i!dicat a%tul c leziu!ea la !ivelul scrotului) care %utea i
vzut #! otograia cut de a$ilie) !u a ost descris #! ra%ortul auto%siei) dei aceasta ar i
trebuit s ac %arte di! descrierea eEter! a cor%ului9 De ase$e!ea) acesta a co!siderat
descrierea racturii la !ivelul coastelor) di! ra%ortul auto%siei) ca ii!d lacu!ar) deoarece !u
oerea i!or$aii cu %rivire la vec7i$ea racturii sau dac aceasta era situat %e %artea drea%t
sau st!g) a$bele ele$e!te ii!d i$%orta!te %e!tru stabilirea $eca!is$ului cauzal al
racturii la !ivelul coastelor '%rocedur de resuscitare sau altele(9
H39 G! ceea ce %rivete air$aia dr9 Der$e!giu) co!or$ cruia do$!ul "arabulea
%utea avea $alor$aii ale siste$ului ve!os) dr9 Sze!t$aria0 a subli!iat a%tul c auto%sia
%reciza c siste$ul ve!os al victi$ei era !or$al9 De ase$e!ea) acesta a subli!iat a%tul c
a!o$alia izolat a dezvoltrii ve!ei cave care a dus la decesul co%ilului do$!ului "arabulea
era o aeciu!e oarte rar i rata ereditii era de a%roEi$ativ 1*2OM #! %lus) !iciu!ul di!tre
docu$e!tele $edicale) i!clusiv ra%ortul auto%siei) !u au i!dicat vreodat a%tul c victi$a
avea tro$bolebit9
H;9 De ase$e!ea) dr9 Sze!t$aria0 a air$at c) Adi! %u!ct de vedere %roesio!al) era
de !e#!eles de ce a durat %este 100 de zile %e!tru a i!aliza ra%ortul auto%sieiB) av!d #!
vedere c i!tervalul ge!eral acce%tat era de 3*; s%t$!i9
4e scurt) acesta a descris ra%ortul auto%siei ca Ai!util) #! ese!) di! %u!ct de vedere
%roesio!al) %li! de descrieri su%ericiale i i!co$%lete i cu co!cluzii ero!ate di! %u!ct de
vedere $edicalB9 G! co!seci!) acesta s*a declarat Ai!ca%abil s eEclud #! $od rezo!abil
%osibilitatea u!ui trau$atis$ care s co!duc la decesul suB9
G! srit) acesta a evide!iat c) #! cazuri si$ilare) ar i sugerat eectuarea u!ei !oi
auto%sii a %ersoa!ei decedate) Adar #! acest caz) este %ui! %robabil ca o astel de aciu!e s
oere i!or$aii utile) #! u!cie de te7!ica de co!servare a cor%uluiB9
H<9 "el de*al doilea eE%ert %reze!tat de recla$a!t) %ro9 Rogde) a luat act de a%tul c
reeEa$i!area cadavrului !u ar i trebuit eectuat de acelai legist care a e$is %ri$ul ra%ort9
De ase$e!ea) acesta a co!siderat descrierile di! ra%oartele auto%siei ca rare i lacu!are #!
$ulte %rivi!e9 .cesta a de%l!s a%tul c !u au ost cute otograii o%t &orte&( care ar i
ost oarte utile %e!tru a stabili dac eEistau v!ti %e cadavru sau doar lividitate o%t
&orte&) i a air$at c aeciu!ile %reeEiste!te ale victi$ei) descrise #! ra%oartele auto%siei)
!u au %reze!tat i$%orta! #! ceea ce %rivete decesul9 De ase$e!ea) acesta a co!ir$at c
cauza decesului a ost) cel $ai %robabil) tro$boe$bolis$ul %ul$o!ar) care ar i %utut i
%rovocat de u! trau$atis$ grav9 Totui) lu!d act de a%tul c sursa e$bolis$ului !u a ost
ide!tiicat Ai c %robabil !u Pa ostQ cutatB) acesta a co!cluzio!at c) av!d #! vedere
%roasta calitate a ra%oartelor auto%siei i a%tul c acestea erau scurte) !u era %osibil
stabilirea cauzelor tro$bozei9
3. 0aterialele re!entate de recla&ant n %ri)in"l afir&aiilor %ale
H=9 :a 2H se%te$brie 1??C) Du$itru Di!u) u! %riete! al victi$ei) i "o!sta!ti!
/7eorg7e) veriorul victi$ei) au %reze!tat declaraii scrise avocatului recla$a!tului %rivi!d
circu$sta!ele decesului do$!ului "arabulea9
'a( Declaraia lui Du$itru Di!u
HH9 Du$itru Di!u a air$at c) odat) a reuit s #l co!vi!g %e age!tul de %oliie s #i
%er$it s i!tre #! salo! #$%reu! cu soia victi$ei %e!tru a #l a2uta %e /abriel s #i sc7i$be
7ai!ele9 G! oa%t) /abriel s*a %l!s de a%tul c a ost lovit cu brutalitate de age!ii de %oliie)
care l*au sus%e!dat de u! dula%) cu $i!ile legate la s%ate) i l*au btut #! %oziia #! care era9
"!d a reuzat s recu!oasc svrirea i!raciu!ii de tl7rie) a ost #!velit #!tr*u! covor) #!
ti$% ce age!ii clcau %e el i #l bteau cu bee9 /abriel l*a ide!tiicat %e c%ita!ul J9 ca
%ri!ci%alul age!t de %oliie care l*a abuzat9 .ge!tul de %oliie de serviciu a %us ca%t #!tl!irii
#! $o$e!tul #! care a realizat c discutau des%re dete!ia lui /abriel9 G! ti$% ce Du$itru
Di!u i soia lui /abriel %rseau salo!ul) o asiste!t $edical le*a s%us c u! $edic dorea s
le vorbeasc9 .cetia au $ers s vorbeasc cu $edicul) care i*a i!or$at c /abriel avea
a!se $i!i$e de su%ravieuire i c su%ravieuia cu %eruzii9 .ceasta le*a s%us c /abriel avea
s!ge #! %l$!i i icat) o i!i$ $rit i ri!ic7ii blocai9 Di!u Du$itru a air$at c s*a
#!tors la s%ital %e!tru a #l vedea %e /abriel %e!tru a doua oar9 4e!tru c age!tul de %oliie !u
i*a %er$is s i!tre #! salo!) acesta a orat ua i l*a #!trebat %e /abriel dac era bi!e9 .cesta l*
a auzit i%!d A1*au o$ortK Du $ lsa aici) scoate*$ de aici sau o s $orKB Recla$a!tul)
Dela "arabulea i "o!sta!ti! /7eorg7e erau i ei de a i au auzit strigtele9 G!ai!te de
#!$or$!tare) Du$itru Di!u) care ve!ise cu u! otogra care a cut si!gurele otograii ale
cor%ului lui /abriel) a vzut dierite leziu!i %e cor%ul lui) i!clusiv v!ti #! zo!a sto$acului
i %e aa) %icioarele i orga!ele ge!itale ale decedatului9
'b( Declaraia lui "o!sta!ti! /7eorg7e
HC9 G! declaraia sa) "o!sta!ti! /7eorg7e a co!ir$at a%tul c /abriel usese i!ut
#!tr*u! salo! sub su%raveg7erea co!sta!t a %oliiei9 Dei !u l*a vzut %e /abriel %e %arcursul
s%italizrii sale) acesta i*a #!soit %e Dela "arabulea i %e Du$itru Da! i l*a auzit %e /abriel
strig!d A1*au o$ortKB .cesta i*a vzut %e Dela "arabulea i %e Du$itru Di!u iei!d di!
salo!ul lui /abriel) care i*au s%us c /abriel se %l!sese c usese torturat de %oliie) la
ordi!ele c%ita!ului J9 I*a vzut cor%ul lui /abriel du% ce acesta a decedat9 EEistau v!ti
%e %icioare i %e a) sub brbie i #! zo!a ge!ital9
II. *r(tu! $i %'cumnt! intrnai'na! r!)ant
A. Rc'man%ara ++,- .+--+/ a A%un&rii Par!amntar a C'nsi!iu!ui Eur'(i
(ri)in% arm'nizara r0u!i!'r 1n cazu! aut'(sii!'r
A19 .du!area co!sider ca %ractic !ecesar eectuarea de auto%sii #! toate statele $e$bre ale
"o!siliului Euro%ei %e!tru stabilirea cauzelor $orii di! $otive $edico*legale sau de alt !atur sau %e!tru
stabilirea ide!titii %ersoa!ei decedate9
29 &dat cu creterea $obilitii %o%ulaiilor #! Euro%a i la !ivel global) ado%tarea u!or li!ii directoare
u!ior$e cu %rivire la $odalitatea de eectuare a auto%siilor i la $odul de #!toc$ire a ra%oartelor auto%siilor
devi!e i$%erativ9
39 .ceasta este valabil #! s%ecial #! cazul dezastrelor de %ro%orii) !aturale sau de alt !atur) c!d %ot
eEista sute de victi$e de dierite !aio!aliti9
;9 G! %lus) se co!sider c trebuie eectuate auto%sii #! toate cazurile de $oarte sus%ect sau c!d eEist
dubii cu %rivire la cauza $orii i c) dac acestea su!t eectuate siste$atic) ele %ot evide!ia cu uuri! eEecuii
ilegale i o$oruri svrite de regi$urile autoritare9
<9 :a !ivel i!ter!aio!al) reguli recu!oscute i a%licate cu %rivire la auto%sii %ot co!tribui astel la lu%ta
%e!tru a%rarea dre%turilor o$ului) #! s%ecial a acelor dre%turi %recu$ i!terzicerea torturii i a relelor trata$e!te)
i dre%tul la via9 .ici) .du!area salut a%tul c a ost ratiicat "o!ve!ia euro%ea! %e!tru %reve!irea torturii i a
%ede%selor sau trata$e!telor i!u$a!e sau degrada!te de ctre douzeci di! cele douzeci i ci!ci de state $e$bre ale
"o!siliului Euro%ei9
=9 .stel) .du!area reco$a!d "o$itetului de 1i!itri8
i9 s %ro$oveze ado%tarea u!or reguli ar$o!izate i recu!oscute la !ivel i!ter!aio!al cu %rivire la
$odalitatea de eectuare a auto%siilor i ado%tarea u!ui $odel sta!dardizat de %rotocol de auto%siiM
ii9 s susi! %ro%u!erea co!or$ creia statele di! #!treaga lu$e s acce%te or$al i s i$%le$e!teze
obligaia de eectuare de auto%sii #! toate cazurile de $oarte sus%ectM
iii9 s cear statelor $e$bre s a%lice li!iile directoare ale I!ter%olului cu %rivire la ide!tiicarea
victi$elor dezastrelorM
iv9 s cear acelor state $e$bre ale "o!siliului Euro%ei care !u au cut #!c acest lucru) s ratiice
.cordul "o!siliului Euro%ei %rivi!d Tra!s%ortul "adavrelorM
v9 s cear celor ci!ci state $e$bre ale "o!siliului Euro%ei care !u au cut #!c acest lucru) s ratiice
"o!ve!ia euro%ea! %e!tru %reve!irea torturii i a %ede%selor sau trata$e!telor i!u$a!e sau degrada!teM
vi9 s stabileasc reguli i!ter!aio!ale %e!tru si$%liicarea or$alitilor %revzute la ali!9 = %ct9 i) ii) iii)
iv i v di! %u!ct de vedere ad$i!istrativ 'tra!s%ort) trecerea ro!tierei) %oliie etc9( sau legal9B
B. Pr't'c'!u! Naiuni!'r Unit (ri)in% m'%!u! % aut'(si
H?9 A1a!ualul %rivi!d %reve!irea i i!vestigarea eicie!t a eEecuiilor eEtra2udiciare)
arbitrare i su$areB) ado%tat de Daiu!ile J!ite #! 1??1) i!clude u! %rotool %rivi!d $odelul
de auto%sie al crui sco% era de a oeri li!ii directoare oiciale %e!tru eectuarea auto%siilor de
ctre %rocurori i %erso!alul $edical9 G! i!troducere) acesta %revedea c o eEa$i!are ugitiv
sau u! ra%ort scurt !u su!t !iciodat adecvate cazurilor care %ot ge!era co!troverse i c) att
o eEa$i!are) ct i u! ra%ort siste$atice i eE7austive su!t !ecesare %e!tru a %reve!i
o$isiu!ea sau %ierderea u!or detalii i$%orta!te8 AEste vital ca eectuarea u!ei auto%sii du% o
$oarte sus%ect s aib o ser de a%licare co$%let9 Docu$e!taia i ra%oartele %rivi!d
i!or$aiile ide!tiicate trebuie) la r!dul lor) s ie co$%lete) astel #!ct s %er$it o olosire
se$!iicativ a rezultatelor auto%siei9B
C09 :a ali!9 2 lit9 c() se air$ c otograii cores%u!ztoare su!t vitale %e!tru o
docu$e!tare co$%let a rezultatelor auto%siei9 ,otograiile trebuie s aib o ser de a%licare
eE7austiv i trebuie s co!ir$e %reze!a oricror se$!e de$o!strabile de leziu!i sau
aeciu!i $e!io!ate #! ra%ortul auto%siei9
III. Ra('art! intrnai'na! r!)ant r2rit'ar !a R'm3nia
A. Ra('rtu! !ui 4ir Ni0! R'%!5, ra('rt'r s(cia! ( (r'#!m % t'rtur&,
(rzntat 1n urma Rz'!uii C'misii Naiuni!'r Unit (ri)in% *r(turi! Omu!ui nr.
+---678
C19 G! ur$a vizitei sale #! Ro$!ia) #! ra%ortul su di! 23 !oie$brie 1???) ra%ortorul
s%ecial a co!statat c eEistau cazuri re%etate de abuz di! %artea %oliiei #! vederea obi!erii
u!or $rturii di! %artea sus%ecilor i c eEistau %robe care s susi! acuzaiile co!or$
crora $e$brii et!iei ro$e erau cu %recdere victi$e ale abuzurilor %oliiei9 De ase$e!ea)
acesta a criticat ca i!eicie!t siste$ul de a!c7et #! care %rocurorii $ilitari aveau autoritatea
eEclusiv de a eectua a!c7ete) ceea ce a dus la %erce%ia c %rocurorii $ilitari !u erau
i!de%e!de!i i i$%ariali9 De ase$e!ea) acesta a luat act de a%tul c a %ri$it !u$eroase
ra%oarte co!or$ crora se e$iteau adesea certiicate $edicale alse care s ascu!d relele
trata$e!te di! %artea %oliiei i a subli!iat c) #! $a2oritatea cazurilor) a!c7etele au dus la
rezoluii de !e#!ce%ere a ur$ririi %e!ale9
G! ciuda u!ei cereri adresate autoritilor ro$!e) ra%ortorul s%ecial !u a %ri$it !icio
statistic cu %rivire la !u$rul de %l!geri de%use i co!da$!ri cute #! te$eiul art9 2==
'.restarea !elegal i cercetarea abuziv() art9 2=H 'Su%u!erea la rele trata$e!te( i art9 2=H
1
'Tortura( di! "odul %e!al9
Reeri!du*se la cazul lui /abriel "arabulea) ra%ortorul s%ecial a %recizat c a ost
i!or$at de %rocurorul $ilitar c !u eEistau $otive %e!tru redesc7iderea dosarului) dar c
%rocurorul $ilitar era dis%us s rea!alizeze di! !ou a%tele9 :u!d act de a%tul c avocaii
victi$ei au de%us o %l!gere #! aa i!sta!ei) ra%ortorul s%ecial a stabilit c !u era #! %oziia
de a a2u!ge la o co!cluzie cu %rivire la o!dul cauzei9 "u toate acestea) a co!siderat c aceast
cauz ridica #!gri2orri serioase cu %rivire la eicie!a a!c7etrii cazurilor de tortur di! %artea
re%reze!ta!ilor %oliiei i era co!or$ cu celelalte ra%oarte %ri$ite9
B. Ra('rtu! %in +- 2#ruari +--9 a! C'mittu!ui Eur'(an (ntru Pr)nira
T'rturii $i Tratamnt!'r sau P%(s!'r Inuman sau *0ra%ant .CPT/ r2rit'r !a
R'm3nia
C29 G! ra%ortul su) "4T a %recizat c u! !u$r $are de dei!ui) i!tervievai #! arestul
%oliiei sau #! %e!ite!ciarele vizitate de delegaia sa) %reti!deau c au ost victi$ele u!or rele
trata$e!te izice di! %artea %oliiei9 Jr$toarele ti%uri de rele trata$e!te erau co!sta!t
i!vocate8 %al$e) lovituri cu %u$!ii) %icioarele) cu bee 'victi$a ii!d u!eori #!urat #!tr*u!
covor sau ceva si$ilar(9 & %arte di!tre %ersoa!ele i!tervievate s*au %l!s de lovituri la tl%i)
a%licate) se %are) #! ti$% ce victi$a sttea #! ge!u!c7i %e u! scau!) sau %ri!s de o bar) #!
%oziia de!u$it Ala rotisorB9 .ceste acuzaii vizau $o$e!tul #! care sus%ectul era %ri!s i
eta%ele ulterioare ale i!terogatoriului %oliiei9 Delegaia "4T a luat act de a%tul c atu!ci
c!d u! %rocuror a ost #!trebat cu$ ar acio!a #! %reze!a u!ui sus%ect care se %l!gea de
rele trata$e!te di! %artea %oliiei) acesta a rs%u!s8 1$*enii de oliie %"nt cole*ii &ei. $'
con%idera ac"!aia o &inci"n din artea "n"i recidivi%t2+
G! dre%t
I. E:c(ia (r!iminar& a "u)rnu!ui
C39 G! eta%a ad$isibilitii) /uver!ul a obiectat c recla$a!tul !u a e%uizat cile de
atac i!ter!e #! ceea ce %rivete acuzaia sa co!or$ creia i*ar i ost reuzat accesul eectiv la
o i!sta!) %revzut de art9 3< di! co!ve!ie9 G! s%ecial) acesta a susi!ut c) #! ciuda deciziei
%rocurorului de a !u #i %u!e sub acuzare %e age!ii de %oliie) %reti!i autori ai relelor
trata$e!te) recla$a!tul %utea i!troduce o aciu!e la i!sta!a civil9
G! decizia %rivi!d ad$isibilitatea di! 21 se%te$brie 200;) i!sta!a a co!siderat c
aceasta era st!s legat de o!dul ca%tului de cerere co!or$ art9 = di! co!ve!ie i) %e!tru a
evita %re2udicierea o!dului ca%tului de cerere) a decis c cele dou vor i eEa$i!ate
#$%reu!9 .stel) i!sta!a va eEa$i!a eEce%ia %reli$i!ar a /uver!ului #$%reu! cu o!dul
ca%tului de cerere co!or$ art9 = di! co!ve!ie9
II. Cu (ri)ir !a (rtinsa 1nc&!car a art. 8 %in c'n)ni
C;9 Recla$a!tul s*a %l!s de a%tul c ratele su decedase ca ur$are a u!or rele trata$e!te
a%licate i!te!io!at de %oliie) c !eur!izarea u!ei asiste!e $edicale adecvate victi$ei #!
ur$a arestrii acesteia a dus la decesul ratelui su i c autoritile !u au eectuat o a!c7et
oicial %ro$%t) i$%arial i eicie!t %e!tru stabilirea cauzelor $orii acestuia9
.cesta a cut reerire la art9 2 di! co!ve!ie) care %revede8
A19 Dre%tul la via al oricrei %ersoa!e este %rote2at %ri! lege9 1oartea !u %oate i cauzat cuiva #! $od
i!te!io!at) dect #! eEecutarea u!ei se!ti!e ca%itale %ro!u!ate de u! tribu!al c!d i!raciu!ea este sa!cio!at
cu aceast %edea%s %ri! lege9
29 1oartea !u este co!siderat ca ii!d cauzat %ri! #!clcarea acestui articol #! cazurile #! care aceasta
ar rezulta di!tr*o recurgere absolut !ecesar la or8
a9 %e!tru a asigura a%rarea oricrei %ersoa!e #$%otriva viole!ei ilegaleM
b9 %e!tru a eectua o arestare legal sau a #$%iedica evadarea u!ei %ersoa!e legal dei!uteM
c9 %e!tru a re%ri$a) co!or$ legii) tulburri viole!te sau o i!surecie9B
A. Ar0umnt! (&ri!'r
1. ."vern"l
C<9 /uver!ul a susi!ut c ratele recla$a!tului !u era %erect s!tos atu!ci c!d a
ost arestat de %oliie) la 13 a%rilie 1??=) du% cu$ reieea di! co$u!icatul s%italului ctre
%arc7et) la 3 $ai 1??=9 "auza decesului !u a ost viole!t i avea legtur cu aeciu!ile
%reeEiste!te de care suerea ratele recla$a!tului9
De ase$e!ea) acesta a susi!ut c !u eEistau %robe $edicale care s susi! o legtur
#!tre tro$boe$bolis$ul %ul$o!ar i orice trau$atis$ %osibil cauzat de accide!tul de $ai!
sau de orice viole! a%licat de %oliie9 G! %lus) tro$boe$bolis$ul %utea s a%ar r o
cauz eEter! sau vreu! si$%to$ a%are!t) i u!eori u! deces brusc %oate s aib loc r
se$!e a!terioare9
C=9 De ase$e!ea) acesta a subli!iat a%tul c !u eEistau %robe ale u!or rele trata$e!te
di! %artea %oliiei suicie!t de grave #!ct s %rovoace tro$boza care a cauzat decesul
do$!ului "arabulea i c) #! orice caz) acuzaia co!or$ creia decesul su a ost %rovocat de
brutalitatea %oliiei !u a ost dovedit di!colo Ade orice dubiuB9
CH9 /uver!ul a rei!ut c si!gurele %robe care susi!eau argu$e!tul u!ui abuz di!
%artea %oliiei erau $rturiile eEtra2udiciare a trei %ersoa!e) di!tre care) soia victi$ei) Dela
"arabulea) a reuzat co!sta!t s oere i!or$aii %rocurorului $ilitar9
CC9 /uver!ul a susi!ut a%tul c ractura la !ivelul li!iei claviculare $edii !u a ost
cauzat de #!cercrile de resuscitare) c v!taia de %e oldul dre%t a ost) cel $ai %robabil)
cauzat de u! trau$atis$ care a surve!it #! %erioada s%italizrii i c leziu!ile de la !ivelul
scrotului au ost cauzate) du% cu$ eE%lic cel de*al doilea ra%ort al auto%siei) de %rocesul
!or$al de uscare o%t &orte&. G! ceea ce %rivete a%tul c att ra%ortul %rovioriu al
auto%siei) ct i cel i!al) au ost #!toc$ite de acelai $edic) /uver!ul a evide!iat c o astel
de %rocedur a ost solicitat de I!stitutul de 1edici! :egal9 /uver!ul a recu!oscut a%tul
c diag!osticul de bro!7o%!eu$o!ie) %recizat #! certiicatul de deces e$is la ; $ai 1??=) i
$e!iu!ea reeritoare la accide!tul de $ai! di! 13 a%rilie 1??= %uteau ge!era #!doieli
2ustiicate cu %rivire la cauza real a decesului9 Dei co!sidera regretabile i!co!secve!ele
di!tre diversele docu$e!te $edicale) acesta a co!siderat c reeri!ele di! certiicatul de
deces e$is la ; $ai 1??= !u trebuiau co!siderate ca o dovad cert a cauzei decesului) doar
ra%ortul auto%siei deter$i!!d cauza real a decesului9
C?9 De ase$e!ea) /uver!ul a !egat a%tul c autoritile !u i*au asigurat ratelui
recla$a!tului asiste!a $edical adecvat9 G! arestul %oliiei) s!tatea victi$ei s*a deteriorat
tre%tat) duc!d la situaia di! 1= a%rilie) c!d a ost dus la $ai $ulte s%itale u!de a %ri$it
trata$e!tul $edical adecvat) i!clusiv o to$ograie i u! cateteris$ cardiac) du% cu$ a
co!ir$at ra%ortul de eE%ertiz $edico*legal su%li$e!tar di! 1H ebruarie 1??C9
?09 /uver!ul a co!siderat c a%tul c ratele recla$a!tului !u a ost eEa$i!at de u!
$edic #! %ri$ele 2; de ore de dete!ie !u era releva!t) av!d #! vedere c cauza decesului)
tro$boe$bolis$ul) s*a %rodus la 1= a%rilie 1??=9
?19 /uver!ul a susi!ut c a ost eectuat o a!c7et %ro$%t) i$%arial i eicie!t a
decesului victi$ei9 .!c7eta a durat doar trei lu!i i a ost i!alizat la 20 august 1??=) c!d
%rocurorul a e$is rezoluia de !etri$itere #! 2udecat9 4rocurorul a decis s redesc7id
a!c7eta doar #! ur$a acuzaiilor recla$a!tului i ale u!ui &D/9 Doua a!c7et s*a i!alizat la
; $artie 1??C) %ri! rezoluia %rocurorului de !etri$itere #! 2udecat9
?29 De ase$e!ea) /uver!ul a susi!ut c a!c7eta a ost eicie!t i i$%arial9
4rocurorul s*a bazat eEclusiv %e co!cluziile ra%ortului de eE%ertiz $edico*legal9 .v!d #!
vedere a%tul c recla$a!tul !u a %reze!tat %robe clare care s susi! ideea c eE%ertul avea
u! i!teres #! #!clcarea legii i ascu!derea adevrului) a%tul c acesta s*a bazat %e co!cluziile
eE%ertului #! $edici! legal !u trebuie s ridice dubii cu %rivire la eicie!a #!tregii a!c7ete9
Este adevrat c rudele victi$ei !u au ost i!terogate) dar %rocurorul !u a realizat a%tul c
acestea o vzuser %e victi$ #! s%ital i c) %ri! ur$are) dei!eau i!or$aii releva!te9 G!
%lus) %rocurorul i*a cerut #! re%etate r!duri soiei victi$ei) Dela "arabulea) s se %rezi!te la
biroul su) dar aceasta a reuzat9
2. ,ecla&ant"l
?39 G! re%lic) recla$a!tul a susi!ut a%tul c ratele su !u Q%reze!ta ur$e de
viole! izic la $o$e!tul arestrii sale i c era s!tos9 G! s%ecial) acesta !u avusese
%roble$e cu %l$!ii) du% cu$ co!ir$ase I!stitutul de 4!eu$otiziologie) care #l
eEa$i!ase #! 1??<9 .eciu!ea #! ur$a creia decedase co%ilul ratelui su la vrsta de 20 de
lu!i !u avea !icio legtur cu starea ratelui su sau cu leziu!ile care au dus la decesul su)
av!d #! vedere a%tul c auto%sia a artat c ve!ele sale erau !or$ale9 De ase$e!ea)
recla$a!tul a subli!iat a%tul c) #! o%i!ia eE%ertului) %reze!tat de /uver!) eul I!stitutului
de 1edici! :egal di! -ucureti a co!ir$at a%tul c accide!tul rutier !u a cauzat leziu!i
eEter!e sau i!ter!e9
?;9 Recla$a!tul a susi!ut c ratele su a ost r!it #! arestul %oliiei) #! %erioada 13*
1< a%rilie 1??=) du% cu$ reieea #! $od clar di! co!statrile obiective ale $edicilor care #l
eEa$i!aser la acel $o$e!t9 .ceste co!statri i!cludeau o 7e$oragie digestic su%erioar)
dureri e%igastrice) e%isoade de vo$ de ti% Aza de caeaB) o %rou!d stare de oc) u!
Atrau$atis$ oarte rece!tB) 7e$ato$ %eri7e%atic) aeciu!e %ost*trau$atic a %rii dre%te a
i!i$ii) s!ge #! cavitatea %leural etc9 Dei u!ele diag!ostice au ost ulterior $odiicate #!
tro$boe$bolis$ %ul$o!ar) a!u$ite co!statri tot au r$as r eE%licaie) %recu$ e%isoade
de vo$ Aza de caeaB sau 7e$ato$ %eri7e%atic) care i!dica o %robabilitate ridicat de
trau$atis$9 J!ele di!tre $odiicrile de diag!ostic au ost ge!erate de Ai!or$aiile
%aracli!iceB) dar !u au ost oerite eE%licaii cu %rivire la ce #!se$!a aceast si!tag$9 .v!d
#! vedere c si!gurele %ersoa!e %reze!te la eEa$e!ul $edical) #! aar de $edici) au ost
age!ii de %oliie care l*au %zit #! $od co!sta!t %e ratele su %e %arcursul s%italizrii) rezult
c acetia au ost si!gurii $artori care %uteau oeri astel de i!or$aii A%aracli!iceBM %ri!
ur$are) aceast i!or$aie %utea s !u ie co!siderat de #!credere9
?<9 De ase$e!ea) recla$a!tul susi!ea c cele trei coaste racturate $e!io!ate #!
ra%ortul auto%siei aveau legtur cu durerea toracic $e!io!at de docu$e!tele $edicale9
Totui) ra%ortul auto%siei !u oerea !icio eE%licaie sau descriere a zo!elor di! 2ur9 EE%licaiile
oerite ulterior erau diverse i co!tradictorii) cu %rivire la accide!tul de $ai! i la %rocesul
de resuscitare) dei ia de observaie de la S%italul ,u!de!i $e!io!a c sto%ul cardiac a ost
!eresuscitabil) ceea ce #!se$!a c %rocedura de resuscitare !u a avut loc9 Ri trau$atis$ul de
%e oldul dre%t a r$as r eE%licaie) dei) co!or$ ra%ortului auto%siei di! 10 $ai 1??= 'a
se vedea %ct9 ;0() acesta avea 3*; zile i %utea i cauzat de i$%actul cu u! obiect co!to!de!t9
4e!tru v!tile di! zo!a scrotului s*a oerit o eE%licaie tardiv i !esatisctoare) i a!u$e
a%tul c au surve!it o%t &orte&( #! ciuda co!statrilor eE%ertului legist) co!or$ cruia
cadavrul !u %reze!ta Ase$!e eEter!e de %utreacieB9
?=9 Recla$a!tul a subli!iat a%tul c ia $edical a ratelui su !u i!cludea !icio
%recizare reeritoare la tro$boe$bolis$) av!d #! vedere c !ici $edicii care l*au eEa$i!at
%e ratele su) !ici eE%erii legiti !u au gsit vreodat vreu! c7eag de s!ge care s %roduc o
astel de aeciu!e9
?H9 Recla$a!tul a co!siderat c auto%sia a ost deectuoas) #! ese!) i c eE%ertul #!
$edici! legal a ig!orat cteva ceri!e de baz ale %roesiei) astel cu$ este ea dei!it la
!ivel i!ter!aio!al '1a!ualul Daiu!ilor J!ite %rivi!d %reve!irea i i!vestigarea eicie!t a
eEecuiilor eEtra2udiciare) arbitrare i su$are( i !aio!al9 4ri!ci%alele orga!e ale cadavrului
'cu eEce%ia icatului( !u au ost c!trite) !u a ost cut o descriere co$%let a siste$ului
sc7eletic) !ici a ec7i$ozelor i racturilor ide!tiicate) diag!osticul %us !u a %ri$it eE%licaii)
i !icio a!aliz toEicologic !u a ost eectuat9 G! %lus) !u s*au cut otograii) dei acest
lucru era ese!ial %e!tru o docu$e!tare a$!u!it a co!statrilor auto%siei9
?C9 Recla$a!tul a stabilit c /uver!ul !u a oerit !icio eE%licaie %lauzibil sau
satisctoare %e!tru decesul ratelui su) u! t!r s!tos de 2H de a!i) #! arestul %oliiei9 G!
aceast %rivi!) recla$a!tul a cut tri$itere la 2uris%rude!a "urii P3anli &otriva 3"rciei)
!r9 2=12?>?<) "ED& 2001*III) i 4al&an &otriva 3"rciei '1"() !r99 21?C=>?3) "ED& 2000*
@IIQ9
??9 G! co!ti!uare) recla$a!tul a susi!ut c toate leziu!ile ide!tiicate %e cor%ul
ratelui su cores%u!deau acuzaiilor acestuia I cute $e$brilor a$iliei sale #! s%ital I de
tortur i alte viole!e izice suerite #! arestul %oliiei9 .cesta a susi!ut c te7!icile de btaie)
descrise de ratele su) %recu$ i recve!a ridicat de rele trata$e!te #! arestul %oliiei) au
ost co!ir$ate de desco%eririle "o$itetului %e!tru 4reve!irea Torturii '"4T( #! ra%ortul
reeritor la Ro$!ia) %ublicat la 1? ebruarie 1??C) #! ur$a vizitei di! 1??< 'su%ra) ARa%oarte
i!ter!aio!ale releva!teB(9
1009 De ase$e!ea) recla$a!tul a susi!ut c autoritile !u i*au oerit ratelui su
asiste!a $edical adecvat #! ur$a arestrii i c aceasta a dus la $oartea sa) #!clc!du*se
astel art9 29 .cesta a evide!iat a%tul c %ri$ul eEa$e! $edical a ost realizat la H2 de ore de
la arestarea sa) #!clc!d legislaia ro$!easc) care i$%u!ea ca toi dei!uii s ie su%ui
u!ui eEa$e! $edical #! %ri$ele 2; de ore de dete!ie) i!diere!t de starea s!tii lor sau de
si$%to$e9 4! la $o$e!tul eEa$i!rii ratelui su) acesta era #! stare de oc) cu te!siu!ea
arterial < i %ulsul 100 b%$9 G! ciuda deteriorrii strii sale de s!tate) acesta a ost $utat la
ci!ci s%itale #!tr*o si!gur zi9 G! %lus) #!ai!tea ad$i!istrrii oricrui trata$e!t $edical) la ora
< du%*a$iaza la %e!ite!ciarul*s%ital +ilava) acesta a ost adus #! aa %rocurorului)
a$!!du*se) #! $od !elegal) trata$e!tul $edical !ecesar ti$% de %este trei ore9 Recla$a!tul
a air$at c) dierit de air$aiile /uver!ului) !u ar i ost !evoie ca ratele su s ie dus la
%arc7et i$ediat du% eEa$e!ul $edical la s%italul 1i!isterului de I!ter!e la +ilava) av!d #!
vedere c !u eEista o ordo!a de rei!ere i !u era !ecesar %e!tru i!ter!area ratelui su9 G!
ciuda strii sale de s!tate) la 1= a%rilie 1??=) ratele su a ost tra!serat de la o locaie la
alta #!tr*o $ai! a %oliiei r asiste! $edical sub or$ de %erso!al caliicat sau
ec7i%a$e!t $edical9
1019 Recla$a!tul a susi!ut c diere!ele de diag!ostic stabilit la iecare u!itate
$edical i!dicau i$%osibilitatea I i!te!io!at sau !u I de a ide!tiica #! $od adecvat i
co$%let aeciu!ea ratelui su i de a #i asigura trata$e!t urge!t i adecvat9 4reze!a
age!ilor de %oliie %e %arcursul eEa$e!elor $edicale i al co!sultrilor di!tre do$!ul
"arabulea i $edicii si cura!i l*a #$%iedicat %e acesta s $rturiseasc cauzele si$%to$elor
sale i au #$%iedicat astel stabilirea u!ei a!a$!eze co$%lete9 G! sc7i$b) aceasta a co!tribuit
#! $od clar la stabilirea de diag!ostice i!corecte i>sau i!co$%lete9
1029 De ase$e!ea) recla$a!tul s*a %l!s de a%tul c att age!ii de %oliie) ct i
%erso!alul $edical l*au i!ut %e ratele su de%arte de a$ilia sa i c %erso!alul $edical a
evitat s discute i a reuzat s i!or$eze a$ilia cu %rivire la starea de s!tate a ratelui su9
1039 Recla$a!tul a susi!ut c autoritile i!ter!e !u au eectuat o a!c7et eicie!t)
%ro$%t i i$%arial9 4rocurorul avea datoria de a a!c7eta decesul ratelui su di! %ro%rie
i!iiativ) i!de%e!de!t de %l!gerea %e!al de%us de a$ilie9
10;9 Recla$a!tul a air$at c %rocurorul !u a veriicat toate discre%a!ele di!
docu$e!tele $edicale) !u a eEa$i!at de ce i s*a cut ru ratelui recla$a!tului #! arestul
%oliiei) !u a i!terogat %erso!alul $edical di! i!stituiile u!de acesta a ost dus) !u a
ide!tiicat $otivele %e!tru care ratele su a ost dus la ci!ci s%itale i I lucru cu att $ai
agrava!t av!d #! vedere starea sa de s!tate I #! arestul %oliiei i la biroul %rocurorului
#!ai!te de a %ri$i trata$e!tul $edical !ecesar9 G! ra%ortul su la aa locului di! 3 $ai 1??=)
%rocurorul a #!registrat i!or$aii $edicale alse cu %rivire la abse!a leziu!ilor eEter!e9
.cesta !u a i!or$at a$ilia cu %rivire la decesul ratelui su9 G! %lus) acesta !u a i!terogat
$artori releva!i) i!clusiv toi age!ii de %oliie care l*au %zit %e ratele su #! s%ital) $e$brii
a$iliei) %ersoa!ele cu care acesta discutase #!ai!tea decesului) oerul ve7iculului cu care se
%reti!de c ratele su s*a cioc!it %e 13 a%rilie 1??= i toate %ersoa!ele cu care ratele su a
ve!it #! co!tact du% arestare) i!clusiv age!i de %oliie) %rocurori i avocai9
Recla$a!tul a susi!ut c a!c7eta !u a ost %ro$%t) av!d #! vedere c a ost i!iiat
#! 1??= i s*a i!alizat abia #! $artie 1??C9
10<9 G! %lus) acesta a susi!ut c a!c7eta !u a ost i$%arial9 EE%erii legiti) %e ale
cror ra%oarte s*a bazat a!c7eta) aveau str!se legturi cu %oliia) %rocurorii i autoritile #!
ge!eral9 "o!or$ Decretului !r9 ;;=>1??=) #! vigoare la $o$e!tul eve!i$e!telor #! cauz)
co!siliile locale erau obligate s su%orte c7eltuielile i costurile legate de tra!s%ortul
$edicilor legiti i toate i!struciu!ile e$ise de 1i!isterul S!tii cu %rivire la activitile i
serviciile $edico*legale trebuiau s %ri$easc a%robarea a!terioar de la 1i!isterul de
I!ter!e) 1i!isterul de +ustiie i 4arc7etul /e!eral9 4oliia) %rocurorii i eE%erii legiti s*au
co!siderat age!i ai statului i colegi9 G! ge!eral) a!c7etatorii i i!sta!ele %uteau a%ela doar la
serviciile u!or eE%eri legiti care lucrau %e!tru i!stituiile de $edici! legal ale statului9
10=9 G! baza 7otrrii H"*/ 5ordan &otriva ,e*at"l"i 6nit '!r9 2;H;=>?;) "ED&
2001*III) a!eEa la 7otrrea 0c7err() recla$a!tul a susi!ut i li%sa de i!de%e!de! a
%rocurorilor9
G! s%e) !u !u$ai c %rocurorul $ilitar !u era i!de%e!de!t de age!ii de %oliie di!
cauza asocierii sale i!stituio!ale i a legturii cu acetia) dar) #! %ractic) !u a reuit s #i
de$o!streze !ici i!de%e!de!a9 Recla$a!tul a susi!ut c) #! te$eiul :egii !r9 <;>1??3 %e!tru
orga!izarea i!sta!elor i %arc7etelor $ilitare) %rocurorii $ilitari aveau grade $ilitare i se
bucurau de toate %rivilegiile oierilor de ar$at9 4ro$ovarea lor era co!or$ siste$ului
$ilitar9 4rocurorii $ilitari erau trai la rs%u!dere %e!tru #!clcrile regula$e!tului
disci%li!ei $ilitare9 Salariile acestora erau %ltite de 1i!isterul .%rrii i erau $ai $ari
dect cele %ltite %rocurorilor civili9 G! calitate de oieri activi) acetia %uteau i %ro$ovai
sau retrogradai de 1i!isterul .%rrii care) #! %lus) %utea %u!e ca%t carierei 2udiciare a u!ui
%rocuror $ilitar9
:a $o$e!tul eve!i$e!telor #! cauz) %oliia avea i u! cor% de ar$at i) ca $e$bri
ai a$iliei $ilitare) %rocurorii $ilitari ddeau adesea dovad de solidaritate a de colegii lor9
G! %lus) %oliia asista %rocurorii $ilitari #! a!c7ete reeritoare la acetia9 Recla$a!tul a
susi!ut c u! astel de siste$ de a!c7et ridica dubii cu %rivire la i!de%e!de!a i
i$%arialitatea %rocurorilor i) #! aceast %rivi!) cea tri$itere la ra%ortul lui Sir Digel
Rodle0) ra%ortor s%ecial al "o$isiei Daiu!ilor J!ite %rivi!d Dre%turile &$ului reeritor la
tortur 'su%ra) %ct9 C1(9
B. M'ti)ara Curii
1. 8ece%"l l"i .a9riel Cara9"lea
'a( 4ri!ci%ii ge!erale
10H9 .rt9 2 di! co!ve!ie) care %rote2eaz dre%tul la via) este co!siderat u!a di!tre
dis%oziiile u!da$e!tale ale co!ve!iei9 G$%reu! cu art9 3) acesta co!sacr u!a di!tre
valorile de baz ale societilor de$ocratice care alctuiesc "o!siliul Euro%ei9 &biectul i
sco%ul co!ve!iei ca i!stru$e!t %e!tru %rotecia %ersoa!elor i$%u!e i ca art9 2 s ie
i!ter%retat i a%licat astel #!ct a%rarea acestuia s ie %ractic i eicie!t Pa se vedea)
0cCann 'i alii &otriva ,e*at"l"i 6nit) 2H se%te$brie 1??<) %ct9 1;=*;H) seria . !r9 32;M
4al&an &otriva 3"rciei '1"() citat a!terior) %ct9 ?H) i :eli;ova &otriva <"l*ariei) !r9
;1;CC>?C) "ED& 2000*@IQ9
10C9 G! lu$i!a i$%orta!ei %roteciei oerite de art9 2) i!sta!a trebuie s su%u!
%l!gerile reeritoare la %ierderea vieii u!ei eEa$i!ri ct $ai ate!te) lu!d #! co!siderare
toate circu$sta!ele releva!te9
4ersoa!ele rei!ute su!t #!tr*o situaie deosebit de vul!erabil) iar autoritile su!t
obligate s rs%u!d %e!tru trata$e!tul a%licat9 G! co!seci!) c!d o %ersoa! este s!toas
la $o$e!tul arestrii) dar $oare ulterior) statul trebuie s oere o eE%licaie %lauzibil %e!tru
eve!i$e!tele care au dus la decesul acesteia Pa se vedea) &"tati% &"tandi%) 4el&o"ni
&otriva =ranei '1"() !r9 2<C03>?;) %ct9 CH) "ED& 1???*@) i 4al&an i :eli;ova) citat
a!teriorQ9
10?9 G! evaluarea %robelor) i!sta!a ado%t sta!dardul %robei Adi!colo de orice dubiuB
'a se vedea >rlanda &otriva ,e*at"l"i 6nit) 1C ia!uarie 1?HC) %ct9 1=1) seria . !r9 2<(9
Totui) astel de %robe %ot rezulta di! coeEiste!a u!or i!ere!e suicie!t de %uter!ice) clare i
co!corda!te sau a u!or %rezu$ii si$ilare de a%t ireutabile9 G! cazul #! care eve!i$e!tele #!
cauz su!t cu!oscute i!tegral) sau #!tr*o $are $sur) eEclusiv de autoriti) %recu$ #! cazul
%ersoa!elor alate #! custodia lor) vor eEista %rezu$ii de a%t %uter!ice %rivi!d leziu!ile sau
decesul surve!it #! cursul dete!iei9 G!tr*adevr) sarci!a %robei %oate i co!siderat ca
de%i!z!d de autoriti %e!tru a oeri o eE%licaie satisctoare i suicie!t 'a se vedea)
%ri!tre $ulte alte autoriti) $n*"elova &otriva <"l*ariei) !r9 3C3=1>?H) %ct9 10?*11) "ED&
2002*I@(9
'b( .%licarea acestor %ri!ci%ii #! %reze!ta s%e
1109 "urtea observ c /abriel "arabulea a decedat la vrsta de 2H de a!i) du% ce a
ost arestat la 13 a%rilie 1??=) i c !u eEistau i!dicaii cu$ c ar i ost r!it sau ar i avut
%roble$e de s!tate la $o$e!tul res%ectiv 'su%ra) %ct9 10) 11 i 1<(9
1119 "urtea co!stat c eEa$i!area $edical a do$!ului "arabulea #!ai!te de
rei!erea sa a ost cores%u!ztoare9 .ceasta era cu att $ai !ecesar av!d #! vedere a%tul c
u!ii di!tre %rocurorii $ilitari i$%licai #! a!c7eta %rivi!d decesul su au %reti!s c acesta
usese r!it cu %ui! ti$% #!ai!te de arestarea sa #!tr*u! %reti!s accide!t rutier) la 13 a%rilie
'su%ra) %ct9 3; i <1(9 G!tr*adevr) aceasta a ost co!siderat dre%t cauz a decesului #! ra%ortul
e$is de s%ital la 3 $ai 1??= 'su%ra) %ct9 32(9 J! astel de eEa$e! $edical ar i oerit l$uriri
%rivi!d %osibilitatea ca u! ter s i co!tribuit la starea recla$a!tului9 G! aceste circu$sta!e)
i!sta!a co!sider i!acce%tabil a%tul c do$!ul "arabulea !u a ost su%us u!ui eEa$e!
$edical #!ai!te de a i arestat9
1129 G! %lus) #! astel de cazuri) eEa$i!area $edical a u!ei %ersoa!e arestate #!ai!te
de i!trarea sa #! arest este i$%orta!t i di! alte $otive9 Du !u$ai c gara!teaz c %ersoa!a
%oate i i!terogat #! arestul %oliiei) dar #i %er$ite /uver!ului %rt s sca%e de obligaia de a
oeri o eE%licaie %lauzibil %e!tru orice leziu!i co!statate9 G! aceast %rivi!) i!sta!a air$
c u! eEa$e! $edical) #$%reu! cu dre%tul la u! avocat i dre%tul de a i!or$a terii cu
%rivire la a%tele dete!iei) re%rezi!t ele$e!te u!da$e!tale de a%rare #$%otriva relelor
trata$e!te a%licate dei!uilor) care se a%lic di! %ri$ul $o$e!t al %rivrii de libertate)
i!diere!t de $odalitatea de descriere #! res%ectiva ordi!e 2uridic Prei!ere) arestare etc9 I a se
vedea "el de*al doilea Ra%ort /e!eral al "o$itetului %e!tru 4reve!irea Torturii) "4T>I!>E
'2002( 1 * Rev9 200=) %ct9 3=Q9
I!sta!a observ a%tul c) la $o$e!tul eve!i$e!telor #! cauz) legislaia ro$!easc
era #! co!or$itate cu sta!dardele "4TM %ri! ur$are) !eeectuarea u!ui eEa$e! $edical #!
ceea ce #l %rivea %e do$!ul "arabulea la #!ce%utul dete!iei sale era co!trar legii9
1139 4ri! ur$are) av!d #! vedere !eeectuarea de ctre statul %rt a u!ei astel de
eEa$i!ri #!ai!te de arestarea recla$a$tului) /uver!ul !u se %oate baza %e aceeai !eregul
#! a%rarea sa i susi!e c leziu!ile #! cauz erau a!terioare i!trrii recla$a!tului #! arestul
%oliiei9
11;9 G! orice caz) u!ul di!tre ra%oartele eE%erilor %reze!tate de /uver! stabilea c
%reti!sul accide!t rutier !u a %rovocat leziu!i eEter!e sau i!ter!e i c !u eEista o legtur de
cauzalitate #!tre accide!tul rutier i a%ariia tro$bolebitei %ul$o!are 'su%ra) %ct9 =<(9 "ellalt
ra%ort) care %resu%u!ea c accide!tul rutier avusese loc) #l co!sidera doar o cauz co!tributiv
%osibil 'su%ra) %ct9 =H(9 G! lu$i!a acestor ra%oarte) i!sta!a !u co!sider c au eEistat %robe
co!or$ crora $oartea do$!ului "arabulea avea legtur cu %reti!sul accide!t rutier i) #!tr*
adevr) /uver!ul !u susi!e aceasta #! observaiile sale9
11<9 G! aceste circu$sta!e) /uver!ul trebuie s oere o eE%licaie %lauzibil %e!tru
decesul do$!ului "arabulea9
11=9 EE%licaia /uver!ului este c decesul do$!ului "arabulea a surve!it #! ur$a
u!ui e$bolis$) %rovocat de o aeciu!e cro!ic %reeEiste!t9
11H9 Totui) i!sta!a observ c %robele de la dosar !u susi! air$aia co!or$ creia
do$!ul "arabulea suerea de o aeciu!e cro!ic sau c eEista o $alor$aie a siste$ului
ve!os la $o$e!tul i!trrii sale #! arest9
11C9 .$bele ra%oarte ale eE%erilor) %reze!tate de /uver!) au stabilit c decesul
do$!ului "arabulea a ost cauzat de e$bolis$9 Ra%ortul di! 2001 a co!siderat c e$bolis$ul
a ost %rovocat de o $alor$aie a siste$ului ve!os9 Totui) ra%ortul di! 200; susi!ea #! $od
clar a%tul c e$bolis$ul a ost %rovocat de o lovitur %uter!ic9 "u %rivire la %resu%u!erea
c do$!ul "arabulea a ost i$%licat #!tr*u! accide!t rutier #!ai!tea arestrii sale) ra%ortul di!
200; %reciza c leziu!ea la !ivelul icatului) suerit cu aceast ocazie) a dus la decesul su9
I!sta!a rea$i!tete la acest $o$e!t a%tul c dosarul a!c7etei reeritoare la %reti!sul
accide!t rutier %recizeaz doar acuzaia de co!ducere r %lcue de #!$atriculare valabule i
!u ace !icio reerire la vreo coliziu!e sau la vreu! %re2udiciu sau vt$are suerit de vreo
%ersoa! 'su%ra) %ct9 =0(9
11?9 Toate ra%oartele de auto%sie i toate ra%oartele eE%erilor au ide!tiicat o
ec7i$oz Acauzat de u! act de viole!B la oldul dre%t i toate au co!ir$at trei coaste
racturate9 Ra%oartele eE%erilor) %reze!tate de /uver!) au ide!tiicat i u! 7e$ato$ %e icat)
cauzat de Ao lovitur %uter!icB9 ,ia $edical co!ir$ a%tul c starea de s!tate a
do$!ului "arabulea la $o$e!tul sosirii la s%ital) %e 1= a%rilie) era critic) c era #! oc) c
avea dureri %uter!ice i vo$ita s!ge 'su%ra) %ct9 22(9 ,otograiile cute de a$ilie au artat
v!ti #! zo!a ge!ital i %e %iciorul dre%t9
1209 Du au ost oerite eE%licaii co!vi!gtoare %e!tru starea critic #! care do$!ul
"arabulea a ost adus la s%ital la 1= a%rilie 1??= sau %e!tru leziu!ile de %e cor%ul su9 Du
eEist docu$e!te care s susi! acuzaiile co!or$ crora v!tile di! 2urul orga!elor
ge!itale au ost %rovocate o%t &orte&. /uver!ul !u a oerit !icio eE%licaie !ici %e!tru
v!trile de %e %icior) !ici %e!tru leziu!ea la !ivelul icatului care) co!or$ %ro%riului ra%ort
al eE%erilor) ar i ost %ui! %robabil s duc la decesul su9
1219 .v!d #! vedere cele de $ai sus) i!sta!a co!stat c !u s*a stabilit a%tul c
/abriel "arabulea a decedat #! ur$a u!ui e$bolis$ %rovocat de aeciu!i %reeEiste!te9 Di!
co!tr) /uver!ul acce%t a%tul c decesul su a ost rezultatul u!ei lovituri %uter!ice a%licate
du% arestarea sa9
1229 G! %lus) i!sta!a observ) di! docu$e!tele de la dosar) c do$!ul "arabulea a
#!ce%ut s se si$t ru cel trziu %e 1= a%rilie) dac !u c7iar $ai devre$e 'su%ra) %ct9 1C i
2=(9 .cesta !u !u$ai c !u a ost eEa$i!at de u! $edic la $o$e!tul arestrii sale) la 13
a%rilie) dar a ost dus la u! $edic abia #! di$i!eaa zilei de 1= a%rilie 1??=9 :a acel $o$e!t)
Astarea s!tii sale era alteratB i acesta era #! AocB) du% cu$ au co!statat att asiste!ta
$edical de la dis%e!sarul %oliiei) ct i $edicul de la s%italul 1i!istrului de I!ter!e9
1239 G! di$i!eaa zilei de 1= a%rilie) $edicul de la s%italul 1i!isterului de I!ter!e a
dis%us i!ter!area do$!ului "arabulea %e!tru trata$e!t i$ediat la %e!ite!ciarul*s%ital +ilava9
G! ciuda acestui sat i a strii grave #! care se ala do$!ul "arabulea) acesta a ost dus de
age!ii de %oliie la s%italul $e!io!at abia la ora < du%*a$iaza9 G! sc7i$b) acesta a ost dus
#!a%oi #! arestul %oliiei i) a%oi) di! arestul %oliiei la %arc7et9
.bia la %ri$ele ore ale zilei de 1H a%rilie) do$!ul "arabulea a ost i!ter!at la S%italul
,u!de!i) u!de a ost dus la tera%ie i!te!siv9 G! ciuda strii sale critice) i s*a %er$is u!ui
%rocuror s #l i!terog7eze #! acea zi9 /uver!ul !u a oerit !icio eE%licaie cu %rivire la
!ecesitatea i!terogrii sale #! acele circu$sta!e i #! ti$% ce se ala la tera%ie i!te!siv9
12;9 I!sta!a co!sider ca i$%orta!t o%i!ia de eE%ert a dr9 4ou!der) %reze!tat de
/uver!) co!or$ cruia starea de oc #! care se ala do$!ul "arabulea la $o$e!tul sosirii
sale la S%italul ,u!de!i i*a %rovocat decesul9
12<9 De ase$e!ea) i!sta!a ia act cu #!gri2orare %rou!d i co!sider co$%let
i!acce%tabil a%tul c) #! ciuda strii sale critice) toate eEa$e!ele $edicale i co!sultaiile
do$!ului "arabulea au ost eectuate #! %reze!a %oliiei9 .ceasta rei!e) tot cu #!gri2orare) c)
#! ciuda strii oarte evide!te i oarte grave a do$!ului "arabulea) !u i*a ost %er$is deloc
u! co!tact se$!iicativ cu $e$brii a$iliei sale) iar $e$brii a$iliei sale !u au ost stuii
i !ici !u li s*a %er$is s discute cu $edicii cura!i9
12=9 G! lu$i!a tuturor circu$sta!elor releva!te) i!sta!a co!stat c autoritile !u
!u$ai c !u i*au oerit o asiste! $edical adecvat do$!ului "arabulea) dar !u au oerit
!icio eE%licaie %lauzibil sau satisctoare %e!tru decesul su) decesul u!ui t!r s!tos de
2H de a!i) la vre$e res%ectiv) #! arestul %oliiei9
4ri! ur$are) aceasta co!stat c a ost #!clcat art9 2 di! co!ve!ie %e o!d9
2. ?retin%"l caracter inadecvat al anc/etei
'a( 4ri!ci%ii ge!erale
12H9 "urtea reitereaz a%tul c obligaia de a %rote2a dre%tul la via) co!or$ art9 2
di! co!ve!ie) coroborat cu obligaia ge!eral a statului) co!or$ art9 1 di! co!ve!ie) %ri!
care se Arecu!osc oricrei %ersoa!e alate sub 2urisdicia PlorQ dre%turile i libertile dei!ite
#! PTitlul IQ al %reze!tei co!ve!iiB) i$%u!e) %ri! i$%licare) eectuarea u!ui ti% de a!c7et
oicial eicie!t #! cazul %ersoa!elor ucise %ri! acte de viole!9 4ri!tre altele) a!c7eta
trebuie s ie a$!u!it) i$%arial i $i!uioas Pa se vedea) 0cCann 'i alii) citat a!terior)
%ct9 1=1*=3) 7a@a &otriva 3"rciei) 1? ebruarie 1??C) %ct9 10<) C"le*ere de /otrri 'i
deci!ii 1??C*I) i Aa;BcB &otriva 3"rciei '1"() !r9 23=<H>?;) %ct9 C=) "ED& 1???*I@Q9
12C9 4ri!ci%alul sco% al u!ei astel de a!c7ete este de a asigura i$%le$e!tarea
eicie!t a legislaiei i!ter!e care %rote2eaz dre%tul la via) #! acele cazuri care i$%lic
age!ii sau orga!is$ele statului) %e!tru a asigura a!2agarea rs%u!derii lor %e!tru decesele
care i!tr sub 2urisdicia lor Pa se vedea) de eEe$%lu) &"tati% &"tandi%( Cl/an &otriva
3"rciei '1"() !r9 222HH>?3) %ct9 =3) "ED& 2000*@IIQ9
12?9 4e!tru ca a!c7etarea u!or cri$e %reti!s svrite de age!i ai statului s ie
eicie!t) se co!sider !ecesar) #! ge!eral) ca %ersoa!ele res%o!sabile i #!srci!ate cu
eectuarea a!c7etei s ie i!de%e!de!te de cele i$%licate #! eve!i$e!te Pa se vedea) de
eEe$%lu) .DleE &otriva 3"rciei) %ct9 C1*C2) C"le*ere 1??C*I@) i FG"r &otriva 3"rciei
'1"() !r9 21<?;>?3) %ct9 ?1*?2) "ED& 1???*IIIQ9 .ceasta %resu%u!e !u doar li%sa oricrei
legturi ierar7ice sau i!stituio!ale) ci i o i!de%e!de! %ractic 'a se vedea) de eEe$%lu)
Hr*i &otriva 3"rciei) 2C iulie 1??C) %ct9 C3*C;) C"le*ere de /otrri 'i deci!ii 1??C*I@) #!
care %rocurorul care a!c7eta decesul u!ei ete surve!it #! ti$%ul u!ei %reti!se altercaii !u a
dat dovad de i!de%e!de!) baz!du*se #! s%ecial %e i!or$aiile oerite de 2a!dar$ii
i$%licai #! i!cide!t(9
1309 De ase$e!ea) a!c7eta trebuie s ie eicie!t #! se!sul c %oate duce la
ide!tiicarea i %ede%sirea res%o!sabililor9 .ceasta !u este u! rezultat) ci u! $i2loc9
.utoritile trebuie s ur$eze toi %aii rezo!abili %e!tru a obi!e toate %robele dis%o!ibile
%rivi!d i!cide!tul) i!clusiv) intrer alia) declaraiile $artorilor oculari) %robe legale i) du%
caz) u! ra%ort de auto%sie) care oer o %reze!tare co$%let i eEact a leziu!ilor i o a!aliz
obiectiv a co!statrilor cli!ice) i!clusiv cauza decesului Pa se vedea) de eEe$%lu) #! ceea ce
%rivete auto%siile) 4al&an) citat a!terior) %ct9 10=) #! ceea ce %rivete $artorii) 3anrB;"l"
&otriva 3"rciei '1"() !r9 23H=3>?;) %ct9 10?) "ED& 1???*I@) #! ceea ce %rivete %robele
legale) .Dl &otriva 3"rciei) !r9 22=H=>?3) %ct9 C?) 1; dece$brie 2000Q
&rice !ereguli ale a!c7etei care aecteaz %osibilitatea stabilirii cauzei decesului sau a
%ersoa!ei res%o!sabile risc s co!travi! acestui sta!dard9
1319 Trebuie s eEiste suicie!te ele$e!te de co!trol %ublic #! ceea ce %rivete a!c7eta
sau rezultatele acesteia %e!tru a gara!ta asu$area rs%u!derii #! %ractic) dar i #! teorie)
$e!i!erea #!crederii %ublicului #! res%ectarea) de ctre autoriti) a ordi!ii de dre%t i
%reve!irea oricrui acord sau a tolerrii actelor care co!travi! legii9 Divelul de co!trol %ublic
i$%us %oate varia de la caz la caz9 Totui) #! toate cazurile) rudele cele $ai a%ro%iate ale
victi$ei trebuie i$%licate #! %rocedur #! $sura #! care este !ecesar %rote2area i!tereselor
legiti$e ale acesteia 'a se vedea) .DleE) citat a!terior) %ct9 C2) #! care tatl victi$ei !u a ost
i!or$at cu %rivire la ordo!a!a de !e#!ce%ere a ur$ririi %e!ale) FG"r) citat a!terior) %ct9
?2) #! care a$ilia victi$ei !u a avut acces la a!c7et i la docu$e!tele i!sta!ei) i .Dl)
citat a!terior) %ct9 ?3) %e!tru u! rezu$at co$%let al 2uris%rude!ei releva!te) a se vedea
0c7err &otriva ,e*at"l"i 6nit) !r9 2CCC3>?<) %ct9 111*1<) "ED& 2001*III(9
'b( .%licarea acestor %ri!ci%ii %reze!tei s%ee
1329 Reeri!du*se la circu$sta!ele %reze!tei s%ee) #! lu$i!a %ri!ci%iilor de $ai sus)
i!sta!a co!stat c art9 2 di! co!ve!ie %revedea obligaia %rocedural de a!c7etare a
circu$sta!elor decesului ratelui recla$a!tului 'a se vedea) 4li&ani &otriva =ranei) citat
a!terior) %ct9 2?*3;(9 .ceasta co!sider c a!c7eta %e!al %rivi!d decesul do$!ului "arabulea
a evide!iat grave i!co!secve!e i !ereguli9
1339 4rocurorul $ilitar I9"9) care a #!toc$it ra%ortul la aa locului la 3 $ai) a
co!siderat c decesul do$!ului "arabulea a ost cauzat de accide!tul de $ai! i a dis%us
eectuarea u!ei auto%sii) r a i!or$a a$ilia victi$ei care se ala) de a%t) la $orga
s%italului #! acea zi9
13;9 G! ciuda acuzaiilor or$ulate de a$ilie la C $ai 1??=) co!or$ crora do$!ul
"arabulea decedase di! cauza loviturilor a%licate de age!ii de %oliie) !ici ra%ortul %rovizoriu
al auto%siei) di! 10 $ai) !ici ra%ortul i!al) di! 30 iulie) !u au #!cercat s adreseze) s ia ia #!
co!siderare sau s rs%u!d la vreu!a di!tre aceste acuzaii9
13<9 I!sta!a observ a%tul c auto%sia avea o i$%orta! crucial #! stabilirea
a%telor reeritoare la decesul do$!ului "arabulea9 Diicultile #! stabilirea a%telor rezult #!
$are %arte di! !eregulile #!registrate la eEa$e!ul $edical o%t &orte&) !ereguli subli!iate de
ra%aortele eE%erilor %reze!tate de a$bele %ri9 .stel de !ereguli i!clud abse!a otograiilor
cor%ului %e cursul auto%siei i o radiograie o%t &orte& a toracelui) u! ra%ort %rea scurt i
!u$eroase erori i o$isiu!i #! acesta9 Descrierile i!co$%lete ale dieritelor co!statri)
i!clusiv a e$bolis$ului) %recu$ i li%sa u!ui eEa$e! 7isto%atologic al leziu!ilor i se$!elor
de %e cor%) au #$%iedicat o a!aliz %recis a datrii i origi!ii acelor se$!e9
13=9 Dei u! !ou %rocuror $ilitar) S9"9) a ost #!srci!at cu a!c7eta la C $ai) acesta !u
a luat !icio $sur %e!tru a obi!e rs%u!suri de la eE%ertul legist %ri! rs%u!suri la acuzaiile
de rele trata$e!te care useser cute9 .cesta s*a rezu$at la a lua declaraii scrise) care erau
or$ulate #! ter$e!i si$ilari) diverilor age!i de %oliie i$%licai #! i!terogarea do$!ului
"arabulea i #! tra!serul su la s%ital9 .cesta !u a luat declaraii soiei victi$ei) care a de%us
%l!gerea #$%otriva age!ilor de %oliie) i celorlalte rude i %riete!i ai %ersoa!ei decedate)
care au auzit %l!gerile de rele trata$e!te di! %artea do$!ului "arabulea9 G! %lus) acesta !u a
%roitat de ocazie %e!tru a recu!oate i corecta erorile di! auto%sie sau %e!tru a reco$a!da o
a doua auto%sie9 De ase$e!ea) acesta !u a veriicat veridicitatea acuzaiilor co!or$ crora
do$!ul "arabulea a ost i$%licat #!tr*u! accide!t de $ai! la 13 a%rilie i a ost r!it #!
ur$a acestuia9
13H9 I!sta!a rei!e c toate !eregulile de $ai sus au ost recu!oscute de %rocurorul e
D9@9) care a a!ulat rezoluia lui S9"9 de !e#!ce%ere a ur$rii %e!ale i a retri$is cauza %e!tru
cercetri %reli$i!are su%li$e!tare) cu !u$eroase i!struciu!i clare reeritoare la ce %robe
trebuie obi!ute i la ce circu$sta!e trebuie stabilite 'su%ra) %ct9 <3(9
"u toate acestea) !oul %rocuror) I9I9) cruia i*a ost #!credi!at cazul la 1? ebruarie
1??H) !u !u$ai c !u s*a ocu%at de c7estiu!ile evide!iate de su%eriorul su) D9@9) astel cu$
reiese di! ordo!a!a di! ; $artie 1??C) dar a i #!trziat #! $od !ecores%u!ztor a!c7eta i !u
a dis%us eectuarea u!ei !oi auto%sii %! la H ia!uarie 1??C) deci du% u! a!9 .cesta !u a
#!cercat s i!tervieveze !oi $artori sau %e age!ii de %oliie care au dat declaraii scrise
a%roa%e ide!tice %rocurorului $ilitar S9"9
4e scurt) co!cluzia deciziei di! ; $artie 1??C) co!or$ creia do$!ul "arabulea a
decedat di! cauza u!ei Aboli de i!i$B %rovocate de A%atologia visceral %reeEiste!tB) era
ui$itor de co!cis i se li$ita doar la co!statrile !oului ra%ort de auto%sie di! 1H ebruarie
1??C9
13C9 G! lu$i!a acestor ele$e!te) i!sta!a a co!cluzio!at c autoritile !u au a!c7etat
#! $od eicie!t circu$sta!ele decesului do$!ului "arabulea9
4ri! ur$are) aceasta co!stat c art9 2 di! co!ve!ie a ost #!clcat i sub acest as%ect9
III. Cu (ri)ir !a (rtinsa 1nc&!car a art. 7 %in c'n)ni
13?9 Recla$a!tul se %l!ge) #! te$eiul art9 3 di! co!ve!ie) c ratele su a ost su%us
torturii i u!or trata$e!te i!u$a!e i degrada!te #! arestul %oliiei) de la $o$e!tul arestrii
sale la 13 a%rilie 1??=) %! la i!ter!area sa la 1= a%rilie 1??=9 De ase$e!ea) acesta s*a %l!s
de a%tul c ratele su usese su%us u!or trata$e!te i!u$a!e i degrada!te %e %erioada
s%italizrii) #!tre 1= a%rilie i 3 $ai 1??=) c!d) av!d dureri %uter!ice i av!d !evoie de
gri2 i susi!ere) a ost #$%iedicat s i!tre #! co!tact cu a$ilia sa) age!i de %oliie ii!d
%ostai #! %er$a!e! #! salo!ul su9 .v!d #! vedere c decesul su a ost cauzat de leziu!i
eEtre$ de grave) trata$e!tul la care a ost su%us ec7ivala cu tortura9 De ase$e!ea)
recla$a!tul a susi!ut c ratele su a ost torturat %e!tru a $rturisi svrirea u!or
i!raciu!i9
G! %lus) acesta susi!ea c autoritile ro$!e !u i*au #!de%li!it obligaia de a eectua
o a!c7et %ro$%t) i$%arial i eicie!t %rivi!d acuzaiile co!or$ crora victi$a usese
su%us torturii i altor or$e de rele trata$e!te c!d se ala #! arestul %oliiei9
.rt9 3 are ur$torul teEt8
ADi$e!i !u %oate i su%us torturii) !ici %ede%selor sau trata$e!telor i!u$a!e ori degrada!te9B
1. $r*"&entele rilor
1;09 /uver!ul a air$at c a!c7eta %e!tru stabilirea cauzei decesului a eli$i!at
%osibilitatea u!or lovituri di! %artea %oliiei9 G! ceea ce %rivete acuzaia %rivi!d li%sa u!ei
a!c7ete eicie!te) acesta a susi!ut c raio!a$e!tul %reze!tat su%ra) co!or$ art9 2) era
adevrat i %e!tru art9 39
1;19 /uver!ul a !egat orice i!te!ie de izolare a victi$ei de a$ilia sa %e %arcursul
s%italizrii sale i a subli!iat c) av!d #! vedere c victi$a era arestat) vizitele trebuiau
a%robate de autoritile de a!c7et i co!se$!ate #! dosarul %e!ite!ciarului9 G! cazul
do$!ului "arabulea !u a ost co!se$!at !icio cerere de vizit9 4ri! ur$are) autoritile au
reuzat #! $od legal s le %er$it $e$brilor a$iliei sale s #l viziteze9
1;29 Recla$a!tul a susi!ut c leziu!ile trau$atice co!statate %e cor%ul victi$ei i
$e!io!ate su%ra) co!or$ art9 2) %recu$ i a%tul c /uver!ul !u a oerit o eE%licaie
credibil %e!tru decesul victi$ei dovedeau c ratele su a ost su%us u!or viole!e izice #!
arestul %oliiei i c relele trata$e!te la care a ost su%us ec7ivalau cu tortura9
1;39 De ase$e!ea) recla$a!tul a susi!ut c %reze!a %er$a!e!t a age!ilor de %oliie
#! salo!ul de s%ital al victi$ei) #! ciuda durerilor %uter!ice ale acestuia) i li%sa u!ui co!tact
!e#!grdit cu a$ilia sa #!tr*u! $o$e!t #! care avea !evoie de gri2a i susi!erea lor ec7ivalau
cu trata$e!te i!u$a!e i degrada!te9 Recla$a!tul a co!testat argu$e!tul /uver!ului
co!or$ cruia !u au ost cute cereri oiciale de vizit9 .cesta a susi!ut c cererile orale ale
$e$brilor a$iliei i ale %riete!ilor care au $ers la S%italul ,u!de!i %e!tru a o vizita %e
victi$ trebuiau co!siderate cereri oiciale9
2. 0otivarea C"rii
1;;9 "urtea reitereaz a%tul c relele trata$e!te trebuie s ati!g u! $i!i$ de
gravitate %e!tru a i!tra sub i!cide!a art9 39 Evaluarea acestui !ivel de%i!de de toate
circu$sta!ele cauzei) %recu$ durata trata$e!tului) eectele izice i>sau %si7ice ale acestuia
i) #! a!u$ite cazuri) seEul) vrsta i starea de s!tate a victi$ei 'a se vedea) >rlanda
&otriva ,e*at"l"i 6nit) 7otrrea di! 1C ia!uarie 1?HC) %ct9 1=2) seria . !r9 2<(9
1;<9 G! cazul #! care o %ersoa! este r!it %e %arcursul dete!iei sau altel #! arestul
%oliiei) orice astel de leziu!e %oate duce la %rezu$ia c %ersoa!a a ost su%us u!or rele
trata$e!te 'a se vedea) <"r%"c &otriva ,o&niei) !r9 ;20==>?C) %ct9 C0) 12 octo$brie
200;(9 De ase$e!ea) i!sta!a subli!iaz a%tul c #! cazul #! care o %ersoa! este s!toas #!
$o$e!tul i!trrii sale #! arestul %oliiei) dar se co!stat c la $o$e!tul eliberrii %rezi!t
leziu!i) statul trebuie s oere o eE%licaie %lauzibil cu %rivire la $odul #! care au a%rut
acele leziu!i) #! caz co!trar c7estiu!ea i!tr!d sub i!cide!a art9 3 di! co!ve!ie Pa se vedea)
3o&a%i &otriva =ranei) 7otrrea di! 2H august 1??2) %ct9 10C*11) seria . !r9 2;1*.) i
4el&o"ni &otriva =ranei '1"() citat a!terior) %ct9 CHQ9
1;=9 Reeri!du*se la circu$sta!ele %reze!tei s%ee) i!sta!a a stabilit de2a c /uver!ul
!u a oerit o eE%licaie %lauzibil %e!tru leziu!ile co!statate %e cor%ul do$!ului "arabulea
'su%ra) %ct9 110*121 i 12=(9
1;H9 G! %lus) i!sta!a trebuie s stabileasc ti%ul de rele trata$e!te la care a ost su%us
recla$a!tul9 G! acest caz) i!sta!a trebuie s i! sea$a de disti!cia) %reze!tat la art9 3) #!tre
!oiu!ea de tortur i cea de trata$e!t i!u$a! sau degrada!t9 Reiese c i!te!ia co!ve!iei a
ost s ataeze) %ri! i!ter$ediul u!ei diere!ieri) u! stig$at deosebit trata$e!telor i!u$a!e
deliberate care %rovoac sueri!e oarte grave i crude9 I!sta!a s*a $ai co!ru!tat cu cauze
#! care s*a co!statat a%licarea u!or trata$e!te care %uteau i descrise ca tortur Pa se vedea
$;%o@ &otriva 3"rciei) 7otrrea di! 1C dece$brie 1??=) %ct9 =;) C"le*ere 1??=*@I) $@dBn
&otriva 3"rciei) 7otrrea di! 2< se%te$brie 1??H) %ct9 C3*C; i C=) C"le*ere 1??H*@I)
4el&o"ni &otriva =ranei '1"() citat a!terior) 8i;&e &otriva 3"rciei) !r9 20C=?>?2) %ct9
?;*?=) "ED& 2000*@III) i) %ri!tre cauzele rece!te) <atB 'i alii &otriva 3"rciei) !r9
330?H>?= i <HC3;>00) %ct9 11=) "ED& 200;*@I 'rag$e!te(Q9 .ctele recla$ate i*au trezit
recla$a!tului se!ti$e!tul de tea$) a!goas i i!erioritate) #l %uteau u$ili i dezec7ilibra i
c7iar s #i distrug reziste!a izic i $oral9 4e l!g gravitatea trata$e!tului a%licat) eEist
u! ele$e!t deliberat) astel cu$ se recu!oate #! "o!ve!ia euro%ea! %e!tru %reve!irea torturii
i a %ede%selor sau trata$e!telor i!u$a!e sau degrada!te) care a i!trat #! vigoare la 2= iu!ie
1?CH) i care) la art9 1) dei!ete tortura ca %rovocarea #! $od i!te!io!at a u!ei dureri sau
sueri!e %uter!ice cu sco%ul) inter alia( de a obi!e i!or$aii) a%lica %ede%se sau i!ti$ida 'a se
vedea) 4al&an( citat a!terior) %ct9 11;) i 8i;&e( citat a!terior) %ct9 ?;*?<(9
1;C9 G! s%e) !u eEist dubii c relele trata$e!te la care a ost su%us do$!ul
"arabulea au ost eEtre$ de crude i grave av!d #! vedere c a dus la decesul acestuia9 G!
co!ti!uare) i!sta!a observ a%tul c durerea i sueri!a su%ortate %ar s #i i ost %rovocate
#! $od i!te!io!at %e!tru a recu!oate svrirea i!raciu!ii de care era sus%ectat 'su%ra) %ct9
10) 12) 13 i 2H(9
G! %lus) i!sta!a co!sider c reuzul autoritilor de a le %er$ite $e$brilor a$iliei de
a #l vizita %e do$!ul "arabulea #!ai!te de decesul acestuia #! s%ital) #$%reu! cu reuzul lor
de a le oeri i!or$aii reeritoare la starea sa de s!tate au ost lagra!t de !edre%te i
eEcesiv de crude #! toate circu$sta!ele %redo$i!a!te9
1;?9 G! aceste circu$sta!e) i!sta!a a co!cluzio!at c) #! a!sa$blu) trata$e!tul la
care a ost su%us do$!ul "arabulea ec7ivala cu tortur #! se!sul art9 3 di! co!ve!ie9
1<09 4ri! ur$are) a ost #!clcat art9 3 di! co!ve!ie9
1<19 G! ceea ce %rivete %reti!sul caracter i!adecvat al a!c7etei) i!sta!a se reer la
co!statrile sale de la %ct9 132 I 13H) su%ra) i la co!cluzia %revzut la %ct9 13C9 .ceasta
co!stat) %e aceleai te$eiuri) c art9 3 a ost #!clcat i #! aceast %rivi!9
IV. Cu (ri)ir !a (rtinsa 1nc&!car a art. ; < + $i +7 %in c'n)ni
1<29 Recla$a!tul a susi!ut c a!c7eta eectuat de autoriti a ost i!suicie!t %e!tru
a se co!or$a sta!dardelor co!ve!iei9 G! aceast %rivi!) recla$a!tul a i!vocat art9 = F 1 di!
co!ve!ie) redactat du% cu$ ur$eaz #! %rile sale releva!te8
A&rice %ersoa! are dre%tul la 2udecarea #! $od ec7itabil P999Q a cauzei sale) de ctre o i!sta! P999Q) care
va 7otr# P999Q asu%ra #!clcrii dre%turilor i obligaiilor sale cu caracter civil P999QB
.cesta a cut reerire i la art9 13 di! co!ve!ie) care %revede8
A&rice %ersoa! ale crei dre%turi i liberti recu!oscute de %reze!ta co!ve!ie au ost #!clcate are
dre%tul de a se adresa eectiv u!ei i!sta!e !aio!ale) c7iar i dac #!clcarea ar i ost co$is de %ersoa!e care
au acio!at #! eEercitarea atribuiilor lor oiciale9B
1<39 /uver!ul a susi!ut c decesul do$!ului "arabulea a ost i!vestigat #! $od
adecvat i c) %ri! ur$are) ordi!ea 2uridic ro$!easc i*a oerit recla$a!tului o cale de atac
eicie!t9
A. Art. ; < + %in c'n)ni
1<;9 "urtea observ c acest ca%t de cerere al recla$a!tului) #! te$eiul art9 = F 1 di!
co!ve!ie) este str!s legat de ca%tul de cerere $ai ge!eral reeritor la $odul #! care
autoritile de a!c7et s*au ocu%at de %l!gerea sa co!or$ creia ratele su usese su%us
u!or rele trata$e!te de age!ii de %oliie i re%ercusiu!ile %e care acestea le*au avut asu%ra
accesului su la ci de atac eicie!te9 4ri! ur$are) aceasta co!sider adecvat s eEa$i!eze
acest ca%t de cerere #! ra%ort cu obligaia $ai ge!eral a statelor) co!or$ art9 13) de a oeri
o cale de atac eicie!t #! ceea ce %rivete #!clcrile co!ve!iei 'a se vedea) %ri!tre $ulte
altele) 7a@a &otriva 3"rciei( citat a!terior) %ct9 10<(9
1<<9 4ri! ur$are) i!sta!a !u co!sider !ecesar s stabileasc dac art9 = F 1 a ost sau
!u #!clcat9
B. Art. +7 %in c'n)ni
1. $r*"&entele rilor
1<=9 /uver!ul a air$at c %rocurorul a eectuat o a!c7et eicie!t #! ceea ce %rivete
circu$sta!ele decesului do$!ului "arabulea i a susi!ut c rudele victi$ei au avut
%osibilitatea i!iierii u!or %rete!ii civile de des%gubire #! aa u!ei i!sta!e civile9
G! ciuda ordo!a!ei %rocurorului de !e#!ce%ere a ur$ririi %e!ale #$%otriva age!ilor
de %oliie acuzai de rele trata$e!te la adresa ratelui su) recla$a!tul %utea i!iia o aciu!e
civil #! te$eiul art9 ??? i 1000 "9 civ9 #$%otriva lor #! cazul #! care se dovedea c au
%rovocat %re2udicii %e!tru care %uteau i trai la rs%u!dere9 De ase$e!ea) /uver!ul a susi!ut
c art9 22 "9 %roc9 %e!9 !u era u! obstacol care #l #$%iedica %e recla$a!t s i!troduc o astel
de aciu!e civil9
1<H9 /uver!ul a subli!iat a%tul c legislaia ro$!easc ace diere!a #!tre
rs%u!derea %e!al i cea civil i a evide!iat c dac !eate!ia sau !egli2e!a %uteau a!ga2a
rs%u!derea civil) rs%u!derea %e!al viza doar or$ele $ai grave de #!clcri9 S%re
deosebire de aceast situaie) rs%u!derea civil %utea i a!ga2at c7iar i #! cazul u!or greeli
$ai %ui! grave9 /uver!ul a %reze!tat cteva eEe$%le di! 2uris%rude!a i!ter! #! care) #!
ciuda ac7itrii de ctre o i!sta! %e!al) i!sta!ele civile au a!alizat rs%u!derea civil #!
ra%ort cu %re2udiciul suerit) rs%u!derea %ersoa!ei care l*a cauzat i legtura de cauzalitate
#!tre aceste ele$e!te9
1<C9 I!voc!d 7otrrea 4al&an &otriva 3"rciei citat a!terior) recla$a!tul a
susi!ut c autoritile ro$!e !u au eectuat o a!c7et a$!u!it i eicie!t care s
co!duc la ide!tiicarea i %ede%sirea %ersoa!elor rs%u!ztoare %e!tru decesul ratelui su i
astel) i s*a reuzat accesul la orice alte ci de atac dis%o!ibile) i!clusiv la %rete!iile de
des%gubire9
1<?9 Recla$a!tul a susi!ut c) #! co!or$itate cu legislaia ro$!easc) o victi$
%utea avea acces doar #! circu$sta!e li$itate la %rete!ii civile de des%gubire #!tr*u! %roces
se%arat de %rocesul %e!al i c) #! cazul acestuia) #! li%sa u!ei decizii %ri! care se dis%u!ea
i!iierea u!ei a!c7ete %e!ale sau rec7izitoriul %ersoa!elor acuzate) acesta !u #i %utea %reze!ta
%rete!iile civile #! aa u!ei i!sta!e9
1=09 .cesta a air$at c i!troducerea u!ei aciu!i civile #! co!or$itate cu art9 ??C*
??? i 1000 ali!9 '3( "9 civ9 !u era o cale de atac accesibil i eicie!t9 Rezoluia de
!e#!ce%ere a ur$ririi %e!ale #$%otriva age!ilor de %oliie s*a bazat %e art9 10 lit9 a( 'a%ta !u
eEist( i b( 'a%ta !u este %revzut de legea %e!al( "9 %roc9 %e!9 i %revedea #! $od eE%licit
c decesul victi$ei s*a datorat u!or cauze !aturale i !o!viole!te) %e!tru care !i$e!i !u %utea
i tras la rs%u!dere9 .v!d #! vedere a%tul c age!ii de %oliie au ost gsii !evi!ovai %e
te$eiul legal c a%tele A!u eEistB) !u au eEistat a%te care s 2ustiice %rete!iile civile9
1=19 Recla$a!tul a susi!ut c 2uris%rude!a i!ter! i!vocat de /uver! era ireleva!t9
S%re deosebire de %reze!ta s%e #! care %rocurorul a co!siderat c Aa%tele !u eEistB)
cauzele %reze!tate de /uver! erau cauze #! care Aa%teleB suicie!te au ost co!ir$ate #!
rezoluiile de !e#!ce%ere a ur$ririi %e!ale #$%otriva age!ilor de %oliie) iar %ersoa!ele
#$%otriva crora %uteau i i!troduse %rete!ii au ost ide!tiicate9
1=29 Recla$a!tul a subli!iat a%tul c /uver!ul a ad$is #! observaiile sale di! cauza
Iotar &otriva ,o&niei '!r9 ;2C=0>?C) decizia di! 13 !oie$brie 2003( c c7estiu!ea
rs%u!derii civile %utea i i!vocat doar dac a%tele eEistau9 El a %recizat c aceasta era i
o%i!ia diverilor s%ecialiti #! %rocedur %e!al i a cut tri$itere la ATratatul de %rocedur
%e!alB de D9 @olo!ciu) %roesor la J!iversitatea de Dre%t -ucureti9
1=39 G! srit) recla$a!tul a susi!ut c) #! cauzele Ha&er &otriva =ranei 'H august
1??=) C"le*ere 1??=*III( i $%%enov 'i alii &otriva <"l*ariei '1"( '2C octo$brie 1??C)
C"le*ere 1??C*@III() co!statrile "urii !u se a%licau %reze!tei s%ee9 Dre%tul ro$! era
dierit de dre%tul ra!cez i) #! s%e) recla$a!tul !u a avut %osibilitatea de a solicita re%araii
#! cursul %rocesului) av!d #! vedere a%tul c rezoluia de !e#!ce%ere a ur$rii %e!ale
#$%otriva age!ilor de %oliie a eEclus orice %roces9 S%re deosebire de ordi!ea 2uridic a
-ulgariei) #! care legea %rivi!d rs%u!derea statului #! $aterie de %re2udicii %revedea dre%tul
de a da #! 2udecat %oliia #! aa i!sta!elor civile di! cauza u!or %reti!se rele trata$e!te)
ordi!ea 2uridic ro$!easc !u i!cludea o astel de dis%oziie legislativ9
2. 0otivarea C"rii
1=;9 "urtea reitereaz a%tul c art9 13 di! co!ve!ie gara!teaz dis%o!ibilitatea) la
!ivel !aio!al) a u!ei ci legale de atac %e!tru %u!erea #! a%licare #! or$a substa!ial a
dre%turilor i libertilor %revzute de co!ve!ie) i!diere!t sub ce or$ su!t %rote2ate #!
ordi!ea 2uridic i!ter!9 Eectul art9 13 este acela c i$%u!e %revederea u!ei ci legale de atac
care s vizeze substa!a u!ei A%l!geri ad$isibileB #! co!or$itate cu co!ve!ia i s oere
soluio!area adecvat) dei) #! co!or$itate cu aceast dis%oziie) statelor co!tracta!te li se
%er$ite o a!u$it discreie #! ceea ce %rivete $odalitatea de a se co!or$a obligaiilor
co!ve!iei9
1=<9 Totui) sera de a%licare a obligaiei statului #! co!or$itate cu art9 13 dier #!
u!cie de !atura %l!gerii recla$a!tului i) #! a!u$ite situaii) co!ve!ia %resu%u!e ca o
a!u$it cale de atac s ie %revzut9 .stel) #! cazul u!ei $ori sus%ecte sau al u!or rele
trata$e!te) av!d #! vedere i$%orta!a u!da$e!tal a dre%turilor %rote2ate de art9 2 i 3) art9
13 i$%u!e) %e l!g %lata des%gubirii) du% caz) o a!c7et a$!u!it i eicie!t) care s
%oat duce la ide!tiicarea i %ede%sirea %ersoa!elor res%o!sabile de relele trata$e!te 'a se
vedea) $n*"elova &otriva <"l*ariei) !r9 3C3=1>?H) %ct9 1=1*1=2) "ED& 2002*I@) $%%enov
'i alii &otriva <"l*ariei) citat a!terior) %ct9 11; i ur$toarele) i 4D/e@la $@dBn &otriva
3"rciei) !r9 2<==0>?;) %ct9 20C) 2; $ai 200<(9
G! %lus) i!sta!a reitereaz a%tul c ceri!ele art9 13 su!t $ai vaste dect obligaia
statelor co!tracta!te #! co!or$itate cu art9 2 de a desura o i!vestigaie eicie!t 'a se
vedea Fr/an &otriva 3"rciei) !r9 2<=<=>?;) %ct9 3C;) 1C iu!ie 2002) i 7/a%/i@ev 'i
$;a@eva &otriva ,"%iei) !r9 <H?;2>00 i <H?;<>00) %ct9 1C3) 2; ebruarie 200<(9
1==9 4e baza %robelor ad$i!istrate #! s%e) i!sta!a a stabilit c autoritile statului
erau res%o!sabile de decesul do$!ului "arabulea #! ti$% ce se ala #! arestul %oliiei9
4l!gerile recla$a!tului la autoritile i!ter!e #! aceast %rivi! se bazau %e aceleai %robe
i) %ri! ur$are erau Aad$isibileB #! se!sul art9 13 'a se vedea) <o@le 'i ,ice &otriva
,e*at"l"i 6nit) 2H a%rilie 1?CC) %ct9 <2) seria . !r9 131(9 .stel) autoritile aveau obligaia de
a eectua o a!c7et eicie!t #! ceea ce %rivete acuzaiile aduse age!ilor de %oliie9
Di! $otivele %reze!tate a!terior 'su%ra) %ct9 132*13C() !icio a!c7et %e!al !u %oate i
co!siderat ca ii!d eectuat #! co!or$itate cu art9 13 'a se vedea) &"tati% &"tandi%( <"ldan
&otriva 3"rciei( !r9 2C2?C>?<) %ct9 10<) 20 a%rilie 200;) 3anrB;"l" &otriva 3"rciei) citat
a!terior) %ct9 11?) i 3e;daG) !r9 2H=??>?<) %ct9 ?C) 1< ia!uarie 200;(9
G! %lus) i!sta!a a stabilit de2a #! cauze si$ilare c orice alt cale de atac) i!clusiv
cererile de des%gubire) su!t teoretice i iluzorii i !u oer o re%araie recla$a!tului
PCo9!ar" &otriva ,o&niei) !r9 ;C2<;>??) %ct9 C3) 2= iulie 200H) i ,"a &otriva
,o&niei '!r9 1() !r9 <C;HC>00) %ct9 1C?*?1) 1= dece$brie 200CQ9
/uver!ul !u a eE%us !iciu! a%t sau argu$e!t su%li$e!tar care s %oat co!duce la o
alt co!cluzie #! s%e9
1=H9 "urtea co!stat c recla$a!tului i s*a reuzat o cale de atac eicie!t #! ceea ce
%rivete decesul ratelui su i) %ri! ur$are) i s*a reuzat accesul la orice alte ci de atac
dis%o!ibile) i!clusiv o cerere de des%gubire9
G! co!seci!) acesta a res%i!s eEce%ia %reli$i!ar a /uver!ului i a co!cluzio!at c a
ost #!clcat art9 13 di! co!ve!ie9
V. Cu (ri)ir !a (rtinsa 1nc&!car a art. +=, c'r'#'rat cu art. 8, art. 7 $i art. +7
%in c'n)ni
1=C9 Recla$a!tul a de!u!at a%tul c decesul ratelui su #! arestul %oliiei) relele
trata$e!te la care a ost su%us i reuzul %arc7etului $ilitar de a i!iia o a!c7et #! ceea ce #i
%rivea %e age!ii de %oliie rs%u!ztori se datora) %arial) a%arte!e!ei sale la et!ia ro$ i)
%ri! ur$are) era co!trar ceri!ei de !ediscri$i!are %revzute la art9 1;) coroborat cu art9 2) art9
3 i art9 13 di! co!ve!ie9
Totui) av!d #! vedere co!statrile a!terioare 'su%ra) %ct9 12=) 13C) 1;?*1<0 i 1=H()
i!sta!a co!sider c !u este !ecesar eEa$i!area se%arat a acestui ca%t de cerere9
VI. Cu (ri)ir !a a(!icara art. =+ %in c'n)ni
1=?9 .rt9 ;1 di! co!ve!ie %revede8
ADac "urtea declar c a avut loc o #!clcare a co!ve!iei sau a %rotocoalelor sale i dac dre%tul
i!ter! al #!altei %ri co!tracta!te !u %er$ite dect o #!lturare i!co$%let a co!seci!elor acestei #!clcri)
"urtea acord %rii lezate) dac este cazul) o re%araie ec7itabil9B
A. Pr>u%iciu matria!
1H09 Recla$a!tul a solicitat su$a de 3 030 EJR #! !u$ele su i al iicei $i!ore a
ratelui su) 1i7aela*De!isa "arabulea) cu titlu de c7eltuieli eectuate cu #!$or$!tarea
ratelui su i de s%ri2i! $aterial %e!tru iica $i!or a ratelui su9 Recla$a!tul a susi!ut c)
la $o$e!tul decesului) /abriel "arabulea avea o iic de trei lu!i) care era acu$ crescut #!
casa recla$a!tului9 De ase$e!ea) recla$a!tul #i oer s%ri2i! $aterial vduvei ratelui su #!
creterea co%ilului9
1H19 /uver!ul a co!siderat aceste %rete!ii ca !eo!date9 .cesta a subli!iat a%tul c
recla$a!tul !u era si!gurul care avea gri2 de iica decedatului) av!d #! vedere c $a$a
acesteia 'vduva decedatului( locuia i ea #! acelai a%arta$e!t9 G! co!seci!) recla$a!tul !u
avea alte dre%turi dect cele ale $a$ei9
1H29 "urtea reitereaz a%tul c trebuie s ie o legtur de cauzalitate clar #!tre
%re2udiciul %reti!s de recla$a!t i #!clcarea co!ve!iei) iar aceasta %oate) #!tr*o situaie
adecvat) i!clude co$%e!saii #! ceea ce %rivete be!eiciile !erealizate9 G! ceea ce %rivete
co!cluziile sale de $ai sus) aceasta co!stat c eEist o legtur de cauzalitate direct #!tre
#!clcarea art9 2 #! $sura #! care recla$a!tul se %l!ge de decesul ratelui su i %ierderea de
ctre iica ratelui su a s%ri2i!ului i!a!ciar %e care acesta i*l oerea Pa se vedea) %ri!tre alte
cauze) Aa;BcB &otria 3"rciei '1"() citat a!terior) i >&a;a@eva &otriva ,"%iei) !r9
H=1<>02) %ct9 213) "ED& 200=*SIII 'rag$e!te(Q9
1H39 .v!d #! vedere cererile recla$a!tului i %ri!ci%iile %reze!tate %e scurt $ai sus)
i!sta!a #i acord recla$a!tului su$a solicitat9
B. Pr>u%iciu m'ra!
1H;9 Recla$a!tul a solicitat 100 000 EJR cu titlu de %re2udiciu $oral #! !u$ele su i
al iicei $i!ore a ratelui su) 1i7aela*De!isa "arabulea9
1H<9 /uver!ul a solicitat "urii s res%i!g cererea recla$a!tului ca eEcesiv9
1H=9 I!sta!a co!stat c recla$a!tul a suerit #! $od cert u! %re2udiciu di! cauza
#!clcrilor co!statate de "urte i c %oate i co!siderat ca A%arte vt$atB #! se!sul art9 ;19
Ni!!d sea$a de circu$sta!ele deosebit de grave ale s%eei i de !atura !u$eroaselor
#!clcri co!statate) aceasta #i acord 10 000 EJR %e!tru %re2udiciul $oral suerit9 G! ceea ce
%rivete %re2udiciul $oral suerit de iica $i!or a ratelui su) "urtea #i acord $i!orei 3<
000 EJR) su$ care ur$a s #i ie ad$i!istrat de u! tutore %! la ati!gerea $a2oratului) #!
co!or$itate cu dis%oziiile legislaiei i!ter!e Pa se vedea) &"tati% &"tandi%) Aeli;9ile;
&otriva 3"rciei) !r9 2H=?3>?<) %ct9 11C*1?) 31 $ai 200<) Aa;BcB &otriva 3"rciei '1"()
citat a!terior) %ct9 12HQ9
C. C?!tui!i % >u%cat&
1HH9 Recla$a!tul a solicitat ali 1= 3=2 EJR cu titlu de c7eltuieli de 2udecat eectuate
%e %arcursul %rocedurii #! aa "urii i a $e!io!at re%reze!tarea sa de ctre doa$!a 19
1acovei %! #! $artie 200<) i a %reze!tat o list detaliat a acestor c7eltuieli9
1HC9 /uver!ul !u a co!testat detaliile calculelor %reze!tate de recla$a!t) i!!d sea$a
de co$%leEitatea cauzei) dar a susi!ut a%tul c su$ele solicitate erau eEcesive9
1H?9 "urtea reitereaz a%tul c) %e!tru ra$bursarea c7eltuielilor de 2udecat) #!
te$eiul art9 ;1) trebuie s se stabileasc caracterul real) !ecesar i rezo!abil al acestora 'a se
vedea) de eEe$%lu) Iil%en 'i 5o/n%en &otriva Iorve*iei '1"() !r9 2311C>?3) %ct9 =2) "ED&
1???*@III) i <oicenco &otriva 0oldovei) !r9 ;10CC>0<) %ct9 1H=) 11 iulie 200=Q9 G!
co!or$itate cu art9 =0 F 2 di! Regula$e!tul "urii) cererile trebuie #!soite de docu$e!tele
2ustiicative %erti!e!te) #! caz co!trar "urtea %oate res%i!ge i!tregal sau %arial %rete!iile
sale9
1C09 G! srit) "urtea rei!e c) #! co!or$itate cu %ractica sa cure!t) su$ele aere!te
c7eltuielilor de 2udecat vor i vrsate direct #! co!turile re%reze!ta!ilor recla$a!tului Pa se
vedea) de eEe$%lu) 3oGc" &otriva 3"rciei) !r9 2H=01>?<) %ct9 1=2) 31 $ai 200<) Iac/ova 'i
alii &otriva <"l*arie '1"() !r9 ;3<HH>?C i ;3<H?>?C) %ct9 1H<) "ED& 200<*@II) i
>&a;a@eva) citat a!terior(9
1C19 G! s%e) av!d #! vedere criteriile $e!io!ate $ai sus) lista detaliat %reze!tat
de recla$a!t i !u$rul i co$%leEitatea ele$e!telor de a%t i de dre%t a!alizate i
i!or$aiile substa!iale ale avocatului) i!sta!a #i acord recla$a!tului 1< 000 EJR) di! care
se scad ==0 EJR %ri$ii sub or$ de asiste! 2udiciar di! %artea "o!siliului Euro%ei) %lus
orice su$ ce %oate i datorat cu titlu de i$%ozit de recla$a!t) care ur$eaz a i virai #!
co!tul ba!car al avocatului) astel cu$ a s%eciicat acesta9
*. *'#3nzi m'rat'rii
1C29 "urtea co!sider !ecesar ca rata dob!zilor $oratorii s se #!te$eieze %e rata
dob!zii acilitii de #$%ru$ut $argi!al %racticat de -a!ca "e!tral Euro%ea!) $a2orat
cu trei %u!cte %roce!tuale9
4e!tru aceste $otive) "urtea) #! u!a!i$itate)
19 ,e%in*e eEce%ia %reli$i!ar a /uver!uluiM
29 Hotr'te c a ost #!clcat art9 2 di! co!ve!ie) att %e o!d) ct i sub as%ect
%roceduralM
39 Hotr'te c a ost #!clcat art9 3 di! co!ve!ie) att %e o!d) ct i sub as%ect
%roceduralM
;9 Hotr'te c !u este !ecesar s se stabileasc dac a ost #!clcat art9 = di!
co!ve!ieM
<9 Hotr'te c a ost #!clcat art9 13 di! co!ve!ie di! cauza li%sei de ci de atac
i!ter!e eicie!te cu %rivire la decesul ratelui recla$a!tului #! arestul %oliieiM
=9 Hotr'te) cu %atru voturi la trei) c !u este !ecesar s se stabileasc dac a ost
#!clcat art9 1; di! co!ve!ie) coroborat cu art9 2) art9 3 i art9 13 di! co!ve!ieM
H9 Hotr'te #! u!a!i$itate8
'a( c statul %rt trebuie s %lteasc) #! ter$e! de trei lu!i de la data r$!erii
dei!itive a 7otrrii) #! co!or$itate cu art9 ;; F 2 di! co!ve!ie) ur$toarele su$e care
trebuie co!vertite #! lei ro$!eti 'R&D( la rata de sc7i$b a%licabil la data %lii8
'i( cu titlu de %re2udiciu $aterial8 3 030 EJR 'trei $ii treizeci euro() %lus orice su$
ce %oate i datorat cu titlu de i$%ozit) recla$a!tuluiM
'ii( cu titlu de %re2udiciu $oral8
* 10 000 EJR 'zece $ii euro() %lus orice su$ ce %oate i datorat cu titlu de
i$%ozit) recla$a!tuluiM
* 3< 000 EJR 'treizeci i ci!ci $ii euro() %lus orice su$ ce %oate i datorat cu
titlu de i$%ozit) iicei $i!ore a ratelui recla$a!tului) su$ care ur$a s #i ie ad$i!istrat de
u! tutore %! la ati!gerea $a2oratului) #! co!or$itate cu dis%oziiile legislaiei i!ter!eM
'iii( cu titlu de c7eltuieli de 2udecat8 1< 000 EJR 'ci!cis%rezece $ii euro() di! care se
scad ==0 EJR 'ase sute aizeci euro( %ri$ii sub or$ de asiste! 2udiciar) %lus orice
su$ ce %oate i datorat cu titlu de i$%ozit de recla$a!t) care ur$eaz a i virai #! co!tul
ba!car al avocatului) astel cu$ a s%eciicat aceastaM
'b( c) de la eE%irarea ter$e!ului $e!io!at i %! la eectuarea %lii) aceast su$
trebuie $a2orat cu o dob!d si$%l) la o rat egal cu rata dob!zii acilitii de #$%ru$ut
$argi!al %racticat de -a!ca "e!tral Euro%ea!) a%licabil %e %arcursul acestei %erioade i
$a2orat cu trei %u!cte %roce!tualeM
C9 ,e%in*e cererea de acordare a u!ei re%araii ec7itabile %e!tru celelalte ca%ete de
cerere9
Redactat #! li$ba e!glez) a%oi co$u!icat #! scris) la 13 iulie 2010) #! te$eiul art9
HH F 2 i 3 di! regula$e!t9
Sa!tiago 6uesada +ose% "asadevall
/reier 4reedi!te
G! co!or$itate cu art9 ;< F 2 di! co!ve!ie i cu art9 H; F 2 di! Regula$e!tul "urii)
ur$toarele o%i!ii se%arate su!t a!eEate la %reze!ta 7otrre9
'a( o%i!ia co$u! %arial se%arat a 2udectorilor /0ulu$0a! i 4o5erM
'b( o%i!ia %arial se%arat a 2udectorului 3ie$ele9
+9"919 S96
O(inia c'mun& (aria! s(arat& a >u%c&t'ri!'r A!)ina "5u!um5an $i Ann P'@r
19 Su!te$ de acord cu co!statrile $a2oritii) co!or$ crora art9 2) art9 3 i art9 13 au
ost #!clcate #! s%e9 Totui) !u su!te$ de acord cu a%tul c !u este !ecesar s se
eEa$i!eze ca%tul de cerere #!te$eiat %e art9 1;) coroborat cu art9 2 i art9 3 di! co!ve!ie9
,ratele recla$a!tului era u! t!r de et!ie ro$ #! vrst de 2H de a!i) care a i!trat #! arestul
%oliiei %erect s!tos) care a suerit #!grozitor di! cauza brutalitii age!ilor de %oliie i
care a decedat sub su%raveg7erea %oliiei) r ali!area sau %reze!a rudelor sale9 Recla$a!tul
susi!e c et!ia ro$ a ratelui su a dus la relele trata$e!te i deces) iar !ei!iierea u!ei
a!c7ete #! ceea ce #i %rivea %e age!ii de %oliie rs%u!ztori %e!tru decesul acestuia #!calc
ceri!a de !ediscri$i!are %revzut de art9 1;) coroborat cu art9 2 i art9 39
29 "o!sider$ c) i!!d sea$a de circu$sta!ele deosebite ale s%eei) autoritile
aveau obligaia %ozitiv de a veriica dac au eEistat $otive rasiale #! s%atele relelelor
trata$e!te la care a ost su%us /abriel "arabulea i al decesului lui9 Deeectuarea u!ei astel
de a!c7ete !e duce la co!cluzia c art9 1; a ost #!clcat sub as%ect %rocedural) coroborat cu
art9 2 i art9 3 di! co!ve!ie9
39 Dou co!sidere!te disti!cte susi! o%i!ia !oastr9 G! %ri$ul r!d) su!te$ co!tie!te
de $ultitudi!ea de %robe care co!ir$ o %roble$ recu!oscut la !ivel i!ter!aio!al8
discri$i!area et!iei ro$e #! Ro$!ia9 "o!siderat i!dividual) aceasta ar i trebuit s
deter$i!e o obligaie di! %artea autoritilor de a i!iia o a!c7et cu %rivire la age!ii de
%oliie rs%u!ztori %e!tru decesul acestui t!r de et!ie ro$9 G! %lus) realiz$ diicultile
#!t$%i!ate de recla$a!t #! a stabili c discri$i!area ge!erat de et!ia ratelui su a stat la
baza eve!i$e!telor care au ieit la iveal9 G! co!seci!) co!sider$ c) #! cazul #! care u!
stat este %uter!ic criticat la !ivel i!ter!aio!al %e!tru $odul #! care trateaz o $i!oritate
et!ic) 2ustiia %oate i$%u!e ca sarci!a s #i revi! acelui stat #! a dovedi c discri$i!area !u
a avut !icio legtur cu eve!i$e!tele care stau la baza ca%etelor de cerere9 "u alte cuvi!te) ca
%arte a obligaiei ge!erale de a rs%u!de i de a cerceta %l!gerile de discri$i!are a ro$ilor
alai #! arest) statul ro$! trebuie s ie #! %ostura de a rs%u!de acuzaiilor recla$a!tului
%ri! reeri!a la i!or$aii releva!te i aute!tice) care s dovedeasc c $e$brii et!iei ro$e
!u su!t tratai dierit de ceilali $e$bri ai societii ro$!eti atu!ci c!d su!t arestai9 G!
acest caz) !e#!de%li!irea res%ectivei obligaii co!stituie) #! o%i!ia !oastr) o #!clcare a art9
1;) coroborat cu art9 2 i art9 3 di! co!ve!ie9
,ec"noa'terea la nivel internaional a di%cri&inrii la adre%a etniei ro&e din
,o&nia
;9 Du eEist dubii c statul %rt este co!tie!t de #!gri2orarea eE%ri$at #! $od
re%etat la !ivel i!ter!aio!al cu %rivire la discri$i!area et!iei ro$e #! Ro$!ia9 EEist
!u$eroase ra%oarte i!ter!aio!ale bi!e docu$e!tate) e$ise de o serie de orga!is$e) #! care se
eE%ri$ #!gri2orarea cu %rivire la i!ca%acitatea autoritilor ro$!e de a soluio!a %roble$a
cazurilor de viole! #$%otriva et!iei ro$e i de a oeri re%araii %e!tru discri$i!are9
1
1
. se vedea) de eEe$%lu) ra%oartele i observaiile co$itetului care $o!itorizeaz i$%le$e!tarea "o!ve!iei
Daiu!ilor J!ite %rivi!d eli$i!area tuturor or$elor de discri$i!are rasial i) #! s%ecial) observaiile reeritoare
la Ro$!ia ale "o$itetului %e!tru eli$i!area discri$i!rii rasiale di! 22 se%te$brie 1??<9 . se vedea) de
ase$e!ea) observaiile reeritoare la Ro$!ia ale "o$itetului %e!tru eli$i!area discri$i!rii rasiale di! 1?
august 1???) ra%ortul lui Sir Digel Rodle0) ra%ortor s%ecial %e %roble$e de tortur) %reze!tat #! ur$a Rezoluiei
"o$isiei Daiu!ilor J!ite %rivi!d Dre%turile &$ului !r9 1???>32 i ra%oartele "o$isiei euro%e!e #$%otriva
<9 De eEe$%lu) ra%oartele i observaiile "o$itetului %e!tru eli$i!area discri$i!rii
rasiale care $o!itorizeaz i$%le$e!tarea "o!ve!iei Daiu!ilor J!ite %rivi!d eli$i!area
tuturor or$elor de discri$i!are rasial i*a eE%ri$at eEtre$a #!gri2orare cu %rivire la situaia
ro$ilor di! Ro$!ia9 G! %lus) "o$isia euro%ea! #$%otriva rasis$ului i i!tolera!ei 'E"RI(
di! cadrul "o!siliului Euro%ei a e$is %ri$ul ra%ort reeritor la Ro$!ia #! 1??? i a co!statat
c acte de viole! erau co$ise %ublic #$%otriva $e$brilor dieritelor gru%uri $i!oritare) #!
s%ecial #$%otriva ro$ilor>iga!ilor9 "o$isia a cut a%el la o i!te!siicare a i!struirii #! ceea
ce %rivete stabilirea i!telor ad$i!istrrii 2ustiiei) #! s%ecial) a %roesorilor #! acade$iile
$ilitare i de %oliie9 G! ra%oartele sale ulterioare di! 2001 i 200<) E"RI a luat act de a%tul
c eEistau #! co!ti!uare %roble$e grave la !ivel !aio!al #! ceea ce %rivea atitudi!ea i
co$%orta$e!tul age!ilor de %oliie a de $e$brii et!iei ro$e9 1ai eEact) aceasta
de%l!gea a%tul c cazurile de viole! di! %artea %oliiei la adresa co$u!itii ro$e eEistau
#! co!ti!uare i c) u!eori) acestea au dus la leziu!i atale i %leda %e!tru u! $eca!is$
i!de%e!de!t de a!c7et care s eEa$i!eze abuzurile %oliiei9 Dei) oicial) ra%ortul su di!
200< lua act de o reducere a i!cide!ei viole!ei #$%otriva $e$brilor co$u!itii ro$e)
acesta subli!ia a%tul c et!ia ro$ era #! co!ti!uare discri$i!at la !ivel ge!eral9
=9 G! aar de #!gri2orarea eE%ri$at la !ivel i!ter!aio!al) i!sta!a a luat act de
co!tie!tizarea %roble$ei discri$i!rii ro$ilor la !ivel i!ter!9 G! Co9!ar" &otriva
,o&niei '!r9 ;C2<;>??) %ct9 ?H) 2= iulie 200H() de eEe$%lu) "urtea a observat a%tul c
!u$eroase i!cide!te care #i vizau %e ro$i i care i$%licau adesea age!i ai statului) du%
cderea regi$ului co$u!ist #! 1??0) erau cu!oscute o%i!iei %ublice) ii!d #! $od regulat
$ua$alizate de %res9 De ase$e!ea) aceasta a observat a%tul c alte %robe docu$e!tate ale
i!ca%acitii re%etate a autoritilor de a soluio!a %roble$a u!or astel de cazuri de viole!
erau cu!oscute la !ivel i!ter!9
H9 G! %lus) 7otrrile acestei "uri i!clud tri$iteri re%etate) iar guver!ul %rt a
recu!oscut) #!tr*adevr) a%tul c oa$e!i ai legii au r!it ro$i) au %artici%at la aciu!i care
%resu%u!eau viole! i distrugere %e $otive rasiale) au olosit u! li$ba2 rasist i !u au
eectuat a!c7ete se$!iicative #! ceea ce %rivete aceste i!cide!te Pa se vedea) %ri!tre altele)
4toica &otriva ,o&niei( !r9 ;2H22>02) %ct9 C0) C1 i 132) ; $artie 200C) .er*el@ &otriva
,o&niei( !r9 <HCC<>00) %ct9 1= i 2<) 2= a%rilie 200H) Co9!ar") citat a!terior) %ct9 101) i
0oldovan 'i alii '!r9 2() !r9 113C>?C i ;320>01) %ct9 1;0) 2 iulie 200<Q9
C9 .v!d #! vedere i!or$aiile i!cluse #! ra%oartele i!ter!aio!ale) co!tie!tizarea
%roble$ei la !ivel i!ter! i co!statrile a!terioare ale "urii #! 2uris%rude!a sa) co!sider$
c) #! circu$sta!ele s%eei) autoritile trebuiau s stabileasc dac discri$i!area bazat %e
a%arte!e!a la et!ia ro$ a 2ucat sau !u u! rol #! eve!i$e!tele care au dus la decesul ratelui
recla$a!tului9 G!tr*adevr) rei!e$ c) #! cauza Co9!ar" 'citat a!terior) %ct9 ?C() a%tul c
%rocurorii !u au veriicat dac age!ii de %oliie care au svrit actele de viole! au ost
i$%licai #! i!cide!te si$ilare sau dac au $ai ost acuzai c au dat dovad de rese!ti$e!te
a de et!ia ro$) #$%reu! cu i!ca%acitatea statului de a %reze!ta o 2ustiicare a acestei
o$isiu!i) a re%reze!tat u! ele$e!t i$%orta!t la care "urtea s*a ra%ort #! deter$i!area
#!clcrii art9 1;9 Este diicil de #!eles de ce #! acest caz !u s*a olosit aceeai abordare) iar
#$%otrivirea $a2oritii de a ace acest lucru este regretabil9
4arcina o%cilant a ro9ei 'i di%cri&inarea etniei ro&e
?9 Discri$i!area %e baza a%arte!e!ei u!ei %ersoa!e la o et!ie este o or$ de
discri$i!are rasial) deosebit de 2ig!itoare care) av!d #! vedere co!seci!ele sale %ericuloase)
i$%u!e o vigile! deosebit i o reacie %uter!ic di! %artea autoritilor9 Di! acest $otiv)
autoritile trebuie s oloseasc toate $odalitile de co$batere a rasis$ului i a viole!ei
rasiale dis%o!ibile Pa se vedea) Iac/ova 'i alii &otriva <"l*ariei '1"() !r9 ;3<HH>?C i
;3<H?>?C) %ct9 1;<) "ED& 200<*@II) i 3i&i%/ev &otriva ,"%iei) !r9 <<H=2>00 i <<?H;>00)
rasis$ului i i!tolera!ei 'E"RI( a "o!siliului Euro%ei9
%ct9 <=) "ED& 200<*SIIQ9 ,a%tul c $e$brii et!iei ro$e re%rezi!t o $i!oritate deosebit de
vul!erabil a ost de2a rei!ut de i!sta!) care a co!siderat c trebuie s se acorde o ate!ie
deosebit !evoilor acestora) att #! ceea ce %rivete cadrul de regle$e!tare releva!t i #!
%ro!u!area de decizii #! cauze deosebite Pa se vedea) C/a&an &otriva ,e*at"l"i 6nit
'1"() !r9 2H23C>?<) %ct9 ?=) "ED& 2001*I) i Connor% &otriva ,e*at"l"i 6nit) !r9
==H;=>01) %ct9 C;) 2H $ai 200;Q9
109 G! li%sa %robelor olosirii eective a u!ui li$ba2 rasist) o %ersoa! #! %oziia
recla$a!tului este #! situaia a%roa%e i$%osibil de a de$o!stra c discri$i!area bazat %e
et!ia ratelui su a ost u!ul di! actorii care au deter$i!at eve!i$e!tele care au ieit la
iveal9 G!tr*o situaie !or$al) %ersoa!a care ace acuzaia trebuie s dovedeasc9 Totui)
"urtea recu!oscuse a!terior a%tul c dis%oziiile co!ve!iei !u duc #! toate cazurile la o
a%licare riguroas a %ri!ci%iului affir&anti inc"&9it ro9atio P$;ta' &otriva 3"rciei
'rag$e!te() !r9 2;3<1>?;) %ct9 2H2) "ED& 2003*@Q9 G! cazul #! care dre%turile u!da$e!tale
ale o$ului su!t #! 2oc) "urtea !u a ezitat s #i dezvolte dis%oziii %robatorii %e!tru a co!tribui
la alarea adevrului) deter$i!!d) atu!ci c!d este !ecesar) u! tra!ser al sarci!ii %robei de la
recla$a!t la /uver! 'a se vedea) 3o&a%i &otriva =ranei) 2H august 1??2) %ct9 10C*111)
seria . !r9 2;1*.(9 G! o%i!ia !oastr) u! astel de tra!ser este adecvat #! circu$sta!ele s%eei
toc$ai di! cauz c autoritile) i !u recla$a!tul) su!t cele care %ot avea acces la i!or$aiile
releva!te care %ot co!ir$a sau i!ir$a acuzaiile recla$a!tului co!or$ crora discri$i!area
bazat %e a%arte!e!a ratelui su la et!ia ro$ a 2ucat u! rol #! trata$e!tul la care a ost
su%us c!d se ala #! arestul %oliiei9 I!or$aiile reeritoare la %l!geri de rele trata$e!te
i>sau deces al %ersoa!elor alate #! arestul %oliiei i) #! s%ecial) al ro$ilor alai #! arestul
%oliiei) su!t cu!oscute i co!trolate i!tegral sau #! $are %arte de autoritile ro$!e9
119 :a ; se%te$brie 200?) "urtea i*a solicitat statului %rt s oere i!or$aii cu
%rivire la !u$rul de acuzaii de viole! di! %artea %oliiei #! ceea ce %rivete %ersoa!ele
alate #! arestul %oliiei i la !u$rul de decese care au surve!it #! arestul %oliiei di! 1??0
%! la acel $o$e!t9 De ase$e!ea) i s*a cerut acestuia s %recizeze ce %roce!t) #! cazul #!
care eEista) di! datele releva!te re%reze!tau #! $od eE%res $e$brii co$u!itii ro$e9 :a 30
octo$brie 200?) /uver!ul a i!or$at "urtea c autoritile ro$!e !u dei!eau date statistice
!ici cu %rivire la !u$rul de acuzaii de viole! di! %artea %oliiei #! ceea ce %rivea
%ersoa!ele alate #! arestul %oliiei i !ici la !u$rul de decese care au surve!it #! arestul
%oliiei #! %erioada $e!io!at9 4ri! ur$are) statul %rt a air$at c !u eEistau date statistice
dis%o!ibile cu %rivire la !u$rul u!or astel de %l!geri care s vizeze) #! $od eE%res)
$e$brii co$u!itii ro$e9
129 G! 2uris%rude!a a!terioar) "urtea a susi!ut c statisticile ca atare !u %uteau
i!dica o %ractic ce %utea i co!siderat discri$i!atorie Pa se vedea) H"*/ 5ordan &otriva
,e*at"l"i 6nit) !r9 2;H;=>?;) %ct9 1<;) "ED& 2001*III 'rag$e!te(Q9 Totui) #! cauze $ai
rece!te %rivi!d %roble$a discri$i!rii) i!sta!a s*a bazat i!te!s %e statisticile %reze!tate de
%ri %e!tru a stabili diere!a de trata$e!t #!tre dou gru%uri 'brbai i e$ei( #! situaii
si$ilare Pa se vedea) Hoo*endi); &otriva Jrilor de 5o% 'dec9() !r9 <C;=1>00) = ia!uarie
200< i Kar9 $da&i &otriva 0altei) !r9 1H20?>02) %ct9 HH*HC) "ED& 200=*@IIIQ9 De
eEe$%lu) #! F"! &otriva 3"rciei '!r9 33;01>02) %t9 1?C) "ED& 200?*T() "urtea a
co!statat c) baz!du*se %e date statistice !eco!testate) recla$a!tul a %utut de$o!stra
eEiste!a u!ui i!diciu ri&a facie a u!ui ti%ar discri$i!atoriu #! ceea ce %rivea viole!a
do$estic) #! $sura #! care aecta #! s%ecial e$ei9 4ri! ur$are) #! o%i!ia !oastr) dei
statisticile ge!erale si!gure !u %ot ace "urtea s stabileasc #!clcarea %e o!d a art9 1; #!tr*o
a!u$it cauz) acestea %ot i!dica u! ti%ar discri$i!atoriu suicie!t #!ct s ge!ereze obligaia
de a a!c7eta acuzaiile de discri$i!are9
139 Du% cu$ s*a rei!ut a!terior) statul %rt !u a %utut oeri date statistice releva!te)
realiste i ce!tralizate cu %rivire la i!or$aiile solicitate de "urte #! ceea ce %rivete viole!a)
i!clusiv decesul %rovocat de age!ii de %oliie %ersoa!elor alate #! arest i) #! s%ecial)
$e$brilor co$u!itii ro$e9 -az!du*se %e dre%turile %erso!ale ale ro$ilor i %e dis%oziiile
legale i!ter!e reeritoare la %rotecia datelor ca o 2ustiicare a i!ca%acitii sale de a oeri
i!or$aiile solicitate) acesta a susi!ut #! co!ti!uare c c7iar dac ro$ii i*ar %reciza et!ia la
$o$e!tul de%u!erii %l!gerilor) statul ar i su%us u!ei sarci!i dis%ro%orio!ate de corelare a
acestor i!or$aii9
1;9 "o!sider$ c u! astel de rs%u!s re%rezi!t o #!clcare a art9 1;9 G! %ri$ul r!d)
este co$%let i!adecvat #! lu$i!a #!gri2orrii eE%ri$ate la !ivel i!ter!aio!al %rivi!d
discri$i!area ro$ilor #! Ro$!ia i) #! s%ecial) #! lu$i!a a%elurilor la crearea u!ui $eca!is$
i!de%e!de!t de a!c7et care s eEa$i!eze abuzurile %oliiei9
2
G! %lus) este co!trar eortului
autoritilor ro$!e de a oeri $i2loace adecvate de %rotecie legal #! cazul discri$i!rilor
directe sau i!directe i de a %er$ite co!statarea acestei discri$i!ri olosi!d orice $i2loace)
i!clusiv %ri! %robe statistice9
3
G! aceast %rivi!) su!te$ ate!i la ceea ce "o$isia euro%ea!
%rivi!d situaia ro$ilor a descris ca Ao $are idee als #! r!dul cercettorilor) dar i a
decide!ilor %olitici i a $e$brilor /uver!ului) co!or$ creia colectarea de date des%re ro$i
i alte $i!oriti et!ice #!calc legislaia reeritoare la %rotecia datelor i) %ri! ur$are) !u este
legal9B De ase$e!ea) aceasta rei!e c) #! legislaia sa reeritoare la %rotecia datelor) JE a
air$at #! $od co!sta!t c astel de reguli se a%lic doar datelor cu caracter %erso!al i !u
tuturor datelor reeritoare la diverse gru%uri sau datelor desco!siderate %e $otive de et!ie sau
alte criterii9
;
1<9 G! $sura #! care corelarea u!or astel de i!or$aii i$%u!e o sarci!
dis%ro%orio!at statului %rt) su!te$ de %rere c dre%tul u!da$e!tal la libertate
i!de%e!de!t de et!ie) %recu$ i celelalte dre%turi %revzute de co!ve!ie) !u su!t !ici
teoretice) !ici iluzorii9 4e!tru ca acest dre%t s ie real i eicie!t) victi$a care susi!e
discri$i!area rasial) coroborat cu art9 2 i 3) trebuie s ie #! %oziia de a*i dovedi acuzaia
c!d tri$itere la date obiective i i$%erso!ale
<
) %recu$ ge!ul de i!or$aii solicitate
/uver!ului #! s%e9 G! o%i!ia !oastr) este i$%orta!t a%tul c "e!trul Euro%ea! %e!tru
Dre%turile Ro$ilor a ost %ri!tre cei $ai activi susi!tori ai colectrii de date et!ice #! sco%ul
co$baterii rasis$ului i discri$i!rii i a #!toc$irii de %rogra$e viabile de %ro$ovare a
egalitii9
=
1=9 I!ca%acitatea autoritilor ro$!e de a corela i ur!iza date cu %rivire la !u$rul
de ro$i care s*au %l!s de rele trata$e!te sau care au decedat #! arestul %oliiei sugereaz
i!ca%acitatea de res%ecta) cu att $ai %ui! de a rs%u!de #!gri2orrilor la !ivel i!ter!aio!al9
G! o%i!ia !oastr) o astel de i!ca%acitate co!stituie o #!clcare a art9 1;) coroborat cu art9 2 i
art9 3 di! co!ve!ie9 1ai %recis) i!ca%acitatea statului de a i!iia o a!c7et #$%otriva age!ilor
de %oliie res%o!sabili de decesul lui /abriel "arabulea) %e o!dul u!ei largi co!tie!tizri a
%roble$ei discri$i!rii ro$ilor #! Ro$!ia 'su%ra) %ct9 <*C( era co!trar ceri!ei de
!ediscri$i!are sti%ulate la art9 1;) coroborat cu art9 2 i art9 39
O(inia (aria! s(arat& a >u%c&t'ru!ui Inta Zim!
19 .$ votat #$%otriva co!statrilor $a2oritii co!or$ crora !u este !ecesar s se
stabileasc dac a ost #!clcat art9 1; di! co!ve!ie) coroborat cu art9 2) art9 3 i art9 139
2
. se vedea) cu titlu de eEe$%lu) Ra%ortul E"RI di! 22 iu!ie 20019
3
. se vedea art9 2) art9 ;) art9 < i art9 = di! "o!ve!ia i!ter!aio!al a Daiu!ilor J!ite %rivi!d eli$i!area tuturor
or$elor de discri$i!are rasial) ratiicat de Ro$!ia #! 1?H09
;
. se vedea Ra%ortul "o$isiei Euro%e!e %rivi!d situaia %ersoa!elor de et!ie ro$ di! J!iu!ea Euro%ea!
lrgit '200;( i) #! s%ecial) ali!9 '3( di! ca%itolul ASc7i$bri %oliticeB9
<
Directiva 2000>;3>"E a "o!siliului di! 2? iu!ie 2000 de %u!ere #! a%licare a %ri!ci%iului egalitii de trata$e!t
#!tre %ersoa!e) r deosebire de ras sau origi!e et!ic) i!clude #! $od eE%licit datele statistice ca ii!d $i2loace
de stabilire a discri$i!rii i!directe9
=
. se vedea Di$itri!a 4etrova) 4tati%tici etnice) %ublicat la "e!trul euro%ea! %e!tru Dre%turile &$ului) 21 iulie
200;9
29 Trebuie rea$i!tit c) #! cauza Iac/ova 'i alii &otriva <"l*ariei '!r9 ;3<HH>?C i
;3<H?>?C) 2= ebruarie 200;() "a$era a stabilit u! %ri!ci%iu u!da$e!tal) care a ost ulterior
co!ir$at de 1area "a$er #! cea ce %rivete obligaia de a a!c7eta %osibile $otive rasiale la
baza actelor de viole! di! %artea age!ilor statului9 .stel) %ri!ci%iul %revede8
AP999Q PGQ! cazul u!ei a!c7ete a u!or i!cide!te viole!te i) #! s%ecial) a deceselor di! cauza age!ilor
statului) autoritile statului au obligaia su%li$e!tar de a ur$a toi %aii rezo!abili %e!tru a de$asca $otive
rasiste i a deter$i!a dac ura et!ic sau %re2udecile et!ice au avut u! rol #! eve!i$e!te9 G! caz co!trar i
eEa$i!!d viole!a i brutalitatea %e $otive de ras de %e %oziii egale cu cauze care !u au acce!te rasiste ar
#!se$!a ig!orarea !aturii s%eciice a u!or acte deosebit de distructive %e!tru dre%turile u!da$e!tale9 . !u ace
diere!a #!tre $odul #! care situaii u!da$e!tal dierite su!t abordate %oate re%reze!ta u! trata$e!t !e2ustiicat
care co!travi!e art9 1; di! co!ve!ie9 &icial) de$o!strarea u!ei $otivaii rasiale este adesea eEtre$ de diicil
#! %ractic9 &bligaia statului %rt de a eEa$i!a %osibilele acce!te rasiale ale u!ui act de viole! este obligaia
de a olosi cele $ai bu!e $etode) dar !u $etodele absolute9B
Pa se vedea) Iac/ova 'i alii &otriva <"l*ariei '1"() !r9 ;3<HH>?C i ;3<H?>?C) %ct9
1=0) "ED& 200<*@IIQ9
39 Recla$a!tul #! s%e a susi!ut c brutalitatea eEtre$ cu care a ost tratat victi$a
se datora %arial origi!ii sale ro$e9 G!tr*adevr) "a$era a co!statat o #!clcare a art9 2 'att %e
o!d) ct i sub as%ect %rocedural( i a art9 39 G! ceea ce %rivete art9 3) i!sta!a a co!cluzio!at
c victi$a a ost su%us torturii9 "ircu$sta!ele #! care t!rul s!tos de 2H de a!i a decedat
di! cauza autoritilor statului) astel cu$ a stabilit "urtea 'a se vedea %ct9 111*12<() su!t
eEtre$ de grave9 G! circu$sta!ele cauzei Iac/ova) 1area "a$er a rei!ut cel %ui! dou
$otive %e!tru ca obligaia de a a!c7eta %osibile $otive rasiste s a%ar8 %resu%usul li$ba2
rasist i co$%let dis%ro%orio!ata olosire a orei9 Este adevrat c) #! s%e) !u eEist
i!or$aii cu %rivire la olosirea u!ui li$ba2 rasist de ctre age!ii de %oliie9 "u toate acestea)
este oarte evide!t a%tul c ora olosit i li%sa u!ei a!c7ete %rivi!d u! deces evide!t
sus%icios erau co$%let dis%ro%orio!ate #! ra%ort cu circu$sta!ele cauzei #! care era i$%licat
u! t!r ro$ sus%ectat de tl7rie9
;9 G! %lus) "urtea !u %oate ig!ora a%tul c dierite orga!is$e i!ter!aio!ale au
subli!iat %roble$a abuzurilor di! %artea %oliiei a de co$u!itatea ro$ #! Ro$!ia i c
dou orga!is$e i!ter!aio!ale au $e!io!at #! $od eE%res cazul victi$ei ca eEe$%lu al u!ui
astel de abuz a de ro$i 'Ra%ortul lui Sir Digel Rodle0) Ra%ortor s%ecial %e %roble$e de
tortur) %reze!tat "o$isiei Daiu!ilor J!ite %e!tru dre%turile o$ului) Rezoluia !r9 1???>32M
Ra%ortul .$!est0 I!ter!atio!al reeritor la Ro$!ia) 2002(9 De ase$e!ea) a$ rei!ut a%tul
c dosarul i!clude u! rs%u!s al /uver!ului Ro$!iei la #!trebrile s%eciice ale "urii cu
%rivire la datele statistice #! se!sul c /uver!ul !u a %utut oeri !iciu! el de date %rivi!d
a!c7etele #! cazuri de viole! di! %artea u!or age!i de %oliie asu%ra u!or %ersoa!e de et!ie
ro$9 /uver!ul a susi!ut c %ri! colectarea u!or astel de i!or$aii ar #!clca legislaia
%rivi!d %rotecia datelor9 Rei!!d a%tul c viole!a %e $otive de ras este o %roble$ la
!ivel !aio!al) #! $od evide!t la $o$e!tul eve!i$e!telor di! %reze!ta s%e) rs%u!sul
/uver!ului #! si!e #!calc obligaiile sale de a co$bate rasis$ul) att #! co!or$itate cu
"o!ve!ia Euro%ea! a Dre%turilor &$ului) ct i cu sta!dardele Daiu!ilor J!ite9
<9 "o!sider c i!sta!a s*a eE%ri$at oarte clar cu %rivire la datoria s%ecial de
de$ascare a $otivelor rasiste care au stat la baza aciu!ilor age!ilor statului9 G! cauza
Iac/ova) aceasta a eE%licat oarte clar a%tul c era vorba de o datorie a%arte) iar
!e#!de%li!irea acesteia sau eEa$i!area viole!ei %e $otive de ras de %e %oziii egale cu alte
cauze ar #!se$!a ig!orarea !aturii deosebit de distructive a or$elor de rasis$9 De ase$e!ea)
i!sta!a a air$at c aceast obligaie cea %arte di! art9 2) dar i di! art9 1;9 4ri! ur$are)
regret decizia $a2oritii) #! ciuda %l!gerilor recla$a!tului reeritoare la %osibile $otive
rasiste la baza eve!i$e!telor care au dus la decesul lui /abriel "arabulea) de a !u eEa$i!a
aceste acuzaii sau #!de%li!irea de ctre Ro$!ia a datoriei sale de a!c7etare a u!or astel de
$otive #! circu$sta!ele s%eei9 "o!sider c aceast decizie #!calc %ro%ria 2uris%rude! a
"urii9