Sunteți pe pagina 1din 1

Cap VI 1/1

VI. CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGIC


1. Rolul consilierii psihopedagogice n procesul formativ. Domenii de aplicare.
2. Caracteristicile consilierii.
3. Obiectivele consilierii.
Roluri
Rolul consilierii i orientrii carierei const n:
informaii credibile i suportului moral
adaptarea la dinamica social i economic prezent;
autocunoatere;profil aptitudinal realist
combaterea/nlturarea stereotipurilor cu privire la profesii
capabili s aleag singuri, s fie liberi n deciziile luate;
ameliorrii imaginii de sine,
consilierea educationala 3 caracteristici importante:
a) tipul de persoane carora li se adreseaza - persoanele normale, ce nu prezinta tulburari psihice sau de
personalitate, deficiente intelectuale sau de alta natura.
b) asistenta pe care o ofera si modelele pe care le are in arsenal- modelul educational si modelul dezvoltarii
c) preocuparea pentru preventia problemelor ce pot impiedica dezvoltarea si functionare armonioasa a
persoanei
ABILITATI
- ascultarea activa
- observarea
- adresarea intrebarilor a) intrebari nchise; intrebari justificative - DE CE ; intrebari ipotetice; intrebari deschise
- oferirea de feed-back : pozitiv, stimulativ, constructiv, descriptiv, subliniaza acele comportamente si atitudini
care pot fi schimbate, oferit imediat
- oferirea de informatii: limbaj comun cu elevul; informatiilor corecte; explorarea impreuna a alternativelor;
analizeze si modifice informatiile incorecte
- parafrazarea- reformulare a mesajului transmis cu scopul clarificarii aspectelor esentiale
- sumarizarea- concluzionare relativa cu scopul clarificarii etapei in care a ajuns consilierea si al stabilirii etapei
urmatoare; modalitate de recapitulare a datelor problemei
- reflectarea- procedeul oglinzii" sau al reflectarii prin care subiectul se proiecteaza in persoana psiho-
terapeutului sau a consilierului, ca intr-o oglinda.
Obiectivele consilierii;
Obiectivele generale
Obiectivele medii- prevenirea dezadaptarii si a izolarii persoanelor
Obiectivele particular-operationale sint actionale, comportamentale si se focalizeaza pe rezolvarea
problemelor de viata si educationale manifestate si acuzate de catre subiectul educational.
- obiective cognitive;
- obiective afective
- obiective psiho-motorii
- obiective volitiv-caracteriale constau din lupta elevului impotriva situatiilor conflictuale de natura intelectuala,
morala sau afectiva